Version 2.0 Norsk. Leica GR10/GR25 Brukerhåndbok

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Version 2.0 Norsk. Leica GR10/GR25 Brukerhåndbok"

Transkript

1 Version 2.0 Norsk Leica GR10/GR25 Brukerhåndbok

2 Innledning Anskaffelse Gratulerer med anskaffelse av Leica GR10/GR25. Denne håndboka inneholder viktige sikkerhetsanvisninger samt instruksjoner for oppsett og betjening av produktet. Referer til "8 Sikkerhetsinstrukser" for ytterligere informasjon. Les nøye igjennom brukerhåndboka før utstyret slås på. Utstyr identifisering Produktets type og serienummer er angitt på typeskiltet. Skriv inn modell- og serienummer i håndboka og oppgi alltid denne informasjonen når du kontakter forhandleren din eller et Leica Geosystems-autorisert verksted. Type: Serienummer: Symboler De symbolene som benyttes i denne håndboka, har følgende betydning: Type Beskrivelse Fare Advarsel Forsiktig Angir en umiddelbar farlig situasjon som vil medføre alvorlige personskader eller død, hvis ikke situasjonen blir unngått. Angir en potensiell farlig situasjon eller utilsiktet bruk som kan medføre alvorlige personskader eller død, hvis ikke situasjonen blir unngått. Angir en potensiell farlig situasjon eller utilsiktet anvendelse som kan føre til mindre personskader og/eller betydelige materielle, økonomiske og miljømessige skader, hvis situasjonen ikke blir unngått. Viktige avsnitt som må følges i praksis fordi de gjør det mulig å bruke produktet på en teknisk korrekt og effektiv måte. Varemerker Windows er et registrert varemerke som eies av Microsoft Corporation i USA og andre land SD er et varemerke som eies av SD Card Association Alle andre varemerker tilhører de respektive eierne. Gyldighetsområdet for denne håndboka Denne brukerhåndbok gjelder for GR10/GR25. 2 GR10/GR25, Innledning

3 Tilgjengelig dokumentasjon Betegnelse Beskrivelse og format GR10/GR25 Brukerhåndbok GR-serien Brukeråndbok (Nettbasert hjelp) GNSS referansestasjon og nettverk - En innledende veiledning GNSS nettverk og referansestasjoner Utstyrsliste Denne brukerhåndboka inneholder alle nødvendige instruksjoner for en grunnleggende betjening av instrumentet. Det gis en oversikt over instrumentet sammen med tekniske data og sikkerhetsanvisninger. Omfattende veiledning for produktet og betjeningen. Inneholder en beskrivelse av utstyrets installasjon og vanlig tilbehør. Det gis en detaljert beskrivelse av programoppsettet sammen med de tekniske spesifikasjonene. Hele brukerhåndboka vises på nettet via grensesnittet for GR-serien. Det gis praktiske råd om oppstilling og drift av individuelle GNSS referansestasjoner og nettverk av stasjoner med tanke på nødvendig betjening. Detaljert liste over tilgjengelig utstyr for GNSS referansestasjoner, inklusive deler og programvare. Det vises til følgende ressurser for all GR10/GR25 dokumentasjon/programvare: Leica GR Serien DVD https://myworld.leica-geosystems.com GR10/GR25, Innledning 3

4 Geosystems (https://myworld.leica-geosystems.com) tilbyr et bredt utvalg av tjenester, informasjon og opplæringsmateriell. Med direkte tilgang til myworld får du tilgang til alle relevante tjenester når det passer deg, 24 timer per dag, 7 dager i uken. Dette øker effektiviteten din og holder deg og utstyret alltid oppdatert med siste informasjon fra Leica Geosystems. Service Beskrivelse myproducts Her kan du legge inn alle Leica Geosystems produkter som du og din bedrift eier. Du kan se detaljinformasjon om dine produkter, kjøpe ekstrautstyr eller Customer Care-pakker (CCP), oppdatere produktene dine med siste programvare og holde deg oppdatert med den nyeste dokumentasjonen. myservice Du kan se servicehistorikken til produktene dine i Leica Geosystems Service Centers og detaljinformasjon om service som er utført på produktene dine. For produktene dine som befinner seg hos Leica Geosystems Service Centers, kan du se oppdatert servicestatus og forventet ferdigdato. mysupport Her kan du legge inn en ny forespørsel om hjelp som vil bli besvart av ditt lokale Leica Geosystems støtte-team. Du kan se hele historikken til dine supportsaker og detaljinformasjon om hver forespørsel i tilfelle du har behov for å referere til tidligere forespørsler om produktstøtte. mytraining Her kan du forbedre produktkunnskapen din med Leica Geosystems Campus-informasjon, kunnskap og opplæring. Du kan studere siste nettbaserte opplæringsmateriell eller laste ned opplæringsmateriell om produktene dine. Du kan holde deg oppdatert med de siste nyhetene om produktene dine, og melde deg på seminarer og kurs som arrangeres i ditt land. 4 GR10/GR25, Innledning

5 Innholdsfortegnelse I denne håndboken Kapittel Side 1 Beskrivelse av systemet Generelle opplysninger GNSS-komponenter for referansestasjonen Utpakking av instrumentet Instrumentkomponenter Betjening Programvare Strømforsyning 16 2 Installasjon Før installasjon av Installasjonsalternativer 18 3 GR10 brukergrensesnitt LED signallamper på GR Tastatur Deksel for USB og SD-kort 27 4 GR25 brukergrensesnitt Signallamper på GR Tastatur og skjerm Deksel for USB og SD-kort 32 5 Klargjøring av utstyret Grunnleggende oppsett Oppsett via nettgrensesnitt over Ethernet og DHCP Oppsett i et ikke-dhcp nettverk Installasjon av USB-drivere Installasjon av USB-drivere for Windows XP operativsystemer Installasjon av USB-drivere for Windows Vista operativsystemer Installasjon av USB-drivere for Windows 7 operativsystemer Oppsett via nettgrensesnitt over USB Oppsett via nettgrensesnitt med Bluetooth (GR25) 45 6 Betjening Bruk av Nettgrensesnittet Batterier Betjening Bytte batteri Bruk av GR25 internt batteri og lader Bruke minneenhet Arbeid med radio-, modem- og GSM-enheter Serielle enheter Enheter for innsetting i spor 55 GR10/GR25, Innholdsfortegnelse 5

