SKAGEN Global. Oktober Kunsten å bruke sunn fornuft

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SKAGEN Global. Oktober 2008. Kunsten å bruke sunn fornuft"

Transkript

1 Fra heden nord for Skagen Utsnitt. Av P.s. Krøyer, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Global Oktober 2008 En En verden verden av av muligheter muligheter

2 Oppsummering Selskapsrapporteringer hittil i 2008 har vært tilfredsstillende, men det er realistisk og forvente svakere vekst og inntjening fremover generelt sett. I mange tilfeller er dette mer enn diskontert i aksjekurser, og visse aksjepriser har falt til netto likvide midler. Det vil si, driften får du gratis (se selskapsrapporteringer i statusrapporten som står i kontrast til aksjekursbevegelsen) SKAGEN Global hittil i 2008: - 34 % (MSCI World Indeks; - 24%) Et de facto stopp i det finansielle systemet har dramatisk endret den anglosaksiske bankindustrien. Dette har påvirket økonomisk aktivitet globalt utenfor finanssektoren. Stater rundt i verden tilfører nå stimulans og prøver å øke tilliten til systemet. Sentralbanker globalt tilfører kapital og likviditet. Det er fortsatt turbulens og usikkerhet i det finansielle systemet, og vi forventer fortsatt høy volatilitet for obligasjoner, aksjer, valuta og økonomiske forventninger. Råvarepriser har falt betydelig, hvilket er positivt for fremtidige rentenivåer og stimulerende for økonomien. Inflasjon kan bli en trussel på lengre sikt. Finansrelaterte tap kommer dog til å ha en kraftig deflatorisk effekt en god tid fremover.

3 Kort finansiell status SKAGEN Global Vi har ikke hatt noen selskapsspesifikke problemer av betydning blant porteføljeselskaper på grunn av finansierings- eller likviditetsskvis, selv om finansieringskostnadene for selskapene har økt generelt sett globalt. Vi har siden i våres likvidert posisjoner som muligens kan ha mer risiko om dagens kredittsituasjon fortsetter på lengre sikt. Dette har ikke hindret at valutabevegelser og et generell markedsfall har påvirket fondets verdi. De 10 største selskapene i porteføljen, som utgjør 46% av totalverdien, ble ved utgangen av oktober handlet til en median P/E for 2008e på 7,6x mot 11,8x for 12 måneder siden. Tilsvarende aktuell median for Pris/bokført egenkapital er nå på 1,1 mot 2,2 for ett år siden. Dette er betydelig lavere enn for globale markedene (MSCI World) som handles på P/E 10,4 og Pris/bokført egenkapital 1,4.

4 Resultater per 31 oktober 2008 i NOK Hittil i 4. kvartal Hittil i år Siste 3 år Siden oppstart* SKAGEN Global -15,3 % -34,3 % 0,5 % 16,0 % Verdensindeks (NOK) -8,0 % -24,2 % -4,3 % -0,2 % Meravkastning -7,3 % -10,1 % 4,8 % 16,2 % * 08. august 1997 Alle avkastningstall utover 12 måneder er annualiserte

5 Kursutvikling SKAGEN Global vs. indeks Oppdatert per 31 oktober 2008

6 Markeder hittil i 2008 i NOK (pr 31. oktober) Venezuela 16 % Sveits -13 % USA (S&P 500) -19 % Japan -20 % USA (Nasdaq) -21 % Verdensindeksen -24 % Mexico -27 % Canada -28 % Taiwan -31 % Storbritannia -32 % Frankrike -33 % Skagen Global -34 % Tyskland -34 % Danmark -34 % Spania -36 % Sør-Afrika -37 % Hong Kong -38 % Singapore -38 % Sverige -39 % Brasil -41 % Italia -41 % Polen -42 % Vekstmarkedsindeksen -42 % Finland -43 % Nederland -44 % Belgia -45 % Ungarn -45 % Thailand -48 % Kina (Hong Kong) -49 % Sør-Korea -50 % Indonesia -51 % Estland -53 % Østerrike -53 % India -53 % Tyrkia -53 % Russland -58 % Kina (lokal) -59 %

7 Det finansielle systemet & økonomien

8 Ekstrem opplåningsgrad i finanssektoren ga lite rom for skuffelser

9 Finansmarkedene, spesielt obligasjonssiden, går gjennom en deleveraging (nedbygging av gjeld)

10 Innsprøyting av kapital og likviditet fra stater og sentralbanker globalt er med på å få de finansielle hjulene til å rulle igjen US Treasury og FED stepper inn, eksempel fra US securities industri

11 Størrelsen på kapitalinnsprøytningen er betydelig, (men også) praktisk talt ubegrenset, og vil øke om nødvendig New graph

12 Men, siste tids knusktørre kredittmarked har satt sine spor i realøkonomien Global Manufacturing PMI okt.03 jan.04 apr.04 jul.04 okt.04 jan.05 apr.05 jul.05 okt.05 jan.06 apr.06 jul.06 okt.06 jan.07 apr.07 jul.07 okt.07 jan.08 apr.08 jul.08 Ledende indikatorer for industrien er i fritt fall

13 Kinesisk vekst avtar, og myndighetene har kommet med stimulerende tiltak.som de også gjorde under den asiatiske finanskrisen Kinesisk vekst under Asia-krisen gir håp om at veksten også nå kan holde seg på respektable nivåer

14 Asiatiske bankers solide balanse- og finansieringsstruktur burde forhindre finansielle problemer i øst, og drive den økonomiske veksten videre Asia vs US loan-deposit ratio 110 % Asia ex-japan ex-korea loan-deposit ratio % US commercial banks' loan-deposit ratio (RHS) Source: CEIC Data, CLSA Asia-Pacific Markets

15 Et klart lyspunkt; inflasjonen var bekymringsfull høy, men vil nå falle KPI Verden, utviklings- og industrialiserte land

16 Marked & Selskapsvurderinger

17 Selv før det siste fallet i aksjemarkedene, som startet midt i året, har obligasjoner gjort det bedre enn aksjer det siste tiåret

18 Avkastningen i aksjemarkedet (S&P 500) fra toppen i 2000 følger mønsteret fra de fryktelige trettiårene

19 Om historiske aksjemarkedsbevegelser er noen guide, kan de neste 10 årene bli hyggeligere Source: Bloomberg

20 Estimatene for selskapenes inntjening kommer til å bli nedjustert ytterligere, men med de historisk lave P/E-nivåene vi i dag ser så burde mye nå være innbakt i børskursene

21 Prisen på bokførte verdier i selskapene i verdensindeksen er nå under nivåene vi så på bunn i 1992 og 2002/03 Prisen på bokførte verdier i selskapene i vekstmarkedsindeksen på samme lave nivå som under Asia-krisen i 1998 og under nivåene i 1992 og 02/03

22 Basert på potensiell verdiskapning er vekstmarkedene sannsynligvis fortsatt underrepresentert i de globale aksjemarkedene Factoid fra markedet; Den 28. oktober kunne en kjøpe hele free float av aksjer i Kina og India for markedsverdien til Volkswagen... og fortsatt ha nok til overs til å kjøpe Tyrkia

23 Utenfor bank og finans ser selskapenes balanser ut til å være mye sunnere enn ved tidligere nedgangsperioder

24 Sektorsammensetningen i markedet er nå mer balansert Finans er deflatert sammen med fallende inntjenning og nedskrivninger

25 Noen langsiktige investorer akkumulerer aksjer Warren Buffetts (sjeldne) kjøps- og salgsanbefalinger

26 Hva fungerte i relative termer de seneste månedene? (i motsetning til vårt fond)

27 Risikoaversjon og kriserammende nisjefond drev den relative utviklingen for megacaps mot alle andre aksjer til den største outperformance på 20 år.

28 USD har vært veldig sterk i 3. kvartal USAs aksjemarked er en av de sterkeste hittil i år, godt hjulpet av en stigende dollar

29 Bransjeavkasting S&P kartal 2008 USA og Japan, hjulpet av en styrking av valuta var relativt sterke. Amerikanske innenlandsk orienterte selskaper, Regional banks & Education hadde outperformance.

