Sportslig plan. IL ROS ski

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sportslig plan. IL ROS ski 2012-2016"

Transkript

1 Sportslig plan IL ROS ski versjon 1-4, September 2015 S K I IL ROS - ski Side 1

2 Innholdsfortegnelse 1. Innledning side 2 2. Mål side 2 3. Verdier side 3 4. Treningsgrupper side 3 5. Treningsfilosofi og prinsipper side 4 6. Medvirkning side 4 7. Foreldrevettregler side 4 8. Aldersgruppen 6-10 år Skileik side 5 9. Aldersgruppen år Gruppe 1 side Aldersgruppen år Gruppe 2 side Aldersgruppen år Gruppe 3 side Aldersgruppen Junior (17+) Gruppe 3 side Aldersgruppen Senior side 18 1 Innledning Denne planen er i sin første utgave satt sammen basert på erfaringer fra egne rekker, flere andre klubber og arbeidet som Norges Skiforbund har utført i forbindelse med sine prosjekter Utviklingstrappa samt Prinsipper for barneidrett. Planen omhandler de prinsipper som skal gjelde for IL ROS - ski. Målgruppen for planen er trenere, løpere, tillitsvalgte og foreldre. Foreldrenes engasjement i barnas idrettslige aktiviteter er viktig, og denne planen gir alle foreldre innsikt i hva som vektlegges på de forskjellige alderstrinnene, samt hvilke trenings-prinsipper som legges til grunn. Målsettingen er at planen skal utvikles med klubben, og erfaringer med bruk av den. Planen skal gi klare retningslinjer når det gjelder rammene for trening til de forskjellige aldersgruppene fra 7 år til junior, og gjennom dette legge grunnlaget for en trinnvis utvikling av klubbens skiløpere. Når det gjelder seniorløpere har klubben pt ikke noe tilbud for denne gruppen. Det er et mål at klubben på sikt også skal utvikle et aktivt seniormiljø. Som involvert i IL ROS - ski som trener og/eller aktiv utøver skal du gjøre deg kjent med planen, samt etterleve de retningslinjer og føringer som planen gir. Alle foreldre oppfordres til å lese det som er relevant i forhold til deres barn/ungdom. Denne planen er rammeverket for all sportslig aktivitet. Dersom du har kommentarer eller innspill til planen kan disse sendes på e-post til 2 Mål Det er ved inngangen til 2012/2013-sesongen noe over 120 aktive skiløpere i IL ROS - ski i alderen 7 år og eldre. Hovedfokuset til klubben er at alle som går på ski i klubben, uansett alder, skal ha det gøy på trening, samlinger, konkurranser og gjennom dette oppleve personlig fremgang og utvikling både langrennsmessig og sosialt, og derigjennom få motivasjon for videre satsning på langrenn og på sikt ha dette som sin hovedidrett. IL ROS - ski har definert følgende målsettinger: IL ROS - ski Side 2

3 LANGTIDSPLAN Hovedmål Fremme den generelle interesse for langrenn blant barn og ungdom. I de yngre klasser arbeide for en bred rekruttering gjennom utvikling av et godt og trygt treningsmiljø og et positivt sosialt miljø i de enkelte treningsgruppene. I de eldre klasser (13 år +) arbeide for å legge forholdene best mulig til rette for gode sportslige resultater i kretssammenheng og evt. nasjonal sammenheng for utøvere som ønsker å satse på langrenn som sin hovedidrett, samtidig som alle utøvere i eldre klasser skal gis et treningstilbud gjennom klubben. Utvikle gode skiløpere med god kompetanse innen langrenn, og som senere kan bidra aktivt som trenere og ledere. Være det foretrukne klubbalternativ i Røyken, Hurum og ytre Lier for utøvere som satser på langrenn som sin hovedidrett. Sportslige hovedmål Det er IL ROS - ski sin ambisjon å ha et miljø som stimulerer til at løperne kommer opp på topp kretsnivå. For løpernes videre utvikling, vil initiativ i regi av krets og forbund være viktige å dra nytte av. Definerte mål for våre utøvere fra 14 år og eldre: Ha et toppet lag som er medaljekandidat i KM stafett. Øke antallet aktive løpere som deltar både i trening og konkurranser. Være blant de 3 klubbene med flest antall deltagere på alle prioriterte regionale renn. 3. Verdier Kjerneverdiene i klubben skal gjennomsyre kulturen i klubben, og ligger til grunn for oppnåelse av de sportslige målsettingene. Entusiasme Ledere, trenere, foreldre og utøvere vil gjennom å vise entusiasme for skigruppas aktiviteter bidra til økt motivasjon og positivitet i gruppa. I dette ligger også en forpliktelse til å delta på treninger, i konkurranser og på dugnader. Lagfølelse Skigruppa skal være en felles enhet, hvor vi deler kunnskap og erfaringer. Samarbeid om treninger og før deltakelse i skirenn styrker tilhørigheten og gir bedre resultater for alle. Vi heier på alle på laget. Gjennom enhetlig profilering er vi synlige som en gruppe ett lag. Glede Grunnlaget for å lykkes er glede i det vi gjør. Glade ledere og trenere gir glade barn. Det skal være gøy på trening, og det skal være gøy å delta i konkurranser. 4. Treningsgrupper IL ROS - ski har et tilbud til barn fra og med 7 år. Klubbens sportslige aktiviteter er delt inn i treningsgrupper. Fødselsår gjelder for 2012/2013-sesongen. Gruppe Alder F.år Trenere Renndistanse Sesong Felles Trening* Skilek 1 7 år 2009 Foreldre 1-2 km Høstferie Påske Tir Skilek 2 8 år 2008 Foreldre 1-2 km Høstferie Påske Tir Skilek år Foreldre, ønske om 1,5 2 km Høstferie - Påske Tir Tor T1 kurs Gr år Foreldre, ønske om 1,5 2 km Høstferie Tir Tor IL ROS - ski Side 3

4 T1 kurs Gr år Foreldre, ønske om trener-utdannelse/ erfaring som aktiv Gr år Foreldre, krav til trener-utdannelse/ erfaring som aktiv Gr. 3 Junior 1999 og Trenere, krav til eldre trenerutdannelse Påske 2 3 km Skolestart Påske 5 km Sprint 5 20 km, Sprint Langdistanse Skolestart Påske Tir Tor (Man)/Tir Tor Skolestart 30/6 (Man)/Tir Tor *Tider for fellestrening kan avvike pga. tilgang til anlegg gjennom sesongen. 5. Treningsfilosofi og prinsipper IL ROS - ski forholder seg til Skiforbundets definerte retningslinjer for barneidrett og andre grunnregler og prinsipper vedrørende trening av yngre: Mye trening / mye aktivitet Det må trenes på basisferdigheter (balanse, koordinasjon, bevegelighet, hurtighet, styrke, spenst, utholdenhet, forskjellige teknikker) Mye lek og læring gjennom morsomme aktiviteter Variert og allsidig trening Lære seg å gå trappetrinnene Å skape et høyt ferdighetsnivå i en utholdenhetsidrett som langrenn tar mange år. De beste utøverne er godt voksne (20-30 år) og har trent i mange år. Utøverne (og deres foreldre) må lære seg tålmodighet, og det å ta ett steg om gangen. Klubben er spesielt opptatt av følgende forhold: Å gi et skitilbud til alle utøvere. Ikke for tidlig spesialisering Trening og aktivitet skal gi allsidig, grunnleggende aktivitet og ferdighetslæring. Vil ha tak i utøverne tidlig, slik at de lærer å gå på ski, lærer basisferdigheter etc. Spesialisering bør utsettes til ca 15 års alderen, det betyr imidlertid ikke at man ikke kan drive andre idretter/aktiviteter i sommerhalvåret. Det sees på som en fordel at det drives med flere idretter. Alle skal oppleve å bli sett på trening hver gang. 6. Medvirkning Skigruppa driver sin aktivitet basert på frivillighet og med så lav aktivitetskontingent som mulig. Det fordrer at alle medvirker til å få hjulene til å gå rundt. Gjennom dugnader klargjøres anlegget for skisesongen, vi skaper inntekter til skigruppa og kan tilby barna skirenn. Gjennom sesongen forventes det at foreldre og foresatte deltar på høstdugnad for klargjøring av anlegget, arrangering av karusellrenn gjennom vinteren og klubbens eget skirenn (ROS-rennet). Dugnadene koordineres av styret i skigruppa og søkes fordelt med jevn belastning på hele foreldregruppa. Uten dugnad blir det ingen aktivitet. IL ROS - ski Side 4

5 7. Foreldrevettregler Det er mange ivrige og engasjerte foreldre og det er mange som ikke deltar i det hele tatt. Som tidligere nevnt er IL ROS - ski avhengig av engasjerte og motiverte foreldre som støtter opp i det arbeidet som kreves for å drive klubben, samtidig som man finner en balanse i forhold til oppfølging av sine håpefulle. Her følger noen viktige retningslinjer: Respekter klubbens arbeid. Det er frivillig å være medlem i IL ROS - ski, men som medlem følger vi definerte rammer, retningslinjer og treningsfilosofier Vær positiv til å bidra når du blir spurt Tenk langsiktig utvikling La ditt barn få drive med forskjellige idrettslige aktiviteter, ikke bare ski Stimuler og oppmuntre ditt barn til å delta ikke press det idrett skal være gøy Husk at det er ditt barn som driver idrett ikke du Sørg for riktig og fornuftig utstyr søk hjelp om nødvendig Møt ofte opp på trening og konkurransen barna ønsker dette Hjelp ditt barn til å tåle både seier og tap Husk at det viktigste av alt er at ditt barn trives, har det gøy og får den riktige skigleden Gi konstruktiv feedback der du ser forbedringspotensiale Det er viktig å la treneren være ansvarlig for det idrettsfaglige, arbeidsmåter, prioriteringer osv. Ønsker du at ditt barn skal bli en god skiløper på sikt tenk langsiktig. IL ROS - ski Side 5

6 8. Aldersgruppene 6-10 år - Skileik I aldersgruppene 6 10 år baserer klubben seg på engasjerte foreldre med barn i gjeldene årsklasser som synes det er moro å være trenere, samt har gode skiferdigheter. Foreldretrenere i disse årsklassene organiserer treningene i en sesongplan etter de retningslinjer som fremgår av planen for alderstrinnet og i samarbeid med Sportslig leder. Det settes ingen krav til kompetanse blant foreldretrenerne på dette nivået, men det er ønskelig med erfaring fra langrenn eller eventuelt erfaring i å trene barn. IL ROS - ski tilbyr og oppfordrer denne gruppen foreldretrenere til å gjennomføre forbundets T1-kurs. For å kunne gi løperne noe individuell veiledning og oppfølging tilstrebes å ha en foreldretrener pr. 10 løper på alle treningene. Treningen starter opp etter høstferien og varer frem til påske. Løpere oppfordres til å være aktive med andre idretter om sommeren og fullføre disse før skitreningen starter. Klubben oppfordrer til allsidig trening gjennom flere idretter på dette aldertrinnet og anbefaler ikke å drive noen av disse idrettene på helårsbasis Generelt Det viktigste målet for treningsaktiviteter i disse årsklassene er et godt miljø og videre motivasjon som skapes gjennom trygghet/allsidig lek/mestring. Med store årganger er klubben avhengig av å dele opp barna i flere undergrupper i treningssammenheng. Riktig tilpasset utstyr og klær er en forutsetning for at barna skal ha en god treningsopplevelse enten det er på barmark eller på ski. Det er viktig med kontinuitet og at barna deltar på 1, og for de eldre barna 2, treninger pr. uke for å få en god utvikling. Har man som foreldre selv ikke erfaring med langrenn så kontakt trenerne for gjeldene aldergruppe for veiledning og råd. I enkelte tilfeller kan det være aktuelt å trene i en annen årsklasse enn den barnet tilhører. Det skal i tilfelle avklares med trenere for både egen og annen aktuell gruppe, samt sportslig leder. Slikt initiativ kan tas av utøver, utøverens foresatte, trener eller sportslig leder. Det er ikke anledning for utøvere å konkurrere i eldre klasser enn sin egen aldersklasse. Det settes ingen krav til at barna skal delta på renn, men renn er både sosialt og morsomt samt utviklende, og vi oppfordrer alle utøvere til å starte tidlig med renndeltagelse Trening Treningsgjennomføring Oppgave Beskrivelse Klubbansvar: Gjennom foreldretrenerne/trenerne sørge for utøvernes sikkerhet og trygghet Gjennomføre treningsøkter med aktiviteter og intensitet tilpasset utøverne Sikre at foreldretrenerne har felles forståelse og verdigrunnlag for treningsarbeid for breddeidrett Tilbud om T1 trenerkurs i løpet av første halvdel av sesongen. Organisering av egne renn og tilbud om deltagelse i renn i skikretsen Kunnskapskrav: Grunnleggende begreper i teknikk (balanse etc.) Enkel festesmøring Utstyr Et par kombiski, alternativt et par tidligere klassiske ski til skøyting og ett par klassisk ski To par staver (et par klassisk og et par skøyting) Kombistøvler Forventning til Møte presis og med riktig utstyr til treningen og ta ansvar for eget utstyr utøverne: Følge med og gjennomføre trenerens instruksjoner Være positiv og inkluderende ovenfor trenere og andre barn Foreldreansvar: Sørge for at barnet har riktige joggesko, ski, støvler og staver (justerte stropper), og er riktig kledd for god bevegelse og ikke for varmt. Sørge for klargjorte ski med smøring til klassisk trening og rensede ski uten smøring til skøytetrening Sørge for at barna har inntatt måltider i riktig tid ifht treningen for å unngå sting, magesmerter osv. Delta som foreldretrener, evt hjelpetrener og hjelpe til på treningene Engasjere seg i miljøet, og være aktivt søkende IL ROS - ski Side 6

