Alta kommune. Møteprotokoll. Hovedutvalg for kultur og næring

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Alta kommune. Møteprotokoll. Hovedutvalg for kultur og næring"

Transkript

1 Alta kommune Møteprotokoll Hovedutvalg for kultur og næring Møtested: Formannskapssalen, Alta rådhus. Møtedato: 13. mai Tid: Innkalte: Parti Funksjon Navn Forfall Møtt for AP Leder Jenny Marie Rasmussen AP Medlem Bjørn Einar Lyng AP Medlem Hanne Rosenberg AP Medlem Steinar Karlstrøm SV Medlem Tommy Berg FRP Medlem Laila Davidsen FRP Medlem Ronny Berg KRF Medlem Øivind Granerud V Varamedlem Jørund Greibrokk V Trine Noodt Fra adm. (evt. andre): Næringssjef Jørgen Kristoffersen Kultur- og landbrukssektor v/kulturskolerektor Bjørn Roald Mikkelsen Kultur- og landbrukssektor v/biblioteksjef Sonja Kristin Granerud, sak 43/08. Sekretær Torunn Gallavara Innkalling: Av 06. mai Godkjent. Saksliste: Av 06., 07. og 08. mai Godkjent. Merknader: Tommy Berg har ikke mottatt saksliste av Jørund Greibrokk har ikke mottatt saksliste av 07. og Behandlede saker: Sak 43 56/2008. Delegasjonssaker fra kultur og landbruk: Delegasjonssaker fra næringsavdelinga: Referatsaker fra kultur og landbruk: Godkjent. Godkjent. Godkjent. Delt ut i møtet: 1. Notat vedr. Bolystprosjektet for hundekjørere av Hanne Rosenberg. Alta rådhus, politisk sekretariat, 13. mai Jenny Marie Rasmussen leder Torunn Gallavara sekretær

2 Side 2 av 23 Saksliste Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 43/08 08/1265 ÅRSMELDING ALTA BIBLIOTEK 44/08 08/952 TROMSØ PROSJEKT 45/08 08/1603 R883 - LEIRBOTNVANN TIL LILLE LERRESFJORD - NAVNSETTING NAVNSETTING 46/08 08/1962 LERRESFJORD SAMFUNNSHUS - KOMMUNAL REPRESENTANT TIL STYRET - VALGPERIODEN /08 08/1963 BASSENGLAGET I KORSFJORD - VALG AV STYREREPRESENTANT OG VARAREPRESENTANT - VALGPERIODEN /08 08/1964 LEIRBOTN SAMFUNNSHUS A/L - VALG AV MEDLEMMER OG PERSONLIGE VARAMEDLEMMER TIL REPRESENTANTSKAPET - VALGPERIODEN /08 08/1967 TALVIK SAMFUNNSHUS A/L - VALG AV MEDLEMMER OG VARAMEDLEMMER TIL REPRESENTANTSKAPET - VALGPERIODEN /08 08/1968 LANGFJORDBOTN SAMFUNNSHUS A/L - VALG AV MEDLEMMER OG VARAMENDLEMMER TIL REPRESENTANTSKAPET - VALGPERIODEN /08 08/2071 REGNSKAPSRAPPORTER KULTUR- OG LANDBRUKSSEKTOREN 52/08 08/2279 HØRING - ENDRING I ODEL-, KONSESJONS-, OG JORDLOVEN

3 Side 3 av 23 53/08 08/2084 RULLERING AV PLAN ALTA VIL UTVIKLE NORDOMRÅDENE 54/08 08/2008 REGNSKAPSRAPPORT 1. KVARTAL /08 08/770 SØKNAD OM DRIFT AV TURISTINFORMASJON 56/08 08/869 SØKNAD OM INDUSTRITOMT BUKTA INDUSTRIOMRÅDE

4 Side 4 av 23 Sak 43/08 ÅRSMELDING ALTA BIBLIOTEK Hovedutvalget for kultur og næring tar årsmelding 2007 for Alta bibiotek til underretning. Innstillinga vedtatt enstemmig. Hovedutvalget for kultur og næring tar årsmelding 2007 for Alta bibliotek til underretning.

5 Side 5 av 23 Sak 44/08 TROMSØ PROSJEKT Hovedutvalget for kultur og næring vedtar å igangsette et forprosjetarbeid hvordan altasamfunnet kan dra nytte av et eventuelt Tromsø Alta kommune v/ næringsavdelingen er prosjekteier. Hovedutvalget bevilger kr til prosjektet. Bevilgningen gis over posten: Næringsutvikling. Forprosjetarbeidet igangsettes ikke før staten har gitt statsgaranti for Tromsø Innstillinga vedtatt enstemmig. Hovedutvalget for kultur og næring vedtar å igangsette et forprosjetarbeid hvordan altasamfunnet kan dra nytte av et eventuelt Tromsø Alta kommune v/ næringsavdelingen er prosjekteier. Hovedutvalget bevilger kr til prosjektet. Bevilgningen gis over posten: Næringsutvikling. Forprosjetarbeidet igangsettes ikke før staten har gitt statsgaranti for Tromsø 2018.

6 Side 6 av 23 Sak 45/08 R883 - LEIRBOTNVANN TIL LILLE LERRESFJORD - NAVNSETTING 1. Adresseparsellen gatekode strekningen fra krysset E6/R883 ved Leirbotnvann til veiende Nyvoll, gis navnet Nyvollveien Adresseparsell gatekode 5388 Fergeleie på Korsfjord enden av vei i Lille Lerresfjord beholder navnet Lerresfjordveien Innstillinga vedtatt enstemmig. 1. Adresseparsellen gatekode strekningen fra krysset E6/R883 ved Leirbotnvann til veiende Nyvoll, gis navnet Nyvollveien 2. Adresseparsell gatekode 5388 Fergeleie på Korsfjord enden av vei i Lille Lerresfjord beholder navnet Lerresfjordveien

7 Side 7 av 23 Sak 46/08 LERRESFJORD SAMFUNNSHUS - KOMMUNAL REPRESENTANT TIL STYRET - VALGPERIODEN Ingen innstilling Forslag fremmet i møte: v/sv Tommy Berg: Fast representant: Ranveig Moen, Lerresfjord, 9536 Korsfjord. Vara: Nils Oddvar Moen, Lerresfjord, 9536 Korsfjord. Forslaget vedtatt enstemmig. Fast representant: Ranveig Moen, Lerresfjord, 9536 Korsfjord. Vara: Nils Oddvar Moen, Lerresfjord, 9536 Korsfjord.

8 Side 8 av 23 Sak 47/08 BASSENGLAGET I KORSFJORD - VALG AV STYREREPRESENTANT OG VARAREPRESENTANT - VALGPERIODEN Ingen innstilling Forslag fremmet i møtet: v/ap Bjørn Einar Lyng: Fast medlem: Paul Erling Andersen Varamedlem: Hugo Jakobsen. Forslaget vedtatt enstemmig. Fast medlem: Paul Erling Andersen Varamedlem: Hugo Jakobsen.

