MasterChess. av Trygve Pløhn Ståle André Nygård. Maiprosjekt (4 uker) cit269. Kandidatutdanning - SWU. Avdeling for samfunn, næring og natur

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MasterChess. av Trygve Pløhn Ståle André Nygård. Maiprosjekt (4 uker) cit269. Kandidatutdanning - SWU. Avdeling for samfunn, næring og natur"

Transkript

1 MasterChess av Trygve Pløhn Ståle André Nygård Maiprosjekt (4 uker) cit269 Kandidatutdanning - SWU Avdeling for samfunn, næring og natur Prosjektoppgave vår 2003

2 Prosjektrapport 1. Forord Denne rapporten er utarbeidet som en del av maiprosjektet ved IT-højskolen i København/Høgskolen i Nord-Trøndelag. Kurset er gjennomført i form av et utviklingsprosjekt. Selve prosjektet er gjennomført ved Høgskolen i Nord-Trøndelag (HiNT) våren Prosjektgruppen har bestått av Trygve Pløhn og Ståle André Nygård. Vår tidligere kompetanse av betydning for dette kurset er tilegnet fra: Grunnleggende programmering fra HiNT Objektorientering fra HiNT (innføring i UML) Søkemaskiner fra IT-C (1. semester) Parallelle systemer fra IT-C (1. semester) Avanceret multimedieproduktion på internet (dette semester) Prosjektets mål er å gi prosjektmedlemmene innsikt i avansert Flash-produksjon i form av et større Flash-prosjekt hvor flere skal jobbe med den samme produksjonen. Gjennom prosjektet ønsker vi å lærer mer om actionskripting samt hvordan man kan få flash til å kommunisere med en annen flash-applikasjon over nettet via en tjener. Kunnskapene skal erhverves ved å utvikle et reelt produkt i form av et 2-player sjakkprogram som er nettbasert. (se prosjektbeskrivelse vedlegg 1) Veileder i prosjektperioden har vært Håvard Sørli fra Høgskolen i Nord-Trøndelag. Steinkjer 30. mai 2003 Trygve Pløhn Ståle André Nygård MasterChess 1

3 Prosjektrapport 2. Sammendrag Vi har i denne 4-ukers prosjektperioden utviklet et sjakkspill som ligger tilgjengelig på Internett. Dette er et 2-player spill hvor man kan spill mot hverandre over nettet. Målgruppen for spillet er alle med tilgang til Internett, som liker å spille sjakk, og som har en datamaskin som ikke er altfor gammel. Spillet er laget slik at spillerne starter sjakk-klienter via sin nettleser, og disse klientene kommuniserer med hverandre via en tjener. Vi har benyttet Macromedia Flash MX som utviklingsverktøy for klientene, og har der benyttet teknologi som gjør at brukerne må ha Flashplayer 6.0 plug-in installert i nettleseren. På tjenersiden har vi valgt å benytte Unity Socket Server, som er XML-basert. Her har det også vært nødvendig med en del Java-programmering for å utvikle nødvendig funksjonalitet. Vi har funnet det meget hensiktsmessig å benytte XML som meldingsstruktur da man har standardisert teknologi for å håndtere XML-meldinger på både klient- og tjenersiden. Denne rapporten beskriver de valg som er gjort gjennom prosjektet, og konkluderer med at det har vært et meget lærerikt og interessant prosjekt, og at vi gjennom prosjektet har utviklet et meget godt produkt. Det ferdige produktet er installert og kan testes fram til etter sensurern på URL-adressen MasterChess 2

4 Prosjektrapport Innholdsfortegnelse 1. Forord Sammendrag Kommunikasjonen mellom klientene Hva er XML? Elementer, elementinnhold, attributter og CDATA DTD-struktur, velformede og gyldige dokumenter XML-parsing Kommunikasjonsprotokollen i MasterChess Struktur på XML-meldingene Klient-/tjener-arkitekturen XML-Socket i Flash XMLSocket-klassen Kommunikasjon mellom klient og tjener XMLSocket og sikkerhet Muligheter og begrensninger ved bruk av XMLSocket Unity Socket Server Rom-metaforen i Unity Socket Server Konfigurering av Unity Socket Server MasterChess1.java Funksjonalitet på tjenersiden UnityCore - bruk av ferdige funksjoner på klientsiden Sjakk-klienten Fargebruk Preloader Innlogging Lobby Spillbrettet Sjakkbrettet svartrute og hvitrute Brikkene Markering av lovlige og ulovlige felt Hvordan beregner vi og viser hvilke felt som er lovlige og ulovlige Hvordan sjekker vi for sjakk, sjakkmatt og remis Smarte og dumme brikker Bruk av lyd Sjakk-tjeneren Utviklingsprosess og grensesnitt Innlogging, klientegenskaper og brukerliste Meldingsformidling Lagring av spill på tjeneren Kravspesifikasjon Testing Konklusjon Litteraturliste Figurliste Vedlegg MasterChess 3

5 Prosjektrapport 3. Kommunikasjonen mellom klientene 3.1. Hva er XML? XML 1 er et markeringsspråk som kan brukes til å beskrive hvilken som helst type informasjon ved hjelp av koder ( tagger ). XML kan brukes for å formatere tekst, ved lagring i databaser, eller (slik som vi benytter det) ved meldingsutveksling. Man kan si at HTML er en variant av XML siden et HTML-dokument i tillegg til informasjon innholder tagger som beskriver hvordan informasjonen skal presenteres i nettleseren (skrifttyper, størrelse, lenker, osv.). Samtidig oppfyller ikke nødvendigvis et HTMLdokument alle reglene som gjelder for et velformet XML-dokument. I et velformet XMLdokument skal bl.a.: Navn på start-tag og slutt-tag må stemme. Dette er feil: <BODY>Teksten</body>, mens dette er korrekt: <BODY>Teksten</BODY>, og dette er korrekt: <body>teksten</body>. Alle tagger avsluttes må avsluttes med en slutt-tag. IMG-taggen er et eksempel på en tag som er godkjent i HTML men ikke i XML. Tomme tagger må skrives slik: <IMG SRC="bilde.jpg"/>. Alle tagger skal nøstes riktig. Dette er feil: <X>xxxx<Y>zzzz</X>ææææ</Y>, mens dette er riktig: <X>xxxx<Y>yyyy</Y>xxxx</X>. Ved å ta i bruk XML kan man lage egne markeringsspråk vha. egne definerte tagger for å strukturere informasjonen akkurat slik man vil. For å forklare hva som menes med dette, er det enklest å ta utgangspunkt i et eksempel. Nedenfor vises hvordan man kan strukturere en boksamling på en selvbeskrivende måte vha. XML: <?xml version="1.0"?> <BOKARKIV> <BOK BOKID="1"> <TITTEL>Doedens seier</tittel> <FORFATTER>Alistair MacLean</FORFATTER> <UTGIVELSESAAR>1995</UTGIVELSESAAR> </BOK> <BOK BOKID="2"> <TITTEL>Fiendens fiende</tittel> <FORFATTER>Jan Guillou</FORFATTER> <UTGIVELSESAAR>1989</UTGIVELSESAAR> </BOK> </BOKARKIV> Elementer, elementinnhold, attributter og CDATA Et XML-dokument består av såkalte elementer strukturert på en hierarkisk måte. I eksemplet ovenfor har vi 5 elementer: BOKARKIV, BOK, TITTEL, FORFATTER, UTGIVELSESAAR. 1 XML: Extensible Markup Language MasterChess 4

6 Prosjektrapport Et element må ha: En start-tag. En slutt-tag. Et elementnavn. I tillegg kan et element f.eks. ha: Elementinnhold (verdi). Dette kan være vanlig tekst eller nøsting av andre elementer. Attributt(er). Figur 1 og Figur 2 nedenfor beskriver dette for to av elementene i bokarkiveksemplet: Elementnavn Elementnavn <FORFATTER>Alistair MacLean</FORFATTER> Start-tag Elementinnhold (verdi) Slutt-tag Figur 1 - FORFATTER-elementet Elementnavn Attributtnavn Attributtverdi <BOK BOKID="2"> <TITTEL>Fiendens fiende</tittel> <FORFATTER>Jan Guillou</FORFATTER> <UTGIVELSESAAR>1989</UTGIVELSESAAR> </BOK> Figur 2 - BOK-elementet Dersom vanlig tekst (elementverdi) inneholder reserverte XML-tegn (som f.eks. < ) må man benytte entitetsreferansene til disse tegnene (f.eks. < ), eller bruke den spesielle CDATAtaggen. Innenfor denne taggen kan man skrive hvilken som helst tekst, og dette benytter vi til tider i vårt prosjekt for å sikre at data som sendes innbakt i XML-meldinger ikke ødelegger XML-strukturen. Figur 3 nedenfor viser formatet på denne taggen. <![CDATA[ Hvilken som helst type tekst " ' < > &... ]]> CDATA start CDATA-område Figur 3 - CDATA-områder CDATA slutt MasterChess 5

7 Prosjektrapport DTD-struktur, velformede og gyldige dokumenter Det er også mulig å definere strukturen på et XML-dokument vha. en DTD 2. En DTD beskriver i detalj hvilke elementer som er lovlige, om de skal komme i en fast rekkefølge, om elementet må være med, om det skal være kun et eller det kan være flere elementer, hvilke attributter kan/må være med, osv. Et XML-dokument som er linket til en DTD og som oppfyller alle kravene til denne DTD en sies å være gyldig (lovlig). Et velformet XMLdokument trenger altså ikke nødvendigvis å være gyldig. De XML-meldingene vi benytter i dette prosjektet har ingen formell DTD-beskrivelse, men strukturen på meldingen må følge den beskrivelsen som kan leses i vedlegg 3 (XML-struktur MasterChess versjon 1) XML-parsing De fleste programmeringsspråk har tilgjengelig grunnfunksjoner eller tilleggsfunksjoner som gjør det mulig å parse XML-dokumenter. En XML-parser brukes til å lese et XMLdokument og trekke ut ønsket informasjon. Fordelen med en åpen standard XML, er at programmeringsgrensesnittet for XML-parsere er standardisert. Man kan med andre ord benytte tilnærmet samme syntaks ved tolking av XML-dokumenter i både Java, Flash ActionScript og PHP, som er noen eksempler på programmeringsspråk som har implementert parsere. Det er hovedsakelig to typer parsere: 1. Hendelsesbasert parsere: Dokumentet gås igjennom fra start til slutt (hvis det ikke avbrytes underveis), og bestemte metoder kalles opp når parseren kommer til ulike deler av dokumentet (f.eks. startelement og endelement som kalles opp når parseren kommer til en start-tag og en slutt-tag). Ved å implementere egne metoder med egne tester for disse hendelsene kan man plukke ut aktuell informasjon fra ønskede elementer. 2. DOM 3 -parsere: Hele dokumentet lastes inn i et objekt (datastruktur i RAM). Elementer, attributter og elementverdier finnes direkte ved å kalle opp de riktige metodene i DOM-objektet (f.eks. getnodename og getnodevalue). Eksemplet nedenfor ( Figur 4) viser hvordan vi benytter parsere både på klientsiden (Flash) og tjenersiden (Java) for å hente ut data fra XML-meldingene i vårt prosjekt: 2 DTD: Data Type Definition 3 Document Object Model MasterChess 6

8 Prosjektrapport (1) Flash: type = xmldok.childnodes[0].attributes.type; (2) Flash: Element root = xmldok.getrootelement(); String fra = root.getattributevalue("from"); (1) (2) <MESSAGE TYPE="chessmanMove" FROM="MasterChess1 Client"> <TOCLIENTID>11</TOCLIENTID> <MOVE>Qd2-d4</MOVE> </MESSAGE> (4) (4) Flash: flytt = xmldok.childnodes[0].childnodes[1].firstchild.nodevalue; (3) (3) Flash: klientid = xmldok.childnodes[0].childnodes[0].firstchild.nodevalue; (3) Java: List elements = root.getchildren(); for(int i=0;i<root.size();i++) { Element element = (Element) elements.get(i); if(element.getname().equals("toclientid")) { klientid = element.gettext(); Figur 4 - XML-parsing i Flash og Java 3.2. Kommunikasjonsprotokollen i MasterChess Et 2-player nettbasert sjakkspill er avhengig av at to instanser av en Flash-applikasjon er i stand til å sende meldinger til hverandre over Internett. Dette kan for eksempel være en melding som sendes til motstander når en spiller har flyttet en brikke på brettet, en melding om at en spiller står i sjakk, eller en melding som sendes dersom en spiller lukker Flashprogrammet. I vårt spill er disse meldingene basert på XML (se Figur 5): APPLIKASJON 1 MasterChess.swf XML-baserte meldinger APPLIKASJON 2 MasterChess.swf Figur 5 - Kommunikasjon 2-player nettbasert sjakk Struktur på XML-meldingene Felles for alle XML-meldingene som sendes er at rot-elementet har navnet <MESSAGE> og at dette elementet har attributtene TYPE og FROM. Nedenfor vises et eksempel på en slik melding: <MESSAGE TYPE="chessmanMove" FROM="MasterChess Client"> <TOCLIENTID>5</TOCLIENTID> <MOVE>Pd2-d4</MOVE> </MESSAGE Attributten TYPE forteller mottakeren at dette dreier seg om flytting av en brikke. Mottakeren vet da videre at flyttet som er gjort befinner seg inni barne-elementet som har navnet <MOVE> (i dette tilfellet Pd2-d4 som betyr bonde på felt d2 flytter til felt d4 ). MasterChess 7

