Årsmelding for Norsk 2014/2015. Norsk medisinstudentforening Utland

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsmelding for Norsk 2014/2015. Norsk medisinstudentforening Utland"

Transkript

1 Årsmelding for Norsk medisinstudentforening Utland Norsk medisinstudentforening Utland

2 Forord til Årsmeldingen Årsmeldingen er en oppsummering av Nmf Utlands arbeid gjennom den foregående styreperioden. Den er medlemmenes innsyn i hva deres tillitsvalgte har foretatt seg, og samtidig en måte å synliggjøre det arbeidet styret faktiske gjør. Årsmeldingen inneholder følgende: 1. Presentasjon av styret. 2. Aktiviteter etter arbeidsprogrammet. 3. Økonomi. Første del av Årsmeldingen er en presentasjon av styret som satt i perioden 2014 til Andre del av Årsmeldingen er en oppfølging av Nmf Utlands Arbeidsprogram, vedtatt av Årsmøtet For hvert punkt vil vi redegjøre for arbeidet og eventuelt komme med en konklusjon. Det kan for eksempel være at målet er nådd, eller et forslag til oppfølgingsmål for 2015/2016. Siste del er økonomien fra regnskapsåret 2014, og revidert budsjett samt foreløpig regnskap for Avtroppende styre takker for et godt Nmf- år og ønsker både nye og gamle kollegaer lykke til videre! Med vennlig hilsen Marit Witsø Avtroppende leder

3 Innhold 1. Presentasjon av Norsk medisinstudentforening Utland-styret Aktivitet etter arbeidsprogrammet 2.1 Satsningsområde 1: Informasjon 2.2 Satsningsområde 2: Kontaktpersoner 2.3 Satsningsområde 3: Kompetanse, kurs og seminarer 2.4 Andre arbeidsområder 1: Medlemsstatistikk 2.5 Andre arbeidsområder 2: Styredrift 2.6 Andre arbeidsområder 3: Internasjonal helse - MedHum Utland 2.7 Andre arbeidsområder 4: Medisinsk grunn- og videreutdanning - Turnus - Grunnutdanning - Autorisasjon 3. Økonomi for Norsk medisinstudentforening Utland 3.1 Budsjett og regnskap for Budsjett og foreløpig regnskap for 2015 Norsk medisinstudentforening Utland

4 1. Norsk medisinstudentforening Utland styret Leder Marit Witsø Utvekslingsansvarlig Anes Mulic Nestleder Cathrine Sevre Kontaktpersonansvarlig Mathilde Kinge Nasjonalt styrerepresentant Sara Gilani Prosjekt- og kursansvarlig Henning Ramm Økonomiansvarlig Martin S. Hansen PR-ansvarlig Steffen Hellevik Turnus-, lønn- og autorisasjonsansvarlig Anne Sandvik Webansvarlig Andreas Hurum Pedersen Medlemsfordelsansvarlig Andrada Zaharia

5 2. Aktivitet etter arbeidsprogrammet. 2.1 Satsningsområde 1: Informasjon Gjennom virkemidler som nettsider, facebook og trykte medier som Æskulap og Tidsskriftet for den norske legeforening, samt månedlig nyhetsbrev på mail, har Nmf Utland jobbet med å holde medlemsmassen oppdatert. Som et ledd i å bli enda bedre på å formidle informasjon, bestemte styret seg i år for å dele vervet PR og Web i to, til separate PR- og Web- ansvarlige. PR- ansvarlig Steffen Hellevik har hatt ansvar for styrets profil og å forbedre synligheten til Nmf Utland utad. Han startet blant annet Organisasjonsskolen en samling korte tekster på facebook som enkelt forklarer hva blant annet Nmf, Arbeidsprogrammet,Landsmøtet, Politisk måldokument og hva det vil si å være tillitsvalgt er. Vi opplever ofte at selv om man er medlem, er man ikke nødvendigvis satt inn i hva Nmf egentlig er, og et av hovedmålene våre denne styreperioden har vært å synliggjøre oss og hva organisasjonen gjør. I tillegg startet Steffen opp Ukens politiske sak, som på lik linje med Organisasjonsskolen var korte tekster han publiserte på facebook. Her tok han for seg aktuelle politiske problemstillinger for å skape debatt og bidra til en levende facebookside. Til tross for Web- ansvarlige Andreas H. Pedersens korte fartstid i styret, har han gjort en betydelig jobb med å rydde opp på nettsiden. Gamle saker er fjernet, og de fleste sidene er oppdatert. Han har også hevet kvaliteten på nyhetsbrevene, og har vært en stor ressurs for styret. Det anbefales at man søker kompetente Web- ansvarlige for fremtiden, da det letter det praktiske arbeidet betraktelig. Å rekruttere nye medisinstudenter har vært en utfordring, da vi ikke har jevnlig kontakt med de over 40 studiestedene vi har medlemmer ved. Vi har ønsket å styrke synligheten vår blant de nye studentene, og vi er veldig glade for å ha fått til et samarbeid med Lånekassen, hvor vi har fått link på deres side som går direkte til innmeldingsskjema og en kort tekst om Nmf. PR- ansvarlig Steffen arrangerte i løpet av høsten en vervekonkurranse, hvor alle som vervet flere enn tre medlemmer var med i trekningen av en ipad. Det er en klar sammenheng mellom kvaliteten på premien og engasjement, og med valget av årets premie fikk vi inn svært mange nye medlemmer. Det anbefales til neste styre å gjennomføre lavterskel- konkurranser, i form av at det kreves liten innsats, med attraktive premier. Norsk medisinstudentforening Utland

6 Nyhetsbrevet har blitt sendt ut nesten hver måned. De har skapt mange tilbakemeldinger ved at vi har annonser på facebook at de inneholder viktig informasjon i form av obligatoriske kurs og veiledere. Spesielt temaer som turnus og krav skaper mange henvendelser, både fra medlemmer og ferdige leger. Vi håper og tror at det på denne måten bidrar til at flere leser nyhetsbrevene våre. Som et siste ledd i å spre informasjon til våre medlemmer, har styremedlemmene gjennom styreåret reist til de ulike studiestedene og holdt informasjonsmøter. Det hele ble koordinert av Steffen Hellevik, som laget oversikter over hvor man burde dra med tanke på medlemstall presentert av nestleder Cathrine Sevre, og sendte søknader om økonomisk støtte for gjennomføring. De ulike studiestedene som ble besøk var Szczecin, Poznan, Bygdosc og Krakow i Polen, Martin og Koscie i Slovakia, Praha i Tsjekkia, Odense og København i Danmark. 2.2 Satsningsområde 2: Kontaktpersoner Nmf Utland har kontaktpersoner fordelt utover alle studiebyene hvor vi har medlemmer. I dette styreåret har det vært stort fokus på å styrke kontaktpersonene våre. Vi har jobbet for å få til en bedre og tettere samarbeid mellom styret og kontaktpersoner. Vi har jobbet for å være en god informasjonkilde til kontaktpersonene om hva styret har jobbet med. Vi har ønsket å få økt aktivitet og motivasjon hos kontaktpersonene. Man har ønsket at Nmf Utland skal være enda mer synlig i studiebyene og man har ønsket å øke medlemstallene i de forskjellige studiebyene. Dette har blitt gjort gjennom arbeidet med å oppfordre til å avholde kurs i studiebyene i regi av Nmf Utland. Skrive enkle og nyttig informasjonsmail til kontaktpersonene hver måned. Besvare og bistå i hjelp til å fremme arbeid og motivasjon til å øke medlemsmassen. Vi har jobbet mye for å opprettholde nye og gamle kontaktpersoner i hver studieby. Og gi god informasjon og innføring til nye kontaktpersoner om hva det innebærer å være kontaktperson. Vi har i løpet av året fått inn flere søknader til støtte av kurs fra kontaktpersonene enn noen gang. Vi har sett økt aktivitet og interesse fra dyktige kontaktpersoner. Man har også klart å få tak i nye kontaktpersoner når noen har sluttet, og hatt mer kontakt med kontaktpersoner i studiebyer der det har vært mindre aktivitet. Ønsket er å få tak i nye kontaktpersoner i de fleste av studiebyene der det er norske studenter. Dette har man gjort gjennom å få tak i norske studenter i studiebyene og prøvd å verve kontaktpersoner. Det har vært aktiv veiledning og oppmuntring av kontaktpersonene til å verve flere medlemmer gjennom diverse informasjonsmail om medlemsstatistikk og en vervekampanje laget av vår PR- ansvarlig. Man har ønsket å vise hvor viktige kontaktpersonene er for styret. Dette har vi prøvd å vise gjennom å blant annet lage en julegavepakke med medisinsk utstyr som alle fikk tilsendt i posten i desember. I tillegg inviterte vi de til kurs som ble arrangert av Nmf Utland, der de fikk prioritert gratisbillett, noe vi har fått tilbakemelding på at har vært kjærkomment. For å samle kontaktpersoner slik at man møtes ansikt til ansikt avslutter vi styreåret med en kontaktperson- kveld i midten av august. Her skal det avholdes et kurs i CV- og søknadskriving på Legenes hus i Oslo, etterfulgt av sosialt arrangement.

