Hva skjer når lysstråler. Hva er refleksjon. olje med vann? Hvorfor ser det. de senkes ned i. som ligger i sola? drue oppi en blanding. og olje?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Hva skjer når lysstråler. Hva er refleksjon. olje med vann? Hvorfor ser det. de senkes ned i. som ligger i sola? drue oppi en blanding. og olje?"

Transkript

1 å skj? va ltt t s ut voda d i Bskiv h skj d k å du s. va t glass saml å ma skj Spispi llt? solstål å o skj? va tyg tål å lyss skj? tff va av lys? flksjo Småk yp So pp Sko g Småk yp vd sjø y vd Ro På Fosøk s s d im Dy k t Sk og jltt blo d ulik Vi t ø Ko pp t Tj oig? md h ig skj blad va g o oppi olj tts i j som s Bli sk ss bli dlt i to? la t vag iumsfoli alumi gjod tid? lt md sm Slik Spis spill pillt Spill 2, d: Avtal p D ka 3 ll 4 D ka å fohå samm slv b d vil bst d om. stmmdt l gå. mm s Buk hvilkov å tit Kast kapp lv hvilk t i lv katg t tig ll o boka u oi d Tkk ig på s Sva på t kot f og flyt at vil stadvis Tu g spøsm pillb t atall som sp t på.. Føstm å d a d t som ttt illbikk (f.ks. 1 a som ålt. Dukatgo tt vid bhold tig i du. 0 stk.) h ha sam til vis lad kot a vu. lt i stma t hvis d på. t.. t avtal u sva t atall iktig. kot Du skal s spømål plass d va på fa u hav på. Sjø Småkyp Sk Vlg hvil vil stat Stt spill k kat yttst fa. bikk goi du sikl v di i d stat. Sopp og Tæ kogl Rovdy Sjø Småkyp vd sjø Skog Bæ Opticks Ko og pott Robot komm! Fukt gøsak? ll Skjltt og blod Vi p Iskt i tjt Tjt Plat K op Tjt pillvaiat GAN Asch, s gt a houg 201 k. 4 Kotist? Fo ad s Spi gul ls. Dykig ulik Øyt t ø gg to Fosøk På gåd Sllius Akimds F uk sid i Spi Spi gul gul ll GAN Aschh kopi dt t oug 2014 akt i A3stø Bodgåd på sist Sk og bu og Fugl og fisk ttt g ist? Plat Iskt i tjt D t g spill b ti ikk hv sp ill g gl sp øsm ålsko t spillb i t Ko Ø Fu kt og g y Buk Robo t komm! Fukt ll gø sak? ius Sll Ak d gå og Ko pott Optick gåd Bod Bæ Skog t Tj lgg å ma ig av va skj d la b pi du op og olj? t blyat i md skj ss? vagla lgg å ma alumiiumsj sk va H i p p o it b sjokolad ot sola? hold m takt og Sjø t som s dt u «kkk» å Hvofo få d a st gj? s d i va d sk sjokolad d m skj i sola? som ligg Til læa Tæ ko o g g l blad å ma skj va? olj md Sko gb u mm blad sa Ka ma? va g olj o o ikk s t at du E dt sa du sk o å foskjll? d i va st til v l pso s-fosøkt». Fotll ti ck ti om «op fo dg fisk Fugl og Spisplt Sjø Du ka s hvilk gå å d lv bst tig tig d mm u ha ka u vil. stt Si fm tig som all msk. likt hos Hvilk oppgav ka skjlttt? ha væ hos msk? ulikt ht Hvofo dt luthvo dl å spis mag i øyt? fukt og gøsak? bstå fi ma kokl skjlttt ii fukt? av?? kall foskjll ka gøsak og fskva? bty vi øyt væ? på saltva bstå kul som dt å fuksjoshmmt? skj å o Hvo voks gulot? av? væ Si avt tyg va? skj å tg du o ltt å du skal på t dt va? dikkkakao? lag skj skjlttt iisaltvasfisk. Hvo voks kakaofukt? kopp skog? saltva hvis skj skj å lysstål Hvilk bskytt du la hvis du Bskiv hvoda vå? stå i am? Hvilkdt s ut tff va? fisk svømm bkk o ot glass Hvo å du sk to øy vi i Nog? skj d i Si avt Hvilk uk? typ t iglass stim?va. vå? flksjo fukt? ka du dl av skjlttt tæ på mist av lys? t s? ha skj åma sjøfugl. ka vi buk Hvilk t saml Hvoda fukt til? solstål? ovdy? ka ht igj fi småkypsi du Hvo på d dl Hvilk avt plat gikj i vakat? ka tosk? oss du på fi hjlpmidl voks bokkoli? øyfag? vi i som to spis du å ulik skj å ma Nog? typ du Hvilk blad olj md va? skog spis spiat? Ka av ma blad samm Ka du fotll stadfugl? skog hvoda Hvilk gjø olj i Nog? ha Hvokakao si og va? tæ liggbli lagt? Hvofo Hvilkt lad dyk t øtgbild? Hvm Hvofo s dt dt fytå? om kiwi? ut som kps bo Nogs buk mist mst høst? gjstad få E dt mittføhud? ldst sat at du ikk s o «kkk» å i skjll? blad ht spsilt ovdya d sks d i foskjll å du sk o pupill? va? d d i va? md fi i Nog? tkkfugl? skj md blodt sjokolad sto batæ? Hvoda smak bty fukt? lagt som ligg i sola? Fotll til dtpso til vst av? gøsak? Nå ha bl fo dg omå«opticks-fosøkt». kopp sjøstj Hvoda væ byggt? Nogs si? ldst udbaskog md kjøttt? stgl? fytå ba dt åfoskjll t hjlpmiddl? skj å ma tt øy?s dyks dt my lgg av Hvoda Si avog løvskog? du oppi bladig i Hadag? på s flyd skj md av va batæ Hvo og olj? Hvo dyks applsi? hoig uskog? bli d oppi olj- og vabladig? Hvilkt på blodcll ut? ød spsilt Hvm Hvo dyks baa? Hvilkt skj md Hvo vi had fm ål lagt? ha blyatbo md i tmittkps? bat høappaat? hlst bukovdy Dødhavt? vaglass? i Nog. fo Hvilk sibli mist i flokk? Ka iis dttom skj som stts fugl til i jakt samm vaglass skj å ma fly vit?bli dlt i Søpol du avt fa Nodpol to? lgg E gjø som? papika fukt ovfugl? hv sjokoladbit oppi d ød ll høst? alumiiumsgøsak? Hvo blodcll? Si avt på t takt og hold Si avt på gjod alumiiumsfoli fi ulik Ka mot sola? md smlttid?sjøstja? du øy du t kall fuktslag. gamml du ka på mist Si at tig som gbuhi? fo fi to dyk vi od tilma my dgt av i tig i vakat. og skog ulikt Rogalad? og d som uøt? som vil lgg sghvo fo dg. åig? sitt mllom Hvofo ha fukt Hvo øvst i glasst lag skall? å du blad til vst voks kahvoda Vil hoig olj og va? Hvilk tosk Ka vi dyk fukt ll vat lgg Hvoda ut oppgav sg dst Hvoda kogl? sp Hvoda hvit bli? i glasst? hl åt i Nog? ka blodcll? ha t divhus? buk S gjstad hvoda vat bvg sg? kabb som ligg koglfø d ma ka i va i mid ll stø isjø? vi ullstol Vil blyat i ut? sg?hvilkt tg va fi s tykk Hvilk ovdy bty ha ovdy støst til? du hvisll ty dålig dt å blodplat? oppgav ut? ut du Smlt sjokolad sy? svømm ovdyt? fot halv? Hvo voks ll sakt i Hvoda dt Hvofo i stim? gøsak? alumiiumstakt? Hvilk smlt Si skj avt hvo Hvo voks fukt? fag pottbit hvis sjokoload i sola? ka på to pso gammlt Hvo du lgg på øyt vi fi kpsdy. i isaltva? høy gamml Damak? sitt ha Hvo fo som tpott? fis voks Hvo dg? t uttil Ka gøsak Vil vikok fi væ? ll til flyt ii Kogika du øy fukt? syk i va?flyd? Hvilkt tg kogl? ka fukt og Hvm vahvofo Ka du fokla sp Akimds? på tg gøsak ovdy sg?skj å ø? fo å voks? Si avthvofo? Hvilk gøsak vi fytå? ha dyks Hvilkt koglfø Ka ma s gjom på to på åk i Nog? Ka va? dusk pigghud. fo du avt ovdy Hvm va gåbi? Sllius? måkfugl? bli Fotllpå to Hvoda ka ma få sjokoladkalt ka til å smlt fotst mist spis buk mulig ut? Hvofo ht t kabb? fosøkt Vt Opticks? tæ tig spisdu om vi til. o koglfø? Hvilkt dy som kattfamili ovdy? i Dtt splt ka bukast til udvgsvudig og som utgagspukt fo vudigsamma Eg vit! tt kvat kapittl i abidsboka Spi gul. t lgg va ig ll Vil ho t i glasst? s sg d s tykk at i va Vil bly ut? ll ty glasst Plukk ut di spøsmålskota som aktull, og spl øvst ib i d skto d ha gg sg l? l va vi g va o H lj lad o jobba md. Splt ka òg utvidast fo kvat d til slutt spl hil sikl. å du b kapittl, slik at i va som ligg d a st få di Dmd få lva stadig ptt kuskap ut? fø kapitla. Hvofo smlt S gj stø? mid ll fot stakt? sjokolad iium Smlt i alum t k sa ll All spøsmål og sva i Spisplt vil lva ku fi i abidsboka Spi gul. ll B i itt spøsmålskot få fosøkssid måksvat ok flyt Vil vi? syk i va la hvofo? ihtast utafo abidsboka (sjå biltt). fok Ka du va? gjom Svaa på dss spøsmåla fist i læattliiga stil Ka ma kolad Spi gø/gul. få sjo ka ma ulig ut? a d vo H st m Gå i så fall gjom dtt md lva føst. lt fot til å sm d i sola sjokoloa ds? Akim Hvm va s? Slliu Hvm va Hvofo pticks? søkt O ht fo Fo å vai vaskgad i splt og tilpass dt til ivåt hos klt lvgupp ll kltlva, ka læa udvgs i splt vud om abidsboka skal bukast som oppslagsvk ll ikkj. Dtt ka sjølvsagt vaiast få gog til gog. Elva vil også læ av og ha ytt av å ku lit og slå opp i i bok fo å fi ifomasjo. Tips! Ta dobbltsidig fagutskift av spøsmål/sva-kota. Kopi opp slik at dt ok kot til fli splgupp. Lami splbttt og splkota, så ka di bukast fli gog. Lukk til! Spi gul GAN Aschhoug 2014

2

3 Spisplt Slik spl d: Spl 2, 3 ll 4 sama. Avtal på føhad om dt lov å kikk i lvboka udvgs. D ka sjølv avgj kva fo katgoi d vil stat på. D ka sjølv vlj kva tig d vil gå i på splbttt. Buk i kapp ll oko aa som splbikk. Kast i tig og flytt så mag plassa som tig vis. Tkk it kot få d katgoi du lada på. Sva på spøsmålt. Du bhld kott dsom du sva tt. Tu gå så vida til stma. Føstma som ha samla så mag kot som d ha avtalt (f.ks. 10 stk.), ha vu. Du skal sva på spømåla få plass du hama på. Vl kva fo katgoi du vil stat få. St splbikka di i d ytst sikl vd stat. Sjø Skogbu Fugl og fisk Småkyp vd sjø Småkyp Sopp Skog Rovdy Sjø Bæ På gåd Tæ og kogl Ko og pott Bodgåd Skog Opticks Robot komm! Fukt ll gøsak? Fosøk Sllius Akimds Øyt Kopp Skjltt og blod Vi ulik Plat Iskt i tjt Tjt Tjt Dykig Kotist? Fukt og gøt Du ka sjølv vlj kva fo tig du vil gå i å du ha kasta tig. Ad splvaiata fi du på it ig ak. Spi gul GAN Aschhoug 2014

