2-10. et paradigmeskifte i radioteknologi?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "2-10. et paradigmeskifte i radioteknologi?"

Transkript

1 FFI-FOKUS F o r s v a r s f a g l i g t i d s s k r i f t u t g i t t a v F o r s v a r e t s f o r s k n i n g s i n s t i t u t t f e b r u a r Softwaredefinert radio et paradigmeskifte i radioteknologi? 2-10 Foto: FMS

2 2 Softwaredefinert radio et paradigmeskifte i radioteknologi? Det er i dag bred enighet om at framtidige radioløsninger vil bli basert på softwaredefinert radio (SDR). Spørsmålet er hvilken utforming det vil få, og når det vil være kostnadseffektivt å ta i bruk for det norske Forsvaret. Uansett innebærer SDR både spennende muligheter og organisatoriske utfordringer. Av Leif Hanssen, Forsvarets forskningsinstitutt Mikroelektronikk har de siste årene bidratt til store endringer i vanlige folks hverdag. Det hele startet for snart 50 år siden, da flere transistorer ble integrert på en og samme brikke. Etter noen få år postulerte Gordon Moore det som siden har blitt kalt Moores lov;...antall transistorer som kan integreres på en brikke fordobles hver 18. måned. En dobling over 18 måneder innebærer en tusendobling over 15 år. Det betyr at for samme pris som man betalte for én transistor i 1960 fikk man tusen transistorer i 1975, en million i 1990 og en milliard i Det har gjort transistorer til verdens mest omsatte handelsvare i antall, med mer enn solgte enheter per år. Transistorer er i ferd med å bli en tilnærmet ubegrenset ressurs. Det har medført en kraftig reduksjon i utviklingskonstnadene for svært avanserte systemer. Softwareradio Arkitekturen for kommunikasjonsradioer har gjennomgått store forandringer de siste ti til femten år. Mens en radio tidligere bestod av avansert analog elektronikk, er de fleste funksjoner nå flyttet over i det digitale domene. Faktarute 1 illustrerer en typisk moderne radioarkitektur. Det er en modul (Front-End) som konverterer signalet fra radiofrekvens (RF) til mellomfrekvens (IF). Resten av signalbehandlingen gjøres digitalt i hovedkomponentene FPGA, DSP og GPP. Fordelen med arkitekturen skissert her er at elektronikken blir veldig generell. Hvis radioen skal oppgraderes med nye funksjoner, eller spesifikasjoner skal forandres, er det ofte nok å oppgradere programvaren. Dette kalles softwareradio, men er likevel en proprietær løsning hvor samme leverandør har kontroll over både elektronikk og programvare. Soldater under en øvelse i regi av Heimevernet. Softwaredefinert radio SDR-begrepet brukes i dag hyppig i markedsføringen av ulike radioprodukter. Det finnes imidlertid ingen entydig og klar definisjon av begrepet. SDR-forum en medlemsorganisasjon med over 100 av de viktigste aktørene FFI Softwaredefinert radio et paradigmeskifte i radioteknologi?

3 innen SDR har valgt å definere det som radio in which some or all of the physical layer functions are software defined. I en slik definisjon gjøres det ingen forskjell på software radio og SDR. Det hevdes likevel at en slik forskjell eksisterer ved at den viktigste egenskapen til SDR er et uavhengig utviklingsløp for elektronikk og programvare i denne sammenheng plattform og bølgeform. Analogien til en pc kan være forklarende i så måte. I en datamaskin er elektronikken bare delvis standardisert ved at arkitekturen er klart definert. Det er operativsystemets oppgave å tilby et standardisert grensesnitt mot elektronikken. Et program som er utviklet for et operativsystem skal kunne kjøpes på en hvilken som helst pc som benytter dette operativsystemet, uavhengig av hvordan elektronikken er bygd. I dette bildet er plattformen elektronikken, bølgeformen er programmet som skal kjøres og Software Communications Architecture eller SCA (se faktarute 2) er operativsystemet. Det er en standardisering av operating environment eller operativsystem som skiller SDR fra software radio. Denne egenskapen gjør at elektronikk og programvare kan kjøpes fra forskjellige uavhengige leverandører. SDR vil likevel være mer komplisert enn en vanlig datamaskin. Blant annet vil kravet til regnekraft være svært høyt på grunn av avansert signalbehandling. En radio har også strenge sanntidskrav. På papiret har SDR potensial til å forandre flere aspekter av design og bruk av kommunikasjonssystemer. SDR kan tilby flere bølgeformer i samme boks, enklere oppretting av designfeil, muligheter for rekonfigurering, økning av IP-basert dataoverføring og forbedring av sikkerheten. Men den viktigste egenskapen ved konseptet er at det åpner for et fritt marked der bølgeformsleverandører kan operere uavhengig av plattformleverandører. En slik økt konkurranse skal i prinsippet gi bedre systemer til en lavere kostnad. 3 Typisk arkitektur for en moderne softwareradio og SDR Ethernet GPP FPGA D/A IF Sender RF DSP A/D IF FPGA Modem Front-End Mottaker Front-End konverterer signalet fra radiofrekvens (RF) til mellomfrekvens (IF). Resten av signalbehandlingen gjøres digitalt i hovedkomponentene FPGA, DSP og GPP. En General Purpose Processor (GPP) er enten en vanlig mikroprosessor eller en mikrokontroller. En mikroprosessor er kjernen i en datamaskin og er konstruert for å gjøre generelle beregninger. En mikrokontroller er en liten mikroprosessor med hukommelse og grensesnitt innebygd. Det er i prinsippet en komplett liten datamaskin i en krets. En Digital Signal Processor (DSP) er en mikroprosessor som er spesiallagd med hardware akselerator for å kjøre egne instruksjonssett for rask behandling av signaler. Disse brukes i stor grad til analyse, behandling og generering av digitale signaler. Et moderne modem som for eksempel et ADSL-modem er som regel en DSP. Field Programmable Gate Array (FPGA) er en stor logikk-krets som er konfigurerbar. En beskrivelse av oppførselen eller logikken i kretsen ligger i en hukommelseskrets ved siden av FPGA-en. Dette gjør at funksjonaliteten i elektronikken kan bestemmes og forandres etter at den er produsert. Men når strømmen er slått på og konfigureringen er gjort, er logikken fast. Den kan ikke kjøre programmer i vanlig forstand. Generelt er det slik at FPGA har høyere regnekraft enn DSP som igjen har høyere regnekraft enn GPP. Kostnaden for høyere regnekraft er økt pris og effektforbruk. Derfor vil en forsøke å legge funksjoner i den billigste komponenten. Moores lov gir oss hele tiden nye komponenter med økt ytelse. Det betyr at funksjoner etter hvert flyttes fra FPGA til DSP og fra DSP til GPP. Softwaredefinert radio et paradigmeskifte i radioteknologi? fakta I

