2/11. Trikker n. Bruk stemmeretten! Side 4. Landsmøte 2011 Side 6. Lønnsstatistikk side 7.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "2/11. Trikker n. Bruk stemmeretten! Side 4. Landsmøte 2011 Side 6. Lønnsstatistikk side 7."

Transkript

1 2/11 Trikker n Bruk stemmeretten! Side 4. Landsmøte 2011 Side 6. Lønnsstatistikk side 7. 1

2 Leder n har ordet! 22. juli vil for alltid være meisla inn som den svarteste dagen i arbeiderbevegelsen og Norges historie. En ufattelig tragedie rammet da AUF, norsk arbeiderbevegelse, Norge som nasjon og ikke minst de hundrevis av ungdommer som ble drept, skadet eller traumatisert av gjerningene til den høyreekstreme terroristen. Mine varmeste tanker går til de drepte, skadde og pårørende i terroraksjonene mot regjeringskvartalet og Utøya. Over 700 ungdommer hadde i lengre tid gledet seg til årets begivenhet; sommerleiren på Utøya med latter, lek, sol og ikke minst politiske diskusjoner med besøk av både nåværende og tidligere statsministre/-råder, og kanskje å få oppleve å gå Kjærlighetsstien. 69 kom aldri hjem. Selv mistet vi i forbundet vår avholdte administrasjonssekretær Tove Knutsen i angrepet mot regjeringskvartalet. Tove var på feil sted til feil tid. Hun var på vei for å ta t-banen hjem etter arbeid da hun ble tilfeldig offer for terroren. Jeg kjente Tove som ei dyktig, glad, omgjengelig og hyggelig jente, kollega og venn! Det var aldri nei i Toves munn når vi ba henne om en tjeneste. Savnet er stort og jeg lyser fred over Toves minne. I ettertid har det framkommet at terroraksjonene var rettet mot Arbeiderpartiet og AUF grunnet Norges integreringspolitikk og for å starte en krig mot muslimene i her hjemme. Det er fantastisk å se hvordan hele Norge har svart på udåden. Spesielt vil jeg framheve AUF-lederen, Eskil Pedersen og Jens Stoltenberg og deres svar at vi må møte slike ugjerninger og tanker med større åpenhet, demokrati og kjærlighet og samtidig hvor viktig det er å delta i kommune og fylkestingsvalget 12.september. 12.september håper jeg at vi alle vil delta for å forsvare demokratiet. LO i Trondheim har på nytt utfordret de politiske partiene ved å avkreve svar på krav som er viktig for oss. De (vi) har stilt 56 konkrete spørsmål på bakgrunn av grunnbehandling og vedtak i fagforeningene. Over medlemmer fra LO, Sykepleierforbundet og Utdanningsforbundet står bak kravene. Bortsett fra Frp og Kristent samlingsparti har alle partiene svart. LO har summert opp svarene i en brosjyre som vi vil sende ut til alle medlemmene i fagforeninga (selv om svarene gjelder for Trondheim, vil vel brosjyren kunne være et greit hjelpemiddel for resten av Trøndelag også, sammen med partienes egne programmer). For de av oss som er litt politisk aktive kom vel ikke svarene som noen bombe det viser seg at de partiene som har tradisjon for å støtte oss arbeidsfolk har forpliktet seg til å gjøre det på nytt. LO i Trondheim gir på bakgrunn av svarene følgende 3 gode grunner for å stemme på de anbefalte partiene: 1 Offentlig velferd, fellesskapsløsninger og mot privatisering. 2 Ordnede arbeidsforhold, faste ansettelser, heltidsstillinger og vern mot sosial dumping. 3 En kommune som vil ivareta industri, nærings- og jernbaneareal, infrastruktur og havna som transportknutepunkt. Jeg oppfordrer alle til å bruke stemmeretten 12. september, GODT VALG! Terje 2

