La verden se at vi ikke

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "La verden se at vi ikke"

Transkript

1 I fengsel for lovbrudd mot fazizmen og diktaturet. På momanget. Vi krever at Gigi som deltok i demonstrasjon for rettferdighet mot undertrykkelse og der etter ble fengslet, av det svenske fazizt tyraniet(?), settes fri. Vi krever at Mumia Abu Jamal, en familie-pappa som b le fengsle t dømt og som soner, på grunn av USA s maktelite s (elendige) rettssystem, settes fri. Frihet solidaritet innflytelse rettferdighet medbestemmelse Anti-faziztizk internasjonal revolusjon sammen om menneskerettigheter La verden se at vi ikke ønsker folkedrap, menneskeslakt eller angrep på liv. Vi krever at Mordechai Vanunu, en mann som er arrestert og fengslet fordi han opplyste om Israels tukling med atomkraft, settes fri. Avisen Gatas Parlament 5 årg. nr. 1 Løssalg kr eller mer... Gatas Parlament, avisen som er bundet til å informere om verdenserklæringen om menneskerettigheter

2 Avisen Gatas Parlament er bundet til å informere om Verdenserklæringen Om Menneskerettigheter Det tredje alternativ? 1ste trykk (11 av mer enn 499 eks. trykket hos IFA4 (statens hurtigtrykk)) av denne utgivelse kom til trykk fredag Denne utgivelse som er korrigert ettertrykk kom til trykk den Vår lokale kjøpmann i det lille velse fra forlaget Vårt Forlag. distrikt i den lille by i det lille land KOLOFONEN Utover dette føyer de enkelte med like mange innbyggere som oss retten til å forkorte medarbeidere over sine egne i den byen vår lokale kom fra til innsendte artikler og åndsverk. norge. Ja akkurat så presist som eller leserbrev. Avisen Gatas Parlament Vi forbeholder oss retten til refusere etthvert innlegg også politikk. Fra det store til det lille. han pleier å fortelle om sin ide om (denne utgave) ble trykket hos Oslo annonser. Prestisje og forestilling i en lokal Kommune Hustrykkeriet Vi Avisen Gatas parlament vil Vi takker for deltagelsen. butikk, en butikk som ikke nevneverdig har skiftet utseende si- ikke ta vederlag for avtrykk Avisen Gatas Parlament eller annet av avisens utgitte selges i løssalg, men abonnement kan bestilles. Ønsker du å i bruk. Et sted hvor tiden står den den dag han kunne ta lokalet artikler eller foto/bilde. Copyrettigheter er til for å deles og kunnskap er en alle- Parlament? hender jo at varene blir fordyret. være abonnent på avisen Gatas stille, ja bortsett fra prisene. Det mannsrett. Men det gjelder ikke Send da inn din bestilling til For vår lokale kjøpmann har familie, og slikt koster, det vet vi annonser produsert av avisen forlaget Vårt Forlag Gatas Parlament eller avisen postadr.: Hølandsgata 1, Gatas Parlament s medarbeidere i regi av avisen Gatas Par- for vår lokale kjøpmann, det får alle. Lokalmiljøet er en stor støtte 0655 Oslo Vi gjør oppmerksom på at bestilling er bindende. vi stadig vite da han forteller til lament eller forlaget Vårt Forlag da annonsene er å anse som Har de spørsmål angående stadighet at han kunne gått ut av åndsverk. De enkelte medarbeidere som besitter retten til å føye Kontakt da redaksjonen i avisen da avhentede varer ville vært be- abonnement? butikken og kommet tilbake og de over sine åndsverk frafaller det Gatas parlament, og vi håper at talt og pengene ville ligget på disken. Ja faktisk det har han opp- krav så lenge annonsene blir utgitt av forlaget Vårt Forlag. spørsmål. Vi takker dere alle for levd ved flere tilfeller. Men sel- vi høflig kan besvare der es Objektivt sett så er de deres engasjerte i anledning produksjon vom de fleste betaler finnes det den hyggelige fremføring som er blitt oss til del og som nu er av avisen Gatas Parlament samt også de som ikke betaler. Vanlig gjengitt - Velkommen artikler og annonser, fotografier i sier han, det er helt vanlig og slik og annonser, og innehar retten Gatas Parlament har det antagelig alltid vært at den til selv å bestemme over sine rike er rik på grunn av at de ikke åndsverk. Men retten til å føye betaler for det de har fått på krita, over sine egne åndsverk er overlatt forlaget Vårt Forlag og avi- sin gjeld. Denne utgave om re- mens de fattige alltid har gjort opp sen Gatas Parlament ved utgifleksjoner i hverdagen Avisen Gatas Parlament Utgiver: forlaget Vårt Forlag. Redaktør: Bidragsyterene Redaksjon:Flertallet Vi søker deg som har interesse for produksjon av avis og derfor er disse stillinger ledig: Redaksjonssekretær Reporter og Journalist Fotograf Deskmedarbeider Kunstnerisk medarbeider Produksjonsmedarbeider Sekretær Tekn. red. sekretær Markedsmedarbeider Akkvisitør/annonseselger abonnement tilbyder. Om avisen Gatas Parlament: Vi er en liten avis og er bundet til å informere om FNs Verdenserklæring om Menneskerettigheter. Gatas Parlament har Postadresse: Hølandsgata Oslo Tlf.: we b:ht tp-//www.pluto.no/ doogie/gp/ Innsendt og eller levert materiale til avisen Gatas Parlament er å anse som avisen Gatas Parlament sin eiendom. Vi forbeholder 2

3 Verden er syk - Menneskene er syke Trivsel mellom mennesker er blitt til argumenter mot mennesker. mennesker som du og jeg skal leve i samkvem med.hverandre er blitt et mote ord for usolidariske gjerninger mot menneske for å etablere misforståelse. Misforståelse som grunngir frykt og uforstand. Det er ikke uten grunn at mennesker utløser forhåpninger om å bedre tilværelsen, men av og til skjer det på ATTAC feilaktig grunnlag. Beslutninger tas og i vilrede settes de til livs. Menneske dreper, drapet er skjedd, menneske er drept. Nå skjer det endelig noe... I løpet av de få månedene som organisasjonen Attac har eksi stert(1ste årsmøte 16. og 17. mars, året 2002) har den allerede maktet å bli et ungdomsfenomen, med forestillinger og b i n d e l s e r derigjenom. Norge har et ak tiv t organi sas jons l i v, mere korrekt er det å si at norge hadde et aktivt organisasjonsliv. Den tid er snart passe, for unge uttryk som fenger på tvers av grupperinger. Attac i norge ble sammensatt av organisasjons mennesker som har lang fartstid i organisasjone r og sammenetting av organisasjoner og formennesker som skal utdanne seg i livets løp føler at de i sin relevans står for tur til å møte utfordringer, utfordringer de ikke er i stand til takle på egenhånd. ArtikkelenAttac - Nå skjer det noe, er antagelig litt overdrevet, men vi har gjennom det året Attac har eksistert, sett at akademiske løsninger laget av akademiske studenter, studenter som ønsker å fremme den akademiske kultur har blitt majoritet masse blant medlemmene. Det resulterte i at informasjon ble lokalisert til grupper lokalisert i studentmiljøer. Og vi ble møt med at Attac blindern og Attac grunerløkka som er 2 av Attac s lokallag i Oslo, var de som gjorde mest av seg. De som var på utsiden av de miljøene måtte pent stå i kø og innfinne seg med at så lenge de ikke kunne klare å gruppere seg så ble de heller ikke tildelt oppmerksomhet. De opplysningene vi her har levert kan vi selvfølgelig stå inne for og i all beskjedenhet si at det dreier seg om et medlem skal være utelukket fra deltagelse. Det å utelukke medlemmer burde angå attacks medlemmer. For det å utelukke Attac medlemm fra Attac er i det selsamme som å nedlegge organisasjonen. Annonsere i avisen Gatas Parlament. OK det er greit. Men annonsene skal ikke inneholde bilde/foto eller illustrasjon av mennesker og eller dyr. 3

4 Frihet solidaritet innflytelse rettferdighet medbestemmelse Anti-faziztizk internasjonal revolusjon sammen om menneskerettigheter Frivillige Noen ganger er vi litt gråere enn andre. Noen ganger er vi litt gråere enn deg. Konflikt er oftest basert på mennesker og som oftest basert på uforstand. Vi er mennesker og kun mennesker. Men noen ganger er vi mennesker nærmest. Uten deg er jeg intet. Uten deg er vi bare en. Uten deg er min venn usynlig. Uten deg er vi ingen. Sammen er vi synlig. Sammen er vi to. Sammen er vi alt. Fred er en, men en er alene og alene er jeg ingen, så hvor fredelig er det å være alene? La fred stå, for uten fred intet menneske kan leve. I fred er vi alle mer en en, for i krig er det kun døden som er vinneren, alene. Freden gjør deg synlig, men krig gjør deg konfliktfylt. La krigen svinne. Krig ti llintgjø r mennesket.fred med sammarbeid, uten deg er jeg intet. Fred er verdens vanskeligste arbeid - Vær så snill begynn å arbeid for fred. 4 5 år med avisen Gatas Parlament

5 Pluto tilbyr webplass. Ledig webplass innen kunst og underholdning. Pluto leverandør til kulturbransjen. Henvendelser kan rettes til webplass pluto.no eller firma pluto.no Annonsere i avisen Gatas Parlament? 1/1 side nkr , stortingsgitt mva tilkommer.. 5

6 Morten Alme Enersen, dikter og poet FRA TANKE TIL DRØM Fra tanke til drøm fra våken til søvn. En stille tanke fra sjelenes brønn. Bringer sansene fra verden til verden. Sjelene får med seg friheten. Fra tanke til drøm fra våken til søvn. Sjelene svever til himmelens sønn, hvor bare øyeblikket får råde. Lever for seg selv på ingens nåde Fra tanke til drøm inn i evighetens rike må til og med virkeligheten vike. Hvor tid og rom er en ukjent tine. Vi møter en ukjent guddom på en ukjent trone. Fra tanke til drøm fra våken til søvn Endelig, en ny dag er over og hele verden, den sover. 6

7 THE FURY FOR YOU Gatas Parlament Avisen Gatas Parl ament søker DEG. Du er Ung eller eldre og kanskje noe midt i mellom, klar til dyst og ønsker å del ta i kampen for rettferdighet. Avisen Gatas Parlament ønsker å utvide sin utgivelsehyppighet, og derfor søker vi nettopp etter deg. Du ønsker å delta vi ønsker din deltagelse velkommen. Vi ser helst at du er i alderen mellom 17 til 75 år og aktiv i deltagelse mot nazizme fazizme razizme og diktatur samt arbeidende for å fremme Forente Nasjoners Verdenserklæring om menneskerettigheter. Send inn din søknad til avisen Gatas Parlament på følgende adresse og vis til denne annonsen: «the fury for You». Avisen Gatas Parlament har P. adr.: Gatas Parlament, Hølandsgata 1, 0655 Oslo. Internett adresse http-//www.pluto.no/doogie/gp/ Mumia Abu Jamal sitter i fengslet på «death row» i USA, der er han dømt til dødsst raff. Det Amerikanske j ustisdepartementet er hovesaklig opp tatt av å d ømme fle st svarte. Dette skjer ved at grupperinger med «anderledes tenkend e» og «annen hudfarge» enn den «maktelite» som besitter posisjoner i v erdens mektigste nasjon b efester sitt arrogante vesen og undertrykker mennesker. Dette skjer daglig i USA. Avisen Gatas Parlament mener at det nytter med solidaritet mellom land og borgere og støtter aksjoner som er med å på avskaffe dødstraff. 7

8 8 Fordi det var nok drap i det århundre vi nettopp har lagt bak oss.!!

