Fellesskap i troen - rom for livet. Tar i bruk ny gudstjenesteordning

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Fellesskap i troen - rom for livet. Tar i bruk ny gudstjenesteordning"

Transkript

1 SANDVIKEN MENIGHET Fellesskap i troen - rom for livet Søndagshilsen SAMMEN VIL VI GJØRE KRISTUS KJENT, TRODD, ELSKET OG ETTERFULGT. N R 1, 96. ÅRGANG F EBRUAR 2013 Tar i bruk ny gudstjenesteordning Fader Vår på ny Sandviken menighetsråd har vedtatt å ta i bruk den nye oversettelsen av Herrens bønn, Fader Vår, i gudstjenestene. Vi tenkte som så: Så sjelden Herrens bønn kommer i ny språkdrakt er det ikke mer enn rett og rimelig at vi spanderer førstesiden på den nye teksten. For det er en begivenhet! Nye generasjoner skal lære å be med denne ordlyden. Mange vil lære seg den nye oversettelsen. Og noen vil beholde den versjonen de har lært, enten det er oversettelsen fra 1930 eller den fra For riket er ditt: Fjorårets konfirmanter lagde et fotoprosjekt sammen hvor de gjennom egne fotografier skulle illustrere hver bønn i Fader Vår. Bildene ble. bl.a. vist på samtalegudstjenesten i Sandvikskirken. Ny gudstjenesteliturgi er vedtatt og tas i bruk 1. søndag i faste, dvs 17. februar. Vår Far i himmelen! La navnet ditt helliges. La riket ditt komme. La viljen din skje på jorden slik som i himmelen. Gi oss i dag vårt daglige brød, og tilgi oss vår skyld, slik også vi tilgir våre skyldnere. Og la oss ikke komme i fristelse, men frels oss fra det onde. For riket er ditt, og makten og æren i evighet. Amen. Sandviken - den musikalske menigheten: Åpen kirke og konsert i fastesiden Sjekk progranmmet på side 4 og 5 Man må da kunne sitt Fadervår her i bydelen, blant mye annet! Og særlig nå når ny oversettelse er vedtatt av alle kompetente organer. Språket er slik vi bruker det i 2013, og samtidig så pass tro mot grunnteksten at det ikke skaper store anfektelser for dem som mener at oversettelsen i 1930 er den beste... På denne måten får nye generasjoner et forhold til denne bønnen med ord som er kjente og som føles naturlig. Prøv den. Bruk den! Følg oss gjerne på Søk på Sandviken menighet

2 FOLKETS TJENESTE - ikke prestelige prestasjoner N R 1, 96. ÅRGANG «Er det preik på sundag?» Da jeg midt på åttitallet gjorde mine første prestelige erfaringer som sommervikar i Jølster i Sunnfjord, la jeg merke til hvordan folk omtalte gudstjenesten. Gudstjenesten var preken, rett og slett. Men dette var jo ufullstendig, ja det blir jo rett og slett galt, tenkte den vordende prest. På denne tiden var jeg i ferd med å oppdage det som senere har blitt en kilde til fryd og glede i mitt liv, og som bidro til at jeg ønsket å bli prest: At gudstjeneste er tjeneste med glede. Vi får ta imot frelsens gaver fra Han som tjente ved å gi sitt liv som løsepenge for de mange, og vi bærer fram oss selv, våre liv, våre synder, vår takk, vår lov, våre pengegaver, osv til Gud. Her, i gudstjenesten, møtes himmel og jord, livet får mening og glans og sammenheng, her er en kilde til frihet, kjærlighet og fred. kristne gudstjenestens røtter tilbake til det gamle testamentes gudsfolk, ja like til Paradis, der Adam forrettet skaperverkets gudstjeneste, begynner den ikke der. Når englene, som tjener Gud i tilbedelse dag og natt, viser seg på jorden, åpenbares gudstjenestens kilde. Gudstjenesten på jord er kun en gjenklang av englenes sang og lek og glede for Herrens trone i himlenes himler. Den kommer fra og vender tilbake til Den Treenige Gud, fra evighet og til evighet. Den norske kirke gjennomfører nå en reform av gudstjenestelivet. Til nå har søndagens gudstjeneste blitt holdt etter samme lest, rundt omkring i alle landets kirker. Men nå er hver menighet pålagt å utarbeide sin lokale gudstjenesteordning på bakgrunn av et rammeverk av ordninger og musikk. Biskopen har nå godkjent den ordningen for gudstjenestelivet som gudstjenesteutvalg, menighetsmøte og menighetsråd i Sandviken har utarbeidet. Sandviken-folket kan nå med stolthet feire vår egen gudstjeneste. I mange år har Sandviken menighet vært opptatt av at gudstjenesten ikke er prestens og organistens domene, men at vi er sammen i tjenesten. Mange deltar med oppgaver, som kirkeverter, klokkere, ministranter (ofte konfirmanter som bærer kors og lys og samler inn offergaver), forsangere, osv. Og vi er sammen om alt som skjer, i salmesang og bønner, i stillhet og bevegelse. At det er mye gudstjenesteglede i Sandviken for tiden viser seg vel i at vi de siste årene har sett en vekst i oppslutningen. Men fortsatt er det som regel ledige plasser. Du er fortsatt velkommen! Hilsen Sverre prest Tjen Herren med glede! For noen høres dette sitatet fra Salme 100 komplett uforståelig ut. Denne gammeldagse rariteten noen bedriver søndag formiddag, hva har det med glede å gjøre? Dette kan nok ikke forklares, men kun erfares. Men gudstjenestegleden er ikke ny. Det er vel heller slik at i gudstjenesten går vi inn i et fellesskap som strekker seg bak og fram i tid og rom, ja sprenger disse grensene. I Salmenes bok strømmer denne gleden fram ved siden av klagerop, kjempende bønner, livets sorger og gleder, på godt og vondt, adressert til Gud. Og kanskje nettopp derfor fødes gleden, fordi livet tas på alvor, på godt og vondt, i møte med Han som er Livet. Men selv om vi kan følge den

