Årsmelding for Norsk 2014/2015. Norsk medisinstudentforening Utland

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsmelding for Norsk 2014/2015. Norsk medisinstudentforening Utland"

Transkript

1 Årsmelding for Norsk medisinstudentforening Utland Norsk medisinstudentforening Utland

2 Forord til Årsmeldingen Årsmeldingen er en oppsummering av Nmf Utlands arbeid gjennom den foregående styreperioden. Den er medlemmenes innsyn i hva deres tillitsvalgte har foretatt seg, og samtidig en måte å synliggjøre det arbeidet styret faktiske gjør. Årsmeldingen inneholder følgende: 1. Presentasjon av styret. 2. Aktiviteter etter arbeidsprogrammet. 3. Økonomi. Første del av Årsmeldingen er en presentasjon av styret som satt i perioden 2014 til Andre del av Årsmeldingen er en oppfølging av Nmf Utlands Arbeidsprogram, vedtatt av Årsmøtet For hvert punkt vil vi redegjøre for arbeidet og eventuelt komme med en konklusjon. Det kan for eksempel være at målet er nådd, eller et forslag til oppfølgingsmål for 2015/2016. Siste del er økonomien fra regnskapsåret 2014, og revidert budsjett samt foreløpig regnskap for Avtroppende styre takker for et godt Nmf- år og ønsker både nye og gamle kollegaer lykke til videre! Med vennlig hilsen Marit Witsø Avtroppende leder

3 Innhold 1. Presentasjon av Norsk medisinstudentforening Utland-styret Aktivitet etter arbeidsprogrammet 2.1 Satsningsområde 1: Informasjon 2.2 Satsningsområde 2: Kontaktpersoner 2.3 Satsningsområde 3: Kompetanse, kurs og seminarer 2.4 Andre arbeidsområder 1: Medlemsstatistikk 2.5 Andre arbeidsområder 2: Styredrift 2.6 Andre arbeidsområder 3: Internasjonal helse - MedHum Utland 2.7 Andre arbeidsområder 4: Medisinsk grunn- og videreutdanning - Turnus - Grunnutdanning - Autorisasjon 3. Økonomi for Norsk medisinstudentforening Utland 3.1 Budsjett og regnskap for Budsjett og foreløpig regnskap for 2015 Norsk medisinstudentforening Utland

4 1. Norsk medisinstudentforening Utland styret Leder Marit Witsø Utvekslingsansvarlig Anes Mulic Nestleder Cathrine Sevre Kontaktpersonansvarlig Mathilde Kinge Nasjonalt styrerepresentant Sara Gilani Prosjekt- og kursansvarlig Henning Ramm Økonomiansvarlig Martin S. Hansen PR-ansvarlig Steffen Hellevik Turnus-, lønn- og autorisasjonsansvarlig Anne Sandvik Webansvarlig Andreas Hurum Pedersen Medlemsfordelsansvarlig Andrada Zaharia

5 2. Aktivitet etter arbeidsprogrammet. 2.1 Satsningsområde 1: Informasjon Gjennom virkemidler som nettsider, facebook og trykte medier som Æskulap og Tidsskriftet for den norske legeforening, samt månedlig nyhetsbrev på mail, har Nmf Utland jobbet med å holde medlemsmassen oppdatert. Som et ledd i å bli enda bedre på å formidle informasjon, bestemte styret seg i år for å dele vervet PR og Web i to, til separate PR- og Web- ansvarlige. PR- ansvarlig Steffen Hellevik har hatt ansvar for styrets profil og å forbedre synligheten til Nmf Utland utad. Han startet blant annet Organisasjonsskolen en samling korte tekster på facebook som enkelt forklarer hva blant annet Nmf, Arbeidsprogrammet,Landsmøtet, Politisk måldokument og hva det vil si å være tillitsvalgt er. Vi opplever ofte at selv om man er medlem, er man ikke nødvendigvis satt inn i hva Nmf egentlig er, og et av hovedmålene våre denne styreperioden har vært å synliggjøre oss og hva organisasjonen gjør. I tillegg startet Steffen opp Ukens politiske sak, som på lik linje med Organisasjonsskolen var korte tekster han publiserte på facebook. Her tok han for seg aktuelle politiske problemstillinger for å skape debatt og bidra til en levende facebookside. Til tross for Web- ansvarlige Andreas H. Pedersens korte fartstid i styret, har han gjort en betydelig jobb med å rydde opp på nettsiden. Gamle saker er fjernet, og de fleste sidene er oppdatert. Han har også hevet kvaliteten på nyhetsbrevene, og har vært en stor ressurs for styret. Det anbefales at man søker kompetente Web- ansvarlige for fremtiden, da det letter det praktiske arbeidet betraktelig. Å rekruttere nye medisinstudenter har vært en utfordring, da vi ikke har jevnlig kontakt med de over 40 studiestedene vi har medlemmer ved. Vi har ønsket å styrke synligheten vår blant de nye studentene, og vi er veldig glade for å ha fått til et samarbeid med Lånekassen, hvor vi har fått link på deres side som går direkte til innmeldingsskjema og en kort tekst om Nmf. PR- ansvarlig Steffen arrangerte i løpet av høsten en vervekonkurranse, hvor alle som vervet flere enn tre medlemmer var med i trekningen av en ipad. Det er en klar sammenheng mellom kvaliteten på premien og engasjement, og med valget av årets premie fikk vi inn svært mange nye medlemmer. Det anbefales til neste styre å gjennomføre lavterskel- konkurranser, i form av at det kreves liten innsats, med attraktive premier. Norsk medisinstudentforening Utland