7 Still opp på dugnader osv. Treneransvar: Politiattest Interesse for ski- og barneidrett Positiv og gode samarbeidsegenskaper Pønske om T1 kurs i løpet av 2. treningsår (dette er sosialt og moro og gir en felles forståelse for hva som er egnet trening på disse alderstrinnene) Være trener for alle barna, ikke kun egne barn Konkurranseaktivitet Det er ingen krav om konkurransedeltagelse på dette nivået men klubben oppfordrer til renndeltagelse i ung alder med prioritering av: IL ROS ski s egne rennarrangementer inkl klubbmesterskapet 2-3 lokale renn Det anbefales ikke 2 skirenn pr helg. Tester / testløp Individuelle tester og testløp skal ikke gjennomføres på disse alderstrinnene. Trenings- Utøver skal ikke stille på trening ved sykdom osv. restriksjoner Rulleskitrening er ikke en del av klubbens ordinære tilbud til årgangene opp til og med 10 år. Kulderestriksjoner om vinteren (maks 15 minus) All trening i temperatur lavere enn 10 minus skal foregå med LAV intensitet. Ingen harde og lange intervalløkter verken på barmark eller på ski. Stafettuttak Sammensetning av stafettlag gjøres av foreldrekontakt/ hovedtrener og skal søke å gjøre lagene jevngode evnt ved loddtrekning for å sikre lagsammensetning på tvers av vennegrupper frem til 10 år. Sosiale aktiviteter To sosiale aktiviteter i løpet av sesongen. Juleavslutning Sesongavslutning, grilling, tur, etc. Foreldreroller Foreldretrenere / hjelpetrenere / foreldrekontakter. Treningstider 1 ukentlig trening for gruppene opp tom 9 år 2 ukentlige treninger, barmarkstrening 2x1 time, vintertrening 2x1 time Treningsområde Trening for disse årgangene søkes så langt mulig å skje innenfor klubben sitt treningsområde i lysløypa De yngste gruppene har prioritert på områdene nærmest klubbhus/ skileik. Treningsopplegg: Trenings- Sommerperioden (01.04 høstferien) aktiviteter Oppfordre til andre aktiviteter Høstperioden (høstferien 15.12) 1-2 fellestreninger barmark pr uke Oppfordre til andre aktiviteter, turer osv Skisesongen ( ) 1-2 fellestreninger pr uke Oppfordre til andre aktiviteter, inkludert skiaktiviteter Generelt Treningen tar utgangspunkt i øvelsesinnholdet i T1 kurset. Fokus på allsidig basistrening; balanse, spenst, hurtighet, styrke, bevegelighet, koordinasjon og utholdenhet. Aktivitetene skal være morsomme, motiverende og utfordrende utøverne skal ha lyst til å være med på trening Felles oppvarming og avslutning (stafetter og tøying), forøvrig foregår treningen gruppevis med 10/15 utøvere i hver gruppe (tilfeldig inndeling) avhengig av antall trenere. Gjerne egne jentegrupper på noen av treningene for å stimulere jentemiljøet. Hovedfokus på skileikaktiviteter i treningsarbeidet trening skal være moro. Innslag av noe skispesifikk trening i barmarksperioden, skigang med staver og lignende grunnleggende opplæring/innføring. Fokus på utvikling av alle grunnleggende skiferdigheter. Spesifikke treningsaktiviteter mot konkurransevirksomhet skal unngås Alle barna skal oppleve å bli sett / lagt merke til på hver trening Tekniske Tekniske krav: Krav/Teknikk Klassisk og skøyting: Rytme trening Allsidighet ved å beherske ulike terrengtyper Balanse: beherske og gli på en ski om gangen Skape framdrift m/ begge ben Gå uten staver mtp framdrift Rytme gjennom å danse/leke med terrenget Frekvens: evne til å oppnå rask takt Utfor: stå utfor uten staver, fartsteknikk, plog, sving, balanse. Skileik, slalåm, hopp, plukke opp gjenstander i fart. Teknikktrening: IL ROS - ski Side 7

8 Utvikles gjennom: Skiimitasjonsøvelser barmark (fellestrening) Skigang m/u staver Sprettende skigang m/u staver Noen skøyteimitasjonsøvelser Balansetrening ski har hovedprioritet på fellesstrening vinter Klassisk (m/uten staver) Fristil (m/uten staver) innføring av alle stilarter; dobbeldans, enkeldans, padling, fokus på balanseøvelser Bevegelighet Bevegelighetstrening bør gjennomføres etter alle fellestreninger. Alle brukte muskelgrupper skal tøyes. Også viktig etter skitreningene i vinterhalvåret. Gode rutiner bør innarbeides. Fokus på å lære visse grunnleggende øvelser Utholdenhetstrening Utvikles gjennom: Deltakelse på fellestrening og aktiviteter på fellestrening Oppvarming Stafettaktiviteter Teknikkaktiviteter Lekaktiviteter Konkurranser og skirenn Andre aktiviteter utenom fellestreninger Noe fri fart som avslutning på enkelte treninger, underveis i enkelte treninger (om skiteknikken tillater dette) Rene utholdenhetstreningsøkter skal ikke gjennomføres Bevegelses-former Barmark - Vektlegging av (på fellestreninger) Løping (hovedaktivitet), ingen langkjøring Skigang m/ og u/staver Innføring i sprettende skigang m/ og u/staver Innføring i skøytegang imitasjonsøvelser Varierte bevegelsesformer gjennom basistrening Vinter Vektlegging av Klassisk skiteknikk 40 % Skøyteteknikk 40 % Annet (Skileik, snølek, basistrening med mer) 20 % Referanse/ øvelsesutvalg med T1-kurs i langrenn, kursmateriell mer (T2-kurs i langrenn) NSF`s videoer om barmarkstrening, styrketrening og basistrening IL ROS - ski Side 8

9 9. Aldersgruppene år (Gruppe 1) I aldersgruppen år baserer klubben seg på engasjerte foreldre med barn i gjeldene årsklasser som synes det er moro å være trenere, samt har gode skiferdigheter. Foreldretrenere i disse årsklassene organiserer treningene i en sesongplan etter de retningslinjer som fremgår av planen for alderstrinnet og i samarbeid med Sportslig leder. Det settes ingen krav til kompetanse blant foreldretrenerne på dette nivået, men det er ønskelig med erfaring fra langrenn eller eventuelt erfaring i å trene barn. IL ROS - ski tilbyr og oppfordrer denne gruppen foreldretrenere til å gjennomføre forbundets T1-kurs. For å kunne gi løperne noe individuell veiledning og oppfølging tilstrebes å ha en foreldretrener pr. 12 løper på alle treningene. Treningen starter opp etter høstferien og varer frem til påske. Løpere oppfordres til å være aktive med andre idretter om sommeren og fullføre disse før skitreningen starter. Klubben oppfordrer til allsidig trening gjennom flere idretter på dette alderstrinnet og anbefaler ikke å drive noen av disse idrettene på helårsbasis. For aldersgruppen 12 år ønsker klubben et opplegg som også inkluderer elementer fra treningsopplegget for 13/14 åringene for å forberede 12 åringene på treningsmetoder/belastning for disse årgangene Generelt Det viktigste målet for treningsaktiviteter i disse årsklassene er et godt miljø og videre motivasjon som skapes gjennom trygghet/allsidig lek/mestring. Med store årganger er klubben avhengig av å dele opp barna i flere undergrupper i treningssammenheng. Riktig tilpasset utstyr og klær er en forutsetning for at barna skal ha en god treningsopplevelse enten det er på barmark eller på ski. Det er viktig med kontinuitet og at barna deltar på 2 treninger pr. uke for å få en god utvikling. Har man som foreldre selv ikke erfaring med langrenn så kontakt trenerne for gjeldene aldergruppe for veiledning og råd. I enkelte tilfeller kan det være aktuelt å trene i en eldre årsklasse enn den barnet tilhører. Det skal i tilfelle avklares med trenere for både egen og eldre gruppe, samt sportslig leder. Det er også anledning til å trene i en yngre årsklasse dersom det er spesielle fysiske eller sosiale forhold som tilsier dette. Dersom utøver ønsker å trene i en yngre årsklasse skal trenere og sportslig leder informeres om dette. Det er ikke anledning for utøvere å konkurrere i eldre klasser enn sin egen aldersklasse. Det settes ingen krav til at barna skal delta på renn, men renn er både sosialt og morsomt samt utviklende, og vi oppfordrer alle utøvere til å starte tidlig med renndeltagelse. IL ROS - ski er en skiklubb og ikke en skiskole. Klubben har ikke et opplegg for å ta seg av barn som mangler helt elementære skiferdigheter. Barn på dette nivået bør delta på annen grunnleggende skiopplæring for å kunne ha et positivt utbytte av tilbudet i ROS, evt. at foreldrene bidrar aktivt på trening for å sørge for at barnet blir fulgt opp dersom det ikke henger med Trening Treningsgjennomføring Oppgave Beskrivelse Klubbansvar: Gjennom foreldretrenerne/trenerne sørge for utøvernes sikkerhet og trygghet Gjennomføre treningsøkter med aktiviteter og intensitet tilpasset utøverne Sikre at foreldretrenerne har felles forståelse og verdigrunnlag for treningsarbeid for breddeidrett Tilbud om T1 trenerkurs i løpet av første halvdel av sesongen. Organisering av egne renn og tilbud om deltagelse i renn i skikretsen Kunnskapskrav: Grunnleggende begreper i teknikk (balanse etc.) Enkel festesmøring Utstyr (minimum) Et par kombiski alternativt et par tidligere klassiske ski til skøyting og ett par klassisk ski To par staver (et par klassisk og et par skøyting) Kombistøvler Forventning til Møte presis og med riktig utstyr til treningen og ta ansvar for eget utstyr utøverne: Følge med og gjennomføre trenerens instruksjoner IL ROS - ski Side 9

