Valuta ukerapport. Korrelasjonen mellom valuta og børsene består. I fokus denne uken (Se kalender bak i rapporten) Mandag 23.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Valuta ukerapport. Korrelasjonen mellom valuta og børsene består. I fokus denne uken (Se kalender bak i rapporten) Mandag 23."

Transkript

1 Mandag 23.november 2009 Analyse Marianne Ødegård Bjørn-Roger Wilhelmsen Renter m rente 12m rente NOK 2,05 2,93 EUR 0,84 1,31 USD 0,42 1,02 GBP 0,93 1,11 SEK 0,50 0,96 JPY 0,51 0,85 CHF 0,49 0,90 Korrelasjonen mellom valuta og børsene består - I begynnelsen av forrige uke fortsatte NOK å stige mot de fleste andre valutaer, i takt med stigende risikoappetitt og positiv utvikling på børsene. Mot slutten av uken snudde imidlertid krona ned igjen, i det risikoappetitten falt tilbake og utviklingen på børsene var svakere. Samlet for uka var krona svak, sammen med både GBP og SEK. De såkalte trygge valutaene japanske yen og amerikanske dollar styrket seg betydelig. - I tillegg til at etterspørselen etter USD normalt stiger når risikoappetitten i markedene vakler fikk den amerikanske dollaren i forrige uke drahjelp etter uttalelser fra sentralbanksjef Ben Bernanke om at Banken vil innrette pengepolitikken med hensyn på å opprettholde en sterk dollar. - Mandag morgen styrker den norske krona seg igjen, særlig nok USD, i takt med positiv utvikling i aksjemarkedene. USD og JPY faller tilbake. - Det var et økende fokus på den kinesiske renminbi i forrige uke, etter uttalelser fra The People s Bank of China vedrørende en videre appresiering av CNY. Forward-kontraktene på CNY steg betydelig, og markedet venter at Banken vil begynne å tillate en gradvis appresiering rundt sommeren neste år. Det er imidlertid noe bekymring knyttet til den økonomiske veksten i både Kina og USA som følge av en slik politikk. I fokus denne uken (Se kalender bak i rapporten) - De norske BNP-tallene for 3.kv rapporteres på tirsdag, og vil trolig vise at den økonomiske veksten har akselerert fra 2.kv. I tillegg vil den norske krona fortsatt være sterkt knyttet til den videre utviklingen i risikoappetitten, og vil derfor kunne påvirkes av statistikk fra både USA og EMU, herunder ordredata fra industrien. Valutalån - låneadministrasjon Anna Hallgren Valutakurser Prognoser Endring Endring Endring Om 3 mnd...6 mnd 12 mnd siste siste uke siste mnd hittil i 09 EURUSD 1,498 1,491 0,4% -0,1% 7,1% 1,520 1,550 1,500 EURNOK 8,375 8,360 0,2% 0,5% -13,8% 8,300 8,200 8,000 USDNOK 5,591 5,606-0,3% 0,7% -19,6% 5,461 5,290 5,333 GBPNOK 9,277 9,355-0,8% 2,4% -8,8% 9,283 9,152 9,493 SEKNOK 0,814 0,820-0,8% -0,6% -8,5% 0,818 0,824 0,833 JPYNOK 6,286 6,249 0,6% 4,2% -18,1% 6,001 5,689 5,614 CHFNOK 5,542 5,539 0,1% 0,7% -15,0% 5,461 5,325 5,161 EURGBP 0,903 0,894 1,0% -1,9% -5,6% 0,894 0,896 0,843 GBPUSD 1,659 1,669-0,6% 1,8% 13,4% 1,700 1,730 1,780 USDJPY 88,95 89,71-0,8% -3,4% -1,8% 91,00 93,00 95,00 EURJPY 133,2 133,8-0,4% -3,5% 5,2% 138,3 144,2 142,5 EURSEK 10,29 10,19 1,0% 1,2% -5,8% 10,15 9,950 9,600 EURCHF 1,511 1,509 0,1% -0,2% 1,4% 1,520 1,540 1,550

2 First Securities AS / Swedbank Oslo USD & EUR NOK fortsatte å stige mot både EUR og USD i begynnelsen av forrige uke, men falt desto kraftigere tilbake mot slutten av uken etter at risikoappetitten i markedene sank. Den norske krona stiger imidlertid betydelig igjen mandag morgen, og en positiv utvikling på børsen indikerer at risikoappetitten er på vei tilbake igjen. Denne høsten har NOK styrket seg betydelig mot EUR, og nivået er nesten tilbake på det historiske snittet fra Nivået har imidlertid blitt liggende litt under snittet de siste ukene, og på helt kort sikt tror vi at mesteparten av kronestyrkingen er tatt ut. På lengre sikt tror vi NOK fortsatt kan styrke seg videre. CHF & SEK NOK falt svakt også mot CHF i forrige uke, men steg litt mot en enda svakere SEK. Den svenske krona har de siste ukene gått i samme retning som NOK, men volatiliteten har vært langt større både i positiv og negativ retning. De siste ukene sett under ett har NOK styrket seg betydelig mot CHF, men nivået er fortsatt uvanlig svakt i historisk målestokk. Realkursen, det vil si nominell valutakurs justert for forskjeller i prisvekst, er derimot ikke spesielt svak mot CHF. NOK vs CHF 4,0 4,0 Snitt siden 1990 = 5,09 4,5 5,0 5,5 6,0 6,5 4,5 5,0 5,5 6,0 6, Source: EcoWin, First Securities 2