6 Nyhetsbrevet har blitt sendt ut nesten hver måned. De har skapt mange tilbakemeldinger ved at vi har annonser på facebook at de inneholder viktig informasjon i form av obligatoriske kurs og veiledere. Spesielt temaer som turnus og krav skaper mange henvendelser, både fra medlemmer og ferdige leger. Vi håper og tror at det på denne måten bidrar til at flere leser nyhetsbrevene våre. Som et siste ledd i å spre informasjon til våre medlemmer, har styremedlemmene gjennom styreåret reist til de ulike studiestedene og holdt informasjonsmøter. Det hele ble koordinert av Steffen Hellevik, som laget oversikter over hvor man burde dra med tanke på medlemstall presentert av nestleder Cathrine Sevre, og sendte søknader om økonomisk støtte for gjennomføring. De ulike studiestedene som ble besøk var Szczecin, Poznan, Bygdosc og Krakow i Polen, Martin og Koscie i Slovakia, Praha i Tsjekkia, Odense og København i Danmark. 2.2 Satsningsområde 2: Kontaktpersoner Nmf Utland har kontaktpersoner fordelt utover alle studiebyene hvor vi har medlemmer. I dette styreåret har det vært stort fokus på å styrke kontaktpersonene våre. Vi har jobbet for å få til en bedre og tettere samarbeid mellom styret og kontaktpersoner. Vi har jobbet for å være en god informasjonkilde til kontaktpersonene om hva styret har jobbet med. Vi har ønsket å få økt aktivitet og motivasjon hos kontaktpersonene. Man har ønsket at Nmf Utland skal være enda mer synlig i studiebyene og man har ønsket å øke medlemstallene i de forskjellige studiebyene. Dette har blitt gjort gjennom arbeidet med å oppfordre til å avholde kurs i studiebyene i regi av Nmf Utland. Skrive enkle og nyttig informasjonsmail til kontaktpersonene hver måned. Besvare og bistå i hjelp til å fremme arbeid og motivasjon til å øke medlemsmassen. Vi har jobbet mye for å opprettholde nye og gamle kontaktpersoner i hver studieby. Og gi god informasjon og innføring til nye kontaktpersoner om hva det innebærer å være kontaktperson. Vi har i løpet av året fått inn flere søknader til støtte av kurs fra kontaktpersonene enn noen gang. Vi har sett økt aktivitet og interesse fra dyktige kontaktpersoner. Man har også klart å få tak i nye kontaktpersoner når noen har sluttet, og hatt mer kontakt med kontaktpersoner i studiebyer der det har vært mindre aktivitet. Ønsket er å få tak i nye kontaktpersoner i de fleste av studiebyene der det er norske studenter. Dette har man gjort gjennom å få tak i norske studenter i studiebyene og prøvd å verve kontaktpersoner. Det har vært aktiv veiledning og oppmuntring av kontaktpersonene til å verve flere medlemmer gjennom diverse informasjonsmail om medlemsstatistikk og en vervekampanje laget av vår PR- ansvarlig. Man har ønsket å vise hvor viktige kontaktpersonene er for styret. Dette har vi prøvd å vise gjennom å blant annet lage en julegavepakke med medisinsk utstyr som alle fikk tilsendt i posten i desember. I tillegg inviterte vi de til kurs som ble arrangert av Nmf Utland, der de fikk prioritert gratisbillett, noe vi har fått tilbakemelding på at har vært kjærkomment. For å samle kontaktpersoner slik at man møtes ansikt til ansikt avslutter vi styreåret med en kontaktperson- kveld i midten av august. Her skal det avholdes et kurs i CV- og søknadskriving på Legenes hus i Oslo, etterfulgt av sosialt arrangement.