7 I tillegg har det, med nestleder Cathrine Sevre i spissen blitt gjort en grundig opprydding av Kontaktperson- google driven. Den skal gjøre det enkelt for KP- ene å hente informasjon og ressurser, og krever kontinuerlig oppdatering. Kontaktpersonene har vært svært aktive i år, det ser vi både gjennom antall kurs som har blitt avholdt i studiebyene og gjennom medlemsøkning i diverse studiebyer. Det blir spennende å se hvordan dette utvikler seg i fremtiden. 2.3 Satsningsområde 3: Kompetanse, kurs og seminarer Norsk medisinstudentforening Utland har arbeidet for å heve kompetansen til sine medlemmer. Vi har lagt de største ressursene i å arrangere kurs og fagdager for våre medlemmer, men også brukt sosiale medier som facebook til å spre relevant informasjon. I tillegg har vi brukt nettsider og nyhetsbrev til å sende ut veiledere, blant annet i studieteknikk og turnus, og viktig informasjon om obligatoriske kurs og krav. Kursene og fagdagene vi var med på, eller arrangerte på egenhånd var: 1. Kurs i klinisk farmakologi: Etter mye omtale på facebook, ble det enorm respons da påmeldingen ble satt i gang. Det var mange titalls som sendte mail om å få stå på venteliste fordi de ikke hadde fått plass, og flere meldte seg til å jobbe gratis i kulissene. Foredragsholderne var erfarne klinikere og overleger i allmennmedisin og klinisk farmakologi, Roar Dyrkon og Ketil Espnes. Kurset hadde som fokus å gi en introduksjon til den kliniske farmakologien, og det praktiske aspektet. Fra tilbakemeldingene kom det frem at kurset med fordel kunne ha vært holdt over flere dager, at noe av stoffet var for basalt og at det burde være flere praktiske elementer, men at gjennomførelsen var svært godt og foredragsholderne dyktige. Det kan anbefales til neste år å leie inn erfarne turnusleger til å holde kurset, og legge fokuset på case- trening. 2. Brann- og Traumekurs: i april 2015 arrangerte Nmf Utland Traume- og Brannskadekurs i Krakow, med overlege Anne Berit Guttormsen i spissen. Som fremtidige turnusleger står man mye i mottaket på sykehusene. Anne Berit og fire av hennes kollegaer kom til å gi studentene i Krakow en innføring i hva man absolutt bør kunne før man skal ut i praksis. Det ble også arrangert praktiske workshops, som ultralydtrening og sårstell. Det var ca 130 deltagere tilstede. Ut fra tilbakemeldingene fra kurset var deltagerne veldig fornøyde, og blant den konstruktive kritikken vi fikk var at workshopsene kunne vært lengre. 3. Fagdag ved Tønsberg sykehus: Nmf Utland sin Fagdag i Tønsberg ble tatt godt i mot av de ca 50 fremmøtte. Kurset var gratis, men kun for våre medlemmer. Med kurs i røntgen toraks, tips og kasuistikker fra indremedisin, kirurgi, ortopedi og anestesi, samt opplevelser og råd fra en erfaren turnuslege, ble det mye nyttig faglig påfyll. Responsen i etterkant har vært at studentene ønsker flere fagdager av denne typen og kurs, noe vi håper å etterleve. 4. UltraBox : UltraBox arrangerte kurs i Szczecin, Warzawa, Lublin og Krakow Polen, hvor Nmf sine medlemmer fikk rabatt. Nmf sine medlemmer var også de første til å få tilbud om å være modell på SonorNorway sin internasjonale ultralydkonferanse i Oslo, hvor de får med seg hele kurset gratis. Norsk medisinstudentforening Utland

8 5. Antibiotikaveilederen: Antibiotikasenteret for primærmedisin sendte representanter for å presentere sin Antibiotikaveileder for studentene i Martin, Slovakia. Tilbakemeldingene var gode, selv om mange ønsket en mer interaktiv undervisning. Dette er noe senteret tar til seg, og de vurderer å endre opplegget till plenum oppgaveløsning og diskusjon. Både de og Nmf Utland ønsker å fortsette det gode samarbeidet. 6. Akuttmedisinsk Seminar (AMS) : som hovedarrangør og økonomisk ansvarlig, har Nmf Utland i år gleden av å kunne presentere AMS Seminaret er et årlig arrangement som avholdes på Soria Moria kurs- og konferansesenter i Holmenkollen, Oslo. Seminaret har tidligere vært en stor suksess, og vi har derfor ønsket å videreføre tradisjonen. Prosjekt- og kursansvarlig Henning Ramm startet tidlig jakten på leder- gruppe, og den var klar før jul Nmf Utland har ikke noe med selve planleggingen eller gjennomføringen av seminaret, men har i år hatt månedlig kontakt med leder- gruppen for å følge opp økonomi og fremgang. Ledere for årets seminar er Jonas Rønningen Sandbu og Edvard Pinto Bolstad, de har til nå gjort en fremragende jobb og Nmf Utland gleder seg til seminar. 7. Akuttmedisisnk Gruppe (AMG) : Nmf Utland har ingen offisiell rolle når det kommer til AMG, men vi bidrar til å promotere deres besøk, samt at kontaktpersonene våre gjerne inviterer de til sine studiesteder. AMG er en ressurs for utenlandsstudentene, og et godt forhold mellom gruppene er fordelaktig for begge. 8. ANSA Polen fagseminar Nmf Utland støttet seminaret økonomisk. Styret var godt representert med fire styremedlemmer. Vi hadde vervestand med flotte vervepremier mellom foredragene gjennom faghelgen. Andre tiltak for kompetansehevning: Lån en Nmfer: for å senke terskelen for å arrangerer kurs for kontaktpersoner, laget vi i starten av styreåret et tilbud som heter Lån en Nmfer. Her kan man gå inn på våre nettsider og sende en forespørsel om å låne en i styret til å arrangere kurs, holde informasjonsmøter eller annet. Det ligger mye god kompetanse i styret, og bidragsgleden er stor. Det har desverre vært få forespørsler, så det kan med fordel promoteres hyppigere. Turnusveilederen: Turnusansvarlig Anne Sandvik skrev en Turnusveileder i forbindelse med søknaden for oppstart høst Den er en grundig gjennomgang av de aller fleste aspektene rundt den nye turnusordningen. Veilederen ble sendt ut på mail, hvor den skapte mye mailtrafikk fra medlemmer som ikke hadde fått nyhetsbrevet og ferdige leger som ønsker den. Studieveilederen: Utvekslingsansvarlig Anes Mulic har i tillegg til sitt verv innen utveksling, et ekstra engasjement for grunnutdanning. I den forbindelse har han skrevet en studieveileder for våre medlemmer. Her er studieteknikk, fag og framgangsmåte beskrevet. Samtidig belyses noe av det kliniske og sosiale veldig kort. Den er laget for å kunne hjelpe yngre studenter som ønsker veiledning i starten av studiet. Veilederen planlegges å sendes ut med nyhetsbrevet for Juli 2015.