30 I nåværende marked er det viktig å holde fokus på selskapene og vår Investeringsfilosofi

31 Selskapsutvelgelse Den ideelle Investeringen er Undervurdert Upopulær Underanalysert Fokus i selskapsutvelgelsen Katalysatorer for omvurdering Verdiskaping til lav pris Gjeld og risiko Forståelig og velprøvd forretningsmodell Vilje til å skape aksjonærverdier

32 En enkel investeringsidé Verdiskaping, lave vurderinger og katalysatorer for å skape meravkastning Bruke sunn fornuft Vær forsiktig Stol på årsakssammenhenger mer enn korrelasjoner En stor effekt kan skape små svingninger, og en liten effekt kan skape store svingninger

33 En enkel investeringsfilosofi, men ikke lett å gjennomføre Om det er for godt til å være sant så er det nok det. Ikke vite for mye og bli overbevist av for lite En interessant investering kan ofte bli beskrevet med et kort avsnitt Investorer må huske på at deres poengtavle ikke er basert på metodene fra olympisk stuping: Vanskelighetsgrad teller ikke En kontrær idé er ignorert, ikke dårlig nytt på en førsteside Vær dogmatisk på selskapsvurderinger og pragmatisk med hensyn til de mulighetene som markedet gir.

34 Hvordan identifiserer vi porteføljeselskaper? Objektive søk Fokus på P/E, P/BV, RoE, soliditet/likviditet, kontantstrøm og utbytte Analyser av totalverdi Konglomerater er ofte utgangspunkt Substansverdi, verdi av tapsbringende divisjoner Ideer generert gjennom eksisterende eierskap Konkurrenter, leverandører, kunder, holdingselskap Geografisk ubalanse i verdsettelse Feilprising på grunn av manglende industriforståelse hvor selskapet er notert Makroperspektiv Selskapsverdi/sektorverdi i forhold til markedspotensial relativ til andre markeder sett i forhold til modningsgrad/markedspenetrasjon Gjennomgang av mest upopulære selskaper Selskaper hvor analytikerne er negative; forventningene er ofte meget lave

35 It is important to avoid permanent capital loss based on fundamentally dysfunctional business models - Red flags to watch out for

36 Beware of bad business concepts always present

37 Revolutionary ideas around each corner at high multiples

38 Dishonesty & Ambitious Aspirations quarterly satisfaction

39 Innovation take to extremes it is different this time

40 Einstein: - Everything should be made as simple as possible, but not one bit simpler. Keynes: - It is largely the fluctuation which throw up the bargains and the uncertainty due to fluctuations which prevents other people from taking advantage of them.

41 Kunsten å bruke sunn fornuft Noen ser bare skyer - vi ser glimt av sol SKAGEN Global - Fakta om porteføljen - Porteføljeselskapenes resultater - Prising av porteføljen - Porteføljefordeling Fra heden nord for Skagen, 1885 Av P.S. Krøyer, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum

42 Rapporter fra våre hovedselskaper i 4. kvartal 2008 (Okt) Rapporteringer: Siemens: Selskapet bekreftet at det vil fortsette tilbakekjøpsplanen til 10 milliarder innen 2010 Tui: Solgte Hapaq-Lloyd til en gruppe investorer fra Hamburg for 4,45 milliarder. Vil kjøpe tilbake 33% av selskapet for 700 millioner for å investere sammen med de nye eierne. Provenyet vil bli brukt til å betale ned gjeld, utbetale ekstraordinært utbytte og øke investeringene inne turisme og hotellvirksomhet. Votorantim : Rapporterte svake (men forventede) 3 kvartalstall, spesielt EBITDA, etter lavere pulpvolumer på grunn av vedlikeholdsstopp og svakere etterspørsel, bytte av produksjonsutstyr og kjemikaliekostnadsinflasjon. Selskapet leverte også netto tap på $267millioner på grunn av tap på valutaderivater. Styrken på dollaren vil hjelpe selskapet fremover. Sammenslåingen med ARA vil mest sannsynlig ikke bli gjennomført på grunn av derivattapene og VCP kan måtte betale en break-up fee på $1milliard (Selskapet sier det ikke er del av avtalen) Peugeot: Selskapet rapporterte et inntektsfall på 7,1% år-over-år på biler (mindre for hele gruppen) og reviderte sin driftsmargin for 2008 til 1,3% fra 3,5%, men beholdt sitt mål om 5,5% driftsmargin for Selskapet vil redusere produksjonen med 30% og øke kostnadskuttingsprogrammet både på timing og i størrelse. Kontantstrømsgenereringen vil be sterkt negativ i 2008 på grunn av produksjonskutt og høyere driftskapital, men selskapet har rikelig likviditet på balansen til å klare disse utfordringene både i det korte og mellomlange bildet. Selskapet ga detaljert informasjon om tilgang til ECB vindu på telefonkonferanse finansiering er ikke noe tema her. Holder lav lagerbeholdning hos forhandlerne for å unngå prisavslag. Forventer 2,5% prisøkning år-over-år med nye produktportefølje i 2008 Kyocera: Salget steg 3,5% de første 6 månedene i 2008 til 659 milliarder yen, men overskuddet falt 10,6% til 45 milliarder yen. Selskapet senket sin guidance for andre halvår 2008 på grunn av generelt lavere etterspørsel og valutamotvind, men er ekstremt godt kapitalisert og vil ikke få noen finansieringsproblemer. Selskapets markedsverdi nærmer seg netto kontantbeholdning. Gruma: Selskapets rapporterte derivatposisjon er $788 millioner (av hvilket $105 millioner forfaller i 2008) pluss $276millioner (hvor margin calls har blitt utsatt til 25 november 2008). Resultatene for tredje kvartal var lavere enn forventningene, mye på grunn av derivatposisjonene. S&P nedgraderte selskapets kredittrating til BBB- fra BB Pfizer: Nettofortjenesten for 3 kvartal triplett seg til $2,28 milliarder etter at mer slag utenfor USA og kostnadskutt oppveide for fallende salg i USA. Selskapet økte sin salgsguidance for helåret litt. Restruktureringen ligger foran plan kutter i arbeidsstyrken i USA. Vil annonsere videre tiltak i løpet av de to neste kvartalene.

43 Rapporter fra våre hovedselskaper i 4. kvartal 2008 (Okt) Rapporteringer: Bucher: Salget steg 18% til 2,12 milliarder franc og ordrene steg 14% til 2,17 milliarder de første 9 månedene i Selskapet sa at det forventer tilsvarende salg og fortjenestenivåer for 2009 som for BP: Fortjenesten i tredje kvartal steg 83% på høyere olje og naturgasspriser og selskapet annonserte en intensjon om å øke utbyttet med 40% og potensielt gjøre oppkjøp. Selskapet har kjøpt tilbake 270 millioner aksjer for rundt regnet $3 milliarder så langt i 2008 Bharti: Nettofortjenesten i andre kvartal steg 27% til INR 21,32 milliarder på 9,5mn nye abonnenter, som nå teller 77,5 millioner. Inntektene steg 42% år-over-år. Finanskostnader steg markant på grunn av en nylig svekkelse av INR, noe som forklarer hvorfor nettofortjenesten steg saktere enn salget. Selskapet planlegger ikke å betale en dividende på grunn av sine 3G investeringer, og rapporterte i kvartalet fri kontantstrøm for første gang. AirFrance: Selskapet sa at det vil bli veldig vanskelig å nå målsettingene for helåret på grunn av avdemping av etterspørselen, men resultatene vil holde seg positivt med mindre omstendighetene forverrer seg videre. Kapasitetsøkningene vil derfor falle fra 5% tidligere til 1-2% for å beholde lønnsomheten og selskapet vil øke sitt kostnadsbesparelsesprogram og har en sterk balanse som kan klare operasjonelle vanskeligheter. Selskapets drivstoffsikringsprogram holder seg positivt selv om oljeprisen har falt og selskapet vil bruke muligheten til å inngå nye kontrakter. Kone: Nettofortjenesten i tredje kvartal steg 18% år-over-år til 107,5 million og salget økte 16% til 1,12 milliarder. Nye ordre falt 3,7% (opp 0,5% i konstant valuta) i kvartalet på grunn av en generell avdemping, men selskapet forventer at dette reverseres fremover. Selskapet gjentok sin guidance for på 10% salgsvekst og 20% EBIT vekst for helåret. Komatsu: Salget steg 12% til 604 milliarder yen i andre kvartal, men fortjenesten falt 10% til 42,6 milliarder yen. Selskapet annonserte et tilbakekjøpsprogram opp til 40 millioner aksjer for 30 milliarder yen, men senket sin guidance etter at en styrking av den japanske yenen og lavere etterspørsel rammet selskapet. LG Electronics: Nettofortjenesten falt kraftig ettersom svakere won drev kostnadene opp for gjeld i utenlands valuta. Denne gjelden utgjør rundt 95% av selskapets totale gjeld. Underliggende utvikling for mobiltelefoner og tv var bedre enn forventet, noe som ledet til en trippling av driftsoverskuddet til 337,6 milliarder won. Svakere won vil mest sannsynlig øke etterspørselen etter selskapets produkter utenfor Korea fremover og dramatisk øke vinsten i 4. kvartal.

