Prosjektrapport. Dat 219. BETA Webside av Torgeir Hansen Tor-Erik Hokstad Jon Vegard Jansen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Prosjektrapport. Dat 219. BETA Webside av Torgeir Hansen Tor-Erik Hokstad Jon Vegard Jansen"

Transkript

1 Prosjektrapport Dat 219 BETA Webside av Torgeir Hansen Tor-Erik Hokstad Jon Vegard Jansen 30. juni 2011

2 Sammendrag Dette er en prosjektrapport for faget DAT219, Internettjenester på.net-plattform, ved Universitet i Agder. Vårt prosjekt var å lage en hjemmeside for Beta, linjeforening for Data, som skulle fylle en informativ funksjon, ha støtte for påmelding til BetaLan og evt. inneholde flere funksjoner.

3 Innholdsfortegnelse Sammendrag 1. Innledning 1.1 Bakgrunn 1.2 Programvare, utstyr og add-ons 2.1 Målsetninger fra forprosjektet Primærmål Sekundærmål Tertiærmål 2.2 Måloppnåelse Primærmål Sekundærmål Tertiærmål 2.3 Utvidelser Personal Messages Achievements Automatisk mail ved registrering og ved semesterslutt 3. Websiden 3.1 Roller og tilgang (forprosjekt) Administrator User Anonymous 3.2 Roller og tilgang (nå) Administrator User Anonymous Mappeorganisering MS Login og Session 3.3 User Controls CalendarPopup_UC.ascx ChangePassword_UC.ascx ShoutBox_UC.ascx 3.4 EntityModel 3.5 MasterPage og Treeviews MasterPage TreeViews

4 3.6 Pages Root Beta.aspx Bulletin.aspx Default.aspx LanSiteDown.aspx Login.aspx Logout.aspx Calendar.aspx Register.aspx Gallery.aspx Admin: Calendar_Add.aspx Calendar_Delete.aspx Configure_Bulletin.aspx Configure_Info.aspx Configure_ShoutBox.aspx Configure_Users.aspx Default.aspx Gallery_Delete.aspx Gallery_Upload.aspx Lan_Add_Compo.aspx Lan_Add_Sponsor.aspx Lan_Columns.aspx Lan_Configure_Compo.aspx Lan_Delete_Sponsor.aspx Lan_Empty_SeatingChart.aspx Lan_Info.aspx Lan_Rows.aspx Lan_Rules.aspx Lan_Switch.aspx LanSiteStatus.cs Lansite: CompoGames.aspx Default.aspx Information.aspx PartyRules.aspx Sponsor.aspx Lansite/LansiteUser: SeatedAndReturn.aspx SeatingChart.aspx

5 3.6.5 MyPage: Change_Avatar.aspx Default.aspx Settings.aspx Welcome.aspx View_Profile.aspx 3.7 Databasen 4. Samarbeid 4.1 Utviklingsmetodikk og versjonskontroll 4.2 Loggføring 4.3 Tidsbruk 5. Kilder

6 1. Innledning 1.1 Bakgrunn I faget Dat219 skal alle elever utføre et prosjekt, hvor de viser at de har lært å bruke verktøy de har lært om og brukt i løpet av semesteret. Verktøy som database, innloggingssystem, masterpages, AJAX og UserControls er veldig aktuelle, og er også blant de vi har brukt. Beta Engineering and Technology Association (BETA) er linjeforeningen for Dataingeniører ved UiA. Linjeforeningen arrangerer bl.a. BetaLan hvert semester, med 77 deltakere ved forrige dataparty. Beta har en separat nettside for lanet, som er av relativt høy kvalitet, men selve Betanettsiden er ren html-koding. I og med at to av oss i prosjektet er med i styret for Beta, valgte vi å prøve på å lage en webside med integrasjon av en ny lanside. 1.2 Programvare og add-ons Vi har brukt: Visual Studio 2010: C# og.net MySql for Database visualisering i rapporter Ajax Control Toolkit

7 2. Målsetninger og rammebetingelser 2.1 Målsetninger fra forprosjektet Betasiden skal være klar og tydelig når det gjelder informasjon om Beta og arrangementer. Siden må være synlig for alle, men kun administratorer skal kunne legge inn nyheter og arrangementer. Brukere av siden skal kunne logge seg inn, registrere seg til lan og lese informasjonen. Bildegalleri, shoutbox, setekart og "My Page" er funksjoner vi ønsker å legge til Primærmål Websiden må ha et rollesystem, med distinksjon mellom administrator og bruker. Websiden må ha et loginsystem, koblet til databasen. Websiden må inneholde informasjon om Beta og BetaLan. Administratorer må kunne legge ut nyheter og arrangementer. En egen side skal være tilgjengelig under lanet, hvor administratorer kan legge ut detaljert informasjon og tidspunkt for compoer og andre ting som skjer. Websiden skal fungere i Internet Explorer, Firefox, Opera og Chrome Sekundærmål Websiden bør ha med en shoutbox for brukere. Websiden bør ha med et bildegalleri. Websiden bør ha med et setekart. Websiden bør kunne slette informasjon fra forrige lan, for å klargjøre til neste gang Tertiærmål Setekartet kan utvides til et dynamisk setekart, med hensyn til bruk av forskjellige lokaler. Websiden kan gi brukere mulighet til å ha en egen side. Websiden kan ta vare på informasjon fra tidligere lan, og evt. distribuere ut relevant informasjon til brukere. Websiden kan ha et eget achievement-system, hvor brukere får se ulike oppnåelser eller utmerkelser ved lan, slik som "Vinner av Mario-Kart 2009". Websiden kan ha en betalingsfunksjon.

8 2.2 Måloppnåelse Alt i alt har vi fått gjennomført det vi mente var viktig. Enkelte funksjoner kunne kanskje ha sett litt bedre ut, men vi har fått det meste til. Tiden ble kanskje noe knappere enn vi hadde regnet med, men flere av tertiærmålene var satt opp med tanke på at vi ikke skulle gå ledige, og vi ser det ikke som noe stort tap å ikke ha fått alle med i prosjektet. I forhold til Beta sine websider nå, har vi i høyeste grad klart å matche funksjonene som finnes der, samt lagt til en del nye Primærmål Websiden innfrir alle primærmålene unntatt ett. Vi fant ut at det ble enklere å la lederne på lanet sette opp en lokal side under selve lanet med tidspunkt for compoer, voice-servere, premier og slikt. Vi inkluderer derfor ikke denne siden i prosjektet vårt. Websiden fungerer i de nevnte browserne, men den ser muligens noe spesiell ut i Google Chrome Sekundærmål Websiden innfrir alle sekundærmål. En presisering av siste punktet: Admin kan endre informasjonen på lansidene når som helst Tertiærmål Setekartet er gjort relativt dynamisk med mulighet for å endre på antall plasser, samt seteplasseringen. Vi lurte på å bruke et drag n drop -system her, men vi fikk det rett og slett ikke til. Bruker har en egen side. Websiden tar ikke vare på informasjon fra tidligere lan, dette fordi vi ikke bruker dette til noe (se Achievements for mulig bruk). Websiden har ikke Achievements, hovedsaklig fordi vi ikke fikk tid til det. Se for vår evt. plan videre. Websiden har ingen betalingsfunksjon. Ettersom tiden ble knapp måtte vi velge å prioritere bort denne funksjonen.

9 2.3 Utvidelser Personal Messages Noe vi hadde lyst til var at brukere skulle kunne sende meldinger til hverandre (PMs). Ved å gå inn på en annens profil og trykke på en knapp for å sende beskjed, skulle man kunne skrive en PM med tittel og tekst til den andre. Hver bruker måtte i tillegg ha hatt en egen side hvor de kunne sjekke sin innboks for PMs. Databasen måtte ha blitt utvidet med en tabell: PM med attributtene: PMID* (int) PMSenderID (int) PMReceiverID (int) PMTime (varchar) PMTitle (varchar) PMText (text) Når bruker sender PM ville denne lagres i databasen. Ettersom vi bruker sitemaps, ville sannsynligvis brukeren måtte sjekke sin egen side for å få beskjed om evt. nye PMs. Hver gang en bruker sjekker innboksen sin, blir for eksempel et ListView populert med tittelen på hver PM som HyperLinks vha SqlDataSource. Ved klikk på en HyperLink blir et panel med beskjeden synlig, omtrent som på Calendar.aspx. En utfordring ville bli lagringskapasitet. Ikke at en PM alene tar mye plass, men etter noen semestre kan det tenkes at vi må lagre tusen slike, og da er det greit med en form for opprydningsfunksjon. Evt. kunne man si at ved behov kunne admin trykke på en knapp som tok for seg alle beskjeder, sjekka dato og slettet de som er mer enn 12 måneder gamle, for eksempel.

10 2.3.2 Achievements Achievements, eller utmerkelser, er en slags personlig oppnåelsesfunksjon hvor tanken er at Beta skal kunne stille et krav som brukeren skal innfri, og når brukeren innfrir dette kravet belønnes han eller hun med en Achievement. Achievements skal være synlig både for brukeren selv og for andre som besøker brukerprofilen. En Achievement kan for eksempel være å vinne en compo på et lan. Her følger noen eksempler fra spillet Team Fortress 2: Tanken er at admins kan lage achievements på websiden, og distribuerer dem manuelt ut når en bruker gjør seg fortjent til dem. Databasen måtte utvides med to nye tabeller: Achievement med attributtene: AchievementID* (int) AchievementTitle (text/varchar) AchievementText (text) AchievementIMG (varchar, url til bildefil). UserHasAchievement med Attributtene: AchievementID (int) UserID (int) Om Achievements-konseptet hadde blitt litt vanskelig å vedlikeholde, kunne man ha redusert det til kun å gjelde premiering på lanet, slik at man hadde et digitalt trofé i tillegg Automatisk mail ved registrering og ved semesterslutt For å unngå spambrukere kunne det vært greit å sende ut en mail til brukeren, som blir nødt til å klikke på denne før brukeren blir opprettet. I tillegg kunne det vært greit å sende ut en mail ved begynnelsen av hvert semester, hvor brukeren blir nødt til å bekrefte at vedkommende skal fortsette på UiA, eller bli slettet. For selve gjennomførelsen av dette måtte man ha satt seg litt inn i POP3 og automatisk ing, ettersom ingen av oss har vært særlig borti dette før.

