PRODUKTKATALOG. Fra skog til bygg BJØRNSTAD BRUK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "PRODUKTKATALOG. Fra skog til bygg BJØRNSTAD BRUK"

Transkript

1 PRODUKTKTLOG Fra skog til bygg JØRNSTD RUK

2 Dette hefte beskriver den høvellast som produseres ved Stangeskovenes høvlerier i Tistedal. Her finnes bilder og oversikt over de ulike dimensjoner som kan tilbys. Som kunde får du nyttige tips om montering og overflatebehandling av trelast. Flere av våre høvlede produkter kan vi tilby ferdig grunnet i den farge man møtte ønske. På jørnstad ruk, som ligger ved Femsjøen i Tistedal i Halden kommune, har det vært drevet trelastproduksjon helt siden 1800-tallet. Innhold Forord Litt Litt historikk Utvendig Innvendig kledning panel Diamantkledning tips for montering av innvendig panel.. 4 Overflatebehandlet kledning Gulvbord Dekningsmål kledning Profiloversikt - innvendig panel Innvendig panel Listverk ehandlet innvendig panel Profiloversikt Tips på montering - innvendig av panel listverk Dekningsmål innvendig panel med underligger 22 Vi ønsker deg velkommen til en hyggelig handel under mottoet: «VÅR FGKUNNSKP DIN GRNTI» i Halden siden 1899! Gulvbord Utvendig... kledning 23 Listverk - tips... for montering av utvendig kledning Profiloverikt Vi lagerfører - pynteklosser utvendig kledning Taklist Grunnet kledning Karmlist Dekningsmål Fotlist jelkelagstabeller Øvrig Dekningsmål Profilkart jelkelagstabeller - innvendig... panel med underligger

3 Litt historikk Historien om Stangeskovene starter langs elva Tista i Haldenvassdraget. Historien starter allerede på 1600-tallet eller kanskje enda litt før. I århundrer har familien Stang vært knyttet til skogbruk og trelasthandel i Haldenvassdraget. Det var først i 1899 at Stangfamiliens virksomhet ble samlet i et selskap. Da grosserer N.. Stang overdro sine eiendommer til.s. Stangeskovene, var disse på ialt ca daa (mål). I dag utgjør Stangeskovenes eiendommer ca daa, som fordeler seg i fylkene Østfold, kershus og Hedmark. Vår skogforvaltning baseres på fremtidsrettet produksjon av kvalitetstømmer, som foredles til paneler og listverk av alle slag. Grosserer N.. Stang. I dag Stangeskovene S eier består i 2012, i dag foruten (2003) foruten skogeiendommene skogeiendommene jørn- og jørnstad ruks ruks høvleri høvleri og byggevareutsalg og i Tistedal, i Tistedal, også også byggevareut- av byggevareutsalgene Stangeskovene Stangeskovene Årnes, Årnes Stangeskovene og Stangeskovene Fetsund Fetsund. og Stange- I tillegg skovene eies en Kværner halvpart på Kløfta. av sagbruk- I tillegg og har Stangeskovene høvleribedriften større Eidsskog eierposter Stangeskovene i sagbruk- og S, høvleribedriften samt en halvpart Eidskog Stangeskovene av byggevareutsalget S og i byggevareutsalgene Stangeskovene Volden Stangeskovene S. Volden S på Ved Tobøl Stangeskovene i Eidskog og Stangeskovene Kværner S er jerke det også S i egen Nannestad. listverksproduksjon. Ved Stangeskovene Kværner S er det også egen listverksproduksjon. Selskapets virksomhet består i dag av skogseiendommer i Østfold, kershus og Hedmark. Stangeskovene er blant landets største private skogeiere. Vi ønsker velkommen til en gjennomgang av våre produkter. 3

4 Utvendig KLEDNING Kledningens funksjon Kledningens primæroppgave er å beskytte isolasjonslaget mot regn og mekaniske skader. Fra gammelt av var kledningen også den viktigste vindsperren i trehus, men den oppgaven er det ulike plate- eller papptyper som har i dag. Prinsippet med adskilt vind- og regnsperre kalles for to-trinns-tetting, og krever et luftlag mellom lagene, noe som skapes med utlekting av kledningen. Kledningen har også en viktig estetisk Justert kledning (56) 16 x x x x Dobbelfals (57) 19 "Gammel x 145 type" 280 skrå 19 x N! 19 x Har 173 endepløying Tømmermannskledning Lektekledning Omvendt lektekledning Dobbelfals m/perle (58) Dobbelfals m/perle (58) "Gammel type" 280 skrå 19 x x N! 19 x Har 173 endepløying 58 Åpen falset kledning Låvekledning Ukantet kledning Vestlandskledning (59) 19 x x x

5 oppgave, og er den bygningdetaljen som påvirker husets utseende i størst grad. I årenes løp forandres motene, og de fleste stilartene har hatt sine egne kledningstyper som i moderne arkitektur ofte blir etterlignet. Råtefare For at tre skal råtne sier en tommelfingerregel at trefuktigheten må ligge over 30% en stund for å få angrep. En trefuktighet på over 20% etterpå vil være nok til at råten utvikler seg. ll kledning skal leveres med en trefuktighet under 22 %, med en middel-fuktighet på høyst 17 %. Hadde ikke tre tatt opp fuktighet, ville det derfor Weatherboard (60) 16 x x x x x 167 Kråkerøypanel (61) Kråkerøykledning (61) 16 x x x x 148 Utvendig rustikk m/hulkil (62) 19 x Horisontalkledning m/stor staff (63) 22 x x Riktig spikring av stående kledning. 63 5

6 20 Utvendig KLEDNING ikke ha vært noen råtefare. Tre er imidlertid et hygroskopisk materiale, og vil ta til seg fuktighet fra luft og fra regnvann som legger seg direkte på overflaten. For å unngå råte i trekledning må en derfor enten sørge for at kledningen ikke har mulighet til å ta opp fuktighet ved å dekke kledningen med en beskyttende overflatebehandling, eller sørge for at kledningen har mulighet til å tørke fort opp etter oppfukting. Konstruksjonsdetaljer for å unngå vannfeller er også et viktig tiltak mot råteangrep. Endeveden bør alltid behandles ekstra godt, og kledningen bør avsluttes minst grad. 30 cm fra marknivå. På steder der massen er løs og det er stor sjanse for at massen sprutes opp på veggen, bør det legges stein, grus eller lignende, slik at dette unngås. Lange takutstikk vil skåne veggen i stor grad Utvendig KLEDNING Sveitserkledning m/ enkel staff (64) m/enkel 19 x staff (64) x x ikke ha vært noen råtefare. Tre er imidlertid et hygroskopisk materiale, og vil ta til m/enkel staff (64) Sveitserkledning seg fuktighet fra luft og fra regnvann som 19 x legger seg direkte på overflaten. 22 x For å unngå råte i trekledning Sveitserkledning må en derfor enten sørge for at kledningen m/ dobbel ikke staff (65) har mulighet til å ta opp fuktighet 19 x 120 ved å- 145 Sveitserkledning dekke kledningen med en beskyttende m/dobbel staff (65) overflatebehandling, eller Sveitserkledning Utvendig sørge for atfaspanel 19 x 120(66) kledningen har mulighet til å tørke fort 18 x 120 Glatt 19 høvlet x 145 overside opp etter oppfukting. m/dobbel Konstruksjonsdetaljer for å unngå vannfeller er også et staff (65) 19 x 120 Ru overside 19 x 120 viktig tiltak mot råteangrep. Endeveden bør alltid behandles ekstra 19 Profilert godt, x og 145 kledningen bør avsluttes minst 2230 x 45 cm fra - 70 overligger Utvendig (67) faspanel(66) 18 x x 120 marknivå. På steder der massen 29 x er 70 løs og det er stor sjanse for at massen sprutes opp på veggen, bør det legges Profilert stein, grus overligger (68) eller lignende, slik at dette unngås. Profilert overligger (67) Lange takutstikk vil skåne veggen i stor Utvendig 29 x 70 faspanel(66) 22 x x x x 120 Profilert overligger/empire (69) 22 x x 70 Profilert overligger (68) 29 x 70 Dobbelfals "Ny type" 600 skrå (70) Profilert 19 x overligger (67) 22 x 70 uerkledning (stående) (71) 29 x x 148 Dobbelfals med 3" spor (72) 19 x 148 Profilert overligger (68) Hattepanel (75) 29 x x 135 Rektangulær kledning m/ staff (76) "pyntekledning" 22 x Rustikk skrå (78) 19 x Rustikk rund (79) 19 x

7 Montering av kledning Utlekting Poenget med å montere kledningen på lekter er at det vil bli et luftlag mellom regn- (kledningen) og vindsperre (papp eller plater). Dette luftlaget gjør det mulig for baksiden av kledningen og selve innerveggen å tørke opp etter oppfukting. Vannet kan også renne av på innsiden av kledningen. Kledninger som ligger helt inntil veggen, som dobbeltfalset- og weatherbordkledning, er viktigst å lekte ut. Enkel liggende kledning Enkeltfalset kledning Monteringsdetaljer ll kledning bør monteres med hodespikre, der hodet på spikrene skal flukte med overflaten av kledningsbordet. Settes de for dypt, vil det samle seg vann og skitt i forsenkningene, med misfarging og eventuelle råteangrep som resultat. enyttes spikerpistol, er det vanskelig å klare dette, da motstanden i bordene er forskjellige. Det anbefales derfor å slå inn spikrene med hammer. Spikrene bør ha en lengde som gjør at de går mm inn i underlaget. Det bør brukes varmgalvanisert spiker, da andre typer kan gi misfarging. Weatherboards Dobbeltfalset kledning Ukantet kledning 21 7

8 Utvendig kledning = Lagervarer til enhver tid. = Produseres ved behov. (kort leveringstid) = Produseres på ordre. Omstillingstillegg må påregnes. LØPEMETER 2 KLEDNINGTYPE PROFIL LØPEMETER M 2 KLEDNINGTYPE PROFIL DIMENSJON Utvendig Kledningstype kledning Profil DIMENSJON Profilnr. Profilnr. 56 Profilnr. JUSTERT KLEDNING DOELFLS "GMMEL TYPE" 280 SKRÅ DOELFLS M/PERLE DOELFLS M/PERLE 58 "GMMEL TYPE" 280 SKRÅ 59 VESTLNDSKLEDNING VESTLNDSKLEDNING WETHERORD 60 WETHERORD 60 KRÅKERØYPNEL 61 KRÅKERØYPNEL 61 UTVENDIG RUSTIKK M/HULKIL 62 UTVENDIG RUSTIKK M/HULKIL 62 HORISONTLKLEDNING M/STOR STFF HORISONTLKLEDNING M/STOR STFF 63 SVEITSERKLEDNING M/ENKEL STFF SVEITSERKLEDNING M/ENKEL STFF 64 SVEITSERKLEDNING M/DOEL STFF SVEITSERKLEDNING M/DOEL STFF 65 UTVENDING FSPNEL UTVENDIG FSPNEL 66 PROFILERT OVERLIGGER PROFILERT OVERLIGGER 67 PROFILERT OVERLIGGER PROFILERT OVERLIGGER 68 PROFILERT OVERLIGGER/EMPIRE 69 LØPEMETER M 9, ,8 9, ,8 Løpemeter m 2 9,71 9, x73 16x98 16x120 16x123 16x148 19x73 11,8 19x95 16x73 16x98 16x120 16x123 16x148 19x73 19x95 Dimensjon 16x73 16x98 16x120 16x123 16x148 19x73 19x95 DOELFLS "NY" TYPE 600 SKRÅ 70 UERKLEDNING (STÅENDE) 71 DOELFLS MED 3" SPOR 72 8 HTTEPNEL REKTNGULÆR KLEDNING M/STFF "pyntekledning" RUSTIKK (SKRÅ) RUSTIKK (RUND)

9 16,67 9,1 9,09 7,7 7,5 6,5 6,3 9,1 7,4 19x98 19x120 19x123 19x135 19x138 19x145 19x148 19x167 19x170 19x173 22x45 22x70 22x73 22x98 22x120 22x123 22x145 22x148 22x173 22x198 22x223 29x70 29x98 29x148 29x198 9

