Årsmelding Ungt Entreprenørskap. Forside

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsmelding 2011. Ungt Entreprenørskap. Forside"

Transkript

1 Årsmelding 2011 Ungt Entreprenørskap Forside 1

2 > Entreprenørskap er evnen til å se muligheter og gjøre noe med dem. Det handler om å tørre og å ville omsette ideer til praktisk handling. Evnen til entreprenørskap kan trenes, og UE jobber derfor for at flest mulig elever og studenter skal få entreprenørskapsopplæring. > UE over hele landet 1 Ungt Entreprenørskap 17 fylkesorganisasjoner 20 programmer UE Agder > daglig leder Kathrine Gregersen UE Akershus > daglig leder Petter Skotland UE Buskerud > daglig leder Erlend Eggen UE Finnmark > daglig leder Hilde Mietinen 349 kommuner skoler lærere frivillige UE Hedmark > daglig leder Anders Enger UE Hordaland > daglig leder Inger Grete Strømme UE Møre og Romsdal > daglig leder Kirsten Aure UE Nordland > daglig leder Steve Hernes UE Oppland > daglig leder Karin Rønning UE Oslo > daglig leder Siv Elin Dammen UE Rogaland > daglig leder Vibecke Lykke Olsen UE Sogn og Fjordane > daglig leder Holger Aasen UE Telemark > daglig leder Stanley Jacobsen UE Troms > daglig leder Anne Grete Johansen elever UE Trøndelag > daglig leder Anne Marit Igelsrud UE Vestfold > daglig leder Anne Grethe Bakken UE Østfold > daglig leder Christer Engstrøm Ungt Entreprenørskap Norge / Essendrops gate 3 / PB 5250 Majorstua / 0303 Oslo E-post: / Web: Forsidefoto: Ungdomsskoleelever i Østfold har hatt gründercamper med energi som tema. De lokale vinnerne deltar på Gründerne på fortet, finalen på Fredrikstens festning. Foto: UE Østfold Design og oppsett: Hegtun Ødegård / Trykk: Nordberg Trykk / Opplag: 2000 eksemplarer 2 3

3 UEs organisatoriske oppbygning Innhold Virksomheten Årets høydepunkter 6 Administrerende har ordet 8 Visjon, kjerneverdier og formål 10 Veivalg og målområder 11 Nøkkeltall aktivitet 12 Nøkkeltall økonomi 14 Nasjonale samarbeidspartnere Nasjonale politiske og adm. myndigheter JA-YE Europe (39 medlemsorg.) JA Worldwide (110 medlemsorg.) ÅRSMØTET I UE To fra hvert fylke og to fra nasjonale samarbeidspartnere Årsmøtet velger NASJONALT STYRE 11 medlemmer og seks observatører UE NORGE SEKRETARIAT RÅDET gir råd til styret og består av styreledere i fylkene og nasjonale samarbeiedspartnere AU og ledermøte ÅRSMØTET I UE FYLKE består av samarbeidspartnere i fylket STYRET I UE FYLKE 7 11 medlemmer som velges av årsmøtet i UE fylke UE FYLKE SEKRETARIAT Skoler Lokalt arbeidsog næringsliv Lokale og regionale politiske og adm. myndigheter Lokale samarbeidspartnere UEs pedagogiske plattform består av 20 ulike programmer som bidrar til å bygge opp elevers og studenters entreprenørskapskompetanse gjennom hele utdanningsløpet. Alle programmer involverer lokalt arbeids- og næringsliv. Grunnskole Trinn Programmene vektlegger å utvikle personlige egenskaper og holdninger gjennom kreativitet og utforskertrang. De styrker elevenes identitet og tilhørighet til eget lokalmiljø og bevisstgjør dem på at de kan være med å påvirke sine egne omgivelser. UNGDOMSskole Trinn Programmene videreutvikler elevenes evne og vilje til å ta initiativ, samarbeidsevne og sosiale ferdigheter. De får elevene til å reflektere over egne muligheter knyttet til økonomi og karrierevalg. Gjennom Elevbedrift får elevene erfaring med enkel bedriftsetablering og forståelse av verdiskapingsbegrepet. Videregående opplæring Trinn Programmene gir erfaring med bedriftsetablering og bevissthet på hvordan hver enkelt kan bidra til å skape verdier i eget lokalsamfunn. Det er lagt inn en internasjonal dimensjon der elevene kan få erfaring med internasjonalt samarbeid og innsikt i andre kulturer. Samarbeidspartnere 16 Storting og regjering 18 Pedagogisk plattform 20 Grunnskole 22 Ungdomsskole 24 Videregående opplæring 27 Andre samhandlingsprosjekter Pedagogisk utvikling Kompetanseutvikling IKT Arbeidsgiverpolitikk Merkevarebygging Andre samhandlingsprosjekter Høyere utdanning Aktiviteten i høyere utdanning er tett knyttet opp mot arbeids- og næringsliv. Dette gir studentene gode læringsarenaer og forståelse av hvordan deres faglige kunnskap kan anvendes i reelt arbeid enten gjennom bedriftsetablering eller ved å jobbe i innovative prosesser. Høyere utdanning 30 Ungt Entreprenørskap (UE) er en ideell, landsomfattende organisasjon som i samspill med skoleverket, næringslivet og andre aktører jobber for å utvikle barn og ungdoms kreativitet, skaperglede og tro på seg selv. Ungt Entreprenørskap består av et nasjonalt sekretariat (UE Norge) og 17 fylkesorganisasjoner. Nettverket bindes sammen av felles formål og vedtekter. Den desentraliserte organiseringen gjør at UE har nærhet til skolen, lokale myndigheter og lokalt arbeids- og næringsliv. Fylkesorganisasjonene forvalter merkevaren UE lokalt og har det operative ansvaret i sitt fylke. Fylkesorganisasjonene har egne styrer og har ansvar for egen finansiering. UE Norge har det overordnede ansvaret for de pedagogiske programmene og for organisasjonens strategiarbeid. UE Norge er ansvarlig for kontakten med sentrale myndigheter, nasjonale samarbeidspartnere og det internasjonale nettverket. UE ble etablert 21. oktober Gjennom den europeiske organisasjonen JA-YE Europe samarbeider UE nært med sine søsterorganisasjoner i 39 land i Europa. UE er medlem i den verdensomspennende organisasjonen JA Worldwide. UE NORGE Styrets årsmelding Styrets årsmelding 32 UE Norges årsregnskap 35 Revisjonsberetning 39 Styremedlemmer

4 ÅRETS Høydepunkter November: Eline Hjelle fra Foss videregående skole er årets entreprenørskapslærer 2011! Her sammen med Kim Ø. Larsen (t.v.) og Hege G. Fjellbirkeland (t.h.) fra UE Oslo. Foto: UE Oslo Februar: PocketLock UB blir kåret til beste Ungdomsbedrift i Rogaland, og kvalifiserer seg til NM på Lillestrøm. Foto: UE Norge August: Captura UB vinner Skatteetatens regnskapspris under EM på hjemmebane. Skattedirektør Svein Kristensen deler ut prisen. Foto: UE Norge Oktober: Viktoria Magnussen og Mari Westad deltar på KAN Kvinner Ambisjoner Nettverk. Viktoria ble norgesmester i 2009 med Toetally UB, mens Mari ble kåret til beste selger samme år. Januar > Representanter fra SMSØ gjennomfører Vårt Lokalsamfunn over hele landet. > Gruppen Remember fra Odda videregående skole vinner Nasjonal Gründercamp i Trondheim elever har gjennom høsten deltatt i lokale energicamper, og 23 lag har kvalifisert seg til finalen. Prosjektet er et sam - arbeid med Enova. > Ungt Entreprenørskap Norge deler ut reisestipender til ungdomsbedrifter som deltar i Enterprise without Borders (EwB). 15 bedrifter mottar stipend for å dra til utlandet i Februar/mars > Det gjennomføres fylkesmesser for ungdomsbedrifter i alle landet fylker. På fylkesmessene kvalifiserer 180 ungdomsbedrifter seg til NM i mai. Mars > 38 gründere fra hele verden har meldt seg på Ferd Award for Social Entrepreneurship. 6 finalister får billetter til EM i Oslo i august og vil kjempe om å bli årets sosiale entreprenør. Som et kriterium for å delta har alle gjennomført minst ett av JA-YEs programmer. April > Atech SB fra Ålesund blir kåret til Norges beste Studentbedrift 2011 under NM på Næringslivets Hus (NHO). Studentbedriften har utviklet en ny teknikk for rensing av lense vann på maritime konstruksjoner. Sammen med Kitt SB, vinner av Ferdprisen for størst internasjonalt potensial, skal de representere Norge på EM i juli. Mai > 400 elever, 170 lærere og 90 jurymedlemmer deltar på Nasjonal Messe for Ungdomsbedrifter på Norges Varemesse på Lillestrøm. Captura UB fra Hamar Katedralskole blir kåret til Norges beste Ungdomsbedrift, og skal være Norges representant i europamester skapet på hjemmebane. > Statsminister Jens Stoltenberg og kommunalog regionalminister Liv Signe Navarsete besøker Captura UB på Hamar. > Gjensidighetsprisen deles ut for første gang, og vinner er elevbedriften Ungmat. com fra Slemmestad videregående skole ungdomsskoleelever har jobbet med sosialt entreprenørskap dette skoleåret. Juni > Ungt Entreprenørskap har nettverkssamling for alle ansatte i Tromsø. Nettverks samling er en årlig møteplass med fokus på å styrke fellesskapsfølelsen, øke kompetansen og dele erfaringer i organisasjonen. > 5.-klassinger fra Leirvik skule på Stord mottar SMARTing-prisen for sin idé om en flytende vann- og vindmølle elever har deltatt i SMARTere energi i Juli > Atech SB vinner den prestisjefylte Citi Sustainability Award under EM for Studentbedrifter i Madrid. August > Ungt Entreprenørskap Norge er august vertskap for The 22nd JA-YE Company of the Year Competition (EM for Ungdomsbedrifter). Under EM arrangeres JA Worldwides aller første JA Global Leaders Forum. Over 600 gjester fra 63 nasjoner deltar på arrangementet. Ferd og Nordea er hovedsamarbeidspartnere på arrangementet. > Captura UB mottar prisen Norwegian Tax Administration Accounting Award 2011 under EM for Ungdomsbedrifter. > Nordlandsforskning legger fram evaluering av Ungt Entreprenørskaps tilskudd fra KRD og NHD. Evalueringen viser en solid organisasjon som med relativt få tilsatte når ut til svært mange elever og studenter, og at UE tilbyr en stor mengde programmer med høy kvalitet. > Sparebanken Hedmark tildeles prisen for beste innsats i Finansstafetten Banken har gjennomført programmet Økonomi og karrierevalg for elever ved 15 ungdomsskoler i fylket. Prisen deles ut i samarbeid med FNO Finansnæringens Fellesorganisasjon og Finansmarkedsfondet. September > Det arrangeres kick-off for ungdoms bedriftselever over hele landet. > Kronprins Haakon besøker elevbedrifter ved Kruseløkka ungdomsskole og ungdomsbedrifter ved Greåker videregående skole. > Ungt Entreprenørskaps tildeling over statsbudsjettet økes med 3 millioner til totalt 25 millioner kroner. NHD øker med 1 million, mens KRD øker med 2 millioner. Oktober > 30 elever som har utmerket seg i arbeidet med Ungdoms- eller Studentbedrift, deltar på Leder for en dag og får fotfølge hver sin profilerte toppleder fra arbeids- og næringsliv. I tillegg til det nasjonale arrangementet, gjennomføres i 2011 lokale arrangementer i Akershus, Troms og Østfold. > 56 kvinnelige gründerspirer fra høyere utdanning deltar på KAN (Kvinner Ambisjoner Nettverk) et seminar om etablering, ledelse og styrearbeid. KAN arrangeres i samarbeid med Innovasjon Norge, Virke og AFF. November > Eline Hjelle fra Foss videregående skole kåres til årets entreprenørskapslærer. Prisen deles ut i samarbeid med Virke. > Det arrangeres nasjonal styresamling for daglige ledere og styremedlemmer fra hele landet hvor tema er arbeidsgiverpolitikk og finansiering av organisasjonen. > UE kommer også i 2011 på listen over JA Worldwide Member in Good Standing. > En rapport fra Østlandsforskning utført på oppdrag fra Virke og Unge Entreprenørskap viser at de som har drevet Ungdomsbedrift har 50 prosent høyere etableringsrate enn de øvrige i samme aldersgruppe. Desember > Østlandsforskning legger fram en positiv evaluering av det NORAD-støttede sam arbeidet med JA Uganda. > Arbeidstilsynet setter arbeidsmiljø på timeplanen og gjennomfører for første gang tilsyn i ungdomsbedrifter over hele landet. > Ungt Entreprenørskap setter ny aktivitetsrekord, med elever i entreprenørskaps - UE på facebook: Ungt Entreprenørskap Norge 6 7

