VILKÅR FOR PÅMELDING, DELTAKELSE & KJØP AV GAVEKORT WINGS FOR LIFE WORLD RUN

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "VILKÅR FOR PÅMELDING, DELTAKELSE & KJØP AV GAVEKORT WINGS FOR LIFE WORLD RUN"

Transkript

1 VILKÅR FOR PÅMELDING, DELTAKELSE & KJØP AV GAVEKORT WINGS FOR LIFE WORLD RUN Wings for Life World Run i Stavanger (heretter kalt «Event» eller «Løpet») har et lokalt vertskap og er organisert av Red Bull Norway AS («Arrangøren») med hovedkontor i Mølleparken 4, 0459 Oslo, og med støtte fra arrangørens samarbeidspartnere, byråer og tjenesteleverandører. Dette Løpet er underlagt Vilkårene for deltakelse («Vilkårene»), Regelhåndboken («Regelhåndboken») og til alle gjeldende internasjonale, statlige, regionale og lokale lover og forskrifter. I tilfeller av motstridende informasjon mellom Vilkårene og Regelhåndboken, skal Vilkårene gjelde. For generelle spørsmål rundt Vilkårene og/eller annet relatert til Wings for Life World Run, bes du benytte kontaktskjemaet tilgjengelig på wingsforlifeworldrun.com/no/kontakt. Ved å melde deg på et lokalt Wings for Life World Run, og/eller kjøp av kupong (se under og avsnitt 3.9) godtar du å være bundet av disse Vilkårene og bekrefter at du og/eller deltakeren tilfredsstiller kravene som er beskrevet nedenfor. 1. KRAV TIL DELTAKER 1.1 For å kunne delta i ditt valgte Wings for Life World Run, og være kvalifisert for eventuelle premier, bekrefter og garanterer du («Deltaker», «Påmeldte» eller «Du») å tilfredsstille følgende kriterier, og at du vil utføre følgende trinn i forkant av Løpet: 1.2 Du bekrefter at du er 16 år eller eldre på tidspunktet for deltakelse i Løpet og at du ikke blir betraktet som en mindreårig i jurisdiksjonen du er bosatt i og under jurisdiksjonen der ditt valgte Wings for Life World Run skal foregå. Hvis du er under 18 år, må du ha tillatelse av en forelder, verge eller annen ansvarlig voksen (heretter referert til som Verge ) som har lest og akseptert disse vilkårene og betingelser på dine vegne. I et slikt tilfelle, er en skriftlig godkjenning fra både Deltakeren og Verge obligatorisk. Du har ikke lov til å delta i gjeldende Event eller på annen måte sende inn personlig informasjon til Arrangøren hvis du er under myndighetsalder i din tilhørende jurisdiksjon eller jurisdiksjonen til stedet der du registrere deg for å konkurrere. Aldersgrensen gjelder også for deltakere i rullestol. 1.3 Vær oppmerksom på at verken Arrangøren eller Red Bull-konsernet kan holdes ansvarlige for tilfeller der Deltakere ikke får lov til å ta del i denne Event på grunn av nasjonale eller lokale lover. 1.4 Du bekrefter at du ikke er i en helsetilstand som utgjør en risiko for at du trygt kan delta i Løpet eller at du vil utgjøre en risiko for andre Deltakere ved din deltakelse. Du

2 bekrefter også at du ellers ikke er bundet av andre forbud fra å delta i gjeldende Event, uansett årsak. Det er også anbefalt at du konsulterer lege før deltakelse. 1.5 For å kunne delta er du pålagt å fylle ut og signere skjemaet «Ansvarsfraskrivelse» fullstendig, og levere dette til Løpsstaben i forkant av Løpet. I det tilfelle du er under 18 år, må en verge signere. 1.6 Kun en påmeldingsregistrering tillates per person. 1.7 Deltakerne er forpliktet til å lese og godta innholdet i Regelhåndboken, som i tillegg til viktig informasjon og forskrifter, inneholder forklaringer på hvilke ekstra hjelpemidler som er forbudt og informasjon om hvilken spesifikk klasse du skal melde deg på i, dersom det er aktuelt og klassen er tilgjengelig. Brudd på reglene i Regelhåndboken eller disse Vilkårene kan, etter Arrangørens eget skjønn, føre til diskvalifisering fra Løpet uten at det kan rettes noe krav om å få refundert Deltakeravgiften og/eller andre påløpte kostnader. 1.8 Arrangøren forbeholder seg retten til å etterprøve alle opplysningene gitt til Arrangøren av Deltakeren, og særlig til å kreve gyldig legitimasjon for verifisering av alder, identitet og andre detaljer når som helst og etter eget skjønn. Påmeldinger som inneholder en ugyldig e-postadresse eller uriktige informasjon om alder eller bosted til Deltageren vil bli ansett som ugyldige. 1.9 Arrangøren forbeholder seg retten til å begrense det totale antallet Deltakere for hver lokale Event og for de respektive, lokale klassene. Dersom deltakergrensen er nådd, vil ingen ytterligere Deltakere få plass i dette Løpet eller i den gjeldende klassen, og dette vil bli behørig annonsert på wingsforlifeworldrun.com I de tilfeller hvor bestemte klasser er tilgjengelige (og i noen tilfeller barn og ungdom) forbeholder arrangøren seg også retten til å bestemme et minimums- og maksimumsantall Deltakere. Dersom minimumsantallet for Påmeldte ikke er nådd én uke før utløpet av registreringsperioden som definert i punkt 2.1 nedenfor, forbeholder arrangøren seg retten til å avlyse det lokale Løpet eller å avvikle visse løpsklasser, og å offentliggjøre en slik avlysning på wingsforlifeworldrun.com. I slike tilfeller vil innbetalt Deltakeravgift bli refundert Wings for Life World Run vil bli avholdt etter Arrangørens eget skjønn. Arrangørens beslutning er under alle forhold i forbindelse med Wings for Life World Run endelige, og ingen korrespondanse vil bli inngått med eksterne parter. 2. REGISTRERINGSFRIST OG TIDSPLAN FOR WINGS FOR LIFE WORLD RUN Påmelding til Wings for Life World Run starter 1. oktober 2014 kl (UTC) og slutter den 26. april 2015, klokken (UTC). For noen av løps stedene, også for barn/ungdom klasse der det gjelder, er det mulig at påmelding starter på et senere tidspunkt som vil bli kommunisert på webside Påmeldinger som Arrangøren mottar utover denne registreringsperioden vil ikke bli vurdert og vil ikke ha noen rettigheter i henhold til disse Vilkårene. 2.2 Arrangøren kan godta å bare vise fornavnet på Deltakeren sammen med løpsnummeret dersom registreringen skjedde før 15. mars 2015, kl UTC. Imidlertid har Deltaker ingen rett til å kreve at hans/hennes fornavn vises med løpsnummeret. 2.3 Den globale fellesstarten for Wings for Life World Run er 3. mai 2015, klokka UTC-tid. Vennligst sørg for å sjekke lokal starttid for Wings for Life World Run der du er påmeldt på wingsforlifeworldrun.com. Hvis barn- og ungdom-klasser er inkludert på løpsstedet, vil det offisielle starttiden være på den 3.mai 2015 ca. 11:40 UTC. (Denne starttiden kan variere fra sted til sted). Vennligst besøk for oppdateringer på starttid.

