Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007."

Transkript

1 Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for Styret har lagt mye arbeid i å gjøre årsberetningen og regnskapet så komplett og forståelig som mulig. Vårt ønske er derfor at du leser nøye igjennom heftet og viser din interesse for borettslaget ved å møte opp på generalforsamlingen Onsdag kl i Lambertseter kirkes menighetssal. Det vil som vanlig bli servert kaffe/te, brus og kringle fra kl Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Dette er muligheten du har til å delta i diskusjonen og velge det styret som skal forvalte ditt bomiljø i det kommende året. Alle andelseiere har rett til å være med i generalforsamlingen med forslag-, tale- og stemmerett. Andelseierens ektefelle, samboer eller et annet medlem av andelseierens husstand har rett til å være til stede og til å uttale seg. Styremedlemmer, forretningsfører og leier av bolig i borettslaget har rett til å være til stede i generalforsamlingen og til å uttale seg. En andelseier kan møte med fullmektig. Ingen kan være fullmektig for mer enn én andelseier, men der flere eier en andel sammen, kan de ha samme fullmektig. En fullmakt kan trekkes tilbake når som helst. En andelseier kan ta med en rådgiver til generalforsamlingen. Rådgiveren har bare rett til å uttale seg dersom generalforsamlingen tillater det.

2 Side 2 82 Rabben Borettslag INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Rabben Borettslag avholdes onsdag 7.Mai 2008 kl i Lambertseter kirke. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A) Valg av møteleder B) Opptak av navnefortegnelse C) Valg av referent og to andelseiere til å underskrive protokollen D) Spørsmål om møtet er lovlig kalt inn 2. ÅRSBERETNING OG REGNSKAP FOR 2007 A) Årsberetning og regnskap for 2007 B) Styret foreslår overføring av årets resultat til balansen 3. GODTGJØRELSER A) Styret B) Revisor 4. FORSLAG A) Anita Østlie vedrørende installering av porttelefon side 33 B) Christina Trobe vedrørende rehabilitering av bad side 34 C) Sigmund Lie vedrørende rehabilitering av bad side 35 Styrets innstilling til sak B og C side 36 D) Sigmund Olav Lie vedrørende parkeringssituasjonen side VALG AV TILLITSVALGTE Valgkomiteen vil sørge for at hver enkelt beboer får navnene på kandidatene i forkant av generalforsamlingen. A) Valg av 2 styremedlemmer for 2 år B) Valg av 2 varamedlemmer for 1 år C) Valg av valgkomité for 1 år D) Valg av 2 delegert(e) med vara til OBOS generalforsamling for 1 år Oslo, Styret i Rabben Borettslag Geir Jansen /s/ Roy-Inge Nielsen /s/ Espen Botner /s/ Lasse Frisk /s/ Linda Søreng /s/

3 Side 3 82 Rabben Borettslag ÅRSBERETNING FOR TILLITSVALGTE Siden forrige ordinære generalforsamling har borettslagets tillitsvalgte vært: STYRET Leder Geir Jansen Mellombølgen 147 Nestleder Roy-Inge Nielsen Steinspranget 61 Styremedlem Espen Botner Steinspranget 58 Styremedlem Lasse Frisk Steinspranget 60 Styremedlem Linda Søreng Mellombølgen 149 VARAMEDLEMMER TIL STYRET Varamedlem Jan Andresen Mellombølgen 70 Varamedlem Mette Refstie Skaar Emil Korsmos Vei 3 DELEGERT TIL GENERALFORSAMLINGEN I OBOS Delegert OBOS generalforsamling Geir Jansen Mellombølgen 147 Jan Andresen Mellombølgen 70 Varadelegert OBOS generalforsamling Jon Roger Olsen Mellombølgen 70 Linda Søreng Mellombølgen 149 VALGKOMITEEN Valgkomite Ellen Helene Berg Mellombølgen 147 Valgkomite Ivar Øivind Wold Mellombølgen 64 Valgkomite Jon Roger Olsen Mellombølgen 70 Valgkomite Christian Skarby Steinspranget FORRETNINGSFØRSEL OG REVISJON Forretningsførselen er utført av OBOS i henhold til kontrakt. Borettslaget har ordinær forretningsførerkontrakt. Borettslagets revisor er PricewaterhouseCoopers AS. 3. GENERELLE OPPLYSNINGER OM BORETTSLAGET Borettslaget er registrert i Foretaksregisteret i Brønnøysund med organisasjonsnummer , ligger i bydel 14 Nordstrand i Oslo kommune og har adresse:

4 Side 4 82 Rabben Borettslag Kvartsvn Mellombølgen Mellombølgen Steinspranget Steinspranget Borettslaget består av 503 andelsleiligheter, fordelt på 21 bygninger. I tillegg kommer 1 tjenesteleilighet. Tomten, som ble kjøpt i 1986 og er på m 2 har følgende gårds- og bruksnummer : Første innflytting skjedde i Borettslaget følger arbeidsmiljølovens bestemmelser og tilstreber et godt arbeidsmiljø. Styret er ikke kjent med at det ytre miljø forurenses i vesentlig grad. Selskapet driver ikke med forsknings- og utviklingsaktiviteter. Borettslaget har innarbeidet rutine som tar sikte på at det ikke forekommer forskjellsbehandling på grunn av kjønn. Av borettslagets 5 styremedlemmer er det 1 kvinne og 4 menn. VAKTMESTERTJENESTE Vaktmestrene skal ivareta den daglige drift og vanlig vedlikehold i borettslaget. Vaktmesteren har kontor i Kvartsveien 12 og kan treffes på mobil , mellom kl og fra mandag til torsdag og mellom kl og på fredager. E-post adresse Lørdag, søndag og helligdager er vaktmesterkontoret stengt. Unngå å ringe privat til vaktmester utenom ordinær arbeidstid. Styret har satt opp egen stillingsinstruks for tjenesten. Det har ikke vært skader eller ulykker i STYRET Styret har kontor i Mellombølgen 147 med kontortid mandager mellom kl og kl Styrerommet har telefon med telefonsvarer , faks Styrets e-post adresse er: Se også borettslagets hjemmesider/websider på eller infokanalen på TV, som regel finnes på kanal 10, men som kan variere fra TV til TV. RETNINGSLINJER FOR STYREARBEID Styret har vedtatt retningslinjer for styrearbeid i borettslaget. Formålet med disse er å klargjøre de krav som stilles til de tillitsvalgte. Retningslinjene omhandler styreansvar for forvaltning av de økonomiske verdier, habilitet, taushetsplikt, honorering, attestasjon og anvisning av utbetalinger.

5 Side 5 82 Rabben Borettslag KABEL-TV Get (tidligere UPC) er leverandør av kabel-tv tjenester til borettslaget, i tillegg til bredbånd, telefoni og digital-tv. Gets servicetelefon er betjent mandag - fredag mellom kl og og lørdag - søndag mellom kl og Feilmelding og support kan også meldes på Gets kunde- og servicemottak er lokalisert i Maridalsveien 323 i tilknytning til hovedkontoret. Her kan man blant annet hente eller bytte dekoder, internettmodem og "gjør det selv-pakker" for telefoni. På Gets hjemmeside finner du oversikt over aktuelle forhandlere i lokalområdet, samt produktinformasjon og bestillingsmuligheter. OBOS og Get har inngått avtale for OBOS-medlemmer om internett og telefontjenester. Kontakt kundetjenesten for mer informasjon. Ingen må gjøre inngrep i kabel-tv-anlegget som å skru av dekselet på antennekontakten og foreta om- eller tilkoblinger. Slike inngrep vil kunne forårsake forstyrrelser på signalene til andre beboere og i verste fall forårsake ødeleggelser i kabel-tv anlegget. PARKERING Borettslaget har parkerings- og garasjeplasser, som fordeles etter ventelister. Ved ønske om parkerings- eller garasjeplass, ta kontakt med OBOS avd. Lambertseter på tlf Borettslaget har avtale med et parkeringsselskap som kan bøtelegge og/eller taue bort ulovlig parkerte biler. NØKLER/SKILT Nøkler til fellesdørene kan kjøpes ved henvendelse på styrerommet i kontortiden. Skilt til ringeklokke og postkasse kan bestilles ved henvendelse til vaktmester. Sylinder og nøkler til vaskeritavlene fåes ved henvendelse til Roderik Jako AS på tlf Andelseier må selv bekoste dette. VASKERI Det er flere fellesvaskerier i borettslaget. Disse ligger i Kvartsveien 4, 6 og 14, Steinspranget 46, 58, 63 og 66/68, Mellombølgen 68 og 155 og kan benyttes gratis av beboerne. RENHOLD Borettslaget har avtale med AC Renhold AS om vask av trappeoppganger/fellesarealer som innebærer at trappevask: Trapper i trappeoppgang vaskes fra og med avsats loft til og med kjeller hver gang. Postkasser tørkes av. Dørmatter ristes og vaskes under (dørmatter skal flyttes før vask og hele avsatsen skal vaskes). Vinduer i trappeoppganger: (renholdet skal utføres 2 ganger pr år 2 virkedager i året)vask av vinduer (vinduene vaskes fra utsiden og innsiden). Det skal også utføres vask av vinduskarmer. Vask av gulv i vaskeri med mer (renholdet skal foretas 1 gang pr mnd 1

6 Side 6 82 Rabben Borettslag virkedag pr mnd): Vask av gulv i vaskeriene. Støv tørk av maskinene i vaskeriene. Behovsvask: Det skal utføres vask av vegger og tak i vaskeriene etter behov. Dette renholdet vil bli fakturert pr. time. Det skal avtales skriftlig med styreleder/styret om tidspunkter og steder der det ønskes utført renhold (behovsvask gjelder også ifbm trappevask vedr. fjerne avsatte flekker, merker på vegger etter sykler og andre mørke flekker som kan fjernes ved vask uten å skade maling). Loft og kjellerarealer er unntatt. BRUKSOVERLATING (FRAMLEIE) Det er ikke tillatt å overlate bruken av boligen til andre uten styrets samtykke og godkjennelse av bruker. Ulovlig overlating av bruk kan føre til salgspålegg av leiligheten. Søknadsskjema for bruksoverlating fås ved henvendelse til OBOS på telefon Det er registrert 4 ordinære og 16 juridiske bruksoverlatinger i borettslaget per Ved bruksoverlating opprettholder andelseier retten til sin eventuelle parkeringsplass/garasjeplass i 1 år. Etter 1 år går plassen til neste andelseier på ventelisten for parkeringsplasser/garasjeplasser. GARANTI FOR FELLESKOSTNADER (TEORETISK LEIE) Borettslaget har avtale med OBOS om garanti for betaling av felleskostnader. OBOS garanterer for overførsel til borettslaget hver måned og overtar deretter alt ansvar og risiko for eventuell manglende innbetaling av felleskostnader. BRANNSIKRINGSUTSTYR I følge forskrift om brannforebyggende tiltak og branntilsyn skal alle boliger ha minst én godkjent røykvarsler, samt manuelt slokkingsutstyr i form av enten pulverapparat eller brannslange. Det er borettslagets ansvar å anskaffe og montere utstyret, mens det er andelseiers ansvar å kontrollere at utstyret er i orden. Dersom utstyret er defekt, meldes dette skriftlig til styret. TELEFONI Borettslaget er tilsluttet samarbeidsavtalen mellom Telenor og OBOS, som gjelder til og som gir beboere med telefonabonnement i Telenor betydelige rabatter. Det gis opp til 25% rabatt på bruken av telefonen (gjelder Basisabonnementene) på fasttelefon og bredbåndstelefon : * Fri bruk av fasttelefon hver lørdag (kun startpris på 59 øre pr samtale uansett varighet) på samtaler til andre fasttelefoner i Norge. * Den enkelte beboer får også fri etablering av Online ADSL og fra 5% til 15% rabatt på månedsprisen, avhengig av type abonnement. (Gjelder ikke Online ADSL Mini.)