9 Med vennlig hilsen redaktøren i avisen Gatas Parlament Alle de tekniske produkter. Noen basert på menneskelig intellekt. Andre kun produsert på mangel av menneskelig intellekt. Men oppfinnelsene gir en tanke, selvom de er laget for godt eller vondt, en gjengivelse for ettertiden. Verden og USA i mange år har vi vært din venn. Din venn lenge før avisen Gatas Parlament var påtenkt. Tidlig i mine ungdomsår bestemte jeg meg for å gå fredens gange. Det betø for meg at jeg måtte fremskaffe informasjon. Informasjon som beviste rikets tilstand, en tilstand du ytret din bekymring for. Først var vi enige om at nazizmen var en felles fiende. Så ville du ha det til at kommunismen var din fiende. Deretter gikk du løs på Vietnam og dine krigere hadde en gjennomsnittsalder på 19 år. Vi var mange som fulgte deg i den desput du fremmet, men lemlestelse av menneske er en dødssynd. Så kom du til fornuft og begynte å værve deg til samtale ved matfatet, matfatet som var til for fordeling for mat til alle. Fornuften tok deg fange. Men du påsto at du mistet din integritet og deretter nektet du å bidra til at organisasjonen De F o r e n t e Na sjone r, orga ni sa - sjonen som er bygget for fredsarbeid, skulle få fremstå som en fredsorganisasjon. Med det ga du deg selv en grunn for å unnlate å bidra med din evne, men den evne som du har bevisst å delta med når du går til krig? Det hviler en psykiatrisk skygge på deg USA. Midler nok til krig, men for lite til fredsarbeid. Hva slags barn skal du bygge fremtid for, USA barn, hva slags barn er det? Min sønn er amerikansk statsborger, skal han gå til angrep og drepe meg? Din kone skal hun gå til angrep og drepe deg. USA bli medmenneske, besørg fred, få flertallet med deg. Krig er kun for fazizter og nazizter. Glem ei at det er døden og kun døden som er vinner i krig. 9

10 Skyldig. Ja jeg er skyldig. Skyldig i mitt deltagende. Deltagende i innhenting av informasjon. Informasjon som skulle for deg muliggjøre å forstå litt mer. Skyldig fordi at jeg selv ikke var i stand til å tyde de anmodninger som svirret blant oss. Meninger i hverdagen, meninger som styrer og kontrollerer. Vår egen reservasjon. ja jeg er skyldig fordi at jeg ikke nådde frem til deg med den informasjon som du skulle ha blitt tildelt. Plikten for tildeling av informasjon. Var du allikevel lokal i den melding vi ga. Hvor vi var, i nærheten av hverandre. Distansen så nær og allikevel så fjern. Men fjernt fra hverandre var vi(?) allikevel i kontakt(?). Du ble tildelt avisen Gatas Parlament, tidsnok. Vi garanterte. Ja denne gang er vi alle skyldige. På de døve ører og de blinde øyne både så og hørte vi teksten, lyrikken, meldingen om et utfall, Vi var nære nok. Amtets begjæring Barn, hva er kjærlighet? De er av samme kjøtt de er av samme blod kommer fra samme kjød fra samme amt. Amtets døtre. De slåss om det samme. D e slåss for sin oppstandelse og kunnskap derom. slik en sur vind flyr Men i dag er de forskjellige. Forskjellige i kjøtt forskjellige i blod forskjellige i tanke. Ubevisst behandler de hverandre slik at tragedie oppstår. Døren lukket de bak seg og deres tanker for samhør forsvant. Det tragiske faktum der søster erter søster i jakt og krig om oppmerksomhet om det samme, Beg unstigelsen. Amt ét elsker de begge like høyt I nød og fare som i konflikt og engasjement, men makter ikke å ta henstand for den ene i fordel for den andre. Slik ble de til, der den ene lusket for gunst, lærte den andre sjalusi. Da de ble eldre var deres krig i full blomst. Barn av samme tid. Barn i samme båt, men alt de gjør gjør de med motsatt fortegn mot hverandre De ei de Skoen trykket, freden de ikke orket å muliggjøre, sammen for velferd. Skilt med døden Slik ble lik fravik. Søstre som sammen tar livet av hverandre for oppmerksomt de betjener krig om sjalus i elendighet og undert r y k k e l s e. Amt ets døtre de fordømtes pris, taler for mistilpasset kjærlighet. 10

11 se fremover. Du unge menneske se fremover så vil du se at hindringene kun er hildringer. Hildringene du ser er en barriere som er bygget opp for i billedlig tanke vise deg forskjellen på vidd og visdom. Så se fremover unge menneske for dine tanker bør bli ditt liv. Men tenk tenk deg at du er sammen med andre mennesker, mennesker som du bør vise oppmerksomhet for oppmerksomt vise at du er aktiv deltagende solidarisk for velferd for alle slik du er en med alle. Det har blitt meg fortalt. Og alt det trøbbelet jeg har sett er i betydning en velferd? The manhatten transfer Jeg liker ikke meg selv. Min hud er grell, mine tanker er syndige og mitt hjem er en søppeldynge. Kjærligheten til det enkle og unseelige. Fåtall av goder og minimalisering av inntekt. Slik jeg bedriver meg selv i et nytteskall. Der kjemper jeg for deg. For deg som ikke vil ha et hjem som skjender familie i hjem. Kjemper for barns trygge tilværelse fri fra angst og fordommer. For tillit til menneske i håp om medmenneske. D E E P PURPLE The manhatten tran sfe r. The mask of the m a n u n r e v e al e d. Himself, the human man and woman, young and old. Tragedy is the middle name. Confrontation was the result, and the last act loaded the final cut. The closeup turned on. These resulted thath the lamb lied down deep purple to the m a n h a t t a n DEEP PURPLE transfer. 11

12 P e r h a p s one of the m o s t interesting words in the english l a ng uag e today is the w o r d fuck. Thath of all of the english words that begins with the letter F, fuck is the only word thath is And I wonder why my angel isn t here. (Frank Sinatra) referd to as the F word. It is the one magical word. Just by it s sound can describe pain pleasure hate and love. Fuck as the most word in the english language is derrived from german,the word «flichen» wich means to strike. In english fuck falls in to many dramatical categories, as a transetive verb for instance, John fuck Sherley. As an intransitive word Sherley fucks. It s mening is not always sexual, it can be used as an adjective such as John doing all the fucking work. As part of an adverd, Sherley talk s to fucking much. As an adverb and hansing an adjectiv, Sherley is fucking beatiful. As an knome I dont give a fuck. As part of a word abso fucking lutely or in fucking credibel. And as almost every word in an sentence fuck the fucking fuckers. As You must realise there arent to many words with a versatility of fuck. As in these examples describing situation such as Froad: I got fucked at the used car lot. Dismay:Oh.. fuck it. Trouble: I gues I em realy fucked now. Agression: Dont fuck with me buddy. Difficulty: I dont understand these fucking question. Inquery:Who the fuck was thath. Dissatifaction:I dont like the wa th fuck whos going on here.incompetence:why dont you go out and fuck yourself. NAZI AINT FUN 12

13 fred verdens vanskeligste jobb Uten deg er jeg intet. Uten deg er vi bare en. Uten deg er min venn usynlig. Uten deg er vi ingen. Sammen er vi alt. Sammen er vi synlig. Sammen er vi to. Sammen er vi alt. Fred er en, men en er alene og alene er jeg ingen, så hvor fredelig er det å være alene? La fred stå, for uten fred intet menneske kan leve. I fred er vi alle mer en en, for i krig er det kun døden som er vinneren, alene. Freden gjør deg synlig, men krig gjør deg konfliktfylt. La krigen svinne. Fred med sammarbeid, uten deg er jeg intet. Sammarbeid for krig tillintgjør mennesket. Fred er verdens vanskeligste arbeid - Vær så snill begynn å arbeid for fred. 13