4 4 Uavhengig utviklingsløp for plattform og bølgeform gjør at nye bølgeformer eller nye versjoner av bølgeformer kan legges inn på eksisterende elektronikk, mens eksisterende elektronikk bare byttes når ytelsen har økt betydelig. Slik det er for pc. Plattform I SDR-sammenheng består en plattform av mekanikk og elektronikk, i tillegg til basisprogramvaren operativsystemet som gjør at bølgeformer kan kjøres på den. Mange av de tilgjenglige plattformene har vært kun for bruk i laboratoriet. Men de aller siste årene har også serieproduserte robuste plattformer for bruk i felt kommet på markedet. Nye taktiske radioer dekker HF, VHF og UHF, og er håndholdte eller kjøretøymonterte. For de fleste av disse vil leverandøren påstå at det er SDR. Det er imidlertid få av dem hvor brukeren kan legge inn sin egen SCA-kompatible bølgeform. Bølgeform Bølgeform er definert som hele settet av radiofunksjoner, fra brukerinput til RF. Men i SDRsammenheng brukes ofte en utvidet definisjon hvor bølgeform er den komplette programvarebeskrivelsen av en radiostandard, fra fysiske lag til applikasjonslag og sikkerhetsløsninger. Hvis bølgeformen er utviklet etter SCA-standard, skal den i prinsippet kunne kjøres på en hvilken som helst SCA-kompatibel plattform. Det er utvalget av bølgeformer på plattformen som gir brukeren kommunikasjonsløsninger. Logistikk En SDR vil i motsetning til tradisjonelle radioer bestå av to helt uavhengige komponenter, plattform og bølgeform. Disse deployeres og vedlikeholdes også forskjellig. Alle systemer innen elektronikk og programvare, i denne sammenheng plattform og bølgeform, vil inneholde småfeil og svakheter. Men småfeil i programvare, såkalte bugs, er billigere og raskere å rette opp. Derfor vil det ofte være vanligere med nye versjoner av programvaren enn av selve elektronikken. Dette krever en annen organisasjon og andre prosedyrer for vedlikehold enn tradisjonelle elektronikkradioer. Kompatibilitet SDR gir muligheten for å kjøre mange bølgeformer på en og samme plattform. Det betyr at når en ny bølgeform skal tas i bruk i en forsvarsgren, er det i prinsippet nok å innstallere ny programvare på eksisterende plattformer. Dette kan imidlertid være vanskelig i praksis da det alltid vil være begrenset ytelse på en plattform, og dermed begrenset hvilke og hvor mange bølgeformer som kan kjøres samtidig. Kompatibilitetstesting blir en stor utfordring i så måte. Hvordan sikre at en bølgeform kan kjøres på en plattform og møte spesifikasjonene? Plattformleverandører vil opplyse om hvilke bølgeformer som kan kjøres på deres plattform. Tilsvarende vil leverandører av bølgeformer opplyse om hvilke plattformer deres bølgeform kan brukes på. Dette vil imidlertid være utilstrekkelig for Forsvaret, som må sikre at radioen fungerer under de betingelser den vil bli brukt og at den nye bølgeformen fungerer sammen med eventuelle andre bølgeformer som allerede kjører på plattformen. fakta II JTRS og SCA Det amerikanske Forsvaret har investert mye penger i SDR. Flere milliarder dollar er brukt i prosjektet Joint Tactical Radio System (JTRS). Dette er et stort utviklingsprogram for å finne fram til plattformer og bølgeformer for taktisk bruk på tvers av forsvarsgrenene. Hovedmålet har vært en reduksjon i antall radiosystemer. En sterkere standardisering ville også gi bedre fleksibilitet og interoperabilitet. Opprinnelig var det planer om en rekke ulike varianter av plattformer og bølgeformer, totalt 32 stykker. På grunn av manglende kontroll med utviklingen og utgiftene ble programmet restrukturert i 2005 og Joint Program Executive Office (JPEO) etablert. Ambisjonsnivået i programmet ble senket ved en kraftig reduksjon av antall bølgeformer og mindre vekt på interoperabilitet mot eldre systemer. Software Communications Architecture (SCA) er et viktig resultat fra JTRS og utgjør en del av et operating environment (OE). Sammen med Core Framework (CF), operativsystem (OS), Board Support Package (BSP) og Common Object Request Broken Architecture (CORBA) utgjør SCA et OE. SCA definerer en programvareinfrastruktur for ressursforvaltning (management), kontroll og konfigurering i en SDR. Det sier ikke noe om arkitektur, design eller implementering av elektronikk eller bølgeform. Hovedmålene med SCA er økt fleksibilitet, reduserte anskaffelses- og vedlikeholdskostnader og muligheter for enkle oppgraderinger. Den siste versjonen av SCA - versjon er bare delvis frigitt av JPEO for internasjonal bruk. De delene som ikke er frigitt representerer et problem for SDR-aktører utenfor USA. FFI Softwaredefinert radio et paradigmeskifte i radioteknologi?

5 5 En norsk sambandsmann i ørkenen ved flyplassen i Kandahar, Afghanistan. Portabilitet En meget viktig egenskap med SDR er portabilitet. Det betyr at en SCA-kompatibel bølgeform i prinsipp skal kunne kjøres på en hvilken som helst annen SCA-kompatibel plattform uten å måtte modifiseres. Det kan bety en markant kostnadsreduksjon. Men slik portering regnes fremdeles som urealistisk uten en eller annen form for tilpassing. Dette kan bli en svært omfattende prosess hvis funksjonene skal flyttes mellom prosesseringsenheter. Derfor blir det en skjønnsmessig avveiing av hvor store modifikasjoner som skal tillates for at en bølgeform skal kvalifisere som porterbar. I åpne diskusjonsfora blir kostnaden for portering anslått til prosent av utviklingskostnaden til bølgeformen. Interoperabilitet Internasjonale operasjoner er en viktig innsatsarena for Forsvaret og krever omfattende samarbeid og kommunikasjon mellom nasjoner. Her vil SDR kunne tilby store operative fordeler sammenlignet med tradisjonelle radioer. Beslutninger om felles bølgeformer kan tas på stedet, og infrastrukturen vil være operativ på meget kort tid. SDR muliggjør også interoperablitet mot eldre radiosystemer ved at bølgeformene til disse legges inn på plattformen. Gjenbruk av komponenter En stor fordel med prinsippet bak objektorientert eller komponentbasert programmering er gjenbruk av komponenter. I SCAverdenen foregår utviklingen på to nivåer, der en komponentdesigner koder og utvikler funksjonalitet i enkelte komponenter, mens en systemarkitekt setter komponentene sammen til en bølgeform. Med et stort bibliotek av komponenter kan nye avanserte bølgeformer utvikles med relativt få ressurser. Kognitiv radio Ved lisensiering av frekvenser blir spektret dårlig utnyttet. Kognitiv radio er et nytt konsept som kan endre på dette. Med bruk av smart antenneteknologi, kan retningen på utbredelsen av radiobølgene kontrolleres bedre. Slik kan en radio først forstå hva som foregår på lufta, for så å tilegne seg kunnskap om eventuell ledig kapasitet i frekvensspektret og så utnytte den. En kognitiv radio forutsetter en softwareradio med meget høy regnekraft, men i prinsipp ikke en SDR. Kognitiv radio er Softwaredefinert radio et paradigmeskifte i radioteknologi?