10 Være positiv og inkluderende ovenfor trenere og andre barn Foreldreansvar: Sørge for at barnet har riktige joggesko, ski, støvler og staver (justerte stropper), og er riktig kledd for god bevegelse og ikke for varmt. Sørge for klargjorte ski med smøring til klassisk trening og rensede ski uten smøring til skøytetrening Sørge for at barna har inntatt måltider i riktig tid ifht treningen for å unngå sting, magesmerter osv. Delta som foreldretrener, evt hjelpetrener og hjelpe til på treningene Engasjere seg i miljøet, og være aktivt søkende Still opp på dugnader osv. Treneransvar: Politiattest Interesse for ski- og barneidrett Positiv og gode samarbeidsegenskaper T1 kurs i løpet av 2. treningsår (dette er sosialt og moro og gir en felles forståelse for hva som er egnet trening på disse alderstrinnene) Være trener for alle barna, ikke kun egne barn Konkurranseaktivitet Det er ingen krav om konkurransedeltagelse på dette nivået men klubben oppfordrer til renndeltagelse i ung alder med prioritering av: IL ROS ski s egne rennarrangementer inkl klubbmesterskapet Stafett ifm KM (normalt på Ringkollen) 2-5 lokale renn Det anbefales ikke 2 skirenn pr helg. Treningssamlinger En skisamling (fra 10 år) En barmarksamling Dagsamling Tester / testløp Individuelle tester og testløp skal ikke gjennomføres på disse alderstrinnene. Trenings- Utøver skal ikke stille på trening ved sykdom osv. restriksjoner Gruppen bør få tilbud om rulleskitrening på sikkert område (dvs ingen trafikk). Kulderestriksjoner om vinteren (maks 15 minus) All trening i temperatur lavere enn 10 minus skal foregå med LAV intensitet. Ingen harde og lange intervalløkter verken på barmark eller på ski. Stafettuttak Sammensetning av stafettlag gjøres av foreldrekontakt/ hovedtrener og skal søke å gjøre lagene jevngode års gruppen kan ha 1 toppet lag for hvert kjønn. Sosiale aktiviteter To sosiale aktiviteter i løpet av sesongen. Juleavslutning Sesongavslutning, grilling, tur, etc. Foreldreroller Foreldretrenere / hjelpetrenere / foreldrekontakter. Treningstider 2 ukentlige treninger, barmarkstrening 2x1,5 time, vintertrening 2x1,5 time Treningsområde Trening for disse årgangene søkes så langt mulig å skje innenfor klubben sitt treningsområde i lysløypa De yngste gruppene har prioritert på områdene nærmest klubbhus/ skileik. Treningsopplegg: Trenings- Sommerperioden (01.04 høstferien) aktiviteter Oppfordre til andre aktiviteter Høstperioden (høstferien 15.12) 1-2 fellestreninger barmark pr uke Oppfordre til andre aktiviteter, turer osv Skisesongen ( ) 1-2 fellestreninger pr uke Oppfordre til andre aktiviteter, inkludert skiaktiviteter Generelt Treningen tar utgangspunkt i øvelsesinnholdet i T1 kurset. Fokus på allsidig basistrening; balanse, spenst, hurtighet, styrke, bevegelighet, koordinasjon og utholdenhet. Aktivitetene skal være morsomme, motiverende og utfordrende utøverne skal ha lyst til å være med på trening Felles oppvarming og avslutning (stafetter og tøying), forøvrig foregår treningen gruppevis med 10/15 utøvere i hver gruppe (tilfeldig inndeling) avhengig av antall trenere. Gjerne egne jentegrupper på noen av treningene for å stimulere jentemiljøet. Hovedfokus på skileikaktiviteter i treningsarbeidet trening skal være moro. Innslag av noe skispesifikk trening i barmarksperioden, skigang med staver og lignende grunnleggende opplæring/innføring. Fokus på utvikling av alle grunnleggende skiferdigheter. Spesifikke treningsaktiviteter mot konkurransevirksomhet skal unngås IL ROS - ski Side 10

11 Alle barna skal oppleve å bli sett / lagt merke til på hver trening Tekniske Tekniske krav: Krav/Teknikk Klassisk og skøyting: Rytme trening Allsidighet ved å beherske ulike terrengtyper Balanse: beherske og gli på en ski om gangen Skape framdrift m/ begge ben Gå uten staver mtp framdrift Rytme gjennom å danse/leke med terrenget Frekvens: evne til å oppnå rask takt Utfor: stå utfor uten staver, fartsteknikk, plog, sving, balanse. Skileik, slalåm, hopp, plukke opp gjenstander i fart. Teknikktrening: Utvikles gjennom: Skiimitasjonsøvelser barmark (fellestrening) Skigang m/u staver Sprettende skigang m/u staver Noen skøyteimitasjonsøvelser Balansetrening ski har hovedprioritet på fellesstrening vinter Klassisk (m/uten staver) Fristil (m/uten staver) innføring av alle stilarter; dobbeldans, enkeldans, padling, fokus på balanseøvelser Bevegelighet Bevegelighetstrening bør gjennomføres etter alle fellestreninger. Alle brukte muskelgrupper skal tøyes. Også viktig etter skitreningene i vinterhalvåret. Gode rutiner bør innarbeides. Fokus på å lære visse grunnleggende øvelser Utholdenhetstrening Utvikles gjennom: Deltakelse på fellestrening og aktiviteter på fellestrening Oppvarming Stafettaktiviteter Teknikkaktiviteter Lekaktiviteter Konkurranser og skirenn Andre aktiviteter utenom fellestreninger Noe fri fart som avslutning på enkelte treninger, underveis i enkelte treninger (om skiteknikken tillater dette) Rene utholdenhetstreningsøkter skal ikke gjennomføres Bevegelses-former Barmark - Vektlegging av (på fellestreninger) Løping (hovedaktivitet), ingen langkjøring Skigang m/ og u/staver Innføring i sprettende skigang m/ og u/staver Innføring i skøytegang imitasjonsøvelser Varierte bevegelsesformer gjennom basistrening Vinter Vektlegging av Klassisk skiteknikk 40 % Skøyteteknikk 40 % Annet (Skileik, snølek, basistrening med mer) 20 % Referanse/ øvelsesutvalg med T1-kurs i langrenn, kursmateriell mer (T2-kurs i langrenn) NSF`s videoer om barmarkstrening, styrketrening og basistrening IL ROS - ski Side 11

12 10. Aldersgruppen 13 og 14 år (Gruppe 2) I aldersgruppene 13 og 14 år ledes treningen av foreldre med trenerutdannelse og/eller er tidligere aktive løpere og/eller trenere med spesifikk kompetanse. Alle trenere oppfordrer til å gjennomføre T1 og T2 trenerkursene, gjerne også T3 samt andre kompetansehevende kurs i regi av NSF. IL ROS - ski dekker kostnadene forbundet med dette. Målsettingen er å ha 1 trener pr løper for å kunne gi løperne i noen grad individuell oppfølging. En trener skal være Hovedtrener og ha hovedansvar for sesongens treningsopplegg. Treningen starter opp ved skolestart og varer frem til påske. Kjerneperioden for disse årgangene er perioden fra høstferien til påske. Løpere som er aktive med forskjellige sommeridretter oppfordrer vi til å fullføre disse, på lik linje som vi oppfordrer løperne til å fullføre skisesongen før de starter med sin sommeridrett. I 13 års alderen begynner løperne også med organisert rulleskitrening. For løpere som ikke har en sommeridrett oppfordres det til egentrening i form av forskjellige og varierte aktiviteter Trening Treningsgjennomføring Oppgave Beskrivelse Klubbansvar: Gjennom trenerne sørge for utøvernes sikkerhet og trygghet Opplæring av de aktive i gjennomføring og gode rutiner på fellestreninger Gjennomføre treningsøkter med aktiviteter og intensitet tilpasset utøverne Sikre at treneren har felles forståelse og verdigrunnlag for treningsarbeid for breddeidrett Rennanbefalinger og oppfølgning La de aktive få en forståelse av: Viktigheten av allsidig og variert trening / lystbetont trening / bevegelighetstrening / kosthold Kunnskapskrav Grunnleggende begreper i teknikk (balanse etc.) (utøver): Enkel festesmøring Konkurranseregler Utstyr To par ski (skøyteski og klassisk ski) To par skistøvler To par skistaver Rulleski fra 13 år (rullemotstand 2) Utøvere skal primært bruke IL ROS - ski langrennsdresser Forventning til Møte presis på trening utøverne: Ta treningen på alvor Følge trenerens treningsprogram og retningslinjer Fokus på gjennomføringen av treningen iht. treners veiledning Melde seg på renn innen de tidsfrister som blir kommunisert Melde seg på samlinger og reiser innen de tidsfrister som blir kommunisert Ta ansvar for å sjekke eget utstyr og sørge for at dette til enhver tid er i den stand som kreves. Være positiv og bidra til god lagånd, teamfølelse og være inkluderende ovenfor alle som er med både på trening og på renn Kosthold / sørge for å ha inntatt måltider i riktig tid ifht treningen for å unngå sting, magesmerter osv. Gi beskjed til trener ved treningsfravær (hver gang) Gi beskjed til trener ved lengre fravær evnt skader. Foreldreansvar: Vise interesse gjennom deltagelse på trening/konkurranser Sørge for riktig utstyr og klargjort utstyr i forhold til trening og konkurranser Delta som foreldretrener evnt hjelpetrener ved eventuelle behov. Engasjere seg i miljøet, og være aktivt søkende Still opp på dugnader osv. Konkurranseaktivitet Det er ønskelig med konkurransedeltagelse for de som trener i disse årgangene. Følgende renn skal prioriteres: Ungdommens Holmenkollrenn (klassisk/skøyting) KM (klassisk/skøyting/stafett) IL ROS ski sine egne renn inkl. klubbmesterskap Treningssamlinger En helg på barmark En skisamling Deltakelse i kretsens åpne treninger (gutteprosjekt og jenteprosjekt) Tester / testløp Individuelle tester og testløp/renn kan gjennomføres på disse alderstrinnene. IL ROS - ski Side 12

13 Treningsrestriksjoner Utøver skal ikke stille på trening ved sykdom osv. Kulderestriksjoner om vinteren (maks 15 minus) All trening i temperatur lavere enn 10 minus skal foregå med LAV intensitet. Alltid rolig treningsøkt etter hardøkter/konkurranser Stafettuttak Hovedtrener tar ut lagsammensetning basert på resultater fra relevante renn / testrenn (evt. treninger). Det kan være ett toppet lag per kjønn Sosiale aktiviteter Minst to sosiale aktiviteter i løpet av sesongen. Juleavslutning på klubbhuset eller annet sted Sesongavslutning, grilling, tur, etc. Treningstider 2 (3) ukentlige treninger. Treningsopplegg tilpasset rennopplegget Trenings-områder Treningsområder etter anvisning fra trenerne. Hodelyktstrening må påregnes. Treningsopplegg Generelt Fokus på allsidig grunntrening; spenst, hurtighet, styrke, bevegelighet, balanse, koordinasjon og utholdenhet Fortsatt mye lekaktiviteter i treningsarbeidet, herunder stafetter med mer trening skal være moro Innslag av skispesifikk trening i barmarksperioden Fokus på utvikling av effektiv skiteknikk i vinterperioden Oppfordre til idrettslig aktivitet ut over fellestreningene, spesielt i sommerhalvåret, men også i vinterhalvåret Gradvis utvikle de aktives indre motivasjon lyst til å være med. Tekniske Tekniske Krav Krav/Teknikk Klassisk og skøyting: Rytme trening Allsidighet ved å beherske ulike terrengtyper Balanse: beherske og gli på en ski om gangen Skape framdrift m/ begge ben Gå uten staver mtp framdrift Rytme gjennom å danse/leke med terrenget Frekvens: evne til å oppnå rask takt Utfor: stå utfor uten staver, fartsteknikk, plog, sving, balanse. Skileik, slalåm, hopp, plukke opp gjenstander i fart. Utvikles gjennom: Bruk av rulleski m/ u/ staver fra og med 13 år Skiimitasjonsøvelser barmark Skigang m/u staver Sprettende skigang m/u staver Skøyteimitasjonsøvelser Prioritering av teknikkøvelser på ski (også innbakt i stafetter, hurtighetstrening, teknikkdrag osv) Basisferdigheter Barmark: Spenst Alle fellestreningsøkter bør inneholde spenst- og hurtighetstrening reaksjonstrening Hurtighet Styrketrening ca 1 gang pr uke fokus på innlæring av gode og enkle styrkeøvelser. Naturlig styrke Styrketrening fokusere på generell utholdende styrke Koordinasjon En basistrening pr uke med fokus på spenst- hurtighets reaksjons- koordinasjons- Stabiliserings og bevegelighetstrening evne Vinter: Bevegelighet / smidighet Alle fellestreningsøkter bør inneholde hurtighetstrening, variert øvelsesutvalg, bruk av stafetter ol Reaksjonsevne Noe spesifikk styrketrening på ski gjennom, stakeøvelser, skiøvelser i motbakke uten staver med mer Bevegelighet Enkle tøyninger 4-6 varianter store muskelgrupper gode vaner etableres tidlig, trener gjør øvelsene sammen med barna Opprettholde normale leddutslag Bevegelighet gjennom øvelser under trening, samt fokus på tøye ut de store muskelgruppene med enkle øvelser. Veilede slik at utøver gjør dette riktig. Bevegelses-former Barmark - Vektlegging av Løping hovedtreningsform (fortsatt) Skigang m/ og u/staver Sprettende skigang m/ og u/staver Skøytegang - imitasjonsøvelser Rulleski m/ og u/ staver balanse, teknikk IL ROS - ski Side 13