11 3. Websiden 3.1 Roller og tilgang (forprosjekt) Vi blir nødt til å bruke roller for å hindre brukere, eller gjester, i å ødelegge siden vår. Derfor må vi minimum bruke en administrator funksjon. Men ettersom klienter skal kunne registrere seg til lan, må vi kunne skille dem fra hverandre, og vi finner det derfor lurt å la klientene logge seg inn med eget brukernavn og passord, som brukere. Gjester skal naturligvis ha tilgang til det meste av informasjon, ettersom Betasiden skal være informerende Administrator User Finne, slette og se på brukere. Legge ut og slette nyheter. Legge ut, endre og slette informasjon. Legge ut og slette bilder, samt beskrivelse. Slette ting i shoutbox. Legge ut og slette kalender hendelser. Endre underlan. Reise opp og sette ned Users på setekart. Deaktivere og aktivere lanrelevante pages. Gå inn på "min side" Skrive i shoutbox. Sette/Reise seg på setekartet. Logge ut Anonymous Logge seg inn. Lese nyheter og informasjon. Se på bilder og kalender. Lese shoutbox. Se på setekart.

12 3.2 Roller og tilgang (nå) Vi bruker tre forskjellige roller for å hindre brukere, eller gjester, i å ødelegge siden vår. Rollene vi bruker er Administrator, User og Anonymous. Vi vil gjerne at anonyme brukere ikke skal plassere seg på lanplasser og har derfor begrenset slik at man må logge seg inn for å se lansidene. Vi kan skille brukere fra hverandre ved at klientene må logge seg inn med eget brukernavn og passord. Gjester har tilgang til det meste av informasjon, ettersom Betasiden er informerende Administrator Alt som er i forprosjektrapporten er i siden bortsett fra: Reise opp og sette ned Users på setekart. Dette har blitt endret/lagt til på: Redigere nyheter User Alt i forprosjekt rapporten er lagt inn Anonymous Ingen annen endringer enn denne var gjort. Fjernet at anonyme kunne se på setekartet. Dette fordi en må ha en bruker uansett for å kunne være med på lanet.

13 3.2.4 Mappeorganisering Root Her er alle mappene, MasterPage, TreeView, databasemodellen og sidene som anonyme skal kunne komme inn på Admin Her er alle adminsidene, anonyme og brukere har ikke tilgang MyPage Her ligger de sidene som har med mypage å gjøre, anonyme har ikke tilgang. Lansite Mappen LanSiteUser og sider som har med lan å gjøre, vi la de her fordi dette er de sidene man kan slå av og på avhengig om det er lan eller ikke. Anonyme har ikke tilgang. LansiteUser Denne mappen inneholder de to sidene som er til setekartet. Anonyme har ikke tilgang. Images Her lagres de bildene som blir lagt inn på galleriet, mappene Avatars, Compo og Sponsor ligger også her da de inneholder bilder Avatars Her legges de bildene som er opplastet av brukere Compo Her lastes bilder opp som er fra compoene Sponsor Her legges sponsorbildene Icons Her ligger bilder som er for masterpage og layout.

14 3.2.5 MS Login og Session For å sørge for hvem som kan komme inn på de begrensede sidene våre, bruker vi Rolesklassen fra Microsoft, samt web.config. Dette medfører at Microsoft sin login-database blir lagt til prosjektet vårt. Vi bruker også vår egen database for å holde styr på hvem som er i de ulike rollene. I tillegg til den Login-Sessionen som Microsoft stiller med (det virker som det er en Session som brukes) bruker vi også vår egen. Vår Session holder styr på hvilken bruker som er logget inn, ved at userid og username lagres ved login, vha Sql i code-behind. MyPage- og Lansidene krever en spesifikk bruker, med tanke på hva som skal vises i det hele tatt, og derfor foretaes det en sjekk i Page_Load på om Sessionen er utgått. Hvis Session er utgått må bruker logge inn på nytt, også i Microsoft sitt system. Vi kunne ha satt en test på hver side som avgjorde om man skulle få tilgang til siden, basert på vår egen Session, men ettersom dette var vår første gang, valgte vi å bruke web.config og Roles.

15 3.3 User Controls Dette er de User Controllene vi brukte i prosjektet. Noen av dem hadde kanskje ikke trengt å vært implementert som User Controls, men vi ønsker å teste og ta i bruk forskjellige verktøy i dette skoleprosjektet. Dessuten er det noe som heter at man ikke skal fikse det som er i orden, noe vi har tatt i en viss betraktning her. Det skal for så vidt sies at vi tidligere hadde en del flere User Controls i bruk på siden, men som nå er integrert i sidene CalendarPopup_UC.ascx Denne brukes på både Admin/Calendar_Add.aspx og Admin/CalendarDelete.aspx. Den består to tekstbokser med hver sin Ajax Calendar Extender, slik at det dukker opp en kalender hvis man trykker i tekstboksfeltet, eller på et lite kalender-ikon ved siden av tekstboksen. I tillegg er det to asp:dropdownlist som markerer klokkeslett. Den øverste tekstboksen og listen markerer starttid for et arrangement, mens de nederste markerer slutt. Tidspunktene hentes vha metoder i code-behind.

16 3.3.2 ChangePassword_UC.ascx Denne hadde for så vidt ikke trengt å vært en User Control, siden den kun brukes på én side, nemlig MyPage/Settings.aspx. User Controllen består av ulike tekstfelt, hvor bruker skriver inn nytt og gammelt passord, skulle han eller hun ønske å endre det. Ved endring foretas Sql i code-behind ShoutBox_UC.ascx ShoutBox ligger som en UserControl på MasterPage og vises dermed på alle sider uansett hvor du er. Funksjonen dens er som en chat mellom brukere som er pålogget, anonyme kan lese det som skrives, men man må være innlogget for å skrive shouts. Kontrolleren bruker en ListView for å vise shouts som er skrevet inn og en FormView for å legge inn nye shouts. FormViewen skjules i code-behind om det ikke er en bruker eller administrator pålogget. Det er i tillegg lagt på en Pager på ListViewen som begrenser antall shouts per side til 5.

17 3.4 EntityModel Tidlig i prosjektet fikk skolen besøk av Visma Sirius som hadde et kurs i hvordan lage et bildegalleri i.net, noe vi satte stor pris på. De viste oss hvordan vi kunne gjøre dette vha. en EntityModel og omtrentlig ingen kode i code-behind. Vi bygde først galleriet, shoutboxen, nyhets- og kommentarsystemet på deres system, men vi fant ingen måte å hente ut informasjon fra flere tabeller ved bruk av en slik EntityModel, og dermed måtte vi gå vekk i fra den overalt utenom galleriet og nyhetssystemet. I etterkant ser vi nok helst at vi ikke hadde brukt deres system i det hele tatt, ettersom det gav oss feilmeldinger som gikk på navnduplikater, feil i designerfiler, med mer. Dessuten lærte vi svært lite av hva som lå bakom ved bruk av EntityModel, noe som ikke er så gunstig når vi er ferske datastudenter. Vår erstatning var i begynnelsen å definere egne Sql-kommandoer i code-behind for så enten å binde til en SqlDataSource, eller legge informasjonen rett inn i asp-kontrollene via code-behind. Førstnevnte erstatningsløsning gav oss for så vidt en del problemer ved oppdatering av lister og tabeller. Vår løsning, eksempelvis på MyPage/View_Profile.aspx, var å lage en SqlDataSource, som ikke henter ut fra en enkelttabell, men som vi selv definerte Sqlkommandoene til, særlig siden vi kunne inkludere QueryString og Session her. Alt i alt hadde vi nok mer nytte av å skrive Sql-kommandoer enn å prøve å bruke ferdigløsninger. I praksis er det kun Image og ImageComment som bruker EntityModellen, men tidligere var også ShoutBox og News med om å ta den i bruk. De fire siste tabellene (til høyre i bildet) kom automatisk, ettersom den ble generert fra den daværende databasen vår.

18 3.5 MasterPage og Treeviews MasterPage Siden prosjektet består av såpass mange sider som det gjør, så vi det som en nødvendighet å ha en masterpage for å opprettholde samme layout over alle sidene. Med en masterpage ble det også enkelt å implementere blant annet shoutbox og treeviews, samt å ha en logo med fast størrelse gjennom alle sidene, logoen fungerer også som en link til førstesiden. Masterpagen i seg selv er bygd opp av en tabell som gjør det veldig enkelt å bestemme hvor de forskjellige elementene på masterpagen skal ligge og hvor contentpanel er plassert i forhold til disse TreeViews For navigering mellom sidene på nettstedet bruker vi TreeView. På masterpagen ligger det ett treeview som ved code-behind bytter mellom tre forskjellige sitemap-kilder for hva det skal vise, avhenging av hvem som er logget inn på siden. For anonyme brukere som besøker nettstedet er det ett tre med kun det enkleste innholdet, altså fremsiden, nyheter, informasjon om BetaLAN og registrering/innlogging. For brukere blir treet utvidet med MyPage som gir brukeren kontroll over personlig profil og hva som vises når andre brukere besøker profilen. For admins viser treet full oversikt over alle sider og funksjoner, som for eksempel konfigurering av kalender, galleri, nyheter og LAN.

