Innhold. Styreleiaren har ordet. Styreleiaren har ordet 3. Hovedsatsningsområder 4. FN-dagen 5. FN-sambandet på nett 6.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innhold. Styreleiaren har ordet. Styreleiaren har ordet 3. Hovedsatsningsområder 4. FN-dagen 5. FN-sambandet på nett 6."

Transkript

1 Årsberetning 2009

2 Årsberetning 2009 Årsberetning Innhold Styreleiaren har ordet 3 Hovedsatsningsområder 4 FN-dagen 5 FN-sambandet på nett 6 FN-stafetten 10 Vervekampanjen 12 Prosjekter 13 Internasjonal uke (IU) 15 Samarbeidsprosjekter 16 Debattmøter 20 Andre informasjonstiltak 21 Media 22 Bibliotek 24 Organisasjon 25 FN-sambandet i tall 26 Medlemmer i hovedstyret 28 Medlemsorganisasjoner 29 Regnskap og balanse 31 Styreleiaren har ordet Vi har eit godt år bak oss, med mange og varierte aktivitetar og metodar på nye og gamle arenaer. Kreativiteten blomstrar i organisasjonen, og det er interessant å få vera med på dette. Globalis har blitt ein kjempesuksess i Noreg, og no har vi óg lansert nasjonale versjonar i dei andre nordiske landa besøk pr. dag er hjå oss eit eventyrleg informasjonsresultat, - ikkje minst takk vere at aviser og andre media ofte oppgjev globalis.no som kjeldegrunnlag for nyhenda sine. I skulen tok vi i bruk nye verkemiddel, som FN-stafetten frå nord til sør, ein aktivitet både skulane og mediene var svært nøgde med. Talet på oppslag i mediene har elles også sett nye rekordar, - det er tydeleg at vi har blitt flinkare til å vise media kva dei kan hente frå oss. Sosiale medier får ein stadig større plass i kommunikasjonssamfunnet, og vi er i ferd med å prøve ut fleire av mulegheitene dette gjev. Erfaringane så langt er positive, men potensialet er antakeleg langt større. Vi er i starten på ein prosess kvar vi skal resultatrapportere til Norad kva ei eigentleg oppnår med informasjonstiltaka våre. Det er ikkje så lett å finne indikatorar og måle effekten av informasjonsarbeid. I kva grad har folk fått auka kunnskapen sin eller endra haldningar etter eit møte, ein kronikk, eller vitjing av FN-filuren? For ikkje å snakke om kva effekt det har hatt i samfunnet elles. Dette er ei vanskeleg øving, men viktig for at FN-sambandet skal framleis kunne vere den beste formidlaren av FNinformasjon i Noreg. FN-sambandet er ein desentralisert organisasjon, noko som er ein styrke for å nå ut i landet. Det gjev gode muligheiter for lokal og regional tilpassa verksemd. Mangfaldet har like fullt oppstått i eit godt og koordinert samspel mellom hovudkontoret og distriktsavdelingar. Landsmøtet vårt i 2009 vedtok ein ny strategi som forankrar tidlegare informasjonstradisjonar med nye satsingsområder. Vi skal framleis auke kunnskapen om FN, arbeidet til FN og internasjonale spørsmål i den norske befolkninga og vi skal skape positive haldningar til og engasjement for internasjonalt samarbeid. Når Norad, som forvaltar midla som finansierer FN-sambandet, og signaliserer at denne folkeopplysingstilnærminga er ønskeleg, føler vi at vi er på rett veg. Helga Hjetland styreleiar

3 Årsberetning Årsberetning Hovedsatsningsområder FN-sambandet har i 2009 videreført de to hovedsatsingsområdene fred og sikkerhet, og miljø og klima (FNs tusenårsmål nr 7). I tillegg fikk Det internasjonale forsoningsåret mye oppmerksomhet, blant annet i forbindelse med en landsdekkende FN-stafett. FN-sambandets informasjons- og kommunikasjonsarbeid er konsentrert rundt to kanaler: Den ene kanalen er møter med mennesker, gjennom f.eks. foredrag og debattmøter. Det er i hovedsak distriktskontorene som står for denne direkte kontakten. Den andre kanalen er våre nettsteder og sosiale medier, som hovedkontoret er hovedansvarlig for. I både møter og på nett har hovedsatsingsområdene dominert virksomheten. FN-dagen FN-dagen falt i 2009 på en lørdag. Vanligvis er skoleverket den viktigste målgruppen for FN-sambandet i forbindelse med dagen, men i år henvendte vi oss først og fremst til familier med barn. FN-dagen ble feiret med både felles nasjonale aktiviteter og lokale arrangementer. Mer enn 6000 roser ble delt ut i seks byer. I forkant av dagen ble det sendt ut informasjon til biblioteker over hele landet om at de kunne bestille materiell om FN til dagen, samt at de ble oppfordret til å ha en FN-temadag med spesielt utvalgte bøker og filmer tilgjengelig for publikum. I Oslo var det et eget samarbeid med alle filialene til Deichmanske bibliotek, som fikk tilsendt plakater og postkort, og en boks hvor barn kunne levere inn papirfly med Mitt drømmested som tema. FN-dagen ble feiret over hele landet, med festmarkering i Bodø, fredsgudstjeneste i Nidarosdomen og åpning av utstillingen Miss Landmine i Trondheim, eventyrstund og appell i Stavanger, og møte om forsoning i Kristiansand. Roseutdelingen på Egertorget i Oslo med FN-sambandet og FNveteranene var godt synlig i bybildet, og barnetoget med ordfører Fabian Stang og Grorud skolekorps i spissen gikk stolt gjennom byen. Omkring 2000 personer var innom barnearrangementet på Litteraturhuset som hadde aktiviteter for alle og enhver. I samarbeid med tre kunststudenter ble det laget en kunstinstallasjon av innsendte papirfly fra barn fra hele Oslo med Mitt drømmested som tema. Informasjon om arrangementet på Litteraturhuset fikk omtale i de ulike riksavisenes kalendere. Dette ga forhåndsomtale i blant annet flere av Aftenpostens aftenutgaver, Morgenbladet, Dagsavisen, Ny Tid, i tillegg til at det ble gjort et intervju i P1-programmet Helgestart fredag 23. oktober. Løpeseddel Det ble delt ut et stort antall løpesedler med programmet for FN-dagen i Oslo. I Bergen hadde over 1000 mennesker møtt opp på Torgallmenningen i Bergen for å se på et barnetog og være med på startskuddet av Internasjonal Uke.

4 Årsberetning Årsberetning FN-sambandet på nett Internett og direkte møter med mennesker er FN-sambandets to viktigste kanaler for informasjon og kommunikasjon. FNsambandet har valgt å bruke store ressurser på nett i FN-sambandet har tre nettsteder; FN.no inneholder informasjon om FNsystemet, Globalis.no er et interaktivt verdensatlas med fakta om land og konflikter i verden og er den største databasen med FN-statistikk på norsk, mens FN-filuren.no er beregnet på de yngste skoleelevene, med blant annet et interaktivt spill og temasider. FN.no og Globalis blir stadig mer brukt som kilde av så vel riksmedia som lokalpresse. VG, Dagbladet og Aftenposten har ofte brukt oss som kilde både i papir og på nett. Informasjon fra våre nettsider blir brukt i reportasjer om for eksempel FNs generalforsamling. I større reportasjer i Stavanger Aftenblad og Bergens Tidende er våre nettsteder Globalis og FN.no nevnt som eksempler på pålitelige kilder på nettet. FN.no FN.no har gjennomgått en større omlegging og ble lansert i ny drakt i april Et viktig grep har vært å gjøre førstesiden og navigeringsmenyen enklere og mer oversiktelig. Samtidig er det en ny teknisk plattform i bunnen som åpner mange muligheter for å videreutvikle nettstedet. Lanseringen av nye deltakere til Ungdomspanelet i begynnelsen av året ble dekket av mange lokalaviser, blant annet med en helside i Bergens Tidende. Flere av innleggene har blitt publisert i Aftenpostens spalte Si ;D. På grunn av nytt statistikkverktøy har vi ikke sammenlignbare tall fra år til år. Høsten 2009 var antallet unike brukere på i overkant av i måneden i gjennomsnitt. Det var en kraftig topp i antall besøkende i forbindelse med FN-dagen. I uken fra 19. til 25. oktober var det nærmere unike brukere som var inne på nettstedet. De mest besøkte sidene på FN.no er temasider om menneskerettigheter, fredsarbeid og FNs tusenårsmål. Skolesidene er også mye besøkt, med en kraftig topp rundt FN-dagen 24. oktober. De største endringene som har funnet sted i 2009 er disse: En kalender som viser alle FN-dagene og FN-sambandets arrangementer Et forbedret søkesystem Nye temasider for skoleungdom om alle FNs viktigste arbeidsområder FN-bloggen (blogg.fn.no), med blant annet rapporter fra FNs generalforsamling Facebook-gruppen «FN-venn» (når snart 500 medlemmer) Twitter-konto (twitter.com/fnno) med rundt 500 tilhengere hvorav mange journalister Klimatoppmøtet på nett I anledning klimatoppmøtet i København ble det opprettet en temaside på FN.no, hvor vi samlet egne nyhets- og bakgrunnsartikler, artikler fra konferansens eget nettsted, presseklipp, videoklipp fra Youtube, twittermeldinger og lenker til relevante nettsteder. Dette er en modell FNsambandet ønsker å videreføre og videreutvikle, i første omgang med Naturmangfoldåret som tema. Erfaringen fra klimatoppmøtet er at den største utfordringen er å utforme aktuelle artikler som skiller seg ut fra nettmedienes nyhetsdekning. FN.no ser ut til å ha hatt en svak nedgang i besøkstallet i forbindelse med omleggingen. FN.no inneholder en rekke temaartikler om blant annet menneskerettigheter, fredsarbeid, Tusenårsmålene m.m. Det inneholder også faktainformasjon om FNsystemet og aktuelle FN-relaterte artikler. En egen seksjon på nettstedet retter seg mot elever og lærere. Satsinger fra tidligere som har blitt videreført er disse: Ungdomspanelet et diskusjonsforum for ungdom med ni faste skribenter/bloggere FN-quiz i forbindelse med FN-dagen. Vinneren vant billetter til Nobels fredspriskonsert.

5 Årsberetning Årsberetning Globalis Nettstedet Globalis.no presenterer globale temaer på en enkel og visuell måte. Den viktigste målgruppen er skoleelever. Globalis inneholder land- profiler av nærmere 200 land, 31 konfliktprofiler, i tillegg til en rekke statistikker, satelittbilder, videoklipp m.m. å inkludere data direkte fra andre tjenester, som for eksempel Googles satelittbilder fra hele verden. Globalis ble i 2009 lansert på finsk og islandsk, og finnes nå i alle de fem nordiske landene. I 2009 lanserte Globalis en egen Facebook-side som ved årsskiftet hadde rundt 1200 tilhengere. Siden brukes aktivt til å informere om nyheter på Globalis, i tillegg til andre nyheter med globalt fokus. Globalis har i 2009 lansert nye kart som viser blant annet verdens befolkningsutvikling over tid, sårbarhet for naturkatastrofer og landbruksområder. Det er også lagt til ti nye landprofiler, med beskrivelser av land som er aktuelle i nyhetsbildet. Landprofiler er de mest besøkte sidene på Globalis. Siden lanseringen i 2003 har Globalis vært i kontinuerlig utvikling, både når det gjelder innhold og teknologi. På grunn av den store datamengden har det blitt jobbet mye med å øke kapasiteten og senke responstiden for Globalis. Globalis har tatt i bruk nye kartmaler som etterligner grensesnittet til Google Maps. Her kan brukerne enkelt flytte seg rundt ved å dra i kartbildet. Kartene lastes raskt fra nettskyen dvs desentraliserte serversystemer slik at belastningen på webserveren blir mindre. Kartene gir også mulighet til Globalis har i året som har gått blitt benyttet som kilde i en rekke medier, som Dagbladet.no, Magasinet, Universitas og Bergens Tidende. fn-filuren.no Det nye designet, som ble utarbeidet av Qvisten Animation i 2008, ble publisert i Nettstedet har nå et mer helhetlig uttrykk, ettersom nettsiden og spillene har samme stil. Besøkstallene fortsetter å stige, og særlig i oktober var de svært høye besøk på en måned er ny rekord. Totalt besøk for året var 15,5 % høyere enn året før FN-studentene Som et ledd i satsningen på FN-studentene ble det i 2009 laget en felles side for FN-studentene i Norge. Siden er ment for å samle all informasjon for alle nettverkene, slik at den er tilgjengelig på ett sted. FN-studentene.no vil bli videreutviklet i 2010 i tett samarbeid med FN-studentene.