44 Rapporter fra våre hovedselskaper i 4. kvartal 2008 (Okt) Rapporteringer: McGraw-Hill: Fortjenesten i tredje kvartal falt 14% til $390,2 million etter høyere enn forventede kostnadsbesparelser. 270 jobber ble kuttet i kvartalet. Disse kommer i tillegg til det 1000 jobbene som allerede er kuttet siden begynnelsen på finanskrisen. Selskapet forventer FED og Treasury tiltak som gjør selskapet positiv til at det igjen kan løses opp i kredittmarkedene. Utdanningssegmentet hadde et vanskelig kvartal ettersom municipalities skalerer ned utgiftene. Nestle: Selskapet leverte et veldig sterkt 3 kvartal med organisk vekst på 8,8% vs konsensus på 7,1% på tross av 7,4% motvind fra valuta. Alle geografiske og produktsegmenter, unntatt vann, gjorde det bra. Selskapet fikk inn $10,4 milliarder i det 3 kvartalet fra det delvise salget av Alcon og vil komme ut fra 2008 med laver nettogjeld enn i 2007 på tross av tilbakekjøpsprogrammet sitt. Pride: Pride annonserte høyere enn forventet fortjeneste på $1,08 per aksje (justert for engangseffekter), men inntektene var litt lavere enn forventet. Selskapet ser ikke noe stort fall i etterspørsel ettersom oljeselskapene bruker $60 per fat som mål for investeringer. Selskapet solgte en av sine syv enheter i Eastern Hemisphere land fleet i kvartalet og forventer å selge de resterende enhetene i løpet av 4 kvartal og i 1 kvartal Dette vil avslutte selskapets aktivitet innen landdrilling og workover rig business. Selskapet har en ordrereserve på $9 milliarder, og likviditetsreserver på totalt $930 millioner. Samsung Electronics: Nettofortjeneste falt 44% til 1,22 trillioner won. Selskapet guidet for tøffe tider på kort sikt, men har godt med kapitalstyrke til å øke den relative konkurransemessige posisjonen innen de fleste segmenter hvor selskapet konkurrerer. Den svakere wonen vil øke marginen på selskapets produkter. Andre lyspunkter var at semiconductor-enheten tjener fortsatt penger takket være annet salg enn minne (alle konkurrentene taper penger og trekker kapasitet) og at handset shipments steg 13% kvartal over kvartal Vale: Selskapet annonserte bedre enn ventet nettofortjeneste på $0,94 per aksje fordi sterke ferrous resultater veide opp for svakere resultater innen non-ferrous. Selskapet sa at utsiktene for the globale økonomien var mørke med avmating i veksten på kort sikt til det svakeste siden De sterke resultatene betyr at selskapet reduserer lånetrykket og har en sterk balanse i disse turbulente markedene.

45 Bidragsytere hittil i 2008 in MNOK Nestle +91 Eletrobras +71 Covidien +61 Pfizer +44 Eramet +10 Taihei Dengyo Kaisha +5 Harmony Gold +4 Eisai +4 Samsung SDI +3 Raisio +3 Siemens -931 Samsung Electronics -476 LG Corp -462 Petrobras -428 Pride -321 Cheung Kong -318 Bank Asya -296 Air France -251 Boliden -242 Samsung Heavy Industries -232 Sum verdiskapning i 2008: -10,057 MNOK

46 SKAGEN Global endringer i 4. kvartal 2008 Kjøpt Mariner Energy Ternium Bunge Pfizer Hannover Re Samsung Electronics Kyocera Indosat Eletrobras Pride Calpine Corp Forest Oil Tyco Electronics Japan Securities Osaka Securities Albaraka Turk Solgt Louisiana-Pacific Petrobras Covidien (ut) Korea Line (ut) Ssangyong Motor Irsa Korean Reinsurance IVG Immobilien (ut) Hewlett Packard Telekomunik Indonesia Gruma Regis (ut) DSGI (ut) TUI Mcgraw-Hill Samsung Heavy Industries (ut) Cemex (ut) LG Corp CMB Komatsu

47 SKAGEN Global Største poster pr 31 oktober 2008 Postens Kurs P/E P/E P/B Kursstørrelse 08E 09E siste mål Samsung Electronics 7,4 % 334,5k 7,4 8,4 0,9 600k Nestle 6,5 % 45,0 14,5 12,9 3,7 65 Eletrobras 5,7 % 23,4 7,8 6,7 0,3 60 Siemens 4,7 % 47,5 4,8 5,9 1,4 140 Pfizer 4,4 % 17,7 7,7 7,1 1,8 25 LG Corp 3,9 % 50,7k 6,3 5,8 1,5 100k Pride International 3,7 % 18,8 5,1 4,9 0,8 50 Cheung Kong Holdings 3,7 % 72,6 8,8 7,6 0,7 140 Petrobras 2,9 % 23,3 6,7 6,7 1,6 40 Kyocera Corp 2,7 % 5640,0 15,7 18,8 0,7 14,5k Median topp 10 45,7 % 7,6 6,9 1,1 109 %

48 Bransjefordeling i SKAGEN Global Nyttetjenester Telekom 5,7 % 7,3 % Informasjonsteknologi Bank og finans 11,2 % 11,8 % Medisin Defensive konsumvarer 7,4 % 8,8 % Inntektsavhengige forbruksvarer 4,5 % Kapitalvarer, service og transport 22,5 % Råvarer 5,1 % Energi 10,5 % 0 % 5 % 10 % 15 % 20 % 25 %

49 Geografisk fordeling i SKAGEN Global Norge 0,6 % Japan 5,2 % Asia ex. Japan 23,9 % Sør-Amerika 12,2 % Nord-Amerika 18,3 % Øst- Europa/Midtøsten/Afrika 6,4 % Perifer-EU (Utenfor Eurosonen) 11,1 % Kjerne-EU (Eurosonen) 17,1 % 0 % 5 % 10 % 15 % 20 % 25 % 30 %

50 Ønsker du mer informasjon? For mer informasjon, vennligst se: Siste Markedsrapport Siste rapport om makroøkonomisk utsikter, Verden sett fra SKAGEN Informasjon om SKAGEN Global på våre nettsider Historisk avkastning er ingen garanti for framtidig avkastning. Framtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved kjøp og forvaltning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. SKAGEN søker etter beste evne å sikre at all informasjon gitt i denne rapporten er korrekt, men tar forbehold for eventuelle feil og utelatelser. Uttalelsene i rapporten reflekterer porteføljeforvalternes syn på gitt tidspunkt, og dette synet kan bli endret uten varsel. Rapporten skal ikke forstås som et tilbud eller en anbefaling om kjøp eller salg av finansielle instrumenter. SKAGEN påtar seg intet ansvar for direkte eller indirekte tap eller utgifter som skyldes bruk eller forståelse av rapporten. Ansatte i SKAGEN AS kan være eiere av verdipapirer utstedt av selskaper som er omtalt enten omtalt i denne rapporten eller inngår i fondets portefølje.

