Version 2.0 Norsk. Leica GR10/GR25 Brukerhåndbok

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Version 2.0 Norsk. Leica GR10/GR25 Brukerhåndbok"

Transkript

1 Version 2.0 Norsk Leica GR10/GR25 Brukerhåndbok

2 Innledning Anskaffelse Gratulerer med anskaffelse av Leica GR10/GR25. Denne håndboka inneholder viktige sikkerhetsanvisninger samt instruksjoner for oppsett og betjening av produktet. Referer til "8 Sikkerhetsinstrukser" for ytterligere informasjon. Les nøye igjennom brukerhåndboka før utstyret slås på. Utstyr identifisering Produktets type og serienummer er angitt på typeskiltet. Skriv inn modell- og serienummer i håndboka og oppgi alltid denne informasjonen når du kontakter forhandleren din eller et Leica Geosystems-autorisert verksted. Type: Serienummer: Symboler De symbolene som benyttes i denne håndboka, har følgende betydning: Type Beskrivelse Fare Advarsel Forsiktig Angir en umiddelbar farlig situasjon som vil medføre alvorlige personskader eller død, hvis ikke situasjonen blir unngått. Angir en potensiell farlig situasjon eller utilsiktet bruk som kan medføre alvorlige personskader eller død, hvis ikke situasjonen blir unngått. Angir en potensiell farlig situasjon eller utilsiktet anvendelse som kan føre til mindre personskader og/eller betydelige materielle, økonomiske og miljømessige skader, hvis situasjonen ikke blir unngått. Viktige avsnitt som må følges i praksis fordi de gjør det mulig å bruke produktet på en teknisk korrekt og effektiv måte. Varemerker Windows er et registrert varemerke som eies av Microsoft Corporation i USA og andre land SD er et varemerke som eies av SD Card Association Alle andre varemerker tilhører de respektive eierne. Gyldighetsområdet for denne håndboka Denne brukerhåndbok gjelder for GR10/GR25. 2 GR10/GR25, Innledning

3 Tilgjengelig dokumentasjon Betegnelse Beskrivelse og format GR10/GR25 Brukerhåndbok GR-serien Brukeråndbok (Nettbasert hjelp) GNSS referansestasjon og nettverk - En innledende veiledning GNSS nettverk og referansestasjoner Utstyrsliste Denne brukerhåndboka inneholder alle nødvendige instruksjoner for en grunnleggende betjening av instrumentet. Det gis en oversikt over instrumentet sammen med tekniske data og sikkerhetsanvisninger. Omfattende veiledning for produktet og betjeningen. Inneholder en beskrivelse av utstyrets installasjon og vanlig tilbehør. Det gis en detaljert beskrivelse av programoppsettet sammen med de tekniske spesifikasjonene. Hele brukerhåndboka vises på nettet via grensesnittet for GR-serien. Det gis praktiske råd om oppstilling og drift av individuelle GNSS referansestasjoner og nettverk av stasjoner med tanke på nødvendig betjening. Detaljert liste over tilgjengelig utstyr for GNSS referansestasjoner, inklusive deler og programvare. Det vises til følgende ressurser for all GR10/GR25 dokumentasjon/programvare: Leica GR Serien DVD https://myworld.leica-geosystems.com GR10/GR25, Innledning 3

4 Geosystems (https://myworld.leica-geosystems.com) tilbyr et bredt utvalg av tjenester, informasjon og opplæringsmateriell. Med direkte tilgang til myworld får du tilgang til alle relevante tjenester når det passer deg, 24 timer per dag, 7 dager i uken. Dette øker effektiviteten din og holder deg og utstyret alltid oppdatert med siste informasjon fra Leica Geosystems. Service Beskrivelse myproducts Her kan du legge inn alle Leica Geosystems produkter som du og din bedrift eier. Du kan se detaljinformasjon om dine produkter, kjøpe ekstrautstyr eller Customer Care-pakker (CCP), oppdatere produktene dine med siste programvare og holde deg oppdatert med den nyeste dokumentasjonen. myservice Du kan se servicehistorikken til produktene dine i Leica Geosystems Service Centers og detaljinformasjon om service som er utført på produktene dine. For produktene dine som befinner seg hos Leica Geosystems Service Centers, kan du se oppdatert servicestatus og forventet ferdigdato. mysupport Her kan du legge inn en ny forespørsel om hjelp som vil bli besvart av ditt lokale Leica Geosystems støtte-team. Du kan se hele historikken til dine supportsaker og detaljinformasjon om hver forespørsel i tilfelle du har behov for å referere til tidligere forespørsler om produktstøtte. mytraining Her kan du forbedre produktkunnskapen din med Leica Geosystems Campus-informasjon, kunnskap og opplæring. Du kan studere siste nettbaserte opplæringsmateriell eller laste ned opplæringsmateriell om produktene dine. Du kan holde deg oppdatert med de siste nyhetene om produktene dine, og melde deg på seminarer og kurs som arrangeres i ditt land. 4 GR10/GR25, Innledning

5 Innholdsfortegnelse I denne håndboken Kapittel Side 1 Beskrivelse av systemet Generelle opplysninger GNSS-komponenter for referansestasjonen Utpakking av instrumentet Instrumentkomponenter Betjening Programvare Strømforsyning 16 2 Installasjon Før installasjon av Installasjonsalternativer 18 3 GR10 brukergrensesnitt LED signallamper på GR Tastatur Deksel for USB og SD-kort 27 4 GR25 brukergrensesnitt Signallamper på GR Tastatur og skjerm Deksel for USB og SD-kort 32 5 Klargjøring av utstyret Grunnleggende oppsett Oppsett via nettgrensesnitt over Ethernet og DHCP Oppsett i et ikke-dhcp nettverk Installasjon av USB-drivere Installasjon av USB-drivere for Windows XP operativsystemer Installasjon av USB-drivere for Windows Vista operativsystemer Installasjon av USB-drivere for Windows 7 operativsystemer Oppsett via nettgrensesnitt over USB Oppsett via nettgrensesnitt med Bluetooth (GR25) 45 6 Betjening Bruk av Nettgrensesnittet Batterier Betjening Bytte batteri Bruk av GR25 internt batteri og lader Bruke minneenhet Arbeid med radio-, modem- og GSM-enheter Serielle enheter Enheter for innsetting i spor 55 GR10/GR25, Innholdsfortegnelse 5

6 7 Vedlikehold og transport Transport Lagring Rengjøring og tørking 58 8 Sikkerhetsinstrukser Generell innledning Forutsatt bruk Bruksbegrensninger Ansvar Farer ved bruk Elektromagnetisk kompatibilitet, EMC FCC-erklæring, Gjelder i USA 67 9 Tekniske data GR10/GR25 Tekniske Data Trackingegenskaper Nøyaktighet Tekniske data Antennenes tekniske data Samsvar med nasjonale forskrifter GR GR GFU24, Siemens MC GFU19 (US), GFU25 (CAN) CDMA MultiTech MTMMC-C SLG1-2, Telit 3G GSM/GPRS/UMTS SLG2-2, CINTERION MC75i SLR1-2, SATEL SATELLINE-TA Internasjonal begrenset garanti, programlisensavtale 85 Bilag A Katalogstruktur i minnet 86 Bilag B Pinnetilordning og kontakter 87 B.1 GR10 87 B.2 GR25 88 Indeks 90 6 GR10/GR25, Innholdsfortegnelse

7 1 Beskrivelse av systemet 1.1 Generelle opplysninger Konstruksjon Satellittlesing Spesielle egenskaper GR10/GR25 Instrumentet er konstruert for ulike oppgaver som permanente og halvpermanente referansestasjoner, inklusive nettverk RTK, enkelt basestasjon, forskning, kampanjer, overvåking og seismiske studier. samler, lagrer og fordeler GNSS-data. er velegnet for systemintegrasjon. støtter ulike eksterne enheter, inklusive kommunikasjon, meteo og helning. Instrumentet kan lese GPS L1/L2 (inklusive L2C)/L5 GLONASS L1/L2 Galileo E1/E5a/E5b/AltBOC SBAS Så snart de første virksomme Galileo-satellittene er tilgjengelige, vil man trenge en programoppdatering. Instrumentet er konstruert for å støtte Compass. Signaldefinisjonen forcompass er ikke helt ferdig, selv om testsignaler er tatt ned i testmiljø. Fordi det fortsatt kan komme endringer, garanterer ikke Leica Geosystems full kompatibilitet med Compass. Instrumentene har flere spesielle egenskaper: 50 Hz datalogging og overføring. SmartTrack+ målemotor for bedre nøyaktighet og tilgjengelighet. Opp til 10 multiple loggesesjoner og 20 dataoverføringer. Multiple formater for datalagring, inklusive MDB, RINEX og Hatanaka. Støtter datalagring med høy kapasitet opp til 32 GB og intelligent smartrensing. Multiple data utgangsformater, inklusive Leica, Leica 4G, RTCM 2.x,3.x, LB2, BINEX, CMR, CMR+. Moderne, brukervennlig nettgrensesnitt GUI, kan leveres med ulike språk. Direkte integrering med Leica GNSS Spider (SmartNet). Robust og lett metallkabinett. Helt robust i samsvar med IP67, inklusive en robust Ethernet-port. Enkel montering for IT rack, kabinett og veggmontasje. Enheten egner seg også for stabling. Innebygget kommunikasjons innstikksport. Integrert enhetskontroll for eksterne enheter. Støtter DHCP, DNS, DynDNS og mobilt internett. Forbedret sikkerhet inklusive IP filtrering, adgangsstyring og HTTPS med brukerdefinert SSL. Oppsett klart fra esken med plug and play vertsnavn. Stort område for spenningsforsyning 10,5-28 V. Lavt effektforbruk, typisk 3,0-3,5 W. Ekstern oscillatorport USB klientport GR10/GR25, Beskrivelse av systemet 7