6 Årsberetning Årsberetning FN-stafetten 19 FN-skoler, én fra hvert fylke, ble høsten 2009 valgt ut til å delta i en landsdekkende FN-stafett. Den viktigste målsetningen med stafetten var å øke kunnskapen om FN og forsoning blant elever på mellomtrinnet. Stafettens hovedaktiviteter bestod i å gjennomføre en natursti og delta i en quiz med oppgaver om FN og forsoning det siste i anledning at 2009 var det internasjonale året for forsoning. Det ble laget en egen nettside for stafetten på FN.no, med et norgeskart hvor de 19 skolene var markert, og hvor man kunne følge stafettens gang. I tillegg fikk skolene i oppdrag å sende inn bilder av bokstaver som til slutt dannet ordene «Year of Reconciliation» på stafettens nettside. gjennomsnittresultatet, Gard skole i Haugesund, fikk tildelt en pokal for innsatsen i ettertid. Pokal ble det også på Vågå barneskule, som kunne vise til størst framgang mellom den første og andre quiz-runden. Reportasjer med bilder fra arrangementene ble lagt ut på FN-stafettens nettside. Arrangementene ved de 19 skolene ble også behørig dekket av lokalaviser. Evalueringen i etterkant av stafetten viser at elever og lærere mener det var både morsomt og lærerikt å delta i FN-stafetten. FN-sambandets vurdering av stafetten er at det var et vellykket tiltak og et godt fellesprosjekt for organisasjonen. Åpningen av FN-stafetten fant sted på den internasjonale fredsdagen 21.september på Komsa skole i Alta. Avslutningen var lagt til Berge barneskole i Lyngdal på den internasjonale toleransedagen 16. november. I alt deltok nærmere 1700 elever i stafetten. Skolene laget sine egne rammer for arrangementet på stafettdagen. Felles for alle var at rektor, en representant for FN-sambandet eller en kjent person holdt en appell om FNs betydning og nødvendigheten av forsoning. På en rekke skoler kunne elever og lærere glede seg over å få besøk av popstjerner, idrettskjendiser og artister. For eksempel var det Elvis-imitatoren «Kjell-Elvis» som holdt appellen på Berge barneskole, mens Vågå barneskule hadde invitert fristilkjøreren Torgrim Vole til å utføre oppdraget. I forkant og etterkant av naturstien testet elevene sine FN-kunnskaper i en quiz med i alt 20 spørsmål. Mellom de to quizene gjennomførte også skolene en undervisningsøkt om FN. Skolen som oppnådde det beste Arrangementene ved alle de 19 skolene ble behørig dekket av lokalavisene.

7 Årsberetning Årsberetning Vervekampanjen Høsten 2009 gjennomførte FN-sambandet en landsomfattende vervekampanje der målsetningen var å øke antallet FN-skoler. De siste årene har det vært en liten nedgang i antallet FN-skoler, og kampanjen er ett av grepene for å snu denne trenden. Det er grunn til å tro at økningen i medlemsavgiften i en tid der mange skoler sliter med økonomien kan ha ført til at en del skoler har valgt å ikke fornye medlemskapet. Alle landets grunn- og videregående skoler fikk en henvendelse med tilbud om å bli FN-skole. Sammen med et vervebrev signert styreleder Helga Hjetland og generalsekretær Kari Solholm, ble det sendt ut gratiseksemplarer av FN-magasinet nr , FN-sambandets brosjyre og en invitasjon til lærerkurs i Kristiansand. Totalt ble det sendt ut nærmere 3000 vervebrev til skoler i Norge. Distriktskontorene fulgte opp med stikkprøver for å finne ut hvordan verveforsendelsen var mottatt. Vervekampanjen ble gjennomført parallelt med FN-stafetten, og skolene som deltok i stafetten ble oppmuntret til å oppfordre minst to skoler i nærområdet til å bli FN-skole. Resultatet av vervekampanjen ble cirka 40 nye medlemsskoler, noe som var færre enn målsetningen, men vervekampanjen bidro til at flere skoler ble klar over FN-sambandets tilbud og forhåpentligvis vil de på sikt velge å bli FN-skole. Vervekampanjen bidro til å holde antall FN-skoler stabilt på rundt 750. Prosjekter Nasjonalt rollespill I april ble et nasjonalt FN-rollespill for studenter ved universiteter og høyskoler arrangert i Oslo. Temaet som ble diskutert var FNs sikkerhetsråd og temaet var Sudan og Darfur-konflikten. 63 studenter fra hele landet deltok i rollespillet som gikk fra fredag til søndag. Johan Ludvig Løvald, tidligere ambassadør ved den norske delegasjonen til FN i New York, ønsket deltakerne velkommen. FN-sambandet samarbeidet med studentorganisasjonen NorMUN om gjennomføringen av arrangementet. I 2009 fikk det nasjonale rollespillet riksdekning i NRK, både på TV og i radio. NRK Sørlandet lagde reportasje for TV og NRK P1 s Helgestart hadde en av deltagerne på rollespillet som gjest i studio. Universitas hadde også en større reportasje om rollespillet. FN-skole+ FN-sambandet Øst har i flere år satset på FN-skole+ -samarbeid. Dette innebærer et Øst har gitt cirka 20 medlemsskoler ekstra tett oppfølging. Dette er skoler som har vært med på FN-sambandets årlige studietur. Skolene forplikter seg til å ha et tett samarbeid med FN-sambandet i to år. Aktivitetene FN-sambandet tilbyr er forskjellig på de ulike klassetrinnene. På bakgrunn av erfaringene til FN-sambandet Øst, ble FN-skole+ ordningen utvidet til hele landet. I løpet av 2009 hadde alle regionene i Norge egne FNskoler+. Et av de viktigste tilbudene er halvårlige lærerseminar, hvor henholdsvis 41 og 45 lærere fra nitten skoler fikk opplæring og informasjon om temaer knyttet til migrasjon og Tusenårsmålene. Elevenes tilbud er litt mer differensiert; FN-filuren besøkte tre barneskoler, online-spillet Global Island hadde nesten 600 deltakere og 19 ungdoms- og videregående skoler deltok i fem ulike FN-rollespill. Naturmangfold i barnehagen Prosjektet bestod av kurs for barnehagestudenter og lærere, og i oktober selve gjennomføringen i barnehagene. Prosjektet ble gjennomført i 26 barnehager og med 54 studenter som deltagere.

8 Årsberetning Årsberetning FN-sambandet Vest holdt to seminarer i Sogndal og Bergen for høgskolestudenter om naturmangfold i barnehagene. Seminarene var konkrete og praktiske, og har forberedt studentene slik at de er klare for å gjennomføre prosjektet i sine praksisbarnehager. Under Internasjonal Uke arrangerte FN-sambandet Vest et lærerseminar med samme tematikk. Internasjonal uke (IU) Internasjonal Uke arrangeres hvert år for å spre informasjon om FNs tusenårsmål. Internasjonal Uke er initiert av Norad, som har gitt FN-sambandet oppdraget med den praktiske gjennomføringen. I 2009 var Bergen vertsby for uken som ble avholdt i tidsrommet oktober. Det har vært avholdt internasjonale uker siden 2002 på forskjellige steder i Norge.. Målsetningen med Internasjonal Uke var å bidra til diskusjon og kunnskapsøkning knyttet til utviklingsspørsmål og FNs tusenårsmål. Programmet bestod av til sammen 85 store og små aktiviteter, og hovedmålgruppen for årets Internasjonale Uke var ungdom og studenter. Et stort antall lokale frivillige organisasjoner er med på å skape en bred og mangfoldig deltakelse på arrangementet. Internasjonal Uke har vært arrangert hvert år siden 2004, og bidrar til en kontinuerlig prosess for kunnskapsøkning og holdningsendringer knyttet til internasjonale spørsmål. Internasjonal Uke fikk bred mediedekning med til sammen 33 oppslag. Det 54 sider lange programheftet, som er i ferd med å bli et varemerke i seg selv, nådde fram til enkeltbrukere. Universitets- og høgskoleområdene ble viet spesielt stor oppmerksomhet. I tillegg ble det distribuert foldere med et eget barneprogram. Til bilde og bildetekst: Åpningen på selve FN-dagen klaffet med nydelig høstvær, og IU preget bybildet på en måte som vi ikke har opplevd i tidligere år. Som et stemningsbilde vil vi referere et avisbilde i Bergens Tidende fra åpningsdagen (s. 2 BT-blikk 26. oktober). Det viser en liten gutt med en gul ballong med Norads IU-logo - i bakgrunnen ser vi barnevogna hans med et lite FN-flagg på.

