101 BLADET. Tor-Arne til «topps» Grødegaard Elin tar ansvar Samrøre. side 5 side 8 side 10

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "101 BLADET. Tor-Arne til «topps» Grødegaard Elin tar ansvar Samrøre. side 5 side 8 side 10"

Transkript

1 101 BLADET for sivile og vervede medlemmer i Landsforening 101 Forsvaret Nr Tor-Arne til «topps» Grødegaard Elin tar ansvar Samrøre side 5 side 8 side 10

2 Redaktøren Sommer, konsulenter og «Dansker» Det ser ut som sommeren lar vente på seg. Men den som venter på noe godt venter jo som sagt ikke forgjeves. Her er blad nr 2 i Vi føler fortsatt vi er i innkjøringsfasen selv om vi er godt fornøyd med resultatet med første utgave i år, men vi ønsker gjerne tilbakemeldinger på hva dere som lesere synes om bladet og innholdet. Økonomi er samtaletema i forsvarssammenheng, og det er med en viss «undring» en kan lese at forsvaret kjøpte innleide konsulenttjenester for 1,5-2 milliarder kroner i Man kan jo spørre seg om kostnadene står i forhold til «gevinsten» av dette. Siden jeg ikke er noe økonom skal jeg ikke antyde noe svar. Som sivilansatt i forsvaret er det i alle fall med en viss forundring man hører og leser i media om dette og ser hva resultatene av dette medfører i den dagelige tjenesten, og det er da forstålig at mange «hever øyenbrynene». For ikke lenge siden friga Forsvarsdepartementet en ugradert versjon av det de kaller en Komparativ analyse av det Norske og det Danske forsvaret. Her sammenligner man disse og ser på forskjeller og likheter mellom de to lendene, og Danskene får tydeligvis mer forsvar for hver krone en det Norge gjør. Det er foretatt flere sammenligninger og vurderinger både på kostnader og operative aspekter som skiller og sammenfaller underveis i rapporten. Hensikten med rapporten er å fremskaffe bakgrunnsmateriale for å kunne gjøre Forsvaret mer effektivt, og er et innspill til forsvarssjefens militærfaglige utredning som er planlagt fremlagt i Rapporten konkluderer med det som var den norske utgangshypotesen, nemlig at det danske forsvaret får mer igjen for pengene. Dette understreker betydningen av det effektiviserings- og omstillingsarbeidet som pågår i det norske forsvaret, og som vil fortsette i neste 4-års periode kan man lese fra departementet. Nå er det jo som kjent «deilig å være Norsk i Danmark», så da venter vi i spenning på hva resultatet blir når rapporten eventuelt blir omsatt i praksis. Da er det bare og ønske alle NTL re en riktig god sommer og håper dere koser dere med bladet. Vidar 101 BLADET Adresse: 101-bladet, NTL Landsforening 101, Postboks 8788, Youngstorget, 0028 Oslo Redaktør: Vidar Hansen, Moaveien 28, 1719 Greåker, Mobil: Redaksjonsutvalget: Vidar Hansen, Lena M. Bakke, Tom-Rune Klemetsen og Roy Ulvmoen Redaksjonen avsluttet: 6. juni 2005 Produksjon: Stiftelsen Aktuell Opplag: 7300 eks Adresseendring for medlemmer av 101-bladet: NTL, Møllergt 10, 0179 Oslo Frist for stoff til neste nummer: 19. august Sendes til Landsforeningen. Forsidebildet: Jan-Erik Østlie, Aktuell BLADET NR

3 Lederen Pensjon for kommende generasjoner Jeg var så heldig å få delta på årets LO kongress, hvor det dominerende temaet uten tvil var nytt pensjonssystem. Dette er et også et tema som har hatt stort fokus hos NTL de siste par årene. Vi var på ingen måte imponert over pensjonskommisjonens innstilling, som vi mente tok for lite vare på de lavlønte. Vi ville også ha et helt annet system enn det Regjeringen la opp til i sin stortingsmelding, som kom tidligere i år. Vi ønsket en forbedret sosial profil og et høyere nivå på folketrygden for vanlige lønnsinntekter. I forkant av LO kongressen ble det nedsatt et utvalg som fikk til oppgave å utarbeide et eget forslag til ny pensjonsordning: resultatet av dette arbeidet ble kalt folkepensjon, og sikrer de lavest lønte på en helt annen og bedre måte enn de foregående forslagene. Blant annet sikrer det at ingen med egen arbeidsinntekt faller i den såkalte «minstepensjonsfella», all lønn over minstepensjon på vil gi pensjonsuttelling. Bruttopensjonsordningen i Staten skal bestå, AFP skal videreføres. Det skal lovfestes tjenestepensjon for alle. Men dersom levealderen stiger, kan det hende at fremtidens arbeidstakere må jobbe noen måneder lengre enn i dag før de kan gå av med pensjon. Dette heter levealderjustering, eller delingstakk, og er innarbeidet i pensjonssystemene i en rekke land, også i de andre nordiske. Dersom levealderen øker, vil utbetalingene til pensjon øke. For å finansiere denne økningen vil det kunne bli nødvendig å sette opp den generelle pensjonsalderen. Nettopp dette prinsippet skapte mest diskusjon på kongressen. Flertallet sa ja til å innføre prinsippet nå, men sa også at virkningen vil komme gradvis og at det kanskje først etter 10 år er mulig å konstatere en påviselig økning i forventet levealder. Stortinget må da vurdere nødvendigheten av å endre pensjonsalderen, eventuelt finne andre måte å finansiere de økte utbetalingene på. Mindretallet ønsket at prinsippet ikke skulle vedtas nå, de mente at Stortinget kunne vente med å vedta prinsippet, når det først ble nødvendig å eventuelt innføre systemet. Alle de andre elementene var det enighet om. Nå har Stortinget vedtatt pensjonsreformen. AP fikk gjennomslag for alle sine hovedkrav, som i store trekk er lik LOs forslag. Det er foreslått at ordningen innføres med virkning fra 2010, men personer som er født i 1950 eller tidligere vil få sin pensjonsopptjening beregnet fullt ut etter dagens regelverk. Personer som er født i 1965 eller senere, vil få sin pensjon beregnet fullt ut etter det nye systemet, og de som er født mellom 1950 og 1965 vil få en mellomordning. Vi har med dette Stortingsvedtaket fått en god og trygg pensjonsordning for kommende generasjoner! Farvel Grødegaard 1. juli er Grødegaard historie, fra den datoen inngår de som en del av ISS. ISS er medlem av NHO, og det er andre LO-forbund som har organisasjonsretten til de ansatte. For vårt vedkommende er dette først og fremst Hotell- og restaurantforbundet. Jeg vil takke alle våre medlemmer i Grødegaard for samarbeidet, og oppfordre alle til å videreføre medlemsskapet i LO. Lykke til videre! Tone 101-BLADET NR