3 First Securities / Swedbank Oslo GBP & JPY Japanske yen styrket seg betydelig i forrige uke, i takt med fallende risikoappetitt i markedene. GBP var imidlertid særlig svak, til tross for en midlertidig oppgang i etterkant av sterkere inflasjonsdata enn ventet. JPYNOK ligger fortsatt så vidt på undersiden av sitt historiske snitt, målt fra Vi tror imidlertid at NOK har potensial til å kunne stige videre mot JPY fremover. NOK - oppsummert Handelsveid NOK falt svakt i forrige uke, men nivået ligger fortsatt godt over sitt historiske snitt. Sterke fundamentale forhold (relativt bedre økonomisk vekst, trygge statsfinanser) tilsier at NOK vil kunne holde seg sterk også i tiden fremover. Dersom BNP-tallene viser vekst som ventet i 3.kv tror vi dessuten at Norges Bank vil heve renten videre allerede i desember, og sterkere rentesignaler fremover vil kunne støtte ytterligere opp under krona. Norske swaprenter uker siden Endring bp 1 år 2,63 2, år 3,42 3, år 3,79 3, år 4,01 4, år 4,17 4, år 4,28 4, år 4,38 4, år 4,48 4, år 4,55 4, år 4,62 4,71-9 3

4 First Securities AS / Swedbank Oslo Makrokalender uke 48 Ventet Forrige Kommentar Mandag 23. nov 1000 EMU PMI, industrien - foreløpig Noen land rapporterer Tyskland Frankrike 1000 EMU PMI, tjenesteyting - foreløpig Noen land rapporterer Tyskland Frankrike 1600 US Boligsalg, brukte.. % m/m Priser og antallet usolgte boliger nov 51,3 51,6 55,0 nov 52,6 51,0 57,0 okt 5,70 2,3 50,7 51,0 55,6 52,6 50,7 57,7 5,57 9,4 *** Over 50: PMI-indeksen for industrien i EMU har steget i åtte måneder på rad og krysset endelig 50-streken i oktober, for første gang siden mai i fjor. Takten i oppgangen fra måned til måned har imidlertid avtatt litt de siste månedene. Den faktiske vareproduksjonen har steget svakt de siste månedene, men trenden er fortsatt nokså flat, i tråd med meldingen fra PMI *** Frisk vekst: PMI-indeksen for tjenesteytende næringer i EMU ligger normalt litt høyere enn industriindeksen, og det gjelder også nå. Oppgangen i oktober var litt større enn ventet, hovedsaklig på grunn et løft i fransk tjeneste-pmi. Sammen med industri-pmi indikerer målingen BNP-veksten i Europa, men ikke særlig mer enn vi fikk i 3. kv *** Rett opp: Omsetningen av bruke boliger steg kraftig i september, og ventes videre opp i oktober. Oppgangen fra bunnen ved inngangen til året er på over 20%, det blir færre brukte boliger for salg og prisene stabiliseres. Boligmarkedet har definitivt funnet feste etter tidenes nedtur, men hvor mye skyldes skatterabatten for førstegangskjøperne? Nå er ordningen forlenget og kraftig utvidet. Salget av nye boliger har ikke vært like sprekt og igangsettingen av nye boliger har ikke steget videre de siste månedene. Søknadsinngangen for nye boliglån har falt som en stein de siste ukene. Boligmarkedet er trolig stabilisert, men muligens ikke mer enn det. Tirsdag 24. nov 0800 DE BNP, kv/kv Detaljer 0845 FR INSEEs industribarometer.. confidence.. forventet produksjon 0850 FR Vareforbruket, m/m.. % år/år 1000 DE Ifo.. i dag.. forventninger 1000 NO BNP Fastland, kv/kv.. konsensus.. Norges Bank Innenlandsk ettersp. fastl. BNP samlet, kv/kv 3kv 0,7 0,7 Vekst! Det første vekstanslaget var bra, nå får vi de viktige detaljene. Vi venter at de vil vise svakt forbruk, ikke mer enn 0-vekst i investeringene, men positive bidrag fra lager utenrikshandelen ga vekst BNP. Det er mulig offentlig sektor også birdo nov okt 0,5 2,3 1,0 nov 92,5 88,0 97,2 3kv 0,7 0,5-1,3 0,5 0,4 91,9 87,3 96,8 0,3-1,9 1,0-1,3 * Peker opp: Både hovedindeksen og indeksen for forventet produksjon i industrimålingen fra INSEE har steget kraftig de siste månedene, og nivået er langt høyere enn på rekordbunnen i februar. Nivåene er imidlertid fortsatt lave og under snitt, men barometeret peker i det minste i riktig retning. * Trend svakt opp: Vareforbruket i Frankrike steg frisk i september, og tok dermed igjen fallet fra de to foregående månedene. Statistikken for fransk vareforbruk er nokså volatil, men trenden så langt i år peker svakt oppover, og nivået er faktisk tilbake på det høyeste siden februar ** Opp: Ifos barometer for tysk næringsliv har steget bra i det siste, men oppgangen over de to siste månedene har vært noe mer forsiktig enn i de foregående. Både forventningsindeksen og vurderingen av nåsituasjonen har steget bra, men fortsatt er det forventningene som trekker mest. Nivået for samleindeksen er uansett fortsatt svakt og under historisk snitt, men retningen bekreftes i flere andre barometre samlet sett peker barometrene mot fortsatt vekst i tysk økonomi. *** På trend: Alt taler for en bra vekst i BNP i 3. kv. På produksjonssiden har vi en sterk vekst i industrien og aktiviteten i varekjeden mot husholdningene har steget bra. På etterspørselssiden har vi sterk vekst i privat forbruk og et positivt bidrag fra utenrikshandelen. Bedriftenes investeringer nok falt etter en liten oppgang i 2. kv. Offentlig sektor økte sin etterspørsel, garantert. Vi antar at lagrene var om lag uendret, etter at store lagertrekk har trukket produksjonen mye ned. Vår aktivitetsindikator gir en vekst på 0,9%, vi slår av litt for kjente og sier 0,7%. Det er trolig nær trendveksten, og det er (nok en gang) høyere enn Norges Banks anslag på 0,5%. I så fall kan det være et argument for renteheving i desember. Vi er spente på om nasjonalregnskapet finner et stort fall i sysselsetting som AKU har meldt og om lønnsveksten dempes. Vi får uansett en bedre produktivitetsvekst enn de foregående kvartalene, hvor den har vært elendig (og negativ ved flere tilfeller). Oljeproduksjonen falt og vil trekke samlet BNP ned, men ikke så mye som i 2. kv. 4