8 Spesielle egenskaper, bare for GR25 Dessuten er instrumentene GR25 utstyrt med flere spesielle egenskaper: Integrert skjerm og tastatur. Internt batteri og batterilader. USB vertsport. Strømforsyning via Ethernet. Bluetooth. PPS og hendelsesport. 8 GR10/GR25, Beskrivelse av systemet

9 1.2 GNSS-komponenter for referansestasjonen Komponentoversikt Følgende diagram viser ulike oppstillinger av referansestasjoner og det vanligste tilbehør som kan brukes med GR10/GR25. r a b c d s t u l m e f g h i j k v a b w n o x y z GR10_004 p q a) Radio/GSM antenne b) Antennefeste c) Antennekabel d) GFU-hus inkl. radio/gsm enhet e) Værsensor f) Helningssensor g) Serielt kabel h) SD-kort i) Bluetooth antenne* j) Seriell port 2/Hendelsesport* k) Kontakt for ekstern oscillator l) Valgfri radom for AR25 m) GNSS antenne, AR10 n) GNSS antenne, AR25 o) GNSS antenne, AS10 p) Antennekabel q) Valgfri overspenningsvern r) Ethernet hub s) PC som drifter GNSS Spider (SmartNet) eller nettgrensesnitt t) Ethernet kabel u) GR10/GR25 v) Radio-/GSM-enhet w) Antennekabel x) Strømforsyning y) PPS kabel* z) Utstyr som mottar elektrisk impuls* * Bare GR25 GR10/GR25, Beskrivelse av systemet 9

10 Minimalt oppsett Følgende diagram viser minimalt omfang av komponenter som er nødvendig for betjening av GR10/GR25. a b d e f g c GR10_021 a) SD-kort * b) Antennekabel c) GNSS antenne d) PC som drifter nettgrensesnitt eller Leica GNSS Spider (SmartNet) e) Ethernet eller USB-kabel f) GR10/GR25 g) Strømforsyning * Instrumentet kan arbeide uten SD-kort, men da bare med dataoverføring. Hovedkomponenter Komponenter GR10/GR25 Antenne Nettgrensesnitt Leica GNSS Spider Beskrivelse For lagring og overføring av rådata fra satellitt. For å motta satellittsignalene fra GNSS-satellitter (Global Navigation Satellite System) Nettbasert verktøy for oppsett av instrumenter i GRserien. GR25 har et skjerm og tastatur som kan brukes til foreløpig oppsett av instrument eller mindre endringer av oppsettet i felten. Referansestasjonens Office-programvare inkluderer omfattende kontroll og oppsett av instrumentet, nedlasting av filer og funksjoner for opplasting av fastprogrammer som støtter arbeidet med instrumenter i Leica GR-serien. Støtter samtidig tilkobling til enkelte eller multiple referanseinstrumenter. 10 GR10/GR25, Beskrivelse av systemet

11 1.3 Utpakking av instrumentet Leveringsboks Minste omfang av deler som leveres med GR10/GR25 omfatter: DVD GR10_022 a b c d a) GR10/GR25 b) DVD c) GR10/GR25 Brukerhåndbok d) Unbrakonøkkel, (bare for GR25) Tilbehør Øvrig utstyr som for eksempel kabler, antenner og strømforsyning som kreves for installasjon av en komplett referansestasjon, leveres med GR10/GR25 ifølge bestilling. Gå til "Komponentoversikt" for å få oversikt over en typisk installasjon av referansestasjon og tilbehør som kan brukes sammen med instrumentet. Ytterligere opplysninger om tilbehør finnes i "GR Serien Brukerhåndbok (Nettbasert hjelp)". GR10/GR25, Beskrivelse av systemet 11

12 1.4 Instrumentkomponenter GR10- komponenter GR10_001 a b c d e f g h i j k a) Brukergrensesnitt b) Deksel for USB og SD-kort c) Frontens gummistøtdemper d) Baksidens gummistøtdemper e) Port for GNSS-antenne f) Ekstern oscillator g) Port P1 h) Robust Ethernet-port i) Strømforsyningsport j) Antenne for kommunikasjonsenhet (P3) k) Port for kommunikasjonsenhet (P3) GR25- komponenter GR25_001 a b c d e f g h i j k l m n o p q a) Batterideksel b) Signallamper c) Frontens gummistøtdemper d) Deksel for USB og SD-kort e) Skjerm f) Taster g) Baksidens gummistøtdemper h) Port for GNSS-antenne i) Bluetooth-antenne j) PPS-port k) Seriell- og hendelse inn- port (P2) l) Port P1 m) Robust Ethernet-port n) Ekstern oscillatorport o) Strømforsyningsport p) Antenne for kommunikasjonsenhet (P3) q) Port for kommunikasjonsenhet (P3) 12 GR10/GR25, Beskrivelse av systemet

13 1.5 Betjening Oversikt Betjening med Nettgrensesnitt Instrumenter i GR-serien kan betjenes med: Trykk på tastene Skjerm (bare GR25) Nettgrensesnittet Leica GNSS Spider programvare eller med grensesnittet Leica Binary 2 (LB2). Den lokale representanten for Leica Geosystems kan gi opplysninger om LB2 dokumentasjon. Instrumentet leveres med standard-innstillinger som dekker behovet for en vanlig bruker. Bruk nettets grensesnitt eller Leica GNSS Spider for å justere instrumentets innstillinger. Nettets grensesnitt er den viktigste komponenten som brukes til oppsett og betjening av instrumentet. En utførlig beskrivelse av nettgrensesnittet finnes i "GR-Serien Betjeningshåndbok (Nettbasert hjelp)". Operativsystemer som støttes for innstilling med nettgrensesnitt via USB Windows XP SP2 og SP3 (32 bit) Windows Vista SP2 (32 bit) Windows Server 2008 SP1 (64 bit) Windows 7 (32 bit og 64 bit) Søkemotorer som støttes av nettgrensesnittet Nettleser Støttet versjon Internet Explorer 7 og senere Firefox 3.5 og senere Opera 10 og senere Safari 4 og senere Google Chrome 7 og senere Nettgrensesnittet er det primære grensesnittet mellom brukeren og instrumentet. Sørg for at nettleseren kan kjøre med JavaScript for at nettgrensesnitt brukes korrekt. Sjekk nettleserens innstillinger dersom det er problemer med bruk av nettgrensesnitt. Nettgrensesnitt sikkerhet Første gang nettgrensesnitt åpnes brukes standard Brukernavn (Admin) og Passord ( ). Av hensyn til sikkerheten anbefales det å opprette en ny administratorkonto ved første gangs innlogging. Etter at ny administrator er opprettet, logges ut og deretter inn igjen med den nye brukerkode. Standard brukerkonto kan deretter slettes. Se "GR-serien Brukerhåndbok (Nettbasert hjelp)" for en steg for steg veiledning. GR10/GR25, Beskrivelse av systemet 13

14 Betjening med Leica GNSS Spider PC-programmet Leica GNSS Spider sørger for full instrumentfunksjonalitet, akkurat som nettgrensesnittet. Noen konfigurasjonsinnstillinger er tilgjengelige i både nettgrensesnittet og Leica GNSS Spider. Når slike innstillinger konfigureres i nettgrensesnittet, og det deretter kjøres en Opplast Innstillinger eller Start fra Leica GNSS Spider, blir innstillingene overskrevet. I så fall skal nettgrensesnittet utelukkende brukes til innstillinger som ikke er tilgjengelige i Leica GNSS Spider. For betjening av Leica GNSS Spider, vises til "GR-Serien Brukerhåndbok (Nettbasert hjelp)" for grunnleggende opplysninger. "Leica GNSS Spider Nettbasert hjelp" for avanserte opplysninger. Krav GR10: Leica GNSS Spider v4.0 eller senere må være installert. GR25: Leica GNSS Spider v4.2 eller senere må være installert. Nødvendig krav til versjon gjelder de aktive instrumenttilkoblingene for oppsett av instrumentet med Leica GNSS Spider. Det gjelder ikke for passive tilkoblinger, bare for dataoverføring. GNSS Spider egenskaper GNSS Spider egenskaper: Samtidig konfigurasjon og kommunikasjon med ett eller flere instrumenter. Overvåking og meldinger om instrumentets nøkkelparametre, som f.eks. forsyningens spenningsnivå, tilgjengelig datalagring, instrumentets innvendige temperatur eller loggførte hendelser på instrumentet. Visualisering av status for satellittlesing. Automatisk overføring av rådata fra instrumentet til et sentralt datalager. Utfører manuell eller automatisk RINEX konvertering ved ulike desimeringshastigheter og fillengder. FTP skyver arkiverte data til multiple lokaliseringer. Utfører automatisk kvalitetskontroll av arkiverte RINEX data. Håndterer et helt nettverk av referansestasjoner. Leverer korreksjoner for enkelt base eller nettverk RTK til mange brukere med ulike kommunikasjonsmetoder, inklusive for eksempel, Ntrip. Beskytter og håndterer adgang til korreksjonstjenester for RTK med Spider Business Center avansert bruker adgangskontroll. 14 GR10/GR25, Beskrivelse av systemet

15 1.6 Programvare Beskrivelse GR-Serien programvare Samtlige instrumenter bruker samme programvarekonsept. Programtype Beskrivelse GR fastprogram Fastprogram for GR-serien kalles RefWorx. (GR10_FW_WinCE_x.xx.x Dette viktige systemprogrammet dekker instrumentets grunnleggende funksjoner. xx.fw) (GR25_FW_WinCE_x.xx.x xx.fw) Språkfil (REF_LANG.sxx) Nettserverprogrammet er integrert i firmwaren og kan ikke slettes. Firmwaren er på engelsk og kan ikke slettes. Windows CE er instrumentets underliggende operativsystem. Seneste versjon av Windows CE blir alltid installert sammen med fastprogrammet RefWorx. Ulike språk er tilgjengelige for instrumentets nettserverprogram. Språkfilen blir også kalt systemspråk. Systemprogrammet gir mulighet for lagring av opp til tre språk som kan lagres når som helst - engelsk og to andre språk. Standardspråket er engelsk og kan ikke slettes. Det velges ett språk som aktivt språk. Programvare opplasting Programvare for Alle GR-modeller Beskrivelse All programvare er lagret på systemets RAM i instrumentet. En ny firmwarefil må lastes opp til SD-kortet før installasjon. Fila kan lastes opp via: Nettgrensesnittet Direkte kopi til SD-kortet ved hjelp av en PC. Direkte FTP adgang til SD-kortet. Etter opplasting må fastprogrammet overføres fra SD-kortet til systemets RAM via nettgrensesnittet. Se "GR-Serien Brukerhåndbok (Nettbasert hjelp)" for ytterligere opplysninger. Firmwaren kan også installeres ved hjelp av Leica GNSS Spider. Opplasting av firmwaren til SD-kortet og installasjonen av det i instrumentet skjer i ett trinn ved bruk av GNSS Spider. Se "Leica GNSS Spider nettbasert hjelp" som inneholder ytterligere opplysninger. GR10/GR25, Beskrivelse av systemet 15

16 1.7 Strømforsyning Generelt Strømforsyningsalternativer Bruk Leica Geosystems strømforsyninger, batterier, ladeapparater og tilbehør, eller tilbehør som anbefales av Leica Geosystems, for å sikre at instrumentet virker korrekt. Strømforsyning til instrumentet kan komme fra strømforsyning eller batteri. Det kan tilkobles opp til to eksterne strømforsyninger ved hjelp av Y-kabel. Intern strømforsyning: Bare for GR25, GEB241 (754834) batteri for intern strømforsyning. Batteriet kan lades fra en ekstern strømforsyning. Ekstern strømforsyning GEV242 (774437), 110 V/240 V AC til 24 V DC strømforsyning, levert av Leica Geosystems. ELLER GEV251 (722409) 110 V/240 V AC til 12 V DC strømforsyning, levert av Leica Geosystems. ELLER GEB171 (439038) batteri tilkoblet via kabel. ELLER Bilbatteri tilkoblet via en omformerkabel fra Leica Geosystems. ELLER Bare for GR25, strømforsyning over Ethernet via Ethernet-kabel kategori 5 eller høyere for tilførsel av 13 W over Ethernet. Y-kabel: GEV243 (774438), Y-kabel kan brukes med GEV242 strømforsyning og GEB171 batteri eller eksisterende 12 V strømforsyning (722409). Den svarte Lemo kontakten på denne kabelen støtter bare bruk av strømforsyning GEV242. ELLER GEV172 (733298), Y-kabel kan benyttes med en vilkårlig kombinasjon av 110 V/240 V AC til 12 V DC strømforsyning (722409) eller et GEB171 batteri. Ved bruk av GR10 for permanent drift, bruk Uninterruptible Power Supply som back-up i tilfelle av nettavbrudd. GR25 har et innebygget batteri og en batterilader som kan brukes til kortvarig, avbruddssikker strømforsyning, Uninterruptible Power Supply. Som beskyttelse mot avbrudd over lengre tid kan det også benyttes en ekstern avbruddsfri strømforsyning, Uninterruptible Power Supply. 16 GR10/GR25, Beskrivelse av systemet

17 2 Installasjon 2.1 Før installasjon av Installasjon plassering Installasjon orientering Kabelinstallasjon Det anbefales å installere instrumentet slik at det er beskyttet mot mekaniske påkjenninger og lynnedslag innenfor 70 m fra antennen, uten behov for bruk av innkoblede forsterkere. lokalisert i tilstrekkelig avstand fra potensielt forstyrrende strålingskilder. Kraftige signaler fra radio, radar eller GSM/GPRS/UMTS celletårn kan gi problemer ved tracking med GNSS. Slik interferens er ikke skadelig, men kan føre til tap av data fra GNSS. Ved innendørs installasjon kan instrumentet installeres i en vilkårlig retning Når instrumentet skal installeres utendørs, må det orienteres vertikalt slik at kontaktpunktene peker nedover Sørg for at kablene mellom instrumentet og antennen er plassert slik at de ikke bøyes, strekkes eller klemmes. Ved installasjon av kabler må generelle retningslinjer for installasjon av elektriske ledere overholdes. Husk at en godt planlagt og vel gjennomført elektrisk installasjon ikke bare beskytter kablene mot skade, men også ser profesjonelt ut. Ytterligere opplysninger om installasjon finnes i "GNSS Referansestasjon og nettverk - En innledende veiledning". GR10/GR25, Installasjon 17

18 2.2 Installasjonsalternativer Beskrivelse Montasje i stativ Instrumenter i GR-serien er konstruert for ulike installasjonsforhold. Nedenfor følger en kort beskrivelse av fire installsjonsforhold for instrumentet. Bemerk at illustrasjonene ikke viser alt utstyr som kreves for en komplett installasjon av referansestasjon. Alle opplysninger om installasjon finnes i GNSS Referansestasjon og nettverk - En innledende veiledning. GNSS Nettverk og referansestasjoner Utstyrsliste Sammen med tilbehør for rack-montasje kan instrumentet enkelt monteres i et standard 19" IT-rack. a b c GR10_016 Dersom Radio/GSM-antennen d e a) Radio/GSM antenne f b) Antennefeste c) Radio-/GSM-antennekabel d) Montasjesett for IT-skap e) GR10/GR25 f) Montasjesett for IT-skap plassen i racket er begrenset, kan instrumentets gummiføtter fjernes. Samlet høyde monteringssett og instrument er da 2 U. Dersom støtdemperne fjernes må også de små føttene fjernes fra montsjefestene. skal monteres utenpå racket dersom det brukes en innskyvningsenhet eller serielt utstyr. 18 GR10/GR25, Installasjon

19 Montasje i kabinett eller på vegg Instrumentet kan lett monteres på en eksisterende vegg, en struktur eller inne i en boks sammen med tilbehøret for veggmontasje. a b c GR10_017 d e f a) Radio/GSM antenne b) Antennefeste c) Radio-/GSM-antennekabel d) Montasjesett for vegg - føtter e) Montasjesett for vegg - festebrakett f) Støtdemper av gummi Dersom Radio/GSM-antennen plassen i kabinettet er begrenset, kan instrumentets gummiføtter fjernes. Dersom støtdemperne fjernes må også de små føttene fjernes fra montasjebrakettene. skal monteres utenpå racket dersom det brukes en innskyvningsenhet eller serielt utstyr. Frittstående / Stabling Instrumentet er konstruert for frittstående installasjon og stabling av hensyn til lett oppsett av flere mottakere. GR10_018 Ved stabling av flere instrumenter opppå hverandre, må gummiføttene være satt på. GR10/GR25, Installasjon 19

20 Stativ Instrumentet har integrert stativmontering for lett å kunne festes til alle stativer fra Leica Geosystems. a b c d e f GR10_019 Når a) AS10 b) GNSS antenneholder med 5/8" skrue c) Trefot d) Stativ e) Antennekabel f) GR10/GR25 instrumentet brukes på et stativ, må gummiføttene være satt på. 20 GR10/GR25, Installasjon

21 3 GR10 brukergrensesnitt 3.1 LED signallamper på GR10 LED signallamper Beskrivelse GR10 har Lys Emitterende Diode signallamper. De viser grunnleggende status for enheten. Diagram GR10_003 a b c d e f a) Strømforsynings LED b) SD-kort LED c) Rådata logging LED d) RT utdata overføring LED e) RT inndata overføring LED f) Posisjons LED Beskrivelse av signallampene Dersom er DA Strømforsynings av er instrumentet slått av. LED grønn er instrumentet slått på. SD-kort LED av er SD-kort ikke satt inn eller strømforsyning slått av. grønn er SD-kort satt inn. Det er mer enn 20% ledig plass på SD-kortet. gul er det mindre enn 20% ledig plass på SD-kortet. Anbefalt brukers tiltak: Aktiver Smart rensing eller automatisk filsletting for hver loggesesjon. rød er SD-kort fullt. Datalogging er stoppet. Anbefalt brukers tiltak: Aktiver straks Smart rensing eller automatisk filsletting for hver loggkjøring. GR10/GR25, GR10 brukergrensesnitt 21