14 Referanse/ øvelsesutvalg med mer Vinter Vektlegging av Klassisk skiteknikk 50 % Skøyteteknikk 50 % T1-kurs i langrenn T2-kurs i langrenn, herunder aktivitetsbank NSF`s videoer om barmarkstrening, styrketrening og basistrening IL ROS - ski Side 14

15 11. Aldersgruppe 15 og 16 år (Gruppe 3) I aldersgruppene 15 og 16 år ledes treningen av tidligere aktive løpere og eller trenere med spesifikk kompetanse (fremdeles gjerne foreldre). Det settes krav til formell trenerutdannelse. Alle trenere oppfordrer til å gjennomføre T1 T3 trenerkursene, samt andre kompetansehevende kurs i regi av NSF. IL ROS - ski dekker kostnadene forbundet med dette. Målsettingen er å ha 1 trener pr løper for å kunne gi løperne i noen grad individuell oppfølging. En trener skal være Hovedtrener og ha hovedansvar for sesongens treningsopplegg Treningen starter opp ved skolestart og varer frem til påske. Kjerneperioden for disse årgangene er perioden fra høstferien til påske. Løpere som er aktive med forskjellige sommeridretter oppfordrer vi til å fullføre disse, på lik linje som vi oppfordrer løperne til å fullføre skisesongen før de starter med sin sommeridrett. Det forventes at langrenn er den prioriterte vinteridretten. For løpere som ikke har en sommeridrett oppfordres det til egentrening i form av forskjellige og varierte aktiviteter. Etter hvert som løperne blir eldre stilles det flere og flere krav både i forhold til treningsarbeidet som skjer på fellestreningene og egentrening sommer/vinter: 11.1 Trening Treningsgjennomføring Oppgave Beskrivelse Klubbansvar: Gjennom trenerne sørge for utøvernes sikkerhet og trygghet Opplæring av de aktive i gjennomføring og gode rutiner på fellestreninger Gjennomføre treningsøkter med aktiviteter og intensitet tilpasset utøverne Sikre at treneren har felles forståelse og verdigrunnlag for treningsarbeid for breddeog toppidrett. Rennanbefalinger og oppfølgning La de aktive få en forståelse av: Viktigheten av allsidig og variert trening / lystbetont trening / bevegelighetstrening / kosthold Opplæring Begynnende opplæring av de aktive i treningsformer, treningsprinsipper, idrettens arbeidskrav, kosthold, restitusjon mm Aktiv veiledning fra trener om riktig trening Motta rammeprogram/treningsprogram Teoriopplæring på treningssamlinger og gjennom deltagelse på fagaktiviteter Kunnskapskrav Navn og bruksområdet for de forskjellige teknikkene (utøver): Lære å skille på trening og intensitet (rolig, moderat, hardt) Være bevist på å lytte til kroppen Legge festesmøring og glider til trening Begynne føring av treningsdagbok fra 15 år Grunnleggende begreper i teknikk (balanse etc.) Konkurranseregler Utstyr 2 par ski (skøyteski og klassisk ski) To par skistøvler To par skistaver Rulleski Rulleskistaver Utøvere skal bruke IL ROS - ski langrensdresser i konkurranser. Forventning til Møte presis på trening utøverne: Ta treningen på alvor Forpliktende deltakelse på alle fellestreninger og treningsaktiviteter Følge trenerens treningsprogram og retningslinjer Fokus på gjennomføringen av treningen iht. treners veiledning Melde seg på renn innen de tidsfrister som blir kommunisert Melde seg på samlinger og reiser innen de tidsfrister som blir kommunisert Ta ansvar for å sjekke eget utstyr og sørge for at dette til enhver tid er i den stand som kreves. Være positiv og bidra til god lagånd, teamfølelse og være inkluderende ovenfor alle som er med både på trening og på renn Kosthold / sørge for å ha inntatt måltider i riktig tid ifht treningen for å unngå sting, magesmerter osv. Sørge for gjennomføring av avtalt egentrening Gi beskjed til trener ved treningsfravær (hver gang) Gi beskjed til trener ved lengre fravær evnt skader. IL ROS - ski Side 15

16 Være et godt forbilde for de yngre utøverne i klubben. Foreldreansvar: Sørge for riktig utstyr og klargjort utstyr i forhold til trening og konkurranser Engasjere seg i miljøet, og være aktivt søkende Stille opp på dugnader osv. Vise interesse gjennom deltagelse på trening/konkurranser og delta i utførelsen av fellesoppgaver under renn og eventuelt ifbm. reiser. Sammen med utøver sørge for at total treningsbelastning ifht skole, klubbtrening og annen trening ikke overskrider det en utøver på dette nivået forventes å tåle. Konkurranseaktivitet Det forventes konkurransedeltagelse for å trene i disse årgangene. Følgende renn skal prioriteres: Hovedlandsrenn (klassisk/skøyting) KM (klassisk/skøyting/stafett) IL ROS ski sine egne renn, inkl. Klubbmesterskap Treningssamlinger Oppfordre til Sommerskiskole deltagelse juni/juli Sommersamling Høstsamling Nærsamlinger (fre-søn) 2 skisamlinger Deltakelse i kretsens åpne treninger (gutteprosjekt og jenteprosjekt) Trenings Utøver skal ikke stille på trening ved sykdom osv. restriksjoner Kulderestriksjoner om vinteren (maks 15 minus) All trening i temperatur lavere enn 10 minus skal foregå med LAV intensitet. Alltid rolig treningsøkt etter hardøkter/konkurranser. Stafettuttak Hovedtrener tar ut lagsammensetning basert på resultater fra relevante renn / testrenn. Sosiale aktiviteter Oppfordre de aktive til ytterligere sosial kontakt og tiltak utover fellestreningene Minst to sosiale aktiviteter i løpet av sesongen. o Juleavslutning på klubbhuset eller annet sted o Sesongavslutning, grilling, tur, etc. Treningstider 2 (3) ukentlige treninger. Treningsopplegg tilpasset rennopplegget Trenings-områder Treningsområder etter anvisning fra trenerne. Hodelyktstrening må påregnes. Referanse/ øvelsesutvalg mm T2-kurs i langrenn, herunder aktivitetsbank T3-kurs i langrenn, modulhefter Gøy på skitrening, øvelser i gymsal NSF`s videoer om barmarkstrening, styrketrening og basistrening Generelle målsetninger Treningsopplegg Fortsatt fokus på allsidig grunntrening; spenst, hurtighet, styrke, balanse, bevegelighet og utholdenhet Begynnende fokus på spesifikk trening i barmarksperioden, herunder rulleski og skispesifikke aktiviteter, også i sommermånedene Fortsatt noe lekaktiviteter i treningsarbeidet, herunder stafetter med mer trening skal være moro Fortsatt fokus på utvikling av effektiv skiteknikk i vinterperioden Fortsatt oppfordre til aktiviteter ut over fellestreninger og skitreninger, spesielt i sommerhalvåret, men også gi rom for dette i vinterhalvåret Videreutvikle de aktives indre motivasjon og vilje lyst til å være med Gi de aktive økt ansvar, herunder innføre egentreninger, samt ansvarsbevissthet rundt smøring og eget utstyr For utøvere som representerer skigruppa i Hovedlandsrenn ytes et økonomisk tilskudd på kr ,-. Forutsetningen for slik støtte er at hver enkelt utøver gjennom sesongen er gode forbilder for de yngre utøverne i klubben og stiller på karusellrennene som inspirasjon for de yngste. IL ROS - ski Side 16

17 12. Aldersgruppen Junior (17 år + ) (Gruppe 3) I aldersgruppen Junior ledes treningen av tidligere aktive løpere og eller trenere med spesifikk kompetanse. Det settes krav til formell trenerutdannelse for trenere. Alle trenere oppfordres til å gjennomføre T1 T3 trenerkursene, samt andre kompetansehevende kurs i regi av NSF. IL ROS - ski dekker kostnadene forbundet med dette. Målsettingen er å ha 1 trener pr løper for å kunne gi løperne individuell oppfølging. En trener skal være Hovedtrener og ha hovedansvar for sesongens treningsopplegg. Fellestreningene starter opp ved skolestart og varer frem til sommeren. I sommerhalvåret settes det også krav til egentrening, utenom de organiserte fellestreningene. I sommerhalvåret er det viktig å drive varierte aktiviteter som for eksempel sykling, løping, padling, rulleski, styrke, svømming, etc. Det forutsettes at langrenn er den prioriterte vinteridretten. For løpere som ikke har en sommeridrett oppfordres det til egentrening i form av forskjellige og varierte aktiviteter. På dette nivået vil satsing kreve at langrenn er helårsidrett. Etter hvert som løperne blir eldre stilles det flere og flere krav i forhold til treningsarbeidet som skjer på fellestreningene. For å oppnå resultater settes det i disse årgangene også krav til egentrening sommer/vinter: 12.1 Trening Treningsgjennomføring Oppgave Beskrivelse Klubbansvar: Gjennom trenerne sørge for utøvernes sikkerhet og trygghet Opplæring av de aktive i gjennomføring og gode rutiner på fellestreninger Gjennomføre treningsøkter med aktiviteter og intensitet tilpasset utøverne Sikre at treneren har felles forståelse og verdigrunnlag for treningsarbeid for breddeog toppidrett Rennanbefalinger og oppfølgning La de aktive få en forståelse av: Viktigheten av allsidig og variert trening / lystbetont trening / bevegelighetstrening / kosthold Opplæring Opplæring av de aktive i treningsformer, treningsprinsipper, idrettens arbeidskrav, kosthold, restitusjon, konkurranseforberedelser mm Aktiv veiledning, opplæring og coaching fra trener om riktig trening Motta rammeprogram/treningsprogram Teoriopplæring på treningssamlinger og gjennom deltagelse på fagaktiviteter Utarbeidelse av individuelt tilpassede treningsprogram i samarbeid med trener gradvis krav til at den aktive tar ansvar for egen planlegging og styring av treningen Tilbud om deltakelse på trenerkurs ol Mentale krav: Medbestemmelse Holdninger og Medansvar atferd: Kunne arbeide målbevisst for å utvikle fysikk og teknikk Lære seg å sette personlige mål og jobbe mot disse Konkurranseforberedelser Kunne arbeide med oppgaver som skaper teknisk utvikling Kunnskapskrav: Planlegging av 24t utøveren: trening hvile skole/jobb fritid familie - venner Planlegging og rapportering av trening. Intensitetsskala, intensitetsstyring Lære å skille på trening og intensitet (rolig, moderat, hardt) Være bevist på å lytte til kroppen Treningsdagbok Konkurranseregler Smurning Forpliktelser aktive 100 % oppmøte og forpliktende deltakelse på alle fellestreninger og treningsaktiviteter Evt. delvis deltakelse på aktivitetene skal avklares med hovedtrener/trener Vise engasjement og idrettsglede, gi av selv, herunder dele kunnskap Følge trenerens treningsprogram og retningslinjer Fokus på gjennomføringen av treningen iht. treners veiledning Melde seg på renn innen de tidsfrister som blir kommunisert Melde seg på samlinger og reiser innen de tidsfrister som blir kommunisert Ta ansvar for å sjekke eget utstyr og sørge for at dette til enhver tid er i den stand som kreves. IL ROS - ski Side 17