19 3.6 Pages Her følger en oversikt over alle sidene i prosjektet vårt. Mange av sidene er allerede sammenslått, men vi kunne helt klart ha kombinert flere, noe vi ville gjort hadde vi hatt mer tid Root Beta.aspx Viser informasjon som er om BETA linjeforening. Bruker codebehind til å få frem info Bulletin.aspx En nyhetsside som er ment å vise nyheter relevante til medlemmer av BETA. Her vil det for eksempel legges ut informasjon om bedriftsbesøk og BETA-kvelder. Denne siden viser nyheter i en ListView som henter informasjonen fra databasen via en EntityDataSource. ListViewen er satt til å sortere i synkende rekkefølge slik at nyheter som ble lagt inn sist vises øverst på siden, og i tillegg er det en Pager som begrenser antall nyheter per side til 5 slik at siden ikke blir for lang vertikalt Default.aspx Redirecter til Bulletin.aspx LanSiteDown.aspx Denne siden kommer opp hvis lansidene er nede og en bruker prøver å gå inn på en av lansidene Login.aspx Her kan man skrive inn brukernavn og passord, deretter trykker man på Login for å logge inn, eller så kan man trykke reset for å gjøre feltene tomme. Det er også en knapp Create new user som fører til Register.aspx. Når man logger inn så blir brukernavnet og en hashet versjon av passordet sjekket med databasen, hvis det passer så blir man logget inn. Det blir også laget en session i microsoft sin database. Passordet kommer frem som runde symboler for å hindre at noen bruker Screen- Capture malware, eller at noen ser over skulderen når brukeren skriver inn passordet Logout.aspx Logger brukeren ut og avslutter session.

20 Calendar.aspx Kalenderen bruker asp:calendar-kontrollen, så slapp vi å modellere hver eneste dag i databasen. Via SQL i code-behind hentes det ut hvilke dager som inneholder Events, og disse blir fargelagt i DayRender-metoden. Ved klikk på en dato, vil vil eventer denne dagen dukke opp som Hyperlinks via en Repeater. Ved klikk på en av disse redirectes klienten til samme side, men med en eventid i querystring, og et panel med alle detaljer om eventen vil bli synlig. I Page_Init ligger det kode som henter frem disse detaljene, ikke i Page_Load, ettersom klikk på kalender-dato forårsaker postback, som ville gjort panelet synlig med feil informasjon Register.aspx Her kan man oppgi ønsket brukernavn, ønsket passord, navnet sitt og uia- . man må oppgi uia-mailen fordi vi vil filtrere ut brukere som ikke er fra UIA. Passordet må oppgis to ganger slik at man er sikre på at man ikke skriver det feil. Passordboksen har samme sensureringsmetode som Login.aspx, og lagres hashet i databasen vår.

21 Gallery.aspx Tidligere var galleriet delt i to filer, én for fremvisning av alle bilder og én for spesifikk visning av et valgt bilde. Nå ligger disse to delene i samme fil, i to forskjellige paneler som settes synlig/ usynlig basert på en querystring i urlen. Inneholder querystringen en id for et bilde, skal det respektive bildet vises, hvis ikke taes klienten til selve galleriet. Selve bildefremvisningen bruker EntityModelen vår, men med to ulike EntitySources for fremvisning av alle eller ett bilde. Alle bildene vises i et ListView, mens enkeltbildet vises i FormView. I tillegg kan brukere kommentere på bildene, og dette gjøres via SQL i code-behind og en SqlDataSource.

22 3.6.2 Admin: Calendar_Add.aspx Her ligger det et skjema for lagring av ny Event. Siden bruker en CalendarPopup-User Control, og knappetrykk kaller en metode i code-behind som via SQL lagrer den nye eventen Calendar_Delete.aspx Inneholder en kalender, omtrent som på Calendar.aspx, men i stedet for å få opp Hyperlinks ved klikk på dato, får man opp navnet på eventen og valg om å enten editere eller slette eventen. Ved sletting fjernes den fra databasen via SQL. Ved endring hentes det inn informasjon om eventen, samt blir et editeringspanel (likt det for å lage nye Events) gjort synlig med innhentet informasjon og en Confirm-knapp for bekreftelse. Ved trykk på Confirm-knappen lagres den nye informasjonen om eventen i databasen via SQL i code-behind Configure_Bulletin.aspx Her vises den samme ListViewen som i Bulletin.aspx, men med flere funksjoner. Administratorer kan legge til nye nyheter i tillegg til å redigere eller slette gamle nyheter Configure_Info.aspx Her kan man endre infoen som er til BETA sine sider. det blir kun brukt codebehind til dette Configure_ShoutBox.aspx Denne brukes til å slette eller redigere shouts om det skulle være nødvendig. For eksempel om en bruker skriver inn uønsket tekst som kan virke støtende på andre kan en administrator gå inn her og fjerne teksten Configure_Users.aspx Denne siden blir brukt til å oppgradere brukere til admins og degradere admins til brukere, man kan også fjerne brukere. Et Listview blir brukt til å vise alle brukerenes og admins info: Bruker ID, Brukernavn, Navn Epost og hvilken rolle brukeren har. Listviewet har også to knapper i enden av hver bruker hvor det står Change role og Delete User. Knappen Change role bytter rollen avhengig om den valgte er bruker eller admin, den oppdaterer rollen i databasen og i microsoft sin database. Knappen Delete User fjerner brukeren fra microsoft sin og den vanlige databasen.

23 Default.aspx Denne siden inneholder mulighet for admin til å endre hvor alle bildefilene skal lagres, med egne muligheter for hver kategori (Gallery, Compo, Sponsor, Avatar). Vi kunne ha satt denne posisjonen statisk, men synes det kan være greit å kunne endre på slikt uten å måtte gå i koden. Om admin ønsker å endre directory, for eksempel på Avatarbildene, trykker han på en Change Compofolder-knapp, skriver inn ny directory og bekrefter med trykk på OK-knapp. Deretter utføres en endring i databasen via SQL i code-behind Gallery_Delete.aspx Fungerer på samme måte som Gallery.aspx i Root, men man kan ikke kommentere på bildene herfra. I stedet har hvert bilde og hver kommentar en Delete-knapp, som sletter det respektive bildet eller kommentaren via SQL i code-behind Gallery_Upload.aspx Admin kan laste opp bilder til galleriet vha asp:fileupload-kontrollen. Ved nærmere testing kom vi frem til at 16MB var ca den maksimale størrelsen på filer som kunne lastes opp, så vi satte grensen der. Admin skriver inn et filnavn til bildet, en beskrivelse av bildet og velger hvilken fil som skal lastes opp fra Admins PC. Ved trykk på Upload-knappen utføres en rekke kode i codebehind for å få lagret filen på server med et filnavn som inkluderer tid og dato (for å unngå duplikater), samt legges urlen til i databasen via SQL. Hvis alt går som det skal, får Admin opp bildet på siden med beskrivelse, hvis ikke sendes det ut en feilmelding Lan_Add_Compo.aspx På denne siden kan man legge til en ny compo, compoene kan bli vist i panelet til Lansites sin Default.aspx. Man skriver inn compoens navn, beskrivelse og legger til et bilde, deretter blir det lagt til i databasen Lan_Add_Sponsor.aspx Her kan man legge til en sponsor som blir vist på sponsor.aspx siden. Denne siden virker på samme måte som Lan_Add_Compo.aspx Lan_Columns.aspx Denne siden er første del av å lage et selvstrukturert seatingkart, Den inneholder en label hvor man må skrive inn et tall fra 1 til 10, hvis man skriver høyere eller lavere får man en feilmelding. Tallet man skriver inn her blir til antall rader man får opp på neste side og som kommer opp på seatingkartet. Når man trykker på knappen som er nederst blir TRUNCATE funksjonen brukt på tabellen slik at ID ikke fortsetter hvor den slapp sist, men begynner på 1. Etter at dette har blitt utført blir brukeren sent til Lan_Row.aspx

24 Lan_Configure_Compo.aspx Denne siden inneholde en oversikt over all info som er fra alle compoene i et listview, alle compoene har ett sett med to knapper: Edit compo og Delete compo. Disse sletter og redigerer compoene respektivt Lan_Delete_Sponsor.aspx Inneholder en DropDownList over alle sponsorene som er i databasen. man kan velge en sponsor og fjerne den ved å trykke på delete knappen. Dropdownlisten er koblet mot en sqldatasource, men knappen bruker en sqlkommando for å fjerne sponsoren Lan_Empty_SeatingChart.aspx Inneholder en knapp som fjerner alle brukerene i seating kartet, men det holder strukturen intakt. Sqlkommandoen oppdaterer alle setene til å være tomme ved å fjerne all teksten Lan_Info.aspx På denne siden kan man redigere den infoen som er satt for lan. Dette kan vises i Information.aspx i lan sidene Lan_Rows.aspx Her har man et Listview med en tekstboks og tre stykk RadioButtons per antall man oppga i Lan_Columns.aspx. Resten blir satt til usynlig I hver tekstboks kan man oppgi antall plasser det skal være i hver kolonne, og med RadioButtons kan man oppgi om midtpunktet til kolonnen skal være sentrert i toppen midten eller i bunnen. Siden inneholder to knapper hvor den første legger til all infoen i databasen (hvilke rader som skal ha hvor mange kolonner, hvor de skal være sentrert og hvor mange plasser som er totalt). Den andre knappen regner ut totalt antall plasser og skriver det antallet ut i linjen under knappene. Alt dette skjer i codebehind Lan_Rules.aspx På denne siden kan man redigere de reglene som er satt for lan i en tekstboks. Når man trykker på knappen blir innholdet i tekstboksen oppdatert i databasen. Dette kan vises i PartyRules.aspx i lan sidene Lan_Switch.aspx Denne siden har en label som sier om lansidene er oppe eller nede og en knapp som slår av eller på lansidene. labelen er knyttet opp mot en sql kommando som ser om lansidene er oppe eller ikke og knappen bytter statusen til lansidene med en sql kommando avhengig om de er oppe eller ikke.