5 First Securities / Swedbank Oslo Makrokalender uke 48 Ventet Forrige Kommentar 1100 EMU Ordreinngang industri, m/m sep 0,6-17,2 2,0-23,1 * Sterk trend: Ordreinngangen til industrien steg bra videre i august, og de siste tre månedene har oppgangen vært på nesten 10%. Det er i tråd med barometrene, men nivået er fremdeles fryktelig lavt. Omslaget taler likevel for at vareproduksjonen, som ennå ikke har begynt å stige nevneverdig, også vil begynne å røre på seg de neste månedene US BNP 2.anslag 3kv 3,0 3,5 ** Litt ned: Utenrikshandelen bidro trolig mer negativt enn det første anslaget og det positive bidraget fra lager trolig noe mindre. Innenlandsk etterspørsel blir neppe mye revidert BE Nasjonalbankens barometer nov -14,2 Opp, svakt: Konjunkturbarometeret fra den belgiske nasjonalbanken stiger, men nivået er svært lavt og indikerer fortsatt ingen vekst i økonomien US Boligpriser, 20 byer Case/Shiller-S&P sep -9,15-11,32 ** Stiger: Boligprisene har steget i tre måneder på rad i følge Case- Shiller-indeksen, og alle annen informasjon fra boligmarkedet bekrefter at nedgangen er over. Det er vel heller ikke så rart at boligmarkedet finner feste nå, gitt at prisene har kommet tilbake til et mer normalt nivå langsiktig vurdert samtidig som nybyggingen nesten har stoppet helt opp. Skatterabatten for førstegangskjøpere har også bidratt. Nå blir den forlenget og kraftig utvidet 1600 US Consumer confidence nov 47,0 47,7 ** Svak: Målingen av forbrukertilliten fra Conference Board falt videre i oktober. Svært få husholdninger planlegger å kjøpe ny bil etter at vrakpanten ble avskaffet, og litt færre ønsker å kjøpe bolig. Husholdningene er dessuten svært pessimistiske i forhold til arbeidsmarkedet. Vi får ingen signaler om sterk vekst i privat forbruk herfra. Univ. of Michigans indeks falt videre i november, og det vil neppe komme som en overraskelse om CBs måling gir litt etter selv om den er ventet opp 2000 US Fed, referat fra rentemøte nov * Stø kurs: FOMC vil holde renten uendret på 0-1/4% i lang tid fremover, selv om økonomien blir beskrevet som litt sterkere enn for seks uker siden. og banken vil fortsatt si det. Banken strammet litt inn på kjøp av boligobligasjoner på forrige møte, mest fordi det ikke er så mange obligasjoner tilgjengelig. sent US ABC consumer comfort uke -45 Flat: Målingen har i praksis ligget flatt fra våren 2008, på et svært lavt nivå. Andre målinger viser samlet sett at forbrukertilliten har steget fra bunnen, men falt litt i oktober. ABC steg svakt sist uke. Onsdag 25. nov 0915 SE Consumer confidence nov 7,5 Optimister: Optimismen blant svenske husholdninger har steget betydelig de siste månedene, og den videre oppgangen i oktober var sterkere enn ventet, på tross av at det er mye å bekymre seg for i svensk økonomi. Forbrukerbarometret har så vidt passert det historiske snittet, med tall tilbake til Forbrukermålingen indikerer god vekst i detaljhandelen også i tiden fremover SE Konjunkturbarometer, KI nov -13 * Omslag: KIs industribarometer steg endelig friskt i oktober, etter å ha stagnert på lavt nivå de tre foregående månedene. Oppsvinget er i tråd med utviklingen i den svenske industri-pmi, men nivået er fortsatt klart lavere. Barometrene er imidlertid samstemte i at produksjonen etter hvert skal betydelig opp igjen. Etter en ufattelig revisjon av produksjonsstatistikken peker nå også denne opp. Bunnen var i mai NO Arbeidskraftundersøkelsen AKU ledighet, %.. konsensus Sysselsetting, m/m 000 Ledighet, m/m 000 sep , ** Et lite sjokk: Sysselsettingen har falt uvanlig raskt de to siste månedene (samlet 21 ), uten at vi har noen god forklaring på det bortsett fra at den har falt mindre enn den burde de foregående månedene, gitt fallet i produksjonen. Det kan også være trøbbel med målingen av arbeidsinnvandringen. Ledigheten har steget noe, men ikke så mye fordi uvanlig mange har trukket seg unna arbeidsmarkedet samtidig som sysselsettingen falt. Uten fallet i arbeidstilbudet ville ledigheten ha kommet opp i nesten 5,5% (men det er mange unge som har gått inn og ut av arbeidsmarkedet). Vi venter ikke et videre fall i sysselsettingen i september, men ledigheten kan godt trekke opp på en liten økning i arbeidstilbudet, etter et fall som er i største laget. 5

