AGENDA 1 PRESENTASJON AV FOREDRAGSHOLDERNE 2 PRESENTASJON AV ACTIVE ISP ASA. NORIDs Registrarkonferanse

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "AGENDA 1 PRESENTASJON AV FOREDRAGSHOLDERNE 2 PRESENTASJON AV ACTIVE ISP ASA. NORIDs Registrarkonferanse 08.03.2002"

Transkript

1 AGENDA 1. Presentasjon av Active ISP ASA 2. Presentasjon av foredragsholderene 3. Organiseringen av AISPs Registrarvirksomhet 4. Kompetansekrav til Registry medarbeidere 5. Teknisk løsninger 6. Områder hvor Active ISP har erfart problemer a. Blokkering av NORIDs whois b. Irregulær flytting c. Sletting av domene d. Grace Period e. Hjemmel for samlefaktura og sletting samme sak 1 PRESENTASJON AV FOREDRAGSHOLDERNE Steinar Grøtterød, Registry Manager, Domain Business Unit Dept. Startet i Active ISP ASA januar 2000 Erfaring med registrering av domener fra RiksNett AS, Telia Norge AS og Telia Nettjenester Norge. Christian S. Svensen, Director Legal Affairs, Legal Dept. Startet i Active ISP ASA august 2000 Spesialfag informasjonsrett Erfaring med tilretteleggelse av aetat.no 2 PRESENTASJON AV ACTIVE ISP ASA Active ISP ASA er en ledende leverandør i Europa av internettrelaterte tjenester, som web-hotell, registrering av domenenavn, e-handel, og databasløsninger. Active ISP ASA ble grunnlagt i mai 1998 med hovedkvarter i Oslo. AISP Registry avd. er i hovedsak plassert i Risør. Med over utleide webber og ca registrerte domenenavn legger Active ISP stor fokus på å utvikle standardløsninger med en høy grad av brukervennlighet og skalérbarhet. Active ISP ASA er en ICANN-akkredidert registrar av toppnivå-domenene.com,.net og.org. I tillegg er Active ISP ASA godkjent som Registrar for.info. Active ISP ASA vil med det første også bli godkjent som Registrar for.biz. Active ISP ASA har Registrarstatus for en landspesifikke domener (cctld), som for eksempel.de (Tyskland),.ie (Irland),.es (Spania),.se (Sverige),.at (Østerrike),.be (Belgia),.co.uk/.org.uk (England) og.dk (Danmark). Strategiske partnere inkluderer Microsoft, IBM, Compaq, Dell, Skanova, MCI/Worldcom, KPNQuest og GE Leasing. Active ISP ASA vedlikeholder et ekspansivt salgs- og markedsføringsnettverk med over partnere og affiliates. Active ISP ASA Side 1

