Dokumentasjon for Årsmøte i Trondhjems Seilforening 13. februar Driftsår sesongen 2012

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Dokumentasjon for Årsmøte i Trondhjems Seilforening 13. februar 2013 117. Driftsår sesongen 2012"

Transkript

1 Dokumentasjon for Årsmøte i Trondhjems Seilforening 13. februar Driftsår sesongen 2012 Side 1 av 84

2 Innholdsfortegnelse Innkalling til årsmøte:... 4 Innkalling til årsmøte for Trondhjems Seilforening Styrets forslag til saksliste og dagsorden Sak 1: Godkjenning av de stemmeberettigede Sak 2: Godkjenning av innkalling, saksliste og forretningsorden Sak 3: Valg av ordstyrer, referent og to medlemmer til å undertegne protokollen Sak 4: Behandle TSFs årsmelding for 117 driftsår, herunder gruppeårsmeldinger Årsmelding fra lederen: Saker til oppfølging fra i fjor Ny sikringsbåt Låsbar port i Kanalhavna Grillstad havneanlegg De-icing! Viktige saker/erfaringer i sesongen Erfaringer fra arbeid med å følge opp årsmøtevedtak Ny lovnorm fra NIF Oppussing av Cuba Jollekurset ble avlyst Dialogmøte med Trondheim Kommune og naboforeninger: «Skansen Sjøsportarena» Ny gangbru ved jernbanebrua Landgangsbrygge på Tautra Strategi / klubbprosess: Liten aktivitet på Nettsider Endret styreform Kommentar til økonomisk resultat for TSF Gruppeårsmeldinger Sekretær Jollegruppa Regattakomiteen Klubbhuset Skansen Havnesjefen Hyttestyret Nettredaktør Årsmelding fra aksjeselskapene TSF Havn AS Skansen AS Sak 5: Behandling av TSFs regnskap i revidert stand Regnskap Noter til regnskapet Detaljert regnskap Side 2 of 84

3 5.4 Revisjonsberetning Rapport fra kontrollkomiteen Sak 6: Behandling av TSFs organisasjonsplan Sak 7: Behandling av forslag og saker Revisjon av TSFs lov Strategi for TSF Handlingsplan for TSF Samarbeid med Trondheim kommune og naboforeninger Ny landgangsbrygge på Tautra Sak 8: Fastsetting av medlemskontingent og havneavgift Sak 9: Vedtak om TSFs budsjett for 118. driftsår, sesongen Sak 10: Valg Valg til styre om ny organisasjonsplan for TSF vedtas i sak Valgkomiteens innstilling til styre Valg om ny organisasjonsplan for TSF ikke vedtas i sak Valgkomiteens innstilling til styre Øvrige valg uavhengig av organisasjonsplan Valgkomiteens innstilling 2 revisorer Valgkomiteens innstilling til kontrollkomité Valg av representanter til ting og møter i de organisasjonsledd TSF har representasjonsrett Styrets innstilling til valgkomité Avslutning Undertegning av protokoll Appendix 1: Lov for TSF hvis ny organisasjonsplan vedtas i sak Appendix 2: Lov for TSF hvis ny organisasjonsplan ikke vedtas i sak Appendix 3: Strategi for TSF Appendix 4: Handlingsplan for TSF Appendix 5: Detaljert regnskap for TSF driftsår 117, sesongen 2012, avdelingsrapporter og totalt Appendix 6: Budsjett for TSF, driftsår 118, sesongen avdelingsvis Side 3 of 84

4 Innkalling til årsmøte: Årsmøtet ble kunngjort i TSF-Nytt på foreningens internettside 10. januar Teksten på foreningens internettside var som følger: Innkalling til årsmøte for Trondhjems Seilforening 2013 Det innkalles herved til årsmøte i Trondhjems Seilforening onsdag kl 18:00 på Skansen Klubbhus. Vi oppfordrer om å møte i god tid, da møtet settes klokken 18:00. Frist for å melde saker til behandling: Forslag som skal behandles på årsmøtet, må være styret i hende innen onsdag den , klokken 18:00. Forslag sendes til sekretær på e-post: Dokumentasjon for årsmøtet: Saksliste og annen årsmøtedokumentasjon legges ut på TSFs nettside onsdag , samt i papirversjon i klubbhuset klokken 18:00 samme dag for gjennomsyn. Stemmeberettigede: Alle medlemmer som er fylt 15 år, har vært medlem i minst 1 måned og har sine økonomiske forhold i orden overfor foreningen er stemmeberettiget ved årsmøtet. Trondheim, På vegne av Styret i TSF: Odd Erik Dahlen Leder TSF Side 4 of 84

5 Styrets forslag til saksliste og dagsorden Leder ønsker fremmøtte medlemmer velkommen Saksliste: Sak 1: Godkjenning av de stemmeberettigede. Sak 2: Godkjenning av innkalling, saksliste og forretningsorden. Sak 3: Valg av ordstyrer, referent og to medlemmer til å undertegne protokollen. Sak 4: Behandle TSFs årsmelding for 117 driftsår, herunder gruppeårsmeldinger: 4.1 Årsmelding fra lederen 4.2 Gruppeårsmeldinger 4.3 Årsmelding fra aksjeselskapene Sak 5: behandling av TSFs regnskap i revidert stand. Sak 6: Behandling av TSFs organisasjonsplan. Sak 7: Behandling av forslag og saker: 7.1 Revisjon av TSFs lov 7.2 Strategi for TSF 7.3 Handlingsplan for TSF 7.4 Samarbeid med Trondheim kommune og naboforeninger Sak 8: Fastsetting av medlemskontingent og havneavgift Sak 9: Vedtak om TSFs budsjett for for 118. driftsår, sesongen Sak 10: Valg. Avslutning Undertegning av protokollen Side 5 of 84

6 1 Sak 1: Godkjenning av de stemmeberettigede 2 Sak 2: Godkjenning av innkalling, saksliste og forretningsorden 3 Sak 3: Valg av ordstyrer, referent og to medlemmer til å undertegne protokollen Styrets forslag: Ordstyrer: Sigve Kjelstrup Referent: Hans-Christian Juul Forslag om to medlemmer til å undertegne protokollen vil bli fremmet på møtet. Side 6 of 84

7 4 Sak 4: Behandle TSFs årsmelding for 117 driftsår, herunder gruppeårsmeldinger 4.1 Årsmelding fra lederen: TSFs styre har i foreningens 117. driftsår bestått av: Leder Odd Erik Dahlen Nestleder Ellen Beate Hansen Sandseter Sekretær Hans Christian Juul Kasserer Inge Hassel Leder regattakomité (Regattasjef) Christian Palmer Leder havne- og opplagskomité (Havnesjef) Nils-Morten Nilssen Leder huskomité, Skansen (Hussjef) Ingunn Remme Fjeldaas Leder hyttestyret, Cuba (Hyttesjef) Tone Anthonsen Leder jollekomité (Jollesjef) Christian Øye Nettredaktør Tarjei Knapstad 1. varamedlem Erik Høy 2. varamedlem Mona Kvande Det har ikke vært avholdt ekstraordinært årsmøte i Første styremøte ble avholdt 29. februar, deretter ett styremøte pr. måned med unntak av juli Saker til oppfølging fra i fjor Årsmøte for 116. driftsår, sesongen 2011 ble avholdt med godt frammøte den 15. februar Til behandling forelå ordinære årsmøtesaker og valg. Følgende saker og innspill fra salen ble overlatt til det nye styret å følge opp: Ny sikringsbåt TSF ved regattakomiteen hadde fått tildelt spillemidler på kr ,- for støtte til innkjøp av sikringsbåt. Årsmøtet vedtok å gå til innkjøp av sikringsbåt, oppad begrenset til ,-inklusive spillemidlene. Det lot seg imidlertid ikke gjøre å få effektuert kjøpet: NSF måtte få forelagt dokumentasjon på innkjøpt båt pr. 01. mars. Det var ikke identifisert båt(er) / etablert kontakt med bank / avklart en finansieringsplan i forkant av årsmøtet Banken var ikke fornøyd med dokumentasjonen fra årsmøtet Styret for sesongen 2011 sin Signaturrett var ikke egnet til å ta opp lån, da alle i (det gamle) styret måtte signere på lånepapirer for å ta opp lån. Selv om fristen ble flyttet, var det ikke nok kalendertid til å få i stand et kjøp av båt. Mer detaljer framkommer i beretningen fra regattasjefen. Side 7 of 84