9 Prosjektrapport En detaljert oversikt over strukturen på alle aktuelle meldinger som sendes mellom spillerne finnes i vedlegg 3, XML-struktur MasterChess versjon 1. Tabell 1 nedenfor viser en kort forklaring på de fleste av meldingstypene: Tabell 1 - XML-struktur kommunikasjonsprotokollen Type Forklaring requestclientname Sjakkspilleren har angitt et navn (nickname) han ønsker å benytte ved innlogging til lobbyen, og sender en forespørsel om det er greit å bruke det (om navnet er ledig). acceptclientname Spilleren får beskjed tilbake om ønsket navn aksepteres eller ikke. userlist Sjakkspillere i lobbyen får oppdatert liste over alle spillere i lobbyen når nye kommer til eller når andre forlater lobbyen. requestchallenge En spiller utfordrer en annen spiller som er inne i lobbyen. acceptchallenge Utfordret spiller svarer ja eller nei på utfordringen. cancelchallenge En utfordrer trekker tilbake utfordringen. chessmanmove Informasjon om flytting av sjakkbrikke. info Sender informasjon om at egen konge står i sjakk, sjakk matt, eller at spillet går til remis (uavgjort). chatmessage En tekstmelding (chat) fra en spiller til motspilleren. opponentleftgame En melding som sendes til en spiller når motstanderen har forlatt spillet; og med informasjon om årsaken til dette (motstander har koblet fra, motstander har overgitt seg, spillet er utsatt, de har blitt enige om uavgjort). leavegame Sender en melding om at spiller forlater spillet og går ut i lobbyen igjen. Meldingen inneholder også informasjon om hvorfor spiller forlater spillet (motstander har koblet fra, spilleren gir seg, spillet utsettes eller de har blitt enige om uavgjort). savegame Sendes av en spiller når han ønsker å lagre et øyeblikksbilde av brettet. Spilleren angir et ønsket passord, og får oppgitt en game-id tilbake fra tjeneren. loadgame Sendes av en spiller når han ønsker å åpne et lagret spill. Spilleren angir ønsket game-id og tilhørende passord, og forespørsel om å åpne et gammelt (utsatt) spill sendes til motspilleren. requestturntable En spiller sender en forespørsel til motspiller om å bytte plass ( snu bordet ). Hvit spiller vil overta sort spiller sin plass og omvendt Klient-/tjener-arkitekturen For at datamaskiner på Internett skal kunne kommunisere med hverandre må en av datamaskinene passivt vente på at den andre skal ta kontakt, mens den andre datamaskinen aktivt må initiere kommunikasjonen med den som står å lytter. Kommunikasjonen skjer med andre ord mellom 2 programmer, hvor det ene har rollen som tjenerprogram og det andre har rollen som klientprogram. En Flash-applikasjon har muligheten til å opptre som et klientprogram men ikke muligheten til å opptre som et tjenerprogram. Det vil si at to Flash-applikasjoner ikke er i stand til å MasterChess 8

10 Prosjektrapport kommunisere direkte med hverandre, men må kommunisere via en tredjepart som er i stand til å opptre som et tjenerprogram (se Figur 6). KLIENT 1 MasterChess.swf KLIENT 2 MasterChess.swf XML-baserte meldinger TJENER XML-baserte meldinger Figur 6 - Kommunikasjon mellom to klienter via tjener Klient 1 sender en melding til tjeneren som sørger for å sende meldingen videre til klient 2 som er den egentlige mottakeren av meldingen. I Flash kan man benytte XMLSocket-klassen for å kommunisere med et tjenerprogram XML-Socket i Flash Flash tilbyr klient-/tjener-funksjonalitet ved å benytte XMLSocket-klassen. Ved å benytte objekter av denne klassen kan man opprettet en TCP/IP socket-forbindelse mellom Flashklienten og en tjener-applikasjon. KLIENT 1 MasterChess.swf Flash XMLSocket class TCP/IP KLIENT 2 MasterChess.swf Flash XMLSocket class TCP/IP Internett-teknologi TJENER Internett-teknologi Figur 7 - Kommunikasjon med tjener via XMLSocket-klassen XMLSocket-klassen XMLSocket tilbyr 3 ferdigdefinerte funksjoner: Tabell 2 - XMLSocket funksjoner Funksjon XMLSocket.connect (host, port) XMLSocket.send (XML-object) XMLSocket.close ( ) Forklaring Åpner socket-forbindelse med angitt tjener (host, port). Sender et XML-objekt til over socket-forbindelsen til tjenerapplikasjonen. Lukker socket-forbindelsen. MasterChess 9