18 Være positiv og bidra til god lagånd, teamfølelse og være inkluderende ovenfor alle som er med både på trening og på renn Kosthold / sørge for å ha inntatt måltider i riktig tid ifht treningen for å unngå sting, magesmerter osv. Gi beskjed til trener ved lengre fravær evnt skader. Lagånd, fellesskap Konkurranseerfaring Ta vare på hverandre Ansvarsbevissthet Godt språk og delaktighet i miljøet. Være et godt forbilde for de yngre utøverne i klubben Foreldrerolle: Delta i støtteapparatet på reiser og renn. Sammen med utøver sørge for at total treningsbelastning ift skole, klubb-trening og annen trening ikke overskrider det en utøver på dette nivået forventes å tåle. Utstyr Minst fire par ski (skøyteski og klassisk ski kald og våt struktur) To par skistøvler To par skistaver To par rulleski (klassisk og skøyteski) Rulleskistaver Utøvere skal bruke IL ROS - ski langrennsdresser i konkurranser. Konkurranseaktivitet Det er en forutsetning om konkurransedeltagelse for å trene i disse årgangene. Forventet renndeltagelse er som følger: 5-15 skirenn (50/50 skøyting og klassisk) 1-3 stafetter Treningssamlinger Sommersamling Høstsamling Nærsamlinger (fre-søn) 2-3 skisamlinger Trenings Utøver skal ikke stille på trening ved sykdom osv. restriksjoner Kulderestriksjoner om vinteren (maks 15 minus) All trening i temperatur lavere enn 10 minus skal foregå med LAV intensitet. Alltid rolig treningsøkt etter hardøkter/konkurranser. Stafettuttak Hovedtrener tar ut lagsammensetning basert på resultater fra relevante renn / testrenn. Sosiale aktiviteter Oppfordre de aktive til ytterligere sosial kontakt og tiltak utover fellestreningene Minst to sosiale aktiviteter i løpet av sesongen. Juleavslutning Sesongavslutning, grilling, tur, etc. Referanse/ øvelsesutvalg mm T2-kurs i langrenn, herunder aktivitetsbank T3-kurs i langrenn, modulhefter Gøy på skitrening, øvelser i gymsal NSF`s videoer om barmarkstrening, styrketrening og basistrening Generelle målsetninger Utarbeidelse av treningsopplegg Treningsopplegg Gradvis innføring av helårsskiløperen, fokus på skitrening (rulleski med mer) også gjennom sommermånedene Ivareta grunnelementene i treningen; spenst, hurtighet, styrke, balanse, bevegelighet og utholdenhet Spesifikk trening hele året, fokus på spesifikk trening herunder rulleski og skispesifikke aktivitet i hele grunntreningsperioden Treningen skal være variert, varierte aktiviteter, varierte bevegelsesformer og varierte intensiteten Videreutvikling av effektiv skiteknikk, også i sommermånedene Progresjon i treningsbelastningen fram mot senioralder De aktive tar (gradvis) ansvar for egen trening og utvikling, herunder planlegging og styring av egen trening Treningen bygger på de aktives egen motivasjon, lyst og vilje til gjennomføring Treningsopplegget skal lages spesifikt av trenerteamet og ivareta forhold som nevnt. For utøvere som aktivt representerer skigruppa gjennom deltakelse i Norges Cup (NC) ytes et økonomisk tilskudd på kr 5000 per sesong. Forutsetningen for slik støtte er at utøveren gjennom sesongen: IL ROS - ski Side 18

19 1. Deltar i minst fem NC-renn. 2. Er et godt forbilde for de yngre utøverne i klubben. 3. Deltar på trening med yngre grupper to ganger i løpet av høstsesongen og to ganger i løpet av vintersesongen, enten som deltaker til inspirasjon eller som trener. Dette avgjøres av og organiseres av klubbtrenerne for de aktuelle gruppene, normalt gruppe 1, 2 og Deltar på ett tirsdagsrenn i løpet av sesongen. Dette rennet legges opp som et sprint showrenn i forkant av det ordinære tirsdagsrennet. Styret i skigruppa fastsetter dato for rennet i samråd med utøverne, slik at denne tilpasses utøvernes treningsprogram og samlingsplan. 5. Tilstreber å delta på minst en samling eller dagsamling i løpet av sesongen. Borteboende utøvere som er forhindret fra å yte det som er beskrevet i kulepunktene 2, 3, 4 og 5 ytes en økonomisk støtte på kr 2700 per sesong. IL ROS - ski Side 19

20 13. Aldersgruppen Senior For utøvere som aktivt representerer skigruppa gjennom deltakelse i Norges Cup/Skandinavisk Cup (NC/SC) ytes et økonomisk tilskudd på kr 5000 per sesong. Forutsetningen for slik støtte er at utøveren gjennom sesongen: 1. Deltar i minst fem NC/SC-renn. 2. Er et godt forbilde for de yngre utøverne i klubben. 3. Deltar på trening med yngre grupper to ganger i løpet av høstsesongen og to ganger i løpet av vintersesongen, enten som deltaker til inspirasjon eller som trener. Dette avgjøres av og organiseres av klubbtrenerne for de aktuelle gruppene, normalt gruppe 1, 2 og Deltar på ett tirsdagsrenn i løpet av sesongen. Dette rennet legges opp som et sprint showrenn i forkant av det ordinære tirsdagsrennet. Styret i skigruppa fastsetter dato for rennet i samråd med utøverne, slik at denne tilpasses utøvernes treningsprogram og samlingsplan. 5. Tilstreber å delta på minst en samling eller dagsamling i løpet av sesongen. Borteboende utøvere som er forhindret fra å yte det som er beskrevet i kulepunktene 2, 3, 4 og 5 ytes en økonomisk støtte på kr 2700 per sesong. Klubben har for øyeblikket ikke noe organisert seniortilbud. Det er et mål at klubben på sikt skal få nok seniorløpere for å kunne organisere et eget opplegg/tilbud til denne gruppen løpere alene eller i samarbeid med andre klubber. Tilsvarende gjelder for veteranløpere, som er ønskelig som ressursgruppe og evt. i samarbeid med turgruppe for yngre utøvere som ikke ønsker å satse mot konkurranser. IL ROS - ski Side 20

Sportsplan for Eidsvold Værks Skiklub Langrenn

Sportsplan for Eidsvold Værks Skiklub Langrenn Sportsplan for Eidsvold Værks Skiklub Langrenn Godkjent av styret 11.02.2013 Eidsvold Værks Skiklub Side 1 www.evs1881.no Innhold 1. Innledning... 3 2. Grunnverdier... 4 3. Mål... 5 3.1 Eidsvold Værks

Detaljer

Sportslig plan NSSL 2012 2015

Sportslig plan NSSL 2012 2015 Sportslig plan NSSL 2012 2015 Versjon 1.0 NSSL sportslig plan Side 1 Innholdsfortegnelse INNLEDNING... 3 1 MÅL... 4 1.1 HOVEDMÅL... 4 1.2 SPORTSLIGE HOVEDMÅL... 4 2 TRENINGSGRUPPER... 5 3 TRENINGSFILOSOFI

Detaljer

NESODDEN IF SKI TRENINGSGRUPPER RETNINGSLINJER FORVENTNINGER OG ANBEFALINGER

NESODDEN IF SKI TRENINGSGRUPPER RETNINGSLINJER FORVENTNINGER OG ANBEFALINGER NESODDEN IF SKI TRENINGSGRUPPER RETNINGSLINJER FORVENTNINGER OG ANBEFALINGER Retningslinjer Anbefalinger pr. treningsgruppe/alder Side 2-4 Hva forventes av utøvere og deres foreldre Side 5 Side 1 av 5

Detaljer

UTKAST pr : SPORTSPLAN FOR SKISKYTTERGRUPPA IL BEVERN

UTKAST pr : SPORTSPLAN FOR SKISKYTTERGRUPPA IL BEVERN UTKAST pr 29.02.2017: SPORTSPLAN FOR SKISKYTTERGRUPPA IL BEVERN 2017-2020 INNLEDNING Formål med sportsplanen Formålet med denne sportsplanen er å gi rammene for sportslig aktivitet og herunder beskrive

Detaljer

Sportsplan Trondhjems Skiskyttere

Sportsplan Trondhjems Skiskyttere Sportsplan for Trondhjems Skiskyttere Formålet med denne sportsplanen er å angi rammene for den sportslige organiseringen og treningen i Trondhjems Skiskyttere. Ambisjonen er at den organiserte treningen

Detaljer

Handlingsplan for sportslig satsing for langrenn og skiskyting i Bossmo & Ytteren IL 2005/2006

Handlingsplan for sportslig satsing for langrenn og skiskyting i Bossmo & Ytteren IL 2005/2006 Handlingsplan for sportslig satsing for langrenn og skiskyting i Bossmo & Ytteren IL 2005/2006 Innledning: Bossmo & Ytteren IL ski er ei undergruppe i det lokale fleridrettslaget. Klubben har ved utstrakt

Detaljer

Beisfjord I.L. SPORTSPLAN LANGRENN

Beisfjord I.L. SPORTSPLAN LANGRENN SPORTSPLAN LANGRENN Den sportslige planen er ment som et rammeverk for klubbens treningsfilosofi og en rød tråd for treningen fra de yngste til de eldste i klubben. Den sportslige planen skal være veiledende

Detaljer

Sportsplan Trondhjems Skiskyttere

Sportsplan Trondhjems Skiskyttere Sportsplan for Trondhjems Skiskyttere Formålet med denne sportsplanen er å angi rammene for den sportslige organiseringen og treningen i Trondhjems Skiskyttere. Ambisjonen er at den organiserte treningen

Detaljer

Røa Langrenn 2004 Sesong 2014/2015

Røa Langrenn 2004 Sesong 2014/2015 Røa Langrenn 2004 Sesong 2014/2015 Oppsummering sesong 2014/2015 Plan for neste sesong Glede Mestring Raushet Gruppe 2004 11 år Oppmann: Marit Dyrli Hovedtrener: Hans-Petter Kristiansen Assistent-trenere:

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR LANGRENNSTRENING I VIKERSUND IF LANGRENN

RETNINGSLINJER FOR LANGRENNSTRENING I VIKERSUND IF LANGRENN RETNINGSLINJER FOR LANGRENNSTRENING I VIKERSUND IF LANGRENN Innledning I Vikersund IF langrenn bygger vi opp trening og innhold i trening på bakgrunn av Norges Skiforbund sine retningslinjer, som igjen

Detaljer

Årsklasse 16-17 år. Breddetilbud. Fordeling av treningsmengde og treningsformer

Årsklasse 16-17 år. Breddetilbud. Fordeling av treningsmengde og treningsformer Rammeplan for sportslige aktiviteter 16-17 år Årsklasse 16-17 år På dette alderstrinnet skal en legge vekt på å integrere tekniske ferdigheter i en spillsammenheng. Det betyr at en ønsker å utvikle spillernes

Detaljer

Sportsplan Vind IL- Ski

Sportsplan Vind IL- Ski Sportsplan Vind IL- Ski Denne handlingsplanen er grunnlaget i arbeidet med å ivareta og utvikle et godt, motiverende og miljøskapende treningstilbud for langrennsbarn og utøvere i Vind il. Ski gruppa arbeider

Detaljer

Den lille oransje. Slik gjør vi det i Utleira IL

Den lille oransje. Slik gjør vi det i Utleira IL Den lille oransje Slik gjør vi det i Utleira IL De viktigste punktene 1) Respekter klubbens arbeid. Det er frivillig å være medlem av Utleira IL, men er du med følger du den lille oransje. 2) Vis respekt

Detaljer

Organisering av treningsgruppene og sportslig opplegg for sesongen 2017/2018

Organisering av treningsgruppene og sportslig opplegg for sesongen 2017/2018 Organisering av treningsgruppene og sportslig opplegg for sesongen 2017/2018 Bakgrunn Drammen Slalåmklubb skal være hovedaktør for utvikling av alpinidrett i Drammensområdet og skape en betydelig bredde-

Detaljer

Sportslig plan Hommelvik IL Langrenn

Sportslig plan Hommelvik IL Langrenn Sportslig plan Hommelvik IL Langrenn Plan for sportslig utvalg, Hommelvik langrenn Vi vil skape et sunt og inkluderende miljø for utøverne våre. Det er plass til alle, både de som trener for å bli best

Detaljer

Foreldremøte 8-12 år 4.12.2013

Foreldremøte 8-12 år 4.12.2013 Foreldremøte 8-12 år 4.12.2013 Sportslig organisering - ski Sportslig leder: Willy Andersen Trenere 8-12 år: Ida Andrèn, Yvonne Jacobsen, Tore Bjørnstad, Lars Hangerhagen (Audun Semb, Olav Bolseth, Sigbjørn

Detaljer

RÆLINGEN SKIKLUBB - ALPINGRUPPA

RÆLINGEN SKIKLUBB - ALPINGRUPPA RÆLINGEN SKIKLUBB - ALPINGRUPPA En praktisk og meningsfull veileder til Utøveren, Treneren, Foreldre og Oppmenn i RSK-Alpin «Slik gjør vi det i RSK Alpin» Side 1 Innledning RSK-Alpins veileder, «Slik gjør

Detaljer

Utviklingstrappa, langrenn, 31. oktober 2006. Norges Skiforbund. Utviklingstrappa, Langrenn. Veiledning for langsiktig treningsutvikling

Utviklingstrappa, langrenn, 31. oktober 2006. Norges Skiforbund. Utviklingstrappa, Langrenn. Veiledning for langsiktig treningsutvikling Norges Skiforbund Utviklingstrappa, Langrenn Veiledning for langsiktig treningsutvikling Utgave: 31. oktober 2006 NB: Teksten vil bli justert og forbedret fortløpende gjennom år 2005 og 2006. Det kan derfor

Detaljer

Sportslig plan. Med fokusområder for 2015-2020. side 1

Sportslig plan. Med fokusområder for 2015-2020. side 1 Sportslig plan Med fokusområder for 2015-2020 side 1 side 2 Innholdsfortegnelse 1 Forord... 5 2 Grunnlag... 6 2.1 Visjon... 6 2.2 Virksomhetsidé... 6 2.3 Hovedmål... 6 2.4 NIFs regler for Barneidrett (definisjon)...

