GENERALFORSAMLING

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "GENERALFORSAMLING 04.02.2015"

Transkript

1 GENERALFORSAMLING

2 INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING FOR NORSK SCHÄFERHUNDKLUB AVD. OSLO Onsdag 04.Februar 2015 kl. 18:30 Sted: Lindebergåsen 31, Oslo Dagsorden: - Åpning - Godkjenning av innkalling - Godkjenning av dagsorden - Valg av møteleder - Valg av referent - Valg av tellekorps - Årsberetninger - Regnskap/Budsjett - Innkommende saker - Valg VI ØNSKER BÅDE NYE OG GAMLE MEDLEMMER VELKOMMEN

3 Styrets årsberetning 2014 Styret valgt på generalforsamling : Elsa Grauphaugen Heidi Elisabeth Michaelsen Arne Birkeland Toril Bjerke Tone Griffith Vegard Sund Widar Bratlie Annie Skoglund leder (gjenvalg) nestleder (ikke på valg) sekretær (ikke på valg) kasserer (gjenvalg) Styremedlem (ny) 1. varamedlem 2. varamedlem bruksansvarlig I mars valgte styremedlem Tone Griffith å trekke seg pga sykdom i familien. 1. varamedlem rykket da opp som Styremedlem. Styret har avholdt 12 styremøter, hvorav 3 med komiteer. Det er avholdt 1 ekstraordinær generalforsamling. På Norsk Schäferhund klubb sitt representantskapsmøte var avdelingen representert ved leder, nestleder og kasserer. På NKK s regionsmøte var avdelingen representert med leder og nestleder. Pr desember 2014 har avdelingen 219 medlemmer. Det er en nedgang på 12 medlemmer fra i fjor. På ordinær Generalforsamling ble det i tillegg til Styremedlemmer også valgt inn personer til utstilling, bruks og aktivitets komiteene. I april valgte alle, foruten 2 medlemmer, i brukskomiteen å trekke seg. Styret innkalte til dialogmøte uten å lykkes. I 2014 har styret hatt ansvaret for gjennomføring av mentaltestene. Det har vært gjennomført 2 karaktertester. 10. mai deltok 8 ekvipasjer hvorav 8 bestod. 6. september deltok 12 ekvipasjer hvorav 9 bestod. Det har vært gjennomført 1 funksjonsanalyse. 13 september deltok 8 ekvipasjer hvorav 6 bestod. Styret har fått ny hjemmeside oppe og gå. Dette var til tider tidkrevende i og med at domene måtte flyttes. For å få dette gjennomført måtte styret få kontakt med de som en gang i tiden opprettet den forrige hjemmesiden. Styret oppfatter den nye hjemmesiden som et godt og informativt verktøy. Et par små ting gjenstår, men det er straks på plass. Bredtvet har vært en god treningsplass i 2014 takket være driftige medlemmer som holder den vedlike. Hallen på Sinsen har vært leid i perioden januar-mars og igjen november og desember. Den har vært i flittig bruk og styret bestemte etter medlemsmøte i oktober at det ikke skulle tas inngangspenger fra avdelingens medlemmer i vinterhalvåret 2014/2015. Ikke medlemmer av avdelingen må betale for å kunne være med å trene. På generalforsamlingen fikk Styret mandat til å videre behandle utbedring av utearealet på hytta i Nittedal. Dette viser seg å være en seig nøtt med tanke på grunneiere som ikke ønsker oss inn. Styret har påbegynt dialog med en jurist for å se hva vi har av rettigheter. Dette vil styre prioritere i

4 Årsberetning Utstillingskomiteen Utstillingskomiteens medlemmer har vært Hanne Lin Prestegaard, Jon Erik Raastad og Knut Løkke. Hanne Lin Prestegaard trakk seg fra vervet i månedskiftet mai-juni, dvs under forberedelsene til utstillingen Utstillingen ble denne gang avholdt på Bjørndal Idrettsbane med tilhørende klubbhus, kiosk og andre nødvendige fasiliteter som strøm, toaletter etc. Teknisk sett var dette et svært velegnet sted for arrangementet og utleieren, Bjørndal I.F., var svært fornøyde med hvordan arrangementet ble avviklet, og med tilstanden på lokaliteter og område dagen derpå. Antall påmeldinger endte til slutt opp med 26 hunder, flesteparten påmeldt etter at den annonserte frist for dette var overskredet. Ingen påmeldinger til avlskåring. Utstillingens dommer var Karl Otto Ojala og vi fikk inntrykk av at han hadde en hyggelig dag på jobben. En takk til Royal Canin for at de sponset oss med premier, og en takk til de av klubbens medlemmer som bidro med hjelp til forberedelser og gjennomføring av arrangementet. Lunner / Oslo Jon Erik Raastad Knut Løkke Årsberetning Arrangementskomiteen Komiteen har bestått av Gry Helen Hjellet med god hjelp fra Knut Arne, Hans Jørgen og Thomas. På de forskjellige aktiviteter vi har hatt har det vært veldig varierende salg og oppmøte. På hytta har det stort sett gått i null. Når det gjelder Bjørndalen gikk det mye bedre. Bra salg i kiosken. Hauerseter gikk det ikke like bra da det var litt misforståelse ang strømmen, men fikk varmet gryterett som Heidi hadde laget. Ellers en bra dag og positive tilbakemeldinger. Tror det dekker de tingene vi har vært med på. Men må samtidig også si at det hadde vært fint om det hadde vært en rullering på hvem som er med på å hjelpe i kiosken. Med vennlig hilsen Gry Helen hjellet Årsberetning fra Brukshundkomiteen er historie og et brukshundeår er over. Da tidligere brukshundansvarlig og resten av komiteen trakk seg 14. april 2014 var det Geir og Anne som tok seg av brukshundkomiteen. Vi har arrangert 3 bruksstevner, et rent D-stevne og 2 C- og D- stevner. D-stevnet ble arrangert på hytta i Nittedal og det ble vel gjennomført. På de to andre brukshundstevnene lånte vi plass av Nannestad og omegn Hundeklubb. Klubben har også arrangert et lydighetsstevne for alle klasser. Dette var det styret som tok deg av. Et vel gjennomført stevne. Ellers har det vært treninger gjennom hele året. Søndager har vi trent bruks på hytta med noe dårlig oppmøte. Vi håper dette tar seg opp. Tirsdager har det vært lydighetstrening på Bredtvedt og der har miljøet virkelig blomstret opp! Kjempegøy! Det var også god aktivitet i hallen på Sinsen i januar-mars. Det er gøy å se at det er mange gode ekvipasjer i klubben. Vi må rette en stor takk til dere som alltid stiller opp når man trenger hjelp på treninger og på stevner. Hilsen Brukshundkomiteen