22 Dersom er DA av Rådata logging LED RT utdata overføring LED RT inndata overføring LED grønn gul rød av grønn rød av grønn er aktive loggesesjoner konfigurert på instrumentet og data blir logget er aktive loggesesjoner konfigurert og Smart rensing sletter data fra alle eller noen av de konfigurerte loggesesjonene. ELLER Aktive loggesesjoner er konfigurert, men ingen posisjon er tilgjengelig. Anbefalt brukers tiltak: Sjekk resterende plass på SD-kortet og slett om nødvendig gamle data. Kontroller status for tracking og posisjon. er aktive loggesesjoner konfigurert, men SD- er fullt eller ingen satelitter leses. kortet Anbefalt brukers tiltak: Sjekk SD-kortet og tracking status. er ingen aktiv dataoverføring konfigurert eller strømforsyningen er slått av. er en eller flere dataoverføringer konfigurerte og aktive. Dataoverføring på gang. er dataoverføring aktiv, men ingen dataoverføring på gang. Anbefalt brukers tiltak: Sjekk data tracking og at en navigert posisjon er tilgjengelig. Sjekk at korrekt referanseposisjon er lagt inn. er det ingen aktiv sanntid i dataoverføring, eller strømforsyningen er slått av. er en sanntid i dataoverføringen konfigurert og aktiv, data mottas og en DGPS-posisjon er tilgjengelig. er en sanntid i dataoverføringen konfigurert og aktiv, data mottas og en fast posisjon er tilgjengelig. er en sanntid i dataoverføringen konfigurert og aktiv, data mottas, men ingen fast eller DGPSposisjon er tilgjengelig. er innkommende dataoverføringer aktive, men ingen data mottas. ELLER innkommende dataoverføring er konfigurert og aktiv, men instrumentet leser ikke satellitter og/eller ingen navigert posisjon er tilgjengelig. Anbefalt brukertiltak: Kontroller at tilkoblinger for innkommende data er satt opp korrekt. Kontroller instrumentets tracking og posisjon. blinkende grønn blinkende gul rød er det ingen loggesesjon aktiv eller strømforsyning er slått av. 22 GR10/GR25, GR10 brukergrensesnitt

23 Dersom er DA Posisjons LED av er instrumentet slått av. blinkende grønn grønn rød leser instrumentet satellitter, men ingen posisjon er tilgjengelig. er en navigert posisjon tilgjengelig. blir ingen satellitter lest og ingen navigert posisjon er tilgjengelig. GR10/GR25, GR10 brukergrensesnitt 23

24 3.2 Tastatur GR10 tastatur GR10_002 a b c a) PÅ/AV-tast b) Funksjonstast c) Signallamper Tasten PÅ/AV Funksjonstast Instrumentet Tast PÅ/AV Hold kan slås av og på ved å holde inne knappen AV/PÅ i 2 s. Et permanent grønt lys for strømforsyningen viser at instrumentet er slått på og klart. Funksjon Dersom GR10 allerede er slått av: Slå på GR10 ved å holde i 2 s. Dersom GR10 allerede er slått på: Slå av GR10 ved å holde i 2 s. inne tasten PÅ/AV i 10 s, for å tvinge instrumentet til å slå av. Instrumentets innstillinger og noen data kan gå tapt når denne metoden benyttes. For alle de følgende funksjonene forutsettes det at GR10 er slått på. Tast Funksjon Funksjon Funksjonstasten og tasten PÅ/AV virker i kombinasjon og gir mulighet for en rekke ulike funksjoner som beskrevet i "Tastkombinasjoner". Funksjonstasten veksler mellom disse ulike funksjonene. 24 GR10/GR25, GR10 brukergrensesnitt

25 Tastkombinasjoner Taster For å + Aktivere funksjonalitet for dobbelttast Trykk og hold inne tastene til alle lysdiodene blinker. Etter 1 s vil Rådata logging LED begynne å blinke Følgende instrumentkommandoer blir nå aktivert. Starte/Stoppe alle loggesesjoner Aktivere funksjonalitet for dobbelttast. Dersom alle loggesesjoner var slått av, vil rådata logging LED blinke grønt. 3 s Trykk på funksjonstasten til alle lysdiodene blinker hurtig for å STARTE alle konfigurerte loggesesjoner dersom lysdioden for logging av rådata blinker grønt. ELLER Dersom en vilkårlig loggesesjon var aktiv, vil rådata logging LED blinke rødt. Trykk på funksjonstasten til alle lysdiodene blinker hurtig for å STOPPE alle aktive loggesesjoner dersom lysdioden for logging av rådata blinker rødt. Etter at logging er startet eller stoppet, går LED og instrumentets funksjonalitet tilbake til vanlig virkemåte. Starte/Stoppe all dataoverføring Aktivere funksjonalitet for dobbelttast. 1X Trykk på funksjonstasten inntil Lysdioden RT ut dataoverføring begynner å blinke sakte. Dersom all dataoverføring var av, vil RT ut dataoverføring LED blinke grønt. 3 s Trykk på funksjonstasten inntil lysdioden blinker hurtig for å STARTE alle konfigurerte dataoverføringer dersom lysdioden RT ut dataoverføring blinker grønt. Dersom noen dataoverføring var aktiv, vil RT ut dataoverføring LED blinke rødt. ELLER Trykk på funksjonstasten inntil lysdioden blinker hurtig for å STOPPE alle aktive dataoverføringer dersom lysdioden RT ut dataoverføring blinker rødt. Etter at dataoverføringer er startet eller stoppet, går LED og instrumentets funksjonalitet tilbake til vanlig virkemåte. GR10/GR25, GR10 brukergrensesnitt 25

26 Taster For å Initialisere målemotor Aktivere funksjonalitet for dobbelttast. 2X Trykk på funksjonstasten inntil Posisjons LED begynner å blinke sakte. 3 s Trykk på funksjonstasten inntil lysdioden blinker hurtig for å tilbakestille målemotoren. Dermed slettes all informasjon om almanakk og efemeride, og instrumentet vil vente noen få minutter før det igjen starter å lese satellitter. Etter at målemotoren er initialisert, går LED og instrumentets funksjonalitet tilbake til vanlig virkemåte. Formatere mottakerinnstillinger Aktivere funksjonalitet for dobbelttast. 3X Trykk på funksjonstasten inntil Strømforsyningens LED begynner å blinke sakte: 3 s Trykk på funksjonstasten inntil lysdioden blinker hurtig for å sette alle konfigurerte instrumentinnstillinger tilbake til fabrikkens standardverdier. Etter fullført systemformatering vil LED og instrumentets funksjonalitet gå tilbake til generell virkemåte. Formatere SD-kortet Aktivere funksjonalitet for dobbelttast. 4X Trykk på funksjonstasten inntil SD-kortets LED begynner å blinke sakte: 3 s Trykk på funksjonstasten inntil lysdioden blinker hurtig for å formatere SD-kortet. Etter fullført formatering av SD-kortet vil LED og instrumentets funksjonalitet gå tilbake til generell virkemåte. Avslutte kombinert tastefunksjonalitet Bruk tastefunksjonalitet som beskrevet ovenfor. ELLER 5 X Normal instrument funksjonalitet gjenopprettes ved å trykke på funksjonstasten inntil alle signallamper har sluttet å blinke. 26 GR10/GR25, GR10 brukergrensesnitt

Oppgradering av Viva. Versjon 4.0

Oppgradering av Viva. Versjon 4.0 Oppgradering av Viva Versjon 4.0 Revidert 07.12.2011 Side 1av 33 Innholdsliste 1 Forord...3 2 Alt. 1 Oppgradering av instrument manuelt...4 2.1 CS10/CS15 og TS11/TS15...4 2.2 GS10 og GS15...7 2.3 GS12...10

Detaljer

PUNKT TIL PUNKT-KOBLING KOBLING. Versjon 10/10. Hvordan kobler jeg controlleren til en pc 1

PUNKT TIL PUNKT-KOBLING KOBLING. Versjon 10/10. Hvordan kobler jeg controlleren til en pc 1 PUNKT TIL PUNKT-KOBLING KOBLING Versjon 10/10 Hvordan kobler jeg controlleren til en pc 1 INDEKS 1 INTRODUKSJON...3 1.1 NETTVERK MED EN RUTER...3 1.2 PUNKT TIL PUNKT-KOBLING MELLOM SH-KONTROLLEREN OG EN

Detaljer

Installasjonsveiledning for programvare

Installasjonsveiledning for programvare Installasjonsveiledning for programvare Denne bruksanvisningen forklarer hvordan programvaren installeres over en USB- eller nettverkstilkobling. Modellene SP 200/200S/203S/203SF/204SF mangler nettverkstilkobling.

Detaljer

Installasjonsveiledning for programvare

Installasjonsveiledning for programvare Installasjonsveiledning for programvare Denne bruksanvisningen forklarer hvordan programvaren installeres over en USB- eller nettverkstilkobling. Modellene SP 200/200S/203S/203SF/204SF mangler nettverkstilkobling.

Detaljer

Nokia C110/C111-kort for trådløst LAN Installeringsveiledning

Nokia C110/C111-kort for trådløst LAN Installeringsveiledning Nokia C110/C111-kort for trådløst LAN Installeringsveiledning ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA MOBILE PHONES Ltd erklærer under vårt eneansvar at produktene DTN-10 og DTN-11 er i samsvar med bestemmelsene

Detaljer

Takk for at du valgte vår Trådløse Mobil Bredbånds router/modem, (heretter kalt 3G-router).

