1. INNLEDNING 2. VISJONER FOR MEDIALAB 2.1. FILOSOFI

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "1. INNLEDNING 2. VISJONER FOR MEDIALAB 2.1. FILOSOFI"

Transkript

1 Vedlegg 1 til sak 27/06 Medialab Konsept og prøveprosjekt Notat utarbeidet for dekan Ståle Stensli og dekan Haldor Gislason av fakultetskoordinator Torben Lai. 30april INNLEDNING Det siste året har det vært diskutert hvordan de digitale ressursene på Fakultet for visuell kunst og Fakultet for design kan organiseres i fremtiden bl.a. med tanke på samlokalisering i byggetrinn 2 på Seilduken. I den forbindelse har det vært avholdt flere møter for å finne frem til felles konsept for et Medialab. Parallelt med dette har man vurdert hvordan man kan gjennomføre et prøveprosjekt i perioden fra 2006 til samlokalisering i 2008 som kan gjøre det mulig å høste erfaringer i forhold til et fremtidig Medialab. Her har fokus vært å omdisponere de eksisterende ressurser innen digitale medier for å styrke undervisnings- og forskningsmiljø. Kartlegging av eksisterende ressurser har gjort det klart at en stor del av de eksisterende ressurser innen feltet er 4-6 år gamle og ikke har potensial i forhold til tankene om et "Medialab". Et evt. prøveprosjekt før innflytting på Seilduken der dermed avhengig av supplerende midler. Dette dokument beskriver 1. innledning 2. fremtidsvisjoner for et medialab, herunder filosofi, undervisningsformer, fagområder o.likn. 3. konkrete planer for "prøveprosjekt medialab", med tilstandsrapport og forslag til organisering og drift 4. budsjett for med søknad om midler til gjennomføring av prøveprosjekt 2. VISJONER FOR MEDIALAB 2.1. FILOSOFI Filosofien bak tanken om å ha en felles og synkronisert medialab på KHiO, er å styrke undervisningstøtten til studentene på alle nivåer, både basisundervisning, forskning og eksperimentell kunst og design. Det interdisiplinære elementet i arbeidslivet til kunstnere og designere av i dag blir viktigere og viktigere. Høgskolen må derfor gi støtte slik at studentene får innsikt i mange forskjellige tekniske og håndverksmessige muligheter. Det er ingen forutsigbarhet når det gjelder hvilke områder studentene vil arbeide innenfor når de går ut fra skolen. Utdanningen vil derfor være avhengig av omgivelser som tilbyr open source verksteder som forbereder studenten på arbeidslivet. Medialab en er tenkt å skulle gi støtte til studenter fra alle fagfelt samtidig som den også tar hensyn til at studentene befinner seg i ulike stadier av utdanningsløpet. Studentene bør ha tilgang til oppdaterte computere og brukerstøtte både når det gjelder selve maskinene og programmene. Det er vanskelig å stipulere hva slags behov studentene vil ha på forhånd, men det er i dette dokumentet gjort et forsøk på å forutse hva slags arbeid som vil foregå på medialab en. En del basisundervisning vil selvfølgelig foregå her, og dette er utredet litt mer detaljer nedenfor.

2 2.2. UNDERVISNINGSFORMER Når studentene begynner på KHiO bør de få en basisundervisning i bruk av software og verktøy. Studentene starter på KHiO med svært forskjellig bakgrunn i bruk av data, noen har kanskje til og med mer kunnskap om enkelte av softwareprogrammene enn lærerne som underviser, mens andre bare har basiskunnskap i hvordan de kan benytte media manipulasjon. Det vil mest sannsynlig være tre typer av kurs i medialab en: FORMELL UNDERVISNING Denne undervisningen består i gruppeundervisning av programvare. Antall studenter vil normalt være 8 15, selv om det er mulig å undervise opp til 20 studenter samtidig. Tradisjonelt har denne type undervisning foregått ved at alle studentene sitter foran en datamaskin, mens de følger instruksjonene til læreren. For eksempel jeg ber dere alle følge musen og gjøre det samme som meg. Dette er den klassiske læremetoden når det gjelder datamaskiner. I dag er man generelt enige i at dette ikke er den beste måten å undervise data på, fordi - noen studenter lærer raskere enn resten av klassen og forstyrrer lærerne med å gå på msn eller internett - en eller to studenter holder hele klassen som gissel fordi de lærer svært mye saktere enn resten av studentene, og på denne påvirker undervisningen. Det finns selvfølgelig også mange andre grunner. Utstyr på medialab må fornyes minimum hvert tredje år da det er viktig at undervisningen foregår på oppdatert utstyr med kapasitet til å kjøre siste versjoner av aktuell programvare. Moderne skoler i dag lærer bort dataprogrammer i velutstyrte forelesnings-/undervisningsrom hvor lærerne har tilgang til både PC og Mac, og hvor man benytter projektor til å demonstrere programmene. Studentene kan følge med på hva læreren gjør og notere det de lærer. Deretter går studentene til tilstøtende datarom hvor de kan prøve ut det de har lært, og hvor det finns lærerassistenter som innleid for å hjelpe til. Dette gjør at en annen gruppe studenter nå kan benytte forelesningssalen DATAROMSUNDERVISNING Datarom hvor studentene jobber I clusters og læreren er en som følger opp ved behov. Undervisningen i datarommene blir holdt med små grupper av studenter som eksperimenterer dem imellom og hvor læreren går rundt og assisterer ved behov. Dette er oppfølging av den mer formelle undervisningen. Denne typen undervisning krever et uformelt arbeidsnivå, -

3 helst bør alle computerne være plassert slik at de vender mot veggen. Dette vil gjøre at læreren kan se alle skjermene når han står bak. Det er også vanlig i dag å utstyre datarommet med tomme bord slik at de studentene som vil benytte sine egne bærbare kan gjøre dette. Det er viktig å utstyre rommet med ekstra store skjermer som studentene kan benytte når de benytter sine egne maskiner EKSPERIMENTELL UNDERVISNING Eksperimentell undervisning er udefinert, men høgskolen må legge til rette for det. Dette betyr å arbeide med langt færre studenter, kanskje bare én eller to som fordyper seg i et spesialisert område, og ofte er dette på MA-nivå. Arbeidet som blir gjort er av udefinert art, og det er derfor vanskelig å definere software og hardware. Denne type arbeid bør helst foregå i et separat rom med glassvegg som gjør at andre kan se hvordan arbeidet foregår. Tilgangen til rommet skjer med adgangskort. De studentene som ønsker å arbeide på denne måten må ta forskjellige basiskurs før de får tillatelse til å benytte rommet FAGOMRÅDER FILM, ANIMASJON OG LYD I en medialab bør det være en kombinasjon av eksperimenter med digitale medier og produksjon av mer hverdagslig medier. Disse to funksjonene er egentlig ikke forenlig med tanke på utstyr og programvare. Selve behovet til rommet er imidlertid på mange måter det samme, det mobile utstyret mye av det samme, som for eksempel videokameraer, mikrofoner etc. For å filme er det behov for et tomt rom med screen projector og green-screen vegger. Det skal være mulig å booke dette rommet, helst via et webbasert system. Rommet bør være tilgjengelig 24 timer i døgnet for studenter og lærere. I tillegg trengs lysutstyr som kan benyttes i gitte perioder for deretter å returneres til de som har ansvaret for utlånet. Til lydmanipulasjon og klipping av film, animasjoner og dokumentarer er det behov for mer kostbare datamaskiner med to skjermer og gode høyttalere. Når det arbeides med vanlig stereolyd kan det benyttes høretelefoner slik at det ikke alltid er behov for et spesialrom. Til eksperimentell lyd og bilde, vil det være behov for spesialrom som må bookes på forhånd. Den begrensede adgangen bør begrunnes i tidligere studenterfaringer, kursarbeide, spesielle introduksjons-events eller at lærerne er ansvarlige. Til manuell animasjon, slik som stop motion, sandmation etc. trengs et rom av medium størrelse hvor det er mulig å la utstyr og kameraer ligge i perioder. Dette rommet bør være skjermet fra dagslys UTSKRIFT, SCANNING OG PLOTTING Vanlige utskrifter og plotting kan bli gjort alle steder hvor noen har ansvaret for å passe på utstyret. I fremtiden bør studentene betale for omfattende utskrifter. I mange skoler får studentene ved semesterstart en kvote på antall utskriftssider. Når de printer utover sin kvote kan de kjøpe ekstra utskriftssider. Dette er bare mulig når man har et velfungerende server system. For å scanne er det ikke behov for spesialtilpasning D SCANNING OG PLOTTING Dette er et tilbud som KHiO allerede nå bør legge til rette for. Mange skoler med lavere budsjetter enn KHiO kan allerede tilby denne tjenesten til sine studenter.

4 Det er sannsynligvis et behov for en eller annen romtype som vil beskytte utstyret fra å bli ødelagt og fra dem som ikke vet hvordan man benytter det. De studentene som ønsker å jobbe med dette må ta visse basiskurs før de gis tilgang til rom og utstyr SERVICE Det viktigste elementet i en velfungerende og effektiv medialab er den menneskelige supporten. Det trengs en permanent person som tar vare på utstyret og som assisterer studentene. Lærere og mobil support vil da være tilgjengelig når det trengs. Dersom man har en person til å ta vare på utstyret, så vil nok lønnen til denne personen rent teoretisk være dekket av utgiftene man ellers ville fått dersom ingen hadde ansvaret for å ta vare på utstyret KURSER I MEDIALAB EN I dag er det vanskelig å forutse hva det vil bli undervist i om tre år. Utviklingen går raskt og kunnskapsnivået på software og kommende studenter er slik at situasjonen forandrer seg fort. Dette er imidlertid kursene som det i dag blir undervist i: Adobe Photoshop inkl. scanning Adobe Illustrator Adobe InDesign Font-lab (plus andre font software - Ikarus) Macromedia Flash Macromedia Dreamweaver Go-life Fireworks Fotokurs/digital billedbehandling/"digitalt mørkerom" Aperture (digital photo manipulation) Presentasjonskurs (powerpoint/keynote) Maya med animering Encoding video signaling (film og internet) DvD authoring (editing - f. ex dvd-studio pro) Cleaner (condensing software for video and internet) Adobe After-Effects med animering Apple Final Cut inkl. kamerabruk/kamerateknikk/bluescreening Lydkurs/lydredigering inkl. lyd til film Fargestyring og printing på spesialpapir/kunstpapir i storformat Form Z, cad product modeling Microstation, triforma and animation Vectorworks Studio-tools Strikkedesign/mønster Project manager Fast track scedual Sketch-Up

5 3. PILOTPROSJEKT MEDIALAB Prøveprosjektet skal brukes som en test i forhold til hvordan medialab skal gjennomføres på Seilduken. Våre umiddelbare behov for å kunne tilby en profesjonell undervisning gjør det vanskelig å vente med investe til innflytting i Seilduken. Derfor foreslås det et strakstiltak - et pilotprosjekt for et omfattende, synkronisert medialab umiddelbart. Det finns tilgjengelige lokaler for dette i Ullevålsveien og St. Olavsgt. Dette vil kreve litt planlegging, men det er mulig ved å omplassere enkelte personer og midlertidig å omdisponere noen rom i tiden fram til vi flytter til Seilduken DAGENS SITUASJON Planleggingen av pilotprosjekt "medialab" på KHiO må gjøres med dagens situasjon i mente. For øyeblikket er skolen lokalisert på tre forskjellige steder, og det er lite kommunikasjon mellom stedene. Både Fakultet for design og Fakultet for visuell kunst har tilholdssted i Ullevålsveien, samtidig som billedkunstmiljøet innen visuell kunst utgjør et sterkt avantgarde/eksperimentelt fagmiljø i St. Olavs gt. I dag har fakultetene en del PC- og mac-maskiner som er 2-7 år gamle. På Ullevålsveien finnes et eget mac-basert videorom (ledet av Trine Wester) og flere undervisnings/arbeidsrom med hhv mac og pc'er knyttet til ulike faglige behov. På St. Olavsgt finnes: videolab med 3 DVbaserte redigeringssystemer, 3D lab, rom for skanning og fotobehandling, generell datalab for foto/video dataarbeid i tillegg til skrivestue. Høgskoler med mindre avansert behov enn KHiO gir bedre tilbud til sine studenter. Størsteparten av maskinene er overmodne for utskiftning samtidig for behovet for teknisk støtte er betydelig og øker med alderen på utstyret. Det digitale foto/video/film utstyret er også utdatert og trenger sårt til fornying for å kunne tilby profesjonell undervisning innen nye, høyoppløselige formater. Prøveprosjektet beskrives i tre deler: - Generelle datalabber med vekt på 2D, grafikk og 3D - Spesialisert lab for digital HD foto/video/film - Teknikk, drift og støtte 3.2. GENERELLE DATALABBER MED VEKT PÅ 2D, GRAFIKK OG 3D I Ullevålsveien 5 skal det skapes et samlingsted for alle studenter på tvers av studieprogrammene innen design og visuell kunst. For at tiltaket skal oppleves som positivt for alle må det legges vekt på å tilføre nytt generelt datautstyr til Ullevålsveien. Dette gjøres tilgjengelig for alle KHiOs studenter, mens eksisterende datautstyr på St. Olavsgt videreføres. Det må gjøres attraktivt å være i det nye medialab. Det krever at maskinene og programmene er oppdaterte og av nyere modell. Utstyr må være tilgjengelig og ikke låst inne bak lukkete dører. Det må være lett å få printet, plottet, scannet, laget dvd-er og publisert stoff på nettet. Det må gis nok undervisning til at studentene føler at de behersker å ta utstyret i bruk. Det må være trådløst nettverk slik at alle kan ta med seg sin egen bærbare maskin og sette seg ned og jobbe. Det må gis serverplass til alle, og helst mulighet til å blande Mac og Pc på samme server. Alle maskiner vil kunne kjøre grunnleggende foto- og video og 3D software og slik software vil være tilgjengelig på alle maskiner. Det betyr at et eget "videorom" i Ullevålsveien ikke gir særlig mening, men et slik mindre rom kan f.eks. brukes til å skape mer konsentrerte arbeidsforhold. Hvor Strikk og Mønsterdesign-program plasseres må vurderes nærmere. 3D fres

6 må også plaseres egne plasser. Fres i tilknytting til metall/treverksted. Print på eget rom. Print og Utstyrsrom er kontoret til Rune Helgesen og Trine Wester. Der blir det stående storformatplotter og fotoprinter. Om dette rommet egner seg til å oppbevare utstyr, og den planlagte tekstilprinteren må vurderes nærmere. Skisse datarom, Ullevålsveien 3. etasje SPESIALISERT DIGITALT LAB FOR HD FOTO/VIDEO/FILM Billedkunstutdanningene har foto/video/film som eget fordypningsområde. Det er derfor naturlig at KHiOs nye verksteder som støtter fremtidens høyoppløselige videoformat legges til lokalene i St. Olavsgt. Samtidig skal det investeres i nytt høyoppløselig digitalt fotoutstyr som også er sentralt i utviklingen av fordypningsområdet i foto/video film. Under ledelse av Per Maning har fakultet for visuell kunst begynt å oppdatere videoutstyret til den nye High Definition (HD) standard som muliggjør videoproduksjon av filmkvalitet. HD video muliggjør nye videografiske uttrykk og fakultet for visuell kunst ønsker å satse på dette. Som ledd i "prøveprosjekt medialab" tenkes KHiOs verksted for avansert arbeide med HD video konsentrert til St. Olavsgate under ledelse av Per Maning. Det gamle greenscreen rommet omarbeides til en avansert HD videoredigeringsplass med HD projektor. Det er alt kjøpt inn 3 HD kameraer og en HD projektor. Det trengs minst en HD videoredigeringsmaskin og en rask server for lagring og bearbeidning av de store datamengder som genereres. Utvikling av den digitale fotolab med utstyr ledes av Per Maning og her er det et markant behov for oppgradering av utstyrspark til profesjonelt nivå. Dette gjelder spesifikt innkjøp av et digitalt kamera av studiokvalitet. Også vårt fotostudio trenger oppgradering med tanke på lysutstyr TEKNIKK, DRIFT OG STØTTE Serverressurser integreres med STUD domenet og etableres i nåværende serverrom. Nettet vil kreve høy-ytelse lagring av store datavolum og stille krav til serverkapasitet. Nettet må

7 tilby lisensnøkler i tillegg til internett tilgang og lisensserver må etableres på kryss av alle nettverk, slik at software blir tilgjengelig for lærere og studenter. Tilbud til studenter og ivaretakelse av investeringer må prioriteres høyt. Dette stiller store krav teknisk støttepersonale. Det må stilles klare krav til ryddighet oppbygges klare rutiner for driften av medialab, slik at man f.eks. unngår at det installeres uautorisert ("cracket") programvare. IT må stå ansvarlig for utstyret i labben, avklare sikkerhetsproblematikk og konsekvenser for nettbelastning. Daglig ivaretakelse og teknisk vedlikehold delegeres til labansvarlig i dialog med fagmiljø. Evt. kan man supplere teknisk personale med studentassistenter. Dette gjøres på AHO, som har gode erfaringer med en slik løsning OPPFØLGING OG GJENNOMFØRING Siden medialab er et felt som er helt nytt i KHIO sammenheng, foreslås det opprettet en prosjektgruppe for løpende oppfølging og gjennomføring av medialab prosjektet. Gruppen bør bestå av: - representant fra fakultet for visuell kunst - representant fra fakultet for design - representant fra seksjon fra teknisk produksjon og IT Gruppen bør blant annet kunne håndtere spørsmål omkring: - prioritering av ressurser - formulering av kravspesifikasjoner - etablering av brukerbetaling Gruppen må se til at det etableres reell felles tilgang til de felles ressurser, f.eks gjennom: - informasjon om ressursene (felles info i forbindelse med semesterstart) - fysisk tilgang til KHiOs bygg (felles nøkkeltilgang, korttilgang) - studiemessig tilgang til ledige plasser på tekniske kurs (felles studieinformasjon) - tilgang til å booke utstyr (felles utstyrssystem) Gruppen må kunne vurdere spørsmål ang. ulike prinsipper for prioritering av tilgang, f.eks.: - "først til mølla" prinsippet - prioritering av masterstudenter - prioritering av studenter som har særlig relevant fagfordypning 4. BUDSJETT Budsjettet (se vedlegg) viser samlede utgifter på kr i 2006 Det søkes om full finansiering. Dersom det innvilges delvis finansiering prioriteres grunnleggende investeringer i undervisningsrom, plotter, fres, nettverk, servere og HD redigeringsmaskin. Man vil da i høyere grad anvende dagens pc/mac'er og de begrensede lisenser man har pr. idag. Økt finansiering vil anvendes jevnt til å innkjøpe flere pc/mac maskiner, nye lisenser, semiprofesjonelt digitalt fotoutstyr og til å finansiere studentassistenter. Hvert år må en del av programvaren fornyes for å være rimelig oppdatert. Fornyelse av maskinvare og server/nettmoduler planlegges hvert 3. år. Ordning med

8 studentassistenter bør etableres for å følge opp den utvidede maskinpark. Samlet vil det være følgende følgekostnader. kr i 2007 kr i 2008

BUSKERUD MEASURING MODEL beta. Manual. Petter von Krogh. Buskerud fylkesbibliotek

BUSKERUD MEASURING MODEL beta. Manual. Petter von Krogh. Buskerud fylkesbibliotek BUSKERUD MEASURING MODEL beta Manual Petter von Krogh Buskerud fylkesbibliotek BUSKERUD FYLKESKOMMUNE Postboks 3563 N-3007 Drammen Telefon: 32 80 85 00 postmottak@bfk.no www.bfk.no Layout: Petter von Krogh

Detaljer

Arkivsak-dok. 14/02512-20 Arkivkode. Saksbehandler John William Viflot. Styret Høgskolen i Telemark

Arkivsak-dok. 14/02512-20 Arkivkode. Saksbehandler John William Viflot. Styret Høgskolen i Telemark Arkivsak-dok. 14/02512-20 Arkivkode. Saksbehandler John William Viflot Saksgang Styret Høgskolen i Telemark Møtedato S-SAK 26/15 - STRATEGISK SATSNING PÅ E-LÆRING Saken i korte trekk Høgskolen i Telemark

Detaljer

IT-PLAN FOR GRUNNSKOLEN I VENNESLA

IT-PLAN FOR GRUNNSKOLEN I VENNESLA IT-PLAN FOR GRUNNSKOLEN I VENNESLA 2011 2014 : Elever og ansatte i grunnskolen i Vennesla kommune skal være aktive brukere av digitale verktøy, digitale kommunikasjonsformer og digitale læringsressurser.

Detaljer

Venua Consulting - Systemanalyse Bacheloroppgave

Venua Consulting - Systemanalyse Bacheloroppgave 2011 Venua Consulting - Systemanalyse Bacheloroppgave Oppgave utført av følgende studenter på linjen anvendt datateknologi 2011 Marcin Niziol s148113 Geir Ove Reitan s155543 Alexander Talstad Hansen s155504

Detaljer

Tidlige Høykom-skoler Hva har skjedd med dem i ettertid?

Tidlige Høykom-skoler Hva har skjedd med dem i ettertid? IT-Rapport 1/2006 ISSN 1503-1705 ISBN 82-7747-139-4 Tidlige Høykom-skoler Hva har skjedd med dem i ettertid? Ellen Brox Margrethe Aanesen Mars 2006 2 Tittel Tidlige Høykom-skoler Hva har skjedd med dem

Detaljer

KARTLEGGING AV SKOLENES FORHOLD TIL «BRING YOUR OWN DEVICE»

KARTLEGGING AV SKOLENES FORHOLD TIL «BRING YOUR OWN DEVICE» KARTLEGGING AV SKOLENES FORHOLD TIL «BRING YOUR OWN DEVICE» Beregnet til Senter for IKT i utdanningen Dokumenttype Rapport, versjon 1.1 Dato 1. mars 2013 SENTER FOR IKT I UTDANNINGEN KARTLEGGING AV SKOLENES

Detaljer

Erfaringsrapport fra besøk på tre institutter

Erfaringsrapport fra besøk på tre institutter 1302 1901 NOTAT TIL OPAD UNIVERSITETET FOR M ILJØ- OG BIOVITENSKAP PERSONAL- OG ORGANISASJONSAVDELINGEN FRA LENA MARIE KJØBLI DATO: 27.6.12 Erfaringsrapport fra besøk på tre institutter 1. Innledning I

Detaljer

Socrates Mailbox. Den videregående skolen. Norge 1996-1998. Innledning

Socrates Mailbox. Den videregående skolen. Norge 1996-1998. Innledning Den videregående skolen Norge 1996-1998 I Innledning -prosjektet startet høsten 1996. I utgangspunktet skulle hver av de seks landene observere bruk av IKT med vekt på kommunikasjonsverktøyet e-post i

Detaljer

ecampus Norge Vedlegg 1 USIT/DML

ecampus Norge Vedlegg 1 USIT/DML ecampus Norge Vedlegg 1 USIT/DML Suksesshistorier Vi ser ulike potensial ved å ta i bruk videokonferanser, multimedia og mobile løsninger i undervisning. Verktøyene kan tas i bruk slik at undervisningen

Detaljer

Offentlige tjenester på Internett. Rapport 3 2006

Offentlige tjenester på Internett. Rapport 3 2006 Offentlige tjenester på Internett Rapport 3 2006 Offentlige tjenester på Internett ISBN 82-92447-10-5 Utgitt: Oslo, november 2006 Omslag: Enzo Finger Design AS Layout: Sissel Sandve Trykk: ILAS Grafisk

Detaljer

Visualisering av Feiring jernverk. Anne Kari Røise Martin Hængsle

Visualisering av Feiring jernverk. Anne Kari Røise Martin Hængsle HOVEDPROSJEKT: Visualisering av Feiring jernverk FORFATTERE: Inga Kristine Holen Anne Kari Røise Martin Hængsle Dato: 19. 05. 03 0 Forord Dette har vært et interessant prosjekt, som har gitt oss mulighet

Detaljer

TILRETTELEGGING AV TEMA- OG PROSJEKTARBEID FOR ELEVER MED ASPERGER SYNDROM

TILRETTELEGGING AV TEMA- OG PROSJEKTARBEID FOR ELEVER MED ASPERGER SYNDROM TILRETTELEGGING AV TEMA- OG PROSJEKTARBEID FOR ELEVER MED ASPERGER SYNDROM Randi Gunnerød, Trøndelag kompetansesenter BAKGRUNN FOR METODEN 3 Innledning 3 Spesialtilpasning for enkeltelever - eller allmenngyldige

Detaljer

1. Innledning... 1. 2. Historikk... 2. 3. Vurdering... 3. 4. WisWeb som plattform... 4. 5. Navi på Web... 5. 6. Kostnader og finansiering...

1. Innledning... 1. 2. Historikk... 2. 3. Vurdering... 3. 4. WisWeb som plattform... 4. 5. Navi på Web... 5. 6. Kostnader og finansiering... Innhold 1. Innledning... 1 2. Historikk... 2 3. Vurdering... 3 4. WisWeb som plattform... 4 5. Navi på Web... 5 6. Kostnader og finansiering... 9 7. Prosjektplan... 11 1. Innledning Dette dokumentet beskriver

Detaljer

Erfaringer fra bruk av Skolelinux

Erfaringer fra bruk av Skolelinux Rapport 2003:24 Erfaringer fra bruk av Skolelinux Bruk av åpen programvare på fire norske skoler 1 Forord Denne undersøkelsen har hentet inn synspunkter fra skoler om deres erfaringer ved innføring og

Detaljer

Introduksjon til webdesign

Introduksjon til webdesign Avdeling for informatikk og e-læring, Høgskolen i Sør-Trøndelag Introduksjon til webdesign Anette Wrålsen februar 2012 Bidragsytere Stein Meisingseth og Hågen Landsem Lærestoffet er utviklet for faget

Detaljer

Erfaringer med sentralisert drift i fem norske

Erfaringer med sentralisert drift i fem norske Åpne kildekodeløsninger i skolen: Erfaringer med sentralisert drift i fem norske kommuner SLX Debian Labs oktober 2005 1 av 65 Leseveiledning I denne rapporten er det gjort mye for å unngå dataord som

Detaljer

Cashkontroll - lærerveiledning

Cashkontroll - lærerveiledning 1 Cashkontroll - lærerveiledning Undervisningsmateriell i økonomisk forståelse til matematikkfaget og verktøy til tverrfaglige prosjekter i grunnskolen på 5. - 10. klassetrinn. 2 Innhold Innhold... 2 Innledning...

Detaljer

IKT I TRONDHEIMSSKOLEN

IKT I TRONDHEIMSSKOLEN IKT I TRONDHEIMSSKOLEN Rapport 2015 Rapport 2015 IKT I TRONDHEIMSSKOLEN Innholdsfortegnelse 1 Sammendrag... 2 2 Bakgrunn og metode... 7 2.1 Versjonslogg... 7 2.2 Bakgrunn og mål for prosjektet... 7 2.3

Detaljer

Oversiktseminar. Prosjektplanlegging

Oversiktseminar. Prosjektplanlegging Oversiktseminar Prosjektplanlegging INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INTRODUKSJON 4 2. PROSPEKTET OG PROSJEKTPLANEN 6 2.1 HVORFOR LAGE PROSPEKTER OG PLANER? 6 2.2 HVA KAN DU BRUKE PROSPEKTET TIL? 6 2.3 HVA KAN DU

Detaljer

Systemanalyse. Lopex AS. Benedikte Holm Siv Hansen Ingeborg Endresen bho063@student.uib.no siv.hansen@student.uib.no ien087@student.uib.

Systemanalyse. Lopex AS. Benedikte Holm Siv Hansen Ingeborg Endresen bho063@student.uib.no siv.hansen@student.uib.no ien087@student.uib. Systemanalyse Lopex AS Benedikte Holm Siv Hansen Ingeborg Endresen bho063@student.uib.no siv.hansen@student.uib.no ien087@student.uib.no Innholdsfortegnelse: DEL I FORPROSJEKT, MULIGHETSSTUDIE OG PROSJEKTPLANLEGGING...5

Detaljer

«Hvor mye koster et datarom?»

«Hvor mye koster et datarom?» Digital kompetanse for skoleledere «Hvor mye koster et datarom?» eller «Ved skolen vår skal en datamaskin i uken gå i stykker» Odin Hetland Nøsen (undervisningsinspektør på 5. året) IKT-autodidakt med

Detaljer

Kvalitetsrapport for utdanningsvirksomheten

Kvalitetsrapport for utdanningsvirksomheten 29 Kvalitetsrapport for utdanningsvirksomheten Kvalitetsrapport for utdanningsvirksomheten 29-21 2 Innhold Forord...5 1 Sammendrag og helhetlige vurderinger...6 2 Høgskolens arbeid for utdanningskvalitet...7

Detaljer

UTREDNING UNGDOMMENS HUS

UTREDNING UNGDOMMENS HUS VERDAL KOMMUNE UTREDNING UNGDOMMENS HUS I n n h e r r e d s a m k o m m u n e D a t o Side 0/34 Det er gjort enkelte beregninger på hva en rusavhengig koster samfunnet. Anslag fra Helsedirektoratet viser

Detaljer

PRODUKTUTVIKLING i det VIRTUELLE ROM

PRODUKTUTVIKLING i det VIRTUELLE ROM PRODUKTUTVIKLING i det VIRTUELLE ROM IMM NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige Universitet Fakultet for maskinteknikk Institutt for maskinkonstruksjon og materialteknikk Forord Hensikten med denne rapporten

Detaljer

Forord. Vi takker alle som har bidratt til utarbeidelsen av denne rapporten. Oslo, desember 2001. Jon Blaalid

Forord. Vi takker alle som har bidratt til utarbeidelsen av denne rapporten. Oslo, desember 2001. Jon Blaalid Forord Statens tverrsektorielle nett er en viktig infrastruktur for departementene, den regionale statsforvaltningen og direktoratene i østlandsområdet. Behovet for en oppdatert og velfungerende infrastruktur

Detaljer

Veileder. - for utvikling og samarbeid mellom kommuner og gårdsbruk

Veileder. - for utvikling og samarbeid mellom kommuner og gårdsbruk Veileder - for utvikling og samarbeid mellom kommuner og Innhold 1. Hva er Inn på tunet... 3 2. Bakgrunn for oppstart av Inn på tunet... 3 3. Om veilederen... 4 4. Idéfase... 5 4.1 Det offentlige som initiativtaker...

Detaljer

Hvordan lykkes med utviklingen av digital kompetanse i videregående skole? Oppsummering av ITUs inspirasjonsseminar for skoleledere

Hvordan lykkes med utviklingen av digital kompetanse i videregående skole? Oppsummering av ITUs inspirasjonsseminar for skoleledere Hvordan lykkes med utviklingen av digital kompetanse i videregående skole? Oppsummering av ITUs inspirasjonsseminar for skoleledere 1 Forord ITU gjennomførte høsten 2008 en serie inspirasjonsseminarer

Detaljer

DET TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE FAKULTET MASTEROPPGAVE

DET TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE FAKULTET MASTEROPPGAVE DET TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE FAKULTET MASTEROPPGAVE Studieprogram/spesialisering: Master i informasjonsteknologi, datateknikk Vårsemesteret, 2010 Åpen / Konfidensiell Forfatter: Kristine Robertsen (signatur

Detaljer

Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem?

Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem? Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem? Skrevet av: Thomas Konradsen Emnekode: BE320E. MBA HHB Tromsø. Innholdsfortegnelse...

Detaljer

Digitale Gardermoen vurdering av organisering og drift av det digitale samarbeidet på Øvre Romerike

Digitale Gardermoen vurdering av organisering og drift av det digitale samarbeidet på Øvre Romerike Digitale Gardermoen vurdering av organisering og drift av det digitale samarbeidet på Øvre Romerike 14. april 2009 Hoffsveien 21-23 0275 Oslo Sentralbord +47 23 25 33 00 Fax +47 23 25 33 01 E-post: leo@davinci.no

Detaljer