Laber stemning i Selvaag, s 4

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Laber stemning i Selvaag, s 4"

Transkript

1 BYGNINGSARBEIDEREN Nr , 7. årgang Utgitt av Oslo Bygningsarbeiderforening e-post: Returadresse: Møllergata Oslo Laber stemning i Selvaag, s 4 Aktuelt Krise! Side 6 8 Langemyhr ett år etter Side Uten lønn på Ringnes Park Side 13 Solidaransvar Hva skjer? Side 14

2 2 BYGNINGSARBEIDEREN Leder Slå ring om Bruk foreningens hjemmeside: tariffavtalen! Petter Vellesen Bygningsarbeiderne blir hardt ramma av krisa. Ikke bare har vi en internasjonal finanskrise, vi har i tillegg en krise i boligbygginga her i landet som er ganske oppsiktsvekkende. I siste kvartal 2008 ble det bare igangsatt 65 prosent så mange boliger som tilsvarende kvartal året før. Det er klart at slikt får katastrofale følger. Verst er det selvsagt for dem som blir direkte ramma, oppsagt eller permittert, og som må stille seg i køen på NAV. Dem er det dessverre mange av. I februar var det registrert 1024 helt ledige bygningsarbeidere bare i Oslo, og det er en økning på 184 prosent fra året før! Men krisa kommer nok også til å ramme dem som fortsatt har arbeid. Presset på lønningene er allerede stort og kommer til å øke. Det er nok dessverre ingen tvil om at lønna vil stagnere eller i verste fall gå ned. For akkordlønningene vil en eventuell lønnsnedgang ha mange årsaker. For det første vil det helt sikkert bli en nedgang i boligbygginga, og mye tyder på at det samme skjer innen næringsbygg. Det er mulig at virksomheten tar seg opp i offentlig sektor, men det er bolig og næring som har vært motoren i akkordtariffen, og det er der det har ligget best til rette for akkordjobbing med serieproduksjon og gjentakelseseffekt. Skole, sykehus, kirke og liknende er ofte mer komplisert og har tradisjonelt ikke gitt samme akkordfortjeneste. En annen faktor som nok vil påvirke akkordlønna i negativ retning er tendensen til å «overbefolke» akkordlaga i nedgangstider. Her ligger det selvsagt et element av solidaritet. De fleste vil vel se seg nødt til å ta med en ekstra mann eller to i laget framfor at en arbeidskamerat blir arbeidsløs, men ikke desto mindre er det et faktum at for mange i laget fører til lavere fortjeneste. Sist, men ikke minst vil det selvsagt bli vanskeligere å få til gode akkordavtaler. Markedet vil bli innsnevra og konkurransen om jobbene hardere. Marginene på prosjektene vil bli lavere samtidig som det trange arbeidsmarkedet gjør forhandlingsklimaet vanskeligere. Likevel er det nok dem som bruker akkordsystemet som kommer til å komme best ut av krisa lønnsmessig. Her er det tross alt minstepriser og generelle bestemmelser å forholde seg til. Verre blir det for dem som har framforhandla lønn direkte på byggeplassen, enten i form av forhøya timelønn eller som mer eller mindre proforma akkorder uten noe grunnlag i noe regelverk. Den type avlønning vil nok fort bli pressa ned mot det som er bedriftens minstelønn i henhold til lokal avtale. Men det ser dessverre ikke ut til at dette er noen nedre grense heller. I Dagsavisen 28. januar kunne vi lese at taktekkerne i Icopal har gått med på en avtale som innebærer 3,5 prosent lønnskutt i tillegg til at de har sagt fra seg det sentrale lønnsoppgjøret for I foreningen har vi også fått signaler også fra store og seriøse entreprenører om at man vil trakassere avtaleverket ved for eksempel å legge tak på akkordlønningene. Slike avtaler er klart tariffstridige og medfører lavere betaling enn tariffavtalens minstebestemmelser. Vi kan ikke gå med på sånne avtaler! «Gjør vi det, kommer vi i en situasjon hvor bedriften driver videre med basis i sosial dumping, og det er vi mot,» sier Fellesforbundets leder Arve Bakke til informasjonsbladet Tillitsvalgt. Han fortsetter med å slå fast at «hvis en bedrift hevder den er nødt til å lage avtaler med ansatte som er under tariffens minstelønn har den ikke livets rett i Norge.» Vi er helt enige med Bakke i dette spørsmålet. Både tillitsvalgte og akkordlag må gjerne vise moderasjon når man inngår nye avtaler, men å bryte med inngåtte avtaler er helt uakseptabelt. Det vil bare føre til usunn konkurranse som ikke vil redde en eneste arbeidsplass. I nedgangstider er det viktigere enn noensinne å slå ring om tariffavtalen. Det forundrer oss også at entreprenørene så ensidig fokuserer på lønna, mens de fortsatt lar det skure og gå når det gjelder produktiviteten. Oslo Bygningsarbeiderforening er når som helst med på en dialog med arbeidsgiverne hvis formålet er å få opp produksjonen på byggeplassene. Endret permitteringsregelverk Arbeids- og inkluderingsdepartementet har endret forskrifta slik at lengen av tida en kan motta dagpenger under permittering er økt fra 30 til 52 uker. Dette gjelder fra 1. februar Lønnsplikta i arbeidsgiverperioden er redusert fra 10 dager til 5 dager med virkning fra 1. april i år. Oms Nye allmenngjøringssatser Minstelønn per time for faglærte høynes til kr. 141,75. Minstelønn per time for ufaglærte uten bransjeerfaring høynes til kr. 127,50 For ufaglærte med minst ett års bransjeerfaring høynes timelønna til kr. 132,50 Minstelønn per time for arbeidere under 18 år høynes til kr. 85,00 BYGNINGSARBEIDEREN Oslo Bygningsarbeiderforening Sentralbord Telefaks Du kan nå hver enkelt direkte: Vi tar gjerne i mot innlegg. De kan skrives for hånd på A4 ark, og sendes/leveres på foreningens kontorer. Stoff må være undertegnet med navn, og artikkelen bør ikke være lenger enn en A4 side (maskinskrevet). Vi tillater oss å rette opp skrivefeil før stoffet trykkes. Redaksjonen: Jonas Bals, Tim Robinson, Tor Mostue, Roy Pedersen, Odd Magnar Solbakken, Vidar Lund og Petter Vellesen. Layout: Nr 1 Arktrykk as, Mysen Børre Hagen Iren Stegen Jan Peter Lyngstad John Erik Melby Jonas Bals Julia Maliszewska Kjell Skjærvø Liv Bjerknæs Odd Magnar Solbakken Petter Vellesen Roy Pedersen Stein Måreng Tove Myrvold Zhanna Furunes Ina Holmstad Trykk: Hjemmeside: Nr1 Trykk as Kontoradresse: Møllergaten 24, 0179 Oslo. Telefon: Telefaks: Kontorets åpningstider: Mandag torsdag Fredag Sommertid: 15. mai til 15. september, kontoret stenger kl hver dag. E-post offisielt til foreningen: Foreningen: Leder: Roy Pedersen. Nestleder: Børre Hagen. Sekretær: Stein Måreng. Ungdomsleder: Morten Rønningen. Styremedlemmer: Harald Braaten, Magne Solfjeld, Terje Larsen, Arne Berntsen, Arne Sveen, Kåre Thorkildsen og PetterVellesen. Vararepresentanter: Finn Moe, Ronny Løkkevik, Hasse Boquist og Anders Melin. Oppmålere: Børre Hagen, Jan Peter Lyngstad, Stein Måreng, PetterVellesen og John Erik Melby. Ombud: Odd Magnar Solbakken. Studieleder: Børre Hagen. Forretningsfører: Liv Bjerknæs. Kartotek: Tove Myrvold. Regnskap: Iren Stegen. Ombud: Julia Maliszewska, Jonas Bals, Ina Holmstad, Zhanna Furunes og Kjell Skjærvø.

