Girmotorer \ Industrigir \ Kraftelektronikk \ Automatisering \ Service. Operatørpaneler DOP11A EE Systemhåndbok. Utgave 09/ / NO

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Girmotorer \ Industrigir \ Kraftelektronikk \ Automatisering \ Service. Operatørpaneler DOP11A EE410000. Systemhåndbok. Utgave 09/2004 11277017 / NO"

Transkript

1 Girmotorer \ Industrigir \ Kraftelektronikk \ Automatisering \ Service Operatørpaneler DOP11A EE41 Utgave 9/ / NO Systemhåndbok

2 SEW-EURODRIVE Driving the world

3 Innhold 1 Viktig informasjon! Sikkerhetsmerknader Enheter - informasjon, montering og maskinvare Innledning Typebetegnelse, merkeskilt og leveringsomfang Enhetens oppbygging DOP11A Enhetens oppbygging DOP11A Enhetens oppbygging DOP11A Enhetens oppbygging DOP11A Enhetens oppbygging DOP11A Tilbehør og valgmuligheter Installasjon Installasjonsmerknader basisenhet UL-godkjent installasjon Tilkobling basisenhet DOP11A-1 til DOP11A Tilkobling på en PC Tilkobling RS-485 (kun DOP11A-1 og DOP11A-3) Tilkobling av RS-422 via UWS11A Tilkobling alternativ PFE11A ETHERNET Tilkobling alternativ PFP11A PROFIBUS-DP Tilkobling på en Siemens S7 via MPI og PCM11A Idriftsetting Første innkobling Operatørpanelfunksjoner Drift og service Overføre prosjekt med PC og HMI-Builder Driftsvisning når enheten starter Feilmeldinger SEW - elektronikkservice Programmere Opprette et prosjekt Kommunikasjon med MOVIDRIVE og MOVITRAC Programmere med programmeringsprogramvaren Grafisk visning og styring Tekstbasert visning og styring Overføre prosjekter Ekspansjonskort for ETHERNET og PROFIBUS-DP Indeksadressering Systemhåndbok Operatørpanel DOP11A 3

4 Innhold 8 Enhetsfunksjoner Meldingsbibliotek Alarmhåndtering Resepthåndtering Passord Skrive ut rapporter Tidsstyring Språkhåndtering Unicode LED Funksjonsknapper Trender Makroer Nettverksfunksjoner og kommunikasjon Kommunikasjon Nettverkskommunikasjon Nettverksfunksjoner på panelet Nettverkstjenester Nettverkskontoer Tekniske data og målskisser Generelle tekniske data Kontaktterminering DOP11A DOP11A DOP11A DOP11A DOP11A Vedlegg Membrantastatur Laste ned systemprogrammet Indeks Systemhåndbok Operatørpanel DOP11A

5 Viktig informasjon! 1 Systemhåndbok 1 Viktig informasjon! Sikkerhetsmerknader og advarsler Sikkerhetsmerknader og advarsler som er oppført i denne veiledningen, må følges nøye! Fare Fareskiltet advarer mot risiko og fare som kan innebære alvorlige personskader eller livsfare. Advarsel Fareskiltet indikerer at produktet kan utgjøre en fare som kan resultere i alvorlige personskader eller livsfare dersom det ikke er iverksatt tilfredsstillende tiltak. Dette skiltet brukes også der det finnes en risiko for materielle skader. OBS! Stoppskiltet indikerer en eventuell alvorlig situasjon der det kan oppstå skader på produktet eller omgivelsen. Merk! Informasjonsskiltet henviser til applikasjoner, for eksempel idriftsetting eller annen nyttig informasjon. Informasjon om dokumentasjon Informasjon om referanse til et dokument, for eksempel driftsveiledning, katalog, datablad. Overholdelsen av driftsveiledningen er en forutsetning for: Feilfri drift. Oppfyllelse av garantikrav i forbindelse med mangler. Les derfor driftsveiledningen før arbeidet med enheten starter opp! Driftsveiledningen inneholder viktige merknader til service. Ha derfor alltid driftsveiledningen tilgjengelig i nærheten av enheten. Informasjon om terminologi Operatørpanelene i serien DOP11A (Drive Operator Panel) kan kommunisere med SEW-frekvensomformere og utvalgte minneprogrammerbare styringer (PLS) samtidig via ulike kommunikasjonsveier. For en enklere fremstilling betegnes i dette dokumentet begge enhetene (PLS og omformer) som kontroller. Systemhåndbok Operatørpaneler DOP11A 5

6 1 Viktig informasjon! Forskriftsmessig bruk/for særskilt bruk Operatørpanelene i serien DOP11A er enheter som brukes til betjening og diagnose i næringsliv og industri. Oppstart av tilsiktet drift (godkjenning av forskriftsmessig drift) er ikke tillatt før det er fastslått at maskinene oppfyller EMC-retningslinjen 89/336/EØF og at sluttproduktets konformitet med maskinretningslinjen 89/392/EØF er et faktum (overhold EN 624). Driftsomgivelse Ulovlig er, hvis ikke spesielt tilpasset: Drift i eksplosjonsbeskyttede områder Drift i omgivelse med skadelig olje, syre, gass, damp, støv, stråling osv. En liste med tillatte materialer finnes i vedlegget i denne veiledningen. Drift i ikke-stasjonære applikasjoner der det forekommer mekaniske svingnings- og støtbelastninger som overskrider kravet i samsvar med EN Sikkerhetsfunksjoner Operatørpaneler i serien DOP11A skal ikke ivareta sikkerhetsfunksjoner uten overordnede sikkerhetssystemer. Bruk overordnede sikkerhetssystemer for å garantere maskin- og personsikkerheten. Demontering og kassering Komplett eller delvis gjenbruk av operatørpanelet må skje i samsvar med gjeldende bestemmelser. Vær oppmerksom på at følgende komponenter inneholder stoffer som innebærer fare for helse og miljø. Litiumbatterier, elektrolyttkondensatorer og skjermer. 6 Systemhåndbok Operatørpaneler DOP11A

7 Sikkerhetsmerknader 2 2 Sikkerhetsmerknader Generelt Les sikkerhetsmerknadene nøye. Kontroller om leveringen har transportskader ved mottak. Informer leverandøren omgående hvis det registreres skader. Panelet oppfyller kravene i EMC-retningslinjen 89/336/EEC, artikkel 4. Panelet skal ikke brukes i eksplosjonsfarlige omgivelser. SEW-EURODRIVE kan ikke stå til ansvar for utstyr som er modifisert, endret eller bygget om. Det er kun tillatt å bruke reservedeler og tilbehør som er produsert i samsvar med SEW-EURODRIVE-spesifikasjonen. Les hele installasjons- og brukerveiledningene nøye før operatørpanelet installeres, tas i bruk eller repareres. Pass på at det under ingen omstendigheter kommer væske inn i rillene eller hullene på panelet. Dette kan forårsake brann eller føre til at utstyret blir strømførende. Panelet skal kun betjenes av fagpersonell med tilsvarende utdannelse. Installasjon og idriftsetting Panelet er konstruert for stasjonær installasjon. Ved installasjon skal panelet plasseres på et stabilt underlag. Panelet kan bli ødelagt hvis det faller ned. Installer panelet i samsvar med installasjonsveiledningen. Enheten skal jordes i samsvar med medfølgende installasjonsveiledning. Installasjonen skal utføres av fagpersonell med tilsvarende utdannelse. Høyspennings-, signal- og forsyningsledninger skal legges atskilt. Kontroller at spenning og polaritet på strømkilden er korrekt før panelet kobles til strømnettet. Åpningene i huset er viktig for luftsirkulasjonen og må ikke dekkes til. Panelet må ikke plasseres på steder der det kan bli utsatt for sterke magnetfelt. Panelet må ikke monteres eller brukes der det kan bli utsatt for direkte sollys. Periferiutstyret må tilsvare bruksformålet. Enkelte modeller har display med laminert film som beskytter mot riper. For hindre at det oppstår skader på panelet forårsaket av statisk elektrisitet, fjernes filmen forsiktig etter monteringen. Systemhåndbok Operatørpaneler DOP11A 7

8 2 Sikkerhetsmerknader Sikkerhetstiltak og sikkerhetsutstyr må tilsvare de gyldige forskriftene (for eksempel EN 624 eller EN 5178). Nødvendig sikkerhetstiltak: jording av enheten Nødvendig sikkerhetsutstyr: overstrøm sikkerhetsutstyr Merknader til drift Panelet skal til enhver tid holdes rent. Nødstoppfunksjoner og andre sikkerhetsfunksjoner må ikke styres fra panelet. Pass på at knappene, skjermen osv. ikke kommer i berøring med skarpe gjenstander. Vær oppmerksom på at panelet er driftsklart selv om bakgrunnsbelysningen ikke lenger er på. Det vil si at inntasting/betjening via tastaturet eller berøringsskjermen blir registrert. Service og vedlikehold Garantikrav er avtaleregulert. Skjermen og panelfronten rengjøres med et mildt rengjøringsmiddel og en myk klut. Reparasjoner skal utføres av fagpersonell med tilsvarende utdannelse. 8 Systemhåndbok Operatørpaneler DOP11A

9 Enheter - informasjon, montering og maskinvare Innledning 3 3 Enheter - informasjon, montering og maskinvare 3.1 Innledning Innen moderne industri og produksjon stilles det stadig større krav samtidig som maskinoperatørens ansvar og arbeidsområde utvides. Operatøren må derfor ha en enkel og rask tilgang til informasjon om maskinstatus samt være i stand til å endre innstillinger umiddelbart og fleksibelt. Funksjonene i styringssystemet er under stadig utvikling og blir dermed mer avanserte. Dette muliggjør en effektiv styring av kompliserte prosesser. Operatørpaneler gir en oversiktlig og sikker kommunikasjon mellom bruker og maskin, også ved svært komplekse produksjonsprosesser. Grafiske operatørpaneler er utviklet for å tilfredsstille kravene til bruker-maskin-grensesnittet for prosessovervåking og regulering i ulike applikasjonsområder innen produksjonsteknikk. I den forbindelse forenkler panelet arbeidet fordi det kan tilpasses til de forskjellige oppgavene på en enkel måte. Dette gjør at brukeren fortsatt kan bruke innarbeidede begreper og definisjoner. Prosjekter i et panel kan bygges opp som menystruktur eller sekvens. En menystruktur omfatter en hovedmeny (for eksempel med en oversikt) samt flere undermenyer med detaljert informasjon om de forskjellige områdene. Vanligvis velger brukeren hvilken meny som skal vises. Menyene som brukes på operatørpanelene, kalles blokker. Hovedmeny Resept Motorstatus Temperatur Omformertilstand 53717ANO Systemhåndbok Operatørpaneler DOP11A 9

10 Enheter - informasjon, montering og maskinvare 3 Innledning En sekvens er også basert på en hovedmeny. Ut fra denne velger brukeren en sekvens der blokkene vises i en angitt rekkefølge. Vanligvis skjer styringen av blokkvisningen via programmet i kontrolleren. Hovedmeny Trinn 1 Innstillunger Trinn 2 Trinn 3 Trinn 4 Programslutt 53719ANO Operatørpanelenes funksjoner muliggjør en grafisk eller tekstbasert visning av prosessene. Dessuten finnes ytterligere funksjoner som: Alarmhåndtering Skrive ut Trender Resepthåndtering Tidsstyring Funksjonene er ikke bare brukervennlige, men gir også kostnadsbesparelser sammenlignet med konvensjonelle løsninger med brytere, indikatorlamper, tidsreleer, forhåndstellere og ukekoblingsur. Operatørpanelet omfatter dessuten funksjoner som gir bedre utnyttelse av drivelektronikken. 1 Systemhåndbok Operatørpaneler DOP11A

11 Enheter - informasjon, montering og maskinvare Innledning 3 Programmering Operatørpanelene programmeres ved hjelp av en PC med programvaren HMI-Builder. 1575AXX Operatørpanelet har hovedsakelig en objektorientert arbeidsmåte. Programmeringen baseres på et objekt som tilordnes en funksjon. Alle signaltypene defineres etter dette prinsippet. Det programmerte prosjektet lagres i operatørpanelet. Koble panelet til SEW frekvensomformere Tilkoblingen av et panel på en kontroller gir utallige fordeler: Brukeren trenger ikke foreta endringer på de eksisterende kontrollerprogrammene. Panelet sperrer ingen inn- eller utganger på kontrolleren. Visningen av kontrollerfunksjonene er optimert, for eksempel tidsstyring og alarmhåndtering. Systemhåndbok Operatørpaneler DOP11A 11

12 Enheter - informasjon, montering og maskinvare 3 Innledning Statusvisning og styring Siden indikatorlamper så vel som analoge og digitale statusvisninger brukes i mangfoldige applikasjoner i dag, er dette kjente elementer. Dette gjelder også betjeningselementer som knapper, dreiebrytere og reguleringshjul. Panelet gjør det mulig for operatøren å ha alle statusvisninger og betjeningselementer i kun én og samme enhet. Operatøren kan vise og påvirke systeminformasjon på en enkel måte. Dessuten er det mulig å vise en oversikt over alle signalene som gjelder et bestemt objekt, for eksempel en pumpe eller en drivenhet. Denne muligheten gjør arbeidet enda lettere. Dette er mulig takket være det faktum at hele informasjonsutvekslingen skjer via de såkalte blokkene på panelet. Dette kan da dreie seg om tekstblokker som kun omfatter tekstinformasjon eller grafikkblokker som inneholder grafiske presentasjoner. Operatørpanelene har funksjonsknapper for direkte styring. De enkelte funksjonsknappene er tillagt bestemte kommandoer. Dette optimerer manøvreringsprosessen. Ved evalueringen av flere blokker kan brukeren bevege seg mellom forskjellige blokker ved hjelp av hoppkommandoer. På denne måten oppstår et menyhierarki, som danner en strukturert applikasjon. Plassering av operatørpanelet Panelet bør plasseres i nærheten av arbeidsplassen for å sikre en optimal bruk. Dermed har brukeren alltid tilgang til all nødvendig informasjon og kan arbeide effektivt. Panelet skal stilles opp i riktig arbeidshøyde slik at brukeren kan se og bruke det uten problemer. Skjermforholdene er avhengig av avstand, høyde, vinkel, lysforhold og fargevalg. Overvåking, styring og vedlikehold kan utføres for eksempel fra andre steder i bygningen eller fra en helt annen plass. Kommunikasjonen kan i dette tilfellet for eksempel skje via LAN (Local Area Network), Internett eller modem. Ved lange produksjonslinjer med mange arbeidsplasser kan flere paneler med én eller flere kontrollere kobles sammen i et nettverk. 1553AXX 12 Systemhåndbok Operatørpaneler DOP11A

13 Enheter - informasjon, montering og maskinvare Innledning 3 Kompakte løsninger Eksterne enheter som strekkodeskannere, veieinnretninger, modemer osv. kan forbindes med kontrolleren via panelet. Kun et RS-232-grensesnitt og en ASCII-kommunikasjonsprotokoll er nødvendig for tilkoblingen av en enhet. Data som kommer inn i panelet legges direkte i registre. Det er også mulig å koble til enheter som arbeider parallelt. Det kan da være et ytterligere panel eller en PC med MOVITOOLS for programmering av omformeren. Panelet gjør det også mulig å programmere kontrollersystemet og samtidig kommunisere med det. Når PLS og omformeren er tilkoblet et panel (to drivere i panelet), kan data utveksles mellom de to enhetene (analoge og digitale signaler). PLS-protokoll RS-485 MOVILINK 53758ANO Systemhåndbok Operatørpaneler DOP11A 13

14 Enheter - informasjon, montering og maskinvare 3 Typebetegnelse, merkeskilt og leveringsomfang 3.2 Typebetegnelse, merkeskilt og leveringsomfang Eksempel typebetegnelse DOP 11A 1 Versjon A Generasjon Utførelse 1 = Tekstdisplay 2 linjer á 2 tegn med funksjonsknapper 2 = Grafikkdisplay 24 x 64 piksler med funksjonsknapper 3 = Touchscreen 32 x 24 piksler 4 = Grafikkdisplay 32 x 24 piksler med funksjonsknapper 5 = Touchscreen 64 x 48 piksler Type: DOP = Drive Operator Panel Figur 1: Typebetegnelse 53648ANO Eksempel merkeskilt Merkeskiltet finnes på enhetens side. Figur 2: Enhetens merkeskilt 533AXX Leveringsomfang Leveringsomfanget inkluderer: Operatørpanel DOP11A Monteringsmaterial med monteringssjablon Driftsveiledning med monterings- og installasjonsmerknader DC 24-V-kontakt Phönix COMBICON 5 mm 3-polet (unntatt DOP11A-5) 14 Systemhåndbok Operatørpaneler DOP11A

15 Enheter - informasjon, montering og maskinvare Enhetens oppbygging DOP11A Enhetens oppbygging DOP11A-1 Delenummer: [1] [2] [4] [3] Figur 3: DOP11A AXX [1] Display [2] Funksjonsknapper [3] Navigasjonsknapper [4] Numeriske knapper LCD tekstdisplay med 2 linjer á 2 tegn (monokrom) med bakgrunnsbelysning DC 24-V-spenningsforsyning, 2 ma 3 serielle grensesnitt (RS-232 og RS-422/RS-485), 2 kan brukes samtidig IP65 membrantastatur med navigasjonsknapper, numerisk sifferblokk og 3 funksjonsknapper 64 kb flash-eeprom Utvendige mål 142 x 9 x 46,5 mm Systemhåndbok Operatørpaneler DOP11A 15

16 Enheter - informasjon, montering og maskinvare 3 Enhetens oppbygging DOP11A Enhetens oppbygging DOP11A-2 Delenummer: [1] [5] [2] [3] [6] [4] Figur 4: DOP11A AXX [1] Lysdioder (LED) rød/grønn [2] Display [3] Funksjonsknapper [4] Navigasjonsknapper [5] Tekstfelt [6] Numeriske knapper LCD grafikkdisplay med 24 x 64 piksler (monokrom) med bakgrunnsbelysning DC 24-V-spenningsforsyning, 45 ma 2 serielle grensesnitt (RS-232 og RS-422); 2 kan brukes samtidig IP65 membrantastatur med navigasjonsknapper, numerisk sifferblokk og 8 funksjonsknapper 16 lysdioder (2 farger rød/grønn) Kan utvides med 1 innstikkplass 4 kb flash-eeprom Utvendige mål 214 x 194 x 75 mm 16 Systemhåndbok Operatørpaneler DOP11A

17 Enheter - informasjon, montering og maskinvare Enhetens oppbygging DOP11A Enhetens oppbygging DOP11A-3 Delenummer: Figur 5: DOP11A AXX ¼ VGA touchscreen 32 x 24 piksler, (256 farger, STN, 5,7") med bakgrunnsbelysning DC 24-V-spenningsforsyning, 45 ma 3 serielle grensesnitt (RS-232, RS-422 og RS-485), 2 kan brukes samtidig IP65 Horisontal- eller vertikalmontasje Kan utvides med 1 innstikkplass 4 kb flash-eeprom Utvendige mål 2 x 15 x 74 mm Systemhåndbok Operatørpaneler DOP11A 17

18 Enheter - informasjon, montering og maskinvare 3 Enhetens oppbygging DOP11A Enhetens oppbygging DOP11A-4 Delenummer: [5] [1] [2] [6] [3] [5] [1] [4] Figur 6: DOP11A AXX [1] Lysdioder (LED) rød/grønn [2] Navigasjonsknapper [3] Numeriske knapper [4] Display [5] Funksjonsknapper [6] Tekstfelt ¼ VGA grafikkdisplay 32 x 24 piksler, (256 farger, STN, 5,7") med bakgrunnsbelysning DC 24-V-spenningsforsyning, 55 ma 2 serielle grensesnitt (RS-232 og RS-422); 2 kan brukes samtidig IP65 membrantastatur med navigasjonsknapper, numerisk sifferblokk og 16 funksjonsknapper 16 lysdioder (2 farger rød/grønn) Kan utvides med 2 innstikkplasser 4 kb flash-eeprom Utvendige mål 276 x 194 x 92,3 mm 18 Systemhåndbok Operatørpaneler DOP11A

19 Enheter - informasjon, montering og maskinvare Enhetens oppbygging DOP11A Enhetens oppbygging DOP11A-5 Delenummer: Figur 7: DOP11A AXX VGA touchscreen 64 x 48 piksler, (256 farger, 1,4") med bakgrunnsbelysning AC 1-24-V-spenningsforsyning, 35 ma 2 serielle grensesnitt (RS-232 og RS-422); 2 kan brukes samtidig IP65 Kan utvides med 2 innstikkplasser 16 kb flash-eeprom 29 x 247 x 114 mm Systemhåndbok Operatørpaneler DOP11A 19

20 Enheter - informasjon, montering og maskinvare 3 Tilbehør og valgmuligheter 3.8 Tilbehør og valgmuligheter Kabel til programmering av operatørpanel DOP11A og til kommunikasjon mellom operatørpanel og MOVIDRIVE. PCS11A (Panel Cable Serial) Forbindelseskabel mellom operatørpanel (RS-232) og PC (RS-232) til programmering av operatørpanelet. Fast lengde på 3 m PCS11A PCM11A (Panel Cable MPI) Kommunikasjonskabel mellom operatørpanel (RS-232) og SIMATIC S7 via MPI. Fast lengde på 3 m PCM11A PCC11A (Panel Cable Converter) Kommunikasjonskabel mellom operatørpanel (RS-422) og grensesnittomformer UWS11A eller USS21A (RS- 232). For kommunikasjon med SEW-frekvensomformere. Fast lengde på 3 m PCC11A PFE11A (Panel Fieldbus ETHERNET) Opsjonskort ETHERNET TCP/IP For tilkobling av operatørpanelet DOP11A på PC-nettverket hos kunden. Følgende funksjoner er tilgjengelige ved bruk av ETHERNET-opsjonen: Bruk av programvaren HMI-Builder for å programmere operatørpaneler via Ethernet (raskere opp- og nedlastinger av prosjekter). Bruk av den integrerte NETTserveren for å betjene og styre operatørpanelet via Internet Explorer. For drift av MOVITOOLS via Ethernet og bruk av passthrough funksjon. Ytterligere programvare er nødvendig for reruting av PCkommunikasjonsporten (com1 til com 9) på Ethernet IP-adressen til operatørpanelet Systemhåndbok Operatørpaneler DOP11A

21 Enheter - informasjon, montering og maskinvare Tilbehør og valgmuligheter 3 PFP11A (Panel Fieldbus PROFIBUS) PROFIBUS DP grensesnitt For tilkobling av operatørpanelet DOP11A på kundens PROFIBUS feltbussgrensesnitt. Opsjonskort PROFIBUS DP Operatørpanelet er slave i PROFIBUS og lenkes til PLS prosessavbildingen med opptil 128 dataord. PLS-uavhengig mulighet for datautveksling mellom styring og operatørpanel. Via det serielle grensesnittet. er det samtidig mulig å kommuniseres med komponentene til drivteknikken. UWS11A Grensesnittomformer for skinnemontasje RS-232 RS X X1: RS X2: RS-232 UWS Systemhåndbok Operatørpaneler DOP11A 21

22 Installasjon 4 Installasjonsmerknader basisenhet 4 Installasjon 4.1 Installasjonsmerknader basisenhet Følg nøye sikkerhetsmerknadene i kapittel 2 ved installasjon! Atskilte kabelkanaler Legg kraftkabler og elektronikkledninger i atskilte kabelkanaler. Tverrsnitt Spenningsforsyning: Tverrsnitt i samsvar med nominell inngangsstrøm. Elektronikkledninger: 1 leder per klemme,2...,75 mm 2 (AWG ) 2 ledere per klemme,2...,75 mm 2 (AWG ) Skjerming og jording Bruk kun skjermede signalkabler. Legg skjermen den korteste veien i begge ender med flaten mot gods. For å hindre jordsløyfer, kan en skjermende jordes via en støydemperkondensator (22 nf / 5 V). Ved dobbeltskjermet ledning jordes den ytre skjermen på kontrollersiden og den innerste skjermen på den andre enden. 755BXX Figur 8: Eksempel for korrekt skjermtilkobling med metallbøyle (skjermklemme) eller metall- PG-tettenippel Ledningene kan også for skjerming legges i jordede stålkanaler eller metallrør. Effekt- og styreledninger skal da legges atskilt. Enheten jordes via kontakten til 24-V-/24-V-spenningsforsyningen. 22 Systemhåndbok Operatørpaneler DOP11A

23 Installasjon UL-godkjent installasjon UL-godkjent installasjon Følg henvisningene nedenfor for UL-godkjent installasjon: Bruk som tilkoblingskabler kun kobberledninger med et temperaturområde på 6/75 C. Elektrisk tilkobling i samsvar med metoden som beskrevet i klasse 1, avsnitt 2 (article 51-4(b) i samsvar med National Electric Code NFPA7). Bruk som ekstern DC 24-V-spenningskilde kun godkjente enheter med begrenset utgangsspenning (U maks = DC 3 V) og begrenset utgangsstrøm (I 8 A). UL-sertifiseringen gjelder ikke for drift på spenningsnett med ikke-jordet stjernepunkt (IT-nett). 4.3 Tilkobling basisenhet DOP11A-1 til DOP11A-5 Spenningsforsyning Vær oppmerksom på korrekt polaritet ved tilkobling. En forveksling vil skade enheten. Kontroller at operatørpanelet og kontrolleren har samme elektrisk jording (referansespenning). Det kan ellers oppstå kommunikasjonsfeil. Systemhåndbok Operatørpaneler DOP11A 23

24 Installasjon 4 Tilkobling på en PC DOP 11A-1, DOP11A-2 & DOP11A-4 DOP 11A-3 DOP 11A-5 Spenningsforsyning DOP11A-1 til DOP11A-4 [1] Jording [2] V [3] +24 V [1] [2] [3] [3] [2] [1] 5331AXX [1] Spenningsforsyning DOP11A-5 (AC 1-24 V) 5363AXX 4.4 Tilkobling på en PC DOP11A PCS11A RS-232 RS-232 Figur 9: Tilkobling på en PC 534AXX Operatørpanelet programmeres via programmeringsprogramvaren HMI-Builder. Kommunikasjonskabelen PCS11A er nødvendig for å programmere operatørpanelet. Spenningstilførselen må være frakoblet når enhetene kobles sammen. 24 Systemhåndbok Operatørpaneler DOP11A

25 Installasjon Tilkobling RS-485 (kun DOP11A-1 og DOP11A-3) Tilkobling RS-485 (kun DOP11A-1 og DOP11A-3) Opptil 31 MOVIDRIVE -enheter kan kobles på ett opertørpanel med RS-485-grensesnittet. DOP11A kobles på frekvensomformeren type MOVIDRIVE direkte via RS-485: DOP11A-1 via 25-polet sub-d-kontakt DOP11A-3 via Phoenix innstikklemmerekke Koblingsskjema RS-485-grensesnitt DOP11A-3 RS-485 Figur 1: RS-485-forbindelse 53475AXX Systemhåndbok Operatørpaneler DOP11A 25

26 Installasjon 4 Tilkobling RS-485 (kun DOP11A-1 og DOP11A-3) MOVIDRIVE Kontrollhode /Regulatorsperre Medurs/stoppt* Moturs/stopp* Frigivelse/hurtigstopp* n11/n21* n12/n22* Ref. X13:DIØØ...DIØ5 +24V-utgang Referansepot. binærsignaler RS RS-485 X13: DIØØ 1 DIØ1 2 DIØ2 3 DIØ3 4 DIØ4 5 DIØ5 6 DCOM** 7 VO24 8 DGND 9 ST11 1 ST MOVIDRIVE Kontrollhode /Regulatorsperre Medurs/stoppt* Moturs/stopp* Frigivelse/hurtigstopp* n11/n21* n12/n22* Ref. X13:DIØØ...DIØ5 +24V-Ausgang Referansepot. binærsignaler RS RS-485 X13: DIØØ 1 DIØ1 2 DIØ2 3 DIØ3 4 DIØ4 5 DIØ5 6 DCOM** 7 VO24 8 DGND 9 ST11 1 ST DOP11A-3 Skjermplate hhv. skjermklemme DGND RS485 - RS Skjermplate hhv. skjermklemme Figur 11: Kontaktterminering DOP11A ANO MOVIDRIVE Kontrollhode /Regulatorsperre Medurs/stopp* Moturs/stopp* Frigivelse/hurtigstopp* n11/n21* n12/n22* Ref. X13:DIØØ...DIØ5 +24V-utgang Referansepot. binærsignaler RS RS-485 X13: DIØØ DIØ1 DIØ2 DIØ3 DIØ4 DIØ5 DCOM** VO24 DGND ST11 ST MOVIDRIVE Kontrollhode /Regulatorsperre Medurs/stopp* Moturs/stopp* Frigivelse/hurtigstopp* n11/n21* n12/n22* Ref. X13:DIØØ...DIØ5 +24V-utgang Referansepot. binærsignaler RS RS-485 X13: DIØØ DIØ1 DIØ2 DIØ3 DIØ4 DIØ5 DCOM** VO24 DGND ST11 ST DOP11A-1 Brücke zwischen 6 und 19, um Busabschluss zu aktivieren. RS-422 / RS pol. Sub-D-Buchse 14 Skjermplate hhv. skjermklemme Skjermplate hhv. skjermklemme Figur 12: Kontaktterminering DOP11A ANO 26 Systemhåndbok Operatørpaneler DOP11A

27 Installasjon Tilkobling RS-485 (kun DOP11A-1 og DOP11A-3) 4 Kabelspesifikasjon Bruk en 2 x 2-tråds revolvert og skjermet kobberkabel (dataoverføringskabel med skjerm av kobberflettverk). Kabelen må oppfylle følgende spesifikasjoner: Ledertverrsnitt,5...,75 mm 2 (AWG ). Ledningsmotstand Ω ved 1 MHz. Kapasitans 4 pf/m (12 pf/ft) ved 1 khz. Følgende kabel kan for eksempel brukes: Firma Lappkabel, UNITRONIC BUS CAN, 2 x 2 x,5 mm 2. Legge på skjermen Legg skjermen i begge ender med stor flate på elektronikkskjermklemmen til kontrolleren og på huset til den 25-polete sub-d-kontakten til operatørpanelet. Skjermendene må ikke forbindes med DGND! Ledningslengde Tillatt total ledningslengde er 2 m. Avslutningsmotstand Kontrolleren og grensesnittomformeren UWS11A er utstyrt med dynamiske avslutningsmotstandere. Eksterne avslutningsmotstander må ikke tilkobles i dette tilfellet! Forbindes operatørpanelet DOP11A-1 med frekvensomformeren via RS-485, skal avslutningsmotstanden aktiveres i den 25-polete sub-d-kontaktentil DOP11A-1 (forbindelse mellom pinne 6 og pinne 19) hvis operatørpanelet er første eller siste deltaker. Potensialforskyvninger må ikke forekomme mellom enhetene som forbindes med RS Unngå potensialforskyvning med egnede tiltak, for eksempel ved tilkobling på enhetens gods ved bruk av en separat ledning. Systemhåndbok Operatørpaneler DOP11A 27

28 Installasjon 4 Tilkobling av RS-422 via UWS11A 4.6 Tilkobling av RS-422 via UWS11A Tilkobling av DOP11A på frekvensomformeren type MOVIDRIVE via UWS11A. PCC11A UWS11A RS Figur 13: Tilkobling via seriell forbindelse (UWS11A) 53288AXX MOVIDRIVE Kontrollhode /Regulatorsperre Medurs/stopp* Moturs/stopp* Frigivelse/hurtigstopp* n11/n21* n12/n22* Ref. X13:DIØØ...DIØ5 +24V-utgang Referansepot. binærsignaler RS RS-485 X13: DIØØ 1 DIØ1 2 DIØ2 3 DIØ3 4 DIØ4 5 DIØ5 6 DCOM** 7 VO24 8 DGND 9 ST11 1 ST12 11 MOVIDRIVE Kontrollhode /Regulatorsperre Medurs/stopp* Moturs/stopp* Frigivelse/hurtigstopp* n11/n21* n12/n22* Ref. X13:DIØØ...DIØ5 +24V-utgang Referansepot. binærsignaler RS RS-485 X13: DIØØ DIØ1 DIØ2 DIØ3 DIØ4 DIØ5 DCOM** VO24 DGND ST11 ST UWS11A VDC 2 GND 3 RS + 4 RS 5 GND Skjermplate hhv. skjermklemme Skjermplate hhv. skjermklemme X2: RS-232 UWS Figur 14: Kontaktterminering UWS11A 53763ANO RS-485-tilkobling For kabelspesifikasjon, se kapittel 4.5 Tilkobling RS-485 (kun DOP11A-1 og DOP11A- 3). 28 Systemhåndbok Operatørpaneler DOP11A

29 Installasjon Tilkobling - opsjon PFE11A ETHERNET Tilkobling - opsjon PFE11A ETHERNET Tilkobling av DOP11A med ETHERNET-opsjonskort PFE11A (ikke mulig ved DOP11A- 1) på en PC for programmering og for fjernvedlikehold via ETHERNET og TCP /IP. LAN Switch / Hub Uplink DOP11A PFE11A Figur 15: Tilkobling - opsjon PFE11A ETHERNET 53331AXX Utvidelseskortet PFE11A har fire lysdioder (LED) på forsiden. Lysdiodene har følgende funksjoner: Funksjon Farge Beskrivelse SEL Gul Lysdioden lyser når det er kontakt mellom panelprosessoren og tilkoblingen på utvidelseskortet. TxD Gul Lysdioden lyser når det sendes ETHERNET-data. RxD Gul Lysdioden lyser når det mottas ETHERNET-data. LINK Grønn Lysdioden lyser når ETHERNET-kabelen (twistedpair-kabel) er korrekt tilkoblet. Kabelspesifikasjon Bruk skjermet standard-ethernet-kabel med skjermede RJ45 kontakter og kabel etter spesifikasjon CAT5. Maksimal lengde på kabelen er 1 m. Følgende kabel kan for eksempel brukes: Firma Lappkabel, UNITRONIC LAN UTP BS fleksibel 4 x 2 x 26 AWG En beskrivelse om fastsettelse av ETHERNET (MAC) adressen til opsjonskortet finnes i kapittel 5.2, avsnitt Konfigurasjonsmodus (SETUP). Systemhåndbok Operatørpaneler DOP11A 29

30 Installasjon 4 Tilkobling - opsjon PFP11A PROFIBUS-DP 4.8 Tilkobling - opsjon PFP11A PROFIBUS-DP Datautveksling av en PLS med en DOP11A via PFP11A og PROFIBUS-DP. (For beskrivelsen av PFP11A, se kapittel 3.8, Tilbehør og valgmuligheter.) DOP11A SPS PFP11A PROFIBUS-DP Figur 16: Tilkobling - opsjon PFP11A PROFIBUS 5343AXX 1 ON Term MSB LSB Stn. no. 2 3 P R O F I PROCESS FIELD BUS B U S [1] [2] [3] [4] Figur 17: Tilkobling - opsjon PFP11A PROFIBUS 53632AXX [1] 9-polet sub-d-bøssing [2] PROFIBUS-avslutningsmotstand Befinner panelet seg på begynnelsen eller slutten av et PROFIBUS-segment og kun én PROFIBUS-kabel er tilkoblet panelet, må avslutningsmotstanden aktiveres i kontakten (dersom den finnes) eller stille bryteren på PFP11A-kortet på On. Begge avslutningsmotstandene må under ingen omstendigheter aktiveres i kontakten og kortet samtidig! [3] Lysdiodene på utvidelseskortet har følgende funksjoner: 1:ERR Rød Viser konfigurasjons- eller kommunikasjonsfeil. Lysdioden lyser rødt til enheten er konfigurert og signaliserer en tidsoverskridelse. 2:PWR Grønn Viser en spenningsforsyning med 5 V. 3:DIA Grønn Viser en diagnosefeil i PROFIBUS-nettverket. Brukes ikke av panelet. [4] PROFIBUS-stasjonsadressen stilles inn med 2 dreiebrytere. GSD-typefiler for konfigurasjonen av PROFIBUS er tilgjengelig på HMI-Builder-software-ROM eller under adressen under Software. 3 Systemhåndbok Operatørpaneler DOP11A

31 Installasjon Tilkobling på en Siemens S7 via MPI og PCM11A 4 Kabelspesifikasjon Bruk en 2-tråds, revolvert og skjermet kobberkabel i samsvar med PROFIBUS spesifisert ledningstype A i samsvar med EN 517 (V2). Følgende kabel kan for eksempel brukes: Firma Lappkabel, UNITRONIC BUS L2/F.I.P. 4.9 Tilkobling på en Siemens S7 via MPI og PCM11A DOP11A PCM11A SIMATIC S7 MPI RS-232 Figur 18: Tilkobling på en Siemens S7 via MPI og PCM11A 5344AXX Systemhåndbok Operatørpaneler DOP11A 31

32 I Idriftsetting 5 Første innkobling 5 Idriftsetting 5.1 Første innkobling Følg alltid sikkerhetsmerknadene ved oppstart! Generelle merknader til idriftsetting Forutsetning Forutsetning for en vellykket oppstart er at operatørpanelet har korrekt elektrisk tilkobling. Funksjonene som beskrives i dette kapitlet, brukes til å laste opp et allerede eksisterende prosjekt i operatørpanelet, og etablere enheten i de nødvendige kommunikasjonsforhold. Operatørpanelene DOP11A må ikke brukes som sikkerhetsutstyr for industriapplikasjoner. Bruk overvåkningssystemer eller mekaniske beskyttelsesinnretninger som sikkerhetsutstyr for å unngå eventuelle personskader eller skader på innretninger. Klargjøring og hjelpemidler Kontroller installasjonen Iverksett egnede tiltak for å hindre at motoren starter utilsiktet via den tilkoblede frekvensomformeren. trekk ut elektronikkinngangen X13./regulatorsperre ved MOVIDRIVE eller koble fra nettspenningen (24-V-hjelpespenningen må fortsatt være tilkoblet), trekk av klemmene "medurs" og "frigivelse" ved MOVITRAC 7 Dessuten må man sørge for ekstra sikkerhetstiltak avhengig av applikasjonen for å unngå fare for personer og maskiner. Forbind operatørpanelet med MOVIDRIVE eller MOVITRAC 7 med bruk av respektiv kabel. UWS11A PCC11A RS485 Figur 19: Forbindelse mellom operatørpanelet og MOVIDRIVE MDX6B/61B 53243AXX Koble operatørpanelet til PCen ved bruk av programmeringskabelen PCS11A (RS- 232). Operatørpanel og PC må da være uten spenning, ellers kan det oppstå udefinerbare tilstander. Slå på PCen og installer og start prosjekteringsprogramvaren HMI-Builder, hvis dette ikke allerede er gjort. 32 Systemhåndbok Operatørpaneler DOP11A

33 Idriftsetting Første innkobling I 5 PCS11A Figur 2: Forbindelse mellom PC og operatørpanel 5325AXX Koble til 24-V-forsyning for operatørpanel og tilkoblet frekvensomformer. Enhetene leveres uten lastet prosjekt. Enheter med membrantastatur (DOP11A-1, DOP11A-2 og DOP11A-4) rapporterer følgende informasjon når de tas i bruk første gang: 53253AXX Figur 21: Startbilde av DOP11A-1 i leveringstilstand Enheter med membrantastatur DOP11A-1, DOP11A-2 og DOP11A-4 venter i modusen [Edit] / [Transfer]. I neste kapittel beskrives de forskjellige funksjonene. Systemhåndbok Operatørpaneler DOP11A 33

34 I Idriftsetting 5 Første innkobling Enhetene DOP11A-3 og DOP11A-5 med berøringsskjerm rapporterer at ingen omformer eller PLS-kommunikasjonsdriver er lastet. DOP11A-5 No driver OK Driver2: PLC1: PLC2: Figur 22: Startbilde av DOP11A-5 i leveringstilstand 5362AXX 34 Systemhåndbok Operatørpaneler DOP11A

35 Idriftsetting Operatørpanelfunksjoner I Operatørpanelfunksjoner I denne delen beskrives operatørpanelets forskjellige driftsmodi samt tastaturet og informasjonssiden. Tastatur på operatørpanelet MAIN LIST PREV ACK [1] [2] ABCD EFGH IJKL 4 5 MNOP QRST 1YZ!? 6UVWX -. +/*= 2 C1 - C4 3<> () [3] 5269AXX [1] Integrerte funksjonsknapper (ikke DOP11A-1) [2] Pilknapper [3] Alfanumeriske knapper Alfanumeriske knapper Med de alfanumeriske knappene kan følgende tegn legges inn i dynamisk tekst og numeriske objekter i operatørpanelets driftsmodus. -9 A-Z a-z!? < > ( ) + / * = º % # Nasjonale spesialtegn Systemhåndbok Operatørpaneler DOP11A 35

36 I Idriftsetting 5 Operatørpanelfunksjoner Det er ikke mulig å legge inn tegn med tastaturet til operatørpanelet DOP11A-1 fordi det mangler alfanumeriske knapper. Legg inn tallverdier ved å trykke på respektiv knapp én gang. Legg inn store bokstaver (A-Z) ved å trykke 2 til 5 ganger på respektiv knapp. Legg inn små bokstaver (a-z) ved å trykke på aktuell knapp 6 til 9 ganger. Tidsintervallet mellom anslagene kan justeres. Hvis knappen ikke betjenes i løpet av angitt tidsrom, hopper markøren til neste posisjon. Legg inn nasjonale spesialtegn ved å trykke 2 til 9 ganger på knappen <2> (C1-C4). På denne måten oppnås det tilgang til tegn som ikke er inkludert i standardtegnsettet på det alfanumeriske paneltastaturet. Det er mulig å bruke alle tegn i valgt tegnsett i HMI-Builder, unntatt tegn som er reservert for statisk tekst. Legg inn ønsket tegn ved å holde knappkombinasjonen <ALT>+<> (null) nede på det numeriske tastaturet på PCen og legg i tillegg inn en tegnkode. Velg anvendt tegnsett i HMI-Builder. Reserverte tegn ASCII-tegn -32 (hex -1F) og 127 er reservert for interne panelfunksjoner og må ikke brukes i prosjekter eller i filer på panelet. De brukes som kontrolltegn. Pilknapper Bruk pilknappene for å bevege markøren på en meny eller et dialogvindu. Integrerte funksjonsknapper Ikke alle knapper er tilgjengelig på alle paneler. Knapp Enterknapp <PREV> <LIST> <ACK> <MAIN> < > Beskrivelse Bruk denne knappen for å bekrefte en innstilling og for å gå til neste linje eller neste nivå. Bruk denne knappen for å gå tilbake til forrige blokk. Bruk denne knappen for å åpne alarmlisten. Bruk denne knappen for å bekrefte en alarm i alarmlisten. Bruk denne knappen for å gå til blokk i driftsmodus. Bruk denne knappen for å slette tegn til venstre for markøren. Hvis hovedblokken (blokknummer ) ble vist, fungerer ikke knappen <PREV> lenger fordi blokkforløpet slettes så snart hovedblokken er nådd. 36 Systemhåndbok Operatørpaneler DOP11A

37 Idriftsetting Operatørpanelfunksjoner I 5 Knappkombinasjoner Panelet har knappkombinasjoner med følgende funksjoner. Knappkombinasjon < > <MAIN> < > <F1> < > <PREV> + Funksjon Veksle mellom SETUP og RUN. Hold knappkombinasjonen nede under start for å aktivere modusen for nedlasting av systemprogrammet (se kapittel 4, Installasjon). Åpne informasjonssiden. Hold knappkombinasjonen nede ved start for å aktivere selvtestfunksjonen. Panelmodell Funksjon Sysload Selvtest Veksle mellom SETUP og RUN Diagnoseside DOP11A-1 < > + <F1> < > + <ENTER> < > DOP11A-2 < > + <F1> < > + <MAIN> < > + <PREV> + DOP11A-4 < > + <F1> < > + <MAIN> < > + <PREV> Systemhåndbok Operatørpaneler DOP11A 37

38 I Idriftsetting 5 Operatørpanelfunksjoner Brytere på DOP11A-3 og DOP11A-5 Koble fra strømforsyningen til panelet for å hente frem de forskjellige modi for DOP11A- 3 og DOP11A-5. Still dreiebryteren i stillingen som vist i tabellen under. Bryteren befinner seg på siden eller bak på panelet. Koble deretter til strømforsyningen igjen. Bryterstilling Funksjon Driftsmodus (RUN, standarddrift) 1 Sysload 2 Kalibrere berøring 3 Markør 4 Konfigurasjonsmodus (SETUP) 5 Overføringsmodus, TRANSFER 8 Aktivere selvtestfunksjon 9 Slette klokkeminnet Driftsmodi RUN og SETUP Panelet har 2 driftsmodi. Konfigurasjonsmodus (SETUP): I denne modusen utføres alle grunninnstillingene, som for eksempel valg av kontroller og menyspråk. Driftsmodus (RUN): I denne modusen kjøres applikasjonen. Transfer Still panelet manuelt på overføringsmodus. Når panelet befinner seg i overføringsmodus, er det mulig å overføre prosjekter mellom programmeringsprogramvaren og panelet. Ved å bruke funksjonen automatisk panelomkobling [RUN] / [TRANSFER] i programmeringsprogramvaren, setter programvaren panelet automatisk i overføringsmodus. Veksle mellom driftsmodi Veksle mellom RUN og SETUP Trykk på < > og <MAIN> samtidig for å gå til konfigurasjonsmodusen (SETUP). Det er mulig å trykke på en vilkårlig knapp for å gå tilbake til konfigurasjonsmodusen (SETUP) når startmenyen vises. For å gå tilbake til driftsmodus (RUN), trykk på < > og <MAIN>. På modellen DOP11A-3 og DOP11A-5 stilles bryteren på siden eller bak på panelet på 4 for å hente frem konfigurasjonsmodusen (Setup). Bryteren skal stå på i standarddrift. 38 Systemhåndbok Operatørpaneler DOP11A

39 Idriftsetting Operatørpanelfunksjoner I 5 Konfigurasjonsmodus (SETUP) I dette avsnittet beskrives de funksjonene som ikke kan utføres med HMI-Builder. Slette minnet På menyen [Setup] på panelet finnes funksjonen [Erase Memory]. Bruk denne funksjonen til å slette panelets applikasjonsminne. Alle blokker og definisjoner for alarmer, tidskanaler, funksjonsknapper og systemsignaler slettes. Parameter Enterknapp <PREV> Beskrivelse Sletter minnet. Konfigurasjonsmenyen vises automatisk så snart slettingen er utført. Går tilbake til forrige nivå uten å slette minnet. All data på panelet går tapt når minnet slettes. Parameteren for språkvalg berøres ikke av dette. Alle andre parametere slettes eller går tilbake til grunninnstilling. Kontrastinnstilling Operatørpanel DOP11A-1 DOP11A-2 DOP11A-3 DOP11A-4 DOP11A-5 Kontrastinnstilling Kontrasten stilles inn via en dreieregulator bak på panelet. Kontrastinnstillingen utføres i driftsmodus ved å gå til systemblokken 997. Trykk på funksjonsknappen <+> for å få en lysere skjerm. Skjermen blir mørkere med funksjonsknappen <->. Trykk på <EXIT> for å gå tilbake til forrige nivå. Fargeintensiteten på skjermen kontrolleres via et dataregister og kommandoen [DIM]. Denne kommandoen spesifiseres på kommandolinjen under [Setup] / [System signals] i programmeringsprogramvaren. Kontrasten påvirkes av omgivelsestemperaturen. Hvis panelet programmeres i et rom der temperaturen avviker mye fra den på installasjonsstedet, skal kontrasten justeres i samsvar med aktuell omgivelsestemperatur etter 15 3 minutter. Systemhåndbok Operatørpaneler DOP11A 39

40 I Idriftsetting 5 Operatørpanelfunksjoner Fastsette ETHERNET (MAC) adressen: ETHERNET adressen til opsjonskortet PFE11A vises i konfigurasjonsmodus (SETUP). Bruk knappkombinasjonen < > <MAIN> (DOP11A-2 og DOP11A-4) eller bryterstilling 4 (DOP11A-3 og DOP11A-5) for å gå til konfigurasjonsmodusen. Under menypunktet [Expansion Cards - Slot 1 - PFE] vises den fysiske ETHERNET adressen. Driftsmodus (RUN) Applikasjonen utføres i driftsmodus. Blokk vises automatisk på skjermen ved veksling til driftsmodus. Den integrerte klokken på panelet brukes til å markere og endre verdier i driftsmodus. Oppstår det en kommunikasjonsfeil mellom panelet og kontrolleren, vises en feilmelding på skjermen. Panelet starter automatisk når kommunikasjonen er opprettet igjen. Hvis det trykkes på en I/O-knappkombinasjon når det foreligger en kommunikasjonsfeil, lagres denne i panelbufferen og overføres til kontrolleren så snart kommunikasjonen er opprettet igjen. Panelklokken kan sende data til et register i kontrolleren kontinuerlig for å aktivere en overvåkingsfunksjon. Kontrolleren bruker denne overvåkingsfunksjonen til å registrere om det har oppstått en kommunikasjonsfeil. Kontrolleren sjekker om registeret er oppdatert. Hvis så ikke er tilfelle, vil det i kontrolleren utløses en alarm som indikerer en kommunikasjonsfeil. Funksjonsmåten til de forskjellige objektene og funksjonene i driftsmodus forklares i samband med beskrivelsen til de respektive objektene og funksjonene. Stille inn sanntidsklokken Sanntidsklokken på panelet stilles inn under [Date/Time] på menyen [Setup]. Velg opsjonen [Set terminal clock]. Dato og klokkeslett vises. Trykk på <SET> for å endre innstillingen. Legg inn ønskede verdier. Bruk pilknappene for å bevege markøren i endringsmodus. Trykk på <NEXT>for å gå tilbake til forrige meny eller for å avbryte innstilingen før det trykkes på enterknappen. Sanntidsklokken kan også stilles i driftsmodus via et manøvrerbart klokkeobjekt og ved overføring av et prosjekt fra PCen til panelet. Et digitalt signal som er satt med en kommando, indikerer når batteriet til sanntidsklokken må byttes ut. 4 Systemhåndbok Operatørpaneler DOP11A

41 Idriftsetting Operatørpanelfunksjoner I 5 Informasjonsside En informasjonsside er programmert på panelet. Trykk på knappen < > og <PREV> samtidig i driftsmodus for å aktivere denne siden. En funksjons- eller berøringsknapp kan også brukes eller konfigureres til å hente frem informasjonssiden. Aktuelt panel, systemprogramversjon og maskinvareversjon vises øverst på informasjonssiden. Parameter STARTS RUN CFL 32 C MIN: 21 MAKS: 38 (eksempel) Beskrivelse Antall panelstart Panelets driftstimer Antall timer bakgrunnsbelysningen har vært på. Aktuell driftstemperatur, laveste og høyeste temperatur som er målt. DYNAMIC MEMORY Ledig RAM-minne (arbeidsminne) i byte. FLASH MEM PROJ Ledig Flashminne (prosjektminne) i byte. FLASH MEM BACK Reservert FLASH CACHEHITS Prosent av blokk-/tildelings-cache-treff i filsystemet. FLASH ALLOCS Maksimal prosent av brukte eller aktive tildelinger per blokk i filsystemet. DRIVER 1 Aktuell driver og aktuell driverversjon DIGITAL I/O Antall digitale signaler som er knyttet til kontrollersystem 1 og som overvåkes kontinuerlig (STATIC) henholdsvis antall i aktuell blokk (MONITOR). ANALOG I/O Antall analoge signaler som er knyttet til kontrollersystem 1 og som overvåkes kontinuerlig (STATIC) henholdsvis antall i aktuell blokk (MONITOR). I/O POLL Tid i millisekunder mellom 2 leseforløp av samme signal i kontroller 1. PKTS Antall signaler i hver pakke som overføres mellom panel og kontroller 1. TOUT1 Antall timeout ved kommunikasjon med kontroller 1. CSUM1 Antall sjekksumfeil ved kommunikasjon med kontroller 1. BYER Antall bytefeil i kommunikasjonen. DRIVER 2 Aktuell driver og aktuell driverversjon. Parametere for driver 2 vises kun hvis kontroller 2 er definert i prosjektet. DIGITAL I/O Antall digitale signaler som er knyttet til kontrollersystem 2 og som overvåkes kontinuerlig (STATIC) henholdsvis antall i aktuell blokk (MONITOR). ANALOG I/O Antall analoge signaler som er knyttet til kontrollersystem 2 og som overvåkes kontinuerlig (STATIC) henholdsvis antall i aktuell blokk (MONITOR). I/O POLL Tid i millisekunder mellom 2 leseforløp av samme signal i kontroller 2. PKTS Antall signaler i hver pakke som overføres mellom panel og kontroller 2. TOUT2 Antall timeout i kommunikasjon med kontroller 2. CSUM2 Antall sjekksumfeil ved kommunikasjon med kontroller 2. 1 / 2 / 3 Aktuell port for FRAME, OVERRUN og PARITY. 1=RS-422-port, 2=RS-232-port og 3=RS-485-port. FRAME Antall framefeil på hver port OVERRUN Antall overskrivingsfeil på hver port. PARITY Antall paritetsfeil på hver port. Systemhåndbok Operatørpaneler DOP11A 41

42 I Idriftsetting 5 Operatørpanelfunksjoner Joystickfunksjon Gjelder kun ved DOP11A-2 og DOP11A-4. Med denne funksjonen kan pilknappene brukes som funksjonsknapper. Legg inn kommandoen AK og en adresse på kommandolinjen under [System signals]. Eksempel: AKM1 (kommando AK og minnecelle M1). Figur 23: Systemsignaler 5317AEN Minnecelle M1 fungerer som aktiveringssignal og de 4 minnecellene nedenfor har funksjoner tilsvarende følgende styreblokk. Minnecelle Mn Mn1 Mn2 Mn3 Mn4 Beskrivelse Aktiv = joystickfunksjon. Ikke aktiv = normalfunksjon. VENSTREPIL PIL NEDOVER PIL OPPOVER HØYREPIL Trykks det på en pilknapp når aktiveringssignalet foreligger, aktiveres minnecellen som tilsvarer den betjente knappen. Når aktiveringssignalet sendes ut, vil pilknappene ikke utføre sine normale funksjoner. 42 Systemhåndbok Operatørpaneler DOP11A