6 7 Vedlikehold og transport Transport Lagring Rengjøring og tørking 58 8 Sikkerhetsinstrukser Generell innledning Forutsatt bruk Bruksbegrensninger Ansvar Farer ved bruk Elektromagnetisk kompatibilitet, EMC FCC-erklæring, Gjelder i USA 67 9 Tekniske data GR10/GR25 Tekniske Data Trackingegenskaper Nøyaktighet Tekniske data Antennenes tekniske data Samsvar med nasjonale forskrifter GR GR GFU24, Siemens MC GFU19 (US), GFU25 (CAN) CDMA MultiTech MTMMC-C SLG1-2, Telit 3G GSM/GPRS/UMTS SLG2-2, CINTERION MC75i SLR1-2, SATEL SATELLINE-TA Internasjonal begrenset garanti, programlisensavtale 85 Bilag A Katalogstruktur i minnet 86 Bilag B Pinnetilordning og kontakter 87 B.1 GR10 87 B.2 GR25 88 Indeks 90 6 GR10/GR25, Innholdsfortegnelse

7 1 Beskrivelse av systemet 1.1 Generelle opplysninger Konstruksjon Satellittlesing Spesielle egenskaper GR10/GR25 Instrumentet er konstruert for ulike oppgaver som permanente og halvpermanente referansestasjoner, inklusive nettverk RTK, enkelt basestasjon, forskning, kampanjer, overvåking og seismiske studier. samler, lagrer og fordeler GNSS-data. er velegnet for systemintegrasjon. støtter ulike eksterne enheter, inklusive kommunikasjon, meteo og helning. Instrumentet kan lese GPS L1/L2 (inklusive L2C)/L5 GLONASS L1/L2 Galileo E1/E5a/E5b/AltBOC SBAS Så snart de første virksomme Galileo-satellittene er tilgjengelige, vil man trenge en programoppdatering. Instrumentet er konstruert for å støtte Compass. Signaldefinisjonen forcompass er ikke helt ferdig, selv om testsignaler er tatt ned i testmiljø. Fordi det fortsatt kan komme endringer, garanterer ikke Leica Geosystems full kompatibilitet med Compass. Instrumentene har flere spesielle egenskaper: 50 Hz datalogging og overføring. SmartTrack+ målemotor for bedre nøyaktighet og tilgjengelighet. Opp til 10 multiple loggesesjoner og 20 dataoverføringer. Multiple formater for datalagring, inklusive MDB, RINEX og Hatanaka. Støtter datalagring med høy kapasitet opp til 32 GB og intelligent smartrensing. Multiple data utgangsformater, inklusive Leica, Leica 4G, RTCM 2.x,3.x, LB2, BINEX, CMR, CMR+. Moderne, brukervennlig nettgrensesnitt GUI, kan leveres med ulike språk. Direkte integrering med Leica GNSS Spider (SmartNet). Robust og lett metallkabinett. Helt robust i samsvar med IP67, inklusive en robust Ethernet-port. Enkel montering for IT rack, kabinett og veggmontasje. Enheten egner seg også for stabling. Innebygget kommunikasjons innstikksport. Integrert enhetskontroll for eksterne enheter. Støtter DHCP, DNS, DynDNS og mobilt internett. Forbedret sikkerhet inklusive IP filtrering, adgangsstyring og HTTPS med brukerdefinert SSL. Oppsett klart fra esken med plug and play vertsnavn. Stort område for spenningsforsyning 10,5-28 V. Lavt effektforbruk, typisk 3,0-3,5 W. Ekstern oscillatorport USB klientport GR10/GR25, Beskrivelse av systemet 7

8 Spesielle egenskaper, bare for GR25 Dessuten er instrumentene GR25 utstyrt med flere spesielle egenskaper: Integrert skjerm og tastatur. Internt batteri og batterilader. USB vertsport. Strømforsyning via Ethernet. Bluetooth. PPS og hendelsesport. 8 GR10/GR25, Beskrivelse av systemet

9 1.2 GNSS-komponenter for referansestasjonen Komponentoversikt Følgende diagram viser ulike oppstillinger av referansestasjoner og det vanligste tilbehør som kan brukes med GR10/GR25. r a b c d s t u l m e f g h i j k v a b w n o x y z GR10_004 p q a) Radio/GSM antenne b) Antennefeste c) Antennekabel d) GFU-hus inkl. radio/gsm enhet e) Værsensor f) Helningssensor g) Serielt kabel h) SD-kort i) Bluetooth antenne* j) Seriell port 2/Hendelsesport* k) Kontakt for ekstern oscillator l) Valgfri radom for AR25 m) GNSS antenne, AR10 n) GNSS antenne, AR25 o) GNSS antenne, AS10 p) Antennekabel q) Valgfri overspenningsvern r) Ethernet hub s) PC som drifter GNSS Spider (SmartNet) eller nettgrensesnitt t) Ethernet kabel u) GR10/GR25 v) Radio-/GSM-enhet w) Antennekabel x) Strømforsyning y) PPS kabel* z) Utstyr som mottar elektrisk impuls* * Bare GR25 GR10/GR25, Beskrivelse av systemet 9