4 Fra Aktuell sine sider To NTLere i LO-ledelsen Overraskelsen var stor da valgkomiteens forslag lå på bordet. En enstemmig komité foreslo to NTLere inn i LO-ledelsen, som totalt teller åtte. ANNE-GRETE LOSSIUS (TEKST) JAN-ERIK ØSTLIE (FOTO) NTLs 1. nestleder de siste seks årene, Tor-Arne Solbakken, ble med stående applaus valg til LO-sekretær på kongressens nest siste dag onsdag. I tillegg til Solbakken kommer selveste sjefen, Gerd-Liv Valla, også fra NTL. Hun fra forbundets landsforening ved forskningsinstituttene han fra landsforeningen i Forsvaret. Overrasket. Forslaget på Solbakken kom like overraskende på NTLs delegater som på de fleste andre. Delegatene ble informert litt i forkant av avstemningen, og reaksjonene var entydige NTL mister en meget dyktig nestleder som vil bli savnet. Men samtidig får de en dyktig mann, som kjenner statssektoren til fingerspissene, inn i LOs toppledelse. Hyggelig. Det var nok kun forbundsleder Turid Lilleheie som visste om valgkomiteens forslag på forhånd. Hun var selvsagt blitt informert. Dette er veldig hyggelig og vi ønsker ham lykke til, sier Lilleheie i en første kommentar. Det var nemlig ikke NTL som hadde foreslått ham inn i LO-ledelsen. NTL foreslo ingen inn i ledelsen fra forbundet side, i og med at de allerede har LO-lederen som medlem og ikke regnet med å få flere taburetter. Lang fartstid. Solbakken var tidligere sivilt ansatt i Forsvaret, og kommer fra NTLs avdeling Forsvaret Rygge. Han er utdannet rørlegger, og jobbet i mange år ved Rygge flystasjon og Fredrikstad mekaniske verksted. I 1988 ble han sekretær i landsforeningen, og så har det gått slag i slag. Han ledet landsforningen i bortimot ti år før han ble valgt til nestleder i NTL på landsmøtet i Solbakken er tidligere Skytterkonge og norgesmester i feltskyting. Dette er den nye enstemmig valgte LO-ledelsen: LO-leder: Gerd-Liv Valla (gjenvalg) 1.nestleder: Roar Flåthen (gjenvalg) 2.nestleder: Geir Mosti (ny) Hovedkasserer: Bente N. Halvorsen (gjenvalg) 1.sekretær: Ellen Stensrud (gjenvalg) LO-sekretær: Tor-Arne Solbakken (ny) LO-sekretær: Trine Lise Sundnes (gjenvalg) LO-sekretær: Rita Lekang (gjenvalg) Sekretariatet LO-lederen, de to nestlederne og hovedkassereren er også medlemmer av LO-sekretariatet med stemmerett. Til de øvrige ti plassene i sekretariatet ble følgende valgt: Erna Dynge (Arbeidsmandsforbundet) Hans O. Felix (EL & IT Forbundet) Jan Davidsen (Fagforbundet) Tove Stangnes (Fagforbundet) Kjell Bjørndalen (Fellesforbundet) Arve Bakke (Fellesforbundet) Sture Arntzen (HK) Olav Støylen (Kjemisk) Johnny Hagen (NNN) Morten Øye (LO Stat) Turid Lilleheie (NTL). Som varamedlemmer er valgt: Odd Chr. Øverland (Postkom) Randi Reese (FO) Leif Sande (Nopef) Per Østvold (Transport) Magnus Midtbø (FLT) Kjell Atle Brunborg (Jernbane) Anders Skattkjær (Grafisk) Erik Bratvfold (Sjømann) Eli Ljunggren (HRAF) Arnfinn Bjerkestrand (MFO). En fornøyd Solbakken. Landforeningens kontor har nå ikke kontormedarbeider Tove Verket som var kontormedarbeider på landsforeningens kontor har gått tilbake i jobb i FFI. Det betyr at i perioder er kontoret «ubetjent» eller dere møter en telefonsvarer. Siden stillingen ikke blir erstattet håper vi medlemmene er overbærende med dette og vi oppfordrer de som trenger å kontakte landsforeningen å benytte mail eller mobiltelefon. Alle henvendelser vil bli besvart, men det kan i korte perioder ta noe tid. Ønsker samtidig Tove lykke til i «ny» jobb BLADET NR

5 Grødegaard LØNNSOPPGJØRET 2005 Endelig er hele lønnsoppgjøret klart! I Grødegaard var forhandlingsresultatet klart allerede 21.april 2005, men andre bedrifter i vårt NAVO-område var ikke ferdige før 10.mai. Lønnsoppgjøret gjelder fra 1.april Det siste lønnsoppgjøret i Grødegaard endte som følger: Lønnstrinn 5 økes med kr 8357,- (kr 4,28 pr time) Lønnstrinn 6-12 økes med kr 7800,- (kr 4 pr time) Lønnstrinn økes med kr 5850,- (kr 3 pr time) Lønnstrinn økes med kr 4875,- (kr 2,50 pr time) Lønnstrinn økes med kr 1950,- (kr 1 pr time) Ny minstelønn er lønnstrinn 5. Minstelønnen økes dermed kr 18357,- (kr 9,41 pr time). For de fleste av oss er dette oppgjøret mye bedre enn tilsvarende oppgjør i privat sektor, hvor tilleggene har vært på 1-2 kr pr time. Med hilsen Atle Saxsæter Hovedtillitsvalgt NTL Grødegaard AS INFO Hei alle NTL-medlemmer i Grødegaard AS. Jeg går nå ut i 100% sykemelding, og ønsker i den forbindelse å informere om det som skjer videre her på NTLkontoret. Atle Saxsæter, som har vært min vara, overtar nå vervet etter meg, som er 50 %. Han jobber som nattevakt på Perminalen, og vil fortsette der 50 %. Jeg vil være tilgjengelig for Atle hvis han trenger hjelp. Kontoret må ryddes og tømmes før vi går over til ISS, og det må jeg være med på. Som dere forstår forsvinner jeg ikke helt. Telefonene blir besvart av Atle, det på kontoret og mobilnr: Arbeidstida til Atle blir som min, tirsdag, onsdag og torsdag, kl til kl Jeg vil med dette takke for meg og ønske dere alle lykke til i ISS. Takk for meg Hilsen Bjørg Mathisen Skifte av hovedtillitsvalgt i Grødegaard 1. mai 2005 gikk vår HTV, Bjørg Mathisen, ut i 100 % sykemelding etter et langt og slitsomt arbeid som kantinemedarbeider og HTV. Som hennes vara må jeg derfor ta over de siste to månedene Grødegaard eksisterer. Mitt navn er Atle Saxsæter, jeg er 34 år gammel, og ble ansatt som resepsjonist på heltid ved Perminalen 1. februar Vervet som vara HTV har jeg hatt siden Bjørn-Herman Ødegård sluttet i Jeg har 10 års medlemskap i LO (4 år i HRAF og 6 år i NTL), så etter overgangen til ISS ser det ut som om jeg går tilbake til mitt «gamle» forbund. Min kontortid vil være den samme som Bjørgs, altså kl hver tirsdag, onsdag og torsdag. Skulle det være behov for kontakt utenom dette, ring mobiltelefon eller En av dem er så godt som alltid på. 101-BLADET NR

6 Fra NRK.no Nyhetene Miliarder på konsulenter Siden 2002 har Forsvaret betalt over 1,8 milliarder kroner for konsulenttjenester. Samtidig står kravet om nedbemanning fast. I 2004, da forsvarsbudsjettet sprakk med en milliard, inngikk Forsvaret rundt 150 konsulent-kontrakter for til sammen 783 millioner kroner. Den største delen av summen står Forsvarets Logistikkorganisasjon (FLO) for. - Når vi er inne i en så omfattende nedbemanning og omorganisering som i denne perioden, har vi behov for ekstra kompetanse. Det har vært et bevisst valg å ikke stille med egen kompetanse i en sånn overgangsperiode, sier pressetalsmann Geir Anda i Forsvarsstaben til Dagbladet. Han legger til at bruken av konsulenter har vært begrenset i Fra Tjenestemannsbladet Flertall for ny tjenestemannslov Ap, SV og Sp ønsker alle å sende forslaget til ny tjenestemannslov i retur til Regjeringen, men regjeringspartiene og Frp sikrer trolig flertall for regjeringens forslag. Dette gikk som vi fryktet, sier Morten Øye i LO Stat. Mer kan leses på LO.no Melker Forsvaret Marit Nybakk (Ap), leder av forsvarskomiteen på Stortinget, kaller på sin side den utstrakte konsulentbruken forkastelig. - Det har i denne perioden vært altfor lett for private interesser å melke forsvarsbudsjettet, sier hun. Men vitsene mine får du: Eiermann En mann gikk på stranden ute på Radøy og samlet rekved. Grunneieren kommer løpende, illsint, og roper til vedsamleren: - Se til å dra deg bort fra stranden min! Men rekvedsamleren mente nå at rekved var allemanseie. - Nei det som ligger på min strand er mitt! Svarte grunneieren. - Vel, sa vedsamleren - hør på meg: Dersom min kone forliser utved Fedje og klarer å karre seg inn på stranden din før hun besvimer. Er hun da min eller din kone??? BLADET NR