4 Spisplt Bæ Sop Ro På y vd Skog d T o ko g gla ga og Ko t t po Robota kjm! Skog Fukt ll gøsak? ki Vi ulik Skj og ltt blo d t t Tj Au g? k ist im d t s Ko t Plata K o p p D tg éi splbikk kva i tig splgla spøsmålskot Tj A g ka væ ulikt hos msk? ma fi? ii fukt Hvo mag kokl å spis dt lutbstå skjlttt av?? gulot? Hvofo gøsak? Hvo voks fukt og kall vi kul som sak fukt? gøøyt bstå av? kakao ka Hvo voks væ? du skal å du? skj hvis du bkk tg kakao bty dt å væ foskjll på saltva dikk skj hvis du am? la t glass fukt til? lag og fskva?fuksjoshmmt? vi buk o saltva å ka stå i o o uk? skj va? skog? Hvilk dl av skjlttt ltt dt skjlttt bskytt Si avt på t du saltvasfisk. a dt s ut ka du s? å Si avt på du fukt? mist Hvilk ii kopp vå? t i sjøfugl. hvod to d å o spis? Bskiv typ skj va? vi skj Hvilk tæ ha du ski Nog? spis spiat ht d dl som to typ tyg Hvo å iøy vå? Hvilk fisk svømm vi Hvoda ka du kj skog kiwi? stim?va. gioss øyfag? i Nog? t glass ha plat lad dyk ma saml igj l på tosk? Hvilkt Hvo å t ovd å lysstå bokkoli? Hvilk y? skj skj voks tæ mist l? va? a si solstå tff hvod blad om høst fotll? av lys? Hvilk Ka du avt småkypsika Hvm buk føhud? du på fi ulik flksjo bli lagt? ht Hvokakao sak? ligg Nogs d fi i vakat? hjlpmidl Hvilk ldst samm ovd gø ya i Nogfi sto blad skog av ma Ka dt fytå? i Nog? va? mst? olj og av s o stadfugl? blodt lagt av? gjø t øtgbild? ikk fukt? s dt my tkkfugl? blad at du smak o dyk å ma sat E dt sk Hvoda sps g? skj å iltdumd i Hada va? Hvofo bo mittfoskjll bat olj md Hvoda bas dt åfosk s jll æ?ha sjøstj pupill?? ud l? kog d i va? i skjll? vst stg ut som kps s baa bty md ba tt øy?og løvsk på til kopp k» å si? s dt og? Hvo dyk søkt». til pso Hvofo Si av få «kk Fotll dt å«optic væ ks-fo ad om kjøttt gjst va? batæ på d fo dg s d i fm si? vi? d sk s appl ha i Nog sjokolad Hvo dyk Hvilk md. Nå bl Nogs ulik skj i sola? ldst Hvm ha buk fo fytå t t hjlpmiddl? ovdy g spsilt t på t hlst hoi byggt? jakt md Dødhavt? som ligg Si av høappaat? i flokk skj md ladig?? usk fuktslag. og?og vab oppi olj ll Hvo bli d ød lgg Hvilk fugl fly Hvoda s flyd d ød blodcll? fukt fa agjø skall? ut? Hvilk å ma va papiknodpol blodcll t lagt? stts i E ha fukt skj bladig av hv høst? ål bat Hvofo skj som til isøpol mist kall dlt to? gøsak? sibli du oppi lass bli Kagam du t at om vi od vag vit av i iis dtt samm som? myskog Hvo bo ml Hvo fi og olj?? som i tmittkps? du øy s? maog fo gbuhi? til Ka du blyat uøt? iumsfoli t divhu md alumisjøstja? dyk ovf avt ad? skj pågjod tid? RogalHvo ugl? voks ut vaglass? md smlt lgg kogl fukt iumså ma vi dyk?? KaHvo skj t oppi alumi Nog i Si to tig som ulikt mllom lgg Si avt da åt buk ma ullstol til? t tig hl vat sjokoladbi mot sola? på mist hvoda ka vi fi ll fukt? dg og d som sitt til vst hold du ka fi i vakat. Hvoda isjø? ovdy ut t? vat i åig? Vil hoig Hvo voks takt og i glass fo dg. st lv sg d? t Hvilk oppgav ha væ i glass Hvilkbli? oppgav ha d Hvo sak? lag s tykk kahvo øvst tosk blodplat? gøsak bty va da ka gø dt å svømm t i i stim? Ka lgg sg va?sp hvit blodcll? Hvo voks koglfø vil olj og Vil blya ut? Hvo sg? fukt? da fag på øyt ha blad Hvilk ty s å du ll hvo gam ka vi fi Hvoda bvg i va tg du hvis du sak dyk pso som sitt? Hvilk uttil mlt som ligg kabb t dålig sy? tpott Si sg? ha avt på to kpsdy.? Hvilk gø ad t? fo dg? støst ovd y dt Hvofo smlt ut? i Nog Hvo voks høy S gjst i sola? fis ovdyt? på åk ll stø ii kog og sjokoload mid fukt fot tg l?? takt? voks sjokolad Hvilkt sak fo å alumiiums Smlt i skj ovdy hvis du lgg Hvo på ø gø ll sakt ha dusk gam Hvofo pottbit i isaltva?? tg vi fytå? Akimds? Damak ml Ko va gika Hvm? Hvoflyt fi ll du øy k Ka du avt på to ka skj viko us? til flyd? Slli Fot Vil sp va å kog måkfugl? va? ll mis sg? lfø Hvm hvofo? syk i t t tig ka buk fokla ks? tæ vi Ka du Si avt Hvilk på to pigghud. spis t Optic va? til. kabb? omt Vt ht fosøk s gj fo gåbovdy bli du Hvofo kalt Ka ma i? spis om o dy koglfø ad som få sjokol? ka ma mulig ut? Hvilkt Hvoda tst Si fm tig som likt hos all msk. Hvilk oppgav ha skjlttt? ht dl i øyt? Buk splbttt på sist sid i Spi gul ll kopi dtt akt i A3-stolik. Spi gul GAN Aschhoug 2014 Fu k t o g g ø t Dy ius ll kt Is t i tj k ø s Fo Opticks S d Ga Sjø fisk Småkyp vd sjø l og Fug Småkyp ø j S p Skogb ot

5 Splvaiata Gulggjad splvaiata pstt på ig ak og i lvboka. H foslag til ulik måta å buk splt og splkota på. Skog Fosøk Tæ og kogl Skog Opticks Sllius Sjø Rovdy Akimds Sjø Øyt Fugl og fisk Skjltt og blod Småkyp vd sjø Vi ulik Småkyp Plat Skogbu Sopp Iskt i tjt Bæ Tjt På gåd Kotist? Ko og pott Robot komm! Fukt ll gøsak? Dykig Fukt og gøt Bodgåd Spl på tid. Avtal på føhad ko lg lva skal spl. D som ha samla flst kot tt fo ksmpl 20 miutt, ha vu. H ka lva spl md utvald tma (sktoa) ll hil bttt (sikl). Spl om kot 1) Føstma som ha samla så mag kot som avtalt (f.ks. 10 stk.) i all katgoia, ha vu. 2) Elv som ha samla i mist itt kot få kva katgoi (8 stk.), ha vu. 3) Kva spla må saml i mist itt kot få kva katgoi. Nå i spla ha klat dt, hld splt fam som fø, m o må lv ku sva på all t spøsmåla iafo it katgoikot fo å bhald dt. Sktospl/udvgsvudig 1) Læa vl ut aktull sktoa. Plukk ut spøsmålskota hfå og spl i av vaiata som md ov. 2) Spl 2 ll 4 sama. Elva fodl sktoa mllom sg vd loddtkig. E dt fi splaa, vil kva spla ha to sktoa å saml kot få. E dt to splaa, skal di ha fi sktoa kva. Spl uta splbttt 1) KlassQuiz: Dl klassa i i lag. Plukk ut kot få aktull sktoa (udvgsvudig). Buk kota få hil sikl dsom d ha gått gjom all kapitla. Ls opp spøsmålt. Elva samabid om it sva og skiv dt d. Gi pog fo iktig sva. 2) T på ad: Elva jobba to ll t sama og still kvaad spøsmål. D vl éi ll fli sktoa kva (d ka godt vlj d sam). Fo å bhald kott må d ku sva på all t spøsmåla på spøsmålskott. Svaa d fil på itt ll fli spøsmål, bli kott lagt tilbak i buk og tu gå vida til stma. Nå spøsmålskota splt ut, tl lva opp ko mag di ha klat. Elva avtal på føhad om di ka få buk lvboka som oppslagsvk. Spl md tomm kot 1) Kopi opp og buk kota som b vis katgoia. Nå spla tilla tig og lada på i katgoi, tkkj ha/ho it tomt kot og laga it katgoispøsmål som spla til vst skal sva på. Sva spla til vst iktig, få ha/ho bhald kott. Elva avtal på føhad om dt lov å buk lvboka å i skal lag spøsmålt. 2) Dl lva i gupp. La di buk lvboka og fomul spøsmåla sjølv. Ettpå ka gupp spl md ig kot ll byt kot md i aa gupp. Kota ka også bukast i KlassQuiz. Kopp Tjt Spi gul GAN Aschhoug 2014

6

7 Kva foskjll på saltvat og fskvat? Si amt på t saltvassfiska. Kva fo fisk sym i stim? Kva skj om du lèt it glas saltvat stå i o i ok vk? Si amt på mist t sjøfugla. Kolis ka du kj att i tosk? Kva fo småkyp ka du fi i vasskat? Kva i stadfugl? Kofo bu mittkps i skjl? Kva ligg Nogs ldst fytå? Kva i tkkfugl? Kva ha sjøstja ud kopp? Nå bli Nogs ldst fytå bygd? Kolis s flyda ut? Kva bu mittkps? Kva spsilt md Daudhavt? Kva fo fugl flyg få Nodpol til Søpol kva haust? Kva fi du auga til sjøstja? Si amt på mist t tig du ka fi i vasskat Ko lag ka tosk bli? Kolis vatt i i isjø? Kva vil dt si å symj i stim? Kolis gå kabb? Si amt på to kpsdy. Kva skj om du lgg i pottbit i saltvat? Kva fi du auga til flyda? Si amt på to pigghud. Kofo tg vi fytå? Ka du amt på to måkfugla? Kva t kabb?

8 Vatt fodampa / tøka ut. Saltt bli liggjad igj. Saltvat ihld salt. Dt gj ikkj fskvat. Gåmåk, svatbak, tjld, audbbt. Tosk, sild og flyd. Ha ha t yggfia. Ha ha skjgg på haka. Silda sym i stim. Lidss. Kabb, mittkps, kåkboll, sjøstj og småfisk. Tkkfugl flyg søov å haust kjm. Sugføt. Ei stadfugl bli vad i Nog om vit. Ha gøym sg fo fida, og ha må v d blaut umpa si. Daudhavt så salt at i flyt «oppå» vatt Raudbbt. Flyda flat og ha auga på sam sid. Ytst på kva am. I tomm siglhus. Fskvat ikkj salt. Å symj i stim vil si å symj i flokk. F.ks. sjøstj, kåkboll, kabb, tag, mittkps, blåskjl, siglhus, småfisk. Tosk ka bli 2 mt lag. Kabb og mittkps. Kabb gå sidlgs. Fytå hjlp båta å fi tygt fam på havt. Pottbit flyt. Gåmåk og svatbak. Bgg auga på sam sid. Kabb t imat i skjl og lls alt kjøtt ha ka fi i vatt. Kåkboll og sjøstj.

