Stovner Rideklubb: Fôringstid nr. 1/2007. Fôringstid Nr Medlemsblad for Stovner Rideklubb

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Stovner Rideklubb: Fôringstid nr. 1/2007. Fôringstid Nr. 1 2007 Medlemsblad for Stovner Rideklubb"

Transkript

1 Fôringstid Nr Medlemsblad for Stovner Rideklubb 1

2 Hei! Stovner rideklubbs formål er - å gi medlemmene kjennskap til hestens stell, bruk og behandling. - å styrke og oppmuntre medlemmer og andre interesserte til å fremme ridesporten og dens tradisjoner. - å medvirke til å gjøre ridesporten til en folkesport og en fritidsbeskjeftigelse. Vi er tilsluttet Norges Idrettsforbund gjennom Oslo Idrettskrets og Norges Rytterforbund, og vi har tilhold på Stovner. Virksomheten vår er et tilbud til deg som vil ha mer hest enn bare ridetimer, som for øvrig ikke arrangeres av oss, men av Stovner ridesenter/øvre Fossum gård AL. Savner du arrangementer i rideklubbens regi, gi beskjed til oss i styret om hva du kunne tenke deg. Og har du selv lyst til å arrangere noe i rideklubbens regi, ta kontakt med oss, så kan vi ev. se hva rideklubben kan sponse. Postkasse til klubben finner du i inngangspartiet i ridehallen (hvit postkasse). Arrangementer i klubbens regi blir lagt ut på hjemmesidene våre: så følg med der. Du kan også gi oss mailadressen din slik at du får informasjon på mail. Da kan du sende mail til I dette heftet vil vi ta et tilbakeblikk på noen av arrangementene fra 2007, først litt om vårens generalforsamling, deretter mer om øvrige aktiviteter. Med hilsen Kari Gyllander redaktør av Fôringstid tlf Stovner Rideklubb, Postboks 36 Stovner, 0913 Oslo 2

3 Innhold Styret i Stovner Rideklubb :... 3 Generalforsamling 2007 referat... 4 Styrets årsberetning for Lovendringer for Stovner rideklubb 7. mars Årsfest 2007 for de over 18 år Stovner ridesenter 30 år Quiz og pizza Resultatlister - klubbmesterskap dressur Resultatlister - klubbmesterskap sprang Pussekonkurranse Foreløpig terminliste Invitasjon til 30-års jubileumsfest 9. februar 2008 (for de over 18 år).23 Nye regler for ridning i Oslo kommunes skoger Oppgaver-løsning: Hvem eier sebraen? Nye oppgaver Foreldreinformasjon: Styret i Stovner Rideklubb : Leder Gry Heiberg Nestleder Eva Lill Wøien Administrasjonssekretær Renate Lewkowicz Kantineansvarlig - Materialforvalter Jan Krogh Stevnekoordinator Tone Markussen Representant under 17 år Stine Thendrup Representant under 17 år Marie Haraldsen Regnskapsansvarlig Erika Falkensjø Varamedlem Marianne Krane Varamedlem Monica Sandberg Marianne Krane har dessverre ikke hatt mulighet til å delta aktivt i styrearbeidet, men Kari Høeg har stilt opp som støttespiller isteden. Dersom du ikke har fått din gratis hvite t-skjorte i forbindelse med at du er medlem i rideklubben, ta kontakt med en av oss i styret. 3

4 Generalforsamling 2007 referat Generalforsamlingen ble avholdt 7. mars 2007, og her er referatet fra den. Agenda Aksjon 0. Opptelling/ 13 oppmøtte, 6 medlemmer av tidligere styre godkjenning av stemmeberettigede 1. Godkjenning av Innkalling og dagsorden er enstemmig godkjent innkalling og dagsorden 2. Valg av møteleder, referent og 2 protokollundertegnere Møteleder: Turid Heiberg Referent: Renate Lewkowicz Protokollundertegnere: o Gro Sommer o Jan Krogh 3. Årsberetning Styrets årsberetning ble gjennomgått og godkjent. Kommentarer: o Monica Christensen og Turid Heiberg stilte på årsmøtet i ØFG i Møte for 2007 er foreløpig ikke avholdt. 4. Regnskap Regnskap ble gjennomgått og godkjent. Kommentarer: o Inntekten på medlemskontingent er lav p.g.a. at mye av denne kom inn på slutten av o Offentlige tilskudd går i pluss i forhold til budsjett p.g.a. lotterimidler, bydelsmidler og midler fra rytterkretsen o Inntekt i 2006 kr , meget bra o NM gikk noe i underskudd. I 2007 vil NRYF dekke ALLE utgifter. o Betaling til dommere og banemannskap fra rytterforbundet går rett fra kontanter som kommer av startavgifter og fremgår derfor ikke som en egen post på regnskapet. 5. Medlemskontingent for kommende år Forblir som i 2007, enstemmig vedtatt Kommentar: o Familiemedlemskap må fjernes p.g.a. idrettskretsens regler. o Vi innfører i stedet en familierabatt, slik at en familie aldri betaler mer enn et familiemedlemskap i dag koster. 4

5 6. Godkjenning av Budsjett ble gjennomgått og godkjent. budsjett for kommende Kommentarer: år o I 2007 har vi valgt å bruke mer penger på premier, da fine premier trekker flere 7. Forslag som har kommet inn deltakere til konkurransene. I. Styrets forslag til lovendringer i. 5 Årsmøtet, enstemmig vedtatt ii. 9 Styrets oppgaver, enstemmig vedtatt iii. 6 Ekstraordinære årsmøter, en mot 8. Valg av nytt styre Klubbleder: Gry Heiberg (ny) Nestleder: Eva-Lill Wøyen (ny) Administrasjonssekretær: Renate Lewkowicz (ikke på valg) Materialforvalter: Jan Krogh (gjenvalgt) Stevneadministrator: Tone Markussen (Gjenvalgt) Regnskapsfører: Erika Falkensjø (ny) Kafeteriasjef: ingen Inntil 2 styremedlemmer under 17 år: o Maria Haraldsen (ny) o Stine Thendrup (ny) Inntil 2 varamedlemmer: o Monica Sandberg (ny) o Marianne Krane (ny) 9. Valg av: 2 revisorer: o Fred Kåring o Silje Strøm Valgkomite med 3 medlemmer o Kari Egge o Kari Høegh o Anne Habberstad 5

6 Styrets årsberetning for Denne ble lagt frem på generalforsamlingen 7. mars Styret Etter årsmøtet 21. mars 2006 har styret hatt følgende sammensetning: Klubbleder: Turid Heiberg* Nestleder/Administrasjonssekretær: Renate Lewkowicz Materialforvalter: Jan Krogh Stevnekoordinator: Tone Markussen Kantineansvarlig: Hanne Bertheussen Regnskap: Silje Støm Representant under 17 år: Alette Kronberg Representant under 17 år: Mari Egge Jacobsen Varamedlem: Kari Gyllander Varamedlem: Ronny Vågenes *delvis sykmeldt siden oktober Andre verv 2 Revisorer: Fred Kåring og Trygve Tollefsen Valgkomité: Monica Næss, Kari Høeg, Wenche Olsen. 2. Møtevirksomhet Det har vært avholdt 10 styremøter hvorav 2 i I tillegg har det vært avholdt 4 møter vedrørende stevner. Klubben har deltatt på møter i Idrettens Samarbeidsutvalg (tildelingsmøtet i august og møte i januar med fokus på flerkulturelt perspektiv). Klubben deltok også på årsmøtet i mars og terminlistemøte i oktober i Oslo og Akershus Rytterkrets. 3. Arrangementer April aktivitetskveld for barn 8-14 år, Kari Gyllander arrangerte for 25 fremmøtte. Varierte aktiviteter. Svært vellykket. Skulle også vært en i høstsemesteret, men arrangør manglet. Mai weekendtur til Stall Verdens ende på Tjøme, 12 voksne og barn reiste Dugnad maling av hindermateriell på materialforvalters intiativ. Juni Utvidet klubbstevne, sprang og dressur. Tømmekjøringskurs Sommeravslutning Juli Rideleir Bakkeskoga slott, Kristianstad rideklubb. 6

7 Felles rideleir for de minste til Lefdal. September Dugnad - oppfriskning før NM Ridetur på Islandshest i Marka Tilbud om weekendtur til Marits Rideskole Klubbstevne NM Voltige Oktober Felles utflukt Oslo Horse Show Temakveld: Fôring November Distriktsstevne med innlagt klubbmesterskap Finale Dressur OARK cup Desember Juleshow med flerkulturelt besøk Februar Klubb- og Distriktsstevne sprang og dressur 4. Ridestevner Det har vært avholdt 3 klubbstevner i dressur og i sprang. Klubbmesterskapet ble avholdt innbakt i årets siste stevne i november. Det har også vært avholdt 2 distriktsstevner i sprang og dressur med svært mange startende. Tone Markussens drivende innsats har vært avgjørende for stevnekvalitet og kvantitet. Det har kommet flere flotte tilbakemeldinger internt i klubben og fra eksterne som synes at det har vært både fint og hyggelig. Flere av klubbens medlemmer har også bidratt fint. Jan Krogh og hans medhjelpere har levert flott innsats på sprangbanen med bygging og ombygging. Hanne Bertheussen har sponset klubbens kafeteria under stevner i betydelig grad. Det oppnådde overskuddet fra kafeteriadriften hadde vært umulig uten dette store bidraget i tillegg til all den tiden hun selv har brukt både til planlegging, gjennomføring og organisering av driften. De gode erfaringene fra årets stevner vil bli fulgt opp i året som kommer. 7

8 5. Fôringstid Det ble gitt ut 3 utgaver i året som gikk og bladet inneholder viktig kommunikasjon ut til klubbens medlemmer. Kari Gyllander er redaktør og har sagt seg villig til å videreføre rollen som redaktør selv om hun går ut av styret. 6. Elektroniske løsninger Stovner Rideklubb har per i dag en hjemmeside liggende hos N3 Sport med webadresse Dette er en side som kun har blitt brukt til å legge ut nyheter om aktiviteter som skjer i regi av rideklubben. Det er et ønske om å gjøre om på denne siden, slik at den blir lettere å bruke, og at dette kan bli et forum for våre medlemmer som blir hyppig brukt. Men pga bortfall fra styret har vi ikke hatt tid til å se på dette. Vi har per i dag et domene men skal se på et kortere navn, dette må vi komme tilbake til når vi har oversikt over aktuelle ledige domener. 7. Medlemstall Antallet medlemmer har vært stabilt siste år. Det har ikke vært kapasitet til aktiv rekruttering av nye medlemmer. Dette bør styrkes kommende år. Det er stor pågang til rideskolen, slik at det her sannsynligvis er mange potensielle klubbmedlemmer. 8. Privatryttere Den vernede delen av ØFG er benyttet til private oppstallører. Det er mange dyktige hestepassere som bidrar til hestenes trivsel og stell. Privatrytterne er i økende grad aktive ved stevner og kan få startavgift refundert fom distriktsstevner eller høyere nivå. Det har etter hvert også kommet til flere dyktige instruktører. 9. Medlemskontingent Medlemskontingenten foreslås forandret for kommende år. Barn/ungdom under 17 år: 250 kr Voksne 350 kr Rabatter gis for familiemedlemmer slik at summen ikke overstiger 450. Rabatt gis til personer som ønsker å være støttemedlemmer slik at summen ikke overstiger 100 kroner per medlem. Det finnes ikke familiemedlemskap eller støttemedlemskap. Enten er man medlem eller så er man det ikke. 10. Investeringer Klubben har i år investert i nytt elektronisk utstyr - ny bærbar pc og multifunksjonsskriver til stevne administrasjon i tillegg til programvare HorsePro som administrasjonsverktøy. Den siste fikk vi gratis startlisens på fordi vi var heldige å bli kjøper nummer

9 11. Økonomi Årets resultat viser et overskudd på kroner. Overskuddet skyldes i hovedsak merinntekter i form av offentlig støtte samt økning i salgsinntekter fra kafeteriadriften. I tillegg har klubbens styre vist nøysomhet ved bruk av midler. På grunn av overskuddet besluttet styret i klubben å gi Øvre Fossum Gård et rente- og avdragsfritt likviditetslån på kr ,- for å kunne opparbeide en utebane. Utebanen var ønsket av medlemmene og kommer alle ryttere til gode. Lånet skal tilbakebetales til klubben. Låneavtalen ligger som et bilag til regnskapet for 2007 når midlene ble utbetalt. Det er fortsatt grunnlag for videre drift av klubben. 12. Klubbens situasjon og framtid Leder ble syk i oktober og administrasjonssekretær har fungert siden. Dette har begrenset aktivitetsnivået noe. Renate har gjort en flott innsats som fungerende styreleder i siste del av perioden. Klubben har fått et godt samarbeid med ØFG om aktiviteter. Man legger vekt på gjensidig å støtte opp om hverandres behov gjennom praktisk og økonomisk gode løsninger. Det er et godt miljø i klubben, noe våre eksterne stevnedeltakere legger merke til. Det må imidlertid arbeides bevisst for å beholde et godt miljø, da dette fort kan skli ut. Det bør være gode potensialer for økt medlemsmasse. En satsning sammen med bydelen for inkludering av flerkulturelle hesteinteresserte personer kan gi mange muligheter. Turid Heiberg og Renate Lewkowicz Stovner Rideklubb Februar

10 Lovendringer for Stovner rideklubb 7. mars 2007 Bakgrunnen for lovendringer Som dere ser av referatet fra årsmeldingen, ble lovene våre litt endret på generalforsamlingen. Bakgrunnen for disse endringene var at vi forsøker å bringe lovene våre i overensstemmelse med Norges idrettsforbunds Basislovnorm for idrettslag. Nedenfor finner dere begrunnelsene for endringene samt hvordan lovene våre nå lyder etter endringene. Kommentarer med bakgrunn for endringer vedtatt på årsmøtet 7. mars 2007: Endring i 5 Årsmøtet Årsmøtets dagsorden ble endret med henhold til godkjenning av innkalling ( tillegg til godkjenning av dagsordenen), samt valg av referent, 2 protokollundertegnere og nestleder for å bringe våre lover i overensstemmelse med Basis-lovnorm for idrettslag, til dels er dette en formalitet som vi allerede praktiserer, og dels er det å innføre en ny funksjon i styret, nemlig nestleder. Styret føler behov for å ha en avlastning for lederen, hvilket også pålegges idrettslagene i Basis-lovnormen (http://www.nif.idrett.no/files/{0b381bf6-10bb-48fe- B8BB-846CC8A4EF80}.doc) Endring i 6 Ekstraordinære årsmøter Første ledd pkt. c) og d) ble endret for at medlemmene skal ha større medbestemmelse over budsjettet. Endring i 9 Styrets oppgaver Nestlederverv ønskes for å bringe våre lover i overensstemmelse med Basis-lovnorm for idrettslag (http://www.nif.idrett.no/files/{0b381bf6-10bb-48fe-b8bb- 846CC8A4EF80}.doc) som pålegger alle idrettslag å ha en nestleder, noe vi også føler stort behov av for å kunne avlaste lederfunksjonen. 10

11 LOVER FOR STOVNER RIDEKLUBB Sist endret: 7. mars Formål Klubbens formål er - å gi medlemmene kjennskap til hestens stell, bruk og behandling. - å styrke og oppmuntre medlemmer og andre interesserte til å fremme ridesporten og dens tradisjoner. - å medvirke til å gjøre ridesporten til en folkesport og en fritidsbeskjeftigelse. 2 Tilslutning Klubben er tilsluttet Norges Idrettsforbund gjennom Oslo Idrettskrets og Norges Rytterforbund. 3 Medlemmer Enhver som forplikter seg til å overholde klubbens og overordnedes idrettsmyndigheters lover og bestemmelser kan opptas som medlemmer. Ved innmeldingen som skjer skriftlig til styret, oppgis fullt navn, alder og bopel. Opptak skjer på første følgende styremøte og innføres straks i styreprotokollen og medlemsprotokollen. Ingen kan tas opp som medlem hvis forpliktelser til annen klubb ikke er oppfylt. (Jfr. Norges Idrettsforbunds lov 39). Beslutning om opptak treffes av styret med vanlig flertall. Medlemskapet er først gyldig og regnes fra den dag kontingenten er betalt. Utmelding skjer skriftlig til styret. Ett hvert medlem skal overholde Norges Idrettsforbunds og dets organisasjoners samt klubbens lover og bestemmelser. For straffesaker og forgåelser gjelder NIF's straffebestemmelser. 4 Kontingent Kontingenten betales forskuddsvis og størrelsen på kontingenten skal til enhver tid stå i stabilt forhold til kroneverdien. Medlemmer under 17 år betaler en lavere kontingent. Alle medlemmer som har betalt kontingent og som har vært medlem av klubben i minst 1 måned, har stemmerett og er valgbare til tillitsverv i klubben. Medlemmer som skylder kontingent for mere enn 1 år, mister sine rettigheter og kan av styret strykes som medlemmer av klubben. Strykes et medlem kan det ikke tas opp igjen før skyldig kontingent er betalt og andre forpliktelser ordnet. Styret kan sette ned eller frafalle kontingent etter skriftlig søknad. Medlemmer som tas opp etter 1 juli, betaler halv årskontingent. 11

12 5 Årsmøtet Årsmøtet er klubbens høyeste myndighet. Det holdes hvert år innen utgangen av november måned og kalles inn med minst 4 ukers varsel ved kunngjøring i pressen eller ved direkte underretning til medlemmene. Forslag som ønskes behandlet må være styret skriftlig ihende senest 2 uke før årsmøte holdes.. Årsmøte behandler: 0. Opptelling/godkjenning av stemmeberettigede 1. Godkjenning av innkalling og dagsorden 2. Valg av møteleder, referent og 2 protokollundertegnere 3. Årsberetning 4. Regnskap i revidert stand 5. Medlemskontingent for det følgende år 6. Godkjenning av budsjett for det følgende år 7. Forslag som har kommet inn 8. Valg av et styre bestående av: a) Klubbleder b) Nestleder c) Administrasjonssekretær d) Materialforvalter e) Stevneadministrator f) Regnskapsfører g) Kafeteriasjef h) Inntil 2 styremedlemmer under 17 år i) Inntil 2 varamedlemmer 9. Valg av: a) 2 revisorer b) Valgkomite med 3 medlemmer Administrasjonssekretæren skal velges for 2 år. De øvrige blir valgt for 1 år. Alle valg foregår skriftlig hvis det foreligger mer enn ett forslag. Blanke stemmesedler teller ikke og regnes som ikke avgitt. Årsmøtet er beslutningsdyktig med det antall stemmeberettigede medlemmer som møter. Fullmakter fra ikke frammøtte skal ikke godtas. I alle saker skal vedtakene for å være gyldige, være fattet med flertall av de avgitt stemmer når ikke annet er bestemt i loven. De vedtak som gjøres må være i samsvar med overordnede idrettsmyndigheters lover og bestemmelser. 6 Ekstraordinære årsmøter Ekstraordinære årsmøter holdes når: a) styret bestemmer det, b) når en tredjedel av de stemmeberettigede medlemmer krever det, c) dersom styrets disponeringer overskrider det ordinære årsmøtets vedtatte budsjett med mer enn kr eller d) dersom styret ønsker å foreta enkeltdisposisjoner på mer enn kr. 12

13 De kunngjøres på samme måte som ordinære årsmøter og kalles inn med minst to ukers varsel. Ekstraordinære årsmøter kan bare behandle den eller de saker som kravet om årsmøte omfatter og som er kunngjort i innkallingen. 7 Medlemsmøter Medlemsmøter bør holdes månedlig unntatt i sommermånedene. 8 Styret Klubben ledes av et styret bestående av de personene som er nevnt i 5. For å være beslutningsdyktig må minst halvparten av styrets medlemmer være tilstede. Ved stemmelikhet er klubblederens stemme avgjørende. 13

14 9 Styrets oppgaver 1. Klubbleder: - Daglig ledelse og delegering av definerte oppgaver - Planlegging og gjennomføring av styremøter - Kontaktperson mot eksterne instanser - Alt som ellers ikke tilfaller andre styremedlemmer 2. Nestleder: - Avlaste klubblederen i lederoppgavene 3. Administrasjonssekretær: - Ajourhold av medlemsregisteret - Utsending av fakturaer for medlemskontigent - Sørge for at betalende medlemmer får bladet - Skrive referat fra styremøter 4. Materialforvalter: - Holde orden på klubbens lokaler og utstyr - Ansvarlig for hindermateriell 5. Stevneadministrator: - Avgjøre hvilke stevner vi skal ha - Sørge for at det finnes en fungerende stevnekomitè - Være bindeledd mellom styret, stevnekomitè og kafeteriasjef - Ansvarlig for rutiner og sjekklister for gjennomføring av stevner 6. Regnskapsfører: - Daglig regnskapsføring - Utbetale til de som har lagt ut penger på vegne av klubben - Informere administrasjonssekretæren om innbetalte medlemskontigenter 7. Kafeteriasjef: - Ansvarlig for inventar og utstyr i forbindelse med kaferetiadriften - Ansvarlig for innkjøp av råvarer - Sørge for at kafeteriaen er fornuftig bemannet (stevner) 10 Lovendringer Endringer i denne lov kan bare foretas på ordinære eller ekstraordinære årsmøter etter å ha vært oppført på sakslisten. Lovendringer krever 2/3 flertall blant de frammøtte, stemmeberettigede medlemmer. 11 kan ikke endres. 11 Oppløsning Oppløsning av klubben kan bare vedtas på ordinært årsmøte med 2/3 flertall etter at forslag om dette på forhånd er satt opp på sakslisten som er tilstilet medlemmene minst 2 uker før møtet. Blir oppløsning vedtatt med minst 2/3 flertall holdes ekstraordinært årsmøte 3 måneder senere. Her må så vedtaket gjentas med 2/3 flertall for at klubben kan oppløses. Sammenslutning med andre klubber anses ikke som oppløsning av klubben. Vedtak om sammenslutning og nødvendige lovendringer i samsvar med dette, treffes i samsvar med bestemmelsene om lovendring i 10. I tilfelle oppløsning, tilfaller klubbens eiendeler Norges Idrettsforbund, eller formål godkjent av idrettsstyret.. Dessverre ble disse endringene ikke godkjent av lovutvalget i Oslo Idrettskrets på deres møte 3. desember 2007 da endringene viser seg å bygge på en gammel basislovnorm. Vi ble bedt om å revidere dette i forhold til ny basislovnorm som vil være klart fra Norges Idrettsforbund tidlig i

15 Årsfest 2007 for de over 18 år Årsfesten ble avholdt fredag 19. januar Sammenkomsten foregikk i rolige former ettersom en av våre medlemmer akkurat hadde vært utsatt for en alvorlig rideulykke. Det ble servert koldtbord som alle bidro litt til og sanger var trykket opp. Morten Kjærnes var toastmaster. En del av våre medlemmer som ikke rir på Stovner til daglig, dukket også opp, og vi syntes det var svært hyggelig å se dem igjen. 15

16 Stovner ridesenter 30 år Øvre Fossum gård (ØFG) eies av Oslo kommune og er i dag et allaktivitessenter som ble startet i 1977 med et ideelt formål. Formålet er å drive et senter med varierte aktiviteter, men med hovedvekt hest. Ridesenterets primære oppgave er drift av rideskole. Styret i ØFG består for øvrig av følgende medlemmer for 2007/2008: Randi Høyeggen (leder), Anne Habberstad (nestleder), Line Ytterli (styremedlem), Lillian Avoli (styremedlem), Ranveig Rød (styremedlem), Jan Krogh (vara), Morten Fris (vara). Stovner rideklubb er så heldige å få ha tilhold på gården. Søndag 23. september 2007 feiret Øvre Fossum gård sin 30-års jubileum med åpen gård hvor flere av gruppene som har tilhold på gården (bl.a. rideklubben vår) bidro med aktiviteter. Gry Heiberg gir her en liten stemningsrapport fra dagen: Husfliden hadde en stand. Barna kunne få prøve runderidning og kjøre traktor, det ble arrangert hesteskokasting og man kunne prøve seg på stylter. Lotteriet var populært og mange tok masse lodd for å vinne en av kjepphestene som Jan Krogh hadde skaffet. Den nye røde, store hesten i rideskolen (Bardolino) hoppet 1,40 med Christine. Ridetime for ridelærerne var utrolig morsom, og Morten Kjærnes gjorde en kjempefin jobb som speaker. Både ponniene og hestene var ute i kvadrilje, ponnirytterne som smurfer og hesterytterne som James Bond. Ponnikvadrilje (fra venstre): Ellen (Pernille), Julie (Mikke), Kristin (Lotte), Daniella (Tussi), Ine (Max) og Ingrid (Bianca). 16

17 Rideklubben hadde sin egen stand hvor vi solgte jakker, hettegensere og T- skjorter. Det var flere som meldte seg inn i rideklubben. Vi hadde satt ned prisene på medlemsavgift. Det var også en konkurranse hvor man kunne gjette på hesten Miras vekt. Den veide 486 kg. Monica Sandberg tippet 485kg og vant en hettegenser. Trøstepremie (1 t-skjorte) gikk til den som var lengst unna vekten (700 kg tror jeg det var). Dessuten hjalp Stovner Rideklubb til i kafeteriaen. Der var det skikkelig pågang. Vaffeljernet gikk varmt og vi var tomme for vafler og pølse alt for tidlig. Vanskelig å beregne. Ellers hadde rideklubben ansvaret for gymkhanaen ved Monica Næss. Mange gamle dukket opp: Silje Kristiansen, Katrine Olsen, Line, Lillan, Thomas Sopp, Tove, Judith Hopen, Bibbi Bakken, Astrid og Oddbjørn, Line Hofsøy og alle nåværende brukere. Det var i alle fall en meget vellykket dag. Hestekvadrilje (fra venstre): Marion (Kneggis), Caroline (Lisadell), Mariann (David), Camilla (Ophelia), Stine (Brutus), Linn (Zorro), Nathalie (Tony), Inger Marita (Vendette). 17

18 Quiz og pizza av Bente Fredriksen Tirsdag 9. oktober 2007 inviterte rideklubben alle barn og ungdommer til quiz og pizza på pauserommet (varmestua). 14 jenter i alderen år møtte opp. Siden ikke alle kjente hverandre så godt fra før startet vi med en navnelek. Etter å ha blitt enige om hvilke pizzaer vi hadde lyst på og bestilt disse startet selve spørrekonkurransen. Jentene ble delt i tre lag, med 4 og 5 på hvert lag. Det var 38 spørsmål. De fleste dreide seg om hest. Eksempel på spørsmål var: Hva er en hackamore (hodelag uten bitt)? Og hvor gammel er hesten når den feller de første tennene (2 ½ år). Det var også noen spørsmål som dreide seg om andre ting enn hest, for eksempel Hva heter Norges finansminister? og hva heter Norges høyeste fjell? Lag nr. 1 Hest er best, ingen protest. Den som står imot Må spise høy Samtidig som de Hopper en sprang- Bane inne i ridehuset Gruppe 1 fra venstre på bildet: Inger Marita, Eira, Maiken og Mari. Etter denne spørsmålsrunden fikk alle lagene en hestetegning hvor navn på kroppsdeler skulle fylles inn på riktig plass. Lagene skulle også skrive opp hele alfabetet og prøve å komme på en hesterase på hver bokstav. Den siste oppgaven gikk ut på å lage en sang eller et dikt. Minst tre av de følgende ordene skulle være med: Hest, ponni, høy, sprang, Stovner, tur, ridehus, havre. (Diktene er plassert ved siden av hver gruppe.) Deretter ble det deilig pizza og kake til alle, og helt til slutt ble det premieutdeling. Alle lagene hadde vært kjempeflinke, og etter lydnivået å dømme hørtes det ut som de hadde det morsomt mens de jobbet med oppgavene også. Laget som gikk helt til topps denne gangen besto av Anne-Silje, Cecilie, Ellen, Katrine og Mariann. 18

19 Gruppe 2 fra venstre på bildet: Vilde, Camilla, Amalie og Caroline Lag nr. 2 Hesten min er fin Den liker sprang Og havre Tur er det beste den vet Liker ikke ridehus, Spesielt ikke Stovners Lag nr. 3 (Rapp) Både stor og liten Alle har det gøy Når vi rir på Stovner Ja masse, masse gøy Ref: Stoooovner Hest og ponni vi rir Stooooovner Og flinke vi blir Sprang det gjør vi Store og små I ridehuset Hopper vi nå Gruppe 3 fra venstre på bildet: Anne-Silje, Katrine, Mariann, Cecilie og Ellen 19

20 Resultatlister - klubbmesterskap dressur Pl. Enr. Rytter Hest C Total Klasse 1a - Klubbmesterskap skoleponni Dressur / LC:1 NRYF 1999, Startende: 6 / Tellende: 6 / Plasserte: 2, Bedømming: Dressur Standard, C: Kristin Grigson (DD2) 1 13 Granheim, Line (STOV) Tussi 60,000 % (1) 60,000 % 2 8 Fredriksen, Ellen (STOV) Tussi 54,583 % (2) 54,583 % 3 10 Slettemoen, Natalie (STOV) Pernille 51,250 % (3) 51,250 % 4 11 Slettemoen, Vilde (STOV) Mikke 47,500 % (4) 47,500 % 4 14 Verma, Sunita (STOV) Mikke 47,500 % (4) 47,500 % 6 9 Høgalmen, Cecilie (STOV) Pernille 47,083 % (6) 47,083 % Klasse 1b - Klubbmesterskap skolehest Dressur / LC:1 NRYF 1999 Startende: 9 / Tellende: 9 / Plasserte: 3 Bedømming: Dressur Standard C: Kristin Grigson (DD2) 1 2 Fredriksen, Mariann (STOV) Kneggis 69,167 % (1) 69,167 % 2 16 Henriksen, Kristin (STOV) Brutus 66,250 % (2) 66,250 % 3 4 Kjellberg, Jeanette (STOV) Brutus 62,083 % (3) 62,083 % 4 1 Lien, Natalie S. (STOV) Tony 58,750 % (6) 58,750 % 5 3 Kessel, Ellen (STOV) Tony 57,083 % (7) 57,083 % 6 29 Solbrå, Ingrid Våvang (STOV) Lisadel 52,500 % (8) 52,500 % 7 5 Leonardsen, Inger-Marita (STOV) Dinero 52,083 % (9) 52,083 % - 6 Shirhaug, Mina Cecilie (STOV) Beauty ELI - 12 Granheim, Siri (STOV) Mira ELI Klasse 1c - Åpen klasse Dressur / LC:1 NRYF , 10:00 Startende: 2 / Tellende: 2 / Plasserte: 1 Bedømming: Dressur Standard C: Kristin Grigson (DD2) 1 30 Olsen, Michelle (STOV) Zarif 60,833 % (4) 60,833 % 2 20 Krogh, Linn (STOV) Kenzo 60,000 % (5) 60,000 % Klasse 4a - Klubbmesterskap ponni/junior Dressur / LB: Startende: 3 / Tellende: 3 / Plasserte: 3 Bedømming: Dressur Standard C: Kristin Grigson (DD2) 1 24 Thendrup, Stine (STOV) Storhaugs Welsh Magic 67,407 % (1) 67,407 % 2 18 Kessel, Ellen (STOV) Lucero 14 61,481 % (2) 61,481 % 3 15 Bergsvenkerud, Eira (STOV) Capisco 57,778 % (3) 57,778 % Klasse 4b - Åpen klasse Dressur / LB:4 NRYF 2005 Startende: 8 / Tellende: 8 / Plasserte: 2 Bedømming: Dressur-Standard C: Kristin Grigson (DD2) 1 24 Thendrup, Stine (STOV) Storhaugs Welsh Magic 67,407 % (1) 67,407 % 2 22 Næss, Monica (STOV) Ahlan wa Shalan ox 62,593 % (2) 62,593 % 2 23 Thendrup, Stine (STOV) Sir Alex 62,593 % (2) 62,593 % 2 19 Krogh, Jan (STOV) Kenzo 62,593 % (2) 62,593 % 5 18 Kessel, Ellen (STOV) Lucero 14 61,481 % (5) 61,481 % 6 31 Olsen, Wenche (STOV) Zarif 58,148 % (6) 58,148 % 7 15 Bergsvenkerud, Eira (STOV) Capisco 57,778 % (7) 57,778 % 8 21 Næss, Monica (STOV) Arkana xx 38,519 % (8) 38,519 % Klasse 5 - Klubbmesterskap UR/Senior Dressur / LA:1 NRYF 2003 Startende: 4 / Tellende: 4 / Plasserte: 1 Bedømming: Dressur Standard C: Kristin Grigson (DD2) 1 22 Næss, Monica (STOV) Ahlan wa Shalan ox 63,846 % (1) 63,846 % 2 26 Markussen, Tone S.C. (STOV) Ricco 63,077 % (2) 63,077 % 3 27 Bjøran, Liv Karin (STOV) Lucero 14 60,769 % (3) 60,769 % 4 25 Kronberg, Alette (STOV) Rotia 55,000 % (4) 55,000 % 20

21 Resultatlister - klubbmesterskap sprang november 2007 arrangerte vi distriktstevne i sprang med innlagt klubbmesterskap, og her bringes resultatene av klubbmesterskapet. Pl. Enr. Rytter Hest Gr. omg. Klasse 2a, 60 cm - Klubbmesterskap skoleponni (ponnikurs) Bedømming: 280 (Feil og stil) 1 19 Jorde, Ine G. (STOV) Max 12-57,00-3 Høgalmen, Cecilie (STOV) Tussi ELI - 7 Fredriksen, Ellen (STOV) Bianca ELI - 8 Verma, Sunita (STOV) Tussi ELI - 17 Hilmen van Deures, Ingrid (STOV) Pernille ELI - 18 Popvac, Sedina (STOV) Lotte ELI - 14 Rydberg, Frida (STOV) Pærla ELI Klasse 2b, 60 cm - Klubbmesterskap skolehest junior (ponni) Bedømming: 280 (Feil og stil) 1 5 Kessel, Ellen (STOV) Tony 11-88, Lien, Natalie S. (STOV) Mikke 11-82, Slettemoen, Vilde (STOV) Mikke 14-71,00 Klasse 2c, 60 cm - Klubbmesterskap skolehest junior (hest) Bedømming: 280 (Feil og stil) 1 1 Slettemoen, Natalie (STOV) Zorro 0-76, Leonardsen, Inger-Marita (STOV) Dinero 0-74, Wøien, Ina (STOV) Kneggis 4-68,00-2 Hamre B., Katrine (STOV) Zorro ELI - 11 Skomsøy, Thea (STOV) Ahlan wa Shalan ox (UKONK) Klasse 4, 80 cm - Klubbmesterskap ponni/junior (privathest) Bedømming: 280 (Feil og stil) 1 58 Jansen, Camilla Høgh (STOV) Sir Alex 0-88, Thendrup, Stine (STOV) Storhaugs Welsh Magic 0-75, Olsen, Michelle (STOV) Zarif 4-71, Jacobsen, Mari Egge (STOV) Romalinda 4-69, Skomsøy, Thea (STOV) Ahlan wa Shalan ox 16-62,00 - Fredriksen, Mariann (STOV) Ophelia 0-74,00 UKONK Klasse 6, 100 cm - Klubbmesterskap senior (privathest) Bedømming: 280 (Feil og stil) 1 33 Eriksen, Jeanette Vestli (STOV) Ray Gay 4-74, Bjoraa, Katharina (STOV) Kenzo 8-82,00-60 Christensen, Kristine (STOV) Lucero 14 TRU - 58 Jansen, Camilla Høgh (STOV) Sir Alex UKONK - 10 Henriksen, Kristin (STOV) Dinero UKONK 21

22 Pussekonkurranse Pussekonkurransen ble avholdt 20. oktober 2007 som planlagt. 12 ivrige og flinke jenter fra 7-12 år møtte opp og pusset, møkket og flettet til den store gullmedalje. (Fikk beskjed fra Randi etterpå at ponniene var så fine og hvite at vi gjerne måtte gjøre dette oftere). Mye positiv respons fra både unger og foreldre. Foreløpig terminliste januar kl. 12: Jubileumsfeiring med fest og moro og bespisning for de under februar: Jubileumsfest for Stovner rideklubb i samarbeid med ØFG 26. februar: Årsmøte i Stovner rideklubb Mars sannsynligvis klubbstevner 14. juni (lørdag): D-stevne dressur 15. juni (søndag): D-stevne sprang 15. november (lørdag): D-stevne dressur 16. november (søndag): D-stevne sprang 22

Postboks 26-2006 Løvenstad - http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2002

Postboks 26-2006 Løvenstad - http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2002 Postboks 26-2006 Løvenstad - http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2002 Dato: Torsdag 28. november 2002 Tid: Kl. 19.00 Sted: Klubbhuset Dagsorden 1. Åpning 2. Valg av

Detaljer

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Norsk Rottweilerklubb innkaller herved til: EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING m/saksdokumenter Lørdag 13. april 2013 kl. 11.00 På Best Western Hotell, Leto Hallen Koloniveien 2072 Dal NB! Det må ved inngangen

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

Årsmøte 2013 Bergen Klatreklubb

Årsmøte 2013 Bergen Klatreklubb Årsmøte 2013 Bergen Klatreklubb Saksliste: 1 Godkjenning av innkallingen 2 Valg av møteleder og referent 3 Gjennomgang og godkjenning av årsmelding og regnskap for 2012 4 Valg av nytt styre, valgkomité

Detaljer

Årsberetning 2011. www.skiklubben.no. Årsmøte på Skistua mandag 19. mars 2012 kl 19.00. Stiftet 27. januar 1884 - Org. nr.

Årsberetning 2011. www.skiklubben.no. Årsmøte på Skistua mandag 19. mars 2012 kl 19.00. Stiftet 27. januar 1884 - Org. nr. www.skiklubben.no Årsberetning 2011 Årsmøte på Skistua mandag 19. mars 2012 kl 19.00 Stiftet 27. januar 1884 - Org. nr. 982 694 65 2 Årsberetning 2011 Årsmøte på Skistua 19. mars 2012 kl 19.00 Saksliste:

Detaljer

GENERALFORSAMLING 2012

GENERALFORSAMLING 2012 Norsk Bearded Collie Klubbs GENERALFORSAMLING 2012 lørdag 2. juni - kl 16.00 Drammen Travbane Veiforklaring og ytterligere info finner du på klubbens webside www.nbck.net side 1 DAGSORDEN Sak 1: Sak 2:

Detaljer

Håndball for alle, - i KIF. KIF Håndball mot 2018. Med KIF Håndball på vei mot 2018 Side 1

Håndball for alle, - i KIF. KIF Håndball mot 2018. Med KIF Håndball på vei mot 2018 Side 1 KIF Håndball mot 2018 Med KIF Håndball på vei mot 2018 Side 1 KIF Håndball er en tradisjonsrik klubb. Prestasjonene har svingt sportslig og organisasjonsmessig. Fra å være den første klubb som under siste

Detaljer

ORGANISASJONSPLAN FOR

ORGANISASJONSPLAN FOR ORGANISASJONSPLAN FOR Vedtatt på årsmøtet 09.04.2014 Organisasjonsplan for Rogaland Rideklubb vedtatt på årsmøtet 2014 1 Innholdsfortegnelse Grunnlagsopplysninger for Rogaland Rideklubb... 4 Historikk...

Detaljer

ADMINISTRATIV HÅNDBOK FOR TILLITSVALGTE IL SØRFJELL UTGAVE 1 2001

ADMINISTRATIV HÅNDBOK FOR TILLITSVALGTE IL SØRFJELL UTGAVE 1 2001 Til alle tillitsvalgte, foreldre og andre lokale helter som tar ansvar og gjør en stor innsats i IL Sørfjell! Dere skal vite at uten deres store innsats hadde det ikke vært mulig å drive idrettslag slik

Detaljer

Årsmøte i Solum golfklubb 2011 9. februar 2012 kl. 19.00 Nedre Gausen kompetansesenter

Årsmøte i Solum golfklubb 2011 9. februar 2012 kl. 19.00 Nedre Gausen kompetansesenter Årsmøte i Solum golfklubb 2011 9. februar 2012 kl. 19.00 Nedre Gausen kompetansesenter Dagsorden 1. Godkjenne innkalling og dagsorden 2. Valg av møteleder og referent 3. Valg av to representanter til å

Detaljer

Årsmøte i Klanen 2014

Årsmøte i Klanen 2014 Årsmøte i Klanen 2014 Vallhall 06. mars 2014 kl 1800 Sidefortegnelse Dagsorden Forretningsorden Klansstyrets årsmelding 2013-2014 Medlemskontingent, budsjett og regnskap Resultat 2013 / Budsjett 2014 Balanse

Detaljer

Vedtekter. Vedtatt den 03.03.2015. Godkjent av idrettskretsen den dd.mm.åååå

Vedtekter. Vedtatt den 03.03.2015. Godkjent av idrettskretsen den dd.mm.åååå Vedtekter Vedtatt den 03.03.2015. Godkjent av idrettskretsen den dd.mm.åååå Vedtekter for Taekwondo Team Stjørdal - stiftet 2012. Vedtatt den 03.03.2015. Godkjent av idrettskretsen den dd.mm.åååå. (1)

Detaljer

Norges Volleyballforbund Region Sør-Trøndelag

Norges Volleyballforbund Region Sør-Trøndelag Norges Volleyballforbund Region Sør-Trøndelag Regionsting 7. mai 2012 Idrettens Hus, Trondheim 1 Regionsting NVBF region Sør- Trøndelag 7. mai 2012 Idrettens Hus, Trondheim Dagsorden 1. Åpning av tinget

Detaljer

Arbeidernes Turn- og Idrettsforening Trondheim

Arbeidernes Turn- og Idrettsforening Trondheim Arbeidernes Turn- og Idrettsforening Trondheim ÅRSMØTE 2014 Onsdag 9.april kl 1900 Laugsand kafé Thomas von Westens gt. 34 Vel møtt! SAKSLISTE 1. Åpning 2. Godkjenning av innkalling 3. Sak til årsmøte:

Detaljer

ADMINISTRATIV HÅNDBOK FOR TILLITSVALGTE IL SØRFJELL UTGAVE 1 2003

ADMINISTRATIV HÅNDBOK FOR TILLITSVALGTE IL SØRFJELL UTGAVE 1 2003 Til alle tillitsvalgte, foreldre og andre lokale helter som tar ansvar og gjør en stor innsats i Idrettslaget Sørfjell! Dere skal vite at uten deres store innsats hadde det ikke vært mulig å drive idrettslag

Detaljer

Håndbok for drift av Furuset skoles musikkorps

Håndbok for drift av Furuset skoles musikkorps Innhold 1.Innledning... 3 2.Korpsstyret... 3 1.Hvilke oppgaver har styret?... 3 2.Hva gjør styrelederen i FSM?... 4 2.1.Oppgaver... 4 3.Faste aktiviteter for styreleder/styret i løpet av et korpsår...

Detaljer

OR GANI SASJONS HÅNDBOK NORGES BYGDEUNGDOMSLAG

OR GANI SASJONS HÅNDBOK NORGES BYGDEUNGDOMSLAG OR GANI SASJONS HÅNDBOK NORGES BYGDEUNGDOMSLAG ORGANISASJONSHÅNDBOK NORGES BYGDEUNGDOMSLAG 4 INNHOLD INNLEDNINGside 5 KAP.1 NBUside 8 KAP.2 LOKALLAGETside 13 KAP.3 FYLKESLAGETside 21 KAP.4 SENTRALLEDDETside

Detaljer

Lov for Gjø-Vard Orienteringslag, stiftet 13.12.1949

Lov for Gjø-Vard Orienteringslag, stiftet 13.12.1949 Generelt om basis-lovnormen: Idrettslag skal ha lover som er i samsvar med lovnorm vedtatt av Idrettsstyret. Det enkelte idrettslags lov skal være godkjent av Idrettsstyret, jf. NIFs lov 10-5 og 2-15.

Detaljer

LOVER IL Sørfjell 2012

LOVER IL Sørfjell 2012 1 LOVER IL Sørfjell 2012 Stiftelsesdagen for Idrettslaget Sørfjell (IL Sørfjell) regnes som 10. april 1916. Opprinnelig het foreningen Eydehavn Idrettsforening (EIF), som var en politisk borgerlig forening.

Detaljer

ALUMNYTT ET ORGAN FOR NORSKE 4H ALUMNER. Nr. 1 Mai 2010. Deltakere på styrekonferansen i mars. Bilde: Gaute Gjein

ALUMNYTT ET ORGAN FOR NORSKE 4H ALUMNER. Nr. 1 Mai 2010. Deltakere på styrekonferansen i mars. Bilde: Gaute Gjein ET ORGAN FOR NORSKE 4H ALUMNER ALUMNYTT Nr. 1 Mai 2010 Deltakere på styrekonferansen i mars. Bilde: Gaute Gjein Inneholder blant annet: Årsmøtepapirer, info om nasjonal alumnutveksling, invitasjon til

Detaljer

LOV FOR NORDRE OPPDALEN IDRETTSLAG (NOIL), STIFTET 19. MAI 1973

LOV FOR NORDRE OPPDALEN IDRETTSLAG (NOIL), STIFTET 19. MAI 1973 LOV FOR NORDRE OPPDALEN IDRETTSLAG (NOIL), STIFTET 19. MAI 1973 Loven er utarbeidet på grunnlag av vedtak på NOIL s årsmøte 30.november og 3. desember 1979 og senere presiseringer av disse. NIF s lovnorm

Detaljer

- KLUBBHÅNDBOK BORGEN I.L. BORGEN IL KLUBBHÅNDBOK

- KLUBBHÅNDBOK BORGEN I.L. BORGEN IL KLUBBHÅNDBOK BORGEN IL KLUBBHÅNDBOK 1 BORGEN IDRETTSLAG Stiftet: 2.10.1927 Postadresse: Parkveien 30, PB 46, 1740 Borgenhaugen Hjemmeside: www.borgen-il.no E-post: post@borgen-il.no Org nr: 983 566 332 Bankkonto: DNB

Detaljer

Saksdokumenter til Årsmøtet

Saksdokumenter til Årsmøtet Saksdokumenter til Årsmøtet 15.02.2012 Velkommen Side 3 12. Sak 1. Godkjenne stemmeberettigede Side 3 12. Sak 2. Godkjenne innkalingen, saksliste og forretningsorden Side 4 12. Sak 3. Velge dirigent, sekretær

Detaljer

Årsrapport 2014. Saksliste årsmøte 28. april 2015 Årsmelding 2014 Regnskap 2014 Budsjett 2015

Årsrapport 2014. Saksliste årsmøte 28. april 2015 Årsmelding 2014 Regnskap 2014 Budsjett 2015 Saksliste årsmøte 28. april 2015 Årsmelding 2014 Regnskap 2014 Budsjett 2015 2 Saksliste årsmøte 2015 Medlemmer* av Bodø Bordtennisklubb ønskes velkommen til årsmøte som avholdes tirsdag 28. april 2015,

Detaljer

BASIS-LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28.11.2007)

BASIS-LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28.11.2007) Kvalitshåndbok Hasundgot IL vedlegg 1. Side 1 av 8 Generelt om basis-lovnormen: Idrettslag skal ha lover som er i samsvar med lovnorm vedtatt av Idrettsstyret. Det enkelte idrettslags lov skal være godkjent

Detaljer

STØTTEGRUPPEMANUAL om tilrettelegging for etablering og drift av støttegrupper etter katastrofer

STØTTEGRUPPEMANUAL om tilrettelegging for etablering og drift av støttegrupper etter katastrofer STØTTEGRUPPEMANUAL om tilrettelegging for etablering og drift av støttegrupper etter katastrofer Revidert i 2014 13. STILLHETEN ETTERPÅ INNHOLD 1. HVA ER EN STØTTEGRUPPE?...6 2. STØTTEGRUPPENS ROLLE...6

Detaljer

VEDTEKTER FOR RISKA MOTORSYKKELKLUBB

VEDTEKTER FOR RISKA MOTORSYKKELKLUBB Index 1 FORMÅL... 2 2 MEDLEMSFORHOLD... 2 3 MEDLEMMER... 2 4 KONTINGENT... 2 5 TILLITSVALGTES GODTGJØRELSE... 3 6 INHABILITET... 3 7 STRAFFESAKER... 3 8 ÅRSMØTE... 3 9 EKSTRAORDINÆRE ÅRSMØTER... 4 10 MEDLEMSMØTER...

Detaljer

Kystlagsarbeid Praktisk informasjon om arbeid i lokallag

Kystlagsarbeid Praktisk informasjon om arbeid i lokallag Kystlagsarbeid Praktisk informasjon om arbeid i lokallag Forbundet KYSTEN, Øvre Slottsgate 2b, 0157 Oslo. Telefon: 22 42 42 82, E-post: forbundet@kysten.no Internett: www.kysten.no - 2 - Forord Vi ønsker

Detaljer

Vedtekter og organisasjonsplan for Varde Idrettslag, stiftet 15. mai 1932.

Vedtekter og organisasjonsplan for Varde Idrettslag, stiftet 15. mai 1932. Vedtekter og organisasjonsplan for Varde Idrettslag, stiftet 15. mai 1932. Vedtekter bygger på lovnorm utgitt av Norges Idrettsforbund og Olympiske komité i 2012. Erstatter lagets tidligere vedtekter og

Detaljer

Lov for Asker Trial Klubb (ATK)

Lov for Asker Trial Klubb (ATK) Lov for Asker Trial Klubb (ATK) Lov for Asker Trial Klubb 1, stiftet 1999, Vedtatt 25. januar 2006 med senere endringer, senest av 14. februar 2012. Godkjent av Akershus Idrettskrets den 9. mars 2012.

Detaljer