ANSAs 10steg til STUDIER I UTLANDET

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ANSAs 10steg til STUDIER I UTLANDET"

Transkript

1 ANSAs 10 steg til STUDIER I UTLANDET

2 ANSA VISER VEI TIL STUDIER I UTLANDET ANSA Samskipnaden for norske utenlandsstudenter ANSAs formål er å ivareta de norske utenlandsstudentenes faglige, økonomiske, sosiale og kulturelle interesser, samt å skape forståelse for den ressurs utenlandsstudentene representerer i kraft av sin internasjonale erfaring og kompetanse. ANSAs infosenter er Norges nasjonale informasjonssenter for høyere utdanning i utlandet. Infosenteret ligger i Oslo og består av fire informasjonskonsulenter og to organisasjonskonsulenter. ANSAs informasjonskonsulenter gir deg nøytral informasjon om utdanningsmuligheter i utlandet. Vi veileder studenter og holder informasjonskvelder, vi holder foredrag ved videregående skoler, universiteter og høgskoler, vi utgir publikasjoner og har egne nettsider. - Infosenteret besvarer over henvendelser i året. Målet vårt er å gi god informasjon og veiledning slik at studenter kan gjøre et riktig studievalg og gjennomføre søknadsprosessen på egen hånd, forteller avdelingsleder ved infosenteret, Lena Dammen. Hun får ofte spørsmål om hvilke utdanningsmuligheter som finnes i utlandet. - Svaret er at det nesten alltid finnes flere studiemuligheter i utlandet enn i Norge, fordi det naturlig nok finnes mange land å velge mellom. Man finner for eksempel flere studieplasser innen populære fag som medisin, veterinær og fysioterapi. Innenfor kunst og mediefag finner man flere linjer og spesialiseringer enn vi har hjemme, i tillegg finner du også utdanninger som ikke finnes i Norge. Ved hjelp av våre ti steg til studier i utlandet, håper vi du finner svar på hvordan du finner fram til aktuelle studiemuligheter. Bakerst i denne brosjyren finner du en sjekkliste du kan bruke for å sikre deg at du har fått med deg all relevant informasjon. Kryss av i alle feltene, og du er klar til å søke studier i utlandet. ANSAs 10 STEG TIL STUDIER I UTLANDET 1 Hva skal du studere? Velg en utdanning som kvalifiserer deg for en karriere du ønsker deg! Ta kontakt med rådgiver ved din videregående skole eller en karriereveileder for nærmere veiledning om dette. Du finner informasjon om diverse yrker på men se også for beskrivelser av ulike yrkesgrupper og utdanninger. Interessetester på nett: Arbeid Yrker og utdanning Veiledning på internett 2 Hvor vil du studere? Velg et land du kunne tenke deg å tilbringe hele eller deler av studietiden i. Informasjon om ulike studieland finner du på Eksempler på landsider: Studier i Ungarn Studier i Storbritannia Tips! På hver av landsidene til ANSA finner du en brosjyre med masse nytting informasjon om studielandet og andre praktiske tips. Ha i bakhodet at de fleste læresteder tilbyr undervisning på det lokale språket. Velg et land med et språk du behersker eller ønsker å lære deg. Lånekassen kan gi støtte til språkkurs eller et helt språksemester. NB! Lånekassen gir ikke støtte til språkkurs i engelsk. Lykke til med studievalget! 3 Hvordan finne fram til aktuelle læresteder? Internett er informasjonskilde nummer én. På landsidene til ANSA vil du finne ulike lands søkemotorer. En søkemotor er et redskap som hjelper deg til å finne fram til læresteder som tilbyr din ønskete utdanning. Denne brosjyren er skrevet av ANSAs infosenter for utdanning i utlandet. Infosenteret gir nøytral informasjon om utdanning og institusjoner i ulandet, og er finansiert med offentlige midler. ANSA Storgata 19, 0184 Oslo Telefon: / / Redaksjonen avsluttet: 18. august 2010 Grafisk utforming: ANSA Creative Trykk: Grøset Eksempler på søkemotorer: Australia: Danmark: Polen: Storbritannia: USA: Lånekassens søkemotor viser hvor nordmenn har studert i løpet av de tre siste årene: NOKUTs landdatabase gir informasjon om godkjente læresteder i utlandet, se Utenlandsk utdanning Student Videre studier i utlandet Utenlandske studiesteder Tips! Besøk gjerne lærerstedet du skal tilbringe hele eller deler av studietiden din i forkant. 2 3