3 S ØNDAGSHILSEN S IDE 3 Hvorfor forandrer vi på gudstjenesten? På forsiden i Søndagshilsen har vi denne gang den nye oversettelsen av Fader Vår. Og i dette nummeret presenterer vi ny gudstjenesteordning. Mange vil spørre: Er nå dette nødvendig? Hvorfor må de stadig forandre på det som skjer i kirken? Skal vi ikke engang ha Fader Vår slik vi alltid har hatt det? Et lettvint svar er at Sandviken menighet er en del av Den norske kirke som har vedtatt endringer. Men det finnes flere gode grunner. Her vil jeg gi to svar: Hva er nytt i kirken? Søndag 17. februar vil den nye gudstjenesten tas i bruk i vår menighet. Men hva betyr egentlig nytt? Folk som er sjelden i kirken vil oppleve selv det som har vært innarbeidet i 20 år som nytt. De som har vært til gudstjeneste i Sandvikskirken i løpet av de siste årene har allerede blitt kjent med bruken av prosesjoner og lys, som også preger den nye ordningen. Her vil jeg liste opp noe av det som er nytt fra 1. søndag i faste Den første som tar ordet er klokkeren, som ønsker vel møtt, informerer kort om dagens gudstjeneste, og oppfordrer til stillhet før inngangsprosesjonen. -Den gamle klokkerbønnen er i bruk igjen, litt språklig modernisert, og med en endring. Vi er ikke bare kommet til Guds hus for å høre, men for å «ta imot det Gud vil gi». Mange eldre vil nikke gjenkjennende til denne bønnen. Syndsbekjennelsen er forandret. Her ber vi med tolleren i tempelet: «Gud vær meg synder nådig!» Inspirert av Bibelens salme 51 ber vi om at Gud Bibelen sier: «Jesus Kristus er i går og i dag den samme, ja til evig tid.» Men selv om Han er den samme, er menneskers språk og kultur i stadig endring. Bibelens budskap har helt fra starten av måtte oversettes og tolkes inn i menneskenes liv. Jesus leste sin Bibel, Det Gamle Testamentet på hebraisk, snakket arameisk, og apostlene spredte evangeliet på datidens hovedspråk gresk. Til vårt land kom evangeliet på latin. På reformasjonstiden fikk vi Bibelen og gudstjeneste på dansk. Siden har gudstjenestespråket endret en rekke ganger, slik at mennesker kan høre Guds Ord og vende seg til Gud på sitt eget språk. Gud presenterer seg for Moses, som JAHWE, JEG ER. Kirkens tro er at Han i gudstjenesten møter oss her og nå, når vi samles i Hans navn. Gudstjenesten er ikke nostalgisk mimring om noe som en gang var, men et levende møte med den levende Gud, som er, og møter oss der vi er. Den andre grunnen til å forandre er at gudstjenesten kan bli bedre. Det hjelper ikke med gode ordninger for gudstjenesten uten at det er levende mennesker som deltar i den, men vi må lytte oss fram til hvordan Gud vil møte oss, og streve etter en mest mulig må skape et rent hjerte i oss, og gi kraft til nytt liv ved Den Hellige Ånd. -Menigheten sitter under de to første tekstlesningene. Som før reiser menigheten seg når evangeliet blir lest. Presten løfter fram boken med evangelieteksten, og menigheten feirer med Halleluja- rop at Kristus er midt i blant oss i sitt Hellige Ord. -Presten preker over tre rekker bibeltekster i en treårs-syklus, mot tidligere to rekker. Det betyr at en større del av Bibelens budskap blir forkynt. -Den nikenske trosbekjennelsen synges som en hovedregel etter prekenen. Slik kommer det tydelig fram at vår tro er et svar på Guds tiltale, rettet mot Gud som tilbedelse, og mot mennesker som bekjennelse. sann måte å tilbe Den Treenige Gud, så langt vår innsikt rekker. Vi som har arbeidet med lokal Gudstjeneste i Sandviken er overbevist om at gudstjenesten nå er enda bedre enn før, og kan bedre enn før hjelp oss til å «tilbe Gud i Ånd og sannhet» slik Jesus vil. Han lærer oss at alle kristne er søsken med samme Far, og at det egentlig bare er én sann kirke. Informasjonsflyten i samfunnet vårt, innvandring, og reisevaner har gjort at vi i de siste årene har blitt bedre kjent med kristne i andre trossamfunn. Kirken vår har også blitt åpen for at vi kan ha noe å lære av andre kristne. Vår nye gudstjeneste er derfor mer preget av det vi har lært at kristne i andre trosretninger, samtidig som den er et uttrykk for vår tro som evangelisk-lutherske kristne. Hilsen Sverre prest -Fader Vår i ny språkdrakt. Det som er mest kjent og kjært, og som tilhører barnelærdommen, er nok det som er vanskeligst å endre på. For tiden har vi nå 3 ulike versjoner av Fader Vår. Menighetsrådet har valgt den nyeste versjonen fra Bibelselskapet, som biskopen vår sterkt har anbefalt. Men vi vil ikke ta Fader Vår fra noen. Bønnen blir lest stille, og ikke sunget. Det betyr at selv om presten leder an i den nye versjonen, kan du be ditt Fader Vår stille for deg selv i kirkebenken på ditt eget hjertespråk. -I nattverdliturgien er det flere menighetssvar, som tydeliggjør at menigheten er aktive deltakere i handlingen. Bønnen, som tidligere var rettet mot Jesus, rettes nå mot Faderen, ved Jesus Kristus. Vi ber også om at Gud må sende sin Ånd over brødet, vinen og oss. Her kommer troen på Den Treenige Gud, Fader, Sønn og Ånd tydeligere fram. Fredshilsen, som brukes av mange kirkesamfunn, synliggjør at forsoning mellom mennesker ikke kan skilles fra forsoningen med Gud. Nattverdelementene er druevin blandet med vann, og (fra høsten 2013) glutenfrie oblater for alle. -Ordningen for dåp av barn har to merkbare forandringer. Før dåpen er det en takkebønn for barnet, og påminningen til foreldrene og fadderne om hva de lover ved døpefonten kommer nå etter dåpen. (Be for barna, lære dem å be, hjelpe dem å bruke Guds Ord og Herrens nattverd, så de kan bli værende hos Kristus når de vokser opp). Hilsen Sverre prest

4 IDE S IDE 4 N R 1, 96. ÅRGANG Åpen kirke på onsdager i fastetiden - konsertserie i ditt nabolag Onsdag 27. februar kl : Hilde Haraldsen Sveen og Per Inge Hove fremfører «Bedehusmusikk for sang og trøorgel» Onsdag 13. februar, Askeonsdag, kl : Kveldsmesse ved Otto Odland. Nattverd og korstegning. Onsdag 20.februar kl : Orgelkonsert med demonstrasjon av Sandvikskirkens orgel. Organist Per Inge Hove, kjent for mange fra tiden han vikarierte i Sandvikskirken, har sammen med sopran Hilde Haraldsen Sveen, professor ved Griegakademiet, satt sammen et fint utvalg av kjente og kjære salmer og sanger fra bl.a. Sangboken. Med improvisert tonefølge fra harmonium vil disse vakre sangene og melodiene få en ny og original presentasjon samtidig som publikum føres tilbake til et nærmest autentisk miljø. Tradisjonen med markering av askeonsdag som fastens begynnelse skriver ser fra 600-tallet. I Bibelen er aske et tegn på sorg og anger, men asken har en annen symbolverdi i det gamle sagnet om fuglen Fønix, som gjenoppstår av asken, et sagn de gamle kirkefedrene brukt som et symbol på Kristi død og oppstandelse. I flere Bibeltekster er et merke i pannen et tegn på tilhørighet. På denne gudstjenesten vil menigheten bli invitert fram til alteret for å motta et askekors på pannen, som et tegn på at vi tilhører Jesus Kristus, som døde på korset. Det er snart 100 år siden kirken vår fikk installert det store orgelet på galleriet. Instrumentet ble levert av firmaet Olsen & Jørgensen i 1920 og det har ikke vært gjort tekniske endringer på det siden den gang. Organist og kantor Jostein Aarvik (bildet nederst til venstre) vil spille et variert utvalg orgelmusikk for å vise orgelets mange klanglige muligheter. Det blir bildeoverføring til videolerret nede i kirken, slik at publikum kan se organisten i aksjon ved spillepulten. Onsdag 6. mars kl : Pia Camilla Tømmernes og Jostein Aarvik fremfører musikk for saksofon og orgel. Pia Camilla Tømmernes (nederst til høyre) behersker saksofoner i alle størrelser og er en kjent og aktiv frilansmusiker i Bergen innen en rekke sjangre. I hennes samspill med Sandvikskirkens organist vil musikk fra de tidligste epoker, tradisjonelle klassiske perler så vel som nyere musikk få liv gjennom to ganske så ulike instrumenter.