5 Årsberetning Lokallaget Siggerud Regnskap Lokallag Siggerud

6 Norsk Schäferhund klub avd Oslo Resultatregnskap 2014 Perioden Norsk Schãferhund klub avd Oslo Resultatregnskap 2013 Perioden Renter og kontingenter : Inntekter Utgifter Budsjett Renter og kontingenter : Inntekter Utgifter Kontingent fra NKK , ,00 Kontingent fra NKK ,00 Gebyr DNB Gebyr DNB Renter DNB ,13 Renter DNB ,75 Renter DNB sparekonto 43,70 Renter DNB sparekonto Rentefond urealistert 2 500,00 Rentefond urealistert 2 695,47 Sum renter og kontingenter , ,00 Sum renter og kontingenter ,22 - Utstillinger: Utstillinger: Vårutstilling 6 950, , ,00 Vårutstilling , ,75 Høstutstilling (2012) Høstutstilling (2012) 1 212,50 Sum utstilling 6 950, , ,00 Sum utstilling , ,25 Inntekter Brukshund: Kurs lydighetskomiteen (2013) 2 800, ,00 Kurs lydighetskomiteen , ,00 Kurs brukskomiteen 5 000, ,00 Kurs brukskomiteen 8 200,00 180,00 Bruks arrangementer 4 900, ,00 Sporkurs Mentaltester , ,96 Mentaltestkomiteen , ,00 Kiosken 500,00 Lydighets arrangementer 6 300, ,00 Innkjøp utstyr utstilling Grasrotandelen fra Norsk Tipping 8 689,37 Grasrotandelen fra Norsk Tipping 9 917,52 Sum inntekter , ,96 - Sum brukshund , ,00 Driftskostnader: Driftskostnader: Møtekostnader medlems/styremøter 1 106, ,00 Møtekostnader medlems/styremøter 674,00 Generalforsamling 6 037, ,00 Generalforsamling 3 800,00 Leie av postboks 1 234, ,00 Leie av postboks 1 193,00 Datakostn.hjemmeside , ,00 Datakostn.hjemmeside 1 955,00 Juleavslutning ,10 Porto INFO Porto INFO 3 800,00 Porto Schäferhunden 5 670, ,00 Porto Schäferhunden 5 902,50 Trykking medlemsinfo Trykking medlemsinfo 966,00 Adm.kostnader 135,00 Adm.kostnader 617,00 Hytte Nittedal, forsikring 5 764, ,00 Hytte Nittedal, forsikring 5 715,00 Hytte Nittedal, strømutgifter 6 220, , ,00 Hytte Nittedal, strømutgifter 8 980,17 Hytte, festeavgift 1 143, ,00 Hytte, festeavgift ,00 Årsmøte 5 000,00 Årsmøte ,55 Støtte til WUSV 5 000,00 Støtte til WUSV ,00 Utmerkelser Utmerkelser 5 747,20 Gaver 587,00 Gaver 217,00 Dugnad hytte Nittedal 5 000,00 Dugnad hytte Nittedal 3 923,62 Halleie bruks- lydighetskomitee 3 957, , ,00 Halleie bruks- lydighetskomitee 4 156, ,00 Uforutsette utgifter 152, , ,00 Sum driftskostnader , , ,00 Sum driftskostnader 4 156, ,04 Resultat , ,08 Resultat , ,29 Resultat overskudd / -underskudd 2014 (34 027,63) (52 250,00) Resultat overskudd / underskudd ,45

7 Norsk Schãferhund klub avd Oslo Balanse 2014 Perioden Norsk Schãferhund klub avd Oslo Balanse 2013 Perioden EIENDELER Hytte ,00 Hytte ,00 Aggregat 9 958,50 Aggregat 9 958,50 Lysmaster treningsplass Bredtvedt 5 000,00 Lysmaster treningsplass Bredtvedt 5 000,00 Telt 8 218,75 Telt 8 218,75 Grill 3 000,00 Grill 3 000,00 Premier og gaver ,35 Forskuddsbetalt 2 960,00 Sum eiendeler ,60 Sum eiendeler ,25 FORDRINGER Kundefordringer 0,00 Kundefordringer 0,00 Kortsiktige fordringer 0,00 Kortsiktige fordringer 0,00 Sum fordringer 0,00 Sum fordringer 0,00 BANKINNSKUDD/ KONTANTER EIENDELER FORDRINGER BANKINNSKUDD/ KONTANTER Rentefond DNB kundenummer ,90 Rentefond DNB kundenummer ,90 Kassebeholdning 2 406,00 Kassebeholdning 3 911,00 Bankinnskudd DNB konto ,45 Bankinnskudd DNB konto ,75 DNB ,81 DNB ,49 Sum bankinnskudd, kontanter etc ,16 Sum bankinnskudd, kontanter etc ,14 Sum eiendeler ,76 Sum eiendeler ,39 Egenkapital ,39 Egenkapital ,94 Resultat ,63 Resultat ,45 Sum egenkapital ,76 Sum egenkapital ,39 Beholdning eiendeler 2014 Utstyr som står på hytta Høytalerannlegg Klatrestige (står på apellbanen) 2 utstillingstelt Kokeplate 2 telt lydighet Stige Telt, 16 m2 Støvsuger Stangmål Elektronisk musejager Skanner 3 pistoler 9mm (noe skudd/renseutstyr) Trommel m/tau 3 tungapporter-1 metallapport 1 dobbelt vaffeljern Gassgrill 2 kaffetraktere (1 dobbel/1 enkel) Kaffetrakter 2 kokeplater 3 snømåker, løvrive 2 hoppestativ 4 skjøteledninger (trommler) 5 store bord Gressklipper Aggregat Oljefylt radiator 4 campingbord og 4 stoler 1 pistol 6 mm 1 målebånd (50 meter)

