My Net. N600-, N750- og N900-rutere. Brukerveiledning

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "My Net. N600-, N750- og N900-rutere. Brukerveiledning"

Transkript

1 My Net N600-, N750- og N900-rutere Brukerveiledning

2 WD service og kundestøtte Dersom det oppstår problemer, må du gi oss muligheten til å løse dem før du returnerer produktet. De fleste tekniske spørsmålene kan besvares gjennom kunnskapsbasen vår eller ved å sende en e- post til vår kundestøtteavdeling på Dersom løsningen ikke er tilgjengelig eller om du foretrekker det, kan du ta kontakt med WD på et av telefonnumrene nedenfor som passer best. Produktet inkluderer 30 dager med gratis telefonstøtte i garantiperioden. Denne 30 dagers-perioden begynner den dagen du har din første telefonkontakt med WDs tekniske støtte. E-poststøtte er gratis i hele garantiperioden og vår omfattende kunnskapsbase er tilgjengelig 24 timer i døgnet, hver dag. Husk å registrere produktet ditt elektronisk på https://register.wdc.com. Slik får du tilgang til online kundestøtte Besøk vår hjemmeside for kundestøtte på og velg blant disse emnene: Downloads (Nedlastninger) Last ned drivere, programvare og oppdateringer for ditt WD-produkt. Registration (Registrering) Registrer ditt WD-produkt for å få de siste oppdateringene og spesialtilbud. Warranty & RMA Services (Garanti og RMA-tjenester) Her får du informasjon om garanti, produkterstatning (RMA), RMA-status og gjenoppretting av data. Knowledge Base (Kunnskapsbase) Søk etter nøkkelord, ord eller svar-id. Installation (Installasjon) Få online installasjonshjelp for WD-produktet eller -programvaren. WD Community (WDs nettsamfunn) Del tanker, og kommuniser med andre brukere. Slik tar du kontakt med WDs tekniske støtte Dersom du tar kontakt med WD for å få støtte, må du ha serienummeret for WD-produktet og versjonsnumrene for systemets maskinvare og programvare for hånden. Nord-Amerika Asia/Stillehavsregionen Engelsk Australia Kina / Spansk Hongkong India (MNTL)/ (Reliance) (Prøvelinje) Europa (grønt nummer)* ASK4 WDEU Indonesia ( ) Japan Korea Europa Malaysia / / Midtøsten Filippinene Afrika Singapore / / Taiwan / * Grønt nummer er tilgjengelig i følgende land: Østerrike, Belgia, Danmark, Frankrike, Tyskland, Irland, Italia, Nederland, Norge, Spania, Sverige, Sveits, Storbritannia.

3 Innholdsfortegnelse WD service og kundestøtte ii 1 Viktig brukerinformasjon Viktige sikkerhetsinstruksjoner Registrere WD-produktinformasjon Registrere WD-produktet Produktoversikt Funksjoner Pakken inneholder Komponenter Komme i gang Installere ruteren på nettverket Bruke en oppsett-cd Starte Easy Setup (Enkelt oppsett) (Windows eller Mac) Installere WD-programvaren fra oppsett-cd-en (valgfritt) Grunninnstillinger og oppgaver Åpne My Dashboard etter oppsettet Forstå My Dashboard Kople til Internett Konfigurere trådløse innstillinger Sette opp ekstern lagring Legge til enhet Avanserte innstillinger Typisk Avanserte innstillinger-skjerm Avansert WAN (Internett)-kategori Avansert trådløs-kategori Avansert LAN-kategori Sikkerhetsinnstillinger-kategori Ytterligere funksjoner-kategori Admin-kategori INNHOLDSFORTEGNELSE iii

4 6 Utføre avanserte oppgaver Aktivere gjestetilgang Sette opp sperrefunksjon Endre administratorpassordet Tilgang til filer som er lagret på en tilkoplet USB-stasjon Oppdatere ruterens fastvare Gjenopprette ruteren til fabrikkinnstillingene Starte ruteren på nytt Bruke ruteren som et tilgangspunkt Konfigurere UPnP Aktivere videresending av port Tilgang til My Net View Installere og bruke WD Print Share Installere WD Print Share (Windows) Bruke WD Print Share Feilsøking Lover og garantiopplysninger Myndighetskrav Garantiopplysninger (Alle regioner med unntak av Australia/New Zealand) Garantiopplysninger (Kun Australia/New Zealand) GLP (General Public License) Vedlegg: Tekniske spesifikasjoner My Net N600/N My Net N Stikkordregister INNHOLDSFORTEGNELSE iv

5 VIKTIG BRUKERINFORMASJON 1 Viktig brukerinformasjon Viktige sikkerhetsinstruksjoner Denne enheten er konstruert og produsert for å sikre personlig sikkerhet. Feil bruk kan resultere i elektrisk støt eller brannfare. Sikkerhetsordningene i denne enheten vil beskytte deg dersom du observerer følgende instruksjoner for installasjon, bruk og service. Les disse instruksjonene. Behold disse instruksjonene. Vær obs på alle advarsler. Følg alle instruksjoner. Bruk ikke dette apparatet i nærheten av vann. Rens bare med en tørr klut. Blokker ikke noen ventilasjonsåpninger. Plasser i henhold til produsentens instruksjoner. Ikke installer i nærheten av varmekilder som radiatorer, varmeregistre, ovner eller andre apparater (inkludert forsterkere) som produserer varme. Beskytt strømledningen slik at du ikke tråkker på den og at den ikke blir klemt ved kontaktene, og hvor den kommer ut fra apparatet. Bruk bare vedlegg/tilbehør spesifisert av produsenten. Trekk ut støpslet under tordenvær eller når den ikke brukes over lengre tid. Utfør all service hos kvalifisert servicepersonell. Du må utføre service når apparatet har blitt skadet, som for eksempel når strømforsyningen eller kontakten er skadet, væske har blitt sølt på eller objekter har falt i apparatet, apparatet har blitt utsatt for regn eller fuktighet, apparatet ikke fungerer normalt eller det har falt i bakken. Les nøye gjennom og følg den Raske installasjonsveiledningen og Brukerhåndboken. Bruk ikke denne enheten utenfor temperaturområdet 5 C 35 C (41 F 95 F). Enheten må ikke mistes eller ristes. Enheten må ikke flyttes når den er slått på. Strømforsyningsledninger må rutes slik at de ikke kan tråkkes på eller klemmes av objekter plassert på eller mot dem. Du må ikke overbelaste stikkontakter. For ytterligere informasjon leser du 1

6 VIKTIG BRUKERINFORMASJON Registrere WD-produktinformasjon I følgende tabell skriver du inn serie- og modellnumrene til ditt nye WD-produkt. Du finner denne informasjonen på etiketten på bunnen av enheten. Du må også merke deg kjøpsdatoen. Denne informasjonen kan være nødvendig når du ber om teknisk støtte. Serienummer: Modellnummer: Kjøpsdato: System- og programvarenotater: Registrere WD-produktet Ditt WD-produkt inkluderer 30 dager med gratis teknisk støtte under gjeldende garantiperiode for produktet ditt. 30-dagersperioden begynner ved første telefonkontakt med WDs tekniske støtte. Registrer WD-produkt på Internett på 2

7 PRODUKTOVERSIKT 2 Produktoversikt Takk for at du kjøpte Net -ruteren. Denne brukerhåndboken gir deg trinnvise instruksjoner for hvordan du installerer og bruker den nye ruteren. Besøk vår hjemmeside på for oppdatert WD-informasjon og nyheter. Dette kapitlet omhandler følgende emner: Funksjoner Pakken inneholder Komponenter Komme i gang Funksjoner WD My Net-dobbeltbåndsruterne (My Net N600, N750 og N900 Pro) ligner, deres brukergrensesnitt ligner, og de fungerer mye likt. Tabellen nedenfor gir et sammendrag av funksjonene som er forskjellige. Funksjon My Net N600 My Net N750 My Net N900 Trådløs hastighet Mbps Mbps 300 Mbps Mbps 450 Mbps Mbps Trådbundet hastighet 10/100 Fast Ethernet 10/100/1000 Gigabit Ethernet 10/100/1000 Gigabit Ethernet USB-porter (1) USB 2.0 (2) USB 2.0 (2) USB 2.0 Ethernet-porter (4) RJ45 (4) RJ45 (7) RJ45 WMM QoS FasTrack FasTrack Plus X X Merk: Se "Vedlegg: Tekniske spesifikasjoner" på side 84 for å finne detaljerte tekniske spesifikasjoner. Alle ruterne har følgende funksjoner felles dersom ikke noe annet spesfiseres. Enkelt oppsett (for Windows-datamaskiner) Installasjonsprogramvare som kopler ruteren og setter opp Wi-Fi-sikkerhet og oppretter et sikker trådløst hjemmenettverk. Samtidig dobbeltbåndshastighet 1 Gjør det mulig med jevn, uforstyrret videostrømming og spill på Internett. Trådbundet hastighet My Net N600- og N750-rutere kan koples til inntil fire Ethernetaktiverte enheter for å gi rask trådbundet hastighet i nettverket. My Net N900-rutere kan koples til inntil sju slike enheter. 1. Maksimal trådløs ytelse er avledet fra spesifikasjonene i IEEE-standard Reell datakapasitet og trådløs dekning varierer avhengig av den trådløse nettverkskapasiteten, datahastigheten, område og dekning. Ytelsen avhenger av faktorer som avstand fra tilgangspunktet, omfanget av nettverkstrafikk, bygningsmaterialene og type bygningskonstruksjon, hvilket operativsystem som brukes, konfigureringen av de benyttede trådløse produktene, interferens og andre negative påvirkninger. 3

8 PRODUKTOVERSIKT Exclusive FasTrack og FasTrack Plus-teknologi Omgående påvisning av underholdningstrafikk og leverer smart sanntidsprioritering for å gi jevn HD-strømming til en smart-tv, et nettbrett, en smarttelefon, datamaskiner og andre Wi-Fi-tilkoplede enheter. Sett USB-lagring og -skrivere inn i ruteren Gir deg fleksibiliteten med å lagre og dele filer og kople til en skriver fra en vilkårlig datamaskin i nettverket. DLNA/UPnP-medieserver En ekstern harddisk koplet til en USB-port på My Net-ruteren kan brukes til å strømme bilder, videoer og musikk til en hvilken som helst medieklient på nettverket. Internettsikkerhet og sperrefunksjon Bruk denne funksjonen til å blokkere nettsteder og innhold basert på innstillinger du gjør. Gjestetilgang Sett opp gjestetilgang slik at andre kan bruke Internett-forbindelsen din uten å måtte kople seg inn på ditt personlige nettverk. Selv om gjestene har tilgang til Internett, vil de ikke ha tilgang til dine personlige filer eller lokale ressurser, som f.eks. skrivere. WPS (Wi-Fi Protected Setup )-sikkerhet Bruk ettrykks WPS-knappen på ruteren til å opprette en sikker forbindelse mellom My Net-ruteren og andre WPS-aktiverte Wi-Fi-enheter som nettbrett og bærbare datamaskiner. Holde nettverket i drift Dette nettverksdiagnostiske verktøy som er inkludert, overvåker nettverket for deg. Det viser antall enheter på nettverket, analyserer hele tiden vanlige problemer med nettverkstilkoplingen og hjelper å rette på dem når de oppstår, slik at driften kan fortsette i løpet av kort tid. Avanserte innstillinger Brukere som ønsker å tilpasse og ha styring med ruteren, kan bruke de avanserte innstillingene fra ruterenes interne brukergrensesnitt My Dashboard. Tilleggsprogramvare Det finnes tilleggsprogramvare på produkt-cd-en: WD Quick View kjører i bakgrunnen på datamaskinen og varsler om viktige advarsler eller hendelser i nettverket. Den åpner f.eks. My Dashboard-grensesnittet, viser statusen til nettverkstilkoplede lagring og åpner offentlig deling av en tilkoplet USB-lagringsenhet. Med WD Print Share kan du dele en skriver som er koplet til en USB-port på My Net-ruteren. My Net View diagnostiserer og påviser problemer i nettverket og anbefaler måter å håndtere problemet på. WD-kundeservice bruker også denne programvaren for å få nødvendig informasjon for å støtte kunder med nettverksproblemer. 4

9 PRODUKTOVERSIKT Pakken inneholder I tillegg til ruteren inneholder esken: Nettverkskabel (Ethernet) Strømadapter Oppsett-CD som inneholder oppsettprogramvare, tilleggsprogramvare og produktdokumentasjon Hurtiginstalleringsveiledning på CD-omslaget Hurtiginstallasjonsveiledning My Net-ruter Strømadapter Oppsett-CD Ethernet-kabel Tilbehør For innbyggere i USA besøk for å vise ytterligere tilbehør som er tilgjengelig for din My Net-ruter. For andre utenfor USA, besøk 5

10 PRODUKTOVERSIKT Strømadaptere Strømadapteren varierer avhengig av hvor du bor. Enkelte steder kreves ikke et strømpluggklips. Enheter som selges på disse stedene vil ha faste strømplugger. Se illustrasjonene nedenfor. US/JA/TW EU/KO US/JA/TW EU/KO Montere Fjerne Montere Fjerne Komponenter Frontpanel Frontpanelene på My Net N600-, My Net N750- og My Net N900-ruterne er like. Strøm-lysdiode Internett-lysdiode Wi-Fi-beskyttet oppsett (WPS)-knapp Trådløs-lysdiode Wi-Fi-beskyttet oppsett-lysdiode 6

11 PRODUKTOVERSIKT Frontpanel lysdiodeindikatorer LED Strøm Trådløst Internett Wi-Fi beskyttet oppsett (WPS) Beskrivelse Konstant når ruteren har strøm og er i drift. Blinker sakte under oppgradering av fastvare og egentester på systemet. Lyser når den trådløse forbindelsen er aktiv. Lyser når den Internett-forbindelsen er aktiv. Når du kopler til ruteren og en trådløs enhet (som f.eks. en skriver) som du vil legge til i nettverket, indikerer lysdioden status til WPS: Når WPS er koplet til en nettverksenhet, blinker lampen sakte. Hvis det oppstår en feil under oppsett, blinker lampen hurtig. Etter oppsett lyser den fast når WPS er aktiv. Frontknapp Knapp WPS (Wi-Fi Protected Setup)-knapp Beskrivelse For konfigurering av Wi-Fi-sikkerhet på WPS-aktiverte enheter. Baktpanel Bakpanelene på de tre My Net-rutermodellene ligner unntatt antall USB- og Ethernet-porter. My Net N600-ruteren Link-lysdiode (Grønn) Av/på-knapp Strømport Ethernet-porter USB 2.0-port Internett-port 7

12 PRODUKTOVERSIKT My Net N750-ruteren Link-lysdiode (Grønn) Aktivitets-lysdiode (gul) Av/på-knapp Strømport Ethernetporter Internett-port USB 2.0-porter My Net N900-ruteren Link-lysdiode (Grønn) Aktivitets-lysdiode (gul) Av/på-knapp USB 2.0-porter Strømport Ethernet-porter Internett-port Komponent Internett (WAN)-port (gul) Ethernet (LAN)-porter Strømport Av/på-knapp USB 2.0-port(er) Hvordan de brukes Bruk en Ethernet (nettverk)-kabel for å kople denne porten til et modem. Bruk Ethernet (nettverk)-kablene til å kople de trådbundede nettverksenhetene til disse portene. Bruk den medleverte strømadapteren for å kople denne porten til strømtilførselen. Trykk for å slå på ruteren. Trykk én gang til for å slå av ruteren. Kople lagringsenheter som f.eks. WD Passport eller en skriver til nettverket, slik at du kan dele filer og ressurser. 8

13 PRODUKTOVERSIKT Port-lysdioder Komponent LED Beskrivelse Ethernet-porter Link-lysdiode (Grønn) Konstant når en kabel kopler porten til en annen enhets Ethernet-port. Aktivitets-lysdiode (gul) Blinker for å indikere nettverksaktivitet på vedkommende Ethernet-port. Internett-port Link-lysdiode (Grønn) Lyser når en kabel kopler porten til modemet. Aktivitets-lysdiode (gul) Blinker for å indikere nettverksaktivitet på vedkommende port. Bunn (ikke vist) Komponent Tilbakestillingsknapp Beskrivelse For å tilbakestille My Net-ruteren til fabrikkinnstillingene trykker og holder du Reset (Tilbakestilling)-knappen inne i minst 10 sekunder. Når tilbakestillingen er fullført, blinker strøm-lysdioden. 9

14 KOMME I GANG 3 Komme i gang Dette kapitlet omhandler følgende emner: Installere ruteren på nettverket Bruke en oppsett-cd Starte Easy Setup (Enkelt oppsett) (Windows eller Mac) Installere WD-programvaren fra oppsett-cd-en (valgfritt) Installere ruteren på nettverket To metoder for å installere My Net-ruteren på nettverket: Setup CD (Oppsett-CD) Easy Setup (Enkeltoppsett)-verktøyet i Windows finner og installerer ruteren på nettverket. Bruk verktøyet for å konfigurere Internettforbindelsen, det trådløse nettverket og for å installere annen WD-programvare. Browser (Nettleser) Mac-brukere må bruke en nettleser for å sette opp en ruter. Windows-brukere kan også bruke en nettleser for å sette opp en ruter. Bruke en oppsett-cd Starte Easy Setup (Enkelt oppsett) Windows XP 1. Sett oppsett-cd-en inn i CD/DVD-stasjonen på datamaskinen. Hvis AutoRun (AutoPlay) er aktivert, vises velkomstskjermen. Hvis AutoRun (AutoPlay) er deaktivert, klikk på Start > My Computer (Min datamaskin) og finn CD-stasjonen til WD My Net -ruteren under Devices with Removable Storage. (Stasjoner med flyttbare enheter). Dobbeltklikk på oppsett-cden, deretter dobbeltklikker du på EasySetup.exe for å velge skjermen med valg av oppsett. 2. Fortsett til "Sette opp en ny ruter" på side 11. Windows Vista/Windows 7 1. Sett oppsett-cd-en inn i CD/DVD-stasjonen på datamaskinen. 2. Hvis det vises en dialogboks, klikker du på Run EasySetup.exe: 3. Hvis dialogboksen ikke vises, klikker du på Start eller > Computer (Datamaskin) og blar deg fram til My Net Router CD-stasjonen under Devices with Removable Storage (Stasjoner med flyttbare enheter). 10

15 KOMME I GANG 4. Dobbeltklikk på oppsett-cd-en, deretter dobbeltklikker du på EasySetup.exe for å velge skjermen med valg av oppsett. 5. Fortsett til "Sette opp en ny ruter" nedenfor. Sette opp en ny ruter 1. I skjermen hvor du velger oppsettalternativer, klikker du på Set up a new router (Sett opp en ny ruter). Det vises en skjerm med tilkoplet ruter: 11

16 KOMME I GANG 2. Bekreft at ruteren er riktig tilkoplet, og klikk på Confirm (Bekreft). 3. Verktøyet kontrollerer koplingen på ruteren og Internett. Klikk på Next (Neste) når begge tilkoplingene er bekreftet. 4. Følg instruksjonene i Enkelt oppsett-veiviseren for å konfigurere ruterens trådløse innstillinger: 5. Klikk på Print (Utskrift) for å skrive ut en kopi av de trådløse nettverksinnstillingene. 12

17 KOMME I GANG 6. Klikk på Next (Neste) for å fullføre ruterens trådløse innstillinger Gjør ett av følgende i skjermen Setup Complete (Fullført oppsett): a. Kontroller på Internett for å finne den nyeste fastvaren til ruteren eller gå til programvarens installasjonsmeny, og velg den/de aktuelle avkrysningsboksen(e), Merk: Se "Oppdatere ruterens fastvare" på side 66 og "Installere WD-programvaren fra oppsett-cd-en (valgfritt)" på side 18 for å finne ytterligere informasjon om disse prosessene. b. Velg bort avkrysningsboksene, og klikk på Next (Neste) for å bruke eller konfigurere ruteren uten å velge de andre alternativene. Merk: Programvaren kan installeres fra oppsett-cd-en, fastvaren kan oppdateres fra My Dashboard-brukergrensesnittet når som helst. 8. Registrer ruteren for å motta programvaremeldinger og kundestøtte. Skriv inn navn, e-postadresse, og klikk på Register (Registrer): 9. Fortsett med "Grunninnstillinger og oppgaver" på side 20 for å konfigurere flere ruterinnstillinger. 13

18 KOMME I GANG Starte Easy Setup (Enkelt oppsett) (Windows eller Mac) En nettleser må brukes for å kople en Mac-datamaskin til en My Net-ruter. Merk: Windows-brukere kan sette opp en ruter med en nettleser istedenfor Easy Setup (Enkelt oppsett). Førstegangkopling må gjøres med ledning som beskrevet nedenfor i "Foreta kopling av ruteren" eller trådløst som bekrevet i "Foreta trådløs kopling til ruteren (WD SSID)" på side 15. Foreta kopling av ruteren Mens ruterens installasjonsveiviser leder deg gjennom trinnene for å foreta kopling av ruteren, er denne delen beregnet på brukere som vil ha mer detaljert informasjon og på dem som helt enklet vil kople ruteren og sette i gang med å bruke den Kople strømkabelen til ruterens DC-kontakt og til en stikkontakt. Trykk On/Off (av/på) - knappen å baksiden av ruteren for å slå den på. De fire lysdiodene på ruterens frontpanel lyser én etter én etter hvert som den starter opp. 2. Kople den inkluderte gule Internett (Ethernet)-kabelen til ruterens Internett-port og til modemet. Merk: Det er inkludert en Ethernet (nettverk)-kabel i produktpakken. Du kan kjøpe flere kabler fra WD-forhandleren din eller andre steder. 3. Bruk Ethernet-kabler til å kople nettverksenhetene eller datamaskinene til ruterens ledige Ethernet-porter. 4. Fortsett til "Konfigurere en ny ruter" på side

19 KOMME I GANG Foreta trådløs kopling til ruteren (WD SSID) Dersom en bordmaskin med et trådløst kort brukes eller en bærbar datamaskin brukes som har trådløs kapasitet, kan den ruteren koples trådløst til med det samme. Det samme gjelder mobile trådløse enheter der Wi-Fi er aktivert. 1. Sørg for at datamaskinens Wi-Fi er slått på. 2. Velg nettverket WesternDigital fra listen med trådløse nettverke på datamaskinens eller enhetens skjerm, og kople til. Som standard er det ikke noe passord. Fortsett til Konfigurere en ny ruter nedenfor. Konfigurere en ny ruter 1. Åpne en nettleser. (Se kravene i "Vedlegg: Tekniske spesifikasjoner" på side 84.) 2. I adressefeltet skriver du eller Velkomstskjermen åpnes: 3. Klikk på Continue (Fortsett) for å vise Home-skjermen (Hjem) til WD SmartWare. 15