8 Låsbar port i Kanalhavna Port kom på plass høsten 2012 og nøkler er delt ut til båteierne i Kanalhavna Grillstad havneanlegg Som nevnt på årsmøtet 2011 har TSF styre tidligere besluttet å fokusere på våre eksisterende to havner på Skansen og i Kanalhavna. I 2012 har TSF hatt kontakt med Trondheim Båtforening, som er en mulig aktør for å bygge ut havneanlegget på Grilstad. Båtforeningen diskuterer å selge brygga i sentrum hvis de tar ansvar for prosjektet. Noen spekulerer i hva som evt. kan skje med flytekaia på Skansen som båtforeningen har dersom de bygger nytt anlegg på Grillstad men det er i skrivende stund ingen klar status på dette De-icing! Det er ikke bare på Værnes de sliter med is! Arve sørget etter vedtak for innkjøp av «propell» i 2010 for se om et slikt anlegg kan bidra på utfordringene med is på Skansen. Vinteren var det ingen vesentlig ising. Første sjøsetting ble derfor utført 8. desember 2012 etter et par uker med lufttemperatur ned til -18C (på Heimdal) istykkelsen var da ca 3 cm mellom båtene ytterst på C-brygga. Les mer i beregningen fra havna om erfaringene Viktige saker/erfaringer i sesongen Erfaringer fra arbeid med å følge opp årsmøtevedtak Erfaringene fra arbeidet med innkjøp av sikringsbåt viser at det tar tid fra forrige styre går av til det nye styret kan være effektive i forbindelse med saker som involverer låneopptak eller eiendom. Dette skyldes at det tar tid før det nye styret har fått signert og levert dokumentene sammen med årsmøtereferatet til Brønnøysund-registrene. I denne mellomtiden er det gamle styret som enda fungerer mot «eksterne parter» - dette kan vare opp til et par måneder. Det er derfor viktig (og mest effektivt!) for det nye styret at alle saker som legges frem og vedtas i årsmøtet har et klart vedtak hvor det framgår: Hvilke personer som kan opptre på vegne av seilforeningen i den aktuelle saken En klart definert finansieringsplan hvis det er snakk om investeringer Riktig innmelding av Prokura og Signaturrett er også viktig. Erfaringen er at det er i praksis umulig å ha en signaturrett som involverer alle styremedlemmene. En håndterbar definisjon av dette er nå forslått inn i det nye lovverket, basert på våre erfaringer fra Ny lovnorm fra NIF Det viste seg etter årsmøtet i fjor at NIF hadde vedtatt at alle idrettslag sine lover skulle endres til å følge en ny norm. Nytt lovverk for TSF skulle ha vært vedtatt på årsmøte i 2012 for å rekke fristen. Styret har nå tilpasset TSF sine lover til den nye lovnormen og dette er til behandling se egen sak. Side 8 of 84

9 Oppussing av Cuba Dette er nå utført i henhold til fjorårets vedtak, og hytta har blitt skikkelig fin og innbydende. Se rapport fra hyttesjefen Jollekurset ble avlyst Dessverre ble ikke jollekurset på Cuba gjennomført i Se mer detaljer i rapport fra jollesjefen Dialogmøte med Trondheim Kommune og naboforeninger: «Skansen Sjøsportarena» Leder og sekretær har initialt vært involvert i dette arbeidet. Her er det store muligheter for å få etablert tilgang til møterom og kurslokaler etc. i samarbeid med våre naboforeninger. Se egen sak for detaljer Ny gangbru ved jernbanebrua Det er omsider vedtatt å bygge en svingbar gangbru over elva i parallell med jernbanebrua. På grunn av konstruksjonen er taket i tunellen ikke sterkt nok, og gangbrua plasseres derfor litt utenfor jernbanebrua. Løpet blir dessverre på nytt stengt, og vi blir påvirket av arbeidet med bygging, behov for lagringsplass / brakkerigger etc. Imidlertid er det en positiv holdning og det ser ut som at tilnærmet normale aktivitet med opp/utsetting av båter skal kunne gjennomføres relativt upåvirket i vårsesongen Landgangsbrygge på Tautra Sent i november 2012 mottok vi den endelige godkjenning for bygging av landgangsbrygge på Cuba. Det opprinnelige vedtaket ble påklaget av bosettere på Tautra, men anken førte ikke fram. Det er nå klart for bygging se egen sak Strategi / klubbprosess: På årsmøtet i fjor ble det lagt fram et første utkast til strategidokument for TSF. Styret har jobbet videre med strategi for foreningen, og i november ble det arrangert det første møtet for å få innspill fra medlemmene på hvordan foreningen skal utvikle seg videre. Se egen sak for detaljer Liten aktivitet på Nettsider Vår gamle løsning for TSF web gikk ut på dato og sluttet å virke vinteren Nettredaktøren har nå fått på plass ny teknisk løsning som virker. Det har dessverre vært liten aktivitet og lav publisering av nye saker utover høsten, dette skyldes dårlig tid fra nettredaktøren og han har nå valgt å trekke seg på grunn av private årsaker. Aksjon er tatt på distribusjon av informasjon fra en gruppe som deltok på første møte på klubbprosessen, samt at ny nettredaktør er på valg. Side 9 of 84

10 Endret styreform Styret har gjentatte ganger diskutert om det er behov for en ny styreform i TSF. Dagens styre består av alle ledere i gruppene og det er nå 10 personer på styremøtene + 2 vara. Dette oppleves av og til som en noe uhensiktsmessig stor gruppe. Se egen sak for mer detaljer Kommentar til økonomisk resultat for TSF 2012 TSF har i året 2012 et underskudd på Resultatet for 2012 viser et underskudd på Kr ,-. Budsjettert overskudd var Kr ,-. Dette gir en resultatendring mot budsjett på Kr ,-. Noen momenter som påvirker årets underskudd: Ikke avholdt jollekurs Tautra, forventet inntekt Økte kostnader driftsleder, Kr Økt kostnader jollegruppen, trenerlønn og drift av båter/utstyr kr På den andre siden har arrangementskomiteen v. Andreas Krogstad m. flere bidratt i positiv retning på årets økonomiske resultat for TSF med et overskudd på ,-. En stor takk til arrangementskomiteen for flott innsats og et godt resultat, både økonomisk og sosialt for foreningen. 4.2 Gruppeårsmeldinger Sekretær Medlemsregisteret Foreningens sekretær har gjennom året vedlikeholdt foreningens medlemsregister. Registeret ligger i en database hos Norges Idrettsforbund og blir administrert gjennom portalen verktøykassa hos Klubben Online. Driftsleder, kasserer og sekretær har i dag adgang til registeret. Det enkelte medlem kan selv se hva som er registrert gjennom pålogging på nettstedet minidrett.no da medlemsdata deles med forbundet. Norges Idrettsforbund planlegger å flytte funksjonen med vedlikehold av medlemsregister over til den nye idrettsportalen sportsadmin.no i løpet av I tillegg til medlemsregisteret fører kasserer et eget register over medlemmer i forbindelse med fakturering av medlemskontingent og havneutgifter. Dette medfører litt ekstra arbeid for å kvalitetssikre at begge register viser det samme. Det anbefales at det for fremtiden søkes en løsning med ett register slik at tiden til dette arbeidet kan frigjøres til annet klubbarbeid. Referansen mellom systemene er kundenummeret som også fungerer som medlemsnummer. Det er blitt etablert en egen portal på våre nettsider for innmelding av nye medlemmer. Denne løsningen gjør at vi får registrert alle nødvendige opplysninger korrekt. Denne løsningen fungerer meget bra. Det har blitt lagt til rette for etablering av medlemskort. Ved å ta i bruk medlemskort vil en legge til rette for lettere å kontrollere at alle som deltar på våre aktiviteter har betalt sin kontingent, hvem som har adgang til klubbhuset når baren er åpen (vi har ikke skjenkeløyve og kan kun servere medlemmer). I tillegg vil et medlemskort kunne åpne for å innhente medlemsrabattavtaler til forskjellige seil- og båtrelaterte bedrifter. Side 10 of 84

11 Pr har Trondhjems Seilforening totalt 667 betalende medlemmer. Foreningen hadde ved forrige årsmøte 709 medlemmer og ved årsmøtet i medlemmer. Trenden er klart fallende og det anbefales at det under neste periode iverksettes tiltak for å stoppe dette De 667 medlemmene fordeler seg slik i forhold til alder og kjønn: Kvinner Menn 0-5 år år år år år og eldre Sum Tilsluttede foreninger 2 (NTNUI-seiling og Mannhullet, Seilbåtkomiteen) Totalt antall medlemmer 667 Disse medlemstallene har blitt rapportert pr til idrettsregistreringen. Av 667 medlemmer er 270 registrert som aktive. Fordelingen er som følger: Kvinner Menn 0-5år 6-12år år- 0-5år 6-12år år- 19år 25år 19år 25år Jolle Kjølbåt Tur&hav Havseilas Flerskrog Disse medlemstallene har blitt rapportert pr til idrettsregistreringen. Møteaktivitet Det har blitt avholdt 11 styremøter i perioden og oppmøtet har vært godt. I tillegg ble det avholdt et ekstraordinært styremøte i forbindelse med forsøket på å anskaffe en sikringsbåt. Styret har også vært representert i møter med Trondheim Kommune i forhold til etablering av Skansen Sjøsportarena. I tillegg har styrerepresentanter eller vara for disse deltatt i møter med Trondheim havn, Redningsselskapet, Trondheim båtforening og Trondheim båtunion. Saksbehandling av post En annen arbeidsoppgave som har vært fulgt opp i løpet av året er å saksbehandle all innkommende e- post og distribuere informasjon ut i de rette kanaler. I hovedsak mottas denne på den nye e-post adresse Den gamle e-post adressen flyter fortiden over i spam. Innkommende post blir lest og arkivert i e-post løsningen foreningen har tilgjengelig. E-poster til medlemsservice håndteres på Det har vært gjort noen forsøk på å få etablert et elektronisk arkiv. Foreløpig har vi ikke lykkes med å få etablert en tilfredsstillende løsning til en akseptabel pris. Det er behov for å arkivere alle dokumenter som genereres i forbindelse med møtevirksomheten, samt bilder etc. av historisk verdi. Annet Foreningen er frivillig registrert i Brønnøysundregisteret og informasjonen der blir vedlikeholdt av sekretæren. Hans Christian Juul Sekretær Side 11 of 84

12 4.2.2 Jollegruppa Jollegruppa favner, i tillegg til Optimistjolle og RS-Feva, sportsbåtklassen Melges 24 og Yngling. Styret i Jollegruppa har i 2012 bestått av: Christian Øye, Jolle- og utdanningsansvarlig. Kristoffer Kleppestø, Hovedtrener. Ellen Beate Kleppestø, Klassekaptein Optimist. Christian Palmer, Klassekaptein Melges 24. Karsten Schroeder, Klassekaptein Yngling. Else Østlund, Sekretær (fram til august). Med ny Jolle og utdanningsansvarlig, ny Hovedtrener og Klassekaptein for Yngling var det et «ungt» styre som dro i gang sesongen Med god hjelp fra en gjeng svært kompetente og ivrige trenere kom vi i gang med teorikvelder for nybegynnere i Optimist og RS-feva og regattaseilere Optimist fra mars. I april startet treningen på vannet. Mandager, tirsdager og torsdager for jolleseilerne. Ynglingene har trent mandager mens Melges 24 har deltatt på onsdagsregattaene i tillegg til fast trening torsdager. Nytt av året er bruk av video under treningene, svært effektivt når man kan instruere på skjerm umiddelbart etter treningen. For de yngste har vi avsluttet treningene med kveldsmat på Skansen, et viktig miljøbyggende tiltak som vi vil ta med oss i neste sesong. Etableringen av Melges 24 som TSF`s mest aktive klasse står som den viktigste utviklingen i Jollegruppa i år. Med en svært engasjert Christian Palmer som klassekaptein har klassen ekspandert til 7 aktive båter som har vært svært synlige på sjøen og sosialt i klubben denne sesongen. Det har nesten ikke gått en dag uten at gule, blå, oransje og hvite gennakere har vist seg på fjorden. Melges seilere har deltatt i flere nasjonale arrangementer, blant annet NM og Hankø Race Week. Parodys crew deltok i VM på Gardasjøen med respektable resultater. Klassen forventes videre vekst neste år, et rent jentelag: «Hysteria sailing» stiller med båt og har fått TSF`s sportsstipend for Gratulerer. Nytt av året var også Pinseleieren. I år var det RS-feva som fikk tilbudet. Med deltakere fra Rissa og Byneset og flotte vær- og vindforhold ble treningssamlingen en suksess. Avslutning med grillfest i sola satte et fint punktum for arrangementet, takk til Kristoffer Kleppestø som dro det hele i gang, med god støtte på vannet fra Anette Kleppestø. Video fra samlingen er lagt ut på jollegruppas nettsider. Ynglingruppa gjennomførte seilkurs vår og høst, spesielt vårens kurs ble en suksess med stor deltakelse. Kursene er viktige for rekrutteringen til seilsporten og vi vil satse på disse tilbudene også neste sesong. I flere år har Tautrakurset, under engasjert ledelse av Ellen Beate Sandseter, vært et svært populært tilbud til byens unge seilere. Ellen Beate har tatt på seg nye verv i TSF og trakk seg som leder for kurset. På vegne av mange jolleseilere takker vi for iherdig innsats! Å finne en ny leder viste seg å være vanskelig og tok lang tid. Da Henrik Olerud tok på seg ansvaret viste det seg at vi var for seint ute til å få nok påmeldt seilere, kurset ville gå med underskudd og vi ble nødt til å avlyse. Men denne nedturen er nå snudd til optimisme, ny leder er Maren Krogstad som med sin erfaring og kunnskap utvilsomt vil sørge et kurs hvor seilglede, kvalitet og sikkerhet står høyt. Optimistseilerne har mange flotte treningskvelder og seilopplevelser å se tilbake på fra i år. Høydepunkter er nok Kretsmesterskapet hvor mange deltok. I tillegg til å være en viktig regatta så fikk jolleseilerne å se engasjerte og ivrige voksne seilere i aksjon på kjølbåtenes regattabane ved siden av. Dette ble en inspirasjon for de yngste. På tampen av sesongen har Jollegruppa vært engasjert i utarbeidelse av Handlingsplan og Strategiplan for kommende år. Vi var også representert under gjennomføringen av Klubbprosessen. I Side 12 of 84