7 Side 7 82 Rabben Borettslag * Det gis 30 minutter ekstra fri ringetid på alle mobilabonnement fra Telenor og Djuice (ikke kontantkort og Djuice Control). Slike ekstra ringeminutter gis uavhengig av om kunden er i en bindingsperiode. Med tre typer Telenor-abonnement gis en totalkunderabatt på 5% i tillegg til de øvrige rabattene. Bestilling av telefoni og internettjenester gjøres på eller ved å sende en SMS til 2080 med kodeord OBOS. KRAFTLEVERANSE TIL BORETTSLAGETS FELLESANLEGG Borettslaget har avgitt fullmakt til OBOS til å kjøpe elektrisk kraft, og er tilsluttet avtale med Energipartner AS og LOS (Agder Energi AS). Energipartner AS står for rådgivning og kraftforvaltning, og LOS står for kraftleveranser og fakturaadministrasjon. Dette gir blant annet følgende fordeler for borettslaget: Ett av markedets laveste administrative påslag: 0,95 øre pr kwh. Elektrisk kraft til spotpris kombinert med forvaltning som gir ytterligere besparelser. Profesjonell forvaltning fra Energipartner AS. Borettslaget v/styret får tilgang til sine anlegg på bl.a. for forbruks- og faktureringsdata. Jevnlig rapportering til borettslaget. Rabattert kraft via kjøp fra energigjenvinningsanlegg hos Elkem ASA og Tinfos AS. Resultatet på kraftavtalen i 2007 har gitt besparelser til borettslaget på anslagsvis 11% i forhold til hva de måtte ha betalt hos nest billigste leverandør nemlig den vanlige spotprisen i Norge. AVTALE OM OLJELEVERANSE OBOS har med AS Norske Shell inngått samarbeidsavtale om levering av fyringsolje til rabatterte priser. Borettslaget har tiltrådt denne avtalen. REHABILITERING OG STØRRE VEDLIKEHOLD 2007 Etablert web/hjemmesider (juni)www.rabb1.no. Nye postkasser i Steinspranget 66/68(alle har nå nye postkasser). Oppgradering av utearealet/grøntanlegget med nye planter etc. Kartlegging av asbest i våre kjellere og fyrrommet. Rengjøring av ventilasjonskanaler/anlegg. Nytt brannvannanlegg i Steinspranget 66/68. Pusset opp/oppgradert styrerommet Alle oppganger pusset opp. Nye postkasser også montert 2006 Skiftet ut dører til vaskeriene, loft, kjeller samt til alle rømningsveier via loft fra våre loftsleiligheter til brannsikre dører.

8 Side 8 82 Rabben Borettslag 2006 Nye støttemurer St.sp 44 og MB/St.sp Ny vaktmestergarasje oppført 2005 Alle vinduer og treflater i fasaden malt 2005 Alle vaskerier pusset opp 2005 Nytt belegg på balkonger i høyblokka 2003 Ferdigstilt renovering av alle balkonger 2002 Nytt porttelefonanlegg 2002 Nye balkongtak 2001 Beslått piper Rehabilitert alle elektriske anlegg 1999 Montert nye motorvarmere på alle parkpl 1999 Nytt kabelanlegg for TV også tilrettelagt for telefoni og internett 1996 Skiftet ut 3 vaskemaskiner Montert energisparende utelamper Etterisolert blokker og forblendet med teglstein, samt nye balkongerm/utebod. Fullført utskiftning av takbelegg Utvendig søppelhus etablert. Satt ut Miljøskap i borettslaget Nytt takbelegg i høyblokka 1991 Rehabilitering av fyringsanlegget. Alle radiatorer ble byttet ut samtidig Skiftet takplater på en del av blokkene Rehabilitering av heiser i 66/ /86 Skiftet vinduer og balkongdører, samt utgangsdører. HMS- INTERNKONTROLL Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (Internkontrollforskriften) ble fastsatt ved kgl.res. 6. desember 1996 med virkning fra 1. januar Forskriften stiller krav til at den enkelte virksomhet skal systematisere arbeidet med å etterleve bestemmelsene i lover og forskrifter gitt av det offentlige. Viktige lover i henhold til dette er: Lov om elektriske anlegg og elektrisk utstyr Lov om brann- og eksplosjonsvern

9 Side 9 82 Rabben Borettslag Lov om forurensning Lov om arbeidsmiljø Internkontroll innebærer at boligselskapet er pålagt å planlegge, organisere, utføre, vedlikeholde og dokumentere alt som har med helse-, miljø- og sikkerhet å gjøre i borettslagets regi. Internkontrollsystemet beskriver hvordan dette arbeidet skal drives. Styret ivaretar internkontrollen med hensyn til blant annet brannvern, felles elektrisk anlegg og lekeplassutstyr. Har borettslaget ansatte må det også oppfylle kravene i arbeidsmiljøloven i forhold til vern av arbeidstakernes helse og sikkerhet. Beboerne/andelseierne har plikt til å foreta egenkontroll på det elektriske anlegget i leilighetene. 4. FORSIKRINGER Borettslagets eiendommer er forsikret i NORDEUROPA FORSIKRING AS med polisenummer Forsikringen dekker bygningene, fellesareal og boliger, med veggfast utstyr. Den dekker også bygningsmessige tillegginnretninger og forbedringer i boligen bekostet av andelseier. Den enkelte andelseier må imidlertid ha egen hjemforsikring som dekker innbo og løsøre (det vil si utstyr/innredning som det er naturlig å ta med seg når en flytter). Oppstår det skade i leiligheten, sørg for å begrense skadeomfanget mest mulig og prøv å kartlegge årsaken til skaden. Er flere leiligheter berørt, noter hvordan berørte andelseiere kan kontaktes og opplys om dette når skaden meldes til Crawford & Company (Norway) AS Eivind Lychesv. 19A, 1338 Sandvika tlf /faks Ved skader som dekkes av borettslagets bygningsforsikring krever, forsikringsselskapet en egenandel på kr 6 000,-. Selv om borettslagets forsikring brukes, kan andelseier belastes hele eller deler av egenandelen dersom forholdet ligger innenfor andelseiernes ansvar. 5. FORKJØPSRETT Forkjøpsretten er en viktig medlemsfordel i OBOS. Ved spørsmål om forkjøpsretten kan du henvende deg til OBOS på telefon For hver enkelt bolig blir det ved salg fastsatt en egen frist for å melde bruk av forkjøpsretten (meldefrist). Medlemmer som vil benytte forkjøpsretten, tar kontakt med OBOS for å få oppgitt faksnummer eller eventuell e-postadresse som kan benyttes. Meldingen må være mottatt av OBOS innen den fastsatte frist. Meldefristen vil være normalt 5 virkedager etter at boligen er kunngjort i OBOS-annonse i Aftenposten og/eller på Hvis OBOS mottar din

10 Side Rabben Borettslag melding om forkjøp etter at fristen er gått ut, kan du ikke kreve å få overta boligen på grunnlag av forkjøpsretten. Gjør du bruk av forkjøpsretten, trer du inn i en allerede inngått avtale og kjøper boligen til den avtalte pris på avtalte vilkår. Finansieringen må være i orden, og den må i sin helhet dokumenteres skriftlig. Er det flere medlemmer som vil benytte forkjøpsretten, får den med lengst ansiennitet fortrinnsrett. Andelseiere i det borettslaget boligen tilhører går foran øvrige medlemmer i OBOS. Dersom flere i borettslaget vil benytte forkjøpsretten, blir normalt botiden i borettslaget avgjørende. 6. STYRETS ARBEID Siden forrige ordinære generalforsamling den har styret avholdt 16 styremøter, og i 2007 er det blitt behandlet 251 saker. I tillegg er det avholdt et antall arbeidsmøter, bygningsmessige befaringer, tilbuds- og kontraktsmøter med firmaer. Styrevakter/nøkkelsalg etc. er avholdt hver mandag mellom kl i styrerommet. Styrets leder har hatt god kontakt med vår forretningsfører Aasmund Berge i Obos avdeling Lambertseter som gikk av med AFP angående den daglige driften av borettslaget. Vår nye forretningsfører Nina Engen har styreleder også hatt god kontakt med. Informasjon til beboerne Styret ønsker en god kommunikasjon med beboerne. Informasjon fra styret til alle beboerne skjer bl.a gjennom informasjonsskriv. Dette deles ut i beboernes postkasser eller som oppslag på korktavlene i oppgangen og/eller kommer på Borettslagets Intern TV kanal. samt vår hjemmeside/webside som ble etablert juni Borettslaget har følgende e - postadresser, til styrerommet: og til vaktmesterkontor : Vaktmestertjenesten Styret vil fremheve det gode samarbeidet med vaktmesterne Storm Klausen og Terje Ellingsen, og er godt fornøyd med arbeidet de utfører for borettslaget. Vaktmester Storm Klausen har siden 1/ økt sin stilling fra 80% til 85%, dette vil si at han nå vil arbeide fra mandag til torsdag med fri hver fredag. HMS- arbeid Representanter for styret har sammen med vaktmesterne gjennomført vernerunde. På bakgrunn av denne har styret utarbeidet en handlingsplan for HMS- tiltak. HMS Brannsikkerhet 21. august 2007 hadde Oslo brann- og redningsetat tilsyn i Rabben borettslag. Deler av styret og begge våre vaktmestere var også å tilstede. Formålet med

11 Side Rabben Borettslag tilsynet var å kartlegge om vårt HMS arbeid dekker brannsikkerheten, samt at bygningsmassen tilfredsstiller dagens regelverk i forhold til brannvern. I denne forbindelse ble det utdelt ett hefte vedr brannsikkerheten etc. i alle postkassene Vedlikehold og ansvarsforhold håndbok i vedlikehold for eiere i boligselskap, hefte skal følge leiligheten og ikke kastes og/eller tas med ved flytting samt Skjema internkontroll (Boenhetene). Dette skjema skulle vært styret i hende innen 31/12 07, men svært få har sendt dette skjema tilbake till oss, av 504 andelseiere har vi mottatt 159 skjemaer, så vi ber de av andelseierne som ikke har sendt dette til oss om å gjøre det så snart som mulig. Dette er viktig for oss å få tilbake fra dere, slik at vi kan få en oversikt og få kartlagt hva slags behov som finnes for eventuell styrking av borettslagets brannsikkerhet etc. Det er også blitt satt opp branninstrukser på korktavlene i alle våre oppganger samt at det ligger ute på vår infokanal på tv samt vår hjemmeside/webside Serviceavtaler Med Melby Heis A/S for service på heiser. Med Vakt Service A/S for alarmberedskap ved heis stopp o.l Med Elajo Installasjon A/S for elektrotjenester Med Oslo Veggdyrkontroll A/S for bekjempelse av skadedyr. Med Roderik - Jako A/S for Vaskerimaskiner Med Shell A/S for Olje/Diesel kjelene i Steinspranget 66/68 Med Get (tidligere UPC A/S) for kabelanlegget Med AC Renhold AS for Rengjøring av Oppganger og Vaskerier Med InterPark AS for kontroll og håndheving av Parkeringsbestemmelsene i henhold til borettslagets husordensregler InterPark AS overtok 1/ etter at First Park & Security AS ble slått Konkurs 22/ Vi presiserer at all kontakt med ovennevnte selskaper skal gå via styret/vaktmester, med unntak av Elajo Installasjon A/S, Get (tidligere UPC A/S), Roderik - Jako A/S og InterPark AS. Analog avtale med Get/Digital dekoder Rabben borettslag har i 2007 inngått en analog avtale med GET vedr. Tv kanaler. Denne avtalen gjelder fra til Fram til da er det ikke nødvendig å gå til anskaffelse av en digital dekoder, om man ikke selv måtte ha ett ønske om tilleggskanaler utover hva borettslaget har inngått analog avtale om. Søppeltømming Søppeltømming foregår på ukedagene - onsdag/torsdag. Tømming av papircontainere på fredager annen hver uke. Borettslagets husleie Styret har valgt å holde husleien uendret i 2007 (til orientering så var siste husleieøkning 1/7 2001), for 2008 er målet det samme hvis ikke noe uforutsett

