1. Installasjon av Windows server 2003

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "1. Installasjon av Windows server 2003"

Transkript

1 Avdeling for informatikk og e-læring, Høgskolen i Sør-Trøndelag Installasjon av Windows server 2003 Jostein Lund Lærestoffet er utviklet for faget LO468D Windows server for systemansvarlige 1. Installasjon av Windows server 2003 Resymé: Hensikten med denne leksjonen er å lære hvordan en utfører en installasjon av Windows server 2003 på en datamaskin. Innhold 1.1. INNLEDNING PLANLEGGING AV EN INSTALLASJON Planlegging av oppdeling av harddisken i partisjoner Velge filsystem Velge nettverksprotokoll Velge server-type STARTE INSTALLASJONEN Installasjonsmåter: Installere Windows Server 2003 fra en CD-ROM OPPSUMMERING... 18

2 Installasjon av Windows server 2003 side 2 av Innledning I denne leksjonen skal vi lære å installere en Windows Server Når en installerer en Windows Server 2003 kan det føles som om det er bare er å trykke "Next" nederst skjermbildene. En av mine studenter leverte inn følgende løsning på øving i installasjon av en server: Vi startet maskin og satte deretter inn installasjons-cd'en. Vi startet installasjonsprogrammet. Vi besvarte en del spørsmål og så var installasjonen ferdig. Han fikk ikke godkjent denne øvingen. Så enkelt kan det oppfattes for en som har utført en del installasjoner, men som vi skal se i denne leksjonen er det en god del en må ta hensyn til ved en installasjon Planlegging av en installasjon Planlegging av oppdeling av harddisken i partisjoner En harddisk kan deles opp følgende partisjoner: 1 til 4 primære partisjoner 1 til 3 primære partisjoner og 1 extended/utvided partisjon. En extended partisjon må deles opp i en eller flere logiske partisjoner før de kan benyttes. En primær partisjon kan settes opp som oppstartspartisjon (boot partition). En trenger ikke å opprette en extended partisjon hvis en har behov for å dele en harddisk i mer enn 4 deler, dvs flere enheter en C, D, E, og F. Vanligvis vil det være nødvendig å opprette disse partisjonene på en server: System (selve operativsystemet) Program (Program som skal benyttes av brukerne i nettverket) Data (Lagringsplass for hjemmemapper, profiler, regnskapdata og lignende) Ledig plass fremtidig bruk Størrelsen på partisjonene avhenger av behovet, og med dagens størrelser på harddisker kan en ta i litt når en setter av plass. Hvis en mangler en passende datamaskin for å prøve ut Windows 2003 Server kan en benytte såkalt "Dual Boot", dvs at en installerer Windows Server 2003 i tillegg på en maskin som har Windows 95/98/WS/2000 pro/xp pro fra før. Men dette anbefales ikke, da det kan fort kan ødelegge det som ligger på maskinen fra før. Da bør en heller prøve programmet VMware Workstation som en finner en prøveversjon på nettsiden Med den kan en installere Windows Sever 2003 på en virtuell datamaskin på en datamaskin som fra før av har installert f.eks Windows 2000 pro eller XP pro. Dermed trenger en kun en datamaskin for å følge dette kurset, da en kan benytte Windows Server 2003 samtidig som en benytter Windows 2000/XP pro som arbeidsstasjon mot serveren.