6 6 et konsept som vil gi helt nye muligheter innen radioteknologi, men det gjenstår mye forsking før dette blir en realitet. EK og sårbarhet Elektronisk krigføring (EK) er et område hvor SDRs fleksibilitet vil være en fordel da EK- og kommunikasjonsfunksjoner kan integreres på en og samme plattform. En SDR kan imidlertid være mer sårbar for elektroniske angrep enn en tradisjonell radio, som enten må ødelegges fysisk eller jammes. Siden SDR er konfigurerbar, kan den settes ut av spill med virus eller annen ondskapsfull programvare. Hvordan og hvem som skal sertifisere en bølgeform med hensyn til sikkerhet før denne legges inn på en plattform, blir også en utfordring. Utviklingen framover: Når kommer SDR? I dag må SDR med i betraktningen når de fleste nye radio- eller kommunikasjonsprosjekter planlegges. Likevel er det vanskelig å forutsi når plattform og bølgeform kan kjøpes uavhengig av hverandre, og når flytting av bølgeformer på tvers av plattformer blir en realitet. Noe vil løses med nye komponenter og nye plattformer med høyere regnekapasitet. Men det er et problem at softwarearkitekturen er ufullstendig spesifisert, og at industrien mangler gode forretningsmodeller. Mange systemer som selges som SDR i dag er proprietære, og kunden er dermed prisgitt leverandøren for å utvikle nye bølgeformer. I dette tilfellet faller et viktig argument for SDR bort. For Forsvaret er det muligheten for en åpen standard softwarearkitektur som er interessant, ikke softwareradio i seg selv. Vi har per i dag kommet omtrent halvveis i overgangen mellom to ulike måter å bygge radioer på, og det vil fremdeles ta mange år før radio er synonymt med SDR. Radioindustri og leverandører SDR innebærer store omstillinger for industrien. Tradisjonelt har radio vært en elektronikkboks hvor konkurransefordelene har vært å finne i systemdesignet. SDR vil forandre på dette ved at det blir et enormt press på krav til ytelse versus kostnad på elektronikk. Dermed vil bare noen få aktører overleve som plattformleverandører. Det vil resultere i et skarpere skille mellom spesialiserte plattformog bølgeformleverandører. Store industrikonstellasjoner er allerede i ferd med å tilpasse seg denne utviklingen. Et eksempel på dette er et samarbeid om en SDR mellom Thales (bølgeform) og Rockwell Collins (plattform). Sivil sektor Sivil sektor har forlengst overtatt føringen i den teknologiske utviklingen. Der forsvarssektoren tidligere var teknologidrivende, utgjør det i Andre interessante SDR-prosjekter fakta III Gemensamt Taktisk Radio System (GTRS). Sverige har igangsatt et eget stort prosjekt på SDR i samarbeid med Rockwell Collins som leverer plattformer og bølgeformer og der det svenske forsvaret har ansvaret for spesifikasjonen og utprøvingen. European Secure Software Defined Radio (ESSOR) er det største EDA Kategori B- prosjektet hittil på over 100 millioner euro og med deltagelse fra seks europeiske land, med et industriselskap fra hvert land. Varigheten er ESSOR har som tekniske mål en SCA-kompatibel SDR-arkitektur for militære anvendelser og bølgeform for sikre nettverk med høy datarate. Denne skal kjøre på nasjonale prototypeplattformer i Det er også et mål å øke SDR-kunnskapen i Europa og balansere ut den amerikanske dominansen. Enabling Technology for Advanced Radio (ETARE) er et EDA Kategori B-prosjekt med Belgia, Finland, Frankrike og Italia med mål å implementere teknologi for økt datarate. Prosjektet ser kun på bølgeformer og ligger lengre fram i tid enn ESSOR. Coalition Wideband Networking Waveform (CoalWNW) er et multinasjonalt samarbeid initiert av USA for å utvikle en SCA-kompatibel bredbåndsbølgeform til overføring av sikker tale, video og data. Det er deltakelse fra ni nasjoner, hvorav fem også er med i ESSOR. Det er ingen som på nåværende tidspunkt kan redegjøre for den teknologiske forskjellen mellom ESSOR og CoalWNW. Erfaring fra JTRSprosjektet i USA vil bli overført til CoalWNW. Det er planer om at CoalWNW skal kjøre på prototypeplattformer i EULER (WINTSEC-II), European Software Defined Radio for wireless in joint security operations, er et europeisk prosjekt om interoperabilitet i Public and Governmental Security, det vil si blålysetatene. Prosjektet ligger under EUs syvende rammeprogram og har nitten partnere fra industri, akademia og sluttbrukere. Målet med prosjektet er å danne et grunnlag for sømløs kobling mellom P&GSsystemer. FFI Softwaredefinert radio et paradigmeskifte i radioteknologi?

7 7 Soldater fra stabskompaniet i Hans Majestet Kongens Garde under en feltøvelse. dag mindre enn 0,1 prosent av elektronikkmarkedet. Forbrukselektronikk som iphone og Playstation er state-of-the-art -elektronikk helt i front av det som er teknisk mulig. Forsvaret drar nytte av den teknologiske utviklingen i sivil sektor med utstrakt bruk av hyllevare. Mobiltelefonprodusentene har vært en viktig aktør innen utvikling av avanserte komponenter og ny pakketeknologi. De opererer med ekstreme krav til ytelse i forhold til kostnader, utskiftingstakten er høy og det kommer stadig nye bølgeformer som skal implementeres. Et tradisjonelt utviklingsløp med konseptutvikling, spesifisering og implementering tar for lang tid og store og effektkrevende komponenter er utelukket. For denne industrien vil en enkelt prosessor, som kjører et sanntidsoperativsystem og med omfattende standardiserte biblioteker med spesialfunksjoner for radio, være veldig interessant. Hvis sivil sektor tar fram en slik lavkost prosessor med tilhørende åpen programvare i prisklassen rundt ti euro kan den fort bli en standardkomponent for SDR. Altså SDR som svært billig hyllevare. Muligheter og utfordringer for Forsvaret For at SDR skal være interessant for Forsvaret, må det tilby nye egenskaper i forhold til en vanlig softwareradio. En slik egenskap er uavhengighet mellom hardware (plattform) og software (bølgeform). Dette vil gi en sterkere konkurransesituasjon, men resulterer også i en helt annen og billigere logistikk. Når Forsvaret skal ta i bruk en ny bølgeform, betyr det installasjon av ny programvare på eksisterende elektronikk. I prinsipp kan dette gjøres over det nettverket som radioen står i. Dette er mye mindre ressurskrevende enn å bytte ut gamle bokser med nye. Hvis fordelene skal kunne utnyttes fullt ut i variantbegrensing, vil imidlertid en sterkere samordning mellom de forskjellige forsvarsgrenene være nødvendig i framtiden. SDR ved FFI Gjennom de siste tre årene har FFI undersøkt hvilken betydning SDR vil kunne få for Forsvaret. Metoden for å forstå SDR har vært å skaffe en SCA-kompatibel plattform og å implementere en HF-bølgeform bestående av STANAG 4203 og STANAG 4285 (tekniske interoperabilitetsstandarder) på denne. Implementeringen av denne bølgeformen har vært svært vellykket. Videre har denne blitt testet mot andre lands hardware og softwareimplementering, blant annet gjennom et samarbeid i RTO IST-080/RTG, Natos panel for informasjonssystemsteknologi. Konklusjonen fra dette arbeidet er at SCA er komplekst og at begynnerterskelen er høy. SDR-utviklingen har kommet langt, men det gjenstår fremdeles mye forskning før det med sikkerhet kan fastslås at det er enklere og billigere å utvikle radioer som SDR enn med tradisjonelle metoder. Softwaredefinert radio et paradigmeskifte i radioteknologi?

8 Artikkelforfatter FFI-FOKUS nr. 2 Februar 2010 Design: FFI Foto: FFI og FMS Trykk 07 Gruppen ISSN Mer informasjon om SDR finner du på disse nettsidene: sca.jpeojtrs.mil ossie.wireless.vt.edu sbc.omg.org (Joint Programs Executive Office Joint Tactical Radio System, U.S. Department of Defense) (Software Communications Architecture) (Spectrum Signal Processing) (software development) (advanced software integration and infrastructure solutions) (SCA-Based Open Source Software Defined Radio) (SDR Communications Research Centre Canada) (Wireless Innovation Forum) (The Software-Based Communication Domain Task Force) (wireless communication development) Leif Hanssen er utdannet dr. scient i mikroelektronikk fra Universitetet i Oslo. Han har blant annet jobbet ved Senter for Industriforskning (nå Sintef Oslo) og ved Televerkets forskningsinstitutt. Han har vært ansatt ved FFI siden 2002, hvor han jobber med nett verksbasert forsvar og radarteknologi. Kontaktinformasjon Forsvarets forskningsinstitutt Postboks 25, 2027 Kjeller E-post: Telefon: Militært nummer: E-post til ffi-fokus: Forsvarets FFIforskningsinstitutt N o r w e g i a n D e f e n c e R e s e a r c h E s t a b l i s h m e n t

INF1400 Kap 0 Digitalteknikk

INF1400 Kap 0 Digitalteknikk INF1400 Kap 0 Digitalteknikk Binære tall (ord): Digitale signaler: Hva betyr digital? Tall som kun er representert ved symbolene 0 og 1 (bit s). Nøyaktighet gitt av antall bit. (avrundingsfeil) Sekvenser

Detaljer

STE6221 Sanntidssystemer LØSNINGSFORSLAG TIL EKSAMEN

STE6221 Sanntidssystemer LØSNINGSFORSLAG TIL EKSAMEN HØGSKOLEN I NARVIK Avdeling for teknologi MSc.-studiet EL/RT Side 1 av 3 STE6221 Sanntidssystemer LØSNINGSFORSLAG TIL EKSAMEN Tid: Torsdag 09.03.2006, kl: 09:00-12:00 Tillatte hjelpemidler: Godkjent programmerbar

Detaljer

CORBA Component Model (CCM)

CORBA Component Model (CCM) CORBA Component Model (CCM) INF5040 Høst 2005 Erlend Birkedal Jan Erik Johnsen Tore Ottersen Løkkeberg Denne presentasjonen CORBA Svakheter ved CORBA Object Model Komponenter CORBA Component Model Hva

Detaljer

Avanserte byggeblokker (Maxfield kap.13 og 17)

