RAPPORT FRA 1. SEMESTERS PROSJEKT I EMNE FY-1207 HØSTEN Webprosjekt ved HiT. Avdeling for teknologiske fag

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "RAPPORT FRA 1. SEMESTERS PROSJEKT I EMNE FY-1207 HØSTEN 2007. Webprosjekt ved HiT. Avdeling for teknologiske fag"

Transkript

1 Avdeling for teknologiske fag Bachelorutdanningen RAPPORT FRA 1. SEMESTERS PROSJEKT I EMNE FY-1207 HØSTEN 2007 Kommunikasjon/Norsk F Webprosjekt ved HiT Avdeling for teknologiske fag Adresse: Pb 203, 3901 Porsgrunn, telefon , Bachelorutdanning - Masterutdanning Ph.D. utdanning

2 Avdeling for teknologiske fag Bachelorutdanningen RAPPORT FRA PROSJEKT I EMNE FY-1207 HØSTEN 2007 Emne: Kommunikasjon/Norsk Tittel: Webprosjekt ved HiT Prosjektgruppe: F Tilgjengelighet: Åpen Gruppedeltakere: Anders Fuglesteg Nilsen Espen Pettersen Frode Nyli Niels-Oddvar Johansen Tom Erik Stensrød Hovedveileder: Gro H.E. Wærstad Sensor: Thomas Øyvang Biveileder: Sammendrag: Thomas Øyvang Denne rapporten gir en vurdering av websidene til Høgskolen i Telemark (hit.no). Det er blitt satt fokus på de ansatte som brukere av sidene. Det var viktig å få avdekket hvordan sidene fungerer for de ansatte. Det er også gjort en sammenligning med websidene til to andre høgskoler og et universitet. Det er innhentet uttalelser fra fagpersoner, samt fagstoff fra analyser og forskning. Det ble utført dybdeintervjuer av ansatte for å avdekke deres mening om sidene. Deretter ble det utarbeidet en spørreundersøkelse og en brukertest. Spørreundersøkelsen ble sendt ut til alle ansatte ved samtlige av studiestedene til Høgskolen i Telemark. Brukertesten skulle indikere hvordan de ansatte manøvrerer seg på sidene. Ifølge analyseekspert på websider, Jakob Nielsen, skal en hovedside være enkel med korte lister, samt være oversiktlig og ryddig. Utifra både spørreundersøkelsen og brukertesten kom det frem at hovedsiden er litt uoversiktlig. Generelt kommer det også frem at sidene er stilrene og lyse, har en god søkemotor og hyppige nyhetsoppdateringer, men kan bli bedre på design og farger. Det er ønskelig med korte lister, målgruppeinnganger og nedtrekksmenyer for hver lenkekategori. Høgskolen tar ikke ansvar for denne studentrapportens resultater og konklusjoner Avdeling for teknologiske fag

3 Forord FORORD Hensikten med denne rapporten er å kartlegge hvordan websidene fungerer for ansatte ved samtlige av studiestedene til Høgskolen i Telemark. Gruppen vil takke hovedveileder Gro H.E. Wærstad for god veiledning og avdelingsingeniør ved IT avdelingen, Frode Evenstad, for gode råd og hjelp. Gruppen vil også takke høgskolelektor Olav Dæhli for hjelp til spørreundersøkelsen. For å få utbytte av rapporten kreves det at man kjenner til, og har brukt, websiden til Høgskolen i Telemark. Porsgrunn Tom Erik Stensrød Anders Fuglesteg Nilsen Niels-Oddvar Johansen Frode Nyli Espen Pettersen F

4 Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE Forord... 2 Innholdsfortegnelse Innledning Dybdeintervju av ansatte ved HiT Spørreundersøkelse blant ansatte ved HiT Brukertesting blant ansatte ved HiT Sammenlikning av HiT og andre skolers websider Oppløsning Oppsett og design Fagpersoners oppfatning av HiT sine websider Brukbarhet og design av websider Punkter som gjør en webside mindre god Punkter som gjør en webside god Konklusjon Referanser Vedlegg F

5 Innledning 1 INNLEDNING Dette prosjektet omhandler domenet til Høgskolen i Telemark. Det vil bli lagt vekt på de ansatte som brukere av siden. Det er ønskelig å avdekke hvilke tjenester som: fungerer bra, brukes ofte, er vanskelige å bruke og tjenester som er savnet. Målet er å få avdekket disse for å komme fram til om det er behov for forbedring av domenet. Ved å sammenligne seg med tilsvarende høgskolers websider, vil det gi en indikasjon på hvor nivået til HiT ligger i forhold til tilsvarende sider. Det er også relevant å få en uttalelse fra fagfolk på området. De kan gi en indikasjon på den generelle kvaliteten til høgskolens domene. Det vil bli gjennomført dybdeintervjuer og brukertester. Dybdeintervjuet vil bli utført på fire ansatte fordelt likt mellom faglærere og administrativt ansatte. Brukertesten vil bli gjennomført på syv ansatte fordelt blant de forskjellige avdelingene. Resultatet av testen vil vise hvordan brukerne manøvrerer seg inne på domenet. Det vil også bli lagt ut en spørreundersøkelse via Fronter som gir de ansatte ved samtlige avdelinger ved HiT, muligheten for å komme med sin vurdering. Dette er hjelpemidler som brukes for å få avdekket kvaliteten til HiT sin webside. F

6 2 UNDERSØKELSER Det har blitt gjennomført fire undersøkelser i prosjektet: Dybdeintervjuer, brukertester, spørreundersøkelse og sammenligning med andre websider. Det har også blitt hentet inn informasjon om hva som er god webdesign og uttalelser fra tre utenforstående webutviklere. 2.1 Dybdeintervju av ansatte ved HiT Det ble intervjuet fire ansatte, en faglærer i avdeling for teknologiske fag, en administrativt ansatt i avdeling for teknologiske fag og to administrativt ansatt i avdeling for helse- og sosialfag. Nedenfor er spørsmålene som er utarbeidet til dette intervjuet med påfølgende svar. Hvilke tjenester bruker du på høgskolens sine sider? Er det lett å finne frem? Utdyp hvorfor. Med dette spørsmålet skulle det avdekkes hvilke tjenester de ansatte bruker og om enkelte tjenester er vanskelig å finne frem til. Alle fire som ble intervjuet gav tydelig uttrykk for at de brukte domenet som inngang til e-post, Arena, Fronter og BIBSYS. De brukte også domenet til tjenester som: rombestilling, oversikt over rom- og timeplaner, finne fagplaner og fagbeskrivelser. Enkelte brukte også domenet til å finne telefonnummer og kontaktinformasjon om ansatte. De to administrativt ansatte på avdeling for helse og sosialfag bruker lenken til helse- og sosialfag under avdelinger for å komme inn på HS sidene. Personene gav uttrykk for at flere av tjenestene de benyttet ofte, krever mye unødvendig manøvrering. På forsiden er det forvirrende at lenker til studietilbud og avdelinger står ovenfor hverandre. Lenkene har samme navn, men inneholder ikke samme informasjon. Er det noen tjenester du savner? Her ønsket personene målgruppeinnganger hvor det blant annet er en egen inngang for ansatte og en egen for studenter. De ønsket også flere hurtiginnganger på hovedsiden og nedtrekksmenyer. Et av intervjuobjektene ønsket mer informasjon om studiestedets lokalisering. I dette tilfellet kan det være kort informasjon om Porsgrunn og lenker til andre informasjonssider. F

7 Har du problemer med bruken av noen tjenester? Hadde det hjulpet med litt mer opplæring? Her ble det gitt uttrykk om at fraværsregistreringen var vanskelig å bruke. De spurte mente at bruksanvisningen var for lang, noe som resulterte i at de ikke brukte tid på det. I den engelske delen av websiden var det flere som hadde oppdaget at det var tekst både på engelsk og norsk. Intervjuobjektene syntes det er for mange lenker på hovedsiden, noe som gjør den uoversiktlig. To av intervjuobjektene mente at nyhetene på hovedsiden burde ligge inn under de respektive avdelingene. Mange nyheter på forsiden er kun relevante for enkelte. De mente også at mange innganger på hovedsiden skaper forvirring. De burde vært samlet slik at det blir en inngang for hver avdeling. Det fins også døde lenker som ikke fører til noe sted. Videre syntes de spurte også at det er vanskelig å finne informasjon om lover og regler, som er relevant for studenter og ansatte med tanke på eksamen og så videre. Er det noe du er spesielt fornøyd med? Alle gav tydelig uttrykk for at søkemotoren øverst på sidene er veldig god. De finner raskt og enkelt ansatte og telefonnumre. Det fungerer også bra med rombestilling, samt rom- og timeplaner. Hovedsiden ser innbydende ut og nyhetsoppdateringen er god. F

8 2.2 Spørreundersøkelse blant ansatte ved HiT Utifra dybdeintervjuene gjennomført med de ansatte, ble det avdekket at det var behov for en spørreundersøkelse. Av de 415 ansatte som fikk tilsendt spørreundersøkelsen, ble det mottatt 24 utfylte skjema. De ansatte ble delt opp i tre grupper; Administrativt ansatte, teknisk ansatte og forelesere. Fordeling av de forskjellige gruppene er vist i figur 1. Fordelingen av ansatte etter hvilken avdeling de arbeider ved vist i figur 2. Fordeling av ansatte som deltok i spørreundersøkelsen Administrativt ansatte Teknisk ansatte 18 Forelesere Figur 1: Fordeling av ansatte som deltok i spørreundersøkelsen. Fordeling av ansatte etter hvilken avdeling de arbeider ved Administrasjon 4 % Teknologiske fag 50 % Allmennvitenskapelige fag 4 % Estetiske fag, folkekultur og lærer utdanning 17 % Helse- og sosialfag 25 % Figur 2: Fordeling av ansatte etter hvilken avdeling de arbeider ved. F