5 S ØNDAGSHILSEN S IDE 5 S ØNDAGSHILSEN S IDE 5 Jubileumsåret nærmer seg - bli med i Sandviken barnegospelkor Sandviken barnegospel ble startet høsten 1989 og kan dermed feire 24 års sammenhengende barnekordrift i Sandviken. Da går det jo opp for oss at i 2014 har vi jubileum og i den forbindelse vil vi prøve å samle gamle og nye SBGere til et lite eller stort sangprosjekt. Som en forberedelse inviterer vi alle gamle sangere( og alle andre som ikke har sunget i barnekoret) til konsert i Sandvikskirken 17. mars. Her skal barnekoret fremføre utdrag av "Sommerens Maria" av Gisle Kverndokk sammen med Sandviken kantori og musikere. Sandviken barnegospel øver i Sandviken menighetshus hver torsdag kl Vi deltar på ca 2 gudstjenester i semesteret, opptrer på Ladegården sykehjem vår og høst, deltar på konserter i Sandvikskirken og har selvfølgelig både jule- og sommerfest. De siste årene har vi reist på helgetur til Lønningstrand ved Flesland. Onsdag 13. mars kl : Sandviken kantori med strykerensemble fremfører musikk for Maria budskapsdag. Sandviken kantori (nede til høyre) har gjennom mange år gledet folk i menigheten, byen vår og det store utland med fremførelser av høy kvalitet. På programmet denne kvelden står bl.a. den dansk-tyske barokkkomponisten Dietrich Buxtehudes «Magnificat» for 5-stemmig kor og strykere. I Sandviken er vi også så heldige å ha vårt eget orkester med piano, fløyte og bass. Det koster 150 kroner pr semester å være med, og barn fra 6 år (1. klasse) er velkommen i koret. Onsdag 20. mars kl : Korsveiandakt Allerede fra den første kristne tid forteller kilder at de kristne i påskefeiringen minnet Jesus lidelsesvei for vår frelse ved en meditativ vandring i Jesu fotspor. Senere tok fransiskanere opp denne skikken som en andakt, også for Dirigent: Birgit Paulsen (nr. 2 fra høyre bak på bildet. Kan kontaktes for evt spørsmål om koret på telefon kristne som i sin lokale menighet ville følge Jesu lidelsesvei. I Sandvikskirken fikk vi for noen år siden en serie bilder som illustrer Jesu vei med korset. Ved ord, bilder, toner og bønner vil vi meditere over hva Jesu lidelse betyr for våre liv og for vår tro. Andakten blir ledet av sokneprest Sverre Langeland og kantor Jostein Aarvik. Ordet magnificat er latin og står som første ord i Marias lovsang, en hymne som den unge Maria istemmer når hun får bud fra engelen om at hun skal bli med barn og føde verdens frelser. Tidligere kantor i Sandvikskirken, Bjørn Lien, har tonesatt denne lovsangen med norsk tekst og dette verket, samt annen kormusikk og vakker musikk for strykere vil også stå på programmet. Gratis adgang med kollekt alle onsdagene

6 S ØND AGS HI LSE N S IDE 6 Ladegården sykehjem Åpent menighetshus hver onsdag kl Velkommen til hyggestund for pensjonister hver siste torsdag i måneden kl Menighetshuset i Sandviksveien 41 holder åpent hver onsdag for alle som har lyst til å ta turen innom for en kopp kaffe og en prat. Hyggestund hver 2. onsdag i måneden. Åpent hus de andre onsdagene. Kontakt for å tegne annonseplass i Søndagshilsen Din butikk i nærmiljøet MULEN MAT Telefon SANDVIKEN DAGLIGVARER Telefon Ring oss for avtale om varelevering

7 S IDE 7 N R 1, 96. ÅRGANG Døpte: Amalie Konstanse Øksnes Rognes. Ella Sellevåg Brunet. Tobias Seim Dalehaug. Therese Marteng Brimsholm. Marlene De Rochlenge Skjerping. Frida Sofie Steen-Berg. Ella Rønnestad Thomsen. Fredrikke Mundheim-Hofstad. Lasse Fismen. Alexandra Undheim Lambrechts. Oliver Aksdal Hersvik. NAVN Jakob Holm Rathke. Sondre Svartveit Torvanger. Tuva Kjerstin Lunden Abrahamsson. Oda Øvreseth. Trym Blaha. Philip Auflem Knudsen. Othilie Mikkelsen Sælemyr. Sigrid Lydvo. Øyvind Erstad Matre. Vigde: Elin Vevle og Stian Totland. Hanne Øijord Haugan og Jørgen Sando. Døde: Ruth Balestrand. Jon Vannes. Gerd Øvretveit. Gudrun Haugland. Odd Walther Hauge. Magne Skjerping. Henry Johansson. Haldis Kamilla Stenseth. Esther Kornelia Songstad. Eline Randers Smith-Sivertsen. Fasteaksjon med fokus på forbilder Martha Gezahegn (28) solgte kroppen sin til fremmede menn. Nå er hun gift, mamma og lærer for andre tidligere sexarbeidere i Etiopia. Hun er ett av forbildene som utfører norske menigheters internasjonale diakoniarbeid. Vi har sett det før, i de nattemørke gatene hjemme og i byer over hele verden: En kvinne som forhandler med en fremmed mann om prisen på det mest sårbare hun eier. En jente som gir bort en liten bit av seg selv i bytte mot en bunke skitne sedler, natt etter natt, til det ikke er mer igjen å gi. Eller til hun møter en engel som ikke vil ha noe fra henne, men som tilbyr henne håp. Et nytt liv. Gir håp En natt kom det noen mennesker bort til meg på gaten, og en av dem ga meg en liten papirlapp. Det var en invitasjon til lunsj på et senter som het Nytt liv. Det hadde aldri falt meg inn at det kunne finnes noe nytt liv for meg. De fortalte meg at Gud fremdeles elsket meg, men jeg trodde ikke det kunne finnes en slik kjærlighet, forteller Martha Gezahegn. Martha fikk virkelig et nytt liv gjennom senteret som drives av Mekane Yesus, den evangeliske kirken i Etiopia. Kirkens diakonale organisasjon er en av Kirkens Nødhjelps lokale partnere. Hvert år tas 60 nye jenter inn i et toårig program som gir dem et underholdsbidrag, yrkesopplæring, helsehjelp og terapi. Takker norske menigheter Buro Durje er aktiv i den lokale menigheten i Kazanchisbydelen i Addis Ababa og som frivillig på Nytt liv-senteret. Han ser på menighetene i Norge og Etiopia som jevnbyrdige partnere i arbeidet: Gjennom den diakonale tjenesten utfordres vi til å synliggjøre Guds kjærlighet der den virker mest fraværende. Det er en stor inspirasjon å vite at menigheter i Norge er med oss i dette arbeidet på sin måte. Gjennom Kirkens Nødhjelp opplever vi en sterk forbindelse med våre brødre og søstre i Norge. Jeg vil gjerne få takke alle som deltar i prosjektet vårt gjennom å arrangere Kirkens Nødhjelps fasteaksjon! Tidligere sexarbeider Martha Gezahegn (28)og sønnen Nathnael. Han får være med mamma på jobb på Nytt liv-senteret. Foto: Greg Rødland Buick/Kirkens Nødhjelp. Ta godt i mot bøssebærerne tirsdag 19. mars Sammen med rundt andre konfirmanter i omtrent norske menigheter vil konfirmantene i Sandviken delta i årets Fasteaksjon. Ta godt imot dem når de kommer med bøsse og ID-kort. Vi ønsker og trenger også flere bøssebærere for å kunne rekke over hele menigheten. Ta kontakt med Birgit eller Sverre på kirkekontoret om du kan stille noen timer til disposisjon!

8 Sandviken er en menighet der generasjonene trives godt side om side. Menigheten har satset spesielt på barnearbeid, og mange yngre familier føler seg hjemme der. I tillegg har menigheten et rikt kormiljø. FULL DISTRI BUSJON Returadresse: Søndagshilsen Sandvikskirken 5036 Bergen Sandviken menighetskontor, Sandviksveien 41, 5036 Bergen Tlf. : , e.post: Sogneprest: Sverre Langeland, Tlf.: , e.post: Sognepresten treffes på kontoret onsdager 10:00-11:30 og etter avtale. Kantor: Jostein Aarvik Telefon: E.post: Administrasjonsleder: Birgit Paulsen Telefon: E.post: Henvendelser angående dåp, vigsel og gravferd rettes til Kirketorget, tlf E.post: Redaktør Søndagshilsen: Bernt A. Tungodden Sandviken Menighetsråd Bank: Sandviken Menighetspleie: Bank: Søndagshilsen: Kirkens SOS: Teksttelefon for døve: SOS-meldinger: Søndagshilsen er merket med det offisielle nordiske miljømerket Svanen. A2G Grafisk AS, som trykker dette bladet, er godkjent som Svanemerket bedrift. Det betyr at bladet oppfyller strenge miljøkrav til papiret, trykkfargen og hele trykkprosessen. Svanemerket er beviset på at Søndagshilsen er produsert på en best mulig måte. Sandviken Prestegårdsforening for NMS har møter kl i Heien 26 følgende datoer: 25. februar (NB Menighetshuset), 18. mars, 8. april, 29. april, 27. mai og 17. juni. Babysang hver torsdag kl Velkommen til babysang for foreldre med barn i alderen 0-1 år i Sandviken menighetshus. Vi har kontinuerlig tilbud og følger skoleruten. 10. februar kl. 11:00. Fastelavnssøndag. Luk. 18, Familiegudstjeneste, nattverd, barnekor. Offer til Nådehjemmet i Thailand. 13. februar kl. 19:30. Askeonsdag. Matt. 6, Høymesse, nattverd. Vikarprest Otto Odland. 17. februar kl. 11: s. i fastetiden. Matt. 4,1-11. Høymesse, dåp og nattverd. Offer til menighetens arbeid. Sokneprest Sverre Langeland Vi tar i bruk den nye liturgien. 24. februar kl. 11: s. i fastetiden. Matt.15, Høymesse, nattverd. Offer til Kirkens sosialtjeneste Kalfarhuset. Vikarprest Victor Stoltz Meyer. 3. mars kl. 11: s. i fastetiden. Luk. 11, (-28). Høymesse, dåp og nattverd. Offer til menighetens arbeid. Sokneprest Sverre Langeland. Hver torsdag kl Vi synger og leker med barna og spiser sammen etter sangen. Dette koster 20 kroner pr. gang. 10. mars kl. 11: s. i fastetiden. Joh. 6,1-15. Forenklet høymesse, nattverd, Ung messe. Offer til Kirkens nødhjelp. Sokneprest Sverre Langeland. 17. mars kl. 11:00. Maria budskapsdag. Luk. 1, Høymesse, nattverd, Sandviken kantori. Offer til Amathea. Sokneprest Sverre Langeland. 20. mars kl. 19:30. Korsveiandakt med orgelmeditasjoner. Sokneprest Sverre Langeland. 24. mars kl. 11:00. Palmesøndag. Joh. 12,1-13. Høymesse, dåp og nattverd. Offer til Nappane omsorgssenter. Vikarprest Otto Odland. 28. mars kl. 19:00. Skjærtorsdag. Matt. 26, Høymesse, nattverd. Offer til menighetens arbeid. Gaver og takkoffer 4. Bergen speidere: Familie og medier: Kirkens Bymisjon: Kirkens Nødhjelp: Nappane Oms.senter: SAT 7: Stefanusalliansen: Amnesty Internat.: Åpne dører: Sandviken men.pl.: Menighetens arb.: Basaroverskudd: ; 60 % til Nådehjemmet i Thailand og 40 % til menighetens arbeid for barn i Sandviken. Takk for gavene! Menigheten vil etter utfordring fra biskopen oppfordre til fast givertjeneste. Bygg ut givertjenesten så rekker dere lengre. Velkommen til gudstjeneste i Sandvikskirken! 29. mars kl. 15:00. Langfredag. Matt. 27,31b-50. Pasjonsgudstjeneste. Sokneprest Sverre Langeland 30. mars kl. 23:00. Påskeaften. Mark. 16,1-8. Påskenattsmesse, nattverd. 31. mars kl. 11: påskedag. Matt. 28,1-8. Offer til SAT7. Høytidsgudstjeneste, nattverd. 1. april kl. 19: påskedag. Luk. 24, Påskesangsgudstjeneste, nattverd, sangere fra Sandviken Kantori. Offer til menighetens arbeid. 7. april kl. 11: s. i påsketiden. Joh. 20, Barnas påskefest, En varetralle fra nattverd. Offer til Nådehjemmet en i matbutikkgjør Thailand. Sokneprest Sverre tjeneste Langeland. som stativ for lystenning. møtt til gudstjenestene! Vel I den øverste

Fellesskap i troen - rom for livet. Satser på barna i Sandviken

Fellesskap i troen - rom for livet. Satser på barna i Sandviken SAND VIK EN MENIGH ET Fellesskap i troen - rom for livet Søndagshilsen N R 1, 9 7. Å R GA N G M A RS 20 14 SAMMEN VIL VI GJØRE KRISTUS KJENT, TRODD, ELSKET OG ETTERFULGT. Satser på barna i Sandviken Kongens

Detaljer

Menighetsbladet. for Kiberg og Vardø. Stor satsing på barn og unge! 700-års jubileum for kirke og festning. Bispevisitas i Vardø

Menighetsbladet. for Kiberg og Vardø. Stor satsing på barn og unge! 700-års jubileum for kirke og festning. Bispevisitas i Vardø for Kiberg og Vardø Nr. 1 Sommeren 2006 Årgang 54 Stor satsing på barn og unge! 700-års jubileum for kirke og festning Bispevisitas i Vardø k VARDØ MENIGHET Web: www.vardo.kirken.no Organisasjonsnr.: 977

Detaljer

Et møte med kirkeåret

Et møte med kirkeåret Et møte med kirkeåret Smågruppe E T M Ø T E M E D K I R K E Å R E T Gudstjeneste S M Å G R U P P E R G U D S T J EN E S T E B I B E L L E S E P L A N OG T RO PÅ H J E M M E B A N E Bibelleseplan Tro på

Detaljer

Menighetsblad for Løvstakksiden menighet, DEN NORSKE KIRKE nr. 1 / 2015

Menighetsblad for Løvstakksiden menighet, DEN NORSKE KIRKE nr. 1 / 2015 Løvstakksidene Menighetsblad for Løvstakksiden menighet, DEN NORSKE KIRKE nr. 1 / 2015 La oss JUSTERE KURSEN litt Ofte sier vi at julen er vår største høytid. Det er nok sant sett i forhold til den tradisjonen

Detaljer

Veiledning om ulike sider ved gudstjenesten Viktige hensyn i utforming av gudstjenester. Utarbeidet av Kirkerådets sekretariat.

Veiledning om ulike sider ved gudstjenesten Viktige hensyn i utforming av gudstjenester. Utarbeidet av Kirkerådets sekretariat. Fra Gudstjenesteboken 2011 Veiledning om ulike sider ved gudstjenesten Viktige hensyn i utforming av gudstjenester. Utarbeidet av Kirkerådets sekretariat. Innhold: Noen hovedbegreper i ordningen s. 02

Detaljer

NYTT PÅ NYTT. En vandring gjennom Lukasevangeliet. Samtaleopplegg, innledninger, bibelleseplan, tro på hjemmebane og mannakorn

NYTT PÅ NYTT. En vandring gjennom Lukasevangeliet. Samtaleopplegg, innledninger, bibelleseplan, tro på hjemmebane og mannakorn NYTT PÅ NYTT En vandring gjennom Lukasevangeliet Samtaleopplegg, innledninger, bibelleseplan, tro på hjemmebane og mannakorn Heftet er laget av: Vidar M. Bakke Kristine Skree Kristiansen Oddbjørn Stangeland

Detaljer

Vi vil følge Jesus. Innhold

Vi vil følge Jesus. Innhold Vi vil følge Jesus Innhold 1. Jeg en etterfølger 2. Vi en menighet 3. Sammen i gudstjenesten 4. Vekst til modenhet 5. Den hellige Ånd i mitt liv 6. En glad giver tid, evner og penger 7. Nytt liv i praksis

Detaljer

Plan for trosopplæring GUD GIR VI DELER

Plan for trosopplæring GUD GIR VI DELER Plan for trosopplæring GUD GIR VI DELER NORDISK MILJØMÆRKNING Gud gir vi deler Plan for trosopplæring i Den norske kirke 3. opplag ISBN: 987-82-7545-092-8 Kirkerådet, Den norske kirke 2010 Bestilles fra

Detaljer

Velkommen til kirken!

