TEKNOLOGI OG SERVICE. presenterer AFM aktivt glass satt i system med DAISY

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "TEKNOLOGI OG SERVICE. presenterer AFM aktivt glass satt i system med DAISY"

Transkript

1 presenterer AFM aktivt glass satt i system med DAISY

2 Kjære bassengeier og driftsansvarlig! Klart Vann AS er en innovativ løsningsorientert leverandør av vannbehandlingsteknologi med høy faglig kompetanse. Våre løsninger er med på å flytte grensene for bedre vannteknologi. Innen svømmebasseng gjøres det ved å benytte teknologi som øker vannkvaliteten og samtidig reduserer kjemikalie- og energiforbruket. AFM aktivt glass faller naturlig inn som et energiøkonomiserende tiltak og er med på å skape en bærekraftig utvikling for samfunnet. AFM aktiv glass har gjennom tyve år flyttet grensene for levevilkårene til akvatiske dyr som delfiner i fangenskap gjennom vel dokumentert reduksjon i klororganiske forbindelser i vannet. Delfiner som underholder tusener av begeistrede mennesker i store akvarier verden over har fått økt sine leveår betydelig nettopp fordi ansvarlige eiere har tatt vannkvaliteten disse dyrene lever i på alvor. AFM aktivt glass renser vannet i mange av verdens største og betydningsfulle akvarier, inklusiv her i Norge. De samme problemstillinger som klorlukt, høye og ustabile mengder med klororganiske forbindelser, byggteknisk korrosjon og helsemessige ulemper for ansatte dukket opp i et annet markedsområde, nettopp svømmebassengene. Problemene er de samme men resultat og konsekvens er betydelig mer alvorlig for de ansatte og samfunnet. Tunge driftsbudsjett er mange steder en kritisk faktor for tilgjengelighet av svømmebasseng, vår teknologi bidrar positivt til å redusere driftsutgiftene på flere områder. DAISY integrert system er tuftet på omfattende forskning satt i system for å ivareta de verdier et svømmebasseng omgir seg med gjennom ressurser, kunder, bygg og levetid. Trivselen for de ansatte øker, vannrenseanlegget er enklere å drifte og krever mindre ressurser, bord og stoler flyttes ut i bassengrommet for større nærhet. Publikum stiller spørsmålet til hva som er gjort fordi klorlukten er borte, babysvømming oppleves som en trygg og forutsigbar god opplevelse for familien. Jeg ønsker deg en riktig god badesesong året rundt! Geir Kjærland Geir Kjærland Daglig Leder Klart Vann AS Nikkelveien Sandnes Epost: Telefon:

3 DAISY = DRYDEN AQUA INTEGRERT SYSTEM Biologisk i stedet for kjemisk tilnærming Tradisjonell vannbehandling prøver å unngå smitteoverføring ved å bruke mer og mer klor, ozon eller UV-bestråling. Men overføring av patogener er et biologisk problem, og har dermed behov for en biologisk løsning. Dryden Aqua s integrerte vannbehandlingssystem har nettopp denne tilnærmingen: I stedet for å bruke kraftigere desinfisering og dyrere utstyr, designet de et vannbehandlingssystem som endrer vannet slik at det er vanskeligere for virus, bakterier og parasitter å overleve og reprodusere: Forhindre i stedet for drepe! 1. Ingen overflate: Som en konsekvens av vårt bioresistente AFM, har bakteriene ingen habitat som fremmer vekst og reproduksjon. 2. Ingen næringsstoffer: Vi fjerner maten til bakteriene ved hjelp av innovativ koagulering, flokkulering og filtrering. Bakteriene kan ikke vokse lenger. 3. Jo lavere klorforbruk, jo mindre desinfeksjonsbiprodukter (DBPs): DAISY filtrerer nesten alt ut av vannet og reduserer dermed klorbehovet til lavest mulig nivå. Dess lavere klorbehov behov, dess lavere er konsentrasjonen av klororganiske biprodukter i vannet og i luften rundt. Trinn 1: Filtrering med AFM AFM står for Aktivt Filter Media, og er et revolusjonerende filtermedia produsert av grønt container glass, utviklet av marinbiolog Dr. Howard Dryden. AFM overgår ytelsen av kvarts- og glass-sand ved å filtrere 30% - 50% mer av organiske stoff og partikler <5 mikron ut av vannet. De katalytiske egenskaper på overflaten av AFM gjør den bio-resistent, som betyr at det ikke blir dannet biofilm i filteret. Dette reduserer klorbehovet og dannelsen av skadelige desinfeksjon biprodukter: for eksempel trihalometan, cyanogenklorid og trikloraminer. AFM forbedrer ikke bare klorlukten, men også risikoen for å bli smittet av patogener som Legionella eller Cryptosporidium. Bassenget er sunnere for mennesker, spesielt barn, tryggere for miljøet og mer økonomisk med krystallklart vann. AFM er hittil installert i over offentlige- og private svømmebasseng over hele verden. Trinn 2: Optimal koagulering og flokkulering med APF og ZPM AFM Grad 1 vil fjerne partikler ned til 4 mikron ved en filtreringshastighet på 20 m/h. Når AFM er kombinert med en ZPM statisk mikser og APF (Koagulering/flokkulering), vil den nominelle filtrering gå ned til 0,1 mikron og dermed fjerne det meste av oppløste organiske stoffer. Oppløste organiske stoffer: for eksempel urinstoff, kreatin og aminosyrer er ansvarlig for 80% av klorbehovet i et basseng. Redusert innhold av organisk material vil redusere klordesinfeksjon biprodukter (DBP-tallet). Trinn 3: Forbedret oksidasjon med ACO og ZPM Bakteriekolonier som er beskyttet av biofilm er meget motstandsdyktig mot klor. ZPM er en sikkerhetsbarriere mot disse bakteriologiske flokkene. Ved kavitering i ZPM vil det dannes nano-bobler som imploderer og knuser flokkene til individuelle bakterier, som deretter enkelt oksideres av klor. ACO fungerer som en oksidasjonskatalysator og klorstabilisator i utendørsbassenger. Med ACO økes den naturlige desinfeksjonsenegien til solen og klor blir beskyttet mot fotooksidasjon.

4 AFM AKTIVERT FILTER MEDIA AFM er et unikt bio-resistent filtermedia. Råmaterialet til AFM er grønt container glass. Glasset blir vasket, desinfisert, varmebehandlet og deretter sortert til spesifikk gradering. Av sikkerhetsmessige grunner kontrolleres AFM under produksjonsprosessen for farlige og skarpe glassbiter. Når filtermassen er gradert i henhold til størrelse blir AFM aktivert gjennom en patentert tre trinns prosess. Aktiviseringen danner en mesoporøst struktur med et katalytiske overflateareal på 1 mill. m² per m³. Overflatearealet er 300 ganger større enn overflatearealet til sand og andre glassmedier. Overflatearealet er viktig for alle adsorptive og katalytiske reaksjoner. I kontakt med vann, dannes frie radikaler (OH-radikaler), som beskytter overflaten for biofilm. Jo større overflate areal, dess bedre filtreringsevne og bio-resistens oppnås. Det trengs 1,8 tonn med grønt glass for å produsere 1 tonn med AFM. AFM er produsert iht. ISO AFM er godkjent iht. en de viktigste drikkevannssertifiseringene: NSF 61. Sammenligning av kvarts sand, glass sand og AFM m 2 Sammenligning m2 per m 3 Kvarts sand m2 Glass sand m2 AFM m2 AFM har cirka 300 ganger større overflateareal sammenlignet med sand og andre glassmedier. Fordeler: Krystall klart vann AFM filtrerer ut % mer tørrstoff enn sand og andre glassmedier. Lavere klorforbruk Dess bedre filtrering dess mindre blir er behovet for klor. Ingen trikloraminer ikke klorlukt AFM forhindrer biofilm vekst. Ingen biofilm ikke Legionella Biofilm er et naturlig habitat for Legionella Perfeksjon av klor-frie systemer AFM reduserer klorbehovet til et minimum. NSF/ANSI 61

5 AFM AKTIVERT FILTER MEDIA Particle size removal performance Removal performance [%] AFM 0 AFM 1 Sand 16x30 Garo Astral Bioma EGFM Vitrosphere Size of particles [μ] Fullstestendig IFTS rapport kan lastes ned på vår nettside Grafen over viser de siste testresultatene (Juli 2014) fra IFTS (Institut de la Filtration et des Téchniques Séparatives, Forskjellige typer glass og sand ble testet. Forsøket ble utført uten flokkulering og ved en filterhastighet på 20 m/h for å få et sammenlignbart resultat. AFM 1 reduserer mer en 95 % av alle partikler ned til 4 mikron. Andre glassmedier, samt høy-kvalitets sandmedia ble på det beste målt til 95 % reduksjon av partikler ned til 20 mikron. AFM vil kunne opprettholde sin høyere filtreringsevne i mange år. AFM 0 er utviklet for å kunne oppnå svært høy rensegrad i prosesser hvor flokkulering ikke kan benyttes. AFM 0 har evnen til å redusere mer enn 95 % av alle partikler ned til 1 mikron. AFM 0 kan ikke benyttes sammen med flokkulering. Fylling av filter Dryden Aqua anbefaler følgende gradering: Uten AFM 0 70 % AFM 1 15 % AFM 2 som støttelag 15 % AFM 3 som støttelag Med AFM 0 20 % AFM 0 50 % AFM 1 30 % AFM 2 og AFM 3 som støttelag Kommentar: til mindre filter (<1000 mm diameter) og for filter med dyse-bunn (uavhengig av diameter); benytt 70% AFM 1 og 30% AFM 2. Varenummer Produkt Beskrivelse AFM grade 0 0,25 0,5 mm (21 kg) / 25 kg AFM grade 1 0,4 1,0 mm (21 kg) / 25 kg AFM grade 2 1,0 2,0 mm (21 kg) / 25 kg AFM grade 3 2,0 4,0 mm (21 kg) / 25 kg AFM kan leveres i 1000 kg storsekk Egenvekt: 1,25 g/cm 3

6 APF - AKTIV POLYFLOC Høy effektiv koagulant og flokkulant APF er et unikt multi-spekter koagulant og flokkulant. Koagulering er prosessen hvor oppløste kjemiske stoffer tas ut av vannet, disse kjemiske stoffene står for ca. 80% av klorbehovet i et basseng. APF består av 0,5 liter NoPhos og forhindrer dermed alge- og bakteriologisk vekst. APF kombinert med AFM og en ZPM vil gi en optimal filtreringsytelse. Nominell filtreringsgrad er gitt til ca 0,1 mikron. Krystall klart vann: nominell filtrering 0,1 mikron Inntil 80 % lavere klorforbruk Grunnlag for klor-frie system Dosering: 0,5 1,0 ml per m³ filtrert vann per time. For eksempel: hvis hastigheten på vannet gjennom filtrene er 10 m³/h, skal det doseres 5-10 ml APF/h. APF doseres mellom pumpe og filter (evnt. vha ZPN) Varenummer Beskrivelse Antall APF public - 20 liter 36 stk / pall - APF Private - 20 liter ACO - AKTIV KATALYTISK OKSIDASJON ACO er et innovativt, miljøvennlig produkt som desinfiserer vannet ved å forsterke den naturlige desinfeksjonskraften til solen (solenergi). ACO beskytter klor for sollys og UV-bestråling. ACO er spesielt godt egnet til utendørs basseng. ACO har tre hoved funksjoner: Oksiderende katalysator: ACO er en katalysator som vil kunne forsterke den desinfiserende energien i sollys. ACO kan benyttes sammen med konvensjonell oksidant (klor, brom, peroksid). Sollys i kombinasjon med ACO vil gi krystall klart vann. Klor stabilisering: ACO beskytter klor og brom fra foto-oksidasjon. Halveringstiden til klor øker med en faktor på 4-5 og klorbehovet vil reduseres med ca. 30 %. Ved å bruke ACO vil klorens effektivitet opprettholdes, oksidasjonen forbedres grunnet dannelse av frie radikaler. Peroksid: ACO kan doseres selv ved bruk av hydrogenperoksid i bassenget. Manuell dosering: 1 l per 100 m³ basseng vann per uke (første gang: 2 l), tilsetter direkte i bassenget (risk flasken før bruk). Automatisk dosering: 0,5-1,0 ml per m³/h Varenummer. Beskrivelse Antall ACO - 20 liter 4 stk /. kartong stk / pall - ACO - 50 liter 36 stk / pall NOPHOS - NO PHOSPHATE NoPhos => Ingen fosfat => Ikke alger og bakterier NoPhos tar ut fosfat fra vannet. Fosfat er et viktig næringsstoff for alger og bakterier. Hvis all fosfat fjernes fra vannet klarer ikke alge og bakterier å vokse og vil forsvinne etter ca. 6 uker. NoPhos er en biologisk tilnærming og den beste preventive løsningen mot alger; slipper bruk av giftige algemidler. NoPhos er et godt produkt for offentlige og private basseng, dammer, naturlige svømmebasseng, vannfontener etc. Fungerer også som en koagulant og vil gjør vannet betydelig klarere. Bakteriologisk tilnærming mot alger og bakterier Vannet blir krystall klart Dosering: Tilsett ukentlig 1-2 ml per m³ vann (ex. 50 m³ basseng = 100 ml). Varenummer Beskrivelse Antall NoPhos 1 l / 1.2 kg 12 stk / kartong stk / pall - NoPhos 5 l / 6 kg 4 stk / kartong stk / pall NoPhos 20 l / 24.5 kg 36 stk / pall

7 DRYOX DryOX fjerner biofilm enkelt og økonimisk. Hver DryOx tablett som løses opp i vann danner 2 gram klordioksid. Klordioksid er en gass som kan trenge gjennom en biofilm for så å fjerne den. Klor klarer ikke dette fordi selv ved høy konsentrasjon klarer ikke klor å penetrere biofilm hinnen. DryOx er 100 ganger mer effektiv til å fjerne biofilm sammenlignet med klor. Redusert risiko for Legionella og andre patogene organismer som lever i biofilmen Lavere klorforbruk; mindre klor lukt Mindre bunden klor Dess høyere konsentrasjon og lengre eksponeringstid, dess mer effektiv er DryOx. Hvor kan DryOx benyttes: I svømmebasseng Periodisk bruk hver 4 uke: Tilsett 1 DryOx tablett per 10 m³ vann utjevningstanken hver 4 uke, spesielt viktig i varmtvannsbasseng. Start deretter en returspyling etter 30 minutt. Klordioksid konsentrasjonen overstiger ikke 0,2 mg/l Kraft rengjøring hver 3 måned: Tilsett 2 DryOx tabletter per 10 m³ vann og start returspyling etter 30 minutt. Klordioksid konsentrasjonen overstiger ikke 0,4 mg/l. Desinfisering av filtermasse: Full utjevningstanken med vann. Tilsett 2 DryOx tabletter per 10 m³ vann i utjevningstank. Skru av pumpen i 10 min mens tablettene løse s opp. Skru på pumpen i 5 min, skru av pumpen igjen for 1 time. Klordioksid vil nå virke på filtermassen. Etter 1 time returspyles filtrene. Ideelt kan prosessen kombineres 3-5 mm hypokloritt. Vasking: Tilsett 1 tablett i 20 liter vann. Denne løsningen kan benyttes til vanlig rengjøring/nedvasking av skitne overflater. La det virke i 1 time, skyll så med vann. I boblebad og mindre badekar med dyser Tilsett 2 tabletter per 1000 liter vann, start sirkulasjonspumpen og la DryOx virke i 1 time. Man må ikke benytte boblebadet/badekaret under rengjøringen. Etter 1 time tappes vannet ut, skyll og vask over, fyll deretter opp med rent vann. Behandlingen utføres hver 3 måned. Varenummer Beskrivelse Antall DryOx Spa/Boblebad 1 x 8 tabletter 20 stk / kartong stk / pall DryOx Basseng 1 x 8 tabletter 20 stk / kartong stk / pall DryOx Basseng 1 x 60 tabletter