2 3 ORGANISERINGEN AV AISPS REGISTRARVIRKSOMHET 3.1 LITT HISTORIKK Registry avdelingen har gjennomgått flere organisasjonsendringer selv i den relativt korte tiden Active ISP har eksistert. I begynnelsen besto Registry avdelingen kun av en person, men bemanningen ble betydelig øket i begynnelsen av januar På det meste har det vært 14 personer tilknyttet AISPs registrar virksomhet. En vesentlig organisasjonsendring ble utført høsten 2001, hvor supportrelaterte oppgaver ble overført til ASIP Customer Service og en egen avdeling for domener ble opprettet; Domain Business Unit Dept. (BUD). BUDs mål er todelt; Sikre en større fokusering på AISPs registrarvirksomhet Forberede mot en OEM løsning BUD består i dag av 6 personer. 3.2 PRODUKSJONSMETODE AISP har som mål at alle tjenester skal produseres mest mulig automatisk og at det er kunden som skal effektuere alle ordrer. Ved registrering av domener, er det den info som kunden registrerer i ordreprosessen som blir benyttet ved innsendelse av søknaden. I tillegg skjer den tekniske konfigrasjonen av navnetjenerene automatisk. AISP registrerer kun domener med referanse i søknaden til våre navnetjenere. I mindre grad blir disse data sjekket før søknaden blir sendt. AISP stoler på kundens data og de kontroller som de ulike Registry utfører. En slik produksjonsprosess kan medføre avslag fra NIC n grunnet søknad ikke i samsvar med dennes navnepolitikk avslag fra NIC n grunnet syntaks messige feil feilaktig registrering av informasjon tilknyttet Registranten AISP søker å løse disse feilkildene ved forbedre vår tekniske løsning bedre tekniske kontroller før søknaden blir sendt informasjon under bestillingsprosessen klart definerte avtaler (SLA/Disclaimers) kunden har et betydelig ansvar for å sjekke/verifisere resultatet I dagens marked er det særdeles viktig å kunne ha en lavkost produksjon. Domeneregistrering alene gir lite eller intet positivt dekningsbidrag. Produksjonskostnadene for nyregistrering av domener må holdes lave. Det bør være et tankekors at prisen for et domene er mindre enn helaften på byen, mens verdien av et registrert domenenavn kan være betydelig! Dagens prissetting på registering av domener, tilsier i større grad at det Registraren tar betalt for, er mer tjenesten (søkeprosessen) ikke nødvendigvis resultatet! 4 KOMPETANSEKRAV TIL REGISTRY MEDARBEIDERE Det er meget vanlig at en Registry avd. omfatter mer enn domeneregistrering, f.eks. aksessprodukter. Kompetansekravet vil da endres vesentlig. Siden NORID kun omfatter domeneregistrering og AISP ikke er en aksessleverandør, vil jeg kun diskutere kompetansekravet ut fra et domen perspektiv. Active ISP ASA Side 2

3 4.1 PRODUKTET DOMENE Etter min mening omfatter produktet domene registrering av nye domener redelegering av eksisterende domener til Registraren redelegering av eksisterende domener til en annen Registrar oppdatering av Registrant info (whois) eierskifte sletting av domener lokalt sletting av domener mot toppnivå betalingskontroll lokalt og mot toppnivå drift av navnetjenere soneoppdateringer endring i eksisterende soner hvor Registraren s navnetjenere er autorative Etter min mening er de fleste av disse oppgavene av en mer administrativ karakter og i mindre grad teknisk orientert. AISP har rekruttert medarbeidere med teknisk bakgrunn på høyskolenivå, personell med administrativ bakgrunn og personell med liten eller ingen IT kompetanse. Vår erfaring er at arbeidsoppgavene i betydelig grad kan defineres som saksbehandling. Dette gjelder selv for det personell som har ansvar for frie toppnivåer. Det er enkelt å registrere et com-domene, men gtldene har en betydelig mengde etterarbeid. Eksempel på slikt etterarbeid, kan være verifisering av en forespørsel om en whois-oppdatering. Det er derfor ikke utenkelig at teknisk utdannet personell går lei av alt papirarbeide! Som et minimumskrav til en Registry medarbeid, vil jeg sette: Kunne DNS tilstrekkelig til å kunne verifisere et soneoppsett, ink. forstå DNS feilmeldinger Kunne oppdatere en sone korrekt Forstå de ulike toppnivå sin navnepolitikk Ha en forståelse for de juridiske problemområder som domeneregistrering kan gi Språkkunskaper avhengig av toppnivåene. 5 TEKNISKE LØSNINGER 5.1 SYSTEM FOR MAILPARSING Interne administrative systemer kan vanskelig generaliseres. Jeg vil dog påpeke fordelen med å ha en eller annen for for Request Management System et system hvor kommunikasjon in/ut blir systematisert og vurdert. En vesentlig del av den kommunikasjon som skjer ved registrering av et domene, er notify meldinger. Her er det kun viktig å få luket ut de meldinger som indikerer feil. AISP har valgt å skille mellom kommunikasjon fra NIC ene og kundespørsmål. All kommunikasjon fra NIC ene blir gruppert ved hjelp av parsingscripts. For kundehenvendelser brukes KANA et kommersielt RMS program. 5.2 NAVNETJENERE Navnetjenere som oppgis i domenesøknadene, bør ikke være de samme som anvendes som resolvere for interne og eksterne tjenester. En slik konfigurasjon vil redusere interne feilkilder f.eks. at epost blir rutet på interne epostservere selv om tilknyttet domene og postløsning, er delegert til annen ISP. Registraren må holde seg oppdatert mht. BIND sikkerhetsløsningene. Active ISP ASA Side 3