20 KOMME I GANG 4. Bekreft at ruteren er riktig tilkoplet, og klikk på Confirm (Bekreft). 5. Klikk på Next (Neste) når begge tilkoplingene er bekreftet. 6. Følg instruksjonene i installasjonsveiviseren. 16

21 KOMME I GANG 7. Når skjermen Set up Wireless (Sett opp trådløs) vises, kan nettverksnavnet (SSID) og sikkerhetsmodus endres for å gi mer beskyttelse. (Se "Konfigurere trådløse innstillinger" på side 24 for å finne ytterligere informasjon.) Merk: Dersom dette gjøres, må datamaskinen eller den trådløse enheten koples til den nye SSID. 8. Klikk på Save (Lagre). 9. Fullfør installasjonsveiviseren inkludert installasjonen av WD-programvaren (valgfritt). Se "Installere WD-programvaren fra oppsett-cd-en (valgfritt)" på side 18 for å finne ytterligere informasjon. 10. Klikk på Finish (Fullfør). My Dashboard-velkomstskjermen vises. Merk: Fortsett med "Grunninnstillinger og oppgaver" på side 20 for å konfigurere ruteren. 17

22 KOMME I GANG Installere WD-programvaren fra oppsett-cd-en (valgfritt) Easy Setup (Enkelt oppsett) (Windows) Bruk Easy Setup (Enkelt opsett) for å installere mer WD-programvare på en Windowsdatamaskin når som helst. 1. Oppstart av Easy Setup (Enkelt oppsett) beskrives i "Bruke en oppsett-cd" på side I skjermen Choose your setup option (Velg oppsettalterantiv) klikker du Skip and go to software installation (Hopp over og gå til installasjon av programvaren). Det vises en liste med tilgjengelige programmer: 3. Klikk på avkrysningsboksene for programmene du vil installere, og klikk på Next (Neste). Merk: Se "Bruke WD Quick View (Windows eller Mac)" på side 63 for å finne informasjon om hvordan WD Quick View brukes. Se "Installere og bruke WD Print Share" på side 74 for å finne informasjon om WD Print Share. Se "Tilgang til My Net View" på side 73 for å finne informasjon om My Net View. 4. Fullfør veiviseren for installasjon av programvaren, og klikk deretter på Finish (Fullfør). My Net-programvare (Mac) Bruk My Net Setup på oppsett-cd-en for å installere WD Printshare og WD Quick View på en Mac-datamaskin. 1. Sett oppsett-cd-en inn i CD-stasjonen på Mac-datamaskinen for å vise skjermen Welcome to the My Net Setup Installer (Velkommen til My Net Set Up-installasjonen). Merk: I det trinnene følges i veiviseren, vise de med fete bokstaver i listen til venstre. 18

23 KOMME I GANG 2. Klikk på Continue (Fortsett) for å vise standard installsjon på skjermen Macintosh HD og som gir flere alternativer. Klikk på Change Install Location (Endre installasjonssted) for å endre hvor programmene skal installeres. Klikk på Customize (Tilpass) for å velge programmer som skal installeres og dermed tilpasse installasjonen. Klikk på Install (Installer) for å utføre en standard installasjon av WD Quick View og WD Print Share. Merk: Se "Bruke WD Quick View (Windows eller Mac)" på side 63 for å finne informasjon om hvordan WD Quick View brukes. Se "Installere og bruke WD Print Share" på side 74 for å finne informasjon om WD Print Share. 19

24 GRUNNINNSTILLINGER OG OPPGAVER 4 Grunninnstillinger og oppgaver Dette kapitlet omhandler følgende emner: Åpne My Dashboard etter oppsettet Forstå My Dashboard Åpne My Dashboard etter oppsettet Kople til Internett Konfigurere trådløse innstillinger Sette opp ekstern lagring Legge til enhet Åpne My Dashboard etter oppsettet Åpne My Net-ruterdashboardet etter den første konfigurasjonen: 1. Skriv inn eller i nettleserens adressefelt. Velkomstskjermen åpnes. 2. Skriv inn ruterens brukernavn (standardverdi er admin) og passord (standardverdi er password med små bokstaver), og klikk på Submit (Send). My Dashboardvelkomstskjermen vises: 20

25 GRUNNINNSTILLINGER OG OPPGAVER Forstå My Dashboard Grunnleggende Dashboard-ikoner Ikonene øverst på skjermen åpner moduler og veivisere hvor du kan utføre viktige oppgaver. Det røde Alert (varsel) ikonet øverst til høyre på skjermen viser varselmeldinger fra ruteren. Ikon Navn Handlinger Se... My Dashboard Gjennomgå og endre gjeldende innstillinger. "Grunninnstillinger og oppgaver" på side 20 Connect to Internet (Kople til Internett) Kople ruteren til Internett og følg veiviseren gjennom prosessen med å sette opp Internett-forbindelsen. "Kople til Internett" på side 23 Set up Wireless (Sette opp trådløst) Konfigurer trådløse innstillinger, som nettverksnavn og sikkerhet. "Konfigurere trådløse innstillinger" på side 24 Set up Storage (Sette opp lagring) Følg veiviseren gjennom oppsett av en lagringsenhet tilkoplet USB-porten på ruteren. "Sette opp ekstern lagring" på side 25 Add a Device (Legge til enhet) Legg til en trådløs enhet og konfigurer sikkerhetsinnstillingene dens. "Legge til enhet" på side 27 Advanced Settings (Avanserte innstillinger) Alert (Varsling) Konfigurer avanserte innstillinger for Internett-tilkoplinger, trådløse tilkoplinger, lagring, enheter, systemadministrasjon, sikkerhet og lokalnettverk (LAN)-innstillinger. Klikk for å vise siste varsler om ny fastvare og nettverksproblemer, samt veivisere til viktige innstillinger. "Avanserte innstillinger" på side 30 21

26 GRUNNINNSTILLINGER OG OPPGAVER Gjennomgå gjeldende innstillinger My Dashboard-hjemmesiden er et enkelt bilde av konfigureringen av ruteren, med all den viktigste informasjonen på en og samme skjerm. Her finner du sammendragsinformasjon om trådløse innstillinger, Internett-status, gjestenettverk, sperrefunksjon og tilkoplede harddisk(er). 1. Vis følgende innstillinger på My Dashboard-hjemmesiden. Hvis du brukte Easy Setup, kan du ha endret innstillingene i forhold til standardverdiene allerede. Hvis ikke kan du endre dem her. Innstilling Network SSID (2.4 GHz) (Nettverks-SSID (2,4 GHz)) Pass Key (Nøkkel) Device Name (Enhetsnavn) Number of Devices Connected (Internet Status (Internett-status)) Antall enheter som er tilkoplet Guest SSID (Gjeste-SSID) Guest Pass Key (Gjestenøkkel) Media Network SSID (5 GHz) (Media nettverks-ssid (5 GHz)) Media Pass Key (Medianøkkel) Beskrivelse Unik identifikator for 2,4 GHz-nettverk. Passord for tilgang til 2,4 GHz-nettverk. Navn tilordnet til ruteren. Ruteren er tilkoplet eller frakoplet Internettet. Antall enheter som er tilkoplet ruteren. For å gi gjester begrenset tilgang til Internett kan du opprette et gjestenettverk. Gjestenettverket er deaktivert som standard. Passord for tilgang til gjestenettverk. Unik identifikator for 5 GHz-nettverk. Dette nettverket brukes vanligvis av media og smartenheter fordi det minimerer støy som kan forstyrre streaming av media. Passord for tilgang til 5 GHz-nettverk. 22

27 GRUNNINNSTILLINGER OG OPPGAVER Innstilling Attached Storage (Tilkoplet lagring) Internet Security and Parental Control status (Status til Internett-sikkerhet og sperrefunksjon) Beskrivelse Status til en lagringsenhet tilkoplet ruterens USBport. Hvis status er Enabled (Aktivert), vil denne funksjonen gi begrenset tilgang til Internett eller uønskede nettsider, avhengig av innstillingene. Disabled (Deaktivert) som standard. Se "Sette opp sperrefunksjon" på side Klikk på pilen til høyre for innstillingen for å vise en annen skjerm eller en liste med alternativer for å endre en innstilling. Kople til Internett For å sjekke eller feilsøke Internett-forbindelsen din: 1. Klikk på Connect to Internet (Kople til Internett)-ikonet for å vise et skjema over hvordan du kopler til ruterkablene. 2. Klikk på Next (Neste). En skjerm viser status til forbindelsene: fra datamaskin til rutere og fra ruter til Internett. 3. Når en tilkopling er vellykket, vises det en hake over den. a. Klikk på Next (Neste) for å vise Congratulations (Gratulerer)-skjermen. b. Klikk på Finished (Fullført) for å vise My Dashboard-hjemmesiden på nytt. 4. Hvis tilkoplingen til Internett svikter: a. Klikk på Next (Neste), og legg inn kontoen til din Internett-leverandør PPPoE Username (PPPoE-brukernavn) og passord. b. Klikk på Next (Neste) for å vise My Dashboard-hjemmesiden på nytt. 23

28 GRUNNINNSTILLINGER OG OPPGAVER Konfigurere trådløse innstillinger Når du har konfigurert de trådløse innstillingene til ruteren, kan du enkelt kople til trådløse enheter som bærbare datamaskiner, nettbrett, PDA-er eller smarttelefoner til Internett og til andre enheter på nettverket. Konfigurere trådløse innstillinger: 1. Klikk på Set Up Wireless (Sette opp trådløst)-ikonet øverst på siden. Set Up Wireless (Sette opp trådløst)-skjermen vises. 2. Vis eller endre trådløsinnstillinger for 2,4 GHz-nettverket og 5 GHz-nettverket. Merk: Noen innstilinger kan endres i denne skjermen. Se "Avansert trådløs-kategori" på side 36 for å finne flere trådløse innstillinger. Innstilling On/Off (Av/på) Network Name (SSID) (Nettverksnavn (SSID)) Beskrivelse Trådløstjenesten er som standard aktivert. For å deaktivere trykker du på AV-innstillingen. Navn på trådløsnettet. 24

WD My Cloud EX4. Personlig skylagring Brukerveiledning

WD My Cloud EX4. Personlig skylagring Brukerveiledning WD My Cloud EX4 Personlig skylagring Brukerveiledning WD service og kundestøtte Dersom det oppstår problemer, må du gi oss muligheten til å løse dem før produktet returneres. De fleste tekniske spørsmål

Detaljer

My Book. World Edition Brukerveiledning. Lagringssystem for nettverket med enkel- og dobbelt disk

My Book. World Edition Brukerveiledning. Lagringssystem for nettverket med enkel- og dobbelt disk My Book World Edition Brukerveiledning Lagringssystem for nettverket med enkel- og dobbelt disk Viktige sikkerhetsinstruksjoner 1. Følg alle advarsler og instruksjoner som står merket på produktet. 2.

Detaljer

BRUKERVEILEDNING AC2400 DUAL BAND GIGABIT WI-FI-RUTER. Modellnr. E8350

BRUKERVEILEDNING AC2400 DUAL BAND GIGABIT WI-FI-RUTER. Modellnr. E8350 BRUKERVEILEDNING AC2400 DUAL BAND GIGABIT WI-FI-RUTER Modellnr. E8350 Innholdsfortegnelse Produktoversikt E8350..................................... 1 Konfigurere ruteren av E-serie Her finner du mer hjelp..........................2

Detaljer

Ekstern harddisk. My Book. Elite Brukerhåndbok. Brukerhåndbok for My Book Elite

Ekstern harddisk. My Book. Elite Brukerhåndbok. Brukerhåndbok for My Book Elite My Book Elite Brukerhåndbok Brukerhåndbok for My Book Elite Ekstern harddisk WD service og kundestøtte Hvis du skulle støte på problemer, ber vi om at du gir oss muligheten til å løse problemet før du

Detaljer

My Book. World Edition Brukerhåndbok. Enkel- og dobbeldisk nettverkslagringssystemer

My Book. World Edition Brukerhåndbok. Enkel- og dobbeldisk nettverkslagringssystemer My Book World Edition Brukerhåndbok Enkel- og dobbeldisk nettverkslagringssystemer Viktige sikkerhetsintruksjoner 1. Følg alle advarsler og instruksjoner markert på produktet. 2. Frakoble dette produktet

Detaljer

My Passport for Mac My Passport SE for Mac

My Passport for Mac My Passport SE for Mac My Passport for Mac My Passport SE for Mac Ultra-portable harddisker Brukerhåndbok Ekstern bærbar placeholder Brukerveiledning for My Passport og Passport SE for Mac WD service og kundestøtte Dersom det

Detaljer

Lag sikkerhetskopi av programvare. WD SmartWare. Brukerveiledning Versjon 2.4.x. Brukerveiledning for WD SmartWare Software, versjon

Lag sikkerhetskopi av programvare. WD SmartWare. Brukerveiledning Versjon 2.4.x. Brukerveiledning for WD SmartWare Software, versjon WD SmartWare Brukerveiledning Versjon 2.4.x Brukerveiledning for WD SmartWare Software, versjon Lag sikkerhetskopi av programvare WD-service og -kundestøtte Dersom det oppstår problemer, må du gi oss muligheten

Detaljer

Konfigureringshåndbok for N600 Wireless Gigabit-ruter med Dual Band WNDR3700

Konfigureringshåndbok for N600 Wireless Gigabit-ruter med Dual Band WNDR3700 Konfigureringshåndbok for N600 Wireless Gigabit-ruter med Dual Band WNDR3700 NETGEAR, Inc. 350 E. Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA Juni 2010 208-10387-03 v1.0 2010 av NETGEAR, Inc. Med enerett. Varemerker

Detaljer

N300. Trådløs router til hjemmenetværk. Brugervejledning. norsk. or БЪЛГАРСКИ. English. Français. Deutsch. Español. Italiano. Português.

N300. Trådløs router til hjemmenetværk. Brugervejledning. norsk. or БЪЛГАРСКИ. English. Français. Deutsch. Español. Italiano. Português. norsk N300 Trådløs router til hjemmenetværk English Français Deutsch Nederl ands Español Italiano Português POLSKI ČEsK Y SLOVENSK Y MAGYAR Brugervejledning РУССКИЙ or БЪЛГАРСКИ ROMÂNĂ ΕΛ ΛΗΝΙΚ Α Türkçe

Detaljer

Sette opp AirPortnettverk. ved hjelp av AirPortverktøy. Mac OS X versjon 10.5 og Windows

Sette opp AirPortnettverk. ved hjelp av AirPortverktøy. Mac OS X versjon 10.5 og Windows Sette opp AirPortnettverk ved hjelp av AirPortverktøy Mac OS X versjon 10.5 og Windows 1 Innhold Kapittel 1 3 Komme i gang 5 Konfigurere en trådløs Apple-enhet for Internett-tilgang med AirPort-verktøy

Detaljer

Pinell Supersound II +

Pinell Supersound II + Brukerhåndbok Pinell Supersound II + DAB+-/DAB-/FM-/Internettradio www.pinell.no Innhold Sikkerhetsinformasjon 3 FCC-informasjon 4 Innhold i esken 5 Hurtigveiledning for Internett-radio 6 Dette trenger

Detaljer

Pinell iconnect brukerhåndbok

Pinell iconnect brukerhåndbok www.pinell.no Side 1 ADVARSEL FOR Å UNNGÅ BRANN ELLER ELEKTRISK STØT BØR IKKE DENNE KONTAKTEN BRUKES MED SKJØTELEDNING, STIKKONTAKT ELLER ANDRE UTTAK MED MINDRE KONTAKTPLUGGENE KAN PLUGGES HELT INN. IKKE

Detaljer

49 50 51 52-57 53-54 55 56 57 58-66 58 59 60-61 62-64 65 65 66 67-73 67 69-70 71 72 73-81 73 74 75 76

49 50 51 52-57 53-54 55 56 57 58-66 58 59 60-61 62-64 65 65 66 67-73 67 69-70 71 72 73-81 73 74 75 76 Innhold Introduksjon Før du tar i bruk produktet Kontroller og tilkobling Kontroller for navigering Konfigurasjon av nettverk Tilkobling av din radio i ditt nettverk Alternativer for fjernstyring via nettverk

Detaljer

Din bruksanvisning NOKIA C110 http://no.yourpdfguides.com/dref/824168

Din bruksanvisning NOKIA C110 http://no.yourpdfguides.com/dref/824168 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

X790 Series. Brukerhåndbok

X790 Series. Brukerhåndbok X790 Series Brukerhåndbok Oktober 2014 www.lexmark.com Maskintype(r): 7562, 4917 Modell(er): 432, 436, 486, 496, dn1, dn2, gd1, gd2, dt1, dt2, gt1, gt2, df1, df2, gf1, gf2, d01, d02, g01, g02, t01, t02,

Detaljer

Brukerhåndbok for nettverket

Brukerhåndbok for nettverket Brukerhåndbok for nettverket Les nøye gjennom denne håndboken før du benytter dette produktet, og oppbevar håndboken i nærheten av maskinen for fremtidig referanser. For en sikker og korrekt bruk, må du

Detaljer

RT-N56U. Brukerveiledning. Ekstrem ytelse med stil. Dual-band trådløs-n gigabit ruter

RT-N56U. Brukerveiledning. Ekstrem ytelse med stil. Dual-band trådløs-n gigabit ruter Brukerveiledning RT-N56U Ekstrem ytelse med stil Dual-band trådløs-n gigabit ruter Den ultratynne og stilige RT-N56U har en 2,4 GHz og 5 GHz dual band for en uovertruffen samtidig trådløs HD-direkteoverføring;

Detaljer

X860de, X862de, X864de

X860de, X862de, X864de X860de, X862de, X864de Brukerhåndbok Desember 2012 www.lexmark.com Maskintype(r): 7500 Modell(er): 432, 632, 832 Innhold 2 Innhold Sikkerhetsinformasjon...7 Lære om skriveren...9 Takk for at du valgte

Detaljer

BRUKERHÅNDBOK FOR NETTVERKET

BRUKERHÅNDBOK FOR NETTVERKET Intern flerprotokolls Ethernet utskriftsserver og trådløs Ethernet utskriftsserver BRUKERHÅNDBOK FOR NETTVERKET Denne Brukerhåndbok for nettverket gir nyttig informasjon om kablete og trådløse nettverksinnstillinger

Detaljer

Din bruksanvisning LG N1A1DD1 http://no.yourpdfguides.com/dref/3913253

Din bruksanvisning LG N1A1DD1 http://no.yourpdfguides.com/dref/3913253 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Trådløst IP-kamera. Artikkelnummer 36-3379 Modell RC8020 18-2115 RC8020-UK. www.clasohlson.com NORSK. Ver. 200805

Trådløst IP-kamera. Artikkelnummer 36-3379 Modell RC8020 18-2115 RC8020-UK. www.clasohlson.com NORSK. Ver. 200805 Trådløst IP-kamera Artikkelnummer 36-3379 Modell RC8020 18-2115 RC8020-UK Ver. 200805 www.clasohlson.com 2 Trådløst IP-kamera Artikkelnummer 36-3379 Modell RC8020 18-2115 RC8020-UK Les igjennom hele bruksanvisningen

Detaljer

HP Jetdirect-utskriftsservere

HP Jetdirect-utskriftsservere HP Jetdirect-utskriftsservere Brukerhåndbok for systemansvarlig 625n 620n en3700 ew2400 HP Jetdirect-utskriftsservere 625n, 620n, en3700, ew2400 Brukerhåndbok for systemansvarlig 2002-2005 Copyright Hewlett-Packard

Detaljer

ASUS stasjonær PC M11AD Bruksanvisning

ASUS stasjonær PC M11AD Bruksanvisning ASUS stasjonær PC M11AD Bruksanvisning NW8496 Første utgave August 2013 Copyright 2013 ASUSTeK Computer, Inc. Med enerett. Ingen deler av denne håndboken, produktene og programvaren beskrevet i den, kan

Detaljer

VideoTaleDataWeb. Administratorveiledning for V500-systemet. versjon 8.0. Koble til. Slik du foretrekker.

VideoTaleDataWeb. Administratorveiledning for V500-systemet. versjon 8.0. Koble til. Slik du foretrekker. Administratorveiledning for V500-systemet versjon 8.0 Juli 2005-utgave 3725-22073-003/A V500 versjon 8.0 VideoTaleDataWeb Koble til. Slik du foretrekker. Varemerkeinformasjon Polycom og Polycom-logoen

Detaljer

Hurtigoppstarts- & feilsøkingshåndbok

Hurtigoppstarts- & feilsøkingshåndbok Hurtigoppstarts- & feilsøkingshåndbok I NNHOLDSFORTEGNELSE Produktregistrering 2 Viktig informasjon 2 Grunnleggende prinsipper for datamaskiner 4 Sikkerhet og komfort... 4 Sikkerhetsforanstaltninger...

Detaljer

BRUKERHÅNDBOK FOR NETTVERKET

BRUKERHÅNDBOK FOR NETTVERKET Intern Ethernet-utskriftsserver med flere funksjoner og trådløs (IEEE 802.11b/g) Ethernet-utskriftsserver med flere funksjoner BRUKERHÅNDBOK FOR NETTVERKET DCP-9010CN MFC-9010CN MFC-9120CN MFC-9320CW Ikke

Detaljer

Bøe Christensen. Windows 2008 Server PRØVETRYKK

Bøe Christensen. Windows 2008 Server PRØVETRYKK Bøe Christensen Windows 2008 Server PRØVETRYKK Gyldendal Norsk Forlag AS 2010 Omslag: Redaktør: Formgiver: XXX Kjell Arne Iversen Kjell Arne Iversen ISBN 978-82-05-40736-7 Alle henvendelser om forlagets

Detaljer

Nettverksbrukerhåndbok for HL-2070N

Nettverksbrukerhåndbok for HL-2070N f Intern utskriftsserver med flere protokoller Nettverksbrukerhåndbok for HL-2070N Les denne håndboken nøye før du tar i bruk skriveren. Du kan når som helst skrive ut eller lese denne håndboken fra skriverens

Detaljer

Dell B2360d-dn laserskriver. Brukerhåndbok

Dell B2360d-dn laserskriver. Brukerhåndbok Dell B2360d-dn laserskriver Brukerhåndbok Mai 2012 www.dell.com support.dell.com Varemerker Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. 2012 Dell, Inc. Med enerett. Gjengivelse av dette materialet

Detaljer

Din bruksanvisning HP G62-B16EA http://no.yourpdfguides.com/dref/4142620

Din bruksanvisning HP G62-B16EA http://no.yourpdfguides.com/dref/4142620 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for HP G62-B16EA. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på HP G62-B16EA i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner,

Detaljer