3 I D E R F O R E N BYGNINGSARBEIDEREN I N G S A R B E Ledige åremålshytter B Y G N I N G O S L O Siden forrige gang har styret vedtatt og jobbet med følgende: Gjort avtale med Glåmdalen Fagforening om betongmåling i deres distrikt. Avholdt møte i Oslofjordkonferansen der 18 fagforeninger vedtok å prioritere kampen for faste ansettelser i leiefirma. Tatt til etterretning at Tømrer og Byggfagforeningen har sagt opp avtalen om medlemshandtering (Fane 2), samt avtalen om bistand med tolking og organisering av utenlandsk arbeidskraft. Gjennomført styrekonferanse for å oppsummere fjorårets virksomhet samt vedtatt arbeidsoppgavene for inneværende år. Foreningen hadde ved årsskiftet 2258 yrkesaktive medlemmer, en nettoøkning på 242. Foreningens feriehjem Stranda. Det er for tiden 2 stk hytter og 1 leilighet ledig på våre feriehjem. Regnskapet viser solid overskudd for budsjetteres i balanse. STRANDA: Leilighet nr. 1: 1 rom / kjøkken Grunnleie p.t. kr ,00 pr. år NOSA-LYSERBRÅTEN: 2 stk. hytter: Herbrandstua: 2 rom + kjøkken Grunnleie p.t. kr ,00 pr. år Halvorsbu: 1 rom + kjøkken Grunnleie p.t. kr ,00 pr. år. Deltatt i demonstrasjon og fakkeltog til støtte for palestinerne i Gaza. For samtlige leieenheter skrives det kontrakt i tiden 1/ / snittspris gjennom året samt fastavgift kr. 400,00 pr. år. Søknadsfrist: onsdag 15. april d.å. Avklart framtidig oppmåling for malerfaget i Telemark, Vestfold og Buskerud. Vi vil fortsatt måle i Buskerud. Leie økes hvert år med kr. 300,00 og i tillegg betaler leietakeren for eget forbruk av strøm etter gjennom- Det er kun medlemmer i Oslo Bygningsarbeiderforening som kan søke på hyttene. Søknad sendes til: Oslo Bygningsarbeiderforening Møllergt. 24, 0179 Oslo Vært arrangør for felleskurset mellom vår forening, Tømrer og Byggfagforeningen samt tillitsvalgte som deltar i klubbinitiativet. Temaer som ble diskutert var krisa, permittering og oppsigelsesregler, kampen mot lønnsnedslag og nye regler for inn- og utleie av arbeidskraft. Vedtatt egen høringsuttalelse om solidaransvar som er sendt Arbeids- og inkluderingsdepartementet (AID). Bidratt til gjennomføring av landskonferanse for malerfaget. Innledet på flere møter og konferanser om sosial dumping og rekruttering av utenlandsk arbeidskraft. Roy Årsmøte 2.april 2009 kl Oslo Kongressenter/Folkets Hus, Sal D/Messaninen 1) Åpning og konstituering 2) Årsmelding og regnskap ) Vedtektsendringer 4) Handlingsplan og budsjett ) Valg 6) Innkomne forslag 7) Bevilgninger Forslagsfrist: 20.mars Delta 1. mai Felles 1. mai-frokost for medlemmer av Jern & Metall Oslo, Oslo Bygningsarbeiderforening, Tømrer og Byggfagforeningen og Rørleggernes Fagforening: Arrangeres i Folkets Hus, Oslo, Sal B Frokostoppstart er kl og varer utover formiddagen. Arrangementet på Youngstorget begynner som vanlig kl Styret Delta lokalt dersom du ikke er i Oslo på 1.maidagen.