12 Side Rabben Borettslag skulle skje som f.eks ved relativt store renteoppganger og/eller store bygningsmessige utbedringer etc. Bytte av bygningsforsikring fra Gjensidige forsikring as til Nordeuropa forsikring as fra Som tidligere år har vi innhentet pristilbud på forsikringsdekninger for Rabben Borettslag, og med den nye forsikringsloven så kan man nå si opp avtaler med forsikringsselskaper med 2 måneders varsel og dette medførte at vi inngikk en ny avtale med Nordeuropa forsikring AS og vår totale årspremie i 2007 ble på kr ,-. Nordeuropa Forsikring AS sin årspremie for 2008 er på kr ,- inkl. naturskadepremie, så her var det noe å spare også i år. Elektronisk behandling av fakturaer Styret behandler nå sine fakturaer elektronisk, dette er blitt utført siden juni Styret vil nå til en hver tid kunne hente fram tidligere betalte fakturaer. Rengjøring av ventilasjonskanaler og vifteanlegg Sommeren 2007 ble rengjøring av ventilasjonskanaler og vifteanlegg i leiligheter, kjeller samt vaskeriene sluttført. Det ble ført sjekklister i hver leilighet hvor tilstanden på tilluftsventiler, luftoverstrømning i dører (også til andre rom enn bad), eventuelle tilkoplinger av kjøkkenhetter koblet til kanalnettet og andre momenter som måtte påvirke ventilasjonssystemene, også baderomsvifter var koblet til kanalnettet. Det var ca. 50 leiligheter vi ikke fikk utført disse arbeidene i pga at andelseierne ikke lot seg nå, selv om det ble gitt opplysninger på hvilke datoer arbeidene skulle utføres selv etter to henvendelser fra firmaet SR Service AS. Det som også var litt typisk for en del av leilighetene var at tilluftsventiler var tapetsert eller tettet igjen på annen måte, noe som f. eks skaper problemer med trekk ved oppfyring i kaminer/peiser etc. den samme negative effekten skjer ved montering av kjøkkenhetter som er montert på kanalnettet og på tilluft samt baderomsvifter. Styret vil gå igjennom rapporten fra SR Service as sammen med OBOS Prosjekt og eventuell annen ekspertise og ta tak i de mest kritikkverdige punktene i rapporten. Gravearbeider i Mellombølgen 68/70 pga kloakklekkasje med mer. Det er blitt utført gravearbeider i 2007 i Mellombølgen 68/70 fordi kloakken der var tett. Etter videoinspeksjon av røret ble det konstatert at røret var lekk og i dårlig forfatning. Dette var vi nødt for å få skiftet ut. Når man hadde avdekket selve røret, viste det seg at overvannsledningen og vannrøret ved stoppekran også hadde lekkasje, dette var man også nødt for å bytte ut. Vi har etter dette hatt en videoinspeksjon utført av Stake & Graveservice AS for å prøve å kartlegge status av spillvannsledninger etc. i hele hele borettslaget. Rapporten deres som har en 1,2 og 3 prioritering vedr skadeomfang, viser et

13 Side Rabben Borettslag stort behov for utbedring av dette i hele borettslaget. Slik at vi har satt av mye penger for utbedring av dette i budsjettet for 2008, da dette sannsynligvis ikke dekkes av noen forsikring bl.a. pga alder på de ødelagte spillvannsledningene etc. Jonas Rør as skifte av innvendige stoppekraner for utvendige slangekraner i 2007 Totalt 15 stk innvendige stoppekraner med uttømming for utvendige slangekraner samt 2 stk slangekraner utvendig og 1 stk hovedstoppekran for barnehagen ble skiftet i Kvartsveien 1,7 og 11, Steinspranget 48 og 59 samt i Mellombølgen 64 til 78. Informasjonsmøte Lambertseter nye senter Tirsdag 16. Oktober var to representanter fra styret på ett informasjonsmøte i foajeen på symra kino vedr. Lambertseter nye senter. Vi fikk se tegninger av det nye senteret, samt informasjon om framdriften etc. Det ble også noe diskusjon vedr. senteret ifbm det miljømessige, til en forventet stor økning av biltrafikken i området. Det nye senteret er beregnet til å stå ferdig i løpet av første halvår Utbygging på Bergkrystallen med mer. Vi har også i denne perioden arbeidet mye med denne saken og har hatt ett godt samarbeid med andre borettslag som er i mot en eventuell storstilt utbygging på Bergkrystallen samt utbygging på Lambertseter i sin helhet. Derfor opprettet de fleste borettslagene på Lambertseter organisasjonen "Lambertseter 2003 Nå og fremover"og har som målsetting å arbeide for et stadig bedre bomiljø og ivareta beboernes interesse i den stedutvikling som til enhver tid foregår i nærområdet. Mellombølgen 143 b Byggearbeidene på tomta er nå godt i gang. Det har i byggeprosessen vært møter med bydelen og entreprenøren Peab knyttet til bl.a. sprengningsarbeidene, støy, forurensing og trafikk. Lambertseter 2003 har vært noe forundret over bydelens noe passive holdning knyttet til en del miljøforhold rundt utbyggingen. Igangsetting av reguleringsarbeid Mellombølgen/Feltspatveien Den 14. februar mottokk vi et 15 siders reguleringsarbeidsdokument utført av Ingeniørfirmaet Rambøll for SIVARK som tar for seg bl.a. trafikkanalyse med mer. vedr. en eventuell utbygging av Bergkrystallen (T banetomten). For Mellombølgen/Feltspatveien ved Bergkrystallen T banestasjonsområde er det startet opp reguleringsarbeider for å bygge rekkehusbebyggelse med parkeringsanlegg under terreng, barnehage samt etablere offentlig plass. Grunneier er Eiendoms- og byfornyelsesetaten (EBY). Lambertseter 2003 Nå og fremover har sendt et 4 siders svarbrev med en rekke kommentarer og spørsmål, der vi stiller oss sterkt kritisk til den gjennomførte trafikkanalyse som ingeniørfirmaet Rambøll har utført. Den virker lite profesjonelt og useriøst gjennomført. Parkeringssituasjonen er kun kort omtalt i utredningen. At et anerkjent konsulent firma trekker slutninger om bruk av

14 Side Rabben Borettslag borettslagenes parkeringssituasjon ut fra bilspor i snøen på en helt tilfeldig ukedag er direkte useriøst og uprofesjonelt og sier ikke noe om garasjebruken. Vi mener klart at forslagstilleren dolker nærområdet i ryggen med det fremlagte forslaget. I utgangspunktet ble vi stilt i utsikt av EBY at et forslag som måtte komme skulle være inkluderende hva lokalmiljøet gjennom borettslagene ønsket. Vi kommer til å motarbeide de forestående arbeider da vi mener at området må utvikles i tråd med de forutsetninger som ligger til grunn for Plan og Bygningsetaten tanker og ideer knyttet til lokale torg og møteplasser, og ikke en ytterligere belastning av et for lengst sprengt veinett og økt trafikkaos i området etc. Andre saker fra Lambertseter 2003 Nå og fremover Turløype/Lysløype Det har også i år vært kontakt med Kultur og Idrettsetaten om en opprustning av turløypa som går bl.a. fra Rabben brl. via alle de nærliggende borettslag. Det er gitt signaler om at løypeopprustningen kommer på årets budsjett (2008). Vi har fått tilbakemelding på at kommunen deler vår oppfatning av at denne trenger en bastant opprustning, og at det vil være av betydning for lokalmiljøet.. Vedlikehold i perioden Blikkenslagerfirmaet Drogseth har utført følgende arbeider siden mai 2007/08 :. I Steinspranget 48 : Har utbedret en lekkasje i en plate i bygningstaket. Her begynner imidlertid platene å bli dårlige, en ting er at de flasser, men nå var det også tæret hull i en plate. Og når det først har begynt så er det fare for at dette akselerer, så vi bør nok vurdere å sette omtekking av dette taket på vedlikeholdsplanen i årene framover. Dette taket er nok det verste, men lignende problemer vil nok komme på de takene som har tilsvarende plater. Roderik Jako AS har utført en rekke reparasjoner på våre maskiner i vaskeriene, samt at følgende sted har fått ny maskin i februar Det er kjøpt inn en Sentrifuge i Steinspranget 46. Andre aktuelle vedlikeholdsbehov fremover En del av platetakene begynner å bli dårlige, spesielt punktblokkene. Omlegging av disse takene vil antakelig være aktuelt innen 5 10 år. Montering av nye postkasser Det ble i juni 2007 montert nye postkasser i Steinspranget 66/68 fra Stansefabrikken etter dagens krav, og nye navnskilt med leilighetsnr er laget. Med dette så har hele borettslaget nå fått nye postkasser. Montering av nye ringeklokker i alle oppgangene Det ble i februar/mars 2008 montert 505 nye ringeklokker i borettslagets alle oppganger. Bestilling av entredører I november/desember 2007 fikk våre andelseiere tilgang på et godt tilbud på bestilling av Entredører, enten ved direkte betaling og/eller ved avbetaling over en 36 måneders

15 Side Rabben Borettslag periode over felleskostnadene/husleien, det var 47 andelseiere som benyttet seg av en av disse mulighetene. Dørene ble montert inn i tidsrommet 26. mars til 4. april Nye trappetrinn v/inngangspartiet til Mellombølgen 147 Det ble i februar 2008 montert inn 4 nye trappetrinn v/ inngangspartiet til oppgangen i Mellombølgen 147, dette pga ødelagte trappetrinn som samtidig var svært glatte og som ofte hadde skapt nesten ulykker for andelseierne i oppgangen. Hagespesialisten oppgradering av utearealet samt felling av trær 2007/08 Hagespesialisten begynte ettersommeren 2007 og oppgradere utearealet/grøntanlegget vårt og dette arbeidet skal være ferdig våren I tillegg har de i 2007 felt et antall trær i borettslaget Bestilling av infoskilter for Rabben Borettslag Det er bestilt 2 område/infoskilt for Rabben Borettslag som vil bli montert i løpet av våren Skiltene vil bli plassert v/ innkjørslene til borettslaget fra Mellombølgen samt fra Steinspranget Asbestkartlegging samt asbestsanering i 2007/08 Det ble utført asbestkartlegging i borettslaget høsten 2007 av SR Service AS i våre kjellere og fyrrom og det ble funnet en del punkter som må saneres. SR Service AS vil utføre denne asbestsaneringen Isolasjon på varmerør i kjeller og fyrrom og byggestart er satt til uke 13 og arbeidet ventes avsluttet i løpet av juni Innkjøp av fliskutter til våre vaktmestere Det ble kjøpt inn en fliskutter til våre vaktmestere i januar 2008, dette for å eliminere trær/juletrær og annet trevirke slik at dette ikke ligger og forsøpler hele borettslaget. Brenseltillegget i Steinspranget 66/68 ( Høyblokka) økte med 50 % fra 1/ I forbindelse med behandling av budsjettet for 2008 vedtok styret å øke brenselstillegget med 50% fra dette utgjør i kroner en økning på 113 for en 1-roms og 225,- for en 2.roms. Bakgrunnen for endringen er at brenselstillegget ikke har dekket kostnadene for strøm og olje de to siste årene. Det var et akkumulert underskudd i brenselregnskapet på ca. kr ,- pr Dersom prisen på strøm og olje ikke øker i 2008 og de nærmeste årene, vil denne økningen være nok. Sagt opp basestasjonsavtalen med Telenor Mobil as i Steinspranget 66/68 Forhandler med Mobile Norway as om ny Basestasjon Telenor mobil as har sagt opp sin basestasjonsavtale de hadde med Rabben brl i Steinspranget 66/68 fra februar 2008, da de ønsket å ha sine basestasjoner i egne master for fremtiden. Vi er nå i forhandlinger med Mobile Norway as. Borettslagets møter med Obos prosjekt samt andre entreprenører etc. Vi har i 2007/08 hatt møter sammen med bl.a. obos prosjekt for kontraktinngåelser med SR Service as for rengjøring av ventilasjonskanaler Hagespesialisten for oppgradering av utearealene/grøntanlegget Origo bygg

16 Side Rabben Borettslag vedr deres tilbud på nye entredører til andelseierne Stake og Graveservice as har vi hatt samtaler med vedr. eventuelle utskiftninger av spillvannsledninger/kloakk etc. i 2008 TT Teknikk har vi hatt samtaler med om å sette inn en såkalt strømpe i våre soilrør, grenrør samt sluk, dette er en ny teknikk som de har gått for i Marmorberget brl istedenfor å ha full renovering av alle badene i borettslaget sitt Møte med Lumon for en gjennomgang av deres løsning av balkonginnglassing. Vedlikeholdsplan for borettslaget i perioden Prosjektledelse- og byggeledelse i forbindelse med planlagte vedlikeholdsarbeider for 2008 vil være Obos Prosjekt: OBOS Prosjekt utarbeidet i juni 2004 et forslag til "Vedlikeholdsplan for Rabben Borettslag " og den sier bl.a følgende: Borettslaget virker i utgangspunktet å være relativt godt vedlikeholdt, men ved nærmere gjennomgang av bygningsmassen viser det seg at det er behov for en del mindre, samt enkelte større utbedrings/rehabiliteringstiltak. Av bygningstekniske tiltak er det først og fremst overflatebehandling av ulike komponenter som fremstår som de mest omfattende og kostbare tiltakene. Dette gjelder overflatebehandling utvendig av vinduer, balkongdører og panelfelt på balkonger samt vaskeriene og oppganger/trapperom.. Dette er nå utført i 2005 og i Det er også skiftet ut dører til brannsikre dører som omtalt i neste avsnitt i 2006 (minus Leilighetsdører). Som et sikkerhetsrelatert tiltak, er det anbefalt å skifte dører til kjeller, loft, vaskerier og leiligheter. Garasjeanlegget fremstår som svært dårlig vedlikeholdt, og det er medtatt kostnader for riving av dette og etablering av et nytt anlegg. For de VVS - relaterte tiltakene er det først og fremst en del mindre tiltak av generell art som bør utføres og settes i system. Spesielt viktig er arbeidet med å registrere og sanere asbest. I tillegg er det anbefalt å utarbeide et forprosjekt for våtromsrehabilitering. (Dette er blitt utført av Obos prosjekt i 2004, men det sittende styret har ingen planer i perioden og utføre våtromsrehabilitering hvis ikke generalforsamlingen pålegger oss dette og/eller annet skulle påkreve det). Befaringene i borettslaget har avdekket at det er en del svakheter i forbindelse med VVS anleggene. Pr.dd er det kun vedlikeholds relaterte skader og ikke aldersrelaterte skader. For de elektrotekniske tiltakene er det anbefalt å skifte ut alt gammelt kursopplegg og tilførsler i høyblokken. Det anbefales også at flere ulike tiltak av mindre omfang bør gjennomføres og settes i system. Utomhusanlegget ser ut til å være i god stand, og dette ivaretas av vaktmester og andelseiere. Det er viktig at lekeplassen kontrolleres jevnlig og holdes i forskriftsmessig stand." Andelseiers eget ansvar Som det fremgår av regnskapet, noter og årsberetning er styret ansvarlig for og organiserer et ganske omfattende vedlikehold av borettslagets felles

17 Side Rabben Borettslag bygningsmasse og tekniske installasjoner. Det påhviler imidlertid også hver enkelt andelseier i borettslaget et stort ansvar for å holde egen leilighet og vår felles eiendom i god stand. Innvendig må enhver beboer regelmessig sørge for å rense sluk på bad. Sluk på balkong må også renses og holdes rent og fritt fra fortetning jevnlig. Påfyllingsslanger og avløpsslanger til oppvaskmaskiner og vaskemaskiner må kontrolleres og eventuelt skiftes. De fleste leverandører anbefaler å skifte påfylling- og avløpsslanger etter 10 år, dersom slangene er av gummi. Dyrehold i borettslaget Det begynner å bli en god del hunder og katter i borettslaget vårt. Derfor er det veldig viktig at alle dyreeiere passer på å ta opp ekskrementer som dyret måtte etterlate seg på eiendommen. Vi har fått tilbakemeldinger fra andelseiere samt våre vaktmestere som ofte ser ekskrementer liggende på eiendommen vår når de bl.a. klipper plenene. Og det er ikke noe ok for andre som ferdes på området å få dette under sko, eller at barn som leker får dette klint utover klærne sine etc. Diverse Beboermøte med Steinspranget 57 vedrørende vond lukt i oppgangen. Utover dette har vi mottatt mange henvendelser fra andelseiere i borettslaget. Det har vært avholdt 2 loft og kjeller rydninger i perioden. Utover dette er vanlig vedlikehold blitt gjennomført fortløpende. 7. BEMERKNINGER TIL ÅRSREGNSKAPET FOR 2007 REGNSKAP FOR BORETTSLAG Styret mener at årsregnskapet gir et rettvisende bilde av selskapets eiendeler og gjeld, finansielle stilling og resultat. Informasjon om borettslagets forventede økonomiske utvikling er omtalt i årsberetningens punkter om kostnadsutvikling og budsjett for Årsregnskapet for 2007 er satt opp under forutsetning av fortsatt drift. Det bekreftes herved at forutsetningen om fortsatt drift er til stede. Styret mener at det gjennomførte vedlikeholdet er tilstrekkelig for å oppveie verdiforringelse av bygningene og at virkelig verdi av bygningene er høyere enn den bokførte verdien som står oppført i regnskapet. RESULTAT Årets resultat på kr som fremkommer i resultatregnskapet, foreslås overført til balansen under konto for egenkapital.

18 Side Rabben Borettslag DISPONIBLE MIDLER Borettslagets disponible midler per utgjør kr ,-. Neste års budsjett er nærmere omtalt under punktene Kostnadsutvikling 2008 og Budsjett INNTEKTER Driftsinntektene var i 2007 kr ,-. Det er ingen vesentlige avvik i forhold til budsjettet, verken hva gjelder totalbeløpet eller de enkelte inntektsposter. KOSTNADER Driftskostnadene var i 2007 kr ,-. Det er ingen vesentlige avvik i forhold til budsjettet, verken hva gjelder totalbeløpet eller de enkelte kostnadsposter. For øvrig vises til de enkelte tallene i resultatet og til balansen, samt de etterfølgende regnskapsnotene (se bakerst i årsregnskapet). Styret er ikke kjent med hendelser etter som påvirker regnskapet i vesentlig grad. Borettslaget har inngått avtale om Dette innebærer at styret får tilgang til boligselskapets fakturaer på e-post og internett. Ordningen er tidsbesparende, enkel og rimelig. Løsningen sikrer effektuering av borettslagets fakturaer på en sikkerhetsmessig korrekt måte. Styret vil til enhver tid kunne hente fram tidligere betalte fakturaer. Andre driftskostn. 10 % Rep.vedlh./invest. 27 % Avdrag 13 % Div. honorarer 4 % Energi og brensel 3 % Pers.kost./styreh. 11 % Kom.avg./forsikr. 18 % Finanskostnader 14 %

19 Side Rabben Borettslag 8. KOSTNADSUTVIKLING FOR 2008 KOMMUNALE AVGIFTER Vann og avløpsavgiften øker med 9,7%. Renovasjonavgiften øker med 21%. Feieravgiften øker med 5,5%. LÅN Borettslaget har 1 lån i OBOS til en flytende rentesats 6,2% pr For opplysninger om opprinnelig lånebeløp og aktuell restsaldo på borettslagets lån henvises det til noten i regnskapet. RENTER PÅ BORETTSLAGETS INNSKUDD Renter på driftskonto i OBOS var 2,15% per Renter på sparekonto i OBOS var per : 5,85% under 0,5 millioner 5,90% mellom 0,5 millioner og 2 millioner 6,00% over 2 millioner FORRETNINGSFØRERHONORARET Forretningsførerhonoraret for 2008 øker med 2 % til kr MEDLEMSKONTINGENTEN Medlemskontingenten er kr 200,- per andelsleilighet for REVISJONSHONORARET Ingen økning av revisjonshonoraret i Til informasjon kan det opplyses at revisjonshonoraret ikke har vært øket de siste 3 årene. FORSIKRING Bygningsforsikringen øker fra 2007 til 2008 med ca. 9,3%. Dette skyldes at indeksen som reflekterer prisoppgangen på håndverkstjenester har økt tilsvarende. Denne indeksøkningen er lik for alle forsikringsselskaper. Ut over dette foretar forsikringsselskapene individuell prisjustering med bakgrunn i boligselskapets egen skadesituasjon. Borettslaget byttet forsikringsselskap fra Gjensidige forsikringsselskap as til Nordeuropa forsikring as og reduserte årspremien fra kr ,- til kr ,-. Årspremien for 2008 er på kr ,-.

20 Side Rabben Borettslag STRØMPRISENE Strømprisen i Norge varierer med årstidene. Normalt stiger den i vinterhalvåret og reduseres i sommerhalvåret. Det er vanskelig å spå utviklingen i strømprisene, fordi været er den viktigste faktoren som påvirker prisene. Den totale strømprisen til en forbruker består av tre komponenter: Kraftpris som dekker kostnadene ved å produsere og selge den elektriske kraften (som betales til kraftleverandør), utgjør ca. 37% av total strømpris. Nettleie for transport av den elektriske kraften (som betales til nettselskapet) utgjør ca. 29% av total strømpris. Statlige avgifter, det vil si forbruksavgift, avgift til Energifondet og merverdiavgift, utgjør ca. 34% av total strømpris. OLJEPRISENE OBOS har fremforhandlet en avtale med AS Norske Shell om levering av fyringsolje. Dette har gitt borettslagene rimelige oljepriser. Rabatten gis på listeprisen som Shell til enhver tid har. Ved utgangen av 2007 var rabatten på 129 øre per liter eks mva. For borettslag med forbruk over liter olje per år var rabatten ved utgangen av 2007 på 133 øre per liter eks mva. Da avtalen med AS Norske Shell har løpt ut, har OBOS sendt ut ny tilbudsforespørsel på olje og oljerelaterte produkter til ulike selskaper som leverer denne type produkter og tjenester. I 2007 har strømprisene i østlandsområdet variert fra 3 øre/kwh til 38,99 øre/kwh. Den kraftige økningen i strømprisene i løpet av høsten 2007 har gjort det mer attraktivt å fyre med olje kontra elektrisitet. Prisen på lettoljer har i andre halvår 2007 steget fra ca kr 3,15 pr. liter og opp til ca kr 3,70 pr liter. 9. BUDSJETT 2008 På regnskapsmøte på Østmarksetra 27/3 ble det enighet om å øke budsjettet med 1mill vedr. spillvannsarbeidene som Stake & Graveservice as skal utføre samt at vi tror renten vil ligge nærmere 6,8% pr enn det den ligger på i dag slik at vi legger inn en rente i budsjettet for 2008 på 6,8% Vi ble også enige om å synliggjøre/fremheve under posten budsjett hva av store vedlikeholdoppgaver som ligger i budsjettet for 2008 uten å sette en prislapp på hver enkelt vedlikeholdsprosjekt! De største vedlikeholdsarbeidene/kostnadene blir asbestsanering samt spillvannsledningsarbeider i hele borettsalget! Til orientering for generalforsamlingen har styret satt opp en oversikt over beregnede driftinntekter og driftkostnader i Tallene er vist som egen kolonne lengst til høyre for resultatoppstillingen. Budsjettet viser et forventet driftsresultat på kr ,- og en forventet endring i resultatet på minus kr

21 Side Rabben Borettslag Når det gjelder de øvrige kostnadene, er det regnet med en generell prisøkning på ca. 2,5% i Driften i 2008 forutsetter verken nye låneopptak eller økning av felleskostnadene. For øvrig vises til de enkelte tallene i budsjettet, som er utarbeidet på bakgrunn av de planer for 2008 som foreligger og de endringer neste år som er omtalt tidligere i årsberetningen. Oslo, I styret for Rabben Borettslag Geir Jansen /s/ Roy-Inge Nielsen /s/ Espen Botner /s/ Lasse Frisk /s/ Linda Søreng /s/

22 PricewaterhouseCoopers AS Postboks 748 NO-0106 Oslo Telefon Telefaks Til generalforsamlingen i Rabben Borettslag Revisjonsberetning for 2007 Vi har revidert årsregnskapet for Rabben Borettslag for regnskapsåret 2007, som viser et overskudd på kr Vi har også revidert opplysningene i årsberetningen om årsregnskapet og forutsetningen om fortsatt drift. Årsregnskapet består av resultatregnskap, balanse, oppstilling over disponible midler og noteopplysninger. Regnskapslovens regler, forskrift om årsregnskap og årsberetning for borettslag og norsk god regnskapsskikk er anvendt ved utarbeidelsen av regnskapet. Årsregnskapet og årsberetningen er avgitt av borettslagets styre. Vår oppgave er å uttale oss om årsregnskapet og øvrige forhold i henhold til revisorlovens krav. Vi har utført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder revisjonsstandarder vedtatt av Den norske Revisorforening. Revisjonsstandardene krever at vi planlegger og utfører revisjonen for å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet ikke inneholder vesentlig feilinformasjon. Revisjon omfatter kontroll av utvalgte deler av materialet som underbygger informasjonen i årsregnskapet, vurdering av de benyttede regnskapsprinsipper og vesentlige regnskapsestimater, samt vurdering av innholdet i og presentasjonen av årsregnskapet. I den grad det følger av god revisjonsskikk, omfatter revisjon også en gjennomgåelse av borettslagets formuesforvaltning og regnskaps- og intern kontrollsystemer. Vi mener at vår revisjon gir et forsvarlig grunnlag for vår uttalelse. Vi mener at årsregnskapet er avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir et rettvisende bilde av borettslagets økonomiske stilling 31. desember 2007 og av resultatet i regnskapsåret i overensstemmelse med norsk god regnskapsskikk ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjon av regnskapsopplysninger i samsvar med norsk lov og god bokføringsskikk opplysningene i årsberetningen om årsregnskapet og om forutsetningen om fortsatt drift er konsistente med årsregnskapet og er i samsvar med lov og forskrifter. Uten at det har betydning for konklusjonen i avsnittet over, vil vi presisere at budsjettallene i resultatregnskapet ikke er revidert. Oslo, 27. mars 2008 PricewaterhouseCoopers AS Cato Grønnern /s/ Statsautorisert revisor Kontorer: Arendal Bergen Drammen Fredrikstad Førde Hamar Kristiansand Mo i Rana Molde Måløy Narvik Oslo Stavanger Stryn Tromsø Trondheim Tønsberg Ålesund PricewaterhouseCoopers navnet refererer til individuelle medlemsfirmaer tilknyttet den verdensomspennende PricewaterhouseCoopers organisasjonen Medlemmer av Den norske Revisorforening Foretaksregisteret: NO

23 Side Rabben Borettslag INFORMASJON OM ÅRSREGNSKAPET Borettslagets årsregnskap er satt opp i samsvar med regnskapsloven, forskrift om årsregnskap og årsberetning for borettslag, samt god regnskapsskikk. Regnskapsloven stiller strenge krav til hvordan et regnskap skal føres og presenteres. I tillegg krever forskriften om årsregnskap og årsberetning i borettslag at man må gi mer informasjon. Dette innebærer blant annet at man må gi informasjon i form av noter, og utarbeide en oversikt over de disponible midlene i årsregnskapet. Det vil også være informasjon om borettslagets økonomi i styrets årsmelding. På de neste sidene presenteres borettslagets resultatregnskap, balanse og tilhørende noter. Årsregnskapet gir imidlertid ikke en fullstendig oversikt over borettslagets disponible midler ved årsskiftet. I resultatregnskapet presenteres det en oversikt over borettslagets inntekter og kostnader. Det regnskapsmessige overskuddet tar ikke hensyn til en del viktige økonomiske forhold som påvirker borettslagets disponible midler. Dette gjelder for eksempel avskrivninger, opptak og avdrag på lån, samt kjøp og salg av anleggsmidler. Borettslagets disponible midler er de økonomiske midlene som borettslaget har til rådighet, og de defineres som omløpsmidler fratrukket kortsiktig gjeld. Størrelsen på de disponible midlene kan blant annet benyttes til å vurdere om det er nødvendig å endre størrelsen på innkrevde felleskostnader som den enkelte beboer betaler, og om det er behov for å ta opp lån eller om det er mulighet til å betale ned ekstra på eksisterende gjeld. Note Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett A. Disponible midler pr B. Endringer i disponible midler: Årets resultat (se res.regnskap) Tilbakeføring av avskrivning Fradrag kjøpesum kjøp anl.midler Økning annen langsiktig gjeld Fradrag for avdrag på langs. lån Red. annen langs. gjeld B. Årets endring i disp. midler C. Disponible midler Spesifikasjon av disponible midler Omløpsmidler Kortsiktig gjeld Disponible midler

24 Side Rabben Borettslag RESULTATREGNSKAP Note Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett DRIFTSINNTEKTER: INNKR. FELLESKOSTNADER VASKERI ANTENNE ANLEGG ANDRE INNTEKTER SUM DRIFTSINNTEKTER DRIFTSKOSTNADER: PERSONALKOSTNADER STYREHONORAR AVSKRIVNINGER REVISJONSHONORAR ANDRE HONORARER FORR.FØRERHONORAR KONSULENTHONORAR KONTINGENTER DRIFT OG VEDLIKEHOLD FORSIKRINGER KOMMUNALE AVGIFTER PARKERINGSPLASSER ENERGI / FYRING ANDRE DRIFTSKOSTNADER SUM DRIFTSKOSTN DRIFTSRESULTAT: FINANSINNTEKTER/-KOSTNADER: FINANSINNTEKTER FINANSKOSTNADER RES. FINANSINNT./-KOSTN ÅRSRESULTAT OVERFØRINGER: TIL OPPTJENT EGENKAPITAL

25 Side Rabben Borettslag BALANSE EIENDELER Note ANLEGGSMIDLER BYGNINGER TOMT VARIGE DRIFTSMIDLER SUM ANLEGGSMIDLER OMLØPSMIDLER KORTSIKTIGE FORDRINGER DRIFTSKONTO I OBOS SPAREKONTO I OBOS SUM OMLØPSMIDLER SUM EIENDELER EGENKAPITAL OG GJELD EGENKAPITAL INNSKUTT EGENKAPITAL 503 * OPPTJENT EGENKAPITAL SUM EGENKAPITAL GJELD LANGSIKTIG GJELD PANTE- OG GJELDSBREVLÅN BORETTSINNSKUDD ANNEN LANGSIKTIG GJELD SUM LANGSIKTIG GJELD KORTSIKTIG GJELD LEVERANDØRGJELD SKYLDIG OFF. MYNDIGHETER BRENSELSREGNSKAP ANNEN KORTSIKTIG GJELD SUM KORTSIKTIG GJELD SUM EGENKAPITAL OG GJELD PANTSTILLELSE GARANTIANSVAR 0 0

26 Side Rabben Borettslag Oslo, / I styret for Rabben Borettslag Geir Jansen/s/ Espen Botner/s/ Lasse Frisk/s/ Roy-Inge Nielsen/s/ Linda Søren/s/

27 Side Rabben Borettslag NOTE: 1 REGNSKAPSPRINSIPPER Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser, forskrift om årsregnskap og årsberetning i borettslag og god regnskapsskikk. Inntektsføring av innkrevde felleskostnader skjer månedlig. NOTE: 2 INNKREVDE FELLESKOSTNADER Felleskostnader Parkeringsleie Garasjeleie Frysebokser Lokaler Diverse 204 Leietillegg for påbygg Utskiftning dører/vinduer SUM INNKREVDE FELLESKOSTNADER REDUKSJON GRUNNET TOMME LEIEFORHOLD Parkeringsleie Frysebokser Lokaler SUM INNKREVDE FELLESKOSTNADER NOTE: 3 ANDRE INNTEKTER Innfrielse av dørlån Salg av nøkler SUM ANDRE INNTEKTER NOTE: 4 PERSONALKOSTNADER Ordinær lønn, fast ansatte Overtid Annen lønn, ikke feriepenger Påløpne feriepenger Fri bolig Naturalytelser, fri bil, etc. speilkonto Arbeidsgiveravgift Pensjonskostnader AFP-pensjon Yrkesskadeforsikring Refusjon sykepenger Bedriftshelsetjeneste

28 Side Rabben Borettslag Arbeidsklær SUM PERSONALKOSTNADER Det har gjennomsnittlig vært sysselsatt 2 årsverk i selskapet. Selskapet er pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon, og har etablert pensjonsordning som tilfredsstiller kravene i denne lov. NOTE: 5 STYREHONORAR Honorar til styret gjelder for perioden 2006/2007, og er på kr NOTE: 6 REVISJONSHONORAR Revisjonshonoraret er på kr og er i sin helhet knyttet til revisjon. NOTE: 7 KONSULENTHONORAR OBOS juridisk avdeling OBOS OBOS Prosjekt AS Samfunnskontakten AS SUM KONSULENTHONORAR NOTE: 8 DRIFT OG VEDLIKEHOLD Brendmoe & Kirkestuen AS SR Service AS - rens av kanaler og netting av piper Alliero AS SUM STØRRE BYGNMESSIGE VEDLIKEHOLD Drift/vedlikehold bygninger Drift/vedlikehold VVS Drift /vedlikehold utvendig anlegg Drift/vedlikehold heisanlegg Kabel/TV-anlegg Drift/vedlikehold brannsikring Drift/vedlikehold vaskerianlegg Drift/vedlikehold parkeringsanlegg Drift/vedlikehold garasjeanlegg Kostnader leiligheter, lokaler Egenandel forsikring Kostnader dugnader SUM DRIFT OG VEDLIKEHOLD Styret mener at det gjennomførte vedlikeholdet er tilstrekkelig for å oppveie verdiforringelse av bygningene.

29 Side Rabben Borettslag NOTE: 9 KOMMUNALE AVGIFTER Vann- og avløpsavgift Feieavgift Renovasjonsavgift SUM KOMMUNALE AVGIFTER NOTE: 10 UTGIFTER PARKERINGSPLASSER Elektrisk energi SUM UTGIFTER PARKERINGSPLASSER NOTE: 11 ANDRE DRIFTSKOSTNADER Container Skadedyrarbeid/soppkontroll Diverse leiekostnader/leasing Verktøy og redskaper Lyspærer og sikringer Renhold ved firmaer Andre fremmede tjenester Kontor- og datarekvisita Trykksaker Aviser, tidsskrifter, faglitteratur -625 Møter, kurs, oppdateringer mv Andre kontorkostnader Telefon/bredbånd Porto Drivstoff biler, maskiner osv Vedlikehold biler/maskiner osv Forsikringer, avgifter biler -370 Gaver Bank- og kortgebyr Velferdskostnader SUM ANDRE DRIFTSKOSTNADER NOTE: 12 FINANSINNTEKTER Renter av sparekonto i OBOS Renter av driftskonto i OBOS SUM FINANSINNTEKTER

30 Side Rabben Borettslag NOTE: 13 FINANSKOSTNADER Renter av lån i OBOS Termingebyr av lån i OBOS -360 Forvaltningsgebyr Renter OBOS negativ kasse Renter leverandørgjeld -67 SUM FINANSKOSTNADER NOTE: 14 BYGNINGER Kostpris/bokført verdi Oppskrevet REHABILITERING Tilgang SUM BYGNINGER Tomten er kjøpt i 1986 G.nr. 159 / b.nr. 136 Tjenesteleilighet hvor innskudd ikke er beregnet: Nr Bygningene er ikke avskrevet, styret har i stedet vurdert om tilstrekkelig vedlikehold er gjennomført, jfr. note om drift og vedlikehold. NOTE: 15 VARIGE DRIFTSMIDLER Feiekost for traktor Tilgang Avskrevet i år Avskrevet tidligere Fliskutter Tilgang Graveringsutstyr Tilgang Avskrevet tidligere Henger Tilgang Avskrevet tidligere

31 Side Rabben Borettslag Kopimaskin Tilgang Avskrevet i år Avskrevet tidligere Snøfreser Tilgang Avskrevet i år Avskrevet tidligere Traktor m/utstyr Tilgang Avskrevet tidligere Traktor Tilgang Avskrevet i år Avskrevet tidligere Traktor Tilgang Avskrevet i år Avskrevet tidligere Utstyr til traktor Tilgang Avskrevet tidligere Garasjeanlegg beboere Kostpris Garasjeanlegg vaktmestere Tilgang SUM VARIGE DRIFTSMIDLER NOTE: 16 PANTE- OG GJELDSBREVLÅN Renter : 5,65%, løpetid 20 år Opprinnelig Nedbetalt tidligere Nedbetalt i år SUM PANTE- OG GJELDSBREVLÅN

32 Side Rabben Borettslag NOTE: 17 BORETTSINNSKUDD Opprinnelig Opprinnelig Korrigert innskudd Nedbetalt tidligere Tilbakeført oppskriving fra 1972 i SUM BORETTSINNSKUDD NOTE: 18 ANNEN LANGSIKTIG GJELD Garasjeinnskudd SUM ANNEN LANGSIKTIG GJELD NOTE: 19 SKYLDIG OFFENTLIGE MYNDIGHETER Forskuddstrekk Skyldig arbeidsgiveravgift SUM SKYLDIG OFFENTLIGE MYNDIGHETER NOTE: 20 BRENSELSREGNSKAP Olje Elektrisk energi Brenselstillegg Resultatkonto SUM BRENSELSREGNSKAP NOTE: 21 ANNEN KORTSIKTIG GJELD Feriepenger SUM ANNEN KORTSIKTIG GJELD NOTE: 22 PANTSTILLELSE Av anleggets bokførte gjeld er kr sikret ved pant. Eiendommen som er stillet som sikkerhet hadde pr en bokført verdi på kr

33 Side Rabben Borettslag Forslag A Styrets innstilling til forslaget fra Anita Østlie vedrørende installering av porttelefon med kamera: Styret støtter ikke dette forslaget Til orientering så ble dagens porttelefonanlegg montert inn i 2002.

34 Forslag B Side Rabben Borettslag

35 Forslag C Side Rabben Borettslag

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT 1 937 979-8 478 697-2 012 043 5 316 886

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT 1 937 979-8 478 697-2 012 043 5 316 886 14 RESULTATREGNSKAP Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note 2011 2010 2011 2012 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 20 594 247 17 925 999 20 624 507 20 617 436 Andre inntekter 3 385 927 324 738

Detaljer

1404 - SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE RESULTATREGNSKAP

1404 - SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE RESULTATREGNSKAP 1404 - SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE RESULTATREGNSKAP Note Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett 2008 2007 2008 2009 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 11 193 579 11 071 968 11 071 968 11 071 968 Vedlikehold

Detaljer

1404 - SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE RESULTATREGNSKAP

1404 - SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE RESULTATREGNSKAP 1404 - SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE RESULTATREGNSKAP Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note 2014 2013 2014 2015 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 21 058 596 20 704 596 21 058 940 21 414 000 Innbetalinger

Detaljer

Årsberetning for Gladengen Park Borettslag

Årsberetning for Gladengen Park Borettslag Årsberetning for Gladengen Park Borettslag 1. Virksomhetens art og hvor den drives Borettslaget er et samvirkeforetak som har til formål å gi andelseierne bruksrett til egen bolig i foretakets eiendom

Detaljer

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT -8 478 697 2 277 710-13 658 496-2 012 143

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT -8 478 697 2 277 710-13 658 496-2 012 143 14 RESULTATREGNSKAP Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note 2010 2009 2010 2011 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 17 925 999 16 811 540 17 927 504 20 624 507 Andre inntekter 3 324 738 362 598

Detaljer

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT 11 Sletteløkka Boligsameie RESULTATREGNSKAP Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note 2012 2011 2012 2013 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 20 667 791 20 594 247 20 617 436 20 703 116 Salg anleggsmidler

Detaljer

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT 225 837 1 840 737 111 219-682 653

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT 225 837 1 840 737 111 219-682 653 1 Sameiet Rosenborggaten 15 RESULTATREGNSKAP Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note 2012 2011 2012 2013 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 2 158 417 2 203 906 2 233 524 2 141 952 Andre inntekter

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR STÅLVERKSPARKEN BORETTSLAG 2013

ÅRSBERETNING FOR STÅLVERKSPARKEN BORETTSLAG 2013 ÅRSBERETNING FOR STÅLVERKSPARKEN BORETTSLAG 2013 1. Virksomhetens art og hvor den drives Selskapet har som hovedformål å gi beboerne bruksrett til bolig i selskapets eiendom. Selskapet ligger i Bydel Gamle

Detaljer

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT 1 840 737 737 811 323 851 111 219

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT 1 840 737 737 811 323 851 111 219 RESULTATREGNSKAP Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note 2011 2010 2011 2012 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 2 203 906 2 219 400 2 366 556 2 233 524 Andre inntekter 3 1 813 438 879 514 0

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008. Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling 7 mai kl 18:30

Detaljer

4510 TOLLBUGATA 34 BRL RESULTATREGNSKAP

4510 TOLLBUGATA 34 BRL RESULTATREGNSKAP 4510 TLLBUGATA 34 BRL RESULTATREGNSKAP Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note 2010 2009 2010 2011 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 3000400 3000396 Andre inntekter 3 42082 41664 SUM DRIFTSINNTEKTER

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007. Styret har lagt mye arbeid i å gjøre årsberetningen og regnskapet

Detaljer

6185 PUDDEFJORDEN BORETTSLAG

6185 PUDDEFJORDEN BORETTSLAG 6185 PUDDEFJORDEN BORETTSLAG INFORMASJON OM ÅRSREGNSKAPET Borettslagets årsregnskap er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak, samt forskrift om årsregnskap og årsberetning

Detaljer

BORETTSLAGET 4 BLOCKS INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2009

BORETTSLAGET 4 BLOCKS INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2009 Borettslaget 4 Blocks BORETTSLAGET 4 BLOCKS INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 29 Ordinær generalforsamling i Borettslaget 4 Blocks avholdes tirsdag 21. april 29 kl. 12: hos BN-megler, Bygdøy Allé 34. TIL

Detaljer

INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2007

INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2007 INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2007 Ordinært sameiermøte i Nydalen Kvarter Sameie, avholdes torsdag 26.04. 2007, kl. 18.00 i BIs lokaler, Auditorium B1-020. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A) Valg

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008. Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling onsdag 22.april

Detaljer

Oslo, 25.04.2007 Styret i Heimdalsgata 4 Borettslag. Tor Arne Solberg-Johansen /s/ Tamara Sharifzadeh /s/

Oslo, 25.04.2007 Styret i Heimdalsgata 4 Borettslag. Tor Arne Solberg-Johansen /s/ Tamara Sharifzadeh /s/ INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2007 Ordinær generalforsamling i, avholdes torsdag 31. mai 2007, kl. 1900 på Hersleb skole. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A) Valg av møteleder B)Valg av sekretær

Detaljer

Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007.

Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007. Styret har lagt mye arbeid i å gjøre årsberetningen og regnskapet

Detaljer

Oslo, Styret i Elvekanten borettslag

Oslo, Styret i Elvekanten borettslag INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2007 Ordinær generalforsamling i Elvekanten borettslag, holdes fredag 29.06. 2006, kl. 14.00 i Drammensveien 60. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A) Valg av

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2006.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2006. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2006. Styret har lagt mye arbeid i å gjøre årsberetningen og regnskapet

Detaljer

643 18.09.2012. Rapporten viser et resultat på kr -43 034,- mot budsjettert hittil i år, kr -178 651,-. De disponible midlene er på kr 696 688,-.

643 18.09.2012. Rapporten viser et resultat på kr -43 034,- mot budsjettert hittil i år, kr -178 651,-. De disponible midlene er på kr 696 688,-. Til styret i Sofies Hage Borettslag ØKONOMISK RAPPORT PR. 31.08.2012. 643 18.09.2012 Vedlagt følger økonomisk rapport pr. 31.08.2012. Det anbefales at rapporten styrebehandles. Postene Felleskostnader,

Detaljer

Til andelseierne i Nordre Fritzølia Borettslag

Til andelseierne i Nordre Fritzølia Borettslag 1 Nordre Fritzølia Borettslag Til andelseierne i Nordre Fritzølia Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2008

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2008 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2008 Ordinær generalforsamling i, avholdes onsdag 28.05.2008, kl. 18.00 i Kafe Globus, Torgeir Vraaspl. 1, Drammen. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING

Detaljer

INNKALLING TIL SAMEIERMØTE

INNKALLING TIL SAMEIERMØTE INNKALLING TIL SAMEIERMØTE Ordinært sameiermøte i Fredensborg Sameie 1 avholdes tirsdag 22 april 2008 kl 18:00 i Takhuset i Jess Carlsens gate 12 TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A) Valg av

Detaljer

INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2007

INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2007 INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2007 Ordinært sameiermøte i, avholdes torsdag 3.mai 2007, kl. 18.00 i kantinen, Hammersborg Torg 3. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A) Valg av møteleder B) Valg av

Detaljer

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. 1 Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. Innkallingen du holder i hånden inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned mye arbeid i å gjøre årsberetningen

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2009.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2009. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2009. Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling tirsdag 25. mai

Detaljer

Til styret i Sofies Hage Borettslag 643 02.11.2011 ØKONOMISK RAPPORT PR. 31.08.2011.

Til styret i Sofies Hage Borettslag 643 02.11.2011 ØKONOMISK RAPPORT PR. 31.08.2011. Til styret i Sofies Hage Borettslag ØKONOMISK RAPPORT PR. 31.08.2011. 643 02.11.2011 Vedlagt følger økonomisk rapport pr. 31.08.2011. Det anbefales at rapporten styrebehandles. Postene Felleskostnader,

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2008

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2008 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2008 Ordinært sameiermøte i, avholdes torsdag 10.04.2008, kl. 18.00 i BI Nydalens lokaler. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A) Valg av møteleder B) Valg av

Detaljer

Til seksjonseierne i Hyggeveien 5 A-G Sameie

Til seksjonseierne i Hyggeveien 5 A-G Sameie Til seksjonseierne i Hyggeveien 5 A-G Sameie Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2016. Styret håper du leser gjennom heftet og viser din interesse for

Detaljer

Inntekter Inntekter hittil i år er totalt på kr 1 894 567,-. Det er ingen vesentlige avvik i forhold til budsjettet.

Inntekter Inntekter hittil i år er totalt på kr 1 894 567,-. Det er ingen vesentlige avvik i forhold til budsjettet. Til styret i Sofies Hage Borettslag 643 ØKONOMISK RAPPORT PR. 30.05.2011. Vedlagt følger økonomisk rapport pr. 30.05.2011. Det anbefales at rapporten styrebehandles. Postene Felleskostnader, Drift og vedlikehold

Detaljer

Oslo, DATO.. I styret for Stiftelsen Støttelagets Personalboliger. Morten Sundby Birgit Weyergang-Nielsen Stig Sætre

Oslo, DATO.. I styret for Stiftelsen Støttelagets Personalboliger. Morten Sundby Birgit Weyergang-Nielsen Stig Sætre Stiftelsen Støttelagets Personalboliger. Til styremedlemmer og beboere INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2006 Ordinær årsmøte i Stiftelsen Støttelagets Personalboliger, avholdes mandag 12 juni 2005, kl. 13.00 i Kyrre

Detaljer

Oslo, [dato] 2006 Styret i Studio Pilestredet 2 Borettslag

Oslo, [dato] 2006 Styret i Studio Pilestredet 2 Borettslag INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2006 Ordinær generalforsamling i Studio Pilestredet 2 Borettslag, avholdes [...]dag [dato] 2006, kl. [tid] i [hvor]. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A) Valg

Detaljer

Borettslaget Nordre Åsen Kvartal 1 Årsberetning Borettslaget Nordre Åsen Kvartal I STYRETS ÅRSBERETNING FOR 2016

Borettslaget Nordre Åsen Kvartal 1 Årsberetning Borettslaget Nordre Åsen Kvartal I STYRETS ÅRSBERETNING FOR 2016 1. TILLITSVALGTE Borettslaget Nordre Åsen Kvartal I STYRETS ÅRSBERETNING FOR 2016 Siden forrige generalforsamling og fram til generalforsamling 23. mai 2017, har borettslaget tillitsvalgte vært: STYRET:

Detaljer

Innkalling til generalforsamling

Innkalling til generalforsamling 1 Solvang Borettslag Innkalling til generalforsamling Ordinær generalforsamling i Solvang Borettslag avholdes onsdag 4. mars 2015 kl. 1700 på La Perla, Storhamarsenteret. Etter generalforsamlingen vil

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007. Styret har lagt mye arbeid i å gjøre årsberetningen og regnskapet

Detaljer

Innkalling til årsmøte

Innkalling til årsmøte Innkalling til årsmøte Ordinært årsmøte i Stiftelsen Støttelagets Personalboliger avholdes fredag 29. mai 2015 kl. 13:00 i Kyrre Greppsgt. 11. Til behandling foreligger: 1. ÅRSBERETNING FOR 2014 2. ÅRSREGNSKAP

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2009

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2009 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2009 Ordinær generalforsamling i, avholdes tirsdag 12.05 2009, kl. 17.00 i lokalene til OBOS, Hammersborg Torg 1. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A)

Detaljer

Årsregnskap 2012. Resultat. Regnskap 2012

Årsregnskap 2012. Resultat. Regnskap 2012 0233 Smiberget Borettslag Årsregnskap 2012 Resultat Regnskap 2012 Regnskap 2011 Budsjett 2012 Budsjett 2013 Note Driftsinntekter: Innkrevde felleskostnader 2 18 152 522 17 507 609 18 118 000 19 059 000

Detaljer

Til andelseierne i Nordre Fritzølia Borettslag

Til andelseierne i Nordre Fritzølia Borettslag 1 Nordre Fritzølia Borettslag Til andelseierne i Nordre Fritzølia Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2008

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2008 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2008 Ordinær generalforsamling i, avholdes tirsdag 03.06.2008, kl. 18.00 i Hammersborg Torg 1, 10. etg. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING Valg av møteleder

Detaljer

LIABAKKEN BOLIGSAMEIE DISPONIBLE MIDLER PR

LIABAKKEN BOLIGSAMEIE DISPONIBLE MIDLER PR DISPONIBLE MIDLER PR. 30.4.2017 For å måle selskapets betalingsevne på kort sikt, beregner vi størrelsen på disponible midler, også kalt arbeidskapital. Størrelsen på disponible midler kan bl.a brukes

Detaljer

Draugen Park Borettslag. Årsregnskap 2011

Draugen Park Borettslag. Årsregnskap 2011 Draugen Park Borettslag Årsregnskap 011 7 Note 0 - Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser, forskrift om årsregnskap og årsberetning i borettslag og god

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007. Styret har lagt mye arbeid i å gjøre årsberetningen og regnskapet

Detaljer

Til aksjonærene i AS Theresesg44/L.Gundersensgt6

Til aksjonærene i AS Theresesg44/L.Gundersensgt6 1 AS Theresesg44/L.Gundersensgt6 Til aksjonærene i AS Theresesg44/L.Gundersensgt6 Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder boligaksjeselskapets årsberetning og regnskap for 2013. Styret

Detaljer

Boligsameiet Smestad Hovedgård ÅRSMØTE 2014 Innkalling Årsberetning - Årsregnskap

Boligsameiet Smestad Hovedgård ÅRSMØTE 2014 Innkalling Årsberetning - Årsregnskap Boligsameiet Smestad Hovedgård ÅRSMØTE 24 Innkalling Årsberetning - Årsregnskap Tid: Sted: Mandag 28. april kl.7:3 Smestad sykehjem REGISTRERINGSBLANKETT FOR SAMEIERMØTET Fyll ut og lever denne blanketten

Detaljer

BORETTSLAGET GEITMYRSVN 31 INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2016

BORETTSLAGET GEITMYRSVN 31 INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2016 BORETTSLAGET GEITMYRSVN 31 INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING Generalforsamling i Borettslaget Geitmyrsvn 31 avholdes onsdag 8. juni kl. 18:00 hos OBF. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A Valg

Detaljer

Til andelseierne i Vestbysletta Borettslag

Til andelseierne i Vestbysletta Borettslag 1 Vestbysletta Borettslag Til andelseierne i Vestbysletta Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2010.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2010. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2010. Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Dette er muligheten

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007. Styret har lagt mye arbeid i å gjøre årsberetningen og regnskapet

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2008

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2008 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2008 Ordinær generalforsamling i Mølletoppen Borettslag, avholdes tirsdag 17. juni 2008, kl. 18:00 i OBOS lokaler, Hammersborg torg 1. TIL BEHANDLING FORELIGGER:

Detaljer

Resultatregnskap KOLSÅSTOPPEN BOLIGSAMEIE, 2009

Resultatregnskap KOLSÅSTOPPEN BOLIGSAMEIE, 2009 Resultatregnskap KOLSÅSTOPPEN BOLIGSAMEIE, 29 Note 29-12 28-12 29 21 Inntekter Felleskostnader 1 Annen driftsinntekt 2 2 6 412 12 6 2 476 56 7 75 2 6 482 2 6 482 driftsinntekter 2 613 12 2 483 635 2 6

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2008

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2008 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2008 Ordinært sameiermøte i, avholdes onsdag 9 april 2008, kl. 18.00 i Bomberommet TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A) Valg av møteleder B) Valg av sekretær

Detaljer

ÅRSREGNSKAP SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE

ÅRSREGNSKAP SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE ÅRSREGNSKAP SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett DRIFTSINNTEKTER 2007 2006 2007 2008 Innbetaling til fellesutgifter (note 6) 11 071 968 11 013 078 11 013 078 11 071 968 Vedlikeholdsinntekt

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2009.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2009. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2009. Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling tirsdag 1. juni

Detaljer

Innkalling til ordinær generalforsamling 2011

Innkalling til ordinær generalforsamling 2011 1 Innkalling til ordinær generalforsamling 2011 Ordinær generalforsamling i, avholdes torsdag 26.05.2011, kl. 18.00 i Sessvollmoen militærleir, bygg 0103. Til behandling foreligger: 1. KONSTITUERING A)

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 Ordinært sameiermøte i, avholdes tirsdag 9. mars 2010, kl. 18.00 på SAS hotellet i Nydalen. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A) Valg av møteleder B)

Detaljer

Innkalling til konstituerende sameiermøte 2011

Innkalling til konstituerende sameiermøte 2011 1 Sameiet Kanalveien Innkalling til konstituerende sameiermøte 2011 Konstituerende sameiermøte i Kanalveien Eierseksjonssameie, avholdes tirsdag, 3. mai 2011, kl. 18.00 i Thon Hotell Arena, Lillestrøm.

Detaljer

INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2007

INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2007 INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2007 Ordinært sameiermøte i Solbakken II Sameie, avholdes tirsdag 24.04.2007, Kl 20.00 i Bjørndal Idrettsforening klubbhus TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A) Valg

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2009

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2009 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2009 Ordinær generalforsamling i, avholdes mandag 11. mai 2009, kl. 18.30 i Lørenskog kultursenter, Snippen og Mølla. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008. Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling Mandag 20. april

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I INNKALLING TIL ÅRSMØTE I Sameiet Nordviken B5 A/B Det innkalles med dette til ordinært årsmøte i Sameiet Nordviken B5 A/B Sted: Martodden Barnehage, Kvitbekkgata 29, Hamar. Tid: Onsdag 22.04.15 kl. 18.00

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2010.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2010. 384 Side 1 Sandbakken Borettslag Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2010. Vi ønsker deg velkommen til

Detaljer

Årsregnskap 2014 Borettslaget Parkgata 14

Årsregnskap 2014 Borettslaget Parkgata 14 Borettslaget Parkgata 14 v/ styreleder Jarle Andersen E-post: jarland@online.no Tromsø, 13.3.215. Vår ref.: JB Deres ref.: Utkast til årsregnskap for 214 Vedlagt følger årsregnskap for Borettslaget Parkgata

Detaljer

Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007.

Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007. Styret har lagt mye arbeid i å gjøre årsberetningen og regnskapet

Detaljer

B Overføring av årets resultat til balansen Årets resultat foreslås overført til egenkapitalen. Vedtak: Godkjent

B Overføring av årets resultat til balansen Årets resultat foreslås overført til egenkapitalen. Vedtak: Godkjent 1 Rabben Borettslag Protokoll fra ordinær generalforsamling i Rabben Borettslag ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008. Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling Onsdag 6. mai

Detaljer

INNKALLING TIL SAMEIERMØTE

INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 1 Eierseksjonssameiet Sverdrups Gate 22 INNKALLING TIL SAMEIERMØTE Ordinært sameiermøte i Eierseksjonssameiet Sverdrups Gate 22 avholdes Tirsdag 27.april 2010 kl. 18.00 i fellesrommet, Sverdrupsgate 22.

Detaljer

Innkalling til ordinær generalforsamling 2011

Innkalling til ordinær generalforsamling 2011 1 Øvre Veitvet Borettslag Innkalling til ordinær generalforsamling 2011 Ordinær generalforsamling i Øvre Veitvet Borettslag, avholdes onsdag 11. mai 2011, kl. 18:00 i Stedet Vårt, (Veitvet Eldresenenter,

Detaljer

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. 1 Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. Innkallingen du holder i hånden inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned mye arbeid i å gjøre årsberetningen

Detaljer

I generalforsamlingen kan aksjeeier og ektefelle eller eventuell samboende møte, men bare en har stemmerett.

I generalforsamlingen kan aksjeeier og ektefelle eller eventuell samboende møte, men bare en har stemmerett. 1 Fagerheimgaten 9 AS Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. Innkallingen du holder i hånden inneholder boligaksjeselskapets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har

Detaljer

Onsdag 9 mai kl 18:00 i Sagene Samfunnshus møterom Trinserud

Onsdag 9 mai kl 18:00 i Sagene Samfunnshus møterom Trinserud 1 Mogaten Borettslag Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Onsdag 9 mai kl 18:00 i Sagene Samfunnshus møterom Trinserud Innkallingen du holder i hånden inneholder borettslagets årsberetning

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 1 I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 2 0 1 1 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i A S Th e r e s e s g 4 4 / L. G u n d e r s e n s gt 6, a v h o l d e

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2008

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2008 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2008 Ordinær generalforsamling i, avholdes torsdag 24.april 2008, kl. 1800 i Vahl vg.skole, Herslebsgate 26, 0561 Oslo. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING

Detaljer

Til andelseierne i Christiesgate Borettslag

Til andelseierne i Christiesgate Borettslag 1 Christiesgate Borettslag Til andelseierne i Christiesgate Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom

Detaljer

Oslo, I styret for Stiftelsen Støttelagets Personalboliger. Morten Sundby /s/ Birgit Weyergang-Nielsen /s/ Stig Sætre /s/

Oslo, I styret for Stiftelsen Støttelagets Personalboliger. Morten Sundby /s/ Birgit Weyergang-Nielsen /s/ Stig Sætre /s/ Stiftelsen Støttelagets Personalboliger. Til styremedlemmer og beboere INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2007 Informasjon til beboerne: Ordinær årsmøte i Stiftelsen Støttelagets Personalboliger, ble avholdt tirsdag

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008. Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling Mandag 8. juni

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2008

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2008 1 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2008 Ordinært sameiermøte i, avholdes mandag 31. mars 2008, kl. 18.00 på Radisson SAS Hotell, Nydalen. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A) Valg av møteleder

Detaljer

Årsregnskap 2012 - Resultat

Årsregnskap 2012 - Resultat Årsregnskap 212 - Resultat Note Regnskap 212 Regnskap 211 Budsjett 212 Budsjett 213 Inntekter Felleskostnader, uspesifiserte 1 692 112 692 112 692 14 78 14 Felleskostnader, spesifiserte 2 3 96 3 96 31

Detaljer

DØNSKI BOLIGSAMEIE REGNSKAP REGNSKAP BUDSJETT BUDSJETT Noter 2005 31.12.2005 31.12.2004 2005 2006

DØNSKI BOLIGSAMEIE REGNSKAP REGNSKAP BUDSJETT BUDSJETT Noter 2005 31.12.2005 31.12.2004 2005 2006 Note 1 Regnskapsprinsipper: Årsregnskapet bestående av resultatregnskap, balanse og noteopplysninger er avlagt i samsvar med regnskapsloven av 17. Juli 1998 og god regnskapsskikk for små foretak. Eiendeler

Detaljer

Innkalling til ordinær generalforsamling 2011

Innkalling til ordinær generalforsamling 2011 Innkalling til ordinær generalforsamling 2011 Ordinær generalforsamling i avholdes tirsdag 3. mai 2011 kl.18.00, Tåsen idrettkrets klubbhus, Tåsenveien 32. Til behandling foreligger: 1. KONSTITUERING Valg

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008. Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling 19.05.09 kl 1830

Detaljer

Resultatregnskap SAMEIET HAMANG GÅRD, 2009

Resultatregnskap SAMEIET HAMANG GÅRD, 2009 Resultatregnskap SAMEIET HAMANG GÅRD, 29 Note 29-2 28-2 29 2 Inntekter Felleskostnader Annen driftsinntekt 2 5 73 528 258 3 5 383 4 256 23 5 76 2 249 5 5 4 2 239 6 driftsinntekter 5 989 829 5 639 263 5

Detaljer

Til andelseierne i Vestskogen Borettslag

Til andelseierne i Vestskogen Borettslag 1 Vestskogen Borettslag Til andelseierne i Vestskogen Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2006.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2006. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2006. Styret har lagt mye arbeid i å gjøre årsberetningen og regnskapet

Detaljer

Årsregnskap Borettslaget «navn» Jacob Aallsgt 29. Org.nr 932 098 458 Org.nr xxx xxx xxx. Utarbeidet av OBF Regnskapsbyrå AS

Årsregnskap Borettslaget «navn» Jacob Aallsgt 29. Org.nr 932 098 458 Org.nr xxx xxx xxx. Utarbeidet av OBF Regnskapsbyrå AS Årsregnskap Årsregnskap Borettslaget «navn» Jacob Aallsgt 29 Org.nr 932 098 458 Org.nr xxx xxx xxx Utarbeidet av OBF sbyrå AS Årsregnskap - Resultat 2 Årsregnskap - Resultat 157 Borettslaget Jacob Aallsgt

Detaljer

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. Side 1 Innspurten 4 Borettslag Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. Innkallingen du holder i hånden inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har

Detaljer

Til seksjonseierne i Sameiet Skeiegrenda Panorama

Til seksjonseierne i Sameiet Skeiegrenda Panorama Til seksjonseierne i Sameiet Skeiegrenda Panorama Velkommen til sameiermøte tirsdag 4. april kl. 1800, på Skeie skole. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2016. Styret håper du

Detaljer

Til seksjonseierne i Malmøgata 9 Sameie

Til seksjonseierne i Malmøgata 9 Sameie 1 Malmøgata 9 Sameie Til seksjonseierne i Malmøgata 9 Sameie Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom heftet og viser

Detaljer

Årsregnskap 2013 - Resultat

Årsregnskap 2013 - Resultat Årsregnskap 3 - Resultat Note Regnskap 3 Regnskap Budsjett 3 Budsjett Inntekter Felleskostnader, uspesifiserte 89 6 53 796 98 983 57 Felleskostnader, spesifiserte 8 5 883 6 799 5 799 5 Sum felleskostnader

Detaljer

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R 2 0 1 0 A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r 2 0 1 0

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R 2 0 1 0 A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r 2 0 1 0 1 R o s e n b o r g g t. 1 2 B L I n n k a l l i r n g e n e r a l t f i o r s l a m l i n g o r 2 0 d 1 1 i n æ O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i R os en b o r g g t. 1 2 B L, a v h o l

Detaljer

Årsregnskap 2013 - Resultat

Årsregnskap 2013 - Resultat Årsregnskap 213 - Resultat Note Regnskap 213 Regnskap 212 Budsjett 213 Budsjett 214 Inntekter Felleskostnader, uspesifiserte 1 78 144 692 112 78 14 714 497 Felleskostnader, spesifiserte 2 51 144 3 96 85

Detaljer

Til beboerne i Rådhusgata 21 Sameie

Til beboerne i Rådhusgata 21 Sameie 1 Rådhusgata 21 Sameie Til beboerne i Rådhusgata 21 Sameie Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper du leser nøye

Detaljer

Til beboerne i Nordre Fritzølia Borettslag

Til beboerne i Nordre Fritzølia Borettslag Til beboerne i Nordre Fritzølia Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper du leser nøye igjennom heftet

Detaljer

Til andelseierne i Østre Sandeåsen Borettslag

Til andelseierne i Østre Sandeåsen Borettslag 1 Østre Sandeåsen Borettslag Til andelseierne i Østre Sandeåsen Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser

Detaljer

Til seksjonseierne i St. Halvardsgate 20 Sameie

Til seksjonseierne i St. Halvardsgate 20 Sameie 1 St. Halvardsgate 20 Sameie Til seksjonseierne i St. Halvardsgate 20 Sameie Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom

Detaljer

Til andelseierne i Lysehagan Borettslag

Til andelseierne i Lysehagan Borettslag 1 Lysehagan Borettslag Til andelseierne i Lysehagan Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye igjennom

Detaljer

Til seksjonseierne i Sameiet Olaf Schous Vei 20-24

Til seksjonseierne i Sameiet Olaf Schous Vei 20-24 1 Sameiet Olaf Schous Vei 20-24 Til seksjonseierne i Sameiet Olaf Schous Vei 20-24 Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom

Detaljer

Årsregnskap Borettslaget «navn» Jacob Aallsgt 29. Org.nr Org.nr xxx xxx xxx. Utarbeidet av OBF Regnskapsbyrå AS

Årsregnskap Borettslaget «navn» Jacob Aallsgt 29. Org.nr Org.nr xxx xxx xxx. Utarbeidet av OBF Regnskapsbyrå AS Årsregnskap Årsregnskap 2014 Borettslaget «navn» Jacob Aallsgt 29 Org.nr 932 098 458 Org.nr xxx xxx xxx Utarbeidet av OBF sbyrå AS Årsregnskap - Resultat 2 Inntekter Note Felleskostnader og inntekter 1

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2010

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2010 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2010 Ordinær generalforsamling i, avholdes tirsdag 04.05. 2010, kl. 18.00 i sal 1 hos OBOS, Hammersborg Torg 1. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A) Valg

Detaljer