Avanserte byggeblokker (Maxfield kap.13 og 17) Avanserte byggeblokker (Maxfield kap.13 og 17) Innhold: Kap 13: Embedded prosessorer (prosessorkjerner) Kap 17: Virtuelle komponenter (Intellectual Properties - IPs) INF3430 - H11 1 Organisering av kretskort

Detaljer

Med selvbetjening når vi ut til kundene med nye muligheter som setter nye trender.. More Software Solutions AS

Med selvbetjening når vi ut til kundene med nye muligheter som setter nye trender.. More Software Solutions AS Med selvbetjening når vi ut til kundene med nye muligheter som setter nye trender.. More Software Solutions AS 80% av alle forretningsdokumenter er skjema (Gartner og PWC) I stedet for å spørre hva det

Detaljer

4-06. Elektronikkens betydning. Illustrasjon: Jan Olav Langseth/FFI Foto: Kongsberg Gruppen, Scanpix, FMS

4-06. Elektronikkens betydning. Illustrasjon: Jan Olav Langseth/FFI Foto: Kongsberg Gruppen, Scanpix, FMS FFI-FOKUS F o r s v a r s f a g l i g t i d s s k r i f t u t g i t t a v F o r s v a r e t s f o r s k n i n g s i n s t i t u t t o k t o b e r 2 0 0 6 4-06 Elektronikkens betydning Illustrasjon: Jan

Detaljer

Forsvaret vil bruke alle nett. Kennet Nomeland, Radioarkitekt

Forsvaret vil bruke alle nett. Kennet Nomeland, Radioarkitekt Forsvaret vil bruke alle nett Kennet Nomeland, Radioarkitekt Forsvarsmateriell vil trenge ny kompetanse for å møte morgendagens utfordringer Forsvarsmateriell trenger ny kompetanse for å møte morgendagens

Detaljer

Model Driven Architecture (MDA) Interpretasjon og kritikk

Model Driven Architecture (MDA) Interpretasjon og kritikk Model Driven Architecture (MDA) Interpretasjon og kritikk Ragnhild Kobro Runde (Ifi, UiO) Veileder: Ketil Stølen (Ifi/SINTEF) Stuntlunsj SINTEF Oversikt Bakgrunn/utgangspunkt for presentasjonen MDA stuntlunsj

Detaljer

Datamaskinens oppbygning

Datamaskinens oppbygning Datamaskinens oppbygning Håkon Tolsby 18.09.2014 Håkon Tolsby 1 Innhold Hovedenheten Hovedkort Prosessor CISC og RISC 18.09.2014 Håkon Tolsby 2 Datamaskinens bestanddeler Hovedenhet Skjerm Tastatur Mus

Detaljer

Elektronikk for produktutviklere

Elektronikk for produktutviklere Elektronikk for produktutviklere Øyvind Harboe, General Manager, Zylin AS Zylin AS Opprettet 1.1.2002 Embedded elektronikk tjenester 2009 : 5 ansatte Kunder i Stavanger, Oslo, USA, France, Germany Produkter:

Detaljer

Request for information (RFI) Integrasjonsplattform

Request for information (RFI) Integrasjonsplattform Request for information (RFI) Integrasjonsplattform Trondheim kommune Trondheim kommune har initiert et prosjekt for å etablere en ny integrasjonsplattform TIP (Trondheim kommune Integrasjons Plattform).

Detaljer

Hvorfor samarbeid om PSD2?

Hvorfor samarbeid om PSD2? Hvorfor samarbeid om PSD2? Geir Bonde, Bits 31.03.2017 Navn på presentasjon 1 Samarbeid i næringen kan foregå på flere nivåer Rammeverk Spesifikasjoner Tekniske løsninger Regelverk Prosedyrer Prosesser

Detaljer

Kapittel 5 - Advanced Hypertext Model Kapittel 6 - Overview of the WebML Development Process

Kapittel 5 - Advanced Hypertext Model Kapittel 6 - Overview of the WebML Development Process INF 329 Web-teknologier Kapittel 5 - Advanced Hypertext Model Kapittel 6 - Overview of the WebML Development Process Navn: Bjørnar Pettersen bjornarp.ii.uib.no Daniel Lundekvam daniell.ii.uib.no Presentasjonsdato:

Detaljer

Forsvaret vil bruke alle nett. Kennet Nomeland, Radioarkitekt

Forsvaret vil bruke alle nett. Kennet Nomeland, Radioarkitekt Forsvaret vil bruke alle nett Kennet Nomeland, Radioarkitekt Forsvarsmateriell vil trenge ny kompetanse for å møte morgendagens utfordringer Forsvarsmateriell trenger ny kompetanse for å møte morgendagens

Detaljer

NetNordic 365. Dine nettverks- og samhandlingsløsninger i trygge hender C L O U D D R I F T SUPPORT KONSULENT

NetNordic 365. Dine nettverks- og samhandlingsløsninger i trygge hender C L O U D D R I F T SUPPORT KONSULENT 365 Dine nettverks- og samhandlingsløsninger i trygge hender C L O U D D R I F T SUPPORT KONSULENT Å være kundens «Best Companion» forplikter Det innebærer blant annet å tilby «best-of-breed» løsninger

Detaljer

Høringsmøte om Digital radio. Innspill fra Radio Agder AS

Høringsmøte om Digital radio. Innspill fra Radio Agder AS Høringsmøte om Digital radio Innspill fra Radio Agder AS Initiativ fra KKD Legge forholdene til rette for at alle får anledning til å etablere digitale radiosendinger med alle digitale standarder. Regulere

Detaljer

Ekte versus hybride skyløsninger. IT-puls Trondheim 12.mai 2016 Helge Strømme

Ekte versus hybride skyløsninger. IT-puls Trondheim 12.mai 2016 Helge Strømme Ekte versus hybride skyløsninger IT-puls Trondheim 12.mai 2016 Helge Strømme Xledger 2000 2003 Design og utvikling 2003 2005 Pilotfase 2005 2010 Forretningsmessig vekst i Norge Lang erfaring med skytjenester

Detaljer

ÅPNE LØSNINGER. - Hva er det og hvilke følger får det

ÅPNE LØSNINGER. - Hva er det og hvilke følger får det ÅPNE LØSNINGER - Hva er det og hvilke følger får det Hva er åpne løsninger En åpen løsning er et system hvor kjerne funksjonaliteten er tilgjengelig for at e- verkene eller et 3.parts leverandør kan tilføye

Detaljer

System integration testing. Forelesning Systems Testing UiB Høst 2011, Ina M. Espås,

System integration testing. Forelesning Systems Testing UiB Høst 2011, Ina M. Espås, System integration testing Forelesning Systems Testing UiB Høst 2011, Ina M. Espås, Innhold Presentasjon Hva er integration testing (pensum) Pros og cons med integrasjonstesting Når bruker vi integration

Detaljer

Organisering og ledelse av hardware-utvikling

Organisering og ledelse av hardware-utvikling Organisering og ledelse av hardware-utvikling INF5700 Organisering og ledelse av tekniske prosjekter, 2010.10.15 Snorre Aunet, sa@ifi.uio.no Dept. of Informatics, Nanoelectronics group, University of Oslo

Detaljer

Bruk av nettbrett, RFID og veien videre med Utstyrsportalen. Bernt Håvardsholm

Bruk av nettbrett, RFID og veien videre med Utstyrsportalen. Bernt Håvardsholm Bruk av nettbrett, RFID og veien videre med Utstyrsportalen Bernt Håvardsholm Videreutvikling av Utstyrsportalen Hva? Hvordan? Stadig å gjøre Utstyrsportalen enklere mer effektiv og sikrere for våre brukere

Detaljer

Standardisering av kommunikasjonsgrensesnittet i måleren?

Standardisering av kommunikasjonsgrensesnittet i måleren? Standardisering av kommunikasjonsgrensesnittet i måleren? Espen Kåsin Adm. Dir. Policom AS Side 1 Hvem er Policom? Policom AS er en av Norges ledende systemleverandører innen AMM systemer. Policom leverer

Detaljer

Design med ASIC og FPGA (Max kap.7 og 18)

Design med ASIC og FPGA (Max kap.7 og 18) Design med ASIC og FPGA (Max kap.7 og 18) Innhold: Begrensninger/muligheter å ta hensyn til ved FPGA design som en normalt slipper å tenke på med ASIC design. Migrering mellom FPGA og ASIC INF3430 - H10

Detaljer

Endringer i Ingeniørfaget HiÅ 19.08.2014 Leve med Moores lov Loven som har skapt innovasjon i 50 år

Endringer i Ingeniørfaget HiÅ 19.08.2014 Leve med Moores lov Loven som har skapt innovasjon i 50 år Endringer i Ingeniørfaget HiÅ 19.08.2014 Leve med Moores lov Loven som har skapt innovasjon i 50 år Prof. Harald Yndestad Hva er det du utdanner deg til? Min og din tid i faget Er det noe du kan lære fra

Detaljer

TESS Hose Management konseptet

TESS Hose Management konseptet TESS Hose Management konseptet TESS Hose Management (THM) er et svært fleksibelt og avansert risikobasert vedlikeholdssystem for slanger. THM er et komplett konsept for vedlikehold av fleksible slanger

Detaljer

Forprosjekt. Oppgavens tittel: Motorstyring Dato: 24.01.05. Jon Digernes Institutt/studieretning: Program for elektro og datateknikk

Forprosjekt. Oppgavens tittel: Motorstyring Dato: 24.01.05. Jon Digernes Institutt/studieretning: Program for elektro og datateknikk HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Avdeling for teknologi Program for elektro-og datateknikk 7004 TRONDHEIM Forprosjekt Oppgavens tittel: Motorstyring Dato: 24.01.05 Project title: Gruppedeltakere: Sverre Hamre

Detaljer

Mamut Partner Program Nå dine mål Bli en del av vinnerlaget!

Mamut Partner Program Nå dine mål Bli en del av vinnerlaget! Utmerkede forretningsmuligheter m ed Mamut Busin ess Software Mamut Partner Program Nå dine mål Bli en del av vinnerlaget! 3 Prisvinnende løsninger dine kunder kan vokse med 3 Microsoft Gold Partner 3

Detaljer

7 tegn på at dere bør bytte forretningssystem

7 tegn på at dere bør bytte forretningssystem 7 tegn på at dere bør bytte forretningssystem Å bytte forretningssystem er en beslutning som modner over tid. En rekke problemstillinger har ført til at dere stiller kritiske spørsmål ved løsningen dere

Detaljer

7 tegn på at dere bør bytte forretningssystem

7 tegn på at dere bør bytte forretningssystem 7 tegn på at dere bør bytte forretningssystem Å bytte forretningssystem er en beslutning som modner over tid. En rekke problemstillinger har ført til at dere stiller kritiske spørsmål ved løsningen dere

Detaljer

SOLICARD ARX. Adgangssystemet som gir deg ubegrenset frihet. An ASSA ABLOY Group company

SOLICARD ARX. Adgangssystemet som gir deg ubegrenset frihet. An ASSA ABLOY Group company SOLICARD ARX Adgangssystemet som gir deg ubegrenset frihet An ASSA ABLOY Group company SOLICARD ARX arkitektur SOLICARD ARX LCU oppkoblet via Internet Eksisterende nettverk SOLICARD ARX AC SOLICARD ARX

Detaljer

Derfor er forretningssystemet viktig for bedriften

Derfor er forretningssystemet viktig for bedriften Innhold Derfor er forretningssystemet viktig for bedriften... 2 Når er det på tide å bytte forretningssystem?... 2 Velg riktig forretningssystem for din bedrift... 3 Velg riktig leverandør... 4 Standard

Detaljer

Eksempler på eksisterende SmartGrid teknologi og deres evne til å løse utfordringene AMS. Klaus Livik. Nettkonferansen 2009 1. og 2.

Eksempler på eksisterende SmartGrid teknologi og deres evne til å løse utfordringene AMS. Klaus Livik. Nettkonferansen 2009 1. og 2. Eksempler på eksisterende SmartGrid teknologi og deres evne til å løse utfordringene AMS Klaus Livik Nettkonferansen 2009 1. og 2. desember Innhold Smart Grid en realitet, mulighet eller forbigående floskel?

Detaljer

ez PARTNER PROGRAM GUIDE Bli en ez Business Partner

ez PARTNER PROGRAM GUIDE Bli en ez Business Partner ez PARTNER PROGRAM GUIDE Bli en ez Business Partner HVORFOR BLI EN PARTNER? Med mer enn 15 års organisk utvikling innfor Open Source CMS feltet, vet vi hva som skal til for å lage robuste og fleksible

Detaljer

MindIT sin visjon er å være en anerkjent og innovativ leverandør av teknologi og tjenester i den globale opplæringsbransjen

MindIT sin visjon er å være en anerkjent og innovativ leverandør av teknologi og tjenester i den globale opplæringsbransjen If you think education is expensive... try ignorance! MindIT sin visjon er å være en anerkjent og innovativ leverandør av teknologi og tjenester i den globale opplæringsbransjen Styrende verdier i MindIT:

Detaljer

Kommunikasjon og autonome farkoster. Lars Landmark SEMINAR Maritim Kommunikasjon SINTEF, 15. februar 2017

Kommunikasjon og autonome farkoster. Lars Landmark SEMINAR Maritim Kommunikasjon SINTEF, 15. februar 2017 Kommunikasjon og autonome farkoster Lars Landmark SEMINAR Maritim Kommunikasjon SINTEF, 15. februar 2017 Innhold Litt om oss Forsvarets kommunikasjonsbehov Autonomi og kommunikasjon Bruk av ubemannede

Detaljer

IHE i Norge. Petter Østbye. Adm. dir. Sectra Norge AS. Medforfattere: Espen Møller, Roald Bergstrøm, Aslak Aslaksen

IHE i Norge. Petter Østbye. Adm. dir. Sectra Norge AS. Medforfattere: Espen Møller, Roald Bergstrøm, Aslak Aslaksen IHE i Norge Petter Østbye Adm. dir. Sectra Norge AS Medforfattere: Espen Møller, Roald Bergstrøm, Aslak Aslaksen Doc. No/Page 1(xx) Innhold Introduksjon Føringer innenfor informasjonsutveksling Utfordringen

Detaljer

Kompetanse på arkitekturområdet i helsesektoren er tidoblet på under to år - hva nå?

Kompetanse på arkitekturområdet i helsesektoren er tidoblet på under to år - hva nå? 1 Kompetanse på arkitekturområdet i helsesektoren er tidoblet på under to år - hva nå? Bakgrunn Nasjonal IKT har siden høsten 2010 investert i kompetansebygging innen virksomhetsarkitektur, (Enterprise

Detaljer

STRATEGISK PLAN

STRATEGISK PLAN STRATEGISK PLAN 2010 2015 IT-AVDELINGEN UNIVERSITETET I BERGEN Brukerorientering Kvalitet Samarbeid Etikk SIDE 1 v. 1.00, 24. juni 2010 VISJON IT-avdelingen ved UiB skal produsere og levere IKT-tjenester

Detaljer

NorSIKT Hensikt, målsetting og status

NorSIKT Hensikt, målsetting og status Nordisk System for Intelligent Klassifisering av Trafikk (Nordic System for Intelligent Classification of Traffic) NorSIKT Hensikt, målsetting og status Informasjonsmøte i København, 22.september 2011

Detaljer

Hva jeg skal snakke om

Hva jeg skal snakke om Noark 5 Del 2 Hva jeg skal snakke om Litt om programvare Proprietær og åpenkildekode Tjeneste orientert arkitekturer Moderne utviklingsmetodikk dots Noark 5 kjerne Viktig men ikke noe som er tatt opp i

Detaljer

www.invenia-innovation.no Velkommen! Pressekonferanse 12.03.02 INNOVATION Side 1

www.invenia-innovation.no Velkommen! Pressekonferanse 12.03.02 INNOVATION Side 1 Velkommen! Pressekonferanse 12.03.02 Side 1 utvikling Invenia AS Side 2 Vår visjon og Forskning Invenia Innovation AS rundt Distribuerte systemer Invenia Innovation AS Side 3 23. Mars 2000 Forretningsidé

Detaljer

Kravspesifikasjon Digital distribusjon av sakspapirer

Kravspesifikasjon Digital distribusjon av sakspapirer Kravspesifikasjon Digital distribusjon av sakspapirer Kravspesifikasjon 1.1. Tilbudets omfang og fylkeskommunens forventninger Aust-Agder fylkeskommune ber om tilbud på verktøy som legger til rette for