4 4 BYGNINGSARBEIDEREN Er det riktig å akseptere lønnsnedslag for å redde arbeidsplasser? Laber stemning på Løren Grasrota om lønnsnedslag Rolf Nilsson, hjelpearbeider, Ole K. Karlsen Da må i så fall ledelsen også gå ned i lønn. Det er kanskje bedre enn å gå arbeidsløs, men da må de garantere at det stopper med det. Vi kan i alle fall ikke gå under tariffen. Ronny Eriksen, grunnarbeider, AF Nei! Jeg tror ikke på at det redder arbeidsplasser. Det bare undergraver oss sjøl! Paul Sandøy og Kjell Kristiansen, forskalingssnekkere, Selvaagbygg Hvis ledelsen går ned i lønn så kanskje Men det vil de jo ikke. Og hvordan skal vi gå ned i lønn? Vi jobber jo akkord. Skal vi jobbe saktere da? Scott William Adam og Brian Andersson. «I mai er jeg ferdig utdanna jernbinder,» forteller lærling Scott William Adam hos Selvaag-Bygg. «Da pakker jeg sakene og drar til Australia for å jobbe. De sier det er bedre tider der, og nylig åpna de for arbeidstillatelser fra utlandet. Den kvota slipper jeg inn på. Så får vi se hvor jeg ender opp etter det; New Zealand kanskje, eller USA. Muligens Asia et sted. Jeg ser i alle fall ikke for meg en fremtid her.» Bygningsarbeideren møter Scott på Løren i Oslo, der Selvaag i lang tid har bygget boliger. I 2008 stoppet salget av boliger fullstendig opp, og i fjerde kvartal i fjor solgte Selvaag én bolig. Det er det verste resultatet i firmaets mer enn 60 år lange historie. Krisa er med andre ord noe de Selvaag-ansatte har fått føle på kroppen. «Jeg fikk oppsigelsen i hånda for to uker siden,» forteller Brian Andersson, som har jobba som jernbinder i Selvaag i fire år. Han mener oppsigelsen ikke følger kravet til ansiennitet, og sammen med tillitsvalgt Kåre Berg og Oslo Bygningsarbeiderforening kommer han til å gå hele veien for å hevde sin rett. Foreløpig har han krevd retten til å stå i stilling til saken er avgjort, og i slutten av mars skal det avholdes forhandlingsmøte. «Jeg trodde ikke det gikk an å oppføre seg sånn,» sier han. Brian kom til Norge fra Sverige i 1998, og har siden da vært land og strand rundt: På Snøhvit, i Bergen, Bodø, Øvre Årdal og Stavanger. Å reise tilbake til Sverige er ikke noe alternativ, mener han. «Sverige er jo enda hardere rammet av krisen enn Norge. Der har det ikke vært trygghet på mange, mange år. Og bedre ser det ikke ut til å bli, nå som industrien også ryker.» LEDELSEN PÅ BESØK Mens vi sitter og prater over matpakka, dukker plutselig Selvaags konsernledelse opp i brakka, med Olav H. Selvaag selv i spissen. Han er ute for å orientere de ansatte om situasjonen, og kan dessuten fortelle at den splitter nye konsernledelsen vil satse mer på å være ute på plassene. «Vi befinner oss i det tøffeste markedet siden krigen,» sier han, «men vi ser heldigvis noen tegn til bedringer.» Han opplyser om at Selvaag igjen har begynt å selge boliger 31 bare i januar og februar og at de nettopp har fått tre nye oppdrag: To næringsbygg og en hoppbakke. Stemningen løftes merkbart, og flere av gutta stiller spørsmål: Vil det ligge prosjekter klare når omslaget kommer? Skal firmaet finne tilbake til den gamle, gode formen? En annen spør: «Hvor er det vi er på vei hen? Skal vi ende opp med en liten kjerne av ansatte, og ellers bare bedrive innleie?» Svaret på det siste spørsmålet er nok et annet enn hva de fleste kunne tenke seg. De neste to årene vil det primært dreie seg om å overleve, staben må tilpasses omsetningen og være «topptrimma.» Likevel, mange er glade for signalene om at firmaet på sikt skal finne tilbake til det de var gode på: Rasjonelle løsninger og gode systemer. Blant dem er Svenn Ivar Kristiansen, som har jobba med forskaling og betong i Selvaag i 29 år. Men han er ikke optimist med tanke på fremtiden. «Det er triste tider. Sist uke fikk en jernbinderkollaga med 29 år i firmaet fyken. Og selv om regjeringa har kommet med midler, vet vi jo at jobbene må ut på anbud. Der blir konkurransen skeiv, på grunn av de mange lavtlønna polakkene. Jeg veit det kan høres egoistisk ut, men det er vel ikke den norske regjeringas oppgave å skaffe jobb til polske bygningsarbeidere?» RÅTTEN BRANSJE Svenn Ivar synes foreningens strategi med å organisere de utenlandske arbeiderne har fungert bra så langt, men mener det kan bli vanskeligere nå som krisa melder seg for fullt. «Bransjen er blitt så råtten, med bemanningsfirmaer og anbuds - regler som legger altfor ensidig vekt på pris. Det har vært for mye penger i bransjen de siste årene, og det har kommet til altfor mange ledd som vil tjene mest mulig på minst mulig arbeid. Se bare på bemanningsfirmaene, som leier ut folk for 400