3 3. PÅMELDING OG DELTAKELSE I WINGS FOR LIFE WORLD RUN 3.1 For å melde deg på Wings for Life World Run, må du gjennomføre følgende registreringsprosess: Gå til wingsforlifeworldrun.com/registration og trykk på Registrer deg/delta og velg din løpssted. Velg et løpssted. For noen løpssteder, er en grafisk oversikt tilgjengelig. Imidlertid kan opplysninger om løpsruten endres uten varsel etter Arrangørens eget skjønn (se punkt 9.8 og 9.9 nedenfor). Fra dette tidspunktet i registreringsprosessen, vil de enkelte trinnene beskrevet nedenfor muligens ikke gjelde for påmelding i alle løpsklasser. Følg i så tilfelle instruksjonene på den lokalt tilpassede nettsiden. Velg hvilken type utøver du er: Løper, Deltaker med rullestol, eller hvis tilgjengelig i det utvalgte løpssted; Barn/Ungdom. Fullfør registreringen med dine personligopplysninger slik at vi kan kontakte deg i forbindelse med Wings for Life World Run. Den personlige informasjonen som kreves er: fornavn, etternavn, kjønn, fødselsdato, nasjonalitet samt din kontaktinformasjon (gateadresse, gatenummer, postnummer, poststed, land og e- post, telefon) samt å oppgi din tidligere løpserfaring. Du får også anledning til å angi din klubb/bedriftstilhørighet. Hvis det på grunn av en funksjonshemming, skal søkes om noen form for ekstra hjelp (med unntak av rullestol) eller tjeneste eller modifisering, praksis og/eller prosedyrer, ber vi deg sende inn forespørsel via kontaktskjemaet der du oppgir en detaljert beskrivelse som forklarer hva du søker om og hvorfor. Du vil deretter bli bedt om å fylle ut innbetalingsopplysninger for bindende overførsel av Deltakeravgiften inkludert alle gjeldende skatter og avgifter (for mer detaljer om hvilke betalingsmåter som er tilgjengelige og prosessering av innbetaling, se avsnitt 4 nedenfor). Du får også muligheten til å abonnere på nyhetsbrevet til Wings for Life World for å motta oppdateringer og bakgrunnsinformasjon om Løpet og annen generell informasjon om prosjektet ved å merke av angitt boks på registreringssiden (dersom tilgjengelig). Du vil deretter bli videresendt til en oppsummeringsside der du verifiserer den oppgitte informasjonen. Ved å klikke på «Registrer deg nå», vil registreringen bli bindende. Vennligst vær oppmerksom på at det vil ikke være mulig å få direkte tilgang eller endre din registrert data etter du er påmeldt. 3.2 Følgende personopplysninger vil bli publisert på startlister og resultatlister på wingsforlifeworldrun.com, og til andre media: fornavn, etternavn, nasjonalitet, alder, klubb/firmatilknytning (hvis spesifisert). Tid og sted for offentliggjøringen av startlister og resultatene vil bli annonsert på wingsforlifeworldrun.com. 3.3 Du må utføre følgende trinn for å være kvalifisert til å delta: (i) fullføre den beskrevne registreringsprosessen, (ii) motta en e-postbekreftelse om vellykket innbetaling av din Deltakeravgift inkludert alle gjeldende skatter og avgifter, (iii ) klikke på de aktuelle avmerkingsboksene ved registreringen, som en bekreftelse på at du er kvalifisert for løpet i henhold til 1 i disse Vilkårene og til Regelhåndboken og (iv) fullføre registreringen på det lokale løpsstedet på løpsdagen. 3.4 For detaljerte regler og krav under Løpet og for påmelding på det respektive løpsstedet, henvises det til Regelhåndboken og fortløpende oppdateringer på wingsforlifeworldrun.com. 3.5 Kontaktinformasjonen du oppgir ved registreringen vil bli brukt til å varsle deg om eventuelle oppdateringer om du ditt valgte lokale Wings for Life World Run. Vennligst sørg for at disse opplysningene til enhver tid er riktige.

4 3.6 Retten til å delta i Løpet er personlig og kan ikke overføres. Løpsnummeret er heller ikke overførbart. 3.7 Dersom en Deltaker ikke møter opp i tide til registreringen på løpsdagen som beskrevet i Regelhåndboken, eller som opplyst per e-post fra arrangør eller på wingsforlifeworldrun.com, har han/hun frasagt seg retten til å delta, og vil ikke ha noen rett til å kreve tilbakebetaling. Ingen unntak i denne forbindelse vil bli vurdert overhodet. 3.8 Du kan trekke deg fra løpet når som helst før løpet. Vennligst vær oppmerksom på at om du bestemmer deg for å trekke deg fra løpet vil du ikke få refusjon og det er ikke mulig å gi startnummeret ditt til noen andre. 3.9 I noen tilfeller, gir Arrangøren muligheten til å registrere for Wings for Life World Run ved bruk av gavekort ( Wings for Life World Run Gavekort. Følgende gjelder Wings for Life World Run Gavekort: Wings for Life World Run Gavekort kan kun kjøpes via for det Løpsstedet. Hvert Wings for Life World Run Gavekort inneholder en kode. Denne koden kan bli brukt en gang som betaling for en deltaker kontingent for den valgte Wings for Life World Run (se avsnitt 4.1). Kjøper kan overføre sitt Wings for Life World run gavekort til en tredje part for registrering på valgt Wings for Life World Run. Hvert Wings for Life World Run Gavekort gjelder kun for valgt Wings for Life World Run løpssted og kan ikke bli endret eller innløst for penger. I tilfelle av tap, tyveri eller ugyldighet, vil det ikke blir gitt refusjon. Videre salg av Wings for Life World Run Gavekort til en tredjepart er ikke tillatt. Kjøper av Wings for Life World Run Gavekort garanterer han/hun er myndig og i kontraktmessig stand. For kjøp, må du gjennomføre følgende; dette kan gjøres i følgende språk: Norsk, Engelsk. Gå til trykk på Kjøp Gavekort og velg Løpssted. Velg da hvilken type utøver du er; Legg inn dine personlige eller bedriftsopplysninger slik at vi kan gi deg din Wings for Life World Run Gavekort, inkludert koden. Påkrevd personopplysninger er: Fornavn, Etternavn og dine kontakt opplysninger (Gateadresse, husnummer, postnummer, by, land, epost adresse). Påkrevd bedriftsopplysninger er: (Fornavn og Etternavn til kontaktpersonen, og kontaktopplysninger: (firmanavn, firmaadresse, epost adresse, Org. Nummer.); Senere fyller du inn betalingsinformasjon for betaling av Wings for Life World Run Gavekort (for mer informasjon angående betalings muligheter og prosessen, vennligst se avsnitt 4, under); Du kan velge om du ønsker å abonnere på Wings for Life World Run nyhetsbrevet for å motta oppdateringer og bakgrunnsinformasjon om løpet og generelt om prosjektet ved å merke boksen som vises på registreringssiden (der det er mulig.) Det vil også være andre muligheter for å motta mer informasjon; vennligst se på websiden. Du vil da bli videresendt til en oppsummeringsside for å sjekke over dine opplysninger. Ved å trykke på Bestill Nå, bekrefter du kjøpet av Wings for Life World Run Gavekort. Følgende deler av vilkårene gjelder særlig for betaling av Wings for Life World Run Gavekort og/eller relater til Wings for Life World Run Gavekort. Avsnitt 2.1, 4, 7.1, 8, 9.2, 9.4, 9.7, 9.9, 9.15, 9.16, 9.18 and 9.19 Som beskrevet i avsnitt 3.8, det er ingen angrerett for kjøp av Wings for Life World Run Gavekort. 4. DELTAKERAVGIFT OG BETALING 4.1 Etter å ha valgt det lokale løpet man vil delta i, vil Deltakeravgiften som kan variere fra løpssted til løpssted vises. Avhengig av valgte lokale Wings for Life World Run, er