SKAGEN Global. April 2007

SKAGEN Global. April 2007 SKAGEN Global April 2007 Oppsummering Gode rapporter fra porteføljeselskapene og interessante strategiske utviklinger i hovedposter. SKAGEN Global 2007: + 4,9% (verdensindeksen: 2,8%) Dagens tema er en

Detaljer

SKAGEN Global. Januar 2007

SKAGEN Global. Januar 2007 SKAGEN Global Januar 2007 Oppsummering God Start på året, med oppkjøp av Bank Austria. Gode rapporter fra porteføljeselskapene, men svak relativ avkastning. SKAGEN Global 2006: + 24,1% (Verdensindeks:

Detaljer

SKAGEN Global. Februar 2007

SKAGEN Global. Februar 2007 SKAGEN Global Februar 2007 Oppsummering Turbulent start på året, med en mindre korreksjon i sluttet av perioden. Gode rapporter fra porteføljeselskapene og interessante strategiske utviklinger i hovedposter,

Detaljer

SKAGEN Global. Mars 2007

SKAGEN Global. Mars 2007 SKAGEN Global Mars 2007 Oppsummering Turbulent start på året, med en stabilisering mot sluttet av perioden. Gode rapporter fra porteføljeselskapene og interessante strategiske utviklinger i hovedposter,

Detaljer

SKAGEN Global. Mai 2007 Trigger-Happy

SKAGEN Global. Mai 2007 Trigger-Happy SKAGEN Global Mai 2007 Trigger-Happy Oppsummering Gode rapporter fra porteføljeselskapene og interessante strategiske utviklinger i hovedposter. Blant annet god utvikling blant omstruktereringscaser som

Detaljer

SKAGEN Global. Desember 2006

SKAGEN Global. Desember 2006 SKAGEN Global Desember 2006 Oppsummering SKAGEN Global 2006: + 24,1% (Verdensindeks: 10,8%) Markedsnervøsitet angående Inflasjon, usikkerhet rundt sentralbankenes ambisjoner og lavere økonomisk vekst har

Detaljer

SKAGEN Global. November 2007

SKAGEN Global. November 2007 SKAGEN Global November 2007 Hva synes du om statusrapportene? SKAGEN Fondene ønsker stadig å forbedre sin kommunikasjon, og til det trenger vi din hjelp. Nå gjennomfører vi en evaluering av statusrapportene.

Detaljer

SKAGEN Global. This, too, will pass Solomon. November 2008. Kunsten å bruke sunn fornuft

SKAGEN Global. This, too, will pass Solomon. November 2008. Kunsten å bruke sunn fornuft Fra heden nord for Skagen. 1885. Utsnitt. Av P.s. Krøyer, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Global This, too, will pass Solomon November 2008 En En

Detaljer

SKAGEN Global. August 2008. Kunsten å bruke sunn fornuft

SKAGEN Global. August 2008. Kunsten å bruke sunn fornuft Fra heden nord for Skagen. 1885. Utsnitt. Av P.s. Krøyer, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Global August 2008 En En verden verden av av muligheter

Detaljer

Kunsten å bruke sunn fornuft. SKAGEN Vekst. Juli 2008: Mager trøst; relativt bra - men absolutt dårlig

Kunsten å bruke sunn fornuft. SKAGEN Vekst. Juli 2008: Mager trøst; relativt bra - men absolutt dårlig Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Vekst Juli 2008: Mager trøst; relativt bra - men absolutt dårlig Hvorfor SKAGEN Vekst? Balansert portefølje tilpasset en norsk investor Bedre geografisk spredning enn

Detaljer

SKAGEN Tellus. Døråpner til globale renter. Statusrapport for august 1. september 2008 Porteføljeforvalter Torgeir Høien. Kunsten å bruke sunn fornuft

SKAGEN Tellus. Døråpner til globale renter. Statusrapport for august 1. september 2008 Porteføljeforvalter Torgeir Høien. Kunsten å bruke sunn fornuft Interiør. Brøndums anneks. Ca. 1920. Utsnitt. Anna Ancher, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Tellus Statusrapport for august 1. september 2008 Porteføljeforvalter

Detaljer

SKAGEN Vekst. Status per 30-04-06

SKAGEN Vekst. Status per 30-04-06 SKAGEN Vekst Status per 30-04-06 Månedsoppsummering SKAGEN Vekst er opp 16,6% siden nyttår Fondets norske aksjer utviklet seg noe svakere enn Oslo Børs Fondets globale aksjer utviklet seg betydelig bedre

Detaljer

SKAGEN Global. September 2008. Kunsten å bruke sunn fornuft

SKAGEN Global. September 2008. Kunsten å bruke sunn fornuft Fra heden nord for Skagen. 1885. Utsnitt. Av P.s. Krøyer, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Global September 2008 En En verden verden av av muligheter

Detaljer

Kunsten å bruke sunn fornuft. SKAGEN Global. Juni 2008

Kunsten å bruke sunn fornuft. SKAGEN Global. Juni 2008 Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Global Juni 2008 Oppsummering Porteføljen leverte sterk underliggende verdiskapning i 2007 og selskapsrapporteringer hittil i 2008 har vært tilfredsstillende; vi forventer

Detaljer

Makrokommentar. Oktober 2014

Makrokommentar. Oktober 2014 Makrokommentar Oktober 2014 Turbulent oktober Finansmarkedene hadde en svak utvikling i oktober, og spesielt Oslo Børs falt mye i første del av måneden. Fallet i oljeprisen bidro i stor grad til den norske

Detaljer

SKAGEN Tellus. Døråpner til globale renter. Statusrapport for oktober 7. november 2008 Porteføljeforvalter Torgeir Høien. Kunsten å bruke sunn fornuft

SKAGEN Tellus. Døråpner til globale renter. Statusrapport for oktober 7. november 2008 Porteføljeforvalter Torgeir Høien. Kunsten å bruke sunn fornuft Interiør. Brøndums anneks. Ca. 1920. Utsnitt. Anna Ancher, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Tellus Statusrapport for oktober 7. november 2008 Porteføljeforvalter

Detaljer

SKAGEN Vekst. September 2007: Rammet av sterk krone og norsk rederibeskatning

SKAGEN Vekst. September 2007: Rammet av sterk krone og norsk rederibeskatning SKAGEN Vekst September 2007: Rammet av sterk krone og norsk rederibeskatning Månedsoppsummering SKAGEN Vekst: - 0,9% i september, Oslo Børs: + 4,8% SKAGEN Vekst: + 8,6% hittil i år, Oslo Børs: + 12,7%

Detaljer

SKAGEN Vekst. Juni 2006: Stormen er over for denne gang?

SKAGEN Vekst. Juni 2006: Stormen er over for denne gang? SKAGEN Vekst Juni 2006: Stormen er over for denne gang? Månedsoppsummering SKAGEN Vekst er opp 11,4% hittil i 2006 Fondets norske aksjer ligger litt foran Oslo Børs Fondets globale aksjer har utviklet

Detaljer

Managing Director Harald Espedal

Managing Director Harald Espedal Managing Director Harald Espedal Verdensindeksen 2010-2012 2 Vi lever alltid i usikre tider; usikkerhetsmomentene i 2012 Eurosonens evne til overlevelse og vekst Rente tiårig stat Prosent Amerikas (u)sikre

Detaljer

Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Tellus

Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Tellus Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Tellus Statusrapport for mai 2. juni 2008 Porteføljeforvalter Torgeir Høien Avkastningen målt i euro SKAGEN Tellus hadde en avkastning på 2,4 prosent i mai. Referanseindeksens

Detaljer

Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Tellus Døråpner til globale renter

Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Tellus Døråpner til globale renter Interiør. Brøndums anneks. Ca. 1920. Utsnitt. Anna Ancher, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Tellus Statusrapport for september 3. oktober 2008 Porteføljeforvalter

Detaljer

SKAGEN Vekst. En håndplukket bukett. August 2008, Retningsløs måned. Kunsten å bruke sunn fornuft

SKAGEN Vekst. En håndplukket bukett. August 2008, Retningsløs måned. Kunsten å bruke sunn fornuft Børn og unge piger plukker blomster på en mark nord for Skagen. 1887. Utsnitt. Av Michael Ancher, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Vekst August 2008,

Detaljer

SKAGEN Vekst. En håndplukket bukett. November 2011. Månedens avkastning: -0.8% Kunsten å bruke sunn fornuft

SKAGEN Vekst. En håndplukket bukett. November 2011. Månedens avkastning: -0.8% Kunsten å bruke sunn fornuft Børn og unge piger plukker blomster på en mark nord for Skagen. 1887. Utsnitt. Av Michael Ancher, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Vekst November

Detaljer

Markedsuro. Høydepunkter ...