10 Minimalt oppsett Følgende diagram viser minimalt omfang av komponenter som er nødvendig for betjening av GR10/GR25. a b d e f g c GR10_021 a) SD-kort * b) Antennekabel c) GNSS antenne d) PC som drifter nettgrensesnitt eller Leica GNSS Spider (SmartNet) e) Ethernet eller USB-kabel f) GR10/GR25 g) Strømforsyning * Instrumentet kan arbeide uten SD-kort, men da bare med dataoverføring. Hovedkomponenter Komponenter GR10/GR25 Antenne Nettgrensesnitt Leica GNSS Spider Beskrivelse For lagring og overføring av rådata fra satellitt. For å motta satellittsignalene fra GNSS-satellitter (Global Navigation Satellite System) Nettbasert verktøy for oppsett av instrumenter i GRserien. GR25 har et skjerm og tastatur som kan brukes til foreløpig oppsett av instrument eller mindre endringer av oppsettet i felten. Referansestasjonens Office-programvare inkluderer omfattende kontroll og oppsett av instrumentet, nedlasting av filer og funksjoner for opplasting av fastprogrammer som støtter arbeidet med instrumenter i Leica GR-serien. Støtter samtidig tilkobling til enkelte eller multiple referanseinstrumenter. 10 GR10/GR25, Beskrivelse av systemet

11 1.3 Utpakking av instrumentet Leveringsboks Minste omfang av deler som leveres med GR10/GR25 omfatter: DVD GR10_022 a b c d a) GR10/GR25 b) DVD c) GR10/GR25 Brukerhåndbok d) Unbrakonøkkel, (bare for GR25) Tilbehør Øvrig utstyr som for eksempel kabler, antenner og strømforsyning som kreves for installasjon av en komplett referansestasjon, leveres med GR10/GR25 ifølge bestilling. Gå til "Komponentoversikt" for å få oversikt over en typisk installasjon av referansestasjon og tilbehør som kan brukes sammen med instrumentet. Ytterligere opplysninger om tilbehør finnes i "GR Serien Brukerhåndbok (Nettbasert hjelp)". GR10/GR25, Beskrivelse av systemet 11

12 1.4 Instrumentkomponenter GR10- komponenter GR10_001 a b c d e f g h i j k a) Brukergrensesnitt b) Deksel for USB og SD-kort c) Frontens gummistøtdemper d) Baksidens gummistøtdemper e) Port for GNSS-antenne f) Ekstern oscillator g) Port P1 h) Robust Ethernet-port i) Strømforsyningsport j) Antenne for kommunikasjonsenhet (P3) k) Port for kommunikasjonsenhet (P3) GR25- komponenter GR25_001 a b c d e f g h i j k l m n o p q a) Batterideksel b) Signallamper c) Frontens gummistøtdemper d) Deksel for USB og SD-kort e) Skjerm f) Taster g) Baksidens gummistøtdemper h) Port for GNSS-antenne i) Bluetooth-antenne j) PPS-port k) Seriell- og hendelse inn- port (P2) l) Port P1 m) Robust Ethernet-port n) Ekstern oscillatorport o) Strømforsyningsport p) Antenne for kommunikasjonsenhet (P3) q) Port for kommunikasjonsenhet (P3) 12 GR10/GR25, Beskrivelse av systemet

13 1.5 Betjening Oversikt Betjening med Nettgrensesnitt Instrumenter i GR-serien kan betjenes med: Trykk på tastene Skjerm (bare GR25) Nettgrensesnittet Leica GNSS Spider programvare eller med grensesnittet Leica Binary 2 (LB2). Den lokale representanten for Leica Geosystems kan gi opplysninger om LB2 dokumentasjon. Instrumentet leveres med standard-innstillinger som dekker behovet for en vanlig bruker. Bruk nettets grensesnitt eller Leica GNSS Spider for å justere instrumentets innstillinger. Nettets grensesnitt er den viktigste komponenten som brukes til oppsett og betjening av instrumentet. En utførlig beskrivelse av nettgrensesnittet finnes i "GR-Serien Betjeningshåndbok (Nettbasert hjelp)". Operativsystemer som støttes for innstilling med nettgrensesnitt via USB Windows XP SP2 og SP3 (32 bit) Windows Vista SP2 (32 bit) Windows Server 2008 SP1 (64 bit) Windows 7 (32 bit og 64 bit) Søkemotorer som støttes av nettgrensesnittet Nettleser Støttet versjon Internet Explorer 7 og senere Firefox 3.5 og senere Opera 10 og senere Safari 4 og senere Google Chrome 7 og senere Nettgrensesnittet er det primære grensesnittet mellom brukeren og instrumentet. Sørg for at nettleseren kan kjøre med JavaScript for at nettgrensesnitt brukes korrekt. Sjekk nettleserens innstillinger dersom det er problemer med bruk av nettgrensesnitt. Nettgrensesnitt sikkerhet Første gang nettgrensesnitt åpnes brukes standard Brukernavn (Admin) og Passord ( ). Av hensyn til sikkerheten anbefales det å opprette en ny administratorkonto ved første gangs innlogging. Etter at ny administrator er opprettet, logges ut og deretter inn igjen med den nye brukerkode. Standard brukerkonto kan deretter slettes. Se "GR-serien Brukerhåndbok (Nettbasert hjelp)" for en steg for steg veiledning. GR10/GR25, Beskrivelse av systemet 13