5 betaling mulig med kredittkort (Visa, Mastercard for de fleste steder og JCB eller American Express for enkelte steder) og/eller visse steder ved betaling på forhånd (bankoverføring og/eller for et utvalg av løpssteder via Paypal og/eller promokode). Den totale Deltakeravgiften inkludert alle skatter og avgifter, vil bli vist før registreringen er fullført, og forfaller til betaling umiddelbart ved betaling med kredittkort. I tilfeller av forskuddsinnbetaling (bankoverføring), må Deltakeravgiften inkludert alle skatter og avgifter overføres nøyaktig som instruert i første bekreftelse mottatt per e-post (som ikke er en bekreftelse på vellykket påmelding). Avhengig av landet og kortutstedende bank, kan lokale avgifter i tillegg til Deltakeravgiften og skatter og avgifter som opplyst av Arrangøren tilkomme (f.eks. gebyr for valutaoverføring eller gebyr på banktjeneste). For ytterligere informasjon, kontakt banken som utstedte betalingskortet. 4.2 Vær oppmerksom på at kortopplysninger ikke overføres til verken Arrangøren eller Red Bull GmbH, men bare (i) til kredittkortselskapet direkte eller (ii) betaling med Visa, JCB og Mastercard, til selskapet (European Merchant Services BV eller andre lokale selskaper) med ansvaret for å behandle betalingen med det respektive kredittkortselskapet. 4.3 Deltakeravgiften er ikke en fradragsberettiget donasjon. All annen form for bidrag til Arrangøren til Event-formålet er heller ikke fradragsberettiget. 4.4 Ved å registrere deg og fylle ut det elektroniske påmeldingsskjemaet gjennom «Delta/Registrer deg»-funksjonen for kredittkortbetalinger eller ved å overføre Deltakeravgiften samt gjeldende avgifter og skatter via bankoverføring, er bindende, ikke mulig å tilbakekalle, ikke mulig å endre, ikke-overførbar til andre og ikke refunderbar. Så lenge i samsvar med lokalt gjeldende lover, er det absolutt ingen unntak fra disse Vilkårene under noen forhold, med unntak av uaktsomhet av Arrangøren beskrevet i avsnitt 6.4. MED UNNTAK AV DET SOM ER BESKREVET HER, ER DELTAKERAVGIFTEN IKKE REFUNDERBAR, UANSETT ÅRSAK, INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL AT ARRANGØREN AVLYSER EVENT MED ELLER UTEN Å OPPGI GRUNN, HVIS ARRANGØREN ENDRER DATO ELLER STED FOR GJENNOMFØRINGEN, ELLER HVIS DU IKKE ER I STAND TIL Å DELTA, UANSETT ÅRSAK. 4.5 Når Deltaker mottar bekreftelse per e-post fra Arrangøren etter at betalingen er vellykket utført, er det etablerte avtaleforholdet basert på disse Vilkårene mellom Deltaker og Arrangør. Red Bull GmbH fungerer utelukkende som mellommann og distribuerer løpsnummer på vegne av arrangøren. 4.6 Arrangøren forbeholder seg retten til lokalt å kunne justere Deltakeravgiften etter eget forgodtbefinnende i løpet av registreringsperioden av hvilken som helst grunn, men hvor endringer, enten det er en økning eller en reduksjon i Deltakeravgiften, ikke vil påvirke Deltakeravgifter som allerede er innbetalt. 4.7 Deltakeravgiften vil bli samlet inn av Løpsarrangøren og donert av Red Bull-konsernet til stiftelsen Wings for Life. 4.8 Vær oppmerksom på at ingen reiseutgifter eller andre kostnader vil bli refundert i forbindelse med deltakelse i Løpet. 5. PREMIERING 5.1 Innbetaling av Deltakeravgiften gir kun rett til å delta i Wings for Life World Run og motta løpsnummeret og deltakerpakken (se Regelhåndboken). 5.2 Vinnere av Løpet vil bli fastsatt som følger: Global vinner (utnevnes til «Global vinner»): Den mannlige og den kvinnelige deltakeren i samtlige hovedklasser over hele verden som løper den lengste distansen før Forfølgerbilen (som definert i Regelhåndboken) passerer han/hun. Det blir altså kåret én mannlig og én kvinnelig global løpsvinner.

6 Nasjonal vinner (utnevnes «Nasjonal vinner»): En mannlig og en kvinnelig deltaker i hvert arrangørland (med unntak av i USA og Tyskland) som løper den lengste distansen før Forfølgerbilen (som definert i Regelhåndboken) passerer han/hun vil være den nasjonale vinneren. For USA og Tyskland, som har flere løpssteder, vil det tilsvarende bare kåres én mannlig og én kvinnelig nasjonal vinner, basert på når Forfølgerbilen passerer den siste kvinnelige og mannlige løperen av alle Deltakerne i samtlige løp i USA og Tyskland. I tillegg vil det i Tyskland og USA, kåres tyske og amerikanske lokalløpsvinnere (hvor alle vinnere utnevnes «Tysk/Amerikansk lokalløpsvinner»): en mannlig og en kvinnelig deltaker på hvert amerikanske løpssted som løper den lengste distansen før Forfølgerbilen passerer han/hun vil bli tysk/amerikansk lokalløpsvinner på det gjeldende løpssted, forutsatt at mannlig og/eller kvinnelig nasjonal vinner ikke utnevnes på det gjeldende lokale løpsstedet. Nasjonal rullestol vinner (utnevnes «Nasjonal rullestol vinner»): En mannlig og en kvinnelig deltaker i rullestol i hvert arrangørland (med unntak av i USA og Tyskland) som kommer lengst før Forfølgerbilen (som definert i Regelhåndboken) passerer han/hun vil være den nasjonale rullestol vinneren. For USA og Tyskland, som har flere løpssteder, vil det tilsvarende bare kåres én mannlig og én kvinnelig nasjonal rullestol vinner, basert på når Forfølgerbilen passerer den siste kvinnelige og mannlige rullestol-deltaker av alle Deltakerne i rullestol i samtlige løp i USA og Tyskland. I Tyskland og USA, en tysk og amerikansk lokale rullestol løpsprisvinner ( tysk/amerikansk lokale rullestol løpsvinner ): den mannlig og den kvinnelig Deltaker i rullestol i hver tysk og amerikansk løpssted som løper den lengste distansen i en tysk/amerikansk løpssted før han/hun er tatt igjen av Forfølgerbilen, vil være den tysk/amerikansk lokale rullestol løpsprisvinner for det tysk/amerikansk løpsstedet. Det vil være én mannlig og én kvinnelig lokal rullestol løpsvinner per tysk og amerikansk løp. Det vil dermed ikke være en tysk/amerikansk lokale rullestol løpsvinner (eller tysk/amerikansk lokale rullestol løpspris) for den tysk/amerikansk løpssted hvor det er en Nasjonal rullestol løpsvinner. 5.3 Barn og ungdom-kategoriene for løpssteder det gjelder. Det vil være en separat resultatliste per løpssted i tillegg til én global liste tilgjengelig etter løpet på Disse listene er kun for informasjon/opplysning, ingen premier vil bli utdelt. 5.4 De respektive vinnerne vil bli premiert som følger: Premien for Global vinner («Global løpspremie») er en jorden rundt-tur for den mannlige og kvinnelige globale vinneren i følge med en person etter hans/hennes valg. Jorden rundt-turen inkluderer flyreiser, annen transport og overnatting, som fastsettes av Arrangøren. Vær oppmerksom på at start- og sluttdato, varighet og tidsplan for jorden rundt-turen vil bli bestemt av Arrangøren i samråd med den Globale løpsvinneren, men at turen ikke vil overstige 30 dager. Innkvarteringen skal minst tilsvare et firestjerners hotell. Den totale verdien på denne premien vil avhenge av de destinasjonene som hver Globale løpsvinner velger i samråd med Arrangøren, hvor reisen begynner og slutter og på kostnadene ved tidspunktet for bestilling. Personen som følger med den Globale løpsvinneren vil bli pålagt å følge samme reiserute som den Globale løpsvinneren inkludert start-og sluttpunkt, og innkvarteres på samme hotellrom som vinneren. Den totale verdien av hver Global hovedløpspremie vil ikke overstige EUR (før skatt) per person. Premien for nasjonale løpsvinner («Nasjonal hovedløpspremie») er to friplasser (for gjeldende Nasjonal løpsvinner pluss en person av hans/hennes valg) og gratis

