Årsrapport. Hjelpsom Engasjert. Banken der du treffer mennesker

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsrapport. Hjelpsom Engasjert. Banken der du treffer mennesker"

Transkript

1 Årsrapport Hjelpsom Engasjert POSITIV PÅLITELIG Banken der du treffer mennesker

2 2 Engasjert i lokalsamfunnet i 125 år

3 om LillestrømBanken Lillestrøm Sparebank ble etablert 29. juni Formålet har hele tiden vært å betjene folk flest i Lillestrøm-området med banktjenester. Med over 125 års tilstedeværelse, er vi den eldste bedriften i Lillestrøm som fortsatt er i drift. Bankens bidrag til samfunnsnyttige formål har vært betydelige i løpet av bankens lange og stolte historie. Banken drives under markedsnavnet LillestrømBanken og har en solid markedsposisjon i lokalmarkedet. Vi samarbeider tett med Terra-alliansen og er blant de største eierne i Terra-Gruppen AS. LillestrømBanken har en forvaltningskapital på 7,6 milliarder kroner, inklusive vår andel lån til forvaltning via Terra BoligKreditt AS. LillestrømBankens primærmarked er Romerike og Enebakk. Vi har nå kunder i person- og bedriftsmarkedet. Banken har kompetente medarbeidere, gode kunderelasjoner, korte beslutningsveier og en sterk lokal forankring. Befolkningsveksten i vårt nærområde er blant de sterkeste i landet, og er et viktig element med tanke på satsingen i årene fremover. Vi har gode tjenester representert med mobilbank, sms-varsling og app for mobil, samt den tradisjonelle nettbanken. Evnen til å følge med i utviklingen av teknologibaserte tjenester vil bli stadig viktigere i et marked med sterk konkurranse. LillestrømBanken satser på solid tradisjonell bankdrift, samt å fremstå som en attraktiv og aktiv medspiller i vårt markedsområde. Finansiell kalender 2013 LillestrømBanken forventer offentliggjøring av regnskaper på følgende tidspunkter i 2013: 4. kvartalsrapport og foreløpig årsregnskap: Årsrapport 2012: Resultat 1. kvartal 2013: Resultat 2. kvartal 2013: Resultat 3. kvartal 2013: Andre datoer: Årsmøte Forstanderskap: Valgmøte Forstanderskap: LillestrømBanken Torvet 5, Lillestrøm Tlf.: Org. nr: NO Banken der du treffer mennesker 3

4 hendelser i Kvartal Jubileumskampanjen Økonomisk helsesjekk lanseres Tradisjonell vinterferietur for ungdom til Trysil Jubileumsutgaven av Dennisrennet arrangeres ved Skedsmo rådhus LillestrømBanken Eiendom AS bytter navn til Lillestrøm Delta AS Vi avvikler minibanken i Enebakk 2. Kvartal 50-øringen går ut Nye bedriftssider på hjemmesidene våre Nytt styre i LillestrømBanken Ansatte i LillestrømBanken deltar i Holmenkollstafetten for første gang Jubileumsmarkering på Byfest i Lillestrøm og markering av bankens bursdag LillestrømBladet bankens jubileumsavis utkommer 3. Kvartal Ansatte gjennomfører Ipad-kurs Bedriftsseminar, Planlegge 2013 med foredrag av Dagfinn Enerly og Dag Solstad Trådløst nett i banken tilgjengelig for kunder og ansatte 4. Kvartal Eldrearrangement med Benny Borg fullsatt sal på Lillestrøm Kultursenter Ny administrerende banksjef tilsettes, Siri Berggreen starter opp fra april 2013 Seminaret Veien til ny bolig med Sinnasnekker n fikk god oppslutning Barne- og ungdomsklinikken på Ahus får jubileumsgave fra banken og våre kunder på over kr ,- Lanserer App i Appstore og Google Play Nytt styre i LilestrømBanken 50-øringen går ut Tråløst nettverk i banken 4

5 Innhold Nøkkeltall 7 Leder 8 Årsberetning Resultatregnskap 23 Balanse 24 Kontantstrømoppstilling 27 Noter 28 Revisjonsberetning 42 Kontrollkomiteéns uttalelse 44 Styrende organer 46 Ledere og administrasjon 47 LillestrømBanken feirer 125 år som lokalbank. Mange aktiviteter gjennom hele året. LB på FB har over 1500 likes 5

6 20 % 15 % 10 % 5 % 0 % Kjernekapitaldekning i banken 25 % 20 % 15 % 10 % 5 % 0 % -5 % % Egenkapitalrentabilitet før skatt Hjelpsom EngasjerT POSITIV PÅLITELIG Brutto utlån inkl. boligkreditt Forvaltningskapital 6

7 Nøkkeltall Resultatregnskap - tall i MNOK Netto renteinntekter 83,9 92,7 110,2 111,4 115,7 103,9 Sum netto driftsinntekter 28,3-26,3 55,0 44,4 37,0 32,8 Sum driftskostnader 89,0 76,7 79,2 73,5 87,2 96,6 Netto tap på utlån -10,3 13,0 15,6 3,4 26,6 0,4 Gevinst / tap anleggsverdipapirer inkl. kredittap på obligasjoner 25,3-0,4-1,4-4,2-40,2 7,7 Resultat før skatt 58,9-23,7 68,9 74,7-1,4 47,4 Skatt 8,2-1,1 13,1 22,8 17,5 15,3 Resultat etter skatt 50,7-22,6 55,8 51,8-18,8 32,1 Balanse (utvalgte poster) - tall i MNOK Forvaltningskapital Gj.sn. forv.kapital gjennom 12 mnd Brutto utlån egen balanse Utlån boligkreditt Brutto utlån inkl. boligkreditt Innskudd Sparebankens fond Lønnsomhet Netto renteinntekt i % av gj.sn. forvaltning 1,56 % 1,60 % 1,87 % 1,91 % 1,98 % 1,82 % Driftsresultat i % av gj.sn. forvaltning 1,1 % -0,4 % 1,2 % 1,3 % 0,0 % 0,8 % Driftskostnader i % av driftsinntekter 79,3 % 115,6 % 48,0 % 47,2 % 57,1 % 70,7 % Netto tap på utlån i % av brutto utlån -0,22 % 0,28 % 0,37 % 0,08 % 0,65 % 0,01 % Egenkapitalrentabilitet før skatt 18,9 % -6,6 % 20,5 % 19,2 % -0,3 % 11,3 % Egenkapitalrentabilitet etter skatt 16,3 % -6,3 % 16,6 % 13,3 % -4,3 % 7,7 % Vekst / finansiering Utlånsvekst 11,7 % 0,4 % -8,1 % -4,0 % 0,6 % -8,9 % Utlånsvekst inkl. boligkreditt 21,0 % -0,4 % 0,2 % 5,1 % 6,2 % -3,9 % Andel boligkreditt av brutto utlån inkl. boligkreditt 17,5 % 16,8 % 23,7 % 30,3 % 33,9 % 37,4 % Innskuddsvekst 12,6 % -3,5 % 0,1 % 6,7 % 6,9 % 5,5 % Innskuddsdekning 70,1 % 67,3 % 73,3 % 81,5 % 86,5 % 100,2 % Innskuddsdekning justert for boligkreditt 57,8 % 56,0 % 56,0 % 56,8 % 57,2 % 62,8 % Kredittkvalitet Næringslån i % av brutto utlån egen balanse 15,4 % 17,7 % 21,9 % 27,5 % 36,3 % 36,2 % Misligholdte engasjementer (90 dager) i % av brutto utlån egen balanse 1,04 % 0,84 % 1,71 % 1,58 % 1,17 % 1,27 % Tapsutsatte engasjementer i % av brutto utlån egen balanse 0,18 % 0,52 % 1,17 % 0,79 % 4,24 % 3,12 % Sum nedskrivninger i % av brutto utlån egen balanse 0,17 % 0,44 % 0,80 % 0,84 % 1,32 % 1,38 % Soliditet Uvektet egenkapitalandel 6,3 % 5,8 % 6,8 % 7,7 % 7,1 % 8,4 % Ren kjernekapital i banken 12,1 % 11,1 % 15,7 % Kjernekapitaldekning i banken 11,5 % 11,5 % 14,9 % 15,4 % 14,3 % 19,8 % Kapitaldekning i banken 12,6 % 13,8 % 17,1 % 17,5 % 16,2 % 22,8 % 7