3 4 Hva er opptakskravene? Minstekravet er generell studiekompetanse. Se etter informasjon om opptakskrav på: - ANSAs land- og fagsider - Søkemotorene - Lærestedets nettsider - Send en e-post til det internasjonale kontoret ved den aktuelle skolen og spør. MERK! Tilleggspoeng og realfagspoeng teller ikke i utlandet. 5 Tips til valg av studiested Det første du bør sjekke, er om studiet er støtteberettiget av Lånekassen, se Lurer du på hvordan det er å studere ved et bestemt lærested? Ta kontakt med nåværende utenlandsstudenter: Flere tips finner du på Tips til valg av studiested Hvis du er opptatt av at universitetet skal være anerkjent, kan du for eksempel sjekke ut rangeringslister eller kontakte fagmiljøet her hjemme. Rangeringslister finner du på Linker til fagmiljøet finner du på ANSAs fagsider. Eksempler på fagmiljøer: - Siviløkonomene - Tekna - Norsk medisinstudentforening - Norsk kiropraktorforening - Norsk fysioterapeutforbund - Samfunnsviterne, etc. 6 Sjekk at studiet godkjennes i Norge etter endt utdanning Hovedregelen er at en bachelor- eller mastergrad som er klassifisert som høyere utdanning og offisielt godkjent av utdanningsmyndighetene i studielandet, blir godkjent i Norge. De aller fleste utdanninger krever heller ingen formell godkjenning når du kommer hjem. Oversikt over offisielle læresteder finner du på NOKUT (Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen) sine nettsider: Utenlandsk utdanning Student Videre studier i utlandet Utenlandske læresteder Hvis du ønsker godkjenning av din utenlandske utdanning eller vil søke om autorisasjon for å utøve et bestemt yrke i Norge etter endt utdanning i utlandet (for eksempel helsefag), finner du informasjon om hvem som godkjenner ulike utdanninger i Norge på nettsidene til INVIA Jeg vil jobbe Lovregulerte yrker i Norge Yrkesliste Helsefag For å utøve et helsefaglig yrke i Norge trenger du autorisasjon fra Statens autorisasjonskontor for helsepersonell (SAFH). For veterinær- og dyrepleierstudier må du kontakte Mattilsynet for spørsmål angående autorisasjon. NOKUT eller andre godkjenningsinstanser kan først godkjenne utdanningen din etter at du har fullført studiene. 7 Hvordan og når søker jeg? Søknadsfrister og søknadsprosedyrer varierer fra land til land og fra lærested til lærested. I de fleste land gjøres det en helhetsvurdering av søkeren, og det er ikke bare karaktersnittet som teller. Noen få land har et samordna opptak, men i de aller fleste land er det vanlig å søke seg direkte til lærestedet. Du finner søknadsskjemaer på lærestedets nettsider. Nærmere informasjon om søknadsfrister og søknadsprosesser finner du på ANSAs landsider Du kan bli spurt om å legge ved dette sammen med søknaden: - Oversatt vitnemål til engelsk (evt. spansk, tysk, fransk) - Motivasjonsbrev - Anbefalingsbrev - Språktest - Opptakstest - Arbeidsprøver (eks. kunstfag) 4 5

4 Visste du at ANSA har et nettverk på over medlemmer og 500 tillitsvalgte fordelt på over studiesteder i mer enn 90 land. Blant norske utenlandsstudenter er Storbritannia det mest populære studielandet. I dag er det rundt 3500 nordmenn som tar hele eller deler av sin utdanning der. Se Forbedrede karakterer, tilleggspoeng, alderspoeng osv. teller ikke for opptak til studier i Danmark. Se Kina er det mest populære landet i Asia for utvekslingsstudenter. Andre populære land er Japan, Singapore og India. Les mer på Rundt 1100 nordmenn studerer medisin i Polen. Andre populære land for norske medisinstudenter er Ungarn, Danmark, Slovakia og Tsjekkia. Les mer om medisinstudier i utlandet på Lånekassen har en tilleggsstipendsliste over skoler hvor man får støtte til alle fire årene av en bachelorgrad i USA. Se mer informasjon på I Frankrike finnes det studieprogrammer spesielt tilrettelagt for nordmenn. Les mer på 6 Universitetet i Bologna var det første universitetet som ble etablert i den vestlige verden. Det dateres tilbake til Les mer på Skoleåret i Australia starter i februar/mars. Informasjon om studier i Australia finner du på 7