8

9 Norsk Schãferhund klub avd Oslo Forslag til budsjett 2015 Inntekter Utgifter Kontigent fra NKK ,00 Grasrotandel 8 000,00 Sum inntekter ,00 - Festeavgift Hytta Nittedal 1 150,00 Strøm 7 500,00 Forsikring Hytta Nittedal 6 000,00 Leie av postboks 1 250,00 Generalforsamling 1 500,00 Porto Schäferhunden 6 000,00 Årsmøte 5 000,00 Halleie ,00 Datakostnader , ,00 Medlemsmøte 1 500,00 Utstilling 7 500,00 Kostnad ved jurist ved utbedring av uteområdet - Nittedal 3 000,00 Uforutsette utgifter 5 000,00 Sum kostnader , ,00 SUM Budsjett , ,00 Budsjett over /-underskudd (6 900,00)

10 Innkommende saker Forslag til Norsk Schäferhund Klub avdeling Oslos Generalforsamling Forslag 1: Innkommet fra medlem Sverre Kirkemo Lokallag Siggerud NSchK avd. Oslo nedlegges: Begrunnelse: Lokallaget har ingen åpne tilbud til avd. Oslos medlemmer og gir således ikke avdelingen noe tilbake. Lokallaget arrangerer egne prøver, kurs m. m. som gjør at avd. Oslo mister disse inntektene. Lokallaget gir ikke tilbud til avd. Oslos medlemmer generelt om evt. ledige plasser eller treningsmuligheter. Lokallaget velger ut sine egne medlemmer/ekvipasjer, noe som gjør at schäferhunder ikke får førsteprioritet og det strider igjen med NSchK formålsparagraf om bl.a. utvikling av Schäferhunden. NSchK er en raseklubb Sverre Kirkemo Kommentar til forslag 1: Styret mener forslaget ikke kan realitetsbehandles da Lokallag Siggerud ikke har begjært seg oppløst ihht 1-1, 2. ledd i "Retningslinjer for lokallag i Norsk schäferhundklub" Forslag 2: Innkommet fra medlem Sverre Kirkemo NSchK avd. Oslo fremmer forslag med bundet mandat på NSchK representantskapsmøte 2015 om at alle Lokallag i NSchK legges ned. Begrunnelse: Lokallagene imøtekommer ikke det formålet og intensjonene som ligger i opprettelsens opprinnelse bl.a. med geografiske beliggenheter. Lokallagene bidrar ikke til fellesskapet i NSchK når det gjelder prøver, utdanning, trening osv. Lokallagene holder egne arrangementer som tar fra NSchK inntekter. Alle Lokallagene drives ikke i tråd med NSchKs lover se 1-1 ORGANISASJON OG VIRKEOMRÅDE første del 3.kap. står det: Klubben omfatter rasen Schäferhund. Videre i 1-2 FORMÅL 1. setning siste del...: samt å bidra til å fremme positive aktiviteter med hund og utvikling av Schäferhunden. Lokallag virker som en lukket klubb i klubben Sverre Kirkemo Kommentar til forslag 2: Forslaget behandles på generalforsamlingen