9 Kva t mitmakk? Ko mag bi ha it iskt? Kofo bli ok soppa kalla fo hattsoppa? Kva igtlg i sopp? Ka i t all slags bæ? Kva vks dt molt? Nm mist t foskjllig tig du ka fi på skogbot. Kva i hksig? Si amt på mist fi ulik bæ. Kva t ddkopp? Kva lut å gj fø i plukka sopp? Kva fo fag ha molt? Ka løpbilla flyg? E flugsopp tad? Nm t tig i ka buk bæ til. Kofo sommafugl it iskt? Kva hit dla på sopp? Kva fo stot dy lik å t bæ? Kofo laga ddkopp spidlvv? Kva vks dt sopp? Si amt på mist itt giftig bæ. Ka du fokla kolis it saksdy s ut? Si amt på t giftig soppa. Kva vks dt bjøbæ? Kva t sommafugl-lav? Si amt på t tad soppa. Ko mag bi ha i ddkopp? Si amt på t soppa. Kva fo fag ha blåbæ? Kva fo fag ha tyttbæ?

10 Eit iskt ha sks bi. Sopp igtlig lag tåda (mycl) ud bakk. Mitmakk t død platsta. Dt s ut som hattsopp ha i hatt på sg. Molt vks i mya. Ni. Nok bæ giftig. Eddkopp t ad iskt. Ha kjøttta. Spø alltid i voks ll ls øy i i soppbok fø du plukka sopp. Oasj (ll audlg). F.ks. ddkopp, iskt, smådy, mitmakk, bæ,mos, sopp, mau, baål. Ei hksig soppa som vks i ig på bakk. Fo ksmpl bigbæ, skogsbæ, blåbæ, molt, vivdl, balid. Sommafugl ha sks b. Ni, ha lv på bakk. Hatt, stilk, sopp(mycl) og fukt. Bjø glad i bæ. Flugsopp giftig. D ka du ikkj t. F.ks. sylttøy, smooti, i kak, som dsst, til is. Eit saksdy ha sks bi. Dt ha i «saks» i bakd. Eddkopp faga mat si i spidlvv. Fo ksmpl aud flugsopp, kvit flugsopp, flisopp, giftsløsopp. Bjøbæ tivst bst vd sjø. Ud bakk, på t og i gaml stubba. Vivdl, bali, liljkovall og fiblad. Eddkopp ha ått b. Lav t blad. Fo ksmpl flugsopp, katall, flisopp, giftsløsopp. piggsopp, audskubb. Tyttbæ aud. Fo ksmpl piggsopp, katall, sausopp, audskubb. Blåbæ blå.

11 Kva buk i divhus til? Si amt på mist t husdy. Si amt på fi kosota. Kva it ju? Kva vil dt si å haust pott? Kva it mii? Kva ib dt at it dy tamt? Kva vks dt ko og pott? Kolis bli ky mjølka i vå daga? Kva bli smø laga av? Ka vi t hil pottplat? Kva i avlig? Kva fo åva gi kua, høa og sau oss? Kofo pott ba fo kopp? Kolis bli ky mjølka fø? Kva vil dt si å yst ost? Kva ka du ikkj t på pottplat? Si amt på mist t sto gadsmaski. Kva it kjældy? Kva vil dt si å ki smø? Kva i ljå? Nå bli pott plukka? Kva gj i ugasobot? Nå gå kua i i mjølkobot? Kva it husdy? Kva bli haustfi kalla fø i tida? Kva bli laga av mjølk? Si mist t tig. Rams opp all mjølkpodukta du kjm på. Kva sp? Kva skj md mjølka tt at kua mjølka?

12 Fo ksmpl ku, oks, sau, git, hø, kyllig, gis. Å haust pott vil si å plukk opp pott få joda. På it mii bli mjølka til ulik mjølkpodukt. I divhus ka i dyk ulik plata. Dt godt og vamt i it divhus. Rug, hav. kvit, bygg Jut d kua laga mjølka. Eit ju ha fi spa. Smø bli laga av fløyt ll ømm. Ni. Blada og stilk på plat giftig. Du ka b t sjølv potta Avlig mat få plata. Nå it dy tamt, dt vat til å v hos msk. Ko og pott vks på åk. Ky bli mjølka md sto mjølkobota. Å yst ost dt sam som å lag ost. Blada. Dt b sjølv potta som ka tast. Fo ksmpl takto, skutskja, p ottplukka, ugasobot, såmaski, mjølkobot. Kua gi oss mjølk og kjøtt. Sau gi oss ull og kjøtt. Høa gi oss gg og kjøtt. Pott ihld vitami og kabohydat. Ky bli mjølka fo had. Å ki smø vil si å lag smø. Kjældy ha vi til hygg og kos. Om haust ll sit på somma. Ljå i iskap til å skj gast ll kot md. Nå jua full av mjølk. Ugasobot fi ugas i åk. Fo ksmpl mjølk, jogut, fløyt, cottag chs, smø, osta, sumjølk, ømm, ksam. Du ka kaskj då fli? Sp «busta» på koakst. Eit husdy it dy vi ka ha ytt av på i ll aa måt. Pottfi. Mjølka bli køyd til miit og bukt til ulik mjølkpodukt. Fo ksmpl jogut, fløyt, ømm, osta, smø, cottag chs.

13 Kofo dt lut å t fukt og gøsak? Kva fi i ii fukta? Kva ka i gøsak v? Kva vks gulota? Kva tg du å du skal lag dikkkakao? Kva vks kakaofukta? Kva i fukt? Kva ka vi buk fukt til? Kva på plat vks bokkoli? Kva t du å du t spiat? Ka du fotlj kolis kakao bli laga? Kva fo lad dyka kiwi? Kolis smak fukt? Kva i gøsak? Kva i stgl? Kva dyka di mykj av i Hadag? Kva dyka di applsia? Kva dyka di baaa? E papika i fukt ll i gøsak? Si amt på t ulik fuktslag. Kva dyka di mykj av i Rogalad Kofo ha fukt skal? Ka vi dyk fukt ut hil åt i Nog? Kva it divhus? Kva vks gøsak? Kva vks fukt? Kva vks potta? Ka i gøsak v i fukt? Kva tg fukt og gøsak fo å vks? Kva fo gøsak bli dyka på åk i Nog?

14 Fø. Gulota vks ud joda. Kakaofukta vks på kakaot. Di vks i Vst-Afika. Fukt og gøsak gi oss vitami, mial og fib. Dt hld oss fisk. Ei gøsak ka v blada, stgl, kopp ll ota på gøsakplat. Kakaopulv, sukk og mjølk. Kak og dssta. Ei fukt vks valgvis på t. Dt fø ii fukta. Blada på plat. Bokkoli vks øvst på plat. Dt i koll. Italia og Nw Zalad. Kakaofø kjm få kakaofukta. Di bli tøka, bd i om og kust til pulv. Ei gøsak ka v ota, stgl, kopp ll til og md fukta. Fukt smak som gl søtt. Epl og plomm. Dt «stilk» på plat. Asia og Afika. Basil og USA. F.ks: Epl, applsia, pæ, baaa, kiwi, mlo. Skalt va fuktkjøttt og føa. Dt gj at fukta ikkj ota. Fukt, m vi kalla dt fo gøsak. Kål og salat. Eit vamt glashus d i ka dyk ulik plata. Ni, dt fo kaldt. Fukt vks stot stt på t. Gøsak ka vks på ulik stad på plat. Ja. (f.ks. aguk og papika) Potta vks ud joda. Dt ota på plat. Pott, kålot og guløt. Lys, vam og god jod.

15 Kva i skog? Kva fo to typa t ha vi i Nog? Kva it ovdy? Kva fo to typa skog ha vi i Nog? Kva fo t mista blada om haust? Kva hit di fi sto ovdya i Nog? Kva slags skog dt mst av i Nog? Kva spsilt md bat? Kva å v kjøttta? Kva foskjll på baskog og lauvskog? Si ama på di fm bata vi ha i Nog. Kva fo ovdy jakta hlst i flokk? Kva i uskog? Kva fo it bat mista ål si om vit? Ka du amt på i ovfugl? Kva kalla vi skog som gammal og uøt? Kva vks kogl? Kolis ka vi fi ut kolis ovdya lv? Kva åiga? Kolis ka koglfø spi sg? Kva hit dt støst ovdyt? Kolis ka vi fi ut ko gammalt it t? Kva fist ii kogl? Kva fo ovdy ha duska på øya? Ko gammal Kogika i Damak? Kva ka skj å koglføa spi sg? Kva fo ovdy bli kalla gåbi? Fotl mist t tig vi ka buk t til. Vit du om oko dy som t koglfø? Kva fo ovdy i kattfamili?

16 I Nog ha vi to hovudtypa skog: lauvskog og baskog. Skog mag høg t samla i it stot omåd. Lauvt mista blada om haust. Gaup, bjø, ulv og jv. I Nog ha vi bat og lauvt. Eit ovdy it dy som t ad dy. I baskog dt mst bat. I lauvskog dt mst lauvt. I Nog dt mst baskog. Lk, ga, fuu, i, balid Ulv. Bat ha spiss ål og gø hil åt. Ei kjøttta t kjøtt. Ei skog som gammal og uøt, kalla vi uskog. Kogl vks på t. Dt stot stt bat som ha kogl. Ei uskog skog som gammal og uøt. Lk mista ål om vit. Mag ovdy ha adiosda på sg. Då ka vi følgj md på kva di gå. Øa i sto ovfugl. Vi ka tlj åiga i tstamm fo å fi ut ko gammalt tt. Ii kogl fist dt fø. Åiga iga ii tstamm. Tt laga i ig fo kvat å. Koglfø ka spi sg md vid, md i dypls ll i dybæsj. Gaupa. Bjø dt støst ovdyt. Møbla, båta, hus, byggj, papi osv. Kogika i Damak st 2000 å gammal. Fo ksmpl ko, mus og fugla. Nå koglføa spi sg, vks dt opp y t. Gaupa. Ulv.

17 Kva skj å oko tyg vat? Kva skj å lysståla tff vat? Kva flksjo av lys? Kva skj å oko ltta vat? Fotl kolis dt s ut å du ska i ski d i it glas vat. Kva skj å i samla solståla? Kva skj å i blada olj md vat? Kofo s dt ut som gjstada få i «kkk» å di bli ska d i vat? Kva skj md i sjokolad som ligg i sola? Ka i blad sama olj og vat? E dt sat at du ikkj s oko foskjll å du ska oko d i vat? Fotl til pso til vst fo dg om «Opticks-fosøkt». Kva skj å i lgg i du opp i i bladig av vat og olj? Kva skj md i blyat i it vassglas? Kva skj å i lgg i sjokoladbit opp i i alumiiumstkt og hld mot sola? Kva skj md hoig oppi olj- og vassbladiga? Vil i ski som bli stt i it vassglas bli dlt i to? Kva gjod alumiiumsfoli md smlttida? Kva vil lggj sg øvst i glast å du blada olj og vat? S gjstada som ligg i vat, mid ll stø ut? Smlta sjokolad fota ll sakta i i alumiiumstkt? Vil hoig ll vatt lggj sg dst i glast? Vil i blyat i vat sjå tjukka ll tya ut? Kofo smlta sjokolad i sola? Vil i vikok flyt ll søkk i vat? Ka du fokla kofo? Ka i sjå gjom vat? Kv va Akimds? Kv va Sllius? Kolis ka i få i sjokolad til å smlt fotast moglg ut? Kofo hit fosøkt Opticks?

18 Nå oko ltta vat, flyt dt. Nå oko tyg vat, søkk dt. Dl av skia som i vat, s stø ut. Skia s «kkt» ut. Dt bli vldig vamt d solståla møtst. Lysstål bli bmsa av vatt og vil d tig. Rflksjo av lys å lyst tff oko og bli sdt tilbak ll i i y tig. Ni, dt gå ikkj å blad olj og vat. Vat og olj vil ikkj blad sg. Olj lgg sg oppå vatt. Ni. Tig som bli ska i vat, s stø ut, og di s «kkt» ut i vasskat. Sjokolad bli lagd i i alumiiumstkt. Ha smlta då sola vama opp sjokolad. Lysstål i vat gå sakta lysståla ov vat, og då s dt ut som skia kkt Sjokolad vil smlt. Hoig tygst og vil lgg sg hlt dst i glasst. Dua vil søkk d til d vatt ligg. Ni, m dt s ut som ha dlt i to. Sjokolad smlta fota i i alumiiumstkt. Blyat vil sjå tjukka ut ud vat. Sjokolad smlta gask fot i tkta. Hoig tygst. Ha vil lggj sg hilt dst i glast. Olj ltta vat og vil lggj sg øvst. Ei blyat i vat vil sjå tjukka ut. Gjstada som ligg i vat, vil sjå stø ut. Solståla vam. Smøt i sjokolad smlta. Fota. Akimds va i gsk foska. Ha foska på kva som skj å i lgg oko i vat. Sllius va i foska få Ndlad. Ha foska på kva som skj md lys å dt gå gjom vat og glas. Nwto i kjd glsk foska. Ha skiv i bok som hitt Opticks. Vikok flyt. Dt «luftlomm» i kok. Ja, i ka sjå gjom vat. Lag i alumiiumstkt og lgg sjokolad oppi. Hald mot sola.

19 Nm fm tig som likt hos all msk. Kva fo oppgåv ha skjlttt? Kva hit dla i augt? Kva ka v ulikt hos msk? Ko mag kokla skjlttt samastt av? Kva kalla vi kula som augt samastt av? Kva vil dt si å v fuksjoshmma? Kva dt skjlttt va ii kopp vå? Kva auga vå? Kva skj om du byt i am? Kva fo dl av skjlttt ka du sjå? Kva hit d dl som gi oss augfag? Si amt på fi ulik hjlpmiddl. Kv buk føahud? Kva gj it øtgbilt? Kva pupill? Kva blodt samastt av? Kolis dt å sjå md b itt aug? Kva it hjlpmiddl? Kva bli di aud blodcll laga? Kva iis dt sam som? Kv ha buk fo høyappaat? Kva gj di aud blodcll? Ka du it aa od fo gboghi? Nm to tig som ulikt hos dg og d som sit til vst fo dg. Kva fo oppgåv ha di kvit blodcll? Kva tg du dsom du ha dålg sy? Kva buk i ullstol til? Kva fo oppgåv ha blodplat? Kva augfag ha d som sit til høg fo dg?

20 Håfag, skostolik, høgd, vkt, sasa, hudfag, augfag osv. 206 kokla. Fo ksmpl hjat, lug, skjltt, hj, blod, magskk osv. Skjlttt hld kopp opp. Dt va oga i i kopp. Augpl. Augpl, pupill og gboghi (iis). Nå du byt i am, bli skjlttt øydlagt, m dt go igj. Kaskj du må ha gips. T. Rgboghi (iis). Nå i fuksjoshmma, dt oko i kopp som ikkj vka hilt som dt skal. Somm tg hjlpmiddl. Skjlttt va ogaa i i kopp. Blat aa hjat, lug og hj. Auga vå ligg i hovudskall. Blid og svaksyt ka tg føahud. Føahud, bill, høyappaat, ullstol, kykkj. Blod samastt av aud blodcll, kvit blodcll og blodplat. Nå i s md b itt aug, ka dt v vasklg å vud avstada, tff iktig, gip og gå i tapp. Eit øtgbilt ka vis skjlttt gjom huda. Pupill it hòl i augplt som slpp i lys. Di som høyslshmma, ka tg høyappaat fo å høy bt. Di aud blodcll fakta oksyg udt i kopp. Eit hjlpmiddl oko som på i ll aa måt hjlp d som ha i fuksjoshmmig. Di aud blodcll bli laga i skjlttt. Iis. Iis dt sam som gboghi. D som buk ullstol, tg ha fo å ku flytt sg udt og komm sg fam på iga had. Blodplat ttta igj så dsom i slå sg og bgy å blø. H dt opp til motsplaa å godkj svat. H dt opp til motsplaa å godkj svat. Di kvit blodcll kjmpa mot vius og baktia. Bill ll kotaktlis.

21 Kva it tj? Kofo augstikka i mistflyga? Kv lik å t admat? Kolis vatt i it tj? Fokla kolis livt til i augstikka. Kva fo dy kvil på tjøaks og vasslik? Kva it amfibidy? Kva i æigskjd? Ko mag gog skifta augstikkaymfa skalt sitt? Kva dt plata laga? Ko mag aug ha vivlaa? Ka du si amt på t plata vd tjt? Kva må dy og iskt vd tjt pass sg fo? Kva lv vivlaa? Kofo plata viktig i it tj? Kva buk dy og iskt plata vd tjt til? Kolis sym yggsymjaa? Kv lgg gga si ud blad? Kva lv amfibidya? Si amt på to amfibidy. Kolis pusta vasskalv? Kva i økkos? Kofo vasskalv lys ud og møk oppå? Kva skj dsom all plata i it tj fosvi? Kva it umptoll? Kva fosk om vit? Ka iskt lv ud vat? E plata b til pyt vd tjt? Nm t iskt som lv i tjt. Kva fo dy lik å t vassliljstilka?

22 I it tj dt fskvat. Eggt bli klkt ud vat. Augstikkaymfa lv ud vat. Ho skifta skal 14 gog fø ho kyp opp, skifta skal og ka slå ut vg. Iskt og amfibium. Eit tj i lit isjø. Ha ka flyg famlgs, baklgs og sidlgs. Ha ka flyg i 50 km i tim. Ada glad i plat admat. Ei æigskjd vis kv som t kv i atu. Fi aug. Fo ksmpl vasslikk, tjøaks, dukjvl, skosivaks, admat og vasslilj (økkos). Amfibidy lv føst i vat, så på lad. Fosk, padd og salamad amfibidy. 14 gog. Plata laga oksyg (luft). Dy og iskt buk plata til å gøym sg i. Ryggsymjaa sym på ygg. IIskt og amfibium lgg gga si ud blada. Dy og iskt må pass sg så di ikkj bli t av ad dy og iskt. Vivlaa lv på vassovflata. Plata laga oksyg i vatt. Plata gøymstad. Plata mat. Fosk, padd, salamad. Vasskalv lys ud og møk oppå fo å v sg mot fida si. Fugla s ha ikkj mot møkt vat. Fiska s ha ikkj mot lys himml. Alt liv i tjt vil døy om plata bli bot. Amfibidya lv føst i vat og så på lad. Vasskalv stikk umpa ov vat og fyll luft ud skalt sitt. Nøkkos i vasslilj. Om vit lgg fosk sg i dval på bot av tjt. Fo ksmpl vasskalva, yggsymjaa, vassløpaa, vivlaa og augstikkaa. Elg ka dykk d fo å t vassliljstilka. Eit umptoll it amfibidy som o ikkj blitt til fosk, padd ll salamad. Dt ha b hovud og hal. Ja, dt ka di. Ni. Plata vldig viktig fo at dy og iskt ka lv vd tjt.

23 Tomm splkot til Spisplt I ovsikta ov splgla og splvaiata fi du tips til kolis di tomm kota ka bukast.

tyngre enn vann? Hva skjer når lysstråler Hva er refleksjon olje med vann? Hvorfor ser det de senkes ned i som ligger i sola? drue oppi en blanding

tyngre enn vann? Hva skjer når lysstråler Hva er refleksjon olje med vann? Hvorfor ser det de senkes ned i som ligger i sola? drue oppi en blanding Hv va ltt t s ut voda d i Bskiv h skj d k å du s. va t glass saml å ma skj Spispi llt solstål å o skj va tyg tål å lyss skj tff va av lys flksjo Småk yp So pp Sko g Småk yp vd sjø y vd Ro På Fosøk s Robo

Detaljer

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 1 0 O r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g i, a v h o l d e s m a n d a g 3. m ai 2 0 1 0, k l. 1 8 0 0 p å T r e

Detaljer

Velkommen til. Erles konfirmasjon. 24. mai 2009

Velkommen til. Erles konfirmasjon. 24. mai 2009 Vlkommn til Els konfimasjon 24. mai 2009 Vlkommn Ml. Nå n litn mus Væ vlkommn h i tt lag Slkt og vnn til Els sto ag Vi vil gjn lag ontlig fst Fo vå kjæ, ung, flott, go hsgjst Dt skal bli fo g, t skal

Detaljer

Uke Område Kompetansemål Delmål/læringsmål Læremiddel/lærever k/ metode 2 u k e r. Kunne lese og bruke papirbaserte og digitale kart

Uke Område Kompetansemål Delmål/læringsmål Læremiddel/lærever k/ metode 2 u k e r. Kunne lese og bruke papirbaserte og digitale kart ÅRSPLAN Tinn: 5 Piod: Høst og vå U Omåd Komptansmål Dlmål/læingsmål Læmiddl/læv / mtod Kat og od Fag vis fosjll Himmltning Atlas Et synlig tntt Kat på data Knn ls og b papibast og digital at Kat Om attgn

Detaljer

Ukens tilbudsavis fra

Ukens tilbudsavis fra Uks ilbudsavis fa Hvoda bla ma i ilbudsavis? Fo å bla i ilbudsavis så klikk du i av hjø, ll du ka klikk på pil d på mylij. S æm på poduk? Du ka zoom i på poduk vd å klikk på poduk md mus, fo å zoom ilbak

Detaljer

Våre Vakreste # & Q Q Q A & Q Q Q - & Q Q Q.# arr:panæss 2016 E A A 9 A - - Gla- ned. skjul F Q m. ler. jul. eng- da- jul. ler.

Våre Vakreste # & Q Q Q A & Q Q Q - & Q Q Q.# arr:panæss 2016 E A A 9 A - - Gla- ned. skjul F Q m. ler. jul. eng- da- jul. ler. Vå Vks rr:pnæss 06 Kor L JUL Q Q Q ^\ # Q Q Q ht Q Q Q # 6 Q Q Q # Q Q Q # Ju lg u u Q Q Q # # v blnt # LL: u # mj # # # # d fly p r ds Q Q m # # år lønn Ju v g v g # jul # grønt 6 # # u Lønn gå # hvor

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 O r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e i L i s a K r i s t o f f e r s e n s P l a s s S E, a v h o l d e s o ns d a g 9. m a r s

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! 1 K e y s e r l ø k k a Ø s t B o r e t t s l a g K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d

Detaljer

JERN GIR BARNET NÆRI NG TIL VEK ST, LEK OG LÆRING! I NFO RM A SJON OM B ARN OG J E RN

JERN GIR BARNET NÆRI NG TIL VEK ST, LEK OG LÆRING! I NFO RM A SJON OM B ARN OG J E RN JERN GIR BARNET NÆRI NG TIL VEK ST, LEK OG LÆRING! I NFO RM A SJON OM B ARN OG J E RN R E G E J! I P M JIP O S K R E T S LIKE! I P P I P Nyttig hjer Nfød Fo å sik jnin ntakt hos små ban anbfal Hlsdiktoat

Detaljer

Sommerkoteletter fra ferskvaredisken. -appen! Finn oppskrifter og tilbud på MENY.no eller i. 90 ord.pris 17,90/stk SPAR 53% ord.

Sommerkoteletter fra ferskvaredisken. -appen! Finn oppskrifter og tilbud på MENY.no eller i. 90 ord.pris 17,90/stk SPAR 53% ord. 53% 39.i 85,/ Smmtltt fa fvai 55% fl 3 8, 4 1 K K 89 7.i 17,/t i 0 2,9 53% 20-30%.i 37,5042,/ Nyillt yllilå Pi Max Iablla Fii Ntai fa vamat x1,5 l + at (9,89/l) 10, Hi-Ol (49,83/l) 1, Saia Vi ta fbhl m

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO

UNIVERSITETET I OSLO UNIVERSITETET I OSLO Dt matmatisk-natuvitnskaplig fakultt Eksamn i MAT-INF 00 Modlling og bgning. Eksamnsdag: Fdag 6. dsmb 0. Tid fo ksamn: 9:00 :00. Oppgavsttt på 8 sid. Vdlgg: Tillatt hjlpmidl: Fomlak.

Detaljer

Røde Kors Hjelpekorps

Røde Kors Hjelpekorps Rgion Sø - Sommkusn 2013 Hov - Andal, 08. - 12. mai(himmlfatshlgn) Sjødning Kvnd lnd ls d R O l S s g L øknin s t (Et k B) a m Ba Idttsskadkus Vlkommn! Aust-Agd Rød kos sin pinsli ha lang tadisjon, mn

Detaljer

Hverdagen. er bedre med meny -30% stort på fis. Nå kutter vi prisene på et stort utvalg av fisk og skalldyr med opptil 35% Ferske svinekoteletter

Hverdagen. er bedre med meny -30% stort på fis. Nå kutter vi prisene på et stort utvalg av fisk og skalldyr med opptil 35% Ferske svinekoteletter Hvag b m my 6 so ps u på fs Nå u v ps på so uvalg av fs og sally m oppl 35% 46% 28% 47-50% 9 o.ps 18,,/ o.ps 74,/g p pos Fs svol Eloao juc Po fa fsvas 1,5 l, appls/pl/foos(6,/l) 2 g, Asx. Ba, Pmpll (9,95/g)

Detaljer

-40% tor-lør. Coop Megas fersk svine-/ nakkekoteletter Pr kg. Fersk kveite I skiver. Pr kg. Et stort utvalg Dr Oetker/Coop pizza 216-555 g

-40% tor-lør. Coop Megas fersk svine-/ nakkekoteletter Pr kg. Fersk kveite I skiver. Pr kg. Et stort utvalg Dr Oetker/Coop pizza 216-555 g ! m m o s d Go 39 Coop Mgas fsk svin-/ nakkkotltt Fsk kvit I skiv. 169 Et stot utvalg D Otk/Coop pizza 216-555 g -40% Et stot utvalg Dsst-is Diplom-Is. 0,5-2,0 l -4ku0pp%! d n k w s Skalldy All pakkd du

Detaljer

norsk høst 30% FOR -30% Ferske nakkekoteletter Fersk ørret Kiwi Findus (i skiver 69,90/kg) Delikat salater Stort utvalg allergiprodukter

norsk høst 30% FOR -30% Ferske nakkekoteletter Fersk ørret Kiwi Findus (i skiver 69,90/kg) Delikat salater Stort utvalg allergiprodukter nosk høst g n m Gjl fnsg til o 42% 39 o.pis 69,/kg Fsk nkkkotltt ng m f Gjl nsg til o 39% 59 4 10 o.pis 99,00/kg Fsk øt Kiwi Fins (i skiv 69,/kg) stot tvlg fyst fisk kjks. t l s vé m S Stot tvlg llgipokt

Detaljer

Klimabidrag fra byggsektoren

Klimabidrag fra byggsektoren Kmaak ambø kmagm E Økad, SFT, 6.jaua 2009 Kmabdag fa byggko 09.01.2009 Sd 1 Sa fougy (SFT) Kmamdg ju 2007 b Kmafok jaua 2008 09.01.2009 Sd 2 Sa fougy (SFT) K m a f o k Må Ovoppfy fopk Kyoopooko md 10%

Detaljer

VELKOMMEN TIL BO BILLIG! Litt billigere - Alltid 2999,- 2499,- 7999,- 6999,- Miami recliner, stoff. Regulerbar stol med

VELKOMMEN TIL BO BILLIG! Litt billigere - Alltid 2999,- 2499,- 7999,- 6999,- Miami recliner, stoff. Regulerbar stol med VELKOMMEN TIL BO BILLIG! 7- - Miami clin stoff. Rgulba stol md Sov basic kontinntal md basic. 50x00 Sid 8 sving og innbygd fotskamml. Kompltt md basic og sokkl Sid Hilton -st md divan Sot ll cm. Hud/pvc.

Detaljer

All frukt og bær. Gjelder ikke tørket eller hermetisert frukt eller X-tra produkter som allerede er satt ned i pris

All frukt og bær. Gjelder ikke tørket eller hermetisert frukt eller X-tra produkter som allerede er satt ned i pris ! m m d G Nå gå kt! u f k g økl S gtaftg All fukt g bæ Gjld kk tøkt ll hmtt fukt ll X-ta pdukt m alld att nd p 39 Cp Mga nyglld XL-kyllng Hl. Råvkt 1,15 kg. P tk Fk lakflt M/knn. U/bn. P kg Et utvalg Blnda-pdukt

Detaljer

I N N K AL L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E

I N N K AL L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E I N N K AL L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2 0 0 9 O r d i næ r t s am e i e rm ø t e i S am b o b o l i g s a m ei e fi n n e r s t e d t o r s d ag 3 0. 0 4. 2 0 0 9 K l. 1 8. 3 0

Detaljer

Tore på sporet - Hvor tar avfallet ditt veien?

Tore på sporet - Hvor tar avfallet ditt veien? N 1 2011 Kubl T p p - Hv vfll v? D m bu m gj V lv v v l g fy g v u g Sull ll h lv m vll v h u M v m l p l v h, g g v p lvgulg v D v ll b l, bl v l V vfll lgg v l f gjvg N l vfll bu p y, m ff l y pu ll

Detaljer

Obj140. TID TEMA KOMPETANSEMÅL ARBEIDSMETODER VURDERINGSFORMER RESSURSER (materiell, ekskursjoner, lenker etc) KAP 3 Ordbilde

Obj140. TID TEMA KOMPETANSEMÅL ARBEIDSMETODER VURDERINGSFORMER RESSURSER (materiell, ekskursjoner, lenker etc) KAP 3 Ordbilde Obj140 RENDALEN KOMMUNE Fu kol Åpl NORSK fo 10. 2013/14 Lævk: KONTEKST bbok o kbok, Gylddl Nyok: 2 m hv uk v l bd md yok. D vl bl jobb md mmkk, kv, kv v k o l v ulk yoklu. Båd kk o kjølu. D vl bl vl u

Detaljer

S T Y R E T G J Ø R O P P M E R K S O M P Å A T D Ø R E N E S T E N G E S K L

S T Y R E T G J Ø R O P P M E R K S O M P Å A T D Ø R E N E S T E N G E S K L K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D e t t e e r i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s g e n er a l f o r s a m l i n g. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g e t s å r s m e l d i n g o g r e g n s k a

Detaljer

ANNERLEDESLANDET NORGE? FOOD 2017: OSLO

ANNERLEDESLANDET NORGE? FOOD 2017: OSLO ANNERLEELANET NRGE? : L.3. RE TEEN HLER NHH NG PRERHIP IN CMPETITIN ECNMIC N GRCERY MARKET EPARTMENT ECNMIC NRWEGIAN CHL ECNMIC JA! Ng vlig ks mak 45,% 4,% 35,% 3,% 5,%,% 5,%,% 5,%,% Cp Ng ICA NgsGupp

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g e t s å r s b e r e t n i

Detaljer

Klar til å reise? Feriesjekkliste. Skaff deg informasjon om landet du skal reise til. Tidssoner og mat på reisen. Nåleboks

Klar til å reise? Feriesjekkliste. Skaff deg informasjon om landet du skal reise til. Tidssoner og mat på reisen. Nåleboks Kla til å is? Fisjkklist Tg du o vaksi? Sjkk md lg di ll hos Folkhlsistituttt på www.fhi.o. Ba og ugdom md diabts ha samm bhov fo vaksi på is som ba og ugdom ut diabts. Ha du attst fo buk i sikkhtskotoll?

Detaljer

8SQEXIV. 6MO Tp P]OSTIR :MOXMK OMPHI XMP ZMXEQMR % SK ZMXEQMR ' (IP EZ SQ HEKIR -XEPMER. % italienske. av 24 tim. *PpHHI KYPI TPSQQIXSQEXIV

8SQEXIV. 6MO Tp P]OSTIR :MOXMK OMPHI XMP ZMXEQMR % SK ZMXEQMR ' (IP EZ SQ HEKIR -XEPMER. % italienske. av 24 tim. *PpHHI KYPI TPSQQIXSQEXIV Cppla n italinsk familibdift md lang tadisjn i å pdus t bdt utvalg av kvalittsmatva. Røttn vå stkk sg hlt tilbak til 1908. Da statt Cppla-familin md sving g mat- g vinhandl i Mcat San Svin i byn Saln.

Detaljer

OPPLEVELSESBASERT MARKEDSFØRING LØSNING BAKGRUNN RESULTAT EN SPENNENDE HISTORIE

OPPLEVELSESBASERT MARKEDSFØRING LØSNING BAKGRUNN RESULTAT EN SPENNENDE HISTORIE I G S U O KGU LØSIG SUL SP HISOI I K J V O S K Ø L K U L U OPPLVLSSS KSFØIG V ha vj a h k k Sk a vy f u y Güøkka I v hu ha v a k fukk f vk f ha kk v y vaa fa - ha a j y ha k kuu a k h kk fa fø U Øyafva

Detaljer

Utforsk byen som aldri før. Bylørdag 19.11.11 10-21 (09-18)

Utforsk byen som aldri før. Bylørdag 19.11.11 10-21 (09-18) Ufosk by som aldi fø. Bylødag 19.11.11 Føskommd lødag ha mag av buikk i by ksa god ilbud, o som skal gjø d spsil hygglig å bsøk Lillsøm. I illgg ha by magfold å ilby å d gjld buikk, caf, saua, usd, kus,

Detaljer

59 90 NIDAR FAVORITTER Stratos/Troika/Smash/Caramello, 2 x 380 g, 70,92/kg Pris ved kjøp av 1 stk: 53,90/pk.

59 90 NIDAR FAVORITTER Stratos/Troika/Smash/Caramello, 2 x 380 g, 70,92/kg Pris ved kjøp av 1 stk: 53,90/pk. 24/1 29/1 2011 Pisn gjld f.o.m 24/1 t.o.m. 29/1 uk 4. 2 9 Gjld mandag 24/1 onsdag 26/1 MIDDAGSPØLS ø k t, fa n a kj ø t t, p. k g 49 FSK SIFILT P. kg Ta 2 btal fo 1 KOMPIS GOVBØD Natulig Sunt, 2 x 750

Detaljer

KulTur. Kino med høytlesning. Aktivitetsleir

KulTur. Kino med høytlesning. Aktivitetsleir N. 8 Spmb 2012 17. ågang KulTu Kino md høylsning Akivisli In o nh ld sn l y ø h Kino md Ridkus Kjæ ls! ing I d numm av Infoposn kan du s flo fibild fa blan ann Danmak og Tykia. Du kan også ls om and gøy

Detaljer

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2 0 0 9 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t W al d em a rs H a g e, a v h o l d e s t o rs d a g 1 8. j u n i 2 0 0 9, k l.

Detaljer

Så vi lagde en tilbudsavis der alle tilbudene var fra annonser på FINN.no.

Så vi lagde en tilbudsavis der alle tilbudene var fra annonser på FINN.no. i v d i FINN ø Hv ojd, ooi jvhd iom i dm. Jo o MEGATILBUD oy i idi h md ijom. I FINN y vi d o o hd v hvd. D i jo vi v i jd om h i i jv S vi d idvi d id v o FINN.o. Vi d h yio 3? I i 25,- i Ex. B i Ad o

Detaljer

FAGKONFERANSE KONTROL L OG TILSYN GARDERMOEN JUNI A RSMØTE I FORU M FO R KONTROLL OG TILSYN 5. JUN I 2013

FAGKONFERANSE KONTROL L OG TILSYN GARDERMOEN JUNI A RSMØTE I FORU M FO R KONTROLL OG TILSYN 5. JUN I 2013 FAGKONFERANSE KONTROL L OG TILSYN GARDERMOEN 5.- 6. JUNI 201 3 A RSMØTE I FORU M FO R KONTROLL OG TILSYN 5. JUN I 2013 09. 0 0 1 0. 0 0 R E G I S TR E R I NG N o e å b i t e i 10. 0 0 1 0. 15 Å p n i ng

Detaljer

Asker 17.03.12. Kaare Granheim: Askers rolle i den regionale utviklingen. Konsekvenser for befolkning og boligmarked i Asker

Asker 17.03.12. Kaare Granheim: Askers rolle i den regionale utviklingen. Konsekvenser for befolkning og boligmarked i Asker Askr 17.03.12 Kaar Grahim: Askrs roll i d rgioal utviklig. Koskvsr for bfolkig og boligmarkd i Askr Kaar Grahim Vidrgåd (KG) NTH bygigsigiør md økoomi for kraftkommur som ksamsoppgav Aspla 1970 md kommual

Detaljer

Avdeling for ingeniørutdanning. Ny og utsatt eksamen i Elektronikk

Avdeling for ingeniørutdanning. Ny og utsatt eksamen i Elektronikk www.ho.o dlg fo gøutdag Ny og utatt kam Elktokk ato: 3. augut d: 9-4 tall d klu fod: 7 kludt dlgg tall oppga: 6 llatt hjlpmdl: ådholdt kalkulato om kk kommu tådløt. Mkad: Kaddat må l kotoll at oppgattt

Detaljer

2017/18 Steinerbarnehagen på Nøtterøy

2017/18 Steinerbarnehagen på Nøtterøy Høs S S hva Vå jg Vin si 2017/18 Sinbanhagn på Nøøy D fla sl i al s g, i æ g ban g ild d, g al i livs na s ha vks il bans fid gj. Tving ikk, Byd ikk, Skjnk d f å spil sg i. Lkn vig s døn. Læ d å lk sg

Detaljer

Bestselgerlisten 2015: 1. Nå skal jeg fortelle deg... 2. Mitt Trondheim 3. Operasjon Detmold Ordinær oversikt:

Bestselgerlisten 2015: 1. Nå skal jeg fortelle deg... 2. Mitt Trondheim 3. Operasjon Detmold Ordinær oversikt: 16 0 N E R VÅ Bg 015 1. Nå k jg dg.... M Tdh 3. Opj Dd Odæ vk Ib T Ug. å P 9770443 A vd hjk bd 1 015 9 977030 Tdhjd jdæ uppv bå g b 015 19 977041 Høb 4 udhdg 015 199 9770511 Bv byk d Gåk Skpk 015 19 9770535

Detaljer

inf 1510: prosjekt Tone Bratteteig

inf 1510: prosjekt Tone Bratteteig if 1510: pj T Bi if1510: 23 ju 2013 Iiu f Ifi Li &l IDEO hbp://wwwic/w/hppi- c- ccphbp:// i hlv- vi wwwyuubc/wch?v=m66zu2pcicm Li &l 6å pj Kyi, li på i &l S hbp://ifiui/pj/yi/ hbp://vic/43105142 hbp://ifiui

Detaljer

Testvinnerne år etter år, kjøper du hos oss!

Testvinnerne år etter år, kjøper du hos oss! v å å, kjø du h k 749,- k 49, k k 35,- B 3 VG k,f 3 k. v å å R N N V gka 6 Af b GRAND FNAL ghøyd: ca. 6 m Vagh: ca. mu Kuvk: g Faak gullffk g akd jdy vl fyll hmml g g gdg fyvklvl. k 999,- 4 kudd, faak

Detaljer

P r in s ipp s ø k n a d. R egu l e r i ngsen d r i n g f o r S ands t a d gå r d gn r. 64 b n r. 4 i Å f j o r d ko mm un e

P r in s ipp s ø k n a d. R egu l e r i ngsen d r i n g f o r S ands t a d gå r d gn r. 64 b n r. 4 i Å f j o r d ko mm un e P r in s ipp s ø k n a d R egu l e r i ngsen d r i n g f o r S ands t a d gå r d gn r. 64 b n r. 4 i Å f j o r d ko mm un e O pp d ra g s n r : 2 0 1 50 50 O pp d ra g s n a v n : Sa n d s ta d g å r d

Detaljer

Vedlegg: Kart over kabler fra Alta Kraftlag AL og Telenor Norge

Vedlegg: Kart over kabler fra Alta Kraftlag AL og Telenor Norge Vdlgg: Kat ov kabl fa Alta Kaftlag AL og Tlno Nog p p p $ S S S S 362500 363000 7764500 7765000 7765500 Boas 16012 Dalbakkn Romsdal 16013 Tvlvdalsvin 16 0 100m Dato: Sign: 2012.01.09 ES Målstokk 1:5000

Detaljer

پ0 3 پ0 3 پ0 3 پ0 3. پ0 3 پ0 3 پ0 3 پ0 3i پ0 3 ² پ0 3 پ0 3 پ0 3 پ0 3 پ0 3 پ0 3 پ0 3 پ0 3 پ0 3

پ0 3 پ0 3 پ0 3 پ0 3. پ0 3 پ0 3 پ0 3 پ0 3i پ0 3 ² پ0 3 پ0 3 پ0 3 پ0 3 پ0 3 پ0 3 پ0 3 پ0 3 پ0 3 1 31. Tor 2. Tor & 4 پ0 11. Mtt. Hv 4 &پ0 11. Mtt. Hv 41. Mtt Hj Alltd Vank (dansk kst) L J hj all td ud L jeg vl op J hj all td ud jeg vl op van k spپ0ٹ3n luk mt van k spپ0ٹ3n luk mt Je su f hm l tl dt

Detaljer

Tegningshefte HØRINGSUTGAVE

Tegningshefte HØRINGSUTGAVE Rgulrigpla, plaid 6100000 Årtad, gr 160, br 904 m.fl. Sltt Buholdpla m.m. vd Sltt bybatopp Vilhlm Bjrk vi Hagrup vi Tgighft HØRINGSUTGAVE Dato TEGNINGSLISTE Oppdragr: 1194 Tgiglit opprttt Tgiglit rvidrt

Detaljer

4990,- 3390,- 750,- Velkommen til. Knallpriser! Skyvedørsgarderobe. Innredning. Fra. Fra. Din fagmann på. Vera ytterdør

4990,- 3390,- 750,- Velkommen til. Knallpriser! Skyvedørsgarderobe. Innredning. Fra. Fra. Din fagmann på. Vera ytterdør Di fama på BYGGEVARER Gj upp! Kampaj jl m. 20. p. 2014 Kallpi! Syvab Fa Ii Fa Va m/fa ifl. 9970,- 120/130/140x200/210 750,- Vlmm il Va y 4990,- Lv u i hvi m la la l ii. 90x200/210 100x210 ampaja H få u

Detaljer

Fjøsangerveien Strømmen

Fjøsangerveien Strømmen Hvda bli kjømøst i bgpid? KONTAKTER / ANSVARLIE INFO OM ARBEID Ifmasjsasvalig Hil s ga t gg T mø I føst dl av aggspid vil l tafikk til/fa Damasplass mtt g v g. I pid vil gs Tmø bli stgt f gjmkjøig. Næm

Detaljer

Mobilt Bedriftsnett app

Mobilt Bedriftsnett app Mobilt Bdiftsntt app Appn jø dt nklt å bnytt tjnst som tiljnli fo d som Aktiv Buk i Mobilt Bdiftsntt. Dnn psntasjonn n intoduksjon o bukvildnin fo hovdfunksjon o buksmåt, o dn tilsvand som innbyd bukvildnin

Detaljer

Fakta kornartane. 1. Kornartane

Fakta kornartane. 1. Kornartane Fk konn 1. Konn Fk konn Innhld Om konn næingsinnhld i kon Konbll mi om kon Fk konn Om konn 1 2 3 WWW.bodogkon.no Kon innhld 1. Skl: Kon innhld mykj næingssoff og spsil mykj kosfib. 2. Kjn: Innhld kbohyd/si

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i R u d s h ø g d a V B / S, a v h o l d e s m a n d a g 1 6. m a r s k l. 1 8 : 0 0 p å L o f s r u d s k o l e, L i l l e a

Detaljer

Levanger kommune, Foreløpig registrering, pr. 9. des. 2005

Levanger kommune, Foreløpig registrering, pr. 9. des. 2005 240.001 Levanger og Frosta, PPT Klienter A F ca. 1964 ca. 1984 404.6.6 362 240.002 Levanger og Frosta, PPT Klienter G K ca. 1965 ca. 1985 404.6.6 363 240.003 Levanger og Frosta, PPT Klienter L R ca. 1966

Detaljer

Håndbok 014 Laboratorieundersøkelser

Håndbok 014 Laboratorieundersøkelser Vdlgg 1 sid 1 av 5 Hådbok Vdlgg 1 Jordartsklassifisrig Vdlgg 1 Jordartsklassifisrig Vrsjo mars 2005 rstattr vrsjo juli 1997 Omfag Jord ka bstå av t miralsk matrial, orgaisk matrial llr bladig av diss.

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e i S / E S o r g e n f r i g a t e n 3 4, a v h o l d e s o ns d a g 1 0. m a rs 2 0 1 0 k l. 1 8. 0 0 i K l u b b r o m m

Detaljer

2FOR 2FOR 2FOR 2FOR 2FOR SMIL - DU HAR GJORT EN GOD DEAL KJØPER DU EN AV DISSE FÅR DU MED ET AV DISSE. Pr stk 23,20 1,5 l.