6 First Securities AS / Swedbank Oslo Makrokalender uke 48 Ventet Forrige Kommentar 1030 UK BNP kv/kv 2.anslag år/år 3kv -0,3-5,1-0,4-5,2 Fortsatt resesjon: BNP i UK falt for sjette kvartal på rad i 3.kv, og fallet er rekordstort på rundt 6% fra toppen. Det ventes en liten oppjustering nå, men tallet er uansett skuffende. Kapasitetsutnyttelsen er rekordlav og det vil ta lang tid å bringe økonomien tilbake på fote US Nye boliglån uke -2,5 Rett ned: Trolig bidro avviklingen av den første ordningen med skattekreditt for førstegangskjøpere til at det har kommet inn langt færre søknader de siste ukene; nivået sist uke var det laveste på 12 år. Men nå er skatteordningen forlenget til utgangen av april neste år og i tillegg kan alle som har eid det samme huset i fem år, få en stor skatterabatt om de flytter på seg, helt utrolig US Privat forbruk, m/m Husholdningenes inntekter Sparerate Prisdeflator PCE, core år/år 1430 US Ordreinngang, varige varer,.. % m/m ex. transport ex. fly og forsvar (core) okt 0,5 0,2 okt 1,3 0,5 0,8-0,5 0,0 1,3 1,0 0,9 *** Trend opp: De siste månedene har innføringen og deretter avviklingen av den ekstraordinære vrakpantordningen påvirket samlet privat forbruk kraftig. Veksten i 3.kv samlet ble uansett positiv, og det ventes videre oppgang i begynnelsen av 4.kv. Det er likevel urovekkende at det etter alt å dømme kun er en utrolig inntektsoverføring til husholdningene som har hindret en fullstendig nedsmelting av forbruket. Heldigvis dempes nå fallet i lønnsinntektene, men forbruket kan fortsatt være utsatt. *** Svakt opp: Ordreinngangen av varige varer kom litt tilbake i september etter fallet i august, og trenden over de siste månedene peker fortsatt svakt opp. Oppsvinget er likevel langt fra beskjedent sett i forhold til det kraftige fallet gjennom andre halvår i fjor. Ordrekomponenten i ISM-målingen har imidlertid steget kraftig de siste månedene, og indikerer at ordreinngangen skal stige videre de neste månedene US Nye arbeidsledige, 000 uke * Trend ned: Pågangen av nye ledige på arbeidskontorene var uendret i forrige uke og trenden er klart ned, om ikke like raskt som normalt etter at resesjonene er over. Tilgangen av nye ledige er også så høy at det normalt tilsier et kraftig fall i sysselsettingen, på rundt 250 i måneden 1600 US University of Michigan consumer sentiment 1600 US Boligsalg, nye.. priser og antall usolgte nov 67,0 66,0 * Svak: Forbrukertilliten falt litt tilbake i første del av november, men nedgangen er ikke dramatisk. De siste månedene har imidlertid ikke stemningen blant husholdningene steget videre, og nivået er fortsatt så langt at det ikke tilsier noen vekst i privat forbruk, som vi rett nok nå ser. okt ** Lavt nivå: Både nyboligsalget og igangsettingen har løftet seg litt fra bunnen ved inngangen til året, men utviklingen over de siste månedene har vært klart svakere enn ventet. Salget falt uventet i september, men ventes å stige litt igjen i oktober. Beholdningen av nye boliger for salg har kommet ned på et helt normalt nivå, i det minste målt i antall. Trenden for prisene peker imidlertid fortsatt ned. Entreprenørene ser ikke noen lysning og den faktiske boligbyggingen har vært svakere enn ventet de siste månedene DE Torsdag 26. nov KPI fra delstatene fra i dag. år/år, samlet 1000 NO NAV, registrerte ledige, % konsensus.. sesongjustert (First) Samlet ledighet m. tiltak m/m 1000 NO Lønninger, industri år/år.. tjenester samlet nov 0,0 Nullvekst: Den samlede konsumprisveksten steg opp igjen til 0% i oktober, og blir trolig positiv igjen mot slutten av året. Den underliggende inflasjonen er fortsatt positiv, men avtakende. Inflasjonspresset er svært beskjedent som følge av lav kapasitetsutnyttelse. nov 2,7 2,9 96,8 1,9 3kv 3,5 3,7 2,6 2,9 94,9 2,9 4,8 3,8 *** Opp: Ledigheten steg raskere enn ventet i oktober, etter flere måneder med moderat vekst i ledigheten. AKU har også meldt om et uvanlig stort fall sysselsetting de siste månedene, men det kan reflektere en nedgang i bemanningen som egentlig skjedde før sommeren. Andre indikasjoner på at arbeidsmarkedet skulle svekkes raskt nå, har vi ikke. Tilgangen på ledige stillinger er stabilisert, etter et moderat fall. Bedriftene melder at de ikke planlegger nye nedbemanninger, selv om vi mener at nivået for produktiviteten nå er lavt og at det må være mulig å løfte det Etter BNP: Nasjonalregnskapet har allerede gitt svaret (på tirsdag). Lønningene steg mye i 3. kv i fjor, og vi venter en klar nedgang i årsveksten i 3. kv i år, fordi det neppe kom store tillegg i 3. kv i år. Lønnsveksten i andre næringer er lavere og vi venter en fortsatt lav vekst i 3. kv i år. 6

7 First Securities / Swedbank Oslo Makrokalender uke 48 Ventet Forrige Kommentar 1000 NO Husholdningenes sparerate/ Institusjonelt sektorregnskap 1000 EMU M3 pengemengde, år/år.. 3m snitt Gjeldsvekst, privat sektor.. boliggjeld 3kv 5,6 Oppgang: Folket har økt sparingen bra og netto finansinvesteringer enda mer (på grunn av lavere investeringer i nye boliger). Vi venter ikke en videre økning i spareraten i 3. kv fordi forbruket steg friskt. Økningen i sparingen de to siste årene forklarer nedgangen i norsk økonomi og spareøkningen har nok ikke så mye med den globale finanskrisen å gjøre okt 0,7 1,8 2,5 1,1-0,5 * Boliggjelden stiger: Veksten i pengemengden målt ved M3 har falt kraftig, til den laveste årsvekstraten som noen sinne er registrert i EMU, med data tilbake til Imidlertid har bedriftene begynt å bygge ned gjelden i et litt saktere tempo enn tidligere, og husholdningene har så vidt begynt å øke sin gjeld etter kutt tidligere i år. Utviklingen er konsistent med resultatene fra ECBs utlånsundersøkelse. Kredittmarkedet er i sakte bedring. sent JP Arbeidsledighet % okt 5,4 5,3 * Roer ned: Arbeidsledigheten i Japan har overraskende nok falt i to måneder på rad, etter å ha steget raskt i de foregående månedene, til rekordhøyt nivå. Lønnsdeflasjonen er imidlertid fortsatt brutal, med et fall i lønnsinntektene på rundt 7% over det siste året. Et fall i sysselsettingen har også bidratt sent JP Konsumprisene, m/m.. core (eks. mat).. eks mat og energi sent JP Detaljhandel, m/m..år/år okt -2,4-2,2-1,1 okt -0,9-1,6-2,2-2,3-1,0 0,9-1,4 * Deflasjon: Det kraftige prisfallet på energivarer sammenlignet med i fjor høst har bidratt til å forsterke nedgangen i det samlede konsumprisnivået, men den effekten er kun midlertidig. Prisfallet i KPI justert for mat og energi er omtrent i samme størrelsesorden som i * Nokså sprek: Detaljhandelen i Japan har steget i tre måneder på rad, og den samlede veksten i 3.kv var den sterkeste siden begynnelsen av Den positive utviklingen viser at innenlandsk etterspørsel i Japan er på vei opp og gir håp om at landet kan unngå en alvorlig negativ spiral mellom priser og realøkonomien. Fredag 27. nov 0930 SE BNP, kv/kv 0930 SE Detaljhandel, m/m 1100 EMU Consumer sentiment Industrial sentiment Economic confidence 3kv 0,2-6,0 okt 0,2 2,7 nov , ,2 ** Resesjon over: Etter det største fallet i produksjonen i moderne tid, var det en liten oppgang i 2. og veksten blir sprekere i 3. kv. Industriproduksjonen har tatt seg bra opp (etter en oppsiktsvekkende revisjon). Det var ingen vekst i detaljhandelen i kvartalet, men samlet forbruk kan ha steget litt. Det var et positivt bidrag fra utenrikshandelen. Vi tviler på at investeringene steg, men den offentlig pengebruken økte nok noe. Ettersom produksjonen har falt mye mer enn sysselsettingen de siste kvartalene, kan produksjonen stige en god del før bedriftene trenger å øke bemanningen. ** Svak: Trenden i detaljhandelen i Sverige lå flat fra sommeren 2007 til rundt årsskiftet, og deretter var det grei vekst i første halvår i år. Utviklingen i 3.kv har imidlertid vært nokså svak, selv om forbrukertilliten har kommet seg raskt. Lavt rentenivå og prisvekst har bidratt til å holde forbruket oppe, men økt ledighet tynger på forbrukerne. * Mindre pessimisme: EU-kommisjonens måling av stillingen I bedriftene og husholdningene er på god vei opp igjen, men nivået er fortsatt lavt. Forbrukertilliten har steget raskest de siste månedene, og signalisere en nokså bra vekst i privat forbruk, i motsetning til i USA. Industriindeksen indikerer fortsatt fall i produksjonen, mens samleindeksen er konsistent med om lag nullvekst i BNP. Disclaimer: This document is intended for use only by those professional investors to whom it is made available by First Securities AS and no part of this report may be reproduced in any manner, or used other than as intended, without the prior written permission of First Securities AS. The information contained in this document has been taken from sources deemed to be reliable. First Securities AS makes every effort to use reliable, comprehensive information but we do not represent that such information is accurate or complete and it should not be relied on as such. Any opinions expressed herein reflect our judgement at this date and are subject to change. First Securities AS has no obligation to notice changes of judgements or opinions expressed herein. The opinions contained herein are based on numerous assumptions as described in the document. Different assumptions could result in materially different results. Furthermore, the assumptions may not be realized. This document does not provide individually tailored investment advice and all recipients of this document are advised to seek the advice of a 7

8 First Securities AS / Swedbank Oslo financial advisor before deciding on an investment or an investment strategy. First Securities AS accept no liability whatsoever for any direct, indirect or consequential loss rising from the use of this document or its contents. This document does not constitute or form part of any offer for sale or subscription of or solicitation or invitation of any offer to buy or subscribe for any securities nor shall it or any part of it form the basis of or be relied on in connection with any contract or commitment whatsoever. The distribution of this document may be restricted by law in certain jurisdictions and person into whose possession this document comes should inform themselves about, and observe, any such restriction. Any failure to comply with these restrictions may constitute a violation of the laws of any such jurisdiction. First Securities AS shall not have any responsibility for any such violations. 8

Makropresentasjon 2.torsdag 10.juli 2008. Tunge skyer

Makropresentasjon 2.torsdag 10.juli 2008. Tunge skyer Makropresentasjon 2.torsdag 10.juli 2008 Tunge skyer 1 halvår - 2008: Aksjemarkeder Side 2 De globale aksjemarkedene falt videre i 1 halvår på bekymringer for Subprime/kreditt-krise Nedbremsing i USA Stigende

Detaljer

Makropresentasjon. Mai 2010. Usikkerheten preger markedet, men realøkonomien er sterk nok

Makropresentasjon. Mai 2010. Usikkerheten preger markedet, men realøkonomien er sterk nok Makropresentasjon Mai 2010 Usikkerheten preger markedet, men realøkonomien er sterk nok Den globale veksten fortsetter Global PMI steg til 57,6 i april Høyeste nivå i statistikken (1998) Signaliserer en

Detaljer

Nytt rentekutt i mai eller juni

Nytt rentekutt i mai eller juni Nytt rentekutt i mai eller juni 13. april 2015 Norges Bank valgte å holde renten uendret på møtet i mars, men presenterte en ny prognose som viser at renten vil bli satt ned enten i mai eller juni. Det

Detaljer

RENTEKUTT UTSATT TIL JUNI

RENTEKUTT UTSATT TIL JUNI RENTEKUTT UTSATT TIL JUNI 11. mai 2015 Norges Bank valgte å holde renten uendret på møtet i mai, men signaliserte at om utviklingen i norsk økonomi går som forventet så vil de kutte renten i juni. Frykt

Detaljer

Markedssyn Allegro Finans ASA. september 2012

Markedssyn Allegro Finans ASA. september 2012 Markedssyn: oktober 2012 Markedssyn Allegro Finans ASA september 2012 1. Oppsummering 2. Makro: 3. Aksjemarkedet 4. Konklusjon Innhold i presentasjonen forrige periode USA EUROPA ASIA NORGE allokering

Detaljer

av tidsmessige hensyn må trolig stats- og regjeringssjefene sikre en avtale innen helga

av tidsmessige hensyn må trolig stats- og regjeringssjefene sikre en avtale innen helga torsdag, 25. juni 2015 Morgenrapport Macro Research Ingen fremdrift i forhandlingene mellom Hellas og kreditorene av tidsmessige hensyn må trolig stats- og regjeringssjefene sikre en avtale innen helga

Detaljer

Makropresentasjon 2.torsdag 12. mars 2009

Makropresentasjon 2.torsdag 12. mars 2009 Makropresentasjon 2.torsdag 12. mars 2009 Lys i enden av tunellen? For å ta det positive først; vi har aldri vært nærmere slutten av denne resesjonen Side 2 Bedriftssentimentet (PMI) stiger for andre måned

Detaljer

Økonomisk overblikk 2/2014

Økonomisk overblikk 2/2014 Økonomisk overblikk 2/2014 Utsikter for 2014-2015 Økonomisk overblikk 2/2014 Utsikter for 2014 og 2015 Næringslivets Hovedorganisasjon Juni 2014 Adresse: Middelthunsgate 27 Postadresse: Postboks 5250

Detaljer

1. Internasjonal økonomi

1. Internasjonal økonomi Konjunkturtendensene Økonomiske analyser 3/1 1. Internasjonal økonomi Økt fare for at Hellas vil forlate eurosamarbeidet har forsterket uroen i verdens finansmarkeder den siste tiden. Aksjekursene har

Detaljer

Ukesrapport Makro. Ukens tema. Nøkkeltall denne uken. Norge. Eurosonen ESB står parat for ytterligere stimulanse, men det kommer nok ikke denne gangen

Ukesrapport Makro. Ukens tema. Nøkkeltall denne uken. Norge. Eurosonen ESB står parat for ytterligere stimulanse, men det kommer nok ikke denne gangen 04 februar 2014 Analytikere Ukens tema Shakeb Syed, Sjeføkonom +47 24 14 74 00 shakeb.syed@sb1markets.no Christian F.Bjerknes, Økonom +47 24 14 74 93 christian.bjerknes@sb1markets.no Emerging markets vil

Detaljer

Økonomisk overblikk 1/2014

Økonomisk overblikk 1/2014 Økonomisk overblikk 1/2014 Utsikter for 2014-2015 Økonomisk overblikk 1/2014 Utsikter for 2014 og 2015 Næringslivets Hovedorganisasjon Mars 2014 Adresse: Middelthunsgate 27 Postadresse: Postboks 5250 Majorstuen

Detaljer

ØKONOMISKE UTSIKTER AUGUST 2013

ØKONOMISKE UTSIKTER AUGUST 2013 ØKONOMISKE UTSIKTER AUGUST 213 Globalt: Gjenvinner balansen, med USA tilbake i førersetet USA: Mindre budsjettkutt øker farten neste år Eurosonen: Rekordlang nedtur endelig over, men oppturen blir vissen

Detaljer

Makro-og markedsoppdatering. 29. april 2015 Kyrre M. Knudsen, sjeføkonom

Makro-og markedsoppdatering. 29. april 2015 Kyrre M. Knudsen, sjeføkonom Makro-og markedsoppdatering 29. april 2015 Kyrre M. Knudsen, sjeføkonom 01 02 03 04 05 Innledning og oppsummering Verdensøkonomien USA, Europa og Kina Norge og regionen Markeder energi, aksjer, renter

Detaljer

Makroøkonomisk utvikling: Vår, men hvor er de grønne skuddene? Pensjonskassekonferansen, Sandefjord, 23.4.2013 Sjeføkonom Øystein Dørum, DNB Markets

Makroøkonomisk utvikling: Vår, men hvor er de grønne skuddene? Pensjonskassekonferansen, Sandefjord, 23.4.2013 Sjeføkonom Øystein Dørum, DNB Markets Makroøkonomisk utvikling: Vår, men hvor er de grønne skuddene? Pensjonskassekonferansen, Sandefjord, 23.4.213 Sjeføkonom Øystein Dørum, DNB Markets Overblikk Industrilandene Gradvis gjeninnhenting, men

Detaljer

Bunnen passert. Ennå langt frem Økonomiske utsikter, VO, 8.4.2013 Sjeføkonom Øystein Dørum, DNB Markets

Bunnen passert. Ennå langt frem Økonomiske utsikter, VO, 8.4.2013 Sjeføkonom Øystein Dørum, DNB Markets Bunnen passert. Ennå langt frem Økonomiske utsikter, VO, 8..13 Sjeføkonom Øystein Dørum, DNB Markets Overblikk: Våre viktigste makrocalls for 13 ++ Eurosonen vil bestå, med alle dagens 17 medlemmer. BNP

Detaljer

Morgenrapport, onsdag, 29. februar 2012

Morgenrapport, onsdag, 29. februar 2012 Morgenrapport, onsdag, 29. februar 2012 Irsk folkeavstemming kan forsinke iverksettelsen av den nye budsjettraktaten Tysk høyesterett setter stopper for ekspresshåndtering av EFSF-saker Tyskere stadig

Detaljer

INVENTO KAPITALFORVALTNING Ukesrapport - Uke 18 2015. Intro

INVENTO KAPITALFORVALTNING Ukesrapport - Uke 18 2015. Intro INVENTO KAPITALFORVALTNING Ukesrapport - Uke 18 2015 Intro Denne uken var fokuset på rentemøtet i FOMC, Federal Market Open Committee, hvor rentebeskjeden ble offentliggjort på onsdag kveld. Ved dette

Detaljer

mars Pengepolitisk MED VURDERING AV FINANSIELL STABILITET

mars Pengepolitisk MED VURDERING AV FINANSIELL STABILITET mars Pengepolitisk rapport MED VURDERING AV FINANSIELL STABILITET Norges Bank Oslo Adresse: Bankplassen Post: Postboks 79 Sentrum, 7 Oslo Telefon: Telefaks: E-post: central.bank@norges-bank.no Internett:

Detaljer

Pengepolitisk MED VURDERING AV FINANSIELL STABILITET

Pengepolitisk MED VURDERING AV FINANSIELL STABILITET DESember Pengepolitisk rapport MED VURDERING AV FINANSIELL STABILITET Norges Bank Oslo Adresse: Bankplassen Post: Postboks 79 Sentrum, 7 Oslo Telefon: Telefaks: E-post: central.bank@norges-bank.no Internett:

Detaljer

Morgenrapport, Mandag, 19. april 2010

Morgenrapport, Mandag, 19. april 2010 Morgenrapport, Mandag, 19. april 2010 Oljeprisen faller i Asia Goldman saksøkt for bedrageri Hellas søker nærmere konsultasjoner med EU og IMF DnB NOR hever sin boliglånsrente og demper dermed presset

Detaljer

Pengepolitisk rapport med vurdering av finansiell stabilitet. september. Norges Banks rapportserie nr. 3-2013

Pengepolitisk rapport med vurdering av finansiell stabilitet. september. Norges Banks rapportserie nr. 3-2013 Pengepolitisk rapport med vurdering av finansiell stabilitet september Norges Banks rapportserie nr. - Pengepolitisk rapport med vurdering av finansiell stabilitet / Norges Bank Oslo Adresse: Bankplassen

Detaljer

INVENTO KAPITALFORVALTNING Ukesrapport. - Uke 6 2015

INVENTO KAPITALFORVALTNING Ukesrapport. - Uke 6 2015 INVENTO KAPITALFORVALTNING Ukesrapport - Uke 6 2015 Intro Vi ble i løpet av uken presentert en rekke arbeidsmarkedsdata fra USA, deriblant non-farm payrolls, som karakteriseres av mange som månedens viktigste

Detaljer

Økonomisk overblikk 1/2015 Utsikter for 2015-2017

Økonomisk overblikk 1/2015 Utsikter for 2015-2017 Økonomisk overblikk 1/2015 Utsikter for 2015-2017 Næringslivets Hovedorganisasjon Mars 2015 Adresse: Middelthunsgate 27 Postadresse: Postboks 5250 Majorstuen 0303 Oslo Telefon: 23 08 80 00 www.nho.no Kontaktpersoner

Detaljer

Copyright 2013 Pöyry Management Consulting (Norway) AS

Copyright 2013 Pöyry Management Consulting (Norway) AS Norsk økonomi Vol. 2, nr. 1 2013 Konjunktursituasjonen internasjonalt og i Norge Prognoser for norsk økonomi Prognoser for boligmarkedet, nasjonalt og regionalt Analyse av petroleumssektoren og kraftmarkedet

Detaljer

september Pengepolitisk MED VURDERING AV FINANSIELL STABILITET

september Pengepolitisk MED VURDERING AV FINANSIELL STABILITET september Pengepolitisk rapport MED VURDERING AV FINANSIELL STABILITET Norges Bank Oslo Adresse: Bankplassen Post: Postboks 79 Sentrum, 7 Oslo Telefon: Telefaks: E-post: central.bank@norges-bank.no Internett:

Detaljer

Økonomiske perspektiver

Økonomiske perspektiver Økonomiske perspektiver Foredrag av sentralbanksjef Svein Gjedrem på Norges Banks representantskapsmøte torsdag 19. februar Innledning Norsk økonomi er nå i vekst. Oljeprisen er god. Kapasitetsutnyttelsen

Detaljer

Tilstanden i finansmarkedet og utsiktene framover

Tilstanden i finansmarkedet og utsiktene framover FiNANSIELle UTviklingstrekk Tilstanden i finansmarkedet og utsiktene framover NOVEMBER 214 INNHOLD FINANSIELLE UTVIKLINGSTREKK 214 INNLEDNING OG VURDERINGER 3 KAPITTEL 1 KONJUNKTURER OG MARKEDER 5 Internasjonal

Detaljer

Gjeldskrisen bremser renteoppgang i Norge

Gjeldskrisen bremser renteoppgang i Norge Gjeldskrisen bremser renteoppgang i Norge Gjeldskrisen kan det utvikle seg til en bankkrise? De store statsgjeldsproblemene i USA og Europa og lite styringsdyktig politisk ledelse skaper mistillit og usikkerhet

Detaljer

Morgenrapport, Mandag, 13. oktober 2008

Morgenrapport, Mandag, 13. oktober 2008 Morgenrapport, Mandag, 13. oktober 2008 Nye tiltak annonseres ute og hjemme etter en redselsuke i markedene Internasjonalt Vi er neppe de eneste som sitter igjen med en følelse av nummenhet etter den siste

Detaljer

Morgenrapport, Mandag, 24. august 2009

Morgenrapport, Mandag, 24. august 2009 Morgenrapport, Mandag, 24. august 2009 Eurosonens PMI viser veksttakter Amerikansk bruktboligomsetning tar seg opp Betydelig dollarfall, særlig mot norske kroner Internasjonalt Lynestimatene for PMI i

Detaljer