Velkommen til Feviktun

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Velkommen til Feviktun"

Transkript

1 FEVIKTUN BO-OG OMSORGSSENTER Velkommen til Feviktun Informasjon til nye beboere

2 Innhold Kontakt informasjon... 3 Hjertelig velkommen til Feviktun bo- og omsorgssenter... 4 Livsgledesykehjem... 5 Lokaler... 5 Lege/tannlege... 6 Velvære / Trivselstiltak... 6 Brukerråd... 6 Felles trivselsordning... 7 Hjelp oss å bli bedre... 7 Praktisk informasjon:... 7 Klær... 7 Måltider... 8 Beboers rom... 8 Personlige artikler... 8 Post... 8 Forskning... 8 Adgangsbrikke... 8 Telefon... 8 Forsikring... 9 Røyking og bruk av åpen ild... 9 Bildebruk... 9 Økonomi... 9 Utviklingssenter Serviceerklæring Sykehjem

3 Kontakt informasjon Fagleder: Primærkontakter: Tilsynslege: Telefonnummer: Avdeling: Adresse: Feviktun Bo-og omsorgssenter Ranvigveien Fevik Telefon: Nettside: 3

4 Hjertelig velkommen til Feviktun bo- og omsorgssenter Vi ønsker alle å gjøre vårt ytterste for at nettopp du skal trives. Vi ønsker et tett samarbeid med beboere, pårørende og nettverk der vi alle arbeider mot et felles mål: At dere som bor her har det godt, er fornøyde og opplever at dere har en god livskvalitet. Vi vil være et ressurssenter for innovativ eldreomsorg hvor høy kompetanse, kvalitet og kultur skaper trygghet og livsglede. For å realisere denne målsettingen driver vi blant annet et utradisjonelt og spennende kulturog lokalmiljøarbeid. I samspill med lokalmiljøet ønsker vi å legge til rette muligheter for fellesskap og livsutfoldelse. Ved Feviktun bo og omsorgssenter ønsker vi: en aktiv brukermedvirkning å sikre en god service å klargjøre gjensidige forventninger Vårt felles ansvar er å bidra til et godt møte med gjensidig respekt. Vår visjon er: I trygge hender og vi bygger på disse verdier: Trygghet, respekt, kunnskap og trivsel 4

5 Livsgledesykehjem Feviktun har alltid vært et sykehjem med mye livsglede. Vi håper at vi i løpet av 2014 skal sertifiseres som Livsgledesykehjem. Livsgledekriteriene vi må oppfylle er: Legge til rette for samarbeid med skoler, barnehager eller andre organisasjoner. Legge til rette for at beboeren får komme ut i frisk luft èn gang pr uke. Legge til rette for kontakt med dyr. Legge til rette for at beboeren får mulighet til å opprettholde sine hobbyer og fritidssysler. Legge til rette for sang, musikk og kultur i hverdagen. Legge til rette for å skape en hyggelig ramme rundt måltidet. Trekke årstidene inn som en naturlig del av sykehjemmets hverdag. Legge til rette for god kommunikasjon med pårørende. Alle ansatte på sykehjemmet skal vite om sertifiseringsordningen, og hva dette innebærer. Pårørende og frivillige er i tillegg til de ansatte viktige i livsgledearbeidet. Pårørende som ønsker å bidra med noe i forhold til livsglede for beboerne våre er hjertelig velkomne til det! Mer informasjon finner du på:www.livsgledeforeldre.no Lokaler Feviktun bo og omsorgssenter er et senter som eies og drives av Grimstad kommune. Senteret har 56 enkeltrom med bad. Disse er organisert i 8 boenheter med felles oppholdsrom. Vi låner ut lokaler (møterommet eller storstua) hvis du som bor her ønsker å ha en privat sammenkomst. Kontakt resepsjonen. Fellesfunksjoner: kjøkken, kafeteria, dagsenter, fysioterapirom, frisør, fotpleier, erindringsrom, storstue med sceneanlegg Administrasjonsdel: Resepsjon, lederteam, fagutvikler, hjemmesykepleiekontor, møterom 5

6 Lege/tannlege Tilsynsleger: Tilsynslegen har det overordnede medisinske ansvar på Feviktun. Det er legevisitt en gang pr. uke. Du/dere kan gjerne ta kontakt for å avtale tid for en samtale med legen. Visitt Avd. A: Losen og Lanterna - Onsdag Svaberget og Holmen - Tirsdag Visitt Avd. B: Bekkefaret, Enga, Bøkeskogen og Granitten - Torsdag Tannlege/tannpleier: Tannpleier fra Distriktstannklinikken har tilsyn og undersøker tannstatus til beboere 1-2 ganger per år. Det henvises videre til tannlege ved behov. Velvære / Trivselstiltak Frisør: Åpent tirsdager. Timebestilling. Tlf: Fotpleie: Fotpleier er på senteret enkelte dager. Timebestilling. Tlf: / Dagsenter: Åpent alle hverdager. Dagsenteret organiserer og tilrettelegger kulturelle aktiviteter. Kafeteria: Husets hjerte - et møtested for besøkende, beboere og pårørende. Åpent på dagtid mandag til fredag. Arrangementer: Vi ønsker å være et gjestfritt og åpent senter. Vi har et godt samarbeid med nærmiljøet, skole, barnehage og frivillige. Plakater i avdelingene og vestibylen viser hvilke arrangementer som til enhver tid foregår. Brukerråd I Grimstad kommune ønsker vi å få brukerne mer med i planlegging, utforming og evaluering av tjenestene. På grunnlag av dette har vi brukerråd i kommunen. Det er brukerråd på følgende steder: Berge Gård senter Landvik Aldershjem Frivolltun bo og omsorgssenter Feviktun bo og omsorgssenter Brukerrådet består av formann, sekretær og medlemmer. Rådene skal ikke fungere som formelle organer, men som brukergrupper. De skal være en ressurs for ledelsen på stedet, og et sikkerhetsorgan for brukerne. Brosjyre med navn får du ved henvendelse til fagleder. 6

7 Felles trivselsordning Brukerrådet vedtok i 2004 å iverksette ordning med kulturtilbud dersom beboere og pårørende var interessert i dette. Fylkesmannen godkjente vedtektene senere samme år. Vi ønsker å tilby de som bor ved Feviktun bo- og omsorgssenter et kulturtilbud. Med dette mener vi å kunne gi hver enkelt et tilpasset tilbud, for å dekke både individuelle og felles behov. Vårt ønske er å få til et levende senter. Kulturtiltakene kan være konserter, filmkvelder, julelunch, tilstelninger for beboere og pårørende, utflukter, innkjøp av blomster til gruppene etc. Vi tror det kan være med å bidra til å gjøre hverdagen innholdsrik og spennende for både beboere, pårørende og ansatte. Dette er en frivillig ordning som alle beboere med fast plass får tilbud om å delta i. Kontingent/ tilskudd er p.t. kr pr. år. Regulering av satser blir gjort av institusjonens ledelse i samråd med brukerrådet. Ønsker du mer informasjon: Feviktun- Ny beboer eller spør i avdelingen. Hjelp oss å bli bedre Gi oss tilbakemelding dersom du er spesielt fornøyd eller misfornøyd med vår service. Brukerundersøkelser: Hvert annet år gjennomfører vi også brukerundersøkelser for å skaffe oss kunnskap om hvordan du opplever møtet med oss. Svarene gir oss verdifulle innspill som vi bruker i arbeidet med å forbedre tjenestene våre. Praktisk informasjon: Klær Det er fint hvis pårørende jevnlig går igjennom klesskapet slik at beboeren til enhver tid har det han/hun trenger. Ta kontakt med primærkontakt ved behov. Alt tøy må merkes med navnemerker av pårørende. Pårørende bestiller selv navnelapper så raskt som mulig. Institusjonen har ikke ansvar for privat tøy. Alt tøy må tåle 40 eller 60 grader. Feviktun anbefaler at dyrt tøy, ulltøy og annet som krever skånsom vask og stryking tas med hjem og behandles der. Feviktun stryker ikke tøy. Hvis dere ønsker å vaske alt tøy selv, må dere gi beskjed på avdelingen. 7

8 Måltider Frokost fra kl Middag kl 12.30/13.00 Kaffe kl Kveldsmat kl 18.30/19.00 Beboers rom Vi synes det er hyggelig med private møbler og bilder, så sett gjerne et hjemlig preg på rommet. Hvis det er mye pyntegjenstander kan vi ikke ta ansvar for støvtørking, og ber om at dere som pårørende er behjelpelige. Vi minner om at løse tepper på gulvene kan føre til fall. Hvis innredningen hindrer nødvendige helsetiltak for beboer og det må gjøres endringer, tas det opp med dere. Personlige artikler Vederlaget for opphold i institusjon dekker bla. utenom kost og losji: Såpe, sjampo, tannbørste/krem og vanlig fuktighetskrem. Ønskes andre merker, må beboer selv betale. Post Beboer, pårørende, verge, hjelpeverge sørger selv for at post som ikke skal via beboer på Feviktun, omadresseres til den personen som tar hånd om dette, samt melder flytting til folkeregisteret. Forskning Feviktun er utviklingssenter for sykehjem i Aust-agder. I strategien fra direktoratet står det at skal legge til rette for og bidra til forskning. Noen ganger vil du som bor her/pårørende få spørsmål om dere ønsker å være med i forskningsprosjekt. Det vil bli spurt om samtykke i hvert enkelt tilfelle. Adgangsbrikke For å komme inn på Feviktun på kvelden må en ringe på døren etter klokken Det er også mulig å få en adgangsbrikke for å komme rett inn. Hvis dette er ønskelig ber vi deg kontakte resepsjonen.. Telefon Vi oppfordrer dere til å benytte direkte telefonnummeret til avd. / gruppen 1A Losen og Lanterna Tlf: A Holmen og Svaberget Tlf: B Enga og Bekkefaret Tlf: B Bøkeskogen og granitten Tlf:

9 Forsikring Vi gjør oppmerksom på at under oppholdet ved Feviktun bo- og omsorgssenter må beboer selv sørge for ønskede forsikringer som for eksempel innbo, reise, ulykkes forsikringer o.a. Røyking og bruk av åpen ild På grunn av brannfare er stearinlys kun tillatt i bruk på teamets stuer. Brennende lys slukkes når personalet ikke er tilstede. Vi har røykerom i 1 etg. ved kafeen. Bildebruk Å ta bilder av eldre beboere / brukere av senteret i forbindelse med trivselstiltak, styrker fellesskap og gir mulighet for å gjenoppleve gode minner. Utvalg fra vårt digitale fotoalbum synliggjøres på vår hjemmeside, og i forbindelse med sosiale sammenkomster (storskjerm). I markedsføring av Feviktun som et utviklingssenter, og i rekrutteringsøyemed benyttes enkelte bilder. Vi håper du/dere kan oppleve dette positivt når vi kommer og ber om deres samtykke. Økonomi Ved opphold i institusjonen kan det oppbevares kontanter eller andre verdisaker i låst skap/safe (Resepsjonen). Det skal skrives eget regnskap for disse midlene. Kommunen fra sier seg ethvert ansvar for penger /verdisaker som skulle komme på avveie dersom de ikke er innelåst i låsbart skap eller safe. Det anbefales at det ikke oppbevares beløp i kontanter som overstiger ved avdelingene. I forhold til økonomi tar ikke institusjonen noe ansvar, men det må avklares innen de første ukene av oppholdet hvem som disponerer kontantytelsen. Det er tilsynslegen ved Feviktun som vurderer disposisjonsevnen til beboer. Kontantytelsen er resterende beløp fra folketrygden etter at oppholdsbetaling for plass ved bo- og omsorgssenteret er trukket fra. Kontantytelsen er lommepenger som brukes til nødvendig innkjøp av klær, toalettartikler, og evt. andre ting som det er behov for. Hvis beboer ikke selv kan disponere kontantytelsen vil dette bli tatt opp på innkomstsamtalen som er med avdelingen ca 14. dager etter innflytting. Mer informasjon: feviktun- ny beboer eller spør i avdelingen. 9

10 Utviklingssenter byttet Undervisningssykehjem navn til Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester. Undervisningssykehjem ble introdusert i Norge i 1997 som et samarbeid mellom staten, utvalgte kommuner, høyskoler og universitet. Sosial- og helsedirektoratet har et overordnet nasjonalt ansvar for at kunnskapen og erfaringene fra prosjektene spres til omsorgstjenesten forøvrig. I juni 2006 fikk Feviktun bo og omsorgssenter status som Undervisningssykehjemmet for Aust-Agder. Utviklingssenter er et regionalt ressurssenter for forskning, fag- og kompetanseutvikling innen kommunal helse- og omsorgstjeneste. En sentral oppgave til Utviklingssenteret er å tjene som modell for andre sykehjem, og bidra til spredning av faglig kunnskap og ferdigheter. Mer informasjon: Utviklingssenter eller utviklingssenter.no 10

11 Serviceerklæring Sykehjem Hva er sykehjem? Sykehjem gir ulike tilbud til personer som har behov for heldøgns pleie og omsorg på grunn av sykdom eller funksjonshemming og hvor hjelpebehovet ikke kan ivaretas i hjemmet. Sykehjem i Grimstad: Frivolltun bo- og omsorgssenter Feviktun Utviklingssykehjem Tjenestens innhold Hjelpen blir tilpasset den enkelte bruker ut fra faglige vurderinger og i samråd med bruker og pårørende. Innholdet i tjenesten blir drøftet med bruker og pårørende under innkomstsamtale og oppfølgingssamtaler. Følgende tjenester kan være aktuelle: Råd og veiledning i forbindelse med sykdom og forebyggelse av den. Opplæring og vedlikehold av ferdigheter for å ivareta egen helse. Tilpasning av hjelpemidler Legetjeneste Medisinering Tannbehandling Laboratorietjeneste Hjelp til symptomlindring, stell og pleie til alvorlige syke og døende. Støtte og veiledning til deres pårørende. Søknadsbehandling Hjemmebesøk foretas av ansatte i Bestillerenheten ved behov etter mottatt søknad. Vedtak fattes etter en individuell vurdering i samråd med bruker og eventuelt pårørende. Bruker får et skriftlig vedtak på tjenesten. Bestillerenheten kontakter sykehjemmet der søker har fått plass og avtaler når avdelingen kan ta i mot vedkommende. Søknaden behandles i inntaksteamet som har møte hver onsdag. Er behandlingstiden lenger tid enn 1 måned vil det bli gitt beskjed om dette. 11

12 Forventninger til deg som tjenestemottaker Du møter den enkelte tjenesteyter med respekt. Du utfører de funksjoner du kan klare selv. Du og dine pårørende respekterer at tjenesteytere er underlagt taushetsplikt. Du gir tilbakemelding til leder eller kontaktperson dersom du er spesielt fornøyd eller misfornøyd med servicen som ytes. Du aksepterer at hjelpemidler blir tilpasset og benyttet. Pårørende i samarbeid med deg og ansatte bistår med å innrede rommet ditt på en koselig og hensiktsmessig måte. Vi har et nært samarbeid med pårørende som en av dine viktigste ressurser. Eks: Navne klær, vaske klær som ikke skal i vaskemaskin, deltagelse i Brukerråd, frivillig medhjelper i avdelingen. Forventninger til oss som tjenesteytere Du og dine pårørende opplever å bli ivaretatt og respektert. Du får en kontaktperson på sykehjemmet. Vi overholder taushetsplikten. Vi gir informasjon om de tjenester som sykehjemmet kan tilby. Vi bistår deg med å forvalte lommepengeandelen til ditt beste. Du tilbys å delta på kultur og aktivitetstilbud som arrangeres. Du og dine pårørendes ønsker imøtekommes så langt som mulig. Brukermedvirkning Brukermedvirkning: Med brukermedvirkning menes den innflytelse bruker har i forhold til beslutningsprosesser og utforming av tjenestetilbud der han selv er berørt. Tjenesteapparatet og tjenesteyterne skal kontinuerlig tilstrebe at den enkelte tjenestemottaker får de tjenester vedkommende har behov for i rett tid. Jfr. Retningslinjer om kvalitet i pleie- og omsorgstjenestene for tjenesteyting etter Lov om sosiale tjenester (kvalitetsforskriften) I forhold til Pasientrettighetsloven 3-1, første ledd har pasienten rett til å medvirke ved gjennomføring av helsehjelpen. Pasienten har herunder rett til å medvirke ved valg mellom tilgjengelige og forsvarlige undersøkelses- og behandlingsmetoder. Medvirkningens form skal tilpasses den enkeltes evne til å gi og motta informasjon Samtykke: Helsehjelp kan bare gis med pasientens samtykke, med mindre det foreligger lovhjemmel eller annet gyldig rettsgrunnlag for å gi helsehjelp uten samtykke Den som skal kunne gi et informert samtykke må ha samtykkekompetanse. Det vil si at den som sier ja eller nei til noe forstår hva hun eller han tar stilling til samt hvilke konsekvenser valgene får, jfr. Pasientrettighetsloven 4-1 første ledd. Kan man av en eller annen grunn ikke selv samtykke i helse hjelp kan evt. helsepersonell og/eller nærmeste pårørende samtykke jfr. Pasientrettighetsloven 4-3 og 4-6. Pårørende: Den nærmeste pårørende er den pasienten selv peker ut som nærmest. Den nærmeste pårørende er tillagt rettigheter og oppgaver med hensyn til informasjon, samtykke og journalinnsyn. I henhold til Pasientrettighetsloven 3-1 andre ledd. har pasientens nærmeste pårørende rett til å medvirke sammen med pasienten. Jfr. Pasientrettighetsloven 1-3. er dette en person som har hatt varig og løpende kontakt med pasienten og som man kan legge til grunn ene og alene har pasientens interesse for øye 12

13 Klageadgang Vedtak om sykehjemsplass kan påklages etter kommunehelsetjenesteloven. Se skriftlig vedtak. Du kan også kontakte Pasient- og brukerombudet i Aust-Agder tlf Gjeldende lovverk Gjeldende lovverk: Forskrift for sykehjem og boform for heldøgns omsorg og pleie Forskrift om kvalitet i pleie- og omsorgstjenestene Forskrift om vederlag for opphold i institusjon m.v. Forvaltningsloven Kommunehelsetjenesteloven Pasientrettighetsloven kap. 7 Grimstad

KVALITETSSTANDARD FOR HELSE- OG OMSORGSTJENESTENE I RØMSKOG KOMMUNE

KVALITETSSTANDARD FOR HELSE- OG OMSORGSTJENESTENE I RØMSKOG KOMMUNE KVALITETSSTANDARD FOR HELSE- OG OMSORGSTJENESTENE I RØMSKOG KOMMUNE Kvalitetsstandard Rømskog kommune vedtatt av kommunestyret 11.06.15 Innholdsfortegnelse 1 Kvalitetsstandard for helse- og omsorgstjenester

Detaljer

Tjenestebeskrivelser i helse- og omsorg

Tjenestebeskrivelser i helse- og omsorg Tjenestebeskrivelser i helse- og omsorg VEDTATT I KOMMUNESTYRET 27.01.15 Innhold Tjenestebeskrivelser i helse- og omsorg Frosta kommune... 5 Innledning... 5 Tjenester i helse- og omsorg i Frosta kommune...

Detaljer

Samhandling mellom helse- og omsorgstjenesten i kommunene og tros- og livssynssamfunn

Samhandling mellom helse- og omsorgstjenesten i kommunene og tros- og livssynssamfunn Samhandling mellom helse- og omsorgstjenesten i kommunene og tros- og livssynssamfunn Den som mottar helse- og omsorgstjenester har også rett til å utøve sin tro eller sitt livssyn alene og i fellesskap

Detaljer

KVALITETSSTANDARD FOR PLEIE-, REHABILITERING - OG OMSORGSTJENESTER I SEL KOMMUNE

KVALITETSSTANDARD FOR PLEIE-, REHABILITERING - OG OMSORGSTJENESTER I SEL KOMMUNE KVALITETSSTANDARD FOR PLEIE-, REHABILITERING - OG OMSORGSTJENESTER I SEL KOMMUNE Vedtatt i Sel kommunestyre 14.12.12 Gjelder fra 1.1.2013 Innholdsfortegnelse 1 Kvalitetsstandard for pleie-, rehabilitering

Detaljer

Velkommen til Nyfødtintensiv seksjon

Velkommen til Nyfødtintensiv seksjon Velkommen til Nyfødtintensiv seksjon Barneavdelingen Nyfødtintensiv seksjon Tlf. 75 53 44 85 Nyfødtintensiv seksjon L1 Nyfødtinteinsiv seksjon L1 er en avdeling for premature og syke nyfødte barn. Vi holder

Detaljer

Brukermedvirkning psykisk helsefeltet Mål, anbefalinger og tiltak i Opptrappingsplan for psykisk helse

Brukermedvirkning psykisk helsefeltet Mål, anbefalinger og tiltak i Opptrappingsplan for psykisk helse Rapport IS-1315 Brukermedvirkning psykisk helsefeltet Mål, anbefalinger og tiltak i Opptrappingsplan for psykisk helse Rapportens tittel Plan for brukermedvirkning Mål, anbefalinger og tiltak i Opptrappingsplanen

Detaljer

Håndbok. om helse- og sosialtjenesten i kommunen

Håndbok. om helse- og sosialtjenesten i kommunen Helsedirektoratet Pb 7000 St. Olavs plass, 0130 Oslo Tlf.: 810 20 050 Faks: 24 16 30 01 Bestillingsnummer: IS-1579 www.helsedirektoratet.no Håndbok om helse- og sosialtjenesten i kommunen 72 1 Tittel:

Detaljer

Håndbok. om helse- og omsorgstjenester i kommunen

Håndbok. om helse- og omsorgstjenester i kommunen Helsedirektoratet Pb 7000 St. Olavs plass, 0130 Oslo Tlf.: 810 20 050 Faks: 24 16 30 01 Bestillingsnummer: IS-1579 www.helsedirektoratet.no Håndbok om helse- og omsorgstjenester i kommunen 72 1 Tittel:

Detaljer

VELKOMMEN TIL MARGIT TANNERS MINNE KONG OSCARSGT 66-68 BERGEN

VELKOMMEN TIL MARGIT TANNERS MINNE KONG OSCARSGT 66-68 BERGEN VELKOMMEN TIL MARGIT TANNERS MINNE KONG OSCARSGT 66-68 BERGEN Margit Tanners Minne er et aldershjem sentralt i Bergen sentrum. Eier av bygningen er Bergen Sanitetsforening, og det er de som driver Margit

Detaljer

Virksomhet tilpassede tjenester Respekt, åpenhet og kvalitet

Virksomhet tilpassede tjenester Respekt, åpenhet og kvalitet Virksomhet tilpassede tjenester Respekt, åpenhet og kvalitet Standard for målrettet miljøarbeid i hjemmet (praktisk bistand og opplæring) Vedtatt i KST d.d. 25.2.13, revidert 26.3.15 Formål med standard:

Detaljer

Veileder. Veileder for individuell plan 2001

Veileder. Veileder for individuell plan 2001 Veileder Veileder for individuell plan 2001 Veileder Veileder for individuell plan 2001 FORORD Alle som har behov for langvarige og koordinerte tjenester, har fra 1. juli 2001 rett til å få utarbeidet

Detaljer

Friluftsbarnehagene A/S Pedagogisk plan

Friluftsbarnehagene A/S Pedagogisk plan Friluftsbarnehagene A/S Pedagogisk plan Kap. 1 Presentasjon av Kampen Kunstbarnehage Barnehagens historikk og nærmiljø Kampen Kunstbarnehage drives av Friluftsbarnehagene A/S som er et driftsselskap som

Detaljer

Oppdal helsesenter eies og drives av Oppdal kommune.

Oppdal helsesenter eies og drives av Oppdal kommune. Oppdal helsesenter eies og drives av Oppdal kommune. Pr. i dag er det 62 sykehjemsplasser for langtids og korttidsopphold fordelt på 2 sykehjemsavdelinger: Tunet og Høa. Sykehjemmet har institusjonskjøkken,

Detaljer

Individuell plan for psykisk helse (voksne) Verktøy for planlegging og samhandling

Individuell plan for psykisk helse (voksne) Verktøy for planlegging og samhandling Individuell plan for psykisk helse (voksne) Verktøy for planlegging og samhandling Planleggingsverktøyet inneholder: Veileder Prosess Plan SINTEF Helse med støtte fra Sosial- og helsedirektoratet Oktober

Detaljer

Rundskriv. Barn som pårørende IS 5/2010 ER SYK

Rundskriv. Barn som pårørende IS 5/2010 ER SYK Rundskriv IS 5/2010 Barn som pårørende ER SYK Heftets tittel: Barn som pårørende Utgitt: 05/2010 Bestillingsnummer: Utgitt av: Postadresse: Besøksadresse: IS-5/2010 Helsedirektoratet Pb. 7000 St. Olavs

Detaljer

som psykiatrisk pasient eller pårørende?

som psykiatrisk pasient eller pårørende? Hva har du rett til som psykiatrisk pasient eller pårørende? Psykiske problemer? Du har rett til nødvendig helsehjelp fra kommunens helsetjeneste og spesialisthelsetjenesten. øyeblikkelig hjelp hvis det

Detaljer

Arbeidslederperm. Brukerstyrt personlig assistanse BPA

Arbeidslederperm. Brukerstyrt personlig assistanse BPA Arbeidslederperm Brukerstyrt personlig assistanse BPA Forord: Arbeidslederpermen er et redskap for arbeidsledere med ordningen Brukerstyrt personlig assistanse heretter kalt BPA. Arbeidslederpermen er

Detaljer

Om brosjyren. Håper brosjyren gir deg de svarene du søker og at det vedlagte hefte er et nyttig redskap for deg. Magne Wang Fredriksen Generalsekretær

Om brosjyren. Håper brosjyren gir deg de svarene du søker og at det vedlagte hefte er et nyttig redskap for deg. Magne Wang Fredriksen Generalsekretær Om brosjyren Denne brosjyren er et hjelpemiddel for nære omsorgspersoner som vurder om partneren trenger sykehjemsplass eller som har en partner på sykehjem. Brosjyren er delt inn i fire hovedkapitler.

Detaljer

VELKOMMEN TIL INFORMASJONSHEFTE

VELKOMMEN TIL INFORMASJONSHEFTE VELKOMMEN TIL INFORMASJONSHEFTE Adresse; Postboks 1515 7658 VERDAL Besøksadresse; Åkerveien 6 Epost adresse; vinne.barnehage@verdal.kommune.no Telefon; Vinne barnehage (kontor) 74065370 / 90939894 (daglig

Detaljer

Om vernepleieren som helsepersonell og rettsanvender

Om vernepleieren som helsepersonell og rettsanvender Om vernepleieren som helsepersonell og rettsanvender Den juridiske rammen for yrkesutøvelsen Av vernepleier og jurist Wenche Natland Dahlen Innledning Et kjennetegn ved velferdsstaten er at den ivaretar

Detaljer

Tilsyn med kommunenes tiltak for å identifisere, utrede og følge opp hjemmeboende eldre med demenssykdom, herunder samarbeid med fastlegene

Tilsyn med kommunenes tiltak for å identifisere, utrede og følge opp hjemmeboende eldre med demenssykdom, herunder samarbeid med fastlegene Landsomfattende tilsyn med kommunenes helse- og sosialtjenester til eldre 2010 Tilsyn med kommunenes tiltak for å identifisere, utrede og følge opp hjemmeboende eldre med demenssykdom, herunder Målgruppe:

Detaljer

Til medlemmer i Sandnes Eldreråd

Til medlemmer i Sandnes Eldreråd Til medlemmer i Sandnes Eldreråd Varamedlemmer kalles inn ved forfall. INNKALLING TIL MØTE I SANDNES ELDRERÅD Tid/sted: Mandag 25.august kl. 09.00 på Rådhuset Møterom 1A Saksliste: Sak 28/14 Godkjenning

Detaljer

Innledning Prosessen Det praktiske arbeidet Mal - individuell plan (eget dokument) Samtykke erklæring Oversikt kontaktpersoner Sjekkliste Skjema for

Innledning Prosessen Det praktiske arbeidet Mal - individuell plan (eget dokument) Samtykke erklæring Oversikt kontaktpersoner Sjekkliste Skjema for Individuell plan -En veileder i utarbeidelse av individuell plan Forebyggende og kurative helsetjenester 2008 Innledning Prosessen Det praktiske arbeidet Mal - individuell plan (eget dokument) Samtykke

Detaljer

ÅRSPLAN FOR ÅPEN BARNEHAGE FAMILIENS HUS 2013

ÅRSPLAN FOR ÅPEN BARNEHAGE FAMILIENS HUS 2013 ÅRSPLAN FOR ÅPEN BARNEHAGE FAMILIENS HUS 2013 INNHOLDSFORTEGNELSE INNLEDNING side - Årsplanen i åpen barnehage 3 - Lov om barnehager 3 - Rammeplan for barnehager 3-4 DEN PEDAGOGISKE PLATTFORMEN - Målsetting

Detaljer

Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester kapittel 9

Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester kapittel 9 Rundskriv IS-XXXX Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester kapittel 9 Rettssikkerhet ved bruk av tvang og makt overfor enkelte personer med psykisk utviklingshemning Publikasjonens tittel: Lov om kommunale

Detaljer

Håndbok. for. lokalforeningene

Håndbok. for. lokalforeningene Håndbok for lokalforeningene Håndbok for lokalforeningene INNHOLD: FORORD 1 ORGANISASJONEN 1.1 OM AFASIFORBUNDET 1.2 AFASIFORBUNDETS VEDTEKTER 1.3 LOKALFORENINGEN 1.3.1 Lokalforeningens arbeid 1.3.2 Lokalforeningens

Detaljer

Veiledningshefte for pårørende innen psykisk helse-feltet

Veiledningshefte for pårørende innen psykisk helse-feltet Veiledningshefte for pårørende innen psykisk helse-feltet Verdighet - Omsorg - Løsninger 1 FORORD LPP får stadig spørsmål fra pårørende om rettigheter og tiltak både for sin egen del, men oftest for den

Detaljer

INFORMASJONSHEFTE FOR SIGGERUD GÅRD BARNEHAGE

INFORMASJONSHEFTE FOR SIGGERUD GÅRD BARNEHAGE INFORMASJONSHEFTE FOR SIGGERUD GÅRD BARNEHAGE Siggerud Gård Barnehage Bekkefaret 10, 1404 Siggerud Tlf: 64 85 70 30 / mobil styrer: 907 67 325 e-post: marie.jonsson@ski.kommune.no Innhold 1. VELKOMMEN

Detaljer

Veiledningshefte for pårørende innen psykisk helse-feltet

Veiledningshefte for pårørende innen psykisk helse-feltet Veiledningshefte for pårørende innen psykisk helse-feltet Verdighet - Omsorg - Løsninger 1 Gjennom Jeg skal gjennom en barriere Jeg skal en ny dag bære Jeg skal leve litt til Det er det jeg vil Esben B-J

Detaljer

INDIVIDUELL PLAN 2010 Veileder til forskrift om individuell plan

INDIVIDUELL PLAN 2010 Veileder til forskrift om individuell plan IS-1253 Veileder INDIVIDUELL PLAN 2010 Veileder til forskrift om individuell plan Heftets tittel: IndIvIduell plan 2010 veileder til forskrift om individuell plan utgitt: 1/2010 Bestillingsnummer: IS 1253

Detaljer