5 BYGNINGSARBEIDEREN kroner timen, men bare betaler gutta 130. Hvor er fornuften i det?» Tillitsvalgt Kåre Berg mener Selvaag-Bygg lenge var forskåna for innleie-sykdommen, i alle fall frem til Tjuvholmen-prosjektet. «Tradisjonelt har vi hatt en høy grad av egenbemanning. Det må vi fortsette med, selv om trenden i bransjen er den motsatte. På sikt tror jeg det likevel vil lønne seg. Innleiefirmaene har jo null oppfølging, ikke utdanner de folk, og ikke bærer de med seg noen erfaring fra prosjekt til prosjekt. Det holder ikke i lengden.» Svenn Ivar Kristiansen «Men så langt tyder jo alt på at det går den gærne veien,» innvender Svenn Ivar. «Det er innkjøpsavdelinga som styrer alt, og det er ingen som prøver å nyttiggjøre seg kompetansen og erfaringene som finnes ute blant gutta. Nå nylig ble riktignok kranførerne tatt med på rådslag om hva slags kraner vi skulle bruke, men da det kom til at man skulle ta en beslutning, var ikke lenger gutta invitert. Og anbefalingene deres fikk ikke noe gjennomslag; igjen stirra man seg blinde på pris. Det finnes en vegring mot å lytte til de lavere i systemet.» Både Kåre og Svenn Ivar mener det hadde vært mye å hente på å trekke lagbasene mer aktivt inn i byggeprosjektene, og la lagene få styre mer selv. Alt for mange beslutninger tas av folk som ikke berøres av dem, mener de. «Og sånn er det jo overalt. Jeg har venner som jobber i Peab som sier akkurat det samme som meg,» sier Svenn Ivar. EKSTREME OPP- OG NEDTURER Ingen av de Bygningsarbeideren møter denne dagen i mars, tror på noen snarlig opptur. «Krisa er jo altomfattende denne gangen, den berører ikke bare bygg eller bare it,» sier Brian. «Vi må nok i alle fall gjennom 2010 før det snur.» Alle de vi snakker med, sier de kunne ønsket seg et mer stabilt system, der verken opp- eller nedturene er så ekstreme som de har vært de siste årtiene. «Før var det ikke så bratt opp og ned som det er nå,» sier Svenn Ivar. «Og når vi kom ut på den andre sida, gikk vi tilbake til fast jobb. Nå har flere av kollegaene mine endt opp i bemanningsfirmaer som Workshop. Der får vi jobb. Men ikke i produksjonsbedriftene.» «Vi snakker mye om krisa,» forteller Scott. «Og det er klart det blir dårlig stemning.» Brian er enig. «Så langt har det ikke gått ut over samholdet oss i mellom. Men det sliter jo på folk, det merker du.» Fra taket i spisebrakka henger det store Vålerenga-flagg. Et av dem er fra cupfinalen i 2002; et annet fra fjoråret. Kan hende blir fotballen det eneste lyspunktet i brakka på Løren i Etter å ha sett Enga gå på trynet i treningskampen mot Lyn i Valhall to uker tidligere, har jeg dog min tvil. Vi får håpe alt snur i Jonas Bals Tillitsvalgt Kåre Berg Forskrift om ny obligatorisk melde- og registreringsordning for bemanningsforetak trer i kraft 1. januar 2009 Ordningen innebærer at alle bemanningsforetak som driver utleie av arbeidskraft i Norge plikter å sende melding til Arbeidstilsynet for å bli registrert i et nytt offentlig register over bemanningsforetak. Det offentlige registeret vil være å finne på fra 2. mars Fra denne dato blir det forbudt for bedrifter å bruke bemanningsforetak som ikke er lovlig registrert etter ordningen i Arbeidstilsynets register. Ordningen stiller krav om at bemanningsforetak som skal drive i Norge, enten de er norske eller utenlandske, skal ha en fast representant i landet med juridiske fullmakter. Det vil si at det nå blir mulig å sende et konkursvarsel til firmaets kontaktperson i Norge. Forutsatt at kontaktpersonen og/eller firmaet faktisk oppholder seg på den adressen som er registrert i Brønnøysund. Men dette er et problem vi uansett har i dag. Og da vil vel det si at det ikke lenger er mulig å gjemme seg bak en postkasseadresse på Seychellene, England eller Polen. Alle firmaene skal være registrert i enhetsregisteret og som arbeidsgiver hos skatteoppkreveren. Forskriften stiller videre krav om at bemanningsforetaket skal være registrert som aksjeselskap, eller stille garanti fra bank eller forsikrings - selskap for egenkapital tilsvarende minstekrav til aksjekapital for aksjeselskap eller allmennaksje - selskap. Per har Arbeidstilsynet mottatt 470 meldinger fra virksomheter som driver utleie av arbeidskraft (det er i underkant av virksomheter registrert i Brønnøysund med utleie som hovedaktivitet), men for en del norskregistrerte utenlandske foretak (NUF) må Arbeidstilsynet foreta manuell kontroll av innsendte opplysninger. Odd Magnar Bemannings- foretak som ikke er registrert driver ulovlig utleie!

6 6 BYGNINGSARBEIDEREN Kraftig økning i arbeidsløsheten i februar Ved utgangen av februar er det registrert arbeidsløse hos NAV. Dette tilsvarer 2,7 prosent av arbeidsstyrken. Arbeidsløsheten er høyest i bygg, med 5,8 prosent av arbeidsstyrken eller registrerte arbeidsløse. Innen industri - arbeid er prosenten 4,4 som tilsvarer personer Februar 2009 I % av arbeidsstyrken Helt ledige ,7 % Delvis ledige ,1 % Helt ledige permitterte ,3 % Delvis ledige permitterte ,2 % Helt ledige bygg og anlegg ,8 % (i bygg og anlegg) Kriser krever forandringer Vi leser om ansatte som går ned i lønn for i den tro å redde bedriften. Ikke gjør det. Etter den søte kløe kommer den sure svie heter det visst. Etter flere år med kapitalistisk opptur er krisa et faktum, utløst av amerikanske spekulanter. Ingen slipper unna. Fattigdom og arbeidsløshet teller stadig flere, rundt 3 millioner nye ledige ventes i EU-land i inneværende år. Stadig flere vil merke virkninger av kriser de ikke har skylda for. Egentlig har vi finanskrise, etterspørselkrise, energikrise, matvarekrise og miljøkrise. Vi trenger ikke flere. Fri-flyt-kapitalismen uten styring har spilt fallitt. Island er et eksempel knapt noen vil bestride. Likevel mente nestleder i FrP Per Sandberg, at tidligere president Bush var blitt sosialist, siden han reddet en stor amerikansk bank fra å gå konkurs! Krisene har så vidt begynt. Stadig flere politikere, bortsette fra FrP, skjønner at denne utviklingen ikke kan fortsette. Systemet må endres og helst erstattes av noe nytt. Forsvarerne er såpass sterke at endringene foreløpig kun er polering i overflata. Blir det sluttresultatet vil en knapt komme ut av krisene før nye slår desto sterkere tilbake. Siste ord er ikke sagt. Norge rammes ikke like hardt som andre, men kommer ikke unna. Nullvekst og økende arbeidsløshet tvinger seg fram. Vi merker oppsigelsene i byggebransjen allerede. Banker har behov for våre skattekroner som hjertemassasje. Ingen protester fra damene Solberg eller Jensen som ellers er imot å bruke våre penger til subsidier. Tiltak for å få flere i jobb er igangsatt. Pakka betyr en halv milliard ekstra til byggeaktivitet for Oslo. Den var viktig og riktig, men kan ikke hindre at flere tusen nye blir ledige. Boligkrisa skyldes ikke bare at banker og spekulanter har søla bort milliardene, slik at det er vanskelig å få lånt penger til boligkjøp. Manglende salg av boliger skyldes også at folk ikke har råd. Rundt 1980 måtte en betale 4 årslønner for å skaffe seg en gjennomsnittsbolig. Før krisa satte inn måtte en betale mer enn 5,5 ganger årslønna. I følge Statistisk Sentralbyrå steg boligkostnadene 1,5 ganger, mens boligprisen gikk opp med mer enn 3,5 ganger, i perioden Boligkrisa er nok et bevis for at markedet alene ikke går. Krise betyr tøffere holdning fra arbeidsgivere. Allerede ser vi forsøk på å trøkke akkordlønna nedover. Vi leser om ansatte som går ned i lønn for i den tro å redde bedriften. Ikke gjør det. Lønnsnedslag gjør vondt verre: Det garanterer ikke arbeidsplassene, er feil krisemedisin fordi vi får råd til mindre og gir færre boligkjøpere. Dessuten, lønnsnedslag i en bedrift utvikler seg fort til en alles kamp mot alle for å få jobbene. Finnes det alternativer? Regjeringa har gjort riktig i å komme med krisepakke for å sikre arbeidsplasser. Flere tiltak trengs. Ei boligpakke med styring av både bygging og pris ville vært tingen. Folk som trenger bolig må få lån ved at staten overtar banker. Kloke arbeidsgivere aksepterer innføring av solidaransvar som funker, igangsetter opplæring/etterutdanning og tar initiativ til mer rasjonell produksjon, framfor lønnsmoderasjon. Ved bruk av rullerende permitteringer kan man forhindre at fagarbeidere blir oppsagt. Fra 1.april reduseres betalingsplikten ved permittering fra ti til fem dager. Roy