25 LanSiteStatus.cs Dette er en klasse med en funksjon som undersøker om lansiden er slått av eller på, den blir kun brukt av sidene som er på 3.6.3, SeatingChart.aspx og SeatedAndReturn.aspx. Funksjonen returnerer true når siden er oppe og false når siden er nede.

26 3.6.3 Lansite: Alle disse sidene inneholder en funksjon som hindrer alle i å gå inn på sidene når lan sidene er slått av, se LanSiteStatus.cs CompoGames.aspx Viser den spesifikke compoen man har valgt fra Default.aspx siden (se nedenfor) med navn, beskrivelse og bilde. Bruker querystring for å få infoen fra valgt compo Default.aspx Inneholder linker til Sponsor.aspx, Information.aspx, PartyRules.aspx og en Hover menu extender som er en ajax-kontroller. Denne kontrolleren gjør at et panel dukker opp rett under compo labelen når man holder musen over compo labelen, panelet viser en liste med lenker til alle compoer som er tilgjengelig ved hjelp av en ListView. ListView er koblet opp mot en sql datasource Information.aspx Viser informasjon om lanet i en tekstboks, Denne har en sqlkommando i codebehind PartyRules.aspx Inneholder en tekstboks som viser regler ved lanet. Tekstboksen blir tilknyttet en SQL kommando fra codebehind Sponsor.aspx Inneholder en ListView med en tilnyttet SqlDataSource med alle sponsorene som er lagt til i databasen.

27 3.6.4 Lansite/LansiteUser: SeatedAndReturn.aspx Denne siden blir brukt til å plassere brukeren på den plassen som er valgt i SeatingChart(Se nedenfor). Siden har totalt fire sql kommandoer. To av disse finner hvem som sitter på den valgte plassen og om brukeren har en plass fra før. De andre to kommandoene fjerner brukeren fra det gamle setet sitt og plasserer brukeren på det setet som er valgt. Hvis brukeren allerede har plassert seg så kommer det opp en melding som spør om brukeren vil bytte plass, Hvis brukeren svarer ja vil plassen bli tatt og den forrige plassen brukeren hadde bli ledig. Hvis brukeren setter seg på et opptatt sete så kommer det opp en beskjed om at plassen er opptatt. Hvis en bruker går inn på siden manuelt vil siden kaste brukeren tilbake til SeatingChart SeatingChart.aspx Denne siden viser et kart over alle ledige og okkuperte plasser på lanet. Ved å trykke på Seat Here linken under hver plass blir man overført til SeatedAndReturn(Se ovenfor) med en plass id. Knappen nederst fjerner brukeren seg fra plassen sin.

28 3.6.5 MyPage: Change_Avatar.aspx Fungerer på samme måte som Gallery_Upload.aspx-siden som Admin har tilgang til, bortsett fra at klienten ikke kan skrive inn filnavn på bildet. Bildet får automatisk navn som Avatar + username (hentet fra Session). Noen beskrivelse av bildet er heller ikke nødvendig Default.aspx Redirecter klienten til Welcome.aspx, samt gir en beskjed hvis dette tar lang tid Settings.aspx Via SQL i Page_Init hentes det informasjon om brukeren, dvs hva brukeren allerede har skrevet om seg selv, (evt standardinnstillinger om ingen endringer er foretatt). Ser i ettertid at det kanskje kunne vært gjort vha SqlDataSource i aspx-filen, men ettersom vi opererer med CheckBoxes, som krever booleans, og vi lagrer tilsvarende variabler som varchars i databasen, ville vi ha møtt på problemer her. Siden byr på to paneler: Det ene panelet gir brukeren mulighet til å endre profilbildet via en knapp som tar deg til Change_Avatar.aspx, samt gir brukeren mulighet til å endre brukerinformasjon som vises på profilen. Valgfri brukerinformasjon består av ekte navn, , alder, generell informasjon, interesser og favorittspill. Bruker SQL i code-behind for å oppdatere informasjonen. Det andre panelet gir brukeren mulighet til å endre passord til et nytt som må tilfredsstille samme krav som før. Bruker må skrive inn nytt passord to ganger, samt oppgi sitt gamle. Passordendring utføres også vha SQL i code-behind Welcome.aspx En enkel velkomstmelding rettet mot den påloggede bruker vises her. Brukernavn hentes inn vha SqlDataSource spesifisert i aspx-filen. Velkomstmeldingen kan foreløpig ikke endres.

29 View_Profile.aspx I Page_Load hentes informasjon om den brukeren som er spesifisert i QueryString, via SQL. Informasjonen som man selv viser kan endres av den respektive brukeren på Settings.aspxsiden. På høyre side er det i tillegg et panel med et ListView med HyperLinks til andre brukere enn den påloggede brukeren, slik at brukeren skal ha lett aksess til andre brukeres profiler. Brukernavnene hentes inn vha SqlDataSource som er spesifisert i aspx-filen.

30 3.7 Databasen Vi har gjort noen endringer fra den opprinnelige databasen, men i stor grad handler dette kun om utvidelser.: Vi har fjernet de tabellene som hadde med Achievements å gjøre. (Se 2.3.2) MyPageInfo merget vi med User. Renamet Picture til Image, i tillegg til at vi la til ImageComment fra kommentering. La til tabell for alle bildelagringsmappene (ImageFolderUrl). Kun én rad. EventFolderUrl brukes ikke, men ligger for evt. fremtidig utvidelse. ShoutBox trengte en egen tabell. Sponsor, Compo, Information og InformationBeta inneholder kun én rad hver, med generell text. Seat og SeatingChart ble omformet til Seating og SeatingR, ettersom dette ble hensiktsmessig for hvordan vi bygde opp prosjektet. LanSiteStatus inneholder også kun én rad, med informasjon om lansiden skal være tilgjengelig eller ikke.

Forprosjekt. Dat 219. BETA Webside av Torgeir Hansen Tor-Erik Hokstad Jon Vegard Jansen

Forprosjekt. Dat 219. BETA Webside av Torgeir Hansen Tor-Erik Hokstad Jon Vegard Jansen Forprosjekt Dat 219 BETA Webside av Torgeir Hansen Tor-Erik Hokstad Jon Vegard Jansen 23. mars 2011 Innholdsfortegnelse 1. Innledning 1.1 Bakgrunn 1.2 Utviklingsmetodikk 2. Målsetninger og rammebetingelser

Detaljer

Overordnet beskrivelse og arkitekturskisse

Overordnet beskrivelse og arkitekturskisse Overordnet beskrivelse og arkitekturskisse Arkitekturskisse av Conserto, som er utviklet i ASP.NET VB FrameWork 4.0 med bruk av code-behind filer, MS SQL 2008, og er bygget på MasterPage som fellemal.

Detaljer

Hvordan levere en video på en oppgave

Hvordan levere en video på en oppgave Hvordan levere en video på en oppgave Mediasite (MS) er HSN sin videoløsning og er integrert i Canvas. Du finner tjenesten i emnet under knappen «My Mediasite» - du kommer til MS kun via denne knappen,

Detaljer

WordPress. Brukerveiledning. Kjære kunde. Innlogging:

WordPress. Brukerveiledning. Kjære kunde. Innlogging: Brukerveiledning WordPress Sist oppdatert: 26.02.2014 Kjære kunde Her er en liten guide for å hjelpe deg gjennom det grunnleggende i Wordpress. Denne veilederen vil ta deg gjennom: Innlogging - s.1 Kontrollpanel

Detaljer

WWW.POLARPRODUKSJON.NO

WWW.POLARPRODUKSJON.NO GUIDE RSHL.NO Av Fredrik Mediå Oppgraderingen av nettstedet RSHL.NO har ført til at det kan oppstå en del spørsmål og forvirringer rundt hvordan forskjellige elementer fungerer. Denne guiden skal fungere

Detaljer

Molde Seilforening. Retningslinjer/Bruksanvisning for oppdatering av hjemmeside. Versjon 1.2 10.08.11 GIR

Molde Seilforening. Retningslinjer/Bruksanvisning for oppdatering av hjemmeside. Versjon 1.2 10.08.11 GIR Molde Seilforening Retningslinjer/Bruksanvisning for oppdatering av hjemmeside Versjon 1.2 10.08.11 GIR Innhold 1. Introduksjon...2 2. Finne frem på hjemmesiden...2 3. Brukere frontend...3 3.1. Skrive

Detaljer

Administrasjon Nettbutikk: www.dittdomene.com/administrasjon Bruk brukernavn og passord som er sendt på e-post.

Administrasjon Nettbutikk: www.dittdomene.com/administrasjon Bruk brukernavn og passord som er sendt på e-post. Administrasjon Nettbutikk: www.dittdomene.com/administrasjon Bruk brukernavn og passord som er sendt på e-post. - Konfigurasjon Klikk på Konfigurasjon i menyen helt til venstre, og deretter Min butikk.