8 Leder TILBAKEBLIKK på JUBILEUMSÅRET 2012 Jubileumsåret ble markert på bankens tradisjonelle arrangementer. Alle arrangementene fikk en liten ansiktsløfting, med noen ekstra overraskelser. Som Lillestrøms eldste bedrift har vi lange tradisjoner med å bidra til lokalmiljøet og banken er stolt over å være en bidragsyter til et velfungerende lokalsamfunn. Økonomisk helsesjekk I 2012 fikk vi mye positiv medieoppmerksomhet. Bakgrunn for oppmerksomheten var vår kampanje Økonomisk helsesjekk, med fokus på å vekke folks bevissthet om privatøkonomi. Det er like viktig med en årlig gjennomgang av økonomien, som det er med et årlig besøk til lege og tannlege. Kampanjen skapte stor oppmerksomhet og over gjennomførte den humoristiske testen på våre hjemmesider. Det bidro positivt til at mange nye og gamle kunder tok kontakt for en gjennomgang av privatøkonomien sin. Med kundekonsulenter som bankens økonomidoktorer, medisin mot ufrivillig blakkhet og en synstest på din økonomi, gikk vi utradisjonelle veier i markedsføringen ut mot kundene. Bamser til barna Den økonomiske helsesjekken hadde også som formål å bidra økonomisk til et veldedig formål. Banken ønsket å gi gaven til barne- og ungdomsklinikken på Ahus, slik at bamsen Fredrik Frisk kan deles ut til barna når de våkner etter en operasjon. Et tiltak vi i banken syntes var glimrende å engasjere seg for. Vi er stolte over at det ble samlet inn over kr ,- gjennom ulike tiltak. Kampanjen og det veldedige formålet med Fredrik Frisk i spissen, skapte engasjement blant både kunder og ansatte. Takk til alle som bidro på ulike måter gjennom hele året. Teknologisk utvikling På teknologi siden samarbeider vi godt med Terra. Den nye app en har ført til en betydelig modernisering av vår mobilbank. På dette området skjer utviklingen fort og vi er stolte av å følge utviklingen til det beste for kundene. Ansatte har fått opplæring i bruk av Ipad. Banken må være der kundene er. Ved årsskiftet hadde kunder tatt i bruk mobilbank og kunder lastet ned vår app. Vi mener at mobilen vil bli den viktigste kanalen for bank i årene som kommer. Terra-Gruppen styrker lokalbanken LillestrømBanken er aksjonær i Terra-Gruppen og med i Terra-alliansen sammen med 77 andre lokalbanker. Terra-Gruppens strategiske fundament er å styrke lokalbankene. Finanskonsernet Terra-Gruppen ble etablert i 1997 og er eid av 78 selvstendige og lokale sparebanker samt OBOS (Oslo Bolig- og Sparelag). Aksjonærene i Terra-Gruppen utgjør til sammen en av Norges største finansgrupperinger, med en samlet forvaltningskapital på om lag 270 milliarder kroner (inkludert Terra BoligKreditt). LillestrømBanken har en eierandel på 3,11 prosent i Terra-Gruppen og står for 7,6 milliarder av forvaltningen. Selskapet besluttet i 2012 å skifte navn til Eika. Navneskiftet vil bli gjennomført 1. kvartal Lokalbankene som er tilsluttet Terra-Gruppen har totalt ca kunder og en sterk lokal tilhørighet. Både i personmarkedet og bedriftsmarkedet har bankene landets høyeste kundetilfredshet og lojalitet blant fysisk betjente banker. Vår andel av person- og bedriftskunder utgjør av kundene. Terra-Gruppen styrker lokalbankene gjennom leveranser av kostnadseffektive tjenester og konkurransedyktige produkter og tjenester som dekker bankenes og 8

9 Stein Morten Polden Konstituert adm. banksjef Gaver til byen Som en jubileumsgave fra banken vil vi overrekke to store kunstverk. En skulptur av Bård Breivik blir oppført ved Lillestrøm Kirke til våren. Det andre verket er en skulptur av Rolf Starup. Denne er gitt som gave til Elvebredden Kunstpark og skal komme på plass ved flomvollen i løpet av høsten. Vi håper alle vil ta godt imot gaven fra oss i LillestrømBanken. Første kvinnelige banksjef Det tok 125 år før LillestrømBanken fikk ansatt sin første kvinnelige banksjef. Fra april 2013 vil Siri Berggreen være på plass i sjefsstolen som administrerende banksjef. De ansatte ser frem til å få på plass en permanent leder igjen. Min tid som konstituert adm banksjef er over og jeg takker for tilliten. Banken har siden 2011 jobbet målrettet for å strømlinjeforme virksomheten i forhold til hva som er markedets krav og kundenes ønsker og behov. Dette arbeidet vil vi jobbe videre med i 2013, slik at vi kan fortsette å være Lillestrøms eldste bedrift også i fremtiden. TAKK Jeg vil benytte anledningen til å takke bankens medarbeidere for innsatsen som er lagt ned i Samtidig vil jeg også rette en stor takk til bankens lojale kunder for den tilliten som er vist oss. kundenes behov. Terra Forsikring er Norges femte største forsikringsselskap og leverer et bredt spekter skade- og personforsikringsprodukter gjennom bankene. Terra Finans og Kredittbank produserer kort- og salgspantprodukter som debet- og kredittkort og leasing og salgspantlån. Terra Forvaltning leverer fondsprodukter for personkunder og bankene. Terra Aktiv Eiendomsmegling er landsdekkende med meglerkjedene, Terra Eiendomsmegling og Aktiv Eiendomsmegling. I 2012 ble det besluttet å slå sammen disse kjedene under navnet Aktiv Eiendomsmegling. I 2012 ble Terra BoligKreditt AS skilt ut fra Terra-Gruppen slik at selskapet i dag er direkte eid av aksjonærene i Terra-Gruppen AS. LillestrømBanken har en eierandel på 3,85 prosent. Selskapet har en forvaltningskapital på omlag 50 milliarder og er med sin tilgang til det internasjonale markedet for Obligasjoner med fortrinnsrett (OMF) en viktig fundingkilde for lokalbankenes boliglånsportefølje. 9

10 ÅrsBERETNING Hjelpsom Engasjert POSITIV PÅLITELIG 10

11 Årsberetning ble et år med ekstra fokus på å øke soliditeten og bedre den langsiktige lønnsomheten for Lillestrøm Sparebank. Bankens resultat før skatt ble på 47,4 millioner kroner, og ren kjernekapitaldekning på konsolidert basis var på 14,3 prosent. Det er gjennomført tiltak for å redusere risiko, bedre risikostyringen og styrke soliditeten. Ulike utfordringer i tilknytning til virksomhetsområder utenfor bankens kjernevirksomhet medførte at det i 2012 ble påbegynt en prosess for igjen å konsentrere virksomheten om kjerneaktivitetene. Som en konsekvens ble ren kjernekapitaldekning styrket gjennom året, og styrets mål på 13 prosent ble oppfylt. Eksponeringen i obligasjonsmarkedet er redusert gjennom nedsalg og omfordeling til papirer med lavere risiko, samt at det arbeides med ytterligere reduksjon av bankens eiendomsengasjement. Hovedtrekk for 2012 Den ordinære bankdriften viste redusert rentenetto og økte netto provisjonsinntekter, vekst i innskudd og nedgang i utlån. Innskuddene økte med 5,5 prosent, og innskuddsdekningen økte til 100,2 prosent (86,5 prosent). Brutto utlån (inkl. låneporteføljen hos Terra BoligKreditt AS) falt med 3,9 prosent. Driftskostnadene økte som følge av engangskostnader knyttet til avviklingskostnader og tiltak for å styrke risikostyringen. Marginalt netto tap på utlån, og netto gevinster knyttet til salg av anleggsobligasjoner var med på å gi et godt resultat for banken. Lillestrøm Sparebank gjennomfører en prosess for å styrke konkurransekraften. Gjennom ulike tiltak i 2012 er soliditeten og risikostyringen styrket og bankens aktiviteter retter seg mot bankens kjerneområder. Banken har fokus på å øke kredittkvaliteten på utlån. Lån til privatkunder er økt med 9 millioner kroner siste året, mens næringslån er redusert med 251 millioner kroner, i tråd med bankens kredittpolicy. Banken markerte 125 års jubileumet ved ulike aktiviteter og arrangementer gjennom året. Bankens virksomhet og lokalisering Lillestrøm Sparebank er den eldste lokalbanken i Lillestrøm, med lange tradisjoner og en solid markedsposisjon i sitt lokalmarked. Banken ble etablert i 1887 og feiret sitt 125-års jubileum i Lillestrøm Sparebank drives under markedsføringsnavnet LillestrømBanken. Lillestrøm Sparebank er en selvstendig sparebank som er en del av Terra-alliansen og er blant de største eierbankene i Terra Gruppen AS. Lillestrøm Sparebank har hovedkontor i Lillestrøm med 63 ansatte og en forvaltningskapital på 5,3 milliarder kroner. I tillegg er 2,2 milliarder kroner overført til forvaltning hos Terra BoligKreditt. Banken har ingen filialer. Lillestrøm Sparebank har ved utgangen av 2012 eierinteresser i eiendomsselskapet Lillestrøm Delta AS. Eierandelen utgjør 43,875 prosent og det tilknyttede selskapet behandles etter kostmetoden i bankens regnskap. LillestrømBanken Kapitalforvaltning AS ble avviklet i første halvår Markedsforhold Norsk økonomi var i 2012 preget av solid vekst, med høy investeringsaktivitet i energinæringer og i bygg og anlegg. Sysselsettingen steg og arbeidsledigheten holdt seg på lavere nivåer enn i nabolandene. Finansnæringen fikk et godt år, preget av små tap i bankene og lave skadeprosenter i skadeforsikring. Norges Bank vurderer det slik at risikoen i det norske finanssystemet samlet sett er noe redusert i løpet av året. 11

12 Norges Bank senket styringsrenten, foliorenten, fra 1,75 prosent til 1,50 prosent i rentemøtet i mars. Pengemarkedsrentene falt med et helt prosentpoeng gjennom året til i underkant av 2 prosent. Kredittmarkedene som tidvis var turbulente, endte året med ganske normale marginer for de fleste kredittyper. Fra 1. januar til årets slutt steg Oslo Børs med 16 prosent. Boligprisene økte i alle deler av landet, med sterkest vekst i de mest populære byene. Årsveksten ble 7,7 prosent for året sett under ett, hvor Romerike har en årsvekst tilsvarende gjennomsnittet for landet. Kredittveksten ble på om lag 7 prosent. Husholdningenes lånevekst var stabil, mens bedriftenes låneetterspørsel tok seg gradvis opp gjennom fjoråret. Konsumprisveksten var relativt lave 0,8 prosent i 2012, til tross for at lønnsveksten trolig havnet på i overkant av 4 prosent. Til tross for god vekst i kjøpekraften, nedgang i rentenivåene og stigende boligpriser holdt spareraten til husholdningene seg høy gjennom fjoråret. Husholdningenes innskudd i bank økte markert. Redegjørelse for bankens årsregnskap (Tall i parentes er sammenligningstall for 2011, med mindre annet er oppgitt). Årsregnskapet er utarbeidet i henhold til regnskapsloven, årsregnskapsforskriften og norsk anbefaling for god regnskapsskikk. Bankens resultatregnskap Bankens resultat før skatt utgjorde 47,4 millioner kroner (-1,4 millioner kroner), og var 48,8 millioner kroner bedre enn resultatet for Resultat før skatt ga en egenkapitalavkastning på 11,3 prosent (-0,3 prosent). Årets skattekostnad var 15,3 millioner kroner (17,5 millioner kroner) og resultatet etter skatt ble 32,1 millioner kroner (-18,8 millioner kroner). Driftsinntekter Bankens netto rente- og kredittprovisjonsinntekter falt i 2012 med 11,8 millioner kroner til 103,9 millioner kroner (115,7 millioner kroner) eller 1,82 prosent (1,98 prosent) av gjennomsnittlig forvaltningskapital. Den store nedgangen skyldes i all hovedsak reduksjon i inntekter fra obligasjonsplasseringer, hvilket er som forventet etter reallokering av bankens obligasjonsbeholdning siste året. Utbytte og andre inntekter av verdipapirer med variabel avkastning ble 0,5 millioner kroner (17,3 millioner kroner). I 2011 fikk banken utbytte fra LillestrømBanken Kapitalforvaltning AS, LillestrømBanken Eiendom AS og Terra-Gruppen AS, men i 2012 er det ikke mottatt tilsvarende utbytte. Dette er årsaken til nedgangen på 16,8 millioner kroner i utbytte siste år. Provisjonsinntekter og inntekter fra banktjenester ble på 39,4 millioner kroner (31,2 millioner kroner), en økning på 26,4 prosent fra året før, mens provisjonskostnader og kostnader fra banktjenester ble 7,2 millioner kroner (8,7 millioner kroner) og falt med 16,8 prosent. Økningen i inntekten skyldes økt volum og økte provisjonsinntekter fra utlån i Terra BoligKreditt. Økte netto provisjonsinntekter siste året med 9,7 millioner kroner bidrar positivt til årets resultat. Netto verdiendring og gevinst / tap på valuta og verdipapirer som er omløpsmidler ble 0,1 millioner kroner (-3,0 millioner kroner). Reduserte tap på aksjer som er omløpsmidler har bidratt mest til forbedringen. Driftskostnader Bankens driftskostnader utgjorde 96,6 millioner kroner (87,2 millioner kroner) og er en økning på 9,3 millioner kroner i forhold til Banken har siste året redusert kostnader knyttet til forvaltning av obligasjoner og øvrige administrasjonskostnader. Økningen i andre driftskostnader skyldes for det meste kostnader knyttet til avviklingskostnader og kostnader knyttet til tiltak for å styrke risikostyringen. Bankens kostnad / inntektsforhold for året 2012 var 70,7 prosent, basert på ordinære driftskostnader 59,7 prosent. Tilsvarende forholdstall for 2011 var 57,1 prosent. Forbedring av kostnad / inntektsforholdet vil ha prioritet i 2013, og bankens driftskostnader ventes å bli lavere i 2013, som følge av kostnadsreduserende tiltak som er og vil bli iverksatt i banken. Tap på utlån og garantier og kredittap på obligasjoner Tapene på utlån ble redusert til 0,4 millioner kroner i 2012 (26,6 millioner kroner). Netto nedskrivning på grupper av utlån beløp seg til en inntekt på 0,5 millioner kroner, netto nedskrivning på individuelle utlån var en inntekt på 2,0 millioner kroner, mens netto konstaterte tap utgjorde 2,9 millioner kroner. I 2012 ble det gjort nedskrivninger på obligasjoner med 0,9 millioner kroner (6,2 millioner kroner). Styret anser de nedskrivninger som er gjennomført i regnskapet som tilstrekkelige til å møte eventuelle tap på utlån og garantier, samt verdifall på verdipapirer. Nedskrivninger, samt gevinst / tap på verdipapirer som er anleggsmidler Banken hadde i 2012 en netto positiv resultateffekt på 8,5 millioner kroner (-34,0 millioner kroner). Beløpet inkluderer netto realiserte gevinster på anleggsobligasjoner med en samlet positiv effekt på 9,6 millioner kroner. 12

13 Balanse og likviditet Kun de vesentligste balansepostene i bankens regnskap er kommentert. Forvaltningskapital Bankens forvaltningskapital utgjør 5,3 milliarder kroner ved utgangen av året, og er redusert med 531 millioner kroner (9,0 prosent) siste 12 måneder. Det er utlåns- og obligasjonsbeholdningen som står for den største reduksjonen i løpet av året. Utlån Bankens brutto utlån i egne bøker per 31. desember 2012 var 3,7 milliarder kroner, en reduksjon på 365 millioner kroner (8,9 prosent) siste 12 måneder. Utlån til privat sektor beløp seg til millioner kroner (63,8 prosent) og næringslån var millioner kroner (36,2 prosent). Lillestrøm Sparebank har avlastet egen balanse for boliglån innenfor 60 prosent til Terra BoligKreditt (TBK), men i løpet av fjerde kvartal har banken valgt å ikke flytte ytterligere lån. Bankens brutto utlån på egne bøker inklusive lån i TBK, utgjorde 6,0 milliarder kroner per 31. desember 2012 (6,2 milliarder kroner) tilsvarende en reduksjon på 3,9 prosent siste 12 måneder. Ved utgangen av 2012 var 4,6 milliarder kroner (77,3 prosent) utlån til privatkunder og 1,4 milliarder kroner (22,7 prosent) næringslån. Lån til privatkunder er økt med 9 millioner kroner siste år. Næringslån er tilsvarende redusert med 251 millioner kroner, i tråd med bankens kredittpolicy. I forbindelse med rapportering av store engasjementer per 31. desember 2012 er det konstatert en overskridelse når det gjelder maksimalt tillatt engasjementsgrense. Dette gjelder ett samlet næringsengasjement. Forholdet er rapportert til Finanstilsynet i henhold til regelverket. Det arbeides med tiltak for å bringe banken i samsvar med de tillatte rammer. Per 31. desember 2012 utgjorde brutto misligholdte engasjement (over 90 dager) 47,5 millioner kroner (47,9 millioner kroner), tilsvarende 1,27 prosent (1,17 prosent) av brutto utlån i egen balanse. Øvrige tapsutsatte engasjementer er engasjementer som ikke er misligholdt etter definisjonen i avsnittet over, men hvor det i henhold til utlånsforskriften er foretatt nedskrivninger. Brutto øvrige tapsutsatte engasjementer ved utgangen av året var 116,6 millioner kroner (174,0 millioner kroner), tilsvarende 3,12 prosent (4,24 prosent) av brutto utlån i egen balanse. Disse engasjementene er nedskrevet med 20,1 millioner kroner. Netto øvrige tapsutsatte engasjementer var 2,58 prosent (3,64 prosent). Reduksjonen er i all hovedsak relatert til næringsengasjementer. Banken har gode rutiner for oppfølging av misligholdte og tapsutsatte engasjementer. Gruppevise nedskrivninger per 31. desember 2012 utgjør 0,5 prosent av samlet utlånsportefølje i egne bøker, dette er på samme nivå som ved utløpet av For næringsengasjementer og personkunde engasjementer utgjør gruppenedskrivningene henholdsvis 0,92 prosent og 0,31 prosent av porteføljen. Banken har redusert gruppenedskrivningene med 0,5 millioner kroner siste året. Grunnet sikkerhetsdekning innenfor 60 prosent og derav lav tapsrisiko er porteføljen i Terra BoligKreditt holdt utenfor ovennevnte beregninger. Styret mener på ovennevnte bakgrunn at samlede foretatte nedskrivninger er dekkende til å reflektere tapsrisikoen i utlånsporteføljen ved utløpet av Innskudd Innskudd fra kunder per 31. desember 2012 utgjorde 3,7 milliarder kroner, en økning på 195 millioner kroner (5,5 prosent) fra samme tid i fjor. Innskuddsprosenten er 100,2 prosent, mot 86,5 prosent ett år tidligere. Obligasjoner Reduserte plasseringer i obligasjonsmarkedet har bidratt til å redusere bankens rentenetto. Ved utgangen av 2012 utgjorde obligasjoner 841 millioner kroner, en reduksjon fra samme periode i 2011 på 264 millioner kroner. Nedsalget er gjort for å redusere risikoen og styrke likviditeten i porteføljen. Obligasjonsbeholdningen er definert som en likviditetsreserve for banken. Garantier og finansielle derivater Bankens garantivolum var ved årsskiftet 221 millioner kroner (256 millioner kroner). Note 3 viser fordelingen på sektorer, geografiske områder og næringer. Note 2 viser garantiene fordelt på garantiformer. Finansielle derivater var 97 millioner kroner (1 031 millioner kroner) per , og er redusert med hele 934 millioner kroner siste året. Nedgangen skyldes at banken ikke lenger har derivater til andre formål enn å sikre noen fastrenteutlån. I 2011 hadde banken også derivater for å sikre fastrente seniorobligasjonslån (funding) og utenlandske obligasjoner (plassering), disse postene er forfalt / solgt i løpet 2012, slik at sum derivater er betraktelig redusert siste året. Likviditet og finansiering Banken har god likviditet, og har likviditetsreserver plassert i bank- og obligasjonsmarkedet, samt en årlig rullerende oppgjørskreditt på 200 millioner kroner. I Norges Bank og andre kredittinstitusjoner er det plassert 13

14 14 Vi hjelper våre kunder å finne løsninger

15 til sammen 621 millioner kroner, samt at hele obligasjonsbeholdningen på 841 millioner kroner er definert som likviditetsreserve. Bankens LCR (Liquidity Coverage Ratio) per 31. desember 2012 var på 206,8, som er over ventet framtidig krav på 100. Fundingen er netto redusert i løpet av Økte innskudd og redusert utlånsvekst på egen bok bidrar til å redusere avhengigheten av markedsfinansiering. Banken har i første kvartal utvidet et eksisterende lån med forfall i mai 2014 med 50 millioner kroner, og senere i året kjøpt tilbake åtte millioner kroner i samme lån. I første kvartal har banken innfridd et F-lån på 150 millioner kroner og et senior obligasjonslån på 300 millioner. I fjerde kvartal er det innfridd et senior obligasjonslån på 360 millioner kroner. Neste forfall på bankens senior obligasjonslån er i tredje kvartal 2013, og utgjør et lån på 300 millioner kroner. Soliditet og kjernekapitaldekning Banken hadde ved utgangen av året en kjernekapitaldekning på 19,8 prosent (14,3 prosent). Ren kjernekapital utgjorde 15,7 prosent (11,1 prosent). Konsolidert kjernekapitaldekning utgjorde 18,3 prosent (13,2 prosent), mens ren kjernekapital var 14,3 prosent (10,1 prosent). Banken er forpliktet til å rapportere konsolidert kapitaldekning som følge av eierskapet i Lillestrøm Delta AS. Forbedringen siste år skyldes i hovedsak reduksjon i bankens obligasjonsbeholdning, samt reallokering til papirer med lavere risiko og redusert utlånsvolum på egen bok. Årsresultatet for 2012 er i tillegg inkludert i tallene, og bidrar til økning. Styret har fastsatt et mål for kjernekapitaldekningen på 15 prosent, og for ren kjernekapital på 13 prosent. Målene er innfridd ved årsskiftet både for banken og på konsolidert basis. Banken har fått tillatelse av Finanstilsynet til å innfri et tidsbegrenset ansvarlig lån pålydende 100 millioner kroner i mars Finanstilsynet har samtidig godkjent søknad fra banken om opptak av et ansvarlig lån pålydende inntil 40 millioner kroner. Prosessen forventes å være gjennomført i løpet av første kvartal Banken er ikke involvert i noen rettstvister som vurderes å ha betydning for bankens soliditet eller lønnsomhet. På bakgrunn av svekket lønnsomhet i 2011 påbegynte styret et arbeid for å styrke bankens soliditet ved å vedta å fremme forslag om at grunnfondskapitalen konverteres til eierandelskapital, med tilhørende etablering av en sparebankstiftelse. Hensikten var å legge forholdene til rette for å kunne hente kapital i egenkapitalmarkedet. Forstanderskapet traff nødvendige vedtak, og Lillestrøm Sparebank fikk den 6. juli 2012 nødvendig tillatelse av Finansdepartementet til å kunne gjennomføre konvertering av grunnfondskapital og etablering av sparebankstiftelse. Som følge av styrket soliditet ved å gjennomføre flere interne tiltak foreligger det ikke konkrete planer om slik konvertering i skrivende stund, men dette vil bli vurdert i lys av strategiske planer. Det gjennomføres årlig en gjennomgang av bankens kjernekapitaldekning og kapitaldekning gjennom en intern kapitalvurderingsprosess (ICAAP). Styret vurderer kapitaldekningen løpende. Forsknings- og utviklingsarbeid Banken har ingen pågående forsknings- og utviklingsaktiviteter. Finansiell risiko og risikostyring Bankens risikostrategi og risikorammer utgjør styrets overordnede retningslinjer for bankens risikotoleranse. Denne risikotoleransen skal defineres gjennom mål for ren kjernekapital og netto kjernekapital. De viktigste risikoområdene er definert som kredittrisiko, markedsrisiko, operasjonell risiko, likviditetsrisiko, strategisk- og forretningsrisiko og andre risikoformer. Styret foretar løpende vurderinger av de ulike risikoforholdene knyttet til bankens virksomhet. Det er etablert egne prinsipper for behandling og oppfølging av risikoområder som er nedfelt i ulike policydokumenter. Målsettingen med dette er å sette rammer som bidrar til å begrense og styre de risikoer som følger av bankens virksomhet. Risikoeksponeringen skal til enhver tid være kjent og innenfor de rammene som er fastsatt av styret. Risikostyringen skal sikre gjennomgående effektivitet og kvalitet i prosessene og skal støtte opp under bankens aktiviteter for å nå sine mål, og bidra til en stabil og god avkastning. Risikoeksponering og risikoutvikling følges opp og rapporteres periodisk til bankens styre og ledelse. Banken har tre uavhengige roller for å sikre en bedre kontroll og oppfølging av de risikoene banken er eksponert for. De tre rollene er uavhengig kredittsjef, compliance og risk manager. Banken har også en risiko- og kapitalstyringskomité som følger opp bankens risiko-, likviditets- og kapitalsituasjon, og som foreslår korrigerende tiltak ved behov. Videre følger de opp og foreslår endringer i risikostyringssystemene. De behandler også bankens risikorapportering herunder risikorapport, ICAAP rapport, lederbekreftelser og internkontrollrapport. 15

16 Styret blir forelagt en årlig gjennomgang av internkontrollen og en vurdering av de risikoer banken eksponeres for. Kredittrisiko Lillestrøm Sparebank skal ha en lav til moderat kredittrisikoprofil. Kredittrisiko defineres som risiko for tap som følge av at kunder eller motparter ikke har evne til å oppfylle sine forpliktelser overfor banken, i kombinasjon med utilstrekkelige garantier og sikkerheter for slike engasjement. Kredittrisiko ansees å være det vesentligste risikoområdet i bankens virksomhet, og er under kontinuerlig overvåking. Risikoen styres løpende i henhold til bankens kredittpolicy, kredittfullmakter, detaljerte rutiner for kredittgivning og ulike rapporterings- og oppfølgingskrav. Overvåkingen av risikoen i porteføljen skjer bl.a. ved hjelp av bankens risikoklassifiseringssystem. Risikoklassifisering er en integrert del av kredittvurderingsprosessen i banken, og for alle vesentlige engasjementer skal det i henhold til bankens rutiner foreligge en skriftlig risikoklassifisering. Det benyttes standardiserte modeller for både personmarkedet og næringsmarkedet, men hvor kriteriene som ligger til grunn for klassifiseringen er forskjellige i de to segmentene. Alle kundeengasjementer både privat og bedrift er risikoklassifisert. Banken yter i liten grad lån uten sikkerhet, og majoriteten av lånene i privatmarkedet er i all hovedsak sikret med realverdier i bankens nærområde. Det aller meste av utlånene ligger innenfor 80 prosent av godkjent verdigrunnlag. Ca. 58 prosent av bankens samlede brutto utlån (inklusive utlån via Terra BoligKreditt) er til privatkunder i bankens primærområde. Styret anser at kredittrisikoen i boliglånsporteføljen er lav. Banken låner primært ut til næringslivet i bankens nærområder. Styret har som målsetting at lån til næringsvirksomhet skal utgjøre maksimalt 30 prosent av bankens samlede utlån (inklusive lån via TBK). Ved utgangen av 2012 utgjorde næringslånene i alt ca. 23 prosent (inklusive lån via TBK). Styret og ledelsen overvåker løpende bankens eksponering innenfor de ulike bransjer, samt størrelsen på enkeltengasjementer. Alle næringsengasjementer utover to millioner kroner blir gjennomgått en gang i året. Selv om det også innenfor næringssegmentet for en stor del er gitt lån mot sikkerhet i fast eiendom, representerer næringslånene en høyere risiko enn privatlånene. Hos enkelte næringslivskunder har det gjennom de siste årene vært en forskyvning mot høyere risikoklasser / lavere kredittverdighet. Dette er reflektert i nedskrivningene på utlån. Utviklingen i utlånsporteføljen i bankvirksomheten følges opp via blant annet misligholdsrapporter og risikorapporter. Tiltak og fokusområder vurderes løpende i tråd med utviklingen. Likviditetsrisiko Likviditetsrisiko innebærer risikoen for at banken ikke er i stand til å kunne innfri forpliktelser ved forfall, refinansiere gjelden sin etter hvert som den forfaller eller ikke ha evne til å finansiere en økning i eiendelsmassen. Likviditetsrisiko oppstår som en følge av ulik restløpetid på fordringer og gjeld. Banken søker bevisst å redusere risikoen ved å legge vekt på mer langsiktig finansiering dersom dette er forbundet med en akseptabel kostnad i forhold til kortsiktig finansiering. Videre er utviklingen i innskuddsdekning sentral for bankens avhengighet av pengemarkedet. Innskudd fra kunder er bankens viktigste finansieringskilde, og innskuddsdekningen målt som innskudd i prosent av brutto utlån viser en økning fra 86,5 prosent ved utgangen av 2011 til 100,2 prosent ved utgangen av Banken har en lav risikoprofil når det gjelder likviditetsrisiko, og det er utarbeidet et system for styring og kontroll av risikoen. Bankens forfall på utstedte verdipapirer søkes jevnt fordelt på både løpetid opptil fem år og volum, slik at refinansieringsrisikoen reduseres. Styret godkjenner likviditetsinstruksen, som oppdateres årlig, samt at stresstester og beredskapsplan benyttes som grunnlag i dette arbeidet. Styret mottar rapportering av likviditetsrisiko på kvartalsvis basis, samt at banken har daglig og månedlig oppfølgning av viktige nøkkeltall knyttet til likviditet. Markedsrisiko Markedsrisiko er risiko for tap som følge av endringer i markedsbaserte variabler som renter, valutakurser og verdipapirkurser. Bankens markedsrisiko oppstår hovedsakelig fra bankens investeringer i egenkapitalinstrumenter og rentepapirer, og som følge av aktiviteter som utføres for å understøtte bankdriften, som funding og rentesikring. Styringen av markedsrisiko skjer gjennom detaljerte rammer for blant annet investeringer i aksjer og obligasjoner. Rammene blir årlig gjennomgått og vedtatt av styret. Administrasjonen rapporterer periodisk til styret bankens posisjoner i forhold til rammene. Banken har i 2012 inngått en forvaltningsavtale med Terra Forvaltning, som ivaretar forvaltning av bankens obligasjonsportefølje. På bakgrunn av rapporter fra forvalter og egne vurderinger har banken god mulighet til å styre og kontrollere bankens markedsrisiko. Markedsrisiko på egenkapitalinstrumenter Risiko for tap kan oppstå i form av kursfall på aksje- eller 16

17 egenkapitalbevis. I 2012 er rammer for aksjer revidert, og banken skal ikke øke beholdningen av aksjer utover strategiske poster. Eksisterende portefølje utover strategiske aksjer søkes redusert over tid, og størrelsen på denne porteføljen er lav, og representerer således relativt liten risiko. Markedsrisiko på rentepapirer Markedsrisiko på rentepapirer består av rente- og kredittrisiko. Det er bankens policy at det kun skal tas beskjeden renterisiko på rentepapirer. Bankens beholdning av rentebærende papirer har en gjennomsnittlig gjenværende løpetid på omtrent 1,5 år. Bankens markedsrisiko tilknyttet rentepapirene er knyttet til en økning i kredittmarginen for gjenværende løpetid. All forvaltning siste år er gjort med rentepapirer med en maksimal gjenværende løpetid på inntil fem år. Renterisiko Renterisiko oppstår når det er forskjeller i rentebindingstid mellom eiendeler og gjeld / egenkapital. Banken vil da ikke kunne gjennomføre renteendringer parallelt for alle balanseposter. Total renterisiko, samt renterisiko knyttet til porteføljen rentepapirer blir regelmessig rapportert til styret. Banken skal i henhold til vedtatte policies kun påta seg en begrenset renterisiko, og risikoen har gjennom hele året vært innenfor disse rammene. Renterisiko på beholdning av rentepapirer er omtalt i note 8 til årsregnskapet, for finansielle derivater i note 13. Banken har selv kun noen få fastrenteutlån og har historisk hovedsakelig tilbudt fastrenteutlån til kunder gjennom Terra BoligKreditt. Alle fastrenteprodukter av en vesentlig størrelse sikres med rentebytteavtaler, da dette er definert som et område der banken ikke skal ta risiko. All funding er flytende. All renterisiko er innenfor rammeverket. Valutarisiko Banken har som policy ikke å påta seg valutarisiko utover det som er nødvendig for til enhver tid å kunne tilby personkunder en viss beholdning av reisevaluta. All øvrig valutaeksponering er knyttet til kundehandler og innebærer ikke risiko for banken. Det er styrets vurdering at bankens samlede markedsrisiko er lav. Operasjonell risiko Operasjonell risiko kan defineres som risikoen for omdømmemessig tap og/eller økonomisk tap som følge av for eksempel: Menneskelig svikt og utilstrekkelig kompetanse eller kvalitet i kunderådgivningen Svikt i IKT-systemer Uklar policy, strategi eller rutiner Kriminalitet og interne misligheter Andre interne årsaker Operasjonell risiko representerer både på kort og lang sikt en trussel som kan medføre en vesentlig kostnad. Banken skal derfor til enhver tid ha en effektiv risikostyring, og overvåke slik at enkelthendelser forårsaket av operasjonell risiko ikke skal kunne skade bankens stilling i alvorlig grad. Banken har en moderat risikoprofil for operasjonell risiko, og arbeider kontinuerlig med risikoreduserende tiltak. Hendelser etter balansedagen Banken har fått tillatelse av Finanstilsynet til å innfri et tidsbegrenset ansvarlig lån pålydende 100 millioner kroner. Finanstilsynet har samtidig godkjent bankens søknad om opptak av et ansvarlig lån pålydende inntil 40 millioner kroner. Prosessen forventes å være gjennomført i løpet av første kvartal Forutsetning om fortsatt drift Basert på ovenstående redegjørelse for bankens resultat og finansielle stilling, bekrefter styret at forutsetningen om fortsatt drift lagt til grunn i årsregnskapet for 2012 er tilstede og at årsregnskapet gir et rettvisende bilde av bankens eiendeler og gjeld, finansielle stilling og resultat. Disponering av årets overskudd Årsresultatet i Lillestrøm Sparebank ble 32,1 millioner kroner. Styret foreslår at årets overskudd disponeres slik; (tall i hele tusen kroner) Overført til sparebankens fond Gaver Totalt disponert Ytre miljø Bankens virksomhet har i begrenset grad en direkte påvirkning på det ytre miljø. Det er ikke i verksatt tiltak av betydelig omfang for å redusere miljøbelastningen. Organisasjon, kompetanse og arbeidsmiljø Lillestrøm Sparebank hadde ved årsskiftet 63 ansatte og sysselsatte i alt 60,7 årsverk. Sammenlignet med 2011 er det en reduksjon på ett årsverk. Sykefraværet i 2012 var på 6,7 prosent (6,5 prosent) av tilgjengelig arbeidstid. Sykefravær i 2011 og 2012 er i hovedsak relatert til enkelttilfeller av langvarig sykdom. 17

18 18 Stolt sponsor av lokal idrett og kultur

19 Korrigert for disse tilfellene er sykefraværet innenfor bankens mål. Banken deltar i ordningen med inkluderende arbeidsliv. Som en del av bankens livsfasepolitikk ble det i 2009 begynt med en ordning der ansatte fra 62 år kan få full lønn, med redusert arbeidstid. I 2012 har banken fem ansatte som står i ordningen. Banken har også et aktivt bedriftsidrettslag som blant annet organiserer treninger med god deltagelse. De ansattes tillitsvalgte og ledelsen har jevnlig møter for å drøfte aktuelle saker. Samarbeidet har vært konstruktivt og godt, og har bidratt positivt til driften i Det er styrets oppfatning at arbeidsmiljøet i banken er godt. Det har i 2012 ikke skjedd ulykker eller skader på arbeidsplassen. Med utgangspunkt i strengere regelverk og markedets økende krav til profesjonell rådgivning og høy servicegrad, er det et kontinuerlig fokus på å styrke de ansattes kompetanse. Hovedfokus rundt kompetanseutvikling i 2012 har som i 2011 vært tilpasninger til autorisasjonsordningen for finansielle rådgivere og skadeselskapenes godkjenning for forsikringsrådgivere. Det vil fortsatt bli vektlagt kompetanseøkning blant bankens ansatte i bedriftsavdelingen også. Likestilling Beskrivelse av faktisk tilstand Tre av åtte ledere i ledergruppen er kvinner. Ved årsskiftet var det 37 kvinner og 26 menn ansatt i banken. Bankens forstanderskap består av 21 medlemmer hvorav 8 kvinner og 13 menn. I bankens styre er det fem medlemmer hvorav to kvinner og tre menn. Det gjennomsnittlige lønnsnivået innenfor sentrale stillingskategorier er den samme uavhengig av kjønn. Iverksatte tiltak Det har i mange år vært arbeidet målrettet med å få kvinner til å søke ledende stillinger. Lillestrøm Sparebank har fokus på å legge til rette for å gi begge kjønn like muligheter til kompetanseheving, lønn, utviklings- og avansemuligheter. Planlagte tiltak Utover det som fremgår ovenfor, foreligger det ingen konkrete planer for ytterligere tiltak. Det er styrets oppfatning at bankens personalforvaltning utøves innenfor rammen av intensjonene i likestillingsloven. Diskriminering Diskrimineringslovens formål er å fremme likestilling, sikre like muligheter og rettigheter og å hindre diskriminering på grunn av etnisitet, nasjonal opprinnelse, hudfarge, språk, religion og livssyn. Banken praktiserer en personal- og rekrutteringspolitikk som ikke diskriminerer med hensyn til ovennevnte kategorier. For arbeidstagere som har nedsatt funksjonsevne foretas det individuell tilrettelegging av arbeidet. Eierstyring og selskapsledelse Lillestrøm Sparebank er en selveiende institusjon der bankens innskytere velger representanter til det styrende organet forstanderskap, som forestår valg til bankens andre styrende organer som kontrollkomité og styre. Som selveiende institusjon har banken ingen eiere som forventer utbytte. Verdiskapingen består i å kunne tilby konkurransedyktige betingelser, gaveutdelinger og et engasjement for å skape verdier rundt banken. Styret har klargjort bankens verdigrunnlag, og fastsatt etiske retningslinjer. Det er fastsatt egne instrukser for styret og administrerende banksjef. Bankens risikosystemer blir berørt i årsberetningen under hver enkelt risikotype banken er eksponert for. Lillestrøm Sparebanks øverste styrende organ er forstanderskapet som består av i alt 21 forstandere, hvorav femten innskytervalgte forstandere, fem ansattvalgte og en fylkeskommunalt valgt forstander. Forstanderskapet skal påse at banken virker etter sitt formål i samsvar med lovverket, vedtekter og vedtak fattet av forstanderskapet. Kontrollkomiteen fører tilsyn med at bankens virksomhet er i samsvar med lovverket og instrukser gitt av forstanderskapet. Valg av medlemmer til forstanderskapet og styret skjer etter innstilling fra valgkomiteer representert av innskytere og ansatte. Bankens styre består av fire eksterne medlemmer i tillegg til en ansattrepresentant. Styrets overordnede mål er å påse at det skjer en forsvarlig forvaltning av bankens midler. Styret fastsetter planer og budsjetter, og holder seg løpende orientert om bankens utvikling og omgivelsene. Banken har et eget revisjonsutvalg i styret, bestående av to medlemmer. Revisjonsutvalget er et forberedende og rådgivende organ som rapporterer til styret. Deres oppgave er å forberede styrets kvalitetssikring av finansiell rapportering, samt den internkontroll som er etablert for å sikre pålitelig finansiell rapportering. De har også løpende kontakt med revisor og avholder et møte i året uten at administrerende banksjef eller andre fra den daglige ledelse er til stede. Det er for øvrig ikke fastsatt retningslinjer for ledelsens adgang til å benytte 19

20 ekstern revisor til andre tjenester enn revisjon. Revisjonsutvalget skal også vurdere revisors uavhengighet. Det er også etablert et eget godtgjørelsesutvalg, som velges av og blant styrets medlemmer. Forskrift om godtgjørelsesordninger pålegger styret i ethvert foretak i finanssektoren å fastsette retningslinjer og rammer for en godtgjørelsesordning. Ordningen skal gjelde for hele foretaket, og skal bidra til å fremme og gi incentiver til god styring og kontroll med foretakets risiko på lengre sikt. I 2012 har banken praktisert bonusordninger for de ulike kategorier ansatte, i overensstemmelse med godtgjørelsesforskriften. Konstituert administrerende banksjef leder banken gjennom en ledergruppe bestående av åtte personer. Assisterende banksjef er stedfortreder. Banken har også en finanssjef med ansvar for finansiell rapportering og funding. Som følge av den pågående restruktureringen av virksomheten vil det skje endringer i den administrative organiseringen i løpet av I april 2013 tiltrer ny administrerende banksjef, Siri Berggreen. Utsiktene for 2013 Utsiktene for 2013 er gode både for Norge og for norske banker. Boligprisene ventes å stige, men svakere enn i fjor. Låneveksten antas å være ganske robust i år, uten at vi ser noen markert økning i tap. Norge er likevel sårbar for eventuelle alvorlige tilbakeslag i internasjonal økonomi. Norges Bank har varslet at de kan komme til å øke rentene både i år og neste år. Utviklingen i norsk økonomi er god. Høy oljepris og lav arbeidsledighet bidrar til høy lønnsvekst. Samtidig preges den tradisjonelle eksportsektoren av svak økonomisk utvikling hos våre handelspartnere. Det er fortsatt usikkerhet om den økonomiske utviklingen internasjonalt, men utsiktene er bedret gjennom det siste året. Til tross for god reallønnsutvikling har konsumveksten vært moderat. Usikkerhet knyttet til hvordan krisen i euroområdet vil påvirke norsk økonomi kan ha bidratt til å dempe husholdningenes forbruk. Høyere krav til egenkapital ved boligkjøp og økt fokus på pensjonssparing er blant faktorene som bidrar til økt sparerate i husholdningene. Norges Bank oppfordrer i siste utgave av Finansiell stabilitet banker til å benytte muligheten til å styrke kapitalen og bedre likviditeten. Det gis uttrykk for at myndighetene bør ta høyde for systemrisiko ved fastsettelse av kapitalkrav for boliglån og fast eiendom. Dette vil i hovedsak påvirke de store bankene, men kan også medføre krav om styrking av kapital for små og mellomstore banker. Økte kapitalkrav for fast eiendom vil isolert sett begrense bankenes utlånskapasitet. Endrede markedsforhold og nye rammevilkår vil med stor sannsynlighet bidra til konsolidering av sparebankene. Lillestrøm, 11. februar Endre Witzø styreleder Jo Anders Moflag styrets nestleder Siv Blanca Børge-Ask styremedlem Håkon Ferdinand Olsen styremedlem Kari Eian Krogstad styremedlem Stein Morten Polden konstituert adm. banksjef 20

ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE

ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE ÅRSRAPPORT 2013 Banken der du treffer mennesker 2 om LillestrømBanken Lillestrøm Sparebank ble etablert 29. juni 1887. Formålet har hele tiden vært å betjene folk flest

Detaljer

Om LillestrømBanken. Finansiell kalender

Om LillestrømBanken. Finansiell kalender Årsrapport 2014 Om LillestrømBanken Finansiell kalender 2015 Om LillestrømBanken Lillestrøm Sparebank ble etablert 29. juni 1887. Formålet har vært og er å betjene folk flest i Lillestrøm-området med banktjenester.

Detaljer

Årsrapport 2010. Tilstede i lokalmiljøet. Banken der du treffer mennesker 3

Årsrapport 2010. Tilstede i lokalmiljøet. Banken der du treffer mennesker 3 Årsrapport 2010 Tilstede i lokalmiljøet Banken der du treffer mennesker 3 Linn Cecilie og Mari, LSK Kvinner 4 INNHOLD Leder 4 Nøkkeltall 5 Konsern- og selskapsstruktur 6 Årsberetning 2010 8 Resultatregnskap

Detaljer

Årsrapport 2012. 102. regnskapsår

Årsrapport 2012. 102. regnskapsår 102. regnskapsår INNHOLDSFORTEGNELSE Styrets årsberetning for 2012. 1 Bankens virksomhet i 2012. 1 Virksomhetsstyring... 1 Eiendomsmegling... 2 Strategisk samarbeid Terra-Gruppen 2 Resultatutvikling, inntekter

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2012 INNHOLD

ÅRSREGNSKAP 2012 INNHOLD ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2012 INNHOLD BANKSJEFENS FORORD...3 ÅRSBERETNING 2012 FOR TINN SPAREBANK...5 STYRETS ÅRSBERETNING...5 HOVEDTREKK VED ÅRETS VIRKSOMHET... 5 RESULTAT... 7 BALANSE... 9 VIRKSOMHETSSTYRING,

Detaljer

Årsrapport 2012. Årsberetning og regnskap. fond lån forsikring sparing kort

Årsrapport 2012. Årsberetning og regnskap. fond lån forsikring sparing kort Årsrapport 2012 Årsberetning og regnskap sn.no fond lån forsikring sparing kort ÅRSRAPPORT 2012 Sparebanken Narvik Sparebanken Narvik ble kåret til årets bedrift under arrangementet Opptur, 7. februar

Detaljer

Årsrapport 2013. 103. regnskapsår

Årsrapport 2013. 103. regnskapsår 103. regnskapsår INNHOLDSFORTEGNELSE Styrets årsberetning for 2013. 1 Sparebankenes rammebetingelser 2014... 1 Bankens virksomhet i 2013. 1 Virksomhetsstyring... 1 Eiendomsmegling... 2 Strategisk samarbeid

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR 2012

ÅRSBERETNING FOR 2012 2012 ÅRSBERETNING FOR 1. Innledning Berg Sparebanks regnskap for 2012 viser et resultat før skatt på NOK 22,7 mill. Dette er NOK 3,1 mill. bedre enn i 2011. I prosent av gjennomsnittlig forvaltningskapital

Detaljer

Hovedkontor 2012 Årsrapport Kontorer www.totenbanken.no www.totenbanken.no

Hovedkontor 2012 Årsrapport Kontorer www.totenbanken.no www.totenbanken.no Årsrapport 2012 www.totenbanken.no INNHOLDSFORTEGNELSE s.1 Administrerende banksjefs kommentar Styrets årsberetning s. 2 Innledning s. 7 Redegjørelse for regnskapet Regnskap s. 19 Resultatregnskap s. 20

Detaljer

Årsrapport 2011. 101. regnskapsår

Årsrapport 2011. 101. regnskapsår 101. regnskapsår INNHOLDSFORTEGNELSE Styrets årsberetning for 2011. 1 Bankens virksomhet i 2011. 1 Virksomhetsstyring... 1 Eiendomsmegling... 2 Strategisk samarbeid Terra-Gruppen 2 Resultatutvikling, inntekter

Detaljer

Årsrapport 2014. 104. regnskapsår

Årsrapport 2014. 104. regnskapsår 104. regnskapsår INNHOLDSFORTEGNELSE Styrets årsberetning for 2014. 1 Sparebankenes rammebetingelser 2015... 1 Bankens virksomhet i 2014. 1 Virksomhetsstyring... 2 Eiendomsmegling... 3 Strategisk samarbeid

Detaljer

GRONG INDERØY LIERNE NAMSOS RØRVIK STEINKJER

GRONG INDERØY LIERNE NAMSOS RØRVIK STEINKJER Årsrapport 2013 Trio Media 01/14 LENE AASBØ autorisert finansiell rådgiver Vi har respekt for din tid. Derfor er avstanden kortere enn hos andre banker. Ring direkte til din kontakt hos oss, eller til

Detaljer

Årsrapport 2012. Kundeservice. i ft. Kongsvinger. Klofta. fo r

Årsrapport 2012. Kundeservice. i ft. Kongsvinger. Klofta. fo r Årsrapport 2012 her Vi er g! de fo r Kundeservice Sor -O dal Kongsvinger Nord -Odal Bedr i ft Klofta Innhold Nøkkeltall 3 Banksjefen har ordet 4 Styrets beretning 2012 5 Styret i Odal Sparebank 13 Regnskap

Detaljer

ÅRSRAPPORT. fra start til mål

ÅRSRAPPORT. fra start til mål BANKSJEFEN HAR ORDET 2011 ble et godt år for Grong Sparebank. Et rekordsterkt driftsresultat, sammen med en høy kundevekst, viser at banken også i 2011 har utviklet seg meget positivt. Vi leverer bankens

Detaljer

Årsrapport 2010. 100. regnskapsår

Årsrapport 2010. 100. regnskapsår 100. regnskapsår INNHOLDSFORTEGNELSE Styrets årsberetning for 2010. 1 Sparebankenes rammebetingelser... 1 Bankens virksomhet i 2010. 1 Virksomhetsstyring... 1 Eiendomsmegling... 2 Strategisk samarbeid

Detaljer

Årsberetning og regnskap 2012. 114. forretningsår

Årsberetning og regnskap 2012. 114. forretningsår Årsberetning og regnskap 2012 114. forretningsår INNLEDNING Hjartdal og Gransherad Sparebank skal være en lokalbank for Hjartdal, Notodden og Kongsberg som tilbyr hyggelig og kompetent service. Vårt mål

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2014 2014

ÅRSRAPPORT 2014 2014 ÅRSRAPPORT 2014 Styrets beretning til regnskapsåret 2014 INNLEDNING Selbu Sparebank ble etablert i 1859, og er en selvstendig bank med hovedkontor i Selbu. Selbu og Tydal er godt etablerte kontor, og

Detaljer

Nøkkeltall (Tall i Mill kr) 2012 2011 Endring Endring i % Resultat Forvaltningskapital Utlån/Kreditter Innskudd fra Kunder

Nøkkeltall (Tall i Mill kr) 2012 2011 Endring Endring i % Resultat Forvaltningskapital Utlån/Kreditter Innskudd fra Kunder 2012 Årsberetning INNHOLD Nøkkeltall 5 Generelt om året 2012 og utsikter for året 2013 7 Eierstyring og selskapsstyring 8 Driftsresultat 10 Resultatregnskap 2012 13 Balanse 2012 14 Revisors beretning

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR 2011

ÅRSBERETNING FOR 2011 2011 ÅRSBERETNING FOR Innholdsfortegnelse Banksjefen kommentar side 1 Styrets beretning side 2 Resultatregnskap side 18 Balanse side 20 Noter side 22 Beretning fra Kontrollkomiteen side 39 Revisjonsberetning

Detaljer

www.askimsparebank.no www.askimsparebank.no

www.askimsparebank.no www.askimsparebank.no www.askimsparebank.no www.askimsparebank.no Årsberetning 2014 Årsberetning 2014 for Askim Sparebank Innhold Innledning - Virksomhet, rammebetingelser m.v Redegjørelse for årsregnskapet - Resultatregnskapet

Detaljer

Lønn og administrasjon 62 655 57 354 54 970 50 746 Andre driftskostnader 20 956 14 968 14 612 10 899 Sum driftskostnader 83 610 72 322 69 582 61 645

Lønn og administrasjon 62 655 57 354 54 970 50 746 Andre driftskostnader 20 956 14 968 14 612 10 899 Sum driftskostnader 83 610 72 322 69 582 61 645 Årsrapport 2014 Innhold 03 Utvikling resultat 04 Utvikling nøkkeltall 05 Styrets beretning 10 Resultat 12 Balanse 14 Kontantstrømanalyse 15 Generelle regnskapsprinsipper 17 Noter 32 Revisors beretning

Detaljer

Styrets beretning for 2014

Styrets beretning for 2014 Innhold Styrets beretning side 3-16 Resultatregnskap og balanse side 17-20 Noter til regnskapet side 22-46 Revisors beretning side 48 Kontrollkomiteens uttalelse side 50 2 Styrets beretning for 2014 HOVEDTALL

Detaljer

Blaker Sparebank er stolt sponsor av lokal idrett og kultur

Blaker Sparebank er stolt sponsor av lokal idrett og kultur 2013 Årsberetning 2 Blaker Sparebank er stolt sponsor av lokal idrett og kultur INNHOLD Nøkkeltall 5 Generelt om året 2013 og utsikter for året 2014 6 Eierstyring og selskapsstyring 8 Driftsresultat 10

Detaljer

Årsrapport 2008. Banken der du treffer mennesker

Årsrapport 2008. Banken der du treffer mennesker Årsrapport 2008 Banken der du treffer mennesker 3 Leder 4 Historiske tall 7 Styrets beretning 13 Resultatregnskap 14 Balanse 16 Kontantstrømoppstilling 17 Noter 34 Kontrollkomiteéns uttalelse 34 Revisjonsberetning

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2013 2013

ÅRSRAPPORT 2013 2013 ÅRSRAPPORT 2013 STYRETS BERETNING TIL REGNSKAPSÅRET 2013 Innledning Selbu Sparebank er etablert i 1859, og driver bankvirksomhet med forretningssteder i Selbu, Tydal, Stjørdal og Trondheim kommuner, og

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2014. 130. Forretningsår

ÅRSRAPPORT 2014. 130. Forretningsår ÅRSRAPPORT 2014 130. Forretningsår - nær deg hele livet INNHOLD 1. Innhold...side 3 2. Styrets beretning side 4 3. Resultatregnskap...side 16 4. Balanse..side 17 5. Generelle regnskapsprinsipper..side

Detaljer

Banksjefens kommentar 3. Styrets Beretning 2013 4. Resultat og Balanse 15. Egenkapitaloppstilling 17. Kontantstrømoppstilling 18 NOTER 19

Banksjefens kommentar 3. Styrets Beretning 2013 4. Resultat og Balanse 15. Egenkapitaloppstilling 17. Kontantstrømoppstilling 18 NOTER 19 Årsberetning 2013 1 Innhold Banksjefens kommentar 3 Styrets Beretning 2013 4 Resultat og Balanse 15 Egenkapitaloppstilling 17 Kontantstrømoppstilling 18 NOTER 19 Eierstyring og selskapsledelse 2013 (Corporate

Detaljer

2. Samfunnsøkonomi og rammevilkår

2. Samfunnsøkonomi og rammevilkår 1. Innledning Berg Sparebanks regnskap for 2013 viser et resultat før skatt på NOK 33,3 mill. Dette er NOK 10,6 mill. bedre enn i 2012. I prosent av gjennomsnittlig forvaltningskapital (GFK) er resultatet

Detaljer

ÅRSRAPPORT. www.bank.no

ÅRSRAPPORT. www.bank.no ÅRSRAPPORT www.bank.no Årsrapport 2012 INNHOLD FORSTANDER- SKAPET: ANSATTE Tillitsvalgte og ansatte 2 Hovedtall 3 Leder 4 Styrets beretning 5 Banken og lokalsamfunnet 11 Resultatregnskap 12 Balanse 13

Detaljer

Foto: Sten Ivar Tønsberg

Foto: Sten Ivar Tønsberg Foto: Sten Ivar Tønsberg Årsberetning 2009 Innhold Banksjefens kommentar... 3 Styrets beretning... 4 Regnskap for året 2009... 18 Eiendeler... 19 Gjeld og egenkapital... 20 Noter... 21 Kontantstrømanalyse...

Detaljer