Markedsuro. Høydepunkter ... Utarbeidet av Obligo Investment Management August 2015 Høydepunkter Markedsuro Bekymring knyttet til den økonomiske utviklingen i Kina har den siste tiden preget det globale finansmarkedet. Dette har gitt

Detaljer

SKAGEN Vekst. November 2006: Mot et godt nytt år for andelseierne

SKAGEN Vekst. November 2006: Mot et godt nytt år for andelseierne SKAGEN Vekst November 2006: Mot et godt nytt år for andelseierne Månedsoppsummering SKAGEN Vekst: + 2,3% i november, + 25,7% hittil i 2006 Fondets norske aksjer har i år utviklet seg bedre enn Oslo Børs

Detaljer

Kunsten å bruke sunn fornuft Verden sett fra SKAGEN

Kunsten å bruke sunn fornuft Verden sett fra SKAGEN Kunsten å bruke sunn fornuft Verden sett fra SKAGEN Makroøkonomiske utsikter 1.10.2008 Porteføljeforvalter Torgeir Høien Hovedpunktene Uroen i det internasjonale kredittmarkedet, som har preget den globale

Detaljer

2016 et godt år i vente?

2016 et godt år i vente? 2016 et godt år i vente? Investment Strategy & Advice Det nærmer seg slutten av 2015 og den tiden av året vi ser oss tilbake og forsøker å oppsummere markedsutviklingen, og samtidig prøver å svare på hva

Detaljer

SKAGEN Høyrente Institusjon

SKAGEN Høyrente Institusjon Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Høyrente Institusjon Februar 2009 Porteføljeforvalter Ola Sjöstrand Sammen for bedre renter Skagen Sønderstrand. Septemberdag. 1893. Utsnitt. Av Michael Ancher, en av

Detaljer

SKAGEN Høyrente Institusjon

SKAGEN Høyrente Institusjon Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Høyrente Institusjon Desember 2008 Porteføljeforvalter Ola Sjöstrand Sammen for bedre renter Skagen Sønderstrand. Septemberdag. 1893. Utsnitt. Av Michael Ancher, en

Detaljer

SKAGEN Vekst. Juli 2006: Rolig børssommer

SKAGEN Vekst. Juli 2006: Rolig børssommer SKAGEN Vekst Juli 2006: Rolig børssommer Månedsoppsummering SKAGEN Vekst: +0,4% i juli, +11,8% hittil i 2006 Fondets norske aksjer har i år utviklet seg på linje med Oslo Børs Fondets globale aksjer har

Detaljer

SKAGEN Høyrente. Sammen for bedre renter. Oktober 2009 Porteføljeforvalter Ola Sjöstrand. Kunsten å bruke sunn fornuft

SKAGEN Høyrente. Sammen for bedre renter. Oktober 2009 Porteføljeforvalter Ola Sjöstrand. Kunsten å bruke sunn fornuft Fiskere trækker vod på Skagen Nordstrand. Sildig eftermiddag. 1883. Utsnitt: Av P. S. Krøyer, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Høyrente Oktober 2009

Detaljer

Makrokommentar. Mai 2015

Makrokommentar. Mai 2015 Makrokommentar Mai 2015 Relativt flatt i mai Verdens aksjemarkeder hadde en relativt flat utvikling på aggregert basis, til tross for at flere markeder beveget seg mye i mai. Innen fremvoksende økonomier

Detaljer

Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Avkastning Aktiv renteforvaltning

Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Avkastning Aktiv renteforvaltning Hjemvendende fiskere, 1879. Utsnitt. Av Frits Thaulow, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Avkastning Statusrapport for september 13. oktober 2009 Porteføljeforvalter

Detaljer

Nordea Private Banking Aktiv Forvaltning. Porteføljerapport desember 2016

Nordea Private Banking Aktiv Forvaltning. Porteføljerapport desember 2016 Nordea Private Banking Aktiv Forvaltning Porteføljerapport desember 2016 Private Banking Aktiv Forvaltning Avkastning per 31.12.16 Markedskommentar for desember 2016 var et år med mange overraskelser for

Detaljer

SKAGEN Avkastning. Aktiv renteforvaltning. 10. november 2008 Porteføljeforvalter Torgeir Høien

SKAGEN Avkastning. Aktiv renteforvaltning. 10. november 2008 Porteføljeforvalter Torgeir Høien Hjemvendende fiskere, 1879. Utsnitt. Av Frits Thaulow, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. SKAGEN Avkastning 10. november 2008 Porteføljeforvalter Torgeir Høien Aktiv renteforvaltning

Detaljer

SKAGEN Høyrente. Sammen for bedre renter. Mai 2010 Porteføljeforvalter Ola Sjöstrand. Kunsten å bruke sunn fornuft

SKAGEN Høyrente. Sammen for bedre renter. Mai 2010 Porteføljeforvalter Ola Sjöstrand. Kunsten å bruke sunn fornuft Fiskere trækker vod på Skagen Nordstrand. Sildig eftermiddag. 1883. Utsnitt: Av P. S. Krøyer, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Høyrente Mai 2010

Detaljer

Kunsten å bruke sunn fornuft. SKAGEN Avkastning. Statusrapport mai 2010 Porteføljeforvaltere: Torgeir Høien og Jane Tvedt. Aktiv renteforvaltning

Kunsten å bruke sunn fornuft. SKAGEN Avkastning. Statusrapport mai 2010 Porteføljeforvaltere: Torgeir Høien og Jane Tvedt. Aktiv renteforvaltning Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Avkastning Statusrapport mai 2010 Porteføljeforvaltere: Torgeir Høien og Jane Tvedt Aktiv renteforvaltning Hovedpunkter SKAGEN Avkastnings fondskurs steg 0,4 prosent

Detaljer

SKAGEN Høyrente Institusjon

SKAGEN Høyrente Institusjon Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Høyrente Institusjon Juni 2009 Porteføljeforvalter Ola Sjöstrand Sammen for bedre renter Skagen Sønderstrand. Septemberdag. 1893. Utsnitt. Av Michael Ancher, en av Skagenmalerne.

Detaljer

SKAGEN Høyrente Institusjon

SKAGEN Høyrente Institusjon Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Høyrente Institusjon August 2008 Porteføljeforvalter Ola Sjöstrand Sammen for bedre renter Skagen Sønderstrand. Septemberdag. 1893. Utsnitt. Av Michael Ancher, en av

Detaljer

SKAGEN Høyrente. Sammen for bedre renter. August 2011 Porteføljeforvaltere Ola Sjöstrand og Elisabeth Gausel. Kunsten å bruke sunn fornuft

SKAGEN Høyrente. Sammen for bedre renter. August 2011 Porteføljeforvaltere Ola Sjöstrand og Elisabeth Gausel. Kunsten å bruke sunn fornuft Fiskere trækker vod på Skagen Nordstrand. Sildig eftermiddag. 1883. Utsnitt: Av P. S. Krøyer, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Høyrente August 2011

Detaljer

SKAGEN Høyrente. bedre renter. Porteføljeforvalter Ola Sjöstrand. Kunsten å bruke sunn fornuft

SKAGEN Høyrente. bedre renter. Porteføljeforvalter Ola Sjöstrand. Kunsten å bruke sunn fornuft Fiskere trækker vod på Skagen Nordstrand. Sildig eftermiddag. 1883. Utsnitt: Av P. S. Krøyer, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Høyrente August 2010

Detaljer

SKAGEN Høyrente Institusjon

SKAGEN Høyrente Institusjon Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Høyrente Institusjon Desember 20 Porteføljeforvalter Ola Sjöstrand Sammen for bedre renter Skagen Sønderstrand. Septemberdag. 1893. Utsnitt. Av Michael Ancher, en av

Detaljer

SKAGEN Vekst. August 2007: Korreksjon nr. 9 eller noe helt annet?

SKAGEN Vekst. August 2007: Korreksjon nr. 9 eller noe helt annet? SKAGEN Vekst August 2007: Korreksjon nr. 9 eller noe helt annet? Månedsoppsummering SKAGEN Vekst: - 3,6% i august, Oslo Børs: - 4,4% SKAGEN Vekst: + 9,6% hittil i år, Oslo Børs: + 7,5% Fondets norske aksjer:

Detaljer

PB Aktiv Forvaltning. Porteføljerapport juni 2017

PB Aktiv Forvaltning. Porteføljerapport juni 2017 PB Aktiv Forvaltning Porteføljerapport juni 2017 Private Banking Aktiv Forvaltning Avkastning per 30.06.2017 Markedskommentar for juni De globale aksjemarkedene beveget seg sidelengs i juni og måneden

Detaljer

SKAGEN Høyrente. Sammen for bedre renter. Desember 2009 Porteføljeforvalter Ola Sjöstrand. Kunsten å bruke sunn fornuft

SKAGEN Høyrente. Sammen for bedre renter. Desember 2009 Porteføljeforvalter Ola Sjöstrand. Kunsten å bruke sunn fornuft Fiskere trækker vod på Skagen Nordstrand. Sildig eftermiddag. 1883. Utsnitt: Av P. S. Krøyer, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Høyrente Desember

Detaljer

SKAGEN Høyrente. Sammen for bedre renter. Juni 2009 Porteføljeforvalter Ola Sjöstrand. Kunsten å bruke sunn fornuft

SKAGEN Høyrente. Sammen for bedre renter. Juni 2009 Porteføljeforvalter Ola Sjöstrand. Kunsten å bruke sunn fornuft Fiskere trækker vod på Skagen Nordstrand. Sildig eftermiddag. 1883. Utsnitt: Av P. S. Krøyer, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Høyrente Juni 2009

Detaljer

PB Aktiv Forvaltning. Porteføljerapport august 2017

PB Aktiv Forvaltning. Porteføljerapport august 2017 PB Aktiv Forvaltning Porteføljerapport august 2017 Private Banking Aktiv Forvaltning Avkastning per 31.08.2017 Markedskommentar for august Selskapenes rapportering for andre kvartal ble avsluttet i august

Detaljer

SKAGEN Tellus Statusrapport for januar 2008. Porteføljeforvalter Torgeir Høien

SKAGEN Tellus Statusrapport for januar 2008. Porteføljeforvalter Torgeir Høien SKAGEN Tellus Statusrapport for januar 2008 Porteføljeforvalter Torgeir Høien Investeringsfilosofien SKAGEN Tellus investerer i kredittsikre obligasjoner utstedt av myndigheter i land med sunn pengepolitikk

Detaljer

SKAGEN Global. September 2007

SKAGEN Global. September 2007 SKAGEN Global September 2007 Oppsummering Investeringsporteføljen leverer sterk underliggende verdiskapning, men perioden har vært kjennetegnet av makroøkonomiske temaer og volatilitet. SKAGEN Global hittil

Detaljer

BREV TIL INVESTORENE: NOVEMBER 2014

BREV TIL INVESTORENE: NOVEMBER 2014 BREV TIL INVESTORENE: NOVEMBER 2014 Markedsutvikling November så lenge ut til å bli en bli en måned uten store hendelser i finansmarkedene. Mot slutten av måneden ga imidlertid Oslo Børs etter for trykket

Detaljer

Kunsten å bruke sunn fornuft. SKAGEN Global. Mai 2008 the Sun is Shining

Kunsten å bruke sunn fornuft. SKAGEN Global. Mai 2008 the Sun is Shining Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Global Mai 2008 the Sun is Shining Oppsummering Porteføljen leverte sterk underliggende verdiskapning i 2007 og selskapsrapporteringer hittil i 2008 har vært tilfredsstillende;

Detaljer

SKAGEN Høyrente Institusjon

SKAGEN Høyrente Institusjon Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Høyrente Institusjon November 2009 Porteføljeforvalter Ola Sjöstrand Sammen for bedre renter Skagen Sønderstrand. Septemberdag. 1893. Utsnitt. Av Michael Ancher, en

Detaljer

SKAGEN Vekst. Oktober 2007: Fortsatt godt børsklima

SKAGEN Vekst. Oktober 2007: Fortsatt godt børsklima SKAGEN Vekst Oktober 2007: Fortsatt godt børsklima Månedsoppsummering SKAGEN Vekst: + 3,5% i oktober, Oslo Børs: + 3,6% SKAGEN Vekst: + 12,4% hittil i år, Oslo Børs: + 16,7% Fondets norske aksjer: + 8,7%

Detaljer

Makrokommentar. April 2015

Makrokommentar. April 2015 Makrokommentar April 2015 Aksjer opp i april April var en god måned for aksjer, med positiv utvikling for de fleste store børsene. Fremvoksende økonomier har gjort det spesielt bra, og særlig kinesiske

Detaljer

Markedsrapport. Februar 2010

Markedsrapport. Februar 2010 Markedsrapport Februar 2010 Utvikling i Januar Januar Oslo børs: -4,6% S&P 500: -3,7% FTSE All World: -4,3% FTSE Emerging: -3,6% Oljepris: -8,6% NORCAP Aksjefondsport: -0,2% Den mye omtalte Januareffekten

Detaljer

SKAGEN Vekst. Juli 2007: I pluss, spesielt relativt

SKAGEN Vekst. Juli 2007: I pluss, spesielt relativt SKAGEN Vekst Juli 2007: I pluss, spesielt relativt Månedsoppsummering SKAGEN Vekst: + 0,1% i juli, Oslo Børs: - 2,5% SKAGEN Vekst: + 13,7% hittil i år, Oslo Børs: + 12,5% Fondets norske aksjer: + 12,7%

Detaljer

SKAGEN Høyrente. Sammen for bedre renter. August 2008 Porteføljeforvalter Ola Sjöstrand. Kunsten å bruke sunn fornuft

SKAGEN Høyrente. Sammen for bedre renter. August 2008 Porteføljeforvalter Ola Sjöstrand. Kunsten å bruke sunn fornuft Fiskere trækker vod på Skagen Nordstrand. Sildig eftermiddag. 1883. Utsnitt: Av P. S. Krøyer, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Høyrente August 2008

Detaljer

SKAGEN Høyrente. bedre renter. Porteføljeforvalter Ola Sjöstrand. Kunsten å bruke sunn fornuft

SKAGEN Høyrente. bedre renter. Porteføljeforvalter Ola Sjöstrand. Kunsten å bruke sunn fornuft Fiskere trækker vod på Skagen Nordstrand. Sildig eftermiddag. 1883. Utsnitt: Av P. S. Krøyer, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Høyrente September

Detaljer

Makrokommentar. November 2014

Makrokommentar. November 2014 Makrokommentar November 2014 Blandet utvikling i november Oslo Børs var over tre prosent ned i november på grunn av fallende oljepris, mens amerikanske børser nådde nye all time highs sist måned. Stimulans

Detaljer

Nordea Private Banking Aktiv Forvaltning. Porteføljerapport januar 2017

Nordea Private Banking Aktiv Forvaltning. Porteføljerapport januar 2017 Nordea Private Banking Aktiv Forvaltning Porteføljerapport januar 2017 Private Banking Aktiv Forvaltning Avkastning per 31.01.2017 Markedskommentar for januar Aksjemarkedsoppgangen fra slutten av 2016

Detaljer

Kunsten å bruke sunn fornuft. SKAGEN Avkastning. Statusrapport - juli 2011 Porteføljeforvalter: Jane Tvedt. Aktiv renteforvaltning

Kunsten å bruke sunn fornuft. SKAGEN Avkastning. Statusrapport - juli 2011 Porteføljeforvalter: Jane Tvedt. Aktiv renteforvaltning Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Avkastning Statusrapport - juli 2011 Porteføljeforvalter: Jane Tvedt Aktiv renteforvaltning Hva er SKAGEN Avkastning? SKAGEN Avkastning er et norsk obligasjonsfond med

Detaljer

Kunsten å bruke sunn fornuft. SKAGEN Avkastning. Statusrapport 2. mars 2010 Porteføljeforvalter Torgeir Høien. Aktiv renteforvaltning

Kunsten å bruke sunn fornuft. SKAGEN Avkastning. Statusrapport 2. mars 2010 Porteføljeforvalter Torgeir Høien. Aktiv renteforvaltning Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Avkastning Statusrapport 2. mars 2010 Porteføljeforvalter Torgeir Høien Aktiv renteforvaltning Hovedpunktene SKAGEN Avkastning steg 0,3 prosent i februar, mens referanseindeksen,

Detaljer

SKAGEN Avkastning Statusrapport for september 2013 4 oktober 2013

SKAGEN Avkastning Statusrapport for september 2013 4 oktober 2013 SKAGEN Avkastning Statusrapport for september 2013 4 oktober 2013 Jane S. Tvedt Sammen for bedre renter Hva er SKAGEN Avkastning? SKAGEN Avkastning er et unikt norsk rentefond. Det er aktivt forvaltet

Detaljer

SKAGEN Vekst. Desember 2006: Takk for det gamle og godt nytt år!

