Velkommen til Aspøy omsorgssenter

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Velkommen til Aspøy omsorgssenter"

Transkript

1 Velkommen til Aspøy omsorgssenter Oppdatert

2 1 VELKOMMEN TIL ASPØY OMSORGSSENTER VERDIGRUNNLAG 3 2 ASPØY OMSORGSSENTER AVDELINGER ADRESSE, TELEFON- OG TELEFAKSNUMMER LEDELSE, ADMINISTRASJON OG PERSONAL PERSONALETS TAUSHETSPLIKT BRANNSIKKERHET 4 3 TJENESTETILBUDET HVA KAN VI TILBY PLEIE OG OMSORG 5 4 TILBUD TIL PÅRØRENDE OG PASIENTER SAMARBEID MED PÅRØRENDE PÅRØRENDE MØTER PÅRØRENDEFORENING PASIENTOPPLYSNINGSSKJEMA LEGETJENESTER FYSIOTERAPI ERGOTERAPI OG LOGOPEDI TOLK AKTIVITØR TANNLEGE FOTBEHANDLING FRISØR BIBLIOTEK SJELESORG 7 5 PRAKTISK INFORMASJON PRIVATE MØBLER OG EIENDELER TV, TELEFON OG INTERNETT FORSIKRING AV VERDISAKER / PRIVATE EIENDELER FLYTTEMELDING VED LANGTIDSPLASS VASK AV TØY POST AVIS BESØK SMITTE DUFTER FØDSELSDAGER RØYKING OG SNUSING ADGANG PARKERING 10 6 ØKONOMI VEDERLAG FOR OPPHOLD 10 7 KLADEADGANG KLAGER VEDRØRENDE FORHOLD VED OMSORGSSENTERET 10 8 TILBAKEMELDING PÅ INFORMASJONSHEFTET 10 2

3 1 VELKOMMEN TIL ASPØY OMSORGSSENTER Vi ønsker deg hjertelig velkommen til Aspøy omsorgssenter og håper denne brosjyren gir deg og dine pårørende svar på en del spørsmål. Vi håper du vil finne deg til rette og trives, og at vi får et godt samarbeid. 1.1 VERDIGRUNNLAG Ålesund kommunes verdiplattform er: «Respekt redelighet initiativ humor og arbeidsglede» 2 ASPØY OMSORGSSENTER Aspøy omsorgssenter ligger sentralt på Aspøya, knapt to km vest for bysentrum. Vi har flott utsikt over Valderhaugfjorden, Giske og Valderøya fra nordsida av bygget. Det er stor båttrafikk, bl.a. Hurtigruta passerer flere ganger daglig. Elementene himmel, øyer og hav sammen med været gir oss utrolig mange flotte opplevelser. Det kan være alt fra mørk himmel og opprørt hav i full storm til de mest fantastiske solnedganger. Omsorgssenteret ble åpnet i november 2007 i et nytt og moderne bygg. Vi har to avdelinger med tre bogrupper i hver avdeling. Det er 34 langtidsplasser som har enerom og 12 avklaringsplasser i dobbeltrom, alle med egne bad. I første etasje har vi en koselig møblert foajé og «Hans Martha-stua», hvor vi har fellesaktiviteter. Pasientene har anledning til å bruke stua etter avtale med personalet for markere fødsels- og merkedager. Leien er gratis under forutsetning av at leievilkårene overholdes med tanke på renhold og hygiene. På nordsida av bygget har vi en sansehage hvor pasienter, pårørende og ansatte har mulighet til å være ute i frisk luft. Ved inngangen, på sydsida av bygget, er det en hellelagt plass med sittegruppe. 2.1 AVDELINGER Avdeling 1-1. etasje Bogruppe Skjerva 6 plasser Bogruppe Sildegarnsholmen 7 plasser Bogruppe Molja 7 plasser Avdeling 2 2. etasje Bogruppe Pila, avklaringsavdeling 12 plasser i dobbeltrom Bogruppe Nykleholmen 7 plasser Bogruppe Skutvika 7 plasser 2.2 ADRESSE, TELEFON- OG TELEFAKSNUMMER Vår post- og besøksadresse er: Johs. Aarflotsgt Ålesund E-postadresse: Web-adresse: 3

4 Sentralbord/hovednr.: Telefon avdeling / Telefon avdeling / Mellom kl 22:00 og 08: / Telefaks: Ålesund kommunes sentralbord: Ved telefoner utenom resepsjonens åpningstid, vil den bli satt over til en avdeling. Vi ber om at man fortrinnsvis ringer direkte til avdelingen. 2.3 LEDELSE, ADMINISTRASJON OG PERSONAL Omsorgssenteret ledes av virksomhetsleder/styrer Hennig Pilskog. Vi har ca 56 årsverk fordelt på 95 ansatte. Avdelingene ledes av avdelingssykepleier, som har det faglige, administrative og økonomiske ansvaret for hver sin avdeling. På postene jobber det sykepleiere, fagarbeidere og pleiemedarbeidere. 2.4 PERSONALETS TAUSHETSPLIKT Alle som arbeider på Aspøy omsorgssenter har taushetsplikt. Det vil si at de ikke kan informere om pasientene og deres tilstand til noen, unntatt til de pårørende som pasienten har godkjent kan informeres. Personalet kan derfor ikke gi pårørende informasjon om andre pasienter. Dersom pasienten er fratatt samtykkekompetanse kan det gis informasjon til oppnevnt verge. 2.5 BRANNSIKKERHET Omsorgssenteret har strenge krav til brannvern I alle rom er det installert: Røykvarsler Overrislingsanlegg som starter automatisk i rommet dersom temperaturen overstiger ca 70 grader Celsius. Hvert rom er en branncelle, dvs. at det er sikret slik at det vil ta 60 minutter før eventuell ild trenger gjennom veggen og 30 minutter før en eventuell ild trenger gjennom døren til rommet. I hver korridor er det installert: Brannslukningsapparat Brannslange Brannteppe Generelle brannverntiltak på omsorgssenteret: Det er utarbeidet branninstrukser som henger på lett synlige steder. Vi gjennomfører årlige kurs for personalet 4

5 3 TJENESTETILBUDET HVA KAN VI TILBY Aspøy omsorgssenter har som målsetning å gi våre pasienter individuell pleie og omsorg. Vi er opptatt av at det skal være god kvalitet på de tjenestene vi yter. Omsorgssenteret jobber derfor systematisk og aktivt med fagutvikling. Vi har et godt kulturtilbud med fellesaktiviteter og individuelle aktiviteter. 3.1 PLEIE OG OMSORG Hovedtilbudet ved omsorgssenteret er å gi den enkelte pasient nødvendig pleie, tilsyn og omsorg. Vi gir pasienten et tilpasset tilbud der medbestemmelse og deltakelse står sentralt. Kommunen har utarbeidet et kvalitetssystem som søker å sikre kvaliteten i tjenestetilbudet. Måltider: Vi har åpen løsning mellom kjøkken og stue på alle bogruppene slik at det blir et allrom. Alle måltider tilberedes der og i tillegg bakes det ofte både kaker og gjærbakst. Lørdags ettermiddag/kveld er det litt ekstra kos. Det legges stor vekt på å dekke bordet pent og å presentere maten på en innbydende måte slik at måltidene blir en positiv opplevelse. Felles måltider er frokost, middag, ettermiddagskaffe og kvelds. I tillegg kan den enkelte be om mellommåltid hele døgnet. Av hensyn til hygiene er det kun personalet som har adgang til kjøkkenet. Tidspunktene for hovedmåltidene varierer fra bogruppe til bogruppe. Se oppslag i de ulike bogruppene, eller på hjemmesida. 4 TILBUD TIL PÅRØRENDE OG PASIENTER 4.1 SAMARBEID MED PÅRØRENDE Vi legger vekt på å få til et godt samarbeid med de pårørende. Vårt mål er at pårørende skal føle seg velkommen og være en god ressurs for pasienten. Den viktigste kontakten for pårørende er pasientens primærsykepleier og sekundærkontakt. Dersom pårørende har noe de ønsker å bidra med, både i forhold til den de er pårørende for, og i forhold til avdelingen, ber vi om at man kontakter avdelingssykepleier eller styrer. Vi ønsker å få med flere pårørende eller andre som ønsker å være med på frivillige aktiviteter sammen med våre pasienter. Det kan for eksempel være: å lese, gå turer, hjelpe til på fester eller andre aktiviteter. 4.2 PÅRØRENDE MØTER Det inviteres til felles pårørendemøte 1-2 ganger i året. 4.3 PÅRØRENDEFORENING Vi har en velfungerende pårørendeforening. De er med og bidrar til trivselen blant pasientene bl.a. ved å kjøpe blomster til høytider, hjelper til med å arrangere fester og andre tilstelninger. 5

