Invitasjon til å oppnevne en representant til Midt-Norsk samarbeidsutvalg for utdanning og forskning i helse- og velferdstjenestene. Dok.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Invitasjon til å oppnevne en representant til Midt-Norsk samarbeidsutvalg for utdanning og forskning i helse- og velferdstjenestene. Dok."

Transkript

1 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: , Dokumenttype:,, Status: J,A nvitasjon til å oppnevne en representant til Midt-Norsk samarbeidsutvalg for utdanning og forskning i helse- og velferdstjenestene Representant til Midt-Norsk samarbeidsutvalg for utdanning og forskning i helse- og velferdstjenesten 2013/ / Helse Midt-Norge RHF m.fl. Anmodning om journalopplysninger Pasient ***** ***** ***** ***** 2013/ /2013 Terra Livsforsikring Anmodning om journalopplysninger Pasient ***** ***** ***** ***** 2013/ /2013 ***** Tilbud på vikariat som sekretær 2013 Generelle søknader - tilbud på stilling 2013/ / da Skaget Side: 1 av 36

2 Tilbud om vikariat i 75 % stilling ved medisin A Arbeidsforhold ***** ***** ***** ***** 2012/ / Hilde Skaland Anmodning om pasientopplysninger Pasient ***** ***** ***** ***** ***** 2013/ /2013 Namsos kommune Bekreftelse på oppsigelse av stilling Arbeidsforhold ***** ***** ***** ***** ***** ***** 2012/ / Siv Elisabeth Rein Anmodning om opplysninger Pasient ***** ***** ***** ***** ***** 2012/ /2013 Midtre Namdal Samkommune Side: 2 av 36

3 Svar på søknad om permisjon Arbeidsforhold ***** ***** ***** ***** ***** ***** 2012/ / Rannveig Lingen Hegdal Oppsigelse Arbeidsforhold ***** ***** ***** ***** ***** ***** 2013/ / Aud Elin Haga Oppsigelse Arbeidsforhold ***** ***** ***** ***** ***** 2013/ / Oddmund Bye Tilbud om vikariat i 75 % stilling ved Medisin B Arbeidsforhold ***** ***** ***** ***** ***** 2012/ / Rakel Henning Side: 3 av 36

4 Tilbud om ferievikariat 100 % stilling som sekretær ved Avdelingsservice Ferievikariater - Sykehuset Levanger 2013/ / Kari Lilleenget Sagen Tilbud om ferievikariat 100 % stilling som sekretær ved Avdelingsservice Ferievikariater - Sykehuset Levanger 2013/ / Nataliya Khoma Tilbud om ferievikariat 100 % stilling som sekretær ved Avdelingsservice og Ferievikariater - Sykehuset Levanger 2013/ / Line Brenne Dreier Svar på søknad om bruk av journaldata fra bruddregisteret i Helse Nord-Trøndelag Brudd-registeret i Nord-Trøndelag 2012/ / NTN Side: 4 av 36

5 Tilbud om ferievikariat 80 % stilling som sekretær ved Avdelingsservice uke 27-29, 32-33, 37 og Ferievikariater - Sykehuset Levanger 2013/ / Hilde Rinnan Tilbud om ferievikariat 100 % stilling som sekretær ved Avdelingsservice Ferievikariater - Sykehuset Levanger 2013/ / Torill Berg Tilbud om ferievikariat 100 % stilling som sekretær ved Avdelingsservice uke og Ferievikariater - Sykehuset Levanger 2013/ / Frida Sandvik Våset Svar på søknad om forhåndsgodkjenning av forskningsprosjekt i Helse Nord-Trøndelag Prosjekt: lik behandling til barn med ADHD 2013/ / Spesialist i klinisk pedagogikk BP nger Lise Rasmussen Side: 5 av 36

6 Svar på søknad om godkjenning av forskningsprosjekt og uthenting av forskningsdata fra Helse Nord-Trøndelag Prosjekt - Birkebeiner aldringsstudien 2013/ / Marius Myrstad Tilbud om 30 % midlertidig stilling i pasientservice Arbeidsforhold ***** ***** ***** 2012/ / Camilla Eggen Anmodning om journaldokumentasjon ang. ***** ***** ***** ***** ***** Pasient ***** ***** ***** ***** 2013/ /2013 Protector Forsikring ASA Svar søknad om midlertidig arbeidstid Arbeidsforhold ***** ***** ***** ***** ***** 2012/ /2013 Tove Haga Side: 6 av 36