3 Akkord EL & IT Forbundet og Elektrikernes Fagforening Trøndelag har fremdeles stort fokus på akkord, fordi akkord er den eneste muligheten hver enkelt har til umiddelbart å øke sin timelønn. Det er nå samlet inn oversikt over akkorder som er utbetalt i Trøndelag i Akkordene spenner fra 208,- til 262,- per time. Når vi vekter jobbene ut fra hvor mange timer hver jobb er på, får vi ett snitt på 238,10. Dette er 27,- kr mer enn snittet på fastlønn, og det utgjør ca kr mer i årslønn. Det avholdes jevnlig akkordkurs i fagforeninga, og et nytt kurs er på trappene. Foreninga har også store ressurser tilgjengelig for å hjelpe medlemmer som ønsker å starte med akkord. Akkordforum var samlet 13. april, og følgende kom ut av det møtet: Dagtid ble IKKE innkalkulert i multiplikatoren i 2006, og skal praktiseres som tidligere. HMS rutiner kan det være greit å ha med noe om i akkordseddelen. Mange hovedentreprenører begynner nå å få ett veldig omfattende HMS opplegg som tar mye tid. Skriving av en timeliste per kunde, er inkludert i akkorden. Se kommentarene til pos i akkordtariffen. Rutiner i forbindelse med avtalepriser bør avtales i akkordseddelen før jobben starter. Det kan være vanskelig å avtale betaling for arbeidsoppgaver som allerede er utført. Nytt styre Nytt styre i fagforeninga ble valgt på årsmøtet 28. april. Leder Terje Aaberg Elektrikernes Fagforening Trøndelag Nestleder Knut Arne Martinussen Elektro Nord 1. styremedlem Eystein Garberg Bravida Styremedlem Fredrik Hermann YIT Levanger Styremedlem Vegard Løkken Vintervoll Styremedlem Runar A. Lein Bravida Styremedlem Endre Klokkervold Fjeldseth Styremedlem Lars Roar Mjøen YIT Trondheim Styremedlem Jan Grønvold Elpro Vare Lars Gjermundnes Reinertsen Vara Markus Berget YIT Trondheim 3

4 Bruk stemmeretten! Kommune og fylkestingsvalget er rett rundt hjørnet, og ledelsen i fagforeninga vil oppfordre alle til å bruke stemmeretten mandag 12. september! LO i Trondheim, LO Kommune Trondheim, Utdanningsforbundet i Trondheim og Norsk Sykepleierforbund i Trondheim har stilt 56 krav til de politiske partiene i Trondheim. Prosessen med å få inn forslag til krav, har vært lang. I LO i Trondheim har alle fagforeninger fått muligheten til å sende inn forslag. LO i Trondheim sine endelige krav, ble behandlet i et representantskapsmøte, før de fire organisasjonene som har skrevet under på kravene kom fram til det endelige resultatet i fellesskap. Det er fra høyresida stilt tvil om medlemmene står bak kravene, men det er tilbakevist av en samlet fagbevegelse i Trondheim. Vi har hatt en svært demokratisk prosess, og alle krav har sitt utspring i det som fagforeningene har sendt inn. De fire samarbeidende organisasjonene har oppsummert at de er godt fornøyd med at de rødgrønne har innfridd 30 av de 50 kravene som alliansen stilte før valget Dette viser at det nytter å arbeide på denne måten, og fagbevegelsen ville aldri fått så godt gjennomslag for sine krav uten det grundige arbeidet med Trondheimsmanifestet. Arbeideravisa på nett Etter et mislykket forsøk på å starte Arbeideravisa i vanlig papirutgave, har fagbevegelsen i Trondheim klart å skaffe nok økonomi til å få en nettutgave på lufta. Det er Albert Collett, tidligere redaktør av papirutgaven, som arbeider med prosjektet, som forhåpentligvis vil bli av den varige sorten. Det var viktig å komme i gang før valget, slik at fagbevegelsen fikk et annet organ enn Adresseavisa og fremme sine saker gjennom. Den senere tid har vist viktigheten av dette, idet Adressa har gitt svært liten spalteplass til LO når viktige saker er tatt opp. I første omgang er dette en gratisavis. Som alt annet må den jo finansieres, og det arbeides med forskjellige abonnementsløsninger, blant annet at fagforeningene kan abonnere på vegne av sine medlemmer. For å lese avisa må man nå registrere seg. Det koster som nevnt ingenting, og medfører ingen framtidige forpliktelser. Så gå inn på og les nyhetsoppslag du ikke finner andre steder. 4

5 Elektrikernes Fagforening Trøndelag 110 år! 6. august 1901, ble Elektrikernes Fagforening stiftet i Trondheim. 110 års-jubileet vil bli feiret lørdag 12. november på Rica Nidelven. Her blir det festmiddag, underholdning og musikk. Alle medlemmer med følge vil bli invitert til dette! Det jobbes også med å gi ut ei bok i forbindelse med jubileet. Boka heter Ut av mørket frem i lyset og er skrevet av Christian Larssen. Den gir oss ett innblikk i hva fagforeninga har drevet med siden oppstarten, samt litt trondheimshistorie. Boka vil bli sendt ut til alle medlemmer før jul. Bilde til høyre er tatt 1. mai 1910 på Ilevolden. Dette var første gang Elektrikernes Fagforening gikk under egen fane (til venstre for den hvite, med en engel på). Mer om dette i boka som kommer. Mellomoppgjøret Fra 1. mai ble alle generelle lønnssatser regulert i Landsoverenskomsten for elektrofag. For fagarbeideren er økningen i 3A kr. 6,39, den nye satsen blir dermed kr. 179,03. Beregningsgrunnlaget for lærlinger øker til kr. 224,83 noe som gir en lærling i 7. halvår en økning på kr. 3,61. Satsen for offshorelønn, fagarbeider økes til kr. 271, 27, en økning på kr. 10,14. Dette viser at den automatiske reguleringen i 15 i landsoverenskomsten gir forholdsvis god økonomisk uttelling for oss også denne gangen. Når det gjelder akkord, er den nye multiplikatoren 1,915. 5

6 Landsmøte 2011 EL & IT Forbundets 3. ordinære landsmøte ble avholdt på Oslo Kongressenter mars i år. Landsmøtets slagord var Energi til forandring, og energi og miljø var satt i fokus. For å vise at miljø er viktig, tok de aller fleste delegatene tog til landsmøtet. På landsmøtet møtte til sammen 258 delegater fra hele landet, i tillegg til observatører og gjester. Terje Aaberg ble gjenvalgt til forbundsstyret, og nytt styremedlem ble Geir Tore Mjønes fra Trøndelag Energiforening. I tillegg til god uttelling i valg, var det flertall på landsmøtet for de fleste viktige sakene som fagforeninga engasjerer seg i. Forbundet krever veto mot vikarbyrådirektivet, datalageringsdirektivet og postdirektivet, og landsmøtet vedtok politisk streik om det blir nødvendig for å forsvare uførepensjonen mot kutt. Elektrikernes Fagforening Trøndelag deltok på landsmøtet med i alt 7 delegater og 1 observatør. Terje Aaberg var en av fire dirigenter og Geir Ove Kulseth satt i redaksjonskomiteen for vedtekter. EL & IT Forbundet er nå erklært motstander av EU-medlemskap, og skepsisen til EØS-avtalen er stor. Det er de mange direktivene fra EU som svekker arbeiderbevegelsen, som den senere tid har bidratt til dette. Distrikt Trøndelags forslag om å sette i gang et organisasjonsprosjekt ble vedtatt enstemmig. Samfunnet er i en kontinuerlig endringsprosess, arbeidsgiverne endrer sin organisasjon, og ny teknologi fører til strukturelle endringer. Dette gjør det nødvendig også for arbeidstakerorganisasjonene å vurdere måten de er organisert på. Landsmøtet vedtok en sterk satsing på ungdomsarbeid. Uten aktive ungdommer vil forbundet stagnere, og verving av nye medlemmer blir stadig viktigere, idet folk skifter arbeid som aldri før. Det ble vedtatt at forbundsstyret etter innstilling fra ungdomskonferansen, skal velge en ungdomssekretær som skal lønnes av forbundet sentralt i 100 % stilling. I tillegg satses det mer midler på økt aktivitet både lokalt og sentralt, så det ligger nå til rette for at EL & IT Forbundet blir et av LO-forbundene med høyest ungdomsaktivitet. 6

7 Fastlønnsstatistikk for klubbene i Trøndelag Da er det igjen laget fastlønnsstatistikk for Elektrikernes Fagforening Trøndelag, og tallene viser nok en gang at det er vanskelig å få til lokale lønnstillegg. Denne gangen har vi forsøkt å lage en så riktig gjennomsnittsberegning som mulig. Gjennomsnittlig fastlønn i bedriftene, er vektet ut fra medlems tall i klubbene. Dette gir en gjennomsnittlig fastlønn på 211,- per time, blant de klubbene som har sendt inn tall. Bedrift Høyeste fastlønn Laveste fastlønn Helligdagsgodtgjørelse Gjennomsnitt fastlønn YIT Trondheim 224,03 212,03 224,14 219,52 Fjeldseth as 218,52 210,52 224,53 212,33 Bravida 238,74 208,74 214,89 Vintervoll 210,03 192,03 217,36 206,58 Sønnico 211,00 194,71 202,50 YIT Levanger 210,01 197,47 212,11 203,75 Delta Elektro 203,00 198,00 201,25 Elpro 211,03 203,53 7