6 De har også bidratt til opparbeiding av hage og uteområde både med dugnad og økonomisk støtte er andre eksempler. Foreningen er ofte med når vi lager i stand turer og aktiviteter fra omsorgssenterets side. De har godt og tett samarbeid med aktivitør og personalet for øvrig. Som pårørende er du en del av foreningen men velger selv hvordan og hvor mye du vil engasjere deg. Det finnes mer informasjon om pårørendeforeningen på vår hjemmeside. Der vil det også bli oppdatert når ny informasjon foreligger. 4.4 PASIENTOPPLYSNINGSSKJEMA Enkelte som flytter inn på et omsorgssenter kan ha en eller annen form for hukommelsessvikt. Vi ønsker et godt og nært forhold til pårørende slik at vi kan bli bedre kjent med den enkelte pasient. Vi benytter blant annet et pasientopplysningsskjema som fylles ut av pasient og pårørende i fellesskap. Vi ønsker også å få vite om det er spesielle forhold i familien vi bør være kjent med, slik at vi kan gi et best mulig tilbud til den enkelte. 4.5 LEGETJENESTER Omsorgssenteret har fast legetjeneste mandag til fredag. Vi har 1,2 årsverk med lege. Det er ukentlig legevisitt i hver etasje. Så snart som mulig etter at pasienten flytter inn hilser legen på den enkelte og oppretter journal på denne. Nødvendige undersøkelser og prøver vil bli utført. Den enkelte blir fulgt opp ved behov og ved årlig kontroll. Ved legeundersøkelser utenfor huset er det mulig for pårørende å følge pasienten. 4.6 FYSIOTERAPI Omsorgssenteret har egen fysioterapeut, 0,5 årsverk, tilknyttet avklaringsavdelingen. Fysioterapeuten utreder pasientens funksjonsnivå. Tilrettelegger individuell opptrening med tanke på at pasienten skal kunne fungere best mulig i hjemmet og hverdagen. 4.7 ERGOTERAPI OG LOGOPEDI Kommunal ergoterapeut og logoped benyttes ved behov etter henvisning fra lege. 4.8 TOLK Vi formidler kontakt til Tolketjenesten i Møre og Romsdal. 4.9 AKTIVITØR Vi har aktivitør i full stilling. Vi har aktiviteter felles og i bogruppene. Eksempler på miljøtiltak/aktiviteter Tilbud om trim med musikk, tilstelninger med eksterne krefter/konserter/seniordans, bingo, andakter på Hans Martha-stua i samarbeid med Ålesund kirke, Misjonskirka, Frikirka og Frelsesarmeen, førjulsfest og grillfest for pasienter og pårørende, leseombud i samarbeid med Ålesund bibliotek, samarbeid med barnehager og skoler på ulike alderstrinn, frokostgrupper, aktivitetstralle på hver post, «bibliotek»-tralle/hylle på hver post, turer i nærmiljøet, 6

7 kirkebesøk, film-/videosamlinger, sosiale samlinger på Hans Martha-stua med kaffekos, høytlesing fra aviser osv, quiz/gåter og allsang, temadager med foredrag/lysbilder eller andre kulturinnslag Sansehagen: Vi er så heldige å ha en ansatt som også har utdanning som gartner. Hun har vært, og er primus motor for å få hagen vår så brukervennlig og aktuell som mulig. Den er anlagt slik at rullestolbrukere når tak i plantene for å plukke, kjenne på og lukte på dem. Det er lagt stor vekt på at vi skal se og kjenne duftene, kunne smake på og spise det som vokser der av grønnsaker, urter, frukt og bær. Eksempler her kan være; å ta en tur tilbake til barndommens rike ved å kjenne smaken av rabarbra dyppet i sukker, eller å gå ut for å hente gulrøtter og bake kake av TANNLEGE Omsorgssenteret har ikke egen tannlege, men pasienter i sykehjem har rett til offentlig tannhelsetjeneste. I vårt tilfelle er det Bjørgvin tannklinikk, pårørende kan følge pasienten om det er ønskelig. Tannpleier fra Bjørgvin tannklinikk kommer til omsorgssenteret og har tilsyn en gang per år. Det er mulig å bruke egen tannlege men da må man bekoste og organisere dette selv FOTBEHANDLING Vi har privat fotterapeut som gir behandling mot egenbetaling og etter bestilling. Timebestilling ordnes av personalet på bogruppa på forespørsel. Fotterapeuten holder til i 1. etasje., innenfor resepsjonen. Det kan også gis behandling i pasientens rom til de som av sykdom eller andre årsaker ikke kan komme til behandlingsrommet FRISØR Vi har privat frisør som gir behandling mot egenbetaling og etter bestilling. Timebestilling ordnes av personalet på bogruppa på forespørsel. Frisøren holder til i 1. etasje, innenfor resepsjonen. Det kan også gis behandling i pasientens rom til de som av sykdom eller andre årsaker ikke kan komme til behandlingsrommet BIBLIOTEK I hver etasje finnes det en tralle/hylle med diverse bøker til utlån SJELESORG Vi samarbeider med og formidler kontakt til alle trossamfunn ved behov og ønske. 5 PRAKTISK INFORMASJON 5.1 PRIVATE MØBLER OG EIENDELER Alle pasientrom er møblert med nødvendig utstyr inkludert god stol og bord. Ta gjerne med kjente og kjære pyntegjenstander, bilder, bøker o.l. men konferer med ansatte. 7

8 Alle elektriske artikler som lamper, tv og lignende skal godkjennes av vår vaktmester med tanke på brannfare. Utstyr til bildeoppheng fås av personalet på avdelingen eller i resepsjonen, vi tar ikke hull i veggene. Når det gjelder vanning og stell av private planter og blomster kan ikke omsorgssenteret ta ansvar for dette. 5.2 TV, TELEFON OG INTERNETT Det er uttak for tv på hvert rom med NRK1, NRK2 og NRK3. Pasienten må selv betale tilkobling og bruk av RiksTV utover disse kanalene. Det er ikke uttak for telefon eller internett på pasientrommene. 5.3 FORSIKRING AV VERDISAKER / PRIVATE EIENDELER Pasientene har selv ansvar for de eiendeler og verdisaker som han/hun har med seg, og er ansvarlig for å tegne egen forsikring for disse eiendelene. Omsorgssenteret kan dessverre ikke være behjelpelig med oppbevaring av eller ta ansvar for verdisaker. 5.4 FLYTTEMELDING VED LANGTIDSPLASS Når en pasient flytter til en langtidsplass må pasienten selv melde flytting til folkeregisteret. Det er her viktig at det legges ved kopi av legitimasjon med bilde. Vi deler ut dette skjemaet ved innleggelse og er behjelpelig med å sende det videre dersom dette er ønskelig. Når en person har fått innvilget langtidsplass, skal vedkommende selv melde flytting dit. Personen selv skal underskrive meldingen. Ansatte på sykehjemmet eller pårørende har ikke myndighet til å underskrive dersom det ikke er gitt fullmakt til dette. Skatteetaten har innført krav om at legitimasjon for den som underskriver flyttemeldingen skal vedlegges. Vi er behjelpelige med kopi. Følgende er godkjent som legitimasjon: kopi av pass, kopi av førerkort eller kopi av et annet id-kort som inneholder fødselsdato, navn, signatur og bilde. Ikke bankkort der kontonr. fremgår. Dersom personen ikke har gyldig legitimasjon godtas det at sykehjemmet kan bekrefte at vedkommende bor der og har skrevet under flyttemeldingen. Flytting kan også meldes elektronisk med bruk av pinkode, gå inn på skatteetaten.no eller minside.no Ved spørsmål kan skatteetaten kontaktes på epost: eller på telefon: For ytterlige opplysninger, se informasjonsbrev fra Skatteetaten 8

