Innhold. Brev fra administrerende direktør s 3. Kort om Biotec Pharmacon s 4. Farmasøytisk utvikling s 6. Ikke-farmasøytiske produkter s 10

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innhold. Brev fra administrerende direktør s 3. Kort om Biotec Pharmacon s 4. Farmasøytisk utvikling s 6. Ikke-farmasøytiske produkter s 10"

Transkript

1 Årsrapport

2 Innhold Brev fra administrerende direktør s 3 Kort om Biotec Pharmacon s 4 Farmasøytisk utvikling s 6 Ikke-farmasøytiske produkter s 10 Aksjonærforhold s 12 Prinsipper for eierstyring og selskapsledelse s 14 Styrets årsberetning s 1 7 Resultatregnskap s 22 Balanse s 23 Kontantstrøm s 24 Endringer i konsernets egenkapital s 25 Noter - konsern s 26 Resultatregnskap - morselskap s 46 Balanse - morselskap s 4 7 Kontantstrøm - morselskap s 48 Noter - morselskap s 49 Revisors beretning s 54 Vedtekter s 55 2

3 Fra sykdomsforebygging hos laks til moderne immunterapi for mennesker Kjære aksjonær ved å gi fisken beta-glukan som aktiverer det medfødte immunsystem, og det ble da gjort oppsiktsvekkende oppdagelser når det gjelder immunsystemets evne til å bekjempe kreft. Vi er i dag fornøyd med at vi var forut for vår tid når det gjelder å satse på virkestoffer som stimulerer og regulerer det medfødte immunsystem, og at vi var tidlig i stand til å omsette forskningsresultater i nye kommersielle produkter som ga løpende inntekter til selskapet, og mulighet til å gå inn på kostnadskrevende farmasøytisk utvikling. Det var umulig for oss som startet Biotec Pharmacon ASA, å forestille oss selskapet 15 år senere. Når vi i dag utvikler farmasøytiske produkter til behandling av kroniske leggsår hos diabetikere, og til behandling av kreft, er det et resultat av kreativitet og intuisjon kombinert med solid vitenskapelig kompetanse. Å bygge et selskap med utgangspunkt i idéer som i sin tid ikke var allment godtatt, krevde i tillegg dristighet, nøkternhet og utholdenhet. Biotec Pharmacon ASA er en internasjonal pionérbedrift når det gjelder å utvikle produkter som kan påvirke det medfødte immunsystem på en kontrollert måte, til å styrke kroppens egen infeksjonsmotstand, påskynde sårtilheling og utløse immunmekanismer som tilintetgjør kreft. Dette er områder som i løpet av de siste år er kommet i sentrum av banebrytende biomedisinsk forskning. Å ringe med klokka på Oslo børs den 4. november i fjor var et resultat av en lang og krevende prosess, som bekreftet det som kanskje mer en noe annet er selskapets strategiske merkevare, nemlig at virksomheten i tillegg til solid vitenskapelig og teknologisk kompetanse er tuftet på grundighet og etterrettelighet. Jeg er stolt og tilfreds med at jeg har fått anledning til å sitte i førersetet de siste 12 år og lede selskapet gjennom de faser som har vært forutsetningen for en vellykket børsnotering. Selskapet er nå godt i gang med en ny fase som krever nye krefter. Med vennlig hilsen Biotec Pharmacon ASA Men vi var tidlig ute. Allerede på 1980-tallet viste vi at infeksjonsmotstanden hos laks kunne forbedres radikalt Gunnar Rørstad Administrerende direktør 3

4 Kort om Biotec Pharmacon Biotec Pharmacon ASA er et biofarmasøytisk selskap som utvikler nye farmasøytiske produkter til behandling av forskjellige immunrelaterte sykdommer. Selskapet har på basis av egen forskning og produksjonskompetanse utviklet et bioaktivt stoff (SBG, løselig beta-1,3/1,6-glukan) som binder seg til bestemte typer immunceller og utløser mekanismer som styrker immunforsvarets evne til å angripe og ødelegge kreftceller, reparere sår i huden og bekjempe infeksjoner. I tillegg til den farmasøytiske utviklingsaktiviteten, fremstiller og selger selskapet ikke-farmasøytiske helse- og diagnostikkprodukter. Historie Selskapet ble etablert i sin nåværende form i 1990, basert på forskning ved Universitetet i Tromsø. Før selskapet var etablert ble det oppdaget at et bestemt beta-glukan forsterket sykdomsmotstanden hos oppdrettslaks. Samtidig hadde forskning innenfor immunologi vist at beta-glukan, i tillegg til å forsterke infeksjonsforsvaret, kunne stoppe kreftutvikling i forsøksdyr. Videre hadde forskning innenfor marin biokjemi avdekket helt nye egenskaper, bruksområder og kommersielle muligheter for de enzymer som selskapet i dag produserer. Bak denne forskningen stod selskapets grunnleggere og andre forskere som alle har sentrale stillinger i selskapet i dag. Farmasøytisk utvikling Med basis i omfattende og grunnleggende biomedisinsk forskning i løpet av de siste 15 år, har selskapet i de siste 5-6 år gjennomført prekliniske og kliniske studier med SBG. Resultatene fra disse studiene har vært meget løfterike når det gjelder medisinsk virkning og sikkerhetsprofil. På denne bakgrunn har selskapet startet et omfattende farmasøytisk utviklingsprogram med prioritet på bruk av SBG i behandling av kroniske sår og i kreftbehandling. Selskapet gjennomfører for tiden fire studier i klinisk fase I og II innenfor disse to hovedområdene, og ytterligere studier er under planlegging. Selskapets strategi innebærer å gjennomføre fase II kliniske studier i egen regi, for deretter å søke verdiøkende allianser med andre selskaper, for eksempel farmasiselskaper. Eksisterende produkter I tillegg til selskapets farmasøytiske utviklingsaktivitet, driver konsernet produksjon og salg av ikke-farmasøytiske helse- og diagnostikkprodukter. Disse produktene omfatter egenutviklede beta-glukaner som kan styrke immunsystemet hos dyr og mennesker, og DNAmodifiserende enzymer som brukes i genteknologisk forskning og diagnostikk. Marked Innenfor selskapets farmasøytiske utviklingsprogram prioriterer Biotec Pharmacon bruk av SBG til behandling 4

5 av kroniske sår, især hos diabetespasienter, og bruk av SBG til kreftbehandling i kombinasjon med monoklonale antistoffer eller terapeutisk vaksinasjon. Kroniske sår hos diabetespasienter er et stort medisinsk problem. Innenfor OECD antas det at mer enn 3 millioner diabetikere er rammet, og det finnes i dag ingen gode behandlingsformer for slike sår. Salget av monoklonale antistoffer til bruk innenfor kreftbehandling er i kraftig vekst og utgjorde et marked på mer enn USD 5 milliarder i Innenfor det ikke-farmasøytiske området er det en økende oppmerksomhet om viktigheten av å ha et godt immunforsvar for å forebygge sykdom. Biotec Pharmacon er et av få selskaper som kan tilby vitenskapelig dokumenterte produkter i dette markedet. Organisasjon og ledelse Biotec Pharmacon består av 55 kompetente medarbeidere, samt en rekke eksterne samarbeidspartnere særlig innenfor farmasøytisk og klinisk utvikling. Av selskapets egne ansatte arbeider ca. halvparten med forskning og utvikling, produksjon, kvalitetskontroll og administrasjon, mens de øvrige arbeider med markedsføring og salg av de ikkefarmasøytiske helse- og diagnostikkproduktene. Av de ansatte i Norge har to tredjedeler universitetsutdannelse og 7 ansatte har doktorgrad. Flere ledende stillinger innenfor forskning og utvikling, bl.a. professor i mikrobiologi og marin biokjemi. Finn Samuelsen (46), finansdirektør (CFO) siden Siviløkonom og MBA. Tidligere finansdirektør i SensoNor ASA, erfaring fra bl.a. Hafslund Nycomed ASA og Kreditkassen. Steinar Børresen (56), produksjonsdirektør (VP CMC) siden Hovedfag (Cand. Real) i kjemi. Tidligere produksjonsdirektør i Nycomed Imaging. Arvid Vangen (53), økonomi og administrasjonssjef (VP Finance & Administration) siden Siviløkonom. Tidligere økonomisjef i Troms Tre AS, erfaring fra undervisning i vidergående skole. Rolf Nordmo (47), administrerende direktør (Managing Director) Immunocorp AS siden Veterinær (DVM). Tidligere daglig leder av VESO Vika AkvaVet, og erfaring fra landbruksforvaltningen. Nøkkeltall (Beløp i millioner kroner) Hovedtall fra resultatregnskap: Salgsinntekter 70,0 70,0 Driftsresultat -15,4-8,9 Årsresultat -11,8-6,4 Hovedtall FoU: Brutto FoU kostnader 29,1 23,4 FoU kostnader i % av salgsinntekter 41,5% 33,5% Ledelsen består av: Gunnar Rørstad (46), administrerende direktør (CEO) siden Fiskerikandidat med hovedfag (M. Sc.) i biokjemi og tilleggstudier i immunologi og fiskehelse. En av grunnleggerne av Biotec Pharmacon. Jan Raa (66), forskningsdirektør (CSO) siden Dr. Philos. En av grunnleggerne av Biotec Pharmacon. Hovedtall fra balansen: Kontantekvivalenter 94,9 20,1 Sum eiendeler 140,6 60,7 Egenkapital 127,8 51,3 Egenkapital % 90,9% 84,5% 5

6 Farmasøytisk utvikling Biotec Pharmacons kliniske utviklingsprogram bygger på kunnskap i immunologi og på omfattende studier av hvordan SBG kan aktivere hvite blodceller som reparerer sår hos diabetespasienter og kan forsterke immunmekanismer som tilintetgjør kreft. Immunsystemet Kroppens immunsystem består av et stort antall hvite blodceller som beskytter mot sykdom. Til sammen utgjør immunsystemet så mye som 2-3% av kroppsvekten og det finnes overalt i kroppen, og mest i overflatevevene. Det er vanlig å beskrive immunsystemet som to systemer: Det ene kalles det medfødte (innate) immunsystem, det andre det tillærte, eller adaptive, immunsystem. Det første er fullt utviklet fra den dag vi fødes, det finnes i alle dyregrupper og det fungerer som et førstelinjeforsvar som reagerer svært raskt og stopper de aller fleste infeksjoner. De hvite blodceller som inngår i det medfødte immunsystem hos mennesker, er utstyrt med de biokjemiske drapsmekanismer som kan tilintetgjøre infeksjoner og kreftceller, og de spiller hovedrollen i fjerning av døde kroppsceller og i reparasjon av skadet vev. Det tillærte immunsystem trer i kraft dersom en infeksjon klarer å overmanne forsvarsmekanismene i det medfødte system, og det reagerer svært langsomt. Først etter en uke eller mer begynner de hvite blodceller som tilhører dette systemet å lage antistoff mot den mikroorganismen som har klart å trenge gjennom de ytre forsvarsverk. Men dersom samme infeksjon opptrer på nytt, reagerer det svært raskt og meget effektivt. Det husker tidligere infeksjoner og slår straks tilbake dersom en infeksjon opptrer på nytt. Dette er basis for vaksinasjon beskyttelse mot senere infeksjon ved å tilføre kroppen stoffer (antigener) som er særegen for en spesielt farlig organisme og som immunsystemet reagerer på som om det var en infeksjon. Det medfødte immunsystem fungerer som et sentralt regulerings- og styringssystem for kroppens immunforsvar. Ved å påvirke det medfødte immunsystem kan f.eks det tillærte systemet oppreguleres slik at effekten av vaksiner blir bedre. Det kan også påvirkes slik at immunreaksjoner blir dempet, f.eks. slik at skadelige betennelser holdes i sjakk. Biotec Pharmacon har basert sitt farmasøytiske utviklingsprogram på forskning om hvordan det medfødte immunsystem fungerer og hvor- 6

7 dan beta-1,3/1,6-glukanet SBG kan forsterke eller dempe immunreaksjoner. Dette berører så fundamentale immunologiske mekanismer at SBG kan gi utslag på mange ulike kliniske tilstander. Gjennom millioner av års utvikling har dyr og mennesker benyttet en kjemisk struktur tilsvarende den i SBG som et overordnet faresignal i mobiliseringen av immunsystemets kamp mot infeksjoner. Den biologiske fornuft bak en slik tilpasning er at stoffer med denne spesielle strukturen hører hjemme blant mikroorganismer, men er fremmed for dyreriket. I dag vet vi at hvite blodceller av typen makrofager, dendrittiske celler, naturlige drepeceller og granulocytter, som alle inngår i det medfødte immunsystem, er utstyrt med helt spesielle festepunkter, eller reseptorer, som binder SBG. I tillegg til at denne bindingen av SBG til hvite blodceller i hud og slimhinner fører til generell mobilisering av infeksjonsforsvaret, fører den til at kroppens evne til å reparere vevsskader og til å danne nytt vev blir forsterket, og den utløser mekanismer som fører til drap av kreftceller. Biotec Pharmacon har gitt behandling av diabetiske sår og immunterapi av kreft høyeste prioritet i selskapets farmasøytiske utviklingsprogram. På grunn av SBGs virkning på fundamentale mekanismer i det medfødte immunsystemet, har produktet potensial også innenfor andre kliniske indikasjonsområder. om å sette i gang en større klinisk fase II-studie på dette området. For tiden pågår det en fase II-studie i Russland med SBG brukt på fotsår hos diabetikere. Avtale om en tilsvarende studie i England er inngått. Studiene i Russland forventes å være avsluttet i Forutsatt positive resultater fra fase II-studiene vil Biotec Pharmacon søke partnerskap med selskaper som er dominerende på det internasjonale markedet for produkter til behandling av sår. Immunterapi av kreft Kreft er en sykdom der unormale vevsceller begynner å formere seg ukontrollert slik at det dannes svulster. Immunterapi av kreft bygger på idéen om at kroppens eget immunsystem skal gjøres i stand til å oppdage kreftceller - og til å drepe dem. Det er to måter å gå frem på for å få immunsystemet selv til å ta hånd om kreft. Den ene er å vaksinere med stoffer (antigener) som finnes på kreftceller, i den hensikt å få kroppen selv til å lage antistoff mot disse cellene. Dette Behandling av diabetiske sår Sår i huden vil vanligvis gro uten komplikasjoner hos mennesker med et velfungerende immunsystem. Hvite blodceller som finnes i hudens bindevev, spesielt makrofager, spiller en sentral rolle for normal sårtilheling. Vi har funnet at disse cellene har nedsatt funksjon hos diabetikere, noe som kan forklare at diabetikere lettere enn andre får kroniske sår. Beta-1,3/1,6-glukan aktiverer diabetiske makrofager og sannsynligvis av samme grunn fører SBG til at diabetiske sår gror. Virkningen av SBG på denne lidelsen er med andre ord godt forankret i kunnskap om stoffets virkemekanisme og denne kunnskap lå til grunn for beslutningen om å prioritere behandling av diabetske sår i selskapets farmasøytiske utviklingsprogram. Den første studien med et begrenset antall pasienter, utført i Arkhangelsk i Russland, ga svært gode resultater og skapte nødvendig trygghet for selskapets beslutning 7

8 prinsippet tilsvarer vaksinasjon mot infeksjonssykdommer. Den andre fremgangsmåten er å injisere ferdigproduserte kreft-antistoffer. Den siste metoden er blitt svært aktuell de siste 5-10 år etter at det ble mulig å lage humane antistoffer i laboratoriet ved hjelp av moderne bioteknologiske metoder. Felles for begge metodene er imidlertid at den kliniske effekten er dårligere enn det som var forventet. Likevel har bruk av antistoffer såkalte monoklonale antistoffer (mabs) mot kreft hatt en ektremt rask utvikling de siste 5 årene. Salget av mabs mot kreft var i 2004 mer enn 30 milliarder norske kroner, hvorav salget av Herceptin mot brystkreft hos kvinner utgjorde mer enn 5 milliarder kroner, og Rituxan mot non-hodgkin s lymfom mer enn 15 milliarder kroner. Biotec Pharmacon har foreløpig valgt å satse på utvikling av sin egen farmasøytiske produktkandidat SBG til bruk i kombinasjon med injiserte mabs mot kreft. Dette valget bygger på den oppdagelse at SBG gitt oralt i kombinasjon med injiserte kreftantistoffer i mus gir mye kraftigere virkning mot kreft enn de injiserte kreftantistoffene alene. Det virker som om SBG bidrar til spesifikt å innrette immunsystemets drapsmekanismer mot de kreftceller som blir merket av de injiserte antistoffene. Prekliniske studier ved Memorial Sloan-Kettering Cancer Center i New York har vist at et injisert antistoff mot neuroblastom blir svært virkningsfullt mot denne kreftformen når det blir gitt i kombinasjon med SBG. Dette ligger til grunn for den første kliniske fase I/II-studien mot neuroblastom hos barn, hvor formålet er å klarlegge egnet og sikker dose av SBG og mulig klinisk effekt. Biotec Pharmacon har startet planleggingen av to fase II-studier der SBG vil bli testet ut sammen med kommersielt tilgjengelige mabs. Det ene av disse studiene gjelder oralt tilført SBG i kombinasjonen med injisert antistoff (Trastuzumab/Herceptin) mot brystkreft hos kvinner, det andre i kombinasjon med injisert antistoff (Rituximab/Rituxan) mot non-hodgkin s lymfom. I begge disse tilfellene er antistoffene rettet mot strukturer (antigener) som finnes uttrykt på kreftcellene og som forhåpentligvis vil virke som angrepspunkt for de drapsceller som blir mobilisert av SBG. Selskapet forhandler for tiden med sykehus innenfor EU om klinisk utprøving av SBG ved andre kreftformer og grunnleggende studier av cellulære og molelylære mekanismer bak SBGs virkning mot kreft. Forretningsmulighetene for selskapet ligger i at SBG kan forebedre den kliniske effekten av kreftantistoffer. Til tross for det høye salget av slike antistoffer, er forskriving av dem begrenset av økonomiske vurderinger av nytte i forhold til kostnad. En enkeltbehandling med mabs kan koste flere hundretusen kroner per behandling, mens den livsforlengende virkning er begrenset. Dersom effekten kan forbedres, vil de økonomiske innvendingene bli mindre, særlig dersom det skulle vise seg at SBG forbedrer effekten selv når det brukes mindre mengde kostbart antistoff. 8

9 Kliniske studier med SBG 9

10 Ikke-farmasøytiske produkter Biotec Pharmacon har flere ferdigutviklede produkter, hvorav noen allerede er å finne på markedet. I 2005 utgjorde salget av disse produktene 70 millioner kroner og bidro med et driftsresultat før avskrivninger på 12,1 millioner kroner. De ikke-farmasøytiske produktene til Biotec Pharmacon består av forskjellige formuleringer av beta-glukaner som styrker immunforsvaret til mennesker og dyr, samt marine finkjemikalier som brukes innenfor diagnostikkmarkedet. Konsumenthelseprodukter Selskapet produserer og markedsfører kosttilskudd og kosmetikk med beta-glukan som den aktive ingrediensen. Formuleringen av beta-glukan som brukes i kosttilskuddspruduktet kalles NBG som er en forkortelse for Norsk Beta Glukan. Kosttilskuddet som inneholder NBG markedsføres under merkenavnet Immutol. En spesiell formulering av NBG brukes også i en hudkrem som markedsføres under navnet Immuderm. Immutol og Immuderm markedsføres i dag hoved sakelig i Nord-Amerika og i Japan. Biotec Pharmacon har et heleiet datterselskap i USA som selger Immutol og Immuderm direkte til konsumenter i USA og Canada via internett og postordre. I Japan markedsføres Immutol mot helsekostmarkedet og mot helseklinikker via en distributør. Gjennom det norske datterselskapet Immunocorp AS arbeider Biotec Pharmacon med en lansering av Immutol og Immuderm i Norge og Europa. Det er en økende bevissthet i befolkningen om at et vel fungerende immunsystem er viktig for god helse. Selskapet er godt posisjonert med sine immunstyrkende produkter i dette markedet. Dyrehelseprodukter Etableringen av Biotec Pharmacon i 1990 var basert på utvikling av sykdomsforebyggende produkter til bruk i fiskeoppdrettsnæringen. Produktet som ble utviklet den gang, MacroGard, har siden vist seg å ha sykdomsforebyggende effekt også hos en rekke andre dyrearter. MacroGard regnes i dag som det ledende immunmodulerende dyrehelseprodukt og selges til fôr produsenter verden over til bruk i helsefôr innenfor akvakultur og husdyrsektoren. Det er voksende interesse for naturlige produkter som kan forebygge sykdomsutbrudd innenfor husdyrsektoren. Forbudet mot bruk av fôrantibiotika som trådte i kraft i 10

11 som gjør dem velegnet for bruk til bl.a. DNA-baserte analyser innenfor forskning, rettsmedisin og diagnostikk. Hovedproduktet i dag er SAP som er en forkortelse for Shrimp Alkaline Phosphatase. Dette produktet markedsføres gjennom det amerikanske selskapet United States Biochemicals mot diagnostikksektoren internasjonalt. Biotec Pharmacon har også utviklet andre marine enzymer, og selskapet arbeider aktivt med å utvikle applikasjoner for kommersiell anvendelse av disse. EU i 2006, vil fremtvinge alternative måter å forhindre sykdom blant dyr på, herunder bruk av stoffer som stimulerer dyrenes immunforsvar. Gjennom datter selskapet Immunocorp AS arbeides det med å fremme salget av MacroGard ytterligere gjennom nært samarbeid med viktige kunder og distributører verden over. Selskapet bearbeider også markedet innenfor kjæledyrsektoren. Marine finkjemikalier Biotec Pharmacon produserer finkjemikalier som er utviklet fra selskapets marine bioprospekteringsaktivitet. Bioprospektering innebærer systematisk leting i naturen etter stoffer som har bestemte egenskaper i forhold til en industriell applikasjon. Biotec Pharmacon har fra kilder i det marine miljø funnet frem til enzymer med egen skaper 11

12 Aksjonærforhold Om Biotec Pharmacon aksjen Biotec Pharmacon ASA ble notert på Oslo Børs den 4. november 2005 under ticker-koden BIOTEC. Forut for børsnoteringen gjennomførte selskapet en emisjon på aksjer til kurs kroner 24,50 per aksje. Totalt antall utestående aksjer etter emisjonen er , hver pålydende 1 krone. Selskapet har kun én aksjeklasse med like rettigheter. Aksjekursen ved årsslutt var kr 21,50. Aksjekursen har så langt i 2006 steget med 59% til kr 34,20 per aksje (27. mars 2006). Aksjonærstruktur Per hadde Biotec Pharmacon 280 aksjonærer. Ved utløpet av mars 2006 hadde antallet aksjonærer øket til ca. 380 aksjonærer. De 20 største aksjonærene per var: AKSJONÆR AKSJER EIERANDEL Piro AS ,84% Four Seasons Private Equity AS ,25% Ludwig Mack AS ,92% Odin Norge ,91% Nordea Bank Denmark AS ,79% Gunnar Rørstad ,75% Hartvig Wennberg AS ,41% Jan Raa ,83% Knut Eirik Andersen ,37% Biotec Pharmacon ASA ,01% Anchor Secondary 2 Holding AS ,97% Norgesinvestor Proto AS ,90% B Skaugen AS ,86% Richard Waggoner ,86% MP Pensjon ,63% VPF Avanse Norden ,09% Arne Handeland ,94% Baumann Invest AS ,91% Hilde Raa ,86% Selvaag Invest AS ,76% Sum 20 største aksjonærer ,84% Andre aksjonærer ,16% Sum alle aksjonærer ,00% Emisjonsfullmakter og fullmakt til kjøp av egne aksjer Generalforsamlingen har tildelt styret en emisjonsfullmakt hvor det gjenstår aksjer. Fullmakten løper frem til 26. mai Styret har også frem til samme dato fullmakt til å utstede inntil aksjer i forbindelse med aksjeordninger rettet mot ansatte. Styret har også fullmakt til å kjøpe inntil egne aksjer. Fullmakten utgjør 8,2% av aksjekapitalen og løper frem til 26. november Styret vil foreslå overfor generalforsamlingen at denne fullmakten forlenges frem til den ordinære generalforsamlingen i Selskapet eide egne aksjer per Utbyttepolitikk Selskapets mål er å gi aksjonærene høy avkastning basert på langsiktig resultatvekst. Selskapet vil betale utbytte avhengig av selskapets resultat og andre finansielle forhold, slik som for eksempel kapitalbehov, fremtidig resultatforventninger og skattemessige forhold. På kort sikt planlegger selskapet å øke driftskostnadene relatert til forskning, utvikling og markedsføring. Det planlegges derfor ikke utbytte til aksjonærene på kort til mellomlang sikt. Investorrelasjoner Biotec Pharmacon vektlegger lik og samtidig informasjon til aksjemarkedet. Selskapet avholder normalt åpne investorpresentasjoner i forbindelse med fremleggelse av 12

13 kvartalsresultater. Nyheter blir løpende lagt ut på selskapets hjemmeside Pressemeldinger distribueres gjennom Hugin. Biotec Pharmacon har som målsetting å øke kunnskapen om selskapet i aksje markedet gjennom presis og tillitsfull kommunikasjon med aksjonærer, analytikere og investorer. Finansiell kalender Ordinær generalforsamling Resultat første kvartal Resultat andre kvartal Resultat tredje kvartal 2006 Det tas forbehold om endring av datoer. 13

14 Prinsipper for eierstyring og selskapsledelse Norsk utvalg for eierstyring og selskapsledelse (NUES) fremla Norsk anbefaling for eierstyring og selskapsledelse den 7. desember Den 8. desember 2005 ble det fremlagt en revidert anbefaling. Formålet med anbefalingen er at børsnoterte selskaper skal ha eierstyring og selskapsledelse som klargjør rolledeling mellom aksjeeiere, styre og daglig ledelse utover det som følger av lovgivningen. Biotec Pharmacons prinsipper for eierstyring og selskapsledelse følger strukturen i den reviderte anbefalingen fremlagt av NUES den 8. desember Prinsippene er beskrevet nedenfor: 1. Redegjørelse for eierstyring og selskapsledelse Styret har utarbeidet prinsipper for eierstyring og selskapsledelse. Prinsippene, beskrevet i dette dokumentet, følger Norsk anbefaling for eierstyring og selskapsledelse av 7. desember 2004 revidert den 8. desember Selskapet skal bygges på et verdigrunnlag preget av grundighet, etterrettelighet og likebehandling overfor aksjonærer, ansatte, kunder og leverandører. Selskapet skal i tillegg følge de retningslinjer for kvalitet og etikk som kreves av et farmasøytisk selskap, herunder følge retningslinjer som er fastsatt av Legemiddelindustriforeningen (www.lmi.no). 2. Virksomhet Selskapets virksomhet er beskrevet i vedtektenes 3. Vedtektene er vist på side 55 i årsrapporten. I tillegg er vedtektene lagt ut på selskapets hjemmeside Selskapets mål og hovedstrategier er beskrevet i årsrapporten. 3. Selskapskapital og utbytte Selskapets egenkapital per utgjorde 127,8 millioner kroner. Egenkapitalen ble styrket gjennom en emisjon foretatt i forkant av børsnoteringen av selskapet i november Styret mener at egenkapitalen er tilfredsstillende sett i forhold til selskapets virksomhet. Selskapets utbyttepolitikk fremgår på side 12 i årsrapporten. På grunn av at selskapet er i en utviklingsfase innenfor det farmasøytiske området, forventer ikke styret at det vil bli foreslått utbytte på kort og mellomlang sikt. I generalforsamling den 26. mai 2005 ble styret tildelt en emisjonsfullmakt på aksjer. I forkant av børsnoteringen i november 2005 ble det utstedt aksjer under denne fullmakten. Det gjenstår således aksjer som kan utstedes i henhold til fullmakten. Emisjonsfullmakten omfatter ikke tingsinnskudd eller kapitalforhøyelser i forbindelse med fusjoner. Øvrige vilkår for utstedelse av nye aksjer bestemmes av styret, men emisjonskursen kan ikke settes lavere enn kr 20,- per aksje. Fullmakten løper i 2 år. På generalforsamlingen den 26. mai 2005 ble styret tildelt en fullmakt til kjøp av inntil egne aksjer. Fullmakten utgjør 8,2% av aksjekapitalen. Laveste pris per aksje er kr 1,- og høyste pris per aksje er kr 50,-. Selskapet eier egne aksjer per 31. desember Styret kan beslutte når og hvordan aksjene eventuelt skal avhendes. Fullmakten gjelder i 18 måneder. På generalforsamlingen den 26. mai 2005 ble styret også tildelt en fullmakt til å utstede inntil aksjer i forbindelse med aksjeordninger rettet mot ansatte. Fullmakten gjelder i 2 år. Ingen aksjer er utstedt under denne fullmakten per 31. desember Likebehandling av aksjeeiere og transaksjoner med nærstående Biotec Pharmacon har kun én aksjeklasse med like rettigheter. Aksjeeiernes fortrinnsrett ved 14

15 kapitalforhøyelser kan fravikes etter gjeldende fullmakt. Selskapets transaksjoner med egne aksjer vil som hovedregel skje til børskurs. I visse tilfeller vil transaksjoner med egne aksjer skje til kurser som avviker fra børskurs, f.eks. i forbindelse med aksjeordninger for ansatte og ved oppgjør i form av aksjer ved oppkjøp. Det foreligger en avtale som gir selskapet en rett til å kjøpe aksjer, se note 11. Generalforsamlingen ga den 27. oktober 2005 sin tilslutning til en bonusavtale inngått mellom selskapet og styremedlem og aksjeeier Rolf Seljelid. Selskapets revisor utarbeidet en redegjørelse overfor generalforsamlingen i forbindelse med avtalen. Selskapet leier lokaler for sitt hovedkontor fra Ludwig Mack AS som er en aksjonær. Leieavtalen er inngått på normale forretningsmessige vilkår. Styremedlemmer og ledende ansatte plikter å gi melding til styret dersom de har vesentlig interesse i en avtale som inngås av selskapet. 5. Fri omsettelighet Selskapets vedtekter setter ingen begrensninger vedrørende omsetning av aksjer i selskapet. 6. Generalforsamling Ordinær generalforsamling avholdes som hovedregel innen utløpet av april måned. I år avholdes generalforsamlingen den 25. april. Påmeldingsfristen settes normalt til dagen før avholdelse av generalforsamlingen. Aksjeeiere som ikke selv kan delta på møtet, kan stemme ved bruk av fullmakt. I henhold til vedtektene er det styrets leder som åpner generalforsamlingen. Normalt vil også medlemmer av styret, valgkomite, revisor og ledelse være tilstede på generalforsamlingen. Protokoll fra generalforsamlingen gjøres tilgjengelig på selskapets hjemmeside. 7. Valgkomité Selskapet har en vedtektsfestet valgkomité bestående av tre medlemmer som velges av generalforsamlingen for to år av gangen. I henhold til vedtektenes 6 skal medlemmene av komiteen være aksjeeiere eller representanter for aksjeeiere. Nåværende valgkomite består av Kjell Ramberg (styremedlem), Jan Gunnar Hartvig (styremedlem og aksjeeier) og Knut Eirik Andersen (aksjeeier). Med ønske å etterkomme anbefalingen fra NUES om at flertallet i valgkomiteen bør være uavhengig av styret og den daglige ledelsen har styret vedtatt å foreslå overfor generalforsamlingen at det velges en ny valgkomite. Styret har også vedtatt et forslag til instruks for valgkomiteen som fremmes for generalforsamlingen. Dette forslaget sendes til akjonærene sammen med innkallingen til den ordinære generalforsamlingen. 8. Bedriftsforsamling og styre, sammensetning og uavhengighet Selskapet har ikke bedriftsforsamling. Selskapets styre skal i følge vedtektene bestå av minimum 3 og maksimum 7 medlemmer. For tiden har styret 7 medlemmer. Ett styremedlem (Rolf Seljelid) er også deltidsansatt som rådgiver i selskapet. To styremedlemmer representerer hovedaksjonærer som tilsammen eier ca. 37% av aksjene i selskapet. Øvrige styremedlemmer er uavhengige av selskapets hovedaksjeeiere. Styrets leder velges av generalforsamlingen i henhold til selskapets vedtekter. Styrets funksjonstid er to år. Informasjon om styrets medlemmer fremgår på selskapets hjemmesider. 9. Styrets arbeid Det er utarbeidet en instruks for styrets arbeid. Styret fastsetter ved inngangen til hvert år en plan for sitt arbeid det kommende året, som i tillegg til å dekke de saker som ifølge lov eller forskrift krever styrets behandling, også inneholder andre tema som det er viktig for styret å følge opp. Det foreligger stillingsinstruks for administrerende direktør og for den øvrige toppledelse. Styret er av den oppfatning at selskapet har god intern kontroll. Dette kommer til uttrykk ved at selskapet har kvalitetssertifisering i henhold til ISO 9001:2000, og i tillegg har oppnådd tilvirkningstillatelse for legemidler, og ble dessuten bekreftet gjennom flere due diligence gjennomganger foretatt i forbindelse med børsnoteringen av selskapet. Det er etablert rutiner for håndtering av innsideinformasjon gjeldende for alle ansatte. Det er etablert egne rutiner for primærinnsidere. Rutinene gjenspeiler de nye retningslinjene fra Oslo Børs. Det er også etablert 15

16 rutiner for regelmessig regnskapsmessig rapportering. Videre rapporterer ledelsen jevnlig overfor styret om fremdriften i selskapets farmasøytiske utviklingsprogram. Styret skal fortløpende kontrollere at selskapet etterlever sitt verdigrunnlag og følger sine etiske retningslinjer. Styret foretar minst en årlig egenevaluering av sitt arbeid og sin kompetanse, normalt på det siste styremøtet hvert år. I tillegg foretar styret minst en årlig evaluering av arbeidet til administrerende direktør og den øvrige toppledelse, blant annet ved å vurdere oppnåelsen av fastsatte mål (key performance indicators). Det er valgt nestleder som leder styremøtene når styreleder ikke kan delta. Styret tar i bruk styrekomitéer ved behov. I 2005 har det vært nedsatt styrekomitéer som har arbeidet med kompensasjon til ledelse, aksjeordninger for ansatte, kapitalforhold, etablering av valgkomité og eierstyring/ selskapsledelse. Datterselskap i konsernet har egne styrer hvor ledelsen i morselskapet er styremedlemmer. 10. Godtgjørelse til styret Godtgjørelsen til styret fastsettes av generalforsamlingen basert på forslag fra valgkomiteen. Godtgjørelsen for 2005 er foreslått til kr for styrets leder og kr for hvert av styrets øvrige medlemmer. Det er ikke etablert opsjonsordninger for styrets medlemmer. 11. Godtgjørelser til ledende ansatte Styret beslutter lønn og annen godtgjørelse for administrerende direktør, og fastsetter retningslinjer for slike ordninger når det gjelder øvrige ansatte. Styrets beslutning er basert på forslag fra en kompensasjonskomité nedsatt av styret. Mandatet for kompensasjonskomiteens arbeid er fastsatt i en egen instruks som er vedtatt av styret. Blant de bærende prinsipper for kompensasjonskomiteen er å se hen til markedsmessige ordninger i sammenlignbare selskaper og søke løsninger som er egnet til å virke stimulerende for den langsiktige verdiskapning i selskapet. Betingelser for ledelsen forøvrig bestemmes av administrerende direktør. Det er etablert en opsjonsordning for ledende ansatte. Hovedprinsippene for opsjonsordningen er at utøvelseskursen skal være høyere enn markedskurs ved tildeling, ordningen skal gi et incentiv om å bli i selskapet, og ordningen skal graderes etter muligheten den ansatte har for å kunne medvirke til en positiv verdiutvikling for selskapets aksje. Godtgjørelse til ledende ansatte fremgår av note Informasjon og kommunikasjon Styret har fastsatt retningslinjer for informasjon og rapportering. Retningslinjene er utformet i tråd med gjeldende lovgivning og børsregelverket. Selskapet vektlegger lik og samtidig informasjon til aksjemarkedet. Selskapet avholder normalt åpne investorpresentasjoner i forbindelse med fremleggelse av kvartalsresultater. Meldinger blir lagt ut på selskapets hjemmeside samtidig som informasjonen formidles til aksjonærene gjennom meldingssystemet til Oslo Børs. Selskapet distribuerer også pressemeldinger gjennom Hugin. 13. Overtakelse Styret har ikke iverksatt tiltak som har til hensikt å forhindre eller vanskeliggjøre et eventuelt tilbud på selskapets aksjer. 14. Revisor Selskapets revisor er PricewaterhouseCoopers ved Kent-Helge Holst. Revisor vil fra og med 2006 fremlegge for styret en plan for gjennomføring av revisjonsarbeidet. Revisor deltar i styremøtet som behandler årsregnskapet. Det er innført en praksis i 2006 om at styret og revisor en gang i året møtes uten at den administrative ledelsen er tilstede. I samme møte gjennomgås også selskapets interne kontrollrutiner. Revisor har avgitt en skriftlig redegjørelse vedrørende oppfyllelse av uavhengighetskrav. Revisor har i 2005 ytet selskapet bistand i forbindelse med omlegging til IFRS og diverse rådgivning innen regnskap og skatt. En oversikt over tjenester ytet av revisor utover revisjon er fremlagt og godkjent av styret i forbindelse med behandling av årsregnskapet. Revisor deltar på selskapets ordinære generalforsamling. Generalforsamlingen orienteres om fordelingen av godtgjørelse til revisor mellom revisjon og andre tjenester levert av revisor. 16

17 Årsberetning 2005 I 2005 igangsatte Biotec Pharmacon nye viktige kliniske studier med selskapets farmasøytiske virkestoff SBG. Selskapets prioriterte terapiområder er behandling av diabetiske sår og immunterapi av kreft. På disse områdene ble det igangsatt følgende studier: Behandling av diabetiske sår (klinisk fase II) ved sykehus i Arkhangelsk og St. Petersburg, Russland. Immunterapi av kreft med SBG i kombinasjon med kreftantistoff (klinisk fase I/II) ved Memorial Sloan- Kettering Cancer Center i New York. I 2005 ble det i tillegg gitt godkjenning for oppstart av en klinisk studie med SBG til behandling av vevsskader hos brannskadepasienter ved Haukeland universitetssykehus i Bergen. Selskapet har videreført studien (klinisk fase II) av virkningen av SBG på sår i munnhulen (oral mukositt) hos kreftpasienter, forårsaket av stråle- og kjemoterapi. Et viktig mål ble oppnådd ved at europeiske legemiddelmyndigheter (EMEA) innvilget orphan medicinal product designation for SBG brukt for denne indikasjonen. I tillegg har Statens legemiddelverk i 2005 innvilget Biotec Pharmacon tilvirkertillatelse for legemidler for fremstilling av SBG til bruk i kliniske studier. I november 2005 ble Biotec Pharmacon børsnotert etter gjennomføring av en emisjon som tilførte selskapet 96 millioner kroner brutto i ny kapital. Utviklingen i 2005 Behandling av sår Selskapet har tidligere gjennomført en klinisk pilotstudie som viste at SBG ga svært god tilheling av kompliserte fot- og leggsår hos pasienter med diabetes. Denne medisinske virkningen skyldes at SBG stimulerer immunceller som hos diabetespasienter har nedsatt funksjon og som er avgjørende for at sår skal gro. På basis av disse oppdagelsene igangsatte selskapet i 2005 en klinisk fase II studie ved sykehus i Arkangelsk og St. Petersburg, Russland. Studien omfatter 60 pasienter og forventes gjennomført i løpet av Selskapet har i 2005 også tilrettelagt for en tilsvarende studie i England. Norske legemiddelmyndigheter godkjente i 2005 en klinisk studie med SBG for behandling av brannskadesår og de første pasientene ble inkludert i januar i år ved Haukeland Sykehus i Bergen. Immunterapi av kreft Basert på gode resultater fra konseptbevisstudier i dyr gjennomført med SBG i kombinasjon med kreftantistoffer, og på basis av selskapets intellektuelle rettigheter, tilrettela Biotec Pharmacon i 2005 for de første kliniske studier basert på denne behandlingsformen. En viktig milepæl ble nådd da amerikanske legemiddelmyndigheter godkjente oppstart av studien, og de første pasientene kunne starte behandling ved det anerkjente sykehuset Memorial Sloan-Kettering Cancer Center i New York. I denne studien blir pasienter som lider av kreftsykdommen neuroblastom behandlet med SBG gitt oralt i kombinasjon med et injisert monoklonalt kreftantistoff (mab). Prekliniske studier gjennomført ved samme sykehus viste at denne behandlingsmetoden ga større anti-tumor effekt enn behandling med kreftantistoffer gitt alene. Formålet med den pågående studien er å vurdere om kombinasjonen SBG/mAb er sikker i bruk, samt å analysere tumor-utvikling hos pasientene. Selskapets strategi innenfor kreftområdet innebærer gjennomføring av kliniske forsøk med SBG tilført oralt i kombinasjon med forskjellige typer antistoffer eller terapeutisk vaksinasjon mot forskjellige kreftformer. I tråd med denne strategien ble det i 2005 inngått intensjonsavtaler med Ullevål universitetssykehus og med Rikshospitalet -Radiumhospitalet der virkningen av SBG skal prøves ut i kombinasjon med monoklonale antistoffer 17

18 hos pasienter med brystkreft (Herceptin) og lymfekreft (Rituxan). Oral mukositt I tillegg til i immunterapi av kreft, prøves SBG som middel til å forebygge bivirkninger av konvensjonell kreftterapi. Pasienter som får stråle- eller cellegiftbehandling for kreft i hode- og halsregionen, får i de fleste tilfeller store sår i slimhinnene i munn og svelg. Slike sår oppstår fordi denne behandlingen skader og svekker immunceller som opprettholder funksjonelle slimhinner. En fase II studie ved det anerkjente Royal Marsden & The Institute of Cancer Research i London er i sluttfasen og resultater fra studien vil bli fremlagt i Biotec Pharmacon fikk i 2005 innvilget fra europeiske legemiddelmyndigheter (EMEA) status for SBG som orphan medicinal product designation for denne indikasjonen. Dette innebærer at Biotec Pharmacon kan få bedre beskyttelse mot konkurranse forutsatt at produktet blir godkjent for markedsføring innenfor EU. Ikke-farmasøytiske produkter Selskapet har i 2005 foretatt en omorganisering av salgsfunksjonen for konsum- og dyrehelseprodukter. De to datterselskapene Biotec Animal Health & Nutrition AS og Immunocorp AS ble fusjonert med Immunocorp AS som det overtakende selskap. Formålet med denne fusjonen var å samle alt salg av ikke-farmasøytiske betaglukanprodukter til human og dyrehelse innenfor samme salgsorgansisasjon, og dermed skape et større og mer slagkraftig salgsmiljø. Samtidig har Immunocorp AS styrket organisasjonen ytterligere med tanke på å øke salget både innenfor dyrehelse og humanhelse. Salgsinntektene fra ikke-farmasøytiske produkter utgjorde 70 millioner kroner i 2005 som var det samme som i Salget av biokjemikaler viste god utvikling gjennom samarbeidet med amerikanske USB Corporation. Produktet MacroGard innenfor dyrehelseområdet viste god salgsutvikling blant annet som følge av høyere etterspørsel fra husdyrsektoren. Salget av konsumprodukter ble lavere enn foregående år på grunn av lagernedbygging hos en japansk distributør. Et amerikansk selskap innleverte i 2005 et søksmål mot Biotec Pharmacon der det hevdes at Biotec Pharmacon s kosttilskudd Immutol er i strid med selskapets patenter gjeldende i det amerikanske markedet. Biotec Pharmacon ASA bestrider grunnlaget for søksmålet, og en grundig innledende prosess sammen med anerkjente juridiske rådgivere i USA viser at selskapet har en meget god sak. Styret i Biotec Pharmacon har derfor besluttet å videreføre saken med full tyngde. Resultat Regnskapet for konsernet Biotec Pharmacon for 2005 er utarbeidet i henhold til International Financial Reporting Standards (IFRS). Sammenligningstall for 2004 er likeledes omarbeidet til IFRS, mens tidligere regnskapstall er basert på norsk regnskapsstandard. Konsernet Biotec Pharmacon ASA hadde salgsinntekter på 70 millioner kroner i 2005 som var det samme som i Det var positiv salgsutvikling for MacroGard og SAP, mens salgsinntektene ble negativt påvirket av lavere salg av konsumprodukter til Japan. Årsresultatet for konsernet ble et underskudd på 11,8 millioner kroner sammenlignet med et underskudd på 6,4 millioner kroner i Konsernet har i 2005 kostnadsført utgifter til forskning og utvikling med 29,1 millioner kroner. De samlede FoU kostnadene utgjorde 41,5 % av konsernets salgsinntekter i Salgsinntektene for morselskapet Biotec Pharmacon ASA ble 21,1 millioner kroner og årsresultatet ble et underskudd på 9,3 millioner kroner. Tilsvarende tall for 2004 var henholdsvis 17,1 millioner kroner i driftsinntekter og et underskudd på 6,4 millioner kroner. All forskning og utvikling i konsernet finner sted i morselskapet Biotec Pharmacon ASA. Resultatet for 2005 er i stor grad i tråd med de utsiktene som ble kommunisert i fjorårets årsberetning. Der ble det gitt uttrykk for at selskapets forsknings- og utviklingskostnader ville øke som følge av oppstart av flere kliniske studier. Timeplanen for disse kliniske prosjektene har i hovedtrekk fulgt den oppsatte tidsplanen i forhold til de aktiviteter som selskapet selv har kontroll over. Når det gjelder den ikke-farmasøytiske virksomheten ble det gitt utrykk for at styret forventet en moderat vekst i Dette slo til både for salget av dyrehelseproduktene og biokjemikaliene, mens konsumhelseproduktene viste en svak nedgang primært som følge av lagernedbygging hos en utenlandsk distributør. 18

19 Finansiell situasjon og aksjonærforhold I fjorårets årsberetning gikk det frem at styret planla å gjennomføre en kapitalutvidelse for å finansiere den videre farmasøytiske utviklingsaktiviteten, og at styret også utredet en søknad om børsnotering. Disse planene ble realisert i Biotec Pharmacon ASA ble notert på Oslo Børs den 4. november I forkant av børsnoteringen gjennomførte selskapet en emisjon som tilførte brutto 96 millioner kroner i ny egenkapital. Ved årsslutt var markedsverdien av selskapet 462 millioner kroner. Styret vurderer det som en styrke at selskapet nå er børsnotert. Etter gjennomføring av emisjonen har konsernet en solid finansiell stilling. Egenkapitalen utgjorde 127,8 millioner kroner ved årets utgang, tilsvarende 90,9% av totale eiendeler. Selskapet har ingen rentebærende gjeld. Likvide midler utgjorde 94,9 millioner kroner per Selskapet har også en ubenyttet trekkrettighet i bank på 10 millioner kroner. Konsernet har i 2005 netto investert 2,1 millioner kroner i varige driftsmidler. Hoveddelen av dette gjelder investeringer tilknyttet morselskapets produksjonsanlegg i Tromsø. Årsregnskapet er avlagt under forutsetning om fortsatt drift. Til grunn for dette ligger en stabil inntektsutvikling for virksomheten med ferdigutviklede produkter og selskapets langsiktige prognoser. Selskapet har en sunn økonomisk stilling og meget gode utviklingsmuligheter. Selskapets farmasøytiske utviklingsprogram vil være kapitalkrevende, men styret vurderer at den kapitalen som ble hentet gjennom emisjonen i 2005 vil være tilstrekkelig til å finansiere gjennomføring av det planlagte kliniske utviklingsprogrammet over de neste 3 årene. I løpet av denne perioden vil selskapet også prioritere avtaleinngåelse med en eller flere industrielle samarbeidspartnere for kommersiell bruk av SBG innenfor de valgte terapiområdene. Selskapets frie egenkapital utgjorde 19,7 millioner kroner per Konsernet er eksponert mot visse typer finansiell risiko. En stor andel av salgsinntektene er i utenlandsk valuta, særlig amerikanske dollar. Selskapets kostnadsbase er i hovedsak basert i norske kroner og euro. En høyere dollarkurs mot norske kroner og euro vil derfor påvirke resultatet i positiv retning, mens en lavere dollarkurs vil ha motsatt effekt. Som hovedregel foretar konsernet kun terminsikring av større enkeltposter som påvirker kontantstrømmer. Selskapet har ikke rentebærende gjeld. Rentebærende plasseringer foretas kun i sertifikater eller rentefond med kort løpetid. Konsernet er således lite eksponert mot renterisiko. Selskapet tar ikke risiko i aksjemarkedet. Konsernet har ingen vesentlige konsentrasjoner av kredittrisiko. Arbeidsmiljø og personale Ved utgangen av 2005 var det 30 ansatte i Biotec Pharmacon ASA og 55 ansatte i konsernet. Sykefraværet i løpet av året var på 246 dager for hele konsernet, noe som tilsvarer 2%. I løpet av beretningsåret har det ikke forekommet alvorlige arbeidsuhell eller ulykker som har resultert i person- eller materialskader. Arbeidsmiljøet betraktes som godt, og lovbestemte og andre tiltak blir iverksatt etter hvert som virksomheten vokser og endrer seg. Biotec Pharmacon er opptatt av å legge til rette for rekruttering og utvikling av medarbeidere av begge kjønn. Likestilling praktiseres ved at kvinner og menn vurderes likt med hensyn til karrieremuligheter og avlønning. Ved årets slutt var 29 kvinner og 26 menn ansatt i konsernet. To kvinner ble valgt inn i selskapets styre i løpet av Selskapsstruktur Konsernet består av morselskapet Biotec Pharmacon ASA og det heleide datterselskapet Immunocorp AS som igjen eier det amerikanske datterselskapet Immunocorp. Morselskapet Biotec Pharmacon ASA har hovedkontor, produksjonsanlegg og forskningsavdeling i Tromsø. Selskapet har også et kontor i Oslo som ivaretar oppgaver innenfor klinisk utvikling og finans. I tillegg har selskapet et omfattende samarbeid med akademiske institusjoner og forskningsinstitutter både i Norge og i utlandet, særlig i USA og England. Selskapet ivaretar også enkelte administrative oppgaver for datterselskapet Immunocorp AS. Immunocorp AS har ansvaret for salg og markedsføring av beta glukaner som kosttilskudd og kosmetikk, samt beta glukaner som ingredienser til dyrefôr. Dette selskapet er basert i Oslo. 19

20 Miljø Selskapets virksomhet påvirker i liten grad det ytre miljøet. Hjelpestoff og kjemikalier som ikke kan resirkuleres i produksjonsprosessen, oppsamles og returneres til godkjent produsent for miljømessig forsvarlig gjenvinning. Energiforbruket ved produksjonen er beskjedent. Eierstyring og selskapsledelse Styret har etablert prinsipper for eierstyring og selskapsledelse i tråd med norsk anbefaling. En nærmere redegjørelse er gjengitt på side Utsikter Biotec Pharmacon planlegger en videre oppskalering av selskapets farmasøytiske forsknings- og utviklingsaktiviteter i De planlagte studier vil kreve styrket organisasjon og utvidet FoU med tanke på å dokumentere virkestoffets egenskaper og grunnleggende immunologiske virkninger. Innenfor sårområdet forventer selskapet at den pågående fase II-studien vil bli avsluttet i 2006, samt at selskapet vil starte rekruttering av pasienter til en tilsvarende studie i England og fortsette inklusjon av pasienter til brannsårstudien ved Haukeland sykehus. Videre vil det i 2006 foreligge resultater fra den pågående kliniske fase II- studien for behandling av oral mukositt. Resultatene fra dette forsøket vil vise om SBG kan forebygge sår i munn og slimhinner hos pasienter som får stråle- eller cellegiftbehandling mot kreft i hode- og halsregionen. Innenfor kreftområdet vil studien med SBG gitt oralt i kombinasjon med et injisert kreftantistoff fortsette ved Memorial Sloan-Kettering Cancer Center i New York. Det forventes at denne studien vil pågå i hele 2006 og at resultatene vil foreligge i I tillegg planlegger selskapet også oppstart av flere fase I/II studier med SBG i kombinasjon med forskjellige kreftantistoffer rettet mot forskjellige krefttyper. Det planlegges studier ved Ullevål universitetssykehus der SBG skal testes i kombinasjon med Herceptin mot brystkreft. Videre planlegges det studier ved Rikshospitalet-Radiumhospitalet der SBG skal testes i kombinasjon med Rituxan mot lymfekreft. Selskapet utreder også andre studier der SBG kan utprøves i kombinasjon med andre monoklonale kreftantistoffer eller sammen med vaksiner. Det kliniske utviklingsprogrammet vil medføre høyere forsknings- og utviklingskostnader i 2006 sammenlignet med Selskapets strategi innebærer å fremskaffe data som viser terapeutisk effekt ( proof of concept ) av SBG, for deretter å søke verdiøkende samarbeidsavtaler med utvalgte industrielle aktører. Dersom man lykkes med å fremskaffe positive data innenfor et av de prioriterte terapiområdene, er styrets vurdering at SBG vil ha et betydelig inntektspotensial som farmasøytisk produkt i salg gjennom en eller flere globale samarbeidspartnere. Salget av ikke-farmasøytiske produkter tilfører selskapet en inntektsstrøm som bidrar til å redusere risikoen for konsernet. Markedet for disse produktene er i vekst, og styret er av den oppfatning at produktporteføljen har et større potensial. For å realisere et slikt potensial, vil det imidlertid være nødvendig å øke markedsinnsatsen. Det tas sikte på etablere distribusjon for konsumproduktene i hjemmemarkedet i løpet av 2006, samt også å etablere distribusjonsavtaler for de samme produktene i andre europeiske land. Innenfor dyrehelse arbeides det med å posisjonere MacroGard som et alternativ til fôrantibiotika som ble forbudt innenfor EU fra 1. januar Tromsø, 27. mars 2006 Stein Holst Annexstad Thomas Falck Rolf Seljelid Hilde Steineger Styreleder Nestleder Jan Gunnar Hartvig Kjell Gunnar Ramberg Anne Bjørnebye Vik Gunnar Rørstad Adm. direktør 20

Innhold. Foto s. 3, 4, 8, 9, 16, 19, 22, 28, 31, 32, 44, 48 Lundblad Media AS

Innhold. Foto s. 3, 4, 8, 9, 16, 19, 22, 28, 31, 32, 44, 48 Lundblad Media AS ÅRSRAPPORT 2006 Innhold Brev fra administrerende direktør s. 3 Om Biotec Pharmacon s. 4 Farmasøytisk utvikling s. 7 Ikke-farmasøytiske produkter s. 10 Aksjonærforhold s. 12 Prinsipper for eierstyring og

Detaljer

Investorkveld, Oslo Børs 2. mars 2006

Investorkveld, Oslo Børs 2. mars 2006 Immunity for Life TM Investorkveld, Oslo Børs 2. mars 2006 Jan Raa, CSO Finn Samuelsen, CFO www.biotec.no Dagens forretningsområder Farmasøytisk utvikling Salg av ikke-farmasøytiske produkter Prioriterte

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I BIOTEC PHARMACON ASA

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I BIOTEC PHARMACON ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I BIOTEC PHARMACON ASA Styret innkaller herved til ordinær generalforsamling i Biotec Pharmacon ASA. Generalforsamlingen avholdes i Forskningsparken, Sykehusveien

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I BIOTEC PHARMACON ASA

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I BIOTEC PHARMACON ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I BIOTEC PHARMACON ASA Ordinær generalforsamling i Biotec Pharmacon ASA avholdes i selskapets lokaler, Strandgata 3, Tromsø: Torsdag 7. mai 2009, kl. 12:00 Til

Detaljer

Årsrapport 2007. BN Boligkreditt AS

Årsrapport 2007. BN Boligkreditt AS Årsrapport 2007 BN Boligkreditt AS innhold Årsberetning...3 Resultatregnskap...4 Balanse...4 Endring i egenkapital...5 Kontantstrømanalyse...5 Noter 1 Regnskapsprinsipper...6 2 Bankinnskudd...6 3 Skatt/midlertidige

Detaljer

Med vennlig hilsen, Lars Viksmoen, administrerende direktør

Med vennlig hilsen, Lars Viksmoen, administrerende direktør ÅRSRAPPORT 08 Innhold: Brev fra administrerende direktør...s. 3 Om Biotec Pharmacon...s. 4 Farmasøytisk utvikling...s. 7 Ikke-farmasøytiske produkter...s. 10 Aksjonærforhold...s. 12 Prinsipper for eierstyring

Detaljer

Til aksjonærene i Biotec Pharmacon ASA: INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I BIOTEC PHARMACON ASA

Til aksjonærene i Biotec Pharmacon ASA: INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I BIOTEC PHARMACON ASA Til aksjonærene i Biotec Pharmacon ASA: INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I BIOTEC PHARMACON ASA Styret innkaller herved til ordinær generalforsamling i Biotec Pharmacon ASA i selskapets lokaler,

Detaljer

Kvartalsrapport juli september 2012

Kvartalsrapport juli september 2012 Kvartalsrapport juli september 2012 KONSERN: Hovedtall 3.kv. 2012 3.kv. 2011 Pr. 3.kv. 2012 Pr. 3.kv. 2011 Salgsinntekter 407,5 420,0 1 322,6 1 343,0 EBITDA 42,3 52,6 96,0 83,1 Driftsresultat 26,4 37,4

Detaljer

Retningslinjene forslås å være identisk for de to foretakene. Forslag til vedtak:

Retningslinjene forslås å være identisk for de to foretakene. Forslag til vedtak: N O T A T TIL: FRA: EMNE: STYRET I SPAREBANK 1 BOLIGKREDITT/NÆRINGSKREDITT ADMINISTRASJONEN EIERSTYRING DATO: 06. FEBRUAR 2012 Det er fastsatt at styrets årsberetning skal ha en oversikt over eierstyringen

Detaljer

A.L. Konsernet A.L. Industrier ASA

A.L. Konsernet A.L. Industrier ASA Halvårsrapport 2006 A.L. Konsernet A.L. Industrier ASA Høydepunkter Sterk resultatfremgang for Alpharma Alpharma posisjonert som et Specialty Pharmaceutical Company Dean Mitchell ansatt som ny konsernsjef

Detaljer

ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår

ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår 2012 Årsrapport Landkreditt Invest 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil

Detaljer

Eierstyring og selskapsledelse i Navamedic

Eierstyring og selskapsledelse i Navamedic Eierstyring og selskapsledelse i Navamedic Eierstyring og Selskapsledelse (ES) i Navamedic skal styrke tilliten til selskapet og bidra til størst mulig verdiskaping over tid. Formålet med ES er å klargjøre

Detaljer

Kvartalsrapport januar mars 2014

Kvartalsrapport januar mars 2014 Kvartalsrapport januar mars 2014 KONSERN: Hovedtall 1.kv. 2014 1.kv. 2013 Salgsinntekter 500,8 442,5 EBITDA 45,3 22,4 Driftsresultat 27,9 6,1 Netto finans (6,7) (6,5) Resultat før skatt 21,1 (0,4) Konsernet

Detaljer

ANDRE KVARTAL 2007. 50,6 % vekst i salget til MNOK 32,6.

ANDRE KVARTAL 2007. 50,6 % vekst i salget til MNOK 32,6. ANDRE KVARTAL 2007 50,6 % vekst i salget til MNOK 32,6. 25,9 % vekst i fortjeneste per aksje til NOK 0,34 per aksje. Beste kvartal i selskapets historie. Vellykket etablering av salgsorganisasjon i USA.

Detaljer

årsrapport 2014 ÅRSREGNSKAP 2014

årsrapport 2014 ÅRSREGNSKAP 2014 ÅRSREGNSKAP Årsregnskap 51 RESULTATREGNSKAP, RESULTAT PR. AKSJE OG TOTALRESULTAT Resultatregnskapet presenterer inntekter og kostnader for de selskapene som konsolideres i konsernet, og måler periodens

Detaljer

Vedtektene finnes i sin helhet på www.scanship.no. Selskapets mål og hovedstrategier er også tilgjengelig på Scanship Holding ASAs nettside.

Vedtektene finnes i sin helhet på www.scanship.no. Selskapets mål og hovedstrategier er også tilgjengelig på Scanship Holding ASAs nettside. ERKLÆRING OM EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE 2014 Scanship Holding ASA følger den til enhver tid gjeldende norske anbefaling for eierstyring og selskapsledelse og regnskapslovens 3-3b. Fullstendig anbefaling

Detaljer

Rapport for 3. kvartal 2005

Rapport for 3. kvartal 2005 Høydepunkter: Resultat av pilotstudie på diagnostisering av Alzheimers sykdom presentert på vitenskapelig kongress. Pris mottatt for poster Interesse fra flere mulige IVD-partnere Utviklingsarbeid på produkt

Detaljer

Rapport for 4. kvartal 2005

Rapport for 4. kvartal 2005 Høydepunkter Vellykket studie på Alzheimers sykdom Samtaler med BioMerieux videreført Tildelte midler fra FUGE til prosjekt for Alzheimers sykdom Forskning og utvikling Resultatene fra pilotstudien for

Detaljer

Første kvartal 2009. Aqua Bio Technology ASA Christian Sundts Gate 51, N-5004 Bergen, Norway. Tel: + 47 917 55 320 Side 1

Første kvartal 2009. Aqua Bio Technology ASA Christian Sundts Gate 51, N-5004 Bergen, Norway. Tel: + 47 917 55 320 Side 1 Første kvartal 2009 Christian Sundts Gate 51, N-5004 Bergen, Norway. Tel: + 47 917 55 320 Side 1 KORT OM SELSKAPET utvikler, produserer og selger patenterte ingredienser og teknologi til den internasjonale

Detaljer

EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE I NAVAMEDIC Eierstyring og Selskapsledelse (ES) i Navamedic skal styrke tilliten til selskapet og bidra til størst mulig verdiskaping over tid. Formålet med ES er å klargjøre

Detaljer

OLAV THON EIENDOMSSELSKAP ASA Eierstyring og selskapsledelse

OLAV THON EIENDOMSSELSKAP ASA Eierstyring og selskapsledelse OLAV THON EIENDOMSSELSKAP ASA Eierstyring og selskapsledelse 1. Redegjørelse for eierstyring og selskapsledelse Olav Thon Eiendomsselskap ASAs prinsipper for eierstyring og selskapsledelse, samt retningslinjer

Detaljer

4. kvartal 2009. Aqua Bio Technology ASA Christian Sundts Gate 51, N-5004 Bergen, Norway. Tel: + 47 917 55 320 Side 1

4. kvartal 2009. Aqua Bio Technology ASA Christian Sundts Gate 51, N-5004 Bergen, Norway. Tel: + 47 917 55 320 Side 1 4. kvartal 2009 Christian Sundts Gate 51, N-5004 Bergen, Norway. Tel: + 47 917 55 320 Side 1 KORT OM SELSKAPET utvikler, produserer og selger patenterte ingredienser og teknologi til den internasjonale

Detaljer

Økt kvartalsomsetning med 16 % til 20,2 mill. Nær dobling av driftsresultat til 3,5 mill. Utvikling innen avbilding går som planlagt

Økt kvartalsomsetning med 16 % til 20,2 mill. Nær dobling av driftsresultat til 3,5 mill. Utvikling innen avbilding går som planlagt Andre kvartal 20 Økt kvartalsomsetning med 16 % til 20,2 mill. Nær dobling av driftsresultat til 3,5 mill. Reforhandling av avtale med distributør i USA pågår Utvikling innen avbilding går som planlagt

Detaljer

rapport 1. kvartal 2008 BN Boligkreditt AS

rapport 1. kvartal 2008 BN Boligkreditt AS rapport 1. kvartal 2008 BN Boligkreditt AS innhold Styrets beretning...3 Resultatregnskap...4 Balanse...4 Endring i egenkapital...5 Kontantstrømanalyse...5 Noter...6 [ 2 ] BN Boligkreditt Regnskapsprinsipper

Detaljer

Kap. NORSK ANBEFALING FOR EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE. Styrets merknader

Kap. NORSK ANBEFALING FOR EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE. Styrets merknader Egenvurdering fra BKK AS mot den norske anbefalingen om Eierstyring og selskapsledelse (Corporate Governance) datert 28. nov. 2006 Oppdatert pr. 1. februar 2007 Kap. NORSK ANBEFALING FOR EIERSTYRING OG

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I BIOTEC PHARMACON ASA

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I BIOTEC PHARMACON ASA Til aksjonærer INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I BIOTEC PHARMACON ASA Styret innkaller herved til ordinær generalforsamling i Biotec Pharmacon ASA. Generalforsamlingen avholdes i selskapets lokaler

Detaljer

Delårsrapport pr. 4. kvartal 2002

Delårsrapport pr. 4. kvartal 2002 Delårsrapport pr. 4. kvartal Innholdet i delårsrapporten er i overensstemmelse med foreløpig standard om delårsrapportering. Regnskapsprinsippene som anvendes i årsoppgjør og delårsrapportene er de samme.

Detaljer

Kvartalsrapport 2. kvartal 2007

Kvartalsrapport 2. kvartal 2007 Kvartalsrapport 2. kvartal 2007 Detaljhandelen i Skandinavia utvikler seg fortsatt positivt, og Steen & Strøm sentrene har i 2. kvartal økt butikkomsetningen med 4,9 %. Steen & Strøm har i samme periode

Detaljer

Kvartalsrapport juli september 2014

Kvartalsrapport juli september 2014 Kvartalsrapport juli september 2014 KONSERN: Hovedtall 3.kv. 2014 3.kv. 2013 Pr.3.kv. 2014 Pr. 3.kv. 2013 Salgsinntekter 417,3 394,0 1 355,8 1 266,0 EBITDA 53,8 48,8 128,7 86,5 Driftsresultat 37,5 15,6

Detaljer

Det er investert netto kr 71,2 millioner i nye produkter og produksjonsutstyr i 2000 sammenlignet med kr 66,1 millioner i 1999.

Det er investert netto kr 71,2 millioner i nye produkter og produksjonsutstyr i 2000 sammenlignet med kr 66,1 millioner i 1999. SENSONOR ASA FORELØPIG RESULTAT 2000 SensoNor ASA har gjennom 2000 hatt som hovedmål å sikre kontrakter/rammeavtaler mot store viktige kunder samt ferdigutvikle en bred produktportefølje mot markedet.

Detaljer

Aqua Bio Technology ASA Thormølensgate 55, N-5008 Bergen, Norway. Tel: + 47 917 55 320 Side 1

Aqua Bio Technology ASA Thormølensgate 55, N-5008 Bergen, Norway. Tel: + 47 917 55 320 Side 1 Thormølensgate 55, N-5008 Bergen, Norway. Tel: + 47 917 55 320 Side 1 KORT OM KONSERNET utvikler, produserer og selger patenterte ingredienser og teknologi til den internasjonale kosmetikk og personal

Detaljer

Adding value to beauty.

Adding value to beauty. Adding value to beauty. RAPPORT 4. kvartal 2011 RAPPORT FOR 4. KVARTAL 2011 ABTs globale distributørnett etablert Salgsinnsatsen trappet opp FOU-samarbeid med Aquapharm initiert Finansiell plattform sikret

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I BIOTEC PHARMACON ASA

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I BIOTEC PHARMACON ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I BIOTEC PHARMACON ASA Styret innkaller herved til ordinær generalforsamling i Biotec Pharmacon ASA i Linken møtesenter, Forskningsparken, Sykehusveien 23, Tromsø,

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I OSLO BØRS VPS HOLDING ASA

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I OSLO BØRS VPS HOLDING ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I OSLO BØRS VPS HOLDING ASA Det vil bli avholdt ordinær generalforsamling i Oslo Børs VPS Holding ASA den 26. mai 2008 kl 16.00 i Oslo Børs ASAs lokaler i Tollbugata

Detaljer

Repant ASA Kobbervikdalen 75 3036 Drammen Norway Phone: +47 32 20 91 00 www.repant.no

Repant ASA Kobbervikdalen 75 3036 Drammen Norway Phone: +47 32 20 91 00 www.repant.no Innhold 1. Innledning 2. Resultat 3. Kommentarer til resultatet 4. Markedet 5. Balanse 6. Kommentarer til balansen 7. Kontantstrøm og egenkapitaloppstilling 8. Fremtidsutsikter Innledning Selskapet fikk

Detaljer

Ervervet 68,4 % av aksjene i Meditron ASA. Oppstart med ny distributør i Asia. Ny distributør i Storbritannia. Fullmakt til erverv av egne aksjer

Ervervet 68,4 % av aksjene i Meditron ASA. Oppstart med ny distributør i Asia. Ny distributør i Storbritannia. Fullmakt til erverv av egne aksjer Inngått utviklingsavtale for ultralydsbasert avbildning Ervervet 68,4 % av aksjene i Meditron ASA Oppstart med ny distributør i Asia Ny distributør i Storbritannia Fullmakt til erverv av egne aksjer Fullmakt

Detaljer

SENSONOR ASA RESULTAT FOR 3. KVARTAL 2000 HOVEDPUNKTER

SENSONOR ASA RESULTAT FOR 3. KVARTAL 2000 HOVEDPUNKTER SENSONOR ASA RESULTAT FOR 3. KVARTAL 2000 HOVEDPUNKTER Gjennombrudd mot markedsområder utenfor bilmarkedet Redusert teknisk risiko, prototyper levert kunder for alle utviklingsprosjekter Serieleveranser

Detaljer

Kvartalsrapport 1/99. Styrets rapport per 1. kvartal 1999

Kvartalsrapport 1/99. Styrets rapport per 1. kvartal 1999 Kvartalsrapport 1/99 Styrets rapport per 1. kvartal 1999 Resultatregnskap Konsernet (Beløp i NOK mill.) 1999 1998* 1997 1998 1997 Driftsinntekt 811,8 576,3 576,0 3.027,3 2.377,5 Avskrivning 27,9 18,7 17,6

Detaljer

2011 2010 Note Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER

2011 2010 Note Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER Resultatregnskap 2011 (1. januar - 31. desember) DRIFTSINNTEKTER 130 3 431 19 Gevinst på investering i verdipapirer 19 130 3 431 2 255 20 903 Verdiregulering aksjer 2 255 20 903 513 1 614 Utbytte 513 1

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår 2014 ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i

Detaljer

Styret i Navamedic har vedtatt retningslinjer for eierstyring og selskapsledelse i Navamedic ASA.

Styret i Navamedic har vedtatt retningslinjer for eierstyring og selskapsledelse i Navamedic ASA. Eierstyring og selskapsledelse Styret i Navamedic vil i det følgende redegjøre for eierstyring og selskapsledelse i Navamedic i 2012. Redegjørelsen gis med utgangspunkt i «Norsk anbefaling for eierstyring

Detaljer

1. kvartal 2010. Kapitaldekningen ved utgangen av kvartalet er 9,2 %, hvorav alt var kjernekapital. Generell informasjon

1. kvartal 2010. Kapitaldekningen ved utgangen av kvartalet er 9,2 %, hvorav alt var kjernekapital. Generell informasjon 1. KVARTAL 2010 Sør Boligkreditt AS 2 1. kvartal 2010 Generell informasjon Sør Boligkreditt AS ble etablert høsten 2008 og er et heleid datterselskap av Sparebanken Sør. Selskapet er samlokalisert med

Detaljer

HALVÅRSRAPPORT. A.L. Konsernet A.L. Industrier ASA

HALVÅRSRAPPORT. A.L. Konsernet A.L. Industrier ASA HALVÅRSRAPPORT 2003 100 år A.L. Konsernet A.L. Industrier ASA Halvårsrapport 2003 Fremgang for Alpharma Inc. i et utfordrende marked Alpharma-aksjen opp fra USD 11,91 til USD 20,45 (+71%) i første halvår

Detaljer

GENERALFORSAMLINGEN. Torsdag 16. juni 2011 kl. 1400. i selskapets hovedkontor, Otto Nielsens vei 12, Trondheim

GENERALFORSAMLINGEN. Torsdag 16. juni 2011 kl. 1400. i selskapets hovedkontor, Otto Nielsens vei 12, Trondheim GENERALFORSAMLINGEN Aksjonærene i Nordic Semiconductor ASA innkalles til ordinær generalforsamling Torsdag 16. juni 2011 kl. 1400 i selskapets hovedkontor, Otto Nielsens vei 12, Trondheim Til behandling

Detaljer

Dette medfører at aktiverte utviklingskostnader pr 31.12.2004 reduseres med TNOK 900 som kostnadsføres

Dette medfører at aktiverte utviklingskostnader pr 31.12.2004 reduseres med TNOK 900 som kostnadsføres IFRS Innhold Overgangen til IFRS i konsernregnskapet til PSI Group ASA... 3 IFRS-Resultat... 4 IFRS-Balanse...5 IFRS-Delårsrapporter... 6 IFRS - EK-avstemming... 7 2 PSI Group ASA IFRS IFRS Overgangen

Detaljer

FJERDE KVARTAL 2007. 27,3 % vekst i omsetning til MNOK 126,9 for 2007.

FJERDE KVARTAL 2007. 27,3 % vekst i omsetning til MNOK 126,9 for 2007. FJERDE KVARTAL 2007 27,3 % vekst i omsetning til MNOK 126,9 for 2007. Beste resultat i selskapets historie med MNOK 28,4 i resultat etter skatt, en økning på 56,9 %. Økt antall selgere i USA med 4 selgere.

Detaljer

Kvartalsrapport januar mars 2015

Kvartalsrapport januar mars 2015 Kvartalsrapport januar mars 2015 KONSERN: Hovedtall 1.kv. 2015 1.kv. 2014 Totalt 2014 Salgsinntekter 376,7 355,5 1 311,9 EBITDA 30,0 19,8 104,5 Driftsresultat 14,6 4,2 42,0 Netto finans (2,5) (6,5) (30,8)

Detaljer

SAK 4: PÅ DAGSORDEN: STYRETS ERKLÆRING OM LØNN OG ANNEN GODTGJØRELSE TIL LEDENDE ANSATTE

SAK 4: PÅ DAGSORDEN: STYRETS ERKLÆRING OM LØNN OG ANNEN GODTGJØRELSE TIL LEDENDE ANSATTE VEDLEGG TIL DAGSORDEN SAK 4: PÅ DAGSORDEN: STYRETS ERKLÆRING OM LØNN OG ANNEN GODTGJØRELSE TIL LEDENDE ANSATTE Erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte i Lerøy Seafood

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår 2013 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i rapporten. AS Landkredittgården

Detaljer

WINDER AS KVARTALSRAPPORT

WINDER AS KVARTALSRAPPORT WINDER AS KVARTALSRAPPORT OG REGNSKAP 1. KVARTAL 2011 KVARTALSRAPPORT FOR WINDER AS - 1. KVARTAL 2011 Selskapets formål er å forestå industriutvikling i form av aktivt eierskap. Selskapets hovedkontor

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ESAVE AS ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 Rognan Osveien 10A - 8250 Rognan Tlf. 756 00 200 e-post : firmapost@esave.no org.nr NO971231769MVA Foretaksregisteret Nittende driftsår 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 1. kvartal 2006. Positiv resultatutvikling for HSD-konsernet. Resultatregnskap

Kvartalsrapport pr. 1. kvartal 2006. Positiv resultatutvikling for HSD-konsernet. Resultatregnskap Positiv resultatutvikling for HSD-konsernet. HSD sitt resultat før skatt var i første kvartal positivt med NOK 9,0 mill. mot NOK 5,5 mill. i første kvartal 2005. Netto salgsgevinster utgjorde henholdsvis

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil i rapporten. ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården

Detaljer

rapport 1. kvartal BN Boligkreditt

rapport 1. kvartal BN Boligkreditt rapport 1. kvartal 2009 BN Boligkreditt innhold Styrets beretning... 3 Resultatregnskap... 4 Balanse... 4 Endring i egenkapital... 5 Kontantstrømoppstilling... 5 Noter... 6 [ 2 ] BN boligkreditt AS Innledning

Detaljer

PROTOKOLL FOR ORDINÆR GENERALFORSAMLING I SALMAR ASA

PROTOKOLL FOR ORDINÆR GENERALFORSAMLING I SALMAR ASA PROTOKOLL FOR ORDINÆR GENERALFORSAMLING I SALMAR ASA Onsdag 21. mars 2007 kl. 12.00 ble det avholdt ordinær generalforsamling i SalMar ASA i Selskapets lokaler på Kverva i Frøya Kommune. 1. ÅPNING AV GENERALFORSAMLINGEN

Detaljer

Innkalling til ordinær generalforsamling i Norda ASA

Innkalling til ordinær generalforsamling i Norda ASA Til aksjeeierne i Norda ASA Innkalling til ordinær generalforsamling i Norda ASA Dato: Torsdag 20. juni 2013 kl 13:00 Sted: Advokatfirmaet Thommessen AS lokaler i Haakon VIIs gate 10 i Oslo Generalforsamlingen

Detaljer

PROTOKOLL FRA GENERALFORSAMLING I EIDSIVA REDERI ASA

PROTOKOLL FRA GENERALFORSAMLING I EIDSIVA REDERI ASA PROTOKOLL FRA GENERALFORSAMLING I EIDSIVA REDERI ASA Den 28. mai 2008 ble det avholdt ordinær generalforsamling i Eidsiva Rederi ASA i Shippingklubben, Haakon VII's gt. 1, Oslo. Tilstede fra styret: Per

Detaljer

Resultatrapport 1. kvartal 2009

Resultatrapport 1. kvartal 2009 Resultatrapport 1. kvartal 2009 Innhold Resultat Balanse Kontantstrøm og egenkapitaloppstilling Markedsvurderinger Fremtidsutsikter Resultat t Totalresultatregnskap 1. kvartal Helår (Tall i tusen NOK)

Detaljer

Ordinær generalforsamling i Songa Offshore ASA avholdes 21. mai kl 17:00 i Shippingklubben, Haakon VIIs gate 1, Oslo.

Ordinær generalforsamling i Songa Offshore ASA avholdes 21. mai kl 17:00 i Shippingklubben, Haakon VIIs gate 1, Oslo. Til aksjeeiere i Songa Offshore ASA Oslo, 30. april 2007 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Songa Offshore ASA avholdes 21. mai kl 17:00 i Shippingklubben, Haakon VIIs

Detaljer

Etter vedtektenes 7 skal generalforsamlingen ledes av styrets leder eller den generalforsamlingen velger.

Etter vedtektenes 7 skal generalforsamlingen ledes av styrets leder eller den generalforsamlingen velger. Side 1 av 8 Innkalling og agenda til ordinær generalforsamling 2014 for Hafslund ASA torsdag 8. mai 2014 kl. 17.00 Hafslunds hovedkontor, Drammensveien 144, 0277 Oslo Side 2 av 8 TIL BEHANDLING FORELIGGER:

Detaljer

Kvartalsrapport oktober desember 2014

Kvartalsrapport oktober desember 2014 Kvartalsrapport oktober desember 2014 KONSERN: Hovedtall 4.kv. 2014 4.kv. 2013 Pr.4.kv. 2014 Pr. 4.kv. 2013 Salgsinntekter 449,7 440,2 1 805,5 1 706,2 EBITDA 44,4 49,5 173,1 136,0 Driftsresultat 25,7 34,2

Detaljer

Årsberetning 2014. Comicopia AS

Årsberetning 2014. Comicopia AS Årsberetning 2014 Virksomhetens art og hvor den drives bedriver fremstilling og salg av produkter og tjenester som fremmer tegneseriemediet i Norge, først og fremst gjennom drift av tegneserienettstedet

Detaljer

Millioner kroner Noter 2011 2010. Salgsinntekter 5 13 704 15 829. Lønnskostnader 19, 22 (864) (582)

Millioner kroner Noter 2011 2010. Salgsinntekter 5 13 704 15 829. Lønnskostnader 19, 22 (864) (582) Resultat konsern 01. januar - 31. desember Millioner kroner Noter 2011 2010 Salgsinntekter 5 13 704 15 829 Kjøp varer og energi (9 015) (10 871) Lønnskostnader 19, 22 (864) (582) Resultat investering i

Detaljer

Corporate Governance i SpareBank 1 Nøtterøy - Tønsberg. 1. Redegjørelse om foretaksstyring

Corporate Governance i SpareBank 1 Nøtterøy - Tønsberg. 1. Redegjørelse om foretaksstyring Corporate Governance i SpareBank 1 Nøtterøy - Tønsberg 1. Redegjørelse om foretaksstyring Styret i SpareBank 1 Nøtterøy Tønsberg legger til grunn at banken følger retningslinjene i Norsk anbefaling: Eierstyring

Detaljer

RAPPORT 1. kvartal 2013

RAPPORT 1. kvartal 2013 RAPPORT 1. kvartal 2013 RAPPORT FOR 1. KVARTAL 2013 Utvikling som planlagt for ABTs to største kunder Betydelig interesse for nye produkter lansert i 2012 EBITDA 3,9 millioner kroner Sterkt produktsalg

Detaljer

OP 4.1 Redegjørelse fra BKK AS mot Anbefalingen om norsk eierstyring og selskapsledelse datert 4. desember 2007

OP 4.1 Redegjørelse fra BKK AS mot Anbefalingen om norsk eierstyring og selskapsledelse datert 4. desember 2007 OP 4.1 Redegjørelse fra BKK AS mot Anbefalingen om norsk eierstyring og selskapsledelse datert 4. desember 2007 Oppdatert pr. 15. januar 2008 Dokid 10373470 Kap. EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE 1 REDEGJØRELSE

Detaljer

2011 Q2. Repant ASA Kobbervikdalen 75 3036 Drammen Norway Phone: +47 32 20 91 00 www.repant.no

2011 Q2. Repant ASA Kobbervikdalen 75 3036 Drammen Norway Phone: +47 32 20 91 00 www.repant.no 2011 Q2 Innhold 1. Innledning 2. Resultat 3. Kommentarer til resultatet 4. Markedet 5. Balanse 6. Kommentarer til balansen 7. Kontantstrøm t t og EK-oppstilling 8. Fremtidsutsikter Innledning EBITDA-underskuddet

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Det innkalles med dette til ordinær generalforsamling i GRIEG SEAFOOD ASA på selskapets kontor i C. Sundts gt. 17/19 i Bergen: torsdag den 28. mai 2015 kl. 13.00

Detaljer

rapport 3. kvartal 2008 Bolig- og Næringskreditt AS

rapport 3. kvartal 2008 Bolig- og Næringskreditt AS rapport 3. kvartal 2008 Bolig- og Næringskreditt AS innhold Styrets beretning...3 Resultatregnskap...4 Balanse...4 Endring i egenkapital...5 Kontantstrømanalyse...5 Noter...6 [ 2 ] Bolig- og Næringskreditt

Detaljer

FØRSTE KVARTAL 2007. 45,6 % vekst i salget til MNOK 30,8 og 10 % vekst i fortjeneste per aksje.

FØRSTE KVARTAL 2007. 45,6 % vekst i salget til MNOK 30,8 og 10 % vekst i fortjeneste per aksje. FØRSTE KVARTAL 2007 45,6 % vekst i salget til MNOK 30,8 og 10 % vekst i fortjeneste per aksje. Etableringen av egen distribusjon i USA går som planlagt. Vellykket test av avbildingsmodulen som skal integreres

Detaljer

Resultatrapport 1. kvartal 2013

Resultatrapport 1. kvartal 2013 Resultatrapport 1. kvartal Namsos 23. mai 1 Hovedtrekk per 1. kvartal Samlede driftsinntekter for konsernet i 1. kvartal inkludert avhendet virksomhet (ambulanse) endte på kr 33,97 mill (kr 44,7 mill i

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 31. mars 2005

Kvartalsrapport pr. 31. mars 2005 C.TYBRING-GJEDDE ASA Kvartalsrapport pr. 31. mars 2005 Inntekter på 382,6 mill. kroner i 1. kvartal (383,1 mill. kroner i 1. kvartal 2004) Driftsresultat i 1. kvartal på 10,6 mill. kroner (11,8 mill. kroner).

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr. 897153912

Årsregnskap 2013 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr. 897153912 Årsregnskap 2013 for Sparebankstiftelsen SMN Foretaksnr. 897153912 Årsberetning 2013 Styrets årsberetning 2013 Virksomhetens art Stiftelsens hovedformål er å forvalte de egenkapitalbevis som stiftelsen

Detaljer

I N N K A L L I N G T I L G E N E R A L F O R S A M L I N G

I N N K A L L I N G T I L G E N E R A L F O R S A M L I N G I N N K A L L I N G T I L G E N E R A L F O R S A M L I N G Det innkalles med dette til generalforsamling i GRIEG SEAFOOD ASA på selskapets kontor i C. Sundsgt. 17/19 i Bergen: torsdag den 27. mai 2010

Detaljer

Global Geo Services ASA

Global Geo Services ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Global Geo Services ASA Den 28. mai 2008 klokken 10:00 i Shippingklubben Haakon VII's gt 1 0112 Oslo Tlf: +47 23 23 98 00 Styrets forslag til dagsorden: 1. Åpning

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 3. kvartal 2005. God resultatutvikling for HSD-konsernet i tredje kvartal. Resultatregnskap

Kvartalsrapport pr. 3. kvartal 2005. God resultatutvikling for HSD-konsernet i tredje kvartal. Resultatregnskap God resultatutvikling for HSD-konsernet i tredje kvartal. HSD sitt resultat før skatt var i tredje kvartal positivt med NOK 21,2 mill. mot NOK 2,6 mill. i tredje kvartal 2004. Netto salgsgevinster utgjorde

Detaljer

FØRSTE KVARTAL 2008. 11 % vekst i omsetning. Omsetningen i USA økt med 66 %. 48 % vekst i resultat før skatt.

FØRSTE KVARTAL 2008. 11 % vekst i omsetning. Omsetningen i USA økt med 66 %. 48 % vekst i resultat før skatt. FØRSTE KVARTAL 2008 11 % vekst i omsetning. Omsetningen i USA økt med 66 %. 48 % vekst i resultat før skatt. Medi-Stims utstyr er valgt til kvalitetssikring i klinisk utprøvning. God bildekvalitet med

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING GRIEG SEAFOOD ASA

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING GRIEG SEAFOOD ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Det innkalles med dette til ordinær generalforsamling i GRIEG SEAFOOD ASA på selskapets kontor i C. Sundts gt. 17/19 i Bergen: onsdag den 11. juni 2014 kl. 13.00

Detaljer

Side 2. Sparebankstiftelsen Helgeland DELÅRSRAPPORT OG -REGNSKAP 31.03.14.

Side 2. Sparebankstiftelsen Helgeland DELÅRSRAPPORT OG -REGNSKAP 31.03.14. Sparebankstiftelsen Helgeland DELÅRSRAPPORT OG -REGNSKAP 31.03.14. BAKGRUNN OG FORMÅL Sparebankstiftelsen Helgeland ble etablert i desember 2010 ved at Helgeland Sparebank omgjorde en vesentlig del av

Detaljer

Kvartalsrapport juli september 2015

Kvartalsrapport juli september 2015 Kvartalsrapport juli september 2015 KONSERN: Hovedtall 3.kv. 2015 3.kv. 2014Pr.3.kv. 2015Pr.3.kv. 2014 Totalt 2014 Salgsinntekter 327,0 311,9 1 058,5 986,6 1 311,9 EBITDA 35,8 37,5 105,3 72,9 104,5 Driftsresultat

Detaljer

Adding value to beauty.

Adding value to beauty. Adding value to beauty. RAPPORT 3. kvartal 2012 RAPPORT FOR 3. KVARTAL 2012 Kommersielt gjennombrudd for Aquabeautine XL Tre nye produkter lansert Sterk finansiell posisjon; EBITDA på 1 million kroner,

Detaljer

KORT OM KONSERNET TREDJE KVARTAL 2010

KORT OM KONSERNET TREDJE KVARTAL 2010 KORT OM KONSERNET utvikler, produserer og selger patenterte ingredienser og teknologi til den internasjonale kosmetikk og personal care sektoren. Våre produkter er Zonase X basert på det patenterte enzymet

Detaljer

ÅRSBERETNING 2013 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS

ÅRSBERETNING 2013 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS ÅRSBERETNING 2013 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS Virksomhetens art har som formål å eie og drive eiendommer, enten direkte eller indirekte gjennom andre selskaper. Selskapet har forretningsadresse i Trondheim.

Detaljer

Kvartalsrapport januar - mars 2008

Kvartalsrapport januar - mars 2008 Kvartalsrapport januar - mars 2008 KONSERN: Konsernet oppnådde et resultat før skatt i 1. kvartal 2008 på MNOK 1,7 mot MNOK 19,7 i samme periode i 2007. I 1. kvartal 2008 ble driftsresultatet MNOK 12,4

Detaljer

God og stabil prestasjon

God og stabil prestasjon God og stabil prestasjon Konserntall Driftsinntekter i andre kvartal 2008 utgjorde 15 073 millioner kroner sammenlignet med 14 697 millioner kroner i samme periode i 2007, en økning på 3 prosent. Driftsinntektene

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I ALGETA ASA. Dagsorden

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I ALGETA ASA. Dagsorden Oslo, 25. april 2007 Til aksjonærene i Algeta ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I ALGETA ASA Den ordinære generalforsamlingen i Algeta ASA vil bli avholdt Tid: 10. mai 2007, kl. 18.30 Sted:

Detaljer

Til aksjonærene i Ementor ASA. Oslo, 25. april 2007 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Til aksjonærene i Ementor ASA. Oslo, 25. april 2007 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Til aksjonærene i Ementor ASA Oslo, 25. april 2007 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Generalforsamlingen avholdes torsdag 10. mai 2007 kl.16.30 i selskapets lokaler i Brynsalléen 2, Oslo. Generalforsamlingen

Detaljer

Adding value to beauty.

Adding value to beauty. Adding value to beauty. RAPPORT 1. kvartal 2012 RAPPORT FOR 1. KVARTAL 2012 Første kvartal med overskudd i selskapets historie. Gjennombrudd i USA; to viktige avtaler inngått Oppbygging av portefølje påbegynt

Detaljer

Årsoppgjør 2010 for Visuray Holding AS. Foretaksnr. 991834559

Årsoppgjør 2010 for Visuray Holding AS. Foretaksnr. 991834559 Årsoppgjør 2010 for Visuray Holding AS Foretaksnr. 991834559 Årsberetning 2010 Beskrivelse av selskapets virksomhet VisuRay Holding AS investerer i andre selskaper. Virksomheten drives i Randaberg komune.

Detaljer

4. kvartal og foreløpig årsresultat 2006 Sterk vekst og sterkt resultat

4. kvartal og foreløpig årsresultat 2006 Sterk vekst og sterkt resultat 4. kvartal og foreløpig årsresultat 2006 Sterk vekst og sterkt resultat Aker Kværner rapporterer sterke resultater for fjerde kvartal 2006 med en EBITDA på 905 millioner kroner og 3 170 millioner kroner

Detaljer

Pkt 4: Likebehandling av aksjeeiere og transaksjoner med nærstående

Pkt 4: Likebehandling av aksjeeiere og transaksjoner med nærstående Erklæring om eierstyring og selskapsledelse NorgesGruppen følger den til enhver tid gjeldende norske anbefaling for eierstyring og selskapsledelse. Fullstendig anbefaling er tilgjengelig på www.nues.no.

Detaljer

Q-Free ASA RAPPORT FOR 3. KVARTAL 2004

Q-Free ASA RAPPORT FOR 3. KVARTAL 2004 RAPPORT FOR 3. KVARTAL 2004 Oppsummering Omsetning på NOK 82,2 mill. mot NOK 68,5 mill. i samme periode i fjor. Driftsresultat (EBIT) på NOK 4,7 mill. mot NOK - 6,7 mill. i samme periode i fjor. Endret

Detaljer

EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE (CORPORATE GOVERNANCE) I NSB- KONSERNET

EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE (CORPORATE GOVERNANCE) I NSB- KONSERNET EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE (CORPORATE GOVERNANCE) I NSB- KONSERNET 1. Redegjørelse for eierstyring og selskapsledelse Denne redegjørelsen er satt opp iht. inndelingen i norsk anbefaling for eierstyring

Detaljer

Rapport andre kvartal 2002 Gamle Logen Tirsdag 13. august 2002, klokken 08:00

Rapport andre kvartal 2002 Gamle Logen Tirsdag 13. august 2002, klokken 08:00 Rapport andre kvartal 2002 Gamle Logen Tirsdag 13. august 2002, klokken 08:00 Sterk utvikling i fallende marked Konsernets omsetning ble i andre kvartal NOK 1 098 millioner Dette er NOK 150 millioner høyere

Detaljer

Forbedret avtale med distributør i USA. Vedtak om fusjon med Meditron ASA. Salg via ny distributør i Storbritannia. Sterk krone svekker kvartalet.

Forbedret avtale med distributør i USA. Vedtak om fusjon med Meditron ASA. Salg via ny distributør i Storbritannia. Sterk krone svekker kvartalet. Tredje kvartal 20 Forbedret avtale med distributør i USA. Vedtak om fusjon med Meditron ASA. Salg via ny distributør i Storbritannia. Sterk krone svekker kvartalet. Lansering av VeriQ versjon 2.0. Medi-Stim

Detaljer

Delårsrapport. 1. kvartal 2007

Delårsrapport. 1. kvartal 2007 Delårsrapport 1. kvartal 2007 Nordic Semiconductor ASA 1. kvartal 2007 Driftsinntekter på 95,9 MNOK i 1. kvartal 2007 mot 48,4 MNOK samme periode i 2006 Driftsresultatet var 28,7 MNOK i 1. kvartal mot

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Til Aksjeeierne i Eitzen Chemical ASA 9. mai 2008 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Eitzen Chemical ASA avholdes 28. mai 2008 kl. 10.00 i selskapets kontorlokaler på

Detaljer

TV 2 KONSERN Årsregnskap 2002

TV 2 KONSERN Årsregnskap 2002 NOTAT Til : Pressemelding/ Aksjonærene i TV 2 Gruppen as Kopi til : Fra : Adm. Direktør/Sjefredaktør Kåre Valebrokk Dato : Sperrefrist torsdag 13. februar, 2003 (kl 16.00) Emne : Årsregnskap 2002 for TV

Detaljer

SAK 4: PÅ DAGSORDEN: STYRETS ERKLÆRING OM LØNN OG ANNEN GODTGJØRELSE TIL LEDENDE ANSATTE

SAK 4: PÅ DAGSORDEN: STYRETS ERKLÆRING OM LØNN OG ANNEN GODTGJØRELSE TIL LEDENDE ANSATTE SAK 4: PÅ DAGSORDEN: STYRETS ERKLÆRING OM LØNN OG ANNEN GODTGJØRELSE TIL LEDENDE ANSATTE Erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte i Lerøy Seafood Group ASA. Forrige regnskapsårs

Detaljer

Forbundet for Ledelse og Teknikk. Regnskap og årsberetninger 2009 2012 FLT og Konsern

Forbundet for Ledelse og Teknikk. Regnskap og årsberetninger 2009 2012 FLT og Konsern Forbundet for Ledelse og Teknikk Regnskap og årsberetninger 2009 2012 FLT og Konsern Historiske nøkkeltall, FLT RESULTAT (tall i 1000) Kontingentinntekter 78 841 79 299 84 211 88 443 Driftsresultat -5

Detaljer