7 BYGNINGSARBEIDEREN Mindre lønn mer kreditt (og profitt) Siden begynnelsen av 1980-tallet har mange vestlige land opplevd reallønnsnedgang. Særlig merkbart har dette vært i de landene hvor fag - bevegelsen er blitt angrepet og svekket, som USA og Storbritannia. For å holde etterspørselen oppe, har man i stedet gitt arbeiderfamilier lettere tilgang på banklån og kredittkort. Så lenge Kina har kjøpt amerikanske statsobligasjoner, har USA kunnet holde forbrukskarusellen oppe. Konsekvensen er at amerikanske husholdninger nå i gjennomsnitt har en gjeld på 127 prosent av inntekten sin, i følge US Bureau of Economic Analysis. Med lån til oppover ørene blir folk også redde for å organisere seg og streike. Kombinert med fagforeningsfiendtlig lovgivning har resultatet blitt at lønnsnivået for folk flest ikke bare har stagnert, men gått tilbake. Noen har likevel tjent på utviklingen: Mellom 2003 og 2007 økte profitten i amerikanske selskaper med 72 prosent, mens realinntekten for de 0,1 prosent rikeste steg med 51 prosent, i følge nobelprisvinner og økonom Paul Krugman. Og det er ikke stort bedre i Europa, skal man tro meningsmålingsinstituttet Harris Interactive. Selv før krisen for alvor satte inn høsten 2008, gjennomførte de en undersøkelse i fem vest-europeiske EU-land som viste at mellom 80 og 90 prosent har fått det «litt eller ganske mye verre.» Siden den gang har som kjent Øst- Europa kollapset, og i vest sliter blant annet Irland, Island, Spania, Frankrike og Tyskland med enorme budsjettunderskudd. Ved å angripe arbeidsfolks levekår har kapitalkreftene skapt problemer for seg selv. For det som er godt for én kapitalist, er ytterst skadelig for dem alle, dersom de alle oppfører seg likt. Den nyliberale leiren har forsøkt å løse dette på tre måter: 1) Frihandelsavtaler. På denne måten kan man selge varene man produserer på andre markeder, der folks kjøpekraft ikke er svekket. Svakheten ved denne strategien er at den ikke fungerer når kjøpekraften også rammes hos handelspartnerne. Og det er nettopp dette som har skjedd: Etter hvert er det blitt regelen snarere enn unntaket at arbeidere i OECD-landene får servert lønnsoppgjør som er lavere enn inflasjonen det vil i praksis si årlige lønnskutt. 2) «Wal-Mart-modellen.» Denne modellen går ut på å redusere prisen på varene ved å svekke forholdene for en gruppe av arbeidere slik man for eksempel har gjort i butikkjeden Wal- Mart, eller i industribeltet i Kina. Slik kan andre arbeidere ha råd til å kjøpe varer, selv om lønningene deres går ned. Men dette er også en usikker strategi som ikke holder i lengden. For det første møter man motstand: Arbeidere som blir grovt utnyttet, organiserer seg vanligvis etter en stund, og driver opp lønna. De tilfellene av sosial uro som ble rapportert i Kina i 2005 er et eksempel på dette en uro som allerede har medført sterkere arbeidervernlovgivning. Dessuten fungerer ikke denne strategien like godt i bil- eller boligindustrien, som den gjør for eksempel innenfor dagligvarehandelen. Her vil produksjonskostnadene uansett være høye. Hvordan løser man så dette? Tilbake står bare den tredje løsningen, som nettopp har kollapset: 3) Å øke tilgangen på kreditt, og forskyve problemene ut i fremtiden. Dette har inntil nylig ført til en situasjon der profitten har skutt i været, ettersom lønnskostnadene har vært lave samtidig som salget har gått strykende. På den andre siden av bordet oppleves imidlertid virkeligheten annerledes: For arbeidere har dette betydd mindre sikkerhet på jobben, og større uro over om man har et sted å bo. Politikken blir forsøkt solgt som «selveie,» men er i mange tilfeller det motsatte: Banken eier leiligheten, arbeiderfamiliene har gjeld til over ørene. I Norge har selveierpolitikken stått sterkt av helt andre grunner. Likevel har vi klart å unngå de verste bivirkningene, fordi vi har en sterk fagbevegelse og en godt utbygd velferdsstat (for ikke å glemme olja). Det mangler imidlertid ikke folk her til lands som mener at vi burde vært mer som USA. I Bygningsarbeideren beskrev vi for noen år siden hvordan NHOs utredningsdirektør Tor Hersoug skrøt av amerikanske politikere og næringslivsledere, som hadde prestert mesterstykket å utvikle en synkende arbeidsledighet uten en derav følgende vekst i lønningene. For Hersoug var USA «selve eksempelet på den nye økonomi [og] hva vi kan få ut av et mer fleksibelt arbeidsmarked.» Norge kunne i år 2000 imidlertid ikke «sies å ligge i tet når det gjelder deregulering, konkurranseutsetting og privatisering; snarere henger vi etter de fleste land vi pleier å sammenligne oss med. Vi har fortsatt mye å hente her» (Horisont nr. 1/2000). Heldigvis har fagbevegelsen så langt klart å forkludre NHOs planer om å «hente» det de mener er mangelvare i Norge: Billig og bøyelig arbeidskraft. Men hva skjer om NHO får sine meningsfeller i regjeringsposisjon? «Fremskritts»partiets Per Sandberg uttalte for noen år siden følgende: «Jeg tror norske arbeidstakere må belage seg på å jobbe mer for mindre lønn i fremtiden. Vi er åpne for at arbeidsgivere kan be arbeidstakere om å gå med på dette frivillig, og vi ønsker en deregulering av dagens arbeidsmarked» (Klassekampen 6. august 2004). Jonas Bals Sagt av FRP «Økt fleksibilitet er helt avgjørende for å skape faste jobber» Siv Jensen, FrP-formann til Aftenposten Harde bud i Russland I Russland blir mellom fire og ni millioner gjestearbeidere, mange av dem fra de sentralasiatiske republikkene, utsatt for sosial dumping, i følge Human Rights Watch. I tillegg blir de utsatt for rutinemessig trakassering av politiet. Mange blir fratatt passene sine, og tvunget til slavearbeid i byggebransjen og andre steder, skriver LO Aktuelt (4/2009). Og ikke nok med det: Bare i januar ble 14 personer av ikke-russisk opprinnelse drept av nynazister og ultra- nasjonalister, ifølge Aftenposten (1.3.09). Ifølge tall fra Sova-senteret i Moskva ble 97 personer drept og 428 skadet som følge av hatkriminalitet i De fleste av ofrene var arbeidsinnvandrere fra tidligere Sovjet-stater i Sentral-Asia, mange av dem bygningsarbeidere. En av dem var den 20 år gamle gjestearbeideren Salekh Azizov fra Tadsjikistan, som ble skutt og drept av to nasjonalister. Kroppen hans ble senere funnet med seks knivstikk og uten hode. Det antirasistiske Sova-senteret i Moskva og avisen Komsomolskaja Pravda mottok senere en e- post med et bilde av et hode. Den inntil da ukjente nynazistgruppen «Den militante organisasjonen av russiske nasjonalister» påtok seg ansvaret for drapet på Salekh Aziz, og hevdet at hodet hans lå i en søppelcontainer utenfor Moskva. Tall fra Sova-senteret viser at bare 1 av 20 saker med hatkriminalitet blir oppklart. «Den rasistiske volden er ikke viktig for myndighetene. Det viktigste for dem er å ha kontroll,» mener Aleksander Verkhovskij, som arbeider ved senteret. Han forteller at slagord som tidligere var forbeholdt nasjonalistpartiet Organisasjonen mot illegal innvandring (DPNI) og høyreekstreme grupper, nå er i ferd med å bli «mainstream» og brukes av ungdomsorganisasjoner som støttes av makthaverne i Kreml. Statsminister Vladimir Putin har uttalt at halvparten av gjestearbeiderne skal reise hjem, for ikke å ta jobbene fra russiske statsborgere under den økonomiske krisen. Jonas Bals