Detaljer

VELKOMMEN. Foreldremøte Kjelsås Langrenn. Yngre grupper sesongen september 2015 kl

VELKOMMEN. Foreldremøte Kjelsås Langrenn. Yngre grupper sesongen september 2015 kl VELKOMMEN Foreldremøte Kjelsås Langrenn Yngre grupper sesongen 2015-2016 16. september 2015 kl. 20.00 Kjelsås Langrenn En av landets største klubber Satser i bredde og topp Ca. 1000 aktive i 2015 Over

Detaljer

HANDLINGSPLAN TIF SKI

HANDLINGSPLAN TIF SKI 1 HANDLINGSPLAN TIF SKI 2015 2016 September 2015 2 1. ORGANISERING TIF-Ski skal ha en organisasjon som er tilpasset gruppas aktivitetsnivå og som er i samsvar med TIF s mål. Mål Målbeskrivelse Ansvarlig

Detaljer

VELKOMMEN TIL FORELDREMØTE OM HASLUM LANGRENN. Trening av gutter og jenter 2009

VELKOMMEN TIL FORELDREMØTE OM HASLUM LANGRENN. Trening av gutter og jenter 2009 VELKOMMEN TIL FORELDREMØTE OM HASLUM LANGRENN Trening av gutter og jenter 2009 Agenda Langrennstrening i Haslum for vår yngste gruppe Treningsfilosofi ved Haslum Langrenn Trenerrollen Foreldrerollen Info

Detaljer

Hakadal IL alpin Sesongevaluering 2014-15

Hakadal IL alpin Sesongevaluering 2014-15 Hakadal IL alpin Sesongevaluering 01-15 Innhold Fakta Totalresultater klubb Hovedinntrykk Resultater per treningsgrupper Svar respons i % Totalt 0,59 U1 0, U1 0,8 U1 0,7 U 0,73 Rekrutt 0,33 0,00 0, 0,0

Detaljer

Mestring Selvstendighet Tilhørighet HEMINGS. lille grønne. Slik gjør vi det i Heming

Mestring Selvstendighet Tilhørighet HEMINGS. lille grønne. Slik gjør vi det i Heming Mestring Selvstendighet Tilhørighet HEMINGS lille grønne Slik gjør vi det i Heming Kjære Hemingmedlemmer, foreldre og trenere Hemings lille grønne er en veileder for alle som har noe med Heming å gjøre

Detaljer

Bakteppe for arbeidet med sportsplan

Bakteppe for arbeidet med sportsplan Arbeid med sportsplan Bossmo og Ytteren IL skigruppa. Dato: 12. og 13. desember 2016 Sted: Campus Helgeland Til stede: Ronny, Trine, Tina, Hilde, Lars Ivan, Bård og Marian fra NSSF. Bakteppe for arbeidet

Detaljer

Fagmøte Kl

Fagmøte Kl Fagmøte 14.10.2017 Kl. 09.30-10.15 Agenda Ny utviklingstrapp for langrenn Livet etter Per N - Hvem er Pål Arbeidsfordeling langrenn Arbeidsoppgaver og prioriterte områder utdanning Skiforbundets utviklingsmodell

Detaljer

SPORTSPLAN FOR VIND IL LANGRENN

SPORTSPLAN FOR VIND IL LANGRENN SPORTSPLAN FOR VIND IL LANGRENN 1. Sportsplanen Denne handlingsplanen er grunnlaget i arbeidet med å ivareta og utvikle et godt, motiverende og miljøskapende treningstilbud for langrennsbarn og utøvere

Detaljer

Handlingsplan LK Buskerud Skikrets 2012-2016

Handlingsplan LK Buskerud Skikrets 2012-2016 Handlingsplan LK Buskerud Skikrets 2012-2016 1. Anlegg. Buskerud skikrets skal ha en anleggsplan som omfatter dagens situasjon, klubbenes planer og skikretsens ønsker for drift og utbygging: Kretsen skal

Detaljer

Bækkelagets Sportsklub Skigruppas UTVIKLINGSTRAPP LANGRENN

Bækkelagets Sportsklub Skigruppas UTVIKLINGSTRAPP LANGRENN Bækkelagets Sportsklub Skigruppas UTVIKLINGSTRAPP LANGRENN Utarbeidet sommeren 2012 1.0 Innledning I grunn for all langrennstrening som drives i Bækkelagets Sportsklub ligger Norges Skiforbunds utviklingstrapp.

Detaljer

Sportslig plan Øyer-Tretten IF-Skigruppa

Sportslig plan Øyer-Tretten IF-Skigruppa Sportslig plan Øyer-Tretten IF-Skigruppa 2016-18 Innhold Visjon... 3 Hovedmål... 3 Strategier... 3 Organisering sportslig aktivitet... 4 Krav og forventninger... 5 Krav og forventninger til skigruppa...

Detaljer

Målsetningsdokument NITTEDAL SKI

Målsetningsdokument NITTEDAL SKI Målsetningsdokument NITTEDAL SKI Styret 28.februar 2017 Innhold Innledning... 3 Organisatorisk tilhørighet og førende dokumenter... 3 Målsettinger for rekruttering... 4 Målsettinger for aktivitetsnivå...

Detaljer

Narvik Svømmeklubbs veileder

Narvik Svømmeklubbs veileder Side 1 KNNN Narvik Svømmeklubbs veileder Slik gjør vi det i NSK Side 2 Narvik svømmeklubbs medlemmer, foreldre og trenere NSK `s veileder er for alle som har noe med NSK å gjøre - enten det er som medlem,

Detaljer

LILLEHAMMER SKIKLUB, LANGRENN - SESONGEN

LILLEHAMMER SKIKLUB, LANGRENN - SESONGEN LILLEHAMMER SKIKLUB, LANGRENN - SESONGEN 2016 2017 MEDLEMSKONTINGENT, AKTIVITETS- OG TRENINGSAVGIFT OG KOSTNADSDEKNING Medlemskontingent: Alle som ønsker å ta del i norsk idrett, enten som passive eller

Detaljer

Organisering for 8 åringer (2. klasse): Skileik

Organisering for 8 åringer (2. klasse): Skileik Organisering for 8 åringer (2. klasse): Skileik - ØHIL Langrenn arrangerer Skileik for 2. klassinger med vekt på LEK, MORO og AKTIVITET ute. - Nærområdet rundt Hosle Skole brukes - Ingen krav til tekniske

Detaljer

SESONG INFORMASJON 2013/2014 GRAN IL SKIGRUPPA

SESONG INFORMASJON 2013/2014 GRAN IL SKIGRUPPA SESONG INFORMASJON 2013/2014 GRAN IL SKIGRUPPA A: Organisatorisk tilknytning Bestemmelser og målsettinger for Gran IL s skigruppe Sesongen 2013 / 2014 Gran Idrettslag (GIL) er medlem av bl.a. Norges Idrettsforbund

Detaljer

Utviklingsplan Lyn Ski

Utviklingsplan Lyn Ski Utviklingsplan Lyn Ski Skileik, Aldersbestemte klasser 9-16 år, Junior Lyn Skis utviklingsplan gir retningslinjer og veiledning for trenere for treningsgrupper fra Skileik til junioralder. Utøvere på ulike

Detaljer

Samlinger 2017/18 Hedmark Skikrets. Junior/Senior

Samlinger 2017/18 Hedmark Skikrets. Junior/Senior Samlinger 2017/18 Hedmark Skikrets Junior/Senior Datoer for samlingene 23.! - 25.6. Natrudstilen: oppstart og testløp 17. 20.8. Natrudstilen: barmark/testing 21. 24.9. Natrudstilen : barmark/testing 12.-15.10.

Detaljer

Mange gode og glade skiløpere

Mange gode og glade skiløpere Mange gode og glade skiløpere Frafallsproblematikk Utfordringer vi står ovenfor de neste årene 19-25 år Unge voksne 13-19 år Ungdom Tradisjonelt frafall Tweens 10 12 år Barn blir ungdommer i lavere alder

Detaljer

Sportslig rammeplan Utleira IL Håndball

Sportslig rammeplan Utleira IL Håndball Sportslig rammeplan Utleira IL Håndball Vedtatt av håndballstyret 2017.02.26 Sportslig rammeplan Sportslig rammeplan er avdelingens styringsdokument. Sportslig rammeplan gir retningslinjer for spillere,

Detaljer

KURSPLAN TRENER 1 Norges Friidrettsforbund juni 2014

KURSPLAN TRENER 1 Norges Friidrettsforbund juni 2014 KURSPLAN TRENER 1 Norges Friidrettsforbund juni 2014 Trener 1 Kursplanen bygger på Trenerløypa, som er et rammeverk for trenerutdanning i norsk idrett. Trenerløypa består av fire nivå. På hvert nivå ligger

Detaljer

IL Skrim Ski Ungdom 13 + VELKOMMEN TIL INFORMASJONSMØTE

IL Skrim Ski Ungdom 13 + VELKOMMEN TIL INFORMASJONSMØTE VELKOMMEN TIL INFORMASJONSMØTE Mål / hensikt / div Et tilbud til de som vil litt mer, topp og bredde Skrim Ungdom 13 + gruppen er for utøvere fra 13 års klassen til og med eldre junior Alle treninger

Detaljer

Sportsplan DFI Ski. 1. Overordnete mål og tiltak

Sportsplan DFI Ski. 1. Overordnete mål og tiltak Sportsplan DFI Ski Denne handlingsplanen er grunnlaget i arbeidet med å ivareta og utvikle et godt, motiverende og miljøskapende treningstilbud for langrennsbarn og utøvere i DFI Ski Skigruppa arbeider

Detaljer

Organisering, visjon og praksis

Organisering, visjon og praksis Organisering, visjon og praksis Hvem er med i alpingruppa? -U10 U12 U14 U16 FIS ca 20 stk ca 8 stk ca 4 stk ca 8 stk ca 9 stk Hemsedal IL alpingruppa en av de største klubbene i Hallingdal og Buskerud,

Detaljer

Velkommen til Skigruppa Konnerud IL 2014-2015

Velkommen til Skigruppa Konnerud IL 2014-2015 Velkommen til Skigruppa Konnerud IL 2014-2015 Velkommen til en ny og spennende skisesong. I dette dokumentet har vi forsøkt å samle aktiviteten i skigruppa for sesongen 2014-2015. For våre eldste grupper

Detaljer

Kjære løpere og foresatte

Kjære løpere og foresatte Vinter 2011/12 2002 Kjære løpere og foresatte Vi presenterer herved vårt treningstilbud til 2002 gruppen for vintersesongen 2011/12. Dette dokumentet har til hensikt å gi dere en best mulig oversikt over