8 Elektro Nord as Klubben ved Elektro Nord har tilhold på Steinkjer, og ble startet i 1986 da som klubb S. Solberg. Den gang var klubben medlemmer i avdeling 16, som var en NTE avdeling. Klubben meldte overgang til Elektrikernes Fagforening i 1995, og hadde en representant i interimsstyret som jobbet under sammenslåingen av NEKF og Tele og data Forbundet. Klubben har vært representert i styret i Elektrikernes Fagforening siden sammenslåingen. Klubben er en liten klubb og har i dag 6 medlemmer. Høyeste medlemstall hadde vi i begynnelsen av 2000-tallet, med 11 medlemmer. Det har alltid vært 100 % oppslutning om klubben og det skal det fortsatt være. For tiden har vi mye arbeid, og dette ser ut til å vare en god stund framover. Vi har blant annet fått nybygget som Sparebank 1 holder på å bygge på Steinkjer, i tillegg har vi alt av service for Coop Steinkjer. Klubben har en intensjon om å holde klubbmøter en gang i måneden, men dette klarer vi ikke alltid å få til. Av saker vi jobber med for tiden er det interne lønnssystemet der vi prøver å forhindre store interne lønnsforskjeller. Fra venstre: Ken Gøran Nikolaisen, Harald Reitan, Tina Gartland Kvam, Knut Arne Martinussen, Viktor Rømo og Svein Vidar Engum. Kontaktinfo for Fagforeninga: E-post: Telefon: Kontaktperson for Medlemsbladet: Geir Ove Kulseth Telefon: , e-post: 8 Returadresse: Elektrikernes Fagforening Trøndelag Postboks 9225, 7424 Trondheim

Trikker n. Medlemsøkning i fagforeninga, Side 3. Statistikk fastlønn, siden 6. Kvinner i utradisjonelle yrker, side 4.

Trikker n. Medlemsøkning i fagforeninga, Side 3. Statistikk fastlønn, siden 6. Kvinner i utradisjonelle yrker, side 4. 1/13 Trikker n Medlemsøkning i fagforeninga, Side 3. Statistikk fastlønn, siden 6 Kvinner i utradisjonelle yrker, side 4. Nytt styre, Side 5. Sosial dumping i elektrobransjen og endringer i forsikringene,

Detaljer

Samleskinnen. Dette er noe av det du kan lese om i Samleskinnen:

Samleskinnen. Dette er noe av det du kan lese om i Samleskinnen: Samleskinnen Nr. 2/2010 Årgang 15 Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening Bilde til venstre: EU s Arbeidsmiljø institutt. Bilde øverst til høyre: Sommerfest i Lagårdsveien. Bilde i midten høyre:

Detaljer

Side1. EL & IT Forbundets landsdekkende ungdomskonferanse 2013. EL & IT Ungdommens landskonferanse 31.mai-02.juni

Side1. EL & IT Forbundets landsdekkende ungdomskonferanse 2013. EL & IT Ungdommens landskonferanse 31.mai-02.juni Side1 Side2 Innholdsliste Side 2 Side 2-5 Side 6-8 Side 9-17 Side 18 Innholdsliste Dagsorden Vedlegg 1 politisk regnskap Vedlegg 2 handlingsplan Uttalelser EL & IT Ungdommens landsdekkende ungdomskonferanse

Detaljer

Samleskinnen. Rele. Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening. Nr. 2/2015 Årgang 20. Rogaland Elektromontørforening

Samleskinnen. Rele. Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening. Nr. 2/2015 Årgang 20. Rogaland Elektromontørforening Samleskinnen Nr. 2/2015 Årgang 20 Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening Rele Rogaland Elektromontørforening Samleskinnen Utgitt av: Rogaland Elektromontørforening Lagårdsveien 124 4011 Stavanger

Detaljer

LANDSMØTE EL & IT Forbundet 9. 12. mars. Åpning. Minnetale og åpningstale. #organisertarbeidsliv