Detaljer

Saia PG5 2.0. Kjære kunde,

Saia PG5 2.0. Kjære kunde, Myrvoll 07.09.2009 Saia PG5 2.0 Kjære kunde, Etter en lang og intensiv periode med utvikling og testing, er det en glede å informere om at PG5 V2.0 er klar for distribusjon. I denne nye PG5 versjonen lanseres

Detaljer

AlgDat 12. Forelesning 2. Gunnar Misund

AlgDat 12. Forelesning 2. Gunnar Misund AlgDat 12 Forelesning 2 Forrige forelesning Følg med på hiof.no/algdat, ikke minst beskjedsida! Algdat: Fundamentalt, klassisk, morsomt,...krevende :) Pensum: Forelesningene, oppgavene (pluss deler av

Detaljer

Grid computing for radiologi

Grid computing for radiologi Grid computing for radiologi Wolfgang Leister Sjefsforsker, Norsk Regnesentral PACS 2005, Trondheim Grid computing for radiologi Hva er grid? Hva kan grid bidra for radiologi? Hvilke fordeler har bruk

Detaljer

Fra idé til marked Hvorfor elektronikk handler om mer enn kretskort

Fra idé til marked Hvorfor elektronikk handler om mer enn kretskort NCEI Teknologifrokost 25. Mars 2015 Fra idé til marked Hvorfor elektronikk handler om mer enn kretskort Del 1: Are Hellandsvik Forsker ved SINTEF IKT Kommunikasjonssystemer Del 2: Terje Frøysa Forsker

Detaljer

Generelt om operativsystemer

Generelt om operativsystemer Generelt om operativsystemer Hva er problemet? Styring av maskinvare og ressurser tilknyttet en datamaskin er komplisert, detaljert og vanskelig Maskinvare, komponenter og programvare endres og forbedres

Detaljer

Digitalisering ikke et mål i seg selv Kåre Kaasamoen

Digitalisering ikke et mål i seg selv Kåre Kaasamoen Digitalisering ikke et mål i seg selv 19.10.2017 Kåre Kaasamoen Hva er digitalisering? Den tekniske: prosessen for å digitalisere et analogt signal Den sosiale/sosiologiske: endringer i vårt daglige liv

Detaljer

Læreplan i informasjonsteknologi - programfag i studiespesialiserende utdanningsprogram

Læreplan i informasjonsteknologi - programfag i studiespesialiserende utdanningsprogram Læreplan i informasjonsteknologi - programfag i studiespesialiserende utdanningsprogram Fastsatt som forskrift av Utdanningsdirektoratet 3. april 2006 etter delegasjon i brev 26. september 2005 fra Utdannings-

Detaljer

Fri programvare i helsesektoren en realitet! Presentasjon av Enkeltoppgjør

Fri programvare i helsesektoren en realitet! Presentasjon av Enkeltoppgjør Fri programvare i helsesektoren en realitet! Presentasjon av Enkeltoppgjør Snorre Meland - Teknologidirektør Acando AS Acando AS Enkeltoppgjør 2 Ny nasjonal saksbehandlingsløsning for refusjon av reiseutgifter

Detaljer

Toshiba EasyGuard i praksis:

Toshiba EasyGuard i praksis: Toshiba EasyGuard i praksis Toshiba EasyGuard i praksis: Tecra A5 Opplev et nytt nivå av mobil produktivitet Toshiba EasyGuard består av et sett med funksjoner som dekker forretningsbrukeres behov for

Detaljer

Systemutviklingen er ferdig når et system er operativt. Med operativt menes når systemet blir brukt av brukerne på et faktisk arbeidssted.

Systemutviklingen er ferdig når et system er operativt. Med operativt menes når systemet blir brukt av brukerne på et faktisk arbeidssted. Presentasjon nummer 5 The changing system and the nature of maintenance Silde 1 Gruppen introduseres Slide 2 The changing system and the nature of maintenance The Changing system Systemutviklingen er ferdig

Detaljer

Outsourcing av småceller/femtoceller

Outsourcing av småceller/femtoceller Outsourcing av småceller/femtoceller Teknas kursdager, Trondheim 9. januar 2014 Geir Ove Jenssen CTO Norsk mobildekning i media 2013: Mobildekning på jobben Moderne energieffektive bygg stopper signalene

Detaljer

Canon Business Services

Canon Business Services Canon Business Services Utvikle virksomheten din Canon Business Services Kunders endrede adferd påvirker hvordan alle virksomheter må drive i fremtiden, derfor endres måten organisasjoner bygger og selger

Detaljer

Forprosjektrapport Gruppe 30

Forprosjektrapport Gruppe 30 Forprosjektrapport Gruppe 30 Gruppemedlemmer: Eyvind Nielsen s177748 Ullvar Brekke s236375 Kristoffer Pettersen s239404 Innhold Presentasjon... 3 Sammendrag... 3 Dagens situasjon... 3 Mål... 3 Rammebetingelser...

Detaljer

Bilag 3 Del 1 Kundens tekniske løsning Avtalereferanse: NT Digitale Display

Bilag 3 Del 1 Kundens tekniske løsning Avtalereferanse: NT Digitale Display Bilag 3 Del 1 Kundens tekniske løsning Avtalereferanse: NT-0860-14 Digitale Display VERSJON : 10 DATO: 19.12.2014 Side 1 av 6 Bilag 3 Del 1 NT-0860-14 Digitale Display Innholdsfortegnelse Innhold 1 INFORMASJON

Detaljer

Den digitale jernbanen

Den digitale jernbanen Den digitale jernbanen Jernbaneverket Oslo 26.januar 2016, Sverre Kjenne, Direktør Signal og Tele Hensikten er å gi en introduksjon av den digitale revolusjonen i norsk jernbane Jeg kommer til å si at

Detaljer

Dagens temaer. Architecture INF ! Dagens temaer hentes fra kapittel 3 i Computer Organisation and

Dagens temaer. Architecture INF ! Dagens temaer hentes fra kapittel 3 i Computer Organisation and Dagens temaer! Dagens temaer hentes fra kapittel 3 i Computer Organisation and Architecture! Enkoder/demultiplekser (avslutte fra forrige gang)! Kort repetisjon 2-komplements form! Binær addisjon/subtraksjon!

Detaljer

St.meld. nr. 36 Det gode innkjøp. Dag Strømsnes Avdelingsdirektør Avdeling for offentlige anskaffelser

St.meld. nr. 36 Det gode innkjøp. Dag Strømsnes Avdelingsdirektør Avdeling for offentlige anskaffelser St.meld. nr. 36 Det gode innkjøp Dag Strømsnes Avdelingsdirektør Avdeling for offentlige anskaffelser Difis visjon: VI UTVIKLER OFFENTLIG SEKTOR Kunnskapsbasert forvaltningsutvikling Digitale tjenester

Detaljer

MindIT sin visjon er å være en anerkjent og innovativ leverandør av teknologi og tjenester i den globale opplæringsbransjen

MindIT sin visjon er å være en anerkjent og innovativ leverandør av teknologi og tjenester i den globale opplæringsbransjen If you think education is expensive... try ignorance! MindIT sin visjon er å være en anerkjent og innovativ leverandør av teknologi og tjenester i den globale opplæringsbransjen Styrende verdier i MindIT:

Detaljer

www.steria.no Steria as a Service En norsk skytjeneste Steria

www.steria.no Steria as a Service En norsk skytjeneste Steria www.steria.no Steria as a Service En norsk skytjeneste Steria Steria as a Service - Agenda Kort presentasjon av Steria Sterias utfordringer i drift Sterias målsetninger for drift Prosjektet IT Factory

Detaljer

Lab 5 Enkle logiske kretser - DTL og 74LS00

Lab 5 Enkle logiske kretser - DTL og 74LS00 Universitetet i Oslo FYS1210 Elektronikk med prosjektoppgave Lab 5 Enkle logiske kretser - DTL og 74LS00 Sindre Rannem Bilden 4. april 2016 Labdag: Tirsdag Labgruppe: 3 Oppgave 1: Funksjonstabell En logisk

