Dokumentasjon for Årsmøte i Trondhjems Seilforening 13. februar Driftsår sesongen 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Dokumentasjon for Årsmøte i Trondhjems Seilforening 13. februar 2013 117. Driftsår sesongen 2012"

Transkript

1 Dokumentasjon for Årsmøte i Trondhjems Seilforening 13. februar Driftsår sesongen 2012 Side 1 av 84

2 Innholdsfortegnelse Innkalling til årsmøte:... 4 Innkalling til årsmøte for Trondhjems Seilforening Styrets forslag til saksliste og dagsorden Sak 1: Godkjenning av de stemmeberettigede Sak 2: Godkjenning av innkalling, saksliste og forretningsorden Sak 3: Valg av ordstyrer, referent og to medlemmer til å undertegne protokollen Sak 4: Behandle TSFs årsmelding for 117 driftsår, herunder gruppeårsmeldinger Årsmelding fra lederen: Saker til oppfølging fra i fjor Ny sikringsbåt Låsbar port i Kanalhavna Grillstad havneanlegg De-icing! Viktige saker/erfaringer i sesongen Erfaringer fra arbeid med å følge opp årsmøtevedtak Ny lovnorm fra NIF Oppussing av Cuba Jollekurset ble avlyst Dialogmøte med Trondheim Kommune og naboforeninger: «Skansen Sjøsportarena» Ny gangbru ved jernbanebrua Landgangsbrygge på Tautra Strategi / klubbprosess: Liten aktivitet på Nettsider Endret styreform Kommentar til økonomisk resultat for TSF Gruppeårsmeldinger Sekretær Jollegruppa Regattakomiteen Klubbhuset Skansen Havnesjefen Hyttestyret Nettredaktør Årsmelding fra aksjeselskapene TSF Havn AS Skansen AS Sak 5: Behandling av TSFs regnskap i revidert stand Regnskap Noter til regnskapet Detaljert regnskap Side 2 of 84

3 5.4 Revisjonsberetning Rapport fra kontrollkomiteen Sak 6: Behandling av TSFs organisasjonsplan Sak 7: Behandling av forslag og saker Revisjon av TSFs lov Strategi for TSF Handlingsplan for TSF Samarbeid med Trondheim kommune og naboforeninger Ny landgangsbrygge på Tautra Sak 8: Fastsetting av medlemskontingent og havneavgift Sak 9: Vedtak om TSFs budsjett for 118. driftsår, sesongen Sak 10: Valg Valg til styre om ny organisasjonsplan for TSF vedtas i sak Valgkomiteens innstilling til styre Valg om ny organisasjonsplan for TSF ikke vedtas i sak Valgkomiteens innstilling til styre Øvrige valg uavhengig av organisasjonsplan Valgkomiteens innstilling 2 revisorer Valgkomiteens innstilling til kontrollkomité Valg av representanter til ting og møter i de organisasjonsledd TSF har representasjonsrett Styrets innstilling til valgkomité Avslutning Undertegning av protokoll Appendix 1: Lov for TSF hvis ny organisasjonsplan vedtas i sak Appendix 2: Lov for TSF hvis ny organisasjonsplan ikke vedtas i sak Appendix 3: Strategi for TSF Appendix 4: Handlingsplan for TSF Appendix 5: Detaljert regnskap for TSF driftsår 117, sesongen 2012, avdelingsrapporter og totalt Appendix 6: Budsjett for TSF, driftsår 118, sesongen avdelingsvis Side 3 of 84

4 Innkalling til årsmøte: Årsmøtet ble kunngjort i TSF-Nytt på foreningens internettside 10. januar Teksten på foreningens internettside var som følger: Innkalling til årsmøte for Trondhjems Seilforening 2013 Det innkalles herved til årsmøte i Trondhjems Seilforening onsdag kl 18:00 på Skansen Klubbhus. Vi oppfordrer om å møte i god tid, da møtet settes klokken 18:00. Frist for å melde saker til behandling: Forslag som skal behandles på årsmøtet, må være styret i hende innen onsdag den , klokken 18:00. Forslag sendes til sekretær på e-post: Dokumentasjon for årsmøtet: Saksliste og annen årsmøtedokumentasjon legges ut på TSFs nettside onsdag , samt i papirversjon i klubbhuset klokken 18:00 samme dag for gjennomsyn. Stemmeberettigede: Alle medlemmer som er fylt 15 år, har vært medlem i minst 1 måned og har sine økonomiske forhold i orden overfor foreningen er stemmeberettiget ved årsmøtet. Trondheim, På vegne av Styret i TSF: Odd Erik Dahlen Leder TSF Side 4 of 84

5 Styrets forslag til saksliste og dagsorden Leder ønsker fremmøtte medlemmer velkommen Saksliste: Sak 1: Godkjenning av de stemmeberettigede. Sak 2: Godkjenning av innkalling, saksliste og forretningsorden. Sak 3: Valg av ordstyrer, referent og to medlemmer til å undertegne protokollen. Sak 4: Behandle TSFs årsmelding for 117 driftsår, herunder gruppeårsmeldinger: 4.1 Årsmelding fra lederen 4.2 Gruppeårsmeldinger 4.3 Årsmelding fra aksjeselskapene Sak 5: behandling av TSFs regnskap i revidert stand. Sak 6: Behandling av TSFs organisasjonsplan. Sak 7: Behandling av forslag og saker: 7.1 Revisjon av TSFs lov 7.2 Strategi for TSF 7.3 Handlingsplan for TSF 7.4 Samarbeid med Trondheim kommune og naboforeninger Sak 8: Fastsetting av medlemskontingent og havneavgift Sak 9: Vedtak om TSFs budsjett for for 118. driftsår, sesongen Sak 10: Valg. Avslutning Undertegning av protokollen Side 5 of 84

6 1 Sak 1: Godkjenning av de stemmeberettigede 2 Sak 2: Godkjenning av innkalling, saksliste og forretningsorden 3 Sak 3: Valg av ordstyrer, referent og to medlemmer til å undertegne protokollen Styrets forslag: Ordstyrer: Sigve Kjelstrup Referent: Hans-Christian Juul Forslag om to medlemmer til å undertegne protokollen vil bli fremmet på møtet. Side 6 of 84

7 4 Sak 4: Behandle TSFs årsmelding for 117 driftsår, herunder gruppeårsmeldinger 4.1 Årsmelding fra lederen: TSFs styre har i foreningens 117. driftsår bestått av: Leder Odd Erik Dahlen Nestleder Ellen Beate Hansen Sandseter Sekretær Hans Christian Juul Kasserer Inge Hassel Leder regattakomité (Regattasjef) Christian Palmer Leder havne- og opplagskomité (Havnesjef) Nils-Morten Nilssen Leder huskomité, Skansen (Hussjef) Ingunn Remme Fjeldaas Leder hyttestyret, Cuba (Hyttesjef) Tone Anthonsen Leder jollekomité (Jollesjef) Christian Øye Nettredaktør Tarjei Knapstad 1. varamedlem Erik Høy 2. varamedlem Mona Kvande Det har ikke vært avholdt ekstraordinært årsmøte i Første styremøte ble avholdt 29. februar, deretter ett styremøte pr. måned med unntak av juli Saker til oppfølging fra i fjor Årsmøte for 116. driftsår, sesongen 2011 ble avholdt med godt frammøte den 15. februar Til behandling forelå ordinære årsmøtesaker og valg. Følgende saker og innspill fra salen ble overlatt til det nye styret å følge opp: Ny sikringsbåt TSF ved regattakomiteen hadde fått tildelt spillemidler på kr ,- for støtte til innkjøp av sikringsbåt. Årsmøtet vedtok å gå til innkjøp av sikringsbåt, oppad begrenset til ,-inklusive spillemidlene. Det lot seg imidlertid ikke gjøre å få effektuert kjøpet: NSF måtte få forelagt dokumentasjon på innkjøpt båt pr. 01. mars. Det var ikke identifisert båt(er) / etablert kontakt med bank / avklart en finansieringsplan i forkant av årsmøtet Banken var ikke fornøyd med dokumentasjonen fra årsmøtet Styret for sesongen 2011 sin Signaturrett var ikke egnet til å ta opp lån, da alle i (det gamle) styret måtte signere på lånepapirer for å ta opp lån. Selv om fristen ble flyttet, var det ikke nok kalendertid til å få i stand et kjøp av båt. Mer detaljer framkommer i beretningen fra regattasjefen. Side 7 of 84

8 Låsbar port i Kanalhavna Port kom på plass høsten 2012 og nøkler er delt ut til båteierne i Kanalhavna Grillstad havneanlegg Som nevnt på årsmøtet 2011 har TSF styre tidligere besluttet å fokusere på våre eksisterende to havner på Skansen og i Kanalhavna. I 2012 har TSF hatt kontakt med Trondheim Båtforening, som er en mulig aktør for å bygge ut havneanlegget på Grilstad. Båtforeningen diskuterer å selge brygga i sentrum hvis de tar ansvar for prosjektet. Noen spekulerer i hva som evt. kan skje med flytekaia på Skansen som båtforeningen har dersom de bygger nytt anlegg på Grillstad men det er i skrivende stund ingen klar status på dette De-icing! Det er ikke bare på Værnes de sliter med is! Arve sørget etter vedtak for innkjøp av «propell» i 2010 for se om et slikt anlegg kan bidra på utfordringene med is på Skansen. Vinteren var det ingen vesentlig ising. Første sjøsetting ble derfor utført 8. desember 2012 etter et par uker med lufttemperatur ned til -18C (på Heimdal) istykkelsen var da ca 3 cm mellom båtene ytterst på C-brygga. Les mer i beregningen fra havna om erfaringene Viktige saker/erfaringer i sesongen Erfaringer fra arbeid med å følge opp årsmøtevedtak Erfaringene fra arbeidet med innkjøp av sikringsbåt viser at det tar tid fra forrige styre går av til det nye styret kan være effektive i forbindelse med saker som involverer låneopptak eller eiendom. Dette skyldes at det tar tid før det nye styret har fått signert og levert dokumentene sammen med årsmøtereferatet til Brønnøysund-registrene. I denne mellomtiden er det gamle styret som enda fungerer mot «eksterne parter» - dette kan vare opp til et par måneder. Det er derfor viktig (og mest effektivt!) for det nye styret at alle saker som legges frem og vedtas i årsmøtet har et klart vedtak hvor det framgår: Hvilke personer som kan opptre på vegne av seilforeningen i den aktuelle saken En klart definert finansieringsplan hvis det er snakk om investeringer Riktig innmelding av Prokura og Signaturrett er også viktig. Erfaringen er at det er i praksis umulig å ha en signaturrett som involverer alle styremedlemmene. En håndterbar definisjon av dette er nå forslått inn i det nye lovverket, basert på våre erfaringer fra Ny lovnorm fra NIF Det viste seg etter årsmøtet i fjor at NIF hadde vedtatt at alle idrettslag sine lover skulle endres til å følge en ny norm. Nytt lovverk for TSF skulle ha vært vedtatt på årsmøte i 2012 for å rekke fristen. Styret har nå tilpasset TSF sine lover til den nye lovnormen og dette er til behandling se egen sak. Side 8 of 84

