DER ELVENE MØTES BOLYST I GRANE

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "DER ELVENE MØTES BOLYST I GRANE"

Transkript

1 DER ELVENE MØTES BOLYST I GRANE PROSJEKTRAPPORT

2 Bakgrunn Grane kommune hadde et prioritert ønske om å sette fokus på bolyst, med langsiktig mål å snu en negativ befolkningsutvikling. Dette ville innebære både konkrete tiltak og omdømmearbeid som går på holdninger og stolthet, og politiske vedtak ble fattet for å rigge en struktur for dette. I forbindelse med en utlysning i 2012 fra daværende Kommunal og regionaldepartementet (KRD) om nasjonale midler til bolystprosjekter, ble Grane kommunes ønske om å sette bolyst på dagsorden aktualisert og fremmet lokalt fra både politisk og administrativ hold. Forankring Kommuneplanens samfunnsdel Grane : Hovedsatsingsområde 3. Identitet og omdømmebygging Hovedsatsingsområde 4. Befolkningsutvikling med vekt på engasjement av ungdom og kvinner Høsten 2011 ble det nedsatt en tverrfaglig kommunal arbeidsgruppe som vekselvis jobbet med idedugnader og bearbeiding av innspill. Arbeidet resulterte i saksinnstilling til formannskapet med konkrete forslag til økt boligbygging og strategi for innfasing av Bolyst-prosjekt. Webdomenet er kjøpt i påvente av tomtelansering på nett. Prosjektmål Kommunen ønsker å snu befolkningstendensen med fokus på følgende punkter: - Stimulere til at de som bor her blir boende - Iverksette tiltak som skaffer oss nye innbyggere og kvalifisert arbeidskraft - Stimulere til økt boligbygging og bygging av leiligheter/hybler. - Involvere og engasjere hyttefolk i omdømmebygging, utvikling og tilflytting Prosjektmålene skal oppnås gjennom en rekke budsjetterte tiltak i prosjektbeskrivelsen: - Arrangementsutvikling (ARR) - Deltakelse messer (MESSE) - Fadderordning (FADDER) - Norskkurs (NORSK) - Omdømmearbeid (OMD) - VM-profilering (VM) - Prosjektledelse (LEDELSE) - Studenttreff (STUD) - Utvikling av info (INFO) - Boligtilskudd (BOLIG) Prosjektet ble planlagt gjennomført ved finansiering fra KRD og Grane kommune.

3 Gjennomføring Kommunal saksforberedelse for vedtak om tilskudd til boligbygging i 2012 legger grunnlag for søknad om ekstern finansiering fra KRD. Søknaden om tilskudd fra KRD ble avslått, men Nordland fylkeskommune fant søknaden så interessant at de bevilget kr ,- som et engangstilskudd til prosjektet. En søknad om skjønnsmidler ble sendt Fylkesmannen i Nordland og denne ble innvilget med kr ,- Grane kommune har nå finansielt grunnlag for å starte prosjektet. KS 007/12: Oppretting av Bolystgruppe og vedtak om byggetilskudd for 2012( inntil kr ,-) Bolystgruppa har avholdt 5 møter i 2012, 10 møter i 2013 og 4 møter i Prosjektleder har fungert om gruppas sekretær i Prosjektleder har informert styringsgruppa (formannskapet )om framdrift. Mange aktører har etter behov blitt invitert og deltatt på møtene: rådmann, ordfører, Grane bygdeblad, Grane frivilligsentral, Helgeland museum, Grane ungdomsråd, prosjektet Vefsna regionalpark og Grane folkeakademi. Mange av tiltakene er arrangert som et samarbeid mellom frivillige, offentlige ansatte og prosjektet. Tiltakene har derfor i stor grad latt seg gjennomføre med en lavere kostnad enn budsjettert. I tillegg har prosjektleder og bolystgruppe hatt mandat og ressurser til å jobbe med de ulike tiltakene, og kostnadene har på denne måten blitt flyttet fra budsjetterte tiltakskostnader til å inngå i kostnad til prosjektledelse. Det er ikke ført timeregnskap for frivillige og samarbeidspartnere, men innsatsen har vært betydelig og avgjørende for gjennomføringen. Viktige kommunale vedtak i prosjektperioden: KS 051/12: Vedtak om byggetilskudd for 2013 (inntil kr ,-) FS 076/12: Vedtak om bosetting av flyktninger FS 011/13: Vedtak om videre drift av Bolystprosjektet