Detaljer

Utfordringer og muligheter ved globalisering av kunnskapstjenester. Paul Chaffey, Abelia

Utfordringer og muligheter ved globalisering av kunnskapstjenester. Paul Chaffey, Abelia Utfordringer og muligheter ved globalisering av kunnskapstjenester Paul Chaffey, Abelia Tema for dagen: Norges utgangspunkt: Vi er et høykostland Hva er drivkreftene som gjør at forandringene kommer raskere

Detaljer

Konfigurasjonsstyring

Konfigurasjonsstyring INF1050: Systemutvikling 28. mars 2017 Konfigurasjonsstyring Yngve Lindsjørn ynglin@ifi.uio.no INF1050 Systemutvikling ->Konfigurasjonsstyring 1 Temaer i dagens forelesning Versjonshåndtering Systembygging

Detaljer

2015 GLOBAL THREAT INTELLIGENCE REPORT SAMMENDRAG

2015 GLOBAL THREAT INTELLIGENCE REPORT SAMMENDRAG 2015 GLOBAL THREAT INTELLIGENCE REPORT SAMMENDRAG 1 SAMMENDRAG INNLEDNING: GLOBAL THREAT INTELLIGENCE REPORT 2015 De siste årene har sikkerhetsbransjen med rette fokusert mye på Advanced Persistent Threats

Detaljer

Hvordan kan en gjenbrukbar NOARK kjerne bidra til samhandling mellom forvaltningsnivåene?

Hvordan kan en gjenbrukbar NOARK kjerne bidra til samhandling mellom forvaltningsnivåene? Hvordan kan en gjenbrukbar NOARK kjerne bidra til samhandling mellom forvaltningsnivåene? Thomas Sødring Høyskolen i Oslo thomas.sodring@jbi.hio.no +47 99 57 04 72 NOKIOS Workshop NOARK 5 26. Oktober 2010

Detaljer

IT Operations Cisco Partner Day, Fornebu

IT Operations Cisco Partner Day, Fornebu IT Operations Cisco Partner Day, Fornebu 09.05.2014 Do it once, do it right. Elisabeth Larsen, IT Operations Manager Innhold Oversikt Utfordringer Fremtiden Valget Sammendrag Om Get Get er Norges mest

Detaljer

wslan wireless sensor Local Area Network

wslan wireless sensor Local Area Network wslan wireless sensor Local Area Network NFR KMB Jan Erik Håkegård SINTEF Faglig seminar - Trådløs fremtid, Telenor Fornebu, 26. januar 2005 1 Innhold Eksempler på anvendelsesområder for sensornettverk

Detaljer

Masteroppgaver høsten 2006

Masteroppgaver høsten 2006 Masteroppgaver høsten Oddvar Søråsen Rom 3411, 22 85 24 56, oddvar@ifi.uio.no 28. September, Masteroppgaver Tema: Mikroelektromekaniske systemer, MEMS Elektroniske systemer med innslag av MEMS-komponenter

Detaljer

Saksnr. 2013/188 2-faktor autentisering. Spørsmål og svar: :

Saksnr. 2013/188 2-faktor autentisering. Spørsmål og svar: : Spørsmål og svar: 1 26.07.2013: 2 3 I «Bilag 1 - Kundens kravspesifikasjon» under krav T9 og T10 spesifiseres krav til integrasjon mot Microsoft Forefront Threat Management Gateway. Denne løsningen er

Detaljer

Fleksibilitet, forandring og forankring - Fremtidens flytende organisering av universiteter og høyskoler. Bjørn Stensaker

Fleksibilitet, forandring og forankring - Fremtidens flytende organisering av universiteter og høyskoler. Bjørn Stensaker Fleksibilitet, forandring og forankring - Fremtidens flytende organisering av universiteter og høyskoler Bjørn Stensaker Sentrale Europeiske reformideer Tidlig versjon av New Public Management: autonomi

Detaljer

Innhold uke 7. Objektorientert programmering i Python: Introduksjon. Lite tilbakeblikk: Programflyt og skop. Lite tilbakeblikk: Funksjoner er uttrykk

Innhold uke 7. Objektorientert programmering i Python: Introduksjon. Lite tilbakeblikk: Programflyt og skop. Lite tilbakeblikk: Funksjoner er uttrykk Innhold uke 7 Objektorientert programmering i Python: Introduksjon IN1000 Høst 2017 uke 7 Siri Moe Jensen Lite tilbakeblikk: Prosedyrer og funksjoner Objektorientert programmering Introduksjon: Hvorfor,

Detaljer

SolidPlant er perfekt for deg som jobber med design av rørsystemer og anlegg, og er kjent med SolidWorks.

SolidPlant er perfekt for deg som jobber med design av rørsystemer og anlegg, og er kjent med SolidWorks. SolidPlant, det eneste virkelig spesifikasjonsstyrte anleggsdesign programmet for SolidWorks. Ved å kombinere intuitive parametrisk styrte SolidWorks med en sofistikert database for å generere alle komponenter

Detaljer

Norsk ATM-industri i et historisk perspektiv

Norsk ATM-industri i et historisk perspektiv Norsk ATM-industri i et historisk perspektiv ATM Norge 13. november 2014 Thor Breien Indra Navia AS Hvor langt tilbake skal vi gå? 1960-tallet 2 Hvorfor startet det? (I/III) Stor flyplassutbygging i Norge

Detaljer

Feide Nøkkel til den digitale skolen

Feide Nøkkel til den digitale skolen Feide Nøkkel til den digitale skolen Narvik, 2008-04-24 Snorre Løvås www.uninettabc.no Digitale tjenester. 2 Digitale tjenester krever pålogging 3 Hva vi ser Større tilfang av tjenester Tjenester til ansatte,

Detaljer

AGENDA. En produktiv arbeidsplass Ja, derfor Office 365 Hege Line Arnstein Andreassen. Office 365 del 2. Avslutning. Marie Johansen, Microsoft

AGENDA. En produktiv arbeidsplass Ja, derfor Office 365 Hege Line Arnstein Andreassen. Office 365 del 2. Avslutning. Marie Johansen, Microsoft AGENDA En produktiv arbeidsplass Ja, derfor Office 365 Hege Line Arnstein Andreassen Office 365 del 1 Marie Johansen, Microsoft PAUSE Office 365 del 2 Marie Johansen, Microsoft Avslutning Hege Line Eiliv

Detaljer

TEKMAR 2007. av Professor Per Olaf Brett, dr. oecon. Viseadministrerende direktør Ulstein International AS & BI Centre for Maritime Competitiveness

TEKMAR 2007. av Professor Per Olaf Brett, dr. oecon. Viseadministrerende direktør Ulstein International AS & BI Centre for Maritime Competitiveness TEKMAR 2007 Sesjon 4: Rom for samarbeid Globale muligheter nasjonale løsninger: Hvordan tenker enkelte maritime selskaper effektiv internasjonalisering Onsdag 05.12.2007 kl.: 11:10-11:40 av Professor Per

Detaljer

Software installasjon og andre ettertanker

Software installasjon og andre ettertanker Software installasjon og andre ettertanker Stein Jørgen Ryan 25feb05 Software installasjon Alle software produsenter gjør det. Høyst varierende forståelse av hva det er. Hvordan gjøres det i dag (på Windows)?

Detaljer

Lederskolen NIT/BI del 2

Lederskolen NIT/BI del 2 Lederskolen NIT/BI del 2 Strategi før og nå hva har endret seg? Arvid Strand NB: figurene i denne presentasjonen er enten utviklet av undertegnede eller hentet fra læreboken: Strategi av Roos, Roos og

Detaljer

Brother vil erobre mellomstore bedrifter med sin nye serie sort/hvitt laserskrivere

Brother vil erobre mellomstore bedrifter med sin nye serie sort/hvitt laserskrivere Pressemelding Oslo, 4. april 2016 Brother vil erobre mellomstore bedrifter med sin nye serie sort/hvitt laserskrivere Fire nye skrivere og tre multifunksjonsskrivere som byr på stor papirkapasitet og utskriftshastigheter

Detaljer

INF3430/4431. VHDL byggeblokker og testbenker

INF3430/4431. VHDL byggeblokker og testbenker INF3430/4431 VHDL byggeblokker og testbenker Entity/architecture Innhold Strukturelle design (nettliste) Generics Configurations Operatorer-Operator prioritet (precedence) Datatyper Bit / IEEE1164 std_ulogic

Detaljer

LTLine på 800xA - tar eksisterende automasjonsinstallasjoner til en ny tid

LTLine på 800xA - tar eksisterende automasjonsinstallasjoner til en ny tid LTLine på 800xA - tar eksisterende automasjonsinstallasjoner til en ny tid Du kan ta det med deg Migrering av LTLINE fra SattLine til ABB 800xA er den enkleste og mest effektive veien til en ny og fremtidsrettet

Detaljer

The Battery Replacement Programme

The Battery Replacement Programme Vår visjon Gjøre batteribytte enklere for kundene våre...din fremtid Nye kunder, forbedret lønnsømhet og utvikling i takt med markedet Synergy Battery Replacement Programme The Battery Replacement Programme

Detaljer

Kartlegging av innovasjonstyper

Kartlegging av innovasjonstyper Kartlegging av innovasjonstyper Referanse til kapittel 12 Analysen er utviklet på basis av Keeleys beskrivelse av 10 typer innovasjoner (Keeley, L. 2013. Ten Types of Innovation. New Jersey: John Wiley

Detaljer

Teknologi i Jernbaneverket. 11. oktober 2012 Sverre Kjenne Teknologidirektør

Teknologi i Jernbaneverket. 11. oktober 2012 Sverre Kjenne Teknologidirektør Teknologi i Jernbaneverket 11. oktober 2012 Sverre Kjenne Teknologidirektør Hensikten med presentasjonen er å Beskrive Teknologi sin plass i JBV Utdype de aktiviteter som pågår i Teknologi Knytte noen

Detaljer

NI Days 2009 12.03.2009 Drammen

NI Days 2009 12.03.2009 Drammen NI Days 2009 12.03.2009 Drammen Gerhard Gullaksen, SW - ansvarlig i de omtalte prosjekter Tormod Bøe Arnesen, HW - ansvarlig i de omtalte prosjekter EMG Technology AS, Horten, (morselskap): Norautron AS,

Detaljer

NSMs kryptoaktiviteter

NSMs kryptoaktiviteter NSMs kryptoaktiviteter Norsk kryptoseminar 2007 Terje Jensen Seksjon for kryptoteknologi terje.jensen@nsm.stat.no www.nsm.stat.no Norwegian National Security Authority Making Society Secure 20. november,

Detaljer

STE6221 Sanntidssystemer Løsningsforslag kontinuasjonseksamen

STE6221 Sanntidssystemer Løsningsforslag kontinuasjonseksamen HØGSKOLEN I NARVIK Avdeling for teknologi MSc.-studiet EL/RT Side 1 av 3 STE6221 Sanntidssystemer Løsningsforslag kontinuasjonseksamen Tid: Mandag 06.08.2007, kl: 09:00-12:00 Tillatte hjelpemidler: Godkjent

Detaljer

Fra informasjonssystemer til informasjonsinfrastrukturer

Fra informasjonssystemer til informasjonsinfrastrukturer Fra informasjonssystemer til informasjonsinfrastrukturer - basis for samhandling i forvaltningen Gjesteforelesning AFIN 30.8.17 Øivind Langeland 1 Disposisjon og pensum Disposisjon: Bakgrunn Informasjonsinfrastrukturer

Detaljer

F F I - F O K U S 4. Fra plattform til nettverk. Illustrasjon: Jan Olav Langseth, FFI

F F I - F O K U S 4. Fra plattform til nettverk. Illustrasjon: Jan Olav Langseth, FFI F F I - F O K U S F o r s v a r s f a g l i g t i d s s k r i f t u t g i t t a v F o r s v a r e t s f o r s k n i n g s i n s t i t u t t n o v e m b e r 2 0 0 3 4 Fra plattform til nettverk Illustrasjon:

Detaljer

Metadata for samordning og samhandling

Metadata for samordning og samhandling Metadata for samordning og samhandling DNV/ Industry Geir Jevne, principal 16 October 2008 Problemløsning i en teknologisk hverdag Slide 2 Trærne i samordnings-, samarbeids- og samhandlingsskogen 1. Status

Detaljer

Bedriftsiaden 2012. Ceragon Networks AS 65 år med trådløs kommunikasjon i Bergen

Bedriftsiaden 2012. Ceragon Networks AS 65 år med trådløs kommunikasjon i Bergen Bedriftsiaden 2012 Ceragon Networks AS 65 år med trådløs kommunikasjon i Bergen Eirik Nesse, Direktør for Portefølgestrategi 27. mars 2012 Ryktene om vår død er betydlig overdrevet... bt.no 16. mai 2011

Detaljer

fleksibilitet når det gjelder geografisk plassering og etablerte arbeidsrutiner. Qubic cms

fleksibilitet når det gjelder geografisk plassering og etablerte arbeidsrutiner. Qubic cms Qubic cms Qubic cms publiseringsverktøy tilbyr avanserte, men lettfattelige løsninger for å publisere innhold på internett. Ved å bestå av flere forskjellige moduler, som både kan legges til og skreddersys,

Detaljer

Evaluering av It-systemer i et forvaltningsperspektiv. Drift, vedlikehold og videreutvikling av IT-systemet

Evaluering av It-systemer i et forvaltningsperspektiv. Drift, vedlikehold og videreutvikling av IT-systemet Evaluering av It-systemer i et forvaltningsperspektiv Drift, vedlikehold og videreutvikling av IT-systemet Bakgrunnen IT-systemer har ofte lenger levetid enn forventet er ofte forretningskritiske utvikler

Detaljer

Kai.Hugo.Lund@atea.no 415 22 438

Kai.Hugo.Lund@atea.no 415 22 438 Kai.Hugo.Lund@atea.no 415 22 438 Ateas fem fokusområder Kommunikasjon Mobilitetsløsninger Bredbånd og linjer Nettverk Telefoni Video Klienter Rekvisita Print og kopi Periferiutstyr Mobiltelefoner Lisensrådgivning

Detaljer

Scientific applications in distributed systems

Scientific applications in distributed systems Scientific applications in distributed systems Kenneth Pedersen Kjetil Pedersen 11. desember 2001 http://faerun.dhs.org/project/ Vårt fokus Løyse numeriske problem ved hjelp av distribuerte system. Numeriske

Detaljer

Hva karakteriserer god arkitekturpraksis og hvorfor ble valgt arkitekturmetode benyttet?

Hva karakteriserer god arkitekturpraksis og hvorfor ble valgt arkitekturmetode benyttet? Hva karakteriserer god arkitekturpraksis og hvorfor ble valgt arkitekturmetode benyttet? HelsIT 2011 Roar Engen Leder for arkitekturseksjonen,teknologi og ehelse, Helse Sør-Øst RHF Medforfatter: Jarle

Detaljer

Great European Bank. Mona Skarpnord Head of Deposit and Loan Products Norway

Great European Bank. Mona Skarpnord Head of Deposit and Loan Products Norway Great European Bank Mona Skarpnord Head of Deposit and Loan Products Norway Agenda Nordea en «Great Digital European Bank» Nordea sin målsetning for digitalisering e-signatur og statistikk/oppfølging Veien

Detaljer

Kunnskapsdepartementet ønsker en sikker identifisering av elever og lærere. Løsningen er Feide (Felles Elektronisk IDEntitet)

Kunnskapsdepartementet ønsker en sikker identifisering av elever og lærere. Løsningen er Feide (Felles Elektronisk IDEntitet) Kunnskapsdepartementet ønsker en sikker identifisering av elever og lærere Løsningen er Feide (Felles Elektronisk IDEntitet) Senter for IKT i utdanningen har et ansvar for innføring av Feide i grunnopplæringa

Detaljer

STE6221 Sanntidssystemer Løsningsforslag

STE6221 Sanntidssystemer Løsningsforslag HØGSKOLEN I NARVIK Avdeling for teknologi MSc.-studiet EL/RT Side 1 av 3 STE6221 Sanntidssystemer Løsningsforslag Tid: Fredag 02.03.2007, kl: 09:00-12:00 Tillatte hjelpemidler: Godkjent programmerbar kalkulator,

Detaljer