4 5.3 FAX- OG ARKIVLØSNING Norsk navnepolitikk krever en signering av Registranten, både ved registrering av nytt domene og ved endringer (bl.a. slettinger). I flg. NORIDs Registraravtale 3.4 skal egenerklæringen arkivers av Registraren. Arkiveringsmåten er ikke nærmere bestemt av NORID enn at metoden må anses som juridisk gyldig. Den arkiveringsording Registraren velger må være slik at Registraren kan gi NORID kopier av egenerklæringer på forespørsel. 6 OMRÅDER HVOR ACTIVE ISP HAR ERFART PROBLEMER 6.1 BLOKKERING AV NORIDS WHOIS AISP anvender NORIDs whois database for sjekk om ledig domene. Dette har medført at AISP til tider er blitt utestengt fra NORIDs database, noe som har resultert i feilaktig innsendte søknader. Flere cctld Registry har begrensninger på antall oppslag mot deres whois database. Noen cctld Registry tilbyr en løsning for Registrarene hvor en kan laste ned data over registrerte domener. En slik metode gjør at Registraren kan sjekke off-line om et domene er registrert eller ei. I hht. ICANNs avtale med gtld Registry ene, skal disse ha en soneoversikt som Registrarene kan hente ned. Noen eksempler: Danmark (DK Hostmaster): Sikkerhet: Åpen Innhold: : subdomains of DK - Kingdom of Denmark 0.dk dk animal.dk privatxxx.dk sex dk Sverige (NIC SE) Sikkerhet: bruker-adr(ip), brukernavn og passord Innhold: Villkor för användandet av databas av domännamn under.se. Dessa vilkor reglerar rätten för ett av NIC-SE certifierat ombud, nedan kallat Ombudet, att använda den av NIC-SE tillhandahållna databasen över domännamn under.se. NIC-SE ger Ombudet rätt att från ett förutbestämt IP-nummer ladda ned NIC-SE:s domännamnsregister avseende de fält som bestäms av NIC-SE. För närvarande är dessa fält följande: Domännamn Status Ombudet har rätt att göra informationen tillgänglig och sökbar för sina kunder. Ombudet förbinder sig dock att tillse att tredje man, kunder eller andra, inte kan ladda ned informationen som datafil eller utskrift. Ombudet garanterar att informationen inte, av Ombudet eller tredje man, används till marknadsföring, utskick eller utnyttjas i kommersiella syften på annat sätt. Om Ombudet bryter mot ovanstående kommer möjligheten att ladda ner Active ISP ASA Side 4