14 Info fra internett og CAPLEX om Attac 1998 Attac, som er en forkortelse for Action pour une taxe Tobin d aide aux citoyens (Aksjon for Tobin-skatt til hjelp for borgerne), ble først dannet i Frankrike i Ideen til initiativet var en lederartikkel i Le Monde diplomatique, «Å avvæpne markedene», skrevet av Ignacio Ramonet. Bevegelsens mål ble bestemt til å omfatte arbeidet mot nyliberalisme og å begrense skadevirkningene i den kapitalstyrte globaliseringen Ṫobin skatt Sentralt i Attacs program er innføring av såkalt Tobinskatt. James Tobin, som fikk Nobelprisen i økonomi i 1981, foreslo i 1972 å innføre en skatt på 0,1% på kortsiktig valutahandel for å bremse farten i spekulasjonene. Tobin-skatt vil bidra til stabilitet i økonomien, og Attacs ønske er at denne skatten, som kan gi inntekter på nær 100 milliarder dollar i året, s kal kunne overføres til fattige land. Et viktig krav for Attac er også sletting av u-landsgjelden. globalisering og transnasjonale selskaper Attacs arbeide er grunnlagt på en internasjonal plattform som tar til orde mot globaliseringen som foregår på transnasjonale selskapers og finansmarkedenes premisser. Første setning i bevegelsens plattform lyder: Globaliserin ga av f i n a n s k a p i t a l e n aukar den økonomiske utryggleiken og forverrar dei sosiale skilnadene. kringgått av globaliseringa Globaliseringa omgår og devaluerer dei vala folk verda over gjer, dei demokratiske institusjonane og dei suverene statane som skal forsvara allmenne interesser. Attac i verden Bevegelsen har spredt seg til 20 land verden over. Som en internasjonal bevegelse vil Attac samarbeide over landegrenser for å fremme tiltak som kan snu utviklingen og skape en mer demokratisk og rettferdig verden. Blant disse er å: * stoppe internasjonal spekulasjon. * skattlegge kapitalinntekter. * avskaffe skatteparadis. * arbeide for innsyn i, og åpenhet omkring investeringene i land med svak økonomi. * støtte kravet om allmenn sletting av den offentlige gjelda i land med svak økonomi. Frigjorte ressurser skal brukes til beste for befolkningene og en bærekraftig utvikling. Kilder: Attacs hjemmesider Artikler i CAPLEX: Tobin, James liberalisme globalisering kapital utviklingsland markedsøkonomi Eksterne lenker: Attac Norge Attac International Tilrettelagt av CAPLEX-redaksjonen. J.W. Cappelens Forlag AS, Marieboesgt. 13, Postboks 350 Sentrum, 0101 OSLO Telefon , Telefaks , E-post: juni 2001, Attac om attac debatt lokallag hva skjer? ressurser kontakt Støtt attac! «Globalis ering av finanskapitalen øker den økonomiske utryggheten og forsterker de sosiale ulikhetene. Dagens økonomiske globalisering svekker de valg vanlige folk verden over kan gjøre i sin egen hverdag, samtidig som den omgår og... svekker de demokratiske institusjonene.» Les hele plattformen Tobinskatt: Mer enn 1800 milliardar dollar blir daglig flyttet rundt på valutamarkedene i jakten på rask profitt. Selv en beskjeden skatt på disse transaksjonene vil kunne motvirke manglende stabilitet i verdensøkonomien. Gjeldsslette: Gjeldsslette handler ikke om veldedighet, men om rettferdighet. Store deler av gjelden stammer fra illegitime utlån, og bør derfor slettes uten krav om strukturtilpasning. Les mer om ATTACs saker her Vil du være med i et ATTAC-lokallag? 14 Dessverre hadde tekst mellom Gjeldslette

15 Les hvordan du kan gjøre det her Til høs ten arrangerer ATTAC: om attac debatt lokallag hva skjer? ressurser kontakt Sist endret av Nettansvarlig. Ansvarlig redaktør: Ellen Hofsvang om attac debatt lokallag hva skjer? ressurser kontakt Støtt attac! Vi trenger kontorutstyr! Har du noe til overs? Støtt ATTAC Norge! Vår viktigste ressurs er alle de menneskene som engasjerer seg for ATTAC over hele Norge. Folk betaler medlemskontigent som enkeltpersoner og bidrar på den måten til at vi kan få bygget opp ATTAC og samtidig informere og mobilisere i Norge. Vi oppfordrer i tillegg organisasjoner, personer og partier til å gi et bidrag for få ATTAC i Norge opp å gå. Bidrag til ATTAC Norge kan settes inn på konto Ta gjerne kontakt med styret på eller send et brev til: ATTAC Solidaritetshuset Osterhausgate OSLO om attac debatt lokallag hva skjer? ressurser kontakt Sist endret av Nettansvarlig. Ansvarlig redaktør: Ellen Hofsvang om attac debatt lokallag hva skjer? ressurser kontakt Meny: «Kort om Attac» Oppslagstavle - hva skjer? Lokallag Den sent rale enheten for ATTAC Norges virksomhet er lokallagene. Denne siden forteller om hvordan lokallag kan fungere, og hvordan medlemmer kan gå frem for å stifte et lokallag. En oversikt over lokallag finner du her, noen av dem har også egen hjemmeside. For å komme i kontakt med ATTACs lokallagsansvarlige, Wenche Paulsrud, send en mail ti l lo k a lla a tta c.n o. Denne adressen brukes inntil videre også ved alle henvendelser vedrørende lokallag og oppstart, i tillegg til spørsmål om medlemskap. Oppstart og registrering av lokallag * Alle medlemmer i ATTAC Norge kan starte lokallag der de bor, studerer eller jobber, dersom ikke et slikt allerede finnes. En oversikt over all erede igangsatte lokale initiativ, kan du finne her. * Dersom du ønsker å lage sitt eget lokallag, bør du også ta kontakt med oss. Vi kan nemlig hjelpe deg med en oversikt over registrerte ATTAC-medlemmer i nærheten av der du bor. Send oss en epost og fortell hvilket geografisk område det gjelder (postnr, poststed, kommune eller fylke). * For å bli registrert som lokallag, må det arrangeres et åpent stiftelsesmøte der alle som potensielt vil kunne ønske å være medlem i lokallaget skal ha muligheten til å delta. Dette bør derfor helst meldes fra til oss på forhånd, slik at vi kan annonsere det på nettsidene. * Stiftelsesmøtet må bli enige om vedtekter for lokallaget, og ini tiativtakerne bør derfor forberede et utkast. Vedtektene må si noe om * lokallagets navn * til s lutning til ATTAC Norges plattform og eventuell lokal plattform * organis asjonsform og -struktur * økonomiansvar * bes temmels er for oppløsning På oppfordring har vi laget et utkast til en mal for hvordan vedtekter kan se ut. Denne finner du her, i rtf eller html-format. * Hvert lokall ag bør oppnevne en kontaktperson som har ansvar for å lese lokallagets adresse. Registrerte lokallag kan nemlig få egne adresser på attac. no-domenet, f.eks. ell er * Vedtekter, eventuell plattform, navn på kontaktperson(er) og postadresse sendes til Deretter vil arbeidsutvalget normalt registrere lokallaget og gi tilbakemelding i løpet av en uke, eventuelt med melding om hva som mangler for at lokallaget skal kunne bli registrert. Kontingent og lokallag Halvparten av medlemskontingenten overføres til lokallagene. Dette forutsett er imidlertid at medlemmene allerede er registrert og har betalt m edlems avgift til ATTAC Norge. Nye medlemmer må altså først registreres og betale kontingenten sin til oss, via medlem. En annen mulighet er at lokallaget manuelt registrerer dem på et eget skjema under stands, verving eller på møter. Lokallagene må gjerne verve medlemmer selv på skjema, men da må også lokallaget selv registrere medlem mene via registreringssiden på nettet etterpå, slik av vi i Attac Norge kan sende dem en epost (evt. brev) med instruksjoner om betaling. * For å få overført kontingent, må registrerte lokallag * ha bankkonto og en økonomiansvarlig og oppgi dette til * sende inn elektronisk liste over de av medlemmene som har betalt kontinge nt til ATTAC Norges konto. Denne listen må helst være i Micro- (stammer fra) til medlemskontigent, falt ut. Artikkelen er nu inntakt. 15

16 soft Excel-f orma t, og minst inne holde medlemmets fulle navn og adresse, samt opplysning om medlemmet er vanlig medlem eller student/arbeidsledig/pensjonist. Dette vil så sjekkes opp mot databasen over registrerte, betalte medlemmer. 50% av disse medlemmenes betalte kontingent overføres deretter direkte til lokallaget. * Mange medlemmer vil ikke ønske å være tilsluttet noe lokallag. «Lokallags andelen» av kontingenten til disse medlemmene utgjør et eget fond, der lokallag og øvrige lokale initiativ fra medlemmene søker om støtte til konkrete prosjekter. Disse midlene kan også benyttes til å finansiere reise og opphold for lokallagsdelegater til landsmøtet, samt eventuelle reiser til lokallagene for styremedlemmer. Dersom noe er uklart, ikke nøl med å ta kontakt med oss på om attac debatt lokallag hva skjer? ressurser kontakt Sist endret av Nettansvarlig. Ansvarlig redaktør: Ellen Hofsvang ATTAC I NORGE ATTAC i Norge ble stiftet den 31. mai 2001, og arbeidet pågår nå med å bygge opp organisasjonen og etablere lokallag rundt omkring i landet. Allerede har vi over 2500 medlemmer og rundt 20 lokale initiativ. Målet er at ATTAC skal bli en bred bevegelse som samler kritiske og konstruktive krefter i Norge i kampen for demokratisk styring over økonomien. En bred grasrotbevegelse trives best hvis den vokser fra røttene. Det er med andre ord på lokalt plan det viktigste arbeidet i ATTAC skjer. Gå inn på hjemmesiden for å se om det er lokallag der du bor,- eller du kan starte et selv. På hjemmesiden kan du også melde deg inn i ATTAC og få informasjon om hva som skjer. Har du spørsmål eller inns pill, ta kontakt på ATTAC Solidaritetshuset Osterhausgate OSLO Telefon Telefaks ATTAC OG GLOBAL- ISERING «Globalisering av finanskapitalen øker den økonomiske utryggheten og forsterker de sosiale ulikhetene. Dagens økonomiske globalisering svekker de valg vanlige folk verden over kan gjøre i sin egen hverdag, samtidig som den omgår og dermed også svekker de demokratiske institusjonene og de suverene statene som skal forsvare fellesskapets interesser.» Slik lyder de første setningene i plattformen til ATTAC (Association pour une Taxation des Transactions financieres pour l Aide aux Citoyens). Den ble vedtatt på bevegelsens norske stiftelsesmøte den 31. mai 2001, og baserer seg på den i nternas jonale ATTACbevegelsesens plattform. ATTAC ble først dannet i Frankrike i juni 1998 på bakgrunn av en leder-artikkel skrevet av Ignacio Ramonet i avisen Le Monde Diplomatique. Bevegelsen skulle arbeide for å bryte den ensidige lovprisingen av ny-liberalismen, begrense skade-virkningene den kapitalstyrte globaliseringen medfører og søke alternative løsninger. Plattformen tar til orde mot en globalisering som foregår på premissene til de multinasjonale selskapene og finansmarkedene en globalisering der pengene styrer og politikerne står maktesløse. Denne utviklingen blir presentert som en naturlov. Den skaper avmakt, svekker mulighetene for demokratisk styring og fører til økte forskjeller både mellom land og innad i land. ATTAC mener at det er på tide å globalisere politikken, ettersom økonomien allerede er globalisert. ATTAC sprer informasjon og skaper debatt om globaliseringen og alternative løsninger. ATTAC samarbeider over landegrensene for å fremme tiltak som kan snu utviklingen og skape en mer demokratisk og rettferdig verden. ATTAC vil: innføre en avgift på valutatransaksjoner, skattlegge kapitalinntekter, avskaffe skatteparadis, støtte kravet om sletting av u- landsgjelda og arbeide for åpenhet omkring investeringer i land med svak økonomi. «Det dreier seg ganske enkelt om at vi i fellesskap krever tilbake makten over vår verdens framtid.». 16