5 Administrerende har ordet: Samfunnsbyggeren UE! I 2011 har vi igjen fått dokumentert at Ungt Entreprenørskap har en viktig rolle å spille i arbeidet med å legge til rette for mer verdiskaping og vekst. Når all aktivitet siste år er registrert og talt opp, viser tallene at UE er til stede i flere kommuner, i flere skoler og blant flere unge enn noen gang før. Ungdom som ser mulig heter i seg selv og rundt seg og gjør noe med dem er en viktig del av grunnmuren for framtidens arbeids plasser, både i private og offentlige virksomheter, i robuste lokalmiljø landet rundt. Et høydepunkt for Ungt Entreprenørskap i 2011 var Company of the Year Competition, EM for Ungdomsbedrifter. 600 gjester fra 63 nasjoner i hele vårt globale nettverk var samlet i Oslo i august, og i sentrum sto selve Company of the Yearkonkurransen med 34 lag fra Europa. For en energi! For en framtidstro! For en entusiasme for verdiskaping og bærekraft, for seg selv og for sine lokalmiljø! I slike sammenhenger får vi bekreftet at entreprenørskap er noe universelt: Det handler om holdninger, kultur og kompetanse uavhengig av hvor du bor. EM for Ungdomsbedrifter ble en suksess på mange vis, og uten våre samarbeidspartnere hadde det ikke vært mulig. Med Ferd og Nordea i spissen, bidro alle våre nasjonale partnere både med økonomi og kompetanse. UE Norge har dedikerte og løsningsorienterte samarbeidspartnere og sammen med UEs dyktige og engasjerte ansatte gjør de dette og mer til mulig! Arrangementet satte også et solid fottrykk etter seg gjennom Ferd Award for Social Entrepreneurship. Prisen bidro til å definere sosialt entreprenørskap som en del av virksomheten i vårt nettverk. Nordlandsforskning og Kunnskapsparken i Bodø evaluerte statens tilskudd til Ungt Entreprenørskap i Evalueringen konkluderer med at organisasjonen er slank og veldrevet, sett i forhold til størrelsen på ressurser og oppnådd volum på aktivitetene. Dette gir oss et fint utgangspunkt for å planlegge UEs videre utvikling og vekst. Organisasjonsog kulturutviklings prosesser pågår, med fokus på kvalitet i arbeidsprosesser, kompetanseutvikling blant ansatte og tillitsvalgte, samt profesjonalisering av kommunikasjons- og strategiarbeid. Østlandsforskning har på oppdrag fra Ungt Entreprenørskap Norge og hovedorganisasjonen Virke gjennomført en undersøkelse om egenetablering blant personer i alderen år. De som har deltatt i undersøkelsen drev Ungdomsbedrift (UB) for 6 8 år siden. Det er først nå de er voksne og vi kan måle effekten av erfaringen deres. Undersøkelsen slår fast det vi har sett indikasjoner på i et titalls tidligere rapporter: Den norske satsingen på entreprenørskap i skolen gir resultater! Undersøkelsen viser at entreprenører ikke er født sånn, men blitt sånn, og at entreprenørskap er en muskel som kan og må trenes, på linje med andre kunnskaper og ferdigheter. Vi trenger flere med sterke entreprenørskapsmuskler i landet vårt. Økt verdiskaping for den enkelte og for Norge avhenger av at det legges til rette for at de unge, får holdninger og kompetanse som gir de beste forutsetninger for at de og vi skal lykkes, som individer og som samfunn. Ungt Entreprenørskap ønsker å utgjøre en forskjell i dette arbeidet og har en stående invitasjon til andre samfunnsaktører om å bli med på laget. Norge trenger mer entreprenørskap, og de unge fortjener det! Anne Kathrine Slungård administrerende direktør i UE Norge 8 Installasjon av Edle og PD Wærner. Foto: JA-YE Europe 9

6 Visjon, kjerneverdier og formål Ungt Entreprenørskaps visjon: «Vi skal inspirere unge til å tenke nytt og til å skape verdier.» NORDEA Veivalg og målområder for UE Ungt Entreprenørskaps formål er i samspill med skoleverket, næringslivet og andre aktører å: > Utvikle barn og ungdoms kreativitet, skaperglede og tro på seg selv > Gi barn og ungdom forståelse for betydningen av verdiskaping og nyskaping i næringslivet > Fremme barn og ungdoms samarbeidsevne og ansvarsbevissthet > Gi forståelse for og kunnskap om etikk og regler i nærings- og arbeidslivet > Styrke samhandlingen i lokalsamfunnet mellom nærings- og arbeidslivet og skolene > Stimulere til samarbeid over landegrensene > Inspirere til framtidig verdiskaping i en sosial, kulturell og økonomisk sammenheng Ungt Entreprenørskaps KJERNEVERDIER: Framtid > Styrke unge menneskers evne og kompetanse til å mestre framtida > Være en drivkraft for verdiskaping og nyskaping > Gi viktige bidrag til å skape livskraftige lokalsamfunn og global bærekraftig utvikling Samspill > Lære barn og unge å samarbeide > Være en forutsigbar og langsiktig samarbeidspartner i spennet mellom skole, arbeids- og næringsliv > Skape møteplasser og bygge nettverk; lokalt, nasjonalt og internasjonalt Skaperglede > Gi unge mennesker muligheter til å utvikle kreativitet, skaperglede og tro på seg selv > Motivere unge mennesker til å tenke nytt og til å skape verdier > Benytte «Lære ved å gjøre» i sentrum for all aktivitet Små og mellomstore bedrifter utgjør en viktig del av verdiskapingen i Norge. Nordea ønsker å motivere unge gründere og formidle bankens rolle ved etablering og drift av virksomheter og bedrifter. Arbeidet med entreprenørskap i skolen er en viktig møteplass for skole og næringsliv. I tillegg til å være synlige innenfor et viktig område som innovasjon og entreprenørskap, lar vi oss også inspirere av ungdommens skaperevne og kreativitet. Gunn Wærsted administrerende direktør, Nordea NORGESGRUPPEN Produktutvikling og nyskaping er viktig og nødvendig for NorgesGruppen. Derfor ønsker vi å støtte UE, som bidrar til å fremme kreativitet, skaperglede og entreprenørskap, både i nåtid og fremtid. Tommy Korneliussen konsernsjef, NorgesGruppen Entreprenørskap i utdanning er et viktig grep for å oppnå økt verdiskaping; for den enkelte og for samfunnet som helhet. Ungt Entreprenørskap har utviklet et tjuetalls programmer og aktiviteter tilpasset ulike nivå i utdanningssystemet og i samsvar med kompetansemålene i Kunnskapsløftet. Denne Progresjonsmodellen har som overordnet mål å bidra til at den enkelte elev skal bli bedre i stand til å se muligheter; i seg selv og rundt seg og å gjøre noe med dem! UE legger til rette for et samspill mellom mange samfunnsaktører, og med verdier som framtid, samspill og skaperglede bidrar UE til å dyktiggjøre de unge for en framtid hvor vi ennå ikke ser alle utfordringer som skal løses og muligheter som kan brukes. UEs programplan definerer seks strategiske satsingsområder som gir føringene for UEs årlige handlingsplaner og prioriteringer: 1. Forankring og samarbeid UE skal bidra til å samordne satsingen på entreprenørskap i utdanning i hele utdanningsløpet fra grunnskole til høyere utdanning. Samarbeidet mellom skole og nærings- og arbeidsliv skal videreutvikles. 2. Omfang, kompetanse og kvalitet UE skal bidra til at elever på alle trinn i utdanningsløpet skal gis tilbud om entreprenørskapsopplæring. For å øke kvaliteten på tilbudet til elevene, vil UE bidra til å styrke entreprenørskapskompetansen hos lærere, forelesere og skoleledere. 3. Internasjonalisering UE skal bidra til samarbeid mellom norske utdanningsinstitusjoner og tilsvarende i utlandet. De unge skal gis erfaring med og forståelse av betydningen av kontakt på tvers av landegrenser. 4. Særskilt fokus på Elev-, Ungdoms- og Studentbedrift EB, UB og SB gir best samlet lærings effekt, og skal prioriteres. Programmene skal revideres for å være i tråd med nye læreplankrav, samt sikre høy kvalitet på innhold og gjennomføring. 5. Særskilt fokus på høyere utdanning UE vil bidra til å etablere økt fokus, omfang og bredde på entreprenørskapstilbudet innenfor ulike studieretninger. 6. Dokumentasjon, evaluering, forskningsog utviklingsarbeid God dokumentasjon av all aktivitet vil danne grunnlag for framtidig forskning, og jevnlig evaluering av UEs aktiviteter danner grunnlag for kontinuerlig pedagogisk utviklingsarbeid. JA I UGANDA Ungt Entreprenørskap er engasjert i å bygge opp søsterorganisasjonen Junior Achievement i Uganda. Målsettingen er ambisiøs: Å skape en kultur for innovasjon i skolesektoren og å motivere elever til å skape verdier, både økonomisk og sosialt. Flere ungdommer skal bli jobbskapere i et land med enorm arbeidsløshet der 30 prosent av folket lever under FNs fattigdomsgrense. Vel 300 skoler har deltatt og elever har drevet sine egne bedrifter i løpet av skoletiden. Østlandsforskning gjorde nylig en evaluering av det NORAD-støttede prosjektet. Rapporten viser samme effekt i Uganda som i Norge: Entreprenørskap i skolen er svært god næringsutvikling, og det gir mye tilbake til samfunnet. 10 Foto: Athina H. Veberg, UE Akershus Foto: UE Norge 11

7 NØKKELTALL aktivitet Ungt Entreprenørskap nådde totalt elev- og studentaktiviteter i Dette er en økning på 5 prosent fra året før. Totalt sett er UE til stede i flere kommuner, på flere skoler og når flere unge enn noen gang. Aldri har så mange lærere aktivt brukt våre programmer, og aldri har så mange frivillige fra nærings- og arbeidsliv bidratt overfor de unge. Totalaktivitet per fylke, utvikling Ungdomsbedrift fordelt på studieretninger Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Service og samferdsel 17 % Formgivningsfag Helse- og sosialfag Idrettsfag Medier og kommunikasjon Musikk, dans og drama Naturbruk Realfag/språkfag/samfunnsfag Restaurant- og matfag og 8 % økonomi Restaurant- og matfag Service og samferdsel Teknikk og industriell produksjon (TIP) (tom) Teknikk og industriell produksjon 5 % Annet 6 % Bygg- og anleggsteknikk 2 % Design og håndverk 5 % Elektrofag 3 % Formgivningsfag 1 % Helse- og sosialfag 3 % Idrettsfag 3 % Medier og kommunikasjon 12 % 5000 Realfag/språkfag/samfunnsfag og økonomi 25 % Naturbruk 7 % Musikk, dans og drama 3 % Agder Akershus Buskerud Finnmark Hedmark Hordaland Møre og Romsdal Nordland Oppland Oslo Rogaland Sogn og Fjordane Telemark Troms Trøndelag Vestfold Østfold Landsgjennomsnitt Mange fylker kan vise til fin økning i totalaktiviteten. Troms har en økning på hele 58,4 prosent, Akershus imponerer også med en økning på 35,8 prosent. Østfold og Hordaland øker med henholdsvis 13,4 prosent og 16,5 prosent. Noen fylker har en tilbakegang. Hovedforklaringene er at man har vært uten nødvendig bemanning i deler av året, samt at UE som organisasjon fikk en vanskelig inngang på 2011 på grunn av bortfall av en del inntekter og refusjonsordninger. Når totalaktiviteten likevel øker, bekrefter det inntrykket av en robust og fleksibel organisasjon, Det er bedriftsprogrammene EB, UB og SB som gir den beste læringseffekten. UE ønsker å øke aktiviteten innen disse programmene. Totalt sett øker aktiviteten for bedriftsprogrammene, men vi ser en liten nedgang for programmet UB isolert sett, EB holder seg på et høyt nivå, mens SB har en økning. men som dog er sårbar når noe uventet inntreffer Elevbedrift Antall elevaktiviteter på utdanningsnivå VGS Høyere Andre utdanning aktiviteter Sum Agder Akershus Buskerud Finnmark Hedmark Hordaland Møre og Romsdal Nordland Oppland Oslo Rogaland Sogn og Fjordane Telemark Troms Trøndelag Vestfold Østfold Totalt Bedriftsprogrammene, utvikling Ungdomsbedrift Studentbedrift ORACLE Oracle strekker seg langt for å være ledende innen innovasjon av framtidens teknologiske løsninger. Å være med på å motivere neste generasjon til innovasjon og nytenking er både verdifull læring for Oracle som selskap og for våre ansatte. Vi er stolte av å kunne bidra i en bred samfunnsmessig utvikling gjennom arbeidet med unge entreprenører. Tore Bjelland administrerende direktør, Oracle Norge LO LO støtter UEs arbeid fordi det er viktig at unge entreprenører får kjennskap til arbeidslivets spille regler og opplæring i bedrifts demokrati og partssamarbeid. Skolen må samarbeide mer med arbeidslivet, både om entreprenørskapsprosjekter og i annen undervisning. Roar Flåthen leder, LO 12 13

8 Nøkkeltall økonomi Finansiering Ungt Entreprenørskap er finansiert av en rekke private og offentlige samarbeidspartnere og mottar også mange ulike prosjekttilskudd. Finansieringen skjer både nasjonalt og lokalt; en stor andel av de nasjonale midlene videreføres fra UE Norge til de 17 fylkesorganisasjonene i tillegg til at hver fylkesorganisasjon har en betydelig andel egenfinansiering (61 prosent i gjennomsnitt). Totalt har organisasjonen 31 prosent privat finansiering (etter eliminering av interne transaksjoner). Målet er å oppnå 40 prosent privat finansiering. Kostnader Organisasjonen hadde i gjennomsnitt 80 årsverk fordelt på 93 ansatte i UE Norge har 10,4 av disse årsverkene (12 ansatte), de øvrige er ansatt i de 17 fylkesorganisasjonene med et snitt på 4,1 årsverk i hver fylkesorganisasjon. De relativt høye arrangementskostnadene i UE Norge skyldes i stor grad EM for Ungdomsbedrifter, som i 2011 ble arrangert i Oslo (3,7 millioner kroner). Utover dette er totale arrangementskostnader hovedsakelig knyttet til fylkesmesser for Ungdomsbedrifter, Gründercamper og NM for Ungdomsbedrifter og Studentbedrifter. Finansiering UE Norge UE Forlag AS Fylkesorganisasjonene Totalt Eliminering* Netto finansiering Kostnader UE Norge UE Forlag AS Fylkesorganisasjonene Totalt Eliminering* Netto kostnader Offentlig finansiering Privat finansiering Total finansiering Eliminering* Netto finansiering Personalkostnader Andre driftskostnader Arrangement/messer Prosjektutbetalinger Markedsføring/læremateriell/dokumentasjon Totale kostnader Eliminering* Netto kostnader Årsresultat før eliminering Finansiering (etter eliminering av interne transaksjoner*) KOSTNADER (etter eliminering av interne transaksjoner*) Annen offentlig finansiering 10,3 % Prosjektutbetalinger 3,5 % Markedsføring/læremateriell/dokumentasjon 4,0 % Frifond 1,7 % Private samarbeidspartnere 24,4 % Arrangement/messer 16,9 % Personalkostnader 58,1 % Departementer 27,7 % Fylkesmannen 0,6 % Private samarbeidspartnere 24,4 % Deltager-, registrerings- og 5,0 % kursinntekter Deltager-, 1,1 % registrerings- og kursinntekter 5,0 % Internasjonal finansiering 4,6 % Kommuner Internasjonal 24,6 % finansiering 1,1 % Fylkeskommuner 0,6 % Fylkesmannen Kommuner 27,7 4,6 %% Departement 1,7 % Frifond 10,3 % Annen offentlig finansiering Andre driftskostnader 17,5 % Fylkeskommuner 24,6 % *Interne transaksjoner er eliminert for å vise netto finansiering. Transaksjonene består av internfakturering og finansiering UE Norge mottar og videreformidler til fylkesorganisasjonene og UE Forlag AS. *Interne transaksjoner er eliminert for å vise netto kostnader. Personalkostnader Transaksjonene består av internfakturering og finansiering UE Andre driftskostnader Norge mottar 58,1 % og videreformidler til fylkesorganisasjonene og Arrangement/messer 17,5 % UE Forlag AS. Prosjektutbetalinger 16,9 % Markedsføring/læremateriell/dokument 3,5 % asjon 4,0 % 14 15

9 NASJONALE Samarbeidspartnere Utdanning I oktober fikk 30 utvalgte elever og studenter en skoledag de sent kommer til å glemme. På arrangementet Leder for en dag fikk de følge hver sin toppleder gjennom en arbeidsdag. Foto: Susanne K. Johansen Privat sektor Entreprenørskap i utdanning er et samspill mellom mange aktører. Ungt Entreprenørskap befinner seg i et dynamisk møtepunkt mellom offentlige og private virksomheter og mellom skole, arbeids- og næringsliv. Samspillet mellom alle disse aktørene er det helt spesielle med Ungt Entreprenørskap. Enova Enova er etablert for å fremme omlegging til miljøvennlig energibruk og -produksjon i Norge. Enova er hvert år oppdragsgiver på gründercamper over hele landet. De lokale vinnerne deltar på den nasjonale gründercampen «Energi for framtida», hvor elevene får utfordrende problemstillinger med energi som tema. Under NM for Ungdomsbedrifter deler Enova ut EnergiDesignprisen. Ferd Ferds engasjement i UE springer ut av konsernets visjon om å skape varige verdier og sette tydelige spor. Den menneskelige, økonomiske, og samfunnsmessige verdiskapingen som starter gjennom ungdoms møte med entreprenørskap i skolen, setter spor som Ferd er glad for å kunne bidra til. Ferd har etablert to nasjonale konkurranser: Størst verdiskapingspotensial for ungdomsbedrifter, og Størst internasjonalt potensial for studentbedrifter. Vinnerne i sistnevnte kategori deltar i EM for Studentbedrifter. Ferd var hovedsamarbeidspartner på EM for ungdomsbedrifter i august. Ungt Entreprenørskap Næringsliv Offentlig sektor Et av målene i programarbeidet er å sikre, vidreføre og utvide det gode samarbeidet som er etablert med våre samarbeidspartnere, både de offentlige organisasjonene og de private bedriftene. Det er i disse samarbeidsrelasjonene vi skal balansere organisasjonen mellom offentlig og privat virksomhet og mellom utdanning og nyetablering. FNO Finansnæringens Fellesorganisasjon (FNO) samarbeider aktivt med UE innenfor grunnskoleprogrammene. De lokale bankene gjennomfører Økonomi og karrierevalg i skoler over hele landet, og dette har bidratt til en formidabel økning i utbredelsen av dette programmet. FNO og UE kårer hvert år en finansinstitusjon som vinner av Finansstafetten. KS Kommunesektorens organisasjon (KS) er for UE en viktig samarbeidspartner for å få en god eierforankring av entreprenørskap i grunnskole og videre gående opplæring. For å stimulere til lokal entreprenørskapsaktivitet og styrke samarbeidet mellom KS og UE lokalt, har organisasjonene i fellesskap etablert Entreprenørskapsprisen. Prisen deles ut hvert annet år til en kommunal eller fylkeskommunal skoleeier som har jobbet systematisk med en helhetlig satsing på entreprenørskap over tid. LO Landsorganisasjonen i Norge (LO) er Norges største lønnstakerorganisasjon. Over medlemmer er organisert i fagforbund som er tilsluttet LO. LO mener at utdanning skal sikre samfunnet nødvendig tilgang til kompetente arbeidstakere, samtidig som den enkelte får realisert sine evner. LO er representert både i det nasjonale styret og i en rekke fylker, og det er godt samarbeid med LOs ungdomssekretærer. ManpowerGroup ManpowerGroup og Ungt Entreprenørskap har felles fokus på framtidens arbeidsliv, og at unge mennesker skal få muligheter og nødvendig kompetanse til å gå ut i arbeidslivet. ManpowerGroup har etablert konkurransen Beste HR-bedrift for ungdoms- og studentbedrifter og har samarbeidet med UE om å utvikle Fra utdanning til jobb, et program som ansatte i ManpowerGroup gjennomfører i videregående skoler over hele landet. ManpowerGroup har i flere år vært vertskap for Leder for en dag, og er også internasjonalt engasjert, både som JA Worldwides hovedsamarbeidspartner og som samarbeidspartner og medlem i JA-YE Europes styre. NHO Næringslivets Hovedorganisasjon har med sine ca medlemsbedrifter og over en halv million årsverk et spesielt ansvar for å forberede elever og studenter på arbeidslivet. Samspillet med UE har vært godt siden opprettelsen i NHOs regionale apparat har spilt en sentral rolle i oppbyggingen av UEs fylkesapparat. NHO er representert i samtlige fylkesstyrer og UE sentralt. I tillegg til å gi direkte økonomisk støtte er NHO også sentral samarbeidspartner for NM for studentbedrifter, som gjennomføres i Næringslivets Hus. Nordea Nordea har støttet UE siden etableringen i Banken deler ut prisen for beste forretningsplan i de nasjonale konkurransene for ungdomsbedrifter og studentbedrifter, og var hovedsamarbeidspartner på EM for ungdomsbedrifter i august. Nordeas visjon er å være den ledende nordiske banken, anerkjent for sine medarbeidere, som skaper betydelig verdi for kunder og aksjonærer. NorgesGruppen NorgesGruppen er Norges største handelshus. Konsernets medarbeidere jobber etter visjonen «Vi skal gi deg en bedre hverdag» med fokus på å yte god service. Som del av samarbeidsavtalen med UE deler NorgesGruppen ut prisen for Beste selger under NM for Ungdomsbedrifter. NorgesGruppens ansatte engasjerer seg også som mentorer for ungdomsbedrifter og gjennomfører UEs programmer i skolen. Oracle En del av Oracles visjon er å bidra til samfunnet bedriften og dens ansatte lever i. Gjennom et utstrakt samarbeid med UE gjør Oracle nettopp det ved blant annet å tilby alle sine ansatte muligheten til å være veiledere i gjennomføringen av ulike programmer. I 2011 satt bedriften Økonomi og karrierevalg på timeplanen. På NM for Ungdomsbedrifter stiller Oracle med ansatte som jurymedlemmer og deler ut Oracleprisen for Beste nettsted. SMSØ Samarbeid mot svart økonomi (SMSØ) er en allianse mellom Skatteetaten og sentrale parter i arbeids- og næringsliv LO, NHO, Unio, YS og KS. Hovedformålet til alliansen er å drive forebyggende arbeid mot svart økonomi. Samarbeidet med UE brukes til mål rettede tiltak for ungdom. Det er tilrettelagt veiledningshefter både i Skatter og avgifter og Økonomi og regnskap det siste i samarbeid med interesseorganisasjonene innen revisjon og regnskap i Norge. Skatteetaten tilbyr regnskapsopplæring for både elever og lærere som arbeider med ungdomsbedrifter. Gjennom landsdekkende konkurranser om Beste regnskap får en også fokusert grundig på regnskapets betydning innenfor seriøs næringsvirksomhet. Utdanningsforbundet Med over universitets- og høyskoleutdannede medlemmer er Utdanningsforbundet Norges tredje største fagforening. Medlemmene er ansatt i alle deler av det norske utdanningssystemet, fra barnehage til universitet og høyskoler. Det gir forbundet en viktig og unik posisjon i forankring av entreprenørskap i utdanningen. Utdanningsforbundet har vært en nær samarbeidspartner til UE gjennom mange år. Virke Hovedorganisasjonen Virke har styreledervervet i UE Norge. Virke har vært premissleverandør og døråpner for entreprenørskap gjennom den nye forskriften til lærerutdanning og vårt felles prosjekt rettet mot grunnskolelærerutdanningen. Virke og UE Norge har fornyet sam arbeidskontrakten, der de ansatte yter stor innsats ved å gi en dag hvert år til gjennomføring av UEs programmer. UE og Virkes felles pris til årets entreprenørskapslærer er et viktig bidrag for å vise fram gode lærere. Virke og UE har i 2011 hatt et felles forskningsprosjekt der Østlandsforskning dokumenterte de positive effektene av Ungdomsbedrift

10 Storting og regjering satser på entreprenørskap i utdanning UE har et godt samarbeid med regjeringen. Kommunal- og regionaldepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Kunnskapsdepartementet og Landbruksog matdepartementet er direkte involvert, og er representert i det nasjonale styret med observatører med talerett. Regjeringens arbeid med entreprenørskap i utdanning er forankret i stortingsmeldinger 1 og i Handlingsplan. Entreprenørskap i utdanningen fra grunnskole til høyere utdanning Handlingsplanen viderefører satsingen på grunnopplæringen fra strategiplanen Se mulighetene og gjør noe med dem! strategi for entreprenørskap i utdanning I handlingsplanen oppfordes Ungt Entreprenørskap til å videreutvikle og arbeide for økt utbredelse av eksisterende opp læringsprogrammer. Ungt Entreprenørskap opp - fordres også til å arbeide videre for å fremme samarbeid mellom utdanningsinstitusjoner og næringsliv. UE fikk totalt 24,4 millioner kroner i dep artemental støtte i Formålet med tilskuddene er å bidra til at UE videre fører og utvikler sin innsats med å styrke entreprenørskaps opplæringen i det norske utdanningssystemet. Fotnote 1: St.meld. nr. 7 ( ) Et nyskapende og bærekraftig Norge St.meld. nr. 25 ( ) Lokal vekstkraft og framtidstru St.meld. nr. 44 ( ) Utdanningslinja SAGT OM UNGT ENTREPRENØRSKAP Jens Stoltenberg Statsminister Barn og unge er nysgjerrige, kreative og nyskapende. De evner å løse problemer på nye og utradisjonelle måter. Dette er egenskaper som arbeidslivet i stadig større grad etterspør, og det er ikke minst egenskaper som er avgjørende om vi skal klare å ha et nyskapende næringsliv. En av skolens fremste oppgaver er å forberede elevene og studentene til et meningsfylt virke i arbeid senere i livet. Det er derfor svært viktig at vi evner å ha et utdanningssystem som utvikler kreative evner. Vi ønsker at skolen skal ha nær kontakt med lokalt arbeids- og næringsliv. Det arbeidet som Ungt Entreprenørskap gjør, har siden oppstarten i 1997 bidratt til å utvikle elevenes skaperevne. Arbeidet med ungdoms- og studentbedrift har dessuten gitt nyttig erfaring med hensyn til hvordan næringslivet fungerer. Jeg tror også at elever og studenter gjennom dette arbeidet står bedre rustet på arbeidsmarkedet. Erfaringene viser at de som har fått opplæring i å drive sin egen bedrift, har lettere for å skape sin egen arbeidsplass etter endt utdanning. Det viser at opplæringen fungerer. Jeg tror også at det lokale næringslivet som deltar i arbeidet med UEs bedriftsprogrammer, opplever det som stimulerende. Det fremtidige Norge drives ikke av olje, men av kunnskap av den menneskelige skaperkraften. Opplæring i oppstart, gjennomføring og avvikling av egen bedrift vil på sikt kunne gi flere bedriftsetableringer i Norge flere unge mennesker med skaperevne og pågangsmot. Det er en viktig forutsetning for fortsatt verdiskaping og økonomisk vekst. Liv Signe Navarsete kommunal- og regionalminister Eg er oppteken av at det er eit rikt mangfald av arbeidsplassar over heile landet. For å få det til, treng vi folk med pågangsmot og stå-på-vilje som vel å starte sine eigne bedrifter. Eg er imponert over engasjementet, kreativiteten og motet som arbeidet til UE er med å utløyse hos unge skaparar, og den kunnskapen elevane får. Kommunal- og regionaldepartementet har ei særskild satsing på unge i nord i tillegg til den eksisterande satsinga. Kommunal- og regionalminister Liv Signe Navarsete foretok den offisielle åpningen av EM i Oslo og besøkte alle de 34 finalistene på stand. Foto: UE Norge Trond Giske nærings- og handelsminister For å sikre landets konkurranseevne er vi avhengig av en arbeidsstyrke som våger å tenke nytt og finne løsninger på eksisterende utfordringer. Ungt Entreprenørskap er en sentral samarbeidspartner i regjeringens arbeid for å fremme entreprenørskap i utdanningen og bidrar gjennom sine opplæringsprogrammer til at elever og studenter tidlig utfordres til å tenke nytt og skape verdier. Gjennom vår satsing vil vi bidra til at Ungt Entreprenørskap kan videreføre det gode samarbeidet med næringsliv, utdanningsinstitusjoner og offentlige myndigheter. Kristin Halvorsen kunnskapsminister Barn er av natur nysgjerrige, undrende og interesserte. De unges kreativitet er en kraft som er av stor betydning for lærelysten og læringsutbyttet. Norge trenger folk med pågangsmot som tør å sette i gang ny virksomhet og skape verdier. Regjeringen ønsker et nyskapende næringsliv og en kreativ opplæring. Ungt Entreprenørskap gjør en viktig jobb ved å knytte elever og arbeidsliv sammen, og stimulere til nyskaping. Hvert år deltar flere tusen elever i elev- eller ungdomsbedrifter i regi av Ungt Entreprenørskap. Dette gir elevene mulighet til å høste gode erfaringer fra arbeid med entreprenørskap, innovasjon og næringsliv, og kan virke motiverende på mange. Erfaringene elevene får, kan være et viktig bidrag for å få den kunnskapsrike og kompetente arbeidsstyrken vi trenger i framtiden. Tora Aasland forsknings- og høyere utdanningsminister Ungt Entreprenørskap har gjennom flere år bidratt sterkt til at en betydelig del av ungdomskullene har utviklet sin kompetanse om entreprenørskaps- og nyskapingsprosesser. Spesielt har organisasjonens satsing på Ungdomsbedrift i videregående opplæring og Studentbedrift i høyere utdanning vært viktig for at studenter i ulike utdanningsretninger nå er interessert i entreprenørskapsrelaterte emner. For at dette skal lykkes er det behov for kreativ tenking og tilnærmingsmåter så vel hos lærere som hos ingeniører. Vi vet at entreprenørskapsopplæring gir viktige ferdigheter som arbeidslivet har nytte av. Lars Peder Brekk landbruks- og matminister Ungt Entreprenørskap er for Landbruks- og matdepartementet en viktig bidragsyter for departementets satsing på innovasjon og utvikling innenfor mat og reiseliv basert på lokale ressurser og råstoffer. Gastronomiprisen deles ut på fylkesmesser og på NM for Ungdomsbedrifter. Det har gitt de unge en arena til å vise at de ser muligheter i sitt nærmiljø og gjør noe med dem! 18 19

11 Progresjonsmodellen Ungt Entreprenørskap har utviklet et tyvetalls programmer fra grunnskolen til høyere utdanning. På de ulike trinnene ligger det pedagogiske programmer som ivaretar en god progresjon gjennom hele utdanningsløpet. En vesentlig suksessfaktor er at programmene gjennomføres i nært samarbeid med lokalt arbeids- og næringsliv. Progresjonsmodellen for Ungt Entreprenørskap trinn Høyere utdanning Ungdomsbedrift Gründercamp Fra utdanning til jobb Enterprise without Borders Leder for en dag Jenter og Ledelse Inkluderende arbeidsliv Cambridge-eksamen Studentbedrift Gründercamp KAN-programmet Leder for en dag Cambridge-eksamen Entreprenører er mennesker som har ideer, og evne til å omsette ideene til virkelighet i samarbeid med andre. De ser muligheter både på sosiale, økonomiske og kulturelle områder i skole og samfunn. UE bygger sine programmer på en læringsstrategi der «lære ved å gjøre» er viktig og utvikling av handlingskompetanse er et uttalt mål. Personlig engasjement og egne ressurser Entreprenørskapskriterier UEs pedagogiske plattform er drivkraften hos elevene. Pedagogisk entreprenørskap legger vekt på at kreativitet kan læres og øves. Samarbeid mellom skole og arbeids- og næringsliv gir læringen mening, det bygger bro mellom teori og praksis og bidrar til å øke kreativiteten i undervisningen. Det å trekke med seg ledere og ansatte i arbeids- og næringsliv, kan gi positiv effekt, ikke bare for elevene, men også for lærerne og de voksne som stiller som frivillige. UEs tilbud gir ungdom tro på egne skapende krefter og evne til å se og bruke disse. Dette er en viktig forutsetning både for framtidige arbeidstakere og framtidige arbeidsskapere. UE har definert fem kriterier som skal være tydelige elementer i alle UEs programmer og aktiviteter: > Kreative prosesser > Læring gjennom handling > Tverrfaglighet > Samarbeid mellom utdanningsinstitusjon og nærings- og arbeidsliv > Verdiskaping De fem kriteriene er sidestilte, men det vil variere hvilke kriterier som har sterkest fokus i ulike programmer og aktiviteter trinn Elevbedrift Gründercamp Jobbskygging Økonomi og karrierevalg Se mulighetene! TeknoVisjon trinn Fra Handlingsplan. Entreprenørskap i utdanningen fra grunnskole til høyere utdanning SikkSakk Europa Smart Vårt Lokalsamfunn VIRKE Vi har alle et ansvar for at elever blir best mulig forberedt på det voksne liv. Det handler blant annet om å skaffe seg innsikt i arbeids- og næringsliv. Læring er mer enn undervisning. Det er forståelsen det kommer an på; hvordan vi er i stand til å fordøye, relatere og anvende det vi har lært, i praksis. Vibeke Hammer Madsen administrerende direktør, Virke SMSØ/ SkatteEtaten For oss er det viktig at ungdom lærer å gjøre ting riktig fra begynnelsen av. Gjennom UEs ulike programmer og konkurranser for ungdom opplever vi et ekte og spennende engasjement fra alle involverte og ikke minst vi får ungdommene i direkte dialog, på deres egne arenaer. Svein Kristensen skattedirektør 20 21

12 Grunnskole trinn Programmene vektlegger å utvikle personlige egenskaper og holdninger gjennom kreativitet og utforskertrang. De styrker elevenes identitet og tilhørighet til eget lokalmiljø og bevisstgjør dem på at de kan være med å påvirke sine egne omgivelser. UEs læringsaktiviteter på trinn handler om å stimulere og inspirere barns skapertrang og kreativitet. Disse egenskapene bruker de til å utforske muligheter og utfordringer i eget lokalmiljø, og de bevisstgjøres på hvordan verdier skapes i et samfunn både sosialt, kulturelt og økonomisk. Å bygge opp elevenes entreprenørskapskompetanse styrker deres egen tro på at de kan bidra til å gjøre en forskjell for seg selv og andre. Læreplanen for Kunnskapsløftet (LK06) legger til rette for entreprenørskap gjennom et sett ulike kompetanseområder. Den generelle delen peker flere steder på betydningen av å utruste elevene med kompetanse til å gå inn i en framtid vi i dag ikke kjenner, men også i de enkelte fagene er entreprenørskapsmetodikk egnet verktøy til å oppfylle læreplanens intensjon. Lokalt arbeids- og næringsliv tar aktivt del i gjennomføring av alle UEs programmer. Dette bidrar til å bygge gode relasjoner mellom skoler og næringsliv, i tillegg til at det gir elevene en virkelighetsnær og annerledes læringsopplevelse. KS Entreprenørskap er med på å bygge konkurransedyktige og levedyktige lokalsamfunn. Derfor er en satsing på entreprenørskap i skolen en investering i vår fremtid. For KS, som organiserer alle kommunale og fylkeskommunale skoleeiere, er det viktig at entreprenørskap blir en naturlig del av skolens innhold. Sigrun Vågeng, administrerende direktør, KS Hva er skatt, og hvorfor skal vi betale det? Hva bruker de skattepengene til? Dette var spørsmål som over fjerdeklassinger over hele landet fikk svar på da representanter fra Samarbeid mot svart økonomi (Skatteetaten, LO, Unio, NHO, YS og KS) gjennomførte Vårt Lokalsamfunn. Det var to representanter som var veiledere i hvert klasserom, og alle hadde vært på kurs hos UE i fylkene. antall elever på landsbasis På Bøleråsen skole overtok foreldrene undervisningen da lærerne dro på kurs. De gjennomførte blant annet Vårt Lokalsamfunn i 4. klasse. Foto: Athina H. Veberg, UE Akershus Antall elever PÅ LANDSBASIS: elever elever elever elever elever elever elever elever elever > I 2011 var det elever som deltok i UEs programmer for trinn > Dette er en økning på 13 % fra året før 22 23

13 UNGDOMSSKOLE trinn Programmene videreutvikler elevenes evne og vilje til å ta initiativ, samt deres samarbeidsevne og sosiale ferdigheter. De får elevene til å reflektere over egne muligheter knyttet til utdanning og karrierevalg. Gjennom Elevbedrift får elevene erfaring med enkel bedriftsetablering og forståelse av verdiskapingsbegrepet. Ungdomstrinnet er et viktig satsingsområde fra myndighetenes side for å skape motivasjon for læring og lyst til å gjennomføre hele skoleløpet. Ungdomsskolemeldingen som ble lagt ut på høring i 2011, vektlegger behovet for en bredere tilnærming til læring gjennom varierte arbeidsformer og mer praktisk arbeid med fagene. UEs programmer bidrar til å styrke elevenes faglige motivasjon ved å ta utgangspunkt i elevenes interesser, mestringskompetanse og arbeidsglede. Programmene vektlegger samarbeid med lokalt arbeids- og næringsliv for å gi dem gode forutsetninger for egne utdannings- og karrierevalg og motivasjon for læring. Elevene får også erfaring med enkel bedriftsetablering og forståelse av hvordan verdiskaping skjer. Programmene er basert på tverr faglig læring og dekker kompetansemål i flere fag. Utdanningsforbundet Entreprenørskapsprogrammer er viktig for mangfold og variasjon i norsk utdanning. Gjennom entreprenørskapsaktiviteter ser elever og studenter sammenheng mellom teori og praksis på en måte som er motiverende for dem og for lærerne. Utdanningsforbundet er stadig på jakt etter nye innfallsvinkler til å gjøre undervisningen meningsfylt og motiverende. Nettopp derfor er samarbeidet med UE viktig for oss. "Jeg synes jeg lærte mye om det å klare å ta riktige valg. Selv har jeg hatt problemer med å velge hvilken videregående skole jeg burde velge, men de metodene rundt det å velge som jeg lærte her i dag har hjulpet meg". Marija Rebekka Kanavin (15), Torstad ungdomsskole. Mimi Bjerkestrand leder, Utdanningsforbundet antall elever på landsbasis* *Inkl. også IA-bedrift. Elevbedriften Jenter på brett fra Hol ungdomsskole på Geilo holder snøbrettkurs for jenter med slagordet «Av jenter, for jenter». Foto: UE Buskerud antall elever på landsbasis elever elever elever elever elever elever elever elever elever > I 2011 var det elever som deltok i UEs programmer for trinn > Dette er en økning på 10 % fra året før > 24 % av et elevkull i grunnskolen drev Elevbedrift 24 25

14 Sosialt entreprenørskap Sosiale entreprenører ser muligheter der andre ser problemer. Gjennom prosjektet Gjør noe med det! har over elever på ungdomstrinnet hatt sosialt entreprenørskap på timeplanen i elever har fått mulighet til å starte elevbedrift, hvor de har jobbet med å løse sosiale utfordringer innen områder som miljø, helse, utdanning, menneskerettigheter og økonomisk utvikling. Arbeidet bidrar til å utvikle gode holdninger og gir elevene handlingskompetanse. Ungdom og personlig økonomi Programmet Økonomi og karrierevalg lar elevene se sammenhengen mellom økonomi og yrkesvalg og betydningen av ryddighet og oversikt i sin personlige økonomi. Finansstafetten engasjerer ansatte i finanssektoren i Norge til å bidra med et dagsverk som veileder. Økonomi og karrierevalg dekker læreplanmål i norsk, matematikk og samfunnsfag, og er godt egnet til bruk i faget utdanningsvalg. Sparebanken Hedmark ble tildelt prisen for beste innsats i Finansstafetten i ungdomskonsulenter i banken har gjennomført Økonomi og karrierevalg for elever i fylket. FNO Ordfører Rune Kjølstad i Røyken kommune tilbragte en dag i klasserommet da han gjennomførte Vårt Lokalsamfunn for elever på Sydskogen skole. Foto: UE Buskerud FERD Hvis du endrer noens fremtid fra ugagn til skolegang, fra trygd til arbeid, har du skapt en fremtid og en verdi gjennom fenomenet sosialt entreprenørskap. Dette fenomenet har Ferd satset hardt på å få inn i UEs tilbud. Johan H. Andresen eier og konsernsjef, Ferd Norsk finansnæring er opptatt av at ungdom har god forståelse og innsikt i egen økonomi, og at det skjer nyskaping i norsk næringsliv. Derfor har både FNO og svært mange av våre medlemmer et aktivt samarbeid med UE som gir gode resultater. Arne Hyttnes administrerende direktør, FNO Det er ingen kunnskap som sitter så godt hos elevene som den de tilegner seg gjennom egen erfaring. Ungdomsbedrift som metode er basert på elevaktiv læring. Gjennom et skoleår etablerer, driver og avvikler elevene ungdomsbedriften. Underveis i driften møter elevene ulike arbeids oppgaver og utfordringer. Elevene må være aktive i å søke veiledning fra både lærer, mentor og andre i deres nettverk som kan bidra til at de lykkes med bedriften sin. UE tilbyr en rekke kurs, blant annet i Inkluderende Arbeidsliv (IA), ledelse, markedsføring, medie arbeid, regnskap m.m. Ungdomsbedrift gir gode muligheter for tverrfaglig læring og er godt forankret i kompetansemål i en rekke studie spesialiserende og yrkesfaglige utdanningsprogram. Videregående OPPLÆRING trinn Programmene gir erfaring med bedriftsetablering og bevissthet om hvordan hver enkelt kan bidra til å skape verdier i eget lokalsamfunn. Det er lagt inn en internasjonal dimensjon der elevene kan få erfaring med internasjonalt samarbeid og innsikt i andre kulturer. Gjennom ungdoms bedriftsprogrammet erfarer elevene at godt samarbeid og de menneskelige ressursene er viktige for bedriftens resultater. Mange ungdomsbedrifter velger derfor å inngå samarbeidsavtale med NAV og bli sertifisert som IA-ungdomsbedrift. UEs tilknytning til den europeiske organisasjonen JA-YE Europe og om lag 40 søster organisasjoner i Europa, åpner en rekke internasjonale arenaer for norske elever. Med støtte fra Næringslivets Internasjonaliseringsstiftelse (NORINT) delte UE i 2011 ut 15 reisestipender til ungdomsbedrifter med internasjonale ambisjoner. Flere hundre elever deltok på internasjonale messer og Trade Fairs i regi av våre søsterorganisasjoner og UE MANPOWER Det er en glede og inspirasjon for oss i ManpowerGroup å se alle gründertalentene rundt om i Norge. Vi håper vi kan bidra til å øke engasje mentet rundt et så viktig arbeid som UE gjør, blant ungdom som har ideer de ønsker å omsette til forretningsdrift. Vi velger å støtte UE fordi deres funksjon er sammenfallende med våre verdier som innovasjon og nyskaping, og det er viktig at entreprenørskap blir en integrert del av undervisningen. Maalfrid Brath konsernsjef, ManpowerGroup antall elever på landsbasis* antall elever på landsbasis elever elever elever elever elever elever elever elever elever *Inkl. også IA-bedrift, Jenter o g ledelse og Leder for en dag. Foto: Eivind Husabø, UE Sogn og Fjordane 26 27

Hva gjør Ungt Entreprenørskap

Hva gjør Ungt Entreprenørskap Hva gjør Ungt Entreprenørskap Ungt Entreprenørskap (UE) er en ideell organisasjon som arbeider med entreprenørskap i skolen og som stimulerer til samarbeid mellom skole og næringsliv. UEs formål er i samspill

Detaljer

UNGT ENTREPRENØRSKAP i NORGE en del av JA-YE worldwide. www.ue.no www.ja-ye.org

UNGT ENTREPRENØRSKAP i NORGE en del av JA-YE worldwide. www.ue.no www.ja-ye.org UNGT ENTREPRENØRSKAP i NORGE en del av JA-YE worldwide www.ue.no www.ja-ye.org UE er hovedaktøren i Norge med god anerkjennelse internasjonalt UE Finnmark UE Troms God forankring i politiske partier lokalt

Detaljer

Entreprenørskap i utdanning samarbeid skole næringsliv Næringssamling 24.03.11. Anne Kathrine Slungård Admdir Ungt Entreprenørskap Norge

Entreprenørskap i utdanning samarbeid skole næringsliv Næringssamling 24.03.11. Anne Kathrine Slungård Admdir Ungt Entreprenørskap Norge Entreprenørskap i utdanning samarbeid skole næringsliv Næringssamling 24.03.11 Anne Kathrine Slungård Admdir Ungt Entreprenørskap Norge De som er ledere og etablerere i 2030 kjører ikke Mercedes mopeden

Detaljer

Entreprenørskap. Vrådal 19. november 2010

Entreprenørskap. Vrådal 19. november 2010 Entreprenørskap Vrådal 19. november 2010 Hva er Ungt Entreprenørskap? Hva er entreprenørskap i utdanning? Hvorfor entreprenørskap i utdanning? Stanley Jacobsen Daglig leder i Ungt Entreprenørskap Telemark

Detaljer

Entreprenørskap i Verranskolen

Entreprenørskap i Verranskolen VERRAN KOMMUNE Oppvekst Entreprenørskap i Verranskolen 1. Innledning Verran kommune har undertegnet samarbeidsavtale med Ungt Entreprenørskap Trøndelag. I Verranskolen, særlig ved Folla skole, er det lang

Detaljer

Morgendagens verdiskapere utdannes nå!

Morgendagens verdiskapere utdannes nå! Morgendagens verdiskapere utdannes nå! Næringskonferanse 19.09.13 Anne Kathrine Slungård Adm dir Ungt Entreprenørskap Norge = ikke gammelt = gå inn = ta fatt på = evne ikke gammelt gå inn ta fatt på evne

Detaljer

Konferanse om samarbeid mellom skole og arbeidsliv. 13. september 2012

Konferanse om samarbeid mellom skole og arbeidsliv. 13. september 2012 Konferanse om samarbeid mellom skole og arbeidsliv 13. september 2012 Hvordan skape godt samarbeid mellom skole og arbeidsliv i arbeidet med ENTREPRENØRSKAP? Konferanse om samarbeid mellom skole og arbeidsliv

Detaljer

Det e mulig å få det til

Det e mulig å få det til Det e mulig å få det til Ungt Entreprenørskap Finnmark Stiftet 12.juni 2003 Hilde C. J. Mietinen Daglig leder Mette Westlie Leif Arne Bjørkås Medarbeidere Framtid Samspill Skaperglede Ungt Entreprenørskap?

Detaljer

Entreprenørskap er løsningen for framtida!

Entreprenørskap er løsningen for framtida! Entreprenørskap er løsningen for framtida! Landbrukets kompetansekonferanse 22.10.13 Daglig leder, Anne Marit Igelsrud = ikke gammelt = gå inn = ta fatt på = evne ikke gammelt gå inn ta fatt på evne Ungt

Detaljer

FRAMTID SAMSPILL SKAPERGLEDE

FRAMTID SAMSPILL SKAPERGLEDE 2011 2012 FRAMTID SAMSPILL SKAPERGLEDE Ungt Entreprenørskap Oslo Ungt Entreprenørskap Oslo er en ideell forening finansiert av stat, kommune, organisasjoner og lokalt næringsliv. Elever og studenter må

Detaljer

Vi inspirerer unge til å tenke nytt og til å skape verdier. ue.no

Vi inspirerer unge til å tenke nytt og til å skape verdier. ue.no Vi inspirerer unge til å tenke nytt og til å skape verdier UNGT ENTREPRENØRSKAP (UE) SKAL BIDRA TIL Å SKAPE KULTUR FOR ENTREPRENØRSKAP Ideell organisasjon Fremmer entreprenørskap i hele utdanningsløpet

Detaljer

Nytt fra UE til grunnskolen

Nytt fra UE til grunnskolen Nytt fra UE til grunnskolen Ungt Entreprenørskap Oppland Grunnskoleansvarlig Thorstein Hernes thorstein.hernes@oppland.org Ansvarlig vgs og høgskole Karin Rønning, daglig leder karin.rønning@oppland.org

Detaljer

Deres ref Vår ref Dato 12/5281 18.1.2013

Deres ref Vår ref Dato 12/5281 18.1.2013 Ungt Entreprenørskap Postboks 5250 Majorstua 0303 OSLO Deres ref Vår ref Dato 12/5281 18.1.2013 Tilskuddsbrev for 2013 Ungt Entreprenørskap Stortinget behandlet Nærings- og handelsdepartementets budsjett

Detaljer

UE over hele landet. UE Agder daglig leder Kathrine Gregersen agder@ue.no Tlf: 38 17 68 27

UE over hele landet. UE Agder daglig leder Kathrine Gregersen agder@ue.no Tlf: 38 17 68 27 Årsmelding 2012 UE over hele landet UE Agder daglig leder Kathrine Gregersen agder@ue.no Tlf: 38 17 68 27 UE Akershus daglig leder Petter Skotland akershus@ue.no Tlf: 901 92 256 UE Buskerud daglig leder

Detaljer

Jobbskygging Utdanningsveier

Jobbskygging Utdanningsveier ELEVHEFTE Jobbskygging Utdanningsveier Arbeidsbok elever 10. trinn Navn 1 2 JOBBSKYGGING - 10 TRINN Arbeidsark 1 HOSPITERING I VIDEREGÅENDE SKOLE Om kort tid skal du søke videregående opplæring. Her er

Detaljer

Ungt Entreprenørskap - løsninger for framtida. Anne Marit Igelsrud Daglig leder Ungt Entreprenørskap Trøndelag. www.ue.no

Ungt Entreprenørskap - løsninger for framtida. Anne Marit Igelsrud Daglig leder Ungt Entreprenørskap Trøndelag. www.ue.no Ungt Entreprenørskap - løsninger for framtida Anne Marit Igelsrud Daglig leder Ungt Entreprenørskap Trøndelag www.ue.no Ungt Entreprenørskap - UE Ungt Entreprenørskap (UE) er en ideell, landsomfattende

Detaljer

Visjon, hovedmål og strategiske satsingsområder for

Visjon, hovedmål og strategiske satsingsområder for Visjon, hovedmål og strategiske satsingsområder for Ungt Entreprenørskap Finnmark 2011-2014 Ungt Entreprenørskaps visjon Ungt Entreprenørskap skal inspirere unge til å tenke nytt og til å skape verdier.

Detaljer

Ungt Entreprenørskap. Førde 12.11.2013. ue.no FRAMTID - SAMSPILL - SKAPERGLEDE

Ungt Entreprenørskap. Førde 12.11.2013. ue.no FRAMTID - SAMSPILL - SKAPERGLEDE Ungt Entreprenørskap Førde 12.11.2013 Ungt Entreprenørskap Sogn og Fjordane Ungt Entreprenørskap 17 fylkesorganisasjoner 20 ulike programmer 353 kommuner 1 230 skoler 7 648 lærere 25 773 frivillige 200

Detaljer

Ungt Entreprenørskap Hordaland

Ungt Entreprenørskap Hordaland Ungt Entreprenørskap Hordaland Regionrådet i Nordhordland Inger Grete Strømme, daglig leder 01.11.2013 Ungt Entreprenørskap 17 fylkesorganisasjoner 20 ulike programmer 352 kommuner 1 271 skoler 9 480 lærere

Detaljer

Entreprenørskap i valgfagene - Idéhefte. Produksjon av varer og tjenester

Entreprenørskap i valgfagene - Idéhefte. Produksjon av varer og tjenester Entreprenørskap i valgfagene - Idéhefte Dette er eksempler på hvordan entreprenørskap og UEs programmer kan innlemmes i de nye valgfagene. Eksemplene er ikke fullstendige, og det vil være nødvendig med

Detaljer

Årsmelding 2010 S trykk A Follo rykk:. T o gunner t t T-camp på Hudøy. Design: pilo Forside: SMAR

Årsmelding 2010 S trykk A Follo rykk:. T o gunner t t T-camp på Hudøy. Design: pilo Forside: SMAR Årsmelding Styreleder og daglig leder har ordet Det er interessant å se at mange av dagens mest ettertraktede jobber, ikke eksisterte for ti år siden. Det vil si at vi hver dag forbereder elever og studenter

Detaljer

DET KONGELIGE NÆRINGS- OG HANDFLSDEPARTEMENT /ISS

DET KONGELIGE NÆRINGS- OG HANDFLSDEPARTEMENT /ISS DET KONGELIGE NÆRINGS- OG HANDFLSDEPARTEMENT Ungt Entreprenørskap v! Anne Kathrine Slungård Postboks 5250 Majorstua 0303 OSLO Deres ref Vår ref 201005139-/ISS Dato 09.02.2011 Tilskuddsbrev for 2011 - Ungt

Detaljer

Ungt Entreprenørskap VESTFOLD

Ungt Entreprenørskap VESTFOLD Ungt Entreprenørskap VESTFOLD Styreleder og daglig leder har ordet Ungt Entreprenørskap Vestfold er en ideell forening som arbeider for og med entreprenørskap i utdanning i Vestfold. Mange av de arbeidsplasser

Detaljer

Årsmelding 2012. Ungt Entreprenørskap Oslo. A member of JA Worldwide

Årsmelding 2012. Ungt Entreprenørskap Oslo. A member of JA Worldwide Årsmelding A member of JA Worldwide Styreleder har ordet Norge trenger mennesker som ser muligheter og gjør noe med dem. Elevene og studentene må gjennom utdanningen utvikle personlige egenskaper som kreativitet,

Detaljer

Gjennomføres i samarbeid med Gjensidigestiftelsen. Er forebyggende, utviklende, aktivitetsskapende og samfunnsbyggende

Gjennomføres i samarbeid med Gjensidigestiftelsen. Er forebyggende, utviklende, aktivitetsskapende og samfunnsbyggende Gjør noe med det! Elevene identifiserer sosiale utfordringer, samarbeider om å finne løsninger og organiserer seg i en elevbedrift for å gjøre noe med det. Gjør noe med det Gjennomføres i samarbeid med

Detaljer

Statsbudsjettet Tilsagn om tilskudd til Ungt Entreprenørskap - på inntil 13 mill kr fra kap. 552, post 72

Statsbudsjettet Tilsagn om tilskudd til Ungt Entreprenørskap - på inntil 13 mill kr fra kap. 552, post 72 Ungt Entreprenørskap Postboks 5250 Majorstua 0303 OSLO Deres ref. Vår ref. Dato 13/294-2 05.02.2013 Statsbudsjettet 2013 - Tilsagn om tilskudd til Ungt Entreprenørskap - på inntil 13 mill kr fra kap. 552,

Detaljer

Årsmelding 2009 S trykk A ollo rykk: F. T o gunner t t Design: pilo

Årsmelding 2009 S trykk A ollo rykk: F. T o gunner t t Design: pilo Årsmelding 2009 Styreleder og daglig leder har ordet Gjennom 2009 har Ungt Entreprenørskap Oslo (UE Oslo) bidratt til entreprenørskapsaktivitet for nærmere 15 000 elever og studenter. Disse har deltatt

Detaljer

A member of JA Worldwide

A member of JA Worldwide A member of JA Worldwide Styreleder har ordet Arbeidslivet i Norge trenger unge med entreprenørskapskompetanse. Uansett hvor de unge skal skape verdier i fremtiden, som arbeidstaker, arbeidsgiver eller

Detaljer

Evalueringsrapport Utviklingsprosjekt for økt entreprenørskap i utdanning i Trondheimsregionen.

Evalueringsrapport Utviklingsprosjekt for økt entreprenørskap i utdanning i Trondheimsregionen. Evalueringsrapport Utviklingsprosjekt for økt entreprenørskap i utdanning i Trondheimsregionen. Et samarbeidsprosjekt mellom Ungt Entreprenørskap Trøndelag og Trondheimsregionen Oktober 2013 Forord Samarbeidet

Detaljer

INNOVATØRER TRENGS OVERALT!

INNOVATØRER TRENGS OVERALT! INNOVATØRER TRENGS OVERALT! IA-DAGEN 2016 BETTINA ABRAHAMSRUD UNGT ENTREPRENØRSKAP TELEMARK «VI SKAL INSPIRERE UNGE TIL Å TENKE NYTT OG TIL Å SKAPE VERDIER» Ungt Entreprenørskap 17 fylkesorganisasjoner

Detaljer

Elevbedrift i valgfaget produksjon av varer og tjenester

Elevbedrift i valgfaget produksjon av varer og tjenester Ungt Entreprenørskap Ungt Entreprenørskap TELEFON E-POSTADRESSE WEB Essendropsgate 3, PB 5250 Majorstua],0303 Oslo 23 08 82 10 ue@ue.no www.ue.no Samfunnet trenger skapende mennesker som ser muligheter

Detaljer

Entreprenørskap i valgfagene - Idéhefte. Produksjon av varer og tjenester

Entreprenørskap i valgfagene - Idéhefte. Produksjon av varer og tjenester Entreprenørskap i valgfagene - Idéhefte Dette er eksempler på hvordan entreprenørskap og UEs programmer kan innlemmes i de nye valgfagene. Eksemplene er ikke fullstendige, og det vil være nødvendig med

Detaljer

UNGDOMSBEDRIFT / STUDENTBEDRIFT. Skatter og avgifter. en veiledning i regelverket

UNGDOMSBEDRIFT / STUDENTBEDRIFT. Skatter og avgifter. en veiledning i regelverket UNGDOMSBEDRIFT / STUDENTBEDRIFT Skatter og avgifter en veiledning i regelverket Når du starter egen virksomhet, påtar du deg også en del formelle forpliktelser overfor offentlige myndigheter. I dette heftet

Detaljer

Kreativitet og innovasjon/entreprenørskap i utdanningen i grunnskolen og videregående opplæring i Norge

Kreativitet og innovasjon/entreprenørskap i utdanningen i grunnskolen og videregående opplæring i Norge Oslo, 3. mai. 2013 Kreativitet og innovasjon/entreprenørskap i utdanningen i grunnskolen og videregående opplæring i Norge 1. Er kreativitet og innovasjon ivaretatt i læreplanene/opplæringen, og i tilfelle

Detaljer

Studentbedrift. Høyere utdanning. ue.no FRAMTID - SAMSPILL - SKAPERGLEDE

Studentbedrift. Høyere utdanning. ue.no FRAMTID - SAMSPILL - SKAPERGLEDE Studentbedrift Høyere utdanning Agenda Entreprenørskap i utdanning Hva er Studentbedrift? Hvorfor drive Studentbedrift? Arrangementer og muligheter gjennom SB-året Entreprenørskap i utdanning (EiU) (Handlingsplan

Detaljer

Elevbedrift i valgfaget produksjon av varer og tjenester

Elevbedrift i valgfaget produksjon av varer og tjenester Elevbedrift i valgfaget produksjon av varer og tjenester Samfunnet trenger skapende mennesker som ser muligheter for nye og framtidige arbeidsplasser som kan sikre videreføring og utvikling av velferd

Detaljer

A.K. Slungård 14/9177-1 23.desember 2014

A.K. Slungård 14/9177-1 23.desember 2014 Ungt Entreprenørskap Norge Postboks 5250 Majorstua 0303 OSLO Deres ref Vår ref Dato A.K. Slungård 14/9177-1 23.desember 2014 Statsbudsjettet 2015 - Tilsagnsbrev 1. INNLEDNING Nærings- og fiskeridepartementet

Detaljer

Ungt Entreprenørskap i høyere utdanning

Ungt Entreprenørskap i høyere utdanning Ungt Entreprenørskap i høyere utdanning 17.november 2016 Torild Nilsen Mohn, Ungt Entreprenørskap Norge Torild.mohn@ Arbeidslivet søker: Evne og vilje til initiativ Nytenking og kreativitet Selvtillit

Detaljer

Årsmelding 2012. Ungt Entreprenørskap Troms. A member of JA Worldwide

Årsmelding 2012. Ungt Entreprenørskap Troms. A member of JA Worldwide Årsmelding A member of JA Worldwide 3ÅRSMELDING Styreleder og daglig leder har ordet UE Troms' aktivitet - 2 ÅRSMELDING (UE Troms) kan igjen se tilbake på nok et rekordår! Hele 11400 elever, studenter,

Detaljer

Årsberetning Ungt Entreprenørskap. Møre og Romsdal

Årsberetning Ungt Entreprenørskap. Møre og Romsdal Årsberetning 2016 Ungt Entreprenørskap Møre og Romsdal Styrets årsberetning 2016 Styrets prioriteringer Det er arbeidet med å opprettholde det gode aktivitetsnivået i hele utdanningsløpet. Daglig leder

Detaljer

Høring: Forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanning.

Høring: Forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanning. Vår dato 19.01.10 Deres dato 06.11.09 Vår referanse DM 250849 Deres referanse 200905396-BAB Kunnskapsdepartementet Universitets- og høyskoleavdelingen Postboks 8119 Dep 0032 Oslo Høring: Forskrift om rammeplan

Detaljer

Entreprenørskap kan læres,...er ikke medfødt...

Entreprenørskap kan læres,...er ikke medfødt... Entreprenørskap kan læres,...er ikke medfødt... Entreprenørskap i utdanningssammenheng dreier seg om: Ideer gi tro på egne skapende krefter Kompetanse hva slags kunnskaper kreves og hvordan skaffe seg

Detaljer

Entreprenørskap og naturfag. Oslo 22.oktober 2010 Siv Elin Dammen, Ungt Entreprenørskap Oslo Gustav Weiberg-Aurdal, Ungt Entreprenørskap Norge

Entreprenørskap og naturfag. Oslo 22.oktober 2010 Siv Elin Dammen, Ungt Entreprenørskap Oslo Gustav Weiberg-Aurdal, Ungt Entreprenørskap Norge Entreprenørskap og naturfag Oslo 22.oktober 2010 Siv Elin Dammen, Ungt Entreprenørskap Oslo Gustav Weiberg-Aurdal, Ungt Entreprenørskap Norge The proof of the pudding lies in the eating Forberede til

Detaljer

Tromskonferansen 31. oktober 2016 Ungt Entreprenørskap Troms Kaja Baardsen Prosjektleder grunnskole. ue.no

Tromskonferansen 31. oktober 2016 Ungt Entreprenørskap Troms Kaja Baardsen Prosjektleder grunnskole. ue.no Tromskonferansen 31. oktober 2016 Ungt Entreprenørskap Troms Kaja Baardsen Prosjektleder grunnskole Fylkesmesse UB 2016 Fire hovedmotiver for entreprenørskap i skolen.gründermotiv.distriktsutviklingsmotiv.næringsutviklingsmotiv.allmennpedagogisk

Detaljer

Årsmelding 2012. Ungt Entreprenørskap Trøndelag. A member of JA Worldwide

Årsmelding 2012. Ungt Entreprenørskap Trøndelag. A member of JA Worldwide Årsmelding 212 A member of JA Worldwide Styreleder og daglig leder har ordet Entreprenørskap i skolen er viktigere enn noen sinne. Det er viktig for å opprettholde den lave arbeidsledigheten, den er viktig

Detaljer

Om tall for gjennomføring i Skoleporten august 2016

Om tall for gjennomføring i Skoleporten august 2016 Om tall for gjennomføring i Skoleporten august 2016 Gjennomføring (etter fem år) Andelen som fullfører og består innen fem år har ligget stabilt mellom 67 og 71 prosent siden 1994-. For 2010- har andelen

Detaljer

Jobbskygging En dag i arbeidslivet

Jobbskygging En dag i arbeidslivet ELEVHEFTE Jobbskygging En dag i arbeidslivet Arbeidsbok elever 8. trinn Navn 1 2 JOBBSKYGGING - 8 TRINN Arbeidsark 1 HVEM ER JEG? Hvilke adjektiver beskriver dine egenskaper? Her er noen eksempler: Aktiv

Detaljer

Ungt Entreprenørskap OSLO

Ungt Entreprenørskap OSLO Ungt Entreprenørskap OSLO Styreleder og daglig leder har ordet Sammendrag I vårt 8. år har foreningen Ungt Entreprenørskap Oslo stabilisert en og hatt fokus på bedriftsprogrammene Elevbedrift, Ungdomsbedrift

Detaljer

Næringsliv i skolen 20.06.2014. Merethe Storødegård, NHO Trøndelag

Næringsliv i skolen 20.06.2014. Merethe Storødegård, NHO Trøndelag Næringsliv i skolen 20.06.2014 Merethe Storødegård, NHO Trøndelag Våre landsforeninger NHO-bedriftenes politiske prioriteringer Hvilke rammebetingelser mener du er viktigst at NHO prioriterer? -Lavere

Detaljer

Studentbedrift som læringsmetode i innovasjon og entreprenørskap ved HiT. Professor Svein Thore Hagen og høgskolelektor Harald Hasleberg

Studentbedrift som læringsmetode i innovasjon og entreprenørskap ved HiT. Professor Svein Thore Hagen og høgskolelektor Harald Hasleberg Studentbedrift som læringsmetode i innovasjon og entreprenørskap ved HiT Professor Svein Thore Hagen og høgskolelektor Harald Hasleberg Hva er entreprenørskap? en dynamisk og sosial prosess, der individer,

Detaljer

Entreprenørskapsprosjektet i Kristiansand 2011-2014. v/rådgiver Bente Hansson Oppvekstdirektørens stab

Entreprenørskapsprosjektet i Kristiansand 2011-2014. v/rådgiver Bente Hansson Oppvekstdirektørens stab Entreprenørskapsprosjektet i Kristiansand 2011-2014 v/rådgiver Bente Hansson Oppvekstdirektørens stab Forankret i planer Meld.St.22. Motivasjon. Mestring. Muligheter Handlingsplan Entreprenørskap i utdanningen

Detaljer

Entreprenørskap i norsk skole. Utvikling av en digital ressursbank med gode eksempler på undervisningsopplegg for entreprenørskap

Entreprenørskap i norsk skole. Utvikling av en digital ressursbank med gode eksempler på undervisningsopplegg for entreprenørskap Entreprenørskap i norsk skole Utvikling av en digital ressursbank med gode eksempler på undervisningsopplegg for entreprenørskap Trond Storaker 24. mai 2013 03.06.2013 1 Hva er entreprenørskap Entreprenørskap

Detaljer

Elevbedrift i valgfaget design og redesign

Elevbedrift i valgfaget design og redesign Elevbedrift i valgfaget design og redesign Samfunnet er avhengig av kreative og innovative samfunnsborgere som omsetter ideer til nye virksomheter. Det å benytte og videreutvikle forkastede produkter og

Detaljer

Læreplanverket for Kunnskapsløftet

Læreplanverket for Kunnskapsløftet Læreplanverket for Kunnskapsløftet Prinsipper for opplæringen Prinsipper for opplæringen sammenfatter og utdyper bestemmelser i opplæringsloven, forskrift til loven, herunder læreplanverket for opplæringen,

Detaljer

Ungt entreprenørskap Aktiviteter i Hallingdal

Ungt entreprenørskap Aktiviteter i Hallingdal Ungt entreprenørskap Aktiviteter i Hallingdal Regionrådet i Hallingdal Gol 30.august 2013 ue.no FRAMTID - SAMSPILL - SKAPERGLEDE Agenda 1. Ungt entreprenørskap hvem er vi? 2. Programmer vi tilbyr i grunnskolen

Detaljer

Adolf Øien Videregående skole Trondheim Anne Karin Sveinall Rektor

Adolf Øien Videregående skole Trondheim Anne Karin Sveinall Rektor Entreprenørskap på vår måte Adolf Øien Videregående skole Trondheim Anne Karin Sveinall Rektor Adolf Øien Videregående skole Etablert 1913 Programmer: Allmenne fag 360 elever Inkludert Allmenne fag med

Detaljer

Dagens unge, regionens fremtid

Dagens unge, regionens fremtid Drivkraft UNGDOM Dagens unge, regionens fremtid I fremtiden blir kampen om de gode hodene stadig hardere. Dagens unge har hele verden som lekegrind når de skal velge karriere. I dag har regionen vår en

Detaljer

Elevbedrift i valgfaget design og redesign. Ungt Entreprenørskap. Ungt Entreprenørskap TELEFON E-POSTADRESSE WEB

Elevbedrift i valgfaget design og redesign. Ungt Entreprenørskap. Ungt Entreprenørskap TELEFON E-POSTADRESSE WEB Ungt Entreprenørskap Ungt Entreprenørskap TELEFON E-POSTADRESSE WEB Essendropsgate 3, PB 5250 Majorstua],0303 Oslo 23 08 82 10 ue@ue.no www.ue.no Samfunnet er avhengig av kreative og innovative samfunnsborgere

Detaljer

Energi for framtiden Gründercamp

Energi for framtiden Gründercamp Energi for framtiden Gründercamp Nettkurs for lærere og UE-ansatte 15. september, 17. september, 19. september SAMARBEID SKOLE NÆRINGSLIV Kursholdere Anne M. Abelgaard, rådgiver, Enova SF anne.marie.abelgaard@enova.no

Detaljer

Ungdomsbedrift. Videregående opplæring. ue.no FRAMTID - SAMSPILL - SKAPERGLEDE

Ungdomsbedrift. Videregående opplæring. ue.no FRAMTID - SAMSPILL - SKAPERGLEDE Ungdomsbedrift Videregående opplæring SAMARBEID SKOLE NÆRINGSLIV Entreprenørskap i utdanning (EiU) Tradisjonelt tre måter å forstå EiU på: Utdanning om entreprenørskap Utdanning gjennom entreprenørskap

Detaljer

lkommen Velkommen til pedagogisk entreprenørskap

lkommen Velkommen til pedagogisk entreprenørskap lkommen Velkommen til pedagogisk entreprenørskap Refleksjoner Hva slags kompetanse trengs i framtidens samfunns og arbeidsliv? Hvilke konsekvenser har dette for utdanningene? Operasjonssal 1950 Operasjonssal

Detaljer

UNGDOMSBEDRIFT. Spilleregler i arbeidslivet VEILEDERHEFTE

UNGDOMSBEDRIFT. Spilleregler i arbeidslivet VEILEDERHEFTE UNGDOMSBEDRIFT Spilleregler i arbeidslivet VEILEDERHEFTE Spilleregler i arbeidslivet skal gi elevene innsikt i og kjennskap til de viktigste spillereglene i arbeidslivet, hva arbeidsgiver og arbeidstaker

Detaljer

Gjennomføringsbarometeret Nøkkeltall fra gjennomføringsindikatorene

Gjennomføringsbarometeret Nøkkeltall fra gjennomføringsindikatorene Gjennomføringsbarometeret 2016 Nøkkeltall fra gjennomføringsindikatorene Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Figuroversikt... 2 Gjennomføringsbarometeret... 3 1. Hvor mange ungdommer fullfører

Detaljer

Statsbudsjett Tilsagn om tilskudd til Ungt Entreprenørskap 2010 på inntil 8 mill. kr fra kap. 552, post 72 og 1 mill. kr fra kap.

Statsbudsjett Tilsagn om tilskudd til Ungt Entreprenørskap 2010 på inntil 8 mill. kr fra kap. 552, post 72 og 1 mill. kr fra kap. Ungt Entreprenørskap Norge PB 5250 Majorstua 0303 OSLO Deres ref Vår ref Dato 09/1771-4 BEB 19. mars 2010 Statsbudsjett 2010 - Tilsagn om tilskudd til Ungt Entreprenørskap 2010 på inntil 8 mill. kr fra

Detaljer

Nasjonal satsing på Vurdering for læring. Regionale konferanser i Trondheim, Bergen, Tromsø og Oslo

Nasjonal satsing på Vurdering for læring. Regionale konferanser i Trondheim, Bergen, Tromsø og Oslo Nasjonal satsing på Vurdering for læring Regionale konferanser i Trondheim, Bergen, Tromsø og Oslo Vurdering på dagsorden Vurderingsfeltet er høyt oppe på den politiske agenda Vurdering for læring sentralt

Detaljer

UNG BEDRIFT. Engasjement og nyskaping i utdanning

UNG BEDRIFT. Engasjement og nyskaping i utdanning UNG BEDRIFT Engasjement og nyskaping i utdanning 50% av grunnskolene i fylket skal ha deltatt på kurs i Plankton/kreative metoder Etablering av 50 EB Alle EB presenteres på en svensk-norsk messe 19 N og

Detaljer

Årsmelding 2012 Ungt Entreprenørskap Oppland

Årsmelding 2012 Ungt Entreprenørskap Oppland Ungt Entreprenørskap Oppland Samfunnsbyggeren UE! Det er et samlet Storting som stiller seg bak satsing på entreprenørskap i utdanning. Regjeringens handlingsplan for entreprenørskap i utdanning 2009 2014

Detaljer

UNGT ENTREPRENØRSKAP TELEMARK STRATEGIPLAN 2015-2019 SE MULIGHETENE OG GJØR NOE MED DEM

UNGT ENTREPRENØRSKAP TELEMARK STRATEGIPLAN 2015-2019 SE MULIGHETENE OG GJØR NOE MED DEM 1 UNGT ENTREPRENØRSKAP TELEMARK STRATEGIPLAN 2015-2019 SE MULIGHETENE OG GJØR NOE MED DEM 2 3 Strategiplan for Ungt Entreprenørskap Telemark 2015-2019 Dette dokumentet beskriver hva som skal skje i perioden

Detaljer

Jobbskygging Arbeidsdeltagelse

Jobbskygging Arbeidsdeltagelse ELEVHEFTE Jobbskygging Arbeidsdeltagelse Arbeidsbok elever 9. trinn Navn 1 2 JOBBSKYGGING - 9 TRINN Arbeidsark 1 VI BRUKER SØT-MODELLEN Det du lærer på skolen på 9. trinn, vil du få nytte av og ta med

Detaljer

NHOs arbeid for fag- og yrkesopplæringen

NHOs arbeid for fag- og yrkesopplæringen NHOs arbeid for fag- og yrkesopplæringen Kristian Ilner, NHO Avdeling kompetanse 2015 Foto:%Jo%Michael% NHO og fagopplæringen i tall! Norges største arbeidsgiver- og interesseorganisasjon for næringslivet,

Detaljer

UB-EGENEVALUERING SKOLEÅRET 2014/15 RESULTATER

UB-EGENEVALUERING SKOLEÅRET 2014/15 RESULTATER UB-EGENEVALUERING SKOLEÅRET 2014/15 RESULTATER Innhold I. INNLEDNING... 2 II. RESULTATER... 3 III. ANALYSE AV VEGARD JOHANSEN...13 IV. VIDEREUTVIKLING AV UNGDOMSBEDRIFTDPROGRAMMET...14 Helge Gjørven og

Detaljer

Gründercamp. Videregående opplæring. ue.no FRAMTID - SAMSPILL - SKAPERGLEDE

Gründercamp. Videregående opplæring. ue.no FRAMTID - SAMSPILL - SKAPERGLEDE Gründercamp Videregående opplæring SAMARBEID SKOLE NÆRINGSLIV Hva er en gründercamp? Treningsleir i kreativitet med fokus på problemløsing over en avgrenset periode. Fokus på kreativitet og nyskaping.

Detaljer

Tilleggsbevilgning til Ungt Entreprenørskap Hedmark

Tilleggsbevilgning til Ungt Entreprenørskap Hedmark Saknr. 14/8794-2 Saksbehandler: Torunn H. Kornstad Tilleggsbevilgning til Ungt Entreprenørskap Hedmark Innstilling til vedtak: Fylkesrådet finner at tildeling av et tilleggstilskudd til Ungt Entreprenørskap

Detaljer

Entreprenørskap på høygir! - En evaluering av satsningen på entreprenørskap i grunnopplæringen i Sogn og Fjordane

Entreprenørskap på høygir! - En evaluering av satsningen på entreprenørskap i grunnopplæringen i Sogn og Fjordane Entreprenørskap på høygir! - En evaluering av satsningen på entreprenørskap i grunnopplæringen i Sogn og Fjordane Beate Rotefoss Leikanger, 23. november 2009 Agenda 1. Datagrunnlag 2. Entreprenørskap i

Detaljer

ENTREPERØRSKAP PÅ LAMBERTSETER VGS

ENTREPERØRSKAP PÅ LAMBERTSETER VGS ENTREPERØRSKAP PÅ LAMBERTSETER VGS LEDELSE, MÅL OG GOD PRAKSIS(?) De gode historiene- om å lykkes! Tobias, tidligere elev, gründer og master student NHH: Fokuset på UB var for meg unikt. At jeg nå driver

Detaljer

Studieplan. Videreutdanning for lærere og skoleledere i entreprenørskap. 30 studiepoeng

Studieplan. Videreutdanning for lærere og skoleledere i entreprenørskap. 30 studiepoeng HØGSKOLEN I HEDMARK AVD. FOR ØKONOMI, SAMFUNNSFAG OG INFORMATIKK Studieplan Videreutdanning for lærere og skoleledere i entreprenørskap 30 studiepoeng 1 1.0 Innledning og bakgrunn I oktober i 2003 la regjeringen

Detaljer

UNGDOMSBEDRIFT. Mentor BLI MED Å SKAPE MORGENDAGENS NÆRINGSLIV!

UNGDOMSBEDRIFT. Mentor BLI MED Å SKAPE MORGENDAGENS NÆRINGSLIV! UNGDOMSBEDRIFT Mentor BLI MED Å SKAPE MORGENDAGENS NÆRINGSLIV! Velkommen som mentor Gratulerer med ditt nye verv som mentor for en Ungdomsbedrift! Å være mentor er både interessant, ansvarsfullt og lærerikt,

Detaljer

STUDENTBEDRIFT Mentor

STUDENTBEDRIFT Mentor STUDENTBEDRIFT Mentor BLI MED Å SKAPE MORGENDAGENS NÆRINGSLIV! Velkommen som mentor Gratulerer med ditt nye verv som mentor for en Studentbedrift! Å være mentor er både interessant, ansvarsfullt og lærerikt,

Detaljer

ENTREPRENØRSKAP INN I STUDIENE. Studiedirektør Ole-Jørgen Torp

ENTREPRENØRSKAP INN I STUDIENE. Studiedirektør Ole-Jørgen Torp ENTREPRENØRSKAP INN I STUDIENE Studiedirektør Ole-Jørgen Torp 1 Tanker om hvordan UMBs satsing på entreprenørskap kan realiseres på utdanningssiden 3 Utvikling av studiekvalitet Utdanningsløpene Studieplanene

Detaljer

Elevbedrift i valgfaget produksjon for sal og scene

Elevbedrift i valgfaget produksjon for sal og scene Ungt Entreprenørskap Ungt Entreprenørskap TELEFON E-POSTADRESSE WEB Essendropsgate 3, PB 5250 Majorstua],0303 Oslo 23 08 82 10 ue@ue.no www.ue.no Alle former for kunst skapes og formidles. Ulike uttrykksformer

Detaljer

Internasjonal engelsk. Samfunnsfaglig engelsk

Internasjonal engelsk. Samfunnsfaglig engelsk Internasjonal engelsk Internasjonal engelsk er et programfag som hører til vg2. Ved Røros videregående skole alternerer man dette faget med samfunnsfaglig engelsk, slik at kurset tilbys annethvert år.

Detaljer

Lars U. Kobro og Gunn Kristin Aasen Leikvoll TF-notat nr. 36 2014 416 408 404 383 346 322 322 314 303 228 207 195 158 154 135 113 73 73 55 20 12 Oslo Akershus Hordaland Sør-Trøndelag Rogaland

Detaljer

Regional satsing for forskningsbasert innovasjon. Informasjonsmøte

Regional satsing for forskningsbasert innovasjon. Informasjonsmøte Regional satsing for forskningsbasert innovasjon Informasjonsmøte 18.5.2016 Forskning for innovasjon og bærekraft Forskningsrådets strategi 2015-2020 Innovasjon: bedriftene og offentlig sektor Bærekraft:

Detaljer

Bakgrunn og organsiering

Bakgrunn og organsiering Den naturlige skolesekken FK-samling, Hell 30.11.11 Bakgrunn og organsiering Lansert høsten 2008 Samarbeidsprosjekt mellom Kunnskapsdepartementet og Miljøverndepartementet. Utdanningsdirektoratet og Direktoratet

Detaljer

Karriereveiledning gjennom entreprenørskap

Karriereveiledning gjennom entreprenørskap Rådgiversamling 16. -17.11. 2010 Kari H. Kjekshus Vil rolleutprøving gjennom gi et mer reflektert utdanningsvalg? ENTREPRENØRSKAP En dynamisk og sosial prosess, der individer, alene eller i samarbeid,

Detaljer

Samfunnskontrakt for flere læreplasser ( ) Innledning Bakgrunn Mål og innsatsområder i kontrakten

Samfunnskontrakt for flere læreplasser ( ) Innledning Bakgrunn Mål og innsatsområder i kontrakten Samfunnskontrakt for flere læreplasser (2016 2020) Notat fra den nasjonale ressurs- og koordineringsgruppen til møtet i Arbeidslivs- og pensjonspolitisk råd 7. mars 2017 1 Innledning Det er nå ett år siden

Detaljer

Strategi 2020. for. Høgskolen i Oslo og Akershus. Ny viten, ny praksis

Strategi 2020. for. Høgskolen i Oslo og Akershus. Ny viten, ny praksis Strategi 2020 for Høgskolen i Oslo og Akershus Visjon Ny viten, ny praksis HiOA har en ambisjon om å bli et universitet med profesjonsrettet profil. Gjennom profesjonsnære utdanninger og profesjonsrelevant

Detaljer

Ungt Entreprenørskap 2008

Ungt Entreprenørskap 2008 Ungt Entreprenørskap 2008 1 Ungt Entreprenørskaps kjerneverdier: Framtid Styrke unge menneskers evne og kompetanse til å mestre framtida. Være en drivkraft for verdiskaping og nyskaping. Gi viktige bidrag

Detaljer

Den naturlige skolesekken 2012. Janne Teigen Braseth, Trondheim, 13.09.12

Den naturlige skolesekken 2012. Janne Teigen Braseth, Trondheim, 13.09.12 Den naturlige skolesekken 2012 Janne Teigen Braseth, Trondheim, 13.09.12 Men først Ny versjon av nettstedet til Forumet: Vil ligge på forsiden til nettstedet dirnat.no Vil trolig bli lansert i oktober

Detaljer

Fagfornyelse i skolen Eli-Karin Flagtvedt

Fagfornyelse i skolen Eli-Karin Flagtvedt Fagfornyelse i skolen Eli-Karin Flagtvedt 20.04.17 Grunnlaget 2015 NOU: Fremtidens skole Fornyelse av fag og kompetanser 2016 Stortingsmelding: Fag Fordypning Forståelse. En fornyelse av Kunnskapsløftet

Detaljer

Plan for karriereveiledning

Plan for karriereveiledning Plan for karriereveiledning 2009/2010 Hemnes sentralskole Entreprenørskap og Yrkes og utdanningsorientering sett i en sammenheng. Innføring av karriereperm i skolen. Bakgrunn og ansvar Entreprenørskap

Detaljer

Konferanse om hospitering - 22.mai 2014 Quality Hotell og Resort i Sørlandsparken, Kristiansand

Konferanse om hospitering - 22.mai 2014 Quality Hotell og Resort i Sørlandsparken, Kristiansand Konferanse om hospitering - 22.mai 2014 Quality Hotell og Resort i Sørlandsparken, Kristiansand Hele Norge hospiterer Videreføring av hospiteringsordninger 2013 2015 Erfaring fra hospitering på Kiwi v/

Detaljer

Elevbedrift i valgfaget sal og scene

Elevbedrift i valgfaget sal og scene Elevbedrift i valgfaget sal og scene Alle former for kunst skapes og formidles. Ulike uttrykksformer i kunsten er i stadig utvikling og kan sprenge grenser. Samtidig bidrar kunst til å bygge broer mellom

Detaljer

Hvorfor trenger Norge NHO?

Hvorfor trenger Norge NHO? Hvorfor trenger Norge NHO? Mange snakker om å bruke penger NHO er opptatt av at det blir tjent penger Foto: Statoil NHO Til beste for norske arbeidsplasser Landsforening Regionforening NHO representerer

Detaljer

Internasjonalisering i grunnopplæringen. PetroMaritim rådgiversamling 1. november 2012 Stig Helge Pedersen

Internasjonalisering i grunnopplæringen. PetroMaritim rådgiversamling 1. november 2012 Stig Helge Pedersen Internasjonalisering i grunnopplæringen PetroMaritim rådgiversamling 1. november 2012 Stig Helge Pedersen Innhold 1. Internasjonalisering: Hva og hvorfor 2. Om SIU 3. Internasjonalisering og fag- og yrkesopplæring:

Detaljer

Innovasjonscamp. Videregående opplæring. ue.no FRAMTID - SAMSPILL - SKAPERGLEDE

Innovasjonscamp. Videregående opplæring. ue.no FRAMTID - SAMSPILL - SKAPERGLEDE Innovasjonscamp Videregående opplæring SAMARBEID SKOLE NÆRINGSLIV Hva er en innovasjonscamp? Treningsleir i kreativitet med fokus på problemløsing over en avgrenset periode. Fokus på kreativitet og nyskaping.

Detaljer

Ungt Entreprenørskap 2009. UE inspirerer unge til å tenke nytt og til å skape verdier

Ungt Entreprenørskap 2009. UE inspirerer unge til å tenke nytt og til å skape verdier Ungt Entreprenørskap 2009 UE inspirerer unge til å tenke nytt og til å skape verdier Ungt Entreprenørskaps kjerneverdier: Framtid Styrke unge menneskers evne og kompetanse til å mestre framtida. Være en

Detaljer

STRATEGIDOKUMENT 2014-2016 STRATEGIDOKUMENT MED HANDLINGSPLAN FOR 2014

STRATEGIDOKUMENT 2014-2016 STRATEGIDOKUMENT MED HANDLINGSPLAN FOR 2014 STRATEGIDOKUMENT 2014-2016 STRATEGIDOKUMENT MED HANDLINGSPLAN FOR 2014 MNU skal være pådriver for næringsetableringer, for innovasjon og nyskaping i eksisterende og nye virksomheter. MNU skal i næringssaker

Detaljer

Virksomhetsplan 2014-2019

Virksomhetsplan 2014-2019 Virksomhetsplan 2014-2019 2019 Løkebergstuas årsplan er tredelt og består av: Virksomhetsplan (deles ut og legges ut på barnehagens hjemmeside) Pedagogisk årsplan m/årshjul (internt bruk, legges ut på

Detaljer

Skolens oppgave er å støtte hver elev slik at den enkelte opplever livet som trygt og meningsfylt

Skolens oppgave er å støtte hver elev slik at den enkelte opplever livet som trygt og meningsfylt Vedlegg 1 Elevsynet i høringsutkastet Eksempler hentet fra kap 1 Gjennom opplæringen skal elevene tilegne seg verdier som gir retning for deres livsutfoldelse, og de skal forberedes til å bli kloke og

Detaljer