Takk for at du valgte vår Trådløse Mobil Bredbånds router/modem, (heretter kalt 3G-router). Takk for at du valgte vår Trådløse Mobil Bredbånds router/modem, (heretter kalt 3G-router). Merk: Støttede funksjoner og faktisk utseende avhenger av hvilket produkt du har kjøpt. De følgende bildene er

Detaljer

HURTIGVEILEDNING FOR MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650

HURTIGVEILEDNING FOR MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650 HURTIGVEILEDNING FOR MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650 Copyright 2002 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt 9354494 Issue 2 Innhold 1. INNLEDNING...1 2. INSTALLERE MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650...1 3. VELGE TELEFONEN

Detaljer

Samsung Universal Print Driver Brukerhåndbok

Samsung Universal Print Driver Brukerhåndbok Samsung Universal Print Driver Brukerhåndbok se for deg mulighetene Copyright 2009 Samsung Electronics Co., Ltd. Med enerett. Denne håndboken er utarbeidet utelukkende til informasjonsformål. Informasjonen

Detaljer

BIPAC-711C2 / 710C2. ADSL Modem / Router. Hurtigstartguide

BIPAC-711C2 / 710C2. ADSL Modem / Router. Hurtigstartguide BIPAC-711C2 / 710C2 ADSL Modem / Router Hurtigstartguide BIPAC-711C2 / 710C2 ADSL Modem / Router For mer detaljerte instruksjoner angående konfigurering og bruk av ADSL Modem Router, vennligst gå til online

Detaljer

Remote Desktop Services

Remote Desktop Services Brukerveiledning Remote Desktop Services Fra Eltele AS 1 Innholdsfortegnelse Multi-Faktor Autentisering... 3 Pålogging... 3 Web Interface (anbefales)... 4 RemoteApp på Skrivebord... 6 Remote Desktop Klient

Detaljer

Pakkeinnhold. Ordliste. Powerline Adapter

Pakkeinnhold. Ordliste. Powerline Adapter Powerline Adapter Legg merke til! Utsett ikke Powerline Adapter for ekstreme temperaturer. Plasser ikke enheten i direkte sollys eller nær varmekilder. Bruk ikke Powerline Adapter i ekstremt fuktige eller

Detaljer

Innhold i pakken. R6250 Smart WiFi-ruter Installeringsveiledning

Innhold i pakken. R6250 Smart WiFi-ruter Installeringsveiledning Varemerker NETGEAR, NETGEAR-logoen og Connect with Innovation er varemerker og/eller registrerte varemerker for NETGEAR, Inc. og/eller deres datterselskaper i USA og/eller andre land. Informasjonen kan

Detaljer

Installasjonsveiledning for den universelle utvideren WN3000RP med WiFi-rekkevidde. Utvidet trådløs rekkevidde Ruterrekkevidde

Installasjonsveiledning for den universelle utvideren WN3000RP med WiFi-rekkevidde. Utvidet trådløs rekkevidde Ruterrekkevidde Installasjonsveiledning for den universelle utvideren WN3000RP med WiFi-rekkevidde Utvidet trådløs rekkevidde Ruterrekkevidde 2011 NETGEAR, Inc. Med enerett. Ingen deler av denne utgivelsen kan reproduseres,

Detaljer

Installasjonsveiledning Visma Avendo, versjon 5.2

Installasjonsveiledning Visma Avendo, versjon 5.2 Installasjonsveiledning Visma Avendo, versjon 5.2 April 2011 Innhold Innledning... 1 Administrator... 1 Sikkerhetskopi... 1 Testfirmaet... 1 Før du starter installasjonen/oppgraderingen... 2 Nedlasting...

Detaljer

Installasjonsveiledning Visma Avendo Lønn, versjon 7.60 Oktober 2011

Installasjonsveiledning Visma Avendo Lønn, versjon 7.60 Oktober 2011 Installasjonsveiledning Visma Avendo Lønn, versjon 7.60 Oktober 2011 Innhold 1. Innledning... 1 2. Nedlasting... 2 3. Installasjon / oppgradering... 5 3.1 Installasjon av nødvendige tilleggskomponenter...

Detaljer

HURTIGVEILEDNING FOR. Installasjon av Nokia Connectivity Cable Drivers

HURTIGVEILEDNING FOR. Installasjon av Nokia Connectivity Cable Drivers HURTIGVEILEDNING FOR Installasjon av Nokia Connectivity Cable Drivers Innhold 1. Innledning...1 2. Dette trenger du...1 3. Installere Nokia Connectivity Cable Drivers...2 3.1 Før installasjonen...2 3.2

Detaljer

Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok

Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan endres

Detaljer

Windows Vista /Windows 7 installasjonsguide

Windows Vista /Windows 7 installasjonsguide Laserskrivere Windows Vista / 7 installasjonsguide Du må sette opp maskinvaren og installere driveren før du kan bruke skriveren. Les hurtigstartguiden og denne installasjonsguiden for Windows Vista /

Detaljer

myguard 7202 / 7202G (802.11g) ADSL-sikkerhetsruter Hurtigstartguide

myguard 7202 / 7202G (802.11g) ADSL-sikkerhetsruter Hurtigstartguide myguard 7202 / 7202G (802.11g) ADSL-sikkerhetsruter Hurtigstartguide myguard (802.11g) ADSL2+-sikkerhetsruter For mer detaljerte instruksjoner angående konfigurering og bruk av (802.11g) ADSL Router,

Detaljer

Brukerhåndbok for Air Sync

Brukerhåndbok for Air Sync Brukerhåndbok for Air Sync Lading av Air Sync 1. Plugg mikro-usb-porten til Air Sync (D) inn i datamaskinen eller andre kompatible ladeenheter ved hjelp av den medfølgende USB-kabelen eller andre kompatible

Detaljer

Motorola Phone Tools. Hurtigstart

Motorola Phone Tools. Hurtigstart Motorola Phone Tools Hurtigstart Innhold Minimumskrav... 2 Før du installerer Motorola Phone Tools... 3 Installere Motorola Phone Tools... 4 Installere og konfigurere den mobile enheten... 5 Elektronisk

Detaljer

Oppsett av PC mot Linksys trådløsruter

Oppsett av PC mot Linksys trådløsruter Oppsett av PC mot Linksys trådløsruter Skal du sette opp din PC mot en Linksys trådløsruter, kan du følge dette dokumentet for hjelp. Figur 1 Linksys trådløsruter Dette dokumentet forutsetter: Norsk versjon

Detaljer

Brukerveiledning Tilkobling internett ALT DU TRENGER Å VITE OM BRUKEN AV INTERNETT

Brukerveiledning Tilkobling internett ALT DU TRENGER Å VITE OM BRUKEN AV INTERNETT Brukerveiledning Tilkobling internett ALT DU TRENGER Å VITE OM BRUKEN AV INTERNETT 1 2 3 4 5 6 7 KOBLING TIL HJEMMESENTRAL OPPSETT AV TRÅDLØS ROUTER OG BRANNMUR I HJEMMESENTRALEN OPPKOBLING AV PC TIL INTERNETT

Detaljer

Din bruksanvisning SHARP AR-M256/M316/5625/5631

Din bruksanvisning SHARP AR-M256/M316/5625/5631 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for SHARP AR-M256/M316/5625/5631. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på SHARP AR-M256/M316/5625/5631 i bruksanvisningen

Detaljer

JahtiJakt videobriller

JahtiJakt videobriller JahtiJakt videobriller Innhold Kapitel 1 - Pakken inneholder:... 1 Kapitel 2 - Funksjoner:... 3 Kapitel 3 - Instruksjoner... 3 3.2 - Starte enheten... 4 3.3 - Slå av enheten... 5 3.4 - Automatisk lukking...

Detaljer

Opphavsrett 2007 Xerox Corporation. Forbeholdt alle rettigheter. Upubliserte rettigheter forbeholdt i henhold til lover om opphavsrett i USA.

Opphavsrett 2007 Xerox Corporation. Forbeholdt alle rettigheter. Upubliserte rettigheter forbeholdt i henhold til lover om opphavsrett i USA. Opphavsrett 2007 Xerox Corporation. Forbeholdt alle rettigheter. Upubliserte rettigheter forbeholdt i henhold til lover om opphavsrett i USA. XEROX, CentreWare, ControlCentre, Image Retriever, Phaser og

Detaljer

Installasjonsveiledning for den universelle utvideren WN3000RP med WiFi-rekkevidde. Utvidet trådløs rekkevidde Ruterrekkevidde

Installasjonsveiledning for den universelle utvideren WN3000RP med WiFi-rekkevidde. Utvidet trådløs rekkevidde Ruterrekkevidde Installasjonsveiledning for den universelle utvideren WN3000RP med WiFi-rekkevidde Utvidet trådløs rekkevidde Ruterrekkevidde 2011 NETGEAR, Inc. Med enerett. Ingen deler av denne utgivelsen kan reproduseres,

Detaljer

Brukerhåndbok. Linksys PLEK500. Powerline nettverksadapter

Brukerhåndbok. Linksys PLEK500. Powerline nettverksadapter Brukerhåndbok Linksys PLEK500 Powerline nettverksadapter Innhold Oversikt............... 3 Funksjoner.................... 3 Slik fungerer Powerline-nettverket........... 4 Eksempel på installering 4 Installere

Detaljer

JANUAR 2016 FIBERBREDBÅND BRUKERVEILEDNING

JANUAR 2016 FIBERBREDBÅND BRUKERVEILEDNING JANUAR 2016 FIBERBREDBÅND BRUKERVEILEDNING 1 1 1 KOBLE TIL HJEMMESENTRAL S 3 2 OPPSETT AV TRÅDLØS RUTER OG BRANNMUR I HJEMMESENTRALEN S 4 3 OPPKOBLING AV PC TIL INTERNETT MED WINDOWS 8 S 8 4 OPPKOBLING

Detaljer

BiPAC 7202 / 7202G. (802.11g) ADSL-sikkerhetsruter. Hurtigstartguide

BiPAC 7202 / 7202G. (802.11g) ADSL-sikkerhetsruter. Hurtigstartguide BiPAC 7202 / 7202G (802.11g) ADSL-sikkerhetsruter Hurtigstartguide BiPAC (802.11g) ADSL2+-sikkerhetsruter For mer detaljerte instruksjoner angående konfigurering og bruk av (802.11g) ADSL Router, vennligst

Detaljer

Trinnvis oppgraderingsveiledning for Windows 8 KONFIDENSIELT 1/53

Trinnvis oppgraderingsveiledning for Windows 8 KONFIDENSIELT 1/53 Trinnvis oppgraderingsveiledning for Windows 8 KONFIDENSIELT 1/53 Innhold 1. 1. Oppsettprosess for Windows 8 2. Systemkrav 3. Forberedelser 2. 3. ESD 4. 5. Ren installasjon 6. 1. Tilpass 2. Trådløs 3.

Detaljer

Installasjon. NETGEAR ac trådløst tilgangspunkt WAC120. Innhold i pakken. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA USA

Installasjon. NETGEAR ac trådløst tilgangspunkt WAC120. Innhold i pakken. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA USA Varemerker NETGEAR, NETGEAR-logoen og Connect with Innovation er varemerker og/eller registrerte varemerker for NETGEAR, Inc. og/eller deres datterselskaper i USA og/eller andre land. Informasjonen kan

Detaljer

Würth Online World. Installasjon av WOW!-programmet WINDOWS 7

Würth Online World. Installasjon av WOW!-programmet WINDOWS 7 Würth Online World Installasjon av WOW!-programmet WINDOWS 7 1. Installasjon av WOW!-programmet 2. Registrering av WOW!-programmet 3. Installasjon av drivere for WOW! Snooper og ADP-boks 4. Innstilling

Detaljer

EW-7438RPn Air Quick Installation Guide

EW-7438RPn Air Quick Installation Guide EW-7438RPn Air Quick Installation Guide 02-2014 / v1.0 I. Produktinformasjon I-1. Pakkens innhold - EW-7438RPn Air - CD med multi-språk QIG & brukermanual - Hurtiginstallasjonsguide (QIG) - Tilgangs-nøkkelkort

Detaljer

1. Hent NotaPlan Online Backup på www.notaplan.no 2. Trykk på Download i menyen og på Download i linjen med Notaplan Backup

1. Hent NotaPlan Online Backup på www.notaplan.no 2. Trykk på Download i menyen og på Download i linjen med Notaplan Backup 1 Systemkrav ADSL eller minimum ISDN via router. Ved automatisk backup: Min. Windows XP / 2000 / 2003 (pga. Service) Ved manuellt system: Min. Windows 98 SE NotaPlan Backup bør installeres på den/de maskiner

Detaljer

Brukerveiledning Tilkobling internett

Brukerveiledning Tilkobling internett JULI 2012 Brukerveiledning Tilkobling internett ALT DU TRENGER Å VITE OM BRUKEN AV INTERNETT 1 1 2 3 4 5 6 KOBLING TIL HJEMMESENTRAL OPPSETT AV TRÅDLØS ROUTER OG BRANNMUR I HJEMMESENTRALEN OPPKOBLING AV

Detaljer

F-Secure Mobile Security for Windows Mobile

F-Secure Mobile Security for Windows Mobile F-Secure Mobile Security for Windows Mobile 1. Installasjon og aktivering Tidligere versjon Installasjon Aktivering Starte produktet Hvis du har en tidligere versjon av F-Secure Mobile Security installert,

Detaljer

Installasjonsveiledning for den universelle utvideren WN2000RPTv2 med Wi-Fi-rekkevidde

Installasjonsveiledning for den universelle utvideren WN2000RPTv2 med Wi-Fi-rekkevidde Installasjonsveiledning for den universelle utvideren WN2000RPTv2 med Wi-Fi-rekkevidde KABLET TILKOBLING TRÅDLØSE ENHETER TRÅDLØS UTVIDELSE Utvidet trådløs rekkevidde Eksisterende ruterrekkevidde EKSISTERENDE

Detaljer

BRUKERMANUAL. Telsys Online Backup

BRUKERMANUAL. Telsys Online Backup BRUKERMANUAL Telsys Online Backup TELSYS AS - 06.08.2009 Innhold Generelt... 3 Kom i gang... 4 Installasjon av Telsys Online Backup Proff/Standard... 4 Start opp klienten for første gang!... 10 Logg inn...

Detaljer

Varemerker Innhold i pakken Samsvar WAC120 trådløst tilgangspunkt NETGEAR 802.11ac trådløst tilgangspunkt Ethernet-kabel Strømadapter NETGEAR, Inc.

Varemerker Innhold i pakken Samsvar WAC120 trådløst tilgangspunkt NETGEAR 802.11ac trådløst tilgangspunkt Ethernet-kabel Strømadapter NETGEAR, Inc. Varemerker NETGEAR, NETGEAR-logoen og Connect with Innovation er varemerker og/eller registrerte varemerker for NETGEAR, Inc. og/eller deres datterselskaper i USA og/eller andre land. Informasjonen kan

Detaljer

Instruksjoner for installering og fjerning av Windows PostScript- og PCLskriverdrivere

Instruksjoner for installering og fjerning av Windows PostScript- og PCLskriverdrivere Instruksjoner for installering og fjerning av Windows PostScript- og PCLskriverdrivere versjon 8 Denne Viktig-filen inneholder instruksjoner for hvordan du installerer egendefinert PostScript- og PCLskriverdriver

Detaljer

Ny på nett. Operativsystemer

Ny på nett. Operativsystemer Ny på nett Operativsystemer Hva skal vi lære? Hva er et operativsystem? Ulike typer operativsystemer XP Vista Windows 7 Skrivebordet Min datamaskin Start-knappen Papirkurv/søppelkurv Internett explorer

Detaljer

Styrepute og tastatur

Styrepute og tastatur Styrepute og tastatur Brukerhåndbok Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft og Windows er registrerte varemerker for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet

Detaljer

Styrepute og tastatur

Styrepute og tastatur Styrepute og tastatur Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan endres

Detaljer

Hurtigguide for oppsett av Foscam FI98xx HD kamera

Hurtigguide for oppsett av Foscam FI98xx HD kamera Hurtigguide for oppsett av Foscam FI98xx HD kamera Montering Utendørs kameraene har en fastmontert kabel med kontakter for strøm og nettverk på enden. Disse kontaktene må beskyttes mot fukt og nedbør.

Detaljer

AC1750 Smart WiFi-ruter

AC1750 Smart WiFi-ruter Varemerker NETGEAR, NETGEAR-logoen og Connect with Innovation er varemerker og/ eller registrerte varemerker for NETGEAR, Inc. og/eller dets datterselskaper i USA og/eller andre land. Informasjonen kan

Detaljer

VMware Horizon View Client. Brukerveiledning for nedlasting, installasjon og pålogging for fjerntilgang

VMware Horizon View Client. Brukerveiledning for nedlasting, installasjon og pålogging for fjerntilgang VMware Horizon View Client Brukerveiledning for nedlasting, installasjon og pålogging for fjerntilgang Introduksjon Fjerntilgang er blitt oppgradert til en bedre og mer moderne løsning. Programmet er identisk

Detaljer

HJEMMEKONTOR. Del 1 Installasjon på jobb-pc 22.04.2015. Norsk Helsenett SF [Forfatter]

HJEMMEKONTOR. Del 1 Installasjon på jobb-pc 22.04.2015. Norsk Helsenett SF [Forfatter] HJEMMEKONTOR Del 1 Installasjon på jobb-pc 22.04.2015 Norsk Helsenett SF [Forfatter] 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 OPPSETT AV HJEMMEKONTOR PÅ 1-2-3 3 2 INNLEDNING 3 3 INSTALLERING AV PROGRAMVARE FRA BUYPASS

Detaljer

HP UC-høyttalertelefon. Brukerhåndbok

HP UC-høyttalertelefon. Brukerhåndbok HP UC-høyttalertelefon Brukerhåndbok Copyright 2014, 2015 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth er et varemerke som tilhører sin eier og brukes av Hewlett-Packard Company på lisens. Windows

Detaljer

Oppdatering av Extensor 05

Oppdatering av Extensor 05 Oppdatering av Extensor 05 Denne veiledningen går ut i fra at Extensor 05 allerede er installert og at tilkobling mot databasen er konfigurert. Oppdateringen gjøres i to operasjoner: oppdatering av programfiler

Detaljer

Installasjonsveiledning

Installasjonsveiledning Installasjonsveiledning Visma Avendo Time, versjon 2.4 April 2011 Innledning Vi anbefaler deg å sluttføre, dvs. godkjenne og eksportere/overføre, påbegynte faktura- og regnskapsgrunnlag før du installerer

Detaljer

Innhold i pakken. R6100 WiFi-ruter Installeringsveiledning

Innhold i pakken. R6100 WiFi-ruter Installeringsveiledning Varemerker NETGEAR, NETGEAR-logoen og Connect with Innovation er varemerker og/eller registrerte varemerker for NETGEAR, Inc. og/eller deres datterselskaper i USA og/eller andre land. Informasjonen kan

Detaljer

Brukerveiledning Tilkobling internett

Brukerveiledning Tilkobling internett JANUAR 2013 Brukerveiledning Tilkobling internett ALT DU TRENGER Å VITE OM BRUKEN AV INTERNETT 1 1 2 3 4 5 6 KOBLING TIL HJEMMESENTRAL OPPSETT AV TRÅDLØS ROUTER OG BRANNMUR I HJEMMESENTRALEN OPPKOBLING

Detaljer

Wi-Fi Direct veiledning

Wi-Fi Direct veiledning Wi-Fi Direct veiledning Enkelt oppsett ved bruk av Wi-Fi Direct Feilsøking Appendix Innhold Slik leser du håndbøkene... 2 Symboler som brukes i håndbøkene... 2 Ansvarsfraskrivelse... 2 1. Enkelt oppsett

Detaljer

Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok

Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan endres

Detaljer

ZTE MF636 USB-modem Hurtigbrukerveiledning. NetCom Privat/Bedrift: 05050 / 05051

ZTE MF636 USB-modem Hurtigbrukerveiledning. NetCom Privat/Bedrift: 05050 / 05051 ZTE MF636 USB-modem Hurtigbrukerveiledning NetCom Privat/Bedrift: 05050 / 05051 1 Introduksjon ZTE MF636 USB-modemet er et flermodus 3G USB-modem, for Turbo3G/3G/EDGE/ GPRS/GSM-nettverk. USB-modemet bruker

Detaljer

Din bruksanvisning HP COMPAQ DX7300 MICROTOWER PC http://no.yourpdfguides.com/dref/857524

Din bruksanvisning HP COMPAQ DX7300 MICROTOWER PC http://no.yourpdfguides.com/dref/857524 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for HP COMPAQ DX7300 MICROTOWER PC. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på HP COMPAQ DX7300 MICROTOWER PC

Detaljer

Corentium Rapport & Analyse SW v2.2. Installasjonsguide

Corentium Rapport & Analyse SW v2.2. Installasjonsguide . 2014-12-04 Corentium Rapport & Analyse SW v2.2 Installasjonsguide E-post: info@corentium.com Telefon: +47 468 46 155 www.corentium.com 2 Innhold 1 Introduksjon... 3 2 HW og SW betingelser... 3 3 Software

Detaljer

Pakkeinnhold. Ordliste. Powerline Adapter

Pakkeinnhold. Ordliste. Powerline Adapter Powerline Adapter Legg merke til! Utsett ikke Powerline Adapter for ekstreme temperaturer. Plasser ikke enheten i direkte sollys eller nær varmekilder. Bruk ikke Powerline Adapter i ekstremt fuktige eller

Detaljer

Steg 1: Installasjon. Steg 2: Installasjon av programvare. ved nettverkstilkoblingen på baksiden av kameraet. Kameraet vil rotere og tilte automatisk.

Steg 1: Installasjon. Steg 2: Installasjon av programvare. ved nettverkstilkoblingen på baksiden av kameraet. Kameraet vil rotere og tilte automatisk. Innhold Steg 1: Installasjon... 3 Steg 2: Installasjon av programvare... 3 Steg 3. Oppsett av wifi, email varsling og alarm... 5 Steg 4: Installasjon og oppsett av mobil app... 8 Steg 5: Installasjon og

Detaljer

ThinkPad X Series. Installeringsveiledning

ThinkPad X Series. Installeringsveiledning Delenummer: 92P1932 ThinkPad X Series Installeringsveiledning Sjekkliste for utpakking Takk for at du kjøpte en IBM ThinkPad X Series-maskin. Kontroller innholdet på denne listen mot innholdet i boksen.

Detaljer

AirLink 2200 FAQ. Side 2 Side 2 Side 3 Side 4 Side 6 Side 7 Side 8 Side 10 Side 11 Side 12 Side 13 Side 13 Side 14 Side 15 Side 16 Side 18

AirLink 2200 FAQ. Side 2 Side 2 Side 3 Side 4 Side 6 Side 7 Side 8 Side 10 Side 11 Side 12 Side 13 Side 13 Side 14 Side 15 Side 16 Side 18 AirLink 2200 FAQ Side 2 Side 2 Side Side Side 6 Side 7 Side 8 Side 10 Side 11 Side 12 Side 1 Side 1 Side 1 Side 15 Side 16 Side 18 Hva er AL2200AC? Hva er dual-band? Hva er forskjellen på AP, Repeater

Detaljer

Totalnett AS Veiledning Versjon 3.2

Totalnett AS Veiledning Versjon 3.2 Side 1 av 26 Totalnett AS Veiledning Versjon 3.2 Oppdatert 26. mai 2008 Siste versjon finnes på vår support side http:///support/ Side 2 av 26 Innholdsfortegnelse 1. Sjekkliste før feilrapportering Side

Detaljer

www.eggtronic.com USER MANUAL

www.eggtronic.com USER MANUAL www.eggtronic.com USER MANUAL Index Norsk p. 2 Figures 5 3 3 1 2 4 5 6 3 6 3 6 6 3 3 6 7 4 usb 3.0 slots usb cartridge connectors additional usb ports bluetooth cartridge sd card reader cartridge other

Detaljer

NorskInternett Brukermanual. Sist oppdatert 09.08.15. Side 1/30

NorskInternett Brukermanual. Sist oppdatert 09.08.15. Side 1/30 NorskInternett Brukermanual Sist oppdatert 09.08.15. Side 1/30 Innholdsliste Hvordan kan vår tjeneste brukes...2 Hva vi leverer...2 Kontoinformasjon...3 Bruk av VPN tilkobling...3 Konfigurering av Android...4

Detaljer

Startguide kom godt i gang. Autolog_startguide_NO.indd 1 22-09-2011 13:36:06

Startguide kom godt i gang. Autolog_startguide_NO.indd 1 22-09-2011 13:36:06 Startguide kom godt i gang Autolog_startguide_NO.indd 1 22-09-2011 13:36:06 Autolog_startguide_NO.indd 2 22-09-2011 13:36:07 Innholdsfortegnelse Pakkens innhold......................... 4 Autolog Hardwaretyper

Detaljer

Boot Camp Installering og klargjøring

Boot Camp Installering og klargjøring Boot Camp Installering og klargjøring Innhold 4 Innledning 5 Dette trenger du 6 Installeringsoversikt 6 Trinn 1: Søk etter oppdateringer. 6 Trinn 2: Åpne Boot Camp-assistent. 6 Trinn 3: Installer Windows.

Detaljer

HURTIGVEILEDNING FOR NOKIA MODEM OPTIONS

HURTIGVEILEDNING FOR NOKIA MODEM OPTIONS HURTIGVEILEDNING FOR NOKIA MODEM OPTIONS Copyright 2003 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt 9356513 Issue 1 Innhold 1. INNLEDNING...1 2. INSTALLERE NOKIA MODEM OPTIONS...1 3. KOBLE NOKIA 6600 TIL DATAMASKINEN...2

Detaljer

Hvordan oppdatere Java.

Hvordan oppdatere Java. Hvordan oppdatere Java. Trykk på din nettleser under for veiledning til å oppdatere Java: Internet Explorer Mozilla Firefox Google Chrome Safari (Mac) Internet Explorer Skriv inn www.java.com i adressefeltet

Detaljer

COLOR LASERJET ENTERPRISE CM4540 MFP-SERIEN. Installeringsveiledning for programvare

COLOR LASERJET ENTERPRISE CM4540 MFP-SERIEN. Installeringsveiledning for programvare COLOR LASERJET ENTERPRISE CM4540 MFP-SERIEN Installeringsveiledning for programvare HP Color LaserJet Enterprise CM4540 MFP Series Installeringsveiledning for programvare Copyright og lisens 2010 Copyright

Detaljer

BIPAC-7402/7402W (Trådløs) ADSL VPN Firewall Router med 3DES Akselerator Hurtigstartguide

BIPAC-7402/7402W (Trådløs) ADSL VPN Firewall Router med 3DES Akselerator Hurtigstartguide BIPAC-7402/7402W (Trådløs) ADSL VPN Firewall Router med 3DES Akselerator Hurtigstartguide Billion BIPAC-7402/7402W (Trådløs) ADSL VPN Firewall Router med 3DES Akselerator (Merk:) For mer detaljerte instruksjoner

Detaljer

Innhold. NOX Light. 1. Reset hull 2. Micro SD Kort plass 3. Mikrofon 4. USB inngang 5. På/Av Record Button 6. Nox Light kamera

Innhold. NOX Light. 1. Reset hull 2. Micro SD Kort plass 3. Mikrofon 4. USB inngang 5. På/Av Record Button 6. Nox Light kamera LIGHT NORSK MANUAL Innhold Nox light beskrivelse 3 Tilbehør 4 Installasjon 5 Inneholder 8 Lagring 8 Bruk 8 Dato og tid 9 PC tilkobling 11 Batteri 12 Spesifikasjoner 13 Feilmeldinger 14 NOX Light 1. Reset

Detaljer

Spørsmål: Hvordan setter jeg opp routeren uten cd? Svar: Routeren kan settes opp manuelt med denne steg for steg guiden nedenfor

Spørsmål: Hvordan setter jeg opp routeren uten cd? Svar: Routeren kan settes opp manuelt med denne steg for steg guiden nedenfor Spørsmål: Hvordan setter jeg opp routeren uten cd? Svar: Routeren kan settes opp manuelt med denne steg for steg guiden nedenfor Produkter denne guiden kan benyttes til: DIR-615/635/655/825/855 Det kan

Detaljer

N150 Wi-Fi-ruter (N150R)

N150 Wi-Fi-ruter (N150R) Easy, Reliable & Secure Installeringsveiledning N150 Wi-Fi-ruter (N150R) Varemerker Merkenavn og produktnavn er varemerker eller registrerte varemerker som tilhører sine respektive eiere. Informasjonen