9 Mentorordningen: Det har det siste året vært lav aktivitet rundt Mentorordningen. Det er planlagt et løft når det kommer til det logistiske rundt ordningen, men det har latt vente på seg. Per dags dato går ordningen som før, ved at man sender mail og blir tildelt en mentor hvis det er ledig fastlege i ditt nærområde. Nmf har kjøpt Mentorordning- roll- up laget av Allmennmedisinsk Utdanningsutvalg (AU) som skal brukes på større arrangementer. Det anbefales neste styre å ta tak i situasjonen fordi dette er et tilbud som kan være svært fordelaktig for våre medlemmer. Det bør jobbes for å lage en ordning som åpner for at en lege kan ta flere studenter, og at studentene selv i større grad er ansvarlig for å velge sin lege. 2.4 Andre arbeidsområder: Medlemsstatistikk Gjennom styreåret har det vært presentert oppdaterte medlemstall til styret hver måned. Slik har styret hele tiden kunnet følge med på fremgangen i medlemstallene. Det har vært motiverende å se tallene stige, og det har blitt en konkurranse mellom studiebyene å ha den beste medlemsstatistikken. Oversikten har også gjort oss oppmerksomme på hvilke land og studiesteder vi må jobbe mer med å få informert om Norsk medisinstudentforening. 2.5 Andre arbeidsområder: Styredrift: Tillitsvalgtkurs 2 ble gjennomført på Legenes hus i midten av september. Å gi grundig opplæring var et mål, og vi hentet inn ekstern kompetanse for å heve kunnskapen. Vi hadde besøk av et styremedlem fra LNU og Wasim Zahid kom å fortalte om bruk av sosiale medier. Vi har arrangert måndelige styremøter, noe som har vist seg essensielt for å opprettholde et høyt nivå av engasjement. Som medlem kan man lese våre styrereferater på I tillegg møttes vi fysisk ved Tillitvalgtkurs 3, Grunnutdanningskonferansen, julebordet, Arbeidshelgen i februar og Landsstyremøtet i mars. Web- ansvarlig har flyttet maildomenet til styr ene våre fra one.com til legeforeningen, og fra høsten 2014 fikk vi endelig fungerende mailadresser som vi har kontroll over selv. Vi la også en innsats i å lage en oversikt over hvilke domener Nmf Utland eier, og har flyttet over de det var mulig til legeforeningen for å holde bedre oversikt. Vedtektsuka ble arrangert i februar Tanken bak var at alle skulle få en grundig innføring i våre styringsdokumenter og ha tenkt gjennom om de kan forbedres eller endres. Resultatet ble at de fleste deltagerne fra Nmf Utland var godt forberedt til Landsmøtet, og kunne bidra i debattene fordi de hadde godt innsyn i de ulike problemstillingene. Vi deltok med et fulltallig styre. Medlemsfordelsansvarlig Andrada Zaharia har jobbet med å pleie og opprettholde avtalene vi har. Blant annet har et oversiktlig og jevnt kurstilbud stått i fokus, og Andrada har også lagt ut en spørreundersøkelse for medlemmene våre. Denne skal hjelpe oss med å fokusere på det som er viktig for medlemmene våre. Vi Norsk medisinstudentforening Utland

10 har bestilt vervemateriell som vil komme medlemmene våre til gode og lagt ut en plan til bestilling av nye journalkort. 2.6 Andre arbeidsområder: Internasjonal helse Norsk medisinstudentforening Utland skal arbeide for at medlemsmassen skal være opplyste og engasjerte i lokale, nasjonale og internasjonale helsespørsmål. - MedHum Utland: Det har vært vanskelig å organiserte et MedHum Utland siden vi er spredt over så mange landegrenser. Per dags dato har vi to personer som er interessert i å engasjere seg i MedHum Utland, det er Martine Magnussen og Øivind Christopher Lie. I november samlet seks medisinstudenter i Bialystok, Polen, inn over 3000 zloty (rundt 6200 NOK) til MedHum. I løpet av denne måneden var de tilstede og samlet inn donasjoner på ANSA Bialystoks Halloween party. De hadde en kontaktperson på hvert klassetrinn som samlet inn donasjoner fra studentene i løpet av skoleukene. I tillegg til dette arrangerte de 14. november MedHumQuiz hvor inntektene av quizen gikk til MedHum. Under quizen hadde de MedHum- lotteri hvor de selv stod for premiene som var vin, skoleboller og en kurv med skjønnhetsprodukter. For å være mer synlige for studentene under aksjonsmåneden, kjøpte de inn T- skjorter som de tegnet MedHum og Nmf logo på. 2.7 Andre arbeidsområder: Medisinsk grunn- og videreutdanning Norsk medisinstudentforening Utland skal arbeide for å fremme norske utenlandsstudenters interesser i spørsmål som angår turnus og autorisasjon. Dette har vi prøvd å oppnå ved å: - - Turnus: Turnus-, lønn- og autorisasjonsansvarlig Anne Sandvik har, som en del av Arbeidslivskomiteen til Nmf vært styrets kunnskapssenter når det kom til turnus. Etter omleggingen fra treknings- til søknadsbasert turnus har det vært et stort informasjonsbehov blant medlemmene. Hun har besvart utallige henvendelser og holdt medlemsmassen oppdatert via nyhetsbrev, facebook og nettsider. Samt at hun har holdt informasjonsmøter ved studiestedene i Ungarn. Grunnutdanning: Nestleder Cathrine Sevre har gjennom styreåret fått oppdateringer fra hospiteringsansvarlig i Nasjonalt styre (NS). Arbeidsgruppa i NS jobber med å kartlegge hospiteringsplasser ved norske sykehus, slik at man reduserer hospiteringsbelastningen på enkelte sykehus, og unngår å komme i konflikt med lokale studenters obligatoriske undervisning. Det ble sendt ut en spørreundersøkelse som gav oss tilbakemeldinger fra forskjellige studenter om deres erfaring i møte med andre studenter ute i praksis på sykehus. Man ser at det er en større belasting i hovedstaden, mens mindre lokalsykehus ikke merker samme belastingen. I tillegg ble det publisert en artikkel skrevet av leder for Nmf Utland, Nmf Oslo og Nasjonalt styre som tok for seg utfordringene med hospitering. Det har vært mange samtaler rundt turnus innad i foreningen, med gode konstruktive og produktive utfall.

11 Totalt sendte Nmf Utland ut 17 studenter til utveksling, både klinisk- og forskningsutveksling. Utvekslingsansvarlig Anes Mulic har hatt god oversikt over promotering og frister, noe som har bidratt til en knirkefri prosess. Rollen som utvekslingsansvarlig for Nmf Utland er spesiell, da vi sender ut, men ikke får noen inn. Samtidig er man langt unna både de andre utvekslingsansvarlige, de nasjonalt ansvarlige for utveksling og også de studentene som skal reise ut. Men oppgavene i år har vært gjennomført på en god måte. - Autorisasjon: Utvekslingsansvarlig Anes Mulig og leder Marit Witsø deltok på møte om autorisasjonmed SAK i desember Der ble det blant annet drøftet autorisasjon for studenter som studerer utenfor EU/EØS, og studenter som går på fire- års medisinstudium innenfor EU/EØS. Det er per dags dato store variasjoner om hvilke land som godkjennes av SAK, og det er noe som burde være klargjort i større grad. Det anbefales at det nye styret holder seg oppdatert på SAK sine retningslinjer for hvem som mottar autorisasjon/lisens etter endt studium 3. ØkonomI for Norsk medisinstudentforening Utland 3.1 Budsjett og Regnskap for 2014 Norsk medisinstudentforening Utland

12 3.2 Budsjett og foreløpig regnskap for 2015

Arbeidsprogram for Norsk medisinstudentforening Utland 2015/2016

Arbeidsprogram for Norsk medisinstudentforening Utland 2015/2016 Arbeidsprogram for 2015/2016 Norsk medisinstudentforening er en partipolitisk uavhengig organisasjon, som er delt fagforening og interesseorganisasjon. Nmf Utlands overordnede mål er å arbeide for alle

Detaljer

INNKALLING TIL STYREMØTE

INNKALLING TIL STYREMØTE Inviterte: INNKALLING TIL STYREMØTE NORSK MEDISINSTUDENTFORENING UTLAND Cathrine Sevre (CS) Leder Nina Norum (NN) Nestleder Ingrid Dyvik (ID) NS 2016 Martine Magnussen (MM) Økonomiansvarlig Anne Sandvik

Detaljer

Årsmelding for. Norsk medisinstudentforening Utland 2015/2016

Årsmelding for. Norsk medisinstudentforening Utland 2015/2016 Årsmelding for Norsk medisinstudentforening Utland 2015/2016 1 Forord til Årsmeldingen Årsmeldingen er en oppsummering av Nmf Utlands arbeid gjennom den foregående styreperioden. Den er medlemmenes innsyn

Detaljer

REFERAT STYREMØTE

REFERAT STYREMØTE Inviterte: REFERAT STYREMØTE 28.02.16 NORSK MEDISINSTUDENTFORENING UTLAND Cathrine Sevre (CS) Leder Nina Norum (NN) Nestleder Ingrid Dyvik (ID) NS 2016 Martine Magnussen (MM) Økonomiansvarlig Anne Sandvik

Detaljer

Årsmøte Nmf Utland 31. August 2013 - Oslo

Årsmøte Nmf Utland 31. August 2013 - Oslo Årsmøte 31. August 2013 - Oslo Tid: 31. August. 2013 kl. 10.00 Sted: Legeneshus, Oslo 1 Program 09.30 10.00 Oppmøte og registrering av deltagere på Legenes Hus 10.00 10.10 Møtestart, Velkomst v/ Leder

Detaljer

REFERAT STYREMØTE

REFERAT STYREMØTE REFERAT STYREMØTE 31.03.16 NORSK MEDISINSTUDENTFORENING UTLAND Inviterte: Cathrine Sevre (CS) Leder Nina Norum (NN) Nestleder Ingrid Dyvik (ID) NS 2016 Martine Magnussen (MM) Økonomiansvarlig Ikke møtt

Detaljer

Arbeidsprogram for Nmf Bergen 2014/2015

Arbeidsprogram for Nmf Bergen 2014/2015 Arbeidsprogram for Nmf Bergen 2014/2015 Nmf Bergens hovedoppgave er å arbeide for de faglige, økonomiske og sosiale interessene til medisinstudentene i Bergen, samt sette fokus på internasjonal forståelse,

Detaljer

Hva skjer i lokallaget?