43 Idriftsetting Operatørpanelfunksjoner I 5 Eksempel Bruk følgende eksempler til å veksle mellom joystickfunksjon og normalfunksjon. Utfør følgende trinn: Bruk DEMO-driveren. Legg inn teksten AKM1 under [System signals] / [Commands]. Opprett en tekstblokk. Legg inn den statiske teksten JOYSTICK. Opprett et digitalt objekt med følgende innstillinger: Digitalt signal: M1 Tekst : AV Tekst 1: PÅ Aktiver inndata: JA Opprett ytterligere 4 digitale objekter for å observere minneinnholdet til M2, M3, M4 og M5. Visning av tekstblokken i samsvar med eksempelinnstillingene: JOYSTICK # M2 # M3 # M4 # M5 # Systemhåndbok Operatørpaneler DOP11A 43

44 I Drift og service 6 Overføre prosjekt med PC og HMI-Builder 6 Drift og service 6.1 Overføre prosjekt med PC og HMI-Builder Programvaren HMI-Builder er nødvendig for å starte opp operatørpanelene med PCen. 1. Start programmet HMI-Builder. 2. Velg ønsket språk på nedtrekkslisten [Settings] / [Menu language]. 1375AEN 1376AEN 44 Systemhåndbok Operatørpaneler DOP11A

45 Drift og service Overføre prosjekt med PC og HMI-Builder I 6 3. Bruk funksjonen [File] / [Open] for å åpne prosjektfilen som skal overføres til operatørpanelet. 1377AEN 4. På nedtrekkslisten [Transfer] / [Comm.-settings] velges kommunikasjonsforbindelsen [Use serial transfer] og nødvendige parametere legges inn: 1378AEN Seriell overføring ved bruk av programmeringskabelen PCS11A. Legg inn følgende data: Kommunikasjonsport til PCen (for eksempel Com1) Dataoverføringshastighet (default 57 6) Timeouttid (fritt valg, default 1 ms) Antall nye forsøk i forbindelse med kommunikasjonsproblemer (default 3) Systemhåndbok Operatørpaneler DOP11A 45

46 I Drift og service 6 Overføre prosjekt med PC og HMI-Builder Hvis det er første gang prosjektet overføres til operatørpanelet, skjer dette via seriell forbindelse og programmeringskabel PCS11A. 1379AEN 5. Prosjektet kan nå overføres til operatørpanelet via valgfeltet [Transfer] / [Project]. Funksjonene under er aktivert som standard og skal ikke endres i denne innstillingen: Test prosjekt ved sending Send komplett prosjekt Automatisk panel RUN/TRANSFER omkobling Kontroller panelversjon Nedlasting av data utføres etter at knappen [Send] er aktivert. 46 Systemhåndbok Operatørpaneler DOP11A

47 Drift og service Overføre prosjekt med PC og HMI-Builder I AEN Trinnene nedenfor utføres etter hverandre: Omkobling av operatørpanelet til overføringsmodus (TRANSFER) Overføring av kommunikasjonsdriver for omformer og PLS Overføring av prosjektdata Omkobling av operatørpanelet til RUN-modus Hvert trinn vises etter hverandre på skjermen til operatørpanelet mens overføringen pågår. Gå ut av dialogvinduet med knappen [ Exit] og lukk HMI-Builder når overføringen er avsluttet. Systemhåndbok Operatørpaneler DOP11A 47

48 I Drift og service 6 Driftsvisning når enheten starter 6.2 Driftsvisning når enheten starter DOP11A-4 [1] Firmware: V1. Boot: V5. [7] [2] [3] [4] [5] [6] Status: Driver1: Driver2: PLC1: PLC2: Booting filesystem SEW_MOVIDRIVE DEMO MOVIDRIVE B DEMO 53588AXX [1] Operatørpanelets faste programvareversjon [2] Status for oppstartprosess For eksempel: PROSJEKT STATUS TCP/IP ADRESSE CHECKING PLC 1 CHECKING PLC 2... [3] Kommunikasjonsdriver lastet i kontroller 1 For eksempel: DEMO SEW_MOVIDRIVE... [4] Kommunikasjonsdriver lastet i kontroller 2 For eksempel: DEMO SEW_MOVIDRIVE... [5] Kommunikasjonsstatus til kontroller 1 For eksempel: NO CONNECTION DEMO MOVITRAC 7 MOVIDRIVE A MOVIDRIVE B... [6] Kommunikasjonsstatus til kontroller 2 For eksempel: NO CONNECTION DEMO MOVITRAC 7 MOVIDRIVE A MOVIDRIVE B... [7] Versjon oppstartrutine på operatørpanelet 48 Systemhåndbok Operatørpaneler DOP11A

49 Drift og service Feilmeldinger I Feilmeldinger Feil som oppstår i RUN-modus, vises som feilmelding øverst til høyre på skjermen. De deles inn i 2 forskjellige grupper: Oppstartfeil (ingen omformer er funnet) Driftsfeil - Comm Errors (feilliste) Oppstartfeil (ingen omformer er funnet) Oppstartfeil "1: Comm Error 254" betyr: Ingen kommunikasjon er mulig med tilkoblede omformere. [1] 1: Comm Error 254 [2] [3] 5359AXX [1] Kontroller der kommunikasjonsfeilen oppstår. For eksempel 1 eller 2 [2] Feiltype For eksempel driftsfeil - Comm Error [3] Med RS-485 adresse: For eksempel (= Point to Point!) Systemhåndbok Operatørpaneler DOP11A 49

50 I Drift og service 6 Feilmeldinger Driftsfeil - Comm Errors (feilliste) Melding fra operatørpanelet Feilkode Beskrivelse no error Ingen feil invalid parameter 1 Ulovlig parameterindeks fct. not implement 11 Funksjon/parameter ikke implementert; Kontrolleren kjenner ikke parameteren som er adressert fra operatørpanelet. Kontroller om det er valgt korrekt MOVILINK driver. De enkelte parameterne til kontrolleren MOVITRAC 7, MOVIDRIVE A og MOVIDRIVE B er litt forskjellige. En annen feilårsak kan være den faste programvaren til kontrolleren. Nye parametere er muligens ikke kjent i eldre versjoner av den faste programvaren til enheten. read only access 12 Kun lesetilgang er tillatt Ingen skrivetilgang på den adresserte parameteren. Deaktiver funksjonen [Activate input] i prosjektet til operatørpanelet. param. lock active 13 Parametersperren er aktiv Funksjonen [Parameter block] er aktivert i den aktuelle kontrolleren via parameter P83. Sett parameteren P83 på AV ved bruk av betjeningsenheten til kontrolleren eller PC programvaren MOVITOOLS for å deaktivere parametersperren. fact. set active 14 Fabrikkinnstillingen er aktiv Kontrolleren utfører fabrikkinnstilling. I noen sekunder vil det ikke være mulig å endre parameterne. Kommunikasjonen aktiveres automatisk når fabrikkinnstillingen er utført. value too large 15 Verdien for parameteren er for høy Operatørpanelet forsøker å skrive en verdi på en parameter som ligger utenfor verdiområdet. Tilpass de minimale og maksimale innstillingsverdiene i prosjektet til operatørpanelet i området [Access]. De respektive grenseverdiene finnes i parameterlisten til kontrolleren. value too small 16 Verdien for parameteren er for lav Operatørpanelet forsøker å skrive en verdi på en parameter som ligger utenfor verdiområdet. Tilpass de minimale og maksimale innstillingsverdiene i prosjektet til operatørpanelet i området [Access]. De respektive grenseverdiene finnes i parameterlisten til kontrolleren. option missing 17 For denne funksjonen/parameteren mangler det nødvendige opsjonskortet. system error 18 Feil i systemprogrammet til kontrolleren Kontakt SEW service. no RS485 access 19 Parametertilgang kun via prosessgrensesnittet RS-485 på X13 no RS485 access 1A Parametertilgang kun via diagnosegrensesnittet RS-485 access protected 1B Parameteren er tilgangsbeskyttet Ingen lese- eller skrivetilgang på denne parameteren, og derfor egner den seg ikke til bruk i operatørpanelet. inhibit required 1C Regulatorsperre er nødvendig Den aktuelle parameteren kan kun endres når kontrolleren er sperret. Aktiver statusen regulatorsperre ved å fjerne klemmen X13. eller via feltbuss (styreord 1/2 basisblokk = 1hex). incorrect value 1D Ulovlig verdi Enkelte parametere kan bare programmeres på bestemte verdier. De respektive grenseverdiene finnes i parameterlisten til kontrolleren. fact set activated 1E Fabrikkinnstilling er aktivert not saved in EEPRO 1F Parameteren er ikke lagret i EEPROM. Sikker lagring ved strømbrudd ikke vellykket inhibit required 2 Parameteren kan ikke endres ved frigitt utgangstrinn Den aktive parameteren kan kun endres når omformeren er sperret. Aktiver statusen regulatorsperre ved å fjerne klemmen X13. eller via feltbuss (styreord 1/2 basisblokk = 1hex). 5 Systemhåndbok Operatørpaneler DOP11A

51 Drift og service SEW - elektronikkservice I SEW - elektronikkservice Sende til reparasjon Vennligst kontakt SEW-elektronikkservice hvis det oppstår problemer med å rette opp en feil. Vær oppmerksom på at enhetens typebetegnelse alltid må oppgis når SEW elektronikkservice kontaktes. Vår serviceavdeling vil dermed kunne håndtere saken mer effektivt. Når en enhet sendes til reparasjon, må disse opplysningene oppgis: Serienummer ( fabrikasjonsmerke) Typebetegnelse Kort applikasjonsbeskrivelse Feilbeskrivelse Omgivelsesforhold/ytre påvirkninger Egne vurderinger Uvanlige hendelser i forkant av problemsituasjon osv. Systemhåndbok Operatørpaneler DOP11A 51

52 I Programmere 7 Opprette et prosjekt 7 Programmere 7.1 Opprette et prosjekt Basis Dette kapitlet beskriver oppbygging og betjening av operatørpanelet. Dessuten forklares generelle regler, objektparametere og felles funksjoner som er tilgjengelige på panelet. Fremgangsmåte ved programmering av et prosjekt Den grafiske strukturen på en applikasjon på panelet gir operatøren et brukervennlig overvåkingsverktøy. Det er derfor viktig å organisere applikasjonen og alle nødvendige funksjoner nøye. Begynn med overordnet nivå og fortsett deretter med detaljene. Bruk funksjonene som applikasjonen omfatter ved programmeringen av et prosjekt. Hver funksjon tildeles én eller flere blokker avhengig av hvor kompleks funksjonen er. Et prosjekt kan inneholde grafikk- og tekstblokker. Hver blokk kan også inneholde statiske eller dynamiske objekter. Med tanke på en strukturert applikasjon skal blokkene arrangeres i et hierarki slik at maskinoperatøren kan arbeide på en intuitiv måte. En applikasjon kan også organiseres som en sekvensstyring. Applikasjonen kan testes helt eller delvis før oppstart. Block Block Block n Block m Block 1 Block 2 Block 11 Block 12 Block 13 Block 14 Figur 24: Blokkstruktur 53375AXX 52 Systemhåndbok Operatørpaneler DOP11A

53 Programmere Opprette et prosjekt I 7 Effektiv kommunikasjon For å sikre en rask og effektiv kommunikasjon mellom panelet og kontrolleren, anbefaler vi at informasjonen om signaloverføring og optimering i det følgende leses nøye. Signaler som påvirker kommunikasjonstiden Bare signaler for objektene i den aktuelle blokken leses kontinuerlig. Dette inkluderer også dynamiske objektsignaler. Signaler for objekter i andre blokker leses ikke. Blokkantallet påvirker derfor ikke kommunikasjonstiden. I tillegg til signalene for objektene i den aktuelle blokken, mottar panelet kontinuerlig signaler fra kontrolleren. Visningssignaler (blokkhode) Blokktrykksignaler (blokkhode) Lysdioderegiseter Alarmsignaler Eksterne bekreftelsessignaler for alarmer og alarmgrupper Login-signal (passord) Logout-signal (passord) Trendkurveregister Register for kolonneobjekter når min./maks. indikatoren er i bruk Nytt visningsregister Summerregister Bakgrunn belysningssignal Markør styringsblokk Reseptstyreblokk Bibliotek indeksregister Indeksregister Register for PLS-klokke når den brukes på panelet Signal ved sletting av lister (alarminnstillinger) Ingen protokollmodus styreregister Ingen protokollsignal Signaler som ikke påvirker kommunikasjonstiden Følgende signaler påvirker ikke kommunikasjonstiden: Signaler for funksjonsknapper Tidskanaler Objekter i alarmtekster Systemhåndbok Operatørpaneler DOP11A 53

54 I Programmere 7 Opprette et prosjekt Optimere kommunikasjon Sammenfatte kontrollersignaler Signalene fra kontrolleren (se liste side 53) leses raskest når de er samlet i en gruppe, for eksempel: Hvis 1 signaler er definert, oppnås den høyeste lesehastigheten ved en gruppering (for eksempel H-H99). Overføres signalene i separate trinn (for eksempel P14, H17, H45 osv.), vil oppdateringen gå saktere. Effektiv blokkveksel En optimal blokkveksel oppnås via blokkhoppfunksjonen til funksjonsknappene eller via hoppobjekter. Visningssignalet på blokkhodet må kun brukes når kontrolleren skal tvinge frem at en annen blokk åpnes. Hvis kontrolleren skal bytte visning, kan også det nye visningsregisteret brukes. Dette påvirker kommunikasjonen mindre enn en stor mengde visningssignaler. Signalpakke Når det skal overføres signaler mellom panelet og kontrolleren, skjer ikke dette samtidig for alle dataene. Informasjonen inndeles i pakker som inneholder flere signaler. Signalantallet i hver pakke retter seg etter driveren som brukes. For at kommunikasjonen skal skje så raskt som mulig, er det nødvendig å minimere pakkeantallet. Grupperte signaler trenger bare et minimalt pakkeantall. En slik programmering er ikke mulig i ethvert tilfelle. I slike tilfeller oppstår det mellomrom mellom 2 signaler. Ett mellomrom representerer den maksimale avstanden mellom 2 signaler som hører til samme pakke. Størrelsen på mellomrommet retter seg etter driveren som brukes. Signal Bruk X X X X X Mellomrom 53572ANO Brukergrensesnitt Bruk grafikkblokker for brukergrensesnittet. Tekstblokker er først og fremst for å skrive ut rapporter. De er tregere og opptar mer minne enn grafikkblokker. Bruk 3D-effekter for et tiltalende brukergrensesnitt. Det er mulig å lage en visuell høyverdig design ved å kombinere objekter med rammer og 3D-rektangler. Simuler lys som faller inn fra venstre hjørne oppe. Dermed oppnås skyggeeffekter på nedre og høyre side av hevede objekter samt ved øvre og venstre side av senkede objekter. 54 Systemhåndbok Operatørpaneler DOP11A

55 Programmere Opprette et prosjekt I 7 Menystruktur Panelet har 2 driftsmodi: konfigurasjonsmodus og driftsmodus. Hver modus har et ulikt antall nivåer avhengig av funksjon. Hvert nivå består av en meny der opsjoner kan fastsettes eller navigasjonsparametere mellom de forskjellige nivåene (menyer) kan velges. En applikasjon er satt sammen av blokker, grafikkblokker og/eller tekstblokker (først og fremst for å skrive ut rapporter). I blokkene vises og endres kontrollerverdiene. Programmereren gir hver blokk et nummer mellom og 989. Blokkene er reservert for bestemte oppgaver. Dette gjelder såkalte systemblokker. Panelet arbeider objektorientert. Dermed kan en blokk inneholde alle styrings- og overvåkingssignaler som er knyttet til et bestemt objekt (for eksempel en pumpe). Konfigurasjonsmodus Driftsmodus Nivå 1 Kontrollervalg Systemsignaler Indeksregister Språk Blokk Nivå 2 Blokk n Nivå 3 Figur 25: Konfigurasjonsmodus og driftsmodus 53376ANO Systemhåndbok Operatørpaneler DOP11A 55

56 I Programmere 7 Opprette et prosjekt Blokker Det defineres et blokkhode for hver blokk. Blokkhodet inneholder blokknummer, blokktype, statusord osv. Følgende funksjoner kan også hentes frem som blokker: Alarm Tidskanaler Systemmonitor E-post Kontrastinnstillinger Disse betegnes som systemblokker. For modellen DOP11A-1 er maks. 15 blokker tillatt. For alle andre paneler kan det defineres opptil 99 blokker. Ved en definert blokk kan blokktypen ikke endres. Signalformater Signalformatene under er tilgjengelig i dialogvinduet til hvert objekt, forutsatt at den valgte driveren støtter signalformatet. Formattype Område Signed 16-Bit Unsigned 16-Bit Signed 32-Bit Unsigned 32-Bit Flytende kommatall m. eksponent, 32-bit Flytende kommatall uten eksponent, 32- bit BCD flytende kommatall BCD 16-bit BCD 32-bit HEX 16-bit HEX 32-bit Seconds 16-bit Seconds 32-bit Streng ±3,4E38 tall høyere enn 1 vises med eksponent (ikke med MOVILINK -driver). Parameterposisjonene (inkludert desimalskilletegn og andre tegn) og desimaler indikerer det tilgjengelige området (area). Dermed vil for eksempel 8 posisjoner og 3 desimaler resultere i ± (ikke med MOVILINK -driver) (ikke med MOVILINK -driver) 9999 (ikke med MOVILINK -driver) (ikke med MOVILINK -driver) FFFF FFFF FFFF Analog numerisk objekt som kan vises i klokkeslettformat. Syntaks: <Timer:Minutter:Sekunder> (ikke med MOVILINK -driver). Analog numerisk objekt som kan vises i klokkeslettformat. Syntaks: <Timer:Minutter:Sekunder> (ikke med MOVILINK -driver). Tegnstreng som kan brukes i dynamikkfunksjonen for grafikkobjekter i modellene DOP11A-2 til DOP11A-5. Eksempel: I objektene Statikksymbol, Digitalsymbol og Multisymbol kan den dynamiske egenskapen Symbol knyttes til et register med formatet Streng. 56 Systemhåndbok Operatørpaneler DOP11A

57 Programmere Opprette et prosjekt I 7 Formattype Tegnområde 16-bit Område Tabellformat som kan brukes for en hendelse i en dynamikkfunksjon ved grafikkobjekter i DOP11A-2 til DOP11A-5. Eksempel: En registergruppe skal tildeles forskjellige verdier når den verdien som legges inn tilsvarer 99. Dermed legges den første verdien i feltet Verdi inn i registeret D21 i feltsignalet. Hvis feltverdien ser følgende ut <1,2,3,4>, legges verdien 2 inn i påfølgende register (D22) osv. Installasjon HMI-Builder Programmeringsprogramvare Med programmeringsprogramvaren HMI-Builder kan det opprettes prosjekter for operatørpaneler i DOP11A-serien. Funksjonene i HMI-Builder retter seg etter panelet som er valgt. Vi anbefaler at det brukes en mus i forbindelse med programmeringsprogramvaren. Knappkombinasjoner er oppført i Windows brukerhåndbok. I programmeringsprogramvaren opprettes et prosjekt med grafikk- og tekstblokker. Deretter overføres prosjektet til operatørpanelet. Online-hjelp er tilgjengelig for alle funksjoner. Hjelpeteksten for den aktuelle funksjonen kommer frem ved å trykke på knappen <F1>. Trykk på hjelpknappen på verktøylinja og klikk deretter på en funksjon, informasjon om den valgte funksjonen vises. Systemforutsetninger HMI-Builder krever en PC med minst 55 MB ledig minne og som har operativsystem Microsoft Windows 95 / 98 / NT / 2 / XP. Programmeringsprogramvaren kan vises på en farge- eller svart/hvit-skjerm. Installere HMI- Builder Programmeringsprogrammet leveres på en CD. Installasjonen starter automatisk så snart CDen er lagt inn. Hvis dette ikke skjer, velg [Run] på startmenyen og legg inn kommandoen D:/setup.exe (der D: er betegnelsen på aktuell CD-stasjon). Klikk på navnet og følg instruksene for å installere programmeringsprogrammet. Ved installasjonen opprettes et ikon for programmeringsprogrammet i programgruppen til programmeringsprogrammet. Hent frem programmeringsprogrammet ved å klikke på [Start] og velge [Programs] / [Drive Operator Panels DOP] / [HMI-Builder]. Klikk på [Manuals] for å lese håndboken direkte på CDen. Systemhåndbok Operatørpaneler DOP11A 57

58 I Programmere 7 Opprette et prosjekt Meny Menylisten inneholder flere nedtrekksmenyer: Meny Fil Rediger Vis Funksjoner Oppsett Objekt Layout Blokkmanager Overføre Vinduer Hjelp Beskrivelse Inneholder funksjoner som påvirker hele prosjektet. Her befinner det seg blant annet følgende funksjoner: Klipp ut Kopier Lim inn Hent frem følgende menyer: Blokkmanager Alarmhåndtering Symbolmanager På denne menyen konfigureres funksjonsknapper, lysdioder (LED), passord og makroer. Her kan også alarmtekster legges inn og alarmgrupper fastsettes. Still inn basiskonfigurasjonen for panelet. Er bare tilgjengelig i manageren og inneholder alle objektene. Objektene er også inkludert i verktøyboksen (Toolbox). Er kun tilgjengelig i grafikkblokkmanageren og omfatter funksjoner for posisjonering av objekter i grafikkblokker. Innstillinger for visning av blokkmanageren. Ved hjelp av funksjonene på denne menyen overføres prosjekter mellom programmeringsprogramvaren og panelet. Inneholder generelle Windows-funksjoner. Dessuten er det mulig å stille inn rutenett og definere søkebane til eksterne programmer (for eksempel Paintbrush). Inneholder hjelpefunksjoner for programmet. Statuslinje Statuslinjen befinner seg nederst på programvinduet til HMI-Builder. På menyen [View] finnes en funksjon som det er mulig å slå av/på statuslinjen med. Venstre del av statuslinjen inneholder informasjon om den funksjonen som er markert på menyen. En kort beskrivelse av de forskjellige funksjonene på symbollisten vises når pekeren holdes direkte over symbolet. Høyre del av statuslinjen indikerer hvilken av følgende knapper som er aktivert: OVR Overskriv (sett inn knapp) CAP Caps Lock NUM Num Lock Koordinater (linje og kolonne) i blokkmanageren vises også. Figur 26: Statuslinje 5318AXX 58 Systemhåndbok Operatørpaneler DOP11A

59 Programmere Kommunikasjon med MOVIDRIVE og MOVITRAC 7 I Kommunikasjon med MOVIDRIVE og MOVITRAC 7 I dette kapitlet beskrives kommunikasjonen mellom operatørpanelet og SEW-frekvensomformerne MOVIDRIVE og MOVITRAC 7. I den forbindelse beskrives hvordan parametere og variabler kan aktiveres og leses. Dessuten behandles konstellasjoner der flere omformere forbindes via RS-485. Seriell forbindelse mellom operatørpanel og omformer Bruk kabelen PCS11A til å forbinde PCen og operatørpanelet. Operatørpanelet programmeres via denne kabelen. Programmeringskabel PCS11A Forbindelseskabel mellom operatørpanel og PC for programmering av operatørpanelet. Fast lengde på 3 m. PCS11A Figur 27: Programmeringskabel PCS11A 5325AXX Systemhåndbok Operatørpaneler DOP11A 59

60 I Programmere 7 Kommunikasjon med MOVIDRIVE og MOVITRAC 7 Kommunikasjonsinnstillinger i HMI-Builder Setup av kommunikasjon mellom operatørpanel og omformer Innstillinger for kommunikasjonen mellom operatørpanel og omformer gjøres i HMI- Builder under [Setup] / [Peripherals]. Figur 28: Innstillinger for kommunikasjon 1771AEN Når kommunikasjonsporten skal byttes, markeres [Controller 1] (eller [Controller 2]), venstre museknapp holdes nede og kontrolleren dras til den andre kommunikasjonsporten. Trykk høyre museknapp for å legge inn kommunikasjonsparametere. 6 Systemhåndbok Operatørpaneler DOP11A

61 Programmere Kommunikasjon med MOVIDRIVE og MOVITRAC 7 I 7 Default settings Figur 29: Default settings 1772AXX Port RS-232C eller RS-422 Baud rate 96 Data bits 8 Stop bits 1 Parity Even Settings RS-485 omformeradressen defineres under Settings. Parameter Default station Beskrivelse Når operatørpanelet starter opp etter nett På, opprettes en kommunikasjon med omformeradressen som er lagt inn under Default station. Denne omformeradressen brukes alltid når det ikke er angitt noen annen RS-485 adresse ved defineringen av kommunikasjonsobjekter. Det er mulig å legge inn verdier mellom -99, 254 og 255. Adresse Bruk/beskrivelse -99 Individuell omformeradresse 254 Punkt-til-punkt kommunikasjon Denne adressen må ikke brukes når flere omformere er forbundet med operatørpanelet via RS Broadcastadresse Alle omformere som er tilkoblet på RS-485 bussen, mottar data, men sender ingen svar tilbake til operatørpanelet. Systemhåndbok Operatørpaneler DOP11A 61

62 I Programmere 7 Kommunikasjon med MOVIDRIVE og MOVITRAC 7 Advanced settings Advanced settings Interval Timeout Retries Retry time Beskrivelse Kan ikke stilles inn i MOVILINK driveren Tid i [ms] for repetisjon av sending. Antall senderepetisjoner frem til en kommunikasjonsfeil utløses. Timeout for resetting av kommunikasjonsfeilen. Kommunikasjonen opprettes på nytt etter at denne tiden er utløpt. Adressering av parametere og variabler Adressering MOVILINK -drivere kjenner følgende dataformater: P For parameter (flyktig skriving) NVP For parameter (ikke-flyktig skriving) X For indeks (flyktig skriving) NVX For indeks (ikke-flyktig skriving) H For IPOS variabler (flyktig skriving) NVH For IPOS variabler (ikke-flyktig skriving H - H127) Uten suffikset NV skrives dataene på RAMen til omformeren og går tapt når omformeren kobles ut. Suffikset NV er nødvendig for en strømbruddsikker lagring Dataene skrives i dette tilfellet på omformerens EEPROM. Vær oppmerksom på at kun et begrenset antall skrivetjenester kan utføres på EEPROM. Suffikset NV må derfor brukes med forsiktighet. Digitale data (bitvis tilgang) Device Minimum address Maximum address Comment P rr. bb P. P Bit bb i register rr NVP rr. bb NVP. NVP Bit bb i register X rr. bb X8192. X Bit bb i register rr NVX rr. bb NVX8192. NVX Bit bb i register rr H rr. bb H. H (H for Bit bb i register rr MOVIDRIVE B) NVH rr. bb NVH. NVH (NVH for MOVIDRIVE B) Bit bb i register rr B rr B B63 (lokale biter som lagres i operatørpanelet) Bit bb 62 Systemhåndbok Operatørpaneler DOP11A

63 Programmere Kommunikasjon med MOVIDRIVE og MOVITRAC 7 I 7 I enkelte omformerparametere er det lagret mer enn én opplysning. Det vil si at parameterne P1, P11 og P12 kodes via indeksen 831. Bruk følgende beskrivelse for en partiell evaluering av disse parameterne. H Low-ord av IPOS variabel H1 H High-ord av IPOS variabel H1 Digitale data (partiell tilgang) Device Minimum address Maximum address Comment P rr. a-b P.-1 P P rr. a-b NVP rr. a-b NVP.-1 NVP a = start-bit b = antall biter som skal leses X rr. a-b X X NVX rr. a-b NVX NVX Eksempel H H rr. a-b H.-1 H (H for MOVIDRIVE B) Data fra bit 7 til inkl. bit 14 leses. NVH rr. a-b NVH.-1 NVH (NVH for MOVIDRIVE B) Analoge signaler Device Minimum address Maximum address Comment P rr P P963 Register rr NVP rr NVP NVP963 Register rr X rr X8192 X24575 Register rr NVX rr NVX8192 NVX24575 Register rr H rr H H511 (H123 for MOVIDRIVE B) NVH rr NVH NVH511 (NVH123 for MOVIDRIVE B) R rr R R63 (register, lagret i operatørpanelet) Register rr Register rr Register rr Alle parametere, variabler og indekser er 32-bit verdier. Systemhåndbok Operatørpaneler DOP11A 63

64 I Programmere 7 Kommunikasjon med MOVIDRIVE og MOVITRAC 7 Kommunikasjon med omformere tilkoblet via RS-485 Etter nett På, aktiverer operatørpanelet den RS-485-adressen som ble lagt inn i driverparameterne som Default station. Denne adressen brukes også når ingen annen adresse er spesifisert. Følgende beskrivelse brukes for adressering av omformere med definert RS-485- adresse. Eksempel Default station RS-485 adresse 254 (punkt-til-punkt). Skal kun brukes når en eneste omformer tilkobles operatørpanelet. P1 Kommunikasjon med parameter P1. Den adressen som ble lagt inn i inndatafeltet [Default station] da driveren ble konfigurert, brukes som kommunikasjonsadresse. 2:P1 Kommunikasjon med parameter P1 til omformeren med adresse 2 4:H12 Kommunikasjon med IPOS variabel H12 til omformeren med adresse 4 Prosessdata MOVILINK -driveren kan avhengig av innstilling drive 1 til 3 prosessdata per omformer. Ved dette skilles det mellom process output data (PO data fra PLS til omformer) og process input data (PI data fra omformer til PLS). Antall prosessdata stilles inn i MOVILINK -driveren Dialog. Omformerparameteren P9 PD konfigurasjon må ha samme verdi. Bitvis tilgang til prosessdata Device Minimum address Maximum address Comment PO rr. bb PO1. PO3.15 Bit bb i register rr PI1 rr. bb PI1. PI3.15 Bit bb i register Ordvis tilgang til prosessdata (16 bit) Device Minimum address Maximum address Comment PO rr PO1 PO3 Register rr PI rr PI1 PI3 Register rr 64 Systemhåndbok Operatørpaneler DOP11A

65 Programmere Kommunikasjon med MOVIDRIVE og MOVITRAC 7 I 7 Indeksert kommunikasjon med omformere tilkoblet via RS-485 Foruten direkte spesifikasjon av RS-485-adressen, kan kommunikasjonen også skje via indeks. Det vil si at RS-485-adressen lagres i en variabel til operatørpanelet og kan stilles inn av brukeren. Eksempel Det opprettes et prosjekt der brukeren kan legge inn RS-485-adressen til omformeren. Dette har den fordelen at den faktiske adressen til omformeren ikke nødvendigvis må være kjent når DOP-prosjektet opprettes. Brukeren kan selv legge inn og spesifisere adressen når anlegget er i drift. Erturtallet til en drift skal leses via indeks. Erturtallet vises i parameter P. 1. I HMI-Builder under [View] / [Name list] defineres registeret R1 der RS-485 adressen til den aktuelle omformeren lagres. Definer parameteren P som symbolsk betegnelse for erturtallet: 1784AEN Systemhåndbok Operatørpaneler DOP11A 65

66 I Programmere 7 Kommunikasjon med MOVIDRIVE og MOVITRAC 7 2. Knytt indeksregisteret 1 til panelregisteret R1under [Setup] / [Index registers]: 1785AEN 3. Definer et analogt numerisk objekt slik at RS-485 adressen kan legges inn av brukeren. Knytt dette objektet til registeret R1 og aktiver oppføringsmuligheten under fanen [Access]. 1786AEN 66 Systemhåndbok Operatørpaneler DOP11A

67 Programmere Kommunikasjon med MOVIDRIVE og MOVITRAC 7 I 7 Vær oppmerksom på minimum og maksimum inndataverdier. 1787AEN 4. Definer et ytterligere analogt numerisk objekt for å vise erturtallet. Knytt dette objektet til parameter P og legg inn den nødvendige skaleringen (her.1). Indeksregisteret I1 behandles nå som en forhåndsinnstilt RS-485 adresse: I1:P. Dermed aktiveres den omformeradressen der innholdet tilsvarer indeksregisteret I1. En forsterkning på.1 må legges inn for å vise enheten til erturtallet i [1/min]. 1788AEN Systemhåndbok Operatørpaneler DOP11A 67

68 I Programmere 7 Programmere med programmeringsprogramvaren 7.3 Programmere med programmeringsprogramvaren Alle funksjonene i HMI-Builder kan hentes frem via menyen. 1397AEN Starte HMI- Builder Klikk på [Start] / [Programs] / [Drive Operator Panels DOP] / [HMI-Builder] / [HMI-Builder]. Følgende menyer er tilgjengelige når HMI-Builder startes uten at et prosjekt er lastet : Fil Innstillinger Vindu Hjelp Velge språk Velg språket for brukergrensesnittet (inkluderer menytekst, objektnavn osv.) under [Settings] / [Language]. Denne håndboken forutsetter at Engelsk er valgt. Opprette prosjekt Velg [File] / [New] for å opprette et nytt prosjekt. I dialogvinduet [Project settings] kan [Terminal], [Controller system] og [Color scheme] velges. Ikke alle opsjoner er tilgjengelig for alle operatørpaneler. Klikk på [OK] for å opprette et nytt prosjekt. Figur 3: Prosjektinnstillinger 143AEN 68 Systemhåndbok Operatørpaneler DOP11A

69 Programmere Programmere med programmeringsprogramvaren I 7 Panel Klikk på [Change]. Figur 31: Velg panel 144AEN Velg et panel og versjonen (systemprogram) for den markerte panelmodellen. Kontroller Definer kontrolleren som panelet skal forbindes med. Klikk på knappen [Change] med musen, og følgende valgdialog kommer frem. Listen viser alle installerte drivere. Velg [Brand name], [Protocol] og [Model]. Klikk på [OK] for å bekrefte valget. For å avbryte endringene, klikk på [Cancel]. Figur 32: Kontroller 145AEN 2 drivere kan brukes i ett prosjekt (panel). Driveren for den andre kontrolleren velges som for den første kontrolleren. Detaljert informasjon om arbeidet med 2 drivere på ett panel finnes i avsnittet Kommunikasjon med 2 kontrollere (dobbeltdriver) i kapittel 9.1 Kommunikasjon. Systemhåndbok Operatørpaneler DOP11A 69

70 I Programmere 7 Programmere med programmeringsprogramvaren Fargeskjema I dette vinduet velges et individuelt fargeskjema som lagres under et brukerdefinert navn. Det er også mulig å definere farger for bakgrunn, menyer, dialogvinduer, objekter osv. Når et objekt velges i verktøyboksen eller på menyen, tilsvarer objektfargene de som er definert i fargeskjemaet. Følgende dialogvindu kommer frem ved å klikke på knappen [Change]. I dette vinduet kan et eksisterende fargeskjema endres eller et nytt opprettes. Figur 33: Fargeskjema 146AEN Klikk på knappen [Apply] og alle fargene i prosjektet oppdateres, unntatt linjer, sirkler, rektangler og buer. Oppdatere drivere Fra Internett For å oppdatere tigjengelige drivere til nyeste versjon eller for å installere nye drivere, brukes funksjonen [File] / [Update terminal driver] / [Download driver from the Internet]. Alle prosjekter må lukkes før denne funksjonen kan brukes. Computeren må være tilkoblet Internett. En nettleser er ikke nødvendig. Når forbindelsen er opprettet, vises en liste med alle driverne som kan lastes ned fra Internett. 7 Systemhåndbok Operatørpaneler DOP11A

71 Programmere Programmere med programmeringsprogramvaren I 7 Figur 34: Laste ned drivere fra Internett 147AEN Listen inneholder versjonnumre for tilgjengelige og allerede installerte drivere. Marker en eller flere drivere som skal installeres i HMI-Builder. Funksjonen [Mark newer] markerer alle drivere som foreligger i nyere versjon eller ikke er installert. Klikk deretter på [Download]. Hver driver har en størrelse på cirka 5 kb og er klare til bruk umiddelbart etter nedlasting. Fra diskett For å oppdatere tigjengelige drivere til nyeste versjon eller for å installere nye drivere, brukes funksjonen [File] / [Update terminal driver] / [from disk]. Lukk alle prosjekter før denne funksjonen tas i bruk. Åpne MPD-filen i drivermappen. En liste med alle driverne som kan installeres, kommer frem. Listen inneholder versjonnumre for tilgjengelige og allerede installerte drivere. Marker en eller flere drivere som skal installeres i HMI-Builder. Funksjonen [Mark newer] markerer alle drivere som foreligger i nyere versjon eller ikke er installert. Klikk deretter på [Download]. Hver driver har en størrelse på cirka 5 kb og er klare til bruk umiddelbart etter nedlasting. Systemhåndbok Operatørpaneler DOP11A 71

72 I Programmere 7 Programmere med programmeringsprogramvaren Endre prosjektinnstillinger Valg av panel og kontroller kan endres for et prosjekt. Velg [File] / [Project Settings] på menyen og klikk [Change] ved siden av parameter Terminal og/eller Controller. Bytte operatørpanel Når systemprogrammet på operatørpanelet oppdateres, må panelversjonen tilpasses tilsvarende på menyen [Project settings]. Ellers vil ikke alle funksjonene til den nye versjonen være tilgjengelige. Bytte kontroller Hvis kontrolleren i et prosjekt byttes ut med en annen kontroller som har signaler med andre navn, må også disse signalene endres. Bruk i den forbindelse den interne navnlisten. Se avsnittet Navnliste, side Velg [View] / [Name list] på menyen. 2. Klikk på knappen [Undefined] for å legge alle I/Oene som er brukt i prosjektet, til navnlisten. 3. Klikk på [Export] for å hente ut navnlisten som tekstfil. Legg inn et navn og klikk på [Save]. Definer et grensetegn for tekstfilen. 4. Åpne tekstfilen i et redigeringsprogram, for eksempel Wordpad. 5. Endre alle I/Oene i signalene som skal brukes i den nye kontrolleren. Deretter må filen lagres i tekstformat. 6. Klikk på knappen [Import] i dialogvinduet [Name list] og svar med [No] på spørsmålet om alle ugyldige I/Oer skal fjernes. 7. Klikk på [Reconnect] for å oppdatere alle de nye I/Oene i prosjektet med de nye navnene. 8. Velg menyvalget [File] / [Project settings] og klikk på [Change]. 9. Velg den nye kontrolleren og klikk to ganger på [OK]. 72 Systemhåndbok Operatørpaneler DOP11A

73 Programmere Programmere med programmeringsprogramvaren I 7 Opprette blokker med blokkmanageren Etter at et prosjekt er opprettet kommer blokkmanageren frem på skjermen. Den viser hvilke blokker som hører til applikasjonen. Hovedblokken (blokknummer 1) genereres automatisk når et nytt prosjekt opprettes. Figur 35: Opprette blokker 148AEN Modellene DOP11A-1 og DOP11A-5 har ikke blokken [Contrast]. Kun modellene DOP11A-3, DOP11A-4 og DOP11A-5 har blokken [System monitor]. Modellen DOP11A-1 har ikke blokken [Mail]. Blokkmanageren inneholder en verktøyboks med følgende funksjoner. Marker en blokk og opprett en ny blokk. Legg til en ny blokk Definer et blokkhode for den markerte blokken Gå til den nye blokken som opprettes med pekeren Systemhåndbok Operatørpaneler DOP11A 73

74 I Programmere 7 Programmere med programmeringsprogramvaren Trykk på funksjonsknappen for å gå til den nye blokken som opprettes med pekeren Legg til blokkhopp for berøringsknapp Slett valgt blokk Åpne valgt blokk for å redigere Innstillinger for blokkmanager Maksimere Minimere Definere blokker Når en blokk legges til, kommer følgende dialogvindu frem. Dialogvinduet er en forenklet utgave av det komplette blokkhodet. Klikk på [OK] for å åpne og vise blokken som opprettes.. Figur 36: Opprette en ny blokk 149AEN 74 Systemhåndbok Operatørpaneler DOP11A

75 Programmere Programmere med programmeringsprogramvaren I 7 Parameter Blokknavn Blokknr. Blokktype Blokkbredde Mal Beskrivelse Spesifiser navnet på den nye blokken. Blokknavnet vises i blokkmanageren og på blokklisten. Spesifiser blokknummeret. Hvis det allerede eksisterer en blokk med det spesifiserte navnet, vises de definerte verdiene automatisk. Blokk genereres automatisk under start og må befinne seg i hvert prosjekt. Velg om det skal være en grafikkblokk eller tekstblokk. Fastsett skriftstørrelsen for en tekstblokk. Skriftstørrelsen til en definert blokk kan ikke endres. Klikk på denne knappen for å legge til en blokkmal for blokken eller for å lagre den aktuelle blokken som blokkmal. Definere komplett blokkhode Menyen [Block header] inneholder basisparametere som gjelder for hver enkelt blokk. Blokkhodets utseende retter seg etter valgt blokktype. Klikk på blokken og velg [Block Manager] / [Block Header] på menyen for å definere et komplett blokkhode. Parameterne defineres i blokkhodet. Figur 37: Blokkhode 141AEN Systemhåndbok Operatørpaneler DOP11A 75

76 I Programmere 7 Programmere med programmeringsprogramvaren Nedenfor forklares de forskjellige begrepene som anvendes. Blokknr. Her spesifiseres blokknummeret. Hvis det allerede eksisterer en blokk med det spesifiserte navnet, vises de definerte verdiene automatisk. Blokknummer genereres automatisk under start og må befinne seg i hvert prosjekt. Blokknavn Her spesifiseres navnet på den nye blokken. Blokknavnet er oppført i blokklisten. Visningssignal Digitalt signal som ved aktivering viser blokken på operatørpanelets skjerm. Bruk visningssignalene i serie for å bytte blokker så raskt som mulig. Dette feltet skal ikke fylles ut når det brukes en annen blokkbyttemetode. Utskriftsignal Digitalt signal som ved aktivering sender blokken til tilkoblet skriver. Visningssignal og utskriftsignal kan være identiske. Bruk utskriftsignalene i serie for å skrive ut så raskt som mulig. Fullføringssignal Digitalt signal som sendes ut fra panelet når skriveforløpet er fullført. Standardmessig blir signalet aktivert. Velges opsjonen [Reset], nullstilles signalet når skriveforløpet er fullført. Reseptmappe Her velges en reseptmappe der alle reseptene som er opprettet i blokken, legges. Signal ved sending av e-post Når det spesifiserte digitalsignalet aktiveres, sendes tekstblokken som e-post. Blokknavnet tilsvarer e-postreferansen. Kun tekstblokker kan sendes som e-post. Signal ved fullført sending Digitalt signal som panelet sender ut når meldingen er sendt. Standardmessig blir signalet aktivert. Velges opsjonen [Reset], nullstilles signalet når meldingen er sendt. 76 Systemhåndbok Operatørpaneler DOP11A

77 Programmere Programmere med programmeringsprogramvaren I 7 Send til Her legges e-postadressen til mottakeren inn. Klikk på knappen og velg opptil 8 mottakere på en liste. Listen med e-postadresser opprettes under [Setup] / [Network] / [Services] / [SMTP-client]. Klikk på knappen [Edit] for å åpne respektivt dialogvindu. Legg ved fil Spesifiser navnet på en trend- eller reseptfil som skal legges ved meldingen. Hvis trendog reseptfilen har samme navn, blir trendfilen lagt ved. Sikkerhetsnivå Fastsett sikkerhetsnivået (-8) for blokken. Spesifiseres et sikkerhetsnivå >, må brukeren logge inn med et passord som tilsvarer definert sikkerhetsnivå eller høyere. Bakgrunnsblokk Gjelder kun for grafikkblokker. Her velges den andre blokken som fungerer som bakgrunnsblokk for den aktuelle blokken, for eksempel for å ha flere blokker med samme bakgrunn. Bruk funksjonen [Window] / [Show background block] når grafikkmanageren er aktivert for å fastsette om bakgrunnsblokken skal vises når den valgte blokken redigeres. Markørfarge Gjelder kun for grafikkblokker. I dette feltet kan markørfargen i grafikkblokken defineres. Markørtykkelse Gjelder kun for grafikkblokker. Velg mellom 3 innstillinger for markørtykkelse. Blokktype Definer om blokken er en grafikkblokk eller tekstblokk. Det er ikke mulig å endre blokktype etter at blokken er definert. Blokkbredde Denne opsjonen er kun tilgjengelig for tekstblokker. Fastsett skriftstørrelsen for en tekstblokk. Det er ikke mulig å endre skriftstørrelse etter at blokken er definert. F-knapper Her kan lokale funksjonsknapper for blokken defineres. Detaljert informasjon finnes i kapittel 8.1, Funksjonsknapper. Systemhåndbok Operatørpaneler DOP11A 77

78 I Programmere 7 Programmere med programmeringsprogramvaren Knappgruppe Gjelder kun for DOP11A-1 og DOP11A-2. Her defineres hurtiginformasjon for funksjonsknappene. Legg inn en vilkårlig tekst på opptil 6 (DOP11A-2) eller 5 tegn (DOP11A-1). Bruk den nederste linjen på blokken. Informasjon om de øvrige panelene finnes i avsnittet Grafikkobjekter, side 125. Mal Klikk på denne knappen for å legge til en blokkmal for blokken eller for å lagre den aktuelle blokken som blokkmal. Status I driftsmodus defineres hvordan skjermen skal se ut. Statusordet påvirker ikke systemblokkene. Parameterne i statusordet utfører følgende funksjoner: Parameter Markør av (kun tekstblokk) Sett markøren på første manø. obj. Deaktiver knappen <MAIN> Deaktiver knappen <LIST> Ytterligere merknader (kun tekstblokk) Autom. inndata Deaktiver knappen < PREV> Deaktiver enterknappen Beskrivelse Indikerer om markøren skal vises i blokken i driftsmodus. Definerer om markøren skal plasseres på første manøvrerbart objekt i blokken istedenfor helt oppe til venstre. Indikerer om knappen <MAIN> skal blokkeres i driftsmodus når blokken vises på skjermen. Indikerer om knappen <LIST> skal blokkeres i driftsmodus når blokken vises på skjermen. Definerer om tegnet [+] skal vises nede og oppe til høyre på skjermen når blokken inneholder flere tegn enn det som kan vises på skjermen. Indikerer om markøren skal hoppe automatisk til neste manøvrerbart objekt etter at dataene er lagt inn. I denne modusen kan markøren kun peke på manøvrerbare objekter. Definerer om knappen [PREV] og funksjonen [Gå tilbake til forrige blokk] skal blokkeres i driftsmodus for funksjonsknappene når blokken vises på skjermen. Gjelder kun for digitale objekter. Definerer om enterknappen skal blokkeres i driftsmodus når blokken vises på skjermen. Vise panel rundt arbeidsområdet Panelene disponerer menyoppføringen [View] / [Options] / [Show terminal]. Når denne opsjonen velges, vises en illustrasjon av det aktuelle panelet rundt arbeidsområdet på den aktive blokken. Det er mulig å klikke på funksjonsknappene, lysdiodene (LED) og tekstfeltene på panelvisningen. Definere funksjonsknapper Dobbeltklikk på en funksjonsknapp for å velge om en lokal eller global funksjonsknapp skal defineres. Deretter vises manageren for den valgte funksjonen. Detaljert informasjon om definisjon av funksjonsknapper finnes i kapittel 8.1, Funksjonsknapper. Definere lysdioder (LED) Dobbeltklikk på en lysdiode for å åpne manageren for definisjon av lysdioder. Detaljert informasjon om definisjon av lysdioder finnes i kapittel 8.9, Lysdioder (LED). 78 Systemhåndbok Operatørpaneler DOP11A

79 Programmere Programmere med programmeringsprogramvaren I 7 Opprette tekststripe Dobbeltklikk på et tekststripefelt for å åpne dialogvinduet der en tekst kan legges inn, plasseres og skrifttypen defineres. Med denne funksjonen kan tekststriper defineres og skrives ut. I/O-nettleser Når en lokal navneliste opprettes i prosjektet, kan I/O-signaler velges på denne listen når objektene defineres. Klikk på knappen [I/O] for å utføre denne prosedyren. Knappen [I/O] er tilgjengelig på alle felt der en adresse er lagt inn. [I/O-browser] har en inkrementell søkealgoritme. Dermed begynner søket direkte når det legges inn tegn i feltet for et navn eller et signal. I/O-listen sorteres etter signaler eller navn. Figur 38: [I/O-browser] 1411AEN Systemhåndbok Operatørpaneler DOP11A 79

80 I Programmere 7 Programmere med programmeringsprogramvaren Programmere blokker Dobbeltklikk på ønsket blokk i blokkmanageren. Deretter åpnes arbeidsområdet for blokken og verktøyboksen. Arbeidsområdet viser grafikkblokk- eller tekstblokkmanageren avhengig av om en grafikkblokk eller en tekstblokk åpnes. Verktøyboksen inneholder alle objekter som kan opprettes i blokken. Klikk på objektet i verktøyboksen for å velge et objekt og beveg markøren til det stedet i arbeidsområdet objektet skal plasseres. Et museklikk aktiverer dialogvinduet for det valgte objektet. Legg parameterne inn i dialogvinduet og klikk på [OK]. Deretter vises objektet på arbeidsområdet. Statisk tekst eller grafikk vises direkte på arbeidsområdet. Generelle objektparametere beskrives i avsnittet Grunnlag i kapittel 7.1. Grafikk- eller tekstobjekter beskrives i kapitlet 7.4 Grafisk visning og styring og dessuten i kapitlet 7.5 Tekstbasert visning og styring. Figur 39: Programmere blokker 1412AEN 8 Systemhåndbok Operatørpaneler DOP11A

81 Programmere Programmere med programmeringsprogramvaren I 7 Grafikkblokkmanager Gjelder ikke for DOP11A-1. I dette avsnittet beskrives grafikkblokkmanageren i HMI-Builder. Funksjoner og utforming er basert på Windows-standard. I grafikkblokkmanageren opprettes grafikkblokker med statiske og dynamiske grafikkelementer. Åpne grafikkblokkmanager Dobbeltklikk på en definert grafikkblokk i [Block manager] eller på [Block list] for å åpne menyen [Graphic block manager]. Mus, knapper og markør I dette avsnittet forklares bruken av mus og knapper i grafikkblokkmanageren. Dessuten behandles de ulike markørformene. Bruk musen til følgende forløp: Velge objekter fra verktøyboksen. Markere objekter ved å klikke på dem. Markere flere objekter (klikk ved siden av objektene, hold venstre museknapp nede og lag et valgrektangel rundt ønskede objekter). Bevege objekter (hold venstre museknapp nede når markøren befinner seg over et objekt og beveg samtidig musen). Endre objektstørrelsen. Åpne parameterdialogen (dobbeltklikk på et objekt). Figuren under viser hvordan et markert objekt ser ut. Figur 4: Markert objekt 1413ADE Systemhåndbok Operatørpaneler DOP11A 81

82 I Programmere 7 Programmere med programmeringsprogramvaren Bruk knappene til følgende forløp: Opprette objekter via menyen [Object]. Bevege markøren med pilknappene. Bevege markøren pikselvis (trykk på knappekombinasjonen <Ctrl> + pilknapp). Markere et objekt eller fjerne markeringen (plasser markøren over objektet og trykk på mellomromsknappen). Markere flere objekter (velg [Object] / [Select block] på menyen og lag en ramme rundt objektene med mellomromsknappen og pilknappene). Bevege et objekt (plasser markøren over et objekt, hold mellomromsknappen nede og trykk samtidig på pilknappene). Endre objektstørrelsen (plasser markøren over et objekthåndtak, hold mellomromsknappen nede og trykk samtidig på pilknappene). Åpne dialogvinduet for et valgt objekt (trykk på enterknappen). Markør Markøren kan ha 4 ulike former: Innenfor et objekt Objektstørrelsen kan endres I det grafiske arbeidsområdet Ved valg på menyen eller verktøyboksen 82 Systemhåndbok Operatørpaneler DOP11A

83 Programmere Programmere med programmeringsprogramvaren I 7 Verktøyboks I grafikkblokkmanageren brukes verktøyboksen til å opprette objekter i en blokk. Det er også mulig å hente frem samtlige funksjoner via menyen. I listen under beskrives funksjonene i verktøyboksen. Peker Områdemarkering Opprette et symbol Maksimere Minimere Grid Oppover Nedover Linjemønster Tykkelse Skriftstørrelse Bakgrunnsfarge for blokken Forgrunnsfarge for objekter Systemhåndbok Operatørpaneler DOP11A 83

84 I Programmere 7 Programmere med programmeringsprogramvaren Bakgrunnsfarge for objekter Importere/eksportere symboler Opprette objekter Klikk på ønsket objekt i verktøyboksen, beveg markøren til stedet objektet skal plasseres på arbeidsområdet. Klikk med musen for å plassere objektet. Statiske grafikker vises ved å klikke på arbeidsområdet. Ved dynamiske objekter vises et dialogvindu for det aktuelle objektet. Klikk på [OK] i dialogvinduet, og objektet vises på skjermen. Så snart objektet vises, markeres det med håndtak og valgmodusen aktiveres. Statisk grafikk Statiske grafikkobjekter omfatter: Linje Bue Ellipse Rektangel Symbol Tekst Dekorasjoner Disse brukes til å tegne bakgrunnsgrafikker. Når det opprettes statiske grafikkobjekter, kan disse endres til dynamiske objekter ved å forbinde dem til objektene på fanen [Dynamic signals]. Dynamiske objekter Dynamiske objekter knyttes til signaler for å opprette styrings- og overvåkingsfunksjoner. Mer informasjon om definisjon av objekter finnes i kapittel 7.4, Grafisk visning og styring. Markere flere objekter Det finnes 2 måter å markere flere objekter i grafikkblokkmanageren på. Trykk på venstre museknapp, hold den nede og lag en valgramme rundt de aktuelle objektene. Det objektet som er opprettet sist, vises med håndtak. Velg pekeren fra verktøyboksen. Hold shift-knappen nede samtidig som de aktuelle objektene markeres. Det objektet som er markert sist, vises med håndtak. 84 Systemhåndbok Operatørpaneler DOP11A

85 Programmere Programmere med programmeringsprogramvaren I 7 Posisjonere objekter Flere funksjoner for plassering av objekter er tigjengelig på menyen [Layout]. Align Make same size Space evenly Tile Disse funksjonene kan også hentes via en separat verktøyboks. Minst 2 objekter må være markert for å kunne velge funksjonene. Funksjonene utfører posisjoneringsberegninger basert på ett eller to referanseobjekter. Funksjonene [Align], [Make same size] og [Tile] behandler objektet som sist ble markert eller opprettet, som referanseobjekt. Se avsnittet, Markere flere objekter, side 84. Funksjonen [Space evenly] bruker objektet nederst og øverst eller helt til venstre og helt til høyre som referanseobjekt. Funksjonene påvirker ikke referanseobjektet. Figur 41: Menyen [Layout] 1414AEN Align Funksjonen [Align] har 6 menyvalg for vertikal eller horisontal tilpassing av objekter. Left Right Top Bottom Vertical center Horizontal center Stiller de markerte objektene venstrestilt til referanseobjektet. Stiller de markerte objektene høyrestilt til referanseobjektet. Stiller de markerte objektene på linje med toppen av referanseobjektet. Stiller de markerte objektene på linje med bunnen av referanseobjektet. Sentrerer de markerte objektene vertikalt basert på referanseobjektet. Sentrerer de markerte objektene horisontalt basert på referanseobjektet. Systemhåndbok Operatørpaneler DOP11A 85

