1. INNLEDNING 2. VISJONER FOR MEDIALAB 2.1. FILOSOFI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "1. INNLEDNING 2. VISJONER FOR MEDIALAB 2.1. FILOSOFI"

Transkript

1 Vedlegg 1 til sak 27/06 Medialab Konsept og prøveprosjekt Notat utarbeidet for dekan Ståle Stensli og dekan Haldor Gislason av fakultetskoordinator Torben Lai. 30april INNLEDNING Det siste året har det vært diskutert hvordan de digitale ressursene på Fakultet for visuell kunst og Fakultet for design kan organiseres i fremtiden bl.a. med tanke på samlokalisering i byggetrinn 2 på Seilduken. I den forbindelse har det vært avholdt flere møter for å finne frem til felles konsept for et Medialab. Parallelt med dette har man vurdert hvordan man kan gjennomføre et prøveprosjekt i perioden fra 2006 til samlokalisering i 2008 som kan gjøre det mulig å høste erfaringer i forhold til et fremtidig Medialab. Her har fokus vært å omdisponere de eksisterende ressurser innen digitale medier for å styrke undervisnings- og forskningsmiljø. Kartlegging av eksisterende ressurser har gjort det klart at en stor del av de eksisterende ressurser innen feltet er 4-6 år gamle og ikke har potensial i forhold til tankene om et "Medialab". Et evt. prøveprosjekt før innflytting på Seilduken der dermed avhengig av supplerende midler. Dette dokument beskriver 1. innledning 2. fremtidsvisjoner for et medialab, herunder filosofi, undervisningsformer, fagområder o.likn. 3. konkrete planer for "prøveprosjekt medialab", med tilstandsrapport og forslag til organisering og drift 4. budsjett for med søknad om midler til gjennomføring av prøveprosjekt 2. VISJONER FOR MEDIALAB 2.1. FILOSOFI Filosofien bak tanken om å ha en felles og synkronisert medialab på KHiO, er å styrke undervisningstøtten til studentene på alle nivåer, både basisundervisning, forskning og eksperimentell kunst og design. Det interdisiplinære elementet i arbeidslivet til kunstnere og designere av i dag blir viktigere og viktigere. Høgskolen må derfor gi støtte slik at studentene får innsikt i mange forskjellige tekniske og håndverksmessige muligheter. Det er ingen forutsigbarhet når det gjelder hvilke områder studentene vil arbeide innenfor når de går ut fra skolen. Utdanningen vil derfor være avhengig av omgivelser som tilbyr open source verksteder som forbereder studenten på arbeidslivet. Medialab en er tenkt å skulle gi støtte til studenter fra alle fagfelt samtidig som den også tar hensyn til at studentene befinner seg i ulike stadier av utdanningsløpet. Studentene bør ha tilgang til oppdaterte computere og brukerstøtte både når det gjelder selve maskinene og programmene. Det er vanskelig å stipulere hva slags behov studentene vil ha på forhånd, men det er i dette dokumentet gjort et forsøk på å forutse hva slags arbeid som vil foregå på medialab en. En del basisundervisning vil selvfølgelig foregå her, og dette er utredet litt mer detaljer nedenfor.

2 2.2. UNDERVISNINGSFORMER Når studentene begynner på KHiO bør de få en basisundervisning i bruk av software og verktøy. Studentene starter på KHiO med svært forskjellig bakgrunn i bruk av data, noen har kanskje til og med mer kunnskap om enkelte av softwareprogrammene enn lærerne som underviser, mens andre bare har basiskunnskap i hvordan de kan benytte media manipulasjon. Det vil mest sannsynlig være tre typer av kurs i medialab en: FORMELL UNDERVISNING Denne undervisningen består i gruppeundervisning av programvare. Antall studenter vil normalt være 8 15, selv om det er mulig å undervise opp til 20 studenter samtidig. Tradisjonelt har denne type undervisning foregått ved at alle studentene sitter foran en datamaskin, mens de følger instruksjonene til læreren. For eksempel jeg ber dere alle følge musen og gjøre det samme som meg. Dette er den klassiske læremetoden når det gjelder datamaskiner. I dag er man generelt enige i at dette ikke er den beste måten å undervise data på, fordi - noen studenter lærer raskere enn resten av klassen og forstyrrer lærerne med å gå på msn eller internett - en eller to studenter holder hele klassen som gissel fordi de lærer svært mye saktere enn resten av studentene, og på denne påvirker undervisningen. Det finns selvfølgelig også mange andre grunner. Utstyr på medialab må fornyes minimum hvert tredje år da det er viktig at undervisningen foregår på oppdatert utstyr med kapasitet til å kjøre siste versjoner av aktuell programvare. Moderne skoler i dag lærer bort dataprogrammer i velutstyrte forelesnings-/undervisningsrom hvor lærerne har tilgang til både PC og Mac, og hvor man benytter projektor til å demonstrere programmene. Studentene kan følge med på hva læreren gjør og notere det de lærer. Deretter går studentene til tilstøtende datarom hvor de kan prøve ut det de har lært, og hvor det finns lærerassistenter som innleid for å hjelpe til. Dette gjør at en annen gruppe studenter nå kan benytte forelesningssalen DATAROMSUNDERVISNING Datarom hvor studentene jobber I clusters og læreren er en som følger opp ved behov. Undervisningen i datarommene blir holdt med små grupper av studenter som eksperimenterer dem imellom og hvor læreren går rundt og assisterer ved behov. Dette er oppfølging av den mer formelle undervisningen. Denne typen undervisning krever et uformelt arbeidsnivå, -

3 helst bør alle computerne være plassert slik at de vender mot veggen. Dette vil gjøre at læreren kan se alle skjermene når han står bak. Det er også vanlig i dag å utstyre datarommet med tomme bord slik at de studentene som vil benytte sine egne bærbare kan gjøre dette. Det er viktig å utstyre rommet med ekstra store skjermer som studentene kan benytte når de benytter sine egne maskiner EKSPERIMENTELL UNDERVISNING Eksperimentell undervisning er udefinert, men høgskolen må legge til rette for det. Dette betyr å arbeide med langt færre studenter, kanskje bare én eller to som fordyper seg i et spesialisert område, og ofte er dette på MA-nivå. Arbeidet som blir gjort er av udefinert art, og det er derfor vanskelig å definere software og hardware. Denne type arbeid bør helst foregå i et separat rom med glassvegg som gjør at andre kan se hvordan arbeidet foregår. Tilgangen til rommet skjer med adgangskort. De studentene som ønsker å arbeide på denne måten må ta forskjellige basiskurs før de får tillatelse til å benytte rommet FAGOMRÅDER FILM, ANIMASJON OG LYD I en medialab bør det være en kombinasjon av eksperimenter med digitale medier og produksjon av mer hverdagslig medier. Disse to funksjonene er egentlig ikke forenlig med tanke på utstyr og programvare. Selve behovet til rommet er imidlertid på mange måter det samme, det mobile utstyret mye av det samme, som for eksempel videokameraer, mikrofoner etc. For å filme er det behov for et tomt rom med screen projector og green-screen vegger. Det skal være mulig å booke dette rommet, helst via et webbasert system. Rommet bør være tilgjengelig 24 timer i døgnet for studenter og lærere. I tillegg trengs lysutstyr som kan benyttes i gitte perioder for deretter å returneres til de som har ansvaret for utlånet. Til lydmanipulasjon og klipping av film, animasjoner og dokumentarer er det behov for mer kostbare datamaskiner med to skjermer og gode høyttalere. Når det arbeides med vanlig stereolyd kan det benyttes høretelefoner slik at det ikke alltid er behov for et spesialrom. Til eksperimentell lyd og bilde, vil det være behov for spesialrom som må bookes på forhånd. Den begrensede adgangen bør begrunnes i tidligere studenterfaringer, kursarbeide, spesielle introduksjons-events eller at lærerne er ansvarlige. Til manuell animasjon, slik som stop motion, sandmation etc. trengs et rom av medium størrelse hvor det er mulig å la utstyr og kameraer ligge i perioder. Dette rommet bør være skjermet fra dagslys UTSKRIFT, SCANNING OG PLOTTING Vanlige utskrifter og plotting kan bli gjort alle steder hvor noen har ansvaret for å passe på utstyret. I fremtiden bør studentene betale for omfattende utskrifter. I mange skoler får studentene ved semesterstart en kvote på antall utskriftssider. Når de printer utover sin kvote kan de kjøpe ekstra utskriftssider. Dette er bare mulig når man har et velfungerende server system. For å scanne er det ikke behov for spesialtilpasning D SCANNING OG PLOTTING Dette er et tilbud som KHiO allerede nå bør legge til rette for. Mange skoler med lavere budsjetter enn KHiO kan allerede tilby denne tjenesten til sine studenter.