7 deltakelse i det påfølgende Wings for Life World Run (valgfritt løpssted over hele verden) inkludert gratis transport (transporttype avhenger av reiseavstanden) og overnatting, som fastsettes av arrangøren, minst natten før og etter Løpet. Vær oppmerksom på at dato og tidspunkt for neste Wings for Life World Run ennå ikke er bestemt. Innkvarteringen skal minst tilsvare et firestjerners hotell. Den totale verdien av denne prisen vil avhenge av hvilket Wings for Life World Run den Nasjonale løpsvinneren velger, fra hvor og til den Nasjonale vinneren skal fraktes og kostnadene ved tidspunktet for bestillingen. Personen som følger den Nasjonale hovedløpsvinneren vil bli pålagt å følge samme reiserute som den Nasjonale hovedløpsvinneren, inkludert utfartssted og retursted samt at vedkommende innkvarteres på samme hotellrom som prisvinneren. Den totale verdien av Nasjonal hovedløpspremie vil ikke overstige 3500 EUR (før skatt) per person/friplass. Vær oppmerksom på at i Tyskland og USA kan Nasjonal hovedløpsvinner bare kreve premien som Nasjonal hovedløpsvinner, og er ikke kvalifisert for å også motta premien som tyske eller amerikanske lokalløpsvinnere på løpsstedet der vedkommende konkurrerte. Premien for tysk og amerikansk lokalløpsvinner er to friplasser (for den tysk/amerikanske lokalløpsvinneren og en person etter hans/hennes valg) og gratis deltakelse i etterfølgende Wings for Life World Run i Tyskland/USA, inkludert gratis transport (transporttype avhenger av reiseavstand) og overnatting, som fastsettes av Arrangøren, minst natten før og etter Løpet. Vær oppmerksom på at dato og tidspunkt for neste Wings for Life World Run ennå ikke er bestemt. Hotellopphold vil bli bestemt av Arrangør, etter eget skjønn. Den totale verdien av denne prisen vil avhenge av hvilket Wings for Life World Run som den gjeldende tyske/amerikanske lokalløpsvinneren velger, fra hvor og til den vinneren skal fraktes og på kostnadene ved tidspunktet for bestilling. Personen som følger den Amerikanske lokalløpsvinner vil bli pålagt å delta på samme reiserute, inkludert utfartssted og retursted samt innkvarteres på samme hotellrom som den Amerikanske lokalløpsvinneren. Den samlede verdien på premien til den enkelte lokale løpsvinner vil ikke overstige 3500 EUR (før skatt) per person. Ingen tysk/amerikansk lokalløpsvinner i hovedklassen vil bli kåret på det løpsstedet der den Nasjonale hovedløpsvinneren kåres. Den Nasjonal rullestol-løpspris ( Nasjonal rullestol-løpspris ) består av en premie valgt av sponsoren. Verdi av denne premien vil være ca EUR (før skatt). Vennligst vær oppmerksom på at i Tyskland og USA, kan den nasjonal rullestol vinneren kun vinne den nasjonal rullestol-løpsprisen og ikke den lokale rullestolløpspris fra den tyske/amerikanske løpssted hvor han/hun har vunnet. Hver tysk og amerikansk lokale rullestol løpspris ( tysk/amerikansk lokale rullestol løpspris ) består av en premie valgt av sponsoren. Verdi av denne premien vil være ca EUR (før skatt). Tysk/amerikansk lokal rullestol løpspris vil ikke bli gitt på det løpsstedet der den Nasjonal rullestol-løpspris har blitt vunnet. 5.5 Alle reiseplaner for premiene utdypet i avsnitt 5.3 må gjøres gjennom Arrangørens reiseagent i samråd med Red Bull-konsernet. Alle ytterligere kostnader som ikke er spesifisert under disse punktene (slik som forsikringer, utlegg for tips/drinks, bagasjekostnader, måltider, andre reisekostnader og uforutsette kostnader) er premievinnerens ansvar. Premievinnerne er også ansvarlige for (og må dekke kostnadene av) å inneha et pass med utløpsdato på minimum seks 6 måneder og anskaffe seg gyldige visum der dette måtte være aktuelt. Reiseforsikringer og lommepenger er premievinnerens ansvar. Premievinnere må fremvise gyldig reisedokumenter (som gyldig førerkort/pass eller annen offentlig godkjent identifikasjon). Den enkelte premievinner og reisefølge må skrive under på en Ansvarsbegrensning og et Samtykke til publisitet og alle andre dokumenter som den reisende måtte motta i forkant av billettbestilling og/eller reisen. Når flybilletter er bestilt har premievinneren ikke mulighet til å foreta reiseendringer. Arrangøren avgjør etter eget skjønn hvem flyselskap, flyplass, reiserute og hotell som skal benyttes. Begrensninger i eller forbud for reise- og overnattingsforhold kan forekomme. Arrangøren erstatter ikke reisebilletter eller reisegavekort som går tapt, blir ødelagt eller frastjålet.

8 5.6 Øvrig informasjon og detaljer vil bli kunngjort på wingsforlifeworldrun.com. 5.7 Arrangøren forbeholder seg retten til å endre premiene og/eller erstatte premiene med andre premier av tilsvarende verdi. 5.8 Innenfor de gjeldende lokale lover deles alle premiene ut «som de er» og uten implisitt eller eksplisitt garanti av noe slag, (inkludert, men uten begrensning til implisitte garantier om tilfredsstillende kvalitet eller tilstand til en spesifikk bruk). NASJONALE, REGIONALE OG LOKALE AVGIFTER, INKLUDERT MVA/FORBRUKERSKATTER SOM ER ANGITT SOM DEL AV PREMIEN ELLER BRUK AV PREMIEN ER PREMIEVINNERENS ENEANSVAR. Premiene er bundet til de vilkår, betingelser, utløpsdatoer og begrensninger som gjelder fra gaveprodusent eller -utsteder i de tilfeller hvor premien overrekkes som et gavekort, en billett eller lignende. Føderale (eller tilsvarende myndighet i den jurisdiksjonen du hører innunder) statlig, territorial, regional eller lokal beskatning på premiene (inkludert MVA), hvis noen, og alle andre kostnader, gebyrer og utgifter som ikke er spesifikt nevnt som en del av premien er premievinnerens eneansvar. Skatterelaterte skjemaer eller dokumenter kan bli fremskaffet av Arrangørens hvis lovmessig pålagt. 5.9 Det deles ikke ut noen form for pengepremier og premiene er verken overførbare eller refunderbare I tilfeller der vinneren ikke krever premien i henhold til Arrangørens instruksjoner og innenfor de angitte tidsfrister, vil vinneren miste retten til premien og Arrangøren forbeholder seg retten til å utrope en annen premievinner eller donere bort et beløp tilsvarende premieverdien Arrangørens beslutninger i forbindelse med utdeling av premiering for Wings for Life World Run er å anse som endelige. 6. ARRANGØRENS RETT TIL Å ENDRE VILKÅRENE OG TIL Å DISKVALIFISERE 6.1 Innenfor gjeldende nasjonale lover og/eller regulerende myndigheters tillatelser, forbeholder Arrangøren seg retten til å endre disse Vilkårene og Regelhåndboken når som helst, og at eventuelle endringer kunngjøres på wingsforlifeworldrun.com. 6.2 Dersom Arrangøren finner at Wings for Life World Run svekkes av en hvilken som helst hendelse utenfor Arrangørens kontroll, forbeholder Arrangøren seg, innenfor gjeldende nasjonale lover og/eller regulerende myndigheters tillatelse, å begrense, avlyse, endre eller utvide Wings for Life World Run uten erstatningsansvar overfor deg eller noen andre tredjeparter (uavhengig av om disse står i direkte eller indirekte forbindelse med denne Event). 6.3 Arrangøren forbeholder seg eksklusiv rett til når som helst under Wings for Life World Run, å kunne diskvalifisere og fjerne en hvilken som helst Deltaker som bryter disse Vilkårene og/eller Regelhåndboken, eller der aktuelt for annen ulovlig eller upassende oppførsel, inkludert, men ikke begrenset til: hans/hennes oppførsel under denne Event eller eventrelatert aktivitet som oppfattes som forstyrrende, som forårsaker eller kan forårsake skade på person, eiendom eller Arrangørens omdømme; å oppgi falsk informasjon i påmeldingsskjemaer; for usportslig opptreden; konkurrerer med uoffisielt løpsnummer eller løpsbrikke; deltar med løpsnummeret eller løpsbrikken til en annen deltaker eller forsøk på å overta eller overføre løpsnummer eller -brikke til en annen deltaker; eller å motta sekundering under løpet av andre personer enn fra offisiell løpsstab. I tilfeller hvor en vinnende deltaker blir diskvalifisert, vil premien bli trukket tilbake og/eller donert bort eller gitt til en alternativ utnevnt vinner. Diskvalifiserte deltakere har ikke under noen omstendighet rett til å få refundert deltakeravgiften. Diskvalifiserte deltakere vil bli fjernet fra offisielle resultatlister. 6.4 Innenfor lokalt gjeldende lover og med unntak av avlysning som følge av uaktsomhet eller uansvarlig opptreden fra Arrangøren, vil ikke refunderinger bli gitt etter at

9 Deltakeravgiften er innbetalt. En Event kan bli endret eller avlyst som følge av en hvilken som helst grunn, inkludert, men ikke begrenset til værforhold eller andre faktorer som kan true deltakernes, arrangørstabens eller frivilliges sikkerhet. Avlysning eller endring av gjennomføringsdag kan bli endret av offisielle myndigheter så vel som Arrangøren. Arrangøren forbeholder seg retten til å endre betingelsene for gjeldende Event, slik som løpsdato, starttidspunkt, løpsruten, distansen og/eller fasilitetene tilknyttet dette Event. 7. ARRANGØRENS RETTIGHETER 7.1 Arrangøren og tilknyttede tredjeparter har rett til å dokumentere og bruke lyd- og videoopptak og foto fra Event og til å bruke navnet ditt, bilder av deg, stemmen din, din tilstedeværelse og deltakelse i Event og dine innsendte personopplysninger til ethvert formål (det være seg til kommersiell, salgsfremmende, promoterende, redaksjonell eller annen bruk) i alle typer medier til ubegrenset tid, innenfor gjeldende lokalt regelverk. Ved å akseptere disse Vilkårene, godtar du Arrangørens bruk av denne typen materiell. 7.2 Arrangøren og Red Bull-konsernet tillates å bruke, offentliggjøre, sende, vise frem, reprodusere og/eller gjøre tilgjengelig dette materialet til hvilket som helst media, inkludert, men ikke begrenset til radio, tv, kino, andre eventer, dataleverandører og på Internett. Arrangøren og Red Bull-konsernet har rett til å justere, legge inn pauser, kutte i og gjøre andre modifikasjoner i dette materialet som det måtte passe og uten begrensninger. Arrangøren og Red Bull-konsernet har også tillatelse til å overføre disse rettighetene til en hvilken som helst tredjepart. Du er innforstått med at du ikke har rett til å forhåndsgodkjenne noe av dette materialet. Du forstår at du ikke nødvendigvis blir nevnt ved navn som deltaker i gjeldende Event, og at du ikke kan forvente noen form for økonomisk godtgjørelse for at du kan bli en del av materiell relatert til gjeldende Event. 7.3 Ved å godta disse Vilkårene, gir du Arrangøren rettigheter til den typen materiell som er beskrevet over. 7.4 Du godtar disse vilkårene utelukkende for å kunne delta i, og for å kunne ha muligheten til å vinne, Wings for Life World Run. 7.5 Du samtykker i at Arrangøren og Red Bull GmbH (inkludert tilknyttede selskaper og partnere) tillates å bruke dine registrerte personopplysninger til promotering, salgsfremmende tiltak og markedsføringshensyn for Wings for Life og Wings for Life World Run, innenfor gjeldende lokale lover. Du har muligheten til å velge ikke å motta denne typen kommunikasjon ved å kontakte Arrangøren via wingsforlifeworldrun.com/no/kontakt. 8. INNSAMLING AV INFORMASJON & DATABESKYTTELSE 8.1 Under påfølgende punkter, vil begrepet «Personopplysninger» beskrive all informasjon lagret i forbindelse med ditt navn. 8.2 Du bekrefter herved at den Personopplysninger du oppgir i forbindelse med Wings for Life World Run er nøyaktige og gyldige. 8.3 Ved å godta Vilkårene, gir du Arrangøren tillatelse til å behandle innsendt data internt i Red Bull-konsernet eller gjennom eksterne dataleverandører som behandler dataene på vegne av Red Bull, i henhold til gjeldende regelverk for databeskyttelse. 8.4 Arrangøren og Red Bull-konsernet har som en generell policy å ikke overføre Personopplysninger til tredjeparter uten ditt eksplisitte samtykke. I særdeleshet vil Personopplysninger ikke bli videresolgt, utleid eller omsatt. Likevel, i tilfeller der det er nødvendig at Arrangøren overfører Personopplysninger til en ekstern databehandler i forbindelse med gjennomføringen Wings for Life World Run, vil Arrangøren kun overføre akkurat de Personopplysninger som er nødvendig for å utføre de oppgavene som er beskrevet i disse Vilkårene. Spesifikt, vil Personopplysninger kunne bli overført til Arrangøren, relevante partnere som bistår i organiseringen og gjennomføringen av løpet fra