86 I Programmere 7 Programmere med programmeringsprogramvaren Make same size Opsjonen [Make same size] har 3 funksjoner der de markerte objektene kan justeres til samme størrelse. Width Height Both Tilpasser bredden på de markerte objektene til bredden på referanseobjektet. Tilpasser høyden på de markerte objektene til høyden på referanseobjektet. Tilpasser størrelsen på de markerte objektene til størrelsen på referanseobjektet. Space evenly Opsjonen [Space evenly] har 2 funksjoner der avstanden mellom 2 markerte objekter kan endres. Vertical Horizontal Tilpasser posisjonen til de markerte objektene slik at den vertikale avstanden er identisk. Øverste og nederste objekt beveges ikke. Minst 3 objekter må være markert. Tilpasser posisjonen til de markerte objektene slik at den horisontale avstanden er identisk. Objektet helt til høyre og helt til venstre beveges ikke. Minst 3 objekter må være markert. Tile Opsjonen [Tile] har 2 funksjoner der 2 objekter kan posisjoneres inntil hverandre. Vertical Horizontal Endrer den vertikale stillingen til det markerte objektet slik at det ligger inntil referanseobjektet. Endrer den horisontale stillingen til det markerte objektet slik at det ligger inntil referanseobjektet. 86 Systemhåndbok Operatørpaneler DOP11A

87 Programmere Programmere med programmeringsprogramvaren I 7 Objektgrupper Menyen [Layout] inneholder funksjoner der det er mulig å lage objektgrupper. Marker de aktuelle objektene og velg [Layout] / [Group] på menyen. En gruppe med flere objekter, behandles samlet som ett objekt der størrelsen kan endres. Farge og skrifttype defineres individuelt for hvert objekt i gruppen. Klikk på ett objekt i gruppen for å åpne redigeringsdialogvinduet for det respektive objektet. Figur 42: Objektgrupper 1415AEN Funksjonen [Layout] / [Group] gjør det mulig å dele en gruppe opp i separate objekter. Lagre og laste objektgrupper Klikk på knappen [Library] i verktøyboksen i grafikkblokkmanageren for å lagre/laste objektene i gruppen. Lage tabeller Objekttabeller i en grafikkblokk kan lages på følgende måte: 1. Opprett først 2 rader eller kolonner med samme objekt. Figur 43: Objekttabeller 1416ADE Systemhåndbok Operatørpaneler DOP11A 87

88 I Programmere 7 Programmere med programmeringsprogramvaren 2. Marker deretter objektene og velg [Object] / [Create series of] på menyen. 1417AEN Et dialogvindu kommer frem. 3. Definer hvor mange rader og/eller kolonner tabellen skal ha og i hvilken retning den skal utvides. Klikk på [OK] og programmeringsprogramvaren lager en tabell med antall rader og kolonner som definert. Hurtginformasjonsteksten må ende på et tall, ellers kan ikke tabellen opprettes. Objektalarmbanneret kan ikke inkluderes i en tabell. Symboler Symboler kan opprettes på 3 måter: Via symbolmanageren. Via funksjonen [Create symbol]. Ved å sette inn en grafikk fra en annen Windowsapplikasjon via utklippstavlen. Se avsnittet Symbolmanager, side 91. Funksjon [Create symbol] 1. Velg funksjonen [Create symbol] fra verktøyboksen. 2. Tegn et valgt rektangel rundt grafikken som skal lagres som symbol. 3. Legg inn et navn for symbolet. Navnet må ikke inneholde mer enn 8 tegn. Symbolet lagres deretter med det spesifiserte navnet i symbolbiblioteket. 88 Systemhåndbok Operatørpaneler DOP11A

89 Programmere Programmere med programmeringsprogramvaren I 7 Kopiere en grafikk fra en annen applikasjon 1. Kopier et objekt fra en annen applikasjon (for eksempel Paint) til utklippstavlen. 2. Åpne grafikkblokkmanageren i programmeringsprogramvaren og velg kommandoen [Paste]. 3. Spesifiser et navn for symbolet. Navnet må ikke inneholde mer enn 8 tegn. Symbolet lagres deretter med det spesifiserte navnet i symbolbiblioteket. Grafikker og symboler kan kopieres på tvers av blokker og prosjekter i HMI-Builder ved bruk av funksjonene [Copy] og [Paste]. Et brukerdefinert symbol kopieres fra et prosjekt til et annet hvis det ikke finnes i målprosjektet. Tekstblokkmanager Dialogvindu og rapporter opprettes i tekstblokkmanageren. En tekstblokk kan inneholde statisk og dynamisk tekst. Statisk tekst endres ikke under programutførelse. Dynamiske objekter derimot er forbundet med kontrollersignaler. 7 dynamiske objekttyper er tilgjengelig: Digital Analog Hopp Dato/klokkeslett Søyle Multivalg Tekstobjekt Åpne tekstblokkmanager Dobbeltklikk på en definert tekstblokk i blokkmanageren eller blokklisten for å åpne tekstblokkmanageren. Velg en definert blokk fra blokklisten eller opprett en ny tekstblokk. Mus og knapper Klikk på begynnelsen av teksten som skal markeres, og dra musepekeren over teksten. For å markere tekst ved bruk av tastaturet, holdes shift-knappen nede samtidig som teksten velges med pilknappene. Markert tekst slettes med funksjonen [Cut]. Det er mulig å sette inn linjeslutt med knappekombinasjonen <Ctrl> + Enter. Dobbeltklikk på et objekt eller trykk på <F4> for å vise objektparameterne. Systemhåndbok Operatørpaneler DOP11A 89

90 I Programmere 7 Programmere med programmeringsprogramvaren Verktøyboks Tekstblokkmanageren inneholder en verktøyboks med følgende funksjoner. Maksimere Minimere Endre størrelse Det er også mulig å hente frem samtlige funksjoner via menyen. Informasjon om definisjon og bruk av forskjellige objekter i tekstblokker finnes i kapittel 7.5, Tekstbasert visning og styring. Maksimere Minimere ASCII-valgliste. For valg av tegn som ikke kan settes inn direkte ved bruk av tastaturet. Definere tekstblokker Statisk tekst Tekstblokkmanageren er en tekstmanager der statisk tekst legges inn. Windowsfunksjonene [Copy] og [Paste] kan brukes til å kopiere og lime inn tekst i en blokk på tvers av blokker og på tvers av programmer (for eksempel Microsoft Word). Dette er en enkel måte å dokumentere applikasjoner på. Dynamiske objekter Dynamiske objekter kan defineres på en vilkårlig tekstposisjon. Velg objekttypen fra verktøyboksen eller på menyen [Object]. Deretter åpnes et dialogvindu der objektet kan defineres. Det dynamiske objektet merkes med firkant (#), deretter følger en eller flere bindestreker (-) avhengig av antall posisjoner. Mer informasjon om definisjon av dynamiske objekter finnes i kapittel 7.5, Tekstbasert visning og styring. 9 Systemhåndbok Operatørpaneler DOP11A

91 Programmere Programmere med programmeringsprogramvaren I 7 Symbolmanager Gjelder ikke for DOP11A-1. Symbolmanageren åpnes via [View] / [Symbol manager]. Symbolmanageren omfatter funksjoner for import og eksport av punktgrafikksymboler. Dessuten kan brukerdefinerte symboler legges inn i eller slettes fra symbolbiblioteket. Symbollisten viser alle brukerdefinerte symboler. Forhåndsdefinerte symboler vises ikke fordi de ikke kan endres. Avsnittet "Grafikkblokkmanager" side 81 inneholder informasjon om oppretting av symboler. Leveringsomfanget til HMI-Builder inkluderer flere symbolbibliotek som inneholder forskjellige symboler, for eksempel forhåndsdefinerte pumpesymboler. Figur 44: Symbolmanager 1419AEN Transp. farge Når et symbol importeres, kan en symbolfarge defineres som transparent. Antall farger Her defineres antall farger som skal vises på fargepaneler: 16 eller 256. Eksportere symboler Importere symboler Symboler kan eksporteres i BMP-format og brukes i andre applikasjoner. Importfunksjonen gjør det mulig å bruke symboler fra andre programmer flere ganger. Bildefiler kan importeres fra andre Windowsapplikasjoner (for eksempel Paint) til symbolbiblioteket. Følgende filformater er mulig: bmp, cmp, dcx, fpx, jpg, mpt, pcd, png, tga, tif og pcx. For modellen DOP11A-2 kan kun BMP-filer i svart/hvit brukes. Leveringsomfanget til HMI-Builder inkluderer flere symbolbibliotek som inneholder forskjellige symboler, for eksempel pumpesymboler. Symbolene lagres i følgende mappe: C:\Programmer\DOP\HMI-Builder\lib\bitmap\. Systemhåndbok Operatørpaneler DOP11A 91

92 I Programmere 7 Programmere med programmeringsprogramvaren Opprett Tegn et nytt symbol med funksjonen [Create]. Klikk på knappen [Create] og følg oppfordringen om å legge inn et navn for det nye symbolet. Klikk deretter på [OK]. Deretter åpnes en punktgrafikkmanager. Punktgrafikkmanageren brukes som et vanlig grafikkprogram. Vær oppmerksom på begrensningene som gjelder for de enkelte panelene Figur 45: Symbolredigerer 142AEN Trykk på høyre museknapp for å tegne med bakgrunnsfargen. Hvis bakgrunnsfargen er stilt inn på hvit, kan den slettes på denne måten. Rediger Funksjonen [Edit] åpner punktgrafikkmanageren for et definert symbol. Duplikater Denne funksjonen brukes for å lagre en kopi av det aktuelle symbolet under et annet navn. Mer Klikk på knappen [More] for å legg mer informasjon til et symbol: Parameter Filnavn Opprettingsdato Kilde Kommentar Beskrivelse Viser filnavnet for symbolet hvis det er importert fra en fil. Viser datoen som symbolet ble opprettet på. Viser informasjon om symbolkilden. Ingen Ukjent kilde Punktgrafikkfil Importert fra en punktgrafikkfil Utklippstavle Limt inn via utklippstavlen (ved bruk av funksjonen Kopier & Lim inn) Grafikkblokk Opprettet i en grafikkblokk Legg inn en kommentar til symbolet om ønskelig. 92 Systemhåndbok Operatørpaneler DOP11A

93 Programmere Programmere med programmeringsprogramvaren I 7 Slette Bruk funksjonen [Delete] for å fjerne et symbol fra et prosjekt. Legge et statisk symbol til en blokk Klikk på [Symbol] i verktøyboksen, beveg markøren over blokken der symbolet skal plasseres på arbeidsområdet. Klikk deretter med musen. Klikk på arbeidsområdet for å åpne dialogvinduet [Static symbol]. Figur 46: Statisk symbol 1421AEN Fane [General] Parameter Symbol Bruk dynamisk punktgrafikkobjekt Endre størrelse Beskrivelse Velg hvilket symbolet som skal vises. Gjelder kun for DOP11A-5 Hvis denne opsjonen er aktivert, kan X- eller Y-størrelsen på objektet endres. Andre faner Funksjonen på fanen [Dynamics] beskrives under avsnittet Generelle parameter i kapittel 7.4, Grafisk visning og styring. Systemhåndbok Operatørpaneler DOP11A 93

94 I Programmere 7 Programmere med programmeringsprogramvaren I/O-endring [I/O-change] gjør det mulig å endre I/Oer eller forskyve et helt I/O-område. I/O-endringer kan utføres for hele prosjektet eller bare for valgte objekter. Funksjonen kan brukes i følgende områder: Blokker i blokklisten Objekter i grafikk- og tekstblokker Linjer i alarmlisten Linjer i funksjonsknappmanageren Linjer i lysdiodemanageren (LED) Linjer i kryssreferanselisten Velg [Edit] / [I/O change] på menyen. Figur 47: I/O-endring 1422AEN Parameter Endre I/O i Endre Fra I/O, end-i/o, til I/O Bekreft hver endring Beskrivelse Definer om I/Oer skal endres i hele prosjektet eller for valgte objekter. Velg om en separat I/O skal endres eller om et helt I/O-område skal forskyves. Legg inn I/Oene som skal endres, og definer for og i hvilket I/O-område foskyvningen skal skje. Aktiver denne kontrollboksen for å bekrefte hver I/O-endring for et objekt. 94 Systemhåndbok Operatørpaneler DOP11A

95 Programmere Programmere med programmeringsprogramvaren I 7 BDTP-stasjonsendring Denne funksjonen gjør det mulig å endre indeksnummereringen for et BDTP-klientprosjekt i et BDTP-nettverk, for eksempel fra stasjon 1 til stasjon 3. Velg [Edit] / [BDTPstation change] på menyen. Figur 48: BDTP-stasjonsendring 1423AEN Parameter Endre stasjon i Fra stasjon, til stasjon Bekreft hver endring Beskrivelse Definer om indeksnummereringen skal endres i hele prosjektet eller for valgte objekter. Spesifiser indeksnummeret som skal endres så vel som BDTP-stasjonsindeksnummeret i dette feltet. Aktiver denne kontrollboksen for å bekrefte hver BDTP-stasjonsendring for et objekt. I/O-kryssreferanse Funksjonen [I/O cross reference] brukes for å gi en oversiktlig dokumentasjon av I/Oene. Velg funksjonen via [View] / [I/O cross reference]. Figur 49: [I/O cross reference] 1424AEN Legg inn [Start I/O] og [End I/O] i dialogvinduet som åpnes. Hvis det ikke legges inn noen verdi i feltet [Start I/O], inkluderes alle I/Oene opptil verdien i feltet [End I/O]. Hvis det ikke legges inn noen verdi i feltet [End I/O], inkluderes alle I/Oene fra og med verdien i feltet [Start I/O]. Hvis det ikke legges noen verdi inn i noen av feltene, inkluderes alle I/Oene i listen. Presentasjon Resultatene som utgår fra denne funksjonen, vises i en liste på 2 nivåer. Det første nivået inneholder en liste over eksisterende I/Oer og antallet objekter som hører til den aktuelle I/Oen. Klikk på plussymbolet på venstre side av I/Oen for å åpne det andre nivået. Det andre nivået viser alle objektene i den valgte I/Oen. Plussymbolet er nå endret til et minussymbol. Systemhåndbok Operatørpaneler DOP11A 95

96 I Programmere 7 Programmere med programmeringsprogramvaren Figur 5: Visning [I/O cross reference] 1425AEN Marker en linje på listen og kopier den til utklippstavlen. Den kan for eksempel deretter limes inn i et Microsoft Word dokument. Andre managere HMI-Builder inneholder også managere for styring av: Funksjonsknapper Lysdioder (LED) Alarmer Alarmgrupper Passord Tidskanaler Meldingsbibliotek Makroer Datautveksling Disse managerne åpnes via menyen [Functions] og brukes på samme måte. Parameterne i de enkelte managerne beskrives i de respektive avsnittene. Definisjoner for funksjonsknapper, lysdioder, alarmer, alarmgrupper, tidskanaler, meldingsbibliotek, makroer og datautveksling er oppført i de aktuelle managerne. Nye definisjoner legges inn ved bruk av funksjonene [Append] eller [Insert]. For å endre en definisjon, marker den, utfører endringen og klikk på [Update]. Flere endringer kan utføres på en enkel måte. Klikk bare første gang på [Update] eller [Append] og bekreft deretter hver endring med enterknappen. Funksjonene [Append] og [Update] er aktive helt til andre funksjoner hentes opp. Bruk funksjonen [Delete] til å fjerne en markert definisjon. Klikk på [Close] for å lukke manageren. Eksemplet under refererer til alarmmanageren. 96 Systemhåndbok Operatørpaneler DOP11A

97 Programmere Programmere med programmeringsprogramvaren I 7 Alarmer nummereres automatisk. Klikk på [Append] og en alarmdefinisjon legges til på slutten av alarmlisten. Klikk på [Insert] og en ny definisjon legges inn over den markerte linjen på listen. Påfølgende alarmdefinisjoner nummereres på nytt. Klikk på [Update] for å bekrefte endringene. Figur 51: Alarmmanager 1426AEN Meny [File] Menyen [File] inneholder funksjoner for å opprette, åpne, lagre og lukke prosjekter. Disse menyene inneholder følgende valgmuligheter: Utskriftsformat Forhåndsvisning Dokument topptekst Skriv ut Dessuten er funksjoner som brukes til å teste et prosjekt og til å endre prosjektinnstillinger tilgjengelig. Ved bruk av funksjonen [Export project transfer file] kan et prosjekt overføres til en Palm Pilot for midlertidig lagring. Prosjektet kan ikke vises på Palm Pilot, men kun eksporteres til et annet panel. Denne funksjonen kan brukes til å kopiere prosjekter fra et panel til et annet (for eksempel for en prosjektoppdatering) Systemhåndbok Operatørpaneler DOP11A 97

98 I Programmere 7 Programmere med programmeringsprogramvaren Figur 52: Meny [File] 1427AEN Meny [Edit] Menyen [Edit] omfatter følgende funksjoner: Klipp ut Kopier Lim inn Angre Merk alt Funksjonen [Find] er tilgjengelig for redigering av tekster på forskjellige språk. Funksjonen tillater dessuten tilgang til funksjonene [I/O change], [BDTP station change] og [Default controller]. Figur 53: Meny [Edit] 1428AEN 98 Systemhåndbok Operatørpaneler DOP11A

99 Programmere Programmere med programmeringsprogramvaren I 7 Meny [View] Menyen [View] inkluderer: Blokkmanager Symbolmanager I/O-kryssreferanse Navnliste Menyen inneholder også funksjoner for innstilling av forskjellige visningsmodier i programmet. Enkelte funksjoner vises som standard i Windowsapplikasjoner, andre er spesifikke for HMI-Builder. Under beskrives de spesifikke funksjonene for HMI-Builder: 1429AEN Blokkliste Menyen [Block list] viser hvilke blokker som hører til applikasjonen. Klikk på [New] i blokklisten for å opprette en ny blokk. Klikk på [Open] for å åpne en blokk som allerede er definert. Klikk på knappen [New] for å åpne dialogvinduet [Block header]. Her kan basisparametere defineres for blokken. Klikk på knappen [Block header] for å åpne dialogvinduet [Block header] for en markert blokk på listen. Klikk på [Delete] for å slette den markerte blokken, hvis det er ønskelig. 143AEN Blokkmanager På menyen [Block manager] vises alle blokkene i en applikasjon grafisk. Denne menyen gjør det mulig å opprette nye blokker, definere blokkhoder og definere hopp via funksjonene i verktøyboksen. Systemhåndbok Operatørpaneler DOP11A 99

100 I Programmere 7 Programmere med programmeringsprogramvaren Symbolmanager Dette menyvalget åpner symbolmanageren der brukerdefinerte symboler kan opprettes eller eksisterende symboler kan redigeres. Dessuten kan et bibliotek med symboler i BMP-format opprettes. Symbolene i symbolmanageren vil være tilgjengelige i symbollisten når det opprettes statiske eller dynamiske symbolobjekter. I/O-kryssreferanse Bruk menyen [I/O cross reference] for å lage en liste over I/Oene. Navnliste Menyen [Name list] gir mulighet til å definere en lokal navnliste for signalene som brukes. Navnløse signaler i prosjektet kan legges til navnlisten via funksjonen [Undefined]. Nye signaler kan legges til, eksisterende signaler kan redigeres og oppdateres. Bruk funksjonen [Update] til å oppdatere prosjektet med endringene som ble gjort i navnlisten. Det er mulig å eksportere en navnliste til en tekstfil. En tesktfil kan dessuten også importeres til en navnliste. Tabulator, semikolon, komma eller mellomrom kan brukes som grensetegn for filinnholdet. En intern navnliste kan sorteres. Tekstfilen må ikke inneholde nasjonale spesialtegn, som for eksempel Ä, Ö, Ü. 1431AEN Når en driverspesifikk navnliste er forbundet med prosjektet, kan I/O-signaler velges fra denne navnlisten. Klikk på knappen [Connect file] for å gjøre dette. 1 Systemhåndbok Operatørpaneler DOP11A

101 Programmere Programmere med programmeringsprogramvaren I 7 Verktøylinje Bruk menyen [Tool bars] for å vise/skjule verktøylinjen i et program. Parameter Verktøylinje Kontroller verktøylinje Språk verktøylinje Statuslinje Blokkmanager verktøyboks Verktøyboks Tilpass verktøyboks Beskrivelse Viser/skjuler verktøylinjen. Viser/skjuler kontrollerverktøylinjen. Viser/skjuler språkverktøylinjen. Viser/skjuler statuslinjen. Viser/skjuler verktøyboksen for blokkmanager. Viser/skjuler verktøyboksen. Viser/skjuler verktøyboksen for justeringsfunksjoner. Valgmuligheter Parameter Vis panel Vis bakgrunnsblokk Vis språkindeks Hurtiginfo Bruk blokkliste Bruk panelskrifttype Velg skrifttype Unicode Beskrivelse Velges denne opsjonen, vises et panel rundt arbeidsområdet i grafikkmanageren Manager for lysdioder, funksjonsknapper og tekststriper kan åpnes via denne panelvisningen. Dobbeltklikk på en funksjon (for eksempel en funksjonsknapp) og respektivt dialogvindu for redigering kommer frem. Gjelder kun for grafikkblokker. Ved hjelp av denne opsjonen kan bakgrunnsblokken vises når det arbeides i grafikkblokkmanageren. Gjelder kun ved flerspråkstøtte Viser indeksnummeret for teksten i applikasjonen. Viser hurtiginformasjon når markøren beveges over en funksjon. Når det opprettes et nytt prosjekt, kan det defineres om programmet skal bruke blokklisten eller blokkmanageren. Velg om programmet skal vise teksten som er lagt inn i dialogvinduene, i panelskrifttypen. Velg enunicode-skrifttype i dialogvinduet. Denne skrifttypen brukes i programmeringsprogramvaren for flerspråkstøtte Systemhåndbok Operatørpaneler DOP11A 11

102 I Programmere 7 Programmere med programmeringsprogramvaren Meny [Functions] Menyen [Functions] inkluderer manager for: Funksjonsknapper Lysdioder (LED) Alarmer Tidskanaler Passord Meldingsbibliotek Makroer Datautveksling 1432AEN Funksjon Funksjonsknapper LED Alarmgrupper Alarmer Tidskanaler Passord Meldingsbibliotek Makroer Datautveksling Beskrivelse Definer globale og lokale funksjonsknapper. Se kapittel 8.1, Funksjonsknapper. Definer funksjonene for lysdiodene. Se kapittel 8.9, Lysdioder (LED). Her er det mulig å gruppere alarmer (for eksempel etter viktighet) for mer effektiv gjenkjenning og utbedring. Se kapittel 8.2, Alarmhåndtering. Definer alarmmeldinger og fastsett signaler som alarmen skal utløses ved. Se kapittel 8.2, Alarmhåndtering. Definer tidskanaler som styrer hendelser i prosesser på et bestemt tidspunkt. Se kapittel 8.6, Tidsstyring. Definer passord for de forskjellige sikkerhetsnivåene i applikasjonen. Se kapittel 8.4, Passord. Opprett meldingstabeller der verdier mellom og forbindes med tekster. Se kapittel 8.1, Meldingsbibliotek. Opprett hendelser som påvirker alle funksjons- og berøringsknapper. Se kapittel 8.12, Makroer. Definer betingelser for datautvekslingen mellom de valgte kontrollerne. 12 Systemhåndbok Operatørpaneler DOP11A

103 Programmere Programmere med programmeringsprogramvaren I 7 Meny [Setup] Menyen [Setup] omfatter funksjoner for panelkonfigurasjonen. 1433AEN Systemsignaler Det er mulig å definere handshakesignaler mellom panelet og kontrolleren. Aktuelt visningsregister Dataregister i kontrolleren som inneholder nummeret til blokken som vises på skjermen i driftsmodus. Dataregisteret oppdateres automatisk ved blokkveksel. Dette registeret påvirker ikke blokkvalget. Nytt visningsregister Dataregister i kontrolleren som fastsetter hvilken blokk som skal vises på skjermen. Summerregister Gjelder ikke for DOP11A-1. Registerets verdi bestememr summerlyden. Lyd og skala er oppført i tabellen under. Verdien har ingen lyd. Alle verdiene er i Hz. C D E F G A H Contra Stor Liten En To Tre Fire Fem 4186 Systemhåndbok Operatørpaneler DOP11A 13

104 I Programmere 7 Programmere med programmeringsprogramvaren Signal for bakgrunnsbelysning Digitalt signal som aktiverer eller deaktiverer bakgrunnsbelysningen. Markør styringsblokk Gjelder ikke for DOP11A-1. Startregisteret for en styreblokk spesifiseres på panelet. Startregisteret skriver den aktuelle markørposisjonen i grafikkblokken til dataregisteret i kontrolleren. Register Beskrivelse Aktuell grafisk markørposisjon X (i piksler): -239 for DOP11A-2 samt -319 for DOP11A-4. Aktuell grafisk markørposisjon Y (i piksler): -63 for DOP11A-2 samt -239 for 1 DOP11A-4. 2 Statusregister Normal 1 Brukeren forsøker å bevege markøren nedover, men det finnes ikke noe objekt på valgt posisjon. 2 Brukeren forsøker å bevege markøren oppover, men det finnes ikke noe objekt på valgt posisjon. 3 Brukeren forsøker å bevege markøren mot venstre, men det finnes ikke noe objekt på valgt posisjon. 4 Brukeren forsøker å bevege markøren mot høyre, men det finnes ikke noe objekt på valgt posisjon. Startregister i en styreblokk på panelet DOP11A-3 og DOP11A-5 skriver den aktuelle markørposisjonen i grafikkblokken til et kontrollerregister. Register Beskrivelse X-koordinat (i piksler): Y-koordinat (i piksler): Statusregister Ikke trykt 1 Trykt Markør bevegelsesregister Gjelder ikke for DOP11A-1. Markørposisjoneringen i grafikkblokken kan defineres via et register. Registerverdiene forklares i tabellen under. Verdien må tilordnes registeret mellom den samme kommandoen for bevegelsen. Det anbefales å bruke funksjonen [Cursor control block] for å optimere funksjonen. Registerverdi Beskrivelse 1 Beveger markøren til første manøvrerbart objekt 2 Beveger markøren til neste manøvrerbart objekt 3 Beveger markøren et trinn opp 4 Beveger markøren et trinn ned 5 Beveger markøren et trinn mot venstre 6 Beveger markøren et trinn mot høyre 14 Systemhåndbok Operatørpaneler DOP11A

105 Programmere Programmere med programmeringsprogramvaren I 7 Skriver statusregister Det er mulig å lese statusen på tilkoblet skriver via et register. Registeret kan inneholde følgende verdier: Registerverdi Beskrivelse OK. Skriveren fungerer forskriftsmessig. 1 Generell feil. Kontroller port- og skriverinnstillingene 2 Tom for papir. Legg papir i skriverskuffen. 3 Ikke noe minne. Skriverminnet er fullt. Ikke tilkoblet. Skriveren er ikke korrekt tilkoblet. Kontroller port- og 4 skriverinnstillingene samt kabelen Verdiene 1-4 i skriverregisteret indikerer at skriveren ikke fungerer korrekt og panelet ignorerer alle utskrifter helt til registeret har verdien igjen Bibliotek indeksregister Brukes for indeksering av meldingsbiblioteket. Biblioteksnumrene som brukes til å hente opp tekstene, defineres i meldingsobjektet. Når et indeksregister defineres, blir registerinnholdet lagt til nummeret som er definert i objektet. Dermed kan et register styre hvilket bibliotek tekstene skal hentes fra. Kommandoer En eller flere av kommandoene under kan legges til på kommandolinjen. Disse skilles fra hverandre med et mellomrom. Alle kommandoene skrives med store bokstaver. Kommando Beskrivelse Modell Rx Maksimalt antall sendeforsøk, x = antall forsøk. Gjelder for kommunikasjonen med kontrolleren. Eksempel: gjelder for kontroller 2. DOP11A-1 til 5 Tx AKx DD LOBx MDx Global timeout i x ms. Gjelder for kommunikasjonen med kontrolleren. Eksempel: gjelder for timeout for kontroller 1. Aktivert joystickfunksjon. Se avsnitt "Joystickfunksjon" i kapittel 5.2, Panelfunksjoner. Disable Delete. Deaktiverer sletting av alarmer i alarmlisten. Når denne kommandoen gis, kan inaktive eller kvitterte alarmer ikke slettes fra alarmlisten. Aktiverer det digitale signalet x når batteriet til sanntidsklokken må byttes ut. Eksempel LOBM aktiverer M når batteriet må byttes ut. Ved bruk av to drivere: Hvis kommunikasjonen med en kontroller avbrytes, fortsetter panelet kommunikasjonen med den andre kontrolleren. Panelet forsøker hvert 1. sekund å gjenopprette kontrollerforbindelsen igjen. Det er mulig å endre intervallet med kommandoen MDx der x indikerer tiden i ms. DOP11A-1 til 5 DOP11A-1 til 5 DOP11A-1 til 5 DOP11A-1 til 5 DOP11A-1 til 5 NTx Timeout i x ms for en melding i ingen-protokoll-modus. DOP11A-1 til 5 RPD SW RUN/PROG Disable. Deaktiverer muligheten til å veksle mellom RUN/PROG ved bruk av retteknappen (backspace) og knappen <MAIN>. Når kommandoen RPD gis, kan modusen kun kobles om via HMI-Builder. Konvertert tekst med svenske ASCII-tegn (7 bit) ved skriving til det utvidede IBM PC-ASCII-tegnsettet (8 bit). DOP11A-1 til 5 DOP11A-1 til 5 Systemhåndbok Operatørpaneler DOP11A 15

106 I Programmere 7 Programmere med programmeringsprogramvaren Kommando Beskrivelse Modell BFF BCTO Block Form Feed. Legger inn et sideskift etter hver blokk ved utskrift. Viser feilmeldingen "BDTP comm. Error" kun første gang en BDTP-klient gjenoppretter en forbindelse med en BDTPserver. DOP11A-2 til 5 DOP11A-2 til 5 DGP Fjerner alarmgruppen fra alarmutskrifter. DOP11A-2 til 5 FTNO Sletter linjen med OFF-indikatoren i trendfiler når FTP brukes. DOP11A-2 til 5 JAAL Sperrer knapper og berøringsskjerm på operatørpanelet helt DOP11A-2 til 5 til et panelprogram (applet) kjører. PDxxxxxxxx Passord som beskytter tilgang til menyen [Transfer]. DOP11A-2 til 5 PSxxxxxxxx Passord som har prioritet foran alle andre passordnivåer. Brukes for eksempel i forbindelse med support og vedlikeholdsarbeid. Detaljert informasjon finnes i kapittel 8.4, Passord. DOP11A-2 til 5 SJAFx TESOSn TBUP DBKL DNBW NHD NMAN TCD Viser navnet på brukeren som er pålogget når en Java-applet er aktiv. Hvis ikke noe navn er spesifisert, vises i stedet navnet JAVA. Navnet vises oppe i høyre hjørne. x = representerer tegnstørrelsen og kan ha en verdi mellom 1 og 7. Kun et trendutvalg lagres når signalet Aktivere velges. Ved n=* gjelder innstillingen for alle trendobjekter. Ved n=t gjelder innstillingen kun for trendobjektene som begynner med T. Brukes for å lage sikkerhetskopier av trendfiler på utvidelseskort. Avblokkerer tastatur og berøringsskjerm når bakgrunnsbelysningen skal veksles. Grunninnstillingen sperrer tastatur og berøringsskjerm når bakgrunnsbelysningen ikke fungerer. Deaktiverer varselmeldingen "No block x". Meldingen vises ellers for eksempel når et blokkhopp til et ikke-eksisterende blokknummer ble konfigurert, eller når funksjonen [New display register] brukes via dataregister i kontrolleren til å styre hvilken blokk som skal vises på skjermen. Denne kommandoen muliggjør utskrift av grafikkblokker uten blokkhode (som inkluderer blokknavn, blokknummer, dato og klokkeslett) på en laserskriver. Aktiverer varselmeldingen "Not maneuverable" for operatørpaneler med berøringsskjerm. Kommandoen "Touch Calibrate Disable" hindrer kalibrering av berøringsskjermen. DIMxxx Dataregister xxx som inneholder en verdi mellom -63 og +63, brukes til å justere fargeintensiteten. -63 representerer den mørkeste og +63 den lyseste verdien. Normalverdien er. DOP11A-2 til 5 DOP11A-2 til 5 DOP11A-3 til 5 DOP11A-3 til 5 DOP11A-3 til 5 DOP11A-3 til 5 DOP11A-3 og 5 med berøringsskjerm DOP11A-3 og 5 med berøringsskjerm DOP11A-5 Indeksregister Indeksadressering av dynamiske objekter. Detaljert informasjon finnes i kapittel 7.8, Indeksadressering. 16 Systemhåndbok Operatørpaneler DOP11A

107 Programmere Programmere med programmeringsprogramvaren I 7 Landinnstillinger Tegnsett Det valgte tegnsettet bestemmer hvilken tegntabell som skal brukes på panelet og hvilke nasjonale spesialtegn som er tilgjengelige. Tegnsett Tegntabell i grafikkbaserte paneler Svensk 437 Tysk 437 Fransk 85 Spansk 85 Norsk/dansk 85 Russisk 866 Slavisk 852 Gresk 869 Unicode - Spesialtegntabeller brukes for tekstbaserte paneler (DOP11A-1). Den samme tegntabellen brukes uavhengig av valgt tegnsett. Forskjellige nasjonale spesialtegn brukes avhengig av valgt tegnsett. Svensk Tysk Fransk Spansk Norsk/dansk C1 Å Ü È Ñ Å C2 Ä Ä É É Æ C3 Ö Ö Ê Ó Ö C4 å ß è Á Ø C5 ä ü é ñ å C6 ö ä ê é æ C7 ö ó ö C8 ß á ø De nasjonale spesialtegnene brukes ikke når slavisk eller russisk er valgt. Systemspråk Valg av menyspråk: Britisk/engelsk, tysk, svensk eller amerikansk/engelsk. Menyteksten på panelet er standardmessig stilt inn på britisk engelsk. Systemhåndbok Operatørpaneler DOP11A 17

108 I Programmere 7 Programmere med programmeringsprogramvaren Flerspråk Meny Nytt språk Rediger Setup Eksporter Importer Vis språkindeks Kryssreferanse Kopier gjenbruksindeks Velg skrifttype Unicode Beskrivelse Starter assistenten for oppretting av flerspråkapplikasjoner. Med denne funksjonen kan tekster i applikasjonen redigeres eller oversettes. Denne funksjonen viser trestrukturen for språkene i applikasjonen. Mer informasjon om mulige innstillinger finnes i kapittel 8.7, Språkhåndtering. Denne funksjonen eksporterer applikasjonsspråkene til en tekstfil i ANSI-, OEM- eller Unicode-format. Spesifiser om applikasjons- eller systemspråk skal eksporteres. Deretter vises dialogvinduet [Multi Language Text-Export]. Definer hvor og i hvilket format filen skal lagres. Under [Encoding] er det mulig å velge [ANSI/OEM] (eksporterer alle språk som er opprettet i ANSI/OEM-format) eller [Unicode] (eksporterer alle språk til en fil i Unicode-format). Denne funksjonen importerer et språk til bruk på panelet. Spesifiser om applikasjonseller systemspråk skal importeres. Deretter vises dialogvinduet [Multi Language Text- Import]. Legg inn navnet på tekstfilen som skal importeres. Hvis det eksisterende prosjektspråket er i ANSI/OEM-format og det skal importeres et språk i Unicode-format, blir det importerte språket konvertert til ANSI/OEM-format. Alle tegn som ikke finnes i ANSI/OEM-området, erstattes med spørsmålstegn. Denne funksjonen viser indeksen i objektet istedenfor tekst. Det er også mulig å legge inn tekst når indeksvisning brukes. Den nye teksten får dermed en ny indeks. Viser en kryssreferanse med indeksene som befinner seg i applikasjonsblokkene. Hvis denne funksjonen er aktiv når et objekt kopieres, opprettes et nytt objekt med samme indeks. Velger en Unicode-skrifttype til bruk i programmeringsprogramvaren. Dato-/klokkeslettformat Innstilling av dato- og klokkeslettformater. Datoformat Følgende datoformater er mulig: JJ-MM-TT JJMMTT TT.MM.JJ TT/MM/JJ MM/TT/JJ J=år, M=måned, T=dag. Klokkeslettformat Følgende klokkeslettformater er mulig: HH:MM:SS HH:MM H=timer, M=minutter, S=sekunder. 18 Systemhåndbok Operatørpaneler DOP11A

109 Programmere Programmere med programmeringsprogramvaren I 7 Bruke klokken Aktiver denne sjekkboksen for å bruke den integrerte klokken på panelet. Når kontroller 1 eller 2 velges, refereres det til klokken i kontroller 1 eller 2. Denne funksjonen kan ikke brukes med MOVIDRIVE - og MOVITRAC -omformere. Klokke kontroller 1/2 Aktiver denne opsjonen når dataene til klokken på panelet skal overføres til et dataregister i kontrolleren 1 eller 2. Hvis kontrolleren har en aktivert sanntidsklokke, og panelklokken overfører data til det samme dataregisteret, har kontrollerklokken prioritet. Aktualiseringsintervall Definer hvor ofte panelet skal sende klokkedata til kontrolleren. Legg verdien inn i sekunder. Anbefalt verdi er 6 sekunder. Et kortere aktualiseringsintervall gir langsommere kommunikasjon mellom panel og kontroller. Kontrollerregister Legg inn startadressen for lagring av dato og klokkeslett i kontrolleren. Informasjon om lagring av dato og klokkeslett finnes i håndboken for den aktuelle kontrolleren. Panelet lagrer informasjon i den rekkefølgen som er definert i grunninnstillingen for kontrolleren. Denne funksjonen kan ikke brukes med MOVIDRIVE - og MOVITRAC -omformere. Sommertid Spesifiser når sommertiden begynner og når den slutter. Legg inn ukedag, månedsuke, måned, time og innstilling. Velg mellom Europa og US standardtid. Hvis begge feltene for måned blir stående tomme, er funksjonen for sommertid deaktivert. Systemhåndbok Operatørpaneler DOP11A 19

110 I Programmere 7 Programmere med programmeringsprogramvaren Online innstillinger Med denne opsjonen kan den valgte funksjonen endres i driftsmodus. Panelopsjoner Opsjon BG FG Vindu Skjermbeskytter, tid i minutter Knappeforsinkelse (ms) Knappelyd Knapperepetisjon Trendinnstillinger Lagre endrede mønster Lagre alle mønster FTP-begrenser Beskrivelse Klikk på [BG] for å definere bakgrunnsfargen på panelet. Klikk på [FG] for å definere forgrunnsfargen på panelet. Velg vindusfargen for panelet. Legg inn aktiveringstiden for skjermbeskytteren i minutter Standardinnstilling er, det vil si at skjermbeskytteren er deaktivert. En skjermbeskytter forlenger levetiden på skjermen. Tidsintervall i millisekunder mellom 2 trykk på samme knapp før markøren beveger seg automatisk til neste posisjon. Brukes når det legges inn ASCIItegn (A-Z osv.) Se avsnittet Alfanumeriske knapper i kapittel 5.2, Panelfunksjoner. Definer om panelet skal utløse en signallyd når det trykkes på en knapp. Spesifiser om en funksjon skal gjentas så lenge som det trykkes på knappen. Det skjer ingen repetisjon for funksjonsknapper og når det legges inn alfanumeriske tegn (A-Z osv.). Generelle trendinnstillinger utføres i dette feltet. Lagrer kun endrede mønster i trenden, også når verdien er endret siden siste måling. Lagrer alle mønster i trenden, også når verdien ikke er endret siden siste måling. Disse parameterne påvirker alle definerte trender. Ved bruk av ulike grensetegn (separatorer) kan panelet lagre innholdet i alle filene som opprettes på panelet, og som er tilgjengelige via FTP. Innholdet i resept- eller trendfiler kan atskilles ved bruk av grensetegn som tabulator, semikolon eller komma. Se også kapittel 9.3, Nettverksfunksjoner på panelet. Alarminnstillinger I dette feltet kan generelle alarminnstillinger foretas. Detaljert informasjon finnes i kapittel 8.2, Alarmhåndtering. 11 Systemhåndbok Operatørpaneler DOP11A

111 Programmere Programmere med programmeringsprogramvaren I 7 Periferienheter Alle kommunikasjonsinnstillinger foretas under [Setup] / [Peripherals]. Velg [Peripherals] på menyen for å åpne en liste med enheter som er definert for systemet. Enhetene kan beveges ved bruk av funksjonen dra og slipp. 1434AEN Porter Klikk på [Ports] for å åpne dialogvinduet med den aktuelle konfigurasjonen. Konfigurasjonen kan endres. Den maksimale overføringshastigheten for modellen DOP11A-1 er 384 baud. RS-232C Marker porten [RS-232C] og høyreklikk med musen. Følgende dialogvindu kommer frem. Still inn følgende parametere for porten: Overføringshastighet Paritet Databiter Stoppbiter 1435AEN Systemhåndbok Operatørpaneler DOP11A 111

112 I Programmere 7 Programmere med programmeringsprogramvaren RS-422 Marker porten [RS-422C] og høyreklikk med musen. Følgende dialogvindu kommer frem. Still inn følgende parametere for porten: Overføringshastighet Paritet Databiter Stoppbiter 1436AEN RS-485 Gjelder kun for DOP11A-3. Marker porten [RS-485] og høyreklikk med musen. Følgende dialogvindu kommer frem. Still inn følgende parametere for porten: Overføringshastighet Paritet Databiter Stoppbiter 1437AEN For kommunikasjon med MOVIDRIVE, still inn 96, Even, 8 databit,1 stopbit. 112 Systemhåndbok Operatørpaneler DOP11A

113 Programmere Programmere med programmeringsprogramvaren I 7 Panelet DOP11A-3 har 3 fysiske porter. Men kun 2 av disse kan brukes samtidig. Av dette fremgår betegnelsene Port 1 og Port 2 i dialogvinduet [Peripheral configuration]. Innstikkplass for utvidelse Marker [Expansion slots] og høyreklikk med musen. Definer deretter hvilket utvidelseskort som skal brukes og hvilke innstillinger som skal gjelde for det aktuelle kortet. Detaljert informasjon finnes i håndboken for respektivt utvidelseskort. 1438AEN Skriver Marker [Printer] og høyreklikk med musen for å hente frem dialogvinduet med innstillinger for skriveren. 1439AEN Systemhåndbok Operatørpaneler DOP11A 113

114 I Programmere 7 Programmere med programmeringsprogramvaren Parameter Skrivertype Sidens lengde Papirtype Grafikkplassering Tekstplassering Grafikkstørrelse Signal for deaktivering av skriver Handshake Tegn for ny linje Skjermdump Beskrivelse Velg en skriver: Ingen, HP PCL5 eller standardtekst. Definer hvor mange linjer en side skal ha før sideskift. Sideskift opprettes ikke når lengden på siden er satt til. Forhåndsinnstillingen er 6. Velg papirtype. Spesifiser om grafikken skal skrives ut i stående eller liggende format. Spesifiser om teksten skal skrives ut i stående eller liggende format. Spesifiser størrelsen på grafikkutskriften. Når dette digitale signalet aktiveres, avbrytes utskriftprosedyren. Velg ønsket handshaketype mellom skriver og panel: XON/XOFF eller CTS/RTS. Informasjon om en egnet handshakeinnstilling finnes i skriverhåndboken. Spesifiser ønsket tegn for linjeslutt: ingen, CR/LF, CR, eller LF. Valgmulighet for skjermskudd. Velg standard eller invertert. Skriverinnstillingene gjelder for parametere som tegntabell, skriftstørrelse og marger. Ingen protokollmodus Marker [No protocol mode] og høyreklikk med musen. Følgende dialogvindu kommer frem. 144AEN Parameter Ingen-protokollstyreregister Signal ved ingenprotokoll Beskrivelse Dette registeret er det første styreregisteret i ingen-protokoll-modus. Ingenprotokoll-modus beskrives i kapitlet 9.1 Kommunikasjon. Digitalt signal for svitsjing mellom ingen-protokoll-modus og transparentmodus. Den brukes til å svitsje mellom to modi, for eksempel for å opprette en forbindelse med en computer og for å overføre en melding. Reseptinnstillinger Definer innstillingene for resepthåndtering. Se kapittel 8.3, Resepthåndtering. 114 Systemhåndbok Operatørpaneler DOP11A

115 Programmere Programmere med programmeringsprogramvaren I 7 Meny [Block -manager] Menyen [Block manager] omfatter funksjoner for blokkprogrammering. 1441AEN Innstillinger for blokkmanager Visningen i blokkmanageren konfigureres under [Block manager] / [Settings]. 1442AEN Fane Blokk Referanse Rediger Beskrivelse Definer utseendet på dataene for blokken samt blokken i blokkmanageren. Still inn blokkmanagervisningen. Denne fanen inneholder spesialfunksjoner for visningen i blokkmanageren. Systemhåndbok Operatørpaneler DOP11A 115

116 I Programmere 7 Programmere med programmeringsprogramvaren Meny [Object] Menyen [Object] inneholder en liste over alle objektene som er tilgjengelige i programmet. Antall objekter retter seg etter paneltype. En beskrivelse av objektet finnes i kapitlet 7.4 Grafisk visning og styring og i kapitlet 7.5 Tekstbasert visning og styring. 1443AEN Meny [Layout] Menyen [Layout] inneholder funksjoner der objekter kan plasseres og justeres. Denne funksjonen forklares i avsnittet Plassere objekter, side AEN 116 Systemhåndbok Operatørpaneler DOP11A

117 Programmere Programmere med programmeringsprogramvaren I 7 Meny [Transfer] Menyen [Transfer] inneholder funksjoner for overføring av prosjekter, valgte blokker så vel som komunikasjonsinnstillinger for overføring mellom PC og panel. Se kapittel 7.6, Prosjektoverføring. 1445AEN Kommunikasjonsinnstillinger for programmeringsprogramvare og panel må stemme overens. Meny [Window] Menyen [Window] inneholder standardmessige Windowsfunksjoner. 1446AEN Meny [Help] Menyen [Help] inneholder hjelpetekst og informasjon om programversjon. 1447AEN Systemhåndbok Operatørpaneler DOP11A 117

118 I Programmere 7 Grafisk visning og styring 7.4 Grafisk visning og styring Dette kapitlet gjelder ikke for DOP11A-1. Dette kapitlet inneholder en tabell der alle grafikkobjektene er oppført samt en forklaring av hvert enkelt objekt. Dette kapitlet gjelder kun for paneler som støtter en grafisk visning. Generelle parameter Farger Fargepaneler kan vise objekter og punktgrafikker med 256 farger. Opprett for eksempel realistiske objekter med 3D-effekt og skyggelegging ved bruk av farger. I tillegg til bak- og forgrunnfarger for en blokk kan det brukes farger til blant annet skalaer og diagrammer i forbindelse med grafikkobjekter. Under panelkonfigurasjonen defineres fargene for balgrunn, tekst og vindu. Det er også mulig å definere farger for akser og diagrammer i grafikkobjekter. Skalering av tekniske enheter Parameterne forskyvning og forsterkning brukes til å skalere registerverdien til en visningsverdi i samsvar med denne ligningen. Visningsverdi=forskyvning+forsterkning*registerverdi Hvis en verdi endres for et objekt via panelet i driftsmodus, skaleres visningsverdien tilsvarende denne ligningen: Registerverdi=(visingsverdi-forskyvning)/forsterkning Skaleringen påvirker ikke definerte maksimums-/minimumsverdier eller antall desimaler. Funksjonene for øking og redusering påvirker registerverdien for det manøvrerbare objektet, men ikke visningsverdien. Beregning av tekniske enheter Funksjonen [Offset Gain Calculation] brukes som hjelpemiddel ved beregning av parameterne forskyvning og forsterkning. Legg inn verdien for forskyvning og forsterkning av objektet under fanen [General] og klikk på [Calculation]. 118 Systemhåndbok Operatørpaneler DOP11A

119 Programmere Grafisk visning og styring I 7 Dette dialogvinduet kommer frem: 1591AEN I dette dialogvinduet legges intervall for kontroller- og panelverdier inn. Funksjonen formidler de korrekte verdiene for parameterne forskyvning og forsterkning (offset og gain). Skrifttype 1592AEN Opsjon Skriftstørrelse 3D-effekt Stil Skygger Beskrivelse Skriftstørrelsen kan endres vilkårlig med [Resizable]. Marker ønsket tekst og dra med håndtakene. Opsjonen [Fixed] tillater deg å velge en fast størrelse for teksten på nedtrekksmenyen. Grafikkvisningen går langsommere når Unicode og [Sizable] er valgt. Velg en 3D-effekt for teksten. Velg om teksten skal vises med formateringene kursiv eller streket under. Hvis det ikke gjøres noen valg, vises skriften uten spesielle formateringer Definer skygger for teksten. Systemhåndbok Operatørpaneler DOP11A 119

120 I Programmere 7 Grafisk visning og styring Tilgang 1593AEN Definer under fanen [Access] om det skal gjelde et manøvrerbart objekt. Legg inn [Minimum input value] og [Maximum input value] for objektet (og tilgangen). Dessuten kan det velges sikkerhetsnivå for objektet. Sikkerhetsnivåer defineres under [Functions] / [Passwords]. Dynamikk Dette avsnittet beskriver funksjonene på fanen [Dynamics]. Egenskap 1594AEN 12 Systemhåndbok Operatørpaneler DOP11A

121 Programmere Grafisk visning og styring I 7 Under [Properties] legges det inn et signal som skal styre en egenskap. Velg mellom digital og analog styring. 1. Digital Marker på listen den egenskapen som skal styres fra kontrolleren. Egenskapen kan bare brukes én gang per objekt/signal. En egenskap som er brukt, er markert med rødt. Legg inn et signal eller klikk på knappen [I/O] for å velge et signal via I/O-nettleseren. Det er også mulig å spesifisere [OFF value] og [ON value]. Hvis det ikke spesifiseres noen AV/PÅ-verdier, settes AV-verdien= og PÅ-verdien=1. 2. Analog Marker på listen den egenskapen som skal styres fra kontrolleren. Egenskapen kan bare brukes én gang per objekt/signal. En egenskap som er brukt, er markert med rødt. Legg inn et signal eller klikk på knappen [I/O] for å velge et signal via I/O-nettleseren. En lengde kan defineres når formattypen er "tegnstreng". Hvis det velges analog styring for en egenskap som bare kan ha digitale verdier, og velger den bort igjen, vil egenskapen være stilt inn så lenge signalet har en verdi ulik. For å påvirke forskyvning/forsterkning (Offset/Gain) i et objekt, må forskyvning/ forsterkning være definert annerledes enn /1 i objektet fra starten av. Egenskapen Synlig (Visible) må ikke brukes sammen med egenskapen posisjoner (Positions). Dynamiske tekster konverteres ikke til Unicode-format. Istedet vises et spørsmålstegn. Systemhåndbok Operatørpaneler DOP11A 121

122 I Programmere 7 Grafisk visning og styring Størrelse 1595AEN Under fanen [Size] defineres verdiene for [Widht], [Height] og [Source]. Definer 2 analoge signaler der signalverdiene bestemmer størrelsene på objektet med hensyn til X- aksen (bredde) eller Y-aksen (høyde). Legges det inn en illegal verdi, for eksempel en verdi der objektet ikke kan vises på skjermen, vil verdien bli ignorert. Parameter Signal Verdi min. bredde/høyde Verdi maks. bredde/høyde Min. bredde/høyde Maks. bredde/høyde Opprinnelig Beskrivelse Legg inn en analog verdi. Legg inn minimumsverdien til det analoge signalet. Legg inn maksimumsverdien til det analoge signalet. Legg inn den minimale bredden/høyden på objektet i piksler der minimumsverdien tilsvarer den definerte verdien. Legg inn den maksimale bredden/høyden på objektet i piksler der minimumsverdien tilsvarer den definerte verdien. Velg utgangsposisjonen til objektet for visning på skjermen. 122 Systemhåndbok Operatørpaneler DOP11A

123 Programmere Grafisk visning og styring I 7 Forskyve 1596AEN Under fanen [Move] legges det inn 2 analoge signaler som bestemmer verdiene X- (bredde) og Y-koordinatene (høyde) til objektet. Legges det inn en illegal verdi, for eksempel en verdi der objektet ikke kan vises på skjermen, vil verdien bli ignorert. Signal Verdi fra Verdi til Fra X / Y-posisjon Til X / Y-posisjon Legg inn en analog verdi. Legg inn minimumsverdien til det analoge signalet. Legg inn maksimumsverdien til det analoge signalet. Legg inn X- eller Y-koordinatene til objektet, det vil si pikselverdien på skjermen der verdien til parameteren verdi fra tilsvarer den definerte verdien. Legg inn X- eller Y-koordinatene til objektet, det vil si pikselverdien på skjermen der verdien til parameteren verdi til tilsvarer den definerte verdien. Systemhåndbok Operatørpaneler DOP11A 123

124 I Programmere 7 Grafisk visning og styring Hendelse 1597AEN Under fanen [Event] defineres parameterne som beskrives nedenfor. Det er mulig å oppdatere eksisterende hendelser, legge til nye hendelser eller slette hendelser med knappene i dialogvinduet. Parameter Hendelsesnavn Betingelse Aksjon Signal Verdi Beskrivelse Legg inn et vilkårlig hendelsesnavn eller velg en oppføring på listen. Velg en betingelse fra listen. Det er 4 betingelser å velge mellom: Lik Ulik Større enn Mindre enn Hendelsen skjer etter det spesifiserte signalet der objektverdien stemmer overens med verdien som er definert i sjekkboksen Verdi. Brukeren må legge inn verdien. Hendelsen skjer etter det spesifiserte signalet der objektverdien IKKE stemmer overens med verdien som er definert i sjekkboksen Verdi. Brukeren må legge inn verdien. Hendelsen skjer etter det spesifiserte signalet der objektverdien er større enn verdien som er definert i sjekkboksen Verdi. Brukeren må legge inn verdien. Hendelsen skjer etter det spesifiserte signalet der objektverdien er mindre enn verdien som er definert i sjekkboksen Verdi. Brukeren må legge inn verdien. Velg en av følgende alternativ: Digitalt signal Analogt signal Makro Velg signalet som skal påvirkes når betingelsen er oppfylt. Legg inn verdien som signalet som er påvirket, skal ha når betingelsen er oppfylt. 124 Systemhåndbok Operatørpaneler DOP11A

