Meldingsblad for Hordaland fylkesbibliotek Årgang: 31 Nr ISSN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Meldingsblad for Hordaland fylkesbibliotek Årgang: 31 Nr. 2 2002 ISSN 1502-3273"

Transkript

1 Meldingsblad for Hordaland fylkesbibliotek Årgang: 31 Nr ISSN Bibliotekleiarmøte og konferanse i Eidfjord juni. s. 1 Nye funksjonar i biblioteka videokonferanseprosjektet.. s. 2 Sommarhjelp til nettsidelaging... s. 2 Orknøyane ønskjer venskapsbibliotek!... s. 3 Studietur til Gøteborg og Halmstad s. 3 Offentlege servicekontor + folkebibliotek = sant?. s. 5 Bibliotekivest.no. s. 5 Kurs og samlingar i haust... s. 6 Diverse biblioteknytt.. s. 6 Nytt om namn og bibliotek. s. 8 Hotel Vøringfoss ved fjordkanten i Eidfjord i eit strålande ver la rammene rundt biblioteksamlinga 6. og 7. juni. Den første dagen blei brukt til presentasjonar og diskusjonar om aktuelle tema i folkebiblioteka i Hordaland, mellom anna bibliotektenester til næringslivet, bruk av breiband og biblioteket som offentlig servicekontor. Vi fekk løypemeldingar frå mange av dei spanande prosjekta som går føre seg rundt på biblioteka i fylket. Den andre dagen sto biblioteksamarbeid i søkjelyset på konferansen Utvikling av berekraftige bibliotek gjennom interkommunalt samarbeid. Jens Thorhauge, direktør for Biblioteksstyrelsen i Danmark, hadde eit inspirerande hovudinnlegg om visjonar og strategiar for dette arbeidet i danske folkebibliotek. Andre innleiarar var mellom anna Gudrun Mathisen, plan og miljøsjef i Hordaland fylkeskommune, Harry Herstad, rådmann i Fitjar kommune og Rolf Sandstad, ordførar i Austrheim. Oppmøtet var godt begge dagane, men ein kunne ønskje seg at enno fleire politikarar og administrative leiarar fekk ta del i dei positive ideane og planane om interkommunalt samarbeid som kom fram på konferansen. Sjå program og presentasjonar frå bibliotekleiarmøtet og konferansen: Regionalt biblioteksamarbeid i Hordaland Konferansedagen starta med møte i dei regionale samarbeidsgruppene. Gruppene organiserte seg slik: Nordhordland: Austrheim, Fedje, Lindås, Masfjorden, Meland, Modalen, Samnanger og Vaksdal Region Vest: Askøy, Bergen, Fjell, Sund, Os og Øygarden Voss/Hardanger: Eidfjord, Jondal, Kvam, Kvinnherad, Odda, Ullensvang, Ulvik og Voss Sunnhordland: Bømlo, Etne, Fitjar, Stord og Tysnes

2 Midthordlandsgruppa fordelte seg i dei andre gruppene. Austevoll, Granvin, Fusa, Radøy og Sveio var ikkje representert på samlinga. I gruppemøta diskuterte ein eksisterande samarbeid og la planar for moglege samarbeidsområde framover. Det blei til dømes diskutert korleis ein kan samarbeide om katalogar, spesialsamlingar, kurs og konferansar, personale, heimesidearbeid og arbeid med lokalhistorie. Samling av glade bibliotekvener Torsdag kveld inviterte biblioteksjefen i Eidfjord, Mildrid Haugsnes, til kunstløype gjennom kommunehuset og ei stemningsfull mottaking i biblioteket. Etterpå fekk vi omvisning i Nils Bergslien-galleriet. Frå Kunstnettet under Kulturnett Hordaland kan de og ta ei vandring i dette spanande galleriet: Fredag tok Mildrid oss med til Hardangervidda Natursenter, kor vi mellom anna fikk med oss ein utruleg supervideograf-film med ei rundreise i Eidfjord både til lands, til vatns og i lufta. Vi anbefalar eit besøk i det flotte natur- og kulturhistoriske museet: I mai starta fylkesbiblioteket og Mediesenteret ved Høgskolen i Bergen arbeidet med prosjektet Bibliotek med nye funksjoner. Prosjektet fekk ,- i støtte frå HØYKOM ved tildelinga no i vår, og Henning Klafstad frå Mediesenteret er prosjektleiar. Prosjektet skal prøve ut nokon av dei nye funksjonane biblioteka kan få med å nytte breiband og pc-basert videoteknologi. I løpet av hausten vil vi teste ulike aktivitetar kor brukarar kan ha møte med andre i virtuelle møteplassar med toveis lyd/billed kommunikasjon og webbasert informasjon i biblioteket. Vi vil prøve ut ulike typar nettverk og videokonferanseløysingar. Aktivitetar og brukargrupper vi ser for oss til no, er realkompetansevurdering av vaksne utdanningssøkjarar, møte mellom filmregissør og medieelevar i vidaregåande skule i samband med Mzoon og teikneseriekurs. Ta kontakt med Lena Jensen om de ønskjer meir informasjon. Rune Belsvik har sagt ja til å være med på eit opplegg kor barn først blir kjend med forteljingane hans i vanlege eventyrstunder i biblioteket eller har lese dei sjølv. Etterpå kan dei bli meir kjend med både forteljingane og forfattaren via ein nettstad med mellom anna videosnuttar av intervju med Belsvik. Deretter får dei møte han live via videokonferanse ein plass i biblioteket som kanskje er blitt til eit ekte Dustefjertlandskap med tre... hole... puddingar... bekkelyd... og ein videokonferanseskjerm som plutseleg får liv?! Ein del av opplegget vil og vere ei vidare oppfølging, til dømes ein teiknekonkurranse kor teikningane publiserast på nettstaden og med forfattaren som dommar. Vi treng bibliotek som kan vere med på opplegget! Gi melding til Lena Jensen om dette er noko for ditt bibliotek! Sjølv om det ikkje blir live møte med forfattaren i alle biblioteka, kan ein jo vere med å arrangere Dustefjertveke i sitt bibliotek! Den blir i veke 44 eller veke 45.!"# Sommaren kan vere ei fin tid å arbeide med nettstadane sine. I juli er det mogleg å nytte høve til å sitte på fylkesbiblioteket og arbeide med sidene sine og få hjelp når ein treng det. Ta kontakt med Lena Jensen eller stikk rett og slett oppom ved høve. Vi ønskjer velkomen med tjukke FrontPagebøker og kaffi eller te (og i butikken i kjellaren finst der is)! 2

3 $#% Grøne øyer i havet det er eit dekkjande bilete på Orknøyane som ligg nord for det skotske fastlandet. Her er det lite fjell, men klipper og strender, og i jordbrukslandskapet er det tydelege historiske spor frå ulike busetnader gjennom år. I eit gravkammer bygd for om lag 3500 år sidan, var vikingar inne og ripa grafitti på veggen, og der står det noko slikt som at Ingerbjørg er den vakraste kvinna. I ein lang periode etter vikingtida var øyane under norsk styre, heilt fram til Og framleis kan ein høyre norske innslag i språket og innbyggarane er bevisste sine røter. No bur det om lag personar fordelt på 18 øyar, med sentrum i to mindre byar; hovudstaden Kirkwall og Stromness. Hordaland fylke har eit venskapssamarbeid med Orknøyane, og fylket har kjøpt hyller til biblioteket i det nye St. Magnus Centre. Chief Librarian Mr. Robert Leslie ved Orkney library i Kirkwall ønskjer seg eit norsk venskapsbibliotek, og gjerne frå ein stad med historiske røter. I nummer 3/02 av Bok og bibliotek kan du lese om biblioteket han er leiar for.. Forslag til venskapsbibliotek kan sendast: og nettsida gir meir informasjon om Orknøyane.!&' Ruth Ørnholt, Eva Mostraum og Lena Jensen ved fylkesbiblioteket var på studietur i Vest-Sverige i mars. På fire innhaldsrike dagar fekk vi med oss møte med kollegaer ved Regionbibliotek Västra Götaland, besøk i fleire spesielle og ulike typar bibliotek, og til slutt bibliotekkonferansen i Halmstad. Oss fylkesbibliotek i mellom Vi starta ved Göteborg Stadsbibliotek som huser ein del av Regionbibliotek Västra Götaland Regionbiblioteket dekkjer tre fylke og har kontor i Boräs og Skara i tillegg til Gøteborg. På mange område arbeider dei på same måte som vårt fylkesbibliotek, difor var det svært interessant å møte dei tilsette og utveksla erfaringar om ulike prosjekt. Mellom anna fekk vi høyre om skolebibliotekprosjektet Helvetesgapet 110% - et prosjekt om tilgjengelighet til alle kulturinstitusjonar for menneske med ulike typar funksjonshemming, og om prosjektet Barnens bibliotek for auka lese- og skrivelyst for barn. Göteborg Stadsbibliotek Mens sjefane diskuterte samarbeidsprosjekt, fekk konsulentane omvisning i Stadsbiblioteket og let seg imponere av mellom anna den omfangsrike lydboksamlinga. I Talboksavdelingen er og fine løysingar for synshemma, dyslektikarar og andre lesesvake grupper. I Läs och skrivstugan kan personar med ei eller annan form for lese- og skrivevanske få hjelp til å bruke program som til dømes overfører tekst til punktskrift eller leser opp det som blir skriven. Ein annan avdeling vi la godt merke til, var Medborgartorget for offentleg informasjon. Dei store offentlige tenestene er samla på ein nettstad; og ein fast medborgarguide er tilgjengeleg for å finne fram i informasjonen om saker som arbeidsformidling, forsikring, skatt, pensjon og studielån. Torget har eigne maskinar kor ein berre kan gå inn på nettstaden med offentlig informasjon, med utskriftsmoglegheit (små utskriftar direkte frå terminalen). Her blir og arrangert foredrag om ulike emne ved jamne mellomrom som er godt besøkt. Göteborg Stadsbibliotek er eit levande bibliotek med brukarar i alle aldersgrupper med mange ulike behov. Elektronisk kølappsystem på dei mest folksame avdelingane sørgjer for at besøkande kan trekkje ein kølapp og vandre litt rundt medan dei ventar på å få hjelp. 3

4 Bättre tilsammans Frå Gøteborg gjekk turen til Mölnycke bibliotek, eit nytt kombinert folke- og vidaregåande skulebibliotek i Härryda kommune. Den vidaregåande skulen ligg rett ved biblioteket. Skulebibliotekarane arbeider tett med lærarane og aktivitetane i biblioteket er ein fullstendig integrert del av læringa. Sterkt og velutvikla samarbeid pregar heile dette biblioteket. Brukarane nyt godt av at folke- og skulebibliotekarane arbeider side om side og tilfører kvarandre kompetanse. Skolverket og Statens kulturråd i Sverige står bak Allas bibliotek en idébok om at integrera bibliotek. Her finst gode idear og tips til korleis det er mogleg å skape bibliotek for alle innbyggjarane i ein kommune, og korleis biblioteket kan vere senter for livslang læring. Vi har eit eksemplar til utlån, og publikasjonen kan bestillast frå Statens kulturråd i Sverige: Vår trevliga og kunnskapsrike guide Bengt Källgren frå Regionbibliotek Västra Götaland i Mölnycke bibliotek. Aktivt folkebibliotek Deretter besøkte vi folkebiblioteket i Bollebygd Bollebygd er ein stille kommune med om lag 8000 innbyggjarar og biblioteket ligg litt avsides i ein gamal villa. Biblioteket har ein sterk plass i kommunen sjølv om dei for tida er utan biblioteksjef. Huset er innreidd med eigne små salar for utstillingar og arrangement som blir mykje brukt. Biblioteket er kjend for å ha mange arrangement og aktivitetar på gang, og dei lagar sin eigen informasjonsavis med arrangementskalender. Fyrtårnet I Küngsbacka fekk vi oppleve det storslagne kulturhuset Fyren som blei Årets bibliotek i Sverige. Dette er verkeleg eit fyrtårn av eit kulturhus og eit bibliotek med eit yrande liv i kvar krok og ein fantastisk arkitektur. Biblioteksjefen viste oss rundt og fortalde om aktivitetane og prosjekta i biblioteket. For kvar ny dør ho opna strøyma det ut musikk, dans, teater, spel og liv av noko slag. Huset er stort og innbydande innreidd, med kreative og fleksible løysingar som gjer at det kan brukast til så mykje forskjellig. Fyren er verkeleg fantasirikt, ytigt, roligt, engagerat og nytänkande! Ljus, upplysning og vägledning ska fylla huset liksom munterhet, gyckel og spratt! Halmstadkonferansen Dei to siste dagane deltok vi på Halmstadkonferansen 2002 med tittelen 50 miljoner kan inte ha fel Dette er ein årleg bibliotekpolitisk konferanse med nordisk profil. I år var det ein liten norsk delegasjon der, men ingen danskar på grunn av møtekollisjon. Ein tredjedel av dei om lag 300 deltakarane var politikarar. Tema som blei teke opp var mellom anna biblioteka si framtid i det integrerte samfunnet og i kunnskapssamfunnet. Det blei og diskutert kva for kompetanse framtidas bibliotekar må ha og korleis vi kan sikre tilgangen til den rette kompetansen. Ein stor del av den andre dagen blei brukt til ein paneldebatt med tittelen Medborgaren, biblioteket och politiken med deltakarar frå dei politiske partia. 4

5 Vidare samarbeid Som eit resultat av denne studieturen, vert det no planlagd eit nordisk samarbeidsprosjekt med røter i NÆRINETT. I juni var mellom anna Förvaltningschef for Regionbibliotek Västra Götaland, Lena Skoglund, på besøk her. Ho og dei andre gjestane hadde møte med Europakontoret og prosjektleiinga for NÆRINETT. Ruth Ørnholt er dessutan med i arrangementskomiteen for Halmstadkonferansen til neste år. Sjå fleire bilete frå turen i nettutgåva av Emne-ord : $()*+ Tiltak 2.3 i Fylkesplan for Hordaland handlar om Brukarvenlege offentlege tenester servicekontor. Fylkesbiblioteket v/dokumentasjonssenteret er involvert i gjennomføringa av tiltaket, der vi skal sjå på fylkeskommunal involvering og informasjon i dei kommunale servicekontora. Det er politisk semje om effektivisering av offentleg sektor på alle nivå. Administrasjons- og arbeidsdepartementet legg sterke føringar for oppretting av offentlege servicekontor i alle kommunar innan utgangen av Statskonsult er den statlege institusjonen som skal hjelpe med tilrettelegging og informasjon. Lokale statlege kontor, til dømes arbeidskontor, likningskontor og trygdekontor blir lagt ned i mange kommunar og sentraliserte. For å sikre lokal og enkel tilgang for brukarane, kan kommunane etter behov velje kva for statlege tenester dei ønskjer å samordne med eigne lokale tenester. Meininga er å lette tilgjenge for brukarane slik at dei får ein stad å vende seg, eller eitt telefonnummer å ringje for førstehjelp. Det dreier seg om ein fysisk stad med kvalifiserte førstelinefolk eller generalistar. Det dreier seg også om tilgjenge til offentleg informasjon på internettet og rettleiing for å finne fram rett svar. Det seier seg sjølv at ein må stille strenge krav til kvalitet. Det er fleire nivå på slike tenester etter kompleksitet, som Statskonsult kallar tenestetrappen. På finn de forklaringar på dei einskilde nemningar og på trinna i tenestetrappen, samt ein oversikt over kommunar som er i gang og kva trinn dei er på i dag. Der servicekontor er prøvt ut, viser det seg at heile 80% av spørsmåla frå brukarane kan handterast i slike førstelinetenester. I Randaberg kommune - har dei samlokalisert og integrert servickontoret i folkebiblioteket med stor suksess. Furuset filial av Deichmanske bibliotek - er eit anna døme på vellukka sameksistens. I kommunar der ein syslar med planar om etablering av offentlege servicekontor, kan det vere ein god idé for folkebiblioteket å hengje seg på. Ein bør i alle fall sjå på, gjerne greie ut og vurdere kva for moglegheiter som ligg i dette konseptet for biblioteket. Fylkeskommunen/Dokumentasjonssenteret kan gjerne stille opp og bidra med informasjon, rettleiing og råd, dersom de ønskjer det. Ta kontakt med Presentasjonen hennar frå Eidfjord ligg her:http://www.hordaland-f.kommune.no/fylkesbibl/kurs/6preseidfj.htm 5

6 Fylkeskommunen har kapasitetsproblem på arbeid med web, og dessverre har omlegginga til det nye domenet bibliotekivest.no ikkje gått som planlagd. Dette medfører at Biblioteknett Hordaland og ein del andre nettstader ikkje lar seg oppdatere før omlegginga blir fullført over sommaren. Dei fleste av folkebiblioteka sine stader er ferdig. Sjå lista over dei nettstadane som ikkje kan oppdaterast: Her er meir informasjon om omlegginga til nye domenenamn: Kurs og samlingar som fylkesbiblioteket planlegg for hausten: Følg med på fylkesbiblioteket si heimeside for oppdatert oversikt over tid/stad osv.!!-./0 Fylkeskommunal informasjon til tilsette/potensielt tilsette i OSK Biblioteket går til filmen $,.$0 Åndsverklov og kjeldekritikk Bibliotekleiarmøte i samband med Kulturkonferansen Veke 44 eller 45: Dustefjertveka $1/0 I samband med forfattarsleppet: Lyrikkformidling (samarbeid med NBF-Hordaland) Heimesideverkstader 28. Norsk Barnebokforum presenterer årets bøker for barn.!/0 Marc-katalogisering Heimesideverkstader! På grunn av for få påmelde, vert det ingen studietur til Malmö og København i haust i regi av NBF, avdeling Hordaland. Styret ønskjer tilbakemeldingar på opplegget for den planlagde turen og om medlemmene har andre ønskjer for studieturar i framtida. Ta gjerne kontakt med Liv Glasser: eller Lena Jensen: Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek (NLB) får med jamne mellomrom lydbøkene feil tilsendt via folkebibliotek. Anten fordi lånarane har levert dei der ved ein feil, eller fordi lånet har gått gjennom biblioteket. Dei ønskjer å gjere biblioteka merksame på at bøkene deira regnast som blindeskrift, og kan dermed sendast gratis i posten. Det er berre å snu adresselappen på eska, og ikkje nødvendig å sende eskene som Norgespakke eller bunte dei saman. 2 Trude Bendiksen ved Fjell folkeboksamling var blant dei heldige som fekk innvilga søknaden om stønad frå Statens bibliotektilsyn til å studere halvårseininga Biblioteket som læringsarena ved Høgskolen i Bergen. Studiet startar opp hausten Ti stipend blei delt ut til saman, og det var tre søkjarar frå Hordaland. Sjå nettstaden til det spanande Bibliotek-, dokumentasjons-, og informasjonsstudiet som denne eininga inngår i: 6

7 # Depotbiblioteket ved Nasjonalbiblioteket i Rana vil få nytt automatlager for samlingane i juli Det nye lageret skal gje ei ein meir effektiv depotfunksjon, og vil bli eit sentralt ledd i ABM-sektoren. Artikkelkopitenesta blei som kjend stengd frå 1. april. I samband med den fysiske overføringa av samlingane til det nye bygget, blir utlånstenesta stengd 1. oktober Dei ber om at ein prøver så langt det er mogleg, å styre lånebestillingar andre plassar enn til depotbiblioteket fram til flyttinga. 0 Riksbibliotektjenesten og Statens bibliotektilsyn har i fellesskap tatt initiativ til å opprette eit referanseutval for fjernlån. Referanseutvalet skal arbeide for eit effektivt og koordinert samarbeid mellom bibliotek om fjernlån og kopitenester ved å: Følgje utviklinga nasjonalt og internasjonalt Ta initiativ til samordne tiltak mellom dei ulike bibliotektypane Ta ansvar for løypande vurdering, eventuelt oppdatering og revisjon av "Felles retningslinjer for fjernlån og kopitjenester" Arbeide for hensiktmessig og koordinert innsamling av statistikk og bruk av felles standardar Spreie informasjon om referanseutvalets arbeid Medlemmene i utvalet representerer ulike bibliotektypar, og Trude Bendiksen som er biblioteksjef for Fjell folkeboksamling er eit av medlemma. / 345#5##%3 Det var over femti deltakarar på seminaret om formidling til barn og unge som Statens bibliotektilsyn arrangerte i Bergen 15. mai. Anne Liv Tønnessen, førstekonsulent ved Rogaland fylkesbibliotek, hadde foredrag om prosjektet Troll i ord og Hanne Dahll-Larssøn, bibliotekar i ungdomsavdelinga ved Kristiansand folkebibliotek, fortalde om deira erfaring med brukarmedverknad i biblioteket og om prosjektet Etisk prosess. Evalueringa syner at deltakarane var svært nøgd med arrangementet, og meinte dei fekk gode, konkrete tips med seg heim til sitt bibliotek.! Statistikk for folke- og skulebiblioteka i Hordaland er ferdig og sendt ut. Statistikken for folkebiblioteka er lagt ut på fylkesbiblioteket sin nettstad: -"# Fylkesdelplan for biblioteka i Hordaland blei handsama i Komité for kultur og helse 17.04, og er no ute på høyring. Høyringsutkastet ligg her: Den politiske handsama er venta å vere ferdig i løpet av oktober. 6 Fylkesbiblioteket har fleire eksemplar av Folkebibliotektenesta. IFLA/UNESCOs retninglinjer for utvikling. Statens bibliotektilsyn har fått den omsett frå engelsk, og publikasjonen erstattar Guidelines for public libraries frå Ta kontakt om de treng eit eksemplar! 7

8 Hordaland fylkesbibliotek Ruth Ørnholt er tilsett som fylkesbiblioteksjef frå juni Kvinnherad folkebibliotek Ágúst Magnussón er tilsett som ny biblioteksjef frå august Radøy folkeboksamling Stillinga som biblioteksjef er enno ledig, etter at stillinga blei lyst ut i mars. Austrheim folkebibliotek Kommunestyret i Austrheim har vedteke å bygge Austrheim Torg, eit felles kommune- og service bygg som skal huse mellom anna bibliotek, helsesenter, kommuneadministrasjon, offentleg servicekontor og skatteetaten. I ein tidleg framdriftsplan satsa ein på at bygget skulle vere ferdig hausten 2003, men dette har ein gått bort frå. Austrheim Torg har ei økonomisk ramme på 41 millionar. 1# ' % Animasjonane av Rune Belsvik i dette nr. av Emne-ord er laga på Mediesenteret ved Høgskolen i Bergen Hordaland fylkesbibliotek, Pb. 7900, 5020 Bergen Tlf , Fax e-post: Fjernlånet, Tlf , Fax e-post: Redaktørar for denne utgåva av Emne-ord : Lena Jensen og Helge Skurtveit 8

9 9

Plan for utvikling av bibliotektilbodet for barn og unge i Hordaland 1998-2001 Hordaland fylkeskommune 1997 ISBN 82-91679 - 03 7

Plan for utvikling av bibliotektilbodet for barn og unge i Hordaland 1998-2001 Hordaland fylkeskommune 1997 ISBN 82-91679 - 03 7 Plan for utvikling av bibliotektilbodet for barn og unge i Hordaland 1998-2001 Hordaland fylkeskommune 1997 ISBN 82-91679 - 03 7 INNLEIING Bakgrunn. Plan for utvikling av bibliotektilbod for barn og unge

Detaljer

Kulturrekneskap for Hordaland 2008 April 2009

Kulturrekneskap for Hordaland 2008 April 2009 Kulturrekneskap for Hordaland 2008 April 2009 AUD-rapport nr. 2-09 Kulturrekneskap Hordaland 2008 Alle tal er for 2008 og er henta frå KOSTRA 1, SSB. Tala er ureviderte per 30.03.09. til kulturføremål

Detaljer

Breiband til. alle i Hordaland

Breiband til. alle i Hordaland Breiband til alle i Hordaland Hordaland 2 Hordaland, med ca. 445.000 innbyggjarar, er det tredje mest folkerike fylket i landet. Mellom dei 33 kommunane i fylket finn du den nest folkerikaste kommunen

Detaljer

SENTRUMSOMRÅDE I HORDALAND 2003-2004

SENTRUMSOMRÅDE I HORDALAND 2003-2004 HORDALAND FYLKESKOMMUNE SENTRUMSOMRÅDE I HORDALAND 2003-2004 Hordaland fylkeskommune, Arbeidslaget Analyse, utgreiing og dokumentasjon, juli 2004. www.hordaland.no/ru/aud/ Innleiing Ved hjelp av automatiske

Detaljer

KRAVSPESIFIKASJON FRÅ OPPDRAGSGIVAREN

KRAVSPESIFIKASJON FRÅ OPPDRAGSGIVAREN KRAVSPESIFIKASJON FRÅ OPPDRAGSGIVAREN Kontraktsreferanse: HFK-11-049 Bibliotektransport Kontraktsområde: Bibliotektransport Parafer / Side 1 av 12 Kravspesifikasjon Bibliotektransport 1 DEFINISJONAR...

Detaljer

Attraktivitet og stadinnovasjon i Hordaland

Attraktivitet og stadinnovasjon i Hordaland Plankonferansen i Hordaland 211 Attraktivitet og stadinnovasjon i Hordaland Solveig Svardal Basert på analysar av Knut Vareide og Hanna N. Storm 1 Forståingsramme summen av ein stad sin attraktivitet for

Detaljer

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år Til deg som bur i fosterheim 13-18 år Forord Om du les denne brosjyren, er det sikkert fordi du skal bu i ein fosterheim i ein periode eller allereie har flytta til ein fosterheim. Det er omtrent 7500

Detaljer

Produksjon av oppdrettsfisk i Hordaland og Sogn og Fjordane

Produksjon av oppdrettsfisk i Hordaland og Sogn og Fjordane Vedlegg V. Produksjon av oppdrettsfisk i Hordaland og Sogn og Fjordane Østein Skaala, Havforskningsinstituttet Det føreligg svært mykje data om produksjon, forkvotar, antal lokalitetar og konsesjonar i

Detaljer

RAPPORT ETTER ØVING LYNELD TORSDAG 20. DESEMBER 2012

RAPPORT ETTER ØVING LYNELD TORSDAG 20. DESEMBER 2012 Om Øving Lyneld Øving Lyneld er primært ei varslingsøving som Fylkesmannen i Hordaland gjennomfører med ujamne mellomrom for å teste beredskapsvarslinga til kommunane i Hordaland og Hordaland fylkeskommune.

Detaljer

Folkebibliotek i Hordaland. Bibliotekstatistikken 2013 Folkebiblioteka i Hordaland

Folkebibliotek i Hordaland. Bibliotekstatistikken 2013 Folkebiblioteka i Hordaland Bibliotekstatistikken 2013 Folkebiblioteka i Hordaland 1 Innleiing Folkebiblioteka rapporterer kvart år inn statistikk til Nasjonalbiblioteket. Statistikktala er frå fleire områd av drifta, og kan gi eit

Detaljer

Skulebruksplan Hordaland fylkeskommune Hordaland fylkeskommune prognosar Vedlegg 4

Skulebruksplan Hordaland fylkeskommune Hordaland fylkeskommune prognosar Vedlegg 4 Skulebruksplan Hordaland fylkeskommune 2016-2030 Hordaland fylkeskommune prognosar 2016-2030 Vedlegg 4 Innhald 1 Prognosar 3 1.1 Prognose for folketal i Hordaland 3 1.2 Prognose for 16-18 åringar i Hordaland

Detaljer

Fylkesmannen i Hordaland

Fylkesmannen i Hordaland Fylkesmannen i Hordaland Sakshandsarnar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 24.09.2015 Dykkar dato Vår referanse 2014/15772 331.2 Dykkar referanse Kommunal- og modemiseringsdepartementet, Postboks

Detaljer

Kommuneprofilar - Befolkning, sysselsetting og kompetanse

Kommuneprofilar - Befolkning, sysselsetting og kompetanse Kommuneprofilar - Befolkning, sysselsetting og kompetanse Faktagrunnlag til regional planstrategi r appo rt DU A Nr. 06-14 Utgivar: Tittel: Hordaland fylkeskommune, Regionalavdelinga Analyse, utgreiing

Detaljer

Fjell kommune si personaloppfølging

Fjell kommune si personaloppfølging Fjell kommune si personaloppfølging Kven gjer kva? Tenestestadsleiar Personalsjefen si avdeling Arbeidsmiljøutvalet IA-gruppa i Fjell kommune Bedriftshelseteneste AktiMed NAV Legane i Fjell IA-målsettingar

Detaljer

NHOs NæringsNM: Er Hordaland best på næringsutvikling? NHO-Hordaland årskonferanse 18.april 2013

NHOs NæringsNM: Er Hordaland best på næringsutvikling? NHO-Hordaland årskonferanse 18.april 2013 NHOs NæringsNM: Er Hordaland best på næringsutvikling? NHO-Hordaland årskonferanse 18.april 2013 NHOs NæringsNM Måler næringsutvikling i kommuner, regioner og fylker i Norge Har blitt gjennomført de ni

Detaljer

SLUTTRAPPORT FOR. DEN BRUKARORIENTERTE HEIMESIDA: Eit forprosjekt

SLUTTRAPPORT FOR. DEN BRUKARORIENTERTE HEIMESIDA: Eit forprosjekt SLUTTRAPPORT FOR DEN BRUKARORIENTERTE HEIMESIDA: Eit forprosjekt 1. Kort oppsummering av prosjektet Biblioteka i Vest består av eit samarbeid mellom biblioteka i kommunane Askøy, Fjell, Sund og Øygarden.

Detaljer

Kommunikasjonsplan. Nordhordland ein kommune 2020? Regionrådet Austrheim, Fedje, Gulen, Lindås, Masfjorden, Meland, Modalen, Osterøy, Radøy

Kommunikasjonsplan. Nordhordland ein kommune 2020? Regionrådet Austrheim, Fedje, Gulen, Lindås, Masfjorden, Meland, Modalen, Osterøy, Radøy Regionrådet Austrheim, Fedje, Gulen, Lindås, Masfjorden, Meland, Modalen, Osterøy, Radøy Kommunikasjonsplan Nordhordland ein kommune 2020? Nordhordland Utviklingsselskap IKS Nordhordland ein kommune 2020?

Detaljer

Sakspapir. Saksnr Utvalg Type Dato 24/2015 Kommunestyret PS 25.03.2015

Sakspapir. Saksnr Utvalg Type Dato 24/2015 Kommunestyret PS 25.03.2015 Sakspapir Saksbehandlar Arkiv ArkivsakID Ingvild Hjelmtveit FE - 002 15/709 Saksnr Utvalg Type Dato 24/2015 Kommunestyret PS 25.03.2015 Kommunestruktur - oppstart reelle drøftingar Vedlegg: Etablering

Detaljer

HORDALAND. Nr. 1/ januar 1988 INNHALD. Emne. Side

HORDALAND. Nr. 1/ januar 1988 INNHALD. Emne. Side Nr. 1/88 25. januar 1988 HORDALAND INNHALD Emne Side 21 Framskriving av folkemengda, 1987-2050 (K) 1 23 Grunnskolar, 1. oktober 1987 (K) 14 23 Nynorsk som hovudmål i grunnskolen, 1977-1987 (K) 15 26 Overformynderia.

Detaljer

Meldingsblad for Hordaland fylkesbibliotek. http://www.hordaland.no/fylkesbibl/emne-ord/

Meldingsblad for Hordaland fylkesbibliotek. http://www.hordaland.no/fylkesbibl/emne-ord/ Meldingsblad for Hordaland fylkesbibliotek Årgang: 33 Nr. 2 2005 ISSN 1502-3273 http://www.hordaland.no/fylkesbibl/emne-ord/ Austrheim folkebibliotek har fått nye lokale i det nye kommunehuset. Fredag

Detaljer

REFERAT FRÅ MØTE I SAMARBEIDSRÅDET FOR SUNNHORDLAND TORSDAG 29. JANUAR 2015 KL. 14.30-17.30, KULTURSKULESENTERET HUSNES

REFERAT FRÅ MØTE I SAMARBEIDSRÅDET FOR SUNNHORDLAND TORSDAG 29. JANUAR 2015 KL. 14.30-17.30, KULTURSKULESENTERET HUSNES REFERAT FRÅ MØTE I SAMARBEIDSRÅDET FOR SUNNHORDLAND TORSDAG 29. JANUAR 2015 KL. 14.30-17.30, KULTURSKULESENTERET HUSNES Desse møtte: Edvard J. Stangeland Odd Harald Hovland Sverre Olav Svarstad Elling

Detaljer

Debatt og opplevelser på tvers (Ref #b6a4857c)

Debatt og opplevelser på tvers (Ref #b6a4857c) Debatt og opplevelser på tvers (Ref #b6a4857c) Søknadssum: 507 000 Varighet: Toårig Kategori: Innsatsområder Biblioteket som møteplass Opplysninger om søker Organisasjonsnavn / nr Fjell folkeboksamling

Detaljer

Sluttrapport for Bibliotek med nye oppgåver desember 2002

Sluttrapport for Bibliotek med nye oppgåver desember 2002 Sluttrapport for Bibliotek med nye oppgåver desember 2002 Nye oppgåver med breiband i biblioteka Kva for nye tenester kan biblioteka tilby ved å bruke pc-basert videoteknologi basert på breiband? Korleis

Detaljer

Sterk, spenstig og klar (Ref #aac8cee3)

Sterk, spenstig og klar (Ref #aac8cee3) Sterk, spenstig og klar (Ref #aac8cee3) Søknadssum: 630 000 Varighet: Treårig Kategori: Innsatsområder Nye formidlingsmetoder Biblioteket som møteplass Samarbeid og partnerskap Opplysninger om søker Organisasjonsnavn

Detaljer

SELSKAPSAVTALE. Vedteke på representantskapsmøte 22.5.2002, med endringar vedteke på representantskapsmøte 29.4.2004, 27.4.2006, 10.5.08 og 29.4.

SELSKAPSAVTALE. Vedteke på representantskapsmøte 22.5.2002, med endringar vedteke på representantskapsmøte 29.4.2004, 27.4.2006, 10.5.08 og 29.4. SELSKAPSAVTALE Vedteke på representantskapsmøte 22.5.2002, med endringar vedteke på representantskapsmøte 29.4.2004, 27.4.2006, 10.5.08 og 29.4.10 1 Namn Interkommunalt arkiv i Hordaland IKS er ei interkommunal

Detaljer

SØKNAD OM STATLEG STØTTE TIL KOLLEKTIVTRANSPORT I DISTRIKTA FOR 2010

SØKNAD OM STATLEG STØTTE TIL KOLLEKTIVTRANSPORT I DISTRIKTA FOR 2010 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Samferdselsavdelinga Arkivsak 200703590-60 Arkivnr. 8 Saksh. Raddum, Gunhild Saksgang Samferdselsutvalet Fylkesutvalet Møtedato 13.01.2010 21.01.2010 SØKNAD OM STATLEG STØTTE TIL

Detaljer

SENTRALISERING AV FAGSKOLANE I HORDALAND TIL TO FAGSKULAR

SENTRALISERING AV FAGSKOLANE I HORDALAND TIL TO FAGSKULAR HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 201112362-125 Arkivnr. 522 Saksh. Landro, Adeline Saksgang Møtedato Hordaland fagskulestyre 19.03.2013 SENTRALISERING AV FAGSKOLANE I HORDALAND TIL

Detaljer

REFERAT FRÅ MØTE I SAMARBEIDSRÅDET FOR SUNNHORDLAND TORSDAG 13. JUNI 2013 KL. 13.00-16.00, SCANDIC HOTEL, HAUGESUND

REFERAT FRÅ MØTE I SAMARBEIDSRÅDET FOR SUNNHORDLAND TORSDAG 13. JUNI 2013 KL. 13.00-16.00, SCANDIC HOTEL, HAUGESUND REFERAT FRÅ MØTE I SAMARBEIDSRÅDET FOR SUNNHORDLAND TORSDAG 13. JUNI 2013 KL. 13.00-16.00, SCANDIC HOTEL, HAUGESUND Desse møtte: Elling Hetland Wenche Tislevoll Atle Tornes Synnøve Solbakken Trond Sætereng

Detaljer

Kommunikasjonsplan. Nordhordland ein kommune 2020? Regionrådet Austrheim, Fedje, Gulen, Lindås, Masfjorden, Meland, Modalen, Osterøy, Radøy

Kommunikasjonsplan. Nordhordland ein kommune 2020? Regionrådet Austrheim, Fedje, Gulen, Lindås, Masfjorden, Meland, Modalen, Osterøy, Radøy Regionrådet Austrheim, Fedje, Gulen, Lindås, Masfjorden, Meland, Modalen, Osterøy, Radøy Kommunikasjonsplan Nordhordland ein 2020? Nordhordland Utviklingsselskap IKS Foto: NUI / Eivind Senneset Nordhordland

Detaljer

Hovedtall om arbeidsmarkedet. HORDALAND. En måned : 3944804 Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere" finner du på nav.no ved å følge denne lenken: http://www.nav.no/om+nav/tall+og+analyse/arbeidsmarked/arbeidsmarkedet/om+statistikken+-+arbeidss%c3%b8kere.1073745818.cms

Detaljer

Austevoll kommune MØTEINNKALLING

Austevoll kommune MØTEINNKALLING Austevoll kommune MØTEINNKALLING Utval: RÅD FOR MENNESKE MED NEDSETT FUNKSJONSEVNE Møtestad: KOMMUNESTYRESALEN Møtedato: 03.06.2013 Kl. 15.00 Eventuelt forfall skal meldast til tlf. 55 08 10 00 Offentleg

Detaljer

Fordeling av støtte til biblioteksprosjekt. Modellbibliotek i Hordaland i 2016

Fordeling av støtte til biblioteksprosjekt. Modellbibliotek i Hordaland i 2016 KULTUR- OG IDRETTSAVDELINGA Arkivnr: 2015/8955-11 Saksbehandlar: Ruth Ørnholt, Sigrid Furnes, Kari Skibenes Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Utval for kultur, idrett og regional utvikling 19.01.2016

Detaljer

Om Fylkesprognoser.no

Om Fylkesprognoser.no 1 Samandrag Denne rapporten inneheld Hordaland fylkeskommune sin prognose for framtidig arbeidsstyrke i Hordaland fram mot 2030, og er basert på fylkeskommunen sin prognose for framtidig folketal som er

Detaljer

Om tabellene. November 2016

Om tabellene. November 2016 Hovedtall om arbeidsmarkedet. Fylkevalg. En måned : 5516789 Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere" finner du på nav.no ved å følge denne lenken: http://www.nav.no/om+nav/tall+og+analyse/arbeidsmarked/arbeidsmarkedet/arbeidss%c3%b8kere.1073745818.cms

Detaljer

Om tabellene. August 2016

Om tabellene. August 2016 Hovedtall om arbeidsmarkedet. Fylkevalg. En måned : 5347774 Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere" finner du på nav.no ved å følge denne lenken: http://www.nav.no/om+nav/tall+og+analyse/arbeidsmarked/arbeidsmarkedet/arbeidss%c3%b8kere.1073745818.cms

Detaljer

Sakliste: MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalet. Dato: 09.12.2013 Kl.: 12.00 14.45 Stad: Formannskapsalen Saknr.: 36/13 43/13

Sakliste: MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalet. Dato: 09.12.2013 Kl.: 12.00 14.45 Stad: Formannskapsalen Saknr.: 36/13 43/13 Sttorrd kommunee MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet Dato: 09.12.2013 Kl.: 12.00 14.45 Stad: Formannskapsalen Saknr.: 36/13 43/13 MØTELEIAR Johan Inge Særsten (Frp) DESSE MØTTE Wilhelm Engelsen (Ap) Jens Arne

Detaljer

Hovedtall om arbeidsmarkedet. Fylkevalg. En måned

Hovedtall om arbeidsmarkedet. Fylkevalg. En måned Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere" finner du på nav.no ved å følge denne lenken: http://www.nav.no/om+nav/tall+og+analyse/arbeidsmarked/arbeidsmarkedet/arbeidss%c3%b8kere.1073745818.cms "Om

Detaljer

Meldinga gir eit svært skeivt bilete ved berre å omtale tilbodet til dei aller svakaste lesarane.

Meldinga gir eit svært skeivt bilete ved berre å omtale tilbodet til dei aller svakaste lesarane. LESER SØKER BOK I BIBLIOTEKA SAMABEIDSAVTALAR OM: BØKER FOR ALLE LESEVANSKAR KUNNSKAP (RETT BOK TIL RETT MÅLGRUPPE) LESEOMBOD (750) NETTVERK FOR KUNNSKAPSDELING AKTIV KONTAKT MED ALLE MÅLGRUPPER Meldinga

Detaljer

Om tabellene. Oktober 2016

Om tabellene. Oktober 2016 Hovedtall om arbeidsmarkedet. Fylkevalg. En måned : 5456045 Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere" finner du på nav.no ved å følge denne lenken: http://www.nav.no/om+nav/tall+og+analyse/arbeidsmarked/arbeidsmarkedet/arbeidss%c3%b8kere.1073745818.cms

Detaljer

Varehandelstatistikk til bruk i utvikling av senterstruktur- og kjøpesenterpolitikk i Hordaland AUD-rapport nr

Varehandelstatistikk til bruk i utvikling av senterstruktur- og kjøpesenterpolitikk i Hordaland AUD-rapport nr Varehandelstatistikk til bruk i utvikling av senterstruktur- og kjøpesenterpolitikk i Hordaland AUD-rapport nr. 17-09 Desember 2009 Kjøpesenterstatistikk I Fylkesdelplan for senterstruktur og lokalisering

Detaljer

BRUKARUNDERSØKING 2008 - MOTTAK AV FLYKTNINGAR MOTTAK AV FLYKTNINGAR

BRUKARUNDERSØKING 2008 - MOTTAK AV FLYKTNINGAR MOTTAK AV FLYKTNINGAR TIME KOMMUNE Arkiv: K1-070, K3-&32 Vår ref (saksnr.): 08/1355-6 JournalpostID: 08/14810 Saksbeh.: Helge Herigstad BRUKARUNDERSØKING 2008 - MOTTAK AV FLYKTNINGAR MOTTAK AV FLYKTNINGAR Saksgang: Utval Saksnummer

Detaljer

Om tabellene. September 2017

Om tabellene. September 2017 Hovedtall om arbeidsmarkedet. Fylkevalg. En måned : 6031922 Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere" finner du på nav.no ved å følge denne lenken: http://www.nav.no/om+nav/tall+og+analyse/arbeidsmarked/arbeidsmarkedet/arbeidss%c3%b8kere.1073745818.cms

Detaljer

Om tabellene. Juli 2017

Om tabellene. Juli 2017 Hovedtall om arbeidsmarkedet. Fylkevalg. En måned : 5916008 Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere" finner du på nav.no ved å følge denne lenken: http://www.nav.no/om+nav/tall+og+analyse/arbeidsmarked/arbeidsmarkedet/arbeidss%c3%b8kere.1073745818.cms

Detaljer

Om tabellene. Desember 2016

Om tabellene. Desember 2016 Hovedtall om arbeidsmarkedet. Fylkevalg. En måned : 5557430 Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere" finner du på nav.no ved å følge denne lenken: http://www.nav.no/om+nav/tall+og+analyse/arbeidsmarked/arbeidsmarkedet/arbeidss%c3%b8kere.1073745818.cms

Detaljer

konsekvensar Ruth Ørnholt Rica Dyreparken Hotel, Kristiansand 21.oktober 2009

konsekvensar Ruth Ørnholt Rica Dyreparken Hotel, Kristiansand 21.oktober 2009 Bibliotekplan l i Hordaland d prosessar og konsekvensar Ruth Ørnholt Rica Dyreparken Hotel, Kristiansand 21.oktober 2009 Bibliotekplanar I Hordaland 1. 1994-1997 2. 1998-2001 3. 2002-2005 4. 2007-2010

Detaljer

Østre Nesttunsvei 6 - Nesttun. Kristine Skjælaaen. Det vart ikkje funne grunnlag for avvik eller merknader innanfor tema for tilsynet.

Østre Nesttunsvei 6 - Nesttun. Kristine Skjælaaen. Det vart ikkje funne grunnlag for avvik eller merknader innanfor tema for tilsynet. Sakshandsamar, innvalstelefon Eirik Lyssand. 55 57 21 11, Vår dato Dykkar dato Vår referanse 2012/13117 Dykkar referanse Rapport frå tilsyn med Familievernkontoret i Fana Adressa til verksemda: Østre Nesttunsvei

Detaljer

Om Hordaland fylke FYLKESROS HORDALAND

Om Hordaland fylke FYLKESROS HORDALAND Om Hordaland fylke Kysten av Hordaland var i norrøn tid kjend som Hǫrðafýlki. Før 1919 var namnet på Hordaland fylke «Søndre Bergenhus amt». Namnet «Hordaland» kjem av folkenamnet Hǫrðar. Hǫrðar er ei

Detaljer

Pressemelding. Kor mykje tid brukar du på desse media kvar dag? (fritid)

Pressemelding. Kor mykje tid brukar du på desse media kvar dag? (fritid) Mikkel, Anders og Tim Pressemelding I årets Kvitebjørnprosjekt valde me å samanlikna lesevanane hjå 12-13 åringar (7. og 8.klasse) i forhold til lesevanane til 17-18 åringar (TVN 2. og 3.vgs). Me tenkte

Detaljer

Invitasjon til Vinterfestivalen i Myrkdalen 2012

Invitasjon til Vinterfestivalen i Myrkdalen 2012 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Kultur- og idrettsavdelinga Kommunar, institusjonar, personar innan psykisk helsevern i Hordaland Vår ref.: (nyttast ved korrespondanse) Dykkar ref.: Bergen, 02. mars 2012 200800612-62/626/HANESPE

Detaljer

MØTEBOK Rådsmøte i Hardanger Ungdomsråd Stad: Brakanes hotell Ulvik Den 17.01.13 Kl. 09.30-14.30

MØTEBOK Rådsmøte i Hardanger Ungdomsråd Stad: Brakanes hotell Ulvik Den 17.01.13 Kl. 09.30-14.30 Hardanger Ungdomsråd Til stades: MØTEBOK Rådsmøte i Hardanger Ungdomsråd Stad: Brakanes hotell Ulvik Den 17.01.13 Kl. 09.30-14.30 Eidfjord kommune: Ulvik herad: Jondal kommune: Kvam herad: Ullensvang herad:

Detaljer

Forord. Vår visjon: Alle har rett til eit meiningsfylt liv. Vårt mål: Alle skal ha ei god psykisk helse og kunne meistre eiget liv.

Forord. Vår visjon: Alle har rett til eit meiningsfylt liv. Vårt mål: Alle skal ha ei god psykisk helse og kunne meistre eiget liv. HANDLINGSPLAN 2014 Forord Planen byggjer på Mental Helse sine mål og visjonar, og visar kva oss som organisasjon skal jobbe med i 2014. Landstyret har vedteke at tema for heile organisasjonen i 2014 skal

Detaljer

Region vest Vegavdeling Hordaland Plan- og forvaltningsseksjon Bergen Ulykkesbarometer for Hordaland 2013

Region vest Vegavdeling Hordaland Plan- og forvaltningsseksjon Bergen Ulykkesbarometer for Hordaland 2013 Region vest Vegavdeling Hordaland Plan- og forvaltningsseksjon Bergen 213-9-3 Ulykkesbarometer for Hordaland 213 FORORD Kvart år blir mange menneske drepne eller skadd på vegane i Hordaland. I vårt systematiske

Detaljer

Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage

Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage Tilstade: Personalet, foreldre og Nina Helle. Kva er BTI: Stord kommune er ein av 8 kommunar som deltek i eit prosjekt som skal utarbeide ein modell

Detaljer

http://www.nav.no/om+nav/tall+og+analyse/arbeidsmarked/arbeidsmarkedet/om+statistikken+-+arbeidss%c3%b8kere.1073745818.cms?kapi

http://www.nav.no/om+nav/tall+og+analyse/arbeidsmarked/arbeidsmarkedet/om+statistikken+-+arbeidss%c3%b8kere.1073745818.cms?kapi Hovedtall om arbeidsmarkedet. HORDALAND. En måned : 4066292 Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere" finner du på nav.no ved å følge denne lenken: http://www.nav.no/om+nav/tall+og+analyse/arbeidsmarked/arbeidsmarkedet/om+statistikken+-+arbeidss%c3%b8kere.1073745818.cms

Detaljer

Månadsbrev for GRØN mars/april 2014

Månadsbrev for GRØN mars/april 2014 Månadsbrev for GRØN mars/april 2014 Oppsummering/ evaluering av mars/april Mål og innhald april I mars har me hatt fokus på språk. Me har hatt språksamlingar saman med Rosa kvar veke, der har me sett på

Detaljer

Nytte og hygge (Ref #1075)

Nytte og hygge (Ref #1075) Nytte og hygge (Ref #1075) Søknadssum: 160000 Varighet: Ettårig Kategori: Innsatsområder Den kulturelle nistepakka Leseløftet 2010-2014 Opplysninger om søker Organisasjonsnavn / nr Lindås bibliotek / 935084733

Detaljer

Driftsassistansen I Hordaland- vann og Avløp IKS(DIHVA) er eit interkommunalt selskap der medlemskommunane/va-foretakene er Austevoll, Askøy, Bergen,

Driftsassistansen I Hordaland- vann og Avløp IKS(DIHVA) er eit interkommunalt selskap der medlemskommunane/va-foretakene er Austevoll, Askøy, Bergen, Driftsassistansen I Hordaland- vann og Avløp IKS(DIHVA) er eit interkommunalt selskap der medlemskommunane/va-foretakene er Austevoll, Askøy, Bergen, Eidfjord, Fjell, Fusa, Gulen, Haugesund, Jondal, Kvam,

Detaljer

Planlegging av partnarskapet Utført av partnarane på ein heil dags work-shop 16.12.09, Bergen Revidert av partnarane 08.09.

Planlegging av partnarskapet Utført av partnarane på ein heil dags work-shop 16.12.09, Bergen Revidert av partnarane 08.09. Planlegging av partnarskapet Utført av partnarane på ein heil dags work-shop 16.12.09, Bergen Revidert av partnarane 08.09.2010, Sarpsborg - 1. Kom fram til nokre overordna felles mål for partnarskapet

Detaljer

TENESTEOMTALE FOR STORD KULTURSKULE. Sist redigert 15.06.09

TENESTEOMTALE FOR STORD KULTURSKULE. Sist redigert 15.06.09 TENESTEOMTALE FOR STORD KULTURSKULE Sist redigert 15.06.09 VISJON TILTAK Stord kulturskule skal vera eit synleg og aktivt kunstfagleg ressurssenter for Stord kommune, og ein føregangsskule for kunstfagleg

Detaljer

Barnerettane i LOKALSAMFUNNET

Barnerettane i LOKALSAMFUNNET Eit undervisningsopplegg om Barnerettane i LOKALSAMFUNNET Aktivitetsark med oppgåveidear og tips til lærarane Hjelpeark med bakgrunnsinformasjon og kopieringsoriginalar DELTAKING Artikkel 12: DISKRIMINERING

Detaljer

Fylkesbibliotekstatistikk for 2011

Fylkesbibliotekstatistikk for 2011 Fylkesbibliotekstatistikk for 2011 Side 1 - Adresseinformasjon Institusjonen sitt namn Besøksadresse Postadresse Telefon, faks og e-post Kontaktperson Kontaktperson Telefonnummer E-post Statistikkskjema

Detaljer

Telemedisin Sogn og Fjordane Retningsliner for bruk av videokonferanse

Telemedisin Sogn og Fjordane Retningsliner for bruk av videokonferanse Telemedisin Sogn og Fjordane Retningsliner for bruk av videokonferanse ------------------------------------------------------------------------------- Innhald 1 Innleiing... 3 1.1 Videokonferanse... 3

Detaljer

Velkomen til Dialogkonferansen 2009. 31. august - 1. september 2009

Velkomen til Dialogkonferansen 2009. 31. august - 1. september 2009 Velkomen til Dialogkonferansen 2009 31. august - 1. september 2009 Velkomen til Dialogkonferansen 31. august - 1. september 2009 Dialogkonferansen er ein årleg møtestad for kommunar og fylkeskommunen der

Detaljer

Lærlingundersøking om eit fagskuletilbod innan agrogastronomi på Hjeltnes. AUD-notat nr. 1-2015

Lærlingundersøking om eit fagskuletilbod innan agrogastronomi på Hjeltnes. AUD-notat nr. 1-2015 Lærlingundersøking om eit fagskuletilbod innan agrogastronomi på Hjeltnes AUD-notat nr. 1-2015 Bakgrunn og metode Undersøkinga er utført på oppdrag frå Næringsseksjonen i Hordaland fylkeskommune Bakgrunnen

Detaljer

Forslag frå fylkesrådmannen

Forslag frå fylkesrådmannen TELEMARK FYLKESKOMMUNE Hovudutval for kultur Forslag frå fylkesrådmannen 1. Telemark fylkeskommune, hovudutval for kultur gir Norsk Industriarbeidarmuseum og Vest Telemark Museum ei samla tilsegn om kr

Detaljer

Om tabellene. April 2016

Om tabellene. April 2016 Hovedtall om arbeidsmarkedet. Fylkevalg. En måned : 5140762 Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere" finner du på nav.no ved å følge denne lenken: http://www.nav.no/om+nav/tall+og+analyse/arbeidsmarked/arbeidsmarkedet/arbeidss%c3%b8kere.1073745818.cms

Detaljer

Meldingsblad for Hordaland fylkesbibliotek Årgang: 33 Nr. 1 2004 ISSN 1502-3273. http://www.hordaland.no/fylkesbibl/emne-ord/

Meldingsblad for Hordaland fylkesbibliotek Årgang: 33 Nr. 1 2004 ISSN 1502-3273. http://www.hordaland.no/fylkesbibl/emne-ord/ Meldingsblad for Hordaland fylkesbibliotek Årgang: 33 Nr. 1 2004 ISSN 1502-3273 http://www.hordaland.no/fylkesbibl/emne-ord/ Bibliotekleiarmøte på Voss 3. - 4. juni 2004 Fylkesbiblioteket inviterer til

Detaljer

Nynorsk Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling Universitetet i Oslo Hovudtest Elevspørjeskjema 8. klasse Rettleiing I dette heftet vil du finne spørsmål om deg sjølv. Nokre spørsmål dreier seg

Detaljer

Dagens kommune Tidlegare inndeling Sorenskrivarembete Pantebøker i Statsarkivet i Bergen fram til 1951 dersom ikkje anna er oppgjeve her

Dagens kommune Tidlegare inndeling Sorenskrivarembete Pantebøker i Statsarkivet i Bergen fram til 1951 dersom ikkje anna er oppgjeve her Dagens kommune Tidlegare inndeling Sorenskrivarembete Pantebøker i Statsarkivet i Bergen fram til 1951 dersom ikkje anna er oppgjeve her Askøy 1247 Askøy 1668-1852 (Skjold skibrede) Nordhordland -1852

Detaljer

Månadsbrev for Rosa september 2014

Månadsbrev for Rosa september 2014 Månadsbrev for Rosa september 2014 Oppsummering/ evaluering av september Språkutvikling Omsorg Ser at borna no stort sett er trygge både på rutinane, dei andre barna og dei vaksne på avdelinga. Dette fører

Detaljer

Rapport frå Samhandlingsseminar mellom kommunane i Sunnhordaland og Stord sjukehus, Helse Fonna Dato: 04.des.2014

Rapport frå Samhandlingsseminar mellom kommunane i Sunnhordaland og Stord sjukehus, Helse Fonna Dato: 04.des.2014 Rapport frå Samhandlingsseminar mellom kommunane i Sunnhordaland og Stord sjukehus, Helse Fonna Dato: 04.des.2014 Tema: Utskriving av pasientar frå sjukehus til kommune Samhandling mellom Stord sjukehus

Detaljer

2 Gjenta setningane. Begynn med adverbialet. Leo speler fotball. Kvar onsdag speler Leo fotball.

2 Gjenta setningane. Begynn med adverbialet. Leo speler fotball. Kvar onsdag speler Leo fotball. HEILSETNINGAR 2 Gjenta setningane. Begynn med adverbialet. Leo speler fotball. Kvar onsdag speler Leo fotball. Vi reiser til Cuba. Carmen les ei bok. Arne lagar middag. Luisa er på skulen. Det snør. I

Detaljer

REFERAT FRÅ MØTE I SAMARBEIDSRÅDET FOR SUNNHORDLAND FREDAG 11. MARS KL. 08.30-10.45, TYSNES RÅDHUS

REFERAT FRÅ MØTE I SAMARBEIDSRÅDET FOR SUNNHORDLAND FREDAG 11. MARS KL. 08.30-10.45, TYSNES RÅDHUS REFERAT FRÅ MØTE I SAMARBEIDSRÅDET FOR SUNNHORDLAND FREDAG 11. MARS KL. 08.30-10.45, TYSNES RÅDHUS Desse møtte: Morten Storebø Geir Aga Siri Klokkerstuen Pål Nygård Wenche Tislevoll Atle Tornes Peder Sjo

Detaljer

Bedrifter i Hardanger

Bedrifter i Hardanger Bedrifter i Hardanger 211 216 25 234 2 1948 1739 1729 188 1853 15 Alle næringar Utan tilsette 1 162 154 163 163 176 116 Alle næringar Med tilsette 5 211 212 213 214 215 216 Bedrifter i Hardanger 211 216

Detaljer

UNDERSØKING OM MÅLBRUKEN I NYNORSKKOMMUNAR RAPPORT

UNDERSØKING OM MÅLBRUKEN I NYNORSKKOMMUNAR RAPPORT UNDERSØKING OM MÅLBRUKEN I NYNORSKKOMMUNAR RAPPORT Språkrådet Landssamanslutninga av nynorskkommunar Nynorsk kultursentrum 17. mars 2011 Undersøking om målbruken i nynorskkommunar er eit samarbeid mellom

Detaljer

SØKNAD OM STØTTEKONTAKT

SØKNAD OM STØTTEKONTAKT MASFJORDEN KOMMUNE Sosialtenesta Nav Masfjorden Postboks 14, 5987 Hosteland Tlf 815 81 000/47452171 Unnateke for offentleg innsyn Jf. Offlentleglova 13 SØKNAD OM STØTTEKONTAKT Eg vil ha søknaden handsama

Detaljer

Biblioteklandskap i endring (Ref # )

Biblioteklandskap i endring (Ref # ) Biblioteklandskap i endring (Ref #1318592935095) Søknadssum: 750000 Kategori: Samarbeid Varighet: Treårig Opplysninger om søker Organisasjonsnavn / nr Hordaland fylkesbibliotek / 974556669 Postboks 7900

Detaljer

Tevling i Bygdekjennskap. Heftet er revidert av Norges Bygdeungdomslag.

Tevling i Bygdekjennskap. Heftet er revidert av Norges Bygdeungdomslag. Tevling i Bygdekjennskap Heftet er revidert av Norges Bygdeungdomslag. NORGES BYGDEUNGDOMSLAG 1992 Dette er ikkje nokon tevlingsregel, men heller ei rettesnor og eit hjelpemiddel for lokallag som ynskjer

Detaljer

Eksempel på fylkeskommunen sitt kunnskapsarbeid med folkehelse

Eksempel på fylkeskommunen sitt kunnskapsarbeid med folkehelse Eksempel på fylkeskommunen sitt kunnskapsarbeid med folkehelse Stian Skår Ludvigsen, PhD Spesialrådgjevar Analyse, utgreiing og dokumentasjon Regionalavdelinga Hordaland fylkeskommune Korleis måler vi

Detaljer

REFERAT FRÅ MØTE I SAMARBEIDSRÅDET FOR SUNNHORDLAND TORSDAG 27. NOVEMBER KL. 15.00-18.00 I MATRE

REFERAT FRÅ MØTE I SAMARBEIDSRÅDET FOR SUNNHORDLAND TORSDAG 27. NOVEMBER KL. 15.00-18.00 I MATRE REFERAT FRÅ MØTE I SAMARBEIDSRÅDET FOR SUNNHORDLAND TORSDAG 27. NOVEMBER KL. 15.00-18.00 I MATRE Desse møtte: Renate Klepsvik Austevoll kommune Helge Skugstad Austevoll kommune Odd Harald Hovland Bømlo

Detaljer

Rektorforum 15. april

Rektorforum 15. april Til Skolen v/ rektor IKF-Rundskriv 06-2008 Oslo, 18. februar 2008 Rektorforum 15. april Viser til særmøte under rektorsamlinga i Tromsø i januar. Der vart det bedt om at IKF arrangerer eit rektorforum

Detaljer

FORDELING AV INVESTERINGSMIDLAR

FORDELING AV INVESTERINGSMIDLAR HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 201002086-1 Arkivnr. 112 Saksh. Viken, Karl Saksgang Møtedato Opplærings- og helseutvalet 23.03.2010-24.03.2010 FORDELING AV INVESTERINGSMIDLAR SAMANDRAG

Detaljer

Årsrapport frå opplæringskontor i Hordaland om opplæring av lærlingar og lærekandidatar (Lærebedriftene skal bruka eit eige skjema.

Årsrapport frå opplæringskontor i Hordaland om opplæring av lærlingar og lærekandidatar (Lærebedriftene skal bruka eit eige skjema. 1 Oppdatert 16.05.09 Årsrapport frå opplæringskontor i Hordaland om opplæring av lærlingar og lærekandidatar (Lærebedriftene skal bruka eit eige skjema.) Velkommen til Hordaland fylkeskommune sin portal

Detaljer

Teknikk og konsentrasjon viktigast

Teknikk og konsentrasjon viktigast Teknikk og konsentrasjon viktigast Karoline Helgesen frå Bodø er bare 13 år, men hevdar seg likevel godt i bowling der teknikk og konsentrasjon er viktigare enn rein styrke. Ho var ein av dei yngste finalistane

Detaljer

Bergsøy skule Offshore-prosjekt 4. trinn november 2012

Bergsøy skule Offshore-prosjekt 4. trinn november 2012 Bergsøy skule Offshore-prosjekt 4. trinn november 2012 Mål: Lære å lese fagtekstar (både tekst, bilete og overskrifter). Lære å kunne trekke ut opplysningar frå ei fagtekst. Lære å kunne søke etter informasjon

Detaljer

Ungdom i klubb. Geir Thomas Espe https://www.youtube.com/watch?v=1zryggrwesa

Ungdom i klubb. Geir Thomas Espe https://www.youtube.com/watch?v=1zryggrwesa Ungdom i klubb Geir Thomas Espe https://www.youtube.com/watch?v=1zryggrwesa CASE - FORGUBBING SSFK hadde i lengre tid merka ei «forgubbing» i trenar, leiar og dommarstanden i SFFK. Etter fleire rundar

Detaljer

Sakshandsamar: Arkiv: ArkivsakID Willy Andre Gjesdal FE - 223, FA - C00 14/1418

Sakshandsamar: Arkiv: ArkivsakID Willy Andre Gjesdal FE - 223, FA - C00 14/1418 Vaksdal kommune SAKSFRAMLEGG Saksnr: Utval: Dato Formannskap/plan- og økonomiutvalet Kommunestyret Sakshandsamar: Arkiv: ArkivsakID Willy Andre Gjesdal FE - 223, FA - C00 14/1418 Revisjon av retningsliner

Detaljer

Rumenske og norske studentars bruk av bibliotek og ressursar.

Rumenske og norske studentars bruk av bibliotek og ressursar. Rumenske og norske studentars bruk av bibliotek og ressursar. Av Ane Landøy og Angela Repanovici Hausten 2007 gjorde Universitetsbiblioteket i Bergen og the Central Library of Transylvania University,

Detaljer

Ungdom og regional utvikling i Nordhordland Spørjeundersøking 2011. Analyse, utgreiing og dokumentasjon (AUD) AUD-rapport nr 7 2011

Ungdom og regional utvikling i Nordhordland Spørjeundersøking 2011. Analyse, utgreiing og dokumentasjon (AUD) AUD-rapport nr 7 2011 Ungdom og regional utvikling i Nordhordland Spørjeundersøking 2011 Analyse, utgreiing og dokumentasjon (AUD) AUD-rapport nr 7 2011 1 2 Metode Undersøkinga er utført av Analyse, utgreiing og dokumentasjon

Detaljer

Digitaliseringsfylket Hordaland

Digitaliseringsfylket Hordaland NOTAT TIL DISKUSJON PÅ STRATEGIKONFERANSEN 23. JANUAR 2018 Digitaliseringsfylket Hordaland Dette notatet blir sendt alle kommunar og fylkeskommunen i Hordaland. Føremålet er å formidle ein mulegheit og

Detaljer

INFORMASJONSHEFTE OM Flatdal barnehage

INFORMASJONSHEFTE OM Flatdal barnehage INFORMASJONSHEFTE OM Flatdal barnehage Seljord kommune Adresse: Flatdalsvegen 1139, 3841 Flatdal Telefon: 350 51365 E-post: heddeli.barnehage@seljord.kommune.no Styrar: Kristin Gaarder Opningstid: Måndag

Detaljer

SENIORPOLITIKK Masfjorden kommune

SENIORPOLITIKK Masfjorden kommune SENIORPOLITIKK Masfjorden kommune Vedteke av kommunestyret 19. juni 2014 Postadr.: Telefon: Telefaks: Bankgiro: Organisasjonsnr.: 5981 MASFJORDNES 56 16 62 00 56 16 62 01 3201 48 54958 945627913 E-post:post@masfjorden.kommune.no

Detaljer

Møteprotokoll. Kommunestyret

Møteprotokoll. Kommunestyret Møteprotokoll Kommunestyret Møtedato: 14.05.2009 Tid: 14:00 16:00 Møtestad: Kommunestyresalen Møte vart leia av Liv Kari Eskeland Til stades: Namn Funksjon Representerer Aud Berit Alsaker Haynes Medlem

Detaljer

Plan for OPPLÆRING i forbindelse med gjennomføring av vergemålsreformen i Hordaland fylke

Plan for OPPLÆRING i forbindelse med gjennomføring av vergemålsreformen i Hordaland fylke Fylkesmannen i Hordaland Plan for OPPLÆRING i forbindelse med gjennomføring av vergemålsreformen i Hordaland fylke Dato Status Ansvarlig 16.10.2012 Godkjent Rune Fjeld/ Kari Tepstad Utvær 01.11.2012 Ajourført

Detaljer

Elbilar og ladestasjonar

Elbilar og ladestasjonar Elbilar og ladestasjonar Plankonferansen 2014 Klima i areal og transportplanlegging Per Hjalmar Svae, Seniorrådgjevar, miljø Hordaland fylkeskommune Elbilar i Hordaland 21,7 % elbilar av nybilsalet i Hordaland

Detaljer

Særavtale til Tenesteavtale 6 for gjensidig kunnskapsoverføring, informasjonsutveksling, faglege nettverk og hospitering

Særavtale til Tenesteavtale 6 for gjensidig kunnskapsoverføring, informasjonsutveksling, faglege nettverk og hospitering Særavtale til Tenesteavtale 6 for gjensidig kunnskapsoverføring, informasjonsutveksling, faglege nettverk og hospitering Avtale om drift av nettverk i kreftomsorg og lindrande behandling i Helse Bergen

Detaljer

Prosedyre Barn med nedsett funksjonsevne i Stord kommune

Prosedyre Barn med nedsett funksjonsevne i Stord kommune Prosedyre Barn med nedsett funksjonsevne i Stord kommune Gjeld frå august 2015 1. BARN MED NEDSETT FUNKSJONSEVNE Barn med nedsett funksjonsevne kan ha trong for særleg tilrettelegging av fysiske og personalmessige

Detaljer

VIDARE FYLKESKOMMUNALT ENGASJEMENT I ARBEIDSMARKNADSBEDRIFTENE

VIDARE FYLKESKOMMUNALT ENGASJEMENT I ARBEIDSMARKNADSBEDRIFTENE HORDALAND FYLKESKOMMUNE Regionalavdelinga Arkivsak 200801439-108 Arkivnr. 015 Saksh. Smørdal, Jon-Rune Saksgang Møtedato Fylkesutvalet 26.01.2012 VIDARE FYLKESKOMMUNALT ENGASJEMENT I ARBEIDSMARKNADSBEDRIFTENE

Detaljer

Kjære føresette. Nok ein månad er snart over! Tida går veldig fort, spesielt når vi har det kjekt. Og det er akkurat det vi har på SFO:-)

Kjære føresette. Nok ein månad er snart over! Tida går veldig fort, spesielt når vi har det kjekt. Og det er akkurat det vi har på SFO:-) Kjære føresette. Nok ein månad er snart over! Tida går veldig fort, spesielt når vi har det kjekt. Og det er akkurat det vi har på SFO:-) Alle borna i 1 klasse byrjar å bli trygge i sine nye omgivelser.

Detaljer

Maktens pluttifikasjon

Maktens pluttifikasjon Maktens pluttifikasjon Søknadssum 200 000 kroner Opplysninger om søker Organisasjonsnavn Rogaland fylkesbibliotek Adresse Boks 130 4001 Stavanger Organisasjonsnummer 974624346 Hjemmeside www.rogfk.no/fylkesbiblioteket

Detaljer