14 Betjening med Leica GNSS Spider PC-programmet Leica GNSS Spider sørger for full instrumentfunksjonalitet, akkurat som nettgrensesnittet. Noen konfigurasjonsinnstillinger er tilgjengelige i både nettgrensesnittet og Leica GNSS Spider. Når slike innstillinger konfigureres i nettgrensesnittet, og det deretter kjøres en Opplast Innstillinger eller Start fra Leica GNSS Spider, blir innstillingene overskrevet. I så fall skal nettgrensesnittet utelukkende brukes til innstillinger som ikke er tilgjengelige i Leica GNSS Spider. For betjening av Leica GNSS Spider, vises til "GR-Serien Brukerhåndbok (Nettbasert hjelp)" for grunnleggende opplysninger. "Leica GNSS Spider Nettbasert hjelp" for avanserte opplysninger. Krav GR10: Leica GNSS Spider v4.0 eller senere må være installert. GR25: Leica GNSS Spider v4.2 eller senere må være installert. Nødvendig krav til versjon gjelder de aktive instrumenttilkoblingene for oppsett av instrumentet med Leica GNSS Spider. Det gjelder ikke for passive tilkoblinger, bare for dataoverføring. GNSS Spider egenskaper GNSS Spider egenskaper: Samtidig konfigurasjon og kommunikasjon med ett eller flere instrumenter. Overvåking og meldinger om instrumentets nøkkelparametre, som f.eks. forsyningens spenningsnivå, tilgjengelig datalagring, instrumentets innvendige temperatur eller loggførte hendelser på instrumentet. Visualisering av status for satellittlesing. Automatisk overføring av rådata fra instrumentet til et sentralt datalager. Utfører manuell eller automatisk RINEX konvertering ved ulike desimeringshastigheter og fillengder. FTP skyver arkiverte data til multiple lokaliseringer. Utfører automatisk kvalitetskontroll av arkiverte RINEX data. Håndterer et helt nettverk av referansestasjoner. Leverer korreksjoner for enkelt base eller nettverk RTK til mange brukere med ulike kommunikasjonsmetoder, inklusive for eksempel, Ntrip. Beskytter og håndterer adgang til korreksjonstjenester for RTK med Spider Business Center avansert bruker adgangskontroll. 14 GR10/GR25, Beskrivelse av systemet

15 1.6 Programvare Beskrivelse GR-Serien programvare Samtlige instrumenter bruker samme programvarekonsept. Programtype Beskrivelse GR fastprogram Fastprogram for GR-serien kalles RefWorx. (GR10_FW_WinCE_x.xx.x Dette viktige systemprogrammet dekker instrumentets grunnleggende funksjoner. xx.fw) (GR25_FW_WinCE_x.xx.x xx.fw) Språkfil (REF_LANG.sxx) Nettserverprogrammet er integrert i firmwaren og kan ikke slettes. Firmwaren er på engelsk og kan ikke slettes. Windows CE er instrumentets underliggende operativsystem. Seneste versjon av Windows CE blir alltid installert sammen med fastprogrammet RefWorx. Ulike språk er tilgjengelige for instrumentets nettserverprogram. Språkfilen blir også kalt systemspråk. Systemprogrammet gir mulighet for lagring av opp til tre språk som kan lagres når som helst - engelsk og to andre språk. Standardspråket er engelsk og kan ikke slettes. Det velges ett språk som aktivt språk. Programvare opplasting Programvare for Alle GR-modeller Beskrivelse All programvare er lagret på systemets RAM i instrumentet. En ny firmwarefil må lastes opp til SD-kortet før installasjon. Fila kan lastes opp via: Nettgrensesnittet Direkte kopi til SD-kortet ved hjelp av en PC. Direkte FTP adgang til SD-kortet. Etter opplasting må fastprogrammet overføres fra SD-kortet til systemets RAM via nettgrensesnittet. Se "GR-Serien Brukerhåndbok (Nettbasert hjelp)" for ytterligere opplysninger. Firmwaren kan også installeres ved hjelp av Leica GNSS Spider. Opplasting av firmwaren til SD-kortet og installasjonen av det i instrumentet skjer i ett trinn ved bruk av GNSS Spider. Se "Leica GNSS Spider nettbasert hjelp" som inneholder ytterligere opplysninger. GR10/GR25, Beskrivelse av systemet 15

16 1.7 Strømforsyning Generelt Strømforsyningsalternativer Bruk Leica Geosystems strømforsyninger, batterier, ladeapparater og tilbehør, eller tilbehør som anbefales av Leica Geosystems, for å sikre at instrumentet virker korrekt. Strømforsyning til instrumentet kan komme fra strømforsyning eller batteri. Det kan tilkobles opp til to eksterne strømforsyninger ved hjelp av Y-kabel. Intern strømforsyning: Bare for GR25, GEB241 (754834) batteri for intern strømforsyning. Batteriet kan lades fra en ekstern strømforsyning. Ekstern strømforsyning GEV242 (774437), 110 V/240 V AC til 24 V DC strømforsyning, levert av Leica Geosystems. ELLER GEV251 (722409) 110 V/240 V AC til 12 V DC strømforsyning, levert av Leica Geosystems. ELLER GEB171 (439038) batteri tilkoblet via kabel. ELLER Bilbatteri tilkoblet via en omformerkabel fra Leica Geosystems. ELLER Bare for GR25, strømforsyning over Ethernet via Ethernet-kabel kategori 5 eller høyere for tilførsel av 13 W over Ethernet. Y-kabel: GEV243 (774438), Y-kabel kan brukes med GEV242 strømforsyning og GEB171 batteri eller eksisterende 12 V strømforsyning (722409). Den svarte Lemo kontakten på denne kabelen støtter bare bruk av strømforsyning GEV242. ELLER GEV172 (733298), Y-kabel kan benyttes med en vilkårlig kombinasjon av 110 V/240 V AC til 12 V DC strømforsyning (722409) eller et GEB171 batteri. Ved bruk av GR10 for permanent drift, bruk Uninterruptible Power Supply som back-up i tilfelle av nettavbrudd. GR25 har et innebygget batteri og en batterilader som kan brukes til kortvarig, avbruddssikker strømforsyning, Uninterruptible Power Supply. Som beskyttelse mot avbrudd over lengre tid kan det også benyttes en ekstern avbruddsfri strømforsyning, Uninterruptible Power Supply. 16 GR10/GR25, Beskrivelse av systemet

