Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal"

Transkript

1 I,, N Inngående eksternt produsert, 11/ Takker ja og arbeidsavtale - Forsker ved Fagavdelingen, forskningsmidler 20 % engasjement. Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 11/ KOPI: Søknad om attførings-/uførepensjon henlagt - Personalmappe - KLP Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 11/ KOPI: Endring av grad for avtalefestet pensjon (AFP) - Personalmappe - KLP Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Internt notat med oppfølging, 11/ Lønnsfastsettelse - Personalmappe - Medisinsk avdeling SSF Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Internt notat med oppfølging, 11/ Lønnsfastsettelse - Personalmappe - Organisasjonsavdeling Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Internt notat med oppfølging, 11/ Lønnsfastsettelse - Personalmappe - Medisinsk avdeling SSF Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv

2 I,, N tgående internt produsert, 11/ KOPI: Søknad om avtalefestet pensjon (AFP) - Personalmappe - KLP Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 11/ Takker ja og arbeidsavtale - Spesialutdannet sykepleier ved Spesialisert rehabilitering, ekstrahjelp. Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Internt notat med oppfølging, 11/ Lønnsfastsettelse - Personalmappe - Anestesiavdeling SSA Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Internt notat med oppfølging, 11/ Vedlegg til arbeidsavtale Personalmappe - Lokalt LMS Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 11/ KOPI: Endring av grad for avtalefestet pensjon (AFP) - Personalmappe - KLP Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 12/ Oppsigelse Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv

3 I,, N Inngående eksternt produsert, 12/ Aksept av tilbud på stilling som spesialutdannet sykepleier ved ABP poliklinikk Kristiansand Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 12/ Takker ja og arbeidsavtale - Radiograf ved SFK SSK 20 % vikar. Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 12/ Oppsigelse Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 12/ NPE-sak 2012/ N2015/ Vedtak - medhold - NPE-sak 2012/ Pasientskadenemnda Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv 432 Internt notat med oppfølging, 12/ NPE-sak 2012/ N2015/ Viser til vedtak - medhold - NPE-sak 2012/ Gyn/obst. avdeling SSA Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv 432 Internt notat med oppfølging, 12/ Lønnsfastsettelse - Personalmappe - Medisinsk avdeling SSF Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv

4 I,, N Internt notat med oppfølging, 12/ Ansettelsesvedtak - medisinsk sengepost 20% utvidelse av stilling Personalmappe - Medisinsk avdeling SSF Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 13/ KOPI: Vedtak om avslag på søknad om pensjon fra KLP - Personalmappe - KLP Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Internt notat med oppfølging, 13/ Vedlegg til arbeidsavtale Personalmappe - Enhet 6.2 SSK Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv tgående internt produsert, 13/ KOPI: Endringsmelding for alderspensjon og AFP - Personalmappe - Sykehuspartner, Grimstad Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 13/ KOPI: Alderspensjon. Høyere pensjonsgrad - Personalmappe - KLP Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 13/ NPE-sak 2013/ N2015/ Vedtak - avslag - NPE-sak 2013/ Pasientskadenemnda Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv 432

5 I,, N Internt notat med oppfølging, 13/ NPE-sak 2013/ N2015/ Viser til vedtak - avslag - NPE-sak 2013/ Gyn/obst. avdeling SSA Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv 432 Inngående eksternt produsert, 13/ KOPI: REK sør-øst - Informasjon om vedtak 2013/1664 Forskningsprosjekt - Selvmordsrisiko - sammenheng med kognitiv og emosjonsregulering Forskningsprosjekt - Selvmordsrisiko - sammenheng med kognitiv og emosjonsregulering - prosjektleder Vegard Haaland Regional komité for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) Forskning Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 522 Inngående eksternt produsert, 13/ NPE-sak 2013/05 - N2015/ Vedtak - avslag - NPE-sak 2013/05 - Pasientskadenemnda Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv 432 Internt notat med oppfølging, 13/ NPE-sak 2013/05 - N2015/ Viser til vedtak - avslag - NPE-sak 2013/05 - Kvinneklinikken SSK Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv 432 Inngående eksternt produsert, 14/ Oppsigelse Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 14/ KOPI: Innvilgelse av avtalefestet pensjon (AFP) - Personalmappe - KLP Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv

6 I,, N Inngående eksternt produsert, 14/ Vitnemål Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 14/ NPE-sak 2014/ Vedtak - avslag - NPE-sak 2014/ Norsk pasientskadeerstatning Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv 432 Internt notat med oppfølging, 14/ NPE-sak 2014/ Viser til vedtak - avslag - NPE-sak 2014/ Ortopedisk avdeling SSK Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv 432 Inngående eksternt produsert, 14/ Signert databrukerkontrakt Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 14/ NPE-sak 2014/ Vedtak - avslag - NPE-sak 2014/ Norsk pasientskadeerstatning Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv 432 Internt notat med oppfølging, 14/ NPE-sak 2014/ Viser til vedtak - avslag - NPE-sak 2014/ Nevrologisk avdeling Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv 432

7 I,, N Inngående eksternt produsert, 14/ Oppdatert henvendelse fra fastlege - pasientklage hjemtransport - Pasientklage - Listalegene AS Kirurgisk klinikk Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv 433 Inngående eksternt produsert, 14/ Oppsigelse / melding om fratredelse Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 15/ Oppfølging sykemeldte - nntak fra dialogmøte 2 i reg av NAV - IA-sak - NAV Kristiansand Kirurgisk sengepost 3A SSK Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 15/ Attester Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 15/ Vitnemål Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 15/ Attester - autorisasjon Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv

8 I,, N Inngående eksternt produsert, 15/ Tilsynssak knyttet til samtidighetskonflikt akuttmottaket SSA - oversendelse av referat fra møte Ønske om tilsyn ved akuttmottaket Sørlandet sykehus Arendal - samtidighetskonflikt Fylkesmannen i Aust-Agder Kirurgisk klinikk Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 302 tgående internt produsert, 15/ Svar på forespørsel om helseopplysninger - Forespørsel om helseopplysninger - If Risikovurdering Person Arkiv og dokumentasjon SSA Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv tgående internt produsert, 15/ Svar på forespørsel om oppdatert kopi av pasientjournal - Forespørsel om kopi av pasientjournal - Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv tgående internt produsert, 15/ Avslagsbrev 1 - ikke nådd opp - Fagutviklingssykepleier - kombinasjonsstilling Bemanningsenheten/Klinisk avdeling, Arendal/Kristiansand - st. ref Ansettelse - Fagutviklingssykepleier - kombinasjonsstilling mellom Bemanningsenheten/Klinisk avdeling, Arendal/Kristiansand - st. ref Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv tgående internt produsert, 15/ Avslagsbrev 1 - ikke nådd opp - Fagutviklingssykepleier - kombinasjonsstilling Bemanningsenheten/Klinisk avdeling, Arendal/Kristiansand - st. ref Ansettelse - Fagutviklingssykepleier - kombinasjonsstilling mellom Bemanningsenheten/Klinisk avdeling, Arendal/Kristiansand - st. ref Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv

9 I,, N tgående internt produsert, 15/ Avslagsbrev 1 - ikke nådd opp - Fagutviklingssykepleier - kombinasjonsstilling Bemanningsenheten/Klinisk avdeling, Arendal/Kristiansand - st. ref Ansettelse - Fagutviklingssykepleier - kombinasjonsstilling mellom Bemanningsenheten/Klinisk avdeling, Arendal/Kristiansand - st. ref Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Internt notat med oppfølging, 15/ Lønnsfastsettelse - Ansettelse - Overlege ved Anestesiavdelingen, Flekkefjord - st. ref Kirurgisk klinikk Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Inngående eksternt produsert, 15/ Attest - vitnemål - autorisasjon Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 15/ Takker ja og arbeidsavtale - Vernepleier med spes. utdanning ved Barne og ungdomsavdelingen, HAB 100 % fast. Ansettelse - Autismekonsulent ved Habiliteringsseksjonen for barn og unge, Kristiansand - st. ref Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv tgående internt produsert, 15/ Svar på forespørsel om kopi av pasientjournal - Forespørsel om kopi av pasientjournal - Helse Stavanger HF Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Inngående eksternt produsert, 15/ Påminnelse - Forespørsel om spesialisterklæring - Forespørsel om spesialisterklæring - Sparebank 1 Forsikring Ortopedisk avdeling SSK Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv 421

10 I,, N tgående internt produsert, 15/ Svar på forespørsel om kopi av pasientjournal - Forespørsel om kopi av pasientjournal - Arkiv og dokumentasjon SSA Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Inngående eksternt produsert, 15/ Takker ja og arbeidsavtale - Intensivsykepleier ved Med.avd. 2 C SSK 75 % vikar. Ansettelse - Intensivsykepleier/sykepleier ved Kardiologisk seksjon, Hjerteovervåkingen, Kristiansand - st. ref Marte Helene Røyter Thorsen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv tgående internt produsert, 15/ Svar på forespørsel om kopi av pasientjournal - Forespørsel om kopi av pasientjournal - Arkiv og dokumentasjon SSA Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Inngående eksternt produsert, 15/ Egenerklæring - kontroll av tuberkulose og MRSA Personalmappe - Smittevernenheten Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 15/ Egenerklæring - kontroll av tuberkulose og MRSA Personalmappe - Smittevernenheten Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 15/ Prøvesvar Personalmappe - Smittevernenheten Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv

11 I,, N Inngående eksternt produsert, 15/01-2 Søknad og CV - Overlege - st. ref. ( ) Ansettelse - Overlege ved Øyeavdelingen, Arendal - st. ref Odd Henrik Fosse Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv tgående internt produsert, 15/01-3 Svarbrev, søknad mottatt - Overlege Øyeavdelingen, Arendal - st. ref Ansettelse - Overlege ved Øyeavdelingen, Arendal - st. ref Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Inngående eksternt produsert, 15/01-4 Søknad og CV - Overlege - st. ref. ( ) Ansettelse - Overlege ved Øyeavdelingen, Arendal - st. ref Hanne Berg Gilbo Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv tgående internt produsert, 15/01-5 Svarbrev, søknad mottatt - Overlege Øyeavdelingen, Arendal - st. ref Ansettelse - Overlege ved Øyeavdelingen, Arendal - st. ref Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Inngående eksternt produsert, 15/01-6 Søknad og CV - Overlege - st. ref. ( ) Ansettelse - Overlege ved Øyeavdelingen, Arendal - st. ref Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv tgående internt produsert, 15/01-7 Svarbrev, søknad mottatt - Overlege Øyeavdelingen, Arendal - st. ref Ansettelse - Overlege ved Øyeavdelingen, Arendal - st. ref Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv

12 I,, N Inngående eksternt produsert, 15/01-8 Søknad og CV - Overlege - st. ref. ( ) Ansettelse - Overlege ved Øyeavdelingen, Arendal - st. ref Anne Linn Vatne Jacobsen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv tgående internt produsert, 15/01-9 Svarbrev, søknad mottatt - Overlege Øyeavdelingen, Arendal - st. ref Ansettelse - Overlege ved Øyeavdelingen, Arendal - st. ref Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv tgående internt produsert, 15/ Svar på forespørsel om kopi av pasientjournal - Forespørsel om kopi av pasientjournal - Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv tgående internt produsert, 15/ Svar på forespørsel om kopi av pasientjournal - Forespørsel om kopi av pasientjournal - Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Internt notat med oppfølging, 15/ Ansettelsesvedtak - Ansettelse som Kokk, KPH/ARA/Døgnenhet Byglandsfjord Ansettelse - Kokk/kjøkkenassistent ved ARA døgnenhet, Byglandsfjord - st. ref Avdeling for rus og avhengighetsbehandling Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Inngående eksternt produsert, 15/ Søknad og CV - Tannlege til antiaponieskinnebehandling - st. ref. ( ) Ansettelse - Tannlege til antiaponieskinnebehandling ved ØNH-avdelingen, Arendal - st. ref abedelfattah omer Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv

13 I,, N Inngående eksternt produsert, 15/ Søknad og CV - Tannlege til antiaponieskinnebehandling - st. ref. ( ) Ansettelse - Tannlege til antiaponieskinnebehandling ved ØNH-avdelingen, Arendal - st. ref jan kirkedam Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Inngående eksternt produsert, 15/ Søknad og CV - Tannlege til antiaponieskinnebehandling - st. ref. ( ) Ansettelse - Tannlege til antiaponieskinnebehandling ved ØNH-avdelingen, Arendal - st. ref Radina Stojanovic Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv tgående internt produsert, 15/ Svarbrev, søknad mottatt - Tannlege til antiaponieskinnebehandling ØNHavdelingen, Arendal - st. ref Ansettelse - Tannlege til antiaponieskinnebehandling ved ØNH-avdelingen, Arendal - st. ref Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv tgående internt produsert, 15/ Svarbrev, søknad mottatt - Tannlege til antiaponieskinnebehandling ØNHavdelingen, Arendal - st. ref Ansettelse - Tannlege til antiaponieskinnebehandling ved ØNH-avdelingen, Arendal - st. ref Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv tgående internt produsert, 15/ Svarbrev, søknad mottatt - Tannlege til antiaponieskinnebehandling ØNHavdelingen, Arendal - st. ref Ansettelse - Tannlege til antiaponieskinnebehandling ved ØNH-avdelingen, Arendal - st. ref Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Inngående eksternt produsert, 15/ Søknad og CV - Tannlege til antiaponieskinnebehandling - st. ref. ( ) Ansettelse - Tannlege til antiaponieskinnebehandling ved ØNH-avdelingen, Arendal - st. ref Jan-Wiggo Mjøllner Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv

14 I,, N tgående internt produsert, 15/ Svarbrev, søknad mottatt - Tannlege til antiaponieskinnebehandling ØNHavdelingen, Arendal - st. ref Ansettelse - Tannlege til antiaponieskinnebehandling ved ØNH-avdelingen, Arendal - st. ref Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Inngående eksternt produsert, 15/ Søknad og CV - Tannlege til antiaponieskinnebehandling - st. ref. ( ) Ansettelse - Tannlege til antiaponieskinnebehandling ved ØNH-avdelingen, Arendal - st. ref Malgorzata Szalinska-Lukasik Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv tgående internt produsert, 15/ Svarbrev, søknad mottatt - Tannlege til antiaponieskinnebehandling ØNHavdelingen, Arendal - st. ref Ansettelse - Tannlege til antiaponieskinnebehandling ved ØNH-avdelingen, Arendal - st. ref Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Inngående eksternt produsert, 15/ Søknad og CV - Tannlege til antiaponieskinnebehandling - st. ref. ( ) Ansettelse - Tannlege til antiaponieskinnebehandling ved ØNH-avdelingen, Arendal - st. ref Karen A. B. Kristoffersen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv tgående internt produsert, 15/ Svarbrev, søknad mottatt - Tannlege til antiaponieskinnebehandling ØNHavdelingen, Arendal - st. ref Ansettelse - Tannlege til antiaponieskinnebehandling ved ØNH-avdelingen, Arendal - st. ref Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Inngående eksternt produsert, 15/ Søknad og CV - Tannlege til antiaponieskinnebehandling - st. ref. ( ) Ansettelse - Tannlege til antiaponieskinnebehandling ved ØNH-avdelingen, Arendal - st. ref Kristine Marie tne Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv

15 I,, N tgående internt produsert, 15/ Svarbrev, søknad mottatt - Tannlege til antiaponieskinnebehandling ØNHavdelingen, Arendal - st. ref Ansettelse - Tannlege til antiaponieskinnebehandling ved ØNH-avdelingen, Arendal - st. ref Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Inngående eksternt produsert, 15/ Søknad og CV - Tannlege til antiaponieskinnebehandling - st. ref. ( ) Ansettelse - Tannlege til antiaponieskinnebehandling ved ØNH-avdelingen, Arendal - st. ref Jon Nordmo Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv tgående internt produsert, 15/ Svarbrev, søknad mottatt - Tannlege til antiaponieskinnebehandling ØNHavdelingen, Arendal - st. ref Ansettelse - Tannlege til antiaponieskinnebehandling ved ØNH-avdelingen, Arendal - st. ref Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Inngående eksternt produsert, 15/ Søknad og CV - Tannlege til antiaponieskinnebehandling - st. ref. ( ) Ansettelse - Tannlege til antiaponieskinnebehandling ved ØNH-avdelingen, Arendal - st. ref Fatin Mahmoud Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv tgående internt produsert, 15/ Svarbrev, søknad mottatt - Tannlege til antiaponieskinnebehandling ØNHavdelingen, Arendal - st. ref Ansettelse - Tannlege til antiaponieskinnebehandling ved ØNH-avdelingen, Arendal - st. ref Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv tgående internt produsert, 15/ Avslagsbrev 1 - ikke nådd opp - Sykepleier Kombinasjonsstilling, Lunge sengepost og Lungepoliklinikk - st. ref Sykepleier Kombinasjonsstilling, Lunge sengepost og Lungepoliklinikk - st. ref Ansettelser import Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv

16 I,, N tgående internt produsert, 15/ Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Sykepleier Kombinasjonsstilling, Lunge sengepost og Lungepoliklinikk - st. ref Sykepleier Kombinasjonsstilling, Lunge sengepost og Lungepoliklinikk - st. ref Ansettelser import Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv tgående internt produsert, 15/ Avslagsbrev 1 - ikke nådd opp - Sykepleier Kombinasjonsstilling, Lunge sengepost og Lungepoliklinikk - st. ref Sykepleier Kombinasjonsstilling, Lunge sengepost og Lungepoliklinikk - st. ref Ansettelser import Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv tgående internt produsert, 15/ Avslagsbrev 1 - ikke nådd opp - Sykepleier Kombinasjonsstilling, Lunge sengepost og Lungepoliklinikk - st. ref Sykepleier Kombinasjonsstilling, Lunge sengepost og Lungepoliklinikk - st. ref Ansettelser import Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv tgående internt produsert, 15/ Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Sykepleier Kombinasjonsstilling, Lunge sengepost og Lungepoliklinikk - st. ref Sykepleier Kombinasjonsstilling, Lunge sengepost og Lungepoliklinikk - st. ref Ansettelser import Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv tgående internt produsert, 15/ Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Sykepleier Kombinasjonsstilling, Lunge sengepost og Lungepoliklinikk - st. ref Sykepleier Kombinasjonsstilling, Lunge sengepost og Lungepoliklinikk - st. ref Ansettelser import Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv tgående internt produsert, 15/ Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Sykepleier Kombinasjonsstilling, Lunge sengepost og Lungepoliklinikk - st. ref Sykepleier Kombinasjonsstilling, Lunge sengepost og Lungepoliklinikk - st. ref Ansettelser import Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv

17 I,, N tgående internt produsert, 15/ Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Sykepleier Kombinasjonsstilling, Lunge sengepost og Lungepoliklinikk - st. ref Sykepleier Kombinasjonsstilling, Lunge sengepost og Lungepoliklinikk - st. ref Ansettelser import Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv tgående internt produsert, 15/ Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Sykepleier Kombinasjonsstilling, Lunge sengepost og Lungepoliklinikk - st. ref Sykepleier Kombinasjonsstilling, Lunge sengepost og Lungepoliklinikk - st. ref Ansettelser import Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv tgående internt produsert, 15/ Avslagsbrev 1 - ikke nådd opp - Sykepleier Kombinasjonsstilling, Lunge sengepost og Lungepoliklinikk - st. ref Sykepleier Kombinasjonsstilling, Lunge sengepost og Lungepoliklinikk - st. ref Ansettelser import Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv tgående internt produsert, 15/ Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Sykepleier Kombinasjonsstilling, Lunge sengepost og Lungepoliklinikk - st. ref Sykepleier Kombinasjonsstilling, Lunge sengepost og Lungepoliklinikk - st. ref Ansettelser import Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv tgående internt produsert, 15/ Avslagsbrev 1 - ikke nådd opp - Sykepleier Kombinasjonsstilling, Lunge sengepost og Lungepoliklinikk - st. ref Sykepleier Kombinasjonsstilling, Lunge sengepost og Lungepoliklinikk - st. ref Ansettelser import Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv tgående internt produsert, 15/ Avslagsbrev 1 - ikke nådd opp - Sykepleier Kombinasjonsstilling, Lunge sengepost og Lungepoliklinikk - st. ref Sykepleier Kombinasjonsstilling, Lunge sengepost og Lungepoliklinikk - st. ref Ansettelser import Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv

18 I,, N tgående internt produsert, 15/ Avslagsbrev 1 - ikke nådd opp - Sykepleier Kombinasjonsstilling, Lunge sengepost og Lungepoliklinikk - st. ref Sykepleier Kombinasjonsstilling, Lunge sengepost og Lungepoliklinikk - st. ref Ansettelser import Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv tgående internt produsert, 15/ Brev fra Barne- og ungdomsavdeling - Anmodning om journaler og lydlogg - Agder politidistrikt Barneseksjonen SSA Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv tgående internt produsert, 15/ Brev fra Barne- og ungdomsavdeling - Anmodning om journaler og lydlogg - Rettsmedisinsk kommisjon Barneseksjonen SSA Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Internt notat med oppfølging, 15/ Vedlegg til arbeidsavtale Personalmappe - Kirurgisk sengepost 4A SSK Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 15/ Egenerklæring - kontroll av tuberkulose og MRSA Personalmappe - Smittevernenheten Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv tgående internt produsert, 15/ Svar på forespørsel om kopi av pasientjournal - Forespørsel om kopi av pasientjournal - Advokatfellesskapet Åse Johnsen Drabløs Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv

19 I,, N tgående internt produsert, 15/ NPE-sak 2015/ Oversender uttalelse fra avdeling - NPE-sak 2015/ Norsk pasientskadeerstatning Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv 432 tgående internt produsert, 15/ Svar på forespørsel om kopi av pasientjournal - Forespørsel om kopi av pasientjournal - Vest-Agder Fylkeskommune Pedagogisk-psykologisk tjeneste Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv tgående internt produsert, 15/ NPE-sak 2015/ Oversender uttalelse fra avdeling - NPE-sak 2015/ Norsk pasientskadeerstatning Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv 432 tgående internt produsert, 15/ Svar på forespørsel om kopi av pasientjournal - Forespørsel om kopi av pasientjournal - Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv tgående internt produsert, 15/ Fullmakt til å utarbeide revidert tjenesteavtale Arbeidsgruppe for helseforetakene og Sykehuspartner - revidert tjenesteavtale - Statens Standardavtale - Driftsavtalen (SSA- D) 2015 Sykehuspartner Organisasjonsavdeling Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 013 Inngående eksternt produsert, 15/ tsettelse - E-læringskurs for reviderte prioriteringsveiledere, endringene i pasient- og brukerrettighetsloven og prioriteringsforskriften E-læringskurs for reviderte prioriteringsveiledere, endringene i pasient- og brukerrettighetsloven og prioriteringsforskriften Helse Sør-Øst RHF Medisinsk klinikk Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 273

20 I,, N Inngående eksternt produsert, 15/ Søknad og CV - Sykepleier/ambulansearbeider - st. ref. ( ) Martine Grøndal Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv tgående internt produsert, 15/ Svarbrev, søknad mottatt - Sykepleier/ambulansearbeider AMK-Pasientreiser, Lillesand - st. ref Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Inngående eksternt produsert, 15/ Søknad og CV - Sykepleier/ambulansearbeider - st. ref. ( ) Åsmund Næss Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv tgående internt produsert, 15/ Svarbrev, søknad mottatt - Sykepleier/ambulansearbeider AMK-Pasientreiser, Lillesand - st. ref Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Inngående eksternt produsert, 15/ Søknad og CV - Sykepleier/ambulansearbeider - st. ref. ( ) Stine Nilsen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv tgående internt produsert, 15/ Svarbrev, søknad mottatt - Sykepleier/ambulansearbeider AMK-Pasientreiser, Lillesand - st. ref Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv

21 I,, N Inngående eksternt produsert, 15/ Søknad og CV - Sykepleier/ambulansearbeider - st. ref. ( ) Bjørn Morten Holm Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv tgående internt produsert, 15/ Svarbrev, søknad mottatt - Sykepleier/ambulansearbeider AMK-Pasientreiser, Lillesand - st. ref Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Inngående eksternt produsert, 15/ Søknad og CV - Sykepleier/ambulansearbeider - st. ref. ( ) kristine johnsen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv tgående internt produsert, 15/ Svarbrev, søknad mottatt - Sykepleier/ambulansearbeider AMK-Pasientreiser, Lillesand - st. ref Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Inngående eksternt produsert, 15/ Søknad og CV - Sykepleier/ambulansearbeider - st. ref. ( ) Angela An Qi Chen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv tgående internt produsert, 15/ Svarbrev, søknad mottatt - Sykepleier/ambulansearbeider AMK-Pasientreiser, Lillesand - st. ref Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv

22 I,, N Inngående eksternt produsert, 15/ Søknad og CV - Sykepleier/ambulansearbeider - st. ref. ( ) Vibeke Møinichen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv tgående internt produsert, 15/ Svarbrev, søknad mottatt - Sykepleier/ambulansearbeider AMK-Pasientreiser, Lillesand - st. ref Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Inngående eksternt produsert, 15/ Søknad og CV - Sykepleier/ambulansearbeider - st. ref. ( ) Marthe Gautland Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv tgående internt produsert, 15/ Svarbrev, søknad mottatt - Sykepleier/ambulansearbeider AMK-Pasientreiser, Lillesand - st. ref Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Inngående eksternt produsert, 15/ Søknad og CV - Sykepleier/ambulansearbeider - st. ref. ( ) Hilde Knobel Nielsen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv tgående internt produsert, 15/ Svarbrev, søknad mottatt - Sykepleier/ambulansearbeider AMK-Pasientreiser, Lillesand - st. ref Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv

23 I,, N Inngående eksternt produsert, 15/ Søknad og CV - Sykepleier/ambulansearbeider - st. ref. ( ) Ingvill Aasen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv tgående internt produsert, 15/ Svarbrev, søknad mottatt - Sykepleier/ambulansearbeider AMK-Pasientreiser, Lillesand - st. ref Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Inngående eksternt produsert, 15/ Søknad og CV - Sykepleier/ambulansearbeider - st. ref. ( ) Hege Erikssen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Inngående eksternt produsert, 15/ Søknad og CV - Sykepleier/ambulansearbeider - st. ref. ( ) Hildegunn Tønnesøl Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv tgående internt produsert, 15/ Svarbrev, søknad mottatt - Sykepleier/ambulansearbeider AMK-Pasientreiser, Lillesand - st. ref Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Inngående eksternt produsert, 15/ Søknad og CV - Sykepleier/ambulansearbeider - st. ref. ( ) Geirulf Stoveland Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv

24 I,, N tgående internt produsert, 15/ Svarbrev, søknad mottatt - Sykepleier/ambulansearbeider AMK-Pasientreiser, Lillesand - st. ref Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Inngående eksternt produsert, 15/ Søknad og CV - Sykepleier/ambulansearbeider - st. ref. ( ) Mona Songe Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv tgående internt produsert, 15/ Svarbrev, søknad mottatt - Sykepleier/ambulansearbeider AMK-Pasientreiser, Lillesand - st. ref Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Inngående eksternt produsert, 15/ Søknad og CV - Sykepleier/ambulansearbeider - st. ref. ( ) Gunhild Maria Gjevre Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Inngående eksternt produsert, 15/ Søknad og CV - Sykepleier/ambulansearbeider - st. ref. ( ) Ragna Katharina Stavelin Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv tgående internt produsert, 15/ Svarbrev, søknad mottatt - Sykepleier/ambulansearbeider AMK-Pasientreiser, Lillesand - st. ref Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/02629-6 Takker ja og arbeidsavtale - Sykepleier ved Nyfødtposten SSk ekstrahjelp. Personalmappe - Dok. dato: 29.06.2015 Arkivdel: Personalarkiv tgående internt produsert,

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal I,, N Inngående eksternt produsert, 11/08282-10 Innkalling av Lions Alocolmetre - Års-service av instrumenter - Års-service av instrumenter - Lions Alocolmetre - VWR International AS Med.teknisk seksjon

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal I,, N Inngående eksternt produsert, 11/00748-11 Vedtak om mobiltelefon - Personalmappe - Organisasjonsavdeling Dok. dato: 21.11.2014 Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Inngående eksternt produsert,

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/01488-10 KOPI: Innvilgelse av avtalefestet pensjon AFP - Personalmappe - KLP Dok. dato: 07.11.2014 Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Inngående eksternt produsert,

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/00054-5 Signert avtale ambulerende virksomhet for leger i perioden 01.05.2014-30.04.2015 Personalmappe - Dok. dato: 30.05.2014 Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Inngående

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal I,, N Inngående eksternt produsert, 11/01098-13 Takker ja og arbeidsavtale - Sykepleier ved Fagavdelingen, Forskningsenheten, 10% st, engasjement - Personalmappe - Personalarkiv 221 Internt notat med oppfølging,

Detaljer

Offentlig journal. Periode: 02-23-2011-02-23-2011. Sørlandet sykehus HF 2/25/2011. Alle Alle Alle Nei

Offentlig journal. Periode: 02-23-2011-02-23-2011. Sørlandet sykehus HF 2/25/2011. Alle Alle Alle Nei 2/25/2011 Offentlig journal Periode: 02-23-2011-02-23-2011 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 212512011 Offentligjournal Periode: 02-23-2011-02-23-2011

Detaljer

Sørlandet sykehus HF 02012013. Offentlig journal. Periode: 25122012-27122012. Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (N): Alle Alle Alle

Sørlandet sykehus HF 02012013. Offentlig journal. Periode: 25122012-27122012. Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (N): Alle Alle Alle Offentlig journal Periode: 25122012-27122012 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja Offentlig jo urna l Periode: 25122012-27122012 11/00512-68 I Dok.dato:

Detaljer

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 07/02172-12 Innvilgelse uførepensjon - Personalmappe - Dok. dato: 31.03.2015 Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 07/03870-4 Innvilgelse alderspensjon - Personalmappe

Detaljer

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 08/02034-24 Innvilgelse av avtalefestet pensjon - Personalmappe - Dok. dato: 25.04.2015 Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 09/00154-21 Innvilgelse av avtalefestet

Detaljer

Offentlig journal Periode: 09032015 -

Offentlig journal Periode: 09032015 - 17032015 Offentlig journal Periode: 09032015 - Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Alle Alle Alle Ja 04/00127-67 U Dok.dato: 06032015 Jour.dato: 12032015 Tilg. kode: U Par.: Utviklingsenheten

Detaljer

Sunnaas sykehus HF - Offentlig journal

Sunnaas sykehus HF - Offentlig journal I,, N, X Internt notat uten oppfølging, 13/00007-7 Oppsummering av sykefraværsoppfølging i perioden 051212-250214 Ressursenheten Dok. dato: 05.03.2014 Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 tgående internt

Detaljer

Journaldato: 13.05.2015, Journalenhet: HBE - Helse Bergen HF, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 28.04.2015. Klassering: OK/MOPP. Dok.

Journaldato: 13.05.2015, Journalenhet: HBE - Helse Bergen HF, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 28.04.2015. Klassering: OK/MOPP. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: HBE -, Dokumenttype:,, Status: J,A 22.05.2015 NE sak nr. 2015/00175 - Sakkyndig vurdering - ***** ***** ***** ***** NE sak nr. 2015/00175 2015/849-9

Detaljer

Offentlig journal Periode: 13072015 -

Offentlig journal Periode: 13072015 - 21072015 Offentlig journal Periode: 13072015 - Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Alle Alle Alle Ja 04/00035-61 I Dok.dato: 15072015 Jour.dato: 15072015 Tilg. kode: U Par.: Helse Sør-Øst

Detaljer

Dok.dato: 20.08.2014. Klassering: 423. (enhet/initialer): Dok.dato: 29.08.2014. Klassering: 423. Dok.dato: 11.09.2014. Klassering: 008.

Dok.dato: 20.08.2014. Klassering: 423. (enhet/initialer): Dok.dato: 29.08.2014. Klassering: 423. Dok.dato: 11.09.2014. Klassering: 008. http://ephorte-prod-hst.ihelse.net/hst/shared/aspx/getdoc.aspx?jp_d=1092612&jp_... Side 1 av 26 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 12.9.2014, Journalenhet: HS - Helse Stavanger - journalenhet,

Detaljer

Offentlig journal Periode: 27042015 -

Offentlig journal Periode: 27042015 - 05052015 Offentlig journal Periode: 27042015 - Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Alle Alle Alle Ja 04/00202-72 U Dok.dato: 14042015 Jour.dato: 28042015 Tilg. kode: U Par.: HR, avdeling

Detaljer

Sykehuset Østfold - Offentlig journal

Sykehuset Østfold - Offentlig journal I, Inngående eksternt produsert, 14/07258-1 Høring - NO 2014:12 Åpent og rettferdig - prioriteringer i helsetjenesten Høring - NO 2014:12 Åpent og rettferdig - prioriteringer i helsetjenesten Helse- og

Detaljer

Offentlig journal. Oppsigelse av rammeavtale for turnusplaner datert 23.02.2007. Rammeavtale for turnusplaner 2011/1088-3 13929/2011 12.12.

Offentlig journal. Oppsigelse av rammeavtale for turnusplaner datert 23.02.2007. Rammeavtale for turnusplaner 2011/1088-3 13929/2011 12.12. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 22.8.2012, Dokumenttype:,, Status: J,A 23.08.2012 Oppsigelse av rammeavtale for turnusplaner datert 23.02.2007 Rammeavtale for turnusplaner 2011/1088-3 13929/2011

Detaljer

Sunnaas sykehus HF - Offentlig journal

Sunnaas sykehus HF - Offentlig journal I,, N, X tgående internt produsert, 13/00055-2 Melding om yrkesskade eller yrkessykdom samt TQM fra hendelse 020114 Sykehuspartner Dok. dato: 20.05.2014 Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Internt notat

Detaljer

Dok.dato: 05.05.2014. Klassering: (enhet/initialer):

Dok.dato: 05.05.2014. Klassering: (enhet/initialer): http://ephorte-prod-hst.ihelse.net/hst/shared/aspx/getdoc.aspx?jp_d=1151153&jp_... Side 1 av 54 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 28.2.2015-2.3.2015, Journalenhet: HS -Helse Stavanger -journalenhet,

Detaljer

Offentlig journal Periode: 26012015 -

Offentlig journal Periode: 26012015 - 24022015 Offentlig journal Periode: 26012015 - Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Alle Alle Alle Ja 04/00035-60 I Dok.dato: 28012015 Jour.dato: 30012015 Tilg. kode: U Par.: Helse Sør-Øst

Detaljer

Offentlig journal Periode: 10062013 -

Offentlig journal Periode: 10062013 - 19062013 Offentlig journal Periode: 10062013 - Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Alle Alle Alle Ja 04/00332-14 I Dok.dato: 25102012 Jour.dato: 14062013 Tilg. kode: U Par.: Ole Harald

Detaljer

Offentlig journal. Anmodning om pasientopplysninger. Pasient ***** ***** ***** ***** 2011/2574-2 17704/2011 13.07.2011 19.08.2011

Offentlig journal. Anmodning om pasientopplysninger. Pasient ***** ***** ***** ***** 2011/2574-2 17704/2011 13.07.2011 19.08.2011 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 19.08.2011 Anmodning om pasientopplysninger 2011/2574-2 17704/2011 Gjensidige Forsikring 13.07.2011 Pålegg om opplysninger i

Detaljer

Offentlig journal Periode: 11062012 -

Offentlig journal Periode: 11062012 - 20062012 Offentlig journal Periode: 11062012 - Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Alle Alle Alle Ja 04/00029-31 I Dok.dato: 12062012 Jour.dato: 14062012 Tilg. kode: U Par.: NAV Arbeidslivssenter

Detaljer

Dok.dato: 26.03.2014. Klassering: 423. (enhet/initialer): Dok.dato: 14.04.2014. Klassering: 302. Dok.dato: 16.04.2014. Klassering: 433.

Dok.dato: 26.03.2014. Klassering: 423. (enhet/initialer): Dok.dato: 14.04.2014. Klassering: 302. Dok.dato: 16.04.2014. Klassering: 433. http://ephorte-prod-hst.ihelse.net/hst/shared/aspx/default/search.aspx?b_d=-105 Side 1 av 38 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: HS - Helse Stavanger - journalenhet, Dokumenttype:,,

Detaljer

Offentlig journal Periode: 01012012 -

Offentlig journal Periode: 01012012 - 10012012 Offentlig journal Periode: 01012012 - Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Alle Alle Alle Ja 04/00127-44 I Dok.dato: 05012012 Jour.dato: 05012012 Tilg. kode: U Par.: Nasjonalt kunnskapssenter

Detaljer

Sykehuset Telemark - Offentlig journal

Sykehuset Telemark - Offentlig journal Utgående internt produsert, 06/01246-16 Tilbud om ansettelse - Offl 25 Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Utgående internt produsert, 08/00092-10 Tilbud om ansettelse - Offl 25 Dok. dato:

Detaljer

Offentlig journal. Søknad om attføring-/uførepensjon. Personalmappe - ***** ***** ***** ***** ***** - EPHRUS 2010/255 2014/2131-2 8210/2014 14.04.

Offentlig journal. Søknad om attføring-/uførepensjon. Personalmappe - ***** ***** ***** ***** ***** - EPHRUS 2010/255 2014/2131-2 8210/2014 14.04. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 23.4.2014, Dokumenttype:,, Status: J,A 24.04.2014 Søknad om attføring-/uførepensjon Personalmappe - - EPHRS 2010/255 PR 2014/2131-2 8210/2014 Offl 13, jfr.

Detaljer

Offentlig journal Periode: 24092012 -

Offentlig journal Periode: 24092012 - 02102012 Offentlig journal Periode: 24092012 - Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Alle Alle Alle Ja 04/00035-45 I Dok.dato: 24092012 Jour.dato: 24092012 Tilg. kode: U Par.: Helsedirektoratet

Detaljer

Journaldato: 18.4.2011, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved UNN, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 15.04.2011.

Journaldato: 18.4.2011, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved UNN, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 15.04.2011. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 18.4.2011, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved NN, Dokumenttype:,, Status: J,A 27.04.2011 Tilbud arbeidsavtale Personalmappe ***** *****

Detaljer