10 Diamantkledning - lengre levetid! Dryppekant Høvlet overfl ate Hva er Diamantkledning? Nyutviklet kledning fra Stangeskovene med lengre levetid. Svært stor holdbarhet både mot råte og malingsslitasje. Krav til montering På samme måte som vanlig kledning. lltid god utlekting. nbefaler håndspikring. Stående og tette årringer Hva kjennetegner Diamantkledning? Overflaten er høvlet med riller for å være ru nok til å absorbere maling. Overflaten er samtidig tilstrekkelig glatt til å redusere risikoen for vanninntregning. Høvlet med dryppekant for å hindre råteskade. Høvlet av spesialsortert grantømmer. Kledningsbord med høy andel stående og tette årringer. Kledningsbord er hovedsakelig høvlet med margsiden ut. Overflatebehandling Du mottar produktet overflatebehandlet i tre strøk: Ett strøk råtebeskyttelse Ett strøk grunning Ett strøk toppbehandling Fargen på behandlingen avgjøres av kunden. Vi anbefaler at du påfører et siste strøk selv etter montering. Endeveden på bord som blir kappet under montering bør behandles av snekker. Hva er fordelene med Diamantkledning? Mer holdbar mot råte og malingsslitasje enn standard kledning. Ferdig overflatebehandlet etter kundens fargeønske. Rimeligere og tidsbesparende. Du slipper å beise den like ofte som vanlig kledning. Lettere å vaske huset. Tette stående årringer gir bedre holdbarhet. 10

11 Krav til montering - lltid god utlekting - ør håndspikre Ved hjelp av en unik produksjonsmetode er diamantkledningen sikret en riktig kuving. Kjerneved ordene blir håndplukket ut fra kjernen i treet, der treet inneholder minst fuktighet. Produktspesifikasjon Treslag: Gran Profil: Liggende dobbel fals, diamant Dimensjon: 19 x 148 mm ehandling: Ett strøk råtebeskyttelse Ett strøk grunning Ett strøk toppbehandling Trefuktighet: 17 % ved høvling 11

12 Overflatebehandlet Overflatebehandlet Grunnet kledning kledning kledning Vi sørger Vi sørger for for optimal beskyttelse av din av din nye nye utvendige kledning. Ved Ved vårt vårt beiseanlegg i Tistedal i Tistedal grunner grunner vi alle vi alle typer typer utvendig utvendig kledning. kledning. Sivgrønn Sivgrønn Strandgrå Strandgrå Kledningen Kledningen blir grunnet blir grunnet på tre på sider tre sider og vi og legger vi legger på på Kledningen blir behandlet blir behandlet på på tre sider og vi og vi NS 5010-G90Y NS 5010-G90Y 703 NS G NS 1502-G så mange så mange strøk strøk som ønskelig. som ønskelig. anbefaler anbefaler minimum minimum to strøk to strøk fabrikkbehandlet. Du velger Du velger selv selv fargen. fargen. Standardfargene er vist er vist Fordelene Fordelene er: er: i i fargekartet. Høstgul Høstgul Lofotblå Lofotblå edre edre stabiliet stabiliet NS 3252-Y26R NS 3252-Y26R 403 NS G NS G Ingen Ingen krympestriper Fordelene Fordelene er: er: Jevnere Jevnere påføring påføring edre edre stabilitet stabilitet Lengre Lengre holdbarhet holdbarhet Ingen Ingen krympestriper run Tjærebrun run Tjærebrun gg gg Fjordgrå Fjordgrå Ensartet Ensartet nedbryting nedbryting NS 7417-Y27R 8103-Y88R NS 7417-Y27R 8103-Y88R602 NS NS Jevnere Jevnere påføring påføring Ingen Ingen omleggsråte omleggsråte Lengre Lengre holdbarhet Uavhengig Uavhengig vær av og vær årstid og årstid Ingen Ingen problemer problemer med med omleggsråte Rasjonelt Rasjonelt og og kostnadseffektivt Kan Kan monteres monteres uavhengig uavhengig vær av vær og årstid og årstid Torggul Torggul Fjellgrå Fjellgrå NS 1020-Y30R NS 1020-Y30R 401 NS NS G80Y G80Y Rasjonelt Rasjonelt og og kostnadseffektivt Vi sørger ehandlingen Vi sørger for optimal for hindrer optimal hindrer beskyttelse beskyttelse nedbryting av din av fra nye din solstråler fra nye solstråler Penger kledning. Penger kledning. spart spart for deg for deg som som kunde kunde Gul Gul Gråhvit Gråhvit NS 2040-Y20R NS 2040-Y20R 402 NS G80Y NS 1005-G80Y Ny Vi kledning Ny grunner Vi kledning grunner med skal med de skal minimum fleste de minimum fleste farger. behandles farger. behandles med med tre tre strøk. De strøk. vanligste Vi De anbefaler vanligste Vi anbefaler er vist er ett i vist fargekartet. strøk ett i fargekartet. strøk grunning grunning og ett og ett mellomstrøk fra fabrikk. fra fabrikk. Deretter Deretter tar huseier tar huseier selv selv Rørosrød Rørosrød Gammelrød Gammelrød det Usikker siste det Usikker siste strøket på fargevalg? strøket på når fargevalg? når Et tips: kledningen Et Velg tips: hvitt Velg er montert. og hvitt se montert. og se NS 4060-Y80R NS 4060-Y80R 506 NS Y80R NS 6040-Y80R Da hvordan dekkes Da hvordan dekkes det også tar det også spikerhull seg tar ut spikerhull seg først! ut først! og Hvitt kuttflater. og Hvitt kan kuttflater. males kan males eller eller beises Kostnaden beises over ved med over å ved med kjøpe alle å farger kjøpe alle farger senere. malerutstyr senere. og maling og maling blir blir omtrent omtrent Vi har det Vi også har samme det også komplett samme komplett som utvalg som å utvalg kjøpe av å oljedekkbeis kjøpe av fabrikk- oljedekkbeis fabrikk- og og Parkgrønn Parkgrønn EggehvitHvit Eggehvit behandlet maling behandlet maling for kledning. for kledning. etterbehandling Legg Legg så av kledningen. til så av arbeidet kledningen. til arbeidet man man selv selv NS 7709-G57Y NS 7709-G57Y 730 NS Y NS 0502-Y må gjøre må gjøre da da burde burde valget valget være være enkelt! enkelt! Kontakt Kontakt oss for oss gode for gode råd! råd! Vi kan Vi kan også også tilby: tilby: Visirbehandlet kledning kledning Tre-trinns Tre-trinns behandling der råte, der råte, grunn- grunn- og og mellomstrøk inngår. inngår. 12 Kontakt Kontakt oss for oss gode for gode råd! råd! jørnstad jørnstad ruk ruk Iddeveien Iddeveien

13 Dekningsmål for trelast ntall Dekningsmål løpemeter pr. m for trelast 2 DEKNINGSMÅL DEKNINGSMÅL SKURLST JUSTERT SKURLST/UTVENDIG KLEDNING HØVELLST ntall løpemeter pr. m 2 Falset Dobbel fals Glatt Normal Dyp 18 mm pløyn. 15 mm pløyn. kant pløyn. pløyn. SKURLST JUSTERT SKURLST/UTVENDIG KLEDNING HØVELLST redde m redde m Falset m Dobbel m fals redde Glatt m Normal m Dyp m i mm pr. m 2 i mm pr. m 2 18 pr. mm mpløyn pr. mm mpløyn. 2 i mm pr. kant m 2 pr. pløyn. m 2 pr. pløyn. m 2 redde 50 20,0 m redde 48 20,8 m m m redde 45 22,2 m 26,3 m 29,0 m i 63 mm pr. 15,9 m 2 i 61 mm pr. 16,4 m 2 pr. m 2 pr. m 2 i 58 mm pr. 17,3m pr. 19,6 m 2 pr. 21,1 m ,3 20, ,7 20, ,9 22,2 15,9 26,3 16,8 29, ,0 15, ,2 16, ,5 17,3 11,4 19,6 11,8 21, ,3 8, ,9 13, ,9 9,1 15,9 9,7 10,1 16, ,0 8, ,2 8,1 9,5 9, ,5 8,3 11,4 8,9 11,8 9, ,2 8, ,3 8,9 8,3 8, ,4 9,1 7,8 9,7 10,1 8, ,7 8, ,8 8,1 7,7 9,5 7,5 9, ,9 8,3 7,3 8,9 7,4 9, ,1 7, ,1 7,3 6,9 8,3 6,8 8, ,3 7,4 6,5 7,8 6,7 8, ,7 6, ,8 6,8 6,5 7,7 6,3 7, ,9 6,9 6,1 7,3 6,3 7, ,0 6, ,1 6,1 5,6 6,9 5,5 6, ,1 6,3 5,3 6,5 5,4 6, ,5 5, ,5 5,8 4,9 6,5 4,8 6, ,6 5,9 4,7 6,1 4,8 6, , ,1 5,6 5, ,1 5,3 5, , ,5 4,9 4, ,6 4,7 4,8 Dekningsmål Tømmermannskledning eregning Dekningsmål av antall løpemeter Tømmermannskledning av hver dimensjon pr. m 2 LIK OVER- OG UNDERLIGGER ULIK OVER- OG UNDERLIGGER eregning ord bredde av antall i mm løpemeter av hver Omlegg dimensjon 25 mm pr. m 2 Sum bredde av over- og Omlegg 25 mm lm pr. m LIK OVER- OG UNDERLIGGER 2 underligger i mm ULIK OVER- OG UNDERLIGGER lm pr. m 2 ord bredde 98 i mm Omlegg 13,70 25 mm Sum bredde 196 (8 ) av over- og Omlegg 6,8525 mm 123 lm 10,20 pr. m 2 underligger 221 (9 ) i mm lm 5,85 pr. m ,13 13, (10 ) (8 ) 5,10 6, ,20 6, (11 ) (9 ) 4,52 5, ,78 8, (12 ) (10 ) 4,07 5, ,05 6, (13 ) (11 ) 3,69 4, , (14 ) (12 ) 3,38 4, , (13 ) 3, (14 ) 3,38 13

14 Innvendig PNELER Trepaneler er vanligvis høvlede bord med not og fjør. Trepaneler brukes som innvendig kledning på vegger, i himlinger, som brystningspaneler m.m. Trefuktighet/tørking Trevirke er et levende materiale som vil innstille seg på et fuktighetsinnhold gitt av tilstanden til luften omkring. Relativ fuktighet varierer gjennom året. I tiden med lav relativ luftfktighet vil trevirket avgi fuktighet til omgivelsene og krympe. Paneler tørkes ned til 16-18% fuktinnhold. Etter en fyringssesong i et bolighus, vil fuktinnholdet være redusert til 7-13%. Uttørringen medfører en breddekrym- Pernille (1) Tidløs klassiker med 20 mm lysåpning, som også betegnes Rustikk skrå. rukes til tak og vegger i små og store rom. Skygge (2) Slageren fra tallet. Like anvendelig til tak som vegg. Skygge m/skrå kant (3) ll-round panel med 10 mm lysåpning. Godt alternativ til Pernille eller skyggepanel. Fas (4) Gammel profil, mye brukt frem til Er igjen blitt populær, gjerne malt. Godt egnet i små rom Vi har et stort utvalg av paneler så langt øye kan se. På de neste sidene har vi en beskrivelse av alle de paneler vi kan tilby. 4 14

15 ping på ca. 0,25% pr. prosentsats med redusert fuktinnhold i panelen. Dette vil si at hvis fuktinnholdet blir redusert med 10 prosentenheter, resulterer dette i en breddekrymping på 2,5%. Panel bør ikke være særlig tørrere enn 11-12% ved oppsettingen, ellers vil den utvide seg så mye om høsten at den kan skades i not og gjør, fjør, evt. bule ut på veggen. Vi kan vanligvis ikke som ved golvbord - kompensere for dette ved å ha klaring mot veggene, da panel normalt monteres «tett» i hjørnene. Husk å være forsiktig med for kraftig oppvarming i huset etter at panelen er montert. Resultatet kan bli til dels kraftig kuving hvis denne prosessen skjer for raskt. Ved eventuell forhåndstørking er det viktig at bordene legges under press, og med stikk mellom hver flo. Dette for å redusere kuving og sikre luftgjennomstrømning som vil gi jevnest mulig uttørring. Montering skjer fortrinnsvis uten ytterligere tørking, og bordene skal stiftes med 2 stk. 20 x 50 mm elektrolytisk forsinket stift (20x40 mm), eller tilsvarende maskinstift pr. bord pr. Rustikk m/rund kant (5) Enkel profil med 20 mm lysåpning, med samme bruksområde som andre skyggepaneler. Glattpanel (6) Enkel panel uten profil som etter en tid vil krympe med en lysåpning på 2-4 mm mellom borda. Perlestaff (7) Mye brukt, og selges stadig mer. lir ofte malt både i tak og på vegg. Ofte brukt til brystning. ildet viser 12 mm tykkelse. Perlestaff (8) Mye brukt, og selges stadig mer. lir ofte malt både i tak og på vegg. Ofte brukt til brystning. ildet viser 14 mm tykkelse

16 Innvendig PNELER c/c 60 cm spikerslag. Dette er meget viktig for å oppnå best mulig resultat uten sjenerende kuving. Slå bordene tett sammen med en profilert slagkloss, slik at not og fjør ikke skades. De spikres fast til hver understøttelse. ord som er bredere enn ca. 100 mm bør festes med to spikre i bredden. Mål opp og beregn, slik at du unngår at den profilerte delen av bordene, eller underliggeren i vekselpanel, kommer inn mot et hjørne. Ikke trekk bordene fra hverandre for å fylle veggbredden! De vil da kunne gå helt fra hverandre når de tørker. Vekselpanel festes vanligvis med en spiker i underliggeren og to spiker i overliggeren. Krokskog (9) Veggpanel som passer i nye og gamle boliger. Kan monteres både stående og liggende. Populær som brystning. Møllerstue (10) Veggpanel fra årene. Har en særpreget profil som skaper lun og god atmosfære. Prestegård (11) Mye lik Møllerstuepanel, men har ingen lysåpning. Gjerne brukt på hytter I faspanel plasseres spikrene som regel gjennom fjæren slik at de blir delvis skjult i fugen. Herregård (12) Panelen har samme profil som Møllerstue, men leveres med løs underligger. Gjerne brukt i større rom

17 Vedrørende bruk av Vedrørende endepløyd bruk panel Endepløyd av endepløyd (E/P) panel egner seg best for glattpanel, Endepløyd skygge- (E/P) panel og pernillepanel. egner seg best for glattpanel, Fordelen skygge- med E/P og pernillepanel. panel raskere montering Fordelen og med mindre E/P kapp, panel som er tilsvarer raskere ca. montering 7% ved og full mindre benyttelse kapp, av endepløyingen. ca. 7% ved full benyttelse av endepløying- som tilsvarer en. Det negative ved bruk av E/P panel kan være Det endesprekk negative ved som bruk i hovedsak av E/P panel oppstår kan ved være uttørring endesprekk under som en i hovedsak lagringsperiode. oppstår Årsaken ved uttørring er at tørkeprosessen under en lagringsperiode. skjer raskere mot Årsaken enden er at enn tørkeprosessen i bordet for skjer øvrig. raskere I den grad mot enden endesprekk enn i oppstår, bordet for vil øvrig. problemet I den føles grad større endesprekk ved E/P oppstår, panel enn vil problemet ved panel som føles ikke større har ved E/P, E/P som panel i gjennomsnitt ved panel blir kappet som ikke 30 har cm E/P, ved som tilpassing i gjennomsnitt på spikerslagene. kappet 30 cm ved tilpassing på spiker- blir slagene. Endefreserverktøyet som arbeider på tvers Endefreserverktøyet av fiberretningen, som kan også arbeider i noen på grad tvers lage av fiberretningen, små fliser i enden, kan noe også som i noen spesielt grad kan lage gjelde små fliser granbord. i enden, noe som spesielt kan gjelde granbord. Esben (13) Tegnet Esben for (13) Stangeskovene på 1950-tallet. Tegnet for Stangeskovene Meget fin på som 1950-tallet. tak. Stilfull Meget panel fin med som tak. underligger Stilfull panel som kommer med underligger best fram som i større rom. kommer Gjerne best malt. fram i større rom. Gjerne malt. Veksel (14) Enkel Veksel panel (14) med løs underligger. Enkel panel med llsidig løs bruksområde. underligger. llsidig Leveres med bruksområde. skarp eller Leveres rund kant. med skarp eller rund kant. Underligger (15) Leveres Underligger i 9 x 70, (15) 9 x 95 og 9 Leveres x 120, i alt 9 x etter 70, 9 ønske x 95 og utfra 9 x 120, romstørrelse. alt etter ønske utfra romstørrelse. Tømmerpanel (16) Panel Tømmerpanel mye brukt i hytter, (16) kjellerstuer Panel mye brukt og peisrom. i hytter, kjellerstuer og peisrom jørnstadpanel (17) Kraftig jørnstadpanel panel, også kalt (17) Østerdalspanel. Kraftig panel, også kalt Østerdalspanel. Randsfjordpanel (77) En mektig panel med inspirasjon fra Randsfjorden. åde til vegg og tak

18 Innvendig PNELER Lakk eller maling: ør bør først skje når fuktinnholdet er er nede på ca. 1010%. For tidlig behandling kan gi gi sprekk og/eller striper grunnet krymping. Den Ved beste behandling tiden å male/lakkere av panelen står på, vi til er tjeneste i slutten med av fyringssesongen. råd å vink. Her er mange alternativ. Ved behandling av panelen står vi til tjeneste med råd å vink. Her er mange alternativ. Vi nevner her noen alternativ: eis, lut, kalk og såpe, oljer/ Vi nevner her noen alternativ: eis, oljebeiser, lut, kalk lakk og maling såpe, oljer/ og lasering. oljebeiser, lakk maling og lasering. Egen malingsavdeling Egen malingsavdeling I våre nye butikklokaler i Tistedal har vi I våre nye butikklokaler i Tistedal har også en komplett malingsavdeling. Vi gir vi også en komplett malingsavdeling. Vi gjerne gir gjerne råd råd om om overflatebehandling overflatebehandling av av paneler, paneler, gulvbord, gulvbord, listverk listverk og og kledning. kledning. Våre produkter er av høy kvalitet! 8 18

19 ehandlet innvendig panel ring naturen inn! De naturlige materialene er tilbake. Med panel fra Stangeskovene behandlet hos Sofienlund Tre får du treverkets urgamle mønstre mot moderne malte flater. La kombinasjonene skape naturens helhet! ruk mulighetene til å finne din egen kombinasjon! Du velger selv type panelprofil og fargevalg. Spør etter vår panelbrosjyre eller se vår hjemmeside Malt innvendig panel: Vi grunner og tar mellomstrøket Du maler siste strøk selv Farge etter ditt ønske Ingen krympestriper Jevnere påføring Rasjonelt og kostnadseffektivt eiset innvendig panel: Fremhever trestrukturen Ingen sparkling eller etterbehandling Spennende fargemuligheter Ingen krympestriper Jevnere påføring Rasjonelt og kostnadseffektivt 9048 Mokka 9041 Drivved 9044 Kullsort 9043 Sjøsand 9036 Hvitkalket 9097 Shabby 9098 Værbitt Tre 9099 Patinagrå 9042 Fjære 9049 Valnøtt Fargene kan avike noe mot endelig resultat. Kontakt oss for gode råd! 19

20 LØPEMETER/M 2 11,76 16,67 9,09 PNELTYPE PROFIL Profil DIMENSJON 9x70 9x95 9x120 12x70 12x95 x 12x120 nr. TRESLG PERNILLE SKYGGE SKYGGE M/SKRÅ KNT FS RUSTIKK M/RUND KNT GLTTPNEL PERLESTFF 12 mm PERLESTFF 14 mm KROKSKOG MØLLERSTUE PRESTEGÅRD HERREGÅRD ESEN VEKSEL UNDERLIGGER TØMMERPNEL JØRNSTDPNEL Gran Furu Gran Furu Gran Furu Gran Furu Gran Furu Gran Furu Gran Furu Gran Furu Gran Furu Gran Furu Furu Gran Furu Gran Furu Gran Furu Gran Furu Gran Furu Gran Furu RNDSFJORDPNEL 77 Furu

21 11,76 16,67 11,76 9,09 9,09 7,41 6,25 7,41 5,41 6,25 5,41 7,41 6,25 7,41 6,25 5,41 6,25 14x70 14x95 14x120 14x95 14x120 14x145 14x145 14x170 14x170 14x x120 14x195 x x120 18x170 21x145 18x170 21x145 21x170 21X195 28x170 21x170 28X170 28x170 Innvendig panel = Lagervarer til enhver tid. = Produseres ved behov. (kort leveringstid) = Produseres på ordre. Omstillingstillegg må påregnes. 21

22 DEKNINGSMÅL INNVENDIG PNEL MED UNDERLIGGER Vekselpanel g Vekselpanel 14 x 120 g 14 x 120 4,6 lm av 4,6 hver lm pr. av hver m 2 pr. m² Underligger g Underligger 9 x 120 g 9 x 120 Vekselpanel g Vekselpanel 14 x 120 g 14 x 120 5,2 lm av 5,2 hver lm pr. av hver m 2 pr. m² Underligger g Underligger 9 x 95 g 9 x 95 Vekselpanel g 14 x 120 5,9 lm av hver pr. m² Vekselpanel g 14 x 120 5,9 lm av hver pr. m 2 Underligger g 9 x 70 Underligger g 9 x 70 Herregårdspanel g/f 14 x 170 3,7 lm av hver pr. m 2 Herregård / Randsfjord Underligger / Esbenpanel g/f 9 x 120f 14 x 170 3,7 lm av hver pr. m² Underligger f 9 Herregårdspanel x 120 g/f 14 x 170 4,1 lm av hver pr. m 2 Herregård / Randsfjord Underligger / Esbenpanel g/f 9 x 95 f 14 x 170 4,1 lm av hver pr. m² Underligger f 9 x 95 Herregårdspanel g/f 14 x 170 4,6 lm av hver pr. m 2 Herregård / Randsfjord / Esbenpanel f 14 x 170 4,6 lm av hver pr. m² Underligger g/f 9 x 70 Underligger f 9 x 70 Esbenpanel g/f 18 x 170 3,7 lm av hver pr. m 2 Underligger g/f 9 x 120 Esbenpanel g/f 18 x 170 4,1 lm av hver pr. m 2 Underligger g/f 9 x 95 Esbenpanel g/f 18 x 170 4,6 lm av hver pr. m 2 Underligger g/f 9 x 70 Espenpanel Esbenpanel Randsfjordpanel 22 Herregårdspanel Vekselpanel Underligger

23 Gulvbord Leveres i gran Leveres og furu. i gran 2121x70 x x70 x Tregulv blir stadig mer populært som gulvmateriale. Gran og furu er de mest brukte treslagene til heltre gulv i Norge. Legging og overflatebehandling Ved legging av gulvbord er det to vanlige måter å feste dem på. Den ene, og mest vanlige, er å spikre eller skru hvert enkelt bord til bjelkene eller undergulvet. Spikrene eller skruene festes i fjærenes øvre vinkel og i 45 inn mot gulvbordet. Spiker må dores ned for ikke å skape problemer for noten til neste bord. Denne måten gir sprekker mellom hvert bord ved krymping og svelling av gulvbordene. Den andre måten å feste gulvbord på er å lime bordene til hverandre i not og fjær. Golvet blir da såkalt «flytende» uten noen festeanordning til underlaget. Denne måten å feste golvbordene på betyr at ved krymping og svelling vil man ikke få noen sprekker mellom golvbordene. Flytende golv må få bevege seg fritt, og ikke «låses» av tunge gjenstander eller utspring som hindrer bevegelse. For brede golv anbefales derfor spikring. Våre grangulv produseres ved en trefuktighet på 15 % +/- 2 %. ordene vil derfor krympe og svelle i takt med endringene i luftfuktigheten. Overflatebehandling av slikt gulv bør derfor skje etter fyringssesongen, og ikke på sensommeren da luftfuktigheten normalt er som høyest. Følg med videre. På de neste sidene skal vi vise dere mer detaljert våre produkter. 9 23

24 Listverk Transport og lagring Det er viktig å være påpasselig ved transport og lagring av listverk før montering. Sørg for at listverket er pakket inn ved transport for å unngå tilsmussing og mekaniske skader. For å unngå krymping og oppsprekking etter montering, bør listverket tørke i bygget i tørt klima, minst to uker før det blir kappet og montert. Spikerplassering Montering Vanlig håndverktøy som kreves for montering av listverk er: lett hammer dor metermål og vinkel gjæringssag og evt. gjæringskasse Vi skal nå vise noen eksempler på hvordan listverk kan monteres. vslutning mot mur eller åpning. Vi står til tjeneste! Våre fagfolk står gjerne til tjeneste med råd og veiledning. 24

25 Gulvlist avsluttet mot dørlist Listene i hjørnene kan enten skjæres sammen i 45 (gjæring) eller kuttes over og settes inntil hverandre. For å unngå synlig endeved kan listen avsluttes ved at kilen limes fast. Hjørner utføres ved at listene kappes i 45 vinkel (gjæring), eller at den ene lista tilpasses profilen til den andre (koping). Vanlige feil Likegyldighet og slurv ved frakt og lagring av listverk. Listene tørkes for lite før montering. Spikring for nær enden. Overflatebehandling som maling og lakking etter montering. Det kan være lurt å overflatebehandle både veggen og listene før montering av listene. Det kan være lurt å benytte spikerpistol ved festing av lister, da unngår en hammermerker. 25

26 Listverk Transport Firkant (18) og lagring 12 x 12 Det er viktig å være påpasselig 15 ved x 15 transport og lagring av listverk Furu unnstokk før montering. u Sørg imp for (45) 18 at x 18 listverket 48x123 er pakket inn ved transport for å unngå tilsmussing 21 x 21 og mekaniske skader. S. For t. Fotlist å unngå (46) krymping og oppsprekking 34 x etter x 70 montering, bør listverket tørke i bygget i tørt 45 klima, x 45 minst to uker før det blir Profilert kappet og vannbrett montert. (52) 41 x 61 Feielist (19) 9 x Profilert vannbrett (53) 40 x 70 Rundstokk (20) Montering Vanlig Profilert håndverktøy vannbrett som kreves (54) for montering 58 x 83 av listverk er: Glattkant (21) 5 x lett hammer Vannbrett (55) 10 x x 70 dor 12 x metermål og vinkel 15 x gjæringssag og evt. 21 x gjæringskasse 28 x Vi Taklist skal nå (22) vise noen eksempler 21 x på lt. hvordan m/skygge listverk kan monteres. Trappelist (23) 21 x lt. m/skygge Utforing (24) 21 x Gerikt (25) 12 x Rund kant Spikerplassering Vi står til tjeneste! 21 vslutning mot mur eller åpning. 23 Våre fagfolk står gjerne til tjeneste med råd og veiledning

27 Vi lagerfører pynteklosser til innvendig og utvendig bruk 27

28 Taklist Listverk TKLISTER FURU Firkant (18) 12 x x 15 F x x x x x 34 mm F x 34 mm Feielist (19) 9 x Rundstokk (20) F x 45 mm F x 45 mm Glattkant (21) 5 x x F x x 4521 mm x x x F x 45 mm 21 Taklist (22) 21 x lt. m/skygge Trappelist (23) 21 x lt. m/skygge F x 34 mm F x 34 mm Utforing (24) 21 x Gerikt (25) 12 x Rund kant F x 45 mm FK x 34 mm 28 Finnes kun som hvitmalt Finnes også i hvitmalt

29 Taklist Fotlist (26) 12 x Rund kant PROFILERTE TKLISTER FURU rannmurlist (27) 9 x FK 02 lt. profilert 10 x x 21 mm Paulsonlist (28) 25 x 70 Utvendig hjørnelist (29) 21 x x 28 FK x 45 mm 34 x x 45 Innvendig hjørne hulkil (30) 21 x 21 Kvartstaff (31) 12 x x 15 FK 2114 x x 58 mm Profilert taklist (32) 21 x 45 rystningslist (33) 21 x x 45 FK x 45 mm FK x 58 mm FK x 34 mm FK x 58 mm FK x 70 mm FK x 45 mm

30 Taklist Listverk TKLISTER FURU - HULKIL Firkant (18) 12 x x 15 FK x x 21 mm 21 x x x 45 F x 45 mm 19 Feielist (19) 9 x F 35 Rundstokk (20) x 58 mm Glattkant (21) 5 x x x x x x FK x 58 mm 20 F x 70 mm 21 Taklist (22) 21 x lt. m/skygge Trappelist (23) 21 x lt. m/skygge FK x 70 mm Utforing (24) 21 x FK x 95 mm Gerikt (25) 12 x Rund kant Finnes også i hvitmalt

31 Taklist Fotlist (26) 12 x Rund kant TKLISTER FURU - HULKIL rannmurlist (27) 9 x lt. profilert 10 x 34 Paulsonlist (28) 25 x 70 FK x 120 mm Utvendig hjørnelist (29) 21 x x x x Innvendig hjørne hulkil (30) 21 x 21 FT x 120 mm Kvartstaff (31) 12 x x x 21 Profilert taklist (32) 21 x 45 rystningslist (33) 21 x x FT x 95 mm FT x 70 mm

32 Karmlist Listverk GERIKTER/KRMLISTER FURU GERIKTER/KRMLISTER FURU Firkant (18) 12 x x x x x x 45 Feielist (19) 9 x F x 58 mm F x 45 mm Rundstokk (20) F x 58 mm Glattkant (21) 5 x x x x x x Taklist (22) 21 x lt. m/skygge Trappelist (23) 21 x lt. m/skygge Utforing (24) 21 x F x 70 mm F x 58 mm F x 70 mm Gerikt (25) 12 x Rund kant 24 F x 95 mm Finnes kun som hvitmalt Finnes også i hvitmalt

33 Karmlist Fotlist (26) 12 x Rund kant rannmurlist (27) 9 x lt. profilert 10 x 34 Paulsonlist (28) 25 x 70 FT x 120 mm Utvendig hjørnelist (29) 21 x x x x 45 Innvendig hjørne hulkil (30) FT x x 120 mm Kvartstaff (31) 12 x x x 21 Profilert taklist (32) 21 x 45 rystningslist (33) 21 x x 45 FK x 58 mm FK 82K 15 x 58 mm FT x 70 mm FT x 70 mm FK x120 mm FK x 70 mm 33

34 Karmlist Listverk Profilerte Gerikter / Karmlister Furu Profilerte Gerikter / Karmlister Furu Firkant (18) 12 x x x 18 FK 22 kombilist 21 x x 7034 mmx x FK 40 kombilist 15 x 70 mm Feielist (19) 9 x Rundstokk (20) FK x 70 mm Glattkant (21) 5 x x x x FK 27 hoppski 21 x x 95 mm 28 x Taklist (22) 21 x lt. m/skygge Trappelist (23) 21 x lt. m/skygge FK x 95 mm Utforing (24) 21 x Gerikt (25) 12 x Rund kant FK 32 antikk 21 x 95 mm FK 24 stilgerikt 15 x 70 mm 21 FK 26 barokk 15 x 70 mm 23 FK x 70 mm 25 Finnes kun som hvitmalt Finnes også i hvitmalt

35 Karmlist Fotlist (26) 12 x Rund kant Profilerte Gerikter / Karmlister rannmurlist (27) 9 x lt. profilert 10 x 34 FK 49 Paulsonlist 21 x (28) 95 mm 25 x FK x 95 mm Utvendig hjørnelist (29) 21 x x x x 45 FK 36 kombilist Innvendig hjørne 21 x 120 mm hulkil (30) 21 x 21 Kvartstaff (31) 12 x x x 21 FK x 120 mm Profilert taklist (32) 21 x 45 rystningslist (33) 21 x x 45 FK x 70 mm FK 79 hoppski 15 x 70 mm FK 45 kombilist 21 x 95 mm FK x 95 mm FK x 70 mm FK x 95 mm 35

36 Fotlist Listverk FOTLISTER FURU Firkant (18) 12 x x x x x x Feielist (19) 9 x FE 02 Rundstokk 10 x (20) 58 mm Glattkant (21) 5 x x x x x x Taklist (22) 21 x lt. m/skygge Trappelist (23) 21 x lt. m/skygge FE x 70 mm FE x 45 mm FE x 45 mm Utforing (24) 21 x Gerikt (25) 12 x Rund kant FE x 45 mm FE x 70 mm 24 FE x 58 mm FE x 95 mm Finnes kun som hvitmalt Finnes også i hvitmalt

37 Fotlist Fotlist (26) 12 x Rund kant PROFILERTE FOTLISTER FURU rannmurlist (27) 9 x lt. profilert 10 x 34 Paulsonlist (28) 25 x 70 Utvendig hjørnelist (29) 21 x x 28 FK x 70 mm FK x 58 mm 34 x x 45 Innvendig hjørne hulkil (30) 21 x 21 Kvartstaff (31) 12 x x x 21 FK x 70 mm FK x 95 mm Profilert taklist (32) 21 x 45 rystningslist (33) 21 x x FK x 58 mm FK 48 antikk 21 x 95 mm FK x 95 mm FK 51 antikk 21 x 120 mm 37

38 Fotlist Listverk PROFILERTE FOTLISTER FURU PROFILERTE FOTLISTER FURU Firkant (18) 12 x x x x x x Feielist (19) 9 x Rundstokk (20) Glattkant (21) 5 x x x x x FK x 120 mm 28 x Taklist (22) 21 x lt. m/skygge Trappelist (23) 21 x lt. m/skygge Utforing (24) 21 x Gerikt (25) 12 x Rund kant FK x 95 mm FK x 95 mm FK x 145 mm FK x 120 mm 38 Finnes kun som hvitmalt Finnes også i hvitmalt

39 Øvrig Fotlist (26) 12 x Rund kant RYSTNINGSLISTER FURU rannmurlist (27) 9 x lt. profilert 10 x 34 Paulsonlist (28) 25 x mm Utvendig hjørnelist (29) 21 x 21 FK x 28 FK x 45 mm 21 x 45 mm 34 x x 45 Innvendig hjørne hulkil (30) 21 x 21 FK x 45 mm Kvartstaff (31) 12 x x x 21 FK 69 Profilert 28 x 45 mm taklist (32) 21 x 45 FK x 45 mm rystningslist (33) 21 x x 45 RNNMURLISTER FURU F 02 9 x 21 mm F 04 9 x 28 mm F 06 9 x 34 mm F 08 9 x 45 mm 39

40 Øvrig Listverk PYNTELISTER FURU PYNTELISTER FURU Firkant (18) 12 x x x 18 FK x 21 9 x 21 mm 34 x x 45 FK 58 9 x 21 mm FK x 45 mm Feielist (19) 9 x FK 60 Rundstokk 9 (20) x 28 mm FK 61 9 x 34 mm FK x 45 mm Glattkant (21) 5 x RMMELIST FURU 10 x x x x x Taklist (22) FK x x 34 mm lt. m/skygge Trappelist HÅNDLØPER (23) 21 x lt. m/skygge Utforing (24) 21 x Gerikt (25) 12 x Rund kant FK x 68 mm

41 Profilkart listverk Fotlist (26) 12 x Rund kant Listverk fra K. Kværner er et interiørprodukt som skal bidra til å understreke og fremheve bomiljøet. Listverket skal fremheve rommets karakter. I dette profilkartet får du en oversikt over utvalget av fot-, karm- og taklister. Når det gjelder kvaliteter og avviksnormer, forholder K.Kværner sine leveranser seg til norsk standard 3187 (NS-3187). Der annet ikke er spesifisert gjelder også rannmurlist (27) 9 x lt. profilert 10 x 34 generelle krav til høvellast i NS Hvitmalt listverk Paulsonlist (28) 25 x 70 Malingskode NS S 0502Y. Lagerføres i 4450 mm lengder Utvendig DØRSETT / KRMLISTSETT hjørnelist (29) 21 x x 28 Dekker 1 stk side pr dør. 34 x x 45 2 stk lengder á 2,2 meter og 1 stk lengde á 1,13 m pr sett/pk. TYPE MÅL HVITMLT UEH. FURU Karmlist 12 x 58 F06MD F06UD Karmlist 12 x 70 F08MD F08UD Profilert karmlist 15 x 58 FK19MD FK19UD Profilert karmlist 15 x 70 FK20MD FK20UD Innvendig hjørne hulkil (30) 21 x 21 VINDUSSETT Kvartstaff (31) 12 x 12 Hvert sett inneholder 2 like lengder hvitmalt furu. 15 x x 21 VRE MÅL LENGDE F06MV 12 x mm F06MV 12 x mm F06MV 12 x mm FK20MV 15 x mm FK20MV 15 x mm FK20MV 15 x mm Profilert taklist (32) 21 x 45 rystningslist (33) 21 x x

42 Profilkart listverk HOYPLTER FURU TYKKELSE REDDE LENGDE mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm MDF UTFORINGER HVITMLT VRETEKST LENGDE 18 x mm fjær 2440/4200 mm 18 x mm fjær 2440/4200 mm 18 x mm fjær 2440/4200 mm 18 x mm fjær 2440/4200 mm 18 x mm fjær 2440/4200 mm 18 x mm fjær 2440/4200 mm 18 x mm fjær 2440/4200 mm 18 x mm fjær 2440/4200 mm 18 x mm fjær 2440/4200 mm 18 x mm fjær 2440/4200 mm MDF TKLIST RUND 21 x mm MDF FOTLIST 12 x mm MDF KRMLIST 12 x mm rystningslist 42 LIMTREUTFORING FURU mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm FEILIST FURU VRE MÅL FD 02 9 x 15 mm FD 04 9 x 21 mm FD 06 9 x 28 mm FD 08 9 x 34 mm FD 10 9 x 45 mm Fotlist Finnes også i hvitmalt Finnes kun som hvitmalt

43 hvitt - lysets farge Karmlist Jotun LDY 1622 Refleksjon Jotun LDY Supreme Finish Halvblank Ferdigmalt gulvlist Pyntelist Pute fra LILLE MISON Matt mot blank maling kan være den stilfulle kontrasten som gir den ekstra finishen i hjemmet. Her har vi brukt Jotun LDY Supreme Finish. 43

44 44 Profilkart listverk Listverk VRE FURU RUNDSTOKK FI 02 FI 04 DIMETER 9 mm 12 mm Firkant (18) FI mm 12 x 12 FI mm FI mm 15 x 15 FI 12 FI mm 42 mm 18 x x x 34 FURU KVRTSTFF 45 x 45 FH 02 FH 04 FH mm Feielist (19) 9 x FH 08 Rundstokk HULKIL (20) F 28 F 32 Glattkant (21) 5 x TREKNTLIST GRN 10 x GS x 15 mm GS x 21 mm 12 x x DSTUEORD 21 x GRN GS x 58 mm 28 x OSP G 96 Taklist (22) MDF FLEKSILISTER21 x mm lengde lt. m/skygge HVIT 50 mm HVIT FFE LTTE 9 mm 12 mm 21 mm 15 x 15 mm 21 x 21 mm 21 x 65 mm 70 mm 50 mm Trappelist (23) FFE LTTE 70 mm21 x SKGEN lt. m/skygge 70 mm ENKEPLTER FURU Utforing (24) 21 x TYKKELSE REDDE LENGDE mm Gerikt (25) x mm Rund kant FURU UTFORINGER VRE MÅL FJÆR FG x mm FG x mm FG x mm FG x mm FG x mm FG x mm FG x mm FG x mm FG x mm FURU UTFORINGER HVITMLT VRETEKST LENGDE 18 x mm fjær 2400/4450 mm 18 x mm fjær 2400/4450 mm 18 x mm fjær 2400/4450 mm 18 x mm fjær 2400/4450 mm 18 x mm fjær 2400/4450 mm 18 x mm fjær 2400/4450 mm 18 x mm fjær 2400/4450 mm 18 x mm fjær 2400/4450 mm 18 x mm fjær 2400/4450 mm 18 x mm fjær 2400/4450 mm 18 x mm fjær 2400/4450 mm 18 x mm fjær 2400/4450 mm FURU VINKELLIST VRE MÅL LENGDE FJ mm FJ mm 2700 mm FJ mm FJ mm 2700 mm FJ mm FJ mm 2700 mm FJ mm FJ mm 2700 mm EIK FEILIST Fl. lgd./1m VRE DIMETER G 02 9 x 15 G 04 9 x 20 G 06 9 x 25 G 08 9 x 30 G 10 9 x 40 G 12 9 x 50 G 14 9 x 60 G 16 9 x 70 G 17 9 x 80 G 18 9 x 100 G 19 9 x 120 G x 150 EIK KVRTSTFF G 31 9 G G EIK RNNMURLIST G 50 9 x 34 EIK KRMLIST G 24 9 x 55 EIK FOTLIST G x 50 G x 45 G x 57 G x 45 G x 45 EIK GLTTKNT G x 45 G x 70 G x 95 G x 45 G x 95 G x 145 EIK VINKELLIST G x 28 EIK KOMILIST G x 68 SK FOTLIST G x 45 ØK FOTLIST G x 45 Finnes også i hvitmalt Hvitlasert Eik røkt

45 Fotlist (26) 12 x Rund kant FURU GLTTKNT VRE MÅL FF 04 6 x 21 FF 06 6 x 28 FF 08 6 x 34 rannmurlist (27) 9 x lt. profilert 10 x 34 FF 10 6 x 45 FF 12 9 x 15 FF 14 9 x 21 FF 16 9 x 28 Paulsonlist (28) 25 x 70 FF 18 9 x 34 FF 20 9 x 45 FF 22 9 x 58 Utvendig hjørnelist (29) 21 x x x x 45 FF 24 9 x 70 FF x 12 FF x 15 FF x 21 FF x 28 FF x 34 FF x 45 FF x 58 Innvendig hjørne hulkil (30) 21 x 21 FF x 70 FF x 95 FF x 15 FF x 21 Kvartstaff (31) 12 x x x 21 FF x 28 FF x 34 FF x 45 FF x 58 FF x 70 FF x 95 Profilert taklist (32) 21 x 45 FF x 120 FF x 145 FF x 21 rystningslist (33) 21 x 45 * 28 x 45 FF x 34 FF x 45 FF x 58 FF x 70 FF x 95 FF x 120 FF x 145 FF x 170 FF x 195 FF x 28 FF x 34 FF x 45 * Malt på alle fire sider * grått - ikke trist Jotun LDY 5343 Industriell grå Pute fra IKE Ferdigmalt fotlist i grått Perlegrå vegg

46 46 JELKELGSTELLER

47 47

48 JØRNSTD RUK OK-Trykk Tlf.: jørnstad ruk 1792 TISTEDL Tlf.: Fax: Grafisk design: MacPrint as, Halden. Trykk: Østfold Trykkeri as, skim

Listverk. Profilkart. Listverksprodusenten. - med over 100 års erfaring

Listverk. Profilkart. Listverksprodusenten. - med over 100 års erfaring Listverk Profilkart Listverksprodusenten - med over 100 års erfaring Taklist Taklist TAKLISTER FURU PROFILERTE TAKLISTER FURU FA 02 15 x 34 mm FA 04 21 x 34 mm FK 02 15 x 21 mm FK 03 FK 06 21 x 34 mm FA

Detaljer

LISTVERK. Listverksprodusenten. - med over 100 års erfaring KVALITET FRA SKOG TIL BYGG

LISTVERK. Listverksprodusenten. - med over 100 års erfaring KVALITET FRA SKOG TIL BYGG LISTVERK Listverksprodusenten - med over 100 års erfaring KVALITET FRA SKOG TIL BYGG Taklist TAKLISTER FURU FA 02 15 x 34 mm NOBB UBEH 22356299 FA 04 21 x 34 mm NOBB UBEH 21080387 NOBB HVIT 24641276 FA

Detaljer

PANEL Vi er Valdres` beste på industriell beising og maling av innvendig panel.

PANEL Vi er Valdres` beste på industriell beising og maling av innvendig panel. NYHETER www.valtre.no Listverk og utforinger Vi lagerfører et stort utvalg i hvitmalt listverk. INNVENDIG PANEL Vi er Valdres` beste på industriell beising og maling av innvendig panel. UTVENDIG KLEDNING

Detaljer

Panel. Et naturprodukt i heltre. Fuktighet. Tre et unikt byggemateriale. Gran og furu

Panel. Et naturprodukt i heltre. Fuktighet. Tre et unikt byggemateriale. Gran og furu Panel Panel Et naturprodukt i heltre Heltrepanel har vært benyttet langt tilbake i historien. Helt fra de første primitive bordlengdene fra tømmerstokken og frem til dagens panelvarianter, har det skjedd

Detaljer

www.ringalm.no Interiørpanel tilpasset deg

www.ringalm.no Interiørpanel tilpasset deg www.ringalm.no Interiørpanel tilpasset deg 2 Ditt rom, din farge, din stil... Fra skog til kunde... RingAlm Tre har lang erfaring med produksjon av trelast og trebaserte produkter. Med det beste tømmeret

Detaljer

Alt du trenger å vite om listverk. Listig særpreg. Listverksprodusenten. - med over 100 års erfaring

Alt du trenger å vite om listverk. Listig særpreg. Listverksprodusenten. - med over 100 års erfaring Alt du trenger å vite om listverk Listig særpreg Listverksprodusenten - med over 100 års erfaring 1 Innhold Håndverk med lange tradisjoner er videreført og utviklet til moderne industri. K. Kværner på

Detaljer

LISTVERK KVALITET FRA SKOG TIL BYGG 1. Listverksprodusenten. - med over 100 års erfaring

LISTVERK KVALITET FRA SKOG TIL BYGG 1. Listverksprodusenten. - med over 100 års erfaring LISTVERK Listverksprodusenten - med over 100 års erfaring KVALITET FRA SKOG TIL BYGG 1 Håndverk med lange tradisjoner er videreført og utviklet til moderne industri. K. Kværner på Kløfta har spesialisert

Detaljer

FOKUS på tre. Utvendig kledning

FOKUS på tre. Utvendig kledning Nr. 22 FOKUS på tre Utvendig kledning 2. REVIDERTE UTGAVE Krav Typer Montering Utvendig kledning Kledningen er husets værhud, og siden begynnelsen av 1600- tallet har tre vært benyttet som kledningsmateriale

Detaljer

Utvendig KLEDNING. til din bolig. www.ringalm.no

Utvendig KLEDNING. til din bolig. www.ringalm.no Utvendig KLEDNING til din bolig www.ringalm.no Ditt hus, din farge, din stil... Bruk av trekledninger har lange tradisjoner i Norge, og er det naturlige valget for alle som vil bygge miljøvennlige hus.

Detaljer

Dette bør du tenke gjennom før du begynner

Dette bør du tenke gjennom før du begynner Gode Rom Dette bør du tenke gjennom før du begynner Rommets form kan være av gjør ende for hvor og hvordan du skal benytte panel. Her gir vi deg noen ideer om hvordan rommet endrer form og karakter ved

Detaljer

Utvendig KLEDNING. til din bolig. www.ringalm.no

Utvendig KLEDNING. til din bolig. www.ringalm.no Utvendig KLEDNING til din bolig www.ringalm.no Ditt hus, din farge, din stil... Bruk av trekledninger har lange tradisjoner i Norge, og er det naturlige valget for alle som vil bygge miljøvennlige hus.

Detaljer

INTERIØRPANEL. - tilpasset deg. Nyhet! Kvistfrie malte panler! Kvistfrie malte paneler Listverk i samme farge som ditt panel

INTERIØRPANEL. - tilpasset deg. Nyhet! Kvistfrie malte panler! Kvistfrie malte paneler Listverk i samme farge som ditt panel INTERIØRPANEL - tilpasset deg Ekte trepaneler i din farge Solpanel - Trepanel som ikke gulner Kvistfrie malte paneler Listverk i samme farge som ditt panel Nyhet! Kvistfrie malte panler! www.ringalm.no

Detaljer

Utvendig kledning. Kledningens funksjon. Kledningstyper. Stående kledning. Liggende kledning

Utvendig kledning. Kledningens funksjon. Kledningstyper. Stående kledning. Liggende kledning Utvendig kledning Utvendig kledning Kledningen er husets «værhud», og siden begynnelsen av 1600 - tallet har tre vært benyttet som kledningsmateriale i Norge. Utførelsen og monteringen har vekslet, og

Detaljer

FOKUS på tre. Utvendig kledning

FOKUS på tre. Utvendig kledning Nr. 22 FOKUS på tre Utvendig kledning Krav Typer Montering Utvendig kledning Kledningen er husets værhud, og siden begynnelsen av 1600- tallet har tre vært benyttet som kledningsmateriale i Norge. Utførelsen

Detaljer

Utvendig kledning. RingAlm Tre AS. Utvendig kledning. www.ringalm-tre.no

Utvendig kledning. RingAlm Tre AS. Utvendig kledning. www.ringalm-tre.no RingAlm Tre AS Utvendig kledning Utvendig kledning www.ringalm-tre.no 17 Utvendig kledning RingAlm Tre AS Bruk av trekledninger har lange tradisjoner i Norge, og er det naturlige valget for alle som vil

Detaljer

INNVENDIGE PANELER fra Eggedal Sag

INNVENDIGE PANELER fra Eggedal Sag INNVENDIGE PANELER fra Eggedal Sag MODERNE TRADISJON... Eggedal Sag har lange tradisjoner med bearbeiding av trelast. Bedriften ble etablert i 1945 og er idag et moderne sagbruk og høvleri som produserer

Detaljer

Interiørpanel - tilpasset deg

Interiørpanel - tilpasset deg Interiørpanel - tilpasset deg Les mer: Ekte trepaneler i din farge Solpanel - Trepanel som ikke gulner Listverk i samme farge som ditt panel www.ringalm.no Ditt rom, din farge, din stil... 2 Fra skog til

Detaljer

PROFILKART. Listverk og Interiør 2011/2

PROFILKART. Listverk og Interiør 2011/2 PROFILKART Listverk og Interiør 2011/2 Barkevik Profilkart Listverk og Interiør 2011/2 Barkevik Bruk er en av landets mest moderne produsenter av listverk i heltre Strenge krav til råvarenes kvalitet,

Detaljer

LISTVERK HUSETS EKSTRA DIMENSJON. profilkart LISTVERK

LISTVERK HUSETS EKSTRA DIMENSJON. profilkart LISTVERK LISTVERK HUSETS EKSTRA DIMENSJON profilkart LISTVERK VELKOMMEN TIL VÅR PROFILVERDEN Har du lurt på hva som gjør et hus spesielt? Hva er det som gir boligen sjel og personlighet? Sannsynligvis er det flere

Detaljer

Trelast Byggevareutsalg Høvleri Overflatebehandling. når naturen skal foredles. Profilkart. www.hasas.no

Trelast Byggevareutsalg Høvleri Overflatebehandling. når naturen skal foredles. Profilkart. www.hasas.no www.hasas.no når naturen skal foredles Trelast Byggevareutsalg Høvleri Overflatebehandling Profilkart 2012 2 Utvendig kledning 100. Justert kledning rektangulær 16 x 73 / 98 / 123 / 148* mm 19 x 73 / 98

Detaljer

Dette kan vi. Listverk

Dette kan vi. Listverk 09 Listverk Gapro er et ledende konsern innen produksjon, markedsføring og distribusjon av interiøtre i høy kvalitet, både for hjem og offentlige miljøer. Størsteparten av produksjonen går til byggevarehus

Detaljer

PRISLISTE TRELAST 01.04.2014 KVALITET PÅLITELIGHET FORUTSIGBARHET

PRISLISTE TRELAST 01.04.2014 KVALITET PÅLITELIGHET FORUTSIGBARHET PRISLISTE TRELAST 01.04.2014 KVALITET PÅLITELIGHET FORUTSIGBARHET Fåvang Sag er ett av de mest moderne og ett av de siste familieeide sagbrukene i Norge. Sammen med stabil arbeidskraft og dyktige medarbeidere

Detaljer

Listverk og Interiør 2012/1

Listverk og Interiør 2012/1 Listverk og Interiør 2012/1 BARKEVIK Profilkart Listverk og Interiør 2012/1 Barkevik Bruk er en av landets mest moderne produsenter av listverk i heltre Strenge krav til råvarenes kvalitet, avansert teknisk

Detaljer

LISTER. Tre en miljøvennlig og fornybar ressurs. Gode rom

LISTER. Tre en miljøvennlig og fornybar ressurs. Gode rom LISTER Tre en miljøvennlig og fornybar ressurs Gode rom Innhold Furu Fotlister 4 Kombinasjonslist 8 Karmlister 10 Taklister 14 Hulkil 17 Vinkellister 17 Feielister 18 Kvartstaff 18 Rundstokk 18 Brannmurlister

Detaljer

BYGGENÆRINGENS LANDSFORENING

BYGGENÆRINGENS LANDSFORENING PRODUKT- OVERSIKT I denne produktoversikten viser Toten Tre en del av sitt sortiment innen listverk, innvendig panel, utvendig kledning etc. I tillegg står vi til tjeneste om du ønsker egne profiler, kopiering

Detaljer

Nr. 22. Utvendig kledning. Foto: IFI revidert. Krav Typer Montering. Norsk Treteknisk Institutt Norwegian Institute of Wood Technology ISSN

Nr. 22. Utvendig kledning. Foto: IFI revidert. Krav Typer Montering. Norsk Treteknisk Institutt Norwegian Institute of Wood Technology ISSN Nr. 22 Utvendig kledning Krav Typer Montering Norwegian Institute of Wood Technology ISSN 1501-7427 Foto: IFI revidert Utvendig kledning Kledningen er husets værhud, og siden begynnelsen av 1600- tallet

Detaljer

Interiør. www.hasas.no

Interiør. www.hasas.no Interiør www.hasas.no OM OSS Hasås AS startet i 1957 som en familiebedrift med tradisjonell sagbruksvirksomhet. Bedriften har siden hatt en jevn og sikker ekspansjon. Sagbruksvirksomheten ble etter hvert

Detaljer

Teaktona. Teaktona. Leggeanvisning for Teaktona heltre parkettgulv. Generelt. Viktige forutsetninger før legging av massivt tregulv

Teaktona. Teaktona. Leggeanvisning for Teaktona heltre parkettgulv. Generelt. Viktige forutsetninger før legging av massivt tregulv Leggeanvisning for heltre parkettgulv Generelt For best mulig resultat, bør leggeanvisningen studeres før arbeidet begynner og instruksene følges nøye. Det er to hovedmetoder et gulv kan legges på. Flytende

Detaljer

LISTER. Tre en miljøvennlig og fornybar ressurs. Gode rom

LISTER. Tre en miljøvennlig og fornybar ressurs. Gode rom LISTER Tre en miljøvennlig og fornybar ressurs Gode rom Innhold FURU Kombinasjons list Oversikt listverksfamilier Moelven Vinkellister Feielister Kvartstaff Rundstokk Brannmurlister Pyntelister Brystningslister

Detaljer

LISTVERK VINDU / DØR GULV TAK PYNT ØVRIG

LISTVERK VINDU / DØR GULV TAK PYNT ØVRIG LISTVERK VINDU / DØR GULV TAK PYNT ØVRIG Alle listevarianter uten lengdeangivelse lev Furu Karmlist Slett... 5 Furu Karmlist Slett Malt... 5 Furu Karmlist/Utforing Malt... 5 Furu Utforing... 5 Furu Utforing

Detaljer

PROFILKART NÅR KVALITET TELLER

PROFILKART NÅR KVALITET TELLER H emnes L ist as PROFILKART NÅR KVALITET TELLER www.hemneslist.no Innhold: Beskrivelse/ informasjon...2 Kvalitetskrav,betingelser,behandling av listverk...3 Fotlister furu...4 Karmlister furu...5 Karmsett

Detaljer

Trelast - Byggevarer Høvleri - overflatebehandling. Prisliste trelast. Desember 2013

Trelast - Byggevarer Høvleri - overflatebehandling. Prisliste trelast. Desember 2013 Trelast - Byggevarer Høvleri - overflatebehandling Prisliste trelast Innhold Vareslag Side Just. skurlast C24-C30... 3 Just. skurlast precut C24-C30... 4 Just.rekker og lekter... 4 Just.skurlast fingerskjøt

Detaljer

TREND PANEL. Moelven har gjort det enkelt for deg å velge profil og farge. Gode rom

TREND PANEL. Moelven har gjort det enkelt for deg å velge profil og farge. Gode rom TREND PANEL Moelven har gjort det enkelt for deg å velge profil og farge Gode rom 2 Gode rom TRE en miljøvennlig og fornybar ressurs Moelven har Trend panel nå gjort det enkelt for deg å velge farge til

Detaljer

RÅTEBESKYTTET, GRUNNET OG FABRIKKMALT KLEDNING. - Mal mindre! Mamma og Pappa reklamebyrå as, mammaogpappa.no

RÅTEBESKYTTET, GRUNNET OG FABRIKKMALT KLEDNING. - Mal mindre! Mamma og Pappa reklamebyrå as, mammaogpappa.no RÅTEBESKYTTET, GRUNNET OG FABRIKKMALT KLEDNING - Mal mindre! Mamma og Pappa reklamebyrå as, mammaogpappa.no Det å slippe å råtebeskytte, grunne og gi kledningen et strøk i valgfri farge, er like enkelt

Detaljer

HØVLERI TRELAST BYGGEVARER. Tradisjonsrik bedrift med over 50 års erfaring! PROFILKART. Revidert utgave Mars 2003 HASÅS - UTVENDIG KLEDNING

HØVLERI TRELAST BYGGEVARER. Tradisjonsrik bedrift med over 50 års erfaring! PROFILKART. Revidert utgave Mars 2003 HASÅS - UTVENDIG KLEDNING HasåS HØVLERI TRELAST BYGGEVARER Tradisjonsrik bedrift med over 50 års erfaring! PROFILKART Revidert utgave Mars 2003 HASÅS - UTVENDIG KLEDNING Utvendig kledning 1. 100. Just. kledning rektangulær 16 x

Detaljer

PRODUKTDATABLAD Oktober 2012

PRODUKTDATABLAD Oktober 2012 1. PRODUKTBESKRIVELSE, BRUKSOMRÅDE Beskrivelse Ubehandlet furpanel. Benyttet råstoff er Møbelkvalitet - dvs. furu av beste kvalitet. Gjeldende standard ved sortering er "Bjertnæs Interiørkvalitet" - en

Detaljer

PRODUKT KATALOG. MDF ferdigmalte plater

PRODUKT KATALOG. MDF ferdigmalte plater PRODUKT KATALOG MDF ferdigmalte plater MDF PLATER HVA ER MDF? MDF (Medium Density Fiberboard) er et fabrikkert treprodukt laget av mykt trevirke. Trevirket brytes ned til trefibre, og kombineres med voks

Detaljer

Trelast - Byggevareutsalg Høvleri - overflatebehandling. Prisliste trelast. Oktober 2012

Trelast - Byggevareutsalg Høvleri - overflatebehandling. Prisliste trelast. Oktober 2012 Trelast - Byggevareutsalg Høvleri - overflatebehandling Prisliste trelast Innhold Gruppe Vareslag side 01.01 Just. skurlast C24-C30... 3 01.02 Just. skurlast precut C24-C30... 3 01.03 Just.skurlast fingerskjøt...

Detaljer

Lardella furuspesialisten

Lardella furuspesialisten Finsk furu som best foredlet av Lardella Lardella furuspesialisten KUNDEN ER NUMMER ÉN OG VÅR OPPGAVE ER Å SKAFFE ELLER FOREDLE DET PRODUKT AV FRISK- KVISTIG FURU SOM KUNDEN TRENGER I RIKTIG KVALITET,

Detaljer

FORHANDLERPRISLISTE TRELAST - OKTOBER 2016

FORHANDLERPRISLISTE TRELAST - OKTOBER 2016 FORHANDLERPRISLISTE TRELAST - OKTOBER 2016 SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER GENERELT Salgsbetingelser gjelder for alle tilbud og salg, med mindre annet er skriftlig avtalt med kjøper. AVTALEINNGÅELSE Tilbud

Detaljer

PANEL NORSK LAUVTREKVALITET

PANEL NORSK LAUVTREKVALITET PANEL NORSK LAUVTREKVALITET Dokumentert kvalitet. Dette kvalitetspanelet av lauvtre er designet for norsk lauvtrevirke, og sortert i henhold til Norsk Lauvtrekvalitet sitt kvalitetsspråk. Eikesymbolet

Detaljer

Fakta om KjerneTre. Riktig kledning gir mangedobbel levetid, mindre vedlikehold og økt verdi på huset

Fakta om KjerneTre. Riktig kledning gir mangedobbel levetid, mindre vedlikehold og økt verdi på huset Fakta om KjerneTre Riktig kledning gir mangedobbel levetid, mindre vedlikehold og økt verdi på huset KjerneTre kunnskap fra gamle dager I gamle dager bygde man hus som varte. Man visste at kjerneved av

Detaljer

Trelast - Byggevareutsalg Høvleri - overflatebehandling. Prisliste trelast. Juni 2013

Trelast - Byggevareutsalg Høvleri - overflatebehandling. Prisliste trelast. Juni 2013 Trelast - Byggevareutsalg Høvleri - overflatebehandling Prisliste trelast Innhold Gruppe Vareslag side 01.01 Just. skurlast C24-C30... 3 01.02 Just. skurlast precut C24-C30... 4 01.06 Just.rekker og lekter...

Detaljer

RÅTEBESKYTTET, GRUNNET OG FABRIKKMALT KLEDNING

RÅTEBESKYTTET, GRUNNET OG FABRIKKMALT KLEDNING RÅTEBESKYTTET, GRUNNET OG FABRIKKMALT KLEDNING Nyt godværsdagene! Mal mindre Tenk hvor deilig det hadde vært hvis huset ditt allerede var malt i din favorittfarge når ytterveggene ble spikret opp. Du kunne

Detaljer

Tidløs eleganse med PANEL

Tidløs eleganse med PANEL Tidløs eleganse med PANEL 2 EKTE PANEL VOKSER BARE PÅ TRÆR Panel skåret av utvalgte nordiske trær, og sortert etter våre strenge kriterier. Panel er tre tvers igjennom. Et levende produkt med naturens

Detaljer

Kledning. Tre en miljøvennlig og fornybar ressurs. Gode rom

Kledning. Tre en miljøvennlig og fornybar ressurs. Gode rom Kledning Tre en miljøvennlig og fornybar ressurs Gode rom Innhold Moelven har følgende produktspekter i utvendig kledning 6 7 Grunnet kledning 8 9 Beiset kledning (transparent) 10 Malt kledning 11 Vedlikehold

Detaljer

KVALITETSLISTVERK Profilkart 2016/1

KVALITETSLISTVERK Profilkart 2016/1 KVALITETSLISTVERK Profilkart 2016/1 «Barkevik Bruk er leverandør av listverk og utforinger i et bredt spekter av treslag» Strenge krav til råvarenes kvalitet, avansert teknisk utstyr, kombinert med faglige

Detaljer

MDF malte og umalte veggplater MDF Panelbord for vegg og tak B-71-09.13

MDF malte og umalte veggplater MDF Panelbord for vegg og tak B-71-09.13 MDF malte og umalte veggplater MDF Panelbord for vegg og tak B-71-09.13 1 Focus MDF plater med ny og unik overflate Focus sortimentet består av Focus MDF Skygge, Perle, Faspanel 6 bord og Panelbord. Fargene

Detaljer

TREND PANEL. Moelven har gjort det enkelt for deg å velge profil og farge. Gode rom

TREND PANEL. Moelven har gjort det enkelt for deg å velge profil og farge. Gode rom TREND PANEL Moelven har gjort det enkelt for deg å velge profil og farge Gode rom Moelven har nå gjort det enkelt for deg å velge farge til ditt hjem på akkurat den panelprofilen DU ønsker 14 x 095/14

Detaljer

PANEL. Tre en miljøvennlig og fornybar ressurs. Gode rom

PANEL. Tre en miljøvennlig og fornybar ressurs. Gode rom PANEL Tre en miljøvennlig og fornybar ressurs Gode rom Innhold Panel Roughpanel Roughpanel 5 Glattpanel 5 Perlestaffpanel 7 Rundtøerpanel 7 Krokskogpanel 9 Møllerstuepanel 9 Rustikkpanel skrå kant 11 Värmlandspanel

Detaljer

Interiør.

Interiør. Interiør www.hasas.no OM OSS Hasås AS startet i 1957 som en familiebedrift med tradisjonell sagbruksvirksomhet. Bedriften har siden hatt en jevn og sikker ekspansjon. Sagbruksvirksomheten ble etter hvert

Detaljer

44 sider. Inspirasjon & tips. For oss er tre den naturligste ressursen i verden

44 sider. Inspirasjon & tips. For oss er tre den naturligste ressursen i verden 44 sider Inspirasjon & tips For oss er tre den naturligste ressursen i verden SÖDRA 4. Innledning GULV 7. Furugulv 12. Parkett PANEL 16. Hvitvokset panel 20. Kvistfri panel 22. Beiset panel 24. MDF-panel

Detaljer

Skansen 2G, 2670 Otta Telefon E-post: PRISLISTE TRELAST APRIL.

Skansen 2G, 2670 Otta Telefon E-post: PRISLISTE TRELAST APRIL. Skansen 2G, 2670 Otta Telefon 61 23 68 00 E-post: ottasag@ottasag.no PRISLISTE TRELAST APRIL 2016 www.ottasag.no SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER GENERELT Salgsbetingelser gjelder for alle tilbud og salg,

Detaljer

GULV NORSK LAUVTREKVALITET

GULV NORSK LAUVTREKVALITET GULV NORSK LAUVTREKVALITET Dokumentert kvalitet. Dette kvalitetsgulvet av lauvtre er designet for norsk lauvtrevirke, og sortert i henhold til Norsk Lauvtrekvalitet sitt kvalitetsspråk. Eikesymbolet garanterer

Detaljer

FERDIGBEHANDLET LISTVERK PROFILKART

FERDIGBEHANDLET LISTVERK PROFILKART FERDIGBEHANDLET LISTVERK PROFILKART Standard mdf taklister skyggelist 21 x 33 x 3660 mm 21 x 44 x 3660 mm 41587122 41587130 taklist skrå 21 x 45 x 3660 mm 42060563 profilert taklist 15 x 44 x 3660 mm 15

Detaljer

den miljøvennlige originalen En dypere profil for vegg og tak

den miljøvennlige originalen En dypere profil for vegg og tak den miljøvennlige originalen MILJØMERKET 210 016 En dypere profil for vegg og tak PROFIL Perlestaff - FARGE Grå Den miljøvennlige originalen produsert for et sunnerer innemiljø Den miljøvennlige originalen

Detaljer

Sparer tid og arbeid Grunnleggende lønnsomt fra Gran Tre

Sparer tid og arbeid Grunnleggende lønnsomt fra Gran Tre Overflatebehandlet kledning Sparer tid og arbeid Grunnleggende lønnsomt fra Gran Tre Grunnleggende lønnsomt Ytterkledningen beskytter huset mot vær og vind, og er en viktig del av husets ansikt. Bruker

Detaljer

INTERIØRPANEL. - tilpasset deg. Nyhet! Kvistfrie malte panler! Ekte trepaneler i din farge Solpanel - Trepanel som ikke gulner

INTERIØRPANEL. - tilpasset deg. Nyhet! Kvistfrie malte panler! Ekte trepaneler i din farge Solpanel - Trepanel som ikke gulner INTERIØRPANEL - tilpasset deg Ekte trepaneler i din farge Solpanel - Trepanel som ikke gulner Kvistfrie malte paneler Listverk i samme farge som ditt panel Nyhet! Kvistfrie malte panler! www.ringalm.no

Detaljer

SORTIMENT 1. oktober 2015 Byggtre - Kledninger - Interiørpaneler - Gulv

SORTIMENT 1. oktober 2015 Byggtre - Kledninger - Interiørpaneler - Gulv SORTIMENT 1. oktober 2015 Byggtre - Kledninger - Interiørpaneler - Gulv Ny og spennende gulvkolleksjon! Nyhet! Kvistfrie malte panler! www.ringalm.no Det tas forbehold om trykkfeil. AS forbeholder seg

Detaljer

PRODUKTKATALOG JULI 2014 LISTVERK INNVENDIG PANEL UTVENDIG KLEDNING KONSTRUKSJONSVIRKE TERRASSEBORD BARK

PRODUKTKATALOG JULI 2014 LISTVERK INNVENDIG PANEL UTVENDIG KLEDNING KONSTRUKSJONSVIRKE TERRASSEBORD BARK PRODUKTKATALOG JULI 2014 LISTVERK INNVENDIG PANEL UTVENDIG KLEDNING KONSTRUKSJONSVIRKE TERRASSEBORD BARK BERGENE HOLM AS PRODUKTKATALOG GENERELT Bergene Holm AS (selgers) salgsbetingelser gjelder for alle

Detaljer

MDF lister. Side 1. Feielist 10x30mm 16-1403 Hvit folie NCS 0502y Glans 35 06-1403 Bøk folie 13-1403 Bjerk folie 17-1403 Eik folie

MDF lister. Side 1. Feielist 10x30mm 16-1403 Hvit folie NCS 0502y Glans 35 06-1403 Bøk folie 13-1403 Bjerk folie 17-1403 Eik folie Profilkatalog 2009 MDF lister Feielist 10x30mm 16-1403 Hvit folie NCS 0502y Glans 35 06-1403 Bøk folie 13-1403 Bjerk folie 17-1403 Eik folie Fotlist 12x44mm 05-1159 Hvit folie NCS 0500 Glans 15 16-1159

Detaljer

LISTVERK KATALOG. Aktiviteter, nyheter og tilbud thaugland.no

LISTVERK KATALOG. Aktiviteter, nyheter og tilbud thaugland.no LISTVERK KATALOG 2015 Aktiviteter, nyheter og tilbud thaugland.no Med riktig valg gir du varig glede til dine kunder! STØRST PÅ LISTVERK Vi har over 300 typer listverk på lager, og mange av disse er i

Detaljer

PROFILKART. Listverk og Interiør 2011/1 KVALITETSLISTVERK.

PROFILKART. Listverk og Interiør 2011/1 KVALITETSLISTVERK. PROFILKART Listverk og Interiør 2011/1 KVALITETSLISTVERK www.barkevik.no Kontaktpersoner Kontakt Navn Telefon Epost Daglig leder Eivind O Funnemark 33 18 92 93 eivind.funnemark@barkevik.no Teknisk Sjef

Detaljer

INNHOLD AVSLUTT MED STIL

INNHOLD AVSLUTT MED STIL A V S L U T T M E D S T I L Enkle og glatte, eller profilerte og klassiske. Lister skal velges med omhu. Er du bevisst i valget av profil, treverk og fargesetting, blir listene virkningsfulle interiørdetaljer

Detaljer

FERDIGMALTE VEGGER OG TAK GJØR DET SELV! coop.no

FERDIGMALTE VEGGER OG TAK GJØR DET SELV! coop.no FERDIGMALTE VEGGER OG TAK GJØR DET SELV! coop.no INNHOLD Deco panel BASIC...4 Deco panel LIVING...6 Deco panel SOLID...8 Deco panel NATURE...10 Deco panel PAINT og SLETT...12 Deco panel EASY...14 Deco

Detaljer

Mål din nye Chalet. den nye boen. boen chalet og chaletino

Mål din nye Chalet. den nye boen. boen chalet og chaletino 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 Mål din nye Chalet den nye boen DIMENSJONEN boen chalet og chaletino chalet design

Detaljer

INTERIØRPANEL Kontaktinformasjon Tlf: 61 31 47 00 E-post: ordre@bjertnaes.no www.bjertnaes.no 1

INTERIØRPANEL Kontaktinformasjon Tlf: 61 31 47 00 E-post: ordre@bjertnaes.no www.bjertnaes.no 1 INTERIØRPANEL 1 LA DEG INSPIRERE Bruk av interiørpanel har lange tradisjoner i Norge. Panel er tidløst, og har sitt opphav fra naturens egen fornybare CO2 nøytrale skogsresurs. Vi ønsker å vise hvordan

Detaljer

Listverk katalog 2017

Listverk katalog 2017 Listverk katalog 2017 Med riktig valg gir du varig glede til dine kunder! STØRST PÅ LISTVERK Vi har over 300 typer listverk på lager, og mange av disse er i gammel stil. Har du spesielle ønsker eller tegning,

Detaljer

Din totalleverandør innen listverk

Din totalleverandør innen listverk Din totalleverandør innen listverk l l l Vi legger lista høyere Hvorfor velge parlis som listverksleverandør? Høyeste foredlingsgrad på MDF og heltre lister. Våre hvitmalte (NCS S0502-Y) MDF lister og

Detaljer

SödraGrunn og SödraDekk Industriell overflatebehandlet kledning

SödraGrunn og SödraDekk Industriell overflatebehandlet kledning SödraGrunn og SödraDekk Industriell overflatebehandlet kledning En god start på livet betyr mye. Det gjelder også for våre hus. Södra ønsker å gi husets ytre de beste forutsetninger for et sunt og langt

Detaljer

Listverk til ditt hus

Listverk til ditt hus Listverk til ditt hus ALT INNEN TREVERK TIL PRIVATE OG BEDRIFTER Produktkatalogen 2009 Fo bestilling ring 938 952 39 eller send email til: bestilling@gotland1.no Med lister kan man skjule sprekker, skjevheter

Detaljer

Kledning og terrasse. Jotun AS. Tre. en miljøvennlig og fornybar ressurs. Gode rom

Kledning og terrasse. Jotun AS. Tre. en miljøvennlig og fornybar ressurs. Gode rom Kledning og terrasse Jotun AS Tre en miljøvennlig og fornybar ressurs Gode rom Innhold Kledning 6 Grunnet kledning 9 Beiset kledning 10 Malt kledning 11 Vedlikehold 12 Moelven har følgende produktspekter

Detaljer

Trelast - Byggevarer Høvleri - overflatebehandling. Prisliste trelast. April 2014

Trelast - Byggevarer Høvleri - overflatebehandling. Prisliste trelast. April 2014 Trelast - Byggevarer Høvleri - overflatebehandling Prisliste trelast Innhold Vareslag Side Just. skurlast C24-C30... 3 Just. skurlast precut C24-C30... 4 Just.rekker og lekter... 4 Just.skurlast fingerskjøt

Detaljer

FDV-DOKUMENTASJON HELTREKLEDNING AV BARTRE TIL UTVENDIG BRUK

FDV-DOKUMENTASJON HELTREKLEDNING AV BARTRE TIL UTVENDIG BRUK FDV-DOKUMENTASJON HELTREKLEDNING AV BARTRE TIL UTVENDIG BRUK 1. Produktbeskrivelse Moelvens heltrekledning av bartre produseres hovedsakelig av trevirke fra gran og furu. Produktkrav for de vanligste profiler

Detaljer

Kledning. Moelven kledning. Gode rom

Kledning. Moelven kledning. Gode rom Moelven kledning Gode rom Innhold Dekkende farger 4 Transparente farger 5 Standardfarger 6 Drygolinkledning 8 Beiset kledning 10 Grunnet kledning 12 Heftig kledning 13 Rektangulær 14 Enkelfals 14 Enkelfals

Detaljer

PRODUKTGUIDE 2015 AUGUST.