10 Red Bull GmbH, Am Brunnen 1, 5330 Fuschl am See, Østerrike. Personligopplysninger vil på generell basis lagres på servere innenfor EU. I slike tilfeller vil Arrangøren kreve og etterprøve at våre partnere behandler alle Personopplysninger på en konfidensiell måte og i henhold til gjeldende regelverk for databeskyttelse, samt at de overførte Personopplysningene slettes så snart de har blitt brukt til det spesifikke formålet de var ment for i forbindelse med Wings for Life World Run. Vennligst merk at Arrangøren og Red Bull-konsernet likevel ikke har anledning til å holde fullstendig kontroll over at disse betingelsene etterfølges, og at verken Arrangøren eller Red Bull-konsernet kan holdes ansvarlig dersom tredjeparter bryter disse i den grad et slikt forbehold er juridisk tillatt. 8.5 Ettersom Red Bull-konsernet er en global aktør, betyr dette at dine Personopplysninger kan bli overført fra Arrangøren eller Red Bull-konsernet til andre land enn der du bor, innenfor gjeldende databeskyttelsesregulativer. Ved å sende inn informasjon via Eventnettstedet, godtar du at dataene kan lagres, prosesseres og/eller overføres utenfor EØS. 8.6 Personopplysninger vil kun bli brukt til formål i forbindelse med Wings for Life og Wings for Life World Run og vil kun bli oppbevart av Arrangøren, Red Bull GmbH Østerrike, tilknyttede selskaper og utnevnte databehandlere i den tiden som kreves for å utføre de spesifikke eller direkte tilknyttede formålene som dataene ble samlet inn for i forbindelse med Wings for Life World Run. Dette kan også inkludere en begrenset tid etter at Wings for Life World Run er avsluttet, i den hensikt å overrekke premier eller for skatteformål eller andre juridiske forpliktelser. 8.7 Arrangøren, Red Bull-konsernet og deres utnevnte databehandlere skal behandle dine Personopplysninger på en sikker måte og ta nødvendige sikkerhetshensyn for å beskytte Personopplysningene. 8.8 Deltakere kan bli bedt om å ta del i rimelige promoteringsaktiviteter relatert til Wings for Life og/eller Wings for Life World Run. Vinnere kan, innenfor rimelighetens grenser, bli påkrevd å stille i ytterligere promoteringsaktiviteter relatert til Wings for Life og/eller Wings for Life World Run. 8.9 Innsendte Personopplysninger må være nøyaktige. Du må sørge for at disse er oppdaterte, slik at Arrangøren kan overbringe deg relevant informasjon om det lokale Wings for Life World Run du er påmeldt til. Arrangøren vil sørge for at feilaktig oppgitte Personopplysninger forkastes Arrangøren og Red Bull-konsernet og deres tilknyttede selskaper kan kontakte deg per e-post, telefon eller på annen måte i forbindelse med Wings for Life World Run Du kan når som helst kreve endringer og/eller helt eller delvis sletting av disse Personopplysningene. I så tilfelle, vil Arrangøren sørge for at slik data blir slettet så raskt som mulig Du kan også til enhver tid be om å få utlevert informasjon om Personopplysningene vi har lagret om deg Du kan kontakte Arrangøren vedrørende personopplysningsforespørsler, inkludert endringer og/eller sletting ved å benytte: wingsforlifeworldrun.com/no/kontakt 9. ANSVAR OG GARANTIER 9.1 UTVIS FORSIKTIGHET OG SUNN FORNUFT NÅR DU DELTAR I WINGS FOR LIFE WORLD RUN. VIS RESPEKT FOR OG TA HENSYN TIL DIN EGEN OG ANDRES SIKKERHET. TA DEG IKKE ULOVLIG INN PÅ ELLER GJØR SKADE PÅ ANDRES EIENDOM. 9.2 Arrangøren og Red Bull-konsernet anstrenger seg for å opprettholde tilfredsstillende maskin- og programvare til å drive nettstedet til Wings for Life World Run, og skal ikke holdes ansvarlig for innsendte påmeldinger som overføres tregt, forsinket eller forsvinner og/eller er ødelagte, misvisende, ufullstendige, uleselige eller uforståelige ved mottak;

11 forsinkelser, feil eller problemer med maskinvare, programvare, telefonlinjer, elektronikk, nettverk, internettforbindelse eller datamaskin; feil i overføring av data; forsøk på å informere vinnere som ikke når frem; eller for andre tap som påføres den som melder seg på eller forsøker å melde seg på gjeldende Event, enten denne informasjonen blir borte, ikke blir vellykket sendt inn eller blir feilbehandlet. 9.3 Arrangøren etterstreber å sørge for at konkurransen foregår på en åpen og rettferdig måte, og at den, i samarbeid med tilknyttede tjenesteleverandører, gjennomføres trygt og uten forstyrrelser. 9.4 Påmeldinger som kommer inn for sent vil ikke bli akseptert. Det tas ingen ansvar for påmeldinger som ikke når frem. 9.5 Hvis du blir diskvalifisert, er Arrangøren ikke forpliktet til å offentliggjøre denne beslutningen. 9.6 Deltakeren er ansvarlig for egen helsetilstand i forbindelse med deltakelse i Wings for Life World Run, og Arrangøren kan ikke holdes ansvarlig for Deltakerens helsemessige tilstand. 9.7 Det er også Deltakerens eget ansvar å sørge for å velge riktig klasse han/hun skal stille i der slike klasser er aktuelle og tilgjengelige. Etter å meldt seg på en klasse, vil Arrangøren ikke ha anledning til å flytte en deltaker til en annen klasse. Det gis ingen refundering ved påmelding i feil klasse. 9.8 Det er opptil Deltakeren selv å velge Løpsstedet hvor han/hun vil stille til start. Tross at Arrangøren og Red Bull-konsernet vil gjøre sitt ytterste for mest mulig like forhold på alle løpssteder, er det ikke til å unngå at det vil være forskjell på de ulike løpsrutene (som starttidspunkt på dag- eller kveldstid, underlag, temperatur og løypeprofil). 9.9 I løpet av registreringsperioden forbeholder Arrangøren seg retten til å introdusere nye løpsruter, endre på eksisterende løpsruter og ellers tilføye ny informasjon om løpsrutene. All informasjon om løpsrutene er å betrakte som gitt utelukkende av informasjonshensyn, og er ikke på noen måte bindende for Arrangøren. Ethvert krav i denne forbindelse blir ikke tatt hensyn til, og Deltakeren kan heller ikke bytte løpssted etter at registreringen på nett er fullført Verken Arrangøren eller Red Bull-konsernet kan holdes ansvarlig i tilfeller der en Deltaker av fysiske eller psykiske årsaker ikke kan prestere under Løpet eller for å ikke kunne utføre noen av de beskrevne pliktene; ikke under noen omstendighet er det noen som har juridisk rett til å delta i Wings for Life World Run. Verken Arrangøren eller Red Bull-konsernet kan holdes ansvarlig for tilfeller der en Deltaker skader seg under Wings for Life World Run. Du samtykker i å godta enhver beslutning fra en Event-dommer rundt din evne/tilstand til å trygt kunne fullføre Løpet Du gir Løpets medisinske personell og medhjelpere tillatelse til å utføre eller organisere enhver medisinsk assistanse de finner nødvendig å yte deg i forbindelse med din deltakelse, inkludert, men ikke begrenset til å frakte deg til sykehus eller annen medisinsk fasilitet. Du gir dem også tilgang til din sykejournal og fastlege, i tillegg til annen informasjon som måtte være nødvendig for å yte deg medisinsk hjelp på enhver medisinsk fasilitet i forbindelse med din deltakelse i gjeldende Event Informasjon om gjennomføringen blir gitt fra Arrangøren før og under Løpet. Det er avgjørende at du følger Arrangørens og den offisielle løpsstabens instruksjoner. I tilfeller av brudd på løpsbestemmelsene som forstyrrer gjennomføringen eller setter Deltakere i fare, har Arrangøren rett til å stoppe og/eller diskvalifisere gjeldende Deltaker når som helst. Juridisk bindende anklager mot Deltakerne kan kun gjøres av denne gruppen personer som er autorisert av Arrangøren til denne typen oppgaver. Denne gruppen inkluderer medlemmene av det medisinske teamet som har ansvaret for en forsvarlig gjennomføring av