Hva skjer i lokallaget? Nyhetsbrev Nmf Utland November 2012 Følg Nmf Utland på for å få siste oppdateringer. Her kan du også stille spørsmål, som vil besvares etter beste evne. Hva skjer i lokallaget? Kjære alle Nmf medlemmer

Detaljer

Årsmelding. Norsk medisinstudentforening Trondheim. Styreperioden 2015/2016. Nmf Trondheim: Med.post 193 Medisinsk Teknisk Senter 7489 Trondheim

Årsmelding. Norsk medisinstudentforening Trondheim. Styreperioden 2015/2016. Nmf Trondheim: Med.post 193 Medisinsk Teknisk Senter 7489 Trondheim Årsmelding Norsk medisinstudentforening Trondheim Styreperioden 2015/2016 Innledning Norsk medisinstudentforening (Nmf) Trondheim er lokallaget for medisinstudenter som studerer i Trondheim. Nmf Trondheim

Detaljer

God sommer! Nytt dette nummer. Nyhetsbrev Utland Juni 2014

God sommer! Nytt dette nummer. Nyhetsbrev Utland Juni 2014 Nyhetsbrev Nmf @ Utland Juni 2014 Følg Nmf Utland på Facebook for å få siste oppdateringer. Her kan du også stille spørsmål, som vil besvares etter beste evne. God sommer I årets siste nyhetsbrev vil vi

Detaljer

Forslag til arbeidsprogram for Norsk medisinstudentforening Utland 2016/2017

Forslag til arbeidsprogram for Norsk medisinstudentforening Utland 2016/2017 Forslag til arbeidsprogram for Norsk medisinstudentforening Utland 2016/2017 Norsk medisinstudentforening er en partipolitisk uavhengig organisasjon, som er delt fagforening og interesseorganisasjon. Nmf

Detaljer

Styremøte Nmf Oslo!".$".%!

Styremøte Nmf Oslo!.$.%! Styremøte Nmf Oslo ".$".% Norsk Medisinstudentforening Styremøte i Nmf- Oslo Referat Rikshospitalet M- etasjen, Oslo Tirsdag 28. august 2012 kl 17.00 Styremøte Nmf Oslo ".$".% VEDTAK Vedtatt: 1500,- i

Detaljer

REFERAT NMF UTLAND STYREMØTE

REFERAT NMF UTLAND STYREMØTE REFERAT NMF UTLAND STYREMØTE 11.02.2013 Sted: Skype Tid: 11.02.2013 kl.20.00 Inviterte: Anders Holen (AH) Christian Markar Lolland (CML) Eivind Westrum Aabel (EWA) Inge Marshall Trangsrud (IMT) Lisa Lorentzen

Detaljer

Årsmelding Norsk medisinstudentforening Trondheim. Styreperioden 2014/2015

Årsmelding Norsk medisinstudentforening Trondheim. Styreperioden 2014/2015 Årsmelding Norsk medisinstudentforening Trondheim Styreperioden 2014/2015 Innledning Norsk medisinstudentforening (Nmf) Trondheim er lokallaget for medisinstudenter som studerer i Trondheim. Nmf Trondheim

Detaljer

Vedtekter Norsk medisinstudentforening

Vedtekter Norsk medisinstudentforening Vedtekter Norsk medisinstudentforening 1. Formål 1.1 Foreningens offisielle navn er Norsk medisinstudentforening (Nmf). I internasjonal sammenheng benyttes navnet Norwegian Medical Students Association

Detaljer

Hva skjer i lokallaget?

Hva skjer i lokallaget? Nyhetsbrev Nmf Utland Mars 2014 Følg Nmf Utland på Facebook for å få siste oppdateringer. Her kan du også stille spørsmål, som vil besvares etter beste evne. Hva skjer i lokallaget? Vi i Nmf Utland har

Detaljer

MedHum 2012 i Utland. Nytt dette nummer. Hva skjer i Utland i Oktober? Medicine Abroad Okt, Krakow, Polen. Nyhetsbrev Nmf Utland Oktober 2012

MedHum 2012 i Utland. Nytt dette nummer. Hva skjer i Utland i Oktober? Medicine Abroad Okt, Krakow, Polen. Nyhetsbrev Nmf Utland Oktober 2012 Følg Nmf Utland på Facebook for å få siste oppdateringer. Her kan du også stille spørsmål, som vil besvares etter beste evne. MedHum 2012 i Utland!"#$%&'"('&"#)*)+*,%#"+,"+"*'-%&.+),/(.0*12+3'24'.((.+4"("*'52('678'4.+4')'9(8':(",*'.0*12+'"('",'*.&.(;")#'&"#'

Detaljer

Referat styremøte Nmf Trondheim 20. april 2016

Referat styremøte Nmf Trondheim 20. april 2016 Referat styremøte Nmf Trondheim 20. april 2016 Tilstede: Augusta Horn Welle-Strand, Kristina Albertsen, Knut Lien, Rannei Hosar, Anna Christiansen, Martin Campo, Johanne Johnsen Rakner, Inga Skogvold Rygg,

Detaljer

Vervbevskrivelser Nmf Trondheim

Vervbevskrivelser Nmf Trondheim Vervbevskrivelser Nmf Trondheim Lokallagsleder Lokallagsleder er styreleder i Trondheim, og har ansvar for å organisere styrets arbeid og følge opp styremedlemmer. Leder har også ansvaret for driften i

Detaljer

R E F E R A T NM F U T L A ND ST Y R E M Ø T E

R E F E R A T NM F U T L A ND ST Y R E M Ø T E R E F E R A T NM F U T L A ND ST Y R E M Ø T E 01.05.2013 Sted: Skype Tid: 01.05.2013 kl.20.00 Inviterte: Anders Holen (AH) Christian Markar Lolland (CML) Eivind Westrum Aabel (EWA) Inge Marshall Trangsrud

Detaljer

Hovedmål for arbeidsprogrammet

Hovedmål for arbeidsprogrammet Arbeidsprogram 2014/2015 Hovedmål for arbeidsprogrammet Ved å gjennomføre arbeidsprogrammet skal Elevorganisasjonen i Akershus bidra til at elevrådene på alle medlemsskolene er velfungerende og engasjerte

Detaljer

Hovedmål for arbeidsprogrammet 1 ELEVER OG ELEVRÅD. Elevorganisasjonen i Akershus skal: Elevorganisasjonen i Akershus bør:

Hovedmål for arbeidsprogrammet 1 ELEVER OG ELEVRÅD. Elevorganisasjonen i Akershus skal: Elevorganisasjonen i Akershus bør: Hovedmål for arbeidsprogrammet Ved å gjennomføre arbeidsprogrammet skal Elevorganisasjonen i Akershus bidra til at elevrådene på alle medlemsskolene er velfungerende og engasjerte i sine egne og medelevers

Detaljer

Referat fra NMF-OSLO STYREMØTE. Tirsdag 19. mars 2013, kl 17.00 18.30, M-etasjen på Rikshospitalet

Referat fra NMF-OSLO STYREMØTE. Tirsdag 19. mars 2013, kl 17.00 18.30, M-etasjen på Rikshospitalet Referat fra NMF-OSLO STYREMØTE Tirsdag 19. mars 2013, kl 17.00 18.30, M-etasjen på Rikshospitalet Til stede: Forfall: Asad Ali (AA), Bart Baekelandt (BB), Sukhjeet Kaur Bains (SB), David Grimaldi (DG),

Detaljer

ARBEIDSPROGRAM 2013/2014

ARBEIDSPROGRAM 2013/2014 Elevorganisasjonen i Sogn og Fjordane ARBEIDSPROGRAM 2013/2014 Arbeidsprogrammet er et av tre grunndokumenter for Elevorganisasjonen i Sogn og Fjordane, som blir vedtatt av årsmøtet. Endringer i arbeidsprogrammet

Detaljer

Arbeidsprogram. Elevorganisasjonen i Østfold Vedtatt på Årsmøte 17-18 April 20o9

Arbeidsprogram. Elevorganisasjonen i Østfold Vedtatt på Årsmøte 17-18 April 20o9 Arbeidsprogram Elevorganisasjonen i Østfold Vedtatt på Årsmøte 17-18 April 20o9 Fylkesstyret skal jobbe med å gjøre organisasjonen kjent blant elevene, få flere elever engasjert i organisasjonen og informere

Detaljer

Sluttrapport Rehabilitering, prosjektnr. 2015/RB15305 Sammen er vi sterke Fagseminar for ressurspersoner Foreningen Vi som har et barn for lite

Sluttrapport Rehabilitering, prosjektnr. 2015/RB15305 Sammen er vi sterke Fagseminar for ressurspersoner Foreningen Vi som har et barn for lite Sluttrapport Rehabilitering, prosjektnr. 2015/RB15305 Sammen er vi sterke Fagseminar for ressurspersoner Foreningen Vi som har et barn for lite 1 Forord Prosjektet «Sammen er vi sterke» - et fagseminar

Detaljer

Referat fra NMF-OSLO STYREMØTE. Mandag 25. februar 2013, kl 17:00 19:00. M-etasjen på Rikshospitalet

Referat fra NMF-OSLO STYREMØTE. Mandag 25. februar 2013, kl 17:00 19:00. M-etasjen på Rikshospitalet Referat fra NMF-OSLO STYREMØTE Mandag 25. februar 2013, kl 17:00 19:00 M-etasjen på Rikshospitalet Til stede: Asad Ali (AA), Bart Baekelandt (BB), Ida Fattah (IF), David Grimaldi (DG), Marte Hansen (MH),

Detaljer

CV- og søknadsskrivingskurs for medisinstudenter

CV- og søknadsskrivingskurs for medisinstudenter CV- og søknadsskrivingskurs for medisinstudenter Øystein Hovi Rognerud Samfunnsøkonom USA Landsleder ANSA USA Medisinstudier Ungarn (Budapest) Øystein Hovi Rognerud Turnustjeneste 2009-2011 Lege i spesialisering

Detaljer

Arbeidsprogram 2015 Norsk medisinstudentforening Vedtatt: 23. mars 2015, Budapest

Arbeidsprogram 2015 Norsk medisinstudentforening Vedtatt: 23. mars 2015, Budapest Arbeidsprogram 2015 Norsk medisinstudentforening Vedtatt: 23. mars 2015, Budapest Nmf sekretariat: Nmf Bergen: Nmf Oslo: Nmf Tromsø: Nmf Trondheim: Nmf Utland: Legenes Hus Akersgt. 2 Studenthuset Gade

Detaljer

Elevorganisasjonen i Nord-Trøndelag 2010/2011

Elevorganisasjonen i Nord-Trøndelag 2010/2011 Arbeidsprogram Elevorganisasjonen i Nord-Trøndelag 2010/2011 Elevorganisasjonen er en partipolitisk uavhengig organisasjon for elever og lærlinger i videregående opplæring og ungdomsskolen. Innholdsfortegnelse

Detaljer

Referat fra NMF-OSLO STYREMØTE. Mandag 28. Januar 2013, kl 18:00 20:30. M-etasjen på Rikshospitalet

Referat fra NMF-OSLO STYREMØTE. Mandag 28. Januar 2013, kl 18:00 20:30. M-etasjen på Rikshospitalet Referat fra NMF-OSLO STYREMØTE Mandag 28. Januar 2013, kl 18:00 20:30 M-etasjen på Rikshospitalet Til stede : Forfall : Bart Baekelandt (BB), Ida Fattah (IF), David Grimaldi (DG), Marte Hansen (MH), Tuva

Detaljer

STATUTTER TIL MEDISINSTUDENTENES HUMANITÆRAKSJON

STATUTTER TIL MEDISINSTUDENTENES HUMANITÆRAKSJON STATUTTER TIL MEDISINSTUDENTENES HUMANITÆRAKSJON 1. GENERELT 1.1. Medisinstudentenes Humanitæraksjon (MedHum) er en humanitær innsamlingsaksjon som arrangeres av Norsk Medisinstudentforening (Nmf). Nmf

Detaljer

æsculap Kan en medisinstudent redde et liv?

æsculap Kan en medisinstudent redde et liv? æsculap Hospitering på bygda i Sør-Etiopia Life down under Æsculap & medisinstudiet gjennom tidene Helse i et okkupert land Mitt innbilte møte med dengue Spesialisten: Ortoped Mens vi venter på turnus

Detaljer

Referat fra NMF-OSLO STYREMØTE. Mandag 8. april 2013, kl , M-etasjen på Rikshospitalet

Referat fra NMF-OSLO STYREMØTE. Mandag 8. april 2013, kl , M-etasjen på Rikshospitalet Referat fra NMF-OSLO STYREMØTE Mandag 8. april 2013, kl 18.00 21.00, M-etasjen på Rikshospitalet Til stede: Asad Ali (AA), Bart Baekelandt (BB), Sukhjeet Kaur Bains (SB), David Grimaldi (DG), Marte Hansen

Detaljer

ARBEIDSPROGRAM FOR ELEVORGANISASJONEN I NORD-TRØNDELAG 2015-2016

ARBEIDSPROGRAM FOR ELEVORGANISASJONEN I NORD-TRØNDELAG 2015-2016 Innholdsfortegnelse Forside 1 Innholdsfortegnelse 2 Arbeidsprogrammets formål 3 1 Kontakt med skoler 3 2 Lærlinger 4 3 Ungdomsskoler 4 4 Politikk 4 5 Møter 5 6 Web 5 7 Informasjonsarbeid og profilering

Detaljer

Hvilke rettigheter har vi? Sluttrapport

Hvilke rettigheter har vi? Sluttrapport Hvilke rettigheter har vi? Sluttrapport 1 Forord I 2011 søkte Unge funksjonshemmede prosjektet Krev din rett hos Extrastiftelsen og fikk innvilget prosjektmidler. Prosjektet gikk ut på å skolere ansatte

Detaljer

HANDLINGSPLAN 2014 2016 NSF/FFD

HANDLINGSPLAN 2014 2016 NSF/FFD 1 INNSATSOMRÅDE: En sterk og tydelig faggruppe Prioriterte arbeidsområder 2014 2016 : - Rekruttere og beholde medlemmer - Fylkeskontakt og vararepresentant i alle fylker - Samarbeid mellom faggrupper -

Detaljer

Strategidokument. Utformet av Abakus Hovedstyre - 2013/2014. Innholdsfortegnelse

Strategidokument. Utformet av Abakus Hovedstyre - 2013/2014. Innholdsfortegnelse Strategidokument Utformet av Abakus Hovedstyre - 2013/2014 Dette dokumentet inneholder de mål og satsningsområder Hovedstyret 2013/2014 mener er sentrale for Abakus' fremtid. Hovedstyret 2013/2014 skal

Detaljer

Arbeidsprogram

Arbeidsprogram Arbeidsprogram 2016-2017 Vedtatt: 10. April 2016, Tromsø Norsk medisinstudentforening har eit breitt politisk arbeidsområde som er definert av foreininga sitt politiske måldokument. Arbeidsprogrammet trekk

Detaljer

Referat fra styremøte Nmf Trondheim 23. oktober

Referat fra styremøte Nmf Trondheim 23. oktober Referat fra styremøte Nmf Trondheim 23. oktober Tid: 16.00-1800 Sted: MTG23 Tilstede: Inger, Ida T., Helene, Miriam, Marte- Stine, Øystein, Susanne, Rannei, Ida J., Thian, Marie Møteleder: Inger Heimdal

Detaljer

ARBEIDSPROGRAM 2014/2015

ARBEIDSPROGRAM 2014/2015 Elevorganisasjonen i Nordlands ARBEIDSPROGRAM 2014/2015 Formål med arbeidsprogrammet Dette arbeidsprogrammet skal reflektere elevene i Nordlands organisatoriske samt politiske prinsipper og prioriterte

