sterkere Et fellesskap som gjør deg

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "sterkere Et fellesskap som gjør deg"

Transkript

1 Et fellesskap som gjør deg sterkere Benytt deg av medlemsfordelene. Ta del i et bredt tilbud av kurs og konferanser! Ta fagbrev, lederkurs og ingeniørutdanning gjennom Norsk Industri. Se s. 12.

2 Bredt spekter Administrerende direktør Stein Lier-Hansen ønsker flere bedrifter velkommen som medlem! 2

3 I denne brosjyren presenteres et utvalg av fordelene ved å være medlem i Norsk Industri og NHO. Se norskindustri.no, nho.no, samt for oppdatert informasjon om økonomiske medlemsfordeler m.m. Stikkordregister Advokat 8, 9 Arbeidsmiljøfond 9 Bedriftsutvikling 10 Besøkssenter 17 Bransjer 6, 7 Design 24 Drivstoff 24 Elektronisk varsling 19 Elektro og automatisering 15 Fagutvalg 8 Fellestiltak 10 Forsikring 22, 23 Frakt 24 Fyringsolje 24 Global Product Strategy 20 HMS 10, 14, 18 Hotell 23 Inkasso 23 Ingeniørutdanning 13 Inkluderende arbeidsliv 18 Juridiske råd 8, 9 Kjemikalier 20 Klima/miljø 6, 8 Kompetanse Konferanser 16 Kontakt 28, 30 Kontingent 26 Kredittsjekk 23 Side Side Kurs 14 Ledelse 14 Leveringsbetingelser 20 Lønn 6, 8, 18, 19 Min side 30 Muligheter-programmet 17 Nettsamfunn 28 Nyhetsbrev 30 Næringslivets skole 15 Næringslokaler 19 Offentlige anskaffelser 9 Opplæringskontor 17 Pensjon 19, 22 Rammebetingelser 6 REACH 20 Realfag 17 Rekruttering 17 Samfunnsregnskap 19 Sjømannskirken 23 Sosiale medier 28 Standardkontrakter 20 Strøm 24 Tariff 6, 8, 19 Utdanning Vakttelefon 8 WorldSkills/Yrkeslandslaget 17 Økodesign 9 Økonomibarometer 19 3

4 Din aktivitet er vår drivkraft Industrien den kunnskapsintensive næringen Kvalitet, kunnskap og evne til fornyelse har i mer enn hundre år kjennetegnet industrien i Norge og gjør det fortsatt. Industrien har formet Norge. Industribedriftene vil forme Norges framtid. 4 Norges framtid er avhengig av industrien. En prioritert oppgave er å få nordmenn til å forstå hvor viktig en levedyktig industri er for å sikre sysselsetting og velferd. Økt verdiskaping er grunnlaget for et økonomisk sunt og bærekraftig velferdssamfunn. Norsk Industri arbeider for konkurransedyktige rammebetingelser for industriell virksomhet i Norge. Norsk Industri: medlemsbedrifter ansatte i medlemsbedriftene 630 milliarder kroner i omsetning i bedriftene 278 milliarder kroner i eksport fra bedriftene Taler din sak Det er de over bedriftene som eier Norsk Industri, og organisasjonen er dermed industriens kraftigste talerør. Norsk Industri er den største landsforeningen i Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO). Norsk Industri utgjør et bredt industrifellesskap. Som medlem her og i NHO opplever du at vi taler bedriftens sak i ulike fora, også internasjonalt. Industrien vil være en del av løsningen for utfordringer verden står overfor.

5 Du er løsningen Det er din verdiskaping som er vår drivkraft. Gode bedrifter er godt for Norge! Det er bedriftenes verdiskaping som gjør at vi har et velferdssamfunn. Vi jobber derfor kontinuerlig for å bedre bedriftenes rammevilkår. Vi vil lytte til bedriftene og lære om deres behov, ha en bred dialog og bidra til gode løsninger. Vi bidrar bl.a. med myndighetskontakt, råd og veiledning, lønnsforhandlinger, legger til rette for nettverksbygging, kompetanseheving og tilbyr økonomiske medlemsfordeler for din bedrift. Mange fordeler spar mer! Ved å benytte tjenester og verktøy som tilbys gjennom Norsk Industri og NHO, inkludert regionkontorene, skal du oppleve medlemskapet som nyttig. En rekke avtaler kommer medlemmene til gode. Bedrifter som benytter seg av de økonomiske medlemsfordelene opplever store besparelser. Det er med ydmykhet og med stolthet Norsk Industri har påtatt seg et slikt ansvar. Sammen med bedriftene har Norsk Industri en viktig oppgave, for norsk industri er Norges framtid. adm. dir. i Norsk Industri Bruk fordelene ved medlemskapet ditt! Ikke nøl med å ta kontakt med oss som jobber i Norsk Industri. Vi ønsker å være en løsningsfokusert partner. 5

6 Mange fordeler Dialog, råd og veiledning for bedriftene for den enkelte Norsk Industri søker å ha oppdatert kunnskap på områder som er viktige for bedriftene. Organisasjonens ansatte er parat til å være sparringpartner og rådgiver for det en bedriftsleder i norsk næringsliv er opptatt av. 6 Tilrettelegging, råd og arbeid med politiske rammebetingelser Organisasjonen er til enhver tid opptatt av politiske rammebetingelser og industripolitiske utfordringer, økonomi, klima og miljø, ytre miljø, energi, FoU, HMS, kompetanse og utdanning, personal/hr og juridiske problemstillinger. Norsk Industris advokater står til medlemmenes frie disposisjon. Organisasjonen kan gi råd om mediehåndtering. Det tilrettelegges for gode møteplasser, og for at nettverk forsterkes og utvides. Se konkret kontaktinformasjon på norskindustri.no. Se også kontaktinformasjon på. Tariff- og lønnsforhandlinger Våre forhandlere/advokater forhandler alle overenskomstene på vegne av Norsk Industris medlemmer. Vi bistår bedriftene i tarifforhandlingene. Forhandlingsdelegasjonen representerer frontfagmodellen som er toneangivende for de etterfølgende tarifforhandlingene. Vi tilbyr også kurs og rådgivning i forbindelse med lokale lønnsforhandlinger på bedrift. Bedrifts- og bransjeservice En lang rekke bransjer er organisert i Norsk Industri. Mange av bransjene har egne bransjestyrer/-foreninger og noen har også egne nettsider. Vi sender ut nyhetsbrev, statistikk og rapporter. Det arrangeres en rekke kurs og andre faglige møteplasser for de enkelte bransjene.

7 Bergindustri Elektro og energi Emballasje Ferro Gjenvinning Treforedling Aluminium Glass og keramisk Grafisk, print/kommunikasjon Teko Tekno Mange bekker små gjør en stor å Havbruksleverandører Kjemisk industri Støperi og smelteverk Kompositt Renseri og vaskeri Korrosjon, isolering, stillas Påbyggerne Legemiddel og bioteknologi Plastindustri Petroleum (landanlegg) Olje og gass Møbel og interiør Maritim industri Norsk Industri har et bredt spekter av bransjer. Se mer om bransjene og våre medlemmer på norskindustri.no. 7

8 8 Gratis vakttelefon Fagutvalg Norsk Industri ønsker å ha tett og god kontakt med bedriftene gjennom engasjerte fagutvalg som jobber fram gode innspill og forslag til løsninger. Arbeidsgiverpolitisk utvalg Arbeidsmedisinsk utvalg Bioutvalg Informasjonsutvalg Infrastrukturutvalg Klima- og energipolitisk utvalg Kompetanseutvalg Miljøpolitisk utvalg Utvalg for gjenvinning Mer informasjon på norskindustri.no. Bredt nettverk nasjonalt og internasjonalt På vegne av bedriftene jobber Norsk Industri aktivt med myndighetene og norsk forvaltning for å få til best mulig rammebetingelser som er viktig for norsk verdiskaping. Vårt brede nettverk og et effektivt samarbeid med organisasjoner i Norge og internasjonalt, kommer bedriftene til gode. Gratis advokatbistand i arbeidsgiverspørsmål Råd og veiledning i arbeidsgiverspørsmål er en av Norsk Industris hovedoppgaver. Våre erfarne advokater har bred juridisk kompetanse og bransjekunnskap. Vi bistår bl.a. i spørsmål om lønns- og arbeidsvilkår, arbeidstid, oppfølging av arbeidstaker ved sykdom, håndtering av personalsaker, omorganisering/nedbemanning, fremgangsmåte for oppsigelse av arbeidsforhold mv. Du er alltid velkommen til å kontakte oss. Kontakt oss per telefon eller e-post. Ring gratis vakttelefon E-post: Kontraktsrettslige tjenester Norsk Industris medlemsbedrifter kan også benytte en avtale med Advokatfirmaet Haavind AS. Firmaet utfører juridisk bistand som særlig møter industriens behov. Medlemsfordelen byr på gratis første konsultasjon, samt bistand etter rabatterte priser. Firmaet har på vegne av Norsk Industri deltatt i utformingen av viktige internasjonale kontraktsstandarder som NL- og Orgalime-betingelsene. (Se informasjon s. 20.) Advokatfirmaet Haavind AS: Tlf I tillegg har Norsk Industri avtale med Advokatfirmaet Kyllingstad Kleveland om juridiske tjenester innen visse bransjer i leverandørindustrien, tlf Se norskindustri.no for mer informasjon.

9 Generell advokatavtale NHO har fremforhandlet en avtale med Eurojuris Norge som tilbyr forretningsjuridiske tjenester til fordelaktig pris. NHOs medlemmer har regelmessig behov for juridisk bistand, også med hensyn til andre spørsmål enn arbeidsrett. Avtalen gir 15 prosent rabatt og en time gratis førstekonsultasjon. Eurojuris er landsdekkende med særlig fokus på små og mellomstore bedrifter. Eurojuris: Tlf , e-post Arbeidsmiljøfondet Arbeidsmiljøfondet har siden 1987 vært blant de største finansieringskilder for arbeidsmiljøforskning og -utvikling i norsk arbeidsliv. Medlemsbedrifter kan få støtte til prosjekter som har nytteverdi for bransjer og andre medlemsbedrifter, slik at erfaringsoverføring og ny kunnskap kan komme flest mulig til gode. Se søknadsskjema og mer informasjon på. Offentlige anskaffelser Mange har spørsmål knyttet til lov og forskrift om offentlige anskaffelser. NHOs mål er å bidra til gode offentlige anskaffelser, og har derfor et eget team som gir veiledning rundt dette. Se for mer informasjon. Økodesign Økodesignforskriften er en norsk forskrift, basert på Økodesigndirektivet. Den overordnede hensikten med forskriften/direktivet er å senke det europeiske energiforbruket, samt å redusere klimagassutslipp. Det fokuseres særlig på energibruk i bruksfasen av det berørte produktets levetid. Mange av medlemsbedriftene berøres av kravene i økodesignforskriften, enten ved at de produserer produktene direkte, ved at de sammenstiller leveranser med enheter som er omfattet eller ved at de selv kjøper produkter til eget bruk. Norsk Industri påvirker utviklingen av regelverket gjennom høringer og deltakelse i europeiske foreninger, og vi søker samarbeid med andre interessenter for å få gehør for norske interesser. Det er om lag 45 produktgrupper som er regulert spesielt eller vil bli regulert av Økodesignforskriften. Se norskindustri.no for mer informasjon. 9

10 Systematisk HMS-arbeid Et godt og systematisk HMS-arbeid bidrar til lønnsomhet og styrker bedriftens omdømme. HMS-arbeidet er viktig for å skape et godt arbeidsmiljø for den enkelte og for at bedriften skal nå sine mål. NHO og landsforeningene tilbyr rådgivning innen HMS. I tillegg har organisasjonene bidratt med utarbeidelsen av ressursnettsiden inkluderende.no. Støtte til bedriftsutvikling Bedrifter som har tariffavtale med LO kan søke Hovedorganisasjonenes Fellestiltak (HF) om faglig eller økonomisk støtte til bedriftsutvikling. HF har som mål å bedre samarbeidsforhold i bedriftene og legge grunnlag for utvikling og bedre lønnsomhet. Informasjon og søknad om støtte; se fellestiltak.no. 10 Se skjemaer og veiledninger på norskindustri.no og nho.no.