9 Årsberetning Årsberetning Samarbeidsprosjekter FN-sambandet legger stor vekt på å samarbeide med andre aktører i forskjellige sammenhenger. Her er noen prosjekter som har blitt gjennomført i samarbeid med andre. Studiereise til New York FN-sambandet arrangerer hvert år en studiereise for lærere på FN-skoler. I 2009 gikk turen for første gang til New York og FNs hovedkvarter. Åtte utvalgte FN-skoler fikk delta med to lærere hver. Oppholdet i New York ble gjennomført i samarbeid med den norske FN-delegasjonen, som satte sammen et omfattende program. Før selve reisen ble det holdt et todagers seminar i Oslo, hvor deltakerne fikk skolering i FNs oppbygging, Tusenårsmålene, korrupsjon, internasjonal straffedomstoler m.m. Evalueringen viser at opplegget i New York var meget vellykket. Erfaringene med opplegget var så gode at FN-sambandet vil gjennomføre studiereiser til New York også i de nærmeste årene. Alle skolene som var med på studiereisen hadde presseoppslag i sine lokalmedier. Rapportlansering FN-sambandet samarbeidet med FNs befolkningsfond (UNFPA) om lansering av årsrapporten «State of World population 2009» i Norge. Rapporten ble lansert 18. november over hele verden. Den norske lanseringen fant sted i Norads lokaler og samlet rundt 200 tilhørere. FNsambandet hadde ansvar for hele arrangementet og for pressedekning av rapporten. Avdelingsleder Rune Frøseth på UNFPAs hovedkontor i New York la fram hovedkonklusjonene i rapporten. Den ble kommentert av politisk rådgiver for miljø- og utviklingsministeren Arvinn E. Gadgil, og generalsekretær Marte Gerhardsen i Care Norge. Aktuelle FN-spørsmål Det har etter hvert blitt en tradisjon at Norges utenriksminister presenterer aktuelle FN-spørsmål for publikum i forkant av FNs generalforsamling som avholdes hver høst. Utenriksdepartementet og FN-sambandet samarbeider om arrangementet. Mange hadde møtt opp for å høre Støre snakke om FN, og de rundt 200 fremmøtte fikk høre en utenriksminister som understreket viktigheten av forpliktende internasjonalt samarbeid. Det var spesielt gledelig å se et stort antall ungdommer og studenter til stede under presentasjonen. Støre fokuserte også på sammenhengen mellom det globale og det lokale, og advarte mot å tro at man kan løse problemer som influensaepidemien og finanskrisen på nasjonalt nivå. Disse utfordringene merkes av vanlige folk på et lokalt nivå, men henger uløselig sammen med resten av verden. Etter innledningen ble det åpnet opp for spørsmål fra salen. Både organisasjonslivet og media var godt representert, og temaene varierte fra Norges deltakelse i Menneskerettighetsrådet til Bahai enes situasjon i Iran. Ungdommens Klimatoppmøte I juni arrangerte FN-sambandet og Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU) et klimatoppmøte for barn og unge. Over 100 unge mennesker var med og utviklet et klimaopprop med ungdommenes krav til Norges arbeid med FNs klimaforhandlinger i København. - Halvparten av verdens befolkning er under 25 år og det er vi som må leve med beslutningene som blir tatt i København. Derfor vil vi ha med en ungdom i den norske delegasjonen til, sa Bjarne Dæhli, styreleder i LNU i sin tale til ministeren. I tillegg til å lære om klimaforandringer, klimaforhandlinger og fremtidens muligheter, jobbet deltakerne i løpet av konferansen frem krav til Erik Solheim som alle ungdomsorganisasjonene stilte seg bak. Ungdommene krevde blant annet at Norge sørger for utslippskutt nasjonalt og internasjonalt i tråd med FNs klimapanel, og at Norge må arbeide for teknologioverføring og en god finansieringsordning for land i Sør.

10 Årsberetning Årsberetning I tillegg til ungdom fra et stort spekter ungdomsorganisasjoner i Norge, deltok representanter fra organisasjoner i India, Bangladesh og Filippinene på Ungdommens Klimatoppmøte. NRK Morgennytt og TV Norge hadde innslag om Ungdommens Klimatoppmøte. Det var også oppslag i Vårt Land Verdens matvaredag FN-sambandet samarbeidet med World Food Program (WFP) og brødprodusenten Pågen om å samle inn penger til WFPs arbeid for sultrammede i Etiopia. I en uke i forbindelse med verdens matvaredag 16. oktober gikk en krone pr solgte brød til WFPs arbeid i Etiopia. Det kom inn rundt kroner i løpet av kampanjeuken. Kampanjen ble annonsert i to helsides annonser i VG og to i Dagbladet. «Fra Evje til Afghanistan» Elever fra Evje ungdomsskole og Setesdalen videregående skole møtte veteraner fra FNs fredsbevarende styrker på den tidligere militærleiren Evjemoen. Med Afghanistan som eksempel ble det fokusert på internasjonale operasjoner. Omvisning, paneldebatt, foredrag og demonstrasjon av utstyr var en del av programmet, som ble arrangert i samarbeid med Forsvaret, Setesdalsmuseet og Stiftelsen Arkivet. Eksempler på samarbeidsprosjekter i distriktene Utstilling om Barnekonvensjonen FN-sambandet Rogaland markerte sammen med Barnemuseet i Stavanger «Barnekonvensjonen 20 år» i slutten av november. En utstilling på museet ble laget på bakgrunn av intervjuer to masterstudenter fra Institutt for menneskerettigheter gjorde med barn om deres kunnskap om barnekonvensjonen. På årsdagen for konvensjonen ble det gjennomført et kulturprogram som samlet rundt 100 personer i Barnemuseet. Debattmøter med Norad I Trondheim og Bergen arrangerte FN-sambandet debattmøter i samarbeid med Norad. I Bergen var det debatt om Norads resultatrapport fra 2008, «Veivalg i Bistanden: Ingen snarveier til resultater»., som samlet rundt 75 deltakere. I Trondheim ble det arrangert møte med tema «Bistand i krisetider». Møtet ble ledet av Norads informasjonsdirektør Eva Bratholm og samlet mellom 70 og 80 tilhørere. Norad-direktør Poul Engberg-Pedersen deltok både i Bergen og Trondheim. «Under samme himmel» Tegneserien «Under samme himmel» var utgangspunktet for et rollespill om Tusenårsmålene og et foredrag som FN-sambandet gjennomførte i samarbeid med Norad. Distriktskontoret i Trøndelag gjennomførte rollespillet på fire FN-skoler. FN-sambandet Øst gjennomførte foredrag på 16 skoler med utgangspunkt i tegneserien. Tilbakemeldingene viser at mange elever har lest tegneserien med interesse og at de bruker inntrykkene fra den aktivt i diskusjoner i klassen.

11 Årsberetning Årsberetning Debattmøter FN-sambandets distriktskontorer har arrangert en rekke debattmøter, flere steder i samarbeid med andre organisasjoner. I Tromsø er FN-sambandet Nord koordinator for Internasjonalt seminar, i samarbeid med Universitetet i Tromsø. Internasjonalt seminar er et forum for informasjon og debatt, og er et samarbeid mellom byens humanitære organisasjoner, solidaritetsorganisasjoner og studentorganisasjoner. I 2009 har det vært holdt 25 møter i forumet, med en meget god oppslutning i snitt 75 personer pr møte. Temaer som har blitt tatt opp er «Kinas politiske landskap», «Fred i Sudan er det mulig?» og «Klimaforhandlingene sett fra landene i sør». FN-sambandet Øst har hatt god oppslutning om en serie debattmøter i Oslo. Syv internasjonale seminarer har blitt avholdt flere av dem i samarbeid med Oslo Dokumentarkino. Til sammen 650 tilhørere har deltatt på møtene. I Stavanger deltar FN-sambandet Rogaland i nettverket «Globalt forum», som arrangerte fire foredrags- og debattmøter i FN-sambandet Trøndelag har samarbeidet med Café NordSør om å arrangere ni møter, blant annet et møte med direktør for UNDP i Norden, Erika Jørgensen. Andre informasjonstiltak Global Island Årets internettspill hadde temaet migrasjon, og foregikk på norsk. Også denne gang ble det arrangert en egen lærerrunde (15. april) i tillegg til elevrunden (23. april). Det var ca 670 påmeldte elever til årets spillerunde, noe som er en liten økning i forhold til i fjor. Til tross for en økning fra året før, ville det vært ønskelig med enda flere deltakere. En utfordring er å få god geografisk spredning på deltakerne. I år var 90 % av deltakerne fra Østlandet. Dette var siste runde med Global Island ettersom spillet nå er lagt ned. Nasjonalt lærerkurs Årets nasjonale lærerkurs fant sted i Kristiansand november og hadde fred og forsoning som hovedtema. I tillegg til utlysning i bladet Utdanning og på FN.no, ble det sendt ut invitasjon til kurset i vervekampanjeforsendelsen. FN-sambandes hovedkontor, FN-sambandet Sør og Stiftelsen Arkivet samarbeidet om kurset, som fikk tittelen Straff, sannhet eller glemsel?. Kurset samlet i alt 32 deltakere fra ungdomsskoler og videregående skoler fra hele landet. Gjennom forelesninger og gruppearbeid ble FNs arbeid med forsoning og forsoningsprosessene på Balkan, i Sør-Afrika og Kambodsja belyst. Deltakerne fikk også en guidet omvisning i Gestapo-kjelleren på Arkivet. Evalueringen i etterkant av kurset viste at deltakerne var svært godt fornøyd med det faglige innholdet, kurssted og arrangører. Videre gikk det fram av evalueringen at foreleserne holdt høy standard og at innholdet var relevant i forhold til en rekke kompetansemål i læreplanene. I november arrangerte FN-sambandet Øst og Oslo Dokumentarkino møtet «Olje eller klima? Hvorfor gjør vi ikke mer for å hindre klimaendringene?» på Litteraturhuset i Oslo, hvor filmen «The Age of Stupid» ble vist.

12 Årsberetning Årsberetning Media Det har vært over 200 medieoppslag hvor FN-sambandet har vært kilde eller vært nevnt i Generalsekretær Kari Solholm var gjest i NRK Dagsrevyen 19. august i forbindelse med at FNs generalsekretær Ban Ki-moon ble utsatt for hard kritikk for manglende lederevner og kraftig temperament i forkant av sitt Norgesbesøk. I alt 34 kronikker og innlegg signert FN-sambandet har stått på trykk i Blant disse er «Med FN ut av finanskrisen», kronikk i Dagsavisen 24. juni, «Ja til kritisk FN-debatt», innlegg i Aftenposten 21. august og «Godt nytt naturmangfoldår», kronikk i VG 28. desember (skrevet i samarbeid med SABIMA). Representanter for FN-sambandet har ved flere andre anledninger deltatt i nasjonale tv- og radiosendinger, blant annet i forbindelse med åpningen av FNs generalforsamling og tildelingen av Nobels fredspris. Det har vært en rekke oppslag i lokalaviser gjennom året, om blant annet FN-rollespill, markering av FN-dager og andre aktiviteter ute i distriktene. For eksempel fikk et utspill fra FN-sambandet om at regjeringen heller burde vaksinere 5 millioner barn enn å kjøpe inn vaksiner til hele det norske folk bred dekning i mange lokalaviser. I forbindelse med at FNsambandet lanserte rapporten State of the World Population lagde Aftenposten et helsides intervju med Thoraya Ahmed Obaid, direktør for FNs befolkningsprogram (UNFPA)