125 Programmere Grafisk visning og styring I 7 Grafikkobjekter Statiske/dynamiske grafikkobjekter Statiske grafikkobjekter brukes når grafikker opprettes. Under fanen [Dynamics] kan grafikkobjekter tildeles dynamiske egenskaper. Statiske objekter plasseres alltid bak dynamiske objekter ved visning. Symbol Objekt Linje Bue Rektangel, fylt, 3D Symbol Statisk tekst Ellipse, fylt Knappfeltobjekt Polygonlinje Systemhåndbok Operatørpaneler DOP11A 125

126 I Programmere 7 Grafisk visning og styring Dynamisk punktgrafikkhåndtering Gjelder kun for DOP11A-5. Når sjekkboksen [Use dynamic bitmaps] aktiveres for et statisk symbolobjekt, henter panelet den spesifiserte punktgrafikkfilen (namn.bmp) fra biblioteket [IMAGES] i panelfilsystemet. Punktgrafikken vises på panelskjermen i driftsmodus. Grafikken som skal vises, må overføres via FTP til biblioteket [IMAGES] på panelet. Det er også mulig å legge til, utveksle eller fjerne dynamiske punktgrafikker via FTP. Dette skjer ved overskriving, lagring eller sletting av BMP-filer i biblioteket [IMAGES]. Avbildingen for et dynamisk punktgrafikkobjekt vises utelukkende på panelet i driftsmodus. Punktgrafikkene i biblioteket vises ikke i programmeringsprogramvaren, eller de eksisterer ikke der. Dynamisk digitale grafikkobjekter Digitale grafikkobjekter tilknyttes signaler i kontrolleren. Symbol Objekt Beskrivelse Digital tekst Veksler mellom 2 tekster avhengig av tilstanden på et digitalt signal. Digitalt symbol Veksler mellom 2 symboler avhengig av tilstanden på et digitalt signal. Digital fylling Brukes til å fylle et innrammet område ved bruk av én av to farger. Fargen retter seg ved dette etter tilstanden på det digitale signalet. 126 Systemhåndbok Operatørpaneler DOP11A

127 Programmere Grafisk visning og styring I 7 Dynamisk analoge grafikkobjekter Analoge grafikkobjekter tilknyttes registre i kontrolleren. Symbol Objekt Beskrivelse Analog numerisk Inndata og visning av tallverdier. Søyle Viser en verdi i form av et søylediagram. Diagram Brukes til å tegne et X/Y-diagram som tilsvarer dataregisterinnholdet. Modulasjonsgradmåler Oppretter en grafisk modulasjonsgradmåler på skjermen. ASCII Styrer ASCII-tegnstrenger i grafikkblokken. Glider Gjør det mulig å øke og minske en verdi for et analogt signal. Trend Verdier som er hentet fra dataregistre, vises i form av en kurve Hastighetsmåler Oppretter en grafisk hastighetsmåler på skjermen. Analog fylling Brukes til å fylle et innrammet område ved bruk av én av 16 farger. Fargen retter seg ved dette etter registerverdien. Multisymbol Viser ett symbol av opptil 8 symboler. Symboler retter seg ved dette etter dataregisterverdien. Tillater at symboler beveges på skjermen. Multivalg Tilknyttes et dataregister som kan ha opptil 8 forskjellige tilstander. En tekst med opptil 3 tegn kan tilordnes hver tilstand. Melding Objekt som viser tekster fra et meldingsbibliotek. Analog numerisk tabell Oppretter en tabell med numeriske objekter. Systemhåndbok Operatørpaneler DOP11A 127

128 I Programmere 7 Grafisk visning og styring Andre objekter Symbol Objekt Beskrivelse Hopp Hoppe til en annen blokk. Alarmbanner Brukes for å vise en linje fra alarmlisten. Analog klokke Objekt til å vise en analog klokke. Digital klokke Objekt til å vise en digital klokke. TCP/IPkommandooppføring Objekt for overføring av en TCP/IP-kommando til andre enheter. Gjelder kun paneler som er tilkoblet et TCP/IP-nettverk. Digital tekst Tekstobjekt som brukes til å veksle mellom 2 tekster som er lagt inn, avhengig av tilstanden på et digitalt signal. Teksten kan omfatte opptil 3 tegn. 1632AEN 128 Systemhåndbok Operatørpaneler DOP11A

129 Programmere Grafisk visning og styring I 7 Fane [General] Parameter Beskrivelse Digitalt signal Signal til den digitale adressen. Tekst Av Tekst som skal vises ved signaltilstand. Tekst På Tekst som skal vises ved signaltilstand 1. Tilpassing Spesifiser om teksten skal vises venstrejustert eller midtstilt. Rammestil Velg om objektet skal ha en ramme. BG Definer en bakgrunnsfarge for objektet. Tekst Definer en farge for teksten i objektet. Andre faner Funksjonene på fanene [Font], [Access] og [Dynamics] forklares i avsnittet Generelle parameter, side 118. Digitalt symbol Objekt som brukes til å veksle mellom 2 valgte symboler avhengig av tilstanden på et digitalt signal. 1633AEN Fane [General] Parameter Beskrivelse Digitalt signal Signaladresse. Symbol AV Velg symbolet som skal vises ved signaltilstand. Symbol PÅ Velg symbolet som skal vises ved signaltilstand 1. Endre størrelse Når denne opsjonen er aktivt, kan X- eller Y-størrelsen på objektet endres. Andre faner Funksjonene på fanene [Access] og [Dynamics] forklares i avsnittet Generelle parameter, side 118. Systemhåndbok Operatørpaneler DOP11A 129

130 I Programmere 7 Grafisk visning og styring Digital fyling Objekt som brukes til å fylle et innrammet område med en vilkårlig farge AEN Fylling av svært uregelmessige områder kan føre til systemfeil under drift. På grunn av fylleprosessen kan det i enkelte tilfeller ta lengre tid å laste ned bilder. Fane [General] Parameter Beskrivelse Digitalt signal Signal til den digitale adressen. Mønster Bestem om fyllingen av det innrammede området skal skje gjennomgående eller punktvis når signalet utløses. Gjelder kun DOP11A-3 og DOP11A-6. På Definer objektfargen ved signalverdi 1. Av Definer objektfargen ved signalverdi. Andre faner Funksjonene på fanene [Access] og [Dynamics] forklares i avsnittet Generelle parameter, side 118. Objektposisjonering Programmet beregner hvilken flate som skal fylles innenfor området. Objektet må derfor være korrekt posisjonert. Feil posisjonering av objektet kan forårsake applikasjonsfeil under drift. Flaten som skal fylles, begrenses kun av statiske objekter og statiske deler av dynamiske objekter. Fylte objekter kan erstattes med digitale symbolobjekter eller multisymbolobjekter for å oppnå høyere effekt i et prosjekt. 13 Systemhåndbok Operatørpaneler DOP11A

131 Programmere Grafisk visning og styring I 7 X TEXT X TEXT 53958AXX X = objektposisjonering Riktig: Lag en ramme rundt teksten som befinner seg i området som skal fylles, for å oppnå en raskere bildelasting. Feil: Lasting av bilde går langsommere fordi programmet må utføre omfattende beregninger for å kunne fylle området mellom bokstavene. Hopp Objekt som brukes til å utføre et hopp til et annet objekt. Dette objektet gjør det mulig å opprette et menytre i prosjektet. Trykk på knappen <PREV> på panelet for å uføre et returhopp til forrige blokk (opptil 9 returhopp). Se kapittel 8.1, Funksjonsknapper. Figur 54: Hoppe til et annen blokk 1635AEN Fane [General] Parameter Aktuell blokk Hopp til blokk Tekst Posisjoner Tilpassing Rammestil Tekst BG Beskrivelse Her vises nummeret til den aktuelle blokken. Det kan ikke endres. Legg inn nummeret eller navnet på blokken som det skal hoppes til. Legg inn en vilkårlig tekst som skal vises på objektet. Antall posisjoner for teksten. Spesifiser om teksten skal vises venstrejustert, midtstilt eller høyrejustert. Velg om objektet skal ha en ramme. Definer en farge for teksten i objektet. Definer en bakgrunnsfarge for objektet. Systemhåndbok Operatørpaneler DOP11A 131

132 I Programmere 7 Grafisk visning og styring Utføres et hopp til en blokk som ikke eksisterer under drift, kommer en feilmelding frem. Andre faner Funksjonene på fanene [Font] og [Dynamics] forklares i avsnittet Generelle parameter, side 118. Analog numerisk Objekt for oppføring og visning av tallverdier. Brukes for eksempel til å opprette inndatafelt. 1636AEN Fane [General] Parameter Analogt signal Posisjoner Nullfylling Desimaler Skalering av tekniske enheter Rammestil Tilpassing Tekst BG Beskrivelse Signaladresse Antall posisjoner for visning av den oppførte verdien inklusive komma og minustegn. Spesifiser om det skal vises et null på tomme posisjoner. Antall desimaler som den spesifiserte verdien skal vises med. Disse feltene brukes for skalering av registerverdien. Se avsnittet Generelle parameter, side 118. Velg om objektet skal ha en ramme. Spesifiser om inndatafeltet skal formateres høyrejustert eller midtstilt. Definer en farge for teksten i objektet. Definer en bakgrunnsfarge for objektet. Andre faner Funksjonene på fanene [Font], [Access] og [Dynamics] forklares i avsnittet Generelle parameter, side Systemhåndbok Operatørpaneler DOP11A

133 Programmere Grafisk visning og styring I 7 Søylediagram Objekt som viser heltall eller flytende kommatall i form av søylediagram. 1637AEN Fane [General] Parameter Analogt signal Skalainndeling Felt Skalastreker Skala Minimumsverdi Maksimumsverdi Mønster Retning Rammestil Indikatorer Skalering av tekniske enheter Skala Fylling BG Beskrivelse Signaladresse Angir hvilken skalainndeling som brukes. Velg om det skal være et felt rund søylen. Spesifiser intervallet mellom de valgte skalastrekene. Velg om det skal vises en skala på søylen. Minimumsverdien på signalet. Maksimumsverdien på signalet. Spesifiser om søylen skal fylles komplett eller punktvis. Gjelder kun for DOP11A-2. Spesifiser om rammen skal vises oppe, nede, til høyre eller venstre. Velg om objektet skal ha en ramme. Spesifiser om høyeste eller laveste verdi for signalet skal markeres på aksen. Indikatorene nullstilles når panelet starter. Denne nullstillingen kan utføres i driftsmodus ved å markere søylen og trykke på enterknappen. (Pek på søylen hvis panelet har berøringsskjerm.) Indikatorene støtter kun 16-bit tall. Brukes for skalering av registerverdien. Se avsnittet Generelle parameter, side 118. Definer fargen for skalaen i objektet. Velg en farge for fyllingen. Definer en bakgrunnsfarge for objektet. Systemhåndbok Operatørpaneler DOP11A 133

134 I Programmere 7 Grafisk visning og styring Fane [Dynamics] Funksjonene på denne fanen forklares i avsnittet Generelle parameter, side 118. Diagram Objekt som brukes til å opprette et X / Y-diagram som tilsvarer registerinnholdet i kontrolleren. Dette er en sanntidsfunksjon. Objektet brukes vanligvis for tidsuavhengige visninger. En tidsavhengig visning er mulig med en aktualiseringsyklus på <1 s hvis kontrolleren utfører dataregistreringen. På eksemplet under fungerer verdien i register som første X-koordinat og verdien i register 1 som første Y-koordinat. Antall registerpar er 4. Tabellen og avbildingen under illustrerer et eksempel. X-koordinat Register Verdi Y-koordinat Register Verdi X Y 1 11 X Y X Y X Y AEN 134 Systemhåndbok Operatørpaneler DOP11A

135 Programmere Grafisk visning og styring I 7 Fane [General] Parameter Skalainndeling Skalastreker Minimumsverdi Maksimumsverdi Rammestil Grid BG Skala Grid Beskrivelse Intervall mellom skalamarkeringene på Y- eller X-aksen. Intervall mellom de viste skalstrekene på Y- eller X-aksen. Minimal verdi for Y- eller X-koordinaten. Maksimal verdi for Y- eller X-koordinaten. Velg om objektet skal ha en ramme. Aktiver denne sjekkboksen for å vise et rutenett i diagrammet. Definer en bakgrunnsfarge for objektet. Definer en farge for skalaen på diagrammet. Definer en farge for rutenettet i diagrammet. Fane [Curves] 1639AEN Parameter Diagramnavn X analogt signal Y analogt signal Registerparteller Verdiform Kurve Tykkelse Beskrivelse Legg inn et navn for den respektive kurven. Dataregister som inneholder den første X-koordinaten for den aktuelle kurven. Dataregister som inneholder den første Y-koordinaten for den aktuelle kurven. Antall registerpar som skal tegnes (som punkter eller søyler). Definer om diagrammet skal vises som et søyle- eller linjediagram. For hvert registerpar tegnes en søyle i søylediagrammet. I et linjediagram vises X / Y-koordinatene som punkter forbundet med en linje. Definer en farge for den aktuelle kurven. Spesifiser hvor tykk kurvelinjen skal vises. Det kan defineres én kurve på modellen DOP11A-2. Modell DOP11A-3, DOP11A-4 og DOP11A-5 tillater en definisjon av 2 kurver. Systemhåndbok Operatørpaneler DOP11A 135

136 I Programmere 7 Grafisk visning og styring Fane [Access] Gjelder kun for DOP11A-5. Parameter Aktuelt diagramsignal Aktuelt markørsignal X behandlingstrinn Y behandlingstrinn Aktiverer bruker inndatakurve 1-2 Beskrivelse Verdien til registeret bestemmer hvilken kurve som skal behandles i driftsmodus. Verdien til registeret bestemmer hvilket punkt som skal behandles i driftsmodus. Spesifiserer intervallet mellom trinnene der pilknappene skal trykeks på i driftsmodus. Spesifiserer intervallet mellom trinnene der pilknappene skal trykkes på i driftsmodus. Bestem hvilken kurve som skal manøvreres i driftsmodus. Fane [Dynamics] Funksjonene på denne fanen forklares i avsnittet Generelle parameter, side 118. Modulasjonsgradmåler Objekt som brukes til å opprette en grafisk modulasjonsgradmåler på skjermen. 164AEN Fane [General] Parameter Analogt signal Skalainndeling Skalastreker Minimumsverdi Maksimumsverdi Rammestil Skalering av tekniske enheter Nål Skala BG Beskrivelse Signaladresse Angir hvilken skalainndeling som brukes. Spesifiser intervallet mellom de valgte skalastrekene. Minimumsverdien på signalet. Maksimumsverdien på signalet. Velg om objektet skal ha en ramme. Brukes for skalering av registerverdien. Se avsnittet Generelle parameter, side 118. Definer en farge for pekernålen i objektet. Definer fargen for skalaen i objektet. Definer en bakgrunnsfarge for objektet. 136 Systemhåndbok Operatørpaneler DOP11A

137 Programmere Grafisk visning og styring I 7 Fane [Dynamics] Funksjonene på denne fanen forklares i avsnittet Generelle parameter, side 118. ASCII Objekter til styring av ASCII-tegnstrenger i grafikkblokker. Tekster som er lagret i dataregisteret til CPU, kan vises i ASCII-objekter. Disse tekstene må være tilgjengelige i utvidet IBM-ASCII-format. Leggs det inn SW på kommandolinjen under system-signaler, konverteres teksten fra utvidet IBM-ASCII tegnsett (8 bit) til det svenske ASCIItegnsettet (7 bit). 1641AEN Fane [General] Parameter Analogt signal Posisjoner Tilpassing Rammestil Tekst BG Beskrivelse Spesifiser dataregisteret der teksten for den første posisjonen skal lagres. Spesifiser antall posisjoner for teksten på skjermen. Spesifiser om teksten skal vises venstrejustert eller midtstilt. Velg om objektet skal ha en ramme. Definer en farge for teksten i objektet. Definer en bakgrunnsfarge for objektet. Andre faner Funksjonene på fanene [Access], [Font] og [Dynamics] forklares i avsnittet Generelle parameter, side 118. Systemhåndbok Operatørpaneler DOP11A 137

138 I Programmere 7 Grafisk visning og styring Glider Objekt som viser verdien for et analogt signal på en glider og tillater at verdien for det analoge signalet økes og reduseres. 1642AEN Fane [General] Parameter Analogt signal Skalainndeling Skalastreker Minimumsverdi Maksimumsverdi Skalering av tekniske enheter Retning Rammestil Skala Knapp BG Beskrivelse Signaladresse Angir hvilken skalainndeling som brukes. Spesifiser intervallet mellom de valgte skalastrekene. Minimumsverdien på objektet. Maksimumsverdien på objektet. Disse feltene brukes for skalering av registerverdien. Se avsnittet Generelle parameter, side 118. Spesifiser om objektet skal vises oppe eller til høyre. Velg om objektet skal ha en ramme. Definer fargen for skalaen i objektet. Definer en farge for knappen på objektet. Definer en bakgrunnsfarge for objektet. Dataformatet BCD flytende kommatall uten eksponent kan ikke brukes for SEW-kommunikasjonsdrivere. Andre faner Funksjonene på fanene [Access] og [Dynamics] forklares i avsnittet Generelle parameter, side Systemhåndbok Operatørpaneler DOP11A

139 Programmere Grafisk visning og styring I 7 Trend Gjelder ikke for DOP11A-1. Objekt som viser verdier som er registrert av analoge signaler. 1643AEN Systemhåndbok Operatørpaneler DOP11A 139

140 I Programmere 7 Grafisk visning og styring Fane [General] Parameter Navn Beskrivelse Spesifiser et navn for trendobjektet. Hvert objekt må tilordnes et entydig navn. Objektnavnet må ikke ha mer enn 8 tegn. Parameteren må angis. Gjelder ikke for modellen DOP11A-2. Utvalgsintervall Tidsintervall mellom dataregistreringer. Minimumsverdien er 1 s. Utvalgsteller Antall verdier som skal lagres. Det maksimale verdiantallet er Gjelder ikke for DOP11A-2. Grense for utvalg full Signal for utvalg full Signal ved aktivering Slett trenddata Y-skala Minimumsverdi Maksimumsverdi Skalainndeling Skalastreker Tidsområde Skalainndeling Skalastreker Rammestil Grid Skala Grid BG Spesifiser antall utvalg der signalet for Utvalg full skal aktiveres. Gjelder ikke for modellen DOP11A-2. Spesifiser et digitalt signal som skal aktiveres når antall utvalg under grense Utvalg full er nådd. Gjelder ikke for DOP11A-2. Det digitale signalet som ved aktivering begynner å registrere data. Registreringen avsluttes når signalet nullstilles. Det er ikke nødvendig å spesifisere parametere. Gjelder ikke for DOP11A-2. Definer et digitalt signal som ved aktivering sletter alle trenddataene i forløpet. Gjelder ikke for DOP11A-2. Spesifiser om Y-skalaen skal skjules eller vises på venstre, høyre eller på begge sider. Minimums verdien på Y-aksen hentes fra det spesifiserte registeret. Maksimumsverdien på Y-aksen hentes fra det spesifiserte kontrollerregisteret. Spesifiserer hvilken skalainndeling det brukes på Y-aksen. Spesifiser intervallet mellom de valgte skalastrekene. Tidsområde som skal vises på trenddiagrammet. Spesifiserer hvilken skalainndeling det brukes på X-aksen. Spesifiser intervallet mellom de valgte skalastrekene. Velg om objektet skal ha en ramme. Velg om et rutenett skal vises på objektet. Definer fargen for skalaen på objektet. Velg en egnet farge for rutenettet. Definer en bakgrunnsfarge for objektet. 14 Systemhåndbok Operatørpaneler DOP11A

141 Programmere Grafisk visning og styring I 7 Fane [Curves] 1644AEN Parameter Analogt signal Farge Forskyvning og forsterkning Beskrivelse Analoge signaler som er registrert av objektet og for dem verdiene skal vises. Kun 16-bit tall må brukes. Velg en farge for den aktuelle kurven. Brukes for skalering av registerverdien. Se avsnittet "Generelle parameter" side 118. Modell DOP11A-2 tillater kun 2 kurver. Modell DOP11A-2 disponerer kun sanntidstrend. Fane [Dynamics] Funksjonene på denne fanen forklares i avsnittet Generelle parameter, side 118. Kopieres en blokk med trendobjekter, må navnet på trendobjektet endres. Navnet må ikke brukes for 2 trendobjekter. Systemhåndbok Operatørpaneler DOP11A 141

142 I Programmere 7 Grafisk visning og styring Hastighetsmåler Objekt som brukes til å opprette en grafisk hastighetsmåler på skjermen. 1645AEN Fane [General] Parameter Analogt signal Skalainndeling Skalastreker Minimumsverdi Maksimumsverdi Vinkel Skalering av tekniske enheter Rammestil Nål Skala BG Vis sirkelbue Indikator Sirkelbueinnstillinger Beskrivelse Signaladresse Angir hvilken skalainndeling som brukes. Spesifiser intervallet mellom de valgte skalastrekene. Minimumsverdi som objektet kan vise. Maksimumsverdi som objektet kan vise. Spesifiserer vinkelen (arbeidsområde for objektet) innenfor 1-36 grader. Disse feltene brukes for skalering av registerverdien. Se avsnittet Generelle parameter, side 118. Velg om objektet skal ha en ramme. Definer en farge for pekernålen i objektet. Definer fargen for skalaen på objektet. Definer en bakgrunnsfarge for objektet. Aktiver denne sjekkboksen for å vise en sirkelbue rundt hastighetsmåleren. Aktiveres denne opsjonen, vil tilhørende konfigurasjonsmuligheter være tilgjengelig. Velg nål, sirkelbue eller begge deler. Definer minimums- og maksimumsverdien og fargene for de forskjellige områdene. Fane [Dynamics] Funksjonene på denne fanen forklares i avsnittet Generelle parameter, side Systemhåndbok Operatørpaneler DOP11A

143 Programmere Grafisk visning og styring I 7 Alarmbanner Objekt som brukes for å vise en linje fra alarmlisten. 1646AEN Fane [General] Parameter Linjenummer Posisjoner Alarmgruppe Vis ukedag Vis dato Vis klokkeslett Vis symbol Vis kun aktive alarmer Vis repetisjonsteller Rammestil BG Beskrivelse Legg inn et linjenummer på alarmlisten der det skal hentes informasjon (1=første linje, 2=andre linje osv.), når den spesifiserte alarmgruppen vises på alarmlisten. Antall posisjoner som skal vises. Spesifiser hvilken alarmgruppe som skal vises. Objektet vises i den fargen som er definert for alarmgruppen. Velg om ukedagen skal vises. Velg om datoen skal vises. Velg om klokkeslettet skal vises. Velg om alarmsymbolet skal vises. Se kapittel 8.2, Alarmhåndtering. Spesifiser om kun aktive alarmer skal vises. Hvis ingen alarm er utløst, vil alarmbannerobjektet være tomt. Indiker hvor ofte alarmen skal gjentas. Se kapittel 8.2, Alarmhåndtering. Velg om objektet skal ha en ramme. Definer en bakgrunnsfarge for objektet. Aktiver sjekkboksen [Enable acknowledge] på fanen [Access] for å bekrefte en alarm i alarmbanneret. Forgrunnsfargen for alarmteksten fastsettes via alarmgruppedefinisjonen. Systemhåndbok Operatørpaneler DOP11A 143

144 I Programmere 7 Grafisk visning og styring Andre faner Funksjonene på fanene [Font], [Access] og [Dynamics] forklares i avsnittet Generelle parameter, side 118. Se også kapittel 8.2, Alarmhåndtering. Analog fylling 54664AEN Objekt som brukes til å fylle et innrammet område med én av 256 farger. Fargen retter seg ved dette etter registerverdien. Tabellen under viser tilordningen av farger og registerinnhold. Parameter Analogt signal Beskrivelse Legg inn dataregisteret der verdien styrer objektfargen. Se tabellen under. Registerinnhold Farge Registerinnhold Farge Svart 8 Grå 1 Blå 9 Lysblå 2 Grønn 1 Lysgrønn 3 Cyan 11 Lys cyan 4 Rød 12 Lysrød 5 Magenta 13 Lys magenta 6 Gul 14 Lysgul 7 Lysgrå 15 Hvit Begrensninger og informasjon om objektposisjonering finnes i avsnittet Digital fylling, side Systemhåndbok Operatørpaneler DOP11A

145 Programmere Grafisk visning og styring I 7 Analog klokke Tidsobjekt for visning av en analog klokke. 1648AEN Fane [General] Parameter Rammestil Sekunder BG Skala Peker Beskrivelse Spesifiser om klokken skal ha en ramme. Velg om en sekundviser skal vises. Definer en bakgrunnsfarge for objektet. Definer fargen for skalaen på objektet. Definer en farge for pekeren på objektet. Det er nødvendig å definere et manøvrerbart dato-/tidsobjekt (digital klokke) for å stille klokken i driftsmodus. Fane [Dynamics] Funksjonene på denne fanen forklares i avsnittet Generelle parameter, side 118. Systemhåndbok Operatørpaneler DOP11A 145

146 I Programmere 7 Grafisk visning og styring Digital klokke Tidsobjekt for visning av digital klokke, ukedag og dato. 1649AEN Fane [General] Parameter Ukedag Dato Klokkeslett Klokkeslettformat Rammestil BG Tekst Beskrivelse Velg om ukedagen skal vises. Velg om datoen skal vises. Velg om klokkeslettet skal vises. Tiden kan vises i 12 eller 24 timers tidsmodus. Velg om objektet skal ha en ramme. Velg en bakgrunnsfarge. Definer en farge for teksten i objektet. Det er nødvendig å definere et manøvrerbart dato-/tidsobjekt (digital klokke) for å stille klokken i driftsmodus. Andre faner Funksjonene på fanene [Font], [Access] og [Dynamics] forklares i avsnittet Generelle parameter, side Systemhåndbok Operatørpaneler DOP11A

147 Programmere Grafisk visning og styring I 7 Multisymbol Objekt som kan vise ett av opptil 8 symboler. Symboler retter seg ved dette etter dataregisterverdien. 165AEN Fane [General] Parameter Analogt signal Symbol -7 Endre størrelse Beskrivelse Dataregister som styrer symbolet som skal vises. Inneholder registeret verdien 1, vises symbol 1 osv. Velg hvilket symbol som skal vises. Inneholder registeret verdien, vises symbol osv. Hvis denne opsjonen er aktivert, kan X- eller Y-størrelsen på symbolet endres. Den tillatte X-verdien for modellen DOP11A-2 ligger mellom For modellen DOP11A-4 ligger verdien mellom -319 samt mellom -639 for modell DOP11A-5. Den tillatte Y-verdien er -63 for modell DOP11A-2, -239 for modell DOP11A-4 og -479 for modell DOP11A-5. Fane [Dynamics] Funksjonene på denne fanen forklares i avsnittet Generelle parameter, side 118. Systemhåndbok Operatørpaneler DOP11A 147

148 I Programmere 7 Grafisk visning og styring Multivalg Objekt som kan ha flere tilstander. Objektet tilknyttes et dataregister som kan ha opptil 8 forskjellige tilstander. En tekst med opptil 3 tegn kan tilordnes hver tilstand. 1651AEN Fane [General] Parameter Analogt signal Tekst -7 Aktivere inndata -7 Tilpassing Rammestil BG Tekst Beskrivelse Dataregister som styrer teksten som skal vises. Tekster som skal vises ved aktuell objekttilstand. Ved å aktivere den aktuelle sjekkboksen kan objektet manøvreres ut fra panelet i driftsmodus til denne statusen. Spesifiser om teksten skal vises venstrejustert, midtstilt eller høyrejustert. Velg om objektet skal ha en ramme. Definer en bakgrunnsfarge for objektet. Definer en farge for teksten i objektet. Andre faner Funksjonene på fanene [Font], [Access] og [Dynamics] forklares i avsnittet Generelle parameter, side Systemhåndbok Operatørpaneler DOP11A

149 Programmere Grafisk visning og styring I 7 Berøringsknapp Gjelder kun for DOP11A-3 og DOP11A-5. Se avsnittet Bruke berøringsskjerm side 156 og kapittel 8.1 Funksjonsknapper. Dette objektet danner en trykkfølsom overflate som tilsvarer en funksjonsknapp. Objektet kan brukes til å endre visningen, styre minneceller osv. 1653AEN Fane [General] Parameter I/O Hendelse Beskrivelse Signaltype som påvirkes av objektet. En beskrivelse av forhåndsdefinerte funksjoner finnes i kapittel 8.1, Funksjonsknapper. Indikerer hvordan signalet påvirkes av objektet. Signalet aktiveres via opsjonen Innstilling når objektet utløses. Hopp til blokk Andre funksjoner Makro Knappform BG Gruppe Dec. analog Flyktig Reset Analoginnstilling Omkobler Inc. analog Alle signaler som tilhører en berøringsknapp med aktuelt gruppenummer, nullstilles. Gruppenummeret spesifiseres under Gruppe nr. En gruppe omfatter maksimalt 8 berøringsknapper. I dette feltet minkes det analoge signalet, som er forbundet med funksjonsknappen, med den verdien som er spesifisert under Verdi. Her aktiveres signalet så lenge objektet betjenes. Her nullstilles signalet når objektet utløses. I dette feltet tilordnes det analoge signalet, som er forbundet med funksjonsknappen, verdien som er spesifisert under Verdi. Her aktiveres henholdsvis nullstilles signalet vekselvis når objektet utløses. I dette feltet økes det analoge signalet, som er forbundet med funksjonsknappen, med den verdien som er spesifisert under Verdi. Utfører et hopp til en annen blokk når objektet påvirkes. Legg inn nummeret eller navnet på blokken som det skal hoppes til. En beskrivelse av funksjonen finnes i kapittel 8.1, Funksjonsknapper. En beskrivelse av funksjonen finnes i kapittel 8.12, Makroer. Velg ønsket knappeform: rund, rektangel eller usynlig Definer en bakgrunnsfarge for objektet. Systemhåndbok Operatørpaneler DOP11A 149

150 I Programmere 7 Grafisk visning og styring Et usynlig trykkfølsomt område kan brukes til å definere blokkvekselområder på en oversiktvisning (for eksempel for en maskin). Detaljvisningene er ved dette tilknyttet usynlige trykkfølsomme områder som er posisjonert på bestemte maskindeler. Når operatøren trykker på et av disse områdene, kommer den respektive detaljvisningen frem. Andre faner Funksjonene på fanene [Access] og [Dynamics] forklares i avsnittet Generelle parameter, side 118. Melding Objekt som viser tekster fra et meldingsbibliotek. 1654AEN Fane [General] Parameter Analogt signal Bibliotek Posisjoner Tilpassing Rammestil Tekst BG Beskrivelse Analogt signal som styrer hvilken tekst som skal vises fra det valgte meldingsbiblioteket. Velg nummeret til ønsket meldingsbibliotek. Definer nummeret under [Functions] / [Message library]. Antall posisjoner for den viste teksten; =automatisk lengdetilpassing. Spesifiser om teksten skal vises venstrejustert eller midtstilt. Spesifiser om teksten skal ha en ramme. Definer en farge for teksten. Definer en bakgrunnsfarge for objektet. Still inn ønsket manøvreringsområde på fanen [Access]. Et område på maksimalt 64 tekster kan manøvreres i driftsmodus. Legg inn nummeret for den første og siste teksten i området. 15 Systemhåndbok Operatørpaneler DOP11A

151 Programmere Grafisk visning og styring I 7 Brukes funksjonen for en indeksert meldingsbibliotek, må antall posisjoner ikke være, ellers vil den automatiske lengdetilpassingen ikke fungere. Detaljert informasjon finnes i kapittel 8.1, Meldingsbibliotek. Andre faner Funksjonene på fanene [Font], [Access] og [Dynamics] forklares i avsnittet Generelle parameter, side 118. Analog numerisk tabell Gjelder ikke for DOP11A-2. Objekt som brukes til å opprette en tabell med analog numeriske objekter. 1655AEN Fane [General] Parameter Analogt signal X-størrelse Nullfylling Y-størrelse Posisjoner Desimaler Tilpassing Tabellrammestil Elementrammestil Tekst BG Skalering av tekniske enheter Beskrivelse Det første signalet som vises på tabellen. Antall tabellkolonner Spesifiser om det skal vises et null på tomme posisjoner. Antall tabellrader Antall posisjoner som den spesifiserte verdien skal vises med. Antall desimaler som den spesifiserte verdien skal vises med. Spesifiser om inndatafeltet skal formateres venstrejustert eller midtstilt. Velg om tabellen skal ha en ramme. Velg om hver tabellcelle skal ha en ramme. Definer en farge for teksten i objektet. Definer en bakgrunnsfarge for objektet. Disse feltene brukes for skalering av registerverdien. Se avsnittet Generelle parameter, side 118. Systemhåndbok Operatørpaneler DOP11A 151

152 I Programmere 7 Grafisk visning og styring Tabellretningen spesifiseres på fanen [Access]: horisontal eller vertikal. Tabellsignalene beregnes tilsvarende den spesifiserte retningen. Andre faner Funksjonene på fanene [Font], [Access] og [Dynamics] forklares i avsnittet Generelle parameter, side 118. Minimums- og maksimumsverdi brukes kun i forbindelse med et manøvrerbart objekt. TCP/IPkommandolinje Vinduet der det er mulig å legge inn en TCP/IP-kommando og sende den til paneler og PCer i et TCP/IP-nettverk. Forrige kommando hentes med pilknappene oppover og nedover under drift. 1656AEN Fane [General] Parameter Antall kolonner Antall linjer Rammestil Aktiver akselerasjonsknapper Akselerasjonsknapper BG Tekst Beskrivelse Vindusbredde Vindushøyde Spesifiser hvilken rammetype som skal tegnes rundt vinduet. Spesifiser om det skal legges inn forhåndsdefinerte kommandoer i vinduet ved bruk av funksjonsknappene F1-F4 eller berøringsknappene 1-4. Legg inn en vilkårlig kommando som skal vises på kommandolinjen når respektiv knapp betjenes. Definer en bakgrunnsfarge for vinduet. Definer en farge for teksten i vinduet. 152 Systemhåndbok Operatørpaneler DOP11A

153 Programmere Grafisk visning og styring I 7 Andre faner Funksjonene på fanene [Font] og [Dynamics] forklares i avsnittet Generelle parameter, side 118. Komandoer for TCP/IP-kommandolinje Kommando IPCONFIG PING ROUTE ARP Beskrivelse Henter og viser den aktuelle IP-adressen for panelet. Kontrollerer om en verdi er tilgjengelig. Brukes til å vise, legge til og slette rutere. Brukes til å vise, legge til og slette IP-maskinvareadresser. Mer informasjon om TCP/IP-nettverk finnes i kapittel 9.2, Nettverkskommunikasjon. Betjene grafikkblokker Gjelder kun for DOP11A-3 og DOP11A-5. Trykk på pilknappene for å veksle mellom manøvrerbare objekter. Et markert objekt markeres med en blinkende ramme. Velge manøvrerbare objekter Bruk pilknappene for å veksle mellom manøvrerbare objekter. Objektet velges etter dette prinsippet: Markøren er plassert midt i et kryss. Trykk på høyre pilknapp for å velge objektet som befinner seg i området A (se figuren). Hvis systemet ikke finner noe objekt i det smale feltet til høyre, søker det videre i område a. Trykk på pilknapp ned for å søke etter objekter i områdene B og b. Trykk på venstre pilknapp for å søke i områdene C og c. Trykk på pilknapp opp for å søke i systemet etter objekter i områdene D og d. x c C b D B d a A 53964AXX x = markørposisjon Systemhåndbok Operatørpaneler DOP11A 153

154 I Programmere 7 Grafisk visning og styring Digitale objekter Digitale objekter, tekstobjekter, symbolobjekter og utfylte objekter endrer status når det trykkes på enterknappen. Hvis funksjonene for øking og minking er forbundet med funksjonsknappene, aktiveres eller nullstilles signalet som er tilknyttet objektet med disse knappene. Analoge objekter ASCII-objekter Beveg markøren over objektet og trykk på enterknappen. Legg inn ønsket tekst og bekreft med enterknappen. Meldingsobjekter Beveg markøren over objektet og trykk på enterknappen. Deretter vises en valgliste med alle tilgjengelige tilstander. Velg ønsket tilstand og trykk på enterknappen. På denne måten defineres det analoge signalet som er tilknyttet objektet. Multivalgobjekter Beveg markøren over objektet og trykk på enterknappen. Deretter vises en valgliste med alle tilgjengelige tilstander. Velg ønsket tilstand og trykk på enterknappen. På denne måten defineres det analoge signalet som er tilknyttet objektet. Numeriske objekter Legg inn verdien og trykk på enterknappen for å styre et numerisk objekt. Hvis verdien som legges inn er for høy eller for lav, vises den minimums- eller maksimumsverdien som er mulig for objektet. Denne informasjonen vises også hvis det trykkes på enterknappen når objektet er manøvrerbart. Numeriske tabellobjekter Trykk på enterknappen når et tabellobjekt er markert for å velge første tabellcelle. Bruk pilknappene til å bevege markøren til de forskjellige cellene. Endre verdien for en markert celle og trykk på enterknappen. Gliderobjekter Det er mulig å styre objektet ved å bruke pilknappene til å plassere markøren på objektet og til å trykke på enterknappen. Verdien kan økes eller minkes med pilknappene. Avslutt prosedyren med enterknappen. Verdien øker eller minker med tallet som tilsvarer objektinnstillingen under skalastreker. Avslutt prosedyren med enterknappen. Objektet kan også styres via funksjonene for øking og minking. I den forbindelse må objektet være forbundet med funksjonsknappene. Se kapittel 8.1, Funksjonsknapper. 154 Systemhåndbok Operatørpaneler DOP11A

155 Programmere Grafisk visning og styring I 7 Søyleobjekter For å endre (nullstille) minimums- og maksimumsindikatorene for en aktuell verdi på søyleobjekter, trykkes det på på enterknappen når markøren befinner seg på objektet. Brukes paneler med berøringsskjerm, kan minimums- og maksimumsindikatorene nullstilles ved å peke på søylene. Trendobjekter Gjelder ikke for DOP11A-2. Trendkurvene kan vise forløpsdata i driftsmodus. Velg ønsket trendobjekt og trykk på enterknappen. Et dialogvindu kommer frem. Velg tidsområde og dato for dataene som skal vises. Nederst på dialogvinduet vises "History". Trykk en gang til på enterknappen for å gå tilbake til sanntidsvisningen. Trenddataene lagres i filer. Navnet spesifiseres når trendobjektet defineres. 1657AXX Andre objekter Digital klokke Den digitale klokken (sanntidsklokke) stilles når objekt velges og ønsket klokkeslett legges inn. Trykk på enterknappen for å fullføre prosedyren. Kontrollerklokken, hvis den brukes, må stilles i driftsmodus. Hoppobjekter Velg ønsket objekt og trykk på enterknappen. TCP/IP-kommandolinje TCP/IP-kommandoer kan legges inn på en markert linje. Trykk på pilknappene opp/ned for å hente frem den forrige kommandoen. Systemhåndbok Operatørpaneler DOP11A 155

156 I Programmere 7 Grafisk visning og styring Bruke berøringsskjerm Dette avsnittet refererer kun til modellene DOP11A-3 og DOP11A-5. Paneler med berøringsskjerm har ikke integrert tastatur. Hele styringen utføres via berøringsskjermen. Vi anbefaler at det bare trykkes på et sted fordi skjermen er svært følsom. Berøres skjermen 2 steder samtidig, velges punktet som befinner seg midt imellom disse to berøringene. Det er IKKE mulig å styre objekter i tekstblokken når det brukes paneler med berøringsskjerm. Berøres et objekt som ikke kan manøvreres, vises meldingen "Not maneuvrable". Berøres et objekt som er beskyttet med passord, vises meldingen "Access denied". Digitale objekter Digitale objekter, tekstobjekter, symbolobjekter og fylte objekter endrer status når de berøres med fingeren. Analoge objekter ASCII-objekter Trykk på objektet og et alfanumerisk tastatur kommer frem på skjermen. Bruk dette tastaturet til å legge inn ønsket tekst. Avslutt inntastingen med enterknappen. Multivalgobjekter Trykk på objektet og en valgliste kommer frem. For å velge et objekt på skjermen berøres det med fingeren. Numeriske objekter Trykk på objektet og et numerisk tastatur kommer frem. Bruk dette tastaturet til å legge inn ønsket verdi. Avslutt inntastingen med enterknappen. Numeriske tabellobjekter Berør en celle på tabellobjektet. Et numerisk tastatur kommer frem. Bruk dette tastaturet til å legge inn ønsket verdi. Avslutt inntastingen med enterknappen. Gliderobjekter Styr objektet ved å berøre og dra knappene. Søylediagramobjekter Trykk på søylene for å nullstille minimums-/maksimumsindikatorene. 156 Systemhåndbok Operatørpaneler DOP11A

157 Programmere Grafisk visning og styring I 7 Trendobjekter Trendkurvene kan vise forløpsdata i driftsmodus. Trykk på objektet, og en rad med knapper kommer frem under trenden. Dobbeltpil Beveger trenden horisontalt rundt en visning Enkeltpil Beveger trenden horisontalt rundt en halv visning Maksimerer trendvisningen + Minimerer trendvisningen ^ Går tilbake til grunninnstillingen Klikk på objektet på nytt for å gå tilbake til sanntidsvisningen. 1658AXX Andre objekter Digital klokke Trykk på objektet og et numerisk tastatur kommer frem. Bruk dette tastaturet til å legge inn ønsket tid. Avslutt inntastingen med enterknappen. Hoppobjekter Berør objektet med fingeren for å utføre et hopp. Alfanumerisk tastatur Det alfanumeriske tastaturet kommer frem når for eksempel et ASCII-objekt styres. 1659AXX Systemhåndbok Operatørpaneler DOP11A 157

158 I Programmere 7 Grafisk visning og styring Knapp A-Z ESC CLR DEL Beskrivelse Disse knappene brukes til å legge inn ønsket tekst. Skjuler tastaturet og går tilbake til forrige meny. Sletter et tegn til venstre for den aktuelle posisjonen. Sletter alle tegn som er lagt inn. Sletter tegnet som markøren er plassert på. Bekrefter utført innstilling og skjuler Brukes for å legge inn >> Beveger markøren mot høyre. << Beveger markøren mot venstre. a-z Veksler mellom små og store bokstaver. -9 Veksler mellom bokstaver, tall og spesialtegn. SPC Åpner en valgliste med spesialtegn. MAIL Åpner en liste med e-postadresser. Valgliste Valglister vises i tillegg til alfanumeriske og numeriske tastaturer. I visse tilfeller kan akselerasjonsknappen <LIST> brukes til å vise valglister. Bruk pilknappene for å vise listeoppføringen øverst og nederst på valglisten. Trykk på knappen [CANCEL] for å skjule listen uten å velge noen oppføring. 166AXX Kalibrere berøringsskjerm Berøringsskjermen må kalibreres en gang i året. I den forbindelse må strømforsyningen til panelet kobles fra. Sett bryteren på siden eller bak på panelet i stilling 2. Koble deretter på strømforsyningen igjen. 158 Systemhåndbok Operatørpaneler DOP11A

159 Programmere Tekstbasert visning og styring I Tekstbasert visning og styring Tekstbasert visning og styring egner seg for oppretting av forskjellige rapportutskrifter, for eksempel dagsrapporter, statusrapporter osv. Rapportene består av tekstblokker som kan inneholde så vel statistisk som dynamisk tekst. Mer informasjon om rapportenes struktur finnes i kapittel 8.5, Skrive ut rapporter. Dette kapitlet gir en oversikt over tekstobjekter i tabeller og en beskrivelse av hvert enkelt objekt. Tekstbaserte utskrifter støttes ikke når Unicode brukes. Generelle parameter Skalering av tekniske enheter Parameterne forskyvning og forsterkning brukes til å skalere registerverdien til en visningsverdi i samsvar med følgende ligning. Visningsverdi=forskyvning+forsterkning*registerverdi Endres en verdi for et objekt via panelet i driftsmodus, skaleres visningsverdien tilsvarende følgende ligning. Registerverdi=(visningsverdi-forskyvning)/forsterkning Skaleringen påvirker ikke definerte maksimums- og minimumsverdier eller antall desimaler. Funksjonene for øking og redusering påvirker registerverdien for det manøvrerbare objektet, men ikke visningsverdien. Beregning av tekniske enheter Funksjonen [Offset Gain Calculation] brukes som hjelpemiddel ved beregning av parameterne forskyvning og forsterkning. Legg inn verdien for forskyvning og forsterkning av objektet under fanen [General] og klikk på [Calculation]. Systemhåndbok Operatørpaneler DOP11A 159

160 I Programmere 7 Tekstbasert visning og styring Dette dialogvinduet kommer frem. 1661AEN I dette dialogvinduet legges intervall for kontroller- og panelverdier inn. Funksjonen formidler de korrekte verdiene for parameterne forskyvning og forsterkning. Tilgang 1662AEN Under [Access] defineres det om objektet er manøvrerbart. Dessuten legges minimumsog maksimumsverdien inn. Det er også mulig å velge sikkerhetsnivå for objektet. Sikkerhetsnivåer defineres under [Functions] / [Passwords]. Se kapittel 8.4, Passord. 16 Systemhåndbok Operatørpaneler DOP11A

161 Programmere Tekstbasert visning og styring I 7 Under [Message] ser dialogvinduet ut som følger. 1663AEN Spesifiser [Input range] for den første og siste teksten i området. Et område på maksimalt 64 tekster kan manøvreres i driftsmodus. Tekstobjekter Dynamiske tekstobjekter Symbol Objekt Beskrivelse Analog numerisk Viser verdien i form av tall. Dato/klokkeslett Innstilling av dato og klokkeslett. Digital tekst Veksler mellom 2 tekster avhengig av tilstanden på et digitalt signal. Multivalg Tilknyttes et dataregister som kan ha 8 forskjellige tilstander. En tekst med opptil 3 tegn kan tilordnes hver tilstand. Hopp Hoppe til en annen blokk. Søylediagram Viser en verdi i form av et søylediagram. Systemhåndbok Operatørpaneler DOP11A 161

162 I Programmere 7 Tekstbasert visning og styring Symbol Objekt Beskrivelse Tekst Styrer ASCII-tegnstrenger. Melding Objekt som viser tekst fra et meldingsbibliotek. Betjene tekstblokker En tekstblokk består av tekstrader med statiske og dynamiske objekter. De dynamiske objektene viser den aktuelle statusen for de signalene som objektene er tilknyttet. Enkelte dynamiske objekter er manøvrerbare. Statusen deres kan endres i driftsmodus. Bruk pilknappene og beveg markøren over ønsket manøvrerbart objekt for å endre det. Tekstblokker kan rulles vertikalt, men ikke horisontalt. Objekter i tekstblokker kan ikke styres når det brukes paneler med berøringsskjerm. Digitale objekter Digitale objekter betjenes ved valg av ønsket objekt. Trykk deretter på enterknappen for å endre objektstatusen. Analoge objekter Analoge objekter og dato-/tidsobjekter For å betjene disse objektene beveges markøren over ønsket objekt. Legg inn en ny verdi. Avslutt prosedyren med enterknappen. Det er mulilg å forkaste endringen før det trykkes på enterknappen. Gå ut av feltet med [ ] eller [ ]. Dermed opprettholdes den opprinnelige verdien. Tekstobjekter Velg et tekstobjekt for å betjene det og trykk på enterknappen. Et inndatafelt kommer frem. Inndatafeltet vises på første eller siste linje avhengig av objektposisjonen på skjermen. Ligger teksten utenfor skjermbredden, kan inndatafeltet rulles. Trykk på enterknappen for å bekrefte oppføringen. Meldingsobjekter Betjen et meldingsobjekt ved å bevege markøren frem til ønsket objekt ved hjelp av pilknappene og trykk deretter på enterknappen. En valgliste med alle tilgjengelige tilstander kommer frem på skjermen. Velg ønsket tilstand og trykk på enterknappen. Dermed endres det analoge signalet som er tilknyttet objektet. 162 Systemhåndbok Operatørpaneler DOP11A

163 Programmere Overføre prosjekter I 7 Multivalgobjekter Betjen et multivalgobjekt ved å bevege markøren frem til ønsket objekt ved hjelp av pilknappene og trykk på enterknappen. Deretter kommer en valgliste med alle tilgjengelige tilstander frem på skjermen. Velg ønsket tilstand og trykk på enterknappen. Dermed endres det analoge signalet som er tilknyttet objektet. Hoppobjekter Velg ønsket objekt og trykk på enterknappen. Søyleobjekter Indikatorene for minimums- og maksimumsverdien kan stilles inn på den aktuelle verdien for søyleobjektet. Marker ønsket objekt og trykk på enterknappen. 7.6 Overføre prosjekter For å kunne bruke et prosjekt på et panel, må dette overføres fra PCen (der det er programmert) til panelet. Koble PCen, der programmet HMI-Builder er installert, til panelet via kabelen PCS11A. Installasjon av panelet Det er vanligvis ikke nødvendig å stille inn panelet. Prosjektoverføringen styres av HMI- Builder. Ved behov stilles overføringsparameterne inn på panelet i konfigurasjonsmodus under [Setup]/[Port parameters]/[hmi-builder]. Kommunikasjonsinnstillingene for HMI-Builder og panelet må stemme overens. Systemhåndbok Operatørpaneler DOP11A 163

164 I Programmere 7 Overføre prosjekter Overføringsinnstillinger Overføringen styres av HMI-Builder. I HMI-Builder kan overføringsinnstillinger foretas under [Transfer] / [Project]. 173AEN Parameter Prosent fullført Byteteller (kb) Medgått tid Status Info Nye forsøk Panelversjon Test prosjekt ved sending Automatisk panelomkobling RUN/TRANSFER Kontroller panelversjon Send komplett prosjekt Beskrivelse Indikator som viser overføringsstatus i prosent under overføringsforløpet. Indikerer hvor mange kb som allerede er overført. Indikerer hvor lang tid det er gått siden funksjonene send, motta eller test utførtes. Indikerer overføringsstatusen og prosjektdelen som overføres for øyeblikket, for eksempel innstillinger, separate blokker, alarmgrupper, separate symboler og funksjonsknapper. Viser den spesifiserte driveren som overføres til panelet. Hvis det oppstår problemer med overføringen, utfører HMI-Builder flere forsøk før forløpet avbrytes. Den aktuelle paneltypen og versjonnummeret til systemprogrammet vises etter at det er opprettet forbindelse med panelet. Brukes denne opsjonen, testes prosjektet automatisk før overføringen. Når denne sjekkboksen er aktivert, veksler panelet automatisk til overføringsmodus. Den går tilbake til forrige modus etter overføringen. Ved hjelp av denne opsjonen sammenlignes panelets systemprogramversjon med innstilt prosjektversjon i HMI-Builder. Spesifiser om hele prosjektet skal sendes. 164 Systemhåndbok Operatørpaneler DOP11A

165 Programmere Overføre prosjekter I 7 Parameter Opsjoner for delvis sending Installasjon Blokk Alle Ingen Fra til Alarmer Symboler Tidskanaler Lysdioder (LED) Meldingsbibliotek Funksjonsknapper Alle blokker overføres til panelet. Ingen blokker overføres til panelet. Spesifiser en blokksekvens som skal overføres til panelet. Alarmer overføres til panelet. Symboler overføres til panelet. Tidskanaler overføres til panelet. Lysdioder (LED) overføres til panelet. Meldingsbiblioteket overføres til panelet. Konfigurasjonen under Installasjon overføres til panelet. Funksjonsknappene overføres til panelet. Passord Passordene overføres til panelet. Datautveksling Datautvekslingen overføres til panelet. Slett Trenddata Sletter alle trendataene som er lagret på panelet. Reseptdata Sletter alle reseptdataene som er lagret på panelet. Last ned driver Nei Driveren lastes aldri ned. Alltid Driveren lastes alltid ned. Automatisk Driveren overføres til panelet hvis driverne i panelet og i det aktuelle prosjektet ikke stemmer overens eller har samme versjon. Still inn panelklokke Send Motta Kontroller Stopp Innstillinger Beskrivelse PC-klokken overføres til panelet. Sender prosjektet til panelet med de definerte innstillingene. HMI-Builder laster prosjektet som finnes på panelet. Dermed overskrives det aktive prosjektet i HMI-Builder. Det må være et aktivt prosjekt i HMI-Builder slik at et prosjekt kan lastes fra panelet. Kontroller om det aktive prosjektet i HMI-Builder er identisk med det som er på panelet. Klikk på denne knappen for å avbryte overføringen som pågår. Her konfigureres overføringsparameterne. De må stemme overens med verdiene på panelet. Kommunikasjonsparameterne hentes frem under [Transfer]/[Comm. settings] eller klikk på knappen [Settings] i dialogvinduet [Project Transfer]. Systemhåndbok Operatørpaneler DOP11A 165

166 I Programmere 7 Overføre prosjekter 174AEN Innstillinger i dialogvinduet Kommunikasjonsparameter. Parameter Bruk TCP/IPoverføring Bruk seriell overføring Bruk modemoverføring Port Overføringshastighet Timeout (ms) Antall Still inn hastighet manuelt Beskrivelse Spesifiser om prosjektet skal overføres ved bruk av TCP/IP. Se avsnittet TCP/IP-overføring, side 167. Spesifiser om prosjektet skal overføres ved bruk av seriell overføring. Se avsnittet Seriell overføring, side 167. Spesifiser om prosjektet skal overføres ved bruk av modem. Se avsnittet Modemoverføring, side 167. Velg en kommunikasjonsport for PCen. Spesifiser overføringshastigheten. Spesifiser antall millisekunder mellom 2 overføringsforsøk. Legg inn antall overføringsforsøk før et forløp avbrytes. Brukes kun i forbindelse med eldre panelversjoner med modemkommunikasjon. Overføringshastigheten må stilles inn manuelt på samme verdi på panelet og i HMI-Builder. Panelet må veksles manuelt til overføringsmodus. Paritet Velg type paritetskontroll. Databiter Antall databiter for overføringen. Verdien må være 8. Stoppbiter Velg antall stoppbiter for overføringen. Det kan oppstå kommunikasjonsfeil hvis det kjøres andre Windowsapplikasjoner under prosjektoverføringen. Lukk alle andre programmer for å eliminere denne feilkilden. Ved overføringen av blokker tas det hensyn til eksisterende tilknyttinger til symboler. 166 Systemhåndbok Operatørpaneler DOP11A