8 ZPM - ZETA POTENSIAL MIKSER Statisk mikser for kavitering av vann. ZPM står for Zeta Potensial Mikser og er en statisk mikser produsert i rustfritt stål Kavitasjonsprosessen har en desinfiserende effekt. I forkant av filtrene optimere koagulering og flokkulering: ZPM forsterker koagulering og flokkulering, øker andel oppløste stoffer som kan utfelles som små partikler/fnokker. Kavitasjonsprosessen gir en perfekt miksing og et turbulent miljø tilrettelagt for koagulering ved bruk av APF eller NoPhos. ZPM forstyrrer den elektriske spenningen (zeta potensialet) på oppløste kjemikalier og små partikler i vannet, partikler med motsatt ladning tiltrekkes hverandre og man koagulering og flokkulering. Når det elektriske potensialet tilnærmes nøytralt vil man få en redokspotensial økning på ca 100 mv og vannet vil til en viss grad desinfisere seg selv uten bruk av kjemikalier. ZPM dimensjoneres ut fra trykkfall og vannmengde. Trykkfallet bør ligge rundt 1 og 2 mws (0,1 0,2 bar). I etterkant av filtrene - mekanisk desinfisering: Når vannet kaviterer dannes det nano-bobler som etter kort tid vil implodere og avgi en enorm energi. Energien som avgis ved implodering vil kunne ødelegge den ytre cellekappen til bakterier og oocyster som befinner seg i vannet og dermed tilrettelegges det for desinfisering med klor. Dess høyere trykkfall dess bedre desinfisering vil man oppnå. ZPM dimensjoneres ut fra trykkfall og vannmengde. Trykkfallet bør ligge mellom 1 og 5 mws (0,1 0,5 bar). Implodering av nano-bobler Varenummer Dimensjon Tilslutning Lengde (mm) Kan leveres i str. DN 350/400-3 på forespørsel Alle ZPM inkluderer en DA doseringsventil DN32 DN50: 1 doseringspunkt ½ / DN65-DN400: 2 doseringspunkt ½ Vekt (kg) Kapasitet ved gitt trykktap 2 mws 0.2 bar 3 mws 0.3 bar 5mWS 0.5 bar - DN ½ BSP m 3 /h 6.5m 3 /h 8.5 m 3 /h - DN ½ BSP m 3 /h 12 m 3 /h 15 m 3 /h DN BSP m 3 /h 13 m 3 /h 21.5 m 3 /h - DN BSP m 3 /h 23 m 3 /h 30 m 3 /h DN ½ BSP m 3 /h 27 m 3 /h 40 m 3 /h DN Flens m 3 /h 30 m 3 /h 45 m 3 /h DN Flens m 3 /h 60 m 3 /h 80 m 3 /h - DN Flens m 3 /h 85 m 3 /h 115 m 3 /h DN Flens m 3 /h 125 m 3 /h 170 m 3 /h DN Flens m 3 /h 220 m 3 /h 290 m 3 /h DN Flens m 3 /h 325 m 3 /h 420 m 3 /h DN Flens m 3 /h 475 m 3 /h 500 m 3 /h Telefon:

AFM aktivt glass Geir Kjærland, Daglig leder i Klart Vann AS

AFM aktivt glass Geir Kjærland, Daglig leder i Klart Vann AS AFM aktivt glass Geir Kjærland, Daglig leder i Klart Vann AS Klart Vann AS 1 Klart Vann AS 2 Tradisjonelt Sandfilter Erfaringer: - Oppbygning av biofilm - Økt DBP over filtrene - Anaerob områder - Høyt

Detaljer

DAISY. Dryden Aqua Integrerte System for krystallklart og friskt bassengvann TEKNOLOGI OG SERVICE

DAISY. Dryden Aqua Integrerte System for krystallklart og friskt bassengvann TEKNOLOGI OG SERVICE DAISY Dryden Aqua Integrerte System for krystallklart og friskt bassengvann TEKNOLOGI OG SERVICE Om Dryden Aqua av Dr. Howard Dryden Hvem er Dryden Aqua? Dryden Aqua består av marinbiologer spesialisert

Detaljer

Instruksjoner for bruk av bassenger

Instruksjoner for bruk av bassenger Instruksjoner for bruk av bassenger Generell informasjon Sirkulasjon av bassengvann gjennom filteret og desinfisering med kjemiske produkter hjelper å opprettholde vannkvaliteten av bassenget. Basseng

Detaljer

RENT DRIKKEVANN. fra springen

RENT DRIKKEVANN. fra springen RENT DRIKKEVANN fra springen Er drikkevannet ditt trygt? Kvaliteten på vannet ditt er avhengig av vannkilde, rørnett og andre ytre faktorer. Faktorene som påvirker vannet ditt kan gi bakteriell forurensning,

Detaljer

Oxyl-Pro. Kraftig og miljøvennlig desinfeksjon for alle typer vannsystemer. Forebygging av Legionella Mo i Rana Distribueres i Norge av:

Oxyl-Pro. Kraftig og miljøvennlig desinfeksjon for alle typer vannsystemer. Forebygging av Legionella Mo i Rana Distribueres i Norge av: Oxyl-Pro Forebygging av Legionella Mo i Rana 03.10.2018 Kraftig og miljøvennlig desinfeksjon for alle typer vannsystemer. Distribueres i Norge av: Alt vann inneholder Legionella. Avhengig av temperatur

Detaljer

Optimalisering av koaguleringfiltreringsanleggene

Optimalisering av koaguleringfiltreringsanleggene Optimalisering av koaguleringfiltreringsanleggene Resultater fra optimalisering Case Sædalen og Kismul Paula Pellikainen Bergen Vann KF Norsk Vann Fagtreff Comfort Hotel Runway Gardemoen 21.10.15 Resultater

Detaljer

Industrikjemikalier MITCO AS invitert av

Industrikjemikalier MITCO AS invitert av Industrikjemikalier MITCO AS invitert av Kristiansund 30. mai 2012 ved avdelingsleder for Trøndelag Bjørn Mathisen Tema i de neste 45 minuttene Tiltak Metoder Regelverk Fordeler og virkemåte Analyser Oppsummering

Detaljer

A T. RZ o. Brosjyre RENDESIGN LIVSSTIL TEKNOLOGI. Scandinavian Design OZZOWATER.COM

A T. RZ o. Brosjyre RENDESIGN LIVSSTIL TEKNOLOGI. Scandinavian Design OZZOWATER.COM A T ozw RZ o E Brosjyre REN Design Vi har gleden av å presentere OZZO Water. Den ultimate vannrenser som kombinerer design og funksjonalitet med avansert renseteknologi. Den har en ikonisk form som er

Detaljer

Filtralite Air. Filtralite Air LUFTBEHANDLING. Effektiv luktfjerning

Filtralite Air. Filtralite Air LUFTBEHANDLING. Effektiv luktfjerning Filtralite Air LUFTBEHANDLING Effektiv luktfjerning 1 Vårt formål Ren luft er en FORUTSETNING for et komfortabelt liv. Lukt fra blant annet industri, kjøttproduksjon og avløpsvann kan bli renset med biofilm

Detaljer

Regelverk om legionella

Regelverk om legionella Regelverk om legionella Forskrift om miljørettet helsevern - Nytt kapittel 3a erstatter midlertidig forskrift Bassengbadforskriften - Nye bestemmelser om legionella fra 1.1.2008 Annet lovverk - Teknisk

Detaljer

OPS/Norenvi. Bruken av passivt vannbehandligssystemer for behandling av sigevann fra deponier, og forslag til alternativ bruk av deponier.

OPS/Norenvi. Bruken av passivt vannbehandligssystemer for behandling av sigevann fra deponier, og forslag til alternativ bruk av deponier. OPS/Norenvi Bruken av passivt vannbehandligssystemer for behandling av sigevann fra deponier, og forslag til alternativ bruk av deponier. Presentert av Mike Harris Innledning Denne presentasjonen handler

Detaljer

BIOLOGISK BEHANDLING av fettfeller og tilsluttende rørsystemer

BIOLOGISK BEHANDLING av fettfeller og tilsluttende rørsystemer BIOLOGISK BEHANDLING av fettfeller og tilsluttende rørsystemer BIOLOGISK BEHANDLING av fettfeller og tilsluttende rørsystemer Ren bakteriekultur Sporeformulering Bosetting (hefte) Reproduksjon Produksjon

Detaljer

Hvordan lage fantastisk drikkevann. AquaZone. uten å bruke kjemikalier

Hvordan lage fantastisk drikkevann. AquaZone. uten å bruke kjemikalier Hvordan lage fantastisk drikkevann AquaZone uten å bruke kjemikalier RÅVANNET INNEHOLDER STADIG MER... Utvasking av skogbunnen og avrenning fra områder med økt bearbeiding av jorda har gitt økende farvetall

Detaljer

Desinfeksjon med klor

Desinfeksjon med klor Desinfeksjon med klor Av seniorforsker dr.ing. Lars J. Hem SINTEF Vann og miljø Innhold Er klor fortsatt en aktuell desinfeksjonsmetode? Prinsipper for desinfeksjon med klor Hva bør vektlegges ved prosjektering

Detaljer

Norsk vannforening: Fagtreff: Er dagens vannbehandlingsanlegg gode nok? Oslo, 21. februar 2009

Norsk vannforening: Fagtreff: Er dagens vannbehandlingsanlegg gode nok? Oslo, 21. februar 2009 Norsk vannforening: Fagtreff: Er dagens vannbehandlingsanlegg gode nok? Oslo, 21. februar 2009 Hvilke krav bør stilles til driftsstabilitet? Eksempler fra anlegg i drift: Klorering Gunnar Mosevoll Skien

Detaljer

Slik oppnås sikker hygiene, velvære og avslappet bading i boblebad, massasjebad og helsebad.

Slik oppnås sikker hygiene, velvære og avslappet bading i boblebad, massasjebad og helsebad. PLEIEMIDLER - for innendørs og utendørs bruk - Slik oppnås sikker hygiene, velvære og avslappet bading i boblebad, massasjebad og helsebad. www.vikingbad.no post@vikingbad.no Hvordan oppnår man god hygiene

Detaljer

Hvorfor er valg av desinfeksjonsmiddel så vanskelig? Geir Utigard, Siv. Ing. Kjemi. CMC Manager, SoftOx Solution AS

Hvorfor er valg av desinfeksjonsmiddel så vanskelig? Geir Utigard, Siv. Ing. Kjemi. CMC Manager, SoftOx Solution AS Hvorfor er valg av desinfeksjonsmiddel så vanskelig? Geir Utigard, Siv. Ing. Kjemi. CMC Manager, SoftOx Solution AS Agenda 1. Rengjøring, desinfeksjon og sterilisering 2. Verdens beste desinfeksjonsmiddel

Detaljer

2 www.all4spas.no Vannkvalitet Testing og justering Det første du må gjøre, er å teste om vannet i spabadet er i balanse. Vannet skal ikke være for surt eller for basisk, men derimot nøytralt (altså i

Detaljer

Filtralite Pure. Filtralite Pure DRIKKEVANN. Filtering the water for tomorrow

Filtralite Pure. Filtralite Pure DRIKKEVANN. Filtering the water for tomorrow Filtralite Pure DRIKKEVANN Filtering the water for tomorrow 1 Filtralite Pure gir deg Økt produksjon av filtrert drikkevann uten utvidelse av eksisterende anlegg Reduserte driftskostnader Bærekraftig løsning

Detaljer

Firma Presentasjon 2015

Firma Presentasjon 2015 TermoRens Offshore Service as Termorens, biologisk nedbrytbare produkter med HOCNF Godkjenning i Nems database Statoil, SAP material nr 585501 og 845489 Firma Presentasjon 2015 ü Drikkevann system ü Anodix

Detaljer

TermoRens Offshore Service as. Rens av Drikkevann system og Legionella kontroll med Anodix 2015

TermoRens Offshore Service as. Rens av Drikkevann system og Legionella kontroll med Anodix 2015 TermoRens Offshore Service as Rens av Drikkevann system og Legionella kontroll med Anodix 2015 Arild Kvalvik, Driftssjef Torgeir Herfindal, Salgssjef TermoRens Offshore Service as Termorens Offshore Service

Detaljer

Biosan Rapide WT. Hva er Biosan Rapide WT? den nyeste serien av bakteriedrepende luktkontrollprodukter utviklet av Genesis Biosciences

Biosan Rapide WT. Hva er Biosan Rapide WT? den nyeste serien av bakteriedrepende luktkontrollprodukter utviklet av Genesis Biosciences biosan rapide WT Biosan Rapide WT Hva er Biosan Rapide WT? Biosan Rapide WT er det nyeste serien av bakteriedrepende luktkontrollprodukter utviklet av Genesis Biosciences, den globale lederen i naturbaserte

Detaljer

Moldeprosessen Kritiske kontrollpunkt, instrumentering og kontrollprogram Molde - 7 desember 2011

Moldeprosessen Kritiske kontrollpunkt, instrumentering og kontrollprogram Molde - 7 desember 2011 Moldeprosessen Kritiske kontrollpunkt, instrumentering og kontrollprogram Molde - 7 desember 2011 Innhold Filter som hygienisk barriere Drikkevannsforskriftens krav til driftsparametere for filter som

Detaljer

FDV Luft og smussutskillere. 1. Automatisk lufteventil 2. 3 veis ventil/bløder 3. Dreneringsventil

FDV Luft og smussutskillere. 1. Automatisk lufteventil 2. 3 veis ventil/bløder 3. Dreneringsventil FDV Luft og smussutskillere 1. Automatisk lufteventil 2. 3 veis ventil/bløder 3. Dreneringsventil Dimensjoner og mål Dimensjoner (mm) Type A B C D E F G Testtrykk SS CVAD-50 50 430 300 170 25 380 680 21

Detaljer

Styrker og svakheter ved klorering som hygienisk barriere

Styrker og svakheter ved klorering som hygienisk barriere Styrker og svakheter ved klorering som hygienisk barriere Senioringeniør Eyvind Andersen Avdeling for vannhygiene Fagtreff, Driftsassistansen i Sogn og Fjordane 31. mars 2009 Krav til hygieniske barrierer

Detaljer

Enkelt og greit vedlikehold av boblebad. SpaTime sortimentet for boblebadpleie

Enkelt og greit vedlikehold av boblebad. SpaTime sortimentet for boblebadpleie Enkelt og greit vedlikehold av boblebad SpaTime sortimentet for boblebadpleie Vannbalansering Boblebadet ditt er et sted der man kan slappe av og føle seg vel. Derfor er det spesielt viktig at også vannet

Detaljer

6321721714ÿ 012345637812986ÿÿ ÿ71 ÿ 012ÿ4567ÿ89ÿ7ÿÿ251ÿ515ÿ89ÿ121ÿÿ2ÿ211ÿ8512ÿ ÿ12ÿ ÿ244ÿ ÿ541ÿ ÿ187ÿ ÿ ÿ8452ÿÿÿÿÿÿÿ841244ÿ ÿ244ÿ ÿ252ÿ ÿ!22467"12ÿ 62ÿ ÿ8452ÿÿÿÿÿÿÿ841244ÿ ÿ#78552ÿ ÿ252ÿ62ÿ71921ÿ15$ÿ2615ÿÿ2ÿ41ÿ8ÿ2851575ÿ

Detaljer

Utfordringene knyttet til overføring av resultater fra testskala til fullskala drift. Anthony Dinning, PhD, CBiol, MSB

Utfordringene knyttet til overføring av resultater fra testskala til fullskala drift. Anthony Dinning, PhD, CBiol, MSB Utfordringene knyttet til overføring av resultater fra testskala til fullskala drift Anthony Dinning, PhD, CBiol, MSB Oversikt Aquateam Sjøvann (SV) + Ballastvann (BV) Teknologioverføring SV BV BV erfaring

Detaljer

VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER Når du bruker elektrisk utstyr, skal grunnleggende forholdsregler alltid følges, inkludert følgende:

VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER Når du bruker elektrisk utstyr, skal grunnleggende forholdsregler alltid følges, inkludert følgende: Gjøre og IKKE gjøre : IKKE Sjokk vannet med KLORHOLDIGE kjemikalier! ( kun SpaShock ) Cyanuric syre skal ALDRI tilsettes i ditt spa! La aldri barn bade uten konstant tilsyn av voksne. Forlat aldri badet

Detaljer

Nye trender for desinfeksjon av drikkevann

Nye trender for desinfeksjon av drikkevann Driftsassistansen i Møre og Romsdal Kristiansund 25.-26. mai 2004 Nye trender for desinfeksjon av drikkevann Jens Erik Pettersen Avdeling for vannhygiene Drikkevannsforskriften ( 1) Formål: Sikre forsyning

Detaljer

Er dagens vannbehandlingsanlegg. Av Morten Nicholls.

Er dagens vannbehandlingsanlegg. Av Morten Nicholls. Er dagens vannbehandlingsanlegg gode nok? Av Morten Nicholls. Grunnleggende forutsetninger Drikkevann skal være helsemessig trygt alle steder i Norge. Drikkevann basert på overflatevann skal som minimum

Detaljer

IFEA Sikkerhetssystemkonferansen

IFEA Sikkerhetssystemkonferansen 1 IFEA Sikkerhetssystemkonferansen Gardermoen 3.-4. Nov 2011 NTMOS H2S Ny halvlederteknologi for rask deteksjon Tradisjonelle måleprinsipper for deteksjon av gasser Katalytisk forbrenning: Måling av HC

Detaljer

Effekt av kloramindosering på biofilmdannelse i drikkevannsledninger

Effekt av kloramindosering på biofilmdannelse i drikkevannsledninger Effekt av kloramindosering på biofilmdannelse i drikkevannsledninger Seniorforsker dr.ing. Lars J. Hem, SINTEF Vann og miljø Samarbeid mellom VIV, Larvik kommune, UMB og SINTEF Masterstudenten Ahmad Saeid,

Detaljer

Norsk vannforening, trygt drikkvann. Bergen 22.03.07 UV desinfisering Bjarne E. Pettersen, Daglig leder

Norsk vannforening, trygt drikkvann. Bergen 22.03.07 UV desinfisering Bjarne E. Pettersen, Daglig leder Norsk vannforening, trygt drikkvann Bergen 22.03.07 UV desinfisering Bjarne E. Pettersen, Daglig leder WEDECO/Sterner AquaTech er med på endring av mønster UV- Desinfisering Ozon-oksidasjon Skifte fra

Detaljer

Montering, Drift og Vedlikehold Kullfilter AK 20-60. Innholdsfortegnelse

Montering, Drift og Vedlikehold Kullfilter AK 20-60. Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse Kullfilter for drikke- og prosessvann... 2 Kapasiteter... 2 Begrensninger... 2 Montering... 3 Innstilling av drivverk... 3 Oppstart... 4 Vedlikehold... 4 Fyllingsgrader... 5 Reservedeler...

Detaljer

Det meste til din bedrift. Tlf Fax E mail.

Det meste til din bedrift. Tlf Fax E mail. Det meste til din bedrift. Tlf. 55248052 Fax. 55248211 E mail. kundeservice@bergenengros.no www.bergenengros.no 1 HELT RENT med vann rett fra springen Hva er viktig for deg? redusere kostnadene for kjøp,

Detaljer

Svartediket 8.april 2008.

Svartediket 8.april 2008. Svartediket 8.april 2008. Orientering om vannbehandling : Forbehandling Metoder som kan være hygieniske barrierer Fjerning av humus og turbiditet Korrosjonskontroll Eksepler fra vannforsyningen i Bergen

Detaljer

Optimalisering av koagulerings/filtreringsanlegg. Paula Pellikainen Bergen Vann KF Norsk Vann Høstfagtreff

Optimalisering av koagulerings/filtreringsanlegg. Paula Pellikainen Bergen Vann KF Norsk Vann Høstfagtreff Optimalisering av koagulerings/filtreringsanlegg Paula Pellikainen Bergen Vann KF Norsk Vann Høstfagtreff 26.10.16 Vikitge parameter for koagulerings/filtreringsprosesser Kvalitet på råvann Fargetall på

Detaljer

Produkt og brukerinformasjon PURGOPLAY gulvpleieprogram for sportsgulv overflater: PULASTIC osv.

Produkt og brukerinformasjon PURGOPLAY gulvpleieprogram for sportsgulv overflater: PULASTIC osv. Purginfo100 Produkt og brukerinformasjon PURGOPLAY gulvpleieprogram for sportsgulv overflater: PULASTIC osv. For PURGOPLAY S1 PURGOPLAY S1 extra PURGOPLAY NN PURGOPLAY VV PURGOPLAY B.A.K.T. PURGOPLAY gulvpleieprogram

Detaljer

Forskrift for badeanlegg, bassengbad og badstu m.v Fastsatt av Sosial- og helsedepartementet 13. juni 1996

Forskrift for badeanlegg, bassengbad og badstu m.v Fastsatt av Sosial- og helsedepartementet 13. juni 1996 var har vi som drifter llen? 0.2017 RO Forskrift for badeanlegg, bassengbad og badstu m.v Fastsatt av Sosial- og helsedepartementet 13. juni 1996 1. Formål Formålet med denne forskrift er å sikre brukerne

Detaljer

V A N N R E N S I N G. Tilgang til rent vann gjennom kjemisk felling.

V A N N R E N S I N G. Tilgang til rent vann gjennom kjemisk felling. V A N N R E N S I N G Tilgang til rent vann gjennom kjemisk felling. Hva skulle vi gjort uten tilgang på rent drikkevann? Heldigvis tar naturen hånd om en stor del av vannrensingen og gir oss tilgang på

Detaljer

Trygt & optimalt vann! Dokumentert Legionellakontroll - er det egentlig så farlig? NORKJEMI AS. Dr. scient. Hanne Therese Skiri

Trygt & optimalt vann! Dokumentert Legionellakontroll - er det egentlig så farlig? NORKJEMI AS. Dr. scient. Hanne Therese Skiri Dokumentert Legionellakontroll - er det egentlig så farlig? NORKJEMI AS Dr. scient. Hanne Therese Skiri NorKjemi AS Uavhengig service- og kompetansebedrift To satsningsområder Legionellakontroll Energioptimalisering/vannbehandling

Detaljer

Vannforsyningens ABC. Tidligere avdelingsdirektør v/folkehelseinstituttet Nå: Pensjonist Truls Krogh

Vannforsyningens ABC. Tidligere avdelingsdirektør v/folkehelseinstituttet Nå: Pensjonist Truls Krogh Vannforsyningens ABC Tidligere avdelingsdirektør v/folkehelseinstituttet Nå: Pensjonist Truls Krogh Hvorfor laget vi denne Abc-en? Svaret er ganske enkelt: Fordi den ikke fantes, men det gjorde vi. Og

Detaljer

V A N N R E N S I N G. Tilgang til rent vann gjennom kjemisk felling.

V A N N R E N S I N G. Tilgang til rent vann gjennom kjemisk felling. V A N N R E N S I N G Tilgang til rent vann gjennom kjemisk felling. Hva skulle vi gjort uten tilgang på rent drikkbart vann? Heldigvis tar naturen hand om en stordel av vannrensingen og gir oss tilgang

Detaljer

PoolManager PoolManager PRO. Veldig bra kan være så enkelt

PoolManager PoolManager PRO. Veldig bra kan være så enkelt PoolManager PoolManager PRO Veldig bra kan være så enkelt Innovativ teknologi i smart design Produsert i Tyskland Nyt krystallklart vann til enhver tid PoolManager avanserer i den nyeste versjonen fra

Detaljer

ENERGIKLASSIFISERING FOR GENERELL VENTILASJON LUFTFILTER basert på EN ISO standarden

ENERGIKLASSIFISERING FOR GENERELL VENTILASJON LUFTFILTER basert på EN ISO standarden ENERGIKLASSIFISERING FOR GENERELL VENTILASJON LUFTFILTER basert på EN ISO 16890 standarden ALLE LUFTFILTER SKAL KUNNE VISE TESTRAPPORT SPAR ENERGI, MILJØ OG KOSTNADER HVORFOR NY ENERGIKLASSIFISERING? Å

Detaljer

Beskytte arbeidsstedet mot svineinfluensa

Beskytte arbeidsstedet mot svineinfluensa Beskytte arbeidsstedet mot svineinfluensa (H1N1) Svineinfluensa er en luftveissykdom som ofte forekommer hos griser, og er forårsaket av type-a influensavirus. Ved å tilby hygieniske arbeidsmiljøer, offentlige

Detaljer

Anlegg med biofilter og utslippsgrøft, minirenseanlegg og filterbedanlegg Tromsø kommune kurs om separate avløpsanlegg, 19.

Anlegg med biofilter og utslippsgrøft, minirenseanlegg og filterbedanlegg Tromsø kommune kurs om separate avløpsanlegg, 19. Anlegg med biofilter og utslippsgrøft, minirenseanlegg og filterbedanlegg Tromsø kommune kurs om separate avløpsanlegg, 19. april 2012 Anders Yri, Asplan Viak AS Renseanlegg med biofilter I Tromsø kan

Detaljer

SPIROVENT SMUSSUTSKILLERE DIRT SEPARATOR

SPIROVENT SMUSSUTSKILLERE DIRT SEPARATOR SPIROVENT DIRT SEPARATOR SMUSSUTSKIERE S P I R O V E N T D I R T S E P A R A T O R Kombiner Spirovent Dirt Separator Air Superior og du har et vannbehandlingsanlegg. Fjerner både oksygen og smuss helt

Detaljer

Naturlig saltvannsvedlikehold. Brukerveiledning

Naturlig saltvannsvedlikehold. Brukerveiledning Onzen Naturlig saltvannsvedlikehold. Brukerveiledning Innholdsfortegnelse Hva er Onzen...2 Oppstart... 3 Vanlig vedlikehold... 4 Garanti...4 Feilsøking...5 1 Hva er Onzen? Onzen er et helt naturlig, automatisk,

Detaljer

UV desinfeksjon, hva kan gå galt?

UV desinfeksjon, hva kan gå galt? UV desinfeksjon, hva kan gå galt? Ansvar, kompetanse og sikkerhet. Paula Pellikainen Bergen Vann KF Dihva Fagdag Svartediket vannbehandligsanlegg 27.3.19 Kilde: nrk.no Hygienisk trygt drikkevann kilde:

Detaljer

Veien til velvære i ditt utendørs massasjebad

Veien til velvære i ditt utendørs massasjebad Veien til velvære i ditt utendørs massasjebad Scandinavian SpaCare Utendørs massasjebad Innholdsfortegnelse SpaCare gir deg den komplette utendørs spaopplevelsen 3 Sjekk vannkvaliteten i massasjebadet

Detaljer

Membranfiltrering i akvakultur

Membranfiltrering i akvakultur Membranfiltrering i akvakultur Astrid Buran Holan Fremtidens smoltproduksjon: Tredje konferanse om resirkulering av vann i akvakultur Sunndalsøra, 22-23. oktober 2014 Nye produksjonssystemer Alternativer/supplement

Detaljer

Legionellaproblemer og kontroll i nye komplekse bygg

Legionellaproblemer og kontroll i nye komplekse bygg 1 Legionella Dagen 2012 FBA/ Tekna, Oslo, 05. juni 2012 Legionellaproblemer og kontroll i nye komplekse bygg Professor Stein W. Østerhus Institutt for Vann og miljøteknikk NTNU stein.w.osterhus@ntnu.no

Detaljer

AVLØP I SPREDT BEBYGGELSE

AVLØP I SPREDT BEBYGGELSE AVLØP I SPREDT BEBYGGELSE Wallax as Pål Sture Skogfelt Om Wallax as Startet i mai 2004 Omsetning 17 mill Avløpsrenseanlegg Møblering av offentlige rom 5 ansatte 8 eksterne servicemedarbeidere Visjon Vi

Detaljer

luft/vann varmepumpe Garantert drift ned til -25 C Kan levere 10,1 kw ved -20 C Patentert Zubadan teknikk

luft/vann varmepumpe Garantert drift ned til -25 C Kan levere 10,1 kw ved -20 C Patentert Zubadan teknikk Revolusjonerende luft/vann varmepumpe Garantert drift ned til -25 C Kan levere 10,1 kw ved -20 C Patentert Zubadan teknikk Ecodan luft/vann varmepumpen er utviklet og patentert i Japan av Mitsubishi Electric.

Detaljer

Det er dette laboratorieklassen på Sandefjord videregående skole prøver å finne ut av i dette prosjektet. Problemstilling:

Det er dette laboratorieklassen på Sandefjord videregående skole prøver å finne ut av i dette prosjektet. Problemstilling: Rovebekken Prosjekt utført av VK1 laboratoriefag ved Sandefjord videregående skole Deltakere: Hero Taha Ahmed, Stian Engan, Åse Ewelina Rissmann Faglig veileder: Tore Nysæther Dato: 15/04-05 Versjon: 2

Detaljer

Her ser vi i hvilken rekkefølge rensetrinnene kommer i. 300 liter vann i sekundet kom inn den dagen.

Her ser vi i hvilken rekkefølge rensetrinnene kommer i. 300 liter vann i sekundet kom inn den dagen. Halvårsrapport Jeg har vært utplassert på HIAS, i kjemiprosessfaget med fordypning i vann og avløp. Jeg har vært der 6 dager, som en introduksjons del, hvor jeg har en dag på hvert rensetrinn. ->Mekanisk->Biologisk->Kjemisk->

Detaljer

MELDINGSSKJEMA FOR BADEANLEGG

MELDINGSSKJEMA FOR BADEANLEGG MELDINGSSKJEMA FOR BADEANLEGG ANLEGGETS NAVN: ADRESSE: KONTAKTPERSON: TELEFON NR.: Antall vedlegg: UNDERSKRIFT: Sted, dato Eier/driver Skjemaet returneres til Fredrikstad Kommune, Miljø og samfunnsutvikling

Detaljer

Bassengbadforskriften, moden for endringer?

Bassengbadforskriften, moden for endringer? Bassengbadforskriften, moden for endringer? Truls Krogh, Nasjonalt folkehelseinstitutt Badeteknisk 2011 1 Formål Formålet med denne forskriften er å sikre brukerne av bassengbad, badeanlegg og badstuer

Detaljer

Overflatevann som hygienisk barriere - eksempler fra Trondheim kommune

Overflatevann som hygienisk barriere - eksempler fra Trondheim kommune Trondheim kommune Overflatevann som hygienisk barriere - eksempler fra Trondheim kommune Hilde.Bellingmo@trondheim.kommune.no Trondheim kommune Hva er en hygienisk barriere? "Naturlig eller tillaget fysisk

Detaljer

Bedre renhold kan gi økt kontroll med Listeria i laksenæringen

Bedre renhold kan gi økt kontroll med Listeria i laksenæringen Bedre renhold kan gi økt kontroll med Listeria i laksenæringen Even Heir, Nofima 07.11.2013 1 Listeria: en utfordring for norsk laksenæring Gir opphav til alvorlig sykdom Krav til trygg mat Myndighetskrav

Detaljer

VANNBEHANDLINGENS ABC. Innholdsfortegnelse

VANNBEHANDLINGENS ABC. Innholdsfortegnelse VANNBEHANDLINGENS ABC Innholdsfortegnelse Innledning side 2 Oppstart basseng side 2 Oppstart vannbehandling side 3 Regulere PH-verdien side 4 Desinfeksjon med klor side 4 Klorfri desinfeksjon side 5 Algeforebygging

Detaljer

HANDBOK FOR NST INOX SYREBEIS PRODUKTER

HANDBOK FOR NST INOX SYREBEIS PRODUKTER HANDBOK FOR NST INOX SYREBEIS PRODUKTER NST INOX SYREBEIS Fellesbetegnelse for BeisePasta, BeiseSpray og BeiseBad for behandling av rustfrie stål BRUKERVEILEDING FOR SYREBEHANDLING AV RUSTBESTANDIGE STÅL

Detaljer

Kritiske punkter i vannbehandlingsprosessen. Vannanalyser Online-målere og labutstyr

Kritiske punkter i vannbehandlingsprosessen. Vannanalyser Online-målere og labutstyr Kritiske punkter i vannbehandlingsprosessen Vannanalyser Online-målere og labutstyr IK-Mat definisjon 5a. Styring med kritiske punkter Virksomheten skal kartlegge mulige farer forbundet med næringsmidlenes

Detaljer

Norge rundt Moldeprosessdagene i Harstad. Thomas Frydenberg Norge rundt - Moldeprosessdagene

Norge rundt Moldeprosessdagene i Harstad. Thomas Frydenberg Norge rundt - Moldeprosessdagene Norge rundt Moldeprosessdagene i Harstad Thomas Frydenberg Norge rundt - Moldeprosessdagene Norge rundt Moldeprosessdagene i Harstad Noen av temaene fra presentasjoner i Harstad Harstad vannverk Moldeprosess

Detaljer

Filter til de aller fleste applikasjoner.