11 Prosjektrapport Videre tilbyr den 4 hendelseshåndterere som eventuelt kan implementeres i Flash-klienten: Tabell 3 - Hendelseshåndterere XMLSocket Event-handler Forklaring XMLSocket.onConnect (success) En funksjon som kalles når en forespørsel (connect) er utført med/uten suksess (true/false). XMLSocket.onData (data) En funksjon som kalles opp når en XML-melding har blitt overført fra tjener-applikasjonen. Som standard kaller denne funksjonen opp onxml-funksjonen med den parsede XML-meldingen som argument. XMLSocket.onXML (XML-object) En funksjon som kalles opp når en XML-melding er mottatt fra tjener-applikasjonen, og meldingen er ferdig parset. XMLSocket.onClose ( ) En funksjon som kalles når en forbindelse er lukket av på tjener-siden Kommunikasjon mellom klient og tjener Figur 8 viser hvordan kommunikasjon mellom en Flash-klient og en tjener-applikasjon kan foregå. På klientsiden vises det hvilke funksjoner som benyttes for å koble til og sende data over socket-forbindelsen (open, send), og hvilke håndterings-funksjoner som kalles opp når det mottas data fra tjeneren (onconnect, onxml, onclose). Når forbindelsen ( sesjonen ) mellom klient og tjener er opprettet, kan det sendes et ubegrenset antall meldinger fram og tilbake (toveis online kommunikasjon). Sesjonen i eksemplet kobles ned på tjenersiden, men den kunne også ha blitt avsluttet på klientsiden ved å benytte funksjonen close. Flash-klient Tjener connect (" ", 9100) onconnect (true) send ("<MELDING>Hallo!</MELDING>") onxml ("<MELDING>Hei ja</melding>") listen, accept... OK receive... "<MELDING>Hei ja</melding>" onclose ( ) close... Figur 8 - Eksempel på XMLSocket-sesjon MasterChess 10

12 Prosjektrapport XMLSocket og sikkerhet Av sikkerhetsmessige årsaker er det en del begrensninger ved bruk av XMLSocket: En Flash-klient kan kun koble til TCP-porter fra 1024 og oppover. En Flash-klient kan kun koble til tjenerapplikasjoner som ligger på datamaskiner i samme underdomene som.swf-fila ligger (dette er de samme sikkerhetsrestriksjoner som vi har på loadvariables, XML.sendAndLoad og XML.load. o Det er for eksempel greit at tjenerapplikasjonen ligger på tjener1.hint.no og.swf-fila ligger på o Men ikke greit dersom tjenerapplikasjonen ligger på tjener1.hint.no og.swffila ligger på o Det er selvfølgelig også greit dersom tjenerapplikasjon og.swf-fil (som regel publisert via en webtjener) ligger på samme datamaskin. I dette tilfelle går det også an å benytte IP-adressen som URL og host-navn Muligheter og begrensninger ved bruk av XMLSocket Ved å benytte XMLSocket har man en toveis kommunikasjon mellom tjenerapplikasjon og Flash-klient. Klienten står hele tiden å lytter etter data, og har muligheten til å behandle data som kommer fortløpende. XMLSocket er derfor for eksempel godt egnet i applikasjoner som inneholder muligheten for real-time Chat. Et chat-system kunne også blitt implementert vha. en standard webtjener med mulighet for tjenerside-skripting (ASP, PHP, ) på tjenersiden, og loadvariables eller XML.load på klientsiden. I motsetning til XMLSocket er man da avhengig av at Flash-klienten aktivt sender GET-forespørsler til webtjeneren med jevne mellomrom for å få lastet over oppdatert informasjon. Dersom man benytter standard tjenerside-skripting på tjenersiden, har man den fordelen at teknologien på tjenersiden er lettere tilgjengelig for å få implementer tjenerapplikasjonen. Ulempen med å benytte en løsning med XMLSocket og åpen klient-/tjener-kommunikasjon er at implementeringen på tjenersiden blir vanskeligere. Man må sette opp en egen dedikert socket-tjener for å få direkte kommunikasjon med Flash-klienten, og dette krever som regel at man selv disponerer en tjenermaskin som kan benyttes til denne bruken. En annen ulempe med å bruke en dedikert socket-tjener, er at det kan være umulig for enkelte brukere å få tilgang til tjeneren pga. brannmurer. Den tjeneren som vi har valgt benytter for eksempel TCP-port nr. 9100, og i enkelte tilfeller vil folk som sitter på innsiden av brannmurer ikke ha muligheten til å ta kontakt med andre datamaskiner via denne porten på Internett. Selv om de får hentet ned Flash-fila som ligger på en standard webtjener på port 80, vil de ikke kunne benytte denne klienten til å spille sjakk med andre på Internett (se Figur 9 som illustrerer dette). MasterChess 11

13 Prosjektrapport Nettleser unity.hint.no:9100 (1) Uten brannmur Nettleser unity.hint.no:9100 (2) Med brannmur Figur 9 - Aktuelt problemer med brannmur 3.4. Unity Socket Server I vårt prosjekt har vi valgt å benytte den såkalte Unity Socket Server som utgangspunkt på tjenersiden. Programmet er i hovedsak utviklet av Derek Clayton, og kan lastes ned fra Internett på adressen En 10-klienters trial licence og en ubegrenset non-commercial licence (academic institutions, artists, and non-profit organizations) er gratis i bruk. På hjemmesiden finnes også en mer omfattende dokumentasjon av produktet. Unity er et Java-basert tjenerprogram som gjør det mulig å tilpasse egne trådbaserte sockettjenere vha. ferdig definerte Java-klasser (Client, KnockResponse, Message, Room, RoomProperties). Dokumentasjon (Javadoc) på bruk av disse klassene finnes på hjemmesiden til Unity, og på prosjektets vedlagte CD-ROM. Ved å benytte API-et til dette produktet i stedet for Java sin Socket- og ServerSocket-klasse direkte reduserer vi abstraksjonsnivået en del, samtidig som vi benytter oss av Java-klasser som er grundig testet og tilsynelatende stabile. Å programmere et tjenerprogram fra bunnen av er uansett ikke hovedfokus i dette prosjektet. Begge prosjektdeltakerne har tidligere deltatt i et prosjekt ( Master-chat ) hvor vi har programmert og implementert en chat-tjener vha. Java og Servlets. Figur 10 viser en oversikt over de teknologier vi benytter oss av i det nettbaserte sjakkspillet vi har utviklet. KLIENT MasterChess.swf Unity Core funksjoner Flash XML class Flash XMLSocket class TCP/IP XML-baserte meldinger TCP Socket API Internett-teknologi TJENER MasterChessRoom.class Unity Socket Server API JDOM XML API Java Socket class TCP/IP Figur 10 - Oversikt over teknologier på klient- og tjenerside MasterChess 12