Velkommen til kirken! Min barndoms jul på 50-tallet Bibeldagen 2015 Kontrollert galskap se side 4-5 se side 5 se side 8 Kirkekontakten FOR MYSEN, HÆRLAND, TRØMBORG OG EIDSBERG NR. 5 2014 60. ÅRGANG Velkommen til kirken! Jul

Detaljer

Ta godt i mot konfirmantene!

Ta godt i mot konfirmantene! Menighetsblad for Rønvik og Kjerringøy Nr. 1-2015 Årg. 27 Jorda du skapte Jorda du skapte, nå gråter den stille. Kyrie, kyrie. Hvis ingen her vil høre - hvem trøster jordas barn? Kyrie eleison. Tankene

Detaljer

MENIGHETSBLADET. for

MENIGHETSBLADET. for MENIGHETSBLADET for E I D E B R E M S N E S K O R N S T A D K V E R N E S Nr.. 2 JUNI 2014 61. årgang Himlen blåner for vårt øye, jorden grønnes for vår fot. Bekken risler for vår tørste, korn og blomst

Detaljer

Hellig handling, hellig tid, hellig rom

Hellig handling, hellig tid, hellig rom Fra Gudstjenesteboken 2011 Hellig handling, hellig tid, hellig rom En innføring i gudstjenesteforståelse - utarbeidet av Kirkerådets sekretariat INNHOLD: Hellig handling Hver søndag er en påskedag Liv

Detaljer

RAPPORT FRA MENIGHETSPREST MARIT BJØRNEVIK

RAPPORT FRA MENIGHETSPREST MARIT BJØRNEVIK DEL 1 RAPPORT FRA MENIGHETSPREST MARIT BJØRNEVIK Menighetskonferansen 14. mai 2014 I. INNLEDNING Som barn i ditt hus har vi hver og en et sted, Der vi kan søke ditt ansikt, og du gir oss av din fred. Så

Detaljer

Satte spørsmålstegn ved Gud SIDE 6 Født med hjerneskade Gud grep inn SIDE 36 Den sunne lære unngå vranglære SIDE 41

Satte spørsmålstegn ved Gud SIDE 6 Født med hjerneskade Gud grep inn SIDE 36 Den sunne lære unngå vranglære SIDE 41 FOLK / 3 / 2013 / TIDSSKRIFT FOR HVERDAGSTEOLOGI Satte spørsmålstegn ved Gud SIDE 6 Født med hjerneskade Gud grep inn SIDE 36 Den sunne lære unngå vranglære SIDE 41 3 1 FOLK - Tidsskrift for hverdagsteologi

Detaljer

www.rade.kirken.no Nr. 2 Mars 2012 Årg. 61 Foto: Hans Th. Lundeby

www.rade.kirken.no Nr. 2 Mars 2012 Årg. 61 Foto: Hans Th. Lundeby www.rade.kirken.no Nr. 2 Mars 2012 Årg. 61 Foto: Hans Th. Lundeby Råde gjennom 2012 Råde Menighet er en menighet for mennesker innen et bestemt geografisk område. Grensene faller sammen med grensene for

Detaljer

Vi presenterer programmet for Sommerstevnet i Drammen 6. 11. juli 2010.

Vi presenterer programmet for Sommerstevnet i Drammen 6. 11. juli 2010. De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge Nr. 4 april 2010 Årgang 106 På Solstrand var nær 60 tenåringer samlet til Tentroweekend. LES MER SIDE 28-29 Les om arbeidet i Padrauna, India vårt glemte misjonsfelt.

Detaljer

Hvis Kristus ikke er oppstått hva da? Tale på Bibel og lovsang 5.4. 2010 av Oddvar Søvik.

Hvis Kristus ikke er oppstått hva da? Tale på Bibel og lovsang 5.4. 2010 av Oddvar Søvik. 1 Hvis Kristus ikke er oppstått hva da? Tale på Bibel og lovsang 5.4. 2010 av Oddvar Søvik. Oppstandelsens faktum setter kristendommen i en absolutt særstilling blant alle andre religioner. Ingen annen

Detaljer

O Jesus åpne du mitt øye så jeg kan se hvor rik jeg er Tale på Normisjons hyggestund 4.2.2010

O Jesus åpne du mitt øye så jeg kan se hvor rik jeg er Tale på Normisjons hyggestund 4.2.2010 O Jesus åpne du mitt øye så jeg kan se hvor rik jeg er Tale på Normisjons hyggestund 4.2.2010 For tre uker siden snakket jeg med en person som var vokst opp i et kristent miljø på Vestlandet og som dessverre

Detaljer

Fredag 1. mars 2013 Frankrike: Jeg var fremmed, og dere tok imot meg Hilsen Leder:

Fredag 1. mars 2013 Frankrike: Jeg var fremmed, og dere tok imot meg Hilsen Leder: Fredag 1. mars 2013 Frankrike: Jeg var fremmed, og dere tok imot meg Hilsen Bonjour, bonjour, bonjour. Vi er glad for å ønske dere velkommen. Det gjør vi på vegne av søstrene våre i Frankrike som har laget

Detaljer

MER OM DÅPEN: Hvem skal være faddere? Gaven

MER OM DÅPEN: Hvem skal være faddere? Gaven MER OM DÅPEN: Hvem skal være faddere? Når et barn under 15 år skal døpes, velger foreldrene faddere. De fleste foreldre er nøye med hvem de velger. De vil gjerne ha faddere som kan bety noe positivt for

Detaljer

Å tenke stort ved å gjøre noe nært SIDE 20. Meir enn medgangssupporterar. TEMA: Sendt Menighetsplanting i Norge

Å tenke stort ved å gjøre noe nært SIDE 20. Meir enn medgangssupporterar. TEMA: Sendt Menighetsplanting i Norge FOLK / 3 / 2014 / TIDSSKRIFT FOR HVERDAGSTEOLOGI TEMA: Sendt Menighetsplanting i Norge Å tenke stort ved å gjøre noe nært SIDE 20 Meir enn medgangssupporterar SIDE 69 3 1 FOLK - Tidsskrift for hverdagsteologi

Detaljer

Kirkenytt Metodistkirken Halden

Kirkenytt Metodistkirken Halden Kirkenytt Metodistkirken Halden Nr. 1 Mars Mai 2014 Årgang 63 Alfred Glomsrød Fladeby ble døpt 09. februar. Her sees dåpsbarnet sammen med foreldrene Oda og Anders Fladeby, prest og faddere. Vi gratulerer

Detaljer

Kom og se. Oversatt til norsk av major Gunn Ingeborg Andersen

Kom og se. Oversatt til norsk av major Gunn Ingeborg Andersen Kom og se Oversatt til norsk av major Gunn Ingeborg Andersen Kom og se Det er alltid spennende å kunne dele gode nyheter. Vi kan, for eksempel invitere våre venner til å komme og se...et familiemedlem

Detaljer

FOLK. Guds domene. Tidsskrift for hverdagsteologi. FOLK nr. 2 09 1

FOLK. Guds domene. Tidsskrift for hverdagsteologi. FOLK nr. 2 09 1 Nr. 2-2009 24. årgang FOLK Tidsskrift for hverdagsteologi Guds domene FOLK nr. 2 09 1 LEDER Tyngdepunkt, perspektiv, og løsninger Vår kultur fokuserer på individets frihet og rettigheter. Alle valg og

Detaljer

2. Utøvelsen av fadder- og forbederansvaret utføres i tråd med veiledningsbrosjyren: Fadder- og forbederansvar i Frikirken.

2. Utøvelsen av fadder- og forbederansvaret utføres i tråd med veiledningsbrosjyren: Fadder- og forbederansvar i Frikirken. ORDNING FOR Dåp Den Evangelisk Lutherske Frikirke Dåp 1. Dåpssamtale og dåp foretas i henhold til Forfatning for Den Evangelisk Lutherske Frikirke og Reglement for dåp og menighetens kristendomsopplæring,

Detaljer

Solfrid Molland. Guttorm Guttormsen.

Solfrid Molland. Guttorm Guttormsen. PORSGRUNN Nr. 2 - Mars 2013 e.kr.f. Intervju med Thorleif Leifsen Thorleif Leifsen skal lede den nyetablerte byggekomiteen for Østre Porsgrunn kirke - Jeg gleder meg til å starte arbeidet med den nye kirken

Detaljer

PRO- GRAM BLAD LIVET I KIRKEN. Sannhet Misjon Adorasjon Relasjon Tjeneste INFO TRO VELKOMMEN TIL METODISTKIRKEN! Metodistkirken i Larvik

PRO- GRAM BLAD LIVET I KIRKEN. Sannhet Misjon Adorasjon Relasjon Tjeneste INFO TRO VELKOMMEN TIL METODISTKIRKEN! Metodistkirken i Larvik NR. 1 2015, ÅRGANG 82 SMART- Metodistkirken i Larvik PRO- GRAM BLAD LIVET I KIRKEN Sannhet Misjon Adorasjon Relasjon Tjeneste V E R D I E R INFO TRO VELKOMMEN TIL METODISTKIRKEN! 1 EN LOVSYNGENDE MENIGHET

Detaljer

Den største og beste gaven

Den største og beste gaven Den største og beste gaven Når du nå i julen gir gaver, gir vi dem ofte i påvente av at noen gir deg noe tilbake. Hvis det er noen du gir gaver til som ikke gir oss noen tilbake, vil du sannsynligvis bli

Detaljer

Menighetsblad. odum. Nr. 4 Desember 2011 e. Kr. Årgang 80. Trosopplæring for 4-åringene side 3-4. Misjonsjubileum i Modum side 10-14.

Menighetsblad. odum. Nr. 4 Desember 2011 e. Kr. Årgang 80. Trosopplæring for 4-åringene side 3-4. Misjonsjubileum i Modum side 10-14. Nr. 4 Desember 2011 e. Kr. Årgang 80 odum Menighetsblad Trosopplæring for 4-åringene side 3-4 Misjonsjubileum i Modum side 10-14 Ny bibel side16 Reis deg, bli lys! For lyset ditt kommer, Herrens herlighet

Detaljer

MINIORENE LÆRERHEFTE. Bibelstudieguide. År B. 3. kvartal

MINIORENE LÆRERHEFTE. Bibelstudieguide. År B. 3. kvartal MINIORENE LÆRERHEFTE Bibelstudieguide 3. kvartal År B Lærer/lederveiledning for Miniorene En ressurs for lærere/ledere i sabbatsskolen, klasse 6-9. Plan over GraceLink-leksene. År B, 3. Kvartal REDAKTØR

Detaljer