Detaljer

Epilepsiforeningen i Hedmark. Årsberetning 2010

Epilepsiforeningen i Hedmark. Årsberetning 2010 Hedmark Årsberetning 2010 Styret har bestått av følgende personer: : Nestleder: Anne Glorvigen Hanstad Sekretær og nettansvarlig: Mari Morønning Kasserer: Lise Marita Tyskeberg ( t.o.m. 02.06.10) Kasserer:

Detaljer

Handlingsplan 2014-2015

Handlingsplan 2014-2015 Handlingsplan 2014-2015 Norsk sykepleierforbunds landsgruppe av intensivsykepleiere De enkelte nivåer i organisasjonen skal: - påvirke beslutningstakere - understøtte tillitsvalgte - yte medlemsservice

Detaljer

Innkalling til årsmøte for Young Retailers 2013

Innkalling til årsmøte for Young Retailers 2013 Innkalling til årsmøte for Young Retailers 2013 Alle medlemmer av Young Retailers inviteres herved til årsmøte tirsdag 23.april 2013 kl. 16.00 17.00, i OHF sine lokaler på Karl Johans gate 37 A. Dagsorden:

Detaljer

Sluttrapport Rehabilitering, prosjektnr. 2010/3/0062 Lokal aktivitet Norge rundt Foreningen Vi som har et barn for lite

Sluttrapport Rehabilitering, prosjektnr. 2010/3/0062 Lokal aktivitet Norge rundt Foreningen Vi som har et barn for lite Sluttrapport Rehabilitering, prosjektnr. 2010/3/0062 Lokal aktivitet Norge rundt Foreningen Vi som har et barn for lite 1 Forord Prosjektet Lokal aktivitet Norge rundt er gjennomført i henhold til søknaden

Detaljer

Arbeidsprogram for Elevorganisasjonen i Møre og Romsdal 2012-2013

Arbeidsprogram for Elevorganisasjonen i Møre og Romsdal 2012-2013 Arbeidsprogram for Elevorganisasjonen i Møre og Romsdal 2012-2013 1.0 Elevråd og medlemsskoler 1.1 Jobbe for at det blir gitt ut mer informasjon om tekniske og allmenne fag, samt jobbe for å sette flere

Detaljer

Vedtekter for Norsk medisinstudentforening

Vedtekter for Norsk medisinstudentforening Vedtekter for Norsk medisinstudentforening Sist vedtatt: 10. april 2016, Tromsø Norsk medisinstudentforening (Nmf) sine vedtekter definerer og beskriver foreningen, dens arbeidsmåte og dens struktur. Vedtektene

Detaljer

Sluttrapport Forebygging, prosjektnr Skriv det! Foreningen Vi som har et barn for lite

Sluttrapport Forebygging, prosjektnr Skriv det! Foreningen Vi som har et barn for lite Sluttrapport Forebygging, prosjektnr. 2008-0085 Skriv det! 1 Forord Vi ble inspirert til prosjektet Skriv det! etter at Landsforeningen uventet barnedød (LUB) hadde sitt skriveprosjekt Gi erfaringen et

Detaljer

Veileder for kommunikasjon i Nmf

Veileder for kommunikasjon i Nmf Veileder for kommunikasjon i Nmf Vedtatt: 20.03.2015 av Nasjonalt styre, Norsk medisinstudentforening Fire oppsummerende punkter 1) Når det er aktivitet som er innenfor ditt verv har du ansvar for å få

Detaljer

Her kommer en liten oppsummering på hva vi lokallaget ved NTNU har drevet med etter landsmøte 2016.

Her kommer en liten oppsummering på hva vi lokallaget ved NTNU har drevet med etter landsmøte 2016. Årsrapport fra NTNU Her kommer en liten oppsummering på hva vi lokallaget ved NTNU har drevet med etter landsmøte 2016. PS-HiST + PS-NTNU Vi har måttet ta adjø med HiST, og vi har vært med på en stor omstilling,

Detaljer

Tine Therese Berg og Hege Solhaug

Tine Therese Berg og Hege Solhaug Årsberetning 2013 Det følgende dokumentet er styret i NoKo sin beretning om aktiviteter i perioden 17. februar 2013 til 8. mars 2014. Årsberetningen legges frem for godkjenning på årsmøtet i NoKo på Bryn

Detaljer

Arbeidsprogram for Elevorganisasjonen i Hordaland perioden 2015-2016

Arbeidsprogram for Elevorganisasjonen i Hordaland perioden 2015-2016 Arbeidsprogram for Elevorganisasjonen i Hordaland perioden 2015-2016 1 1.0 Elevdemokrati 1.1 jobbe for å sikre bedre vilkår for elevrådene på medlemsskolene. 1.2 ta opp viktige politiske saker på alle

Detaljer

Hva skjer i lokallaget?

Hva skjer i lokallaget? Følg Nmf Utland på Facebook for å få siste oppdateringer. Her kan du også stille spørsmål, som vil besvares etter beste evne. Hva skjer i lokallaget? Nytt dette nummer Turnus Status Praesens på turnustjenesten

Detaljer

Referat styremøte i FYSIO Oslo

Referat styremøte i FYSIO Oslo Referat styremøte i FYSIO Oslo Dato: 25.03.17 Tilstede (fullt navn): 8 stk - Anniken Ekeberg Smeby - Maren Schjerve - Tonje Holmen - Ole Petter Bøe - Andreas John Olaussen - Bethine Harila Walle - Ingvild

Detaljer

Arbeidsprogram for Elevorganisasjonen i Rogaland, 2009/2010

Arbeidsprogram for Elevorganisasjonen i Rogaland, 2009/2010 Arbeidsprogram for Elevorganisasjonen i Rogaland, 2009/2010 HOVEDSATSNING FOR ELEVORGANISASJONEN I ROGALAND 2009/2010: En bedre kontakt med medlemsmassen, både med medlemskolene og enkelteleven. For å

Detaljer

Arbeidsprogram 2015-2017

Arbeidsprogram 2015-2017 Arbeidsprogram 2015-2017 DEL 1 OM ARBEIDSPROGRAMMET 1 Om arbeidsprogrammet 1.1 Arbeidsprogrammet er en instruks fra Landsmøtet til Landsstyret, og gir uttrykk for hva Landsmøtet ønsker at organisasjonen

Detaljer

Arbeidsprogram Elevorganisasjonen i Nord-Trøndelag 2008/2009 1

Arbeidsprogram Elevorganisasjonen i Nord-Trøndelag 2008/2009 1 Arbeidsprogram Elevorganisasjonen i Nord-Trøndelag 2008/2009 1 Innhold Forside 1 Innholdsfortegnelse 2 1-årig hovedsatsing 3 Arbeidsprogrammets formål 3 1 Kontakt med skoler 3 2 Verving og oppretting av

Detaljer

Mosjøen, 19.11.2013. Sluttrapport Vivilheim

Mosjøen, 19.11.2013. Sluttrapport Vivilheim Sluttrapport Vivilheim 1 BAKGRUNN Ideen til Vivilheim tok form ut fra erkjennelsen av at Helgeland i økende grad har behov for ny arbeidskraft og kompetansemedarbeidere. Innbyggertallet i landet har økt

Detaljer

YATA Norges vedtekter

YATA Norges vedtekter YATA Norges vedtekter Vedtatt av YATA Norge i 2004 og revidert for siste gang på YATA Norges landsmøte 4. september 2014. 1. Navn og tilknytning Organisasjonens navn er Youth Atlantic Treaty Association

Detaljer

STYREMØTE nr. 6/2014 I INTER

STYREMØTE nr. 6/2014 I INTER STYREMØTE nr. 6/2014 I INTER 08.04.2014 kl. 12:15-13:26 Til stede: Øystein Parelius Sondre Omar Arneberg Ingrid Nautnes Partizan Duhoki Ikke til stede: Stian Knudsen Trine Beate Nilsen Steffen-Johan Jakobsen

Detaljer

Vedtekter for Eureka Linjeforening

Vedtekter for Eureka Linjeforening Vedtekter for Eureka Linjeforening 1 Navn og stiftelse Eureka er linjeforeningen for studiene Europastudier med fremmedspråk (bachelor) og Europastudier (master) ved NTNU. Eureka ble stiftet 20.januar

Detaljer

Innkalling til NFEs årsmøte 2015 med foredrag

Innkalling til NFEs årsmøte 2015 med foredrag Innkalling til NFEs årsmøte 2015 med foredrag Tid: Torsdag 12. mars 2015, kl. 17:00 til ca. 20:00 Sted: Bjørknes Høyskole (Lovisenberggata 13, Lindern) PROGRAM 17:00-17:30 Enkel servering 17:30-18:00 Antibiotikaresistens

Detaljer

REFERAT FRA STYREMØTE I LSA Torsdag Legenes hus, Oslo kl

REFERAT FRA STYREMØTE I LSA Torsdag Legenes hus, Oslo kl Til styret REFERAT FRA STYREMØTE I LSA Torsdag 8.12.16 Legenes hus, Oslo kl 10.00 14.30 Tilstede i Legenes hus: Kirsten Andrea Toft, Meera Prakash Grepp, Karin Rønning, Ole Johan Bakke, Inger Cecilia Uglenes,

Detaljer

Vedtekter for Norsk medisinstudentforening

Vedtekter for Norsk medisinstudentforening Vedtekter for Norsk medisinstudentforening Sist vedtatt: 26. Mars 2017, Trondheim Norsk medisinstudentforening (Nmf) sine vedtekter definerer og beskriver foreningen, dens arbeidsmåte og dens struktur.