4 Tiltak: Beskrevet i kronologisk rekkefølge. Hvilket tiltak de hører under er merket i parantes. Tilskudd til boligbygging 2013 vedtas i KS (BOLIG) feb søkere tildeles samlet kr ,- og 5 nye bolighus oppføres Elevundersøkelse på Grane barne- og ungdomsskole om Grane (OMD) jun Utarbeidet og gjennomført av bolystgruppa - Positivt: ny skole og kunstgressbane, treningsrom og idrettshall - Savner: møteplass utenom sportslige aktiviteter, delta på treningsaktiviteter som styrke og spinning Åpent bolystmøte for bedre informasjon om aktiviteter (ARR) okt Info om kommunens aktivitetskalender - Info om Grane bygdeblads rutiner og ønsker - Info om regionalparkprosjekt 2 medlemmer deltar på Husbankens erfaringskonferanse i Bodø (BOLIG) jan -13 Bosetting av flyktninger (BOLIG) feb Prosjektleder utreder saken for kommunen i samarbeid med bolystgruppa. Politisk vedtak om bosetting senere samme år Utvidet påskenummer av Grane bygdeblad (INFO) mar Sendes til alle husstander og hytteeiere i kommunen - Bolystgruppa bidrar med mye stoff og distribusjon - Positiv respons fra mottakerne og mange nye abonnenter

5 Vertskapskurs (OMD) mai Planlagt arrangert i samarbeid med Røyrvik kommune, men måtte avlyses pga få påmeldte totalt Granedagene (MESSE) jun Bolystprosjektet hadde egen stand med lokal info VM i fluefiske (OMD/VM) aug Prosjektet ansvarlig for arrangement på Gammelsagmaro - Ca 700 besøkende - Mat, kultur, salgsboder og aktiviteter - Meget god respons og omtale i media Matkurs (ARR) nov Planlagt helgekurs i tradisjonskost. Avlyst pga få påmeldte

6 Distriktssenterets Omdømmeskole (OMD) nov Prosjektet deltar med to representanter på tre samlinger i Visjonensdokumentet Omdømmesatsingen nyttet ble utarbeidet, og er nylig innarbeidet som et vedlegg til Næringsplan for Grane kommune Julemarked på Gammelsagmaro (ARR) nov Prosjektet ansvarlig i samarbeid med Helgeland Museum - Mat, aktiviteter og musikkinnslag Tilskudd til boligbygging 2014 vedtas i KS (BOLIG) des søkere tildeles samlet inntil kr ,-, og 5 nye bolighus er under oppføring Inspirasjonskveld (ARR) -Samarbeid med Grane frivilligsentral og Grane ungdomsråd -100 fremmøtte til foredrag, revy og presentasjon av lag og foreninger i Grane jan-14

7 Fadderordning hele Frivilligsentralen har i samarbeid med bolystgruppa stått ansvarlig for oppretting og gjennomføring av fadderordning for alle nyinnflyttede husstander i kommunen - Ordningen er dugnadsbasert Utdeling av velkomstpakker (FADDER) april og november-14 -Arrangement for nyinnflyttede husstander i samarbeid med ordfører og Grane frivilligsentral - Sosial tilstelning med bl.a. utdeling av gavekort fra det lokale næringsliv Vårdugnad på Trofors (OMD) mai-14 -Ryddeaksjon i sentrumsområdet i samarbeid med velforeninger og Grane frivilligsentral Bli kjent-tur i Grane (OMD) juni deltakere (nyinnflyttere og deltakere på lokalguidekurs)på guidet busstur i Grane i samarbeid med Helgeland museum og prosjekt Vefsna regionalpark Nye lys til julegrana i Trofors sentrum (OMD) nov-14 - prosjektet igansatte innsamlingsaksjon til Norges flotteste julegran i samarbeid med kommunen, lag og foreninger, for å sette Grane på kartet og bidra til trivsel i sentrum. Innsamlet sum kr ,- De gamle julelysene ble gitt til Fiplingdal landhandel og bidrar til trivsel i et av våre andre bygdesentra

8 (INFO) nov/des-14 - Aktivisering av eksisterende domene - Utvikling av portal for ledige tomter, boliger og fritidshus til salgs/leie samt ledig næringsareal i kommunen Bidrag til Grane bygdeblad (INFO) fortløpende - Prosjektgruppa og -leder har bidratt med stoff til hvert nummer i løpet av prosjektperioden, og laget omtale om alle de gjennomførte tiltak Annen formidling (INFO) fortløpende - Alle tiltak er annonsert på kommunens hjemmeside, i tillegg til sosiale medier, for å nå publikum også utenfor kommunen. Tiltakene har også fått positiv omtale i lokalavisen. Resultat - Tiltakene har skapt positiv omtale i mediene og ført til et stort lokalt engasjement, og dermed bidratt til å gi Grane kommune et godt omdømme. - Boligtilskudd har direkte ført til oppføring av 9 nye eneboliger i prosjektperioden, ytterligere en bolig vil oppføres i ettertid. - Grane bygdeblad har fått ca 30 nye abonnenter, samt en markant økning i mengde innsendte bidrag. - Flere arrangører bruker kommunens aktivitetskalender til annonsering av aktiviteter, og bidratt til at den er en aktiv informasjonskanal lokalt. - Bosetting av 20 flyktninger blir vedtatt i FS011/14, og boliger til disse skal oppføres våren Befolkningsutviklingen er stabil i prosjektperioden: 2011: 1459 innbyggere, 2012: 1455 innbyggere og 2014: 1455 innbyggere. - vil, via kommunens hovednettside, bli en viktig, oppdatert, informativ og kundevennlig portal fremover, for omsetning og leie av bolig, nærings- og fritidseiendom i Grane. - Kommunen inviteres som en av fire kommuner til å delta i prosjektet Kunnskaping i boligsosialt arbeid i regi av Husbanken og Universitetet i Nordland. Oppstart november Lokale lag og foreninger har øket sitt samarbeid, og gått sammen om å planlegge og gjennomføre flere større arrangementer i prosjektperioden enn før. - Fadderordning for alle nye husstander i Grane er opprettet - Innflyttere uten krav på norskundervisning får tilbud om å delta på slik undervisning gratis

9 Regnskap Sluttord Bolystgruppa har sluttevaluert prosjektet positivt. Signalene fra administrativ og politisk ledelse i kommunen er et ønske om videreføring av bolystgruppa og tiltak av samme karakter. Prosjektet hadde ikke latt seg gjennomføre uten finansieringsstøtte fra Nordland fylkeskommune og Fylkesmannen i Nordland. Ei heller uten den formidable lokale, frivillige innsatsen som er vist i prosjektperioden. Bolystgruppa takker for samarbeidet i prosjektperioden og ser fram til videre arbeid for trivsel og befolkningsvekst i vår kommune.

Sluttrapport Bolyst-prosjektet (15.08.2011 31.12.2013)

Sluttrapport Bolyst-prosjektet (15.08.2011 31.12.2013) Sluttrapport Bolyst-prosjektet (15.08.2011 31.12.2013) HOVEDAKTIVITET MÅL RESULTAT HA 1 - Forankring Prosjektet skal forankres i administrativ og politisk ledelse i de tre kommunene. Det er også en vesentlig

Detaljer

Kommunedelplan for økt bosetting

Kommunedelplan for økt bosetting Herøy kommune - Et hav av muligheter Herøy kommune - Et hav av muligheter INNHOLDSFORTEGNELSE Innledning... DEL MÅL FOR HOVEDSATSINGSOMRÅDET ØKT BOSETTING... HOVEDMÅL:... Kommentarer til hovedmålet:...