167 Programmere Overføre prosjekter I 7 TCP/IP-overføring Gjelder ikke for DOP11A-1. For å overføre et prosjekt ved bruk av TCP/IP velges opsjonen [Use TCP/IP transfer] på menyen [Transfer] / [Comm. settings]. Klikk på knappen [Send] i dialogvinduet [Project Transfer] og følgende vindu kommer frem: 175AEN Parameter Vertsadresse Panel styringsport Overføringsport User ID Passord Lagre passord i prosjekt Beskrivelse Her legges IP-adressen for målpanelet inn. Inneholder TCP/IP-portnummeret for RUN/Transfer-veksling. Denne verdien må vanligvis ikke endres. Forhåndsinnstillingen er 61. Inneholder TCP/IP-portnummeret for overføringen (prosjektoverføringsserver). Denne verdien må vanligvis ikke endres. Forhåndsinnstillingen er 6. Legg inn et brukernavn som skal brukes ved RUN/Transfervekslingen. Det brukes ikke når panelet allerede befinner seg i overføringsmodus. Legg inn et passord som skal brukes ved RUN/Transfer-vekslingen. Det brukes ikke når panelet allerede befinner seg i overføringsmodus. Aktiver denne sjekkboksen for å lagre passord og brukernavn. Dermed trenger de ikke legges inn mer. Seriell overføring For å overføre et prosjekt ved bruk av seriell overføring, velges opsjonen [Use serial transfer] på menyen [Transfer] / [Comm. settings]. Klikk på knappen [Send] i dialogvinduet [Project Transfer], og prosjektet overføres til panelet. Modemoverføring For å overføre et prosjekt ved bruk av modem, velges opsjonen [Use modem transfer] på menyen [Transfer] / [Comm. settings]. Klikk på knappen [Send] i dialogvinduet [Project Transfer], og prosjektet overføres til panelet. Systemhåndbok Operatørpaneler DOP11A 167

168 I Programmere 7 Overføre prosjekter Modeminnstillinger Bruk følgende innstillinger for modemet som er tilkoblet operatørpanelet: AT &F E Q1 &D &K &W Bruk følgende innstillinger for modemet som er tilkoblet PCen: AT &F &D &K &W Modemkommandoene forklares i følgende tabell. Kommando AT &F &E Q1 &D &K &W Beskrivelse Gir modemet beskjed via en signalinngang. AT vises før hver kommando. Stiller modemet tilbake på fabrikkinnstilling. Deaktiverer ekko. Returmeldinger returnerer ikke. Modemet ignorerer DTR-signalet. Ingen flytkontroll. Lagrer innstillingene Modemet må være stilt inn på "autosvar" slik at en overføring kan finne sted. 168 Systemhåndbok Operatørpaneler DOP11A

169 Programmere Overføre prosjekter I 7 Kommunikasjonsinnstillinger 1. Konfigurer modemet. 2. Foreta kommunikasjonsinnstillingene i HMI-Builder under [Transfer] / [Comm. settings]. Velg [Use modem transfer]. 176AEN 3. Spesifiser en port og still inn [Baud rate], [Parity] og [Stop bits]. 4. Bruk programmet [DOP Tools] / [DOP Modem Connect] til å opprette forbindelsen. 5. Deretter velges [Transfer] på menyen i HMI-Builder. 177AEN 6. Velg [Automatic terminal RUN/TRANSFER switching]. Systemhåndbok Operatørpaneler DOP11A 169

170 I Programmere 7 Utvidelseskort for ETHERNET og PROFIBUS-DP 7.7 Utvidelseskort for ETHERNET og PROFIBUS-DP Dette kapitlet gjelder ikke for DOP11A-1. Operatørpanelene DOP11A-2 til DOP11A-5 kan utrustes med ulike utvidelseskort for å øke kommunikasjonsmulighetene. Utvidelseskortene PFE11A og PFP11A brukes for å integrere operatørpanelene i et ETHERNET-nettverk med TCP/IP-kommunikasjon eller i et PROFIBUS-DP nettverk. PROFIBUS-DP er en åpen industriell feltbusstandard som avhengig av leverandør, kan brukes variiert og for tallrike applikasjoner. Med PROFIBUS-DP kan enheter fra ulike leverandører kommunisere effektivt med hverandre i et nettverk. Utvidelseskortene PFP11A for PROFIBUS-DP leveres med en diskett (GSD-fil) som inneholder enhetsinformasjon om PROFIBUS-konfigurasjonen av operatørpanelet. Innstilinger i programmeringsprogramvaren SEW-EURODRIVE leverer operatørpaneler i serien DOP med montert opsjonskort. Dermed er nødvendige innstillingene i HMI-Builder allerede konfigurert fra fabrikken da tilsvarende prosjekter er lastet på fabrikken. Likevel beskrives de nødvendige innstillingene i programmeringsprogramvaren i det følgende. Utvidelseskort PFE11A for ETHERNET TCP/IP Innstilinger i programmeringsprogramvaren Spesifisere innstikkplassen 1. Velg [Setup] / [Peripherals] på menyen. 1774AEN 17 Systemhåndbok Operatørpaneler DOP11A

171 Programmere Utvidelseskort for ETHERNET og PROFIBUS-DP I 7 2. Opsjonskortet tilordnes tilsvarende innstikkplass. Bruk følgende tilordning: Operatørpanel Opsjonskort Innstikkplass DOP11A-1 Ingen opsjon mulig DOP11A-2 PFE11A 1 DOP11A-2 PFP11A 1 DOP11A-3 PFE11A 1 DOP11A-3 PFP11A 1 DOP11A-4 PFE11A 1 DOP11A-4 PFP11A 1 DOP11A-4 PFE11A og PFP11A 1 (PFE11A) 2 (PFP11A) DOP11A-5 PFE11A 1 DOP11A-5 PFP11A 1 DOP11A-5 PFE11A og PFP11A 1 (PFE11A) 2 (PFP11A) 3. Høyreklikk på tilsvarende innstikkplass og velg [Properties]. 1775AEN Systemhåndbok Operatørpaneler DOP11A 171

172 I Programmere 7 Utvidelseskort for ETHERNET og PROFIBUS-DP 4. Velg type utvidelseskort, i dette tilfellet PFE11A. 1776AEN 5. Klikk deretter på [OK]. TCP/IP-innstillinger TCP/IP-innstillingene gjøres under [Peripheral configuration]. Figur 55: Peripheral configuration 1777AEN 1. Dra [TCP/IP Conection 1] med musen fra [Unused functions] til [PFE11A] under [Slot]. De blinkende pilene viser posisjonene der forbindelsen kan plasseres. [TCP/IP Connection 1] må brukes før [TCP/IP Connection 2] kan bli tilgjengelig. 172 Systemhåndbok Operatørpaneler DOP11A

173 Programmere Utvidelseskort for ETHERNET og PROFIBUS-DP I 7 2. Marker [TCP/IP Connection 1]. Høyreklikk og velg oppføringen [Properties] for å foreta innstillingene for TCP/IP-nettverket. 1778AEN Navngi forbindelsen samt definer IP-adressen og subnettmasken i dialogvinduet. Parameter Forbindelsesnavn Vertskonfigurasjon IP-adresse og submaske Port (gateway) Primær-DNS og sekundær-dns Beskrivelse Legg inn et vilkårlig navn for forbindelsen. Denne parameteren er valgfri. Ved valg av [Manual] brukes de TCP/IP-innstillingene som ble spesifisert i dialogvinduet. Alle andre opsjoner brukes når en server tilordner panelet en eller flere TCP/IP-parametere. Legg inn nettverks-id for knutepunktet. Nettverkstilkoblingen skjer i samsvar med ETHERNET-standard. For et lokalt nettverk som kun består av paneler, anbefales IP-adresser i området mellom og I det lokale nettverket legges nettverksenheten inn som kan identifisere andre nettverk på Internett. Legg inn serveren(e) som inkluderer informasjon om en del av DNS-databasen. 3. Klikk på [OK] for å bekrefte alle innstillingene som er foretatt. Systemhåndbok Operatørpaneler DOP11A 173

174 I Programmere 7 Utvidelseskort for ETHERNET og PROFIBUS-DP ETHERNETforbindelser Avsnittet under inneholder et eksempel for ETHERNET-forbindelser. Forbindelse mellom flere paneler HUB Figur 56: Forbindelse mellom flere paneler 5459AXX Den maksimale avstanden mellom panel og kontaktpunkt (hub) er 1 m. Det maksimale panelantallet per kontaktpunkt retter seg etter antall tilkoblinger på kontaktpunktet. Kabelen er en CAT5, parvis revolvert og skjermet, med RJ45-tilkoblinger. TCP/IP-innstillinger på knutepunktet 1779AEN 174 Systemhåndbok Operatørpaneler DOP11A

175 Programmere Utvidelseskort for ETHERNET og PROFIBUS-DP I 7 Utvidelseskort PFP11A for PROFIBUS-DP Innstilinger i programmeringsprogramvaren Spesifisere innstikkplassen 1. Velg [Setup] / [Peripherals] på menyen. 1774AEN 2. Opsjonskortet tilordnes tilsvarende innstikkplass. Bruk følgende tilordning: Operatørpanel Opsjonskort Innstikkplass DOP11A-1 Ingen opsjon mulig DOP11A-2 PFE11A 1 DOP11A-2 PFP11A 1 DOP11A-3 PFE11A 1 DOP11A-3 PFP11A 1 DOP11A-4 PFE11A 1 DOP11A-4 PFP11A 1 DOP11A-4 PFE11A og PFP11A 1 (PFE11A) 2 (PFP11A) DOP11A-5 PFE11A 1 DOP11A-5 PFP11A 1 DOP11A-5 PFE11A og PFP11A 1 (PFE11A) 2 (PFP11A) Systemhåndbok Operatørpaneler DOP11A 175

176 I Programmere 7 Utvidelseskort for ETHERNET og PROFIBUS-DP 3. Høyreklikk på tilsvarende innstikkplass og velg [Properties]. 1775AEN 4. Velg type utvidelseskort, i dette tilfellet PFP11A. Klikk deretter på [OK]. 1781AEN 5. Åpne [Settings] for å definere [Input/Output area size] for PROFIBUS-DP konfigurasjonen. 1782AEN Den forhåndsinnstilte verdien er på 32 byte. Hvis innstillingene endres, må panelet startes på nytt etter prosjektoverføringen. I den forbindelse må strømforsyningen til panelet kobles kortvarig fra. Deretter vil den nye innstillingen være aktiv. 176 Systemhåndbok Operatørpaneler DOP11A

177 Programmere Utvidelseskort for ETHERNET og PROFIBUS-DP I 7 6. Klikk på [OK] for å bekrefte innstillingene. 7. Dra kontrolleren som fungerer som PROFIBUS DP-master (kontroller 1 eller kontroller 2), fra [Unused functions] til innstikkplassen der utvidelseskortet er installert. 1783AEN 8. Fullfør konifigurasjonen av utvidelseskortet [PFP11A] ved å lukke vinduet [Peripheral configuration]. Systemhåndbok Operatørpaneler DOP11A 177

178 I Programmere 7 Indeksadressering 7.8 Indeksadressering Uten indeksadressering er et objekt alltid tilknyttet samme register (IPOS variabel eller parameternummer). Dermed kan kun verdien i dette registeret vises på objektet. Indeksadressering gjør det mulig i driftsmodus å velge hvilket register objektet skal lese visningsverdien fra. Ved dette kan verdien i indeksregisteret legges til adressen for registeret som viser et analogt signal i objektet. Generelt gjelder følgende: Visningsverdi=Innhold i register (objektadresse + innhold i indeksregister) Hvis innholdet i indeksregisteret er 2 og adressen til registeret som er spesifisert i objektet, er 1, hentes verdien som vises i objektet fra register 12. Endres verdien i indeksregisteret til 3, hentes verdien for objektet fra register 13. Indeksregisteret defineres i de enkelte prosjektene. Denne innstillingen foretas under [Setup] / [Index register]. Opptil 8 indeksregistre kan brukes i hvert prosjekt. Hvert indeksregister kan brukes for mer enn ett objekt. Objektene som brukes i prosjektet, spesifiserer om en indeksadressering brukes og hvilket register som fungerer som indeksregister. I objektdialogvinduet velges I1 til I8 for objektet til høyre for det spesifiserte analoge signalet. 1448AEN Under skal 3 motorer kontrolleres ut fra en blokk. Motorangivelsene for dreiemoment og hastighet er lagret i 6 forskjellige registre. En av motorene velges i en blokk. Det aktuelle dreiemomentet og hastigheten for den valgte motoren vises i blokken. Velges en annen motor, skal det aktuelle dreiemomentet og hastighetene vises for den motoren som sist ble valgt. Dette oppnås ved bruk av indeksadressering. 178 Systemhåndbok Operatørpaneler DOP11A

179 Programmere Indeksadressering I 7 Motor 1 Motor 2 Motor 3 Dreiemoment i register D11 Hastighet i register D21 Dreiemoment i register D12 Hastighet i register D22 Dreiemoment i register D13 Hastighet i register D23 Register D defineres som [Index register 1] under [Setup] / [Index registers]. Verdien i registeret styrer hvilken motor dreiemoment og hastighet skal vises for. 1449AEN Hvis verdien i D er 1, skal dreiemoment og hastighet vises for motor 1. Hvis verdien er 2 eller 3, skal parameterne for motor 2 eller 3 vises. Verdien i registeret D styres via et multivalgobjekt, der tekstene motor 1, motor 2 og motor 3 kommer frem. Utover dette opprettes disse 3 opsjonene slik at de er manøvrerbare. Systemhåndbok Operatørpaneler DOP11A 179

180 I Programmere 7 Indeksadressering 145AEN Dreiemoment og hastighet vises i form av to numeriske objekter. I objektet for dreiemomentet defineres "D1" som analogt signal og "I1" som indeksregister. 1451AEN I objektet for hastighet defineres D2 som analogt signal og I1 som indeksregister. Det manøvrerbare multivalgobjektet gjør det mulig å hente opsjonene motor 1, motor 2 og motor 3 frem i driftsmodus. Verdiene 1, 2 og 3 legges i registeret D avhengig av hva som velges. Verdien i register D legges til adressene til objektene som viser dreiemoment og hastighet. Disse kan dermed vise verdiene i register D11, D12 eller D13 henholdsvis D21, D22 eller D Systemhåndbok Operatørpaneler DOP11A

181 Programmere Indeksadressering I ADE [1] Multivalgobjekter analogt signal D [2] Numerisk objekt analogt signal D1, indeksregister D [3] Numerisk objekt analogt signal D2, indeksregister D Foruten indeksregister kan også andre suffikser vises. Indeksregisteret telles ikke dobbelt ved bruk av 32-bit-registre. Kobles panelet til et BDTP-nettverk, må det samme indeksregisteret spesifiseres i serveren og i klienten fordi indekseringen skjer i serverdriveren. Systemhåndbok Operatørpaneler DOP11A 181

182 I Enhetsfunksjoner 8 Meldingsbibliotek 8 Enhetsfunksjoner 8.1 Meldingsbibliotek Funksjonen [Message library] gir deg mulighet til å opprette teksttabeller der verdier mellom og kan tilknyttes tekstene. Funksjonen [Messagelibrary] brukes blant annet til å vise hvert sekvenstrinn i en sekvensstyring. Dessuten kan den brukes til å vise feilkoder. Et analogt signal oppretter feilkoder som er tilknyttet tekster i en tekstblokk. Funksjonen brukes også til å tilordne spesifikke verdier til analoge signaler avhengig av valgt tekst. Meldingsbiblioteket består av en eller flere teksttabeller som kan inneholde opptil 512 tekststrenger hver. Tekststrengen kan ha opptil 4 tegn. Aktiver denne opsjonen under [Functions] / [Messagelibrary]. Parameter Bibliotek Navn Beskrivelse Spesifiser et nummer for meldingsbiblioteket. Definer et navn for meldingsbiblioteket. Marker biblioteket og klikk på [Edit] for å redigere et meldingsbibliotek. Flere redigeringsvinduer kan være åpne samtidig. Parameter Beskrivelse Tekstnr. Legg inn et nummer for teksten ( ). Tekst Vilkårlig tekst som hentes frem så snart det aktuelle signalet viser tekstnummeret for teksten. Eksempel Eksemplet under forklarer denne funksjonen. Hvert sekvenstrinn i vår sekvensstyring vises ved en tekst. D= D=1 [1] [2] D=2 D=3 [3] [4] 54131AXX [1] Gjenstanden legges på transportbåndet. [2] Monter verktøy X [3] Monter verktøy Y [4] Fjern gjenstanden fra transportbåndet 182 Systemhåndbok Operatørpaneler DOP11A

183 Enhetsfunksjoner Meldingsbibliotek I 8 Begynn med å opprette et meldingsbibliotek med navnet "Maskin2". 1. Velg [Functions] / [Message library] på menyen. 2. Tilordne biblioteket et nummer (i dette tilfellet "2") og et navn ("Maskin2"). 3. Klikk på [Add]. Nå er det opprettet et meldingsbibliotek med navnet "Maskin2". Deretter defineres de forskjellige tekstene i biblioteket. 4. Marker biblioteket og klikk på [Edit]. I dette dialogvinduet defineres tekstnummer og tekst. Tekstnummer representerer verdien for det analoge signalet som er tilknyttet meldingsobjektet. Teksten som kommer frem i meldingsobjektet, vises under Tekst. Etter å ha fullført meldingsbiblioteket, må det opprettes et meldingsobjekt i applikasjonen. Meldingsbiblioteket kan opprettes så vel i tekstblokken som i grafikkblokken. 5. Velg objektet [Message] på verktøyboksen. Beveg pekeren dit hvor objektet skal posisjoneres og klikk med musen. 6. Definer det analoge signalet som styrer tekstvisningen. 7. I feltet [Library] velges meldingsbiblioteket som teksten skal hentes fra. 8. Velg om objektet skal være manøvrerbart og hvilke tekster det skal veksle mellom ved betjening. Systemhåndbok Operatørpaneler DOP11A 183

184 I Enhetsfunksjoner 8 Alarmhåndtering 8.2 Alarmhåndtering Dette kapitlet gjelder ikke for DOP11A-1. Funksjonen [Alarm handling] gjør brukeren oppmerksom på hendelser i prosessen som krever strakstiltak. Funksjon Alarmgrupper Alarmmelding Alarmliste Beskrivelse Alarmer kan deles inn i grupper, for eksempel for å ordne dem etter viktighet. Denne funksjonen definerer hvilket signal som skal utløse en alarm og hvilken tekst som skal vises når signalet aktiveres. Alarmene som oppstår under drift, føres opp her. Alarmutskrifter støttes ikke ved bruk av Unicode. Alarmgrupper Alarmer kan deles inn i forskjellige grupper på panelet avhengig av paneltype. Hver gruppe kan tildeles forskjellige fargeattributter (DOP11A-3 til DOP11A-5). Alarmer kan sorteres gruppevis i alarmblokker. Det er ikke nødvendig å definere alarmgrupper. Panel Alarmgruppeantall DOP11A-2 4 DOP11A (avhengig av skriftstørrelse) DOP11A-4 16 DOP11A (avhengig av skriftstørrelse) Definere alarmgrupper Alarmgrupper defineres under [Functions] / [Alarm groups]. Alarmgruppenes egenskaper defineres i dialogvinduet under. Parameter Beskrivelse Gruppenavn Brukerdefinert navn for alarmgruppen Oversiktsmelding Aktiv Digitalt signal som utløses ved aktiv alarm i gruppen. Ikke bekreftet Digitalt signal som aktiveres ved ikke bekreftede alarmer i gruppen. Fjernbekreftelse Digitalt signal som bekrefter alle alarmene i gruppen når signalet aktiveres. Farger Definer fargene for aktive, bekreftede og inaktive alarmer samt for alarmer i normaltilstand. Gjelder kun for DOP11A-3 til DOP11A Systemhåndbok Operatørpaneler DOP11A

185 Enhetsfunksjoner Alarmhåndtering I 8 Alarmmelding Alarmmeldinger defineres under [Functions] / [Alarms]. Legg inn alarmmeldingen i dette dialogvinduet. Maksimal lengde på alarmmeldingen Panel DOP11A-2 DOP11A-3 DOP11A-4 DOP11A-5 Maksimal lengde på alarmmeldingen 38 tegn 38 tegn 38 tegn 78 tegn Jo mindre skriftstørrelse som velges i alarmlisten, desto flere tegn vises. Meldingen kan inneholde dynamiske data som kan være digitale eller analoge (som i en tekstblokk). Alarmteksten kan vise data fra numeriske objekter som er analoge, samt digital tekst. Beveges markøren til inndatafeltet, vises verktøyboksen og et objekt kan legges til. 3 alarmer kan defineres avhengig av applikasjon. Parameter Alarmtekst Signal Alarm når Kvitteringsmelding Reset Fjernet bekreftelse Alarmgruppe Infoblokk Send til adresse Krever bekreftelse Forløp Beskrivelse En vilkårlig alarmtekst (kan også inneholde bestemte dynamiske objekter). Her spesifiseres signalet (digitalt eller analogt) som utløser alarmen ved overgang til definert tilstand. digitalt signal er: På/Av Velg [On] hvis det skal utløses en alarm når signalet aktiveres. Velg [Off] hvis det skal utløses en alarm når signalet deaktiveres. Analogt signal er: Lik En alarm utløses når verdien til det analoge signalet som er spesifisert, stemmer overens med verdien som legges inn i påfølgende felt. Ulik En alarm utløses når verdien til det analoge signalet som er spesifisert, ikke stemmer overens med verdien som legges inn i påfølgende felt. Mindre enn Større enn En alarm utløses når verdien til det analoge signalet som er spesifisert, er mindre enn verdien som legges inn i påfølgende felt. En alarm utløses når verdien til det analoge signalet som er spesifisert, er større enn verdien som legges inn i påfølgende felt. Digitalt signal som påvirkes når alarmen bekreftes. Standardmessig blir signalet aktivert. Når sjekkboksen [Reset] aktiveres, deaktiveres ovennevnte signal ved bekreftelse av alarmen. Digitalt signal som ved aktivering bekrefter alarmen. Spesifiserer alarmgruppen for definisjonen (alarm). Et blokknummer eller et blokknavn for en tekst- eller grafikkblokk legges inn i dette feltet. Dermed har brukeren tilgang til hjelpeinformasjon med detaljer om alarmen og mulige utbedringstiltak. Ingen blokk er tilknyttet alarmen når feltet er tomt. Hvis infoblokken er en tekstblokk, legges den ved som vedlegg når alarmen sendes som e-post. Se avsnittet Alarmer i driftsmodus, side 188. Alarmer kan sendes som e-post til en forhåndsdefinert mottaker. En alarmtekst er inkludert i denne meldingen. Se avsnittet Alarminnstillinger, side 188. Indikerer om alarmen må bekreftes eller ikke. Alarmen må bekreftes når sjekkboksen er aktivert. Når sjekkboksen er deaktivert, fungerer alarmen bare som hendelsesalarm, altså bare som informasjon. Viser når alarmen må fjernes fra alarmlisten. En aktivert sjekkboks betyr at alarmen forblir på alarmlisten til listen er full. En deaktivert sjekkboks indikerer at alarmen fjernes fra alarmlisten så snart den er bekreftet og at alarmen deretter ikke er aktiv lenger. Er parameteren Krever bekreftelse ikke valgt, fjernes alarmen fra listen så snart den ikke er aktiv lenger. Systemhåndbok Operatørpaneler DOP11A 185

186 I Enhetsfunksjoner 8 Alarmhåndtering Parameter Til skriver Repetisjonsteller Beskrivelse Her defineres om alarmmeldingen skal sendes direkte til skriveren når alarmstatusen endres. Når sjekkboksen er aktivert, vises en teller for alarmen på alarmlisten. Telleren teller med hver alarmutløsning. Alarmen må bekreftes for at den kan vises som ny alarmmelding på listen. Import Se avsnittet Alarm import, side 187. Verdien som er definert for et analogt alarmsignal, kan ikke styres via register. Hysterese støttes ikke. Kun 16-bit-verdier støttes. Alarminnstillinger Generelle innstillinger for alarmer og alarmliste utføres under menypunktet [Setup] / [Alarm settings]. Plassen alarmer opptar på alarmlisten er forskjellig avhengig av alarmtekstens lengde og objektantall. Plassen som en alarm tar, kan beregnes med følgende formel. S= 42 + NC S = antall byte NC = antall tegn på alarmteksten Alarmlisten skrives på nytt når den er full. Ved dette slettes 25%. Dermed opprettholdes 75% av forrige innhold. Eksempel: Alarmtekstlengden er 38 tegn. Det vil si at hver alarm opptar 8 byte på alarmlisten. Dette gir 124 (listestørrelse=1 kb) / 8 => maksimal 12 alarmer på alarmlisten. Når den 13. alarmen sendes ut, opprettes alarmlisten på nytt og inneholder kun de siste 9 alarmene. Parameter Aktivt signal Ubekr. signal Signal ved sletting av lister Reset Listestørrelse (kilobyte) Signal ved aktivering av alarmer Standard skriftstørrelse Beskrivelse Angir det digitale signalet som sendes ut fra panelet når alarmen er aktiv. Angir det digitale signalet som sendes ut fra panelet når alarmen er ubekreftet. Angir det aktiverte digitale signalet som sletter ikke aktiverte alarmer på alarmlisten. Betyr at signalet som angis ved sletting av lister deaktiveres når alarmlisten er slettet. Opplyser om listestørrelse i kb for DOP11A-2 til DOP11A-5. Merk! Hvis systemet tildeler like mye minne som det angis for listestørrelsen, fordobler den angitte listestørrelsen seg. Hvis listestørrelsen overskrider 1 kb, vil prosjektets ytelsesevne påvirkes negativt. Digitalt signal som henter frem alarmhåndteringen på panelet når det aktiveres. Denne paramteren tillater aktivering eller deaktivering av alarmhåndteringen på panelet. Parameter bør ikke brukes hvis alarmhåndteringen skal være aktiv hele tiden. Angir den forhåndsinnstilte størrelsen på skrifttypen for alarmlisten. Standard skriftstørrelse på alarmlisten vises alltid etter start eller restart samt ved veksling mellom driftsmodi. 186 Systemhåndbok Operatørpaneler DOP11A

187 Enhetsfunksjoner Alarmhåndtering I 8 Parameter Alarmsymbol Send e-post Bakgrunnsbelysning Alarmmarkør Beskrivelse Angir når alarmsymbolet skal vises. I tekstblokken vises ALARM oppe i høyre hjørne av skjermen, i grafikkblokken derimot en klokke. Nei Alarmsymbolet vises aldri. Ikke bekreftet Aktiv Alle Alarmsymbolet vises når det finnes ubekreftede alarmer på alarmlisten. Alarmsymbolet vises når det finnes aktive alarmer på alarmlisten. Alarmsymbolet vises når det finnes aktive henholdsvis ubekreftede alarmer på alarmlisten. Spesifiserer når alarmer skal sendes som e-post. Alltid En alarm sendes alltid som e-post når statusen på alarmen endres. Aktiv En alarm sendes som e-post når den aktiveres. Inaktiv En alarm sendes som e-post når den deaktiveres. Bekreft En alarm sendes som e-post når den bekreftes. Gir informasjon om når bakgrunnsbelysningen skal kobles på ved en alarm. På Betyr at belysningen skal kobles på når alarmsymbolet vises (grunninnstilling). Av Bakgrunnsbelysningen påvirkes ikke av alarmen. Timer Belysningen kobles på når en ny alarm aktiveres. Belysningen kobles av når tiden for skjermspareren er utløpt. Ved modellene DOP11A-3 til DOP11A-5 kan markørfargen endres i alarmlisten. Alarmimport Alarmtekster kan importeres fra navnelister som er opprettet med programmeringsverktøyene for kontrolleren. Prosjektet i HMI-Builder må tilknyttes en navnefil (navnliste) før alarmimport. Velg tilsvarende navnfil under [View] / [Name list]. Hent deretter frem [Functions] / [Alarms] og klikk på importknappen for å definere innstillingene. Start-IO Legg inn adressen for start-i/o ved import fra navnefilen. Signalet kan være digitalt eller analogt. End-IO Legg inn adressen for end-i/o ved import fra navnefilen. Signalet kan være digitalt eller analogt. Men signaltypen må stemme overens med den for start-i/o. Systemhåndbok Operatørpaneler DOP11A 187

188 I Enhetsfunksjoner 8 Alarmhåndtering Alarminnstillinger Alle alarmer (start-i/o til end-i/o) som importeres ved å klikke på importknappen, har innstillingene som er spesifisert under Alarminnstillinger i dialogvinduet Alarmimport. En beskrivelse av de enkelte parameterne finnes i avsnittet Alarmmelding, side 185. Parameter, signaltype, analog eller digital og alarmgruppe må spesifiseres før alarmen importeres. Alarmer i driftsmodus I tekstblokken signaliseres en alarm med teksten ALARM øverst i høyre hjørne på skjermen. I grafikkblokken blinker ved alarm en klokke øverst i hjørne på skjermen. Visningen kan deaktiveres i konfigurasjonsmodus eller i programmeringsprogramvaren under [Setup] / [Alarm settings]. Alarmer vises på en alarmliste med forhåndsdefinerte alarmtekster. Alarmlisten inneholder de alarmene som sist ble utløst, og er sortert etter de definerte alarmgruppene. Den siste alarmen vises øverst på listen. Alarmlistestørrelsen i kb defineres i konfigurasjonsmodus eller under [Setup] / [Alarm settings] i HMI-Builder. Hoppes det til alarmblokken (systemblokk nr. 99), vises alarmlisten. Ved hver alarm vises følgende i valgt visningsformat: Antall alarmutløsninger (hvis valgt) Alarmstatus Tidspunkt for utløsning Inaktivering Bekreftelse Repetisjonstelleren på alarmlisten (hvis aktiv) viser som følger. Visningsformat Beskrivelse (12) Betyr at alarmen er utstedt tolv ganger. Alarmen må bekreftes for at den kan vises som ny alarmmelding på listen. >999) Betyr at alarmen er utstedt mer enn 999 ganger uten noen bekreftelse. Telleren registrerer verdier opptil maksimalt 999. En alarm kan ha følgende status. Symbol Status * Aktiv, ikke bekreftet $ Ikke aktiv, ikke bekreftet Aktiv, bekreftet <tom> Ikke aktiv, bekreftet 188 Systemhåndbok Operatørpaneler DOP11A

189 Enhetsfunksjoner Alarmhåndtering I 8 Alarmtider kan vises i følgende format. Visningsformat S E A Beskrivelse Tidspunkt som alarmen ble aktivert på. For alarmer som gjentar seg, vises tiden som alarmen først ble aktivert på. Tidspunkt som alarmen ble inaktiv på. For alarmer som gjentar seg, vises tiden som alarmen sist ble deaktivert på. Tidspunkt som alarmen ble bekreftet på. For å gå til alarmblokken, defineres et hopp til systemblokken 99 i en blokk. Trykk på <LIST> eller la kontrolleren hente listen for blokken 99 via visningssignalet. For å bekrefte alarmen beveges markøren over respektiv alarmlinje, trykk deretter på <ACK>, pek på symbolet eller bekreft med en funksjonsknapp. Når skriveren er tilkoblet, kan alarmen gis direkte avhengig av rekkefølge eller statusveksel. Dette spesifiseres når alarmen defineres: Alarmen skrives ut med følgende informasjon: Antall forekomster Dato Klokkeslett Status Alarmtekst Trykk på <PREV> på panelet eller på <ESC> på en berøringsskjerm for å gå tilbake til forrige blokk. Utsendelse av utskriftsignalet for blokk 99 gjør det mulig å skrive ut det aktuelle innholdet i alarmlisten. Knytte blokker til alarmer Tekst- eller grafikkblokker kan tilknyttes alarmer. Trykk på <INFO> for en alarm i alarmlisten for å vise blokken som er tilknyttet alarmen. Denne blokken kan inneholde informasjon om alarmen og tilsvarende anbefalinger om tiltak. Knappen <INFO> kan kun aktiveres når tilsvarende alarm er tilknyttet en blokk. Trykk på <PREV> for å gå tilbake til alarmlisten. Systemhåndbok Operatørpaneler DOP11A 189

190 I Enhetsfunksjoner 8 Resepthåndtering Grafisk alarmside i driftsmodus Siden vises grafisk og kan redigeres av brukeren. Funksjonsknappene eller berøringsknappene kan tilknyttes funksjoner for å forstørre eller forminske alarmsideteksten og for å bla gjennom sidene. Dessuten kan dato og tid velges som funksjon. Alarmer kan sorteres etter grupper og ønsket gruppe kan vises. Status vises med forskjellige farger som ble definert ved innstilling av alarmgruppen. Ved modellene DOP11A-2 og DOP11A-4 velges alarmgruppen med venstre eller høyre pilknapp. Den grafiske alarmsiden (alarmliste) skrives ut i tekstform. 8.3 Resepthåndtering Funksjonen [Recipe management] gjør det mulig å lagre alle dynamiske data til en eller flere blokker (det vil si signaler og deres verdier) i en fil i driftsmodus. Brukeren kan overføre filen til kontrolleren der de lastede verdiene behandles videre. Med hjelp av resepthåndteringsfunksjonen kan omfattende parameterkonfigurasjoner brukes om igjen. Brukeren kan dermed opprette en reseptmappe som består av filer med ulike parameterinnstillinger. Denne funksjonen tillater en effisient utførelse av produksjoner med små tidsrammer der en rask produktveksel er nødvendig, som for eksempel produksjon av like produkter i forskjellige farger. Reseptfilene kan opprettes på et panel, en kontroller eller en PC med programvaren DOP Tools. Reseptfilene lagres på panelet. For å kunne bruke resepthåndteringen må funksjonene for lagre, laste, slette og legge til resepter være tilknyttet funksjons- eller berøringsknapper. Se kapittel 8.1, Funksjonsknapper. Reseptfilene kan sendes som vedlegg fra paneler med e-postfunksjon. 19 Systemhåndbok Operatørpaneler DOP11A

191 Enhetsfunksjoner Resepthåndtering I 8 Beregning av reseptstørrelse Formelen nedenfor brukes til å formidle reseptstørrelsen i prosjektminnet. (På grunn av filsystemets kompleksitet på panelet gir formelen ikke i ethvert tilfelle eksakte resultater.) S = 9 +?(IOGi + 28) S = antall byte. Hvis den beregnede verdien S er mindre enn 36, må verdien 36 settes inn for S.? = Antall I/O-serier IOGi = Antall I/Oer i hver I/O-serie Eksempel Vår resept består av 3 I/O-serier H-H19 (=11 dobbeltord) og H2-H299 (=1 dobbeltord). Dette gir følgende beregning: Beregning av forskjellige seriesummer: 896 = (4 * ) + (4 * ) Dette gir summen: S = S = 986 byte Reseptinnstillinger og reseptmapper Under [Setup] / [Recipe settings] fastsettes innstillingene for resepthåndteringen og opprett, rediger og slett reseptmapper. Reseptstyreblokk Styreblokk for lagre, lese og slette resepter via kontrolleren. Se avsnittet Opprette og overføre resepter med kontrollerprogrammet, side 194. Aktuelt reseptregister Legg inn det første av fire 16-bit-registre der panelet lagrer navnet på resepten som sist ble lastet i kontrolleren. Dette navnet kan deretter vises som ASCII-objekt. Funksjonen opptar alle 4 registre (8 tegn) uavhengig av lengden på reseptnavnet. Aktivere mapper Denne opsjonen velges for å opprette reseptmapper på panelet. Se avsnittet Reseptmappe, side 192. Systemhåndbok Operatørpaneler DOP11A 191

192 I Enhetsfunksjoner 8 Resepthåndtering Register for aktuell mappe Legg inn det første av fire 16-bit-registre der panelet lagrer navnet på reseptmappen som er definert for blokken. Dette navnet kan deretter vises som ASCII-objekt. Funksjonen opptar alle 4 registre (8 tegn) uavhengig av lengden på reseptmappen. Reseptmappe Resepter som er opprettet på panelet, kan lagres i forskjellige reseptmapper i panelminnet. Bruk av reseptmapper muliggjør en oversiktlig struktur og en enklere resepthåndtering i applikasjoner med mange resepter. Det kan opprettes 32 forskjellige reseptmapper (eller 8 ved modell DOP11A-1) på ett nivå. Reseptmapper opprettes i reseptbiblioteket [RECIPE] i rotbiblioteket til panelminnet. En reseptmappe tilknyttes en eller flere blokker i blokkhodet til en blokk. Alle resepter som er opprettet i en blokk, lagres i valgt reseptmappe. En reseptmappe opprettes, redigeres og slettes i HMI-Builder under [Setup] / [Recipe settings]. Definerte reseptmapper vises på en liste som tilsvarer bibliotekstrukturen. Trykk på knappen [Add directory] for å legge till en ny reseptmappe. Navnet på reseptmappen kan inneholde opptil 8 tegn. Det første tegnet må være en bokstav eller et tall. Tillatte tegn for navnet er A-Z, -9 og _ (understrek). Ellers gjelder samme filnavnregler som for MS-DOS. Marker reseptmappen og klikk på [Edit] for å endre den. Klikk på [Delete] for å fjerne den markerte reseptmappen, hvis det er ønskelig. Reseptmapper i driftsmodus I driftsmodus kan reseptmapper opprettes og fjernes via funksjonene [Create recipe directory] og [Delete recipe directory]. Funksjonene tilknyttes funksjonsknapper eller berøringsknapper. Det er mulig å endre og velge reseptmapper for den aktuelle blokken i driftsmodus via funksjonen [Change recipe directory] for funksjonsknapper eller berøringsknapper. Trykk på funksjonsknappen eller berøringsknappen for [Change recipe directory] for å hente frem en valgliste med tilgjengelige reseptmapper. Velg en fil og trykk på enterknappen. Reseptene i blokken lagres i valgt reseptmappe. Se kapittel 8.1, Funksjonsknapper. Reseptmapper som er opprettet i HMI-Builder, kan ikke fjernes med funksjonsknappen eller berøringsknappen som er tilknyttet funksjonen [Delete recipe directory]. Reseptmapper som er opprettet på panelet, er ikke inkludert i panelprosjektet når et prosjekt overføres fra panelet til HMI-Builder (via mottakerfunksjon i dialogvinduet [Project transfer]). Resepthåndteringn mellom panel og PC skjer ved bruk av applikasjonene [DOP Tools] / [DOP File Transfer] og [DOP Tools] / [DOP FTP Transfer]. Se avsnittet Bruke resepter på PCen, side Systemhåndbok Operatørpaneler DOP11A

193 Enhetsfunksjoner Resepthåndtering I 8 Opprette resepter på panelet Hvilken blokk eventuelt hvilke blokker som skal brukes for lagringen av resepten defineres ved programmeringen av applikasjonen. Funksjonen [Append recipe] er også tilgjengelig i driftsmodus Signaler som skal inkluders i resepten, defineres i reseptblokken. Alle blokkens dynamiske verdier lagres i reseptfilen. Foruten trendobjekter kan alle digitale og analoge objekter brukes som reseptparametere. I driftsmodus skjer et hopp til blokken som innholder reseptparameterne. Legg inn de ønskede verdiene i de dynamiske objektene og trykk på funksjonsknappene eller berøringsknappen som er tilknyttet [Save recipe]. Navnet kan ha opptil 8 tegn. Det første tegnet må være en bokstav eller et tall. Tillatte tegn for navnet er A-Z, -9 og _ (understrek). Ellers gjelder samme filnavnregler som for MS-DOS. Reseptfilen lagres på panelet, i reseptmappen som er spesifisert for blokken, eller i den samme reseptmappen, så sant det ikke er laget en reseptmappe under [Setup] / [Recipe settings]. Føye til resept Funksjonen [Append recipe] kan tilknyttes funksjonsknapper og berøringsknapper. Signaler og de tilhørende verdiene til den aktuelle blokken kan på denne måten tilføyes en eksisterende resept i driftsmodus. Dermed kan signaler og de tilhørende verdiene fra forskjellige blokker lagres i den samme resepten. Ved å gjøre dette tilføyes nye signaler. Signaler som allerede eksisterer oppdateres når denne funksjonen utføres. Navnet på resepten der de aktuelle blokksignalene og de tilhørende verdiene skal tilføyes, må spesisifisers når brukeren trykker på funksjonsknappen eller berøringsknappen for [Append recipe]. Hvis det ikke er lagret noen resept på panelet når funksjonen utføres, opprettes en ny resept på panelet. En ny resept opprettes også når det ikke er spesifisert den samme reseptmappen for blokkene. For å legge signaler fra en annen blokk til en resept, må følgelig den samme eller ingen reseptmappe spesifiseres for de to blokkene. Hvis en ny tegnstreng legges til en resept med tegnstreng og som allerede eksisterer, må tegnstrengen atskilles ved bruk av en adresseskiller. Den forrige tegnstrengen vil ellers bare forlenges med den nye strengen. Overføre resepter til kontrolleren Resepten overføres i driftsmodus til kontrolleren med funksjonen [Load recipe]. Denne funksjonen overfører signalene og verdiene, som er lagret i filene, til kontrolleren. Trykk på funksjonsknappen eller berøringsknappen for [Load recipe] å hente frem en valgliste med tilgjengelige reseptfiler. Velg en fil og trykk på enterknappen. Deretter kjører kontrolleren med de lastede verdiene. Systemhåndbok Operatørpaneler DOP11A 193

194 I Enhetsfunksjoner 8 Resepthåndtering Slette resept Den spesifiserte resepten kan slettes fra panelminnet med funksjonen [Delete recipe] i driftsmodus. Trykk på funksjonsknappen eller berøringsknappen som er tilknyttet [Delete recipe]. Deretter vises en valgliste med de tilgjengelige reseptfilene. Velg filen som skal slettes og trykk på enterknappen. Bekreft slettingen med enterknappen eller trykk på <PREV> for å avbryte. Bruke resepter på PCen Programmet [DOP Tools File Transfer] (symbol i programmgruppen DOP Tools) som er installert på PCen, gjør at panelet aktiveres som en PC-driver. Dermed kan PCen brukes til å opprette sikkerhetskopier av panelfiler (for eksempel reseptfiler). Dermed er det mulig å opprette nye resepter på PCen og overføre dem til panelet. Reseptfilen lagres på PCen i SKV-format og kan åpnes i Excel. Filene kan redigeres i Excel og deretter brukes på nytt i anlegget. Avslutt filen med kommandoen "END". Eksempel P1;3 P12; H5;12 END Det er også mulig å overføre reseptfiler mellom panelet og PCen via FTP. Bruk i den forbindelse programmet [DOP Tools] / [DOP FTP Transfer] (standard-ftp-klient). Ved bruk av Unicode er det begrensninger for reseptfiler i SKV-format. Detaljert informasjon finnes i kapittel 8.8, Unicode. Opprette og overføre resepter med kontrollerprogrammet Brukeren kan opprette, overføre og slette reseptfiler på panelet via en styreblokk i kontrolleren. Filene som er opprettet med kontrollerprogrammet, er kompatible med reseptfilene på panelet. Det betyr at panelet kan motta filene som er opprettet med kontrollerprogrammet, og motsatt. 194 Systemhåndbok Operatørpaneler DOP11A

195 Enhetsfunksjoner Resepthåndtering I 8 Styreblokken ser ut som følger: Panel Reseptfil 1 Kontroller Register Verdi Register Verdi n n+1 n n+m Register n n+1 n n+m Reseptfil x Wert Lagre resept Motta resept Slette resept Navn på reseptfiler Resept Register Styreblokk n n+1 n n+m Styrereg. Styrereg. 1 Stryrereg. 7 Data Styring Program i kontrolleren 54249ANO Brukeren kan definere det første registeret i styreblokken under [Setup] / [Recipe settings]. Denne og 7 påfølgende registre brukes som styreregistre. Styreblokken beskrives i tabellen under. Register Innhold Beskrivelse Styrereg. Kommando Kommandoregisteret defineres av kontrolleren. Tilgjengelige kommandoer:. Ingen kommando 1. Lagre resept på panelet 2. Motta resept fra panelet 3. Slett resept på panelet 4. Opprett reseptmappe 5. Endre reseptmappe 6. Slett reseptmappe Styrereg. 1 Resultatkode Handshakeregister definert av panelet. Klar for ny kommando 1. OK 2. Skrivefeil i reseptfilen 3. Reseptfil eksisterer ikke Styrereg. 2 Filnavn tegn 1-2 Styrereg. 3 Filnavn tegn 3-4 Styrereg. 4 Filnavn tegn 5-7 Navn på reseptfilen eller reseptmappen på panelet Styrereg. 5 Filnavn tegn 7-8 Styrereg. 6 Startdataregister Det første dataregisteret som skal lastes fra reseptfilen eller som skal lagres i reseptfilen. Styrereg. 7 Registerantall Registerantall som skal lastes fra reseptfilen eller som skal lagres i reseptfilen. Systemhåndbok Operatørpaneler DOP11A 195

196 I Enhetsfunksjoner 8 Passord Styringen skjer på denne måten: 1. Resultatkoderegisteret må være. Hvis dette ikke er tilfellet, må det kontrolleres om kommandoregisteret står på. 2. Lagre kommandoen i kommandoregisteret. 3. Vent på klarsignalet eller feilkoden i resultatkoderegisteret. 4. Sett kommandoregisteret på. Panelet setter deretter resultatregisteret på. Reseptmapper som er opprettet i programmeringsprogramvaren HMI-Builder, kan ikke slettes i driftsmodus. Restriksjoner Resepter som er opprettet i kontrolleren kan maksimalt ha 1 registre. Kun dataregistre kan brukes. Det er ikke tillatt å bruke disse tegnene i reseptnavn:!? < > ( ) + / * = % # :. [mellomromstegn], og Passord Denne funksjonen kan brukes til å opprette et sikkerhetssystem for maskinen. Brukerne kan dermed på en enkel måte få tilordnet en spesifikk autorisasjon for systemet. Et sikkerhetsnivå kan tilordnes følgende objekter: Blokker Funksjonsknapper Berøringsknapper Manøvrerbare objekter Hvert sikkerhetsnivå er beskyttet med et passord. For å kunne ha tilgang til de enkelte nivåene, må brukeren registrere seg med et passord for det aktuelle nivået eller for et høyere nivå. Denne funksjonen er valgfri. Definere sikkerhetsnivåer Når inngangen er aktivert, defineres et sikkerhetsnivå (-8) i dialogvinduet for det aktuelle objektet via fanen [Access]. Sikkkerhetsnivå betyr at alle brukerne har tilgang til objektet. Brukeren får dermed ikke noe spørsmål om passord. 196 Systemhåndbok Operatørpaneler DOP11A

197 Enhetsfunksjoner Passord I 8 Definere passord Passord for sikkerhetsnivå 1-8 defineres under [Functions] / [Passwords]. Parameter Beskrivelse Passord 1-8 Legg inn respektive passord for sikkerhetsnivå 1-8. Bekreft spørsmål 1-8 Legg inn et kvitteringsspørsmål som inneholder maksimalt 2 tegn og som brukeren må besvare før han kan betjene et objekt med et bestemt sikkerhetsnivå. Denne funksjonen er ikke tilgjengelig når det er definert et sikkerhetsnivå for en funksjonsknapp eller berøringsknapp. Kommentar 1-8 Login signal Logout signal Reg. login nivå Reg. aktuelt nivå Login timeout Passord kjør/prog Automatisk login Legg inn en kommentar eller en beskrivelse for passordet eller sikkerhetsnivået. Denne parameteren er valgfri. Spesifiser det digitale signalet som ved aktivering oppretter et inndatafelt for innlogging. Inndatafeltet for innlogging kan også tilknyttes en funksjonsknapp eller berøringsknapp. Spesifiser et digitalt signal som ved aktivering skal logge ut den aktuelle brukeren. Denne funksjonen kan også tilknyttes en funksjonsknapp eller berøringsknapp. Se kapittel 8.1, Funksjonsknapper. Et register som skal utføre styringen av sikkerhetsnivået, spesifiseres i kontrolleren Registeret styrer sikkerhetsnivået for alle objektene som er tilordnet et sikkerhetsnivå (passord). Registerverdien bestemmer det aktuelle sikkerhetsnivået: Verdien = ikke noe sikkerhetsnivå, 1 = sikkerhetsnivå 1 osv. Spesifiser et register der panelet kan hente data for visning av det aktuelle sikkerhetsnivået (-8). Spesifiser et inaktivt tidsrom for et panel i minutter. Når denne tiden er utløpt, vil brukeren logges automatisk ut. Legges inn, skjer det ingen automatisk utlogging. Spesifiser et passord som må legges inn når brukeren veksler manuelt fra modus RUN til modus PROG. Denne funksjonen har ingen funksjon ved veksling fra PROG til RUN eller når det brukes en automatisk panelomkobling RUN/TRANSFER i HMI-Builder. Spesifiser om innloggingsvinduet skal åpnes automatisk når passordbeskyttede blokker, objekter eller knapper skal betjenes. Denne funksjonen gjelder bare for paneler med berøringsskjerm samt for funksjonsknapper på alle andre paneler. Dette fordi det ikke er mulig å plassere markøren på passordbeskyttede objekter uten å være registrert på sikkerhetsnivået til det respektive objektet. Login Hvis sjekkboksen [Automatic login] under [Functions] / [Passwords] ikke er aktivert, utføres innloggingen via funksjonsknappen eller berøringsknappen, eller via et digitalt signal fra kontrolleren (login signal). Inndatafeltet for innloggingen åpnes når det trykkes på funksjonsknappen som er tilknyttet funksjonen [Login] på det definerte sikkerhetsnivået, eller ved aktivering av det digitale signalet. Legg inn passordet. Passordet er tilknyttet et sikkerhetsnivå. Se avsnittet Definere sikkerhetsnivåer, side 196. Passord for prosjektoverføring På kommandolinjen under [Setup] / [System signals] kan kommandoen "PDxxxxxxxx" legges inn. Denne kommandoen krever et passord (xxxxxxxx) for å gi brukeren tilgang til funksjonene på panelmenyen [Transfer]. Dette passordet må legges inn på panelet når et prosjekt overføres fra HMI-Builder til panelet. Systemhåndbok Operatørpaneler DOP11A 197

198 I Enhetsfunksjoner 8 Skrive ut rapporter Passord for multitilgang På kommandolinjen under [Setup] / [System signals] kan kommandoen "PSxxxxxxxx" legges inn. Dette passordet (xxxxxxxx) gir brukeren tilgang til alle panelfunksjonene. Denne kommandoen brukes for eksempel ved support- og vedlikeholdsarbeid. Bare store bokstaver kan legges inn på kommandolinjen. Endre passord under drift Funksjonen [Change login password] gjør det mulig å endre passord for funksjonsknapper eller berøringsknapper under drift. Trykk på funksjonsknappen eller berøringsknappen som er tilknyttet [Change login password] for å åpne et dialogvindu der passordet for det aktuelle sikkerhetsnivået kan endres. Se kapittel 8.1, Funksjonsknapper. Det er ikke mulig å legge inn et sikkerhetsnivå for blokk []. Etter utlogging vil knappen <PREV> og funksjonen [Return to previous block] for funksjons- og berøringsknapper ikke fungere. Dette for å hindre uautoriserte brukere tilgang til passordbeskyttede blokker. 8.5 Skrive ut rapporter Forskjellige rapporter (for eksempel dags- og hendelsesrapporter) kan opprettes på en enkel måte for å ha oppsyn med produksjonsprosessen. Figuren under viser hvordan dagsrapporter opprettes. Skrivertilkobling Skriveren må ha et serielt grensesnitt og et IBM-tegnsett (85). Skriverinnstillingene foretas i dialogvinduet under [Setup] / [Peripherals]. Informasjon om skriverkonfigurasjon finnes i skriverhåndboken. Eksempel på mulig skriver: Seriell skriver = Panasonic KX-P192 Skrive ut prosjekter Velg [File] / [Print] på menyen for å skrive ut et prosjekt. Velg respektiv sjekkboks for å definere hvilke deler av prosjektet som skal skrives ut. Klikk på [Setup] for å konfigurere skriveren. Klikk på [Preview] for å åpne forhåndsvisningen. 198 Systemhåndbok Operatørpaneler DOP11A

199 Enhetsfunksjoner Skrive ut rapporter I 8 Skrive ut tekstblokker Rapporter opprettes som tekstblokk med statisk og dynamisk tekst. Den maksimale rapportbredden er på 15 tegn. Det kan legges inn en vilkårlig tekst i tekstblokken, for eksempel tabellhode eller en annen statistisk tekst som skal skrives ut hver gang. For å skrive ut prosessverdier, er det nødvendig å definere dynamiske objekter som representerer verdien for signalet som objektet er tilknyttet. På hvilket tidspunkt rapporten skal skrives ut kan for eksempel defineres via tidskanaler. Det er ikke mulig å skrive ut tekstblokker ved bruk av Unicode. Skrive ut grafikkblokker Ved modellene DOP11A-2, DOP11A-3, DOP11A-4 og DOP11A-5 kan grafikkblokker skrives ut med en skriver som er kompatibel med Epson FX-8. Grafikkblokker kan kun skrives ut når de vises på skjermen. Kun grafikkvisning i svart/ hvit støttes. Legges kommandoen NHD inn på kommandolinjen under [Setup] / [System signals], skriver laserskriveren ut grafikkblokken uten blokkhode (inneholder vanlig blokknavn, blokknummer, dato og klokkeslett). Epson FX-8 grafikk støtter ikke gråskala. Skriverminnet må ha en størrelse på minst 5 MB for å skrive ut grafikkblokker. Alarmblokken, altså grafikkblokken med alarmlisten, skrives ut som tekst. Trykk på knappen <PREV> på panelet når grafikkblokker skrives ut for å avbryte utskriften. Systemhåndbok Operatørpaneler DOP11A 199