14 Prosjektrapport Rom-metaforen i Unity Socket Server I Unity Socket Server benyttes en rom -metafor. Klientprogram kan gå inn i ønsket rom på tjeneren og kan da sende og motta meldinger til og fra andre klienter som oppholder seg i samme rom. Unity har et spesielt standard rom som har funksjonen som en dispatcher ; dvs. ekspederer klienter videre til riktig rom. Figur 11 viser hvordan Flash-klienten først kontakter dispatcher-tjeneren (1) med forespørsel om ønsket rom. Dispatcheren sørger for å formidle kontakt mellom klienten og, i dette tilfellet, masterchess1-tjeneren (2). <MESSAGE TYPE="requestRoom" FROM="Client"> <ROOMID>masterChess1</ROOMID> </MESSAGE (1) dispatcher sportchat MasterChess.swf musicchat (2) masterchess1 Figur 11 - Unity Socket Server rooms I tillegg til det spesielle dispatcher-rommet, følger det en del andre standard-rom med Unity som har ferdig definerte funksjoner. F.eks. så følger det med et broadcast -rom som rett og slett sender meldinger som sendes inne i rommet til alle klienter som befinner seg der (inkludert klienten som sendte melding). Et annet eksempel på rom som følger med er et ChatRoom, som i tillegg har funksjoner for å ta vare på brukernavn, og for å sende oppdaterte lister over brukere som er inne i rommet. I Unity skiller vi mellom rom-typer (ROOM_TYPES) som beskriver hva rommet skal tilby av tjenester og rom-instanser (ROOM_INSTANCES): Think of rooms in a hotel. A hotel may only have 3 room types...economy, business, and luxury. However, the hotel may actually have 100 instances of rooms...25 economy, 25 business, and 50 luxury. [Unity - Version Server Documentation] Dersom det er deklarert en rom-type, vil det ikke være tilgjengelig på tjeneren før det er opprettet en instans av dette rommet. Det kan opprettes flere instanser av samme rom-typen, for eksempel kan rom-typen ChatRoom ha to instanser på samme Unity-tjener: sportchat og musicchat. MasterChess 13

15 Prosjektrapport Konfigurering av Unity Socket Server Unity konfigureres ved å endre på de XML-baserte konfigurasjonsfilene som ligger lagret i Unity sin hovedkatalog: server.xml: Informasjon om lokal katalog (UNITY_HOME), TCP-porter (server og admin), admin-passord, meldingsslutt -tegn (EOM), og hvor de resterende konfigurasjonsfilene befinner seg. RoomTypes.xml: Informasjon om hvilke typer rom som finnes, og hva de tilsvarende Java class-filene heter. RoomInstances.xml: Informasjon om hvilke instanser av rommene som skal startes opp. Det kan startes ingen, en eller flere instanser av hver rom-type. I denne filen kan du også bl.a. sette opp restriksjoner på IP-adresser, antall tillatte klienter m.m MasterChess1.java Hvert rom må implementeres som en Java-klasse som arver egenskaper av Unity-klassen Room. Den kompilerte klassen kjøres av tjenerprogrammet som en egen tråd (Threadklassen). I disse klassene programmeres det inn logikk i forhold til hvordan meldinger (XML) som kommer til det spesifikke rommet skal behandles. I vårt prosjekt har vi programmert en egen Room-klasse MasterChess1 som behandler alle XML-meldinger som kommer til og fra Unity. Kildekoden til denne klassen finnes i Vedlegg 4 og klassediagrammet er vist i Figur 12. Vi har også programmert en egen privat klasse ClientProperties som holder rede på egenskaper til klienter (sjakkspillere) som er tilkoblet rommet. Vårt rom er lagt inn i konfigurasjonsfilene til Unity på følgende måte: I fila RoomTypes.xml : <ROOM> <ID>MasterChess1</ID> <CLASS>MasterChess1</CLASS> </ROOM> I fila RoomInstances.xml : <ROOM> <ID>masterChess1</ID> <TYPE_ID>MasterChess1</TYPE_ID> <MAX_CLIENTS>10</MAX_CLIENTS> <SAVEGAME_DIRECTORY>rooms/masterChess</SAVEGAME_DIRECTORY> </ROOM> Siden vi benytter oss av en trial-licence versjon av Unity har vi satt MAX_CLIENTS lik 10 slik at brukeren blir koblet kontrollert ned fra tjeneren dersom han er nr. 11 som kobler seg til. SAVEGAME_DIRECTORY er en egendefinert egenskap til rommet, og bestemmer hvor lagrede spill blir plassert (i underkatalogen rooms/masterchess i forhold til hovedkatalogen til Unity). Denne verdien hentes fram i MasterChess1-klassen ved å kalle opp Room-metoden getproperty("savegame_directory"). MasterChess 14

16 Prosjektrapport Room MasterChess1 - methodmap : HashMap + onaddclient (Client) : void + onclientcountchange (int) : void + onreceivemessage (Message) : void + onremoveclient (Client) : void + onroomdie ( ) : void - doacceptchallenge (Element, Message) : void - doacceptclientname (Element, Message) : void - docancelchallenge (Element, Message) : void - dochatmessage (Element, Message) : void - doforwardraw (Element, Message) : void - doleavegame (Element, Message) : void - doloadfromfile (String) : String - doloadgame (Element, Message) : void - doopponentleftgame (int, String) : void - dorequestchallenge (Element, Message) : void - dosavegame (Element, Message) : void - dosavetofile (String, String) : void - dosenduserlist ( ) : void ClientProperties - m_addonuserlist : boolean - m_name : String - m_opponentid : int + getaddonuserlist ( ) : boolean + getname ( ) : String + getopponentid ( ) : String + set AddonUserlist (boolean) : void + setname (String) : void + setopponentid (int) : void Figur 12 - Klassediagram MasterChess1 MasterChess1-klassen består av en del public -metoder som kan/må implementeres, og som kan ses på som hendelseshåndterere (se Tabell 4). I tillegg har MasterChess1-klassen arvet en rekke metoder og egenskaper fra Room-klassen. Dette er metoder for å sende meldinger til alle i rommet, en og en klient, kaste ut klienter lukke rommet osv. Dokumentasjon på alle klassene er tilgjengelig som Javadoc på hjemmesiden til Unity. Tabell 4 - Hendelser og hendelseshåndterere i Unity Server Rooms Hendelse Hendelseshåndterer(e) - metode Rommet initieres init() Melding mottatt fra en klient onreceivemessage(message message) Ny klient har ankommet rommet onaddclient(client client) onclientcountchange(int newcount) En klient har forlatt rommet onremoveclient(client client) onclientcountchange(int newcount) Rommet (servere) har blitt avsluttet onroomdie() De private metodene (som starter navnet med do ) er metoder som vi selv har programmert, og som vi sørger for at kalles opp fra hendelseshåndtererne. Den metoden som er mest i bruk er onreceivemessage som kalles opp hver gang det kommer en ny melding inn til dette rommet. I denne metoden tolkes det først hvilken type XMLmelding som kommer (TYPE = requestclientname, TYPE = chessmanmove osv. se Tabell 1). Avhengig av hvilken type melding som har ankommet kalles en av våre metoder opp (doacceptclientname, doforwardraw, osv.) med XML-objektet og meldings-objektet som innparameter. I disse metodene sørges det for å holde rede på klienter i rommet ved å sette klient-egenskeper i ClientProperties-klassen, og det sørges for at meldinger sendes til de ulike klientene vha. Room-metoden broadcastclient. MasterChess 15