Detaljer

Trenings og mosjonstilbud for ungdom og voksne

Trenings og mosjonstilbud for ungdom og voksne Trenings og mosjonstilbud for ungdom og voksne Alle klubber bør ha et aktiv og godt treningstilbud for ungdom og voksne som ønsker å trene svømming. Selv om treningsgruppene er relativt selvstendige bør

Detaljer

SPORTSPLAN for Lier IL - Skigruppa Vedtatt

SPORTSPLAN for Lier IL - Skigruppa Vedtatt SPORTSPLAN for Lier IL - Skigruppa 2012-2015 Vedtatt 12.03.2012 Ski- og treningsglede for alle i Lier" INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING... 3 2 VERDISYN... 4 3 SPORTSLIG MÅLSETNINGER 2012 2015:... 4 4 LANGRENNSTRENING

Detaljer

Råd og retningslinjer for barne- og ungdomsfotballen i IL Holeværingen

Råd og retningslinjer for barne- og ungdomsfotballen i IL Holeværingen Råd og retningslinjer for barne- og ungdomsfotballen i IL Holeværingen Fra NFFs Handlingsplan 2004-2007 Barnefotball 6-12 år Hovedmål Gi så mange barn som mulig et fotballtilbud og en fotballopplevelse

Detaljer

KONNERUD IL SYKKEL SPORTSPLAN VERSJON 1/ Side 1

KONNERUD IL SYKKEL SPORTSPLAN VERSJON 1/ Side 1 KONNERUD IL SYKKEL SPORTSPLAN 27.01.2017 VERSJON 1/2017 27.01.2017 Side 1 Innhold 1. Innledning 2. Målsetting 3. Kjerneverdier 4. Organisering 5. Treningsfilosofi 6. Treningskultur 7. Sykkel og utstyr

Detaljer

FINNMARK SKIKRETS HANDLINGSPLAN

FINNMARK SKIKRETS HANDLINGSPLAN FINNMARK SKIKRETS HANDLINGSPLAN 2016 2017 2 3 Visjon, verdier og hovedmål Finnmark Skikrets (FSK) handlingsplan bygger på Norges Skiforbunds visjon frem mot 2018: Mange, gode og glade skiløpere, samt de

Detaljer

Informasjon til foreldre

Informasjon til foreldre Ski-sesongen 2014 Informasjon til foreldre Info Sportsplan på IL Jotun ski inneheld info ang eigenandelar på renn etc. Dugnadslister kiosk Fardalen. Terminliste på Skiforbundet. Treningssamling på snø

Detaljer

Utviklingstrapp i orientering -bedre systematikk i treningsarbeidet

Utviklingstrapp i orientering -bedre systematikk i treningsarbeidet Utviklingstrapp i orientering -bedre systematikk i treningsarbeidet 6. Januar 2010 Anders Skjeset Innledning Utarbeidet av Erlend Slokvik, Egil Johansen, Jan Arild Johnsen og Bjørnar Valstad med bakgrunn

Detaljer

Norgeshus skiskole. www.skiskole.teamnorgeshus.no

Norgeshus skiskole. www.skiskole.teamnorgeshus.no Norgeshus skiskole www.skiskole.teamnorgeshus.no Velkommen til Norgeshus Skiskole Vi i Team Norgeshus setter stor pris på å kunne få spillerom og en hjelpende hånd fra NSF til å vise at også eliteaktivitet

Detaljer

Sportslig plan 2012-2016. Byåsen Skiskytterlag (BSSL)

Sportslig plan 2012-2016. Byåsen Skiskytterlag (BSSL) 2012-2016 Byåsen Skiskytterlag (BSSL) Mars 2012 Innhold 1. Innledning... 3 1.1. Bakgrunn og hensikt med Sportslig Plan... 3 1.2. Anvendelsesområde... 3 1.3. Godkjenning... 3 2. Om Byåsen Skiskytterlag

Detaljer

Bestemmelser, Langrenn for barn:

Bestemmelser, Langrenn for barn: Gjennomgått, revidert og godkjent på LKs Fagmøte juni 2008. Mindre revisjon Fagmøte juni 2014 Endringer med rød/kursiv Bestemmelser, Langrenn for barn: Disse bestemmelser og retningslinjer gjelder langrenn

Detaljer

Hedmark Skiskytterkrets. Langtidsplan HSSK

Hedmark Skiskytterkrets. Langtidsplan HSSK Hedmark Skiskytterkrets Langtidsplan HSSK Vedtatt på kretstinget til HSSK 09.05.2016 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 2 2 Visjon... 2 3 Verdigrunnlaget... 2 4 Virksomhetsideen... 2 5 Handlingsplan...

Detaljer

-Gaula Fotballklubb skal ha et godt tilbud til alle våre spillere, med mål om å skape et livslangt engasjement til fotballen og klubben.

-Gaula Fotballklubb skal ha et godt tilbud til alle våre spillere, med mål om å skape et livslangt engasjement til fotballen og klubben. Gaula Fotballklubb www.gaulafk.no Sportsplan Sportsplan for Gaula Fotballklubb 2016-2019 Denne planen har til hensikt å klargjøre mål, retningslinjer og føringer for fotballvirksomheten i klubben på en

Detaljer

Tanker rundt trening. Stig Leganger-Hansen Hovedtrener Vestkantsvømmerne

Tanker rundt trening. Stig Leganger-Hansen Hovedtrener Vestkantsvømmerne Tanker rundt trening Stig Leganger-Hansen Hovedtrener Vestkantsvømmerne Stig Leganger-Hansen 29 år Startet svømmekarriere i Askøy Svømmeklubb i 1985 Var listefyll i NM-junior en gang, deltok på 50 b.fly

Detaljer

HANDLINGSPLAN ASKER SKØYTEKLUBB 2013-2016

HANDLINGSPLAN ASKER SKØYTEKLUBB 2013-2016 HANDLINGSPLAN ASKER SKØYTEKLUBB 2013-2016 1. visjon Det skal være gøy å gå på skøyter i Asker Skøyteklubb. Asker skøyteklubb skal gi alle skøyteløpere i alle aldre et godt skøytetilbud. Asker skøyteklubb

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR SKIGRUPPA 2012

HANDLINGSPLAN FOR SKIGRUPPA 2012 HANDLINGSPLAN FOR SKIGRUPPA 2012 Formål og hovedmålsetting Skigruppas formål er å fremme skiidretten i Ålen. Hovedmålsettingen er å gi et tilbud til alle som vil drive med skiidrett. Verdier Verdiene til

Detaljer

Velkommen til foreldremøte for 2008-gruppa

Velkommen til foreldremøte for 2008-gruppa Velkommen til foreldremøte for 2008-gruppa 24. oktober 2017 Smia møterom 2 DFI Skigruppa www.dfiski.no Vi ønsker at flere barn skal få oppleve gleden av å gå på ski Treningene skal være variert og inneholde

Detaljer

BSK s hustavle. Trivsel Toleranse Trygghet Tillit Troverdighet. Best på Samhold og Kommunikasjon!

BSK s hustavle. Trivsel Toleranse Trygghet Tillit Troverdighet. Best på Samhold og Kommunikasjon! BSK s hustavle Trivsel Toleranse Trygghet Tillit Troverdighet Best på Samhold og Kommunikasjon! 2 Kjære BSK medlem For alle BSK ere gjelder BSKs verdier: Trivsel Toleranse Trygghet Tillit Troverdighet

Detaljer

Nydalens Skiklub - Norges største o-klubb Erfaringer, gleder og utfordringer. Jon Iver Bakken Sportslig leder

Nydalens Skiklub - Norges største o-klubb Erfaringer, gleder og utfordringer. Jon Iver Bakken Sportslig leder Nydalens Skiklub - Norges største o-klubb Erfaringer, gleder og utfordringer Jon Iver Bakken Sportslig leder Vår målsetting: Nydalens Skiklub skal være Norges beste klubb å være o-løper i Organisering

Detaljer

Sportsplan NES SKI

Sportsplan NES SKI Sportsplan NES SKI2016 2020 1. INNLEDNING Sportsplanen skal definere mål, strategi og tiltak innenfor satsningsområdene bredde og rekruttering, aktivitet, utdanning og kompetanse og organisasjon. Planen

Detaljer

Nesodden IF Skigruppa Foreldremøte 6. oktober 2015

Nesodden IF Skigruppa Foreldremøte 6. oktober 2015 Agenda Nesodden IF Skigruppa Foreldremøte 6. oktober 2015 1. Skigruppas hovedaktiviteter 2. Kort presentasjon av treningsgruppene 3. Mål og ambisjoner for de ulike aldersgruppene Hvordan ta vare på alle?

Detaljer

Målsettinger. Overordnede mål

Målsettinger. Overordnede mål Retningslinjer for foreldre på lukkede partier Målsettinger Overordnede mål Hovedmålet for Hammer Turn er å gi medlemmene, uansett alder og kjønn, et best mulig tilpasset sportslig tilbud. Klubben er en

Detaljer

Nydalens Skiklub 125 år i idrettes tjeneste Norges ledende barne- og ungdomsklubb. Mål + mening + miljø + mestring = motivasjon

Nydalens Skiklub 125 år i idrettes tjeneste Norges ledende barne- og ungdomsklubb. Mål + mening + miljø + mestring = motivasjon Nydalens Skiklub 125 år i idrettes tjeneste Norges ledende barne- og ungdomsklubb Mål + mening + miljø + mestring = motivasjon Norges beste klubb å løpe orientering i! Et lite tilbakeblikk. 2003 Erik,

Detaljer

- trivsel - trygghet - tilhørighet - www.tsk-swimclub.no. Lille blå. Slik gjør vi det.. i Tromsø svømmeklubb

- trivsel - trygghet - tilhørighet - www.tsk-swimclub.no. Lille blå. Slik gjør vi det.. i Tromsø svømmeklubb - trivsel - trygghet - tilhørighet - Lille blå Slik gjør vi det.. i Tromsø svømmeklubb Tromsø svømmeklubb - TSK er Nord-Norges største svømmeklubb har 634 medlemmer. Av disse er 354 aktive medlemmer og

Detaljer

Trondheim Skiskytterteam. Visjon og mål for kretsteam i skiskyting i Trondheimsregionen

Trondheim Skiskytterteam. Visjon og mål for kretsteam i skiskyting i Trondheimsregionen Trondheim Skiskytterteam Visjon og mål for kretsteam i skiskyting i Trondheimsregionen Agenda Innledning Presentasjon av nytt team Økonomi Sportslig plan 2015-03-24 Team Trondheim 2 Visjon og målsettinger

Detaljer

Sportslig plan for Kolbotn IL svømmegruppe.

Sportslig plan for Kolbotn IL svømmegruppe. Sportslig plan for Kolbotn IL svømmegruppe. Godkjent den 19.10.2013 Kolbotn IL Svømmegruppe ble etablert i 1975 og er i dag en aktiv gruppe med cirka 850 svømmere. Omkring 700 av disse tilhørere vår populære

Detaljer

Sluttrapport. Tilrettelagt idrett skøyteløp for utviklingshemmede. Trondheim Kortbaneklubb/ Norges Idrettsforbund 2015/FB5496

Sluttrapport. Tilrettelagt idrett skøyteløp for utviklingshemmede. Trondheim Kortbaneklubb/ Norges Idrettsforbund 2015/FB5496 Sluttrapport Tilrettelagt idrett skøyteløp for utviklingshemmede 2015/FB5496 Trondheim Kortbaneklubb/ Norges Idrettsforbund 1 Forord Dette er en sluttrapport for klubbens prosjekt «Skøyteløp for utviklingshemmede»

Detaljer

Retningslinjer for barne- og ungdomsinnebandy

Retningslinjer for barne- og ungdomsinnebandy Retningslinjer for barne- og ungdomsinnebandy Hvordan virksomheten skal være for spillere i alderen 6-16 år Vår visjon Klæbu Innebandyklubb ønsker å tilby et positivt og inkluderende miljø der alle kan

Detaljer

TRENERSTANDPUNKT SPØRRESKJEMA UTØVERE FYSISKE TESTER UTØVERE BEARBEIDELSE AV DATA GRUPPEPROSESSER TRENERINTERVJU. Trening.

TRENERSTANDPUNKT SPØRRESKJEMA UTØVERE FYSISKE TESTER UTØVERE BEARBEIDELSE AV DATA GRUPPEPROSESSER TRENERINTERVJU. Trening. I DAG I FRAMTIDA? 1 2 TRENERSTANDPUNKT 3 4 5 6 7 Trening 24-t Psykososialt SPØRRESKJEMA UTØVERE 8 9 TRENERINTERVJU BEARBEIDELSE AV DATA GRUPPEPROSESSER FYSISKE TESTER UTØVERE Trenerintervju Trenerrollen

Detaljer

Oppland Skikrets HANDLINGSPLAN

Oppland Skikrets HANDLINGSPLAN HANDLINGSPLAN 2017-19 Skikretstinget 2017, Vedlegg 4 Formål OSK skal arbeide til beste for skiidretten i Oppland gjennom å utvikle egen aktivitet og organisasjon. Verdier OSK skal preges av frivillighet,

Detaljer

Aktivitetslederkurs. Høsten 2017

Aktivitetslederkurs. Høsten 2017 Aktivitetslederkurs Høsten 2017 Pensum Presentasjon av kurset Forstå og vite hva god barneidrett er ( i sammenheng med Idrettens verdigrunnlag, Bestemmelser om barneidrett og Idrettens barnerettigheter)

Detaljer

Bestemmelser, Langrenn for barn:

Bestemmelser, Langrenn for barn: Ajourført 28. juni 2008 Gjennomgått, revidert og godkjent på LKs Fagmøte juni 2008. Bestemmelser, Langrenn for barn: Disse bestemmelser og retningslinjer gjelder langrenn for barn opp til og med 12 år

Detaljer

Visjon, verdier og hovedmål.

Visjon, verdier og hovedmål. Visjon, verdier og hovedmål. Troms Skikrets (TSK) handlingsplan skal i perioden bygge på Norges Skiforbunds visjon fram mot 2016: «Mange, gode og glade skiløpere», samt de verdier og hovedmål som er lagt

Detaljer

SPORTSLIG PLAN FOR BARNEIDRETTEN

SPORTSLIG PLAN FOR BARNEIDRETTEN SPORTSLIG PLAN FOR BARNEIDRETTEN INNLEDNING Det er viktig å etablere en felles strategi for barneidrettens sportslige aktiviteter som strekker seg fra 5 år til det året de fyller 12. Her skapes grunnlaget

Detaljer

Alder 6-8 år. A) Trening Sjef over ball/ballkontroll 40% Spill med mot (1 vs 1) 10% Avslutninger på mål 10% Smålagsspill 40% 3v3

Alder 6-8 år. A) Trening Sjef over ball/ballkontroll 40% Spill med mot (1 vs 1) 10% Avslutninger på mål 10% Smålagsspill 40% 3v3 Alder 6-8 år 6-7 år:en treningsdag i uken med 1. klokketimes varighet. 8 år: To treningsdager i uken med 75-90 minutters varighet. Alle skal ha hver sin ball på trening. En grad av differensiering. Fast

Detaljer

Planen er revidert av barneidrettskomiteen i Nord-Trøndelag Idrettskrets. Komiteen består av representanter fra Trøndelag Fotballkrets, NT Skikrets

Planen er revidert av barneidrettskomiteen i Nord-Trøndelag Idrettskrets. Komiteen består av representanter fra Trøndelag Fotballkrets, NT Skikrets Planen er revidert av barneidrettskomiteen i Nord-Trøndelag Idrettskrets. Komiteen består av representanter fra Trøndelag Fotballkrets, NT Skikrets NHF Region Midt-Norge, NT Friidrettskrets, NT Orienteringskrets,

Detaljer

- på lag med lokalsamfunnet - for et bedre oppvekst- og nærmiljø

- på lag med lokalsamfunnet - for et bedre oppvekst- og nærmiljø Vedlegg 1. Barnefotballens tre grunnverdier: http://www.fotball.no/barn_og_ungdom/barnefotball/ Likhetsprinsippet Gjelder innad i et lag. Bygger på filosofien om at alle barn skal gis like muligheter til

Detaljer

AFK Sportslig Plan. Sånn gjør vi det i AFK. Sportsplan AFK

AFK Sportslig Plan. Sånn gjør vi det i AFK. Sportsplan AFK AFK Sportslig Plan Sånn gjør vi det i AFK Sportsplan AFK 1 Planens struktur DEL 1 FELLES PLAN FOR AFK Dette er klubbens overordende plan og er besluttet av styret pr 18.11.2009 DEL 2 PLANER FOR LAGENE

Detaljer

Verdidokument. for Åsane Håndball

Verdidokument. for Åsane Håndball Verdidokument for Åsane Håndball Åsane Håndball ble som en del av Åsane Idrettslag stiftet i 1971, men ble 26. januar1997 stiftet som en selvstendig enhet blant flere enheter etter fleridrettsmodellen

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR SKIGRUPPA 2015

HANDLINGSPLAN FOR SKIGRUPPA 2015 HANDLINGSPLAN FOR SKIGRUPPA 2015 Formål og hovedmålsetting Skigruppas formål er å fremme skiidretten i Ålen. Hovedmålsettingen er å gi et tilbud til alle som vil drive med skiidrett. Verdier Verdiene til

Detaljer

FORELDREMØTE. «Gruppe 8 år og yngre» 11. november 2015 Sparebank 1 SMN Valentinlyst

FORELDREMØTE. «Gruppe 8 år og yngre» 11. november 2015 Sparebank 1 SMN Valentinlyst FORELDREMØTE «Gruppe 8 år og yngre» 11. november 2015 Sparebank 1 SMN Valentinlyst Agenda 1. Velkommen. Sparebank 1 SMN. 2. Sponsornytt. Trønderenergi, Egon. Utvalgsmedlem. 3. Informasjon. Hjemmeside,

Detaljer

Grunnleggende Online Kurs Trener 1

Grunnleggende Online Kurs Trener 1 Grunnleggende Online Kurs Trener 1 (Stipulert tidsbruk, ca. 45min) Hensikten med denne modulen er å gi trenere en innføring i NSFs utviklingstrapp for svømming. Trener 1-kurset vil gå i dybden på første

Detaljer

SPORTSPLAN. Retningslinjer for trenere, spillere og foreldre HÅNDBALL

SPORTSPLAN. Retningslinjer for trenere, spillere og foreldre HÅNDBALL SOTRA SPORTSKLUBB En klubb for alle SPORTSPLAN Retningslinjer for trenere, spillere og foreldre HÅNDBALL Innledning Sportsplan for Sotra SK gjelder for alle som driver med håndball i klubben Visjonen er

Detaljer

Satsingsmodell og strategi Fana IL Friidrett 2013-2018. Visjon

Satsingsmodell og strategi Fana IL Friidrett 2013-2018. Visjon Satsingsmodell og strategi Fana IL Friidrett 2013-2018 Visjon Friidrettsgruppen skal ha et tilbud til alle som vil drive med friidrett, men samtidig legge forholdene til rette for de som vil satse på friidrett

Detaljer

«Beste praksis og framtidig utviklingspoteniasial»

«Beste praksis og framtidig utviklingspoteniasial» Optimal trening i langrenn «Beste praksis og framtidig utviklingspoteniasial» Øyvind Sandbakk, PhD Endringer i idretten? Langrenn VO 2 peak VO 2 kinetic %VO 2 peak Performance VO 2 Aerobic metabolic

Detaljer

NSFs Ungdomsutviklere

NSFs Ungdomsutviklere Vedlegg 2 Til alle klubber i NSF Kopi: svømmekretsene NSFs Ungdomsutviklere 29. mars 2004 Norges Svømmeforbund setter av midler til dekning av halvparten av en 50% stilling i 10 klubber. Ungdomsutviklerne

Detaljer

Sportsplan 2014-2015. Nordreisa IL Ski og skiskyting. Revidert desember 2014

Sportsplan 2014-2015. Nordreisa IL Ski og skiskyting. Revidert desember 2014 Sportsplan 2014-2015 Nordreisa IL Ski og skiskyting Revidert desember 2014 Utgave 3: 2014-2015 Innhold 1. INNLEDNING... 3 2. FORMÅL... 3 3. VISJON... 3 4. VERDIER... 3 5. BREDDE OG REKRUTTERING... 3 Hovedmål...

Detaljer

Beskriv årets hovedmålsetninger: 1. 2. 3. Beskriv tiltakene du må gjennomføre for å oppnå dette. Beskriv kapasiteten du må ha for å nå dine mål (10)

Beskriv årets hovedmålsetninger: 1. 2. 3. Beskriv tiltakene du må gjennomføre for å oppnå dette. Beskriv kapasiteten du må ha for å nå dine mål (10) I kapasitetsanalysen skal utøveren skal beskrive målsetningen, tallfeste kapasiteten han eller hun har i dag, og beskrive nødvendig kapasitet for å oppnå sesongens mål og hvilke tiltak som kreves. Beskriv

Detaljer

Trial Satsnings-team for Jenter 2014

Trial Satsnings-team for Jenter 2014 1 Trial Satsnings-team for Jenter 2014 Satsningsteam for jentene. Det ble opprettet i 2012. Trial Team Girls Dette teamet skal fremme internasjonal satsing for jenter/damer. Det er tenkt at en kan dra

Detaljer

Team SKIGUARD Buskerud

Team SKIGUARD Buskerud Team SKIGUARD Buskerud For utøvere i Buskerud fra 16 år og eldre Hvem er Team SKIGUARD Buskerud i BSSK? Team SKIGUARD Buskerud er en videreutvikling av kretslaget som ble startet opp sommeren 2008. Høsten

Detaljer

Lyst til å gå eller leike på ski? Aktiviteter i regi av skigruppa vinteren

Lyst til å gå eller leike på ski? Aktiviteter i regi av skigruppa vinteren Lyst til å gå eller leike på ski? Aktiviteter i regi av skigruppa vinteren 2017-2018 Skigruppa i ØSIL Funksjon Leder Nestleder Økonomi Miljø/ trenerkoordinator Styremedlem Styremedlem Kontaktperson Valdres

Detaljer

Jardar Strategiarbeid 2016

Jardar Strategiarbeid 2016 Jardar Strategiarbeid 2016 Visjon for Jardar Jardar klubben for idrettsglede, fellesskap og vennskap Idrettsglede - Glede for alle, gir idrettslige prestasjoner, personlig vekst Fellesskap - Alle bidrar,

Detaljer

F j e r d e g i r E n k e l d a n s

F j e r d e g i r E n k e l d a n s Fjerde gir Enkeldans I «enkeldans» brukes stavene på annethvert beinskyv som i padling. Stavtaket utføres under hengskiens glidfase. Denne teknikken brukes mest på flate partier og slakt nedover, men også

Detaljer

ØKONOMISKE RETNINGSLINJER. Svarstad IL Skigruppa. Sist endret 11.11.2014 Side 1

ØKONOMISKE RETNINGSLINJER. Svarstad IL Skigruppa. Sist endret 11.11.2014 Side 1 ØKONOMISKE RETNINGSLINJER Svarstad IL Skigruppa Sist endret 11.11.2014 Side 1 1. Renn...3 2. Samlinger... 4 3. Sommerskiskole...... 4 4. Kjøregodtgjørelse... 4 5. Treningsavgifter...4 6. Skilisens. 4 7.

Detaljer

FINNMARK SKIKRETS HANDLINGSPLAN

FINNMARK SKIKRETS HANDLINGSPLAN FINNMARK SKIKRETS HANDLINGSPLAN 2014-2015 2 Innhold handlingsplan Finnmark Skikrets 1. Visjon, verdier og hovedmål 2. Kjerneaktivitet a. Breddeidrett b. Toppidrett c. Skirenn og arrangement d. Anlegg e.

Detaljer

Idrettsskolen. Generell rammeplan

Idrettsskolen. Generell rammeplan Idrettsskolen Generell rammeplan 08.08.2014 Prosjektgruppa for idrettsskolen Innhold 1 Bakgrunn... 2 2 Hvorfor idrettsskole?... 2 3 Hovedprinsipper for idrettsskolen... 2 3.1 Generelt om planlegging for

Detaljer