9 5.5 VASK AV TØY Alt tøy må merkes av pårørende, og må kunne vaskes i maskin. Tøy som ikke kan vaskes i maskin må pårørende vaske selv. Omsorgssenteret har nattøy til disposisjon dersom dette er ønskelig. Ved korttidsopphold er det pårørende som vasker tøy. 5.6 POST Når pasienten flytter til en langtidsplass ønsker vi at det så fort som råd fylles ut skjema hvor det fremkommer post- og fakturaadresse. Om ønskelig kan post legges på pasientens rom. 5.7 AVIS Omsorgssenteret abonnerer på Sunnmørsposten, den kommer til hver avdeling og Hans Marta stua. Nytt i uka kommer hver tirsdag til alle bogruppene og Hans Marta stua. Private abonnement må omadresseres til omsorgssenteret, og være tydelig merket med navn. 5.8 BESØK Nære pårørende er de viktigste personene for våre pasienter og er alltid velkommen på besøk. Vi ber om at det vises hensyn i forbindelse med måltider, middagshvil og stell. Vi har ingen fast besøkstid SMITTE Ved smitte på omsorgssenteret ber vi om forståelse for at det er begrenset adgang til besøk. Ved omgangssyker er det en karantenetid på minst 48 timer fra siste utbrudd. Ved forkjølelse og annen smitte ber vi også om at det tas hensyn i forhold til besøk, da mange av våre pasienter har redusert immunforsvar DUFTER Vi ber om at det visers hensyn til at enkelte kan være allergisk eller reagere på sterke dufter som f.eks. syrin, liljer og sterk/tung parfyme. 5.9 FØDSELSDAGER Fødselsdager feires ved at det serveres kake til pasientene på avdelingen RØYKING OG SNUSING I andre etasje har vi et felles røykerom, dette er kun for pasienter ADGANG Inngangsdøra er åpen fra 08:00 til 19:00. etter klokken 19:00 og frem til 22:00 må det ringes på til den enkelte bogruppen. Etter klokken 22:00 må det ringes på til nattevakten. Nummer står over ringeklokka. Identifiser deg og fortell til hvilken pasient du skal besøke. 9

10 5.12 PARKERING Det er parkeringsplass ved hovedinngangen og på baksiden av bygget, ned bakken. Det er nødvendig med parkeringskort. Dette fås i resepsjonen eller i avdelingene. 6 ØKONOMI 6.1 VEDERLAG FOR OPPHOLD Vi viser til kommunens hjemmesider der det til en hver tid finnes grundig og oppdatert informasjon. Se Det dekkes ikke utgifter til: frisør, fotpleier, privat lege og tannlege, briller, batteri til høreapparat, TV-abonnement ut over NRK, telefonabonnement og telefonregning, toalettartikler, barbersaker, klær og sko. 7 KLAGEADGANG Vi er interessert i å få tilbakemeldinger vedrørende oppholdet hos oss. Fortrinnsvis ønsker vi at eventuell misnøye tas opp med avdelingssykepleier eller styrer. Vi vil understreke betydningen av at forhold tas opp tidligst mulig dersom det er ting man ikke er fornøyd med. Omsorgssenteret har eget kvalitetssystem som også omhandler meldinger om avvik fra gjeldende forskrifter og rutiner. Avvikene er blant annet med på å danne grunnlaget for eventuelle forbedringer av rutiner. 7.1 KLAGER VEDRØRENDE FORHOLD VED OMSORGSSENTERET Eventuelle klager over forhold ved omsorgssenteret tas først og fremst opp med avdelingssykepleier eller styrer. Dersom ledelsen avviser klagen, kan man rette klagen til Fylkeslegen. Klagen skal gjøres skriftlig og være undertegnet av pasienten eller den som representerer han/henne (den som har fullmakt til å klage på pasientens vegne eller har samtykkekompetanse). 8 TILBAKEMELDING PÅ INFORMASJONSHEFTET Vi er interessert i å få tilbakemeldinger på innholdet i denne brosjyren. Det kan være ting som er uklart skrevet, forhold som bør utdypes nærmere eller informasjon om ting som bør være med i et slikt hefte. Tilbakemeldinger gis til avdelingssykepleier På forhånd takk! 10

Velkommen til. Kalfaret sykehjem

Velkommen til. Kalfaret sykehjem Velkommen til Kalfaret sykehjem Administrasjon: tlf.:55562260 Fax:55562251 Boenhet 1: tlf.55562268 Boenhet 3: tlf. 55562270 Boenhet 2: tlf.55562269 Boenhet 4 : tlf. 55562271 Adresse: Kalfarveien 20, 5018

Detaljer

Velkommen. til Fantoft Omsorgssenter, Sykehjemmet. Øvre Fantoftåsen 56A 5072 Bergen

Velkommen. til Fantoft Omsorgssenter, Sykehjemmet. Øvre Fantoftåsen 56A 5072 Bergen Velkommen til Fantoft Omsorgssenter, Sykehjemmet Øvre Fantoftåsen 56A 5072 Bergen Velkommen til Fantoft Omsorgssenter! Omsorgssenteret består av: 48 serviceleiligheter (7 leiligheter brukes til bokoll

Detaljer

Velkommen til Øvsttunheimen

Velkommen til Øvsttunheimen Velkommen til Øvsttunheimen Adresse: Solåsen 42, 5223 Nesttun Tlf: 55 52 69 20 E-post: postmottak.øvsttunheimen@bergen.kommune.no https://www.bergen.kommune.no/omkommunen/avdelinger/sykehjem/ovsttunheimen-sykehjem

Detaljer

Informasjon til pasienter og pårørende. Hemne Helsesenter. Overordnede mål for pleie og omsorgstjenesten

Informasjon til pasienter og pårørende. Hemne Helsesenter. Overordnede mål for pleie og omsorgstjenesten Overordnede mål for pleie og omsorgstjenesten Har en effektiv tjeneste som gir rett hjelp til rett tid. Informasjon til pasienter og pårørende Holder høy faglig kvalitet. Gir et helhetlig og samordnet

Detaljer

Velkommen til. Skjoldtunet

Velkommen til. Skjoldtunet Velkommen til Skjoldtunet Informasjonsbrosjyre for Skjoldtunet, side: -1-13.03.2009 Innledning Skjoldtunet ble bygget i 1999 for 64 beboere, og er et moderne sykehjem med 64 enkeltrom fordelt på 8 grupper.

Detaljer

Velkommen til Øvsttunheimen

Velkommen til Øvsttunheimen Velkommen til Øvsttunheimen Adresse: Solåsen 42, 5223 Nesttun Tlf: 53036420 E-post: postmottak.øvsttunheimen@bergen.kommune.no https://www.bergen.kommune.no/omkommunen/avdelinger/sykehjem/ovsttunheimen-sykehjem

Detaljer

Ladegårdsgaten 65, 5033 BERGEN. Tlf: 53 03 11 00 - fax: 53 03 11 01

Ladegårdsgaten 65, 5033 BERGEN. Tlf: 53 03 11 00 - fax: 53 03 11 01 LADEGÅRDEN SYKEHJEM Ladegårdsgaten 65, 5033 BERGEN. Tlf: 53 03 11 00 - fax: 53 03 11 01 Direkte telefoner: Post 2: 53 03 11 40 Post 3: 53 03 11 60 Post 4: 53 03 11 80 Post 5: 53 03 12 00 Rosegrenden 53

Detaljer

Her skal du bo en tid fremover. Du vil møte mange nye personer, både ansatte og beboere.

Her skal du bo en tid fremover. Du vil møte mange nye personer, både ansatte og beboere. 1 Her skal du bo en tid fremover. Du vil møte mange nye personer, både ansatte og beboere. Verdal bo og helsetun er delt i 2 avdelinger, en i 1.etasje og en i 2.etasje. Hver avdeling har 3 enheter med

Detaljer

Velkommen til. Skjoldtunet

Velkommen til. Skjoldtunet Dersom du ikke får medhold i klagen har vi plikt til å hjelpe deg med å videreformidle denne til fylkeslegen. Vi ønsker å gjøre vårt beste for at du skal være fornøyd med oppholdet. Kommunen gjennomfører

Detaljer

Velkommen til Midtbygda sjukeheim

Velkommen til Midtbygda sjukeheim Velkommen til Midtbygda sjukeheim Personalet ved Midtbygda sjukeheim ønsker å gjøre sitt aller beste for at alle beboere, pasienter, brukere og pårørende skal føle seg godt ivaretatt. Vi ønsker å være

Detaljer

Velkommen til Ekornsvingen Sykehjem

Velkommen til Ekornsvingen Sykehjem Velkommen til Ekornsvingen Sykehjem Informasjon til deg som ny beboer og dine pårørende. Alle som har sin arbeidsplass på sykehjemmet ønsker å gjøre sitt beste for at du skal finne deg til rette. Denne

Detaljer

Finsalsenteret, Finsalvegen 3, 2322 Ridabu Tlf: 62 56 36 00 / 99 27 96 18

Finsalsenteret, Finsalvegen 3, 2322 Ridabu Tlf: 62 56 36 00 / 99 27 96 18 Finsalsenteret, Finsalvegen 3, 2322 Ridabu Tlf: 62 56 36 00 / 99 27 96 18 Dette er avdeling C: Avdelingen har 18 plasser. Avdelingen er delt inn i 3 grupper med 6 beboere på hver gruppe med fast personale.

Detaljer

FLÅHEIMEN FLÅ KOMMUNE

FLÅHEIMEN FLÅ KOMMUNE FLÅHEIMEN FLÅ KOMMUNE Velkommen til Flåheimen Vi flyttet inn i nytt sykehjem/omsorgsboliger i 2003. Her har vi plass til 25 pasienter fordelt med 10 plasser på sykehjem/ dementavdeling og 15 plasser i

Detaljer

Velkommen til Intensiv

Velkommen til Intensiv Velkommen til Intensiv Intensiv er en avdeling for akutt og alvorlig syke eller skadde pasienter. I tillegg er det mange nyopererte pasienter her den første tiden etter operasjonen. De fleste sykepleierne

Detaljer

VELKOMMEN TIL LEKA SYKESTUE

VELKOMMEN TIL LEKA SYKESTUE VELKOMMEN TIL LEKA SYKESTUE PLO kontoret Side 1 2010 LYTT MED OPPMERKSOMHET OG UTEN DØMMESYKE. LYTT BÅDE MED HJERTET OG MED ØRENE. Å LYTTE MED SJELEN ER EN GOD MÅTE Å FORTELLE ANDRE AT NOEN BRYR SEG OM

Detaljer

Velkommen til korttidsavdelingen Storetveit Sykehjem

Velkommen til korttidsavdelingen Storetveit Sykehjem Velkommen til korttidsavdelingen Storetveit Sykehjem Kirkeveien 29 5072 Bergen Velkommen til Storetveit sykehjem. Vårt motto er Kvalitet og trivsel! Driftsgrunnlag; Storetveit sykehjem skal drive etter

Detaljer

Informasjon til pasient og pårørende. ved Mandal Sykehjem

Informasjon til pasient og pårørende. ved Mandal Sykehjem Informasjon til pasient og pårørende ved Mandal Sykehjem Velkommen Vi ønsker deg velkommen til Mandal sykehjem, og håper du vil trives her. Sykehjemmets hovedmålsetting er å gi tilpasset tilbud, når det

Detaljer

Telefonnummer: 53 03 49 10

Telefonnummer: 53 03 49 10 Telefonnummer: 53 03 49 10 Varme og vennlighet skaper trygghet og selvstendighet! Om Aldershjemmet Soltun Aldershjem har plass til 25 beboere. Alle beboerne har enerom, fordelt på to etasjer. Vi har 8

Detaljer

Velkommen til Løvåsen sykehjem Undervisningssykehjem

Velkommen til Løvåsen sykehjem Undervisningssykehjem Velkommen til Løvåsen sykehjem Undervisningssykehjem Adresse: Løvåsveien 26, 5145 Fyllingsdalen Telefon: 53 03 04 00 Telefaks: 53 03 04 01 E-postadresse: Lovas.Sykehjem@bergen.kommune.no Aktuelle e-postadresser:

Detaljer

Velkommen til Kåtorp. Informasjonsbrosjyre til nye beboere og deres pårørende

Velkommen til Kåtorp. Informasjonsbrosjyre til nye beboere og deres pårørende Velkommen til Kåtorp Informasjonsbrosjyre til nye beboere og deres pårørende Kåtorp er et bo- og aktivitetssenter med 36 beboere. I tillegg har vi en korttidsplass. Vi er en del av hjemmebasert omsorg.

Detaljer

Velkommen til Kroken sykehjem

Velkommen til Kroken sykehjem Velkommen til Kroken sykehjem Et godt sted å være mye å lære Foto: Toril Bülow Mobakken Informasjonsfolder til pasienter og pårørende Oppdatert november 2007 1 VELKOMMEN TIL KROKEN SYKEHJEM Hensikten med

Detaljer

Velkommen til Ringebu Eldresenter

Velkommen til Ringebu Eldresenter Velkommen til Ringebu Eldresenter Adresse: Evjevegen 1, 2630 Ringebu. tlf. 61 28 33 50 Desember 2015 Vi ønsker deg velkommen som beboer og som pårørende ved Ringebu Eldresenter. Det å flytte er alltid

Detaljer

Velkommen til ULSET SYKEHJEM. Informasjonsbrosjyre for beboere og pårørende

Velkommen til ULSET SYKEHJEM. Informasjonsbrosjyre for beboere og pårørende Velkommen til ULSET SYKEHJEM Informasjonsbrosjyre for beboere og pårørende Hjertelig velkommen til oss! Vi ønsker deg og dine pårørende hjertelig velkommen til Ulset sykehjem. Vi ønsker å gjøre vårt beste

Detaljer

Storetveit Sykehjem. Halvannenlinjetjeneste i Bergen. Spesialisert behandlingsavdeling, Storetveit sykehjem. Jo Kåre Herfjord/ Marit Stordal Bakken

Storetveit Sykehjem. Halvannenlinjetjeneste i Bergen. Spesialisert behandlingsavdeling, Storetveit sykehjem. Jo Kåre Herfjord/ Marit Stordal Bakken Velkommen til Spesialisert Behandlings Avdeling Storetveit Sykehjem Halvannenlinjetjeneste i Bergen Spesialisert behandlingsavdeling, Storetveit sykehjem Spesialisert behandlingsavdeling, Storetveit sykehjem

Detaljer

Velkommen til Spjelkavik omsorgssenter

Velkommen til Spjelkavik omsorgssenter ÅLESUND KOMMUNE Spjelkavik omsorgssenter Velkommen til Spjelkavik omsorgssenter Sykehjem Oppdatert 20.02.15 Velkommen til Spjelkavik omsorgssenter 3 Om oss 3 1. Våre avdelinger 4 2. Virksomhetsleder og

Detaljer

RENNEBU HELSESENTER INFORMASJONSHEFTE TIL PASIENT OG PÅRØRENDE

RENNEBU HELSESENTER INFORMASJONSHEFTE TIL PASIENT OG PÅRØRENDE RENNEBU HELSESENTER INFORMASJONSHEFTE TIL PASIENT OG PÅRØRENDE 1 INNHOLD Velkommen s.3 Generelt om Rennebu Helsesenter s.4 Bemanning og kompetanse s.5 Sykepleiere og helsefagarbeidere s.5 Assistenter s.5

Detaljer

Velkommen til Pleie og omsorg

Velkommen til Pleie og omsorg Trøgstad kommune Velkommen til Pleie og omsorg Trøgstadheimen bo- og servicesenter SYKEHJEMMET er en avdeling under virksomhet Pleie- og omsorg. Virksomhetsleder: Avdelingsleder: Ass.avdelingsleder: Avdelingsleder

Detaljer

Velkommen til Arna Helseheim. Informasjonsbrosjyre for beboere og pårørende

Velkommen til Arna Helseheim. Informasjonsbrosjyre for beboere og pårørende Velkommen til Arna Helseheim Informasjonsbrosjyre for beboere og pårørende Hjertelig velkommen til oss! Vi ønsker deg og dine pårørende hjertelig velkommen til Arna Helseheim. Vi ønsker å gjøre vårt beste

Detaljer

Velkommen til Pleie og omsorg

Velkommen til Pleie og omsorg Trøgstad kommune Velkommen til Pleie og omsorg Trøgstadheimen bo- og servicesenter SYKEHJEMMET er en avdeling under virksomhet Pleie- og omsorg, og er delt inn i Sykehjem 1 og Sykehjem 2. Virksomhetsleder:

Detaljer

SØR- ODAL ALDERS- OG SYKEHJEM

SØR- ODAL ALDERS- OG SYKEHJEM SØR- ODAL ALDERS- OG SYKEHJEM 2100 SKARNES Velkommen til Sør-Odal alders- og sykehjem Denne brosjyren er ment som en orientering til nåværende og fremtidige beboere, deres pårørende og andre vi har kontakt

Detaljer

Velkommen til Løvåsen sykehjem. Adresse: Løvåsveien 26, 5145 Fyllingsdalen. Telefon: 53 03 04 00 Telefaks: 53 03 04 01

Velkommen til Løvåsen sykehjem. Adresse: Løvåsveien 26, 5145 Fyllingsdalen. Telefon: 53 03 04 00 Telefaks: 53 03 04 01 Januar 2015 Velkommen til Løvåsen sykehjem Adresse: Løvåsveien 26, 5145 Fyllingsdalen Telefon: 53 03 04 00 Telefaks: 53 03 04 01 E-postadresse: Lovas.Sykehjem@bergen.kommune.no Januar 2015 Aktuelle navn

Detaljer

Informasjon til pårørende på Hovedintensiv St. Olavs hospital

Informasjon til pårørende på Hovedintensiv St. Olavs hospital Informasjon til pårørende på Hovedintensiv St. Olavs hospital Innhold VELKOMMEN TIL HOVEDINTENSIV... 3 BESØK... 3 MOBILTELEFON... 3 HYGIENE... 4 AKTIVITETER OG HVILETID...4 LEGEVISITT... 4 PÅRØRENDE...

Detaljer

- Miljøavdeling - Kontakt oss VELKOMMEN TIL SNILLFJORD OMSORGSENTER. Adresse: Snillfjord Omsorgsenter. Aunlia 7257 SNILLFJORD.

- Miljøavdeling - Kontakt oss VELKOMMEN TIL SNILLFJORD OMSORGSENTER. Adresse: Snillfjord Omsorgsenter. Aunlia 7257 SNILLFJORD. Kontakt oss Adresse: Snillfjord Omsorgsenter VELKOMMEN TIL SNILLFJORD OMSORGSENTER Aunlia 7257 SNILLFJORD Telefon: Snillfjord Omsorgsenter: 724 57 174 Fagleder: 724 57 236 Miljøavdelinga: 742 57 217 -

Detaljer

Velkommen. Medisinsk avdeling UNN Harstad

Velkommen. Medisinsk avdeling UNN Harstad Velkommen Medisinsk avdeling UNN Harstad Velkommen til Medisinsk avdeling UNN Harstad Medisinsk avdeling består av to sengeposter med totalt 30 senger. Medisinsk sengepost A består av 16 senger med hovedansvar

Detaljer

VELKOMMEN TIL. Åkra bu- og behandlingsheim INFORMASJONSMAPPE

VELKOMMEN TIL. Åkra bu- og behandlingsheim INFORMASJONSMAPPE VELKOMMEN TIL Åkra bu- og behandlingsheim INFORMASJONSMAPPE 1 Informasjon Generell informasjon om sykehjemmet med tilknyttet dagavdeling Ledelsen består av virksomhetsleder, adminstrasjonskonsulent og

Detaljer

Velkommen som beboer

Velkommen som beboer Velkommen som beboer En informasjonsperm til beboere og pårørende. Velkommen som beboer ved Kalfaret sykehjem! På vegne av alle oss som arbeider her på Kalfaret sykehjem ønsker jeg deg hjertelig velkommen

Detaljer

Velkommen til medisinsk avdeling, sengepost 1A

Velkommen til medisinsk avdeling, sengepost 1A Velkommen til medisinsk avdeling, sengepost 1A HVA ER 1A? Sengepost 1A har 16 sengeplasser for akutt syke eldre, som er rammet av akutt funksjonssvikt med økende behov for hjelp i dagliglivet. Vi jobber

Detaljer

Informasjonsbrosjyre til pårørende

Informasjonsbrosjyre til pårørende Informasjonsbrosjyre til pårørende Enhet for intensiv Molde sjukehus Telefon 71 12 14 95 Sentralbordet 71 12 00 00 Til deg som pårørende Denne brosjyren er skrevet for å gi deg som pårørende en generell

Detaljer

Informasjonshefte til pasienter og pårørende. Medisinsk avdeling, sengepost B4, St. Olavs Hospital, avdeling Orkdal Sjukehus

Informasjonshefte til pasienter og pårørende. Medisinsk avdeling, sengepost B4, St. Olavs Hospital, avdeling Orkdal Sjukehus Informasjonshefte til pasienter og pårørende Medisinsk avdeling, sengepost B4, St. Olavs Hospital, avdeling Orkdal Sjukehus Innholdsfortegnelse Velkommen til sengepost B4.... side 2 Telefonnummer til avdelingen..

Detaljer

Velkommen til medisinsk avdeling, sengepost 4H

Velkommen til medisinsk avdeling, sengepost 4H Velkommen til medisinsk avdeling, sengepost 4H HVA ER 4H? 4H er en medisinsk post med hovedvekt på mage- tarm sykdommer. I tillegg er det også pasienter med andre generelle indremedisinske sykdommer. 4H

Detaljer

SERVICEERKLÆRINGER LEBESBY KOMMUNE HJEMMEBASERT OMSORG OG KJØLLEFJORD SYKEHJEM

SERVICEERKLÆRINGER LEBESBY KOMMUNE HJEMMEBASERT OMSORG OG KJØLLEFJORD SYKEHJEM SERVICEERKLÆRINGER LEBESBY KOMMUNE HJEMMEBASERT OMSORG OG KJØLLEFJORD SYKEHJEM Vedtatt av kommunestyret 201210 sak 46/10 SERVICEERKLÆRING - HJEMMEBASERT OMSORG Kjøllefjord og Laksefjord Hva er hjemmebasert

Detaljer

FJELLVOLLPOSTEN. Mars FJELLVOLLS KONTAKTBLAD 15.året 2014 FOR INFORMASJON OG SAMARBEID NR. 1

FJELLVOLLPOSTEN. Mars FJELLVOLLS KONTAKTBLAD 15.året 2014 FOR INFORMASJON OG SAMARBEID NR. 1 FJELLVOLLPOSTEN Mars FJELLVOLLS KONTAKTBLAD 15.året 2014 FOR INFORMASJON OG SAMARBEID NR. 1 Fjellvollposten er et informasjonshefte som kommer ut fire ganger i året. Alle ansatte, beboere, pårørende eller

Detaljer

Velkommen til. Barnekirurgisk post

Velkommen til. Barnekirurgisk post Velkommen til Barnekirurgisk post INNHOLDSFORTEGNELSE - Velkommen til Barnekirurgen - Om Barnekirurgen - Praktiske opplysninger - Servicetilbud - Parkeringsutgifter - Blodprøvetaking av barn - Forskrift

Detaljer

FJELLVOLLPOSTEN. Des. FJELLVOLLS KONTAKTBLAD 14.året 2012 FOR INFORMASJON OG SAMARBEID NR. 4

FJELLVOLLPOSTEN. Des. FJELLVOLLS KONTAKTBLAD 14.året 2012 FOR INFORMASJON OG SAMARBEID NR. 4 FJELLVOLLPOSTEN Des. FJELLVOLLS KONTAKTBLAD 14.året 2012 FOR INFORMASJON OG SAMARBEID NR. 4 Fjellvollposten er et informasjonshefte som kommer ut fire ganger i året. Alle ansatte, beboere, pårørende eller

Detaljer

Praktisk informasjon til deg som skal bo på pasienthotellene i UNN HF

Praktisk informasjon til deg som skal bo på pasienthotellene i UNN HF Praktisk informasjon til deg som skal bo på pasienthotellene i UNN HF UNN Tromsø UNN Harstad UNN Narvik Kvalitet Trygghet Respekt Omsorg Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) Tilbyr pasienthotell til

Detaljer

Velkommen til 6H. En informasjonsbrosjyre til deg som skal opereres i magen

Velkommen til 6H. En informasjonsbrosjyre til deg som skal opereres i magen Velkommen til 6H En informasjonsbrosjyre til deg som skal opereres i magen Kjære pasient! Denne brosjyren har vi laget til deg som skal opereres i magen. Vi ønsker å gi deg og dine pårørende informasjon

Detaljer

VELKOMMEN TIL AVDELING 1.2 DIREKTE TELEFONNUMMER TIL AVDELING 55 52 89 12

VELKOMMEN TIL AVDELING 1.2 DIREKTE TELEFONNUMMER TIL AVDELING 55 52 89 12 MILDEHEIMEN SYKEHJEM SIN VISJON ER: SAMMEN FOR ET GODT LIV Hilsen personalet på avdeling 1.2 VELKOMMEN TIL MILDEHEIMEN SYKEHJEM AVDELING 1.2 Institusjonssjef Liv Isaksen Mildeheimen sykehjem Mildeveien

Detaljer

Velkommen til Gjerpen sykehjem og bokollektiv

Velkommen til Gjerpen sykehjem og bokollektiv Velkommen til Gjerpen sykehjem og bokollektiv SANG TIL SYKEHJEMMET Til sykehjemmet min tanke går. Min kone kom der en gang i vår. Vi har holdt sammen i strid og gammen i mange år. Når jeg dit reiser og

Detaljer

Velkommen til medisinsk avdeling, sengepost 3B

Velkommen til medisinsk avdeling, sengepost 3B Velkommen til medisinsk avdeling, sengepost 3B HVA ER 3B? 3B er en medisinsk post med hovedvekt på nyresykdommer. I tillegg er det også pasienter med immunologiske sykdommer, diabetes og flere andre medisinske

Detaljer

Informasjonshefte til pasienter og pårørende. Lungemedisinsk avdeling, St. Olavs Hospital

Informasjonshefte til pasienter og pårørende. Lungemedisinsk avdeling, St. Olavs Hospital Informasjonshefte til pasienter og pårørende Lungemedisinsk avdeling, St. Olavs Hospital Innholdsfortegnelse Velkommen til Lungemedisinsk avdeling.. side 2 Telefonnummer til avdelingen. side 2 Ansatte

Detaljer

Velkommen til. Kolstihagen sykehjem

Velkommen til. Kolstihagen sykehjem Velkommen til Praktisk informasjon til beboere og pårørende Pusteøvelse Hvis du kommer langt nok ut får du se solen bare som en gnist i et sluknende bål hvis du kommer langt nok ut. Hvis du kommer langt

Detaljer

Velkommen til medisinsk avdeling, sengepost 3F

Velkommen til medisinsk avdeling, sengepost 3F Velkommen til medisinsk avdeling, sengepost 3F HVA ER 3F? 3F er en medisinsk post med hovedvekt på infeksjonssykdommer. Vi utreder og behandler også pasienter med andre indremedisinske diagnoser. 3F er

Detaljer

Velkommen til medisinsk avdeling, sengepost 4G

Velkommen til medisinsk avdeling, sengepost 4G Velkommen til medisinsk avdeling, sengepost 4G HVA ER 4G? 4g er en medisinsk post som behandler pasienter med lungesykdommer. De mest vanlige diagnosene er lungekreft, KOLS, astma, tuberkulose, alvorlig

Detaljer

GYLNE MÅLTIDSØYEBLIKK. Engerdal kommune. Pleie og omsorg

GYLNE MÅLTIDSØYEBLIKK. Engerdal kommune. Pleie og omsorg GYLNE MÅLTIDSØYEBLIKK Engerdal kommune Pleie og omsorg 1 Innhold Innledning Beskrivelse Meny uke 38 Bilder av middager i uke 38 Miljø bilder Inn på Tunet bilder Til slutt 2 Innledning Engerdal kommune

Detaljer

Serviceerklæring -Opphold i sykehjem

Serviceerklæring -Opphold i sykehjem Serviceerklæring -Opphold i sykehjem Vår visjon Våler en god kommune å bo og leve i Vårt slagord - ett gir ekstra VÅLER KOMMUNE Overordnet mål Du skal oppleve respekt, trygghet, og omsorg. Du skal oppleve

Detaljer

PRAKTISKE OPPLYSNINGER SELEGREND BARNEHAGE

PRAKTISKE OPPLYSNINGER SELEGREND BARNEHAGE PRAKTISKE OPPLYSNINGER SELEGREND BARNEHAGE INNHOLDSFORTEGNELSE Informasjon om Selegrend barnehage og personalet Ulike organer Planer og arbeidsredskaper for personalet Primærkontakt/primærgruppen Når barnet

Detaljer

VELKOMMEN TIL ØRNES OMSORGSSENTER

VELKOMMEN TIL ØRNES OMSORGSSENTER VELKOMMEN TIL ØRNES OMSORGSSENTER Foto: Connie Slettan Olsen Ørnes omsorgssenter Hovedetasjen består av: 1. Sykehjemsavdelingen 2. Øyeblikkelig hjelp og døgnopphold (ØHJD) 3. Tildelingskontoret 4. Hjemmetjenesten

Detaljer

VELKOMMEN TIL ILEVOLLEN HELSE OG VELFERDSSENTER

VELKOMMEN TIL ILEVOLLEN HELSE OG VELFERDSSENTER VELKOMMEN TIL ILEVOLLEN HELSE OG VELFERDSSENTER AVDELING ILEVOLLEN BESØKSADRESSE: ILEVOLLEN 28 7018 TRONDHEIM TLF.: 72 54 43 50 FAX: 72 54 43 31 Velkommen! Hjertelig velkommen til Ilevollen Helse- og Velferdssenter!

Detaljer

Dine behov - felles kunnskap - ditt gode liv

Dine behov - felles kunnskap - ditt gode liv Dine behov - felles kunnskap - ditt gode liv KULTURPROGRAM høst 2015 Dine behov - felles kunnskap - ditt gode liv PROGRAM FOR HØSTEN 2015 Høsten bringer med seg mange fine opplevelser, og på Nordberghjemmet

Detaljer

Velkomsthefte, Søster Ninas Sykehjem

Velkomsthefte, Søster Ninas Sykehjem Orgnr : 993132284 Tlf: 32243250 Faks: 32243251 E-post: post@villaskaarno Velkomsthefte, Søster Ninas Sykehjem Godkjent avthorsrud Richard Skaar Utarbeidet avthorsrud Richard Skaar Opprettet dato17032016

Detaljer

Dine behov - felles kunnskap - ditt gode liv. Kulturprogram

Dine behov - felles kunnskap - ditt gode liv. Kulturprogram Dine behov - felles kunnskap - ditt gode liv Kulturprogram høsten 2013 Dine behov, felles kunnskap, ditt gode liv Program for høsten 2013 Her på Nordberghjemmet har vi mye å se frem til denne høsten. Vi

Detaljer

Velkommen til Utredningsseksjon for Unge. - en åpen spesialavdeling for unge voksne

Velkommen til Utredningsseksjon for Unge. - en åpen spesialavdeling for unge voksne Velkommen til Utredningsseksjon for Unge - en åpen spesialavdeling for unge voksne Informasjon om USU Om seksjonen Seksjonen gir et utrednings- og behandlingstilbud tilrettelagt unge voksne fra 18 til

Detaljer

Serviceerklæring. Sykehjem

Serviceerklæring. Sykehjem Serviceerklæring Sykehjem Har du behov for opphold på sykehjem? Langtidsopphold kan tildeles den som har varig behov for annen oppfølging og bistand enn det som kan gis i eget hjem. Andre hjelpetiltak

Detaljer

Drangedal Sjukeheim. Velkommen til

Drangedal Sjukeheim. Velkommen til Velkommen til Drangedal Sjukeheim Drangedal Sjukeheim Vi flyttet inn i ny sjukeheim i november 2003. Her har vi plass til 32 pasienter fordelt på to etasjer. Etasjene er delt opp i to fløyer, såkalt grønn

Detaljer

Dine behov - felles kunnskap - ditt gode liv. Kulturprogram

Dine behov - felles kunnskap - ditt gode liv. Kulturprogram Dine behov - felles kunnskap - ditt gode liv Kulturprogram høst 2014 Dine behov, felles kunnskap, ditt gode liv Kulturprogram for høsten 2014 Etter en lang og varm sommer med mange aktiviteter i hagen,

Detaljer

VELKOMMEN TIL BERGSODDEN SYKEHJEM

VELKOMMEN TIL BERGSODDEN SYKEHJEM Harstad kommune VELKOMMEN TIL BERGSODDEN SYKEHJEM Du er hjertelig velkommen til oss på BERGSODDEN SYKEHJEM. Sykehjemmet er det nyeste og mest moderne sykehjem som Harstad kommune har (oppstart høst 2014).

Detaljer

"Kjære pasient", pasientinformasjon med 5 vest

Kjære pasient, pasientinformasjon med 5 vest Kategori: Pasientrettigheter Gyldig fra: 28.08.2012 Organisatorisk plassering: HVRHF - Helse Bergen HF - Medisinsk avdeling Informasjon Dok. eier: Hege Cecilie Sørby Dok. ansvarlig: Åsa Kristine Jonassen

Detaljer

Dine behov - felles kunnskap - ditt gode liv

Dine behov - felles kunnskap - ditt gode liv Dine behov - felles kunnskap - ditt gode liv Kulturprogram vår 2015 Dine behov - felles kunnskap - ditt gode liv Utsikten vår Program for vinter/vår 2015 Vi ser frem til et nytt år med mange nyheter på

Detaljer

Informasjon til deg som ny beboer og dine pårørende

Informasjon til deg som ny beboer og dine pårørende Informasjon til deg som ny beboer og dine pårørende Denne informasjonen har til hensikt å gi deg og dine pårørende svar på en del spørsmål, og legge til rette for et best mulig samarbeid mellom deg og

Detaljer

Avdeling Helse. Telefonliste for avdeling Helse: Informasjon 9. november 2015. Helsesjef Øyvind Lovald. Pleie og omsorgsleder Merete Borgeraas

Avdeling Helse. Telefonliste for avdeling Helse: Informasjon 9. november 2015. Helsesjef Øyvind Lovald. Pleie og omsorgsleder Merete Borgeraas Telefonliste for avdeling Helse: Navn: Helsesjef Øyvind Lovald Pleie og omsorgsleder Merete Borgeraas Telefon: 35 94 25 71 35 94 25 73 eller 917 95 209 Kontor avd. for Helse 35 94 25 72 Siljan sykehjem

Detaljer

INFORMASJON. til FORELDRE MED BARN på INTENSIVAVSNITTET. Haukeland Universitetssykehus

INFORMASJON. til FORELDRE MED BARN på INTENSIVAVSNITTET. Haukeland Universitetssykehus INFORMASJON til FORELDRE MED BARN på INTENSIVAVSNITTET Haukeland Universitetssykehus Denne brosjyren inneholder en del informasjon om avdelingen vår. Den er kun ment som et hjelpemiddel og er ingen erstatning

Detaljer

Velkommen til. Kolstihagen sykehjem

Velkommen til. Kolstihagen sykehjem Velkommen til Praktisk informasjon til beboere og pårørende Pusteøvelse Hvis du kommer langt nok ut får du se solen bare som en gnist i et sluknende bål hvis du kommer langt nok ut. Hvis du kommer langt

Detaljer

BEDRE MATOMSORG VED ØRNES SYKEHJEM

BEDRE MATOMSORG VED ØRNES SYKEHJEM BEDRE MATOMSORG VED ØRNES SYKEHJEM Kirsti Strømhaug kjøkkenleder Marlene B. Karlsen folkehelserådgiver/klinisk ernæringsfysiolog Kristina Aunet fagleder / sykepleier Vårkonferansen 2016 APPETITT PÅ LIVET

Detaljer

«Livsglede» En herlig aktivitetsuke for eldre! Hjertelig velkommen

«Livsglede» En herlig aktivitetsuke for eldre! Hjertelig velkommen «Livsglede» En herlig aktivitetsuke for eldre! Hjertelig velkommen til ei uke med rekreasjon: fine naturopplevelser, nye bekjentskaper, hobbyaktiviteter, velvære, quiz og moro. Velkommen til ei uke på

Detaljer

Informasjon til pasientar og pårørande

Informasjon til pasientar og pårørande HELSE BERGEN Haukeland universitetssjukehus Informasjon til pasientar og pårørande ReHabiliteringsklinikken Haukeland universitetssjukehus Avdeling fysikalsk medisin og rehabilitering Innhold Velkommen

Detaljer

Viktig informasjon til deg som ny beboer og dine pårørende

Viktig informasjon til deg som ny beboer og dine pårørende VELKOMMEN! Viktig informasjon til deg som ny beboer og dine pårørende NORDBERGHJEMMET er et somatisk sykehjem som ligger fredelig til i grønne omgivelser i bydel Nordre Aker. Vi åpnet 8. august 1977 og

Detaljer

Tjenestebeskrivelse med kvalitetsstandarder for hjemmetjenester i Vestby kommune

Tjenestebeskrivelse med kvalitetsstandarder for hjemmetjenester i Vestby kommune Tjenestebeskrivelse med kvalitetsstandarder for hjemmetjenester i Vestby kommune Tjenestene tildeles etter søknad. Søknadsskjema fås ved henvendelse servicekontoret, tlf. 64 98 01 00 eller til hjemmetjenesten

Detaljer

NYTTIG Å VITE OM ROSSVOLLHEIMEN OMSORGSHYBLER

NYTTIG Å VITE OM ROSSVOLLHEIMEN OMSORGSHYBLER NYTTIG Å VITE OM ROSSVOLLHEIMEN OMSORGSHYBLER V04 Oppdatert 06.01.2012 Side 1 av 6 OM ROSSVOLLHEIMEN OMSORGSHYBLER Rossvollheimen omsorgshybler ble etablert 1.februar 2010 i sokkeletasjen på Rossvollheimen

Detaljer

Avisa vår. Våren 2014

Avisa vår. Våren 2014 Våren 2014 Avisa vår *Oppsett og informasjon om året hytte tur *Sjefens hjørne *Iddebo aktiviteter *Oppstart av besøksvenn med hund * 5 års jubileum solheim dagsenter * informasjon om bruker undersøkelsen

Detaljer

Oppdal helsesenter eies og drives av Oppdal kommune. Oppdal

Oppdal helsesenter eies og drives av Oppdal kommune. Oppdal Oppdal helsesenter eies og drives av Oppdal kommune. Oppdal helsesenter har 62 sykehjemsplasser fordelt på to avdelinger, Tunet (1.etasje) og Høa (andre etasje). Oppdal helsesenter har 58 enerom og 2 dobbeltrom.

Detaljer

Tjenesteerklæring for hjemmesykepleie

Tjenesteerklæring for hjemmesykepleie Tjenesteerklæring for hjemmesykepleie Sammen om Porsgrunn (revidert juni 2011) Tjenesteerklæring for hjemmesykepleie (revidert 2011) Virksomheter i Porsgrunn kommune som er omfattet av denne tjenesteerklæringen

Detaljer

Prosjekt bedre matomsorg

Prosjekt bedre matomsorg GOD MATOMSORG RETNINGSLINJER FOR MATOMSORGEN VED ØRNES SYKEHJEM 2016 Foto: Connie Slettan Olsen Prosjekt bedre matomsorg Ørnes sykehjem fikk tildelt kr. 25.000 i midler i 2015 fra Utviklingssenter for

Detaljer

VELK0MMEN TIL SAKSHAUG SFO

VELK0MMEN TIL SAKSHAUG SFO VELK0MMEN TIL SAKSHAUG SFO TIL DEG SOM SKAL BEGYNNE PÅ SFO NÅR DU ER PÅ SFO: Skal du kunne leke nesten hele tiden. Du kan være ute eller inne, i store eller små rom, med få eller mange barn, med eller

Detaljer

FJELLVOLLPOSTEN. Des. FJELLVOLLS KONTAKTBLAD 16.året 2015 FOR INFORMASJON OG SAMARBEID NR. 4

FJELLVOLLPOSTEN. Des. FJELLVOLLS KONTAKTBLAD 16.året 2015 FOR INFORMASJON OG SAMARBEID NR. 4 FJELLVOLLPOSTEN Des. FJELLVOLLS KONTAKTBLAD 16.året 2015 FOR INFORMASJON OG SAMARBEID NR. 4 Fjellvollposten er et informasjonshefte som kommer ut fire ganger i året. Alle ansatte, beboere, pårørende eller

Detaljer

Oppdal Helsesenter eies og drives av Oppdal kommune. Oppdal

Oppdal Helsesenter eies og drives av Oppdal kommune. Oppdal Oppdal Helsesenter eies og drives av Oppdal kommune. Oppdal Helsesenter har 60 (64) sykehjemsplasser fordelt på to avdelinger, Tunet (1. etasje) og Høa (2. etasje). Oppdal helsesenter har 56 enerom og

Detaljer

Somatiske sykehjem og boform for heldøgns omsorg og pleie I- 63/90

Somatiske sykehjem og boform for heldøgns omsorg og pleie I- 63/90 Somatiske sykehjem og boform for heldøgns omsorg og pleie I- 63/90 Rundskriv I-63/90 fra Sosial- og helsedepartementet Til: Landets kommuner 31.12.1990 Forskrift for sykehjem og boform for heldøgns omsorg

Detaljer

Dine behov - felles kunnskap - ditt gode liv. Kulturprogram

Dine behov - felles kunnskap - ditt gode liv. Kulturprogram Dine behov - felles kunnskap - ditt gode liv Kulturprogram vår 2014 Dine behov, felles kunnskap, ditt gode liv Program for VINTER/VÅR 2014 Her på Nordberghjemmet har vi mye å glede oss til i tiden fremover

Detaljer

Dine behov - felles kunnskap - ditt gode liv. Kulturprogram

Dine behov - felles kunnskap - ditt gode liv. Kulturprogram Dine behov - felles kunnskap - ditt gode liv Kulturprogram vår 2014 Dine behov, felles kunnskap, ditt gode liv Program for VINTER/VÅR 2014 Her på Nordberghjemmet har vi mye å glede oss til i tiden fremover

Detaljer

SERVICEERKLÆRING HJEMMEBASERT OMSORG I FOSNES KOMMUNE. Revidert i Fosnes kommunestyre sak 14/09 den 28 mai 2009.

SERVICEERKLÆRING HJEMMEBASERT OMSORG I FOSNES KOMMUNE. Revidert i Fosnes kommunestyre sak 14/09 den 28 mai 2009. SERVICEERKLÆRING HJEMMEBASERT OMSORG I FOSNES KOMMUNE Revidert i Fosnes kommunestyre sak 14/09 den 28 mai 2009. Hva er hjemmebasert omsorg? Hjemmetjenesten er en samlebetegnelse for hjemmesykepleie og

Detaljer

Velkommen til post 4

Velkommen til post 4 Velkommen til post 4 Ansvarlig utgiver: Enhetsleder post 4 Sist revidert: 25.09.06/asv Innholdsfortegnelse Velkommen..s. 3 Om behandlingstilbudet..s. 4-6 Individuelle behandlingsopplegg Om miljøet i posten

Detaljer

FJELLVOLLPOSTEN. Okt. FJELLVOLLS KONTAKTBLAD 14.året 2012 FOR INFORMASJON OG SAMARBEID NR. 3

FJELLVOLLPOSTEN. Okt. FJELLVOLLS KONTAKTBLAD 14.året 2012 FOR INFORMASJON OG SAMARBEID NR. 3 FJELLVOLLPOSTEN Okt. FJELLVOLLS KONTAKTBLAD 14.året 2012 FOR INFORMASJON OG SAMARBEID NR. 3 Fjellvollposten er et informasjonshefte som kommer ut fire ganger i året. Alle ansatte, beboere, pårørende eller

Detaljer

Helse- og velferdstjenesten. Sykehjem. Rettigheter under oppholdet Betalingsordninger. Moholt sykehjem. Ajour pr 01.01.09

Helse- og velferdstjenesten. Sykehjem. Rettigheter under oppholdet Betalingsordninger. Moholt sykehjem. Ajour pr 01.01.09 Helse- og velferdstjenesten Sykehjem Rettigheter under oppholdet Betalingsordninger Moholt sykehjem Ajour pr 01.01.09 Hva er et sykehjem Sykehjem ulike funksjoner Sykehjem kan bestå av langtidsplasser

Detaljer

Velkommen til Skjervøy Helsesenter

Velkommen til Skjervøy Helsesenter Velkommen til Skjervøy Helsesenter Daglig drift 9 sykepleierstillinger med tredelt turnus som belønnes med 20.000 kr pr. år i tilskudd fra kommunen 15 hjelpepleiestillinger med todelt turnus Allsidige

Detaljer

Eldres Aktivitetsuke

Eldres Aktivitetsuke Eldres Aktivitetsuke Hjertelig velkommen til ei uke med rekreasjon: fine naturopplevelser, nye bekjentskaper, hobbyaktiviteter, velvære og moro. Velkommen til ei uke på Nordnorsk Pensjonistskole der du

Detaljer

INFOHEFTE KJELLER SFO. Praktisk informasjon

INFOHEFTE KJELLER SFO. Praktisk informasjon INFOHEFTE KJELLER SFO Praktisk informasjon Forord Vi ønsker elever og foreldre/foresatte velkommen til Kjeller skolefritidsordning. I dette heftet vil dere finne praktisk informasjon som kan være til nytte

Detaljer

Informasjonsperm Rokilde sykehjem 4.etg.

Informasjonsperm Rokilde sykehjem 4.etg. Informasjonsperm Rokilde sykehjem 4.etg. Permen er utarbeidet i samarbeid med Høgskolen i Molde som et ledd i undervisningssykehjemprosjektet. Prosjektgruppen har bestått av følgende personer: Høgskolelærer

Detaljer

Velkommen til Feviktun

Velkommen til Feviktun FEVIKTUN BO-OG OMSORGSSENTER Velkommen til Feviktun Informasjon til nye beboere Innhold Kontakt informasjon... 3 Hjertelig velkommen til Feviktun bo- og omsorgssenter... 4 Livsgledesykehjem... 5 Lokaler...

Detaljer

SKAAR OMSORG gjennom fire generasjoner

SKAAR OMSORG gjennom fire generasjoner SKAAR OMSORG gjennom fire generasjoner Endringsplan Hvorfor: Kjeden skal være mest mulig lik Vi har forpliktet oss til Oslo Ønsker fra ansatte Resultater av anbudet Filosofi og driftskonsept Fokus på friskhet

Detaljer

Informasjonshefte. Regnbueveien 2 C, 0664 Oslo Telefon 23039330 regnbuen@frelsesarmeen.no Hjemmeside: Frelsesarmeen.no/Regnbuen

Informasjonshefte. Regnbueveien 2 C, 0664 Oslo Telefon 23039330 regnbuen@frelsesarmeen.no Hjemmeside: Frelsesarmeen.no/Regnbuen Informasjonshefte Regnbueveien 2 C, 0664 Oslo Telefon 23039330 regnbuen@frelsesarmeen.no Hjemmeside: Frelsesarmeen.no/Regnbuen 1 Velkommen til Frelsesarmeens barnehager, Regnbuen. Vi håper at både dere

Detaljer