17 Broder forlang ei for mye for først er muligheten for værre en fordel for færre? Redaktøren brifer Berammet ku Av og til blir jeg anklaget for å ikke høre mine egne spørsmål, og det er riktig, ja altså riktig at jeg ikke hører mine egne spørsmål. Det fordi at jeg har, når så hender, hodet fylt med tanker og følelser og følelser og tanker. Tanker og ideer som kommer fra engstelse engstelse i hverdagen fordi jeg føler meg utenfor. Der utenfor føler jeg meg alene. Alene jeg kun meg selv kan klandre, men du der er det veldig stusselig å være. Så tilbake til flertallet. Fremdeles med engstelse men med nye tanker basert på forundring og nysjerrighet. Slik føler jeg meg frem. Enkle tafatte trinn på enkle fatale grep som litt etterhvert prøver å ro meg inn, tilbake etter dyst med en snev av egenerhvervet tillit til meg selv. Ja slik stikker jeg av. Som feilgrep jeg prøver å reparere for å komme tilbake til anledningen å delta. Min unnskyldning status quo. Vanskelig å være enkel. I vinkel jeg flottet meg som redaktør, emment og sant. Forrige utgave var ikke tiltenkt de store vyer, men de små tegn om urettferdigheter. Vi var innom tankene til de enkle og skjebnen som rammet de som er usynlige for de store. Så ble vi igjen innhentet, men da av skjebnen. Forrige utgave kom ut i et opplag på 390 stk. eksemplarer. Det var det hittil den mest hurtigst selgende utgave vi har hatt ute på gata. 390 eksemplarer i løpet av utgivelsesdagen til d- dagen 11. september Skjebnen kom oss i hug. 11. september i fjor avgjorde saken og vi tok oss en lang pause. Vi stoppet salget, hodepinen var et faktum. Vi takker dere som bidro, for den utgaven var en av de best mottatte. Dere som bidro bidro godt. Vi fikk i sammarbeid med dere frem så godt som det da lot seg gjøre, det gode budskap. Time drop-in 9-18 Lør dame & herre Annonsere i avisen Gatas Parlament? 1/2 side nkr Stortingsgitt mva tilkommer. 17

18 Attac s 1ste årsmøte, år 2002, startet med brask og bram. De fleste unge og fremadstormende japper på venstresiden. Delegater som var valgt av de forskjellige lokallag for stemme inn forslag som skal virke styrkende for organisasjonen. Med de beste klausuler og de beste formaninger kom defrem til det som en gang var en av Oslo s beryktede politistasjoner, Bekkegata politistasjon. Bydelen gamle Oslo s overnatting og torturkammer. I dag senter for kunst og kultur. I forskjellige ordelag ble det lagt vekt på at kampen mot Verdensbanken og de stadig styrkede høyrekrefter fortsatt skal være et av hovedpunktene i Attac Norges strategi. Den nye attac typen «Det blir ikke lett å ta over etter dama med flettene» 18 Enkelte delegater kom fra distrikter som kun var interresert i å være med i Attac, men de fleste var med i den for noen så kjente gruppa Internasjonale sosialister (IS). Nina Drange hadde styrt Attac frem til og med dette årsmøttet Nina Drange kunne endelig slappe av og slippe håret løs, etter at hun gjennom et helt år hadde unngått kantring med båten attac

19 Konflikten og Konspirasjonen Det ble fremsatt forslag om at tilmeldte organisasjoner bare skulle kunne stille som observatører og uten talerett. Da gikk denne mannen (bildet (ovenstående) er i seg selv et scoop, et par minutter etter dette bildet gikk han og kom ikke tilbake.) og rett etter gikk Roy Pedersen, og han kom heller ikke tilbake. Aldri før har vi sett fagforeningsmenn så fly forbanna som da. Beskyldningene hamret og etterpå så situasjonen slik ut (høyre ovenstående), og det gjorde den lenge og i mellomtiden var det viktig å være fingernem (bildet til venstre). De unge tillitsvalgte (flere av de ISér) mente at de kunne klare seg uten fagforeningen og andre organisasjoner og mente at de enkelte medlemmer av de organisasjoner heller kunne melde seg inn i attac. Åpningstider: Man. - Tors Fredag Lørdag Søndag Arbeidergata 2 Tlf.: Asbjørn Wahl, (til venstre) er venstrebevegelsens indre kjerne og professor i skrøne. Asbjørn gjorde sine synspunkter og klarte å mane frem en slags tillit til fagbevegelsen. De unge håpløse trodde faktisk at de var uovervinnelige og at deres IQ var en større styrke enn arbeiderens. Men de mått e altså bøye seg for arbeideren og vi siterer en ung dame fra Bergen som først ikke ville ha med fagbevegelsen, men etterpå sa «Uten de så hadde det ikke vært noen organisasjon.» valget om at fagforeningen skulle være tilstede med tale og forslagsrett dreier seg selvfølgelig om penger. Fagbevegelsen støtter attac med ett ukjent stort beløp og selv om de unge attacere tror at de er uovervinnelige så vil de ikke klare seg uten fagbevegelsen. Besøk våre hjemmesider -Hva skjer på Bohemen? -Hvilke kamper går på TV? -Quisresultater og tabeller -Diskusjonsforum 19

20 Noen gater er åpne, noen gater er stengt. Noen gater er stengt for at du ikke skal komme deg frem. Noen gater er stengt for at andre skal holdes stengt, stengt inne i en passasje. Andre gater er åpne, berømmet med lys og glede. Men de fleste gater er beryktet for kamp. Noen åpner gater, noen åpner gater for deltakelse. Ola Tiggerby 20

21 VERDENSERKLÆRINGEN OM MENNESKERETTIGHETENE Den 10. desember 1948 vedtok og kunngjorde De Forente Nasjoners tredje Generalforsamling Verdenserklæringen om Menneskerettighetene. Erklæringen ble vedtatt med 48 lands ja-stemmer. Ingen land stemte mot. 8 land avsto. Umiddelbart etter denne historiske begivenhet henstilte Generalforsamlingen til alle medlemsstater å bekjentgjøre Erklæringens tekst og «sørge for at den blir distribuert, framvist, lest og forklart spesielt i skoler og andre læreinstitusjoner, uten hensyn til de forskjellige la nds e lle r områ de rs politiske status».erklæringens offisielle tekst foreligger på FNs seks arbeidsspråk: arabisk, engelsk, fransk, kinesisk, russisk og spansk. En lang rekke av FNs medlemsstater har fulgt Generalforsamlingens oppfordring og oversatt Erklæringen til de nasjonale språk. Denne oversettelsen til norsk er utarbeidet i Utenriksdepartementet. VERDENSERKLÆRINGEN OM MENNESKERETTIGHETENE INNLEDNING Da anerkjennelsen av menneskeverd og like og umistelige rettigheter for alle medlemmer av menneskeslekten er grunnlaget for frihet, rettferdighet og fred i verden, da tilsidesettelse av og forakt for menneskerettighetene har ført til barbariske handlinger som har rystet menneskehetens samvittighet, og da framveksten av en verden hvor menneskene har tale- og trosfrihet og frihet fra frykt og nød, er blitt kunngjort som folkenes høyeste mål, da det er nødvendig at menneskerettighetene blir beskyttet av loven for at menneskene ikke skal tvinges til som siste utvei å gjøre opprør mot tyranni og undertrykkelse, da det er viktig å fremme utviklingen av vennskapelige forhold mellom nasjonene, da De Forente Nasjoners folk i Pakten på ny har bekreftet sin tro på grunnleggende menneskerettigheter, på menneskeverd og på like rett for menn og kvinner og har besluttet å arbeide for sosialt framskritt og bedre levevilkår under større Frihet, da medlemsstatene har forpliktet seg til i samarbeid med De Forente Nasjoner å sikre at menneskerettighetene og de grunnleggende friheter blir alminnelig respektert og overholdt, da en allmenn forståelse av disse rettigheter og friheter er av den største betydning for å virkeliggjøre denne forpliktelse, kunngjør GENERALFORSAMLINGEN nå denne VERDENSERKLÆRING OM MENNESKERETTIGHETENEsom et felles mål for alle folk og alle nasjoner, for at hvert individ og hver samfunnsmyndighet, med denne erklæring stadig i tankene, skal søke gjennom undervisning og oppdragelse å fremme respekt for disse rettigheter og friheter, og ved nasjonale og internasjonale tiltak å sikre at de blir allment og effektivt anerkjent og overholdt både blant folkene i medlemsstatene selv og blant folkene i de områder som står under deres overhøyhet. Artikkel 1. Alle mennesker er født frie og med samme menneskeverd og menneskerettigheter. De er utstyrt med fornuft og samvittighet og bør handle mot hverandre i brorskapets ånd. Artikkel 2. Enhver har krav på alle de rettigheter og fri heter som er nevnt i denne erklæring, uten forskjell av noen art, f. eks. på grunn av rase, farge, kjønn, språk, religion, politisk eller annen oppfatning, nasjonal eller sosial opprinnelse eiendom, fødsel eller annet forhold. Det skal heller ikke gjøres noen forskjell på grunn av den politiske, rettslige eller internasjonale stilling som innehas av det land eller det område en person hører til, enten landet er uavhengig, står under tilsyn, er ikkeselvstyrende, eller på annen måte har begrenset suverenitet. Artikkel 3. Enhver har rett til liv, frihet og personlig sikkerhet. Artikkel 4. Ingen må holdes i slaveri eller trelldom.slaveri og slavehandel i alle former er forbudt. Artikkel 5. Ingen må utsettes for tortur eller grusom, umenneskelig eller nedverdigende behandling eller straff. Artikkel 6. Ethvert menneske har krav på overalt å bli anerkjent som rettssubjekt. Artikkel 7. Alle er like for loven og har uten diskriminering rett til samme beskyttelse av loven. Alle har krav på samme beskyttelse mot diskriminering i strid med denne er klæring og mot enhver oppfordring til slik diskriminering. Artikkel 8. Enhver har rett til effektiv hjelp av de kompetente nasjonale domstoler mot handlinger som krenker de grunnleg gende rettigheter han er gitt i forfat ning eller lov. Artikkel 9. Ingen må utsettes for vilkårlig arrest,fengsling eller landsforvisning. Artikkel 10. Enhver har krav på under full likestilling å få sin sak rettferdig og offentlig behandlet av en uavhen gig og upartisk domstol når hans rettigheter og plikter skal fastsettes, og når en straffeanklage mot ham skal avgjøres. Artikkel Enhver som er anklaget for en straffbar handling har rett til å bli ansett som uskyldig til det er bevist ved offentlig domstols behandling, hvor han har hatt alle de garantier som er nødvendig for hans forsvar, at han er skyldig etter loven. 2. Ingen må dømmes for en hand ling eller unnlatelse som i henhold til nasjonal lov eller folkeretten ikke var straffbar på den tid da den ble be gått. Heller ikke skal det kunne idømmes strengere straff enn den som det var hjemmel for på den tid da den straffbare handling ble begått. Artikkel 12. Ingen må utsettes for vilkårlig innblanding i privatliv, familie, hjem og korrespondanse, eller for angrep på ære og anseelse. Enhver har rett til lovens beskyttelse mot slik inn blanding eller slike angrep. Artikkel Enhver har rett til å bevege seg fritt og til fritt å velge oppholdssted innenfor en stats grenser. 2. Enhver har rett til å forlate et hvilket som helst land innbefattet sitt eget og til å vende tilbake til sitt land. Artikkel Enhver har rett til i andre land å søke og ta imot asyl mot forfølgelse. 2.Denne rett kan ikke påberopes ved rettsforfølgelse som har reelt grunnlag i upolitiske forbrytelser eller handlinger som strider mot De Forente Nasjoners formål og prinsipper. Artikkel Enhver har rett til et statsborgerskap. 2. Ingen skal vilkårlig berøves sitt statsborgerskap eller nektes retten til å forandre det. Artikkel Voksne menn og kvinner har rett til å gifte seg og stifte familie uten noen begrensning som skyldes rase, nasjonalitet eller religion. De har krav på like rettigheter ved inngåelse 21