13 vinter er vi med i et utvalg som sammen med Trondheim kommune arbeider med utvikling av Skansen som arena for sjøsport. Garderober, dusjanlegg, treningsrom og undervisningslokaler er viktige behov som det jobbes med en løsning på. Økonomisk status for i år er preget av at Tautrakurset ble avlyst. Dette har vært et viktig overskuddsforetak og dette overskuddet var budsjettert i årets regnskap. Rekrutteringen var også dårligere i år enn på flere år. Dette skyldes nok at det var stor utskiftning i styret og at man etter årsmøtet må være tidlig ute med annonsering og terminlister. I år brukte vi for lang tid til å få oversikt over behov og aktiviteter. Trondheims unge har mange tilbud og vi må i framtiden være godt synlige i denne jungelen. Planene for neste års rekruttering er lagt og vi forventer en økning. I år var det mange trenere i forhold til jolleseilere. Alle våre trenere har trenerkurs og opplæring i sikkerhet og førstehjelp. Det tar tid og koster penger å bygge kompetanse. Vi valgte å beholde trenerstaben fordi årsakene til nedgangen i rekrutteringen var åpenbare og dette er noe vi retter på til neste sesong. Da har vi en av landets beste trenerstaber klare til å ta imot nye og videreutvikle våre jolleseilere. Jollegruppa får et underskudd på i år hvorav kan tilskrives manglende inntekt fra Jollekurset på Tautra. Lav rekruttering ga videre svikt i inntekt. For å styrke økonomien neste år er rekruttering av nye jolleseilere avgjørende. Jollekursets overskudd, inntekter fra Pinsesamling og Ynglingkurs sammen med økt rekruttering (gir i tillegg til medlemskontingent, treningsavgift og inntekt fra utleie av joller) skal redusere underskuddet til det budsjetterte Det har vist seg vanskelig å skaffe eksterne midler til daglig drift og gjennomføring av treningene. Noe tilskudd kan forventes til arrangementer som Pinseleir og Kretsmesterskap ( pr arrangement). Prisene for medlemskap, leie av jolle, trening og regattaer er allerede på et nivå hvor det ikke kan skrues mye opp før dette vil få konsekvenser for rekruttering og deltakelse. Budsjettet for Jollegruppa kan ikke forventes å gå i balanse i kommende år. Andre kommende satsningsområder er mer bruk av Cuba som en sosial arena. Terskelen skal være lav og det behøver ikke å være en treningssamling eller et jollekurs for at anlegget skal benyttes. Vi vil også jobbe for å bygge kontakter mellom de eldste jolleseilerne og sportsklassene Melges 24 og J/80. Tilslutt; jollegruppa vil være med på neste års premiefest, det fortjener vi! Trondheim Som representant for en engasjert og optimistisk gjeng Christian Øye Jolle- og utdanningsansvarlig Regattakomiteen 2012 har vært et begivenhetsrikt år for komiteen. Vi har arrangert 13 enkeltarrangementer i tillegg til de ordinære onsdagsseilasene. Alt i alt har det vært en veldig flott sesong med bra deltagelse og mange fine arrangementer. Som høydepunkt fra i år vil vi trekke frem kretsmesterskapet som ble arrangert i midten av september. Dette er første gang på mange år at regattakomiteen har hatt et arrangement som også er åpent og tilrettelagt for foreningens juniorseilere (Optimist og RS Feva). Arrangementet var også en bra test av komiteens og foreningens kapasitet på slike arrangementer. Kretsmesterskapet foregikk over en helg med drift av sekretariat, regattakontor, premieutdeling, arrangørkorps og gjennomføring av seilaser på 2 ulike baner samtidig. Vi fikk til et veldig godt arrangement og noen erfaringer vi kan ta med oss til neste gang. Side 13 of 84

14 Deltagelsen på arrangementene til regattakomiteen har vært god i 2012 og i tråd med tidligere år. Generelt sett er deltagelsen på onsdagsseilasene veldig god og deltagelsen på arrangementer i helgene noe dårligere. Denne trenden synes å være gjeldende i hele seilernorge nå. En av de medvirkende årsakene til disse trendene i vår forening tror vi ligger i de siste fem årenes utvikling av båter i foreningen. Det har voks seg frem to ganske markante og sterke en-type miljøer med J80 og Melges24 disse to grupperingene utgjør omtrentlig rett over halvparten av deltagelsen på arrangementene til TSF. Utviklingen i J80 og Melges24 tilfører foreningen noe nytt og har med seg mye positivt, men det har også hatt en dempende effekt på det tradisjonelle storbåtmiljøet. Vi ser at en-type miljøene har lettere for å rekruttere nye seilere enn storbåtene, og at noen etablerte storbåtlag har gått over til å seile entype. Konsekvensen er naturlig nok lavere deltagelse i LYS klassene på onsdager og generelt lav deltagelse en del av de tradisjonelle storbåtseilasene. Regattakomiteen følger denne utviklingen nøye og vil jobbe med og fornye og tilpasse seg slik at vi kan opprettholde og tilrettelegge for vekst og aktivitet i begge miljøer for fremtiden. Første steg ble kanskje tatt i vinter når vi fikk utdannet seks nye arrangører i foreningen. Vi håper å få utdannet et tilsvarende antall dommere denne vinteren. Regattakomiteen internt har også vært gjennom ganske store omveltninger i 2012, man kan trygt kalle det et lite generasjonsskifte. Jeg er trygg på at den komiteen vi har i dag er god. Jeg tror også at vi har klart å legge et godt grunnlag i året som var slik at det går an å bygge videre til neste år. Takk for en flott sesong og takk til alle som har bidratt i regattakomiteen i 2012 Vennlig Hilsen Christian Palmer Regattasjef TSF Regattasjefens redegjørelse for saken om anskaffelse av ny sikringsbåt Årsmøtet 15. februar 2012 vedtok at foreningen skulle gå til innkjøp av ny sikringsbåt til en verdi av inntil kroner, i dette beløpet ville det ligge en tildeling fra Norges Seilforbund (NSF) på 1/3 del av kjøpesummen eller begrenset oppad til kroner. Forutsetningen for å få denne tildelingen var at man klarte å fullføre en handel innen 1. mars, drøye to uker etter årsmøtet. Dessverre klarte man ikke å få kjøpt inn ny sikringsbåt til foreningen i denne omgang. Christian Palmer overtok som regattasjef på årsmøtet 2012, den nye regattasjefen var på forhånd av årsmøtet ikke orientert om status på denne saken, men begynte øyeblikkelig å jobbe med den. Her følger regattasjefens beretning om hendelsesforløpet og beskrivelse av årsakene til at vi ikke fikk kjøpt inn en sikringsbåt: 16. februar Dagen etter årsmøtet Jeg er i dialog med formann og kasserer. Jeg ber formann kontakt NSF for å forsøke å forskyve tidsfristen vår slik at vi får lengre tid på oss. Jeg kontaktet kasserer for å finne ut av hvordan dette innkjøpet sto finansielt hos oss. Beskjeden jeg fikk var at investeringen måtte lånefinansieres og det var uavklart hvordan dette kunne ordens og at det heller ikke var gjort noen forsøk eller særlige undersøkelser i forhold til dette i forkant av årsmøtet. Jeg ba derfor kasserer ta kontakt med vår bankforbindelse umiddelbart for å finne ut hvordan dette kunne løses Side 14 of 84

15 17. februar Jeg er i dialog med John Langø, den avgåtte regattasjefen. John har funnet flere alternativer til båter og vi er begge enige om hvilken som egner seg best for foreningen. Jeg delegerer derfor prosjektet med båtkjøp til John, begge er enige om hva foreningen trenger og John har bedre kjennskap til prosessen enn meg. Jeg informerer kasserer og formann om dette og ber kasserer opprette en dialog med John i forhold til finansiering. Uke 20 Odd Erik har fått forlenget fristen fra NSF til 20. mars John er i dialog med selger på båten vi ønsker å kjøpe. John begynner å bli bekymret i forhold til at vi ikke får noe klart svar i forhold til finansiering fra kasserer/banken i slutten av denne uken og kontakter meg i forhold til dette. Jeg engasjerer meg i prosessen på nytt Begynnelse av uke 21 Det kommer svar fra banken om at TSF ikke vil få lån, banken formulerer seg utydelig rundt årsaken til avslaget men antyder at det har å gjøre med foreningens registrering i Brønnøysundregisteret og formaliteter i årsmøtevedtaket og referatet fra årsmøtet. 1. Mars Ekstraordinært Styremøte Det kalles inn til ekstraordinært styremøte for å få klarhet i finansieringsproblemene. Dette er det som fremkommer. - Vedtaksteksten og forslaget på årsmøtet er for dårlig og har formelle mangler - Det kommer ikke kart nok frem i forslaget hvordan investeringen skal finansieres, særlig i forhold til et evt. låneopptak - Årsmøteforslaget spesifiserer ikke godt nok at det skal tas opp lån og hva som skal stilles som sikkerhet for et evt. Lån - Årsmøteforlaget peker ikke ut noen som har signaturrett, fullmakter og beslutningsmyndighet på vegene av foreningen i denne saken - Det er uoverensstemmelser mellom årsmøteforslaget og budsjettet som ble vedtatt på årsmøtet i forhold til hvor mye lån man skulle ta opp. Forslaget har en ramme som tilsier kr og budsjettet tilsier kr - Signaturrett og prokura er en problemstilling foreningen sliter med, ingen enkeltpersoner i foreningen har dette, kun hele styre samlet Aksjoner fra styremøte - Forberedelse til eventuell innkalling til ekstraordinær generalforsamling, hvis det er mulig å få lån i sparebanken (TSF sin bankforbindelse) - Ellen Beate og undertegnede tar kontakt med andre banker 2. Mars Sparebanken Midt Norge stopper oss. De ønsker ikke å gi oss lån selv om vi skulle få et klarsignal på et ekstraordinært årsmøte. Årsaken ligger i sikkerhet for lånet, TSF kan kun bruke båten de kjøper som sikkerhet. Det er opprettet kontakt med DNB, Fokus Bank og Nordea. Disse virker på dette tidspunktet mer serviceinnstilte og imøtekommende enn sparebanken ---- Sikkerheten for lånet må settes i båten man kjøper pga TSF sin lov. Det viser seg at dette også kan være en utfordring, prosessen er omstendelig og forutsetter at båten blir registrert i skipsregisteret NIS som også har en stiller en rekke krav til båt. Årlig registerkostnad er i tillegg kroner! Denne kostnaden var ikke tatt med i det opprinnelige driftsbudsjettet for ny sikringsbåt. Side 15 of 84

16 Bankene er også uklare på hvor mye sikkerhet vi vil få ta i en båt som er mer enn 5 år gammel mars Båten vi hadde mest lyst på blir solgt til en annen kjøper. John Langø er svært skuffet og trekker seg ut av prosessen. Bankene (DNB, Fokus og Nordea) kommer til samme konklusjon som sparebanken. Registreringen vår i Brønnøysund er slik at ingen enkeltpersoner har signaturrett, dette fører til at de ikke vil gi oss lån. Slik det er nå må hele styret signere, noe ikke bankene aksepterer. Ingen enkeltperson i styret har lov til å sette noe i pant heller, som gjør at man har samme problem hos skipsregisteret. 10. mars Innleder dialog med Marine TEAM om kjøp av ny båt med finansiering fra deres samarbeidspartner, Santander. Vi blir informert at dette i så fall vil være et dyrere lån enn en vanlig bank (3-4 % økt rente), men de er også mer liberale i forhold til sikkerhet, noe som gjør at man antar at det vil holde med kun en prokurist. 13. mars Svar fra Santander om at siden TSF er en organisasjon og ikke en privatperson må det stilles sikkerhet, båten må enten i skipsregisteret, eller man må finne to private kausjonister for lånet. Skipsregisteret er helt uaktuelt fordi det da vil komme en merkostnad på kroner i året som et tilegg på en allerede høy rentekostnad. Samt at man ikke får løst problemet med signaturrett. Etter diskusjon med Formannen blir vi enige om ikke å bruke private kausjonister på lån. Prosessen med innkjøp av ny sikringsbåt er lagt død og avsluttet for denne gang. Oppsummering Det var på forhånd gjort en kjempejobb i forhold til Norges Seilforbund hvor man hadde fått en tildeling på inntil kroner. Jobben som var gjort på forhånd i forhold til våre egne økonomiske muligheter var heller dårlig. Det var ikke laget en konkretisert eller forsøkt laget en plan for hvordan vår egen andel skulle finansieres, og her viste det seg å være flere utfordringer og hindringer. I hovedsak var disse: - For dårlig forberedt dokumentasjon og sak på årsmøtet - Sittende styre hadde ikke god nok oversikt over foreningens situasjon opp mot signaturrett og prokura og konsekvensen av dette - Forutsetningene som ligger til grunn for at en båt skal kunne brukes som sikkerhet for lån Klubbhuset Skansen I tillegg til ny hussjef for 2012 har huskomiteen fått nye medlemmer. Tidligere hussjef, Trond Haugnes, har fortsatt som komitémedlem og sørget for kontinuitet fra tidligere arbeid og bidratt med kunnskap om huset. I tillegg har tidligere hussjef, Christian Jahn, vært en støttespiller første halvdel av 2012 og en kilde til informasjon om tekniske løsninger implementert litt tilbake i tid. Huskomiteen for 2012 har bestått av: Ingunn Fjeldaas (hussjef) Trond Haugnes Side 16 of 84

17 Christian Jahn 1) Erik Høy 1) Erik Renno Henrik Olerud 1) Kun første halvår Nytt av året er en egen arrangementskomité (ledet av Andreas Krogstad) som har arrangert en vårfest i samarbeid med hussjefen og en premiefest i samarbeid med regattakomiteen. Dette er et initiativ som ønskes velkommen av huskomiteen og det er med på å engasjere flere personer til å arrangere sosiale samlinger. Alle som har lyst til å arrangere noe sosialt for seilerfolket er velkomne (enten det er en fest, et kurs eller en temakveld), og det er bare å ta kontakt med hussjefen for å sjekke om klubbhuset er ledig. Dugnad I mai var det dugnad på huset en liten gjeng møtte opp og hjalp til med storrengjøring (vindu, vegger og skap), feiing og raking foran klubbhuset og kasting av søppel. Det har i løpet av noen år samlet seg opp båtrelatert avfall på Skansen-området, sånn som gamle joller, paller, båtmotorer, flyteelementer osv. Huskomiteen tok ansvar for å leie en konteiner og rydde på Skansen-området slik at det ble fint til båtsesongen. Aktiviteter Det har i løpet av 2012 vært et høyt aktivitetsnivå på klubbhuset. Jollegruppa startet med teorikvelder i mars, og gjennom seilsesongen har det vært faste aktiviteter på sjøen og klubbhuset fra mandag til torsdag hver uke. I tillegg har klubbhuset blitt brukt i forbindelse med regattaarrangement sånn som rustløseren, sunshine race day, KM, høststormen, jollesamling og studentmesterskap. Klubbhuset ble også i år lånt ut til Vis Sjøvett dagene som er et samarbeidsprosjekt mellom flere sjøsportaktører i Trondheim (bl.a. Redningsselskapet) for å skape bevissthet rundt sikkerhet til sjøs for byens befolkning. 17. mai mobiliserte seilforeningen mange aktive seilere og stilte i borgertoget. Etter en samling på klubbhuset marsjerte en stor gjeng av gåre med både Optimist og RS Feva på slep. Seilere fra jolle, Melges og styret var godt representert og var med på å reklamere for seilforeningens aktiviteter i toget. Etter endt seilsesong ble det en liten pause i oktober før huskomiteen startet opp med temakvelder på klubbhuset. Vi startet forsiktig for vinteren 2012/13 med én tamakveld hver måned (se program på TSFs nettsider) dersom tilbudet blir populært kan det utvides til neste vinter. Personer som har lyst til å bidra med tema, bes ta kontakt med hussjefen. Vedlikehold Det har ikke vært noen store renovasjonsprosjekter på klubbhuset i løpet av 2012, men huset er gammelt og brukes mye og trenger derfor konstant vedlikehold. På vårparten ble en sliten komfyr byttet ut med en pent brukt komfyr som ble donert til klubben av et medlem. Det viste seg å være et uheldig bytte. I høst slutten den ene bryteren å virke og ingen reservedel kunne oppdrives for denne modellen. På grunn av aktiviteter på huset med behov for servering, ble en enkel ny komfyr kjøpt inn. I sommer streiket oppvaskmaskinen. Den ville ikke tømme seg etter endt bruk. Den ble lenset for hånd og service tekniker tilkalt. Han byttet lensepumpen og nå fungerer maskinen igjen. Her i høst var det litt problemer med kaffetrakteren, som for så vidt virket, men det ble mye søl. En service tekniker kunne konstatere at det manglet en komponent (falt ut?) og en ny del ble bestilt og satt inn. Nå fungerer den 100 % igjen. Side 17 of 84

18 To av lampene i taket i "storstua" har periodevis ikke virket. En elektriker har skiftet en komponent, men det har allikevel vært mørkt i perioder. I skrivende stund ser det greit ut, men "problemet" overvåkes videre. Også spotene i taket over terrassen var ute av drift på begynnelsen av året. Etter litt feilsøking ble det konstatert at enten trafoen eller dimeren var ødelagt. Elektriker ble tilkalt og han monterte en ny dimmer. Nå virker alle spotene igjen. Lyslist over den store vasken på kjøkkenet sluttet å virke i sommer. Da den fremdeles ikke lyste etter først å ha byttet lysrør og så byttet starter, ble det besluttet å kjøpe en ny lampe. Denne er nå på plass. Før seilsesongen startet ble service tekniker tilkalt for å gjøre årlig service på trappetårnet. Det var allikevel problemer å tappe øl uten at det ble for mye skum og etter noen uker ble en tekniker tilkalt på nytt. Etter en beskrivelse av problemet ble det konstatert at det var mye korrosjon og annet smuss i kranen på tårnet og denne ble byttet ut med en ny kran. Etter dette var det mye lettere å tappe øl. Anlegget er gammelt og det koster mye å kjøpe nytt. Foreløpig er planen og forsette med det eksisterende utstyret, så blir det en vurdering for framtiden om utstyret skal tas ned eller erstattes. Klubbhuset har en vaskemaskin som står på vaskerommet. Denne er for tiden ute av drift fordi håndtaket på døren er ødelagt. Det har ikke vært prioritet å erstatte eller reparere denne i 2012, da den blir lite brukt. Dette vil derfor være en aksjon som videreføres til Her i høst sluttet forsterkeren å virke. Enkle forsøk på gjenoppliving førte ikke frem og det ble konstatert at det ikke ville være lønnsomt å levere den inn til reparasjon. Forsterkeren var ikke gammel (ca. 4 år?) og at den gikk i stykker skyldes sannsynligvis feil bruk, enten ved at det har vært koblet på for mange høyttalere eller at den har vært tildekt og ikke fått god nok kjøling. Så lenge klubben er avhengig av å tjene penger på å leie ut klubbhuset må det være et fungerende lydanlegg på huset. Dette er også til glede for seilerne på interne festligheter som arrangeres. Det ble derfor besluttet å ta utgiften med å kjøpe en ny forsterker som er egnet for å tjene to par høyttalere og gi nok lyd til et stort lokale. Før ny forsterker ble kjøpt og montert, var det et spørsmål om også to av høyttalerne var ødelagt, men dette viste seg å ikke være tilfelle. De gir derimot betraktelig dårligere lyd enn det andre sette med høyttalere og det kan derfor vurderes om disse skal oppgraderes i løpet av På klubbhuset er det problemer med at vannrør på kjøkkenet fryser når det blir mange kuldegrader ute over en lengre periode (rundt -10grC i noen dager). Dette skyldes dårligere isolasjon i gulvet på kjøkkenet enn ellers i lokalet. En kortsiktig løsning på problemet er å installere ekstra varmeovn i nærheten av kjøkkenbenken. Den langsiktige løsningen vil være å rive opp gulvet og isolere skikkelig. Problemet frysing av rør ble ikke oppdaget før i desember Da var det for sent å ta med en større oppgradering av kjøkkengulv i budsjettet for Det blir allikevel en sak som må følges videre i Utleie av klubbhuset En vesentlig del av pengene til daglig drift og vedlikehold kommer fra utleie av klubbhuset (over 50 %). I 2012 var det budsjettert med inntekter på ,- kr fra utleie. Så lenge seilforeningen er avhengig av denne inntekten, må vi fortsette å leie ut klubbhuset når vi kan. Det har tidligere vært problemer med å koordinere når huset skal brukes til interne aktiviteter og når det kan leies ut. I tillegg har det vært problemer med at leietaker ikke har ryddet etter seg og at det ikke har blitt vasket etter store arrangementer. Det har i 2012 vært prioritert å ta tak i disse problemene og løse dem. Hussjefen har hatt kontinuerlig dialog med de andre undergruppene i seilforeningen og avklart hvilke helger som skal brukes til seilaktiviteter. Det er veldig viktig at undergruppene legger langsiktige planer Side 18 of 84

19 og booker huset, da en stor del av leietakerne ønsker å bestille lokale mellom et halvt år og et år før et stort arrangement. Selvfølgelig skal seilarrangementer ha prioritet, men foreningen er avhengig av en god del utleie for å skaffe penger til driften. For å legge ansvar på leietakere for å ta vare på inventaret og rydde etter seg, har det i løpet av 2012 blitt utarbeidet en leiekontrakt som alle leietakere må signere. Denne ble behandlet i styret etter sommeren og ble implementert fra og med 1. september Dette har fungert godt, men vi mangler ressurser til å føre kontroll med status på inventar og om det er ryddet etter et utleieforhold. For å kunne gjøre dette må flere av seilforeningens medlemmer aktiviseres til dugnadsinnsats for klubbhuset. Renhold Hussjefen har også hatt en god dialog med vaskebyrået. Det har vært gjennomført to servicerunder med en representant for byrået (Reninor), og detaljer rundt vasking har blitt avklart. Klubbhuset blir vasket fast én gang i uken (torsdager), men etter større arrangementer og festligheter i helgene har det blitt bestilt ekstra vaskedager ut over det ordinære. På dette viset sikrer vi at det er rent og pent både etter endt seiluke og etter helgeslutt når det har vært fester på huset. Nøkler til klubbhuset Nøkkelsystemet til klubbhuset begynner å bli utdatert og det er vanskelig å få produsert nye nøkler. Som en konsekvens av dette blir også prisen på nøklene dyrere. Før sommeren ble det bestilt 20 nøkler til kr. 800,- per stk. Medlemmer som ønsker nøkkel til klubbhuset i 2013 må dekke innkjøpsprisen for nøklene bestilt i Det må også legges en plan for framtidig oppgradering/utskiftning av låsesystemet. Inntil dette er klart, kan det bli en restriksjon på hvem som får nøkler. Alle som har en nøkkel i dag som de ikke trenger, bes returnere denne til hussjefen. Hussjefen vil takke alle som har bidratt i huskomitéen i I tillegg rettes en takk til alle som har stilt opp på dugnad og hjulpet til med smått og stort under arrangementer på huset. En stor takk rettes også til driftsleder Arve Flatås som har tatt i mot alle serviceteknikerne som har vært innom huset og som har vært behjelpelig med å montere lyslist på kjøkkenet og reparere vasken på toalettet. Ingunn Remme Fjeldaas Hussjef Havnesjefen 2012 startet med noen kraftige vinterstormer, som heldigvis ikke skadet havneanlegget, eller båtene i havna. Det er likevel betimelig å minne aksjonærer og leietakere i havna at alle båtene i anlegget skal være ansvarsforsikret (leieavtalens pkt. 6). Sjekk gjerne forsikringsvilkårene, i en del tilfeller gjelder ikke forsikringen når båten ligger på vannet om vinteren. På årsmøtet ble det vedtatt å ikke videreføre prøveordningen med vaktturnus i havna som styret innførte høsten I år har heller ikke behovet for vaktordning vært til stede i samme grad. I kanalhavna, hvor problemet med uønskede besøk ombord var størst, har vi i høst fått montert port med lås. Registrerte leietakere i kanalhavna kan kvittere ut nøkkel på kontoret. Mastekranen ble montert i april, og har allerede blitt tatt i bruk. I tillegg til å gjøre det mulig å ta av og sette på mast uten innleid mobilkran, kan man nå stå trygt og relativt komfortabelt i mastekranen mens Side 19 of 84

20 man utfører arbeid i mastetoppen. Det gjenstår noe arbeid for å forenkle fortøyning av båten under arbeide i masten. NB! Ved fjære sjø er ikke havnedybden foran mastekrana tilstrekkelig. Sjekk tidevannstabellen når du planlegger mastearbeid! Etter den kalde vinteren besluttet årsmøtet 2011 at vi skulle prøve ut en strømsetter, for å se om vi på denne måten kunne forhindre eller begrense isproblemet. Under kuldeperioden i November- Desember, fikk vi for første gang mulighet til å prøve ut hvilken effekt strømsetteren hadde på isforholdene. Under de forholdene som var hadde den ingen problemer med å holde området mellom brygge C og D isfritt. Status Havner Havneanlegget er fortsatt i tilfredsstillende stand. Høsten 2012 var det planlagt vedlikeholdsarbeid i havna. Brygge-elementene er festet sammen med 2 gjennomgående wirer. For å sikre bryggene mot skader ved et eventuelt wire-brudd, skal det ettermonteres 2 utvendige wirer, 1 på hver side. På grunn av sent ankommet materiell kunne ikke arbeidet utføres i 2012, og måtte derfor utsettes til etter årsskiftet. Fremleie Fremleie av båtplass er ikke tillatt. Etter søknad og i helt spesielle tilfeller kan likevel utleier (TSF) tillate fremleie for inntil 24 måneder ad gangen. Dersom fremleie innvilges inngår TSF leieavtale med aksjonæren. TSF leier så plassen videre til leietaker. Oversikt over de forskjellige kategoriene båtplasser, og de til enhver tid gjeldende priser finnes på foreningens nettsider. Trondheim 6. Januar 2013 Nils-Morten Nilssen Havnesjef Hyttestyret Hyttestyret 2012 har bestått av: Hyttesjef Tone Anthonsen Hege Johannesen Marianne Hassel Hyttevakter: Gard Lyng Tor Kjetil Pedersen Kristine S Brobakke John Sanderød Anne Grete Valstad Karsten Schrøeder Året 2012 startet hyttekomiteen med rivningsdugnad i mars og tømt hele 2.etg på hytta for total renovering. Alle gulv, vegger og tak ble malt samt nye dører satt inn i alle rom, elektrisk anlegg ble skiftet ut og nye senger snekret i alle rom. Nye madrasser i alle senger. Kun lokale aktører fra Frosta ble hyret til de ulike jobbene. Vi er meget fornøyde med resultatet og har fått veldig mange hyggelige tilbakemeldinger fra både medlemmer og andre som leier hytta i løpet av året. En STOR TAKK til ALLE som deltok i dugnadsarbeidet før og etter renoveringen. Den årlige og populære treningssamlinga gikk av stabelen nest siste helg i april og fikk godt oppmøte også denne gangen. Her er det dyktige instruktører, baneseilaser lørdag og søndag og sosialt samvær Side 20 of 84

Årsmøte. Askøy Seilforening

Årsmøte. Askøy Seilforening Askøy Seilforening www.askoy-seilforening.no post@askoy-seilforening.no Årsmøte Askøy Seilforening Tirsdag 22. november 2005 kl 19:00 Seilsportssenteret Årsberetning 2005 Saksliste årsmøte 2005 Askøy

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

REFERAT DET 44. LANDSMØTE. 11. og 12. april 2015 Gardermoen

REFERAT DET 44. LANDSMØTE. 11. og 12. april 2015 Gardermoen REFERAT DET 44. LANDSMØTE 11. og 12. april 2015 Gardermoen 2 FORORD Velkommen til organisasjonen BI Studentsamfunns 44. Landsmøte! I år avholder vi, tradisjonen tro, arrangementet på Gardermoen, og vi

Detaljer

Sakspapirer. Vintergeneralforsamling. Tirsdag 24. februar 2015 kl. 17:15 Auditorium S5, Gløshaugen

Sakspapirer. Vintergeneralforsamling. Tirsdag 24. februar 2015 kl. 17:15 Auditorium S5, Gløshaugen Sakspapirer Vintergeneralforsamling Tirsdag 24. februar 2015 kl. 17:15 Auditorium S5, Gløshaugen Saksliste generalforsamling NTNUI tirsdag 24. februar 2015 Sak 1: Sak 2: Sak 3: Sak 4: Sak 5: Sak 6: Sak

Detaljer

Årsmøte i Solum golfklubb 2011 9. februar 2012 kl. 19.00 Nedre Gausen kompetansesenter

Årsmøte i Solum golfklubb 2011 9. februar 2012 kl. 19.00 Nedre Gausen kompetansesenter Årsmøte i Solum golfklubb 2011 9. februar 2012 kl. 19.00 Nedre Gausen kompetansesenter Dagsorden 1. Godkjenne innkalling og dagsorden 2. Valg av møteleder og referent 3. Valg av to representanter til å

Detaljer

Årsberetning 2014. Luka Radelic Stor NM 2014. Expressklassens nye Onsdagsseilas tettere og bedre! Ny profil i Stavanger Seilforening:

Årsberetning 2014. Luka Radelic Stor NM 2014. Expressklassens nye Onsdagsseilas tettere og bedre! Ny profil i Stavanger Seilforening: 2014 ÅRSBERET NING Å R B O K F O R S T A V A N G E R S E I L F O R E N I N G F E B R U A R 2 0 1 5 Årsberetning 2014 side 4-21 Rekruttering nytt opplegg for nybegynnere Ny profil i Stavanger Seilforening:

Detaljer

Årsmøte i Klanen 2014

Årsmøte i Klanen 2014 Årsmøte i Klanen 2014 Vallhall 06. mars 2014 kl 1800 Sidefortegnelse Dagsorden Forretningsorden Klansstyrets årsmelding 2013-2014 Medlemskontingent, budsjett og regnskap Resultat 2013 / Budsjett 2014 Balanse

Detaljer

Postboks 26-2006 Løvenstad - http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2002

Postboks 26-2006 Løvenstad - http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2002 Postboks 26-2006 Løvenstad - http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2002 Dato: Torsdag 28. november 2002 Tid: Kl. 19.00 Sted: Klubbhuset Dagsorden 1. Åpning 2. Valg av

Detaljer

Generalforsamling. Høst 2011. Dato: 26. Oktober 2011 Sted: Aud 1. Tid: 17.15. 1 S ide

Generalforsamling. Høst 2011. Dato: 26. Oktober 2011 Sted: Aud 1. Tid: 17.15. 1 S ide Generalforsamling Høst 2011 Dato: 26. Oktober 2011 Sted: Aud 1. Tid: 17.15 1 S ide Forord Generalforsamlingen tar opp saker av strategisk karakter for studentsamfunnet, både fremmet av BIS styret, undergrupper,

Detaljer

Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2004

Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2004 Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2004 Dato: Torsdag 25. november 2004 Tid: Kl. 19.00 Sted: Klubbhuset Dagsorden 1. Åpning 2. Valg av

Detaljer

SAKSLISTE FOR ÅRSMØTET I BÆRUMS VERK OG HAUGER IDRETTSFORENING 23. april 2014 KL 18.30 på Gommerud klubbhus

SAKSLISTE FOR ÅRSMØTET I BÆRUMS VERK OG HAUGER IDRETTSFORENING 23. april 2014 KL 18.30 på Gommerud klubbhus 1 DAGSORDEN SAKSLISTE FOR ÅRSMØTET I BÆRUMS VERK OG HAUGER IDRETTSFORENING 23. april 2014 KL 18.30 på Gommerud klubbhus Sak 1. Konstituering a) Godkjenne de stemmeberettigede, godkjenne innkallingen, saksliste

Detaljer

SAKSPAPIRER. 43. Landsmøte BI studentsamfunn. Trondheim 12-13 april, 2014

SAKSPAPIRER. 43. Landsmøte BI studentsamfunn. Trondheim 12-13 april, 2014 I SAKSPAPIRER 43. Landsmøte BI studentsamfunn Trondheim 12-13 april, 2014 Forord Velkommen til BI Studentsamfunns 43. Landsmøte. For første gang avholder vi arrangementet et annet sted enn Gardermoen,

Detaljer

Årsmøte. Stjørdal Golfklubb

Årsmøte. Stjørdal Golfklubb Årsmøte Stjørdal Golfklubb 2014 (Årsmøtepapirer 2013 fra styret) Klubbhuset, Hull 19, Stokkanv. 42, Stjørdal Torsdag 13. februar 2014, kl 1900 Styret ønsker alle medlemmer hjertelig velkommen Side 1 av

Detaljer

Årsmelding, Årsregnskap, budsjett og søknad om ordinære midler Undergruppene i TSI

Årsmelding, Årsregnskap, budsjett og søknad om ordinære midler Undergruppene i TSI Årsmelding, Årsregnskap, budsjett og søknad om ordinære midler Undergruppene i TSI Årsmøtet 2010 Aikido Tromsø. januar 2010 ÅRSRAPPORT 2009 TSI-AIKIDO Generelt TSI Aikido var den første aikido-klubben

Detaljer

Håndbok for drift av Furuset skoles musikkorps

Håndbok for drift av Furuset skoles musikkorps Innhold 1.Innledning... 3 2.Korpsstyret... 3 1.Hvilke oppgaver har styret?... 3 2.Hva gjør styrelederen i FSM?... 4 2.1.Oppgaver... 4 3.Faste aktiviteter for styreleder/styret i løpet av et korpsår...

Detaljer

Miniguide til styrearbeid. Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner

Miniguide til styrearbeid. Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner Miniguide til styrearbeid Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner Innhold Innledning 3 Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU) 3 Miniguide til styrearbeid 3 LNUs organisasjonsskole

Detaljer

Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2005

Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2005 Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2005 Dato: Torsdag 24. november 2005 Tid: Kl. 19.00 Sted: Klubbhuset Dagsorden 1. Åpning 2. Valg av

Detaljer

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Norsk Rottweilerklubb innkaller herved til: EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING m/saksdokumenter Lørdag 13. april 2013 kl. 11.00 På Best Western Hotell, Leto Hallen Koloniveien 2072 Dal NB! Det må ved inngangen

Detaljer

Referat fra AAs 38. Servicekonferanse Voksenåsen 5. 7. april 2013

Referat fra AAs 38. Servicekonferanse Voksenåsen 5. 7. april 2013 Referat fra AAs 38. Servicekonferanse Voksenåsen 5. 7. april 2013 1. dag fredag 5.4.2013 Åpning v/tjenesterådets leder Nicolay Konferansen åpnet ved at Tjenesterådets leder Nicolay ønsket velkommen: Kjære

Detaljer

Referat. 43. Landsmøte BI Studentsamfunn. Trondheim 12.-13. april 2014

Referat. 43. Landsmøte BI Studentsamfunn. Trondheim 12.-13. april 2014 I Referat 43. Landsmøte BI Studentsamfunn Trondheim 12.-13. april 2014 II Forord Velkommen til Organisasjonen BI Studentsamfunns 43. Landsmøte. For første gang avholder vi arrangementet et annet sted enn

Detaljer

Årsmøte 2013 Bergen Klatreklubb

Årsmøte 2013 Bergen Klatreklubb Årsmøte 2013 Bergen Klatreklubb Saksliste: 1 Godkjenning av innkallingen 2 Valg av møteleder og referent 3 Gjennomgang og godkjenning av årsmelding og regnskap for 2012 4 Valg av nytt styre, valgkomité

Detaljer

FIF-POSTEN. FIF G90 på treningsleir til Newcastle. www.fagerstrand.no. Glede - Gode holdninger - Utvikling - Langsiktighet

FIF-POSTEN. FIF G90 på treningsleir til Newcastle. www.fagerstrand.no. Glede - Gode holdninger - Utvikling - Langsiktighet Glede - Gode holdninger - Utvikling - Langsiktighet FIF-POSTEN www.fagerstrand.no NR 1 2005 INFORMASJON FRA FAGERSTRAND IDRETTSFORENING FIF G90 på treningsleir til Newcastle Av Åge Wedøe Skal det være

Detaljer

Innkalling til Landsmøtet 2014

Innkalling til Landsmøtet 2014 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 Medlem av International Humanist and Ethical Youth Organisation Oslo, 09.04.2014

Detaljer

NM Oselever MB 201 2. Foto: Dag Olav Drange. Årsberetning 201 2

NM Oselever MB 201 2. Foto: Dag Olav Drange. Årsberetning 201 2 Medlemsblad nr 3 21. årgang NM Oselever MB 201 2. Foto: Dag Olav Drange Årsberetning 201 2 Milde Båtlags Styre 201 2 Idrettslag tilsluttet Norges Idrettsforbund og Norges Seilforbund. Adresse: Milde Båtlag

Detaljer

GENERALFORSAMLING 2012

GENERALFORSAMLING 2012 Norsk Bearded Collie Klubbs GENERALFORSAMLING 2012 lørdag 2. juni - kl 16.00 Drammen Travbane Veiforklaring og ytterligere info finner du på klubbens webside www.nbck.net side 1 DAGSORDEN Sak 1: Sak 2:

Detaljer

NES HAGEBY BÅTFORENING (NHB)

NES HAGEBY BÅTFORENING (NHB) NES HAGEBY BÅTFORENING (NHB) GENERALFORSAMLING FOR 2011. Styret i NHB innkaller herved til generalforsamling. Generalsforsamlingen vil finne sted i: HOLMEN KIRKE, KIRKESTUEN Mandag 13. februar, 2012 kl.

Detaljer

NORSK SPANIEL KLUBs 32. ordinære Representantskapsmøte 29.mars 2014

NORSK SPANIEL KLUBs 32. ordinære Representantskapsmøte 29.mars 2014 NORSK SPANIEL KLUBs 32. ordinære Representantskapsmøte 29.mars 2014 Comfort Hotel RunWay MØTET STARTER KL 10.00 OBS! NB: Dersom annen representant eller vararepresentant stiller i stedet for den som er

Detaljer

Håndball for alle, - i KIF. KIF Håndball mot 2018. Med KIF Håndball på vei mot 2018 Side 1

Håndball for alle, - i KIF. KIF Håndball mot 2018. Med KIF Håndball på vei mot 2018 Side 1 KIF Håndball mot 2018 Med KIF Håndball på vei mot 2018 Side 1 KIF Håndball er en tradisjonsrik klubb. Prestasjonene har svingt sportslig og organisasjonsmessig. Fra å være den første klubb som under siste

Detaljer

Fellesforbundets 6. Ordinære landsmøte 07. 12. Oktober 2011 Oslo Kongressenter, Folkets Hus.

Fellesforbundets 6. Ordinære landsmøte 07. 12. Oktober 2011 Oslo Kongressenter, Folkets Hus. 1 Fellesforbundets 6. Ordinære landsmøte 07. 12. Oktober 2011 Oslo Kongressenter, Folkets Hus. Dag 2, lørdag 08. oktober 2011 - Formiddagsmøtet Dirigent: Da er klokka 09:00, så vi må finne plassene og

Detaljer

Saksdokumenter. Forbundstinget 2012 Hamar 27. - 29. april. Vedlegg Regionalisering Sak 6 B-1 A til E

Saksdokumenter. Forbundstinget 2012 Hamar 27. - 29. april. Vedlegg Regionalisering Sak 6 B-1 A til E Saksdokumenter Forbundstinget 2012 Hamar 27. - 29. april Vedlegg Regionalisering Sak 6 B-1 A til E Høringsdokument Vitalisering Tingsak 2012 FORBUNDSTINGET 2012 TINGSAK OM VITALISERING Forbundstinget 2010

Detaljer