Styrets beretning. Regnskapsåret KrediNor Pb 782 Sentr Oslo. Tlf

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Styrets beretning. Regnskapsåret 2008. KrediNor Pb 782 Sentr. 0106 Oslo. Tlf. 22 00 91 00. marked@kredinor.no"

Transkript

1 KrediNor Pb 782 Sentr Oslo 08 Tlf Styrets beretning 2008 Regnskapsåret Om virksomheten Design: GRID design Trykk: Lobo Media AS

2 rune brandstadmoen adm. direktør i Kredinor Innhold Med blikket mot fremtiden og bena på jorden Kundefokus, kunnskap og sunn fornuft Kundens omdømme er vårt ansvar Utfordrer på 105 år søker utfordrere Ledelse i fokus Gullgraver med spennende fremtid Vi kjenner gråsonene og vet hvordan unngå dem Styrets beretning Regnskap 2008 Betalingsforholdene i fremtiden Kundeoppfølging og inkasso er ikke helt fra grunnen av, noe som ikke har bransjen som er kjent for å være av vært gjort før. Forutsetningen for det den høytflyvende typen. Imidlertid hele er innholdet, som vi allerede har har KrediNor med sin 105-årige i vår organisasjon. historie nå tatt fatt på utviklingen av - Dette er den største satsningen morgendagens informasjonsbedrift. i hele selskapets historie. Men vi er i en For det er informasjon det handler om. tid hvor både prosesser, verdikjeder, Hvordan den kommer inn, hvordan forretningsmodeller og ikke minst den behandles, hvordan den kommer politiske prosesser er i endring. Ved ut. Potensialet er enormt. Og det å bygge et globalt verktøy som kan viktigste er at fremtidens løsninger utnytte alle typer informasjon til beste også vil optimalisere dagens arbeid. for både våre oppdragsgivere og våre For hele forutsetningen for å kunne oppdragsgiveres kunder, møter vi levere, er jo den kompetansen som fremtiden proaktivt, samtidig som vi allerede sitter her. har fokus på dagens utfordringer. - Vi skal levere de samme - Den store fordelen ved dagens produktene på en bedre måte, vi skal - og i enda større grad morgendagens utvikle helt nye produkter og vi skal teknologi, er at den virkelig kan hjelpe gjøre det til en lavere pris og med oss å bevare det menneskelige i høyere kvalitet. Våre oppdragsgivere våre relasjoner. Vi kan også bevare og våre oppdragsgiveres kunder skal det langsiktige perspektivet. Den merke en forskjell, også i dag. For massive genereringen av kunnskap slik er det med forskning, at man på og informasjon som avleires i våre veien finner ting man kan bruke. Jeg prosesser har aldri blitt forsøkt liker ikke klisjéer som kvantesprang, utnyttet til fulle. Teknologi vil spille for vi bygger sten på sten, men i vår en stadig større rolle, det er derfor verden kan vi sammenligne det med ingen tvil om at denne satsningen vil en reise som vi allerede har startet. gi oss mangedobbelt uttelling. Vi er - Med våre muskler, vår innsikt i den lykkelige situasjon at vi gleder og nå vår ambisjon, har vi allerede satt oss til fremtiden. For oss har reisen i gang utviklingen av morgendagens allerede startet, og vi er med, uansett informasjonsbedrift. Noen av Europas hvor den ender. fremste fagfolk er i disse dager i full gang med å utvikle en unik løsning som vil gi våre oppdragsgivere og KrediNor økt konkurransekraft. Dette er store ord. Men vi utvikler 100%-løsninger Rune Brandstadmoen 1

3 kim holger hansen LEDER divisjon energi/bredbånd KREDINOR anne lise mevold divisjon handel i KREDINOR Kim Holger Hansen leder avdelingen som i hovedsak betjener energibransjen, en bransje i en spennende utvikling. Fra å være en fredelig monopolistleverandør av strøm for noen år siden har bransjen forandret seg til å bli en aktør i konkurranseutsatte segmenter innen telecom tjenester. KrediNors historie i Norge er både lang og interessant. Den handler om skiftende tider, oppgang og nedgang, den handler om å tilpasse seg dagens virkelighet og den handler om å vise mennesker respekt. Kundefokus, kunnskap og sunn fornuft KrediNor har over 20 års erfaring med energibransjen og har nå over 80 energiselskaper som kunder. Vi har gjennom disse årene hatt fokus på løsninger som er tett integrerte med bransjens systemløsninger, mange av disse løsningene er vi i dag alene om å kunne levere. - Til tross for en høy vekst så ønsker vi å holde beina på jorda og fokusere på å gi kundene de beste resultatene og den beste servicen. Vi ønsker å la resultatene snakke for oss, sier Kim Holger Hansen, leder for Divisjon Energi/Bredbånd i KrediNor. - Vi har hatt veldig fokus på segmentering og kundebehandlingen. Dette er det viktigste, for det sier seg selv at enhver energileverandør har et enormt spenn i sin kundeportefølje. Fra avanserte store bedrifter til den minste private abonnent. I betalingsoppfølgingen krever alle disse ulik tilnærming. - Vår kjernevirksomhet er stadig vekk inkasso, men i 95% av alle tilfeller jobber vi jo med praktiske betalingsløsninger som kunden kan leve med og som er lønnsom og riktig for vår oppdragsgiver. Det er også slik at når det gjelder energiregninger, så er folk flest opptatt av å gjøre opp for seg. - Vår jobb blir derfor ofte å legge til rette for kundene, noe vi har lykkes bra med. Alt har blitt gjort i tett samarbeid med våre energikunder over hele landet. Og det er store forskjeller fra landsdel til landsdel, noe som igjen gir seg utslag i segmenteringsmodellene. - Energibransjen er liten og alle kjenner alle. Samarbeidet med våre oppdragsgivere er så tett at vi tenker på dem som en familie. Vi samles relativt ofte. På grunn av den geografiske inndelingen kan vi utveksle mengder av nyttig informasjon. Vi i KrediNor opptrer som en katalysator med et omfattende kursog konferansetilbud. Kompetanseutvikling er et nøkkelord i denne bransjen. Kurs-og konferansetilbudet er selvfølgelig også segmentert. Våre oppdragsgivere kan velge mellom alt fra vekttallskurs i ledelse og administrasjon til praktiske kurs for f eks opplæring av kundebehandlere. Alle trenger påfyll av kunnskap, også vi. Vi kan glede oss over å få dette påfyllet gjennom det tette samarbeidet vi har med vår energifamilie. - Det er jo vi som har kontakten med våre oppdragsgiveres kunder i en oppfølgingssituasjon, fastslår Anne Lise Mevold, leder for Divisjon Handel, - dette er et ekstremt følsomt tidspunkt i ethvert kundeforhold. Derfor er det helt avgjørende at vi har sterke systemer og solide rutiner som ivaretar det menneskelige i en slik situasjon. Hele KrediNors virksomhet er tuftet på handel, så sånn sett forvalter Mevold en verdifull arv, noe hun ikke har et sterkt forhold til. Jeg tenker sjelden slik på det i det daglige. Men det er nok riktig at det allerede ved stiftelsen ble lagt føringer for den menneskelige siden i vår virksomhet. Dette er noe både jeg og alle andre i KrediNor er svært opptatt av og er en del av. - Det tette samarbeidet med våre oppdragsgivere og aktiv oppfølging av resultater fra kundetilfredshetsundersøkelser (KTI), gir oss et godt grunnlag for å finne ut hvordan vi kan forbedre oss på alle områder. Siste KTI undersøkelse (desember) ga overveldende mange positive tilbakemeldinger. Den ga også helt konkrete tilbakemeldinger på forbedringer som oppdragsgivere ønsket seg. Et slikt engasjement fra kundene er en ren gavepakke i arbeidet med våre utviklingsprosesser. Vi ønsker oss en enda bredere deltakelse fra kundene i våre KTI målinger, det har vi som et uttalt mål for Min personlige kjepphest i alle andre sammenhenger er lagarbeidet, at vi jobber i team. Både med våre oppdragsgivere og at vi kan jobbe i tverrfaglige team internt. Det gir gode resultater, og med godt teamarbeid kan vi få to pluss to til å bli mer enn fire. Jeg kan med en viss stolthet nevne at svært mange av våre nyere segmenteringsmodeller og dataapplikasjoner er utviklet i tett samarbeid med våre oppdragsgivere. Det sier seg kanskje selv at et slikt samarbeid er nødt til å gi de beste resutater. Men likevel skal det både tillit og åpenhet til for i det hele tatt å kunne ha et så tett samarbeid med sine oppdragsgivere. Vi er svært glade for den tilliten, avslutter Mevold. 2 3

4 Espen Munch LEDER divisjon bank/finans i KREDINOR Utfordrer på år søker utfordrere Espen Munch leder KrediNors divisjon bank/ finans. Dette er en ganske ny avdeling i KrediNor. Som nybegynner er avdelingen en skikkelig utfordrer i en spesiell og spesialisert bransje. Vi hadde omkring oppdrag i fjor, og kan konstatere at vi fortsatt vokser og tar markedsandeler, forteller Espen Munch. Om kvaliteten på saksbehandlingen er så upåklagelig som den er, vil KrediNor gjøre den enda bedre: Klagepromillen i 2007 var på grensen til null; bare 0,02. Likevel tror vi at den kan senkes ytterligere og har iverksatt flere nye tiltak i så måte, sier Munch. Kvalitetssikringsarbeidet løper parallelt med utviklingen av KrediNors overordnede mål om å levere markedets høyeste løsningsgrad på kundeporteføljene. - Klart vi har en gründerfølelse, medgir Espen Munch, som deler arbeidsuken mellom Fredrikstad og Oslo. Ambisjonen vår er både grei og konkret: Vi skal levere det beste resultatet som kunden kan få i det markedet hvor vi opererer, uansett hva vi blir målt på. - Det spesielle ved vår virksomhet og kundene våre, er jo at banker og finansieringsinstitusjoner selv er eksperter på kreditt og finansiering. Som en ny aktør i dette markedet har vi valgt en strategi som er litt annerledes. Vi prioriterer det såkalte nybank - markedet, som ofte har svært slanke organisasjoner og høy grad av outsourcing. Dette siste gjelder i stor grad kundeoppfølgingen. På grunn av dette går vi på mange måter motstrøms. Vi ansetter folk, selv om det går ut over inntjeningen. Ganske enkelt fordi man ikke kan automatisere seg fra å bruke hodet i denne bransjen. En av KrediNors nyeste kunder innenfor bank/finans-divisjonen er nyetablerte Bank Norwegian. Nybank-markedet er enkelt og rett fram fordi nye aktører, som i likhet med KrediNor som nå spisser konkurranseevnen i forhold til bank/ finans, er nødt til å gjøre alt litt bedre enn de etablerte konkurrentene for å ha livets rett over tid. Jeg er imponert over disse aktørenes evne til modernisering, nytenkning og omstillingsevne i forhold til etablerte forestillinger i bransjen. De utfordrer oss på mange områder, og vi jobber sammen for å finne morgendagens gode løsninger. Vår erfaring er at relasjoner som dette, der KrediNor i større grad er en samarbeidspartner enn en leverandør i tradisjonell forstand, får de samlede resultatene opp på et høyere nivå. - Det er også stor forskjell på kundeoppfølging. Våre oppfølgingsoppdrag ligger i gjennomsnitt på ca kr ,-. Det sier seg selv at dette ikke kan gjøres maskinelt, slik som man kanskje enklere kan gjøre når det dreier seg om mindre summer. Men når det er sagt, er det også uomtvistelig at utviklingen av våre nye teknologiske systemer vil effektivisere alles arbeid, og vi vil bli i stand til å tilby kundene et førsteklasses produkt til en meget konkurransedyktig pris. Vi har jobbet tett sammen med kundene for å få til en mest mulig riktig start på utviklingen av morgendagens systemer. - Men uansett teknologi, merker vi jo allerede den styrken som ligger i å ha en historie som vår. Når vi presenterer vårt nye konsept for bank og finans, har vi sjelden problemer med å få tillit. Ingen av våre konkurrenter kan skilte med 105 års solid historie. Når dette kombineres med menneskelige ressurser og teknologi tilpasset ikke bare vår egen fremtid, men også våre kunders frem-tid, da er vi vanskelige å slå, avslutter Espen Munch, en gründer med lang historie i ryggen. 4 5

5 hanne kristoffersen er HR-sjef i Kredinor. Informasjon er vår tids gullgruve for en bedrift Per Kolbjørnsen er analysesjef i Kredinor. Fakturering, transaksjoner, kundekontakt og registervask; alt genererer informasjon som kan benyttes til å skape en mer lønnsom forretningsdrift, uansett bransje. For å hente ut de mest verdifulle gullklumpene, er vi avhengig av erfarne fagfolk. GULLGRAVER MED SPENNENDE FREMTID i fokus Vi startet 2008 med en stor organisatorisk strukturendring som følge av den overordnede strategien frem mot Det ble besluttet å dele organisasjonen inn i tre divisjoner; energi/bredbånd, handel og bank/ finans som fikk hvert sitt forretningsområde. Dette betød en relativt stor endring fra en ganske flat organisasjon, og dermed også noen nye organisatoriske utfordringer. Det ble opprettet en rekke nye leder- og mellomlederstillinger som igjen skapte et behov for å sette økt fokus på ledelse og lederutvikling. Utvikling av gode ledere er en sentral faktor for at KrediNor skal lykkes. Våre ledere påvirker medarbeideres trivsel og engasjement. Godt lederskap er også viktig for å skape jobbmotivasjon blant våre medarbeidere. Som den kunnskapsbedriften vi er, blir vi helt avhengige av våre ansattes holdninger, følelser, relasjoner og ferdigheter for å kunne nå våre mål. Gjennom 2008 har KrediNor, i samarbeid med BI, gjennomført et spesialtilpasset lederutviklingsprogram i prosessledelse. Programmet var basert på aksjonsbasert læring I KrediNor er ledelse handling, og det å skape resultater gjennom andre. gjennom veksling mellom teori, aksjon og refleksjon, og alle våre ledere gjennomførte programmet. KrediNors lederutviklingsprogram fortsetter i 2009 med to oppfølgende moduler. Vårt mål er; gjennom utøvelse av godt lederskap skal våre ledere inspirere både seg selv og andre gjennom sin væremåte, kommunikasjon og beslutningstakning slik at vi oppnår fremragende resultater. I KrediNor er ledelse handling, og det å skape resultater gjennom andre. Per Kolbjørnsen er analysesjef i KrediNor og har ansvaret for å behandle kundenes viktigste råvare, nemlig informasjonen. Enkelt forklart hjelper analysearbeidet våre oppdragsgivere å optimalisere lønnsomheten ved å etablere skreddersydde strategier for innfordring av krav, validering av kredittpolicy og porteføljeanalyse av oppdragsgivers kunder. Avdelingen jobber derfor både direkte og indirekte mot KrediNors kunder. Lagret informasjon hos KrediNor kombinert med registerdata, benyttes til å utvikle avanserte segmenteringsmodeller. Differensiering gjør at oppdragsgivers kunder får en unik behandling, hvilket gir økt løsningsgrad og reduserer kundens potensielle tap. Vi hjelper også kunder med å segmentere deres porteføljer samt å avdekke ulønnsomme segment eller kundegrupper med høy risiko. Vi har fokus på både inntektsog kostnadssiden når det gjelder kreditt. Et høyrisikosegment er ikke nødvendigvis et ulønnsomt segment dersom en tar betalt for risikoen. Inkassobransjens rammevilkår er under endring. KrediNor har valgt å møte morgendagens endrede rammevilkår med å utvikle en fremtidsrettet teknologisk plattform for å utnytte informasjon som en strategisk ressurs. Informasjon vil kunne behandles og benyttes på en rekke nye måter. Resultatet for våre kunder vil bli enda mer presise analyser og et bredere produktutvalg fra vår side. På noe lengre sikt vil vi også kunne hjelpe kundene med større deler av verdikjeden fordi vi vil besitte et unikt datagrunnlag og analytisk kompetanse. Gjenbruken av data og metode er stor når det gjelder for eksempel risikoanalyse og analytisk CRM. Datafangsten fra datavarehuset vil absolutt minne om gullgraving når vi snakker om å avdekke verdier for våre kunder. Og det er jo derfor vi er her. 6 7

6 TOR BERNTSEN er LEDER I KREDINORS JURIDISKE AVDELING - Vi har den juridiske ekspertisen som sørger for at alt skjer i henhold til lover og regler. Troverdighet og korrekthet på dette området er avgjørende både for oppdragsgivere, for deres kunder og for KrediNor selv. Vi har lang erfaring på området og vi kjenner gråsonene. KrediNor er ansvarlig for at oppdragsgiver ikke havner i en slik sone. Noe som kan være fort gjort, om man ikke kjenner tilstrekkelig til regler og forskrifter. Hos KrediNor er det vi i juridisk som er garantisten for at kundene ikke behandles vilkårlig eller i gråsonen for hva som er tillatt og etisk forsvarlig. - Vi har et av Norges mest spesialiserte miljøer for pengekravsrett. I dag er vi i ferd med å spesialisere Advokatene i KrediNors juridiske avdeling er spesialister på Pengekravsrett, et nokså smalt område innenfor jussen. Fagavdelingen er en krumtapp i KrediNorsystemet. oss ytterligere. I og med at KrediNor nå er organisert i divisjonene handel, energi og bank, faller det naturlig at vår spesialisering følger dette. - Vår juridiske funksjon kan sees på en tredelt måte. Vi fyller KrediNors eget behov for juridisk kompetanse, vi sørger også for rettskaffenhet og etikk i forhold til kunder og skyldnere og til slutt så er vi oppdragsgivers sikkerhet for at man ikke trår feil og havner i en ufrivillig gråsone. - I vår bransje havner vi ofte i søkelyset, enten det dreier seg om medier eller om f.eks. forbrukermyndighetenes ønske om å verne enkeltpersoner som har havnet i et uføre. I dette søkelyset er det svært viktig at alle lover og forskrifter er fulgt. Og ikke minst at alle etiske standarder følges. Hos oss er det viktig å være bevisst på at det ikke på noen måte er straffbart å ha betalingsproblemer. Våre kunder har ikke bedrevet økonomisk kriminalitet. vi sørger for rettskaffenhet og etikk i forhold til kunder og skyldnere og til slutt så er vi oppdragsgivers sikkerhet for at man ikke trår feil og havner i en ufrivillig gråsone. 8 9

7 Tittel Tittel Styrets beretning Styret Valgt på generalforsamlingen 29. april 2008: Adm.dir. Ingebjørg Brown Finaref AS, styreleder Adm.dir. Sverre Gjessing Fjordkraft AS, nestleder Avd.leder Elinn M. Alfstad Thorsen YX Energi AS, styremedlem Credit Manager Odd Kjetil H. Liland GNT Norway AS, styremedlem Kreditt- og analysesjef Christian Wennberg Svendsen ya Bank AS, styremedlem Ansattes representanter: Eva Hiller Christiansen Sophy Higgins Steine Regnskapssjef Venke Nordahl Grøstad Via Travel AS, varamedlem har møtt på alle styremøtene Kredittsjef Bodil Sandvik YIT Building Systems AS, varamedlem Valgkomite: Kredittsjef Ragnar Juul Electrolux Home Products Norway AS, leder Kredittsjef Bodil Sandvik YIT Building Systems AS, medlem Økonomisjef Anders Haug YX Energi AS, medlem Ledelsen Rune Brandstadmoen, adm.dir Susanne Andersen, It-sjef Tor Berntsen, leder juridisk avdeling Geir Dyran, markedssjef Jon Færden, økonomisjef Kari Elisabeth Hamre, adm.sekr. Kim Holger Hansen, leder Energi/Bredbånd Hanne Kristoffersen, HR-sjef Anne-Lise Mevold, leder Handel Espen Munch, leder Bank/Finans Terje Veblungsnes, IT-strateg Foreningens virksomhet Kreditorforeningen i Christiania nå KrediNor - ble etablert 9. januar 1905, og styret legger herved frem Foreningens beretning nr KrediNor er en av de største aktørene i markedet innen virksomhetsområdet fordringsadministrasjon. Med sin struktur som medlems- og interesseorganisasjon og med sin faglige tyngde er KrediNor også en sentral aktør overfor myndigheter og media innen virksomhetsområdet. Medlemmene drar nytte av kurs, juridisk bistand, et internasjonalt nettverk, informasjon og faglig møtevirksomhet. Tyngdepunktet i den økonomiske virksomheten er inkassotjenester, men verdikjeden omfatter bistand til alle fordringsadministrative rutiner, først og fremst i egen regi, men også i nært samarbeid med andre aktører. Inkassoproduktet er så langt det viktigste for Foreningen både volummessig og resultatmessig. Nyere produktområder, Fakturaservice, Låneservice, Parkeringsservice og Sikringsservice, støtter først og fremst opp om hovedproduktet. KrediNor har i sin strategi valgt å være landsdekkende i sin økonomiske virksomhet og har for tiden 13 kontorer over hele landet. Foreningsarbeidet drives delvis i egen regi, delvis i nært samarbeid med lokale foreninger. De samarbeidende lokale foreninger er nå Foreningen KrediNor Lillehammer, KrediNor Møre og KrediNor Narvik/Harstad. Rammebetingelser Kredittveksten i Norge har vært høy gjennom mange år, men var i siste halvår 2008 preget av de omfattende endringene i norsk og internasjonal økonomi. Virkningene av finanskrisen for inkassobransjen har flere fasetter. Ikke minst fordi krisen fortsatt er i bevegelse, er virkningene for KrediNor fremdeles uvisse. Umiddelbare effekter kan først og fremst være færre inkassosaker på grunn av lavere aktivitet i næringslivet, mot dette kan vi se mer betalingsmislighold som kan gi flere saker men også saker med dårligere løsningsmulighet. Den økonomiske politikken skal motivere til økt forbruk, og utsiktene for 2009 peker mot en bedre økonomi for husholdningene flest, samtidig som en stadig større gruppe blir kastet ut i arbeidsløshet. En entydig effekt av endringene i økonomien kan så langt ikke vises i KrediNors virksomhet. For husholdninger var kredittveksten i 2008 på 7,1% (11,2%), for kommunal sektor på 11,5% (9,2 %) og for foretakene på 14,9% (21,1 %). Kredittveksten er den ytre faktor som historisk har påvirket aktiviteten mest i bransjen. Ved utgangen av 2008 var det registrert 122 inkassoforetak i Norge, en økning på 2 foretak i løpet av året. 30 av disse selskapene har negativt driftsresultat. Bransjestatistikken viser en langt større økning i antall nye saker i 2. halvår enn i 1. halvår, året som helhet viser en vekst på 13,5%. KrediNor har hatt en tilsvarende vekst på 16,7% og har en markedsandel på 17,4%. Bransjen har en vekst i inkassoinntekter på 10,4% og på innkasserte midler på 11,0%. Tilsvarende tall for KrediNor er henholdsvis 8,9% og 23,1%. Konkurransesituasjonen skjerpes stadig. Dette merkes i kampen om de større kontraktene og særlig der det er aktuelt med inkasso på et internordisk marked. Vi anser det som viktig å komme sterkere på banen i nabolandene for å kunne tilby løsninger der oppdragsgiver opererer i flere land. Vi har en god dialog med Kredittilsynet som har tilsyn med virksomhetsområdene inkasso og låneadministrasjon. Inkassoklagenemnda, som er et lovbestemt samarbeid mellom bransjeforeningen og Forbrukerrådet, behandler klager på inkassobyråenes saksbehandling. 15 klager mot KrediNor har vært behandlet i nemnda i 2008 mot 17 i 2007, av disse har nemnda gitt klager medhold i 2 saker mot 1 i I bedriftens avvikssystem er det registrert 58 klager, totalt utgjør klagene 0,05 promille av behandlede saker i KrediNor. Vi anser dette som tilfredsstillende i betraktning av det store antall saker som behandles av KrediNor. Den store trusselen mot bransjen er de endringer i salærforskriften som er varslet. Justisdepartementet sendte 22. desember ut et høringsnotat som inneholder forslag om vesentlige endringer i maksimalsatsene. Virkningene av dette vil kunne redusere KrediNors inntekter med 38% hvis de blir gjennomført i sin helhet. KrediNor er ikke i en særstilling i bransjen, og det sier seg selv at en gjennomføring av forslaget vil medføre en total omveltning for samtlige aktører. Det vil nødvendigvis også ha en vesentlig effekt for næringslivet som får helt andre rammebetingelser for innfordringsprosessen. Bransjen er selvfølgelig en aktiv pådriver for å styre endringene i riktig retning, arbeidet ledes av Baard Sig. Bratsberg som leder av bransjeforeningen. Produkter og markeder Inkassovirksomheten er den bærende økonomiske aktivitet i bedriften og står for 88 % av inntektene. Foreningen mottok inkassooppdrag, en økning på 16,7 % fra Totalt innkassert i 2008 utgjør 2,9 milliarder kroner, en økning på 23,1 % fra året før. Fakturaservice er en naturlig forlengelse av produktløpet der KrediNor administrerer fordringene også før forfall med oppfølging av kundereskontro og avstemming av kundens bankkonto. Parkeringsservice 10 11

8 Tittel Tittel Fra venstre: Christian Wennberg Svendsen, Sophy Higgins Steine, Sverre Kristian Gjessing, Eva Hiller Christiansen, Venke Nordahl Grøstad, Rune Brandstadmoen, Ingebjørg Brown, Elinn M. Alfstad Thorsen, Odd Kjetil H. Liland og Låneservice er spesialiserte produkter for reskontrooppfølging før forfall. Parkeringsservice tilbyr tjenester i samarbeid med NetPark Systems AS til parkeringsselskapene, Låneservice tilbyr administrative systemer for låneforvaltning. Sikringsservice tilbyr oppsporing og innhenting av biler og kredittkort i forbindelse med mislighold av kreditt. Juridisk bistand til Foreningens medlemmer og Foreningens kursvirksomhet er viktige elementer i Foreningens tjenestespekter, samtidig som de gir egne inntekter og støtter opp om inkassovirksomheten. Virksomheten er avhengig av effektive datasystemer både i interne og eksterne prosesser. En vesentlig del av produktutviklingen ligger i systemer i grensesnittet mellom våre kunder og oss, ikke minst i integrasjon mellom våre kunders og våre egne systemer. Nettkontor-løsningen er en viktig konkurransefaktor som krever kontinuerlig videreutvikling. En ny oppdatering er lansert i I nært samarbeid med kredittopplysningsselskaper og konsulentselskaper er det utviklet rutiner i nettkontoret som gir nye og fremtidsrettede løsninger for våre kunder. Interne prosesser Styret og ledelsen har gjennomført revisjon og oppdatering av Foreningens strategi. Arbeidet har bygget på dagens virksomhetsgrunnlag og de positive resultater som er oppnådd gjennom mange år. Strategien tar hensyn til de markedsendringer som skjer i form av bransjeglidninger, internasjonale arenaer, nye handelstrender og endringer i kjøps- og betalingsmønster. Blant virkemidlene i gjennomføring av strategien er det i 2008 iverksatt endring i organisasjonen med spesialisering mot de definerte forretningsområdene Handel, Bank og finans og Energi og bredbånd. Forretningsområdene er tilført ny kompetanse og styrket med henblikk på økt servicegrad overfor kundene. En egen fagavdeling for analyse er opprettet, avdelingen skal arbeide både eksternt og internt, både bistå våre kunder i eksempelvis kundesegmentering og tilrettelegge for bedre løsningsmodeller i egen organisasjon. Det er påbegynt et omfattende arbeid med utvikling av ny IT-plattform, arkitektur og databaser for dagens og nye tjenester. Dette medfører at det i 2009 er besluttet å innsource utviklingsoppgaver og øvrig teknisk kompetanse som tradisjonelt er kjøpt eksternt. Utviklingen av en datavarehusløsning ble stoppet i sluttfasen etter at KrediNor fant at løsningen ikke tilfredsstilte de krav som var stilt. Det pågår en rettslig prosess med leverandøren av løsningen i forbindelse med det økonomiske oppgjøret. Utviklingen av nytt system for Parkeringsservice er fullført i Lederutviklingsprogrammet som ble igangsatt i 2007, er sluttført. Programmet har ført til igangsetting av en rekke prosjekter som skal effektivisere og forbedre rutiner innen saksbehandling, salg og HR. Samtidig har forslaget om ny salærforskrift gjort det nødvendig å iverksette vurdering av konsekvenser og virkemidler ved en eventuell gjennomføring. Resultat De totale driftsinntekter utgjorde i 2008 kr mot kr i 2007, en økning på 8%. Driftskostnadene har økt med 21%. Den store økningen i driftskostnader reflekterer en bemanningsmessig styrking av kompetanse og kapasitet og utviklingsprosessen mot ny IT-platform. Regnskapet er gjort opp med et ordinært resultat på kr Etter skatt gir dette et overskudd på kr som tillegges egenkapitalen. For konsernet er driftsinntektene kr og resultat etter ska tt kr Styret bekrefter at forutsetning for fortsatt drift er til stede. Medlemmer Ved årsskiftet hadde KrediNor medlemmer. De 3 samarbeidende kreditorforeninger hadde 720 medlemmer. Totalt er det en økning på 181 medlemmer. Personal- og arbeidsforhold Antall utførte årsverk utgjorde i årsverk mot 228 årsverk i Av antall ansatte utgjør kvinneandelen 63 %. Blant kvinner utgjør deltid 15 % av utførte timeverk, blant menn utgjør deltid 6 %. Det er overvekt av kvinner blant saksbehandlere i mange avdelinger, dette forsøkes tatt hensyn til i rekrutteringsarbeidet. I ledergruppen har kvinneandelen utgjort 33%. I styret er 63 % av styremedlemmene kvinner. Lønnsmessig er det ingen forskjeller mellom kvinner og menn i de forskjellige stillingskategorier. Arbeidsmiljøet er godt og lokalene tilfredsstillende. Dyktige og motiverte medarbeidere har bidratt til et godt resultat. Trivselsundersøkelser underbygger at medarbeiderne trives, samtidig som teammodellen for saksbehandling og kundekontakt medfører motivasjon og effektivitet. Sykefraværet økte fra 5,2% i 2007 til 6,0% i 2008, tiltak for å redusere dette er iverksatt. Samarbeidet mellom ledelse og ansatte fungerer godt både i det daglige arbeid og gjennom samarbeidsutvalget. De ansatte deltar i styret med to representanter. Styret takker medarbeiderne for en vel gjennomført jobb i Miljø og risiko Selskapets virksomhet forurenser ikke det ytre miljø. Energiforbruket er basert på elektrisk kraft. All virksomhet er i leide lokaler, og selskapet påvirker i liten grad energiforbruket. IT-utstyr som avvikles, leveres til destruksjonsselskap. Selskapet er ikke eksponert for finansiell risiko utover rentenivået for bankinnskudd. Oslo, 18. mars 2009 Utsiktene for 2009 Den store satsingen på produkt-, system- og markedsutvikling som er satt i gang i 2008 vil bli enda sterkere i Dette vil også være et stort økonomisk løft som gir et godt utgangspunkt for årene fremover så vel i det norske som i det skandinaviske markedet innenfor nåværende og nye tjenester. Satsingen er langsiktig og et ledd i selskapets strategi. Styret ser positivt på året som helhet, men er avventende til myndighetenes beslutning om endringer i dagens rammevilkår. Ingebjørg Brown Sverre Kristian Gjessing Odd Kjetil H. Liland Styreleder nestleder styre Styremedlem Eva Hiller Christiansen elinn M. Alfstad Thorsen Christian Wennberg Svendsen Styremedlem Styremedlem Styremedlem Sophy Higgins Steine Styremedlem Rune Brandstadmoen Adm. dir

9 Resultatregnskap Balanse 31. desember Morselskapet Konsernet Note Driftsinntekter Inkassotjenester Øvrige tjenester Sum driftsinntekter Driftskostnader Lønnskostnader m.m Andre adm. og salgskostnader Avskrivning på varige driftsmidler Tap på krav Sum driftskostnader Driftsresultat Finansinntekter og -kostnader Annen renteinntekt Avkastning på premiefond Annen finanskostnad Resultat av finansposter Morselskapet Konsernet Note ANLEGGSMIDLER Immatrielle eiendeler Utsatt skattefordel Goodwill Sum immatrielle eiendeler Varige driftsmidler Tomter, bygninger o.a fast eiendom Biler, inventar og EDB-utstyr Sum varige driftsmidler Finansielle driftsmidler Investeringer i datterselskap Netto pensjonsmidler Sum finansielle driftsmidler SUM ANLEGGSMIDLER OMLØPSMIDLER varelager Resultat før skatt Skattekostnad ÅRETS RESULTAT Overføringer Avsatt til annen egenkapital Fordringer Opptjente, ikke fakturerte inkassoinntekter Utlegg Kundefordringer Andre fordringer Fordring på datterselskap Sum fordringer Bankinnskudd og kontanter 5, SUM OMLØPSMIDLER SUM EIENDELER

10 Balanse 31. desember Kontantstrømoppstilling 2008 Morselskapet Konsernet Morselskapet Konsernet Note EGENKAPITAL OG GJELD EGENKAPITAL Opptjent egenkapital Kapitalkonto Årets resultat Sum opptjent egenkapital SUM EGENKAPITAL Note kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter Resultat før skattekostnad Periodens betalte skatt Ordinære avskrivninger Gevinst / tap ved salg av aksjer Endring kundefordringer, periodiserte inntekter Endring leverandørgjeld, periodiserte kostnader Forskjell kostnadsført pensjon - betalte premier o.l GJELD Avsetning for forpliktelser Endring i andre tidsavgrensningsposter Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter Pensjonsforpliktelser kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter kortsiktig gjeld Mottatt, ikke opptjente inkassoinntekter Klientansvar 5, Innbetalinger ved salg av varige driftsmidler Utbetalinger ved kjøp av varige driftsmidler Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter Leverandørgjeld Betalbar skatt Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter Skyldige offentlige avgifter Annen kortsiktig gjeld Netto endring i kontanter og kontantekv Gjeld til datterselskap Beholdning av kontanter og kontantevk Sum kortsiktig gjeld SUM GJELD Beholdning av kontanter og kontantekv SUM EGENKAPITAL OG GJELD Oslo, 18. mars 2009 Ingebjørg Brown Sverre Kristian Gjessing Odd Kjetil H. Liland Styreleder nestleder styre Styremedlem Eva Hiller Christiansen elinn M. Alfstad Thorsen Christian Wennberg Svendsen Styremedlem Styremedlem Styremedlem Sophy Higgins Steine Styremedlem Rune Brandstadmoen Adm. dir

11 Noter til årsregnskapet 2008 Rammebetingelser Selskapets virksomhet er inkassovirksomhet i henhold til Lov om inkassovirksomhet og annen inndriving av forfalte pengekrav (inkassoloven), og låneadministrasjon i henhold til lov om finansieringsvirksomhet kap. 4, jfr. Kredittilsynets rundskriv 17/91 og 26/91. Anleggsmidler Anleggsmidler balanseføres til anskaffelseskost og nedskrives til virkelig verdi når verdifallet forventes å ikke være forbigående. Anleggsmidler avskrives lineært over 5 år. Det er tatt hensyn til utsatt skatt for forskjeller i regnskapsmessig og skattemessig avskrivningsgrunnlag oppstått tidligere år, jfr. note 2. Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven. Det er utarbeidet etter norske regnskapsstandarder og anbefalinger til god regnskapsskikk. Pensjonsmidler/Pensjonsforpliktelser Det er foretatt implementering av pensjonsforpliktelsene i henhold til norsk standard (NRS). Så vel forsikrede som ikke forsikrede ordninger (AFP) er tatt med i vurderingen. Omløpsmidler Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kontantstrømoppstilling Kontantstrømoppstillingen er utarbeidet etter NRS og indirekte modell. Inntektsføring Inntektsføring av salærer, provisjoner mv skjer ved fordeling av innbetalinger på sak. Størrelsen på disse avhenger av beløpets størrelse og løsningstid. Konsolideringsprinsippet Datterselskapene Mannar Forvaltning AS, Heffermehl AS, Sikringsservice AS, Kreditorforeningen i Oslo AS og NetPark Systems AS Inkassosaker i arbeid/forskuddsbetalte inntekter Inkassosaker i arbeid er beregnet i henhold til Forskrift om årsregnskap m.m. for inkassovirksomhet, fastsatt av Finans- og tolldepartementet Beregningen inngår i konsernet. Eliminering av mellomværende og transaksjoner mellom selskapene er foretatt i konsernregnskapet. Noteopplysningene er felles for selskapsregnskapet og konsernregnskapet. er foretatt ut fra direkte produksjonskostnader for saker under arbeid pr justert for 50% fullføringsgrad og erfaringsmessig løsningsgrad. Systemutvikling Selskapet aktiverer utvikling av IT systemer. Det skilles mellom utvikling av nye systemer og tilpasninger av eksisterende systemer. Sistnevnte Klientmidler I henhold til ovennevnte forskrift er klientmidler og klientansvar for inkassovirksomheten kostnadsføres direkte. Kun kostnader til eksterne anskaffelser/konsulenter er gjenstand for aktivering. og for advokatvirksomheten ikke medtatt i balansen. For låneadministrasjon gjelder andre regler, her er klientmidler og klientansvar tatt med i balansen. Note 1 Driftsinntekter Mor Konsern Inkassoinntekter Låneadministrasjon Konsulenttjenester Andre inntekter Sum Note 2 Kundefordringer, utlegg Bedriftsøkonomisk avsetning for tap på fordringer er foretatt med 10% av utestående, med unntak av utestående som gjelder mva-fakturering. Avsetningen er totalt på kr Note 3 Varige driftsmidler Mor Mor Konsern Konsern Fast eiendom Biler Inventar Fast eiendom Biler Inventar edb og systemer edb og systemer Anskaffelseskost pr Tilgang Avgang i året til kostpris Anskaffelseskost pr samlet av- og nedskrivn. pr = Bokført verdi Årets ordinære av- og nedskrivninger Avskrivningssatser i % 20% 20% Årlig leie av ikke balanseførte driftsmidler: Husleien i 2008 utgjorde kr Note 4 Aksjer i datterselskaper Investeringer i datterselskaper og tilknyttede selskaper er vurdert etter kostmetoden. Firma Anskaffelsestidspunkt Forretn. kontor Eierandel Stemmeandel Kreditorforeningen i Oslo AS 2/6/03 Oslo 100% 100% NetPark Systems AS 6/12/02 Oslo 92% 92% Mannar Forvaltning AS 17/6/03 Oslo 100% 100% Heffermehl AS 15/6/04 Oslo 100% 100% Sikringsservice AS 1/1/07 Oslo 100% 100% egenkapital 1/1/08 årets resultat Egenkapital 12/31/2008 Kreditorforeningen i Oslo AS NetPark Systems AS ( ) ( ) Mannar Forvaltning AS Heffermehl AS Sikringsservice AS Sum

12 Note 5 Klientmidler Klientmidler og tilhørende klientansvar for inkassovirksomheten er ikke medtatt i balansen. Dette utgjør kr Innbetalinger blir bokført pr. bankens bokføringsdato, men er først disponible for avregning ved melding fra bank. Klientansvaret for inkassovirksomheten er sum av uavregnede innbetalinger på kr , avregnede innbetalinger klar for utbetaling på kr og forskudd fra oppdragsgivere på kr Klientmidler og tilhørende klientansvar for advokatvirksomheten er ihh til advokatforskriften 3a-3 presentert netto i balansen som bankinnskudd. Innestående bank utgjør kr og tilhørende klientansvar utgjør kr per Per utgjorde innestående på bank kr og tilhørende klientansvar utgjorde kr Note 6 Opptjente, ikke fakturerte inkassoinntekter Opptjente, ikke fakturerte inkassoinntekter representerer rene produksjonskostnader og forventede gebyrinntekter for saker under arbeid pr , justert for fullføringsgrad, som er beregnet til 50%, og erfaringsmessig løsningsgrad. Se for øvrig under Regnskapsprinsipper. Mottatte, ikke opptjente inkassoinntekter representerer innkasserte salærer på de samme sakene. Prinsippet baserer seg på forskrifter nevnt under regnskapsprinsipper, som igjen bygger på en betraktning av inkassosaker som langsiktige tilvirkningskontrakter. Note 7 Egenkapital Mor Konsern Egenkapital Årets resultat Egenkapital Note 8 Bundne midler Bedriftens bundne midler utgjør: Skattetrekkskonto Klientansvar Sikkerhetsstillelse til Kredittilsynet vedrørende Låneservice Sum Note 9 Skatter Skatter kostnadsføres når de påløper, det vil si at skattekostnaden er knyttet til det regnskapsmessige resultat før skatt. Skattekostnaden består av betalbar skatt (skatt på årets skattepliktige inntekt), endring i netto utsatt skatt og skatt av formue. Skattekostnaden fordeles på ordinært resultat og resultat av ekstraordinære poster i henhold til skattegrunnlaget. Årets skattekostnad fremkommer slik: Betalbar selskapsskatt Avsatt for lite Formuesskatt (0,3% av ) Brutto endring utsatt skatt i balansen Årets totale skattekostnad Betalbar skatt i årets skattekostnad fremkommer slik: Ordinært resultat før skattekostnad Permanente forskjeller Endring midlertidige forskjeller Grunnlag betalbar skatt Betalbar skatt årets resultat 28% Spesifikasjon utsatt skatt Midlertidige forskjeller Endring Driftsmidler Fordringer Andre regnskapsmessige forskjeller Pensjonsforpliktelse Sum midlertidige forskjeller Utsatt skattefordel 28 % Skattefordel knyttet til datterselskaper er ikke oppført i balansen. Betalbar skatt i balansen fremkommer slik: Betalbar skatt på årets resultat Sum betalbar skatt Note 10 Pensjonskostnader, -midler og -forpliktelser Selskapet er pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon. Selskapets pensjonsordninger tilfredsstiller kravene i denne lov. Selskapet har pensjonsordninger som omfatter i alt 274 personer i morselskapet. Ordningene omfatter en lukket ytelsespensjonsordning og en innskuddspensjonsordning. I tillegg er selskapet omfattet av finansnæringens AFP-ordning. Beregningene er foretatt av aktuar og er basert på foreliggende norsk regnskapsstandard. Årlig pensjonskostnad inngår i posten lønnskostnad, og består av endring i forpliktelse og pensjonsmidler, samt betalte premier på kollektiv pensjon Nåverdi av årets pensjonsopptjening Rentekostnad av pensjonsforpliktelsen Periodisert arbeidsgiveravgift 744 Administrasjonskostnad

13 Avkastning på pensjonsmidler Pensjonskostnad inkl. arbeidsgiveravgift Resultatført planendring -77 Resultatført estimatavvik Netto pensjonskostnad Faktisk Estimat KrediNor 1/1/ /12/2008 Opptjente pensjonsforpliktelser Beregnede pensjonsforpliktelser Pensjonsmidler (til markedsverdi) Ikke resultatførte estimatendringer og avvik Netto pensjonsforpli ktelse Økonomiske forutsetninger: Avkastning på pensjonsmidler 5,75% 5,70% Diskonteringsrente 4,70% 4,70% Forventet lønnsregulering 4,50% 4,50% Forventet G-regulering 4,25% 4,25% Årlig reg. av pensjoner under utbetaling 2,00% 2,00% Gjennomsnittlig arbeidsgiveravg.faktor 14,10% 14,10% Anvendt uttaksprosent AFP 45,00% 45,00% Frivillig avgang/turnover 2,00% 2,00% Som aktuarmessige forutsetninger for demografiske faktorer og avgang er lagt til grunn vanlig benyttede forutsetninger innen forsikring. Note 11 Lønnskostnader Lønnskostnader (beløp i 1000 kr.) Lønninger Arbeidsgiveravgift Pensjonskostnader Andre ytelser Sum mor Gjennomsnittlig antall ansatte Lønnskostnader (beløp i 1000 kr.) Lønninger Arbeidsgiveravgift Pensjonskostnader Andre ytelser Sum konsern Ytelser til ledende personer Daglig leder Styret Lønn Andre ytelser Pensjonsutgifter Bedriften har en bonusordning der bonus kommer til utbetaling hvis driftsresultatet overstiger 8% av omsetningen. Bonus utgjør inntil 24% av driftsresultatet og fordeles likt på alle ansatte. For 2008 er det utgiftsført bonus med kr Revisor Godtgjørelsen til revisor fordeles på følgende måte: B beløp eks mva Lovpålagt revisjon Andre attestasjonstjenester Skatterådgivning - Andre tjenester utenfor revisjonen Kostnadsført godtgjørelse til revisor for Note 12 Mellomværende med selskaper i samme konsern Fordringer Gjeld Netpark Systems AS Heffermehl AS Mannar Forvaltning AS Kreditorforeningen i Oslo AS Sikringsservice AS Note 13 Annen kortsiktig gjeld I posten annen kortsiktig gjeld inngår følgende (beløp i 1000 kr.) Mor Konsern Skyldige feriepenger inkl AGA Avsetning bonus Avsetning styrehonorar Påløpte kostnader Mellomværende med kreditorforeninger Sum kortsiktig gjeld Note 14 Sikkerhetsstillelser /ansvar KrediNor er lovpålagt til enhver tid å ha sikkerhetsstillelse som utgjør 1/40 av klientansvaret, jfr. Forskrift til inkassoloven 3-2 til 3-4. Sikkerhetsstillelsen for utøvelse av virksomhet som formidler av lån og garantier, jfr. Lov 10. juni 1988 nr. 40 og forskrift 14. september 1990 nr. 764 skal til enhver tid utgjøre kr Gjennomsnittlig antall ansatte

14 24 25

15 Betalingsforholdene i mill 4 mill 3 mill 2 mill 1 mill Inkassosaker i Norge Antall inkassosaker + - % Konkurser i Europa Kilde: Kredittilsynet Inkassobransjen Ved utgangen av 2008 var det 122 inkassoforetak som var under tilsyn av Kredittilsynet, hvorav fem foretak hadde bevilling for å drive oppkjøp av forfalte pengekrav. Norske inkassoforetak mottok inkassooppdrag i 2008 hvilket er en økning på 13,5% i forhold til Inkassosaker under utførelse hos norske inkassobyråer ved årets utgang representerte misligholdte forpliktelser på til sammen kr 54,3 mrd en økning på 19,2%. Norske inkassobyråer innkasserte kr 16,5 mrd. i 2008, hvilket er det høyeste beløp innkassert på ett år så langt Betalingsadferd 2008 Både avtalt kredittid og faktisk betalingstid varierer stort i Europa. Avviket mellom avtalt og faktisk kredittid, som har stor betydning for den enkelte bedrifts likviditetssituasjon, er fremdeles størst i Italia, Frankrike og England. Norge har gjennom flere år vært best i Europa og har vært det land som både har benyttet den korteste avtalte kredittid og den raskeste faktiske betalingsstrømmen. KrediNor er av den oppfatning at dette skyldes at Norge i mange år har innarbeidet gode, så vel lovmessige som bedriftsmessige rutiner for innfordring. I EU har man beregnet at nær halvparten av de tapene bedriftene får i løpet av et år skyldes dårlig reklamasjonshåndtering og mangelfulle inkassorutiner. I tillegg påfører manglende innfordringsrutiner bedriftene økt kapitalbinding. Ved årsskiftet hadde norske bedrifter, etter Dun & Bradstreets beregninger, kr 595,0 mrd. i utestående fordringer. Med en gjennomsnittlig effektiv 30, kredittid på 30 dager medfører det en kredittomsetning i Norge på kr 6 734,0 mrd., og da er bank og finans 24,285714ikke medregnet. Dette medfører at 1 dag økt effektiv kredittid medfører en gjennomsnittelig økt kapitalbinding på kr 18,5 mrd. pr. dag. konkurser pr virksomheter. Luxemburg ble fulgt av Østerrike, som hadde 224 og Frankrike med 215. Gjennomsnittlig er det i Europa 83 konkurser pr virksomhet. Danmark hadde 149, Norge 142, Sverige 108 og Finland 107 konkurser pr virksomheter. 28% økning i antall konkurser i Norge Det ble åpnet konkurser i Norge i Dette er en økning på 27,8% og er et klart brudd med den nedadgående trenden som har vært de fire siste år. I 4. kvartal 2008 ble det åpnet 70% flere konkurser enn i samme periode i Med den økning som foreligger inn i 2009 forventes en betydelig økning konkurser i Det høyeste antall konkurser som har vært registrert var i 1992 med Det forventes at dette antallet blir passert i løpet av Hver fjerde konkurs er et enkeltpersonforetak. Andelen enkeltpersonforetak som går konkurs har sunket konkurser gjaldt enkeltpersonforetak som også inkluderer personlige konkurser. Økningen her var på 3,6% fra Tre av fire konkurser, i alt 2 600, var etter dette såkalte foretakskonkurser som omfatter alle foretak unntatt enkeltpersonforetakene. I fjor var det 41% flere foretakskonkurser enn i Det at hver fjerde konkurs skjer blant enkeltpersonforetak er en betydelig utfordring for de som selger på kreditt. Den økonomiske driften for personlige næringsdrivende er langt mindre transparent enn for aksjeselskaper, fordi enkeltpersonforetak pr. i dag ikke er underlagt de samme regler om regnskapsmessig rapportering som aksjeselskapene. Dette setter store krav til kredittyternes vurderingsevne for de vurderingsmodeller som baseres på tall fra bedriftenes regnskap vil mangle offisielle vurderingsdata. Konkurser i Norge Kilde: Statistisk Sentralbyrå Hellas Luxemburg Irland Spania Finland Portugal Norge Danmark Sveits Sverige Østerrike Nederland Italia Belgia England Tyskland Frankrike Kilde: Insolvenzen 2008 in Europa /09 Creditreform -/+ AG % Betalingsadferd , , Avtalt Avtalt Avtalt For- For- For- Faktisk Faktisk Faktisk kredit- kredit- kredit- sinket sinket sinket betal- betal- betalkredittid kredittid kredittid betaling betaling betaling ingstid ingstid lingstid 7, Italia Frankrike 1, England Belgia -4, Østerike Sveits -10, Nederland Tyskland Sverige Norge Kilde: Insolvenzen in Europa 2008/09 Creditreform AG Konkursutviklingen i 2008 Konkursutviklingen internasjonalt Trenden med nedadgående antall konkurser innenfor EU 15 statene pluss Norge og Sveits er brutt i Antall konkurser økte med 17,3%, fra til I Spania og Irland var økningen over 100%. Over 1,4 mill. arbeidsplasser gikk tapt med bakgrunn i konkursene i Europa i Den høyeste relative forekomsten av konkurser (antall konkurser pr. land i relasjon til totalt antall virksomheter i landet), var igjen Luxemburg, som hadde 233 Betydelig økning i omsetningsverdi og antall ansatte som omfattes av konkursene De konkursene som fant sted i 2008 rammet langt flere sysselsatte enn i I 2007 mistet arbeidet som følge av konkurs, mens tallet i 2008 var på Omsetningsverdien i bedriftene som gikk konkurs i 2008 ble mer enn fordoblet fra kr 7,0 mrd. i 2007 til kr 14,6 mrd. i Økning i NUF-konkurser 9 av 10 foretak som gikk konkurs i 2008, var enten aksjeselskaper eller enkeltpersonforetak. 7,8% av alle konkursene fant sted blant norskregistrerte utenlandske foretak (NUF). Tallet på konkurser innenfor denne organisasjonsformen økte fra 211 i 2007 til 285 i Fylkesvis utvikling Vest-Agder, Oppland og Rogaland var de fylkene som hadde størst økning i antall konkurser i Vest-Agder hadde en økning på hele 170% fra 43 til 116 konkurser. Bare Troms og Finnmark hadde en nedgang i antall konkurser. (Se tabell på neste side.) 26 27

16 Konkurser fylkesvis Ant Ant Ant Ant Ant Ant Ant Ant Ant Ant Ant Ant Endring Fylke % Østfold ,6 Akershus ,6 Oslo ,0 Hedmark ,3 Oppland ,9 Buskerud ,8 Vestfold ,3 Telemark ,6 Aust-Agder ,1 Vest-Agder ,8 Rogaland ,7 Hordaland ,1 Sogn og Fjordane ,8 Møre og Romsdal ,4 Sør-Trøndelag ,4 Nord-Trøndelag ,1 Nordland ,0 Troms ,2 Finnmark ,6 I alt ,8 Bransjefordeling Konkursøkningen gjør seg selvfølgelig også gjeldende for bransjefordelingen. Den største økningen finner vi i industrien, deretter innenfor eiendomsdrift og tjenesteyting samt bygg- og anleggsvirksomhet. I industrinæringen var økningen over 50%. Varehandelens andel har de senere år vært synkende og var i %. Varehandelen blir tett fulgt av bygg- og anleggsvirksomhet samt eiendomsdrift og tjenesteyting. Innenfor disse tre bransjene finner vi 70% av samtlige konkurser. Åpnede konkurser etter næring inkl. personlige konkurser Kilde: Statistisk Sentralbyrå ÅR /- % Jordbruk, skogbruk, fiske Industri i alt Bygge- og anleggsvirksomhet Varehandel, Engro/Agentur Hotell- og restaurantdrift Transport og kommunikasjon Eiendomsdrift, tjenesteyting Uoppgitt Åpnede konkurser i alt Kilde: Statistisk Sentralbyrå Bransjefordeling personlige konkurser Av de konkurser som kategoriseres som personlige konkurser, inklusive enkeltpersonforetak, skjer de fleste konkurser innenfor virksomhetsområdet bygg- og anlegg. Hver 3. konkurs kommer fra denne bransjen. I motsetning til hva man skulle tro var det imidlertid ingen økning i antall konkurser fra 2007 til Økningen i personlige konkurser finner vi i hovedsak innen industrien. Personlige konkurser etter næring Kilde: Statistisk Sentralbyrå Konkurs etter selskapstype Aksjeselskapenes andel av den totale konkursmassen øker. 61,6% berørte aksjeselskaper i Den største nedgangen finner vi blant enkeltpersonforetak hvor andelen har gått ned fra 35% i 2007 til 28% i Den største økningen finner vi blant norskregistrerte utenlandske foretak (NUF). Det er åpenbart at det er en større andel konkurser blant NUF-foretak enn noe annen selskapstype. Gjeldsordninger Det ble åpnet gjeldsordninger i Norge i 2008 mot i Dette er en økning på 4,6%. Siden Gjeldsordningsloven trådte i kraft i 1993 er det åpnet til sammen gjeldsordninger. Det faktum at vi de senere år har hatt en jevn og betydelig økning i antall gjeldsordninger bekrefter det faktum at det ikke er gunstige, økonomiske rammevilkår generelt som har størst betydning for de som kommer i økonomiske vanskeligheter. KrediNor vil anta at vi vil se ytterligere økning med bakgrunn i den finansielle utviklingen som har funnet sted både i Norge og i verden for øvrig i løpet av Gjeldsordninger i Europa Gjeldsordning, eller gjeldssanering for privatpersoner, er ikke et særegent norsk institutt. Flere andre europeiske land har tilsvarende ordninger og lovgivingen rundt dette er i stadig utvikling. Av de det finnes statistikk for, ble det åpnet gjeldsordninger i 2008 mot i Dette er en nedgang på 4,4%. Foranstående er beskjedne tall i forhold til gjeldsordninger (personlige konkurser) i USA hvor det ble åpnet gjeldsordninger i 2008 mot i I USA var det altså en økning på 31% fra 2007 til Deler man gjeldsordninger på antall innbyggere har Norge det laveste antall gjeldsordninger pr innbygger. I Norge er det 4,6 gjeldsordninger pr innbygger, mens man i USA har 35, tett fulgt av Finland med 22 og England med 20. Gjeldsordninger i Europa 2008 GO pr innbygger ,07/08 England ,43 Nederland ,36 Norge , ,05 Sverige ,49 Sveits ,74 Tyskland ,30 Østerike ,07 Finland SUM ,48 USA Kilde: Insolvenzen in Europa 2008/09 Creditreform AG Bransjeinndeling 1 Jord-, skogbruk og fiske 3 Industri 4 Bygg- og anleggsvirksomhet 5 Varehandel, reparasjon 6 Hotell- og restaurantdrift 7 Transp, lagring, post, telekom. 8 Eiendom, Tjenester 9 Andre 10 Sum Gjeldsordninger Gjeldsordninger Kilde: Statens Ant. Innkrevningssentral gjeldsordninger Tabell skal inn her fra Excel

17 Saker behandlet ved landets forliksråd Ant. mottatte saker Uteblivelsesdom Kilde: Statens Innkrevningssentral Bortfallt Innstilt U-dom Forlik Dom Begj. tvangssalg fast eiendom Begj. tvangssalg løsøre Tabell skal inn her fra Excel 2006 Kilde: Statens Innkrevningssentral Tvangssalg fast eiendom og løsøre Kilde: Statens Innkrevningssentral og Brønnøysundregistrene Behandling av forliksklager Forliksrådene er første instans i forbindelse med krav uten tvangsgrunnlag og hovedtyngden av de sakene som behandles i forliksrådet gjelder krav om penger. De nye reglene om direkte tvangsinndrivelse av uimotsagte krav, hvor utleggsforretning kan begjæres direkte med bakgrunn i et uimotsagt fakturakrav, var forventet å ville redusere forliksrådenes arbeidsbyrde vesentlig. Nedgangen har imidlertid ikke på langt nær vært så stor som forventet. Det ble behandlet forliksklager ved norske forliksråd i 2008 mot i 2007, en nedgang på 14%. Resultatet av behandlingen som finner sted i forliksrådene endres lite fra år til år, men antall uteblivelsesdommer/fraværsdommer er synkende. I 2008 ble det avsagt fraværsdommer, det vil si avsigelse av dom uten tilsvar eller møte fra skyldner, i 63% av tilfellene. Denne prosentandelen har normalt ligget mellom 65 70%. Ca. 4% av saken blir forlikt og det avsies dom i 11% av sakene. Tvangsfullbyrdelse Avholdte utleggsforretninger Med bakgrunn i den loven som trådte i kraft 1/1-06 hvor det ble anledning til direkte tvangsinndrivelse av uimotsagte krav, var det forventet en betydelig økning i antall utleggsbegjæringer i forhold til det vi var vant med. Den forventede veksten har imidlertid uteblitt og økningen fra 2007 til 2008 er i underkant av 1%. Totalt ble det fremmet utleggsforretninger, hvorav ca er utleggsbegjæringer i henhold til lovendringen, det vil si begjæringer i henhold til Tvangsfullbyrdelseslovens 7-2.f. I motsetning til hva som skjer i forbindelse med tvangssalg, hvor de fleste begjæringene trekkes på grunn av oppgjør, er trenden det stikk motsatte ved utleggsforretninger. 82% av utleggsforretningene blir avholdt, det vil si at bare 18% trekkes. Antall utleggsbegjæringer Tot. ant. Avholdte Avholdt med År begjæringer med utlegg intet til utlegg Sum avholdt Kilde: Statens Innkrevningssentral Tvangsalg Oppgang i tvangssalg løsøre, men nedgang i tvangssalg fast eiendom Det ble begjært tvangssalg vedrørende løsøre i Dette er en økning på 2,7% i forhold til I tillegg ble det begjært tvangssalg av fast eiendom, og dette er en nedgang på 9% i forhold til Det karakteristiske trekket ved tvangssalg generelt er at de fleste krav blir betalt etter at begjæringen er fremmet. Oppgjør fremkommer og begjæringen blir trukket. For tvangssalg løsøre ble det begjært mens 5 103, det vil si 90%, ble trukket. For fast eiendom var trekkprosenten omtrent som tidligere, 63%. Fravikelse Begrepet fravikelse av fast eiendom erstatter det tidligere begrepet utkastelse og benyttes hovedsakelig ved mislighold av leiekontrakter. I 2008 ble det begjært fravikelser, hvilket er en nedgang på 5% i forhold til I likhet med tvangssalg blir de aller fleste fravikelser trukket, det vil si kravet blir gjort opp før utkastelsesforretningen blir gjennomført. Kun 24% av de fremsendte begjæringer ble gjennomført. Kredittopplysning og kredittinformasjon Den 1/3-08 trådte reglene om registrering av negative utleggsforretninger i kraft. Det vil si at når en utleggsforretning blir avholdt med intet til utlegg, blir også dette resultatet registrert i Brønnøysundregisteret. I tillegg registreres også nå utleggsforretninger hvor det blir trekk i lønn. Disse reglene forventes å gi et betydelig informasjonsbidrag til inkassobransjen og næringslivet. Det har tidligere vært slik at utleggsforretninger som ble avholdt med intet til utlegg ikke ble tinglyst, verken i Løsøreregisteret eller noe annet sted. Det vil si at denne viktige informasjonen, det faktum at den angjeldende skyldner ikke er søkegod, ikke fremkom i noe kredittopplysningsregister. Det er namsmenn og namsfogder, samt Statens Innkrevingssentral som i første omgang er pålagt å tinglyse intet til utlegg, landets særnamsmenn, i det vesentlige kemnerne, er foreløpig unntatt. Av noe i overkant av inkassooppdrag, som den norske inkassobransjen mottok i 2008, ble det rapportert nye betalingsanmerkninger til kredittopplysningsbyråene. Av dette kan vi utlede at det kun er ca. 6% av inkassosakene som resulterer i en betalingsanmerkning. I tillegg til de inkassosakene som ble registrert som betalingsanmerkninger ble det i henhold til den nye loven nå registrert utleggsforretninger hvorav var lønnstrekk. I tillegg ble det registrert, etter 1/3-08, negative utleggsforretninger, det vil si utleggsforretninger hvor det var intet til utlegg. Ovenstående informasjon er et viktig bidrag for å kunne opprettholde en høy løsningsgrad, herunder å unngå å påføre skyldner unødvendige kostnader i forbindelse med rettslige tiltak. Den norske inkassobransjen løser 95% av samtlige saker uten rettslig skritt. Dette er den høyeste utenrettslige løsningsprosenten i Europa. Totalt tok inkassobransjen ut rettslige skritt i 2008 for å løse i overkant av 4,4 mill. saker

18 KrediNor Oslo Postboks 782 Sentrum 0106 Oslo Tlf Fax KrediNor Fredrikstad Postboks Kråkerøy Tlf Fax KrediNor Skien Postboks 280 Sentrum 3701 Skien Tlf Fax KrediNor Hamar Postboks Hamar Tlf Fax KrediNor Lillehammer Elvegt Lillehammer Tlf Fax KrediNor Bergen Postboks 1874 Nordnes 5817 Bergen Tlf Fax KrediNor Kristiansund Langvn Kristiansund N Tlf Fax KrediNor Trondheim Jonsvannsveien Trondheim Tlf Fax KrediNor Bodø Postboks Bodø Tlf Fax KrediNor Narvik Postboks Narvik Tlf Fax KrediNor Harstad Postboks Harstad Tlf Fax KrediNor Tromsø Postboks Tromsø Tlf Fax

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ESAVE AS ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 Rognan Osveien 10A - 8250 Rognan Tlf. 756 00 200 e-post : firmapost@esave.no org.nr NO971231769MVA Foretaksregisteret Nittende driftsår 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

Detaljer

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Årsregnskap for 2012 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE Årsregnskap for 2014 3475 SÆTRE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Økonomisenteret AS Spikkestadveien 90 3440 RØYKEN Org.nr. 979850212 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER Årsregnskap for 2013 7713 STEINKJER Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

FINANSINNTEKTER OG -KOSTNADER 937 968 1 994 060 2 Finansposter 2-216 571 1 293 321

FINANSINNTEKTER OG -KOSTNADER 937 968 1 994 060 2 Finansposter 2-216 571 1 293 321 Resultatregnskap Mor Konsern 2004 2003 Note Note 2004 2003 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTN. 81 468 833 72 447 588 11 Medlemskontingent 11 81 468 833 72 447 588 7 766 472 6 982 418 OU-midler 7 766 472 6

Detaljer

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG Resultatregnskap for 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat Annen renteinntekt Sum finansinntekter Annen rentekostnad Sum finanskostnader

Detaljer

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsrapport for 2010 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsberetning 2010 Byen Vår Gjøvik Adresse: Postboks 25, 2801 GJØVIK MVA Virksomhetens art Byen Vår Gjøvik er

Detaljer

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2012 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2012 2011 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 11 543 745 9 367 350 Annen driftsinntekt

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår 2014 ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil i rapporten. ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården

Detaljer

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932 Årsregnskap 2013 Org.nr.:971 496 932 Resultatregnskap Note Driftsinntekter 2013 og driftskostnader 2012 Salgsinntekt 8 652 895 8 289 731 Sum driftsinntekter 8 652 895 8 289 731 Lønnskostnad 5, 6 7 006

Detaljer

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2011 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 9 367 350 12 580 840 Annen driftsinntekt

Detaljer

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Resultatregnskap Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Driftskostnader Lønnskostnad 2 1 145 859 820 020 Annen driftskostnad 6 021 961 7 011 190 Sum driftskostnader 7 167 820 7 831 210

Detaljer

SANDNES TOMTESELSKAP KF

SANDNES TOMTESELSKAP KF SANDNES TOMTESELSKAP KF RESULTATREGNSKAP 31.12.2014 Regnskap Budsjett Regnskap Noter 31.12.2014 Driftsinntekt Salgsinntekter 3 198 708 213 218 070 000 292 170 850 Annen driftsinntekt 3 3 608 840 2 300

Detaljer

FINANSINNTEKTER OG KOSTNADER

FINANSINNTEKTER OG KOSTNADER Årsregnskap 2014 RESULTATREGNSKAP Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER Prosjektinntekter 29 048 893 28 557 743 Grunnbevilgning fra Norges Forskningsråd 4 056 735 4 371 581 Egne kompetansemidler 12 810 409 498

Detaljer

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692 ÅRSREGNSKAP 2014 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår 2013 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i rapporten. AS Landkredittgården

Detaljer

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader NOTER 2014 2013 Menighetsinntekter 6 356 498 6 227 379 Stats-/kommunetilskudd 854 865 790 822 Leieinntekter 434 124 169 079 Sum driftsinntekter 7 645

Detaljer

Årsregnskap for 2014 VINDHARPEN BARNEHAGE SA 5237 RÅDAL

Årsregnskap for 2014 VINDHARPEN BARNEHAGE SA 5237 RÅDAL Årsregnskap for 2014 5237 RÅDAL Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Utarbeidet av: Paradis Regnskap AS Sandbrekkeveien 18 5231 PARADIS Utarbeidet med: Org.nr. 999054463 Total Arsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Tromsø kunstforening. Org.nr: 970424067. Årsrapport for 2014. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Tromsø kunstforening. Org.nr: 970424067. Årsrapport for 2014. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 6 3 727 442 3 511 056 Annen driftsinntekt 398 595 489 225 Sum driftsinntekter

Detaljer

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO 0581 OSLO Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2010 Årets basistilskudd Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekjøp Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO Årsregnskap for 2014 0185 OSLO Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Christiania Regnskapskontor AS Postboks 375 0102 OSLO Org.nr. 984868650 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør

Detaljer

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920 Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb Org.nummer: 992694920 Resultatregnskap Note 2009 2008 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 777 706 529 893 Sum driftsinntekter 777 706

Detaljer

Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld

Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld DRAMMEN HAVN NOTER TIL REGNSKAPET 2014 Note 1 Regnskapsprinsipper Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld Regnskapet for Drammen Havn for 2014 er utarbeidet i henhold til regnskapslovens

Detaljer

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Note 2014 2013 Aktivitetsinntekt 343 694 293 969 Offentlig tilskudd 5 65 089 55 577 Sum driftsinntekter 408 783 349 546 Aktivitetskostnad 243 902 148

Detaljer

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Aktivitetsinntekt 293 969 175 191 Annen driftsinntekt 0 22 200 Offentlig tilskudd 5 55 577 38 418 Sum driftsinntekter 349 546 235 809

Detaljer

Nesodden Tennisklubb

Nesodden Tennisklubb Årsregnskap for 2014 Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: OpusCapita Regnskap AS Rosenkrantzgt. 16-18, Postboks 1095 Sentrum 0104 OSLO Org.nr. 879906792 Utarbeidet med: Total

Detaljer

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010 ÅRSBERETNING 2010 Virksomhetens art og hvor den drives Tessta Connect AS leverer varer, kompetanse og tjenester innenfor området kabel-tv, parabol, digitalt bakkenettverk og TV-overvåkning. Selskapet har

Detaljer

SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012

SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 Årsregnskap 2014 SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 INNTEKTER Salgsinntekter Annen driftsinntekt Salgsinntekter med mva 0 5 050 0 Salgsinntekter

Detaljer

Note 2010 2009. DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Basistilskudd 16 598 Aktivitetsbasert inntekt 1 83 537 6 000 Sum driftsinntekter 83 537 22 598

Note 2010 2009. DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Basistilskudd 16 598 Aktivitetsbasert inntekt 1 83 537 6 000 Sum driftsinntekter 83 537 22 598 Resultatregnskap Note DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Basistilskudd 16 598 Aktivitetsbasert inntekt 1 83 537 6 000 Sum driftsinntekter 83 537 22 598 Varekostnad 12 5 981 535 Lønn og annen personalkostnad

Detaljer

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Salgsinntekter 31.899 30.145 Gaveinntekter 2.831.948 2.182.463 Tilskudd IM 300.000 350.000 Husleieinntekter 446.440 500.104 Andre driftsinntekter

Detaljer

Note 31.12.2010 31.12.2009. Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434

Note 31.12.2010 31.12.2009. Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434 Havells Sylvania Norway AS RESULTATREGNSKAP Note 31.12.2010 31.12.2009 DRIFTSINNTEKT Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434 DIRFTSKOSTNAD Lønnskostnad 8 2 812 350

Detaljer

Resultatregnskap. BSK Freeski. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK Freeski. Driftsinntekter og driftskostnader Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Note 2014 2013 Aktivitetsinntekter 376 920 466 137 Annen driftsinntekt 0 1 500 Offentlig tilskudd 5 50 525 37 663 Sum driftsinntekter 427 445 505 300

Detaljer

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 5 330 506 5 968 939 Annen driftsinntekt

Detaljer

Den norske Revisorforening / Den norske Revisorforenings Servicekontor

Den norske Revisorforening / Den norske Revisorforenings Servicekontor Den norske Revisorforening / Den norske Revisorforenings Servicekontor RESULTATREGNSKAP DnR DnRS Noter 2004 2003 2004 2003 Medlemskontingent/Serviceavgift 4 813 283 4 678 486 13 938 519 13 611 895 Salgsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Organisasjonsnr. 939745084 Utarbeidet av: Leksvik Regnskapskontor AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 23 7121 LEKSVIK Organisasjonsnr. 980491064 Resultatregnskap

Detaljer

Resultatregnskap. Kvik Halden Fotballklubb. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Kvik Halden Fotballklubb. Driftsinntekter og driftskostnader Regnskap 2014 Resultatregnskap Kvik Halden Fotballklubb Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salgsinntekt 4 517 109 4 932 079 Annen driftsinntekt 2 194 218 2 116 665 Sum driftsinntekter 6

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013 Årsregnskap for 2013 Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekt Driftsinntekter 7 436 489 9 887 025 Annen driftsinntekt 5 2 467 219 3 069 891 Sum driftsinntekt 9 903 708 12 956 916 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

Note 3 Varekostnad 2009 2008 Andre varekostnader 474 342 454 510 Sum varekostnad 474 342 454 510

Note 3 Varekostnad 2009 2008 Andre varekostnader 474 342 454 510 Sum varekostnad 474 342 454 510 Note 1 Driftsinntekter og -kostnader pr virksomhetsområde Driftsinntekter pr virksomhetsområde Annet 575 039 549 507 Sum driftsinntekter 575 039 549 507 Driftsinntekter fordelt på geografi Helse Midt-Norge

Detaljer

SANDNES TOMTESELSKAP KF

SANDNES TOMTESELSKAP KF SANDNES TOMTESELSKAP KF RESULTATREGNSKAP 31.12.2015 Regnskap Budsjett Regnskap Noter 31.12.2015 Driftsinntekt Salgsinntekter 3 256 333 192 264 006 289 198 708 213 Annen driftsinntekt 3 7 202 516 3 000

Detaljer

note regnskap regnskap budsjett budsjett resultatregnskap pr. 31.12. 2003 2002 2003 2004

note regnskap regnskap budsjett budsjett resultatregnskap pr. 31.12. 2003 2002 2003 2004 Mosjøen og Omegn Boligbyggelag note regnskap regnskap budsjett budsjett resultatregnskap pr. 31.12. 2003 2002 2003 2004 INNTEKTER Inntekter fra tekn. tjenester 150,342 110,170 96,000 117,600 Forretningsførerhonorar

Detaljer

Årsregnskap. Landbrukstjenester Solør Odal

Årsregnskap. Landbrukstjenester Solør Odal Årsregnskap 2011 Landbrukstjenester Solør Odal Resultatregnskap Landbrukstjenester Solør Odal Driftsinntekter og driftskostnader Note 2011 2010 Salgsinntekter 1 728 285 1 351 005 Lønn og påslag 15 293

Detaljer

Årsrapport 2012 2 3 4 5 6 Sparebankstiftelsen Gran RESULTATREGNSKAP FOR 2012 DRIFTSINNTEKTER OG KOSTNADER Note 2012 2011 Lønnskostnad 6 673 811 415 330 Annen driftskostnad 6 926 793 756 924 Sum driftskostnader

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014 Årsregnskap for 2014 Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekt Salgsinntekt 8 047 672 7 436 489 Annen driftsinntekt 5 2 522 451 2 467 219 Sum driftsinntekt 10 570 123 9 903 708 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

Årsregnskap. Association du Lycée Francais René Cassin d'oslo. Organisasjonsnummer: 976 837 622

Årsregnskap. Association du Lycée Francais René Cassin d'oslo. Organisasjonsnummer: 976 837 622 Årsregnskap 2014 Association du Lycée Francais René Cassin d'oslo Organisasjonsnummer: 976 837 622 Association du Lycée Francais René Cassin Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Foreldrebetaling

Detaljer

Annen innskutt. -4 533 750-4 533 750 Avsatt til utbytte -906 750-906 750 Årets resultat

Annen innskutt. -4 533 750-4 533 750 Avsatt til utbytte -906 750-906 750 Årets resultat DATA DESIGN SYSTEM ASA NOTER TIL ÅRSREGNSKAPET 2004 Note 1 Egenkapital et Aksjekapital Annen innskutt egenkapital Overkursfond Annen egenkapital Sum Egenkapital 31.12.2003 3 487 500 86 025 7 378 491 5

Detaljer

Årsregnskap. Rana Næringsforening. Org.nr.:975 746 828. Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS

Årsregnskap. Rana Næringsforening. Org.nr.:975 746 828. Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS Årsregnskap 2013 Rana Næringsforening Org.nr.:975 746 828 Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS Resultatregnskap Rana Næringsforening Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Salgsinntekt 0 2

Detaljer

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM Årsregnskap for 2013 1712 GRÅLUM Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Salgsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2014 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF

RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2014 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2014 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF Noter 2014 Inntekter Leieinntekter 12 893 864 Andre driftsinntekter 186 968 177 Gevinst ved avgang driftsmidler 7 917 811 Offentlige