5 informationen att tas bort. NIC-SE förbehåller sig full copyright för databasen. 031reklam.se REGISTRERAT 08stadochfastighetsservice.se REGISTRERAT 1-domain.se REGISTRERAT 6.2 IRREGULÆR FLYTTING Utdrag fra tidligere korrespondanse med NORID / Post og Teletilsynet: Fremgangsmåten ved slike flyttinger er, slik jeg har forstått det, at ønsket host/registrar (ITS) sender en forespørsel til NORID på bakgrunn av en henvendelse fra domenets eier, om å innlede flytting fra Active ISP. Eksisterende registrar, Active ISP, mottar da en data-request fra NORID, og flytting av tjenesten finner sted automatisk. Active ISP har ingen tekniske eller praktiske muligheter til å stanse overføringen. NORID kontrollerer ikke om flytting er initiert fra riktige eier, men har i sin registrar avtale, som X og Active ISP har inngått med NORID, pålagt registraren å sikre at søknaden om flytting kommer fra riktige eier. Pga saksbehandling hos NORID tar dette 2-5 døgn. Vår kundes mulighet til å administrere og bruke tjenesten suspenderes tilsvarende. Beklageligvis forventes flere slike situasjoner å oppstå. Etterhvert som mediet og ikke minst dets mangler blir mer kjent, vil registrarene til stadighet oppleve disse irregulære flyttingene. For oss og de kunder som er avhengig av et troverdig og driftssikkert system er dette et stort problem. Post og teletilsynets anmodning om å ta registrarrollen seriøst og ikke minst fremstå som seriøs lar seg altså ikke forene med den tekniske løsningen som foreligger. Et pragmatisk alternativ kunne muligens være å opprettholde dagens tekniske løsning, men at NORID aktivt provoserte frem hvilke sikkerhetsrutiner de enkelte registrarer har. På den måten får en luket ut de mindre seriøse aktører og dermed redusert muligheten for at dette skjer igjen. Slik jeg forstår akkrediterings - avtalen har NORID hjemmel til å foreta slik kontroll: Registraren er også pliktig til å etter beste evne undersøke at meldingene kommer fra en person som representerer Innehaveren av domenet. Videreformidlingen av disse opplysningene skal gjøres uten å motta vederlag fra NORID. og Om Registraren vesentlig misholder sine plikter i henhold til denne avtalen, og om dette ikke retter seg innen 30 dager etter at Registraren har mottatt skriftlig varsel om dette, har NORID rett til å si opp denne avtalen med umiddelbar virkning. Gjentatte tilfeller av overskridelse av fristen angitt i punkt 3.4 anses som vesentlig mislighold. 6.3 SLETTING AV DOMENE Grunnet betalingsmislighold: Minner også om at Active ISP og kunden gjensidig har inngått avtale om sletting ved manglende betaling. Kunden må samtykke til denne avtalen ved bestilling av web og eller domene, ellers vil ikke søknaden bli prosessert, jfr tjenesteavtale: Ved manglende betaling vil tjenesten bli avsluttet, hvilket innebærer at all informasjon på våre servere vil bli slettet. Dersom tjenesten omfatter domeneparkering eller drift av domene, vil det bli avsendt en slettemelding til domenets toppnivåregistrar. Slik vi ser det gir avtalen oss det nødvendige samtykke for sletting av domener hvor kunden ikke vil eller egner å betale. Andre grunner Noen domeneholdere kan forsake mye administrasjon og saksbehandling for ISP/Registraren. Det kan tenkes at vedkommende har gjort det til en foretningsidé å spekulere i domenenavn. Eventuelt at vedkommende til stadighet publiserer koder ved å henvise til en site og domene. Det er kjent at de fleste registrarer som også tilbyr vertskap (hosting) vil ha hjemmel til å foreta inngrep mot vedkommende som publiserer. På den annen side generere det mye arbeid å til stadighet følge med, samt ta initiativ mot ulovlig innhold. Om man slettet innholdet, vil en senere kunne Active ISP ASA Side 5

6 etablere seg for tjenester andre steder. Domenet pekes mot ny vertskap og det kan være ønskelig for Registraren å be om at domeneinnehaver flytter sitt domene. Problemstillingen dukker opp når innehaver av domene ikke selv ønsker å flytte domenet og videre ikke er i betalingsmislighold. 6.4 GRACE PERIODE Våre kunder betaler for minimum ett år registrering av et domene. Ut fra dette er vi forpliktet til å opprettholde betalte tjenester fram til domenets utløpsdato. Vi blir fakturert av NORID for det antall domener som forfaller i angitte måned for faktura. Registrarene vil dermed kunne risikere å betale for domener som Registranten ikke ønsker skal opprettholdes eller Registraren ikke får betalt for (mislighold). En Grace periode vil redusere denne problemstillingen betraktelig. 6.5 HJEMMEL FOR SAMLEFAKTURA OG SLETTING SAMME SAK Det viser seg at NORID for å spare ressurser utsender samlefaktura for samtlige domener som skal initielt skal registreres eller, etter første periode, fornyes. Registrarer som har større mengder domener må sette av store ressurser for å analysere hvem av kundene: som ble registrert i denne perioden faktura referere til. om kunden har betalt for første året, som igjen vil avgjøre om domenet nå skal fornyes eller anmodes flyttet til NORID for oppfølgning. Ovennevnte prosedyre vil måtte finne sted hver måned. De ressursene som NORID sparer medfører tilsvarende belastning for Registrarene. Videre er det tidligere anført av NORID at manglende betaling av hele fakturaens pålydende vil medføre at samtlige domener vurderes som misligholdt. Sistnevnte slik at ALLE domener, selv de Registraren har betalt for, vil bli fjernet fra DNS. I praksis vil da Registrarene velge å betale for samtlige domener under trussel om fullstendig sletting. Slik vi ser det inngår Registraren en avtale pr registreing som finner sted på vegne av Registranten. Eventuelt manglende betaling (vilkår) og misligholdsvirkning (virkning) må referere seg til hver enkelt avtale. Mangelfull betaling for et domene vil etter dette kun medføre at DETTE avtaleforholdet heves. Det er ikke naturlig å sammenholde individuelle transaksjoner, når bestillingene refererer seg til tjenester som er avgrensede og unike. Hjemmel må således finnes et annet sted enn i avtaleforholdets natur. Vi kan ikke se at det foreligger hjemmel for å iverksette misligholdsbeføyelser for alle domener når oppgjør har funnet sted for det enkelte avtaleforhold. Active ISP ASA Side 6

MMediaverkstedet AVTALE ANG. DRIFT AV WEB-HOTELL/SERVER

MMediaverkstedet AVTALE ANG. DRIFT AV WEB-HOTELL/SERVER M AVTALE ANG. DRIFT AV WEB-HOTELL/SERVER DENNE AVTALEN er inngått av og mellom ( Leverandør ) og ( Kunde ). Angivelse av dato, Kunde, avtalens varighet mm. er gitt i vedlagte bestilling fra Kunde. Som

Detaljer

Betingelsene er gyldig fra 01.08.2008 og erstatter alle tidligere tjenesteavtaler og betingelser.

Betingelsene er gyldig fra 01.08.2008 og erstatter alle tidligere tjenesteavtaler og betingelser. TJENESTEAVTALE Sist oppdatert: 16.01.2015 Betingelsene er gyldig fra 01.08.2008 og erstatter alle tidligere tjenesteavtaler og betingelser. Tjenesteavtalen er delt i tre: 1. Generelle betingelser - generelle

Detaljer

Betingelsene er gyldig fra 01.08.2008 og erstatter alle tidligere tjenesteavtaler og betingelser.

Betingelsene er gyldig fra 01.08.2008 og erstatter alle tidligere tjenesteavtaler og betingelser. Tjenesteavtale Sist oppdatert: 20.12.2013 Betingelsene er gyldig fra 01.08.2008 og erstatter alle tidligere tjenesteavtaler og betingelser. Tjenesteavtalen er delt i tre: Generelle betingelser - generelle

Detaljer

Tjenesteavtale. Avtalen er gyldig fra 01.05.2014 for nye kunder og fra 01.07.2014 for eksisterende kunder.

Tjenesteavtale. Avtalen er gyldig fra 01.05.2014 for nye kunder og fra 01.07.2014 for eksisterende kunder. Tjenesteavtale Avtalen er gyldig fra 01.05.2014 for nye kunder og fra 01.07.2014 for eksisterende kunder. Avtalen erstatter alle tidligere tjenesteavtaler, vilkår og betingelser gitt av Telsys AS. Side

Detaljer

Active 24 Brukeravtale. Publisert: januar 2013

Active 24 Brukeravtale. Publisert: januar 2013 Active 24 Brukeravtale Publisert: januar 2013 Norsk BRUKERAVTALE FOR ACTIVE 24s PRODUKTER OG TJENESTER Denne avtalen regulerer avtaleforholdet mellom deg og Active 24 Norway AS, (Org.nr. 997 559 762),

Detaljer

webhotell og domene Avtalevilkår for Tibi DA Revidert: 01.10.2012 Org.nr.: 989 460 447 Postadresse: Brubakkhaugen 21B 7224 Melhus E-post: post@tibi.

webhotell og domene Avtalevilkår for Tibi DA Revidert: 01.10.2012 Org.nr.: 989 460 447 Postadresse: Brubakkhaugen 21B 7224 Melhus E-post: post@tibi. Avtalevilkår for webhotell og domene Revidert: 01.10.2012 Tibi DA Org.nr.: 989 460 447 Postadresse: Brubakkhaugen 21B 7224 Melhus E-post: post@tibi.no Web: www.tibi.no 1 Innhold 1. Generelt... 3 2. Tjenestene...