9 Resultatet av hvilke tjenester det ble benyttet seg av på hit.no er vist på figur 3. Merk at her var det mulighet for å svare flere alternativer. For å få tilgang til Fronter 19 % Hvilke tjenester er benyttet på hit.no Nyheter og beskjeder 15 % Annet 6 % Fagplaner 14 % Figur 3: Hvilke tjenester er benyttet på hit.no. Reservere rom 15 % Lese fremdriftsplaner 9 % Lage fremdriftsplaner 5 % Finne ansatt 17 % Under svaralternativet annet var det mulighet for å legge til tilleggskommentarer om dette var ønskelig. En tjeneste som det ble benyttet seg mye av var BIBSYS 1 lenken. Det var mange som kommenterte at de brukte den ofte. Den andre tjenesten som ble mye benyttet var muligheten for å tilkoble seg M-området 2 hjemmefra. Resultatet av spørsmålet om hva de ansatte syntes om oppsettet til Høgskolen i Telemark sin webside er vist i figur 4. Hva de ansatte syntes om oppsettet av hjemmesidene til Høgskolen i Telemark Misfornøyd 19 % Helt ok 31 % Meget fornøyd 25 % Ingen formening 0 % Fornøyd 25 % Figur 4: Hva ansatte mener om oppsettet og lignende på hit.no. 1 BIBSYS er et dataprogram som leverer bibliotektjenester på internett. 2 M-området er et område på høgskolens server, der ansatte og studenter kan lagre filer på en sikker måte. F

10 Resultatet av hva de ansatte mente om designet og størrelsen på skrift og lignende på hit.no er vist i figur 5. Her var det også muligheter for å velge flere svaralternativer. Annet 11 % Ingenting å bemerke 37 % Sidene har kjedelige farger og er veldig anonyme 11 % Hva de ansatte mente om designet og størrelsen på skrift og lignende på hit.no Skriften er liten og vanskelig og lese 3 % For mye informasjon på hver side 23 % Siden er smal i forhold til skjermen 12 % Jeg syns bildet øverst på siden tar mye plass 3 % Figur 5: Hva de ansatte mente om designet og størrelsen på skrift og lignende på hit.no. Det var mulig å legge til tilleggskommentarer om dette var ønskelig. Det som gikk igjen i mange av svarene, var at det var vanskelig å skille mellom lenkene Studietilbud og Avdelinger. Flere av de ansatte hadde store problemer med å skille mellom disse inngangene og manøvrerte til stadighet feil. Et annet moment som ble kommentert var at det er generelt vanskelig å finne frem til informasjon som ikke ble benyttet daglig. Lenkene ligger bortgjemt og var vanskelig å finne. Det blir benyttet mange forskjellig begrep på flere steder og ulike måter. Dette gjør det vanskelig å finne frem. F

11 De ansatte ble bedt om å rangere den generelle kvaliteten på websidene til HiT. Der 5 var meget god kvalitet og 1 var særdeles dårlig. Rangering av hit.no 0% 25% 37,5% 37,5% 0% Figur 6: Rangering av hit.no. De ansatte som besvarte spørreundersøkelsen var stort sett fornøyde. Det som ble kommentert ved flere anledninger var at det var vanskelig å finne frem på domenet. Informasjon som ikke ble benyttet daglig tok det lang tid å finne frem til. Den lille svarprosenten fra de administrativt ansatte gir en ujevn fordeling blant de ansatte. Spørreundersøkelsen viser likevel at det er liten forskjell mellom administrativt ansatte og faglige ansatte. Begge gruppene er generelt fornøyde med domenet og tjenestene som tilbys, men gir samtidig uttrykk for at sidene er uoversiktlige. F

12 2.3 Brukertesting blant ansatte ved HiT Denne brukertesten kartlegger hvordan brukerne faktisk manøvrerer på websidene. Det er erfaringsmessig slik at personer ofte handler annerledes enn det som blir sagt. Syv ansatte på forskjellige avdelinger gjennomførte testen. Henholdsvis avdeling for helse- og sosialfag, avdeling for teknologiske fag og administrativt for helse- og sosialfag. Spørsmålene nedenfor, ble utformet på bakgrunn av dybdeintervjuene, og er en test på hvordan de ansatte finner informasjon på websidene. 1. Sjekk om klasserom A-277 i Porsgrunn er ledig torsdag 18. oktober kl Finn telefonnummeret til ansatt Marianne Thorsdal. 3. Hvilke to rom i Porsgrunn kan benyttes i forbindelse med alvorlige kriser? 4. Finn arbeidsmiljøloven gjennom HiT sidene? 5. Du vil ha ferie 22 og Registrer det via HiT sidene (Tilstedeværelseregistrering) 6. Finn vurderingsformen for det emnet du underviser. Spørsmål 1 og 2 var ment som mindre avanserte spørsmål. Ingen av personene som deltok i testen hadde problemer med å finne hverken rom-oversikt eller telefonnummeret til Marianne Thorsdal. Samtlige ble spurt og bekreftet at dette var en funksjon de benyttet seg mye av. Dette påvirket også resultatet med hensyn til at de visste hvor de skulle begynne å lete. I spørsmål 3 og 4 var ikke svarene så lett tilgjengelige. Dette var for å kartlegge hvor enkelt det var å finne spesifikk informasjon på siden, som ikke ble benyttet daglig. Her var resultatene mye mer varierende. Enkelte benyttet søkefunksjonen øverst på domenet, men uten resultat tross mange lenke resultater. Dette førte til problemer med å finne frem og enkelte hoppet derfor over spørsmålene. Det var også en del testpersoner som ikke ville begynne å lete etter å ha lest gjennom spørsmålene. De personene som begynte å lete inn på siden fant etter hvert frem til krisehåndteringsplanen og arbeidsmiljøloven etter mye feiltrykking. De var oppgitt over at det skulle være så vanskelig å finne frem. Det var ingen som fant arbeidsmiljøloven og krisehåndteringsplanen på første forsøk. Spørsmål 5 var basert direkte ut ifra dybdeintervjuene. IT-tjenesten ved HiT tilbyr mulighetene for tilstedeværelsesregistrering via websidene til høgskolen. Denne funksjonen var det bare en testperson som benyttet seg av og det var da kun ved spesielle anledninger. Alle som ble spurt hadde hørt om muligheten, men få hadde tid til å sette seg inn i hvordan det virket. Da det ble fortalt at instruksjonen var på to og en halv side ble det gitt klar beskjed om at de ikke kom til å sette seg inn i det. Spørsmål 6 tok for seg relevant fagområder for den aktuelle testpersonen. Vurderingsgrunnlaget for det aktuelle faget som testpersonen foreleste i, ble raskt og enkelt funnet av samtlige som deltok i testen. F

13 2.4 Sammenlikning av HiT og andre skolers websider For å vurdere hvorvidt det er nødvendig å gjøre endringer på websidene til Høgskolen i Telemark, så har prosjektgruppen valgt å gjøre en sammenligning med websidene til følgende høgskoler og universitet: Høgskolen i Oslo (HiO) Høgskolen i Bergen (HiB) Norges teknisk- naturvitenskapelige universitet (NTNU) Oppløsning Av sidene som HiT ble sammenliknet med, så er det kun NTNU som bruker 1024 piksler i bredden. Sidene til HIT, HIO, og HIB, bruker en oppløsning på 800 piksler i bredden. Fordelen med å kjøre høyere oppløsning er at sidene vil i større grad fylle ut skjermen på datamaskiner som brukes i dag. Figur 1 under viser hvordan websidene ser ut på en skjerm med 1440x900 oppløsning. Figur 7 Websidene vist med 1440x900 oppløsning. F

14 2.4.2 Oppsett og design Høgskolen i Telemark (HiT) Domenet til Høgskolen i Telemark består av lenker, som er ment for å dekke behovet for tjenester, til en stor målgruppe. Ansatte, studenter, og personer som ønsker å søke studieplass, skal ideelt sett finne det de leter etter, så fort som mulig. Det har ført til at det blir mange lenker på hovedsiden, og at siden blir lang. Hit.no [1] er så lang, at brukeren ikke ser hele skjermbildet, på dataskjermer som brukes i dag. Websiden har sort og rød tekst på en lys bakgrunn. Figur 8 viser et bilde av hit.no, hentet ut Figur 8: Hovedsiden til HiT F

15 Høgskolen i Oslo (HiO) Websiden til HiO, er vist på figur 9. Hio.no [2] har valgt å samle lenker til tjenester, som studenter og tilsatte bruker, i to lenker på hovedsiden. En for tilsatte og en for studenter. På den måten har de spart mye plass på hovedsiden. Studietilbud er plassert godt synlig, slik at nye søkere enkelt skal finne frem. Bildet av studenten midt på hovedsiden, som vist på figur 9, skiftes om man går til en annen side, og så tilbake til hovedsiden igjen. Om det er ønskelig å vite mer om studenten, så er det bare å trykke på bildet med musepekeren, så kommer en ny side opp med informasjon om studenten. Figur 9: Hovedsiden til HiO F