3 Installasjon av Windows server 2003 side 3 av 18 Hvis en likevel vil benytte Dual Boot må en ta hensyn til bl.a. dette: Windows Server 2003 støtter filsystemene NTFS, FAT16 og FAT 32 og kan derfor fungere sammen med partisjoner som har disse filsystem. (Windows NT kan for eksempel ikke fungere sammen med en FAT32-partisjon). Se under Egenskaper/Properties for din harddisk under Min Datamaskin om hvilket filsystem som benyttes. Windows 95 og 98 er basert på DOS i bunnen og kan derfor kun ha en primær partisjon. Derfor må en legge Windows 2003 i en logisk partisjon (som er en del av en extended partisjon). Systemoppstartsfilene legges da på C: sammen med Windows 95/98 og C: blir dermed også system-partisjon for Operativsystem blir lagt i den logiske partisjonen som velges og blir dermed boot-partisjonen til Oppdelingen i partisjoner kan gjøres med programmet FDISK i DOS i Windows 95/98 eller det kan gjøres under installasjon av Server Nye partisjoner kan senere lages under Computer Management i Windows 2000/2003/XP Velge filsystem Windows Server 2003 støtter disse filsystemene: FAT16 og FAT32 (File Allocation System). Benyttes i DOS (Dvs også i Windows 95/98). For å støtte store harddisker benytter Windows 95/98 benytter FAT32. Forskjellen på FAT32 og FAT16 er i hovedsak at en med FAT32 kan dele harddisken opp i mange flere deler (clusters). (2 oppøyd i 28(!!) mot 2 opphøyd i 16). Ved "Dual Boot" må Windows 2003 systempartisjonen være en FAT-partisjon. NTFS (NT File System). Utviklet for Windows NT/2000. Noen argumenter for å benytte NTFS: Sikkerhet på filnivå ønskes. (Mye bedre sikkerhet enn for FAT) Filkomprimering ønskes Automatisk oppretting av defekte filer som skyldes maskinfeil eller strømbrudd. FAT vil da ofte miste data og en må kjøre SCANDISK for å rydde opp i filsystemet. Mindre problemer med fragmentering av harddisk Velge nettverksprotokoll NetBEUI: Passer for mindre nettverk som ikke skal kommunisere med andre nettverk gjennom rutere. Er grei å benytte for uttesting av kommunikasjon mot andre PC'er i samme nett, da den ikke krever noe oppsettinformasjon. En får også en god sikkerhet da ingen kan gå inn gjennom rutere fra endre nettverk. NWLink: Microsoft sin IPX/SPX-kompatible protokoll. IPX/SPX er utviklet av Novell og benyttes hvis en skal kommunisere med Novell-nettverk (Hvis de ikke benytter TCP/IP). Protokollen kan kommunisere via rutere.

4 Installasjon av Windows server 2003 side 4 av 18 TCP/IP: Protokollen som de fleste benytter. Hvis en skal koble seg til Internett må en benytte TCP/IP. Protokollen kan selvfølgelig kommunisere via rutere. Bruken av TCP/IP blir grundig gjennomgått med teori og øvinger i Leksjon 10 og ved det obligatoriske praktiske seminaret Velge server-type Windows Server 2003 benytter en domenemodell for å organisere bruken av nettverket. En domene består av en eller flere Windows Server 2003, Windows 2000 Server og et antall arbeidsstasjoner. En arbeidsstasjon må ha operativsystemet Windows 2000/XP professional for å være fullverdig medlem av domenet. Men en kan også benytte Windows 95/98 og Windows NT Workstation som arbeidsstasjoner mot en Windows Server Mer om dette i neste leksjon. Domain Controller (DC): Inneholder brukerdatabasen som innholder alle brukere som kan logge seg på og deres rettigheter til ressurser. En må alltid installere en DC før en kan installere andre servere og arbeidsstasjoner i en domene. Det kan være flere DC er i en domene. Member Server: Er medlem av domenet, men har ingen kopi av brukerdatabasen fra DC og benyttes derfor ikke til innlogging. Benyttes til å lagre program og data og/eller som utskriftsserver. Det kan installeres flere slike servere. Stand Alone Server: Er ikke medlem av domenet, men hører til i en arbeidsgruppe (Workgroup). Har ingen kopi av brukerdatabasen og benyttes derfor ikke til innlogging. Benyttes til å lagre program og data og/eller som utskriftsserver. Det kan installeres flere slike servere. I mindre nettverk vil det kun være nødvendig å ha en server. Det må da være en Domain Controller og den tar seg av både innloggingen, lagring av program/data og å være utskriftserver. I store nettverk vil en eller flere DC er ha nok med å ta seg av innlogging, mens en eller flere Member Server/Stand-Alone tar seg av lagring av program/data og det å være utskriftsserver Starte installasjonen Installasjonsmåter: Fra en felles server: Kopier mappe I386 (for de med Intel-prosessor) fra CD'en til en delt mappe på en server. Installér deretter Windows Server 2003 på alle på PC'ene i nettet fra den delte mappen. Dette krever at det er et nett oppe og går før en utfører installasjonen. Dette er en meget enkel måte å installere eller oppgradere nye versjoner av for eksempel Windows 2000/XP professional på alle PC'er i et nett. Benyttes mye i forbindelse med installasjon på nettverk som skal benyttes til undervisning i for eksempel Windows Server Det er helt nødvendig å bruke denne metoden hvis PC'ene i nettet mangler CD- ROM.

5 Installasjon av Windows server 2003 side 5 av 18 Fra en CD: Den mest vanlige metoden ved første gangs installasjon av Windows Server Hvis den PC'en det skal installeres på er helt tom (uten operativsystem fra før) må PC'en ha mulighet til å starte/boote fra en CD-ROM eller så må en lage en oppstartdiskett med DOS som har drivere for CD-ROM-en. En slik oppstartdiskett kan en lage selv i Windows 98 eller finne en å nettstedet Hvis en skal bruke en slik oppstartsdiskett må det opprettes en primær partisjon før installasjonen startes Installere Windows Server 2003 fra en CD-ROM. Sett inn installasjons-cd-en med Windows Server 2003 og start datamaskinen på nytt. Hvis oppsettet i BIOS er satt riktig vil datamaskinen boote mot installasjons-cd-en og det kommer opp et spørsmål om hvilken versjon en ønsker å installere. Velg A for Windows Server 2003 Enterprise Edition og trykk enter. Det er også mulig å benytte denne installasjonsmetoden for å reparere en eksisterende installasjon av Windows Server 2003, men her skal vi nå installere en ny versjon.

6 Installasjon av Windows server 2003 side 6 av 18 Les Windows License Agreement og trykk F8 for bekrefte at du godkjenner betingelsene i avtalen. Vi må nå opprette en eller flere partisjoner som en ønsker å benytte på denne serveren. Akkurat nå trenger en bare å lage partisjonen hvor Windows Server 2003 skal installeres, da en kan opprette de andre partisjonene senere under Computer Management. Vi må her velge et ledig område (Unpartitioned space) på harddisken hvor vi vil installere vår Windows Server Ligger det partisjoner der fra før som det ikke er behov for kan vi slette dem og deretter lage nye. Pass på så du ikke sletter partisjoner som innholder viktige data og program, da det ikke finnes noen mulighet for å angre. Alt i en slettet partisjon blir borte for evig tid.

7 Installasjon av Windows server 2003 side 7 av 18 Velger størrelsen på partisjonen og i dette tilfellet lages det en partisjon som opptar hele harddisken. Har du en større harddisk så sett av ca 4000 Mbyte (4 Gbyte) til denne partisjonen som skal benyttes for å installere operativsystem. Trykk enter for å installere operativsystem Windows Server 2003 i denne partisjonen:

8 Installasjon av Windows server 2003 side 8 av 18 Formater partisjonen med filsystemet NTFS. Hvis dette er et testsystem kan en utføre en Quick (hurtig) formatering, men skal en benytte denne serveren i et driftsmiljø bør en ikke velge Quick. En formatering med Quick sletter bare innholdsfortegnesen, mens den andre formatteringen sjekker hele overflaten på harddisken for mulige feil. Er partisjonen veldig stor kan formatering som ikke er Quick ta mange minutter..

9 Installasjon av Windows server 2003 side 9 av 18 Innkopiering av filer fra installasjons-cd-en blir utført. Tar noen minutter Etter innkopieringen av installasjonsfilene starter datamaskinen på nytt og Windows 2003 oppstartsveiviser starter opp:

10 Installasjon av Windows server 2003 side 10 av 18 Oppsett for regionale innstillinger og språk kommer opp. Velg Norwegian for Standards and formats og Norway for Location under fanen Regional Options:

11 Installasjon av Windows server 2003 side 11 av 18 Velg knappen Details under fanen Languages: Velg knappen Add for å legge til norsk oppsett på språk og tasatturoppsett:

12 Installasjon av Windows server 2003 side 12 av 18 Velg riktig språk og tastaturoppsett: Velg også norsk her: Navn på den som utfører installasjonen og firmaets navn. Disse opplysningene kommer frem i alle program som senere installeres på serveren

13 Installasjon av Windows server 2003 side 13 av 18 Produktnøkkel må skrives inn: Licensing Modes: Type lisens som er kjøpt. Per Server: Antall samtidige brukere (mest vanlig). Hvis det overskrides får brukeren en melding ved innlogging. Per Device or Per User: De arbeidsstasjonene eller brukerne som skal benytte Server 2003 må ha en egen lisens.

14 Installasjon av Windows server 2003 side 14 av 18 Computer name: Navnet på Serveren. Det viktig å velge et godt navn, da dette navnet ofte blir brukt i dagligtale om denne bestemte serveren. På vår avdeling har servere navn som: Balder, Loke, Loiosh, Fungle, Nienna. Navnene er visst hentet i fra mytologien og tilsvarende. Det er viktig å huske dette navnet og at det står for navnet på serveren. Administrator password: Her velges passordet til systemadministrator. Passordet skiller på store og små bokstaver (case-sensitive). Brukernavnet på systemadministratoren er Administrator og på brukernavn skiller en ikke på store og små bokstaver. Det er meget viktig å huske dette passordet, for hvis en glemmer det må en installere serveren på nytt. Reglene for hvordan et passord skal være oppbygd er satt til såkalt complex som standard i Windows Server En har mulighet for å overstyre dette her for administratorpassordet.

15 Installasjon av Windows server 2003 side 15 av 18 Nå er installasjonsprogrammet klar til å installere komponentene som trengs for at Windows Server 2003 kan kommunisere med nettverket via sitt nettverkskort. En bør velge Custom settings da en server bør ha en fast IP-adresse på en server. Velges Typical settings vil oppsettet for TCP/IP bli hentet fra en eventuell DHCP-server. I leksjon 10 og under det praktiske seminaret vil protokollen TCP/IP bli grundig gjennomgått. Hvis du ikke vet hvilke IP-oppsett du skal benytte så benytt det oppsettet som står i leksjonene. De som har et hjemmenettverk som er koblet mot internet via ADSL bør bruke et fast IP-nr på serveren som ligger i den IP-serien som din leverandør har gitt deg for ditt nettverk. Velg Custom settings: Velg Internet Protocol (TCP/IP) og trykk på knappen Properties:

16 Installasjon av Windows server 2003 side 16 av 18 Skriv inn dette IP-oppsettet hvis du ikke har et eget oppsett du kan benytte for ditt nettverk. Legg inn det samme IP-nummeret på Preferred DNS server som det IP-nummeret som din serveren får. Har du en tilgjengelig DNS-server skal den legges inn som Alternate DNS server Mer om dette i neste leksjon. Dette er den første serveren i dette nettverket og derfor legger vi foreløpig serveren i en arbeidsgruppe (workgroup). I neste leksjon skal vi sette opp denne serveren som den første domenekontrolleren i nette nettverket.

17 Installasjon av Windows server 2003 side 17 av 18 Installasjonen vil bli fullført og serveren starter opp for første gang. Logg inn som Administrator og med det passordet som ble satt under installasjonen. Veiviseren Manage Your Server kommer opp. Denne skal vi benytte i neste leksjon for å gi denne serveren rollen Domain Controller og vi må da installere Active Directory og DNS.

18 Installasjon av Windows server 2003 side 18 av Oppsummering Hensikten med denne leksjonen er å lære å installere Windows Server Var installasjonen av Server 2003 like enkel som min student skrev i sin løning på øvingen? Det er stor forskjell på hvor lang tid en installasjon tar. Hvis en ikke får noen problemer underveis kan det ta noen minutter, mens det kan ta timer hvis det oppstår problemer. I neste leksjon skal vi sette opp serveren som en domenekontroller og se mer på nettverksoppsettet for server og klienter slik at vi får kontakt mellom en arbeidsstasjon og domenekontrolleren. Installér gjerne en Windows 2000 pro eller XP pro på en annen PC i nettet slik at den er klar til neste leksjon.

Microsoft Windows Server 2003 Kurs 1 / 2, En kort introduksjon. Microsoft Windows Server 2003, En kort introduksjon. Kurs 1 / 2

Microsoft Windows Server 2003 Kurs 1 / 2, En kort introduksjon. Microsoft Windows Server 2003, En kort introduksjon. Kurs 1 / 2 Microsoft Windows Server 2003, En kort introduksjon Kurs 1 / 2 Tor-Eirik Bakke Lunde Side 1 / 31 11.04.2005 Introduksjon til Microsoft Windows Server 2003 Historisk sett har firmaet Novell dominert markedet

Detaljer

Bøe Christensen. Windows 2008 Server PRØVETRYKK

Bøe Christensen. Windows 2008 Server PRØVETRYKK Bøe Christensen Windows 2008 Server PRØVETRYKK Gyldendal Norsk Forlag AS 2010 Omslag: Redaktør: Formgiver: XXX Kjell Arne Iversen Kjell Arne Iversen ISBN 978-82-05-40736-7 Alle henvendelser om forlagets

Detaljer

1 Guide til flerbrukerinstallasjon av e-lector

1 Guide til flerbrukerinstallasjon av e-lector LES LETTERE, LES RASKERE, FÅ LESELYST! Innhold 1 Guide til flerbrukerinstallasjon av e-lector... 1 1.1 Innledning... 1 1.2 Installasjon på nettverk... 1 1.3 Bruk av SQL Server... 2 1.4 Administrasjon...

Detaljer

7 Mamut Client Manager

7 Mamut Client Manager 7 Mamut Client Manager Tilleggsproduktet Mamut Client Manager består av programmene Client Start og Client Update. Ved hjelp av Mamut Client Manager kan du fra ett vindu åpne, oppdatere og administrere

Detaljer

Installasjon av serveren 1. Hvordan sette bootrekkefølgen slik at maskinen kan boote fra CDrommen?

Installasjon av serveren 1. Hvordan sette bootrekkefølgen slik at maskinen kan boote fra CDrommen? Innledning Denne beskrivelsen er over et nettverk som består av en server, en arbeidsstasjon og en skriver. Windows 2000 Server skal installeres på server og Windows 2000 professional skal installeres

Detaljer

Forklaring til bruk av webinterface på Cobalt RaQ2 server hos WebTjenester. Versjon 1.0 Runar Espeland Side 1 14.08.99

Forklaring til bruk av webinterface på Cobalt RaQ2 server hos WebTjenester. Versjon 1.0 Runar Espeland Side 1 14.08.99 Forklaring til bruk av webinterface på Cobalt RaQ2 server hos WebTjenester. Versjon 1.0 Runar Espeland Side 1 14.08.99 Innledning. Først vil vi takk for at du valgte WebTjenester som din samarbeidspartner,

Detaljer

Mamut Client Manager. Tilleggsprodukter og Enterprise-utvidelser. Mamut Business Software. Versjon 14.5 MBS.EXT.MCM.NO.2011.2

Mamut Client Manager. Tilleggsprodukter og Enterprise-utvidelser. Mamut Business Software. Versjon 14.5 MBS.EXT.MCM.NO.2011.2 0BTilleggsprodukter og Enterprise-utvidelser Mamut Business Software Tilleggsprodukter og Enterprise-utvidelser Mamut Client Manager Versjon 14.5 MBS.EXT.MCM.NO.2011.2 I Innhold Tilleggsprodukter og Enterprise-utvidelser...

Detaljer

Hurtigstart guide. Searchdaimon ES (Enterprise Server)

Hurtigstart guide. Searchdaimon ES (Enterprise Server) Hurtigstart guide Searchdaimon ES (Enterprise Server) Innholdsfortegnelse Informasjon før oppsett... 2 Koble til strøm og nettverk... 3 Oppsett av system... 3 Konfigurasjonsveiviser... 4 Sette fast IP

Detaljer

Installasjon- og oppgraderingsveiledning for Visma Lønn 7.80

Installasjon- og oppgraderingsveiledning for Visma Lønn 7.80 Installasjon- og oppgraderingsveiledning for Visma Lønn 7.80 INNHOLD OPPGRADERING FRA 7.75 TIL 7.80... 3 Før du oppgraderer...3 Etter oppgradering...3 Installasjons- OG oppgraderingsveiledning... 4 Før

Detaljer

Huldt & Lillevik Reise. Oppgradering. Aditro HRM AS

Huldt & Lillevik Reise. Oppgradering. Aditro HRM AS Huldt & Lillevik Reise Oppgradering Aditro HRM AS Oppdatert pr. 29. mai 2009 Innholdsfortegnelse Om denne veiledningen...2 Installere serverfiler... 2 Oppgradere arbeidsstasjoner ved automatisk oppgradering...