7 Slutt for NTL Forsvaret Sør Trønderlag ALF KASPERSEN Siste leder Omstilling og nedlegging er blitt en del av hverdagen vår, og heller ikke egen organisasjon sitter trygt. 15. april 2005 slo leder i Forsvaret Sør Trøndelag klubba i bordet for siste gang og markerte nedleggelse av den 55 år gamle stolte og aktive fagforeningens-avdelingen i Trønderlag. Årsmøtet var på Soldatheimen på Værnes, avholdt på en solrik aprildag. Utafor vinduene plystret småfuglene lystig på noe som lignet gamle arbeidersanger, innafor var vemodet med denne spesiell dag påtagende. Arbeidersangene ble ikke sunget, kun årsmøtesaker ble effektivt banket gjennom, raskt og effektivt, for vi skulle da ha mat! Selv om vemodet og ettertanker lå i lufta, lå også håpet og troen på at de nye avdelingene i Trønderlag, den nye organiseringen skal bli et mer tjenlig verktøy for våre medlemmer. Årsmeldingen ble behandlet og godkjent, Aud`s regnskap likeså. Så var det slutt, kroken på døra for NTL Medlemmene, over 130 i tallet var splittet opp i nye avdelinger! 2 kapitler fra siste årsmelding kan siteres: NTL-organisasjonen i Trønderlag Arbeidet rundt egen organisering kom igjen på skinnene i Vår avdeling var førende i arbeidet rundt bestrebelsen på å skape nye grenser for avdelingene, samt opprettelsen av egen avdeling for Forsvarsbygg Midt-Norge. Ekstraordinært årsmøte 1 juni 2004 ga styret enstemmig tilslutning til ny struktur. Vedtaket var: «NTL legges ned. Opprettes ei NTL avdeling for Forsvarsbygg (FB) i Midt-Norge. Omfatter medlemmer i FB i tidligere avdelinger Steinkjer, Værnes, Sør- Trøndelag og Ørland. Opprettes ei NTL avdeling for FMO inkl. Grødegaard Midt-Norge. Omfatter medlemmer i tidligere avd. Steinkjer, Værnes Sør-Trøndelag og Ørland. Dersom en av de andre avdelingene går inn for forslag 2 som er en avdeling for Forsvarsbygg med alle medlemmene i Midt-Norge samlet (Ørland, Trondheim, Steinkjer og Værnes) og Forsvarets militære org. med en avdeling for Ørland og en avdeling for Trondheim (alle andre NTL-avdelingene i Midt-Norge), så vil årsmøtet godkjenne alternativ 2.» Da avdeling NTL Ørland sa nei til 2 avdelinger i Trønderlag ble avdelingene enige å gå for alternativ 2. Dette ble formidlet NTL 101 og NTL Forbund, og svaret fra NTL forbund kom med følgende vedtak: Forbundsstyret behandlet saken i møte den 2. februar 2005 og vedtok følgende: NTL/Avd , Inn- Trøndelag, NTL/Avd Sør-Trøndelag og NTL/ Avd , Stjørdal nedlegges fra og med 1. januar Fra samme tidspunkt opprettes det to nye avdelinger. NTL/Avd , Forsvaret Midt-Norge NTL/Avd , Forsvarsbygg Midt- Norge Avdelingens arkiver oversendes landsforeningen, mens avdelingens aktiva fordeles mellom de nye avdelingene i hht medlemsflyt. Bakgrunnen for nødvendigheten i dette ligger i Forsvarets og Forsvarsbyggs organisering av virksomhetene. Forsvarsbygg var stort sett organisert i en stor samlet enhet for hele Trøndelag, med markedsområde Trondheim, med noen få medlemmer i Fellestjenester og Utvikling i Trondheim. Forsvaret var sterkt beskåret i Trøndelag, med 2 kjerneområder Værnes og Ørland. RSF (regional støtte funksjon) er blitt organisert mot disse kjerneområdene, og våre medlemmer blaa på Luftkrigsskolen og Haltdalen er blitt knyttet mot DIF HVUV Værnes og under HTV ved stasjonen, som er medlem i avd Værnes. Derfor ønsket vi å rydde i avdelingsstrukturen. I Trøndelag blir disse 3 avdelingene nå operativ: NTL/Avd , Ørland for FMO/ Grødegaard-medlemmer Ørland NTL/Avd , Forsvaret Midt-Norge for FMO/Grødegaard-medlemmer resttrønderlag NTL/Avd , Forsvarsbygg Midt- Norge for alt av FBmedlemmer i Midt- Norge. Interimstyrer for de ny avdelingen er nå etablert, og endelig medlemsmøte/årsmøte med valg blir i midten av mai. Sluttord Dette er siste årsmelding i NTL 101-6`s historie. Med noe vemod, men med mye fornuft, omstruktureres avdelingsstrukturen under NTL 101 i Trønderlag. Ny organisering i Forsvaret, og sterk reduksjon i Forsvarets struktur og nærvær i Midt-Norge nødvendiggjør endring i fagforeningsstrukturen. Dette fører nå til at NTL Forsvaret Sør Trønderlag legges ned. NTL har gjennom opprettelsen i 1950 vært en stor og markant avdeling under 101-landsforening for tilsatte i Statens Kantiner samt sivile og vervede i Forsvaret. Flere av våre medlemmer og tillitsvalgte gjennom 55 års eksistens, har satt preg på både avdeling, landsforening og forbund. I den sammenheng nevner vi kun et navn, Arne Lorang Olsen. Vi vil sitere fra NTL`s bok «Samling og Strid». «I 1975 ble konflikten stadig mer tilspisset (saken dreide seg om forholdet mellom forbund og landsforening, og fristilling av landsforeningen til et eget forbund). Det ble også klart at en normalisering av forholdet mellom landsforeningen og NTL var umulig uten å avsette det sittende styret i landsforeningen. Det ble Jan Werner Hansens oppgave å føre sverdet, på landsforeningens representantskapsmøte i oktober 1976 reiste han et mistillitsforslag mot det sittende styret. Dette ble vedtatt med knappest mulig flertall, 24 mot 23 stemmer. Den nye ledelsen som ble valgt, var lojal mot forbundet og ønsket å bedre samholdet. Arne Lorang Olsen ble ny leder». Arne Lorang Olsen ble leder i landsforeningen i en turbulent tid, der striden fortsatte, men ny ledelse avverget en større form for avskalling. Arne Lorang utførte et betydelig arbeid for NTL i denne vanskelig tid. > 101-BLADET NR

8 Disse har ledet NTL i de 55 år avdelingen fikk virke: Th Dahl Johansen Dag Johansen Oddbjørn Pettersen Karl Nordhaug Arne Lorang Olsen 1977 Håkon Wiik Eldbjørg Gautefall Jørgen Jørgenson Gerd Røe Alf Kaspersen 2000 Knut Georg Nervik Alf Kaspersen NTL sin storhetstid er over. En av de store avdelingene under NTL 101 både i omland og medlemsantall, og ikke aller minst en pågående og aktiv avdeling gjennom mange år legges ned. Som en Phønix ut av asken stiger nye avdelinger frem. NTL Forsvaret Midt-Norge og NTL Forsvarsbygg Midt-Norge oppstår og har muligheten av å skape enda bedre vilkår for våre medlemmer i Trøndelag. Styret i NTL avd Forsvaret Sør Trønderlag takker av. Alf Kaspersen Einar Tromsdal Aud Skogan Anne Grethe Broks Leder nestleder kasserer sekretær Merete Fagerbekk Ingunn Lauritsen Toril Røstad Trude Warnes Per Daffinrud Styremedlem styremedlem varamedlem varamedlem varamedlem Deler av styret i Alf Kaspersen. Elin tok ansvar ALF KASPERSEN Elin Helene Friheim ved HVUV på Værnes er vant til å ta ansvar. Så da hun ble bedt om å tiltre som leder av den nystartede NTL Forsvaret Midt- Norge behøvde hun kun en natts betenkning. Om hun sov godt den natten vites ikke, men ja sa Elin til lederskapet i den nye fagforeningsavdelingen i Trøndelag for FMO tilsatte, samt våre medlemmer ved Grødegaard. Som medstøttende nestleder i avdelingen har hun med seg Einar Tromsdal, en robust kunnskapsrik krabat, som selv mener at «han begynner å bli for gammel til dette». Elin og Einar vil bli en slagkraftig ledelse av avdelingen, et avdelingsstyre som består av flere «gamle ringrever». Fredag 15. april var interimstyret på plass for den nye avdelingen BLADET NR som henter medlemmer fra de nedlagte Sør Trøndelag, Inntrøndelag og Værnes. Det nye styret har medlemmer fra alle disse avdelingene, som nå har som formål å samle Trøndelag til et felles fagforeningsrike. Einar Tromsdal, Elin Helene Friheim og Alf Kaspersen. Elin Helene Friheim.