7 Tilbud om stilling: Sykepleier 75% vikariat til Gyn/fødeavdelingen Sykehuset Levanger Stilling: Sykepleier 75% vikariat til Gyn/fødeavdelingen Sykehuset Levanger 2013/ /2013 Kjersti H. Finstad Oppnevning av representant Representant til Midt-Norsk samarbeidsutvalg for utdanning og forskning i helse- og velferdstjenesten 2013/ /2013 Helse Midt-Norge RHF Bekymringsmelding Pasient ***** ***** ***** ***** ***** (bekymringsmelding) 2013/ /2013 Midtre Namdal Samkommune Foreløpig rapport etter tilsyn med blodbankvirksomheten ved Helse Nord-Trøndelag HF Tilsyn med blodbankvirksomheten ved Helse Nord-Trøndelag HF 2012/ / Helsetilsynet i Nord-Trøndelag Side: 7 av 36

8 Klage på avslag om opphold Pasient ***** ***** ***** 2013/ /2013 ***** Forslag nye legehjemler for 2013 D NR lege HNT HF / /2013 Helse Midt-Norge RHF nnlevert karakterutskrift fra NTN Arbeidsforhold ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 2012/ / nger Lise Mjønes Rasmussen Takker ja til funksjon som veileder for fysioterapeuter i turnus Arbeidsforhold ***** ***** ***** ***** ***** 2012/ /2013 Mona Svean Side: 8 av 36

9 Anmodning om pasientopplysninger Pasient ***** ***** ***** 2013/ /2013 ***** Ber om opplysninger i forbindelse med forsikringssak - pasient ***** ***** ***** ***** 2013 Refusjoner utenlandske statsborgere 2013/ /2013 ERGO nsurance SE Lithuanian branch Søknad på stillingen Stilling Operasjonssykepleiere, Kirurgisk operasjonsavdeling, Sykehuset Levanger 2013/ /2013 Kjersti Braarud Søknad på stillingen Stilling Operasjonssykepleiere, Kirurgisk operasjonsavdeling, Sykehuset Levanger 2013/ /2013 Lisbeth Eikrem Side: 9 av 36

10 Søknad på stillingen Stilling Operasjonssykepleiere, Kirurgisk operasjonsavdeling, Sykehuset Levanger 2013/ /2013 Anita Hagen Søknad på stillingen Stilling Operasjonssykepleiere, Kirurgisk operasjonsavdeling, Sykehuset Levanger 2013/ /2013 Anne Staven Elden Søknad på stillingen Stilling Operasjonssykepleiere, Kirurgisk operasjonsavdeling, Sykehuset Levanger 2013/ /2013 Silje Agnete Musum Anmodning om journalopplysninger Pasient ***** ***** ***** 2013/ /2013 Terra Forsikring AS Side: 10 av 36

11 Søknad på stillingen Stilling Operasjonssykepleiere, Kirurgisk operasjonsavdeling, Sykehuset Levanger 2013/ /2013 Astrid Diegelmann Søknad på stillingen Stilling Operasjonssykepleiere, Kirurgisk operasjonsavdeling, Sykehuset Levanger 2013/ /2013 Anne Elisabeth Bragstad Søknad på stillingen Stilling Operasjonssykepleiere, Kirurgisk operasjonsavdeling, Sykehuset Levanger 2013/ /2013 Monica Larsen Søknad på stillingen Stilling Operasjonssykepleiere, Kirurgisk operasjonsavdeling, Sykehuset Levanger 2013/ /2013 Sissel Kjelaas Myhr Side: 11 av 36

12 Søknad på stillingen Stilling Operasjonssykepleiere, Kirurgisk operasjonsavdeling, Sykehuset Levanger 2013/ /2013 Daniel Wang nnhenting av opplysninger i undersøkelsessak Pasient ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 2013/ /2013 Levanger kommune Beregningsgrunnlag medlemskontingent til Spekter Arbeidsgiverforeningen Spekter 2013/ / Arbeidsgiverforeningen Spekter Pålegg om utleggstrekk i lønn - ***** ***** ***** 2013 Pålegg om trekk i lønn P 2013/ /2013 Off.l. 13 jfr. FVL 13 nr. 1 Statens nnkrevingssentral Side: 12 av 36

13 Takker ja til midlertidig stilling Stilling: Leger i spesialisering NR7719 og NR3415 Gyn/Fødeavdelingen Sykehuset Levanger 2012/ /2013 Per Kristian Støbakk Anmodning om journalinnsyn Pasient ***** ***** 2013/ /2013 ***** Arbeidsavtale datert Arbeidsforhold ***** ***** ***** ***** ***** ***** 2012/ /2013 Per Kristian Støbakk nnhenting av opplysninger Pasient ***** ***** ***** ***** 2013/ /2013 Rissa kommune Side: 13 av 36