BYGNINGSARBEIDEREN. Kampanje for solidaransvar. Aktuelt. se s. 10-11 10 11, 14 15. Side 8. Internasjonalt. Sosial dumping i Australia

BYGNINGSARBEIDEREN. Kampanje for solidaransvar. Aktuelt. se s. 10-11 10 11, 14 15. Side 8. Internasjonalt. Sosial dumping i Australia BYGNINGSARBEIDEREN Nr. 3-2008, 6. årgang Utgitt av Oslo Bygningsarbeiderforening e-post: post@bygningsarbeider.no Returadresse: Møllergata 24 0179 Oslo Kampanje for solidaransvar se s. 10-11 Aktuelt Kranulykke

Detaljer

Arbeidsmiljøloven blir endra s. 17

Arbeidsmiljøloven blir endra s. 17 BYGNINGSARBEIDEREN 1-2015 1 Nr. 1-2015 12. årgang Returadresse: Møllergata 24 0179 Oslo Arbeidsmiljøloven blir endra s. 17 EØS-debatt, en avsporing for fagbevegelsen side 3 Personal Partner - et eksempel

Detaljer

Unionen NR. 3 SEPTEMBER 2014 ÅRGANG 9 OFFENTLIGE BYGGEPLASSER DOMINERT AV FIRMA, UTEN EGNE ANSATTE OG LÆRLINGER. Forts. side 3

Unionen NR. 3 SEPTEMBER 2014 ÅRGANG 9 OFFENTLIGE BYGGEPLASSER DOMINERT AV FIRMA, UTEN EGNE ANSATTE OG LÆRLINGER. Forts. side 3 Unionen NR. 3 SEPTEMBER 2014 ÅRGANG 9 Avd. 747 Fellesforbundet www.unionen.no fagforening UNIONEN FAGFORENING NR. 3 SEPTEMBER 2014 ÅRGANG 9 OFFENTLIGE BYGGEPLASSER DOMINERT AV FIRMA, UTEN EGNE ANSATTE

Detaljer

BYGNINGSARBEIDEREN. Fra seksjoner til bransjeråd side 4 Fagforbundet i streik side 6. Valgkamp side 9. Lærlinger på byggeplassene side 10

BYGNINGSARBEIDEREN. Fra seksjoner til bransjeråd side 4 Fagforbundet i streik side 6. Valgkamp side 9. Lærlinger på byggeplassene side 10 Bygningsarbeideren 3-2012 1 Nr. 3-2012 9. årgang Returadresse: Møllergata 24 0179 Oslo BYGNINGSARBEIDEREN Fra seksjoner til bransjeråd side 4 Fagforbundet i streik side 6 Valgkamp side 9 Lærlinger på byggeplassene

Detaljer

BYGNINGSARBEIDEREN. Tariffoppgjøret 2014. Virkninger av likebehandlingsprinsippet

BYGNINGSARBEIDEREN. Tariffoppgjøret 2014. Virkninger av likebehandlingsprinsippet Bygningsarbeideren 3-2013 1 Nr. 3-2013 10. årgang Returadresse: Møllergata 24 0179 Oslo BYGNINGSARBEIDEREN Tariffoppgjøret 2014 Minstelønna må opp! Virkninger av likebehandlingsprinsippet side 4 Faglig

Detaljer

Nr. 2-2011 8. årgang Returadresse: Møllergata 24 10179 Oslo. Bygningsarbeideren 2-2011 BYGNINGSARBEIDEREN

Nr. 2-2011 8. årgang Returadresse: Møllergata 24 10179 Oslo. Bygningsarbeideren 2-2011 BYGNINGSARBEIDEREN Nr. 2-2011 8. årgang Returadresse: Møllergata 24 10179 Oslo Bygningsarbeideren 2-2011 BYGNINGSARBEIDEREN 2 Bygningsarbeideren 2-2011 Leder Endelig et felles fagblad! Det er med stor glede at undertegnede