9 Oppussing av Cuba Dette er nå utført i henhold til fjorårets vedtak, og hytta har blitt skikkelig fin og innbydende. Se rapport fra hyttesjefen Jollekurset ble avlyst Dessverre ble ikke jollekurset på Cuba gjennomført i Se mer detaljer i rapport fra jollesjefen Dialogmøte med Trondheim Kommune og naboforeninger: «Skansen Sjøsportarena» Leder og sekretær har initialt vært involvert i dette arbeidet. Her er det store muligheter for å få etablert tilgang til møterom og kurslokaler etc. i samarbeid med våre naboforeninger. Se egen sak for detaljer Ny gangbru ved jernbanebrua Det er omsider vedtatt å bygge en svingbar gangbru over elva i parallell med jernbanebrua. På grunn av konstruksjonen er taket i tunellen ikke sterkt nok, og gangbrua plasseres derfor litt utenfor jernbanebrua. Løpet blir dessverre på nytt stengt, og vi blir påvirket av arbeidet med bygging, behov for lagringsplass / brakkerigger etc. Imidlertid er det en positiv holdning og det ser ut som at tilnærmet normale aktivitet med opp/utsetting av båter skal kunne gjennomføres relativt upåvirket i vårsesongen Landgangsbrygge på Tautra Sent i november 2012 mottok vi den endelige godkjenning for bygging av landgangsbrygge på Cuba. Det opprinnelige vedtaket ble påklaget av bosettere på Tautra, men anken førte ikke fram. Det er nå klart for bygging se egen sak Strategi / klubbprosess: På årsmøtet i fjor ble det lagt fram et første utkast til strategidokument for TSF. Styret har jobbet videre med strategi for foreningen, og i november ble det arrangert det første møtet for å få innspill fra medlemmene på hvordan foreningen skal utvikle seg videre. Se egen sak for detaljer Liten aktivitet på Nettsider Vår gamle løsning for TSF web gikk ut på dato og sluttet å virke vinteren Nettredaktøren har nå fått på plass ny teknisk løsning som virker. Det har dessverre vært liten aktivitet og lav publisering av nye saker utover høsten, dette skyldes dårlig tid fra nettredaktøren og han har nå valgt å trekke seg på grunn av private årsaker. Aksjon er tatt på distribusjon av informasjon fra en gruppe som deltok på første møte på klubbprosessen, samt at ny nettredaktør er på valg. Side 9 of 84

10 Endret styreform Styret har gjentatte ganger diskutert om det er behov for en ny styreform i TSF. Dagens styre består av alle ledere i gruppene og det er nå 10 personer på styremøtene + 2 vara. Dette oppleves av og til som en noe uhensiktsmessig stor gruppe. Se egen sak for mer detaljer Kommentar til økonomisk resultat for TSF 2012 TSF har i året 2012 et underskudd på Resultatet for 2012 viser et underskudd på Kr ,-. Budsjettert overskudd var Kr ,-. Dette gir en resultatendring mot budsjett på Kr ,-. Noen momenter som påvirker årets underskudd: Ikke avholdt jollekurs Tautra, forventet inntekt Økte kostnader driftsleder, Kr Økt kostnader jollegruppen, trenerlønn og drift av båter/utstyr kr På den andre siden har arrangementskomiteen v. Andreas Krogstad m. flere bidratt i positiv retning på årets økonomiske resultat for TSF med et overskudd på ,-. En stor takk til arrangementskomiteen for flott innsats og et godt resultat, både økonomisk og sosialt for foreningen. 4.2 Gruppeårsmeldinger Sekretær Medlemsregisteret Foreningens sekretær har gjennom året vedlikeholdt foreningens medlemsregister. Registeret ligger i en database hos Norges Idrettsforbund og blir administrert gjennom portalen verktøykassa hos Klubben Online. Driftsleder, kasserer og sekretær har i dag adgang til registeret. Det enkelte medlem kan selv se hva som er registrert gjennom pålogging på nettstedet minidrett.no da medlemsdata deles med forbundet. Norges Idrettsforbund planlegger å flytte funksjonen med vedlikehold av medlemsregister over til den nye idrettsportalen sportsadmin.no i løpet av I tillegg til medlemsregisteret fører kasserer et eget register over medlemmer i forbindelse med fakturering av medlemskontingent og havneutgifter. Dette medfører litt ekstra arbeid for å kvalitetssikre at begge register viser det samme. Det anbefales at det for fremtiden søkes en løsning med ett register slik at tiden til dette arbeidet kan frigjøres til annet klubbarbeid. Referansen mellom systemene er kundenummeret som også fungerer som medlemsnummer. Det er blitt etablert en egen portal på våre nettsider for innmelding av nye medlemmer. Denne løsningen gjør at vi får registrert alle nødvendige opplysninger korrekt. Denne løsningen fungerer meget bra. Det har blitt lagt til rette for etablering av medlemskort. Ved å ta i bruk medlemskort vil en legge til rette for lettere å kontrollere at alle som deltar på våre aktiviteter har betalt sin kontingent, hvem som har adgang til klubbhuset når baren er åpen (vi har ikke skjenkeløyve og kan kun servere medlemmer). I tillegg vil et medlemskort kunne åpne for å innhente medlemsrabattavtaler til forskjellige seil- og båtrelaterte bedrifter. Side 10 of 84

11 Pr har Trondhjems Seilforening totalt 667 betalende medlemmer. Foreningen hadde ved forrige årsmøte 709 medlemmer og ved årsmøtet i medlemmer. Trenden er klart fallende og det anbefales at det under neste periode iverksettes tiltak for å stoppe dette De 667 medlemmene fordeler seg slik i forhold til alder og kjønn: Kvinner Menn 0-5 år år år år år og eldre Sum Tilsluttede foreninger 2 (NTNUI-seiling og Mannhullet, Seilbåtkomiteen) Totalt antall medlemmer 667 Disse medlemstallene har blitt rapportert pr til idrettsregistreringen. Av 667 medlemmer er 270 registrert som aktive. Fordelingen er som følger: Kvinner Menn 0-5år 6-12år år- 0-5år 6-12år år- 19år 25år 19år 25år Jolle Kjølbåt Tur&hav Havseilas Flerskrog Disse medlemstallene har blitt rapportert pr til idrettsregistreringen. Møteaktivitet Det har blitt avholdt 11 styremøter i perioden og oppmøtet har vært godt. I tillegg ble det avholdt et ekstraordinært styremøte i forbindelse med forsøket på å anskaffe en sikringsbåt. Styret har også vært representert i møter med Trondheim Kommune i forhold til etablering av Skansen Sjøsportarena. I tillegg har styrerepresentanter eller vara for disse deltatt i møter med Trondheim havn, Redningsselskapet, Trondheim båtforening og Trondheim båtunion. Saksbehandling av post En annen arbeidsoppgave som har vært fulgt opp i løpet av året er å saksbehandle all innkommende e- post og distribuere informasjon ut i de rette kanaler. I hovedsak mottas denne på den nye e-post adresse Den gamle e-post adressen flyter fortiden over i spam. Innkommende post blir lest og arkivert i e-post løsningen foreningen har tilgjengelig. E-poster til medlemsservice håndteres på Det har vært gjort noen forsøk på å få etablert et elektronisk arkiv. Foreløpig har vi ikke lykkes med å få etablert en tilfredsstillende løsning til en akseptabel pris. Det er behov for å arkivere alle dokumenter som genereres i forbindelse med møtevirksomheten, samt bilder etc. av historisk verdi. Annet Foreningen er frivillig registrert i Brønnøysundregisteret og informasjonen der blir vedlikeholdt av sekretæren. Hans Christian Juul Sekretær Side 11 of 84

12 4.2.2 Jollegruppa Jollegruppa favner, i tillegg til Optimistjolle og RS-Feva, sportsbåtklassen Melges 24 og Yngling. Styret i Jollegruppa har i 2012 bestått av: Christian Øye, Jolle- og utdanningsansvarlig. Kristoffer Kleppestø, Hovedtrener. Ellen Beate Kleppestø, Klassekaptein Optimist. Christian Palmer, Klassekaptein Melges 24. Karsten Schroeder, Klassekaptein Yngling. Else Østlund, Sekretær (fram til august). Med ny Jolle og utdanningsansvarlig, ny Hovedtrener og Klassekaptein for Yngling var det et «ungt» styre som dro i gang sesongen Med god hjelp fra en gjeng svært kompetente og ivrige trenere kom vi i gang med teorikvelder for nybegynnere i Optimist og RS-feva og regattaseilere Optimist fra mars. I april startet treningen på vannet. Mandager, tirsdager og torsdager for jolleseilerne. Ynglingene har trent mandager mens Melges 24 har deltatt på onsdagsregattaene i tillegg til fast trening torsdager. Nytt av året er bruk av video under treningene, svært effektivt når man kan instruere på skjerm umiddelbart etter treningen. For de yngste har vi avsluttet treningene med kveldsmat på Skansen, et viktig miljøbyggende tiltak som vi vil ta med oss i neste sesong. Etableringen av Melges 24 som TSF`s mest aktive klasse står som den viktigste utviklingen i Jollegruppa i år. Med en svært engasjert Christian Palmer som klassekaptein har klassen ekspandert til 7 aktive båter som har vært svært synlige på sjøen og sosialt i klubben denne sesongen. Det har nesten ikke gått en dag uten at gule, blå, oransje og hvite gennakere har vist seg på fjorden. Melges seilere har deltatt i flere nasjonale arrangementer, blant annet NM og Hankø Race Week. Parodys crew deltok i VM på Gardasjøen med respektable resultater. Klassen forventes videre vekst neste år, et rent jentelag: «Hysteria sailing» stiller med båt og har fått TSF`s sportsstipend for Gratulerer. Nytt av året var også Pinseleieren. I år var det RS-feva som fikk tilbudet. Med deltakere fra Rissa og Byneset og flotte vær- og vindforhold ble treningssamlingen en suksess. Avslutning med grillfest i sola satte et fint punktum for arrangementet, takk til Kristoffer Kleppestø som dro det hele i gang, med god støtte på vannet fra Anette Kleppestø. Video fra samlingen er lagt ut på jollegruppas nettsider. Ynglingruppa gjennomførte seilkurs vår og høst, spesielt vårens kurs ble en suksess med stor deltakelse. Kursene er viktige for rekrutteringen til seilsporten og vi vil satse på disse tilbudene også neste sesong. I flere år har Tautrakurset, under engasjert ledelse av Ellen Beate Sandseter, vært et svært populært tilbud til byens unge seilere. Ellen Beate har tatt på seg nye verv i TSF og trakk seg som leder for kurset. På vegne av mange jolleseilere takker vi for iherdig innsats! Å finne en ny leder viste seg å være vanskelig og tok lang tid. Da Henrik Olerud tok på seg ansvaret viste det seg at vi var for seint ute til å få nok påmeldt seilere, kurset ville gå med underskudd og vi ble nødt til å avlyse. Men denne nedturen er nå snudd til optimisme, ny leder er Maren Krogstad som med sin erfaring og kunnskap utvilsomt vil sørge et kurs hvor seilglede, kvalitet og sikkerhet står høyt. Optimistseilerne har mange flotte treningskvelder og seilopplevelser å se tilbake på fra i år. Høydepunkter er nok Kretsmesterskapet hvor mange deltok. I tillegg til å være en viktig regatta så fikk jolleseilerne å se engasjerte og ivrige voksne seilere i aksjon på kjølbåtenes regattabane ved siden av. Dette ble en inspirasjon for de yngste. På tampen av sesongen har Jollegruppa vært engasjert i utarbeidelse av Handlingsplan og Strategiplan for kommende år. Vi var også representert under gjennomføringen av Klubbprosessen. I Side 12 of 84

13 vinter er vi med i et utvalg som sammen med Trondheim kommune arbeider med utvikling av Skansen som arena for sjøsport. Garderober, dusjanlegg, treningsrom og undervisningslokaler er viktige behov som det jobbes med en løsning på. Økonomisk status for i år er preget av at Tautrakurset ble avlyst. Dette har vært et viktig overskuddsforetak og dette overskuddet var budsjettert i årets regnskap. Rekrutteringen var også dårligere i år enn på flere år. Dette skyldes nok at det var stor utskiftning i styret og at man etter årsmøtet må være tidlig ute med annonsering og terminlister. I år brukte vi for lang tid til å få oversikt over behov og aktiviteter. Trondheims unge har mange tilbud og vi må i framtiden være godt synlige i denne jungelen. Planene for neste års rekruttering er lagt og vi forventer en økning. I år var det mange trenere i forhold til jolleseilere. Alle våre trenere har trenerkurs og opplæring i sikkerhet og førstehjelp. Det tar tid og koster penger å bygge kompetanse. Vi valgte å beholde trenerstaben fordi årsakene til nedgangen i rekrutteringen var åpenbare og dette er noe vi retter på til neste sesong. Da har vi en av landets beste trenerstaber klare til å ta imot nye og videreutvikle våre jolleseilere. Jollegruppa får et underskudd på i år hvorav kan tilskrives manglende inntekt fra Jollekurset på Tautra. Lav rekruttering ga videre svikt i inntekt. For å styrke økonomien neste år er rekruttering av nye jolleseilere avgjørende. Jollekursets overskudd, inntekter fra Pinsesamling og Ynglingkurs sammen med økt rekruttering (gir i tillegg til medlemskontingent, treningsavgift og inntekt fra utleie av joller) skal redusere underskuddet til det budsjetterte Det har vist seg vanskelig å skaffe eksterne midler til daglig drift og gjennomføring av treningene. Noe tilskudd kan forventes til arrangementer som Pinseleir og Kretsmesterskap ( pr arrangement). Prisene for medlemskap, leie av jolle, trening og regattaer er allerede på et nivå hvor det ikke kan skrues mye opp før dette vil få konsekvenser for rekruttering og deltakelse. Budsjettet for Jollegruppa kan ikke forventes å gå i balanse i kommende år. Andre kommende satsningsområder er mer bruk av Cuba som en sosial arena. Terskelen skal være lav og det behøver ikke å være en treningssamling eller et jollekurs for at anlegget skal benyttes. Vi vil også jobbe for å bygge kontakter mellom de eldste jolleseilerne og sportsklassene Melges 24 og J/80. Tilslutt; jollegruppa vil være med på neste års premiefest, det fortjener vi! Trondheim Som representant for en engasjert og optimistisk gjeng Christian Øye Jolle- og utdanningsansvarlig Regattakomiteen 2012 har vært et begivenhetsrikt år for komiteen. Vi har arrangert 13 enkeltarrangementer i tillegg til de ordinære onsdagsseilasene. Alt i alt har det vært en veldig flott sesong med bra deltagelse og mange fine arrangementer. Som høydepunkt fra i år vil vi trekke frem kretsmesterskapet som ble arrangert i midten av september. Dette er første gang på mange år at regattakomiteen har hatt et arrangement som også er åpent og tilrettelagt for foreningens juniorseilere (Optimist og RS Feva). Arrangementet var også en bra test av komiteens og foreningens kapasitet på slike arrangementer. Kretsmesterskapet foregikk over en helg med drift av sekretariat, regattakontor, premieutdeling, arrangørkorps og gjennomføring av seilaser på 2 ulike baner samtidig. Vi fikk til et veldig godt arrangement og noen erfaringer vi kan ta med oss til neste gang. Side 13 of 84

14 Deltagelsen på arrangementene til regattakomiteen har vært god i 2012 og i tråd med tidligere år. Generelt sett er deltagelsen på onsdagsseilasene veldig god og deltagelsen på arrangementer i helgene noe dårligere. Denne trenden synes å være gjeldende i hele seilernorge nå. En av de medvirkende årsakene til disse trendene i vår forening tror vi ligger i de siste fem årenes utvikling av båter i foreningen. Det har voks seg frem to ganske markante og sterke en-type miljøer med J80 og Melges24 disse to grupperingene utgjør omtrentlig rett over halvparten av deltagelsen på arrangementene til TSF. Utviklingen i J80 og Melges24 tilfører foreningen noe nytt og har med seg mye positivt, men det har også hatt en dempende effekt på det tradisjonelle storbåtmiljøet. Vi ser at en-type miljøene har lettere for å rekruttere nye seilere enn storbåtene, og at noen etablerte storbåtlag har gått over til å seile entype. Konsekvensen er naturlig nok lavere deltagelse i LYS klassene på onsdager og generelt lav deltagelse en del av de tradisjonelle storbåtseilasene. Regattakomiteen følger denne utviklingen nøye og vil jobbe med og fornye og tilpasse seg slik at vi kan opprettholde og tilrettelegge for vekst og aktivitet i begge miljøer for fremtiden. Første steg ble kanskje tatt i vinter når vi fikk utdannet seks nye arrangører i foreningen. Vi håper å få utdannet et tilsvarende antall dommere denne vinteren. Regattakomiteen internt har også vært gjennom ganske store omveltninger i 2012, man kan trygt kalle det et lite generasjonsskifte. Jeg er trygg på at den komiteen vi har i dag er god. Jeg tror også at vi har klart å legge et godt grunnlag i året som var slik at det går an å bygge videre til neste år. Takk for en flott sesong og takk til alle som har bidratt i regattakomiteen i 2012 Vennlig Hilsen Christian Palmer Regattasjef TSF Regattasjefens redegjørelse for saken om anskaffelse av ny sikringsbåt Årsmøtet 15. februar 2012 vedtok at foreningen skulle gå til innkjøp av ny sikringsbåt til en verdi av inntil kroner, i dette beløpet ville det ligge en tildeling fra Norges Seilforbund (NSF) på 1/3 del av kjøpesummen eller begrenset oppad til kroner. Forutsetningen for å få denne tildelingen var at man klarte å fullføre en handel innen 1. mars, drøye to uker etter årsmøtet. Dessverre klarte man ikke å få kjøpt inn ny sikringsbåt til foreningen i denne omgang. Christian Palmer overtok som regattasjef på årsmøtet 2012, den nye regattasjefen var på forhånd av årsmøtet ikke orientert om status på denne saken, men begynte øyeblikkelig å jobbe med den. Her følger regattasjefens beretning om hendelsesforløpet og beskrivelse av årsakene til at vi ikke fikk kjøpt inn en sikringsbåt: 16. februar Dagen etter årsmøtet Jeg er i dialog med formann og kasserer. Jeg ber formann kontakt NSF for å forsøke å forskyve tidsfristen vår slik at vi får lengre tid på oss. Jeg kontaktet kasserer for å finne ut av hvordan dette innkjøpet sto finansielt hos oss. Beskjeden jeg fikk var at investeringen måtte lånefinansieres og det var uavklart hvordan dette kunne ordens og at det heller ikke var gjort noen forsøk eller særlige undersøkelser i forhold til dette i forkant av årsmøtet. Jeg ba derfor kasserer ta kontakt med vår bankforbindelse umiddelbart for å finne ut hvordan dette kunne løses Side 14 of 84

15 17. februar Jeg er i dialog med John Langø, den avgåtte regattasjefen. John har funnet flere alternativer til båter og vi er begge enige om hvilken som egner seg best for foreningen. Jeg delegerer derfor prosjektet med båtkjøp til John, begge er enige om hva foreningen trenger og John har bedre kjennskap til prosessen enn meg. Jeg informerer kasserer og formann om dette og ber kasserer opprette en dialog med John i forhold til finansiering. Uke 20 Odd Erik har fått forlenget fristen fra NSF til 20. mars John er i dialog med selger på båten vi ønsker å kjøpe. John begynner å bli bekymret i forhold til at vi ikke får noe klart svar i forhold til finansiering fra kasserer/banken i slutten av denne uken og kontakter meg i forhold til dette. Jeg engasjerer meg i prosessen på nytt Begynnelse av uke 21 Det kommer svar fra banken om at TSF ikke vil få lån, banken formulerer seg utydelig rundt årsaken til avslaget men antyder at det har å gjøre med foreningens registrering i Brønnøysundregisteret og formaliteter i årsmøtevedtaket og referatet fra årsmøtet. 1. Mars Ekstraordinært Styremøte Det kalles inn til ekstraordinært styremøte for å få klarhet i finansieringsproblemene. Dette er det som fremkommer. - Vedtaksteksten og forslaget på årsmøtet er for dårlig og har formelle mangler - Det kommer ikke kart nok frem i forslaget hvordan investeringen skal finansieres, særlig i forhold til et evt. låneopptak - Årsmøteforslaget spesifiserer ikke godt nok at det skal tas opp lån og hva som skal stilles som sikkerhet for et evt. Lån - Årsmøteforlaget peker ikke ut noen som har signaturrett, fullmakter og beslutningsmyndighet på vegene av foreningen i denne saken - Det er uoverensstemmelser mellom årsmøteforslaget og budsjettet som ble vedtatt på årsmøtet i forhold til hvor mye lån man skulle ta opp. Forslaget har en ramme som tilsier kr og budsjettet tilsier kr - Signaturrett og prokura er en problemstilling foreningen sliter med, ingen enkeltpersoner i foreningen har dette, kun hele styre samlet Aksjoner fra styremøte - Forberedelse til eventuell innkalling til ekstraordinær generalforsamling, hvis det er mulig å få lån i sparebanken (TSF sin bankforbindelse) - Ellen Beate og undertegnede tar kontakt med andre banker 2. Mars Sparebanken Midt Norge stopper oss. De ønsker ikke å gi oss lån selv om vi skulle få et klarsignal på et ekstraordinært årsmøte. Årsaken ligger i sikkerhet for lånet, TSF kan kun bruke båten de kjøper som sikkerhet. Det er opprettet kontakt med DNB, Fokus Bank og Nordea. Disse virker på dette tidspunktet mer serviceinnstilte og imøtekommende enn sparebanken ---- Sikkerheten for lånet må settes i båten man kjøper pga TSF sin lov. Det viser seg at dette også kan være en utfordring, prosessen er omstendelig og forutsetter at båten blir registrert i skipsregisteret NIS som også har en stiller en rekke krav til båt. Årlig registerkostnad er i tillegg kroner! Denne kostnaden var ikke tatt med i det opprinnelige driftsbudsjettet for ny sikringsbåt. Side 15 of 84

16 Bankene er også uklare på hvor mye sikkerhet vi vil få ta i en båt som er mer enn 5 år gammel mars Båten vi hadde mest lyst på blir solgt til en annen kjøper. John Langø er svært skuffet og trekker seg ut av prosessen. Bankene (DNB, Fokus og Nordea) kommer til samme konklusjon som sparebanken. Registreringen vår i Brønnøysund er slik at ingen enkeltpersoner har signaturrett, dette fører til at de ikke vil gi oss lån. Slik det er nå må hele styret signere, noe ikke bankene aksepterer. Ingen enkeltperson i styret har lov til å sette noe i pant heller, som gjør at man har samme problem hos skipsregisteret. 10. mars Innleder dialog med Marine TEAM om kjøp av ny båt med finansiering fra deres samarbeidspartner, Santander. Vi blir informert at dette i så fall vil være et dyrere lån enn en vanlig bank (3-4 % økt rente), men de er også mer liberale i forhold til sikkerhet, noe som gjør at man antar at det vil holde med kun en prokurist. 13. mars Svar fra Santander om at siden TSF er en organisasjon og ikke en privatperson må det stilles sikkerhet, båten må enten i skipsregisteret, eller man må finne to private kausjonister for lånet. Skipsregisteret er helt uaktuelt fordi det da vil komme en merkostnad på kroner i året som et tilegg på en allerede høy rentekostnad. Samt at man ikke får løst problemet med signaturrett. Etter diskusjon med Formannen blir vi enige om ikke å bruke private kausjonister på lån. Prosessen med innkjøp av ny sikringsbåt er lagt død og avsluttet for denne gang. Oppsummering Det var på forhånd gjort en kjempejobb i forhold til Norges Seilforbund hvor man hadde fått en tildeling på inntil kroner. Jobben som var gjort på forhånd i forhold til våre egne økonomiske muligheter var heller dårlig. Det var ikke laget en konkretisert eller forsøkt laget en plan for hvordan vår egen andel skulle finansieres, og her viste det seg å være flere utfordringer og hindringer. I hovedsak var disse: - For dårlig forberedt dokumentasjon og sak på årsmøtet - Sittende styre hadde ikke god nok oversikt over foreningens situasjon opp mot signaturrett og prokura og konsekvensen av dette - Forutsetningene som ligger til grunn for at en båt skal kunne brukes som sikkerhet for lån Klubbhuset Skansen I tillegg til ny hussjef for 2012 har huskomiteen fått nye medlemmer. Tidligere hussjef, Trond Haugnes, har fortsatt som komitémedlem og sørget for kontinuitet fra tidligere arbeid og bidratt med kunnskap om huset. I tillegg har tidligere hussjef, Christian Jahn, vært en støttespiller første halvdel av 2012 og en kilde til informasjon om tekniske løsninger implementert litt tilbake i tid. Huskomiteen for 2012 har bestått av: Ingunn Fjeldaas (hussjef) Trond Haugnes Side 16 of 84