17 Prosjektrapport 3.5. Funksjonalitet på tjenersiden Vedlegg 2 ( Opprinnelig flytskjema innlogging ) viser flytskjemaet som er utgangspunktet for utviklingen av innlogginsfunksjonaliteten. Dette innebærer hele prosessen fra at brukeren får tilgang til sjakkspillets lobby, til at to sjakkspillere har blitt enige om å spille mot hverandre. I tillegg til at Unity-tjeneren fungerer som en formidler av nettverksmeldinger fra en klient til en annen, har den også en del tilleggsfunksjonalitet som beskrives i stikkordsform her: 1. Tjeneren holder rede på hvilke brukernavn hver enkelt sjakkspiller som er online er registrert som. a. Når en bruker kobler seg til MasterChess-tjeneren får han først beskjed om å registrere seg med et ønsket brukernavn. b. Tjeneren kontrollerer om noen er registrert med dette brukernavnet fra før, og sender beskjed tilbake til klienten om at han må velge et nytt. 2. Tjeneren sender oppdatert brukerliste over sjakkspillere som befinner seg i lobbyen, og det kun de aktuelle spillerne som er i lobbyen. Brukerliste sendes dersom: a. En nylig innlogget sjakkspiller har ankommet lobbyen. b. En sjakkspiller har utfordret en annen sjakkspiller. Begge navnene (utfordrer og den som utfordres) fjernes på brukerlisten som sendes, og disse to vil ikke motta den oppdaterte listen. c. En sjakkspiller har avsluttet en sjakkspill og valgt å gå tilbake til lobbyen igjen. 3. Tjeneren gir beskjed til motstander dersom en sjakkspiller avbryter et spill på unormal måte; for eksempel ved at han lukker Flash-programmet sitt. Dette gjøres ved at tjeneren holder rede på hvem som er motstanderen til en sjakkspiller som er opptatt med et spill. 4. Tjeneren har mulighet til å ta imot og lagre pågående spill. Disse spillene kan senere hentes tilbake (åpnes) igjen. Lagring gjøres på følgende måte på tjenersiden: a. Tjeneren tar imot en XML-melding fra sjakkspilleren ( savegame ) med bl.a. et øyeblikksbilde på hvordan sjakkbrettet ser ut ( CHESSBOARD : farge, brikke, og posisjon) og de trekkene som er gjort så langt ( MOVELIST ). Meldingen inneholder også informasjon om ønsket passord ( PASSWORD ), og eventuelt en spill-id ( GAMEID ) dersom spiller har lagret spillet tidligere. b. Tjeneren sjekker hvilken GAMEID som er angitt. Dersom GAMEID-en er -1 vil tjeneren bestemme en ny game-id (neste ledige game-id ligger lagret på en egen fil), og lagre spillet som en tekstfil på tjenermaskinen. Lagret spill med game-id 123 får filnavnet game123.xml. c. Tjeneren sender tilslutt en bekreftelse ( acceptsavegame ) tilbake til sjakkspilleren med informasjon om Game-ID og passord. 5. Tjeneren har muligheten til å returnere et lagret spill dersom begge spillere er enige om å bytte til et lagret spill. Åpning av spill gjøres på følgende måte: a. Tjeneren mottar forespørsel fra spiller A om å åpne et spill ( loadgame ). ACCEPTED er satt lik false i utgangspunktet. b. Tjeneren kontrollerer om spill-id er gyldig ( File not found ), og returnerer melding til spiller A om feil spill-id ( acceptloadgame med kode -1) dersom den ikke er gyldig. c. Tjeneren kontrollerer så eventuelt om passordet stemmer. Returnerer melding til spiller A om feil passord ( acceptloadgame med kode -2) dersom det ikke stemmer. d. Dersom både spill-id og passord stemmer overens vil tjeneren sende forespørselen ( loadgame ) videre til motspiller B. MasterChess 16

Kapittel 1. Kom i gang med PHP

Kapittel 1. Kom i gang med PHP Kapittel 1 Kom i gang med PHP Læringsmål: Dette kapittelet vil fungere som en enkel oppstartsguide for å komme i gang med PHP. Du vil få lære om historien bak PHP installasjon av nødvendig programvare

Detaljer

1. Prosessrapport. Experior - rich test editor for FitNesse -

1. Prosessrapport. Experior - rich test editor for FitNesse - 1. Experior - rich test editor for FitNesse - 1.1. Forord Denne rapporten inneholder dokumentasjon av prosessen og gruppens arbeid, i form av informasjon om blant annet bakgrunn for prosjektet, mål, rammebetingelser,

Detaljer

Li-Bjørk A/S på Web !"# $%&#'$ (#" "$) '$ *" +")$" Studentoppgave. SY 241 Elektronisk Publisering. Prosjektrapport 2002

Li-Bjørk A/S på Web !# $%&#'$ (# $) '$ * +)$ Studentoppgave. SY 241 Elektronisk Publisering. Prosjektrapport 2002 !"# $%&#'$ (#" "$) ("$ ")$ '$ *" +")$" Studentoppgave SY 241 Elektronisk Publisering 2002 Avdeling for samfunn, næring og natur 1 !"# $%&#'$ (#" "$) ("$ ")$ '$ *" +")$" Studentoppgave i kurset SY 241 Elektronisk