11 VALGKOMITEENS INNSTILLING TIL GENERALFORSAMLINGEN 2015: Styret Leder Elsa Grauphaugen ikke på valg Nestleder Knut Brekke velges for 2 år Sekretær Lene Fjeldaas velges for 2 år Kasserer Toril Bjerke ikke på valg Bruksansvarlig Widar Bratlie velges for 2 år 1.varamedlem Vegard Sund velges for 1 år 2.varamedlem Heidi Michaelsen velges for 1 år Valgkomite Arne Birkeland Knut Brekke ikke på valg velges for 2 år Revisor Revisor Knut Brekke velges for 2 år Vararevisor Bjørn Lie velges for 1 åt Representanter til Representantskapsmøte Leder Kasserer Sekretær Observatører /varamedlemmer til Representantskapsmøte Nestleder Bruksansvarlig Delegater til NKK sitt regionsmøte Leder Kasserer

12 A-POST Returadresse: Norsk Schäferhund Klub, Avd. Oslo P.Boks 7135 Majorstuen 0307 OSLO

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Norsk Rottweilerklubb innkaller herved til: EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING m/saksdokumenter Lørdag 13. april 2013 kl. 11.00 På Best Western Hotell, Leto Hallen Koloniveien 2072 Dal NB! Det må ved inngangen

Detaljer

www.retrieverklubben.no/sunnmore

www.retrieverklubben.no/sunnmore Side1 ÅRSMØTEPAPIRER Vedlagt ligger årsmøtepapirene. Årsmøtet avholdes 16. mars 2011, kl 19.30, på Brusdal Skole. Vi ønsker alle velkommen. Det er en viktig arena for avdelingen, der regnskap og budsjetter

Detaljer

Innkal ing til Årsmøte Tromsø Hundeklubb 15.4. 2015 kl 1900. Tromsø Hundeklubbs lokaler i Kroken. Konstituering. Valg av Årsberetning 2014

Innkal ing til Årsmøte Tromsø Hundeklubb 15.4. 2015 kl 1900. Tromsø Hundeklubbs lokaler i Kroken. Konstituering. Valg av Årsberetning 2014 Innkalling til Årsmøte Tromsø Hundeklubb 15.4. 2015 kl 1900. Tromsø Hundeklubbs lokaler i Kroken. 1. Konstituering. Åpning, godkjenning innkalling, godkjenning av dagsorden og valg av møteleder. 2. Valg

Detaljer

INNKALLING OG ÅRSMØTEPAPIRER NORSK SHIBA KLUBB 2011

INNKALLING OG ÅRSMØTEPAPIRER NORSK SHIBA KLUBB 2011 INNKALLING OG ÅRSMØTEPAPIRER NORSK SHIBA KLUBB 2011 Det innkalles til ÅRSMØTE I NORSK SHIBA KLUBB 10. JUNI 2011 Årsmøtet avholdes på Quality Hunderfossen Hotell Årsmøtet starter kl 20.00. DAGSORDEN 1)

Detaljer

Årsmøte i Norsk Cavalierklubb

Årsmøte i Norsk Cavalierklubb Innkalling til Årsmøte i Norsk Cavalierklubb Lørdag 9. mai 2015 - klokken 18.00 Sted: Scandic Stavanger Forus, adr.: Bjødnabeen 2, 4031 Stavanger Gyldig medlemskap/stemmerett sjekkes ved inngangen Dagsorden:

Detaljer

NORSK BULLMASTIFF KLUBB

NORSK BULLMASTIFF KLUBB NORSK BULLMASTIFF KLUBB Innkalling til Generalforsamling i Norsk Bullmastiff Klubb Søndag 18. februar 2007 kl 13.00 Sted: Norsk Kennel Klub's møtelokaler Nils Hansens vei 20, 3. etg. 0611 Oslo I henhold

Detaljer

Forhåndstemmer sendes sekretæren: Norsk Shetland Sheepdog Klubb v/ann-cathrin Johannessen, Haldenveien 1318, 1892 Degernes.