SKAGEN Vekst. Desember 2006: Takk for det gamle og godt nytt år! SKAGEN Vekst Desember 2006: Takk for det gamle og godt nytt år! Månedsoppsummering SKAGEN Vekst: + 5,4% i desember, + 32,5% i 2006 Fondets norske aksjer har i år utviklet seg bedre enn Oslo Børs Fondets

Detaljer

Kunsten å bruke sunn fornuft. SKAGEN Avkastning. Statusrapport juni 2010 Porteføljeforvaltere: Torgeir Høien og Jane Tvedt. Aktiv renteforvaltning

Kunsten å bruke sunn fornuft. SKAGEN Avkastning. Statusrapport juni 2010 Porteføljeforvaltere: Torgeir Høien og Jane Tvedt. Aktiv renteforvaltning Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Avkastning Statusrapport juni 2010 Porteføljeforvaltere: Torgeir Høien og Jane Tvedt Aktiv renteforvaltning Hovedpunkter SKAGEN Avkastnings fondskurs steg 0,4 prosent

Detaljer

SKAGEN Vekst. En håndplukket bukett. September 2008, Krakk! Kunsten å bruke sunn fornuft

SKAGEN Vekst. En håndplukket bukett. September 2008, Krakk! Kunsten å bruke sunn fornuft Børn og unge piger plukker blomster på en mark nord for Skagen. 1887. Utsnitt. Av Michael Ancher, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Vekst September

Detaljer

Makrokommentar. Januar 2016

Makrokommentar. Januar 2016 Makrokommentar Januar 2016 Svak åpning på børsåret 2 Det nye året startet med mye turbulens og dårlig stemning i finansmarkedene. Igjen var det uro omkring den økonomiske situasjonen i Kina og fallende

Detaljer

SKAGEN Høyrente Institusjon

SKAGEN Høyrente Institusjon Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Høyrente Institusjon August 2011 Porteføljeforvaltere Ola Sjöstrand og Elisabeth Gausel Sammen for bedre renter Skagen Sønderstrand. Septemberdag. 1893. Utsnitt. Av

Detaljer

PRIVATE BANKING AKTIV FORVALTNING Porteføljerapport august 2016

PRIVATE BANKING AKTIV FORVALTNING Porteføljerapport august 2016 PRIVATE BANKING AKTIV FORVALTNING Porteføljerapport august 2016 Private Banking Aktiv Forvaltning Avkastning 2016 Markedskommentar for august De internasjonale aksjemarkedene hadde en marginal oppgang

Detaljer

Kunsten å bruke sunn fornuft. SKAGEN Avkastning. Statusrapport - april 2011 Porteføljeforvalter: Jane Tvedt. Aktiv renteforvaltning

Kunsten å bruke sunn fornuft. SKAGEN Avkastning. Statusrapport - april 2011 Porteføljeforvalter: Jane Tvedt. Aktiv renteforvaltning Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Avkastning Statusrapport - april 2011 Porteføljeforvalter: Jane Tvedt Aktiv renteforvaltning Hva er SKAGEN Avkastning? SKAGEN Avkastning er et norsk obligasjonsfond

Detaljer

Skagen Avkastning Statusrapport november 2015

Skagen Avkastning Statusrapport november 2015 Skagen Avkastning Statusrapport november 2015 Eurolandinvesteringene løftet kursen SKAGEN Avkastning økte med 0,21 prosentpoeng i november. Indeksen økte med 0,43 prosentpoeng i samme periode. De europeiske

Detaljer

Makrokommentar. September 2015

Makrokommentar. September 2015 Makrokommentar September 2015 Volatil start på høsten Uroen i finansmarkedene fortsatte inn i september, og aksjer falt gjennom måneden. Volatiliteten, her målt ved den amerikanske VIXindeksen, holdt seg

Detaljer

SKAGEN Høyrente. Sammen for bedre renter. Juni 2010 Porteføljeforvalter Ola Sjöstrand. Kunsten å bruke sunn fornuft

SKAGEN Høyrente. Sammen for bedre renter. Juni 2010 Porteføljeforvalter Ola Sjöstrand. Kunsten å bruke sunn fornuft Fiskere trækker vod på Skagen Nordstrand. Sildig eftermiddag. 1883. Utsnitt: Av P. S. Krøyer, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Høyrente Juni 2010

Detaljer

Makrokommentar. September 2016

Makrokommentar. September 2016 Makrokommentar September 2016 Markedsuro i september Aksjemarkedene hadde i sum en tilnærmet flat utvikling i september, til tross for perioder med markedsuro. Aktørene i finansmarkedet etterlyser flere

Detaljer

Kunsten å bruke sunn fornuft. SKAGEN Global. Mars 2008 The Good, The Bad, and The Ugly

Kunsten å bruke sunn fornuft. SKAGEN Global. Mars 2008 The Good, The Bad, and The Ugly Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Global Mars 2008 The Good, The Bad, and The Ugly Oppsummering Porteføljen leverte sterk underliggende verdiskapning i 2007 og selskapsrapporteringer hittil i 2008 har

Detaljer

ODIN Offshore Fondskommentar Januar Lars Mohagen

ODIN Offshore Fondskommentar Januar Lars Mohagen ODIN Offshore Fondskommentar Januar 2011 Lars Mohagen 2010 og fremover 2010 endte med en oppgang på 18,88 prosent for ODIN Offshore. Fondets referanseindeks endte i samme periode opp 26,2 prosent. Fondets

Detaljer

SKAGEN Avkastning. Aktiv renteforvaltning. 2. desember 2008 Porteføljeforvalter Torgeir Høien

SKAGEN Avkastning. Aktiv renteforvaltning. 2. desember 2008 Porteføljeforvalter Torgeir Høien Hjemvendende fiskere, 1879. Utsnitt. Av Frits Thaulow, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. SKAGEN Avkastning 2. desember 2008 Porteføljeforvalter Torgeir Høien Aktiv renteforvaltning Hovedtrekkene

Detaljer

SKAGEN Kon-Tiki Tre nye gode år i andelseiernes tjeneste? Investeringsdirektør J. Kristoffer C. Stensrud

SKAGEN Kon-Tiki Tre nye gode år i andelseiernes tjeneste? Investeringsdirektør J. Kristoffer C. Stensrud SKAGEN Kon-Tiki Tre nye gode år i andelseiernes tjeneste? Investeringsdirektør J. Kristoffer C. Stensrud SKAGEN Kon-Tiki og de globale vekstmarkeder (GEM) Mandat: Minimum 50 prosent i GEM, resten i selskaper

Detaljer

SKAGEN Credit NOK Statusrapport for januar 2017

SKAGEN Credit NOK Statusrapport for januar 2017 SKAGEN Credit NOK Statusrapport for januar 2017 SKAGEN Credit NOK Nøkkeltall Nøkkeltall pr 31. januar SKAGEN Credit NOK Referenseindeks (ST3X) Avkastning siste måned 0,4% 0,1 % Avkastning hittil i år 0,4

Detaljer

Makrokommentar. August 2016

Makrokommentar. August 2016 Makrokommentar August 2016 Aksjer opp i august Aksjemarkedene har kommet tilbake og vel så det etter britenes «nei til EU» i slutten av juni. I august var børsavkastningen flat eller positiv i de fleste