16 Høgskolen i Bergen (HiB) Høgskolen i Bergen [3] har valgt å skjule lenkene i nedtrekksmeny, som vist på figur 10. For at lenkene skal vises, så må musepekeren holdes over en kategori. Først da kommer lenkene til syne. Det gjør at de sparer mye plass på hovedsiden, og samtidig sparer brukeren for mye manøvrering for å finne frem. En relativt stor del av siden er brukt på å få frem hvilke studietilbud de kan tilby. Alt det viktigste er samlet på toppen av siden, det er fordelaktig med tanke på at det er det første brukerne ser. Figur 10: Hovedsiden til HiB F

17 Norges teknisk- og naturvitenskaplige universitet (NTNU) Ntnu.no [4] har et svært enkelt oppsett. De har ikke lenker til tjenester for ansatte og studenter på hovedsiden, kun lenker til intranett 3 og bibliotek øverst på siden. De benytter intranett til tjenester som Høgskolen i Telemark tilbyr via internett. På den måten begrenser de mottakeren, først og fremst til personer som ikke har direkte tilknytning til NTNU. Innholdet på hovedsiden er helt klart rettet imot personer som er på leting etter et studiested. Et bilde av hovedsiden til NTNU vises på figur 11. Figur 11: Hovedsiden til NTNU Sammendrag Alle sidene er bygd opp på samme prinsipp, med logo og lenker øverst på siden, og en rad med lenker på venstre side. Det som i størst grad skiller HiT ifra de andre sidene er at de har langt flere lenker på hovedsiden. Måten HiB har gjort det på, med at linkene først blir synlig, når musepekeren holdes over en kategori, som vist på figur 10, er fordelaktig med tanke på å få gjort sidene mer oversiktlig. Det er HiO som bruker mest farger på sidene, men heller ikke de har overdrevet bruken av farger i tekst og menyer. For øvrig har alle sidene dekorative bilder. Ingen av skolene har valgt å gjøre det slik at linkene bytter farge etter at de er blitt besøkt. 3 Intranett er et lokalt nettverk, som kan nåes via internett. F

18 2.5 Fagpersoners oppfatning av HiT sine websider Målgruppen til Høgskolens websider er studenter, ansatte og til dels kommende studenter. Det kan derfor være vanskelig for personer utenfra å komme med konstruktiv tilbakemelding. For de som jobber med webutvikling og brukertilpassning, er det derimot ikke så vanskelig. De har god kunnskap på området og kan enkelt komme med en uttalelse om punkter som førsteinntrykk og tekniske løsninger. For å oppnå et bredt vurderingsgrunnlag er det også interessant å dra inn fagpersoners oppfatning utenfra. Gjennom skriftlig kontakt med tre individuelle fagpersoner [5][6][7] og vedlegg A, har de gitt deres vurdering av høgskolens websider 4. Det var ønskelig at de skulle kommentere sidene til høgskolen på en generell basis. Der var ønskelig at de skulle ta hensyn til design, brukervennlighet, struktur, oversiktlighet og relevans. Tilbakemeldingene fra disse tre individuelle personene er sammenfattet i korthet i disse punktene: Sidene er lyse, dette gjør sidene enkle å lese. Designet er rent og forstyrrer ikke innholdet. Bildet øverst på hovedsiden stjeler mye plass i høyden. Det er litt mye tekst på hovedsiden, dette resulterer i at man mister oversikten. Designet er litt kjedelig og kan derfor gjøres mer spennende, rettet mot målgruppe. Strukturen virker bra, det er delt inn i bolker som igjen leder til mer spesifikke tema. Menyene er oversiktelige. Kontaktinformasjon "Om HiT" er lett å finne. Hovedmenyen kan gjerne utheves mer. Det som en kanskje kunne se på er nok designet, gjøre det litt mer spennende. Men da er det viktig å tenke over hvem er det nettstedet skal appellere til, målgruppen? For hit.no er nok dette litt vanskelig i og med at målgruppene er så mange og mangfoldige. En ide kunne være å dele opp nettstedet mer med en litt forskjellig designprofil avhengig av målgruppen. Det som også ser ut til å være en trend er virkelig å fokusere på et par tema på forsiden som en ønsker og fronte. -Helleik Rabbe [5] Alle de tre webutviklerne som gav sin uttalelse, gir uttrykk for at sidene fungerer bra og er stilrene. Det går igjen at forsiden har litt mye tekst, noe som gjør det uoversiktlig. Gjennomgående lite farger og kjedlig bruk av farger er to punkter som i stor grad hindrer sidene i å formidle budskap. 4 Svar e-post, se vedlegg B. F

19 2.6 Brukbarhet og design av websider Brukbarhet og design er noe som er viktig i utforming av websider. Sidene skal være enkle å bruke, være tiltrekkende og samtidig innholde de funksjonene og den informasjonen som er nødvendig. Jakob Nielsen jobber med å finne ut hva som gjør en webside brukbar og anvendelig. Nielsen har skrevet en rekke bøker om design og brukbarhet, og blir betegnet som en av de ledende spesialister på dette området Punkter som gjør en webside mindre god Jakob Nielsen har funnet frem ti punkter som gjør en webside mindre brukbar og anvendelig. Det er tatt ut de mest relevante punktene for domenet her. Pdf filer stopper opp flyten i informasjons søket. Hvis man til stadighet må åpne filer i Pdf-formatet, får man ikke den flyten i søket folk gjerne vil ha. Det kan også være et problem å få åpnet slike Pdf-filer. Lenker som ikke bytter farge etter man har besøkt dem, gjør at man fort mister oversikten over de sidene brukeren allerede har besøkt. Alt som ligner reklame er ikke bra for en side som ikke er ment for den hensikten. Tekst med mange forskjellige farger eller blinkende tekst virker ikke så tiltalende på mange, og blir tatt for å være reklame. Sider som åpnes i nye vinduer i nettleseren ( popup 5 vinduer) er også en egenskap som kan virke negativt inn på brukeren. Brukeren får da opp et nytt vindu der tilbake knappen i nettleseren ikke virker. Når brukeren prøver å gå tilbake til orginalsiden ved å bruke denne tilbake knappen vil den ikke virke og vil skape forvirring. Dårlige søk på siden vil skape frustrasjon. Søkemotorer som krever at man skriver søkeordet helt riktig, gjør den mindre brukervennlig. Søking er brukerens livline når navigasjonen feiler. Innhold som ikke er skrevet for websider blir kjedelig og vanskelig å lese. Tekst for websider må være lettlest med mange avsnitt og flere overskrifter. Nielsen:2005 [9] Nielsen:2007[10] 5 Popup er et nytt vindu som vises. F

20 2.6.2 Punkter som gjør en webside god Jakob Nielsen har ti punkter på hva han mener en bra webside bør inneholde for å være brukbar og anvendelig. Det er tatt ut de mest relevante punktene for domenet her. Navn og logo på hver side, som virker som en lenke til hovedsiden. Det blir på denne måten lettere og raskere å komme tilbake til hovedsiden. Korte lister med få og mer generelle valg på hovedsiden, som går over til det mer spesifikke på neste side. En måte å gjøre det på er å lage gruppeinnganger for å få det mer leservennlig. Man må forsikre seg om at alle viktige sider er tilgjengelige for folk med hemminger, spesielt blinde. Følge trendene innen design og brukervennlighet til de store sidene, for folk vil forvente at dine sider vil virke på samme måte. Nettsteder med mer enn 100 sider bør tilby søk på siden. Store nettsteder kan fort bli uoversiktlige, og når man har så mange sider kan det være vanskelig å finne den rette informasjonen brukeren leter etter. Nielsen:1999 [8] F

21 Konklusjon 3 KONKLUSJON I dette prosjektet var det viktig å få frem de ansattes behov og ønsker; videre å få avdekket hva som mangler og hva som er bra med websidene til HiT. Det ble først gjennomført dybdeintervju som en foranledning for en brukertest, som skulle avsløre hvordan brukerne klarte å manøvrere inne på sidene. Tjenester som de ansatte brukte mest var: rom- og timeplaner, finne ansatte og telefonnumre. Dette fant de fleste testpersonene raskt frem til i brukertesten. Når det gjaldt å lete seg frem til arbeidsmiljøloven og krisehåndteringsplanen, slet de mer og syntes det var vanskelig å finne frem. Det ble også avdekket at de engelske sidene har vesentlige mangler. Store deler av sidene er skrevet på norsk, og mange av lenkene og menyene er heller ikke oversatt. Fraværsregistrering, som de ansatte kan bruke på sidene, var det kun en av våre testpersoner som behersket. Brukermanualen ble for omfattende og tidkrevende å sette seg inn i. Det bør derfor vurderes enten å gjøre den enklere å finne frem i, eller å gi ansatte en grundig opplæring. Det kommer også frem at det er for mange lenker til tjenester på hovedsiden. Det blir uoversiktlig og det ble ønskelig med målgruppeinnganger og flere hurtiginnganger. I følge spørreundersøkelsen på Fronter, er en fjerdedel av testpersonene meget godt fornøyd med sidene. De er spesielt godt fornøyd med nyhetsoppdateringen og at søkermotoren fungerer bra. Høgskolen i Bergen skiller seg spesielt ut i sammenligningen med tilsvarende domener. Der hvor HiT kan bli uoversiktlig med flere innganger og lenker, har Høgskolen i Bergen valgt en mer oversiktlig løsning med nedtrekksmeny for hver lenkekategori. Dette er en detalj som er viktig å få med seg fordi en hovedside som er enkel og oversiktlig er betegnende for en god web side. Jakob Nielsen [8] mener at en hovedside skal være enkel med korte lister; den skal også være oversiktlig og ryddig. Dette kommer også frem i oppfatningen til de fagpersonene som er blitt kontaktet. Der sier de blant annet at det er mye tekst på hovedsiden som gjør at oversikten kan bli dårlig. De kom også fram til at sidene er stilrene og lyse, men har kjedelig design og farger. Den generelle oppfatningen blant ansatte er at sidene fungerer til daglig bruk, men kan være vanskelig å sette seg inn i for nye brukere. Gjennomgående ble det avdekket et positivt inntrykk av nettsidene til HiT. Det som er viktig er å få hovedsiden enklest mulig med nedtrekksmenyer og opprette målgruppeinnganger. Studietilbudene, i menyen på venstre side, bør sterkt vurderes om de skal legges som en nedtrekksmeny i globalmenyen øverst på domenet. Dette for å unngå misforståelser og feilmanøvrering. De engelske sidene bør gjennomgås og oversettes fullstendig til engelsk, slik at det ikke oppstår misforståelser og svikt i informasjon til utenlandske studenter. Det bør opprettes hurtiglenker til informasjon angående helse- miljø- og sikkerhet. Nettsidene til HiT er innbydende, men kan likevel bli bedre på design, spesielt på bruken av farger. F