13 Årsberetning Årsberetning Bibliotek FN-sambandets bibliotek er et offentlig bibliotek og er åpent for alle. Biblioteket formidler informasjon om FN på norsk og engelsk på alle nivåer, fra grunnskole til forskning. Vi har en informasjonstjeneste som retter seg mot skoleelever, studenter, media og alle ansatte. Biblioteket tar i mot besøkende og svarer på alle henvendelser som kommer på e-post, og via FN-sambandets «kontaktskjema» på internett, en spørretjeneste spesielt beregnet for skoleelever. Biblioteket svarer også på spørsmål som kommer inn til FN-filuren, og henvendelser som kommer pr. telefon. Referansearbeidet Antall registrerte henvendelser til biblioteket har holdt seg jevnt, rundt 1000, de siste tre årene. Den største brukergruppen er skoleelever og studenter. Disse vil vi fortsette å markedsføre oss mot i På grunn av FNsambandets synlighet i media i 2009, får også biblioteket flere henvendelser fra media. Vi bidrar til å skaffe tilveie informasjon og bakgrunnsmateriale for journalister. I tillegg til personlig veiledning arbeider også biblioteket fortløpende med å gjøre tilgjengelig og formidle dokumentasjon og informasjon fra FN på FNsambandets nettsider. En del av vår jobb er å oppdatere og registrere fakta om FN og FNs historie, samt gjøre ulike rapporter tilgjengelig for våre brukere. Samlingen Vi har i 2009 fortsatt med vår opprydding i boksamlingen. Vi ønsker å ha en mer strømlinjeformet og oversiktlig boksamling spesifikk innen FN-faget, og er inne i dette arbeidet nå. Siden vi erfarer at de fysiske besøkstallene er lave, vil vi i større grad ha fokus på digitale medier. Biblioteket har i løpet av 2009 holdt en forelesning ved Høgskolen i Oslo for kommende bibliotekarer. (ca 100 deltakere). Vi har i tillegg informert om bibliotektjenesten ved klassebesøk og andre besøk til FN-sambandet, og bidratt med litteraturlister til lærerreiseseminar. Spørsmål fra Student Høyskolen i Volda: Skriver for tiden en sak om det at Norge gir bistand til verdens fattige. Stemmer det at FN anbefaler at alle medlemsland gir 1% av landets brutto nasjonalprodukt til utviklingshjelp? Svar fra biblioteket: FN har gjennom The Doha Conference on financing for development i 2002 og ein deklarasjon, Monterrey consensus og ved oppfølgende konfernase i 2008, gått inn for at dei rike landa skal bidra med 0,7% av BNP. Du kan lese meir om dette her: Organisasjon FN-sambandet internasjonalt En gang i året møtes de nordiske FN-forbundene for utveksling av informasjon og diskusjon om eventuelle fellesprosjekter. På disse møtene deltar styrelederne og generalsekretærene, i tillegg til eventuelle saksbehandlere fra kontorene. Møtet i 2009 ble holdt i København med det danske FN-forbundet som vertskap. I tillegg til det ordinære møtet har generalsekretærene vært i møte med de ulike FN-organisasjonenes ledere som holder til i København. Det avholdes minst ett slikt møte i løpet av året der det utveksles informasjon, diskuteres strategi og samarbeid. I europeisk sammenheng ble det avholdt to møter med de europeiske FNforbundene i Brussel. Dette er faste møter der ledelse og koordinering går på omgang. Sverige har for tiden ledervervet. Den ene dagen brukes til møter med representanter for EU-parlamentet/kommisjonen, hvor EUs arbeid i forhold til FN er et sentralt tema. Det har også vært møter med UNRIC, FNs eget informasjonskontor der vi utveksler informasjon og diskuterer fellestiltak. De nordiske deltakerne har også et eget møte med den som er ansvarlig for FN-informasjon i Norden. Siste møtet, som var i juni, ga oss anledning til å møte nyvalgte medlemmer i EU-parlamentet. På det siste møtet ble det vedtatt at fra 2010 skal det ene møtet avholdes i Genève i regi av WFUNA. FN-sambandets generalsekretær har deltatt på to styremøter i WFUNA (World Federation of United Nations Associations). WFUNA er et verdensomspennende nettverk av FN-samband, United Nations Associations (UNAs), som finnes i over 100 av FNs medlemsland. I august deltok styreleder og generalsekretær på WFUNAs generalforsamling avholdt i Seoul, Sør Korea. Arrangementene var svært godt gjennomført med gode og interessante diskusjoner. FNs generalsekretær og Sør Koreas utenriksminister deltok på deler av generalforsamlingen. Bonian Golmohammadi, fra Sverige, ble ansatt som ny generalsekretær og Park Soo Gil, fra Sør Korea, som ny president. Fredskorpset Fredskorpsutvekslingen fortsatte i 2009 med to personer fra FN-sambandet i Norge, og en fra hver av søsterorganisasjonene i Uganda og Tanzania. FN-sambandet tilegner seg mye kunnskap gjennom dette samarbeidet, som vanskelig kunne vært oppnådd på andre måter. Det er utfordrende

14 Årsberetning Årsberetning og krevende å jobbe sammen når en kommer fra veldig forskjellige virkeligheter, samtidig som det gir oss en innsikt som vi tror øker kvaliteten på vår formidling om FN. Landsmøtet Landsmøtet vedtok en strategi for de neste to år, der det ble lagt mer vekt på resultatoppnåelse enn tidligere. Målgruppen er hele den norske befolkning, men med spesiell vekt på studenter, ungdomsorganisasjoner og skoleverket.. Kontingenten ble hevet ned 25 % etter å ha vært uendret i 10 år. Helga Hjetland ble gjenvalgt som styreleder til sin andre periode. I anledning landsmøtet ble det også arrangert et godt besøkt åpent møte i Litteraturhuset, der temaet var: FNs og norsk bistands-og utviklingspolitikk, - den ene bedre enn den andre? Innledere var direktør Poul Engberg-Pedersen, Norad, direktør Jakob Simonsen, UNDPs kontor og Marte Gerhardsen, generalsekretær i Care Norge: Dette foranlediget innslag i blant annet Dagsnytt Atten FN-sambandet i tall Personal FN-sambandet har 29 medarbeidere, hvorav 26 er i faste stillinger. I tillegg har FN-sambandet arbeidsgiveransvar for fire personer som er med i Fredskorpsets utvekslingsprogram. FN-sambandet har også en ILO-stilling, med ansvar for informasjon om internasjonale arbeidslivsspørsmål. ILO-stillingen finansieres av Utenriksdepartementet og Arbeids og inkluderingsdepartementet. Arbeidsmiljø Vi gjennomførte i 2009 en arbeidsmiljøundersøkelse og har fulgt opp resultatene av denne. Blant annet har FN-sambandet nå opprettet et arbeidsmiljøutvalg. Man opplever arbeidsmiljøet som godt og tar opp saker fortløpende i arbeidsmiljøutvalget. FN-sambandet har lavt sykefravær og heller ingen av de ansatte har vært utsatt for skader/ulykker i forbindelse med arbeidet. Fortsatt drift FN-sambandet har også i 2009 hatt stor aktivitet og de signaler som kommer fra Norad er svært positive. Våre bevilgninger har økt, noe som medfører at vi kan gjennomføre mange og gode prosjekter også i årene som kommer. Forurensing Det er opprettet et miljøutvalg som skal jobbe for FN-sambandet kan bli sertifisert som miljøfyrtårn. I 2010 utarbeides også klimaregnskap for hele organisasjonen. Kompetansebygging For at FN-sambandets ansatte til enhver skal kunne gjøre den jobben de er satt til kreves det stadig kompetansebygging og skolering. Dette gjøres blant annet ved forelesninger i forbindelse med vår felleskonferanse (der alle ansatte er til stede). Gjennom forelesninger /kurs /deltakelse i konferanser og studiereiser er målet å ha oppdaterte ansatte og en organisasjon i stadig utvikling. De tilsatte har gjennom året fordelt seg som følger på hovedkontoret og på de enkelte distriktskontorene: Hovedkontoret (Oslo) 14 ansatte FN-sambandet Nord (Tromsø) 3 stillinger/4 ansatte FN-sambandet Trøndelag (Trondheim) 2 ansatte FN-sambandet Øst (Oslo) 3 ansatte FN-sambandet Sør (Kristiansand) 2 ansatte FN-sambandet Rogaland (Stavanger) 2 ansatte FN-sambandet Vest (Bergen) 3 ansatte FN-sambandet har ikke hatt behov for å sette i gang spesielle tiltak når det gjelder likestilling mellom kjønnene. Organisasjonen øverste leder er kvinne, og kvinner er også godt representert i øvrige stillinger.

15 Årsberetning Årsberetning Medlemmer i hovedstyret Valgt i mai 2009 Styreleder: Helga Hjetland, Utdanningsforbundet Nestleder: Bjarne Dæhli, Landsrådet for Norges barne og ungdomsorganisasjoner (LNU) Siri Luthen, Studentenes og Akademikernes Internasjonale Hjelpefond (SAIH) Hanna-Mari Antilla-Kvåle, Fagforbundet Annie Sandersen Skotaam, Politiets Fellesforbund Odd Helge Olsen, Norges Veteranforbund for Internasjonale Operasjoner Inger Mjøsund, FN-sambandet Nord, vara Haakon Lein FN-sambandet Trøndelag Jorge Dahl, FN-sambandet Vest, vara Inger Gjønnes FN-sambandet Øst Roar Løken FN-sambandet Rogaland, vara Sigmund Hertzberg FNsambandet Sør Vararepresentanter: 1. Mokhtar Eliassi, Det kurdiske Ungdomsforbundet 2. Ingrid Eide, Kvinneligaen for Fred og Frihet 3. Ivar Christiansen, Norsk Folkehjelp Hovedstyret fram til Landsmøtet i mai 2009 Helga Hjetland, Utdanningsforbundet (styreleder) Christoffer Grønstad, Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (nestleder) Ingrid Eide, Kvinneligaen for Fred og Frihet Hanna-Mari Antilla-Kvåle, Fagforbundet Ivar Christiansen, Norsk Folkehjelp Jone Blikra, Politiets Fellesforbund Haakon Lein, FN-sambandet Trøndelag, vara Inger Mjøsund, FN-sambandet Nord Sissel G. Vatn, FN-sambandet Øst, vara Jorge Dahl, FN-sambandet Vest Sigmund Hertzberg, FN-sambandet Sør, vara Roar Løken, FN-sambandet Rogaland Vararepresentanter: 1. Odd Helge Olsen, FN-veteranenes Landsforbund 2. Aleksander Vallestad, Røde Kors 3. Siri Luthen, SAIH Medlemsorganisasjoner FN-sambandet har ca. 60 landsomfattende medlemsorganisasjoner. I tillegg finnes det ca. 750 FN-skoler over hele landet. Humanitære, ideelle, kulturelle og religiøse organisasjoner Antislaveriselskapet Arbeidernes opplysningforbund Bahai samfunnet i Norge Care Norge Caritas Norge CISV Norge Demokratisk Ungdomsunion i Øst- Kurdistan - Yekêtî lawan Det Kurdiske Ungdomsforbundet Det norske totalavholdsselskap En Verden Europabevegelsen Norges Veteranforbund for Internasjonale operasjoner Human-Etisk forbund Inner Wheel Norge Internasjonal kvinneliga for fred og frihet Juvente Landsforeningen for hjerte og lungesyke Landsrådet for norges barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU) Noregs ungdomslag Norges Fredslag Norges Fredsråd Norges Handikapforbund Norges kristelige studentforbund Norges kvinne- og familieforbund Norges naturvernforbund Norges røde kors Norges Speiderforbund Norgesunionen av Soroptimister Norsk Esperanto-Forbund Norsk Folkehjelp Norsk kvinnesaksforening Norsk studentunion Operasjon Dagsverk Redd Barna SAIH Studieforbundet for folkeopplysning

16 Konsernregnskap 31 Årsberetning Yrkesorganisasjoner Den norske advokatforeningen Den norske tannlegeforeningen Fagforbundet Handel og kontor Hotell og Restaurantarbeiderforbundet Landsorganisasjonen i Norge LO Norsk arbeidsmandsforbund Norsk jernbaneforbund Norsk Nærings- og nytelsesmiddelarbeiderforbund Norsk politiforbund Norsk skuespillerforbund Norsk sykepleierforbund Norsk Tjenestemannslag Norsk transportarbeiderforbund Norsk Treindustriarbeiderforbund Tekna, teknisk-naturvitenskapelig forening Utdanningsforbundet Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund FN-SAMBANDET REGNSKAP 2008 REGNSKAP 2009 Inkludert ILO Inkludert ILO INNTEKTER SALGSINNTEKTER ORDINÆRT TILSKUDD ANDRE INNTEKTER / TILSKUDD GEBYRER FOREDRAG / KURS KONTINGENTER/ABONNEMENTER SUM INNTEKTER KOSTNADER KJØP / PRODUKSJON AV MATERIELL LØNNSKOSTNADER DRIFTSKOSTNADER DRIFTSRESULTAT RENTEINNTEKTER RENTEKOSTNADER ÅRSRESULTAT Noter til regnskapet 2008 og 2009 Lønnskostnader fordeler seg slik Lønn Honorarer Driftskostnader fordeler seg slik Kontorlokaler Kontormaskiner/inventar Kontorrekvisita/trykksaker Annonser Bøker/tidsskrifter/abbonementer Telefon/internett/data Porto/frakt Forsikringer Regnskapshonorar Diverse Reiseutgifter Kurs/møteutgifter Fellesporsjekter Disposisjon av årsresultat Ubrukte prosjektmidler som tilbakeføres Norad Mellomværende med Fredskorpset Mellomværende med ILO Overføres til egenkapital FN-sambandet Sum