22 Frihet solidaritet innfl anti-faziztizk internasjonal r I fengsel for lovbrudd mot fazizmen og diktaturet. På momanget. Vi krever at Gigi som deltok i demonstrasjon for rettferdighet mot undertrykkelse og der etter ble fengslet, av det svenske fazizt tyraniet(?), settes fri. Vi krever at Mumia Abu Jamal, en familie-pappa som ble fengslet dømt og som soner, på grunn av USA s maktelite s (elendige) rettssystem, settes fri. Forby nazizme. Nei til angst og overgrep. La verden se at vi ikke ønsker drap, menneskeslakt eller angrep på liv. Vi krever at Mordechai Vanunu, en mann som er arrestert og fengslet fordi han opplyste om Israels tukling med atomkraft, settes fri. 22 Gatas Parlament, avisen som er bundet til å inform

23 ytelse rettferdighet medbestemmelse evolusjon sammen om menneskerettigheter Vi gratulerer Blitz og Stein Lillevolden, som gjennom engasjement, styrke og vilje, har passert milepælen 20 år. Med følge på deres vei være håp og lykke. For Blitz, dere har med de beste attityder i 20 år satt dagsorden på avskyeligheter som undertrykker. ere om Verdenserklæringen om menneskerettigheter 23

24 av ekteskapet, under ekteskapet og ved dets oppløsning. 2. Ekteskap må bare inngås etter fritt og fullt samtykke av de vordende ektefeller. 3. Familien er den naturlige og grunnleg gende enhet i samfunnet og har krav på samfunnets og statens beskyttelse. Artikkel Enhver har rett til å eie eiendom alene eller sammen med andre. 2. Ingen må vilkårlig fratas sin eiendom. Artikkel 18. Enhver har rett til tanke-, samvittighets- og religionsfrihet. Denne rett omfatter frihet til å skifte religion eller tro, og frihet til enten alene eller sammen med andre, og offentlig eller privat, å gi uttrykk for sin re ligion eller tro gjennom undervisning, utøvelse, tilbedelse og ritualer. Artikkel 19. Enhver har rett til menings og ytringsfri het. Denne rett omfatter frihet til å hevde meninger uten innblanding og til å søke, motta og meddele opplysninger og ideer gjennom ethvert meddelelsesmiddel og uten hensyn til landegrenser. Artikkel Enhver har rett til fritt å delta i fredelige møter og organisasjoner. 2. Ingen må tvinges til å tilhøre en organisasjon. Artikkel Enhver har rett til å ta del i sitt lands styre, direkte eller gjennom fritt valgte representanter. 2. Enhver har rett til lik adgang til offentlig tjeneste i sitt land. 3. Folkets vilje skal være grunnlaget for offentlig myndighet. Denne vilje skal komme til uttrykk gjennom periodiske og reelle valg med allmenn og lik stemmerett og med hemmelig avstemning eller likeverdig fri stemmemåte. Ar t ikkel 22. Enhver har som medlem av samfunnet rett til sosial trygghet og har krav på a t de økonomiske, sosia le og k u l t u - r e lle gode r som er uunværlige for hans verdighet og den frie utvikling av hans personlighet, blir skaffet til veie gjennom nasjonale tiltak og inter nasjonalt samarbeid i samsvar med hver enkelt stats organisasjon og ress u r s e r. 2. Enhve r ha r ute n diskr imine ring rett til lik betaling for likt arbeid. 3. Enhver som arbeider har rett til en rettferdig og god betaling som sikrer hans familie og ham selv en me nneske ve rdig tilværelse, og som om nødvendig blir utfylt ved annen sosial besky t e l s e. 4. Enhve r ha r r e tt til å da nne og gå inn i fagforeninger for å beskytte sine inte re sser. Ar t ikkel 24. Enhver har rett til hvile o g fritid, herunder rimelig begrensning av arbeidstiden og regelmessige fe rier med lønn. Ar t ikkel Enhver har rett til en levestandard som er tilstrekkelig for hans og hans families helse og velvære, og som omfatter mat, klær, bolig og helseomsorg og nødvendige sosiale ytelser, og rett til trygghet i tilfelle av arbeidsløshet, sykdom, arbeidsuførhet, enkestand, alderdom eller annen mangel på eksistensmuligheter som skyldes forhold han ikke er herre over. 2. Mødre og barn har rett til spesiell om sorg og hjelp. Alle barn skal ha samme so siale beskyttelse enten de er født i eller uten for ekteskap. Ar tikke l Enhver har rett til undervisning. Undervisningen skal være gratis, i det minste på de elementære og grunnleggende trinn. Elementærundervisning skal være obliga torisk. Alle skal ha adgang til yrkes opplæring, og det skal være lik adgang for alle til høyere undervisning på grunnlag av k v a l i f i k a s j o n e r. 2. Undervisningen skal ta sikte på å utvikle den menneskelige personlighet og styrke re spekten for menneskerettighetene og de grunnleggende friheter. Den skal fremme forståelse, toleranse og vennskap mellom alle nasjoner og rase grupper eller religiøse grupper og skal støtte De Forente Nasjoners arbeid for å opprett holde fred. 3. Foreldre har fortrinnsrett til å bestemme hva slags undervisning deres barn skal få. Ar tikke l Enhver har rett til fritt å delta i samfunnets kulturelle liv, til å nyte kunst og til å få del i den vitenskapelige framgang og dens g o d e r. 2. Enhver har rett til beskyttelse av de ån delige og materielle interesser som er et resultat av ethvert vitenskapelig, litterært eller kunstnerisk verk som han har skapt. Ar t ikkel 28. Enhver har krav på en sosial og in ternasjonal orden som fullt ut kan virkeliggjøre de rettigheter og frihe ter som er nevnt i denne erklæring. Ar t ikkel Enhver har plikter overf or samfun net som alene gjør den frie og fulle utvikling a v ha ns pe r sonlighe t mu l i g. 2. Unde r utøve lsen av sine r ettighe ter og friheter skal enhver bare være undergitt slike begr ensninger som e r fastsatt i lov utelukkende med det for mål å sikre den nødvendige aner kjen nelse av og respekt for andres rettig heter og friheter, og de krav som mo rale n, den offentlige orden og den al minnelige velferd i et demokratisk sa mfunn med r ette stiller. 3. Disse rettigheter og friheter må ikke i noe tilfelle utøves i strid med De Forente Nasjoners formål og prin s i p p e r. Ar t ikkel 30. Intet i denne erklæring skal tolkes slik at det gir noen stat, gruppe eller person rett til å ta del i noen virksomhet eller foreta noen handling som tar sikte på å ødelegge noen av de rettigheter og friheter som er nevnt i Er klær ingen. VERDENSERKLÆRINGEN OM MENNESKERETTIGHETENE ALL HUMAN RIGHTS FOR ALL Ar t ikkel Enhve r har re tt til a rbe id, til fritt valg av yrke, til rettferdige og gode a rbe idsf orhold og til be skytte lse mot ar beidsløshe t. 24

25 Mac. 22` Skjerm Mac Quicksilver med 2 x 1 giga hertz prosessorer - samt cd/dvd brenner og det unix baserte operativsystemet Mac Os X. Annonsere i avisen Gatas Parlament? 1/4 side nkr , stortingsgitt mva tilkommer.. 25

26 Rik Fred FN Terror 26

27 Twin peaks Do it my way or I do it my way 27

28 Satchmo, the man, the event, the place Til glede for alle jazzinteresserte. 28

29 DET UROLIGE HJERTET Denne artikkel er skrevet av Turid, en av de mange sjeler som befinner seg rundt deg og meg i den virkelighet som du og jeg lever i (red. info. artikkelen er forkortet) Den alternative messen Feilen er at vi søker på feil sted.vi søker ytre ting som klær, penger og materielle goder. Det er bra ting det, men jeg tviler på om det gir deg ekte glede i lengden. Det gav ihvertfall ikke meg ekte glede. Spektrum i 2001 Med over 400 forskjellige foredrag, minikurs, konserter, oppvisninger og andre tilbud på den Alternative Messen i Oslo Spektrum i år 2001 myldret tusenvis av søkende sjeler. Eneste menneske på jorden Jeg tror ikke det er et eneste menneske, som har levd her på jorden, som ikke har spurt seg selv dette spørsmålet: Hva er meningen med livet? Og har du ikke spurt deg selv enda,vil du garantert gjøre det i løpet av din leve tid. Kjærest er mitt liv? Vi søker etter en mening med vår tilværelse. Hvorfor lever vi? Alle er vi vel enige om at vi ønsker å ha et liv fullt av mest mulig kjærlighet,glede og fred. For mange er den store kjærligheten meningen med livet. Andre igjen finner tilfredss tillelse i karriere og personlig suksess, penger og materielle goder. Vi søker noe utenom oss selv. Vi mennesker drives nemlig av en indre lengsel etter, for mange, noe ukjent. Uans ett hvor mye penger du har, hvor bra jobb du har eller hvor forelsket du er, så tror jeg du tilslutt vil føle på denne indre lengselen igjen etter en stund. Begge Grunnen til at jeg skriver dette, er at jeg synes det er for bra til å bare holde det for meg selv. Jeg måtte bare dele det med deg. Redaksjonen og redaktøren takker Turid. Love comes around in a mysterius way. Written in wishes, asked by the word. Sorounded by meanings, meanings of a place and a better world. Love comes around, is there a better place for word. Sorounded by meanings, meanings for a place for a better word. My scribble in your world. (Scribble) Bøkene hos Norli, verden i ditt indre. NORLI S BOKKAFE Som Norges største bokhandel har vi et ambisiøst og omfattende program for våre bokkafeér. I tilllegg til de faste tilstelninger hver torsdag og lørdag, har vi ofte signeringer, opplesninger og debatter. Vi setter fokus på ulike tema og du kan møte aktuelle forfattere og høre dem presentere seg selv og sine bøker. Hver lørdag er det også høytlesning i barneavdelingen. kl Se eget program. Gratis adgang til alle arrangementer norli Universitetsgt Gratis kaffe og te Oslo Tlf.: Velkommen! Faks:

30 Fatte og eller ei forstått? Stein Erik Mathson redaktør i sexbladene Cats, Gullrapport, Aktuell Rapport og Alle Menn. Eies av nordic publishing. Leif H. Hagen. Stein Erik Maths on: Jeg synes at det er moro å jobbe med det som er årsaken til at vi alle sammen er her, sex, uten sex stopper norge, bokstavelig talt. Vi har for lite sex, synes vi. Vi skal gi kvinnedagen og ihvertfall kvinnefronten den at de synes at de har for mye unødvendige damer, men det er ikke vår skyld. Vi vil gjerne fokusere på folk som har sex vi, men der blir vi stoppet av Interpress som er en del av Reitan narvesen gruppen. Men er det så viktig å vise folk hvordan man har sex? Men det er vel like så viktig som det å skrive anmeldelser av filmer, som ingen ser, i avisene. Men jeg vil heller si det sånn som Bjørneboe sa i saken uten en tråd, hvorfor er det som er forbudt å gjøre som drap og krig tillatt å skildre, mens det som er tillat å gjøre som sex forbudt å skildre. Hva påstår folk som er mot dere? De påstår at det er k v i n n e - diskriminerende, jeg er ikke enig men jeg ser argumentasjonen deres for vi viser nesten bare kvinner. Men det er fordi at vi ikke får lov til å vise sex. Det ville vi gjerne gjort og det blir mennesker kåte av og det vil mange ha og de som ikke vil ha det kan jo godt la vær å kjøpe det. Burde det være gratis? Men det er jo sånn at vi skal ha noe å leve av vi som jobber med dette og så.. hvorfor vil du jobbe med dette? Redaktøren som ikke liker kassa på Rema Vel jeg synes det er morsomt, interresant. Hvis ikke du har noe interresse av sex så er det vanskelig for meg å forklare hva slags lidenskap som ligger i det. hva er inspirasjonen din? Kåtskap, ja og så er det jo greit å ha utkomme økonomisk. Tjener et par hundre tusen i året faktisk. Og så har jeg noe ekstra og så får jeg reist lit t, en gang i blant. Vi har jo hovedkontor i Stockholm. Eller så er jeg mye mer interresert i det enn å stå i en kassa på Rema, Synes det er morsommere å være redaktør, det svinger det hender noe hele tiden. Industri? narkotika, kvinnemishandling kjønnslemlestelse? Det er vel kanskje litt mer narkotika enn i drosjebransjen og litt mindre enn i rocke bransjen for å si det sånn. Så det er en del av showbusiness Og jeg tror ikke vi er mye værre en andre grener av showbusiness for å si det sånn. ELEKTRIKERKJEDEN norgesel iten. «Din profesjonelle elektropartner» Vi kan: Vi er: tradisjonell instalasjon autorisert i Oslo og akershus energistyring ENØK godkjent lærebedrift elektrovarme våtromssertifisert spredenett data/telefon FG-godkjent alarminstallatør.. effektbelysning kontorbelysning Adresse: Hølandsgata 1, 0655 OSLO Tlf Elektro-Eksperten as.. Vi har: fornøyde kunder fornuftige priser dyktige elektrikere internkontroll-rutiner kvalitetsikring HMS kunden i sentrum. her og nå-finans 30

31 B a r n e m a k t - gruppa er startet Talsmann og talskvinne er Jørgen Enger og Runa Trap Meyer. Vi møtte de på Kafe Blitz i pilestredet og fikk vite at Barnemaktgruppa er dannet for at barn og ungdom skal bli hørt mer og få mer å si i samfunnet, fordi barn og ungdom får mye motgang. Greia er at vi forstår ganske mye. Så angående verdensbanken, demonstrasjonen som skal være, der oppe i holmenkollen. Der skal vi også være og de skal se at det er ikke bare voksne som syntes at det de gjør er helt på tryne. Selve barnemakt opplegget er delt opp i grupper slik som prgruppe, internettg r u p p e (www.barnemakt.tk) demostrasjonsgruppe og en festkomite og en konsertgruppe. 31

32 32

33 Et av Oslo kommunes ungdomsprosjekt Har du brukte datamaskiner til avhending? Avisen Gatas Parlament har gjort sammarbeid med Riverside prosjektet i anledning innhenting/mottak av elektroniske databehandlings maskiner (datamaskiner) og komponenter dertil. Riverside betjener innhenting av pcér og avisen Gatas Parlament betjener innhenting av maskiner produsert av Apple (Macintosh) og komponenter dertil. Avisen Gatas Parlament vil hvis det ønskes foreta oppdrag i anledning maskinene fra Apple. Riverside tlf Gatas Parlament tlf.: e-post: «web-site»:http-//www.pluto.no/doogie/gp/ Bli betjent av et hyggelig personale i et godt miljø. Vær velkommen innom i TEDDY`S BAR Fisk og skalldyr Hyggelige priser og miljø Alle rettigheter ÅPNINGSTIDER: MAN-LØR FRA KL ALLE RETTIGHETER BRUGT.3A, 0186 OSLO TLF.:

34 Palestina Snø over okkupert land av Tawfiq Zayad Hva kan drepe viljen hos et kjempende folk? Hvilken krig har kunnet stjele folkets eget land? Vårt land har sett, det har de kanskje glemt - tusen okkupanter. Alle forsvant, liksom snøen smelter og forsvinner. 34

35 Denne lille avisen QIADAT som jevnlig utkommer i Oslo med blant annet støtte av deg, trykkes i Pakistan og distrubieres blant interreserte. Den lille folklore av en A4 avis er en epistel blant lesere og en bringer frem for informasjon om utenriks og innenriks. Avisen støttes også av lokale næringsdrivende i Oslo, med annonser. Vi har sakset en artikkel slik den ble skrevet i avisen QIADAT oslo. 35

36 er navnet på en nylig utgitt avis. Den er produsert av gruppe på 7 mennesker, En glad gjeng som er utbrytere av den ikke så ukjente gruppen kjent som Int e r n a s j o n a l e Sosialister(IS). Redaktøren for Heter Ulf Koritzinsky, maler av yrke og revolusjonær. Ulf er gift med en søt og hyggelig dame som støtter han fullt og helt i hans prosjekter. Grunnen til at de brøt ut av IS fikk vi vite av Eivind, var at de følte at det begynte å bli for trangt. Eivind var en av de som kan sies å tilhørt den harde kjerne i IS. I sin helhet slik den fremstår i deres 1ste utgave(som kom ut i januar måned), er et rent pent og fargerikt utført arbeid på 24 sider. Vi har fått vite at den utgaven har de fått «sponset» og den er laget ved å «trykke» sidene ut fra en fargeskriver. Den skriftfont de bruker i sin redigering er Times New Roman og den setter de pent sammen i tekst utlagt i 3 kolonner.. Er et politisk budskap og i følge redaktøren slik han forteller i avisas første utgave:vi som har laget denne blekka mener at vi trenger mye sterkere venstreside, og vi tror at en ny organisasjon ikke er til hinder for å nå dette. Vi mener at det ikke finnes noen organisasjon som kan fylle, eller som kan omgjøres til å ha den funksjon som vi har med avisa og organisasjonen Røde Jævler, derfor lager vi det selv. Vi skal være en revolusjonær aktivistisk organisasjon av uredde folk, som vil prøve nye ting....organisasjonen Røde Jævler har ikke en bestemt ideologisk forankring, med bare en gud og en sannhet, men baserer seg i stor grad på å plukke litt her og der.... Det vi imidlertid er sylskarpe på er at vi ikke skal bygge et parti, hvor politikken og praksisen er bestemt på forhånd, eller bestemmes av partiledelsen....vi må unngå at enkeltpersoner får et for stort grep om hva organisasjonen skal mene og gjøre i praksis, det betyr døden.» 36

37 Redaksjonen i avisa Gatas Parlament har tatt seg den frihet å lage en liten kollage av Røde Jævler.(som vist på denne og foregående side) Denne lille bildesekvensen avjan Pett ersen og Kjell Magne Bondevik var stemplet på toalettpapir og pent stiftet inn i avisen Røde Jævler. Pent pyntlig prydlig arbeid, får n si.kompliment. 37

38 20 år, avisen Gatas Parlament gratulerer BlitZ. Første gang jeg møtte dere var da dere okkuperte et hus i nærheten av Biermansgate. Huset som med et blaff ble kjent som det tomme hus og plutselig overfylt av okkupanter, trengende husløse som behøvde et sted å bo. Skippergata og Stenersgata var flere år unna i mine tanke r men der da jeg så deg, Stein lillevolden, sitte i en vinduskarm og kjekt veive med banneret som sverger i farvene svart og rødt, anarkistfarvene. Sammen med dine frende r gjorde dere folk oppmerksom på at veien til fattigdom fortsatt blir produsert av våre politikere som i stortingets ballsal fremsto som de reneste idealister mens folk ble mer og me r undrtr ykt. Det var også første gang jeg på en måte fikk øyekontakt med deg. Jeg så en ildsjel og det er du fremdeles. Ditt engasjement påvirker mennesker som ønsker en bedre fre mtid. Med dine medsoldater sprenger du barrierer og vekker interresse og forargelse. Din kafe Blitz kafe besørge r god kost og ditt hus besørger god opplysning. Gratulerer ditt engasjement er det ingen som lenger behøver å betvile. Så godt. Gratulerer 38

39 (Vi er på gatefesten til Blitz, år Vi er midt inne i en tale til fordel for Blitz) Unnskuld meg, er det ikke en boligkrise her i byen og er ikke boligene forbeholdt kakser.vi trenger en levende by og vi trenger kultur. Hvis noen tror at man letter presset på boligmarkedet med å lage 6 studenthybler i Pilestredet 30c, så tar de feil. Hvis noen tror at det er et godt bytte å skifte ut Blitz med usle 6 studenthybler og en kafebar, så tar de feil, Og hvis det er noen som tror at vi på noe som helst tidspunkt har tenkt å flytte ut herifra så tar de feil. Når kafe en her åpna for første gang for ca.18 år siden så var politikerne allerede i gang med å planlegge hvordan man skulle få Blitz ut på gata igjen.18 års historie og vi er «still going strong». Og den blotte eksistens etter 18 turbulente år vitner om berettigelsen av dette huset. Byrådet med Grete Horntvedt i spissen har forsøkt å signalisere at de ønsker dialog og ikke bråk og gatekamper. Vi møter ikke i dialog med et byråd som taler med to tunger. Kom igjen vi er klare. Dere vil få et helvete. Det er nettopp bråk Horntvedt ønsker seg hvis hun tukler med Blitz. Vi flytter ikke ut. Hvis Blitz krever kamp, så skal vi faen i helvete slåss. Leve 39

40 JOHHNNY Ten thousands way to love your leavers Jorun Guldbrandsen er på krigstien igjen. Teamet opp med sterkere skyts og i en mer modernisert hverdagsutgave anklager hun hovedmostander NAR- VESEN, og nå reitan og reitan gruppen, for å forsøple menneskets objektivitet ved å spre kulør-litteratur i en mer og mer nedvergiende måte. Det er ikke lengre tillat å gjøre mennesker til objekter, men porno industrien gjør det allikel. I sammarbeid med porno industrien besørger Narvesen, i følge Jorun Guldbrandsen, spredning av litteratur som er kvinne og kjønnsfiendltlig. I et hefte som hun er blitt støttet med midler av Det kongelige sosial og helse departement til å utgi. Glem ikke ofrene. PORNO kvinneforakt og løgn. 40 «NARVESEN pornoindustriens beste venn i norge»

41 J o r u n n Guldbrand sen, damen som gjennom sitt voksne liv har ført og fører kamp mot porno industrien. En dame viss styrke og engasjement ved flere anledninger presset frem svar til fordel for kvinnelig frigjøring. Kvinnefronten med ny pornounderskelse Slikt går ikke upåaktet hen og nu har J orun Guldbrandsen fått støtte fra Det kongelige helse og sosialdepartement til å utgi heftet Porno: Kvinneforakt og løgn. Heftet er en undersøkelse av tidsskrifter kjøpt hos Narvesen. Heftet inneholder pornobilder og annonser fra de innkjøpte bladene. Vi siterer fra heftet (s.3) «I Narvesens pornoblader får du: - kvinners kjønnsorganer utbretta på bildene; - bilder av jenter som er barn eller er fremstilt som barn; - artikler og annonser der budskapet er at kvinner ønsker vold; - veivisere til gratis internettporno med vold og og ydmykelse av jenter og kvinner, og du får barneporno og dyreporno og tortur bare to klikk unna. Narves en-bladene er reklameblader for en hel pornoindustri med filmer, «sexhjelpemidler», telesex og netthandel.» Slik forklarer Jorun seg på side 3 i heftet. «Bildene i heftet Det er ikke bare en grei sak å bekjempe porno med porno. På den ene sida vet nok ikke folk flest hva det vanlige innholdet i Narvesens pornoblader er. Derfor Porno: Kvinneforakt og lø gn er det nødvendig mener vi å vise eksempler på det. Vi har ikke plukket ut «bare det verste», vi viser fram det alminnelige. Sjekk b ladene i kiosken sjøl. På den andre siden kan vi risikere å støte folk når vi viser fram det Narvesen selger. På et kjøpesenter i Oslo ble vi nekta å vise bildene, enda vi hadde en duk over. Et trykkeri har nekta å trykke dette heftet. Vi forstår reaksjonene. Folk bør slippe å få pornoen rett i fleisen. Så når du holder i dette heftet, vil vi advare: Det er mye her som kan være støtende. Men vi tenker samtidig slik: Hvis det er støtende å se: hvordan er det da å oppleve det vi ser - i virkeligheten? Hvordan er det for jentene og kvinnene som vi ser bilder av? Vi må kanskje tenke: Vi studerer bladene for å få kunnskap og motivasjon til å slåss mot pornoens profitører! Vi vil ha slutt på fornedring, vold og kvinneforakt! Vi vil ikke ha porno! Hilsen Kvinnefronten Plakat til inntekt for Oslo punk rock festival AKTU- ELL RAPPORTS redaktør 41

42 I natt slik som de andre netter når lengselen og savnet trekker ham ut i natten som en hevner på jakt etter drapsmannen. mørkets fremdrift Om natten lever han hevnerens liv, en ukjent på jakt og hevn mot urettferdighet for å gjøre bot mot det som skjedde i hans liv, da han kun var et barn. Et barn som plutselig ble tildelt premierebillett til det voksne liv. To skudd falt, en i hans mor og ett i hans far. ruten Han sto et kvartale fra åstedet på avstand fratatt mulighet til å delta med å redde sine foreldre. der hakkeorden Når han ble eldre investerte han sin tid i refleksjoner av den menneskelige nerve og ga finansverden en kjøtteter. Han dro til med sine kunnskaper og skapte seg et navn som finansguru, en mann som kunnig er i all spetakkel man kan ha inntekt på. CIBERIAN Selve tanken om drapsdagen kommer alltid tilbake når han skuer åstedet fra oven. Der står han igjen, alene, tenker og erindrer, alene, på den dagen da drapsmannen drepte. mono macho madonna Det er slik de ser han, den enslige ridder, i kveldens siluett, i månens lys over svinepelsens by. Det er slik de ser han den enslige ridder i kveldens siluett i månens lys over svinepelsens by. Om dagen en ung omgjengelig mann med navn Will Braice, men om natten kjent som den ukjente hevneren. textilært Det var en slik natt da tanken om drapsdagen kom, igjen han ikledde seg sin uniform, uniformen som i hans psyke beskytter han fra all ondskap. U niformen med kappe en kappe av materiale og påsydd slik at han kan bruke den til å fly, gli gjennom luften i nattmørket. Med månens ansikt som bakgrunn og opp mot månen kan man se hevnerens posisjon som i siluett fortoner seg som en flaggermus. åstedet Drapet som forandret byen, byen som tidligere var et lite samfunn hvor glede og kjærlighet var et alminnelig virke inntil den dagen da drapet skjedde. allmakt diktatur Drapet som forandret. forandret også byens innbyggere og svinepelsen fikk mer og mer gjennomslag for sin aktivitet. Gløden var borte og gatebelysningen hadde tatt over. Folk begynte å skjerme hjemmets lys mot gaten og natten var et faktum. vertigo Hevneren står på kanten av stupet og tenker mens han ser ned på den byen han tro sine barneføtter i sin lille nysjerrige verden et kvartale fra åstedet på avstand, til han ble bruttalt fratatt mulighet til å delta med å redde sine foreldre. barnets vise syn? Bestemt for alltid, hevnerens skjebne tok barnets sjel for beskyttelse mot fiender. Fiender som bestemt var for alltid. Måtte noen ta opp kampen mot de. 42

43 43

44 Vi gratulerer Kong Harald V, samt den kongelige f a m i l i e, med det kommende bryllupp, giftermålet m e l l o m M æ r t h a Louise og Ari Behn. Bestill abonnement på e-post: Vi ser frem til å motta din sjekk utstedt til for avisen Gatas Parlament pålydende din abonnementsforpliktelse i kroner og øre.(forfall den 1ste dag i hver måned). Gi Mærtha Louise og Ari Behn abonnement på avisen Gatas Parlament som medgift i brullupsgave.

VERDENSERKLÆRINGEN OM MENNESKERETTIGHETENE

VERDENSERKLÆRINGEN OM MENNESKERETTIGHETENE Den 10. desember 1948 vedtok og kunngjorde De Forente Nasjoners tredje Generalforsamling Verdenserklæringen om Menneskerettighetene. Erklæringen ble vedtatt med 48 lands ja-stemmer. Ingen land stemte mot.

Detaljer

Referat fra AAs 39. Servicekonferanse Quality Airport Hotel Gardermoen 28. 30. mars 2014

Referat fra AAs 39. Servicekonferanse Quality Airport Hotel Gardermoen 28. 30. mars 2014 Referat fra AAs 39. Servicekonferanse Quality Airport Hotel Gardermoen 28. 30. mars 2014 1. dag fredag 28. mars Åpning v/tjenesterådets leder Nicolay Konferansen åpnet ved at Tjenesterådets leder Nicolay

Detaljer

En alvorlig stor melding

En alvorlig stor melding En alvorlig stor melding (2012-2013) Melding til Stortinget* Fra barn som søker asyl i Norge Jeg er en superhelt-storebror som passer på alle barna på mottaket. * Og til alle voksne som møter, snakker

Detaljer

Foreningen 2 Foreldre

Foreningen 2 Foreldre Besøk oss 1985-25 år - 2010 Vi skaper trygge familieforhold for barn med to hjem Foreningen 2 Foreldre Medlemsblad nr. 3 - Desember 2011 - Årgang 25 God jul og godt nytt år! Nyttige temamøter i Oslo/Akershus

Detaljer

Dekningen av de fordømtes krig

Dekningen av de fordømtes krig Dekningen av de fordømtes krig Ida Bang Strand Dekningen av de fordømtes krig En oppgave om russiske journalisters ytringsfrihet i Tsjetsjenia Ida Bang Strand [Skriv inn tekst] [Skriv inn tekst] Ida En

Detaljer

Innholdsfortegnelse 1 INNHOLDSFORTEGNELSE

Innholdsfortegnelse 1 INNHOLDSFORTEGNELSE Innholdsfortegnelse 1 INNHOLDSFORTEGNELSE Innledning... 3 Høyeste Mester Ching Hai en kort biografi... 7 Mysteriet med verden hinsides... 10 Et foredrag holdt av Høyeste Mester Ching Hai den 26. juni 1992,

Detaljer

Referat fra AAs 38. Servicekonferanse Voksenåsen 5. 7. april 2013

Referat fra AAs 38. Servicekonferanse Voksenåsen 5. 7. april 2013 Referat fra AAs 38. Servicekonferanse Voksenåsen 5. 7. april 2013 1. dag fredag 5.4.2013 Åpning v/tjenesterådets leder Nicolay Konferansen åpnet ved at Tjenesterådets leder Nicolay ønsket velkommen: Kjære

Detaljer

Et sannhetens øyeblikk. Kairos Palestina

Et sannhetens øyeblikk. Kairos Palestina Et sannhetens øyeblikk Kairos Palestina E t s a n n h e t e n s ø y e b l i k k K a i r o s P a l e s t i n a E t s a n n h e t e n s ø y e b l i k k Et sannhetens øyeblikk Kairos Palestina. Original tittel:

Detaljer

Mørkemenn og terrorister

Mørkemenn og terrorister 2 Gateavisa Hjelmsgate 3 0355 OSLO Tlf.: 2269 1284 gateavisa@gateavisa.no www.gateavisa.no Når ulike varianter av nasjonalister etter beste evne bakvasker samtlige muslimer er det lett å havne i forsvarsposisjon

Detaljer

n_n #^.^# Barn og unge på nett Post- og teletilsynet

n_n #^.^# Barn og unge på nett Post- og teletilsynet n_n #^.^# Barn og unge på nett Post- og teletilsynet Barn og unge på nett / Post- og teletilsynet 2011 Forord Dagens barn og unge ferdes på Internett med den største selvfølgelighet, mens foreldre og lærere

Detaljer

FOLK. Guds domene. Tidsskrift for hverdagsteologi. FOLK nr. 2 09 1

FOLK. Guds domene. Tidsskrift for hverdagsteologi. FOLK nr. 2 09 1 Nr. 2-2009 24. årgang FOLK Tidsskrift for hverdagsteologi Guds domene FOLK nr. 2 09 1 LEDER Tyngdepunkt, perspektiv, og løsninger Vår kultur fokuserer på individets frihet og rettigheter. Alle valg og

Detaljer

Å tenke stort ved å gjøre noe nært SIDE 20. Meir enn medgangssupporterar. TEMA: Sendt Menighetsplanting i Norge

Å tenke stort ved å gjøre noe nært SIDE 20. Meir enn medgangssupporterar. TEMA: Sendt Menighetsplanting i Norge FOLK / 3 / 2014 / TIDSSKRIFT FOR HVERDAGSTEOLOGI TEMA: Sendt Menighetsplanting i Norge Å tenke stort ved å gjøre noe nært SIDE 20 Meir enn medgangssupporterar SIDE 69 3 1 FOLK - Tidsskrift for hverdagsteologi

Detaljer

Jubileumsnummer NSLF 30 år

Jubileumsnummer NSLF 30 år Nr. 7 September 2007 www.nslf.no Jubileumsnummer NSLF 30 år Solveig Hvdidsten Dahl har vært forbundsleder siden 2006. Jubileumsintervju med forbundslederen Hvor lenge har du vært medlem? Jeg ble tilsatt

Detaljer

EVANGELIET PRODUKTIVT LIV ELEVHÅNDBOK OG ET. Religion 150

EVANGELIET PRODUKTIVT LIV ELEVHÅNDBOK OG ET. Religion 150 EVANGELIET OG ET PRODUKTIVT LIV ELEVHÅNDBOK Religion 150 EVANGELIET OG ET PRODUKTIVT LIV ELEVHÅNDBOK Religion 150 Utarbeidet av Kirkens skoleverk Utgitt av Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige Kommentarer

Detaljer

66 14. okt. Trontaledebatt 1998

66 14. okt. Trontaledebatt 1998 66 14. okt. Trontaledebatt 1998 Møte onsdag den 14. oktober kl. 10 President: K irsti Kolle Grøndahl Dagsorden (nr. 3): 1. Hans Majestet Kongens tale til det 143. Storting ved dets åpning og melding om

Detaljer

Norske kvinnelige juristers forening. Møt Gunhild Vehusheia. 5 faste med:

Norske kvinnelige juristers forening. Møt Gunhild Vehusheia. 5 faste med: Norske kvinnelige juristers forening Grunnlagt 1947 Nr. 1 sept. 2011 www.nkjf.no Møt Gunhild Vehusheia Livet som ammende power woman 5 faste med: Siv Jensen og Kristin Halvorsen FNs 55. kvinnekonferanse

Detaljer

Vil vi virkelig bære rundt på disse rikingene

Vil vi virkelig bære rundt på disse rikingene Vil vi virkelig bære rundt på disse rikingene Demokratisk økonomi. Av Dr.Ing. Jan Bording 2014 1 Vil vi virkelig bære rundt på disse rikingene? Det er mulig å fjerne all arbeidsløshet og samtidig løse

Detaljer

Har min forretningsidé livets rett?

Har min forretningsidé livets rett? Gratis pdf -hefte utgitt av firma.no Dette pdf-hefte er utviklet av Firma.no som siden starten i 2001 har hjulpet tusenvis av gründere med å realisere sine drømmer om egen virksomhet. Med mer enn 400,000

Detaljer

FOLK. tidsskrift med undervisning til vekkelse - fornyelse - misjon. Følg kallet

FOLK. tidsskrift med undervisning til vekkelse - fornyelse - misjon. Følg kallet Nr. 4-2008 23. årgang FOLK tidsskrift med undervisning til vekkelse - fornyelse - misjon Følg kallet LEDER Følg kallet 2 Jesu kall til hver og en av oss er utfordrende og kan ikke ha en halvhjertet respons.

Detaljer

Organisasjonshåndboka

Organisasjonshåndboka Organisasjonshåndboka Organisasjonsarbeid for unge funksjonshemmede og kronisk syke organisasjonsanalyse rekruttering aktivisering styret arbeidsfordeling arrangementer økonomi utfordringer politisk arbeid

Detaljer

Og det er ikke tilfeldig at jeg ønsket dette domenet

Og det er ikke tilfeldig at jeg ønsket dette domenet 1 Gratulerer med valget om å kjøpe denne boka. Mitt mål er at du skal få en klarhet i hvordan du setter opp din coachingpraksis etter best mulig måte, slik at du når ut til potensielle kunder, øker antallet

Detaljer

POST MORTEM II (UTRØSTELIG) DET HENDER DET HENDER NOE UTENKELIG UGJENOPPRETTELIG BLI, BLI JEG SA DET ALDRI DU ER VAR UMISTELIG Av Nattmanet

POST MORTEM II (UTRØSTELIG) DET HENDER DET HENDER NOE UTENKELIG UGJENOPPRETTELIG BLI, BLI JEG SA DET ALDRI DU ER VAR UMISTELIG Av Nattmanet 9 2 POST MORTEM II (UTRØSTELIG) DET HENDER DET HENDER NOE UTENKELIG UGJENOPPRETTELIG BLI, BLI JEG SA DET ALDRI DU ER VAR UMISTELIG Av Nattmanet......................................................................

Detaljer

Hjelpearbeidet. til ofre for menneskehandel - en utfordring

Hjelpearbeidet. til ofre for menneskehandel - en utfordring Hjelpearbeidet til ofre for menneskehandel - en utfordring Rachel Eapen Paul OG Lene Nilsen OSLO 2009 TITTEL: hjelpearbeidet til ofre for menneskehandel - en utfordring Utgitt av: Krisesentersekretariaet

Detaljer

AntirasisteN. 20 år mot rasisme, mot nazisme, for likeverd! Statistikk mot fordommer. FN krever forbud. Amandaprisvinner fra Kurdistan til Norge

AntirasisteN. 20 år mot rasisme, mot nazisme, for likeverd! Statistikk mot fordommer. FN krever forbud. Amandaprisvinner fra Kurdistan til Norge AntirasisteN Ved varig adresseendring send avisen i retur til: SOS Rasisme ØU pb 297, 5501 Hgsd B-blad SOS Rasisme i Norge kr 10 nr 5 2005 20 år mot rasisme, mot nazisme, for likeverd! SOS Rasisme i Norge

Detaljer

Presentasjon av Den katolske kirkes sosiallære

Presentasjon av Den katolske kirkes sosiallære Presentasjon av Den katolske kirkes sosiallære Oslo, August 1998 Caritas Norge 1998. Innholdsfortegnelse: Innledning Bruksanvisning Del I Guds rike, verden og Kirken Del II Å reflektere over troen Del

Detaljer

SELVSAGT. Vil kjempe for å få styre egen assistanse FREDDY OLDEN: Pluss! «UTEN GRENSER»: BRA TV ELLER FREAKSHOW?

SELVSAGT. Vil kjempe for å få styre egen assistanse FREDDY OLDEN: Pluss! «UTEN GRENSER»: BRA TV ELLER FREAKSHOW? SELVSAGT Funksjonshemmede mot diskriminering NUMMER 6 // 2013 Barn på institusjon: USYNLIGE OG RETTSLØSE Svensk øl-stunt: MED RETT TIL Å DRIKKE FREDDY OLDEN: Vil kjempe for å få styre egen assistanse TEMA:

Detaljer

Deltakelse gir integrering. Kompetanse Karakteristikker. Rettferdighet. Befolkning. Debattskrift utgitt av Unge Høyres Landsforbund.

Deltakelse gir integrering. Kompetanse Karakteristikker. Rettferdighet. Befolkning. Debattskrift utgitt av Unge Høyres Landsforbund. Deltakelse gir integrering Deltakelse gir integrering Deltakelse gir integrering Befolkning Arbeidsinnvandring Flyktning Alder Ansatte Rettferdighet Tillit Kompetanse Individer Religion Kjønn Karakteristikker

Detaljer

Gud er til å stole på!

Gud er til å stole på! Gud er til å stole på! Sett din lit til Gud! Dette dokumentet kan inneholde skrivefeil. Hvis du ønsker å hjelpe meg med å se igjennom og rette den, skriv meg en mail på tore@bibelundervisning.com Jeg vet

Detaljer

Foreningen 2 Foreldre

Foreningen 2 Foreldre Diskuter på Vi skaper trygge familieforhold for barn med to hjem Foreningen 2 Foreldre Medlemsblad nr. 2 - Desember 2012 - Årgang 26 Torkhildsens barnelovforslag svekker barns rettssikkerhet Side 5 Å kjempe

Detaljer

HÅNDBOK FOR UNGDOMSRÅD I OSLO EN VEILEDER TIL DEG SOM ER REPRESENTANT I ET LOKALT UNGDOMSRÅD ELLER SENTRALT UNGDOMSRÅD I OSLO

HÅNDBOK FOR UNGDOMSRÅD I OSLO EN VEILEDER TIL DEG SOM ER REPRESENTANT I ET LOKALT UNGDOMSRÅD ELLER SENTRALT UNGDOMSRÅD I OSLO HÅNDBOK FOR UNGDOMSRÅD I OSLO EN VEILEDER TIL DEG SOM ER REPRESENTANT I ET LOKALT UNGDOMSRÅD ELLER SENTRALT UNGDOMSRÅD I OSLO INNHOLD Håndbok for lokale ungdomsråd i Oslo 4 Hva er et ungdomsråd? 5 Rollene

Detaljer