22 Referanser 4 REFERANSER [1] Høgskolen i Telemark, hovedsiden. Tilgjengelig fra URL: [online] [2007, 05. november] [2] Høgskolen i Oslo, hovedsiden. Tilgjengelig fra URL: [online] [2007, 05. november] [3] Høgskolen i Bergen, hovedsiden. Tilgjengelig fra URL: [online] [2007, 05. november] [4] Norges teknisk- og naturvitenskaplige universitet, hovedsiden. Tilgjengelig fra URL: [online] [2007, 05. november] [5] Rabbe, Helleik (2007, 19. september) RE: Til Webansvarlig. E-post til Espen Pettersen [6] Espelien, Amund (2007, 20. september) RE: FW: Til Webansvarlig. E-post til Espen Pettersen [7] Røste, Håvard (2007, 02. oktober) SV: Til Webansvarlig. E-post til Espen Pettersen [8] Nilsen, Jakob Ten good deeds in web design. [online] Utgiversted: useit.com. Tilgjengelig fra URL: [2007, 05. november] [9] Nilsen, Jakob Top ten web design mistakes of [online] Utgiversted: useit.com. Tilgjengelig fra URL: [2007, 05. november] [10]Nilsen, Jakob Top ten mistakes in web design. [online] Utgiversted: useit.com. Tilgjengelig fra URL: [2007, 05. november] F

23 Vedlegg 5 VEDLEGG Vedlegg A: Informasjon om fagpersoners utdannelse og stilling Håvard Røste Utdannelse: Diplomkandidat i IT (systemutvikling) ved NITH. Graduate Diploma in Multimedia ved Auckland University of Technology. Stilling: Redaktør i Hardware-nettverket. Hentet fra [2007, 10.november] Amund Espelien Amund er ansatt som utviklingssjef, og har tidligere vært engasjert i Hardware-nettverket siden starten i 1998, som en av gründerne av selskapet. De siste to årene har han jobbet som teknisk sjef, med hovedansvar for drift og utvikling av sentrale tjenester som publiseringsplattform, prisguide og diskusjonsforum. Amund er utdannet sivilingeniør ved NTNU. Hentet fra [2007, 10.november] Helleik Rabbe Daglig leder i Bysant AS, en av Norges største leverandører av publiseringssystemer for web, katalogpublisering og ehandel. Selskapet har totalt 900 kunder og går med overskudd. Hentet fra [2007, 10.november] F

24 Vedlegg Vedlegg B: Svar e-post fra fagpersoner Til: Espen Pettersen Fra: Håvard Røste Dato: :33 Hei, her er noen raske kommentarer. Beklager tregt svar. - Greit førsteinntrykk, rolige, duse, farger er fint. - Fint med hvitt som bakgrunn for tekst. - Teksten er litt liten. - Stort bilde øverst stjeler mye plass i høyden. Flyttes opp? - Bruke "mouse over" for å fremheve lenker? - Ulike farger på lenker kan virke forvirrende. - Hovedmenyer bør utheves mer. - Lenke til forsiden/hjem på hovedmeny? Mvh Håvard Røste Koordinerende redaktør Hardware.no / Hardware-nettverket E-post: MSN: Tlf: (+47) F

KOM I GANG MED WORDPRESS En enkel guide for å hjelpe deg gjennom det grunnleggende i Wordpress

KOM I GANG MED WORDPRESS En enkel guide for å hjelpe deg gjennom det grunnleggende i Wordpress KOM I GANG MED WORDPRESS En enkel guide for å hjelpe deg gjennom det grunnleggende i Wordpress Sist oppdatert 05.06.2015 Innholdsfortegnelse 1. Hva er Wordpress?... 3 2. Hvordan logger jeg inn i kontrollpanelet?...

Detaljer

Uansett hvilken håndbok du benytter vil fremgangsmåten være den samme. I denne veiledningen benytter vi personalhåndboken som eksempel.

Uansett hvilken håndbok du benytter vil fremgangsmåten være den samme. I denne veiledningen benytter vi personalhåndboken som eksempel. Velkommen som bruker av nettbaserte håndbøker fra Hovedorganisasjonen Virke. Våre nettbaserte håndbøker kan tilpasses din virksomhet. De er redigerbare, samtidig blir de automatisk oppdatert med nye lover

Detaljer

DIAGNOSERAPPORT. for. Dato:19122012 Utført av: Tommy Svendsen

DIAGNOSERAPPORT. for. Dato:19122012 Utført av: Tommy Svendsen DIAGNOSERAPPORT for Dato:19122012 Utført av: Tommy Svendsen Generell synlighet (pagerank) En god start er å sjekke den generelle synligheten på siden. Dette er en test som rangerer med utgangspunkt i hvor

Detaljer

Brukertest Universitetsbiblioteket uio.no. 7. oktober 2010 Eirik Hafver Rønjum & Ida Aalen

Brukertest Universitetsbiblioteket uio.no. 7. oktober 2010 Eirik Hafver Rønjum & Ida Aalen Brukertest Universitetsbiblioteket uio.no 7. oktober 2010 Eirik Hafver Rønjum & Ida Aalen Innhold i rapporten 1. Kort om brukertesten 2. Resultater fra testen 3. Punkter til oppfølging Gjennomført i testlab

Detaljer

PUBLISERING PÅ WWW.HIT.NO

PUBLISERING PÅ WWW.HIT.NO 2. 2. 2011 HØGSKOLEN I TELEMARK PUBLISERING PÅ WWW.HIT.NO Publisering på www.hit.no Frode Evenstad 1 Innholdsfortegnelse 2 Komme i gang...3 2.1 Logge inn...3 2.2 Verktøylinja...4 3 Nettside...5 3.1 Brødtekst...5

Detaljer

Vedlegg LMC intranett

Vedlegg LMC intranett Vedlegg LMC intranett H12D02 Jarl-Håvard Holen Ole-Martin Larsen Fredrik Sethne-Andersen André Ritari Vedlegg 1 Resultater av kortsortering. Kortsortering Bruker 1, Salg: Kortsortering Bruker 2, Teknisk:

Detaljer

Håndbok for Office 365

Håndbok for Office 365 ProCloud As P Håndbok for Office 365 Nyttige brukertips for å få mer ut av din løsning Geir Hogstad 2012 w w w. p r o c l o u d 3 6 5. n o Innholdsfortegnelse Forord... 2 Komme i gang med dokumentbiblioteker....

Detaljer

Brukermanual for nettpublisering. frivilligsentral.no

Brukermanual for nettpublisering. frivilligsentral.no Brukermanual for nettpublisering frivilligsentral.no Innholdsfortegnelse Introduksjon 3 1 - Innlogging 4 1.1 - Logge inn 4 1.1 - Logge ut 4 2 - Grensesnitt 5 2.1 - Menyfelt 5 2.2-3 - Opprette, lagre og

Detaljer

WWW.POLARPRODUKSJON.NO

WWW.POLARPRODUKSJON.NO GUIDE RSHL.NO Av Fredrik Mediå Oppgraderingen av nettstedet RSHL.NO har ført til at det kan oppstå en del spørsmål og forvirringer rundt hvordan forskjellige elementer fungerer. Denne guiden skal fungere

Detaljer

Bounce 30-70% Kikkere. 20-60% Tvilere 10-20% Sene tvilere 5-10% Konverterte 1-5%

Bounce 30-70% Kikkere. 20-60% Tvilere 10-20% Sene tvilere 5-10% Konverterte 1-5% Sjekkliste for Konvertering besøkende Bounce 30-70% Kikkere 20-60% Tvilere 10-20% Sene tvilere 5-10% Konverterte 1-5% kunder Crevita Marketing AS Kanalveien 62, N-5068 Bergen Tel +47 55 55 77 40 @: kontakt@crevita.no

Detaljer

Analyse av eksisterende nettside

Analyse av eksisterende nettside Analyse av eksisterende nettside Etter kartlegging av den eksisterende IT-portalen kommer det tydelig fram at siden er noe kaotisk, akkurat som det ble stipulert tidligere. Selve oppsettet er for så vidt

Detaljer

www.mentalhelse.no Vårt nettsted En håndbok for lokale nettredaktører i fylkes- og lokallag

www.mentalhelse.no Vårt nettsted En håndbok for lokale nettredaktører i fylkes- og lokallag www.mentalhelse.no Vårt nettsted En håndbok for lokale nettredaktører i fylkes- og lokallag Introduksjon Gratulerer Mental Helse! Våre nettsider har fått en oppfriskning og fremstår i ny drakt. Design

Detaljer

Brukermanual - Joomla. Kopiering av materiale fra denne Bonefish manualen for bruk annet sted er ikke tillatt uten avtale 2010 Bonefish.