LANDSMØTE EL & IT Forbundet 9. 12. mars. Åpning. Minnetale og åpningstale. #organisertarbeidsliv LANDSMØTE EL & IT Forbundet 9. 12. mars Åpning Minnetale og åpningstale #organisertarbeidsliv Minnetale NOTATER: Siden forrige landsmøte har 1 474 av våre fagforeningskamerater og trofaste medlemmer gått

Detaljer

Samleskinnen. Rele. Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening. Nr. 1/2014 Årgang 19. Rogaland Elektromontørforening

Samleskinnen. Rele. Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening. Nr. 1/2014 Årgang 19. Rogaland Elektromontørforening Samleskinnen Nr. 1/2014 Årgang 19 Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening Rele Rogaland Elektromontørforening Samleskinnen Utgitt av: Rogaland Elektromontørforening Lagårdsveien 124 4011 Stavanger

Detaljer

Fellesforbundets 6. Ordinære landsmøte 07. 12. Oktober 2011 Oslo Kongressenter, Folkets Hus.

Fellesforbundets 6. Ordinære landsmøte 07. 12. Oktober 2011 Oslo Kongressenter, Folkets Hus. 1 Fellesforbundets 6. Ordinære landsmøte 07. 12. Oktober 2011 Oslo Kongressenter, Folkets Hus. Dag 2, lørdag 08. oktober 2011 - Formiddagsmøtet Dirigent: Da er klokka 09:00, så vi må finne plassene og

Detaljer

Samleskinnen. Lærlingene med Egil Willy Kristensen og ungdomsrepresentant Kenneth Skog. Dette er noe av det du kan lese om i Samleskinnen:

Samleskinnen. Lærlingene med Egil Willy Kristensen og ungdomsrepresentant Kenneth Skog. Dette er noe av det du kan lese om i Samleskinnen: Samleskinnen Nr. 3/2009 Årgang 14 Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening Lærlingene med Egil Willy Kristensen og ungdomsrepresentant Kenneth Skog. Dette er noe av det du kan lese om i Samleskinnen:

Detaljer

Medlemstilvekst og verving Ved det konstituerende LM ble følgende medlemsoversikt lagt frem: MEDLEMSOVERSIKT VED KONSTITUERENDE LANDSMØTE 1998

Medlemstilvekst og verving Ved det konstituerende LM ble følgende medlemsoversikt lagt frem: MEDLEMSOVERSIKT VED KONSTITUERENDE LANDSMØTE 1998 POLITISK REGNSKAP Den 27. november 1998 var vi samlet her til EL & IT Forbundets konstituerende landsmøte. Tele- og Dataforbundet og Norsk Elektriker- og Kraftstasjonsforbund hadde fram til da forberedt

Detaljer

Samleskinnen. Rele. Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening. Nr. 4/2014 Årgang 19. Rogaland Elektromontørforening

Samleskinnen. Rele. Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening. Nr. 4/2014 Årgang 19. Rogaland Elektromontørforening Samleskinnen Nr. 4/2014 Årgang 19 Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening Øivinds lederkandidatur Vi må alle mobilisere Sandkassenivå i Sektor Alarm Regjeringen svekker beredskapen Oppsigelser og

Detaljer

Samleskinnen. Dette er noe av det du kan lese om i Samleskinnen: Landstariffkonferansen, HMS-konferanser,

Samleskinnen. Dette er noe av det du kan lese om i Samleskinnen: Landstariffkonferansen, HMS-konferanser, Samleskinnen Nr. 4/2011 Årgang 16 Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening Meget god oppslutning på demonstrasjonen/fanemarkeringen mot vikarbyrådirektivet. Regjeringen må benytte reservasjonsretten

Detaljer

Klubbavisa. NAF Gardermoen Vakt. Lederen har ordet. Lønnsoppgjøret. Medlemsmøter. Medlemsmøter fortsetter. Ungdomsutvalget

Klubbavisa. NAF Gardermoen Vakt. Lederen har ordet. Lønnsoppgjøret. Medlemsmøter. Medlemsmøter fortsetter. Ungdomsutvalget Klubbavisa NAF Gardermoen Vakt Sammen er vi sterke!!! Innhold Klubbavisa NAF Gardermoen Vakt 1. Utgave 2011 Forord S.2 Lederen har ordet S.3 Lønnsoppgjøret S.4 Medlemsmøter S.5 Medlemsmøter fortsetter

Detaljer

VÅR EGEN ORGANISASJON OG VEDTEKTER

VÅR EGEN ORGANISASJON OG VEDTEKTER VÅR EGEN ORGANISASJON OG VEDTEKTER Før jeg kommenterer landsstyrets innstillinger til dagsordenens punkt Vår egen organisasjon og vedtekter, vil jeg komme med noen generelle synspunkter om LO, kartellene

Detaljer

FAGBLADET. Arbeidsmiljøloven under angrep. Telemark. Nr. 2 2014 Årgang 20

FAGBLADET. Arbeidsmiljøloven under angrep. Telemark. Nr. 2 2014 Årgang 20 FAGBLADET Nr. 2 2014 Årgang 20 Telemark Arbeidsmiljøloven under angrep innhold 02 Redaktørens Lille Hjørne 03 Leder Avd. 8 Telemark 04 Leder Avd. 39 Telemark 05 Vernespalten 05 Kort om kurs 06 DK-sekretæren

Detaljer

Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad. Tillitsvalgtes hverdag.... sett fra grasrota i seks LO-forbund

Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad. Tillitsvalgtes hverdag.... sett fra grasrota i seks LO-forbund Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad Tillitsvalgtes hverdag... sett fra grasrota i seks LO-forbund Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad Tillitsvalgtes hverdag... sett fra grasrota i seks LO-forbund

Detaljer

3. Arbeidet med hovedsatsingsområdene i 2012 10. 8.1 Politiets Sikkerhetstjeneste Den sentrale enhet 38. 8.6 Hovedverneombudet, Oslo politidistrikt 46

3. Arbeidet med hovedsatsingsområdene i 2012 10. 8.1 Politiets Sikkerhetstjeneste Den sentrale enhet 38. 8.6 Hovedverneombudet, Oslo politidistrikt 46 2012 Innhold 1. Leder 1 2. Virksomheten 4 3. Arbeidet med hovedsatsingsområdene i 2012 10 4. Enkeltsaker og medieklipp 14 5. Satsingsområder for 2013 25 6. Tillitsverv og hederstegninnehavere 2012 28 7.

Detaljer

Vil du ha en kalender med bare hverdager?

Vil du ha en kalender med bare hverdager? Nr. 3. August 2013 Medlemsblad for Oslo / Akershus Handel og Kontor Ingunn Gjerstad Stortingskandidat, SV Inger Helene Vaaten Stortingskandidat, Ap Vil du ha en kalender med bare hverdager? I dag har ikke

Detaljer

Oslo, 10. mars 2015 Landsmøtet i El & IT Forbundet Gerd Kristiansen: Den faglige og politiske situasjonen

Oslo, 10. mars 2015 Landsmøtet i El & IT Forbundet Gerd Kristiansen: Den faglige og politiske situasjonen 1 KONTROLLERES MOT FRAMFØRING Oslo, 10. mars 2015 Landsmøtet i El & IT Forbundet Gerd Kristiansen: Den faglige og politiske situasjonen Kjære landsmøte, dirigenter Gratulerer med landsmøtet, og takk for

Detaljer

Lokallagshåndbok. Innhold

Lokallagshåndbok. Innhold Lokallagshåndbok Lokallagshåndbok Innhold Ordliste og forkortelser... 2 Hva er Framfylkingen?... 8 Historie... 8 Organisasjon... 9 Medlemskap... 9 Hvordan starte framlag?... 10 Samle venner og bekjente...

Detaljer

Informasjonshefte. for 4H-alumnklubber. utarbeidet av. Norske 4H-alumner

Informasjonshefte. for 4H-alumnklubber. utarbeidet av. Norske 4H-alumner Informasjonshefte for 4H-alumnklubber utarbeidet av Norske 4H-alumner Ide dugnad 4H-prosjekt Norske 4H-alumner Kontingent Høstkurs 4H-alumnklubb Arrangement 4H-medlem Handlingsplan Plakett Infoskriv Miljøtorg

Detaljer

Vi i KOMMUNEVALGET. Det er viktig å stemme! Godt valg! Landslaget for Offentlige Pensjonister

Vi i KOMMUNEVALGET. Det er viktig å stemme! Godt valg! Landslaget for Offentlige Pensjonister Vi i Medlemsblad for LOP Landslaget for offentlige pensjonister Nr. 3-2011 - Årg. 66 KOMMUNEVALGET Landslaget 2011 for Offentlige Pensjonister Det er viktig å stemme! Godt valg! VI i LOP nr. 3 2011 Medlemsblad