12 gjeldende Event og som har rett til å nekte en Deltaker å stille til start, eller å ta en Deltaker ut av løpet av helsemessige årsaker Du forstår at din deltakelse innebærer en viss risiko og at du er villig til å ta denne risikoen ved å delta, inkludert, men ikke begrenset til fallskader; skadebringende nærkontakt med andre deltakere, tilskuere og andre, eller med kjøretøy eller annen trafikk; skader som følge av værforholdene, inkludert, men ikke begrenset til varme og/eller luftfuktighet, vindforhold, farer forbundet med å løpe eller drive aktivitet i mørke, i kulde og på vått eller isete underlag; trær eller andre gjenstander som faller ned i løpsruten; at løpsruten kan være tettpakket med deltakere eller andre forhold som preger løpsruten er alle kjente risikoer som du anerkjenner ved din deltakelse. Du bekrefter at verken Arrangøren eller noen av dens tilhørende selskaper, Løpsstaben eller noen andre samarbeidspartnere kan holdes ansvarlige hvis du på noen måte pådrar deg skade under Løpet (som beskrevet i avsnitt 9.15 under). Du innehar de nødvendige forsikringene som dekker deg og din deltakelse i Løpet. Hvis du forårsaker skade som en konsekvens av eller i forbindelse med din deltakelse i Løpet, står du selv ansvarlig og vil sørge for at verken Arrangøren eller tilhørende selskaper kan bli skadelidende Du samtykker i å følge samtlige av Arrangørens konkurranseregler og sørge for å opptre hensynsfullt med tanke på din egen og andres sikkerhet. Du har kontrollert at utstyret du skal benytte er fullt fungerende og vedlikeholdt, og passer å bruke under gjeldende Event. Du er klar over at det kreves en obligatorisk sjekk av utstyret og/eller sikkerhetskontroll på Løpsstedet. Du kan til enhver tid bli nektet deltakelse av Arrangør eller av Løpsstaben Arrangøren kan kun holdes ansvarlig i henhold til gjeldende lovverk som omhandler (a) helsemessige skader og/eller død som følge av Arrangørens uaktsomhet; (b) tilfeller av forsett; (c) tilfeller av grov uaktsomhet hvor Deltaker er å regne som forbruker i henhold til gjeldende forbrukerlover; og/eller (d) tilfeller der Arrangøren bryter regulerende lovverk for produktansvar (der aktuelt) Uten å begrensning til det forannevnte, er Arrangøren kun ansvarlig for mindre tilfeller av uaktsomhet dersom dette også er å regne som et vesentlig kontraktsbrudd. I slike tilfeller vil ansvaret være begrenset til de typiske og forutsigbare skader, og ellers vil Arrangør ikke kunne holdes ansvarlig for mindre tilfeller av uaktsomhet Arrangøren og Red Bull-konsernet avviser alt ansvar overfor deg for tap av inntekt, tap av fortjeneste, tap av goodwill, tap av data, tap av muligheter (i hvert tilfelle, enten direkte eller indirekte) og noen indirekte eller tilfeldige tap eller skader som oppstår eller lidd av deg i forbindelse med din deltakelse i Wings for Life World Run Ikke under noen omstendigheter skal Arrangøren holdes ansvarlig for eventuelle feil eller forsinkelser i utførelsen av sine forpliktelser i henhold til disse Vilkårene som følge av eller forårsaket av, direkte eller indirekte, krefter utenfor rimelig kontroll, inkludert, men ikke begrenset til streik, arbeidsstans, ulykker eller naturkatastrofer, og avbrudd, tap eller funksjonsfeil på verktøy, kommunikasjon eller datamaskiner (programvare og/eller maskinvare) Arrangøren kan tilby parkering, oppbevaringsmuligheter, garderober og/eller sanitæranlegg tilknyttet gjeldende Event etter eget forgodtbefinnende. Imidlertid er bruken av slike anlegg utelukkende Deltakerens eget ansvar og Arrangøren kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle tap eller skader som oppstår som følge av benyttelsen av slike anlegg Så langt gjeldende lovverk tillater, vil ingen ytterligere betingelser, garantier eller andre vilkår enn de som er beskrevet her kunne anvendes mot Wings for Life World Run Alle problemstillinger og spørsmål om utarbeidelsen, gyldigheten, tolkningen og håndhevelsen av disse Vilkårene eller de rettigheter og plikter Deltaker eller Arrangør har i forbindelse med gjeldende Event skal styres av og tolkes i samsvar med nasjonale lover der

13 det lokale Event du har meldt deg på skal foregå, og eventuelle tvister vil eksklusivt være underlagt jurisdiksjonen til domstolen i gjeldende land. Oppdatert: desember 2014

Vilkår for arrangør. 1. Overblikk. 1.1 Modifikasjon

Vilkår for arrangør. 1. Overblikk. 1.1 Modifikasjon Vilkår for arrangør 1. Overblikk Disse vilkår gjelder all bruk av deg som en arrangør (som definert under) av (a) Hoopla AS sine hjemmesider og domener (underordnede domener og underordnende deler som

Detaljer

Dell Channel-forhandleravtale

Dell Channel-forhandleravtale Dell Channel-forhandleravtale 1. Hva er dette dokumentet? 1.1 Dette dokument ( Avtalen) utgjør vilkårene for virksomheter som ønsker å kjøpe hardware, software og dertil relaterte produkter, inkl. printere

Detaljer

ZARA nettsted Vilkår & Betingelser

ZARA nettsted Vilkår & Betingelser ZARA nettsted Vilkår & Betingelser 1. INNLEDNING Dette dokumentet (sammen med alle dokumenter som hører inn under dette) fastsetter vilkårene og betingelsene som regulerer bruken av dette nettstedet og

Detaljer

Avis Preferred Betingelser

Avis Preferred Betingelser Avis Preferred Betingelser Samtykke Følgende samtykker angående jurisdiksjon, preferanser, forsikringer, fraskrivelser og utleie i landene som er angitt nedenfor, er knyttet til bestemte punkter i Betingelsene.

Detaljer

Standardbetingelser og vilkår

Standardbetingelser og vilkår Standardbetingelser og vilkår Disse standardbetingelsene og vilkårene gjelder for ACN-tjenester beskrevet i punkt 2. Ytterligere betingelser og vilkår kan gjelde for levering av spesifikke ACN-tjenester.

Detaljer

Betingelser og vilkår VIKTIG JURIDISK MERKNAD. Introduksjon

Betingelser og vilkår VIKTIG JURIDISK MERKNAD. Introduksjon Betingelser og vilkår VIKTIG JURIDISK MERKNAD Introduksjon Denne juridiske merknaden gjelder alt innholdet i denne bestillingsmotoren. Vi ber deg ta deg tid til å lese disse vilkår og betingelser for bruk

Detaljer

FORRETNINGSVILKÅR. VIAJES ALAMEDA Forretningsvilkår C) ONLINE BESTILLIGNSPROSEDYRE A) OM OSS B) AVTALE

FORRETNINGSVILKÅR. VIAJES ALAMEDA Forretningsvilkår C) ONLINE BESTILLIGNSPROSEDYRE A) OM OSS B) AVTALE Forretningsvilkår C) ONLINE BESTILLIGNSPROSEDYRE A) OM OSS 1. Vi, VIAJES ALAMEDA, S.A. som handler som Shuttle Direct vil opptre som bestillingsagent ved bestilling av transporttjenester på denne hjemmesiden.

Detaljer

Før en booking bekreftes, må du og andre deltagere på reisen, lese og gjøre dere kjent med vårt booking reglement og transportvilkår.

Før en booking bekreftes, må du og andre deltagere på reisen, lese og gjøre dere kjent med vårt booking reglement og transportvilkår. 1. Introduksjon Før en booking bekreftes, må du og andre deltagere på reisen, lese og gjøre dere kjent med vårt booking reglement og transportvilkår. DFDS Seaways er medlem av Reisegaranti Fondet. Mer

Detaljer

Lisensavtale mellom Share Control AS («Share Control») og sluttbruker («Kunden»)

Lisensavtale mellom Share Control AS («Share Control») og sluttbruker («Kunden») Share Controls generelle forretningsvilkår for bedrifter av 1.3.2015 Lisensavtale mellom Share Control AS («Share Control») og sluttbruker («Kunden») 1. Innledende bestemmelser Denne avtale («Avtalen»)

Detaljer

UPS Teknologiavtale. Generelle Vilkår og Betingelser. Sluttbrukerrettigheter

UPS Teknologiavtale. Generelle Vilkår og Betingelser. Sluttbrukerrettigheter UPS Teknologiavtale Generelle Vilkår og Betingelser Sluttbrukerrettigheter UPS TEKNOLOGIAVTALE Versjon UTA05072014 LES NØYE GJENNOM DE FØLGENDE VILKÅR OG BETINGELSER FOR DENNE UPS TEKNOLOGIAVTALEN. VED

Detaljer

Med AUTORISERT AGENT menes en salgsrepresentant med fullmakt til å representere Air Cairo i forbindelse med salg av flytransport på vårt rutenett.