4 Det er sannsynligvis et behov for en eller annen romtype som vil beskytte utstyret fra å bli ødelagt og fra dem som ikke vet hvordan man benytter det. De studentene som ønsker å jobbe med dette må ta visse basiskurs før de gis tilgang til rom og utstyr SERVICE Det viktigste elementet i en velfungerende og effektiv medialab er den menneskelige supporten. Det trengs en permanent person som tar vare på utstyret og som assisterer studentene. Lærere og mobil support vil da være tilgjengelig når det trengs. Dersom man har en person til å ta vare på utstyret, så vil nok lønnen til denne personen rent teoretisk være dekket av utgiftene man ellers ville fått dersom ingen hadde ansvaret for å ta vare på utstyret KURSER I MEDIALAB EN I dag er det vanskelig å forutse hva det vil bli undervist i om tre år. Utviklingen går raskt og kunnskapsnivået på software og kommende studenter er slik at situasjonen forandrer seg fort. Dette er imidlertid kursene som det i dag blir undervist i: Adobe Photoshop inkl. scanning Adobe Illustrator Adobe InDesign Font-lab (plus andre font software - Ikarus) Macromedia Flash Macromedia Dreamweaver Go-life Fireworks Fotokurs/digital billedbehandling/"digitalt mørkerom" Aperture (digital photo manipulation) Presentasjonskurs (powerpoint/keynote) Maya med animering Encoding video signaling (film og internet) DvD authoring (editing - f. ex dvd-studio pro) Cleaner (condensing software for video and internet) Adobe After-Effects med animering Apple Final Cut inkl. kamerabruk/kamerateknikk/bluescreening Lydkurs/lydredigering inkl. lyd til film Fargestyring og printing på spesialpapir/kunstpapir i storformat Form Z, cad product modeling Microstation, triforma and animation Vectorworks Studio-tools Strikkedesign/mønster Project manager Fast track scedual Sketch-Up

5 3. PILOTPROSJEKT MEDIALAB Prøveprosjektet skal brukes som en test i forhold til hvordan medialab skal gjennomføres på Seilduken. Våre umiddelbare behov for å kunne tilby en profesjonell undervisning gjør det vanskelig å vente med investe til innflytting i Seilduken. Derfor foreslås det et strakstiltak - et pilotprosjekt for et omfattende, synkronisert medialab umiddelbart. Det finns tilgjengelige lokaler for dette i Ullevålsveien og St. Olavsgt. Dette vil kreve litt planlegging, men det er mulig ved å omplassere enkelte personer og midlertidig å omdisponere noen rom i tiden fram til vi flytter til Seilduken DAGENS SITUASJON Planleggingen av pilotprosjekt "medialab" på KHiO må gjøres med dagens situasjon i mente. For øyeblikket er skolen lokalisert på tre forskjellige steder, og det er lite kommunikasjon mellom stedene. Både Fakultet for design og Fakultet for visuell kunst har tilholdssted i Ullevålsveien, samtidig som billedkunstmiljøet innen visuell kunst utgjør et sterkt avantgarde/eksperimentelt fagmiljø i St. Olavs gt. I dag har fakultetene en del PC- og mac-maskiner som er 2-7 år gamle. På Ullevålsveien finnes et eget mac-basert videorom (ledet av Trine Wester) og flere undervisnings/arbeidsrom med hhv mac og pc'er knyttet til ulike faglige behov. På St. Olavsgt finnes: videolab med 3 DVbaserte redigeringssystemer, 3D lab, rom for skanning og fotobehandling, generell datalab for foto/video dataarbeid i tillegg til skrivestue. Høgskoler med mindre avansert behov enn KHiO gir bedre tilbud til sine studenter. Størsteparten av maskinene er overmodne for utskiftning samtidig for behovet for teknisk støtte er betydelig og øker med alderen på utstyret. Det digitale foto/video/film utstyret er også utdatert og trenger sårt til fornying for å kunne tilby profesjonell undervisning innen nye, høyoppløselige formater. Prøveprosjektet beskrives i tre deler: - Generelle datalabber med vekt på 2D, grafikk og 3D - Spesialisert lab for digital HD foto/video/film - Teknikk, drift og støtte 3.2. GENERELLE DATALABBER MED VEKT PÅ 2D, GRAFIKK OG 3D I Ullevålsveien 5 skal det skapes et samlingsted for alle studenter på tvers av studieprogrammene innen design og visuell kunst. For at tiltaket skal oppleves som positivt for alle må det legges vekt på å tilføre nytt generelt datautstyr til Ullevålsveien. Dette gjøres tilgjengelig for alle KHiOs studenter, mens eksisterende datautstyr på St. Olavsgt videreføres. Det må gjøres attraktivt å være i det nye medialab. Det krever at maskinene og programmene er oppdaterte og av nyere modell. Utstyr må være tilgjengelig og ikke låst inne bak lukkete dører. Det må være lett å få printet, plottet, scannet, laget dvd-er og publisert stoff på nettet. Det må gis nok undervisning til at studentene føler at de behersker å ta utstyret i bruk. Det må være trådløst nettverk slik at alle kan ta med seg sin egen bærbare maskin og sette seg ned og jobbe. Det må gis serverplass til alle, og helst mulighet til å blande Mac og Pc på samme server. Alle maskiner vil kunne kjøre grunnleggende foto- og video og 3D software og slik software vil være tilgjengelig på alle maskiner. Det betyr at et eget "videorom" i Ullevålsveien ikke gir særlig mening, men et slik mindre rom kan f.eks. brukes til å skape mer konsentrerte arbeidsforhold. Hvor Strikk og Mønsterdesign-program plasseres må vurderes nærmere. 3D fres

6 må også plaseres egne plasser. Fres i tilknytting til metall/treverksted. Print på eget rom. Print og Utstyrsrom er kontoret til Rune Helgesen og Trine Wester. Der blir det stående storformatplotter og fotoprinter. Om dette rommet egner seg til å oppbevare utstyr, og den planlagte tekstilprinteren må vurderes nærmere. Skisse datarom, Ullevålsveien 3. etasje SPESIALISERT DIGITALT LAB FOR HD FOTO/VIDEO/FILM Billedkunstutdanningene har foto/video/film som eget fordypningsområde. Det er derfor naturlig at KHiOs nye verksteder som støtter fremtidens høyoppløselige videoformat legges til lokalene i St. Olavsgt. Samtidig skal det investeres i nytt høyoppløselig digitalt fotoutstyr som også er sentralt i utviklingen av fordypningsområdet i foto/video film. Under ledelse av Per Maning har fakultet for visuell kunst begynt å oppdatere videoutstyret til den nye High Definition (HD) standard som muliggjør videoproduksjon av filmkvalitet. HD video muliggjør nye videografiske uttrykk og fakultet for visuell kunst ønsker å satse på dette. Som ledd i "prøveprosjekt medialab" tenkes KHiOs verksted for avansert arbeide med HD video konsentrert til St. Olavsgate under ledelse av Per Maning. Det gamle greenscreen rommet omarbeides til en avansert HD videoredigeringsplass med HD projektor. Det er alt kjøpt inn 3 HD kameraer og en HD projektor. Det trengs minst en HD videoredigeringsmaskin og en rask server for lagring og bearbeidning av de store datamengder som genereres. Utvikling av den digitale fotolab med utstyr ledes av Per Maning og her er det et markant behov for oppgradering av utstyrspark til profesjonelt nivå. Dette gjelder spesifikt innkjøp av et digitalt kamera av studiokvalitet. Også vårt fotostudio trenger oppgradering med tanke på lysutstyr TEKNIKK, DRIFT OG STØTTE Serverressurser integreres med STUD domenet og etableres i nåværende serverrom. Nettet vil kreve høy-ytelse lagring av store datavolum og stille krav til serverkapasitet. Nettet må