2FOR 2FOR 2FOR 2FOR 2FOR SMIL - DU HAR GJORT EN GOD DEAL KJØPER DU EN AV DISSE FÅR DU MED ET AV DISSE. Pr stk 23,20 1,5 l. - 30 % Uvlg D. O pizz 380-670 g U 45-46 15. Gjld il 15. nvmb. Kmpnjn gjld un piv hushldning s å p m ix g u l P i l b u v lg 15 G mgn yghu Uvlg vin. 190/195 g 38 + p n Cc-Cl Uvlg vin. 1,5 l F 12,67/l. 1

Detaljer

KONTINUASJONSEKSAMEN I EMNE TDT4195/SIF8043 BILDETEKNIKK MANDAG 2. AUGUST 2004 KL LØSNINGSFORSLAG - GRAFIKK

KONTINUASJONSEKSAMEN I EMNE TDT4195/SIF8043 BILDETEKNIKK MANDAG 2. AUGUST 2004 KL LØSNINGSFORSLAG - GRAFIKK Si av 9 TU ogs tknisk-natuvitnskalig univsitt Fakultt fo infomasjonstknologi, matmatikk og lktotknikk Institutt fo atatknikk og infomasjonsvitnska KOTIUASJOSEKSAE I EE TDT95/SIF83 BILDETEKIKK ADAG. AUGUST

Detaljer

INTERN TOKTRAPPORT - MERKING NORSK VARGYTENDE SILD

INTERN TOKTRAPPORT - MERKING NORSK VARGYTENDE SILD IT 31/93 Dljk 0411.1 INTERN TOKTRAPPORT - MERKING NORSK VARGYTENDE SILD Faøy: M/S "Vvikig", H-1-AV Tid$m: 4 ail - 1 mai 1993 Pll:J H Nil, J Røig, B V Svd (il 17.4) g K Søm (fa 17.4) Fmål: Mkig g bilgik

Detaljer

Sansehage. kj e 1:500 A10-1. Dementsavdeling Flåheimen, Flå kommune 26.11.14. Dato: Målestokk: Prosjektnr.: Tittel: Fase: Tegningsnr.

Sansehage. kj e 1:500 A10-1. Dementsavdeling Flåheimen, Flå kommune 26.11.14. Dato: Målestokk: Prosjektnr.: Tittel: Fase: Tegningsnr. n a 7 4 7, Ro 7, n lko 6 6 6 7 6 7 Ro, 3 6 7,3 lk Inn 4 on 6 3 lk 7 on Ro, B B 4 7 4 He is lk B 4 ta 7,3 a le on D 3,7 rri Ko k. jø /K e tu, rri Ko,3 7,3 3, /s ile Hv Ro, 4 ør e yv Gla e ssv ro M,4 s B

Detaljer

CRAZYDAYS 890,- PRIS FERDIG MONTERT 2.990,- 11.340,- NYHET! -30% KANON- TILBUD SOM VIST PÅ TV 2.490,- Rørlegger og butikk på samme sted FØR 1.

CRAZYDAYS 890,- PRIS FERDIG MONTERT 2.990,- 11.340,- NYHET! -30% KANON- TILBUD SOM VIST PÅ TV 2.490,- Rørlegger og butikk på samme sted FØR 1. CAZYDAYS FØ 3.606,- LLGGSPS FO S MD SOF CLOS FUKSJO 319,- YH! Vd pdukt md dtt ymblt kan man få mnting inkludt i pin. F dg bty dt: Fat pi ingn vakl ølggn vå mnt f dg Du ikt fkiftmig mnting ngn vakl, ba

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

Avdeling for ingeniørutdanning. Eksamen i Elektronikk

Avdeling for ingeniørutdanning. Eksamen i Elektronikk www.ho.o dlg fo gøutdag Ekam Elktokk ato: 6. ma d: 9-4 tall d klu fod: 7 kludt dlgg tall oppga: 6 llatt hjlpmdl: ådholdt kalkulato om kk kommu tådløt. Mkad: Kaddat må l kotoll at oppgattt fulltdg. d tull

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am B o B o l i g s am e i e, a v h o l d es o ns d a g 2 8. 04. 2 0 1 0, k l. 1 8. 3 0 i G r ef s e n m e n i g h e t s s

Detaljer

Aksjeindeksobligasjoner et sparealternativ for Ola og Kari? Petter Bjerksund 9. februar 2007 Jubileumsseminar for Knut Boye

Aksjeindeksobligasjoner et sparealternativ for Ola og Kari? Petter Bjerksund 9. februar 2007 Jubileumsseminar for Knut Boye Aksjindksobligasjon spaalnaiv fo Ola og Kai? P Bjksund 9. fbua 7 Jubilumssmina fo Knu Boy Ovsik Ulik vaian: ndksobligasjon (O) Aksjindksobligasjon (AO) Bankinnskudd md aksjindksavkasning (BMA) Gunnlggnd

Detaljer

sko trender Røft eller elegant Riktige sko til treningen Down Town har utvalget! 9 sider inspirerende Finn din favoritt!

sko trender Røft eller elegant Riktige sko til treningen Down Town har utvalget! 9 sider inspirerende Finn din favoritt! m k pd d Røf g F d fv! Rkg k g Dw Tw h uvg! Md fbhd m ykkf. 1200 g p-p 400 b uv g g dg g w w w.d w w. d d 249.- 249,- 649,- K md h m Bm b Tm Fc Wd 999,Ny vå y k! Ck fw N pkk d V 499,- p um 1099,- våk Wd

Detaljer

nærmere på produktene? Du har mulighet for å lage en handleliste, som du kan sende til deg selv på SMS eller e-post. Tjenesten er selvsagt gratis.

nærmere på produktene? Du har mulighet for å lage en handleliste, som du kan sende til deg selv på SMS eller e-post. Tjenesten er selvsagt gratis. jklad FU Dyat jklad FU BØD Juic F jklad BØD Juic F fa Htikk gjøig gjøig Uks NCtilbudsavis N MIDD sak PÅL MIDD jklad FU Dyat jklad FU F BØD Juic Hvda bla a ijklad tilbudsavis? BØD Juic F gjøig NC Htikk

Detaljer

Gyldig fra: 09.03.2016 Versjon nr.: 3.00 Dok. nr.: -KS-2.1.1-05 Sign.: Eirik Ørn Godkjent: Jan Kåre Greve Side: 1 av 7

Gyldig fra: 09.03.2016 Versjon nr.: 3.00 Dok. nr.: -KS-2.1.1-05 Sign.: Eirik Ørn Godkjent: Jan Kåre Greve Side: 1 av 7 Utviklingsplan fo Bgn maitim vigån skol 2015 16. 1. Vuing Mål Tiltak Rsultatmål/ kjnntgn All utabi mål konktis måln lvn/stun tn skal vus mot i sin fag. Dtt gjøs sammn md n som ha tilsvan fag Elvn/stu ntn

Detaljer

Tiltakstypenavn. MT 324 Problemkartleggin. MG4 Fisketiltak Genbank Gjennomf ørt. MT 324 Problemkartleggin g MT1

Tiltakstypenavn. MT 324 Problemkartleggin. MG4 Fisketiltak Genbank Gjennomf ørt. MT 324 Problemkartleggin g MT1 Vd 1 Titkspom - Ovsikt ov føs titk o mijømå fo di uik vssføkosmt. Fi oppysi om d iskid vssføkomst kjm fm i kk t ut på http://www.vpot.o/hovd.spx?m=60403&mid=3653302. Dtut vt t i i dtbs V-tt. Vssfø komst

Detaljer

Årsplan for 2. trinn, Dalgård skole 2012-2013 Uk e

Årsplan for 2. trinn, Dalgård skole 2012-2013 Uk e Årspla for 2. tri, Dalgård skol 12 13 Uk 34 35 Tma Norsk Matma tikk God start Lsbøk Bokstavhus Stavskrift Høyfrkvt Stig Rimig Skrivig Rptisjo av lyd, bokstav Søkls Arbid på PC md pdagisk prramvar Tallija

Detaljer

Legge inn side 1 som brev?

Legge inn side 1 som brev? Lgg i sid 1 som bv? Food Hva tk du om kig? Kaskj opplv du kig som situasjo ut av kotoll. Som yttløs hst i full gallopp utfo t stup. Som o vi ikk ka stagg ll sty, m må la gå si gag. Slik dt ikk. t fis gl

Detaljer

DATARAPPORT FRA GRUNNUNDERSØKELSE

DATARAPPORT FRA GRUNNUNDERSØKELSE F UUØKL Walsth&Øya idmsutvikli åv 5 - uudsøkls ppda : 5686 appt at: 424 J & MLJØ, Ø Ø Fylk kshus Kmmu s td Ås UM: (uf 89, s 2) 64 6666 Byh ppdasiv Walsth&Øya idmsutvikli v/ds Walsth ppda fmidlt av ppdasfas

Detaljer

Plan 200813735 / Detaljplan for Hans Jægers kvartal Illustrasjoner, diagrammer, sol og skygge. s 1

Plan 200813735 / Detaljplan for Hans Jægers kvartal Illustrasjoner, diagrammer, sol og skygge. s 1 P / Dj f H Jæ kv Iuj, imm, ky Aic kik AS www.k. Kii Auu, O + P / Dj f H Jæ kv / Aiv A / V: iuj /.. Pkiv f h Aic kik AS www.k. Kii Auu, O + P / Dj f H Jæ kv / Aiv A / V: iuj /.. Fukiv f Fukiv f ø Fukiv

Detaljer

1999,- januar, sal. Størst på bilutstyr. Pacific 500 Volum: 330 liter THU 631550. Nr 1 januar 2013. Fra: Veil: 469,- www.bilxtra.

1999,- januar, sal. Størst på bilutstyr. Pacific 500 Volum: 330 liter THU 631550. Nr 1 januar 2013. Fra: Veil: 469,- www.bilxtra. Støst på bilutsty N 1 jaua 2013 sal g a u ja t vi m g d f s k b tak 1999,- Pacific 500 Vlum: 330 lit THU 631550 4 LITER Vil: 469,- 199,GTX 10W40 CAS GTX10404L Fa: 999,- 599,7 amp BATTERILADER STARTHJELP

Detaljer

HØSTFEST ONSDAG 23. TIL LØRDAG 26. OKTOBER VI SERVERER KRINGLE OG KAFFE TORSDAG, FREDAG OG LØRDAG. GEORG JENSEN Tørkerull-holder 40% før kr.

HØSTFEST ONSDAG 23. TIL LØRDAG 26. OKTOBER VI SERVERER KRINGLE OG KAFFE TORSDAG, FREDAG OG LØRDAG. GEORG JENSEN Tørkerull-holder 40% før kr. HØSTFEST ONSDAG 23 TIL LØRDAG 26 OKTOBER VI SERVERER KRINGLE OG KAFFE TORSDAG FREDAG OG LØRDAG ALESSI FISKEFAT T støs HØIE ORION DYNE Vm bhi intyn 14 x 2 cm fø k 199Finns så i 14 x 22 cm k 499- HØIE ORION

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l i n g e n t i l år e t s g e n e r a l f o rs am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i n

Detaljer

Innhold. Ka pit tel 1 Inn led ning Barn og sam funn Bo kas opp byg ning... 13

Innhold. Ka pit tel 1 Inn led ning Barn og sam funn Bo kas opp byg ning... 13 Innhold Ka pit tel 1 Inn led ning... 11 Barn og sam funn... 11 Bo kas opp byg ning... 13 Ka pit tel 2 So sia li se rings pro ses sen... 15 For hol det mel lom sam funn, kul tur og so sia li se ring...