17 2 Installasjon 2.1 Før installasjon av Installasjon plassering Installasjon orientering Kabelinstallasjon Det anbefales å installere instrumentet slik at det er beskyttet mot mekaniske påkjenninger og lynnedslag innenfor 70 m fra antennen, uten behov for bruk av innkoblede forsterkere. lokalisert i tilstrekkelig avstand fra potensielt forstyrrende strålingskilder. Kraftige signaler fra radio, radar eller GSM/GPRS/UMTS celletårn kan gi problemer ved tracking med GNSS. Slik interferens er ikke skadelig, men kan føre til tap av data fra GNSS. Ved innendørs installasjon kan instrumentet installeres i en vilkårlig retning Når instrumentet skal installeres utendørs, må det orienteres vertikalt slik at kontaktpunktene peker nedover Sørg for at kablene mellom instrumentet og antennen er plassert slik at de ikke bøyes, strekkes eller klemmes. Ved installasjon av kabler må generelle retningslinjer for installasjon av elektriske ledere overholdes. Husk at en godt planlagt og vel gjennomført elektrisk installasjon ikke bare beskytter kablene mot skade, men også ser profesjonelt ut. Ytterligere opplysninger om installasjon finnes i "GNSS Referansestasjon og nettverk - En innledende veiledning". GR10/GR25, Installasjon 17

18 2.2 Installasjonsalternativer Beskrivelse Montasje i stativ Instrumenter i GR-serien er konstruert for ulike installasjonsforhold. Nedenfor følger en kort beskrivelse av fire installsjonsforhold for instrumentet. Bemerk at illustrasjonene ikke viser alt utstyr som kreves for en komplett installasjon av referansestasjon. Alle opplysninger om installasjon finnes i GNSS Referansestasjon og nettverk - En innledende veiledning. GNSS Nettverk og referansestasjoner Utstyrsliste Sammen med tilbehør for rack-montasje kan instrumentet enkelt monteres i et standard 19" IT-rack. a b c GR10_016 Dersom Radio/GSM-antennen d e a) Radio/GSM antenne f b) Antennefeste c) Radio-/GSM-antennekabel d) Montasjesett for IT-skap e) GR10/GR25 f) Montasjesett for IT-skap plassen i racket er begrenset, kan instrumentets gummiføtter fjernes. Samlet høyde monteringssett og instrument er da 2 U. Dersom støtdemperne fjernes må også de små føttene fjernes fra montsjefestene. skal monteres utenpå racket dersom det brukes en innskyvningsenhet eller serielt utstyr. 18 GR10/GR25, Installasjon

19 Montasje i kabinett eller på vegg Instrumentet kan lett monteres på en eksisterende vegg, en struktur eller inne i en boks sammen med tilbehøret for veggmontasje. a b c GR10_017 d e f a) Radio/GSM antenne b) Antennefeste c) Radio-/GSM-antennekabel d) Montasjesett for vegg - føtter e) Montasjesett for vegg - festebrakett f) Støtdemper av gummi Dersom Radio/GSM-antennen plassen i kabinettet er begrenset, kan instrumentets gummiføtter fjernes. Dersom støtdemperne fjernes må også de små føttene fjernes fra montasjebrakettene. skal monteres utenpå racket dersom det brukes en innskyvningsenhet eller serielt utstyr. Frittstående / Stabling Instrumentet er konstruert for frittstående installasjon og stabling av hensyn til lett oppsett av flere mottakere. GR10_018 Ved stabling av flere instrumenter opppå hverandre, må gummiføttene være satt på. GR10/GR25, Installasjon 19

20 Stativ Instrumentet har integrert stativmontering for lett å kunne festes til alle stativer fra Leica Geosystems. a b c d e f GR10_019 Når a) AS10 b) GNSS antenneholder med 5/8" skrue c) Trefot d) Stativ e) Antennekabel f) GR10/GR25 instrumentet brukes på et stativ, må gummiføttene være satt på. 20 GR10/GR25, Installasjon

21 3 GR10 brukergrensesnitt 3.1 LED signallamper på GR10 LED signallamper Beskrivelse GR10 har Lys Emitterende Diode signallamper. De viser grunnleggende status for enheten. Diagram GR10_003 a b c d e f a) Strømforsynings LED b) SD-kort LED c) Rådata logging LED d) RT utdata overføring LED e) RT inndata overføring LED f) Posisjons LED Beskrivelse av signallampene Dersom er DA Strømforsynings av er instrumentet slått av. LED grønn er instrumentet slått på. SD-kort LED av er SD-kort ikke satt inn eller strømforsyning slått av. grønn er SD-kort satt inn. Det er mer enn 20% ledig plass på SD-kortet. gul er det mindre enn 20% ledig plass på SD-kortet. Anbefalt brukers tiltak: Aktiver Smart rensing eller automatisk filsletting for hver loggesesjon. rød er SD-kort fullt. Datalogging er stoppet. Anbefalt brukers tiltak: Aktiver straks Smart rensing eller automatisk filsletting for hver loggkjøring. GR10/GR25, GR10 brukergrensesnitt 21

22 Dersom er DA av Rådata logging LED RT utdata overføring LED RT inndata overføring LED grønn gul rød av grønn rød av grønn er aktive loggesesjoner konfigurert på instrumentet og data blir logget er aktive loggesesjoner konfigurert og Smart rensing sletter data fra alle eller noen av de konfigurerte loggesesjonene. ELLER Aktive loggesesjoner er konfigurert, men ingen posisjon er tilgjengelig. Anbefalt brukers tiltak: Sjekk resterende plass på SD-kortet og slett om nødvendig gamle data. Kontroller status for tracking og posisjon. er aktive loggesesjoner konfigurert, men SD- er fullt eller ingen satelitter leses. kortet Anbefalt brukers tiltak: Sjekk SD-kortet og tracking status. er ingen aktiv dataoverføring konfigurert eller strømforsyningen er slått av. er en eller flere dataoverføringer konfigurerte og aktive. Dataoverføring på gang. er dataoverføring aktiv, men ingen dataoverføring på gang. Anbefalt brukers tiltak: Sjekk data tracking og at en navigert posisjon er tilgjengelig. Sjekk at korrekt referanseposisjon er lagt inn. er det ingen aktiv sanntid i dataoverføring, eller strømforsyningen er slått av. er en sanntid i dataoverføringen konfigurert og aktiv, data mottas og en DGPS-posisjon er tilgjengelig. er en sanntid i dataoverføringen konfigurert og aktiv, data mottas og en fast posisjon er tilgjengelig. er en sanntid i dataoverføringen konfigurert og aktiv, data mottas, men ingen fast eller DGPSposisjon er tilgjengelig. er innkommende dataoverføringer aktive, men ingen data mottas. ELLER innkommende dataoverføring er konfigurert og aktiv, men instrumentet leser ikke satellitter og/eller ingen navigert posisjon er tilgjengelig. Anbefalt brukertiltak: Kontroller at tilkoblinger for innkommende data er satt opp korrekt. Kontroller instrumentets tracking og posisjon. blinkende grønn blinkende gul rød er det ingen loggesesjon aktiv eller strømforsyning er slått av. 22 GR10/GR25, GR10 brukergrensesnitt