7 tilby lisensnøkler i tillegg til internett tilgang og lisensserver må etableres på kryss av alle nettverk, slik at software blir tilgjengelig for lærere og studenter. Tilbud til studenter og ivaretakelse av investeringer må prioriteres høyt. Dette stiller store krav teknisk støttepersonale. Det må stilles klare krav til ryddighet oppbygges klare rutiner for driften av medialab, slik at man f.eks. unngår at det installeres uautorisert ("cracket") programvare. IT må stå ansvarlig for utstyret i labben, avklare sikkerhetsproblematikk og konsekvenser for nettbelastning. Daglig ivaretakelse og teknisk vedlikehold delegeres til labansvarlig i dialog med fagmiljø. Evt. kan man supplere teknisk personale med studentassistenter. Dette gjøres på AHO, som har gode erfaringer med en slik løsning OPPFØLGING OG GJENNOMFØRING Siden medialab er et felt som er helt nytt i KHIO sammenheng, foreslås det opprettet en prosjektgruppe for løpende oppfølging og gjennomføring av medialab prosjektet. Gruppen bør bestå av: - representant fra fakultet for visuell kunst - representant fra fakultet for design - representant fra seksjon fra teknisk produksjon og IT Gruppen bør blant annet kunne håndtere spørsmål omkring: - prioritering av ressurser - formulering av kravspesifikasjoner - etablering av brukerbetaling Gruppen må se til at det etableres reell felles tilgang til de felles ressurser, f.eks gjennom: - informasjon om ressursene (felles info i forbindelse med semesterstart) - fysisk tilgang til KHiOs bygg (felles nøkkeltilgang, korttilgang) - studiemessig tilgang til ledige plasser på tekniske kurs (felles studieinformasjon) - tilgang til å booke utstyr (felles utstyrssystem) Gruppen må kunne vurdere spørsmål ang. ulike prinsipper for prioritering av tilgang, f.eks.: - "først til mølla" prinsippet - prioritering av masterstudenter - prioritering av studenter som har særlig relevant fagfordypning 4. BUDSJETT Budsjettet (se vedlegg) viser samlede utgifter på kr i 2006 Det søkes om full finansiering. Dersom det innvilges delvis finansiering prioriteres grunnleggende investeringer i undervisningsrom, plotter, fres, nettverk, servere og HD redigeringsmaskin. Man vil da i høyere grad anvende dagens pc/mac'er og de begrensede lisenser man har pr. idag. Økt finansiering vil anvendes jevnt til å innkjøpe flere pc/mac maskiner, nye lisenser, semiprofesjonelt digitalt fotoutstyr og til å finansiere studentassistenter. Hvert år må en del av programvaren fornyes for å være rimelig oppdatert. Fornyelse av maskinvare og server/nettmoduler planlegges hvert 3. år. Ordning med

8 studentassistenter bør etableres for å følge opp den utvidede maskinpark. Samlet vil det være følgende følgekostnader. kr i 2007 kr i 2008

S TYRES AK u nntatt o ffe n t lig h et 0. 00

S TYRES AK u nntatt o ffe n t lig h et 0. 00 S TYRES AK u nntatt o ffe n t lig h et 0. 00 Styremøte - 09-22. oktober 2007 Saksnr.: 105/07 Byggetrinn 2 organisering av arbeidet KONTAKTINFORMASJON POSTBOKS 6853, ST. OLAVS PLASS NO-0130 OSLO TLF: (+47)

Detaljer

Vedlegg 1 styresak 54/2008

Vedlegg 1 styresak 54/2008 Vedlegg 1 styresak 54/2008 FELLESOMRÅDETS SAMHANDLING MED FAKULTETENE Endelig utgave pr. 30.august 2008 Det er et felles mål for Kunsthøgskolens at alle deler av organisasjonen skal støtte opp om den faglige

Detaljer

PLAN FOR BRUK AV INFORMASJONS- OG KOMMUNIKASJONS- TEKNOLOGI I GRUNNSKOLEN GRAN KOMMUNE FASE 2 2003-2005

PLAN FOR BRUK AV INFORMASJONS- OG KOMMUNIKASJONS- TEKNOLOGI I GRUNNSKOLEN GRAN KOMMUNE FASE 2 2003-2005 PLAN FOR BRUK AV INFORMASJONS- OG KOMMUNIKASJONS- TEKNOLOGI I GRUNNSKOLEN GRAN KOMMUNE FASE 2 2003-2005 DEL 2: TEKNISKE INVESTERINGER RESSURSER TIL DRIFT OG VEDLIKEHOLD KOMPETANSE INNLEDNING Bakgrunn Skolesjefen

Detaljer

Aktivitetsplan - Adobe Pro kurs Infografikk våren 2015

Aktivitetsplan - Adobe Pro kurs Infografikk våren 2015 Aktivitetsplan - Adobe Pro kurs Infografikk våren 2015 Hva er nytt i Adobe CC2014 Adobe CC har mange flotte nyheter i InDesign, Illustrator og Photoshop. Vi vil guide deg gjennom nyhetene på en effektiv

Detaljer

Hovedprosjekt 41E Arnstein Søndrol. Cisco Clean Access Valdres Videregående Skole

Hovedprosjekt 41E Arnstein Søndrol. Cisco Clean Access Valdres Videregående Skole Hovedprosjekt 41E Arnstein Søndrol Cisco Clean Access Valdres Videregående Skole Valdres VGS - Valdres VGS har omtrent 550 elever og 100 lærere og ansatte. - Valdres Videregående skole ligger på Leira,

Detaljer

Dobbelklikk på program-ikonet!

Dobbelklikk på program-ikonet! En hjemmeside kan lages i hvilket som helst enkelt tekstbehandlingsprogram (som f.eks. Notepad i Windows eller EnkelTekst på en Mac). Forutsetningen for å kunne gjøre dette er at man behersker html. Html

Detaljer

Tema: Oversikt over ansatt, rom, datamaskin, skjerm, software, hardvare og tilkoblingsanlegg.