9 Side 9 av 23 Sak 48/08 Ingen innstilling LEIRBOTN SAMFUNNSHUS A/L - VALG AV MEDLEMMER OG PERSONLIGE VARAMEDLEMMER TIL REPRESENTANTSKAPET - VALGPERIODEN Forslag fremmet i møtet: v/ap Bjørn Einar Lyng: Medlemmer: Personlige varamedlemmer: 1. Stig Jøran Hagen, 9519 Kviby Bente Foldvik, 9519 Kviby 2. Wenche Skotnes, 9519 Kviby Ole Hagen, 9519 Kviby 3. Willy Karlsen, 9519 Kviby Terje Pedersen, 9519 Kviby 4. Jørgen Kristoffersen, 9519 Kviby Ester Knutsen, 9519 Kviby 5. Trine Noodt, 9519 Kviby Niels Westphal, 9519 Kviby Forslaget vedtatt enstemmig. 1. Stig Jøran Hagen, 9519 Kviby Bente Foldvik, 9519 Kviby 2. Wenche Skotnes, 9519 Kviby Ole Hagen, 9519 Kviby 3. Willy Karlsen, 9519 Kviby Terje Pedersen, 9519 Kviby 4. Jørgen Kristoffersen, 9519 Kviby Ester Knutsen, 9519 Kviby 5. Trine Noodt, 9519 Kviby Niels Westphal, 9519 Kviby

10 Side 10 av 23 Sak 49/08 TALVIK SAMFUNNSHUS A/L - VALG AV MEDLEMMER OG VARAMEDLEMMER TIL REPRESENTANTSKAPET - VALGPERIODEN Ingen innstilling Forslag fremmet i møtet: v/sv Tommy Berg: Faste medlemmer: 1. Leif Andreassen, Blåberget 18, 9540 Talvik 2. Anneli P. Nilsen, 9540 Talvik 3. Siv Nango, 9540 Talvik 4. Harald Mikkelsen, 9540 Talvik 5. Werner Digre, 9540 Talvik Varamedlemmer: 1. Stig Are Holmen, Klokkarhøyden 14, 9540 Talivik 2. Johannes Simonsen, Isnestoften, 9540 Talvik 3. Elin K. Pedersen, 9540 Talvik 4. Gunnar Kjellmann, Kløyva 6, 9540 Talvik 5. Trine Kiil, Kløyva 9, 9540 Talvik Forslaget vedtatt enstemmig.

11 Side 11 av 23 Faste medlemmer: 1. Leif Andreassen, Blåberget 18, 9540 Talvik 2. Anneli P. Nilsen, 9540 Talvik 3. Siv Nango, 9540 Talvik 4. Harald Mikkelsen, 9540 Talvik 5. Werner Digre, 9540 Talvik Varamedlemmer: 1. Stig Are Holmen, Klokkarhøyden 14, 9540 Talivik 2. Johannes Simonsen, Isnestoften, 9540 Talvik 3. Elin K. Pedersen, 9540 Talvik 4. Gunnar Kjellmann, Kløyva 6, 9540 Talvik 5. Trine Kiil, Kløyva 9, 9540 Talvik

12 Side 12 av 23 Sak 50/08 LANGFJORDBOTN SAMFUNNSHUS A/L - VALG AV MEDLEMMER OG VARAMENDLEMMER TIL REPRESENTANTSKAPET - VALGPERIODEN Ingen innstilling Forslag fremmet i møtet: v/ap Bjørn Einar Lyng: Faste medlemmer: 1. Randi Karlstrøm, 8545 Langfjordbotn. 2. Inger Berg, 9545 Langfjordbotn. Varamedlemmer: 1. Gabriella Ottesen, 9545 Langfjordbotn. 2. Arne Mikalsen, 9545 Langfjordbotn. Forslaget vedtatt enstemmig. Faste medlemmer: 1. Randi Karlstrøm, 8545 Langfjordbotn. 2. Inger Berg, 9545 Langfjordbotn. Varamedlemmer: 1. Gabriella Ottesen, 9545 Langfjordbotn. 2. Arne Mikalsen, 9545 Langfjordbotn.

13 Side 13 av 23 Sak 51/08 REGNSKAPSRAPPORTER KULTUR- OG LANDBRUKSSEKTOREN Regnskapsrapport for 1. kvartal 2008 for Kultur- og landbrukssektoren tas til orientering. Innstillinga vedtatt enstemmig. Regnskapsrapport for 1. kvartal 2008 for Kultur- og landbrukssektoren tas til orientering.

14 Side 14 av 23 Sak 52/08 HØRING - ENDRING I ODEL-, KONSESJONS-, OG JORDLOVEN Formannskapet i Alta kommune viser til kommentarer nedenfor. Med unntak av økning av arealgrensen for jordbruksareal fra 20 dekar til 25 dekar, ser Alta kommune positivt på LMD s endringsforslag i odelsloven, konsesjonsloven og jordloven. I denne sammenheng anmoder Alta kommune LMD om at det utarbeides retningslinjer for hva som regnes for å være bebygd eiendom. Innstillinga vedtatt enstemmig. Formannskapet i Alta kommune viser til kommentarer nedenfor. Med unntak av økning av arealgrensen for jordbruksareal fra 20 dekar til 25 dekar, ser Alta kommune positivt på LMD s endringsforslag i odelsloven, konsesjonsloven og jordloven. I denne sammenheng anmoder Alta kommune LMD om at det utarbeides retningslinjer for hva som regnes for å være bebygd eiendom.

15 Side 15 av 23 Sak 53/08 RULLERING AV PLAN ALTA VIL UTVIKLE NORDOMRÅDENE 1. Alta formannskap har behandlet planen Nordområdestrategi for Alta Formannskapet ser viktigheten av at sentrale samfunnsaktører i Finnmark og Alta har en felles plan for hvordan en kan utnytte de drivkreftene som nordområdesatsingen representerer. 2. Alta formannskap slutter seg til planen. 3. Alta formannskap tar til etterretning at de fleste tiltakene Alta kommune gis et eneansvar for, kan finansieres innenfor rammer av tildelte budsjettrammer. Alta formannskap ser det som viktig at aktørene fortsatt samhandler i oppfølging av tiltakene og gjennom rulleringer av planen. Formannskapet bevilger kr til sekretærfunksjoner fra budsjettposten Alta vil. Delt ut i møtet: Notat vedrørende Bolystprosjektet for hundekjørere av Hanne Rosenberg. Forslag v/ap Bjørn Einar Lyng og SV Tommy Berg endring siste setning i pkt. 3 i innstillinga: Formannskapet bevilger kr ,- til sekretærfunksjoner og kr ,- til samarbeid med regionsentra fra budsjettposten Alta vil. Vedtatt enstemmig. Forslag v/ap Hanne Rosenberg og SV Tommy Berg til nytt pkt. 4 til innstillinga: Endring til planen Nordområdestrategi for Alta 2008 under pkt. 4.4 Bosted og bolyst: Nytt pkt. under tiltak: 5. Utrede muligheter for tilrettelegging for utvikling av et eget boområde for hundekjørere og andre storkennelholdere i utkanten av Altas tettsted. Ansvar: Alta kommune og Finnmarksløpet/Alta Trekkhundklubb. Vedtatt enstemmig.

16 Side 16 av 23 Forslag v/ap Hanne Rosenberg og SV Tommy Berg til nytt pkt. 4 til innstillinga: Endring til planen Nordområdestrategi for Alta 2008 under pkt. 4.3 Opplevelser: Tiltak: Strategigruppa må arbeide for at Alta kommune skal få posisjonen: The European senter of sled dog racing. Ansvar: Alta kommune og Finnmarksløpet/Alta Trekkhundklubb. Vedtatt enstemmig. Notat vedrørende Bolystprosjektet for hundekjørere sendes Alta formannskap. Vedtatt enstemmig. Innstillinga pkt. 1 og 2 vedtatt enstemmig. Innstillinga pkt. 3 m/endring vedtatt enstemmig. Nytt pkt. 4 til innstillinga vedtatt enstemmig. 1. Alta formannskap har behandlet planen Nordområdestrategi for Alta Formannskapet ser viktigheten av at sentrale samfunnsaktører i Finnmark og Alta har en felles plan for hvordan en kan utnytte de drivkreftene som nordområdesatsingen representerer. 2. Alta formannskap slutter seg til planen. 3. Alta formannskap tar til etterretning at de fleste tiltakene Alta kommune gis et eneansvar for, kan finansieres innenfor rammer av tildelte budsjettrammer. Alta formannskap ser det som viktig at aktørene fortsatt samhandler i oppfølging av tiltakene og gjennom rulleringer av planen. Formannskapet bevilger kr til sekretærfunksjoner og kr ,- til samarbeid med regionsentra fra budsjettposten Alta vil. 4. Endring til planen Nordområdestrategi for Alta 2008 under pkt. 4.4 Bosted og bolyst: Nytt pkt. under tiltak: 5. Utrede muligheter for tilrettelegging for utvikling av et eget boområde for hundekjørere og andre storkennelholdere i utkanten av Altas tettsted. Ansvar: Alta kommune og Finnmarksløpet/Alta Trekkhundklubb.