17 Christian Jahn 1) Erik Høy 1) Erik Renno Henrik Olerud 1) Kun første halvår Nytt av året er en egen arrangementskomité (ledet av Andreas Krogstad) som har arrangert en vårfest i samarbeid med hussjefen og en premiefest i samarbeid med regattakomiteen. Dette er et initiativ som ønskes velkommen av huskomiteen og det er med på å engasjere flere personer til å arrangere sosiale samlinger. Alle som har lyst til å arrangere noe sosialt for seilerfolket er velkomne (enten det er en fest, et kurs eller en temakveld), og det er bare å ta kontakt med hussjefen for å sjekke om klubbhuset er ledig. Dugnad I mai var det dugnad på huset en liten gjeng møtte opp og hjalp til med storrengjøring (vindu, vegger og skap), feiing og raking foran klubbhuset og kasting av søppel. Det har i løpet av noen år samlet seg opp båtrelatert avfall på Skansen-området, sånn som gamle joller, paller, båtmotorer, flyteelementer osv. Huskomiteen tok ansvar for å leie en konteiner og rydde på Skansen-området slik at det ble fint til båtsesongen. Aktiviteter Det har i løpet av 2012 vært et høyt aktivitetsnivå på klubbhuset. Jollegruppa startet med teorikvelder i mars, og gjennom seilsesongen har det vært faste aktiviteter på sjøen og klubbhuset fra mandag til torsdag hver uke. I tillegg har klubbhuset blitt brukt i forbindelse med regattaarrangement sånn som rustløseren, sunshine race day, KM, høststormen, jollesamling og studentmesterskap. Klubbhuset ble også i år lånt ut til Vis Sjøvett dagene som er et samarbeidsprosjekt mellom flere sjøsportaktører i Trondheim (bl.a. Redningsselskapet) for å skape bevissthet rundt sikkerhet til sjøs for byens befolkning. 17. mai mobiliserte seilforeningen mange aktive seilere og stilte i borgertoget. Etter en samling på klubbhuset marsjerte en stor gjeng av gåre med både Optimist og RS Feva på slep. Seilere fra jolle, Melges og styret var godt representert og var med på å reklamere for seilforeningens aktiviteter i toget. Etter endt seilsesong ble det en liten pause i oktober før huskomiteen startet opp med temakvelder på klubbhuset. Vi startet forsiktig for vinteren 2012/13 med én tamakveld hver måned (se program på TSFs nettsider) dersom tilbudet blir populært kan det utvides til neste vinter. Personer som har lyst til å bidra med tema, bes ta kontakt med hussjefen. Vedlikehold Det har ikke vært noen store renovasjonsprosjekter på klubbhuset i løpet av 2012, men huset er gammelt og brukes mye og trenger derfor konstant vedlikehold. På vårparten ble en sliten komfyr byttet ut med en pent brukt komfyr som ble donert til klubben av et medlem. Det viste seg å være et uheldig bytte. I høst slutten den ene bryteren å virke og ingen reservedel kunne oppdrives for denne modellen. På grunn av aktiviteter på huset med behov for servering, ble en enkel ny komfyr kjøpt inn. I sommer streiket oppvaskmaskinen. Den ville ikke tømme seg etter endt bruk. Den ble lenset for hånd og service tekniker tilkalt. Han byttet lensepumpen og nå fungerer maskinen igjen. Her i høst var det litt problemer med kaffetrakteren, som for så vidt virket, men det ble mye søl. En service tekniker kunne konstatere at det manglet en komponent (falt ut?) og en ny del ble bestilt og satt inn. Nå fungerer den 100 % igjen. Side 17 of 84

18 To av lampene i taket i "storstua" har periodevis ikke virket. En elektriker har skiftet en komponent, men det har allikevel vært mørkt i perioder. I skrivende stund ser det greit ut, men "problemet" overvåkes videre. Også spotene i taket over terrassen var ute av drift på begynnelsen av året. Etter litt feilsøking ble det konstatert at enten trafoen eller dimeren var ødelagt. Elektriker ble tilkalt og han monterte en ny dimmer. Nå virker alle spotene igjen. Lyslist over den store vasken på kjøkkenet sluttet å virke i sommer. Da den fremdeles ikke lyste etter først å ha byttet lysrør og så byttet starter, ble det besluttet å kjøpe en ny lampe. Denne er nå på plass. Før seilsesongen startet ble service tekniker tilkalt for å gjøre årlig service på trappetårnet. Det var allikevel problemer å tappe øl uten at det ble for mye skum og etter noen uker ble en tekniker tilkalt på nytt. Etter en beskrivelse av problemet ble det konstatert at det var mye korrosjon og annet smuss i kranen på tårnet og denne ble byttet ut med en ny kran. Etter dette var det mye lettere å tappe øl. Anlegget er gammelt og det koster mye å kjøpe nytt. Foreløpig er planen og forsette med det eksisterende utstyret, så blir det en vurdering for framtiden om utstyret skal tas ned eller erstattes. Klubbhuset har en vaskemaskin som står på vaskerommet. Denne er for tiden ute av drift fordi håndtaket på døren er ødelagt. Det har ikke vært prioritet å erstatte eller reparere denne i 2012, da den blir lite brukt. Dette vil derfor være en aksjon som videreføres til Her i høst sluttet forsterkeren å virke. Enkle forsøk på gjenoppliving førte ikke frem og det ble konstatert at det ikke ville være lønnsomt å levere den inn til reparasjon. Forsterkeren var ikke gammel (ca. 4 år?) og at den gikk i stykker skyldes sannsynligvis feil bruk, enten ved at det har vært koblet på for mange høyttalere eller at den har vært tildekt og ikke fått god nok kjøling. Så lenge klubben er avhengig av å tjene penger på å leie ut klubbhuset må det være et fungerende lydanlegg på huset. Dette er også til glede for seilerne på interne festligheter som arrangeres. Det ble derfor besluttet å ta utgiften med å kjøpe en ny forsterker som er egnet for å tjene to par høyttalere og gi nok lyd til et stort lokale. Før ny forsterker ble kjøpt og montert, var det et spørsmål om også to av høyttalerne var ødelagt, men dette viste seg å ikke være tilfelle. De gir derimot betraktelig dårligere lyd enn det andre sette med høyttalere og det kan derfor vurderes om disse skal oppgraderes i løpet av På klubbhuset er det problemer med at vannrør på kjøkkenet fryser når det blir mange kuldegrader ute over en lengre periode (rundt -10grC i noen dager). Dette skyldes dårligere isolasjon i gulvet på kjøkkenet enn ellers i lokalet. En kortsiktig løsning på problemet er å installere ekstra varmeovn i nærheten av kjøkkenbenken. Den langsiktige løsningen vil være å rive opp gulvet og isolere skikkelig. Problemet frysing av rør ble ikke oppdaget før i desember Da var det for sent å ta med en større oppgradering av kjøkkengulv i budsjettet for Det blir allikevel en sak som må følges videre i Utleie av klubbhuset En vesentlig del av pengene til daglig drift og vedlikehold kommer fra utleie av klubbhuset (over 50 %). I 2012 var det budsjettert med inntekter på ,- kr fra utleie. Så lenge seilforeningen er avhengig av denne inntekten, må vi fortsette å leie ut klubbhuset når vi kan. Det har tidligere vært problemer med å koordinere når huset skal brukes til interne aktiviteter og når det kan leies ut. I tillegg har det vært problemer med at leietaker ikke har ryddet etter seg og at det ikke har blitt vasket etter store arrangementer. Det har i 2012 vært prioritert å ta tak i disse problemene og løse dem. Hussjefen har hatt kontinuerlig dialog med de andre undergruppene i seilforeningen og avklart hvilke helger som skal brukes til seilaktiviteter. Det er veldig viktig at undergruppene legger langsiktige planer Side 18 of 84

19 og booker huset, da en stor del av leietakerne ønsker å bestille lokale mellom et halvt år og et år før et stort arrangement. Selvfølgelig skal seilarrangementer ha prioritet, men foreningen er avhengig av en god del utleie for å skaffe penger til driften. For å legge ansvar på leietakere for å ta vare på inventaret og rydde etter seg, har det i løpet av 2012 blitt utarbeidet en leiekontrakt som alle leietakere må signere. Denne ble behandlet i styret etter sommeren og ble implementert fra og med 1. september Dette har fungert godt, men vi mangler ressurser til å føre kontroll med status på inventar og om det er ryddet etter et utleieforhold. For å kunne gjøre dette må flere av seilforeningens medlemmer aktiviseres til dugnadsinnsats for klubbhuset. Renhold Hussjefen har også hatt en god dialog med vaskebyrået. Det har vært gjennomført to servicerunder med en representant for byrået (Reninor), og detaljer rundt vasking har blitt avklart. Klubbhuset blir vasket fast én gang i uken (torsdager), men etter større arrangementer og festligheter i helgene har det blitt bestilt ekstra vaskedager ut over det ordinære. På dette viset sikrer vi at det er rent og pent både etter endt seiluke og etter helgeslutt når det har vært fester på huset. Nøkler til klubbhuset Nøkkelsystemet til klubbhuset begynner å bli utdatert og det er vanskelig å få produsert nye nøkler. Som en konsekvens av dette blir også prisen på nøklene dyrere. Før sommeren ble det bestilt 20 nøkler til kr. 800,- per stk. Medlemmer som ønsker nøkkel til klubbhuset i 2013 må dekke innkjøpsprisen for nøklene bestilt i Det må også legges en plan for framtidig oppgradering/utskiftning av låsesystemet. Inntil dette er klart, kan det bli en restriksjon på hvem som får nøkler. Alle som har en nøkkel i dag som de ikke trenger, bes returnere denne til hussjefen. Hussjefen vil takke alle som har bidratt i huskomitéen i I tillegg rettes en takk til alle som har stilt opp på dugnad og hjulpet til med smått og stort under arrangementer på huset. En stor takk rettes også til driftsleder Arve Flatås som har tatt i mot alle serviceteknikerne som har vært innom huset og som har vært behjelpelig med å montere lyslist på kjøkkenet og reparere vasken på toalettet. Ingunn Remme Fjeldaas Hussjef Havnesjefen 2012 startet med noen kraftige vinterstormer, som heldigvis ikke skadet havneanlegget, eller båtene i havna. Det er likevel betimelig å minne aksjonærer og leietakere i havna at alle båtene i anlegget skal være ansvarsforsikret (leieavtalens pkt. 6). Sjekk gjerne forsikringsvilkårene, i en del tilfeller gjelder ikke forsikringen når båten ligger på vannet om vinteren. På årsmøtet ble det vedtatt å ikke videreføre prøveordningen med vaktturnus i havna som styret innførte høsten I år har heller ikke behovet for vaktordning vært til stede i samme grad. I kanalhavna, hvor problemet med uønskede besøk ombord var størst, har vi i høst fått montert port med lås. Registrerte leietakere i kanalhavna kan kvittere ut nøkkel på kontoret. Mastekranen ble montert i april, og har allerede blitt tatt i bruk. I tillegg til å gjøre det mulig å ta av og sette på mast uten innleid mobilkran, kan man nå stå trygt og relativt komfortabelt i mastekranen mens Side 19 of 84

20 man utfører arbeid i mastetoppen. Det gjenstår noe arbeid for å forenkle fortøyning av båten under arbeide i masten. NB! Ved fjære sjø er ikke havnedybden foran mastekrana tilstrekkelig. Sjekk tidevannstabellen når du planlegger mastearbeid! Etter den kalde vinteren besluttet årsmøtet 2011 at vi skulle prøve ut en strømsetter, for å se om vi på denne måten kunne forhindre eller begrense isproblemet. Under kuldeperioden i November- Desember, fikk vi for første gang mulighet til å prøve ut hvilken effekt strømsetteren hadde på isforholdene. Under de forholdene som var hadde den ingen problemer med å holde området mellom brygge C og D isfritt. Status Havner Havneanlegget er fortsatt i tilfredsstillende stand. Høsten 2012 var det planlagt vedlikeholdsarbeid i havna. Brygge-elementene er festet sammen med 2 gjennomgående wirer. For å sikre bryggene mot skader ved et eventuelt wire-brudd, skal det ettermonteres 2 utvendige wirer, 1 på hver side. På grunn av sent ankommet materiell kunne ikke arbeidet utføres i 2012, og måtte derfor utsettes til etter årsskiftet. Fremleie Fremleie av båtplass er ikke tillatt. Etter søknad og i helt spesielle tilfeller kan likevel utleier (TSF) tillate fremleie for inntil 24 måneder ad gangen. Dersom fremleie innvilges inngår TSF leieavtale med aksjonæren. TSF leier så plassen videre til leietaker. Oversikt over de forskjellige kategoriene båtplasser, og de til enhver tid gjeldende priser finnes på foreningens nettsider. Trondheim 6. Januar 2013 Nils-Morten Nilssen Havnesjef Hyttestyret Hyttestyret 2012 har bestått av: Hyttesjef Tone Anthonsen Hege Johannesen Marianne Hassel Hyttevakter: Gard Lyng Tor Kjetil Pedersen Kristine S Brobakke John Sanderød Anne Grete Valstad Karsten Schrøeder Året 2012 startet hyttekomiteen med rivningsdugnad i mars og tømt hele 2.etg på hytta for total renovering. Alle gulv, vegger og tak ble malt samt nye dører satt inn i alle rom, elektrisk anlegg ble skiftet ut og nye senger snekret i alle rom. Nye madrasser i alle senger. Kun lokale aktører fra Frosta ble hyret til de ulike jobbene. Vi er meget fornøyde med resultatet og har fått veldig mange hyggelige tilbakemeldinger fra både medlemmer og andre som leier hytta i løpet av året. En STOR TAKK til ALLE som deltok i dugnadsarbeidet før og etter renoveringen. Den årlige og populære treningssamlinga gikk av stabelen nest siste helg i april og fikk godt oppmøte også denne gangen. Her er det dyktige instruktører, baneseilaser lørdag og søndag og sosialt samvær Side 20 of 84

1 Innkalling til ekstraordinært årsmøte:

1 Innkalling til ekstraordinært årsmøte: 1 Innkalling til ekstraordinært årsmøte: Det ekstraordinære årsmøtet ble kunngjort i TSF-Nytt på foreningens internettside 07.05.2013. Teksten på foreningens internettside var som følger: Innkalling til

Detaljer

Forslag Ran Seilforening 2010 fremmes på Årsmøte 26/1-10

Forslag Ran Seilforening 2010 fremmes på Årsmøte 26/1-10 Forslag Ran Seilforening 2010 fremmes på Årsmøte 26/1-10 1. Utvalg for å vurdere forvaltning av Rans oselvere Dette forslag ble fremmet for årsmøte i 2009 og vedtatt, men ble ikke gjennomført i 2009. Styret

Detaljer

Referat årsmøte 19. mars 2OL5.

Referat årsmøte 19. mars 2OL5. Referat årsmøte 19. mars 2OL5. Sted: ÅrsmØtet ble holdt på Rotator. Saksliste: 1. Årsmelding 2. Regnskap 3. Budsjett 4. Medlemskontingent 5. Valg 6. SØr cup/løpsdager 7. Medlemmer 8. Aktivitetsledere /

Detaljer

INFOMØTE NYE JOLLESEILERE. Nørvevika Båthavn 10.04.2013

INFOMØTE NYE JOLLESEILERE. Nørvevika Båthavn 10.04.2013 INFOMØTE NYE JOLLESEILERE Nørvevika Båthavn 10.04.2013 Hvem er vi som prater? Peter L. Larsen Leder i jollestyret Roy Sund Materialforvalter Håkan Dahl Optimistjolletrener nybegynnere Fakta om Ålesunds

Detaljer

KLASSEKLUBB FOR 12,5 KVM KRYSSER

KLASSEKLUBB FOR 12,5 KVM KRYSSER KLASSEKLUBB FOR 12,5 KVM KRYSSER C C Innkalling Årsmøte 2012 I henhold til vedtak på ordinært årsmøte 15. November 2011 innkaller styret til ordinært årsmøte i Klasseklubben for 12,5 kvm krysser onsdag

Detaljer

Referat årsmøte 14/ Sakliste og saksdokumenter for årsmøtet for Horten Svømmeklubb

Referat årsmøte 14/ Sakliste og saksdokumenter for årsmøtet for Horten Svømmeklubb Referat årsmøte 14/3-2016 Sted: Sentrum Skole, personalmøterommet Dato og tidspunkt: 14/3-2016, kl. 19:30 Sakliste og saksdokumenter for årsmøtet for 2015 Sakliste: 1. Godkjenne de stemmeberettigede. 2.

Detaljer

Bytte bankforbindelse? Møte avtalt til uka. Bjørn, Wenche og Lea deltar.

Bytte bankforbindelse? Møte avtalt til uka. Bjørn, Wenche og Lea deltar. Referat fra styremøte i Kurland Fotballklubb Dato: Onsdag 17.09.14 Tid: Kl 18.00 20.00 Sted: Klubbhuset Til:, Simen, Ole, Lea,, Susanne, 43/14 Innkalling, saksliste Godkjent uten merknader. 44/14 Orienteringssaker

Detaljer

Arbeidsprosesser. Hvordan systemet støtter arbeidsprosessene våre.

Arbeidsprosesser. Hvordan systemet støtter arbeidsprosessene våre. Arbeidsprosesser Hvordan systemet støtter arbeidsprosessene våre. De fleste er definert og finns i Kvikk guide. Det er laget en foil på hver av de viktigste Trykk på funksjonen for å få mer info Trykk

Detaljer

ONNERVANNSPOSTEN. Hei alle medlemmer av Kristiansand dykkerklubb

ONNERVANNSPOSTEN. Hei alle medlemmer av Kristiansand dykkerklubb Formannens hjørne: Hei alle medlemmer av Kristiansand dykkerklubb Postboks 1077,Lundsiden 4687 Kristiansand Org nr 983 100 368 Bankgiro 3060 21 30319 Utgave februar 2013 Innhold: Formannens hjørne Innkalling

Detaljer

ÅRSMØTE 19. MARS 2017

ÅRSMØTE 19. MARS 2017 ÅRSMØTE 19. MARS 2017 PERIODEN 9. mars 2016 19. mars 2017 VISJON FOR AUSTRÅTT GOLFKLUBB Flere og glade golfspillere! VERDIGRUNNLAGET FOR AUSTRÅTT GK Idrettsglede - Tilgjengelighet Engasjement Utdrag fra

Detaljer

ÅRSMØTE 2017 TIDSPUNKT:

ÅRSMØTE 2017 TIDSPUNKT: ÅRSMØTE 2017 TIDSPUNKT: 29.03.2017 kl 18:00 STED: Klubbhuset til Hammerfest Alpinklubb Saksliste 1. Godkjenne de stemmeberettigete. 2. Godkjenne innkallingen, saklisten og forretningsorden. 3. Velge dirigent,

Detaljer

Protokoll årsmøte. Protokoll fra årsmøte i Trondheim Badmintonklubb. Trondheim 4.juni 2014 kl 18.30 i Handelshøyskolen i Trondheim.

Protokoll årsmøte. Protokoll fra årsmøte i Trondheim Badmintonklubb. Trondheim 4.juni 2014 kl 18.30 i Handelshøyskolen i Trondheim. Protokoll årsmøte Protokoll fra årsmøte i Trondheim Badmintonklubb Trondheim 4.juni 2014 kl 18.30 i Handelshøyskolen i Trondheim. Sak 1. Godkjenne de stemmeberettigede Det var 11 stemmeberettigede til

Detaljer

Bergens Fekteklubb. Stiftet 1936. Årsmøte 2005. 3. Mars 2006. Sakspapirer for det 65. ordinære årsmøte, det 70 driftsår.

Bergens Fekteklubb. Stiftet 1936. Årsmøte 2005. 3. Mars 2006. Sakspapirer for det 65. ordinære årsmøte, det 70 driftsår. Årsmøte 2005 3. Mars 2006 Sakspapirer for det 65. ordinære årsmøte, det 70 driftsår. Vedlagt følger: Saksliste Årsmelding 2005 Regnskap 2005 Innkomne forslag Fastsettelse av kontingent Budsjettforslag

Detaljer

LINDERUDLIA HUSEIERFORENING

LINDERUDLIA HUSEIERFORENING INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING ONSDAG 8. OKTOBER 2003, KL. 19:30-21:00 PÅ LESTERUD SKOLE, I PAVILJONG GALLIA Følgende saker er på dagsorden: 1. Valg av ordstyrer og referent 2. Godkjenning av dagsorden

Detaljer

2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden. Forslag til vedtak: innkallingen, sakliste og forretningsorden godkjennes

2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden. Forslag til vedtak: innkallingen, sakliste og forretningsorden godkjennes Tromsø Seilforening s dagsorden for årsmøte 2015 1. Godkjenne de stemmeberettigede. 2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden. Forslag til vedtak: innkallingen, sakliste og forretningsorden

Detaljer

Innkalling til årsmøte torsdag 14.02.2013 kl. 1900 Bjørns Kro, Lillehammer

Innkalling til årsmøte torsdag 14.02.2013 kl. 1900 Bjørns Kro, Lillehammer Innkalling til årsmøte torsdag 14.02.2013 kl. 1900 Bjørns Kro, Lillehammer Foto: Lars Nilssveen/ Heisefesten 2011. 1 av 10 SAKSLISTE 1. Innledning v/ formann 2. Registrering av stemmeberettigede. 3. Godkjenning

Detaljer

ÅRSMØTE BANGSUND BÅTFORENING

ÅRSMØTE BANGSUND BÅTFORENING ÅRSMØTE BANGSUND BÅTFORENING TIRSDAG 28.02. 2017. SAKLISTE: 1. Åpning 2. Styrets årsberetning 3. Regnskap 4. Planer og budsjett for 2017 5. Innkomne forslag/styrets forslag 6. Valg Styrets årsberetning

Detaljer

Årsmøteinnkalling BMW CCN Avdeling Trøndelag 2013

Årsmøteinnkalling BMW CCN Avdeling Trøndelag 2013 Årsmøteinnkalling BMW CCN Avdeling Trøndelag 2013 Lørdag 16. februar klokken 16.00 19.00 Sted: Alfred Hess`s veg 2B, Trondheim Etter møtet vil det være muligheter for å kjøpe mat og drikke. Sosiale aktiviteter

Detaljer

Det innkalles til Årsmøte i Leirsund Velforening ihht Vedtektene 4.

Det innkalles til Årsmøte i Leirsund Velforening ihht Vedtektene 4. Leirsund: 15.02.2015 Det innkalles til Årsmøte i Leirsund Velforening ihht Vedtektene 4. Tid : Mandag 23. Mars 2014 Klokken 18.00 Sted: Leirsund Velhus Det blir enkel servering med kaffe og noe å bite

Detaljer

Årsmøte i Ringerike Pistolklubb 2014. Onsdag 19.2.2014

Årsmøte i Ringerike Pistolklubb 2014. Onsdag 19.2.2014 Årsmøte i Ringerike Pistolklubb 2014 Onsdag 19.2.2014 Saksliste 1. GODKJENNING AV DE STEMMEBERETTIGEDE 2. GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE 3. KONSTITUERING - DIRIGENT - SEKRETÆR - 2 REPRESENTANTER

Detaljer

2 FBF sitt formål er å samle båtinteresserte i arbeide for å skape og vedlikeholde et godt båt miljø.

2 FBF sitt formål er å samle båtinteresserte i arbeide for å skape og vedlikeholde et godt båt miljø. Vedtekter Førre Båt Forening. FBF. I Navn og formål. 1 Foreningens navn er Førre Båt Forening. FBF er tilsluttet KNBF. 2 FBF sitt formål er å samle båtinteresserte i arbeide for å skape og vedlikeholde

Detaljer

Innkalling til ordinær generalforsamling tirsdag 12. april 2016

Innkalling til ordinær generalforsamling tirsdag 12. april 2016 Gjønnesskogen Huseierforening - Årsberetning 2015 samt innkalling til ordinær generalforsamling 12.04.16 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

Årsplan 2015 for barn og ungdom

Årsplan 2015 for barn og ungdom Årsplan 2015 for barn og ungdom Denne årsplanen omfatter planlagt aktivitet for barne- og ungdomsgruppa i Fredrikstad Seilforening, også kalt jollegruppa. Planen for kalenderåret 2015 er basert på tidligere

Detaljer

TUR OG HAVSEILERGRUPPA MOSS SEILFORENING. Inspill til en diskusjon om strategi (fokus) og valg av akser for Tur og Havseilergruppa (T&H)

TUR OG HAVSEILERGRUPPA MOSS SEILFORENING. Inspill til en diskusjon om strategi (fokus) og valg av akser for Tur og Havseilergruppa (T&H) TUR OG HAVSEILERGRUPPA MOSS SEILFORENING Inspill til en diskusjon om strategi (fokus) og valg av akser for Tur og Havseilergruppa (T&H) Innspill fra årsmøtet T&H (nov. 2010) Skape større bredde i miljøet:

Detaljer

Asphaugen Samfunnshus SA. Årsmøte. Tirsdag 14. mars 2017 kl 1900

Asphaugen Samfunnshus SA. Årsmøte. Tirsdag 14. mars 2017 kl 1900 Asphaugen Samfunnshus SA Årsmøte Tirsdag 14. mars 2017 kl 1900 Sakliste for årsmøte i Asphaugen Samfunnshus SA 14.03.2017 1. Åpning. Valg av møteleder, referent og to til å skrive under protokollen. 2.

Detaljer

SEILLEIR I ARENDAL, PINSEN 2008

SEILLEIR I ARENDAL, PINSEN 2008 SEILLEIR I ARENDAL, PINSEN 2008 I tråd med NSF s ønske om at flere barn og ungdommer skal bli glade i å seile, arrangerte Arendals Seilforening sin første pinseleir i 2004. Det var en suksess med Optimist-

Detaljer

28-02-2010 19:00 Idrettens Hus - Trondheim

28-02-2010 19:00 Idrettens Hus - Trondheim ÅRSMØTE FOR TRONDHEIM FRISBEEKLUBB 28-02-2010 19:00 Idrettens Hus - Trondheim MØTEPAPIRER Saksliste: 1. Åpning av møtet ved styreleder 2. Godkjenning av de stemmeberettigede 3. Valg av dirigent, sekretær

Detaljer

Sak 3. Velge dirigent(er)/ordstyrer(e), sekretær(er) samt 2 representanter til å underskrive protokollen

Sak 3. Velge dirigent(er)/ordstyrer(e), sekretær(er) samt 2 representanter til å underskrive protokollen PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE Protokoll fra årsmøte i Fusa Karateklubb Fusa Samfunnshus 4. April 2017, kl. 19:00 Sak 1. Godkjenne de stemmeberettigede Tilstede 7 stemmeberettigede ved start av møtet. Sak 2. Godkjenne

Detaljer

Årsmøte Froland Motocross klubb

Årsmøte Froland Motocross klubb Årsmøte Froland Motocross klubb Onsdag 27.feb 2013 kl18.30 Kantina hos Aker Pusnes A/S, Tromøya Til stede var: Bjørn Lien, Tor Inge Hansen, Jonas Andersen, Bård Arne Andersen, Ole Jakob Forsberg, Morten

Detaljer

Oksval vel veilag. Innkalling til generalforsamling i Oksval Vel veilag 2014.

Oksval vel veilag. Innkalling til generalforsamling i Oksval Vel veilag 2014. Oksval vel veilag Innkalling til generalforsamling i Oksval Vel veilag 2014. Generalforsamlingen avholdes i elevkantina i Tangenten torsdag 27. mars kl 1900. Vi ønsker alle medlemmer i Oksval Vel veilag

Detaljer

Trondheim Bryteklubb Årsberetning 2014-2015

Trondheim Bryteklubb Årsberetning 2014-2015 Årsberetning 2014 / 2015 Årsberetning 2014/2015 Saksliste Trondheim Bryteklubb sitt 66.ordinære årsmøte 28.april 2015 kl 1900. Sted: Arne L. Fallrø AS sine lokaler i Heimdalsveien 18. 1. Godkjenne de stemmeberettigede.

Detaljer

SEILLEIR I ARENDAL, PINSEN 2009

SEILLEIR I ARENDAL, PINSEN 2009 I tråd med NSF s visjon om at flere barn og ungdommer skal bli glade i å seile, arrangerte Arendals Seilforening sin første pinseleir i 2004. Det var en suksess med Optimist- og Europaseilere fra Oslo

Detaljer

VELDRE FRIIDRETT STYRET INVITERER ALLE MEDLEMMER TIL ÅRSMØTE 2010 STORE KLUBBHUSET SVEUM 14.02.2011 KL.19.30

VELDRE FRIIDRETT STYRET INVITERER ALLE MEDLEMMER TIL ÅRSMØTE 2010 STORE KLUBBHUSET SVEUM 14.02.2011 KL.19.30 VELDRE FRIIDRETT STYRET INVITERER ALLE MEDLEMMER TIL ÅRSMØTE 2010 STORE KLUBBHUSET SVEUM 14.02.2011 KL.19.30 DAGSORDEN ÅRSMØTET 2010 VELDRE FRIIDRETT 1. VELKOMMEN 2. GODKJENNING AV INNKALLING 3. GODKJENNING

Detaljer

Årsberetning Vassøy idrettslag 2014 side 2 av 6

Årsberetning Vassøy idrettslag 2014 side 2 av 6 Årsberetning 2014 Årsberetning Vassøy idrettslag 2014 side 2 av 6 Styrets sammensetning 2014 Leder: Ole Jacob Johannessen Nestleder: Johnny Alveskjær Styremedlemmer: Kjersti Trondsen, Stig Arve Alveskjær

Detaljer

ÅRSMØTE BRYNE TENNISKLUBB ONSDAG 18 FEBRUAR 2015 KL 20.00

ÅRSMØTE BRYNE TENNISKLUBB ONSDAG 18 FEBRUAR 2015 KL 20.00 Postboks 357 4349 BRYNE BANKGIRO : 3325.05.03259 STIFTET 1976 ÅRSMØTE I BRYNE TENNISKLUBB 2014 ONSDAG 18 FEBRUAR 2015 KL 20.00 Side 1 av 7 Årsmøte i Bryne Tennisklubb 2014 Klubbhuset onsdag 18 februar

Detaljer

Akerselvens Baatforening

Akerselvens Baatforening Akerselvens Baatforening Styrets beretning Perioden 1. januar til 31.desember 2011 ----------------------------------------------------------- 1 1. Oversikt over tillitsvalgte i perioden: Styret: Formann

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I NORSK TERRIER KLUB AVD. OSLO/AKERSHUS

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I NORSK TERRIER KLUB AVD. OSLO/AKERSHUS INNKALLING TIL ÅRSMØTE I NORSK TERRIER KLUB AVD. OSLO/AKERSHUS Med dette innkalles det til årsmøte i Norsk Terrier Klub avd. Oslo/Akershus Årsmøtet avholdes i Nils Hansens vei 2 på Bryn i Oslo (ikke NKK)

Detaljer

LARVIK. Sakliste og sakspapirer for årsmøtet. Det vises til innkallingen til årsmøte av 8. januar 2014. Årsmøtet avholdes på Larvik Microbryggeri

LARVIK. Sakliste og sakspapirer for årsmøtet. Det vises til innkallingen til årsmøte av 8. januar 2014. Årsmøtet avholdes på Larvik Microbryggeri LARVIK Sakliste og sakspapirer for årsmøtet Det vises til innkallingen til årsmøte av 8. januar 2014 Årsmøtet avholdes på Larvik Microbryggeri torsdag 13. februar og begynner kl. 19:00 Sakliste: 1. Godkjenne

Detaljer

Årsmøte for 2013. Årsmøtet for 2013 avholdes på Sundjordets I.F. klubbhus Fredag 28. Februar 2014.

Årsmøte for 2013. Årsmøtet for 2013 avholdes på Sundjordets I.F. klubbhus Fredag 28. Februar 2014. Årsmøtet for 2013 avholdes på Sundjordets I.F. klubbhus Fredag 28. Februar 2014. Innkalling til årsmøte i Porsgrunn Motorbåtforening for 2013. Alle medlemmer ønskes velkommen til årsmøte på Sundjordet

Detaljer

Denne handlingsplan er vedtatt av årsmøtet 23. februar 2017 og gjelder til den blir endret ved et senere årsmøte eller ekstraordinære årsmøte.

Denne handlingsplan er vedtatt av årsmøtet 23. februar 2017 og gjelder til den blir endret ved et senere årsmøte eller ekstraordinære årsmøte. Handlingsplan Haugesund Seilforening 2017 og fremover Denne handlingsplan er vedtatt av årsmøtet 23. februar 2017 og gjelder til den blir endret ved et senere årsmøte eller ekstraordinære årsmøte. Foreningen

Detaljer

Årsmøte Osen Jeger- og Fiskerforening 28. februar 2013 kl Kommunestyrekantina - Osen

Årsmøte Osen Jeger- og Fiskerforening 28. februar 2013 kl Kommunestyrekantina - Osen Årsmøte Osen Jeger- og Fiskerforening 28. februar 2013 kl. 19 30 Kommunestyrekantina - Osen Tilstede Arne-Johan Nikolaisen, Oddbjørn Ovesen,, Johan Kvernland, Harald Nilsen, Hans Petter Hestmo, Trond Åsegg,

Detaljer

Dokumentasjon for Årsmøte i Trondhjems Seilforening 12. februar 2014 118. Driftsår sesongen 2013

Dokumentasjon for Årsmøte i Trondhjems Seilforening 12. februar 2014 118. Driftsår sesongen 2013 Dokumentasjon for Årsmøte i Trondhjems Seilforening 12. februar 2014 118. Driftsår sesongen 2013 Side 1 av 27 Innholdsfortegnelse Innkalling til årsmøte:... 3 Innkalling til årsmøte for Trondhjems Seilforening

Detaljer

Årsmøte 2013. Til behandling foreligger:

Årsmøte 2013. Til behandling foreligger: Årsmøte 2013. Det innkalles med dette til 31. ordinære årsmøte i Skjelsvik Båtforening. Møte avholdes tirsdag 26.11.2013 kl 1830 på Herøyahuset. Til behandling foreligger: 1. Forretningsorden, godkjenning

Detaljer

4635 KRSAND ORG NO: 975644464

4635 KRSAND ORG NO: 975644464 Dagsorden / saksliste Åpning Godkjenning av innkalling og saksliste Valg av ordstyrer og møtesekretær Valg av to medlemmer til å underskrive protokollen Styrets årsmelding Årsmeldinger fra gruppene Fotball

Detaljer

Innkalling til årsmøte 2015

Innkalling til årsmøte 2015 Myrsnipa Velforening Innkalling til årsmøte 2015 Sted : Hårstad skole Tid : 19. mars 2015 kl. 19:00 Saksliste 1. Godkjenning av innkalling og saksliste 2. Godkjenning av fullmakter 3. Valg av ordstyrer

Detaljer

Referat fra årsmøtet i Trondhjems seilforening, onsdag 16.02.2011, 115 driftsår sesongen 2010

Referat fra årsmøtet i Trondhjems seilforening, onsdag 16.02.2011, 115 driftsår sesongen 2010 Referat fra årsmøtet i Trondhjems seilforening, onsdag 16.02.2011, 115 driftsår sesongen 2010 Sted: Skansen klubbhus Tid: kl 18 Tilstede: 49 stemmeberettigede personer. Se egen liste i årsmøteprotokoll

Detaljer

Beate Sund Tove Laila Ingebrigtsen Jarle Nilsen Solveig Lund Mette Aarnes Elin Karlsen Morten Andersen May Bente Eriksen Båtsfjord 11.

Beate Sund Tove Laila Ingebrigtsen Jarle Nilsen Solveig Lund Mette Aarnes Elin Karlsen Morten Andersen May Bente Eriksen Båtsfjord 11. BÅTSFJORD SPORTSKLUBB Beate Sund Tove Laila Ingebrigtsen Jarle Nilsen Solveig Lund Mette Aarnes Elin Karlsen Morten Andersen May Bente Eriksen Båtsfjord 11. januar 2010 PROTOKOLL HOVEDSTYREMØTE Mandag

Detaljer

ÅRSMØTE 9 MARS PERIODEN 12. mars mars (1) Årsmøtet er klubbens øverste myndighet, og avholdes hvert år i mars måned.

ÅRSMØTE 9 MARS PERIODEN 12. mars mars (1) Årsmøtet er klubbens øverste myndighet, og avholdes hvert år i mars måned. ÅRSMØTE 9 MARS 2016 PERIODEN 12. mars 2015 9. mars 2016 VISJON FOR AUSTRÅTT GOLFKLUBB Flere og glade golfspillere! VERDIGRUNNLAGET FOR AUSTRÅTT GK Idrettsglede - Tilgjengelighet Engasjement Utdrag fra

Detaljer

Bestemmelser for Kretsmesterskap for joller i Hordaland Seilkrets.

Bestemmelser for Kretsmesterskap for joller i Hordaland Seilkrets. Bestemmelser for Kretsmesterskap for joller i. Reglene er sist revidert og godkjent av v Jolleutvalget 15/11-2010 målsetting er at det arrangeres kretsmesterskap for joller (KM) hvert år med et godt sportslig

Detaljer

2.2 Bidra til teknologiskifte i båter til elektriske og andre miljøvennlige driftssystemer.

2.2 Bidra til teknologiskifte i båter til elektriske og andre miljøvennlige driftssystemer. VEDTEKTER FOR NORSK ELBÅTFORENINHG 1. NAVN 1.1 Navnet på organisasjonen skal være Norsk Elbåtforening heretter referert til som "Elbåtforeningen" og den skal være hjemmehørende i Oslo. Den ble stiftet

Detaljer

SAKSLISTE FOR ÅRSMØTE

SAKSLISTE FOR ÅRSMØTE Stathelle 22.02.2015 Side 1 av 12 Til Medlemmene i Bamble Modell Fly Klubb Stathelle, 16/2-15 Saksliste og sakspapirer(7 vedlegg) for årsmøtet Det vises til innkallingen til årsmøte av 31/1-2015 Torsdag

Detaljer

INNKALLING. Årsmøte i Sola Golfklubb. Torsdag 26 Februar kl. 19:00. I Klubbhuset

INNKALLING. Årsmøte i Sola Golfklubb. Torsdag 26 Februar kl. 19:00. I Klubbhuset INNKALLING Årsmøte i Sola Golfklubb Torsdag 26 Februar kl. 19:00 I Klubbhuset Forslag og saker som ønskes behandlet på årsmøtet må være styret i hende senest 12.februar 2015. Saker kan sendes til post@solagk.no

Detaljer

Gruben Idrettslags årsmøte. GIL Hovedstyre

Gruben Idrettslags årsmøte. GIL Hovedstyre Organisasjonsplan Gruben Idrettslag Organisasjonsplanen er behandlet og godkjent på årsmøtet 06.03.17 Organisasjonsplanen inneholder et organisasjonskart, informasjon om årsmøtet, styrets funksjon og sammensetning,

Detaljer

Årsberetning. Malvik og Stjørdal seilforening

Årsberetning. Malvik og Stjørdal seilforening 2013 Årsberetning Malvik og Stjørdal seilforening 05.03.2014 Styrets sammensetning Styret har i perioden hatt følgende sammensetning: Funksjon Leder: Nestleder: Styremedlem(mer) Varamedlemmer: Valgkomité:

Detaljer

HALSA BÅTFORENING. Stiftet 4. Oktober 1986 VEDTEKTER

HALSA BÅTFORENING. Stiftet 4. Oktober 1986 VEDTEKTER HALSA BÅTFORENING Stiftet 4. Oktober 1986 VEDTEKTER 1 NAVN OG FORMÅL 1.1 Foreningens navn er Halsa Båtforening (HBF) 1.2 Halsa Båtforening har til formål og arbeide for godt båtmiljø og friluftsliv på

Detaljer

Bamble Modell Fly Klubb BMFK

Bamble Modell Fly Klubb BMFK Stathelle 20.02.2016 Side 1 Til Medlemmene i Bamble Modell Fly Klubb Stathelle, 20.02.2016 Saksliste og sakspapirer(8 vedlegg) for årsmøtet Det vises til innkallingen til årsmøte av 25/1-2016 Torsdag 25.

Detaljer

3. BERETNING Dirigenten foreslo at vi gjennomgikk beretningen som først side for side for så å eventuelt godkjenne hele beretningen under ett.

3. BERETNING Dirigenten foreslo at vi gjennomgikk beretningen som først side for side for så å eventuelt godkjenne hele beretningen under ett. PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 7. MARS 2013 PÅ TELENOR, KOKSTAD TILSTEDE 14 MEDLEMMER DAGSORDEN 1. ÅPNING 2. KONSTITUERING 3. BERETNING 4. REGNSKAP 5, BUDSJETT 6, INNKOMNE FORSLAG

Detaljer

Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening

Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening Stiftet 15. november 1999. Org. nr 981 310 950. Foreningen er selveiende. 1. Navn 1-1 Organisasjonens navn er Norsk kommunikasjonsforening. Navnet kan forkortes

Detaljer

Dato: Onsdag 15.09.04 Tid: 19.00 2130 Sted: Klubbhuset Til stede: Klaus, Nina, Hilda, Gunn Magny, Solveig, Anne-Marie Forfall: Jacob

Dato: Onsdag 15.09.04 Tid: 19.00 2130 Sted: Klubbhuset Til stede: Klaus, Nina, Hilda, Gunn Magny, Solveig, Anne-Marie Forfall: Jacob Innkalling til styremøte i Kurland Fotballklubb Dato: Onsdag 15.09.04 Tid: 19.00 2130 Sted: Klubbhuset Til stede:,, Hilda, Gunn Magny, Solveig, Anne-Marie Forfall: 47/04 19.00 Innkalling og saksliste Godkjent

Detaljer

Innkalling til generalforsamling 2016

Innkalling til generalforsamling 2016 Innkalling til generalforsamling 2016 Ordinær generalforsamling i Manglerud Gymnastikkforening avholdes torsdag 17. mars kl 17.30 i garderobe 3 i Manglerud skoles gymsal, Plogveien 22. Til behandling foreligger:

Detaljer

Referat fra ÅRSMØTE 2017

Referat fra ÅRSMØTE 2017 Referat fra ÅRSMØTE 2017 TIDSPUNKT: 29.03.2017 Sted: Klubbhuset til Hammerfest Alpinklubb Til behandling: 1. Godkjenne de stemmeberettigete. 2. Godkjenne innkallingen, saklisten og forretningsorden. 3.

Detaljer

Velkommen til Bundefjorden seilforening og Optimist seilekurs!

Velkommen til Bundefjorden seilforening og Optimist seilekurs! Velkommen til Bundefjorden seilforening og Optimist seilekurs! PRAKTISK INFORMASJON Hensikten med kursene er at barna lærer seiling, og hvis de har lyst kan de etter hvert deltar i regattaseiling. I dette

Detaljer

Generalforsamling 2014 Løpshavn båtforening. Styrets årsberetning 2013/2014

Generalforsamling 2014 Løpshavn båtforening. Styrets årsberetning 2013/2014 Styret i valgperioden 15.5.2013 7.5.2014 Leder: Kasserer: Sekretær/Web: Varamedlem: Varamedlem: Jan Tore Hagnes Ellen Hansen og Hallgeir Higrav Ola Sakshaug Kurt Olsen Jon-Roger Myrvoll Lillian Karlsen

Detaljer

Protokoll 13. styremøte kl

Protokoll 13. styremøte kl Protokoll 13. styremøte 29.2.2016 kl. 19.00 22.00 Innkalt: Forfall: Ikke tilstede i sak: Ingunn Vika Lene Gausel Einar Reinsnos Alexandra Björk Trine Nilssen Nader Iversen Vara møter fast: Eli Hereide

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE SANDERØD BÅTFORENINGEN 2015. Årsmøte avholdes på Sanderød bedehus lørdag 2.mai 2015 ca. kl 11:30. (rett etter vellet)

INNKALLING TIL ÅRSMØTE SANDERØD BÅTFORENINGEN 2015. Årsmøte avholdes på Sanderød bedehus lørdag 2.mai 2015 ca. kl 11:30. (rett etter vellet) INNKALLING TIL ÅRSMØTE SANDERØD BÅTFORENINGEN 2015 Årsmøte avholdes på Sanderød bedehus lørdag 2.mai 2015 ca. kl 11:30. (rett etter vellet) Dagsorden: 1 Registrering og opptelling av antall stemmeberettigede

Detaljer

ÅRSMØTE SALTNES BÅTFORENING SKEIE SKOLE ONSDAG KL

ÅRSMØTE SALTNES BÅTFORENING SKEIE SKOLE ONSDAG KL ÅRSMØTE SALTNES BÅTFORENING SKEIE SKOLE ONSDAG 22.02.17 KL. 18.30 SAKSLISTE 1. Godkjenning av innkallelse og saksliste 2. Valg av møteleder og referent 3. Valg av to representanter til undertegning av

Detaljer

RYGGSTRANDEN BÅTFORENING INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2012

RYGGSTRANDEN BÅTFORENING INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2012 RYGGSTRANDEN BÅTFORENING INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2012 Randaberg Arena, Torsdag, 21 Februar, 2013. KL. 19:00. SAKSLISTE:. 1. Godkjenning av innkalling. 2. Godkjenning av dagsorden. 3. Valg av møteleder.

Detaljer

VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING

VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING NAVN OG FORMÅL 1: Foreningens navn er Langesund Motorbåtforening, og dens initialer er LMF. 2: Foreningens formål er å

Detaljer

Referat fra møte i håndballgruppa 25.02.2015.

Referat fra møte i håndballgruppa 25.02.2015. Referat fra møte i håndballgruppa 25.02.2015. Trenere, lagledere og styret var innkalt til møte. Tilstede: Sissel Romundset, Helen Romundset, Randi Stormyr, Ina Ulfsnes, Rolf Terje Ulfsnes, Ingeborg Dyrnes,

Detaljer

Vedtekter for Veldre friidrett stiftet 17. januar 1994 Basert på NIF s basis lovnorm for idrettslag av 28. november 2011

Vedtekter for Veldre friidrett stiftet 17. januar 1994 Basert på NIF s basis lovnorm for idrettslag av 28. november 2011 Vedtekter for Veldre friidrett stiftet 17. januar 1994 Basert på NIF s basis lovnorm for idrettslag av 28. november 2011 Vedtatt på årsmøtet 24. februar 2015. Godkjent av idrettsstyret dato.. 1 Formål

Detaljer

ORGANISASJONSPLAN FOR Bodung Pistolklubb

ORGANISASJONSPLAN FOR Bodung Pistolklubb ORGANISASJONSPLAN FOR Bodung Pistolklubb Vedtatt på årsmøtet 07.03.2017 Organisasjonsplan for Bodung Pistolklubb vedtatt på årsmøtet 2017 1 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse...2 Innledning...3 Grunnlagsopplysninger

Detaljer

Kristiansand Bueskyttere

Kristiansand Bueskyttere Kristiansand Bueskyttere Møtebok til årsmøte Årsmøtet ble avholdt i Odderøyhallen tirsdag den 14.03.2017 kl. 19:30 til kl. 20:40. Med mindre annet er bestemt i denne lov skal et vedtak, for å være gyldig,

Detaljer

Muruvikposten. Huff, dette hørtes da veldig pessimistisk ut. Vi har mange ting å glede oss over:

Muruvikposten. Huff, dette hørtes da veldig pessimistisk ut. Vi har mange ting å glede oss over: Muruvikposten oktober 2013 DUGNAD Huskomiteen la opp til en dugnad i høst for å få malt grendahuset og garasjen utvendig. Det ble åpnet for mange kvelder/dager hvor man kunne ta del i dugnaden. Dessverre

Detaljer

Vedtekter for Xercize

Vedtekter for Xercize Vedtekter for Xercize Vedtatt i ordinært landsmøte den 26. mars 2016 Kapittel 1: Innledende bestemmelser 1-1. Organisasjon Xercize er en frivillig og uavhengig kristen barne- og ungdomsforening som har

Detaljer

Årsmøte Staal Jørpeland 19.mars kl 18 Staaltun

Årsmøte Staal Jørpeland 19.mars kl 18 Staaltun Årsmøte Staal Jørpeland 19.mars kl 18 Staaltun Agenda: 1. Godkjenne de stemmeberettigede. 2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden. 3. Velge dirigent, referent samt 2 medlemmer til å underskrive

Detaljer

Malvik og Stjørdal Seilforening Årsberetning 2014

Malvik og Stjørdal Seilforening Årsberetning 2014 Malvik og Stjørdal Seilforening Årsberetning 2014 Styrets sammensetning i perioden Styret og foreningens komitéer har i perioden hatt følgende sammensetning: Funksjon Navn Leder: Morten Bjerkholt Nestleder:

Detaljer

VEDTEKTER FOR MILDE BÅTLAGS ANLEGG OG DRIFT

VEDTEKTER FOR MILDE BÅTLAGS ANLEGG OG DRIFT Milde Båtlag Skipanesvegen 12 5259 Hjellestad E-post: styret@mildebatlag.org www.mildebatlag.org Kontonr: 3411.18.03007 Org.nr : 985 399 875 VEDTEKTER FOR MILDE BÅTLAGS ANLEGG OG DRIFT 1 MILDE BÅTLAGS

Detaljer

ÅRSMØTE SALTNES BÅTFORENING SKEIE SKOLE ONSDAG KL

ÅRSMØTE SALTNES BÅTFORENING SKEIE SKOLE ONSDAG KL ÅRSMØTE SALTNES BÅTFORENING SKEIE SKOLE ONSDAG 11.02.15 KL. 18.30 SAKSLISTE 1. Godkjenning av innkallelse og saksliste 2. Valg av møteleder og referent 3. Valg av to representanter til undertegning av

Detaljer

VEDTEKTER FOR HAKAVIK VEL 01.01.2007 2007-10

VEDTEKTER FOR HAKAVIK VEL 01.01.2007 2007-10 VEDTEKTER FOR HAKAVIK VEL 01.01.2007 2007-10 Innholdsfortegnelse Hakavik vel, vedtekter 2007-2010 1 Vedtekter for Hakavik vel 1. DEFINISJON Hakavik vel er en partipolitisk nøytral lokal sammenslutning

Detaljer

Agenda for årsmøtet 02.mars 2013 kl 17:00 på Styrhuset

Agenda for årsmøtet 02.mars 2013 kl 17:00 på Styrhuset Agenda for årsmøtet 02.mars 2013 kl 17:00 på Styrhuset 1. Åpning ved Styreleder og godkjenning av innkalling 2. Valg av møteleder og referent 3. Valg av protokollvitner 4. Gjennomgang av årsberetningen

Detaljer

Frivillighets registeret Heller ikke i 2010 klarte vi å registrere FCK i registeret, det betyr at vi ikke får inntekt fra grasrot andelen.

Frivillighets registeret Heller ikke i 2010 klarte vi å registrere FCK i registeret, det betyr at vi ikke får inntekt fra grasrot andelen. Søknad om kulturmidler Songdalen Kommune Frist 1. mai Kulturkontoret Postboks 53, 4685 Nodeland For året 2011 Tlf: 38 18 33 33, Fax: 38 18 33 43 postmottak@songdalen.kommune.no Søkernavn (lag/forening):

Detaljer

Sandefjord Ballklubb. Referat Årsmøte Sted:. Klubbhuset Tid: 19.00

Sandefjord Ballklubb. Referat Årsmøte Sted:. Klubbhuset Tid: 19.00 Referat Årsmøte 24.02.2016 Sted:. Klubbhuset Tid: 19.00 Dagsorden Sak nr Tema 1 Fastsettelse av stemmetall Det møtte opp 14. medlemmer til årsmøtet. Fra styret møtte det 5. medlemmer. Totalt antall stemmeberettigede

Detaljer

ÅRSMØTE Ålen idrettslag

ÅRSMØTE Ålen idrettslag Spenstig, Trygt og Artugt ÅRSMØTE Ålen idrettslag Tirsdag 15. mars 2016 kl.18.00 Messa i Hovet Velkommen! Lagets årsmeldinger, handlingsplaner og ev. aktivitetsplaner finner du på www.alenil.no Ålen Idrettslag-

Detaljer

Gråhaugen Vegfellesskap, Mysusæter. Velkommen til Årsmøte. Gråhaugen Vegfellesskap, Mysusæter 2014

Gråhaugen Vegfellesskap, Mysusæter. Velkommen til Årsmøte. Gråhaugen Vegfellesskap, Mysusæter 2014 Velkommen til Årsmøte i Gråhaugen Vegfellesskap, Mysusæter 2014 Innkalling Det innkalles herved til ordinært årsmøte i Gråhaugen Vegfellesskap. Årsmøtet holdes i kaféen på Mysusæter Servicesenter 27. september

Detaljer

Årsplan 2014 oppdatert 16.02.2014

Årsplan 2014 oppdatert 16.02.2014 Årsplan 2014 oppdatert 16.02.2014 Måned / Dato DESEMBER 2013 AKTIVITET/AKSJON Torsdag 5. Styremøte 1, kl 1900 Mildenøstet 1. Konstituering av nytt styre 2. Møteplan 3. Arbeidsfordeling 4. Årsplan 5. Fastlegge

Detaljer

HORTEN SKIKLUBB. Saksliste for årsmøtet 30. mars Godkjenne de stemmeberettigete. 2. Godkjenne innkallingen, saklisten og forretningsorden.

HORTEN SKIKLUBB. Saksliste for årsmøtet 30. mars Godkjenne de stemmeberettigete. 2. Godkjenne innkallingen, saklisten og forretningsorden. HORTEN SKIKLUBB Saksliste for årsmøtet 30. mars 2017. 1. Godkjenne de stemmeberettigete. 2. Godkjenne innkallingen, saklisten og forretningsorden. 3. Velge dirigent, referent, samt to medlemmer til å underskrive

Detaljer

Overnatting på Arendal Herregård, hotell og spa. Flere opplysninger finnes www.arendalherregaard.no.

Overnatting på Arendal Herregård, hotell og spa. Flere opplysninger finnes www.arendalherregaard.no. I tråd med NSF s ønske om at flere barn og ungdommer skal bli glade i å seile, arrangerte Arendals Seilforening sin første pinseleir i 2004. Det var en suksess med Optimist- og Europaseilere fra Oslo til

Detaljer

Vedtekter for Brunstad Ungdomsklubb

Vedtekter for Brunstad Ungdomsklubb Vedtekter for Brunstad Ungdomsklubb Vedtatt på ekstraordinært årsmøte for Brunstad Ungdomsklubb 29. desember 2014. Kapittel 1: Innledende bestemmelser 1-1. Organisasjon Brunstad Ungdomsklubb (BUK) er en

Detaljer

Sørlandets Modellflyklubb (SMK) Saksliste og sakspapirer for årsmøtet. Etter årsmøtet avholdes et medlemsmøte.

Sørlandets Modellflyklubb (SMK) Saksliste og sakspapirer for årsmøtet. Etter årsmøtet avholdes et medlemsmøte. Til medlemmer i Sørlandets R/C Modellflyklubb (SRCM) og Sørlandets Modellflyklubb (SMK) Saksliste og sakspapirer for årsmøtet som avholdes tirsdag 26.02.2013 kl 19 i kaffebar/lunsjrom på Kjevik bak militærhangar.

Detaljer

Bevilget i fjor: 13 000

Bevilget i fjor: 13 000 Søknad om kulturmidler Songdalen Kommune Kulturkontoret Gjelder år: 2012 Postboks 53, 4685 Nodeland Tlf: 38 18 33 33, Fax: 38 18 33 43 Søkernavn Navn på lag/forening: Finsland Cross Klubb postmottak@songdalen.kommune.no

Detaljer

UTSENDT: Sakliste og sakspapirer for årsmøtet

UTSENDT: Sakliste og sakspapirer for årsmøtet UTSENDT: Sakliste og sakspapirer for årsmøtet Det vises til innkallingen til årsmøte av 21. februar 2017. Årsmøtet avholdes i idrettsrådets lokaler, Hansons Minde, Henrik Ibsensgt 58, Stavanger - mandag

Detaljer

Vedtekter for Kleppe Båtlag Av 2. Desember 1983 Revidert.2014 Vedtekter revisjon 8

Vedtekter for Kleppe Båtlag Av 2. Desember 1983 Revidert.2014 Vedtekter revisjon 8 KLEPPE Org. Nr. :985 453 233 BÅTLAG Bank nr.: 3470 44 62001 Vedtekter for Kleppe Båtlag Av 2. Desember 1983 Revidert.2014 Vedtekter revisjon 8 1. Kleppe båtlag er en ideell, frivillig, ikke fortjenestebærende

Detaljer

ÅRSMELDING Raufoss IL Allianse

ÅRSMELDING Raufoss IL Allianse ÅRSMELDING 2016 Raufoss IL Allianse Årsmøte 5. april 2017 1. STYRET I RAUFOSS IL ALLIANSE HAR BESTÅTT AV: Onno Verberne Jostein Lundgaard Gunnor Andersen Gerda L. Nubdal Kåre Gulbrandsen Ulrikke H Tverbekkmo

Detaljer

Protokoll fra årsmøte i Øreåsen IL Innebandy ONSDAG 28 MARS 2017 kl Etg Øreåshallen

Protokoll fra årsmøte i Øreåsen IL Innebandy ONSDAG 28 MARS 2017 kl Etg Øreåshallen Protokoll fra årsmøte i Øreåsen IL Innebandy ONSDAG 28 MARS 2017 kl 18.00 2. Etg Øreåshallen Dagsorden for møtet er som følger: 1. Godkjenne de stemmeberettigede. 2. Godkjenne innkallingen, saksliste og

Detaljer

A/S Ibsensgate 16-26 Til aksjonærene. Sakspapirer til generalforsamling. Torsdag 8. april kl. 18.00 Loftet i nummer 26

A/S Ibsensgate 16-26 Til aksjonærene. Sakspapirer til generalforsamling. Torsdag 8. april kl. 18.00 Loftet i nummer 26 A/S Ibsensgate 16-26 Til aksjonærene Sakspapirer til generalforsamling Torsdag 8. april kl. 18.00 Loftet i nummer 26 Saksliste 1. Godkjenning av innkalling og dagsorden 2. Valg av møteleder og referent

Detaljer

Innkalling til årsmøte 2008

Innkalling til årsmøte 2008 Innkalling til årsmøte 2008 10 april 2008 Det innkalles med dette til årsmøte i Marinevold Velforening Onsdag 16. april kl 1900 i huset (inngang mellom Magnus den Godes gt 17 og 19) Saksliste: 1. Valg

Detaljer

Innkalling til generalforsamling 2015

Innkalling til generalforsamling 2015 Innkalling til generalforsamling 2015 Ordinær generalforsamling i Manglerud Gymnastikkforening avholdes torsdag 26. mars kl 17.30 i gymsal 3 på Manglerud skole, Plogveien 22. Til behandling foreligger:

Detaljer

Oksval vel veilag. Innkalling til generalforsamling i Oksval vel veilag 2012.

Oksval vel veilag. Innkalling til generalforsamling i Oksval vel veilag 2012. Oksval vel veilag Innkalling til generalforsamling i Oksval vel veilag 2012. Generalforsamlingen avholdes på NIF-huset ved Bergerbanen mandag 5. mars kl 1900. Vi ønsker alle medlemmer i Oksval vel veilag

Detaljer

INNBYDELSE SVØMMETINGET 2013. Thon Hotel Lofoten Svolvær 19.-21. april

INNBYDELSE SVØMMETINGET 2013. Thon Hotel Lofoten Svolvær 19.-21. april INNBYDELSE SVØMMETINGET 2013 Thon Hotel Lofoten Svolvær 19.-21. april Generelt Norges Svømmeforbund har den glede å invitere til Svømmetinget 19.-21. april 2013 på Thon Hotel Lofoten i Svolvær. Det blir

Detaljer

Lederen har ordet. Ja så er det gått ett år igjen og fortsatt skjer det mye på Skramstadsætra.

Lederen har ordet. Ja så er det gått ett år igjen og fortsatt skjer det mye på Skramstadsætra. Lederen har ordet Ja så er det gått ett år igjen og fortsatt skjer det mye på Skramstadsætra. Elektronisk bom har kommet opp. Det mangler skilting derfor er ikke bomarmen satt i drift enda. Lys og video

Detaljer