17 32 Balanse 33 Noter til regnskapet ) Lønnsutg.fordeler seg som følger på de enkelte poster; Lønn Feriepenger Innskudd til Statens Pensjonskasse Arbeidsgiveravgift Diverse personalkostnader Refusjon fra NAV ) Antall ansatte har i perioden vært 34 3) Lønn Generalsekretær ) Generalsekretær har i tillegg fri telefon og bredbånd 5) Det er fem ansatte som har lønnslån. Fordringen utgjør til sammen Alle betingelser i henhold til Statens regelverk. Dvs. lån kan ikke overstige to månedslønner og nedbetalingstid kan ikke overstige 24 måneder. Lånene er rentefrie OMLØPSMIDLER KUNDEFORDRINGER ANDRE FORDRINGER AVSETNINGER SUM FORDRINGER KASSE BANK BANK SKATTEKONTO BETALT 2008, GJELDER SUM BANKINNSK OG KONTANTER SUM OMLØPSMIDLER EGENKAPITAL OG GJELD EGENKAPITAL SUM EGENKAPITAL LEVERANDØRGJELD SKYLDIG SKATTETREKK SKYLDIG PENSJ/TREKK/KONT SKYLDIG OFF.AVGIFTER PROSJEKTAVSETNINGER MELLOMVÆRENDE M.ILO MELLOMVÆRENDE TUSENÅRSM.KAMP MELLOMVÆRENDE MED FREDSKORPSET ANNEN KORTSIKTIG GJELD PÅLØPNE FERIEPENGER SUM KORTSIKTIG GJELD SUM EGENKAP OG GJELD Kommentarer til balansen Egenkapital 2009 tilsvarer om lag en måneds lønn for ansatte i FN-sambandet.

18

FN-SAMBANDETS ÅRSBERETNING 2010

FN-SAMBANDETS ÅRSBERETNING 2010 FN-SAMBANDETS ÅRSBERETNING 2010 2 Styreleiaren har ordet... 4 Hovedsatsningsområder 2010... 5 FN-sambandet på nett... 6 Skole og utdanning... 11 Offentlige rom... 15 Prosjekter... 17 Årlige arrangement...

Detaljer

04/16 Å rsberetning utkast

04/16 Å rsberetning utkast 04/16 Å rsberetning 2015 1.utkast FN-sambandets årsberetning for 2015 skal ferdigstilles i løpet av første kvartal 2016. Siden dette er siste år virksomhetsplanen er basert og strukturert etter gammel

Detaljer

Tematikk og prioriteringer

Tematikk og prioriteringer Strategi 2011-2014 Tematikk og prioriteringer FNs arbeid for fred og sikkerhet, menneskerettigheter og utvikling er FN-sambandets satsningsområder. I den neste fireårsperioden vil FN-sambandet prioritere:

Detaljer

MED FN FOR EN RETTFERDIG VERDEN DELMÅL

MED FN FOR EN RETTFERDIG VERDEN DELMÅL STRATEGI 2015-18 Innledning FN-sambandet skal være ledende på FN informasjon i Norge. I snart 70 år har FN-sambandet vært en støttespiller og kilde til informasjon om FN, og en viktig bidragsyter til at

Detaljer

30/16 Aktivitetsrapport 1.halva r

30/16 Aktivitetsrapport 1.halva r 30/16 Aktivitetsrapport 1.halva r Dette er første rapportering på aktivitet til styret i 2016. Årsaken er innføring av nytt rapporteringssystem, superoffice, som fortsatt er i innkjøringsfasen. Det gjør

Detaljer

INTERNASJONAL UKE I BERGEN OKTOBER 2012 PLATTFORM

INTERNASJONAL UKE I BERGEN OKTOBER 2012 PLATTFORM INTERNASJONAL UKE I BERGEN 21.-27.- OKTOBER 2012 PLATTFORM Arrangører/bakgrunn Internasjonal Uke (IU) i Bergen blir i 2012 arrangert for niende gang. Første gang ble uken arrangert med støtte fra UD, og

Detaljer

Alt materiell er gratis tilgjengelig på www.klimamøte.no det er også her læreren registrerer klassens resultat i etterkant av rollespillet.

Alt materiell er gratis tilgjengelig på www.klimamøte.no det er også her læreren registrerer klassens resultat i etterkant av rollespillet. Lærerveiledning Klimatoppmøte 2013 et rollespill om klima for ungdomstrinnet og Vgs Under FNs klimatoppmøte i Warszawa i november 2013 møtes verdens ledere for å finne en løsning på klimautfordringene.

Detaljer

Til og fra ungdommen, ( )

Til og fra ungdommen, ( ) Til og fra ungdommen, (2013-1-113) Kjelsås, 27. januar 2016 Forord Læringsprogrammet Til og fra ungdommen ble initiert som et tiltak for å øke barn og unges refleksjoner rundt det å leve i et demokratisk

Detaljer

FN-sambandet skal bidra til en levende offentlig debatt om FN, FNs arbeid, og samarbeidet mellom Norge og FN.

FN-sambandet skal bidra til en levende offentlig debatt om FN, FNs arbeid, og samarbeidet mellom Norge og FN. STRATEGI 2015-18 Innledning FN-sambandet vil i den neste fireårsperioden bidra til økt kunnskap og engasjement om FN og internasjonale spørsmål gjennom tilstedeværelse i skoleverket, på digitale plattformer

Detaljer

Innovativ Ungdom. Fremtidscamp 2015

Innovativ Ungdom. Fremtidscamp 2015 Innovativ Ungdom Fremtidscamp2015 TjerandAgaSilde MatsFiolLien AnnaGjersøeBuran KarolineJohannessenLitland SiljeKristineLarsen AnetteCelius 15.mars2015 1 Sammendrag Innovasjon Norge har utfordret deltagere

Detaljer

FN-SAMBANDETS A RSBERETNING 2012

FN-SAMBANDETS A RSBERETNING 2012 FN-SAMBANDETS A RSBERETNING 2012 2 Innholdsfortegnelse Styreleiaren har ordet... 4 FN-sambandet 2012... 5 FNs rolle i fred og nedrustningsarbeid... 6 Kvinners rolle i fred- og konfliktarbeid... 8 FN-reform...

Detaljer

1. Hvordan forbedre omdømmet?

1. Hvordan forbedre omdømmet? OPPSUMMERING AV GRUPPEBESVARELSER FRA PETS 2010 Oppdal 17.-18.april Forkortelser: = Nord-Trøndelag, =Trondheim, =Sør-Trpndelag, =Nordmøre, =Romsdal, =Nordre Sunnmøre, =Søre Sunnmøre 1. Hvordan forbedre

Detaljer

ÅRSRAPPORT FOR NORD-SØR BIBLIOTEKET 2006

ÅRSRAPPORT FOR NORD-SØR BIBLIOTEKET 2006 ÅRSRAPPORT FOR NORD-SØR BIBLIOTEKET 2006 Nord-Sør biblioteket Nord-Sør biblioteket ble opprettet høsten 1993, som ett av tre nasjonale kompetansebibliotek. Biblioteket ble finansiert som et prosjekt fram

Detaljer

ÅRSMELDING 2009. Norges Handikapforbund avd. Lindesnes

ÅRSMELDING 2009. Norges Handikapforbund avd. Lindesnes ÅRSMELDING 2009 På årsmøtet 30.03.2009 ble følgende valgt til styremedlemmer: Styremedlemmer: Valgt for 2 år (2009 og 2010) frem til årsmøtet i 2011. Lanch Tørresen Terje Nielsen Bjørg Håland LHL Lindesnes

Detaljer

Sak 2013-35: Kampanje for journalistikken - invitasjon

Sak 2013-35: Kampanje for journalistikken - invitasjon Norsk Redaktørforening Styremøte 2013-06-11 AJ Sak 2013-35: Kampanje for journalistikken - invitasjon Norsk Journalistlag (NJ) tok i april initiativet til et møte mellom de ulike medieorganisasjonene,

Detaljer

Regnskap 2014. PRESS Redd Barna Ungdoms 19. ordinære landsmøte. Oslo, 17. 19. april 2015

Regnskap 2014. PRESS Redd Barna Ungdoms 19. ordinære landsmøte. Oslo, 17. 19. april 2015 PRESS Redd Barna Ungdoms 19. ordinære landsmøte Oslo, 17. 19. april 2015 1 Oversikt Helhetlig regnskap. Her følger en presentasjon av årsregnskapet for Press for regnskapsåret. Det viser et driftsoverskudd

Detaljer

Kvitring og Facebook. - et kurs for i sosiale medier for unge synshemmede

Kvitring og Facebook. - et kurs for i sosiale medier for unge synshemmede Kvitring og Facebook - et kurs for i sosiale medier for unge synshemmede Forord Prosjektnavn: Facebook og kvitring. Referansenummer: C8T3TT Norges Blindeforbunds Ungdom (NBfU) avholdt helgen 14. 16- oktober

Detaljer

Sosiale organisasjoner; sosiale medier. Sluttrapport

Sosiale organisasjoner; sosiale medier. Sluttrapport Sosiale organisasjoner; sosiale medier Sluttrapport Forord Unge funksjonshemmede fikk innvilget prosjektet Sosiale organisasjoner; sosiale medier hos Stiftelsen Helse og rehabilitering i 2009. Prosjektet

Detaljer

FN-SAMBANDETS VIRKSOMHETSPLAN 2015

FN-SAMBANDETS VIRKSOMHETSPLAN 2015 FN-SAMBANDETS VIRKSOMHETSPLAN 2015 TEMA MÅLGRUPPE TILTAK MÅLSETTING Klima og miljø Hendelser 2015: Internationalt år for jordsmonn, og Klimaforhandlinger Paris 2015. Fellestiltak 2015: Fellestiltakene

Detaljer

Artikkel 1 Navn og formål

Artikkel 1 Navn og formål Revidert siste gang April 2009 Artikkel 1 Navn og formål Seksjon 1 Navn Organisasjonens navn er TETRA-forum Norge. Seksjon 2 Formål Organisasjonens hovedformål er å være en viktig bidragsyter i arbeidet

Detaljer

FolkogforsVar. for fred frihet & demokrati

FolkogforsVar. for fred frihet & demokrati FolkogforsVar for fred frihet & demokrati folk og forsvar 72 Medlemsorganisasjoner Representantskap styret Består av ni medlemmer, hvorav to fra LO (Landsorganisasjonen i Norge), to fra NHO (Næringslivets

Detaljer

Hvit jul En kampanje fra Juba, Juvente og IOGT. Hvit jul. Rapport 2013

Hvit jul En kampanje fra Juba, Juvente og IOGT. Hvit jul. Rapport 2013 Hvit jul Rapport 2013 1. Innledning Hvit jul er en kampanje som er vel etablert i Norge. Dette er nå sjette året på rad vi arrangerte Hvit jul. Voksne skriver under på Hvit jul-kontrakten og gir dermed

Detaljer

Ingen mennesker til salgs!

