Opplandsarkivet. Årsmelding 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Opplandsarkivet. Årsmelding 2010"

Transkript

1 Opplandsarkivet Årsmelding 2010 Opplandsarkivet er et samarbeidstiltak mellom Oppland fylkeskommune og museene i fylket. Det består av ni arkivavdelinger og fire folkemusikkarkiv, som er lokalisert ved museene i Oppland. Nettverket koordineres av et faglig sekretariat som er organisert under Mjøsmuseet AS. Opplandsarkivets fagråd har medlemmer oppnevnt av Oppland fylkeskommune, Museumsforum i Oppland (MiO), Høgskolen i Lillehammer, Oppland Historielag og Statsarkivet i Hamar. Da Opplandsarkivet ble opprettet i 1981 var intensjonene å styrke det arkivfaglige arbeidet ved museene og koordinere forvaltning av privat arkivmateriale både lokalt og regionalt. I dag oppbevares så å si alt av innsamlet privatarkivmateriale i Oppland av arkivavdelingene i museene tilknyttet Opplandsarkivet eller i Statsarkivet i Hamar. Opplandsarkivet er unikt som regionalt, desentralisert nettverk for privatarkivinstitusjoner i Norge. Sentralt i tankegangen er nærhet til kildene. Samlokalisering med museum gjør at arkiv kan sees i en større kontekst med foto, film, lydmateriale, gjenstander og bygninger ved museene. 1. Fagrådet Fagrådet hadde følgende medlemmer i 2010: Museumsforum i Oppland (MiO) Torveig Dahl og Linda Taje Fra desember 2010: Stein Grjotheim for Linda Taje Per Morset og Stein Grjotheim (vara) Fra april 2011: Rina Nysethbakken for Stein Grjotheim (vara) Oppland historielag Ivar Skeide Høgskolen i Lillehammer Tore Pryser Gudmund Moren (vara) Oppland fylkeskommune, Fagenhet for kulturvern Anne Engesveen Fra januar 2011: Alexander Austnes Dagfinn Claudius (vara) Statsarkivet i Hamar Cæcilie Stang Per-Øyvind Sandberg (vara) Fra august 2010: Vigdis Stensby (vara) Fagrådets leder: Torveig Dahl Sekretær: Cecilie Lintoft 1

2 Fagrådet avholdt 5 møter i Møtene ble holdt i Oppland fylkeskommunes lokaler på Lillehammer og på Gjøvik gård, Drengestua. Møtetidspunkter: 10/2, 7/4 (årsmøte), 19/5, 15/9 og 23/11. Til sammen ble det behandlet 32 saker mot 35 saker i Sekretariatets aktivitet Cecilie Lintoft vikarierte som sekretariatsleder fram til Hun gikk da over i fast ansettelse som leder for sekretariatet. Sekretariatet hadde kontor ved Mjøsmuseets lokaler på Holmen Brænderi i Gjøvik. I tråd med Årsplan 2010, vedtatt på årsmøtet , hadde sekretariatet følgende prioriterte arbeidsoppgaver: Kontakt med Opplandsarkivets avdelinger Hver avdeling ble tilbudt minst ett besøk av sekretariatet i løpet av året. I tillegg ble det holdt løpende kontakt ved hjelp av e-post og telefon Det ble holdt en vårsamling for arkivlederne på Gjøvik gård 7. april 2010 Det ble holdt en høstsamling på Maihaugen 18. november 2010 Det ble arrangert et kurs i digitalisering av lydmateriale på Maihaugen 17. november. Kursleder var Maihaugens lydtekniker Ebbe Hornemann. Kurset var delfinansiert gjennom en tildeling fra Norsk Arkivråd Sammen med to arkivledere fra Opplandsarkivet deltok sekretariatsleder på ABMu s seminar om arbeid med privatarkiv som ble holdt på Maihaugen 22. februar Sammen med tre avdelingsledere fra Opplandsarkivet var sekretariatsleder til stede under åpningen av Opplandsarkivet avd. Dombås nye lokaler 28. april Kontakt med Opplandsarkivets samarbeidspartnere Sekretariatsleder var deltager på Musea i Oppland (MiOs) årsmøte for 2010 Sekretariatsleder var medlem av styret for Arkivnett Oppland i Medlemsvervet inkluderte deltagelse i det regionale samarbeidsprosjektet Samferdselshistorie i Oppland, som ble lansert 1. februar Sekretariatsleder var varamedlem ved LLP, Seksjon for privatarkiv i 2010 Høsten 2010 samarbeidet sekretariatsleder med Statsarkivet i Hamar og Høgskolen i Lillehammer om å informere aktuelle samarbeidspartnere om det nye Prosjekt Oppland Gudbrandsdal Historielag fikk besøk 2. november, Toten Økomuseum og historielag 8. november. Foredraget på Toten ble forhåndsomtalt i Oppland Arbeiderblad 5. november Planarbeid Statsarkivet i Hamar og sekretariatet fortsatte samarbeidet om Bevarings- og aktivitetsplan for privatarkiv i Oppland. Plandokumentet ble trykket og distribuert i papirversjon i august Dokumentet ble lagt fram for styrene ved alle museene i Oppland (www.opa.no/sekretariat) Høsten 2010 deltok sekretariatsleder i Oppland fylkeskommunes arbeid med strategien Framtidas museum i Oppland - Perspektiver og strategier mot 2015, som ble politisk vedtatt i desember 2010 Sekretariatsleder var deltager i Fylkesarkivet i Opplands arbeidsgruppe for Arkivstrategiplan for Oppland som ble politisk vedtatt i februar 2011 (www.oppland.no/pagefiles/45003/arkivstrategiplan.pdf) Høsten 2010 startet sekretariatet arbeidet med en overordnet utredning om behov og utfordringer tilknyttet digitalisering av privatarkivmateriale i Oppland 2

3 Støtteordninger Sekretariatet forberedte følgende søknader om støtteordninger i 2010: ABM-utvikling: Støtte til kurs i digitalisering av lyd, film og VHS LLP: Støtte til kurs i digitalisering av lyd, film og VHS Norsk Arkivråd: Støtte til kurs i digitalisering av lyd, film og VHS Formidling, markedsføring og representasjon Sekretariatsleder publiserte nyheter 1-2 ganger pr måned. Generell informasjon om Opplandsarkivet ble revidert og utvidet Sekretariatsleder presenterte Opplandsarkivet gjennom artikkelen Hva er Opplandsarkivet? i Mjøsmuseets årbok 2010 Sekretariatsleder deltok på ABM-utviklings seminar Rett til innsyn som ble holdt i Oslo 15. mars 2010 Sekretariatsleder deltok under åpningen av Arkivportalen.no på Riksarkivet 6. mai 2010 Sekretariatsleder deltok under et møte i Asta Brukerforum 25. mai 2010 Sekretariatsleder deltok på ABM-utviklings workshop om Arkivdagen juni 2010 Sekretariatsleder representerte Opplandsarkivet under Norsk Kulturråds årskonferanse 11. oktober Arkivavdelingenes aktivitet Arkivmengde og arkivtilvekst 2010 I alt hadde Opplandsarkivets arkivavdelinger en registrert bestand på 4409 arkiv fordelt på 2999 hyllemeter i Den totale arkivmengden var 5227 arkiv (Tab.2a). Oversikten over arkivtilvekst viser totalt 129 avleveringer i 2010 (Tab.1a). Avdelingen på Maihaugen hadde størst tilvekst med en økning på til sammen 25 avleveringer. Folkemusikkarkivenes arkivbestand og tilvekst er presentert i Tabell 1b og 2b. Tabell 1a: Arkivavdelingene. Arkivtilvekst 2010 (2009 i parentes). Avdeling Nye arkiv Tillegg Sum 2010 (2009) OA Valdres (34) OA Randsfjordmuseene, (2) Lands Museum OA Randsfjordmuseene, (38) Hadeland Folkemuseum OA Mjøsmuseet, Toten (24) OA Mjøsmuseet, Gjøvik (17) OA Maihaugen (127) OA Gudbrandsdalsmusea (2) Dovre OA Gudbrandsdalsmusea (3) Skjåk OA Gudbrandsdalsmusea (13) Vågå Totalt (260) 3

4 Tabell 1b: Folkemusikkarkivene. Arkivtilvekst (2009 i parentes). Antall objekt/medier 2 Avdeling Lydmateriale Notemateriale OA Valdres 43 objekt -- folkemusikkarkiv (10121) OA 30 medier (140) -- Tradisjonsmusikkarkivet Mjøsmuseet OA Folkemusikkarkivet 0 medier (0) 0 (0) Vågå OA Folkemusikkarkivet for Sør-Gudbrandsdal 10 medier (172) 124 (353) Tabell 2a: Arkivavdelingene. Arkivmengde 2010 (2009 i parentes). Registrerte arkiv og hyllemeter. Restanser. Total arkivmengde. Avdeling Registrerte arkiv Registrerte hyllemeter Restanser, arkiv Arkivmengde totalt OA Valdres 534 (442) 220 (210) 0 (74) 534 (516) OA 293 (292) 88.1 (88) 20 (7) 313 (299) Randsfjordmuseene, Lands Museum OA 596 (568) 311 (300,6) 2 (10) 598 (578) Randsfjordmuseene, Hadeland Folkem. OA Mjøsmuseet, 768 (750) 434 (429) 8 (2) 776 (752) Toten OA Mjøsmuseet, 562 (551) 322 (320) 123 (124) 685 (675) Gjøvik OA Maihaugen 1086 (1072) 1400 (1400) 614 (528) 1700 (1600) OA Dovre 132 (132) 102 (100) 19 (12) 151 (144) OA Skjåk 115 (111) 39 (38) 3 (2) 118 (113) OA Vågå 323 (320) 83 (80) 29 (25) 352 (345) Totalt 4409 (4238) 2999 (2965,6) 818 (784) 5227 (5022) 1 Tegnet -- viser at relevant data ikke er oppgitt i arkivavdelingens årsmelding til sekretariatet. Summene som oppgis er derfor minimumstall 2 Med et medium menes for eksempel ett lydbånd, én kassett, én notesamling. Med et objekt menes ett enkelt lydspor i et medium. 4

5 Tabell 2b: Folkemusikkarkivene Arkivmengde Antall objekt/medier 4. Lyd- og notemateriale Avdeling OA Valdres folkemusikkarkiv OA Tradisjonsmusikkarkivet Mjøsmuseet OA Folkemusikkarkivet Vågå Lydmateriale objekt. Alle registrert i medier. 533 registrert i 754 medier. 534 registrert i Lydmateriale objekt. Alle registrert i medier. 519 registrert i 754 medier. 534 registrert i Notemateriale Notemateriale medier registrert i medier registrert i OA Folkemusikkarkivet for Sør-Gudbrandsdal 1077 medier. Alle registrert i 1067 medier registrert i 1405 medier 1281 medier Audiovisuelt materiale Alle arkivavdelingene i Opplandsarkivet forvalter foto-, film- og lydmateriale. Dette er kjernesamlinger i norske museer, og behandlingen krever spesialkompetanse. Det ligger felles utfordringer i materialet i forhold til håndtering, bevaring og formidling. 5 ASTA Arkivavdelingene bruker det digitale verktøyet ASTA for registrering og katalogisering. Driften av ASTA er i de fleste avdelingene knyttet opp mot KulturIT på Lillehammer. Den nye digitale arkivportalen.no ble åpnet våren På sikt vil hele Opplandsarkivet kunne publisere detaljert informasjon om sin arkivbestand gjennom denne kanalen. Det audiovisuelle registreringsprogrammet AV 4 er nå tatt i bruk ved alle folkemusikkarkivene i Opplandsarkivet. I den siste versjonen av programmet er alle digitaliserte opptak koblet direkte til katalogen, slik at man kan søke etter et opptak og høre lyden eller se filmkuttet umiddelbart. Forskning, utvikling og formidling Arkivavdelingene deltok i ulike prosjekter hvor materiale fra Opplandsarkivet ble tatt i bruk. Det har vært utført direkte forskningsarbeid i flere avdelinger. Det ble også lånt ut arkivmateriale til andre institusjoner. 3 Tegnet -- viser at relevant data ikke er oppgitt i arkivavdelingens årsmelding til sekretariatet. Summene som oppgis er derfor minimumstall 4 Med et medium menes for eksempel ett lydbånd, én kassett, én notesamling. Med et objekt menes ett enkelt lydspor i et medium. 5 Det bør vurderes om avdelingene også skal rapportere om dette materialet i kommende årsmeldinger. 6 Arkivportalen ble lansert som et samarbeid mellom Arkivverket og Stiftelsen ASTA 5

6 Av samarbeidsprosjekter i 2010 kan følgende nevnes: OA avd. Maihaugens Arkivdokumentasjon av nyere innvandring til Oppland hadde to medarbeidere i De øvrige arkivavdelingene har bidratt med kildemateriale. Innvandrere bosatt i alle opplandskommuner er nå intervjuet og det er samlet inn foto- og arkivmateriale. Det er gjennomført en rekke tiltak for å gjøre prosjektet kjent. Prosjektets hoveddel går nå mot slutten, men arkivavdelingene vil følge opp med oppfølgingsintervjuer i perioden I prosjektet Musikkinstrumenter i Norske Museer samarbeidet Valdres Folkemusikkarkiv og Tradisjonsmusikkarkivet Mjøsmuseet om å registrere og revidere opplandsmuseenes samlinger av musikkinstrumenter. I samarbeid med Ringve Museum er registreringene nå kvalitetssikret og lagt ut i en felles nasjonal database på internett (www.minm.no) Basen blir et viktig redskap for framtidig forsking og vil gi mulighet for fellesprosjekter omkring innenfor innsamling, bevaring og formidling. Arkivnett Opplands nettsted Samferdsel i Oppland, ble lansert 1. februar Her har alle avdelingene i Opplandsarkivet har bidratt med kildemateriale (www.arkivnett.ol.no/samferdsel/) Andre prosjekt- og forskningsarbeid og formidlingstiltak som har benyttet Opplandsarkivets arkivmateriale i 2010: 7 Forskningsprosjektet Sosiale relasjoner mellom embetsmenn og allmue i Vågå Doktorgradsstipendiat Mette Vårdal, Høgskulen i Volda, er samlokalisert med arkivavdelingen og driver kildestudier her (OA Gudbrandsdalsmusea, Vågå) Samlinger om slektsgransking, stedsnavn, folketellinger og kirkebokmateriale (OA Gudbrandsdalsmusea, Skjåk) Fagseminar i anledning åpningen av nye arkivlokaler i Frichgården, Dombås (OA Gudbrandsdalsmusea, Dovre) Prosjektet Eldre folkemusikkinstrumenter i Nord-Gudbrandsdalen (Folkemusikkarkivet for Nord-Gudbrandsdalen) CD-produksjon med innspilling av musikk komponert av dagens folkemusikkutøvere. (Folkemusikkarkivet for Sør-Gudbrandsdal) Forskningsprosjektet og foredraget Bjørnen i kirken (OA for Valdres) Kurs for museumsguider om arkiv og foto (OA for Valdres) Foredraget Pilegrimsvegen i Valdres (OA for Valdres) Foredrag om stavkirkehistorie (OA for Valdres) Foredrag for Randsfjordmuseene om Gardbergfeltet (OA for Valdres) Foredrag om Mo kirkeruin på The Nordic Symposium on Ruins og på Riksantikvarens ruinprosjekt (OA for Valdres) Foredrag om Thomas Becket (OA for Valdres) Forskningsprosjektet Ein innvandrar frå Vang ; funn og gransking av dansedokke fra Leine (Valdres folkemusikkarkiv) Foredrag og utstilling om dansedokker i folketradisjonen (Valdres folkemusikkarkiv) Stølskonsert med Atle Lien Jensen, fylkesmusiker i Hedmark (Valdres folkemusikkarkiv) 100 år med fela som følgje. Jubileumskonsert i samarbeid med Valdres Folkemusikklag om spelmennene Ola Bøe, Ola Grihamar, Harald Fylken, Torgeir Bolstad og Olav Hegge, alle født 1910 (Valdres folkemusikkarkiv) Folkemusikkonsert med elever fra Musikk- og kulturskulen, Nord-Aurdal (Valdres folkemusikkarkiv) 7 For ytterligere informasjon om disse og andre prosjekter og formidlingstiltak, se arkivavdelingenes egne årsmeldinger. Eget vedlegg. 6

7 Foredraget Langeleiken i nyare tradisjon på Nordisk Harpefestival på Gjøvik (Valdres Folkemusikkarkiv) Utstillingen Augusta Mjøen og Bjørnstjerne Bjørnson (Mjøsmuseet) Utstillingen Historien om Gjøvik gård (Mjøsmuseet) Gjøvik biblioteks byjubileumsutstilling (Mjøsmuseet) Jugendstilsenteret i Ålesunds utstilling Ei kirke blir til! Ålesund kirke 100 år (Mjøsmuseet) Formidlingsprosjektet Mjøsas Ark (Mjøsmuseet i samarbeid med Østre Toten kommune) Prosjektet Jernvinna i Oppland (Mjøsmuseet) Åkerriska i Hveemsbygningen (Mjøsmuseet) NRKs dokumentar om utvandring til Canada (Mjøsmuseet) TV2s dokumentar om slektsforskning (Mjøsmuseet) Kurs i munnharpesmiing og spill (Tradisjonsmusikkarkivet Mjøsmuseet i samarbeid med Gjøvik Spelmannslag) Nordisk Harpetreff på Gjøvik (Tradisjonsmusikkarkivet Mjøsmuseet i samarbeid med Gjøvik Spelmannslag) Formidlingsoppdrag på Ole Bull-akademiet, Randsfjordmuseene, Stange videregående skole, Den kulturelle skolesekken i Sør-Fron (Tradisjonsmusikkarkivet Mjøsmuseet) Foredraget Utvandring til Amerika/Bent Lander (Hadeland Folkemuseum) Utstillingen Utvandringen fra Amerika , i forbindelse med Landingslaget i Amerikas 100års-jubileumsbesøk til Land (Lands Museum) Prosjektet og utstillingen Polsk innvandring til Norge de siste 200 år (www.opam.no/index.php?id=586) (OA avd. Maihaugen) Prosjektet Polish Political Exile to Norway caused by the Martial Law 1981 (OA avd. Maihaugen) Nettutstillingen Skolehistorie for Gudbrandsdalen (www.opam.no/index.php?id=388) (OA avd. Maihaugen) Utstillingen Minner fra migrasjon på Norsk Folkemuseum (OA avd. Maihaugen) Arkivformidling under St. Hans-feiring og julemarked på Maihaugen samt på Maihaug-konferansen (OA avd. Maihaugen) Foredrag for Norsk Arkivråd om arbeid med privatarkiver (OA avd. Maihaugen) Foredraget Arkivarbeid i museene (OA avd. Maihaugen) Foredraget Minnenes melodi (OA avd. Maihaugen) Foredrag for Lillehammer Rotary, Lillehammer historielags lokalhistoriske seminar, Gudbrandsdalsseminaret 2010, LLPs arkivformidlingskonferanse, ABM-konferansen, IKA Troms, Mangfoldsnettverket, Citrakonferansen ICA (OA avd. Maihaugen) Bidrag til ABM-utviklings Digitalt fortalt (Maihaugen, Hadeland Folkemuseum) Arkivdagen Tema: vær og klima (Hadeland Folkemuseum, Lands Museum, OA avd. Maihaugen) Arkivnett Opplands Månedens arkiv og Nyheter (Hadeland Folkemuseum, Lands Museum, Valdres Folkemuseum, OA avd. Maihaugen, Mjøsmuseet) Publikasjoner som har benyttet materiale fra Opplandsarkivet Hvert år produseres en rekke publikasjoner hvor materiale fra Opplandsarkivet er tatt i bruk. I 2011 feirer Gjøvik sitt 150års-jubileum og i den forbindelse ble jubileumsboka Gjøvik 150 år. Vilje til vekst ferdigstilt høsten Boka har lånt kildemateriale, herunder om lag 400 foto, fra Mjøsmuseets avdeling i Gjøvik. Espen Andersens bok Erling Stordahl Ildsjel og banebryter kom også ut høsten Valdres Folkemuseums arkiv OAVF 351 Anna og Erling Stordahl har vært hovedkilde for boka. Derfor har forfatteren i flere år i perioder hatt sin arbeidsplass ved museet for kildestudier. 7

8 Alt i alt har følgende publikasjoner benyttet materiale fra Opplandsarkivet i 2010: 8 Espen Andersen: Erling Stordahl Ildsjel og banebryter (Opplandsarkivet for Valdres) Årbok for Valdres 2010; Statens Kornråd på befaring i Valdres 1935 (Opplandsarkivet for Valdres) Asheim og Stubseid: Ole Bull og folkemusikken (Valdres Folkemusikkarkiv) Årbok for Valdres 2010; Instrument og instrumentmakarar i Valdres (Valdres Folkemusikkarkiv) Årbok for Sogn 2010; Dansemannen på Sogn Museum (Valdres Folkemusikkarkiv) Årbok for folkemusikk 2010; Replikk i låtten! (Valdres Folkemusikkarkiv) Gjøvik kommune: Gjøvik 150 år. Vilje til vekst (Mjøsmuseet) Bjørn Herberg: Kirkene i Gjøvik og Tverrdalene (Mjøsmuseet) Knut Langeland: Lysthager. Vandring i norske hager og parker (Mjøsmuseet) Mjøsmuseets årbok 2010; Hva er Opplandsarkivet? (Mjøsmuseet) Artikler i Gjøvik Historielags årbok 2010 (Mjøsmuseet) Artikler i Oppland Arbeiderblad (Mjøsmuseet) Artikler i Gjøviks Blad (Mjøsmuseet) Artikkel i Totens Blad; Øyeblikk som var (Mjøsmuseet) Artikkelen Hestetransport; industri og berg (Mjøsmuseet) Gjøvik Lions årskalendre for både Gjøvik og Toten 2011 (Mjøsmuseet) Årbok for Hadeland 2010 (Randsfjordmuseene) Årboka Landingen 2010 (Randsfjordmuseene) Jul i Nord-Odal (Randsfjordmuseene) Tidsskrift for Vestoppland Slektshistorielag (Randsfjordmuseene) Jevnaker Idrettsforenings jubileumshefte (Randsfjordmuseene) Boka om Land, Bind XVI, Fjernsætring (Randsfjordmuseene) Artikkel i Brua; Hadelandslaget i Amerikas tidsskrift (Randsfjordmuseene) Artikler i Hadeland, bla om motstandsbevegelsene på Hadeland under 2. verdenskrig (Randsfjordmuseene) Hadeland Folkemuseums årskalender 2011 (Randsfjordmuseene) Forord til Poles in Norway 2010 (Maihaugen) Artikler i Poles in Norway 2010 (Maihaugen) Artikkel i Tidsskriftet ARKIV ; Farvel til ABM Artikkel i Nordisk Arkivnyt; Studietilbud i Arkivformidling av historiske arkiver (Maihaugen) Samlinger og kurs Oppmøtet var godt på Opplandsarkivets felles samlinger og kurs i Flere av arkivlederne deltok også på regionale og nasjonale samlinger, som for eksempel nordisk arkivmøte om Arkivdagen 2010, ABMu s seminar om arbeid med privatarkiv, Arkivarforeningens forskningsseminar, åpningen av OA Gudbrandsdalsmusea, avd. Dombås nye lokaler, åpningen av Arkivportalen.no, Asta Brukerforum og ABM-utviklings workshop om Arkivdagen 2010 Regionale og nasjonale plan- og utvalgsarbeid Enkelte arkivledere hadde verv i ulike utvalg og referansegrupper i 2010, for eksempel i Arkivnett Oppland og i Ordning med regionale folkemusikkmidler og -stipend. Noen hadde også verv på nasjonalt og internasjonalt nivå, for eksempel i Nordisk arkivformidlingsnettverk, LLP, Mangfoldsnettverket, referansegruppe for immatriell kulturarv, 8 For ytterligere informasjon om disse og andre prosjekter og formidlingstiltak, se arkivavdelingenes egne årsmeldinger. Eget vedlegg. 8

9 referansegruppe for Spor på stedet. To arkivledere deltok i Fylkesarkivet i Opplands arbeidsgruppe for Arkivstrategiplan for Oppland. Arkivlokaler Gudbrandsdalsmuseas arkivavdeling Dovre er siden april 2010 samlokalisert med Dovre folkebibliotek i Frichgården på Dombås. Her er det innredet nytt magasin med rullereoler, med plass til ca. 250 hm. Dette løser tidligere magasinproblemer på Dombås senter og i kjelleren på Breidablikk. Magasinet på Breidablikk blir heretter benyttet som fjernmagasin. Arkivavdeling Skjåk er samlokalisert med Skjåk folkebiblioteks lokalhistoriske avdeling. Samarbeidet her fungerer godt. Brukere som trenger datateknisk utstyr får tilgang til dette gjennom Skjåk kommunes studiesenter. Arkivavdeling Vågå har med siste års tilvekst fått plassmangel slik magasinet er innredet i dag. Det er nødvendig med et nytt skinnegående hyllesystem for å kunne utnytte arealene maksimalt. Valdres Folkemuseum åpnet sitt nybygg våren En omdisponering av eksisterende magasinlokaler gjør at magasinsituasjonen for arkivavdelingen nå er tilfredsstillende, med gode kompaktreoler eller skap. Magasinsituasjonen er også tilfredsstillende ved arkivets underavdelinger ved Bagn Bygdesamling og Bautahaugen Samlinger. Mesteparten av Mjøsmuseets privatarkivmaterialet på Eiktunet er vedtatt flyttet til Holmen Brænderi. Påviste fuktproblemer på Holmen er utbedret og flyttingen er en pågående prosess. Tradisjonsmusikkarkivet Mjøsmuseet er siden 2009 samlokalisert med Gjøvik Spelmannslag i Tingbygningen på Hunn. Dette har ført til gode samarbeidsprosjekter og til gode besøkstall. Tradisjonsmusikkarkivet bruker fremdeles Mjøsmuseets magasiner på Eiktunet og i Holmen Brænderi. Mjøsmuseets deponi på Toten har fulle magasiner. På Randsfjordmuseene har det ikke vært noen endringer i lokaler og magasinforhold. Lands Museum har fremdeles ikke fått noen løsning på sin manglende magasinkapasitet. Hadeland Folkemuseum har i underkant av 45 hm ledig magasinkapasitet. Arkivmagasinene i Salvesen- og Nordstrandgården på Maihaugen er fulle. Det er etablert et midlertidig fjernmagasin i Fakkelgården på Storhove, men også der er hyllene nå fylt opp. 4. Publikumsbesøk I 2010 hadde Opplandsarkivet en økning i publikumsbesøk på 654 personer i forhold til i 2009, noe som tilsvarer en økning på 25 %. Sju avdelinger rapporterer om publikumsøkning (Tab.3). Maihaugen og Tradisjonsmuseet Mjøsmuseet hadde meget god publikumsoppslutning i På Maihaugen har formidlingsarbeid mot ulike målgrupper gitt tydelige resultater. Tradisjonsmusikkarkivet Mjøsmuseet gode publikumstall skyldes blant annet godt oppmøte på to store arrangementer. Slekts- og lokalhistorikere er typiske brukere av Opplandsarkivets avdelinger. På Hadeland Folkemuseum har for eksempel Vestoppland slektshistorielag holdt sine medlemsmøter de torsdagene dokumentasjonssenteret holder langåpent. Valdres Slektshistorielag holdt etter avtale kveldsåpent på Valdres Folkemuseum én mandag i måneden vår og høst. De mange offentlige digitale registrene gjør at publikumsforespørslene har blitt mer avanserte og mindre leksikalske i sin form enn tidligere. Forespørslene er nå merkbart mer krevende både mht. kvalitetssikring av nettopplysninger og krav om tilgang til utfyllende og supplerende kunnskapsmateriale. 9

10 Videre fikk arkivavdelingene 1497 arkivforespørsler pr. telefon, post og e-post i Dette tilsvarer en økning på 72 % fra 2009 (Tab.4). Besøkstallet for 9 lå på nesten 5000 i Enkelte arkivavdelinger har satset på digital formidling gjennom sosiale nettsamfunn som Facebook og Twitter. Tabell 3: Publikumsbesøk Alle avdelinger Avdeling Publikumsbesøk 2010 Publikumsbesøk 2009 OA Valdres OA Valdres Folkemusikkarkiv OA Randsfjordmuseene, Lands Museum OA Randsfjordmuseene, Hadeland Folkemuseum OA Mjøsmuseet, Toten OA Mjøsmuseet, Gjøvik OA Tradisjonsmusikkarkivet Mjøsmuseet OA Maihaugen OA Dovre OA Skjåk OA Vågå OA Folkemusikkarkivet Vågå OA Folkemusikkarkivet for Sør-Gudbrandsdal Totalt Institusjoner med som domenenavn er Randsfjordmuseene, Mjøsmuseet, samt sekretariatet. 10 Tegnet -- viser at relevant data ikke er oppgitt i arkivavdelingens årsmelding til sekretariatet. Summene som oppgis er derfor minimumstall 10

11 Tabell 4: Arkivforespørsler pr. telefon, post og e-post Alle avdelinger Avdeling Antall arkivforespørsler pr. telefon, post og e-post 2010 Antall arkivforespørsler pr. telefon, post og e- post 2009 OA Valdres OA Valdres Folkemusikkarkiv OA Randsfjordmuseene, Lands Museum OA Randsfjordmuseene, Hadeland Folkemuseum OA Mjøsmuseet, Toten OA Mjøsmuseet, Gjøvik OA Tradisjonsmusikkarkivet Mjøsmuseet OA Maihaugen OA Dovre OA Skjåk OA Vågå OA Folkemusikkarkivet Vågå OA Folkemusikkarkivet for Sør-Gudbrandsdal Totalt Personalressurser ved arkivavdelingene Følgende personer var ansatt ved avdelingene i Opplandsarkivet i 2010: OA Valdres Jahn Børe Jahnsen, konservator, arkivleder 50 % Einar Mosleth, avdelingsleder, mottar arkiv og publikum ved Bagn Bygdemuseum OA Valdres folkemusikkarkiv Elisabeth Kværne, arkivleder 60 % OA Randsfjordmuseene, Lands Museum Natasha Bjørnset Reksten, leder for kulturhistoriske samlinger og for formidling, arkivleder 20 % Alastair Brown, noe arkivbetjening OA Randsfjordmuseene, Hadeland Folkemuseum Kari-Mette Stavehaug Avtjern, avdelingsleder, arkivleder 20 % Torun Sørli, arkivmedarbeider 20 % Grethe Johnsrud, arkivbetjening, enkelte timer 11 Tegnet -- viser at relevant data ikke er oppgitt i arkivavdelingens årsmelding til sekretariatet. Summene som oppgis er derfor minimumstall 11

12 OA Mjøsmuseet Linda Taje, arkivleder 100 % på Toten og Gjøvik fram til Fra januar til medio mai 2010: Trond Nygaard, vikar for Linda Taje Rune Hårstadsveen, arkivmedarbeider på Toten, 100 % Helene Stuve, digitaliseringsarbeid på Toten, 20 % fra august 2010 Tordis Skogan, frivillig arkiv- og bibliotekmedarbeider på Toten, 40 % Turid Mørk Øfstaas, frivillig arkivmedarbeider på Toten, 40 % fram til august 2010 Tom B. Haraldsen, har bistått deponiet på Toten Lissie Norland har bistått deponiet på Gjøvik Silje Fylkesnes har bistått deponiet på Gjøvik Cecilie Lintoft har bistått deponiene på Gjøvik og på Toten OA Tradisjonsmusikkarkivet ved Mjøsmuseet Stein Villa, arkivleder 100 %. 25 % til arkivarbeid, 75 % til formidling OA Maihaugen Marit Hosar, arkivleder 100 % Richard Fauskrud, frivillig arkivmedarbeider 35 % Karen Bleken, prosjektmedarbeider % Monika Sokól-Rudowska, prosjektmedarbeider % Solfrid Myhre, prosjektmedarbeider % Trine Grønn Iversen, prosjektmedarbeider 15 på timebasis Kjersti Moen, prosjektmedarbeider 16 på timebasis Tomasz Rudowski, engasjement på timebasis OA Norddalsarkivet, Dovre Ola Tovmo, arkivleder 20 % OA Norddalsarkivet Skjåk Stein Grjotheim, arkivleder 10 % Frivillig arkivmedarbeider 1410 timer OA Norddalsarkivet Vågå Tor Stallvik, arkivleder 20 % Frivillig arkivmedarbeider 102 timer OA Folkemusikkarkivet Vågå Vegar Vårdal, arkivleder 20 % OA Folkemusikkarkivet i Sør-Gudbrandsdalen Erik Bjørke, arkivleder 50 % Til sammen utgjør de nevnte stillingene nærmere 10 årsverk. I tillegg til de nevnte frivillige stillingene ble det gjort en vesentlig øvrig frivillig innsats ved mange av arkivavdelingene. 12 Prosjekt Arkivdokumentasjon av nyere innvandring til Oppland 13 Prosjekt Arkivdokumentasjon av nyere innvandring til Oppland. Monika jobbet i 80% fram til Deretter økte stillingen til 100 %. 14 Ordning og dokumentasjon av arkivet etter Giax avd. Bjørklund Prosjektene Skolehistorie i Gudbrandsdalen og Samferdsel i Oppland 16 Digitalisering og tekstbearbeiding i forbindelse med nettutstilling om Kaare Nygaard 12

Opplandsarkivet. Årsmelding 2008

Opplandsarkivet. Årsmelding 2008 Opplandsarkivet Årsmelding 2008 Opplandsarkivet er et samarbeidstiltak mellom Oppland fylkeskommune og museene i fylket. Nettverket består av 13 avdelinger som er lokalisert ved museene i Oppland. Ni av

Detaljer

Årsmelding for Opplandsarkivet 2007

Årsmelding for Opplandsarkivet 2007 Årsmelding for Opplandsarkivet 2007 Opplandsarkivet er et samarbeidstiltak mellom Oppland fylkeskommune og musea i fylket. Arkivet har til primær oppgave å spore opp, samle inn, ordne, registrere og gjøre

Detaljer

Årsmelding for Opplandsarkivet 2006

Årsmelding for Opplandsarkivet 2006 Årsmelding for Opplandsarkivet 2006 Opplandsarkivet er et samarbeidstiltak mellom Oppland fylkeskommune og musea i fylket. Arkivet har til primær oppgave å spore opp, samle inn, ordne, registrere og gjøre

Detaljer

Markeds- og brukerundersøkelser

Markeds- og brukerundersøkelser Markeds- og brukerundersøkelser Marit Hosar Fylkesarkivar Det 7. norske arkivmøte Hvorfor markeds- og brukerundersøkelser Markedsundersøkelser - mot folk flest Brukerundersøkelser mot arkivinstitusjonenes

Detaljer

BEDRE FØRE VAR ENN ETTER SNAR BEVARINGS- OG AKTIVITETSPLAN FOR PRIVATARKIV I OPPLAND

BEDRE FØRE VAR ENN ETTER SNAR BEVARINGS- OG AKTIVITETSPLAN FOR PRIVATARKIV I OPPLAND BEDRE FØRE VAR ENN ETTER SNAR BEVARINGS- OG AKTIVITETSPLAN FOR PRIVATARKIV I OPPLAND 1 VEDLEGG: SAMMENFATNING AV BESTANDSBESKRIVELSENE FRA ARKIVAVDELINGENE I OPPLANDSARKIVET 1.1 Norddalsarkivet, avdeling

Detaljer

DET LEVENDE ARKIVET LOKAL FORANKRING EN FORUTSETNING FOR Å LYKKES I ARBEIDET MED PRIVATE ARKIVER?

DET LEVENDE ARKIVET LOKAL FORANKRING EN FORUTSETNING FOR Å LYKKES I ARBEIDET MED PRIVATE ARKIVER? DET LEVENDE ARKIVET LOKAL FORANKRING EN FORUTSETNING FOR Å LYKKES I ARBEIDET MED PRIVATE ARKIVER? Marit Hosar 17.03.2014 OPPLANDSARKIVET AVD MAIHAUGEN Privatarkivinstitusjon med ansvar for seks kommuner

Detaljer

Arkivstatistikken for arkiv, bibliotek og museer

Arkivstatistikken for arkiv, bibliotek og museer Arkivstatistikken for arkiv, bibliotek og museer fokus på (arkivinstitusjoner og) KAI-institusjoner 2007 til 2015 KAI-konferansen 13. september 2016 Ellen Røsjø Status og utvikling 2015 status alle typer

Detaljer

BEDRE FØRE VAR ENN ETTER SNAR BEVARINGS- OG AKTIVITETSPLAN FOR PRIVATARKIV I OPPLAND

BEDRE FØRE VAR ENN ETTER SNAR BEVARINGS- OG AKTIVITETSPLAN FOR PRIVATARKIV I OPPLAND FORORD Bevarings- og aktivitetsplan for privatarkiv i Oppland er et samarbeidsprodukt mellom Statsarkivet i Hamar og Opplandsarkivets sekretariat. Sekretariatsleder for Opplandsarkivet, Cecilie Lintoft,

Detaljer

Samletabell arkivinstitusjoner 2016

Samletabell arkivinstitusjoner 2016 Samletabell arkivinstitusjoner 2016 1 Offentlig arkiv bestand Privatarkiv Total bestand Total Tilvekst Ordnet Tilvekst ordnet Total Tilvekst Ordnet Tilvekst ordnet Total Tilvekst Ordnet Tilvekst ordnet

Detaljer

Museene som arkivinstitusjoner - sidegesjeft eller sentral del av samlingsforvaltningen?

Museene som arkivinstitusjoner - sidegesjeft eller sentral del av samlingsforvaltningen? Arkiv i museum ut av mørket og fram til brukerne? Bevaring og formidling av privatarkiv i musea, 6.-7. november 2014 Liv Ramskjær 6.11.14 Museene som arkivinstitusjoner - sidegesjeft eller sentral del

Detaljer

Statistikk for arkivinstitusjoner og arkiv i bibliotek og museum

Statistikk for arkivinstitusjoner og arkiv i bibliotek og museum Statistikk for og arkiv i bibliotek og museum Statistikken i korte trekk Totalt er det pr 2014 bevart 504 925 hyllemeter arkiv i norske, bibliotek og museer. 468 059 hyllemeter av disse, eller 93 %, blir

Detaljer

Drammen 28. januar 2016

Drammen 28. januar 2016 ÅRSMELDING 2015 Drammen 28. januar 2016 Landslaget for lokal- og privatarkiv c/o Bergen byarkiv Postboks 7700 5020 Bergen Tom Oddby styreleder 1 Oppsummering av LLPs aktiviteter i 2015 Administrasjon Økonomi:

Detaljer

Samdok samla samfunnsdokumentasjon

Samdok samla samfunnsdokumentasjon Samdok samla samfunnsdokumentasjon Bevarte og tilgjengeliggjorte privatarkiv i Norge status, arbeidsdeling DELPROSJEKT Privatarkiv Arkiv i museum ut av mørket og fram til brukerne? Ellen Røsjø Arkivpolitikk?

Detaljer

Erfaringer fra dokumentasjonsprosjekter i samarbeid med arkiver i Polen Marit Hosar Opplandsarkivet avd. Maihaugen

Erfaringer fra dokumentasjonsprosjekter i samarbeid med arkiver i Polen Marit Hosar Opplandsarkivet avd. Maihaugen Erfaringer fra dokumentasjonsprosjekter i samarbeid med arkiver i Polen Marit Hosar Opplandsarkivet avd. Maihaugen To prosjekter Polsk innvandring til Norge gjennom de siste 200 år et arkivprosjekt i samarbeid

Detaljer

10. Arkiv. Kulturstatistikk 2010 Statistiske analysar 127. Riksarkivet og statsarkiva leverer ut færre arkivstykke

10. Arkiv. Kulturstatistikk 2010 Statistiske analysar 127. Riksarkivet og statsarkiva leverer ut færre arkivstykke Kulturstatistikk 200 Statistiske analysar 27 0. Arkiv Riksarkivet og statsarkiva leverer ut færre arkivstykke Auke i lesesalbesøka ved dei statlege arkiva 0.. Nokre resultat Arkivverket består av Riskarkivet,

Detaljer

Bergen 20. februar 2015

Bergen 20. februar 2015 ÅRSMELDING 2014 Bergen 20. februar 2015 Landslaget for lokal- og privatarkiv Adresse: c/o Bergen byarkiv Bergen kommune Postboks 7700 5020 Bergen Karin Gjelsten styreleder Oppsummering av LLPs aktiviteter

Detaljer

Katalogisering av lyd og film. ved Norsk Folkemuseum

Katalogisering av lyd og film. ved Norsk Folkemuseum Katalogisering av lyd og film ved Norsk Folkemuseum Om meg selv Alexander Lindbäck fra Lakselv i Finnmark Lydteknikerutdannelse fra NISS, Oslo Bibliotek- og informasjonsvitenskap fra Høgskolen i Oslo Katalogansvarlig,

Detaljer

BEGREPSAVKLARING Ordet arkiv er gresk (arché) og betyr opprinnelig styresett eller orden.

BEGREPSAVKLARING Ordet arkiv er gresk (arché) og betyr opprinnelig styresett eller orden. ARKIV ER VIKTIG Det er en grunnleggende demokratisk rettighet at alle skal kunne få innsyn i arkiver. Et slikt offentlighetsprinsipp gjør det mulig å kontrollere politiske og administrative avgjørelser

Detaljer

Hadeland. Kilder for slektsgranskere

Hadeland. Kilder for slektsgranskere Hadeland Kilder for slektsgranskere Hadelandskommunene Hadeland består av de tre kommunene Gran, Lunner og Jevnaker. Gran kommune ble i 1897 delt i Gran og Brandbu som ble slått sammen igjen i 1962. Den

Detaljer

Forslag til Arkivstrategiplan for Oppland

Forslag til Arkivstrategiplan for Oppland Forslag til Arkivstrategiplan for Oppland Innholdsfortegnelse Sammendrag 2 1. Bakgrunn 3 Behovet for en handlingsplan innen arkivsektoren for kommunale/fylkeskommunale og private arkiver i Oppland 3 Lovverket

Detaljer

Opplysninger om søker

Opplysninger om søker Skjemainformasjon Skjema Søknadsskjema for museumsprogrammer 2015 Referanse 1006004 Innsendt 05.05.2015 20:31:53 Opplysninger om søker Søker Navn på organisasjonen Institusjonens leder Opplandsarkivets

Detaljer

Informasjonsmøte. Fylkesarkivet 26.05.2008 Svein Amblie

Informasjonsmøte. Fylkesarkivet 26.05.2008 Svein Amblie Informasjonsmøte Fylkesarkivet 26.05.2008 Svein Amblie Det statlige arkivverket Riksarkivet har ansvaret for arkivene etter den statlige sentraladministrasjonen, altså departementer og direktorater mv.,

Detaljer

Samdok samla samfunnsdokumentasjon

Samdok samla samfunnsdokumentasjon Samdok samla samfunnsdokumentasjon Bevarte og tilgjengeliggjorte privatarkiv i Norge status, samhandling for bevaring DELPROSJEKT Privatarkiv Fokus: SAMDOK Ellen Røsjø Privatarkiv? Privat sektor - privatarkiv:

Detaljer

VÅRPROGRAM 2014. Samlingsforvaltningen

VÅRPROGRAM 2014. Samlingsforvaltningen VÅRPROGRAM 2014 Samlingsforvaltningen VÅRKALENDER ÅPNINGSTIDER PÅ LESESALEN Onsdager og fredager kl. 09 15. Langåpen lesesal, kl. 9.00 19.30: Onsdag 29. januar Onsdag 26. februar Onsdag 26. mars Onsdag

Detaljer

Interessert i din historie?

Interessert i din historie? Interessert i din historie? Velkommen til Arkivsenteret på Dora i Trondheim Arrangementskalender våren 2013 DIS Sør-Trøndelag Slekt og Data og Arkivsenteret på Dora arrangerer foredrag, omvisninger og

Detaljer

Samisk arkiv. Fra stiftelse (1995) til avdeling under Arkivverket (2005)

Samisk arkiv. Fra stiftelse (1995) til avdeling under Arkivverket (2005) Samisk arkiv Fra stiftelse (1995) til avdeling under Arkivverket (2005) Stiftelse Historikk 1988: Prosjektet Samiske arkiver (Nordisk samisk institutt, Forskningsrådet og Riksarkivaren) 1995: Privat stiftelse

Detaljer

Dannelsen av IKA Opplandene. Svein Amblie Fylkesarkivet 26. mai 2008

Dannelsen av IKA Opplandene. Svein Amblie Fylkesarkivet 26. mai 2008 Dannelsen av IKA Opplandene Svein Amblie Fylkesarkivet 26. mai 2008 Historikk i stikkord Hva og hvem er fylkesarkivet? Målet om dannelsen av et IKA strekker seg mange år tilbake. Målet den første tida

Detaljer

Den store verden er kanskje nærmere enn du tror. Karianne Schmidt Vindenes

Den store verden er kanskje nærmere enn du tror. Karianne Schmidt Vindenes Den store verden er kanskje nærmere enn du tror Karianne Schmidt Vindenes ICA sier: Archives constitute the memory of nations and societies, shape their identity, and are a cornerstone of the information

Detaljer

Samdok samla samfunnsdokumentasjon

Samdok samla samfunnsdokumentasjon Samdok samla samfunnsdokumentasjon DELPROSJEKT Privatarkiv Strategi for privatarkivfeltet i Norge 2015-2020 Inga Bolstad og Ellen Røsjø 12. november 2015 Sesjonen Inga og Ellen presenterer Riksarkivarens

Detaljer

IKA Finnmark IKSIKS - IKA Finmarkun IKS - IKA Finnmàrku IKS IKA FINNMARK IKS «VÅR FELLES HUKOMMELSE»

IKA Finnmark IKSIKS - IKA Finmarkun IKS - IKA Finnmàrku IKS IKA FINNMARK IKS «VÅR FELLES HUKOMMELSE» IKA Finnmark IKSIKS - IKA Finmarkun IKS - IKA Finnmàrku IKS IKA FINNMARK IKS «VÅR FELLES HUKOMMELSE» STRATEGIPLAN 2016-2019 1. INNLEDNING IKA Finnmark IKS er arkivdepot for 19 kommuner og Finnmark fylkeskommune,

Detaljer

Bergen 14. februar 2014

Bergen 14. februar 2014 ÅRSMELDING 2013 Bergen 14. februar 2014 Landslaget for lokal- og privatarkiv Adresse: c/o Bergen byarkiv Bergen kommune Postboks 7700 5020 Bergen Karin Gjelsten styreleder Oppsummering av LLPs aktiviteter

Detaljer

Statistikk for arkivinstitusjoner og arkiv i bibliotek og museum

Statistikk for arkivinstitusjoner og arkiv i bibliotek og museum Statistikk for arkivinstitusjoner og arkiv i bibliotek og museum I korte trekk Totalt er det pr 2015 bevart 508 650 hyllemeter arkiv i norske arkivinstitusjoner, bibliotek og museer. 473 910 hyllemeter

Detaljer

Slektsforskeres muligheter Arkiv i Nordland og arkivportalen

Slektsforskeres muligheter Arkiv i Nordland og arkivportalen Slektsforskeres muligheter Arkiv i Nordland og arkivportalen Arkiv i Nordland 5.9.2013 06.09.2013 1 Arkiv i Nordland (AiN) Fylkeskommunal arkivinstitusjon i Nordland: Ansvar for fylkeskommunens arkiver.

Detaljer

Samdok samla samfunnsdokumentasjon

Samdok samla samfunnsdokumentasjon Samdok samla samfunnsdokumentasjon RAPPORT 2016 PRIORITERT OPPGAVE 5_Kommunereform veiledning Utarbeidet av Rapportdato Rapport 2016 SAMDOK Oppgave 1 av 5 OPPGAVE Ansvarlig delprosjekt Arbeidsgruppens

Detaljer

ÅRSMELDING FOR LLP 2011

ÅRSMELDING FOR LLP 2011 Landslaget for lokal- og privatarkiv (LLP) ÅRSMELDING FOR LLP 2011 Landslaget for lokal- og privatarkiv Adresse: c/o Bergen byarkiv Bergen kommune Postboks 7700 5020 Bergen Oppsummering av LLPs aktiviteter

Detaljer

SAMARBEIDSAVTALE. Mellom Oppland fylkeskommune v/fylkesarkivet i Oppland og Lunner kommune

SAMARBEIDSAVTALE. Mellom Oppland fylkeskommune v/fylkesarkivet i Oppland og Lunner kommune SAMARBEIDSAVTALE Mellom Oppland fylkeskommune v/fylkesarkivet i Oppland og Lunner kommune Oppgaver Følgende oppgaver legges til fylkesarkivet: Fjernarkiv/arkivdepot. Fylkesarkivet delegeres oppgaver som

Detaljer

Samdok samla samfunnsdokumentasjon

Samdok samla samfunnsdokumentasjon Samdok samla samfunnsdokumentasjon RAPPORT 2014 STRATEGIGRUPPE Privatarkiv Utarbeidet av Ellen Røsjø Rapportdato 09.01.2015 1 av 5 OMRÅDE Privatarkiv Prosjektleder Ellen Røsjø Medlemmer i strategigruppen

Detaljer

KURSDELTAKERNE SA OM DET RELEVANTE MUSEUM 1:

KURSDELTAKERNE SA OM DET RELEVANTE MUSEUM 1: ET KURS OG HVA SÅ? KURSDELTAKERNE SA OM DET RELEVANTE MUSEUM 1: KURSDELTAKERNE SA OM DET RELEVANTE MUSEUM 2: OM GRUPPEARBEIDET: Museum stavanger Foto: Elisabeth Tønnessen/Museum Stavanger Museum stavanger

Detaljer

Saksbehandler: Øystein Bull-Hansen Arkiv: C50 Arkivsaksnr.: 07/ Dato: INNSTILLING TIL: Bystyrekomité for kultur, med idrett og kirke/ Bystyret

Saksbehandler: Øystein Bull-Hansen Arkiv: C50 Arkivsaksnr.: 07/ Dato: INNSTILLING TIL: Bystyrekomité for kultur, med idrett og kirke/ Bystyret SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Øystein Bull-Hansen Arkiv: C50 Arkivsaksnr.: 07/1779-5 Dato: LOKALHISTORISKE SAMLINGER INNSTILLING TIL: Bystyrekomité for kultur, med idrett og kirke/ Bystyret Administrasjonens

Detaljer

Samdok samla samfunnsdokumentasjon

Samdok samla samfunnsdokumentasjon Samdok samla samfunnsdokumentasjon Om privatarkiv i samdokprosjektet DELPROSJEKT Privatarkiv Arbeidsform og prioriteringer Ellen Røsjø 7.10.2013 8. Privatarkiv Departementet legg til grunn at Riksarkivaren

Detaljer

Handlingsplan digitalisering ABM-området i Vestfold

Handlingsplan digitalisering ABM-området i Vestfold Arkivsak 201000807-8 Arkivnr. E: C00 &10 Saksbehandler Unni Wenche Minsås Saksgang Møtedato Sak nr. Hovedutvalg for kultur, folkehelse og miljø 03.05.2011 18/11 Handlingsplan digitalisering ABM-området

Detaljer

SAMARBEID SETT FRA EN INTERKOMMUNAL ARKIVINSTITUSJON

SAMARBEID SETT FRA EN INTERKOMMUNAL ARKIVINSTITUSJON Innlegg på Kongsberg 1. mars 2006 Hilde Elvine Bjørnå, IKA Troms SAMARBEID SETT FRA EN INTERKOMMUNAL ARKIVINSTITUSJON Innledning IKA Troms ble etablert i 1992. 22 av 25 primærkommuner deltar i ordningen.

Detaljer

OPPLAND FYLKESKOMMUNE

OPPLAND FYLKESKOMMUNE OPPLAND FYLKESKOMMUNE Kirgegt. 76, Serviceboks, 2626 Lillehammer Tlf. 612 89 000 Telefaks: 612 89 495 Fagenheter i sentraladministrasjonen Rådmannsledelsen Rådmannsledelsens rådgivergruppe Arkiv IKT Innkjøp

Detaljer

SØKNAD OM STØTTE TIL DIGITALISERING VED FOLKEMUSIKKARKIVET I BUSKERUD

SØKNAD OM STØTTE TIL DIGITALISERING VED FOLKEMUSIKKARKIVET I BUSKERUD SAK 44/11 SØKNAD OM STØTTE TIL DIGITALISERING VED FOLKEMUSIKKARKIVET I BUSKERUD Saksopplysning Kunstnerdalen kulturmuseum har i likelydande brev i 2010 (vedlegg 2), søkt om støtte til digitalisering av

Detaljer

Fotografi som kultur- og naturhistorisk kilde

Fotografi som kultur- og naturhistorisk kilde Fotografi som kultur- og naturhistorisk kilde Mastergradsstudiet i kulturminneforvaltning ved NTNU har som del av sitt studieforløp krav om obligatorisk utplassering i en relevant institusjon/bedrift i

Detaljer

En presentasjon på nettverksmøte Kongsberg 24.5.2011 NORE OG UVDAL BYGDEARKIV

En presentasjon på nettverksmøte Kongsberg 24.5.2011 NORE OG UVDAL BYGDEARKIV En presentasjon på nettverksmøte Kongsberg 24.5.2011 NORE OG UVDAL BYGDEARKIV HISTORIKK 1/ Eget tiltak opprettet av Nore og Uvdal kulturstyre ca 1992 Fysisk arkiv plassert i Uvdal herredshus i tilknytning

Detaljer

Har vi bruk for LLP? Kjetil Reithaug Arkivsjef ved Interkommunalt arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA. Interkommunalt arkiv i Vest-Agder IKS (IKAVA)

Har vi bruk for LLP? Kjetil Reithaug Arkivsjef ved Interkommunalt arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA. Interkommunalt arkiv i Vest-Agder IKS (IKAVA) Har vi bruk for LLP? Kjetil Reithaug Arkivsjef ved Interkommunalt arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Eller: Trenger vi LLP? Kan du overraske forsamlingen med å snakke pent om LLP, og si at JA vi har bruk for

Detaljer

Byarkivet: Virksomhetsrapport for 2013

Byarkivet: Virksomhetsrapport for 2013 Byarkivet: Virksomhetsrapport for 2013 Byarkivet er arkivdepot for Tromsø kommunes historiske arkiver. Vi tar imot arkivmateriale som er eldre enn 20 år, men også yngre materiale som har gått ut av aktivt

Detaljer

Inger Nilsson; kontaktperson Hanne Holm-Johnsen Kulturparken Karl-Johansvern Postboks 254

Inger Nilsson; kontaktperson Hanne Holm-Johnsen Kulturparken Karl-Johansvern Postboks 254 Skjemainformasjon Skjema Søknadskjema ABM-utvikling (bokmål) Referanse 398315 Innsendt 15.10.2010 14:36:08 Opplysninger om søker Søker Navn på organisasjonen Institusjonens leder Postnummer / Poststed

Detaljer

S T A T I S T I K K F O R A R K I V I N S T I T U S J O N E R O G A R K I V I B I B L I O T E K O G M U S E U M

S T A T I S T I K K F O R A R K I V I N S T I T U S J O N E R O G A R K I V I B I B L I O T E K O G M U S E U M S T A T I S T I K K F O R A R K I V I N S T I T U S J O N E R O G A R K I V I B I B L I O T E K O G M U S E U M 2 0 1 6 S T A T I S T I K K E N I K O R T E T R E K K Statistikk for arkivinstitusjoner og

Detaljer

Samdok samla samfunnsdokumentasjon

Samdok samla samfunnsdokumentasjon Samdok samla samfunnsdokumentasjon Privatarkiv i Norge privatarkivutredningen 2014 oppgaver 2015 DELPROSJEKT Privatarkiv Ellen Røsjø Privatarkiv? Privat sektor - privatarkiv: i hovedsak arkiv etter: organisasjoner

Detaljer

10. Arkiv. Riksarkivet og statsarkiva. 17 000 lesesalbesøk ved dei statlege arkiva. Utlån til arkivinstitusjonar og andre institusjonar

10. Arkiv. Riksarkivet og statsarkiva. 17 000 lesesalbesøk ved dei statlege arkiva. Utlån til arkivinstitusjonar og andre institusjonar 0. Arkiv Riksarkivet og statsarkiva 0.. Nokre resultat Arkivverket består av Riskarkivet, åtte statsarkiv og Samisk arkiv. Nær 53 000 arkivstykke blei utleverte ved desse arkivinstitusjonane i 2009. Totalt

Detaljer

4. Valget oversendes fylkestingets valgnemnd til behandling. Fylkestinget oppnevner følgende medlem og varamedlem til representantskapet i IKA Øst:

4. Valget oversendes fylkestingets valgnemnd til behandling. Fylkestinget oppnevner følgende medlem og varamedlem til representantskapet i IKA Øst: Saknr. 7531/08 Ark.nr. 033 C66. Saksbehandler: Daiva Skoglund Ane Tonette Lognseth OPPRETTELSE AV INTERKOMMUNAL ARKIVORDNING - IKA ØST Fylkesrådets innstilling til vedtak: Fylkesrådet legger saken fram

Detaljer

Fylkeskommunal administrasjonshistorie og arkivkunnskap

Fylkeskommunal administrasjonshistorie og arkivkunnskap Prosjektplan: Fylkeskommunal administrasjonshistorie og arkivkunnskap Innhold: 1. Sammendrag av prosjektet 2. Behovet for en fylkeskommunal administrasjonshistorie og arkivkunnskap 3. Mål og målgrupper

Detaljer

DISiTromsø 1/2015. Barnetog i Tromsø. Bildet tilhører Perspektivet Museum

DISiTromsø 1/2015. Barnetog i Tromsø. Bildet tilhører Perspektivet Museum DISiTromsø 1/2015 Barnetog i Tromsø. Bildet tilhører Perspektivet Museum Hansjordnes (Bildet tilhører Perspektivet museum) Medlemsmøter Kalender Neste styremøte: 16.04 Lørdagsåpent på Statsarkivet Statsarkivet

Detaljer

Samdok samla samfunnsdokumentasjon

Samdok samla samfunnsdokumentasjon Samdok samla samfunnsdokumentasjon RAPPORT 2014 PRIORITERT OPPGAVE Privatarkiv () Metodikk for bestandsanalyse og samfunnsanalyse for privatarkiv Utarbeidet av Ellen Røsjø Rapportdato OPPGAVE Ansvarlig

Detaljer

Årsberetning. DIS Hedmark

Årsberetning. DIS Hedmark Årsberetning DIS Hedmark 2013 Styrets sammensetning Leder: Johny Ferbu Nestleder: Styremedlemmer og varamedlemmer: Kari Bruvold, Jon Anders Strand, Ann Kristin Elvsveen, Bendicthe Oladotter Nysveen, Randi

Detaljer

Riksarkivets privatarkivstrategi en kommentar

Riksarkivets privatarkivstrategi en kommentar Riksarkivets privatarkivstrategi en kommentar Liv Ramskjær SAMDOK-konferansen, 11. november 2015 LR@museumsforbundet.no Norges museumsforbund er en interesseorganisasjon for museumspolitisk arbeid og faglig

Detaljer

Arkivstatistikken og utviklingen av arkivinstitusjonene

Arkivstatistikken og utviklingen av arkivinstitusjonene Arkivstatistikken og utviklingen av arkivinstitusjonene Ellen Røsjø Det norske arkivlandskapet har endret seg kraftig siden Arne Skivenes ble ansatt som byarkivar i Bergen. Da var han en enslig svale.

Detaljer

Prøysen-bibliografi (Ref #8e35dac9)

Prøysen-bibliografi (Ref #8e35dac9) Prøysen-bibliografi (Ref #8e35dac9) Søknadssum: 300 000 Varighet: Ettårig Kategori: Innsatsområder Samarbeid og partnerskap Nasjonalbibliotekets digitale tjenester som grunnlag for nye tilbud Opplysninger

Detaljer

Befolkningsutvikling i 2026 ifølge hovedalternativet (MMMM)

Befolkningsutvikling i 2026 ifølge hovedalternativet (MMMM) Befolkningsutvikling i 2026 ifølge hovedalternativet (MMMM) MMMM i 2026 Hedmark (%) Oppland (%) Elverum 11,2 Lunner 10,1 Hamar 8,0 Gjøvik 9,1 Stange 7,9 Lillehammer 9,0 Sør-Odal 7,7 Gran 7,9 Tynset 6,7

Detaljer

Marcus et digitalt verktøy

Marcus et digitalt verktøy Marcus et digitalt verktøy Ved Universitetsbibliotekar Bjørn-Arvid Bagge Spesialsamlingene UB Bergen april 2015 Dagens tekst: Marcus Digitalisering har i en årrekke vært et prioritert oppgave ved UB Bergen.

Detaljer

Arrangement. på Arkivsenteret Dora. Høsten 2014

Arrangement. på Arkivsenteret Dora. Høsten 2014 Arrangement på Arkivsenteret Dora Høsten 2014 DIS Sør-Trøndelag Slekt og Data og Arkivsenteret Dora arrangerer foredrag, omvisninger, kurs og gir personlig veiledning i slekts- og lokalhistorisk forskning.

Detaljer

Kvenske brev, el-arkiv og arkivformidling. FOU-arbeid i Landslaget for lokal- og privatarkiv (LLP) KAFF-seminar 20. og 21.

Kvenske brev, el-arkiv og arkivformidling. FOU-arbeid i Landslaget for lokal- og privatarkiv (LLP) KAFF-seminar 20. og 21. Kvenske brev, el-arkiv og arkivformidling. FOU-arbeid i Landslaget for lokal- og privatarkiv (LLP) KAFF-seminar 20. og 21. mai 2008 Edsformular fra Talvik 1747 På denne tiden måtte innvandrere fra andre

Detaljer

Årsrapport 2016 Tromsø byarkiv Virksomhetsbeskrivelse mål og resultat

Årsrapport 2016 Tromsø byarkiv Virksomhetsbeskrivelse mål og resultat Årsrapport 2016 Tromsø byarkiv Virksomhetsbeskrivelse mål og resultat tromso.kommune.no Innholdsfortegnelse Årsrapport 2016...1 Tromsø byarkiv...1 Byarkivet...3 1.1. Satsningsområder i 2016... 3 1.2. Forespørsler

Detaljer

NAPSA Nasjonal publiseringsplattform for skanna arkivmateriale

NAPSA Nasjonal publiseringsplattform for skanna arkivmateriale NAPSA Nasjonal publiseringsplattform for skanna arkivmateriale STATUS OG FRAMPEK KAI-KONFERANSEN 2016 ANETTE SKOGSETH CLAUSEN, RIKSARKIVET Arbeidsgruppen Snorre Dag Øverbø fra Aust-Agder museum og arkiv

Detaljer

Status for privatarkivfeltet. Kulturrådets forslag til mål, strategier og virkemidler

Status for privatarkivfeltet. Kulturrådets forslag til mål, strategier og virkemidler Status for privatarkivfeltet. Kulturrådets forslag til mål, strategier og virkemidler Privatarkivkonferansen i Sandefjord 4. juni 2013 Ranveig Gausdal, Norsk kulturråd Innhold Kulturrådets oppdrag på privatarkivområdet

Detaljer

Godkjent. Godkjent. Referat. Styremøte mandag 5.mai 2008. Sted: Bjørklygården, Sørkjosen klokken 11.00

Godkjent. Godkjent. Referat. Styremøte mandag 5.mai 2008. Sted: Bjørklygården, Sørkjosen klokken 11.00 Referat Styremøte mandag 5.mai 2008. Sted: Bjørklygården, Sørkjosen klokken 11.00 Sak 30/08 Godkjenning av innkalling. Kommentar: Teigen og Karlsen vil ha sakslisten tilsendt pr. post. Når intranett blir

Detaljer

Fra lokalarkiv til Europeana nye kanaler for formidling

Fra lokalarkiv til Europeana nye kanaler for formidling Fra lokalarkiv til Europeana nye kanaler for formidling Det 6. norske arkivmøtet, 5. april 2016 Lars Rogstad, Kulturrådet laro@kulturrad.no [presentasjonen: http://www.slideshare.net/larsrogstad; CC-BY-SA]

Detaljer

Utlånt: Hans Johan Rishaug, Bud.

Utlånt: Hans Johan Rishaug, Bud. Utlånt: Hans Johan Rishaug, Bud. Kulturnett Møre og Romsdal Kulturnett Møre og Romsdal vart oppretta av Fylkeskulturutvalet i april 2004 som et prosjekt, etter å ha vært innlemma i fylkesdelplan og økonomiplan

Detaljer

Strategi for privatarkivfeltet i Norge

Strategi for privatarkivfeltet i Norge Strategi for privatarkivfeltet i Norge Arkivloven slår i formålsparagrafen fast at formålet med loven er å «tryggja arkiv som har monaleg kulturelt eller forskingsmessig verde eller som inneheld rettsleg

Detaljer

Samdok samla samfunnsdokumentasjon

Samdok samla samfunnsdokumentasjon Samdok samla samfunnsdokumentasjon Bevarte og *lgjengeliggjorte privatarkiv i Norge DELPROSJEKT Privatarkiv Ressurser og frampek Bjørn Bering og Ellen Røsjø 1 Vi skal snakke om: Utviklingen av feltet kort

Detaljer

STATISTIKK FOR ARKIV OG MUSEUM 2010 MUSEUMS- SAMLINGAR NATURHISTORISKE GJENSTANDAR ARKEOLOGISKE GJENSTANDAR

STATISTIKK FOR ARKIV OG MUSEUM 2010 MUSEUMS- SAMLINGAR NATURHISTORISKE GJENSTANDAR ARKEOLOGISKE GJENSTANDAR 9 953 467 NATURHISTORISKE GJENSTANDAR 4 404 473 ARKEOLOGISKE GJENSTANDAR 3 588 710 KULTURHISTORISKE GJENSTANDAR 451 895 KUNSTHISTORISKE GJENSTANDAR MUSEUMS- SAMLINGAR 24 731 105 FOTOGRAFI ARKIVBESTAND

Detaljer

O R G A N I S A S J O N

O R G A N I S A S J O N O R G A N I S A S J O N FORSKNING OG SAMLING FORSKERE, DOKUMENTASJON, FORVALTNING DIREKTØR FORMIDLING FORMIDLERE ADMINISTRASJON STAB F O R M Å L S P A R A G R A F Norges rusmuseum er en uavhengig institusjon

Detaljer

Bergen 22.05.12. LLP takker for muligheten for å levere innspill til Kulturutredningen 2014, og takker for utsatt frist til 22. mai.

Bergen 22.05.12. LLP takker for muligheten for å levere innspill til Kulturutredningen 2014, og takker for utsatt frist til 22. mai. Landslaget for lokal- og privatarkiv (LLP) Live Nermoen Kulturutredningen 2014, Kulturdepartementet Postboks 8030 Dep 0030 Oslo Live.Nermoen@kud.dep.no Vår ref. KG 2012 015 Bergen 22.05.12 LANDSLAGET FOR

Detaljer

Introduksjon til dokumentasjon

Introduksjon til dokumentasjon Introduksjon til dokumentasjon Trondheim 08.10.2013 Bård Bie-Larsen, seniorrådgiver Norsk Kulturråd 2.20 Dokumentasjon av Samlingen Museumssamlinger skal doku menteres i samsvar med aksep terte profesjonelle

Detaljer

Søknadsskjema for støtte fra ABM-utvikling 2006

Søknadsskjema for støtte fra ABM-utvikling 2006 Søknadsskjema for støtte fra ABM-utvikling 2006 Søknaden gjelder (kryss av): X Utviklings- og samarbeidsprosjekt Regionale ABM-satsinger Prosjektstøtte fra Kulturnett.no til produksjon av innhold på nett.

Detaljer

Samarbeid om sikring av samfunnsminnet - felles krafttak i privatarkivarbeidet

Samarbeid om sikring av samfunnsminnet - felles krafttak i privatarkivarbeidet Samarbeid om sikring av samfunnsminnet - felles krafttak i privatarkivarbeidet Riksarkivar Inga Bolstad, Arkivverket 16. september 2016 Tripitaka Koreana - Haeinsatempelet Etter ordning Arkivet etter Vesteraalen

Detaljer

Prosjektramme. Muligheter for programutvikling og for kompetansebygging i arkivmiljøene etter ordinær prosjektslutt

Prosjektramme. Muligheter for programutvikling og for kompetansebygging i arkivmiljøene etter ordinær prosjektslutt Dias-prosjektet Muligheter for programutvikling og for kompetansebygging i arkivmiljøene etter ordinær prosjektslutt Prosjektramme Gjennomføres av Riksarkivaren i samarbeid med Bergen byarkiv, Oslo byarkiv,

Detaljer

Magasinkapasitet for papirarkiver i kommunal sektor

Magasinkapasitet for papirarkiver i kommunal sektor Notat til strategigruppen for Samdok-kommunale arkiv Fra: Ingrid Nøstberg og Torleif Lind Dato: 26.01.2016 Magasinkapasitet for papirarkiver i kommunal sektor Sammendrag Dette notatet er en del av SAMDOK-prosjektets

Detaljer

Årsberetning for 2004 DIS-Buskerud

Årsberetning for 2004 DIS-Buskerud Årsberetning for 2004 DIS-Buskerud DIS-Buskerud Det er i løpet av 2004 holdt 3 styremøter, et årsmøte og ingen medlemsmøter. DIS-Buskerud har i denne perioden fått til en lokalgruppe i Drammen, men har

Detaljer

Det har vært avholdt tre styremøter i perioden. 18.04.2012, 07. 11. 2012 og 17.1.2013. Sakene til årsmøtet er sendt ut til styret for godkjenning

Det har vært avholdt tre styremøter i perioden. 18.04.2012, 07. 11. 2012 og 17.1.2013. Sakene til årsmøtet er sendt ut til styret for godkjenning Sak 4. Årsmelding 2012 Styret Det har vært avholdt tre styremøter i perioden. 18.04.2012, 07. 11. 2012 og 17.1.2013. Sakene til årsmøtet er sendt ut til styret for godkjenning Styret har bestått av: Region

Detaljer

Eksempel, Norsk Teknisk Museum

Eksempel, Norsk Teknisk Museum Organisering, innretning og mål for forskningen Eksempel, Norsk Teknisk Museum Forskning + museer = sant? Kulturrådets fagdag, Perspektivet museum, Tromsø, 29.8.17 Henrik Treimo Organisering av forskning

Detaljer

ÅRSBERETNING. for Ivar Næss, Levanger

ÅRSBERETNING. for Ivar Næss, Levanger ÅRSBERETNING for 2016. STYRET. Styret har i 2016 hatt følgende sammensetning: Leder: Per Herstad, Levanger Nestleder: Per Fossum, Namsos Kasserer: Olav Karlsen, Snåsa Sekretær: Rolf-Einar Pedersen, Stjørdal

Detaljer

Orientering om arbeid rundt privatarkiv. Tone Stakvik Rådgiver IKA Trøndelag

Orientering om arbeid rundt privatarkiv. Tone Stakvik Rådgiver IKA Trøndelag Orientering om arbeid rundt privatarkiv Tone Stakvik Rådgiver IKA Trøndelag Privatarkiver hvorfor er dette en oppgave for IKA? Privatarkiver er viktig dokumentasjon Historisk Forvaltning Rettigheter IKA

Detaljer

Opplysninger om søker

Opplysninger om søker Skjemainformasjon Skjema Søknadsskjema for museumsprogrammer 2015 Referanse 1004755 Innsendt 04.05.2015 23:05:14 Opplysninger om søker Søker Navn på organisasjonen Anno museum Institusjonens leder Harald

Detaljer

Digitalisering for kassasjon. Kan digitale kopier erstatte originalmateriale på papir?

Digitalisering for kassasjon. Kan digitale kopier erstatte originalmateriale på papir? Kan digitale kopier erstatte originalmateriale på papir? Ivar Fonnes 28.04.2011 Bakgrunn: KS1-analyse 2010-2011. Arkivverkets håndtering av arkivtilvekst og digitaliseringsutfordringer. Fra mandatet (KUD/FIN):

Detaljer

Kulturrådets arbeid med immateriell kultur

Kulturrådets arbeid med immateriell kultur Kulturrådets arbeid med immateriell kultur Finnmarksarkivenes fagsamling Kirkenes, 20. mai 2014 seniorrådgiver Haakon Vinje, Kulturrådet haakon.vinje@kulturrad.no UNESCOs konvensjon av 17. oktober 2003

Detaljer

MØTE TIRSDAG 10. OKTOBER

MØTE TIRSDAG 10. OKTOBER MØTE TIRSDAG 10. OKTOBER Ikke vedtaksført styremøte pga lite frammøte protokoll godkjent etter sirkulasjon blant styremedlemmene. Sted: Fylkeshuset, Hamar Tid: 1100-1400 Til stede Fra styret: Kåre Haugli

Detaljer

Samdok samla samfunnsdokumentasjon

Samdok samla samfunnsdokumentasjon Samdok samla samfunnsdokumentasjon ÅRSRAPPORT 2015 DELPROSJEKT Utarbeidet av Rapportdato Årsrapport 2015 delprosjekt 1 av 4 DELPROSJEKT Prosjektleder Ingrid Nøstberg (1.1 31.5) og (1.6 31.12) Medlemmer

Detaljer

Tilsyn med arkiv i kommunal sektor funn og erfaringer. http://www.clipartbest.com/clipart-ntx8gdanc

Tilsyn med arkiv i kommunal sektor funn og erfaringer. http://www.clipartbest.com/clipart-ntx8gdanc Tilsyn med arkiv i kommunal sektor funn og erfaringer http://www.clipartbest.com/clipart-ntx8gdanc Synnøve Østebø og Ine Fintland, 21.05.2015 Tilsyn hvilken rolle har Arkivverket? Arkivverket Består av

Detaljer

Saksbehandler: Tom Oddby Arkiv: C66 Arkivsaksnr.: 08/ Dato: * INNSTILLING TIL BYSTYREKOMITE FOR BYUTVIKLING OG KULTUR:

Saksbehandler: Tom Oddby Arkiv: C66 Arkivsaksnr.: 08/ Dato: * INNSTILLING TIL BYSTYREKOMITE FOR BYUTVIKLING OG KULTUR: SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Tom Oddby Arkiv: C66 Arkivsaksnr.: 08/11772-29 Dato: * PRIVATARKIVARBEIDET I DRAMMEN KOMMUNE â INNSTILLING TIL BYSTYREKOMITE FOR BYUTVIKLING OG KULTUR: Rådmannens forslag til

Detaljer

Stavkirker og verdiskaping i Valdres Skisseutkast. Valdres Natur og Kulturpark. Katharina Sparstad. Noe har skjedd!

Stavkirker og verdiskaping i Valdres Skisseutkast. Valdres Natur og Kulturpark.  Katharina Sparstad. Noe har skjedd! Stavkirker og verdiskaping i Valdres Skisseutkast Valdres Natur og Kulturpark www.valdres.no Katharina Sparstad 30.08.2017 Noe har skjedd! 1 Verdiskapingsprogrammet for kulturminner 2006-2010 Fokus på

Detaljer

Kontaktkonferansen 2012 Stavanger 31. mai 2012

Kontaktkonferansen 2012 Stavanger 31. mai 2012 Kontaktkonferansen 2012 Stavanger 31. mai 2012 Kommunearkivinstitusjonenes Digitale RessursSenterSA et nasjonalt kommunesamarbeid Tor Eivind Johansen, daglig leder KDRS Nasjonalt digitalt arkivsamarbeid

Detaljer

Statistikk for arkiv 2013

Statistikk for arkiv 2013 Statistikk for arkiv 2013 Utgitt av Kulturrådet ISBN: 978-82-8105-103-4 (PDF) Kulturrådet Mølleparken 2 Postboks 8052 Dep N-0031 Oslo Tlf: +47 21 04 58 00 post@kulturradet.no www.kulturradet.no INNHALD

Detaljer

Opplysninger om søker

Opplysninger om søker Skjemainformasjon Skjema Søknadsskjema Museumsprogram 2016 (bokmål) Referanse 1008318 Innsendt 14.10.2016 16:49:46 Opplysninger om søker Søker Navn på organisasjonen Vestfoldmuseene IKS Institusjonens

Detaljer

FORSLAG OM FREDNING AV RUDSÆTER (RUDSETRA) I LUNNER KOMMUNE

FORSLAG OM FREDNING AV RUDSÆTER (RUDSETRA) I LUNNER KOMMUNE Arkivsaksnr.: 15/2378 Lnr.: 249/16 Ark.: C50 Saksbehandler: rådgiver politikk og samfunn Anne Grønvold FORSLAG OM FREDNING AV RUDSÆTER (RUDSETRA) I LUNNER KOMMUNE Lovhjemmel: Kulturminneloven Rådmannens

Detaljer

DEN DIGITALE TIDSALDER

DEN DIGITALE TIDSALDER DEN DIGITALE TIDSALDER Riksarkivar Inga Bolstad 2. juni 2015 Innhold Utfordringer i dag Status helhetlig samfunnsdokumentasjon Hvorfor helhetlig samfunnsdokumentasjon Status: analogt arkivmateriale Status:

Detaljer

ARKIVSTATISTIKK Statistikk for arkiv 2011

ARKIVSTATISTIKK Statistikk for arkiv 2011 ARKIVSTATISTIKK 2011 Statistikk for arkiv 2011 1 innhald s. 4 statistikk 2011 s. 8 Tabell 1: bestand s. 10 Tabell 2: Uttrekk elektronisk arkiv, bestand kart og teikningar s. 12 Tabell 3: Foto, film, lydfestingar

Detaljer

Bibliotekstatistikk for 2015

Bibliotekstatistikk for 2015 Bibliotekstatistikk for 2015 Side 1 - Adresseinformasjon Institusjonens Navn Telefonnummer 1 Telefonnummer 2 E-post Besøksadresse Vei/gate Besøksadresse linje 2 Postnummer Poststed Postadresse Vei/gate/postboks

Detaljer