11 Norsk Industri representerer meg! Helge Rasmussen, daglig leder i Bokn Plast AS og HighComp AS Vi meldte oss inn i Norsk Industri og NHO fordi disse sammen utgjør en viktig stemme for min bedrift og for industrien i Norge. Før vi meldte oss inn gikk vi grundig gjennom det de hadde å tilby av medlemsfordeler. Vi fant raskt ut at her var det mye å spare, ikke minst når det gjelder forsikringer. Vi trodde vi hadde gode avtaler fra før, men skjønte at medlemskontingenten fort ble dekket inn av besparelser vi ville få gjennom deres økonomiske medlemsfordeler. Vi opplever organisasjonen som effektiv i sitt arbeid. Jeg vil si vi får bra service! Deres juridiske spisskompetanse er viktig for oss som medlem, det er med på å «backe» oss når vi trenger det. Stor betydning Terje Lundgaard, daglig leder Norway Pack AS Den innflytelsen Norsk Industri og NHO har overfor myndigheter og andre organisasjoner er viktig. Vi er veldig fornøyd med hvordan industrien representeres om det så er snakk om kronekurs, skatt, avgifter eller andre vilkår. Bokn Plast AS er Norges ledende leverandør av glassfibertanker, herunder oljeutskillere, kjemikalietanker, renseanlegg med mer. HighComp AS er produsent av høykvalitets komposittløsninger spesielt rettet mot offshore-, subsea- og vindenergimarkedet. Bedriftene består av til sammen ca 50 årsverk og er lokalisert i Bokn (én time nord for Stavanger). Norway Pack AS er glad for å være medlem i Norsk Industri. Da vi får viktig informasjon om vårt arbeidsgiveransvar, er vårt medlemskap av stor betydning. Vi opplever å få nyttige tjenester og gode økonomiske medlemsfordeler. Vi har bl.a. benyttet oss av gratis juridisk rådgivning. Norsk Industri preges av effektiv service. Norway Pack AS er en mindre bedrift, som ikke er spesielt arbeidsintensiv (17 årsverk fordelt på 19 ansatte). Bedriften lager såkalte «tuber» og emballasje til flere av Norges mest kjente merkevarer spesielt innen dagligvaresegmentet. Bedriften holder til på Vear. 11

12 Hvilke utdanninger og kurs passer best for deg og dine? Riktig kompetanse gir trygghet og grunnlag for vekst Norsk industri lever av kompetanse i verdensklasse. Kurs, utdanning og konferanser er derfor sentrale deler av Norsk Industri sin virksomhet. 12 Vi tilbyr nyttige møteplasser for dialog, erfaringsutveksling og nettverksbygging. Vi er stolte av å tilby en rekke kurs og utdanninger på alle nivåer, fra fagarbeider til mastergradsingeniør. Alle utdanningene kan gjennomføres ved siden av full jobb. Undervisning og oppgaver skal være relevant for det daglige arbeidet, bedriften får derfor nytte av ny kompetanse fortløpende. Fordelen ved å videreutdanne egne ansatte er at man gir motiverte ansatte en unik kombinasjon av praktisk erfaring og teoretisk ballast. Tilbakemeldingene for utdanningene er svært gode. Bedriften kan slik planlegge egen kompetansesituasjon flere år fram i tid. Fra ufaglært til fagbrev Hvem: Ufaglærte med fem års praksis Fra fagbrev til ingeniør Hvem: Fagarbeidere over 25 år Fra bacheloringeniør til mastergrad Hvem: Ingeniører med bachelorgrad

13 utdanning Fagbrev på deltid Fagopplæring er en investering for å møte framtidens utfordringer. Målgruppe: Ansatte med mer enn fem års praksis. Et viktig grep for å øke kompetansen er å løfte ufaglærte ansatte fram til et fagbrev. Gjennom Norsk Industri kan ansatte med fem års praksis velge mellom over 30 ulike fagbrev man kan ta gjennom bedriften. Utdanningen er basert på nettleksjoner, og kan tas selvstendig. Det er en fordel om flere fra samme bedrift gjennomfører kurs sammen, og at bedriften organiserer støtteundervisninger eller samlinger. Nettleksjonene gjør stoffet lett tilgjengelig, også for personer med lese- og skrivevansker. Fra fagoperatør til ingeniør på deltid Utdanningen kombinerer solid praksis og teori. Målgruppe: Ansatte med fagbrev Norske industribedrifter trenger flere ingeniører, behovet vil fortsette å være stort i årene som kommer. Ved å satse på utdanning av egne fagarbeidere, får bedriftene erfarne ingeniører som kjenner virksomheten godt. Utdanningen er et samarbeid mellom Norsk Industri og Høgskolen i Sør-Trøndelag (HiST), og er samlingsbasert med fire samlinger à tre dager per semester ved HiST. I løpet av tre år får man 120 studiepoeng (60 studiepoeng tilsvarer ett studieår på full tid). Det tilbys fire retninger: Kjemi-/ prosessingeniør, maskiningeniør, elektroingeniør og bygg-/anleggsingeniør. Fra bacheloringeniør til mastergrad Ta enkeltfag eller mastergrad på deltid ved NTNU! Målgruppe: Ingeniører Norsk Industri tilbyr en erfaringsbasert mastergradsutdanning på deltid ved NTNU. For å ta disse fagene må man være ingeniør. Tilbudet retter seg spesielt mot ingeniører som trenger kompetanse på mastergradsnivå innen olje- og gassrelaterte fag. Tilbudet er fleksibelt, ta de ulike enkeltfagene i den rekkefølge man vil. Planlagt oppstart 2014/15, disse retningene: Subsea, prosess, utvinning og drift/vedlikehold. 13

