Fara ASA årsrapport Årsrapport 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Fara ASA årsrapport 2011 1. Årsrapport 2011"

Transkript

1 Fara ASA årsrapport Fara ASA Årsrapport 2011

2 2 Fara ASA årsrapport 2011 NØKKELTALL (MNOK) Driftsinntekter 162,5 124,6 EBITDA 11,3 1,0 FARA er den ledende leverandøren av teknologiløsninger til kollektivtransport i Norden Innhold CEO s corner 3 Ledergruppen 4 Markedene 6 Teknologi 8 Styrets beretning 10 Resultatregnskap 16 Balanse 17 Kontantstrømanalyse 18 Egenkapitaloppstilling 19 Noter 20 Revisjonsberetning 37

3 Fara ASA årsrapport CEO s corner 2011: Fara kombinerer vekst og lønnsomhet 2011 ble et solid år for FARA med sterk vekst og lønnsomhet, spesielt i 2. halvår. For første gang leverte FARA et positivt årsresultat etter skatt med MNOK 2,3 - mens omsetningen økte med over 30 prosent til MNOK 162,5 - noe som viser at FARA evner å kombinere sterk vekst og lønnsomhet. Samtidig er både prosjekt- og leveranseeffektiveten økt vesentlig, noe som gjør at FARA leder an også på dette området. I starten av 2012 ble FARA, som partner i et konsortium ledet av Tieto Oy, valgt for signering av kontrakt med Helsinki og omegn for ny ITS-plattform innen kollektivtransporten. Dette beviser attraktiviteten tilknyttet FARAs løsninger og markedsmulighetene i segmentet for mellomstore europeiske byer. I skrivende stund har to andre konsortium klaget inn tildelingen, og det forventes en avklaring i løpet av nokså kort tid. Allerede fra tidligere har FARA en svært sterk CV, som nå er ytterligere forsterket, noe som vil utgjøre en forskjell når FARA skal vokse utenfor det nordiske hjemmemarkedet. Flere år med tunge investeringer i et felles nordisk billetteringssystem, med integrering av billetterings- og sanntidsinformasjonsløsninger, har resultert i et lønnsomt 2011 for FARA. Selskapet har holdt et høyt aktivitetsnivå gjennom hele året - med rekordsterk innspurt etter mange og raske prosjektleveranser i 4. kvartal I kombinasjon med dedikert markeds- og salgsfokus har det gitt god uttelling var preget av en rekke store migrasjonsprosesser i Sverige, der kundene flyttes over på den nye integrerte plattformen. Satsningen på en ny og enhetlig ITS-løsning har bidratt til å åpne dette markedspotensialet etter FARAs svenske oppkjøp for noen år siden. Samtidig har FARA hatt stort fokus på leveranser av sanntidssystemer til eksisterende kunder. Fremover økes fokuset tilknyttet videreutvikling av ny funksjonalitet på eksisterende plattform. I en rekke år har FARA utviklet stabile og gode systemer for det nordiske markedet. I 2011 har FARA også tatt steget inn i nye markeder, med flere OEM-leveranser til Ungarn, som sørger for et godt fotfeste og et godt utgangspunkt for å være med på utviklingen i Ungarn. I starten av 2012 etablerte vi eget kontor i Polen, og fokuset flyttes dermed sydover og østover i Europa, hvor mulighetene er gode i årene fremover. FARA er i dag Nordens desidert sterkeste kompetansemiljø og vi fremstår som den fremste tilbyderen av ITS-Iøsninger til kollektivsektoren. Posisjonen er spesielt sterk innen billetterings- og sanntidsinformasjonsløsninger, hvor FARA er den største leverandøren i Norden. Dette er en posisjon vi er stolte over å ha oppnådd på de relativt få årene selskapet har eksistert. Det danner et interessant grunnlag for videre vekst de kommende årene - en vekst som forventes å komme både på det nordiske hjemmemarkedet og i Europa. Trendutviklingen er tydelig med fokus på dagens tre store makroendringer tilknyttet urbanisering, miljø og privatisering. Dette bidrar til å skape et stort vekstpotensial innen markedet for ITS-systemer til kollektivtransportsektoren. På kundesiden har konsolideringen av bransjen foregått noen år og det er etablert noen store enheter på operatørsiden. Relasjon og samhandling med operatørene vil være viktig for FARA i årene som kommer, selv om det forventes at myndighetene vil ta en ledende rolle i utviklingen av kollektivsektoren. På leverandørsiden har man ikke kommet like langt i restruktureringen. Vi forventer at denne prosessen vil skyte fart de neste 5 årene og det er en utvikling vi ønsker at FARA aktivt skal være en del av. Med god fart inn i 2012, og med en sterk ordrereserve, skal vi forfølge nye muligheter - hvor fokus og realisme er viktige byggesteiner. Takk for et godt år! Ørjan Kirkefjord CEO

4 4 Fara ASA årsrapport 2011 FARAs ledergruppe Ørjan Kirkefjord Chief Executive Officer Ørjan Kirkefjord er konsernsjef i FARA. I tillegg har han hatt et ansvar for produkt, marked og salg, samt finans og IR. Han har tidligere innehatt ledende stillinger i børsnoterte Norske Skog ASA, samt vært finansdirektør i børsnoterte Voice ASA og konsernsjef for konsernet Neste Stopp AS. Han er utdannet revisor og har en Mastergrad innen finans og management. Jorun Dieserud Finance Manager Jorun er ansvarlig for økonomi og finans i FARA. Hun har jobbet i FARA siden 2010, da hun kom fra Telecomputing. Jorun har lang ledererfaring innen økonomi, hovedsakelig fra den norske kleskjeden POPIN, hvor hun ble økonomisjef allerede i Hun har også innehatt andre lederroller i POPIN, i tillegg til å være sentral på eiersiden inntil 2004, da kjeden ble overtatt av et private equity-selskap. Jorun har utdannelse fra Handelshøyskolen BI. Gaute Andersen Tosterud Vice President Business Development Gaute er ansvarlig for forretningsutvikling i FARA. Han har et spesielt ansvar for utvikling av nye løsninger og oppfølging av markeder utenfor Norden. Gaute kom til FARA i slutten av 2011 fra A.P. Moller Maersk Group og han har tidligere innehatt roller som forretningsutvikler og eksportleder. Han har solid internasjonal erfaring etter flere år med arbeid i utlandet (Europa, Asia, Afrika og Sør-Amerika). Gaute har Bachelor i internasjonal markedsføring fra BI og Master i internasjonale relasjoner fra Institut Barcelona d Estudis Internacionals. Arne Bjørgo Vice President Product & Sales Arne er salgs- og produktansvarlig i FARA. Han har jobbet med salgsog produktoppfølging i FARA siden 2006, da han kom fra stillingen som salgs- og markedssjef i Arrive, et datterselskap av NSB. Arne har mer enn 25 års erfaring fra arbeid med teknologiløsninger til kollektivsektoren, deriblant 4 års med lederansvar for Q-frees Oslo-kontor fra samt tidligere med lederroller i ABB/NERA. Det innebærer at Arne har vært sentral i utviklingen og markedsføringen av fire generasjoner med billetteringsløsninger i Norden.

5 Fara ASA årsrapport Frode M. Thulien Vice President Operations Frode M. Thulien er ansvarlig for levering og drift av selskapets produkter og tjenester. Frode har erfaring fra internasjonal produkt- og virksomhetsutvikling innen IS/IT-løsninger, senest som produktansvarlig og Business Manager i Recall Inc. Han er utdannet siviløkonom ved Handelshøyskolen BI. Stig Rønning Vice President Development Stig er utviklingsdirektør i FARA. Han har mer enn 15 års erfaring fra utvikling av IT-løsninger til kollektivsektoren, deriblant for elektronisk billettering og sanntidsinformasjon. Stig har Bachelor og Master of Science innen informatikk fra NTNU og var med fra starten i FARA i 2006, da selskapet ble skilt ut fra Q-free. Før det jobbet han 8 år med utvikling i Q-free, noe som innebærer at han har vært sentral i utviklingen av FARAs billetteringsløsning. Johan Petter Winsnes Vice President HR & QA (fra januar 2012) Johan Petter Winsnes overtok ansvaret for HR & QA i FARA fra Beate Storhaug (tidlig 2012). Johan Petter kom til FARA fra Accenture, hvor han har vært konsulent i Accentures avdeling for Talent & Organization Performance siden Han er utdannet Siviløkonom fra Handelshøyskolen BI med spesialisering innen organisasjonspsykologi og ledeise, i tillegg til sosiologistudier ved NTNU. Han har også vært fotballspiller i Tippeligaen i 10 sesonger. Beate Storhaug HR & QA Manager (til februar 2012) Beate Storhaug har vært ansvarlig for konser nets HR- og kvalitetssikringsfunksjoner inntil Johan Petter Winsnes overtok tidlig Hun er utdannet Master of Science i økonomi og administrasjon og har studieopphold fra Russland. Hun har erfaring fra operativ ledelse i SAS og har jobbet som administrasjonsassistent i Google.

6 Avtale for levering av et nytt billetteringssystem til Østfold fylkeskommune på ca MNOK 11,9 for utskifting av deres eksisterende billetteringsløsning. 27/1 FARA signerer ordre for supplering av utstyr til Midt-Norge AtB på ca MNOK 1,4. I tillegg vil FARA øke sine faste inntekter fra service og vedlikehold etter at leveransen er utført. FARA signerer ordre for supplering av utstyr for å effektivisere passasjerenes ombordstigning til AtB AS på ca MNOK 2,1. I tillegg vil FARA øke sine faste inntekter fra service og vedlikehold etter at leveransen er utført. Ordre for levering av webshop til AtB AS. Formålet er å øke tilgjengeligheten for passasjerene tilknyttet billettkjøp og redusere behovet for kontanter i bussen. Videre har Hedmark fylke utvidet leveransen av FARAs EMV-løsning. Total ordreverdi ca MNOK 2,1. 3/3 7/6 8/7 18/3 13/7 12/4 Ordre for levering av webshop til Vestviken Kollektivtrafikk AS, som administrerer offentlig transport for fylkene Vestfold og Telemark. Total ordreverdi ca MNOK 1,3. FARA signerer ordre for supplering av utstyr til Oppland Fylke. Ordreverdi ca MNOK 3,1. Ordre for levering av nye inspektørterminaler som konfigureres med eksisterende software til Helsinki. Formålet er å øke kontrollmuligheten. Ordreverdi ca EUR med kundeopsjon som kan øke omfanget. 8/7 Ordre for levering av webshop og noe supplering av utstyr til Länstrafiken i Norrbotten AB i Sverige. Total ordreverdi ca MSEK 1,9. Fara ASA årsrapport 2011 De svenske länene Västerbotten og Västernorrland, velger FARA for levering av et oppgradert billetteringssystem. Total ordreverdi ca MSEK 37,5, i tillegg til opsjoner. En reise med mange milepæler: STERK VEKST OG GOD LØNNSOMHET 2011 ble et år med betydelig vekst og videre lønnsomhetsforbedring for FARA etter sterk ordreinngang og rekordmange kontrakter i løpet av året. Det bidro til at omsetningen økte med over 30 prosent til MNOK 162,5. Samtidig leverte FARA for første gang i selskapets historie et positivt driftsresultat etter skatt for hele året på MNOK 2,3. Det gjør 2011 til et år med en rekke milepæler for FARA. De mange kontraktsinngåelsene kommer etter at FARA de siste årene har deltatt i en rekke anbuds- og salgsprosesser. Som i 2010 ble det blant annet fokusert særskilt på avtaler innen webshop og RTI (Real Time Information) samt ikke minst oppgradering av en rekke svenske kunders løsninger også innen billettering. FARAs prioriterte fokus på utvikling av morgendagens modulbaserte IT-løsninger for kollektivtrafikken har gitt uttelling. På denne måten bidrar FARA til å understøtte sentrale trender i markedet, deriblant bedret tilgjengelighet og effektivitet for billettkjøp blant kollektivpassasjerer og redusert behov for oppbevaring av kontanter ombord i kollektivkjøretøyene. Satsningen på RTI-løsninger har medført at FARAs sanntidssystem for passasjerinformasjon er installert om bord i nye busser. I løpet av 2011 rundet FARA over 750 leverte RTI-enheter til Ungarn alene, der selskapet har hatt en prioritert satsning på RTI-løsninger de siste årene. I 2011 har FARA gjennomført en styrt tilpasning og prioritering av selskapets innsats innen salgs- og markedsarbeidet, noe som har gitt en mer aktiv, tydelig og proaktiv tilnærming i de konkrete markedene. Med et prioritert fokus har FARA deltatt i en rekke anbuds- og salgsprosesser basert på en vurdering av egnethet for produktporteføljen, ressurser og kompleksitet. Norden er, og vil fortsatt være, FARAs hjemmemarked. Likevel har selskapet en strategi i Vestog Sentral-Europa om å vokse gjennom etablering og mulige oppkjøp med fokus på å vinne markedsandeler. I 2011 har fokuset ligget på Polen og Ungarn som nye og attraktive markeder. Det medførte at FARA tidlig i 2012 etablerte egen virksomhet i Polen etter tidligere å ha hatt et tett samarbeid med selskapets polske partner. Polen vil være et prioritert satsningsområde for FARA fremover, da det med landets nærmere 40 millioner innbyggere er et av de største enkeltmarkedene i øst-europa. Dette representerer et interessant potensial for FARA, med mange mellomstore byer i europeisk målestokk. En del av FARAs betydelige vekst er basert på selskapets oppkjøps- og konsolideringsstrategi, som siden 2005 har medført tre virksomhetsoppkjøp og sammenslåinger. Det har gjort FARA til Nordens desidert største og ledende leverandør av intelligente IT-systemer til kollektivtrafikken. Produktporteføljen består av: Elektronisk billettering RTI (Real Time Information) Infotainment (ikke innhold) Flåtestyring (inkl. sikkerhet) Trafikkstyring Passasjerinformasjon 1/8 FARA med partner velges som leverandør til et nytt sanntidsinformasjons- og billetteringsprosjekt for 245 busser og billettkontorer hos operatøren Szabolcs Volán i Nyíregyháza, Ungarn. Leveranseverdi ca EUR De modulbaserte løsningene som utgjør FARAs produktportefølje, gir selskapets kunder en teknologifordel ved at de er enkle å integrere og oppdatere, samt at de er mer fleksible i forhold til utnyttelse og tilgang på ny funksjonalitet. Det innebærer at FARA er i stand til å tilby ny funksjonalitet innenfor eksisterende rammer, slik at nye behov kan dekkes raskt og dynamisk, i takt med markedsutviklingen. Utgangspunktet for utviklingen av ny funksjonalitet og nye produkter, er en felles plattform med fokus på at nye løsninger og ny funksjonalitet skal kunne utnyttes av stadig flere kunder og kundegrupper over tid. Effektive selvbetjente løsninger FARAs modulbaserte teknologi kan enkelt tilpasses på tvers av landegrenser og enkeltmarkeder. Blant funksjonaliteten FARA utvikler for bruk i flere land, er løsninger som tilrettelegger for å få kontantene ut av kjøretøyene. Dette står sentralt i en rekke land, etter økende antall bussran i land som Norge og Sverige. FARA er langt fremme på dette området, og har i flere år utviklet en rekke moduler og funksjonalitet som er blitt tatt svært godt i mot blant flere aktuelle kunder. Bare i 2011 signerte FARA fiere avtaler om leveranse og oppgradering av denne funksjonaliteten, både til nye og eksisterende kunder. Samtidig har den svenske Riksdagen innført en lov som har til hensikt å redusere og fjerne oppbevaring av kontanter ombord i bussene. Dette i et forsøk på å påskynde utviklingen, til fordel for sikkerheten til kollektivansatte og passasjerer. Tilsvarende debatter pågår i en rekke andre

