Styrets beretning. Regnskapsåret KrediNor Pb 782 Sentr Oslo. Tlf

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Styrets beretning. Regnskapsåret 2008. KrediNor Pb 782 Sentr. 0106 Oslo. Tlf. 22 00 91 00. marked@kredinor.no"

Transkript

1 KrediNor Pb 782 Sentr Oslo 08 Tlf Styrets beretning 2008 Regnskapsåret Om virksomheten Design: GRID design Trykk: Lobo Media AS

2 rune brandstadmoen adm. direktør i Kredinor Innhold Med blikket mot fremtiden og bena på jorden Kundefokus, kunnskap og sunn fornuft Kundens omdømme er vårt ansvar Utfordrer på 105 år søker utfordrere Ledelse i fokus Gullgraver med spennende fremtid Vi kjenner gråsonene og vet hvordan unngå dem Styrets beretning Regnskap 2008 Betalingsforholdene i fremtiden Kundeoppfølging og inkasso er ikke helt fra grunnen av, noe som ikke har bransjen som er kjent for å være av vært gjort før. Forutsetningen for det den høytflyvende typen. Imidlertid hele er innholdet, som vi allerede har har KrediNor med sin 105-årige i vår organisasjon. historie nå tatt fatt på utviklingen av - Dette er den største satsningen morgendagens informasjonsbedrift. i hele selskapets historie. Men vi er i en For det er informasjon det handler om. tid hvor både prosesser, verdikjeder, Hvordan den kommer inn, hvordan forretningsmodeller og ikke minst den behandles, hvordan den kommer politiske prosesser er i endring. Ved ut. Potensialet er enormt. Og det å bygge et globalt verktøy som kan viktigste er at fremtidens løsninger utnytte alle typer informasjon til beste også vil optimalisere dagens arbeid. for både våre oppdragsgivere og våre For hele forutsetningen for å kunne oppdragsgiveres kunder, møter vi levere, er jo den kompetansen som fremtiden proaktivt, samtidig som vi allerede sitter her. har fokus på dagens utfordringer. - Vi skal levere de samme - Den store fordelen ved dagens produktene på en bedre måte, vi skal - og i enda større grad morgendagens utvikle helt nye produkter og vi skal teknologi, er at den virkelig kan hjelpe gjøre det til en lavere pris og med oss å bevare det menneskelige i høyere kvalitet. Våre oppdragsgivere våre relasjoner. Vi kan også bevare og våre oppdragsgiveres kunder skal det langsiktige perspektivet. Den merke en forskjell, også i dag. For massive genereringen av kunnskap slik er det med forskning, at man på og informasjon som avleires i våre veien finner ting man kan bruke. Jeg prosesser har aldri blitt forsøkt liker ikke klisjéer som kvantesprang, utnyttet til fulle. Teknologi vil spille for vi bygger sten på sten, men i vår en stadig større rolle, det er derfor verden kan vi sammenligne det med ingen tvil om at denne satsningen vil en reise som vi allerede har startet. gi oss mangedobbelt uttelling. Vi er - Med våre muskler, vår innsikt i den lykkelige situasjon at vi gleder og nå vår ambisjon, har vi allerede satt oss til fremtiden. For oss har reisen i gang utviklingen av morgendagens allerede startet, og vi er med, uansett informasjonsbedrift. Noen av Europas hvor den ender. fremste fagfolk er i disse dager i full gang med å utvikle en unik løsning som vil gi våre oppdragsgivere og KrediNor økt konkurransekraft. Dette er store ord. Men vi utvikler 100%-løsninger Rune Brandstadmoen 1

3 kim holger hansen LEDER divisjon energi/bredbånd KREDINOR anne lise mevold divisjon handel i KREDINOR Kim Holger Hansen leder avdelingen som i hovedsak betjener energibransjen, en bransje i en spennende utvikling. Fra å være en fredelig monopolistleverandør av strøm for noen år siden har bransjen forandret seg til å bli en aktør i konkurranseutsatte segmenter innen telecom tjenester. KrediNors historie i Norge er både lang og interessant. Den handler om skiftende tider, oppgang og nedgang, den handler om å tilpasse seg dagens virkelighet og den handler om å vise mennesker respekt. Kundefokus, kunnskap og sunn fornuft KrediNor har over 20 års erfaring med energibransjen og har nå over 80 energiselskaper som kunder. Vi har gjennom disse årene hatt fokus på løsninger som er tett integrerte med bransjens systemløsninger, mange av disse løsningene er vi i dag alene om å kunne levere. - Til tross for en høy vekst så ønsker vi å holde beina på jorda og fokusere på å gi kundene de beste resultatene og den beste servicen. Vi ønsker å la resultatene snakke for oss, sier Kim Holger Hansen, leder for Divisjon Energi/Bredbånd i KrediNor. - Vi har hatt veldig fokus på segmentering og kundebehandlingen. Dette er det viktigste, for det sier seg selv at enhver energileverandør har et enormt spenn i sin kundeportefølje. Fra avanserte store bedrifter til den minste private abonnent. I betalingsoppfølgingen krever alle disse ulik tilnærming. - Vår kjernevirksomhet er stadig vekk inkasso, men i 95% av alle tilfeller jobber vi jo med praktiske betalingsløsninger som kunden kan leve med og som er lønnsom og riktig for vår oppdragsgiver. Det er også slik at når det gjelder energiregninger, så er folk flest opptatt av å gjøre opp for seg. - Vår jobb blir derfor ofte å legge til rette for kundene, noe vi har lykkes bra med. Alt har blitt gjort i tett samarbeid med våre energikunder over hele landet. Og det er store forskjeller fra landsdel til landsdel, noe som igjen gir seg utslag i segmenteringsmodellene. - Energibransjen er liten og alle kjenner alle. Samarbeidet med våre oppdragsgivere er så tett at vi tenker på dem som en familie. Vi samles relativt ofte. På grunn av den geografiske inndelingen kan vi utveksle mengder av nyttig informasjon. Vi i KrediNor opptrer som en katalysator med et omfattende kursog konferansetilbud. Kompetanseutvikling er et nøkkelord i denne bransjen. Kurs-og konferansetilbudet er selvfølgelig også segmentert. Våre oppdragsgivere kan velge mellom alt fra vekttallskurs i ledelse og administrasjon til praktiske kurs for f eks opplæring av kundebehandlere. Alle trenger påfyll av kunnskap, også vi. Vi kan glede oss over å få dette påfyllet gjennom det tette samarbeidet vi har med vår energifamilie. - Det er jo vi som har kontakten med våre oppdragsgiveres kunder i en oppfølgingssituasjon, fastslår Anne Lise Mevold, leder for Divisjon Handel, - dette er et ekstremt følsomt tidspunkt i ethvert kundeforhold. Derfor er det helt avgjørende at vi har sterke systemer og solide rutiner som ivaretar det menneskelige i en slik situasjon. Hele KrediNors virksomhet er tuftet på handel, så sånn sett forvalter Mevold en verdifull arv, noe hun ikke har et sterkt forhold til. Jeg tenker sjelden slik på det i det daglige. Men det er nok riktig at det allerede ved stiftelsen ble lagt føringer for den menneskelige siden i vår virksomhet. Dette er noe både jeg og alle andre i KrediNor er svært opptatt av og er en del av. - Det tette samarbeidet med våre oppdragsgivere og aktiv oppfølging av resultater fra kundetilfredshetsundersøkelser (KTI), gir oss et godt grunnlag for å finne ut hvordan vi kan forbedre oss på alle områder. Siste KTI undersøkelse (desember) ga overveldende mange positive tilbakemeldinger. Den ga også helt konkrete tilbakemeldinger på forbedringer som oppdragsgivere ønsket seg. Et slikt engasjement fra kundene er en ren gavepakke i arbeidet med våre utviklingsprosesser. Vi ønsker oss en enda bredere deltakelse fra kundene i våre KTI målinger, det har vi som et uttalt mål for Min personlige kjepphest i alle andre sammenhenger er lagarbeidet, at vi jobber i team. Både med våre oppdragsgivere og at vi kan jobbe i tverrfaglige team internt. Det gir gode resultater, og med godt teamarbeid kan vi få to pluss to til å bli mer enn fire. Jeg kan med en viss stolthet nevne at svært mange av våre nyere segmenteringsmodeller og dataapplikasjoner er utviklet i tett samarbeid med våre oppdragsgivere. Det sier seg kanskje selv at et slikt samarbeid er nødt til å gi de beste resutater. Men likevel skal det både tillit og åpenhet til for i det hele tatt å kunne ha et så tett samarbeid med sine oppdragsgivere. Vi er svært glade for den tilliten, avslutter Mevold. 2 3

