tidende nr NO årgang 94 ISSN Norsk varemerke

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "tidende nr 5-2004.01.26 NO årgang 94 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no"

Transkript

1 nr NO årgang 94 ISSN Norsk varemerke tidende Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep Oslo E-POST TELEFON TELEFAKS INFOSENTERETS TELEFONTID kl Telefon (+47) Telefax (+47)

2 Norsk varemerketidende nr Innholdsfortegnelse Registrerte varemerker... side 3 Fellesmerker...» 9 Ansvarsmerker...» 10 Internasjonale registreringer...» 12 Delvis overdragelse...» 47 Endringer i varemerkeregisteret 26...» 48 Fornyelser...» 49 Slettelser...» 50 Innsigelser...» 55 INID-koder...» 56

3 Norsk varemerketidende registrerte varemerker nr REGISTRERTE VAREMERKER Registrerte varemerker jf varemerkeloven 20 I løpet av 2 måneder fra i dag kan det fremsettes innsigelse mot registreringen av varemerket, jf varemerkeloven 21, varemerkeforskriften kapittel 6 og varemerkebestemmelsene kapittel 5. Registreringen gjelder inntil 10 år fra registreringsdagen. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: GAFFELSILD P.I.P. (730) Innehaver: H J Kyvik AS, Postboks 134, 5501 Haugesund, NO (740,750) Fullmektig: Norsk Patentbyrå AS, Postboks 1204 Vika, 0110 Oslo KL. 29: Fisk og fiskeprodukter; sild og sildeprodukter. (450) Kunngjort reg. dato: (730) Innehaver: Magcom AS, 0250 Oslo, NO (740,750) Fullmektig: Onsagers AS, Postboks 6963 St Olavs Plass, 0130 Oslo KL. 9: Bærbare datamaskiner, computere, computer periferiutstyr; elektroniske dagbøker, databehandlingsapparater og -innretninger; optiske databærere, datamaskiner, innregistrerte programmer for datamaskiner, magnethukommelse for datamaskiner, dataprogrammer innregistrert på databærere; høretelefoner; interkommunikasjonsapparater; radiotelefonapparater; telefaksapparater, telefonapparater, telefonsendeapparater, automatiske telefonsvarere; videokameraer, videospillere. KL. 38: Elektronisk postoverføring; kommunikasjon ved dataterminaler, kommunikasjon ved optisk fibernettverk; telefoniske meddelelser, telegrafiske meddelelser, meldetjenester (post og telegrafisk); mobiltelefontjenester; overføring av beskjeder og bilder ved datamaskiner; personsøkertjenester via radio, telefon eller andre typer elektronisk kommunikasjon; radiokommunikasjon; telefakstjenester, telefonisk kommunikasjon, telefontjenester; informasjon om telekommunikasjon; utleie av telefoner, utleie av telekommunikasjonsutstyr. KL. 42: Programmering for datamaskiner, utleie av datamaskiner, utleie av dataprogrammer; eksploatering av patenter; tekniske konsultasjoner. (450) Kunngjort reg. dato:

4 Norsk varemerketidende registrerte varemerker nr (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (730) Innehaver: Climax Patent & Trademark Ltd, 26/F Metropole Square, 2 On Yiu Street, Siu Lek Yuen, Shatin, New Territories, HK (740,750) Fullmektig: Håmsø Patentbyrå ANS, Postboks 171, 4302 Sandnes (730) Innehaver: Rosello Companiet AS, Skareveien 10, 5174 Mathopen, NO (740,750) Fullmektig: Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 7085 Majorstua, 0306 Oslo KL. 30: Pizza. KL. 16: Arkivmapper, -permer, -bokser (kontorrekvisita), dokumentomslag, falseinnretninger, ringpermer, notatbrett med papirklype, skrivesaker, fotorammer, fotoalbumer, dagbøker, notisbøker, adressebøker, oppgavebøker, skriveunderlag, notatblokker, esker, bokser, bladordnere, brevholdere, konvolutter, utvidbare arkivmapper og - permer, skilleark, blyanter, papirposer, emballasjepapir. (450) Kunngjort reg. dato: (450) Kunngjort reg. dato:

5 Norsk varemerketidende registrerte varemerker nr (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: ROBO (730) Innehaver: Romerike Boligbyggelag, Postboks 323, 2001 Lillestrøm, NO (740,750) Fullmektig: Norsk Patentbyrå AS, Postboks 1204 Vika, 0110 Oslo KL. 36: Forsikringsvirksomhet; finansiell virksomhet; forretninger med fast eiendom. (450) Kunngjort reg. dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: BARONESSEN AV HARDANGER (730) Innehaver: Kjell Ove Aanensen, Midnes, 5781 Lofthus, NO og Sveinung Aanensen, Instanes, 5781 Lofthus, NO og Nils Magne Aanensen, Instanes, 5781 Lofthus, NO KL. 32: Saft av bær og frukt (uten alkohol). KL. 33: Saft av bær og frukt (med alkohol). (450) Kunngjort reg. dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (730) Innehaver: Ega AS, Sagdalen 3, 1900 Fetsund, NO (740,750) Fullmektig: Norsk Patentbyrå AS, Postboks 1204 Vika, 0110 Oslo KL. 9: Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing, måling, signalering, kontroll, livredning og undervisning; apparater og instrumenter for styring, fordeling, transformering, akkumulering, regulering eller kontroll av elektrisitet; apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder; magnetiske databærere, grammofonplater; salgsautomater og mekanismer for myntstyrte apparater; kassaapparater, regnemaskiner, databehandlingsutstyr og datamaskiner; brannslukningsapparater. KL. 37: Byggevirksomhet; reparasjonsvirksomhet; installasjonsvirksomhet. KL. 42: Vitenskapelige og teknologiske tjenester og forskning og utvikling relatert dertil; industrielt analyse og forskning; design og utvikling av datamaskiner og dataprogrammer; juridiske tjenester. (450) Kunngjort reg. dato:

6 Norsk varemerketidende registrerte varemerker nr (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: TOUCHING LIVES, IMPROVING LIFE. P&G (730) Innehaver: The Procter & Gamble Company, One Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, OH 45202, US (740,750) Fullmektig: Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 Oslo KL. 3: Toalett- og duftartikler, nemlig eau de toilette, etterbarberingsvann, etterbarberingsbalsam, dusj- og badegel, bodylotion; cologne, etterbarberingsmidler, barberingskrem, toalettprodukter mot transpirasjon, deodoranter for personlig bruk, deodorantsåpe, såpe for personlig bruk, antibakterielle rensesåper, impregnerte kluter for rengjøring; hårpleieprodukter, nemlig sjampo, balsam, styling gelé, mousse, hårspray; hårfargingsmidler, tonings- og fargepreparater for håret; kosmetikk, nemlig underlagskrem, pudder, dekningskrem, rouge, øyenskygge, eyeliner, maskara, øyenbrynsblyanter, leppestift, leppefarger, leppeglans og underlagskrem for leppene; neglepleieprodukter, nemlig neglelakk, grunnlagslakk for negler, negletørkeprodukter, negletopplakk, neglebevaringspreparater; hudpleieprodukter, nemlig fuktighetsbevarende lotions og kremer, astringerende og rensende kremer, fuktighetsbevarende kroppsvask, renseprodukter for ansiktet; pleie- og hygienepreparater for munn, tenner, svelg, gummer og kinnhuler, rensepreparater for å forhindre tannsten og tannråte, tannrensepreparater, tannpleiepreparater, tannpulver, tannpasta, munnvaskepreparater, munnspray, tanngel, munnskyllemidler inneholdende fluor, tannrensepulver, tabletter for tannstenfarging; tilsetningsstoffer til tøyvaskemidler i form av rensepreparater for å forbedre vaskeprosessen; vaskemidler for bruk ved klesvask, i husholdningen og i institusjoner; antibakterielle vaskemidler og renseprodukter; skumrensemidler, skyllemidler for automatiske oppvaskmaskiner; skumrensemidler for rengjøring og desinfeksjon av kjøkkener, bad, husholdningsarmatur, sykehusrom og - armatur; papirhåndklær impregnert med rensende midler for bruk på harde overflater; luktfjernende midler og friskhetsmidler i form av preparater for ikke-vaskbare klær og stoffer; mykgjøringspreparater for tøy; klesvaskepreparater, nemlig blekings- og bløtleggingsmidler, fuktige og tørre rengjøringskluter. KL. 5: Medisinske hudkremer, laksativer, reseptbelagte kardio-muskulære farmasøytiske preparater, munnadministrerte analgetiske preparater; dietetiske preparater for medisinsk bruk, dietetiske tilsetningsstoffer; dietetiske drikker og næringsmidler for medisinsk bruk; farmasøytiske preparater, nemlig et fettfritt medisinsk preparat for utvendig påføring for filipenser og akner; preparater for behandling av diaré, forkjølelses- og influensamedisiner, preparater mot forkjølelse, farmasøytiske preparater for lindring av sårhet i munn og svelg, farmasøytiske preparater for behandling av åndedrettsorganene og bihulene; farmasøytiske preparater, nemlig avførende midler, smertestillende midler, antihistaminer, slimløsende midler, hostestillende midler og preparater for multisymptom forkjølelseshoste; farmasøytiske preparater for behandling av benskjørhet, farmasøytiske preparater for behandling av hjertesykdommer, transdermalt utskiftbart plaster inneholdende østrogen; medisinske preparater for lindring av hoste, forkjølelse og åndedrettsinfeksjoner; medisinske preparater for pleie og behandling av munn, tenner, strupe, gummer og kinnhuler, medisinske rensepreparater for å hindre tannsten og tannråte, medisinske tannrensepreparater; medisinske tannpleiepreparater; medisinsk tannpulver, medisinsk tannpasta, medisinske munnvaskemidler, medisinsk munnspray, medisinsk tanngel, medisinsk fluorgel, medisinske munnskyllemidler inneholdende fluor, medisinsk tannrensepulver, medisinske tabletter for tannstenfarging, medisinske preparater for forebyggende behandling av tenner og gummer, medisinske tyggetabletter for tannpleie; rense- og pleieprodukter også med desinfiserende effekt for kunstige tenner, tannproteser, tannreguleringer og dentale broer, klebemidler for tannproteser; klebende pulver for tannproteser; produkter for feminin hygiene fremstilt av papir og/eller cellulose og varer fremstilt av disse materialer, nemlig menstruasjonsputer for engangsbruk, sanitetsbind og tamponger; menstruasjonsprodukter, nemlig sanitetsputer, maxi- og miniputer og truseinnlegg; kluter impregnert med medisinsk lotion for bruk på spedbarn; deodoranter for stoffer, møbelstopping og tepper. KL. 10: Medisinske og veterinære apparater og instrumenter, varmeomslag og varmebandasjer for lindring av smerter og kramper; terapeutiske omslag og bandasjer. KL. 16: Myke papirprodukter, toalettpapir, papirbleier; papirlommetørklær; papirservietter; papirhåndklær og papirduker; papp og absorberende papir eller papirliknende materialer og/eller cellulose; alminnelige husholdningsvarer av papir; papir og cellulose og varer fremstilt av disse materialer i denne klasse; engangsbleier og engangs treningsbukser fremstilt av papir eller cellulose; baderomsservietter, instruksjons- og undervisningsmateriell (ikke apparater); plastemballasje (ikke opptatt i andre klasser). KL. 21: Tannbørster; elektriske tannbørster; materialer for børstebinding; ikke-elektriske apparater og materiell i denne klasse for rengjøringsformål; deler, reservedeler, komponenter, utstyr og tilbehør til alle de forannevnte varer; børster (ikke malerpensler); holdere og dispensere (ikke opptatt i andre klasser). KL. 29: Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt; kjøttekstrakter; konserverte, tørrede og kokte frukter og grønnsaker; geléer, syltetøy; kompotter; egg, melk og melkeprodukter; spiselige oljer og fett; hermetisk kjøtt, fisk, frukter og grønnsaker, pickles; potetchips og snacks fremstilt av mais, ost eller potetprodukter. KL. 30: Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning; mel og næringsmidler av korn, snackplater og ruller fremstilt av korn, brød, bakverk og konditorvarer, konfektyrer, spiseis; honning, sirup, gjær, bakepulver; salt, sennep; eddik, sauser; krydderier, snacks og chips fremstilt av kornprodukter; salatdressinger. 6

7 Norsk varemerketidende registrerte varemerker nr KL. 32: Øl; mineralvann og kullsyreholdig vann og andre ikke-alkoholholdige drikker; fruktdrikker og fruktjuicer; saft og andre preparater til fremstilling av drikker. KL. 35: Detaljsalgstjenester; direktesalg, inkludert direktesalg ved telekommunikasjon, også ved bruk av telefon, av telefaks, av og over internett; telefonbestillingstjenester; telefaksbestillingstjenester; e- mailbestillingstjenester; sammenstilling, redigering og publisering av handelskataloger; markedsføring gjennom postordre; forretningstjenester til støtte for introduksjon av nye produkter på markedet; markedsføring, herunder direktemarkedsføring, direkteannonsering; annonsering gjennom postordre og på salgsstedet; markedsføring; online annonsering; on-line direktesalg; salgsmarkedsføring; en gros-salgtjenester; annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved administrasjon av bedrifter ved utforming og drift av virksomheten med sikte på markedsføring, annonsevirksomhet, personelltrening og drift av parfymerier og kosmetikkforretninger; konsulenttjenester overfor franchisetakere og lisenstakere vedrørende etablering, utforming og drift av virksomheten med sikte på markedsføring og annonsevirksomhet; annonsevirksomhet for skjønnhetssalonger. KL. 41: Personelltrening, utforming og drift av virksomheten ved personelltrening; helseklubbtjenester, nemlig kursteder. KL. 42: Vitenskapelige og tekniske tjenester, samt forskning og formgivning knyttet til dette, industriell analyse- og forskningstjenester; juridiske tjenester; franchising og lisensiering av parfymerier og kosmetikkforretninger og -skoler ved formidling av teknisk, håndverksmessig og organisatorisk know-how; forskningstjenester for dental- og oralpleie; farmasøytiske rådgivingstjenester; farmasøytiske og medisinske ekspertvurderinger og -forskning; utvikling av kosmetiske preparater og parfyme. KL. 44: Konsulentvirksomhet vedrørende skjønnhetspleie; konsulentvirksomhet vedrørende ernæring; kosmetisk behandling; skjønnhetsforretninger, skjønnhetsklinikker og institutter for kosmetisk forskning; veterinære og landbruksmessige tjenester; frisørsalonger; hygieniske, helse- og skjønnhetspleietjenester, skjønnhetssalonger; rådgivning for skjønnhetssalonger. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: HOTSPOT (730) Innehaver: Nelson Technologies Inc, One Nelson Drive, Kingsford, MI 49801, US (740,750) Fullmektig: Onsagers AS, Postboks 6963 St Olavs Plass, 0130 Oslo KL. 28: Paintballs. US, , 78/ (450) Kunngjort reg. dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: ISTAPP (730) Innehaver: Per Gunnar Hamnøy, Skaremarka, 6013 Ålesund, NO KL. 30: Spiseis, is, saftis, kremis/fløteis, vannis. (450) Kunngjort reg. dato: (450) Kunngjort reg. dato:

8 Norsk varemerketidende registrerte varemerker nr (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: AVANSE (730) Innehaver: Avanse Forvaltning AS, Postboks 416 Lysaker, 1327 Lysaker, NO (740,750) Fullmektig: Onsagers AS, Postboks 6963 St Olavs Plass, 0130 Oslo KL. 35: Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester. KL. 38: Telekommunikasjonsvirksomhet; data assistert overføring av beskjeder og bilder; elektronisk postoverføring; nyhetsinformasjon; kommunikasjon ved dataterminaler og ved optisk fibernettverk. (450) Kunngjort reg. dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: BRUSH ALONGS (730) Innehaver: Gillette Canada Co also trading as Oral- B Laboratories, 4 Robert Speck Parkway, Mississauga, ON L4Z 4C5, CA (740,750) Fullmektig: Zacco Norway AS, Postboks 765 Sentrum, 0106 Oslo KL. 21: Munnpleieinnretninger; tannbørster og tanntråd. US, , (450) Kunngjort reg. dato: (730) Innehaver: Trade Press AS, Postboks 133 Holmlia, 1203 Oslo, NO KL. 9: Tidsskrifter, elektronisk nedlastbare. KL. 16: Tidsskrifter. (450) Kunngjort reg. dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: DELUCA & TUCKER (730) Innehaver: Yummie Brand Scandinavia AS, Voll Terrasse 18, 1358 Jar, NO (740,750) Fullmektig: Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 Oslo KL. 29: Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt; kjøttekstrakter; konserverte, tørrede og kokte frukter og grønnsaker; geléer, syltetøy, kompotter; egg, melk og melkeprodukter; spiselige oljer og fett. KL. 30: Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning; mel og næringsmidler av korn, brød, bakverk og konditorvarer, konfektyrer, spiseis; horning, sirup; gjær, bakepulver; salt, sennep; eddik, sauser; krydderier; is. KL. 32: Øl; mineralvann, kullsyreholdig vann og andre ikke-alkoholholdige drikker; fruktdrikker og fruktjuicer; saft og andre preparater til fremstilling av drikker. KL. 35: Annonse- og reklamevirksomhet; detaljhandel med dagligvarer, nærings- og nytelsesmidler, samt tobakk. (450) Kunngjort reg. dato:

9 Norsk varemerketidende fellesmerker nr FELLESMERKER Registrerte fellesmerker jf fellesmerkeloven 3 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (591) Merket er i farger (526) Unntaksanmerkning: Ved registrering oppnås ikke enerett til teksten i merket (730) Innehaver: World Port Kirkenes Group AS, Rådhusgt 23, 0158 Oslo, NO KL. 37: Byggevirksomhet samt tilhørende rådgivning og byggeledelse i forbindelse med havneanlegg og jernbaneanlegg. KL. 39: Transportvirksomhet; drift av havner og dokkanlegg, herunder lossing og lasting, samt jernbanedrift. KL. 42: Tekniske prosjektstudier vedrørende bygging og drift av jernbane og havn. (551) Fellesmerkebestemmelser: 1. Følgende parter kan bruke merket WORLD PORT KIRKENES: Alle kommunale og fylkeskommunale selskaper som arbeider for fremtidig utbygging av Kirkenes havn med jernbaneforbindelse til Russland. Merket kan i tillegg benyttes av World Port Kirkenes Group AS og evt datterselskaper. 2. Bruk av merket skal følge de til enhver tid gjeldende regler fastsatt av partene i fellesskap. Ved dissens om hva som skal være gjeldende regler, skal dette bestemmes ved votering. Hvert deltakende selskap har en stemme, det forslaget som får flest stemmer blir gjeldende. 3. Partene kan kreve gjensidig innsikt i hvordan merket brukes av hvert enkelt deltakende selskap. 4. Mislighold av reglene vil kunne medføre ansvar og tapt rett til å bruke merket. 5. Partene vil arbeide for å stanse all ulovlig bruk av merket og forhindre bruk av etterlignende merker. (450) Kunngjort reg. dato:

10 Norsk varemerketidende ansvarsmerker nr REGISTRERTE ANSVARSMERKER Reg.nr: 2007 Reg.dato: Inngitt: Innehaver: APM-SAM, 3 rue de l Industrie Immeuble Hercule, Monaco, MC Fullmektig: M Designs AS, Postboks 10, 3791 Kragerø, NO Reg.nr: 2009 Reg.dato: Inngitt: Innehaver: Kaja Gjedebo, Aida Smykkesmie, Akersvn. 19, 0182 Oslo, NO Merke: Merke: Reg. gjelder gull-, sølv- og platinavarer Kgj.reg. : Reg.nr: 2008 Reg.dato: Inngitt: Innehaver: Panorama AS, Serviceboks 750, 4809 Arendal, NO Merke: Reg. gjelder gull-, sølv- og platinavarer Kgj.reg. : Reg.nr: 2010 Reg.dato: Inngitt: Innehaver: Merke: Frank Helle, Storgt. 24, 4876 Grimstad, NO F. Helle Reg. gjelder gull-, sølv- og platinavarer Kgj.reg. : Reg. gjelder gull-, sølv- og platinavarer Kgj.reg. :

11 Norsk varemerketidende ansvarsmerker nr Reg.nr: 2011 Reg.dato: Inngitt: Innehaver: Merke: Tone Kristiansen, Solvn. 64, 1170 Oslo, NO Reg.nr: 2013 Reg.dato: Inngitt: Innehaver: Metalico, Ullevålsvn. 85c, 0454 Oslo, NO Merke: Reg. gjelder gull-, sølv- og platinavarer Kgj.reg. : Reg.nr: 2014 Reg.dato: Inngitt: Reg. gjelder gull-, sølv- og platinavarer Kgj.reg. : Innehaver: Ian Lewis Garrard, Moskusvn. 24, 2409 Elverum, NO Merke: SMIAN Reg.nr: 2012 Reg.dato: Inngitt: Reg. gjelder gull-, sølv- og platinavarer Kgj.reg. : Innehaver: Anne Wiker Naas, Bjertnes, 3536 Noresund, NO Merke: Reg. gjelder gull-, sølv- og platinavarer Kgj.reg. :

12 GENERELL INFORMASJON OM KUNNGJØRINGER ETTER MADRIDPROTOKOLLEN Int.reg.nr.: Int.reg.dato: Det vil si det internasjonale registreringsnummer som WIPO har gitt søknaden om internasjonal registrering. Det vil si den dato en internasjonal registrering anses for å ha skjedd, jfr. varemerkeloven 53 og Madridprotokollen artikkel 3 (4). Dersom den internasjonale registreringen besluttes gjeldende i Norge, vil registreringsperioden på 10 år regnes fra den internasjonale registreringsdatoen. Ytterligere utpekt dato: Prioritet: Det vil si datoen for rettsvern i Norge hvor utpekingen ikke har skjedd i forbindelse med den internasjonale registreringen. Internasjonale søknader kan påberope seg prioritet etter Pariskonvensjonen artikkel 4 fra det land merket først ble søkt registrert. Dette vil ofte være søkers hjemland idet en internasjonal registrering må bygge på en hjemlandsregistrering eller -søknad. Internasjonale varemerkeregistreringer Internasjonale varemerkeregistreringer som gjelder for Norge ved utpeking etter Madridprotokollen. Innsigelsesperioden utløper 2 mnd fra kunngjøringsdato, jf varemerkeloven 51. (111) Int. reg. nr.: (151) Int. reg. dato: (891) Ytterligere utpekt dato: (111) Int. reg. nr.: (151) Int. reg. dato: (891) Ytterligere utpekt dato: PLASTIFLOR PRINETO (730) Innehaver: Böhme GmbH & Co KG, Pistoriusstrasse 42, D Crailsheim, DE KL. 26: Artificial flowers and plants. KL. 28: Artificial Christmas trees. Gazette nr.: 24/02 (730) Innehaver: Adolf Würth GmbH & Co KG, Reinhold-Würth-Strasse 12-16, D Künzelsau, DE (740,750) Fullmektig: Zacco Norway AS, Postboks 765 Sentrum, 0106 Oslo KL. 6: Metallic tubes and pipes, connective joints, clamping collars for pipes and tubes, drain valves, metal junctions for pipes, connecting and fastening parts, junctions for metallic pipes, pipe muffs of metal, metallic pipework, couplings for pipes, flexible metal hoses, taps and valves of metal, metallic stoppers and closures for pipes, metallic construction materials, metallic products (included in this class). KL. 11: Apparatus for water conduction as well as sanitary installations, taps for pipes, non-metallic taps and valves. KL. 17: Plastic products (semi-finished products included in this class), non-metallic waterproof packings and sealing profiles, pipe jackets, not of metal, nonmetallic pipe connectors, flexible non-metallic pipes, 12

13 insulating materials for tubes and pipes, rubber stoppers, non-metallic pipe junctions, non-metallic pipe couplings; non-metallic flexible tubes for construction purposes, flexible tubes of plastic for construction purposes, flexible piping not of metal for construction purposes. KL. 19: Construction materials, not of metal, nonmetallic rigid tubes for construction purposes, rigid plastic tubes for construction purposes, rigid non-metallic piping systems for construction purposes. KL. 20: Taps for containers and tanks, non-metallic pipe junctions, plastic products (included in this class), nonmetallic stoppers and closures for pipes, clamping collars, mainly non-metallic, for tubes and pipes, plastic stoppers. Gazette nr.: 16/02 (111) Int. reg. nr.: (151) Int. reg. dato: (111) Int. reg. nr.: (151) Int. reg. dato: INTEGRA (730) Innehaver: VKR Holding A/S, Tobaksvejen 10, DK-2860 Søborg, DK (740,750) Fullmektig: Zacco Norway AS, Postboks 765 Sentrum, 0106 Oslo KL. 6: Windows, sky-lights roof windows with integrated control system, fastening, locking and opening and closing devices, mechanisms and fittings for window and doors. KL. 9: Electric and electronic operating instruments and apparatus, including such instruments and apparatus with remote control for the opening and closing of windows, time, rain, moisture, temperature, CO2, wind and sun sensors for the activating of said operating instruments and apparatus, electric operating equipment and apparatus for the regulation and control of interior and exterior screens for windows, ventilation and smoke valves, smoke detectors, fire alarms, acoustic alarms, burglar alarms. KL. 19: Windows, sky-lights and roof windows with integrated electric control systems. Gazette nr.: 9/02 DK, , VA (730) Innehaver: Ameli SrL, 17, Via Polidoro Caldara, I Caravaggio, IT (740,750) Fullmektig: Actio-Lassen AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 Bergen KL. 35: Business information, advice and assistance given to the operators of refreshment services. KL. 42: Refreshment services, catering services, refreshment services given by bars, pizzerias, ice-cream shops, restaurants, motorway restaurants, cafeterias, hotels, boarding-houses, holiday villages and camp sites. Gazette nr.: 4/02 IT, , MI2001C

14 (111) Int. reg. nr.: (151) Int. reg. dato: BEMUSIC (730) Innehaver: DirectGroup Bertelsmann GmbH, Carl-Bertelsmann-Strasse 270, D Gütersloh, DE KL. 3: Soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, hair lotions; dentifrices. KL. 9: Apparatus for the recording, transmission, storage, processing and reproduction of data, texts, sound and images, in particular electronic communication equipment, namely electronic, optical and technical apparatus and instruments for the recording, emission, transmission, reception, reproduction and processing of sounds, signals, characters and/or images; communication computers; magnetic data carriers; data processing equipment; optical and/or magnetic data carriers and/or digitally decodable and recordable data carriers; compact discs, floppy discs, CD-ROM, DVDs, tapes and other storage media; software; MP3 players. KL. 14: Precious metals and their alloys and goods of precious metals or coated therewith (included in this class); jewellery, precious stones; horological and chronometric instruments. KL. 16: Printed matter. KL. 18: Leather and imitations of leather, and goods made of these materials (included in this class); trunks and travelling bags; umbrellas, parasols and walking sticks. KL. 24: Textiles and textile goods (included in this class); bed and table covers. KL. 25: Clothing, footwear, headgear. KL. 28: Games and playthings; gymnastic and sporting articles (included in this class); decorations for Christmas trees. KL. 30: Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, artificial coffee; flour and preparations made from cereals, bread, pastry and confectionery, edible ices; honey, treacle; yeast, baking-powder; salt, mustard; vinegar, sauces (condiments); spices; refreshing ice. KL. 35: Advertising and business management; services of an electronic commerce provider, namely presentation of goods, accepting and effecting delivery instructions and invoicing for electronic ordering systems; negotiating transactions on the Internet and outside of the Internet for third parties; services of a database, in particular collection, preparation, filing, storage and calling-in of works and titles. KL. 38: Provision of an e-commerce platform on the Internet; wireless electronic transmission of speech, data, facsimiles, images and information; voic services, e- mail services and news services; provision of access to public and private computer networks and databases; telecommunication, in particular electronic information and communication services based on data processing for unrestricted and restricted user groups; transmission of sound, images and data by all transmission media; transmission and further transmission of radio programs, also by means of wired radio, cable and satellite communications, videotext, Internet and similar technical equipment; services of an Internet gateway, namely provision of information with regards to one or more fields or topics for third parties. KL. 41: Providing of training; entertainment; education; providing of carriers of sound, image, sound/image and data for downloading by third parties. KL. 42: Computer programming; provision of computer programs in data networks, in particular on the Internet, on the World Wide Web as well as in Wireless Application Protocols; publications in data networks, namely publication of information, texts, designs and images in data networks; preparing and updating computer software; rental of computer software; establishing an internet platform for electronic commerce. Gazette nr.: 10/02 DE, , /03 14

15 (111) Int. reg. nr.: (151) Int. reg. dato: GOOD FOOD, GOOD LIFE (730) Innehaver: Société des Produits Nestlé SA, Case postale 353, CH-1800 Vevey, CH (740,750) Fullmektig: Zacco Norway AS, Postboks 765 Sentrum, 0106 Oslo KL. 5: Pharmaceutical, veterinary and hygienic products; dietetic substances for medical use, food for babies. KL. 9: Scientific, nautical, surveying, photographic, cinematographic, optical, weighing, measuring, signaling, checking (supervision), emergency (life-saving) and teaching apparatus and instruments; apparatus and instruments for conveying, distributing, transforming, storing, regulating or controlling electric current; apparatus for recording, transmitting and reproducing sound or images; magnetic recording media, sound recording disks; automatic vending machines and mechanisms for coin-operated apparatus; cash registers, calculating machines, data processing and computer equipment; fire extinguishers. KL. 16: Paper, cardboard and goods made thereof (included in this class); printer s goods; bookbinding material; photographs; stationery; adhesives for stationery or household purposes; artists supplies; paintbrushes; typewriters and office articles (except furniture); instructional or teaching material (except apparatus); plastic materials for packaging (not included in other classes); printers type; printing blocks. KL. 29: Meat, poultry, game, fish and seafood products; vegetables, fruit; all these products in the form of extracts, soups, jellies, pastes, preserves, cooked dishes and frozen or dehydrated preserves as well as in crispy form; jams; eggs; milks, cheeses and other milk-based food preparations, milk product substitutes; edible oils and fats; protein preparations for human consumption. KL. 30: Coffee and coffee extracts; artificial coffee and artificial coffee extracts; tea and tea extracts; cocoa and cocoa-based preparations, confectionery and chocolate products, sweet goods; sugar; bakery products; pastry articles; foodstuffs made with rice, flour or cereals, also in the form of cooked dishes, breakfast cereals; desserts consisting mainly of rice, semolina and/or starch, puddings; edible ice, products for preparing edible ices; honey and honey substitutes; sauces (condiments), mayonnaise; seasonings, aromatic preparations for food, condiments. KL. 32: Mineral water and other non-alcoholic beverages, syrups, extracts and essences for making non-alcoholic beverages. KL. 35: Advertising and product demonstration and sales promotion operations for foodstuffs; retail sale of food and drink by machines or vending apparatus, rental, lending and provision of food and drinks dispensing machines. KL. 37: Consulting for the maintenance of food and drinks vending machines and dispensing machines. KL. 41: Staff training, arranging of courses, seminars, conferences, exhibitions; publishing of books, brochures, newspapers, production of films and recordings; education on nutrition, all educational services relating to nutrition and diet, in particular provision of information and ideas within the fields of diet, nutrition and dietetics. KL. 42: Consulting on the use of food and drinks dispensing machines. KL. 43: Hotel services, cafeteria, bar services, catering (food), provision of meals to institutions and canteens, organisation of such services; supply of food and drink by machines or vending apparatus. Gazette nr.: 12/02 CH, , (111) Int. reg. nr.: (151) Int. reg. dato: (526) Unntaksanmerkning: The text POWER CHARGE is excluded from the legal protection, for all the goods in classes 9 and 12 (730) Innehaver: Powercharge A/S, Porsbakken 6, DK Brande, DK KL. 9: Scientific, nautical, surveying, photographic, cinematographic, optical, weighing, measuring, signalling, checking (supervision), life-saving and teaching apparatus and instruments; apparatus and instruments for conducting, switching, transforming, accumulating, regulating or controlling electricity; apparatus for recording, transmission or reproduction of sound or images; magnetic data carriers, recording discs; automatic vending machines and mechanisms for coin-operated apparatus; cash registers, calculating machines, data processing equipment and computers; fire-extinguishing apparatus. KL. 10: Surgical, medical, dental and veterinary apparatus and instruments, artificial limbs, eyes and teeth; orthopedic articles; suture materials. KL. 12: Vehicles; apparatus for locomotion by land, air or water. Gazette nr.: 18/02 15

16 (111) Int. reg. nr.: (151) Int. reg. dato: (111) Int. reg. nr.: (151) Int. reg. dato: LA ROCHE-POSAY (730) Innehaver: La Roche-Posay Laboratoire Pharmaceutique SA, Avenue René Levayer, F La Roche-Posay, FR (740,750) Fullmektig: Zacco Norway AS, Postboks 765 Sentrum, 0106 Oslo KL. 3: Perfumes, eaux de toilette; bath and shower gels and salts for non-medical use; toilet soaps; body deodorants; cosmetics, especially face, body and hand creams, milks, lotions, gels and powders; tanning and after-sun milks, gels and oils (cosmetics); make-up products; shampoos; hair care and hair styling gels, mousses, balms and aerosol products; hair sprays; hair dyes and bleaching products; hair-curling and setting products; essential oils. KL. 5: Dermatological products. Gazette nr.: 19/02 FR, , 02/ (730) Innehaver: Winina Import Export AB, Box 2023, S Kungsängen, SE KL. 29: Milk and dairy products. Gazette nr.: 21/02 SE, , (111) Int. reg. nr.: (151) Int. reg. dato: URBASE (730) Innehaver: Laetitia Naturprodukte Vertriebs GmbH, Elsässer Strasse 4-6, D München, DE KL. 5: Dietetic substances and dietary supplements, fundamentally composed of mineral nutrients, trace elements, carbohydrate and vitamins. KL. 30: Coffee, tea, cocoa, chocolate, sugar, cereal preparations, pastry and confectionery, edible ices. Gazette nr.: 22/02 16

17 (111) Int. reg. nr.: (151) Int. reg. dato: (111) Int. reg. nr.: (151) Int. reg. dato: K-ZONE (730) Innehaver: Pacific Publications Pty Ltd, Mitchell Street, McMahons Point, NSW 2060, AU (730) Innehaver: Phard SpA, 16, Via Santa Brigida, I Napoli, IT KL. 9: Glasses, frames; telephones; software, Cd Roms and other magnetic data carriers. KL. 16: Paper, cardboard and goods made from these materials, not included in other classes; printed matter; bookbinding material; photographs; stationery; adhesives for stationery or household purposes; artists materials; paint brushes; typewriters and office requisites (except furniture); instructional and teaching material (except apparatus); plastic materials for packaging (not included in other classes); printers type; printing blocks. KL. 18: Leather and imitations of leather, and goods made of these materials and not included in other classes; animal skins, hides; trunks and travelling bags; umbrellas, parasols and walking sticks, whips, harness and saddlery. KL. 25: Clothing, footwear, headgear. KL. 9: Computer software; video games; digital games; apparatus for recording, transmission or reproduction of sound or images; magnetic data carriers, recording discs, compact discs and digital versatile discs (DVDs). KL. 16: Printed matter; photographs; periodicals and magazines; stationery; instructional and teaching material (except apparatus). KL. 25: Clothing; headgear. KL. 28: Games and playthings; gymnastics and sporting articles not included in other classes; hand-held electronic games; hand-held digital games; scooters. KL. 29: Dairy products; milk and milk products; snack foods included in this class. KL. 30: Confectionery, sweets, chocolates and chocolate products; ice cream and ice cream products; snack foods included in this class. KL. 41: Education; entertainment; production of film and television programs; production of webcasts and other Internet programmes; live music; theatre; sporting and cultural activities. Gazette nr.: 22/02 (111) Int. reg. nr.: (151) Int. reg. dato: Gazette nr.: 22/02 IT, , NA2001C SOYA (730) Innehaver: Soya Concept A/S, Asylvej 13, 1, DK Sønderborg, DK KL. 25: Clothing, footwear, headgear. Gazette nr.: 22/02 DK, , VA

18 (111) Int. reg. nr.: (151) Int. reg. dato: (111) Int. reg. nr.: (151) Int. reg. dato: (730) Innehaver: Pacific Publications Pty Ltd, Mitchell Street, McMahons Point, NSW 2060, AU (730) Innehaver: Jura Elektroapparate AG, CH-4626 Niederbuchsiten, CH KL. 9: Flat irons (electric), of Swiss origin. KL. 11: Electric coffee machines, espresso machines, coffee and espresso automated machines; electric deep fryers; toasters; electric irons for waffles and round wafers; all the above goods of Swiss origin. Gazette nr.: 22/02 CH, , KL. 9: Computer software; video games; digital games; apparatus for recording, transmission or reproduction of sound or images; magnetic data carriers, recording discs, compact discs and digital versatile discs (DVDs). KL. 16: Printed matter; photographs; periodicals and magazines; stationery; instructional and teaching material (except apparatus). KL. 25: Clothing; headgear. KL. 28: Games and playthings; gymnastics and sporting articles not included in other classes; hand-held electronic games; hand-held digital games; scooters. KL. 29: Dairy products; milk and milk products; snack foods included in this class. KL. 30: Confectionery, sweets, chocolates and chocolate products; ice cream and ice cream products; snack foods included in this class. KL. 41: Education; entertainment; production of film and television programmes; production of webcasts and other Internet programmes; live music; theatre; sporting and cultural activities. Gazette nr.: 22/02 (111) Int. reg. nr.: (151) Int. reg. dato: DEFENDER (730) Innehaver: Tissage et Enduction Serge Ferrari SA, Zone Industrielle de la Tour du Pin, F Saint Jean de Soudain, FR KL. 22: Tarpaulins, sails, tents, nets made of textile and/ or plastic material with a metal weft. Gazette nr.: 22/02 FR, ,

19 (111) Int. reg. nr.: (151) Int. reg. dato: (111) Int. reg. nr.: (151) Int. reg. dato: KLAR (730) Innehaver: Ullfrotté AB, Box 390, S Östersund, SE KL. 25: Clothing, footwear, headgear. Gazette nr.: 22/02 SE, , (111) Int. reg. nr.: (151) Int. reg. dato: (591) Merket er i farger (730) Innehaver: Knorr-Nährmittel AG, Bahnhofstrasse 19, CH-8240 Thayngen, CH (591) Merket er i farger (730) Innehaver: Looza SA, St. Truidersteenweg 301, B Borgloon, BE KL. 32: Non-alcoholic beverages, fruit juices and fruitbased beverages, syrups and other preparations for making beverages. Gazette nr.: 22/02 BX, , KL. 5: Dietetic substances for medical use; foods and dietetic foods for weight control including dietetic beverages in powder or liquid form, each adapted for medical use. KL. 29: Meat, fish, poultry and game; meat extracts; dried, cooked or frozen fruits and vegetables; edible jellies; jams; fruit pulp; eggs, milk and milk products, edible oils and fats. KL. 30: Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, artificial coffee; flour and cereal preparations; bread, pastry and confectionery, edible ice; honey, treacle; yeast, salt, mustard, vinegar, sauces (condiment), condiments, ice for refreshment. KL. 32: Mineral and carbonated waters and other nonalcoholic beverages; fruit beverages and fruit juices, syrups and other products for making beverages. Gazette nr.: 24/02 CH, ,

20 (111) Int. reg. nr.: (151) Int. reg. dato: (111) Int. reg. nr.: (151) Int. reg. dato: (730) Innehaver: Ubiquitel Ltd, 25 South Street, Reading, Berkshire RG1 4QU, England, GB (730) Innehaver: Eroglu Makina Sanayi ve Ticaret Anonim Sirketi, Demirci Mahallesi, Demirci Caddesi, No: 1, Bursa, TR KL. 7: Holding devices and cutters for industrial machines, clamps for machines, pliers for lathes. Gazette nr.: 24/02 (111) Int. reg. nr.: (151) Int. reg. dato: SEAT ALTEA (730) Innehaver: Seat SA, Zona Franca, Calle 2, num 1, Barcelona, ES KL. 12: Vehicles; apparatus for locomotion by land, air or water. Gazette nr.: 25/02 KL. 9: Electrical and electronic communications and telecommunications apparatus, instruments and equipment; communications and telecommunications apparatus, instruments and equipment; apparatus for recording, transmission and reproduction of sound, images, text and data; telephones, mobile telephones and telephone handsets; paging, radio paging and radiotelephone apparatus and instruments; computer hardware; computer software; computer programs; modems; encoded telephone cards and magnetic telephone cards; parts and fittings for all the aforementioned goods. KL. 38: Telecommunications and data communications services; telephone services and mobile telephone services; provision of user access to the Internet; electronic mail services; electronic transmission of voice, facsimile and data via global and local computer systems; videotext and teletext services; telecommunications of information including web pages, computer programs and any other data; rental of communications and telecommunication apparatus and equipment; advisory, consultancy and information services relating to all of the aforementioned services. Gazette nr.: 25/02 GB, ,

21 (111) Int. reg. nr.: (151) Int. reg. dato: (111) Int. reg. nr.: (151) Int. reg. dato: (730) Innehaver: Hongqingting Group Co Ltd (Hongqingting Jituan Youxian Gongsi), Yangguang Road, Oubei, Yongjia, Zhejiang, CN KL. 25: Leather shoes. Gazette nr.: 25/02 (730) Innehaver: Chemchoice Pty Ltd, Suite 199, 9 Crofts Avenue, Hurstville, NSW 2220, AU KL. 5: Vitamins and pharmaceutical products. KL. 32: Lemon flavoured non-alcoholic drink. KL. 33: Lemon flavoured alcoholic drink. Gazette nr.: 25/02 (111) Int. reg. nr.: (151) Int. reg. dato: AQUA TERRA (730) Innehaver: Omega SA (Omega AG) (Omega Ltd), Jakob-Stämpfli-Strasse 96, CH-2502 Biel/Bienne, CH KL. 14: Precious metals and their alloys and goods made of or coated with these materials not included in other classes; jewellery, precious stones; horological and chronometric instruments. Gazette nr.: 25/02 CH, ,

22 (111) Int. reg. nr.: (151) Int. reg. dato: (111) Int. reg. nr.: (151) Int. reg. dato: CUPFORMA 2ND FOODS (730) Innehaver: Stora Enso OYJ, Pl 309, SF Helsingfors, FI KL. 16: Paperboard, cardboard, corrugated board, corrugated cardboard, board for graphics and for printing; coated and uncoated paper, corrugated paper; packing cardboard, packing paperboard and packing paper, paper boxes, paper and cardboard boxes combined with polyethylene, namely, frozen, child and ready-made food and drink boxes; collapsible cardboard, board and paper bags for packaging, paperboard for food and drink or none-food and none-drink packaging; corrugated board and paper containers; collapsible boxes of paper; glued laminated board; twin side coated board and uncoated board for displays. Gazette nr.: 25/02 FI, , T (730) Innehaver: Novartis AG - Patent and Trademark Dept Agribusiness, Site Rosental, CH-4002 Basel, CH KL. 5: Pharmaceutical products; dietetic substances for medical use, food for babies; vitamins and minerals. KL. 29: Meat, fish, poultry and game; meat extracts; preserved, dried and cooked fruit and vegetables; jellies, jams, compotes; eggs, milk and dairy products; edible oils and fats; potato chips. KL. 30: Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, artificial coffee; flours and cereal preparations, bread, pastry and confectionery, edible ice; honey, treacle; yeast, baking powder; salt, mustard; vinegar, sauces (condiments); spices; ice for refreshment; cookies and biscuits, butter biscuits, pastries, biscuits (crackers). Gazette nr.: 25/02 CH, , (111) Int. reg. nr.: (151) Int. reg. dato: (111) Int. reg. nr.: (151) Int. reg. dato: CELLULI CHOC DANMAR (730) Innehaver: Biotherm SAM, Le Neptune - Avenue Prince Héréditaire Albert, Monaco, MC KL. 3: Perfumes, eau-de-toilette; bath and shower gels and salts for non-medical use; toilet soaps, body deodorants; cosmetic products particularly creams, milks, lotions, gels and powders for the face, body and hands; tanning and after-sun milks, gels and oils (cosmetic products); make-up products; shampoos; gels, mousses, balms and aerosol products for hair care and styling; hair sprays; hair dyes and bleaching products; hair-curling and setting products; essential oils. Gazette nr.: 25/02 MC, , (730) Innehaver: Danzas Holding AG, Peter Merian- Strasse 88, CH-4052 Basel, CH KL. 35: Compilation of information into computer databases for the transport, freight forwarding and storage of goods. KL. 38: Data transmission via computer and telecommunications for the transport, freight forwarding and storage of goods. KL. 39: Freight forwarding and transport services, product warehousing and packing, services related to transport, namely transport logistics. Gazette nr.: 25/02 CH, ,

23 (111) Int. reg. nr.: (151) Int. reg. dato: (111) Int. reg. nr.: (151) Int. reg. dato: CONDENSOLINE (730) Innehaver: Ecm Condenso, 46, Rue Jean Vaujany, Technisud, F Grenoble, FR (591) Merket er i farger (730) Innehaver: Buttress BV, Vleutensevaart 100, NL AD Utrecht, NL KL. 1: Artificial sweeteners. KL. 5: Dietetic food products and beverages for medical purposes, dietetic sweetening agents for medical purposes. KL. 30: Coffee, tea, cocoa, sugar, natural sweeteners, rice, tapioca, sago, artificial coffee; flour and preparations made from cereals; bread; pastry and confectionery, ices; pudding, pudding powder, custard powder; mousses and desserts not included in other classes; honey, treacle; yeast, baking-powder; salts, mustard; vinegar, sauces (condiments); spices; ice. KL. 11: Furnaces for industrial use (with the exception of furnaces for experiments), condensation furnaces for remelting or brazing particularly for mounting components on printed circuits; structural parts of such furnaces such as loading apparatus, frames, packings, loading media. KL. 40: Grouping of materials, particularly printed circuits, on order for third parties. Gazette nr.: 25/02 FR, , (111) Int. reg. nr.: (151) Int. reg. dato: Gazette nr.: 25/02 BX, , (730) Innehaver: DFP International SrL, Zona Industriale S. Scolastica, C. da Ravigliano 264, I Corropoli (Teramo), IT KL. 25: Clothing, footwear, headgear. Gazette nr.: 25/02 IT, , FI2002C

24 (111) Int. reg. nr.: (151) Int. reg. dato: (111) Int. reg. nr.: (151) Int. reg. dato: STARISMA (730) Innehaver: Montblanc-Simplo GmbH, Hellgrundweg 100, D Hamburg, DE KL. 18: Wallets, purses, credit card holders, articles for the desk made of leather, briefcases, attaché-cases, handbags, pouches of leather, travelling bags. Gazette nr.: 25/02 DE, , /18 (111) Int. reg. nr.: (151) Int. reg. dato: CLICK & SHINE (730) Innehaver: Beiersdorf AG, Unnastrasse 48, D Hamburg, DE KL. 3: Cosmetics. Gazette nr.: 01/03 DE, , /03 (591) Merket er i farger (730) Innehaver: Ufotek Bilgisayar Sanayi ve ticaret anonim sirketi, Sehit Ahmet Sokak Mecidiyeköy, is Merkezi No: 4/17, Mecidiyeköy-Istanbul, TR KL. 9: Scientific, nautical, surveying, photographic, cinematographic, optical, weighing, measuring, signalling, checking (supervision), life-saving and teaching apparatus and instruments; apparatus and instruments for conducting, switching, transforming, accumulating, regulating or controlling electricity; apparatus for recording, transmission or reproduction of sound or images; magnetic data carriers, recording discs; automatic vending machines and mechanisms for coin-operated apparatus; cash registers, calculating machines, data processing equipment and computers; fire-extinguishing apparatus. KL. 11: Apparatus for air conditioning, apparatus for ventilating. KL. 16: Paper, cardboard and goods made from these materials; stationery, paper, cardboard materials for packaging. KL. 35: Bringing together for the benefit of others, of a variety of goods (excluding the transport thereof), enabling customers to conveniently view and purchase those goods. KL. 37: Installation, maintenance and repair of computer hardware. Gazette nr.: 01/03 24

17/ september Evonik Industries AG Zacco Norway AS. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

17/ september Evonik Industries AG Zacco Norway AS. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: AVGJØRELSE Sak: Dato: 17/00068 20. september 2017 Klager: Representert ved: Evonik Industries AG Zacco Norway AS Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: Elisabeth Ohm, Ulla

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 9. oktober 2012

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 9. oktober 2012 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7718 Reg. nr. 226692 Søknad nr. 200400896 Registreringshaver: Umoe IKT AS, Økernveien 94, 0579 Oslo (tidl. innehaver: Voop AS, 5257 Kokstad, og Voop AS Konkursbo,

Detaljer

Uttalelse i varemerkesøknad

Uttalelse i varemerkesøknad von lode advokat ab Box 47229 SE10074 STOCKHOLM Sverige Oslo, 2015.07.10 Deres ref.: Peter Ottosson Svarfrist: 2015.10.10 1 Saksnr.: 201501351 Merke: S MATKASSE Søker: S MATKASSE AS Uttalelse i varemerkesøknad

Detaljer

Uttalelse i varemerkesøknad

Uttalelse i varemerkesøknad Oslo Patentkontor AS Postboks 7007 Majorstua 0306 OSLO Oslo, 2017.02.23 Deres ref.: V16-0528 Saksnr.: 201612320 Merke: AERO Søker: Diversey, Inc. Svarfrist: 2017.05.23 1 Uttalelse i varemerkesøknad Vi

Detaljer

Berostillelse av varemerkesøknad

Berostillelse av varemerkesøknad Ramberg Advokater KB Box 3137 SE10362 STOCKHOLM Sverige Oslo, 2016.10.06 Deres ref.: Peter Ottosson Saksnr.: 201604852 Merke: S MATKASSE Søker: S MATKASSE AS Berostillelse av varemerkesøknad Behandlingen

Detaljer

Administrativ overprøving av varemerkeregistrering

Administrativ overprøving av varemerkeregistrering Overprøvingsnr.: TMADM0000064 Deres ref.: B04.5-09020/TE Varemerke: ROUTE 66 Int.reg.nr.: 895351 Søknadsnr.: Innehaver: Fullmektig: 200610581 Temting Brands AG Håmsø Patetntbyrå ANS Kravstiller: Fullmektig:

Detaljer

17/ september Salomon Foodworld GmbH Acapo AS. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

17/ september Salomon Foodworld GmbH Acapo AS. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: AVGJØRELSE Sak: Dato: 17/00049 22. september 2017 Klager: Representert ved: Salomon Foodworld GmbH Acapo AS Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: Lill Anita Grimstad,

Detaljer

PROTOKOLL. Int. reg. nr. 0869239 (200513887)

PROTOKOLL. Int. reg. nr. 0869239 (200513887) Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7875 Int. reg. nr. 869 239 Nasj. ref. nr. 2005 13887 Innehaver: AS Watson (Health & Beauty Continental Europe) BV, Nijborg 17, NL-3927 DA Renswoude, Nederland

Detaljer

design tidende nr 7-2003.08.04 NO årgang 1 ISSN 1503-5808 Norsk www.patentstyret.no

design tidende nr 7-2003.08.04 NO årgang 1 ISSN 1503-5808 Norsk www.patentstyret.no nr 7-2003.08.04 NO årgang 1 ISSN 1503-5808 Norsk design tidende www.patentstyret.no Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

17/ november Arla Foods amba Zacco Norway AS. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

17/ november Arla Foods amba Zacco Norway AS. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: AVGJØRELSE Sak: Dato: 17/00114 15. november 2017 Klager: Representert ved: Arla Foods amba Zacco Norway AS Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: Elisabeth Ohm, Kari Anne

Detaljer

nr 2 2003.01.20 NO årgang 33 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no

nr 2 2003.01.20 NO årgang 33 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no nr 2 2003.01.20 NO årgang 33 ISSN 1503-4941 norsk mønster tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 50/13-2013.12.09 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 50/13-2013.12.09 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 50/13-2013.12.09 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

tidende nr 6-2004.02.02 NO årgang 94 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 6-2004.02.02 NO årgang 94 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 6-2004.02.02 NO årgang 94 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

tidende nr 31-2003.07.28 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 31-2003.07.28 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 31-2003.07.28 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 09/05-2005.02.28 NO årgang 95 ISSN 1503-4925

nr 09/05-2005.02.28 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 . nr 09/05-2005.02.28 årgang 95 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

PROTOKOLL. Int. reg. nr. 797724 (200302997)

PROTOKOLL. Int. reg. nr. 797724 (200302997) Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7709 Int. reg. nr. 797 724 Nasj. ref. nr. 2003 02997 Innehaver: Valora Holding AG, Bern, Sveits Fullmektig: Tandbergs patentkontor AS, Oslo Innsiger: Valrhona

Detaljer

nr 02/10-2010.01.25 NO årgang 8 ISSN 1503-5808

nr 02/10-2010.01.25 NO årgang 8 ISSN 1503-5808 . nr 02/10-2010.01.25 NO årgang 8 ISSN 1503-5808 Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

EØS Kjøp av matvarer til bhg,sfo,skole-levering Bergen kommune(fyllingsdalen,laksevåg)m.fl

EØS Kjøp av matvarer til bhg,sfo,skole-levering Bergen kommune(fyllingsdalen,laksevåg)m.fl EØS 045-2011Kjøp av matvarer til bhg,sfo,skole-levering Bergen kommune(fyllingsdalen,laksevåg)m.fl Info Version 4 Url http://com.mercell.com/permalink/29960767.aspx Tender type Tender Publish date 10/14/2011

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 8. juni 2009

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 8. juni 2009 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7848 Reg. nr. 236 591 Søknadsnr. 2006 07064 Søker / innehaver: Mikaela Hansson, Romsdalsgt. 2, 0556 Oslo Innsiger: Comercial Farlabo España SL, Madrid, Spania

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL

Annen avdeling PROTOKOLL Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7922 Int. reg. nr. 899 328 Søknad nr. 2006 12097 Innehaver: Unilever N.V., Rotterdam, Nederland Fullmektig: Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 Oslo

Detaljer

Miscellaneous food products and dried goods

Miscellaneous food products and dried goods Miscellaneous food products and dried goods Generell Informasjon Versjon 1 Url http://com.mercell.com/permalink/40202355.aspx Ekstern anbuds ID 235712-2013 Konkurranse type: Anbudskonkurranse Dokument

Detaljer

design tidende nr 16-2004.08.02 NO årgang 2 ISSN 1503-5808 Norsk www.patentstyret.no

design tidende nr 16-2004.08.02 NO årgang 2 ISSN 1503-5808 Norsk www.patentstyret.no nr 16-2004.08.02 NO årgang 2 ISSN 1503-5808 Norsk design tidende www.patentstyret.no Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 3 2003.01.13 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 3 2003.01.13 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 3 2003.01.13 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

design tidende nr 10-2003.09.15 NO årgang 1 ISSN 1503-5808 Norsk www.patentstyret.no

design tidende nr 10-2003.09.15 NO årgang 1 ISSN 1503-5808 Norsk www.patentstyret.no nr 10-2003.09.15 NO årgang 1 ISSN 1503-5808 Norsk design tidende www.patentstyret.no Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 33/04-2004.08.09 NO årgang 94 ISSN 1503-4925

nr 33/04-2004.08.09 NO årgang 94 ISSN 1503-4925 Innholdsfortegnelse og inid-koder 2004.08.09-33/04 nr 33/04-2004.08.09 årgang 94 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE

Detaljer

GALILEO JOINT UNDERTAKING

GALILEO JOINT UNDERTAKING Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8043 Int. reg. nr. 0846857 Nasj. ref. nr. 200504436 Int. reg. dato: 2004.11.10 Registreringshaver: Galileo Joint Undertaking internationale organisatie opgericht

Detaljer

nr 18 2000.05.02 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 18 2000.05.02 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 18 2000.05.02 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 23/04-2004.06.01 NO årgang 94 ISSN 1503-4925

nr 23/04-2004.06.01 NO årgang 94 ISSN 1503-4925 Innholdsfortegnelse og inid-koder 2004.06.01-23/04 nr 23/04-2004.06.01 årgang 94 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL

Annen avdeling PROTOKOLL Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7931 Int. reg. nr. 898 548 Nasj. ref. nr. 2006 11810 Registreringshaver: G+J Holding, Wien, Østerrike Fullmektig: Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 Oslo

Detaljer

nr 3 2003.02.03 NO årgang 33 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no

nr 3 2003.02.03 NO årgang 33 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no nr 3 2003.02.03 NO årgang 33 SSN 1503-4941 norsk mønster tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge- og

Detaljer

PROTOKOLL. Notifikasjonen fra WIPO av 17. mai 2007 om utpekning av Norge, omfattet følgende varer:

PROTOKOLL. Notifikasjonen fra WIPO av 17. mai 2007 om utpekning av Norge, omfattet følgende varer: Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8161 Patentstyrets ref. nr. OP 2011/00097 Int. reg. nr. 0920077 Nasj. ref. nr. 200705484 Int. reg. dato: 2006.09.29 Prioritet 2006.03.31 (004990362 EM) Registreringshaver:

Detaljer

PROTOKOLL. Int. reg. nr. 0957618 (200804838)

PROTOKOLL. Int. reg. nr. 0957618 (200804838) Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8177 Patentstyrets ref. nr. OP 2011/00113 Int. reg. nr. 0957618 Nasj. ref. nr. 200804838 Prioritet: 2008.01.18 (M200800095) WIPO-innehaver: Neil McDermott, Varja

Detaljer

II. International registration: VALCO MELTON

II. International registration: VALCO MELTON Notification of Provisional Refusal based on an Ex Officio Examination (to WIPO) Pursuant to Rule 17(2) of the Common Regulations under the Madrid Agreement concerning the international registration of

Detaljer

nr 53/04-2004.12.27 NO årgang 94 ISSN 1503-4925

nr 53/04-2004.12.27 NO årgang 94 ISSN 1503-4925 Innholdsfortegnelse og inid-koder 2004.12.27-53/04 nr 53/04-2004.12.27 NO årgang 94 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE

Detaljer

Oversendelse av registreringsbrev for varemerkeregistrering nr

Oversendelse av registreringsbrev for varemerkeregistrering nr Zacco Norway AS Postboks 2003 Vika 0125 OSLO Oslo, 2014.06.30 Deres ref.: T61301799NO00 LTM/IED Saksnr.: 201307881 Merke: POWER TO YOUR NEXT STEP Innehaver: Canon Europa NV Oversendelse av registreringsbrev

Detaljer

design tidende nr 15-2004.07.19 NO årgang 2 ISSN 1503-5808 Norsk www.patentstyret.no

design tidende nr 15-2004.07.19 NO årgang 2 ISSN 1503-5808 Norsk www.patentstyret.no nr 15-2004.07.19 NO årgang 2 ISSN 1503-5808 Norsk design tidende www.patentstyret.no Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 17 2002.08.19 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no

nr 17 2002.08.19 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no nr 17 2002.08.19 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 norsk mønster tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 32/ NO årgang 94 ISSN

nr 32/ NO årgang 94 ISSN . nr 32/05-2005.08.08 årgang 94 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 02/15-2015.01.05 NO årgang 105 ISSN 1503-4925

nr 02/15-2015.01.05 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 . nr 02/15-2015.01.05 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

17/ desember Tine SA Advokatfirmaet Grette DA. Synnøve Finden AS Acapo AS

17/ desember Tine SA Advokatfirmaet Grette DA. Synnøve Finden AS Acapo AS AVGJØRELSE Sak: Dato: 17/00069 8. desember 2017 Klager: Representert ved: Tine SA Advokatfirmaet Grette DA Innklaget: Representert ved: Synnøve Finden AS Acapo AS Klagenemnda for industrielle rettigheter

Detaljer

nr NO årgang 91 ISSN varemerke norsk tidende

nr NO årgang 91 ISSN varemerke norsk tidende nr 13 2001.03.26 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 01/10-2010.01.04 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 01/10-2010.01.04 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 01/10-2010.01.04 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Ledelse for fremtiden. VIRKE, 7. November 2013

Ledelse for fremtiden. VIRKE, 7. November 2013 Ledelse for fremtiden VIRKE, 7. November 2013 Vi fikk til olje... Vareeksport Petroleumsressurser Vi fikk til olje kunnskap er neste utfordring Vareeksport Petroleumsressurser Nasjonalformue Kunnskap og

Detaljer

Berostillelse av varemerkesøknad

Berostillelse av varemerkesøknad Advokatfirmaet Grette DA Postboks 1397 Vika 0114 OSLO Oslo, 2015.09.09 Deres ref.: 309327-511 Saksnr.: 201506502 Merke: GOD START REMA 1000 Søker: Rema Franchise Norge AS Berostillelse av varemerkesøknad

Detaljer

nr 16/04-2004.04.13 NO årgang 94 ISSN 1503-4925

nr 16/04-2004.04.13 NO årgang 94 ISSN 1503-4925 Innholdsfortegnelse og inid-koder 2004.04.13-16/04 nr 16/04-2004.04.13 årgang 94 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE

Detaljer

Hvordan komme i kontakt med de store

Hvordan komme i kontakt med de store Hvordan komme i kontakt med de store Willy Holdahl, direktør Personal og Organisasjonsutvikling Kongstanken, 15 oktober 2010 The information contained in this document is Volvo Aero Connecticut Proprietary

Detaljer

design tidende nr 17-2003.12.22 NO årgang 1 ISSN 1503-5808 Norsk www.patentstyret.no

design tidende nr 17-2003.12.22 NO årgang 1 ISSN 1503-5808 Norsk www.patentstyret.no nr 17-2003.12.22 NO årgang 1 ISSN 1503-5808 Norsk design tidende www.patentstyret.no Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 02/14-2014.01.06 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 02/14-2014.01.06 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 02/14-2014.01.06 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 09/04 2004.02.27 NO årgang 94 ISSN 1503-4925

nr 09/04 2004.02.27 NO årgang 94 ISSN 1503-4925 Innholdsfortegnelse og inid-koder 2004.02.27-09/04 nr 09/04 2004.02.27 NO årgang 94 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE

Detaljer

Kari og Ola Gründer: Likheter og forskjeller forskningsfunn. Elisabet Ljunggren Seniorforsker Nordlandsforskning

Kari og Ola Gründer: Likheter og forskjeller forskningsfunn. Elisabet Ljunggren Seniorforsker Nordlandsforskning Kari og Ola Gründer: Likheter og forskjeller forskningsfunn Elisabet Ljunggren Seniorforsker Nordlandsforskning Entreprenørskap i Norge noen tall Andelen selvstendig næringsdrivende i Norge: Årlig startes

Detaljer

nr 02/08-2008.01.14 NO årgang 6 ISSN 1503-5808

nr 02/08-2008.01.14 NO årgang 6 ISSN 1503-5808 . nr 02/08-2008.01.14 NO årgang 6 ISSN 1503-5808 Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

tidende nr 46-2003.11.10 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 46-2003.11.10 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 46-2003.11.10 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 18 2002.09.02 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no

nr 18 2002.09.02 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no nr 18 2002.09.02 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 norsk mønster tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 34 2002.08.19 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 34 2002.08.19 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 34 2002.08.19 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

Offshore Logistikkonferansen 2016 Færre folk - smartere løsninger? Fra et forsynings- og logistikk perspektiv

Offshore Logistikkonferansen 2016 Færre folk - smartere løsninger? Fra et forsynings- og logistikk perspektiv Offshore Logistikkonferansen 2016 Færre folk - smartere løsninger? Fra et forsynings- og logistikk perspektiv Leif Arne Strømmen, SVP Projects, Oil & Gas and Marine Logistics, Kuehne+Nagel (AG & Co) KG

Detaljer

nr 13 2002.06.24 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no

nr 13 2002.06.24 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no nr 13 2002.06.24 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 norsk mønster tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

PROTOKOLL. Foretaket ble innført i Foretaksregisteret den 6. februar 2007, med følgende bransjeangivelse / næringskode:

PROTOKOLL. Foretaket ble innført i Foretaksregisteret den 6. februar 2007, med følgende bransjeangivelse / næringskode: Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7813 Overprøvingsbegjæring nr. KF 2007 047 Begjæringen gjelder: Maxi Zoo Tønsberg AS, Tønsberg Foretakets org. nr. 990 788 138 Fullmektig / representant: Norpet

Detaljer

nr 19/04-2004.05.03 NO årgang 94 ISSN 1503-4925

nr 19/04-2004.05.03 NO årgang 94 ISSN 1503-4925 Innholdsfortegnelse og inid-koder 2004.05.03-19/04 nr 19/04-2004.05.03 NO årgang 94 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet '' BESØKSADRESSE

Detaljer

nr 28 2002.07.08 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 28 2002.07.08 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 28 2002.07.08 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 15 2002.07.22 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no

nr 15 2002.07.22 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no nr 15 2002.07.22 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 norsk mønster tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 01/ NO årgang 95 ISSN

nr 01/ NO årgang 95 ISSN Innholdsfortegnelse og inid-koder 2005.01.03-01/05 nr 01/05-2005.01.03 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE

Detaljer

tidende nr 18-2003.04.28 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 18-2003.04.28 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 18-2003.04.28 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

mønster tidende nr 8-2003.04.14 NO årgang 33 ISSN 1503-4941 Norsk www.patentstyret.no

mønster tidende nr 8-2003.04.14 NO årgang 33 ISSN 1503-4941 Norsk www.patentstyret.no nr 8-2003.04.14 NO årgang 33 ISSN 1503-4941 Norsk mønster tidende www.patentstyret.no Norsk mønstertidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor mønsterområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

Registrert Fornyet (sjekk også detaljer i saken)

Registrert Fornyet (sjekk også detaljer i saken) Søk Finn patenter, varemerker og design i Norge Logo Nøkkelinformasjon Databasen er sist oppdatert 2016.07.02 16:01:00 Tekst i merket Detaljstatus DELI DE LUCA Søknadsnummer 200211953 Inngitt 2002.12.12

Detaljer

nr 12/04-2004.03.15 NO årgang 94 ISSN 1503-4925

nr 12/04-2004.03.15 NO årgang 94 ISSN 1503-4925 Innholdsfortegnelse og inid-koder 2004.03.15-12/04 nr 12/04-2004.03.15 NO årgang 94 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE

Detaljer

nr 27 2002.07.01 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 27 2002.07.01 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 27 2002.07.01 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 01/13-2013.01.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 01/13-2013.01.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 01/13-2013.01.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 31/07-2007.07.30 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 31/07-2007.07.30 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 31/07-2007.07.30 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

tidende nr 12-2003.03.17 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 12-2003.03.17 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 12-2003.03.17 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

PROTOKOLL. Reg. nr. 193026 (19978517) Varemerket ble den 24. september 1998 besluttet registrert med følgende tjenestefortegnelse:

PROTOKOLL. Reg. nr. 193026 (19978517) Varemerket ble den 24. september 1998 besluttet registrert med følgende tjenestefortegnelse: Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7200 Reg. nr. 193 026 Søknad nr. 1997 8517 Søker / Innehaver: Canal Digital Norge AS, Fornebu Fullmektig: Zacco Norway AS, Oslo Innsiger: Canal +, SA, Paris,

Detaljer

nr 10/04 2004.03.04 NO årgang 94 ISSN 1503-4925

nr 10/04 2004.03.04 NO årgang 94 ISSN 1503-4925 Innholdsfortegnelse og inid-koder 2004.03.04-10/04 nr 10/04 2004.03.04 NO årgang 94 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE

Detaljer

KROPPEN LEDER STRØM. Sett en finger på hvert av kontaktpunktene på modellen. Da får du et lydsignal.

KROPPEN LEDER STRØM. Sett en finger på hvert av kontaktpunktene på modellen. Da får du et lydsignal. KROPPEN LEDER STRØM Sett en finger på hvert av kontaktpunktene på modellen. Da får du et lydsignal. Hva forteller dette signalet? Gå flere sammen. Ta hverandre i hendene, og la de to ytterste personene

Detaljer

Søk. Nøkkelinformasjon. Grafisk presentasjon. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert

Søk. Nøkkelinformasjon. Grafisk presentasjon. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert Søk Finn patenter, varemerker og design i Norge Nøkkelinformasjon Databasen er sist oppdatert 2017.07.22 11:22:00 Tekst i merket Status Hovedstatus Detaljstatus LACTACYD Søknadsnummer 19942855 Inngitt

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 12. september 2011

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 12. september 2011 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7959 Reg.nr. 241354 Søknadsnr. 200606870 Registreringshaver: Torill Iversen, Nes Terrasse 14B, 1394 Nesbru Fullmektig: Codex Advokat Oslo AS, Postboks 2743 Solli,

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 30. april 2010

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 30. april 2010 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7885 Reg.nr. 235 243 Søknadsnr. 2006 02403 Søker / innehaver: Pharmalogica AS, Postboks 77 Smestad, 0377 Oslo Innsiger: Markant Handels- und Service GmbH, Offenburg,

Detaljer

tidende nr 42-2003.10.13 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 42-2003.10.13 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 42-2003.10.13 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 12/09-2009.03.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 12/09-2009.03.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 12/09-2009.03.16 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

design tidende nr NO årgang 3 ISSN Norsk

design tidende nr NO årgang 3 ISSN Norsk nr 18-2005.08.29 NO årgang 3 ISSN 1503-5808 Norsk design tidende www.patentstyret.no Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet!!!!!! BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

Barentshavkonferansen 2016 Hvordan jobbe sammen? Fra et forsynings- og logistikk perspektiv

Barentshavkonferansen 2016 Hvordan jobbe sammen? Fra et forsynings- og logistikk perspektiv Barentshavkonferansen 2016 Hvordan jobbe sammen? Fra et forsynings- og logistikk perspektiv Leif Arne Strømmen, SVP Projects, Oil & Gas and Marine Logistics, Kuehne+Nagel (AG & Co) KG 19th of April 2016

Detaljer

Referansearkitektur use cases. Kjell Sand SINTEF Energi AS NTNU Institutt for elkraftteknikk

Referansearkitektur use cases. Kjell Sand SINTEF Energi AS NTNU Institutt for elkraftteknikk Referansearkitektur use cases Kjell Sand SINTEF Energi AS NTNU Institutt for elkraftteknikk 1 Begrunnelse for arkitektur use cases Med det brede perspektivet Smart grids har, er det nødvendig å dele det

Detaljer

design tidende nr 13-2005.06.20 NO årgang 3 ISSN 1503-5808 Norsk www.patentstyret.no

design tidende nr 13-2005.06.20 NO årgang 3 ISSN 1503-5808 Norsk www.patentstyret.no nr 13-2005.06.20 NO årgang 3 ISSN 1503-5808 Norsk design tidende www.patentstyret.no Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

Berostillelse av varemerkesøknad

Berostillelse av varemerkesøknad BIL-GUSS AS Postboks 190 3471 SLEMMESTAD Oslo, 2012.08.27 Deres ref.: Jan Håkon Tvervaag Saksnr.: 201204360 Merke: POWER TOOLS Søker: BIL-GUSS AS Berostillelse av varemerkesøknad Behandlingen av deres

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 18. oktober 2012

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 18. oktober 2012 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7870 Int. reg. nr. 0846179 Nasj. ref.nr. 200503976 Innehaver: Decathlon, 4, Boulevard de Mons, PB 299, F-59650 Villeneuve d Ascq, Frankrike WIPO fullmektig:

Detaljer

nr 32/08-2008.08.04 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 32/08-2008.08.04 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 32/08-2008.08.04 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

(12) Translation of european patent specification

(12) Translation of european patent specification (12) Translation of european patent specification (11) NO/EP 2393414 B1 (19) NO NORWAY (1) Int Cl. A61B /00 (06.01) G06F 19/00 (11.01) Norwegian Industrial Property Office (21) Translation Published 16.02.22

Detaljer

nr 41 2002.10.07 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 41 2002.10.07 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 41 2002.10.07 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 2 2003.01.06 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 2 2003.01.06 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 2 2003.01.06 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 16 2001.04.17 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 16 2001.04.17 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 16 2001.04.17 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 19/11-2011.05.09 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 19/11-2011.05.09 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 19/11-2011.05.09 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 03/07-2007.01.15 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 03/07-2007.01.15 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 03/07-2007.01.15 årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 15 12.04.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 15 12.04.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 15 12.04.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 35 2000.08.28 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 35 2000.08.28 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 35 2000.08.28 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 30/05-2005.07.25 NO årgang 95 ISSN 1503-4925

nr 30/05-2005.07.25 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 . nr 30/05-2005.07.25 årgang 95 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 15/09-2009.04.06 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 15/09-2009.04.06 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 15/09-2009.04.06 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 12 2002.03.18 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 12 2002.03.18 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 12 2002.03.18 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 02/09-2009.01.05 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 02/09-2009.01.05 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 02/09-2009.01.05 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 08/09-2009.02.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 08/09-2009.02.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 08/09-2009.02.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 01/11-2011.01.03 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 01/11-2011.01.03 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 01/11-2011.01.03 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

(12) Translation of european patent specification

(12) Translation of european patent specification (12) Translation of european patent specification (11) NO/EP 873 B1 (19) NO NORWAY (1) Int Cl. A61G 13/02 (06.01) A61G 13/08 (06.01) Norwegian Industrial Property Office (21) Translation Published..12

Detaljer

nr 4 2003.02.17 NO årgang 33 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no

nr 4 2003.02.17 NO årgang 33 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no nr 4 2003.02.17 NO årgang 33 ISSN 1503-4941 norsk mønster tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer