Velkommen til Aspøy omsorgssenter

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Velkommen til Aspøy omsorgssenter"

Transkript

1 Velkommen til Aspøy omsorgssenter Oppdatert

2 1 VELKOMMEN TIL ASPØY OMSORGSSENTER VERDIGRUNNLAG 3 2 ASPØY OMSORGSSENTER AVDELINGER ADRESSE, TELEFON- OG TELEFAKSNUMMER LEDELSE, ADMINISTRASJON OG PERSONAL PERSONALETS TAUSHETSPLIKT BRANNSIKKERHET 4 3 TJENESTETILBUDET HVA KAN VI TILBY PLEIE OG OMSORG 5 4 TILBUD TIL PÅRØRENDE OG PASIENTER SAMARBEID MED PÅRØRENDE PÅRØRENDE MØTER PÅRØRENDEFORENING PASIENTOPPLYSNINGSSKJEMA LEGETJENESTER FYSIOTERAPI ERGOTERAPI OG LOGOPEDI TOLK AKTIVITØR TANNLEGE FOTBEHANDLING FRISØR BIBLIOTEK SJELESORG 7 5 PRAKTISK INFORMASJON PRIVATE MØBLER OG EIENDELER TV, TELEFON OG INTERNETT FORSIKRING AV VERDISAKER / PRIVATE EIENDELER FLYTTEMELDING VED LANGTIDSPLASS VASK AV TØY POST AVIS BESØK SMITTE DUFTER FØDSELSDAGER RØYKING OG SNUSING ADGANG PARKERING 10 6 ØKONOMI VEDERLAG FOR OPPHOLD 10 7 KLADEADGANG KLAGER VEDRØRENDE FORHOLD VED OMSORGSSENTERET 10 8 TILBAKEMELDING PÅ INFORMASJONSHEFTET 10 2

3 1 VELKOMMEN TIL ASPØY OMSORGSSENTER Vi ønsker deg hjertelig velkommen til Aspøy omsorgssenter og håper denne brosjyren gir deg og dine pårørende svar på en del spørsmål. Vi håper du vil finne deg til rette og trives, og at vi får et godt samarbeid. 1.1 VERDIGRUNNLAG Ålesund kommunes verdiplattform er: «Respekt redelighet initiativ humor og arbeidsglede» 2 ASPØY OMSORGSSENTER Aspøy omsorgssenter ligger sentralt på Aspøya, knapt to km vest for bysentrum. Vi har flott utsikt over Valderhaugfjorden, Giske og Valderøya fra nordsida av bygget. Det er stor båttrafikk, bl.a. Hurtigruta passerer flere ganger daglig. Elementene himmel, øyer og hav sammen med været gir oss utrolig mange flotte opplevelser. Det kan være alt fra mørk himmel og opprørt hav i full storm til de mest fantastiske solnedganger. Omsorgssenteret ble åpnet i november 2007 i et nytt og moderne bygg. Vi har to avdelinger med tre bogrupper i hver avdeling. Det er 34 langtidsplasser som har enerom og 12 avklaringsplasser i dobbeltrom, alle med egne bad. I første etasje har vi en koselig møblert foajé og «Hans Martha-stua», hvor vi har fellesaktiviteter. Pasientene har anledning til å bruke stua etter avtale med personalet for markere fødsels- og merkedager. Leien er gratis under forutsetning av at leievilkårene overholdes med tanke på renhold og hygiene. På nordsida av bygget har vi en sansehage hvor pasienter, pårørende og ansatte har mulighet til å være ute i frisk luft. Ved inngangen, på sydsida av bygget, er det en hellelagt plass med sittegruppe. 2.1 AVDELINGER Avdeling 1-1. etasje Bogruppe Skjerva 6 plasser Bogruppe Sildegarnsholmen 7 plasser Bogruppe Molja 7 plasser Avdeling 2 2. etasje Bogruppe Pila, avklaringsavdeling 12 plasser i dobbeltrom Bogruppe Nykleholmen 7 plasser Bogruppe Skutvika 7 plasser 2.2 ADRESSE, TELEFON- OG TELEFAKSNUMMER Vår post- og besøksadresse er: Johs. Aarflotsgt Ålesund E-postadresse: Web-adresse: 3

4 Sentralbord/hovednr.: Telefon avdeling / Telefon avdeling / Mellom kl 22:00 og 08: / Telefaks: Ålesund kommunes sentralbord: Ved telefoner utenom resepsjonens åpningstid, vil den bli satt over til en avdeling. Vi ber om at man fortrinnsvis ringer direkte til avdelingen. 2.3 LEDELSE, ADMINISTRASJON OG PERSONAL Omsorgssenteret ledes av virksomhetsleder/styrer Hennig Pilskog. Vi har ca 56 årsverk fordelt på 95 ansatte. Avdelingene ledes av avdelingssykepleier, som har det faglige, administrative og økonomiske ansvaret for hver sin avdeling. På postene jobber det sykepleiere, fagarbeidere og pleiemedarbeidere. 2.4 PERSONALETS TAUSHETSPLIKT Alle som arbeider på Aspøy omsorgssenter har taushetsplikt. Det vil si at de ikke kan informere om pasientene og deres tilstand til noen, unntatt til de pårørende som pasienten har godkjent kan informeres. Personalet kan derfor ikke gi pårørende informasjon om andre pasienter. Dersom pasienten er fratatt samtykkekompetanse kan det gis informasjon til oppnevnt verge. 2.5 BRANNSIKKERHET Omsorgssenteret har strenge krav til brannvern I alle rom er det installert: Røykvarsler Overrislingsanlegg som starter automatisk i rommet dersom temperaturen overstiger ca 70 grader Celsius. Hvert rom er en branncelle, dvs. at det er sikret slik at det vil ta 60 minutter før eventuell ild trenger gjennom veggen og 30 minutter før en eventuell ild trenger gjennom døren til rommet. I hver korridor er det installert: Brannslukningsapparat Brannslange Brannteppe Generelle brannverntiltak på omsorgssenteret: Det er utarbeidet branninstrukser som henger på lett synlige steder. Vi gjennomfører årlige kurs for personalet 4

5 3 TJENESTETILBUDET HVA KAN VI TILBY Aspøy omsorgssenter har som målsetning å gi våre pasienter individuell pleie og omsorg. Vi er opptatt av at det skal være god kvalitet på de tjenestene vi yter. Omsorgssenteret jobber derfor systematisk og aktivt med fagutvikling. Vi har et godt kulturtilbud med fellesaktiviteter og individuelle aktiviteter. 3.1 PLEIE OG OMSORG Hovedtilbudet ved omsorgssenteret er å gi den enkelte pasient nødvendig pleie, tilsyn og omsorg. Vi gir pasienten et tilpasset tilbud der medbestemmelse og deltakelse står sentralt. Kommunen har utarbeidet et kvalitetssystem som søker å sikre kvaliteten i tjenestetilbudet. Måltider: Vi har åpen løsning mellom kjøkken og stue på alle bogruppene slik at det blir et allrom. Alle måltider tilberedes der og i tillegg bakes det ofte både kaker og gjærbakst. Lørdags ettermiddag/kveld er det litt ekstra kos. Det legges stor vekt på å dekke bordet pent og å presentere maten på en innbydende måte slik at måltidene blir en positiv opplevelse. Felles måltider er frokost, middag, ettermiddagskaffe og kvelds. I tillegg kan den enkelte be om mellommåltid hele døgnet. Av hensyn til hygiene er det kun personalet som har adgang til kjøkkenet. Tidspunktene for hovedmåltidene varierer fra bogruppe til bogruppe. Se oppslag i de ulike bogruppene, eller på hjemmesida. 4 TILBUD TIL PÅRØRENDE OG PASIENTER 4.1 SAMARBEID MED PÅRØRENDE Vi legger vekt på å få til et godt samarbeid med de pårørende. Vårt mål er at pårørende skal føle seg velkommen og være en god ressurs for pasienten. Den viktigste kontakten for pårørende er pasientens primærsykepleier og sekundærkontakt. Dersom pårørende har noe de ønsker å bidra med, både i forhold til den de er pårørende for, og i forhold til avdelingen, ber vi om at man kontakter avdelingssykepleier eller styrer. Vi ønsker å få med flere pårørende eller andre som ønsker å være med på frivillige aktiviteter sammen med våre pasienter. Det kan for eksempel være: å lese, gå turer, hjelpe til på fester eller andre aktiviteter. 4.2 PÅRØRENDE MØTER Det inviteres til felles pårørendemøte 1-2 ganger i året. 4.3 PÅRØRENDEFORENING Vi har en velfungerende pårørendeforening. De er med og bidrar til trivselen blant pasientene bl.a. ved å kjøpe blomster til høytider, hjelper til med å arrangere fester og andre tilstelninger. 5

6 De har også bidratt til opparbeiding av hage og uteområde både med dugnad og økonomisk støtte er andre eksempler. Foreningen er ofte med når vi lager i stand turer og aktiviteter fra omsorgssenterets side. De har godt og tett samarbeid med aktivitør og personalet for øvrig. Som pårørende er du en del av foreningen men velger selv hvordan og hvor mye du vil engasjere deg. Det finnes mer informasjon om pårørendeforeningen på vår hjemmeside. Der vil det også bli oppdatert når ny informasjon foreligger. 4.4 PASIENTOPPLYSNINGSSKJEMA Enkelte som flytter inn på et omsorgssenter kan ha en eller annen form for hukommelsessvikt. Vi ønsker et godt og nært forhold til pårørende slik at vi kan bli bedre kjent med den enkelte pasient. Vi benytter blant annet et pasientopplysningsskjema som fylles ut av pasient og pårørende i fellesskap. Vi ønsker også å få vite om det er spesielle forhold i familien vi bør være kjent med, slik at vi kan gi et best mulig tilbud til den enkelte. 4.5 LEGETJENESTER Omsorgssenteret har fast legetjeneste mandag til fredag. Vi har 1,2 årsverk med lege. Det er ukentlig legevisitt i hver etasje. Så snart som mulig etter at pasienten flytter inn hilser legen på den enkelte og oppretter journal på denne. Nødvendige undersøkelser og prøver vil bli utført. Den enkelte blir fulgt opp ved behov og ved årlig kontroll. Ved legeundersøkelser utenfor huset er det mulig for pårørende å følge pasienten. 4.6 FYSIOTERAPI Omsorgssenteret har egen fysioterapeut, 0,5 årsverk, tilknyttet avklaringsavdelingen. Fysioterapeuten utreder pasientens funksjonsnivå. Tilrettelegger individuell opptrening med tanke på at pasienten skal kunne fungere best mulig i hjemmet og hverdagen. 4.7 ERGOTERAPI OG LOGOPEDI Kommunal ergoterapeut og logoped benyttes ved behov etter henvisning fra lege. 4.8 TOLK Vi formidler kontakt til Tolketjenesten i Møre og Romsdal. 4.9 AKTIVITØR Vi har aktivitør i full stilling. Vi har aktiviteter felles og i bogruppene. Eksempler på miljøtiltak/aktiviteter Tilbud om trim med musikk, tilstelninger med eksterne krefter/konserter/seniordans, bingo, andakter på Hans Martha-stua i samarbeid med Ålesund kirke, Misjonskirka, Frikirka og Frelsesarmeen, førjulsfest og grillfest for pasienter og pårørende, leseombud i samarbeid med Ålesund bibliotek, samarbeid med barnehager og skoler på ulike alderstrinn, frokostgrupper, aktivitetstralle på hver post, «bibliotek»-tralle/hylle på hver post, turer i nærmiljøet, 6

7 kirkebesøk, film-/videosamlinger, sosiale samlinger på Hans Martha-stua med kaffekos, høytlesing fra aviser osv, quiz/gåter og allsang, temadager med foredrag/lysbilder eller andre kulturinnslag Sansehagen: Vi er så heldige å ha en ansatt som også har utdanning som gartner. Hun har vært, og er primus motor for å få hagen vår så brukervennlig og aktuell som mulig. Den er anlagt slik at rullestolbrukere når tak i plantene for å plukke, kjenne på og lukte på dem. Det er lagt stor vekt på at vi skal se og kjenne duftene, kunne smake på og spise det som vokser der av grønnsaker, urter, frukt og bær. Eksempler her kan være; å ta en tur tilbake til barndommens rike ved å kjenne smaken av rabarbra dyppet i sukker, eller å gå ut for å hente gulrøtter og bake kake av TANNLEGE Omsorgssenteret har ikke egen tannlege, men pasienter i sykehjem har rett til offentlig tannhelsetjeneste. I vårt tilfelle er det Bjørgvin tannklinikk, pårørende kan følge pasienten om det er ønskelig. Tannpleier fra Bjørgvin tannklinikk kommer til omsorgssenteret og har tilsyn en gang per år. Det er mulig å bruke egen tannlege men da må man bekoste og organisere dette selv FOTBEHANDLING Vi har privat fotterapeut som gir behandling mot egenbetaling og etter bestilling. Timebestilling ordnes av personalet på bogruppa på forespørsel. Fotterapeuten holder til i 1. etasje., innenfor resepsjonen. Det kan også gis behandling i pasientens rom til de som av sykdom eller andre årsaker ikke kan komme til behandlingsrommet FRISØR Vi har privat frisør som gir behandling mot egenbetaling og etter bestilling. Timebestilling ordnes av personalet på bogruppa på forespørsel. Frisøren holder til i 1. etasje, innenfor resepsjonen. Det kan også gis behandling i pasientens rom til de som av sykdom eller andre årsaker ikke kan komme til behandlingsrommet BIBLIOTEK I hver etasje finnes det en tralle/hylle med diverse bøker til utlån SJELESORG Vi samarbeider med og formidler kontakt til alle trossamfunn ved behov og ønske. 5 PRAKTISK INFORMASJON 5.1 PRIVATE MØBLER OG EIENDELER Alle pasientrom er møblert med nødvendig utstyr inkludert god stol og bord. Ta gjerne med kjente og kjære pyntegjenstander, bilder, bøker o.l. men konferer med ansatte. 7

8 Alle elektriske artikler som lamper, tv og lignende skal godkjennes av vår vaktmester med tanke på brannfare. Utstyr til bildeoppheng fås av personalet på avdelingen eller i resepsjonen, vi tar ikke hull i veggene. Når det gjelder vanning og stell av private planter og blomster kan ikke omsorgssenteret ta ansvar for dette. 5.2 TV, TELEFON OG INTERNETT Det er uttak for tv på hvert rom med NRK1, NRK2 og NRK3. Pasienten må selv betale tilkobling og bruk av RiksTV utover disse kanalene. Det er ikke uttak for telefon eller internett på pasientrommene. 5.3 FORSIKRING AV VERDISAKER / PRIVATE EIENDELER Pasientene har selv ansvar for de eiendeler og verdisaker som han/hun har med seg, og er ansvarlig for å tegne egen forsikring for disse eiendelene. Omsorgssenteret kan dessverre ikke være behjelpelig med oppbevaring av eller ta ansvar for verdisaker. 5.4 FLYTTEMELDING VED LANGTIDSPLASS Når en pasient flytter til en langtidsplass må pasienten selv melde flytting til folkeregisteret. Det er her viktig at det legges ved kopi av legitimasjon med bilde. Vi deler ut dette skjemaet ved innleggelse og er behjelpelig med å sende det videre dersom dette er ønskelig. Når en person har fått innvilget langtidsplass, skal vedkommende selv melde flytting dit. Personen selv skal underskrive meldingen. Ansatte på sykehjemmet eller pårørende har ikke myndighet til å underskrive dersom det ikke er gitt fullmakt til dette. Skatteetaten har innført krav om at legitimasjon for den som underskriver flyttemeldingen skal vedlegges. Vi er behjelpelige med kopi. Følgende er godkjent som legitimasjon: kopi av pass, kopi av førerkort eller kopi av et annet id-kort som inneholder fødselsdato, navn, signatur og bilde. Ikke bankkort der kontonr. fremgår. Dersom personen ikke har gyldig legitimasjon godtas det at sykehjemmet kan bekrefte at vedkommende bor der og har skrevet under flyttemeldingen. Flytting kan også meldes elektronisk med bruk av pinkode, gå inn på skatteetaten.no eller minside.no Ved spørsmål kan skatteetaten kontaktes på epost: eller på telefon: For ytterlige opplysninger, se informasjonsbrev fra Skatteetaten 8

9 5.5 VASK AV TØY Alt tøy må merkes av pårørende, og må kunne vaskes i maskin. Tøy som ikke kan vaskes i maskin må pårørende vaske selv. Omsorgssenteret har nattøy til disposisjon dersom dette er ønskelig. Ved korttidsopphold er det pårørende som vasker tøy. 5.6 POST Når pasienten flytter til en langtidsplass ønsker vi at det så fort som råd fylles ut skjema hvor det fremkommer post- og fakturaadresse. Om ønskelig kan post legges på pasientens rom. 5.7 AVIS Omsorgssenteret abonnerer på Sunnmørsposten, den kommer til hver avdeling og Hans Marta stua. Nytt i uka kommer hver tirsdag til alle bogruppene og Hans Marta stua. Private abonnement må omadresseres til omsorgssenteret, og være tydelig merket med navn. 5.8 BESØK Nære pårørende er de viktigste personene for våre pasienter og er alltid velkommen på besøk. Vi ber om at det vises hensyn i forbindelse med måltider, middagshvil og stell. Vi har ingen fast besøkstid SMITTE Ved smitte på omsorgssenteret ber vi om forståelse for at det er begrenset adgang til besøk. Ved omgangssyker er det en karantenetid på minst 48 timer fra siste utbrudd. Ved forkjølelse og annen smitte ber vi også om at det tas hensyn i forhold til besøk, da mange av våre pasienter har redusert immunforsvar DUFTER Vi ber om at det visers hensyn til at enkelte kan være allergisk eller reagere på sterke dufter som f.eks. syrin, liljer og sterk/tung parfyme. 5.9 FØDSELSDAGER Fødselsdager feires ved at det serveres kake til pasientene på avdelingen RØYKING OG SNUSING I andre etasje har vi et felles røykerom, dette er kun for pasienter ADGANG Inngangsdøra er åpen fra 08:00 til 19:00. etter klokken 19:00 og frem til 22:00 må det ringes på til den enkelte bogruppen. Etter klokken 22:00 må det ringes på til nattevakten. Nummer står over ringeklokka. Identifiser deg og fortell til hvilken pasient du skal besøke. 9

10 5.12 PARKERING Det er parkeringsplass ved hovedinngangen og på baksiden av bygget, ned bakken. Det er nødvendig med parkeringskort. Dette fås i resepsjonen eller i avdelingene. 6 ØKONOMI 6.1 VEDERLAG FOR OPPHOLD Vi viser til kommunens hjemmesider der det til en hver tid finnes grundig og oppdatert informasjon. Se Det dekkes ikke utgifter til: frisør, fotpleier, privat lege og tannlege, briller, batteri til høreapparat, TV-abonnement ut over NRK, telefonabonnement og telefonregning, toalettartikler, barbersaker, klær og sko. 7 KLAGEADGANG Vi er interessert i å få tilbakemeldinger vedrørende oppholdet hos oss. Fortrinnsvis ønsker vi at eventuell misnøye tas opp med avdelingssykepleier eller styrer. Vi vil understreke betydningen av at forhold tas opp tidligst mulig dersom det er ting man ikke er fornøyd med. Omsorgssenteret har eget kvalitetssystem som også omhandler meldinger om avvik fra gjeldende forskrifter og rutiner. Avvikene er blant annet med på å danne grunnlaget for eventuelle forbedringer av rutiner. 7.1 KLAGER VEDRØRENDE FORHOLD VED OMSORGSSENTERET Eventuelle klager over forhold ved omsorgssenteret tas først og fremst opp med avdelingssykepleier eller styrer. Dersom ledelsen avviser klagen, kan man rette klagen til Fylkeslegen. Klagen skal gjøres skriftlig og være undertegnet av pasienten eller den som representerer han/henne (den som har fullmakt til å klage på pasientens vegne eller har samtykkekompetanse). 8 TILBAKEMELDING PÅ INFORMASJONSHEFTET Vi er interessert i å få tilbakemeldinger på innholdet i denne brosjyren. Det kan være ting som er uklart skrevet, forhold som bør utdypes nærmere eller informasjon om ting som bør være med i et slikt hefte. Tilbakemeldinger gis til avdelingssykepleier På forhånd takk! 10

VELKOMMEN TIL MARGIT TANNERS MINNE KONG OSCARSGT 66-68 BERGEN

VELKOMMEN TIL MARGIT TANNERS MINNE KONG OSCARSGT 66-68 BERGEN VELKOMMEN TIL MARGIT TANNERS MINNE KONG OSCARSGT 66-68 BERGEN Margit Tanners Minne er et aldershjem sentralt i Bergen sentrum. Eier av bygningen er Bergen Sanitetsforening, og det er de som driver Margit

Detaljer

VELKOMMEN TIL INFORMASJONSHEFTE

VELKOMMEN TIL INFORMASJONSHEFTE VELKOMMEN TIL INFORMASJONSHEFTE Adresse; Postboks 1515 7658 VERDAL Besøksadresse; Åkerveien 6 Epost adresse; vinne.barnehage@verdal.kommune.no Telefon; Vinne barnehage (kontor) 74065370 / 90939894 (daglig

Detaljer

Kyrkjevegen 21 4327 Sandnes tlf: 51 33 74 50 https://www.sandnes.kommune.no/barnehager/oygard/

Kyrkjevegen 21 4327 Sandnes tlf: 51 33 74 50 https://www.sandnes.kommune.no/barnehager/oygard/ Kyrkjevegen 21 4327 Sandnes tlf: 51 33 74 50 https://www.sandnes.kommune.no/barnehager/oygard/ Velkommen til Øygard barnehage Dette heftet er laget for at du lettere skal finne deg til rette som foreldre

Detaljer

Velkommen til Nyfødtintensiv seksjon

Velkommen til Nyfødtintensiv seksjon Velkommen til Nyfødtintensiv seksjon Barneavdelingen Nyfødtintensiv seksjon Tlf. 75 53 44 85 Nyfødtintensiv seksjon L1 Nyfødtinteinsiv seksjon L1 er en avdeling for premature og syke nyfødte barn. Vi holder

Detaljer

Informasjonshefte & årsplan

Informasjonshefte & årsplan Informasjonshefte & årsplan Straume SFO 2014 2015 Informasjonsheftet og årsplanen er et arbeidsverktøy for personalet ved skolefritidsordningen (SFO) på Straume skole og et oppslagsverk for foreldre/foresatte.

Detaljer

Møteinnkalling Sosial- og omsorgsutvalget

Møteinnkalling Sosial- og omsorgsutvalget Møteinnkalling Sosial- og omsorgsutvalget Møtested: Fredrikstad rådhus, Nygaardsgt. 16, møterom Gutzeit, 4. etg. Tidspunkt: Torsdag 10.09.2009 kl. 18:00 Eventuelle forfall meldes til Marit Hexeberg, telefon

Detaljer

Veiledning om etablering og drift av PRIVATE FAMILIEBARNEHAGER I BÆRUM

Veiledning om etablering og drift av PRIVATE FAMILIEBARNEHAGER I BÆRUM 1 Bærum Kommune Barnehagekontoret Veiledning om etablering og drift av PRIVATE FAMILIEBARNEHAGER I BÆRUM 2 INNHOLDSFORTEGNELSE INNLEDNING Side 4 HVA ER EN FAMILIEBARNEHAGE? Side 5 Familiebarnehagens driftsform

Detaljer

Friluftsbarnehagene A/S Pedagogisk plan

Friluftsbarnehagene A/S Pedagogisk plan Friluftsbarnehagene A/S Pedagogisk plan Kap. 1 Presentasjon av Kampen Kunstbarnehage Barnehagens historikk og nærmiljø Kampen Kunstbarnehage drives av Friluftsbarnehagene A/S som er et driftsselskap som

Detaljer

ÅRSPLAN FOR ÅPEN BARNEHAGE FAMILIENS HUS 2013

ÅRSPLAN FOR ÅPEN BARNEHAGE FAMILIENS HUS 2013 ÅRSPLAN FOR ÅPEN BARNEHAGE FAMILIENS HUS 2013 INNHOLDSFORTEGNELSE INNLEDNING side - Årsplanen i åpen barnehage 3 - Lov om barnehager 3 - Rammeplan for barnehager 3-4 DEN PEDAGOGISKE PLATTFORMEN - Målsetting

Detaljer

Håndbok. om helse- og sosialtjenesten i kommunen

Håndbok. om helse- og sosialtjenesten i kommunen Helsedirektoratet Pb 7000 St. Olavs plass, 0130 Oslo Tlf.: 810 20 050 Faks: 24 16 30 01 Bestillingsnummer: IS-1579 www.helsedirektoratet.no Håndbok om helse- og sosialtjenesten i kommunen 72 1 Tittel:

Detaljer

Håndbok. om helse- og omsorgstjenester i kommunen

Håndbok. om helse- og omsorgstjenester i kommunen Helsedirektoratet Pb 7000 St. Olavs plass, 0130 Oslo Tlf.: 810 20 050 Faks: 24 16 30 01 Bestillingsnummer: IS-1579 www.helsedirektoratet.no Håndbok om helse- og omsorgstjenester i kommunen 72 1 Tittel:

Detaljer

Arbeidslederperm. Brukerstyrt personlig assistanse BPA

Arbeidslederperm. Brukerstyrt personlig assistanse BPA Arbeidslederperm Brukerstyrt personlig assistanse BPA Forord: Arbeidslederpermen er et redskap for arbeidsledere med ordningen Brukerstyrt personlig assistanse heretter kalt BPA. Arbeidslederpermen er

Detaljer

INFORMASJON. til FORELDRE MED BARN på INTENSIVAVSNITTET. Haukeland Universitetssykehus

INFORMASJON. til FORELDRE MED BARN på INTENSIVAVSNITTET. Haukeland Universitetssykehus INFORMASJON til FORELDRE MED BARN på INTENSIVAVSNITTET Haukeland Universitetssykehus Denne brosjyren inneholder en del informasjon om avdelingen vår. Den er kun ment som et hjelpemiddel og er ingen erstatning

Detaljer

Om brosjyren. Håper brosjyren gir deg de svarene du søker og at det vedlagte hefte er et nyttig redskap for deg. Magne Wang Fredriksen Generalsekretær

Om brosjyren. Håper brosjyren gir deg de svarene du søker og at det vedlagte hefte er et nyttig redskap for deg. Magne Wang Fredriksen Generalsekretær Om brosjyren Denne brosjyren er et hjelpemiddel for nære omsorgspersoner som vurder om partneren trenger sykehjemsplass eller som har en partner på sykehjem. Brosjyren er delt inn i fire hovedkapitler.

Detaljer

som psykiatrisk pasient eller pårørende?

som psykiatrisk pasient eller pårørende? Hva har du rett til som psykiatrisk pasient eller pårørende? Psykiske problemer? Du har rett til nødvendig helsehjelp fra kommunens helsetjeneste og spesialisthelsetjenesten. øyeblikkelig hjelp hvis det

Detaljer

Å RSPLAN 2012/2013 K V E N N E H A U G E N. «Omsorg, lek og læring» BARNEHAGEN: Harald Aanesland, Daglig leder. Kontakt: 91 78 35 30

Å RSPLAN 2012/2013 K V E N N E H A U G E N. «Omsorg, lek og læring» BARNEHAGEN: Harald Aanesland, Daglig leder. Kontakt: 91 78 35 30 K V E N N E H A U G E N F A M I L I E B A R N E H A G E «Omsorg, lek og læring» Å RSPLAN 2012/2013 BARNEHAGEN: Harald Aanesland, Daglig leder Kontakt: 91 78 35 30 Kvennehaugen, 4760 BIRKELAND telefon:

Detaljer

DENNE ELEVHÅNDBOKA TILHØRER: NAVN: KLASSE: MIN KONTAKTLÆRER: KJÆRE ELEV:

DENNE ELEVHÅNDBOKA TILHØRER: NAVN: KLASSE: MIN KONTAKTLÆRER: KJÆRE ELEV: DENNE ELEVHÅNDBOKA TILHØRER: NAVN: KLASSE: MIN KONTAKTLÆRER: KJÆRE ELEV: Velkommen til et nytt skoleår på Rud. Spesielt velkommen til deg som er ny elev. Vi vil gjøre vårt beste for at du skal oppleve

Detaljer

PRAKTISK OG PEDAGOGISK INFORMASJON TIL DEG SOM HAR BARN I LILLELØKKA BARNEHAGE

PRAKTISK OG PEDAGOGISK INFORMASJON TIL DEG SOM HAR BARN I LILLELØKKA BARNEHAGE PRAKTISK OG PEDAGOGISK INFORMASJON TIL DEG SOM HAR BARN I LILLELØKKA BARNEHAGE Lilleløkka barnehage Amtmand Bangssgt.8 3019 Drammen Tlf: 32 04 47 70 Epost: lillelokka.barnehage@drmk.no Historikk, drift

Detaljer

Veiledningshefte for pårørende innen psykisk helse-feltet

Veiledningshefte for pårørende innen psykisk helse-feltet Veiledningshefte for pårørende innen psykisk helse-feltet Verdighet - Omsorg - Løsninger 1 FORORD LPP får stadig spørsmål fra pårørende om rettigheter og tiltak både for sin egen del, men oftest for den

Detaljer

ÅRSPLAN 2014/2015 SFO SETSKOG

ÅRSPLAN 2014/2015 SFO SETSKOG ÅRSPLAN 2014/2015 SFO SETSKOG INNLEDNING Vi ønsker alle barn og deres foresatte hjertelig velkommen til Setskog SFO og et nytt innholdsrikt skoleår. Vi gleder oss litt ekstra til å bli kjent med dere som

Detaljer

Veiledningshefte for pårørende innen psykisk helse-feltet

Veiledningshefte for pårørende innen psykisk helse-feltet Veiledningshefte for pårørende innen psykisk helse-feltet Verdighet - Omsorg - Løsninger 1 Gjennom Jeg skal gjennom en barriere Jeg skal en ny dag bære Jeg skal leve litt til Det er det jeg vil Esben B-J

Detaljer

INFORMASJONSHEFTE FOR SIGGERUD GÅRD BARNEHAGE

INFORMASJONSHEFTE FOR SIGGERUD GÅRD BARNEHAGE INFORMASJONSHEFTE FOR SIGGERUD GÅRD BARNEHAGE Siggerud Gård Barnehage Bekkefaret 10, 1404 Siggerud Tlf: 64 85 70 30 / mobil styrer: 907 67 325 e-post: marie.jonsson@ski.kommune.no Innhold 1. VELKOMMEN

Detaljer

Bli kjent med Nesset Barnehage En ABC til deg som lurer litt.

Bli kjent med Nesset Barnehage En ABC til deg som lurer litt. A Adresse: Nesset barnehage, 7270 Dyrvik Aldersbestemte grupper I tillegg til de avdelingene barna tilhører er barna av og til med i aldersbestemte grupper. Dette gjøres for å kunne tilpasse en del aktiviteter,

Detaljer

Tjenestebeskrivelser i helse- og omsorg

Tjenestebeskrivelser i helse- og omsorg Tjenestebeskrivelser i helse- og omsorg VEDTATT I KOMMUNESTYRET 27.01.15 Innhold Tjenestebeskrivelser i helse- og omsorg Frosta kommune... 5 Innledning... 5 Tjenester i helse- og omsorg i Frosta kommune...

Detaljer

ÅPEN BARNEHAGE ÅRSPLAN. Du deltar i aktiviteter og lek med barnet ditt. Du rydder sammen med barnet ditt før du går.

ÅPEN BARNEHAGE ÅRSPLAN. Du deltar i aktiviteter og lek med barnet ditt. Du rydder sammen med barnet ditt før du går. ÅPEN BARNEHAGE ÅRSPLAN 2014 2015 Regler som gjelder for alle på Knøttetreff: Si Hei til hverandre og hilse på nye som kommer. Skrive deg inn når du kommer. Vi oppfordrer til bruk av innesko/tøfler. Alle

Detaljer

Velkommen til Kolsås barnehage

Velkommen til Kolsås barnehage Velkommen til Kolsås barnehage Sommer Høst Vinter Vår Informasjon til nye foreldre 1 KOLSÅS BARNEHAGE Kolsås barnehage ble åpnet og godkjent i august 1978 og eier er Bærum kommune. Vi er en heldagsbarnehage

Detaljer

KVALITETSSTANDARD FOR HELSE- OG OMSORGSTJENESTENE I RØMSKOG KOMMUNE

KVALITETSSTANDARD FOR HELSE- OG OMSORGSTJENESTENE I RØMSKOG KOMMUNE KVALITETSSTANDARD FOR HELSE- OG OMSORGSTJENESTENE I RØMSKOG KOMMUNE Kvalitetsstandard Rømskog kommune vedtatt av kommunestyret 11.06.15 Innholdsfortegnelse 1 Kvalitetsstandard for helse- og omsorgstjenester

Detaljer

Reiseinformasjon om Valle Marina Helsesenter til barnegruppa 2011

Reiseinformasjon om Valle Marina Helsesenter til barnegruppa 2011 Rikshospitalet, seksjon for Behandlingsreiser Reiseinformasjon om Valle Marina Helsesenter til barnegruppa 2011 Adressen til Valle Marina Det Norske Helsesenter S.A. Valle Marina c/bjørn Lyng 2 35120 Arguineguin

Detaljer

ÅRSPLAN FOR RÅDHUSMARKA BARNEHAGE

ÅRSPLAN FOR RÅDHUSMARKA BARNEHAGE ÅRSPLAN FOR RÅDHUSMARKA BARNEHAGE 2014 2015 Innhold PRESENTASJON AV BARNEHAGEN... 4 RÅDHUSMARKA BARNEHAGE SITT SATSINGSOMRÅDE... 4 SAMARBEID MED VITENFABRIKKEN... 4 SOSIAL KOMPETANSE... 4 BARNEHAGENS LEDELSE...

Detaljer

Læringsmappe for pleieassistenter

Læringsmappe for pleieassistenter Læringsmappe for pleieassistenter Kurs Deltaker DEL 1 Profil DEL 2 Mål for opplæringen DEL 3 Kompetanse og arbeidserfaring DEL 4 Bilder fra arbeidsplassen DEL 5 Tekster fra arbeidsplassen DEL 6 Sjekklister

Detaljer