Detaljer

SKOLELINUX OVERVÅKNINGSSYSTEM

SKOLELINUX OVERVÅKNINGSSYSTEM HOVEDPROSJEKT:2003 SKOLELINUX OVERVÅKNINGSSYSTEM FORFATTERE: VIDAR GRØNLAND RAGNAR HAUGLAND TARJEI WESTRUM SVEN ARE FINNEVOLDEN Dato: 19.05.2003 Sammendrag av hovedprosjekt Tittel: Skolelinux Overvåkningssystem

Detaljer

Kapittel 3. Anvendelser av Internett, applikasjonslaget

Kapittel 3. Anvendelser av Internett, applikasjonslaget Kapittel 3 Anvendelser av Internett, applikasjonslaget Læringsmål: Etter å ha lest dette kapitlet skal du forstå hvordan webtjenesten fungerer forstå hvordan e-posttjenesten fungerer forstå hvordan navnetjenesten

Detaljer

Mac- og Windows-integrasjon i Skolelinux. Sluttrapport Gruppe 7

Mac- og Windows-integrasjon i Skolelinux. Sluttrapport Gruppe 7 MNFIT 291 - Prosjektarbeid i informatikk Mac- og Windows-integrasjon i Skolelinux Sluttrapport Gruppe 7 Prosjektdeltagere: Svein Magne Bang, Sigurd Thune og Odd Rune Dahle Oppdragsgiver: Terje Rydland

Detaljer

Relansering av thetroutbum.com

Relansering av thetroutbum.com HOVEDPROSJEKT Relansering av thetroutbum.com Forfattere: Vivek Bhogal Magnus Feiring Dato: 20.05.09 Side 1 SAMMENDRAG Tittel: Relansering av thetroutbum.com Dato: 20.05.2009 Deltakere: Veileder: Oppdragsgiver:

Detaljer

DET TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE FAKULTET MASTEROPPGAVE

DET TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE FAKULTET MASTEROPPGAVE DET TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE FAKULTET MASTEROPPGAVE Studieprogram/spesialisering: Master i informasjonsteknologi, datateknikk Vårsemesteret, 2010 Åpen / Konfidensiell Forfatter: Kristine Robertsen (signatur

Detaljer

Hovedprosjekt våren 2009

Hovedprosjekt våren 2009 Hovedprosjekt våren 2009 Prosjektrapport Timereg Gruppe 18 Mads E. Eide og Petter B. Falch Page 1 of 42 TILGJENGELIGHET Student.iu.hio.no/hovedprosjekt er/2009/data/18/ PROSJEKT NR. 18 Studieprogram: Anvendt

Detaljer

Tilgjengelige nettsteder

Tilgjengelige nettsteder Veileder Tilgjengelige nettsteder 1:3 Oversikt og innholdsproduksjon IS-1366 Tilgjengelige nettsteder 1:3 Oversikt og innholdsproduksjon HTML Hva er tilgjengelighet Fordommer og misforståelser Praktiske

Detaljer

Kom i gang med. Dette dokumentet gir deg en kort innføring i hvordan du selv kan oppdatere ditt eget nettsted ved bruk av i-tools.

Kom i gang med. Dette dokumentet gir deg en kort innføring i hvordan du selv kan oppdatere ditt eget nettsted ved bruk av i-tools. Kom i gang med Dette dokumentet gir deg en kort innføring i hvordan du selv kan oppdatere ditt eget nettsted ved bruk av i-tools. i-tools er et produkt fra Innhold Innhold... 2 Om i-tools... 3 Om InBusiness...

Detaljer

Kapittel 1. Introduksjon

Kapittel 1. Introduksjon Kapittel 1 Introduksjon Læringsmål for dette kapitlet Etter å ha lest dette kapitlet skal du forstå hva et program er kjenne til lagmodellen for programvare på datamaskinen ha tilrettelagt datamaskinen

Detaljer

1. Nettverksteknologiske forutsetninger for e-handel

1. Nettverksteknologiske forutsetninger for e-handel Avdeling for informatikk og e-læring, Høgskolen i Sør-Trøndelag Nettverksteknologiske forutsetninger for e- handel Kjell Toft Hansen 16.07.2007 Lærestoffet er utviklet for faget LV377D e-handel 1. Nettverksteknologiske

Detaljer

Intuisjon er bra viten er bedre. Enalyzer Survey Solution PROSESSGUIDE

Intuisjon er bra viten er bedre. Enalyzer Survey Solution PROSESSGUIDE Enalyzer Survey Solution PROSESSGUIDE 1 1 Introduksjon...............3 2 Før du går i gang............4 2.1 Hvem skal undersøkelsen sendes til og hva vet du om dem på forhånd?...4 2.2 Hvilke spørsmål vil

Detaljer

Dette heftet er produsert av Fronter as www.fronter.com Heftet kan kun kopieres eller distribueres elektronisk ifølge kontrakt eller avtale med

Dette heftet er produsert av Fronter as www.fronter.com Heftet kan kun kopieres eller distribueres elektronisk ifølge kontrakt eller avtale med Grunnkurs for lærere Fronter Y10 Dette heftet er produsert av Fronter as www.fronter.com Heftet kan kun kopieres eller distribueres elektronisk ifølge kontrakt eller avtale med Nytt i volum Y10 av dette

Detaljer

(The Center for Universal Design, North Carolina State University)

(The Center for Universal Design, North Carolina State University) 1 Universell utforming Universell utforming er utforming av produkter og omgivelser på en slik måte at de kan benyttes av alle mennesker, i så stor utstrekning som mulig, uten behov for tilpassing eller

Detaljer

Brukerveiledning. ecclesia.tab for web. 2007 Ecclesia systemer as

Brukerveiledning. ecclesia.tab for web. 2007 Ecclesia systemer as Brukerveiledning ecclesia.tab for web 2007 Ecclesia systemer as 2 Innholdsfortegnelse Innledning...5 Systemkrav...5 Komme i gang...6 Hovedmenyen... 6 Arkfanene... 7 Søk... 7 Personlige innstillinger...