200 I Enhetsfunksjoner 8 Skrive ut rapporter Definere utskrifter Utskrifter defineres i blokkhodet. Blokkhodet er tilgjengelig via blokkmanageren eller blokklisten. Parameteren Print signal i blokkhodet spesifiserer det digitale signalet som ved aktivering utløser utskriftsforløpet for blokken. Her spesifiseres også det digitale avslutningssignalet som aktiveres av panelet når utskriften er fullført. Velges [Reset], nullstilles signalet. Skriverinnstillinger Skriveren stilles inn under [Setup] / [Peripherals] / [Pronter] / [Edit]. Detaljert informasjon finnes i håndboken til den aktuelle skriveren. Skriveren må støtte utvidet IBM-ASCIItegnsett. Skriveren må støtte grafikken for Epson FX-8, HP PCL5 eller HP PCL6 for å skrive ut grafikkblokker Parameter Skrivertype Sidens lengde Papirtype Grafikkplassering Tekstplassering Signal for deaktivering av skriver Tegn for ny linje Handshake Skjermdump Beskrivelse Velg skriver, ingen, vanlig tekst eller den installerte skriveren, for eksempel Epson FX-8 Definer hvor mange linjer en side skal ha før sideskift. Det opprettes ikke noe sideskift når lengden på siden er satt til. Velg papirtype som samsvarer med den installerte skriveren. Spesifiser om grafikken skal skrives ut i stående eller liggende format. Spesifiser om rapporten skal skrives ut i liggende eller stående format ved bruk av en skriver som er kompatibel med FX8. Spesifiser det digitale signalet som ved aktivering avbryter utskriften. Porten som skriveren er tilkoblet, kan brukes for en annen kommunikasjon (for eksempel for transparentmodus). Tegn for linjeslutt: CR/LF, CR, LF eller ingen. Spesifiser om handshake mellom skriver og panel skal skje via XON/XOFF eller CTS/RTS. Tillater utskrift av skjermdump: normal eller invertert. Sette opp kommunikasjonsport Innstillingene for kommunikasjonsporten foretas under [Setup] / [Peripherals]. Marker porten [RS-232] eller [RS-422] og høyreklikk med musen. Informasjon om korrekt oppsett av tilkoblet skriver finnes i håndboken til den aktuelle skriveren. Parameter Overføringshastighet Paritet Databiter Stoppbiter Beskrivelse Spesifiser hastigheten for kommunikasjonen (i baud). Hastigheten må stemme overens med overføringshastigheten til de eksterne enhetene. Spesifiser pariteten. Pariteten må stemme overens med pariteten til de eksterne enhetene. Spesifiser antall databiter. Antallet må stemme overens med antall databiter til de eksterne enhetene. Spesifiser antall stoppbiter. Antallet må stemme overens med antall stoppbiter til de eksterne enhetene. 2 Systemhåndbok Operatørpaneler DOP11A

201 Enhetsfunksjoner Tidsstyring I 8 Styrekoder for skriver Gjelder ikke for modellen DOP11A-1. Legg inn styrekodene for skriveren i en tekstblokk. Skriv "%%" og legg til et nummer mellom 1 og 31. Numrene 1 til 31 representerer styrekoden for skriveren. Skriv for eksempel "%%12". Denne angivelsen refererer til sideskiftet. Styrekodene er beskrevet i skriverhåndboken. En kommando må etterfølges av et mellomromstegn. Sideskiftet ("%%12") må angis på slutten av linjen. Teksten må ikke inneholde tegnet "%%". Det kan stå flere kommandoer på en linje. Skriverstatus Statusen på den tilkoblede skriveren kan avleses ved bruk av et skriverregister. Dette registeret er spesifisert under [Setup] / [System signals]. 8.6 Tidsstyring Funksjonen [Time control] tillater inn- og utkobling av digitale signaler avhengig av sanntidsklokken. Denne funksjonen kan brukes til å styre hendelser i prosessen via panelet til bestemte tider (for eksempel ved ut- og innkobling av motorer). Tidskanaler erstatter tidsreleer og ukekoblingsklokker. Definere tidskanaler Tidskanaler defineres under [Functions] / [Time channels]. Parameter Intervalltekst Signal Intervall Beskrivelse Legg inn en vilkårlig tekst for tidskanalen. Definer et digitalt signal som aktiveres ved de spesifiserte tidsintervallene. Spesifiser dager og tider for intervallet. Det er mulig definere 4 forskjellige intervaller for hver tidskanal. Visning i driftsmodus Siden med tidskanaler vises når systemblokken 1 aktiveres. Dette skjer via et hoppobjekt eller via et digitalt signal som er forbundet med blokken. Tidskanalverdiene kan leses og endres. Opsjonen [Time channel] under [Setup] / [Online settings] må være markert for å kunne endre tidskanalverdiene i driftsmodus. Beveg markøren til ønsket linje og trykk på enterknappen for å lese eller endre verdiene for en tidskanal. Pek på ønsket linje hvis panelet har en berøringsskjerm. Trykk [OK] for å godkjenne tidskanaldefinisjonen. Lukk tidskanalmenyen med <PREV> eller trykk <CANCEL> hvis panelet har en berøringsskjerm. Deretter vises blokken som tidskanalblokken ble aktivert fra. Systemhåndbok Operatørpaneler DOP11A 21

202 I Enhetsfunksjoner 8 Språkhåndtering 8.7 Språkhåndtering Programmeringsprogramvaren støtter flerspråkapplikasjoner for operatørpaneler i DOP-serien. Vi anbefaler å opprette ett språk for hele applikasjonen ved bruk av programmeringsprogramvaren. Deretter kan all applikasjonstekst oversettes til andre språk ved bruk av flerspråkstøtten. Oversettelsen kan skje direkte i programmeringsprogramvaren. Det er også mulig å eksportere all tekst i form av en tekstfil og utføre oversettelsen i en annen programvare. Den oversatte filen importeres deretter tilbake til programmeringsprogramvaren. Det er mulig å opprette maksimalt 1 språk per applikasjon. Hver tekst i applikasjonen tilordnes en vilkårlig indeks. For å optimere funksjonen og minimere tekstantallet, kan det kopieres og limes inn tekst som brukes flere ganger i applikasjonen. Disse tekstene vil dermed være tilknyttet samme indeks. Applikasjonsspråket inneholder også brukertekster og er tilknyttet et systemspråk som inneholder systemtekster. Brukertekster er tekster som legges inn under programmeringen av prosjektet. Systemtekster er tekster som allerede eksisterer når et nytt prosjekt opprettes, så vel som tekster i systemprogrammet til panelet. Opprette flere applikasjonsspråk Velg [Setup] / [Multi Language] / [New Language]. Denne funksjonen henter opp en assistent for å opprette flere applikasjonsspråk. Følg instruksjonene i aktuelt dialogvindu og velg ønskede parameterverdier eller navn, eller legg disse inn. Spesifiser om all tekst skal kopieres fra et eksisterende språk (et språk som allerede er opprettet). Språk 1 er språket som applikasjonen er opprettet med (basisspråk). Programvaren legger frem forslag på språknavn. Disse kan brukeren endre. Velg tegnsettet som skal brukes på panelet så vel som nasjonale spesialtegn under [Character table]. Se avsnittet Landsinnstillinger i kapittel 7.3, Programmere med programmeringsprogramvaren. Under [System language] kan det velges mellom [Built in] eller [User defined]. Velg [Built in] for å vise systemtekstene i det valgte språket på panelet. Ved valg av [User defined] kan et integrert systemspråk oversettes og knyttes til systemspråket for applikasjonsspråket (forutsetter at panelet er forbundet med en PC). Her spesifiseres dataregisteret i kontrolleren. Verdien (-9) til dataregisteret styrer i driftsmodus hvilket applikasjonsspråk (-9) som skal brukes på panelet. Klikk på [Avslutt] for å bekrefte funksjonen. Deretter vises et katalogtre med alle språk som er opprettet. 22 Systemhåndbok Operatørpaneler DOP11A

203 Enhetsfunksjoner Språkhåndtering I 8 Oversette og redigere tekst i programmeringsprogramvaren Velg [Setup] / [Multi Language] / [Edit]. Legg oversettelsen for det aktuelle språket inn i en tabellcelle. Beveg markøren mellom linjer og kolonner med pilknappene. Søk eventuelt gjennom tekstlisten via menypunktet [Edit] / [Find]. Applikasjonspråkene kan også eksporteres som tekstfiler og oversettes i et annet program (for eksempel Excel eller Notepad). Deretter importeres tekstfilen tilbake til applikasjonen. Se avsnittet Eksporter og Importer, side 24. Innstillinger for applikasjonsspråket Velg [Setup] / [Multi Language] / [Setup]. Høyreklikk på [User language] for å endre registrene for styring av språk. Høyreklikk på språknavnene for å gjøre følgende innstillinger: Parameter Lag kopi Tegnsett Systemspråk Slett språk Endre navn Mer Beskrivelse Lage en kopi av det aktuelle språket Velge/bytte tegnsett Velge/bytte systemspråk Slette aktuelt språk Endre navn på det aktuelle språket Definere dataregistrene som bestemmer verdien for språkvisningen. Høyreklikk på [Character set] for å endre tegnsettet for språket (også Unicode). Høyreklikk på [System language] for å endre systemspråket eller opprette et nytt språk. Systemhåndbok Operatørpaneler DOP11A 23

204 I Enhetsfunksjoner 8 Språkhåndtering Brukerdefinert systemspråk Marker [Userdefined], velg kildespråk og klikk på [Receive] for å opprette et brukerdefinert systemspråk. Deretter kommer dialogvinduet [Language transfer] frem. Klikk på [Load] for å laste det integrerte systemspråket fra panelet. Dermed er det også mulig å redigere systemtekster under [Setup] / [Multi Language] / [Edit]. Dessuten kan tekstene eksporteres som tesktfil og redigeres i et annet program. Alle systemtekster på panelet (passord, tidskanaler etc.) støtter flerspråkapplikasjoner. Det er mulig å bruke forhåndsdefinerte systemspråk eller opprette brukerdefi-nerte (nye) språk. Alle tegn i valgt tegnsett er tilgjengelig for applikasjonsspråket. En teksttegnsekvens kan tilknyttes flere objekter. Maksimalt antall teksttegnsekvenser for hvert språk retter seg etter prosjektminnet som er tilgjengelig på panelet. Følgende minneplass er tilgjengelig for hvert språk: Operatørpanel DOP11A-1 DOP11A-2 DOP11A-3 DOP11A-4 DOP11A-5 Minneplass 16 kb/språk 64 kb/språk 64 kb/språk 128 kb/språk 128 kb/språk Nederst til venstre i dialogvinduet for applikasjonsspråket finnes informasjon om minnestørrelsen for det valgte språket (språkfil). Denne informasjonen vises i X/Yformat, der X står for brukt minneplass og Y for ledig minneplass for hvert språk, for eksempel størrelse 7/128. Eksportere Språk kan eksporteres (for eksempel til Excel) for oversetting og deretter importeres tilbake til programmeringsprogramvaren. Velg [Setup] / [Multi Language] / [Export]. Velg brukertekst (eller systemtekst). Legg inn navnet på eksportfilen i det åpne dialogvinduet og velg ANSI, OEM eller Unicode som format. Velges ANSI/OEM, eksporteres alle språk som er opprettet i ANSI-/OEM-format. Velges Unicode, eksporteres alle språkene til en fil i Unicode-format. For å redigere en fil i Unicode-format i et annet program, må det velges en Unicode-skrifttype i den aktuelle programvaren. Importere Velg [Setup] / [Multi Language] / [Import]. Velg [User texts] (eller [System texts]). Deretter vises dialogvinduet [Import multi language texts]. Legg inn navnet på tekstfilen som skal importeres. Hvis det eksisterende prosjektspråket er i ANSI-/OEM-format og det skal importeres et språk i Unicode-format, blir det importerte språket konvertert til ANSI-/OEM-format. Alle tegn som ikke finnes i ANSI/OEM-området, erstattes med spørsmålstegn. 24 Systemhåndbok Operatørpaneler DOP11A

205 Enhetsfunksjoner Språkhåndtering I 8 Når et prosjekt med flere applikasjonsspråk åpnes i eldre programmeringsprogramvareversjoner, erstattes alle objekter med flere applikasjonsspråktekster med etterfulgt av et indeksnummer, for eksempel Vise språkindeks Hvert objekt som vises i en applikasjon med flerspråkstøtte, er tilknyttet en indeks. En indeks kan tilknyttes forskjellige objekter som inneholder samme tekst. Velg funksjonen [Setup] / [Multi Language] / [Show index] for å vise indeksnumrene for objekttekstene. Kryssreferanse Velg [Setup] / [Multi Language] / [Cross reference] og en kryssreferanselisten åpnes. Høyreklikk på objektene for å redigere dem. Kryssreferanselisten støtter inkremental søklogaritme når indeksnumre legges inn. Kopiere objekt Hvis funksjonen [Copy cross reference index] er aktiv når et objekt kopieres, tilordnes kopien samme indeks. Dermed oversettes objekter med samme indeks kun én gang. Endringer på en tekst vil påvirke alle tekster med samme indeksnummer. Slettes et objekt der det eksisterer kopier med samme indeksnummer, slettes kun det markerte objektet. Velge skrifttype Unicode Velg en Unicode-skrifttype hvis det kreves et utvidet tegnantall for å opprette applikasjonsspråket. Applikasjonsspråk i driftsmodus Applikasjnsspråket på panelet kan endres i driftsmodus. Endre da verdien (-9) i det spesifiserte språkvalgregisteret. Vær oppmerksom på at panelet oppdaterer visningen for hele blokken når det velges et nytt språk i driftsmodus (RUN). Har panelet en markør, plasseres denne på det første manøvrerbare objektet i den aktuelle blokken etter at endringen er utført. Systemhåndbok Operatørpaneler DOP11A 25

206 I Enhetsfunksjoner 8 Unicode 8.8 Unicode Innledning Unicode er en global standard for tegnkoding som bruker 16-bit-verdier for visning av skrifttegn i de fleste språk i verden. Tidligere standarder for tegnkoding (for eksempel Microsoft Windows ANSI-tegnsett) bruker 8-bit-verdier eller kombinasjoner av 8-bitverdier til å vise tegn som brukes i et bestemt språk eller region. Microsoft Windows 2 og Windows XP har inndataspråk installert. Computerbrukeren kan på denne måten legge inn komplekse tegn og symboler (for eksempel kinesiske skrifttegn) ved bruk av et vanlig tastatur. Tegnsettene som er installert på computeren brukes til dette. Inndataspråk for forskjellige språk kan velges via kontrollpanelet. Installeres et nytt tegnsett, legges alle nødvendige tegn til systemet. Unicode i programmeringsprogramvaren Operatørpanelene DOP11A-2 til DOP11A-5 støtter Unicode så sant det er den siste systemprogramversjonen som foreligger (fast programvare). Unicode-tegn kan brukes i prosjekter og/eller systemtekster. Operativsystemene Microsoft Windows XP og Windows 2 støtter Unicode. Programmeringsprogramvaren bruker et Unicode-tegnsett for å vise Unicode-tegn i dialogvinduer på computeren. Kun Unicode-tegn som er brukt i prosjektet, lastes ned når et prosjekt overføres. Panel skrifttype Operatørpanelet bruker et paneltegnsett for visning av Unicode-tegn. Tegnsettet på panelet omfatter cirka 35 tegn, men er ikke komplett i henhold til Unicode-standard. Kun de tegn som brukes på panelet, lastes ned når et prosjekt overføres til panelet. Hvis det brukes et tegn som ikke er tilgjengelig, vil dette erstattes med et svart rektangel i programmeringsprogramvaren. Prosjekttesten som kan utføres ved prosjektoverføringen, kontrollerer om alle tegn som brukes, også er inkludert i paneltegnsettet. Skriftstørrelse for brukertekster og systemtekster Unicode-tegn redigeres som punktgrafikker (dot-matrix). Den forhåndsinnstilte skriftstørrelsen er på 8 x 16 piksler. Denne verdien kan endres. Bestemte komplekse tegn (for eksempel kinesiske skrifttegn) krever en skriftstørrelse på 16 x 16 tegn slik at alle pikslene vises, og potensielle misforståelser unngås. Velges en stor skriftstørrelse på små paneler, kan skjermen eventuelt være for liten til å vise hele menyen. 26 Systemhåndbok Operatørpaneler DOP11A

207 Enhetsfunksjoner Unicode I 8 Flerspråkfunksjoner Veksle mellom objekttekst og indeksnummer Klikk på knappen [T] på verktøylisten [Language], og programmeringsprogramvaren viser indeksnummeret istedenfor objektteksten. Ny tekst (i ANSI-format, ikke som Unicode) kan også legges inn for å knytte objektet til en ny indeks, og for å slette tilknyttingen til andre objekter i den opprinnelige indeksen. Spesifiser for å knytte et objekt til en ny indeks. Eksportere og importere filer i Unicode-format System- og brukertekster kan eksporteres og importeres under [Setup] / [Multi Language]. En eksportert fil i Unicode-format kan redigeres i en tekstredigerer (for eksempel Notepad). Velg en Unicode-skrifttype i tekstredigereren. Når en fil eksporteres, kan det velges mellom ANSI-, OEM- eller Unicode-format. Velges ANSI/OEM, eksporteres kun språk i ANSI-/OEM-format til en fil med ANSI-/OEMformat. Velges Unicode, eksporteres alle språk til en fil i Unicode-format. Når en fil i ANSI-/OEM-format importeres, kan det fastsettes om et eksisterende språk skal oppdateres eller om et nytt språk skal legges til. Når en fil i Unicode-format importeres, kan det fastsettes om et eksisterende språk skal oppdateres eller om et nytt språk skal legges til. Hvis det eksisterende språket er i ANSI- /OEM-format, og det skal importeres et språk i Unicode-format, blir det importerte språket konvertert til ANSI-/OEM-format. Tegn som ikke er inkludert i ANSI-/OEMtegnsettet, erstattes med spørsmålstegn. Minnebehov Et minne tilordnes i samsvar med formelen under når Unicode brukes: Språkstørrelse Tegnsettstørrelse Unicode Hver tegnstreng krever 22 byte + tegnantall i tegnstrengen x 4 byte. Det overførte tegnsettet krever antallet entydige tegn x 34 byte. Overføringen på 1 tegn krever dermed 34 kb. Minnebehovet for et Unicode-språk tilsvarer språkstørrelsen + tegnsettstørrelsen. Ytelse Unicode-tegn lastes tregere enn ANSI-/OEM-tegn fordi Unicode-tegn inneholder et større antall piksler. Unicode-tegnsettet leses inn i minnet når operatørpanelet starter. Denne prosessen kan ta litt tid hvis tegnsettet er stort. Systemhåndbok Operatørpaneler DOP11A 27

208 I Enhetsfunksjoner 8 Unicode Begrensninger ved bruk av Unicode Tekstblokker Unicode støtter ikke tekstblokker. Lagre resepter og alarmforløp Programmet [DOP Tools] \ [DOP File Transfer] og DOP FTP-klient støtter ikke Unicodetegn. SKV-filen som kan brukes til å redigere resepter eller til alarmforløpet på en PC, inneholder indeksnumrene istedenfor blokktekster når Unicode brukes. Det er mulig å søke panelteksten i prosjektet. Hvis det er ønskelig å vise tekst i SKV-filen, må paneltegnsettet stilles om til ANSI-format. Dynamisk tekst Tekster i objekter kan styres via systemsignaler. Velg [Dynamik] / [Properties] for det valgte objektet. Disse tekstene konverteres ikke til Unicode-format. I stedet brukes spørsmålstegn. Tidskanalblokk På operatørpanelet DOP11A-2 må standardblokken Tidskanaler som kan konfigureres i RUN-modus, bruke den forhåndsdefinerte skriftstørrelsen 8 x 16. Ellers vil inndatavinduet være for stort på skjermen, og det er ikke mulig å konfigurere blokken. 28 Systemhåndbok Operatørpaneler DOP11A

209 Enhetsfunksjoner LED I LED Gjelder kun for operatørpaneler med lysdioder (LED). Operatørpanelet har integrerte lysdioder som er tilknyttet et register. Disse defineres under [Functions] / [LED]. Registerinnholdet bestemmer farge og eventuelle blinkefunksjoner på lysdiodene i samsvar med tabellen under. Registerverdi (Hex) Registerverdi (Des) Blinkefrekvens (Hz) Farge - Ingen Grønn Rød Grønn Rød ,5 Grønn ,5 Rød ,2 Grønn ,2 Rød 41 65,6 Grønn 42 66,6 Rød Systemhåndbok Operatørpaneler DOP11A 29

210 I Enhetsfunksjoner 8 Funksjonsknapper 8.1 Funksjonsknapper Knytt en funksjonsknapp til et signal ved å legge inn signalets adresse tilsvarende den aktuelle knappen, eller ved å velge tilsvarende funksjon på en valgliste. Signalet som er tilknyttet funksjonsknappen, aktiveres i samsvar med funksjonen som ble spesifisert da funksjonsknappen ble definert. Kun 2 signaler som er tilknyttet funksjonsknapper, kan utløses samtidig. Trykkes det på mer enn 2 funksjonsknapper samtidig, aktiveres kun de to signalene som ble utløst først. Antall funksjonsknapper avhenger av paneltype. Definere funksjonsknapper Funksjonsknapper kan defineres på 2 forskjellige måter: Global Lokal Global definisjon Globale funksjonsknapper defineres og brukes i hele applikasjonen og gjelder for alle blokkene. En global definisjon er alltid tilgjengelig i driftsmodus så sant blokken som vises på skjermen, ikke har noen lokal definisjon for den aktuelle funksjonsknappen. Definering foretas under [Functions] / [Function keys]. Lokal definisjon Lokale funksjonsknapper defineres og brukes for en blokk. Lokale definisjoner har høyere prioritet enn globale definisjoner. Definering foretas under [F keys] på blokkhodet til den aktuelle blokken. 21 Systemhåndbok Operatørpaneler DOP11A

211 Enhetsfunksjoner Funksjonsknapper I 8 Funksjon IO Hendelse Stille inn analogt objekt på Øke analogt objekt med eller stille inn digitalt objekt Minske analogt objekt med eller nullstille digitalt objekt Kortvarig innstilling av digitalt objekt Hoppe til blokk Sikkerhetsnivå Andre funksjoner Makro Beskrivelse Signalet som aktiveres via funksjonsknappen. (Påfølgende felt brukes til å spesifisere mulige indeksregistre og signalformater.) Funksjonen IO-hendelse brukes til å definere knappens virkning på det spesifiserte signalet. Følgende opsjoner er tilgjengelig under Hendelse: Flyktig Signalet gis ut så lenge knappen er aktiv. Omkobler Signalet gis ut vekselvis eller nullstilles når knappen er aktiv. Innstilling Signalet aktiveres når knappen trykkes og forblir i denne tilstanden. Reset Signalet nullstilles når knappen trykkes og forblir i denne tilstanden. Gruppe Alle signaler som tilhører en funksjonsknapp med aktuelt gruppenummer, nullstilles. Gruppenummer legges inn i feltet [Group no.] En gruppe omfatter maksimalt 8 funksjoner. Via opsjonen [Set analog] blir det analoge signalet som er forbundet med funksjonsknappen, tilordnet verdien som er definert i feltet [Value]. Inc. analog Dec. analog I dette feltet økes det analoge signalet som er forbundet med funksjonsknappen, med den verdien som er definert i feltet [Value]. I dette feltet minkes det analoge signalet som er forbundet med funksjonsknappen, med den verdien som er definert i feltet [Value]. Verdien som er lagt inn, tilordnes det manøvrerbare analoge objektet som er valgt med markøren. Øker verdien på det manøvrerbare analoge objektet som er valgt, med verdien som er lagt inn, eller aktiverer et manøvrerbart digitalt objekt som er valgt. Minsker verdien på et manøvrerbart analogt objekt med verdien som er lagt inn, eller nullstiller et manøvrerbart digitalt objekt som er valgt. Aktiverer et digitalt objekt som er valgt, så lenge knappen trykkes. Hopper til blokken med spesifisert navn eller nummer. Definer sikkerhetsnivåer for funksjonsknapper. Brukeren må logge seg inn med passord for dette eller et annet sikkerhetsnivå for å kunne bruke funksjonsknappen. Funksjonsknapper eller berøringsknapper er tilknytett funksjoner i valglisten. Se ekstratabellen "Andre funksjoner til funksjonsknapper og berøringsknapper", side 212. Den valgte makroen utføres. Klikk på knappen [Edit] for å endre navnet på den valgte makroen eller for å endre makrohendelsen for den markerte hendelsen. Systemhåndbok Operatørpaneler DOP11A 211

212 I Enhetsfunksjoner 8 Funksjonsknapper Andre funksjoner til funksjonsknapper og berøringsknapper Funksjon Beskrivelse Last resept Laste resept fra panelminnet. Lagre resept Lagre resept i panelminnet. Slett resept Slette resept i panelminnet. Føy til resept Den aktuelle blokkens signaler og deres verdier føyes til en eksisterende resept. Se kapittel 8.3, Resepthåndtering. Logg inn på spesifisert sikkerhetsnivå. Logg inn. Se kapittel 8.4, Passord. Logg ut Logg ut. Endre logg inn passord Endre passord. Rull en side oppover Rulle tekstsider i tekstblokken og i alarmlisten. Rull en side nedover Rulle tekstsider i tekstblokken og i alarmlisten. Forstørr tekst Øke tekststørrelsen på alarmlisten. Forminsk tekst Minske tekststørrelsen på alarmlisten. Lagre resept på minnekort Lagre resepten på minnekortet som er definert som backupmedium. Last resept fra minnekort Laste resepten fra minnekortet som er definert som backupmedium. Slett resept på minnekort Slette resepten fra minnekortet som er definert som backupmedium. Lagre prosjekt på minnekort Lagre prosjektet på minnekortet som er definert som backupmedium. Last prosjekt fra minnekort Laste prosjektet fra minnekortet som er definert som backupmedium. Slett prosjekt på minnekort Slette prosjektet fra minnekortet som er definert som backupmedium. Bekreft alarm Bekrefte alarmen på alarmlisten. Vis alarmliste Vise alarmlisten (blokk 99). Hopp til infoblokken som er forbundet med alarmen. List opp alarmgrupper Gå tilbake til forrige blokk Hoppe til infoblokken som er forbundet med alarmen. Gjelder for markerte alarmbanner eller alarmer på alarmlisten. Spesifiser hvilken alarmgruppe alarmen skal vises fra på alarmlisten. Viser den forrige blokken. Det er mulig å gå tilbake opptil 9 nivåer. Når blokk vises, vil funksjonen ikke utføre noe hopp tilbake til forrige nivå. Logges det i driftsmodus inn på et høyere nivå enn det aktuelle sikkerhetsnivået, vil denne funksjonen ikke utføre hopp til noen blokk. Hopp til hovedblokk (blokk ) Viser startblokken, blokknummer. Vis objektinfo Viser minimums- og maksimumsverdier for de analoge objektene i tekstblokken i driftsmodus. Enter Som å trykke på enterknappen. Vis informasjonsside Viser informasjonssiden. Opprett TCP/IP-forbindelse Initierer forbindelse for seriell TCP/IP-forbindelse. Skill TCP/IP-forbindelse Skiller den serielle TCP/IP-forbindelsen. Endre reseptmappe Redigere reseptmappe på panelet. Opprett reseptmappe Opprette reseptmappe på panelet. Slett reseptmappe Slette reseptmappe på panelet. 212 Systemhåndbok Operatørpaneler DOP11A

213 Enhetsfunksjoner Trender I 8 Hoppe til blokken med funksjonsknapper Denne funksjonen gjør det mulig å hoppe til blokker med funksjonsknapper uten å bruke visningssignaler. Velg [Jump to block] på valglisten når knappene lokal eller global defineres. Bruk funksjonsknappene for å veksle raskt til en blokk. Det brukes ikke noe digitalt signal i kontrolleren Trender Dette kapitlet gjelder ikke for operatørpanel DOP11A-1. Forløpstrend Gjelder ikke for DOP11A-1 og DOP11A-2. Ved denne funksjonen registrerer kontrolleren de analoge verdiene og viser dem i et trendobjekt under drift. Verdiene vises i kurver. De registrerte verdiene lagres i prosjektminnet til panelet. Flere trendkurver som er uavhengig av hverandre, kan defineres i samme blokk eller i forskjellige blokker. Antall kurver begrenses av størrelse og prosjektminnets kapasitet. I trendobjektet defineres blant annet tidsintervallet mellom dataregistreringer samt antall verdier Beregning av trendstørrelse Bruk formelen under for å beregne trenddatastørrelsen i prosjektminnet: S = TOG + AK (28 + (645 x ((AM / 1) + 1)) TOG AK AS S Størrelsen på trendobjektet (Hvis alle parameterne endres for et trendobjekt, beløper verdien seg til TOG = 32 byte.) Antall kurver som er definert i trendobjektet Antall utvalg som avrundes til neste hundredel. Byteantall RAM-minnet kan også begrense antall trender i et obejkt. Denne begrensningen er avhengig av andre objekter og funksjoner som brukes i prosjektet. Systemhåndbok Operatørpaneler DOP11A 213

214 I Enhetsfunksjoner 8 Trender Visning i driftsmodus Trendkurvene kan vise forløpsdata i driftsmodus. Velg ønsket trendobjekt og trykk på enterknappen. Et dialogvindu kommer frem. Velg tidsområde og dato for dataene som skal vises. Nederst i dialogvinduet vises "History". Trykk en gang til på enterknappen for å gå tilbake til sanntidsvisningen. Trenddataene lagres i filer. Navnet spesifiseres når trendobjektet defineres. Sanntidstrend Gjelder kun for DOP11A-2. Ved sanntidstrend viser kontrolleren analoge verdier i et trendobjekt under drift. Verdiene vises i kurver. Ingen verdier lagres i panelets prosjektminne. Ingen forløpsdata vises. Flere trendkurver som er uavhengig av hverandre, kan defineres i samme blokk eller i forskjellige blokker. Det er mulig å bruke maksimalt 1 trender per applikasjon. Definere trendobjekter Trendobjekter kan defineres i en blokk akkurat som andre dynamiske objekter. Objektet kan tilknyttes opptil 6 analoge signaler (maksimalt 1 trender per prosjekt ved DOP11A- 2). I motsetning til andre objekter må trendobjektnavnet inneholde 1-8 tegn. Det første tegnet må være en bokstav eller et tall. Tegnene A-Z, -9 og _ kan brukes i trendnavn. Ellers gjelder samme filnavnregler som for MS-DOS. Følgende parametere kan defineres for trendobjektet: Under [Setup] / [Terminal options] defineres om endrede trender eller alle utvalgene skal lagres. 214 Systemhåndbok Operatørpaneler DOP11A

215 Enhetsfunksjoner Trender I 8 Fane [General] Parameter Navn Utvalgsintervall Utvalgsteller Grense utvalg full Signal for utvalg full Signal ved aktivering Slett trenddata Y-skala Minimumsverdi Maksimumsverdi Skalainndeling Skalastreker Rammestil Grid Skala Grid BG Beskrivelse Spesifiser et navn for trendobjektet. Hvert objekt må tilordnes et entydig navn. Objektnavnet må ikke være på mer enn 8 tegn. Parameteren må angis. Gjelder ikke for modellen DOP11A-2. Tidsintervall mellom dataregistreringer. Minimumsverdien er 1 s. Antall verdier som skal lagres. Det maksimale verdiantallet er Gjelder ikke for modellen DOP11A-2. Spesifiser antall utvalg der signalet for Utvalg full skal aktiveres. Gjelder ikke for modellen DOP11A-2. Spesifiser et signal som skal aktiveres når antall utvalg under grense for Utvalg full er nådd. Gjelder ikke for modellen DOP11A-2. Det digitale signalet som begynner å registrere data så snart det aktiveres. Registreringen avsluttes når signalet nullstilles. Det er ikke nødvendig å spesifisere parametere. Gjelder ikke for modellen DOP11A-2. Definer et digitalt signal som ved aktivering sletter alle trenddataene i forløpet. Gjelder ikke for modellen DOP11A-2. Spesifiser om Y-skalaen skal skjules eller vises på venstre, høyre eller på begge sider. Minimumsverdien på Y-aksen hentes fra det spesifiserte registeret. Maksimumsverdien på Y-aksen hentes fra det spesifiserte kontrollerregisteret. Spesifiserer hvilken skalainndeling det brukes på Y-aksen. Spesifiser intervallet mellom de valgte skalastrekene. Velg om objektet skal ha en ramme. Velg om et rutenett skal vises på objektet. Definer fargen for skalaen på objektet. Velg en egnet farge for rutenettet. Definer en bakgrunnsfarge for objektet. Systemhåndbok Operatørpaneler DOP11A 215

216 I Enhetsfunksjoner 8 Trender Fane [Curves] Parameter Analogt signal Farge Forskyvning og forsterkning Beskrivelse Analoge signaler som er registrert av objektet og for dem verdiene skal vises. Kun fortegnbestemte 16-bit tegn er tillatt. Velg en farge for den aktuelle kurven. Brukes for skalering av registerverdien. Modell DOP11A-2 tillater kun 2 kurver. Modell DOP11A-2 disponerer kun sanntidstrend. Fane [Dynamics] Funksjonene på denne fanen forklares i avsnittet Generelle parameter i kapittel 7.4, Grafisk visning. Kopieres en blokk med trendobjekter, må navnet på trendobjektet endres. 2 trendobjekter må ikke ha samme navn. Overføre trenddata Gjelder ikke for modellen DOP11A-2. Hvis programmet [DOP Tools] \ [DOP File Transfer] er installert på PCen, kan trenddata, resepter og alarmlister for statistiske beregninger for visning eller for lagring overføres fra eller til PCen. Det er også mulig å overføre data via FTP mellom PC og panel: Trenddata Resepter Alarmlister HTML-filer Panel applet Punktgrafikker En FTP-klient må være installert på PCen. Programgruppen DOP Tools inneholder applikasjonen DOP FTP Transfer som fungerer som standard-ftp-klient. Trendfiler kan åpnes direkte for statistiske beregninger, for eksempel i Excel. 216 Systemhåndbok Operatørpaneler DOP11A

217 Enhetsfunksjoner Makroer I 8 Trendfiler Trendfilnavnene spesifiseres for hver trend når trendobjektet defineres. Filen får suffiksen SKV. Linjeformatet for trendfilen: DDDD;TTTT;AAAA;BBBB;CCCC;DDDD;EEEE;FFFF: Format Beskrivelse DDDD Datoformat definert under Setup. TTTT Klokkeslettformat definert under Setup. AAAA Trendkurve 1 BBBB Trendkurve 2 (hvis definert) CCCC Trendkurve 3 (hvis definert) DDDD Trendkurve 4 (hvis definert) EEEE Trendkurve 5 (hvis definert) FFFF Trendkurve 6 (hvis definert) Den eldste verdien vises på den første fillinjen, den nyeste verdien på den siste fillinjen Formatet SKV kan importeres direkte til Microsoft Excel. Diagramveiviseren i Excel brukes til å opprette statistiske diagrammer. Det er ikke mulig å endre filer og deretter sende dem til panelet Makroer En makro sammenfatter flere hendelser på panelet i én kommando. Brukes den samme kommandoen eller de samme innstillingene på panelet ofte, kan prosessene automatiseres ved å opprette en makro. En makro utløses via lokale eller globale funksjons- og berøringsknapper. Funksjonen [Macros] hentes frem under [Functions] / [Macros]. Legge til en makro Klikk på knappen [Add macro] med musen for å hente frem dialogvinduet. Legg inn ønsket navn for makroen i dette dialogvinduet. Navnet må være entydig. Klikk på [OK], og makroen vises med det definerte navnet på listen. Det er mulig å definere et ubegrenset antall makroer. Systemhåndbok Operatørpaneler DOP11A 217

218 I Enhetsfunksjoner 8 Makroer Sette inn hendelse/føye til hendelse Klikk på knappen [Insert event/add event] med musen og følgende valgdialogvindu kommer frem. 1789AEN Hver makro kan inneholde maksimalt 8 forskjellige hendelser (linjer). Parameter I/O Hopp til blokk Beskrivelse Fastsett signalet som skal tilknyttes en hendelse i makroen. På feltet [Choose event] velges det hvilken hendelse som skal tilknyttes signalet i makroen. Velg mellom følgende hendelser: Innstilling Det digitale signalet aktiveres når makroen betjenes og forsetter å være i denne tilstanden. Gruppe Signaler som tilhører en funksjonsknapp med aktuelt gruppenummer, nullstilles. Gruppenummeret legges inn i feltet [Group no.] En gruppe omfatter maksimalt 8 funksjoner. Dec. analog Reset Analoginnstilling Omkobler Inc. analog Når makroen aktiveres ved å trykke på knappen, minsker det analoge signalet med den verdien som er definert i feltet [Value]. Det digitale signalet deaktiveres når makroen betjenes og forsetter å være i denne tilstanden. Når makroen aktiveres ved å trykke på knappen, tilordnes det analoge signalet den verdien som er definert i feltet [Value]. Det analoge signalet aktiveres og deaktiveres vekselvis når makroknappen betjenes. Når makroen aktiveres ved å trykke på knappen, øker det analoge signalet med den verdien som er definert i feltet [Value]. Legg inn nummeret eller navnet på blokken som det skal hoppes til når makroknappen betjenes. Et blokkhopp er alltid den siste hendelsen i en makro fordi et blokkhopp avslutter makroen. 218 Systemhåndbok Operatørpaneler DOP11A

219 Enhetsfunksjoner Makroer I 8 Rediger Klikk på knappen [Edit] for å endre navnet på den valgte makroen eller for å endre makrohendelsen for den markerte hendelsen. Dobbeltklikk eventuelt også på [Macro] eller [Macro event] for å redigere. Aktivere makroer Aktiver en makro via funksjons- eller berøringsknapper. Hver knapp (global eller lokal) kan tilknyttes en makro. Makroen for den aktuelle knappen velges i dialogvinduet for lokale og globale funksjonsknapper så vel som for berøringsknapper. Systemhåndbok Operatørpaneler DOP11A 219

220 Nettverksfunksjoner og kommunikasjon 9 Kommunikasjon 9 Nettverksfunksjoner og kommunikasjon 9.1 Kommunikasjon Kommunikasjon med 2 kontrollere (to drivere) Det er mulig å aktivere 2 forskjellige drivere på panelet. Dermed kan panelet kommuniseres med 2 forskjellige kontrollere samtidig. Kontrollerne kan kobles til det serielle panelgrensesnittet eller til utvidelseskortet PFE11A via ETHERNET-tilkobling. Signaladresseringen til kontrolleren skjer på samme måte som de vanlige prosedyrene for den aktuelle kontrolleren (se driverdokumentasjon). Hent frem [File] / [Project settings] på menyen i HMI-Builder. Klikk på [Change] ved system 1 eller system 2 for å velge kontrolleren. Hvis driveren for system 1 ikke støtter to drivere, kan det ikke velges en driver for system 2. Klikk på [OK]. Hent frem [Setup] / [Peripherals]. Dra [Controller 1] og [Controller 2] til tilkoblingsporten som den respektive kontrolleren er koblet til. Tilgjengelige grensesnitt er RS-232C, RS-422, RS-485 (DOP11A-3) samt utvidelseskortene PFP11A og PFE11A. Detaljert informasjon om tilkobling av kontroller og panel finnes i respektiv driverdokumentasjon. Adressering Signaladresseringen til kontrolleren skjer tilsvarende de vanlige prosedyrene for den aktuelle kontrolleren (se driverdokumentasjon). For å definere hvilken kontroller som skal tilknyttes et objekt som skal opprettes, klikk på knappen for ønsket kontroller ([1] eller [2]) på verktøylisten i HMI-Builder. Kontroller 1 er alltid standardinnstilling når et prosjekt opprettes eller åpnes. Klikk på knappen [1] for å knytte signalet til et objekt som skal opprettes, til kontroller 1. Når det klikkes på knappen [2], knyttes signalet til et objekt som skal opprettes, til kontroller 2. Det er også mulig å klikke på knappen [I/O] på objektet som skal opprettes, og velge objektet som skal tilknyttes kontrolleren ved bruk av I/O-nettleseren. For å adressere et signal i kontroller 2 når kontroller 1 er forhåndsinnstilt, må tilføyes signalet (motsatt tilføyes kontroller 1 hvis kontroller 2 er forhåndsinnstilt). Eksempel Kontroller 1 er forhåndsinnstilt. Register D i kontroller 2 skal knyttes til en glider. Legg inn under analogt signal i dialogvinduet for glideren. 22 Systemhåndbok Operatørpaneler DOP11A

221 Nettverksfunksjoner og kommunikasjon Kommunikasjon 9 I/O-kryssreferanse Funksjonen [I/O ccross reference] for oversiktlig I/O-visning kan brukes for kontroller 1 så vel som for kontroller 2. Kryssreferansen viser den forhåndsinnstilte kontrolleren. Navnliste Kontroller 1 og kontroller 2 støtter navnlisten med alle tilhørende funksjoner. Hvis kommunikasjonen med en kontroller avbrytes, fortsetter panelet kommunikasjonen med den andre kontrolleren. Panelet forsøker hvert 1. sekund å gjenopprette kontrollerforbindelsen igjen. Dette kan påvirke kommunikasjonen med det tilkoblede systemet. Bruk en kommando for å endre intervallet. Se avsnittet Kommandoer i kapitte 7.3. Datautveksling mellom kontrollere Når panelet er tilkoblet 2 kontrollere (to drivere i panelet), kan data utveksles mellom kontrollerne (analoge og digitale signaler). Det er også mulig å koble 2 kontrollere via separate paneler i et BDTP-nettverk. Det er ikke nødvendig at signaltypen i de to kontrollerne stemmer overens. Dataene veksles mellom kontroller 1 og kontroller 2 via en virtuell datakanal. Det er mulig å definere 8 forskjellige datakanaler. Datautvekslingen kan være tidsstyrt eller basert på hendelser. Under [Functions] / [Data exchange] fastsettes betingelsene for datautvekslingen så vel som signalintervallene for hver datakanal. Parameter Beskrivelse Område Start I/O 1 Startadresse for datakanalen for kontroller 1. (Påfølgende felt brukes til å spesifisere mulige indeksregistre og signalformater.) Start I/O 2 Startadresse for datakanalen for kontroller 2. (Påfølgende felt brukes til å spesifisere mulige indeksregistre og signalformater.) Modus Spesifiser om signalene for datakanalen er analoge eller digitale signaler. Størrelse Spesifiser antall signaler som skal overføres i datakanalen (startadresse + påfølgende). Maksimalt signalantall for en datakanal er 255. Flyt 1 2 Utløsersignal Digitalt utløsersignal som styrer datautvekslingen for datakanalen fra kontroller 1 til kontroller 2. Signalstatusen betyr følgende: Inaktiv 1 Overføre Panelet deaktiverer signalet etter vellykket overføring. Intervall Medgått tid mellom sykliske overføringer i datakanalen indikeres i sekunder. Sett intervallparameteren til null hvis det ikke skjer noen syklisk overføring. Er verdien høyere enn null (1), har parameteren høyere prioritet enn utløsersignalet. Et eventuelt utløsersignal er i dette tilfellet ikke i stand til å utløse noen overføringer. Maksimalt sekundantall er Systemhåndbok Operatørpaneler DOP11A 221

222 Nettverksfunksjoner og kommunikasjon 9 Kommunikasjon Parameter Beskrivelse Flyt 2 1 Utløsersignal Digitalt utløsersignal som styrer datautvekslingen for datakanalen fra kontroller 2 til kontroller 1. Signalstatusen betyr følgende: Inaktiv 1 Overføre Panelet deaktiverer signalet etter vellykket overføring. Intervall Medgått tid mellom sykliske overføringer i datakanalen indikeres i sekunder. Sett intervallparameteren til null hvis det ikke skjer noen syklisk overføring. Er verdien høyere enn null (1), har parameteren høyere prioritet enn utløsersignalet. Et eventuelt utløsersignal er i dette tilfellet ikke i stand til å utløse noen overføringer. Maksimalt sekundantall er Klikk på [Add] når innstillingene for en datakanal er definert. Funksjonen [Data exchange] har samme prioritet som alle øvrige panelfunksjoner. Eksempel: Hvis panelet arbeider med full kapasitet (fordi andre funksjoner utføres) når det gis ordre om en datautveksling, vil dataoverføringstiden mellom kontrollerne øke. Transparentmodus I transparentmodus kan en kommunikasjonsport (programmerings-/skriverport) på panelet som ikke er forbundet med kontrolleren, brukes til å koble ytterligere parallelle enheter til kontrolleren. Det kan være enheter som paneler, en PC med programmeringsverktøy for kontrolleren, eller et overordnet operatørsystem. Den respektive driverhåndboken gir deg informasjon om den tilkoblede kontrolleren støtter transparentmodus. Tilkoble PCer eller andre computersystemer PCer med et programmeringsverktøy eller et annet computersystem forbindes direkte med en kommunikasjonsport (i dette tilfellet programmerings-/skriverport) på panelet. 222 Systemhåndbok Operatørpaneler DOP11A

223 Nettverksfunksjoner og kommunikasjon Kommunikasjon 9 Innstillinger på panel og PC Følgende innstillinger er nødvendig på PC og panel for å kunne arbeide i transparentmodus. Kommunikasjonsinnstillingene gjøres i panelprosjektet i HMI-Builder under [Setup] / [Peripherals]. Dra enheten [Transparent mode] til ønsket kommunikasjonsport (det vil si porten der PCen er forbundet med panelet). Høyreklikk på enheten for å konfigurere transparentmodusen (hvis denne støttes av driveren, se driverdokumentasjonen). Innstillingene for porten som PCen er forbundet med, må stemme overens med innstillingene i PC-programmet (programmeringsprogramvare for kontrolleren). Parameter IP-innstillinger Kontrollersystemer Modus Beskrivelse Brukes kun for kommunikasjon i transparent-/gjennomgangsmodus via ETHERNET. Transparentmodusenheten må være forbundet med en TCP/IPtilkobling. Portnummeret 64 må vanligvis ikke endres. Velg ønsket protokoll; UDP eller TCP. Brukes kun for kommunikasjon i transparent-/gjennomgangsmodus via ETHERNET. Transparentmodusenheten må være forbundet med en TCP/IPtilkobling. Definer om transparent-/gjennomgangsmodusen skal være forbundet med kontroller 1 eller 2. Velg transparent- eller gjennomgangsmodus som kommunikasjonstype. Timeout: Legg inn et tidsintervall i sekunder som bestemmer når panelet skal gå tilbake til driftsmodus fra gjennomgangsmodus når det ikke skjer noen gjennomgangskommunikasjon. Forbinde 2 paneler i transparentmodus Det er mulig å koble flere paneler til samme kontroller i transparentmodus. Hvordan 2 paneler forbindes forklares nedenfor. Flere paneler kan tilknyttes hverandre på samme måte. Kabelforbindelser Forbindes 2 paneler med én kontroller, tilkobles det første panelet etter beskrivelsen i installasjonshåndboken. To paneler forbindes med hverandre med en kabel. Kabelen kobles til den ledige porten på det første panelet samt på respektive port på det andre panelet. Er kommunikasjonsavstanden via RS-232-porten mer enn 15 m, er det nødvendig med en signalforsterker. Installere første panel Kommunikasjonsinnstillingene gjøres i HMI-Builder under [Setup] / [Peripherals]. Innstillingene for porten som kontrolleren er tilkoblet, utføres på vanlig måte. Innstillingene for porten som er tilkoblet det andre panelet, defineres av brukeren. Installere andre panel Kommunikasjonsinnstillingene gjøres i HMI-Builder under [Setup] / [Peripherals]. Kontrolleren må tilkobles porten som er til å forbinde det andre panelet med det første panelet. Innstillingene på denne porten tilsvarer innstillingene på porten til det første panelet der det andre panelet er tilkoblet. Systemhåndbok Operatørpaneler DOP11A 223

224 Nettverksfunksjoner og kommunikasjon 9 Kommunikasjon Overføringshastighet Overføringshastigheten er mellom 6 og 576 baud Vi anbefaler den høyeste overføringshastigheten mellom panelene for å oppnå den best mulige ytelsesevnen. Kommunikasjonshastigheten synker med økende antall tilkoblede paneler (se tabellen under). Tilgangstid på kontrolleren Paneler Panel 1 Panel 2 Panel 3 Panel % 2 5 % 5 % 3 5 % 25 % 25 % 4 5 % 25 % 12,5 % 12,5 % Det er mulig å forbinde et tredje panel med panel 2 i et nettverk ved bruk av en kabel. Innstillingene må foretas som på det andre panelet. Forbinde 3 paneler i transparentmodus Gjennomgangsmodus Funksjonen [pass-through mode] gjør det mulig å stille inn panelet slik at en kommunikasjon kan foretas mellom PC programmeringsprogramvaren (her MOVITOOLS ) for den tilkoblede kontrolleren og kontrolleren selv (MOVIDRIVE eller MOVITRAC 7) via operatørpanel. Funksjonen er analog til transparentmodusfunksjonen og støtter som denne kun én kontroller. Dermed kan transparent- eller gjennomgangsmodus kun utføres på en kommunikasjonsport på panelet. Hvis gjennomgangsmodusen er aktivert og PCen kommuniserer med kontrolleren via panelet, avbrytes kommunikasjonen mellom panelet og den tilkoblede kontrolleren. Dette er forskjellen mellom gjennomgangsmodus og transparentmodus. Et panel der det skjer en kommunikasjon i gjennomgangsmodus, sperres for brukeren og kun en tom skjerm med henvisning til gjennomgangsmodus vises. Gjennomgangsmodusen for en av de tilkoblede kontrollerne aktiveres eller deaktiveres via programmet [DOP Tools] / [DOP Connect]. DOP11A-1 støtter IKKE gjennomgangsmodus med DOP Connect. Driveren MOVILINK for MOVIDRIVE - og MOVITRAC 7-enheter støtter kun gjennomgangsmodusen, men ikke transparentmodusen. 224 Systemhåndbok Operatørpaneler DOP11A

225 Nettverksfunksjoner og kommunikasjon Kommunikasjon 9 Innstillinger på panel og PC Følgende innstillinger er nødvendig på PCen og panelet for å kunne arbeide i gjennomgangsmodus: Kommunikasjonsinnstillingene gjøres i panelprosjektet i HMI-Builder under [Setup] / [Peripherals]. Dra enheten [Transparent mode] til ønsket kommunikasjonsport (det vil si porten der PCen er forbundet med panelet). Høyreklikk på enheten for å konfigurere gjennomgangsmodusen. Innstillingene for porten som PCen er forbundet med, må stemme overens med innstillingene i PCprogrammet (programmeringsprogramvare for kontrolleren). Parameter IP-innstillinger Kontrollersystemer Modus Beskrivelse Brukes kun for kommunikasjon i transparent-/gjennomgangsmodus via ETHERNET. Transparentmodusenheten må være forbundet med en TCP/IP-tilkobling. Portnummeret 64 må vanligvis ikke endres. Velg ønsket protokoll; UDP eller TCP. Brukes kun for kommunikasjon i transparent-/gjennomgangsmodus via ETHERNET. Transparentmodusenheten må være forbundet med en TCP/IP-tilkobling. Definer om transparent-/gjennomgangsmodusen skal være forbundet med kontroller 1 eller 2. Velg transparent- eller gjennomgangsmodus som kommunikasjonstype. Mer informasjon om gjennomgangsmodusen finnes i avsnittet med samme navn. Timeout: Legg inn et tidsintervall i sekunder som bestemmer når panelet skal gå tilbake til driftsmodus fra gjennomgangsmodus når det ikke skjer noen gjennomgangskommunikasjon. Gjennomgangsmodusen kan brukes ved seriell kommunikasjon så vel som ved en tilkobling via ETHERNET. Bruke panelet som kommunikasjonsgrensesnitt (ingen-protokoll-modus) Ingen-protokoll-modus brukes til å forbinde ulike kontrollere eller tilkoble eksterne enheter (for eksempel barkodelesere eller veieinnretninger) på kontrolleren. Kontrolleren overvåker dataoverføringen til kommunikasjonsporten. Dataene som ankommer kommunikasjonsporten, lagres i registre. Kommunikasjonen skjer med en overføring av dataregisterområdet som tilsvarer følgende styreblokk. Høyreklikk med musen på [No protocol mode] under [Setup] / [Peripherals]. Systemhåndbok Operatørpaneler DOP11A 225

226 Nettverksfunksjoner og kommunikasjon 9 Kommunikasjon Register Styrereg. Styrereg. 1 Styrereg. 2 Beskrivelse Startregister for overføringsdatabuffer Det første registeret i bufferområdet inneholder det totale antall byte som skal overføres. Registeret under inneholder overføringsdataene. Den maksimale bufferstørrelsen er 127 register = 254 byte. Kommandoregister for overføring Settes til 1 av kontrolleren når en overføring ønskes. Settes til av panelet når overføringen er utført. Startregister for mottaksdatabuffer Det første registeret i bufferområdet inneholder det totale antall byte som er mottatt. Påfølgende register omfatter de mottatte dataene. Den maksimale bufferstørrelsen er 127 register = 254 byte. Styrereg. 3 Kommandoregister for mottakelsen Settes til av kontrolleren når det er klart for mottak. Settes til 1 av panelet når meldingen er tilgjengelig. Settes til -1 (FFFF) hvis meldingen er feilaktig (for eksempel for kort). Settes til 2 av kontrolleren hvis portbufferen skal slettes. Settes til 3 av kontrolleren hvis portbufferen er slettet. Portbufferen slettes automatisk ved start og ved bytting mellom transparentmodus og ingen-protokoll-modus. Registeret tildeles verdien 3. Styrereg. 4 Endekode (1 eller 2 byte) i den mottatte meldingen. Styrereg. 5 Lengden på den mottatte meldingen. Endekoden brukes ved. Dra enheten til ønsket kommunikasjonsport under [Setup] / [Peripherals]. Høyreklikk med musen for å definere registeret som skal oppføres som første styreregister i overføringsområdet. Denne og 5 påfølgende registre brukes som styreregistre. Kontrolleren kan veksle mellom ingen-protokoll-modus og transparentmodus/skrivermodus i driftsmodus. Legg inn et digitalt signal i dialogvinduet under parameteren No protocol signal. Styrereg. Styrereg. 1 Styrereg. 2 Styrereg. 3 Styreblokk Register t Register r Register t Register t1 Register t2 Overføre databuffer Antall byte Data Register r Register r1 Register r2 Mottaksdatabuffer Antall byte Data 5425ANO 226 Systemhåndbok Operatørpaneler DOP11A

227 Nettverksfunksjoner og kommunikasjon Kommunikasjon 9 Eksempel for bruk av ingen-protokoll-modus Eksemplet under beskriver bruken av ingen-protokoll-modus i et veiesystem. Figuren under illustrerer kommunikasjonen i et tretrinns blokkdiagram Ventetilstand M1 Overføring starter 1 Sende forespørsel om aktuell vekt M11 Overføring fullført 2 Aktuell vekt Mottak ferdig 54251AEN Panelet fungerer som master for veiesystemet. Det spør kontinuerlig etter den aktuelle vekten i veiesystemet. Tilkoble modem Et modem brukes til å opprette en forbindelse med en PC. Tilkoblingsinnstillingene foretas under [Setup] / [Peripherals]. Marker oppføringen [Modem] og høyreklikk med musen for å hente opp dialogvinduet. Systemhåndbok Operatørpaneler DOP11A 227

