ÅRSRAPPORT Viken senter for psykiatri og sjelesorg

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSRAPPORT 2011. Viken senter for psykiatri og sjelesorg"

Transkript

1 ÅRSRAPPORT 2011 Viken senter for psykiatri og sjelesorg

2 Styret I 2011 var det 5 år siden Viken senter for psykiatri og sjelesorg mottok de første pasienter til behandling ved klinikken, og de første gjester til kurs, rekreasjon og samtaler ved den forebyggende enheten. Dette ble markert med jubileumsdag 4.november med overskriften Håp når livet brister. Fokuset var på å presentere det faglige innholdet ved institusjonen, og se på utviklingen innenfor et par sentrale felt hvor Viken senter er engasjert. Håp når livet brister Arbeid med akutte traumer og tap state of the art i lys av sommerens terrorangrep på Norge. Psykolog Renate Grønvold Bugge. Håp når livet brister Forebygging og ivaretagelse Presentasjon av arbeidet ved Kurs- og veiledningsenheten ved leder Torhild Viste. Håp når livet brister Individual og familiebehandling ved Viken senter. Presentasjon av arbeidet ved Klinikkenheten ved klinikkleder Mary Nivison. Håp når livet brister Terapi i eksistensiell gruppe. 10 års banebrytende arbeid med VITA gruppa, Modum Bad ved psykolog Gry Stålsett. Viken senter har i årene vært igjennom en meget krevende oppbyggingsfase. Parallelt med utvikling av tilbudet, faglig behandling og bygging av organisasjonen, har fullføring av bygninger og bekymringer rundt økonomi tatt mye fokus. Av den grunn er det i 2011 ekstra gledelig å få bekreftet at tilbudet er attraktivt, tilsøkningen god og virksomheten går med overskudd. I alt var 466 pasienter innlagt ved Klinikkenheten for kortere eller lengre opphold. Styret er videre tilfreds med at institusjonen i 2011 har kunnet omstille seg og levere 37 gode behandlingsplasser i samsvar med den nye driftsavtalen med Helse Nord Videre gleder styret seg over at det ved den forebyggende enheten er blitt avholdt en rekke kurs og samtaler med fokus på kommunikasjon, gode relasjoner, krisehåndtering, rekreasjon og veiledning. Tilbudet er etterspurt, og det jobbes nå aktivt med å legge en strategiplan for å styrke og sikre driften av denne del av virksomheten som ikke har noen faste driftsavtaler på samme måte som ved Klinikkenheten. De nye driftsvilkårene som kom på plass i 2010, har gitt en god plattform for driften. Viken senter har i 2011 kommet ut med et økonomisk overskudd for andre år på rad på tross av arbeid med omstilling og tilpasning. Jon H. Wien (direktør), Leif M.Vollan (vararepr.), Siv Kvernmo (vararepr.), Arve Marthinsen (leder representantskapet), Grete Furu (st.rep), Paul Dahlø (st.leder), Christel Eriksen (st.rep), Stein Wiggo Bones (st.rep), Oddgeir Stenersen (st.rep).

3

4 ansatte år 51.Hvor spørsmål jobber du og når ble du ansatt? 2.Hva var ditt første møte med Viken senter? 3. Høydepunktet gjennom disse 5 år? 4. Hvilken utfordring husker du best? 5. Hva gjør du om 5 år? Berit T. Nesholen 1. Arbeider som konsulent i administrasjonen. Ansatt 5. desember Viken senter var ikke ferdig bygd, så vi hadde kontorplass på kommunehuset på Setermoen. Vi var 8 ansatte på den tiden april 2006 flyttet vi fra kommunehuset til Viken senter. Vi gikk fra å være 8 til 40 ansatte. Det var fortsatt mye som ikke var ferdig. Vi hadde ikke vann, varme og toalett. Det var likevel en stor dag. 4. Ingenting var på plass. Vi måtte bygge opp alle systemer og rutiner fra bunnen av, siden Viken senter var en helt ny organisasjon. 5. Håper å motta 10-års diplom. Sidsel Uthaug 1. Arbeider som renholder på drift. Ansatt 15. juni Selv om ikke alle ansatte hadde oppstartsdato 3. april 2006, ble alle som var ansatt på Viken senter invitert til å møte denne dagen. Jeg møtte og var spent, også siden dette var en helt ny type jobb for meg. Jeg fikk et positivt inntrykk av det som ble presentert. 3. Bygningsarbeidet på Elvetunet pågikk helt fram til dagen før åpningen i Åpningsvekka. Vi måtte derfor vaske, rydde og gjøre i stand helt fram til siste minutt. Følelsen av å bli ferdig står som et høydepunkt. 4. Ingen visste hvordan vår arbeidsdag kom til å se ut. Vi måtte gå opp løypa fra første dag på alle områder. Vi har prøvet og feilet underveis. 5. Da er jeg i alle fall pensjonist. Gerrieke van der Maten 1. Arbeider som psykiater i traumeteamet. Ansatt 1. august Møtte 3. april 2006 som var innflytningsdagen på Viken senter, selv om jeg ikke begynte før 1. august. Jeg følte et spesielt samhold denne dagen. En spenning og glede over å etablere en ny organisasjon som Viken senter. Det var også spennende å møte mine nye kollegaer. 3. Å lykkes i pasientbehandlingen. Jeg har møtt mange flotte mennesker med stort engasjement gjennom mitt arbeid ved Viken senter. Periodene med god stemning gir energi. 4. At ikke alt ble helt som man hadde tenkt eller håpet. 5. Usikker. 4

5 Kjetil Nyhus 1. Arbeider som terapeut på familieteamet. Ansatt 15.juni Da det ble vedtatt at Viken senter skulle realiseres, og det ble gitt bevilgninger. Så ble det etter hvert utlyst stillinger og senteret fikk mediaomtale. 3. Det er mange highlights. Det største høydepunktet for meg er da familieboligene stod ferdig i Dette markerte at familieteamet kunne ta imot de første familiene til behandling. Så husker jeg godt da vi tok imot den første pasienten ved Viken senter og 5 årsmarkeringen. Det er en unik erfaring å få være med på oppstart av en helt ny organisasjon. Dette tror jeg ikke jeg vil få oppleve flere ganger. 4. Det har vært mange utfordringer. Den største har vært å utarbeide et faglig behandlingstilbud på Aurora og familieteamet. I tillegg var det mange praktiske utfordringer i begynnelsen, f.eks bord, stoler og kontor. Vi var ikke så godt forberedt som vi ønsket å være. 5. Hvis jeg fortsatt bor i Bardu, jobber jeg nok på Viken senter. Jeg vil i alle fall jobbe med mennesker. Har etter hvert skjønt at Viken senter er unik i mange sammenhenger. Janne-Monica A. Kaarigstad 1. Jobber som terapeut og sjelesørger på eksistensielt team og på Kurs- og veiledningsenheten (KoV). Ansatt Fikk telefon fra Jon Henrik Wien under en forelesning på Universitetet i Tromsø, hvor han tilbudte meg jobb i prosjekt Prep. 3. Det er flere høydepunkt. Det siste var Vikenkonferansen 2011, fordi tematikken ligger mitt hjerte nært. Programmet var banebrytende, og det er jo det vi ønsker å være på Viken senter. 4. Alle disse årene har vært fylt av utfordringer. Bl.a da Knut Nåtedal og jeg var på kurs for å bli sertifisert som Prepkursledere, visste vi allerede at vårt første kurs skulle være et par uker senere. Eneste tid til forberedelse var å bruke pauser i annet arbeid. Andre utfordrninger jeg har møtt, er kombinasjonen av å jobbe både på Klinikkenheten og på KoV og alle hattene mine. Dette er ikke en ni til firejobb, og det har vært mye reising, noe som har ført til at jeg har vært mye borte fra familien. 5. Ønsket er å jobbe på Viken senter, så får tiden vise. Eller så er jeg i utlandet et sted. 5

6 Prep: En treningsøkt for samlivet PREP-kurs er med på å forsterke samliv som er bra fra før. Det vet Håkon og Marianne Warø. Jeg ser på det som en treningsøkt for samlivet, smiler Håkon Warø. Og Marianne Sollie Warø sier: - Med begge to i full jobb og tre unger blir det travelt. Da er det greit å stoppe opp litt og se på hvordan man gjør det. Tekst og bilder: Karin Swart-Donders. Paret har vært sammen i nesten tjueto år. Marianne jobber i politiet og Håkon i Forsvaret. Han er for tiden bataljonsjef i 2. bataljonen. Siden pendlingen ble for belastende, flyttet også Marianne og barna fra Elverum til Øverbygd sommeren Forebyggende og forsterkende PREP er er et forebyggende program som styrker samliv. Samlivssenteret ved Modum Bad i Vikersund har oversatt det opprinnelig amerikanske programmet og bearbeidet det for norske forhold. PREP-kurs går over en helg og finnes i hele landet. Også Viken senters Kurs- og veiledningsenhet arrangerer slike kurs. Marianne og Håkon Warø var med på kurset vinteren 2012 på vakre Hamn i Senja. Før hadde de deltatt to ganger på Modum Bad. Utenlandsreiser Håkon og Marianne synes de har hatt mye utbytte av kursene. Å dra på PREP betyr slett ikke at man har et ekteskapsproblem, understreker de. Det gjelder å ta vare på det man har, og lære å kommunisere på en voksen måte. Noe som faktisk er viktig for alle par. Aller mest utbytte hadde de kanskje av det andre kurset, som var spesifikt rettet mot forsvarsfolk. Der ble det diskutert aspekter med både pendling, flytting, lange arbeidsdager og belastning med utenlandsreiser. Må prioritere hverdagen Marianne: Partneren som er hjemme med barn, ofte kvinnen, må prioritere den daglige hverdagen, og kan ikke hele tiden tenke på den som er ute. Når han ringer, passer det ikke alltid. Sånne ting er helt naturlig, det prater man om under kurset. Pendleren har bare jobben å tenke på, mens partneren må styre alt hjemme. Det betyr jo ikke at jeg ikke vil prate med ham eller ikke savner ham. Ulike forventninger Også tida rett etter at noen kommer tilbake fra utenlandstjenesten kan være vanskelig, med forskjellige forventninger. Jeg har hørt folk si: Han var i veien til å begynne med. Fordi du har ditt system, dine rutiner med barn. Og så kommer han inn, som har vært i et annet system og har 6

7 PREP er en forkortelse av den amerikanske betegnelsen Prevention and Relationship Enhancement Program. På norsk: Et forebyggende program som styrker samliv. PREP ble skapt i USA rundt 1980, og blir stadig videreutviklet på bakgrunn av ny forskning. PREP er oversatt og bearbeidet for norske forhold av Samlivssenteret ved Modum Bad. hatt andre tanker, og må tilpasse seg. Men det er faktisk helt normalt. Det er betryggende å få vite det, særlig for de som ikke har så lang fartstid sammen. Nøytral grunn Par som skal på PREP-kurs, må helst ville dele litt av sine erfaringer, sier Marianne og Håkon. Uten at man skal bli for personlig, er det greit å kunne snakke med folk i samme situasjon. Marianne og Håkon forteller hva som fungerte for dem da Håkon kom tilbake fra utenlandstjenesten: Vi dro alle til Syden. Ingen der forventet at vi skulle lage middag eller vaske hus eller rydde. Vi var alle på helt nøytral grunn. Nye utfordringer Til høsten flytter Marianne og barna tilbake til Elverum, når det minste barnet begynner på skolen. Hvor Håkon jobber etter 2012, er ennå ikke klart, men han kan ikke fortsette som bataljonsjef på Skjold. Det kommer stadig nye utfordringer, og paret tror at de vil dra på et nytt PREP-kurs senere. Håkon: Det er viktig å sette av tid til hverandre i den travle hverdagen. Ekteskap er hardt arbeid, det ble vi også minnet på. Det er ingen snarveier og ingen lette løsninger på utfordringer. Marianne: Livet er ikke bare en dans på roser. Du tar med noen torner der og, men som regel så greier man å kappe dem fint! Hovedtall 2011 Driftsregnskap Driftsinntekter: Driftsinntekter Driftstilskudd og andre driftsinntekter Sum driftsinntekter Driftskostnader: Direkte kostnader 379 Lønnskostnader m.m Avskrivning driftsmidler Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat 422 Netto finansposter Årets resultat 833 Overføringer: Overført annen egenkapital 833 Overført omstillingsmidler -500 Balanse Anleggsmidler Omløpsmidler Sum eiendeler Egenkapital Avsetning og forpliktelser Tilskudd Langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld 995 Sum gjeld og egenkapital

8 Klinikkenheten Klinikkenheten ved Viken senter er en nasjonal behandlingsinstitusjon for psykiske lidelser, og tilbyr behandling til voksne over 18 år og til familier. Vi mottar derfor henvisninger fra hele landet. Dette er et supplerende tilbud til pasienter, som skiller seg ut fra det øvrige tilbudet og inngår i fritt sykehusvalg. Tjenestene gis på spesialisthelsetjenestenivå med døgnopphold. Dette er i tråd med de sentrale føringer som ble lagt til grunn for etableringen av Viken senter innenfor Opptrappingsplanen. Behandlingsteamene Eksistensielt team Eksistensielt team gir et behandlingstilbud til personer som sliter med blant annet eksistensielle-, relasjonelleog/eller identitetsproblemer. De kan ha hatt belastende livshendelser, komplisert sorg og tapsopplevelse, og kan lide av utbrenthet, posttraumatisk stresslidelse (PTSD), stemningslidelser (depresjon, angst) og/eller somatoforme lidelser. Pasientene bør ha god egostyrke, i form av evne til selvinnsikt, refleksjonsevne og kunne tåle et visst symptomtrykk. De skal helst ha prøvd annen psykiatrisk behandling, for eksempel poliklinisk behandling, før innleggelse. Behandlingen er intensiv gruppepsykoterapeutisk kombinert med individuelle samtaler. Hovedretningen er gruppeanalytisk-, eksistensiell- og integrativterapi. Behandlingen gis i form av gruppeterapi, kunst- og uttrykksterapi, psykoedukasjon, narrativ terapi, medikamentell behandling, fysisk aktivitet og psykoterapeutisk bruk av uteområdet/naturen. Det legges særlig vekt på struktur og grenser i terapien for å øke forutsigbarhet og fokus i behandlingen. Behandlingsmål er å øke livskvalitet og å øke pasientens opplevelse av mestring, forståelse av egen situasjon og seg selv i form av økt innsikt fremfor symptomlette. Traumeteam Traumeteamet gir utvidet kartleggings- og behandlingstilbud til mennesker som har utviklet psykiske lidelser etter overgreps- og relasjonstraumer, hovedsaklig kompleks type PTSD og dissosiative lidelser. Somatoforme lidelser, personlighetsforstyrrelser, stemningslidelser og andre angstlidelser vil også forekomme som komorbide lidelser. Pasientene behandles i alle faser av sykdomsforløpet, men denne gruppen profiterer på å ha prøvd poliklinisk behandling først, og å være i en etablert behandlingsrelasjon med en behandler lokalt. Dette er viktig i forhold til at behandling av denne gruppen er langvarig og vil fortsette etter et opphold på institusjon. Traumebehandlingen er faseorientert. Pasienter i traumeteamet behandles hovedsaklig i forhold til den første fasen. Målet med denne fasen er symptomreduksjon og stabilisering i et her-og-nå perspektiv, samt mestring av symptomene. Behandlingen gis hovedsaklig i grupper. Det legges også vekt på fysisk aktivitet, blant annet for at 8

9 pasientene skal lære å beherske kroppen sin på en annen måte enn tidligere. Det legges stor vekt på uttrykksterapi, da det ofte er gjennom non-verbale uttrykksmåter at de kommuniserer best. Psykoedukasjon er en meget viktig del av behandlingen hvor tema som skyld, skam og sinne tas opp i en trygg ramme. Kognitivt team Kognitivt team gir et behandlingstilbud til mennesker med en affektiv lidelse, depresjon eller angst. Det vil ofte forekomme komorbide lidelser i form av både angst og depresjon, hypomani, dystemi, panikklidelse, fobi og tvangslidelse. Pasienter kan være i ulike stadier i sykdomsforløpet, men det er ønskelig at vedkommende har en etablert behandlingsrelasjon lokalt, og har blitt adekvat medisinert før innleggelse. Behandlingsmål i Kognitivt team er å lindre symptomtrykk, gi økt innsikt, gi pasienten mestringsstrategier for å takle sin lidelse og å hjelpe med å gjenvinne kontroll over symptomene og livet. Pasienter fordeles i behandlingsgrupper i forhold til hoveddiagnosen, enten depresjonsgruppe eller angstgruppe, selv om det kan forekomme symptomer på både angst og depresjon hos den enkelte pasienten. Gruppene innlegges fortløpende, ikke samtidig. Hovedbehandlingsmetode er kognitiv-atferdsterapi i grupper. I tillegg legges det vekt på fysisk aktivitet som en vesentlig del av behandlingen, da dette er særlig viktig for mennesker med en affektivlidelse, både i forhold til kroppen og i forhold til mestring. Det legges også vekt på psykoedukasjon og kreative uttrykk. Det gis tilbud om individuelle samtaler. Familieteam Familieteamet gir behandlingstilbud til familier (par, foreldre med barn, aleneforeldre med barn, generasjonsfamilier), hvor en eller flere av de voksne (over 18 år) har alvorlige psykiske plager/lidelser som påvirker resten av familien. Individualdiagnosene i målgruppen vil blant annet omfatte stemningslidelser, tilpasningsforstyrrelser, akutte belastningslidelser, personlighetsforstyrrelser og PTSD. I mange av disse familiene vil det ofte være flere familiemedlemmer med kjente psykiske lidelser, også barn. Symptombildet kan vise seg gjennom alvorlig relasjonsproblematikk og patologiske samspillmønstre. Problemene kan være av nyere art, men har som oftest pågått over tid. Den enkelte skal helst ha fått poliklinisk behandling for sin lidelse, slik at de presenterte problemene kan ses i en familiesammenheng og forsøkes løst der. Behandlingsmålet er å styrke enkeltindividet og familiens mulighet til å fungere i dagliglivet og bli bedre rustet til å håndtere familiens belastninger. Videre målsettinger er bevisstgjøring av familiemedlemmenes roller og ansvar i forhold til hverandre, å endre på fastlåste samhandlingsmønstre og å gi den enkelte mestringsstrategier i forhold til sin lidelse/sine plager. Behandlingen gis som intensiv familieterapi tilpasset den enkelte familiens problematikk. Familiens behandlingsplan skreddersys med basis i kunnskapsbaserte, empiriske og kreative tilnærminger fra etablerte og anerkjente terapiretninger innen familieterapi og psykiatri. I dette inngår blant annet narrative, integrative, psykodynamiske og psykoedukative tilnærminger. Behandlingen er rettet 9

10 mot familien/paret som system. Ved behov tilpasses individuell oppfølging av et eller flere familiemedlemmer. Faste elementer er psykoedukasjon og fysisk aktivitet, som gis i fellesgruppe. Under behandlingen vil den enkelte familie bo i egne boliger ved Viken senter, og vi har et godt skole- og barnehagetilbud. Dette for å tilstrebe en mest mulig lik hverdag som den familien opplever hjemme. Øvrige team Team kveld/natt Team kveld/natt har hatt en relativt stabil bemanning over tid. Teamet er blitt rutinert, noe som øker teamets trygghet og evne til å håndtere de fleste situasjoner som kan oppstå. Teamet ivaretar alle pasientene utenom den vanlige terapitiden, det vil si gjennom største delen av døgnet, og gir støtte og trygghet til pasientene. Teamet er høyt kvalifisert med flere verne- og sykepleiere. Mange har deltatt på Vivat-kurset Førstehjelp ved selvmordsfare, og det er et mål at også nyansatte får tilbud om å delta på kurset. Inntaksteam Inntaksteamet kartla pasienter de første ukene i 2011, men så ble kartleggingen tilbakeført til teamene. Dette var begrunnet i det generelle behovet for å effektivisere inntak. Nedbemanning i klinikken på grunn av at Helse Nord kjøpte færre sengeplasser, samtidig som det var et større behov for kartleggingskapasitet, førte til endrede rutiner for inntak. Inntaksteamet gjorde et kvalitativt meget godt utrednings- og kartleggingsarbeid i forhold til alle pasienter som ble henvist til klinikkenheten, uansett hvilket team pasienten i utgangspunktet var tiltenkt. Til gjengjeld er kartlegging gjennomført av det enkelte teamet mer spesifikt innrettet mot det teamet kan tilby, og vi kan dermed bedre vurdere om tilbudet passer til pasientens problematikk. Vurdering av innkomne henvis- ninger ble i 2011 ivaretatt av spesialistene. Klinikkenhetens virksomhet Klinikkenheten har godkjent 40 døgnplasser fordelt på 24 plasser i individualteamene og 16 plasser på familieteam. Det er inngått kontrakt med Helse Nord om kjøp av 37 av disse i perioden På grunn av reduksjon i kjøp av sengeplasser, ble omstilling i klinikkenheten et viktig arbeid i Det ble nedsatt en arbeidsgruppe bestående av 8 personer inkludert klinikkleder, 2 teamledere, 2 tillitsvalgte, medisinskfaglig representant, representant for familieteam og personalleder. Arbeidsmøter ble gjennomført mellom april og juni. Rapporten ble ferdigstilt i oktober og behandlet i forskjellige arenaer, inkludert på styremøtet i desember er det første året klinikkenheten har hatt et fast antall liggedøgn som ramme, bestemt ut i fra kontrakten med Helse Nord. Målet var liggedøgn fordelt på de fire behandlingsteamene (Eksistensielt team 2700, Kognitivt team 2700, Traumeteam 2100 og Familieteam 5000 liggedøgn). Utfordringen var å verken over- eller underprodusere. Ved årets slutt var det totale antall liggedøgn på (tabell 1). Antall henvisninger økte i 2011 slik det har gjort de forrige årene. Antall henvisninger har faktisk doblet seg siden Geografisk kommer de fleste henvisninger fra Nord-Norge (93 %). Det var 22 % økning av henvisninger fra Troms og 32 % økning fra Finnmark. Henvisninger fra Nordland har holdt seg stabilt, og utgjør ca. en tredjedel av alle henvisninger (tabell 2). Tabell 3 viser hvordan henvisningene blir behandlet, fra de mottas til pasienten takker ja eller nei til et tilbud. Når vi ser på henvisninger som har vært vurdert, har 19 % fått avslag før kartleggingsopphold, som er en nedgang fra i fjor da 26 % ble avvist før kartleggingsopphold. Av de pasienter som kom til kartlegging, ble 9 % vurdert til å ikke ha behov for vårt tilbud, mens kun 1 % av de som Tabell 1. Produksjon i antall liggedøgn Eksistensielt team Traumeteam K-team (Aurora i 2007, 2008) Familieteam Inntaksteam Sum

11 Tabell 2. Geografisk fordeling av henvisninger Fylke Akershus Aust-Agder Buskerud Finnmark Hedmark Hordaland Møre og Romsdal Nordland Nord-Trøndelag Oppland Oslo Rogaland Sogn og Fjordane Sør-Trøndelag Telemark Troms Vest-Agder Vestfold Østfold Totalt fikk et tilbud takket nei til dette. Antall henvisninger som kommer fra primærhelsetjenesten er fortsatt høy, og utgjør 64 %, mens 36 % av henvisningene kommer fra spesialisthelsetjenesten. Hovedandel av pasienter som blir henvist har en problematikk innen området stemningslidelser, nevrotiske og belastningsrelaterte lidelser (tabell 4). Dette gjenspeiler godt målgruppen vår. I tillegg har en god del av henvisningsdiagnoser vært innrettet mot familier og deres særskilte behov. Utfordringer fremover I året som kommer vil Klinikkenheten arbeide for å implementere anbefalingene i omstillingsrapporten. Dette innebærer ikke store endringer, men justeringer og forbedringer. Personalplanen er laget, og bemanningen er omtrent på det nivået det skal være. Dette har vært en av de store utfordringer i Videre skal det lages en kompetanseplan for flere år fremover, samt internundervisningsplan. Stabilisering av kvalifisert personale er en utfordring vi må sette fokus på. (forts neste side) Tabell 3. Henvisninger og inntak Nye henvisninger Venteliste.Ikke innkalt enda 47 (14%) 75 (19,28%) Avslag før kartlegging* 00 (52%) 62 (27%) 77 (24,50%) 89 (26,40%) 76 (19,54%) Takket nei til tilbudet/ikke møtt 15 (8%) 16 (7%) 31 (10%) 25 (7,40%) 37 (9,52%) Avslag etter kartlegging 8 (9%) 14 (6%) 15 (5%) 41 (12,20%) 31 (7,97%) Takket nei til behandling etter kartlegging (2%) 13 (4%) 2 (0,51%) Avbrutt behandling 0 (1%) 0 1 (0,30%) 0 Tok i mot tilbudet enten til kartlegging/behandling/booster 60 (31%) 138 (59%) 184 (58,50%) 121 (36%) 147 (37,79%) Ikke ferdig vurdert. Venter på mer info (5,40%) Hvem henviser? Primærhelsetjeneste (57,50%) 138 (59,50%) 211 (67%) 203 (60%) 241 (62%) Spesialisthelsetjeneste 82 (42,50%) 94 (40,50%) 103 (33%) 134 (40%) 148 (38 %) *avslag gis hovedsakelig pga manglende informasjon eller uegnet problematikk 11

12 Personalet og kompetanseutvikling I 2011 var det 1 ansatt som fortsatte sin videreutdanning i gruppeanalyse i regi av Institutt for gruppeanalyse (IGA), mens 1 begynte på annen gruppeutdanning. Klinikkleder fortsatte sin utdanning innen organisasjonsanalyse og ledelse (GOL) i regi av IGA. To sykepleiere fullførte videreutdanning innen psykisk helsearbeid, mens 1 psykolog startet sin spesialisering. Videre har ansatte tatt utdanning i familieterapi og kognitiv terapi. Det er flere som tar utdanninger, men det er allikevel en dreining mot veiledning, både fag- og prosessveiledning. Ordningene med ukentlig internundervisning og ukentlig psykiater- og psykologundervisning ble videreført i 2011, med temaer innenfor psykopatologi og behandling. Klinikkenheten er en utdanningsinstitusjon for leger under spesialisering, psykologistudenter i hovedpraksis og sykepleiere under videreutdanning i psykisk helsearbeid. Vi har i 2011 hatt flere psykologistudenter ved vår institusjon. Tabell 4. Henvisningsdiagnoser (hoveddiagnose) Affektive lidelser (stemningslidelser) F30-39 inkl depresjon og bipolar lidelse Nevrotiske, belastningsrelaterte og somatoforme lidelser F40-48 inkl angst, fobier, PTSD Atferdssyndromer forbundet med fysiologiske forstyrrelser/faktorer F Personlighets- og adferdsforstyrrelser hos voksne F Z-diagnoser særlig tilpasset familieproblematikk Andre diagnoser Henvisninger uten diagnoser 0 8 Sum

13 13

14 Med en drøm om forskning... - Hva er det med behandlingen, miljøet, naturen og arkitekturen som gjør at pasienter får endringer i livet sitt? Det vil klinikkleder Mary Nivison etterprøve. Tekst og bilder: Karin Swart-Donders. Hvordan har Mary Nivison opplevd fire år som klinikkleder? Nivison begynte i 2007 som klinikkleder ved Viken senter. Da hadde hun allerede et langt arbeidsliv bak seg. Hun vokste opp i USA, så ble det åtte år som forsker i Bergen, før hun satte kurs nordover i Hun jobbet som psykolog i Barne- og Ungdomspsykiatrien i Nord-Norge, og var sjefpsykolog på de psykiatriske avdelinger ved Åsgård i ti år. Som klinikkleder på Viken senter har Nivison ansvar for både personale, økonomi og det faglige innholdet i tilbudet. Hun føler selv at fagansvaret er det viktigste og mest givende. Hender det at det oppstår konflikter mellom dine forskjellige ansvarsområder? - Helt klart. Det er et behov for videreutdanning og veiledning. Jeg skulle også gjerne hatt flere som jobber i klinikken. Vi er så sårbare etter en nedbemanningssituasjon. Mange ansatte i klinikken ønsker å virkelig gi mye til pasientene, og det er vanskelig å redusere behandlingstilbudet. Men jeg må forholde meg til de økonomiske rammene. Du er nesten ferdig med en utdanning i organisasjonsanalyse og ledelse ved IGA (Institutt for Gruppeanalyse) i Oslo. Hva er det viktigste du har lært der? - Man lærer å forstå dynamiske prosesser i en organisasjon. Reaksjoner har å gjøre med forskjellige behov i organisasjonen. Det er viktig å kunne se det, og ikke la seg gå i motforsvar. Heller gå inn og forstå, være med å hjelpe team og ansatte i gode konstruktive prosesser. Utdannelsen har vært utrolig bra for meg. Jeg har lært mye om mine grenser og mine måter å takle de forskjellige reaksjoner på. Lært å være en robust leder i en komplisert organisasjon som Viken er, når høyt kompetente individualister jobber i tverrfaglige team. Det er en stor økning i antall henvisninger fra 2010 til Hva er grunnen? - Etter fem års drift så er det mange pasienter som har vært innom. De sier det videre til folk. Fastleger som har henvist til oss er vant til å tenke Viken senter. God behandling og fornøyde pasienter er den beste markedsføring. Hvordan ser du tilbake på fem år på Viken senter? - Da jeg deltok på femårsmarkeringen i november, ble jeg slått av hva vi har fått til i løpet av så kort tid. Når jeg ser bilder av byggeprosessen for seks år siden og til nå - bygningene og alt som er inne i bygningene - synes jeg det er ganske fantastisk. Ikke alle trodde vi ville klare oss her 14

15 oppe. Men vi har prøvd ut forskjellige ting, bygget opp konseptene, endret på disse og så har vi landet på noen viktige strukturer og behandlingsmodeller. Vi venner oss til tanken på å bruke ressurser fra de ulike teamene fleksibelt, slik at vi blir mindre sårbare. Så vil vi sette fokus på teamlederne. Når vi sammen kan se teamene som en del av en hel klinikk, vil vi også gjøre oss mer robuste. Når vi har ledige stillinger, får vi som oftest søkere. Og så har vi en kjerne stabile fagfolk. Flotte mennesker. Jeg syns det er utrolig spennende å jobbe her. For meg var det veldig allright å gjenoppdage hva vi egentlig har fått til, her oppe i dalen i Nord-Norge. Hvordan ser du for deg framtiden? Jeg håper at vi får lov til å stabilisere oss. Og så håper jeg - dette brenner jeg for, jeg er jo forsker selv, ikke bare kliniker - at vi kan fokusere mer på å etterprøve hva vi får til. Hva er det med behandlingen, miljøet, naturen og arkitekturen her, som fører til at mennesker opplever at livet deres blir endret? Gå tilbake til de som har vært innlagt de første fem år, har de fått varige endringer i livet sitt? Jeg håper vi har noen svar når vi feirer 10-års drift. 15

16 Kurs- og veiledningsenheten Årsmelding 2011 for Kurs- og veiledningsenheten ved Viken senter for psykiatri og sjelesorg Virksomhet Enheten arbeidet i 2011 etter samme mønster som tidligere år, men med redusert stab. Ved nyttår var det kun 3 personer tilsatt ved enheten i til sammen 130 % stilling, fordelt på to 60 % og en 10 % stilling. Fra 1. mars gikk leder KoV over til å arbeide 100 % ved enheten. I september 2012 tiltrådte Anne Kristin Sagmo i 100 % stilling som kunde- og markedsføringsansvarlig, så ved utgangen av 2011 var det tilsatt fire personer i til sammen 270 % stilling. To personer var for øvrig tilknyttet enheten i deltids- /vikariatstillinger over en periode på tre måneder hver vårhalvåret Fra 1. mars av ble rommene ved Gjestefløya fristilt i forhold til Klinikkenheten. Denne endringen fikk KoV først vite om i november. Da enheten på dette tidspunktet ikke hadde tilsatt en kunde- og markedsføringsansvarlig, var dette et vanskelig tidspunkt å starte opp igjen markedsføringen av botilbudet. Lav bemanning og liten grad markedsføring av overnattingstilbudet i 2010, gjorde at enheten fikk en nedgang på beleggsprosent med 37 % for Følgende arbeidsoppgaver ble prioritert i 2011: 1) Utviklingsarbeid av enheten ved at det ble startet med utforming av Strategiplan, samt utarbeidet flere søknader om utviklingsstøtte til aktuelle fagtilbud. 2) Gjennomføring av planlagt kursprogram, inkludert den sjette nasjonale Vikenkonferansen oktober med tema: I møte med flyktninger tro og tradisjoner nøkler til forståelse. Konferansen hadde 130 deltakere fra hele landet, og var et samarbeid med RVTS Nord, UNN. 3) Samarbeid med Institutt for sjelesorg, på Modum Bad om kurset Litteratur og sjelesorg, mai. 4) Utvikling og gjennomføring av ulike kurskonsept, deriblant gjennomføring av samlivskurset PREP for ulike avdelinger innen Forsvaret, samt to som var åpne for alle. 5) Veiledning for enkeltpersoner og grupper, og ulikt samtaletilbud for enkeltpersoner og par. Dette var enten poliklinisk eller individuelt ved rekreasjonsopphold på Gjestefløya. Høsten 2012 fikk et sterkt fokus på tilbud i tilknytning til oppfølging for hjelpere etter 22. juli. 6) Foredrag og fagdager på Viken senter eller eksternt, på oppdrag fra ulike arbeidssteder, bedrifter og grupper. 7) Familiesamling for etterlatte etter selvmord oktober på Viken senter i samarbeid med LEVE Nordland, Troms og Finnmark, samt RVTS Nord. Samlingen hadde 17 deltakere og 11 ledere, 5 av disse fra Viken senter 8) Kontakt med Forsvaret opp mot Veteranmeldingen. Ansatte deltok på flere kurs og samlinger i november angående satsingen på veteraner og deres familier. Viken senter ved KoV kan tilby flere tiltak som det er ønskelig at samfunnet har merkunnskap om. Økonomi KoV hadde samlet inntekt på kr i De største inntektene kommer fra kursvirksomhet og konferanser, utleie av rom og tilskudd. Totale drifts- og finanskostnader i 2011 var kr Resultatet for 2011 viste et underskudd på kr ,-. Styret har gitt sin tilslutning til at hovedfokus for KoV i 2010 og 2011 er å drive utviklingsarbeid for en mer stabil drift, samt bli en bedre utviklet arbeidsplass for enhetens ansatte. Målet er få ferdig den nye strategiplanen og en handlingsplan i løpet av våren Fokuset er avklaring og tydeliggjøring både innad og utad om hva KoV skal drive med i fremtiden, som utøvende enhet innen formålet til stiftelsen Viken senter, og å få en drift i balanse (hva med overskudd?). Det ble i 2011 utarbeidet egne brosjyrer for overnattingstilbudet ved Gjestefløya. Å øke antall overnattingsgjester er en prioritert målsetting for Ved utgangen av året ble det vedtatt å gå til innkjøp av programvare for opprettelse og håndtering av et kunderegister for å profesjonalisere kundekontakten mellom stiftelsen og dens kunder. For øvrig er det et uttalt mål å arbeide for å ansette flere fagansatte for å dekke etterspørsel etter fagoppdrag, og for at fagtilbudet ikke skal være for sårbart og for mye knyttet opp til enkeltpersoner. 16

17 De ansatte på Kurs- og veiledningsenheten: Torhild Viste, Anne Kristin Sagmo, Janne-Monica Kaarigstad. Samtaler: Alle typer direktebetalte samtaler 75,5 139, * Rekreasjonsgjester (antall, (m/ tilbud om inntil 3 samtaler) 7 Gjestefløya (døgn): Intern utleie Ekstern utleie Sum Prosentvis belegg (40 uker) 41% 48% 63,6% 26,8% Kommentar til statistikken over samtaler: *Til forskjell fra tidligere år er samtalene for 2011 registrert pr gang uavhengig om de varte 60, 90 eller 120 min. Sammenlignbart tall er antakelig nærmere 80. I tillegg kommer ikke-betalte samtaler og samtaler med rekreasjonsgjester. 17

18 Viken senter - modige valg Refleksjoner etter deltakelse på Vikenkonferansen I møte med flyktninger tro og tradisjoner nøkler til forståelse I mitt arbeid med flyktninger og innvandrere, møter jeg stadig på mennesker som opplever seg oversett i møte med hjelpeapparatet. Ikke fordi de ikke får penger og tiltak de har krav på, men fordi deres religiøse tro og grunnleggende identitet ikke blir gitt plass. I møte med saksbehandlere, helsearbeidere, hjelpe- og behandlerapparat, opplever de flakkende blikk og henvisning til at det ikke vedkommer saken, er en privatsak, ligger utenfor fagfeltet deres, er en diagnose... Religiøs tro hører ikke hjemme i samtalene. Dette kan klienten, pasienten, brukeren oppleve som at det er de som ikke hører hjemme i samtalen - for det troende mennesket skiller ikke mellom seg selv som pasient, klient, bruker og seg selv som troende, religiøs. I mitt arbeid som veileder for de som jobber med integrering av flyktninger og innvandrere, opplever jeg også stor frustrasjon. De blir forvirret og distrahert av all denne religiøsiteten, de vil gjerne hjelpe (gjøre jobben sin), men opplever det som vanskelig når Gud entrer samtalen. I helsesektoren opplever jeg den samme opplevelsen av hjelpeløshet - dette øker frustrasjons- og irritasjonsnivået. I psykiatrien opplever enkelte flyktninger at religiøs identitet mer blir sett på som en diagnose, et traume, et tankefengsel - enn en ressurs for pasienten. Derfor har jeg også alt for ofte hørt historier om flyktninger i stor sjelelig nød som er blitt avvist av psykiatrien med beskjed om at det er for diffust, komplisert, tar for lang tid, religion er ikke vårt domene osv. Viken senter for psykiatri og sjelesorg har de siste årene reist seg opp og skilt seg ut gjennom modig å ta dem som jobber med flyktninger til daglig, på alvor. Dermed tar de også flyktninger i Norge på alvor. Å være flyktning er i perioder som å ha gått vill, være fortapt, være grunnleggene ensom. Dette kan gi en eksistensiell angst som krever mer enn penger og NAV-tiltak for å komme ut av. Det trengs profesjoner og profesjonelle som ser hele mennesket, som modig står i møtet med annerledeshet og godtar virkelighetsopplevelser som ligger utenfor majoritetens vedtatte normer. Viken senterets vilje til å sette på dagsorden religiøs identitet som ressurs - ikke diagnose eller tvangstrøye - for flyktninger i sjelelige krise, er strålende! 18

19 Viken senters tema på konferansen 2011 tiltrakk seg hundrevis av fagfolk på tvers av faglige skillelinjer. Innfallsvinklene på foredragene opplevdes som høyst relevante av praktikerne i integreringsfeltet - endelig en matnyttig konferanse om religion, religiøs identitet og utfordringene i arbeidet med flyktninger i en sårbar livssituasjon. Forelesere med stor spredning i faglig bakgrunn og praksis sørget for å dekke fagfeltet på en unikt grundig måte. Fokus på flyktningers livssituasjon stod sentralt. Fokus på de som jobber med flyktningene var også sentralt gjennom konkrete innspill, praktiske råd og man delte raust av sine erfaringer. Det var en genuin respekt for de faglig vanskelige og personlig tøffe utfordringene de som jobber med flyktninger møter. Viken senter trengs med sitt modige valg: Å åpne seg for omverdenen - hele regionen og hele landet - og reise problemstillinger andre institusjoner skyr fordi det ikke finnes enkle svar og kvikke løsninger. Ved å vise tverrfaglig styrke - sjelesorg og psykiatri sammen, viser senteret svaret på dagens utfordringer og veien videre. Vikenkonferansen har allerede etablert seg som et faglig anker og tverrfaglig møtepunkt for oss utenfor. Det kan bli en utfordring for senteret å styrke den tverrfaglige respekten og samarbeidet. Forskjellig faglig ståsted er slitsomt og krever mye. Det er mitt og andres håp at senteret velger å utvikle dette aspektet videre, åpne armene i en indre aksept av at mangfold også er viktig i en institusjon, ikke bare i politiske festtaler. Å favne mangfold handler om å åpne seg for det og de nye. Tverrfaglig samarbeid er vanskelig, morsomt, krevende, inspirerende og irriterende. Flere og flere forskningsrapporter viser oss nå at religiøs identitet må taes på alvor, fordi det er en essensiell faktor for store grupper av mennesker i en sårbar livssituasjon. Et reelt samarbeid mellom fagmiljøene sjelesorg og psykiatri er utfordrende - og samtidig svaret! Viken senter har en unik mulighet for nybrottsarbeid på dette feltet. Vi utenfra venter i spenning og gleder oss! Vennlig hilsen Kjersti Børsum, Daglig leder Inspirert AS. Veiledningstjeneste for flerkulturell kommunikasjon og konflikthåndtering. 19

20 De ansatte mottar 5-årsdiplom, desember Forsidebilde: De ansatte samlet i glassgangen. Styret s.2 Prep-kurs s.6 Klinikkenheten s.8 Kurs- og veiledningsenheten s.16 Presseklipp s.14 Viken senter, Altevannsveien, 9360 Bardu tlf: fax: Grafisk design/foto: Egil Nyhus, Viken senter. (C) Viken senter Forsidebilde: De ansatte på Viken senter i den nye glassgangen som binder sammen Elvetunet og Midttunet. 20

Representantskapet. Representantskapet

Representantskapet. Representantskapet Representantskapet 2005-08 Medlemmer: Hilde Guldbakke (leder) Olav Øygard Bjørn Rafter Håkon Augdal Per Oskar Kjølaas Berit Sivertsen Sørvig Hans Olav Tungesvik Kristin Stang Meløe Tove Brekkås Reidun

Detaljer

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Ta styring - strategi for gode valg i LAR Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Et oppdrag for NAV Østfold for deltakere i LAR-prosjektet Sarpsborg for perioden 2. november

Detaljer

BARNEOMBUDETS FAGRAPPORT 2013. Helse på barns premisser

BARNEOMBUDETS FAGRAPPORT 2013. Helse på barns premisser BARNEOMBUDETS FAGRAPPORT 2013 Helse på barns premisser Takk til alle barn og unge som har bidratt i arbeidet med rapporten! Design: Provinsen Foto: Sidsel Hommersand Trykk: Møklegaards Trykkeri AS Opplag:

Detaljer

En ekstra dytt, eller mer?

En ekstra dytt, eller mer? Tove Mogstad Aspøy og Torgeir Nyen En ekstra dytt, eller mer? Delrapport fra evalueringen av ulike tiltak for å kvalifisere elever etter Vg2 Tove Mogstad Aspøy og Torgeir Nyen En ekstra dytt, eller mer?

Detaljer

Å PRØVE SEG UT I VOKSENLIVET

Å PRØVE SEG UT I VOKSENLIVET SENTER FOR PSYKISK HELSE OG RUS FORSKNINGSRAPPORT NR. 11/2014 Å PRØVE SEG UT I VOKSENLIVET En forskningsbasert evaluering av Nøtterøy kommunes prosjekt for ungdom; God start på vei til egen bolig Ellen

Detaljer

ʹͲͲʹǦʹͲͳʹ. Barnas egne erfaringer fra bo- og omsorgstiltak for enslige mindreårige flyktninger. i Drammen kommune: En evaluering av perioden 2002 2012

ʹͲͲʹǦʹͲͳʹ. Barnas egne erfaringer fra bo- og omsorgstiltak for enslige mindreårige flyktninger. i Drammen kommune: En evaluering av perioden 2002 2012 Ǧ ǣ Barnas egne erfaringer fra bo- og omsorgstiltak for enslige mindreårige flyktninger ʹͲͲʹǦʹͲͳʹ i Drammen kommune: En evaluering av perioden 2002 2012 www.drammen.kommune.no Senter for oppvekst Nedre

Detaljer

DUE. Der Ungdommen Er M E T O D E H Å N D B O K

DUE. Der Ungdommen Er M E T O D E H Å N D B O K DUE Der Ungdommen Er M E T O D E H Å N D B O K Innhold Forord 5 DUE sin visjon 9 Bakgrunn 11 5 Modellkart 51 1 Mål og verdier 13 6 Praksis 2 Metodisk tilnærming Koordinator ungdommens nærmeste støttespiller

Detaljer

Uten tvivel er man inte klok

Uten tvivel er man inte klok Plattform for ledelse i staten Uten tvivel er man inte klok - Hasse og Tage Utgitt av Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) 2009. Heftet: Oppgaver og dilemmaer ISBN 978-82-7483-112-4 (trykt bokmål)

Detaljer

Prosjektrapport. Etablering av Lærings- og mestringssenter ved Glittreklinikken

Prosjektrapport. Etablering av Lærings- og mestringssenter ved Glittreklinikken Prosjektrapport Etablering av Lærings- og mestringssenter ved Glittreklinikken Et 2-årig utviklingsprosjekt (25-27) Glittreklinikken, juni 27 Grethe Amdal Prosjektleder Ingrid E. Sundfør prosjektmedarbeider

Detaljer

Diabetessykepleier i distriktene

Diabetessykepleier i distriktene Diabetessykepleier i distriktene Evalueringsrapport basert på 11 intervju med involverte helsepersonell og brukere av tilbudet. Regionalt Senter for Sykelig Overvekt i samarbeid med NTNU Samfunnsforskning

Detaljer

«Det står mye på spill» En evaluering av Videreutdanning i veiledning i flerkulturelt helsearbeid

«Det står mye på spill» En evaluering av Videreutdanning i veiledning i flerkulturelt helsearbeid Miriam Latif Sandbæk, Ida Hjelde og Jon Rogstad «Det står mye på spill» En evaluering av Videreutdanning i veiledning i flerkulturelt helsearbeid Miriam Latif Sandbæk, Ida Hjelde og Jon Rogstad «Det står

Detaljer

Badeliv. -mening, mot og mestring. Familiesatsing Eksistensiell helse Aksept = mestring. Et magasin fra MODUM BAD. Hovedtema: Godt nok

Badeliv. -mening, mot og mestring. Familiesatsing Eksistensiell helse Aksept = mestring. Et magasin fra MODUM BAD. Hovedtema: Godt nok Nr. 2/2014-23. årgang Badeliv Et magasin fra MODUM BAD Hovedtema: Godt nok -mening, mot og mestring Familiesatsing Eksistensiell helse Aksept = mestring PÅ LEDERPLASS Badeliv Et magasin fra MODUM BAD Årgang

Detaljer

Selvhjelp er å ta i bruk alle dine gode og smertefulle erfaringer, all din kunnskap - og gjøre dine egne valg

Selvhjelp er å ta i bruk alle dine gode og smertefulle erfaringer, all din kunnskap - og gjøre dine egne valg Selvhjelp er å ta i bruk alle dine gode og smertefulle erfaringer, all din kunnskap - og gjøre dine egne valg 2 selvhjelp - en innføring STIFTELSEN NORSK SELVHJELPSFORUM (NSF) Et nasjonalt kompetanse-

Detaljer

Arbeid og psykisk helse. Fem gode eksempler

Arbeid og psykisk helse. Fem gode eksempler Arbeid og psykisk helse Fem gode eksempler Rapport nr 2/2013 Utgitt: 2013 Utgiver: Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid (NAPHA) Redaksjon: Siri Bjaarstad, Kjetil Orrem og Roald Lund Fleiner

Detaljer

mellom ansatte og brukere i bolig- og oppfølgingskontoret og nav i bærum

mellom ansatte og brukere i bolig- og oppfølgingskontoret og nav i bærum Bli sett og hørt Erfaringer fra refleksjonsdialogseminar mellom ansatte og brukere i bolig- og oppfølgingskontoret og nav i bærum Av ElsA DøhliE, i nger rambøl KAspErsEn, VAnjA DiEtrichson o g l Eni hemminghytt

Detaljer

Bør Sykehusboka videreføres? En kartlegging av bruk og nytte blant barn, foreldre og helsepersonell. Difi rapport 2010:8 ISSN 1890-6583

Bør Sykehusboka videreføres? En kartlegging av bruk og nytte blant barn, foreldre og helsepersonell. Difi rapport 2010:8 ISSN 1890-6583 Bør Sykehusboka videreføres? En kartlegging av bruk og nytte blant barn, foreldre og helsepersonell Difi rapport 2010:8 ISSN 1890-6583 Forord Oslo universitetssykehus (Rikshospitalet) har bedt Difi om

Detaljer

«HELSESØSTER OPP OG FRAM»

«HELSESØSTER OPP OG FRAM» Landsgruppe av Helsesøstre NORSK SYKEPLEIERFORBUND Helsesøstre NR. 3 2005 Høst i rådhusparken, Steinkjer. Kunstverket er: "MOT LYSET" av Per Ung Fotograf: Odd Georg Skjemstad, Steinkjer «HELSESØSTER OPP

Detaljer

EN HELT VANLIG DAG PÅ JOBBEN

EN HELT VANLIG DAG PÅ JOBBEN DN Magasinet Da Runa Øvland ikk diagnosen paranoid schizofreni som 18-åring, avskrev helsevesenet hennes arbeidsevner. Men Øvland ville ha både utdannelse og jobb. foto: brian cliff olguin lørdag 28. juli

Detaljer

Veileder. Veileder for individuell plan 2001

Veileder. Veileder for individuell plan 2001 Veileder Veileder for individuell plan 2001 Veileder Veileder for individuell plan 2001 FORORD Alle som har behov for langvarige og koordinerte tjenester, har fra 1. juli 2001 rett til å få utarbeidet

Detaljer

Hvordan startet det egentlig ved to av dem.

Hvordan startet det egentlig ved to av dem. Hvordan startet det egentlig ved to av dem. Intervju med psykiatrisk sykepleier Ann Randi Haugen (AR) og sosionom Latha Nrugham (LN) 4.februar 2003. Intervjuet er gjort av FoU-rådgiver Bengt Karlsson (BK).

Detaljer

Har familieuka betydning for de forskjellige pårørendes livskvalitet, og hvilken vekt bør en legge på oppfølgingen etterpå?

Har familieuka betydning for de forskjellige pårørendes livskvalitet, og hvilken vekt bør en legge på oppfølgingen etterpå? Sørlandet sykehus HF Sørlandet sykehus HF Har familieuka betydning for de forskjellige pårørendes livskvalitet, og hvilken vekt bør en legge på oppfølgingen etterpå? Avdeling for rus- og avhengighetsbehandling

Detaljer

4 Prioriteringsveileder for habilitering av barn og unge i spesialisthelsetjenesten 6 Portrettet: Divya - ei ung dame med kunstinteresse

4 Prioriteringsveileder for habilitering av barn og unge i spesialisthelsetjenesten 6 Portrettet: Divya - ei ung dame med kunstinteresse 4 Prioriteringsveileder for habilitering av barn og unge i spesialisthelsetjenesten 6 Portrettet: Divya - ei ung dame med kunstinteresse 10 Formidling av kunnskap om alternativ og supplerende kommunikasjon

Detaljer

- SJOH PH NFTUSJOH OPUFS TPN HJS HPE LMBOH * GSFNUJEFO TLBM IFMTFOPSHF TQJMMF TBNTUFNU Side 1 t - SJOH PH NFTUSJOH

- SJOH PH NFTUSJOH OPUFS TPN HJS HPE LMBOH * GSFNUJEFO TLBM IFMTFOPSHF TQJMMF TBNTUFNU Side 1 t - SJOH PH NFTUSJOH Side 1 Nasjonalt kompetansesenter for læring og mestring (NK LMS) er en ledende kompetanseaktør innen feltet pasient- og pårørendeopplæring. Vår hovedoppgave er å understøtte lærings- og mestringsvirksomhet

Detaljer

NÆRE OMSORGSPERSONER

NÆRE OMSORGSPERSONER INNHOLD Å være en nær omsorgsperson... 3 Kort om Parkinsons sykdom... 4 Godta følelser... 6 Bekymringstanker... 6 Ta vare på deg selv... 8 Opplevelse av krise og sorg... 10 Ta imot hjelp når du trenger

Detaljer

Hvordan skape en god endringsprosess som tar hensyn til individuelle motstandsforhold

Hvordan skape en god endringsprosess som tar hensyn til individuelle motstandsforhold Hvordan skape en god endringsprosess som tar hensyn til individuelle motstandsforhold Vi har alle en formening om hva vi ønsker oss i livet, enten det er jobb, frihet, helse, anerkjennelse eller andre

Detaljer

Jeg vil ikke stå ut. Arbeid og utdanning sett med brukernes øyne. AFI-notat 10/2011. Reidun Norvoll

Jeg vil ikke stå ut. Arbeid og utdanning sett med brukernes øyne. AFI-notat 10/2011. Reidun Norvoll Jeg vil ikke stå utenfor Arbeid og utdanning sett med brukernes øyne Jeg vil ikke stå ut - Arbeid og utdanning sett med av Reidun Norvoll AFI-notat 10/2011 av Reidun Norvoll AFI-notat 10/2011 Jeg vil ikke

Detaljer

Interkommunalt traineeprogram som rekrutteringsstrategi

Interkommunalt traineeprogram som rekrutteringsstrategi Interkommunalt traineeprogram som rekrutteringsstrategi Evaluering av 12k trainee i Vestfold OLA K. BERGE OG CHRISTINE HVITSAND TF-rapport nr. 323 2013 Tittel: Interkommunalt traineeprogram som rekrutteringsstrategi

Detaljer

Heidi Gautun. De gjemte og glemte barna En evaluering av prosjektet pedagogiske støttegrupper for barn av rusmiddelmisbrukere

Heidi Gautun. De gjemte og glemte barna En evaluering av prosjektet pedagogiske støttegrupper for barn av rusmiddelmisbrukere Heidi Gautun De gjemte og glemte barna En evaluering av prosjektet pedagogiske støttegrupper for barn av rusmiddelmisbrukere Heidi Gautun De gjemte og glemte barna En evaluering av prosjektet pedagogiske

Detaljer

Brukermedvirkning i TSB en myte?

Brukermedvirkning i TSB en myte? Erik Torjussen, Hilde Lytomt Harwiss og Ingrid Amalia Havnes Brukermedvirkning i TSB en myte? en nasjonal kartlegging av brukermedvirkning i Tverrfaglig spesialisert behandling av ruslidelser (TSB) 1 Nasjonal

Detaljer