23 Dersom er DA Posisjons LED av er instrumentet slått av. blinkende grønn grønn rød leser instrumentet satellitter, men ingen posisjon er tilgjengelig. er en navigert posisjon tilgjengelig. blir ingen satellitter lest og ingen navigert posisjon er tilgjengelig. GR10/GR25, GR10 brukergrensesnitt 23

24 3.2 Tastatur GR10 tastatur GR10_002 a b c a) PÅ/AV-tast b) Funksjonstast c) Signallamper Tasten PÅ/AV Funksjonstast Instrumentet Tast PÅ/AV Hold kan slås av og på ved å holde inne knappen AV/PÅ i 2 s. Et permanent grønt lys for strømforsyningen viser at instrumentet er slått på og klart. Funksjon Dersom GR10 allerede er slått av: Slå på GR10 ved å holde i 2 s. Dersom GR10 allerede er slått på: Slå av GR10 ved å holde i 2 s. inne tasten PÅ/AV i 10 s, for å tvinge instrumentet til å slå av. Instrumentets innstillinger og noen data kan gå tapt når denne metoden benyttes. For alle de følgende funksjonene forutsettes det at GR10 er slått på. Tast Funksjon Funksjon Funksjonstasten og tasten PÅ/AV virker i kombinasjon og gir mulighet for en rekke ulike funksjoner som beskrevet i "Tastkombinasjoner". Funksjonstasten veksler mellom disse ulike funksjonene. 24 GR10/GR25, GR10 brukergrensesnitt

25 Tastkombinasjoner Taster For å + Aktivere funksjonalitet for dobbelttast Trykk og hold inne tastene til alle lysdiodene blinker. Etter 1 s vil Rådata logging LED begynne å blinke Følgende instrumentkommandoer blir nå aktivert. Starte/Stoppe alle loggesesjoner Aktivere funksjonalitet for dobbelttast. Dersom alle loggesesjoner var slått av, vil rådata logging LED blinke grønt. 3 s Trykk på funksjonstasten til alle lysdiodene blinker hurtig for å STARTE alle konfigurerte loggesesjoner dersom lysdioden for logging av rådata blinker grønt. ELLER Dersom en vilkårlig loggesesjon var aktiv, vil rådata logging LED blinke rødt. Trykk på funksjonstasten til alle lysdiodene blinker hurtig for å STOPPE alle aktive loggesesjoner dersom lysdioden for logging av rådata blinker rødt. Etter at logging er startet eller stoppet, går LED og instrumentets funksjonalitet tilbake til vanlig virkemåte. Starte/Stoppe all dataoverføring Aktivere funksjonalitet for dobbelttast. 1X Trykk på funksjonstasten inntil Lysdioden RT ut dataoverføring begynner å blinke sakte. Dersom all dataoverføring var av, vil RT ut dataoverføring LED blinke grønt. 3 s Trykk på funksjonstasten inntil lysdioden blinker hurtig for å STARTE alle konfigurerte dataoverføringer dersom lysdioden RT ut dataoverføring blinker grønt. Dersom noen dataoverføring var aktiv, vil RT ut dataoverføring LED blinke rødt. ELLER Trykk på funksjonstasten inntil lysdioden blinker hurtig for å STOPPE alle aktive dataoverføringer dersom lysdioden RT ut dataoverføring blinker rødt. Etter at dataoverføringer er startet eller stoppet, går LED og instrumentets funksjonalitet tilbake til vanlig virkemåte. GR10/GR25, GR10 brukergrensesnitt 25

26 Taster For å Initialisere målemotor Aktivere funksjonalitet for dobbelttast. 2X Trykk på funksjonstasten inntil Posisjons LED begynner å blinke sakte. 3 s Trykk på funksjonstasten inntil lysdioden blinker hurtig for å tilbakestille målemotoren. Dermed slettes all informasjon om almanakk og efemeride, og instrumentet vil vente noen få minutter før det igjen starter å lese satellitter. Etter at målemotoren er initialisert, går LED og instrumentets funksjonalitet tilbake til vanlig virkemåte. Formatere mottakerinnstillinger Aktivere funksjonalitet for dobbelttast. 3X Trykk på funksjonstasten inntil Strømforsyningens LED begynner å blinke sakte: 3 s Trykk på funksjonstasten inntil lysdioden blinker hurtig for å sette alle konfigurerte instrumentinnstillinger tilbake til fabrikkens standardverdier. Etter fullført systemformatering vil LED og instrumentets funksjonalitet gå tilbake til generell virkemåte. Formatere SD-kortet Aktivere funksjonalitet for dobbelttast. 4X Trykk på funksjonstasten inntil SD-kortets LED begynner å blinke sakte: 3 s Trykk på funksjonstasten inntil lysdioden blinker hurtig for å formatere SD-kortet. Etter fullført formatering av SD-kortet vil LED og instrumentets funksjonalitet gå tilbake til generell virkemåte. Avslutte kombinert tastefunksjonalitet Bruk tastefunksjonalitet som beskrevet ovenfor. ELLER 5 X Normal instrument funksjonalitet gjenopprettes ved å trykke på funksjonstasten inntil alle signallamper har sluttet å blinke. 26 GR10/GR25, GR10 brukergrensesnitt