Forhåndstemmer sendes sekretæren: Norsk Shetland Sheepdog Klubb v/ann-cathrin Johannessen, Haldenveien 1318, 1892 Degernes. NORSK SHETLAND SHEEPDOG KLUBB Innkalling til Generalforsamling Dato: Lørdag 18. april 2015, klokken 12.00 Sted: Thon Hotell, Gardermoen Balder Alle 2, 2060 Gardermoen (Fra flyplassen kjører Nettbuss, egen

Detaljer

INNKALLING til ÅRSMØTE 2015

INNKALLING til ÅRSMØTE 2015 OSLO AKERSHUS Til medlemmene i F2F Oslo og Akershus INNKALLING til ÅRSMØTE 2015 Dato: Tirsdag 27. januar kl 18-19 Sted: Scandic Victoria Hotell, Rosenkrantzgate 13 (Nedenfor Stortinget) DAGSORDEN 1. Velkommen

Detaljer

Årsmøte Skedsmo Western Club. Lillestrøm 25. mars 2012

Årsmøte Skedsmo Western Club. Lillestrøm 25. mars 2012 Årsmøte Skedsmo Western Club Lillestrøm 25. mars 2012 Dagsorden 1 Åpning av årsmøte 2 Valg av dirigent 3 Valg av tellekorps 4 Valg av 1 referent og 2 til å signere referatet 5 Styrets årsberetning 6 Beretning

Detaljer

GENERALFORSAMLING 2012

GENERALFORSAMLING 2012 Norsk Bearded Collie Klubbs GENERALFORSAMLING 2012 lørdag 2. juni - kl 16.00 Drammen Travbane Veiforklaring og ytterligere info finner du på klubbens webside www.nbck.net side 1 DAGSORDEN Sak 1: Sak 2:

Detaljer

Årsmøte 2013 for LLH Sør

Årsmøte 2013 for LLH Sør Årsmøte 2013 for LLH Sør Haandverkeren Rådhusgata 15 Kristiansand 21. februar 2013 Godkjenning av innkalling og dagsorden Varsel om Årsmøte i LLH Sør LLH Sør avholder ordinært årsmøte torsdag 21/02 2013,

Detaljer

ÅRSMØTE FOR DALEN IDRETTSLAG

ÅRSMØTE FOR DALEN IDRETTSLAG ÅRSMØTE FOR DALEN IDRETTSLAG DALHEIM 13. FEBRUAR 2014 Takk til vår hovedsponsor: Til våre medlemmer og samarbeidspartnere Stiftet: 27.12.1921 Medlem av: Norges Fotballforbund Norges Cykleforbund Norges

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 19. FEBRUAR 2015 PÅ TELENOR, KOKSTAD

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 19. FEBRUAR 2015 PÅ TELENOR, KOKSTAD PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 19. FEBRUAR 2015 PÅ TELENOR, KOKSTAD TILSTEDE 19 MEDLEMMER DAGSORDEN 1. ÅPNING 2. KONSTITUERING 3. BERETNING 4. REGNSKAP 5, BUDSJETT 6, INNKOMNE

Detaljer

NORSK SPANIEL KLUBs 23. ordinære Representantskapsmøte 9. - 10. 4. 2005

NORSK SPANIEL KLUBs 23. ordinære Representantskapsmøte 9. - 10. 4. 2005 NORSK SPANIEL KLUBs 23. ordinære Representantskapsmøte 9. - 10. 4. 2005 Hotell Hadeland, Gran MØTET STARTER KL 11.00 OBS! NB: Dersom annen representant eller vararepresentant stiller i stedet for den som

Detaljer

Innkalling til årsmøte 2015

Innkalling til årsmøte 2015 Norsk Bichon Havanais Klubb Innkalling til årsmøte 2015 Tid: Lørdag 10 April kl. 18.00 Stede: CLARION HOTEL BERGEN AIRPORT Adresse Flyplassvegen 551 5258 Blomsterdalen Bergen Dagsorden 1. Godkjenning av

Detaljer

NORSK SPANIEL KLUBs 32. ordinære Representantskapsmøte 29.mars 2014

NORSK SPANIEL KLUBs 32. ordinære Representantskapsmøte 29.mars 2014 NORSK SPANIEL KLUBs 32. ordinære Representantskapsmøte 29.mars 2014 Comfort Hotel RunWay MØTET STARTER KL 10.00 OBS! NB: Dersom annen representant eller vararepresentant stiller i stedet for den som er

Detaljer

Styret konstituerer seg selv på 1. Styremøte etter generalforsamlingen. Styremedlemmer velges for 2 år av gangen.

Styret konstituerer seg selv på 1. Styremøte etter generalforsamlingen. Styremedlemmer velges for 2 år av gangen. HEKSEBERGÅSEN VEL INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2015 Tid: Onsdag 22. april kl 20.00 Sted: Frogner Grendehus, kafeteriaen. 1. Konstituering Godkjenning av innkallelsen. Valg av møteleder, sekretær, samt

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2011 FFHB VESTFOLD ÅRSMØTE I FFHB VESTFOLD

ÅRSRAPPORT 2011 FFHB VESTFOLD ÅRSMØTE I FFHB VESTFOLD ÅRSMØTE I FFHB VESTFOLD QUALITY HOTEL - TØNSBERG ONSDAG 29. FEBRUAR 2012 KL 19.00 SAKSLISTE: 1. Åpning 2. Godkjenning av innkalling. 3. Valg av ordstyrer og referent. 4. Årsberetning 2011 5. Regnskap 2011

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE

INNKALLING TIL ÅRSMØTE INNKALLING TIL ÅRSMØTE RØROS, LØRDAG 14.FEBRUAR 2015 KL. 17:00 SAKSLISTE: Åpning av årsmøtet Registrering av stemmeberettigede Godkjenning av innkalling, dagsorden og forretningsorden Valg av møtefunksjonærer:

Detaljer

Muruvikposten Feb. 2009

Muruvikposten Feb. 2009 Muruvikposten Feb. 2009 STØTT MURUVIK VEL NÅR DU TIPPER! I løpet av kort tid så vil du ha mulighet til å støtte Muruvik Vel når du tipper registrert hos Norsk Tipping. Fra 1. mars kan du be om at din grasrotandel

Detaljer

Årsmøte i Solum golfklubb 2011 9. februar 2012 kl. 19.00 Nedre Gausen kompetansesenter

Årsmøte i Solum golfklubb 2011 9. februar 2012 kl. 19.00 Nedre Gausen kompetansesenter Årsmøte i Solum golfklubb 2011 9. februar 2012 kl. 19.00 Nedre Gausen kompetansesenter Dagsorden 1. Godkjenne innkalling og dagsorden 2. Valg av møteleder og referent 3. Valg av to representanter til å

Detaljer

HLF BERGEN HLF BERGEN ÅRSMØTEPROTOKOLL 2010

HLF BERGEN HLF BERGEN ÅRSMØTEPROTOKOLL 2010 HLF BERGEN Hørselshemmedes Landsforbund 1. mars 2010 HLF BERGEN ÅRSMØTEPROTOKOLL 2010 vedtatt på Årsmøte 16.02.10 Årsmøte ble annonsert i Bergen Tidende den 16/1 samt på NRK Tekst-tv side 774 og på bladet

Detaljer

Regnskapet i dag viser to konti med til sammen 300.000 kr, men vi har noen regninger som ikke er betalt.

Regnskapet i dag viser to konti med til sammen 300.000 kr, men vi har noen regninger som ikke er betalt. Referat fra generalforsamling i Norsk Rottweilerklubb i 2014 30/3-2014, Clarion hotel Tollboden, Drammen 1. Åpning Generalforsamlingen ble åpnet av nestleder i Norsk rottweilerklubbs interimsstyre, Kjersti

Detaljer

Postboks 26-2006 Løvenstad - http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2002

Postboks 26-2006 Løvenstad - http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2002 Postboks 26-2006 Løvenstad - http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2002 Dato: Torsdag 28. november 2002 Tid: Kl. 19.00 Sted: Klubbhuset Dagsorden 1. Åpning 2. Valg av

Detaljer

Årsmøtet i år er som kjent på Solstad Hotell på Gol. Mandag 16.februsr kl. 1900.

Årsmøtet i år er som kjent på Solstad Hotell på Gol. Mandag 16.februsr kl. 1900. Velkommen til årsmøte på Solstad Hotell på Gol Mandag 16.februar kl. 1900 Til alle medlemmer Året 2014 har vært et innholdsrikt og godt år for foreningen. Aktiviteten har vært stigende og det har blitt

Detaljer

Nr 1/2010 Medlemsblad for Møre og Romsdal Døveforening Årgang 40 DAGSORDEN: 1. ÅPNING 3. BERETNING FOR 2009 4. REGNSKAP FOR 2009 5.

Nr 1/2010 Medlemsblad for Møre og Romsdal Døveforening Årgang 40 DAGSORDEN: 1. ÅPNING 3. BERETNING FOR 2009 4. REGNSKAP FOR 2009 5. Nr 1/2010 Medlemsblad for Møre og Romsdal Døveforening Årgang 40 Møre og Romsdal Døveforening, Storevågen 75, 6020 Ålesund. Org. nr: 971 572 159 Teksttelefon 70 14 62 64 Vanlig telefon: 70 14 04 35 Telefaks:

Detaljer

Årsmøte i KIF Håndball. 8.april 2015 kl. 18.00. Møterom, Gimlehallen

Årsmøte i KIF Håndball. 8.april 2015 kl. 18.00. Møterom, Gimlehallen Årsmøte i KIF Håndball 8.april 2015 kl. 18.00 Møterom, Gimlehallen 2015 Årsmelding Regnskap med revisjonsberetning Forslag til kontingent Strategiplan 2015-2018- Budsjettforslag - Valgkomitéens forslag

Detaljer

Nr 1/2011 Medlemsblad for Møre og Romsdal Døveforening Årgang 41 DAGSORDEN: 1. ÅPNING 3. BERETNING FOR 2010 4. REGNSKAP FOR 2010 5.

Nr 1/2011 Medlemsblad for Møre og Romsdal Døveforening Årgang 41 DAGSORDEN: 1. ÅPNING 3. BERETNING FOR 2010 4. REGNSKAP FOR 2010 5. Nr 1/2011 Medlemsblad for Møre og Romsdal Døveforening Årgang 41 Møre og Romsdal Døveforening, Storevågen 75, 6020 Ålesund. Org. nr: 971 572 159 Teksttelefon 70 14 62 64 Vanlig telefon: 70 14 04 35 Telefaks:

Detaljer

DAGSORDEN. Sak 3 Regnskap 2007. Saker fra Sentralstyret. Innkomne saker. Representantskapsmappe 2008 2

DAGSORDEN. Sak 3 Regnskap 2007. Saker fra Sentralstyret. Innkomne saker. Representantskapsmappe 2008 2 INNHOLDSFORTEGNELSE DAGSORDEN... 2 SAK 1 FORRETNINGSORDEN... 3 SAK 2 Årsberetning 2008... 4 Nøkkelpersoner i NFFs sentralstyre i perioden 01.01.07-22.04.07... 6 I perioden 22.04. 2007 31.12.07... 6 Nøkkeltall

Detaljer

Årsmøte i Bergen Agility Klubb

Årsmøte i Bergen Agility Klubb Årsmøte i Bergen Agility Klubb tirsdag, 17. Mars 2015 kl 18:30 Sted: Olsvik Skole Vi ønsker alle medlemmer velkommen til Årsmøte. Møte- og stemmerett i årsmøte: Alle medlemmer av klubben som har betalt

Detaljer