7 I tillegg har det, med nestleder Cathrine Sevre i spissen blitt gjort en grundig opprydding av Kontaktperson- google driven. Den skal gjøre det enkelt for KP- ene å hente informasjon og ressurser, og krever kontinuerlig oppdatering. Kontaktpersonene har vært svært aktive i år, det ser vi både gjennom antall kurs som har blitt avholdt i studiebyene og gjennom medlemsøkning i diverse studiebyer. Det blir spennende å se hvordan dette utvikler seg i fremtiden. 2.3 Satsningsområde 3: Kompetanse, kurs og seminarer Norsk medisinstudentforening Utland har arbeidet for å heve kompetansen til sine medlemmer. Vi har lagt de største ressursene i å arrangere kurs og fagdager for våre medlemmer, men også brukt sosiale medier som facebook til å spre relevant informasjon. I tillegg har vi brukt nettsider og nyhetsbrev til å sende ut veiledere, blant annet i studieteknikk og turnus, og viktig informasjon om obligatoriske kurs og krav. Kursene og fagdagene vi var med på, eller arrangerte på egenhånd var: 1. Kurs i klinisk farmakologi: Etter mye omtale på facebook, ble det enorm respons da påmeldingen ble satt i gang. Det var mange titalls som sendte mail om å få stå på venteliste fordi de ikke hadde fått plass, og flere meldte seg til å jobbe gratis i kulissene. Foredragsholderne var erfarne klinikere og overleger i allmennmedisin og klinisk farmakologi, Roar Dyrkon og Ketil Espnes. Kurset hadde som fokus å gi en introduksjon til den kliniske farmakologien, og det praktiske aspektet. Fra tilbakemeldingene kom det frem at kurset med fordel kunne ha vært holdt over flere dager, at noe av stoffet var for basalt og at det burde være flere praktiske elementer, men at gjennomførelsen var svært godt og foredragsholderne dyktige. Det kan anbefales til neste år å leie inn erfarne turnusleger til å holde kurset, og legge fokuset på case- trening. 2. Brann- og Traumekurs: i april 2015 arrangerte Nmf Utland Traume- og Brannskadekurs i Krakow, med overlege Anne Berit Guttormsen i spissen. Som fremtidige turnusleger står man mye i mottaket på sykehusene. Anne Berit og fire av hennes kollegaer kom til å gi studentene i Krakow en innføring i hva man absolutt bør kunne før man skal ut i praksis. Det ble også arrangert praktiske workshops, som ultralydtrening og sårstell. Det var ca 130 deltagere tilstede. Ut fra tilbakemeldingene fra kurset var deltagerne veldig fornøyde, og blant den konstruktive kritikken vi fikk var at workshopsene kunne vært lengre. 3. Fagdag ved Tønsberg sykehus: Nmf Utland sin Fagdag i Tønsberg ble tatt godt i mot av de ca 50 fremmøtte. Kurset var gratis, men kun for våre medlemmer. Med kurs i røntgen toraks, tips og kasuistikker fra indremedisin, kirurgi, ortopedi og anestesi, samt opplevelser og råd fra en erfaren turnuslege, ble det mye nyttig faglig påfyll. Responsen i etterkant har vært at studentene ønsker flere fagdager av denne typen og kurs, noe vi håper å etterleve. 4. UltraBox : UltraBox arrangerte kurs i Szczecin, Warzawa, Lublin og Krakow Polen, hvor Nmf sine medlemmer fikk rabatt. Nmf sine medlemmer var også de første til å få tilbud om å være modell på SonorNorway sin internasjonale ultralydkonferanse i Oslo, hvor de får med seg hele kurset gratis. Norsk medisinstudentforening Utland