Med AUTORISERT AGENT menes en salgsrepresentant med fullmakt til å representere Air Cairo i forbindelse med salg av flytransport på vårt rutenett. INNLEDNING Disse generelle vilkår regulerer forholdet mellom deg som passasjer og Air Cairo som flyselskap når du bestiller en reise med deres regulærfly eller du har en billett, eller del av billett,

Detaljer

2.5 Hvordan kan du sjekke bruken av personopplysningene dine? Hva er rettighetene dine?

2.5 Hvordan kan du sjekke bruken av personopplysningene dine? Hva er rettighetene dine? Personvern hos VIA EGENCIA Denne personvernerklæringen gjelder for databehandling som foretas av VIA EGENCIA Norway, organisasjonsnummer 981 620 550, postadresse Postboks 1353 Vika, 0113 Oslo, Norway.

Detaljer

Active 24 Brukeravtale. Publisert: januar 2013

Active 24 Brukeravtale. Publisert: januar 2013 Active 24 Brukeravtale Publisert: januar 2013 Norsk BRUKERAVTALE FOR ACTIVE 24s PRODUKTER OG TJENESTER Denne avtalen regulerer avtaleforholdet mellom deg og Active 24 Norway AS, (Org.nr. 997 559 762),

Detaljer

Generelle vilkår for bedriftskunder

Generelle vilkår for bedriftskunder Generelle vilkår for bedriftskunder Informasjon om selskapet: Kontraktpartner for alle avtaler som inngås via nettstedet www.staples.no (heretter kalt «nettsted»), er: Staples Norway AS, Online (heretter

Detaljer

V I L K Å R F O R T J E N E S T E R

V I L K Å R F O R T J E N E S T E R V I L K Å R F O R T J E N E S T E R 1. INTRODUKSJON VOLVO ønsker å tilby de beste tilgjengelige tjenestene (som definert nedenfor her i punkt 1) for at din VOLVO kjøreopplevelse skal være så trygg, komfortabel

Detaljer

DISTRIBUTØR- OG INTERNASJONAL SPONSORAVTALE NORGE

DISTRIBUTØR- OG INTERNASJONAL SPONSORAVTALE NORGE DISTRIBUTØR- OG INTERNASJONAL SPONSORAVTALE NORGE Denne distributør- og internasjonale sponsoravtale inngås mellom Nu Skin International, Inc., et Utah-stiftet selskap, 75 West Center Street, Provo, Utah

Detaljer

Du må være minst 13 år for å bruke tjenesten selvstendig som egen bruker, men der er ingen aldersgrense ved bruk sammen med foresatte.

Du må være minst 13 år for å bruke tjenesten selvstendig som egen bruker, men der er ingen aldersgrense ved bruk sammen med foresatte. Brukerbetingelser Ved å gå inn på eller bruke Gjesteboka sitt nettsted, Gjesteboka sin tjeneste, eller noen applikasjoner (inkludert mobile applikasjoner) gjort tilgjengelig av Gjesteboka, godtar du å

Detaljer

Avtale om Plasseringskonto

Avtale om Plasseringskonto Avtale om Plasseringskonto 1. Avtaleinngåelsen I det følgende inngås det avtale mellom Skandiabanken AB - Filial Norge (heretter omtalt som Banken) og Kunden om Plasseringskonto. Som del av denne avtalen

Detaljer

Tjenesten leveres av SBS Discovery AS ( SBS Discovery ), Nydalen Allé 37, 0484 Oslo, org.nr: 831 193 042.

Tjenesten leveres av SBS Discovery AS ( SBS Discovery ), Nydalen Allé 37, 0484 Oslo, org.nr: 831 193 042. 1 Avtaleinngåelse Disse vilkårene ( Brukervilkårene ) utgjør avtalen mellom deg og SBS Discovery ( Avtalen ), og regulerer din bruk av SBS Discoverys tjeneste ( Tjenesten ), slik denne til hver tid leveres

Detaljer

Kaspersky Small Office Security 2 Installasjonsveiledning

Kaspersky Small Office Security 2 Installasjonsveiledning Kaspersky Small Office Security 2 Installasjonsveiledning PROGRAMVERSJON: 9.1 Kjære bruker! Takk for at du har valgt produktet vårt. Vi håper at du vil finne denne dokumentasjonen nyttig og at den vil

Detaljer

Mamut Brukeravtale 1

Mamut Brukeravtale 1 Mamut Brukeravtale 1 Norge BRUKERAVTALE FOR MAMUTS PRODUKTER OG TJENESTE Ved å installere Mamut produkter og/eller ved å benytte deg av Mamut-tjenester, bekrefter du at du har lest, forstått og aksepterer

Detaljer

Når Bruker benytter seg av denne tjenesten forplikter han seg til å:

Når Bruker benytter seg av denne tjenesten forplikter han seg til å: Betingelser 1. FORUTSETNINGER Tjenestevilkårene inneholder denne avtalen, standard betingelsene for det bestilte produkt i følge shed49 samt informasjon oppgitt av bruker via bestillingsskjemaet. Avtalen

Detaljer

Norge BRUKERAVTALE FOR MAMUTS PRODUKTER OG TJENESTER

Norge BRUKERAVTALE FOR MAMUTS PRODUKTER OG TJENESTER MAMUT BRUKERAVTALE Norge BRUKERAVTALE FOR MAMUTS PRODUKTER OG TJENESTER Ved å installere Mamut produkter og/eller ved å benytte deg av Mamuttjenester, bekrefter du at du har lest, forstått og aksepterer

Detaljer

Du er ansvarlig for at dine personopplysninger holdes oppdaterte gjennom å melde fra til K2 ved endringer.

Du er ansvarlig for at dine personopplysninger holdes oppdaterte gjennom å melde fra til K2 ved endringer. STANDARD BRUKERAVTALE FOR K2 S PRODUKTER OG TJENESTER Ved å installere K2 s produkter og/eller ved å benytte deg av K2 s-tjenester, bekrefter du at du har lest, forstått og aksepterer å være bundet av

Detaljer

Generelle vilkår for forbrukere

Generelle vilkår for forbrukere Generelle vilkår for forbrukere 1 GYLDIGHET 1.1 Disse generelle vilkårene, inkludert alle andre vilkår og dokumenter det refereres til (heretter kalt «vilkårene»), gjelder for alle avtaler og alle andre

Detaljer

Skytjenester. Underavtale Telenor med Office 365. Telenor Norge

Skytjenester. Underavtale Telenor med Office 365. Telenor Norge Skytjenester Underavtale Telenor med Office 365 Telenor Norge UNDERAVTALE OM SKYTJENESTE Telenor med Office 365 mellom Telenor Norge AS, Snarøyveien 30, 1331 Fornebu ( Telenor ) Og

Detaljer

ZIN medlemskaps- og lisensavtale

ZIN medlemskaps- og lisensavtale ZIN medlemskaps- og lisensavtale Denne medlemskaps- og lisensavtalen ("Avtalen") er inngått mellom Zumba Fitness, LLC ("Zumba"), og deg ("Instruktør"), og skal gjelde fra Instruktørens påmeldingsdato i

Detaljer

ACNs REGLER FOR FORRETNINGSGANG OG POLITIKK ACNP&P-NO-2.0. Trer i kraft den 1. mars 2015 Side 1

ACNs REGLER FOR FORRETNINGSGANG OG POLITIKK ACNP&P-NO-2.0. Trer i kraft den 1. mars 2015 Side 1 ACNs REGLER FOR FORRETNINGSGANG OG POLITIKK Side 1 INNHOLD INNLEDNING... 5 ARTIKKEL I DEFINISJONER... 6 ARTIKKEL II PÅBEGYNNE OG VEDLIKEHOLDE REPRESENTANTSKAPET DITT... 8 II.1. Forholdet mellom deg og

Detaljer