Detaljer

PB Aktiv Forvaltning. Porteføljerapport februar 2017

PB Aktiv Forvaltning. Porteføljerapport februar 2017 PB Aktiv Forvaltning Porteføljerapport februar 2017 Private Banking Aktiv Forvaltning Avkastning per 28.02.2017 Markedskommentar for februar Februar ble dominert av rapporteringen av resultatene for selskapenes

Detaljer

Markedskommentar P.1 Dato 15.10.2012

Markedskommentar P.1 Dato 15.10.2012 Markedskommentar P. 1 Dato 15.1.2 Aksjemarkedet Aksjemarkedene har steget i 3. kvartal og nyheter fra Euro-sonen har fortsatt å prege bevegelsene i markedene. Siden utgangen av 2. kvartal har frykten for

Detaljer

SKAGEN Global. August 2007 10 år med god utvikling

SKAGEN Global. August 2007 10 år med god utvikling SKAGEN Global August 2007 10 år med god utvikling Oppsummering Gode rapporter fra porteføljeselskapene og interessante strategiske utviklinger i hovedposter. Det kom oppkjøpstilbud på flere porteføljeselskaper

Detaljer

Skagen Avkastning Statusrapport september 2015

Skagen Avkastning Statusrapport september 2015 Skagen Avkastning Statusrapport september 2015 Uro i det norske markedet SKAGEN Avkastning hadde en svak måned med ett kursfall på 0,25 prosentpoeng. Indeksen økte med 0,15 prosentpoeng i samme periode.

Detaljer

SKAGEN Vekst. En håndplukket bukett. april 2011 Månedens avkastning: -1 % Kunsten å bruke sunn fornuft

SKAGEN Vekst. En håndplukket bukett. april 2011 Månedens avkastning: -1 % Kunsten å bruke sunn fornuft Børn og unge piger plukker blomster på en mark nord for Skagen. 1887. Utsnitt. Av Michael Ancher, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Vekst april 2011

Detaljer

SKAGEN Tellus. Døråpner til globale renter. Statusrapport 4. februar 2010 Porteføljeforvalter Torgeir Høien. Kunsten å bruke sunn fornuft

SKAGEN Tellus. Døråpner til globale renter. Statusrapport 4. februar 2010 Porteføljeforvalter Torgeir Høien. Kunsten å bruke sunn fornuft Interiør. Brøndums anneks. Ca. 1920. Utsnitt. Anna Ancher, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Tellus Statusrapport 4. februar 2010 Porteføljeforvalter

Detaljer

Høyrente Institusjon. Sammen for bedre renter. August 2010 Porteføljeforvalter Ola Sjöstrand. Kunsten å bruke sunn fornuft

Høyrente Institusjon. Sammen for bedre renter. August 2010 Porteføljeforvalter Ola Sjöstrand. Kunsten å bruke sunn fornuft Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Høyrente Institusjon August 2010 Porteføljeforvalter Ola Sjöstrand Sammen for bedre renter Skagen Sønderstrand. Septemberdag. 1893. Utsnitt. Av Michael Ancher, en av

Detaljer

SKAGEN Høyrente. Sammen for bedre renter. Februar 2012 Porteføljeforvaltere Ola Sjöstrand Tomas Nordbø Middelthon Elisabeth Gausel (i permisjon)

SKAGEN Høyrente. Sammen for bedre renter. Februar 2012 Porteføljeforvaltere Ola Sjöstrand Tomas Nordbø Middelthon Elisabeth Gausel (i permisjon) Fiskere trækker vod på Skagen Nordstrand. Sildig eftermiddag. 1883. Utsnitt: Av P. S. Krøyer, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Høyrente Februar 2012

Detaljer

SKAGEN Høyrente. Sammen for bedre renter. November 2010 Porteføljeforvaltere Ola Sjöstrand og Elisabeth Gausel. Kunsten å bruke sunn fornuft

SKAGEN Høyrente. Sammen for bedre renter. November 2010 Porteføljeforvaltere Ola Sjöstrand og Elisabeth Gausel. Kunsten å bruke sunn fornuft Fiskere trækker vod på Skagen Nordstrand. Sildig eftermiddag. 1883. Utsnitt: Av P. S. Krøyer, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Høyrente November

Detaljer

PRIVATE BANKING AKTIV FORVALTNING Porteføljerapport desember 2015

PRIVATE BANKING AKTIV FORVALTNING Porteføljerapport desember 2015 PRIVATE BANKING AKTIV FORVALTNING Porteføljerapport desember 2015 Private Banking Aktiv Forvaltning Avkastning 2015 2015 ble et turbulent år for verdens finansmarkeder. Vi har i perioder av året hatt til

Detaljer

ODIN Maritim Fondskommentar Januar 2011. Lars Mohagen

ODIN Maritim Fondskommentar Januar 2011. Lars Mohagen ODIN Maritim Fondskommentar Januar 2011 Lars Mohagen 2010 og fremover 2010 endte med en oppgang på 20,9 prosent for ODIN Maritim. Fondets referanseindeks endte i samme periode opp 41,4 prosent. God makroøkonomisk

Detaljer

Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Tellus Døråpner til globale renter

Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Tellus Døråpner til globale renter Interiør. Brøndums anneks. Ca. 1920. Utsnitt. Anna Ancher, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Tellus Statusrapport for november 2. desember 2008 Porteføljeforvalter

Detaljer

Makrokommentar. Juli 2015

Makrokommentar. Juli 2015 Makrokommentar Juli 2015 Store svingninger i juli 2 Etter at 61 prosent av det greske folk stemte «nei» til forslaget til gjeldsavtale med EU, ECB og IMF i starten av juli, gikk statsminister Tsipras inn

Detaljer

Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Høyrente Institusjon

Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Høyrente Institusjon Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Høyrente Institusjon Mai 2008 Porteføljeforvalter Ola Sjöstrand Mai SKAGEN Høyrente Institusjon Avkastning i mai SKAGEN Høyrente Institusjon 0,54% Statsobligasjonsindeks

Detaljer

Makrokommentar. November 2016

Makrokommentar. November 2016 Makrokommentar November 2016 Store markedsbevegelser etter valget i USA Finansmarkedene ble overrasket over at Donald Trump vant det amerikanske presidentvalget, og det var store markedsreaksjoner da valgresultatet

Detaljer

Makrokommentar. Januar 2017

Makrokommentar. Januar 2017 Makrokommentar Januar 2017 Rolig start på aksjeåret Det var få store bevegelser i finansmarkedene i januar, men aksjer hadde i hovedsak en positiv utvikling. Markedsvolatiliteten, her vist ved den amerikanske

Detaljer

SKAGEN Vekst. En håndplukket bukett. November 2008 Et redefinert økonomisk verdensbilde. Kunsten å bruke sunn fornuft

SKAGEN Vekst. En håndplukket bukett. November 2008 Et redefinert økonomisk verdensbilde. Kunsten å bruke sunn fornuft Børn og unge piger plukker blomster på en mark nord for Skagen. 1887. Utsnitt. Av Michael Ancher, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Vekst November

Detaljer

SKAGEN Avkastning Statusrapport for februar 2014

SKAGEN Avkastning Statusrapport for februar 2014 SKAGEN Avkastning Statusrapport for februar 2014 Jane S. Tvedt Sammen for bedre renter Hva er SKAGEN Avkastning? SKAGEN Avkastning er et unikt norsk rentefond. Det er aktivt forvaltet og tar også utenlandsk

Detaljer

Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Høyrente Institusjon

Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Høyrente Institusjon Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Høyrente Institusjon April 2008 Porteføljeforvalter Ola Sjöstrand April SKAGEN Høyrente Institusjon Avkastning i april SKAGEN Høyrente Institusjon 0,44% Statsobligasjonsindeks

Detaljer

Makrokommentar. Juli 2017

Makrokommentar. Juli 2017 Makrokommentar Juli 2017 Flere børsrekorder i juli Oslo Børs var en av børsene som steg mest i juli, med en månedlig oppgang på 4,9 prosent og ny toppnotering ved utgangen av måneden. Høyere oljepris og

Detaljer