Detaljer

RO003/RO003UK Sweex bredbåndsruter

RO003/RO003UK Sweex bredbåndsruter RO003/RO003UK Sweex bredbåndsruter Viktig! Veiviseren for oppsett finner du på Sweex CD-ROM Hvis leverandøren ikke kan konfigureres med oppsettsveiviseren, kontakt leverandøren din for riktige innstillinger

Detaljer

Powerline 500 WiFi-tilgangspunkt XWN5001 Installasjonsveiledning

Powerline 500 WiFi-tilgangspunkt XWN5001 Installasjonsveiledning Powerline 500 WiFi-tilgangspunkt XWN5001 Installasjonsveiledning Teknisk støtte Takk for at du valgte produkter fra NETGEAR. Etter at du har installert enheten, finner du serienummeret på produktetiketten

Detaljer

Installlasjonsveiledning for WiFiområdeutvideren

Installlasjonsveiledning for WiFiområdeutvideren Installlasjonsveiledning for WiFiområdeutvideren EX6100 Komme i gang NETGEAR WiFi-områdeutvideren øker rekkevidden til et WiFinettverk ved å utvide det eksisterende WiFi-signalet og forbedre den totale

Detaljer

Norsk versjon. Innledning. Installasjon av hardware. Installasjon Windows XP. LW057V2 Sweex trådløst LAN PCI kort 54 Mbps

Norsk versjon. Innledning. Installasjon av hardware. Installasjon Windows XP. LW057V2 Sweex trådløst LAN PCI kort 54 Mbps LW057V2 Sweex trådløst LAN PCI kort 54 Mbps Innledning Ikke utsett trådløs LAN PCI kort 54 Mbps for ekstreme temperaturer. Ikke plasser innretningen i direkte sollys eller nær varmeelementer. Ikke bruk

Detaljer

VT30 TPM SERVICEVERKTØY

VT30 TPM SERVICEVERKTØY n Hurtigveiledning VT30 TPM SERVICEVERKTØY VT30 Kundeservice 1-888-621-TPMS 1-888-621-8767 Versjon: MJC-1409-NO2 QRG3814d INNHOLD Del A - GENERELL BESKRIVELSE A1 - Forside side 3/10 A2 - Strømforsyning

Detaljer

Installere og bruke Document Distributor 1

Installere og bruke Document Distributor 1 1 består av server- og klientpakker med programvare. Serverpakken må installeres på en datamaskin som kjører Windows NT, Windows 2000 eller Windows XP. Klientpakken kan installeres på en hvilken som helst

Detaljer

N300 WiFi-ruter (N300R)

N300 WiFi-ruter (N300R) Easy, Reliable & Secure Installeringsveiledning N300 WiFi-ruter (N300R) Varemerker Merkenavn og produktnavn er varemerker eller registrerte varemerker som tilhører sine respektive eiere. Informasjonen

Detaljer

Boot Camp Installering og klargjøring

Boot Camp Installering og klargjøring Boot Camp Installering og klargjøring Innhold 3 Innledning 4 Dette trenger du 4 Installeringsoversikt 4 Trinn 1: Start Boot Camp-assistent. 4 Trinn 2: Installer Windows. 4 Trinn 3: Installer Boot Camp-driverne

Detaljer

Installasjonsveiledning PowerOffice SQL

Installasjonsveiledning PowerOffice SQL Installasjonsveiledning PowerOffice SQL INSTALLASJON For å ta i bruk PowerOffice SQL må du ha Microsoft SQL Server installert. MS-SQL leveres i to versjoner - fullversjon eller SQL Express. MS-SQL Express

Detaljer

Nettverksveiledning. Windows-konfigurering Bruke utskriftsserver Overvåke og konfigurere skriveren Tillegg

Nettverksveiledning. Windows-konfigurering Bruke utskriftsserver Overvåke og konfigurere skriveren Tillegg Nettverksveiledning 1 2 3 4 Windows-konfigurering Bruke utskriftsserver Overvåke og konfigurere skriveren Tillegg Les denne håndboken nøye igjennom før du tar maskinen i bruk, og oppbevar den lett tilgjengelig

Detaljer

Din bruksanvisning HP COMPAQ DX2300 MICROTOWER PC

Din bruksanvisning HP COMPAQ DX2300 MICROTOWER PC Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for HP COMPAQ DX2300 MICROTOWER PC. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på HP COMPAQ DX2300 MICROTOWER PC

Detaljer

Google Cloud Print veiledning

Google Cloud Print veiledning Google Cloud Print veiledning Informasjon om Google Cloud Print Skrive ut med Google Cloud Print Appendix Innhold Slik leser du håndbøkene... 2 Symboler som brukes i håndbøkene... 2 Ansvarsfraskrivelse...

Detaljer

Mac OS X versjon 10.5 Leopard Installering og klargjøring

Mac OS X versjon 10.5 Leopard Installering og klargjøring Mac OS X versjon 10.5 Leopard Installering og klargjøring Hvis du allerede har Mac OS X versjon 10.3 eller nyere installert på maskinen: Alt du trenger å gjøre, er å oppgradere til Leopard. Les «Oppgradere

Detaljer

AC1600 Smart WiFi-ruter

AC1600 Smart WiFi-ruter Varemerker NETGEAR, NETGEAR-logoen og Connect with Innovation er varemerker og/eller registrerte varemerker for NETGEAR, Inc. og/eller deres datterselskaper i USA og/eller andre land. Informasjonen kan

Detaljer

Internett og pc Brukerveiledning

Internett og pc Brukerveiledning Internett og pc Brukerveiledning 1 Klar for internett fra Altibox? 2 Oppsett av trådløs router og brannmur i hjemmesentralen 3 Oppkobling av pc til internett med Windows Vista 4 Koble opp mot e-post/oppsett

Detaljer

Din bruksanvisning SHARP AR-M236/M276

Din bruksanvisning SHARP AR-M236/M276 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

F-Secure Mobile Security for S60

F-Secure Mobile Security for S60 F-Secure Mobile Security for S60 1. Installasjon og aktivering Tidligere versjon Installasjon Du trenger ikke å avinstallere den tidligere versjonen av F-Secure Mobile Anti-Virus. Kontroller innstillingene

Detaljer

N300 for utvidet trådløs rekkevidde

N300 for utvidet trådløs rekkevidde Installasjonsveiledning N300 for utvidet trådløs rekkevidde Modell WN3000RP Komme i gang NETGEAR WiFi-områdeutvideren øker rekkevidden til et WiFinettverk ved å utvide det eksisterende WiFi-signalet og

Detaljer

Installasjonsveiledning

Installasjonsveiledning Installasjonsveiledning Visma Avendo, versjon 5.2 April 2011 Innhold Innledning... 1 Administrator... 1 Sikkerhetskopi... 1 Testfirmaet... 1 Før du starter installasjonen/oppgraderingen... 2 Nedlasting...

Detaljer

ThinkPad X Series. Delenummer: 67P4585. h Datamaskin. h Batteri

ThinkPad X Series. Delenummer: 67P4585. h Datamaskin. h Batteri Delenummer: 67P4585 ThinkPad X Series Installeringsveiledning Sjekkliste for utpakking Takk for at du kjøpte en IBM ThinkPad X Series-maskin. Kontroller innholdet på denne listen mot innholdet i boksen.

Detaljer

Mac OS X 10.6 Snow Leopard Installerings- og klargjøringshåndbok

Mac OS X 10.6 Snow Leopard Installerings- og klargjøringshåndbok Mac OS X 10.6 Snow Leopard Installerings- og klargjøringshåndbok Les dette dokumentet før du installerer Mac OS X. Det inneholder viktig informasjon om installeringen av Mac OS X. Systemkrav Hvis du skal

Detaljer

Første gangs bruk kort beskrivelse Avsnitt 1. Tilkobling (4.1) 2. Avinstallere gamle drivere og produkter (4.2) 3. Installere under Windows (4.

Første gangs bruk kort beskrivelse Avsnitt 1. Tilkobling (4.1) 2. Avinstallere gamle drivere og produkter (4.2) 3. Installere under Windows (4. Første gangs bruk kort beskrivelse Avsnitt 1. Tilkobling (4.1) 2. Avinstallere gamle drivere og produkter (4.2) 3. Installere under Windows (4.3)! 4. Kontroll etter installering (5) 1 Introduksjon Denne

Detaljer

Veiledning for aktivering av. Mobil Bredbåndstelefoni

Veiledning for aktivering av. Mobil Bredbåndstelefoni Veiledning for aktivering av Mobil Bredbåndstelefoni Veiledning for aktivering av Mobil Bredbåndstelefoni For at Telio Mobil Bredbåndstelefoni skal fungere på din mobiltelefon må en klient (@irtelio) lastes

Detaljer

Din bruksanvisning HP POINT OF SALE RP5000 http://no.yourpdfguides.com/dref/892799

Din bruksanvisning HP POINT OF SALE RP5000 http://no.yourpdfguides.com/dref/892799 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Brukerhåndbok for drift hos Kirkedata AS. Denne håndboken er utarbeidet av

Brukerhåndbok for drift hos Kirkedata AS. Denne håndboken er utarbeidet av Brukerhåndbok for drift hos Kirkedata AS Denne håndboken er utarbeidet av Oppdatert: 18. desember 2012 Innhold Innhold Innledning... 3 Oppsett av PC... 3 Windows XP... 3 Windows Vista og Windows 7... 3

Detaljer