Tema: Oversikt over ansatt, rom, datamaskin, skjerm, software, hardvare og tilkoblingsanlegg. Forprosjektrapport Presentasjon Tittel: Inventardatabase Tema: Oversikt over ansatt, rom, datamaskin, skjerm, software, hardvare og tilkoblingsanlegg. Prosjektperiode: 2/12-08 23/05-08. Prosjektgruppe:

Detaljer

CloudWindow digital skjermløsning

CloudWindow digital skjermløsning CloudWindow digital skjermløsning Din enkeltleverandør av digitale annonseløsninger Enkeltleverandør av digitale annonseløsninger Improviser annonseringen din og oppnå salgsfremmende effekt ved å avertere

Detaljer

Vesentlig endring av godkjent fagskoleutdanning. 3D design og animasjon fra Noroff fagskole AS Januar 2013

Vesentlig endring av godkjent fagskoleutdanning. 3D design og animasjon fra Noroff fagskole AS Januar 2013 Vesentlig endring av godkjent fagskoleutdanning 3D design og animasjon fra Noroff fagskole AS Januar 2013 Utdanningssted: Utdanningstilbud: Noroff Fagskole AS, studiesteder Bergen, Kristiansand, Stavanger,

Detaljer

Tema Tiltak Ansvarlig for oppfølging

Tema Tiltak Ansvarlig for oppfølging VEDLEGG 1 STYRESAK 107/07 OPPFØLGING AV SEMESTEREVALUERING VÅR HANDLINGSPLAN FOR LÆRINGSMILJØTILTAK - 08 Seksjon/ Fakultet Fakultet for design Tema Tiltak Ansvarlig for oppfølging Data Kommunikasjon Teori

Detaljer

RAPPORT. Evaluering av bruken av bærbare elev- PC er for elever i Vest-Agderskolen. September 2008 Vest-Agder fylkeskommune

RAPPORT. Evaluering av bruken av bærbare elev- PC er for elever i Vest-Agderskolen. September 2008 Vest-Agder fylkeskommune RAPPORT Evaluering av bruken av bærbare elev- PC er for elever i Vest-Agderskolen September 2008 Vest-Agder fylkeskommune Bakgrunn for saken Første halvår 2005 ble det startet opp et pilotprosjekt for

Detaljer

Aktivitetsplan - Adobe Pro kurs Infografikk høsten 2015

Aktivitetsplan - Adobe Pro kurs Infografikk høsten 2015 Aktivitetsplan - Adobe Pro kurs Infografikk høsten 2015 Hva er nytt i Adobe CC 2015 Adobe CC har mange flotte nyheter i InDesign, Illustrator og Photoshop. Vi vil guide deg gjennom nyhetene på en effektiv

Detaljer

storemore Stor lagringskapasitet

storemore Stor lagringskapasitet storemore Stor lagringskapasitet Finn ut hvordan du kan bli mer produktiv og bedre underholdt når du er på farten. Hva er StoreMore? Toshibas StoreMore er løsningen med stor lagringskapasitet for tilgang

Detaljer

Video i pedagogikk undervisning i grunnskolelærerutdanningene

Video i pedagogikk undervisning i grunnskolelærerutdanningene Video i pedagogikk undervisning i grunnskolelærerutdanningene Av Førstelektor Kristine Høeg Karlsen og Førsteamanuensis Kjersti Lien Holte En rapport fra pilotprosjektet; Bruk av video og pedagogikkundervisningen

Detaljer

Regler og informasjon til foresatte om bruk av datautstyr for 1.-3. trinn

Regler og informasjon til foresatte om bruk av datautstyr for 1.-3. trinn Regler og informasjon til foresatte om bruk av datautstyr for 1.-3. trinn Med hjemmel i IKT-reglement for grunnskolene i Notodden kommune. I følge Kunnskapsløftet er det et mål at elevene etter 2. trinn

Detaljer

cv for alexander lillevik Født 09.12.1987 i Narvik. Bosatt i Bergen.

cv for alexander lillevik Født 09.12.1987 i Narvik. Bosatt i Bergen. cv for alexander lillevik Født 09.12.1987 i Narvik. Bosatt i Bergen. Utdanning Høyere utdanning Bachelor i design ved fagområdet visuell kommunikasjon (2010 2013) Kunst- og designhøgskolen i Bergen ved

Detaljer

Det moderne klasserommet

Det moderne klasserommet Det moderne klasserommet ActivPanel I N T E R A K T I V E S K J E R M E R med operativsystem fra ActivPanel - den nye gerenasjonen interaktive skjermer for undervisning lager et sømløst læringsverktøy

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos Oppvekst, omsorg og kultur 01.10.2015

Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos Oppvekst, omsorg og kultur 01.10.2015 Namsos kommune Oppvekstsjefen i Namsos Saksmappe: 2015/7443-1 Saksbehandler: Knut H. Storeide Saksframlegg Prøveprosjekt med nettbrett i skolen Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos Oppvekst, omsorg og kultur

Detaljer

Strategisk plan for den digitale Larviksskolen. Aktiviteter i planperioden 2015 2018

Strategisk plan for den digitale Larviksskolen. Aktiviteter i planperioden 2015 2018 Strategisk plan for den digitale Larviksskolen. Aktiviteter i planperioden 2015 2018 Visjon: Sm@rt digital skolehverdag Hovedmål: Økt læring med digitale verktøy Elever Elever skal daglig bruke digitale

Detaljer

Spørreskjema for Kunst og håndverk Skole

Spørreskjema for Kunst og håndverk Skole Spørreskjema for Kunst og håndverk Skole Navn på skole:.0 GRUNNLAGSINFORMASJON. Alder: År 0-0- 0-0-0 Mer enn 0. Kjønn Mann Kvinne. Hvilken formell grunnutdanning har du? Sett kryss ved riktig alternativ.

Detaljer

INNHOLD. Hva er Smartbok? Verktøy/funksjoner. Innholdsbanken. Skylagring

INNHOLD. Hva er Smartbok? Verktøy/funksjoner. Innholdsbanken. Skylagring Enkel brukermanual INNHOLD Hva er Smartbok? Verktøy/funksjoner Innholdsbanken Skylagring Hva er Smartbok? Smartbok er en digital utgave av Gyldendals kjente læreverk som kan brukes på PC og Mac, på nettbrett

Detaljer

Nadine Pedersen GRIT Datamaskinen- kjenn din Mac

Nadine Pedersen GRIT Datamaskinen- kjenn din Mac Kjenn din Mac MacBook Pro 13,3 Retina MF840 Oppgave 1. Beskriv hvilke enheter som er koblet til datamaskinen, og det du kan finne ut om egenskapene deres. Bluetooth: Dette er en trådløs protokoll for å

Detaljer

Douglas Engelbart NLS og musen

Douglas Engelbart NLS og musen NLS og musen Gunhild Kristiansen Design Av Digitale Omgivelser Høgskolen i Østfold 2004 Side 1 av 7 Innholdsfortegnelse 1.0 Introduksjon 3 2.0 4 3.0 NLS og musen 5 3.1 OnLine System (NLS) 5 3.2 Musen 5

Detaljer

Plab rom for læring. Nasjonalt fagmøte for dataingeniørutdanningen, Trondheim 25-26. oktober 2011. geir maribu

Plab rom for læring. Nasjonalt fagmøte for dataingeniørutdanningen, Trondheim 25-26. oktober 2011. geir maribu Plab rom for læring Nasjonalt fagmøte for dataingeniørutdanningen, Trondheim 25-26. oktober 2011 geir maribu Avdeling for informatikk og e-læring, HiST Hva er det vi har laget et rom for læring? et rom

Detaljer

Innledning www.nesbru.vgs.no

Innledning www.nesbru.vgs.no Innledning Velkommen til Nesbru videregående skole. Dette informasjonsdokumentet inneholder kort informasjon om IKT-avdelingen på Nesbru og rutiner for nyansatte for at dere skal komme i gang så raskt

Detaljer

IKT-STRATEGI FOR HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG

IKT-STRATEGI FOR HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG IKT-STRATEGI FOR HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG 17. januar 2011 IKT-strategien følger samme inndeling som Strategisk plan for HIST. 1. UTDANNING Undervisningen er i endring. Noen utfordringer man står ovenfor:

Detaljer

Hva skoleledere bør vite om IT-teknologi

Hva skoleledere bør vite om IT-teknologi Hva skoleledere bør vite om IT-teknologi Geir Kjetil Sandve Institutt for datateknikk og informasjonsvitenskap, NTNU Markedsføring og relevans Bilannonse eller: 1896 CCM, 90 HK, 66 KW, 210 NM, 1244 KG,

Detaljer

Omnijoin i matematikkundervisning av. Peer Andersen

Omnijoin i matematikkundervisning av. Peer Andersen Omnijoin i matematikkundervisning av Peer Andersen Høgskolen i Sørøst-Norge, 2016 1 Innhold 1 Forelesning i omnijoin... 3 1.1 Starte en forelesning... 3 1.2 Gjennomføring av forelesningen... 8 1.3 Bruk

Detaljer

Den profesjonelle standarden for digital bildebehandling.