PRODUKTGUIDE 2015 AUGUST. PRODUKTGUIDE 2015 AUGUST www.rindalslist.no 3 INNHOLD Kontaktpersoner 4-5 LISTER I FURU Karmlister 6-10 Utforingslister 7 Kombilister 12 Dørpakker 13 Vinduspakker 14 Kombipakke 14 Utforingslistpakker 14

Detaljer

Vegg Butinox Futura Maling 607 Gammelrød Detaljer Butinox Futura Dør og Vindu maling 929 Egghvit

Vegg Butinox Futura Maling 607 Gammelrød Detaljer Butinox Futura Dør og Vindu maling 929 Egghvit Vegg Butinox Futura Maling 607 Gammelrød Detaljer Butinox Futura Dør og Vindu maling 929 Egghvit Vegg Butinox Futura Maling 958 Antikk Detaljer Butinox Futura Dør og Vindu maling 929 Egghvit Full oversikt

Detaljer

Terrassegulv TERRASSESPESIALISTEN. www.hasas.no

Terrassegulv TERRASSESPESIALISTEN. www.hasas.no Terrassegulv TERRASSESPESIALISTEN www.hasas.no IMPREGNERT GRAFITTGRÅ 28x120 2 For bruk over mark Ettertørket Impregnert grafittgrå Det anbefales syrefaste A4 skruer i nærheten av saltvann. Terrassebordene

Detaljer

Eksempler på poster med bruk av NS 3420 - Q: (2014) Tømrerarbeider Side 1. Postnr Poster basert på NS 3420 postgrunnlag Enh.

Eksempler på poster med bruk av NS 3420 - Q: (2014) Tømrerarbeider Side 1. Postnr Poster basert på NS 3420 postgrunnlag Enh. Side 1 12 Tømrerarbeider 12.231 Bærende yttervegg 12.231.1 QK1.1224 UTLEKTING PÅ VEGG - INNVENDIG - AREAL Areal m 2 75,00 0,00 0,00 Formål : Plater Lokalisering: Innside yttervegg i kjeller, se figur A.2

Detaljer

Grunnleggende regler for legging av laminatgulv

Grunnleggende regler for legging av laminatgulv Før legging av KRONOTEX laminat Ikke sett laminatpakker stående opp mot en vegg. Dette kan få dem til å bli buet, noe som igjen vil vanskeliggjøre leggingen på riktig måte. For å hindre deformasjon, legges

Detaljer

Sortiment 1. april 2014 Byggtre Kledninger Interiørpaneler Gulv Kvistfri malt panel med skjult innfesting! www.ringalm.no

Sortiment 1. april 2014 Byggtre Kledninger Interiørpaneler Gulv Kvistfri malt panel med skjult innfesting! www.ringalm.no Sortiment Byggtre Kledninger Interiørpaneler Gulv 1. april 2014 Vi er leverandør av Siljangulv i Norge - Nå overflatebehandlet med Osmo-hardvoksolje Kvistfri malt panel med skjult innfesting! - ingen kvistgulning

Detaljer

PRODUKTKATALOG MAI 2015 LISTVERK INNVENDIG PANEL UTVENDIG KLEDNING KONSTRUKSJONSVIRKE TERRASSEBORD BARK

PRODUKTKATALOG MAI 2015 LISTVERK INNVENDIG PANEL UTVENDIG KLEDNING KONSTRUKSJONSVIRKE TERRASSEBORD BARK PRODUKTKATALOG MAI 2015 LISTVERK INNVENDIG PANEL UTVENDIG KLEDNING KONSTRUKSJONSVIRKE TERRASSEBORD BARK BERGENE HOLM AS PRODUKTKATALOG GENERELT Bergene Holm AS (selgers) salgsbetingelser gjelder for alle

Detaljer

FDV-DOKUMENTASJON 20.04.2009

FDV-DOKUMENTASJON 20.04.2009 FDV-DOKUMENTASJON 20.04.2009 Behandlet listverk, malt og lakkert 1. PRODUKTBESKRIVELSE Innvendig listverk i malt og lakkert utførelse. K. Kværner AS leverer fotlister, karmlister, kombinasjonslister og

Detaljer

BRUK TRE INNE BYGGE- BESKRIVELSE. Listverk. Å leve med tre

BRUK TRE INNE BYGGE- BESKRIVELSE. Listverk. Å leve med tre BRUK TRE INNE BYGGE- BESKRIVELSE 33 Listverk Å leve med tre 1. Profiler Fotlist Hulkillist Vinkellist Dekorlist Billedlist Rammelist Brystningslist Kvartstaff Dekorhjørner Feielist Brannmurlist Halvstaff

Detaljer

MV-Flushline 100 std.6, rev00. MV-Flushline 100 std 6

MV-Flushline 100 std.6, rev00. MV-Flushline 100 std 6 MV-Flushline 100 std 6 Glassvegg MV-Flushline 100 std 6 leveres med forskjellige overflater og ulike glasstyper som tilfredsstiller de fleste krav til lyd. Standard dimensjon på stolpemateriell for MV-Flushline

Detaljer

Prosjekt: 4546 FOSSHEIM TERRASSE, GURHOLTVEIEN 1, SILJAN Side 12-1. Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum

Prosjekt: 4546 FOSSHEIM TERRASSE, GURHOLTVEIEN 1, SILJAN Side 12-1. Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum Prosjekt: 4546 FOSSHEIM TERRASSE, GURHOLTVEIEN 1, SILJAN Side 12-1 Kapittel: 12 TØMRERARBEIDER 12 TØMRERARBEIDER 12.234 VINDUER, DØRER, PORTER 12.234.5 QM6.2234A INNVENDIG UTFORING FOR VINDU Lengde m 343

Detaljer

kronen på verket listverk

kronen på verket listverk kronen på verket listverk Listene er kronen på verket Listverk er den siste detaljen i ditt interiør som skal på plass. Det finnes i dag et stort utvalg ulike lister tilpasset forskjellige stilarter og

Detaljer

INTERIØRPRODUKTER. - tilpasset deg. Nyhet! Malte panel i farger fra norsk natur. Listverk i samme farge som ditt panel Tregulv

INTERIØRPRODUKTER. - tilpasset deg. Nyhet! Malte panel i farger fra norsk natur. Listverk i samme farge som ditt panel Tregulv INTERIØRPRODUKTER - tilpasset deg Trepanel Kvistfrie malte panel Listverk i samme farge som ditt panel Tregulv Nyhet! Malte panel i farger fra norsk natur www.ringalm.no PANEL: Sprekkpanel 14x120 mm FARGE:

Detaljer

Sortiment. 1. april 2015. Byggtre Kledninger Interiørpaneler Gulv. Nyhet! Solpanel - www.ringalm.no. Trepanel som ikke gulner

Sortiment. 1. april 2015. Byggtre Kledninger Interiørpaneler Gulv. Nyhet! Solpanel - www.ringalm.no. Trepanel som ikke gulner Sortiment Byggtre Kledninger Interiørpaneler Gulv 1. april 2015 Nyhet! Solpanel - Trepanel som ikke gulner www.ringalm.no SALGSBETINGELSER 1. GENERELT Salgsbetingelser gjelder for alle tilbud og salg fra

Detaljer

BRUK TRE INNE BYGGE- BESKRIVELSE. Innvendig panel. Å leve med tre

BRUK TRE INNE BYGGE- BESKRIVELSE. Innvendig panel. Å leve med tre BRUK TRE INNE BYGGE- BESKRIVELSE 31 Innvendig panel Å leve med tre 1. Å tenke på før du begynner Rommets form kan være avgjørende for hvor og hvordan du skal benytte en trepanel. Et rom virker lengre og

Detaljer

kronen på verket listverk

kronen på verket listverk kronen på verket listverk Listene er kronen på verket Listverk er den siste detaljen i ditt interiør som skal på plass. Det finnes i dag et stort utvalg ulike lister tilpasset forskjellige stilarter og

Detaljer

PRODUKTDATABLAD. Listverk i lakkert furu og eik NOBB modulnr * mai 09. Rindalslist A/S Listverk i furu/gran, behandlet 0511

PRODUKTDATABLAD. Listverk i lakkert furu og eik NOBB modulnr * mai 09. Rindalslist A/S Listverk i furu/gran, behandlet 0511 1. PRODUKTBESKRIVELSE, BRUKSOMRÅDE Beskrivelse Lakkert listverk leveres hovedsaklig i furu og eik i ulike standardprofiler. Spesialprofiler og øvrige treslag leveres på bestilling. NS 3187 Innvendig listverk

Detaljer

kronen på verket listverk

kronen på verket listverk kronen på verket listverk Listene er kronen på verket Listverk er den siste detaljen i ditt interiør som skal på plass. Det finnes i dag et stort utvalg ulike lister tilpasset forskjellige stilarter og

Detaljer

Nyhet. Sørlandslisten lister som gir hjemmet særpreg. Vi legger listen høyere!

Nyhet. Sørlandslisten lister som gir hjemmet særpreg. Vi legger listen høyere! Din egen stil handler om å innrede boligen med detaljer som gir personlig preg, uten å la deg styre av innredningskonvensjoner. Lister er en viktig del av interiøret. Med vakre lister kan du tone ned strengheten

Detaljer

EIK. De sagnomsuste gudene Tor med Hammeren, Jupiter og Zevs tilba eika for sin styrke, livskraft og utholdenhet.

EIK. De sagnomsuste gudene Tor med Hammeren, Jupiter og Zevs tilba eika for sin styrke, livskraft og utholdenhet. HELTRE GULV ET EKTE TREGULV ER EKTE SAKER. Naturen er dets skaper, og man kan nesten høre naturen i det. Det er blitt herdet og formet av kong vinter, varmet og behandlet av prinsesse vår, og har vokst

Detaljer

KLEDNING OG KONSTRUKSJONSVIRKE

KLEDNING OG KONSTRUKSJONSVIRKE KLEDNING OG KONSTRUKSJONSVIRKE KVALITET FRA SKOG TIL BYGG 1 VÅR KVALITET - DIN GARANTI! Stangeskovene har lang erfaring innen produksjon av trelast, både til utvendig og innvendig bruk. Denne brosjyren

Detaljer

Til tak-konstruksjonen hører også uthengsperrer med, og det forseg-gjorte gavl-spiret med tverrforbindelsen,

Til tak-konstruksjonen hører også uthengsperrer med, og det forseg-gjorte gavl-spiret med tverrforbindelsen, ekte, gammeldags Snekkerglede! eks-brosjyre revidert.indd 1 20-02-04 10:52:49 Utsmykning av Trehus - vårt kompetanseområde! Gjennom 20 år har EKS Design as opparbeidet seg kompetanse på utsmykning av trehus,

Detaljer

Monteringsanvisning - Norsk. 1 Generell informasjon. Kjære kunde, Garanti

Monteringsanvisning - Norsk. 1 Generell informasjon. Kjære kunde, Garanti Monteringsanvisning - Norsk 1 Generell informasjon Kjære kunde, det gleder oss at du valgte hagehuset vårt! Les monteringsanvisningen grundig før du går i gang med å sette sammen huset! For å unngå problemer

Detaljer

KVALITETSLISTVERK Profilkart 2016 /3

KVALITETSLISTVERK Profilkart 2016 /3 KVALITETSLISTVERK Profilkart 2016 /3 Kontakt Barkevik Daglig leder Eivind O. Funnemark Tlf: 97 59 81 26 eivind.funnemark@barkevik.no Teknisk Sjef Kjetil Engum Tlf: 90 04 35 09 kjetil.engum@barkevik.no

Detaljer

Skal fylles ut av kunden: Kjøpssted: Nr på kvittering og dato: Leveringsdato: Kundens adresse: Telefon: Reklamasjonsgrunn:

Skal fylles ut av kunden: Kjøpssted: Nr på kvittering og dato: Leveringsdato: Kundens adresse: Telefon: Reklamasjonsgrunn: Kontrollskjema: Ta vare på dette dokumentet! Produktet du har kjøpt, ble produsert i henhold til høye kvalitetskrav. Produktet har blitt kontrollert nøye og deretter omhyggelig pakket. For å unngå mulige

Detaljer