Konfigureringshåndbok for N600 Wireless Gigabit-ruter med Dual Band WNDR3700

Konfigureringshåndbok for N600 Wireless Gigabit-ruter med Dual Band WNDR3700 Konfigureringshåndbok for N600 Wireless Gigabit-ruter med Dual Band WNDR3700 NETGEAR, Inc. 350 E. Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA Juni 2010 208-10387-03 v1.0 2010 av NETGEAR, Inc. Med enerett. Varemerker

Detaljer

Hurtigoppstarts- & feilsøkingshåndbok

Hurtigoppstarts- & feilsøkingshåndbok Hurtigoppstarts- & feilsøkingshåndbok I NNHOLDSFORTEGNELSE Produktregistrering 2 Viktig informasjon 2 Grunnleggende prinsipper for datamaskiner 4 Sikkerhet og komfort... 4 Sikkerhetsforanstaltninger...

Detaljer

WD My Cloud EX4. Personlig skylagring Brukerveiledning

WD My Cloud EX4. Personlig skylagring Brukerveiledning WD My Cloud EX4 Personlig skylagring Brukerveiledning WD service og kundestøtte Dersom det oppstår problemer, må du gi oss muligheten til å løse dem før produktet returneres. De fleste tekniske spørsmål

Detaljer

My Book. World Edition Brukerveiledning. Lagringssystem for nettverket med enkel- og dobbelt disk

My Book. World Edition Brukerveiledning. Lagringssystem for nettverket med enkel- og dobbelt disk My Book World Edition Brukerveiledning Lagringssystem for nettverket med enkel- og dobbelt disk Viktige sikkerhetsinstruksjoner 1. Følg alle advarsler og instruksjoner som står merket på produktet. 2.

Detaljer

Brukerhåndbok. www.packardbell.no INNHOLDSFORTEGNELSE

Brukerhåndbok. www.packardbell.no INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE Sikkerhet og komfort...3 Sikkerhetsforanstaltninger...3 For helsens skyld...3 Forstå de grunnleggende prinsippene...5 Kontrollene på datamaskinen...5 Slå datamaskinen på/av...8 Ditt

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Chapter 1 Innledning...1-1. Chapter 2 Sette opp PC-en... 2-1

Innholdsfortegnelse. Chapter 1 Innledning...1-1. Chapter 2 Sette opp PC-en... 2-1 Innholdsfortegnelse Chapter 1 Innledning........................................1-1 Hvem bør lese denne håndboken?.......................1-2 Bruke Min Presario Kom i gang og gå videre.......1-2 Benyttede

Detaljer

Hurtigoppstarts- & feilløsningshåndbok

Hurtigoppstarts- & feilløsningshåndbok I NNHOLDSFORTEGNELSE Viktig informasjon 2 Grunnleggende prinsipper for datamaskiner 3 Sikkerhet og komfort... 3 Sikkerhetsforanstaltninger... 3 For helsens skyld... 3 Bli kjent med datamaskinen... 4 Tastaturet

Detaljer

My Book. World Edition Brukerhåndbok. Enkel- og dobbeldisk nettverkslagringssystemer

My Book. World Edition Brukerhåndbok. Enkel- og dobbeldisk nettverkslagringssystemer My Book World Edition Brukerhåndbok Enkel- og dobbeldisk nettverkslagringssystemer Viktige sikkerhetsintruksjoner 1. Følg alle advarsler og instruksjoner markert på produktet. 2. Frakoble dette produktet

Detaljer

ESET SMART SECURITY 6

ESET SMART SECURITY 6 ESET SMART SECURITY 6 Brukerhåndbok (beregnet for produktversjon 6,0 og høyere) Microsoft Windows 8 / 7 / Vista / XP / Home Server Klikk her for å laste ned den nyeste versjonen av dette dokumentet ESET

Detaljer

Din bruksanvisning NOKIA C110 http://no.yourpdfguides.com/dref/824168

Din bruksanvisning NOKIA C110 http://no.yourpdfguides.com/dref/824168 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Bewator Entro Installasjonsmanual

Bewator Entro Installasjonsmanual Bewator Entro Installasjonsmanual NO A Siemens Business Copyright 2005 Bewator AB, Solna. Kopiering av Bewator Entro bruksanvisning er bare tillatt etter skriftlig avtale med Bewator. Bewator forbeholder

Detaljer

Brukerhåndbok. Packard Bell EasyNote TE - 1

Brukerhåndbok. Packard Bell EasyNote TE - 1 Brukerhåndbok Packard Bell EasyNote TE - 1 INNHOLDSFORTEGNELSE Starte datamaskinen 4 Trådløs tilkobling... 4 Registrering... 5 Programvareinstallasjon... 6 Gjenoppretting... 6 Har du problemer?... 6 Grunnleggende

Detaljer

Brukerhåndbok. Xperia Tablet Z SGP311/SGP312

Brukerhåndbok. Xperia Tablet Z SGP311/SGP312 Brukerhåndbok Xperia Tablet Z SGP311/SGP312 Innhold Komme i gang...6 Om denne brukerhåndboken...6 Enhetsoversikt...6 Montering...7 Slik starter du enheten for første gang...8 Hvorfor trenger jeg en Google

Detaljer

Brukerhåndbok versjon 8.00

Brukerhåndbok versjon 8.00 versjon 8.00 Antivirus Antispam Intrusion Guard Personal Firewall Parental Control Privacy Tools Begrenset garanti Norman garanterer at den vedlagte CD-ROMen eller DVDen og dokumentasjonen ikke har produksjonsfeil.