Den profesjonelle standarden for digital bildebehandling. ADOBE PHOTOSHOP CS2 Den profesjonelle standarden for digital bildebehandling. Adobe Photoshop CS2 er den profesjonelle bilderedigeringsstandarden og det ledende produktet i Photoshops serie for digital

Detaljer

Albert Einstein: The true sign of intelligence is not knowledge but imagination

Albert Einstein: The true sign of intelligence is not knowledge but imagination Glemmen videregående skole 2011-12 Medier og kommunikasjon Foto rullering vg2 Lærere: Annette Klingvall, Erik Hennum Lund, Arly Dale Albert Einstein: The true sign of intelligence is not knowledge but

Detaljer

VisualMobility 2.0. Hurtigreferanse1.0. Funksjoner. Komme igang

VisualMobility 2.0. Hurtigreferanse1.0. Funksjoner. Komme igang VisualMobility 2.0 Hurtigreferanse1.0 Funksjoner VisualMobility tilbyr full trådløs integrasjon mellom kontor og maskin. Trådløs dataoverføring Fjernsupport rett på skjermen Lokalisering av maskinen på

Detaljer

IT Guide www.nhh.no/it

IT Guide www.nhh.no/it IT Brukerstøtte www.nhh.no/it Brukerstøtte for studenter IT-konto Brukerstøtte for studenter -studenter har tilgang til mange IT-tjenester som vil påvirke din studiehverdag. Vi i Brukerstøtten er her for

Detaljer

Varden skoles IKT plan

Varden skoles IKT plan Varden skoles IKT plan Digitale kompetanse som grunnleggende ferdighet I Rammeverk for grunnleggende ferdigheter er digitale ferdigheter definert som å kunne bruke digitale verktøy, medier og ressurser

Detaljer

Hvordan kan jeg med dette studiet bidra til endringer i skole og undervisning?

Hvordan kan jeg med dette studiet bidra til endringer i skole og undervisning? Hvordan kan jeg med dette studiet bidra til endringer i skole og undervisning? I høst fulgte jeg felleskurset og project management, og jeg lærte mye om digitale verktøy jeg ikke hadde brukt før. Begge

Detaljer

Virus på Mac? JA! Det finnes. Denne guiden forteller deg hva som er problemet med virus på Mac hva du kan gjøre for å unngå å bli infisert selv

Virus på Mac? JA! Det finnes. Denne guiden forteller deg hva som er problemet med virus på Mac hva du kan gjøre for å unngå å bli infisert selv Virus på Mac? JA! Det finnes. Denne guiden forteller deg hva som er problemet med virus på Mac hva du kan gjøre for å unngå å bli infisert selv «Å tro at det ikke finnes virus på Mac er dessverre litt

Detaljer

Lag og selg bilder med gallerikvalitet: PIXMA Pro9500 Mark II

Lag og selg bilder med gallerikvalitet: PIXMA Pro9500 Mark II Pressemelding Lag og selg bilder med gallerikvalitet: PIXMA Pro9500 Mark II Høyoppløselige versjoner av disse og andre bilder kan lastes ned fra www.canon.no/press_centre Oslo, 25. mars 2009: Canon lanserer

Detaljer

Omnijoin i matematikkundervisning av. Peer Andersen. 3. utgave

Omnijoin i matematikkundervisning av. Peer Andersen. 3. utgave Omnijoin i matematikkundervisning av Peer Andersen 3. utgave Høgskolen i Sørøst-Norge, 2017 1 Innhold 1 Forelesning i omnijoin... 3 1.1 Starte en forelesning... 3 1.2 Gjennomføring av forelesningen...

Detaljer

Epson Stylus Photo PX-720, Nyhet! Kr. 1.674,- inkl. mva. Epson Stylus Photo 2880 inklusiv Dahle 442

Epson Stylus Photo PX-720, Nyhet! Kr. 1.674,- inkl. mva. Epson Stylus Photo 2880 inklusiv Dahle 442 Epson kampanje Epson er fotografenes førstevalg for farge- og sort/hvitt fotoutskrifter fra Photoshop og Lightroom. For POS-, reklame- og grafisk bransje er det verdt å opplyse at man nå kan skrive ut

Detaljer

IT-reglement Aurskog-Høland kommune for ansatte og politikere

IT-reglement Aurskog-Høland kommune for ansatte og politikere IT-reglement Aurskog-Høland kommune for ansatte og politikere Vedtatt i rådmannens ledermøte 03.12.14 0 For at kommunens IT-systemer skal fungere optimalt er det viktig at alle kommunens ITbrukere følger

Detaljer

Vesentlig endring av godkjent fagskoleutdanning. 3D filmproduksjon fra Noroff fagskole AS Januar 2013

Vesentlig endring av godkjent fagskoleutdanning. 3D filmproduksjon fra Noroff fagskole AS Januar 2013 Vesentlig endring av godkjent fagskoleutdanning 3D filmproduksjon fra Noroff fagskole AS Januar 2013 Utdanningssted: Utdanningstilbud: Noroff Fagskole AS, studiesteder Bergen, Kristiansand, Stavanger,

Detaljer

Rapport prosjekt til fordypning

Rapport prosjekt til fordypning Rapport prosjekt til fordypning Våren 2009, Solveig Walmann Østerklev, 1mkb Dette halvåret hadde jeg egentlig tenkt å jobbe med journalistikk i Vingernett, men Vingernett var egentlig ikke den type journalistikk

Detaljer

Patrick Fallang (Dataingeniør) Lab Oppgave: Kjenn Din Egen PC (XP)

Patrick Fallang (Dataingeniør) Lab Oppgave: Kjenn Din Egen PC (XP) Patrick Fallang (Dataingeniør) Lab Oppgave: Kjenn Din Egen PC (XP) 1: Hva slags prosessor har maskinen? Maskinen min har en «Pentium 4 CPU 3.00Ghz»prosessor. 2: Hvor mye minne har den. Maskinen min har

Detaljer

Sluttrapport for rehabiliteringsprosjekt 2012/3/0268. IT klinikken blinde og svaksynte på nett. Norges Blindeforbund Rogaland.

Sluttrapport for rehabiliteringsprosjekt 2012/3/0268. IT klinikken blinde og svaksynte på nett. Norges Blindeforbund Rogaland. Sluttrapport for rehabiliteringsprosjekt 2012/3/0268 IT klinikken blinde og svaksynte på nett Norges Blindeforbund Rogaland Forord Prosjektet «IT Klinikken blinde og svaksynte på nett» ble initiert etter

Detaljer

Hva er Smartbok? Hva er Smartbok- PLUSS? Hvordan får jeg tilgang til Smartboka? Hvor kan jeg bruke Smartboka? Kan jeg miste min Smartbok?

Hva er Smartbok? Hva er Smartbok- PLUSS? Hvordan får jeg tilgang til Smartboka? Hvor kan jeg bruke Smartboka? Kan jeg miste min Smartbok? En introduksjon til Hva er Smartbok? Smartbok er en digital utgave av Gyldendals kjente læreverk som kan brukes på PC og Mac, på nettbrett og kan lastes ned og brukes offline. Hva er Smartbok- PLUSS? I

Detaljer

I ÅS FORSLAG TIL LØSNING

I ÅS FORSLAG TIL LØSNING epolitiker I ÅS FORSLAG TIL LØSNING Det finnes noen få løsninger i dag som gir politikerne mulighet til å få tilgang til ferdige nedlastede dokumenter, kommentere i utvalgsdokumenter, lagring i sky etc.