Detaljer

Organisasjonsplan for Amasone FK

Organisasjonsplan for Amasone FK Organisasjonsplan for Amasone FK Vedtatt på årsmøtet 12.03.2013 Stillingsbeskrivelser 1. Styret Styret består av Leder, Nestleder, 3 styremedlemmer samt 1 vara. Vara har møte og talerett, men kun stemmerett

Detaljer

7.2 Revidering av Arbeidsprogram NKS

7.2 Revidering av Arbeidsprogram NKS 7.2 Revidering av Arbeidsprogram NKS 2015-2017 Saksansvarlig(e): Type sak: Hva saken gjelder: Bakgrunn: Generalsekretær Vedtakssak Landsmøtet kan gjøre revideringer i Arbeidsprogram for NKS 2015-2017 som

Detaljer

Referat NBF Organisasjonsdager rekrutteringsdelen Rica Hotel Gardermoen 17. - 18. april 2010

Referat NBF Organisasjonsdager rekrutteringsdelen Rica Hotel Gardermoen 17. - 18. april 2010 Referat NBF Organisasjonsdager rekrutteringsdelen Rica Hotel Gardermoen 17. - 18. april 2010 Grunnet islandsk vulkan og innstilte fly, ble det færre deltakere på Organisasjonsdagene enn det som var forventet.

Detaljer

Styremøte Nmf Oslo 1.februar 2012

Styremøte Nmf Oslo 1.februar 2012 Styremøte Nmf Oslo 1.februar 2012 Dato: 01.02.12. Tidspunkt: 17.00 Sted: B1.1017 SAK 1 Godkjenning av møteinnkalling og saksliste Møteinnkalling og saksliste godkjent. SAK 2 Vervarbeid siden sist. Erfaringer

Detaljer

Praktisk påfyll til fylkes- og lokallag. v/organisasjonskonsulent Kine Hvinden Dahl

Praktisk påfyll til fylkes- og lokallag. v/organisasjonskonsulent Kine Hvinden Dahl Praktisk påfyll til fylkes- og lokallag v/organisasjonskonsulent Kine Hvinden Dahl Organisasjonshåndbok for lokallag Håndboka skal inneholde Kom i gang! Økonomi Hvordan man starter opp et lokallag hva

Detaljer

Delmål Tiltak Tidsfrist Ansvarlig Evaluering 21. juni 2012 1.1 Økt aktivitet innen påvirkningsarbeid på samfunnsnivå.

Delmål Tiltak Tidsfrist Ansvarlig Evaluering 21. juni 2012 1.1 Økt aktivitet innen påvirkningsarbeid på samfunnsnivå. Norsk ergoterapeutforbund avd. Sør- Trøndelag Handlingsplan Revidert juli Norsk ergoterapeutforbunds visjon for landsmøteperioden: Aktivitet og deltagelse for alle. Satsningsområde for : Hverdagsrehabilitering.

Detaljer

Kartlegging av frivilligheten i Fusa kommune. - utfordringer, muligheter og samarbeid. En oppsummering

Kartlegging av frivilligheten i Fusa kommune. - utfordringer, muligheter og samarbeid. En oppsummering Kartlegging av frivilligheten i Fusa kommune - utfordringer, muligheter og samarbeid En oppsummering 1 Innledning Denne undersøkelsen om frivilligheten i Fusa kommune ble gjennomført i mai og juni 2016.

Detaljer

15. mars 2013. Side 1 av 7

15. mars 2013. Side 1 av 7 Årsrapport 2012 15. mars 2013 Side 1 av 7 1 Innledning 1.1 Generelt Vi gjennomførte i 2012 tradisjonelle aktiviteter for våre medlemmer. Familiesamlingen ble lagt til Badeland Gjestegård på Raufoss og

Detaljer

Referat fra Årsmøte. Skeiv Ungdom Troms

Referat fra Årsmøte. Skeiv Ungdom Troms Skeiv Ungdom Troms Referat fra Årsmøte Referent: Kine M. T. Eilertsen Møteleder: Daniel Hansen Protokollunderskriver: Cathrine Berg og Marie O. Thorsteinsen Tellekorps: Cathrine Berg og Daniel Hansen Til

Detaljer

Fremtidens helsetjeneste trenger flere sykepleiere I kommunehelsetjenesten, og rekruttering er vanskelig.

Fremtidens helsetjeneste trenger flere sykepleiere I kommunehelsetjenesten, og rekruttering er vanskelig. Ida, Helle og Vera Fremtidens helsetjeneste trenger flere sykepleiere I kommunehelsetjenesten, og rekruttering er vanskelig. Med dette som utgangspunkt ønsker vi å se på faktorer som er viktige for høgskolertes

Detaljer

HANDLINGSPLAN NSF/FFD INNSATSOMRÅDE:

HANDLINGSPLAN NSF/FFD INNSATSOMRÅDE: 1 HANDLINGSPLAN 2012-2014 NSF/FFD INNSATSOMRÅDE: En sterk og tydelig faggruppe Prioriterte arbeidsområder 2012-2014: - Rekruttere og beholde medlemmer - Fylkeskontakt og vararepresentant i alle fylker

Detaljer

Nettverk på tvers av diagnoser. Sluttrapport

Nettverk på tvers av diagnoser. Sluttrapport Nettverk på tvers av diagnoser Sluttrapport 1 Sammendrag Bakgrunn for prosjektet og målsetning Tillitsvalgte og ansatte i mindre diagnosespesifikke organisasjoner har ofte mye å gjøre med å drive organisasjonene,

Detaljer

Referat styremøte i FYSIO

Referat styremøte i FYSIO Referat styremøte i FYSIO Dato: 29.04.17 Sted: HiOA, Oslo Tilstede: Tonje Holmen, Maren Schjerve, Ole Petter Bøe, Bethine Walle og Ingvild Koteng. Andreas Olaussen er med via videooverføring fra Tromsø.

Detaljer

1.2 Utvide Forbundet med flere lokalforbund: Jobbe for at Forbundet blir større og mer synlig i studentmiljøer i hele Norge.

1.2 Utvide Forbundet med flere lokalforbund: Jobbe for at Forbundet blir større og mer synlig i studentmiljøer i hele Norge. Arbeidsprogram NKS 2017-2019 Om arbeidsprogrammet: Arbeidsprogrammet er en instruks fra Landsmøtet til Landsstyret, og gir uttrykk for hva Landsmøtet ønsker at organisasjonen som helhet skal prioritere

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR VSAiT. 1: NAVN Det offisielle navnet på denne organisasjonen er Vietnamese Student Association in Trondheim, VSAiT.

RETNINGSLINJER FOR VSAiT. 1: NAVN Det offisielle navnet på denne organisasjonen er Vietnamese Student Association in Trondheim, VSAiT. RETNINGSLINJER FOR VSAiT 1: NAVN Det offisielle navnet på denne organisasjonen er Vietnamese Student Association in Trondheim, VSAiT. 2: LOGO Følgende logo er VSAiT sin offisielle logo: 3: FORMÅL VSAiT

Detaljer

13.februar 2011. Side 1 av 7

13.februar 2011. Side 1 av 7 Årsrapport 2010 13.februar 2011 Side 1 av 7 1 Innledning 1.1 Generelt Vi gjennomførte i 2010 tradisjonelle aktiviteter for våre medlemmer. Familiesamlingen fant sted på Hurdalssjøen, mens ungdomssamlingen

Detaljer

YATA Norges vedtekter

YATA Norges vedtekter YATA Norges vedtekter Vedtatt av YATA Norge i 2004 og sist godkjent av YATA Norges Landsmøte 22. september 2016. 1. Navn og tilknytning Organisasjonens navn er Youth Atlantic Treaty Association Norge.