14 Erstatningssak: 2012/ Vedtak i saken Pasient ***** ***** ***** ***** 2012/ /2013 Norsk Pasientskadeerstatning Erstatningssak: 2012/ Sakkyndig vurdering i erstatningssaken Pasient ***** ***** ***** 2012/ /2013 Norsk Pasientskadeerstatning Orientering av innhenting av opplysninger i førerkortsak - ***** ***** ***** ***** 2013 Dispensasjon fra førerkortforskriften - rehabiliteringsklinikken 2013/ /2013 Fylkesmannen i Nord-Trøndelag Oppfølgingsplan ved sykmelding Oppfølging ***** ***** ***** ***** ***** A 2013/ /2013 Off.l. 13 jfr. FVL 13 nr. 1 NAV Namsos Side: 14 av 36

15 Søknad om avtalefestet pensjon (AFP) Arbeidsforhold ***** ***** ***** ***** ***** P 2013/ /2013 Off.l. 13 jfr. FVL 13 nr. 1 KLP Tilbud om ferievikariat ved barneavdelingen i 80 % stilling 2013 Ferievikariater - Sykehuset Levanger 2013/ /2013 Stina Marie Tronstad Anmodning om journalopplysninger Pasient ***** ***** ***** ***** ***** 2013/ /2013 ***** Tilbud om ferievikariat ved barneavdelingen i 80 % stilling 2013 Ferievikariater - Sykehuset Levanger 2013/ /2013 na Helen Dyrø Side: 15 av 36

16 tleggstrekk - ***** ***** ***** ***** 2013 Pålegg om trekk i lønn P 2013/ /2013 Off.l. 13 jfr. FVL 13 nr. 1 Statens nnkrevingssentral Journalopplysninger Pasient ***** ***** ***** ***** ***** 2013/ /2013 ***** Tilbud om ferievikariat ved barneavdelingen i 80 % stilling 2013 Ferievikariater - Sykehuset Levanger 2013/ /2013 da Maria Skilbrigt Tilbud om ferievikariat ved barneavdelingen i 80 % stilling 2013 Ferievikariater - Sykehuset Levanger 2013/ /2013 Maren Haugan Aasheim Side: 16 av 36

17 Takker ja til ferievikariat ved Kirurgen H3, Sykehuset Namsos 2013 Ferievikariater - Sykehuset Namsos 2013/ /2013 Drude Pålsdatter Nålsund Takker ja til ferievikariat ved Kirurgen H3, Sykehuset Namsos 2013 Ferievikariater - Sykehuset Namsos 2013/ / Berit Nordfjellmark Melding om at førerkortforskriftens helsekrav ikke er oppfylt - ***** ***** ***** ***** - KOP 2013 Dispensasjon fra førerkortforskriftens helsekrav Psykiatrisk klinikk 2013/ /2013 Fylkesmannen i Nord-Trøndelag Takker ja til stilling Sykepleier 75 % stilling fast, Akuttmottaket, Sykehuset Namsos Stilling: Spesialsykepleier/sykepleier 75% fast Akuttmottak Sykehuset Namsos 2013/ / Jorunn Kolås Side: 17 av 36

18 Melding om at førerkortforskriftens helsekrav ikke er oppfylt - ***** ***** ***** ***** - KOP 2013 Dispensasjon fra førerkortforskriften - rehabiliteringsklinikken 2013/ /2013 Fylkesmannen i Nord-Trøndelag Takker ja til 75 % sykepleierstilling midlertidig til , ntensivavdelingen, Sykehuset Namsos Stilling: ntensivsykepleier 100% + 80% fast ved ntensivavdelingen Sykehuset Namsos 2013/ / Catrine Steffenakk Lund Tilbud om ferievikariat ved barneavdelingen i 80 % stilling 2013 Ferievikariater - Sykehuset Levanger 2013/ /2013 Tabita Trefjord Melding om at førerkortforskriftens helsekrav ikke er oppfylt - ***** ***** ***** ***** - KOP 2013 Dispensasjon fra førerkortforskriftens helsekrav Psykiatrisk klinikk 2013/ /2013 Fylkesmannen i Nord-Trøndelag Side: 18 av 36

19 Arbeidsavtale datert Arbeidsforhold ***** ***** ***** ***** 2013/ /2013 Cathrine Steffenakk Lund Arbeidsavtale datert Arbeidsforhold ***** ***** ***** 2013/ /2013 Melissa Olsen Vedtak om dispensasjon fra førerkortforskriftens helsekrav - ***** ***** ***** ***** - KOP 2013 Dispensasjon fra førerkortforskriftens helsekrav - medisinsk klinikk Sykehuset Namsos 2013/ /2013 Fylkesmannen i Nord-Trøndelag Arbeidsavtale datert Arbeidsforhold ***** ***** ***** ***** 2013/ /2013 Sabrina Farah smail Side: 19 av 36

