VELKOMMEN TIL ROLIGHETSMOEN BARNEHAGE

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "VELKOMMEN TIL ROLIGHETSMOEN BARNEHAGE"

Transkript

1 VELKOMMEN TIL ROLIGHETSMOEN BARNEHAGE Informasjonsskriv Årsplan del 3 Rolighetsmoen barnehage Skinnerudveien 8, 3360 Geithus Tlf kontor: Mail:

2 Innholdsfortegnelse s. 2 Velkommen til Rolighetsmoen barnehage s. 3 Oppstart og tilvenning s. 4 Barnehagens rutiner og praktisk informasjon s. 5 Dagsrytme s. 5 Oppholdstid s. 6 Følge av barna s. 6 Skriftlige tillatelser s. 6 Forsikring s. 6 Mat/kostpenger s. 7 Klær/sko s. 7 Egne leker s. 7 Fødselsdager s. 8 Ferie/fridager s. 8 Sykdom s. 8 Planleggingsdager s. 9 Informasjon s. 9 Foreldresamarbeid s. 9 Barnehagens innhold barnehagen som en del av samfunnet s. 13 Barnehagens verdigrunnlag s. 15 Voksenrollen s. 16 Mobbing i barnehagen s. 18 Sosial kompetanse s. 19 Danning s. 19 Språklig kompetanse s. 19 Barns medvirkning s. 20 Omsorg, leik og læring s. 21 Overgang barnehage- skole s åringene våre Røverne s. 22 Dokumentasjon s. 22 Evaluering s. 22 Fysisk aktivitet og helse s. 23 Motorikk og nærmiljøet vi bruker s. 23 Bemanning s. 25 Plass til notater/ spørsmål /kommentarer: s. 26

3 VELKOMMEN TIL ROLIGHETSMOEN BARNEHAGE.og foreldre/foresatte er hjertelig velkommen til oss i Rolighetsmoen barnehage! Rolighetsmoen barnehage er en kommunal barnehage som åpnet Barnehagen ligger i ytterkanten av et rolig boligområde med lite trafikk. Vi har et variert uteområde som gir rom for utfordringer og moro! Vi er veldig heldig som har kort vei til skog, idrettsanlegg og Geithus sentrum. På vinteren kjører kommunen også opp skiløyper som vi kan boltre oss på. Barnehagen har tre avdelinger med barn i alderen 1-6 år. Vi er 13 fast ansatte i tillegg til diverse vikariater. Vi har også knyttet til oss vikarer. Avdelingene heter Kasper, Jesper og Jonatan. Daglig jobber vi med vår visjon: Vi vil at hvert barn skal bli sett, hørt og forstått hver dag. Vi ønsker å være et omsorgsfullt læringssted hvor barna finner ro, leker, har muligheter til å få en venn, lære, utvikle seg og finne sin identitet. Modum kommunes undervisningsetat har sammen med de kommunale og private barnehagene kommet frem til en felles pedagogisk plattform: Uforglemmelige øyeblikk med livsglede og lærelyst. Plattformen skal være et utgangspunkt for det pedagogiske arbeidet i barnehagene med fokus på lek, læring og danning i barnas utvikling. Vi tar gjerne imot besøk! Hvis dere har lyst til å se litt i barnehagen før oppstart er dere velkommen til dette! I infoskrivet finner du litt av det vi jobber kontinuerlig med i barnehagen vår se hjemmesiden vår Ring oss om dere har spørsmål om barnehagen! Med vennlig hilsen personalet i Rolighetsmoen barnehage v/ Heidi Lorenz Tandberg, styrer.

4 Oppstart og tilvenning. skal begynne på avdeling..i.% Kontaktperson for ditt barn er:.. Kontaktpersonen vil være den voksne som møter deg/dere første dagen og som vil innhente informasjon fra deg/dere om barnet. Kontaktpersonen vil ta hånd om deg/dere og kunne svare på eventuelle spørsmål du/dere har disse første dagene. Ta med oppstartskjema, helseskjema og tillatelser ferdig utfylt til første dagen. Tilvenningstider for ditt barn og deg/dere: Dag Klokkeslett Dere foreldre/foresattes oppgaver Du/dere er i barnehagen sammen med barnet. Dette vil være en dag hvor barnet ditt og du/dere får se hvordan barnehagen er og hvilke voksne som jobber der. Du/dere er en stund sammen med barnet, prøver kanskje å gå fra barnehagen en liten tid. Vær tilgjengelig på telefon. Du/dere leverer barnet i barnehagen som om det skulle vært en vanlig arbeidsdag. Men du/dere er tilgjengelig og gir barnet en kort dag. Vi ser an individuelt på hvert barn. Vi vet at når et barn begynner i barnehagen kan dette være en like stor omstilling for dere foreldre/foresatte som for barnet. Det er derfor viktig at dere foreldre/foresatte er rolige og stoler på oss voksne i barnehagen. Vi er her for ditt barn, og skal gjøre alt vi kan for at akkurat ditt barn skal føle seg trygg i barnehagen. For noen barn vil det ta lenger tid å bli helt trygg, dette er normalt og er noe vi vil ta hensyn til. Det anbefales å gi barnet ditt/deres kortere dager den første tiden. Dette fordi det å begynne i barnehage kan være slitsomt. Det er mange nye inntrykk i form av nye mennesker, omgivelser og rutiner som skal tas inn. Alle barna får tre sammenhengende dager med tilvenning uavhengig av plasstørrelse. Det kan også avtales flere tilvenningsdager ved behov. Ditt barn skal være i barnehagen: Ulik uke: Lik uke:

5 BARNEHAGENS RUTINER OG PRAKTISK INFORMASJON BARNEHAGENS DAGSRYTME se også avdelingens dagsrytme Klokkeslett Aktiviteter Barnehagen åpner velkommen lag en god dag! Ca Frokost (niste) Alle kommer til kjøkkenet. VI BER OM AT DE BARNA BLIR FULGT INN PÅ KJØKKENET.(Dette for sikkerhet og oversikt) Ca Leik ute/inne, planlagte aktiviteter se periodeplan/ukeplan Alle bes om å være kommet til barnehagens kjernetid. Ca Ca Håndvask - vi spiser smørelunsj Hvile/soving for de med behov. Påkledning - Vi går ut! Leik! Ca 14/14.30 Ca Håndvask vi spiser frukt/nistemåltid Leik, ute/inne Barnehagen er stengt Hvis det ikke passer å være i hus til kl kan det avtales med avdelingen å komme seinere: Ca kl 11; rett før lunsj eller Ca kl 13; etter lunsj. Det forutsettes at de som kommer ca kl 13 har spist før de kommer og kan gå rett ut å leke. Det er også mulig å komme til det siste niste -måltidet ca kl Vi vil at andre oppmøte-tider skal gjøres etter en klar avtale med personalet. Dette har to grunner: Vi vet hvem som kommer og kan planlegge og tilrettelegge for det barnet som kommer senere, OG vi kan informere vennene til barnet om hvilke avtale som er gjort.

6 OPPHOLDSTID. Barnehagen er åpen fra klokka til klokka Det er et ønske fra barnehagens side at alle er kommet til barnehagen innen klokka Kommer barnet senere enn vanlig eller skal ha fri, ber vi om at barnehagen får beskjed om det. Alle barn må være hentet innen klokka Ved for sen henting ilegges et gebyr på kr.210 for hver påbegynte halvtime(pr januar2007). Jfr. Vedtektene pkt FØLGE AV BARNA. Barnet må følges helt inn i barnehagen. Av- og påkledning er foreldrenes ansvar. Først når barnet er «overlevert» til en av personalet, har barnehagen overtatt ansvaret. Hvis barnet skal hentes av andre enn den/de som vanligvis henter, må barnehagen ha beskjed om det fra en som har daglig omsorg for barnet.. Vi overlater ellers ikke barnet til fremmede. TA ALDRI BARNET MED FRA BARNEHAGEN UTEN AT DET BLIR GITT BESKJED TIL PERSONALET PÅ DEN AVDELINGEN BARNET ER. SKRIFTLIGE TILLATELSER. For å kunne ta barna med på turer utenfor barnehagen, for å kunne tillate foto/videofilming av barna i barnehagen, ber vi om skriftlig tillatelse. Det er mulig å reservere seg fra at barnet blir filmet. (Hvis spørsmål; kontakt styrer). Barnehagen har egne skjemaer til dette som blir delt ut etter behov. (Vi ber også om at det respekteres at det ikke kan filmes i barnehagen uten spesiell tillatelse. Barn under 12 år må ha tillatelse av foresatte for å kunne filmes/fotograferes. Det skal ikke legges ut noen bilder av barn på internett uten foresattes samtykke!). For å kunne overbringe informasjon til andre instanser som for eksempel helsesøster, PPT, barnevern, skole o.l er det utarbeidet egne skjemaer. Målet med all informasjonsflyt er alltid at barnets beste blir ivaretatt. FORSIKRING. Alle barn i barnehagen er forsikret med samme type forsikring som elever ved skolene har.

7 MAT / KOSTPENGER. Vi vil ha smørelunsj hver dag, ferskt brød og pålegg gjør at barn som oftest spiser bedre. Måltidet er også en flott måte å lære språk og folkeskikk på ved f.eks å benevne ulike pålegg og utstyr, og si kan jeg få, tusen takk osv. Drikke til alle måltider, merkedager, høytider og fester, dekkes også av kostpengene. Kosten tilpasses barn med allergi. Hvis barnet ditt/deres er i barnehagen før 08.30, og etter 14.00, ta med niste til frokost og frukt/nistemåltidet. Det betales kostpenger i tillegg til oppholdsbetalingen og betales prosentvis etter plasstørrelsen. Det betales for 11 måneder i året: Juli er betalingsfri. (Prisen er 250,- pr. mnd. for 100% plass pr). KLÆR / SKO. NB! Alt av tøy og fottøy skal være merket med barnets navn eller initialer. Vi vil bruke tiden vår direkte sammen med barna istedenfor å lete etter rett eier til klær og sko. Barnehagen ønsker at barnet har to ekstra sett med tøy/helskift og egnede innesko liggende i barnehagen. Regntøy og gummistøvler ønsker vi å ha tilgjengelig; vi leiker ute i all slags vær. Husk at dere en gang imellom ser etter om det tøyet barnet har her i barnehagen passer. Det er foreldrenes ansvar å holde orden på garderobeplassen. Husk også å ta en titt i tørkeskapet før dere går hjem. På grunn av renhold ber vi dere rydde (helst tømme) garderobeplassen hver fredag. EGNE TING / LEIKER. Det er lov å ta med egne ting / leiker til barnehagen, men barnet må være inneforstått med at de må lånes bort og at de kan gå i stykker. Alt tas med på eget ansvar. Eventuelle leiker barna har med seg må navnes. Avdelingen kan begrense omfanget av private ting/leiker til enkelte ha - med- dager.

8 FØDSELSDAGER. Vi feirer barnets fødselsdag i barnehagen med å henge ut flagg, lage krone og synge bursdagssang på avdelingen. Ingen skal ta med kake til barnehagen vi ønsker at fokuset skal være på barnet og dets bursdag! Tenk; en dag i året som bare er DIN da akkurat DU kom til verden det er STAS! Fire ganger i året har vi bursdagsfest i barnehagen hvor vi samler sammen de som har hatt bursdag de siste månedene og markere stort! Alle som har hatt bursdag tas frem og vi synger bursdagssanger. Vi har bursdagsleiker og vi lager varm mat denne dagen med fruktsalat til dessert. Hvis barnet skal ha bursdagsselskap hjemme er dette i privat regi og må avtales med foreldrene til de barna som bes. Det kan ikke påregnes at personalet kan stille på private selskap i arbeidstiden. Det oppfordres til at alle barn på samme alder eller kjønn bes på privat bursdag, f.eks alle treåringer på en avdeling, eller alle femåringer f.eks på tvers av alle avdelinger. Dette for å unngå at noen opplever å ikke bli bedt/ holdt utenfor. Vi oppfordrer til å være inkluderende! FERIE / FRIDAGER. Jfr. Vedtektene 7. Hvert barn må tas ut i minst tre uker fra 1.mai til 15.august. Det regnes hele uker. I tillegg kan ferie tas ut ellers i løpet av året, dersom det er ønsket. Barnehagen er stengt tre uker i juli, påske og jul. For jul, påske og sommerferier er det nødvendig med «påmelding» slik at personalet kan avvikle ferie/avspasering. Det sendes ut egne skriv hvor det er påmelding innen en fastsatt dato. Påmeldingene danner grunnlag for bemanningsplanen, slik at personalressursene benyttes på beste måte. SYKDOM. Syke barn kan ikke være i barnehagen, d.v.s. at barnet må være friskt nok til å kunne være med i de daglige aktivitetene i barnehagen og kunne være ute dersom de skal være i barnehagen. Det skal gis beskjed til oss om sykefravær fra første dag. Blir barnet sykt i barnehagen tar vi straks kontakt med dere. Om sykdom og smitte, LES skriv fra Statens helsetilsyn.(«syke barn og barnehager») Dere foreldre opplyser om barnets fastlege på kontaktskjema dere har fått utdelt.

9 Dette er en del av vår beredskapsplan ved akutt behov for legehjelp. Vi kontakter alltid foreldrene ved behov for legebesøk. Dersom det er behov for ØYEBLIKKELIG HJELP ringer vi direkte 113. PLANLEGGINGSDAGER. Det er avtalefestet fem planleggingsdager pr. år. Hvor hele personalgruppa deltar. Tre dager brukes internt i barnehagen til planlegging, samarbeid og faglig utvikling. To dager brukes til faglig utvikling felles med de andre barnehageansatte i kommunen. Barnehagen er stengt på planleggingsdager. Det er mulig å sette i verk en tilsynsordning ved en av barnehagene i kommunen, dersom det er helt spesielle behov for dette. Begrunnet søknad må sendes styrer innen 2 uker før den gjeldende planleggingsdagen. Dato for planleggingsdagene står i årsplanen. Datoer settes opp for et år av gangen. INFORMASJON. I garderoben på hver avdeling finner dere informasjon til dere foreldre. Her henges det opp viktige beskjeder. Gjør det til en regel å ta en titt på tavla/døra hver dag. En del felles beskjeder kommer også i form av egne skriv eller på periodeplanene. FORELDRESAMARBEID. Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling.(barnehageloven 1 Formål, 1.ledd) Vi er avhengig av et godt samarbeid med dere foreldrene. Vi har som mål å ta imot innspill, ris og ros på jobben vår på en konstruktiv måte. Hjelp oss å bli bedre! Spør oss hvis du lurer på noe ingen spørsmål er dumme. For at barna skal føle trygghet i barnehagen er det viktig med god kontakt, åpenhet og samarbeid mellom foresatte og personalet. På den måten har vi mulighet til å gi barna en følelse av samhørighet mellom barnehagen og hjemmet. Tilbakemeldinger, ideer og kommentarer til det daglige arbeidet og til periodeplanene tas imot med takk. Vi tar ansvar for å ta med innspill videre i det pedagogiske arbeidet. De uformelle samtalene, de planlagte møtene og samtalene i løpet av året og de daglige møtene i garderoben er møtepunkter vi setter stor pris på. Målet vårt er og gi god informasjon til alle foreldre! Vi arbeider med foreldresamarbeid på ulike måter gjennom hele året:

10 DAGLIG KONTAKT Vi ønsker å gi hverandre informasjon og kunne snakke sammen om både det som er positivt og negativt det vil si åpenhet. Personalet gir informasjon til alle foreldrene. Vi oppfordrer også foreldrene til å ta kontakt for informasjon de ønsker. FORELDRESAMTALER Dette er en forhåndsavtalt samtale mellom foresatte og personalet; pedagogisk leder. Ca. to samtaler pr. år, eller flere etter behov. Varighet ca minutter. Det settes opp individuelle arbeidsmål for hvert enkelt barn. Det vil si at vi sammen kommer frem til rimelige krav og utfordringer som barnet vil kunne mestre og få positive opplevelser gjennom. På denne måten bygger vi opp under en mest mulig helhetlig situasjon for barnet. Styrer og pedagogisk leder gir gjerne opplysninger, råd og veiledning i forbindelse med barnets opphold i barnehagen. FORELDREMØTER Opptil to i året. På høstens møte gjennomgås bl.a barnehagens hverdag og forslag til årsplanen. Det kommer egen innkalling og påmelding til foreldremøte i barnets hylle. FORELDRERÅD/FAU: FAU (ForeldrenesArbeidsUtvalg) er et viktig samarbeidsorgan mellom foreldre og barnehage. Foreldrerådet består av ALLE foreldrene/foresatte til barn i barnehagen. FAU er styret i foreldrerådet. (Jfr. Barnehageloven 4). Det velges foreldrerepresentanter til ForeldrenesArbeidsUtvalg (FAU) og til barnehagens SamarbeidsUtvalg (SU). FAU har ris/ros postkasse på utsiden av barnehagen bruk den SAMARBEIDSUTVALG/SU Barnehagens samarbeidsutvalg består av: To representanter fra FAU, To representanter fra de ansatte, En kommunepolitiker, som representant for eieren Modum kommune. Styreren er sekretær i samarbeidsutvalget. Du sier tiden går forbi. Nei, tiden står, går gjør vi. Henry Austin Dobson

11 FASTE AKTIVITETER OG MØTER Personalmøte: Faglig oppdatering er i fokus, samt å knytte barnehagens avdelinger mot samme mål. Vi jobber bl.a. i grupper, diskuterer, eller kan bruke interne -og eksterne forelesere. Avdelingsmøte: Hver enkelt avdeling har tid sammen til bla. planlegging og evaluering. Mens møtet foregår passer to fra de andre avdelingene barna. Dag for møtet kan variere. Pedagogiskleder møte: Styrer og pedagogiske ledere har 1,5 t. Saker som angår hele huset blir tatt opp, samt planlegging og evaluering av den pedagogiske virksomheten. Fellessamling: Avdelingene har samling sammen ved ulike arrangementer; vi blir enda bedre kjent på tvers av avdelingene. Pedagogiskleder dager: De pedagogiske ledere i kommunene har egne dager hvor de får faglig oppdatering. Ledermøter: Styrer er på ledermøte med de andre styrerne i kommunen, barnehagekonsulenten og barnehageleder minimum en gang i måneden.

12 KVALITET Vi er opptatt av kvalitet, og ser på dette som en kontinuerlig prosess. Det er stadig områder vi kan sette fokus på for å bedre kvaliteten i barnehagen. FAGLIG UTVIKLING Det legges vekt på faglig utvikling av personalet. Alle i personalet har avsatt lesetid i arbeidstiden. Vi benytter intern og ekstern fag- kompetanse. I perioder arbeides det med prosjekter i barnehagen. Personalet har mulighet for å delta på eksterne kurs. SAMARBEID MED ANDRE INSTANSER Barnehagen har faste samarbeidsmøter med PP- tjenesten. (Pedagogisk-psykologisk tjeneste). Barn tas ikke opp for veiledning med navn uten samtykke av foreldre. Vi har også samarbeid med kommunefysioterapeuten, spesialpedagoger, logopeder o.l. Vi har regelmessig tverrfaglige samarbeidsmøter hvor Helsesøster, PP- tjenesten, Barnevernstjenesten og barnehagen deltar. Det kan opprettes ansvarsgrupper rundt enkeltbarn etter samarbeid med foreldrene. Vi samarbeider med de andre barnehagene og skoler. Det er laget en plan for overgang barnehage skole. Vi samarbeider med de skolene som barn herfra skal begynne på. Fra tid til annen har barnehagen studenter fra ulike utdanningsinstitusjoner, lærlinger, elever og eventuelt utplasserte fra NAV. Barnehagen kan i følge barnehageloven pålegges å ta imot førskolelærerstudenter i øvingsopplæring ( 24). TAUSHETSPLIKT Vi som er ansatt i barnehagen er bundet av taushetsplikt (Forvaltningsloven 13). Foreldre skal føle seg trygge på at opplysninger barnehagen får ikke misbrukes eller går videre til uvedkommende. Denne taushetsplikta gjelder også eventuelle vikarer, studenter, elever eller andre utplasserte som kommer innom barnehagen. POLITIATTEST Det kreves politiattest for å arbeide i barnehage gjeldene etter paragraf

13 BARNEHAGENS INNHOLD - BARNEHAGEN SOM EN DEL AV SAMFUNNET LOVVERK: Virksomheten i barnehagen bygger på LOV OM BARNEHAGER 17.juni 2005nr.64 RAMMEPLANEN: Rammeplan er en forskrift til loven som vi i barnehagen skal følge. Det er viktig at vi voksne vet hva Rammeplanen inneholder og hva krav vi har å forholde oss til. Rammeplanen gir retningslinjer for barnehagens verdigrunnlag, innhold og oppgaver. Barnehagens innhold skal være allsidig og variert. Hvert barn skal få opplevelser og erfaringer som støtter sin utvikling av kunnskaper, ferdigheter og holdninger. Barnehagen skal se omsorg og danningsprosessen, lek, læring, sosial og språklig kompetanse i sammenheng. Barnehagen skal være en kulturarena hvor barnet er medskaper av egen kultur. Rammeplanen inneholder syv fagområder som dekker et vidt læringsfelt; alle barna skal ha hatt kontakt med disse løpet av barnehageåret. Et lite utdrag fra fagområdene: 1. Kommunikasjon, språk og tekst: Barnehagen skal blant annet bidra til at barna videreutvikler sin begrepsforståelse og bruker variert språk. Barna skal bli kjent med bøker, sanger, bilder osv. Barna bruker språket sitt til å uttrykke følelse, ønsker og erfaringer. Barnehagen skal blant annet bidra til at barna får en positiv selvoppfattelse gjennom kroppslig mestring. Barna skal få gode erfaringer med variert og allsidige bevegelser og utfordringer. 2. Kropp, bevegelse, helse: Barnehagen skal blant annet bidra til at barnet får en positiv selvoppfatning gjennom kroppslig mestring, møter allsidige og varierte bevegelser og utfordringer, videreutvikler sin kroppsbeherskelse, grovmotorikk og finmotorikk, rytme og motoriske følsomhet, får kunnskap om menneskekroppen og betydningen av gode vaner og sunt kosthold. Ta vare på barns helse og sikkerhet og kunne utføre førstehjelp. Personalet har jevnlig førstehjelpskurs. 3. Kunst, kultur og kreativitet: Barnehagen skal blant annet gi barna mulighet til å oppleve kunst og kultur og til selv å uttrykke seg estetisk. Fagområdet omhandler uttrykksformer som billedkunst og kunsthåndverk, musikk, dans, drama, språk, litteratur, film, arkitektur og design.

14 4. Natur, miljø og teknikk: Barnehagen skal blant annet gjøre rom for naturopplevelser i alle årstider og i all slags vær. Barna skal oppleve glede ved å ferdes i naturen. Fagområdet skal bidra til at barna blir kjent med og får forståelse for planter og dyr, landskap, årstider og vær. 5. Etikk, religion og filosofi: Barnehagen skal blant annet reflektere og respektere det mangfoldet som er representert i barnegruppa, samtidig som det skal ta med seg verdier og tradisjoner fra et kristent og humanistisk syn. Barna skal bli møtt med respekt for sine spørsmål, tro og undring. Respekt for menneskeverd og natur, åndsfrihet, nestekjærlighet, tilgivelse, likeverd og solidaritet er verdier som kommer til uttrykk i mange religioner og livssyn som er forankret i menneskerettighetene. 6. Nærmiljø og samfunn: Barnehagen skal blant annet bidra til at barna møter verden utenfor familien med tillit og nysgjerrighet. Barna skal utforske og oppleve nærmiljøet sitt, utvikle tillit til egen deltakelse i og påvirkning for felleskapet. Barna skal oppleve at gutter og jenter blir tatt like mye hensyn til. Barna skal få oppleve forståelse for ulike tradisjoner og levesett. Barna skal bli kjent med samisk kultur. 7. Antall, rom og form: Barna skal blant annet oppleve glede ved å utforske og leke med tall og former. Erfare, utforske og leke med ulike former og mønster. Erfare ulike typer størrelse, former og mål gjennom å sortere og sammenligne tall. Temahefter til R-11: For å støtte barnehagens arbeid med innføring av ny barnehagelov og revidert rammeplan, har Kunnskapsdepartementet utarbeidet 10 egne temahefter. Målet er at heftene skal formidle kunnskap og erfaringer som grunnlag for refleksjon. Målgrupper er først og fremst ansatte i barnehagene, men også foreldre, eiere og barnehagemyndigheter kan ha nytte av heftene. FELLES VERDIPLATTFORM I BARNEHAGENE I MODUM: Modum kommune har utarbeidet en felles verdiplattform for alle barnehagene Denne kan leses på Modum kommunes hjemmeside på Internett: Se under barnehageportalen.

15 I tillegg skal barnehagene utarbeide en årsplan som er en konkretiseringen av hver enkelt barnehages arbeid, den fastsettes av barnehagens Samarbeidsutvalg. Slik er Årsplan bygd opp hos oss: ÅRSPLAN del 1 folder for et barnehageår. I årsplanen står det som gjelder for det enkelte barnehageåret. Bl.a. hovedsatsingsområdet. Årsplan del 2 avdelingenes periodeplan Hver avdeling har sin egen periodeplan hvor årets satsingsområder er fokus i tillegg informasjon og arbeidsmåter for hver enkelt avdeling. Årsplan Del 3 - informasjonsskriv. Dette kan sees på som en hoveddel av årsplanen. Det inneholder vårt verdigrunnlag, langsiktige målsettinger og informasjon. Den viser også barnehagens personalet. Her trekkes linjene fra Lovtekst til det praktiske møtet i barnehagens hverdag. BARNEHAGENS VERDIGRUNNLAG: VI VIL AT HVERT BARN BLIR SETT, HØRT OG FORSTÅTT, HVER DAG. HOVEDMÅL FOR BARNEHAGEN: Vi ønsker å bidra til å gi hvert enkelt barn en god start i livet. Barnet skal føle trygghet og tilhørighet i et miljø med andre barn og aktive, tilstedeværende, reflekterte voksne i barnehagen. Vi ønsker å ha et nært samarbeid med foreldrene/foresatte. TRYGGHET En av barnehagens viktigste oppgaver er å skape et miljø som gir barna trygghet. Vi mener trygghet er basis for videre utvikling. Barna skal lære hverandre å kjenne, kjenne seg selv og omgivelser. Dette gjør steget til det mer ukjente kortere. I barnas trygghet ligger drivkraften til vilje og nysgjerrighet. En trygg atmosfære for barna gjør at de tør delta i leiken og være aktivt skapende sammen med andre barn og voksne og deri gjennom få styrket troen på seg selv.

16 VOKSENROLLEN I BARNEHAGEN I vårt arbeid med Å SE, HØRE OG FORSTÅ blir hver eneste voksen viktig: Hovedmål for voksenrollen i barnehagen: Vi voksne gjør vårt aller beste for å kunne: Gi barna trygghet. Gi rom for glede og humor. Være aktivt tilstede i barnas leik og hverdag i barnehagen. Være tilstede og bevisst observere, lytte og delta. Gi varme og omsorg til hvert barn. Gi rom for undring, kunnskap og mestring. Vi er alltid opptatt av de voksnes holdninger. Det er et prioritert område. Voksnes kunnskaper og ferdigheter vektlegges også i tråd med R-11 ( Rammeplan). Vi jobber kontinuerlig for å ha fokus på voksenrollen og ønsker bla tilbakemeldinger på denne gjennom spørreskjemaene vi sender ut til dere brukere. Mål for personalet i det daglige arbeidet i barnehagen: Være romslige og anerkjennende i møtet med barnet. Vise at vi bryr oss om. Aktivt jobbe for å forhindre mobbing. ( se punktene under Mobbing side 9) Hjelpe barnet til å gi klar melding til andre når det er på sin plass. La barnet oppleve mestring og føle at det er lov å være glad for noe en har fått til. Ta vare på gleden og humoren i hverdagen. Følge opp barns initiativ til humor. Vise at vi legger merke til når barna gjør det som vi vil at de skal gjøre mer av: Være oppmerksom mot barnas sinnstilstand for på den måten også å styrke deres evne til selv å vise empati. Hjelpe til å sette ord på følelser og nyansere disse. Legge til rette for et stimulerende læringsmiljø med progresjon. Begrunne verdimessige standpunkter knyttet til oppdragelse. Vi ønsker å ta vare på de spontane, uformelle hverdagssituasjonene- ta vare på øyeblikkene! Vi skal gi annerkjennelse ved å møte barna i her-og nå-situasjoner, lytte til dem og følge opp deres utspill Vi voksne mener det er viktig å ha evnen til innlevelse og å kunne se det lille barnet.

17 KONFLIKTLØSNING Det oppstår konflikter i barnehagen. Barnas alder og utviklingsnivå avgjør den voksnes handling. Vi har som grunnsyn at mennesker er gode. Vi voksne har som mål at alle skal komme godt ut av en konflikt. Vi skiller klart mellom person og handling i konflikter: Vi voksne er helt klare på at det var handlingen som ikke var god. Barnet som person er god! Ingen barn er slemme. Barn i barnehagealder trenger å lære/trening i å løse konflikter på en god måte. Det er viktig at voksne er bevisst på forskjellen mellom å sladre og å be andre om hjelp. Holdningen den voksne har og viser i en slik situasjon er avgjørende for barnets videre utvikling. Den voksnes holdninger kommer her helt tydelig fram og får konsekvenser for barna. Hvilke holdninger den/de som har gjort noe som viser seg å ikke være så lurt, blir møtt med er også avgjørende for barnet/barna. Vi ønsker å være oppmerksom mot barnas sinnstilstand for på den måten også å styrke deres evne til selv å vise empati. Barnet oppfordres til å tenke på hvordan det selv hadde hatt det i samme situasjon som den andre. Vi voksne må stå for, praktisere og være modell for barna med tanke på Den gyldne regel : Gjør mot andre det du vil at andre skal gjøre mot deg. Vi oppfordrer barna til å inkludere andre i leik. Én ting er å inkludere, en annen ting er at den som inkluderes også har ansvar for ikke ødelegge den leiken som foregår. Aktiv tilstedeværelse og gode holdninger fra den voksne er sentralt. Læring i her og nå - situasjoner. Vi voksne må gripe fatt i opplevelser og hendelser og benytte teorimodeller både spontant og planlagt. I dette arbeidet blir den voksnes holdninger og rolle veldig sentral.

18 MOBBING I BARNEHAGEN (Viser til Barne- og familiedepartementets hefte Mobbing i barnehagen ) Det er satt i gang en aktiv innsats mot mobbing som et samarbeid mellom regjeringen, Kommunenes Sentralforbund, Foreldreutvalget for grunnskolen, Utdanningsforbundet og Barneombudet. Barn har rett til omsorg. Alle voksne: foreldre, ansatte i barnehagene, politikere og andre har plikt til å gjøre det vi kan for at mobbing ikke skal forekomme. Slik forebygger den gode barnehage i Modum mobbing: Et felles utgangspunkt for de kommunale barnehagene: 1. I Rolighetsmoen barnehage er de voksne anerkjennende og støttende. Det betyr at alle blir lagt merke til og får positiv oppmerksomhet. 2. I Rolighetsmoen barnehage er vi bevisst i forhold til og tar alle barns forklaringer på alvor i konflikter og hendelsesforløp. 3. I Rolighetsmoen barnehage tar de voksne initiativ til, snakker med og finner på ting med alle barna. 4. I Rolighetsmoen barnehage har de voksne like stor tålmodighet med og evne til å følge opp hvert enkelt barn. 5. I Rolighetsmoen barnehage har de voksne bevissthet om forskjellen på humor og ironi. 6. I Rolighetsmoen barnehage er det et inkluderende miljø preget av gjensidig omsorg, anerkjennelse og varme. 7. I Rolighetsmoen barnehage er samspillet mellom barna preget av likeverdighet. 8. I Rolighetsmoen barnehage er det en trygg og avslappende tone preget av humor, spontanitet, oppmuntring og glede over hverandres mestring. Nulltoleranse for mobbing er hele barnehagens ansvar! Foreldrene er her en veldig viktig samarbeidspartner for barnehagepersonalet. Barn får holdninger til andre mennesker gjennom det de opplever, ser og hører. Foreldrenes handlinger og holdninger er også av stor betydning for mobbing; Gjennom omtale av andre barn og familier, hvem som inviteres til bursdager, hvem barna får lov til å leke med å fritiden, hvem som inkluderes /ekskluderes, osv. ALLE VOKSNE må forebygge mobbing! Må du alltid ha venner som kan dele din latter, dine problemer og dine seirer

19 SOSIAL KOMPETANSE Vi skal bidra til at hvert enkelt barn lærer å hevde seg selv og sine meninger på en positiv måte overfor hverandre og stå imot negativt gruppepress. Vi har tilegnet oss et helhetlig læringsprinsipp ifht sosial kompetanse Vi ønsker å fokusere på leiken og hverdagssituasjonene. Voksenrollen blir satt sterkt i fokus. Skal barnet utvikle et positivt selvbilde, må mennesker som har betydning for det møte det med en positiv og anerkjennende holdning. Kvaliteten på samspillet i barnehagen er helt sentral for barnas mulighet for å utvikle et positivt selvbilde. Voksenrollen vil vi jobbe med på ulike måter, individuelt og i grupper, i hverdagen og på møter og planleggingsdager. Hva skal vi stimulere hos barna for å gi de SOSIAL KOMPETANSE? *Empati og rolletaking: *Prososial atferd: *Selvkontroll: *Selvhevdelse: *Lek, glede og humor: Sette seg inn i ulike roller, og sette seg inn i andres følelser. Gjøre vennlige handlinger mot andre uten å vente noe igjen Kontrollere og utsette egne behov. Stå på sitt og hevde sin rett til å ha egne behov/ meninger. Tilrettelegge for et godt miljø; fysisk og psykisk for alle. DANNING Barnehageloven sier at vi bl.a skal fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling. Hva er danning? Rammeplanen sier danning er en livslang prosess som bl.a handler om å utvikle evne til å reflektere over egne handlinger og væremåter. Danning skjer i samspill med omgivelsene og med andre og er en forutsetning for meningsdanning, kritikk og demokrati. Danning er mer en utvikling, mer enn læring, mer enn omsorg, mer enn oppdragelse og mer enn sosialisering. Samtidig rommer danning alt dette. SPRÅKLIG KOMPETANSE Vi jobber med språklig kompetanse i barnehagen. Vi vet at vi kan gi barna en god start for videre skrive- og leseopplæring. Vi prøver å unngå at barna sier: Du, jeg vil ha den (dingsen) der, jeg skal gjøre sånn ved å være gode på å benevne gjenstander og handlinger. Vi bruker spill, språkposer og språkgrupper til begrepstrening, rytme, rim og regler, bøker, sanger og samtaler, for å nevne noe. Vi voksne prøver å være bevisste, gode språk-modeller. Vi bruker kartleggingsverktøyene SATS (=Screening av to -åringenes språk) og

ÅRSPLAN FOR RÅDHUSMARKA BARNEHAGE

ÅRSPLAN FOR RÅDHUSMARKA BARNEHAGE ÅRSPLAN FOR RÅDHUSMARKA BARNEHAGE 2014 2015 Innhold PRESENTASJON AV BARNEHAGEN... 4 RÅDHUSMARKA BARNEHAGE SITT SATSINGSOMRÅDE... 4 SAMARBEID MED VITENFABRIKKEN... 4 SOSIAL KOMPETANSE... 4 BARNEHAGENS LEDELSE...

Detaljer

Årsplan August 2014- August 2015 For Nørve barnehage

Årsplan August 2014- August 2015 For Nørve barnehage Årsplan August 2014- August 2015 For Nørve barnehage Omsorg og læring, ja takk, begge deler Bøgata 39, 6008 Ålesund www.alesund.kommune.no/sub/norvebh/ Tlf: 70162495 1 Forord Her på Nørve barnehage er

Detaljer

ÅRSPLAN DEL 2 2014-2015

ÅRSPLAN DEL 2 2014-2015 HOS OSS SKAL ALLE FÅ VÆRE DEN BESTE UTGAVEN AV SEG SELV ÅRSPLAN DEL 2 2014-2015 INNHOLDSFORTEGNELSE: I STATLIGE FØRINGER 1.1 Lov om barnehagen...s. 3 Formål Barns rett til medvirkning Foreldreråd og samarbeidsutvalg

Detaljer

Årsplan. Skarbøvika barnehage. August 2014 - august 2015. Harhauggt. 42 6006 Ålesund Tlf 70 16 50 70

Årsplan. Skarbøvika barnehage. August 2014 - august 2015. Harhauggt. 42 6006 Ålesund Tlf 70 16 50 70 Årsplan August 2014 - august 2015 Skarbøvika barnehage Harhauggt. 42 6006 Ålesund Tlf 70 16 50 70 1. Barnehagens verdigrunnlag 1.1 Barnehageloven Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta

Detaljer

VISJON GI BARNA OG DE VOKSNE TRYGGHET TIL Å KUNNE SI: JEG KAN, JEG VIL OG SE- JEG FÅR DET TIL!!!

VISJON GI BARNA OG DE VOKSNE TRYGGHET TIL Å KUNNE SI: JEG KAN, JEG VIL OG SE- JEG FÅR DET TIL!!! VISJON GI BARNA OG DE VOKSNE TRYGGHET TIL Å KUNNE SI: JEG KAN, JEG VIL OG SE- JEG FÅR DET TIL!!! www.nannestad.kommune.no/midtbygdabarnehage 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1.0 Grunnlag for det pedagogiske arbeidet

Detaljer

Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015

Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 ÅRSPLAN Avdeling Fagerstrandveien Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 Revidert 10.11.14 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 HVA ER EN FAMILIEBARNEHAGE?... 4 EN FANTASTISK

Detaljer

Avd. Festningsveien Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015

Avd. Festningsveien Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 ÅRSPLAN Avd. Festningsveien Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 Revidert 14.11.14 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 HVA ER EN FAMILIEBARNEHAGE?... 4 EN FANTASTISK

Detaljer

ÅRSPLAN DEL 1 2012 2015 BÆRUM KOMMUNE

ÅRSPLAN DEL 1 2012 2015 BÆRUM KOMMUNE ÅRSPLAN DEL 1 2012 2015 BÆRUM KOMMUNE Forord Østerås barnehage åpnet høsten 2008. Vi er litt annerledes, en blanding av basebarnehage og tradisjonelle avdelinger. Barnetallet varierer fra 130 til 140 avhengig

Detaljer

2014/2015 ØSTERØY NATURBARNEHAGE

2014/2015 ØSTERØY NATURBARNEHAGE ÅRSPLAN 2014/2015 ØSTERØY NATURBARNEHAGE Side 1 av 63 Velkommen til Østerøy Naturbarnehage! Østerøy Naturbarnehage er organisert som et samvirkeforetak med foreldre som eiere og initiativtager til barnehagen

Detaljer

ÅRSPLAN 2014 / 2015 Trollskogen barnehage

ÅRSPLAN 2014 / 2015 Trollskogen barnehage ÅRSPLAN 2014 / 2015 Trollskogen barnehage VÅRT MOTTO ER: "DEN GODE BARNDOM- NÅR SMÅ BARN MØTES". 1 Velkommen til nytt barnehageår! Vi har utarbeidet en årsplan og den har flere funksjoner. Skal være arbeidsredskap

Detaljer

INFORMASJONSHEFTE FOR SIGGERUD GÅRD BARNEHAGE

INFORMASJONSHEFTE FOR SIGGERUD GÅRD BARNEHAGE INFORMASJONSHEFTE FOR SIGGERUD GÅRD BARNEHAGE Siggerud Gård Barnehage Bekkefaret 10, 1404 Siggerud Tlf: 64 85 70 30 / mobil styrer: 907 67 325 e-post: marie.jonsson@ski.kommune.no Innhold 1. VELKOMMEN

Detaljer

ÅRSPLAN FOR EGGEDAL BARNEHAGE

ÅRSPLAN FOR EGGEDAL BARNEHAGE ÅRSPLAN FOR EGGEDAL BARNEHAGE 2013 2014 1 INNHOLD: Forord v/daglig leder s. 1 Åpningstider s. 2 Personalet s. 3 Eierstyret, samarbeidsutvalget s. 4 Presentasjon av avdelingene s. 5-6 Dagsrytmen/Rutiner

Detaljer

VELKOMMEN TIL BJERKE BARNEHAGE

VELKOMMEN TIL BJERKE BARNEHAGE Nannestad kommune Red.juli -13 Bjerke barnehage Dvergspettveien 13 2032 Maura Tlf.66105360 Fax 66105019 e-post: eva.stad.sjoberg @ nannestad.kommune.no Nettside: www.nannestad.kommune.no/virksomheter/bjerkebarnehage

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. s. 1: Forord. s. 2: Tyholttunet barnehage. s. 5: Danning gjennom omsorg, lek og læring

INNHOLDSFORTEGNELSE. s. 1: Forord. s. 2: Tyholttunet barnehage. s. 5: Danning gjennom omsorg, lek og læring INNHOLDSFORTEGNELSE s. 1: Forord s. 2: Tyholttunet barnehage s. 5: Danning gjennom omsorg, lek og læring s. 9: Inkludering, likeverd og likestilling s. 10: Barns medvirkning s. 12: Arbeid med fagområder

Detaljer

VELKOMMEN TIL HELSET BARNEHAGE

VELKOMMEN TIL HELSET BARNEHAGE VELKOMMEN TIL HELSET BARNEHAGE Velkommen til Helset barnehage I dette heftet vil du finne generell informasjon om driften av vår barnehage. Vi har gjort et forsøk på å samle alt som kan være nyttig å vite

Detaljer

ÅRSPLAN 2014 2015 TEORIDEL

ÅRSPLAN 2014 2015 TEORIDEL ÅRSPLAN 2014 2015 TEORIDEL Barnet Barnet er inga gåte Barnet er enkelt Som ei grankongle Gje det varme Og det opnar Alle sine frø av Arne Ruset TEORIDEL ÅRSPLAN 2014/2015 Innhold 1 1. Innledning s. 3 2.

Detaljer

FORORD. Eli Brandsæter Styrer/Daglig leder

FORORD. Eli Brandsæter Styrer/Daglig leder FORORD Barnehagens rammeplan pålegger alle barnehager å utarbeide en årsplan. Denne planen skal være et arbeidsredskap for personalet for for å styre virksomheten i en uttalt retning. Den skal gi foreldre/foresatte

Detaljer

Årsplan for Solvang barnehage

Årsplan for Solvang barnehage Årsplan for Solvang barnehage Årsplan for foreldre / foresatte Barnehageåret 2013 / 2014 Skrevet og redigert av personalet i Solvang barnehage. Drøftet og godkjent av barnehagens samarbeidsutvalg 2 Innhold

Detaljer

RAMMEPLAN. for barnehagens innhold. og oppgaver

RAMMEPLAN. for barnehagens innhold. og oppgaver RAMMEPLAN for barnehagens innhold og oppgaver Innledning 4 DEL 1 Barnehagens samfunnsmandat 7 Kapittel 1 Barnehagens formål, verdigrunnlag og oppgaver 8 1.1 Barnehagens formålsbestemmelse 9 1.2 Barnehager

Detaljer

Årsplan for Solvang barnehage Årsplan for foreldre

Årsplan for Solvang barnehage Årsplan for foreldre Årsplan for Solvang barnehage Årsplan for foreldre Barnehageåret 2014 / 2015 Skrevet og redigert av pedagoger, assistenter og styrere i barnehagen 07.10.2014 2 Innhold Noen ord og tips om lesing av denne

Detaljer

ÅRSPLAN FOR EBBEGARDEN BARNEHAGE SA

ÅRSPLAN FOR EBBEGARDEN BARNEHAGE SA 1 ÅRSPLAN FOR EBBEGARDEN BARNEHAGE SA 2012 2013 2 Innholdsliste: Velkommen Informasjonsdel Emneplan for 2012 / 2013 Barnehagerute for 2012 / 2013 Personalet i Ebbegarden barnehage Pedagogisk arbeid i Ebbegarden

Detaljer

Forside 1. Innhold 2. Velkommen til Berg Familiebarnehage 3. Målsetting 4. Dette vektlegger vi i barnehagen 5

Forside 1. Innhold 2. Velkommen til Berg Familiebarnehage 3. Målsetting 4. Dette vektlegger vi i barnehagen 5 Årsplan 2010/ 2011 Innhold Forside 1 Innhold 2 Velkommen til Berg Familiebarnehage 3 Målsetting 4 Dette vektlegger vi i barnehagen 5 Rammeplanens fagområder/barns medvirkning 7 Månedens tema 8 Kosthold

Detaljer

INFORMASJONSHEFTE JØNSRUDLØKKA BARNEHAGE 2013-2014 SAMMEN MED BARNA KLATRER VI MOT TOPPEN!

INFORMASJONSHEFTE JØNSRUDLØKKA BARNEHAGE 2013-2014 SAMMEN MED BARNA KLATRER VI MOT TOPPEN! INFORMASJONSHEFTE JØNSRUDLØKKA BARNEHAGE 2013-2014 SAMMEN MED BARNA KLATRER VI MOT TOPPEN! PERSONALET BARNEHAGEÅRET 2013-2014 STYRER HANNE BORG 100 % SKOGGLØTT PED. LEDER SIV TORGERSEN OPHUS 100 % ASSISTENT

Detaljer

STRATEGIPLAN FOR LANDØYA OG HOLMEN BARNEHAGER 2014 2016. Alle barn er kompetente på å være seg selv!

STRATEGIPLAN FOR LANDØYA OG HOLMEN BARNEHAGER 2014 2016. Alle barn er kompetente på å være seg selv! STRATEGIPLAN FOR LANDØYA OG HOLMEN BARNEHAGER 2014 2016 Alle barn er kompetente på å være seg selv! 1 I vår strategiplan finner du: Innledning; barnehagens kvalitetsplattform side 3 Litt fra, ST. meld.

Detaljer

Hei og velkommen til barnehageåret 2014/2015 i Hunsrød-Fevang barnehage!

Hei og velkommen til barnehageåret 2014/2015 i Hunsrød-Fevang barnehage! Hei og velkommen til barnehageåret 2014/2015 i Hunsrød-Fevang barnehage! Hunsrød-Fevang barnehage (Tidligere Hunsrød Foreldrelagsbarnehage) åpnet 5. september 2000. Barnehagen har i dag seks avdelinger

Detaljer

ÅRSPLAN FOR 2015 ET SKRITT INN I FREMTIDEN

ÅRSPLAN FOR 2015 ET SKRITT INN I FREMTIDEN ÅRSPLAN FOR 2015 ET SKRITT INN I FREMTIDEN 1 Innhold Innledning... 3 Barnehagens ansatte og telefonnummer:... 3 Barnehagens verdigrunnlag og oppgaver... 3 Kvalitetsplakat for barnehager i Skedsmo kommune...

Detaljer

Nørve barnehage Omsorg og læring, ja takk begge deler

Nørve barnehage Omsorg og læring, ja takk begge deler Årsplan August 2010- august 2011 for Nørve barnehage Omsorg og læring, ja takk begge deler Bøgata 39, 6008 Ålesund Tlf: 70 16 24 95 1 Forord Hei alle sammen og velkommen til et nytt barnehageår her på

Detaljer

Friluftsbarnehagene A/S Pedagogisk plan

Friluftsbarnehagene A/S Pedagogisk plan Friluftsbarnehagene A/S Pedagogisk plan Kap. 1 Presentasjon av Kampen Kunstbarnehage Barnehagens historikk og nærmiljø Kampen Kunstbarnehage drives av Friluftsbarnehagene A/S som er et driftsselskap som

Detaljer

Årsplan. Grasmyr naturbarnehage 2014-2015

Årsplan. Grasmyr naturbarnehage 2014-2015 Årsplan Grasmyr naturbarnehage 2014-2015 Innholdsfortegnelse 1. Innledning 2. Visjon 3. Verdier 4. Barnehagens profil og satsingsområder 4.1 Barnehagens prosjekt 5. Strategidokument for skole og barnehage

Detaljer

ÅRSPLAN FOR STABEKK BARNEHAGE

ÅRSPLAN FOR STABEKK BARNEHAGE ÅRSPLAN FOR STABEKK BARNEHAGE 1 Velkommen til Stabekk barnehage! Stabekk barnehage er en heldagsbarnehage. Den eies og drives av Bærum kommune og består av to hus med ulike adresser. Nedre Stabekk er en

Detaljer