Ingen mennesker til salgs! Arendal Grimstad Soroptimistklubb Ingen mennesker til salgs! Hver dag blir mennesker kjøpt og solgt i Norge. Arendal Grimstad Soroptimistklubb tror at økt kunnskap er et viktig våpen i kampen mot menneskehandel,

Detaljer

Den internasjonale karrieredagen. 29. april 2009

Den internasjonale karrieredagen. 29. april 2009 Den internasjonale karrieredagen 29. april 2009 Velkommen Er du reiselysten? Kan du tenke deg å ta deler av utdanningen din i utlandet? Høres det spennende ut med en internasjonal karriere? På den internasjonale

Detaljer

Kompetansetilskudd til bærekraftig bolig- og byggkvalitet. Rapport til Husbanken:

Kompetansetilskudd til bærekraftig bolig- og byggkvalitet. Rapport til Husbanken: Rapport til Husbanken: Kompetansetilskudd til bærekraftig bolig- og byggkvalitet Regional konferanse: Universell utforming, drift og vedlikehold av veger og uteområder Rapportdato: september 2014 30. oktober

Detaljer

Vennskap Tromsø- Gaza er en religiøs- og partipolitisk uavhengig organisasjon som har som formål å fremme:

Vennskap Tromsø- Gaza er en religiøs- og partipolitisk uavhengig organisasjon som har som formål å fremme: ÅRSMELDING 2011 I 2011 var det 10 år siden Tromsø og Gaza by ble vennskapsbyer. Vi skulle selvsagt ha ønsket at markeringen av disse 10-årene kunne ha skjedd sammen med et fritt Gaza og et fritt Palestina.

Detaljer

SAK 9 ARBEIDSPLAN INTERNASJONALT UTVALG

SAK 9 ARBEIDSPLAN INTERNASJONALT UTVALG SAK 9 ARBEIDSPLAN INTERNASJONALT UTVALG Bakgrunn Arbeidsplanen er landsmøtets «bestilling» til internasjonalt utvalg (IU) og vil utgjøre grunden og legge føringene for utvalget arbeid frem til landsmøtet

Detaljer

Nettverk på tvers av diagnoser. Sluttrapport

Nettverk på tvers av diagnoser. Sluttrapport Nettverk på tvers av diagnoser Sluttrapport 1 Sammendrag Bakgrunn for prosjektet og målsetning Tillitsvalgte og ansatte i mindre diagnosespesifikke organisasjoner har ofte mye å gjøre med å drive organisasjonene,

Detaljer

Østfold Barne og Ungdomsråd (ØBUR)

Østfold Barne og Ungdomsråd (ØBUR) Østfold Barne og Ungdomsråd (ØBUR) Årsmelding 2010 INNLEDNING Østfold Barne- og Ungdomsråd (ØBUR) er en fylkesregional paraplyorganisasjon for de frivillige barne- og ungdomsorganisasjonene i Østfold.

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR REDD BARNAS MEDLEMMER 2012 2013 Vedtatt av Redd Barnas landsmøte 2011

HANDLINGSPLAN FOR REDD BARNAS MEDLEMMER 2012 2013 Vedtatt av Redd Barnas landsmøte 2011 HANDLINGSPLAN FOR REDD BARNAS MEDLEMMER 2012 2013 Vedtatt av Redd Barnas landsmøte 2011 Innhold Innledning... 1 Hovedmål 1: Bidra til at flere barn i sårbare og konfliktrammede land får utdanning... 2

Detaljer

Retningslinjer for LNU Informasjonsstøtten Nord/Sør

Retningslinjer for LNU Informasjonsstøtten Nord/Sør Retningslinjer for LNU Informasjonsstøtten Nord/Sør Vedtatt 15.12.17 1. Formålet med støtteordningen Målsettingen til informasjonsstøtten er å øke kunnskapen om og engasjementet for globale miljø- og utviklingsspørsmål,

Detaljer

Innkalling til Generalforsamling i. Norsk Sosiologforening 29.01.06 - Skeikampen høyfjellshotell

Innkalling til Generalforsamling i. Norsk Sosiologforening 29.01.06 - Skeikampen høyfjellshotell Innkalling til Generalforsamling i Norsk Sosiologforening 29.01.06 - Skeikampen høyfjellshotell Dagsorden 1. Konstituering og navneopprop 2. Valg av dirigent, referent og to medlemmer til å undertegne

Detaljer

Årsregnskap 2015 for Ungt Entreprenørskap Trøndelag

Årsregnskap 2015 for Ungt Entreprenørskap Trøndelag Årsregnskap 2015 for Ungt Entreprenørskap Trøndelag Organisasjonsnr. 995556480 Utarbeidet av: Taraldsen Regnskap AS Autorisert regnskapsførerselskap Strandveien 20 7713 STEINKJER Regnskapsførernummer 38966

Detaljer

Nordre Follo kommune. Kommunikasjonsstrategi. Prosessen fram mot Nordre Follo kommune

Nordre Follo kommune. Kommunikasjonsstrategi. Prosessen fram mot Nordre Follo kommune Nordre Follo kommune Kommunikasjonsstrategi Prosessen fram mot Nordre Follo kommune Innhold 1 INNLEDNING... 5 2 MÅL... 5 2.1 Økt kunnskap om prosessen og den nye kommunen... 5 2.2 Dialog og medvirkning...

Detaljer

Innkalling til Årsmøte i Tekna Fiskehelseforeningen

Innkalling til Årsmøte i Tekna Fiskehelseforeningen Innkalling til Årsmøte i I forbindelse med Programkonferansen Havbruk på Radisson Blu i Tromsø 31. mars til 2. april, inviterer til årsmøte. Årsmøtet finner sted på onsdag 2. april, kl 14.30 til 15.30,

Detaljer

SLUTTRAPPORT EXTRASTIFTELSEN FLINK PIKE 2011/03/0244

SLUTTRAPPORT EXTRASTIFTELSEN FLINK PIKE 2011/03/0244 SLUTTRAPPORT EXTRASTIFTELSEN FLINK PIKE 2011/03/0244 Virksomhetsområde: Forebygging Søkerorganisasjon: Mental helse Flink pike er støttet av: Norsk Filminstitutt ExtraStiftelsen Helse og Rehabilitering

Detaljer

DEN REGIONALE MERKEVAREN TEMA OG MÅL

DEN REGIONALE MERKEVAREN TEMA OG MÅL MØTEBOK Side 1 av 5 Kommune Styre, råd, utvalg m.v. Møtested Møte dato Valdres Natur- og Kulturpark Utviklingsstyret VNK 25.06.10 U-40/10: DEN REGIONALE MERKEVAREN TEMA OG MÅL Det vises til avsnitt 5.1

Detaljer

Nettverksbrev nr. 36, desember 2012

Nettverksbrev nr. 36, desember 2012 1 Nettverksbrev nr. 36, desember 2012 Fra boka Barns rettigheter en reise den engelske versjonen. Finnes nå i Norsk oversettelse. Til medlemmer i Norsk Reggio Emilia-nettverk (NREN) Kjære medlemmer. Det

Detaljer

NTL Sentralforvaltningens representantskapsmøte 19.-20. mars 2014 Sak 3 Regnskap 2012-2013

NTL Sentralforvaltningens representantskapsmøte 19.-20. mars 2014 Sak 3 Regnskap 2012-2013 NTL Sentralforvaltningens representantskapsmøte 19.-20. mars 2014 Sak 3 Regnskap - Sentralforvaltningen Til denne saka ligg desse dokumenta føre: Årsregnskap for (resultatregnskap, balanse og noter) Revisjonsberetning

Detaljer

Journalisten BA Årsberetning for 2001

Journalisten BA Årsberetning for 2001 Journalisten BA Årsberetning for 2001 Bedriften produserer Journalisten på papir og nett og er lokalisert i Torggt 5 i Oslo. Forutsetningen om fortsatt drift er tilstede og er lagt til grunn for årsregnskapet.

Detaljer

SLUTTRAPPORT. AksjeNorge-dagen 2007. Prosjektnummer 178932. (0) Resultatsammendrag. Side 1

SLUTTRAPPORT. AksjeNorge-dagen 2007. Prosjektnummer 178932. (0) Resultatsammendrag. Side 1 SLUTTRAPPORT AksjeNorge-dagen 2007 Prosjektnummer 178932 (0) Resultatsammendrag AksjeNorge-dagen er stiftelsen AksjeNorges landsdekkende, årlige seminarer om aksjer, fond og aksjemarked. Det er arenaen

Detaljer

JOURNALISTEN BA ÅRSBERETNING FOR 2002

JOURNALISTEN BA ÅRSBERETNING FOR 2002 BA ÅRSBERETNING FOR 2002 Bedriften produserer Journalisten på nett og papir og er lokalisert i Torggt 5 i Oslo. Forutsetningen om fortsatt drift er til stede og er lagt til grunn for årsregnskapet. Arbeidsmiljøet

Detaljer

STRATEGISK PLAN 2015-2020 1

STRATEGISK PLAN 2015-2020 1 STRATEGISK PLAN 2015-2020 1 Sex og Politikks visjon En verden uten diskriminering hvor alle mennesker kan ta frie og informerte valg knyttet til egen seksualitet og velvære. Sex og Politikks mål Sex og

Detaljer

Sak 2014-18: Årsrapporter 2013 for diverse fond og felleskasser. Vedlagt følger årsrapporter fra enkelte fond og felleskasser for 2013.

Sak 2014-18: Årsrapporter 2013 for diverse fond og felleskasser. Vedlagt følger årsrapporter fra enkelte fond og felleskasser for 2013. Norsk Redaktørforening Styremøte Oslo 1. april 2014 AJ Sak 2014-18: Årsrapporter 2013 for diverse fond og felleskasser Vedlagt følger årsrapporter fra enkelte fond og felleskasser for 2013. De fleste kasser

Detaljer

FNs bærekraftsmål i skolen

FNs bærekraftsmål i skolen FNs bærekraftsmål i skolen FN-sambandets tilbud til skolen Uavhengig informasjonskontor om FN og internasjonale spørsmål Skolen som viktigste målgruppe Rollespill, foredrag, interaktive nettsider og egne

Detaljer

KULTURTANKEN. PR-kurs for elever som arrangører

KULTURTANKEN. PR-kurs for elever som arrangører KULTURTANKEN PR-kurs for elever som arrangører HVA ER Markedsføring / PR/ Kommunikasjon / Reklame Dette er alle begreper som brukes litt om hverandre. Hva betyr de egentlig? Markedsføring er ofte brukt

Detaljer

Velkommen til KSI! Daglig leder har ordet

Velkommen til KSI! Daglig leder har ordet KSI årsmelding 2016 Velkommen til KSI! KSI er en moderne arbeidsmarkedsbedrift som har som hovedoppgave å få mennesker ut i arbeid. Vår visjon er: Kompetanse - Service - Inspirasjon. Vi er heleid av Kristiansand

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2013 FOR Agder Venstre Org. nr: 997 848 519

ÅRSREGNSKAP 2013 FOR Agder Venstre Org. nr: 997 848 519 ÅRSREGNSKAP 2013 FOR Org. nr: 997 848 519 STYRETS ÅRSBERETNING 2011 Virksomhetens art: drivet med... Selskapet holder til i. Fortsatt drift: Styret mener forutsetningen om fortsatt drift er tilstede, og

Detaljer

Hvit jul En kampanje fra Juba, Juvente og IOGT. Hvit jul. Rapport 2013

Hvit jul En kampanje fra Juba, Juvente og IOGT. Hvit jul. Rapport 2013 Hvit jul Rapport 2013 1. Innledning Hvit jul er en kampanje som er vel etablert i Norge. Dette er nå sjette året på rad vi arrangerte Hvit jul. Voksne skriver under på Hvit jul-kontrakten og gir dermed