20 Bekreftelse av bestilling Abonnementsavtale - RiksTV / / RiksTV nntak fra arbeidsgiverperioden - kronisk sykdom - melding om vedtak Oppfølging ***** ***** ***** ***** ***** ***** A 2012/ /2013 Off.l. 13 jfr. FVL 13 nr. 1 NAV Steinkjer Søknad om permisjon Arbeidsforhold ***** ***** ***** ***** ***** ***** 2012/ / Wenche Myrvold Øksenberg Avviksskjema Samarbeidsavtalen E107/2012 LE - tilbakemelding fra avdeling Avviksskjema Samarbeidsavtalen E107/2012 LE 2012/ /2013 Medisinsk avdeling Side: 20 av 36

21 Avviksskjema Samarbeidsavtalen E110/ tilbakemelding fra avdeling Avviksskjema Samarbeidsavtalen E110/2012 LE 2012/ /2013 Medisinsk avdeling Arbeidsavtale datert Arbeidsforhold ***** ***** ***** ***** ***** ***** 2012/ /2013 Tove Bye Brænne Erstatningssak: 2013/ kopi av skademeldingsskjema Pasient ***** ***** ***** 2013/ /2013 Norsk Pasientskadeerstatning Avviksmelding - basisavtale E28/2012 LE pasient ***** ***** ***** ***** Avviksmelding - basisavtale E28/2012 LE 2012/ /2013 Verdal kommune v/virksomhetsleder Vinne, Vuku Side: 21 av 36

22 Avviksskjema Samarbeidsavtalen E13/2013 LE - pasient ***** ***** ***** ***** Avviksskjema Samarbeidsavtalen E13/2013 LE 2013/ /2013 Verdal kommune v/virksomhetsleder Vinne, Vuku Erstatningssak: 2012/ vedtak/avslutning av saken Pasient ***** ***** ***** ***** 2012/ /2013 Norsk Pasientskadeerstatning Avviksskjema Samarbeidsavtalen E2/2013 LE - pasient ***** ***** ***** ***** ***** Avviksskjema Samarbeidsavtalen E2/2013 LE 2013/ /2013 Verdal kommune v/virksomhetsleder Vinne, Vuku Sikkerhetsinformasjon i samarbeid med Statens legemiddelverk AMGEN - sikkerhetsinformasjon 2013/ /2013 AMGEN AB Side: 22 av 36

23 Søknad om forlengelse av permisjon Arbeidsforhold ***** ***** ***** ***** ***** 2012/ /2013 Torhild Marie Viken Avviksskjema Samarbeidsavtalen E33/2013 LE Avviksskjema Samarbeidsavtalen E33/2013 LE 2013/ /2013 Levanger kommune v/leder for Helse og omsorgstorget Oppsigelse av stillingen Arbeidsforhold ***** ***** ***** ***** ***** ***** 2012/ / Eli-Ann Teigen Haukø Avviksskjema Samarbeidsavtalen E34/2013 LE Avviksskjema Samarbeidsavtalen E34/2013 LE 2013/ /2013 Levanger kommune v/leder for Helse og omsorgstorget Side: 23 av 36

24 Tilsynssask - Pasient ***** ***** ***** Pasient ***** ***** ***** 2013/ /2013 Fylkesmannen i Nord-Trøndelag Dialogmøte 1 Oppfølging ***** ***** ***** ***** ***** A 2013/ /2013 Off.l. 13 jfr. FVL 13 nr. 1 ***** Ferdigattest Namsos kommune 1703 gnr. 65/741 Bjørums allè / / Namsos kommune Tjenesteplan Arbeidsforhold ***** ***** ***** ***** 2013/ /2013 Klinikkleder, medisinsk klinikk Side: 24 av 36

25 Vedrørende fastsettelse av invaliditetsgrad Pasient ***** ***** ***** 2013/ /2013 ***** Erstatningssak: 2012/ vedtak i saken og spørsmål om pasienten har fått varig medisinsk mèn Pasient ***** ***** ***** ***** 2012/ /2013 Norsk Pasientskadeerstatning Vedtak om dispensasjon fra førerkortforskriftens helsekrav - ***** ***** ***** ***** 2013 Dispensasjon fra førerkortforskriftens helsekrav - Medisinsk klinikk Sykehuset Levanger 2013/ /2013 Fylkesmannen i Nord-Trøndelag Melding om at førerkortforskriftens helsekrav ikke er oppfylt - ***** ***** ***** ***** 2013 Dispensasjon fra førerkortforskriftens helsekrav - Medisinsk klinikk Sykehuset Levanger 2013/ /2013 Fylkesmannen i Nord-Trøndelag Side: 25 av 36

26 Samtykkeerklæring for journalinnsyn Pasient ***** ***** ***** 2013/ /2013 ***** Melding om at førerkortforskriftens helsekrav ikke er oppfylt - ***** ***** ***** ***** ***** 2013 Dispensasjon fra førerkortforskriftens helsekrav - Medisinsk klinikk Sykehuset Levanger 2013/ /2013 Fylkesmannen i Nord-Trøndelag Erstatningssak: 2013/ Journalkopier Pasient ***** ***** ***** 2013/ /2013 Norsk Pasientskadeerstatning Melding om at førerkortforskriftens helsekrav ikke er oppfylt - ***** ***** ***** ***** ***** 2013 Dispensasjon fra førerkortforskriftens helsekrav Psykiatrisk klinikk 2013/ /2013 Fylkesmannen i Nord-Trøndelag Side: 26 av 36

27 Opplysninger til nasjonal koordineringsenhet Nasjonal utvidelse av koordineringsenheten for dom til behandling 2012/ /2013 Helse Midt-Norge RHF Melding om at førerkortforskriftens helsekrav ikke er oppfylt - ***** ***** ***** ***** 2013 Dispensasjon fra førerkortforskriften - rehabiliteringsklinikken 2013/ /2013 Fylkesmannen i Nord-Trøndelag Melding om valg av hovedtillitsvalgt - Erik Hojem 2013 tdanningsforbundet 2013/ / tdanningsforbundet Tilsynssak - ***** ***** ***** ***** (kopi) Bekymringsmelding ***** ***** 2013/ /2013 Off.l. 13 jfr. FVL 13 nr. 1 Fylkesmannen i Nord-Trøndelag Side: 27 av 36

28 Avslag på søknad om dispensasjon fra førerkortforskriftens helsekrav - ***** ***** ***** (kopi) 2013 Dispensasjon fra førerkortforskriftens helsekrav - Medisinsk klinikk Sykehuset Levanger 2013/ /2013 Fylkesmannen i Nord-Trøndelag Søknad om attførings-/uførepensjon Arbeidsforhold ***** ***** ***** ***** ***** P 2012/ /2013 Off.l. 13 jfr. FVL 13 nr. 1 KLP nnhenting av inntektsopplysninger Arbeidsforhold ***** ***** ***** ***** ***** P 2012/ /2013 Off.l. 13 jfr. FVL 13 nr. 1 NAV Arbeidsavtale datert Arbeidsforhold ***** ***** ***** ***** ***** 2012/ /2013 Toril Børseth Side: 28 av 36

29 Arbeidsavtale datert Arbeidsforhold ***** ***** ***** 2012/ /2013 Joakim Johansson Arbeidsavtale datert Arbeidsforhold ***** ***** ***** / / /2013 Nomera Shakeel Arbeidsavtale datert Arbeidsforhold ***** ***** ***** 2013/ /2013 Jon-var Smiseth Samtykkeerklæring for utlevering av journalopplysninger Pasient ***** ***** ***** ***** 2013/ /2013 ***** Side: 29 av 36

30 Arbeidsavtale datert Arbeidsforhold ***** ***** ***** 2013/ /2013 Elise Øien Arbeidsavtale datert Arbeidsforhold ***** ***** ***** ***** 2013/ /2013 Synnøve Saksvik Ringås 2013/ /2013 Mona Frigaard 2013/ /2013 Jan Kjetil Haugen Side: 30 av 36

31 2013/ /2013 Elisabeth Dalen 2013/ /2013 Edward Danso 2013/ /2013 Erlend Aune 2013/ /2013 Rune Gjelvold Side: 31 av 36

32 2013/ /2013 Stig Gunnar versen 2013/ /2013 nger Annie L Moe A 2013/ /2013 Off.l. 25 ***** 2013/ /2013 Ørjan Nicolaysen Side: 32 av 36

33 2013/ /2013 Cecilie Molvær Mansfield 2013/ /2013 Shirin Moradi 2013/ /2013 Elisabeth Myrvang 2013/ /2013 Berit Røflo ndgul Side: 33 av 36

34 A 2013/ /2013 Off.l. 25 ***** 2013/ /2013 Kari Hynne Skjærpe 2013/ /2013 Vegard Thorbjørnsen 2013/ /2013 Alf Johan Skjerve Side: 34 av 36

35 2013/ /2013 Birgitte Singstad 2013/ /2013 Knut Einar Stakset 2013/ /2013 Ann Mari Storflor Okkenhaug 2013/ /2013 Elisabeth Kvam Tronstad Side: 35 av 36

36 A 2013/ /2013 Off.l. 25 ***** 2013/ /2013 Anne Grete Wold Takker ja til midlertidig stilling ved Psykiatrisk klinikk Arbeidsforhold ***** ***** ***** 2012/ / Vibeke Aagård Side: 36 av 36

Offentlig journal. Anmodning om pasientopplysninger. Pasient ***** ***** ***** ***** 2011/2574-2 17704/2011 13.07.2011 19.08.2011

Offentlig journal. Anmodning om pasientopplysninger. Pasient ***** ***** ***** ***** 2011/2574-2 17704/2011 13.07.2011 19.08.2011 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 19.08.2011 Anmodning om pasientopplysninger 2011/2574-2 17704/2011 Gjensidige Forsikring 13.07.2011 Pålegg om opplysninger i

Detaljer

Offentlig journal. Arbeidsavtale datert 09.08.11 og mail angående stillingen. Personal ***** ***** ***** 2010/2245-7 19557/2011 12.08.2011 09.09.

Offentlig journal. Arbeidsavtale datert 09.08.11 og mail angående stillingen. Personal ***** ***** ***** 2010/2245-7 19557/2011 12.08.2011 09.09. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 07.09.11, Dokumenttype:,, Status: J,A 09.09.2011 Arbeidsavtale datert 09.08.11 og mail angående stillingen 2010/2245-7 19557/2011 12.08.2011 Gunn Rønning

Detaljer

Offentlig journal. Oppsigelse av rammeavtale for turnusplaner datert 23.02.2007. Rammeavtale for turnusplaner 2011/1088-3 13929/2011 12.12.

Offentlig journal. Oppsigelse av rammeavtale for turnusplaner datert 23.02.2007. Rammeavtale for turnusplaner 2011/1088-3 13929/2011 12.12. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 22.8.2012, Dokumenttype:,, Status: J,A 23.08.2012 Oppsigelse av rammeavtale for turnusplaner datert 23.02.2007 Rammeavtale for turnusplaner 2011/1088-3 13929/2011

Detaljer

Dok.dato: 26.03.2014. Klassering: 423. (enhet/initialer): Dok.dato: 14.04.2014. Klassering: 302. Dok.dato: 16.04.2014. Klassering: 433.

Dok.dato: 26.03.2014. Klassering: 423. (enhet/initialer): Dok.dato: 14.04.2014. Klassering: 302. Dok.dato: 16.04.2014. Klassering: 433. http://ephorte-prod-hst.ihelse.net/hst/shared/aspx/default/search.aspx?b_d=-105 Side 1 av 38 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: HS - Helse Stavanger - journalenhet, Dokumenttype:,,

Detaljer

Offentlig journal. Arbeidsavtale - alderspsykiatrisk seksjon. Personalmappe - ***** ***** ***** ***** 2013/1170-3 15481/2013 19.12.2013 23.12.

Offentlig journal. Arbeidsavtale - alderspsykiatrisk seksjon. Personalmappe - ***** ***** ***** ***** 2013/1170-3 15481/2013 19.12.2013 23.12. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 06.01.2014 Arbeidsavtale - alderspsykiatrisk seksjon ersonalmappe - 2013/1170-3 15481/2013 Offl. 25 Arbeidsavtale - 01.01.-30.06.2014

Detaljer

Offentlig journal. Vedørende manglende opplysninger - varsel om avslag på søknad. AMK-sentralen i Kirkenes - utbygging 2014/1368-5 10934/2014

Offentlig journal. Vedørende manglende opplysninger - varsel om avslag på søknad. AMK-sentralen i Kirkenes - utbygging 2014/1368-5 10934/2014 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 20.04.2015 Vedørende manglende opplysninger - varsel om avslag på søknad AMK-sentralen i Kirkenes - utbygging 2014/1368-5 10934/2014

Detaljer

Dok.dato: 20.08.2014. Klassering: 423. (enhet/initialer): Dok.dato: 29.08.2014. Klassering: 423. Dok.dato: 11.09.2014. Klassering: 008.

Dok.dato: 20.08.2014. Klassering: 423. (enhet/initialer): Dok.dato: 29.08.2014. Klassering: 423. Dok.dato: 11.09.2014. Klassering: 008. http://ephorte-prod-hst.ihelse.net/hst/shared/aspx/getdoc.aspx?jp_d=1092612&jp_... Side 1 av 26 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 12.9.2014, Journalenhet: HS - Helse Stavanger - journalenhet,

Detaljer

Offentlig journal. Klage - ***** ***** ***** ***** Klage - ***** ***** ***** ***** 2012/420-4 3581/2012 27.03.2012 19.03.2012

Offentlig journal. Klage - ***** ***** ***** ***** Klage - ***** ***** ***** ***** 2012/420-4 3581/2012 27.03.2012 19.03.2012 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 27.3.2012, Dokumenttype:,, Status: J,A 30.03.2012 Klage - ***** ***** ***** ***** Klage - ***** ***** ***** ***** 2012/420-4 3581/2012 ***** 19.03.2012 *****

Detaljer

Offentlig journal. Påminning - journalopplysninger ***** ***** ***** Journalopplysninger ***** ***** ***** 2014/1604-11 7268/2014 02.04.

Offentlig journal. Påminning - journalopplysninger ***** ***** ***** Journalopplysninger ***** ***** ***** 2014/1604-11 7268/2014 02.04. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 3.4.2014, Dokumenttype:,, Status: J,A 09.04.2014 nnhold: Påminning - journalopplysninger Journalopplysninger 2014/1604-11 7268/2014 nnhold: Høring - veileder

Detaljer

Offentlig journal. Søknad om attføring-/uførepensjon. Personalmappe - ***** ***** ***** ***** ***** - EPHRUS 2010/255 2014/2131-2 8210/2014 14.04.

Offentlig journal. Søknad om attføring-/uførepensjon. Personalmappe - ***** ***** ***** ***** ***** - EPHRUS 2010/255 2014/2131-2 8210/2014 14.04. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 23.4.2014, Dokumenttype:,, Status: J,A 24.04.2014 Søknad om attføring-/uførepensjon Personalmappe - - EPHRS 2010/255 PR 2014/2131-2 8210/2014 Offl 13, jfr.

Detaljer

Journaldato: 18.4.2011, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved UNN, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 15.04.2011.

Journaldato: 18.4.2011, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved UNN, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 15.04.2011. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 18.4.2011, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved NN, Dokumenttype:,, Status: J,A 27.04.2011 Tilbud arbeidsavtale Personalmappe ***** *****

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/00054-5 Signert avtale ambulerende virksomhet for leger i perioden 01.05.2014-30.04.2015 Personalmappe - Dok. dato: 30.05.2014 Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Inngående

Detaljer

Dok.dato: 08.10.2012. Klassering: ADM/BEHA1252. Dok.dato: 11.10.2012. Klassering: ***** HR-PERS/GITSAS. Dok.dato: 16.10.2012.

Dok.dato: 08.10.2012. Klassering: ADM/BEHA1252. Dok.dato: 11.10.2012. Klassering: ***** HR-PERS/GITSAS. Dok.dato: 16.10.2012. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: - 21.10.2012, Dokumenttype:,, Status: J,A 22.10.2012 "Skriv og meldingar" til styremøte 26.10.2012 Skriv og meldingar - år 2012 (til styret i Helse Førde

Detaljer

Dok.dato: 02.06.2015. Klassering: FAG

Dok.dato: 02.06.2015. Klassering: FAG Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 4.6.2015, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: per2 05.06.2015 Ytterligere opplysninger om forsikringssøker - ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/02629-6 Takker ja og arbeidsavtale - Sykepleier ved Nyfødtposten SSk ekstrahjelp. Personalmappe - Dok. dato: 29.06.2015 Arkivdel: Personalarkiv tgående internt produsert,

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/01488-10 KOPI: Innvilgelse av avtalefestet pensjon AFP - Personalmappe - KLP Dok. dato: 07.11.2014 Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Inngående eksternt produsert,

Detaljer

Offentlig journal Periode: 26012015 -

Offentlig journal Periode: 26012015 - 24022015 Offentlig journal Periode: 26012015 - Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Alle Alle Alle Ja 04/00035-60 I Dok.dato: 28012015 Jour.dato: 30012015 Tilg. kode: U Par.: Helse Sør-Øst

Detaljer

Journaldato: 13.05.2015, Journalenhet: HBE - Helse Bergen HF, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 28.04.2015. Klassering: OK/MOPP. Dok.

Journaldato: 13.05.2015, Journalenhet: HBE - Helse Bergen HF, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 28.04.2015. Klassering: OK/MOPP. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: HBE -, Dokumenttype:,, Status: J,A 22.05.2015 NE sak nr. 2015/00175 - Sakkyndig vurdering - ***** ***** ***** ***** NE sak nr. 2015/00175 2015/849-9

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal I,, N Inngående eksternt produsert, 11/00748-11 Vedtak om mobiltelefon - Personalmappe - Organisasjonsavdeling Dok. dato: 21.11.2014 Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Inngående eksternt produsert,

Detaljer

Offentlig journal Periode: 27042015 -

Offentlig journal Periode: 27042015 - 05052015 Offentlig journal Periode: 27042015 - Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Alle Alle Alle Ja 04/00202-72 U Dok.dato: 14042015 Jour.dato: 28042015 Tilg. kode: U Par.: HR, avdeling

Detaljer

Sørlandet sykehus HF 02012013. Offentlig journal. Periode: 25122012-27122012. Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (N): Alle Alle Alle

Sørlandet sykehus HF 02012013. Offentlig journal. Periode: 25122012-27122012. Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (N): Alle Alle Alle Offentlig journal Periode: 25122012-27122012 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja Offentlig jo urna l Periode: 25122012-27122012 11/00512-68 I Dok.dato:

Detaljer

Offentlig journal. Oversendelse av sakkyndig vurdering i erstatningssak - anmodning om kommentarer. Pasient ***** ***** 2013/1882-4 13396/2014

Offentlig journal. Oversendelse av sakkyndig vurdering i erstatningssak - anmodning om kommentarer. Pasient ***** ***** 2013/1882-4 13396/2014 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,U, Status: J,A 31.10.2014 nnhold: Oversendelse av sakkyndig vurdering i erstatningssak - anmodning om kommentarer sient ***** ***** 2013/1882-4

Detaljer

Dok.dato: 25.03.2013. Klassering: ***** PSK/SEAL. Dok.dato: 25.03.2013. Klassering: FAG/ODBR1276. Dok.dato: 25.03.2013.

Dok.dato: 25.03.2013. Klassering: ***** PSK/SEAL. Dok.dato: 25.03.2013. Klassering: FAG/ODBR1276. Dok.dato: 25.03.2013. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 1.4.2013-2.4.2013, Dokumenttype:,, Status: J,A 03.04.2013 Fast tilsetjing - Arbeidsforhold 2013/1298-5 9158/2013 25.03.2013 HR-ERS/LASA1268 Offl. 23 første

Detaljer

Offentlig journal Periode: 13072015 -

Offentlig journal Periode: 13072015 - 21072015 Offentlig journal Periode: 13072015 - Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Alle Alle Alle Ja 04/00035-61 I Dok.dato: 15072015 Jour.dato: 15072015 Tilg. kode: U Par.: Helse Sør-Øst

Detaljer

Offentlig journal Periode: 11062012 -

Offentlig journal Periode: 11062012 - 20062012 Offentlig journal Periode: 11062012 - Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Alle Alle Alle Ja 04/00029-31 I Dok.dato: 12062012 Jour.dato: 14062012 Tilg. kode: U Par.: NAV Arbeidslivssenter

Detaljer

Offentlig journal Periode: 10062013 -

Offentlig journal Periode: 10062013 - 19062013 Offentlig journal Periode: 10062013 - Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Alle Alle Alle Ja 04/00332-14 I Dok.dato: 25102012 Jour.dato: 14062013 Tilg. kode: U Par.: Ole Harald

Detaljer

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 07/02172-12 Innvilgelse uførepensjon - Personalmappe - Dok. dato: 31.03.2015 Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 07/03870-4 Innvilgelse alderspensjon - Personalmappe

Detaljer

Dok.dato: 05.05.2014. Klassering: (enhet/initialer):

Dok.dato: 05.05.2014. Klassering: (enhet/initialer): http://ephorte-prod-hst.ihelse.net/hst/shared/aspx/getdoc.aspx?jp_d=1151153&jp_... Side 1 av 54 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 28.2.2015-2.3.2015, Journalenhet: HS -Helse Stavanger -journalenhet,

Detaljer

Offentlig journal. Periode: 02-23-2011-02-23-2011. Sørlandet sykehus HF 2/25/2011. Alle Alle Alle Nei

Offentlig journal. Periode: 02-23-2011-02-23-2011. Sørlandet sykehus HF 2/25/2011. Alle Alle Alle Nei 2/25/2011 Offentlig journal Periode: 02-23-2011-02-23-2011 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 212512011 Offentligjournal Periode: 02-23-2011-02-23-2011

Detaljer

Offentlig journal Periode: 06082012 -

Offentlig journal Periode: 06082012 - 14082012 Offentlig journal Periode: 06082012 - Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Alle Alle Alle Ja 04/00035-44 I Dok.dato: 06082012 Jour.dato: 07082012 Tilg. kode: U Par.: Helsedirektoratet

Detaljer