Detaljer

Brukerveiledning Textpilot Versjon 2.5 Basis-pakken Include AS

Brukerveiledning Textpilot Versjon 2.5 Basis-pakken Include AS Brukerveiledning Textpilot Versjon 2.5 Basis-pakken Include AS Textpilot og tilhørende materiell, symboler og grafikk er Include AS opphavsrett. Nuance talesynteser (Stine og Serena) er Nuance opphavsrett

Detaljer

Nytt forskningsfartøy til NTNU - Et studie i interaktiv prosjektering -

Nytt forskningsfartøy til NTNU - Et studie i interaktiv prosjektering - i Nytt forskningsfartøy til NTNU - Et studie i interaktiv prosjektering - ii Oppgaveteksten BRUK AV VERDENS-VEVEN TIL Å ETABLERE ET SAMARBEIDSFORUM FOR PROSJEKTERING AV ET FORSKNINGSFARTØY Kandidatens

Detaljer

Furuset frivilligsentral

Furuset frivilligsentral Hovedprosjekt ved Høgskolen i Oslo og Akershus Furuset frivilligsentral En CRM-løsning Jan-Ole Bårdevik Kenneth Kjelsås Strand 22.05.2013 PROSJEKT NR. 7 Studieprogram: Informasjonsteknologi Postadresse:

Detaljer

Programutvikling med "VISUAL BASIC".

Programutvikling med VISUAL BASIC. Programutvikling med "VISUAL BASIC". Av Steinar Thorvaldsen, Høgskolen i Tromsø. Copyright 24.11.94, sist rev. 28.11.2K steinar@hitos.no Del 1 Innledning. 1. Målsetting med kurset Gi en innføring i design

Detaljer

Microsoft Windows Server 2003 Kurs 1 / 2, En kort introduksjon. Microsoft Windows Server 2003, En kort introduksjon. Kurs 1 / 2

Microsoft Windows Server 2003 Kurs 1 / 2, En kort introduksjon. Microsoft Windows Server 2003, En kort introduksjon. Kurs 1 / 2 Microsoft Windows Server 2003, En kort introduksjon Kurs 1 / 2 Tor-Eirik Bakke Lunde Side 1 / 31 11.04.2005 Introduksjon til Microsoft Windows Server 2003 Historisk sett har firmaet Novell dominert markedet

Detaljer

Nordic Funding Nettportal hvor små og mellomstore bedrifter kan låne og investere

Nordic Funding Nettportal hvor små og mellomstore bedrifter kan låne og investere Nordic Funding Nettportal hvor små og mellomstore bedrifter kan låne og investere Hovedprosjekt våren 2014 27.05.2014 Side 0 av 133 PROSJEKT NR. Gruppe 8 Studieprogram: Anvendt datateknologi Postadresse:

Detaljer

INTRANETT FOR HOVEDPROSJEKT: LAST MILE COMMUNICATION UTVIKLET & DESIGNET I SAMARBEID MED VEILEDET AV

INTRANETT FOR HOVEDPROSJEKT: LAST MILE COMMUNICATION UTVIKLET & DESIGNET I SAMARBEID MED VEILEDET AV HOVEDPROSJEKT: INTRANETT FOR LAST MILE COMMUNICATION UTVIKLET & DESIGNET VÅREN 2012 AV H12D02: JARL-HÅVARD HOLEN OLE-MARTIN LARSEN FREDRIK SETHNE-ANDERSEN ANDRÉ RITARI I SAMARBEID MED LAST MILE COMMUNICATION

Detaljer

Bruk av Web Services i AltInn - på vei mot et enklere Norge? Bjørn Tore Egeberg. Institutt for informasjonsvitenskap, Høgskolen i Agder, Kristiansand

Bruk av Web Services i AltInn - på vei mot et enklere Norge? Bjørn Tore Egeberg. Institutt for informasjonsvitenskap, Høgskolen i Agder, Kristiansand Bruk av Web Services i AltInn - på vei mot et enklere Norge? Bjørn Tore Egeberg Institutt for informasjonsvitenskap, Høgskolen i Agder, Kristiansand 1 Forord Denne rapporten er en masteroppgave i informasjonssystemer

Detaljer

TOM HEINE NÄTT Snarveien til. Dreamweaver CS3. Bokmål

TOM HEINE NÄTT Snarveien til. Dreamweaver CS3. Bokmål TOM HEINE NÄTT Snarveien til Dreamweaver CS3 Bokmål Gyldendal Norsk Forlag AS 2007 Redaktør: Formgiver: Omslagsdesign: Øystein Falch Kevin Sommer-Mathiesen Hild Mowinckel Trykk og innbinding: AIT Trykk

Detaljer

Innføring i EDB. 1. Forord. 1.1 Hensikten med kurset. 1.2 Hensikten med dette kursheftet. 1.3 Hvordan bruke kursheftet. 1.4 Kursheftets utvikling

Innføring i EDB. 1. Forord. 1.1 Hensikten med kurset. 1.2 Hensikten med dette kursheftet. 1.3 Hvordan bruke kursheftet. 1.4 Kursheftets utvikling Innføring i EDB 1. Forord 1.1 Hensikten med kurset Hensikten med dette kurset er å lære de som aldri før har brukt en datamaskin å bli kjent med den og bruke den til enklere oppgaver. Som kurskatalogen

Detaljer

OpenOffice.org Presentasjon

OpenOffice.org Presentasjon OpenOffice.org Presentasjon Bjarne Jullum Side 1 Tittel: OpenOffice.org Impress Ide Bjarne Jullum Tekst: Bjarne Jullum Illustrasjoner: Bjarne Jullum Layout: Bjarne Jullum Konsulentfirma Bjarne Jullum Postboks

Detaljer

Implementasjonsmanual for eredaktør 1.x

Implementasjonsmanual for eredaktør 1.x Implementasjonsmanual for eredaktør 1.x Introduksjon Dette dokumentet er en innføring i hvordan man setter opp designfiler og maler i eredaktør 1.x. Som forkunnskap er det nyttig å ha litt erfaring med

Detaljer

Bøe Christensen. Windows 2008 Server PRØVETRYKK

Bøe Christensen. Windows 2008 Server PRØVETRYKK Bøe Christensen Windows 2008 Server PRØVETRYKK Gyldendal Norsk Forlag AS 2010 Omslag: Redaktør: Formgiver: XXX Kjell Arne Iversen Kjell Arne Iversen ISBN 978-82-05-40736-7 Alle henvendelser om forlagets

Detaljer