Detaljer

Herøy kommune. - Et hav av muligheter. Kommunedelplan for økt bosetting 2011-2014. Forslag fra styringsgruppen. Herøy kommune - Et hav av muligheter

Herøy kommune. - Et hav av muligheter. Kommunedelplan for økt bosetting 2011-2014. Forslag fra styringsgruppen. Herøy kommune - Et hav av muligheter Herøy kommune - Et hav av muligheter Kommunedelplan for økt bosetting 2011-2014 Forslag fra styringsgruppen Herøy kommune - Et hav av muligheter INNHOLDSFORTEGNELSE OVERSENDELSESBREV... 2 DEL 1 MÅL FOR

Detaljer

Attraktivitetsprogrammet Steinkjer åpen, lys og glad SLUTTRAPPORT. for arbeidet april 2009 desember 2011

Attraktivitetsprogrammet Steinkjer åpen, lys og glad SLUTTRAPPORT. for arbeidet april 2009 desember 2011 1 Attraktivitetsprogrammet Steinkjer åpen, lys og glad SLUTTRAPPORT for arbeidet april 2009 desember 2011 2 Innhold Hovedmål... 5 Ulike innganger til få til økt attraktivitet... 5 Hovedmålgruppen... 5

Detaljer

JEVNAKER 2020 ÅRSRAPPORT 2011

JEVNAKER 2020 ÅRSRAPPORT 2011 JEVNAKER 2020 ÅRSRAPPORT 2011 Vedtatt i kreativt utvalg 6.mars 2012 1 1 JEVNAKER 2020 Styret i Jevnaker Næringsdrivende og Jevnaker kommunestyre vedtok i desember 2010 å etablere samarbeidsprosjektet Jevnaker

Detaljer

Søknadsnr. 2013-0083 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013

Søknadsnr. 2013-0083 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013 Søknad Søknadsnr. 2013-0083 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013 Prosjektnavn Europeisk arbeidsinnvandring Kort beskrivelse Siste årene har det vært mange diskusjoner om at rekruttering av

Detaljer

FROLAND KOMMUNE PROSJEKT MYKLAND VEIEN VIDERE

FROLAND KOMMUNE PROSJEKT MYKLAND VEIEN VIDERE FROLAND KOMMUNE PROSJEKT MYKLAND VEIEN VIDERE SAKSLISTE Dato 29. januar 2009 Referanse Ordfører Sigmund Pedersen Varaordfører Vidar Bjørkli Fylkesordfører Laila Øygarden Styremedlem Jane Kile Styremedlem

Detaljer

Rullering av kommuneplanens samfunnsdel 2013 2025 PLAN FOR INFORMASJON OG MEDVIRKNING I KOMMUNEPLANRULLERINGEN

Rullering av kommuneplanens samfunnsdel 2013 2025 PLAN FOR INFORMASJON OG MEDVIRKNING I KOMMUNEPLANRULLERINGEN Rullering av kommuneplanens samfunnsdel 2013 2025 PLAN FOR INFORMASJON OG MEDVIRKNING I KOMMUNEPLANRULLERINGEN 1 INNHOLD 1. HVORFOR MEDVIRKNING? 2. HVA ER KOMMUNEPLANEN OG KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL? 3.

Detaljer

Kommunikasjonsplan. Modum kommune

Kommunikasjonsplan. Modum kommune Kommunikasjonsplan Modum kommune 2013-2017 Forord Denne planen beskriver Modum kommunes mål og strategier innen kommunikasjon for perioden 2013-2017, samt mulige tiltak som kan gjennomføres. Kommunikasjonen

Detaljer

Innovativ samhandling mellom kommuner og frivillighet

Innovativ samhandling mellom kommuner og frivillighet Innovativ samhandling mellom kommuner og frivillighet Rapport fra KS nettverksprosjekt Innovative frivillighetskommuner i 2013 Kommentarutgave Drammen 07.02.2014 Forord En viktig oppgave for kommunene

Detaljer

MØTEINNKALLING Kommunestyret

MØTEINNKALLING Kommunestyret Møte nr. 3/15 MØTEINNKALLING Kommunestyret Kommunestyret holder møte den 30.04.2015 klokka 11:00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Leder Ragnar Olsen Nestleder Rita Dreyer Medlem Terje Wikstrøm

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Vesterålen regionråds arbeidsutvalg Møtested: Møterom I, Rådhus 2, Sortland Dato: 28.03.2014 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Utvalg: Vesterålen regionråds arbeidsutvalg Møtested: Møterom I, Rådhus 2, Sortland Dato: 28.03.2014 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Utvalg: Vesterålen regionråds arbeidsutvalg Møtested: Møterom I, Rådhus 2, Sortland Dato: 28.03.2014 Tidspunkt: 09:00 Forfall meldes på tlf. 76 11 15 00 til sekretær Siv M. Reinholtsen eller

Detaljer

PROTOKOLL 2-2009. Fra det overordnede Myklandsprosjektet, Mykland Veien videre, møtte Jannicke Modell Røhmen og Mari Mykland Haugås.

PROTOKOLL 2-2009. Fra det overordnede Myklandsprosjektet, Mykland Veien videre, møtte Jannicke Modell Røhmen og Mari Mykland Haugås. FROLAND KOMMUNE PROSJEKT MYKLAND VEIEN VIDERE SAKSLISTE Dato 26. februar 2009 Referanse PROTOKOLL 2-2009 Tilstede: Leder Sigmund Pedersen, nestleder Vidar Bjørkli, styremedlem Laila Øygarden, styremedlem

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE. 1. Den framlagte årsberetning 2012 for Fauna KF tas til etterretning.

FAUSKE KOMMUNE. 1. Den framlagte årsberetning 2012 for Fauna KF tas til etterretning. SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE 13/3115 I I Arkiv JoumalpostID: sakid.: 13/547 I Saksbehandler: Jonnv Riise Sluttbehandlede vedtaksinnstans: Kommunestye Sak nr.: 032/13 FORMANNSKAP Dato: 29.04.2013 025/13 KOMMUNESTYRE

Detaljer

Sluttrapport Inn på tunet-løftet i Sande

Sluttrapport Inn på tunet-løftet i Sande Sluttrapport Inn på tunet-løftet i Sande Kunnskap gir nye muligheter, Inn på tunet som alternativ tjeneste i kommunen Prosjekteier Sande kommune Prosjektet ble gjennomført fra oktober 2012 til desember

Detaljer

Skaper resultater gjennom samhandling TILFLYTTING. temahefte

Skaper resultater gjennom samhandling TILFLYTTING. temahefte Skaper resultater gjennom samhandling TILFLYTTING temahefte Innledning Det er ikke de fineste stedene som lykkes best, men de som har det beste mottaksapparatet! Kompetansesenter for distriktsutvikling

Detaljer

Oslo kommune Bydel Alna Bydelsadministrasjonen Saksframlegg

Oslo kommune Bydel Alna Bydelsadministrasjonen Saksframlegg Oslo kommune Bydel Alna Bydelsadministrasjonen Saksframlegg Arkivsak: 201400077 Arkivkode: 124.2 Saksbeh: Hanne Marie Sønstegaard Saksgang Møtedato Arbeidsutvalget 23.01.2014 SLUTTRAPPORTERING OMRÅDELØFT

Detaljer

Årsmelding 2011. Foto: Terje Bjørnsen

Årsmelding 2011. Foto: Terje Bjørnsen Årsmelding 2011 Foto: Terje Bjørnsen Innholdsfortegnelse RÅDMANNENS INNLEDNING... 1 VIKTIGE BEGIVENHETER... 2 ORGANISASJONSKART HOL KOMMUNE... 5 SAMFUNNSPERSPEKTIVET... 6 POLITISK VIRKSOMHET... 6 OPPFØLGING

Detaljer

Samlesak regionale studiesentre - søknadsfrist 1. mars 2013

Samlesak regionale studiesentre - søknadsfrist 1. mars 2013 Journalpost.: 13/16765 FYLKESRÅDSSAK Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 107/13 Fylkesrådet 27.05.2013 Samlesak regionale studiesentre - søknadsfrist 1. mars 2013 Sammendrag I denne saken behandles 7 søknader

Detaljer

KATALOG OVER TILFLYTTINGSARBEID I

KATALOG OVER TILFLYTTINGSARBEID I GRO MARIT GRIMSRUD Eva JOSEFSEN TURID VAAGE KATALOG OVER TILFLYTTINGSARBEID I DISTRIKTENE IDEAS2EVIDENCE RAPPORT 9/2012 NORUT OG IDEAS2EVIDENCE GJENNOMFØRT PÅ OPPDRAG FOR DISTRIKTSSENTERET ideas2evidence

Detaljer

Evaluering av første driftsfase samt politikernes beslutningsgrunnlag ifm prosjektets oppstart

Evaluering av første driftsfase samt politikernes beslutningsgrunnlag ifm prosjektets oppstart KRISTIANSAND REVISJONSDISTRIKT IKS Kristiansand Søgne Songdalen Vennesla Rehabiliterings- og kompetansesenteret Jegersberg gård: Evaluering av første driftsfase samt politikernes beslutningsgrunnlag ifm

Detaljer

Prosjektrapport for Lokale mat- og handtverkstradisjoner

Prosjektrapport for Lokale mat- og handtverkstradisjoner Levanger kommune Prosjektrapport for Lokale mat- og handtverkstradisjoner - et delprosjekt i Levanger kommunes Cittaslow-prosjekt 1. Mandat og organisering av delprosjektet...3 1.1 Mandat for delprosjektet...3

Detaljer

ÅRSRAPPORTERING 2012 Porsgrunn kommune

ÅRSRAPPORTERING 2012 Porsgrunn kommune ÅRSRAPPORTERING 2012 Porsgrunn kommune Skjema for halvårsrapportering 13.02.2012 Formålet med rapporteringen Dokumentere mål- og resultatoppnåelse i boligsosialt utviklingsprogram. Kunnskapsbasert grunnlag

Detaljer

Samlet saksframstilling

Samlet saksframstilling Samlet saksframstilling Arkivsak: 13/1943-21 Arknr.: F17 Saksbehandler: Kristian Seiersten BEHANDLING: SAKNR. DATO Eldrerådet 3/14 10.02.2014 Rådet for likestilling av funksjonshemmede 4/14 10.02.2014

Detaljer

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Røsvatn Dato: 09.05.2012 Tidspunkt: 12:00. Side 1 av 34

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Røsvatn Dato: 09.05.2012 Tidspunkt: 12:00. Side 1 av 34 Hattfjelldal kommune Side 1 av 34 Møtebok for Utvalg: Kommunestyret Møtested: Røsvatn Dato: 09.05.2012 Tidspunkt: 12:00 Medlemmer: AP - Asgeir Almås (ordfører) AP - Ann-Elen Sæterstad Olsen (representant)

Detaljer

ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK AKERSHUS

ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK AKERSHUS 2012 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK AKERSHUS Premieutdeling ved Garder skole i Vestby Foto Vestby avis, Matias Mellquist Om Trygg Trafikk Trygg Trafikk er en ideell organisasjon som arbeider for bedre trafikksikkerhet

Detaljer

SLUTTRAPPORT. Universell utforming som regional utfordring. Nord-Trøndelag som pilotfylke 2009-2013

SLUTTRAPPORT. Universell utforming som regional utfordring. Nord-Trøndelag som pilotfylke 2009-2013 SLUTTRAPPORT Universell utforming som regional utfordring Nord-Trøndelag som pilotfylke 2009-2013 April 2014 1 Innledning Leder i styringsgruppa og fylkesråd for samferdsel og miljø, Tor Erik Jensen Nord-Trøndelag

Detaljer

Møteinnkalling. Rollag kommune. Utvalg: Formannskapet Møtested: Rom 2 Rollag kommunehus Dato: 27.03.2014 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Rollag kommune. Utvalg: Formannskapet Møtested: Rom 2 Rollag kommunehus Dato: 27.03.2014 Tidspunkt: 09:00 Rollag kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Rom 2 Rollag kommunehus Dato: 27.03.2014 Tidspunkt: 09:00 Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn på sekretærens kontor. Eventuelt forfall

Detaljer

Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 2 2. Sammendrag... 4 3. Boligplanens mål og tiltak... 8 4. Fakta om Hamar... 12 4.1.

Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 2 2. Sammendrag... 4 3. Boligplanens mål og tiltak... 8 4. Fakta om Hamar... 12 4.1. Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 2 2. Sammendrag... 4 3. Boligplanens mål og tiltak... 8 4. Fakta om Hamar... 12 4.1. Befolkningstall, befolkningsutvikling og boligbehov... 12 4.2. Boligmassen i Hamar

Detaljer

Likestillingsarbeid: Prosesser og tiltak

Likestillingsarbeid: Prosesser og tiltak Prosjektrapport nr. 5/2007 Likestillingsarbeid: Prosesser og tiltak Arbeid for økt likestilling i utvalgte kommuner på Agder May-Linda Magnussen Tittel Forfatter Likestilling: Prosesser og tiltak. Arbeid

Detaljer