5 Utvalgte søknadsfrister Australia: 4-5 mnd før studiestart både i februar og juli Canada: 4-5 mnd før studiestart, men start forberedelsene ett år i forveien Danmark: 15. mars klokken 12 (universitetet/høyskolen skal ha mottatt søknaden, så send den i god tid før den 15) Estland: Varierer, som regel i slutten av juni Finland: Varierer, mellom januar og mai for opptak til lavere grad. Frankrike: Varierer, men som regel på våren Irland: 1. februar Island: 1. februar Italia: Mai- juli Japan: Minst 4 mnd før studiestart i april. Studiestart for engelskspråklige studier er i september/oktober. Egne frister for utvekslings/ programmene Kina: 6 mnd før studiestart i september. Egne frister for utvekslingsprogrammene Latin-Amerika: Avhenger av universitetet Latvia: Våren (egne frister hos norske Litauen: Våren (egne frister hos norske Malta: 15. mai Nederland: 15. mai på lukkede studier, fram til 1. august på åpne studier Norge: 15. april New Zealand: 4-5 mnd før studiestart både i februar og juli Polen: 15. juni (egne frister hos norske Portugal: 15. juli Singapore: Mars/april før studieåret starter i juli. Egne frister for utvekslingsprogrammene Slovakia: Våren (egne frister hos norske representanter av helsefaglig Spania: Søkeperiode mai-august (varierer fra skole til skole) Storbritannia: Søknadsfrister gjennom UCAS (bachelor): 15. oktober året før studiestart: Medisin, veterinær og tannlege (gjelder uansett nasjonalitet) 15. januar: Briter og EU-borgere 24. mars: Diverse kunstfag 30. juni: Internasjonale studenter (inkl. nordmenn) Søknadsfrister til masterprogrammer: Som oftest rullerende opptak, start søknadsprosessen tidlig Sveits: 30. april til høstsemesteret og 30. november til vårsemesteret Sverige: 15. april til høstsemesteret og 15. oktober til vårsemesteret Sør-Afrika: September/oktober Tsjekkia: Våren (egne frister hos norske Tyskland: 15. juli for vintersemesteret og 15. januar for sommersemesteret. For lukkede studier som medisin, tannlege og veterinær er søknadsfristen til sommersemesteret: 30. november / 15. januar, og for vintersemesteret: 31. mai/15. juli Ungarn: Våren (egne frister hos norske USA: 5-9 måneder før studiestart, men begynn forberedelsene et år i forveien Østerrike: 1. september for vintersemesteret og 1. februar for sommersemesteret OBS! Det er egne søknadsfrister til engelskspråklige helsefaglige utdanninger i Tsjekkia, Slovakia, Polen, Ungarn og Latvia, se representantenes nettsider. 8 Finansiering Hvis studiet ditt er støtteberettiget av Lånekassen, kan du søke om støtte når du har mottatt opptaksbrev fra lærestedet. Du kan få basisstøtte (bo- og levekostnader), skolepengestøtte og evt. støtte til to tur-retur reiser og språkkurs (ikke engelsk, svensk eller dansk). Under finner du informasjon om hvor mye du kan få i støtte skoleåret 2010/2011. Vi tar forbehold om endringer, så gå inn på for oppdatert informasjon om hvor mye du kan få i støtte. Støtte for skoleåret 2010/2011 Basisstøtte kroner hvor 40 % ( kroner) av dette blir omgjort til stipend ved bestått eksamen. Skolepengestøtte Inntil kroner. Bachelornivå Maksimal stipendandel av skolepengestøtten er på kroner. Masternivå Maksimal stipendandel av skolepengestøtten er på kroner. Tilleggsstipend Ved utvalgte læresteder kan Lånekassen tildele et tilleggsstipend utover skolepengestøtten på kroner per år. For tiden gjelder dette en rekke læresteder i USA, Storbritannia, Australia og Canada, og du finner listen på Lånekassens hjemmesider. Tilleggsstipendet er på maks kroner per år. Ved de amerikanske lærestedene på tilleggsstipendlisten vil man også få støtte til freshman-året. Reisetillegg Til studier i Norden får du reisestipend til to tur-retur reiser mellom folkeregistrert adresse i Norge og studiestedet, fratrukket egenandel på kroner per studieår, men ikke mer enn kroner per år. Dette stipendiet gis kun til studenter under 25 år. Til studier utenfor Norden dekker reisetillegget to tur-returreiser mellom folkeregistrert adresse i Norge og lærestedet. Tilskuddet blir gitt delt med 70 % som stipend og 30 % som lån for reiser utenfor Norge. Se Lånekassens nettsider for satsene for reisetillegg. Tilretteleggingssemester Hvis du skal ta en hel bachelor- eller mastergrad i utlandet, kan du få basisstøtte til et tilretteleggingssemester i landets kultur og språk (ikke engelsk, svensk eller dansk). Kurset må ha minst 15 undervisningstimer per uke og vare i minst tre måneder. Språkkurs Er du tatt opp til en utdanning i utlandet som gir rett til støtte og som har et annet undervisningsspråk enn engelsk, svensk eller dansk, kan du få kroner i stipend til et forberedende språkkurs. Kurset må vare i minst fire uker (mandag til fredag) med minimum 15 timer undervisning per uke. 8 9

6 9 Sjekk informasjon om visum, helse og forsikring Se ANSAs pdf-brosjyrer som du finner på hver landside, se Når det gjelder visum, kan du ta kontakt med landets ambassade eller konsulat her i Norge. Ofte finner du også denne informasjonen på ambassadens/konsulatets nettsider. Nordmenn som får støtte fra Lånekassen blir automatisk innmeldt i Folketrygden. Får du ikke støtte av Lånekassen, kan du søke frivillig medlemskap. Mer informasjon om Folketrygden finner du på 10 Meld deg inn i ANSA! ANSA er ditt nettverk i utlandet. Med 22 landsstyrer og 47 bystyrer arrangeres hundrevis av faglige og sosiale arrangementer hvert år over hele verden. Se for informasjon om ANSAs medlemsfordeler. Sjekkliste Når du har fått informasjon om alle punktene i sjekklisten, er du godt rustet til å studere i utlandet. Er du i tvil om noe, kontakt ANSA. Hvordan finne studium? Tips til valg av studiested Finansiering av studiet Visum, helse, forsikring Godkjenning og hjemkomst Bank ANSA Pluss er en bankløsning fra Fokus Bank spesielt laget for ANSAs medlemmer. Inkluderer gebyrfritt VISA-kort og nettbank, MasterCard kredittkort og forskuttering av studielån. Forsikring ANSAs studentforsikring er en spesialdesignet forsikring for deg som er utenlandsstudent, tilrettelagt slik at du skal være godt dekket under hele ditt utenlandsopphold. Rådgivning ANSAs rådgivere kan hjelpe med problemstillinger knyttet til faglige, praktiske eller økonomiske saker. Dato/Sted for veiledning Kontaktinformasjon Signatur Etiske retningslinjer All veiledning om utdanning i utlandet skal ha søkerens velferd som utgangspunkt. ANSA har derfor utarbeidet et sett med etiske retningslinjer i samarbeid med flere av utdanningsleverandørene. De etiske retningslinjene beskriver ANSAs og utdanningsleverandørenes etiske standarder og krav. Formålet er å tydeliggjøre grunnprinsippene i forventningene til leverandører av utdanning i utlandet. De etiske retningslinjene beskriver utdanningsleverandørens forpliktelser og krav i forbindelse med forretningspraksis og personlig atferd. Mer informasjon om ANSAs og utdanningsleverandørens retningslinjer finner du på Om ANSA Etiske retningslinjer ANSA Samskipnaden for norske utenlandsstudenter Storgata 19, 0184 Oslo Telefon: Lurer du på hvordan det er å studere ved et bestemt lærested? Ta kontakt med vårt nettverk av nåværende utenlandsstudenter: Du kan også bestille veiledning hos ANSAs infosenter for utdanning i utlandet. Bestill veiledningstime på våre nettsider:

7

tips til deg som vil gå på skole i utlandet

tips til deg som vil gå på skole i utlandet tips til deg som vil gå på skole i utlandet IKONER: Studier i utlandet gjør at man får erfaringer, kunnskap og en opplevelse som er gull verdt! Du vet sikkert om noen som har studert i utlandet. Det finnes

Detaljer

ER UNGINFO PRESENTER

ER UNGINFO PRESENTER UNGINFO PRESENTERER Møllergata 3, 0179 Oslo Tlf: 24 14 98 20 Man-Fre 11-17 Lør 12-17 Spør oss om alt! www.ung.info www.facebook.com/unginfo mail@ung.info UngInfo drives av UngOrg Barne og Ungdomsrådet

Detaljer

consilio.no Høgskolen i Telemark Kjølnes ring 56 3901 Porsgrunn Telefon 35 02 62 00 www.hit.no 12sider A5 2013.indd 2 28.01.

consilio.no Høgskolen i Telemark Kjølnes ring 56 3901 Porsgrunn Telefon 35 02 62 00 www.hit.no 12sider A5 2013.indd 2 28.01. consilio.no Høgskolen i Telemark Kjølnes ring 56 3901 Porsgrunn Telefon 35 02 62 00 www.hit.no 12sider A5 2013.indd 2 28.01.13 14:50 consilio.no Studier i utlandet Nytt perspektiv på verden! 12sider A5

Detaljer

ØF-rapport nr. 15/2007. Evaluering av ANSA. Tonje Lauritzen, Asgeir Skålholt, Vegard Johansen og Svein Bergum

ØF-rapport nr. 15/2007. Evaluering av ANSA. Tonje Lauritzen, Asgeir Skålholt, Vegard Johansen og Svein Bergum ØF-rapport nr. 15/2007 Evaluering av ANSA av Tonje Lauritzen, Asgeir Skålholt, Vegard Johansen og Svein Bergum ØF- rapport nr. 15/2007 Evaluering av ANSA av Tonje Lauritzen, Asgeir Skålholt, Vegard Johansen

Detaljer

Med verden som lekegrind!

Med verden som lekegrind! Med verden som lekegrind! Informasjon til studenter ved Høgskolen i Molde som vil studere i utlandet! 1 Høgskolen i Molde kan hjelpe deg å nå dine mål Har du lyst til å oppleve noe nytt, noe spennende?

Detaljer

Jannecke Wiers-Jenssen. Over bekken etter vann? NIFU skriftserie nr. 26/2003

Jannecke Wiers-Jenssen. Over bekken etter vann? NIFU skriftserie nr. 26/2003 Jannecke Wiers-Jenssen Over bekken etter vann? Hvorfor studere i utlandet når det finnes lignende tilbud i Norge NIFU skriftserie nr. 26/2003 NIFU Norsk institutt for studier av forskning og utdanning

Detaljer

Veien til en bachelorgrad. Studer utenlands!

Veien til en bachelorgrad. Studer utenlands! Studer utenlands! INDEX Studiemuligheter i utlandet Gostudy ditt internasjonale kontor 2 Hvorfor utenlandsstudier? 2 Studiemuligheter i utlandet 3 Australia 3 4 England 4 Irland 4 Italia 5 New Zealand

Detaljer

Med verden som lekegrind!

Med verden som lekegrind! Med verden som lekegrind! Informasjon til studenter ved Høgskolen i Molde som vil studere i utlandet! 1 Har du lyst til å oppleve noe nytt, noe spennende? Gjennom våre utvekslingsprogram med institusjoner

Detaljer

Veien til en bachelorgrad Studier i utlandet

Veien til en bachelorgrad Studier i utlandet Studier i utlandet educationlink.no INDEX Education Link ditt internasjonale kontor 2 Hvorfor utenlandsstudier? 2 Studiemuligheter i utlandet 3 Australia 3 4 England 4 Irland 4 Italia 5 New Zealand 5 USA

Detaljer

ER UNGINFO PRESENTER

ER UNGINFO PRESENTER UNGINFO PRESENTERER Møllergata 3, 0179 Oslo Tlf: 24 14 98 20 Man-Fre 11-17 Lør 12-17 Spør oss om alt! www.ung.info www.facebook.com/unginfo mail@ung.info UngInfo drives av UngOrg Barne og Ungdomsrådet

Detaljer

Praktisk informasjon. For AFSer og foresatte

Praktisk informasjon. For AFSer og foresatte Praktisk informasjon For AFSer og foresatte Kontaktinformasjon Postadresse (ny adresse fra og med 13.desember 2013) AFS Norge Internasjonal Utveksling Trondheimsveien 135 0570 OSLO Besøksadresse AFS Norge

Detaljer

Klar for avgang. - viktig informasjon for et godt studieopphold i utlandet

Klar for avgang. - viktig informasjon for et godt studieopphold i utlandet Klar for avgang - viktig informasjon for et godt studieopphold i utlandet Innhold: Før du reiser. s. 4 Under oppholdet. s. 7 Viktig om sikkerhet. s. 9 Kontrakt for utvekslingsopphold. s. 11 2 Kjære utenlandsstudent!

Detaljer

Studere i USA. Del 3 Master- og doktorgradsstudier

Studere i USA. Del 3 Master- og doktorgradsstudier Studere i USA Del 3 Master- og doktorgradsstudier Don t hide your light under a bushel! Petter Næss Daglig leder i US Norway Fulbright Foundation Når industriledere her til lands skal oppildne sine medarbeidere,

Detaljer

DINE RETTIGHETER som student og i arbeidslivet

DINE RETTIGHETER som student og i arbeidslivet DINE RETTIGHETER som student og i arbeidslivet 2 STUDENTERS RETTIGHETER Dine rettigheter som student og i arbeidslivet Det finnes en jungel med lover og regler som regulerer dine rettigheter både som student

Detaljer

REFERAT ANSAs 58. GENERALFORSAMLING 01.-02. AUGUST 2014

REFERAT ANSAs 58. GENERALFORSAMLING 01.-02. AUGUST 2014 REFERAT ANSAs 58. GENERALFORSAMLING 01.-02. AUGUST 2014 ANSAs formål er å - informere om og oppfordre til utdanning i utlandet - ivareta utenlandsstudentenes faglige, økonomiske, sosiale og kulturelle

Detaljer

Informasjonen gitt nedenfor er sålangt vi kan vurdere riktig. Det kan ha sneket seg inn noen mindre unøyaktigheter. Memoet oppdateres kontinuerlig.

Informasjonen gitt nedenfor er sålangt vi kan vurdere riktig. Det kan ha sneket seg inn noen mindre unøyaktigheter. Memoet oppdateres kontinuerlig. Til: Studenter Fra: Trond Petersen, Professor Department of Sociology og Haas School of Business University of California, Berkeley Chair of Sociology Committee on Comparative Studies and Foreign Students

Detaljer

// Innhold. // Jobbe og bo i Norge

// Innhold. // Jobbe og bo i Norge Jobbe og bo i Norge // Jobbe og bo i Norge // Innhold Fakta om Norge 3 Kultur 6 Arbeidsmarkedet 8 Hvordan finne en jobb 10 Sjekkliste 14 Arbeidsledighet og sosialforsikring 16 (Folketrygden) Arbeidsbetingelser

Detaljer

Nr. Slide Tekst 1 Intro: Introduser deg. Nevn hva du studerer og hvor du er fra. Lag en overgang fra det du sa på kortpresentasjonen.

Nr. Slide Tekst 1 Intro: Introduser deg. Nevn hva du studerer og hvor du er fra. Lag en overgang fra det du sa på kortpresentasjonen. Nr. Slide Tekst 1 Intro: Introduser deg. Nevn hva du studerer og hvor du er fra. Lag en overgang fra det du sa på kortpresentasjonen. I dag har du mulighet du stille spørsmålene som kan bestemme din fremtid.

Detaljer

Innhold FORORD... 3 KAPITTEL 1: STUDIEKVALITET... 4 Inntak av kvalifiserte studenter... 4 Kvalitetssikring av utdanningen... 4

Innhold FORORD... 3 KAPITTEL 1: STUDIEKVALITET... 4 Inntak av kvalifiserte studenter... 4 Kvalitetssikring av utdanningen... 4 Innhold FORORD... 3 KAPITTEL 1: STUDIEKVALITET... 4 Inntak av kvalifiserte studenter... 4 Kvalitetssikring av utdanningen... 4 Undervisningskvalitet... 5 Vurderingsformer... 6 Elitemiljøer... 7 Internasjonale

Detaljer

Internasjonalt Samarbeid

Internasjonalt Samarbeid Internasjonalt Samarbeid Et informasjonshefte fra Unge funksjonshemmede Om Unge funksjonshemmede Unge funksjonshemmede er et samarbeidsorgan for landsdekkende ungdomsorganisasjoner, samt grupper, lag og

Detaljer

Helse- og omsorgsdepartementet. Høringsnotat. Forslag om forskriftsendringer som innfører ny ordning for legers turnustjeneste

Helse- og omsorgsdepartementet. Høringsnotat. Forslag om forskriftsendringer som innfører ny ordning for legers turnustjeneste Helse- og omsorgsdepartementet Høringsnotat Forslag om forskriftsendringer som innfører ny ordning for legers turnustjeneste Utsendt: 20. juni 2012 Høringsfrist: 20. september 2012 1 Høringsnotat forskriftsendringer

Detaljer

Fokusgruppeundersøkelse om nettbasert utdanningsinformasjon

Fokusgruppeundersøkelse om nettbasert utdanningsinformasjon RAPPORT OKTOBER 2010 Senter for IKT i utdanningen Fokusgruppeundersøkelse om nettbasert utdanningsinformasjon Senter for ikt i utdanningen Fokusgruppeundersøkelse om nettbasert utdanningsinformasjon Rambøll

Detaljer

Langpresentasjon 30 min Universitetsturné

Langpresentasjon 30 min Universitetsturné Langpresentasjon 30 min Universitetsturné Husk at manuset ikke er en fasit det er viktig at du jobber med å finne din vri på det du vil si. Bruk dine egne erfaringer og vær deg selv. Du får garantert ikke

Detaljer

tips til deg som vil jobbe i utlandet

tips til deg som vil jobbe i utlandet tips til deg som vil jobbe i utlandet IKONER: Kan du tenke deg jobberfaring fra utlandet? Vil du ha nye impulser, nye arbeidskollegaer og oppleve en annerledes arbeidskultur? Det er flere måter å gjøre

Detaljer

KUNSTEN Å LÆRE LIVET 44

KUNSTEN Å LÆRE LIVET 44 MAGASINET FOR NORSKE STUDENTER I UTLANDET www.ansa.no ansanytt NO 2.2012 KUNSTEN Å LÆRE LIVET 44 ANSA-ildsjelene 20 år etter 14 Thailandsprosjektet 20 Doktorgrad i utlandet 24 Slow Food i Italia 36 Hjem

Detaljer

sjekkliste til deg som vil ut i verden! Ut i verden

sjekkliste til deg som vil ut i verden! Ut i verden sjekkliste til deg som vil ut i verden! Ut i verden Lurt å tenke over Har du lyst ut i verden? Lyst til å oppleve noe nytt? Lyst til å bli kjent med en annen kultur? Kanskje også praktisere eller lære

Detaljer

Studiehåndbok. Fagskoleutdanning, nettstudier. Skoleåret 2014/2015. www.ecademy.no V. H14-01

Studiehåndbok. Fagskoleutdanning, nettstudier. Skoleåret 2014/2015. www.ecademy.no V. H14-01 Studiehåndbok Fagskoleutdanning, nettstudier Skoleåret 2014/2015 www.ecademy.no V. H14-01 Forord Denne studiehåndboken gir informasjon om våre nettbaserte fagskoleutdanninger. Den er laget for deg som

Detaljer

HELTID SIVILØKONOM TYNGDEN DU TRENGER TIL Å JOBBE MED DET DU VIL

HELTID SIVILØKONOM TYNGDEN DU TRENGER TIL Å JOBBE MED DET DU VIL 2014 2015 HELTID SIVILØKONOM TYNGDEN DU TRENGER TIL Å JOBBE MED DET DU VIL 1 av 4 toppledere i Norge har en grad fra BI, mange av disse er siviløkonomer. 2 Hvorfor velge BI? Siviløkonomstudiet på BI er

Detaljer

TILSKUDD TIL OPPLÆRING I NORSK OG SAMFUNNSKUNNSKAP FOR VOKSNE INNVANDRERE OG NORSKOPPLÆRING FOR ASYLSØKERE I MOTTAK

TILSKUDD TIL OPPLÆRING I NORSK OG SAMFUNNSKUNNSKAP FOR VOKSNE INNVANDRERE OG NORSKOPPLÆRING FOR ASYLSØKERE I MOTTAK lntegrerings- og mangfoldsdirektoratet Til:Fylkeskommuner Fylkesmenn Kommuner Fjernundervisningsinstitusjoner Folkehøgskoler Studieforbund Rundskriv:10/08 Dato: 15.01.2008 Saksnr. :07/2455 Rundskriv STATSBUDSJETTET

Detaljer

Læretid i utlandet: Manual for lærlinger

Læretid i utlandet: Manual for lærlinger Læretid i utlandet: Manual for lærlinger av Gard Tekrø Internasjonalt Servicekontor, Oppland Innhold Innledning Grunner til å reise utenlands Fordeler Fordeler for deg som lærling Kommentarer Fordeler

Detaljer