Brukermanual - Joomla. Kopiering av materiale fra denne Bonefish manualen for bruk annet sted er ikke tillatt uten avtale 2010 Bonefish. Brukermanual - Joomla Bonefish brukermanual - Joomla Gratulerer med ny nettside fra Bonefish. Du er nå blitt eier og administrator for din egen nettside, noe som gir deg visse forpliktelser ovenfor din

Detaljer

Brukerveiledning http://www.hovikif.no/ Bruk av siden. Når du går inn på siden får du opp følgende bilde:

Brukerveiledning http://www.hovikif.no/ Bruk av siden. Når du går inn på siden får du opp følgende bilde: Brukerveiledning http://www.hovikif.no/ Bruk av siden Når du går inn på siden får du opp følgende bilde: Øverst i høyre hjørne kan du endre størrelsen på teksten og søke etter lagrede artikler. De enkelte

Detaljer

Veiviser til vilbli.no for rådgivere

Veiviser til vilbli.no for rådgivere Veiviser til vilbli.no for rådgivere Hva inneholder vilbli.no? en innholdsfortegnelse til denne veiviseren Hva er vilbli.no? vilbli.no er søkernes hovedkilde til informasjon om videregående opplæring.

Detaljer

Veiviser til vilbli.no

Veiviser til vilbli.no Veiviser til vilbli.no Hva er vilbli.no? vilbli.no er din hovedkilde til informasjon om videregående opplæring. På vilbli.no skal du til enhver tid finne oppdatert og kvalitetssikret informasjon. På grunnlag

Detaljer

Testrapport. Studentevalueringssystem

Testrapport. Studentevalueringssystem Testrapport Studentevalueringssystem 1 Forord 1.2 Forord Dette prosjektet er et hovedprosjekt i data ved Høgskolen i Oslo, avdeling for ingeniørutdanning, og gjennomføres i samarbeid med Ingeniøravdeling

Detaljer

PBL Barnehageweb. Brukerveiledning

PBL Barnehageweb. Brukerveiledning PBL Barnehageweb Brukerveiledning 1 1. Innledning Gratulerer med valget av nye PBL Barnehageweb! Med PBL Barnehageweb skal det være enkelt å lage en brukervennlig, moderne og profesjonell nettside for

Detaljer

Introduksjon til. For studenter ved NTNU

Introduksjon til. For studenter ved NTNU Introduksjon til For studenter ved NTNU Oppdatert høsten 2012 Ansvarlig for dokumentet Berit Danielsen Løvås, NTNU Berit.d.lovas@ntnu.no Brukerstøtte og hjelp, itslearning: orakel@ntnu.no Introduksjon

Detaljer

SiteGen CMS. Innføringsmanual

SiteGen CMS. Innføringsmanual SiteGen CMS Innføringsmanual Copyright Barlind Solutions AS 2008 Hva er SiteGen CMS? SiteGen CMS er et såkalt content-management-system; eller med litt andre ord et publiseringssystem. Det kan brukes til

Detaljer

DIAGNOSERAPPORT. for. Dato:05.12.2012 Utført av: Jon P Hellesvik

DIAGNOSERAPPORT. for. Dato:05.12.2012 Utført av: Jon P Hellesvik DIAGNOSERAPPORT for Dato:05.12.2012 Utført av: Jon P Hellesvik Generell synlighet (pagerank) En god start er å sjekke den generelle synligheten på siden. Dette er en test som rangerer med utgangspunkt

Detaljer

Brukerveiledning WordPress. Innlogging:

Brukerveiledning WordPress. Innlogging: Brukerveiledning WordPress Her er en liten guide for hjelpe deg gjennom det grunnleggende i Wordpress. Denne veilederen vil ta deg gjennom: Innlogging Lage en side Lage et innlegg Innlogging: For å logge

Detaljer

Introduksjon til. For studenter ved NTNU

Introduksjon til. For studenter ved NTNU Introduksjon til For studenter ved NTNU Oppdatert Høst 2010 Ansvarlig for dokumentet Berit Danielsen Løvås, NTNU Berit.d.lovas@ntnu.no Brukerstøtte og hjelp, it s learning: orakel@ntnu.no Introduksjon

Detaljer

CharityDoctors. Brukermanuel

CharityDoctors. Brukermanuel CharityDoctors Side 2 1. FORORD Dette er en brukerdokumentasjon som ble skrevet i forbindelse med vår hovedprosjekt ved Høgskolen i Oslo våren 2011. Dokumentet beskriver bruk av Charity Doctors bestilling

Detaljer

TDT4180 Menneske-Maskin Interaksjon Øving D1 Valerij Fredriksen

TDT4180 Menneske-Maskin Interaksjon Øving D1 Valerij Fredriksen TDT4180 Menneske-Maskin Interaksjon Øving D1 Valerij Fredriksen Introduksjon I denne øvingen skal jeg se nærmere på SAS (www.sas.no) og Norwegian (www.norwegian.no) sine nettsider. Målgruppe Målgruppen

Detaljer

Momenter. Status: Noen milepæler prosjektet har vært gjennom Brukertest på nye nettsider

Momenter. Status: Noen milepæler prosjektet har vært gjennom Brukertest på nye nettsider Momenter Status: Noen milepæler prosjektet har vært gjennom Brukertest på nye nettsider Statistikk som viser hva brukerne er interessert i. Webmedarbeidernes fornøydhet med ny nettside og ny publiseringsløsning.

Detaljer

Brukermanual. www.bygdekvinnelaget.no

Brukermanual. www.bygdekvinnelaget.no Brukermanual www.bygdekvinnelaget.no Viktige endringer Nye Bygdekvinnelaget.no er lagt opp på en måte der brukere og redaktører står for innhold, mens systemet i enda større grad en tidligere står for

Detaljer

Innføring i bruk av skolens/barnehagens hjemmesider (for ansatte)

Innføring i bruk av skolens/barnehagens hjemmesider (for ansatte) : Innføring i bruk av skolens/barnehagens hjemmesider (for ansatte) nyweb.no as (2008) Side: 1 av 14 Innhold: Pålogging:... 4 Administrasjonsforsiden:... 5 Legge til Ny artikkel :... 6 Legge til Nytt vedlegg

Detaljer

Side 1. Sniggabo CMS brukermanual rev. 2

Side 1. Sniggabo CMS brukermanual rev. 2 Side 1 Sniggabo CMS brukermanual rev. 2 INNHOLDSFORTEGNELSE Logg inn... 3 Menylinje... 3 Artikkelliste... 4 Ny artikkel... 5 Aktiviteter... 8 Rediger aktivitet... 9 Dokumenter... 9 Nytt dokument... 10

Detaljer

Brukerveiledning for SparTi

Brukerveiledning for SparTi Norsk Bridgeforbund SparTi Brukerveiledning for SparTi Klubbens Hjemmeside 10.10.05 1 Innhold 1) Første gangs bruk av hjemmeside. Oppsett og passord... 3 2) Oppdatering av hjemmeside... 11 3) Forklaring

Detaljer

GEOV260. Hvilket semester er du på? Hva er ditt kjønn? Er du...? Er du...? - Annet Postbachelor

GEOV260. Hvilket semester er du på? Hva er ditt kjønn? Er du...? Er du...? - Annet Postbachelor GEOV260 Hvilket semester er du på? Hva er ditt kjønn? Er du...? Er du...? - Annet Postbachelor Mener du at de anbefalte forkunnskaper var nødvendig? Er det forkunnskaper du har savnet? Er det forkunnskaper

Detaljer

Manual for elektronisk registrering av praktisk prøve

Manual for elektronisk registrering av praktisk prøve Manual for elektronisk registrering av praktisk prøve Oppdatert manual finner du på http://afr.norsktest.no M a n u a l f o r P r a k t i s k p r ø v e s y s t e m V.1 20091014 Side 1 av 9 Innhold 1. Elektronisk

Detaljer

RUTEPLANLEGGINGSSYSTEM BRUKERVEILEDNING

RUTEPLANLEGGINGSSYSTEM BRUKERVEILEDNING RUTEPLANLEGGINGSSYSTEM BRUKERVEILEDNING Prosjekt 18 Jørgen Mobekk Sørensen Morten Evje Tor Andreas Baakind Anders Gabrielsen Side 1 1 FORORD Dette dokumentet er brukerveiledningen, og skal være en veiledning

Detaljer

PUBLISERING AV INNHOLD TIL KVAMSSIDA.NO

PUBLISERING AV INNHOLD TIL KVAMSSIDA.NO PUBLISERING AV INNHOLD TIL KVAMSSIDA.NO Innhold Kapitel 1 - Registrering og innlogging... 2 Kapitel 2 - Lage ny artikkel uten bruk av bilder eller annen grafikk... 3 Kapitel 2a - Ingress... 4 Kapitel 3

Detaljer

Revidert 05.02.2009_fg. Bruksanvisning for innlegging av nyheter på Tana kommunes nettsted

Revidert 05.02.2009_fg. Bruksanvisning for innlegging av nyheter på Tana kommunes nettsted Bruksanvisning for innlegging av nyheter på Tana kommunes nettsted 1 Gå til http://www.tana.kommune.no/admin/ Det enkleste er å lage en snarvei til skrivebordet. Når du har kommet til Login siden, dra

Detaljer

Revidert 08.10.2009_fg. Bruksanvisning for innlegging av nyheter på Tana kommunes nettsted. www.tana.kommune.no

Revidert 08.10.2009_fg. Bruksanvisning for innlegging av nyheter på Tana kommunes nettsted. www.tana.kommune.no Bruksanvisning for innlegging av nyheter på Tana kommunes nettsted www.tana.kommune.no 1 Gå til http://www.tana.kommune.no/admin/ Det enkleste er å lage en snarvei til skrivebordet. Når du har kommet til

Detaljer

Ved å ta 4 tester mener vi det er liten sannsynlighet for å over se kritiske eller alvorlige problemer.