Detaljer

LOs 32. Ordinære kongress 11. - 15. mai 2009. Kongressens vedtak

LOs 32. Ordinære kongress 11. - 15. mai 2009. Kongressens vedtak LOs 32. Ordinære kongress LOs 32. Ordinære kongress 11. - 15. mai 2009 Kongressens vedtak LOs 32. ORDINÆRE KONGRESS 11. 15. MAI 2009 Kongressens vedtak Kongressens vedtak.indd 1 11-05-10 13:23:15 Produksjon

Detaljer

Blåmandag for velferdsstaten

Blåmandag for velferdsstaten B-Postabonnement GRATISAVISA TIL RØDT Nr. 7 2013 Returadresse: Rødt Osterhaus gate 27, 0183 Oslo Borgerlig regjering: Foto: Kilian Munch/Norsk olje og gass. Foto: YAY Micro. Blåmandag for velferdsstaten

Detaljer

BROBYGGER OG PÅDRIVER

BROBYGGER OG PÅDRIVER 20 ÅR KVINNER PÅ TVERS BROBYGGER OG PÅDRIVER JUBILEUMSHEFTE UTGITT AV KVINNER PÅ TVERS Forord Kvinner på tvers er 20 år. I løpet av disse årene har Kvinner på tvers blitt en institusjon med sin årlige

Detaljer

SOMMER 2013. frisøren. frisører i Fagforbundet

SOMMER 2013. frisøren. frisører i Fagforbundet 13 For SOMMER 2013 frisøren frisører i Fagforbundet 2 SOMMER 2013 Ferietid Alle ansatte (også lærlinger) kan kreve tre uker sammenhengende ferie i løpet av hovedferieperioden 1. juni - 30. september. Deltidsansatte

Detaljer

FORSVAR. arbeidsmiljøloven

FORSVAR. arbeidsmiljøloven Nr. 1. Mars 2015 Medlemsblad for Oslo / Akershus Handel og Kontor FORSVAR 28. januar 2015 var en historisk dag i norsk fagbevegelse da LO, Unio og YS gikk sammen om å streike mot regjeringens forslag til

Detaljer

Referat fra AAs 38. Servicekonferanse Voksenåsen 5. 7. april 2013

Referat fra AAs 38. Servicekonferanse Voksenåsen 5. 7. april 2013 Referat fra AAs 38. Servicekonferanse Voksenåsen 5. 7. april 2013 1. dag fredag 5.4.2013 Åpning v/tjenesterådets leder Nicolay Konferansen åpnet ved at Tjenesterådets leder Nicolay ønsket velkommen: Kjære

Detaljer

REFERAT DET 44. LANDSMØTE. 11. og 12. april 2015 Gardermoen

REFERAT DET 44. LANDSMØTE. 11. og 12. april 2015 Gardermoen REFERAT DET 44. LANDSMØTE 11. og 12. april 2015 Gardermoen 2 FORORD Velkommen til organisasjonen BI Studentsamfunns 44. Landsmøte! I år avholder vi, tradisjonen tro, arrangementet på Gardermoen, og vi

Detaljer

Referat NNN LANDSMØTE 2013 7. - 11. APRIL - OSLO KONGRESSENTER. - fellesskap i hverdagen

Referat NNN LANDSMØTE 2013 7. - 11. APRIL - OSLO KONGRESSENTER. - fellesskap i hverdagen Referat Mandag Tirsdag 9. 8. april NNN LANDSMØTE 2013 7. - 11. APRIL - OSLO KONGRESSENTER D e t 2 4. o r d i n æ r e l a n d s m ø t e - fellesskap i hverdagen - fellesskap i hverdagen dagsreferatene For

Detaljer

SAFE MAGASINET 02. Den beste læreplassen i landet, sier lærlingene på Mongstad. Side 11

SAFE MAGASINET 02. Den beste læreplassen i landet, sier lærlingene på Mongstad. Side 11 SAFE MAGASINET 02 Medlemsblad for sammenslutningen av fagorganiserte i energisektoren. Nr 1 oktober 2005 Medlemsblad for sammenslutningen av fagorganiserte i energisektoren. Nr 2 Juli 2009 Den beste læreplassen

Detaljer