Detaljer

EN VEILEDER FOR DOMMERE, PÅTALEMYNDIGHET, DOMENEKONFLIKTER I RETTSSYSTEMET

EN VEILEDER FOR DOMMERE, PÅTALEMYNDIGHET, DOMENEKONFLIKTER I RETTSSYSTEMET EN VEILEDER FOR DOMMERE, PÅTALEMYNDIGHET, POLITI OG ADVOKATER DOMENEKONFLIKTER I RETTSSYSTEMET 1 Innholdsfortegnelse Forord 4 Innledning 4 Adressesystemet på Internett 5 Organisering av domenenavnsystemet

Detaljer

EN VEILEDER FOR DOMMERE, PÅTALEMYNDIGHET, DOMENEKONFLIKTER I RETTSSYSTEMET

EN VEILEDER FOR DOMMERE, PÅTALEMYNDIGHET, DOMENEKONFLIKTER I RETTSSYSTEMET EN VEILEDER FOR DOMMERE, PÅTALEMYNDIGHET, POLITI OG ADVOKATER DOMENEKONFLIKTER I RETTSSYSTEMET 1 INNHOLDSFORTEGNELSE FORORD 4 INNLEDNING 4 ADRESSESYSTEMET PÅ INTERNETT 5 Organisering av domenenavnsystemet

Detaljer

Tjenesteleverandøren er KanHotel ASA med org.nr 983 716 040, med den forretningsadresse som er oppgitt i punkt. 10.3.

Tjenesteleverandøren er KanHotel ASA med org.nr 983 716 040, med den forretningsadresse som er oppgitt i punkt. 10.3. Tjenesteavtale mellom Kunden og KanHotel rev. 06.05.2003 1. Generelt Tjenesteavtalen er denne avtale, de standardvilkår som fremgår på http://www.kanhotel.com/, samt bestillingsskjema, som kunden fyller

Detaljer

Tjenesteavtale. Tjeneste avtale mellom kunden og Aleo Internett. 1. Generelt. 2. Tjenesten. Versjon 1.5 av 01. Juli 2006

Tjenesteavtale. Tjeneste avtale mellom kunden og Aleo Internett. 1. Generelt. 2. Tjenesten. Versjon 1.5 av 01. Juli 2006 Tjenesteavtale Tjeneste avtale mellom kunden og Aleo Internett Versjon 1.5 av 01. Juli 2006 For.com/.net/.org gjelder også følgende: http://resellers.tucows.com/opensrs/com_net_org/exhibita http://www.icann.org/udrp/udrp-schedule.htm

Detaljer

Norge BRUKERAVTALE FOR MAMUTS PRODUKTER OG TJENESTER

Norge BRUKERAVTALE FOR MAMUTS PRODUKTER OG TJENESTER MAMUT BRUKERAVTALE Norge BRUKERAVTALE FOR MAMUTS PRODUKTER OG TJENESTER Ved å installere Mamut produkter og/eller ved å benytte deg av Mamuttjenester, bekrefter du at du har lest, forstått og aksepterer

Detaljer

Mamut Brukeravtale 1

Mamut Brukeravtale 1 Mamut Brukeravtale 1 Norge BRUKERAVTALE FOR MAMUTS PRODUKTER OG TJENESTE Ved å installere Mamut produkter og/eller ved å benytte deg av Mamut-tjenester, bekrefter du at du har lest, forstått og aksepterer

Detaljer

Avtalebetingelser. INNHOLD Kapittel 1. Generelt 1.1 Virkeområde

Avtalebetingelser. INNHOLD Kapittel 1. Generelt 1.1 Virkeområde Avtalebetingelser ORGNR: 946 665 630 KONTAKT: WebTeamet, v/ Svein T. Kristensen, Borggt. 14, 9406 Harstad - Tlf. 907 98347 DATO PUBLISERT: 16.09.2008 DATO ENDRET: 15.05.2009, 18.08.2010, 30.06.2011, 01.08.2013

Detaljer

Du er ansvarlig for at dine personopplysninger holdes oppdaterte gjennom å melde fra til K2 ved endringer.