Filter til de aller fleste applikasjoner. Filter til de aller fleste applikasjoner. Vi fremstår i dag som Norges mest komplette filter leverandør. Medie Fersk Vann Sjøvann Olje Diesel Luft Etc. Spesialdesign. Høy kvalitet Gode priser Kort leveringstid

Detaljer

Sammenheng mellom separasjonstog og produsertvann system. Anne Finborud, Mator AS

Sammenheng mellom separasjonstog og produsertvann system. Anne Finborud, Mator AS Sammenheng mellom separasjonstog og produsertvann system Anne Finborud, Mator AS Produsertvann - et problem? Produsertvann salinitet og koalesens Zetapotensial mv Påvirkning av produsertvann salinitet

Detaljer

Nå er vi lei av å se på!

Nå er vi lei av å se på! Hvorfor skjer det aldri noe nytt med rengjøringsvogner? Vi har år etter år sett hvordan designet på barnevogner har utviklet og endret seg og vi har med misunnelse sett nye innovative, ergonomiske og tøffe

Detaljer

KLIMABELASTNINGEN AV KOAGULERINGSANLEGG

KLIMABELASTNINGEN AV KOAGULERINGSANLEGG KLIMABELASTNINGEN AV KOAGULERINGSANLEGG Alexander Borg MSc Industrial Ecology, NTNU Grønt Vann Er det oppnåelig? Norsk Vann Fagtreff, Gardemoen 25.10.17 INNHOLD Hva er Livsløpsvurderinger Klimafotavtrykk

Detaljer

Helsemessig betydning av begroing i ledningsnettet. ved Kari Ormerod Nasjonalt folkehelseinstitutt, Oslo

Helsemessig betydning av begroing i ledningsnettet. ved Kari Ormerod Nasjonalt folkehelseinstitutt, Oslo Helsemessig betydning av begroing i ledningsnettet ved Kari Ormerod Nasjonalt folkehelseinstitutt, Oslo Begroing i ledningsnettet har ikke stor helsemessig betydning i Norge, hovedsakelig fordi vannet

Detaljer

Status for vannverkene i MR mht. godkjenning, vannbehandling, beredskap mv

Status for vannverkene i MR mht. godkjenning, vannbehandling, beredskap mv Status for vannverkene i MR mht. godkjenning, vannbehandling, beredskap mv Ola Krogstad Seniorrådgiver Mattilsynet, DK Romsdal Gratulasjon Vi gratulerer Åndalsnes og Isfjorden med god drift og godt vann,

Detaljer

Forebygging av legionellasmitte en veiledning

Forebygging av legionellasmitte en veiledning Forebygging av legionellasmitte en veiledning Kapittel 12 - Tiltak i private hjem 12. Tiltak i private hjem... 2 12.1 Generelt... 2 12.2 Hvordan hindre legionellavekst og spredning... 3 12.3 Dusjer...

Detaljer

UK/IRL. Produktkatalog. Product Catalogue. CIM Norge AS Nedre Rommen 5K, 0988 Oslo Tel.: 22707910 Fax 22707911 info@cimnorge.no - www.cimnorge.

UK/IRL. Produktkatalog. Product Catalogue. CIM Norge AS Nedre Rommen 5K, 0988 Oslo Tel.: 22707910 Fax 22707911 info@cimnorge.no - www.cimnorge. UK/IRL NO Product Catalogue Produktkatalog CIM Norge AS Nedre Rommen 5K, 0988 Oslo Tel.: 22707910 Fax 22707911 info@cimnorge.no - www.cimnorge.no Vannbehandlingsprodukter Alle produktene på denne siden

Detaljer

Storaneset 32, 5260 Indre Arna Telefon: E-post: FRS FISH SLUDGE RECOVERY SYSTEM

Storaneset 32, 5260 Indre Arna Telefon: E-post: FRS FISH SLUDGE RECOVERY SYSTEM Storaneset, 560 Indre Arna Telefon: +7 77 70 9 E-post: post@bioretur.no FRS FISH SLUDGE RECOVERY SYSTEM Fremtidens løsning er her Internasjonal teknologi Hvorfor FRS? Nye tider betyr nye krav til avfallshåndtering.

Detaljer

Fig.1. Prøver av GREASOLUX patroner:

Fig.1. Prøver av GREASOLUX patroner: GREASOLUX - et produkt som gir løsninger til problemer forårsaket av fett i avløpsvann behandling Industrielt og kommunalt avfall forurenset med fett - et hyppig problem for selskaper å opprettholde avløpsvann

Detaljer

Fjerning av jern og mangan i drikkevannsbehandling. Erling Rost, siviling. Sterner Aquatech AS

Fjerning av jern og mangan i drikkevannsbehandling. Erling Rost, siviling. Sterner Aquatech AS Fjerning av jern og mangan i drikkevannsbehandling Erling Rost, siviling. Sterner Aquatech AS Sterner AquaTech AS Selskapet ble etablert 1990 med vannbehandling som hovedfelt. Hovedkontoret er på Ski,

Detaljer

BIOLOGISK/KJEMISK RENSEANLEGG

BIOLOGISK/KJEMISK RENSEANLEGG GreenClean Easy BIOLOGISK/KJEMISK RENSEANLEGG Dette kjennetegner våre GreenClean Easy renseanlegg: Enkel og funksjonssikker konstruksjon Enkelt vedlikehold Lave driftskostnader PATENTERT Sv. pat. nr: SE

Detaljer

Reservedesinfeksjon og nødklor

Reservedesinfeksjon og nødklor ProMinent Norge AS Reservedesinfeksjon og nødklor Robert Meinseth ProMinent Group 1 Hva er ProMinent? ProMinent konsernet er et mellomstort, globalt familieforetak, som med sine ca 2000 ansatte genererer

Detaljer

Grunnkurs i dekontaminering. Desinfeksjon. Egil Lingaas. Avdeling for smittevern. Oslo universitetssykehus. Avd. for smittevern 11/2015.

Grunnkurs i dekontaminering. Desinfeksjon. Egil Lingaas. Avdeling for smittevern. Oslo universitetssykehus. Avd. for smittevern 11/2015. Grunnkurs i dekontaminering Desinfeksjon Avdeling for smittevern Medisinsk utstyr Rent Desinfisert Sterilt Kontaminert Dekontaminering Behandling med rengjøring, desinfeksjon og evt. sterilisering for

Detaljer

Vi kan mer, enn du aner...

Vi kan mer, enn du aner... Vi kan mer, enn du aner... VI KAN MER, ENN DU ANER... Lokal forankring. Global rekkevidde. Logitrans ble grunnlagt i 1940 som en liten smie og har en lang og tradisjonsrik historie bak seg. I dag er virksomheten

Detaljer

MELDESKJEMA FOR BADEANLEGG

MELDESKJEMA FOR BADEANLEGG MELDESKJEMA FOR BADEANLEGG NAVN: ADRESSE: KONTAKTPERSON: TELEFON NR.: Antall vedlegg: Sted, dato Eier/driver Skjemaet sendes til Elverum kommune Postboks 403 2418 Elverum 1 Forskrift for badeanlegg, bassengbad

Detaljer

Tema 1: Ny forskrift - Vannkvalitet. Vidar Lund, Seniorforsker, PhD Avd. for smitte fra mat, vann og dyr, Folkehelseinstitutt

Tema 1: Ny forskrift - Vannkvalitet. Vidar Lund, Seniorforsker, PhD Avd. for smitte fra mat, vann og dyr, Folkehelseinstitutt Tema 1: Ny forskrift - Vannkvalitet Vidar Lund, Seniorforsker, PhD Avd. for smitte fra mat, vann og dyr, Folkehelseinstitutt Badeteknisk, Hamar 14.03.2019 Innholdet i presentasjonen: Hvorfor ny forskrift?

Detaljer

Industrikjemikalier AS MITCO. Legionelladagen 2009

Industrikjemikalier AS MITCO. Legionelladagen 2009 Industrikjemikalier AS MITCO Legionelladagen 2009 Arr. av Faggruppen for bygg og anlegg - Tekna/ NITO i samarbeid med NBEF og Norsk VVS Oslo 17. mars 2009 ved produktsjef Hilde K. N. Løvstad og mikrobiolog

Detaljer

GETINGE FD1600 FRONTMATET SPYLEDEKONTAMINATOR

GETINGE FD1600 FRONTMATET SPYLEDEKONTAMINATOR GETINGE FD1600 FRONTMATET SPYLEDEKONTAMINATOR 2 Getinge FD1600 Getinge FD1600 3 INFEKSJONSBEKJEMPELSE ENKELT OG PRAKTISK Med sin attraktive, moderne design, brukervennlighet og utmerkede desinfeksjonsytelse

Detaljer

MELDESKJEMA. for badeanlegg, bassengbad og badstu inkludert basseng tilknyttet hotell, treningsinstitutt eller lignende. Virksomhetens navn:

MELDESKJEMA. for badeanlegg, bassengbad og badstu inkludert basseng tilknyttet hotell, treningsinstitutt eller lignende. Virksomhetens navn: MELDESKJEMA for badeanlegg, bassengbad og badstu inkludert basseng tilknyttet hotell, treningsinstitutt eller lignende Virksomhetens navn: Organisasjonsnummer: Ansvarlig innehaver: Kontaktperson: Besøksadresse:

Detaljer

Er dagens vannbehandlingsanlegg gode nok? Desinfeksjon. v/truls Krogh, Nasjonalt Folkehelseinstitutt

Er dagens vannbehandlingsanlegg gode nok? Desinfeksjon. v/truls Krogh, Nasjonalt Folkehelseinstitutt Er dagens vannbehandlingsanlegg gode nok? Desinfeksjon. v/truls Krogh, Nasjonalt Folkehelseinstitutt Desinfeksjon: Drepe, uskadeliggjøre (eller fjerne) smittestoff slik at det ikke lenger utgjør en trussel

Detaljer

Forum for sikker, bærekraftig og klimatilpasset drift av koaguleringsanlegg.

Forum for sikker, bærekraftig og klimatilpasset drift av koaguleringsanlegg. Norsk Vanns Fagtreff onsdag 26. oktober 2016 Forum for sikker, bærekraftig og klimatilpasset drift av koaguleringsanlegg. Rentvann eller råvann til kjemikalieinnblanding? Utilsiktede effekter. Karin Ugland

Detaljer

OPTIMAL YTELSE TAKKET VÆRE DOBBELTSIDIG FUNKSJON. Flamcovent Smart Flamco Clean Smart Flamcovent Clean Smart

OPTIMAL YTELSE TAKKET VÆRE DOBBELTSIDIG FUNKSJON. Flamcovent Smart Flamco Clean Smart Flamcovent Clean Smart OPTIMAL YTLS TAKKT VÆR DOBBLTSIDIG FUNKSJON Flamcovent Smart Flamco Clean Smart Flamcovent Clean Smart banebrytende innovasjon Luftbobler og smusspartikler er alltid til stede i vannet i varme- og kjøleanlegg.

Detaljer

Mobile renseløsninger vaskevann fra veitunneler

Mobile renseløsninger vaskevann fra veitunneler Mobile renseløsninger vaskevann fra veitunneler Eilen Arctander Vik, PhD Presentation på NORWAT: Veg og vannforurensning Teknologidagene 22-24. September 2015 Clarion Hotel & Congress, Trondheim Presentasjonens

Detaljer

Lukt og luktreduksjon avløpsrenseanlegg og avløpspumpestasjoner

Lukt og luktreduksjon avløpsrenseanlegg og avløpspumpestasjoner Lukt og luktreduksjon avløpsrenseanlegg og avløpspumpestasjoner Jon B. Stiansen 23.11.2016 AGENDA Kort om CLAIRS Lukt og krav til lukt? Luktreduksjonsløsninger Valgets kvaler Cases Service CLAIRS CLean

Detaljer

MULTICONSULT. 2. Bakgrunnsdata

MULTICONSULT. 2. Bakgrunnsdata MULTICONSULT Figur 1 Skansedammen nedtappet på 1980-tallet. Her viser innløpet for fontenen. Man legger også merke til at det er mest fjell nærmest Brannstasjonen, noe som underbygger registreringsrapportens

Detaljer

PlasmaMade og ren luft Hvordan selge ren luft for alle, overalt V2.0 000-11.1

PlasmaMade og ren luft Hvordan selge ren luft for alle, overalt V2.0 000-11.1 PlasmaMade og ren luft Hvordan selge ren luft for alle, overalt V2.0 000-11.1 PlasmaMade Luftfilter garanterer: Sunn luft Ren luft I rom hvor flere mennesker oppholder seg, som stuer, soverom, kontorer

Detaljer

Testing av behandlingsteknologier

Testing av behandlingsteknologier Testing av behandlingsteknologier for ballastvann Av Tor Gunnar Jantsch Tor Gunnar Jantsch er ansatt som forsker ved Norsk institutt for vannforskning NIVA Innlegg på seminar i Vannforeningen 25. september

Detaljer

UV DESINFEKSJON FRA STERNER AQUATECH AS HEVA 03.02.2010

UV DESINFEKSJON FRA STERNER AQUATECH AS HEVA 03.02.2010 UV DESINFEKSJON FRA STERNER AQUATECH AS HEVA 03.02.2010 Sterner AquaTech AS: 20 personer fordelt på hovedkontoret på Ski samt avdelingskontorer i Bergen og på Leknes i Lofoten Våre 2 største markeder er

Detaljer

Incimaxx Aqua S-D Brukerinformasjon

Incimaxx Aqua S-D Brukerinformasjon Incimaxx Aqua S-D Brukerinformasjon Produkttype Surt produkt til rengjøring og desinfeksjon av drikkevannssystemer og drikkevann til dyr. Fjerner raskt og effektivt kalk og alger i vannrør Fjerner biofilm

Detaljer

Analyser av kvalitet på råvann og renset vann

Analyser av kvalitet på råvann og renset vann Analyser av kvalitet på råvann og renset vann VA-dagene Haugesund, 10. September 2014 Helene Lillethun Botnevik Eurofins Environment Testing Norway AS 08 September 2014 www.eurofins.no Disposisjon Bakgrunn

Detaljer

Daglig leder: Harald de Presno Etablert: 26.02.1986. Besøksadresse: Bismo Industripark 2690 SKJÅK

Daglig leder: Harald de Presno Etablert: 26.02.1986. Besøksadresse: Bismo Industripark 2690 SKJÅK MINDRE KJEMI - BEDRE MILJØ: O Z O N Desinfisering av SVØMMEBASSENG og KJØLETÅRN og m ye, m ye m er www.biteko.no post@biteko.no Daglig leder: Harald de Presno Etablert: 26.02.1986 Besøksadresse: Bismo

Detaljer

Sweepmaster 900 / 980 R/RH

Sweepmaster 900 / 980 R/RH Sweepmaster 900 / 980 R/RH Effektiv feiing av mellomstore arealer Kjørbare feiemaskiner med en arealkapasitet på opptil 7200 m2/t Effektiv feiing raskt og rent Sweepmaster 900/980 R effektiv, helt enkelt...

Detaljer

Forbehandling av drikkevann. Anniken Alsos

Forbehandling av drikkevann. Anniken Alsos Forbehandling av drikkevann Anniken Alsos Sedimentasjon eller filtrering? Hvorfor er det et økende behov med forbehandling? Hva er hensikten med forbehandlingen? Hvilke teknologier kan brukes? Sedimentasjon

Detaljer