8 5. Antibiotikaveilederen: Antibiotikasenteret for primærmedisin sendte representanter for å presentere sin Antibiotikaveileder for studentene i Martin, Slovakia. Tilbakemeldingene var gode, selv om mange ønsket en mer interaktiv undervisning. Dette er noe senteret tar til seg, og de vurderer å endre opplegget till plenum oppgaveløsning og diskusjon. Både de og Nmf Utland ønsker å fortsette det gode samarbeidet. 6. Akuttmedisinsk Seminar (AMS) : som hovedarrangør og økonomisk ansvarlig, har Nmf Utland i år gleden av å kunne presentere AMS Seminaret er et årlig arrangement som avholdes på Soria Moria kurs- og konferansesenter i Holmenkollen, Oslo. Seminaret har tidligere vært en stor suksess, og vi har derfor ønsket å videreføre tradisjonen. Prosjekt- og kursansvarlig Henning Ramm startet tidlig jakten på leder- gruppe, og den var klar før jul Nmf Utland har ikke noe med selve planleggingen eller gjennomføringen av seminaret, men har i år hatt månedlig kontakt med leder- gruppen for å følge opp økonomi og fremgang. Ledere for årets seminar er Jonas Rønningen Sandbu og Edvard Pinto Bolstad, de har til nå gjort en fremragende jobb og Nmf Utland gleder seg til seminar. 7. Akuttmedisisnk Gruppe (AMG) : Nmf Utland har ingen offisiell rolle når det kommer til AMG, men vi bidrar til å promotere deres besøk, samt at kontaktpersonene våre gjerne inviterer de til sine studiesteder. AMG er en ressurs for utenlandsstudentene, og et godt forhold mellom gruppene er fordelaktig for begge. 8. ANSA Polen fagseminar Nmf Utland støttet seminaret økonomisk. Styret var godt representert med fire styremedlemmer. Vi hadde vervestand med flotte vervepremier mellom foredragene gjennom faghelgen. Andre tiltak for kompetansehevning: Lån en Nmfer: for å senke terskelen for å arrangerer kurs for kontaktpersoner, laget vi i starten av styreåret et tilbud som heter Lån en Nmfer. Her kan man gå inn på våre nettsider og sende en forespørsel om å låne en i styret til å arrangere kurs, holde informasjonsmøter eller annet. Det ligger mye god kompetanse i styret, og bidragsgleden er stor. Det har desverre vært få forespørsler, så det kan med fordel promoteres hyppigere. Turnusveilederen: Turnusansvarlig Anne Sandvik skrev en Turnusveileder i forbindelse med søknaden for oppstart høst Den er en grundig gjennomgang av de aller fleste aspektene rundt den nye turnusordningen. Veilederen ble sendt ut på mail, hvor den skapte mye mailtrafikk fra medlemmer som ikke hadde fått nyhetsbrevet og ferdige leger som ønsker den. Studieveilederen: Utvekslingsansvarlig Anes Mulic har i tillegg til sitt verv innen utveksling, et ekstra engasjement for grunnutdanning. I den forbindelse har han skrevet en studieveileder for våre medlemmer. Her er studieteknikk, fag og framgangsmåte beskrevet. Samtidig belyses noe av det kliniske og sosiale veldig kort. Den er laget for å kunne hjelpe yngre studenter som ønsker veiledning i starten av studiet. Veilederen planlegges å sendes ut med nyhetsbrevet for Juli 2015.

9 Mentorordningen: Det har det siste året vært lav aktivitet rundt Mentorordningen. Det er planlagt et løft når det kommer til det logistiske rundt ordningen, men det har latt vente på seg. Per dags dato går ordningen som før, ved at man sender mail og blir tildelt en mentor hvis det er ledig fastlege i ditt nærområde. Nmf har kjøpt Mentorordning- roll- up laget av Allmennmedisinsk Utdanningsutvalg (AU) som skal brukes på større arrangementer. Det anbefales neste styre å ta tak i situasjonen fordi dette er et tilbud som kan være svært fordelaktig for våre medlemmer. Det bør jobbes for å lage en ordning som åpner for at en lege kan ta flere studenter, og at studentene selv i større grad er ansvarlig for å velge sin lege. 2.4 Andre arbeidsområder: Medlemsstatistikk Gjennom styreåret har det vært presentert oppdaterte medlemstall til styret hver måned. Slik har styret hele tiden kunnet følge med på fremgangen i medlemstallene. Det har vært motiverende å se tallene stige, og det har blitt en konkurranse mellom studiebyene å ha den beste medlemsstatistikken. Oversikten har også gjort oss oppmerksomme på hvilke land og studiesteder vi må jobbe mer med å få informert om Norsk medisinstudentforening. 2.5 Andre arbeidsområder: Styredrift: Tillitsvalgtkurs 2 ble gjennomført på Legenes hus i midten av september. Å gi grundig opplæring var et mål, og vi hentet inn ekstern kompetanse for å heve kunnskapen. Vi hadde besøk av et styremedlem fra LNU og Wasim Zahid kom å fortalte om bruk av sosiale medier. Vi har arrangert måndelige styremøter, noe som har vist seg essensielt for å opprettholde et høyt nivå av engasjement. Som medlem kan man lese våre styrereferater på I tillegg møttes vi fysisk ved Tillitvalgtkurs 3, Grunnutdanningskonferansen, julebordet, Arbeidshelgen i februar og Landsstyremøtet i mars. Web- ansvarlig har flyttet maildomenet til styr ene våre fra one.com til legeforeningen, og fra høsten 2014 fikk vi endelig fungerende mailadresser som vi har kontroll over selv. Vi la også en innsats i å lage en oversikt over hvilke domener Nmf Utland eier, og har flyttet over de det var mulig til legeforeningen for å holde bedre oversikt. Vedtektsuka ble arrangert i februar Tanken bak var at alle skulle få en grundig innføring i våre styringsdokumenter og ha tenkt gjennom om de kan forbedres eller endres. Resultatet ble at de fleste deltagerne fra Nmf Utland var godt forberedt til Landsmøtet, og kunne bidra i debattene fordi de hadde godt innsyn i de ulike problemstillingene. Vi deltok med et fulltallig styre. Medlemsfordelsansvarlig Andrada Zaharia har jobbet med å pleie og opprettholde avtalene vi har. Blant annet har et oversiktlig og jevnt kurstilbud stått i fokus, og Andrada har også lagt ut en spørreundersøkelse for medlemmene våre. Denne skal hjelpe oss med å fokusere på det som er viktig for medlemmene våre. Vi Norsk medisinstudentforening Utland

10 har bestilt vervemateriell som vil komme medlemmene våre til gode og lagt ut en plan til bestilling av nye journalkort. 2.6 Andre arbeidsområder: Internasjonal helse Norsk medisinstudentforening Utland skal arbeide for at medlemsmassen skal være opplyste og engasjerte i lokale, nasjonale og internasjonale helsespørsmål. - MedHum Utland: Det har vært vanskelig å organiserte et MedHum Utland siden vi er spredt over så mange landegrenser. Per dags dato har vi to personer som er interessert i å engasjere seg i MedHum Utland, det er Martine Magnussen og Øivind Christopher Lie. I november samlet seks medisinstudenter i Bialystok, Polen, inn over 3000 zloty (rundt 6200 NOK) til MedHum. I løpet av denne måneden var de tilstede og samlet inn donasjoner på ANSA Bialystoks Halloween party. De hadde en kontaktperson på hvert klassetrinn som samlet inn donasjoner fra studentene i løpet av skoleukene. I tillegg til dette arrangerte de 14. november MedHumQuiz hvor inntektene av quizen gikk til MedHum. Under quizen hadde de MedHum- lotteri hvor de selv stod for premiene som var vin, skoleboller og en kurv med skjønnhetsprodukter. For å være mer synlige for studentene under aksjonsmåneden, kjøpte de inn T- skjorter som de tegnet MedHum og Nmf logo på. 2.7 Andre arbeidsområder: Medisinsk grunn- og videreutdanning Norsk medisinstudentforening Utland skal arbeide for å fremme norske utenlandsstudenters interesser i spørsmål som angår turnus og autorisasjon. Dette har vi prøvd å oppnå ved å: - - Turnus: Turnus-, lønn- og autorisasjonsansvarlig Anne Sandvik har, som en del av Arbeidslivskomiteen til Nmf vært styrets kunnskapssenter når det kom til turnus. Etter omleggingen fra treknings- til søknadsbasert turnus har det vært et stort informasjonsbehov blant medlemmene. Hun har besvart utallige henvendelser og holdt medlemsmassen oppdatert via nyhetsbrev, facebook og nettsider. Samt at hun har holdt informasjonsmøter ved studiestedene i Ungarn. Grunnutdanning: Nestleder Cathrine Sevre har gjennom styreåret fått oppdateringer fra hospiteringsansvarlig i Nasjonalt styre (NS). Arbeidsgruppa i NS jobber med å kartlegge hospiteringsplasser ved norske sykehus, slik at man reduserer hospiteringsbelastningen på enkelte sykehus, og unngår å komme i konflikt med lokale studenters obligatoriske undervisning. Det ble sendt ut en spørreundersøkelse som gav oss tilbakemeldinger fra forskjellige studenter om deres erfaring i møte med andre studenter ute i praksis på sykehus. Man ser at det er en større belasting i hovedstaden, mens mindre lokalsykehus ikke merker samme belastingen. I tillegg ble det publisert en artikkel skrevet av leder for Nmf Utland, Nmf Oslo og Nasjonalt styre som tok for seg utfordringene med hospitering. Det har vært mange samtaler rundt turnus innad i foreningen, med gode konstruktive og produktive utfall.

11 Totalt sendte Nmf Utland ut 17 studenter til utveksling, både klinisk- og forskningsutveksling. Utvekslingsansvarlig Anes Mulic har hatt god oversikt over promotering og frister, noe som har bidratt til en knirkefri prosess. Rollen som utvekslingsansvarlig for Nmf Utland er spesiell, da vi sender ut, men ikke får noen inn. Samtidig er man langt unna både de andre utvekslingsansvarlige, de nasjonalt ansvarlige for utveksling og også de studentene som skal reise ut. Men oppgavene i år har vært gjennomført på en god måte. - Autorisasjon: Utvekslingsansvarlig Anes Mulig og leder Marit Witsø deltok på møte om autorisasjonmed SAK i desember Der ble det blant annet drøftet autorisasjon for studenter som studerer utenfor EU/EØS, og studenter som går på fire- års medisinstudium innenfor EU/EØS. Det er per dags dato store variasjoner om hvilke land som godkjennes av SAK, og det er noe som burde være klargjort i større grad. Det anbefales at det nye styret holder seg oppdatert på SAK sine retningslinjer for hvem som mottar autorisasjon/lisens etter endt studium 3. ØkonomI for Norsk medisinstudentforening Utland 3.1 Budsjett og Regnskap for 2014 Norsk medisinstudentforening Utland

12 3.2 Budsjett og foreløpig regnskap for 2015

REFERAT DET 44. LANDSMØTE. 11. og 12. april 2015 Gardermoen

REFERAT DET 44. LANDSMØTE. 11. og 12. april 2015 Gardermoen REFERAT DET 44. LANDSMØTE 11. og 12. april 2015 Gardermoen 2 FORORD Velkommen til organisasjonen BI Studentsamfunns 44. Landsmøte! I år avholder vi, tradisjonen tro, arrangementet på Gardermoen, og vi

Detaljer

SAKSPAPIRER. 43. Landsmøte BI studentsamfunn. Trondheim 12-13 april, 2014

SAKSPAPIRER. 43. Landsmøte BI studentsamfunn. Trondheim 12-13 april, 2014 I SAKSPAPIRER 43. Landsmøte BI studentsamfunn Trondheim 12-13 april, 2014 Forord Velkommen til BI Studentsamfunns 43. Landsmøte. For første gang avholder vi arrangementet et annet sted enn Gardermoen,

Detaljer

Referat. 43. Landsmøte BI Studentsamfunn. Trondheim 12.-13. april 2014

Referat. 43. Landsmøte BI Studentsamfunn. Trondheim 12.-13. april 2014 I Referat 43. Landsmøte BI Studentsamfunn Trondheim 12.-13. april 2014 II Forord Velkommen til Organisasjonen BI Studentsamfunns 43. Landsmøte. For første gang avholder vi arrangementet et annet sted enn

Detaljer

Styremøte BIS Sentralledelsen 14-07- 2012 SAKSPAPIRER. Styremøte BIS Sentralledelsen

Styremøte BIS Sentralledelsen 14-07- 2012 SAKSPAPIRER. Styremøte BIS Sentralledelsen SAKSPAPIRER Styremøte BIS Sentralledelsen 1 Innholdsfortegnelse SAK 1-12 - TIL BEHANDLING: GODKJENNELSE AV INNKALLELSE OG DAGSORDEN... 3 SAK 2-12 - TIL BEHANDLING: VALG AV ORDSTYRER OG REFERENT... 3 SAK

Detaljer

T i p s h e f t e f o r

T i p s h e f t e f o r T i p s h e f t e f o r r e k r u t t e r i n g Heftet er gitt ut av Studentliv, en avdeling i SiO (Studentsamskipnaden i Oslo). Heftet er skrevet av arbeidsgruppen for Læring og Organisasjonsutvikling

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

EL A Tromsø Generalforsamling Høsten 2014 24. November

EL A Tromsø Generalforsamling Høsten 2014 24. November EL A Tromsø Generalforsamling Høsten 2014 24. November 1 Innkallelse til Generalforsamling Styret i ELSA Tromsø 2014/2015 har den glede å innkalle til Generalforsamling, i samsvar med vedtektenes 7, 1.ledd.

Detaljer

Generalforsamling. Høst 2011. Dato: 26. Oktober 2011 Sted: Aud 1. Tid: 17.15. 1 S ide

Generalforsamling. Høst 2011. Dato: 26. Oktober 2011 Sted: Aud 1. Tid: 17.15. 1 S ide Generalforsamling Høst 2011 Dato: 26. Oktober 2011 Sted: Aud 1. Tid: 17.15 1 S ide Forord Generalforsamlingen tar opp saker av strategisk karakter for studentsamfunnet, både fremmet av BIS styret, undergrupper,

Detaljer

Årsberetninger ANSA-land og utvalg 2014-2015

Årsberetninger ANSA-land og utvalg 2014-2015 Årsberetninger ANSA-land og utvalg 2014-2015 Til ANSAs 59. generalforsamling ANSAs formål er å - informere om og oppfordre til utdanning i utlandet - ivareta utenlandsstudentenes faglige, økonomiske, sosiale

Detaljer

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Ta styring - strategi for gode valg i LAR Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Et oppdrag for NAV Østfold for deltakere i LAR-prosjektet Sarpsborg for perioden 2. november

Detaljer

RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9

RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9 RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9 INNHOLDSFORTEGNELSE TILLITSVALGT I RØDE KORS UNGDOM Velkommen som valgt til å være med å lede verdens største internasjonale organisasjon. Dette heftet er

Detaljer

Informasjonshefte. for 4H-alumnklubber. utarbeidet av. Norske 4H-alumner

Informasjonshefte. for 4H-alumnklubber. utarbeidet av. Norske 4H-alumner Informasjonshefte for 4H-alumnklubber utarbeidet av Norske 4H-alumner Ide dugnad 4H-prosjekt Norske 4H-alumner Kontingent Høstkurs 4H-alumnklubb Arrangement 4H-medlem Handlingsplan Plakett Infoskriv Miljøtorg

Detaljer

Hvordan jobbe med Nord/Sør-informasjon? - et ressurshefte for barne- og ungdomsorganisasjoner

Hvordan jobbe med Nord/Sør-informasjon? - et ressurshefte for barne- og ungdomsorganisasjoner Hvordan jobbe med Nord/Sør-informasjon? - et ressurshefte for barne- og ungdomsorganisasjoner Informasjonsheftet er utarbeidet av LNU sin arbeidsgruppe for Nord/Sørspørsmål 2011/2012. Informasjonshefte

Detaljer

Sakspapirer. Generalforsamling BIS Trondheim. Torsdag 10.10.2013 Klokken 16.00

Sakspapirer. Generalforsamling BIS Trondheim. Torsdag 10.10.2013 Klokken 16.00 Sakspapirer Generalforsamling BIS Trondheim Torsdag 10.10.2013 Klokken 16.00 A1 1 SAK 1 BEHANDLING/GODKJENNING AV INNKALLELSE OG DAGSORDEN SAK 2 BEHANDLING/VALG AV ORDSTYRER, BISITTER, REFERENTER, TELLEKORPS

Detaljer

ØF-rapport nr. 15/2007. Evaluering av ANSA. Tonje Lauritzen, Asgeir Skålholt, Vegard Johansen og Svein Bergum

ØF-rapport nr. 15/2007. Evaluering av ANSA. Tonje Lauritzen, Asgeir Skålholt, Vegard Johansen og Svein Bergum ØF-rapport nr. 15/2007 Evaluering av ANSA av Tonje Lauritzen, Asgeir Skålholt, Vegard Johansen og Svein Bergum ØF- rapport nr. 15/2007 Evaluering av ANSA av Tonje Lauritzen, Asgeir Skålholt, Vegard Johansen

Detaljer

SENTRALSTYREMØTE 29.-31.08.14 Saksbehandler: Kristin Tufte

SENTRALSTYREMØTE 29.-31.08.14 Saksbehandler: Kristin Tufte 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 05.09.14/162.62 SENTRALSTYREMØTE 29.-31.08.14 Saksbehandler: Kristin Tufte Sak 69/14 Referat sentralstyremøte 29.-31.08.2014 Tilstede: Anders Garbom Backe, Joakim Damsgaard,

Detaljer

UnderUtdanning. Pedagogstudentene under lupen. Spesialnummer. Stor reportasje Landsmøtet hektisk men givende. Vi skal bli lærere vi vil ta ansvar!

UnderUtdanning. Pedagogstudentene under lupen. Spesialnummer. Stor reportasje Landsmøtet hektisk men givende. Vi skal bli lærere vi vil ta ansvar! P e d a g o g s t u d e n t e n e s m e d l e m s b l a d UnderUtdanning No 1 2006 Spesialnummer Pedagogstudentene under lupen Stor reportasje Landsmøtet hektisk men givende Hvert år i midten av mars avholder

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER 1 2 INNKALLING OG SAKSPAPIRER 3 4 5 6 7 8 9 10 Innkalling til Velferdstingsmøte Onsdag 30. mai kl. 17:00-22:30 Sted: Det Teologiske Menighetsfakultet 11 12 13 14 15 16 17 18 Velkommen, kjære representanter!

Detaljer

Styremøte BI Studentsamfunn Sentralledelsen 16-03- 2013 REFERAT 16.03.13. Styremøte Sentralledelsen

Styremøte BI Studentsamfunn Sentralledelsen 16-03- 2013 REFERAT 16.03.13. Styremøte Sentralledelsen REFERAT 16.03.13 Styremøte Sentralledelsen 1 Innholdsfortegnelse Sak 41-13 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 42-13 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak 43-13 -

Detaljer

Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad. Tillitsvalgtes hverdag.... sett fra grasrota i seks LO-forbund

Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad. Tillitsvalgtes hverdag.... sett fra grasrota i seks LO-forbund Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad Tillitsvalgtes hverdag... sett fra grasrota i seks LO-forbund Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad Tillitsvalgtes hverdag... sett fra grasrota i seks LO-forbund

Detaljer

Legater... 26 LNUmidler til barne- og ungdomsaktiviteter... 26 Gjensidigestiftelsen... 27 Grasrotandelen... 27 Flere tips... 27 Gode råd når du skal

Legater... 26 LNUmidler til barne- og ungdomsaktiviteter... 26 Gjensidigestiftelsen... 27 Grasrotandelen... 27 Flere tips... 27 Gode råd når du skal Tillitsvalgtguiden Innhold Til deg som tillitsvalgt... 5 NJFFs oppbygning... 6 NJFFs historie... 6 NJFFs formålsparagraf... 9 Handlingsprogram og arbeidsprogram... 9 Virksomhetsplan/ årsplan og beretning

Detaljer

Samarbeid om redusert sykefravær i prosessindustrien

Samarbeid om redusert sykefravær i prosessindustrien Samarbeid om redusert sykefravær i prosessindustrien av Hans Christoffer Aargaard Terjesen & Anne Inga Hilsen AFI-FoU 2013 Forord Dette prosjektet ble først ledet av seniorforsker Anne Inga Hilsen, som

Detaljer

Referat Generalforsamling BIS Trondheim

Referat Generalforsamling BIS Trondheim Referat Generalforsamling BIS Trondheim Dato: 10.03.2011 Start: 12.30 Slutt: 20.25 Sted: A1 Antall personer til stede: 116 Antall sider: Kopi: Styret i BIS Trondheim KVK BIS Trondheim Sentralstyret i BIS

Detaljer

Sluttrapport Bolyst-prosjektet (15.08.2011 31.12.2013)

Sluttrapport Bolyst-prosjektet (15.08.2011 31.12.2013) Sluttrapport Bolyst-prosjektet (15.08.2011 31.12.2013) HOVEDAKTIVITET MÅL RESULTAT HA 1 - Forankring Prosjektet skal forankres i administrativ og politisk ledelse i de tre kommunene. Det er også en vesentlig

Detaljer

Delårsrapport. Sandvika Videregående skole. Lærer: Hege Kaardal Mentor: Carl Nicolai (Nico) Vold Senterdirektør ved Sandvika Storsenter

Delårsrapport. Sandvika Videregående skole. Lærer: Hege Kaardal Mentor: Carl Nicolai (Nico) Vold Senterdirektør ved Sandvika Storsenter Delårsrapport Eldre-Event UB Sandvika Videregående skole Lærer: Hege Kaardal Mentor: Carl Nicolai (Nico) Vold Senterdirektør ved Sandvika Storsenter Organisasjonsnummer: 999 170 536 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Prosjektrapport Treningskompis for kreftpasienter

Prosjektrapport Treningskompis for kreftpasienter Prosjektrapport Treningskompis for kreftpasienter Extrastiftelsen Helse og Rehabilitering Prosjektnr.: 2010/3/0119, Rehabilitering Forord Denne rapporten gir en oversikt over bakgrunn, gjennomføring, resultater

Detaljer

Slik gjør vi det i Senterpartiet

Slik gjør vi det i Senterpartiet Slik gjør vi det i Senterpartiet Håndbok for tillitsvalgte og folkevalgte Kapittel 2.1: Arbeid i lokallagsstyret Innholdsfortegnelse 2. OPPGAVER OG ANSVAR FOR LOKALLAGSSTYRET 6 VEDTEKTER 6 VIRKSOMHETSPLAN

Detaljer

Landsrådsmøte 2015. Quality Hotel Fredrikstad 6. mai

Landsrådsmøte 2015. Quality Hotel Fredrikstad 6. mai Landsrådsmøte 2015 Quality Hotel Fredrikstad 6. mai Saksliste for Allmennlegeforeningen landsrådsmøte 2015 Quality hotel Fredrikstad Onsdag 6. mai 2015 kl 13.00 18.30 1. Godkjenning av innkalling og valg

Detaljer

Sak 02/15 Referat fra forrige møte V*

Sak 02/15 Referat fra forrige møte V* 1 2 3 4 5 6 7 8 9 17.02.15/162.64 SENTRALSTYREMØTE 13.-15.02.2015 Saksbehandler: Kristin Tufte Sak 15/15 Referat Sentralstyremøtet 13.-15.februar 2015 Tilstede: Anders Garbom Backe (ikke sak 01/15 03/15),

Detaljer

FORENINGEN FOR MUSKELSYKE (FFM)

FORENINGEN FOR MUSKELSYKE (FFM) FORENINGEN FOR MUSKELSYKE (FFM) Sentralstyrets årsberetning 2013 Årsberetning 2013 Side 1 av 16 SENTRALSTYRETS ÅRSBERETNING Innledning Foreningen for Muskelsyke (FFM) er en interesseorganisasjon for mer

Detaljer