Detaljer

NOTER TIL REGNSKAPET FOR 2011

NOTER TIL REGNSKAPET FOR 2011 NOTER TIL REGNSKAPET FOR 2011 Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk. Regnskapsprinsipper Generelt Regnskapet er utarbeidet i overensstemmelse med regnskapsloven og

Detaljer

Hovedmål for arbeidsprogrammet 1 ELEVER OG ELEVRÅD. Elevorganisasjonen i Akershus skal: Elevorganisasjonen i Akershus bør:

Hovedmål for arbeidsprogrammet 1 ELEVER OG ELEVRÅD. Elevorganisasjonen i Akershus skal: Elevorganisasjonen i Akershus bør: Hovedmål for arbeidsprogrammet Ved å gjennomføre arbeidsprogrammet skal Elevorganisasjonen i Akershus bidra til at elevrådene på alle medlemsskolene er velfungerende og engasjerte i sine egne og medelevers

Detaljer

Årsrapport for 2012. Foreningen ble etablert 5. februar 2002 og ble i 2010 registrert i Brønnøysundregistrene. Medlemsbedrifter

Årsrapport for 2012. Foreningen ble etablert 5. februar 2002 og ble i 2010 registrert i Brønnøysundregistrene. Medlemsbedrifter Årsrapport for 2012 Bergen Kundeserviceforum er en forening for virksomheter i Bergensområdet. Felles for medlemmene er at vi jobber i kundesenter/kontaktsenter eller mer generelt med kundebehandling i

Detaljer

VENNSKAP TROMSØ-GAZA ÅRSMELDING 2007

VENNSKAP TROMSØ-GAZA ÅRSMELDING 2007 VENNSKAP TROMSØ-GAZA ÅRSMELDING 2007 Vennskap Tromsø Gaza er en religiøs- og partipolitisk uavhengig organisasjon og har som formål å fremme: Forståelse mellom folk i Tromsø og Gaza Gjensidig sosial- og

Detaljer

Redd Barna Forebygging 2010/1/0636

Redd Barna Forebygging 2010/1/0636 1 Redd Barna Forebygging 2010/1/0636 Vennskap og kjærlighet på mobil og nett. Utviklet av Telemuseet i samarbeid med Redd Barna Samtale om publisering av tekst og bildet på internett med utgangspunkt i

Detaljer

FYLKESMANNEN I FINNMARK FINNMÁRKKU FYLKKAMÁNNI

FYLKESMANNEN I FINNMARK FINNMÁRKKU FYLKKAMÁNNI Nordområdene Strategiplan 2011-2015 1 Visjon: SAMMEN BERIKER VI NORDOMRÅDENE - Gjennom grenseoverskridende samarbeid innen barnehage og grunnopplæringen vil vi i nordområdene få til mer samhandling tilpasset

Detaljer

Årsrapport for 2013. Medlemsbedrifter

Årsrapport for 2013. Medlemsbedrifter Årsrapport for 2013 Bergen Kundeserviceforum er en forening for virksomheter i Bergensområdet. Felles for medlemmene er at vi jobber i kundesenter/kontaktsenter eller mer generelt med kundebehandling i

Detaljer

Sammen er vi sterke! Sluttrapport

Sammen er vi sterke! Sluttrapport Sammen er vi sterke! Sluttrapport Sammendrag Bakgrunn for prosjektet Bakgrunnen for prosjektet var at vi så at organisasjonslivet i Norge er lite. Hundrevis av organisasjoner kjemper sin kamp for sine

Detaljer

LNUs interessepolitiske arbeid

LNUs interessepolitiske arbeid LNUs interessepolitiske arbeid Interessepolitikk LNU jobber med saker som berører rammevilkårene til alle barne- og ungdomsorganisasjonene. Økonomiske rammebetingelser: o Grunnstøtte o Frifond Ikke-økonomiske

Detaljer

FN-SAMBANDETS ÅRSBERETNING 2013

FN-SAMBANDETS ÅRSBERETNING 2013 FN-SAMBANDETS ÅRSBERETNING 2013 1 FN-dagen i Bergen: Roseutdeling ved den offisielle markeringen i Musikkpaviljongen. Foto: Robert Bergsvik. Innhold 3 Styreleiaren har ordet 5 FN-sambandet 2013 6 Våre

Detaljer

16/14 Protokoll styremøte 20.05.14

16/14 Protokoll styremøte 20.05.14 16/14 Protokoll styremøte 20.05.14 FN-sambandet, Storgata 33 a Tilstede: Styreleder Helga Hjetland, nestleder Anja Bakken Riise, Dagne Hordvei, Markus Nilsen Rotevatn, Jarle Rotvold Johansen, Arne Kittang,

Detaljer

Område Mål Tiltak Ansvarlig Status Overordnet Bygge opp et stabilt internasjonalt utvalg Knytte tett kontakt med minst 5 søsterorganisasj

Område Mål Tiltak Ansvarlig Status Overordnet Bygge opp et stabilt internasjonalt utvalg Knytte tett kontakt med minst 5 søsterorganisasj Område Mål Tiltak Ansvarlig Status Overordnet Bygge opp et stabilt utvalg Knytte tett kontakt med minst 5 søsterorganisasj oner Bygge IU Være best av ungdomspartien e på arbeid, i år 2015! Bygge opp et

Detaljer

Årsberetning for Tekna Kristiansund avdeling

Årsberetning for Tekna Kristiansund avdeling Årsberetning for Tekna Kristiansund avdeling 2006 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Side 1 av 6 Styrets beretning... 3 Viktige begivenheter i året som gikk... 3 Medlemsutviklingen... 4 Arrangementer...

Detaljer

Handlingsplan 2003-2004 Aktiviteter Yrke og utdanningsmesser Forskningstorget 2003 Studentbussen 2003

Handlingsplan 2003-2004 Aktiviteter Yrke og utdanningsmesser Forskningstorget 2003 Studentbussen 2003 Handlingsplan 2003-2004 Styret har godkjent revidert Handlingsplan for perioden 2003 2004. Planen er sendt til medlemsbedriftene. Målsettingen med planen er å øke tilgangen og kvaliteten på nye studenter

Detaljer

Statsborgerskapstesten. Quiz Results. Hva innebærer en permanent oppholdstillatelse? Hvem kan delta i introduksjonsprogrammet?

Statsborgerskapstesten. Quiz Results. Hva innebærer en permanent oppholdstillatelse? Hvem kan delta i introduksjonsprogrammet? Statsborgerskapstesten Quiz Results 01 Hva innebærer en permanent oppholdstillatelse? 56,924 98% 1,030 2% 0% 47.5% 95% COUNT PERCENT Man kan bo og arbeide i Norge så lenge man vil. 53,891 95% Man kan bo

Detaljer

Prosjektet har derfor hatt et fokus på å synliggjøre revmatikere i kommunevalget 2015.

Prosjektet har derfor hatt et fokus på å synliggjøre revmatikere i kommunevalget 2015. Prosjektnavn: Ledd, levekår og lokalpolitikk Prosjektleder: Hanne Skiaker Søkerorganisasjon: Norsk Revmatikerforbund Virksomhetsområde: forebygging Søknadsid: 13086 Forord Har faktisk lært veldig mye i

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JANUAR 2014

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JANUAR 2014 NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JANUAR 214 NORGE Kilder: SSB, Statistikk@Reiseliv og egne databaser. Alle beløp er i norske kroner Nordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, N 14 Ski www.nordichotelconsulting.com

Detaljer

Handlingsplan for ungdom, fred og sikkerhet

Handlingsplan for ungdom, fred og sikkerhet Handlingsplan for ungdom, fred og sikkerhet Innspill til Norges oppfølging av sikkerhetsrådsresolusjon 2250 SIKKERHETSRÅDS- RESOLUSJON 2250 FNs sikkerhetsråd skrev desember 2015 historie ved å vedta resolusjon

Detaljer

Alle ungdommer har rett til. Sluttrapport

Alle ungdommer har rett til. Sluttrapport Alle ungdommer har rett til Sluttrapport 1 Forord I 2009 søkte Unge funksjonshemmede prosjektet Alle ungdommer har rett til hos Helse og rehabilitering og fikk prosjektmidler innvilget. Prosjektet gikk

Detaljer

2.1 Utfyllende redegjørelse for årsregnskapet hvis det er nødvendig for å bedømme organisasjonens stilling og resultat:

2.1 Utfyllende redegjørelse for årsregnskapet hvis det er nødvendig for å bedømme organisasjonens stilling og resultat: Årsberetning SAIH- 1 Virksomhetens art og tilholdssted 1.1 Art og tilholdssted: Solidaritets- og bistandsorganisasjon. Sentralkontor i Oslo, Storgata 11, 0155 Oslo. 1.2 Ideelle organisasjoner som driver

Detaljer

Sak 7 Forslag til arbeidsprogram for UngOrg 2014-2015

Sak 7 Forslag til arbeidsprogram for UngOrg 2014-2015 Til: Årsmøtet Fra: Styret Sak 7 Forslag til arbeidsprogram for UngOrg 2014-2015 Barne- og ungdomsorganisasjonene i Oslo (UngOrg) er en interesseorganisasjon for de frivillige barne- og ungdomsorganisasjonene

Detaljer

Ute på noe, NEFUbussen kjører igjen!

Ute på noe, NEFUbussen kjører igjen! Norsk Epilepsiforbunds Ungdom Ute på noe, NEFUbussen kjører igjen! Rapport Annika F. Huhtala 1 FORORD Helse og Rehabiliteringsprosjektet Ute på noe ble gjennomført i september 2012. Ute på noe er et prosjekt

Detaljer

Evalueringsrapport. Symfoni et forebyggende og nettverksskapende prosjekt for eldre. Dato april Side 1

Evalueringsrapport. Symfoni et forebyggende og nettverksskapende prosjekt for eldre. Dato april Side 1 Evalueringsrapport Symfoni et forebyggende og nettverksskapende prosjekt for eldre Dato april 2008 Side 1 Hensikt Hensikten med dette notatet er å gi en kvalitativ evaluering av Symfoni etter at programmet

Detaljer

Alkoholforebygging i arbeidslivet AV-OG-TIL 2015 Rapport Helsedirektoratet

Alkoholforebygging i arbeidslivet AV-OG-TIL 2015 Rapport Helsedirektoratet Alkoholforebygging i arbeidslivet AV-OG-TIL 2015 Rapport Helsedirektoratet Innhold Sammendrag... 2 Innledning... 2 Måloppnåelse... 3 Mål 1:... 3 Mål 2:... 3 Mål 3:... 3 Målgruppe... 4 Kunnskapsinnhenting...

Detaljer

Årsberetning, regnskap og revisjonsberetning for perioden 2012-13

Årsberetning, regnskap og revisjonsberetning for perioden 2012-13 Årsberetning, regnskap og revisjonsberetning for perioden 2012-13 Innholdsfortegnelse 1. OM FORUMET... 3 MEDLEMSKAP... 3 LANDSMØTET... 3 STYRET... 3 DAGLIG DRIFT OG LEDELSE... 4 2. STRATEGIPLAN... 5 3.

Detaljer

Årsberetning 2008 for Tenvik båtforening

Årsberetning 2008 for Tenvik båtforening Årsberetning 2008 for Tenvik båtforening Styre og medlemsmasse Styret her bestått av: Rune Pettersen, leder (valgt i 2008 for to år) Tore Olsen, nestleder (valgt i 2007 for to år) Tor Ivar Kolpus, kasserer

Detaljer

Retningslinjer. 1. Formålet med støtteordningen. 2. Hvem kan søke om støtte? 3. Hvilke tiltak kan få støtte?

Retningslinjer. 1. Formålet med støtteordningen. 2. Hvem kan søke om støtte? 3. Hvilke tiltak kan få støtte? Retningslinjer Vedtatt 06.02.14 1. Formålet med støtteordningen Målsettingen med informasjonsstøtten er å øke kompetansen og kunnskapen på Nord/Sør-spørsmål, spesielt i barne- og ungdomsorganisasjoner

Detaljer

Solbjørg Talseth fra Knutepunkt Selvhjelp Norge har vært faglig veileder for prosjektet.

Solbjørg Talseth fra Knutepunkt Selvhjelp Norge har vært faglig veileder for prosjektet. Stiftelsen Link Lyngen Org.nr. 992 544 963 Statusrapport til Helsedirektoratet 2008 Prosjekt Selvhjelp i Vilje Viser Vei Referanse: 2008006594 STATUSRAPPORT TIL HELSEDIREKTORATET 2008 Prosjekt Selvhjelp

Detaljer

Flytthit en regional markedsstrategi

Flytthit en regional markedsstrategi Flytthit en regional markedsstrategi Årsrapport 2010 Innledning: Flytthit er et prosjekt i regi av Regionrådet for Fjellregionen. Prosjektet startet i 2002, og første fase ble avsluttet i 2004. Fase to

Detaljer

RAPPORT NORDISK NETTVERKSSAMARBEID: Seminar i Oslo OSLO 31. mars 03. april Arrangører: Dialogpilotene (Oslo) og Inter ved Kirkelig dialogsenter Bergen

RAPPORT NORDISK NETTVERKSSAMARBEID: Seminar i Oslo OSLO 31. mars 03. april Arrangører: Dialogpilotene (Oslo) og Inter ved Kirkelig dialogsenter Bergen RAPPORT NORDISK NETTVERKSSAMARBEID: Seminar i Oslo OSLO 31. mars 03. april Arrangører: Dialogpilotene (Oslo) og Inter ved Kirkelig dialogsenter Bergen Fredag 31. mars Samlingen fredag kveld ble ledet av

Detaljer

DISiTromsø 1/2015. Barnetog i Tromsø. Bildet tilhører Perspektivet Museum

DISiTromsø 1/2015. Barnetog i Tromsø. Bildet tilhører Perspektivet Museum DISiTromsø 1/2015 Barnetog i Tromsø. Bildet tilhører Perspektivet Museum Hansjordnes (Bildet tilhører Perspektivet museum) Medlemsmøter Kalender Neste styremøte: 16.04 Lørdagsåpent på Statsarkivet Statsarkivet

Detaljer

Årsrapport. Innhold: 1. Vårt formål 2. Tilbakeblikk 3. Nøkkeltall 4. Organisering 5. Veien videre

Årsrapport. Innhold: 1. Vårt formål 2. Tilbakeblikk 3. Nøkkeltall 4. Organisering 5. Veien videre Årsrapport 216 Innhold: 1. Vårt formål 2. Tilbakeblikk 3. Nøkkeltall 4. Organisering 5. Veien videre 1. Vårt formål Barnevakten ble startet i år 2 og er organisert som en forening. Vi har i dag arbeid

Detaljer

I 2009 hadde TROBUR 28 medlemsorganisasjoner, som totalt hadde 20.760 medlemmer. Troms barne- og ungdomsråd (TROBUR) Post: Postboks 590

I 2009 hadde TROBUR 28 medlemsorganisasjoner, som totalt hadde 20.760 medlemmer. Troms barne- og ungdomsråd (TROBUR) Post: Postboks 590 Årsmelding for 2009 Generelt TROBUR har hatt en meget positiv utvikling i 2009. Økt medlemstall, økt aktivitet og bedre oppslutning om egne arrangementer tyder på et aktivt og blomstrende organisasjonsliv

Detaljer

Styreleiaren har ordet DETTE VIL IKKJE BLI BEHANDLA AV STYRET

Styreleiaren har ordet DETTE VIL IKKJE BLI BEHANDLA AV STYRET 1 Innhold Styreleiaren har ordet... 3 FN-sambandet 2014... 4 Våre aktiviteter gjennom året... 5 Klima og miljø... 5 Menneskerettigheter... 8 Tusenårsmålene... 10 Kvinners rettigheter resolusjon 1325...

Detaljer

4.1 Forslag til handlingsplan

4.1 Forslag til handlingsplan Pkt. 4 Handlingsplan 4.1 Forslag til handlingsplan 2018 2019 LANDSKONFERANSE FOR FAGFORBUNDET UNG bli laget sentralt - Fagforbundet Ung skal være representert i LOs ungdomsutvalg i forbundsregionene og

Detaljer

Humanistisk Ungdoms arbeidsprogram 2017/2018

Humanistisk Ungdoms arbeidsprogram 2017/2018 Humanistisk Ungdoms Arbeidsprogram 2016/2017 Vedtatt 07.05.2017 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 Humanistisk Ungdoms arbeidsprogram 2017/2018

Detaljer

Prosjektbeskrivelse. Hammerfest april

Prosjektbeskrivelse. Hammerfest april Prosjektbeskrivelse 2009 Hammerfest 17 19 april En konferanse som retter seg mot ungdom i Barentshavregionen Stiftelsen Barentshavkonferanser planlegger nå arrangementet Barents Sea Youth Conference 2009

Detaljer

Hovedmål for arbeidsprogrammet

Hovedmål for arbeidsprogrammet Arbeidsprogram 2014/2015 Hovedmål for arbeidsprogrammet Ved å gjennomføre arbeidsprogrammet skal Elevorganisasjonen i Akershus bidra til at elevrådene på alle medlemsskolene er velfungerende og engasjerte

Detaljer

Forord Sammendrag. Innholdsfortegnelse

Forord Sammendrag. Innholdsfortegnelse Sluttrapport Extrastiftelsen Søkerorganisasjon: Munn- og halskreftforeningen Prosjektnavn: «Tilbud til nye fjes» (forlengelse av prosjekt 2010/2/0222 Munnhuleprosjektet) Prosjektnummer 2013/3/0250 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Årsberetning for Tekna Hedmark avdeling

Årsberetning for Tekna Hedmark avdeling Årsberetning for Tekna Hedmark avdeling 2015 Innhold Styrets årsberetning for 2015... 3 Avdelingslederen har ordet... 3 Avdelingen... 4 Styret og tillitsvalgte... 5 Aktiviteter i 2015... 6 Partner for

Detaljer

HUNDVÅG FOTBALLKLUBB STØTTEFORENING 4085 HUNDVÅG

HUNDVÅG FOTBALLKLUBB STØTTEFORENING 4085 HUNDVÅG Årsregnskap for 2015 4085 HUNDVÅG Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Resultatregnskap etter funksjon for 2015 Note 2015 2014 Salgsinntekt Kostnad solgte varer Brutto resultat Administrative kostnader

Detaljer

Attraktiv møteplass for nye målgrupper (Ref #3cf6720)

Attraktiv møteplass for nye målgrupper (Ref #3cf6720) Attraktiv møteplass for nye målgrupper (Ref #3cf6720) Søknadssum: 70 000 Varighet: Toårig Kategori: Innsatsområder Biblioteket som møteplass Opplysninger om søker Organisasjonsnavn / nr Hå folkebibliotek

Detaljer

ORIENTERING OM FOND. Frifond organisasjon

ORIENTERING OM FOND. Frifond organisasjon ORIENTERING OM FOND NSOs arbeidsutvalg har mottatt en henvendelse fra et medlemslag om hvordan AU vektlegger retningslinjer for søknad om midler fra fond, og hvordan man prioriterer søknader. Det kommer

Detaljer

SLUTTRAPPORT PROSJEKT INGEN HÅR EN PUPP, OG SÅ?

SLUTTRAPPORT PROSJEKT INGEN HÅR EN PUPP, OG SÅ? SLUTTRAPPORT PROSJEKT INGEN HÅR EN PUPP, OG SÅ? 2015/RB12879 Virksomhetsområde: REHABILITERING Søkerorganisasjon: Brystkreftforeningen Prosjektleder: Linda Persen 1 FORORD Prosjektet Ingen hår, en pupp

Detaljer

Virksomhetsplan FOKUS 2012

Virksomhetsplan FOKUS 2012 Virksomhetsplan FOKUS 2012 Virksomhetsplan 2015 1 Innledning Virksomhetsplanen for 2015: Skal ivareta de ambisjoner og intensjoner som ligger i FOKUS* sin overordnede strategi for 2012-2016. Er en operasjonalisering

Detaljer

Møtereferat fra Styremøte FORF

Møtereferat fra Styremøte FORF Feil! Ukjent dokumentegenskapsnavn. Møtereferat fra Styremøte FORF Til stede Odd Kulø, Sven Bruun, Jon Halvorsen, Dagfinn Terning og Bente Asphaug Fraværende Referat fra Styremøte 11 januar 2016 Saksnr.

Detaljer

DISTRIKTSKONTORENE PÅ NETT OG MOBIL SAMMENLIGNET MED LOKALE AKTØRER. NRK November 2014

DISTRIKTSKONTORENE PÅ NETT OG MOBIL SAMMENLIGNET MED LOKALE AKTØRER. NRK November 2014 DISTRIKTSKONTORENE PÅ NETT OG MOBIL SAMMENLIGNET MED LOKALE AKTØRER NRK November 2014 Fra hele landet til hele landet NRK har 13 distriktskontorer landet rundt. Disse kontorene har igjen små og større

Detaljer

Godkjenning av innkalling og saksliste. Informasjon om ungdomsrådets oppgaver og rolle v/voksenkontakt

Godkjenning av innkalling og saksliste. Informasjon om ungdomsrådets oppgaver og rolle v/voksenkontakt Utvalg: Ungdomsrådet Møtested: Bootleg, Rom 305 - Lillestua Dato: 15.10.2014 Tidspunkt: 17:00 Møtereferat Medlemmer som møtte: Marthe Strømme Emil Blix Sørnes Benedikte Holmen Nora Olsen Trygve Karlsen

Detaljer

Wilberg, Erik Associate Professor GØY PÅ LANDET. Mediekilder og -utvikling i bykommuner og landkommuner fra 2011 til 2016

Wilberg, Erik Associate Professor GØY PÅ LANDET. Mediekilder og -utvikling i bykommuner og landkommuner fra 2011 til 2016 Wilberg, Erik Associate Professor GØY PÅ LANDET Mediekilder og -utvikling i bykommuner og landkommuner fra 2011 til 2016 Rapport februar 2017 Innhold Innledning... 2 Metoder og datagrunnlag... 3 Nyhetskilder...

Detaljer

Lokaldebatten (Ref #ef356591)

Lokaldebatten (Ref #ef356591) Lokaldebatten (Ref #ef356591) Søknadssum: 90 000 Varighet: Toårig Kategori: Innsatsområder Biblioteket som møteplass Opplysninger om søker Organisasjonsnavn / nr Rana bibliotek / 974550717 Boks 173 8601

Detaljer

Kamera går! Sluttrapport

Kamera går! Sluttrapport Kamera går! Sluttrapport Forord Unge funksjonshemmede fikk innvilget prosjektet Kamera går! hos Stiftelsen Helse og rehabilitering i 2009. Prosjektet hadde som målsetning å kurse organisasjoner for ungdom

Detaljer