9 Forsvarsbyggtillitsvalgte på tur TEKST: ALF KASPERSEN FOTO: HANS TRYGVE BUSK 16 NTL-tillitsvalgte fra hele landet møtte opp og ble med Ann Berit på tur til Hirtshals 10. og 11. mai. Sjøen var ingen utfordring på turen over til Danmark, været var på vår side på hele turen. Det var først da Alf Cristian presenterte FDVU-prosjektet at båten fikk noe rystelser i skroget, og det skyltes heller ikke været. Nå var det ikke noen «gutta på tur»- sak konserntillitsvalgt Ann Berit Sagedal hadde innbudt til på MS Color Festival. En samling av NTL-tillitsvalgte i Forsvarsbygg, samt hovedverneombud både i FB og FMO, var samlet til en tillitsvalgtkonferanse med tett faglig innhold. Konferansen startet med tilbakemelding fra konferansedeltagerne i forhold til utfordringer og problemstillinger på deres nivå. Videre ble det presentert arbeidet som pågår i konsern og FBE i forbindelse med organisasjonsutviklingsprogrammet ADIZEZ. HMS i FMO og FB ble presentert av våre hovedverneombud, og problemstillinger ble drøftet. Men temperatur i møtet ble det først når Alf Cristian Erichsen, vårt medlem i FDVU-prosjektet og NTL tillitsvalgt, presenterte prosjektet for forsamlingen. Meningene omkring prosjekt og gjennomføringer var sterke, ja selv store og sterke Alf Christian fikk bakoversveis i stormkastene. Men en nyttig runde for alle, tilbakemeldingene ble notert bak øret til Alf Christian med klart signal om at signalene skulle bringes med i det videre arbeid for hans del. Tilslutt presenterte Ann Berit forslagene til ny Embets- og Tjenestemannslov som vil sette våre faglig rettigheter sterkt tilbake, om den blir vedtatt, en lov som viser den sittende regjerings holdninger til opparbeidede rettigheter i arbeidslivet. Høstens valg blir i så måte et skjebnevalg for oss. Når fløyta gikk for at vi måtte gå i land, var Ann Berit midt i tjenestemannsrett og oppsigelse. En nyttig samling for NTL-tillitsvalgte! Hei alle sammen! Mitt navn er Sølvi Thomassen. Jeg er født 5. desember 1966, vokst opp og bosatt i Porsanger kommune, nærmere bestemt Lakselv. Jeg er gift med Torgeir og vi har to barn. Kristian på 8 år og Bente på snart 7 år. Jeg er ansatt ved Regional Støtte-funksjon Vest-Finnmark (RSF/VF/GP) som Personalarbeider. RSF/VF/GP holder til på Porsangmoen ca 2 mil sør for Lakselv. Jeg ble medlem i NTL i Ble i 1990 valt inn i styret NTL avd som sekretær. I 1999 ble jeg valgt inn som kasserer og har hatt dette vervet siden. De siste 3 årene har jeg hatt både sekretær- og kasserervervet da det er vanskelig å verve medlemmer, spesielt til sekretærvervet. På årsmøtet i februar i år fikk vi inn et medlem som var villig til å prøve seg som sekretær (min søster for øvrig). Jeg ble kontaktet av valgkomiteen og forespurt om jeg kunne tenke meg å inneha styreverv i landsforeningen. Det hørtes veldig spennende ut og takket ja med det samme. På fritiden liker jeg å drive med håndarbeid, og setter stor pris på å få benytte den fantastiske naturen her oppe i Finnmark. Spesielt liker jeg is-fisking og snøscooterturer om vinteren. Jeg gleder jeg meg til denne nye og spennende utfordringen som styremedlem i Landsforeningen. 101-BLADET NR

10 Samrøre eller samarbeid? LENA M. BAKKE Det har i den pågående politiske debatten blitt fremmet påstander om at den såkalte «samrøre» mellom Arbeiderpartiet og LO er uheldig og ikke bra. Gjennom denne artikkelen vil jeg forsøke å se nærmere på denne påstanden i et mer historisk perspektiv, både for å finne ut hvem det er uheldig og ikke bra for at Arbeiderpartiet og LO har et nært samarbeid, og for å vise hvordan det er gjennom samarbeid og ikke samrøre at arbeiderbevegelsen faktisk har nådd mange av sine mål. Først en liten definisjon; Bokmålsordboka forklarer ordet samrøre slik: av Samrøring, betyr å blande sammen eller forene. Før Arbeiderpartiet ble stiftet i 1887 hadde det allerede på mange steder i landet blitt etablert lokale arbeiderlag som kjempet for arbeidernes rettigheter. Da Arbeiderpartiet ble stiftet var dette et resultat av arbeiderbevegelsens ønske om et mer rettferdig samfunn og mer makt til den stadig økende arbeiderklassen. LO ble stiftet i Kravet om 8 timers arbeidsdag var et sentralt punkt i arbeiderbevegelsen og ble lovfestet i I 1920 og 1923 ble det splittelse i Arbeiderpartiet og det ble 3 partier som representerte arbeiderbevegelsen: Det Norske Arbeiderparti (DNA), Norges Kommunistiske parti (NKP) og Norges Sosialdemoktratiske Arbeiderparti (NSA). DNA og NSA ble gjenforent i 1927, og LO bidro sterkt i jobben med å få samlet partiet igjen fordi den splittelsen som var i arbeiderpartiet også rammet LO. Det var delte meninger i LO om hvilket av partiene innenfor arbeiderbevegelsen man skulle samarbeide med, og dette medførte at LO tidlig på 1920 tallet mistet 40 % av medlemmene. En samlet arbeiderbevelse var viktig både for Arbeiderpartiet og for LO. Etter at Arbeiderpartiet igjen var samlet fra 1927 fikk Norge i 1928 sin første Arbeiderpartiregjering som kun satt i 18 dager, men allerede i 1935 fikk Arbeiderpartiet sin neste regjering og samme år ble den første Hovedavtalen inngått. Det er når Arbeiderpartiet sitter med regjeringsmakten at LO har fått gjennomslag for store saker som er viktige for arbeidstakerne. I perioden 1935 til 1965 da Norge nesten uavbrutt hadde en arbeiderpartiregjering fikk vi vår første Hovedavtale (1935), lov om alderstrygd (1936), lov om arbeidsledighetstrygd og ny arbeidervernlov (1938), lovfesting av 3 ukers/4 ukers ferie med lønn (1947/1964), lov som sikrer ungdom rett til fagopplæring i arbeidslivet (1952) og avtale om dagpenger under sykdom (1957). Den neste lange perioden som arbeiderpartiet satt med regjeringsmakten var fra 1973 til 1981, og i denne perioden så blir pensjonsalderen senket med mulighet til å gå av ved fylte 67 år (1973), retten til 1 ukes ferie for arbeidstakere over 60 år innføres (1976), ny og utvidet arbeidsmiljølov (1977) vedtas, full lønn under sykdom og lov om likestilling mellom kjønnene (1978) og i 1981 vedtar Stortinget å innføre den 5. ferieuken etappevis, men det gir kun utslag i en ekstra feriedag (Gro-dagen) fra Når arbeiderpartiet igjen har regjeringsmakten fra 1986 til 1989 innføres AFP fra fylte 65 år og Stortinget vedtar ny lov om yrkesskadeforsikring (1989), og i perioden når arbeiderpartiet også sitter i regjeringen så senkes AFP først til 64 år (1993) og 62 år (1996). I løpet av den siste perioden som arbeiderpartiet hadde regjeringen, fra fører tariffoppgjøret til at 5 ukers ferie innføres, og i 2001 kommer avtalen om inkluderende arbeidsliv (IA). Dette historiske tilbakeblikket viser at når Norge har en regjering med utspring fra venstresiden er også når LO får gjennomslag for sine krav på vegne av arbeidstakerne, det er da vi ser at rettighetene styrkes og/eller lovfestes, og at arbeidslivet blir bedre. I periodene med regjeringer som ikke har sitt utspring på venstresiden skjer det lite uvikling i positiv retning på områder som er viktige for arbeidstakerne, og i de siste årene har man tvert i mot sett en meget negativ utvikling. Siden 2001 har det knappt vært mulig å kjempe for nye rettigheter for arbeidstakerne, fordi man hele tiden må kjempe for å bevare de rettighetene som vi har tilkjempet oss tidligere. Arbeidsledigheten har økt uten at det settes inn krefter på å minke denne igjen, tvert i mot har det blitt kutt både i BLADET NR

11 størrelsen på dagpenger og antall år som denne kan mottas, og kutt i antall tiltaksplasser. Arbeidslivet har i mye større grad blitt brutalisert; det drives rovdrift på arbeidstakerne i form av dårlige overtidsavtaler, og stadig flere opplever å bli støtt ut av arbeidslivet. Nå er det også angrep på våre rettigheter i forhold til alderspensjon, sykelønn og rettighetene arbeidstakerne har gjennom Arbeidsmiljøloven. De som gjerne er de mest kritiske til Arbeiderpartiets og LO s samarbeid er også de som ser at de har mest å tape på dette samarbeidet. I et nært samarbeid med LO har Arbeiderpartiet større mulighet for oppslutning fordi de da er mer lydhøre for hva arbeidstakerne ønsker av politikerne, og i et nært samarbeid med Arbeiderpartiet som største parti på venstresiden har LO størst mulighet for å få gjennomslag for arbeidernes rettigheter i en regjering med utspring fra den politiske venstresiden. Tilbake til Bokmålsordbokas forklaring av samrøre. Det er ikke riktig å påstå at Arbeiderpartiet og LO bedriver samrøre i den betydning at de blander sammen saker, derimot kan man gjerne påstå at de to organisasjonene bedriver samrøre i den forstand at de forener sine krefter for å nå et felles mål. Problemet med ordet samrøre ligger nok mer i det at det har blitt brukt på en slik måte at det nå har fått en negativ klang hos de fleste. Om det er korrekt å påstå at Arbeiderpartiet og LO bedriver samrøre, kommer an på hvilken betydning man legger i ordet samrøre. Min påstand er at det vil være mer korrekt å kalle det et samarbeid heller en samrøre; samarbeid mellom to parter som jobber for å nå et felles mål, samarbeid mellom to parter som vet at de historisk sett alltid har vært sterkere sammen enn alene! Hæren i fritt fall? ASBJØRN JOSEFSEN Hæren har pådratt seg et betydelig underskudd for Samtidig vet vi at det har foregått, og fortsatt foregår en betydelig omorganisering av Hæren. Omstillingen har pågått over flere år og helt klart vært nødvendig, uten at årsakene til dette trenger nærmere beskrivelse her. Omstillingene er i nok i stor grad initiert av Forsvaret, men forankret i politiske vedtak med bakgrunn i militærfaglige anbefalinger. Hele Forsvaret har vært under et sterkt politisk press for å produsere mer forsvar for tildelte penger. Gjennom utallige presentasjoner med flotte plansjer og beskrivelser er det skissert hvordan prosessene skulle gjennomføres for å oppnå ambisiøse mål. Forsvaret er endret over kort tid fra å være invasjonsbasert med en stor mobiliseringsdel, til et gripbart oppdragsbasert forsvar. Enkelt og greit! Samtidig bør også bemerkes det betydelige fraværet av politisk debatt, denne omleggingen har vært og fortsatt er omgitt av. Takten i omstillingen, som altså enda ikke er ferdig, har vært enorm. Samtidig er det innført nye og uprøvde tekniske systemer. Dette har ikke gitt det forutsatte resultatet, nemmelig bedre styring og kontroll. Antallet regnskapskontorer er redusert, f eks hadde Hæren for noen år siden 6 regnskaps/kassakontorer bare på Setermoen. I dag har hele Forsvaret kun ett regnskapskontor, i Bergen. Det må også nevnes spesielt at politikerne har vedtatt et stort engasjement i utenlandsoperasjoner, med betydelige kostnader, ikke minst på materiellsiden. Og behovet både for solid utdanning og tilstrekkelig med materiell for de som gjør en god jobb ute, bestrides ikke. Hæren er altså omorganisert, for å beskrive den forsiktig, ny teknologi er innført i stor stil, flere tusen ansatte med viktig kompetanse er fjernet og det drives krevende og kostbare operasjoner i utlandet. Det har ikke vært mangel på utfordringer. Så går det galt. Uventet eller overraskende? Neppe. Men i alle fall ble det for noen brå slutt på juleferien. Jakten på syndebukker ble påtagelig. Forklaringer eller bortforklaringer kommer på løpende bånd. Generaler sparkes fra stillingene via Dagsrevyen og TV 2-nyhetene. Det politiske ansvaret presiseres igjen, antagelig for tusende gang i løpet av de siste 3-4 årene! Politisk handlekraft skal vises. Så blir det bare enda verre. At samfunnet reagerer og stiller spørsmål til hva som foregår, er vel ikke så underlig. Hærens øverste leder antydet i forsiktige ordelag høsten 2004 at man var i ferd med å nå en smertegrense. Den politiske reaksjonen på dette, var at han ble sparket. Det gir en god indikasjon på hva slags politisk lederskap vi har. Hærens frie fall kunne vært unngått med litt mer politisk klokskap. En trøst kan det dog være at i hvert fall en sentral stilling i FD nå fjernes. Det vil kanskje føre til en etterlengtet bedring i ansvars- og ledelsesforholdene. Men hvor lenge kan man sveve i et fritt fall? 101-BLADET NR

12 LO-kongressen 2005 LOs 31. ordinære kongress ble avholdt i Folkets Hus i Oslo i perioden 7. til 12. mai På denne kongressen deltok 315 utsendinger: 260 valgt som utsendinger fra forbundene i LO, 40 valgt av fylkesorganisasjonene i fagbevegelsen, og de siste 15 var medlemmene i LOs sekretariatet som ble valgt på forrige LO kongress. LENA M. BAKKE Kongressen er LOs høyeste myndighet og møtes hvert fjerde år. Kongressen behandler årsberetning, regnskap og velger LOs topptillitsvalgte. Kongressen vedtar også handlingsprogrammet og eventuelle endringer i vedtektene. Det er kongressen som staker ut den overordnede kurs LO skal følge i kongressperioden. Flere store saker ble behandlet og debattert på denne kongressen, og den saken det var størst blest om var hva LO skulle mene om pensjon. Denne saken ble debattert mandag 9. mai, og på torsdag 12. mai ble redaksjonskomiteens innstilling «En ny og styrket folkepensjon» vedtatt med 189 mot 121 stemmer. Med denne innstillingen har LO akseptert at delingstall kan brukes for å begrense veksten i pensjonsutbetalingene, i dette ligger at hvis levealder stiger betraktelig i fremtiden så kan arbeidstakerne måtte arbeide lenger for å få utbetalt pensjon. Det ble presisert at LO ikke benytter samme beregningsmodell som pensjonskommisjonen be-nyttet i sin innstilling. LOs likestillingspris ble delt ut lørdag 7. mai, og gikk til Rosemarie Køhn. Hun fikk denne prisen blant annet fordi hun har banet vei for mange kvinnelige prester og oppleves som en støtte i kampen for reell likestilling i kirken. Hun har utvist stort mot, spesielt i kampen for de homofile og lesbiske rettigheter. Mandag 9. mai talte for første gang en SV-leder til LO-kongressen, og Kristin Halvorsen ble møtt av applaus fra salen allerede da hun ble introdusert av Gerd-Liv Valla. «Vi må forandre dagsorden for arbeidslivet, det må bli slutt på at vi skal slå tilbake angrep», sa Halvorsen og snakket videre om aktuelle temaer for LOkongressen og i arbeids-livet; ufrivilling deltid, forskjellsbehandling av skift- og turnusarbeid, likestilling og arbeidsledighet. Tirsdag 10. mai holdt Arbeiderpartiets leder Jens Stoltenberg innledningen til debatten om den politiske situasjonen. Stoltenberg sa blant annet: «Valget blir spennende. Kampen om regjeringsmakten vil bli intens og krevende. Jeg tar ingenting for gitt. Om vi skulle vinne ser jeg fram til å samarbeide med LO. Våre grunnverdier er de samme. Vi kommer fra samme bevegelse. Vi har de samme visjonene: om et samfunn preget av likhet og rettferdighet». Onsdag 11. mai marsjerte hele kongressen til Stortinget hvor Gerd-Liv Valla holdt en appell på Eidsvoll plass. Denne appellen omhandlet blant annet LOs medlemskampanje, arbeidsledigheten og arbeidsmiljøloven, og ble avsluttet ved at Valle overrakk krav fra LO til de politiske partiene ved deres fremmøtte parlamentariske ledere. Kongressen vedtok også uttalelser mot EUs straffetoll mot norsk laksenæring, krav om gjeninnføring av pendlerfradraget og hyretillegget for sjøfolk, arbeidslivspolitisk uttalelse med krav om at forslag til ny arbeidsmiljølov må sendes tilbake til regjeringen, og en uttalelse om situasjonen i Midtøsten og Palestina-konflikten. Velferdspolitisk manifest for ble også vedtatt på kongressen, og i innledningen til dette heter det blant annet: «Velferdsstaten står ved en skillevei. LO krever at kursen i velferdspolitikken legges om, og at den nødvendige fornyelsen av velferdsstaten skjer i pakt med arbeiderbevegelsens verdigrunnlag». På kongressens siste dag vedtok også LO å støtte Arbeiderpartiets valgkamp med kr og SVs valgkamp med kr I uttalelsen fra kongressen som kom i denne forbindelse heter det blant annet: «LOs 31. ordinære kongress slår fast at landets fagorganiserte er best tjent med en flertallsregjering etter valget som vil ivareta de fagorganisertes interesser og de verdier arbeiderbevegelsen bygger på. En fortsatt sterk høyredominert regjering og et borgerlig flertall i Stortinget vil fortsette å undergrave sentrale faglige interesser og rettigheter». Kilde til denne artikkelen har vært LOs Informasjons- og rådgivningsavdeling via artikler publisert på LOs sider på internett: Tone Rønoldtangen, Kristin Halvorsen og Gerd-Liv Valla. Foto: Jan-Erik Østlie BLADET NR

13 NTL-kurs med søknadsfrist i juli 2005 UKEKURS Konflikter/praktisk konflikthåndtering august Søknadsfrist: 1. juli Har du interesse for temaer som: mennesket i samhandling kommunikasjon konflikter Målet er å gi både et teoretisk og et praktisk fundament for de som kommer bort i konflikter og har som idè at vi skal lære å kjenne igjen de hersketeknikker som forekommer og lære oss å takle disse. Kurset er lagt opp med både en teoretisk og en praktisk tilnærming av stoffet gjennom forelesninger og gruppearbeid. Målgruppen for kurset er tillitsvalgte og medlemmer av Norsk Tjenestemannslag. Forelesere: Ola Winsvold, Bjørn Thorbjørnsen og Jan Egil Uthberg Organisasjonskunnskap NTL-skolen trinn I september Søknadsfrist: 1. juli Ønsker du kjennskap til NTLs oppbygging, NTLs vedtekter, om hvordan vi arbeider i en avdeling, hovedavtalens intensjoner og hovedtariffavtalen og de begrepene vi bruker? Du vil også få en innføring i fagbevegelsens historie og de utfordringer fagbevegelsen står overfor. Målgruppen for kurset er tillitsvalgte og medlemmer i NTL Foreleser: Reidun Aamland Andersen og Sture Stokland, forbundskontoret, Kjell Edvard Fixdal og De Facto. KORTKURS Nytt kurs! Tillitsvalgt, dilemmaer utfordringer august Søknadsfrist: 1. juli Utfordringer og dilemmaer er hverdagen for tillitsvalgte i omstillingens tid. På seminaret vil du få et innblikk i tillitsvalgtes erfaringer med omstillinger/nedbemanning, hvilke dilemmaer og utfordringer tillitsvalgte står overfor. Seminaret vil også ta for seg de menneskelige reaksjoner på omstilling, og hvordan man best mulig kan ivareta medlemmer som er i denne situasjonen. Målgruppen for kurset er tillitsvalgte og medlemmer i NTL. Foreleser: Peggy Hessen Følsvik, nestleder i Handel og Kontor, Eivind Gran, LO Stat, Jan Arild Lyseng, tillitsvalgt i NTL og Anne Marie Tannæs, bedriftsrådgiver/ Cand.Theol. Deltakelse på kurs i NTL er gratis! Forhandlingskunnskap NTL-skolen trinn II august Søknadsfrist: 1. juli Du vil lære mer om lokale forhandlinger, lokal lønnspolitikk og hovedtariffavtalen. Undervisningen vil foregå ved forelesninger og gruppearbeid. Målgruppen for dette kurset er tillitsvalgte som enten allerede er i gang med lokale lønnsforhandlinger eller som forventer å komme i gang ganske snart. Kurset er lagt opp generelt, og er tilpasset alle NTLs medlemsgrupper, men gruppeoppgavene er tilpasset avtaleverket i staten. Foreleser: Sture Stokland Organisasjonskunnskap NTL-skolen trinn I del A og B august og november Søknadsfrist: 1. juli Passer det bedre for deg å ta NTLs grunnkurs trinn I (Organisasjonskunnskap) som to kortkurs, del A og B? Du må forplikte deg til å gå begge kursene. Kursets innhold vil være det samme som på ukekurset. Målgruppen er alle tillitsvalgte og medlemmer i NTL. Foreleser: Reidun Aamland Andersen og Sture Stokland, forbundskontoret, Kjell Edvard Fixdal og De Facto Arbeidsrett for tillitsvalgte trinn I (NTL-skolen trinn III) september Søknadsfrist: 1. juli Ønsker du innsyn i: Rettssystemet Arbeidsmiljøloven: arbeidsgivers/arbeidstakers plikter m.m. arbeidstid kontraktvernbestemmelsene Herunder: spørsmål vedrørende lønn, trekk i lønn, ferieloven permisjonsregler oppsigelsesregler tjenestemannsloven forvaltningsloven offentlighetsloven ansettelser Kurset er en forutsetning for alle som ønsker å følge opp den systematiske tillitsvalgtopplæringen, og målgruppen er alle tillitsvalgte og medlemmer i Norsk Tjenestemannslag. Foreleser: Frode Samuelsen Søknad sendes til: Norsk Tjenestemannslag, Møllergt. 10, 0179 Oslo, Faksnr.: Evt. spørsmål rettes til Britt Barlie, tlf eller Lena Lyche Knudsen, tlf Søknaden skal sendes via din lokale avdeling eller forening for eventuell anbefaling, prioritering og videre forsendelse Alle kursene holdes på Sørmarka studie- og konferansesenter (2 mil sørøst for Oslo) 101-BLADET NR

14 Pressemelding fra Hovedsamenslutningene LO Stat, YS Stat og UHO til enighet i staten LO Stat, UHO og YS Stat kom til enighet med staten fredag kveld, og fikk innfridd sitt krav om ett lønnstrinn til alle. Alle ansatte i staten får ett lønnstrinn mer, minimum 4000 kroner. Det blir ikke satt av penger til lokale lønnsforhandlinger. Dette ble resultatet av årets statlige mellomoppgjør. UHO, LO stat og YS stat fortsatte det tariffpolitiske samarbeidet fra fjorårets hovedtariffoppgjør i årets mellomoppgjør. Trekløveret har nå oppnådd enighet med staten og forhandlingene er dermed avsluttet innen fristen. - Den økonomiske rammen i årets mellomoppgjør satte grenser for hva det var mulig å oppnå. Vi har vært opptatt av å ha en god del penger på sentralt tillegg for å opprettholde det tariffsystemet vi har i dag. Vi er derfor godt fornøyd med resultatet, sier Arne Johannessen, UHO - stat, Morten Øye, LO stat og Tore Eugen Kvalheim, YS Stat i en felles kommentar. Den siste hovedorganisasjonen, Akademikerne, valgte å bryte forhandlingene med staten, og må ta veien til Riksmeklingsmannen. Endringer i statens lønnstabell-a Lønnstabellen skal leses på følgende måte: Alle har fått ett lønnstrinn i opprykk fra 1. mai Det innebærer at hvis du tidligere lå i lønnstrinn 10, er du oppjustert til lønnstrinn 11. Lå du i lønnstrinn 20, har du fått opprykk til 21 osv. A-tabellen pr. 1.mai 2005 Lønns- Regulativ Lønns Nytt trinn trinn regulativ BLADET NR

15 Fra Lo sine nettsider: Trygdeoppgjøret: Øker G med kroner Regjeringen, Norsk Pensjonistforbund, FunksjonshemmedesFellesorganisasjon (FFO) og LO har i dag blitt enige om en regulering av grunnbeløpet i folketrygden med 1921 kroner fra 1. mai Dermed øker grunnbeløpet (G) fra til kroner, noe som representerer en inntektsøkning for pensjonister på 3,3 prosent. Dette inkluderer kompensasjon for et mindre etterslep fra i fjor, samt en utvikling på linje med lønnstakerne, slik Regjeringen har anslått lønnsveksten, heter det i en pressemelding fra Arbeids- og sosialdepartementet. Jeg er svært fornøyd med at vi har kommet fram til enighet med samtlige organisasjoner om forsalg til regulering av pensjonene i folketrygden, sier arbeids- og sosialminister Dagfinn Høybråten i sin kommentar til resultatet. Etter forslag til ny regulering vil minstepensjonene i folketrygden for enslige bli kroner, for ektepar og samboende kroner. Minstepensjonen for ektepar og samboende inkluderer den vedtatte økningen i grunnpensjonen fra 1. mai 2005 som Stortinget tidligere har vedtatt. NTL Landsforening 101 Forsvaret Sekretariat Leder Tone Rønoldtangen Mobil: Org.sekr. Lena Bakke Mobil: Tom-Rune Klemetsen Mobil: Postadresse P.b Youngstorget, 0028 Oslo Tlf. mil.: Tlf. siv.: Fax mil.: Fax siv.: E-post: Nestleder/OMTV FLO Per Håvard Osmark Bjerkvik Tekniske Verksted, 8530 Bjerkvik Tlf: Faks: Mobil: E-post: Områdetillitsvalgte NORD-NORGE (1/1 stilling) Asbjørn Josefsen Sætermoen Garnison, Postboks 49, 9365 Bardu Tlf: Faks: Mobil: E-post: HORDALAND OG ROGALAND (1/1 stilling) Edvin Erntsen Postboks 82, Haakonsvern, 5886 Bergen. Tlf: Fax: Mobil: E-post: ØSTRE ØSTLAND (1/1 stilling) Alf Grødem KAMPUKS, 2405 Elverum Tlf: Fax: Mobil: E-post: NORDLAND UTEN BJERKVIK (1/2 stilling, 100% i like uker) Gunnar Karlsen Bodø Hovedflystasjon, 8047 Bodø Tlf: Faks: Mobil: E-post: TRØNDELAG & MØRE (1/2 stilling, 100% i like uker) Merete Fagerbekk Bygning 9, Persaunet Leir T-MIL, 7004 Trondheim Tlf: Faks: Mobil: E-post: Omstillingstillitsvalgte OMTV ØSTLANDET (partallsuker 50%) Dag Agledal LSTN Mågerø Postboks 85, 3165 Tjøme Tlf: Sivil: Fax jobb: Fax sivil: Mobil: E-post: Konserntillitsvalgt FORSVARSBYGG (1/1 stilling) Ann Berit Sagedal Forsvarsbygg, 4738 Evjemoen Tlf: Fax: Mobil: E-post: forsvarsbygg.no OMTV FORSVARSBYGG I SØR-NORGE (1/1 STILLING) Alf Kaspersen Forsvarsbygg, MO Værnes Tlf: Fax: Mobil: E-post: forsvarsbygg.no OMTV FORSVARSBYGG I NORD-NORGE (1/1 STILLING) Bjørn Markussen Forsvarsbygg, MO Bardufoss, Postboks 90, 9327 Bardufoss Tlf: Fax: E-post: forsvarsbygg.no Besøk NTL 101s hjemmeside via og lenker, eller direkte på 101-BLADET NR

16 B-blad Returadresse: Pb. 8788, Youngstorget 0028 OSLO Forsvarets Personellservice Gjør som andre NTLere bli medlem i FP! Fordi FP gir sine medlemmer: Høy rente på innskudd Gode lånebetingelser Store rabatter på forsikring Gratis betalingsoppdrag Kredittkort med gode betingelser Gebyrfrie tjenester Personlig service NYHET! Nå har FP også Nettbank For søknad om nettbank Gå inn på FP s hjemmeside (www.fpservice.no) Vil du vite mer om FP-tilbudene? Besøk våre hjemmesider på Eller kontakt oss på telefon: fax E-post: Post: Postboks 1493 Vika, 0116 OSLO Det lønner seg å være FP-medlem BLADET NR

101 BLADET. Ny vår for forsvaret. Et forsvar for folket av folket. Ny hovedavtale i staten er klar. Det går mot vår. side 3. side 4.

101 BLADET. Ny vår for forsvaret. Et forsvar for folket av folket. Ny hovedavtale i staten er klar. Det går mot vår. side 3. side 4. 101 BLADET for sivile og vervede medlemmer i Landsforening 101 Forsvaret Nr. 1 2006 Ny vår for forsvaret Et forsvar for folket av folket side 4 Det går mot vår side 3 Ny hovedavtale i staten er klar side

Detaljer

NTL-Skatt. NTL-Skatt

NTL-Skatt. NTL-Skatt Utgitt av NTL-Landsforening 3 Skatteetaten NTL-Skatt Største fagforening for tilsatte i Skatteetaten og SSØ NTL-Skatt Nr 1/2007 NTL-Skatts ROS-konferanse NTL-Skatt Utgis av NTL-Landsforening 3 Skatteetaten

Detaljer

Hundrevis av årsverk skal bort. Forbudt å annonsere med ungt og dynamisk miljø

Hundrevis av årsverk skal bort. Forbudt å annonsere med ungt og dynamisk miljø NITO Refleks 5 2004 21 09 04 12:51 Side 1 MEDLEMSORGAN FOR NORGES INGENIØRORGANISASJON NR. 05/2004 SEPTEMBER Sett barna på CV-en! Tilværelsen med små barn gir viktige ferdigheter og kunnskap både til mor

Detaljer

Ny personellordning Boko Haram

Ny personellordning Boko Haram UTGAVE 1. APRIL 2015 Medlemsblad for Personellforbundet Innføringen kommer-p2814 Ny personellordning Boko Haram THON HOTEL ROSENKRANTZ Det nyeste hotellet i Thon Hotels åpnet i oktober 2014 og er et moderne

Detaljer

Søppel på ville veierside 8

Søppel på ville veierside 8 Forsidefoto: Werner Juvik < SEKSJON SAMFERDSEL OG TEKNISK www.fagbladet.no Nr. 4-2013 < For medlemmer i Fagforbundet Søppel på ville veierside 8 Gro banet vei SIDE 14 Fagarbeidere inn i skolen SIDE 32

Detaljer

Søppel på ville veierside 8

Søppel på ville veierside 8 Forsidefoto: Werner Juvik < SEKSJON KIRKE, KULTUR OG OPPVEKST www.fagbladet.no Nr. 4-2013 < For medlemmer i Fagforbundet Søppel på ville veierside 8 Gro banet vei SIDE 14 Fagarbeidere inn i skolen SIDE

Detaljer

Søppel på ville veierside 8

Søppel på ville veierside 8 Forsidefoto: Werner Juvik < SEKSJON HELSE OG SOSIAL www.fagbladet.no Nr. 4-2013 < For medlemmer i Fagforbundet Søppel på ville veierside 8 Gro banet vei SIDE 14 Helsefagarbeidere inn i skolen SIDE 36 Helse

Detaljer

stafonytt Arbeidsgiver skal forsøke å tilrettelegge ansattes vanlige arbeid, sier rådgiver i STAFO Sherin Vegge.

stafonytt Arbeidsgiver skal forsøke å tilrettelegge ansattes vanlige arbeid, sier rådgiver i STAFO Sherin Vegge. stafonytt organ for stafo nr. 1-2013 Jorunn Berland, ny leder i YS Arbeidsgiver skal forsøke å tilrettelegge ansattes vanlige arbeid, sier rådgiver i STAFO Sherin Vegge. Lønnsdannelsen gjør oss produktive,

Detaljer

Utreder fusjon. Negotia og Parat. Nye grep i tillitsvalgtopplæringen. Klart for årets hovedoppgjør. Kvinnekonferanse i Senegal. Side 6, 7, 8, 9 og 10

Utreder fusjon. Negotia og Parat. Nye grep i tillitsvalgtopplæringen. Klart for årets hovedoppgjør. Kvinnekonferanse i Senegal. Side 6, 7, 8, 9 og 10 fagblad for negotia et ys-forbund nr 1 2014 Negotia og Parat Utreder fusjon Side 6, 7, 8, 9 og 10 Nye grep i tillitsvalgtopplæringen s 12 14 Klart for årets hovedoppgjør s 16 og 17 Kvinnekonferanse i Senegal

Detaljer

Bibliotekaren. Et lite stykke Norge. En samarbeidets maktperson. Landsmøte med viktige vedtak. Yrkets etiske standard er satt

Bibliotekaren. Et lite stykke Norge. En samarbeidets maktperson. Landsmøte med viktige vedtak. Yrkets etiske standard er satt Bibliotekaren 5 2005 Tidsskrift for Bibliotekarforbundet Landsmøte med viktige vedtak En samarbeidets maktperson Et lite stykke Norge Kampen om bibliotekmeldinga i Olso Yrkets etiske standard er satt Innhold

Detaljer

Fellesforbundets 6. Ordinære landsmøte 07. 12. Oktober 2011 Oslo Kongressenter, Folkets Hus.

Fellesforbundets 6. Ordinære landsmøte 07. 12. Oktober 2011 Oslo Kongressenter, Folkets Hus. 1 Fellesforbundets 6. Ordinære landsmøte 07. 12. Oktober 2011 Oslo Kongressenter, Folkets Hus. Dag 2, lørdag 08. oktober 2011 - Formiddagsmøtet Dirigent: Da er klokka 09:00, så vi må finne plassene og

Detaljer

FOLKETS RØST. Like mye deltid i offentlig sektor. LO i Oppland TELEFON 61 18 79 20 E-POST oppland@lo.no

FOLKETS RØST. Like mye deltid i offentlig sektor. LO i Oppland TELEFON 61 18 79 20 E-POST oppland@lo.no SYNLIGHET NÆRHET STOLTHET FOLKETS RØST Magasin for LO i Gjøvik, Nordre- og Søndre Land, Vestre- og Østre Toten og Etnedal (GLTE) OKTOBER 2008 Like mye deltid i offentlig sektor Spesialist i arbeidsmedisin

Detaljer

Samleskinnen. Dette er noe av det du kan lese om i Samleskinnen:

Samleskinnen. Dette er noe av det du kan lese om i Samleskinnen: Samleskinnen Nr. 2/2010 Årgang 15 Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening Bilde til venstre: EU s Arbeidsmiljø institutt. Bilde øverst til høyre: Sommerfest i Lagårdsveien. Bilde i midten høyre:

Detaljer

Minner for livet. Hjertesukk. Verving. De fattige blir stadig fattigere SIDE 25. på Framfylkingens sommerleir

Minner for livet. Hjertesukk. Verving. De fattige blir stadig fattigere SIDE 25. på Framfylkingens sommerleir B-blad Returadresse Fagforbundet Postboks 7003 St. Olavs plass 0130 Oslo Minner for livet på Framfylkingens sommerleir Leirbål på stranden, sommer og badeliv, nye venner, familieaktiviteter, maur i soveposen,

Detaljer

Fokus på Skatteopplysningen side 4 NTLSKATT. Personal- og lederutvikling. Dramatisk for DFØ. Ny og nysjerrig. Side 10. Side 8.

Fokus på Skatteopplysningen side 4 NTLSKATT. Personal- og lederutvikling. Dramatisk for DFØ. Ny og nysjerrig. Side 10. Side 8. NTLSKATT For medlemmer i Skatteetaten og DFØ Nr 4 - Desember 2013 Fokus på Skatteopplysningen side 4 Personal- og lederutvikling Side 8 Ny og nysjerrig Side 10 Dramatisk for DFØ Side 14 NTLSKATT Nummer

Detaljer

Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad. Tillitsvalgtes hverdag.... sett fra grasrota i seks LO-forbund

Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad. Tillitsvalgtes hverdag.... sett fra grasrota i seks LO-forbund Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad Tillitsvalgtes hverdag... sett fra grasrota i seks LO-forbund Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad Tillitsvalgtes hverdag... sett fra grasrota i seks LO-forbund

Detaljer

SkL NYTT. Langtidsfrisk? Side 7. MEDLEMSBLAD FOR SKATTEETATENS LANDSFORENING en YS-organisasjon. Nr. 4-2005/28. årgang. Surt og søtt.

SkL NYTT. Langtidsfrisk? Side 7. MEDLEMSBLAD FOR SKATTEETATENS LANDSFORENING en YS-organisasjon. Nr. 4-2005/28. årgang. Surt og søtt. SkL NYTT Nr. 4-2005/28. årgang Surt og søtt Fag i fokus Flytt oppgaver, ikke folk Side 4 Side 8 Side 10 Folkeregisteret 100 år Side 14 Langtidsfrisk? Side 7 MEDLEMSBLAD FOR SKATTEETATENS LANDSFORENING

Detaljer

Samleskinnen. Dette er noe av det du kan lese om i Samleskinnen: Landstariffkonferansen, HMS-konferanser,

Samleskinnen. Dette er noe av det du kan lese om i Samleskinnen: Landstariffkonferansen, HMS-konferanser, Samleskinnen Nr. 4/2011 Årgang 16 Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening Meget god oppslutning på demonstrasjonen/fanemarkeringen mot vikarbyrådirektivet. Regjeringen må benytte reservasjonsretten

Detaljer

NTL Skatt. NTL Skatts regiontillitsvalgte samlet. Største fagforening for tilsatte i Skatteetaten og SSØ. Nr 3/2007

NTL Skatt. NTL Skatts regiontillitsvalgte samlet. Største fagforening for tilsatte i Skatteetaten og SSØ. Nr 3/2007 NTL Skatt Nr 3/2007 Største fagforening for tilsatte i Skatteetaten og SSØ NTL Skatts regiontillitsvalgte samlet NTL Skatt Utgis av NTL-Landsforening 3 Skatteetaten Opplag: 5.200 Ansv. redaktør: Stein

Detaljer

3. Arbeidet med hovedsatsingsområdene i 2012 10. 8.1 Politiets Sikkerhetstjeneste Den sentrale enhet 38. 8.6 Hovedverneombudet, Oslo politidistrikt 46

3. Arbeidet med hovedsatsingsområdene i 2012 10. 8.1 Politiets Sikkerhetstjeneste Den sentrale enhet 38. 8.6 Hovedverneombudet, Oslo politidistrikt 46 2012 Innhold 1. Leder 1 2. Virksomheten 4 3. Arbeidet med hovedsatsingsområdene i 2012 10 4. Enkeltsaker og medieklipp 14 5. Satsingsområder for 2013 25 6. Tillitsverv og hederstegninnehavere 2012 28 7.

Detaljer

- SER FRAMOVER. Forbundsledelsen etter fusjonsbruddet: Side 6 7. Støtte fra Høyesterett i pensjonssak. Tid for de lokale lønnsforhandlingene

- SER FRAMOVER. Forbundsledelsen etter fusjonsbruddet: Side 6 7. Støtte fra Høyesterett i pensjonssak. Tid for de lokale lønnsforhandlingene f a g b l a d f o r n e g o t i a e t y s-forbund n r 2 2015 Forbundsledelsen etter fusjonsbruddet: - SER FRAMOVER Side 6 7 Tid for de lokale lønnsforhandlingene Side 12 Støtte fra Høyesterett i pensjonssak

Detaljer

kommuniké. TEMA: LOKALE FORHANDLINGER 03.2011 HVEM ER MEST FORNØYD? S.4 9 blad for medlemmer i delta kommuniké 62. årgang

kommuniké. TEMA: LOKALE FORHANDLINGER 03.2011 HVEM ER MEST FORNØYD? S.4 9 blad for medlemmer i delta kommuniké 62. årgang kommuniké. blad for medlemmer i delta kommuniké 62. årgang TEMA: LOKALE FORHANDLINGER HVEM ER MEST FORNØYD? S.4 9 03.2011 2 leder lederen EN LEVENDE ORGANISASJON «I dette lange og viktige arbeidet er det

Detaljer

Nr 3 - april 2012. Namsos-prosjekt. Null frafall. side 10 11. SL-studentene side 8 9 Kroppsøving og helse side 16 17

Nr 3 - april 2012. Namsos-prosjekt. Null frafall. side 10 11. SL-studentene side 8 9 Kroppsøving og helse side 16 17 Nr 3 - april 2012 Namsos-prosjekt Null frafall side 10 11 SL-studentene side 8 9 Kroppsøving og helse side 16 17 1982 2012 30 år leder Praksisnær teori Fellesfaglærere i matematikk, norsk og engelsk, programfaglærere

Detaljer

Bibliotekaren. Bibliotekarbildene i Ola Nordmanns hode. Landsstyret møttes for første gang

Bibliotekaren. Bibliotekarbildene i Ola Nordmanns hode. Landsstyret møttes for første gang Bibliotekaren Tidsskrift for Bibliotekarforbundet / 10. årgang / 2002 / NR. 1 Bibliotekarbildene i Ola Nordmanns hode Landsstyret møttes for første gang Ågot Bergers bok Mangfoldighedens biblioteker anmeldt

Detaljer

NYTT. Regionvise samlinger. Regionsamling for Midt-Norge på Oppdal i mars. side 10 MEDLEMSBLAD FOR SKATTEETATENS LANDSFORENING. Nr. 2-2006/29.

NYTT. Regionvise samlinger. Regionsamling for Midt-Norge på Oppdal i mars. side 10 MEDLEMSBLAD FOR SKATTEETATENS LANDSFORENING. Nr. 2-2006/29. NYTT Nr. 2-2006/29. årgang Regionsamling for Midt-Norge på Oppdal i mars Lønnsoppgjøret til mekling Vi er klare for ROS Side 4 Side 6 Regionale kontaktforum Side 7 Nye styrer Side 16 Regionvise samlinger

Detaljer

NYTT. Ut på tur! Hva ville skattedirektøren gjort hvis han skulle omstille seg? side 10 MEDLEMSBLAD FOR SKATTEETATENS LANDSFORBUND

NYTT. Ut på tur! Hva ville skattedirektøren gjort hvis han skulle omstille seg? side 10 MEDLEMSBLAD FOR SKATTEETATENS LANDSFORBUND NYTT Ut på tur! Nr. 1-2007/30. årgang Omstillingsavtalen Side 6 Region Midt tenker vidt Regiontillitsvalgte Hvordan har vi det på jobben? Side 8 Side 12 Side 16 Hva ville skattedirektøren gjort hvis han

Detaljer

Går i gang i Skien FINANS F O KUS

Går i gang i Skien FINANS F O KUS FINANS F O KUS Magasin for Finansforbundet nummer 6 2012 Går i gang i Skien Den nye virkeligheten Dramatisk nedbemanning Gikk fra Trondheim til Bergen Arbeidstid under press Færre særlig uavhengige H *

Detaljer

Landsstyremøtet 2013

Landsstyremøtet 2013 NYTT Nr. 5-2013/36. årgang Jobbe etter? Side 5 Trives på jobb Side 8 YS-konferansen Side 20 Landsstyremøtet 2013 Side 12 MEDLEMSBLAD FOR SKATTEETATENS LANDSFORBUND - et forbund i YS Redaktørens eget hjørne

Detaljer

NYTT Nr. 1-2008/31. årgang Skatteopplysningen Møt Elin Kristensen Verv og reis 40 års medlemsskap i SkL Slutt på internfakturering

NYTT Nr. 1-2008/31. årgang Skatteopplysningen Møt Elin Kristensen Verv og reis 40 års medlemsskap i SkL Slutt på internfakturering NYTT Nr. 1-2008/31. årgang Skatteopplysningen Side 6 Møt Elin Kristensen Verv og reis Side 12 Side 14 40 års medlemsskap i SkL Slutt på internfakturering Side 16 Side 19 Først ut SkL Midt-Norge side 10

Detaljer

Jubileumsnummer NSLF 30 år

Jubileumsnummer NSLF 30 år Nr. 7 September 2007 www.nslf.no Jubileumsnummer NSLF 30 år Solveig Hvdidsten Dahl har vært forbundsleder siden 2006. Jubileumsintervju med forbundslederen Hvor lenge har du vært medlem? Jeg ble tilsatt

Detaljer