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE TORSDAG 29 Januar 2015 KL 17:30 FFO LØRENSKOG, SOLHEIMVEIEN 62B

INNKALLING TIL ÅRSMØTE TORSDAG 29 Januar 2015 KL 17:30 FFO LØRENSKOG, SOLHEIMVEIEN 62B INNKALLING TIL ÅRSMØTE TORSDAG 29 Januar 2015 KL 17:30 FFO LØRENSKOG, SOLHEIMVEIEN 62B Tirsdag. 1.desember 2014 DAGSORDEN Åpning, velkommen 1. Konstituering. Herunder godkjenning av innkalling og dagsorden

Detaljer

Regnskapsåret følger kalenderåret. Foreningens økonomi er fortsatt god, men vi strever med overgang til nytt system og ny revisor.

Regnskapsåret følger kalenderåret. Foreningens økonomi er fortsatt god, men vi strever med overgang til nytt system og ny revisor. Styrets beretning 2013-2014 Oslo, 02.11.2014 1. Norsk indremedisinsk forening har i året 2014-15 hatt følgende styre: Hanne Thürmer (leder), Sykehuset Telemark, medisinsk klinikk Monica Bivol, nestleder,

Detaljer

NORCYT-INFO NR.1 2008

NORCYT-INFO NR.1 2008 Norsk Forening for Klinisk Cytologi NORCYT-INFO NR.1 2008 Leder For oss som bor i lavlandet var det ikke så mye vinter, men uansett ser vi nå frem til sommeren, og vi gleder oss til å fortsette arbeidet

Detaljer

Årsmøte Nmf- Oslo

Årsmøte Nmf- Oslo NmfOslo Årsmøte NmfOslo 02.09.2013 Tid: 18:00 Sted: Rødt auditorium RH 1 NmfOslo SAKSLISTE 1. Valg av ordstyrer, bisitter og referent 2. Godkjenninger 2.1 Godkjenning av innkalling 2.2 Godkjenning av dagsorden

Detaljer

Vedtekter for Casual Gaming

Vedtekter for Casual Gaming Vedtekter for Casual Gaming Organisasjonsnummer 993 396 605 26. Mars 2014 1 Formål og medlemskap 1.1 Navn og formål Casual Gaming (forkortet CaG) er studentforening basert i Trondheim med formålet å fremme

Detaljer

"FYSISK BLINDTEST SLUTTRAPPORT

FYSISK BLINDTEST SLUTTRAPPORT "FYSISK BLINDTEST SLUTTRAPPORT Kort forord Retinitis Pigmentosa Foreningen i Norge ønsket å ta et krafttak for å motivere blinde og svaksynte til et fysisk aktivt liv og en bedre livsstil. Dette gjennom

Detaljer

25. februar 2014. Side 1 av 7

25. februar 2014. Side 1 av 7 Årsrapport 2013 25. februar 2014 Side 1 av 7 1 Innledning 1.1 Generelt Vi gjennomførte i 2013 tradisjonelle aktiviteter for våre medlemmer. Både Familiesamlingen og ungdomssamlingen ble lagt til Quality

Detaljer

Vervsbeskrivelser. Nasjonalt tillitsvalgte - Norsk medisinstudentforening

Vervsbeskrivelser. Nasjonalt tillitsvalgte - Norsk medisinstudentforening Vervsbeskrivelser Nasjonalt tillitsvalgte - Norsk medisinstudentforening Dette dokumentet innholder en beskrivelse av Norsk medisinstudentforenings verv og deres ansvarsområder og oppgaver. Nasjonalt styre

Detaljer

Årsmelding 2014 Ringerike Taekwondo klubb

Årsmelding 2014 Ringerike Taekwondo klubb Årsmelding 2014 Ringerike Taekwondo klubb Årsmelding Ringerike TKD 2014. Side 1 av 7 Innhold Styret har denne perioden bestått av... 3 Styrets oppsummering av året.... 3 Instruktørene har vært... 3 Økonomi...

Detaljer

Utvalget leverte sin sluttrapport på Landsmøtet Utvalgets evalueringer omhandlet ti punkter samt anbefalinger til arbeidet videre.

Utvalget leverte sin sluttrapport på Landsmøtet Utvalgets evalueringer omhandlet ti punkter samt anbefalinger til arbeidet videre. 17 Langtidsplan for oppfølging av organisasjonsutvalgets rapport Sak: LS 17/17 Møtedato: 9.-11. juni Saksansvarlig: Ruben Amble Hirsti Sted: Lærernes Hus, Oslo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Detaljer

Nyheter fra NetSam. NetSam nettverk for samiskopplæring. 3/2015 Desember

Nyheter fra NetSam. NetSam nettverk for samiskopplæring. 3/2015 Desember Nyheter fra NetSam NetSam nettverk for samiskopplæring 3/2015 Desember Årsmøte og kurs 2015 Den 27.11.2015 hadde nettverket årsmøte og kurs. På agendaen hadde vi blant annet gjennomgang av årets aktiviteter

Detaljer

Sosiale organisasjoner; sosiale medier. Sluttrapport

Sosiale organisasjoner; sosiale medier. Sluttrapport Sosiale organisasjoner; sosiale medier Sluttrapport Forord Unge funksjonshemmede fikk innvilget prosjektet Sosiale organisasjoner; sosiale medier hos Stiftelsen Helse og rehabilitering i 2009. Prosjektet

Detaljer

Årsmøte Osen Jeger- og Fiskerforening 28. februar 2013 kl Kommunestyrekantina - Osen

Årsmøte Osen Jeger- og Fiskerforening 28. februar 2013 kl Kommunestyrekantina - Osen Årsmøte Osen Jeger- og Fiskerforening 28. februar 2013 kl. 19 30 Kommunestyrekantina - Osen Tilstede Arne-Johan Nikolaisen, Oddbjørn Ovesen,, Johan Kvernland, Harald Nilsen, Hans Petter Hestmo, Trond Åsegg,

Detaljer

Innkalling til NFEs årsmøte 2017 med foredrag

Innkalling til NFEs årsmøte 2017 med foredrag Innkalling til NFEs årsmøte 2017 med foredrag Tid: Mandag 13. mars 2017, kl. 17:00 til ca. 19:30 Sted: Bjørknes Høyskole, Lovisenberggata 13, Oslo PROGRAM 17:00-17:30 Registrering og enkel servering 17:30-18:00

Detaljer

Epilepsiforeningen i Hedmark

Epilepsiforeningen i Hedmark ÅRSMELDING FOR EPILEPSIFORENINGEN I HEDMARK mars 2007 - mars 2008 Styret i Hedmark har dette arbeidsåret bestått av følgende personer: leder: kasserer: styremedlem: varamedlem: varamedlem: Odd Roar Klunderud

Detaljer

Norsk Eltavleforening - Årsberetning 2006 2007

Norsk Eltavleforening - Årsberetning 2006 2007 1 MEDLEMMER... 2 2 STYRET... 2 3 STYRETS VIRKSOMHET... 2 4 INFORMASJON... 3 5 ADMINISTRASJON... 4 6 PROSJEKTER/PROSJEKTGRUPPER... 4 7 KURS... 4 8 TAVLESKOLEN... 4 9 ELIADEN... 5 10 ØKONOMI... 5 11 FREMTIDEN...5

Detaljer

Kontrollkomiteens beretning Avgitt til Press 19. ordinære landsmøte

Kontrollkomiteens beretning Avgitt til Press 19. ordinære landsmøte Kontrollkomiteens beretning Avgitt til Press 19. ordinære landsmøte 1 Sammensetning Kontrollkomiteens beretning for perioden 2014/2015 Press landsmøte 2015 Sittende Kontrollkomité har etter vedtektenes

Detaljer

Årsmelding Strinda Frivillighetssentral 2006

Årsmelding Strinda Frivillighetssentral 2006 Årsmelding Strinda Frivillighetssentral 2006 En takk til alle frivillige ved Strinda Frivillighetssentral. Takk for godt samarbeid til Trondheim kommune, Peterson Ranheim papirfabrikk, Lerkendal dagtilbud

Detaljer

Treårsplan for utvikling av Forbundet

Treårsplan for utvikling av Forbundet Treårsplan for utvikling av Forbundet 2017-2020 1. Å styrke det eksisterende lokale arbeidet Arbeidet med å bygge de eksisterende lokalforbundene må fortsette. Rekrutteringen må økes, og lokale styrer

Detaljer