Detaljer

Hjertet Banker & # œ œ œ œ Hjer - tet ban - ker, hjer - tet ban - ker, liv. œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ Œ. œ œ œ œ Œ œ œ œ œ œ œ œ œ Ó gjør oss lev -en-

Hjertet Banker & # œ œ œ œ Hjer - tet ban - ker, hjer - tet ban - ker, liv. œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ Œ. œ œ œ œ Œ œ œ œ œ œ œ œ œ Ó gjør oss lev -en- Hjtet ank Tore Thomass 4 Refrg Hj tet ban k, hj tet ban k, liv et syn g, alt skje. Vs ro Hjtet bank, hjtet bank, 1.Hj 2.Hj tet bank hel tet går i skol Hjtet ljug Hjtet går'ke ik rett hj tet ban k plaging,

Detaljer

VISJON FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN I HOBØL KOMMUNE 2013-14

VISJON FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN I HOBØL KOMMUNE 2013-14 VISJON FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN I HOBØL KOMMUNE 2013-14 SFO ET GODT STED Å VÆ RE MED LEK OG UTFORDRINGER I TRYGGE OMGIVELSER S: Sosialiser ing F: Fr ilek O: Om sorg Et go d t m o t t o p å SFO: Gjør mot

Detaljer

Kokebok for eintypesegling

Kokebok for eintypesegling Kokbok fo intypsgling Kva intypsgling Eintypsgling hjå HSK sitt intyputval dfint som bansgling d fyst båt i mål vinna i båttypa md tydlg klassgla. Klassan i intyputvalt pga av sglaa som ikkj foldstyt.

Detaljer

Kommunedelplan for trafikksikkerhet Planprogram 2016

Kommunedelplan for trafikksikkerhet Planprogram 2016 Kommundlpln fo tfikksikkht Plnpogm 2016 Hldn kommun Foslg til plnpogm tfikksikkht Innhold 1 Innldning...3 2 Situsjonsbskivls...4 3 Utdningsbhov...4 4 ål og hnsikt md plnn...5 5 Plnposssn...6 6 Ognising...7

Detaljer

RENDALEN KOMMUNE Fagertun skole. Årsplan i NATURFAG for 10. trinn 2014/2015. ( E n. KOMPETANSEMÅL (Eleven skal kunne..)

RENDALEN KOMMUNE Fagertun skole. Årsplan i NATURFAG for 10. trinn 2014/2015. ( E n. KOMPETANSEMÅL (Eleven skal kunne..) Obj109 RENDALEN KOMMUNE Fat sko Åspa NATURFAG fo 10. t 2014/2015 TID T E M A 34-35 7 E KOMPETANSEMÅL Ev s k.. Fo hvoda v podus ktsk fa foyba kkfoyba kd. Obsv ARBEIDSMETODER Fs jås ytt Dabast dvs. Fasata.

Detaljer

Elevtallsgrunnlag Verdal kommune Jon Marius Vaag Iversen Trainee Innherred Samkommune

Elevtallsgrunnlag Verdal kommune Jon Marius Vaag Iversen Trainee Innherred Samkommune Evtagunnag Vda kommun.. Jon Maiu Vaag Ivn Tain Innhd Samkommun Poitik vdtak ommuntymøtt Novmb VEDTA: Vuku oppvktnt utbygg fo to paa ( v) på ungdomtinnt innnfo n kotnadamm på mi. kon Vdaøa ungdomko nov

Detaljer

Tegningshefte HØRINGSUTGAVE

Tegningshefte HØRINGSUTGAVE Rgulringsplan, planid 61700000 Årstad, gnr 160, bnr 904 m.fl. Slttn Bussholdplass m.m. vd Slttn bybanstopp Vilhlm Bjrkns vi Hagrups vi Tgningshft HØRINGSUTGAVE Dato TEGNINGSLISTE Oppdragsnr: 1194 Tgningslist

Detaljer

Alternativer Narvik vgs

Alternativer Narvik vgs ttiv Nvik v ttiv (m BT) Gd v mokii 0 Nuttivt 00 Tdt øi (om i d) 0+ Nupu-ttivt 00 Tdt øi (om i d) Fuivtittiv. Rhb Sohu, hb o tiby Fydud 00 Todt øi. Rhb Sohu, ivi o yby Fydud 00 Todt øi. Rhb o tiby, Fydud

Detaljer

UTLEIGE AV CONTAINERAR. Botnetank AS Eidsfossveien Eidsfoss. Mob: E-post:

UTLEIGE AV CONTAINERAR. Botnetank AS Eidsfossveien Eidsfoss. Mob: E-post: lsk k Avfllss l T I A l slsk s k l, IKS i i N, D k i v i f li. IATA IKS Å l s Nis s sli, i ki i ø ilj isk sik i øk ll f v v li slh s. Ml fsvl l fll j v v v. f k vi j s si vflls f i IATA h s kv i 28 ils

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s a m l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n

Detaljer

Musikkens Dag. Kl. 12.00. Konserter. Kulturtorget. KA-smuget. Havnåsgården. Paviljongen. 2. etg. VELKOMMEN TIL HYGGELIGE DAGER I MYSEN!

Musikkens Dag. Kl. 12.00. Konserter. Kulturtorget. KA-smuget. Havnåsgården. Paviljongen. 2. etg. VELKOMMEN TIL HYGGELIGE DAGER I MYSEN! Smaalnns Avis annons 17, LØRDAG 3. MAI 2014 Musikkns Dag PROGRAM Kl. 09.00 Kl. 12.00 Kl. 11.00 Kultutogt Butikkn åpn Konst All kops og ko masj fa sin oppgitt std og til Togt. Kl. 11.30 Åpning av Musikkns

Detaljer

Hverdagen er bedre med meny

Hverdagen er bedre med meny Hvdan bd md mny Tilbud på Novia jld un isda - onsda 42% 59 od.pis 104,00/s Novia ca 1, Tin Hv osda, fda o løda MENY Kundavis u 15 mny.no mny_mald Taco m nn ba jødi o saus. På MENY.no finn du n spnnnd ips

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! 1 H o v i n B o r e t t s l a g K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s

Detaljer

Hvordan sikre barn og pårørendes behov i spesialisert rusbehandling?

Hvordan sikre barn og pårørendes behov i spesialisert rusbehandling? H h l hl? Rl l j B R/l A Schch Sl Gl l Gl l h H? j B Bl All Rl A 2008 Tll j Al All P Vl Pll RAS 139 47,9 Bl Bhll RAS Al RAS 42 107 14,5 36,9 Tl 288 99,3 M S 2,7 Tl 290 100,0 D 290 l 171 V h l V h h U Rhlj

Detaljer

KONSEPT/SITUASJON. Konseptet illustreres ovenfor med en 3D tegning av bygget i sammenheng med uteoppholdsarealene.

KONSEPT/SITUASJON. Konseptet illustreres ovenfor med en 3D tegning av bygget i sammenheng med uteoppholdsarealene. KONSEPT/SITUASJON Slå u i KJØKK Ap lt u / v i SYK For å illutrr rhg utoppholdrlr (MUA) o hgd og v god vlitt hr dt litt utridt t opt o dlr opp utoppholdrlt i fir forjllig tr, hvor hvrt t hr uli tivittr

Detaljer

Tegnforklaring. Bybanen fra sentrum til Fyllingsdalen. Mindemyren - Fyllingsdalen Teknisk forprosjekt - Veg Plan Kristianborg Rev.

Tegnforklaring. Bybanen fra sentrum til Fyllingsdalen. Mindemyren - Fyllingsdalen Teknisk forprosjekt - Veg Plan Kristianborg Rev. Gø t tu G a F ub akk tø Gø Ka a tø F u G a Lø b a u Ø F F j ø a Co Mo a k b a k E Lø b u u F F Ø F u a F u DE DE LSTR L S TR EK E K IG 2 I G3 Ø F u Lø b a M é é A Tfoka Stj po Bata a Bata tu Hopa Tumu

Detaljer

Invitasjon til Gull markering

Invitasjon til Gull markering Ivtsjo tl vt md gullmk og h Gullbyllup åt 2007 og ktv mdlmm som stll opp.. Blbsjs Vt c/o Auto Ifom Boks 9 - Bøs 5849 BERGEN 4. Jul 2007 Ivtsjo tl Gull mkg Kjæ mdlm Tsdg 17. jul kl 1230 søk vtklubb å få

Detaljer

påsken er bedre med meny

påsken er bedre med meny på bd md my Tipp Tumf på od! Lmmå md møbd o o, dypfy Rø vim/ ommo f fvdi MENY Kudvi u 13 M 23. m - od 25. m 2015 Goumpø Jcob Uv,å/o, o uv Evood ff 250, fi-/o-/pm, offifi (79,60/) my.o Lmmå à povc 69 D

Detaljer

Utredning av skolestrukturen i Harstad kommune

Utredning av skolestrukturen i Harstad kommune Utdig av skolstuktu i Hastad kommu Ispill til posjktguppmøt 17. august 2011. Ihold Økoomibildt Bstillig Gjomgag av posjktopplgg Diskusjo av mulig stuktudig Edig i kommus tto diftsutgift vd kopiig av utgiftsivåt

Detaljer

Fakta kornartene. 1. Kornartene

Fakta kornartene. 1. Kornartene Fk konn 1. Konn Fk konn Innhold Om konn næingsinnhold i kon Konbll m om kon Fk konn Om konn 1 2 3 Kon bså 1. Skll: Innhold my næingssoff og spsil my kosfib. 2. Kjn: Innhold kbohyd/sils og poin. 3. Kim:

Detaljer

mmm...med SMAK på timeplanen

mmm...med SMAK på timeplanen mmm...med SMAK på timeplanen Eit undervisningsopplegg for 6. trinn utvikla av Opplysningskontora i landbruket i samarbeid med Landbruks- og matdepartementet. Smakssansen Grunnsmakane Forsøk 1 Forsøk 2

Detaljer

Kommunedelplan for Hjelset

Kommunedelplan for Hjelset ll f Hjlt 20162026 l: 201301 VEDEGG 2: ti 2 Ilftl 1. ti... 4 2. l til lifål... 10 2.1 1 Hl... 10 2.2 2 y ø... 12 2.3 3 ø t... 14 2.4 4... 16 2.5 5 ø... 18 2.6 6 t... 20 2.7 7 t ø... 22 2.8 8... 24 2.9

Detaljer

Bybanen fra sentrum til Fyllingsdalen

Bybanen fra sentrum til Fyllingsdalen Byb f tum t Fy Dtk 1: ot- Kot Omåup PID: 64040000 Tkk fopojkt ovmb 2016 Rv. 02 Dto 18.11.2016 Tt - Dtk 1 - ot t Kot Opp: Byb BT4 - Rup f tum t Fy RF4 Tkk fopojkt Oppumm: 15530104 - Dtk 1 - RF4 Dokumt.:

Detaljer

Avdeling for ingeniørutdanning. Ny og utsatt eksamen i Elektronikk

Avdeling for ingeniørutdanning. Ny og utsatt eksamen i Elektronikk www.ho.o dlg fo gøutdag Ny og utatt kam Elktokk ato: 9. augut d: 9- tall d klu fod: 6 kludt dlgg tall oppga: 4 llatt hjlpmdl: ådholdt kalkulato om kk kommu tådløt. Mkad: Kaddat må l kotoll at oppgattt

Detaljer

Liv Mossige. Tyskland

Liv Mossige. Tyskland Liv Mossige Tyskland Ha langmodighet, o Herre, Med oss arme syndens børn! Gi oss tid og far med tål Før du tender vredens bål, Og når hele verden brenner, Rekk imot oss begge hender! (Salme 647, Landstad,

Detaljer