Ved å ta 4 tester mener vi det er liten sannsynlighet for å over se kritiske eller alvorlige problemer. 4Testdokumentasjon 4.1 Forord Formålet med testing av systemet er å sjekke at alle funksjoner i programmet oppfører seg som ønsket ut i fra kravspesifiksajonen. Dokumentasjonen av testing er delt inn i

Detaljer

Brukerveiledning. Madison Møbler Nettbutikk

Brukerveiledning. Madison Møbler Nettbutikk Brukerveiledning Madison Møbler Nettbutikk 1 1. Forord 1.1 Produktet Produktet er i denne manualen nettbutikken www.madison-mobler.no. Dette er en nettbutikk som skal gi brukerne mulighet til å handle

Detaljer

DIAGNOSERAPPORT. for. Dato: Utført av: Tommy Svendsen

DIAGNOSERAPPORT. for. Dato: Utført av: Tommy Svendsen DIAGNOSERAPPORT for Dato:15112012 Utført av: Tommy Svendsen Generell synlighet (pagerank) En god start er å sjekke den generelle synligheten på siden. Dette er en test som rangerer med utgangspunkt i hvor

Detaljer

få en ny og og god hjemmeside på få minutter Quick guide

få en ny og og god hjemmeside på få minutter Quick guide få en ny og og god hjemmeside på få minutter Quick guide 1 Få en profesjonell hjemmeside på få minutter GoMinisite nå: Sett deg foran PC en din, åpne nett-browseren din og skriv www.gominisite.no Fyll

Detaljer

https://nhh.itslearning.com/

https://nhh.itslearning.com/ e-læringssystemet https://nhh.itslearning.com/ Sist oppdatert 08.09.2009 10:07 1 1. Hva er It s Learning? It's Learning er et e-læringssystem hvor du finner elektronisk informasjon om alle våre kurs/studier,

Detaljer

Kjære unge dialektforskere,

Kjære unge dialektforskere, Kjære unge dialektforskere, Jeg er imponert over hvor godt dere har jobbet siden sist vi hadde kontakt. Og jeg beklager at jeg svarer dere litt seint. Dere har vel kanskje kommet enda mye lenger nå. Men

Detaljer

Vedlegg Brukertester INNHOLDFORTEGNELSE

Vedlegg Brukertester INNHOLDFORTEGNELSE Vedlegg Brukertester INNHOLDFORTEGNELSE Vedlegg Brukertester... 1 Testrapport Wireframe... 2 1. INTRODUKSJON... 2 1.1 Systemoversikt... 2 1.2 Meningen med testen... 2 2 TESTPLAN... 2 2.1 Funksjoner som

Detaljer

Brukerguide for www.altadykkerklubb.com

Brukerguide for www.altadykkerklubb.com Brukerguide for www.altadykkerklubb.com Utgitt første gang: 27/09-07 Sist oppdatert: 23/03-09 1 Innledning Dette er den nye siden til Alta Dykkerklubb! Den er blitt laget over et system som gjør det mulig

Detaljer

Brukerveiledning: Finn mer informasjon bak rutene her på forsiden, eller bla vanlig i sidene. NAV, 03.02.2015 // Fagsekretariatet Side 1

Brukerveiledning: Finn mer informasjon bak rutene her på forsiden, eller bla vanlig i sidene. NAV, 03.02.2015 // Fagsekretariatet Side 1 Brukerveiledning: Finn mer informasjon bak rutene her på forsiden, eller bla vanlig i sidene NAV, 03.02.2015 // Fagsekretariatet Side 1 Logg inn Dette er kun innlogging for leverandører og administratorer

Detaljer

WordPress startguide

WordPress startguide WordPress startguide INNLEDNING... 2 BLOGGINNLEGG... 3 HVORDAN LEGGE TIL ET BLOGGINNLEGG:... 4 UNDERSIDER... 5 HVORDAN LAGE EN NY SIDE... 6 LAST OPP BILDER/VIDEO... 7 KOMMENTARER PÅ INNLEGG... 8 UTSEENDE...

Detaljer

Eli Toftøy-Andersen og Jon Gunnar. brukertesting

Eli Toftøy-Andersen og Jon Gunnar. brukertesting Eli Toftøy-Andersen og Jon Gunnar Wold Praktisk brukertesting Innhold Innhold Forord Brukertesting i et nøtteskall Hvem bør lese denne boken? 1. Hvorfor brukerteste? 1.1. Hva er brukertesting? 1.2. Hva

Detaljer

King Kong Erfaren Scratch PDF

King Kong Erfaren Scratch PDF King Kong Erfaren Scratch PDF Introduksjon I dette spillet inspirert av historien om King Kong, skal vi se hvor lett det er å bruke grafikk som ikke allerede ligger i Scratchbiblioteket. I spillet styrer

Detaljer

Testrapport. Aker Surveillance. Gruppe 26. Hovedprosjekt ved Høgskolen i Oslo og Akershus. Oslo, 24.5.2013. Public 2013 Aker Solutions Page 1 of 5

Testrapport. Aker Surveillance. Gruppe 26. Hovedprosjekt ved Høgskolen i Oslo og Akershus. Oslo, 24.5.2013. Public 2013 Aker Solutions Page 1 of 5 Testrapport Aker Surveillance Gruppe 26 Hovedprosjekt ved Høgskolen i Oslo og Akershus Oslo, 24.5.2013 Public 2013 Aker Solutions Page 1 of 5 Innledning I denne rapporten vil vi skrive om testingen som

Detaljer

WordPress. Brukerveiledning. Kjære kunde. Innlogging:

WordPress. Brukerveiledning. Kjære kunde. Innlogging: Brukerveiledning WordPress Sist oppdatert: 26.02.2014 Kjære kunde Her er en liten guide for å hjelpe deg gjennom det grunnleggende i Wordpress. Denne veilederen vil ta deg gjennom: Innlogging - s.1 Kontrollpanel

Detaljer

Velkommen. til. en læringsstøttesystem som vil bli brukt i undervisningen

Velkommen. til. en læringsstøttesystem som vil bli brukt i undervisningen Velkommen til en læringsstøttesystem som vil bli brukt i undervisningen En enkel veiledning for studenter slik at de kan starte opp med å bruke it's learning. Internettadressen til it's learning er: http://www.its-learning.com

Detaljer

Vi skal først lage innhold i fanene, inkludert metadata, deretter vil vi starte å lage leksjonene.

Vi skal først lage innhold i fanene, inkludert metadata, deretter vil vi starte å lage leksjonene. KS Læring Slik kommer du i gang LES DETTE FØRST FOR GENERELL FORSTÅELSE: Innledning: Hvordan fungerer nettkursformatet? I nettkursformatet vil brukerne se en blokk/meny til venstre med kursinnholdet (når

Detaljer

BRUKERVEILEDNING TIL MAGNORMOEN INDUSTRIOMRÅDE OG GAUSTADVEGEN INDUSTRIOMRÅDES HJEMMESIDER:

BRUKERVEILEDNING TIL MAGNORMOEN INDUSTRIOMRÅDE OG GAUSTADVEGEN INDUSTRIOMRÅDES HJEMMESIDER: BRUKERVEILEDNING TIL MAGNORMOEN INDUSTRIOMRÅDE OG GAUSTADVEGEN INDUSTRIOMRÅDES HJEMMESIDER: http://www.magnormoen.no/ og http://www.gaustadvegen.no/ Utarbeidet av Solveig Hem Sørli og Arne Sørli Side 1

Detaljer

Produktdokumentasjon. Madison Møbler Administrasjonsside og Nettbutikk

Produktdokumentasjon. Madison Møbler Administrasjonsside og Nettbutikk Produktdokumentasjon Madison Møbler Administrasjonsside og Nettbutikk 1 1. Forord 1.1 Dokumentasjonen Dette er en teknisk dokumentasjon på produktet som er utviklet. Denne er tiltenkt personer med teknisk

Detaljer

Brukerdokumentasjon for LabOra portal - forfattere

Brukerdokumentasjon for LabOra portal - forfattere Brukerdokumentasjon for LabOra portal - forfattere Skin: Dnnbest-Grey-Skin1024 Skin: Metro7 Custom LabOra web-portal er et web-basert publiseringsprogram for publisering av informasjon på hjemmesider.

Detaljer

Manusnett - brukerveiledning for forfatter

Manusnett - brukerveiledning for forfatter Manusnett - brukerveiledning for forfatter Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse...1 Innledning...2 Innlogging...3 Sende inn et nytt manus...5 Behandle vurderte manus...11 Rettelser i Word...15 Endring

Detaljer

DIAGNOSERAPPORT. B&W Caravan DA www.bwcaravan.no. Utført av: Jan Erik Iversen

DIAGNOSERAPPORT. B&W Caravan DA www.bwcaravan.no. Utført av: Jan Erik Iversen DIAGNOSERAPPORT B&W Caravan DA www.bwcaravan.no Utført av: Jan Erik Iversen Generell synlighet (pagerank) En god start er å sjekke den generelle synligheten på siden. Dette er en test som rangerer med

Detaljer

Ny på nett Internett. Bruk av nettleser.

Ny på nett Internett. Bruk av nettleser. Ny på nett Internett. Bruk av nettleser. 180311 Litt film Hva er internett? Verdensomspennende nettverk av datamaskiner Mange forskjellige typer tjenester Informasjon Kommunikasjon Først: litt om sikkerhet

Detaljer

References Hovedprosjekt ved Høgskolen i Oslo 2010 Testrapport

References Hovedprosjekt ved Høgskolen i Oslo 2010 Testrapport Innholdsfortegnelse Testdokumentasjon... 3 Innledning... 3 Brukertester... 3 Brukertest av filer... 3 Brukertest av lenker... 4 Brukertest av notater... 5 Enhetstester... 7 Konklusjon... 8 2 S ide Testdokumentasjon

Detaljer

Brukerveiledning. Madison Møbler Administrasjonsside

Brukerveiledning. Madison Møbler Administrasjonsside Brukerveiledning Madison Møbler Administrasjonsside 1 1. Forord 1.1 Produktet Produktet blir konstruert som et nytt produkt da kunde/bruker ikke har noe eksisterende løsning, derfor er dette den nåværende

Detaljer

INNFØRING i Fronter. Metaforer som brukes i Fronter. Examen facultatum V2009. 2. Nøkkel For å komme inn i bygningen trenger du en nøkkel dvs. passord.

INNFØRING i Fronter. Metaforer som brukes i Fronter. Examen facultatum V2009. 2. Nøkkel For å komme inn i bygningen trenger du en nøkkel dvs. passord. Metaforer som brukes i Fronter. Bygning ClassFronter er vårt nettuniversitet her symbolisert som en bygning. INNFØRING i Fronter Examen facultatum V009 Jan Alexandersen og Kjell Larsen Universitetets videre-

Detaljer

>> Fronter@NIH på 1 2 3 Studenter

>> Fronter@NIH på 1 2 3 Studenter >> Fronter@NIH på 1 2 3 Studenter Ved Norges idrettshøgskole, NIH bruker vi læringsplattformen Fronter i forbindelse med undervisningen. Denne korte veiledningen tar for seg de viktigste funksjonene for

Detaljer

Brukermanual. Support: Skytterkontoret Tlf: 02419, tast 2 support@dfs.no http://www.dfs.no/support. Velkommen til EPI-Server 7.

Brukermanual. Support: Skytterkontoret Tlf: 02419, tast 2 support@dfs.no http://www.dfs.no/support. Velkommen til EPI-Server 7. Velkommen til EPI-Server 7.5 (CMS) Levert av Skytterkontoret. EPI-Server 7.5 (CMS 7.5) er et publiseringssystem som gjør det enkelt for deg å oppdatere innholdet på dine Internettsider. I denne brukerdokumentasjonen

Detaljer

Få din egen hjemmeside

Få din egen hjemmeside I dette avsnittet lærer du å bygge din egen hjemmeside legge til tekst og bilder lage din egen design legge en bakgrunn på hjemmesiden I neste nummer får du hjelp til å bygge en større hjemmeside til en

Detaljer

Her kommer en liten oppsummering av tilbakemeldinger etter møte med Easyweb på mandag.

Her kommer en liten oppsummering av tilbakemeldinger etter møte med Easyweb på mandag. Hei alle sammen Her kommer en liten oppsummering av tilbakemeldinger etter møte med Easyweb på mandag. Det viktigste av alt!! Vi må huske at den nye hjemmesiden har responsivt design. Den skal være lettlest

Detaljer

Brukermanual. PUS i Web. Mai 2009 (Versjon 1)

Brukermanual. PUS i Web. Mai 2009 (Versjon 1) Brukermanual PUS i Web Mai 2009 (Versjon 1) Innhold 1 INNLEDNING...1 2 INNLOGGING...1 3 MENYER...4 3.1 EDIT PAGE...5 3.1.1 Content...5 3.1.2 Files...7 3.1.3 Meta...8 3.1.4 Password & security...10 3.1.5

Detaljer

Veiledning for Krets- og gruppesider.

Veiledning for Krets- og gruppesider. Veiledning for Krets- og gruppesider. For å hjelpe grupper og kretser som ønsker å komme på nett, men ennå ikke er det, tilbyr nå forbundet grupper og kretser egne nettsider. Nettsiden til gruppe og krets

Detaljer

Brukerundersøkelse for konkurransetilsynet.no 2011

Brukerundersøkelse for konkurransetilsynet.no 2011 Brukerundersøkelse for konkurransetilsynet.no 2011 Rapport fra brukerundersøkelse på konkurransetilsynet.no 2011 1. Bakgrunn Informasjonsstaben ønsker å vite mer om hvordan befolkningen bruker og vurderer

Detaljer

Hvordan redigere blogg sider i Joomla 3.x

Hvordan redigere blogg sider i Joomla 3.x Hvordan redigere blogg sider i Joomla 3.x Side 1/8 For å endre en side/artikkel i Joomla logger du inn. Velkomstskjermen er denne. Klikk på artikler. Eller velg artikler fra toppmenyen: Innhold >> Artikler

Detaljer

Innledning. Persona. For å ta for oss noen målgrupper kan vi tenke oss:

Innledning. Persona. For å ta for oss noen målgrupper kan vi tenke oss: Øving D1 i MMI Innledning Til oppgaven har jeg valgt å vurdere nettsidene www.netcom.no og www.telenor.no. Disse to telegigantene har en stor kundegruppe og gir da en større varians av målgruppen. Til

Detaljer

Start et nytt Scratch-prosjekt. Slett kattefiguren, for eksempel ved å høyreklikke på den og velge slett.

Start et nytt Scratch-prosjekt. Slett kattefiguren, for eksempel ved å høyreklikke på den og velge slett. Norgestur Introduksjon Bli med på en rundreise i Norge! Vi skal lage et spill hvor du styrer et helikopter rundt omkring et kart over Norge, mens du prøver å raskest mulig finne steder og byer du blir

Detaljer

TESTRAPPORT... 91 FORORD... 91 INNHOLD... 92 23 INNLEDNING... 93 24 TEST AV SYSTEMET... 93. 24.1 Databasen og SQL spørringer... 93

TESTRAPPORT... 91 FORORD... 91 INNHOLD... 92 23 INNLEDNING... 93 24 TEST AV SYSTEMET... 93. 24.1 Databasen og SQL spørringer... 93 90 Testrapport Forord Dette dokumentet er testrapporten for hovedprosjektet, og skal gi en oversikt over all testing utført på systemet under og etter ferdigstilling, samt feil og løsninger gruppen har

Detaljer

BRUK AV TEKSTEDITOREN

BRUK AV TEKSTEDITOREN Dynamisk Internett-publisering med DM Web BRUK AV TEKSTEDITOREN BRUKERVEILEDNING 2007 Datamann AS er Brukermanualen er utarbeidet av Datamann AS Postboks 74 9551 ØKSFJORD Telefon 78 45 95 00 Telefaks 78

Detaljer

Test of English as a Foreign Language (TOEFL)

Test of English as a Foreign Language (TOEFL) Test of English as a Foreign Language (TOEFL) TOEFL er en standardisert test som måler hvor godt du kan bruke og forstå engelsk på universitets- og høyskolenivå. Hvor godt må du snake engelsk? TOEFL-testen

Detaljer

Få din egen hjemmeside

Få din egen hjemmeside I dette avsnittet lærer du å bygge din egen hjemmeside legge til tekst og bilder lage din egen design legge en bakgrunn på hjemmesiden I neste nummer får du hjelp til å bygge en større hjemmeside til en

Detaljer

HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Avdeling for informatikk og e-læring

HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Avdeling for informatikk og e-læring HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Avdeling for informatikk og e-læring Målform: Bokmål Eksamensdato: 16. mai 2012 Varighet/eksamenstid: 0900-1200 Emnekode: Emnenavn: LN513D/LO513D Webdesign Klasse(r): Studiepoeng:

Detaljer

Bruksanvisning for innlegging av nyheter på Tana kommunes nettsted

Bruksanvisning for innlegging av nyheter på Tana kommunes nettsted Bruksanvisning for innlegging av nyheter på Tana kommunes nettsted 1 Åpne Internett explorer. Gå til http://www.tana.kommune.no/admin/ Det enkleste er å lage en snarvei til skrivebordet. Når du har kommet

Detaljer

Slik lager du et web-område bestående av flere sammenhengende websider i. Frontpage 2003. Laget av Magnus Nohr Høgskolen i Østfold

Slik lager du et web-område bestående av flere sammenhengende websider i. Frontpage 2003. Laget av Magnus Nohr Høgskolen i Østfold Slik lager du et web-område bestående av flere sammenhengende websider i Frontpage 2003 Laget av Magnus Nohr Høgskolen i Østfold Innholdsfortegnelse 1 Opprett Web-område 3 2 Opprett en navigasjonsstruktur