Du er ansvarlig for at dine personopplysninger holdes oppdaterte gjennom å melde fra til K2 ved endringer. STANDARD BRUKERAVTALE FOR K2 S PRODUKTER OG TJENESTER Ved å installere K2 s produkter og/eller ved å benytte deg av K2 s-tjenester, bekrefter du at du har lest, forstått og aksepterer å være bundet av

Detaljer

Juridiske problemstillinger ved avskaffelsen av papirskjema

Juridiske problemstillinger ved avskaffelsen av papirskjema Juridiske problemstillinger ved avskaffelsen av papirskjema Dette dokumentet beskriver de juridiske problemstillingene ved overgang til elektronisk avgitt egenerklæring, og avskaffelse av erklæring ved

Detaljer

Når Bruker benytter seg av denne tjenesten forplikter han seg til å:

Når Bruker benytter seg av denne tjenesten forplikter han seg til å: Betingelser 1. FORUTSETNINGER Tjenestevilkårene inneholder denne avtalen, standard betingelsene for det bestilte produkt i følge shed49 samt informasjon oppgitt av bruker via bestillingsskjemaet. Avtalen

Detaljer

ABONNEMENTS- OG KJØPSVILKÅR

ABONNEMENTS- OG KJØPSVILKÅR STANDARD AVTALEVILKÅR FOR NSN AS ABONNEMENTS- OG KJØPSVILKÅR 1.0 AVTALENS VIRKEOMRÅDE Med mindre annet er eksplisitt avtalt, gjelder Standard avtalevilkår for NSN AS Abonnements- og kjøpsvilkår ved ethvert

Detaljer

ABONNEMENTS- OG KJØPSVILKÅR

ABONNEMENTS- OG KJØPSVILKÅR STANDARD AVTALEVILKÅR FOR NSN AS ABONNEMENTS- OG KJØPSVILKÅR 1.0 AVTALENS VIRKEOMRÅDE Med mindre annet er eksplisitt avtalt, gjelder Standard avtalevilkår for NSN AS Abonnements- og kjøpsvilkår ved ethvert

Detaljer

Deres ref. Vår ref. Dato: Sak nr: 10/1694-2 23.09.2010. Utkast til endringer i ekomlov, ekomforskrift og nummerforskrift - Høringsuttalelse

Deres ref. Vår ref. Dato: Sak nr: 10/1694-2 23.09.2010. Utkast til endringer i ekomlov, ekomforskrift og nummerforskrift - Høringsuttalelse MOTTATT forbrukerombudet Samferdselsdepartementet Postboks 8010 Dep 0030 OSLO Deres ref. Vår ref. Dato: Sak nr: 10/1694-2 23.09.2010 Saksbehandler: Charlotte Tvedt Dir.tlf: 45 21 22 78 Utkast til endringer

Detaljer

ALMINNELIGE VILKÅR rev. 3.0.1

ALMINNELIGE VILKÅR rev. 3.0.1 ALMINNELIGE VILKÅR rev. 3.0.1 ISPHUSET NORDIC AS ORG.NR. 985 838 186 HERETTER ISPHUSET 1. INNLEDNING Disse Alminnelige vilkår, og evt. vedlegg hertil regulerer de vilkår som Kunden underkastes når vedkommende

Detaljer

Ny modell for leverandørskifte

Ny modell for leverandørskifte Ny modell for leverandørskifte Konsekvenser for forretningsprosesser i sluttbrukermarkedet for kraft 03635378 Lars Olav Fosse (red.) 12 2006 07488439 D O K U M E N T Ny modell for leverandørskifte Konsekvenser

Detaljer

Brukerundersøkelse blant Norids registrarer. Grafikkrapport med kommentarer. Statskonsult 30.04.2004

Brukerundersøkelse blant Norids registrarer. Grafikkrapport med kommentarer. Statskonsult 30.04.2004 Brukerundersøkelse blant Norids registrarer Grafikkrapport med kommentarer Statskonsult 30.04.2004 Referanser Tittel: Brukerundersøkelse Norid Forfatter(e): Karin Johansen og John Nonseid Utgiver: Statskonsult

Detaljer

Webhotell 1. FORUTSETNINGER 2. BESKRIVELSE AV TJENESTEN. Disse betingelsene er sist revidert April 2011.

Webhotell 1. FORUTSETNINGER 2. BESKRIVELSE AV TJENESTEN. Disse betingelsene er sist revidert April 2011. Webhotell Disse betingelsene er sist revidert April 2011. 1. FORUTSETNINGER Tjenestevilkårene inneholder denne avtalen, standard betingelsene for det bestilte produkt samt informasjon oppgitt av kunde

Detaljer

Lisensavtale mellom Share Control AS («Share Control») og sluttbruker («Kunden»)

Lisensavtale mellom Share Control AS («Share Control») og sluttbruker («Kunden») Share Controls generelle forretningsvilkår for bedrifter av 1.3.2015 Lisensavtale mellom Share Control AS («Share Control») og sluttbruker («Kunden») 1. Innledende bestemmelser Denne avtale («Avtalen»)

Detaljer

Brukerhåndbok AvtaleGiro

Brukerhåndbok AvtaleGiro Brukerhåndbok AvtaleGiro Brukerhåndbok AvtaleGiro v 2.9 s. - 44 Innhold DETTE ER AVTALEGIRO... 3. AVTALEGIRO... 3.2 FORDELER MED AVTALEGIRO FOR BETALER OG BETALINGSMOTTAKER... 3.2. For betaler... 3.2.2

Detaljer

Kom i gang med AvtaleGiro

Kom i gang med AvtaleGiro Kom i gang med AvtaleGiro Veiledning for betalingsmottaker AvtaleGiro p. 1-18 Innhold 1 INNLEDNING... 3 2 BETALINGSMOTTAKER / BANK... 3 2.1 DELTAKERE... 3 2.2 BESKRIVE DAGENS SITUASJON... 3 2.3 ARBEIDSGRUPPE...

Detaljer

Domenenavn under.no - en konkurranseanalyse

Domenenavn under.no - en konkurranseanalyse Domenenavn under.no - en konkurranseanalyse 25. november 2005 Post- og teletilsynet Postboks 447 Sentrum, 0104 Oslo Tel: 22 82 46 00 www.npt.no Oppsummering Markedet som analyseres avgrenses til å gjelde

Detaljer

Forbrukerombudets guide til smartere mobilbruk

Forbrukerombudets guide til smartere mobilbruk Oppdatert versjon Mars 2010 Forbrukerombudets guide til smartere mobilbruk For en tryggere og enklere mobilhverdag Forbrukerombudet Pb. 4597 Nydalen, 0404 Oslo Besøksadresse Rolf Wickstrøms vei 15A Telefon

Detaljer

ABONNEMENTSVILKÅR DEL A: GENERELLE VILKÅR

ABONNEMENTSVILKÅR DEL A: GENERELLE VILKÅR ABONNEMENTSVILKÅR DEL A: GENERELLE VILKÅR 1. AVTALEN OG AVTALEINNGÅELSEN Avtalen regulerer Network Norways (NwN) leveranse av telefonitjenester og andre tjenester til næringsdrivende og forbrukere ("Kunden").

Detaljer

Tjenesten leveres av SBS Discovery AS ( SBS Discovery ), Nydalen Allé 37, 0484 Oslo, org.nr: 831 193 042.

Tjenesten leveres av SBS Discovery AS ( SBS Discovery ), Nydalen Allé 37, 0484 Oslo, org.nr: 831 193 042. 1 Avtaleinngåelse Disse vilkårene ( Brukervilkårene ) utgjør avtalen mellom deg og SBS Discovery ( Avtalen ), og regulerer din bruk av SBS Discoverys tjeneste ( Tjenesten ), slik denne til hver tid leveres

Detaljer