17 Side 17 av 23 Endring til planen Nordområdestrategi for Alta 2008 under pkt. 4.3 Opplevelser: Tiltak: Strategigruppa må arbeide for at Alta kommune skal få posisjonen: The European senter of sled dog racing. Ansvar: Alta kommune og Finnmarksløpet/Alta Trekkhundklubb. Notat vedrørende Bolystprosjektet for hundekjørere sendes Alta formannskap.

18 Side 18 av 23 Sak 54/08 REGNSKAPSRAPPORT 1. KVARTAL Alta kommunes økonomiske situasjon er meget bekymringsfull. Det må iverksettes tiltak, utover K-sak 21/08, for å komme i balanse i 2008, tilsvarende ca.15 mill.kr. 2. Rådmannen forutsetter at innsparingsvedtak ihht K-sak 21/08 vil gi en innsparing på Ca. 15 mill.kr. inkl. de 5 mill.kr som allerede er innarbeidet i sektorenes rammer. a. Etter hvert som innsparingstiltakene realiseres blir innsparte midler overført til sektor 109 Reserver. b. Rådmannen vil gi månedlige rapporter til formannskapet i forbindelse med status på innsparing. Første statusrapport legges fram i første møte i juni. 3. Investeringsbudsjettet korrigeres slik: a. Ekstraordinær nedbetaling av gjeld med 6 mill.kr. Finansieres ved tidligere års ubrukte midler, samt årets ikke disponerte inntekter fra salg av grunn. 4. Driftsbudsjettet korrigeres slik: a. Øremerkede skjønnsmidler til barnehager økes med 1,2 mill.kr. og overføres til barn og ungesektoren. b. Budsjettert inntekt festeavgifter reduseres med 0,5 mill.kr. og finansieres med reduserte utgifter til renter og avdrag. c. Rådmannen foreslår at 0,2 mill.kr av kommunestyrets reserver benyttes til å dekke kostnader i forbindelse med arkeologiske undersøkelser Komsaløypa. 5. Kommunestyret gir rådmannen tillatelse til: a. Å utrede kjøp av renholdstjenester. b. Å vurdere kjøp av vedlikeholdstjenester innenfor vinter- / sommervedlikehold av veger. Sakene forelegges kommunestyret for endelig avgjørelse i oktobermøte. 6. Ihenhold til gjennomført kostraanalyse vil rådmannen iverksette et arbeid som spesielt vil rette seg inn mot områdene; administrasjon, voksenopplæring, SFO, pleie- og omgsorg, sosial, fysisk planlegging, samferdsel og næring med sikte på å ta ned det totale driftsnivået. 7. Kommunestyret ber rådmannen gjennomføre ekstern analyse av Helse- og sosial med særskilt fokus på pleie og omsorg.

19 Side 19 av 23 Rådmannen har pålagt sektorene å komme med forslag til innsparingstiltak som skal gi kortsiktig effekt i Dette er ikke ment å være varige innstramninger. Forslag fremmet i møtet: v/ap Bjørn Einar Lyng og SV Tommy Berg: Endring pkt. 5 a: Å utrede kjøp av renholdstjenester strykes. v/venstre Jøran Greibrokk: Nytt pkt. 5 a: Å utrede kjøp av tjenester der det er formålstjenlig. Innstillinga pkt. 1, 2, 3 og 4 vedtatt enstemmig. Innstillinga pkt. 5 fikk 2 stemme 7 stemte mot innstillinga pkt. 5. Forslaget pkt. 5 fra AP og SV ble vedtatt med 5 stemmer mot forslaget pkt. 5 fra V som fikk 4 stemmer. Innstillinga pkt. 6 og 7 vedtatt enstemmig. 1. Alta kommunes økonomiske situasjon er meget bekymringsfull. Det må iverksettes tiltak, utover K-sak 21/08, for å komme i balanse i 2008, tilsvarende ca.15 mill.kr. 2. Rådmannen forutsetter at innsparingsvedtak ihht K-sak 21/08 vil gi en innsparing på Ca. 15 mill.kr. inkl. de 5 mill.kr som allerede er innarbeidet i sektorenes rammer. a. Etter hvert som innsparingstiltakene realiseres blir innsparte midler overført til sektor 109 Reserver. b. Rådmannen vil gi månedlige rapporter til formannskapet i forbindelse med status på innsparing. Første statusrapport legges fram i første møte i juni. 3. Investeringsbudsjettet korrigeres slik: c. Ekstraordinær nedbetaling av gjeld med 6 mill.kr. Finansieres ved tidligere års ubrukte midler, samt årets ikke disponerte inntekter fra salg av grunn. 4. Driftsbudsjettet korrigeres slik:

20 Side 20 av 23 a. Øremerkede skjønnsmidler til barnehager økes med 1,2 mill.kr. og overføres til barn og ungesektoren. b. Budsjettert inntekt festeavgifter reduseres med 0,5 mill.kr. og finansieres med reduserte utgifter til renter og avdrag. c. Rådmannen foreslår at 0,2 mill.kr av kommunestyrets reserver benyttes til å dekke kostnader i forbindelse med arkeologiske undersøkelser Komsaløypa. 5. Ihenhold til gjennomført kostraanalyse vil rådmannen iverksette et arbeid som spesielt vil rette seg inn mot områdene; administrasjon, voksenopplæring, SFO, pleie- og omgsorg, sosial, fysisk planlegging, samferdsel og næring med sikte på å ta ned det totale driftsnivået. 6. Kommunestyret ber rådmannen gjennomføre ekstern analyse av Helse- og sosial med særskilt fokus på pleie og omsorg. Rådmannen har pålagt sektorene å komme med forslag til innsparingstiltak som skal gi kortsiktig effekt i Dette er ikke ment å være varige innstramninger.

21 Side 21 av 23 Sak 55/08 SØKNAD OM DRIFT AV TURISTINFORMASJON Hovedutvalg for Kultur og næring godkjenner tilbudet fra Via Alta Tours / AS Sande Reisebyrå for drift av turistinformasjonen i Alta for perioden Årlig driftskostand kr ex. mva dekkes over post næringsutvikling i kommunen. Adminstrasjonen gis fullmakt til å inngå kontrakt for drift av turistinformasjonen i samsvar med tilbudet. Forslag fremmet i møtet: Omforent forslag: Tillegg til innstillinga: Hovedutvalget for kultur og næring bevilger et årlig driftstilskudd på kr ,- eks. mva. til et sommeråpent turistinformasjonsjontor (TI) i Bossekop. Beløpet gis under forutsetning av at næringslivet stiller lokaliteter gratis til disposisjon for kontoret. Næringslivet forplikter seg til alle kostnader som overskyter kr ,-. Kontoret skal være åpent i høgsesongen sommerene Administrasjonen gis fullmakt til å forhandle med Via Alta Tours om å drifte kontoret. Driftstilskuddet dekkes over post næringsutvikling i kommunen. Evalueres hvert år på lik linje med kontrakt for hovedkontoret. Innstillinga med tillegg vedtatt enstemmig. Hovedutvalg for Kultur og næring godkjenner tilbudet fra Via Alta Tours / AS Sande Reisebyrå for drift av turistinformasjonen i Alta for perioden Årlig driftskostand kr ex. mva dekkes over post næringsutvikling i kommunen. Adminstrasjonen gis fullmakt til å inngå kontrakt for drift av turistinformasjonen i samsvar med tilbudet.

22 Side 22 av 23 Hovedutvalget for kultur og næring bevilger et årlig driftstilskudd på kr ,- eks. mva. til et sommeråpent turistinformasjonsjontor (TI) i Bossekop. Beløpet gis under forutsetning av at næringslivet stiller lokaliteter gratis til disposisjon for kontoret. Næringslivet forplikter seg til alle kostnader som overskyter kr ,-. Kontoret skal være åpent i høgsesongen sommerene Administrasjonen gis fullmakt til å forhandle med Via Alta Tours om å drifte kontoret. Driftstilskuddet dekkes over post næringsutvikling i kommunen. Evalueres hvert år på lik linje med kontrakt for hovedkontoret.

23 Side 23 av 23 Sak 56/08 SØKNAD OM INDUSTRITOMT BUKTA INDUSTRIOMRÅDE Søknad fra Finnmark Byggservice AS om industritomt i Bukta avslås. Avslaget begrunnes med at Hovedutvalg for Kultur og næring som forvalter kommunale industriarealer, ikke ønsker å tildele omsøkte tomt til trelasthandel. Hovedutvalget fastholder at resterende industriarealer i Bukta skal forbeholdes nyetablering av petroleumsrelatert eller sjørettet virksomhet. Forslag fremmet i møtet: v/frp Laila Davidsen: Søknad fra Finnmark Byggservice AS om industritomt i Bukta innvilges. Innstillinga ble vedtatt med 7 stemmer mot 2 stemmer for forslaget. Søknad fra Finnmark Byggservice AS om industritomt i Bukta avslås. Avslaget begrunnes med at Hovedutvalg for Kultur og næring som forvalter kommunale industriarealer, ikke ønsker å tildele omsøkte tomt til trelasthandel. Hovedutvalget fastholder at resterende industriarealer i Bukta skal forbeholdes nyetablering av petroleumsrelatert eller sjørettet virksomhet.

Alta kommune. Møteprotokoll. Hovedutvalg for barn og unge

Alta kommune. Møteprotokoll. Hovedutvalg for barn og unge Alta kommune Møteprotokoll Hovedutvalg for barn og unge Møtested: Formannskapssalen, Alta rådhus. Møtedato: 13. mai 2008. Tid: 09.00 11.30. Innkalte: Parti Funksjon Navn Forfall Møtt for SV Leder Otto

Detaljer

Alta kommune. Møteprotokoll. Hovedutvalg for kultur og næring

Alta kommune. Møteprotokoll. Hovedutvalg for kultur og næring Alta kommune Møteprotokoll Hovedutvalg for kultur og næring Møtested: Formannskapssalen, Alta rådhus. Møtedato: 15. april 2009. Tid: 10.00 11.00. Innkalte: Parti Funksjon Navn Forfall AP Leder Jenny Marie

Detaljer

Alta kommune. Møteprotokoll. Hovedutvalg for kultur og næring

Alta kommune. Møteprotokoll. Hovedutvalg for kultur og næring Alta kommune Møteprotokoll Hovedutvalg for kultur og næring Møtested: Formannskapssalen, Alta rådhus. Møtedato: 12. februar 2008. Tid: 10.00 12.00. Til stede på møtet: AP/SV/SP AP Jenny Marie Rasmussen

Detaljer

Alta kommune. Møteprotokoll. Hovedutvalg for kultur og næring

Alta kommune. Møteprotokoll. Hovedutvalg for kultur og næring Alta kommune Møteprotokoll Hovedutvalg for kultur og næring Møtested: Komagfjord Møtedato: 10.11.2009 Tid: 10.00 11.00 Innkalte: Parti Funksjon Navn Forfall AP Leder Jenny Marie Rasmussen AP Nestleder

Detaljer

Alta kommune. Møteprotokoll. Hovedutvalg for miljø, plan og utvikling. Næringssjef Jørgen Kristoffersen Sekretær Bjørg T. Wirkola

Alta kommune. Møteprotokoll. Hovedutvalg for miljø, plan og utvikling. Næringssjef Jørgen Kristoffersen Sekretær Bjørg T. Wirkola Alta kommune Møteprotokoll Hovedutvalg for miljø, plan og utvikling Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 03.09.2007 Tid: 10.30 12.00 Til stede på møtet: AP Kåre Simensen, leder Gunn Heidi Henriksen Terje

Detaljer

Alta kommune. Møteprotokoll. Hovedutvalg for kultur og næring

Alta kommune. Møteprotokoll. Hovedutvalg for kultur og næring Alta kommune Møteprotokoll Hovedutvalg for kultur og næring Møtested: Altagård, på Altagård, Elvebakken Møtedato: 27. november 2007. Tid: 09.00 10.00. Til stede på møtet: AP/SV/SP AP -Jenny Marie Rasmussen

Detaljer

Alta kommune. Møteprotokoll. Hovedutvalg for kultur og næring

Alta kommune. Møteprotokoll. Hovedutvalg for kultur og næring Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 24.11.2010 Tid: 10:00 Alta kommune Møteprotokoll Hovedutvalg for kultur og næring Innkalte: Parti Funksjon Navn Forfall AP Leder Jenny Marie Rasmussen SV Medlem Tommy

Detaljer

Alta kommune. Møteprotokoll. Hovedutvalg for oppvekst, utdanning og kultur

Alta kommune. Møteprotokoll. Hovedutvalg for oppvekst, utdanning og kultur Alta kommune Møteprotokoll Hovedutvalg for oppvekst, utdanning og kultur Møtested: Formannskapssalen, Alta rådhus. Møtedato: 16. pktpber 2007. Tid: 10.00-12.00. Til stede på møtet: AP Torfinn Reginiussen

Detaljer

Alta kommune. Møteprotokoll. Hovedutvalg for oppvekst og kultur

Alta kommune. Møteprotokoll. Hovedutvalg for oppvekst og kultur Alta kommune Møteprotokoll Hovedutvalg for oppvekst og kultur Møtested: Komagfjord Møtedato: 27.08.2013 Tid: 10:00 13.45 Innkalte: Parti Funksjon Navn Forfall V Leder Noodt Trine H Nestleder Pedersen Arnt

Detaljer

Alta kommune. Møteprotokoll. Formannskapet

Alta kommune. Møteprotokoll. Formannskapet Alta kommune Møteprotokoll Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Alta rådhus. Møtedato: 03. desember 2008. Tid: 10.00 13.00 Innkalte: Parti Funksjon Navn Forfall AP Leder Geir Ove Bakken AP Medlem

Detaljer

Alta kommune. Møteprotokoll. Hovedutvalg for Oppvekst og kultur

Alta kommune. Møteprotokoll. Hovedutvalg for Oppvekst og kultur Alta kommune Møteprotokoll Hovedutvalg for Oppvekst og kultur Møtested: Komagfjord, Alta Rådhus Møtedato: 06.03.2012 Tid: 10:00-12:30 Innkalte: Parti Funksjon Navn Forfall V Leder Noodt Trine H Nestleder

Detaljer

Alta kommune. Møteprotokoll. Formannskapet

Alta kommune. Møteprotokoll. Formannskapet Alta kommune Møteprotokoll Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 23.06.2010 Tid: 13.00-15.00 Innkalte: Parti Funksjon Navn Forfall AP Leder Geir Ove Bakken AP Nestleder Hilde Søraa AP Medlem

Detaljer

Alta kommune. Møteprotokoll. Hovedutvalg for næring,drift og miljø

Alta kommune. Møteprotokoll. Hovedutvalg for næring,drift og miljø Alta kommune Møteprotokoll Hovedutvalg for næring,drift og miljø Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 19.05.2017 Tid: 10:00-12:35 Innkalte: Parti Funksjon Navn Forfall SV Leder Otto Erik Aas AP Medlem