Detaljer

DIAGNOSERAPPORT. Utført av: Jon Petter Hellesvik

DIAGNOSERAPPORT. Utført av: Jon Petter Hellesvik DIAGNOSERAPPORT Utført av: Jon Petter Hellesvik Generell synlighet (pagerank) En god start er å sjekke den generelle synligheten på siden. Dette er en test som rangerer med utgangspunkt i hvor synlig siden

Detaljer

Testdokumentasjon. Testdokumentasjon Side 1

Testdokumentasjon. Testdokumentasjon Side 1 Testdokumentasjon Testdokumentasjon Side 1 1. Innledning Dette er en testrapport som er laget for å teste applikasjonene for ios og Android plattformer. Den vil være delt opp i 4 deler. Den første delen

Detaljer

KOMME I GANG 3. Logge på 3. I redigeringsvinduet 4 OVERSIKT OVER KNAPPENE SOM LIGGER ØVERST I REDIGERINGSVINDUET 6

KOMME I GANG 3. Logge på 3. I redigeringsvinduet 4 OVERSIKT OVER KNAPPENE SOM LIGGER ØVERST I REDIGERINGSVINDUET 6 Innhold KOMME I GANG 3 Logge på 3 I redigeringsvinduet 4 OVERSIKT OVER KNAPPENE SOM LIGGER ØVERST I REDIGERINGSVINDUET 6 Lukk 7 Ny 7 Flytt opp/ Flytt ned 7 Klipp 8 Kopier 8 Lim inn (krysspubliser, ny,

Detaljer

Bachelorprosjekt 2015

Bachelorprosjekt 2015 Bachelorprosjekt 2015 Høgskolen i Oslo og Akershus Tam Ha (s171513) Arslan Yousaf (s189135) Gabriel Noraker Alfarrustad (s161910) Eivind Lund (s180381) Phillip Padiernos Næss (s162951) Forprosjekt Prosjektets

Detaljer

Manual for innlegging av standard sideinnhold og nyheter via «backend»

Manual for innlegging av standard sideinnhold og nyheter via «backend» Manual for innlegging av standard sideinnhold og nyheter via «backend» 23.3.2006 Utarbeidet av: 2 Innlogging og beskrivelse av hovedelement i «backend» For å få tilgang til redigeringsmodul velges følgende

Detaljer

Hovedprosjekt 2014, Høgskolen i Oslo og Akershus

Hovedprosjekt 2014, Høgskolen i Oslo og Akershus Forprosjektrapport Gruppe 2 Hovedprosjekt 2014, Høgskolen i Oslo og Akershus 1 INNHOLD 2 Presentasjon... 2 2.1 Gruppen medlemmer... 2 2.2 Oppgave... 2 2.3 Oppdragsgiver... 2 2.4 Veileder... 2 3 Sammendrag...

Detaljer

Kvalitetskriterier i et e-læringsmiljø en elektronisk manual

Kvalitetskriterier i et e-læringsmiljø en elektronisk manual Kvalitetskriterier i et e-læringsmiljø en elektronisk manual av Robin Munkvold Elen J. Instefjord Ida M. Knudsen Karsten Tillerli for NettVerksUniversitetet www.nvu.no Forord Videreutvikling av kvalitetskriterier

Detaljer

Vedlikeholde nettstedet i Joomla 2.5 +

Vedlikeholde nettstedet i Joomla 2.5 + Vedlikeholde nettstedet i Joomla 2.5 + Innlogging: Klikk deg inn på din nettside. I menyen på ditt nettsted vil det være en link til logg inn eller adm. Klikk på denne og logg inn med det brukernavnet

Detaljer

SEO. Erlend Nilsen Senior rådgiver Seo og Content Marketing

SEO. Erlend Nilsen Senior rådgiver Seo og Content Marketing SEO Erlend Nilsen Senior rådgiver Seo og Content Marketing Erlend Ansatt: Jamba Gmbh(Samwer brødrene bak Zalando og My city deal/groupon) Mobildelen til Funcom ( Plutolife AS) Egne oppstarter Refero AS

Detaljer

- Vi blir flinkere til å oppfordre våre forelesere til å legge ut Power-point og notater i forkant av forelesningene.

- Vi blir flinkere til å oppfordre våre forelesere til å legge ut Power-point og notater i forkant av forelesningene. Bachelor i spesialpedagogikk, 3. år SPED3000 Oppsummering av midtveisevaluering høst 2012 Av 113 invitasjoner til evaluering, fikk vi inn 40 svar i perioden 10-17. januar 2013. Studentene fikk invitasjon

Detaljer

Tilleggsoppgaver. Avslutning

Tilleggsoppgaver. Avslutning Dette dokumentet er laget i formatet 1920x1080px og vi anbefaler å åpne PDF filen i fullskjerm. Til å navigere anbefaler vi å bruke piltaster (høyre/venstre) eller pilene vi har lagt til i dokumentet.

Detaljer

Testopplegg UiO Juridisk Fakultet. Kontaktperson: Jostein Magnussen +47 402 26 409 jostein@netliferesearch.com

Testopplegg UiO Juridisk Fakultet. Kontaktperson: Jostein Magnussen +47 402 26 409 jostein@netliferesearch.com Testopplegg UiO Juridisk Fakultet Dato for test: 16. og 18. november 2009 Kontaktperson: Jostein Magnussen Tlf: +47 402 26 409 E-post: jostein@netliferesearch.com Adresse: På nett: Firmablogg: Storgata

Detaljer

DIAGNOSERAPPORT. Pris kr 1 890,- eks MVA. for. Dato:21.09.2012 Utført av: Jon P Hellesvik

DIAGNOSERAPPORT. Pris kr 1 890,- eks MVA. for. Dato:21.09.2012 Utført av: Jon P Hellesvik DIAGNOSERAPPORT for Dato:21.09.2012 Utført av: Jon P Hellesvik Pris kr 1 890,- eks MVA Innholdsfortegnelse Forord...3 Generell synlighet (pagerank)... 4 Sideranking... 4 Rangering på søkeord.... 5 Relevante

Detaljer

Fagerjord sier følgende:

Fagerjord sier følgende: Arbeidskrav 2A I denne oppgaven skal jeg utføre en analyse av hjemmesiden til Tattoo Temple (http://www.tattootemple.hk) basert på lenker. Analysen er noe basert på et tidligere gruppearbeid. Hjemmesiden

Detaljer

OBLIG 2 WEBUTVIKLING

OBLIG 2 WEBUTVIKLING OBLIG 2 WEBUTVIKLING Oppgave 1 Design ved hjelp av skisser eller wireframes et nettsted med et "avansert" design. Lag spesifikke design for ulike skjermstørrelser og utskrift. Fokuser spesielt på å få

Detaljer

Bruksanvisning Personlig CV

Bruksanvisning Personlig CV Bruksanvisning Personlig CV Innhold 1 Registrering og tilgang, brukernavn og passord 1.1 Registrering via Facebook profil 1.2 Ordinær registrering med epost og passord 1.3 Pålogging med SMS 2 Legge inn

Detaljer

Publiseringsløsning for internettsider

Publiseringsløsning for internettsider Publiseringsløsning for internettsider Hva er Edit? Edit er et verktøy for publisering og vedlikehold av nettsider. Tidligere har det å vedlikeholde en nettside vært en tungvinn prosess, men nå kan alle

Detaljer

Skrive for WEB 9. juni 2016

Skrive for WEB 9. juni 2016 Skrive for WEB 9. juni 2016 Innhold Hvordan leser du på nett? Hvorfor skriver du på nett? Hvem skriver du for? Hvordan lage gode titler og ingresser Lenker Lettleste tekster Hvordan leser vi på nett? Se

Detaljer

NETTSIDEKURS. NORILCO -Norsk forening for personer med stomi, reservoar og mage-/tarmkreft.

NETTSIDEKURS. NORILCO -Norsk forening for personer med stomi, reservoar og mage-/tarmkreft. NETTSIDEKURS NORILCO -Norsk forening for personer med stomi, reservoar og mage-/tarmkreft. Innføring i bruk av distriktsavdelingens nettside 17.-19. April 2015 Innhold Innlogging... 3 Lag ny artikkel/nyhet....

Detaljer

Seilmast 1.0. Et nettsidekonsept laget av Kevin Bodi for Kongelig Norsk Seilforening.

Seilmast 1.0. Et nettsidekonsept laget av Kevin Bodi for Kongelig Norsk Seilforening. Seilmast 1.0 Et nettsidekonsept laget av Kevin Bodi for Kongelig Norsk Seilforening. Stadig flere benytter seg av internettet til å få informasjon, planlegge og kommunisere. Det er viktig at man leverer

Detaljer

Tiltak/aktivitet Når Ansvarlig Deltakere/målgrup pe. 2012 Høst Rektor / prosjektgruppe. 2012 Høst Rektor /

Tiltak/aktivitet Når Ansvarlig Deltakere/målgrup pe. 2012 Høst Rektor / prosjektgruppe. 2012 Høst Rektor / Delmål for lærerne Tiltak/aktivitet Når Ansvarlig Deltakere/målgrup pe Lærerne har innsikt i de forskjellige fasene av informasjonsku nnskap. Avsatt tid til lesing av faglitteratur med påfølgende gruppearbeid/

Detaljer