Detaljer

Versjon: R00 (2007/5)

Versjon: R00 (2007/5) Brukerveiledning Versjon: R00 (2007/5) Varemerker Alle andre merker og produktnavn er varemerker eller registrerte varemerker tilhørende deres restrykktive firmaer. Merk Informasjonen i dette dokumentet

Detaljer

Din bruksanvisning LG N1A1DD1 http://no.yourpdfguides.com/dref/3913253

Din bruksanvisning LG N1A1DD1 http://no.yourpdfguides.com/dref/3913253 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Norton Security with Backup

Norton Security with Backup TM Norton Security with Backup Produktveiledning Miljøvalget det riktige valget. Symantec har fjernet omslaget på denne veiledningen, for å redusere "miljøfotsporene" som produktene våre etterlater. Denne

Detaljer

Norman Personal Firewall. Versjon 1.4. Brukerhåndbok

Norman Personal Firewall. Versjon 1.4. Brukerhåndbok Norman Personal Firewall Versjon 1.4 Brukerhåndbok ii! Norman Personal Firewall - Brukerhåndbok Begrenset garanti Norman garanterer at vedlagte diskett/cd-rom og dokumentasjon ikke har produksjonsfeil.

Detaljer

Installasjonsmanualer og bruksanvisninger for 3net

Installasjonsmanualer og bruksanvisninger for 3net Installasjonsmanualer og bruksanvisninger for 3net Internett, Telefon, TV Utgave/revisjon: 3/1 2010-09-01 Web: www.3net.no E-post: kunde@3net.no Kundeservice: 77 77 04 99 Faks: 77 77 04 01 3net AS Bjørklysvingen

Detaljer

Nettverksbrukerhåndbok for HL-2070N

Nettverksbrukerhåndbok for HL-2070N f Intern utskriftsserver med flere protokoller Nettverksbrukerhåndbok for HL-2070N Les denne håndboken nøye før du tar i bruk skriveren. Du kan når som helst skrive ut eller lese denne håndboken fra skriverens

Detaljer

Norman Virus Control for arbeidsstasjoner Versjon 5.9. Håndbok for systemansvarlig

Norman Virus Control for arbeidsstasjoner Versjon 5.9. Håndbok for systemansvarlig Norman Virus Control for arbeidsstasjoner Versjon 5.9 Håndbok for systemansvarlig ii NVC for arbeidsstasjoner Håndbok for systemansvarlig Begrenset garanti Norman garanterer at vedlagte CD-ROM og dokumentasjon

Detaljer

Acer Aspire 1350 Series. Brukerhåndbok

Acer Aspire 1350 Series. Brukerhåndbok Acer Aspire 1350 Series Brukerhåndbok Copyright 2003 Med enerett Brukerhåndbok for Acer 1350 Series bærbar datamaskin Opprinnelig utgave: August 2003 Endringer av informasjonen i denne publikasjonen kan

Detaljer

Brukerhåndbok. NAVIGON 25xx Explorer. Norsk

Brukerhåndbok. NAVIGON 25xx Explorer. Norsk Brukerhåndbok NAVIGON 25xx Explorer Norsk Februar 2010 Symbolet med en søppelbøtte med strek gjennom betyr at produktet må kildesorteres i Den europeiske union. Dette gjelder både for selve produktet og

Detaljer

Mamut ServiceSuite. Mamut ServiceSuite Planning. Kom i gang-guide

Mamut ServiceSuite. Mamut ServiceSuite Planning. Kom i gang-guide Mamut ServiceSuite Mamut ServiceSuite Planning Kom i gang-guide Mamut ServiceSuite Mamut ServiceSuite Planning Kom i gang-guide V1: 12 VELKOMMEN VELKOMMEN TIL MAMUT SERVICESUITE Den medfølgende dokumentasjonen

Detaljer

Entro Lite. Installasjons- & brukerhåndbok

Entro Lite. Installasjons- & brukerhåndbok Entro Lite Installasjons- & brukerhåndbok NO Copyright 2006 Bewator AB, Solna. Materialet i denne håndboken kan kun kopieres med skriftlig tillatelse fra Bewator. Bewator forbeholdes retten til å endre

Detaljer

Brukerhåndbok for nettverket

Brukerhåndbok for nettverket Brukerhåndbok for nettverket Les nøye gjennom denne håndboken før du benytter dette produktet, og oppbevar håndboken i nærheten av maskinen for fremtidig referanser. For en sikker og korrekt bruk, må du

Detaljer

Bewator Entro Brukermanual

Bewator Entro Brukermanual Bewator Entro Brukermanual NO A Siemens Business Copyright 2005 Bewator AB, Solna. Kopiering av Bewator Entro bruksanvisning er bare tillatt etter skriftlig avtale med Bewator. Bewator forbeholder seg

Detaljer

IRIS Connect-serien Teknisk håndbok. Versjon 1.2

IRIS Connect-serien Teknisk håndbok. Versjon 1.2 IRIS Connect-serien Teknisk håndbok Versjon 1.2 Innhold 1. Introduksjon... 3 2. IRIS-kommunikasjonsmekanisme (polling/alarmer)... 4 3. Produktfunksjoner... 5 4. Pakkens innhold... 6 5. Konfigurasjon av

Detaljer

Brukerhåndbok. NAVIGON 12xx 22xx. Norsk

Brukerhåndbok. NAVIGON 12xx 22xx. Norsk Brukerhåndbok NAVIGON 12xx 22xx Norsk September 2008 Symbolet med en søppelbøtte med strek gjennom betyr at produktet må kildesorteres i Den europeiske union. Dette gjelder både for selve produktet og

Detaljer

VIKTIG INFORMASJON TIL NYE BRUKERE AV WINDOWS 7 VED UiB

VIKTIG INFORMASJON TIL NYE BRUKERE AV WINDOWS 7 VED UiB VIKTIG INFORMASJON TIL NYE BRUKERE AV WINDOWS 7 VED UiB Versjon 1.06.2, 21.03.2012 Innhold Innhold... 1 1. Første pålogging... 1 2. Det nye brukergrensesnittet... 2 3. Konfigurere skjermoppsettet... 8

Detaljer