Detaljer

Brukerveiledning For Installasjon Av PCKasse. v1.01

Brukerveiledning For Installasjon Av PCKasse. v1.01 Brukerveiledning For Installasjon Av PCKasse v1.01 Installasjonsveiledning Innholdsfortegnelse 1 Innledning...2 1.1 Introduksjon...2 1.2 Hvordan PCKasse virker...2 2 Skritt for skritt forklaring:...3

Detaljer

Nettverksbrukerhåndbok for HL-2070N

Nettverksbrukerhåndbok for HL-2070N f Intern utskriftsserver med flere protokoller Nettverksbrukerhåndbok for HL-2070N Les denne håndboken nøye før du tar i bruk skriveren. Du kan når som helst skrive ut eller lese denne håndboken fra skriverens

Detaljer

Hvor mange maskiner kan det være på nettet? 6 maskiner (første og siste adresse går bort til nettid og broadcastadresse).

Hvor mange maskiner kan det være på nettet? 6 maskiner (første og siste adresse går bort til nettid og broadcastadresse). Innledning Denne beskrivelsen er over et nettverk som består av en server og en arbeidsstasjon. Windows 2000 Server skal installeres på server og Windows 2000 professional skal installeres på arbeidsstasjonen.

Detaljer

VIKTIG INFORMASJON TIL NYE BRUKERE AV WINDOWS 7 VED UiB

VIKTIG INFORMASJON TIL NYE BRUKERE AV WINDOWS 7 VED UiB VIKTIG INFORMASJON TIL NYE BRUKERE AV WINDOWS 7 VED UiB Versjon 1.06.2, 21.03.2012 Innhold Innhold... 1 1. Første pålogging... 1 2. Det nye brukergrensesnittet... 2 3. Konfigurere skjermoppsettet... 8

Detaljer

Installasjonsmanualer og bruksanvisninger for 3net

Installasjonsmanualer og bruksanvisninger for 3net Installasjonsmanualer og bruksanvisninger for 3net Internett, Telefon, TV Utgave/revisjon: 3/1 2010-09-01 Web: www.3net.no E-post: kunde@3net.no Kundeservice: 77 77 04 99 Faks: 77 77 04 01 3net AS Bjørklysvingen

Detaljer

Installasjon av Extensor 05 i flerbrukermiljø

Installasjon av Extensor 05 i flerbrukermiljø Installasjon av Extensor 05 i flerbrukermiljø Dokumenthistorikk... 2 Innledning... 2 Installasjon av Extensor-databasen... 2 Systemforutsetninger database-server... 3 Installasjon av Microsoft SQL Server...

Detaljer

Installasjon- og oppgraderingsveiledning Visma Avendo Lønn 7.80

Installasjon- og oppgraderingsveiledning Visma Avendo Lønn 7.80 September 2013 Installasjon- og oppgraderingsveiledning Visma Avendo Lønn 7.80 INNHOLD Installasjons- OG oppgraderingsveiledning... 2 Før installering / oppgradering... 2.NET Framework 3.5.1/4.0 og Windows

Detaljer

Brukerhåndbok for nettverket

Brukerhåndbok for nettverket Brukerhåndbok for nettverket Les nøye gjennom denne håndboken før du benytter dette produktet, og oppbevar håndboken i nærheten av maskinen for fremtidig referanser. For en sikker og korrekt bruk, må du

Detaljer

Online booking i Extensor

Online booking i Extensor Online booking i Extensor Når det kommer til online booking har vårt fokus vært på å lage ett system som skal være så enkelt som mulig. Både for de behandlerne som skal forholde seg til det, og kanskje

Detaljer

Referansedokumentasjon (Lingdys Fransk)

Referansedokumentasjon (Lingdys Fransk) Referansedokumentasjon (Lingdys Fransk) Innhold Innhold... 1 Systemkrav for Lingdys Fransk... 2 Operativsystem... 2 Tekstbehandler... 2 32- eller 64- bits Office... 3 OpenOffice/LibreOffice... 3 Harddiskplass...

Detaljer

Intentor Helpdesk - Installasjon Step #3: Microsoft Reporting Services

Intentor Helpdesk - Installasjon Step #3: Microsoft Reporting Services Intentor Helpdesk - Installasjon Step #3: Microsoft Reporting Services Dokumentasjon levert av: Prosjekt: Norsk Data Senter AS Installasjon av Intentor Helpdesk Norsk Data Senter AS e-post info@nds.no

Detaljer

Visma Contracting til ny server

Visma Contracting til ny server Visma Contracting til ny server Rev.25-05-13 Visma Contracting 5.12 med Runtime 9.1.2.1 har ikke offisiell støtte for Windows 2012/ Windows 8 (per mai 2013) Etter planen skal dette kommer i versjon 5.20.x

Detaljer

Mamut ServiceSuite. Mamut ServiceSuite Planning. Kom i gang-guide

Mamut ServiceSuite. Mamut ServiceSuite Planning. Kom i gang-guide Mamut ServiceSuite Mamut ServiceSuite Planning Kom i gang-guide Mamut ServiceSuite Mamut ServiceSuite Planning Kom i gang-guide V1: 12 VELKOMMEN VELKOMMEN TIL MAMUT SERVICESUITE Den medfølgende dokumentasjonen

Detaljer

Administratorhåndbok. Versjon 4.60. ElektroPost Stockholm www.episerver.com

Administratorhåndbok. Versjon 4.60. ElektroPost Stockholm www.episerver.com Administratorhåndbok Versjon 4.60 ElektroPost Stockholm www.episerver.com Copyright Denne håndboken er beskyttet av opphavsrettsloven. Endring av innhold eller delvis kopiering av innhold er ikke tillatt

Detaljer

Mac- og Windows-integrasjon i Skolelinux. Sluttrapport Gruppe 7

Mac- og Windows-integrasjon i Skolelinux. Sluttrapport Gruppe 7 MNFIT 291 - Prosjektarbeid i informatikk Mac- og Windows-integrasjon i Skolelinux Sluttrapport Gruppe 7 Prosjektdeltagere: Svein Magne Bang, Sigurd Thune og Odd Rune Dahle Oppdragsgiver: Terje Rydland

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn 5.0. Altinn Monitor. Brukerveiledning. Aditro HRM AS

Huldt & Lillevik Lønn 5.0. Altinn Monitor. Brukerveiledning. Aditro HRM AS Huldt & Lillevik Lønn 5.0 Altinn Monitor Brukerveiledning Aditro HRM AS Veiledningen er oppdatert pr. 18.12.2008 Innholdsfortegnelse Generelt om elektronisk rapportering via Altinn...2 Altinn Monitor...

Detaljer

juli 2009 Xerox SMARTsend versjon 3 Installasjons- og administrasjonshåndbok

juli 2009 Xerox SMARTsend versjon 3 Installasjons- og administrasjonshåndbok juli 2009 Xerox versjon 3 Installasjons- og administrasjonshåndbok 2001-2009 Xerox Corporation. Forbeholdt alle rettigheter. Xerox og X-globusen, CentreWare, Document Centre, WorkCentre Pro, DocuShare,

Detaljer

Kom i gang med. Dette dokumentet gir deg en kort innføring i hvordan du selv kan oppdatere ditt eget nettsted ved bruk av i-tools.

Kom i gang med. Dette dokumentet gir deg en kort innføring i hvordan du selv kan oppdatere ditt eget nettsted ved bruk av i-tools. Kom i gang med Dette dokumentet gir deg en kort innføring i hvordan du selv kan oppdatere ditt eget nettsted ved bruk av i-tools. i-tools er et produkt fra Innhold Innhold... 2 Om i-tools... 3 Om InBusiness...

Detaljer

TRÅDLØS TILKOBLING PÅ KHIO

TRÅDLØS TILKOBLING PÅ KHIO TRÅDLØST KHIO TRÅDLØS TILKOBLING PÅ KHIO Vi har delt brukere i tre forskjellige grupper A) Ansatte med KHiO-PC 1 B) Ansatte/studenter med hjemme-pc/mac. Kan også benyttes for smarttelefoner og nettbrett

Detaljer

Norman Personal Firewall. Versjon 1.4. Brukerhåndbok

Norman Personal Firewall. Versjon 1.4. Brukerhåndbok Norman Personal Firewall Versjon 1.4 Brukerhåndbok ii! Norman Personal Firewall - Brukerhåndbok Begrenset garanti Norman garanterer at vedlagte diskett/cd-rom og dokumentasjon ikke har produksjonsfeil.

Detaljer