4 Espen Munch LEDER divisjon bank/finans i KREDINOR Utfordrer på år søker utfordrere Espen Munch leder KrediNors divisjon bank/ finans. Dette er en ganske ny avdeling i KrediNor. Som nybegynner er avdelingen en skikkelig utfordrer i en spesiell og spesialisert bransje. Vi hadde omkring oppdrag i fjor, og kan konstatere at vi fortsatt vokser og tar markedsandeler, forteller Espen Munch. Om kvaliteten på saksbehandlingen er så upåklagelig som den er, vil KrediNor gjøre den enda bedre: Klagepromillen i 2007 var på grensen til null; bare 0,02. Likevel tror vi at den kan senkes ytterligere og har iverksatt flere nye tiltak i så måte, sier Munch. Kvalitetssikringsarbeidet løper parallelt med utviklingen av KrediNors overordnede mål om å levere markedets høyeste løsningsgrad på kundeporteføljene. - Klart vi har en gründerfølelse, medgir Espen Munch, som deler arbeidsuken mellom Fredrikstad og Oslo. Ambisjonen vår er både grei og konkret: Vi skal levere det beste resultatet som kunden kan få i det markedet hvor vi opererer, uansett hva vi blir målt på. - Det spesielle ved vår virksomhet og kundene våre, er jo at banker og finansieringsinstitusjoner selv er eksperter på kreditt og finansiering. Som en ny aktør i dette markedet har vi valgt en strategi som er litt annerledes. Vi prioriterer det såkalte nybank - markedet, som ofte har svært slanke organisasjoner og høy grad av outsourcing. Dette siste gjelder i stor grad kundeoppfølgingen. På grunn av dette går vi på mange måter motstrøms. Vi ansetter folk, selv om det går ut over inntjeningen. Ganske enkelt fordi man ikke kan automatisere seg fra å bruke hodet i denne bransjen. En av KrediNors nyeste kunder innenfor bank/finans-divisjonen er nyetablerte Bank Norwegian. Nybank-markedet er enkelt og rett fram fordi nye aktører, som i likhet med KrediNor som nå spisser konkurranseevnen i forhold til bank/ finans, er nødt til å gjøre alt litt bedre enn de etablerte konkurrentene for å ha livets rett over tid. Jeg er imponert over disse aktørenes evne til modernisering, nytenkning og omstillingsevne i forhold til etablerte forestillinger i bransjen. De utfordrer oss på mange områder, og vi jobber sammen for å finne morgendagens gode løsninger. Vår erfaring er at relasjoner som dette, der KrediNor i større grad er en samarbeidspartner enn en leverandør i tradisjonell forstand, får de samlede resultatene opp på et høyere nivå. - Det er også stor forskjell på kundeoppfølging. Våre oppfølgingsoppdrag ligger i gjennomsnitt på ca kr ,-. Det sier seg selv at dette ikke kan gjøres maskinelt, slik som man kanskje enklere kan gjøre når det dreier seg om mindre summer. Men når det er sagt, er det også uomtvistelig at utviklingen av våre nye teknologiske systemer vil effektivisere alles arbeid, og vi vil bli i stand til å tilby kundene et førsteklasses produkt til en meget konkurransedyktig pris. Vi har jobbet tett sammen med kundene for å få til en mest mulig riktig start på utviklingen av morgendagens systemer. - Men uansett teknologi, merker vi jo allerede den styrken som ligger i å ha en historie som vår. Når vi presenterer vårt nye konsept for bank og finans, har vi sjelden problemer med å få tillit. Ingen av våre konkurrenter kan skilte med 105 års solid historie. Når dette kombineres med menneskelige ressurser og teknologi tilpasset ikke bare vår egen fremtid, men også våre kunders frem-tid, da er vi vanskelige å slå, avslutter Espen Munch, en gründer med lang historie i ryggen. 4 5

5 hanne kristoffersen er HR-sjef i Kredinor. Informasjon er vår tids gullgruve for en bedrift Per Kolbjørnsen er analysesjef i Kredinor. Fakturering, transaksjoner, kundekontakt og registervask; alt genererer informasjon som kan benyttes til å skape en mer lønnsom forretningsdrift, uansett bransje. For å hente ut de mest verdifulle gullklumpene, er vi avhengig av erfarne fagfolk. GULLGRAVER MED SPENNENDE FREMTID i fokus Vi startet 2008 med en stor organisatorisk strukturendring som følge av den overordnede strategien frem mot Det ble besluttet å dele organisasjonen inn i tre divisjoner; energi/bredbånd, handel og bank/ finans som fikk hvert sitt forretningsområde. Dette betød en relativt stor endring fra en ganske flat organisasjon, og dermed også noen nye organisatoriske utfordringer. Det ble opprettet en rekke nye leder- og mellomlederstillinger som igjen skapte et behov for å sette økt fokus på ledelse og lederutvikling. Utvikling av gode ledere er en sentral faktor for at KrediNor skal lykkes. Våre ledere påvirker medarbeideres trivsel og engasjement. Godt lederskap er også viktig for å skape jobbmotivasjon blant våre medarbeidere. Som den kunnskapsbedriften vi er, blir vi helt avhengige av våre ansattes holdninger, følelser, relasjoner og ferdigheter for å kunne nå våre mål. Gjennom 2008 har KrediNor, i samarbeid med BI, gjennomført et spesialtilpasset lederutviklingsprogram i prosessledelse. Programmet var basert på aksjonsbasert læring I KrediNor er ledelse handling, og det å skape resultater gjennom andre. gjennom veksling mellom teori, aksjon og refleksjon, og alle våre ledere gjennomførte programmet. KrediNors lederutviklingsprogram fortsetter i 2009 med to oppfølgende moduler. Vårt mål er; gjennom utøvelse av godt lederskap skal våre ledere inspirere både seg selv og andre gjennom sin væremåte, kommunikasjon og beslutningstakning slik at vi oppnår fremragende resultater. I KrediNor er ledelse handling, og det å skape resultater gjennom andre. Per Kolbjørnsen er analysesjef i KrediNor og har ansvaret for å behandle kundenes viktigste råvare, nemlig informasjonen. Enkelt forklart hjelper analysearbeidet våre oppdragsgivere å optimalisere lønnsomheten ved å etablere skreddersydde strategier for innfordring av krav, validering av kredittpolicy og porteføljeanalyse av oppdragsgivers kunder. Avdelingen jobber derfor både direkte og indirekte mot KrediNors kunder. Lagret informasjon hos KrediNor kombinert med registerdata, benyttes til å utvikle avanserte segmenteringsmodeller. Differensiering gjør at oppdragsgivers kunder får en unik behandling, hvilket gir økt løsningsgrad og reduserer kundens potensielle tap. Vi hjelper også kunder med å segmentere deres porteføljer samt å avdekke ulønnsomme segment eller kundegrupper med høy risiko. Vi har fokus på både inntektsog kostnadssiden når det gjelder kreditt. Et høyrisikosegment er ikke nødvendigvis et ulønnsomt segment dersom en tar betalt for risikoen. Inkassobransjens rammevilkår er under endring. KrediNor har valgt å møte morgendagens endrede rammevilkår med å utvikle en fremtidsrettet teknologisk plattform for å utnytte informasjon som en strategisk ressurs. Informasjon vil kunne behandles og benyttes på en rekke nye måter. Resultatet for våre kunder vil bli enda mer presise analyser og et bredere produktutvalg fra vår side. På noe lengre sikt vil vi også kunne hjelpe kundene med større deler av verdikjeden fordi vi vil besitte et unikt datagrunnlag og analytisk kompetanse. Gjenbruken av data og metode er stor når det gjelder for eksempel risikoanalyse og analytisk CRM. Datafangsten fra datavarehuset vil absolutt minne om gullgraving når vi snakker om å avdekke verdier for våre kunder. Og det er jo derfor vi er her. 6 7

6 TOR BERNTSEN er LEDER I KREDINORS JURIDISKE AVDELING - Vi har den juridiske ekspertisen som sørger for at alt skjer i henhold til lover og regler. Troverdighet og korrekthet på dette området er avgjørende både for oppdragsgivere, for deres kunder og for KrediNor selv. Vi har lang erfaring på området og vi kjenner gråsonene. KrediNor er ansvarlig for at oppdragsgiver ikke havner i en slik sone. Noe som kan være fort gjort, om man ikke kjenner tilstrekkelig til regler og forskrifter. Hos KrediNor er det vi i juridisk som er garantisten for at kundene ikke behandles vilkårlig eller i gråsonen for hva som er tillatt og etisk forsvarlig. - Vi har et av Norges mest spesialiserte miljøer for pengekravsrett. I dag er vi i ferd med å spesialisere Advokatene i KrediNors juridiske avdeling er spesialister på Pengekravsrett, et nokså smalt område innenfor jussen. Fagavdelingen er en krumtapp i KrediNorsystemet. oss ytterligere. I og med at KrediNor nå er organisert i divisjonene handel, energi og bank, faller det naturlig at vår spesialisering følger dette. - Vår juridiske funksjon kan sees på en tredelt måte. Vi fyller KrediNors eget behov for juridisk kompetanse, vi sørger også for rettskaffenhet og etikk i forhold til kunder og skyldnere og til slutt så er vi oppdragsgivers sikkerhet for at man ikke trår feil og havner i en ufrivillig gråsone. - I vår bransje havner vi ofte i søkelyset, enten det dreier seg om medier eller om f.eks. forbrukermyndighetenes ønske om å verne enkeltpersoner som har havnet i et uføre. I dette søkelyset er det svært viktig at alle lover og forskrifter er fulgt. Og ikke minst at alle etiske standarder følges. Hos oss er det viktig å være bevisst på at det ikke på noen måte er straffbart å ha betalingsproblemer. Våre kunder har ikke bedrevet økonomisk kriminalitet. vi sørger for rettskaffenhet og etikk i forhold til kunder og skyldnere og til slutt så er vi oppdragsgivers sikkerhet for at man ikke trår feil og havner i en ufrivillig gråsone. 8 9

7 Tittel Tittel Styrets beretning Styret Valgt på generalforsamlingen 29. april 2008: Adm.dir. Ingebjørg Brown Finaref AS, styreleder Adm.dir. Sverre Gjessing Fjordkraft AS, nestleder Avd.leder Elinn M. Alfstad Thorsen YX Energi AS, styremedlem Credit Manager Odd Kjetil H. Liland GNT Norway AS, styremedlem Kreditt- og analysesjef Christian Wennberg Svendsen ya Bank AS, styremedlem Ansattes representanter: Eva Hiller Christiansen Sophy Higgins Steine Regnskapssjef Venke Nordahl Grøstad Via Travel AS, varamedlem har møtt på alle styremøtene Kredittsjef Bodil Sandvik YIT Building Systems AS, varamedlem Valgkomite: Kredittsjef Ragnar Juul Electrolux Home Products Norway AS, leder Kredittsjef Bodil Sandvik YIT Building Systems AS, medlem Økonomisjef Anders Haug YX Energi AS, medlem Ledelsen Rune Brandstadmoen, adm.dir Susanne Andersen, It-sjef Tor Berntsen, leder juridisk avdeling Geir Dyran, markedssjef Jon Færden, økonomisjef Kari Elisabeth Hamre, adm.sekr. Kim Holger Hansen, leder Energi/Bredbånd Hanne Kristoffersen, HR-sjef Anne-Lise Mevold, leder Handel Espen Munch, leder Bank/Finans Terje Veblungsnes, IT-strateg Foreningens virksomhet Kreditorforeningen i Christiania nå KrediNor - ble etablert 9. januar 1905, og styret legger herved frem Foreningens beretning nr KrediNor er en av de største aktørene i markedet innen virksomhetsområdet fordringsadministrasjon. Med sin struktur som medlems- og interesseorganisasjon og med sin faglige tyngde er KrediNor også en sentral aktør overfor myndigheter og media innen virksomhetsområdet. Medlemmene drar nytte av kurs, juridisk bistand, et internasjonalt nettverk, informasjon og faglig møtevirksomhet. Tyngdepunktet i den økonomiske virksomheten er inkassotjenester, men verdikjeden omfatter bistand til alle fordringsadministrative rutiner, først og fremst i egen regi, men også i nært samarbeid med andre aktører. Inkassoproduktet er så langt det viktigste for Foreningen både volummessig og resultatmessig. Nyere produktområder, Fakturaservice, Låneservice, Parkeringsservice og Sikringsservice, støtter først og fremst opp om hovedproduktet. KrediNor har i sin strategi valgt å være landsdekkende i sin økonomiske virksomhet og har for tiden 13 kontorer over hele landet. Foreningsarbeidet drives delvis i egen regi, delvis i nært samarbeid med lokale foreninger. De samarbeidende lokale foreninger er nå Foreningen KrediNor Lillehammer, KrediNor Møre og KrediNor Narvik/Harstad. Rammebetingelser Kredittveksten i Norge har vært høy gjennom mange år, men var i siste halvår 2008 preget av de omfattende endringene i norsk og internasjonal økonomi. Virkningene av finanskrisen for inkassobransjen har flere fasetter. Ikke minst fordi krisen fortsatt er i bevegelse, er virkningene for KrediNor fremdeles uvisse. Umiddelbare effekter kan først og fremst være færre inkassosaker på grunn av lavere aktivitet i næringslivet, mot dette kan vi se mer betalingsmislighold som kan gi flere saker men også saker med dårligere løsningsmulighet. Den økonomiske politikken skal motivere til økt forbruk, og utsiktene for 2009 peker mot en bedre økonomi for husholdningene flest, samtidig som en stadig større gruppe blir kastet ut i arbeidsløshet. En entydig effekt av endringene i økonomien kan så langt ikke vises i KrediNors virksomhet. For husholdninger var kredittveksten i 2008 på 7,1% (11,2%), for kommunal sektor på 11,5% (9,2 %) og for foretakene på 14,9% (21,1 %). Kredittveksten er den ytre faktor som historisk har påvirket aktiviteten mest i bransjen. Ved utgangen av 2008 var det registrert 122 inkassoforetak i Norge, en økning på 2 foretak i løpet av året. 30 av disse selskapene har negativt driftsresultat. Bransjestatistikken viser en langt større økning i antall nye saker i 2. halvår enn i 1. halvår, året som helhet viser en vekst på 13,5%. KrediNor har hatt en tilsvarende vekst på 16,7% og har en markedsandel på 17,4%. Bransjen har en vekst i inkassoinntekter på 10,4% og på innkasserte midler på 11,0%. Tilsvarende tall for KrediNor er henholdsvis 8,9% og 23,1%. Konkurransesituasjonen skjerpes stadig. Dette merkes i kampen om de større kontraktene og særlig der det er aktuelt med inkasso på et internordisk marked. Vi anser det som viktig å komme sterkere på banen i nabolandene for å kunne tilby løsninger der oppdragsgiver opererer i flere land. Vi har en god dialog med Kredittilsynet som har tilsyn med virksomhetsområdene inkasso og låneadministrasjon. Inkassoklagenemnda, som er et lovbestemt samarbeid mellom bransjeforeningen og Forbrukerrådet, behandler klager på inkassobyråenes saksbehandling. 15 klager mot KrediNor har vært behandlet i nemnda i 2008 mot 17 i 2007, av disse har nemnda gitt klager medhold i 2 saker mot 1 i I bedriftens avvikssystem er det registrert 58 klager, totalt utgjør klagene 0,05 promille av behandlede saker i KrediNor. Vi anser dette som tilfredsstillende i betraktning av det store antall saker som behandles av KrediNor. Den store trusselen mot bransjen er de endringer i salærforskriften som er varslet. Justisdepartementet sendte 22. desember ut et høringsnotat som inneholder forslag om vesentlige endringer i maksimalsatsene. Virkningene av dette vil kunne redusere KrediNors inntekter med 38% hvis de blir gjennomført i sin helhet. KrediNor er ikke i en særstilling i bransjen, og det sier seg selv at en gjennomføring av forslaget vil medføre en total omveltning for samtlige aktører. Det vil nødvendigvis også ha en vesentlig effekt for næringslivet som får helt andre rammebetingelser for innfordringsprosessen. Bransjen er selvfølgelig en aktiv pådriver for å styre endringene i riktig retning, arbeidet ledes av Baard Sig. Bratsberg som leder av bransjeforeningen. Produkter og markeder Inkassovirksomheten er den bærende økonomiske aktivitet i bedriften og står for 88 % av inntektene. Foreningen mottok inkassooppdrag, en økning på 16,7 % fra Totalt innkassert i 2008 utgjør 2,9 milliarder kroner, en økning på 23,1 % fra året før. Fakturaservice er en naturlig forlengelse av produktløpet der KrediNor administrerer fordringene også før forfall med oppfølging av kundereskontro og avstemming av kundens bankkonto. Parkeringsservice 10 11

8 Tittel Tittel Fra venstre: Christian Wennberg Svendsen, Sophy Higgins Steine, Sverre Kristian Gjessing, Eva Hiller Christiansen, Venke Nordahl Grøstad, Rune Brandstadmoen, Ingebjørg Brown, Elinn M. Alfstad Thorsen, Odd Kjetil H. Liland og Låneservice er spesialiserte produkter for reskontrooppfølging før forfall. Parkeringsservice tilbyr tjenester i samarbeid med NetPark Systems AS til parkeringsselskapene, Låneservice tilbyr administrative systemer for låneforvaltning. Sikringsservice tilbyr oppsporing og innhenting av biler og kredittkort i forbindelse med mislighold av kreditt. Juridisk bistand til Foreningens medlemmer og Foreningens kursvirksomhet er viktige elementer i Foreningens tjenestespekter, samtidig som de gir egne inntekter og støtter opp om inkassovirksomheten. Virksomheten er avhengig av effektive datasystemer både i interne og eksterne prosesser. En vesentlig del av produktutviklingen ligger i systemer i grensesnittet mellom våre kunder og oss, ikke minst i integrasjon mellom våre kunders og våre egne systemer. Nettkontor-løsningen er en viktig konkurransefaktor som krever kontinuerlig videreutvikling. En ny oppdatering er lansert i I nært samarbeid med kredittopplysningsselskaper og konsulentselskaper er det utviklet rutiner i nettkontoret som gir nye og fremtidsrettede løsninger for våre kunder. Interne prosesser Styret og ledelsen har gjennomført revisjon og oppdatering av Foreningens strategi. Arbeidet har bygget på dagens virksomhetsgrunnlag og de positive resultater som er oppnådd gjennom mange år. Strategien tar hensyn til de markedsendringer som skjer i form av bransjeglidninger, internasjonale arenaer, nye handelstrender og endringer i kjøps- og betalingsmønster. Blant virkemidlene i gjennomføring av strategien er det i 2008 iverksatt endring i organisasjonen med spesialisering mot de definerte forretningsområdene Handel, Bank og finans og Energi og bredbånd. Forretningsområdene er tilført ny kompetanse og styrket med henblikk på økt servicegrad overfor kundene. En egen fagavdeling for analyse er opprettet, avdelingen skal arbeide både eksternt og internt, både bistå våre kunder i eksempelvis kundesegmentering og tilrettelegge for bedre løsningsmodeller i egen organisasjon. Det er påbegynt et omfattende arbeid med utvikling av ny IT-plattform, arkitektur og databaser for dagens og nye tjenester. Dette medfører at det i 2009 er besluttet å innsource utviklingsoppgaver og øvrig teknisk kompetanse som tradisjonelt er kjøpt eksternt. Utviklingen av en datavarehusløsning ble stoppet i sluttfasen etter at KrediNor fant at løsningen ikke tilfredsstilte de krav som var stilt. Det pågår en rettslig prosess med leverandøren av løsningen i forbindelse med det økonomiske oppgjøret. Utviklingen av nytt system for Parkeringsservice er fullført i Lederutviklingsprogrammet som ble igangsatt i 2007, er sluttført. Programmet har ført til igangsetting av en rekke prosjekter som skal effektivisere og forbedre rutiner innen saksbehandling, salg og HR. Samtidig har forslaget om ny salærforskrift gjort det nødvendig å iverksette vurdering av konsekvenser og virkemidler ved en eventuell gjennomføring. Resultat De totale driftsinntekter utgjorde i 2008 kr mot kr i 2007, en økning på 8%. Driftskostnadene har økt med 21%. Den store økningen i driftskostnader reflekterer en bemanningsmessig styrking av kompetanse og kapasitet og utviklingsprosessen mot ny IT-platform. Regnskapet er gjort opp med et ordinært resultat på kr Etter skatt gir dette et overskudd på kr som tillegges egenkapitalen. For konsernet er driftsinntektene kr og resultat etter ska tt kr Styret bekrefter at forutsetning for fortsatt drift er til stede. Medlemmer Ved årsskiftet hadde KrediNor medlemmer. De 3 samarbeidende kreditorforeninger hadde 720 medlemmer. Totalt er det en økning på 181 medlemmer. Personal- og arbeidsforhold Antall utførte årsverk utgjorde i årsverk mot 228 årsverk i Av antall ansatte utgjør kvinneandelen 63 %. Blant kvinner utgjør deltid 15 % av utførte timeverk, blant menn utgjør deltid 6 %. Det er overvekt av kvinner blant saksbehandlere i mange avdelinger, dette forsøkes tatt hensyn til i rekrutteringsarbeidet. I ledergruppen har kvinneandelen utgjort 33%. I styret er 63 % av styremedlemmene kvinner. Lønnsmessig er det ingen forskjeller mellom kvinner og menn i de forskjellige stillingskategorier. Arbeidsmiljøet er godt og lokalene tilfredsstillende. Dyktige og motiverte medarbeidere har bidratt til et godt resultat. Trivselsundersøkelser underbygger at medarbeiderne trives, samtidig som teammodellen for saksbehandling og kundekontakt medfører motivasjon og effektivitet. Sykefraværet økte fra 5,2% i 2007 til 6,0% i 2008, tiltak for å redusere dette er iverksatt. Samarbeidet mellom ledelse og ansatte fungerer godt både i det daglige arbeid og gjennom samarbeidsutvalget. De ansatte deltar i styret med to representanter. Styret takker medarbeiderne for en vel gjennomført jobb i Miljø og risiko Selskapets virksomhet forurenser ikke det ytre miljø. Energiforbruket er basert på elektrisk kraft. All virksomhet er i leide lokaler, og selskapet påvirker i liten grad energiforbruket. IT-utstyr som avvikles, leveres til destruksjonsselskap. Selskapet er ikke eksponert for finansiell risiko utover rentenivået for bankinnskudd. Oslo, 18. mars 2009 Utsiktene for 2009 Den store satsingen på produkt-, system- og markedsutvikling som er satt i gang i 2008 vil bli enda sterkere i Dette vil også være et stort økonomisk løft som gir et godt utgangspunkt for årene fremover så vel i det norske som i det skandinaviske markedet innenfor nåværende og nye tjenester. Satsingen er langsiktig og et ledd i selskapets strategi. Styret ser positivt på året som helhet, men er avventende til myndighetenes beslutning om endringer i dagens rammevilkår. Ingebjørg Brown Sverre Kristian Gjessing Odd Kjetil H. Liland Styreleder nestleder styre Styremedlem Eva Hiller Christiansen elinn M. Alfstad Thorsen Christian Wennberg Svendsen Styremedlem Styremedlem Styremedlem Sophy Higgins Steine Styremedlem Rune Brandstadmoen Adm. dir

9 Resultatregnskap Balanse 31. desember Morselskapet Konsernet Note Driftsinntekter Inkassotjenester Øvrige tjenester Sum driftsinntekter Driftskostnader Lønnskostnader m.m Andre adm. og salgskostnader Avskrivning på varige driftsmidler Tap på krav Sum driftskostnader Driftsresultat Finansinntekter og -kostnader Annen renteinntekt Avkastning på premiefond Annen finanskostnad Resultat av finansposter Morselskapet Konsernet Note ANLEGGSMIDLER Immatrielle eiendeler Utsatt skattefordel Goodwill Sum immatrielle eiendeler Varige driftsmidler Tomter, bygninger o.a fast eiendom Biler, inventar og EDB-utstyr Sum varige driftsmidler Finansielle driftsmidler Investeringer i datterselskap Netto pensjonsmidler Sum finansielle driftsmidler SUM ANLEGGSMIDLER OMLØPSMIDLER varelager Resultat før skatt Skattekostnad ÅRETS RESULTAT Overføringer Avsatt til annen egenkapital Fordringer Opptjente, ikke fakturerte inkassoinntekter Utlegg Kundefordringer Andre fordringer Fordring på datterselskap Sum fordringer Bankinnskudd og kontanter 5, SUM OMLØPSMIDLER SUM EIENDELER

10 Balanse 31. desember Kontantstrømoppstilling 2008 Morselskapet Konsernet Morselskapet Konsernet Note EGENKAPITAL OG GJELD EGENKAPITAL Opptjent egenkapital Kapitalkonto Årets resultat Sum opptjent egenkapital SUM EGENKAPITAL Note kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter Resultat før skattekostnad Periodens betalte skatt Ordinære avskrivninger Gevinst / tap ved salg av aksjer Endring kundefordringer, periodiserte inntekter Endring leverandørgjeld, periodiserte kostnader Forskjell kostnadsført pensjon - betalte premier o.l GJELD Avsetning for forpliktelser Endring i andre tidsavgrensningsposter Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter Pensjonsforpliktelser kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter kortsiktig gjeld Mottatt, ikke opptjente inkassoinntekter Klientansvar 5, Innbetalinger ved salg av varige driftsmidler Utbetalinger ved kjøp av varige driftsmidler Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter Leverandørgjeld Betalbar skatt Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter Skyldige offentlige avgifter Annen kortsiktig gjeld Netto endring i kontanter og kontantekv Gjeld til datterselskap Beholdning av kontanter og kontantevk Sum kortsiktig gjeld SUM GJELD Beholdning av kontanter og kontantekv SUM EGENKAPITAL OG GJELD Oslo, 18. mars 2009 Ingebjørg Brown Sverre Kristian Gjessing Odd Kjetil H. Liland Styreleder nestleder styre Styremedlem Eva Hiller Christiansen elinn M. Alfstad Thorsen Christian Wennberg Svendsen Styremedlem Styremedlem Styremedlem Sophy Higgins Steine Styremedlem Rune Brandstadmoen Adm. dir

11 Noter til årsregnskapet 2008 Rammebetingelser Selskapets virksomhet er inkassovirksomhet i henhold til Lov om inkassovirksomhet og annen inndriving av forfalte pengekrav (inkassoloven), og låneadministrasjon i henhold til lov om finansieringsvirksomhet kap. 4, jfr. Kredittilsynets rundskriv 17/91 og 26/91. Anleggsmidler Anleggsmidler balanseføres til anskaffelseskost og nedskrives til virkelig verdi når verdifallet forventes å ikke være forbigående. Anleggsmidler avskrives lineært over 5 år. Det er tatt hensyn til utsatt skatt for forskjeller i regnskapsmessig og skattemessig avskrivningsgrunnlag oppstått tidligere år, jfr. note 2. Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven. Det er utarbeidet etter norske regnskapsstandarder og anbefalinger til god regnskapsskikk. Pensjonsmidler/Pensjonsforpliktelser Det er foretatt implementering av pensjonsforpliktelsene i henhold til norsk standard (NRS). Så vel forsikrede som ikke forsikrede ordninger (AFP) er tatt med i vurderingen. Omløpsmidler Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kontantstrømoppstilling Kontantstrømoppstillingen er utarbeidet etter NRS og indirekte modell. Inntektsføring Inntektsføring av salærer, provisjoner mv skjer ved fordeling av innbetalinger på sak. Størrelsen på disse avhenger av beløpets størrelse og løsningstid. Konsolideringsprinsippet Datterselskapene Mannar Forvaltning AS, Heffermehl AS, Sikringsservice AS, Kreditorforeningen i Oslo AS og NetPark Systems AS Inkassosaker i arbeid/forskuddsbetalte inntekter Inkassosaker i arbeid er beregnet i henhold til Forskrift om årsregnskap m.m. for inkassovirksomhet, fastsatt av Finans- og tolldepartementet Beregningen inngår i konsernet. Eliminering av mellomværende og transaksjoner mellom selskapene er foretatt i konsernregnskapet. Noteopplysningene er felles for selskapsregnskapet og konsernregnskapet. er foretatt ut fra direkte produksjonskostnader for saker under arbeid pr justert for 50% fullføringsgrad og erfaringsmessig løsningsgrad. Systemutvikling Selskapet aktiverer utvikling av IT systemer. Det skilles mellom utvikling av nye systemer og tilpasninger av eksisterende systemer. Sistnevnte Klientmidler I henhold til ovennevnte forskrift er klientmidler og klientansvar for inkassovirksomheten kostnadsføres direkte. Kun kostnader til eksterne anskaffelser/konsulenter er gjenstand for aktivering. og for advokatvirksomheten ikke medtatt i balansen. For låneadministrasjon gjelder andre regler, her er klientmidler og klientansvar tatt med i balansen. Note 1 Driftsinntekter Mor Konsern Inkassoinntekter Låneadministrasjon Konsulenttjenester Andre inntekter Sum Note 2 Kundefordringer, utlegg Bedriftsøkonomisk avsetning for tap på fordringer er foretatt med 10% av utestående, med unntak av utestående som gjelder mva-fakturering. Avsetningen er totalt på kr Note 3 Varige driftsmidler Mor Mor Konsern Konsern Fast eiendom Biler Inventar Fast eiendom Biler Inventar edb og systemer edb og systemer Anskaffelseskost pr Tilgang Avgang i året til kostpris Anskaffelseskost pr samlet av- og nedskrivn. pr = Bokført verdi Årets ordinære av- og nedskrivninger Avskrivningssatser i % 20% 20% Årlig leie av ikke balanseførte driftsmidler: Husleien i 2008 utgjorde kr Note 4 Aksjer i datterselskaper Investeringer i datterselskaper og tilknyttede selskaper er vurdert etter kostmetoden. Firma Anskaffelsestidspunkt Forretn. kontor Eierandel Stemmeandel Kreditorforeningen i Oslo AS 2/6/03 Oslo 100% 100% NetPark Systems AS 6/12/02 Oslo 92% 92% Mannar Forvaltning AS 17/6/03 Oslo 100% 100% Heffermehl AS 15/6/04 Oslo 100% 100% Sikringsservice AS 1/1/07 Oslo 100% 100% egenkapital 1/1/08 årets resultat Egenkapital 12/31/2008 Kreditorforeningen i Oslo AS NetPark Systems AS ( ) ( ) Mannar Forvaltning AS Heffermehl AS Sikringsservice AS Sum

12 Note 5 Klientmidler Klientmidler og tilhørende klientansvar for inkassovirksomheten er ikke medtatt i balansen. Dette utgjør kr Innbetalinger blir bokført pr. bankens bokføringsdato, men er først disponible for avregning ved melding fra bank. Klientansvaret for inkassovirksomheten er sum av uavregnede innbetalinger på kr , avregnede innbetalinger klar for utbetaling på kr og forskudd fra oppdragsgivere på kr Klientmidler og tilhørende klientansvar for advokatvirksomheten er ihh til advokatforskriften 3a-3 presentert netto i balansen som bankinnskudd. Innestående bank utgjør kr og tilhørende klientansvar utgjør kr per Per utgjorde innestående på bank kr og tilhørende klientansvar utgjorde kr Note 6 Opptjente, ikke fakturerte inkassoinntekter Opptjente, ikke fakturerte inkassoinntekter representerer rene produksjonskostnader og forventede gebyrinntekter for saker under arbeid pr , justert for fullføringsgrad, som er beregnet til 50%, og erfaringsmessig løsningsgrad. Se for øvrig under Regnskapsprinsipper. Mottatte, ikke opptjente inkassoinntekter representerer innkasserte salærer på de samme sakene. Prinsippet baserer seg på forskrifter nevnt under regnskapsprinsipper, som igjen bygger på en betraktning av inkassosaker som langsiktige tilvirkningskontrakter. Note 7 Egenkapital Mor Konsern Egenkapital Årets resultat Egenkapital Note 8 Bundne midler Bedriftens bundne midler utgjør: Skattetrekkskonto Klientansvar Sikkerhetsstillelse til Kredittilsynet vedrørende Låneservice Sum Note 9 Skatter Skatter kostnadsføres når de påløper, det vil si at skattekostnaden er knyttet til det regnskapsmessige resultat før skatt. Skattekostnaden består av betalbar skatt (skatt på årets skattepliktige inntekt), endring i netto utsatt skatt og skatt av formue. Skattekostnaden fordeles på ordinært resultat og resultat av ekstraordinære poster i henhold til skattegrunnlaget. Årets skattekostnad fremkommer slik: Betalbar selskapsskatt Avsatt for lite Formuesskatt (0,3% av ) Brutto endring utsatt skatt i balansen Årets totale skattekostnad Betalbar skatt i årets skattekostnad fremkommer slik: Ordinært resultat før skattekostnad Permanente forskjeller Endring midlertidige forskjeller Grunnlag betalbar skatt Betalbar skatt årets resultat 28% Spesifikasjon utsatt skatt Midlertidige forskjeller Endring Driftsmidler Fordringer Andre regnskapsmessige forskjeller Pensjonsforpliktelse Sum midlertidige forskjeller Utsatt skattefordel 28 % Skattefordel knyttet til datterselskaper er ikke oppført i balansen. Betalbar skatt i balansen fremkommer slik: Betalbar skatt på årets resultat Sum betalbar skatt Note 10 Pensjonskostnader, -midler og -forpliktelser Selskapet er pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon. Selskapets pensjonsordninger tilfredsstiller kravene i denne lov. Selskapet har pensjonsordninger som omfatter i alt 274 personer i morselskapet. Ordningene omfatter en lukket ytelsespensjonsordning og en innskuddspensjonsordning. I tillegg er selskapet omfattet av finansnæringens AFP-ordning. Beregningene er foretatt av aktuar og er basert på foreliggende norsk regnskapsstandard. Årlig pensjonskostnad inngår i posten lønnskostnad, og består av endring i forpliktelse og pensjonsmidler, samt betalte premier på kollektiv pensjon Nåverdi av årets pensjonsopptjening Rentekostnad av pensjonsforpliktelsen Periodisert arbeidsgiveravgift 744 Administrasjonskostnad

13 Avkastning på pensjonsmidler Pensjonskostnad inkl. arbeidsgiveravgift Resultatført planendring -77 Resultatført estimatavvik Netto pensjonskostnad Faktisk Estimat KrediNor 1/1/ /12/2008 Opptjente pensjonsforpliktelser Beregnede pensjonsforpliktelser Pensjonsmidler (til markedsverdi) Ikke resultatførte estimatendringer og avvik Netto pensjonsforpli ktelse Økonomiske forutsetninger: Avkastning på pensjonsmidler 5,75% 5,70% Diskonteringsrente 4,70% 4,70% Forventet lønnsregulering 4,50% 4,50% Forventet G-regulering 4,25% 4,25% Årlig reg. av pensjoner under utbetaling 2,00% 2,00% Gjennomsnittlig arbeidsgiveravg.faktor 14,10% 14,10% Anvendt uttaksprosent AFP 45,00% 45,00% Frivillig avgang/turnover 2,00% 2,00% Som aktuarmessige forutsetninger for demografiske faktorer og avgang er lagt til grunn vanlig benyttede forutsetninger innen forsikring. Note 11 Lønnskostnader Lønnskostnader (beløp i 1000 kr.) Lønninger Arbeidsgiveravgift Pensjonskostnader Andre ytelser Sum mor Gjennomsnittlig antall ansatte Lønnskostnader (beløp i 1000 kr.) Lønninger Arbeidsgiveravgift Pensjonskostnader Andre ytelser Sum konsern Ytelser til ledende personer Daglig leder Styret Lønn Andre ytelser Pensjonsutgifter Bedriften har en bonusordning der bonus kommer til utbetaling hvis driftsresultatet overstiger 8% av omsetningen. Bonus utgjør inntil 24% av driftsresultatet og fordeles likt på alle ansatte. For 2008 er det utgiftsført bonus med kr Revisor Godtgjørelsen til revisor fordeles på følgende måte: B beløp eks mva Lovpålagt revisjon Andre attestasjonstjenester Skatterådgivning - Andre tjenester utenfor revisjonen Kostnadsført godtgjørelse til revisor for Note 12 Mellomværende med selskaper i samme konsern Fordringer Gjeld Netpark Systems AS Heffermehl AS Mannar Forvaltning AS Kreditorforeningen i Oslo AS Sikringsservice AS Note 13 Annen kortsiktig gjeld I posten annen kortsiktig gjeld inngår følgende (beløp i 1000 kr.) Mor Konsern Skyldige feriepenger inkl AGA Avsetning bonus Avsetning styrehonorar Påløpte kostnader Mellomværende med kreditorforeninger Sum kortsiktig gjeld Note 14 Sikkerhetsstillelser /ansvar KrediNor er lovpålagt til enhver tid å ha sikkerhetsstillelse som utgjør 1/40 av klientansvaret, jfr. Forskrift til inkassoloven 3-2 til 3-4. Sikkerhetsstillelsen for utøvelse av virksomhet som formidler av lån og garantier, jfr. Lov 10. juni 1988 nr. 40 og forskrift 14. september 1990 nr. 764 skal til enhver tid utgjøre kr Gjennomsnittlig antall ansatte

14 24 25

15 Betalingsforholdene i mill 4 mill 3 mill 2 mill 1 mill Inkassosaker i Norge Antall inkassosaker + - % Konkurser i Europa Kilde: Kredittilsynet Inkassobransjen Ved utgangen av 2008 var det 122 inkassoforetak som var under tilsyn av Kredittilsynet, hvorav fem foretak hadde bevilling for å drive oppkjøp av forfalte pengekrav. Norske inkassoforetak mottok inkassooppdrag i 2008 hvilket er en økning på 13,5% i forhold til Inkassosaker under utførelse hos norske inkassobyråer ved årets utgang representerte misligholdte forpliktelser på til sammen kr 54,3 mrd en økning på 19,2%. Norske inkassobyråer innkasserte kr 16,5 mrd. i 2008, hvilket er det høyeste beløp innkassert på ett år så langt Betalingsadferd 2008 Både avtalt kredittid og faktisk betalingstid varierer stort i Europa. Avviket mellom avtalt og faktisk kredittid, som har stor betydning for den enkelte bedrifts likviditetssituasjon, er fremdeles størst i Italia, Frankrike og England. Norge har gjennom flere år vært best i Europa og har vært det land som både har benyttet den korteste avtalte kredittid og den raskeste faktiske betalingsstrømmen. KrediNor er av den oppfatning at dette skyldes at Norge i mange år har innarbeidet gode, så vel lovmessige som bedriftsmessige rutiner for innfordring. I EU har man beregnet at nær halvparten av de tapene bedriftene får i løpet av et år skyldes dårlig reklamasjonshåndtering og mangelfulle inkassorutiner. I tillegg påfører manglende innfordringsrutiner bedriftene økt kapitalbinding. Ved årsskiftet hadde norske bedrifter, etter Dun & Bradstreets beregninger, kr 595,0 mrd. i utestående fordringer. Med en gjennomsnittlig effektiv 30, kredittid på 30 dager medfører det en kredittomsetning i Norge på kr 6 734,0 mrd., og da er bank og finans 24,285714ikke medregnet. Dette medfører at 1 dag økt effektiv kredittid medfører en gjennomsnittelig økt kapitalbinding på kr 18,5 mrd. pr. dag. konkurser pr virksomheter. Luxemburg ble fulgt av Østerrike, som hadde 224 og Frankrike med 215. Gjennomsnittlig er det i Europa 83 konkurser pr virksomhet. Danmark hadde 149, Norge 142, Sverige 108 og Finland 107 konkurser pr virksomheter. 28% økning i antall konkurser i Norge Det ble åpnet konkurser i Norge i Dette er en økning på 27,8% og er et klart brudd med den nedadgående trenden som har vært de fire siste år. I 4. kvartal 2008 ble det åpnet 70% flere konkurser enn i samme periode i Med den økning som foreligger inn i 2009 forventes en betydelig økning konkurser i Det høyeste antall konkurser som har vært registrert var i 1992 med Det forventes at dette antallet blir passert i løpet av Hver fjerde konkurs er et enkeltpersonforetak. Andelen enkeltpersonforetak som går konkurs har sunket konkurser gjaldt enkeltpersonforetak som også inkluderer personlige konkurser. Økningen her var på 3,6% fra Tre av fire konkurser, i alt 2 600, var etter dette såkalte foretakskonkurser som omfatter alle foretak unntatt enkeltpersonforetakene. I fjor var det 41% flere foretakskonkurser enn i Det at hver fjerde konkurs skjer blant enkeltpersonforetak er en betydelig utfordring for de som selger på kreditt. Den økonomiske driften for personlige næringsdrivende er langt mindre transparent enn for aksjeselskaper, fordi enkeltpersonforetak pr. i dag ikke er underlagt de samme regler om regnskapsmessig rapportering som aksjeselskapene. Dette setter store krav til kredittyternes vurderingsevne for de vurderingsmodeller som baseres på tall fra bedriftenes regnskap vil mangle offisielle vurderingsdata. Konkurser i Norge Kilde: Statistisk Sentralbyrå Hellas Luxemburg Irland Spania Finland Portugal Norge Danmark Sveits Sverige Østerrike Nederland Italia Belgia England Tyskland Frankrike Kilde: Insolvenzen 2008 in Europa /09 Creditreform -/+ AG % Betalingsadferd , , Avtalt Avtalt Avtalt For- For- For- Faktisk Faktisk Faktisk kredit- kredit- kredit- sinket sinket sinket betal- betal- betalkredittid kredittid kredittid betaling betaling betaling ingstid ingstid lingstid 7, Italia Frankrike 1, England Belgia -4, Østerike Sveits -10, Nederland Tyskland Sverige Norge Kilde: Insolvenzen in Europa 2008/09 Creditreform AG Konkursutviklingen i 2008 Konkursutviklingen internasjonalt Trenden med nedadgående antall konkurser innenfor EU 15 statene pluss Norge og Sveits er brutt i Antall konkurser økte med 17,3%, fra til I Spania og Irland var økningen over 100%. Over 1,4 mill. arbeidsplasser gikk tapt med bakgrunn i konkursene i Europa i Den høyeste relative forekomsten av konkurser (antall konkurser pr. land i relasjon til totalt antall virksomheter i landet), var igjen Luxemburg, som hadde 233 Betydelig økning i omsetningsverdi og antall ansatte som omfattes av konkursene De konkursene som fant sted i 2008 rammet langt flere sysselsatte enn i I 2007 mistet arbeidet som følge av konkurs, mens tallet i 2008 var på Omsetningsverdien i bedriftene som gikk konkurs i 2008 ble mer enn fordoblet fra kr 7,0 mrd. i 2007 til kr 14,6 mrd. i Økning i NUF-konkurser 9 av 10 foretak som gikk konkurs i 2008, var enten aksjeselskaper eller enkeltpersonforetak. 7,8% av alle konkursene fant sted blant norskregistrerte utenlandske foretak (NUF). Tallet på konkurser innenfor denne organisasjonsformen økte fra 211 i 2007 til 285 i Fylkesvis utvikling Vest-Agder, Oppland og Rogaland var de fylkene som hadde størst økning i antall konkurser i Vest-Agder hadde en økning på hele 170% fra 43 til 116 konkurser. Bare Troms og Finnmark hadde en nedgang i antall konkurser. (Se tabell på neste side.) 26 27

16 Konkurser fylkesvis Ant Ant Ant Ant Ant Ant Ant Ant Ant Ant Ant Ant Endring Fylke % Østfold ,6 Akershus ,6 Oslo ,0 Hedmark ,3 Oppland ,9 Buskerud ,8 Vestfold ,3 Telemark ,6 Aust-Agder ,1 Vest-Agder ,8 Rogaland ,7 Hordaland ,1 Sogn og Fjordane ,8 Møre og Romsdal ,4 Sør-Trøndelag ,4 Nord-Trøndelag ,1 Nordland ,0 Troms ,2 Finnmark ,6 I alt ,8 Bransjefordeling Konkursøkningen gjør seg selvfølgelig også gjeldende for bransjefordelingen. Den største økningen finner vi i industrien, deretter innenfor eiendomsdrift og tjenesteyting samt bygg- og anleggsvirksomhet. I industrinæringen var økningen over 50%. Varehandelens andel har de senere år vært synkende og var i %. Varehandelen blir tett fulgt av bygg- og anleggsvirksomhet samt eiendomsdrift og tjenesteyting. Innenfor disse tre bransjene finner vi 70% av samtlige konkurser. Åpnede konkurser etter næring inkl. personlige konkurser Kilde: Statistisk Sentralbyrå ÅR /- % Jordbruk, skogbruk, fiske Industri i alt Bygge- og anleggsvirksomhet Varehandel, Engro/Agentur Hotell- og restaurantdrift Transport og kommunikasjon Eiendomsdrift, tjenesteyting Uoppgitt Åpnede konkurser i alt Kilde: Statistisk Sentralbyrå Bransjefordeling personlige konkurser Av de konkurser som kategoriseres som personlige konkurser, inklusive enkeltpersonforetak, skjer de fleste konkurser innenfor virksomhetsområdet bygg- og anlegg. Hver 3. konkurs kommer fra denne bransjen. I motsetning til hva man skulle tro var det imidlertid ingen økning i antall konkurser fra 2007 til Økningen i personlige konkurser finner vi i hovedsak innen industrien. Personlige konkurser etter næring Kilde: Statistisk Sentralbyrå Konkurs etter selskapstype Aksjeselskapenes andel av den totale konkursmassen øker. 61,6% berørte aksjeselskaper i Den største nedgangen finner vi blant enkeltpersonforetak hvor andelen har gått ned fra 35% i 2007 til 28% i Den største økningen finner vi blant norskregistrerte utenlandske foretak (NUF). Det er åpenbart at det er en større andel konkurser blant NUF-foretak enn noe annen selskapstype. Gjeldsordninger Det ble åpnet gjeldsordninger i Norge i 2008 mot i Dette er en økning på 4,6%. Siden Gjeldsordningsloven trådte i kraft i 1993 er det åpnet til sammen gjeldsordninger. Det faktum at vi de senere år har hatt en jevn og betydelig økning i antall gjeldsordninger bekrefter det faktum at det ikke er gunstige, økonomiske rammevilkår generelt som har størst betydning for de som kommer i økonomiske vanskeligheter. KrediNor vil anta at vi vil se ytterligere økning med bakgrunn i den finansielle utviklingen som har funnet sted både i Norge og i verden for øvrig i løpet av Gjeldsordninger i Europa Gjeldsordning, eller gjeldssanering for privatpersoner, er ikke et særegent norsk institutt. Flere andre europeiske land har tilsvarende ordninger og lovgivingen rundt dette er i stadig utvikling. Av de det finnes statistikk for, ble det åpnet gjeldsordninger i 2008 mot i Dette er en nedgang på 4,4%. Foranstående er beskjedne tall i forhold til gjeldsordninger (personlige konkurser) i USA hvor det ble åpnet gjeldsordninger i 2008 mot i I USA var det altså en økning på 31% fra 2007 til Deler man gjeldsordninger på antall innbyggere har Norge det laveste antall gjeldsordninger pr innbygger. I Norge er det 4,6 gjeldsordninger pr innbygger, mens man i USA har 35, tett fulgt av Finland med 22 og England med 20. Gjeldsordninger i Europa 2008 GO pr innbygger ,07/08 England ,43 Nederland ,36 Norge , ,05 Sverige ,49 Sveits ,74 Tyskland ,30 Østerike ,07 Finland SUM ,48 USA Kilde: Insolvenzen in Europa 2008/09 Creditreform AG Bransjeinndeling 1 Jord-, skogbruk og fiske 3 Industri 4 Bygg- og anleggsvirksomhet 5 Varehandel, reparasjon 6 Hotell- og restaurantdrift 7 Transp, lagring, post, telekom. 8 Eiendom, Tjenester 9 Andre 10 Sum Gjeldsordninger Gjeldsordninger Kilde: Statens Ant. Innkrevningssentral gjeldsordninger Tabell skal inn her fra Excel

17 Saker behandlet ved landets forliksråd Ant. mottatte saker Uteblivelsesdom Kilde: Statens Innkrevningssentral Bortfallt Innstilt U-dom Forlik Dom Begj. tvangssalg fast eiendom Begj. tvangssalg løsøre Tabell skal inn her fra Excel 2006 Kilde: Statens Innkrevningssentral Tvangssalg fast eiendom og løsøre Kilde: Statens Innkrevningssentral og Brønnøysundregistrene Behandling av forliksklager Forliksrådene er første instans i forbindelse med krav uten tvangsgrunnlag og hovedtyngden av de sakene som behandles i forliksrådet gjelder krav om penger. De nye reglene om direkte tvangsinndrivelse av uimotsagte krav, hvor utleggsforretning kan begjæres direkte med bakgrunn i et uimotsagt fakturakrav, var forventet å ville redusere forliksrådenes arbeidsbyrde vesentlig. Nedgangen har imidlertid ikke på langt nær vært så stor som forventet. Det ble behandlet forliksklager ved norske forliksråd i 2008 mot i 2007, en nedgang på 14%. Resultatet av behandlingen som finner sted i forliksrådene endres lite fra år til år, men antall uteblivelsesdommer/fraværsdommer er synkende. I 2008 ble det avsagt fraværsdommer, det vil si avsigelse av dom uten tilsvar eller møte fra skyldner, i 63% av tilfellene. Denne prosentandelen har normalt ligget mellom 65 70%. Ca. 4% av saken blir forlikt og det avsies dom i 11% av sakene. Tvangsfullbyrdelse Avholdte utleggsforretninger Med bakgrunn i den loven som trådte i kraft 1/1-06 hvor det ble anledning til direkte tvangsinndrivelse av uimotsagte krav, var det forventet en betydelig økning i antall utleggsbegjæringer i forhold til det vi var vant med. Den forventede veksten har imidlertid uteblitt og økningen fra 2007 til 2008 er i underkant av 1%. Totalt ble det fremmet utleggsforretninger, hvorav ca er utleggsbegjæringer i henhold til lovendringen, det vil si begjæringer i henhold til Tvangsfullbyrdelseslovens 7-2.f. I motsetning til hva som skjer i forbindelse med tvangssalg, hvor de fleste begjæringene trekkes på grunn av oppgjør, er trenden det stikk motsatte ved utleggsforretninger. 82% av utleggsforretningene blir avholdt, det vil si at bare 18% trekkes. Antall utleggsbegjæringer Tot. ant. Avholdte Avholdt med År begjæringer med utlegg intet til utlegg Sum avholdt Kilde: Statens Innkrevningssentral Tvangsalg Oppgang i tvangssalg løsøre, men nedgang i tvangssalg fast eiendom Det ble begjært tvangssalg vedrørende løsøre i Dette er en økning på 2,7% i forhold til I tillegg ble det begjært tvangssalg av fast eiendom, og dette er en nedgang på 9% i forhold til Det karakteristiske trekket ved tvangssalg generelt er at de fleste krav blir betalt etter at begjæringen er fremmet. Oppgjør fremkommer og begjæringen blir trukket. For tvangssalg løsøre ble det begjært mens 5 103, det vil si 90%, ble trukket. For fast eiendom var trekkprosenten omtrent som tidligere, 63%. Fravikelse Begrepet fravikelse av fast eiendom erstatter det tidligere begrepet utkastelse og benyttes hovedsakelig ved mislighold av leiekontrakter. I 2008 ble det begjært fravikelser, hvilket er en nedgang på 5% i forhold til I likhet med tvangssalg blir de aller fleste fravikelser trukket, det vil si kravet blir gjort opp før utkastelsesforretningen blir gjennomført. Kun 24% av de fremsendte begjæringer ble gjennomført. Kredittopplysning og kredittinformasjon Den 1/3-08 trådte reglene om registrering av negative utleggsforretninger i kraft. Det vil si at når en utleggsforretning blir avholdt med intet til utlegg, blir også dette resultatet registrert i Brønnøysundregisteret. I tillegg registreres også nå utleggsforretninger hvor det blir trekk i lønn. Disse reglene forventes å gi et betydelig informasjonsbidrag til inkassobransjen og næringslivet. Det har tidligere vært slik at utleggsforretninger som ble avholdt med intet til utlegg ikke ble tinglyst, verken i Løsøreregisteret eller noe annet sted. Det vil si at denne viktige informasjonen, det faktum at den angjeldende skyldner ikke er søkegod, ikke fremkom i noe kredittopplysningsregister. Det er namsmenn og namsfogder, samt Statens Innkrevingssentral som i første omgang er pålagt å tinglyse intet til utlegg, landets særnamsmenn, i det vesentlige kemnerne, er foreløpig unntatt. Av noe i overkant av inkassooppdrag, som den norske inkassobransjen mottok i 2008, ble det rapportert nye betalingsanmerkninger til kredittopplysningsbyråene. Av dette kan vi utlede at det kun er ca. 6% av inkassosakene som resulterer i en betalingsanmerkning. I tillegg til de inkassosakene som ble registrert som betalingsanmerkninger ble det i henhold til den nye loven nå registrert utleggsforretninger hvorav var lønnstrekk. I tillegg ble det registrert, etter 1/3-08, negative utleggsforretninger, det vil si utleggsforretninger hvor det var intet til utlegg. Ovenstående informasjon er et viktig bidrag for å kunne opprettholde en høy løsningsgrad, herunder å unngå å påføre skyldner unødvendige kostnader i forbindelse med rettslige tiltak. Den norske inkassobransjen løser 95% av samtlige saker uten rettslig skritt. Dette er den høyeste utenrettslige løsningsprosenten i Europa. Totalt tok inkassobransjen ut rettslige skritt i 2008 for å løse i overkant av 4,4 mill. saker

18 KrediNor Oslo Postboks 782 Sentrum 0106 Oslo Tlf Fax KrediNor Fredrikstad Postboks Kråkerøy Tlf Fax KrediNor Skien Postboks 280 Sentrum 3701 Skien Tlf Fax KrediNor Hamar Postboks Hamar Tlf Fax KrediNor Lillehammer Elvegt Lillehammer Tlf Fax KrediNor Bergen Postboks 1874 Nordnes 5817 Bergen Tlf Fax KrediNor Kristiansund Langvn Kristiansund N Tlf Fax KrediNor Trondheim Jonsvannsveien Trondheim Tlf Fax KrediNor Bodø Postboks Bodø Tlf Fax KrediNor Narvik Postboks Narvik Tlf Fax KrediNor Harstad Postboks Harstad Tlf Fax KrediNor Tromsø Postboks Tromsø Tlf Fax

Innhold. Styrets beretning 2014. Resultater og tall. Bransjespesialisering og skreddersøm

Innhold. Styrets beretning 2014. Resultater og tall. Bransjespesialisering og skreddersøm Årsrapport 2014 Innhold 03 Tettere på en ny tid for nye Kredinor ved Tor Berntsen, adm direktør 04 Strategi, visjon, verdier, kundetilfredshet 06 Tettere på og regional organisering 08 Roller og menneskelige

Detaljer

ÅRSBERETNING & REGNSKAP KREDITORFORENINGEN VEST

ÅRSBERETNING & REGNSKAP KREDITORFORENINGEN VEST ÅRSBERETNING & REGNSKAP KREDITORFORENINGEN VEST Kreditorforeningen Vest har satset på Vest-Norge siden 1898 I 2010 hadde vi ca. 1.300 oppdragsgivere i Vestlandsfylkene Hordaland, Rogaland, Sogn og Fjordane

Detaljer

Kreditor- foreningen Vest under endring

Kreditor- foreningen Vest under endring årsrapport 2012 1 Forsiden: Utsikt fra Smøla, Møre og Romsdal, Foto: Terje Rakke, Nordic life. Denne siden: Trollplattformen under slep i Rogaland, Foto: Pål Christensen. Utsikt fra Fløien, Bergen, Foto:

Detaljer

Årsmelding og regnskap 2011

Årsmelding og regnskap 2011 Årsmelding og regnskap 2011 I desember 2011 stod Stavanger Boligbyggelags etablererboliger på Goastemmen i Randaberg klar. foto: minna suojoki Smart, enkelt og greit! Et verdifullt medlemskap I 2011 fikk

Detaljer

Årsmelding og regnskap

Årsmelding og regnskap Årsmelding og regnskap 2013 LEDENDE BOLIGBYGGER Bate boligbyggelag (Bate), tidligere Stavanger Bolig byggelag, har gjennom snart 70 års virksomhet i stavangerregionen utviklet bred kompetanse på bygging

Detaljer

Bouvet Årsrapport 2012

Bouvet Årsrapport 2012 Bouvet Årsrapport 2012 Foto: Tove Lise Mossestad Om Bouvet Bouvet leverer tjenester innenfor informasjonsteknologi, digital kommunikasjon og virksomhetsstyring. Ved utgangen av 2012 var det 881 ansatte

Detaljer

Høydepunkter 2001. Det spesielle og noe vanskelige børsåret 2001 er inngående beskrevet i Facts & Figures 2002, som du sammen

Høydepunkter 2001. Det spesielle og noe vanskelige børsåret 2001 er inngående beskrevet i Facts & Figures 2002, som du sammen Årsrapport 2001 Innhold 3 Høydepunkter 2001 4 Hva skaper effektive markeder?, av Sven Arild Andersen 6 Nøkkeltall 7 Analytikerinformasjon 8 Kursutvikling 8 Inntekter 10 Styrets beretning 16 Resultatregnskap

Detaljer

Innhold. 26 Noter 40 Revisjonsberetning 41 Styret 42 Adresser. Stock holm. I Sverige har vi virksomhet innenfor verdihåndtering.

Innhold. 26 Noter 40 Revisjonsberetning 41 Styret 42 Adresser. Stock holm. I Sverige har vi virksomhet innenfor verdihåndtering. Vakt Service er Nordens tredje største sikkerhetskonsern. Selskapet driver virksomhet i Norge og Sverige. Gjennom vårt heleide datterselskap Nokas er vi markedsleder på verdihåndtering i Norge. Nokas ble

Detaljer

127. Forretningsår ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

127. Forretningsår ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 127. Forretningsår ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2011 ÅRSBERETNING 2011 INNLEDNING Gjerstad Sparebank er en selvstendig sparebank med hovedkontor på Brokelandsheia i Gjerstad kommune og med salgskontor i Risør.

Detaljer

Innhold årsberetning 2012

Innhold årsberetning 2012 ÅRSBERETNING 2012 Forsidebilde: Devlelunden borettslag, Lade. 16 leiligheter. Byggestart våren 2013. NØKKELTALL - 51 338 medlemmer pr 31.12.2012-43 % av de som meldte seg inn i 2012 var mellom 20 40 år

Detaljer

Årsmelding 2008 for Viken Skog BA

Årsmelding 2008 for Viken Skog BA Årsmelding 2008 for Viken Skog BA NØKKELTALL Nøkkeltall 2008 2007 VIRKESOMSETNING: Omsetning (m 3 ) 2.207.262 2.289.755 OPPDRAGSVIRKSOMHET: Sluttavvirkning (m 3 ) 1.688.000 1.580.563 Tynning (m 3 ) 201.000

Detaljer

Årsberetning 2007 for Fornebu Sparebank

Årsberetning 2007 for Fornebu Sparebank Årsberetning 2007 for Fornebu Sparebank Sammendrag av årets virksomhet 2007 vil inngå som et merkeår i bankens historie. Banken ble etablert i 2003 og har dermed lagt bak seg sitt femte regnskapsår, det

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2014. 130. Forretningsår

ÅRSRAPPORT 2014. 130. Forretningsår ÅRSRAPPORT 2014 130. Forretningsår - nær deg hele livet INNHOLD 1. Innhold...side 3 2. Styrets beretning side 4 3. Resultatregnskap...side 16 4. Balanse..side 17 5. Generelle regnskapsprinsipper..side

Detaljer

Tettere på markedet Årsrapport 2005

Tettere på markedet Årsrapport 2005 Tettere på markedet Årsrapport 2005 Nøkkeltall Nøkkeltall Russland Danmark Nederland Tyskland Polen Ukraina Kina Japan De største markedene for pelagisk fisk i 2005 Nøkkeltall Russland Japan Ukraina Kina

Detaljer

1 1 Det grønne skiftet

1 1 Det grønne skiftet 1 1 Det grønne skiftet 3 3 Det grønne skiftet Foto: Odd Magne Kvålshagen Det grønne skiftet 4 Togradersmålet er fremdeles oppnåelig på veien mot fornybarsamfunnet Det er fremdeles slik at utslippene globalt

Detaljer

Årsrapport 2011. 101. regnskapsår

Årsrapport 2011. 101. regnskapsår 101. regnskapsår INNHOLDSFORTEGNELSE Styrets årsberetning for 2011. 1 Bankens virksomhet i 2011. 1 Virksomhetsstyring... 1 Eiendomsmegling... 2 Strategisk samarbeid Terra-Gruppen 2 Resultatutvikling, inntekter

Detaljer

Årsrapport 2013. MøllerGruppen Bil AS

Årsrapport 2013. MøllerGruppen Bil AS 1 Om MøllerGruppen Bil MøllerGruppen Bil er en del av MøllerGruppen, som er er et familieeid konsern som er engasjert innen import, salg, service og finansiering av Volkswagen, Audi og Škoda, samt utvikling

Detaljer

BERNER GRUPPEN BERNER GRUPPEN BERNER GRUPPEN

BERNER GRUPPEN BERNER GRUPPEN BERNER GRUPPEN BERNER GRUPPEN BERNER GRUPPEN BERNER GRUPPEN MEDIEMANGFOLD UNDER PRESS Mediemangfoldet i det norske mediemarkedet er under press. I Berner Gruppen er vi bekymret for eierskapskonsentrasjonen i bransjen.

Detaljer

Årsrapport 2012. 102. regnskapsår

Årsrapport 2012. 102. regnskapsår 102. regnskapsår INNHOLDSFORTEGNELSE Styrets årsberetning for 2012. 1 Bankens virksomhet i 2012. 1 Virksomhetsstyring... 1 Eiendomsmegling... 2 Strategisk samarbeid Terra-Gruppen 2 Resultatutvikling, inntekter

Detaljer

Innhold: Styrets årsberetning side 3-8 Resultatregnskap, balanse og noter side 9-31 Revisors beretning side 32-33 Kontrollkomiteens beretning side 34

Innhold: Styrets årsberetning side 3-8 Resultatregnskap, balanse og noter side 9-31 Revisors beretning side 32-33 Kontrollkomiteens beretning side 34 Årsmelding 2012 Innhold: Styrets årsberetning side 3-8 Resultatregnskap, balanse og noter side 9-31 Revisors beretning side 32-33 Kontrollkomiteens beretning side 34 2 Styrets årsberetning 2012 Innledning

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2002

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2002 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2002 Innhold 04 > Visjon 05 > Virksomhet og hovedpunkter 06 > Viktige datoer 07 > Nøkkeltall 08 > Styrets årsberetning 13 > Hel ved adm. direktør 14 > Se 16 > Resultatregnskap

Detaljer

Årsrapport 2014. 104. regnskapsår

Årsrapport 2014. 104. regnskapsår 104. regnskapsår INNHOLDSFORTEGNELSE Styrets årsberetning for 2014. 1 Sparebankenes rammebetingelser 2015... 1 Bankens virksomhet i 2014. 1 Virksomhetsstyring... 2 Eiendomsmegling... 3 Strategisk samarbeid

Detaljer

INNHOLD 2 LEASEPLAN ÅRSRAPPORT 2012 LEASEPLAN ÅRSRAPPORT 2012 3

INNHOLD 2 LEASEPLAN ÅRSRAPPORT 2012 LEASEPLAN ÅRSRAPPORT 2012 3 ÅRSRAPPORT 2012 INNHOLD 4 Ledergruppen i LeasePlan Norge 5 Innledning 7 I form for fremtiden! Administrerende direktør har ordet 15 Styrets årsberetning 16 Organisasjon og miljø 17 Kommentarer til regnskapet

Detaljer

Innhold: s 3 Mål og middel. s 4-5 Daglig leder har ordet. s 6-7 Styrets orientering. s 8 Nøkkeltall konsern. s 9-14 Regnskap med noter

Innhold: s 3 Mål og middel. s 4-5 Daglig leder har ordet. s 6-7 Styrets orientering. s 8 Nøkkeltall konsern. s 9-14 Regnskap med noter ÅRSBERETNING 2013 Innhold: s 3 Mål og middel s 4-5 Daglig leder har ordet s 6-7 Styrets orientering s 8 Nøkkeltall konsern s 9-14 Regnskap med noter s 15 Revisjonsberetning/ Styrets beretning s 16-17 Kundene

Detaljer

ÅRSRAPPORT ÅRSRAPPORT 2014

ÅRSRAPPORT ÅRSRAPPORT 2014 ÅRSRAPPORT 20 14 ÅRSRAPPORT 2014 1 2014 ble nok et begivenhetsrikt år for BoligPartner og alle selskapets medarbeidere. Gjennom målrettet arbeid i tråd med vår strategi, oppnådde vi en solid volumvekst

Detaljer

STYRETS ÅRSBERETNING FOR 2010

STYRETS ÅRSBERETNING FOR 2010 Årsberetning 2010 STYRETS ÅRSBERETNING FOR 2010 Strømmen Sparebank driver sin bankvirksomhet fra sitt kontor i Strømsveien 65 på Strømmen. 2010 ble på nytt et meget bra år for banken. Ca. 25 mill. kr av

Detaljer

Your ambition. Our passion. Årsrapport

Your ambition. Our passion. Årsrapport Your ambition. Our passion. Årsrapport 2013 Innhold Dette er Kitron 3 Årsberetning 2013 5 Konsernets årsregnskap og noter 11 Noter til konsernregnskapet 15 Morselskapets årsregnskap og noter 52 Noter til

Detaljer

Side Årsberetning for 2007... 4 Sparebankens rammebetingelser i 2007... 4 Bankens virksomhet i 2007... 4 Virksomhetsstyring... 4 Eiendomsmegling...

Side Årsberetning for 2007... 4 Sparebankens rammebetingelser i 2007... 4 Bankens virksomhet i 2007... 4 Virksomhetsstyring... 4 Eiendomsmegling... Side Årsberetning for 2007... 4 Sparebankens rammebetingelser i 2007... 4 Bankens virksomhet i 2007... 4 Virksomhetsstyring... 4 Eiendomsmegling... 5 Strategisk samarbeid Terra-gruppen... 5 Resultatutvikling,

Detaljer

Årsrapport 2014. ya Holding ASA og konsernet

Årsrapport 2014. ya Holding ASA og konsernet Årsrapport 2014 ya Holding ASA og konsernet Merkevareplattform Vår visjon er å være Banken som begeistrer Misjon Vi skal skape opplevelser som evner å overgå kundens og markedets forventninger. Kundeløfter

Detaljer

Org.nr: 984 388 659 www.peppes.no. Umoe Restaurants AS Org.nr: 992 249 870 www.umoerestaurants.com

Org.nr: 984 388 659 www.peppes.no. Umoe Restaurants AS Org.nr: 992 249 870 www.umoerestaurants.com årsrapport 2013 American Bistro Scandinavia AS Org.nr: 884 388 562 www.fridays.no King Food AS Org.nr: 984 388 608 www.burgerking.no Peppes Pizza AS Org.nr: 984 388 659 www.peppes.no Umoe Restaurant Group

Detaljer