Stovner Rideklubb: Fôringstid nr. 1/2007. Fôringstid Nr Medlemsblad for Stovner Rideklubb

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Stovner Rideklubb: Fôringstid nr. 1/2007. Fôringstid Nr. 1 2007 Medlemsblad for Stovner Rideklubb"

Transkript

1 Fôringstid Nr Medlemsblad for Stovner Rideklubb 1

2 Hei! Stovner rideklubbs formål er - å gi medlemmene kjennskap til hestens stell, bruk og behandling. - å styrke og oppmuntre medlemmer og andre interesserte til å fremme ridesporten og dens tradisjoner. - å medvirke til å gjøre ridesporten til en folkesport og en fritidsbeskjeftigelse. Vi er tilsluttet Norges Idrettsforbund gjennom Oslo Idrettskrets og Norges Rytterforbund, og vi har tilhold på Stovner. Virksomheten vår er et tilbud til deg som vil ha mer hest enn bare ridetimer, som for øvrig ikke arrangeres av oss, men av Stovner ridesenter/øvre Fossum gård AL. Savner du arrangementer i rideklubbens regi, gi beskjed til oss i styret om hva du kunne tenke deg. Og har du selv lyst til å arrangere noe i rideklubbens regi, ta kontakt med oss, så kan vi ev. se hva rideklubben kan sponse. Postkasse til klubben finner du i inngangspartiet i ridehallen (hvit postkasse). Arrangementer i klubbens regi blir lagt ut på hjemmesidene våre: så følg med der. Du kan også gi oss mailadressen din slik at du får informasjon på mail. Da kan du sende mail til I dette heftet vil vi ta et tilbakeblikk på noen av arrangementene fra 2007, først litt om vårens generalforsamling, deretter mer om øvrige aktiviteter. Med hilsen Kari Gyllander redaktør av Fôringstid tlf Stovner Rideklubb, Postboks 36 Stovner, 0913 Oslo 2

3 Innhold Styret i Stovner Rideklubb :... 3 Generalforsamling 2007 referat... 4 Styrets årsberetning for Lovendringer for Stovner rideklubb 7. mars Årsfest 2007 for de over 18 år Stovner ridesenter 30 år Quiz og pizza Resultatlister - klubbmesterskap dressur Resultatlister - klubbmesterskap sprang Pussekonkurranse Foreløpig terminliste Invitasjon til 30-års jubileumsfest 9. februar 2008 (for de over 18 år).23 Nye regler for ridning i Oslo kommunes skoger Oppgaver-løsning: Hvem eier sebraen? Nye oppgaver Foreldreinformasjon: Styret i Stovner Rideklubb : Leder Gry Heiberg Nestleder Eva Lill Wøien Administrasjonssekretær Renate Lewkowicz Kantineansvarlig - Materialforvalter Jan Krogh Stevnekoordinator Tone Markussen Representant under 17 år Stine Thendrup Representant under 17 år Marie Haraldsen Regnskapsansvarlig Erika Falkensjø Varamedlem Marianne Krane Varamedlem Monica Sandberg Marianne Krane har dessverre ikke hatt mulighet til å delta aktivt i styrearbeidet, men Kari Høeg har stilt opp som støttespiller isteden. Dersom du ikke har fått din gratis hvite t-skjorte i forbindelse med at du er medlem i rideklubben, ta kontakt med en av oss i styret. 3

4 Generalforsamling 2007 referat Generalforsamlingen ble avholdt 7. mars 2007, og her er referatet fra den. Agenda Aksjon 0. Opptelling/ 13 oppmøtte, 6 medlemmer av tidligere styre godkjenning av stemmeberettigede 1. Godkjenning av Innkalling og dagsorden er enstemmig godkjent innkalling og dagsorden 2. Valg av møteleder, referent og 2 protokollundertegnere Møteleder: Turid Heiberg Referent: Renate Lewkowicz Protokollundertegnere: o Gro Sommer o Jan Krogh 3. Årsberetning Styrets årsberetning ble gjennomgått og godkjent. Kommentarer: o Monica Christensen og Turid Heiberg stilte på årsmøtet i ØFG i Møte for 2007 er foreløpig ikke avholdt. 4. Regnskap Regnskap ble gjennomgått og godkjent. Kommentarer: o Inntekten på medlemskontingent er lav p.g.a. at mye av denne kom inn på slutten av o Offentlige tilskudd går i pluss i forhold til budsjett p.g.a. lotterimidler, bydelsmidler og midler fra rytterkretsen o Inntekt i 2006 kr , meget bra o NM gikk noe i underskudd. I 2007 vil NRYF dekke ALLE utgifter. o Betaling til dommere og banemannskap fra rytterforbundet går rett fra kontanter som kommer av startavgifter og fremgår derfor ikke som en egen post på regnskapet. 5. Medlemskontingent for kommende år Forblir som i 2007, enstemmig vedtatt Kommentar: o Familiemedlemskap må fjernes p.g.a. idrettskretsens regler. o Vi innfører i stedet en familierabatt, slik at en familie aldri betaler mer enn et familiemedlemskap i dag koster. 4

5 6. Godkjenning av Budsjett ble gjennomgått og godkjent. budsjett for kommende Kommentarer: år o I 2007 har vi valgt å bruke mer penger på premier, da fine premier trekker flere 7. Forslag som har kommet inn deltakere til konkurransene. I. Styrets forslag til lovendringer i. 5 Årsmøtet, enstemmig vedtatt ii. 9 Styrets oppgaver, enstemmig vedtatt iii. 6 Ekstraordinære årsmøter, en mot 8. Valg av nytt styre Klubbleder: Gry Heiberg (ny) Nestleder: Eva-Lill Wøyen (ny) Administrasjonssekretær: Renate Lewkowicz (ikke på valg) Materialforvalter: Jan Krogh (gjenvalgt) Stevneadministrator: Tone Markussen (Gjenvalgt) Regnskapsfører: Erika Falkensjø (ny) Kafeteriasjef: ingen Inntil 2 styremedlemmer under 17 år: o Maria Haraldsen (ny) o Stine Thendrup (ny) Inntil 2 varamedlemmer: o Monica Sandberg (ny) o Marianne Krane (ny) 9. Valg av: 2 revisorer: o Fred Kåring o Silje Strøm Valgkomite med 3 medlemmer o Kari Egge o Kari Høegh o Anne Habberstad 5

6 Styrets årsberetning for Denne ble lagt frem på generalforsamlingen 7. mars Styret Etter årsmøtet 21. mars 2006 har styret hatt følgende sammensetning: Klubbleder: Turid Heiberg* Nestleder/Administrasjonssekretær: Renate Lewkowicz Materialforvalter: Jan Krogh Stevnekoordinator: Tone Markussen Kantineansvarlig: Hanne Bertheussen Regnskap: Silje Støm Representant under 17 år: Alette Kronberg Representant under 17 år: Mari Egge Jacobsen Varamedlem: Kari Gyllander Varamedlem: Ronny Vågenes *delvis sykmeldt siden oktober Andre verv 2 Revisorer: Fred Kåring og Trygve Tollefsen Valgkomité: Monica Næss, Kari Høeg, Wenche Olsen. 2. Møtevirksomhet Det har vært avholdt 10 styremøter hvorav 2 i I tillegg har det vært avholdt 4 møter vedrørende stevner. Klubben har deltatt på møter i Idrettens Samarbeidsutvalg (tildelingsmøtet i august og møte i januar med fokus på flerkulturelt perspektiv). Klubben deltok også på årsmøtet i mars og terminlistemøte i oktober i Oslo og Akershus Rytterkrets. 3. Arrangementer April aktivitetskveld for barn 8-14 år, Kari Gyllander arrangerte for 25 fremmøtte. Varierte aktiviteter. Svært vellykket. Skulle også vært en i høstsemesteret, men arrangør manglet. Mai weekendtur til Stall Verdens ende på Tjøme, 12 voksne og barn reiste Dugnad maling av hindermateriell på materialforvalters intiativ. Juni Utvidet klubbstevne, sprang og dressur. Tømmekjøringskurs Sommeravslutning Juli Rideleir Bakkeskoga slott, Kristianstad rideklubb. 6

7 Felles rideleir for de minste til Lefdal. September Dugnad - oppfriskning før NM Ridetur på Islandshest i Marka Tilbud om weekendtur til Marits Rideskole Klubbstevne NM Voltige Oktober Felles utflukt Oslo Horse Show Temakveld: Fôring November Distriktsstevne med innlagt klubbmesterskap Finale Dressur OARK cup Desember Juleshow med flerkulturelt besøk Februar Klubb- og Distriktsstevne sprang og dressur 4. Ridestevner Det har vært avholdt 3 klubbstevner i dressur og i sprang. Klubbmesterskapet ble avholdt innbakt i årets siste stevne i november. Det har også vært avholdt 2 distriktsstevner i sprang og dressur med svært mange startende. Tone Markussens drivende innsats har vært avgjørende for stevnekvalitet og kvantitet. Det har kommet flere flotte tilbakemeldinger internt i klubben og fra eksterne som synes at det har vært både fint og hyggelig. Flere av klubbens medlemmer har også bidratt fint. Jan Krogh og hans medhjelpere har levert flott innsats på sprangbanen med bygging og ombygging. Hanne Bertheussen har sponset klubbens kafeteria under stevner i betydelig grad. Det oppnådde overskuddet fra kafeteriadriften hadde vært umulig uten dette store bidraget i tillegg til all den tiden hun selv har brukt både til planlegging, gjennomføring og organisering av driften. De gode erfaringene fra årets stevner vil bli fulgt opp i året som kommer. 7

8 5. Fôringstid Det ble gitt ut 3 utgaver i året som gikk og bladet inneholder viktig kommunikasjon ut til klubbens medlemmer. Kari Gyllander er redaktør og har sagt seg villig til å videreføre rollen som redaktør selv om hun går ut av styret. 6. Elektroniske løsninger Stovner Rideklubb har per i dag en hjemmeside liggende hos N3 Sport med webadresse Dette er en side som kun har blitt brukt til å legge ut nyheter om aktiviteter som skjer i regi av rideklubben. Det er et ønske om å gjøre om på denne siden, slik at den blir lettere å bruke, og at dette kan bli et forum for våre medlemmer som blir hyppig brukt. Men pga bortfall fra styret har vi ikke hatt tid til å se på dette. Vi har per i dag et domene men skal se på et kortere navn, dette må vi komme tilbake til når vi har oversikt over aktuelle ledige domener. 7. Medlemstall Antallet medlemmer har vært stabilt siste år. Det har ikke vært kapasitet til aktiv rekruttering av nye medlemmer. Dette bør styrkes kommende år. Det er stor pågang til rideskolen, slik at det her sannsynligvis er mange potensielle klubbmedlemmer. 8. Privatryttere Den vernede delen av ØFG er benyttet til private oppstallører. Det er mange dyktige hestepassere som bidrar til hestenes trivsel og stell. Privatrytterne er i økende grad aktive ved stevner og kan få startavgift refundert fom distriktsstevner eller høyere nivå. Det har etter hvert også kommet til flere dyktige instruktører. 9. Medlemskontingent Medlemskontingenten foreslås forandret for kommende år. Barn/ungdom under 17 år: 250 kr Voksne 350 kr Rabatter gis for familiemedlemmer slik at summen ikke overstiger 450. Rabatt gis til personer som ønsker å være støttemedlemmer slik at summen ikke overstiger 100 kroner per medlem. Det finnes ikke familiemedlemskap eller støttemedlemskap. Enten er man medlem eller så er man det ikke. 10. Investeringer Klubben har i år investert i nytt elektronisk utstyr - ny bærbar pc og multifunksjonsskriver til stevne administrasjon i tillegg til programvare HorsePro som administrasjonsverktøy. Den siste fikk vi gratis startlisens på fordi vi var heldige å bli kjøper nummer

9 11. Økonomi Årets resultat viser et overskudd på kroner. Overskuddet skyldes i hovedsak merinntekter i form av offentlig støtte samt økning i salgsinntekter fra kafeteriadriften. I tillegg har klubbens styre vist nøysomhet ved bruk av midler. På grunn av overskuddet besluttet styret i klubben å gi Øvre Fossum Gård et rente- og avdragsfritt likviditetslån på kr ,- for å kunne opparbeide en utebane. Utebanen var ønsket av medlemmene og kommer alle ryttere til gode. Lånet skal tilbakebetales til klubben. Låneavtalen ligger som et bilag til regnskapet for 2007 når midlene ble utbetalt. Det er fortsatt grunnlag for videre drift av klubben. 12. Klubbens situasjon og framtid Leder ble syk i oktober og administrasjonssekretær har fungert siden. Dette har begrenset aktivitetsnivået noe. Renate har gjort en flott innsats som fungerende styreleder i siste del av perioden. Klubben har fått et godt samarbeid med ØFG om aktiviteter. Man legger vekt på gjensidig å støtte opp om hverandres behov gjennom praktisk og økonomisk gode løsninger. Det er et godt miljø i klubben, noe våre eksterne stevnedeltakere legger merke til. Det må imidlertid arbeides bevisst for å beholde et godt miljø, da dette fort kan skli ut. Det bør være gode potensialer for økt medlemsmasse. En satsning sammen med bydelen for inkludering av flerkulturelle hesteinteresserte personer kan gi mange muligheter. Turid Heiberg og Renate Lewkowicz Stovner Rideklubb Februar

10 Lovendringer for Stovner rideklubb 7. mars 2007 Bakgrunnen for lovendringer Som dere ser av referatet fra årsmeldingen, ble lovene våre litt endret på generalforsamlingen. Bakgrunnen for disse endringene var at vi forsøker å bringe lovene våre i overensstemmelse med Norges idrettsforbunds Basislovnorm for idrettslag. Nedenfor finner dere begrunnelsene for endringene samt hvordan lovene våre nå lyder etter endringene. Kommentarer med bakgrunn for endringer vedtatt på årsmøtet 7. mars 2007: Endring i 5 Årsmøtet Årsmøtets dagsorden ble endret med henhold til godkjenning av innkalling ( tillegg til godkjenning av dagsordenen), samt valg av referent, 2 protokollundertegnere og nestleder for å bringe våre lover i overensstemmelse med Basis-lovnorm for idrettslag, til dels er dette en formalitet som vi allerede praktiserer, og dels er det å innføre en ny funksjon i styret, nemlig nestleder. Styret føler behov for å ha en avlastning for lederen, hvilket også pålegges idrettslagene i Basis-lovnormen (http://www.nif.idrett.no/files/{0b381bf6-10bb-48fe- B8BB-846CC8A4EF80}.doc) Endring i 6 Ekstraordinære årsmøter Første ledd pkt. c) og d) ble endret for at medlemmene skal ha større medbestemmelse over budsjettet. Endring i 9 Styrets oppgaver Nestlederverv ønskes for å bringe våre lover i overensstemmelse med Basis-lovnorm for idrettslag (http://www.nif.idrett.no/files/{0b381bf6-10bb-48fe-b8bb- 846CC8A4EF80}.doc) som pålegger alle idrettslag å ha en nestleder, noe vi også føler stort behov av for å kunne avlaste lederfunksjonen. 10

11 LOVER FOR STOVNER RIDEKLUBB Sist endret: 7. mars Formål Klubbens formål er - å gi medlemmene kjennskap til hestens stell, bruk og behandling. - å styrke og oppmuntre medlemmer og andre interesserte til å fremme ridesporten og dens tradisjoner. - å medvirke til å gjøre ridesporten til en folkesport og en fritidsbeskjeftigelse. 2 Tilslutning Klubben er tilsluttet Norges Idrettsforbund gjennom Oslo Idrettskrets og Norges Rytterforbund. 3 Medlemmer Enhver som forplikter seg til å overholde klubbens og overordnedes idrettsmyndigheters lover og bestemmelser kan opptas som medlemmer. Ved innmeldingen som skjer skriftlig til styret, oppgis fullt navn, alder og bopel. Opptak skjer på første følgende styremøte og innføres straks i styreprotokollen og medlemsprotokollen. Ingen kan tas opp som medlem hvis forpliktelser til annen klubb ikke er oppfylt. (Jfr. Norges Idrettsforbunds lov 39). Beslutning om opptak treffes av styret med vanlig flertall. Medlemskapet er først gyldig og regnes fra den dag kontingenten er betalt. Utmelding skjer skriftlig til styret. Ett hvert medlem skal overholde Norges Idrettsforbunds og dets organisasjoners samt klubbens lover og bestemmelser. For straffesaker og forgåelser gjelder NIF's straffebestemmelser. 4 Kontingent Kontingenten betales forskuddsvis og størrelsen på kontingenten skal til enhver tid stå i stabilt forhold til kroneverdien. Medlemmer under 17 år betaler en lavere kontingent. Alle medlemmer som har betalt kontingent og som har vært medlem av klubben i minst 1 måned, har stemmerett og er valgbare til tillitsverv i klubben. Medlemmer som skylder kontingent for mere enn 1 år, mister sine rettigheter og kan av styret strykes som medlemmer av klubben. Strykes et medlem kan det ikke tas opp igjen før skyldig kontingent er betalt og andre forpliktelser ordnet. Styret kan sette ned eller frafalle kontingent etter skriftlig søknad. Medlemmer som tas opp etter 1 juli, betaler halv årskontingent. 11

12 5 Årsmøtet Årsmøtet er klubbens høyeste myndighet. Det holdes hvert år innen utgangen av november måned og kalles inn med minst 4 ukers varsel ved kunngjøring i pressen eller ved direkte underretning til medlemmene. Forslag som ønskes behandlet må være styret skriftlig ihende senest 2 uke før årsmøte holdes.. Årsmøte behandler: 0. Opptelling/godkjenning av stemmeberettigede 1. Godkjenning av innkalling og dagsorden 2. Valg av møteleder, referent og 2 protokollundertegnere 3. Årsberetning 4. Regnskap i revidert stand 5. Medlemskontingent for det følgende år 6. Godkjenning av budsjett for det følgende år 7. Forslag som har kommet inn 8. Valg av et styre bestående av: a) Klubbleder b) Nestleder c) Administrasjonssekretær d) Materialforvalter e) Stevneadministrator f) Regnskapsfører g) Kafeteriasjef h) Inntil 2 styremedlemmer under 17 år i) Inntil 2 varamedlemmer 9. Valg av: a) 2 revisorer b) Valgkomite med 3 medlemmer Administrasjonssekretæren skal velges for 2 år. De øvrige blir valgt for 1 år. Alle valg foregår skriftlig hvis det foreligger mer enn ett forslag. Blanke stemmesedler teller ikke og regnes som ikke avgitt. Årsmøtet er beslutningsdyktig med det antall stemmeberettigede medlemmer som møter. Fullmakter fra ikke frammøtte skal ikke godtas. I alle saker skal vedtakene for å være gyldige, være fattet med flertall av de avgitt stemmer når ikke annet er bestemt i loven. De vedtak som gjøres må være i samsvar med overordnede idrettsmyndigheters lover og bestemmelser. 6 Ekstraordinære årsmøter Ekstraordinære årsmøter holdes når: a) styret bestemmer det, b) når en tredjedel av de stemmeberettigede medlemmer krever det, c) dersom styrets disponeringer overskrider det ordinære årsmøtets vedtatte budsjett med mer enn kr eller d) dersom styret ønsker å foreta enkeltdisposisjoner på mer enn kr. 12

13 De kunngjøres på samme måte som ordinære årsmøter og kalles inn med minst to ukers varsel. Ekstraordinære årsmøter kan bare behandle den eller de saker som kravet om årsmøte omfatter og som er kunngjort i innkallingen. 7 Medlemsmøter Medlemsmøter bør holdes månedlig unntatt i sommermånedene. 8 Styret Klubben ledes av et styret bestående av de personene som er nevnt i 5. For å være beslutningsdyktig må minst halvparten av styrets medlemmer være tilstede. Ved stemmelikhet er klubblederens stemme avgjørende. 13

14 9 Styrets oppgaver 1. Klubbleder: - Daglig ledelse og delegering av definerte oppgaver - Planlegging og gjennomføring av styremøter - Kontaktperson mot eksterne instanser - Alt som ellers ikke tilfaller andre styremedlemmer 2. Nestleder: - Avlaste klubblederen i lederoppgavene 3. Administrasjonssekretær: - Ajourhold av medlemsregisteret - Utsending av fakturaer for medlemskontigent - Sørge for at betalende medlemmer får bladet - Skrive referat fra styremøter 4. Materialforvalter: - Holde orden på klubbens lokaler og utstyr - Ansvarlig for hindermateriell 5. Stevneadministrator: - Avgjøre hvilke stevner vi skal ha - Sørge for at det finnes en fungerende stevnekomitè - Være bindeledd mellom styret, stevnekomitè og kafeteriasjef - Ansvarlig for rutiner og sjekklister for gjennomføring av stevner 6. Regnskapsfører: - Daglig regnskapsføring - Utbetale til de som har lagt ut penger på vegne av klubben - Informere administrasjonssekretæren om innbetalte medlemskontigenter 7. Kafeteriasjef: - Ansvarlig for inventar og utstyr i forbindelse med kaferetiadriften - Ansvarlig for innkjøp av råvarer - Sørge for at kafeteriaen er fornuftig bemannet (stevner) 10 Lovendringer Endringer i denne lov kan bare foretas på ordinære eller ekstraordinære årsmøter etter å ha vært oppført på sakslisten. Lovendringer krever 2/3 flertall blant de frammøtte, stemmeberettigede medlemmer. 11 kan ikke endres. 11 Oppløsning Oppløsning av klubben kan bare vedtas på ordinært årsmøte med 2/3 flertall etter at forslag om dette på forhånd er satt opp på sakslisten som er tilstilet medlemmene minst 2 uker før møtet. Blir oppløsning vedtatt med minst 2/3 flertall holdes ekstraordinært årsmøte 3 måneder senere. Her må så vedtaket gjentas med 2/3 flertall for at klubben kan oppløses. Sammenslutning med andre klubber anses ikke som oppløsning av klubben. Vedtak om sammenslutning og nødvendige lovendringer i samsvar med dette, treffes i samsvar med bestemmelsene om lovendring i 10. I tilfelle oppløsning, tilfaller klubbens eiendeler Norges Idrettsforbund, eller formål godkjent av idrettsstyret.. Dessverre ble disse endringene ikke godkjent av lovutvalget i Oslo Idrettskrets på deres møte 3. desember 2007 da endringene viser seg å bygge på en gammel basislovnorm. Vi ble bedt om å revidere dette i forhold til ny basislovnorm som vil være klart fra Norges Idrettsforbund tidlig i

15 Årsfest 2007 for de over 18 år Årsfesten ble avholdt fredag 19. januar Sammenkomsten foregikk i rolige former ettersom en av våre medlemmer akkurat hadde vært utsatt for en alvorlig rideulykke. Det ble servert koldtbord som alle bidro litt til og sanger var trykket opp. Morten Kjærnes var toastmaster. En del av våre medlemmer som ikke rir på Stovner til daglig, dukket også opp, og vi syntes det var svært hyggelig å se dem igjen. 15

16 Stovner ridesenter 30 år Øvre Fossum gård (ØFG) eies av Oslo kommune og er i dag et allaktivitessenter som ble startet i 1977 med et ideelt formål. Formålet er å drive et senter med varierte aktiviteter, men med hovedvekt hest. Ridesenterets primære oppgave er drift av rideskole. Styret i ØFG består for øvrig av følgende medlemmer for 2007/2008: Randi Høyeggen (leder), Anne Habberstad (nestleder), Line Ytterli (styremedlem), Lillian Avoli (styremedlem), Ranveig Rød (styremedlem), Jan Krogh (vara), Morten Fris (vara). Stovner rideklubb er så heldige å få ha tilhold på gården. Søndag 23. september 2007 feiret Øvre Fossum gård sin 30-års jubileum med åpen gård hvor flere av gruppene som har tilhold på gården (bl.a. rideklubben vår) bidro med aktiviteter. Gry Heiberg gir her en liten stemningsrapport fra dagen: Husfliden hadde en stand. Barna kunne få prøve runderidning og kjøre traktor, det ble arrangert hesteskokasting og man kunne prøve seg på stylter. Lotteriet var populært og mange tok masse lodd for å vinne en av kjepphestene som Jan Krogh hadde skaffet. Den nye røde, store hesten i rideskolen (Bardolino) hoppet 1,40 med Christine. Ridetime for ridelærerne var utrolig morsom, og Morten Kjærnes gjorde en kjempefin jobb som speaker. Både ponniene og hestene var ute i kvadrilje, ponnirytterne som smurfer og hesterytterne som James Bond. Ponnikvadrilje (fra venstre): Ellen (Pernille), Julie (Mikke), Kristin (Lotte), Daniella (Tussi), Ine (Max) og Ingrid (Bianca). 16

17 Rideklubben hadde sin egen stand hvor vi solgte jakker, hettegensere og T- skjorter. Det var flere som meldte seg inn i rideklubben. Vi hadde satt ned prisene på medlemsavgift. Det var også en konkurranse hvor man kunne gjette på hesten Miras vekt. Den veide 486 kg. Monica Sandberg tippet 485kg og vant en hettegenser. Trøstepremie (1 t-skjorte) gikk til den som var lengst unna vekten (700 kg tror jeg det var). Dessuten hjalp Stovner Rideklubb til i kafeteriaen. Der var det skikkelig pågang. Vaffeljernet gikk varmt og vi var tomme for vafler og pølse alt for tidlig. Vanskelig å beregne. Ellers hadde rideklubben ansvaret for gymkhanaen ved Monica Næss. Mange gamle dukket opp: Silje Kristiansen, Katrine Olsen, Line, Lillan, Thomas Sopp, Tove, Judith Hopen, Bibbi Bakken, Astrid og Oddbjørn, Line Hofsøy og alle nåværende brukere. Det var i alle fall en meget vellykket dag. Hestekvadrilje (fra venstre): Marion (Kneggis), Caroline (Lisadell), Mariann (David), Camilla (Ophelia), Stine (Brutus), Linn (Zorro), Nathalie (Tony), Inger Marita (Vendette). 17

18 Quiz og pizza av Bente Fredriksen Tirsdag 9. oktober 2007 inviterte rideklubben alle barn og ungdommer til quiz og pizza på pauserommet (varmestua). 14 jenter i alderen år møtte opp. Siden ikke alle kjente hverandre så godt fra før startet vi med en navnelek. Etter å ha blitt enige om hvilke pizzaer vi hadde lyst på og bestilt disse startet selve spørrekonkurransen. Jentene ble delt i tre lag, med 4 og 5 på hvert lag. Det var 38 spørsmål. De fleste dreide seg om hest. Eksempel på spørsmål var: Hva er en hackamore (hodelag uten bitt)? Og hvor gammel er hesten når den feller de første tennene (2 ½ år). Det var også noen spørsmål som dreide seg om andre ting enn hest, for eksempel Hva heter Norges finansminister? og hva heter Norges høyeste fjell? Lag nr. 1 Hest er best, ingen protest. Den som står imot Må spise høy Samtidig som de Hopper en sprang- Bane inne i ridehuset Gruppe 1 fra venstre på bildet: Inger Marita, Eira, Maiken og Mari. Etter denne spørsmålsrunden fikk alle lagene en hestetegning hvor navn på kroppsdeler skulle fylles inn på riktig plass. Lagene skulle også skrive opp hele alfabetet og prøve å komme på en hesterase på hver bokstav. Den siste oppgaven gikk ut på å lage en sang eller et dikt. Minst tre av de følgende ordene skulle være med: Hest, ponni, høy, sprang, Stovner, tur, ridehus, havre. (Diktene er plassert ved siden av hver gruppe.) Deretter ble det deilig pizza og kake til alle, og helt til slutt ble det premieutdeling. Alle lagene hadde vært kjempeflinke, og etter lydnivået å dømme hørtes det ut som de hadde det morsomt mens de jobbet med oppgavene også. Laget som gikk helt til topps denne gangen besto av Anne-Silje, Cecilie, Ellen, Katrine og Mariann. 18

19 Gruppe 2 fra venstre på bildet: Vilde, Camilla, Amalie og Caroline Lag nr. 2 Hesten min er fin Den liker sprang Og havre Tur er det beste den vet Liker ikke ridehus, Spesielt ikke Stovners Lag nr. 3 (Rapp) Både stor og liten Alle har det gøy Når vi rir på Stovner Ja masse, masse gøy Ref: Stoooovner Hest og ponni vi rir Stooooovner Og flinke vi blir Sprang det gjør vi Store og små I ridehuset Hopper vi nå Gruppe 3 fra venstre på bildet: Anne-Silje, Katrine, Mariann, Cecilie og Ellen 19

20 Resultatlister - klubbmesterskap dressur Pl. Enr. Rytter Hest C Total Klasse 1a - Klubbmesterskap skoleponni Dressur / LC:1 NRYF 1999, Startende: 6 / Tellende: 6 / Plasserte: 2, Bedømming: Dressur Standard, C: Kristin Grigson (DD2) 1 13 Granheim, Line (STOV) Tussi 60,000 % (1) 60,000 % 2 8 Fredriksen, Ellen (STOV) Tussi 54,583 % (2) 54,583 % 3 10 Slettemoen, Natalie (STOV) Pernille 51,250 % (3) 51,250 % 4 11 Slettemoen, Vilde (STOV) Mikke 47,500 % (4) 47,500 % 4 14 Verma, Sunita (STOV) Mikke 47,500 % (4) 47,500 % 6 9 Høgalmen, Cecilie (STOV) Pernille 47,083 % (6) 47,083 % Klasse 1b - Klubbmesterskap skolehest Dressur / LC:1 NRYF 1999 Startende: 9 / Tellende: 9 / Plasserte: 3 Bedømming: Dressur Standard C: Kristin Grigson (DD2) 1 2 Fredriksen, Mariann (STOV) Kneggis 69,167 % (1) 69,167 % 2 16 Henriksen, Kristin (STOV) Brutus 66,250 % (2) 66,250 % 3 4 Kjellberg, Jeanette (STOV) Brutus 62,083 % (3) 62,083 % 4 1 Lien, Natalie S. (STOV) Tony 58,750 % (6) 58,750 % 5 3 Kessel, Ellen (STOV) Tony 57,083 % (7) 57,083 % 6 29 Solbrå, Ingrid Våvang (STOV) Lisadel 52,500 % (8) 52,500 % 7 5 Leonardsen, Inger-Marita (STOV) Dinero 52,083 % (9) 52,083 % - 6 Shirhaug, Mina Cecilie (STOV) Beauty ELI - 12 Granheim, Siri (STOV) Mira ELI Klasse 1c - Åpen klasse Dressur / LC:1 NRYF , 10:00 Startende: 2 / Tellende: 2 / Plasserte: 1 Bedømming: Dressur Standard C: Kristin Grigson (DD2) 1 30 Olsen, Michelle (STOV) Zarif 60,833 % (4) 60,833 % 2 20 Krogh, Linn (STOV) Kenzo 60,000 % (5) 60,000 % Klasse 4a - Klubbmesterskap ponni/junior Dressur / LB: Startende: 3 / Tellende: 3 / Plasserte: 3 Bedømming: Dressur Standard C: Kristin Grigson (DD2) 1 24 Thendrup, Stine (STOV) Storhaugs Welsh Magic 67,407 % (1) 67,407 % 2 18 Kessel, Ellen (STOV) Lucero 14 61,481 % (2) 61,481 % 3 15 Bergsvenkerud, Eira (STOV) Capisco 57,778 % (3) 57,778 % Klasse 4b - Åpen klasse Dressur / LB:4 NRYF 2005 Startende: 8 / Tellende: 8 / Plasserte: 2 Bedømming: Dressur-Standard C: Kristin Grigson (DD2) 1 24 Thendrup, Stine (STOV) Storhaugs Welsh Magic 67,407 % (1) 67,407 % 2 22 Næss, Monica (STOV) Ahlan wa Shalan ox 62,593 % (2) 62,593 % 2 23 Thendrup, Stine (STOV) Sir Alex 62,593 % (2) 62,593 % 2 19 Krogh, Jan (STOV) Kenzo 62,593 % (2) 62,593 % 5 18 Kessel, Ellen (STOV) Lucero 14 61,481 % (5) 61,481 % 6 31 Olsen, Wenche (STOV) Zarif 58,148 % (6) 58,148 % 7 15 Bergsvenkerud, Eira (STOV) Capisco 57,778 % (7) 57,778 % 8 21 Næss, Monica (STOV) Arkana xx 38,519 % (8) 38,519 % Klasse 5 - Klubbmesterskap UR/Senior Dressur / LA:1 NRYF 2003 Startende: 4 / Tellende: 4 / Plasserte: 1 Bedømming: Dressur Standard C: Kristin Grigson (DD2) 1 22 Næss, Monica (STOV) Ahlan wa Shalan ox 63,846 % (1) 63,846 % 2 26 Markussen, Tone S.C. (STOV) Ricco 63,077 % (2) 63,077 % 3 27 Bjøran, Liv Karin (STOV) Lucero 14 60,769 % (3) 60,769 % 4 25 Kronberg, Alette (STOV) Rotia 55,000 % (4) 55,000 % 20

21 Resultatlister - klubbmesterskap sprang november 2007 arrangerte vi distriktstevne i sprang med innlagt klubbmesterskap, og her bringes resultatene av klubbmesterskapet. Pl. Enr. Rytter Hest Gr. omg. Klasse 2a, 60 cm - Klubbmesterskap skoleponni (ponnikurs) Bedømming: 280 (Feil og stil) 1 19 Jorde, Ine G. (STOV) Max 12-57,00-3 Høgalmen, Cecilie (STOV) Tussi ELI - 7 Fredriksen, Ellen (STOV) Bianca ELI - 8 Verma, Sunita (STOV) Tussi ELI - 17 Hilmen van Deures, Ingrid (STOV) Pernille ELI - 18 Popvac, Sedina (STOV) Lotte ELI - 14 Rydberg, Frida (STOV) Pærla ELI Klasse 2b, 60 cm - Klubbmesterskap skolehest junior (ponni) Bedømming: 280 (Feil og stil) 1 5 Kessel, Ellen (STOV) Tony 11-88, Lien, Natalie S. (STOV) Mikke 11-82, Slettemoen, Vilde (STOV) Mikke 14-71,00 Klasse 2c, 60 cm - Klubbmesterskap skolehest junior (hest) Bedømming: 280 (Feil og stil) 1 1 Slettemoen, Natalie (STOV) Zorro 0-76, Leonardsen, Inger-Marita (STOV) Dinero 0-74, Wøien, Ina (STOV) Kneggis 4-68,00-2 Hamre B., Katrine (STOV) Zorro ELI - 11 Skomsøy, Thea (STOV) Ahlan wa Shalan ox (UKONK) Klasse 4, 80 cm - Klubbmesterskap ponni/junior (privathest) Bedømming: 280 (Feil og stil) 1 58 Jansen, Camilla Høgh (STOV) Sir Alex 0-88, Thendrup, Stine (STOV) Storhaugs Welsh Magic 0-75, Olsen, Michelle (STOV) Zarif 4-71, Jacobsen, Mari Egge (STOV) Romalinda 4-69, Skomsøy, Thea (STOV) Ahlan wa Shalan ox 16-62,00 - Fredriksen, Mariann (STOV) Ophelia 0-74,00 UKONK Klasse 6, 100 cm - Klubbmesterskap senior (privathest) Bedømming: 280 (Feil og stil) 1 33 Eriksen, Jeanette Vestli (STOV) Ray Gay 4-74, Bjoraa, Katharina (STOV) Kenzo 8-82,00-60 Christensen, Kristine (STOV) Lucero 14 TRU - 58 Jansen, Camilla Høgh (STOV) Sir Alex UKONK - 10 Henriksen, Kristin (STOV) Dinero UKONK 21

22 Pussekonkurranse Pussekonkurransen ble avholdt 20. oktober 2007 som planlagt. 12 ivrige og flinke jenter fra 7-12 år møtte opp og pusset, møkket og flettet til den store gullmedalje. (Fikk beskjed fra Randi etterpå at ponniene var så fine og hvite at vi gjerne måtte gjøre dette oftere). Mye positiv respons fra både unger og foreldre. Foreløpig terminliste januar kl. 12: Jubileumsfeiring med fest og moro og bespisning for de under februar: Jubileumsfest for Stovner rideklubb i samarbeid med ØFG 26. februar: Årsmøte i Stovner rideklubb Mars sannsynligvis klubbstevner 14. juni (lørdag): D-stevne dressur 15. juni (søndag): D-stevne sprang 15. november (lørdag): D-stevne dressur 16. november (søndag): D-stevne sprang 22

SKOGN IDRETTSLAG. Lover for Skogn Idrettslag.

SKOGN IDRETTSLAG. Lover for Skogn Idrettslag. Lov for Skogn idrettslag stiftet 1906. Lover for Skogn Idrettslag. Vedtatt den 29.oktober 1979, med senere endringer av 10.desember 1988, 27 april 1995, 18. november 2003 og 18. november 2010. 1. Lagets

Detaljer

e) Familiemedlemskap inkludert barn inntil 18 år : kr. 600,- f) Enkeltmedlem : kr. 400,- g) Gave / Støtte kr.

e) Familiemedlemskap inkludert barn inntil 18 år : kr. 600,- f) Enkeltmedlem : kr. 400,- g) Gave / Støtte kr. Lovnorm 1 for idrettslag Lov for HEDALEN I L., stiftet 1908. Vedtatt 1908 med senere endringer senest av 21.02.2010. Godkjent av Idrettsstyret den 21.02.2010 jfr. NIF s lov 3. 1 Formål Lagets formål er

Detaljer

Vedtekter for Othilienborg Idrettslag Stiftet

Vedtekter for Othilienborg Idrettslag Stiftet Vedtekter for Othilienborg Idrettslag Stiftet 26.04.1973 1 Formål Lagets formål er ved samarbeid og kameratskap å fremme idrett og friluftsliv i sunne former. 2 Tilslutninger Laget er tilsluttet Norges

Detaljer

LOVER FOR FROL IDRETTSLAG

LOVER FOR FROL IDRETTSLAG LOVER FOR FROL IDRETTSLAG STIFTET 1888 Vedtatt den 03.12.1990 2 LOVER FOR FROL IDRETTSLAG STIFTET 1888 Vedtatt den 03.12.90, med senere endringer av.. Godkjent av Idrettsstyret den 1. Formål Laget er selveiende

Detaljer

LOVER FOR FROL IDRETTSLAG

LOVER FOR FROL IDRETTSLAG r i I fl I LOVER FOR FROL IDRETTSLAG STIFTET 1888 Endring vedtatt av årsmøte 11. mars 2012 LOVER FOR FROL IDRETTSLAG STIFTET 1888 1 GJELDENDE LOVER FOR FROL IDRETTSLAG Vedtatt den 03.12.90, med senere

Detaljer

Lov for Bingsfoss Sykkelklubb Vedtatt på stiftelsesmøte Sist revidert

Lov for Bingsfoss Sykkelklubb Vedtatt på stiftelsesmøte Sist revidert Lov for Bingsfoss Sykkelklubb Vedtatt på stiftelsesmøte 08.11.79 Sist revidert 10.02.15 Stiftet 8. November 1979 Postboks 16, 1921 SØRUMSAND Tilsluttet: Akershus Idrettskrets Norges Cykleforbunds Region

Detaljer

1 FORMÅL Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer.

1 FORMÅL Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. LOV FOR PORSGRUNN ORIENTERINGSLAG Vedtatt på ekstraordinært årsmøtet 18.2.1993 Godkjent av Norges Idrettsforbund 1.6.1993 Revidert på årsmøte 4.11 1994, 16.11.1998, 27.11.2002, 30.11.2006, 29.11.2007 og

Detaljer

Vedtekter for Mosjøen og omegn Cycleklubb (MOC) stiftet

Vedtekter for Mosjøen og omegn Cycleklubb (MOC) stiftet Vedtekter for Mosjøen og omegn Cycleklubb (MOC) stiftet 29.9.2003 Kapittel 1, Formål 1 Klubbens formål er ved samarbeid og godt kameratskap å fremme sykkelsport i sunne former. 2 Klubben er medlem av Norges

Detaljer

Klubblov Bodø Golfklubb

Klubblov Bodø Golfklubb Klubblov Bodø Golfklubb Paragrafer 1 Formål og navn Klubbens navn er Bodø Golfklubb. Formålet er å drive golfidrett organisert i Norges Idrettsforbund knyttet til Bodø Golfklubb og banen klubben disponerer.

Detaljer

VEDTEKTER FOR FAGERSTRAND IDRETTSFORENING

VEDTEKTER FOR FAGERSTRAND IDRETTSFORENING VEDTEKTER FOR FAGERSTRAND IDRETTSFORENING Vedtatt på årsmøtet 28. februar 2006.. 1. (Formål) Foreningen er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Foreningens formål er å drive

Detaljer

Vedtekter for Rørvik Idrettslag

Vedtekter for Rørvik Idrettslag Vedtekter for Rørvik Idrettslag Godkjent av idrettsstyre den 17.09.2003 1 Formål Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Lagets formål er å drive idrett organisert i Norges

Detaljer

Nybygda Idrettslag. Lov for Nybygda Idrettslag. Vedtatt på årsmøte i NIL 3.desember 2001. Stiftet 29.mars 1933

Nybygda Idrettslag. Lov for Nybygda Idrettslag. Vedtatt på årsmøte i NIL 3.desember 2001. Stiftet 29.mars 1933 Nybygda Idrettslag Stiftet 29.mars 1933 Lov for Nybygda Idrettslag Vedtatt på årsmøte i NIL 3.desember 2001 Godkjent av idrettsstyret 8.januar 2002 Offisiell åpning av Nybygda Idrettsplass 1955 Lov for

Detaljer

LOV FOR FIGGJO IDRETTSLAG STIFTET 01.08.1927.

LOV FOR FIGGJO IDRETTSLAG STIFTET 01.08.1927. LOV FOR FIGGJO IDRETTSLAG STIFTET 01.08.1927. Vedtatt den 01.08.1927 med senere endringer senest av 02.02.1994. PARAGRAF 1. FORMÅL. Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer.

Detaljer

Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer.

Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. LOV FOR LEVANGER SVØMME- OG LIVREDNINGSKLUBB 1. FORMAL Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Lagets formål er å drive idrett organisert i Norges Idrettsforbund (NIF).

Detaljer

Laget er selv-eiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer.

Laget er selv-eiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Lov for Ringerike Pistolkubb stiftet 15.09.55 Vedtatt den 23.01.2001 Godkjent av idrettsstyret den 03.05.2002 1 (Formål) Laget er selv-eiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Klubbens

Detaljer

Lov for KIL/Hemne Fotball stiftet 4. april Vedtatt den 4. april 2001.

Lov for KIL/Hemne Fotball stiftet 4. april Vedtatt den 4. april 2001. Lov for KIL/Hemne Fotball stiftet 4. april 2001. Vedtatt den 4. april 2001. Godkjent av idrettsstyret den 18. april 2001. 1 Formål Lagets formål er å fremme idrett i sunne former gjennom samarbeid og godt

Detaljer

1 FORMÅL Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer.

1 FORMÅL Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. LOV FOR PORSGRUNN ORIENTERINGSLAG Vedtatt på ekstraordinært årsmøtet 18.02.1993 Godkjent av Norges Idrettsforbund 01.06.1993 Revidert på årsmøte 4.11 1994, 16.11.1998, 27.11.2002, 30.11.2006 og 29.11.2007

Detaljer

Lov for Furuset Idrettsforening stiftet 10. januar 1914

Lov for Furuset Idrettsforening stiftet 10. januar 1914 Lov for Furuset Idrettsforening stiftet 10. januar 1914 Endret sist den 31. mars 2005. FIF er benyttet som forkortelse for Furuset Idrettsforening. NIF er benyttet som forkortelse for Norges Idrettsforbund.

Detaljer

~ 1 ~ Vedtekter for. Elverum Bowlingklubb Stiftet 22. Mai 2002. Formål

~ 1 ~ Vedtekter for. Elverum Bowlingklubb Stiftet 22. Mai 2002. Formål ~ 1 ~ Vedtekter for Elverum Bowlingklubb Stiftet 22. Mai 2002 1 Formål Elverum Bowlingklubb er selveiende og frittstående med personlige medlemmer. Klubbens formål er gjennom samarbeid og godt kameratskap

Detaljer

VEDTEKTER FOR HAMAR IL SVØMMING

VEDTEKTER FOR HAMAR IL SVØMMING VEDTEKTER FOR HAMAR IL SVØMMING 1 - Formål Lagets formål er ved samarbeid og kameratskap å fremme idrett i sunne former. Laget skal tilby et bredt sportslig tilbud innenfor idretten svømming. 2 - Tilhørighet

Detaljer

Klubben er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer.

Klubben er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Lov for Kristiansand Orienteringsklubb, stiftet 23.11.1973 Vedtatt 23.11.1973 med senere endringer, senest 14.02.2005 Godkjent av Idrettsstyret den 04.03.2005 1 Formål Klubbens formål er å drive idrett

Detaljer

LOV FOR... 26.11.2010 2-2). 1 FORMÅL

LOV FOR... 26.11.2010 2-2). 1 FORMÅL LOV FOR... Lov for Villingur Islandshestforening (tidl Forsand fjellhestforening) stiftet den.26/2-2001. med senere endringer senest av. 26.11.2010 Godkjent av idrettsstyret den...ja...(jfr. NIF's lov

Detaljer

Basis-lovnorm for idrettslag

Basis-lovnorm for idrettslag Basis-lovnorm for idrettslag (Vedtatt av idrettsstyret 13. desember 1999) Lov for... (idrettslagets navn) stiftet.. (dd.mm-åå) Vedtatt den.. (dd.mm-åå) med senere endringer senest av (dd.mm-åå) Godkjent

Detaljer

Vedtekter for Veldre friidrett stiftet 17. januar 1994 Basert på NIF s basis lovnorm for idrettslag av 28. november 2011

Vedtekter for Veldre friidrett stiftet 17. januar 1994 Basert på NIF s basis lovnorm for idrettslag av 28. november 2011 Vedtekter for Veldre friidrett stiftet 17. januar 1994 Basert på NIF s basis lovnorm for idrettslag av 28. november 2011 Vedtatt på årsmøtet 24. februar 2015. Godkjent av idrettsstyret dato.. 1 Formål

Detaljer

R A N A S P O R T S D Y K K E R E

R A N A S P O R T S D Y K K E R E V E D T E K T E R F O R R A N A S P O R T S D Y K K E R E Postboks 60-8613 SELFORS Stiftet 1. januar 1967 1 - FORMÅL Klubben er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Klubbens

Detaljer

Lov for Trondheim Ballklubb Stiftet 25.08.2003. Godkjent av styret i Sør-Trøndelag Idrettskrets den

Lov for Trondheim Ballklubb Stiftet 25.08.2003. Godkjent av styret i Sør-Trøndelag Idrettskrets den Lov for Trondheim Ballklubb Stiftet 25.08.2003. Godkjent av styret i Sør-Trøndelag Idrettskrets den 1 Formål Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Lagets formål er å

Detaljer

Vedtektene i sin helhet i ny utgave godkjent av årsmøtet 6 mars 2013

Vedtektene i sin helhet i ny utgave godkjent av årsmøtet 6 mars 2013 Lover og Vedtekter for NESODDEN HÅNDBALLKLUBB stiftet 17. januar 1992. Vedtatt den 17 Januar 1992, med senere endringer 21 April 1997, med senere endring 20 April 1998, med endring etter oppfordring fra

Detaljer

LOV FOR STJØRDAL GOLFKLUBB

LOV FOR STJØRDAL GOLFKLUBB LOV FOR STJØRDAL GOLFKLUBB Vedtekter for Stjørdal Golfklubb stiftet 11.03.1996. Vedtatt den 20.03.1996 med senere endringer av 15.12.98, 28.04.04 og senest 20.02.07. Godkjent av idrettsstyret 15.12.98,

Detaljer

R A N A S P O R T S D Y K K E R E

R A N A S P O R T S D Y K K E R E Klubbens vedtekter V E D T E K T E R F O R R A N A S P O R T S D Y K K E R E Postboks 60-8613 SELFORS Stiftet 1. januar 1967 1 - FORMÅL Klubben er selveiende og frittstående med utelukkende personlige

Detaljer

Vedtekter for SKEDSMO SVØMMEKLUBB av 16.09.2003

Vedtekter for SKEDSMO SVØMMEKLUBB av 16.09.2003 Vedtekter for SKEDSMO SVØMMEKLUBB av 16.09.2003 1. Formål Skedsmo Svømmeklubb er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Klubbens formål er å drive idrett organisert i Norges Idrettsforbund.

Detaljer

VEDTEKTER I.L STORMFJELL

VEDTEKTER I.L STORMFJELL VEDTEKTER I.L STORMFJELL 1 Formål Idrettslaget Stormfjell er selveiende og frittstående, med utelukkende personlige medlemmer. Lagets formål er å drive idrett organisert av Norges Idrettsforbund. Stormfjell

Detaljer

Lover for Idrettslaget Drammen Strong

Lover for Idrettslaget Drammen Strong Lover for Idrettslaget Drammen Strong Vedtatt på årsmøtet 27. April 1995 Godkjent av Norges idrettsforbund 16. august 1995. 1. Formål Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer.

Detaljer

En søker kan ikke tas opp som medlem uten at økonomiske forpliktelser til andre organisasjonsledd og medlemmer i NIF er gjort opp.

En søker kan ikke tas opp som medlem uten at økonomiske forpliktelser til andre organisasjonsledd og medlemmer i NIF er gjort opp. Lov for Halden Golfklubb Stiftet 16. januar 1990 Lovene ble vedtatt 16.01.1990 og godkjent av Idrettsstyret. Jfr. NIFs lov 3. Revidert i henhold til årsmøtevedtak 30.11.1998, 22.11.1999, 25.04.2000, 21.03.2002,

Detaljer

1 Formål Idrettslaget formål er å drive idrett organisert i Norges Idrettsforbund og olympiske og paralympiske komié (NIF).

1 Formål Idrettslaget formål er å drive idrett organisert i Norges Idrettsforbund og olympiske og paralympiske komié (NIF). Lover/vedtekter for Rælingen Håndballklubb: Lag: Rælingen Håndballklubb Stiftet: 20. mars 1977 Godkjent av Norges Idrettsforbund 12. januar 1994 og vedtatt på Rælingen Håndballklubb sin ordinære generalforsamling

Detaljer

Vedtekter for Rygge Pistolklubb

Vedtekter for Rygge Pistolklubb Vedtekter for Rygge Pistolklubb Vedtatt av årsmøtet den 19. mars 2011 1 Formål Rygge Pistolklubb er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Rygge Pistolklubbs formål er å drive

Detaljer

Vedtekter for IL ILar stiftet

Vedtekter for IL ILar stiftet Vedtekter for IL ILar stiftet 27.11.36 Vedtatt på årsmøtet 2001 1 (Formål) Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Lagets formål er å drive idrett organisert i Norges

Detaljer

Årsmøte for året 2015

Årsmøte for året 2015 Årsmøte for året 2015 20. feb 2016 kl. 14:00 Sted: Støa Vennesla Rytterforening Saksliste 1. Godkjenne de stemmeberettigede. (Betalt kontingent, medlem min 1 mnd) 2. Godkjenne innkallingen og saksliste.

Detaljer

Lov for Bingsfoss Sykkelklubb Vedtatt på stiftelsesmøte Sist revidert. Stiftet 8. November Postboks 16, 1921 SØRUMSAND

Lov for Bingsfoss Sykkelklubb Vedtatt på stiftelsesmøte Sist revidert. Stiftet 8. November Postboks 16, 1921 SØRUMSAND Stiftet 8. November 1979 Postboks 16, 1921 SØRUMSAND Tilsluttet: Akershus Idrettskrets Akershus Sykkelkrets Norges Cykleforbunds Region Øst Norges Idrettsforbund Norges Cykleforbund Bingsfoss sykkelklubb

Detaljer

Vedtekter for sykkelgruppa IF Eiker Kvikk

Vedtekter for sykkelgruppa IF Eiker Kvikk I. Innledende bestemmelser 1 Formål Vedtekter for sykkelgruppa IF Eiker Kvikk En undergruppe i IF Eiker Kvikk fra 3.mars 2015 (1) Grunnlaget for opprettelse av sykkelgruppa er nedfelt i eget verdidokument

Detaljer

Rond o-lag s lover Formål Organisatorisk tilknytning Medlemmer Stemmerett og valgbarhet 15 år Kontingent Tillitsvalgtes godtgjørelse

Rond o-lag s lover Formål Organisatorisk tilknytning Medlemmer Stemmerett og valgbarhet 15 år Kontingent Tillitsvalgtes godtgjørelse Rond o-lag s lover 1 Formål Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Lagets formål er å drive idrett organisert i Norges Idrettsforbund. 2 Organisatorisk tilknytning Laget

Detaljer

Vedtekter for Os IL. 29. februar 2012 Vedtatte vedtekter Os IL årsmøtet 2012 Side 1 av 6

Vedtekter for Os IL. 29. februar 2012 Vedtatte vedtekter Os IL årsmøtet 2012 Side 1 av 6 Vedtekter for Os IL. Bakgrunn for vedtektene: Fensal idrettslag ble stifta 15. januar 1899. Idrettslaget Nor ble stifta 22. januar 1899. 20. januar 1901 gikk laga sammen til Idrettslaget Nor. Nøren Idrætslag

Detaljer

LOV FOR BEDRIFTSIDRETTSLAGET VED UNIVERSITETET I TROMSØ. Universitetet i Tromsø B.I.L. (UIT BIL)

LOV FOR BEDRIFTSIDRETTSLAGET VED UNIVERSITETET I TROMSØ. Universitetet i Tromsø B.I.L. (UIT BIL) LOV FOR BEDRIFTSIDRETTSLAGET VED UNIVERSITETET I TROMSØ Universitetet i Tromsø B.I.L. (UIT BIL) Stiftet 17. februar 1970. Lov vedtatt av årsmøtet i UIT-BIL 01.12.1999 og 04.04.2001. Godkjent av Norges

Detaljer

Lov for Tromsø Ryttersportsklubb. Forord

Lov for Tromsø Ryttersportsklubb. Forord Lov for Forord Mars 2003 Dette er tredje opplag av lagets lov som ble vedtatt på årsmøtet 18. mars 2001. Første opplaget ble kun trykket i tjue eksemplarer og fordelt blant styrets medlemmer, valgkomité

Detaljer

LOV FOR NORDRE OPPDALEN IDRETTSLAG (NOIL), STIFTET 19. MAI 1973

LOV FOR NORDRE OPPDALEN IDRETTSLAG (NOIL), STIFTET 19. MAI 1973 LOV FOR NORDRE OPPDALEN IDRETTSLAG (NOIL), STIFTET 19. MAI 1973 Loven er utarbeidet på grunnlag av vedtak på NOIL s årsmøte 30.november og 3. desember 1979 og senere presiseringer av disse. NIF s lovnorm

Detaljer

Lov for Cirrus RC Flyklubb

Lov for Cirrus RC Flyklubb Lov for Cirrus RC Flyklubb Lov for Cirrus RC Flyklubb stiftet 05 mars 1969. Vedtatt på Generalforsamling den 11 november 1999. Godkjent av NAKs Hovedstyre den 1 Formål Klubben er selveiende og frittstående

Detaljer

LOVER FOR FANA GOLFKLUBB VEDTATT PÅ STIFTELSESMØTE 11.2.1988 MED ENDRINGER VEDTATT PÅ ÅRSMØTET 15.11.2001, 12.12.2002, 8.12.2003, 19.01.

LOVER FOR FANA GOLFKLUBB VEDTATT PÅ STIFTELSESMØTE 11.2.1988 MED ENDRINGER VEDTATT PÅ ÅRSMØTET 15.11.2001, 12.12.2002, 8.12.2003, 19.01. LOVER FOR FANA GOLFKLUBB VEDTATT PÅ STIFTELSESMØTE 11.2.1988 MED ENDRINGER VEDTATT PÅ ÅRSMØTET 15.11.2001, 12.12.2002, 8.12.2003, 19.01.2005, EO årsmøtet 08.02.2005, 06.02.2007, 06.02.2008, 12.02.2009

Detaljer

Klubben hører hjemme i Karmøy kommune og er medlem av Idrettsrådet i kommunen.

Klubben hører hjemme i Karmøy kommune og er medlem av Idrettsrådet i kommunen. Lov for Haugaland HåndballKlubb Vedtatt (03.02.2000) Godkjent av IdrettsStyret 16.03.2000 m/endringer vedtatt på extraordinær GF 27.11.2000 og ordinær GF 15.03.10 1 FORMÅL Haugaland HåndballKlubb (HHK)

Detaljer

LOVER VEDTEKTER. Gjeldende for Allianseidrrettslaget Arna Bjørnar. Gjeldende for Arna Bjørnar Fotball

LOVER VEDTEKTER. Gjeldende for Allianseidrrettslaget Arna Bjørnar. Gjeldende for Arna Bjørnar Fotball LOVER Gjeldende for Allianseidrrettslaget Arna Bjørnar VEDTEKTER Gjeldende for Arna Bjørnar Fotball Lov for Allianse Idrettslaget - Arna-Bjørnar Stiftet 29.11.2000 Vedtatt den 29.11.2000. Endret 28.02.2001

Detaljer

Lov for Remyra Idrettslag stiftet Vedtatt av Årsmøtet 20. februar Sist endret på Årsmøtet 26. februar 2008

Lov for Remyra Idrettslag stiftet Vedtatt av Årsmøtet 20. februar Sist endret på Årsmøtet 26. februar 2008 Lov for Remyra Idrettslag stiftet 1979. Vedtatt av Årsmøtet 20. februar 2002. Sist endret på Årsmøtet 26. februar 2008 1(Formål) Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer.

Detaljer

Foreningen er medlem av Norges Idrettsforbund gjennom Østfold Idrettskrets og Norges Roforbund.

Foreningen er medlem av Norges Idrettsforbund gjennom Østfold Idrettskrets og Norges Roforbund. SARPSBORG ROKLUBB - LOVER 1 Formål Foreningens formål er ved samarbeid og kameratskap å fremme idrett i sunne former. Organisert i Norges Idrettsforbund. Foreningen er selveiende og har utelukkende personlige

Detaljer

Lov for Troms Svømmekrets

Lov for Troms Svømmekrets Lov for Troms Svømmekrets 1. Formål Troms svømmekrets formål er å arbeide for svømmeidrettens utvikling innen Troms krets, og å fremme samarbeidet mellom lagene. Vi skal bistå Norges Svømmeforbund i alle

Detaljer

Lov for Lørenskog Modellbilklubb

Lov for Lørenskog Modellbilklubb Lov for Lørenskog Modellbilklubb Lov for Lørenskog Modellbilklubb, stiftet oktober, 1998 Vedtatt Årsmøtet 2003 med senere endringer senest av 8. april 2006 Vedtatt Årsmøtet 01.02.2009 1 Formål Idrettslagets

Detaljer

LOVER OG REGLER. For. Nedre Eiker Pistolklubb

LOVER OG REGLER. For. Nedre Eiker Pistolklubb LOVER OG REGLER For Nedre Eiker Pistolklubb Vedtatt på Årsmøte 20. februar 1992. REVISJONSFORSLAG 2009 LOV FOR NEDRE EIKER PISTOLKLUBB Stiftet 20.02.1992. 1/5 Vedtatt 20.02.1992 med senere endringer senest

Detaljer

Vedtekter for Kongsberg Padleklubb

Vedtekter for Kongsberg Padleklubb Vedtekter for Kongsberg Padleklubb 1 Formål Kongsberg Padleklubbs, heretter kalt KPK, formål er å drive idrett organisert i Norges Idrettsforbund og Olympiske Komité (NIF). Arbeidet skal preges av frivillighet,

Detaljer

Nye endringer til lovnormen for Oslo Døves Sportsklubb

Nye endringer til lovnormen for Oslo Døves Sportsklubb Nye endringer til lovnormen for Oslo Døves Sportsklubb Idrettstyret i Norges idrettsforbund har vedtatt en ny lovnorm for idrettslag den 22.oktober 2015. Idrettslag skal ha en lov som er i samsvar med

Detaljer

VEDTEKTER FOR FYLKESHUSETS BEDRIFTSIDRETTSLAG

VEDTEKTER FOR FYLKESHUSETS BEDRIFTSIDRETTSLAG VEDTEKTER FOR FYLKESHUSETS BEDRIFTSIDRETTSLAG Vedtatt på årsmøtet 12. desember 2003 Tillegg, siste avsnitt 3 vedtatt på årsmøtet 12. januar 2007 Revisjon av vedtekter vedtatt på ekstraordinært årsmøte

Detaljer

VEDTEKTER FOR FYLKESHUSETS BEDRIFTSIDRETTSLAG

VEDTEKTER FOR FYLKESHUSETS BEDRIFTSIDRETTSLAG VEDTEKTER FOR FYLKESHUSETS BEDRIFTSIDRETTSLAG Vedtatt på årsmøtet 12. desember 2003 Tillegg, siste avsnitt 3 vedtatt på årsmøtet 12. januar 2007 Revisjon av vedtekter vedtatt på ekstraordinært årsmøte

Detaljer

Lov for Sørlandets Paragliderklubb stiftet 1989.

Lov for Sørlandets Paragliderklubb stiftet 1989. Lov for Sørlandets Paragliderklubb stiftet 1989. Vedtatt 1989 med senere endringer senest av 01.03.03. Godkjent av idrettsstyret den 28.02.03. 1 Generelt: Dette er en ufravikelig basis-lovnorm som inneholder

Detaljer

Basis-lovnorm for idrettslag (Vedtatt av idrettsstyret 13. desember 1999) Lov for Bergsøy Idrettslag stiftet Vedtatt den

Basis-lovnorm for idrettslag (Vedtatt av idrettsstyret 13. desember 1999) Lov for Bergsøy Idrettslag stiftet Vedtatt den Basis-lovnorm for idrettslag (Vedtatt av idrettsstyret 13. desember 1999) Lov for Bergsøy Idrettslag stiftet 1944. Vedtatt den 24.06.2003 1 (Formål) Laget er selveiende og frittstående med utelukkende

Detaljer

VEDTEKTER FOR NORSK DAMPSELSKAP revidert ihht referat fra årsmøte

VEDTEKTER FOR NORSK DAMPSELSKAP revidert ihht referat fra årsmøte VEDTEKTER FOR NORSK DAMPSELSKAP revidert ihht referat fra årsmøte 25.03.2017. 1A Foreningens navn Norsk Dampselskap, stiftet 6. november, 2011. Også kalt NDS og Norwegian Union of Vapers. 1B Bruk av foreningens

Detaljer

Vedtatt av årsmøte 24/

Vedtatt av årsmøte 24/ Vedtatt av årsmøte 24/4-2007. LOV FOR SKI IL HÅNDBALL 1 Formål Idrettslagets formål er å drive idrett organisert i Norges Idrettsforbund og Olympiske komité. (NIF). Arbeidet skal preges av frivillighet,

Detaljer

VEDTEKTER FOR RISKA MOTORSYKKELKLUBB

VEDTEKTER FOR RISKA MOTORSYKKELKLUBB Index 1 FORMÅL... 2 2 MEDLEMSFORHOLD... 2 3 MEDLEMMER... 2 4 KONTINGENT... 2 5 TILLITSVALGTES GODTGJØRELSE... 3 6 INHABILITET... 3 7 STRAFFESAKER... 3 8 ÅRSMØTE... 3 9 EKSTRAORDINÆRE ÅRSMØTER... 4 10 MEDLEMSMØTER...

Detaljer

LOVER FOR GLOMFJORD IL

LOVER FOR GLOMFJORD IL LOVER FOR GLOMFJORD IL 1 FORMÅL Lagets formål er ved samarbeid og kameratskap å fremme idrett og friluftsliv i sunne former. 2 TILSLUTNING Lager er tilsluttet Norges Idrettsforbund gjennom Nordland Idrettskrets

Detaljer

Vedtekter for Vardeneset Ballklubb, vedtatt på årsmøtet 28.11.90. Sist endret på årsmøtet 24.02.2011.

Vedtekter for Vardeneset Ballklubb, vedtatt på årsmøtet 28.11.90. Sist endret på årsmøtet 24.02.2011. Vedtekter for Vardeneset Ballklubb, vedtatt på årsmøtet 28.11.90. Sist endret på årsmøtet 24.02.2011. 1. Navn Klubbens navn er: Vardeneset Ballklubb, forkortet VBK. Klubben er stiftet 22. november 1990.

Detaljer

Lov for Larvik Basket Klubb stiftet 18. Februar 1994 Vedtatt den 5. Februar 2008

Lov for Larvik Basket Klubb stiftet 18. Februar 1994 Vedtatt den 5. Februar 2008 Lov for Larvik Basket Klubb stiftet 18. Februar 1994 Vedtatt den 5. Februar 2008 1 Formål Basketball er vår idrett, men vi vil og ha andre aktiviteter som svømming og lignende. 2 Organisasjon Larvik Basket

Detaljer

Foreningen er medlem av Eurordis (European Organisation for Rare Diseases) og Sällsynta Diagnoser, Sverige.

Foreningen er medlem av Eurordis (European Organisation for Rare Diseases) og Sällsynta Diagnoser, Sverige. VEDTEKTER for Nordic hypopara Organisation (vedtatt på Generalforsamlingen 20. juli 2006, 2. juli 2008, 31. mai 2012 og 12.mai 2016.) Organisasjonsnr: 988 978 787 1 Sted Foreningen har sitt sete på Vettre.

Detaljer

VEDTEKTER FOR GENERICA VALGINSTRUKS EPILOG/FULLMAKT

VEDTEKTER FOR GENERICA VALGINSTRUKS EPILOG/FULLMAKT VEDTEKTER FOR GENERICA VALGINSTRUKS EPILOG/FULLMAKT INNHOLDSFORTEGNELSE KAPITTEL I - Formål...3 KAPITTEL II - Organisasjon, fellesbestemmelser......3 KAPITTEL III - Genericas styre....5 KAPITTEL IV - Årsmøte

Detaljer

VEDTEKTER FOR GRUE IDRETTSLAG, FOTBALLGRUPPA ORG.NR: Tilslutning

VEDTEKTER FOR GRUE IDRETTSLAG, FOTBALLGRUPPA ORG.NR: Tilslutning VEDTEKTER FOR GRUE IDRETTSLAG, FOTBALLGRUPPA ORG.NR: 997526465 1 Tilslutning Fotballgruppa er en undergruppe i Grue Idrettslag, tilsluttet Norges fotballforbund gjennom Indre Østland Fotballkrets. 2 Formål

Detaljer

i Østre Trøgstad, det som historisk har vært definert som Havnås skolekrets.

i Østre Trøgstad, det som historisk har vært definert som Havnås skolekrets. 1 Formål Havnås Vel har til oppgave å virke for Havnås trivsel, velferd, forskjønnelse og utvikling. Foreningen skal ivareta stedets interesser som et hørings- og samarbeidsorgan overfor kommunen og andre

Detaljer

Lover for Milde Båtlag

Lover for Milde Båtlag Lover for Milde Båtlag Lov for Milde Båtlag, stiftet 8. mai 1928 Vedtatt den 26. februar 1971 med senere endringer, senest av 24. november 2009. 1 Formål Idrettslagets formål er å drive idrett organisert

Detaljer

VEDTEKTER FOR VESTRE BÆRUM RIDEKLUBB stiftet 26. Januar 2011

VEDTEKTER FOR VESTRE BÆRUM RIDEKLUBB stiftet 26. Januar 2011 VEDTEKTER FOR VESTRE BÆRUM RIDEKLUBB stiftet 26. Januar 2011 1 Formål Vestre Bærum Rideklubb formål er drive hestesport og rekruttering til hestesporten, herunder gjennomføre treninger og konkuranser for

Detaljer

Postboks Løvenstad

Postboks Løvenstad Postboks 26-2006 Løvenstad www.kurlandfk.no Lov for Kurland Fotballklubb stiftet den 26.09.1978. Vedtatt den 28.10.02 med senere endringer senest av dd.mm.åå. Godkjent av idrettsstyret den dd.mm.åå 1 Formål

Detaljer

Norsk forening for oppmerksomt nærvær, Mindfulness Norge

Norsk forening for oppmerksomt nærvær, Mindfulness Norge Vedtekter for NFON Norsk forening for oppmerksomt nærvær, Mindfulness Norge Foreningen ble stiftet 19.2.2010. Til stede som stiftere var: Michael de Vibe, Birgit Kaisa Eliassen, Even Halland, Bergljot

Detaljer

VEDTEKTER FOR SKEDSMO WESTERN CLUB

VEDTEKTER FOR SKEDSMO WESTERN CLUB VEDTEKTER FOR SKEDSMO WESTERN CLUB Side 1 av 5 Vedtekter for Skedsmo Western Club (forkortet SWC), stiftet 29.11.98 Vedtatt den 01.09.2004 med senere endringer senest av 28.03.2017. 1 Formål SWC skal fremme

Detaljer

Ringerike Sykkelklubbs formål er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF).

Ringerike Sykkelklubbs formål er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF). VEDTEKTER Lov for KL06050028 Ringerike Sykkelklubb, stiftet 29/9-1975. 1 Formål Ringerike Sykkelklubbs formål er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF).

Detaljer

LOV FOR FAGERSTRAND IDRETTSFORENING F I F

LOV FOR FAGERSTRAND IDRETTSFORENING F I F LOV FOR FAGERSTRAND IDRETTSFORENING F I F INNHOLDSFORTEGNELSE Paragrafer: Side: 1 Formål 3 2 Organisatorisk tilknytning 3 3 Medlemmer 3 4 Kontingent 3 5 Stemmerett og valgbarhet 3 6 Tillitsvalgtes godtgjørelse

Detaljer

Vedtekter for Norsk MHE-forening

Vedtekter for Norsk MHE-forening Vedtekter for Norsk MHE-forening 1 Formål: Foreningen er en landsomfattende organisasjon (pasient- og støtteforening) for personer som har MHE (Multiple Hereditære Exostoser) og deres pårørende. Dette

Detaljer

Lov for Tennisregion Basis, stiftet (dato/år) Vedtatt den med senere endringer senest av. Godkjent av forbundsstyret den..

Lov for Tennisregion Basis, stiftet (dato/år) Vedtatt den med senere endringer senest av. Godkjent av forbundsstyret den.. BASISLOVNORM FOR REGIONER (Vedtatt av forbundsstyret 5. mai 2006) Lov for Tennisregion Basis, stiftet (dato/år) Vedtatt den med senere endringer senest av. Godkjent av forbundsstyret den.. 1 Formål Tennisregion

Detaljer

Reglene i NIFs lov kapittel 1, 2, 10, 11, 12, 13 og 14 gjelder for Lørenskog Rælingen Kappsvømmingsklubb uavhengig av hva som måtte stå i denne lov.

Reglene i NIFs lov kapittel 1, 2, 10, 11, 12, 13 og 14 gjelder for Lørenskog Rælingen Kappsvømmingsklubb uavhengig av hva som måtte stå i denne lov. Lov for Lørenskog Rælingen Kappsvømmingsklubb Lov for Lørenskog Rælingen Kappsvømmingsklubb, stiftet 20.08.1967, vedtatt den 12. desember 2007, med senere endringer, senest av 5. mars 2008. Godkjent av

Detaljer

Vedtekter for Hakadal Golfklubb

Vedtekter for Hakadal Golfklubb Vedtekter for Hakadal Golfklubb Lov for Hakadal Golfklubb idrettslag, stiftet 14.august, 2001 Vedtatt den 14.august, 2001 på stiftelsesmøte med senere endringer, senest 23.mars, 2011 på årsmøtet. 1 Formål

Detaljer

VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING

VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING NAVN OG FORMÅL 1: Foreningens navn er Langesund Motorbåtforening, og dens initialer er LMF. 2: Foreningens formål er å

Detaljer

LOV FOR VASSØY I.L. Lov for Vassøy Idrettslag vedtatt 20. februar 2013 side 1 av 6

LOV FOR VASSØY I.L. Lov for Vassøy Idrettslag vedtatt 20. februar 2013 side 1 av 6 LOV FOR VASSØY I.L. Vedtatt den 1. november 1973 med senere endringer senest vedtatt av årsmøtet 20. februar 2013. Godkjent/vedtatt av idrettstyret den 28.11.2007, Rogaland idrettskrets 13.11.2011 Lov

Detaljer

Vedtekter for Steigen luftsportsforening

Vedtekter for Steigen luftsportsforening Vedtekter for Steigen luftsportsforening Stiftet den 1.desember 2006 1 Formål Foreningens Formål: Steigen Luftsportsforenings formål er å fremme luftsport i Steigen ved å eie, vedlikeholde og drive: Engeløy

Detaljer

LOV FOR AKERSHUS FRIIDRETTSKRETS

LOV FOR AKERSHUS FRIIDRETTSKRETS LOV FOR AKERSHUS FRIIDRETTSKRETS vedtatt den 25.02.1989 Godkjent av Idrettsstyret den 20.09.1989, jfr. NIFs lov 17. Endring godkjent av Idrettsstyret den 4. juni 1993 og 24. april 1995. Endret 2005 og

Detaljer

TRØÅ Sykkelklubb ble innlemmet i Fylkeshusets bedriftsidrettslag 15. november 2006.

TRØÅ Sykkelklubb ble innlemmet i Fylkeshusets bedriftsidrettslag 15. november 2006. Vedlegg 2. VEDTEKTER FOR FYLKESHUSETS BEDRIFTSIDRETTSLAG Vedtatt på årsmøtet 12. desember 2003 Tillegg, siste avsnitt 3 vedtatt på årsmøtet 12. januar 2007 Revisjon av vedtekter vedtatt på ekstraordinært

Detaljer

LOV FOR FOLLDAL IDRETTSFORENING

LOV FOR FOLLDAL IDRETTSFORENING 2580 FOLLDAL Fotball - Håndball - Orientering - Ski LOV FOR FOLLDAL IDRETTSFORENING stiftet 01.01.1916 med endringer sist vedtatt 30.03.2009 1 Formål Idrettslagets formål er å drive idrett organisert i

Detaljer

Stiftelsesdokument for foreningen Søgne Fritidsnytt

Stiftelsesdokument for foreningen Søgne Fritidsnytt Stiftelsesdokument for foreningen Søgne Fritidsnytt 02.05.2013 ble det avholdt stiftelsesmøte for Søgne Fritidsnytt. Til stede som stiftere var: Alf Knudsen Mølleheia 19 Bjørg Sporøy Tråneveien 271 Kate

Detaljer

Godkjent ved årsmøte for.. Revidert ved årsmøte for

Godkjent ved årsmøte for.. Revidert ved årsmøte for 1 Godkjent ved årsmøte for. Revidert ved årsmøte for Følgende paragrafer/noter ble berørt av endringer: Denne lovbasis er til bruk for de klubbene / lagene som vil stå som selvstendige i NBSF. Denne gjelder

Detaljer

Stiftelsesdokument for foreningen Kyststreif

Stiftelsesdokument for foreningen Kyststreif Stiftelsesdokument for foreningen Kyststreif (Dato) ble det avholdt stiftelsesmøte. Til stede som stiftere var: (navn på de som var til stede som stiftere) Som møteleder ble valgt: Stiftelsesdokumentet

Detaljer

LOV FOR IDRETTSLAGET

LOV FOR IDRETTSLAGET LOV FOR IDRETTSLAGET Lov for Brumunddal Pistolklubb, stiftet 1954. 1 Formål Idrettslagets formål er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF). Arbeidet

Detaljer

Lov for KRISTIANSUND VOLLEYBALLKLUBB

Lov for KRISTIANSUND VOLLEYBALLKLUBB Lov for KRISTIANSUND VOLLEYBALLKLUBB Lov for Kristiansund Volleyballklubb (KVBK), stiftet 5. mai 1981, er vedtatt på årsmøte 16. juni 2008 og godkjent av Idrettsstyret 1 (evt. delegert myndighet) [ ].

Detaljer

Saksliste for årsmøtet Tromsøstudentenes Idrettslag 2009

Saksliste for årsmøtet Tromsøstudentenes Idrettslag 2009 Tromsøstudentenes Idrettslag 2009 26. Februar 2009 klokken 17.30 Auditorium 2, Teorifagbygget, UiT Hovedstyret Saksliste Velkommen...3 Sak 1 Godkjenning av innkalling og dagsorden...3 Sak 2 Godkjenning

Detaljer

Vedtekter for Universitetet i Oslos Bedriftsidrettslag vedtatt i Årsmøte 19. februar Vedtekter for. UNIVERSITETET I OSLOs BEDRIFTSIDRETTSLAG

Vedtekter for Universitetet i Oslos Bedriftsidrettslag vedtatt i Årsmøte 19. februar Vedtekter for. UNIVERSITETET I OSLOs BEDRIFTSIDRETTSLAG Vedtekter for UNIVERSITETET I OSLOs BEDRIFTSIDRETTSLAG Bedriftsidrettslaget ble stiftet 10. november 1970. Vedtektene ble vedtatt på årsmøtet 7. desember 2005, og revidert den 19. februar 2009. 1 Formål

Detaljer

Vedtekter for Kragerø Golfklubb

Vedtekter for Kragerø Golfklubb Vedtekter for Kragerø Golfklubb Lov for Kragerø Golfklubb stiftet 09.12.1998. Vedtatt den 09.feb.2000, endret på årsmøte 4.des.2001, 26.mars 2003, 28.feb.2008 og sist 25.feb.2010. Godkjent av idrettsstyret

Detaljer

Vedtekter for Nesodden Tennisklubb

Vedtekter for Nesodden Tennisklubb Vedtekter for Nesodden Tennisklubb Lov for Nesodden Tennisklubb, stiftet 1971 (Vedtatt av årsmøte 07.02.2011) Vedtatt 1971 med senere endringer av 2.mars 1988, 10.februar 2004 og 7. februar 2011. Godkjent

Detaljer

Revidert ved årsmøte for Følgende paragrafer/noter ble berørt av endringer: Noter omnummerert Note 6 9.5

Revidert ved årsmøte for Følgende paragrafer/noter ble berørt av endringer: Noter omnummerert Note 6 9.5 Godkjent ved årsmøte for 1995. Revidert ved årsmøte for 1996. Følgende paragrafer/noter ble berørt av endringer: Noter omnummerert 5.1 5.2 Note 6 9.5 Revidert ved NMFs generalforsamling 07.02.1998: 12.1

Detaljer

Stiftelsesdokument for Hold Norge Rent

Stiftelsesdokument for Hold Norge Rent kalenderår. gjeld. i Foreningens navn Observatør: Mai-Britt Knoph, KLD 2 Formål Stiftelsesdokument for Hold Norge Rent Foreningens navn er «Hold Norge Rent», forkortet til «HNR». Det ble den 24. november

Detaljer

Vedtekter for Halsa Næringsforening

Vedtekter for Halsa Næringsforening Vedtekter for Halsa Næringsforening av 11.05.2016 1 Navn Foreningens navn er HALSA NÆRINGSFORENING 2 Formål Halsa Næringsforening skal bidra til å skape engasjement og ivre for næringsutvikling i Halsa

Detaljer

LOVER FOR ETDE OG OMEGN FOTBALUCLUBB, Lov for EIDE OG OMEGN FOTBALLflUEB stifta 30/ Vedtatt den 6/ på lagets første årsmøte.

LOVER FOR ETDE OG OMEGN FOTBALUCLUBB, Lov for EIDE OG OMEGN FOTBALLflUEB stifta 30/ Vedtatt den 6/ på lagets første årsmøte. Eramgå av lagets budsjett og regnskap. laget, er valgbare til tillitsverv i laget, og som representant Utgifter til godtgjørelse og refusjon for faktiske utgifter skal Forøvrig plikter ethvert medlem å

Detaljer

STJØRDAL FROSKEMANNSKLUBB

STJØRDAL FROSKEMANNSKLUBB V E D T E K T E R F O R STJØRDAL FROSKEMANNSKLUBB Postboks 276 7500 Stjørdal Stiftet 09.05 1984 1 FORENINGENS NAVN Foreningens navn er STJØRDAL FROSKEMANNSKLUBB 2 HJEMMKOMMUNE Hjemkommune for Stjørdal

Detaljer