228 Nettverksfunksjoner og kommunikasjon 9 Kommunikasjon Styreblokkregister Kommunikasjonen opprettes ved hjelp av 3 styreregistre i en styreblokk. Det første registeret i styreblokken defineres på styreblokkregisteret i dialogvinduet. Funksjonen for styreregisteret beskrives i tabellen under. Register Styrereg. Styrereg. 1 Styrereg. 2 Beskrivelse Inneholder kommandoen som beskriver hvordan kontrolleren oppretter forbindelse og kommunikasjon. Venter på kommando Oppretter en forbindelse ved bruk av telefonnummeret som er oppført i feltet [Phonen o.]. Maksimalt 4 tegn. 11 Oppretter en forbindelse ved bruk av telefonnummeret som er lagret i kontrolleren. Dette telefonnummeret lagres som ASCII-tegnstreng som begynner i tredje styreregister og i påfølgende register. Tegnstrengen må ikke inneholde mer enn 4 tegn, det vil si 2 registre. Det er ikke nødvendig å bruke alle registrene. Det siste registeret som skal leses, må inneholde ASCII-koden En initialiseringstegnstreng overføres til modemet. Legg inn Hayes-modemkommandoen i feltet [Phone no.] (1... 1). Kommandoen 11 sender tegnstrengen i feltet [Phone no.] osv. 111 En initialiseringstegnstreng som er lagret i kontrolleren, sendes til modemet. Legg inn Hayes-modemkommandoen som begynner i tredje styreregister. Se kommando 11 for ytterligere detaljer. 255 Avslutningskommando Det andre styreregisteret brukes som statusregister. Registeret inneholder modemkommandoenes resultat. Statusen kan omfatte følgende: Statuskoder Kommando er korrekt utført 1 Forbindelse opprettes 2 Modem har opprettet forbindelsen 3 Modem har mottatt et klarsignal Feilkoder 11 Ingen forbindelse 12 Modem gjenkjenner tapt bærebølge 13 Ukjent modemfeil 14 Modem mottar ingen lyd 15 Opptatt under oppkobling 16 Ikke noe svar under oppkobling 17 Modemet svarer ikke 255 Ukjent feil/status Panelet kan opprette forbindelsen ved bruk av telefonnummeret som er lagret i kontrolleren. Dette telefonnummeret lagres som ASCII-tegnstreng som begynner i tredje styreregister og i påfølgende register. Tegnstrengen må ikke inneholde mer enn 4 tegn, det vil si 2 registre. Det er ikke nødvendig å bruke alle registrene. Det siste registeret som skal leses, må inneholde ASCII-koden. 228 Systemhåndbok Operatørpaneler DOP11A

229 Nettverksfunksjoner og kommunikasjon Nettverkskommunikasjon 9 Init Oppsettstreng for modem Timeout (ms) Antall sekunder som medgår før en inaktiv ledning avbrytes. Den forhåndsdefinerte verdien er 3 sekunder. Det kan legges inn en tid mellom 5 og 6 sekunder. Valgmetoder Puls- eller lydvalg. Telefonnr. 1-1 Komplett telefonnummer til oppretting av forbindelse. 9.2 Nettverkskommunikasjon Gjelder ikke for DOP11A-1. Nettverkskommunikasjonen skjer ved bruk av TCP/IP (Transmission Control Protocol / Internet Protocol). TCP/IP er en standardprotokoll som gjør det mulig å kommunisere med andre systemer og enheter. Operatørpanelene kan integreres i nettverket på forskjellige måter: via ETHERNET eller serielt. Ved tilkobling via ETHERNET må alle panelene ha utvidelseskortet PFE11A. Panelnettverket er et klient/servernettverk. Kun klienter har tilgang til dataene i nettverket. Servere har kun data tilgjengelig for klienter. Et panel kan være klient og server på samme tid. Dermed gjøres data tilgjengelig og det gis tilgang til data fra andre paneler. Opptil 2 forskjellige klienter kan hente opp data fra serveren samtidig. En klient har tilgang til data fra opptil 16 forskjellige servere. Alle paneler må ha en IP-adresse. For interne nettverk anbefales IP-adresser i området til Standard internettverktøy kan brukes under arbeid på panelet, for eksempel nettleser, e-postserver og FTP-klient. På PCen kan det opprettes en nettside som kan hentes opp fra panelet. Denne nettsiden kan inneholde sanntidsdata fra kontrolleren eller panelet. Dessuten er det mulig å endre verdier, stille inn signaler, bekrefte alarmer osv. via Internett og nettleser ved bruk av en skript. Panelet kan også sende e-post i forbindelse med bestemte hendelser, for eksempel alarmer og statusrapporter. Systemhåndbok Operatørpaneler DOP11A 229

230 Nettverksfunksjoner og kommunikasjon 9 Nettverkskommunikasjon Nettverkskommunikasjon via ETHERNET Panelene må ha utvidelseskortet PFE11A for at de skal kunne kobles til et TCP/IPnettverk via ETHERNET. Tilkobling Hent opp [Setup] / [Peripherals] på menyen i HMI-Builder. Marker innstikkplassen for utvidelseskortet og høyreklikk med musen. Velg nettverkskortet. Marker [TCP/IP connection] og hold høyre museknapp nede. Beveg musen til det valgte utvidelseskortet og slipp museknappen. Innstillinger Marker [TCP/IP connection 1] og høyreklikk for å utføre innstillingene for TCP/IP-nettverket. Forbindelsesnavn Legg inn et vilkårlig navn for forbindelsen. Det er ikke nødvendig å spesifisere parametere. Vertskonfigurasjon (host) Hvis [Manual] er valgt, brukes TCP/IP-parameterinnstillingene som er spesifisert i dialogvinduet. Velges en av de andre opsjonene, tilordner nettverkserveren én eller flere TCP/IP-parametere. IP-adresse og subnettmaske Legg inn nettverks-id for knutepunktet (panelet). Nettverkstilkoblingen skjer i samsvar med ETHERNET-standard. For et lokalt nettverk som kun består av paneler, anbefales IP-adresser i området mellom og Port (gateway) I det lokale nettverket legges den nettverksenheten inn som kan identifisere andre nettverk på Internett. Primær-DNS og sekundær-dns Legg inn serveren(e) som inneholder informasjon om en del av DNS-databasen. Klikk på [OK] for å bekrefte alle innstillingene som er foretatt. 23 Systemhåndbok Operatørpaneler DOP11A

231 Nettverksfunksjoner og kommunikasjon Nettverkskommunikasjon 9 ETHERNETforbindelser Avsnittet under inneholder 3 eksempler på ETHERNET-forbindelser. [1] [2] AXX [1] Knutepunkt 1 [2] Knutepunkt 2 Forbindelse mellom 2 operatørpaneler med parvis revolvert kabel (TP) Kablene har RJ45-tilkoblinger. Kabelen er en skjermet eller ikke-skjermet parvis revolvert CAT5 kabel (i kryss). Hvis kommunikasjonen ikke fungerer korrekt og lysdiodene med påskriften "Link" på IFC ETTP-kortet ikke lyser, er tilkoblingene 3 og 6 sannsynligvis byttet om. TCP/IP-innstillinger på knutepunktene 1 og 2 ([Setup] [Network] [TCP] [IP Connections]) 54327AEN Systemhåndbok Operatørpaneler DOP11A 231

232 Nettverksfunksjoner og kommunikasjon 9 Nettverkskommunikasjon Forbindelse mellom mer enn 2 operatørpaneler med parvis revolvert kabel (TP) HUB AXX Den maksimale lengden mellom operatørpanel og kontaktpunktet (hub) er 1 m. Det maksimale deltakerantallet per kontaktpunkt retter seg etter antall tilkoblinger på kontaktpunktet. Kablene har RJ45-tilkoblinger. Kabelen er en skjermet eller ikke-skjermet parvis revolvert CAT5 kabel. Seriell nettverkskommunikasjon Tilkobling Velg [Setup] / [Peripherals] på menyen. Marker en TCP/IP-forbindelse i dialogvinduet [Peripheral cinfiguration] og hold venstre museknapp nede. Dra musen til oppføringen [RS-232C] eller [RS-422] og slipp museknappen. TCP/IP-forbindelse 1 må brukes før TCP/IP-forbindelse 2 kan bli tilgjengelig. Paritetsinnstillingen på porten for TCP/IP-forbindelsen må være satt til "Ingen". Innstillinger Marker [TCP/IP connection 1] og høyreklikk for å utføre innstillingene for TCP/IPnettverket. Forbindelsesnavn Legg inn et vilkårlig navn for forbindelsen. Det er ikke nødvendig å spesifisere parametere. 232 Systemhåndbok Operatørpaneler DOP11A

233 Nettverksfunksjoner og kommunikasjon Nettverkskommunikasjon 9 Seriell protokoll Protokollen PPP brukes i forbindelse med seriell kommunikasjon. Brukernavn Legg inn brukernavnet for innlogging. Passord Legg inn passordet for innlogging. Tilkoblingssignal Digitalt signal oppretter forbindelsen når det aktiveres og kobler fra forbindelsen når det deaktiveres. Tilkoblet register Analogt register som kan ha følgende status: Register Beskrivelse Disconnected (atskilt, PPP-klient). 1 Waiting for a connection (venter på forbindelse, PPP-server). 2 Connected as a PPP Client (tilkoblet som PPP-klient). 3 Connected as a PPP Server (tilkoblet som PPP-server). 7 Connection error (tilkoblingsfeil). Bruke logon script Denne funksjonen brukes for å automatisere opprettingen av en seriell forbindelse. Skriptet kan variere avhengig av tilkoblet server og modem. Panelet støtter følgende kommandoer: Parameter Beskrivelse 1 WAIT: Text, x Venter x sekunder på tekst. x må ikke spesifiseres. 2 SEND: Tekst Sender tekst. 3 LABEL: Label Label betegner et referansepunkt i skriptet. 4 ONERR: Label Hopper til label hvis det oppstår en feil i forrige kommando. 5 MESSAGE: Message Åpner et vindu med meldingen Message. 6 END Avslutter skriptet. 7 SLEEP: x Avbryter forløpet i x sekunder. 8 COUNTER: y Teller impulsene hver gang COUNTER aktiveres. Når verdien er oppnådd, gis det ut en feil som behandles av ONERR. Systemhåndbok Operatørpaneler DOP11A 233

234 Nettverksfunksjoner og kommunikasjon 9 Nettverkskommunikasjon Variabler Beskrivelse % USERNAME Sammenligner med brukernavnet som er definert for eksisterende kontoer. % PASSWORD Sammenligner med passordene som er definert for eksisterende kontoer. Eksempel 1: WAIT: login:, 1 SEND: KALLE WAIT: password:, 1 SEND: HELLO Eksempel 2: Følgende skript sender teksten CLIENT. Hvis sendeforløpet mislykkes, vises en melding med teksten "Send Failed". Hvis sendingen er vellykket, vent på teksten CLIENTSERVER. Hvis denne teksten ikke kommer opp i løpet av 1 sekunder, vises en melding med teksten "Receive Failed". SEND: CLIENT ONERR: Send Failure WAIT: CLIENTSERVER, 1 ONERR: Receive Failure END: LABEL: Send Failure MESSAGE: Send Failed END: LABEL: Receive Failure MESSAGE: Receive Failed END: Eksempel 3: Følgende skript sender teksten "login". Det venter på at et brukernavn fjernleveres. Deretter kontrolleres navnet om det stemmer overens med et brukernavn for definerte kontoer. Etter kontrollen fortsetter skriptet å kjøre og sender "passordet". Det venter på at et passord fjernleveres. Den mottatte verdien sammenlignes med passordet på kontoen som brukernavnet allerede ble verifisert for. Vanligvis er det ikke nødvendig å utføre et skript. Bruk følgende skript hvis panelet er tilkoblet en Windows NT-server: SEND: login: WAIT: % USERNAME SEND: password: WAIT:%PASSWORD 234 Systemhåndbok Operatørpaneler DOP11A

235 Nettverksfunksjoner og kommunikasjon Nettverkskommunikasjon 9 PPP-login kontrollmetode Velg en metode for kontroll av brukeridentiteten. Denne verdien må vanligvis ikke endres. Denne parameteren brukes utelukkende ved PPP-forbindelser. Fungere som klient/server Når tilkoblingen er en PPP-forbindelse, må det defineres om panelet skal fungere som PPP-klient eller PPP-server, det vil si om panelet oppretter forbindelsen eller fungerer som eksternt sted. Forbindelse ved oppstart (boot) Ved en PPP-forbindelse kan panelet kobles automatisk til et annet panel eller en PC ved oppstart. Avansert Velges avansert, kan ytterligere parametere defineres. Bruke VJkomprimering for IP-hode Komprimering av IP-hode. Denne verdien må vanligvis ikke endres. Denne parameteren brukes utelukkende ved PPP-forbindelser. Forespørre/levere ekstern adresse Forespørre eller tildele IP-adresse for det eksterne knutepunktet. Må være satt til... hvis IP-adressen skal tildeles fra det eksterne knutepunktet. Denne parameteren brukes utelukkende ved PPP-forbindelser. Bruke ekstern adresse som port Aktiver denne opsjonen hvis IP-adressen til det eksterne knutepunktet skal brukes som gateway (forbindelsesport til et annet nettverk). Opsjonen er deaktivert som standard. Denne parameteren brukes utelukkende ved PPP-forbindelser. Nettverkskommunikasjon er ikke mulig hvis sjekkboksen [Use remote address as gateway] ikke er aktivert når det brukes et subnettverk. E-post kan sendes fra panelet, men en ekstern innlogging på panelet er ikke mulig (for eksempel via FTP-klient eller nettleser). Systemhåndbok Operatørpaneler DOP11A 235

236 Nettverksfunksjoner og kommunikasjon 9 Nettverkskommunikasjon Forespørre/levere lokal adresse Forespørre eller tildele lokal IP-adresse. Må være satt til... hvis IP-adressen skal tildeles fra det eksterne knutepunktet. Denne parameteren brukes utelukkende ved PPP-forbindelser. Hvis panelet fungerer som server eller som server og klient og adressene endres under [Request/provide local address], lagres de nye adressene. Fungerer panelet som klient, settes adressene på... Hvis panelstatusen endres til server eller til server og klient, brukes de lagrede adressene. Knutepunkt 1 Ekstern Lokal Knutepunkt 2 Ekstern... Lokal ANO Modem Parameterne i vinduet [Modem] konfigureres når det skal opprettes en forbindelse ved bruk av modemet. Dessuten trengs en spesiell kabel til dette. 9-pin socket 25-pin plug [Setup] / [Peripherals] 6 2 Shield Shield 54425AEN Velg [Setup] / [Peripherals] på menyen. Marker TCP/IP-forbindelsen på den serielle porten og klikk på [Edit]. Klikk deretter på knappen [Modem]. 236 Systemhåndbok Operatørpaneler DOP11A

237 Nettverksfunksjoner og kommunikasjon Nettverksfunksjoner på panelet 9 Parameter Aktiver modem Frakobling, hvis stillstand (min) Telefonnummer Oppsettstreng for modem TCP/IP Vertskonfigurasjon IP-adresse og subnettmaske Port (gateway) Primær-DNS og sekundær- DNS Beskrivelse Aktiver sjekkboksen når et modem brukes. Avbryter forbindelsen hvis det ikke har vært noen aktivitet i en spesifisert tid i minutter. Legges inn, vil forbindelsen aldri avbrytes. Legg inn telefonnummeret som det skal ringes til. Tegnstreng for modeminitialisering. Ytterligere informasjon finnes i modemhåndboken. Parameter for TCP/IP-forbindelse. Hvis manuell er valgt, brukes TCP/IP-parameterinnstillingene som er spesifisert i dialogvinduet. Velges en av de andre opsjonene, tilordnes panelet én eller flere TCP/IPparametere fra nettverkserveren. Legg inn nettverks-id for knutepunktet (panelet). Nettverkstilkoblingen skjer i samsvar med ETHERNET-standard. For et lokalt nettverk som kun består av paneler, anbefales IP-adresser i området mellom og I det lokale nettverket legges nettverksenheten inn som kan identifisere andre nettverk på Internett. Legg inn serveren(e) som inneholder informasjon om en del av DNSdatabasen. 9.3 Nettverksfunksjoner på panelet Dette kapitlet gjelder ikke for DOP11A-1. FTP-server FTP (File Transport Protocol) er en standard Internettprotokoll, og er den enkleste måten å utveksle filer mellom computere på. FTP er en applikasjonsprotokoll som bruker Internettprotokollen TCP/IP. FTP brukes vanligvis til å overføre nettsteder fra computeren som disse ble opprettet på, til en server som er tilkoblet Internett. Dessuten kan FTP brukes til å laste ned programmer og diverse filer fra en annenn server (panel) til din computer. Når panelet fungerer som FTP-server, kan filer overføres fra eller til panelet. En FTP-klient må være installert på PCen for å kunne overføre filer, for eksempel DOP Tools, Internet Explorer, Windows Commander eller en annen FTP standard programvare. I enkelte bibliotek vises filer med en lengde på. Grunnen til dette er at disse filene inneholder dynamiske data og dermed har variert størrelse. Det betyr at en fil med lengden ikke nødvendigvis er tom. Panelet arbeider ikke med fildato. De viste datoverdiene er derfor ikke relevante. Ved bruk av ulike grensetegn (separatorer) kan panelet lagre innholdet i alle filene som er tilgjengelige via FTP. Følgende tegn kan brukes som separatorer for filinnholdet: Tabulator ( ), semikolon (;) eller kolon (:). FTP-separatorinnstillingene gjøres i HMI-Builder under [Setup] / [Terminal options]. Filnavnet må ikke inneholde nasjonale spesialtegn som for eksempel Ä, Ö, Ü. FTPserveren til panelet kan behandle opptil 3 tilkoblede klienter samtidig. Systemhåndbok Operatørpaneler DOP11A 237

238 Nettverksfunksjoner og kommunikasjon 9 Nettverksfunksjoner på panelet Filene i de enkelte bibliotekene belaster prosjektminnet. Informasjon om tilgjengelig prosjektminne finnes i filen info.txt i rotbiblioteket [ROOT]. Rotbibliotek 188AXX Rotbibloteket (aktuelt panelnavn) omfatter følgende bibliotek: ALARMS HTML RECIPE TRENDS DOP11A-5 har også biblioteket [IMAGES] til disposisjon. Se avsnittet Bibliotek [IMAGES], side 241. Kun bibliotek som brukeren (per konto) har tilgang til, vises. Her finnes også filen info.txt, som inneholder informasjon om panelet. Filen info.txt Filen info.txt inneholder informasjon om panelet i samsvar med følgende eksempel: DOP11A-4 Boot version: 4.7 Firmware version: V4. Build number: 32 Driver1: MOVILINK V Driver2: MODBUS Master V3..4 Dynamic memory: byte free Project memory: 1847 byte free IP address: Systemhåndbok Operatørpaneler DOP11A

239 Nettverksfunksjoner og kommunikasjon Nettverksfunksjoner på panelet 9 Det er ikke mulig å slette filer i rotbiblioteket selv om brukeren har skrivetilgang. Slettes bibliotekene [HTML], [RECIPE] eller [IMAGES] (DOP11A-5), tømmes innholdet i det aktuelle biblioteket, men selve biblioteket opprettholdes. Alarmbibliotek [ALARMS] Dette biblioteket vises kun når alarmene på panelet er definert, og panelet befinner seg i driftsmodus. Her vises alarmgruppene som SKV-filer med en lengde på. Dette betyr nødvendigvis ikke at det ikke eksistere noen alarm. Disse filene kan kun leses. Filformat Hver alarm lagres på en linje som ender med en vognretur og et linjeskift: [carriage return][linefeed]. Syntaks (DOP11A-4 og DOP11A-5) Semikolon (;) brukes som skilletegn. Status;Aktiveringsdato;Aktiveringsklokkeslett;Deaktiveringsdato;Deaktiveringsklokkelslett;Bekreftelsesdato;Bekreftelsesklokkeslett;Alarmtekst Alle felt er alltid tilgjengelige. Dato- og klokkeslettfeltene er tomme når alarmene ikke er bekreftet. Syntaks (andre paneler): Status;Aktiveringsdato;Aktiveringsklokkeslett;Alarmtekst Filen avsluttes med: "END" [carriage return] [line feed]. HTML-bibliotek [HTML] Dette biblioteket inneholder filer som nettserveren håndterer. Det er mulig å opprette underbibliotek. Startfilen (HTML-side som vises som startside i nettleseren ) må alltid ha navnet index.htm. Filformat Filformatet retter seg etter filtypen. Det brukes standard filformater som HTML osv. Reseptbibliotek [RECIPE] De enkelte reseptene i de respektive reseptbibliotekene vises som SKV-filer med en lengde på. Dette betyr ikke at resepten er tom. Det er lese- og skrivetilgang til filene i dette biblioteket. Systemhåndbok Operatørpaneler DOP11A 239

240 Nettverksfunksjoner og kommunikasjon 9 Nettverksfunksjoner på panelet Filformat Hver reseptverdi lagres på en linje som ender med en vognretur og et linjeskift: [carriage return][linefeed]. Syntaks Semikolon (;) brukes som skilletegn. for eksempel enhet;verdi;filtype;lengde Filen avsluttes med: "END" [carriage return][linefeed]. I filtypen "Array" (AR) har hver linje en verdi. Den første linjen ser ut som beskrevet over. Alle følgende linjer inneholder bare oppføringen: ;verdi Datatyper for analoge signaler Type Beskrivelse Ikke i bruk 16-bit-tegn + Ingen 16-bit-tegn L 32-bit-tegn L+ Ingen 32-bit-tegn RB BCD-format flytende kommatall RF Flytende kommatall med eksponent SB 16-bit-BCD-format LB 32-bit-BCD-format SH 16-bit-heksadesimal LH 32-bit-heksadesimal RD Flytende kommatall AR 16-bit-tegnområde ST Streng BI Bit eller 1 Trendbibliotek [TRENDS] Dette biblioteket er kun tilgjengelig når trendene på panelet er definert, og panelet befinner seg i driftsmodus. Her vises de forskjellige trendobjektene som SKV-filer med en lengde på. Det er kun lesetilgang til filene. Kurve 1 må brukes for å gjøre en trend gyldig. 24 Systemhåndbok Operatørpaneler DOP11A

241 Nettverksfunksjoner og kommunikasjon Nettverksfunksjoner på panelet 9 Filformat Hvert utvalg lagres på en linje som ender med en vognretur og et linjeskift: [carriage return][linefeed]. Syntaks Semikolon (;) brukes som skilletegn. Filen avsluttes med: "END" [carriage return][linefeed]. Kun kurveantallet som eksisterer i trenden (ingen tomme felt), overføres. I tilfellene nedenfor er "OFF" inkludert i utvalget og kjennetegner et avbrudd ved tilveiebringelsen av verdien. Når panelet bytter til driftsmodus, lagres en kopi av det siste utvalget. Kopien er merket med OFF. Så snart panelet har mottatt den gyldige verdien, lagres nye verdier uten OFF-merke. Når signalet for trendaktivering gis, merkes et utvalg med OFF. Når signalet gis, lagres en ny verdi uten OFF-merke. Når de lagrede verdiene overføres ved hjelp av FTP eller HMI-tools, lagres et utvalg med OFF-merke. Når overføringsforløpet er avsluttet, lagres en ny verdi uten OFFmerke. Bibliotek [IMAGES] Gjelder kun for DOP11A-5. Panelet DOP11A-5 inkluderer også biblioteket [IMAGES]. Grafikkker i BMP-format kan lagres i biblioteket. Punktgrafikker kan vises i statiske symbolobjekter når panelet befinner seg i driftsmodus. Filer i dette biblioteket kan skrives, overskrives og slettes. Det er ikke mulig å opprette underbibliotek. Når sjekkboksen [Use dynamic bitmaps] aktiveres for et statisk symbolobjekt, henter panelet den spesifiserte punktgrafikkpfilen (namn.bmp) fra biblioteket [IMAGES] i panelfilsystemet. Punktgrafikken vises på panelskjermen i driftsmodus. Grafikken som skal vises, må overføres til biblioteket via FTP. Det er også mulig å legge til, utveksle eller fjerne dynamiske punktgrafikker via FTP. Dette skjer ved overskriving, lagring eller sletting av BMP-filer i biblioteket [IMAGES]. Avbildingen for et dynamisk punktgrafikkobjekt vises utelukkende på panelet i driftsmodus. Punktgrafikkene i biblioteket vises ikke i HMI-Builder, eller de eksisterer ikke der. Bruk samme X- og Y-størrelse for BMP-grafikken i biblioteket og for symbolobjektet som defineres i HMI-Builder. Det er ikke mulig å hente filer fra biblioteket [IMAGES]. Når en BMP-fil sendes til biblioteket [IMAGES], stanses overføringen en kort stund mens panelet konverterer standard BMP-formaten til det spesielle BMP-formatet til panelet. Systemhåndbok Operatørpaneler DOP11A 241

242 Nettverksfunksjoner og kommunikasjon 9 Nettverksfunksjoner på panelet STMP-klient SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) er en TCP/IP-protokoll som brukes til å sende og motta e-post. SMTP brukes vanligvis sammen med én eller to ytterligere protokoller (POP3 eller IMAP) fordi SMPT bare har begrensede funksjoner for lagring av mottatte meldinger. Disse protokollene tillater brukeren å lagre meldinger i en serverpostkasse der han senere kan finne dem igjen. Dermed brukes SMPT vanligvis til å sende e-post og POP3 eller IMAP brukes til å hente e-post på en lokal server. Panelene kan fungere som SMTP-klient (sende e-post). Det er nødvendig med en e- postserver for å kunne bruke SMTP-klientfunksjonen. Bruk e-postserveren til Internettleverandøren din til dette. Det er også mulig å bruke en lokal e-postserver. Panelspeiling panelapplet Det objektorienterte programmeringsspråket Java brukes på Internett, en applet er en liten applikasjon som sendes til brukeren sammen med dataene til et nettsted. Panelappleter kan utføre interaktive animasjoner, direkte beregninger eller andre enkle oppgaver uten å sende en forespørsel tilbake til serveren. Det er mulig å speile panelet i en nettleser (for eksempel Microsoft Internet Explorer) på en PC. Ved dette viser applet en panelavbildning på skjermen. Avbildningen oppdateres regelmessig i fastsatte tidsintervaller. Det avspeilede panelet oppfyller de samme funksjonene som det faktiske panelet. Panelet kan styres ved å trykke på knappene på panelets brukergrensesnitt ved bruk av musen eller tastaturet. Har panelet en berøringsskjerm, trykkes direkte på skjermen. Eventuelle tekststriper for panelet vises ikke i applet. Applet er komprimert i en CAB-fil. Første gang applet brukes, lastes og installeres den i nettleseren. Det er mulilg å laste filen via panelfilsystemet eller den lokale PCharddisken. CAB-filen må ikke dekomprimeres manuelt. Denne prosedyren utfører nettleseren. CAB-filen må overføres til HTML-biblioteket via FTP for at applet kan installeres og utføres av panelet En nettside (HTML-fil) som inneholder HTML-koden for lasting og utføring av applet, må også overføres til HTML-biblioteket på panelet. Dessuten må nettserveren være aktivert på panelet. Legg inn vertsnavnet (host) eller IP-adressen til panelet så vel som filnavnet til nettsiden i nettleseren (for eksempel "terminal1.domain.com/terminal1.htm" eller " / terminal1.htm") for å opprette en forbindelse med panelnettserveren. Panelsymbolet [Terminal Interaction] kommer frem så snart nettstedet er lastet. Klikk på dette symbolet for å starte appletapplikasjonen. Applet oppretter nå en forbindelse med nettverkstjenesten Panelkontroller (portnummer 61 er forhåndsinnstilt). Portnummeret kan konfigureres i HTML-kode via en appletparameter. Hvis det er definert en innlogging for funksjonen Panelkontroller, kommer respektivt dialogvindu frem. Brukerdataene som er lagt inn her, sammenlignes med angivelser som er fastsatt under [Setup] / [Network] / [Accounts]. 242 Systemhåndbok Operatørpaneler DOP11A

243 Nettverksfunksjoner og kommunikasjon Nettverksfunksjoner på panelet 9 Ved en lokal utførelse kan CAB- og HTML-filen lagres hvor som helst på harddisken. Vertsnavnet til panelet må være lagt inn i HTML-koden (for eksempel "terminal1.domain.com" eller " "). I dette tilfellet lastes CAB-filen direkte fra harddisken, utenom nettserveren. Ellers gjelder den samme fremgangsmåten for utførelsen som beskrevet over (laste HTML-fil). CAB-filen lastes kun i nettleseren første gang eller når applet installeres på nytt. Signert applet Applet signert med et programvaresertifikat muliggjør en installasjon i nettleseren. Første gang sertifikatet hentes opp (det vil si første gang en signert applet lastes), kommer det frem en sikkerhetsadvarsel. Den informerer om at applet er signert med et sertifikat fra SEW-EURODRIVE. Svar [Yes] på sikkerhetsspørsmålet for å installere applet. Definer i dialogvinduet om innhold som er signert med dette sertifikatet, alltid skal gjelde som godkjent. Dermed legges sertifikatet til nettleseren, og heretter kommer ingen flere spørsmål om sikkerhet. Hvilke applet som skal installeres i nettleseren, kontrolleres under [Extras] / [Internet options] / [Contents] / [Certificates] på menyen i Internet Explorer. Fanen viser versjoninformasjon og installasjonstidspunkt. Applet kan også avinstalleres hvis det er ønskelig. Det er mulig å styre applets utseende og funksjonsmåte via følgende parametere i HTML-kode: Parameter Beskrivelse Standardverdi TermCtrlPort Portnummer for nettverktjeneste 61 Background Bakgrunnsfarge for panelavbildningen på nettsiden i formatet RRGGBB (hexadezimal -FF) B7F58D (lyse grønn) Title Tittel på appletvinduet Terminal view HostNamelnTitle Spesifiser om vertsnavnet skal inkluderes i tittelen For eksempel "Terminal view " eller "Terminal view - Terminal1.domain.com". ScrUpdInterval Startverdi for aktualiseringsintervallet i sekunder 1 Label Overskrift på appletvisningen Terminal Interaction LabelFontSize Skriftstørrelse for overskriften 12 LabelBoldStyle Spesifiser om overskriften skal vises i fet skrifttype NO LabelColor Forgrunnsfarge for overskriften i formatet RRGGBB svart (hexadezimal -FF) LabelXPos X-posisjon til overskriften på appletvisningen 5 LabelYPos Y-posisjon til overskriften på appletvisningen 15 Icon Spesifiser om panelsymbolet skal vises i nettleseren YES IconXPos X-posisjon til symbolet på appletvisningen 5 IconYPos Y-posisjon til symbolet på appletvisningen 17 MouseInputFeedback Mus feedback YES KeyboardInput- Feedback AppletHostname ForcePacking Tastatur feedback Vertsnavnet på panelet for eksempel " " eller "terminal1.domain.com" Spesifiser om skjermdataene skal komprimeres. Hvis denne parameteren ikke brukes, vil det ikke skje noen komprimering ved ETHERNET. Komprimering skjer ved bruk av PPP. YES NO " " (lokal adresse brukes) NO Systemhåndbok Operatørpaneler DOP11A 243

244 Nettverksfunksjoner og kommunikasjon 9 Nettverksfunksjoner på panelet Inndatatilbakemelding og ventemarkør Inndatatilbakemelding og ventemarkør styres via appletparameterne MouseInput- Feedback eller KeyboardInputFeedback. Parameterne forhindrer at data som er lagt inn med musen eller tastaturet håndteres ved bruk av kø der applet oppdateres hver gang det legges inn data. Forhåndsinnstillingene er YES for MouseInputFeedback (ingen kø ved inndata via musen) og NO for KeyboardInputFeedback (kø ved inndata via tastaturet). Ventemarkøren aktiveres ved en musinndatatilbakemelding. Deaktiveres tastaturinndatatilbakemeldingen, oppnås en mer effektiv inndata via tastaturet. Hvis det ikks stilles inn noen parameter i HTML-koden, gjelder ovennevnte verdier. Sett parameter KeyboardInputFeedback på YES for å øke sikkerheten ved inndata via tastaturet. Begge parametrne må være satt til NO for å deaktivere ventemarkøren. Følgelig settes MouseInputFeedback også på NO. Dermed legges alle inndata til en kø og kan effektueres uten at applet oppdateres mellom hver inndata. Brukes parameteren Background, må det legges inn en verdi som tilsvarer en RGBfargekode. Feltet kan ikke stå tomt. Det er ikke mulig å aktivere et objekt kortvarig via funksjonen [Set digital object temporarily] for funksjons- og berøringsknapper på panelspeilingen. Aktivere Javakonsoll Det anbefales å aktivere Javakonsollen i Microsoft Internet Explorer for feilsøking. 1. Velg [Extras] / [Internet options] på menyen. 2. Gå til fanen [Expanded]. 3. Velg opsjonen [Java console active] (krever restart). 4. Start nettleseren på nytt. Kontroller at den nyeste versjonen Microsoft Virtual Machine er installert på PCen. Den nyeste versjonen finnes under 244 Systemhåndbok Operatørpaneler DOP11A

245 Nettverksfunksjoner og kommunikasjon Nettverksfunksjoner på panelet 9 WWW-server En nettserver (www-server) er et program som ved bruk av klient/servermodellen og Hypertext Transfer Protocol (HTTP) overfører filer som danner nettsteder for Internettbrukere (med computere med HTTP-klienter ). Et nettserverprogram må være installert på alle PCer eller paneler på Internett som inneholder et nettsted. SSI-skript En SSI (Server-Side Include) er en variabel verdi (for eksempel en fil) som en server kan legge til en HTML-fil før sending. Når et nettsted opprettes, kan det legges en SSI til en HTML-fil på følgende måte: <!--#echo var="last_modified"--> Følgende SSI-skripter støttes for visning av panelverdier på HTML-sider: Navn Parameter Beskrivelse Eksempel get_ipaddr.fn Ingen Viser IP-adressen til nettserveren. Brukes i CGI-skriptet. get_domainname.fn Ingen Viser domenenavnet til nettserveren. get_date.fn get_time.fn get_device.fn Datoformat For eksempel MM/DD/YY eller YY-MM-DD. Hvis ingen spesifikasjon, brukes panelinnstillingene. Klokkeslettformat For eksempel HH:MM:SS eller HH:MM. Hvis ingen spesifikasjon, brukes panelinnstillingene. X, Y, Z X = Device (enhet) Y = visningsformat (se ekstratabell) Z = lengde Viser paneldatoen. Viser panelklokkeslettet. Viser enhetsverdien (signalverdi) til kontrolleren. get_diag.fn Ingen Viser panelets diagnoseside. get_mode.fn Ingen Viser driftsmodus for panelet: [RUN] / [PROG] / [SETUP] / [TRANSFER] <!--#exec cgi="get_ipaddr.fn"--> <!--#exe cgi="get_domainname.fn"--> <!--#exec cgi="/get_date.fn MM/DD/YY"--> <!--#exec cgi="/get_time.fn HH:MM"--> <!--#exec cgi="/get_device.fn D5"--> <!--#exec cgi="/get_device.fn D5LH"--> <!--#exec cgi="/get_device.fn M7"--> <!--#exec cgi="/get_device.fn D9ST,3"--> <!--#exec cgi="/get_device.fn DAR,1"--> <!--#exec cgi="/get_diag.fn"--> <!--#exec cgi="/get_mode.fn"--> Systemhåndbok Operatørpaneler DOP11A 245

246 Nettverksfunksjoner og kommunikasjon 9 Nettverksfunksjoner på panelet Visningsformat for get_device.fn Navn Lengde Beskrivelse Eksempel Ingen Ingen Viser verdien i signert 16-bit format. <!--#exec cgi=/get_device.fn D1"--> + Ingen Viser verdien i usignert 16-bit format. <!--#exec cgi=/get_device.fn D3+"--> L Ingen Viser verdien i signert 32-bit format. <!--#exec cgi=/get_device.fn D7L"--> L+ Ingen Viser verdien i usignert 32-bit format. <!--#exec cgi=/get_device.fn D2L+"--> RB Ingen Viser verdien som 32-bit-BCD-flytkommatall <!--#exec cgi=/get_device.fn D1RB"--> (SIMATIC). RF Ingen Viser verdien som 32-bit- IEEE-flytkommatall. <!--#exec cgi=/get_device.fn D8RF"--> RD Ingen Viser verdien som 32-bit- IEEE-flytkommatall uten <!--#exec cgi=/get_device.fn D1RD"--> eksponent. SB Ingen Viser verdien i 16-bit-BCD-format. <!--#exec cgi=/get_device.fn D3SB"--> LB Ingen Viser verdien i 32-bit-BCD-format. <!--#exec cgi=/get_device.fn D7LB"--> SH Ingen Viser verdien i 16-bit- HEX-format. <!--#exec cgi=/get_device.fn D2SH"--> LH Ingen Viser verdien i 32-bit- HEX-format. <!--#exec cgi=/get_device.fn D1LH"--> AR Ingen Viser antall verdier i signert 16-bit format. <!--#exec cgi=/get_device.fn D5AR,1"--> ST Ingen Viser et antall registre som tegnstreng. <!--#exec cgi=/get_device.fn D9ST,3"--> Automatisk oppdatering HTML-siden blir vanligvis ikke automatisk oppdatert. Det er mulig å legge følgende kode til HTML-siden for å oppnå en automatisk oppdatering. <meta http-equiv="refresh"content="5"> CONTENT spesifiserer hvor ofte siden skal oppdateres (i sekunder). Eksmpel for HTML-side med SSI-skript <HTML> <HEAD> <meta http-equiv="refresh"content="5"> </HEAD> <!--#exec cgi="/get_ipaddr.fn"--><br> <!--#exec cgi="/get_domainname.fn"--><br> <BR> En IO:<BR> <!--#exec cgi="/get_date.fn MM/DD/YY"--><BR> <!--#exec cgi="/get_time.fn HH:MM"--><BR> D5 = <!--#exec cgi="/get_device.fn D5"--><BR> M7=<!--#exec cgi="/get_device.fn M7"--><BR> D9 (string) = <!--#exec cgi="/get_device.fn D9ST,3"--><BR> D-D9 =<!--#exec cgi="/get_device.fn DAR, 1"--><BR> D813 = <!--#exec cgi="/get_device.fn D813"--><BR> </HTML> 246 Systemhåndbok Operatørpaneler DOP11A

247 Nettverksfunksjoner og kommunikasjon Nettverksfunksjoner på panelet 9 CGI-skript CGI (Common Gateway Interface) er en standardmetode for en nettserver for styring av data for og fra brukeren. Når brukeren henter frem et nettsted (ved å klikke på en lenke eller legge inn en adresse i nettleseren), sender serveren ønsket side tilbake. Hvis et formular fylles ut og sendes på et nettsted, mottas dette av et applikasjonsprogram. Serveren sender en bekreftelse tilbake. Prosedyren for dataoverføringen mellom server og applikasjon betegnes som CGI og hører til HTTP-protokollen. Følgende CGI-skripter støttes for å kunne endre verdier på panelet. Navn Parameter Beskrivelse Eksempel set_date.fn set_time.fn set_device.fn set_mode.fn Datoformat, f. eks. MM/DD/YY eller YY-MM-DD. Hvis innstilling ikke foretas, brukes panelinnstillingene. Klokkeslettformat, f. eks. HH:MM:SS eller HH:MM. Hvis innstilling ikke foretas, brukes panelinnstillingene. XY X = Device (enhet) Y= visningsformat (se ekstratabell) f. eks. DL + D5SH RUN PROG SETUP TRANSFER Brukes med FORM for å stille inn datoen på panelet. Brukes med FORM for å stille inn klokkeslettet på panelet. Brukes med FORM for å stille inn en enhet (signal) i kontrolleren. Brukes med FORM for å endre driftsmodusen på panelet. <FORM ACTION="http://<!--#exec cgi="/get_ipaddr.fn"-->/ set_date.fn" METHOD="POST"> <INPUT SIZE=1 MAXLENGTH=1 NAME="YY:MM:DD"> <INPUT TYPE="submit" VALUE="Submit"> </FORM> <FORM ACTION="http://<!--#exec cgi="/get_ipaddr.fn"-->/ set_time.fn" METHOD="POST"> <INPUT SIZE=1 MAXLENGTH=1 NAME="HH:MM:SS"> <INPUT TYPE="submit" VALUE="Submit"> </FORM> <FORM ACTION="http://<!--#exec cgi="/get_ipaddr.fn"-->/ set_device.fn" METHOD="POST"> <INPUT SIZE=1 MAXLENGTH=1 NAME="DL"> <INPUT TYPE="submit" VALUE="Submit"> </FORM> <FORM ACTION="http://<!--#exec cgi="/get_ipaddr.fn"-->/ set_mode.fn" METHOD="POST"> <SELECT NAME="MODE"> <OPTION VALUE="RUN">Run <OPTION VALUE="PROG">Prog <OPTION VALUE="SETUP">Setup <OPTION VALUE="TRANSFER">Transfer </SELECT> <INPUT TYPE="submit" VALUE="Submit"> </FORM> Systemhåndbok Operatørpaneler DOP11A 247

248 Nettverksfunksjoner og kommunikasjon 9 Nettverksfunksjoner på panelet Navn Parameter Beskrivelse Eksempel push_key.fn (se ekstratabell) Brukes for å simulerer betjeningen av en panelknapp. <FORM ACTION="http://<!--#exec cgi="/get_ipaddr.fn"-->/ push_key.fn" METHOD="POST"> <SELECT NAME="F2"> <OPTION VALUE="SET">Set <OPTION VALUE="RESET">Reset <OPTION VALUE="TOGGLE">Toggle </SELECT> <INPUT TYPE="submit" VALUE="Submit"> </FORM> <FORM ACTION="http://<!--#exec cgi="/get_ipaddr.fn"-->/ push_key.fn" METHOD="POST"> <INPUT SIZE=1 MAXLENGTH=1 NAME="Key"> <INPUT TYPE="submit" VALUE="Submit"> </FORM> Visningsformat for set_device.fn Navn Beskrivelse Ingen Viser verdien i signert 16-bit format. + Viser verdien i usignert 16-bit format. L Viser verdien i signert 32-bit format. L+ Viser verdien i usignert 32-bit format. RB Viser verdien som 32-bit-BCD-flytkommatall (SIMATIC). RF Viser verdien som 32-bit- IEEE-flytkommatall. RD Viser verdien som 32-bit- IEEE-flytkommatall uten eksponent. SB Viser verdien i 16-bit-BCD-format. LB Viser verdien i 32-bit-BCD-format. SH Viser verdien i 16-bit- HEX-format. LH Viser verdien i 32-bit- HEX-format. ST Viser et antall registre som tegnstreng. 248 Systemhåndbok Operatørpaneler DOP11A

249 Nettverksfunksjoner og kommunikasjon Nettverksfunksjoner på panelet 9 Parameter for push_key.fn Parameter Beskrivelse Eksempel KEY Kan anta følgende verdier: A-Z -9 ACK LIST MAIN PREV BACKSPACE ENTER UP DOWN LEFT RIGHT <FORM ACTION="http://<!--#exec cgi="/ get_ipaddr.fn"-->/push_key.fn" METHOD="POST"> Key = <SELECT NAME="Key"> <OPTION VALUE="ENTER">Enter <OPTION VALUE="A">A <OPTION VALUE="B">B <OPTION VALUE="1">1 <OPTION VALUE="2">2 <OPTION VALUE="3">3 <OPTION VALUE="UP">Up <OPTION VALUE="DOWN">Down <OPTION VALUE="LEFT">Left <OPTION VALUE="RIGHT">Right <OPTION VALUE="PREV">Prev </SELECT> <INPUT TYPE="submit" VALUE="Submit"> <P> </FORM> F1-F22 Kan anta følgende verdier: SET RESET TOGGLE <FORM ACTION="http://<!--#exec cgi="/ get_ipaddr.fn"-->/push_key.fn" METHOD="POST"> <SELECT NAME="F2"> <OPTION VALUE="SET">Set <OPTION VALUE="RESET">Reset <OPTION VALUE="TOGGLE">Toggle </SELECT> <INPUT TYPE="submit" VALUE="Submit"> </FORM> Eksmpel for HTML-side med SSI og CGI skript <HTML> <FORM ACTION="http://<!--#exec cgi="/get_ipaddr.fn"-->/ set_date.fn" METHOD="POST"> Set date here (YY:MM:DD): <INPUT SIZE=1 MAXLENGTH=1 NAME="YY:MM:DD" VALUE="<!--#exec cgi="/get_date.fn"-->"> <INPUT TYPE="submit" VALUE="Submit"> <P> </FORM> <FORM ACTION="http://<!--#exec cgi="/get_ipaddr.fn"-->/ set_time.fn" METHOD="POST"> Set time here (HH:MM:SS): <INPUT SIZE=1 MAXLENGTH=1 NAME="HH:MM:SS" VALUE="<!--#exec cgi="/get_time.fn"-->"> <INPUT TYPE="submit" VALUE="Submit"> <P> </FORM> <FORM ACTION="http://<!--#exec cgi="/get_ipaddr.fn"-->/ set_device.fn" METHOD="POST"> D = <INPUT SIZE=1 MAXLENGTH=1 NAME="D" VALUE="<!--#exec cgi="/get_device.fn D"-->"> <INPUT TYPE="submit" VALUE="Submit"> </FORM> </HTML> Systemhåndbok Operatørpaneler DOP11A 249

250 Nettverksfunksjoner og kommunikasjon 9 Nettverksfunksjoner på panelet Lagre HMTL-filer via FTP En standard FTP-klient som for eksempel [DOP Tools] \ [DOP FTP Client], brukes til å overføre og lagre HTML-filer til og på panelet. Se avsnittet FTP-server, side 237. Filene lagres i (overføres til) HTML-biblioteket på panelfilsystemet. Filnavn må tildeles i DOS-format (8.3). Lengden på filnavnet er begrenset til 8 tegn. HTM brukes som suffiks. Filen INDEX.HTM må alltid eksistere. Anbefalinger og begrensninger for nettverkskommunikasjon Optimal signaloverføring kreves for en rask og effektiv kommunikasjon mellom paneler og kontroller i et panelnettverk (BDTP-nettverk). Les avsnittet Effektiv kommunikasjon i kapitlet 7.1 og følg angivelsene for optimering av nettverksfunksjonen på panelet. Maksimalt 3 signaler kan overføres i et panelnettverk. Eksempel 1 Et panelnettverk består av 3 klienter og en server. Hver klient har tilgang til 1 signaler. Følgelig overfører serveren 3 signaler til de enkelte klientene. Dette skjer også når adresseområdet for signalene i klientene er identiske. Dermed er kapasiteten for signaloverføringen i nettverket utnyttet optimalt. Eksempel 2 Serveren skal hente frem adressene som klientene beordrer. Deretter beordrer serveren kontrollerstatusen som sendes til den aktuelle klienten. Eksempel Et panelnettverk (BDTP-nettverk) består av en server og 5 klienter. Hvert panel inneholder 5 alarmer med samme adresse. For serveren betyr det at 5 adresser må beordres fra kontrolleren. Dessuten må serveren sende 5 alarmer til aktuell klient (5 x 5). Følgelig må serveren distribuere 25 alarmer i nettverket. 25 Systemhåndbok Operatørpaneler DOP11A

251 Nettverksfunksjoner og kommunikasjon Nettverksfunksjoner på panelet 9 Transparentmodus via ETHERNET Følgende forutsetninger må oppfylles for å kunne bruke funksjonen [Transparent mode] via ETHERNET-kommunikasjon (TCP/IP-protokoll). Driver og programmeringsverktøyet må støtte kommunikasjonen i transparentmodus. (Mer informasjon finnes i håndboken for aktuell driver eller kontroller.) Hvis programmeringsprogramvaren for kontrolleren støtter en prosjektoverføring via TCP/IP, må det brukes et program for å konvertere COM-port til TCP/IP på PCen. Dette kommuniserer med kontrolleren i transparentmodus via TCP/IP-nettverk. Gjennomgangsmodus (pass through) via ETHERNET En port for kommunikasjon i gjennomgangsmodus kan aktiveres og deaktiveres med programmet [DOP Connect] (symbol i programgruppen [DOP Tools]). Kommunikasjon i transparentmodus er mulig hvis driveren støtter denne modusen. Se kapittel 9.1, Kommunikasjon. Følgende forutsetninger må være oppfylt for å kunne bruke funksjonen [Transparent mode] via ETHERNET-kommunikasjon (TCP/IP-protokoll). Hvis programmeringsprogramvaren for kontrolleren støtter en prosjektoverføring via TCP/IP, må det brukes et program for å konvertere COM-port til TCP/IP på PCen. Dette kommuniserer med kontrolleren i transparentmodus via TCP/IP-nettverk. (Mer informasjon finnes i håndboken for aktuell driver eller kontroller.) Ingen-protokollmodus Funksjonen [No protocol mode] som brukes når en eller flere paneler skal fungere som kommunikasjonsgrensesnitt (se også kapittel 9.1, Kommunikasjon), anbefales ikke for store panelnettverk (BDTP-nettverk). Et stort nettverk er et BDTP-nettverk med et stort antall signaler mellom server og klienter. Når panalet fungerer som kommunikasjonsgrensesnitt, overføres styreregistre og styresignaler. Dette påvirker kommunikasjonshastigheten negativt og reduserer nettverksytelsen. Se avsnittet Effektiv kommunikasjon i kapittel 7.1. Signalpakker Optimal signaloverføring har stor betydning for en rask og effektiv kommunikasjon mellom paneler og kontroller (for eksempel i et nettverk). Les avsnittet Effektiv kommunikasjon i kapitlet 7.1 og følg angivelsene for optimering av nettverksfunksjonen på panelene. De gjelder for alle stasjoner i panelnettverket. Aktualiseringstiden i nettverket kan øke hvis signaler ikke overføres i pakker. Systemhåndbok Operatørpaneler DOP11A 251

252 Nettverksfunksjoner og kommunikasjon 9 Nettverkstjenester Alarmhåndtering Panelnettverket er et klient/servernettverk. Serveren inneholder data (for eksempel alarmsignaler) som hentes opp av klienter. Kommunikasjonstiden mellom paneler og kontroller i nettverket vil bli negativt påvirket av et stort antall ulike signaler. Det vil derfor være hensiktmessig å begrense signalantallet. Detaljert informasjon finnes i kapittel 7.1, Effektiv kommunikasjon. Antallet alarmsignaler i nettverket må ikke overstige signalantallet som serveren kan behandle i hele nettverket. En server kan avhengig av applikasjon og panel behandle mellom 1 og 3 alarmer. Dermed kan et nettverk ikke omfatte mer enn 1 til 3 alarmer til sammen. I driftsmodus er en indeksadressering en hjelp til å spesifisere hvilket register et objekt skal hente den viste verdien fra. Indeksadresseringen kan ikke brukes på paneler som fungerer som BDTP-klienter. BDTP-klienter bruker utelukkende indeksregisteret til BDTP-serveren. Når derimot et panel fungerer som BDTP-klient og dessuten har en lokal kontroller, gjelder de vanlige kravene for bruken av indeksadresseringen. 9.4 Nettverkstjenester Velg tilgjengelige tjenester for panelet i nettverket under [Setup] / [Network] / [Services]. Marker den aktuelle funksjonen og klikk på [Edit]. 185AEN Indeks i nettverksklienten Prosjektoverføringsserver Overføring av prosjekter per TCP/IP. Klikk på redigering og legg inn portnummeret som skal spesifiseres for en overføring. Denne verdien må vanligvis ikke endres. BDTP BDTP er en protokoll som bruker klient-/serverkommunikasjonen. En klient krever informasjon og får den fra serveren. BDTP-serveren kan motta I/O-forespørsler fra BDTP-klienter. Panelet kan fungere som en server, en klient eller begge samtidig. En klient kan beordre data fra 16 servere samtidig. IP-adressene til serveren spesifiseres i BDTP-klienten. Hver server kan forsyne 2 klienter med informasjon. Nettverkskommunikasjonen via BDTP brukes til å forbinde to eller flere paneler med én eller to kontrollere, eller flere paneler med to eller flere kontrollere ved samme høye ytelse. Et eksempel for dette er produksjonslinjer med et panel på hver arbeidsstasjon. 252 Systemhåndbok Operatørpaneler DOP11A

253 Nettverksfunksjoner og kommunikasjon Nettverkstjenester 9 Hvis BDTP-serveren svikter, bruker klienten fortsatt den fysiske systemforbindelsen som eksisterer. Klienten utfører ingen restart for å opprette en forbindelse med serveren. Er serveren aktiv, skjer BDTP-kommunikasjonen som før. BDTP-klient For nettverkstjenesten BDTP-klient defineres IP-adresser for BDTP-servere i nettverket som klienten henter informasjon fra. Klikk på [Edit], og følgende dialogvindu kommer frem. 1986AEN BDTP-serverport Leggg inn kommunikasjonsporten som BDTP-serveren eller nettverket er tilkoblet. Denne verdien må vanligvis ikke endres. Standard-BDTPserver Spesifiser en standard server som skal brukes som grunninnstilling. Hvis det ikke legges inn noen andre inndata for I/O, hentes signalene fra denne serveren. Systemhåndbok Operatørpaneler DOP11A 253

254 Nettverksfunksjoner og kommunikasjon 9 Nettverkstjenester Dataregister Verdiene i dataregisteret kan overføres mellom en klient og forskjellige servere i et nettverk. Det første registeret i klientens registerblokk og som skal overføres til eller fra den spesifiserte serveren, defineres under Dataregister. Registertypen må være den samme for klient og server. Dataregister Register Klient Verdi n 123 n n n+m Styrereg. 1 Styrereg Styrereg Register for overføring Dataregister Register Server Verdi n 123 n n n+m ANO 254 Systemhåndbok Operatørpaneler DOP11A

255 Nettverksfunksjoner og kommunikasjon Nettverkstjenester 9 Styreblokk Styreblokk spesifiserer det første registeret i klientens styreblokk som til sammen har 5 registre i bruk. Register Innhold Beskrivelse Styrereg. 1 Kommando Kommandoregister som defineres i klienten. Tilgjengelige kommandoer: Ingen kommando 1 Overfører registerverdiene fra klienten til serveren som er definert i styreregister 3. 2 Overfører registerverdiene fra serveren som er definert i styreregister 3, til klienten. Styrereg. 2 Resultatkode Resultatkoderegister som defineres i klienten. Tilgjengelige kommandoer: Klar for ny kommando 1 OK 2 Overføringsfeil Styrereg. 3 Serverindeks Nummer på serveren i nettverket som det utveksles data med. Styrereg. 4 Indeksregister Verdien i indeksregisteret legges til adressen for registeret som er spesifisert under Dataregister. Hvis null legges inn, starter registerblokken for adressen som er spesifisert under Dataregister. Styrereg. 5 Registerantall Antall register der tilhørende verdier skal overføres til eller fra den spesifiserte serveren. Overføringen må skje på følgende måte: 1. Resultatkoderegisteret må være. Hvis dette ikke er tilfelle, må det kontrolleres om kommandoregisteret står på. 2. Legg kommandoen inn i kommandoregisteret. 3. Vent på klarsignalet eller feilkoden i resultatkoderegisteret. 4. Sett kommandoregisteret på. Panelet setter deretter resultatkoderegisteret på. Synkronisere klokke med server Spesifiser om klokken i klienten skal synkroniseres med en bestemt server (panel). Legg inn nummeret på ønsket server på nedtrekkslisten. Hvis klokken i klienten endres lokalt, overføres de nye dataene til serveren. BDTP-serveradresse Legg inn IP-adressene for serverne som klienten skal hente data fra. Adressene indekseres i den rekkefølgen de legges inn. Når prosjektet programmeres, er det viktig å spesifisere hvilken server adressen skal hentes fra. Legg inn teksten "Index>signal of the server" i adressefeltet i objektdialogvinduene. Legges det for eksempel "2>D15" inn i adressefeltet, hentes verdien for objektet fra register D15 på serveren med indeks 2. Serverindeksen i et klientprosjekt kan endres ved bruk av funksjonen [BDTP station change]. Systemhåndbok Operatørpaneler DOP11A 255