14 kurs Helse Miljø Sikkerhet God opplæring i HMS forebygger ulykker! Forebyggende HMS-arbeid bidrar til å unngå ulykker, skader og i verste fall tap av menneskeliv. God opplæring er en forutsetning for godt HMS-arbeid. Norsk Industri er medlemmenes viktigste samarbeidspartner når det gjelder HMS-opplæring, vår kursportefølje reflekterer dette. Kursene strekker seg fra kortere interaktive nettkurs som gir innføring i grunnleggende HMS, til mer omfattende kurs som dykker ned i regelverk og ordninger. Benytt deg av Norsk Industris HMS-kurs! Industriens egne ledelseskurs God ledelse motiverte medarbeidere! Målgrupper: Skiftledere, mellomledere, ledere Norsk Industris lederkurs er tilpasset industrien. Det tilbys kurs på alle nivåer, fra skiftledere (Grunnkurs Ledelse) til ledere (Lederutviklingsprogrammet Relasjonsledelse). Kursene gjennomføres i tett kontakt med bedriftene, slik at teorien kobles opp mot bedriftens egen filosofi og strategi. Våre kurs er fleksible, de kan skreddersys med hensyn til innhold og lengde. Vi tilbyr gjerne bedriftsinterne kurs. 14 Stilling Toppleder i juridisk enhet Ledere Mellomleder Formenn, baser, verneombud, AMU-medlemmer Alle Anbefalt kurs Systematisk HMS-arbeid Systematisk HMS-arbeid for arbeidsgivere «Vær sikker» introduksjonskurs for HMS HMS Grunnkurs «Vær sikker» introduksjonskurs for HMS Jus og arbeidsforhold Kurs i lov og avtalerett gir bedriften større trygghet bl.a. ved lokale lønnsforhandlinger, omorganiseringer, fastsetting av arbeidstid, behandling av personalsaker mv. Norsk Industri har sterk juridisk kompetanse. Organisasjonen er oppdatert på arbeidsgiverspørsmål og har lang erfaring også med kurs innen jus og arbeidsliv. Kurs kan holdes bedriftsinternt, eller mer bredt. Eksempler på temaer innenfor kollektiv og individuell arbeidsrett: Bedriften og de tillitsvalgte

15 Informasjons- og drøftingsplikt etter Hovedavtalen Hovedtrekkene i Industrioverenskomsten Lokale forhandlinger Jus og avtaleforhold Arbeidsgivers styringsrett Behandling av personalsaker, herunder avslutning av arbeidsforhold Håndtering av omorganisering og nedbemanning Elektro og automatisering Norsk Industri samarbeider tett med IFEA, som er industriens egen forening for elektroteknikk og automatisering, IFEA er hovedleverandør av kurs og konferanser for fagmiljøene. IFEA tilbyr kurs, seminarer og konferanser som sikrer din bedrift riktig kompetanse. Dette inkluderer bl.a. lovpålagte kurs som FSE, NEK, maskinforskriften m.fl. På forespørsel tilbys bedriftsinterne kurs. Næringslivets Skole Næringslivets Skole er NHO-fellesskapets kursplattform. I Næringslivets Skole får medlemsbedriftene nyte godt av NHOfellesskapets samlede ressurser og ekspertise, gjennom aktuelle kurs uavhengig av bransje. Utvikling av kurs, på tvers av bransjer og i samarbeid med bedriftene, viser at man sammen kan gjøre ting bedre og rimeligere. Se naeringslivetsskole.no. 15

16 konferanse Norsk Industri en av Norges største konferansearrangører Gjennom våre konferanser setter vi den politiske dagsorden og tilbyr medlemmene faglig påfyll. Norsk Industris konferanser er sentrale møteplasser innen en rekke fagfelt. Utvalg av konferanser: Februar Offshore Strategikonferansen Stavanger «Skal norsk industri lykkes i sterk konkurranse, må vi drive teknologiutvikling. Det er viktig å utvikle kompetansen hos arbeidsstyrken.» Stein Lier-Hansen, adm. dir. i Norsk Industri April Møbel+ interiørkonferansen Oslo Mai Arbeidsgiver Fornebu Industrikonferansen Oslo Juni Fornybarkonferansen Bergen Helseindustrikonferansen Oslo Oktober Kjemikaliedagene Oslo Transport & logistikk Gardermoen November Opplæringsledelse Verftskonferansen Ålesund Transport & logistikk 16 Ta kontakt og meld inn dine kurs, konferanse- og kompetansebehov. Se norskindustri.no for mer informasjon.

17 rekruttering Å bidra til å sikre rekruttering til industrien er viktig for Norsk Industri. Flere unge, og deres foreldre, må få øynene opp for det verdifulle arbeidet som hver eneste dag skjer i norske industribedrifter. Vi følger utviklingen av skoleog utdanningssystemet, og samarbeider med andre for å få en retning etter industriens behov. Opplæringskontor nær deg Gjennom å være lærling får du en god utdanning i et praktisk fag. Du får lønn i læretiden og ofte tilbud om jobb etter endt læretid. Oversikt over opplæringskontorer industrien samarbeider med finnes på norskindustri.no. «Muligheter»-programmet Stup inn i «Muligheter», et digitalt program som gir innblikk i en verden av muligheter innen teknologi og realfag. Dette er et lære- og informasjonsmateriell som retter seg mot ungdom, og er en hjelp til å orientere seg mot jobb og karriere. Programmet kan med fordel brukes i undervisningen i fagene utdanningsvalg og matematikk. Skoler og bedrifter vil ha nytte av programmet i sitt møte med ungdom. Her er filmer, kunnskapslabyrinter, matematiske nøtter m.m. I samarbeid med Utdanningsforbundet er det utarbeidet et lærehefte tilknyttet programmet. Du finner mer om dette på norskindustri.no. Yrkeslandslaget/WorldSkills Vi støtter Yrkeslandslaget! Gjennom skolekonkurranser og norgesmesterskap vises yrkesfag på en spennende og inviterende måte. Yrkes- EM og -VM bidrar til positiv oppmerksomhet. Sekretariatet til WorldSkills Norway driftes av Norsk Industri. Les mer på worldskills.no Besøkssenteret Du og en gruppe fra din bedrift, gjerne sammen med ungdom eller skoleklasse, er velkommen til Næringslivets Hus sitt besøkssenter. I et multimedierom lærer du om næringsliv og bedriftenes rolle i samfunnet. Her konkurrerer man om å skape mest verdier. Hovedmålgruppe: Elever i videregående skole. Bestill besøk via nho.no, eller e-post Olav B. Vangen fra Lillehammer/Notodden, og Simen Lia Nilsen fra Kongsberg har flotte utmerkelser som deltakere på Yrkeslandslaget. De har representert Norge i automatiseringsfaget/ mekatronikk; bronse i Yrkes-EM 2012, sølv i VM

18 «verktøykasse» Vår for ulike sammenhenger En verktøykasse består av mer enn hammer og spiker! Hvilke redskaper og tjenester bruker du, og hvilke trenger du? Ta gjerne kontakt for brukerveiledning, eller for å melde inn andre verktøybehov. Inkluderende.no Høy yrkesdeltakelse sikrer bedriftene arbeidskraft, gir tilhørighet og utviklingsmuligheter. På inkluderende.no finner du verktøy og veiledning til hjelp i ditt arbeid med inkluderende arbeidsliv (IA). Lønnsstatistikk NHOs lønnsstatistikk bidrar til å gi oversikt over lønnsutvikling for funksjonærer. Her er også spredningstabeller for sivilingeniører, ingeniører og siviløkonomer. Mer informasjon på nho.no og. HMS Norsk Industris bidrag i HMS-arbeidet er bl.a. å dokumentere nivå og utvikling på en rekke HMS-måleparametere. Gjennom innrapportering av sykefravær, yrkesrelaterte skader m.m. kan man se utviklingen for industrien og danne grunnlag for benchmark og erfaringsoverføring. Sammenlign din egen bedrift med andre i samme bransje på norskindustri.no. Relevante veiledninger om energi/miljø/hms finnes på norskindustri.no. 18

19 Elektronisk varsling Som eier og driver av en mindre bedrift er du pålagt mange ulike rapporteringer, slik som forfall av merverdiavgift og arbeidsgiveravgift. NHO tilbyr forhåndsvarsling via SMS og e-post. Slik kan du slippe å tenke på frister for rapporteringer til offentlige myndigheter. Se for mer informasjon. Mange har ulike spørsmål om pensjon. Nettsiden pensjon2011.no gir fortsatt nyttig informasjon. Pensjon Norsk Industri har bidratt til å utvikle pensjonsportalen pensjon2011.no. Her finner du det meste av relevant informasjon knyttet til pensjon. Store deler av portalen er formet som et kurs hvor bedriftene lett kjenner seg selv igjen i forhold til ulike spørsmål rundt pensjon. Samfunnsregnskap NHOs samfunnsregnskapsmodell synliggjør sammenhengen mellom verdiskaping i næringslivet og finansieringen av offentlig velferd. Modellen gir et anslag på verdiskaping, sysselsetting og skattebidrag direkte fra bedriften og indirekte fra den aktivitet som genereres hos underleverandører. Mer informasjon om NHOs Samfunnsregnskap på. Tariffavtaler På NHOs tariffnettsted finner du tariffavtalene som Norsk Industri er part i. Basen er delt inn i to; Hovedavtaler og Overenskomster. Overenskomstene er de bransjevise avtalene som bedriften er bundet av. Med en overenskomst følger det alltid en Hovedavtale og en rekke bilag, som til sammen utgjør det totale avtaleverket for bedriften. Se også utfyllende tariffinformasjon på norskindustri.no som også gir en slags ordbok for en del juridiske ord og uttrykk m.m. Sjekkliste for leie av næringslokaler NHO har utarbeidet en sjekkliste og en veiledning til bruk ved leie av næringslokaler. Se. Næringslivets økonomibarometer Oversikt over forventet sysselsettingsvekst, markedssituasjon og markedsutsikter; se okonomibarometer.no 19

20 REACH og kjemikalier Norsk Industri har en aktiv arbeidsgruppe for medlemsbedriftene hvor erfaringsutveksling og informasjon om REACH, datablader, klassifisering og merking, Produktregisteret, prioritetslister og substitusjon er blant temaene. Det arrangeres en årlig konferanse for medlemmene (Kjemikaliedagene), i tillegg til en rekke workshops i samarbeid med myndighetene. Det tilbys også interaktive kurs på området. Det arbeides aktivt mot Miljødirektoratet, Arbeidstilsynet og Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) og gjennom europeiske bransjeorganisasjoner. Se norskindustri.no. Global Product Strategy (GPS) 20 Målsettingen for GPS er å forbedre kjemikaliestyring, og å harmonisere denne i alle regioner av verden. Programmet skal styrke forbrukernes tillit til at kjemikalier kan brukes trygt i livsløpet fra fremstilling til sluttbruk. GPS er et initiativ som er utviklet av Kjemisk Industris Internasjonale Råd (ICCA) og som bygger på industriens frivillige «Responsible Care program» for sikker og miljøsparende produksjon og bruk av kjemikalier. Gjennom GPS inviteres produsenter av kjemikalier til å publisere enkle veiledninger for sikker bruk (Safety Summaries) for sine produkter på en åpen internettportal. Mer informasjon finnes på cefic.org. Leveringsbetingelser og standardkontrakter La ned g st ratis N L0 9, NL M 10 og leveri an Norsk Industri tilbyr en og Org ngbetingels dre er alime -f o n rm o rskind rekke norske, nordiske og s ustri. n på o internasjonale leveringsbetingelser og standardkontrakter. PDF-filer er gratis for medlemsbedriftene. Norsk Industri formidler også ORGALIMEs betingelser. På nettsidene finnes også standardkontrakter for offshore, samt norske innkjøpsbetingelser. Se norskindustri.no. Relevante rapporter Norsk Industri gir ut rapporter av ulik art. Rapporten som ansees som den mest kjente, er den årlige konjunkturrapporten. Den kommer i månedsskiftet januar/februar og er basert på svar om medlemsbedriftenes forventninger for året som ligger foran.

21 Norsk Industris konjunkturrapport er basert på innsamlet materiale fra bedriftene. Rapporten presenteres i starten av hvert år. 21

22 Stort fellesskap gir store besparelser Spar mye gjennom Norsk Industris fremforhandlede avtaler Økonomiske medlemsfordeler: Det kan være nyttig å gå gjennom hva bedriften allerede har av avtaler, og evt. bytte til våre avtaler. 22 Yrkesskade-/skadeforsikring På bakgrunn av Norsk Industris store medlemsmasse har man forhandlet fram særdeles gode forsikringsavtaler. Gjennom Lloyds Insurance har Norsk Industri fått en avtale om yrkesskadeforsikring som er meget konkurransedyktig på det norske markedet. For alle andre typer skadeforsikringer har vi tilsvarende gode avtaler med If. Se nettsidene norskindustriforsikring.no for mer informasjon, eller ring gratis Tjenestepensjon avtale med Storebrand NHO og Norsk Industri har inngått en avtale om obligatorisk tjenestepensjon (OTP) på vegne av medlemsbedriftene som vi mener er den gunstigste på markedet. For bedrifter som ønsker større fleksibilitet enn det OTP gir, har Norsk Industri inngått en tilsvarende avtale med Storebrand som omfatter ytelsespensjon (YTP) og innskuddspensjon (ITP). Helseforsikring Norsk Industri og Storebrand tilbyr en rimelig helseforsikring, som sikrer rask og effektiv behandling for alle typer lidelser inkludert

23 muskel-/skjelett- og psykiske lidelser og som korter ned på sykefraværet. Kontakt Storebrand og henvis til avtalen med Norsk Industri for mer informasjon: Tlf , e-post og Mer informasjon om pensjon og forsikring på norskindustri.no. Kredittsjekk og inkassotjenester En avtale med Bisnode Norge, Dun & Bradstreet og Lindorff AS omhandler kredittsjekk og inkassotjenester. Sov godt hver natt hotellavtaler Norsk Industri har forhandlet fram avtaler med en rekke hotellkjeder. Våre medlemmer oppnår vesentlige prisreduksjoner. Henvis til Norsk Industris avtalekoder og priser: Rica Hotels First Hotels Nordic Choice Hotels Thon Hotels Scandic Hotel (egen avtale også for Belgia Scandic) ARP-Hansen Hotel Group Copenhagen (sju hoteller i København) På norskindustri.no og (avtalekoder og priser) får du mer informasjon. Nye prislister og avtalekoder sendes medlemsbedriftene årlig. Se norskindustri.no og kontaktinformasjon m.m. for Beredskapsavtale med Sjømannskirken Bedrifter som ønsker styrket beredskap for sine ansatte på oppdrag i utlandet, kan inngå avtale med Sjømannskirken. NHOs/Norsk Industris medlemmer tilbys 20 prosent rabatt for en avtale om beredskapstjenester. Se for mer informasjon. 23

24 konkurransedyktige strømpriser til bedriftene i årene som kommer. LOS er en del av Agder Energi-konsernet. Se norskindustri.no for mer informasjon. 24 Drivstoff og fyringsolje En avtalen med Statoil gir rabatterte priser på fyringsolje. Medlemmene får også gunstig tilbud på Statoils firmakort som gir tilgang til over 450 Statoil-stasjoner over hele Norge. Kortet gir rabatt på diesel og bensin. Biler over 3,5 tonn trenger Statoil Truckkort, som gir god drivstoffrabatt. Rabatten gis direkte på pumpepris. Kortene gjør det enkelt å holde oversikten over bedriftens bilhold. Se norskindustri.no og informasjon. for mer Strøm En avtale om innkjøp av kraft er inngått med LOS. Den har som formål å sikre medlemmene en lavest mulig strømpris med minst mulig risiko. Profesjonell kraftforvaltning skal sikre Ekspress flyfrakt Norsk Industri tilbyr i samarbeid med DHL Express landets billigste og mest effektive ekspress flyfrakttjenester. Økende krav om bruk av flyekspress-sendinger imøtekommes av denne dør-til-dør-tjenesten. Ingen av konkurrentene har et tilnærmet utbygget distribusjonsnett i Norge. DHL har kontorer over hele verden. Se norskindustri.no og informasjon. for mer Strategisk design Hvordan kan design bidra til økt lønnsomhet og synliggjøring av bedriften? Norsk Designråd er et kompetansesenter og en premissgiver for videreutvikling av innovasjonspolitikk. NHO-medlemmer tilbys bistand i strategisk bruk av design. Bedriften kan loses i en designprosess fra A til Å. Gjennom Designdrevet Innovasjonsprogram (DIP) kan bedrifter dessuten søke om støtte til å igangsette ideutviklingsprosjekter enten det dreier seg om produkt, tjenester, prosess eller nye forretningsmodeller. Bedriftene får fri deltakelse på en rekke faglige arrangementer. Se norskdesign.no for informasjon om deres tjenester.

Som medlem i Norsk Industri har du mange fordeler. Les om dem i denne brosjyren.

Som medlem i Norsk Industri har du mange fordeler. Les om dem i denne brosjyren. Gode bedrifter, godt for Norge Som medlem i Norsk Industri har du mange fordeler. Les om dem i denne brosjyren. Ta fagbrev, lederkurs og ingeniørutdanning gjennom Norsk Industri. Se s. 12. 2 Bredt spekter

Detaljer

Det er. medlemmene. som eier Norsk Industri. Et nyttig medlemskap utnytt dine medlemsfordeler!

Det er. medlemmene. som eier Norsk Industri. Et nyttig medlemskap utnytt dine medlemsfordeler! Det er medlemmene som eier Norsk Industri Et nyttig medlemskap utnytt dine medlemsfordeler! 2 Innhold I denne brosjyren presenteres et utvalg av fordelene ved å være medlem i Norsk Industri og NHO. Se

Detaljer

Den totale guiden til ditt medlemskap

Den totale guiden til ditt medlemskap Den totale guiden til ditt medlemskap Denne brosjyren representerer et utvalg av fordelene ved å være medlem i Norsk Industri og NHO. Se norskindustri.no, nho.no, samt for oppdatert informasjon om økonomiske

Detaljer

2 MEDLEMSFORDELER NORSK INDUSTRI. Oktober 2014 Opplag: 2000 Design: Malstrøm Trykk: BK Grafisk

2 MEDLEMSFORDELER NORSK INDUSTRI. Oktober 2014 Opplag: 2000 Design: Malstrøm Trykk: BK Grafisk Medlemsfordeler Norsk Industri er den største landsforeningen i NHO-fellesskapet. Vi har tett dialog med politiske myndigheter og jobber i fellesskap for stabile og konkurransedyktige rammebetingelser

Detaljer

EBA. Entreprenørforeningen - Bygg og Anlegg Årsrapport 2013

EBA. Entreprenørforeningen - Bygg og Anlegg Årsrapport 2013 EBA Entreprenørforeningen - Bygg og Anlegg Årsrapport 2013 EBA - en organisasjon som samler Entreprenørforeningen - Bygg og Anlegg (EBA) er en bransjeforening for entreprenører. Foreningen har omlag 220

Detaljer

Godt marked for tekniske installasjoner de neste årene

Godt marked for tekniske installasjoner de neste årene nr 02/2011 nytt fra Norsk teknologi økning i boligmarkedet og for yrkesbygg Godt marked for tekniske installasjoner de neste årene SIDE 6 «Det totale markedet for tekniske installa sjoner i 2011 forventes

Detaljer

Vil du også være med og påvirke?

Vil du også være med og påvirke? Vil du også være med og påvirke? Som medlem hos oss kan du knytte kontakter på tvers av fag og bransjer. Trine Tveter, Standard Norge Administrerende direktør Les mer om medlemskap i Standard Norge på

Detaljer

Færre, mer robuste reisemålsselskaper

Færre, mer robuste reisemålsselskaper ÅRsrapport 2012 Innhold Leder 3 ARBEIDET FORTSETTER Nordmenn reddet sommersesongen 4 Klare prioriteringer 6 Fokus på flere flinke hoder 8 Gode råd er gratis 10 Lønnsomme betingelser 14 2012 bød på viktige

Detaljer

Innhold. *Arbeidsgiverforeningen Spekter Telefon: (+47) 47 65 70 00 / E-post: post@spekter.no / www.spekter.no

Innhold. *Arbeidsgiverforeningen Spekter Telefon: (+47) 47 65 70 00 / E-post: post@spekter.no / www.spekter.no 2012 ÅRSRAPPORT * Innhold Spekters identitet 5 Styrets strategi 6 Arbeidslivspolitikken 8 Inntektspolitikken og overenskomstrevisjonen 2012 8 Arbeidstid 9 Pensjonsreformen 10 Fra IA til MOA 11 Arbeidsmiljøloven

Detaljer

SMB magasinet. en attraktiv. arbeidsplass. Ny avtale - Enkel og effektiv levering. Gode resultater - år etter år

SMB magasinet. en attraktiv. arbeidsplass. Ny avtale - Enkel og effektiv levering. Gode resultater - år etter år FORNØYD MEDLEM: «Opplevde å spare både tid og penger da vi ble medlem» side 3 SMB magasinet Nr. 2. 2014, Årgang 10 ISSN 1890-6079 B MB Medlemsblad ASB magasinet or SMB Tjenester for SMB Tjenester AS Nr.

Detaljer

ÅRSBERETNING NHO REISELIV_2014 ÅRSBERETNING 2014

ÅRSBERETNING NHO REISELIV_2014 ÅRSBERETNING 2014 A ÅRSBERETNING 2014 VÅRE ORGANISASJONEN TJENESTER B 3 NHO REISELIV EN DEL AV ET STØRRE FELLESSKAP MÅL OG VERDIER INNHOLD NHO Reiseliv er den største arbeidsgiver- og næringsorganisasjonen for reiselivet

Detaljer

RISK MANAGEMENT. Ulike bransjer med felles mål. Erfarne konsulenter innen Risk Management

RISK MANAGEMENT. Ulike bransjer med felles mål. Erfarne konsulenter innen Risk Management Erfarne konsulenter innen Risk Management DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET LES VÅR DIGITALE VERSJON PÅ WWW.RISKMANAGEMENTNORGE.NO RISK MANAGEMENT JUNI 2014 Økonomi - Software - Olje - Utdanning

Detaljer

Utredninger fra arbeidsgrupper

Utredninger fra arbeidsgrupper PROSJEKT FORBUNDSalliansen Utredninger fra arbeidsgrupper Grunnlag for høring om sammenslåing 13. september 2012 2. utgave UTREDNINGER FRA ARBEIDSGRUPPER GRUNNLAG FOR HØRING OM SAMMENSLÅING 13. SEPTEMBER

Detaljer

6TIPS TIL ET VELLYKKET EIERSKIFTE

6TIPS TIL ET VELLYKKET EIERSKIFTE No.6/juni 2012 En temaavis om generasjons- og eierskifte DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET GENERASJONS- OG EIERSKIFTE 6TIPS TIL ET VELLYKKET EIERSKIFTE TROND GISKE INVITERER TIL SAMARBEID

Detaljer

Årsrapport 2005-2007 Norges Frisørmesterforbund og NFFs Servicekontor 1

Årsrapport 2005-2007 Norges Frisørmesterforbund og NFFs Servicekontor 1 1 ORgANisAsjONsUtViKLiNg har VæRt Et sentralt OMRÅDE FOR styret Og ADMiNistRAsjONEN i DENNE perioden. FOR Å KUNNE ha gjennomføringskraft MÅ NFF VæRE EN sterk Og troverdig ORgANisAsjON. DEt har DERFOR blitt

Detaljer

LANDSRÅD-NYTT PROGRAM FOR VÅRKONFERANSEN SIDE 16 HOBØL ASVO LAGER LAFTO-PRODUKTER INTERVJU MED DE TILLITSVALGTE LES MER OM LÆREKANDIDATORDNINGEN

LANDSRÅD-NYTT PROGRAM FOR VÅRKONFERANSEN SIDE 16 HOBØL ASVO LAGER LAFTO-PRODUKTER INTERVJU MED DE TILLITSVALGTE LES MER OM LÆREKANDIDATORDNINGEN LANDSRÅD-NYTT UTGIVELSE NR. 1 2011 WWW.LAFY.NO PROGRAM FOR VÅRKONFERANSEN SIDE 16 INTERVJU MED DE TILLITSVALGTE SIDE 5 HOBØL ASVO LAGER LAFTO-PRODUKTER SIDE 24 LES MER OM LÆREKANDIDATORDNINGEN SIDE 26

Detaljer

Manus til presentasjon av forbundet - Innhold 1

Manus til presentasjon av forbundet - Innhold 1 Manus til presentasjon av forbundet - Innhold 1 TIPS OM HVORDAN HOLDE PRESENTASJONEN... 2 BILDE 1: FORSIDE... 4 BILDE 2: PRESENTASJONSDISPOSISJON... 5 BILDE 3: INDIVIDUELLE GEVINSTER VED ORGANISERING...

Detaljer

SMB magasinet. Frigjør kapital med byggsikkerhetsgaranti. Ny avtale - arbeidsklær og verneutstyr. Ny leverandør - Phonero

SMB magasinet. Frigjør kapital med byggsikkerhetsgaranti. Ny avtale - arbeidsklær og verneutstyr. Ny leverandør - Phonero FORNØYD MEDLEM: «Medlemskapet gir oss mulighet til å fokusere mer på vår kjernevirksomhet» side 3 SMB magasinet Nr. 2. 2014, Årgang 10 ISSN 1890-6079 B SMB Medlemsblad ASB magasinet or SMB Tjenester for

Detaljer

Rammebetingelser: forutsetningene for å drive forretning

Rammebetingelser: forutsetningene for å drive forretning 0 Rammebetingelser: forutsetningene for å drive forretning Norges Bilbransjeforbund skal sikre at foreningens medlemmer har de beste vilkår for å drive god og lønnsom virksomhet. Rammebetingelsene må være

Detaljer

SERVICE. Bedre helse? NR. 2-2007 NORGE LIGGER PÅ OECD-TOPPEN I SYKEFRAVÆR. HVORDAN SKAL PROBLEMENE LØSES FREMOVER? VI HAR HELSE SOM TEMA.

SERVICE. Bedre helse? NR. 2-2007 NORGE LIGGER PÅ OECD-TOPPEN I SYKEFRAVÆR. HVORDAN SKAL PROBLEMENE LØSES FREMOVER? VI HAR HELSE SOM TEMA. SERVICE M EDLEMSBLAD FRA S ERVICEBEDRIFTENES L ANDSFORENING (SBL) NR. 2-2007 14. ÅRGANG Bedre helse? NORGE LIGGER PÅ OECD-TOPPEN I SYKEFRAVÆR. HVORDAN SKAL PROBLEMENE LØSES FREMOVER? VI HAR HELSE SOM TEMA.

Detaljer

VELKOMMEN TIL NLF BLI MED PÅ LAGET. www.lastebil.no

VELKOMMEN TIL NLF BLI MED PÅ LAGET. www.lastebil.no VELKOMMEN TIL NLF BLI MED PÅ LAGET Velkommen til Norges Lastebileier- Forbund bli med på laget Norges Lastebileier-Forbund (NLF) sitt hovedmål er å være en aktiv og synlig organisasjon som jobber utrettelig

Detaljer

Faste ansettelser og et organisert arbeidsliv

Faste ansettelser og et organisert arbeidsliv Foto: Erlend Angelo Den norske modellen Faste ansettelser og et organisert arbeidsliv Enhver bedrift står overfor et veivalg om hvordan de ønske å lede arbeidet. De to ytterpunktene kan oppsummeres slik:

Detaljer

Landsforeningen for bedrifter i matindustri og bioproduksjon

Landsforeningen for bedrifter i matindustri og bioproduksjon Landsforeningen for bedrifter i matindustri og bioproduksjon 1 NHO Mat og Bios virksomhetsidé: En landsforening som er medlemmenes viktigste redskap for å sikre konkurransedyktige rammebetingelser og utviklingsmuligheter

Detaljer

Tar du viktige avgjørelser bør du være trygg.

Tar du viktige avgjørelser bør du være trygg. Tar du viktige avgjørelser bør du være trygg. Det finnes ledere. Og Lederne. Som medlem av Lederne går du ikke alene. Vi er rådgivere og sparringspartnere i ditt arbeid, og gir deg og din familie trygghet.

Detaljer

Tema: betalingsformidling FINANS F O KUS. Pluss og Sør fusjonerer Nets ser mot Europa Digital lokalbank Solide banker?

Tema: betalingsformidling FINANS F O KUS. Pluss og Sør fusjonerer Nets ser mot Europa Digital lokalbank Solide banker? FINANS F O KUS Magasin for Finansforbundet nummer 3 2013 Pluss og Sør fusjonerer Nets ser mot Europa Digital lokalbank Solide banker? Tema: Fremtidens betalingsformidling KOMPETANSE fremtidens største

Detaljer

vi tar norge videre Arbeiderpartiets program 2013 2017

vi tar norge videre Arbeiderpartiets program 2013 2017 vi tar norge videre Arbeiderpartiets program 2013 2017 Arbeiderpartiets program vedtatt på landsmøtet i Arbeiderpartiet 21. april 2013 Arbeiderpartiet Postboks 8743 Yongstorget 0028 Oslo Tlf. 24 14 40

Detaljer

B magasinet. - mer enn et leketøy. side 6-8. Nr. 1. 2012, Årgang 8 ISSN 1890-6079

B magasinet. - mer enn et leketøy. side 6-8. Nr. 1. 2012, Årgang 8 ISSN 1890-6079 NY AVTALE: Landbruksforsikring - ikke bare for bønder side 16 SMB B Tjenester Medlemsblad ASB magasinet or SMB-tjenester AS for SMB Tjenester AS Nr. 1. 2013, Nr. Årgang 2. 2012, 9 Årgang ISSN 1890-6079

Detaljer

INNHOLD INNLEDNING HOVEDSATSINGSOMRÅDER LØNN NÆRINGSPOLITIKK. Forkortelser s 4

INNHOLD INNLEDNING HOVEDSATSINGSOMRÅDER LØNN NÆRINGSPOLITIKK. Forkortelser s 4 INNHOLD INNLEDNING Forkortelser s 4 HOVEDSATSINGSOMRÅDER LØNN Partsforhold s 7 Lønnsutvikling s 7 Mellomoppgjøret 2011 s 7 Nytt kapittel i Sentralavtalen s 7 Bra resultat s 8 Hovedoppgjøret 2012 s 8 Mellomoppgjøret

Detaljer

SMB magasinet. Bedre resultat. med gode datakunnskaper! side 6-8. Nr. 2. 2014, Årgang 10 ISSN 1890-6079. Kristian Fjelltun, SMB Tjenester

SMB magasinet. Bedre resultat. med gode datakunnskaper! side 6-8. Nr. 2. 2014, Årgang 10 ISSN 1890-6079. Kristian Fjelltun, SMB Tjenester FORNØYD MEDLEM: «Har mer enn halvert budsjettet på forsikringspremier!» side 3 SMB magasinet Nr. 2. 2014, Årgang 10 ISSN 1890-6079 B MB Medlemsblad ASB magasinet or SMB Tjenester for SMB Tjenester AS Nr.

Detaljer

EnklE og gode regler 1. Vi er næringslivet. nhos politikk for mindre bedrifter

EnklE og gode regler 1. Vi er næringslivet. nhos politikk for mindre bedrifter EnklE og gode regler 1 Vi er næringslivet nhos politikk for mindre bedrifter 2 innhold nho er den største interesseorganisasjonen for bedrifter i norge. I disse bedriftene er det over en halv million arbeidsplasser.

Detaljer