Detaljer

Alta kommune. Møteprotokoll. Formannskapet

Alta kommune. Møteprotokoll. Formannskapet Alta kommune Møteprotokoll Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 26.03.2012 Tid: 09:00 09:25 Innkalte: Parti Funksjon Navn Forfall H Leder Davidsen Laila H Medlem Pedersen Arnt Ivar H Medlem

Detaljer

Alta kommune. Møteprotokoll. Hovedutvalg for næring,drift og miljø

Alta kommune. Møteprotokoll. Hovedutvalg for næring,drift og miljø Alta kommune Møteprotokoll Hovedutvalg for næring,drift og miljø Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 12.06.2017 Tid: 10:00-12:30 Innkalte: Parti Funksjon Navn Forfall SV Leder Otto Erik Aas AP Medlem

Detaljer

Alta kommune. Møteprotokoll. Formannskapet

Alta kommune. Møteprotokoll. Formannskapet Alta kommune Møteprotokoll Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Alta rådhus. Møtedato: 10. desember 2008. Tid: 10.00 14.00. Innkalte: Parti Funksjon Navn Forfall AP Leder Geir Ove Bakken AP Nestleder

Detaljer

Alta kommune. Møteprotokoll. Hovedutvalg for barn og unge

Alta kommune. Møteprotokoll. Hovedutvalg for barn og unge Alta kommune Møteprotokoll Hovedutvalg for barn og unge Møtested: Formannskapssalen, Alta rådhus. Møtedato: 10. november 2008. Tid: 09.30-10.30 Befaring - Bossekop skole. 11.00 13.30 møte Hovedutvalget

Detaljer

Alta kommune. Møteprotokoll. Hovedutvalg for Oppvekst og kultur

Alta kommune. Møteprotokoll. Hovedutvalg for Oppvekst og kultur Alta kommune Møteprotokoll Hovedutvalg for Oppvekst og kultur Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 22.01.2013 Tid: 10:00 12.00 Innkalte: Parti Funksjon Navn Forfall V Leder Noodt Trine H Nestleder Pedersen

Detaljer

Alta kommune. Møteprotokoll. Kommunestyret

Alta kommune. Møteprotokoll. Kommunestyret Alta kommune Møteprotokoll Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 15.09.2014 Tid: 10:00 13:25 Innkalte: Parti Funksjon Navn Forfall H Leder Davidsen Laila FRP Nestleder Berg Ronny H Medlem

Detaljer

Alta kommune. Møteprotokoll. Hovedutvalg for helse- og sosial

Alta kommune. Møteprotokoll. Hovedutvalg for helse- og sosial Alta kommune Møteprotokoll Hovedutvalg for helse- og sosial Møtested: Lille Haldde Møtedato: 25.08.2014 Tid: 10:00 13:40 Innkalte: Parti Funksjon Navn Forfall H Leder Hammari Oddveig FRP Nestleder Jørstad

Detaljer

Alta kommune. Møteprotokoll. Hovedutvalg for Oppvekst og kultur

Alta kommune. Møteprotokoll. Hovedutvalg for Oppvekst og kultur Alta kommune Møteprotokoll Hovedutvalg for Oppvekst og kultur Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 25.09.2012 Tid: 10.00 13.30 Innkalte: Parti Funksjon Navn Forfall V Leder Noodt Trine H Nestleder Pedersen

Detaljer

Alta kommune. Møteprotokoll. Formannskapet

Alta kommune. Møteprotokoll. Formannskapet Alta kommune Møteprotokoll Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 28.11.2008 Tid: 10.00 12.30 Innkalte: Parti Funksjon Navn Forfall AP Leder Geir Ove Bakken AP Medlem Jenny Marie Rasmussen

Detaljer

Saksbehandler: Kristine Tveit Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 15/1699. Formannskapet 18.05.2015

Saksbehandler: Kristine Tveit Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 15/1699. Formannskapet 18.05.2015 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Kristine Tveit Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 15/1699 Sign: Dato: Utvalg: Formannskapet 18.05.2015 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE I FORMANNSKAPET DEN 12.05.2015. Forslag til vedtak:

Detaljer

OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL

OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL Alta kommune OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 18.04.2012 Tid: 10:20 14:00 Innkalte: Parti Funksjon Navn Forfall H Leder Davidsen Laila H Medlem Pedersen Arnt

Detaljer

Alta kommune. Møteprotokoll. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: Innkalte:

Alta kommune. Møteprotokoll. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: Innkalte: Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 12.12.2011 Tid: 09.30-9.40 Alta kommune Møteprotokoll Formannskapet Innkalte: Parti Funksjon Navn Forfall H Leder Davidsen Laila H Medlem Pedersen Arnt Ivar H Medlem

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget MØTE NR. 8/2006 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 26.10.2006 Tid: Fra kl.: 12.00 - til kl. 14.45 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Møtt for Ordfører Ragnar Olsen AP Medlem Magne Medlie

Detaljer

Saksbehandler: Elin Davidsen Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 15/1161. Hovedutvalg oppvekst og kultur 10.06.2015

Saksbehandler: Elin Davidsen Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 15/1161. Hovedutvalg oppvekst og kultur 10.06.2015 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Elin Davidsen Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 15/1161 Sign: Dato: Utvalg: Hovedutvalg oppvekst og kultur 10.06.2015 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTET I HOVEDUTVALG OPPVEKST OG KULTUR

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget MØTE NR. 2/2010 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 20.04.2010 Tid: Fra kl.: 18.00 - til kl. 20.10 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Willy Holmgren KOBL Nestleder

Detaljer

OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL

OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL Alta kommune OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 03.04.2013 Tid: 10:00 15:15 Innkalte: Parti Funksjon Navn Forfall H Leder Davidsen Laila H Medlem Pedersen Arnt

Detaljer

Alta kommune. Møteprotokoll. Hovedutvalg for helse- og sosial

Alta kommune. Møteprotokoll. Hovedutvalg for helse- og sosial Møtested: Lille Haldde - Alta helsesenter Møtedato: 08.06.2009 Tid: 10.00 Alta kommune Møteprotokoll Hovedutvalg for helse- og sosial Innkalte: Parti Funksjon Navn Forfall AP Leder Torfinn Reginiussen

Detaljer

Alta kommune. Møteprotokoll. Hovedutvalg for oppvekst, utdanning og kultur

Alta kommune. Møteprotokoll. Hovedutvalg for oppvekst, utdanning og kultur Alta kommune Møteprotokoll Hovedutvalg for oppvekst, utdanning og kultur Møtested: Øytun Folkehøgskole, Øytun, Alta. Møtedato: 13.mars 2007. Tid: 10.00 14.00. Kl. 10.00 orientering og omvisning på Øytun

Detaljer

Alta kommune. Møteprotokoll. Formannskapet

Alta kommune. Møteprotokoll. Formannskapet Alta kommune Møteprotokoll Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 11.02.2013 Tid: 13.20-13.35 Innkalte: Parti Funksjon Navn Forfall H Leder Davidsen Laila H Medlem Pedersen Arnt Ivar H Medlem

Detaljer

Alta kommune. Møteprotokoll. Planutvalget

Alta kommune. Møteprotokoll. Planutvalget Alta kommune Møteprotokoll Planutvalget Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 28.01.2015 Tid: 10:00 12.50 Innkalte: Parti Funksjon Navn Forfall H Leder Davidsen Laila UAV Medlem Pedersen Arnt Ivar H Medlem

Detaljer

Alta kommune. Møteprotokoll. Hovedutvalg for oppvekst og kultur

Alta kommune. Møteprotokoll. Hovedutvalg for oppvekst og kultur Alta kommune Møteprotokoll Hovedutvalg for oppvekst og kultur Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 29.08.2017 Tid: 10:00-13:05 Innkalte: Parti Funksjon Navn Forfall AP Leder Søraa Hilde SV Nestleder Tommy

Detaljer

Alta kommune. Møteprotokoll. Hovedutvalg for helse- og sosial

Alta kommune. Møteprotokoll. Hovedutvalg for helse- og sosial Alta kommune Møteprotokoll Hovedutvalg for helse- og sosial Møtested: Lille Haldde Alta helsesenter Møtedato: 10.03.2008 Tid: 10.00 12.00 Innkalte: Parti Funksjon Navn Forfall Møtt for AP Leder Torfinn

Detaljer

Alta kommune. Møteprotokoll. Hovedutvalg for oppvekst og kultur

Alta kommune. Møteprotokoll. Hovedutvalg for oppvekst og kultur Alta kommune Møteprotokoll Hovedutvalg for oppvekst og kultur Møtested: Alta museum Møtedato: 15.03.2016 Tid: 10:00-15:10 Innkalte: Parti Funksjon Navn Forfall AP Leder Søraa Hilde SV Nestleder Tommy Berg

Detaljer

Saksbehandler: Elin Davidsen Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 14/3724. Hovedutvalg oppvekst og kultur 04.12.2014

Saksbehandler: Elin Davidsen Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 14/3724. Hovedutvalg oppvekst og kultur 04.12.2014 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Elin Davidsen Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 14/3724 Sign: Dato: Utvalg: Hovedutvalg oppvekst og kultur 04.12.2014 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE I HOVEDUTVALG OPPVEKST OG KULTUR

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyre. Hanne Bjerkmo Are Arnold Paulsen Anita Bjørkli Karlsen Tore Lundberg

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyre. Hanne Bjerkmo Are Arnold Paulsen Anita Bjørkli Karlsen Tore Lundberg GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON Møtested: Gratangen rådhus Møtedato: 18.02.2010 Tid: 09.00-1200 MØTEPROTOKOLL Kommunestyre Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre):

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget MØTE NR. 1/2005 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 25.01.2005 Utsatt til 27.01.05 TIL STEDE PÅ MØTET: Medlemmer: Varamedlemmer: Tid: Fra kl.: 18.00 - til kl. 19.30 Randi Pedersen AP, leder Ingunn

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget MØTE NR. 6/2007 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 18.09.2007 Tid: Fra kl.: 18.05 - til kl. 19.40 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Ragnar Olsen AP Varaordfører

Detaljer

Alta kommune. Møteprotokoll. Hovedutvalg for barn og unge

Alta kommune. Møteprotokoll. Hovedutvalg for barn og unge Alta kommune Møteprotokoll Hovedutvalg for barn og unge Møtested: Formannskapssalen, Alta rådhus. Møtedato: 14. april 2009. Tid: 10.00 11.00. Innkalte: Parti Funksjon Navn Forfall SV Leder Otto Erik Aas

Detaljer

Alta kommune. Møteprotokoll. Landbruksnemda for Alta

Alta kommune. Møteprotokoll. Landbruksnemda for Alta Alta kommune Møteprotokoll Landbruksnemda for Alta Møtested: Komagfjord Møtedato: 17.06.2010 Tid: 10.00 12.00 Innkalte: Parti Funksjon Navn Forfall AP Leder Arne Karlstrøm FRP Medlem John Andreas Ellila

Detaljer

Alta kommune. Møteprotokoll. Hovedutvalg for barn og unge

Alta kommune. Møteprotokoll. Hovedutvalg for barn og unge Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 10.01.2011 Tid: 10.00 Innkalte: Alta kommune Møteprotokoll Hovedutvalg for barn og unge Parti Funksjon Navn Forfall SV Leder Otto Erik Aas AP Nestleder Monica Nielsen

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Stine Akselsen, Bjørn Pedersen, Jan Holm Hansen, Svein Slåtsveen, Marte Rasmussen, Henry Ingilæ, Bård Rasmussen

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Stine Akselsen, Bjørn Pedersen, Jan Holm Hansen, Svein Slåtsveen, Marte Rasmussen, Henry Ingilæ, Bård Rasmussen Lebesby kommune MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 19.12.2011 Tid: kl. kl. 12.00 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Stine Akselsen,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg oppvekst og kultur

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg oppvekst og kultur MØTEPROTOKOLL Hovedutvalg oppvekst og kultur Møtested: Rådhuset, formannskapssalen Møtedato: 29.01.2014 Tid : Kl. 18:00 ca 19.50 Funksjon Navn Parti Fremmøte Leder Holvik John K. AP Forfall Medlem Ekornsæter

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget MØTE NR. 2/2007 HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget Møtested: Rådhuset Møtedato: 19.02.2007 Tid: Fra kl.: 18.00 - til kl. 19.45 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Ordfører Medlem Medlem Medlem

Detaljer

Alta kommune. Møteprotokoll. Hovedutvalg for oppvekst og kultur

Alta kommune. Møteprotokoll. Hovedutvalg for oppvekst og kultur Alta kommune Møteprotokoll Hovedutvalg for oppvekst og kultur Møtested: Barn- og ungetjenesten, Markveien Møtedato: 12.01.2016 Tid: 10:00-14:30 Innkalte: Parti Funksjon Navn Forfall AP Leder Søraa Hilde

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget MØTE NR. 4/2007 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 07.06.2007 Tid: Fra kl.: 10.00 - til kl. 13.00 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Ragnar Olsen AP Varaordfører

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Anne Larsen Medlem AP Torbjørn Hind Medlem H

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Anne Larsen Medlem AP Torbjørn Hind Medlem H Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Kommunestyret Utvalg: Møtested: Nordavindshagen, Arvid Hanssen-huset Dato: 07.11.2011 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Alta kommune. Møteprotokoll. Formannskapet

Alta kommune. Møteprotokoll. Formannskapet Alta kommune Møteprotokoll Formannskapet Møtested: Formannskapssalen. Møtedato: 22.02.2017 Tid: 10:15-14:15 Innkalte: Parti Funksjon Navn Forfall AP Leder Nielsen Monica SV Nestleder Anita Håkegård Pedersen

Detaljer

Alta kommune. Møteprotokoll. Hovedutvalg for helse- og sosial

Alta kommune. Møteprotokoll. Hovedutvalg for helse- og sosial Alta kommune Møteprotokoll Hovedutvalg for helse- og sosial Møtested: Lille Haldde Møtedato: 20.01.2014 Tid: 10:00 14:25 Innkalte: Parti Funksjon Navn Forfall H Leder Hammari Oddveig FRP Nestleder Jørstad

Detaljer

Alta kommune. Møteprotokoll. Administrasjonsutvalget

Alta kommune. Møteprotokoll. Administrasjonsutvalget Alta kommune Møteprotokoll Administrasjonsutvalget Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 02.09.2013 Tid: 10:00 12.30 Innkalte: Parti Funksjon Navn Forfall FRP Leder Berg Ronny H Medlem Pedersen Arnt Ivar

Detaljer

OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL

OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL Alta kommune OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL Hovedutvalg for helse- og sosial Møtested: Bojobesk Møtedato: 03.06.2014 Tid: 10:00 12:30 Innkalte: Parti Funksjon Navn Forfall H Leder Hammari Oddveig FRP Nestleder

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget MØTE NR. 10/08 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 03.12.2008 Tid: Fra kl.: 11.00 - til kl. 16.45 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Tor Arvid Myrseth KSL Varaordfører

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget

HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget MØTE NR. 1/2011 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 03.02.2011 Tid: Fra kl.: 09.00 - til kl. 10.40 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Harald Bredesen, SV Nestleder

Detaljer

Alta kommune. Møteprotokoll. Hovedutvalg for helse- og sosial

Alta kommune. Møteprotokoll. Hovedutvalg for helse- og sosial Alta kommune Møteprotokoll Hovedutvalg for helse- og sosial Møtested: Lille Haldde, Alta helsesenter Møtedato: 31.05.2016 Tid: 10:00-13:30 Innkalte: Parti Funksjon Navn Forfall AP Nestleder Lyng Bjørn

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget MØTE NR. 8/2005 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 27.10.2005 Tid: Fra kl.: 18.00 - til kl. 21.20 TIL STEDE PÅ MØTET: Medlemmer: Varamedlemmer: Ragnar Olsen AP, ordfører Randi S. Pedersen AP Willy

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget MØTE NR. 1/2009 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 05.02.2009 Tid: Fra kl.: 18.00 - til kl. 20.10 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Tor Arvid Myrseth KSL Varaordfører

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget MØTE NR. 7/2007 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 23.10.2007 Tid: Fra kl.: 18.00 - til kl. 19.40 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Tor Myrseth KSL Varaordfører

Detaljer

Alta kommune. Møteprotokoll. Landbruksnemda for Alta

Alta kommune. Møteprotokoll. Landbruksnemda for Alta Alta kommune Møteprotokoll Landbruksnemda for Alta Møtested: Kåfjord (DU) Møtedato: 25.2.2010 Tid: 10.30 12.30 Innkalte: Parti Funksjon Navn Forfall AP Leder Arne Karlstrøm SV Medlem Birgitte M. Dahle

Detaljer

OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL

OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL Alta kommune OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 05.07.2013 Tid: 09.00 13.00 Innkalte: Parti Funksjon Navn Forfall H Leder Davidsen Laila H Medlem Pedersen Arnt

Detaljer

Alta kommune. Møteprotokoll. Administrasjonsutvalget. Sekretær Charlotte Brekkan Sætrum

Alta kommune. Møteprotokoll. Administrasjonsutvalget. Sekretær Charlotte Brekkan Sætrum Alta kommune Møteprotokoll Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 31.08.2011 Tid: 10.00-12.45 Administrasjonsutvalget Innkalte: Parti Funksjon Navn Forfall SV Leder Anita Håkegård Pedersen AP Nestleder

Detaljer

MØTEPROTOKOLL UTVALG FOR NÆRING, MILJØ OG SAMFERDSEL. Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: Tid: Slutt: 18.

MØTEPROTOKOLL UTVALG FOR NÆRING, MILJØ OG SAMFERDSEL. Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: Tid: Slutt: 18. Klæbu kommune MØTEPROTOKOLL UTVALG FOR NÆRING, MILJØ OG SAMFERDSEL Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 08.09.2010 Tid: 17.00 Slutt: 18.00 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer:

Detaljer

Aure kommune MØTEPROTOKOLL AV UTVALGETS MEDLEMMER/VARAMEDLEMMER MØTTE: 22 AV 23

Aure kommune MØTEPROTOKOLL AV UTVALGETS MEDLEMMER/VARAMEDLEMMER MØTTE: 22 AV 23 Aure kommune MØTEPROTOKOLL Utvalg: Kommunestyre Møtedato: 18.10.2007 Møtested: Aure Gjestegård Fra kl: 10.00 Til kl: 12.00 AV UTVALGETS MEDLEMMER/VARAMEDLEMMER MØTTE: 22 AV 23 Innkalte: Hans Lauritzen

Detaljer

Alta kommune. Møteprotokoll. Hovedutvalg for næring,drift og miljø

Alta kommune. Møteprotokoll. Hovedutvalg for næring,drift og miljø Alta kommune Møteprotokoll Hovedutvalg for næring,drift og miljø Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 13.03.2017 Tid: 10:00-14:10 Innkalte: Parti Funksjon Navn Forfall SV Leder Otto Erik Aas AP Medlem

Detaljer

Alta kommune. Møteprotokoll. Hovedutvalg for helse- og sosial. Datert , godkjent Datert , godkjent

Alta kommune. Møteprotokoll. Hovedutvalg for helse- og sosial. Datert , godkjent Datert , godkjent Alta kommune Møteprotokoll Hovedutvalg for helse- og sosial Møtested: Visningsarena, Altagård Møtedato: 31.10.2017 Tid: 10:00 13:45 Innkalte: Parti Funksjon Navn Forfall AP Leder Jensen Kristin AP Nestleder

Detaljer

Alta kommune. Møteprotokoll. Hovedutvalg for næring,drift og miljø

Alta kommune. Møteprotokoll. Hovedutvalg for næring,drift og miljø Alta kommune Møteprotokoll Hovedutvalg for næring,drift og miljø Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 02.05.2016 Tid: 10:00 15:00 Innkalte: Parti Funksjon Navn Forfall SV Leder Otto Erik Aas AP Medlem

Detaljer

STOKKE KOMMUNE Hovedutvalg for oppvekst, omsorg og kultur. Hans Jørgen Haug (SP)

STOKKE KOMMUNE Hovedutvalg for oppvekst, omsorg og kultur. Hans Jørgen Haug (SP) STOKKE KOMMUNE Hovedutvalg for oppvekst, omsorg og kultur Møteprotokoll Møtested: Kommunestyresalen Dato: 02.09.2009 Tidspunkt: Fra 15.00 til 16.45 Til stede på møtet: Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer:

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget MØTE NR. 12/2011 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset, kommunestyresalen Møtedato: 21.12.2011 Tid: Fra kl.: 09.00 - til kl. 13.00 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Ragnar Olsen

Detaljer

Alta kommune. Møteprotokoll. Formannskapet

Alta kommune. Møteprotokoll. Formannskapet Alta kommune Møteprotokoll Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 12.08.2015 Tid: 13:00-14:00 Innkalte: Parti Funksjon Navn Forfall H Leder Davidsen Laila H Medlem Hammari Oddveig KYST Medlem

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget MØTE NR. 2/11 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 08.02.2011 Tid: Fra kl.: 18.00 - til kl. 19.30 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Tor Arvid Myrseth KSL Varaordfører

Detaljer

Alta kommune. Møteprotokoll. Råd for funksjonshemmede

Alta kommune. Møteprotokoll. Råd for funksjonshemmede Alta kommune Møteprotokoll Råd for funksjonshemmede Møtested: Komagfjord Rådhuset Møtedato: 04.02.2014 Tid: 09:00 12:30 Innkalte: Parti Funksjon Navn Forfall H Leder Bjørnar Sparboe Simonsen KYST Nestleder

Detaljer

Alta kommune. Møteprotokoll. Hovedutvalg for kultur og næring

Alta kommune. Møteprotokoll. Hovedutvalg for kultur og næring Alta kommune Møteprotokoll Hovedutvalg for kultur og næring Møtested: Formannskapssalen/Alta museum Møtedato: 07.12.2010 Tid: 10.30-11.30 12.00-14.00 (Alta Museum) Innkalte: Parti Funksjon Navn Forfall

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget MØTE NR. 9/2008 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Skaidi hotell Møtedato: 15.05.2008 Tid: Fra kl.: 16.00 - til kl. 17.00 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtte Ordfører Tor Arvid Myrseth KSL Varaordfører

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Ole Kr. Holand Sindre Helmersen. Medlem Medlem

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Ole Kr. Holand Sindre Helmersen. Medlem Medlem Leka kommune Møteprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtested: Lekatun Dato: 23.03.2017 Tidspunkt: 10:30 12:55 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Per Helge Johansen Leder Kristin Floa

Detaljer

Alta kommune. Møteprotokoll. Planutvalget

Alta kommune. Møteprotokoll. Planutvalget Alta kommune Møteprotokoll Planutvalget Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 17.08.2016 Tid: 10:00-10:55 Innkalte: Parti Funksjon Navn Forfall SV Nestleder Anita Håkegård Pedersen AP Medlem Østlyngen

Detaljer

Alta kommune. Møteprotokoll. Planutvalget

Alta kommune. Møteprotokoll. Planutvalget Alta kommune Møteprotokoll Planutvalget Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 12.03.2008 Tid: 10.00 11.30 Innkalte: Parti Funksjon Navn Forfall Møtt for AP Leder Geir Ove Bakken AP Nestleder Hilde Søraa

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget MØTE NR. 3/2011 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 14.04.2011 Tid: Fra kl.: 09.00 - til kl. 12.30 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Willy Holmgren KOBL Nestleder

Detaljer

Møteprotokoll. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid:

Møteprotokoll. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: Alta kommune Møteprotokoll Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 28.11.2008 Tid: 10.00 12.30 Innkalte: Parti Funksjon Navn Forfall AP Leder Geir Ove Bakken AP Medlem Jenny Marie Rasmussen

Detaljer

Alta kommune. Møteprotokoll. Planutvalget

Alta kommune. Møteprotokoll. Planutvalget Alta kommune Møteprotokoll Planutvalget Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 06.05.2015 Tid: 09:00 10:05 Innkalte: Parti Funksjon Navn Forfall H Leder Davidsen Laila UAV Medlem Pedersen Arnt Ivar H Medlem

Detaljer

Alta kommune. Møteprotokoll. Administrasjonsutvalget

Alta kommune. Møteprotokoll. Administrasjonsutvalget Alta kommune Møteprotokoll Administrasjonsutvalget Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 25.03.2014 Tid: 09:00 12:40 Innkalte: Parti Funksjon Navn Forfall FRP Leder Berg Ronny KYST Nestleder Johansen Bengt

Detaljer

Formannskapets møterom, Selbu rådhus

Formannskapets møterom, Selbu rådhus Selbu kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 26.10.2016 Formannskapets møterom, Selbu rådhus Tidspunkt: 09:00-12:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Arnstein Trøite

Detaljer

Alta kommune. Møteprotokoll. Hovedutvalg for drift- og utbygging

Alta kommune. Møteprotokoll. Hovedutvalg for drift- og utbygging Alta kommune Møteprotokoll Hovedutvalg for drift- og utbygging Møtested: Komagfjord (PU) Møtedato: 13.03.2007 Tid: 10.00 12.00 Til stede på møtet: SV Otto Erik Aas leder Tommy Berg AP Kåre Jonny Finjord

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget

HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget MØTE NR. 4/2007 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 02.11.2007 Tid: Fra kl.: 09.00 - til kl. 11.35 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Harald Bredesen SV Nestleder

Detaljer

Hovedutvalg for kultur og idrett. Formannskapssalen, Halden rådhus

Hovedutvalg for kultur og idrett. Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 07.06.2011 Tidspunkt: 18:00 18:50 Hovedutvalg for kultur og idrett Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Alta kommune. Møteprotokoll. Administrasjonsutvalget. MDG Varamedlem Akkouche Miriam Lindal Frode Elias

Alta kommune. Møteprotokoll. Administrasjonsutvalget. MDG Varamedlem Akkouche Miriam Lindal Frode Elias Alta kommune Møteprotokoll Administrasjonsutvalget Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 23.01.2017 Tid: 10:00-12:25 Innkalte: Parti Funksjon Navn Forfall AP Leder Reginiussen Torfinn SV Nestleder Arntzen

Detaljer

Saksbehandler: Elin Davidsen Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 16/4191. Hovedutvalg oppvekst og kultur

Saksbehandler: Elin Davidsen Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 16/4191. Hovedutvalg oppvekst og kultur SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Elin Davidsen Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 16/4191 Sign: Dato: Utvalg: Hovedutvalg oppvekst og kultur 07.12.2016 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE I HOVEDUTVALG OPPVEKST OG KULTUR

Detaljer

MØTEBOK. Hovedutvalg for oppvekst og omsorg. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 19.04.2007 Tid: 10.00

MØTEBOK. Hovedutvalg for oppvekst og omsorg. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 19.04.2007 Tid: 10.00 Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 19.04.2007 Tid: 10.00 MØTEBOK Hovedutvalg for oppvekst og omsorg Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Levin Mikkelsen

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 17.06.2013 Tid : Kl. 16.00 ca 17.30 Funksjon Navn Parti Fremmøte Ordfører Simonsen Aase H Varaordfører Thorheim Helge FRP Medlem Knutsen

Detaljer

Alta kommune. Rådmann Bjørn-Atle Hansen Sekretær Kristian A. Kvæl

Alta kommune. Rådmann Bjørn-Atle Hansen Sekretær Kristian A. Kvæl Alta kommune Møteprotokoll Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 23.09.2009 Tid: 10.00 14.00 Innkalte: Parti Funksjon Navn Forfall AP Leder Geir Ove Bakken AP Medlem Torfinn Reginiussen AP

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET ALVDAL KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 14.04.2016 Tid: 0900-1200 Informasjon: Omgjøring og istandsetting av P-plass Aukrustsenteret Omstilling PRO Innkalte: Funksjon

Detaljer

MØTEBOK. Hovedutvalg for drift og utvikling. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Inghild Blomstereng

MØTEBOK. Hovedutvalg for drift og utvikling. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Inghild Blomstereng Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 07.04.2006 Tid: 10.00 MØTEBOK Hovedutvalg for drift og utvikling Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Øystein Pettersen

Detaljer

SETTEVARAORDFØRER: Randi Solli Pedersen AP ble enstemmig valgt som settevaraordføer

SETTEVARAORDFØRER: Randi Solli Pedersen AP ble enstemmig valgt som settevaraordføer MØTE NR. 1/2007 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Miljøbygget Møtedato 20.02.2007 Tid: Fra kl.: 10.00 - til kl. 14.45 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Vararepresentanter Ordfører Ragnar Olsen

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyre. Håkon Kristiansen Hanne Bjerkmo Are Olaf Øien Siv Mari Andersen Selnes Roy Josefsen Kurt Andre Jenssen Arnold Paulsen

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyre. Håkon Kristiansen Hanne Bjerkmo Are Olaf Øien Siv Mari Andersen Selnes Roy Josefsen Kurt Andre Jenssen Arnold Paulsen GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEPROTOKOLL Kommunestyre Møtested: Gratangen Rådhus Møtedato: 12.03.2009 Tid: Kl 18.00-20.25 Til stede på møtet Medlemmer: Eva Ottesen Håkon Kristiansen Hanne

Detaljer

Alta kommune. Møteprotokoll. Planutvalget

Alta kommune. Møteprotokoll. Planutvalget Alta kommune Møteprotokoll Planutvalget Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 28.02.2013 Tid: 10:00 10.50 Innkalte: Parti Funksjon Navn Forfall H Medlem Pedersen Arnt Ivar H Medlem Olsen Ivan FRP Medlem

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget MØTE NR. 1/2007 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 31.01.2007 Tid: Fra kl.: 11.00 - til kl. 13.10 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Randi Solli Pedersen AP Nestleder

Detaljer

Møteprotokoll. Nordreisa formannskap

Møteprotokoll. Nordreisa formannskap Møteprotokoll Nordreisa formannskap Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 06.06.2013 Tidspunkt: 09:00 13:30 Saker: PS 15/13 PS 20/13 Tilleggssaker PS 21 PS 25/13 Følgende faste medlemmer

Detaljer

STJØRDAL KOMMUNE. Møteprotokoll. Komite kultur, næring og miljø

STJØRDAL KOMMUNE. Møteprotokoll. Komite kultur, næring og miljø STJØRDAL KOMMUNE Utvalg: Møtested: Møteprotokoll Komite kultur, næring og miljø Værnes, Rådhuset Møtedato: 08.02.2017 Tidspunkt: 13:00-16:30 Fra sak: PS 06/17 Til sak: PS 14/17 Følgende faste medlemmer

Detaljer

Alta kommune. Møteprotokoll. Formannskapet

Alta kommune. Møteprotokoll. Formannskapet Alta kommune Møteprotokoll Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 08.12.2010 Tid: 12.50-14.30 Formannskapet Innkalte: Parti Funksjon Navn Forfall AP Leder Geir Ove Bakken AP Nestleder Hilde Søraa AP Medlem

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget MØTE NR. 4/2013 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 07.05.2013 Tid: Fra kl.: 10.30 - til kl. 13.45 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtte Ordfører Ragnar Olsen AP Varaordfører

Detaljer