256 Nettverksfunksjoner og kommunikasjon 9 Nettverkstjenester Hvis ingen kontroller er forbundet med BDTP-klienten (panel), må enhetene omformer/ PLS 1 og omformer/pls 2 dras fra grensesnittet RS-232C / RS-422 / RS-485 til "Unused functions" i dialogvinduet [Peripheral configuration]. Hent dette dialogvinduet på menyen [Setup] / [Peripherals]. BDTP-server Håndterer forespørsler fra klienter: Forsyner klienter (paneler) med informasjon etter en forespørsel fra en klient (panel). Klikk på rediger og legg inn porten. Denne verdien må vanligvis ikke endres. Parameter Serverport Maks. klienter Dataregister Klokkeserver Beskrivelse Kommunikasjonsport for BDTP-serveren. Må vanligvis ikke endres. Maksimalt antall BDTP-klienter (paneler) i nettverket. Verdiene i dataregisteret kan overføres mellom en server og forskjellige klienter i et nettverk. Det første registeret i serverens registerblokk og som skal overføres til eller fra den spesifiserte klienten, defineres under Dataregister. Registertypen må være den samme for klient og server. Dataoverføringen kan kun styres fra klienter. Detaljert informasjon om dataoverføring finnes i avsnittet BDTP-klient, side 253. Spesifiser om alle andre klienter i nettverket skal synkronisere med den aktuelle serverklokken. Se også avsnittet BDTP-klient, side 253. FTP-server Denne funksjonen gjør det mulig å overføre data til og fra panelet ut fra en PC. FTPserveren på panelet støtter dataoverføringene i passiv modus (PASV). Den passive modusen skal brukes når panelet ikke er tilkoblet ved bruk av PPP-forbindelse. Dette er nødvendig fordi det på forhånd ikke er kjent hvilke komponenter som er koblet mellom klient og server, for eksempel ruterbaserte brannmurer eller porter. Flere feil elimineres ved bruk av passiv modus. Nettleseren bruker denne modusen som standard. Passiv modus kan også brukes ved PPP-forbindelser. Nasjonale spesialtegn i filnavn støttes ikke. Panelene bruker filer uten datoangivelse. Mer informasjon om FTP-serveren på panelet finnes i kapittel 9.3, Nettverksfunksjoner på panelet. 256 Systemhåndbok Operatørpaneler DOP11A

257 Nettverksfunksjoner og kommunikasjon Nettverkstjenester 9 Velg oppføringen [FTP server] under [Setup] / [Network] / [Services] og klikk på [Edit] for å redigere innstillingene for denne funksjonen. Parameter Styreportnummer Dataportnummer Kreve logg inn Tekst før innlogging Tekst etter innlogging Tilkoblings-timeout (min) Beskrivelse Standardverdien er 21 og skal ikke endres. Standardverdien er 21 og skal ikke endres. Spesifiser om brukeren må logge seg inn for å få tilgang til FTP-serveren (panelet). Brukerdefinisjonen foretas under [Setup] / [Network] / [Accounts]. Se kapittel 9.5, Nettverkskontoer. Hvis denne opsjonen ikke aktiveres, vil alle brukere ha en ubegrenset tilgangsrett til FTP-serveren. Tekst som vises før brukeren får et krav om innlogging: For eksempel "Panelet krever en innlogging. Legg inn innloggingsdataene." Tekst som vises før brukeren får et krav om innlogging: For eksempel "Du har logget deg inn." Tillatt inaktiv tid for FTP-forbindelsen før FTP-serveren (panel) bryter forbindelsen. Standardverdien er 1 minutter. STMP-klient Denne funksjonen tillater e-postforsendelser fra panelet. For å kunne bruke SMTPklientfunksjonen, kreves en e-postserver som meldingen fra panelet kan sendes til. Mottakeren henter meldingen fra e-postserveren. Det er mulig å bruke e-postserveren til Internettleverandøren din eller en lokal e-postserver. Dessuten kan det legges ved trend- og reseptfiler til en e-post. De vedlagte filene kan leses med DOP-Tools. Maksimalt 2 meldinger kan sendes samtidig. Velg oppføringen [SMTP server] under [Setup] / [Network] / [Services] og klikk på [Edit] og gjør følgende innstillinger: Parameter Serverport E-postserver Mitt domenenavn Min e-postadresse Send via forbindelse Forhåndsdefinert mottaker Beskrivelse Tilkoblingsport 25. Må vanligvis ikke endres. IP-adresse for postserveren eller aliasnavn (DNS-server) for SMTPpostserveren. Hvis aliasnavnet legges inn, må IP-adressen for DNS-serveren legges inn under [Setup] / [Network] / [TCP/IP connections]. Navn på panelet eller en annen domene (e-postadresse) som brukes til innlogging på SMPT-serveren: For eksempel domenenavnet i er "master.com". Legg inn e-postadressen din. Navnet vises som avsender hos mottakeren. Hvis det er mulig, legges det inn en faktisk e-postadresse som postserveren kan sende eventuelle feilmeldinger tilbake til. Legg inn hvilken TCP/IP-forbindelse som skal brukes til å sende e-post. Vær oppmerksom på at TCP/IP-forbindelse 1 må brukes før TCP/IP-forbindelse 2 kan bli tilgjengelig. Forhåndsdefinert liste med maksimalt 16 mottakere, e-postadresser som panelet sender meldinger til. Maksimal lengde for en mottakeradresse er 6 tegn. Systemhåndbok Operatørpaneler DOP11A 257

258 Nettverksfunksjoner og kommunikasjon 9 Nettverkstjenester Sende alarmer med e-post Alarmer kan ikke bare skrives ut, men også sendes med e-post. Hele alarmlisten kan overføres ved å sende blokk 99 (se avsnittet "Sende rapporter med e-post"). Hver alarm kan tilknyttes en eller flere e-postadresser i konfigurasjonen av STMPklienten. Under [Setup] / [Alarm settings] kan en generell innstilling gjøres for statusen der alarmer skal sendes med e-post. Se avsnittet Alarmhåndtering, side AEN Parameter Infoblokk Send til adresse Beskrivelse Hvis det spesifiseres en infoblokk som er en tekstblokk, inkluderes infoblokken i e-posten. Se avsnittet Alarmhåndtering, side 252. Definer e-postmottakeren. Det kan velges opptil 8 mottakere på den forhåndsdefinerte listen i dialogvinduet [Setup STMP Client Service]. 258 Systemhåndbok Operatørpaneler DOP11A

259 Nettverksfunksjoner og kommunikasjon Nettverkstjenester 9 Sende rapporter med e-post Tekstblokker kan ikke bare skrives ut, men også sendes med e-post. Alarmblokken 99 kan også sendes som e-post. Kun tekstblokker kan sendes. Alarmblokken 99 er den eneste systemblokken som kan sendes som e-post. Trend- og reseptfiler kan sendes som vedlegg til en e-post. Vær oppmerksom på at det finnes begrensninger ved bruk av Unicode. Detaljert informasjon finnes i kapittel 8.8, Unicode. 141AEN Parameter Blokknavn Signal ved sending av e-post Signal ved fullføring Beskrivelse Navnet på en tekstblokk sendes som referanse hvis navnet på tekstblokken legges inn i dette feltet. Når det spesifiserte digitalsignalet aktiveres, sendes en e-post. Digitalt signal som sendes ut fra panelet når e-postmeldingen er sendt. Standardmessig blir signalet aktivert av panelet. Velges opsjonen [Reset], nullstilles signalet når meldingen er sendt. Send til adresse Legg inn e-postadressen til mottakeren. Klikk på knappen [...] og velg opptil 8 mottakere på en liste. Listen med e-postadresser defineres under [Setup] / [Network] / [Services] i dialogvinduet [SMTP Client Service]. Legg ved fil Spesifiser navnet på en trend- eller reseptfil som skal legges ved meldingen. Hvis trend- og reseptfilen har samme navn, blir trendfilen lagt ved. Filnavnet må ikke inneholde nasjonale spesialtegn som for eksempel Ä, Ö, Ü. Systemhåndbok Operatørpaneler DOP11A 259

260 Nettverksfunksjoner og kommunikasjon 9 Nettverkstjenester Sende e-post via systemblokk Det er mulig å hoppe til systemblokken [ ] (993) for å skrive ut og sende meldinger i driftsmodus. 181AEN 1811AEN Parameter Send e-post til Beskrivelse Legg inn mottakeren. Legg inn en adresse, eller velg en oppføring på den globale listen som vises når du trykker på knappen <LIST> på paneler med tastatur, eller knappen <MAIL> på paneler med berøringsskjerm. Subjekt Legg inn referansen for meldingen. Lengden er begrenset til 5 tegn. E- postteksten er begrenset til 1 linjer á 5 tegn. 26 Systemhåndbok Operatørpaneler DOP11A

Drivteknikk \ Automatisering \ Systemløsninger \ Service. Operatørpaneler DOP11A. Driftsveiledning. Utgave 05/ / NO

Drivteknikk \ Automatisering \ Systemløsninger \ Service. Operatørpaneler DOP11A. Driftsveiledning. Utgave 05/ / NO Drivteknikk \ Automatisering \ Systemløsninger \ Operatørpaneler DOP11A Utgave 05/2006 11424729 / NO Driftsveiledning SEW-EURODRIVE Driving the world Innhold 1 Viktig informasjon... 5 1.1 Sikkerhetsmerknader

Detaljer

Drivteknikk \ Automatisering \ Systemløsninger \ Service. Operatørpaneler DOP11B. Driftsveiledning. Utgave 02/2007 11503122 / NO

Drivteknikk \ Automatisering \ Systemløsninger \ Service. Operatørpaneler DOP11B. Driftsveiledning. Utgave 02/2007 11503122 / NO Drivteknikk \ Automatisering \ Systemløsninger \ Operatørpaneler DOP11B Utgave 02/2007 11503122 / NO Driftsveiledning SEW-EURODRIVE Driving the world Innhold 1 Viktige merknader... 5 1.1 Sikkerhetsmerknader

Detaljer

Drivteknikk \ Automatisering \ Systemløsninger \ Service. Operatørpaneler DOP11A. Systemhåndbok. Utgave 05/2006 11424338 / NO

Drivteknikk \ Automatisering \ Systemløsninger \ Service. Operatørpaneler DOP11A. Systemhåndbok. Utgave 05/2006 11424338 / NO Drivteknikk \ Automatisering \ Systemløsninger \ Service Operatørpaneler DOP11A Utgave 5/26 11424338 / NO Systemhåndbok SEW-EURODRVE Driving the world nnhold 1 Viktig informasjon... 5 1.1 Sikkerhetsmerknader

Detaljer

Girmotorer \ Industrigir \ Drivteknikk \ Drivautomasjon \ Service. Operatørpanel DOP11A A6.J75. Driftsveiledning. Utgave 03/ / NO

Girmotorer \ Industrigir \ Drivteknikk \ Drivautomasjon \ Service. Operatørpanel DOP11A A6.J75. Driftsveiledning. Utgave 03/ / NO Girmotorer \ Industrigir \ Drivteknikk \ Drivautomasjon \ Operatørpanel DOP11A A6.J75 Utgave 03/2004 1122 7222 / NO Driftsveiledning SEW-EURODRIVE Driving the world Innhold 1 Viktig informasjon!... 4 2

Detaljer

Kompakt-driftsveiledning Operatørpaneler DOP11B

Kompakt-driftsveiledning Operatørpaneler DOP11B Drivteknikk \ Automatisering \ Systemløsninger \ Service Kompakt-driftsveiledning Operatørpaneler DOP11B Utgave 06/2011 16929713 / NO SEW-EURODRIVE Driving the world Innhold 1 Generelle merknader... 5

Detaljer

Drivteknikk \ Automatisering \ Systemløsninger \ Service. Operatørpaneler DOP11B. Systemhåndbok. Utgave 02/2007 11502738 / NO

Drivteknikk \ Automatisering \ Systemløsninger \ Service. Operatørpaneler DOP11B. Systemhåndbok. Utgave 02/2007 11502738 / NO Drivteknikk \ Automatisering \ Systemløsninger \ Service Operatørpaneler DOP11B Utgave 2/27 1152738 / NO Systemhåndbok SEW-EURODRVE Driving the world nnhold 1 Viktige merknader... 5 1.1 Sikkerhetsmerknader

Detaljer

Drivteknikk \ Automatisering \ Systemløsninger \ Service. Operatørpaneler DOP11B. Systemhåndbok. Utgave 11/2008 16666925 / NO

Drivteknikk \ Automatisering \ Systemløsninger \ Service. Operatørpaneler DOP11B. Systemhåndbok. Utgave 11/2008 16666925 / NO Drivteknikk \ Automatisering \ Systemløsninger \ Service Operatørpaneler DOP11B Utgave 11/28 Systemhåndbok 16666925 / NO SEW-EURODRVE Driving the world nnhold 1 Generell informasjon... 5 1.1 Hvordan bruke

Detaljer

Håndbok. MOVIDRIVE MDX60B/61B Sikker utkobling applikasjoner. Utgave 01/2005 FA363000 11322624 / NO

Håndbok. MOVIDRIVE MDX60B/61B Sikker utkobling applikasjoner. Utgave 01/2005 FA363000 11322624 / NO Girmotorer \ Industrigir \ Kraftelektronikk \ Automatisering \ Service MOVIDRIVE MDX60B/6B Sikker utkobling applikasjoner FA6000 Utgave 0/005 6 / NO Håndbok SEW-EURODRIVE Driving the world Innhold Viktig

Detaljer

Utgave. Sikker utkobling for MOVIDRIVE MDX60B/61B applikasjoner 03/2004. Supplement til driftsveiledningen 1125 4823 / NO

Utgave. Sikker utkobling for MOVIDRIVE MDX60B/61B applikasjoner 03/2004. Supplement til driftsveiledningen 1125 4823 / NO Sikker utkobling for MOVIDRIVE MDX60B/6B applikasjoner Utgave 0/00 Supplement til driftsveiledningen 5 / NO SEW-EURODRIVE Innhold Viktig informasjon... Frakobling av gruppedrivenheter... 5 Tilkoblingsvarianter...

Detaljer

Korreksjon. MOVIDRIVE MDX61B Styringskort MOVI-PLC DHP11B. Utgave 09/2005 FA / NO

Korreksjon. MOVIDRIVE MDX61B Styringskort MOVI-PLC DHP11B. Utgave 09/2005 FA / NO Girmotorer \ Industrigir \ Kraftelektronikk \ Automatisering \ Service MOVIDRIVE MDX61B Styringskort MOVI-PLC DHP11B FA361510 Utgave 09/2005 11456736 / NO Korreksjon SEW-EURODRIVE Driving the world Innhold

Detaljer

Drivteknikk \ Automatisering \ Systemløsninger \ Service. MOVITRAC B Sikker utkobling applikasjoner. Håndbok. Utgave 06/2007 11468734 / NO

Drivteknikk \ Automatisering \ Systemløsninger \ Service. MOVITRAC B Sikker utkobling applikasjoner. Håndbok. Utgave 06/2007 11468734 / NO Drivteknikk \ Automatisering \ Systemløsninger \ Service Sikker utkobling applikasjoner Utgave 06/007 687 / NO Håndbok SEW-EURODRIVE Driving the world Innhold Viktig informasjon... Utkobling av enkeltdrifter...

Detaljer

Girmotorer \ Industrigir \ Kraftelektronikk \ Automatisering \ Service MOVIDRIVE MDX60B / 61B LA360000. Korreksjon. Utgave 01/2005 11448725 / NO

Girmotorer \ Industrigir \ Kraftelektronikk \ Automatisering \ Service MOVIDRIVE MDX60B / 61B LA360000. Korreksjon. Utgave 01/2005 11448725 / NO Girmotorer \ Industrigir \ Kraftelektronikk \ Automatisering \ Service MOVIDRIVE MDX60B / 6B LA360000 Utgave 0/2005 448725 / NO Korreksjon Installasjon Tilordning av bremsemotstandene, droslene og filtrene

Detaljer

CCI.Cam. Visuell maskinovervåkning. Bruksanvisning. Referanse: CCI.Cam v4

CCI.Cam. Visuell maskinovervåkning. Bruksanvisning. Referanse: CCI.Cam v4 CCI.Cam Visuell maskinovervåkning Bruksanvisning Referanse: CCI.Cam v4 Copyright 2014 Copyright by Competence Center ISOBUS e.v. Albert-Einstein-Straße 1 D-49076 Osnabrück Versjonsnummer: v4.01 2 1 Innledning...

Detaljer

hager Brukermanual Rom-controller Tebis TX 450

hager Brukermanual Rom-controller Tebis TX 450 hager Brukermanual Rom-controller Tebis TX 450 196 197 Innholdsfortegnelse 1 Innledning 1. Innledning....................199 2. Installasjon...................200 2.1 Tilkobling.........................200

Detaljer

Kompakt-driftsveiledning Operatørpaneler DOP11C

Kompakt-driftsveiledning Operatørpaneler DOP11C Drivteknikk \ Automatisering \ Systemløsninger \ Service Kompakt-driftsveiledning Operatørpaneler DOP11C Utgave 08/2013 20149441 / NO SEW-EURODRIVE Driving the world Innhold 1 Generell informasjon... 5

Detaljer

Alpha 2. GSM- SMS alarm. alpha-2 SYSTEM OK INGEN ALARMER. Høgliveien 30, 1850 Mysen Tlf: 69890660 E-post: post@aspn.no

Alpha 2. GSM- SMS alarm. alpha-2 SYSTEM OK INGEN ALARMER. Høgliveien 30, 1850 Mysen Tlf: 69890660 E-post: post@aspn.no Alpha 2 GSM- SMS alarm alpha-2 GSM /SMS SYSTEM OK INGEN ALARMER 1 Innhold INTRODUKSJON... 4 HOVEDMENY... 5 Statusfelt... 5 Visning av alarm... 5 Lesing av temperatur... 5 Reset alarm... 5 Betjening...

Detaljer

BIPAC-711C2 / 710C2. ADSL Modem / Router. Hurtigstartguide

BIPAC-711C2 / 710C2. ADSL Modem / Router. Hurtigstartguide BIPAC-711C2 / 710C2 ADSL Modem / Router Hurtigstartguide BIPAC-711C2 / 710C2 ADSL Modem / Router For mer detaljerte instruksjoner angående konfigurering og bruk av ADSL Modem Router, vennligst gå til online

Detaljer

Installasjonsveiledning for programvare

Installasjonsveiledning for programvare Installasjonsveiledning for programvare Denne bruksanvisningen forklarer hvordan programvaren installeres over en USB- eller nettverkstilkobling. Modellene SP 200/200S/203S/203SF/204SF mangler nettverkstilkobling.

Detaljer

VH Service Software. Dette dokumentet forteller deg i korte trekk hvilke funksjoner denne programvaren har, basert på følgende menyvalg:

VH Service Software. Dette dokumentet forteller deg i korte trekk hvilke funksjoner denne programvaren har, basert på følgende menyvalg: VH Service Software Dette dokumentet forteller deg i korte trekk hvilke funksjoner denne programvaren har, basert på følgende menyvalg: File Settings Test Alarm Help Dette er startsiden i denne service

Detaljer

myguard 7202 / 7202G (802.11g) ADSL-sikkerhetsruter Hurtigstartguide

myguard 7202 / 7202G (802.11g) ADSL-sikkerhetsruter Hurtigstartguide myguard 7202 / 7202G (802.11g) ADSL-sikkerhetsruter Hurtigstartguide myguard (802.11g) ADSL2+-sikkerhetsruter For mer detaljerte instruksjoner angående konfigurering og bruk av (802.11g) ADSL Router,

Detaljer

CTC Trådløs romføler. Funksjon - Drift - Vedlikehold

CTC Trådløs romføler. Funksjon - Drift - Vedlikehold CTC Trådløs romføler Funksjon - Drift - Vedlikehold www.ctc.no Jan. 2014 CTC Ferrofil A/S forbeholder seg retten til når som helst å kunne modifisere produktet eller deler av det, uten forutgående eller

Detaljer

Installasjonsveiledning for programvare

Installasjonsveiledning for programvare Installasjonsveiledning for programvare Denne bruksanvisningen forklarer hvordan programvaren installeres over en USB- eller nettverkstilkobling. Modellene SP 200/200S/203S/203SF/204SF mangler nettverkstilkobling.

Detaljer

MOVIDRIVE omformer Vedlegg til driftsveiledning. 1 Enheter som støttes. 2 Montering av opsjonskortet

MOVIDRIVE omformer Vedlegg til driftsveiledning. 1 Enheter som støttes. 2 Montering av opsjonskortet Montasje opsjon "DFIA" Utgave: 0/000 053 / NO Denne informasjon erstatter ikke den utførlige driftsveiledningen! Installering skal kun utføres av elektro-fagpersonell med godkjent utdannelse innen sikkerhet,

Detaljer

Bruksanvisning 2017 Versjon 1.0

Bruksanvisning 2017 Versjon 1.0 2017 Versjon 1.0 Kjære kunde Takk for at du kjøpte denne enheten! Hver enhet har blitt grundig testet og er levert i optimal tilstand. Emballasje/pakke Kontroller emballasjen for skader som kan ha oppstått

Detaljer

Korrektur MOVIFIT -SC

Korrektur MOVIFIT -SC Drivteknikk \ Automatisering \ Systemløsninger \ Service Korrektur MOVIFIT -SC Utgave 01/2011 17069734 / NO 1 Supplering/korrektur Oversikt 1 Supplering/korrektur MERK For driftsveiledningen MOVIFIT -SC,

Detaljer

MONTERINGSANVISNING TERMLIFT

MONTERINGSANVISNING TERMLIFT MONTERINGSANVISNING TERMLIFT MONTERINGSANVISNING Før du setter i gang. For montering, bruk og vedlikehold av denne motoren pakken på en sikker måte, er det flere forutsetninger som må tas. For sikkerheten

Detaljer

Installasjonsveiledning. Datek Lysstyring AX9

Installasjonsveiledning. Datek Lysstyring AX9 Installasjonsveiledning Datek Lysstyring AX9 1 Systembeskrivelse... 3 2 Installasjonsmiljø... 3 3 Installasjon av Simkort... 4 4 Montering av enheten.... 4 5 Tilkoblinger... 5 5.1 220V og kontaktorer for

Detaljer

Din bruksanvisning HP COMPAQ DX7300 MICROTOWER PC http://no.yourpdfguides.com/dref/857524

Din bruksanvisning HP COMPAQ DX7300 MICROTOWER PC http://no.yourpdfguides.com/dref/857524 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for HP COMPAQ DX7300 MICROTOWER PC. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på HP COMPAQ DX7300 MICROTOWER PC

Detaljer

Installasjonsveiledning. Datek Lysstyring. Versjon 1.3

Installasjonsveiledning. Datek Lysstyring. Versjon 1.3 Installasjonsveiledning Datek Lysstyring Versjon 1.3 1 Systembeskrivelse...3 2 Installasjonsmiljø...3 3 Installasjon av Simkort...4 4 Montering av enheten....4 5 Tilkoblinger...5 5.1 220V og kontaktorer

Detaljer

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. Facility Pilot Server. Art.-nr. : FAPV-SERVER-REG Art.-nr. : FAPVSERVERREGGB.

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. Facility Pilot Server. Art.-nr. : FAPV-SERVER-REG Art.-nr. : FAPVSERVERREGGB. Facility Pilot Server Art.-nr. : FAPV-SERVER-REG Facility Pilot Server Art.-nr. : FAPVSERVERREGGB Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres

Detaljer

Pakkeinnhold. Ordliste. Powerline Adapter

Pakkeinnhold. Ordliste. Powerline Adapter Powerline Adapter Legg merke til! Utsett ikke Powerline Adapter for ekstreme temperaturer. Plasser ikke enheten i direkte sollys eller nær varmekilder. Bruk ikke Powerline Adapter i ekstremt fuktige eller

Detaljer

BiPAC 7100SV VoIP ADSL-modem/ruter

BiPAC 7100SV VoIP ADSL-modem/ruter BiPAC 7100SV VoIP ADSL-modem/ruter Hurtigstartguide Billion BiPAC 7100SV VoIP ADSL-modem/ruter For mer detaljerte instruksjoner angående konfigurering og bruk av VoIP ADSL-modem/ruter, vennligst gå til

Detaljer

Display og knapper 3-4. Flammesymbol 5 Batterier 5 Synkronisering 6 Tid og dato 6. Manuell styring 7-10 Tidsplan 11

Display og knapper 3-4. Flammesymbol 5 Batterier 5 Synkronisering 6 Tid og dato 6. Manuell styring 7-10 Tidsplan 11 RF Fjernkontroll 1 Innhold Display og knapper 3-4 Innstillinger 5 Flammesymbol 5 Batterier 5 Synkronisering 6 Tid og dato 6 Funksjoner 7-10 Manuell styring 7-10 Tidsplan 11 Brukermeny 13 Manuell eller

Detaljer

ENC - 100. ENKEL AKSE og KLIPPE LENGDE KONTROLLER for PLATESAKSER

ENC - 100. ENKEL AKSE og KLIPPE LENGDE KONTROLLER for PLATESAKSER ENC - 100 ENKEL AKSE og KLIPPE LENGDE KONTROLLER for PLATESAKSER 1. GENERELLE SPESIFIKASJONER Membran tastatur med lang levetid. Klart og lett lesbart display. Viser hver av de 6 sifrene for aktuell og

Detaljer

Spjeldmotor EGM-100A. For wiretrekk. Nominell trekkraft. Ekstern styrestrømssikring Maks. vandring av trommel. Inngangsmotstand

Spjeldmotor EGM-100A. For wiretrekk. Nominell trekkraft. Ekstern styrestrømssikring Maks. vandring av trommel. Inngangsmotstand Spjeldmotor EGM-100A For wiretrekk Teknisk spesifikasjoner Nominell spenning Maks. effektforbruk Vekt Nominell trekkraft Maks. trekkraft Ekstern styrestrømssikring Min. vandring av trommel Maks. vandring

Detaljer

Bruksanvisning Unitronics Vision

Bruksanvisning Unitronics Vision Bruksanvisning Unitronics Vision Ole Einar Moe Innhold 1 Oppsett... 1 1.1 PLS... 1 1.2 Datamaskin... 2 1.3 Kommunikasjon... 2 2 Planlegging... 6 2.1 Digitale Inn/Ut ganger... 6 2.2 Analoge Inn/Ut ganger...

Detaljer

Software versjon 0.3

Software versjon 0.3 Spesifikasjon for EXi panel for sone 1, RIA-OP4 05.05.00, Arild Gundersen Software versjon 0.3 Manual for RIA-OP4 sw0.3.doc 05.05.00 Side 1 RIA-OP4-W Veggmontert (ikke lagervare) RIA-OP4-P Panelmontert

Detaljer

INSTALLASJON OG TILKOBLING AV SENTRALEN 03-0101-NO (ENO-CEN12G)

INSTALLASJON OG TILKOBLING AV SENTRALEN 03-0101-NO (ENO-CEN12G) INSTALLASJON OG TILKOBLING AV SENTRALEN 03-0101-NO (ENO-CEN12G) GENERELT Denne sentralen (ref.: 03-0101-NO (ENO-CEN12G)) tillater styring av alle Intratoneprodukter, som Audio- og Visio-paneler, nærhetssensorer,

Detaljer

BiPAC 7202 / 7202G. (802.11g) ADSL-sikkerhetsruter. Hurtigstartguide

BiPAC 7202 / 7202G. (802.11g) ADSL-sikkerhetsruter. Hurtigstartguide BiPAC 7202 / 7202G (802.11g) ADSL-sikkerhetsruter Hurtigstartguide BiPAC (802.11g) ADSL2+-sikkerhetsruter For mer detaljerte instruksjoner angående konfigurering og bruk av (802.11g) ADSL Router, vennligst

Detaljer

BRUKSANVISNING XKM RS232. no-no

BRUKSANVISNING XKM RS232. no-no BRUKSANVISNING XKM RS232 no-no Bruksanvisningen må leses før oppstilling installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. M.-Nr. 07 700 890 Innholdsfortegnelse Sikkerhetsregler

Detaljer

BIPAC 6600. Bredbåndsruter med brannmur. Hurtigstartguide

BIPAC 6600. Bredbåndsruter med brannmur. Hurtigstartguide BIPAC 6600 Bredbåndsruter med brannmur Hurtigstartguide Billion BIPAC 6600 Bredbåndsruter med brannmur For mer detaljerte instruksjoner angående konfigurering og bruk av Broadband Firewall Router, vennligst

Detaljer

BMC HOVED-UR INSTALLASJONS OG DRIFTSVEILEDNING

BMC HOVED-UR INSTALLASJONS OG DRIFTSVEILEDNING BMC HOVED-UR INSTALLASJONS OG DRIFTSVEILEDNING INNHOLD: Kapittel A, montasje og kopling Side 2 Kapittel B, Oppstart/programmering av hovedur/biur Side 3 Kapittel C, Programmering av ringetider/reléer Side

Detaljer

Regulator for elektrokjeler. type: 901315

Regulator for elektrokjeler. type: 901315 Bruksanvisning Regulator for elektrokjeler type: 901315 Regulator for elektrokjeler etter 2010 Oslo/Sandvika Tel: 67 52 21 21 Bergen Tel: 55 95 06 00 Moss Tel: 69 20 54 90 www.sgp.no INNHOLD Innledning...3

Detaljer

BRUKERMANUAL NORSK 2011 EMS-56/EMS-57

BRUKERMANUAL NORSK 2011 EMS-56/EMS-57 BRUKERMANUAL NORSK 2011 EMS-56/EMS-57 1 Vidhaugen 114 7550 Hommelvik Norway Tele: +47 73979017 E-mail: post@tgelectronics.no Web: www.tgelectronics.no TG Electronics/ Beckmann GmbH er ikke ansvarlig overfor

Detaljer

TwidoSuite kommunikasjon

TwidoSuite kommunikasjon TwidoSuite kommunikasjon TwidoSuite kursunderlag: Kommunikasjon via Modbus seriell, Ethernet, Remote link, ASCII, CanOpen og AS-i. Macroer for kommunikasjon Modbus 2 Modbus port Bruk programmeringsporten

Detaljer

MP.com Isvannsaggregat

MP.com Isvannsaggregat MP.com Isvannsaggregat Kort brukerveiledning Mikroprosessor styringssystem for RC EASY/COLDPACK med nytt display Beskrivelse av regulatoren De forskjellige reguleringsfunksjoner er beskrevet nedenfor,

Detaljer

Driftsveiledning. Dobbeltskivebrems for teaterapplikasjoner BMG..T. Utgave 06/2004 A6.C86 1129 5325 / NO

Driftsveiledning. Dobbeltskivebrems for teaterapplikasjoner BMG..T. Utgave 06/2004 A6.C86 1129 5325 / NO Girmotorer \ Industrigir \ Kraftelektronikk \ Automatisering \ Service Dobbeltskivebrems for teaterapplikasjoner BMG..T Utgave 06/2004 1129 5325 / NO A6.C86 Driftsveiledning SEW-EURODRIVE Driving the world

Detaljer

BRUKSANVISNING EASYSTART TIMER MONTERINGSANVISNING BILVARMEAPPARATER TEKNISK DOKUMENTASJON BRUKSANVISNING KORT VEILEDNING

BRUKSANVISNING EASYSTART TIMER MONTERINGSANVISNING BILVARMEAPPARATER TEKNISK DOKUMENTASJON BRUKSANVISNING KORT VEILEDNING BILVARMEAPPARATER TEKNISK DOKUMENTASJON BRUKSANVISNING EASYSTART TIMER NO BRUKSANVISNING KORT VEILEDNING MONTERINGSANVISNING BETJENING FOR EBERSPÄCHER VARMERE A WORLD OF COMFORT VARMEAPPARATER FOR KJØRETØYER

Detaljer

ONTOUR DE LUXE DE LUXE EDITION EXCELLENT PRESTIGE PREMIUM LANDHAUS. Vedlegg til bruksanvisning for caravan MyHobby-app

ONTOUR DE LUXE DE LUXE EDITION EXCELLENT PRESTIGE PREMIUM LANDHAUS. Vedlegg til bruksanvisning for caravan MyHobby-app ONTOUR DE LUXE DE LUXE EDITION EXCELLENT PRESTIGE PREMIUM LANDHAUS Vedlegg til bruksanvisning for caravan 2017 N Informasjon om: - HobbyConnect - MyHobby-app HobbyConnect* HobbyConnect gjør det mulig å

Detaljer

Wallbox Commander Bruker Manual

Wallbox Commander Bruker Manual Wallbox Commander Bruker Manual 1/11 Velkommen til Wallbox Gratulerer med ditt kjøp av det revolusjonerende elbil lade system designet med banebrytende teknologi for å tilfredsstille dine daglige behov.

Detaljer

(1) (2) 1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. Smart Panel 5.1 KNX Art.-nr. : SP 5.1 KNX. Bruksanvisning

(1) (2) 1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. Smart Panel 5.1 KNX Art.-nr. : SP 5.1 KNX. Bruksanvisning Smart Panel 5.1 KNX Art.-nr. : SP 5.1 KNX Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Fare for alvorlige personskader,

Detaljer

Brukermanual TS 1000. Versjon 5.05. Oktober 2012

Brukermanual TS 1000. Versjon 5.05. Oktober 2012 Brukermanual TS 1000 Versjon 5.05 Oktober 2012 Innhold 1. Daglig bruk av programmet... 3 Logg inn i programmet... 3 Legg inn ny kortbruker... 4 Slette kortbruker... 6 Slette kortbrukergruppe... 7 Endring

Detaljer

Oppstart av ECOFAST -konforme feltfordelere Oppstartprosedyre PROFIBUS

Oppstart av ECOFAST -konforme feltfordelere Oppstartprosedyre PROFIBUS Oppstartprosedyre PROFBUS Oppstart av ECOFAST -konforme feltfordelere. Oppstartprosedyre PROFBUS Bussforbindelsen til innkommende og videreførende PROFBUS er integrert i data- T-hurtigkontakten slik at

Detaljer

Brukermanual BM 5.D.16

Brukermanual BM 5.D.16 Måleinstrument 1. Måleuttak. Rød = positiv, blå = negativ 2. QVGA-skjerm (240x320 pixler) med blacklight 3. Tastatur 4. Mini-USB utgang for kommunikasjon med PC og opplading Skjerm 5. Menyvalg 6. Målt

Detaljer

For å kjøre BUShåndterminal sammen med BUSpek2000 må du minimum ha : For å benytte BUShåndterminal må versjon eller høyere være installert.

For å kjøre BUShåndterminal sammen med BUSpek2000 må du minimum ha : For å benytte BUShåndterminal må versjon eller høyere være installert. Tekniske krav For å kjøre BUShåndterminal sammen med BUSpek2000 må du minimum ha : PC med Windows 95 / 98 / NT / 2000 Pentium 266 Mhz Minne 32Mb Skriver Modem / ISDN / ruter tilkobling til internett Ledig

Detaljer

Automatikkskap type ABS CP 151-254

Automatikkskap type ABS CP 151-254 15975197NO (12/2014) Installasjons- og bruksanvisning www.sulzer.com 2 Installasjons- og bruksanvisning Automatikkskap type ABS CP 151 153 253 254 Innholdsfortegnelse 1 Generelt... 3 1.1 Kontrollenhet...

Detaljer

Nordic Eye Solo PC og MAC

Nordic Eye Solo PC og MAC Nordic Eye Solo PC og MAC VGA & USB Bruksanvisning Versjon 5.3 1 Innholdsregister Produktets innhold... s. 3 Systemkrav... s. 3 Monteringsanvisning... s. 4 Tilkobling til monitor... s. 4 Tilkobling og

Detaljer

Wallbox Pulsar Bruker manual

Wallbox Pulsar Bruker manual Wallbox Pulsar Bruker manual 1/15 Velkommen til Wallbox Gratulerer med kjøpet av det revolusjonerende lade system for El. bil designet med banebrytende teknologi for å tilfredsstille dine daglige behov.

Detaljer

2HLE-R bruksanvisning

2HLE-R bruksanvisning 2HLE-R bruksanvisning v1.1 19/04/2016 Endringsloggen Problemet Dato Endringer Jobb V1.0 12/05/2013 V1.0 produktet bruksanvisning V1.1 19/04/2016 Generell oppdatering og forbedring av hele dokumentet 2

Detaljer

Installasjonsmanual. Updater Fullversjon (med mulighet for å styre lås) LAN / WAN

Installasjonsmanual. Updater Fullversjon (med mulighet for å styre lås) LAN / WAN Installasjonsmanual Updater Fullversjon (med mulighet for å styre lås) LAN / WAN F03 18.02.2011 Mindre rettelser TKi F02 05.01.2011 Oppdateringer for versjon 5.02 TKi F01 09.08.2010 Første utgave for Updater

Detaljer

Lite LITE. Veiledning for hurtiginstallering. Versjon 1.0

Lite LITE. Veiledning for hurtiginstallering. Versjon 1.0 SPACEC@M LITE Veiledning for hurtiginstallering Versjon 1.0 1 1. Innledning Denne veiledningen er beregnet på brukere av Trust SpaceC@m Lite. Du trenger ingen bestemte forhåndskunnskaper for å kunne installere

Detaljer

FINGERLESER F-007 BRUKERMANUAL. www.k-moen.no

FINGERLESER F-007 BRUKERMANUAL. www.k-moen.no FINGERLESER F-007 BRUKERMANUAL 1 PROGRAMMERING 1. Tast inn systemkoden med fjernkontroll, (* 9999 # ved levering). Lampe lyser fast rødt i programmerings modus. 2. Velg ønsket meny. 3. Utfør programmering

Detaljer

Installasjon Siden modulen både har bustilkopling og IP-tilkopling er det viktig å tenke gjennom hvordan man bruker den.

Installasjon Siden modulen både har bustilkopling og IP-tilkopling er det viktig å tenke gjennom hvordan man bruker den. SMS-modul Dokument Konsept Kategori Modell Programmeringsmanual HDL-BUS Pro Grensesnitt SB-DLP-SMS/IP Innledning SMS-modulen finnes i to utgaver, en som kun sender og mottar SMS og en som i tillegg kan

Detaljer

Din bruksanvisning HP COMPAQ EVO D510 E-PC http://no.yourpdfguides.com/dref/869234

Din bruksanvisning HP COMPAQ EVO D510 E-PC http://no.yourpdfguides.com/dref/869234 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Connectivity- Control-Unit (CCU)

Connectivity- Control-Unit (CCU) no Viktige merknader Connectivity- Control-Unit (CCU) 1. Beregnet bruk 1 2. Sikkerhetsinformasjon 1 3. Rettslige krav 2 4. Leveringsomfang 2 5. Funksjonsbeskrivelse 2 6. Enhetsbeskrivelse 2 7. Igangkjøring

Detaljer

VANNTETT KOMPAKTKORTLESER

VANNTETT KOMPAKTKORTLESER VANNTETT KOMPAKTKORTLESER W3-A BRUKERMANUAL 1 PROGRAMMERING 1. Tast inn systemkoden, (* 888888 # ved levering). Lampe lyser gult når man er i programmerings modus. 2. Velg ønsket meny. 3. Utfør programmering

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE.

INNHOLDSFORTEGNELSE. INNHOLDSFORTEGNELSE. 1. Beskrivelse av betjeningspanel.... 2 1.1 Funksjoner... 2 1.2 Beskrivelse av funksjoner... 2 1.3 Betjenings funksjons parametere.... 5 1.3.2 Sagblad hastighet....5 1.3.3 Kjølevæske

Detaljer

Installasjonsveiledning. Datek Lysstyring AX9

Installasjonsveiledning. Datek Lysstyring AX9 Installasjonsveiledning Datek Lysstyring AX9 1 Systembeskrivelse... 3 2 Installasjonsmiljø... 3 3 Installasjon av Simkort... 4 4 Montering av enheten.... 4 5 Tilkoblinger... 5 5.1 220V og kontaktorer for

Detaljer

Vedlikehold: Batteriene bør skiftes hvert tredje år. Skapet må rengjøres en gang i året for å få luftgjennomstrømning til Power delen.

Vedlikehold: Batteriene bør skiftes hvert tredje år. Skapet må rengjøres en gang i året for å få luftgjennomstrømning til Power delen. Brukerveiledning. Avbruddsfri strømforsyning type S3 27,2VDC 8A 240W. Strømforsyning i veggskap med plass til ventilerte bly batterier. Passer installasjoner med behov for avbruddsfri stabilisert strømforsyning.

Detaljer

Pakkeinnhold. Ordliste. Powerline Adapter

Pakkeinnhold. Ordliste. Powerline Adapter Powerline Adapter Legg merke til! Utsett ikke Powerline Adapter for ekstreme temperaturer. Plasser ikke enheten i direkte sollys eller nær varmekilder. Bruk ikke Powerline Adapter i ekstremt fuktige eller

Detaljer

Marine Propulsion Control Systems 9000 Series Processor Feilsøking

Marine Propulsion Control Systems 9000 Series Processor Feilsøking Marine Propulsion Control Systems 9000 Series Processor Feilsøking System Components Sections B1-2 & B3 Processor(er) Kontroll Spak(er) Push-Pull kabler Elektriske kabler og kontakter Spenning De sju spørsmålene

Detaljer

Nordic Eye Solo VGA & USB

Nordic Eye Solo VGA & USB Nordic Eye Solo VGA & USB Bruksanvisning Versjon 3.41 1 Innholdsregister Produktets innhold... s. 3 Systemkrav... s. 3 Monteringsanvisning... s. 4 Tilkobling til monitor... s. 4 Tilkobling og installasjon

Detaljer

INSTALLASJON GOLDen GATE, TBLZ-1/2-1-3-41

INSTALLASJON GOLDen GATE, TBLZ-1/2-1-3-41 INSTALLASJON GOLDen GATE, TBLZ-1/2-1-3-41 1. GENERELT Kommunikasjonsenhet TBLZ-1/2-1-3-41 er utviklet for bruk til luftbehandlingsaggregatet GOLD versjon 4, A og B. Enheten består av: 1. 4-modulers normkapsling

Detaljer

ASU-4. 4.1 Monitor inng.: 0= frakoblet, 1= kontakt, 2= temperatur, 3= kont. + temp. 3.

ASU-4. 4.1 Monitor inng.: 0= frakoblet, 1= kontakt, 2= temperatur, 3= kont. + temp. 3. ASU-4 Kode Beskrivelse Fabrikk Bruker innst. innstillinger ASU-4 1.00 Alarmsentral id.: (21 = ASU-4) 21 21 1.01 Software versjon nummer 2.08 2.08 1.13 Tidsforsinkelse på sirene ved alarm kontakt 10 sekund...

Detaljer

CCI.Courier. Utveksling av oppdragsdata mellom gårdens datamaskin og terminalen. Bruksanvisning. Referanse: CCI.Courier v2.0

CCI.Courier. Utveksling av oppdragsdata mellom gårdens datamaskin og terminalen. Bruksanvisning. Referanse: CCI.Courier v2.0 CCI.Courier Utveksling av oppdragsdata mellom gårdens datamaskin og terminalen Bruksanvisning Referanse: CCI.Courier v2.0 Copyright 2014 Copyright by Competence Center ISOBUS e.v. Albert-Einstein-Str.

Detaljer

Fjernstyringsenhet VRT012

Fjernstyringsenhet VRT012 Fjernstyringsenhet VRT012 Brukerveiledning V 0.1 Takk for at du kjøpte produktet vårt! Vi håper denne brukervennlige styreenheten kan hjelpe deg til å realisere dine ideer og gjøre livet enklere for brukeren.

Detaljer

SCHAUER LCU HOVEDUR INSTALLASJONS OG BRUKERVEILEDNING

SCHAUER LCU HOVEDUR INSTALLASJONS OG BRUKERVEILEDNING SCHAUER LCU HOVEDUR INSTALLASJONS OG BRUKERVEILEDNING 1.1: MONTASJE Hovedur LCU kan monteres enten direkte på vegg med skruer, eller festes på standard DIN skinne i tavle/sikringsskap. For å åpne boksen

Detaljer

ASU-4 alarmsystem. Tekniske data:

ASU-4 alarmsystem. Tekniske data: ASU-4 alarmsystem Tekniske data: Strømtilførsel Strømforbruk Dimensjoner Materiale Vekt IP-klasse Omgivelsestemperatur Monteringsmiljø 230Vac 50/60Hz 15 VA H xb X D = 300 x 230 x 120 mm (inkludert montringsbrakett)

Detaljer

Introduksjon...5. Systemkrav...7. For Windows...9

Introduksjon...5. Systemkrav...7. For Windows...9 Innholdfortegnelse Introduksjon...................................5 Systemkrav...................................7 For Windows...................................9 Installere programvare for bildeutskrift

Detaljer

Xcam våpenkamera manual

Xcam våpenkamera manual 2010 Xcam våpenkamera manual Trond Bartnes Big 5 AS, Steinkjer 06.05.2010 Innholdsfortegnelse Kapitel 1 - Beskrivelse av kameraet... 3 Kapitel 2 - Klargjøring av kameraet for bruk... 6 2.1 - Installering

Detaljer

Brukermanual. VebaBox Model: 100L L. VebaBox. Cool solution NORSK IMPORTØR/ FORHANDLER

Brukermanual. VebaBox Model: 100L L. VebaBox. Cool solution NORSK IMPORTØR/ FORHANDLER Brukermanual VebaBox Model: 100L - 1200L VebaBox. Cool solution NORSK IMPORTØR/ FORHANDLER Westrum AS Øvermarka 2 2320 Furnes Tlf. +47 95 49 60 00 E-mail: post@westrum.no Website: www.westrum.no www.vebabox.com

Detaljer

BIPAC 7100SG/7100G. 802.11g ADSL Router. Hurtigstartguide

BIPAC 7100SG/7100G. 802.11g ADSL Router. Hurtigstartguide BIPAC 7100SG/7100G 802.11g ADSL Router Hurtigstartguide Billion BIPAC 7100SG / 7100G 802.11g ADSL Router For mer detaljerte instruksjoner angående konfigurering og bruk av 802.11g ADSL Router, vennligst

Detaljer

BRUKERVEILEDNING FOR MC50.

BRUKERVEILEDNING FOR MC50. BRUKERVEILEDNING FOR MC50. 1 IKKE GODKJENT FOR KJØP OG SALG Grunnprogrammering av systemet før oppstart. Denne veiledningen beskriver den programmering som må gjøres før oppstart av MC50 kodepumper. Tast

Detaljer

ABS Pumpestyring Automatikkskap CP114

ABS Pumpestyring Automatikkskap CP114 0825-0001 1 597 0825 NO 11.2012 Monterings- og bruksanvisning www.sulzer.com CP114 er et autoskap for tilkobling til enfaset strømtilførsel for 230 V/N/PE. m Strømkurs skal ha maks 16 A sikring. Hvis det

Detaljer

Drivteknikk \ Automatisering \ Systemløsninger \ Service MOVIDRIVE MDX60B / 61B. Driftsveiledning. Utgave 03/2008 11696729 / NO

Drivteknikk \ Automatisering \ Systemløsninger \ Service MOVIDRIVE MDX60B / 61B. Driftsveiledning. Utgave 03/2008 11696729 / NO Drivteknikk \ Automatisering \ Systemløsninger \ Service MOVIDRIVE MDX60B / 61B Utgave 03/2008 11696729 / NO Driftsveiledning SEW-EURODRIVE Driving the world Innhold 1 Generelle merknader... 5 1.1 Oppbygging

Detaljer

56K ESP-2 Modem 56K ESP-2 MODEM. Håndbok for rask installering. Versjon 1.0

56K ESP-2 Modem 56K ESP-2 MODEM. Håndbok for rask installering. Versjon 1.0 56K ESP-2 MODEM Håndbok for rask installering Versjon 1.0 1 1. Innledning Denne håndboken er beregnet på brukere av 56K ESP-2 Modem. Det er ikke nødvendig å ha bestemte kunnskaper for å kunne installere

Detaljer

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. 3 Funksjon. Binærinngang 8-kanal, 24 V. Art.nr REG. Bruksanvisning

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. 3 Funksjon. Binærinngang 8-kanal, 24 V. Art.nr REG. Bruksanvisning Binærinngang 8-kanal, 24 V Art.nr. 2128 REG Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Fare for alvorlige personskader,

Detaljer

Brynsalléen 4, 0667 Oslo TEL: Fax:

Brynsalléen 4, 0667 Oslo TEL: Fax: Produkt: Gassdetektor Type: Ferrari GS920 Leverandør: Tolcon AS Revidert: 07.01.2010 av Merethe Haugland Norsk importør: TOLCON AS Brynsalléen 4, 0667 Oslo TEL: 22 66 66 70 Fax: 22 66 66 71 www.tolcon.no

Detaljer

Kom igang: En enkel innføring i bruk av en håndholdt spektrum analysator.

Kom igang: En enkel innføring i bruk av en håndholdt spektrum analysator. Kom igang: En enkel innføring i bruk av en håndholdt spektrum analysator. Først litt generelt om instrumentet: Spektrum analysator MS 2711 er en batteridrevet analysator som veier ca 2 kg og måler i frekvensområdet

Detaljer

Hurtigmanual for programmering av CA-10

Hurtigmanual for programmering av CA-10 Hurtigmanual for programmering av CA-10 www.noby.no side 1 Generell informasjon: Denne manualen tar for seg basis programmering for en enkel installasjon av CA-10. Hovedvekt av informasjon vil bli lagt

Detaljer

EGM-100A SERVOMOTOR. Vær oppmerksom!

EGM-100A SERVOMOTOR. Vær oppmerksom! BLÅ EGM-100A SERVOMOTOR Vær oppmerksom! Spjeldmotoren EGM-100A MÅ ALDRI ÅPNES OPP. Skjønt at det er mulig å justere grensebryterne til EGM-100A på fremsiden, er det ikke tillatt å prøve å reparere justeringsknappen

Detaljer

Tillegg til driftsveiledningen

Tillegg til driftsveiledningen Drivteknikk \ Automatisering \ Systemintegrering \ Service *2122316_214* Tillegg til driftsveiledningen SEW-EURODRIVE GmbH & Co. KG P.O. Box 323 76642 Bruchsal/Germany Phone +49 7251 75- Fax +49 7251-197

Detaljer

Brukerveiledning Astra XT- programvare oppsett og kommunikasjons innstillinger.

Brukerveiledning Astra XT- programvare oppsett og kommunikasjons innstillinger. Brukerveiledning Astra XT- programvare oppsett og kommunikasjons innstillinger. Innholdsfortegnelse: Side 2 Side 3 Side 5 Side 7 Side 9 Side 14 Side 17 : Programforklaring : Installasjon : Registrering

Detaljer

EBR707C BRUKSANVISNING

EBR707C BRUKSANVISNING EBR707C BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING Gratulerer med ditt kjøp av denne nye Krystall Vær Stasjon med ikon som har 3D projektor. Dette unike produkter er designet for hverdagsbruk hjemme eller på kontoret

Detaljer

Instruksjons Manual Frekvensomformer FC 750

Instruksjons Manual Frekvensomformer FC 750 Instruksjons Manual Frekvensomformer FC 750 PB 73 Nyborg N 5871 BERGEN, Tlf.: 55 53 51 50 Fax: 55 19 31 43 Generell informasjon om elektrisk og mekanisk installasjon av FC 750. Viktig!! Ved oppstart er

Detaljer

Figur 1. Bilde av Amos alarmenhet (til venstre) og sensor (til høyre).

Figur 1. Bilde av Amos alarmenhet (til venstre) og sensor (til høyre). Revidert 22.09.2009 av Merethe Haugland Gassalarm Amos - NG 1. Innledning Amos Modell 550 naturgassalarm med en ekstern sensor, type 9712/NG, varsler gasslekkasje med lys- og lydsignal. Alarm utløses når

Detaljer

Elektroinstallasjon. Seriekobling av varmepumper. Skjermet kommunikasjon (grå kontakt) CTC EcoAir 400

Elektroinstallasjon. Seriekobling av varmepumper. Skjermet kommunikasjon (grå kontakt) CTC EcoAir 400 Elektroinstallasjon Installasjon og omkobling i varmepumpen skal utføres av autorisert elektroinstallatør. All trekking av ledninger skal gjøres iht. gjeldende bestemmelser. Som kommunikasjonskabel brukes

Detaljer

Grunnleggende bruk. Trykk Hvis displayet er tomt, trykk på høyre knapp for å aktivere enheten.

Grunnleggende bruk. Trykk Hvis displayet er tomt, trykk på høyre knapp for å aktivere enheten. BRUKSANVISNING Grunnleggende bruk Trykk Hvis displayet er tomt, trykk på høyre knapp for å aktivere enheten. Alternativt kan du vri tenningsnøkkelen på/av for å aktivere enheten. OBS Tenningsnøkkelen skal

Detaljer

Vedlikehold: Batteriene bør skiftes hvert tredje år. Skapet må rengjøres en gang i året for å få luftgjennomstrømning til Power delen.

Vedlikehold: Batteriene bør skiftes hvert tredje år. Skapet må rengjøres en gang i året for å få luftgjennomstrømning til Power delen. Brukerveiledning. Avbruddsfri strømforsyning type S5 27,2VDC 8,2A. 240W. Strømforsyning i veggskap med plass til ventilerte bly batterier. Passer installasjoner med behov for avbruddsfri stabilisert strømforsyning.

Detaljer

Menysystem. Generelt. Navigasjon. CTC Basic display

Menysystem. Generelt. Navigasjon. CTC Basic display Menysystem Generelt Menyen består av en trelignende struktur og deles inn i en hovedmeny, ulike undermenyer og en forseglet, kodet meny. Øverst i treet finner du startmenyen som vises i normalmodus. Startmeny

Detaljer