7 18/8 Fara ASA årsrapport Ordre for supplering av utstyr til Troms fylke som opereres av Troms Fylkestrafikk. Inkluderer nye validatorer slik at passasjerer kan bruke flere dører på bussen ved ombordstigning. Total ordreverdi ca MNOK 5,7. 30/9 Ordre for supplering av utstyr til Møre & Romsdal fylke. Total ordreverdi ca MNOK 2,7. operatøren Jászkun Volán i Szolnok, Ungarn. FARAs egenutviklede plattform skal leveres til 190 busser og billettkontorer. Leveranseverdien ca EUR FARA med partner velges som leverandør til et nytt sanntidsinformasjons- og billetteringsprosjekt for FARA med partner velges som leverandør til et nytt sanntidsinformasjons- og billetteringsprosjekt for operatøren Pannon Volân i Pècs, Ungarn. FARAs egenutviklede finske plattform skal leveres til 325 busser. FARA har levert ca 750 enheter til Ungarn. Den nye avtaleverdien er ca EUR Ordre for leveranse av webshop og datavarehus til Hedmark og Oppland fylke. Datavarehuset med analyser skal øke kunnskapen om trafikkstrukturen i fylkene. Total ordreverdi ca MNOK 2. FARA ASA åpner kontor i Polen og inngår strategisk allianse med ASSECO SA. FARA leverer over 30 prosent omsetningsvekst for hele året 2011 (MNOK 162,5) og for første gang et positivt driftsresultat etter skatt (MNOK 2,3). 8/9 12/10 14/12 29/2 16/1 14/2 Ordre for supplering av utstyr relatert til EMV (Eurocard Mastercard Visa) til Vestviken Kollektivtrafikk AS, som administrerer offentlig transport i fylkene Telemark og Vestfold i Norge. Total ordreverdi ca MNOK 2,2. 8/9 16/12 24/1 Ordre for sanntids- passasjerinformasjonsløsning til Vestviken Kollektivtrafikk AS i fylkene Telemark og Vestfold. Total ordreverdi MNOK 6,2. Ordre for supplering av utstyr til Västerbotten Län, Sverige, for oppgradering av billetterings- og informasjonssystemet. Ordreverdi på ca MSEK 8,5 relatert til EMV, håndholdte enheter og EMVenheter med ny teknologi (Chip & Go), som effektiviserer billettering ombord med kredittkort. 23/ FARA inviteres med Tieto Oy, som leder konsortiumet, til å signere en kontrakt for levering av nytt integrert IT-system for håndtering av offentlig transport i Helsinki med omegn. Det er første innbyggere) og det beviser attraktiviteten tilknyttet FARAs IT-systemer for offentlig transport. kontrakt for FARA til middels store byer (1-1,5 mill Ordre for RTI-leveranse, integrert med eksisterende billetteringsløsning, til Hedmark Trafikk FKF. Løsningen vil øke tilgjengeligheten for sanntidsinformasjon både ombord i bussene og på stasjonene. europeiske land, deriblant Norge, etter flere bussran og manglende sikkerhet spesielt for kollektivansatte og bussjåfører. På dette grunnlaget satser FARA på utvikling av selvbetjeningsløsninger for billettkjøp og oppfylling av reisekort på nett og mobil. For de kollektivreisende forenkler dette hverdagen, samtidig som det effektiviserer selve kollektivdriften. I tillegg øker det sikkerheten ombord, ved at kontantene flyttes ut av bussen. Kun i særtilfeller utvikler FARA funksjonalitet for enkeltstående kunder, da dette er lite effektivt, og det erfaringsmessig viser seg at kunden i de fleste tilfeller ikke ønsker å dekke utviklingskostnaden alene. I 2011 styrket FARA markedsapparatet og fokuserte på nye markeder. Med denne strategien står FARA selv for direktesalg av medium til store prosjekter, samtidig som selskapet søker partnere på de største prosjektene, og i tillegg etablerer langsiktige partnerskap i de nye markedene. Selskapet opplever etter kort tid en god uttelling tilknyttet satsningen på salg og marked. FARA organiserer Produkt og Marked i samme avdeling slik at selskapet sikrer sterkt samhandling og effektiv kommunikasjon mellom produktutviklingen og markedsapparatet. Stadig høyere markedsaktivitet i kombinasjon med et svært erfarent og kompetent team, skal bidra til at FARA opprettholder den sterke posisjonen innen kvalitet fremover, med gode løsninger som møter morgendagens behov for og krav til kostnadseffektive og intelligente IT-løsninger. Som helhet står bransjen overfor en restrukturering der antall tilbydere forventes å bli færre og større. Restruktureringen har kommet lenger på kundesiden der større aktører leverer anbud på tvers av landegrensene. FARA tar aktivt del i restruktureringen på tilbydersiden, og vil med sin kompetanse og ledende teknologiske løsninger spille en viktig rolle i årene fremover. Effektive leveranser I 2009 besluttet FARA å gjennomføre et investeringsprogram for å integrere produktporteføljen på én plattform, samtidig som antallet billetteringsløsninger skulle reduseres fra fire til én. Utviklingen i 2010 og 2011 bekrefter at det var riktig strategi. FARA er én av få aktører som leverer elektronisk billettering (Ticketing) og sanntidsinformasjon (RTI) på en omforent plattform gjennom én integrert løsning. For kundene er denne løsningen svært drifts- og kostnadseffektivt, da det tilrettelegger for å bygge ut og oppgradere eksisterende løsninger for billettering. FARA er leverandøruavhengig, men stiller høye krav til ytelse og kvalitet. Med et integrert rammeverk og modulbaserte løsninger oppnås effektive prosjektleveranser og reduserte kostnader ved oppgradering av ny funksjonalitet. Det gjør det mulig for FARAs kunder å implementere løsninger for billettering (Ticketing) og sanntidsinformasjon (RTI) mer effektivt enn hos andre aktører på markedet. I 2011 har FARA gjort en rekke raske prosjektleveranser. Samtidig har FARA hatt fokus på økt kompetanseheving hos kundene, noe som har medført konkrete investeringer i kvalitetsfremmende tiltak, deriblant med fokus på forbedring og kompetanseoverføring rundt bransjens operative mål. Det er viktig med en praktisk tilnærming til god anvendelse av FARAs løsninger med fokus på resultatforbedring for operatørene og økt kvalitetsopplevelse for de reisende. Effektiv drift og overvåkning Driften av FARAs løsninger er basert på en moderne virtualisert driftsarkitektur fra FARAs driftssenter i Trondheim. Gjennom bruk av moderne og avanserte verktøy for overvåkning, i tillegg til fil- og datalagring, kan FARA enkelt oppgradere eller bytte defekte komponenter og gjøre forbedringer uten driftsforstyrrelser. FARA tilbyr også et nytt testmiljø med oppdaterte produksjonsdata for test ved produktimplementering. Effektiv kundestøtte FARA har de siste årene gjennomført en rekke organisatoriske endringer tilknyttet support, service og drift som setter kunden ytterligere i fokus. Supportsenteret er sentralisert i Trondheim, med organisasjonsenheten Customer Care som dekker alle støtteprosesser. Dette er et viktig grep for å sikre et kvalitativt og effektivt grensesnitt mellom kundens operative drift og FARAs støttefunksjoner. Samlokalisering av 1. og 2. linje i tilknytning til kjernekompetanse for produkt og utvikling er ett av flere viktige tiltak som øker kvaliteten og reduserer respons- og løsningstiden på saker.

8 8 Fara ASA årsrapport 2011 FARA Ticketing FARA Real Time Information På farten Kjøp billetter på nett eller fyll på reisekortet mens du er på vei til buss, trikk, ferge eller båt Få ruteinformasjon i sanntid på mobiltelefonen eller laptopen Nye selvbetjeningsløsninger på mobil og nett får kontantene ut av bussen FARA Ticketing FARA Real Time Information Ombord på transportmiddel Billettsalg Billettvalidering Ruteinformasjon i sanntid underveis og infotainment med nyheter og reklame FARA Ticketing FARA Real Time Information Hjemme eller på jobb Kjøp billetter på nett fra jobb eller hjemme i din egen sofa med PC eller mobiltelefon Få ruteinformasjon i sanntid VALID enhetlig TEKNOLOGIplattform De siste årene har FARA konsolidert produktporteføljen med videreutvikling og nyutvikling av en rekke løsninger, som historisk delvis har hatt sitt opphav i oppkjøpte virksomheter fra Danmark, Finland og Sverige. Det gjør at FARA går inn i 2012 med en helhetlig og tydelig produktportefølje basert på en konsolidert teknologiplattform - med en rekke ny funksjoner samlet i én helhetlig løsning som allerede er levert svenske kunder. FARA har i dag vel 30 høyt kvalifiserte medarbeidere for utvikling og vedlikehold av våre løsninger. Dette arbeidet har foregått ved kontorene i Oulu (Finland), Århus (Danmark) og Trondheim, som en konsekvens av de oppkjøp FARA har gjort siden Det siste året har FARA etablert en avdeling i Warszawa (Polen) for å sikre tilgang på ressurser, i tillegg til å sikre fotfeste i et nytt og spennende marked. Ressurspoolen i Polen består nå av nærmere 15 utviklere, som er involvert i flere sentrale utviklingsprosjekter innen både billettering og informasjonssystemer. ØKT KOSTNADSEFFEKTIVITET Kostnadseffektiv teknologiutvikling er en del av FARAs strategi for lønnsom vekst. Basert på dette er arbeidet med å sentralisere utviklingsarbeidet på færre, men større enheter, videreført. På sikt vil dette gi reduserte kostnader og økt effektivitet innen teknologiutvikling. I kombinasjon med FARAs målrettede salgs- og markedsfokus ble det tidlig i 2012 etablert et eget kontor i Polen, med kompetanseoverføring fra FARAs tidligere samarbeidspartner. FARA har også investert i utviklingsmiljøet på flere områder, noe som har gitt forbedrede testmiljøer og dedikerte testressurser, samt forbedrede prosedyrer, metoder og verktøy. Testautomatisering har stått sentralt, noe som allerede har gitt positive resultater, og som forventes å gi ytterligere forbedringer etterhvert som flere systemmoduler tilrettelegges for dette i løpet av året. Et annet sentralt element i FARAs teknologi- og produktstrategi omfatter redusering av antallet systemvarianter som vedlikeholdes, da det er lite hensiktsmessig å ha 3 til 4 ulike billetteringsløsninger med overlappende funksjonalitet. Migrering til én ny billetteringsløsning vil frigjøre ressurser som i dag er knyttet til vedlikehold, og samtidig øke fleksibiliteten ved at det blir færre løsninger å vedlikeholde kompetanse på fremover. Utvikling på færre plattformer vil redusere time-to-market for nye produkter. Målet er at det innen det kommende året skal være etablert ett felles billetteringssystem

9 Fara ASA årsrapport FARA Ticketing FARA Real Time Information På holdeplassen Billettsalg på automat Ruteinformasjon i sanntid for reisende og infotainment med nyheter og reklame FARA Ticketing FARA Real Time Information FARA Traffic Management FARA Fleet Management Administrasjon Funksjonaliteten inkluderer oppsett og administrasjon av billettyper, priser, rute- og soneinformasjon samt status og overvåkning med rapportering, transaksjonsavregning og kundeadministrasjon, i tillegg til flåtestyring og trafikkovervåkning. FARA Ticketing På billettkontroll Effektiv kontroll med mobile enheter ombord eller på stasjon FARA Fleet Management Flåtestyring av kjøretøy Økt effektivitet og utnyttelse med eksakt oversikt over daglige ruter FARA Ticketing FARA Real Time Information På billettkontoret Salg og refusjon av reisekort og billetter Ruteinformasjon i sanntid FARA Traffic Management I trafikken Optimalisert trafikkflyt med styring av trafikklys for alle kunder, da FARA Ticketing allerede i hovedsak dekker behovene for alle nordiske kunder. I 2011 avviklet FARA utviklingsavdelingen i Nässjö, som primært har stått for vedlikehold av den svenske billetteringsløsningen. FREMTIDSRETTET TEKNOLOGI Sentralt i teknologistrategien er å ha åpne løsninger som lett kan integreres og samtidig benyttes på ulike teknologiplattformer. Våre kunder skal oppleve at løsningene for billettering (FTS) og sanntidsinformasjon (RTI) er integrert både på applikasjons- og maskinvaresiden. Kundene skal kun måtte registrere data én gang, ettersom alle FARAs løsninger skal benytte det samme datagrunnlaget med felles brukergrensesnitt og én innlogging (single sign-on), slik at informasjonsutvekslingen foregår enkelt og effektivt. FARA Application Platform, som er et rammeverk og en utviklingsarkitektur, vil implementeres og lanseres i nye versjoner. Samtidig øker fokuset på leveranse av modulbaserte løsninger, noe som forenkler prosjektleveransene og reduserer kostnadene ved oppgradering av ny funksjonalitet. FARAs billetteringsløsning er i motsetning til konkurrerende løsninger bygget på internasjonale standarder. Det gjør løsningen meget fleksibel og rik på muligheter for å understøtte kundenes forretningsmessige behov ved setting av parametre. Det gjør at FARA kan gjennomføre leveranseprosjekter uten skreddersøm på om lag 6-12 måneder. Funksjonalitetsutvikling står sentralt i FARAs løsninger. Fokus tillegges forbedring av den teknologiske arkitekturen, noe som gir økt støtte for markedets behov for flere og nye nettbaserte tjenester, samt økt ytelse og stabilitet. FARA er også involvert i utvikling av nye løsninger basert på NFC (Near Field Communication) og trådløs teknologi. På dette området deltar FARA i to forskningsprosjekter, NFC City, som er finansiert via Norsk Forskningsråd og, Smart Urban Cities, som er finansiert av TEKES (Finland). Hovedmålsettingen med deltagelsen i disse prosjektene er at FARA skal ligge i front av utviklingen ved å identifisere de teknologiene og ferdighetene som er nødvendige for å stå klar med løsninger så snart infrastrukturen er på plass.

10 10 Fara ASA årsrapport 2011 Styrets beretning 2011 Hovedpunktene fra driften i 2011 var: + + Omsetningen vokste med over 30% til 163 MNOK + + Selskapet hadde sitt første år med overskudd + + Kontantstrømmen fra driften var positiv og selskapet hadde ikke trukket på ekstern finansiering ved årskiftet + + Fokusering av ressurser og organisatorisk tilpasning gir løpende resultatforbedring for selskapet + + Organisasjonen leverer seks nye billettsystemer med hovedtyngden i siste kvartal + + Salg av ytterligere sanntidsinformasjonssystemer integrert med billetteringsløsningen + + God økning i ordrereserven Fokus i 2011 FARA er den største leverandøren av intelligente IT-systemer til transportbransjen i Norden. Dette er oppnådd gjennom en kombinasjon av organisk vekst og oppkjøp av nordiske konkurrenter. Selskapet har en produkt- og teknologiplattform som gir grunnlaget for videre vekst, både i og utenfor Norden. I løpet av 2011 var integrasjonen av Buscom, som var den ledende leverandøren av elektroniske billettløsninger i Finland, det svenske billettselskapet CPT Nordic og det danske selskapet TNC Connect, som opererte innen sanntidsinformasjonssystemer, ferdig. Fra og med 2012 tilbyr selskapet nå en integrert IT-løsning for billettering og sanntidsinformasjon, samt en serie moduler knyttet til dette. Styrets ønske har hele veien vært å integrere de oppkjøpte selskapene og deres teknologi, slik at drift- og vedlikeholdskostnadene for både selskapet og kundene kunne reduseres, og slik at all utvikling skulle komme alle kunder til gode. Gjennom 2011 har selskapet ferdigstilt dette arbeidet. Integrasjonsarbeidet har vært et tungt økonomisk løft for selskapet, spesielt gjennom 2009 og I 2011 så vi de positive resultatene av arbeidet gjennom økt effektivitet, kvalitet og en bedre driftssituasjon for både selskapet og våre kunder. Systemleveranser Siste år leverte selskapet systemer både i Norge, Sverige, Færøyene, Danmark og Ungarn. Dette viser at selskapet nå kan levere en løsning som dekker behovene på tvers i Norden, og at selskapet også kan levere sin teknologi i nye markeder. Organisasjonsutvikling Organisatorisk har selskapet vært gjennom en prosess hvor ledelsen er endret av ny daglig leder fra juni 2011, med en gradvis styrking av lederteamet gjennom de påfølgende månedene. Styret besluttet i 2010 at selskapet på sikt skal konsentrere sin softwareutvikling til Trondheim og Warszawa i Polen, ved siden av noe arbeid i Oulu i Finland. Arbeidet med å bygge opp et utviklingsmiljø i Warszawa fortsatte i 2011 og det ble gjort forberedelser til opprettelsen av et eget datterselskap i landet. Selskapets aktivitet i Finland vil i tiden fremover fokusere på hardware og støtte til finske kunder på prosjektbasis. Kontoret i Oulu vil trolig også få en nøkkelrolle i oppfølgingen av det store Helsinki-prosjektet som ble vunnet sammen med Tieto OY tidlig i Markedsarbeid Salgsavdelingen har nå et geografisk fokus hvor målet er at en del utvalgte markeder skal betjenes av salgsteam som selger hele den nye løsningen. I tillegg er det opprettet en avdeling for forretningsutvikling som aktivt arbeider med å videreutvikle selskapet både på markedssiden og produktsiden. Redegjørelse for årsregnskapet 2011 Totalt ble FARAs salgsinntekter for 2011 MNOK 162,5 (124,6), hvilket innebærer en økning på 30,4%. Tilsvarende tall for morselskapet FARA ASA er MNOK 125,7 (79,6), som innebærer en økning på 57,9 %. FARA viser gjennom sin produksjon og leveranse i kvartal 4, skalerbarhet på både produkt og organisasjon. Plan og mål for utvikling av selskapet gjennom 2011 ble fulgt og oppnådd. Driftsresultatet før avskrivinger ble for 2011 positivt med MNOK 11,3 (0,9). FARA ASA: MNOK 14,6 (-0,6). Kostnadssiden er i all hovedsak knyttet til leveranse av hardware og ressurser. Det er aktivert MNOK 3,5 i selskapets balanse etter kriterier angitt i note. Resultat per aksje etter finans var NOK 0,07 (NOK -0,27 ). Netto finansposter ble MNOK -1,9 (-1,2). FARA ASA: MNOK -1,7 (-17,2). Årets skattekostnad ble i 2011 MNOK 0,0 (0,0). Konsernets årsresultat ble for første gang i historien positivt, med MNOK 2,3 (-8,7). FARA ASA: MNOK 1,6 (-30,2). Fortsatt drift I samsvar med regnskapsloven 3-3a bekreftes det at forutsetningene om fortsatt drift er til stede. Til grunn for dette ligger resultatprognoser for år 2012 og konsernets prognoser

11 Fara ASA årsrapport Jan Pihl Grimnes Styreleder Jan Pihl Grimnes (født 1961) har vært styremedlem siden september 2006 og styreleder siden mai Jan er sivilingeniør petroleumsteknologi fra Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) og siviløkonom fra Norges Handelshøyskole (NHH). Han har over 25 års erfaring fra petroleums- og IT-industrien. Jan har tidligere arbeidet i Norsk Hydro ASA og Saga Petroleum ASA. Han har også vært administrerende direktør i Geomatic AS, i tillegg til at han var grunnlegger, styre leder og konsernsjef i Technoguide AS - som ble kjøpt opp av Schlumberger. Jan er styreleder i FARA ASA samt styremedlem i Q-Free ASA, SPT Group AS samt en rekke unoterte selskap. Jan er norsk statsborger og bor i Oslo. for årene fremover. Disse er basert på backlog og pipeline vurderinger gjort av ledelsen og markedsutsiktene i årene fremover. Det vil naturlig nok være usikkerhet knyttet til dette, men styrets vurdering er at dette er innenfor akseptabel ramme. Det er etablert trekkrammer på MNOK 20 og en garantifasilitet på MNOK 20 med selskapet sin bankforbindelse. Ikke benyttet garantifasilitet kan etter avtale konverteres til kassekreditt. FARA konsern har pr innestående kapital på konto. Det er knyttet en covenant til fi nansieringen hvor egenkapital målt mot den totale bokførte balanseverdi skal utgjøre 25%. Konsernets egenkapital i fohold til den totale bokførte balanseverdi var pr % (41%). FARA har fokus på oppfølgning av kapitalbruk og kapitalbinding. Totale aktiva ble økt basert på høy aktivitet i fjerde kvartal 2011 med MNOK 12,2 fra til For FARA ASA er tilsvarende tall MNOK 17,6. Siden kundeporteføljen i hovedsak er offentlig eid og/eller styrt, er det liten risiko knyttet til tap på krav. Gjenstående aktivert egenutvikling og goodwill i balansen som følge av produktutvikling og oppkjøp utgjør MNOK 19,5 (22,2). FARA ASA: MNOK 20,1 (27,2). Av dette ble det aktivert utviklingskostnad for MNOK 3,5 i 2011 (2,0). Egenkapitalen ble MNOK 27,8 (25,6) som gir en egenkapitalandel på 37% (41 %). Tilsvarende tall for FARA ASA er MNOK 31 (30), som gir en egenkapitalandel på 36% (42 %). Kortsiktig fi nansiering av aktiva gjennom leverandørkreditter og annen ikke rentebærende kortsiktig gjeld utgjorde 62,6% (46,2%). For FARA ASA er tilsvarende tall 41,5% (34,3%). FARA hadde en netto kontantstrøm i 2011 fra drift på MNOK 17,4 (4,5) For FARA ASA var tilsvarende tall MNOK 6,3 (14,6). Likviditeten vurderes som tilfredsstillende. Utover en periode på 12 måneder må usikkerhet knyttet til nevnte estimater for markedsutviklingen vurderes. ytre Miljø Styret er ikke kjent med at FARA direkte forurenser det ytre miljø. FARA har ingen egenproduksjon og FARA sine produkter, samt emballasje er i hovedsak basert på resirkulerbart materiale. FARA har ingen produkter som under normal bruk er helsefarlig for forbruker. FARA innretter seg etter de miljøkrav selskapet blir stilt overfor. MEdarbEidErE FARA sysselsatte i 2011 i gjennomsnitt totalt 67 personer (80). For FARA ASA var tilsvarende tall 47 (45). Lønns- og personalkostnader i 2011 utgjorde for FARA MNOK 49,9 (52,2), og i FARA ASA MNOK 38,3 (33,5). FARA har ikke registrert ulykker eller skader som direkte følge av medarbeidernes virke i bedriften. I 2011 hadde FARA en fraværsprosent pr. timeverk på 2,03 % sammenlignet med 1,8 % i Dette samsvarer med tilsvarende tall for FARA ASA. Det er viktig for FARA som kompetansebedrift å videreutvikle medarbeidere og tilpasse organisasjonen til FARAs behov. Styret retter en stor takk til alle medarbeidere som spesielt i andre halvår, har vist evne til omstilling og stå på vilje i en svært utfordrende periode for selskapet. likestilling og diskriminering Pr var det ansatt 8 (10) kvinner i selskapet. 6 av dem jobbet i FARA ASA. To av seks personer i FARAs ledergruppe er kvinner. I styret er 3 av fem medlemmer kvinner. Arbeidsmiljøet betraktes som godt, og det iverksettes løpende tiltak for forbedringer. Ingen ansatte forskjellsbehandles mht. lønn, utviklingsmuligheter, opplæring/skolering eller fordeling av arbeidsoppgaver. Det forskjellsbehandles ikke ved rekruttering, da medarbeiderne ansettes etter interesse for fagområde, faglig dyktighet og tidligere erfaring. Det er dessverre få kvinnelige søkere til våre ulike stillinger FARA jobber kontinuerlig for å fremme et likestilt arbeidsmiljø hvor diskriminering ikke forekommer. Det gjelder uansett kjønn og etnisitet. Qa og internkontroll FARA er ISO sertifi sert og det betyr at selskapet må arbeide i forhold til de retningslinjer

12 12 Fara ASA årsrapport 2011 Svein Ramsay Goli Styremedlem Svein Ramsay Goli (født 1940) har vært styremedlem siden mai Svein er siviløkonom fra Handelshøjskolen i København og har omfattende erfaring fra IT-industrien. I mer enn 20 år hadde han ulike stillinger i IBM, deriblant fem år som direktør med ansvar for salg i IBM Norge. Deretter var han 10 år i Oracle, som leder av Oracle Norge, i tillegg til å inneha rollen som visepresident med ansvar for Oracle i Norden i 4 år. Svein har tidligere vært styreleder i Visma ASA, Tandberg Data ASA, DataRespons ASA og Norman ASA. For tiden har han styreverv i fl ere ikke-børsnoterte selskaper. Svein er norsk statsborger og bor i Sandefjord. som gis der, ISO 9001:2008. Selskapet jobber derfor hele tiden med kontinuerlig forbedring av interne prosedyrer og prosesser. FARA har i løpet av det siste året hatt et stort fokus på kvalitetsarbeidet og har jobbet mye med å få nye prosesser og prosedyrer på plass. Denne jobben føres videre i Det gjennomføres internrevisjoner 2-3 ganger i året. Ved internrevisjon blir deler av en avdeling, et prosjekt, en spesifi kk arbeidsposisjon gjennomgått, og resultatet gir en pekepinn på hvordan arbeidet med kvalitet er gjennomført og om fokuset er bra nok. EiErstruktur Styremedlemmer og selskaper tilknyttet disse eier 56 % pr av FARAs aksjekapital. Pr. samme dato var det aksjonærer i FARA med til sammen aksjer. EiErstyring og ledelse av fara (CorporatE governance) Styret ser utvikling og implementering av rutiner og kontrollorganer som bygger opp under god eierstyring og selskapsledelse, som en av bærebjelkene for å skape et fremtidsrettet, konkurransedyktig og tillitsvekkende selskap. Alle beslutninger tatt av FARA skal kunne offentliggjøres uten at FARA rammes av kritikk som følge av brudd på lover og regler, eller brudd på prinsipper om god forretningsdrift. FARA har innledet et arbeid med å utarbeide etiske retningslinjer tilpasset selskapets drift og internasjonale konsernstruktur. Styret legger fl ere kilder til grunn for å etablere en god og fremtidsrettet foretaksstyring av selskapet. Basis er vedtatte lover og regler for et almennaksjeselskap, samt regulativ som anbefaling for eierstyring og selskapsledelse fra 2010 med endringer. Selskapet er sertifi sert etter ISO 9001:2008 og i tillegg til eksterne revisjoner er det i den sammenheng etablert en fast rutine for intern revisjoner for å påse at selskapet holder kvalitetsmål overfor kundene. Styret har etablert et internt regulativ for styring av fullmakter og risiko knyttet til driften, samt etablert et eget etikkdokument som gjelder for hele konsernet. Styring og ledelse av FARA er delt og skjer gjennom fl ere organ og på ulike nivå. FARA har tro på at en hensiktsmessig rollefordeling vil være en av faktorene som bidrar til langsiktig verdiskapning. Eksempelvis har alle aksjonærer på generalforsamling lik rett til å bruke sin stemme for blant annet å velge styre, bruk og tilgang på kapital, og de velger FARAs revisor som uavhengig institusjon. Generalforsamlingen godkjente i 2011 retningslinjer for avlønning av administrerende direktør og ledende ansatte. Utdrag av retningslinjene for avlønning er inkludert i FARAs årsrapport, og vil i sin helhet bli lagt frem på generalforsamlingen i FARA skal ledes av et kompetent og effektivt styre som har et kollektivt ansvar for FARAs suksess. Som en av oppgavene skal styret arbeide med og beslutte den strategiske retningen og målene for FARA. Disse skal kunne måles og følges opp. Styret skal videre legge opp rutiner som sikrer en effektiv oppfølgning og vurdering av FARAs øverste ledelse, samt sørge for en fi nansiell posisjon som sikrer fremtidig utvikling av FARA. Kommunikasjon mot aksjonærer, myndigheter og Oslo Børs skal være rettidig, gyldig og i tråd med de til enhver tids gjeldende lover og regler. FARA vil årlig publisere fi nansiell kalender slik at aksjonærer og investormarkedet kan planlegge sin oppfølgning av viktige hendelser så som regnskapsrapportering, generalforsamling og åpne presentasjoner. Likeledes vil FARA bruke sin hjemmeside aktivt for å distribuere informasjon som ytterligere kan bidra til likebehandling av FARAs aksjonærer. FARA skal til enhver tid være godt organisert og driften skal være i henhold til lov og forskrift. Administrerende direktør leder den løpende drift gjennom sin ledergruppe og sin deltagelse på ulike interne fora knyttet til sentrale områder i FARAs drift. Ledergruppen består av de personer som rapporterer direkte til ham. Administrerende direktør skal sørge for en etterlevelse av policy som legger opp til frihet under ansvar for den enkelte leder, med korresponderende konsekvens for de ulike beslutninger som taes. For å redusere risiko og koordinere driften er det etablert rutiner for rapportering og beslutningsveier for alle nivå i FARA.

13 Fara ASA årsrapport Anne Cecilie U. Marstein Styremedlem Anne Cecilie Underthun Marstein (født 1952), har vært styremedlem siden mai Hun er Plan- og utviklingsdirektør for region øst i Jernbaneverket. Anne har over 20 års erfaring fra Statens vegvesen og nesten 10 år fra private konsulentfirmaer, sist som strategisjef for samferdsel i Rambøll Norge AS. Hun har også erfaring fra Miljøverndepartementet og fra prosjekter sammen med OECD, EU og WHO. For tiden er hun styremedlem i FARA og styremedlem i kontrollutvalget i Oslo kommune. Anne er norsk statsborger og bor i Oslo. Ledermøtene avholdes med fast frekvens og styres av administrerende direktør. Som fast agenda er en gjennomgang av de ulike områder og status i henhold til korte og langsiktige mål. Styret skal i henhold til vedtektene bestå av 3 til 8 personer og skal konstituere seg selv. Vedtektene er utformet slik ut ifra en vurdering om at styret selv, etter egen gjennomgang, vil være best kompetent til å velge styrets leder. Ved frafall av styrets leder vil styret komme sammen og konstituere seg på nytt. Det er etablert en egen styreinstruks. I styret sitter minimum 2 medlemmer som er uavhengig av selskapets daglige ledelse, vesentlige forretningsforbindelser og selskapets større aksjeiere. Selskapet har etablert et revisjonsutvalg bestående av aksjonærvalgte styremedlemmer. Styret er klar over at dette er et brudd på anbefalingen, men ønsker denne sammensettingen i utvalgets 2 første driftsår for å få etablert kvalitet i revisjonen. Styret vil søke å øke uavhengigheten til styret etter denne perioden. Gjennom 2011 bestod styret av 5 personer. Styremedlemmene blir valgt for 2 år av gangen og sammensettingen skal gi tillit til at alle aksjonærers interesser blir ivaretatt og vurdert, samt dekke FARAs behov for kompetanse og mangfold. Sammensettingen er i henhold til pkt 8 i anbefalingen til god eierstyring og selskapsledelse. Det oppfordres til at styret og ledende ansatte har aksjer i FARA. Styret har gjennomført 12 styremøter gjennom Styremøtene ble avholdt i Oslo eller pr. telefon hvis dette var forsvarlig sett opp mot agenda. Før et nytt år starter legges plan og innhold for gjennomføring av de enkelte ordinære styremøtene. Styret har utarbeidet retningslinjer for rapportering av finansiell informasjon og en egen instruks for administrerende direktør. Styret har videre beskrevet fullmakter til administrerende direktør som skal bidra til at styret blir orientert og eventuelt fatter beslutning på vesentlige saker for FARA. Styret mottar minimum hver måned gjennom selskapets månedlige statusrapportering en evaluering av selskapets drift. Styret har vedtatt retningslinjer for risikostyring og anvisningsreglement. FARA er sertifisert etter ISO 9001:2008. Videre er det etablert godkjenningsrutiner for og hierarki for utgifter som reduserer risikoen for at utgifter er relatert til driften. Som ett ledd i selskapets rutiner for avleggelse av kvartalsregnskap utøver revisor avtalte kontrollhandlinger. Styret skal gjennom god planlegging, informasjon, tilstedeværelse av revisor/øvrig nødvendig kompetanse, fullmaktsordninger og rettidig utsendelse av gyldig dokumentasjon sørge for at alle aksjeeiere kan utøve sine rettigheter ved å delta på FARAs generalforsamling. Generalforsamlingen skal være en effektiv møteplass for aksjeeiere, styret og administrasjon i FARA. Møteledelse av generalforsamlingen skal gjennomføres på en slik måte som sikrer en uavhengig behandling av saker på agendaen. Det er i vedtektene besluttet hvilke saker som minimum skal opp til behandling på hver generalforsamling. Styret har videre etablert rutiner som sørger innkalling til generalforsamling for saker som etter lov og forskrift skal behandles av dette organ. Honorar til styret besluttes av generalforsamlingen for inneværende år og skal bygge på ansvar, tidsforbruk, FARAs art og medlemmenes kompetanse. Styret har av generalforsamlingen fått tildelt fullmakt til forhøyelse av aksjekapitalen ved utstedelse av aksjer til ledende ansatte og nøkkelpersoner, samt aksjonærvalgte styremedlemmer. Det er ved utgangen av 2011 ikke etablert et opsjonsprogram for aksjonærvalgte styremedlemmer. Styret foretar årlig en gjennomgang av sitt arbeid, sammensetning og kompetanse, samt hvert enkelt styremedlems bidrag og mulighet til å fremme FARAs suksess. FARAs vedtekter skal gi en klar definisjon av virksomheten. Vedtektene er videre grunnlaget for mål og strategier som etableres for FARA. FARAs formålsparagraf 3 er definert slik; Selskapets virksomhet er å utvikle, produsere og selge IT løsninger for transportbransjen, med tilhørende tjenester.

14 14 Fara ASA årsrapport 2011 Ingrid Marika Svärdström Styremedlem Marika Svärdström (født 1965) ble valgt som styremedlem i mai Hun er Investment Manager i Sabaro Investments Ltd. Marika har over 20 års internasjonal ledererfaring fra bl.a. GE Capital, Skandia Bank, og Vattenfall, med leder- og styreerfaring innen bank og finans, IT/internett samt energi. Marika er sivilingeniør fra Lunds Tekniska Högskola med MBA fra IMD i Sveits. Hun har bodd og jobbet i Hong Kong, Frankrike, Sveits, Sverige, og England. Marika er svensk statsborger og bor nå i Sveits og London. Styret anser egenkapitalandelen som forsvarlig. Styrets mål for hva som gjelder investorenes totale avkastning er at denne over sykluser, som minimum, skal ligge på samme nivå som tilsvarende selskap i samme bransje. FARA skal vise en forsvarlig og varig inntjening før aksjonærene får avkastning på sin investering gjennom utbytte. FARA har kun en aksjeklasse og aksjene er fritt omsettelige. Fullmakten som ble gitt til styret fra generalforsamlingen vedrørende emisjon inneholder en klausul som gir styret rett til å fravike aksjeeiernes fortrinnsrett ved kapitalforhøyelser. Hvis dette skjer så vil styret begrunne beslutningen om fravikelse. FARA har ingen fullmakt i dag til å gjennomføre transaksjoner i egne aksjer. Gjennom 2011 har ikke selskapet handlet i egne aksjer. Hvis det skjer transaksjoner mellom FARA og aksjeeier, styremedlem, ledende ansatt eller nærstående av disse vil det bli oppnevnt en uavhengig instans for å gi en objektiv verdivurdering av transaksjonen. Det påligger den enkelte å meddele styret hvis ovennevnte personer har en vesentlig interesse, direkte eller indirekte, i en avtale og/eller transaksjon som inngås/ gjennomføres av FARA. Av hensyn til aksjonærfellesskapets interesser og som generalforsamlingens forlengede arm skal det av generalforsamlingen velges en valgkomité som skal foreslå medlemmer til styret og styrets honorar. Forslagene skal være begrunnet. Valgkomitéen skal gjenspeile aksjo- nærsammensettingen og være uavhengig av FARAs styre og administrasjon. Generalforsamlingen skal velge komitéens leder som har hovedansvaret for komitéens arbeid. Ut ifra styrets evalueringsrapport vurderer komitéen behov for endringer i styrets og valgkomitéens sammensetning. Styret har utarbeidet prinsipper for sitt arbeide ved mottak av eventuelle overtagelsestilbud. Generalforsamlingen velger en uavhengig revisor. Styret og ledelse skal sørge for at det legges til rette for en effektiv, gyldig og fullstendig revisjon av FARA. Revisor skal som minimum delta på styremøter som omhandler årsregnskapet. Videre skal styret sammen med revisor, FARAs administrerende direktør og finansdirektør vurdere behovet for en gjennomgang av FARAs interne kontroll. Revisor fremlegger for styret hvert år en plan for revisjon for inneværende år. Styret skal ha et møte i året med revisor hvor ikke representanter fra administrasjonen er til stede. Marked og utsiktene fremover Markedet for selskapets produkter har utviklet seg positivt i Mange byer, fylker og operatører er i markedet for å se hvilke muligheter som finnes. Så langt har vår integrerte plattform fått mye oppmerksomhet internasjonalt. Tidlig i 2012 ble FARA valgt som delleverandør til Helsingfors sitt nye IT-system for styring av kollektivtrafikken. Styret mener at både makrotrender i markedet og selskapets evne til å vinne frem i en by på Helsingfors sin størrelse, vil få stor betydning for selskapets videre vekst. FARA forventer en god utvikling i årene som kommer. Omsetning og resultat vil fortsatt variere gjennom året fordi prosjektene vil være på ulike stadier i leveransen. Styret forventer således en fortsatt god ordreinngang i Aktiviteten i sentral- og øst-europa er økende, og det forventes at FARAs satsning i regionen også vil lede til en økt ordreinngang på sikt. Selskapet ser også for seg at det vil skje en migrasjon av kundene i Finland i årene som kommer. Her er det positivt for FARA at selskapet er leverandør til de 2 største byene, samt er med i konsortiet som vant Helsingfors sitt tilbud for neste generasjons sanntidsog billetteringssystem. Kundene i Norge og Sverige vil i den nærmeste tiden etterspørre og få levert utvidelser av den eksisterende løsningen. Kravene til kompetanse og geografisk lokalisering vil fortsatt endres. Selskapet har i løpet av andre halvår 2011 etablert en ny grunnstruktur i organisasjonen med fokus på effektiv produktutvikling og leveranse. Strategien er fortsatt å etablere lokale salg og supportsentra i de nye markedene vi etablerer oss i. Organisasjonen vil fortsette å vokse i 2012, men fokus blir på lønnsom fremfor rask vekst. Det vil bli noen flere ansatte i basisorganisasjonen og i tillegg vil det bli rekruttert et team for å forestå leveransen til Helsingfors.

15 Fara ASA årsrapport Tone Manum Styremedlem Tone Manum (født 1962) ble valgt som styremedlem i mai Hun er seniorrådgiver i Railconsult og daglig leder av Albinova AS. Hun har omfattende erfaring innen samferdselssektoren bl.a. som plan- og utviklingssjef for Oslotrikken AS, divisjonssjef for Terminaldrift i Baneservice og som administrerende direktør for Baneservice Scandinavia AB. Tone er sivilingeniør fra NTNU og har en Bachelor og Mangement fra BI. Hun har også lang erfaring innen ledelse av infrastrukturprosjekter. Tone er norsk statsborger og bosatt i Oslo. Bransjen som helhet står foran en restrukturering hva gjelder både produkt, teknologi og antall leverandører. FARA som er en totalleverandør av IT-systemer til kollektivbransjen vil fortsatt være en aktiv aktør i denne endringsprosessen. Selskapet ser hele tiden etter nye produkter som kan komplettere den eksisterende løsningen eller partnere som kan hjelpe med markedsadgang. FARA vil forfølge denne strategien også i tiden som kommer. I 2011 ble alle forberedelser til oppstart av FARAs datterselskap i Polen gjennomført og nå er FARA klart til å ta neste skritt i sin internasjonaliseringsprosess. FARAs børsverdi var pr MNOK 85,2 (71,6) noe som tilsvarer en endring på 18,9 % sammenlignet mot børsverdi pr FARAs børsverdi utgjorde per % (261 %) av bokført verdi av egenkapitalen. disponering av resultat Styret foreslår at overskuddet for FARA ASA på MNOK 2,3 overføres til annen egenkapital. FARAs frie egenkapital utgjør ved årsskiftet MNOK 0. Trondheim, 1. mars 2012 Jan Pihl Grimnes Styreleder Svein Ramsay Goli Ingrid Marika Svärdström Tone Manum Anne Cecilie U. Marstein Ørjan Kirkefjord Adm. dir.

16 16 Fara ASA årsrapport 2011 Resultatregnskap (NOK 1000) FARA - Gruppen FARA ASA Note Driftsinntekter 6, 7, Varekostnad Bruttofortjeneste Lønn og andre personalkostnader 12, 13, Avskrivninger Andre driftskostnader Driftsresultat Renteinntekter Annen finansinntekt Rentekostnader Finanskostnader Sum finansposter Resultat før skatt Skattekostnad Resultat etter skatt Årets resultat Disponering av årsresultat Overført fra Annen EK Fortjeneste per aksje: 0,073-0,274 Ordinært resultat pr aksje (NOK) 0,075-0,283 Utvannet resultat pr aksje (NOK) Totalresultat (NOK 1000) Årets resultat Omregningsdifferanse Totalresultat

17 Fara ASA årsrapport balanse (NOK 1000) FARA - Gruppen FARA ASA Note EIENDELEr Anleggsmidler Immaterielle eiendeler Goodwill Inventar og kontormaskiner Investering i datterselskaper 1, Sum anleggsmidler Omløpsmidler Bankinnskudd Varelager 10, Kundefordringer 9, Opptjent, ikke fakturert inntekt 8, Andre kortsiktige fordringer Konsernfordringer Sum omløpsmidler Sum eiendeler GJELD OG EGENKaPITaL Egenkapital Innskutt egenkapital Aksjekapital 1, Overkursfond Annen innskutt egenkapital Sum innskutt egenkapital Opptjent egenkapital Annen egenkapital 1, Sum opptjent egenkapital Sum egenkapital Avsetning for forpliktelser 8 8 Pensjonsforpliktelser Sum avsetning for forpliktelser 0 0 Langsiktig gjeld 0 0 Langsiktig konserngjeld Rentebærende langsiktig gjeld Sum langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld Kassakreditt Leverandørgjeld Skyldige offentlige avgifter Kortsiktig konserngjeld Annen kortsiktig gjeld Avsetninger Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld Sum gjeld og egenkapital Trondheim, 1.mars 2012 Jan Pihl Grimnes Styreleder Svein Ramsay Goli Ingrid Marika Svärdström Tone Manum Anne Cecilie U. Marstein Ørjan Kirkefjord Adm. dir.

18 18 Fara ASA årsrapport 2011 Kontantstrømanalyse FARA - Gruppen Kontantstrømanalyse Note FARA ASA Likvider tilført / brukt på virksomheten /- Tilført fra årets virksomhet *) /- Endring i kunder /- Endring i lager /- Endring i opptjent ikke fakturert /- Endring i leverandørgjeld /- Endring i andre tidsavgrensningsposter = Netto likviditetsendring fra virksomheten Likvider tilført / brukt på investeringer Investering i varige driftsmidler /- Endring i andre investeringer = Netto likviditetsendring fra investeringer Likvider tilført / brukt på finansiering 0 0 Opptak av ny gjeld Nedbetaling av gjeld (kortsiktig og langsiktig) Innbetaling / tilbakebetaling av egenkapital = Netto likviditetsendring fra finansiering Netto endring likvider gjennom året Likviditetsbeholdning pr = Likviditetsbeholdning pr *) Dette tallet fremkommer slik; Resultat før skattekostnad Opsjonskostnad Ordinære avskrivinger og nedskrivninger = Tilført fra årets virksomhet

19 Fara ASA årsrapport Egenkapitaloppstilling Egenkapitaloppstilling FARA - Gruppen ( NOK 1000) Aksjekapital Overkursfond Annen innskutt egenkapital Annen egenkapital Omregningsdifferanser Sum egenkapital Egenkapital pr : Årets totalresultat Kapitalutvidelse av 2 aksjer i forbindelse med aksjespleis Opsjonskostnader Egenkapital pr : Årets totalresultat Opsjonskostnader 0 0 Egenkapital pr : Egenkapitaloppstilling FARA ASA ( NOK 1000) Aksjekapital Overkursfond Annen innskutt egenkapital Annen egenkapital Omregningsdifferanser Sum egenkapital Egenkapital pr : Årets totalresultat Kapitalutvidelse av 2 aksjer i forbindelse med aksjespleis Opsjonskostnader Egenkapital pr : Årets totalresultat Opsjonskostnader 0 0 Egenkapital pr :

20 20 Fara ASA årsrapport 2011 Note 1. Generelt Konsernet FARAs konsoliderte regnskap for 2011 ble behandlet av morselskapets styre 1.mars Morselskapet, FARA ASA, er et allmennaksjeselskap notert på Oslo Børs. Selskapets hovedkontor er lokalisert på Sentralstasjonen, Fosenkaia 3 i Trondheim, Norge - og med kontorer i Høvik/Norge, Sverige, Danmark, Finland og Polen, er FARA tilstede på flere markeder. FARA er en ledende leverandør av innovativ teknologi og kommunikasjonsløsninger for den nordiske kollektivsektoren og leverer løsninger for elektronisk billettering, passasjerinformasjon, infotainment, samt trafikk- og flåtestyringssystemer. Dette omfatter alt fra leveranser av enkeltprodukter til å kunne opptre som kundens hovedleverandør og systemintegrator. De produkter som tilbys inkluderer programvare og maskiner for kjøretøy, i tillegg til øvrige tilknyttede produkter og tjenester. Konsolidering Konsernregnskapet inkluderer FARA ASA og selskaper som FARA ASA har bestemmende innflytelse over. Bestemmende innflytelse oppnås normalt når konsernet eier mer enn 50 % av aksjene i selskapet, og konsernet er i stand til å utøve faktisk kontroll over selskapet. Datterselskapene er konsolidert etter oppkjøpsmetoden. Alle interne transaksjoner og konsernmellomværende, inkludert internfortjeneste og urealisert gevinst og tap er eliminert i konsernregnskapet. Det vises for øvrig til note 4 vedr. effekter av valutakursendringer, og note 5 for redegjørelse av transaksjoner innen konsernet. Note 2. Sammendrag av vesentlige regnskapsprinsipper Grunnlag for utarbeidelse Konsernregnskapet til FARA Gruppen og selskapsregnskapet til FARA ASA er avlagt i samsvar med internasjonale standarder for finansiell rapportering (IFRS) som er vedtatt av EU. Konsernregnskapet inkluderer FARA ASA og selskaper som FARA ASA har bestemmende innflytelse over. Bestemmende innflytelse oppnås normalt når konsernet eier mer enn 50 % av aksjene i selskapet, og konsernet er i stand til å utøve faktisk kontroll over selskapet. Oppkjøpsmetoden benyttes ved regnskapsføring av virksomhetssammenslutninger. Selskaper som er kjøpt eller solgt i løpet av året inkluderes i konsernregnskapet fra det tidspunktet kontroll oppnås og inntil kontroll opphører. Konserninterne transaksjoner og konsernmellomværende, inkludert internfortjeneste og urealisert gevinst og tap er eliminert. Alle tall er presentert i NOK hvis ikke annet er opplyst. Implementering av nye og reviderte standarder og fortolkninger De anvendte regnskapsprinsippene er i overensstemmelse med de som er anvendt i tidligere år. I tillegg har selskapet anvendt følgende nye og reviderte standarder og fortolkninger utgitt av IASB og godkjent av EU som er relevant for virksomheten og trådt i kraft for regnskapsår som begynte 1.januar 2011: IAS 24 Opplysninger om nærstående parter - revidert (i kraft fra 1 Januar 2011) IAS 32 Finansielle instrumenter: Presentasjon -klassifisering av tegningsretter (i kraft fra regnskapsår som begynner på eller etter 1 Februar 2010 ) IFRIC 14 Forskuddsbetalinger av minstekrav til finansiering -endring (i kraft fra regnskapsår som begynner på eller etter 1 Januar 2011 ) Forbedringer til IFRS (Utgitt Mai 2010) Implementering av disse standarder og fortolkninger har ikke påvirket regnskapet til FARA i vesentlig grad. Konsernet har ikke valgt tidlig anvendelse av noen standarder eller fortolkninger i Bruk av estimat i utarbeidelsen av årsregnskapet Ledelsen har brukt estimater og forutsetninger som har på virket eiendeler, gjeld, inntekter, kostnader og opplysning om potensielle forpliktelser. Dette gjelder særlig inntektsføring av langsiktige tilvirkningsprosjekter og balanseføring av egenutviklet immaterielle eiendeler. Fremtidige hendelser kan medføre at estimatene endrer seg. Estimater og de underliggende forutsetningene vurderes løpende. Endringer i regnskapsmessige estimater regnskapsføres i den perioden endringene oppstår. 1) Prinsipper for inntektsføring. Selskapet benytter løpende avregning med fortjeneste for langsiktige leveranseprosjekter i arbeid. Bruk av metoden for løpende avregning krever at ledelsen estimerer fullføringsgraden av kontrakten på balansetidspunktet og også utfallet av kontraktene. De underliggende estimatene som ligger til grunn for inntektsføring avhenger av forskjellige variabler som lønnsnivå, kost av komponenter, evnen til å fullføre i følge tidsplanen og avtalte fullførelses garantier. Begivenheter og endringer i forutsetninger og ledelsens vurderinger vil påvirke innregningen av inntekter i den gjeldende perioden. 2) Nedskrivning immaterielle eiendeler. Immatrielle eiendeler med udefinert økomisk levetid avskrives ikke, men vurderes årlig for verdifall. Immatrielle eiendeler som avskrives vurderes for verdifall når det foreligger indikatorer på at disse kan ha en redusert verdi. Estimering av gjenvinnbart beløp av eiendeler baseres delvis på vurderinger foretatt av ledelsen, som inkluderer estimater for eiendelenes evne til å generere inntekter og en vurdering av fremtidige markedsforhold. Endringer i ledelsens vurderinger og forutsetninger kan resultere i nedskrivningsbehov i de aktuelle periodene. Balanseført verdi av immaterielle eiendeler for konsernet var pr. 31. desember 2011 og 2010 henholdsvis TNOK og Av dette utgjorde goodwill pr og 2010 TNOK Balanseføring vurderes på bakgrunn av fremtidig inntjening. Dersom fremtidig inntjening ikke kan forsvare balanseføring, nedskrives de immaterielle eiendelene til virkelig verdi. Funksjonell valuta og presentasjonsvaluta Morselskapets funksjonelle valuta er norske kroner (NOK). Konsernets presentasjonssvaluta er norske kroner (NOK). Datterselskapene har hhv. euro (EUR), svenske kroner (SEK) og danske kroner (DKK) som funksjonell valuta. Annen funksjonell valuta enn presentasjonsvaluta som brukes i datterselskapene omregnes i resultatregnskapet ved en gjennomsnitt av valutakurs slik den offentliggjøres av Norges Bank, som en tilnærming til transaksjonskurs, mens balansen omregnes til balansedagens valutakurs. Se for øvrig note 4. Inntektsføringsprinsipper Driftsinntekter fra salg av varer resultatføres i resultatregnskapet når det vesentligste av risiko og fordeler ved eierskap har gått over til kjøper. FARAs virksomhet består i prosjektrettet utførelse av systemleveranser innenfor selskapets basisområder med varighet fra 0 1 år. Systemleveransene regnskapsføres etter løpende avregnings metode. Fullføringsgraden beregnes som påløpte kostnader i prosent av forventede totale prosjektkostnader. Når transaksjonens utfall ikke kan estimeres pålitelig, vil kun inntekter tilsvarende påløpte prosjektkostnader

Fara ASA årsrapport 2011 1. Årsrapport 2011

Fara ASA årsrapport 2011 1. Årsrapport 2011 1 Fara ASA Årsrapport 2011 2 NØKKELTALL (MNOK) 2011 2010 Driftsinntekter 162,5 124,6 EBITDA 11,3 1,0 FARA er den ledende leverandøren av teknologiløsninger til kollektivtransport i Norden Innhold CEO s

Detaljer

Q-Free ASA RAPPORT FOR 1. KVARTAL 2004

Q-Free ASA RAPPORT FOR 1. KVARTAL 2004 RAPPORT FOR 1. KVARTAL 2004 Oppsummering Omsetning på NOK 56,3 mill. mot NOK 64,5 mill. i samme kvartal i fjor. Nedskrivninger og avsetninger på NOK 73,4 mill. i kvartalet. Driftsresultat EBIT på NOK 94,2

Detaljer

Repant ASA Kobbervikdalen 75 3036 Drammen Norway Phone: +47 32 20 91 00 www.repant.no

Repant ASA Kobbervikdalen 75 3036 Drammen Norway Phone: +47 32 20 91 00 www.repant.no Innhold 1. Innledning 2. Resultat 3. Kommentarer til resultatet 4. Markedet 5. Balanse 6. Kommentarer til balansen 7. Kontantstrøm og egenkapitaloppstilling 8. Fremtidsutsikter Innledning Selskapet fikk

Detaljer

FARA ASA ÅRSRAPPORT 2010

FARA ASA ÅRSRAPPORT 2010 FARA ASA ÅRSRAPPORT 2010 2 Fara ASA årsrapport 2010 NØKKELTALL (MNOK) 2010 2009 Driftsinntekter 124,6 130,8 EBITDA 1,0-32,1 FARA er den ledende leverandøren av teknologiløsninger til kollektivtransport

Detaljer

Q-Free ASA RAPPORT FOR 2. KVARTAL 2004

Q-Free ASA RAPPORT FOR 2. KVARTAL 2004 RAPPORT FOR 2. KVARTAL 2004 Oppsummering Omsetning på NOK 81,9 mill. mot NOK 67,9 mill. i samme periode i fjor. Driftsresultat EBIT på NOK 3,6 mill. mot NOK - 3,3 mill. i samme periode i fjor. Avslutning

Detaljer

Q-Free ASA RAPPORT FOR 3. KVARTAL 2004

Q-Free ASA RAPPORT FOR 3. KVARTAL 2004 RAPPORT FOR 3. KVARTAL 2004 Oppsummering Omsetning på NOK 82,2 mill. mot NOK 68,5 mill. i samme periode i fjor. Driftsresultat (EBIT) på NOK 4,7 mill. mot NOK - 6,7 mill. i samme periode i fjor. Endret

Detaljer

Q-Free ASA RAPPORT FOR 4. KVARTAL 2004

Q-Free ASA RAPPORT FOR 4. KVARTAL 2004 Q-Free ASA RAPPORT FOR 4. KVARTAL 2004 Oppsummering Omsetning på NOK 95,6 mill. mot NOK 80,2 mill. i samme kvartal i fjor. Nytt kvartal med forbedret driftsresultat. NOK 9,3 mill. mot NOK - 6,8 mill. i

Detaljer

Rapport for 3. kvartal 2001

Rapport for 3. kvartal 2001 01 3. kvartal Rapport for 3. kvartal 2001 Etter et svakt andre kvartal har utviklingen for Expert Eilag ASA vært positiv i tredje kvartal. Både for kvartalet og for årets ni første måneder samlet er konsernets

Detaljer

Pressemelding. Itera med gode tall i urolig marked

Pressemelding. Itera med gode tall i urolig marked Pressemelding Itera med gode tall i urolig marked Itera ASA legger igjen fram positive tall. På tross av et urolig og turbulent marked, preget av restrukturering og konjunkturnedgang kan konsulentselskapet

Detaljer

Rapport 2. kvartal. Etman International ASA 23.09.2010 Norsk versjon

Rapport 2. kvartal. Etman International ASA 23.09.2010 Norsk versjon 2010 Rapport 2. kvartal Etman International ASA 23.09.2010 Norsk versjon Etman International ASA Regnskapsrapport 2. kvartal 2010 Hovedpunkter Salgsinntektene ble MNOK 80,6 akkumulert for 2. kvartal 2010,

Detaljer

Kvartalsrapport 1. kvartal. Etman International ASA 27.05.2008 Norsk versjon oversatt fra den engelske versjonen

Kvartalsrapport 1. kvartal. Etman International ASA 27.05.2008 Norsk versjon oversatt fra den engelske versjonen 2008 Kvartalsrapport 1. kvartal Etman International ASA 27.05.2008 Norsk versjon oversatt fra den engelske versjonen Etman International ASA Regnskapsrapport 1. kvartal 2008 Hovedpunkter Salgsinntektene

Detaljer

Rapport andre kvartal 2002 Gamle Logen Tirsdag 13. august 2002, klokken 08:00

Rapport andre kvartal 2002 Gamle Logen Tirsdag 13. august 2002, klokken 08:00 Rapport andre kvartal 2002 Gamle Logen Tirsdag 13. august 2002, klokken 08:00 Sterk utvikling i fallende marked Konsernets omsetning ble i andre kvartal NOK 1 098 millioner Dette er NOK 150 millioner høyere

Detaljer

Q-Free ASA RAPPORT FOR 3. KVARTAL 2003

Q-Free ASA RAPPORT FOR 3. KVARTAL 2003 RAPPORT FOR 3. KVARTAL 23 Oppsummering Omsetning på NOK 68,5 mill. mot NOK 56,7 mill. i samme periode i fjor. Driftsresultat EBIT på NOK 6,7 mill. mot NOK - 19,9 mill. i samme periode i fjor. Ekstraordinær

Detaljer

Repant ASA Kobbervikdalen 75 3036 Drammen Norway Phone: +47 32 20 91 00 www.repant.no

Repant ASA Kobbervikdalen 75 3036 Drammen Norway Phone: +47 32 20 91 00 www.repant.no Innhold 1. Innledning 2. Resultat 3. Konsolidert resultat 4. Kommentarer til resultatet 5. Balanse 6. Kommentarer til balansen 7. Markedet 8. Strategi 9. Fremtidsutsikter Innledning Repant ASA har fortsatt

Detaljer

2011 Q2. Repant ASA Kobbervikdalen 75 3036 Drammen Norway Phone: +47 32 20 91 00 www.repant.no

2011 Q2. Repant ASA Kobbervikdalen 75 3036 Drammen Norway Phone: +47 32 20 91 00 www.repant.no 2011 Q2 Innhold 1. Innledning 2. Resultat 3. Kommentarer til resultatet 4. Markedet 5. Balanse 6. Kommentarer til balansen 7. Kontantstrøm t t og EK-oppstilling 8. Fremtidsutsikter Innledning EBITDA-underskuddet

Detaljer

Økt kvartalsomsetning med 16 % til 20,2 mill. Nær dobling av driftsresultat til 3,5 mill. Utvikling innen avbilding går som planlagt

Økt kvartalsomsetning med 16 % til 20,2 mill. Nær dobling av driftsresultat til 3,5 mill. Utvikling innen avbilding går som planlagt Andre kvartal 20 Økt kvartalsomsetning med 16 % til 20,2 mill. Nær dobling av driftsresultat til 3,5 mill. Reforhandling av avtale med distributør i USA pågår Utvikling innen avbilding går som planlagt

Detaljer

KOMPLETT MED REKORDOMSETNING OG -RESULTAT I 4. KV. 2006

KOMPLETT MED REKORDOMSETNING OG -RESULTAT I 4. KV. 2006 KOMPLETT MED REKORDOMSETNING OG -RESULTAT I 4. KV. 2006 Hovedpunkter i kvartalet: Rekordhøy omsetning MNOK 685,0 (+19%) Dekningsgrad på 14,2% Rekordhøyt driftsresultat - MNOK 30,4 (+32%) 68% vekst i direktesalg

Detaljer

Guard Systems Kvartalsrapport Q3-2007. Guard Systems ASA Kvartalsrapport Q3 2007

Guard Systems Kvartalsrapport Q3-2007. Guard Systems ASA Kvartalsrapport Q3 2007 Guard Systems ASA Kvartalsrapport Q3 2007 Innledning: Guard Systems har hatt en fin vekst i omsetningen i kvartalet. Veksten er på 37,64 % sammenliknet med 2006. Dette er i tråd med forventningene. Leveringsproblematikken

Detaljer

FARA ASA ÅRSRAPPORT 2009

FARA ASA ÅRSRAPPORT 2009 FARA ASA ÅRSRAPPORT 2009 2 Årsrapport 2009 NØKKELTALL (MNOK) 2009 2008 Driftsinntekter 130,7 116,4 EBITDA -32,1-19,6 FARA er den ledende leverandøren av teknologiløsninger til kollektivtransport i Norden

Detaljer

Retningslinjene forslås å være identisk for de to foretakene. Forslag til vedtak:

Retningslinjene forslås å være identisk for de to foretakene. Forslag til vedtak: N O T A T TIL: FRA: EMNE: STYRET I SPAREBANK 1 BOLIGKREDITT/NÆRINGSKREDITT ADMINISTRASJONEN EIERSTYRING DATO: 06. FEBRUAR 2012 Det er fastsatt at styrets årsberetning skal ha en oversikt over eierstyringen

Detaljer

ANDRE KVARTAL 2007. 50,6 % vekst i salget til MNOK 32,6.

ANDRE KVARTAL 2007. 50,6 % vekst i salget til MNOK 32,6. ANDRE KVARTAL 2007 50,6 % vekst i salget til MNOK 32,6. 25,9 % vekst i fortjeneste per aksje til NOK 0,34 per aksje. Beste kvartal i selskapets historie. Vellykket etablering av salgsorganisasjon i USA.

Detaljer

OTC-/pressemelding 9. mars 2015

OTC-/pressemelding 9. mars 2015 OTC-/pressemelding 9. mars 2015 Vekst for Torghatten ASA i 2014 Konsernet Torghatten hadde i 2014 en betydelig større omsetning enn 2013. Dette har sammenheng med at kjøpet av Widerøe Flyveselskap AS ble

Detaljer

årsrapport 2014 ÅRSREGNSKAP 2014

årsrapport 2014 ÅRSREGNSKAP 2014 ÅRSREGNSKAP Årsregnskap 51 RESULTATREGNSKAP, RESULTAT PR. AKSJE OG TOTALRESULTAT Resultatregnskapet presenterer inntekter og kostnader for de selskapene som konsolideres i konsernet, og måler periodens

Detaljer

Torghatten ASA. Halvårsrapport

Torghatten ASA. Halvårsrapport Torghatten ASA Halvårsrapport Første halvår 2013 Halvårsrapport Torghatten ASA 2013 04.09.2013 side 1/5 Hovedpunkter første halvår 2013 Torghatten ASA hadde første halvår en omsetning på 1.963 MNOK mot

Detaljer

Q-Free ASA RAPPORT FOR 1. KVARTAL 2005

Q-Free ASA RAPPORT FOR 1. KVARTAL 2005 RAPPORT FOR 1. KVARTAL 2005 Oppsummering Omsetning på NOK 115,6 mill. mot NOK 56,3 mill. i samme kvartal i fjor. Nytt kvartal med forbedret driftsresultat. NOK 14,3 mill. mot NOK - 94,2 mill. i fjor. Kontantstrøm

Detaljer

Guard Systems ASA Kvartalsrapport - Q2/2005

Guard Systems ASA Kvartalsrapport - Q2/2005 Guard Systems ASA Kvartalsrapport - Q2/2005 Guard System ASA Kvartalsrapport Q2 05 Innledning: Guard Systems fortsetter fremgangen i 2. kvartal 2005 og leverer det sterkeste kvartalsresultatet i selskapets

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 31. mars 2005

Kvartalsrapport pr. 31. mars 2005 C.TYBRING-GJEDDE ASA Kvartalsrapport pr. 31. mars 2005 Inntekter på 382,6 mill. kroner i 1. kvartal (383,1 mill. kroner i 1. kvartal 2004) Driftsresultat i 1. kvartal på 10,6 mill. kroner (11,8 mill. kroner).

Detaljer

Vedtektene finnes i sin helhet på www.scanship.no. Selskapets mål og hovedstrategier er også tilgjengelig på Scanship Holding ASAs nettside.

Vedtektene finnes i sin helhet på www.scanship.no. Selskapets mål og hovedstrategier er også tilgjengelig på Scanship Holding ASAs nettside. ERKLÆRING OM EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE 2014 Scanship Holding ASA følger den til enhver tid gjeldende norske anbefaling for eierstyring og selskapsledelse og regnskapslovens 3-3b. Fullstendig anbefaling

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 30. juni 2005

Kvartalsrapport pr. 30. juni 2005 C.TYBRING-GJEDDE ASA Kvartalsrapport pr. 30. juni 2005 Inntekter på 370,7 mill. kroner i 2. kvartal (336,2 mill. kroner i 2. kvartal 2004) Driftsresultat i 2. kvartal på 8,8 mill. kroner (6,7 mill. kroner)

Detaljer

2011 2010 Note Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER

2011 2010 Note Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER Resultatregnskap 2011 (1. januar - 31. desember) DRIFTSINNTEKTER 130 3 431 19 Gevinst på investering i verdipapirer 19 130 3 431 2 255 20 903 Verdiregulering aksjer 2 255 20 903 513 1 614 Utbytte 513 1

Detaljer

Resultatrapport 1. kvartal 2009

Resultatrapport 1. kvartal 2009 Resultatrapport 1. kvartal 2009 Innhold Resultat Balanse Kontantstrøm og egenkapitaloppstilling Markedsvurderinger Fremtidsutsikter Resultat t Totalresultatregnskap 1. kvartal Helår (Tall i tusen NOK)

Detaljer

FØRSTE KVARTAL 2007. 45,6 % vekst i salget til MNOK 30,8 og 10 % vekst i fortjeneste per aksje.

FØRSTE KVARTAL 2007. 45,6 % vekst i salget til MNOK 30,8 og 10 % vekst i fortjeneste per aksje. FØRSTE KVARTAL 2007 45,6 % vekst i salget til MNOK 30,8 og 10 % vekst i fortjeneste per aksje. Etableringen av egen distribusjon i USA går som planlagt. Vellykket test av avbildingsmodulen som skal integreres

Detaljer

Kap. NORSK ANBEFALING FOR EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE. Styrets merknader

Kap. NORSK ANBEFALING FOR EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE. Styrets merknader Egenvurdering fra BKK AS mot den norske anbefalingen om Eierstyring og selskapsledelse (Corporate Governance) datert 28. nov. 2006 Oppdatert pr. 1. februar 2007 Kap. NORSK ANBEFALING FOR EIERSTYRING OG

Detaljer

2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002. 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1 081 Inntekter fra kraftoverføring - - -

2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002. 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1 081 Inntekter fra kraftoverføring - - - Resultatregnskap Page 1 of 2 Utskrift av BKK årsrapport 2004 Resultatregnskap BKK-konsern BKK AS 2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1

Detaljer

Kvartalsrapport juli september 2012

Kvartalsrapport juli september 2012 Kvartalsrapport juli september 2012 KONSERN: Hovedtall 3.kv. 2012 3.kv. 2011 Pr. 3.kv. 2012 Pr. 3.kv. 2011 Salgsinntekter 407,5 420,0 1 322,6 1 343,0 EBITDA 42,3 52,6 96,0 83,1 Driftsresultat 26,4 37,4

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ESAVE AS ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 Rognan Osveien 10A - 8250 Rognan Tlf. 756 00 200 e-post : firmapost@esave.no org.nr NO971231769MVA Foretaksregisteret Nittende driftsår 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

Detaljer

2011 Q3. Repant ASA Kobbervikdalen 75 3036 Drammen Norway Phone: +47 32 20 91 00 www.repant.no

2011 Q3. Repant ASA Kobbervikdalen 75 3036 Drammen Norway Phone: +47 32 20 91 00 www.repant.no 2011 Q3 Innhold 1. Innledning 2. Resultat 3. Kommentarer til resultatet 4. Markedet 5. Balanse 6. Kommentarer til balansen 7. Kontantstrøm og EK-oppstilling 8. Fremtidsutsikter Innledning Kesko Food LTD

Detaljer

TV 2 KONSERN Årsregnskap 2002

TV 2 KONSERN Årsregnskap 2002 NOTAT Til : Pressemelding/ Aksjonærene i TV 2 Gruppen as Kopi til : Fra : Adm. Direktør/Sjefredaktør Kåre Valebrokk Dato : Sperrefrist torsdag 13. februar, 2003 (kl 16.00) Emne : Årsregnskap 2002 for TV

Detaljer

Årsrapport 2007. BN Boligkreditt AS

Årsrapport 2007. BN Boligkreditt AS Årsrapport 2007 BN Boligkreditt AS innhold Årsberetning...3 Resultatregnskap...4 Balanse...4 Endring i egenkapital...5 Kontantstrømanalyse...5 Noter 1 Regnskapsprinsipper...6 2 Bankinnskudd...6 3 Skatt/midlertidige

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2011 - GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2011 - GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2011 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 992 709 952 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: REGINA FISK AS Forretningsadresse: 9450 HAMNVIK Regnskapsår

Detaljer

Resultatrapport. Repant ASA Kobbervikdalen 75 3036 Drammen Norway Phone: +47 32 20 91 00 www.repant.no

Resultatrapport. Repant ASA Kobbervikdalen 75 3036 Drammen Norway Phone: +47 32 20 91 00 www.repant.no Resultatrapport 3. kvartal 2009 Innhold 1) Resultat 2) Proformatall 3) Balanse 4) Kontantstrøm og egenkapitaloppstilling 5) Markedsvurderinger 6) Fremtidsutsikter 7) Produktportefølje Resultat Totalresultatregnskap

Detaljer

Dette medfører at aktiverte utviklingskostnader pr 31.12.2004 reduseres med TNOK 900 som kostnadsføres

Dette medfører at aktiverte utviklingskostnader pr 31.12.2004 reduseres med TNOK 900 som kostnadsføres IFRS Innhold Overgangen til IFRS i konsernregnskapet til PSI Group ASA... 3 IFRS-Resultat... 4 IFRS-Balanse...5 IFRS-Delårsrapporter... 6 IFRS - EK-avstemming... 7 2 PSI Group ASA IFRS IFRS Overgangen

Detaljer

Kvartalsrapport 2. kvartal 2007

Kvartalsrapport 2. kvartal 2007 Kvartalsrapport 2. kvartal 2007 Detaljhandelen i Skandinavia utvikler seg fortsatt positivt, og Steen & Strøm sentrene har i 2. kvartal økt butikkomsetningen med 4,9 %. Steen & Strøm har i samme periode

Detaljer

Ervervet 68,4 % av aksjene i Meditron ASA. Oppstart med ny distributør i Asia. Ny distributør i Storbritannia. Fullmakt til erverv av egne aksjer

Ervervet 68,4 % av aksjene i Meditron ASA. Oppstart med ny distributør i Asia. Ny distributør i Storbritannia. Fullmakt til erverv av egne aksjer Inngått utviklingsavtale for ultralydsbasert avbildning Ervervet 68,4 % av aksjene i Meditron ASA Oppstart med ny distributør i Asia Ny distributør i Storbritannia Fullmakt til erverv av egne aksjer Fullmakt

Detaljer

Kvartalsrapport 1/99. Styrets rapport per 1. kvartal 1999

Kvartalsrapport 1/99. Styrets rapport per 1. kvartal 1999 Kvartalsrapport 1/99 Styrets rapport per 1. kvartal 1999 Resultatregnskap Konsernet (Beløp i NOK mill.) 1999 1998* 1997 1998 1997 Driftsinntekt 811,8 576,3 576,0 3.027,3 2.377,5 Avskrivning 27,9 18,7 17,6

Detaljer

SENSONOR ASA RESULTAT FOR 3. KVARTAL 2000 HOVEDPUNKTER

SENSONOR ASA RESULTAT FOR 3. KVARTAL 2000 HOVEDPUNKTER SENSONOR ASA RESULTAT FOR 3. KVARTAL 2000 HOVEDPUNKTER Gjennombrudd mot markedsområder utenfor bilmarkedet Redusert teknisk risiko, prototyper levert kunder for alle utviklingsprosjekter Serieleveranser

Detaljer

Expert Eilag ASA. Presentasjon av foreløpig resultat for 2000

Expert Eilag ASA. Presentasjon av foreløpig resultat for 2000 Expert Eilag ASA Presentasjon av foreløpig resultat for 2000 Expert Eilag ASA Presentasjon av foreløpig resultat for 2000 Konsernsjef ARILD KRISTIANSEN Expert Eilag ASA Expert Eilag ASA Et år preget av

Detaljer

Q-Free ASA RAPPORT FOR 2. KVARTAL 2002

Q-Free ASA RAPPORT FOR 2. KVARTAL 2002 RAPPORT FOR 2. KVARTAL 2002 Oppsummering Omsetning på NOK 66,2 mill. mot NOK 99,0 mill. i samme periode i fjor. Driftsresultat EBIT på NOK 2,9 mill. mot NOK 15,3 mill. i samme periode i fjor. Fortsatt

Detaljer

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsrapport for 2010 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsberetning 2010 Byen Vår Gjøvik Adresse: Postboks 25, 2801 GJØVIK MVA Virksomhetens art Byen Vår Gjøvik er

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 953 323 141 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: FRØSETH AS Forretningsadresse: Ravlovegen 144 7657 VERDAL

Detaljer

Oslo Børs Holding ASA 4. kvartal 2001

Oslo Børs Holding ASA 4. kvartal 2001 Oslo Børs Holding ASA 4. kvartal 2001 Hovedpunkter i 4. kvartal Resultat før skatt MNOK 11,5 i 4. kvartal hele 2001: MNOK 61 Resultat pr. aksje NOK 1,56 i 4. kvartal - hele 2001: NOK 9,95 Forslag om ordinært

Detaljer

Delårsrapport pr. 4. kvartal 2002

Delårsrapport pr. 4. kvartal 2002 Delårsrapport pr. 4. kvartal Innholdet i delårsrapporten er i overensstemmelse med foreløpig standard om delårsrapportering. Regnskapsprinsippene som anvendes i årsoppgjør og delårsrapportene er de samme.

Detaljer

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO 0581 OSLO Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2010 Årets basistilskudd Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekjøp Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår

ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår 2012 Årsrapport Landkreditt Invest 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil

Detaljer

4. kvartal og foreløpig årsresultat 2006 Sterk vekst og sterkt resultat

4. kvartal og foreløpig årsresultat 2006 Sterk vekst og sterkt resultat 4. kvartal og foreløpig årsresultat 2006 Sterk vekst og sterkt resultat Aker Kværner rapporterer sterke resultater for fjerde kvartal 2006 med en EBITDA på 905 millioner kroner og 3 170 millioner kroner

Detaljer

Rapport 4. kvartal. Etman International ASA 31.03.2011 Norsk versjon

Rapport 4. kvartal. Etman International ASA 31.03.2011 Norsk versjon 2010 Rapport 4. kvartal Etman International ASA 31.03.2011 Norsk versjon Etman International ASA Regnskapsrapport 4. kvartal 2010 Hovedpunkter Salgsinntektene ble MNOK 158,4 akkumulert for 4. kvartal 2010,

Detaljer

OP 4.1 Redegjørelse fra BKK AS mot Anbefalingen om norsk eierstyring og selskapsledelse datert 4. desember 2007

OP 4.1 Redegjørelse fra BKK AS mot Anbefalingen om norsk eierstyring og selskapsledelse datert 4. desember 2007 OP 4.1 Redegjørelse fra BKK AS mot Anbefalingen om norsk eierstyring og selskapsledelse datert 4. desember 2007 Oppdatert pr. 15. januar 2008 Dokid 10373470 Kap. EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE 1 REDEGJØRELSE

Detaljer

Kvartalsrapport - Q1/2005

Kvartalsrapport - Q1/2005 Guard Systems ASA Kvartalsrapport - Q1/2005 Guard System ASA Kvartalsrapport Q1 05 Innledning: Guard Systems har hatt en fin utvikling og fremlegger tall som viser fremgang i alle geografier. Sammenliknbare

Detaljer

DELÅRSRAPPORT TREDJE KVARTAL 2014 SPAREBANK 1 KREDITTKORT AS

DELÅRSRAPPORT TREDJE KVARTAL 2014 SPAREBANK 1 KREDITTKORT AS DELÅRSRAPPORT TREDJE KVARTAL 2014 SPAREBANK 1 KREDITTKORT AS SpareBank 1 Kredittkort AS 1 (8) Styrets beretning tredje kvartal 2014 SpareBank 1 Kredittkort avlegger delårsregnskapet etter samme regnskapsprinsipper

Detaljer

Resultat per aksje (NOK) 1,7 1,3 4,0 4,2 4,1 Utvannet resultat per aksje 1,7 1,3 4,0 4,2 4,1

Resultat per aksje (NOK) 1,7 1,3 4,0 4,2 4,1 Utvannet resultat per aksje 1,7 1,3 4,0 4,2 4,1 Tide-konsernet pr. 3. kvartal 2008 Tide hadde en omsetning i tredje kvartal 2008 på 822 millioner kroner sammenlignet med en omsetning på 651 millioner kroner i Q3-07. EBITDA i kvartalet ble 141 millioner

Detaljer

Forbundet for Ledelse og Teknikk. Regnskap og årsberetninger 2009 2012 FLT og Konsern

Forbundet for Ledelse og Teknikk. Regnskap og årsberetninger 2009 2012 FLT og Konsern Forbundet for Ledelse og Teknikk Regnskap og årsberetninger 2009 2012 FLT og Konsern Historiske nøkkeltall, FLT RESULTAT (tall i 1000) Kontingentinntekter 78 841 79 299 84 211 88 443 Driftsresultat -5

Detaljer

God og stabil prestasjon

God og stabil prestasjon God og stabil prestasjon Konserntall Driftsinntekter i andre kvartal 2008 utgjorde 15 073 millioner kroner sammenlignet med 14 697 millioner kroner i samme periode i 2007, en økning på 3 prosent. Driftsinntektene

Detaljer

Q3 Kvartalsrapport 2014. Repant ASA Kobbervikdalen 75 3036 Drammen Norway Phone: +47 32 20 91 00 www.repant.no

Q3 Kvartalsrapport 2014. Repant ASA Kobbervikdalen 75 3036 Drammen Norway Phone: +47 32 20 91 00 www.repant.no Q3 Kvartalsrapport 2014 Innhold 1. Innledning 2. Konsernets resultat 3. Kommentarer til resultat 4. Konsernets balanse 5. Kommentarer til balansen 6. Egenkapitalutvikling 7. Kontantstrømoppstilling 8.

Detaljer

Q1_2010_NOR_FINAL_A4.pdf, Q110_Atea_Pressemelding_FINAL.pdf Atea Q1 2010 resultater Meldingstekst: Hovedpunkter Q1 2010

Q1_2010_NOR_FINAL_A4.pdf, Q110_Atea_Pressemelding_FINAL.pdf Atea Q1 2010 resultater Meldingstekst: Hovedpunkter Q1 2010 MeldingsID: 259042 Innsendt dato: 29.04.2010 08:00 UtstederID: Utsteder: Instrument: Marked: Kategori: Informasjonspliktig: Lagringspliktig: Vedlegg: Tittel: ATEA Atea ASA ATEA - Atea XOSL FINANSIELL RAPPORTERING

Detaljer

Finansiell delårsrapport for 1. kvartal 2006

Finansiell delårsrapport for 1. kvartal 2006 Finansiell delårsrapport for 1. kvartal 2006 Konsernet Avinor omfatter morselskapet Avinor AS og datterselskapene Oslo Lufthavn AS, Oslo Lufthavn Eiendom AS, Avinors Parkeringsanlegg AS, Flesland Eiendom

Detaljer

WINDER AS KVARTALSRAPPORT

WINDER AS KVARTALSRAPPORT WINDER AS KVARTALSRAPPORT OG REGNSKAP 1. KVARTAL 2011 KVARTALSRAPPORT FOR WINDER AS - 1. KVARTAL 2011 Selskapets formål er å forestå industriutvikling i form av aktivt eierskap. Selskapets hovedkontor

Detaljer

DELÅRSRAPPORT ANDRE KVARTAL 2015 SPAREBANK 1 KREDITTKORT AS

DELÅRSRAPPORT ANDRE KVARTAL 2015 SPAREBANK 1 KREDITTKORT AS DELÅRSRAPPORT ANDRE KVARTAL 2015 SPAREBANK 1 KREDITTKORT AS SpareBank 1 Kredittkort AS 1(9) Styrets beretning andre kvartal 2015 SpareBank 1 Kredittkort avlegger delårsregnskapet etter samme regnskapsprinsipper

Detaljer

FJERDE KVARTAL 2007. 27,3 % vekst i omsetning til MNOK 126,9 for 2007.

FJERDE KVARTAL 2007. 27,3 % vekst i omsetning til MNOK 126,9 for 2007. FJERDE KVARTAL 2007 27,3 % vekst i omsetning til MNOK 126,9 for 2007. Beste resultat i selskapets historie med MNOK 28,4 i resultat etter skatt, en økning på 56,9 %. Økt antall selgere i USA med 4 selgere.

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 994 080 563 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: MARKEVEIEN 4A AS Forretningsadresse: Skuteviksbodene 22

Detaljer

Expert Eilag ASA. 1. kvartal 2001

Expert Eilag ASA. 1. kvartal 2001 Expert Eilag ASA 1. kvartal 2001 Konsernsjef ARILD KRISTIANSEN Expert Eilag ASA Resultatregnskap 1 Kv. 1 Kv. Akk Akk Akk 2001 2000 2001 2000 1999 1 127 939 906 057 Driftsinnte kter 1 127 939 906 057 800

Detaljer

2011 Q4. Repant ASA Kobbervikdalen 75 3036 Drammen Norway Phone: +47 32 20 91 00 www.repant.no

2011 Q4. Repant ASA Kobbervikdalen 75 3036 Drammen Norway Phone: +47 32 20 91 00 www.repant.no 2011 Q4 Innhold 1. Innledning 2. Resultat 3. Kommentarer til resultatet 4. Markedet 5. Balanse 6. Kommentarer til balansen 7. Kontantstrøm t t og EK-oppstilling 8. Fremtidsutsikter Innledning Omsetningen

Detaljer

EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE I NAVAMEDIC Eierstyring og Selskapsledelse (ES) i Navamedic skal styrke tilliten til selskapet og bidra til størst mulig verdiskaping over tid. Formålet med ES er å klargjøre

Detaljer

Guard Systems ASA Årsrapport - 2007

Guard Systems ASA Årsrapport - 2007 Guard Systems ASA Årsrapport - 2007 Innhold Årsberetning s. 4-6 Guard Systems ASA Konsern - Resultatregnskap s. 7 Guard Systems ASA Konsern - Balanse s. 8-9 Noter til regnskapet s. 10-17 Kontantstrømoppstilling

Detaljer

2. Økonomiske resultater - konsern. Kvartalsrapporten er avlagt etter samme prinsipper som årsoppgjøret 2008. Tallene i parantes angir fjorårstall.

2. Økonomiske resultater - konsern. Kvartalsrapporten er avlagt etter samme prinsipper som årsoppgjøret 2008. Tallene i parantes angir fjorårstall. Omsetning opp Mestakonsernet er et av Norges største entreprenørselskap innen bygging og vedlikehold av vei. Konsernet er organisert i datterselskapene; Mesta Entreprenør AS, Mesta Drift AS, Mesta Asfalt

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 1. kvartal 2006. Positiv resultatutvikling for HSD-konsernet. Resultatregnskap

Kvartalsrapport pr. 1. kvartal 2006. Positiv resultatutvikling for HSD-konsernet. Resultatregnskap Positiv resultatutvikling for HSD-konsernet. HSD sitt resultat før skatt var i første kvartal positivt med NOK 9,0 mill. mot NOK 5,5 mill. i første kvartal 2005. Netto salgsgevinster utgjorde henholdsvis

Detaljer

DELÅRSRAPPORT FØRSTE KVARTAL 2015 SPAREBANK 1 KREDITTKORT AS

DELÅRSRAPPORT FØRSTE KVARTAL 2015 SPAREBANK 1 KREDITTKORT AS DELÅRSRAPPORT FØRSTE KVARTAL 2015 SPAREBANK 1 KREDITTKORT AS SpareBank 1 Kredittkort AS 1(8) Styrets beretning første kvartal 2015 SpareBank 1 Kredittkort avlegger delårsregnskapet etter samme regnskapsprinsipper

Detaljer

Kvartalsrapport - Q2 2015. ya Holding ASA Konsern og ya Bank AS

Kvartalsrapport - Q2 2015. ya Holding ASA Konsern og ya Bank AS Kvartalsrapport - Q2 2015 ya Holding ASA Konsern og ya Bank AS Q2 2015 Oppsummert Utlånsvekst på 242 MNOK (87 MNOK Q2 2014) Resultat etter skatt på 35 MNOK (19 MNOK Q2 2014) Egenkapitalavkastning på 33

Detaljer

- et miljøteknologiselskap. Resultatrapport. .3. kvartal 2007. 4. kvartal 2007 foreløpige tall 2007

- et miljøteknologiselskap. Resultatrapport. .3. kvartal 2007. 4. kvartal 2007 foreløpige tall 2007 - et miljøteknologiselskap Resultatrapport.3. kvartal 2007 4. kvartal 2007 foreløpige tall 2007 1 ØKTE INNTEKTER OG REDUSERTE KOSTNADER 2 VIKTIGE HENDELSER 3 FINANSIELLE TALL 4 KONVERTIBELT LÅN 5 FOKUS

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår 2013 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i rapporten. AS Landkredittgården

Detaljer

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692 ÅRSREGNSKAP 2014 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note

Detaljer

Utvikling i resultat og finansiell stilling

Utvikling i resultat og finansiell stilling Q2 Utvikling i resultat og finansiell stilling Om ya Bank ya Bank har drevet bankvirksomhet i Norge siden oppstarten i 2006. Banken har kontoradresse i Oslo og Trondheim. Banken henvender seg til privatmarkedet

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2011 - GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2011 - GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2011 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 991 295 046 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: MERSEY AS Forretningsadresse: Knudsmyr 19 4625 FLEKKERØY

Detaljer

Rapport for 2. kvartal 2010

Rapport for 2. kvartal 2010 Rapport for 2. kvartal 20 Konsern Hovedlinjene i utviklingen Utvikling i resultat og finansiell stilling Oversikt Konsernet (eksklusiv MetaTech) hadde i 2. kvartal 20 et overskudd før skatt på 9,8 MNOK.

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår 2014 ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i

Detaljer

SAK 4: PÅ DAGSORDEN: STYRETS ERKLÆRING OM LØNN OG ANNEN GODTGJØRELSE TIL LEDENDE ANSATTE

SAK 4: PÅ DAGSORDEN: STYRETS ERKLÆRING OM LØNN OG ANNEN GODTGJØRELSE TIL LEDENDE ANSATTE VEDLEGG TIL DAGSORDEN SAK 4: PÅ DAGSORDEN: STYRETS ERKLÆRING OM LØNN OG ANNEN GODTGJØRELSE TIL LEDENDE ANSATTE Erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte i Lerøy Seafood

Detaljer

Delårsrapport 2. kvartal 2003

Delårsrapport 2. kvartal 2003 Delårsrapport 2. kvartal 2003 April - juni 2003, hovedpunkter Positivt resultat før skatt på konsernnivå for første gang i juni måned på MNOK 0,6 Driftsinntekter på MNOK 40,1 i 2. kvartal 2003. Dette er

Detaljer

Tillegg til Registreringsdokument datert 13. desember 2012. Agder Energi AS

Tillegg til Registreringsdokument datert 13. desember 2012. Agder Energi AS datert 13. desember 2012 Kristiansand, 18.11 2013 2. Ansvarlige bekrefter at opplysningene i prospektet så langt kjenner til er i samsvar med de faktiske forhold, at det ikke forekommer utelatelser fra

Detaljer

2. kvartal 2006. Kjøpt distribusjonsselskapet Kir-Op AS. 100 % vekst i resultat før skatt for kvartalet til MNOK 5,2.

2. kvartal 2006. Kjøpt distribusjonsselskapet Kir-Op AS. 100 % vekst i resultat før skatt for kvartalet til MNOK 5,2. 2. kvartal 2006 Kjøpt distribusjonsselskapet Kir-Op AS. 100 % vekst i resultat før skatt for kvartalet til MNOK 5,2. Vekst i resultat pr aksje i første halvår med 166 % til NOK 0,48 pr. aksje. Deltakelse

Detaljer

HAVILA ARIEL ASA. Rapport Q1 2011

HAVILA ARIEL ASA. Rapport Q1 2011 HAVILA ARIEL ASA Rapport Q1 2011 Selskapets portefølge: ConocoPhillips Statens Strålevern Subsea 7 Rolls Royce Høgskolen i Hedmark Havila Mars Havila Mercury Fanafjord Rapport Q1 2011 Hendelser Q1 2011

Detaljer

Faktor Eiendom ASA. Rapport for 1. kvartal 2009. Driftsresultat for Q1: MNOK 7,6 Egenkapital: MNOK 639,6. Global Reports LLC

Faktor Eiendom ASA. Rapport for 1. kvartal 2009. Driftsresultat for Q1: MNOK 7,6 Egenkapital: MNOK 639,6. Global Reports LLC Faktor Eiendom ASA Rapport for 1. kvartal 2009 Driftsresultat for Q1: MNOK 7,6 Egenkapital: MNOK 639,6 Faktor Eiendom ASA Ettervirkningene av fjorårets internasjonale krise i de finansielle systemene fortsetter

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Det innkalles med dette til ordinær generalforsamling i GRIEG SEAFOOD ASA på selskapets kontor i C. Sundts gt. 17/19 i Bergen: torsdag den 28. mai 2015 kl. 13.00

Detaljer

FØRSTE KVARTAL 2008. 11 % vekst i omsetning. Omsetningen i USA økt med 66 %. 48 % vekst i resultat før skatt.

FØRSTE KVARTAL 2008. 11 % vekst i omsetning. Omsetningen i USA økt med 66 %. 48 % vekst i resultat før skatt. FØRSTE KVARTAL 2008 11 % vekst i omsetning. Omsetningen i USA økt med 66 %. 48 % vekst i resultat før skatt. Medi-Stims utstyr er valgt til kvalitetssikring i klinisk utprøvning. God bildekvalitet med

Detaljer

Gyldendal oppnådde et driftsresultat (EBITDA) i 2010 på 138,1 millioner kroner (156,7).

Gyldendal oppnådde et driftsresultat (EBITDA) i 2010 på 138,1 millioner kroner (156,7). GYLDENDAL ASA RAPPORT 4. KVARTAL OG FORELØPIG REGNSKAP 2010 Gyldendal ASA 4. kv. 10 4. kv. 09 2010 2009 Driftsinntekter 521,4 544,6 1 678,3 1 741,1 EBITDA (Driftsres. før ord. avskrivninger) 88,5 98,4

Detaljer

1. Hovedpunkter for kvartalet

1. Hovedpunkter for kvartalet [Skriv inn tekst] Mesta er Norges ledende entreprenørselskap innen drift og vedlikehold av vei og bane. Konsernet er organisert med selskapene Mesta AS (morselskap) og datterselskapene Mesta Eiendom AS,

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil i rapporten. ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården

Detaljer

Kvartalsrapport januar mars 2014

Kvartalsrapport januar mars 2014 Kvartalsrapport januar mars 2014 KONSERN: Hovedtall 1.kv. 2014 1.kv. 2013 Salgsinntekter 500,8 442,5 EBITDA 45,3 22,4 Driftsresultat 27,9 6,1 Netto finans (6,7) (6,5) Resultat før skatt 21,1 (0,4) Konsernet

Detaljer

GENERALFORSAMLING. Storebrand Privat Investor ASA 26. MARS 2015

GENERALFORSAMLING. Storebrand Privat Investor ASA 26. MARS 2015 GENERALFORSAMLING Storebrand Privat Investor ASA 26. MARS 2015 AGENDA 1. Åpning av generalforsamlingen og opptegnelse av fremmøtte aksjonærer 2. Valg av møteleder 3. Godkjennelse av innkallingen 4. Valg

Detaljer

SINTEF 2014. Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Netto driftsmargin (%) Netto driftsinntekt (MNOK)

SINTEF 2014. Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Netto driftsmargin (%) Netto driftsinntekt (MNOK) Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Ansatte Publikasjoner (inkl. formidling) Totalt 2936 MNOK Totalt 1876 1 Totalt 3939 NFR grunnbevilgning NFR prosjektbevilgninger Offentlig forvaltning

Detaljer

Generalforsamling 30. mai 2013. Selskapets 109. ordinære generalforsamling

Generalforsamling 30. mai 2013. Selskapets 109. ordinære generalforsamling Generalforsamling 30. mai 2013 Selskapets 109. ordinære generalforsamling Agora Bytom EUR ( ) 102,000,000 31.05.2013 2 Borgestad ASA Agora Bytom verdi: Et superhandysize Bulkskip koster: (50-60.000 dwt)

Detaljer

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE Årsregnskap for 2014 3475 SÆTRE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Økonomisenteret AS Spikkestadveien 90 3440 RØYKEN Org.nr. 979850212 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer