Fellesskap i troen - rom for livet. Tar i bruk ny gudstjenesteordning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Fellesskap i troen - rom for livet. Tar i bruk ny gudstjenesteordning"

Transkript

1 SANDVIKEN MENIGHET Fellesskap i troen - rom for livet Søndagshilsen SAMMEN VIL VI GJØRE KRISTUS KJENT, TRODD, ELSKET OG ETTERFULGT. N R 1, 96. ÅRGANG F EBRUAR 2013 Tar i bruk ny gudstjenesteordning Fader Vår på ny Sandviken menighetsråd har vedtatt å ta i bruk den nye oversettelsen av Herrens bønn, Fader Vår, i gudstjenestene. Vi tenkte som så: Så sjelden Herrens bønn kommer i ny språkdrakt er det ikke mer enn rett og rimelig at vi spanderer førstesiden på den nye teksten. For det er en begivenhet! Nye generasjoner skal lære å be med denne ordlyden. Mange vil lære seg den nye oversettelsen. Og noen vil beholde den versjonen de har lært, enten det er oversettelsen fra 1930 eller den fra For riket er ditt: Fjorårets konfirmanter lagde et fotoprosjekt sammen hvor de gjennom egne fotografier skulle illustrere hver bønn i Fader Vår. Bildene ble. bl.a. vist på samtalegudstjenesten i Sandvikskirken. Ny gudstjenesteliturgi er vedtatt og tas i bruk 1. søndag i faste, dvs 17. februar. Vår Far i himmelen! La navnet ditt helliges. La riket ditt komme. La viljen din skje på jorden slik som i himmelen. Gi oss i dag vårt daglige brød, og tilgi oss vår skyld, slik også vi tilgir våre skyldnere. Og la oss ikke komme i fristelse, men frels oss fra det onde. For riket er ditt, og makten og æren i evighet. Amen. Sandviken - den musikalske menigheten: Åpen kirke og konsert i fastesiden Sjekk progranmmet på side 4 og 5 Man må da kunne sitt Fadervår her i bydelen, blant mye annet! Og særlig nå når ny oversettelse er vedtatt av alle kompetente organer. Språket er slik vi bruker det i 2013, og samtidig så pass tro mot grunnteksten at det ikke skaper store anfektelser for dem som mener at oversettelsen i 1930 er den beste... På denne måten får nye generasjoner et forhold til denne bønnen med ord som er kjente og som føles naturlig. Prøv den. Bruk den! Følg oss gjerne på Søk på Sandviken menighet

2 FOLKETS TJENESTE - ikke prestelige prestasjoner N R 1, 96. ÅRGANG «Er det preik på sundag?» Da jeg midt på åttitallet gjorde mine første prestelige erfaringer som sommervikar i Jølster i Sunnfjord, la jeg merke til hvordan folk omtalte gudstjenesten. Gudstjenesten var preken, rett og slett. Men dette var jo ufullstendig, ja det blir jo rett og slett galt, tenkte den vordende prest. På denne tiden var jeg i ferd med å oppdage det som senere har blitt en kilde til fryd og glede i mitt liv, og som bidro til at jeg ønsket å bli prest: At gudstjeneste er tjeneste med glede. Vi får ta imot frelsens gaver fra Han som tjente ved å gi sitt liv som løsepenge for de mange, og vi bærer fram oss selv, våre liv, våre synder, vår takk, vår lov, våre pengegaver, osv til Gud. Her, i gudstjenesten, møtes himmel og jord, livet får mening og glans og sammenheng, her er en kilde til frihet, kjærlighet og fred. kristne gudstjenestens røtter tilbake til det gamle testamentes gudsfolk, ja like til Paradis, der Adam forrettet skaperverkets gudstjeneste, begynner den ikke der. Når englene, som tjener Gud i tilbedelse dag og natt, viser seg på jorden, åpenbares gudstjenestens kilde. Gudstjenesten på jord er kun en gjenklang av englenes sang og lek og glede for Herrens trone i himlenes himler. Den kommer fra og vender tilbake til Den Treenige Gud, fra evighet og til evighet. Den norske kirke gjennomfører nå en reform av gudstjenestelivet. Til nå har søndagens gudstjeneste blitt holdt etter samme lest, rundt omkring i alle landets kirker. Men nå er hver menighet pålagt å utarbeide sin lokale gudstjenesteordning på bakgrunn av et rammeverk av ordninger og musikk. Biskopen har nå godkjent den ordningen for gudstjenestelivet som gudstjenesteutvalg, menighetsmøte og menighetsråd i Sandviken har utarbeidet. Sandviken-folket kan nå med stolthet feire vår egen gudstjeneste. I mange år har Sandviken menighet vært opptatt av at gudstjenesten ikke er prestens og organistens domene, men at vi er sammen i tjenesten. Mange deltar med oppgaver, som kirkeverter, klokkere, ministranter (ofte konfirmanter som bærer kors og lys og samler inn offergaver), forsangere, osv. Og vi er sammen om alt som skjer, i salmesang og bønner, i stillhet og bevegelse. At det er mye gudstjenesteglede i Sandviken for tiden viser seg vel i at vi de siste årene har sett en vekst i oppslutningen. Men fortsatt er det som regel ledige plasser. Du er fortsatt velkommen! Hilsen Sverre prest Tjen Herren med glede! For noen høres dette sitatet fra Salme 100 komplett uforståelig ut. Denne gammeldagse rariteten noen bedriver søndag formiddag, hva har det med glede å gjøre? Dette kan nok ikke forklares, men kun erfares. Men gudstjenestegleden er ikke ny. Det er vel heller slik at i gudstjenesten går vi inn i et fellesskap som strekker seg bak og fram i tid og rom, ja sprenger disse grensene. I Salmenes bok strømmer denne gleden fram ved siden av klagerop, kjempende bønner, livets sorger og gleder, på godt og vondt, adressert til Gud. Og kanskje nettopp derfor fødes gleden, fordi livet tas på alvor, på godt og vondt, i møte med Han som er Livet. Men selv om vi kan følge den

3 S ØNDAGSHILSEN S IDE 3 Hvorfor forandrer vi på gudstjenesten? På forsiden i Søndagshilsen har vi denne gang den nye oversettelsen av Fader Vår. Og i dette nummeret presenterer vi ny gudstjenesteordning. Mange vil spørre: Er nå dette nødvendig? Hvorfor må de stadig forandre på det som skjer i kirken? Skal vi ikke engang ha Fader Vår slik vi alltid har hatt det? Et lettvint svar er at Sandviken menighet er en del av Den norske kirke som har vedtatt endringer. Men det finnes flere gode grunner. Her vil jeg gi to svar: Hva er nytt i kirken? Søndag 17. februar vil den nye gudstjenesten tas i bruk i vår menighet. Men hva betyr egentlig nytt? Folk som er sjelden i kirken vil oppleve selv det som har vært innarbeidet i 20 år som nytt. De som har vært til gudstjeneste i Sandvikskirken i løpet av de siste årene har allerede blitt kjent med bruken av prosesjoner og lys, som også preger den nye ordningen. Her vil jeg liste opp noe av det som er nytt fra 1. søndag i faste Den første som tar ordet er klokkeren, som ønsker vel møtt, informerer kort om dagens gudstjeneste, og oppfordrer til stillhet før inngangsprosesjonen. -Den gamle klokkerbønnen er i bruk igjen, litt språklig modernisert, og med en endring. Vi er ikke bare kommet til Guds hus for å høre, men for å «ta imot det Gud vil gi». Mange eldre vil nikke gjenkjennende til denne bønnen. Syndsbekjennelsen er forandret. Her ber vi med tolleren i tempelet: «Gud vær meg synder nådig!» Inspirert av Bibelens salme 51 ber vi om at Gud Bibelen sier: «Jesus Kristus er i går og i dag den samme, ja til evig tid.» Men selv om Han er den samme, er menneskers språk og kultur i stadig endring. Bibelens budskap har helt fra starten av måtte oversettes og tolkes inn i menneskenes liv. Jesus leste sin Bibel, Det Gamle Testamentet på hebraisk, snakket arameisk, og apostlene spredte evangeliet på datidens hovedspråk gresk. Til vårt land kom evangeliet på latin. På reformasjonstiden fikk vi Bibelen og gudstjeneste på dansk. Siden har gudstjenestespråket endret en rekke ganger, slik at mennesker kan høre Guds Ord og vende seg til Gud på sitt eget språk. Gud presenterer seg for Moses, som JAHWE, JEG ER. Kirkens tro er at Han i gudstjenesten møter oss her og nå, når vi samles i Hans navn. Gudstjenesten er ikke nostalgisk mimring om noe som en gang var, men et levende møte med den levende Gud, som er, og møter oss der vi er. Den andre grunnen til å forandre er at gudstjenesten kan bli bedre. Det hjelper ikke med gode ordninger for gudstjenesten uten at det er levende mennesker som deltar i den, men vi må lytte oss fram til hvordan Gud vil møte oss, og streve etter en mest mulig må skape et rent hjerte i oss, og gi kraft til nytt liv ved Den Hellige Ånd. -Menigheten sitter under de to første tekstlesningene. Som før reiser menigheten seg når evangeliet blir lest. Presten løfter fram boken med evangelieteksten, og menigheten feirer med Halleluja- rop at Kristus er midt i blant oss i sitt Hellige Ord. -Presten preker over tre rekker bibeltekster i en treårs-syklus, mot tidligere to rekker. Det betyr at en større del av Bibelens budskap blir forkynt. -Den nikenske trosbekjennelsen synges som en hovedregel etter prekenen. Slik kommer det tydelig fram at vår tro er et svar på Guds tiltale, rettet mot Gud som tilbedelse, og mot mennesker som bekjennelse. sann måte å tilbe Den Treenige Gud, så langt vår innsikt rekker. Vi som har arbeidet med lokal Gudstjeneste i Sandviken er overbevist om at gudstjenesten nå er enda bedre enn før, og kan bedre enn før hjelp oss til å «tilbe Gud i Ånd og sannhet» slik Jesus vil. Han lærer oss at alle kristne er søsken med samme Far, og at det egentlig bare er én sann kirke. Informasjonsflyten i samfunnet vårt, innvandring, og reisevaner har gjort at vi i de siste årene har blitt bedre kjent med kristne i andre trossamfunn. Kirken vår har også blitt åpen for at vi kan ha noe å lære av andre kristne. Vår nye gudstjeneste er derfor mer preget av det vi har lært at kristne i andre trosretninger, samtidig som den er et uttrykk for vår tro som evangelisk-lutherske kristne. Hilsen Sverre prest -Fader Vår i ny språkdrakt. Det som er mest kjent og kjært, og som tilhører barnelærdommen, er nok det som er vanskeligst å endre på. For tiden har vi nå 3 ulike versjoner av Fader Vår. Menighetsrådet har valgt den nyeste versjonen fra Bibelselskapet, som biskopen vår sterkt har anbefalt. Men vi vil ikke ta Fader Vår fra noen. Bønnen blir lest stille, og ikke sunget. Det betyr at selv om presten leder an i den nye versjonen, kan du be ditt Fader Vår stille for deg selv i kirkebenken på ditt eget hjertespråk. -I nattverdliturgien er det flere menighetssvar, som tydeliggjør at menigheten er aktive deltakere i handlingen. Bønnen, som tidligere var rettet mot Jesus, rettes nå mot Faderen, ved Jesus Kristus. Vi ber også om at Gud må sende sin Ånd over brødet, vinen og oss. Her kommer troen på Den Treenige Gud, Fader, Sønn og Ånd tydeligere fram. Fredshilsen, som brukes av mange kirkesamfunn, synliggjør at forsoning mellom mennesker ikke kan skilles fra forsoningen med Gud. Nattverdelementene er druevin blandet med vann, og (fra høsten 2013) glutenfrie oblater for alle. -Ordningen for dåp av barn har to merkbare forandringer. Før dåpen er det en takkebønn for barnet, og påminningen til foreldrene og fadderne om hva de lover ved døpefonten kommer nå etter dåpen. (Be for barna, lære dem å be, hjelpe dem å bruke Guds Ord og Herrens nattverd, så de kan bli værende hos Kristus når de vokser opp). Hilsen Sverre prest

4 IDE S IDE 4 N R 1, 96. ÅRGANG Åpen kirke på onsdager i fastetiden - konsertserie i ditt nabolag Onsdag 27. februar kl : Hilde Haraldsen Sveen og Per Inge Hove fremfører «Bedehusmusikk for sang og trøorgel» Onsdag 13. februar, Askeonsdag, kl : Kveldsmesse ved Otto Odland. Nattverd og korstegning. Onsdag 20.februar kl : Orgelkonsert med demonstrasjon av Sandvikskirkens orgel. Organist Per Inge Hove, kjent for mange fra tiden han vikarierte i Sandvikskirken, har sammen med sopran Hilde Haraldsen Sveen, professor ved Griegakademiet, satt sammen et fint utvalg av kjente og kjære salmer og sanger fra bl.a. Sangboken. Med improvisert tonefølge fra harmonium vil disse vakre sangene og melodiene få en ny og original presentasjon samtidig som publikum føres tilbake til et nærmest autentisk miljø. Tradisjonen med markering av askeonsdag som fastens begynnelse skriver ser fra 600-tallet. I Bibelen er aske et tegn på sorg og anger, men asken har en annen symbolverdi i det gamle sagnet om fuglen Fønix, som gjenoppstår av asken, et sagn de gamle kirkefedrene brukt som et symbol på Kristi død og oppstandelse. I flere Bibeltekster er et merke i pannen et tegn på tilhørighet. På denne gudstjenesten vil menigheten bli invitert fram til alteret for å motta et askekors på pannen, som et tegn på at vi tilhører Jesus Kristus, som døde på korset. Det er snart 100 år siden kirken vår fikk installert det store orgelet på galleriet. Instrumentet ble levert av firmaet Olsen & Jørgensen i 1920 og det har ikke vært gjort tekniske endringer på det siden den gang. Organist og kantor Jostein Aarvik (bildet nederst til venstre) vil spille et variert utvalg orgelmusikk for å vise orgelets mange klanglige muligheter. Det blir bildeoverføring til videolerret nede i kirken, slik at publikum kan se organisten i aksjon ved spillepulten. Onsdag 6. mars kl : Pia Camilla Tømmernes og Jostein Aarvik fremfører musikk for saksofon og orgel. Pia Camilla Tømmernes (nederst til høyre) behersker saksofoner i alle størrelser og er en kjent og aktiv frilansmusiker i Bergen innen en rekke sjangre. I hennes samspill med Sandvikskirkens organist vil musikk fra de tidligste epoker, tradisjonelle klassiske perler så vel som nyere musikk få liv gjennom to ganske så ulike instrumenter.

5 S ØNDAGSHILSEN S IDE 5 S ØNDAGSHILSEN S IDE 5 Jubileumsåret nærmer seg - bli med i Sandviken barnegospelkor Sandviken barnegospel ble startet høsten 1989 og kan dermed feire 24 års sammenhengende barnekordrift i Sandviken. Da går det jo opp for oss at i 2014 har vi jubileum og i den forbindelse vil vi prøve å samle gamle og nye SBGere til et lite eller stort sangprosjekt. Som en forberedelse inviterer vi alle gamle sangere( og alle andre som ikke har sunget i barnekoret) til konsert i Sandvikskirken 17. mars. Her skal barnekoret fremføre utdrag av "Sommerens Maria" av Gisle Kverndokk sammen med Sandviken kantori og musikere. Sandviken barnegospel øver i Sandviken menighetshus hver torsdag kl Vi deltar på ca 2 gudstjenester i semesteret, opptrer på Ladegården sykehjem vår og høst, deltar på konserter i Sandvikskirken og har selvfølgelig både jule- og sommerfest. De siste årene har vi reist på helgetur til Lønningstrand ved Flesland. Onsdag 13. mars kl : Sandviken kantori med strykerensemble fremfører musikk for Maria budskapsdag. Sandviken kantori (nede til høyre) har gjennom mange år gledet folk i menigheten, byen vår og det store utland med fremførelser av høy kvalitet. På programmet denne kvelden står bl.a. den dansk-tyske barokkkomponisten Dietrich Buxtehudes «Magnificat» for 5-stemmig kor og strykere. I Sandviken er vi også så heldige å ha vårt eget orkester med piano, fløyte og bass. Det koster 150 kroner pr semester å være med, og barn fra 6 år (1. klasse) er velkommen i koret. Onsdag 20. mars kl : Korsveiandakt Allerede fra den første kristne tid forteller kilder at de kristne i påskefeiringen minnet Jesus lidelsesvei for vår frelse ved en meditativ vandring i Jesu fotspor. Senere tok fransiskanere opp denne skikken som en andakt, også for Dirigent: Birgit Paulsen (nr. 2 fra høyre bak på bildet. Kan kontaktes for evt spørsmål om koret på telefon kristne som i sin lokale menighet ville følge Jesu lidelsesvei. I Sandvikskirken fikk vi for noen år siden en serie bilder som illustrer Jesu vei med korset. Ved ord, bilder, toner og bønner vil vi meditere over hva Jesu lidelse betyr for våre liv og for vår tro. Andakten blir ledet av sokneprest Sverre Langeland og kantor Jostein Aarvik. Ordet magnificat er latin og står som første ord i Marias lovsang, en hymne som den unge Maria istemmer når hun får bud fra engelen om at hun skal bli med barn og føde verdens frelser. Tidligere kantor i Sandvikskirken, Bjørn Lien, har tonesatt denne lovsangen med norsk tekst og dette verket, samt annen kormusikk og vakker musikk for strykere vil også stå på programmet. Gratis adgang med kollekt alle onsdagene

6 S ØND AGS HI LSE N S IDE 6 Ladegården sykehjem Åpent menighetshus hver onsdag kl Velkommen til hyggestund for pensjonister hver siste torsdag i måneden kl Menighetshuset i Sandviksveien 41 holder åpent hver onsdag for alle som har lyst til å ta turen innom for en kopp kaffe og en prat. Hyggestund hver 2. onsdag i måneden. Åpent hus de andre onsdagene. Kontakt for å tegne annonseplass i Søndagshilsen Din butikk i nærmiljøet MULEN MAT Telefon SANDVIKEN DAGLIGVARER Telefon Ring oss for avtale om varelevering

7 S IDE 7 N R 1, 96. ÅRGANG Døpte: Amalie Konstanse Øksnes Rognes. Ella Sellevåg Brunet. Tobias Seim Dalehaug. Therese Marteng Brimsholm. Marlene De Rochlenge Skjerping. Frida Sofie Steen-Berg. Ella Rønnestad Thomsen. Fredrikke Mundheim-Hofstad. Lasse Fismen. Alexandra Undheim Lambrechts. Oliver Aksdal Hersvik. NAVN Jakob Holm Rathke. Sondre Svartveit Torvanger. Tuva Kjerstin Lunden Abrahamsson. Oda Øvreseth. Trym Blaha. Philip Auflem Knudsen. Othilie Mikkelsen Sælemyr. Sigrid Lydvo. Øyvind Erstad Matre. Vigde: Elin Vevle og Stian Totland. Hanne Øijord Haugan og Jørgen Sando. Døde: Ruth Balestrand. Jon Vannes. Gerd Øvretveit. Gudrun Haugland. Odd Walther Hauge. Magne Skjerping. Henry Johansson. Haldis Kamilla Stenseth. Esther Kornelia Songstad. Eline Randers Smith-Sivertsen. Fasteaksjon med fokus på forbilder Martha Gezahegn (28) solgte kroppen sin til fremmede menn. Nå er hun gift, mamma og lærer for andre tidligere sexarbeidere i Etiopia. Hun er ett av forbildene som utfører norske menigheters internasjonale diakoniarbeid. Vi har sett det før, i de nattemørke gatene hjemme og i byer over hele verden: En kvinne som forhandler med en fremmed mann om prisen på det mest sårbare hun eier. En jente som gir bort en liten bit av seg selv i bytte mot en bunke skitne sedler, natt etter natt, til det ikke er mer igjen å gi. Eller til hun møter en engel som ikke vil ha noe fra henne, men som tilbyr henne håp. Et nytt liv. Gir håp En natt kom det noen mennesker bort til meg på gaten, og en av dem ga meg en liten papirlapp. Det var en invitasjon til lunsj på et senter som het Nytt liv. Det hadde aldri falt meg inn at det kunne finnes noe nytt liv for meg. De fortalte meg at Gud fremdeles elsket meg, men jeg trodde ikke det kunne finnes en slik kjærlighet, forteller Martha Gezahegn. Martha fikk virkelig et nytt liv gjennom senteret som drives av Mekane Yesus, den evangeliske kirken i Etiopia. Kirkens diakonale organisasjon er en av Kirkens Nødhjelps lokale partnere. Hvert år tas 60 nye jenter inn i et toårig program som gir dem et underholdsbidrag, yrkesopplæring, helsehjelp og terapi. Takker norske menigheter Buro Durje er aktiv i den lokale menigheten i Kazanchisbydelen i Addis Ababa og som frivillig på Nytt liv-senteret. Han ser på menighetene i Norge og Etiopia som jevnbyrdige partnere i arbeidet: Gjennom den diakonale tjenesten utfordres vi til å synliggjøre Guds kjærlighet der den virker mest fraværende. Det er en stor inspirasjon å vite at menigheter i Norge er med oss i dette arbeidet på sin måte. Gjennom Kirkens Nødhjelp opplever vi en sterk forbindelse med våre brødre og søstre i Norge. Jeg vil gjerne få takke alle som deltar i prosjektet vårt gjennom å arrangere Kirkens Nødhjelps fasteaksjon! Tidligere sexarbeider Martha Gezahegn (28)og sønnen Nathnael. Han får være med mamma på jobb på Nytt liv-senteret. Foto: Greg Rødland Buick/Kirkens Nødhjelp. Ta godt i mot bøssebærerne tirsdag 19. mars Sammen med rundt andre konfirmanter i omtrent norske menigheter vil konfirmantene i Sandviken delta i årets Fasteaksjon. Ta godt imot dem når de kommer med bøsse og ID-kort. Vi ønsker og trenger også flere bøssebærere for å kunne rekke over hele menigheten. Ta kontakt med Birgit eller Sverre på kirkekontoret om du kan stille noen timer til disposisjon!

8 Sandviken er en menighet der generasjonene trives godt side om side. Menigheten har satset spesielt på barnearbeid, og mange yngre familier føler seg hjemme der. I tillegg har menigheten et rikt kormiljø. FULL DISTRI BUSJON Returadresse: Søndagshilsen Sandvikskirken 5036 Bergen Sandviken menighetskontor, Sandviksveien 41, 5036 Bergen Tlf. : , e.post: Sogneprest: Sverre Langeland, Tlf.: , e.post: Sognepresten treffes på kontoret onsdager 10:00-11:30 og etter avtale. Kantor: Jostein Aarvik Telefon: E.post: Administrasjonsleder: Birgit Paulsen Telefon: E.post: Henvendelser angående dåp, vigsel og gravferd rettes til Kirketorget, tlf E.post: Redaktør Søndagshilsen: Bernt A. Tungodden Sandviken Menighetsråd Bank: Sandviken Menighetspleie: Bank: Søndagshilsen: Kirkens SOS: Teksttelefon for døve: SOS-meldinger: Søndagshilsen er merket med det offisielle nordiske miljømerket Svanen. A2G Grafisk AS, som trykker dette bladet, er godkjent som Svanemerket bedrift. Det betyr at bladet oppfyller strenge miljøkrav til papiret, trykkfargen og hele trykkprosessen. Svanemerket er beviset på at Søndagshilsen er produsert på en best mulig måte. Sandviken Prestegårdsforening for NMS har møter kl i Heien 26 følgende datoer: 25. februar (NB Menighetshuset), 18. mars, 8. april, 29. april, 27. mai og 17. juni. Babysang hver torsdag kl Velkommen til babysang for foreldre med barn i alderen 0-1 år i Sandviken menighetshus. Vi har kontinuerlig tilbud og følger skoleruten. 10. februar kl. 11:00. Fastelavnssøndag. Luk. 18, Familiegudstjeneste, nattverd, barnekor. Offer til Nådehjemmet i Thailand. 13. februar kl. 19:30. Askeonsdag. Matt. 6, Høymesse, nattverd. Vikarprest Otto Odland. 17. februar kl. 11: s. i fastetiden. Matt. 4,1-11. Høymesse, dåp og nattverd. Offer til menighetens arbeid. Sokneprest Sverre Langeland Vi tar i bruk den nye liturgien. 24. februar kl. 11: s. i fastetiden. Matt.15, Høymesse, nattverd. Offer til Kirkens sosialtjeneste Kalfarhuset. Vikarprest Victor Stoltz Meyer. 3. mars kl. 11: s. i fastetiden. Luk. 11, (-28). Høymesse, dåp og nattverd. Offer til menighetens arbeid. Sokneprest Sverre Langeland. Hver torsdag kl Vi synger og leker med barna og spiser sammen etter sangen. Dette koster 20 kroner pr. gang. 10. mars kl. 11: s. i fastetiden. Joh. 6,1-15. Forenklet høymesse, nattverd, Ung messe. Offer til Kirkens nødhjelp. Sokneprest Sverre Langeland. 17. mars kl. 11:00. Maria budskapsdag. Luk. 1, Høymesse, nattverd, Sandviken kantori. Offer til Amathea. Sokneprest Sverre Langeland. 20. mars kl. 19:30. Korsveiandakt med orgelmeditasjoner. Sokneprest Sverre Langeland. 24. mars kl. 11:00. Palmesøndag. Joh. 12,1-13. Høymesse, dåp og nattverd. Offer til Nappane omsorgssenter. Vikarprest Otto Odland. 28. mars kl. 19:00. Skjærtorsdag. Matt. 26, Høymesse, nattverd. Offer til menighetens arbeid. Gaver og takkoffer 4. Bergen speidere: Familie og medier: Kirkens Bymisjon: Kirkens Nødhjelp: Nappane Oms.senter: SAT 7: Stefanusalliansen: Amnesty Internat.: Åpne dører: Sandviken men.pl.: Menighetens arb.: Basaroverskudd: ; 60 % til Nådehjemmet i Thailand og 40 % til menighetens arbeid for barn i Sandviken. Takk for gavene! Menigheten vil etter utfordring fra biskopen oppfordre til fast givertjeneste. Bygg ut givertjenesten så rekker dere lengre. Velkommen til gudstjeneste i Sandvikskirken! 29. mars kl. 15:00. Langfredag. Matt. 27,31b-50. Pasjonsgudstjeneste. Sokneprest Sverre Langeland 30. mars kl. 23:00. Påskeaften. Mark. 16,1-8. Påskenattsmesse, nattverd. 31. mars kl. 11: påskedag. Matt. 28,1-8. Offer til SAT7. Høytidsgudstjeneste, nattverd. 1. april kl. 19: påskedag. Luk. 24, Påskesangsgudstjeneste, nattverd, sangere fra Sandviken Kantori. Offer til menighetens arbeid. 7. april kl. 11: s. i påsketiden. Joh. 20, Barnas påskefest, En varetralle fra nattverd. Offer til Nådehjemmet en i matbutikkgjør Thailand. Sokneprest Sverre tjeneste Langeland. som stativ for lystenning. møtt til gudstjenestene! Vel I den øverste

Ordning for hovedgudstjeneste Modum menighet

Ordning for hovedgudstjeneste Modum menighet Ordning for hovedgudstjeneste Modum menighet I. Samling 1 Forberedelse Der det er praktisk mulig ønsker vi at: Kirkerommet kan være åpent en stund før gudstjenesten, med anledning til å tenne lys og sitte

Detaljer

Ordning for hovedgudstjeneste Modum menighet

Ordning for hovedgudstjeneste Modum menighet Ordning for hovedgudstjeneste Modum menighet I. Samling 1 Forberedelse Der det er praktisk mulig ønsker vi at: Kirkerommet kan være åpent en stund før gudstjenesten, med anledning til å tenne lys og sitte

Detaljer

Gudstjeneste med dåp og nattverd

Gudstjeneste med dåp og nattverd Gudstjeneste med dåp og nattverd Gudstjenesten er menighetens hoved- samling om Guds ord og sakramentene (dåp og nattverd). I gudstjenesten gir vi uttrykk for vår tro, tilbedelse, takk og bønn. I gudstjenesten

Detaljer

Den hellige messe. I den hellige messe vil vi: tilbe Gud, lovprise Gud, takke Gud for alle hans velgjerninger, sone for våre synder.

Den hellige messe. I den hellige messe vil vi: tilbe Gud, lovprise Gud, takke Gud for alle hans velgjerninger, sone for våre synder. Den hellige messe I den hellige messe vil vi: tilbe Gud, lovprise Gud, takke Gud for alle hans velgjerninger, sone for våre synder. Vi vil be om nåde og velsignelse fra Jesu korsoffer for oss selv og for

Detaljer

I SAMLING 5 SYNDSBEKJENNELSE 1 FORBEREDELSE

I SAMLING 5 SYNDSBEKJENNELSE 1 FORBEREDELSE I SAMLING 1 FORBEREDELSE Klokkeringing til kl 11.00 ML: Informasjon om dagens gudstjeneste og: La oss være stille for Gud Kort stillhet Tre klokkeslag 2 PRELUDIUM og INNGANGSSALME, prosesjon 3 INNGANGSORD

Detaljer

De følgende tekstene leses gjerne av en fra dåpsfølget eller av en annen medliturg.

De følgende tekstene leses gjerne av en fra dåpsfølget eller av en annen medliturg. MENIGHETSRÅDET I BORGE MENIGHET HAR (12.10.11) VEDTATT FØLGENDE: Ordning for Dåp i hovedgudstjenesten I MOTTAKELSE TIL DÅP En dåpssalme synges enten her, før forsakelsen og troen eller som avslutning på

Detaljer

Ordning for dåp i hovedgudstjenesten

Ordning for dåp i hovedgudstjenesten Vedlegg til KR-sak 41/15 Revisjon av dåpsliturgien KR 41.1/15 NFGs forslag til revidert Ordning for dåp i hovedgudstjenesten, vedtatt i møtet 18. juni 2015. Ordning for dåp i hovedgudstjenesten 1 Mottakelse

Detaljer

Ny Hovedgudstjeneste i Lambertseter menighet

Ny Hovedgudstjeneste i Lambertseter menighet Ny Hovedgudstjeneste i Lambertseter menighet (L = Liturg, ML = Medliturg, A= Alle) I SAMLING 1. Forberedelse Det bør være stille i kirkerommet ca. 10 min. før gudstjenesten begynner, med mulighet for stille

Detaljer

Høymesse i Oslo domkirke. MAL. Liturgens versjon.

Høymesse i Oslo domkirke. MAL. Liturgens versjon. 1 Høymesse i Oslo domkirke. MAL. Liturgens versjon. Preludium og prosesjon Menigheten reiser seg og blir stående til «amen» etter inngangsordene. Innngangssalme Innledningsord og intimasjon L: I Faderens

Detaljer

ORDNING FOR KONFIRMASJON

ORDNING FOR KONFIRMASJON ORDNING FOR KONFIRMASJON BOKMÅL INNHOLD HVA ER KONFIRMASJONEN... 2 MÅLSETNING FOR KONFIRMASJONSTIDEN:... 2 KONFIRMASJONSHANDLINGEN... 2 ORDNING FOR KONFIRMASJON... 3 Godkjent av Hovedstyret mai 2011. 1

Detaljer

ANNEN MESSE. Trinnbønn.

ANNEN MESSE. Trinnbønn. ANNEN MESSE Du kan i den hellige messe oppnå Guds store nåde og hjelp for deg og andre. Din bønn er forenet med prestens bønn. Enda mer: du ber sammen med Jesus. Derfor er din bønn sterk. Hva vil du be

Detaljer

Foreløpig ordning for Hovedgudstjeneste i Flakstad og Moskenes menigheter. L = Liturg (prest), ML = Medliturg (tekstleser, andre), A = Alle

Foreløpig ordning for Hovedgudstjeneste i Flakstad og Moskenes menigheter. L = Liturg (prest), ML = Medliturg (tekstleser, andre), A = Alle I. SAMLING 1 Forberedelse Foreløpig ordning for Hovedgudstjeneste i Flakstad og Moskenes menigheter L = Liturg (prest), ML = Medliturg (tekstleser, andre), A = Alle Klokkeringing Informasjon om dagens

Detaljer

VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM

VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM KR 15.3/12 VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM 1 Denne liturgien kan brukes når folk ber presten eller en annen kirkelig medarbeider komme og velsigne deres nye hjem. 2 Dersom presten blir bedt om å komme til hus

Detaljer

Ordning for hovedgudstjeneste i Tveit kirke

Ordning for hovedgudstjeneste i Tveit kirke Ordning for hovedgudstjeneste i Tveit kirke I. samling 1 Forberedelse Kirkerommet kan være åpent en stund før gudstjenesten, med anledning til å tenne lys og sitte i stillhet, i ettertanke og bønn. Klokkeringing

Detaljer

NY GUDSTJENESTEORDNING I ØSTENSTAD KIRKE

NY GUDSTJENESTEORDNING I ØSTENSTAD KIRKE 1 NY GUDSTJENESTEORDNING I ØSTENSTAD KIRKE I SAMLING 1. Forberedelse Informasjon om dagens gudstjeneste v/ klokker. Inneholder: - Fullt navn på dåpsbarna - Om dagens offer og hvordan det samles inn - Om

Detaljer

Ordinasjon og innsettelse av forstander og/eller eldste i samme gudstjeneste

Ordinasjon og innsettelse av forstander og/eller eldste i samme gudstjeneste 1 ORDNING FOR Ordinasjon og innsettelse av forstander og/eller eldste i samme gudstjeneste Den Evangelisk Lutherske Frikirke Orientering 1. Til tjenesten med Ord og sakrament (hyrdetjenesten) kalles og

Detaljer

G2 Høsten 2007. 1. Preludium Det synges lovsanger fra kl.16.40 Liturg tar plass bak alteret mot slutten av preludiet. 2.

G2 Høsten 2007. 1. Preludium Det synges lovsanger fra kl.16.40 Liturg tar plass bak alteret mot slutten av preludiet. 2. G2 Høsten 2007 Bønnemøte i Lillesalen fra kl:16:30 1. Preludium Det synges lovsanger fra kl.16.40 Liturg tar plass bak alteret mot slutten av preludiet 2. Nådehilsen Kjære menighet. Nåde være med dere

Detaljer

Melodi til Gloria kan variere. Gloria utgår i advents- og fastetiden.

Melodi til Gloria kan variere. Gloria utgår i advents- og fastetiden. EUKARISTIEN DEN HELLIGE MESSE Menighetsagende for SKG-Region Vest. Se Hymnarium for musikk til messeleddene. Menighetssvar med fet skrift. MESSENS INNLEDNING INNTOG MED SALME INNGANGSORD +I Faderens og

Detaljer

GUDSTJENESTE I FROGNER KIRKE

GUDSTJENESTE I FROGNER KIRKE GUDSTJENESTE I FROGNER KIRKE (Forslag til foreløpig høymesseliturgi) Den norske kirke er inne i en gudstjenestereform, der deler av gudstjenesteordningen (liturgien) er under forandring. Rammene er bestemt

Detaljer

Konfirmantene setter fra seg rosene i vasene. Gi tegn!

Konfirmantene setter fra seg rosene i vasene. Gi tegn! Konfirmasjonsgudstjenester September 2009 Gudstjenesten er et tverrfaglig samarbeid i staben og med ungdomsledere der konfirmantene er hovedpersoner og medvirker også med sang. Ungdomsledere (20-25stk)

Detaljer

3 Inngangsord. 4 Samlingsbønn

3 Inngangsord. 4 Samlingsbønn Hellemyr menighet. Lokal grunnordning for gudstjeneste. I. samling 1 Forberedelse Kirkerommet er åpent en stund før gudstjenesten, med anledning til å tenne lys og sitte i stillhet, i ettertanke og bønn.

Detaljer

Konfirmasjon i Gruben Kirke 2011

Konfirmasjon i Gruben Kirke 2011 Konfirmasjon i Gruben Kirke 2011 Inngang Preludium (alle står) Inngangssalme: salme 268 - melodi fra Rana Herre Gud, ditt dyre navn og ære over verden høyt i akt skal være, og alle sjele, de trette træle,

Detaljer

Lokal grunnordning for Familiegudstjenester uten nattverd (både «Sprell levende» og «Gubba»):

Lokal grunnordning for Familiegudstjenester uten nattverd (både «Sprell levende» og «Gubba»): Lista sokn FORSLAG sept 2012 Lokal grunnordning for Familiegudstjenester uten nattverd (både «Sprell levende» og «Gubba»): SAMLING Forberedelse Klokkeringing Informasjon/Kunngjøring (evt. på storskjerm)

Detaljer

Ordning for hovedgudstjeneste

Ordning for hovedgudstjeneste Ordning for hovedgudstjeneste I. samling 1 Forberedelse Kirkerommet kan være åpent en stund før gudstjenesten, med anledning til å tenne lys og sitte i stillhet, i ettertanke og bønn. Klokkeringing Før

Detaljer

2. Utøvelsen av fadder- og forbederansvaret utføres i tråd med veiledningsbrosjyren: Fadder- og forbederansvar i Frikirken.

2. Utøvelsen av fadder- og forbederansvaret utføres i tråd med veiledningsbrosjyren: Fadder- og forbederansvar i Frikirken. ORDNING FOR Dåp Den Evangelisk Lutherske Frikirke Dåp 1. Dåpssamtale og dåp foretas i henhold til Forfatning for Den Evangelisk Lutherske Frikirke og Reglement for dåp og menighetens kristendomsopplæring,

Detaljer

Dette hellige evangelium står skrevet hos evangelisten Johannes i det 1. kapittel:

Dette hellige evangelium står skrevet hos evangelisten Johannes i det 1. kapittel: Preken i Fjellhamar kirke 10. januar 2010 1. s. e. Kristi Åpenbaringsdag Kapellan Elisabeth Lund Noe nytt er på gang! Nå er jula over, og vi er i gang med et nytt år. Jesusbarnet har blitt hjertelig mottatt

Detaljer

Velfjord og Tosen menighetsråd - vedtak om lokal grunnordning

Velfjord og Tosen menighetsråd - vedtak om lokal grunnordning Velfjord og Tosen menighetsråd - vedtak om lokal grunnordning Velfjord og Tosen sokn Ordning for hovedgudstjeneste lokal grunnordning Vedtatt i Velfjord og Tosen_ menighetsråd 02.09 2015 A Hovedgudstjeneste

Detaljer

Ordning for SØRGEGUDSTJENESTE (Gudstjeneste ved katastrofer)

Ordning for SØRGEGUDSTJENESTE (Gudstjeneste ved katastrofer) Ordning for SØRGEGUDSTJENESTE (Gudstjeneste ved katastrofer) Fastsatt av Kirkemøtet 1991 som Tillegg til Gudstjenestebok for Den norske kirke I/II 1 Ordningen skal primært være til bruk ved katastrofer

Detaljer

BEGRAVELSEN BEGRAVELSESRITUALET

BEGRAVELSEN BEGRAVELSESRITUALET BEGRAVELSEN Ved begravelsen overlater Kirken den døde i Skaperens hender og ber om at Jesu død og oppstandelse må fullbyrdes i det mennesket som Gud har skapt i sitt bilde og bestemt til evig liv. Gudstjenesten

Detaljer

Alterets hellige Sakrament.

Alterets hellige Sakrament. Alterets hellige Sakrament. Den hellige kommunion. Helt siden den hellige pave Pius X har latt de små barna få lov å motta Jesus i den hellige kommunion, er Herrens eget store ønske blitt oppfylt, det

Detaljer

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell.

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell. Preken 3. februar 2013 I Fjellhamar kirke Kristi forklarelsesdag Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Lukas I det 9. Kapittel: Omkring åtte dager etter at han hadde sagt dette, tok

Detaljer

Tore Kransberg til et helt nytt liv!

Tore Kransberg til et helt nytt liv! Tore Kransberg VELKOMMEN til et helt nytt liv! De første stegene Tore Kransberg VELKOMMEN til et helt nytt liv! www.gudidinby.no Innhold Tore Kransberg VELKOMMEN til et helt nytt liv! Gud? 5 Frelst? 7

Detaljer

Prosesjon ved dåp. og sammen med hele ditt folk fornyes hver dag i et sant og hellig liv. Vardø kirke -

Prosesjon ved dåp. og sammen med hele ditt folk fornyes hver dag i et sant og hellig liv. Vardø kirke - Vardø kirke - Klokkeslett: 11:00 Dag i kirkeåret: Liturgisk farge: Prest: Organist: Kirketjener: Klokker: og sammen med hele ditt folk fornyes hver dag i et sant og hellig liv. La oss være stille for Gud

Detaljer

Dåp i egen gudstjeneste Vedtatt av Kirkemøtet 2011. Gjelder fra 1. s. i advent 2011 og tas i bruk senest 1. s. i advent 2012.

Dåp i egen gudstjeneste Vedtatt av Kirkemøtet 2011. Gjelder fra 1. s. i advent 2011 og tas i bruk senest 1. s. i advent 2012. Fra Gudstjenesteboken 2011 Ordning for Dåp i egen gudstjeneste Vedtatt av Kirkemøtet 2011. Gjelder fra 1. s. i advent 2011 og tas i bruk senest 1. s. i advent 2012. 1 Før gudstjenesten begynner, tar dåpsfølget

Detaljer

Gudstjeneste uten dåp. Gudstjenester på med eller uten nattverd. med nattverd (Kneling rundt. alterringen) «Forenklet gudstjeneste. Høymesse nattverd»

Gudstjeneste uten dåp. Gudstjenester på med eller uten nattverd. med nattverd (Kneling rundt. alterringen) «Forenklet gudstjeneste. Høymesse nattverd» A Hovedgudstjeneste Menighetsrådet foreslår i alt fire ordninger: Gudstjeneste med dåp og Temagudstjeneste med med eller uten med (Kneling rundt eller uten dåp og med 1 eller uten (Inkl. gudstjenester

Detaljer

Vedtak om lokal grunnordning

Vedtak om lokal grunnordning Vedtak om lokal grunnordning STRUSSHAMN SOKN Forslag til ordning for hovedgudstjeneste lokal grunnordning Strusshamn menighetsråd; 26/06, 12/09 og 17/10-2012. Presentasjon og høring på Menighetsmøte onsdag

Detaljer

Ordning for nattverd... 2. Hva nattverden er... 2. Nattverden i Luthers lille katekisme... 2. Noen praktiske råd... 3. Nattverdhandlingen...

Ordning for nattverd... 2. Hva nattverden er... 2. Nattverden i Luthers lille katekisme... 2. Noen praktiske råd... 3. Nattverdhandlingen... ORDNING FOR NATTVERD BOKMÅ INNHOD Ordning for nattverd... 2 Hva nattverden er... 2 Nattverden i uthers lille katekisme... 2 Noen praktiske råd... 3 Nattverdhandlingen... 5 1. Innbydelse... 5 2. Innstiftelsesordene...

Detaljer

TEKSTLESNING 1: Anne Lise: Det står skrevet i Jesaja kapittel 40:

TEKSTLESNING 1: Anne Lise: Det står skrevet i Jesaja kapittel 40: INNGANGSPROSESJON Bære korset: Andreas Bære blomster og sette på alteret pluss tenne lys under forbønnen: Angelica og Stine Marie Bære nattverdsbegeret: André Bære nattverdsbrødet: Ragnhild H Bære nattverdsvinen:

Detaljer

Maria var ikke akkurat noen gammal jomfru. Hun var en veldig ung jomfru. Kanskje bare 14-15 år.

Maria var ikke akkurat noen gammal jomfru. Hun var en veldig ung jomfru. Kanskje bare 14-15 år. Preken Maria budskapsdag 22. mars 2015 Kapellan Elisabeth Lund Maria var ikke akkurat noen gammal jomfru. Hun var en veldig ung jomfru. Kanskje bare 14-15 år. Hun bodde nok fortsatt hjemme hos foreldrene

Detaljer

HVA INNEHOLDER EN MESSE (OG HVORFOR GJØR VI DET VI GJØR)?

HVA INNEHOLDER EN MESSE (OG HVORFOR GJØR VI DET VI GJØR)? HVA INNEHOLDER EN MESSE (OG HVORFOR GJØR VI DET VI GJØR)? p. Oddvar Moi Først litt generelt om SYMBOLER OG OPPFØRSEL I KIRKEN Når vi går inn og ut av kirken Når vi går inn i kirken, sørger vi for at vi

Detaljer

Dåp - folkekirke 36 572 døpte 2013

Dåp - folkekirke 36 572 døpte 2013 Samtale Det er andre møtet i barselgruppa. Ellen har akkurat fortalt hvor fantastisk flott det var i kirka på søndag da Cornelius ble døpt. Anne(38, førstegangsmor) sier: Petter og jeg hadde en skikkelig

Detaljer

Den katolske kirke. Katolsk betyr «for alle mennesker» Hva kjennetegner verdens største kirkesamfunn?

Den katolske kirke. Katolsk betyr «for alle mennesker» Hva kjennetegner verdens største kirkesamfunn? KAPITTEL 2 Katolsk og ortodoks kristendom 1 korttekst Side 32 43 i grunnboka Den katolske kirke Katolsk betyr «for alle mennesker» I Norge i dag har den katolske kirke litt over 55 000 medlemmer (tall

Detaljer

For så høyt har Gud elsket verden at han ga sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv.

For så høyt har Gud elsket verden at han ga sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv. DÅP 1. Forberedelse L I Faderens og Sønnens og Den hellige ånds navn. Med takk og glede tar menigheten imot barnet/barna som i dag skal bli døpt i Guds hus. Gud har gitt oss livet og skapt oss til fellesskap

Detaljer

Innslag som kommer som tillegg til liturgien, kan for eksempel plasseres etter ledd 8 Forbønn.

Innslag som kommer som tillegg til liturgien, kan for eksempel plasseres etter ledd 8 Forbønn. ORDNING FOR Forbønn for borgerlig inngått ekteskap Den Evangelisk Lutherske Frikirke I løpet av handlingen kan det gis rom for medvirkning av ulike slag. Det kan være medvirkning fra festfølget ved enkelte

Detaljer

Hinna sokn, revidert lokal grunnordning 2015

Hinna sokn, revidert lokal grunnordning 2015 Hinna sokn, revidert lokal grunnordning 2015 Vedtatt i Hinna menighetsråd 03.06.2015. Godkjent av Stavanger biskop 24.10.2015 A Hovedgudstjeneste Vi har én grunnstruktur for hovedgudstjenestene, se vedlegg.

Detaljer

FORBØNN FOR BORGERLIG INNGÅTT EKTESKAP

FORBØNN FOR BORGERLIG INNGÅTT EKTESKAP FORBØNN FOR BORGERLIG INNGÅTT EKTESKAP BOKMÅL INNHOLD FORBØNN FOR BORGERLIG INNGÅTT EKTESKAP... 2 1. MUSIKK MED EVENTUELL INNGANG... 2 2. SANG/SALME... 2 3. NÅDEHILSEN/ÅPNINGSORD... 2 4. SKRIFTLESNING...

Detaljer

HVERDAGSMESSE I PÅSKETIDEN. Ikke vær redde. Kristus er oppstått!

HVERDAGSMESSE I PÅSKETIDEN. Ikke vær redde. Kristus er oppstått! HVERDAGSMESSE I PÅSKETIDEN Ikke vær redde. Kristus er oppstått! KOMPONISTER OG TEKSTFORFATTERE Innledningsord, kyrie og utsendelse: Carl Petter Opsahl Øvrige liturgiske ledd M: Andreas Utnem Nattverdsbønn

Detaljer

Bokens tittel: Å ha evig liv Undertittel: Du kan ikke kjøpe det eller oppnå det, men du kan motta det! Forfatter: Benjamin Osnes

Bokens tittel: Å ha evig liv Undertittel: Du kan ikke kjøpe det eller oppnå det, men du kan motta det! Forfatter: Benjamin Osnes Bokens tittel: Å ha evig liv Undertittel: Du kan ikke kjøpe det eller oppnå det, men du kan motta det! Forfatter: Benjamin Osnes 1 Bibelversene er fra: Bibelen Guds Ord. Bibelforlaget AS. Copyright av

Detaljer

Lokal grunnordning Borge menighet (Borge og Kjølstad kirker)

Lokal grunnordning Borge menighet (Borge og Kjølstad kirker) 1 Lokal grunnordning Borge menighet (Borge og Kjølstad kirker) Ordning for hovedgudstjeneste lokal grunnordning Vedtatt i Borge menighetsråd 6.juni 2012 A Hovedgudstjeneste Ut fra struktureksemplene (gudstjenestepermen,

Detaljer

Temagudstjeneste for Haukeland skole

Temagudstjeneste for Haukeland skole Temagudstjeneste for Haukeland skole Tirsdag 20. desember 2010 kl. 1130 Ansvar: 3. klasse og 7. klasse Inngang / Prosesjon ( 3. klasse m/ lys - mørk kirke) Inngangsord ( presten ) / (lys legges fremme

Detaljer

Falkbergetmesse. I Inngang. Røros kapell 13. september 2009 15. søndag etter pinse. Inngangssalme S97 041 Himlen blåner for vårt øye Inngangsord Kyrie

Falkbergetmesse. I Inngang. Røros kapell 13. september 2009 15. søndag etter pinse. Inngangssalme S97 041 Himlen blåner for vårt øye Inngangsord Kyrie Falkbergetmesse Røros kapell 13. september 2009 15. søndag etter pinse I Inngang Inngangssalme S97 041 Himlen blåner for vårt øye Inngangsord Kyrie Gloria med Bergmannssalme Her følger Bergmannssalme T:

Detaljer

dem ved veikanten. (Matt 21,19) Men dette fikentreet var plantet i en vingård og hadde dermed fått ekstra god pleie. Det er tydelig at Jesus tenker

dem ved veikanten. (Matt 21,19) Men dette fikentreet var plantet i en vingård og hadde dermed fått ekstra god pleie. Det er tydelig at Jesus tenker Januar 1. JANUAR Da han hadde åpnet boken, fant han stedet der det står skrevet: Herrens Ånd er over meg, for han har salvet meg til å forkynne evangeliet for fattige. Han har sendt meg for å forkynne

Detaljer

DÅPEN - ett barn INNLEDNING ORDETS GUDSTJENESTE EVANGELIUM. Presten mottar dåpsbarnet og familien.

DÅPEN - ett barn INNLEDNING ORDETS GUDSTJENESTE EVANGELIUM. Presten mottar dåpsbarnet og familien. INNLEDNING DÅPEN - ett barn Presten mottar dåpsbarnet og familien. Presten: Vi er samlet her for å feire det store under at et nytt menneske er født. Denne begivenheten får oss til å stanse opp, den stiller

Detaljer

Gravferd ALMINNELIGE BESTEMMELSER. Den Evangelisk Lutherske Frikirke

Gravferd ALMINNELIGE BESTEMMELSER. Den Evangelisk Lutherske Frikirke Gravferd Den Evangelisk Lutherske Frikirke ALMINNELIGE BESTEMMELSER 1 Når en person er død, sørger de som stod vedkommende nær, vanligvis familien, for at den dødes legeme behandles på verdig vis og får

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Kommende uke Søndag 08. Februar kl. 11.00 Uke: 7 Gudstjeneste med nattverd. (Sneltorp. Johansen) Vi er kommet fram til Kristi Forklarelsesdag på søndag som kommer. Det er

Detaljer

Første del DE 10 BUD Første budet Du skal ikke ha andre guder enn meg. Det er: Andre budet Du skal ikke misbruke Guds navn.

Første del DE 10 BUD Første budet Du skal ikke ha andre guder enn meg. Det er: Andre budet Du skal ikke misbruke Guds navn. Første del DE 10 BUD Første budet Du skal ikke ha andre guder enn meg. Det er: Vi skal frykte og elske Gud over alle ting og lite fullt og fast på ham. Andre budet Du skal ikke misbruke Guds navn. Det

Detaljer

Store ord i Den lille bibel

Store ord i Den lille bibel Store ord i Den lille bibel Preken av sokneprest Knut Grønvik i Lommedalen kirke 4. søndag i fastetiden 2015 Tekst: Johannes 3,11 17 Hvilket bibelvers søkes det mest etter på nettet? Hvilket vers i Bibelen

Detaljer

LUTHERS LILLE KATEKISME. Første parten: Budene

LUTHERS LILLE KATEKISME. Første parten: Budene LUTHERS LILLE KATEKISME Første parten: Budene Første budet Du skal ikke ha andre guder enn meg. Det er: Vi skal frykte og elske Gud over alle ting og lite fullt og fast på ham. Andre budet Du skal ikke

Detaljer

Trosbekjennelsen, 1.artikkel: «Jeg tror på Gud Fader, den allmektige, himmelens og jordens skaper».

Trosbekjennelsen, 1.artikkel: «Jeg tror på Gud Fader, den allmektige, himmelens og jordens skaper». GUD Trosbekjennelsen, 1.artikkel: «Jeg tror på Gud Fader, den allmektige, himmelens og jordens skaper». Den lille Bibel Johannes 3.16 «For så høyt har Gud elsket verden at han gav sin Sønn den enbårne,

Detaljer

Preken 13. s i treenighet. 23. august 2015. Kapellan Elisabeth Lund

Preken 13. s i treenighet. 23. august 2015. Kapellan Elisabeth Lund Preken 13. s i treenighet 23. august 2015 Kapellan Elisabeth Lund Hvem har ansvaret for å gi oss det vi trenger? Hvem har ansvaret for å gi andre det de trenger? Da Jesus gikk her på jorda sammen med disiplene

Detaljer

TIL MENIGHETSMØTET I FROGNER MENIGHET 26. AUGUST

TIL MENIGHETSMØTET I FROGNER MENIGHET 26. AUGUST TIL MENIGHETSMØTET I FROGNER MENIGHET 26. AUGUST 2012 Sak: Gudstjenestereformen forslag til foreløpig lokal grunnordning Dette dokumentet er utarbeidet av gudstjenesteutvalget i Frogner menighet og ble

Detaljer

2. søndag i fastetiden (16.mars) Hovedtekst: Matt 15,21-28. GT tekst: 1 Mos 32,24-30. NT tekst: Jak 1,2-8. Barnas tekst: Joh 3,1-8.

2. søndag i fastetiden (16.mars) Hovedtekst: Matt 15,21-28. GT tekst: 1 Mos 32,24-30. NT tekst: Jak 1,2-8. Barnas tekst: Joh 3,1-8. 2. søndag i fastetiden (16.mars) Hovedtekst: Matt 15,21-28 GT tekst: 1 Mos 32,24-30 NT tekst: Jak 1,2-8 Barnas tekst: Joh 3,1-8 Merket for livet 42 S ø n d a g e n s t e k s t F OR V O K S N E: M A T T

Detaljer

NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER

NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER ET TAKKNEMLIG HJERTE Du som har gitt meg så mye, gi enda en ting: et takknemlig hjerte. Ikke et hjerte som takker når det passer meg; som om din velsignelse

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet KOMMENDE UKE Søndag 07. Desember kl.11.00: Uke: 50 Gudstjeneste med dåp og nattverd. (Zakariassen). Kor: Cantus Cordis Velkommen til Gudstjeneste! Nå har det nye kirkeåret

Detaljer

Preken 28. februar 2016. 3. S i fastetiden. Kapellan Elisabeth Lund. Lesetekst: 2. Kor. 12, 7-10. Prekentekst: Luk. 22, 28-34:

Preken 28. februar 2016. 3. S i fastetiden. Kapellan Elisabeth Lund. Lesetekst: 2. Kor. 12, 7-10. Prekentekst: Luk. 22, 28-34: Preken 28. februar 2016 3. S i fastetiden Kapellan Elisabeth Lund Lesetekst: 2. Kor. 12, 7-10 Prekentekst: Luk. 22, 28-34: Men det er dere som har blitt hos meg i prøvelsene mine. Og nå overdrar jeg riket

Detaljer

Det står skrevet hos evangelisten Matteus i det 16. kapittel:

Det står skrevet hos evangelisten Matteus i det 16. kapittel: Preken 6. s i treenighetstiden 5. juli 2015 i Skårer kirke Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet hos evangelisten Matteus i det 16. kapittel: Da Jesus kom til distriktet rundt Cæsarea Filippi, spurte

Detaljer

Konf 2013. Konfirmant Fadder. Veiledning til samtaler Mellom konfirmant og konfirmantfadder LIVET er som en reise

Konf 2013. Konfirmant Fadder. Veiledning til samtaler Mellom konfirmant og konfirmantfadder LIVET er som en reise Konfirmant Fadder Veiledning til samtaler Mellom konfirmant og konfirmantfadder LIVET er som en reise Velkommen til konfirmantfadder samtale Vi har i denne blekka laget en samtale-guide som er ment å brukes

Detaljer

GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING

GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING BOKMÅL INNHOLD GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING... 2 GRAVFERDSORDNING:... 2 1. MENS VI SAMLES... 2 2. FELLES SALME... 2 3. INNLEDNING VED LEDER... 2 4. BØNN:... 2 5. MINNEORD....

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 16. kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 16. kapittel: Preken 1. s i faste 22. februar 2015 Kapellan Elisabeth Lund Halleluja Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 16. kapittel: Fra da av begynte Jesus Kristus å gjøre det klart for disiplene sine

Detaljer

Dagens prekentekst står skrevet i Salme 113: Halleluja! Syng lovsang, Herrens tjenere, lovsyng Herrens navn!

Dagens prekentekst står skrevet i Salme 113: Halleluja! Syng lovsang, Herrens tjenere, lovsyng Herrens navn! Dagens prekentekst står skrevet i Salme 113: Halleluja! Syng lovsang, Herrens tjenere, lovsyng Herrens navn! Velsignet er Herrens navn, fra nå og til evig tid! Der sol går opp og der sol går ned, skal

Detaljer

PÅSKEMORGEN GUDSTJENESTE OPPGAVE

PÅSKEMORGEN GUDSTJENESTE OPPGAVE DEN ÅTTENDE DAGEN FARGELEGG BILDENE SELV. FØRSTE DAG: ANDRE DAG: TREDJE DAG: PALMESØNDAG MANDAG TIRSDAG JESUS RIR INN I JERUSALEM. JESUS ER PÅ TEMPELPLASSEN. EN FATTIG ENKE JESUS ER SAMMEN MED JESUS RIR

Detaljer

4. Før handlingen har den som skal forrette unntaksvis en annen på dennes vegne en samtale med brudeparet.

4. Før handlingen har den som skal forrette unntaksvis en annen på dennes vegne en samtale med brudeparet. ORDNING FOR Vigsel Den Evangelisk Lutherske Frikirke Alminnelige bestemmelser 1. Ekteskap inngås ved at kvinne og mann offentlig, i vitners nærvær og for godkjent (borgerlig eller kirkelig) myndighet avgir

Detaljer

Herrens måltid. ImF-Bryne Mai 2008

Herrens måltid. ImF-Bryne Mai 2008 Herrens måltid ImF-Bryne Mai 2008 Bakgrunn Hvorfor Herrens måltid?! Fordi Jesus innstiftet Herrens måltid som et paktsmåltid mellom seg og sine disipler. Matt. 26,26-29; Mark. 14, 22-25; Luk. 22,15-20!

Detaljer

BØNN FOR SYKE MED SALVING

BØNN FOR SYKE MED SALVING BØNN FOR SYKE MED SALVING BOKMÅL VEILEDNING INNHOLD I Bibelen... 2 Teologisk forståelse... 2 I kirkehistorien... 2 I sjelesorgen... 3 Praktisering av ordningen... 4 Forbønnshandlingen... 5 Før handlingen...

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Lukas i kapittel 16:

Det står skrevet i evangeliet etter Lukas i kapittel 16: Preken 21. s i treenighet 18. oktober 2015 i Fjellhamar kirke Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Lukas i kapittel 16: Det var en rik mann som kledde seg i purpur og fineste lin

Detaljer

Fyll ut de deler av tabellen som beskriver din måte å vokse på i Gud.

Fyll ut de deler av tabellen som beskriver din måte å vokse på i Gud. Vokse til modenhet Skal du løpe marathon så vil det være galskap å ikke trene i forkant. Gode marathonløpere trener og orienterer livet sitt rundt dette. For å være klare til løpet. Det same gjelder troen

Detaljer

Talen er blitt redigert og kalt Bergprekenen, og mannen heter Jesus. Det som er prekenteksten i dag er avslutningen på den talen han holdt.

Talen er blitt redigert og kalt Bergprekenen, og mannen heter Jesus. Det som er prekenteksten i dag er avslutningen på den talen han holdt. Preken 25. juli i Skårer kirke 9. s e pinse Kapellan Elisabeth Lund En gang gikk en mann opp på et fjell. Han holdt en tale. En lang tale som mange tusen mennesker lyttet til. Han talte mot egoismen og

Detaljer

Om ordning for dåp... 2. Om dåpen... 4. Dåp av barn... 6. Dåp ved neddykking... 9. Dåp uten forsamlingens nærvær... 10. Dåp av voksne...

Om ordning for dåp... 2. Om dåpen... 4. Dåp av barn... 6. Dåp ved neddykking... 9. Dåp uten forsamlingens nærvær... 10. Dåp av voksne... ORDNING FOR DÅP BOKMÅ INNHOD Om ordning for dåp... 2 Om dåpen... 4 Dåp av barn... 6 Dåp ved neddykking... 9 Dåp uten forsamlingens nærvær... 10 Dåp av voksne... 11 Dåp ved neddykking... 14 Dåp uten forsamlingens

Detaljer

Nær gud - nær mennesker

Nær gud - nær mennesker Fastelavnssøndag (2..mars) Hovedtekst: Joh 17,20-26 GT tekst: Høys 8,6-7 Epistel tekst: 1 Kor 13,1-7 Barnas tekst: Joh 12,1-8 Nær gud - nær mennesker 32 S ø n d a g e n s t e k s t F OR V O K S N E: J

Detaljer

FORBØNN. Innslag som kommer som tillegg til liturgien, kan plasseres etter ledd 8 Forbønn.

FORBØNN. Innslag som kommer som tillegg til liturgien, kan plasseres etter ledd 8 Forbønn. FORBØNN ORDNING FOR Forbønn for borgerlig inngått ekteskap I løpet av handlingen kan det gis rom for medvirkning av ulike slag. Det kan være medvirkning fra festfølget ved enkelte av de liturgiske ledd,

Detaljer

Fellesskap og Brobygging

Fellesskap og Brobygging Preken Stavanger Baptistmenighet Tekst: Filipperne 2, 1-5 Dato: 21.05.2006 Ant. ord: 2076 Fellesskap og Brobygging Om det da er trøst i Kristus, oppmuntring i kjærligheten, fellesskap i Ånden, om det finnes

Detaljer

Gruppemøter. 1. kveldsmøte Å bli kjent. Fadervår. Mål: Bli kjent! Skrive dagbok

Gruppemøter. 1. kveldsmøte Å bli kjent. Fadervår. Mål: Bli kjent! Skrive dagbok Gruppemøter Velkommen til samlinger! I løpet av denne uken skal dere samles hver morgen og kveld i gruppa for å bli bedre kjent med hverandre, Gud og med det å være kristen. Her har du mulighet til å spørre

Detaljer

Gruppemøter. 1. kveldsmøte Å bli kjent. Fadervår. Mål: Bli kjent! Skrive dagbok

Gruppemøter. 1. kveldsmøte Å bli kjent. Fadervår. Mål: Bli kjent! Skrive dagbok Gruppemøter Velkommen til samlinger! I løpet av denne uken skal dere samles hver morgen og kveld i gruppa for å bli bedre kjent med hverandre, Gud og med det å være kristen. Her har du mulighet til å spørre

Detaljer

VI TROR PÅ EN ALLMEKTIG GUD SOM SKAPTE ALT,

VI TROR PÅ EN ALLMEKTIG GUD SOM SKAPTE ALT, VI TROR PÅ EN ALLMEKTIG GUD SOM SKAPTE ALT, som holder alt i sine hender. Vi tror på en Gud som ingen kan sammenlignes med, som overgår all forstand - men noe av det mest oppsiktsvekkende er at vi tror

Detaljer

1.5 Luthers lille katekisme.

1.5 Luthers lille katekisme. Organisasjons- og personalhåndbok / Bekjennelsesskrifter / Luthers lille katekisme 1.5 Luthers lille katekisme. 1. DE TI BUD Første budet Du skal ikke ha andre guder enn meg. Det er: Vi skal frykte og

Detaljer

Skoletorget.no Fadervår KRL Side 1 av 5

Skoletorget.no Fadervår KRL Side 1 av 5 Side 1 av 5 Fadervår Herrens bønn Tekst/illustrasjoner: Ariane Schjelderup og Øyvind Olsholt/Clipart.com Filosofiske spørsmål: Ariane Schjelderup og Øyvind Olsholt Sist oppdatert: 15. november 2003 Fadervår

Detaljer

T. leser K. vert Medhj

T. leser K. vert Medhj Powerpoint, Kirkekaffe,, Dåp frihelg/permisjon 8. jan 15. jan 22. jan 29. jan Kristi åpenbaringsdag, Luk 2,40-52 (F: Matt 2, 1 12) 2. søndag i åpenbaringstiden, Mark 1, 3 11(F: Matt 3, 13 4, 11) 3. søndag

Detaljer

www.skoletorget.no Fortellingen om Jesu fødsel KRL Side 1 av 5 Juleevangeliet

www.skoletorget.no Fortellingen om Jesu fødsel KRL Side 1 av 5 Juleevangeliet Side 1 av 5 Tekst/illustrasjoner: Ariane Schjelderup/Clipart.com Filosofiske spørsmål: Ariane Schjelderup Sist oppdatert: 17. desember 2003 Juleevangeliet Julen er i dag først og fremst en kristen høytid

Detaljer

Innleiande ritar. Syndevedkjenninga

Innleiande ritar. Syndevedkjenninga Norsk Den hellige Messe Innledende riter I Faderens og Sønnens og Den Hellige Ånds navn. Vår Herres Jesu Kristi nåde, Guds kjærlighet og Den Hellige Ånds samfunn være med dere alle. Og med din ånd. Nynorsk

Detaljer

Saker til menighetsmøte i Fjell menighet 23. september 2012

Saker til menighetsmøte i Fjell menighet 23. september 2012 Saker til menighetsmøte i Fjell menighet 23. september 2012 Menighetsrådet inviterer menighetsmøtet til å uttale seg om tre saker, nemlig forordnede gudstjenester i Fjell, soknegrensene mot Strømsø og

Detaljer

Infoblad for Frelsesarmeen, Tromsø korps. Korpsnytt. Nr 2. 2 01. april - 16. juni 2013

Infoblad for Frelsesarmeen, Tromsø korps. Korpsnytt. Nr 2. 2 01. april - 16. juni 2013 Infoblad for Frelsesarmeen, Tromsø korps Korpsnytt Nr 2. 2 01. april - 16. juni 2013 Pinsen er den tredje av de store kristne høytidene. Den regnes også som kirkens fødselsdag, for i pinsen kommer Den

Detaljer

Liturgi G3. G: I Faderens og Sønnens og Den Hellige Ånds navn Liturgen ønsker vel møtt, og sier noe om gudstjenestens karakter

Liturgi G3. G: I Faderens og Sønnens og Den Hellige Ånds navn Liturgen ønsker vel møtt, og sier noe om gudstjenestens karakter Grå skrift: Vises som bilde på powerpointen G: Gudstjenesteleder (liturg) L2: Kastratsanger Liturgien vises på powerpoint Åpning Husk, husk at du er en hvile for Hans øyne som skapte deg Adam husk at da

Detaljer

Falkbergetmesse. I Inngang. 1. mai 2014, Røros kirke. Preludium Bergstadkoret: Brursalme for An-Magritt og Johannes

Falkbergetmesse. I Inngang. 1. mai 2014, Røros kirke. Preludium Bergstadkoret: Brursalme for An-Magritt og Johannes Falkbergetmesse 1. mai 2014, Røros kirke L: Liturg M: Menighet A: Alle I Inngang Preludium Bergstadkoret: Brursalme for An-Magritt og Johannes T: Johan Falkberget; M: Tone Hulbækmo Inngangssalme Salmer

Detaljer

Kyrie eleison, Gud Fader, miskunne deg. Kriste eleison, Herre Krist, miskunne deg. Kyrie eleison, Hellig Ånd, miskunne deg.

Kyrie eleison, Gud Fader, miskunne deg. Kriste eleison, Herre Krist, miskunne deg. Kyrie eleison, Hellig Ånd, miskunne deg. Kom, tilbe med fryd vår Konge og Gud, som kler seg i høgd og herlegdoms skrud, vårt skjold og vår verje, med æveleg makt, med miskunn til ære og kjærleik til prakt. Pris Herren med song, fortel om hans

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet KOMMENDE UKE Lørdag 29. November kl. 11:00-14:00 Uke: 49 Kreativ lørdag i Menighetssalen Glemmen kirke. Vi inviterer alle som har lyst til å lage noe med hendene sine, og

Detaljer

Informasjonsblad for den katolske menigheten i Drammen ST. LAURENTIUS. Budstikke. Nr. 1-2014 71. årgang. Jeg er oppstandelsen og livet (Joh 11,25)

Informasjonsblad for den katolske menigheten i Drammen ST. LAURENTIUS. Budstikke. Nr. 1-2014 71. årgang. Jeg er oppstandelsen og livet (Joh 11,25) Informasjonsblad for den katolske menigheten i Drammen ST. LAURENTIUS Budstikke Nr. 1-2014 71. årgang Jeg er oppstandelsen og livet (Joh 11,25) nr 2-2013 BUDSTIKKE NR 1-2014 Ansvarlig redaktør: p.johannes

Detaljer

Den hellige Ånd i mitt liv

Den hellige Ånd i mitt liv Den hellige Ånd i mitt liv TEMA 5 DEN HELLIGE ÅND I MITT LIV Hvem er Den hellige ånd? Den hellige ånd er den tredje personen i treenigheten. Han er en likestilt partner i guddommen sammen med Faderen og

Detaljer

Kurskveld 8: Hvorfor må tte Jesus dø?

Kurskveld 8: Hvorfor må tte Jesus dø? Kurskveld 8: Hvorfor må tte Jesus dø? Introduksjonsaktivitet (20 minutter) Alternativer Beskrivelse Hva jeg sier Hva jeg trenger Synd og Godhet Husker dere sist gang? Vi stilte spørsmålet om hvorfor det

Detaljer

BARNESKOLE 1.-7. klasse KONSEPT SKOLEGUDSTJENESTE JUL. 3. Tenning av adventslysene elever - mens vi synger: Tenn lys!

BARNESKOLE 1.-7. klasse KONSEPT SKOLEGUDSTJENESTE JUL. 3. Tenning av adventslysene elever - mens vi synger: Tenn lys! BARNESKOLE 1.-7. klasse KONSEPT SKOLEGUDSTJENESTE JUL 1. Velkomst 2. Sang ved elever 3. Tenning av adventslysene elever - mens vi synger: Tenn lys! Et lys skal brenne for denne lille jord. Den blanke himmelstjerne,

Detaljer

Immanuelkirkens selvbilde 2006

Immanuelkirkens selvbilde 2006 Immanuelkirkens selvbilde 2006 selvbilde (subst., vanligvis entall) - Den oppfatning en person har av sin personlighet, hva han/hun har oppnådd, og sin verdi i samfunnet. (oversatt fra Cambridge Dictionaries

Detaljer