Detaljer

KOM I GANG MED WORDPRESS En enkel guide for å hjelpe deg gjennom det grunnleggende i Wordpress

KOM I GANG MED WORDPRESS En enkel guide for å hjelpe deg gjennom det grunnleggende i Wordpress KOM I GANG MED WORDPRESS En enkel guide for å hjelpe deg gjennom det grunnleggende i Wordpress Sist oppdatert 05.06.2015 Innholdsfortegnelse 1. Hva er Wordpress?... 3 2. Hvordan logger jeg inn i kontrollpanelet?...

Detaljer

Munik sin hjemmeside BRUKERMANUAL LITAL ROZENTAL-EIDE

Munik sin hjemmeside BRUKERMANUAL LITAL ROZENTAL-EIDE 2014 Munik sin hjemmeside BRUKERMANUAL LITAL ROZENTAL-EIDE Hjemmesiden er utviklet og designet av Favn Design Hjemmeside: favndesign.no e-post: lital@favndesign.no Mobil: 41 27 80 55 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Brukerveiledning WordPress. Innlogging:

Brukerveiledning WordPress. Innlogging: Brukerveiledning WordPress Her er en liten guide for hjelpe deg gjennom det grunnleggende i Wordpress. Denne veilederen vil ta deg gjennom: Innlogging Lage en side Lage et innlegg Innlogging: For å logge

Detaljer

Bruk av hjemmeside for styret/utvalg Molde seilforening

Bruk av hjemmeside for styret/utvalg Molde seilforening Bruk av hjemmeside for styret/utvalg Molde seilforening Hvert utvalg er ansvarlig for å legge ut sine nyheter Case 1: Legge ut nyheter Case 2: Oppdater kalender LOGIN: www.moldeseilforening.no/admin Brukernavn/passord

Detaljer

WordPress. Brukerveiledning. Kjære kunde. Innlogging

WordPress. Brukerveiledning. Kjære kunde. Innlogging Brukerveiledning WordPress Sist oppdatert: 07.01.2015 Kjære kunde Her er en liten guide for å hjelpe deg gjennom det grunnleggende i Wordpress. Denne veilederen vil ta deg gjennom: Innlogging - s.1 Kontrollpanel

Detaljer

CharityDoctors. Brukermanuel

CharityDoctors. Brukermanuel CharityDoctors Side 2 1. FORORD Dette er en brukerdokumentasjon som ble skrevet i forbindelse med vår hovedprosjekt ved Høgskolen i Oslo våren 2011. Dokumentet beskriver bruk av Charity Doctors bestilling

Detaljer

Dette dokumentet er en produktrapport for vårt avsluttende hovedprosjekt våren 2008 ved høgskolen i Oslo, for ingeniør - avdelingen.

Dette dokumentet er en produktrapport for vårt avsluttende hovedprosjekt våren 2008 ved høgskolen i Oslo, for ingeniør - avdelingen. 1 Sammendrag Dette dokumentet er en produktrapport for vårt avsluttende hovedprosjekt våren 2008 ved høgskolen i Oslo, for ingeniør - avdelingen. Vår oppdragsgiver, ABTF hadde et ønske om en større web

Detaljer

Publisere på nvfnorden.org

Publisere på nvfnorden.org Kommunikasjonsgruppen i NVF Publisere på nvfnorden.org En guide til de viktigste funksjonene i publiseringsverktøyet LiSA Live, 2. utg. Johanne Solheim 22.02.2013 Innhold Introduksjon... 1 Logg deg på...

Detaljer

2. Hvordan administrere filer / legge ved dokumentasjon til kurs?..3. 4. Hvordan melde av en som er påmeldt endre opplysninger?..5

2. Hvordan administrere filer / legge ved dokumentasjon til kurs?..3. 4. Hvordan melde av en som er påmeldt endre opplysninger?..5 Kursportalen Veiledning for administratorer: Innhold: 1. Hvordan publisere kurs? 1 2. Hvordan administrere filer / legge ved dokumentasjon til kurs?..3 3. Hvordan endre opplysninger om kurset?.4 4. Hvordan

Detaljer

Brukerdokumentasjon for Administrator og andre brukere fra PT

Brukerdokumentasjon for Administrator og andre brukere fra PT Brukerdokumentasjon for Administrator og andre brukere fra PT Innholdsfortegnelse Innlogging...3 Forside...4 Menyen...4 Oversikt over utstyret...6 Rediger utstyr...7 Opprett nytt utstyr...9 Søk etter utstyr...

Detaljer

Brukermanual. PUS i Web. Mai 2009 (Versjon 1)

Brukermanual. PUS i Web. Mai 2009 (Versjon 1) Brukermanual PUS i Web Mai 2009 (Versjon 1) Innhold 1 INNLEDNING...1 2 INNLOGGING...1 3 MENYER...4 3.1 EDIT PAGE...5 3.1.1 Content...5 3.1.2 Files...7 3.1.3 Meta...8 3.1.4 Password & security...10 3.1.5

Detaljer

ThinkPage CMS 2.0. Hurtigveiledning. Av ThinkPage AS

ThinkPage CMS 2.0. Hurtigveiledning. Av ThinkPage AS ThinkPage CMS 2.0 Hurtigveiledning Av ThinkPage AS ThinkPage CMS 2 Forord Dette er en midlertidig brukerveiledning tar for seg de viktigste basisfunksjonene i ThinkPage CMS og gir brukeren nødvendig innføring

Detaljer

Introduksjon til. For studenter ved NTNU

Introduksjon til. For studenter ved NTNU Introduksjon til For studenter ved NTNU Oppdatert høsten 2012 Ansvarlig for dokumentet Berit Danielsen Løvås, NTNU Berit.d.lovas@ntnu.no Brukerstøtte og hjelp, itslearning: orakel@ntnu.no Introduksjon

Detaljer

Vedlikeholde nettstedet i Joomla 2.5 +

Vedlikeholde nettstedet i Joomla 2.5 + Vedlikeholde nettstedet i Joomla 2.5 + Innlogging: Klikk deg inn på din nettside. I menyen på ditt nettsted vil det være en link til logg inn eller adm. Klikk på denne og logg inn med det brukernavnet

Detaljer

Brukerdokumentasjon for registrering og rapportering beredskapsutstyr hos Post og Teletilsynet

Brukerdokumentasjon for registrering og rapportering beredskapsutstyr hos Post og Teletilsynet Brukerdokumentasjon for registrering og rapportering beredskapsutstyr hos Post og Teletilsynet Innholdsfortegnelse Innlogging...3 Forside...4 Menyen...4 Oversikt over utstyret...5 Rediger utstyr...6 Opprett

Detaljer

MinTid web brukerdokumentasjon

MinTid web brukerdokumentasjon 5.4.0 MinTid web brukerdokumentasjon Logica Norge AS 3.1.0 MinTid brukerdokumentasjon i Innhold MinTid 1 Generelt... 1 Hvem skal bruke MinTid og hva kan gjøres?... 1 Standardfunksjoner i MinTid... 1 Logg

Detaljer

student s104111, s107911, s122357

student s104111, s107911, s122357 Forord Denne brukerveiledning er ment som et hjelpemiddel for brukerne av administrasjonssystemet og vaktsystemet. Målgruppen for administrasjonssystemet er avdelings ledere på Grefsenhjemmet, mens målgruppen

Detaljer

Huldt & Lillevik Ansattportal 2013-04-30. Ansattportal. Versjon 2013.2

Huldt & Lillevik Ansattportal 2013-04-30. Ansattportal. Versjon 2013.2 Ansattportal Versjon 2013.2 Innhold 1 Oppdatere til 2013.2... 2 2 Aktivere Microsoft.Net Rammeverk 4.0... 5 3 Ansattportalen kompatibel med flere nettlesere... 7 4 Timer Registrere pr uke... 7 5 Ny adgangsprofil

Detaljer

9.5.0 W i n T i. Nyheter versjon 9.5.0

9.5.0 W i n T i. Nyheter versjon 9.5.0 9.5.0 W i n T i d Nyheter versjon 9.5.0 Innholdsfortegnelse 1. OM DOKUMENTET... 3 1.1 DOKUMENTETS MÅLSETNING... 3 1.2 HVEM ER DOKUMENTET SKREVET FOR?... 3 1.3 OPPBYGNING OG OPPBEVARING... 3 1.4 ANSVARLIG

Detaljer

Næringsregner på PC n versjon 1.1.0

Næringsregner på PC n versjon 1.1.0 Laget av Innhold: Introduksjon 2 Næringsregner på PC n 2 Næringstabell 2 Statistikk 2 Hvem passer programmet for? 2 Bruk av programmet 3 Innlogging av forskjellige brukere 3 Hovedprogramet har 3 felt 4

Detaljer

Brukerguide for www.altadykkerklubb.com

Brukerguide for www.altadykkerklubb.com Brukerguide for www.altadykkerklubb.com Utgitt første gang: 27/09-07 Sist oppdatert: 23/03-09 1 Innledning Dette er den nye siden til Alta Dykkerklubb! Den er blitt laget over et system som gjør det mulig

Detaljer

Brukermanual For app.minmemoria.no

Brukermanual For app.minmemoria.no Brukermanual For app.minmemoria.no For videomanual: søk etter MinMemoria App på www.youtube.com Velkommen! Memoria er en digital minnebok og en plattform for sosial kommunikasjon mellom familier, helsepersonell

Detaljer

Her er en enkel bruksanvisning på administrasjonspanelet til hjemmesiden din på QTSystems.

Her er en enkel bruksanvisning på administrasjonspanelet til hjemmesiden din på QTSystems. Her er en enkel bruksanvisning på administrasjonspanelet til hjemmesiden din på QTSystems. Redigert 10.februar 2010. For at det skal bli lettere å lese denne manualen kan du justere størrelsen på dette

Detaljer

BRUKERMANUAL FOR NETTINTRO CMS Dette dokumentet er skrevet for Nettintro CMS versjon 1.9.0, og kan derfor avvike noe fra nåværende versjon.

BRUKERMANUAL FOR NETTINTRO CMS Dette dokumentet er skrevet for Nettintro CMS versjon 1.9.0, og kan derfor avvike noe fra nåværende versjon. BRUKERMANUAL FOR NETTINTRO CMS Dette dokumentet er skrevet for Nettintro CMS versjon 1.9.0, og kan derfor avvike noe fra nåværende versjon. Denne brukermanualen vil gi deg en innføring i hvordan man bruker

Detaljer

Kort brukerveiledning- publisering på nett EpiServer CMS6... 1

Kort brukerveiledning- publisering på nett EpiServer CMS6... 1 Kort brukerveiledning- publisering på nett EpiServer CMS6 Innhold Kort brukerveiledning- publisering på nett EpiServer CMS6... 1 Innlogging... 2 Opplysninger som importeres fra FANE2... 4 Lagre og forhåndsvis

Detaljer

Introduksjon til. For studenter ved NTNU

Introduksjon til. For studenter ved NTNU Introduksjon til For studenter ved NTNU Oppdatert Høst 2010 Ansvarlig for dokumentet Berit Danielsen Løvås, NTNU Berit.d.lovas@ntnu.no Brukerstøtte og hjelp, it s learning: orakel@ntnu.no Introduksjon

Detaljer

Brukermanual. Studentevalueringssystem

Brukermanual. Studentevalueringssystem Brukermanual Studentevalueringssystem 1 Forord 1.1 Forord Denne brukermanualen innholder beskrivelse av systemets funksjonalitet og introduserer systemet for brukeren. Brukermanualen er delt inn i tre

Detaljer

Brukermanual for NROFs lokalavdelinger - hvordan redigere egne hjemmesider

Brukermanual for NROFs lokalavdelinger - hvordan redigere egne hjemmesider Brukermanual for NROFs lokalavdelinger - hvordan redigere egne hjemmesider 1. Logg deg inn på www.nrof.no/admin: 2. Da er du inne. Velg rediger side/artikkel follo@nrof.no Brukernavn = e-postadressen til

Detaljer

https://nhh.itslearning.com/

https://nhh.itslearning.com/ e-læringssystemet https://nhh.itslearning.com/ Sist oppdatert 08.09.2009 10:07 1 1. Hva er It s Learning? It's Learning er et e-læringssystem hvor du finner elektronisk informasjon om alle våre kurs/studier,

Detaljer

BRUKERVEILEDNING INTRANETT, CMA ASSET MANAGEMENT AS. Dataingeniørutdanningen, Høgskolen i Oslo GRUPPE 15. Kenneth Ådalen. Vegard Gulbrandsen

BRUKERVEILEDNING INTRANETT, CMA ASSET MANAGEMENT AS. Dataingeniørutdanningen, Høgskolen i Oslo GRUPPE 15. Kenneth Ådalen. Vegard Gulbrandsen BRUKERVEILEDNING INTRANETT, CMA ASSET MANAGEMENT AS GRUPPE 15 Kenneth Ådalen Vegard Gulbrandsen Kien Trung Nguyen Dataingeniørutdanningen, Høgskolen i Oslo Våren 2009 2 S i d e FORORD I dette dokumentet

Detaljer

Veiledning hjemmeside Stjørdal Friidrettsklubb

Veiledning hjemmeside Stjørdal Friidrettsklubb Veiledning hjemmeside Stjørdal Friidrettsklubb Hjemmesida med adressen www.sfik.no er åpen for alle. Hvis du skal publisere et innlegg på hjemmesida må du logge deg inn med brukernavn og passord. Dette

Detaljer

Vedlegg LMC intranett

Vedlegg LMC intranett Vedlegg LMC intranett H12D02 Jarl-Håvard Holen Ole-Martin Larsen Fredrik Sethne-Andersen André Ritari Vedlegg 1 Resultater av kortsortering. Kortsortering Bruker 1, Salg: Kortsortering Bruker 2, Teknisk:

Detaljer

KUNNSKAP.NO (versjon 7)

KUNNSKAP.NO (versjon 7) KUNNSKAP.NO (versjon 7) 1. Innlogging 1 2. Endre passord 1 3. Mine mapper 2 4. Hvordan jobbe med læremidlene? 2 5. Hvordan jobbe med oppgaver fra lærer? 4 6. Kalender 8 7. Internpost 8 8. Maskinkrav 10

Detaljer

Slik publiserer du en nyhet eller hendelse på nett

Slik publiserer du en nyhet eller hendelse på nett Slik publiserer du en nyhet eller hendelse på nett Har du spørsmål eller problemer med å publisere, ikke nøl med å kontakte Trond Rødsmoen trond@fortidsminneforeningen.no eller Ivar Moe ivar@fortidsminneforeningen.no

Detaljer

Brukerveiledning. Kom i gang. publiseringsverktøy. versjon 7 - revidert 29.01.2014. Gevir IT Drift AS Webside: www.gevir.no.

Brukerveiledning. Kom i gang. publiseringsverktøy. versjon 7 - revidert 29.01.2014. Gevir IT Drift AS Webside: www.gevir.no. Brukerveiledning Kom i gang publiseringsverktøy versjon 7 - revidert 29.01.2014 Gevir IT Drift AS Webside: www.gevir.no Side 1 Velkommen som bruker av Kameleon Introduksjon Kameleon er et publiseringsverktøy

Detaljer

Brukerdokumentasjon for LabOra portal - forfattere

Brukerdokumentasjon for LabOra portal - forfattere Brukerdokumentasjon for LabOra portal - forfattere Skin: Dnnbest-Grey-Skin1024 Skin: Metro7 Custom LabOra web-portal er et web-basert publiseringsprogram for publisering av informasjon på hjemmesider.

Detaljer

Opus Dental 7.1 Oppdateringsveiledning

Opus Dental 7.1 Oppdateringsveiledning Opus Dental 7.1 Oppdateringsveiledning Innhold Innledning... 1 Før installasjon... 2 Installasjon... 3 Last ned installasjonsfilen for Opus Dental... 3 Start installasjonen... 4 Oppdatering av databasen....

Detaljer

Retningslinjer for etwinning-verktøy

Retningslinjer for etwinning-verktøy Retningslinjer for etwinning-verktøy Registrer deg til etwinning Første trinn: opplysninger om registrator Andre trinn: samarbeidspreferanser Tredje trinn: opplysninger om skolen Fjerde trinn: skolens

Detaljer

OKOK. 2012 DataPower Learning AS Administrasjon 1

OKOK. 2012 DataPower Learning AS Administrasjon 1 OKOK 2012 DataPower Learning AS Administrasjon 1 Administrasjon DataPower Learning Online inneholder en administrasjonsdel som kan brukes for å administrere brukere og kurs. For at et kurs skal være tilgjengelig

Detaljer

ChiCMS Hovedprosjekt ved Høgskolen i Oslo 2011

ChiCMS Hovedprosjekt ved Høgskolen i Oslo 2011 TESTRAPPORT Forord Denne testrapporten har som formål å beskrive all testing som er utført på systemet, både under utviklingen og etter ferdigstilling. Målet for testingen er for å verifisere at vi har

Detaljer

En enkel lærerveiledning

En enkel lærerveiledning En enkel lærerveiledning ~ 1 ~ Innhold INNLEDNING... 3 Hva?... 3 Hvorfor?... 3 INN- og UTLOGGING... 4 Innlogging... 4 Utlogging... 5 Lærerinnlogging/-utlogging... 5 OUTLOOK / EPOST... 6 Skrive epost...

Detaljer

Cura 1.0. Et administrativt system for skoler med fagskoleutdanning. Registrering / login Fraværsføring Karakterføring

Cura 1.0. Et administrativt system for skoler med fagskoleutdanning. Registrering / login Fraværsføring Karakterføring Et administrativt system for skoler med fagskoleutdanning Registrering / login Fraværsføring Karakterføring Dokumenter Profil side 2 side 5 side 7 side 8 side 9 For administrasjon Legge til dokumenter

Detaljer

Versjon 1 4.5.2006. Utarbeidet av: Erik Svendsen

Versjon 1 4.5.2006. Utarbeidet av: Erik Svendsen Manual for valg av sidemal, skjule sider i meny, laste opp filer for nedlasting, gjøre sider eller innhold bare tilgjengelig for innlogga brukere,legge inn akronymer/forkortelser og legge inn brukere/brukergrupper.

Detaljer

Småteknisk Cantor Controller installasjon

Småteknisk Cantor Controller installasjon Cantor AS Småteknisk Cantor Controller installasjon 10.10.2012 INSTALLASJON OG OPPSETT AV CANTOR CONTROLLER 3 Nedlasting av programfiler 3 Nyinstallasjon server / enbruker 3 A. Controller instansen som

Detaljer

Businesscatalyst PAGES

Businesscatalyst PAGES Businesscatalyst 1. Gå til http://www.businesscatalyst.com/ og login med brukernavn og passord. Du kommer da til administrasjonspanelet der du kan organisere nettsiden. Her kan du også se hvordan nettsiden

Detaljer

BRUKERMANUAL (versjon 1.0)

BRUKERMANUAL (versjon 1.0) BRUKERMANUAL (versjon 1.0) 1. Innlogging Du må ha en egen bruker for å kunne logge inn på nettsidene. Du logger inn ved å scrolle helt nederst på forsiden av Forbundet.no, til det svarte feltet, og trykke

Detaljer

Brukermanual. Firmachat

Brukermanual. Firmachat Brukermanual Brukermanual Firmachat 02.08.2017 F5 IT StavangerAS Innhold 1 Introduksjon... 4 2 Overordnet informasjon... 4 2.1 Hovedfunksjonalitet... 4 2.2 Viktig informasjon for agenter... 4 3 Struktur

Detaljer

Administrering av SafariSøk

Administrering av SafariSøk Administrering av SafariSøk Administrering av SafariSøk Revisjonshistorie Revisjon $Revision: 1.6 $ $Date: 2003/08/05 12:44:02 $ Innholdsfortegnelse 1. Om programmet... 1 Generelt... 1 2. Fremgangsmåter...

Detaljer

BRUKERMANUAL. Telsys Online Backup

BRUKERMANUAL. Telsys Online Backup BRUKERMANUAL Telsys Online Backup TELSYS AS - 06.08.2009 Innhold Generelt... 3 Kom i gang... 4 Installasjon av Telsys Online Backup Proff/Standard... 4 Start opp klienten for første gang!... 10 Logg inn...

Detaljer

Telsys e-post Brukermanual

Telsys e-post Brukermanual Telsys Telsys e-post Brukermanual For domeneadministratorere Telsys 06.08.2009 Telsys AS Side 1 Innhold Generelt... 3 Informasjon... 3 Logge inn i administrasjonssystemet... 3 Logge ut av administrasjonssystemet...

Detaljer

Brukerveiledning. Kom i gang. publiseringsverktøy. versjon 4 - revidert AESTON Webside: Side 1

Brukerveiledning. Kom i gang. publiseringsverktøy. versjon 4 - revidert AESTON Webside:  Side 1 Brukerveiledning Kom i gang publiseringsverktøy versjon 4 - revidert 08.08.2012 AESTON Webside: www.gevir.no Side 1 Velkommen som bruker av Kameleon Introduksjon Kameleon er et publiseringsverktøy (Content

Detaljer

Hvordan legge ut en melding i Fronter

Hvordan legge ut en melding i Fronter OPPDATERT 1. sept 2008 Hvordan legge ut en melding i Fronter Vi skal her lære å legge ut meldinger. De vil være noe kjedelige av utseende fordi vi har lagt vekt på at det skal være rask å bruke, lett å

Detaljer

Starthjelp for redaktører på nettstedet aurskoggata5.no

Starthjelp for redaktører på nettstedet aurskoggata5.no Starthjelp for redaktører på nettstedet aurskoggata5.no Bli redaktør For å endre eller legge til noe på nettstedet må du være registrert som bruker og ha fått tildelt en rolle som "redaktør". Trinn 1:

Detaljer

Forord. Brukerdokumentasjon

Forord. Brukerdokumentasjon Forord Meningen med denne brukerveiledningen er at leseren skal få en nøye gjennomgang av hvordan nettstedet fungerer. Etter å ha lest dette dokumentet skal bruker sitte inne med nok informasjon til at

Detaljer

Oblig 5 Webutvikling. Av Thomas Gitlevaag

Oblig 5 Webutvikling. Av Thomas Gitlevaag Oblig 5 Webutvikling Av Thomas Gitlevaag For oppgave 1 og 2 skal dere levere en funksjonell webside på deres hjemmeområde. Dere skal også levere alle phps-filene slik at man for en hver side kan slenge

Detaljer

Innføring i bruk av skolens/barnehagens hjemmesider (for ansatte)

Innføring i bruk av skolens/barnehagens hjemmesider (for ansatte) : Innføring i bruk av skolens/barnehagens hjemmesider (for ansatte) nyweb.no as (2008) Side: 1 av 14 Innhold: Pålogging:... 4 Administrasjonsforsiden:... 5 Legge til Ny artikkel :... 6 Legge til Nytt vedlegg

Detaljer

Brukermanual Innsiden www.fotball.no

Brukermanual Innsiden www.fotball.no Brukermanual Innsiden www.fotball.no Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 2 2 Logge på... 3 3 Din personlige side, oversikt... 3 4 Endre personlige data... 4 5 Skrive blogg... 4 5.1 Skrive blogg på personlig

Detaljer

Nettside24 Brukerveiledning Nettside24 Brukerveiledning

Nettside24 Brukerveiledning Nettside24 Brukerveiledning Nettside24 Brukerveiledning Nettside24 Brukerveiledning 1 av 14 Oversikt over brukerveiledningen. 2. Oversikt. 3. Logge inn på nettsiden. 4. Redigere innholdet på undersidene. 5. Redigere innholdet i blokkene.

Detaljer

Publiseringsløsning for internettsider

Publiseringsløsning for internettsider Publiseringsløsning for internettsider Hva er Edit? Edit er et verktøy for publisering og vedlikehold av nettsider. Tidligere har det å vedlikeholde en nettside vært en tungvinn prosess, men nå kan alle

Detaljer

KONTROLL INSIDE MSOLUTION

KONTROLL INSIDE MSOLUTION KONTROLL INSIDE MSOLUTION Forandre renholdsteam eller renholdsdager på oppdrag I denne brukerveiledningen skal vi bruke bytte renholdsdager. Det skjer jo at vi bytter renholdsdager eller team på kunder.

Detaljer

Mamut Open Services. Mamut Kunnskapsserie. Kom i gang med Mamut Online Survey

Mamut Open Services. Mamut Kunnskapsserie. Kom i gang med Mamut Online Survey Mamut Open Services Mamut Kunnskapsserie Kom i gang med Mamut Online Survey Kom i gang med Mamut Online Survey Innhold MAMUT ONLINE SURVEY... 1 KOM I GANG MED MAMUT ONLINE SURVEY... 3 MAMUT-BRUKERE: OPPRETT

Detaljer

Huldt & Lillevik Ansattportal 2013-10-29. Ansattportal. Versjon 2013.3

Huldt & Lillevik Ansattportal 2013-10-29. Ansattportal. Versjon 2013.3 Ansattportal Versjon 2013.3 Innhold 1 Huldt & Lillevik Kjørebok... 2 2 Kompetanse og opplasting av dokumenter... 5 3 Registrere per uke, a- og b-uker ved månedsskille... 6 4 Andre endringer... 6 4.1 Varsler

Detaljer

Introduksjon i bruk av Microsoft Outlook 2003 med Exchange for NHH

Introduksjon i bruk av Microsoft Outlook 2003 med Exchange for NHH Introduksjon i bruk av Microsoft Outlook 2003 med Exchange for NHH Innhold Introduksjon i bruk av Microsoft Outlook 2003 med Exchange for NHH... 1 Innhold... 1 Introduksjon... 2 Grensesnitt... 3 Sende

Detaljer

Klæbu IL Hjemmeside Web-redaktører

Klæbu IL Hjemmeside Web-redaktører Klæbu IL Hjemmeside Web-redaktører Laget av AIDA AS Innhold Få brukernavn og passord.... 3 Endre passord.... 3 Medlemsregistret til Klæbu IL... 4 Redigere ditt medlemsskap... 4 Skjermbilder medlemsregister

Detaljer

Brettspillstudentene. Bakgrunn. Hopelessly devoted to fun. INF5272. Våren Gruppe 8

Brettspillstudentene. Bakgrunn. Hopelessly devoted to fun. INF5272. Våren Gruppe 8 Brettspillstudentene Hopelessly devoted to fun Bakgrunn Nettstedet vårt er et interessested for brettspillentusiaster. Primærmålgruppen er Oslo studenter i alle aldre, som interesserer seg for eller ønsker

Detaljer

Kort veiledning for mottakere

Kort veiledning for mottakere Kort veiledning for mottakere Side 1 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse Kort veiledning for mottakere Daglige Oppgaver Mottak Legge inn merknader på en transport Se om et oppdrag har merknad Se alle

Detaljer

>> Fronter@NIH på 1 2 3 Studenter

>> Fronter@NIH på 1 2 3 Studenter >> Fronter@NIH på 1 2 3 Studenter Ved Norges idrettshøgskole, NIH bruker vi læringsplattformen Fronter i forbindelse med undervisningen. Denne korte veiledningen tar for seg de viktigste funksjonene for

Detaljer

Velkommen til Creo Portal Kom i gang! Hvordan logge meg på? Oversikt over administrasjonssidene Sideoppsett...

Velkommen til Creo Portal Kom i gang! Hvordan logge meg på? Oversikt over administrasjonssidene Sideoppsett... BRUKERVEILEDNING Juni 2012 INNHOLD Velkommen til Creo Portal... 1 Kom i gang!... 1 Hvordan logge meg på?... 1 Oversikt over administrasjonssidene... 1 Sideoppsett... 3 Hvordan opprette et nytt menypunkt?...

Detaljer

Seksjoner, kategorier og artikler

Seksjoner, kategorier og artikler Seksjoner, kategorier og artikler Seksjoner, kategorier og artikler En av de viktigste delene av en nettside er innholdet. Nå som vi har en blank installasjon, la oss få inn noen artikler på siden. Artikler

Detaljer

Brukermanual for lr.no

Brukermanual for lr.no Brukermanual for lr.no mars 2009 - revidert november 2011 Innhold 1 Introduksjon... 2 2 Pålogging... 3 3 Medlem... 4 3.1 Legge til kommentarer... 4 4 Ansatt...... 5 4.1 Legge til nyhet... 5 4.2 Legge til

Detaljer

RUTEPLANLEGGINGSSYSTEM BRUKERVEILEDNING

RUTEPLANLEGGINGSSYSTEM BRUKERVEILEDNING RUTEPLANLEGGINGSSYSTEM BRUKERVEILEDNING Prosjekt 18 Jørgen Mobekk Sørensen Morten Evje Tor Andreas Baakind Anders Gabrielsen Side 1 1 FORORD Dette dokumentet er brukerveiledningen, og skal være en veiledning

Detaljer

Brukermanual til Domenia Norges adminløsning

Brukermanual til Domenia Norges adminløsning Brukermanual til Domenia Norges adminløsning 1. Login For å logge inn på løsningen din skriver du inn domenenavnet ditt og /siteadmin (f.eks www.domenia.no/siteadmin ). Skriv inn brukernavn og passord

Detaljer

Opus Dental 7.1 Oppdateingsveiledning

Opus Dental 7.1 Oppdateingsveiledning Opus Dental 7.1 Oppdateingsveiledning Innhold Innledning... 1 Før installasjon... 2 Installasjon... 3 Last ned installasjonsfilen for Opus Dental... 3 Start installasjonen... 4 Oppdatering av databasen....

Detaljer

Bruksanvisning for innlegging av nyheter på Tana kommunes nettsted

Bruksanvisning for innlegging av nyheter på Tana kommunes nettsted Bruksanvisning for innlegging av nyheter på Tana kommunes nettsted 1 Åpne Internett explorer. Gå til http://www.tana.kommune.no/admin/ Det enkleste er å lage en snarvei til skrivebordet. Når du har kommet

Detaljer

S i d e 1. Brukerveiledning Brevfabrikken

S i d e 1. Brukerveiledning Brevfabrikken S i d e 1 Brukerveiledning Brevfabrikken S i d e 2 Innholdsfortegnelse 1 Brevfabrikken innledning 4 2 Komme i gang /Registrer 5 2.01 Registrer 5 2.02 Last ned program 5 3 Min side: 6 3.01 Kontodetaljer

Detaljer

Brukermanual. Trio Visit Web. Trio Enterprise 5.0

Brukermanual. Trio Visit Web. Trio Enterprise 5.0 Brukermanual Trio Visit Web Trio Enterprise 5.0 COPYRIGHT NOTICE: No part of this document may be reproduced, distributed, stored in a retrieval system or translated into any language, including but not

Detaljer

Entobutikk 3.TESTRAPPORT VÅR 2011

Entobutikk 3.TESTRAPPORT VÅR 2011 3.TESTRAPPORT VÅR 2011 1 DELKAPITTEL 1 FORORD Denne testrapport er skrevet i forbindelse med vårt hovedprosjekt ved Høgskolen i Oslo, ingeniørutdanning, våren 2011. Rapporten beskriver testingen av hele

Detaljer

Introduksjon til Vega SMB 2012

Introduksjon til Vega SMB 2012 Introduksjon til Vega SMB 2012 Side 1 av 15 Introduksjon til Vega SMB Velkommen som bruker av Vega SMB. Klikk på Vega ikonet for å starte Vega SMB første gang. Velg ditt brukernavn og skriv inn passord

Detaljer

Elsmart Brukerveiledning Nettmelding for Installatører

Elsmart Brukerveiledning Nettmelding for Installatører Elsmart Brukerveiledning Nettmelding for Installatører Nettmelding Brukerveiledning Generell 0.5.doc Side 1 av (26) Innledning Dette er den generelle brukerveiledningen til Elsmart Nettmelding. Denne veiledningen

Detaljer

Brukermanual. Support: Skytterkontoret Tlf: 02419, tast 2 support@dfs.no http://www.dfs.no/support. Velkommen til EPI-Server 7.

Brukermanual. Support: Skytterkontoret Tlf: 02419, tast 2 support@dfs.no http://www.dfs.no/support. Velkommen til EPI-Server 7. Velkommen til EPI-Server 7.5 (CMS) Levert av Skytterkontoret. EPI-Server 7.5 (CMS 7.5) er et publiseringssystem som gjør det enkelt for deg å oppdatere innholdet på dine Internettsider. I denne brukerdokumentasjonen

Detaljer

Programmet er utviklet av

Programmet er utviklet av Programmet er utviklet av TM Velkommen til Swf!t2 beta Oppfølgeren til open source publiseringssystemet Swf!t. Swf!t2 er et webbasert redigeringsverktøy for dine hjemmesider eller bedriftssider. Her kan

Detaljer

Lærebok. Opplæring i CuraGuard. CuraGuard Opplæringsbok, - utviklet av SeniorSaken -

Lærebok. Opplæring i CuraGuard. CuraGuard Opplæringsbok, - utviklet av SeniorSaken - Lærebok Opplæring i CuraGuard 1 Med dette heftet gis en innføring i hvordan bruke CuraGuard og andre sosiale medieplattformer med fokus på Facebook. Heftet er utviklet til fri bruk for alle som ønsker

Detaljer

Brukermanual for nettpublisering. frivilligsentral.no

Brukermanual for nettpublisering. frivilligsentral.no Brukermanual for nettpublisering frivilligsentral.no Innholdsfortegnelse Introduksjon 3 1 - Innlogging 4 1.1 - Logge inn 4 1.1 - Logge ut 4 2 - Grensesnitt 5 2.1 - Menyfelt 5 2.2-3 - Opprette, lagre og

Detaljer

Huldt & Lillevik Ansattportal 2012-05-07. Ansattportal. Versjon 3.3.48

Huldt & Lillevik Ansattportal 2012-05-07. Ansattportal. Versjon 3.3.48 Ansattportal Versjon 3.3.48 Innhold 1 Oppdatere til 3.3.48... 2 2 Timer Registrere/Masseregistere... 5 3 Tilgjengelige lønnsarter under Min profil... 5 4 Timer Registrere pr uke... 6 5 Laste opp dokumenter...

Detaljer

www.mentalhelse.no Vårt nettsted En håndbok for lokale nettredaktører i fylkes- og lokallag

www.mentalhelse.no Vårt nettsted En håndbok for lokale nettredaktører i fylkes- og lokallag www.mentalhelse.no Vårt nettsted En håndbok for lokale nettredaktører i fylkes- og lokallag Introduksjon Gratulerer Mental Helse! Våre nettsider har fått en oppfriskning og fremstår i ny drakt. Design

Detaljer

Labark Oppdatert 9.oktober 2015

Labark Oppdatert 9.oktober 2015 Oppdatert 9.oktober 2015 Innholdsfortegnelse 1.0 STANDARD FUNKSJONER I PROFIL 3 1.1. STANDARD VERKTØYKNAPPER / IKONER 3 1.2 BRUK AV FUNKSJONSTASTER I PROFIL 3 2.0 LABARK 4 2.1 GENERELT OM LABARKET 4 3.0

Detaljer

Lotus Traveler - Manual for installasjon

Lotus Traveler - Manual for installasjon Lotus Traveler - Manual for installasjon Innholdsliste Nedlasting...2 Installasjon...3 Konfigurering...4 Problemer...5 Nedlasting 1) Åpne nettleseren på mobilen din. På de fleste Nokia-telefoner har denne

Detaljer

Hjemmesidemanual. Pa logging. Innholdsfortegnelse

Hjemmesidemanual. Pa logging. Innholdsfortegnelse Hjemmesidemanual Innholdsfortegnelse Pålogging... - 1 - Logg på din hjemmeside og generell support info... - 2 - Kontrollpanel... - 3 - Oppdatering av profil opplysninger... - 3 - Meny... - 4 - Menypunkter...

Detaljer

IT-HJELP/ IT.UIB.NO Hvordan bidra med informasjon til IT-avdelingens hjemmesider (En innføring)

IT-HJELP/ IT.UIB.NO Hvordan bidra med informasjon til IT-avdelingens hjemmesider (En innføring) IT-HJELP/ IT.UIB.NO Hvordan bidra med informasjon til IT-avdelingens hjemmesider (En innføring) IT-avdelingen, UiB 14.10.2010 Innhold Innhold... 2 Kort om IT-hjelp (utdrag fra https://it.uib.no/om_it-hjelp)...

Detaljer

AirDog Hovedprosjekt ved Høgskolen i Oslo 2009

AirDog Hovedprosjekt ved Høgskolen i Oslo 2009 2 1 Innledning Vi har jobbet i en iterativ utviklingsprosess og hver funksjon i applikasjonen har blitt fortløpende testet før den har blitt godkjent i Pivotal Tracker. Testene i denne rapporten er utført

Detaljer

Brukerveiledning. Madison Møbler Administrasjonsside

Brukerveiledning. Madison Møbler Administrasjonsside Brukerveiledning Madison Møbler Administrasjonsside 1 1. Forord 1.1 Produktet Produktet blir konstruert som et nytt produkt da kunde/bruker ikke har noe eksisterende løsning, derfor er dette den nåværende

Detaljer

CabinWeb BRUKERDOKUMENTASJON ET SYSTEM UTVIKLET AV DELFI DATA

CabinWeb BRUKERDOKUMENTASJON ET SYSTEM UTVIKLET AV DELFI DATA CabinWeb BRUKERDOKUMENTASJON ET SYSTEM UTVIKLET AV DELFI DATA Sist oppdatert 18.02.2010 INNHOLD INNHOLD... 1 HVA ER CABINWEB... 2 HVA KAN DU BRUKE CABINWEB TIL?... 3 HVA ER NYTT I CABINWEB VERSJON 2.0...

Detaljer

Publisering av statiske og dynamiske websider til klasserom.net fra Dreamweaver og MySQL

Publisering av statiske og dynamiske websider til klasserom.net fra Dreamweaver og MySQL Publisering av statiske og dynamiske websider til klasserom.net fra Dreamweaver og MySQL 1. Om klassersom.net: Klasserom.net er en webhotell-løsning for skoler, hvor formålet er å gi elevene hvert sitt

Detaljer