Detaljer

Unionen. De vil at alle ansatte skal ha 40 timers HMS-kurs. for dødsulykker i «Bygg og anleggs. fagforening

Unionen. De vil at alle ansatte skal ha 40 timers HMS-kurs. for dødsulykker i «Bygg og anleggs. fagforening Unionen UNIONen FAGFORENING NR. 1 februar 2008 ÅRGANG 3 NR. 1 Februar 2008 ÅRGANG 3 Avd. 747 Fellesforbundet fagforening De vil at alle ansatte skal ha 40 timers HMS-kurs 8 Tekst & Foto: roger pilskog

Detaljer

FAGBLADET. Arbeidsmiljøloven under angrep. Telemark. Nr. 2 2014 Årgang 20

FAGBLADET. Arbeidsmiljøloven under angrep. Telemark. Nr. 2 2014 Årgang 20 FAGBLADET Nr. 2 2014 Årgang 20 Telemark Arbeidsmiljøloven under angrep innhold 02 Redaktørens Lille Hjørne 03 Leder Avd. 8 Telemark 04 Leder Avd. 39 Telemark 05 Vernespalten 05 Kort om kurs 06 DK-sekretæren

Detaljer

Nr. 3-4 - 2013 Årgang 45

Nr. 3-4 - 2013 Årgang 45 Nr. 3-4 - 2013 Årgang 45 NESTLEDER N HAR ORDET Innhold Ledern har ordet... 2 Redaktøren har ordet... 3 Tema: Paragraf 1... 4 Samtal med Vidar Holm... 5 Hvordan EØS griper inn... 9 Otis direktøren i Trondheim...15

Detaljer

Samleskinnen. Rele. Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening. Nr. 2/2015 Årgang 20. Rogaland Elektromontørforening

Samleskinnen. Rele. Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening. Nr. 2/2015 Årgang 20. Rogaland Elektromontørforening Samleskinnen Nr. 2/2015 Årgang 20 Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening Rele Rogaland Elektromontørforening Samleskinnen Utgitt av: Rogaland Elektromontørforening Lagårdsveien 124 4011 Stavanger

Detaljer

BYGGFAGBLADET. God jul og godt nytt år! ESTISKE TAKTEKKERE PÅ OPERAEN INNEMILJØ I ARVE BAKKE. KRIG OM MIDT- HELGELAND FAGFORENING side 8, 9 og 15

BYGGFAGBLADET. God jul og godt nytt år! ESTISKE TAKTEKKERE PÅ OPERAEN INNEMILJØ I ARVE BAKKE. KRIG OM MIDT- HELGELAND FAGFORENING side 8, 9 og 15 NR.04.2005 BYGGFAGBLADET Tømrere Snekkere Taktekkere Blikkenslagere Glassmestersvenner Ventilasjon Montører www.byggfag.org INNEMILJØ I HUS OG BYGNINGER - DEL II side 6 FEIL PÅ FEIL AV ARVE BAKKE Fred

Detaljer

Samleskinnen. Dette er noe av det du kan lese om i Samleskinnen: Landstariffkonferansen, HMS-konferanser,

Samleskinnen. Dette er noe av det du kan lese om i Samleskinnen: Landstariffkonferansen, HMS-konferanser, Samleskinnen Nr. 4/2011 Årgang 16 Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening Meget god oppslutning på demonstrasjonen/fanemarkeringen mot vikarbyrådirektivet. Regjeringen må benytte reservasjonsretten

Detaljer

F o r v e l f e r d s s t a t e n s s k r i f t s e r i e H e f t e n r. 6 Sosial dumping Forsidefoto: Ola Sæther ISBN 82-92515-04-6 Opplag: 4000 F O R V E L F E R D S S T A T E N 3 4 F O R V E L F E R

Detaljer

BYGGFAGBLADET POLSKE DØDSULYKKEN PÅ KAMPEN SKOLE S. 10-11 BAS-SKOLEN

BYGGFAGBLADET POLSKE DØDSULYKKEN PÅ KAMPEN SKOLE S. 10-11 BAS-SKOLEN NR.03.2004 BYGGFAGBLADET Tømrere Snekkere Taktekkere Blikkenslagere Glassmestersvenner Ventilasjon Montører Intervju med Dirk Flick FAGORGANISERT FAGARBEIDER FRA HANNOVER I TYSKLAND s. 4-5 POLSKE FAGFORENINGSKAMERATER

Detaljer

Samleskinnen. Rele. Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening. Nr. 1/2014 Årgang 19. Rogaland Elektromontørforening

Samleskinnen. Rele. Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening. Nr. 1/2014 Årgang 19. Rogaland Elektromontørforening Samleskinnen Nr. 1/2014 Årgang 19 Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening Rele Rogaland Elektromontørforening Samleskinnen Utgitt av: Rogaland Elektromontørforening Lagårdsveien 124 4011 Stavanger

Detaljer

Valg 2013: Den som stemmer, bestemmer. Lærlinger får hel stilling SIDE 14 Portrett: Jens Stoltenberg SIDE 20. Side 8 12. www.fagbladet.

Valg 2013: Den som stemmer, bestemmer. Lærlinger får hel stilling SIDE 14 Portrett: Jens Stoltenberg SIDE 20. Side 8 12. www.fagbladet. Forsidefoto: colourbox.com < SEKSJON SAMFERDSEL OG TEKNISK www.fagbladet.no Valg 2013: Den som stemmer, bestemmer Side 8 12 Nr. 8-2012 < For medlemmer i Fagforbundet Lærlinger får hel stilling SIDE 14

Detaljer

SERVICE. Slår alle rekorder NR. 1 FEBRUAR 2007 M EDLEMSBLAD FRA S ERVICEBEDRIFTENES L ANDSFORENING (SBL) Tilsluttet NHO

SERVICE. Slår alle rekorder NR. 1 FEBRUAR 2007 M EDLEMSBLAD FRA S ERVICEBEDRIFTENES L ANDSFORENING (SBL) Tilsluttet NHO SERVICE NR. 1 FEBRUAR 2007 M EDLEMSBLAD FRA S ERVICEBEDRIFTENES L ANDSFORENING (SBL) Slår alle rekorder BEMANNINGSBRANSJEN SLÅR ALLE REKORDER. VI HAR SETT NÆRMERE PÅ NÆRINGENS UTVIKLING OG MULIGHETER.

Detaljer

Nr. 2 2011 Årgang 16. Utgitt av Ungdom mot EU. EU og

Nr. 2 2011 Årgang 16. Utgitt av Ungdom mot EU. EU og Nr. 2 2011 Årgang 16 Utgitt av Ungdom mot EU EU og Arbeidsliv LEDER Nr. 2 2011 Årgang 16 Megafon blir utgitt av Ungdom mot EU Adresse Storgata 32, 0184 Oslo E-postadresse: umeu@umeu. no Nettadresse: www.umeu.no

Detaljer

Hundrevis av årsverk skal bort. Forbudt å annonsere med ungt og dynamisk miljø

Hundrevis av årsverk skal bort. Forbudt å annonsere med ungt og dynamisk miljø NITO Refleks 5 2004 21 09 04 12:51 Side 1 MEDLEMSORGAN FOR NORGES INGENIØRORGANISASJON NR. 05/2004 SEPTEMBER Sett barna på CV-en! Tilværelsen med små barn gir viktige ferdigheter og kunnskap både til mor

Detaljer

Aktuelt. Sentrum Dyreklinikk: - LA-medlemskap gir oss et kvalitetsstempel. Nr. 1 mai 2008 Årg. 14

Aktuelt. Sentrum Dyreklinikk: - LA-medlemskap gir oss et kvalitetsstempel. Nr. 1 mai 2008 Årg. 14 Aktuelt Sentrum Dyreklinikk: - LA-medlemskap gir oss et kvalitetsstempel Økonomiforbundet: - Ingen annen arbeidsgiverforening har LAs kompetanse om regnskapsbransjen Arbeidsrettslige forhold: - Ferie arbeidsgivers

Detaljer

FOLKETS RØST. Like mye deltid i offentlig sektor. LO i Oppland TELEFON 61 18 79 20 E-POST oppland@lo.no

FOLKETS RØST. Like mye deltid i offentlig sektor. LO i Oppland TELEFON 61 18 79 20 E-POST oppland@lo.no SYNLIGHET NÆRHET STOLTHET FOLKETS RØST Magasin for LO i Gjøvik, Nordre- og Søndre Land, Vestre- og Østre Toten og Etnedal (GLTE) OKTOBER 2008 Like mye deltid i offentlig sektor Spesialist i arbeidsmedisin

Detaljer

Forhandlinger i Stortinget nr. 99 2004 7. jan. Muntlig spørretime

Forhandlinger i Stortinget nr. 99 2004 7. jan. Muntlig spørretime Forhandlinger i Stortinget nr. 99 2004 7. jan. Muntlig spørretime 1501 Møte onsdag den 7. januar 2004 kl. 10 President: I n g e L ø n n i n g Dagsorden (nr. 38): 1. Spørretime muntlig spørretime 2. Referat

Detaljer

BYGNING. God jul og godt nytt år F AGBLADET - NR 4-2002

BYGNING. God jul og godt nytt år F AGBLADET - NR 4-2002 F AGBLADET - NR 4-2002 BYGNING STIFTELSEN BÆK - Tømrer og Snekkernes Feriefond God jul og godt nytt år LEDEREN S 2 TØMRER AKKORDER I PEAB AS S 5 ST I FTELSEN FERIEFOND TØMRER SNEKKERNES OG EN SØRGELIG

Detaljer

oppgangskonjunktur bygget finanskrisen seg opp fra sommeren

oppgangskonjunktur bygget finanskrisen seg opp fra sommeren Åpen høring i finanskomiteen tirsdag den 18. mai 2010 kl. 11 Møteleder: To r g e i r M i c a e l s e n (A) (komiteens leder) Sak: Finansmarknadsmeldinga 2009 (Meld. St. 12 (2009 2010)) Møtelederen: På

Detaljer

NR. 2. JUNI. 2010 17. ÅRGANG. Nyhetsmagasin fra NHO Service

NR. 2. JUNI. 2010 17. ÅRGANG. Nyhetsmagasin fra NHO Service SERVICE NR. 2. JUNI. 2010 17. ÅRGANG Nyhetsmagasin fra NHO Service I 2004 hadde 8,5 prosent av norske kommuner en eller annen form for fritt brukervalg innenfor områder som grunnskole, barnehager og pleie

Detaljer

Forsvar arbeidsmiljøloven

Forsvar arbeidsmiljøloven B-Postabonnement GRATISAVISA TIL RØDT Returadresse: Rødt Dronningens gate 22, 0154 Oslo Nei til det mørkeblå arbeidslivet: Foto: Kjetil Ree/CC. Forsvar arbeidsmiljøloven TISA-avtalen: Foto: Jim Forest.

Detaljer

Trykk deg fram til tillitsvalgtnettet

Trykk deg fram til tillitsvalgtnettet INFORMASJONSBLAD TIL TILLITSVALGTE mai NR. 3 04 ÅRGANG 2 Trykk deg fram til tillitsvalgtnettet Fagforbundets tillitsvalgte kan finne nyttig og oppdatert stoff på www.fagforbundet.no/tvnett TEKST: JAN TORE

Detaljer

Nr. 1-2013 - 96. årgang. Sparebanken Øst endrer i det små Side 6

Nr. 1-2013 - 96. årgang. Sparebanken Øst endrer i det små Side 6 Nr. 1-2013 - 96. årgang Sparebanken Øst endrer i det små Side 6 N Y H E T E R NIBOR: Påstander om manipulasjon tas alvorlig Påstandene om at den norske pengemarkedsrenten, NIBOR, skal ha vært manipulert

Detaljer

Polske Antoni tok norsk svennebrev

Polske Antoni tok norsk svennebrev 2 12 februar Efta-dom bekymrer 20 Polske Antoni tok norsk svennebrev Zdobyl dokumenty czeladnicze 34 leder ELINE LØNNÅ ansvarlig redaktør eline@lomedia.no Ulike verdener BARE NOEN UKER før startskuddet

Detaljer

Aktuelt. Strømprisene truer drivhusnæringen. Framtidig organisering av avløserlaga tilsier at alle bør bli medlem av LA. Nr. 1 mars 2003 Årg.

Aktuelt. Strømprisene truer drivhusnæringen. Framtidig organisering av avløserlaga tilsier at alle bør bli medlem av LA. Nr. 1 mars 2003 Årg. Strømprisene truer drivhusnæringen Vinterens strømpriser har ført til permitteringer i flere gartnerier. LA-Aktuelt har besøkt Narve Huseby Wiker som driver drivhusproduksjon av agurker. Sammenlignet med

Detaljer