Detaljer

Elevene skal i møte med billedkunst og formidler utfordres på flere områder ved:

Elevene skal i møte med billedkunst og formidler utfordres på flere områder ved: DET SKAPENDE MENNESKE Bilde og skulpturverksted ved Kulturskolen i Ås Elevene skal i møte med billedkunst og formidler utfordres på flere områder ved: å bruke hverdagen som inspirasjonskilde gjennom tålmodighet

Detaljer

Den gode historien fra Åkrehamn vidaregåande skole

Den gode historien fra Åkrehamn vidaregåande skole Den gode historien fra Åkrehamn vidaregåande skole Presentasjon av erfaringer; utfordringer og suksessfaktorer knyttet til arbeidet med digital kompetanse ved egen skole - sett fra et skolelederperspektiv.

Detaljer

Kjenn din pc (Windows Vista)

Kjenn din pc (Windows Vista) Kjenn din pc (Windows Vista) Jeg har en Acer Aspire 5739G 1. Hva slags prosessor har maskinen. Min maskin har: Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU 2. Hvor mye minne har den. RAM-type: DDR3 RAM (MB): 4 096 Minnehastighet

Detaljer

Lync en ny, smartere og morsommere måte å kommunisere på

Lync en ny, smartere og morsommere måte å kommunisere på Lync en ny, smartere og morsommere måte å kommunisere på Av Eldar Hovda, Husbanken 23. nov. 2012 1 Hva er Microsoft Lync 2010? Lync er en intuitiv tjeneste som lar deg snakke, ha videokonferanse, chatte,

Detaljer

Visuell kommunikasjon i elektroniske og trykte medier

Visuell kommunikasjon i elektroniske og trykte medier kreativitet & kvalitet Alt på ett sted! Visuell kommunikasjon i elektroniske og trykte medier vakkert, spennende, elegant, eller utfordrende... skal uttrykke egenart og gi opplevelse. Design er visuell

Detaljer

Oppkobling mot trådløst internett for studenter og ansatte som bruker egen datamaskin eller benytter MAC/smarttelefon/nettbrett. (Gruppe B): Innhold

Oppkobling mot trådløst internett for studenter og ansatte som bruker egen datamaskin eller benytter MAC/smarttelefon/nettbrett. (Gruppe B): Innhold Trådløst KHiO Oppkobling mot trådløst internett for studenter og ansatte som bruker egen datamaskin eller benytter MAC/smarttelefon/nettbrett. (Gruppe B): Innhold Oversikt over trådløse nettverk på KHiO:...

Detaljer

LMS-administrator i går, i dag og i morgen. UiA / SUHS-Trondheim 5/11-2014 Claus Wang

LMS-administrator i går, i dag og i morgen. UiA / SUHS-Trondheim 5/11-2014 Claus Wang LMS-administrator i går, i dag og i morgen UiA / SUHS-Trondheim 5/11-2014 Claus Wang LMS - hva er det? WIKIPEDIA: «En digital læringsplattform (ofte omtalt som forkortelsen LMS) er et system for å administrere

Detaljer

Introduksjon...5. Systemkrav...7. For Windows...9

Introduksjon...5. Systemkrav...7. For Windows...9 Innholdfortegnelse Introduksjon...................................5 Systemkrav...................................7 For Windows...................................9 Installere programvare for bildeutskrift

Detaljer

Telefoni. Sluttbrukerutstyr

Telefoni. Sluttbrukerutstyr Telefoni Sluttbrukerutstyr HiBV IT Fusjon 2013 Dokument detaljer: Tittel: Telefoni Sluttbrukerutstyr Sist endret: n/a Forfatter: Knut Arne Bakke Godkjent av: n.n Versjon: 1.0 Opprettet: 07. Mars 2013 Dokument

Detaljer

Kravspesifikasjon. IT-infrastruktur. Kravspesifikasjon. Høgskolen i Oslo. Avdeling for Ingeniører. 23. mai 2008

Kravspesifikasjon. IT-infrastruktur. Kravspesifikasjon. Høgskolen i Oslo. Avdeling for Ingeniører. 23. mai 2008 IT-infrastruktur Kravspesifikasjon Mathias Hagen Balagumar Rajaratnam Høgskolen i Oslo Avdeling for Ingeniører 23. mai 2008 Høgskolen i Oslo Hovedprosjekt i data, 2008 Gruppe 8 side 2 PROSJEKT NR. 08-08

Detaljer

Brukerstøtte Kontaktflater mot brukerne

Brukerstøtte Kontaktflater mot brukerne Brukerstøtte Kontaktflater mot brukerne For ansatte : - Brukerstøttesenter (BRITA), er felles kontaktpunkt. For studenter : - Pc-vakter som 1. linje brukerstøtte. (2. linje fra fagområdet for student/pcstue/underv.rom.)

Detaljer

SCANIA SERVICES Dedikerte tjenester hele veien

SCANIA SERVICES Dedikerte tjenester hele veien SCANIA SERVICES Dedikerte tjenester hele veien Scania jobber aktivt med produktutvikling og -forbedring. Scania reserverer seg derfor retten til å utføre endringer tilknyttet design og spesifisering uten

Detaljer

Føringer i fusjonsplattformen. Møte i gruppe for faglig organisering 18.09

Føringer i fusjonsplattformen. Møte i gruppe for faglig organisering 18.09 Føringer i fusjonsplattformen Møte i gruppe for faglig organisering 18.09 Høy kvalitet Våre studenter skal oppleve undervisning, læring og læringsmiljø med høy kvalitet og høye kvalitetskrav. Utdanningene

Detaljer

Faser i byggeprosjekt

Faser i byggeprosjekt Faser i byggeprosjekt Ethvert skolebygg rommer en pedagogisk teori Programmering: funksjons- og arealprogram+ byggeprogram, tomt, regulering. Avdeling/område Bygg- og anleggsteknikk Service og samferdsel

Detaljer

Integrering av Forskning og Utviking (FoU) i undervisning

Integrering av Forskning og Utviking (FoU) i undervisning Integrering av Forskning og Utviking (FoU) i undervisning 2005 FoU_pres_082005_v3.ppt 1 Posisjonering Mye i geomatikk handler om å finne ut hvor ting er, eller hvor ting skal plasseres Dette kan gjøres

Detaljer

Kravspesifikasjon Digital distribusjon av sakspapirer

Kravspesifikasjon Digital distribusjon av sakspapirer Kravspesifikasjon Digital distribusjon av sakspapirer Kravspesifikasjon 1.1. Tilbudets omfang og fylkeskommunens forventninger Aust-Agder fylkeskommune ber om tilbud på verktøy som legger til rette for

Detaljer

Office 365. Litt om hva dette er og kan benyttes til. Universitetet i Stavanger UiS-IKT

Office 365. Litt om hva dette er og kan benyttes til. Universitetet i Stavanger UiS-IKT Office 365 Litt om hva dette er og kan benyttes til Universitetet i Stavanger UiS-IKT uis-ikt@uis.no Hva er Office 365 Office 365 er en samling av apper og tjenester du kan bruke til å være produktiv på

Detaljer

Hvor og hvordan lagrer du mediafilene dine?

Hvor og hvordan lagrer du mediafilene dine? Beskriv din digitale infrastruktur, med tilhørende arbeidsflyt. Hvor og hvordan lagrer du mediafilene dine? Hva gjør du med back-up? Hva slags online lagringsløsning har du valgt? Hvordan finner du fram

Detaljer

PC som hjelpemiddel i grunnskolen i Bærum kommune - informasjon til elever og foresatte

PC som hjelpemiddel i grunnskolen i Bærum kommune - informasjon til elever og foresatte Revidert 05.02.09 PC som hjelpemiddel i grunnskolen i Bærum kommune - informasjon til elever og foresatte Til foresatte og elever som har fått vedtak om pc som hjelpemiddel Når dere nå skal velge en pc

Detaljer

Satsing på fleksibel læring ledelsens oppfølging Ledermøtet , Allmøte ØSS, 30.4, Adm. ledermøte 6.5

Satsing på fleksibel læring ledelsens oppfølging Ledermøtet , Allmøte ØSS, 30.4, Adm. ledermøte 6.5 BAKGRUNN I gjeldende Strategisk plan 2015 2018 er det lagt til grunn at høgskolen skal satse på fleksibel læring. Målet er å gjøre alle HiØs studietilbud mer fleksible slik at studentene har større mulighet

Detaljer

Matematikk. 5.- 7.trinn. 12 uker I skolen Hele kollegiet Lokalt praksisfelt Stockholm Universitet Studiesenteret.no

Matematikk. 5.- 7.trinn. 12 uker I skolen Hele kollegiet Lokalt praksisfelt Stockholm Universitet Studiesenteret.no Mobil Matematikk 5.- 7.trinn 12 uker I skolen Hele kollegiet Lokalt praksisfelt Stockholm Universitet Studiesenteret.no Her er matematikk dreiefaget for tverrfaglig tilnærming i skolens helhelige læringsaktiviteter.

Detaljer

Satellite p100 Opplev video og lyd på sitt beste

Satellite p100 Opplev video og lyd på sitt beste artikkel Satellite p100 Satellite p100 Opplev video og lyd på sitt beste Toshibas bærbare PC Satellite P100 leverer personlig digitalt innhold med det lille ekstra. Satellite P100 er utformet med tanke

Detaljer

IKT - Strategiplan for. Grorud skole

IKT - Strategiplan for. Grorud skole IKT - plan for Grorud skole IKT-ABC 2012 1 INNHOLDSFORTEGNELSE IKT-strategiplan for...1 Grorud skole...1 1 Innholdsfortegnelse...2 2 Innledning...3 3 Situasjonsbeskrivelse...4 4 Kritiske suksessfaktorer...5

Detaljer

Kjenn din PC (Windows7, Vista)

Kjenn din PC (Windows7, Vista) Kjenn din PC (Windows7, Vista) Michael Moncrieff, Kristoffer Kjelvik, Ola Johannessen og Jarle Bergersen Denne delen handler om hva man kan finne ut om datamaskinens hardware fra operativsystemet og tilleggsprogrammer.

Detaljer

Vi erstatter den tradisjonelle oppslagstavlen

Vi erstatter den tradisjonelle oppslagstavlen Norges mest moderne og dynamiske oppslagstavle Vi erstatter den tradisjonelle oppslagstavlen Nå kan du kommunisere med beboerne via en digital skjerm i oppgangen hva er engage? Digitalisert oppslagstavle

Detaljer

Print- dokumentløsninger

Print- dokumentløsninger Print- dokumentløsninger Sikre printløsninger.. Har DU et bevisst forhold til ditt papirforbruk? Hver nordmann bruker ca. 100 kg. papir i året Sikre printløsninger.. Myten Det papirløse kontor Forbruket

Detaljer

Fahad Said Data ingeniør 2015 GRIT

Fahad Said Data ingeniør 2015 GRIT Fahad Said Data ingeniør 2015 GRIT Kjenn din PC (Windows 8.1) Denne delen handler om hva man kan finne ut om datamaskinens hardware fra operativsystemet og tilleggsprogrammer. Alle oppgavene skal dokumenteres

Detaljer

06.06.2012 Lindesnes ungdomsskole. IKT på LUS

06.06.2012 Lindesnes ungdomsskole. IKT på LUS 06.06.2012 Lindesnes ungdomsskole IKT på LUS Innhold Organisasjons- og aktivitetskart... 2 Elevreglement for bruk av IKT-utstyr på LUS... 3 Regelverk for bruk av bærbare elev-pc er på 10. trinn... 4 Regler

Detaljer

Ved KHiB brukes åtte kriterier som felles referanseramme for vurdering av studentenes arbeid ved semestervurdering og eksamen:

Ved KHiB brukes åtte kriterier som felles referanseramme for vurdering av studentenes arbeid ved semestervurdering og eksamen: VURDERING OG EKSAMEN I KHiBS BACHELORPROGRAM I DESIGN Spesialisering i Visuell kommunikasjon eller Møbel- og romdesign/interiørarkitektur 1. Introduksjon til vurderingskriteriene I kunst- og designutdanning

Detaljer

Google Apps og ipad på Gjennestad. Om å velge løsninger utenfor motorveien...

Google Apps og ipad på Gjennestad. Om å velge løsninger utenfor motorveien... Google Apps og ipad på Gjennestad Om å velge løsninger utenfor motorveien... Litt om meg... John Arne Imenes IKT-ansvarlig 4 år på Gjennestad 14 år med IT support i det private næringsliv 3 år som Barne-

Detaljer

Elevene skal i møte med billedkunst og formidler utfordres på flere områder ved:

Elevene skal i møte med billedkunst og formidler utfordres på flere områder ved: DET SKAPENDE MENNESKE Bilde og skulpturverksted ved Kulturskolen i Ås Elevene skal i møte med billedkunst og formidler utfordres på flere områder ved: å bruke hverdagen som inspirasjonskilde gjennom tålmodighet

Detaljer

IT-REGLEMENT FOR TILSATTE / ENGASJERTE VED KUNSTHØGSKOLEN

IT-REGLEMENT FOR TILSATTE / ENGASJERTE VED KUNSTHØGSKOLEN IT-REGLEMENT FOR TILSATTE / ENGASJERTE VED KUNSTHØGSKOLEN Instruks for bruk av IT-utstyr ved Kunsthøgskolen i Oslo er fastsatt av høgskoledirektøren 1.april 2006. 1 Omfang, forutsetninger 1.1 Dette reglementet

Detaljer

Ofte stilte spørsmål INNHOLD

Ofte stilte spørsmål INNHOLD Ofte stilte spørsmål INNHOLD Enhet Generelt 1. Hvordan posisjonerer S3 seg? 2. Hva måler S3-scanneren? 3. Hva er forskjellen på S2 Everest og S3? 4. Hva er inkludert i S3-scannerenheten jeg mottar? S3

Detaljer

CLIQ Remote. Telenett

CLIQ Remote. Telenett CLIQ Remote Telenett Når sikring av telenettet er avgjørende Det krever en stor innsats og et godt dekkende nettverk av mobilantenner rundt omkring i landet, hvis kundene skal ha glede av mobile og trådløse

Detaljer

Resultat fra spørreundersøkelse ang. benyttelse av digitale verktøy;

Resultat fra spørreundersøkelse ang. benyttelse av digitale verktøy; Resultat fra spørreundersøkelse ang. benyttelse av digitale verktøy; Elever, en klasse på 7. trinn: jenter a-g, gutter h-p, ikke oppgitt kjønn q Lærere på trinnet: 1 = kvinne 36 år, 2 = kvinne 40-årene,

Detaljer

Hvor holder dere til? Hvis vi trenger hjelp, hvor nært er dere? Tar det lang tid å få hjelp fra tekniker?

Hvor holder dere til? Hvis vi trenger hjelp, hvor nært er dere? Tar det lang tid å få hjelp fra tekniker? Ressursguide for IT-løsninger til Bedrifter Her forsøker vi å svare på de vanligste spørsmålene vi får fra kunder, og flere spørsmål vi ikke får, som vi mener bedrifter burde stilt oftere. Hvor holder

Detaljer

PDF og Fargestyring 15. mai 2014. Hanne Josefsen

PDF og Fargestyring 15. mai 2014. Hanne Josefsen PDF og Fargestyring 15. mai 2014 Hva er riktige farger? Vurdering av trykksaken må gjøres under standard lystemperatur, 5000 Kelvin. DAGSLYS Skjermen bør ha god kvalitet, samt at den kalibreres, Printeren

Detaljer

Mars Robotene (5. 7. trinn)

Mars Robotene (5. 7. trinn) Mars Robotene (5. 7. trinn) Lærerveiledning Informasjon om skoleprogrammet Gjennom dette skoleprogrammet skal elevene oppleve og trene seg på et teknologi og design prosjekt, samt få erfaring med datainnsamling.

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET TID: 06.02.2013 kl. 10.30 STED: FORMANNSKAPSSALEN, 2. ETG. Gruppemøter: AP og SV: kl. 08.00 ØVRIGE: kl. 08.00 Eventuelle forfall meldes på telefon 61

Detaljer

Strategi for Universitetsbiblioteket i Nordland 2012-2016

Strategi for Universitetsbiblioteket i Nordland 2012-2016 Strategi for Universitetsbiblioteket i Nordland 2012-2016 Gitte Kolstrup Universitetsbiblioteket i Nordland 09.08.2012 Innholdsfortegnelse Visjon...3 Satsingsområder...3 Satsingsområde 1: tilpasning...4

Detaljer

Mamut Enterprise Travel CRM

Mamut Enterprise Travel CRM Mamut Enterprise Travel CRM Tilleggsproduktet Mamut Enterprise Travel CRM gir deg muligheten til å ta med deg arbeidet på en bærbar datamaskin ut av kontoret. Du arbeider da på en kopi av den sentrale

Detaljer

Om Golfwalk.com GolfWalk er en virtuell golfbane på nettet. Du kan finne GolfWalk på www.golfwalk.com eller gjennom webwalk.dk

Om Golfwalk.com GolfWalk er en virtuell golfbane på nettet. Du kan finne GolfWalk på www.golfwalk.com eller gjennom webwalk.dk 3D interface av golfbanen. Om GolfWalk er en virtuell golfbane på nettet. Du kan finne GolfWalk på www.golfwalk.com eller gjennom webwalk.dk Først velger du hvilken golfbane du vil se. Deretter velges

Detaljer

LCMS medisin. Del av prosjektet om IKT-basert selvstudium av sykdommer og skader i bevegelsesapparatet. Prosjektgruppas medlemmer:

LCMS medisin. Del av prosjektet om IKT-basert selvstudium av sykdommer og skader i bevegelsesapparatet. Prosjektgruppas medlemmer: LCMS medisin Del av prosjektet om IKT-basert selvstudium av sykdommer og skader i bevegelsesapparatet Prosjektgruppas medlemmer: Anette Wilberg (Det medisinske fakultet) Oddmund Møgedal (Web-gruppa, USIT)

Detaljer

Hjemme PC en ordning både bedriften og de ansatte nyter godt av! Les mer om tilbudet fra

Hjemme PC en ordning både bedriften og de ansatte nyter godt av! Les mer om tilbudet fra Hjemme PC en ordning både bedriften og de ansatte nyter godt av! Les mer om tilbudet fra 2 av 5 Hjemme PC Hvorfor din bedrift bør ha en hjemme PC-ordning for de ansatte Minimalt med ressursbruk fra bedriften

Detaljer

www.helsekompetanse.no VK på 1-2-3 en guide i bruk av videokonferanse

www.helsekompetanse.no VK på 1-2-3 en guide i bruk av videokonferanse VK på 1-2-3 en guide i bruk av videokonferanse Videokonferanse Videokonferanse (VK) er toveis/flerveis lyd- og bildeforbindelse. To eller flere studio kan være koplet sammen, både nasjonalt og internasjonalt.

Detaljer

Hewlett Packard - mobile utskriftsløsninger

Hewlett Packard - mobile utskriftsløsninger Hewlett Packard - mobile utskriftsløsninger 1 Når, hvor og hvordan vi arbeider har forandret seg Tele (ISDN) Hjemmekontor Ikke fast kontorpult Laptop Mobile Når som helst og hvor som helst, via Wi-Fi,VPN

Detaljer

Kravspesifikasjon, digitale skilter. Utkast v3 15/8-2015

Kravspesifikasjon, digitale skilter. Utkast v3 15/8-2015 Kravspesifikasjon, digitale skilter Terje Kvernes, AV-koordinator Det Matematisk-naturvitenskapelige fakultet August, 2015 1. Bakgrunn På det matematisk-naturvitenskapelige fakultetet benyttes det i dag

Detaljer

Kravspesifikasjon, digitale skilter. Utkast v4 25/9-2015

Kravspesifikasjon, digitale skilter. Utkast v4 25/9-2015 Kravspesifikasjon, digitale skilter Terje Kvernes, AV-koordinator Det Matematisk-naturvitenskapelige fakultet August, 2015 1. Bakgrunn På det matematisk-naturvitenskapelige fakultetet benyttes det i dag

Detaljer

Begrunnelse for innkjøp av nye kamera og redigeringsstasjoner til Student-TV

Begrunnelse for innkjøp av nye kamera og redigeringsstasjoner til Student-TV Begrunnelse for innkjøp av nye kamera og redigeringsstasjoner til Student-TV 1.0 Situasjonen i dag 1 1.1 Kostnader knyttet til vedlikehold av eksisterende utstyr 1 1.2 Produksjonsmengde 2 1.3 Flerkamera

Detaljer

Canon forsterker PIXMA-serien med nye fotoskrivere i mellom- og toppsjiktet

Canon forsterker PIXMA-serien med nye fotoskrivere i mellom- og toppsjiktet Pressemelding Canon forsterker PIXMA-serien med nye fotoskrivere i mellom- og toppsjiktet Høyoppløselige versjoner av disse og andre bilder kan lastes ned fra www.canon.no/press_centre Oslo, 26. august,

Detaljer

BLENDED LEARNING Handelshøyskolen BI Executive

BLENDED LEARNING Handelshøyskolen BI Executive BLENDED LEARNING Handelshøyskolen BI Executive Hva er Blended Learning? Blended Learning er en undervisningsform som kombinerer samlinger med digitale læringsaktiviteter på en gjennomtenkt måte. Fordelingen

Detaljer

Fakultet for Helse- og Sosialfags rapport om læringsmiljø

Fakultet for Helse- og Sosialfags rapport om læringsmiljø Fakultet for Helse- og Sosialfags rapport om læringsmiljø Studieåret 2012/2013 I. LÆRINGSMILJØRAPPORTEN... 3 1. Rammekvalitet... 3 1.1 Læringsmiljøet generelt... 3 1.2 Fakultetet spesielle utfordringer

Detaljer

Modul 11- Illustrator

Modul 11- Illustrator Modul 11- Illustrator I modul 11 skal foreleser holde et foredrag som viser hva som skal læres om Illustrator. På det kvarteret som er satt av beregnes det at man rekker kun en gjennomgang av programmet,

Detaljer

Strategi 2024 Høringsutkast

Strategi 2024 Høringsutkast Strategi 2024 Høringsutkast Høringsfrist: 7. april 2017 kl 12.00 1. Visjon... 3 2. Verdier... 4 3. Formål og profil... 5 4. Dimensjon 1 - Kunnskap om og for velferdssamfunnet... 6 5. Dimensjon 2 - Tverrfaglig

Detaljer

borealis vignett Øyvind Kristiansen 2MKA Medieproduksjon 15. mars 2010

borealis vignett Øyvind Kristiansen 2MKA Medieproduksjon 15. mars 2010 Øyvind Kristiansen 2MKA borealis Medieproduksjon 15. mars 2010 vignett 2 poor is the pupil who does not surpass his master. -Leonardo DaVinci borealis 2010 Oppgaven var at vi skulle lage en vignett til

Detaljer