Detaljer

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM Årsregnskap for 2014 1712 GRÅLUM Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2014 Note 2014 2013 Serviceavgift Andre inntekter Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

Årsregnskap 2013. Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993)

Årsregnskap 2013. Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993) Årsregnskap 2013 Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993) Naturvernforbundet i Rogaland Organisasjonsnr.: 971 339 993 RESULTATREGNSKAP Note 2013 2012 Salgsinntekt 131 364 133 052 Offentlig

Detaljer

(org. nr. 971 339 993)

(org. nr. 971 339 993) Årsregnskap 2014 Naturvernforbundet I Rogaland (org. nr. 971 339 993) Organisasjonsnr.: 971 339 993 RESULTATREGNSKAP Note 2014 2013 Salgsinntekt 145 455 131 364 Offentlig støtte 1 194 521 1 008 085 Utleieinntekter

Detaljer

Årsregnskap. AS Eidsvold Blad. Org.nr.:945 546 824

Årsregnskap. AS Eidsvold Blad. Org.nr.:945 546 824 Årsregnskap 2012 AS Eidsvold Blad Org.nr.:945 546 824 Resultatregnskap AS Eidsvold Blad Driftsinntekter og driftskostnader Note 2012 2011 Salgsinntekt 35 012 195 33 977 341 Annen driftsinntekt 633 820

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Sparebankstiftelsen Halden. Foretaksnr. 997534484

Årsregnskap 2014 for. Sparebankstiftelsen Halden. Foretaksnr. 997534484 Årsregnskap 2014 for Sparebankstiftelsen Halden Foretaksnr. 997534484 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftskostnader Lønnskostnad 1 868 512 754 838 Avskrivning på varige

Detaljer

Resultatregnskap. BSK Langrenn. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK Langrenn. Driftsinntekter og driftskostnader Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Note 2014 2013 Aktivitetsinntekter 398 354 496 174 Annen driftsinntekt 105 152 129 372 Offentlig tilskudd 4 66 378 46 499 Sum driftsinntekter 569 884

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Merkur Regnskap SA. Organisasjonsnr. 985836949

Årsregnskap 2014 for Merkur Regnskap SA. Organisasjonsnr. 985836949 Årsregnskap 2014 for Merkur Regnskap SA Organisasjonsnr. 985836949 Årsberetning 2014 Selskapet driver virksomhet innen regnskapsføring i Hvittingfoss og Kongsberg i Kongsberg kommune, Fiskum i Øvre Eiker

Detaljer

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2003

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2003 Note 1 - Regnskapsprinsipper ASA utarbeider regnskapet i samsvar med regnskapsloven av 1998. Hovedregel for vurdering og klassifisering av gjeld. Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert

Detaljer

Årsregnskap 2013 for Reisa Elvelag

Årsregnskap 2013 for Reisa Elvelag Årsregnskap 2013 for Reisa Elvelag Foretaksnr. 974235919 Utarbeidet av: Halti Regnskap AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 41 9156 STORSLETT Regnskapsførernummer Resultatregnskap Note 2013 2012

Detaljer

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Årsregnskap for 2014 for Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Organisasjonsnr. 979 965 311 Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: A Fossan Regnskap AS Lundhøgda 17 7089 HEIMDAL

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr. 980518043

Årsregnskap 2013 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr. 980518043 Årsregnskap 2013 for Sunnfjord Golfklubb Foretaksnr. 980518043 Resultatregnskap Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 194 072 1 298 568 Korrigering inntekstført

Detaljer

LØVLIA BOLIGSAMEIE 2008 FJERDINGBY

LØVLIA BOLIGSAMEIE 2008 FJERDINGBY Årsregnskap for 2014 2008 FJERDINGBY Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Aconte Økonomi Sundgata 1 2080 Eidsvoll Org.nr. 986998055 Utarbeidet med: Total

Detaljer

Årsrapport 2007. BN Boligkreditt AS

Årsrapport 2007. BN Boligkreditt AS Årsrapport 2007 BN Boligkreditt AS innhold Årsberetning...3 Resultatregnskap...4 Balanse...4 Endring i egenkapital...5 Kontantstrømanalyse...5 Noter 1 Regnskapsprinsipper...6 2 Bankinnskudd...6 3 Skatt/midlertidige

Detaljer

Fargen tilpasses designet Resultatregnskap 01.01 31.12 Resultatregnskap 01.01 31.12 Resultatregnskap 01.01 31.12 Resultatregnskap Driftsinntekter 01.01 31.12 Tilskudd fra Jordbruksavtalen 52 940 000

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Sameiet Vormsund Brygge

Årsregnskap 2014 for Sameiet Vormsund Brygge Årsregnskap 2014 for Sameiet Vormsund Brygge Organisasjonsnr. 999243258 Utarbeidet av: Fenstad Regnskapskontor AS Autorisert regnskapsførerselskap Droggetoppen 2 2150 ÅRNES Resultatregnskap Note 2014 2013

Detaljer

ÅRSBERETNING 2013 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS

ÅRSBERETNING 2013 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS ÅRSBERETNING 2013 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS Virksomhetens art har som formål å eie og drive eiendommer, enten direkte eller indirekte gjennom andre selskaper. Selskapet har forretningsadresse i Trondheim.

Detaljer

Vennely Grendehus AS. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Vennely Grendehus AS. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2014 Vennely Grendehus AS Adresse: Vennelyveien 14, 1390 VOLLEN Org.nr: 913715187 MVA Virksomhetens art Vennely

Detaljer

Årsregnskap 2011 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920

Årsregnskap 2011 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920 Årsregnskap 2011 for Drammen Tennisklubb Org.nummer: 992694920 Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 079 997 1 462 602 Annen driftsinntekt 0

Detaljer

Resultatregnskap. Låter Vasslag SA

Resultatregnskap. Låter Vasslag SA Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Budsjett 2013 Vannavgifter 1 094 135 1 079 280 1 100 000 Andre driftsinntekter 0 58 625 0 Sum driftsinntekter 1 094 135 1 137 905 1 100

Detaljer

VI LEVER OG ÅNDER FOR Å GI VÅRE KUNDER BEDRE RÅD IKAS KREDITTSYSTEMER AS

VI LEVER OG ÅNDER FOR Å GI VÅRE KUNDER BEDRE RÅD IKAS KREDITTSYSTEMER AS VI LEVER OG ÅNDER FOR Å GI VÅRE KUNDER BEDRE RÅD HOKKSUND INNHOLDSFORTEGNELSE Daglig leder 3 Styrets beretning 4 Resultatregnskap 6 Balanse 7 Noter 9 Revisors beretning 13 Ikas Kredittsystemer AS Stasjonsgate

Detaljer

RESULTAT. Normisjon region Agder. Salgsinntekter 1 152 753 110 905

RESULTAT. Normisjon region Agder. Salgsinntekter 1 152 753 110 905 RESULTAT Normisjon region Agder Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Salgsinntekter 1 152 753 110 905 Gaver 1 3 174 540 2 942 761 Regioninntekter 1 1 651 550 1 697 253 Testamentariske gaver

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr. 897153912

Årsregnskap 2013 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr. 897153912 Årsregnskap 2013 for Sparebankstiftelsen SMN Foretaksnr. 897153912 Årsberetning 2013 Styrets årsberetning 2013 Virksomhetens art Stiftelsens hovedformål er å forvalte de egenkapitalbevis som stiftelsen

Detaljer

ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår

ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår 2012 Årsrapport Landkreditt Invest 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil

Detaljer

Midt Regnskapslag BA. Resultatregnskap

Midt Regnskapslag BA. Resultatregnskap Resultatregnskap Note 2010 2009 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 3 117 753 3 308 288 Annen driftsinntekt 50 0 Sum driftsinntekter 3 117 804 3 308 288 Driftskostnader Varekostnad

Detaljer

RESULTAT. Normisjon Region Østfold. Note 2014 2013 Driftsinntekter og driftskostnader SUM DRIFTSINNTEKTER 8 699 271 8 416 952

RESULTAT. Normisjon Region Østfold. Note 2014 2013 Driftsinntekter og driftskostnader SUM DRIFTSINNTEKTER 8 699 271 8 416 952 RESULTAT Normisjon Region Østfold Note 2014 2013 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekter 3 579 640 2 855 594 Gaver 3 918 794 4 712 576 Messer, basarer og lotteri 44 360 59 423 Tilskudd 548 798

Detaljer

Årsregnskap 2010 for Nordmøre Næringsråd

Årsregnskap 2010 for Nordmøre Næringsråd Årsregnskap 2010 for Nordmøre Næringsråd Foretaksnr. 971368101 Utarbeidet av: Bedriftspartner AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 65 6501 KRISTIANSUND N Regnskapsførernummer 31241 Resultatregnskap

Detaljer

Årsoppgjør 2013 for. Ibestad Vassverk SA. Foretaksnr. 954225267

Årsoppgjør 2013 for. Ibestad Vassverk SA. Foretaksnr. 954225267 Årsoppgjør 2013 for Ibestad Vassverk SA Foretaksnr. 954225267 Resultatregnskap Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 988 995 1 707 703 Annen driftsinntekt 51

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2013 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2013 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 12 668 696 11 543 745 Annen driftsinntekt

Detaljer

Resultatregnskap pr.:30.04.2007

Resultatregnskap pr.:30.04.2007 Side 1 av 8 Resultatregnskap pr.:30.04.2007 Virksomhet: Kunsthøgskolen i Oslo Note 30.04.2007 30.04.2006 31.12.2006 Driftsinntekter Inntekt fra bevilgninger 1 66 306 60 774 187 947 Gebyrer og lisenser

Detaljer

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb Årsregnskap 2013 Tromsø ryttersportsklubb org nr 971 578 289 Utarbeidet av: Økonor Tromsø, Account-IT AS Pb 2034 9265 TROMSØ autorisert regnskapsførerselskap Resultatregnskap Tromsø Ryttersportsklubb Driftsinntekter

Detaljer

Resultatregnskap. Frivillighet Norge

Resultatregnskap. Frivillighet Norge Resultatregnskap Note 2007 2006 Salgsinntekter 2 7.400 42.000 Andre driftsinntekter 2 3.610.900 2.255.800 Sum driftsinntekter 2 3.618.300 2.297.800 Lønnskostnad 3,6 1.627.842 829.958 Avskrivning varige

Detaljer

Resultatregnskap. Sørfold Kraftlag SA. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Sørfold Kraftlag SA. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Sørfold Kraftlag SA Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salg energi/overføring 20 347 271 22 076 891 Salg installasjon 8 682 761 9 720 904 Annen driftsinntekt 381 658 981

Detaljer

Resultatregnskap. BSK Snowboard. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK Snowboard. Driftsinntekter og driftskostnader Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Note 2014 2013 Aktivitetsinntekt 201 112 225 676 Offentlig tilskudd 4 101 308 60 764 Sum driftsinntekter 302 419 286 440 Aktivitetskostnad 65 139 65

Detaljer

Årsoppgjør 2010 for Visuray Holding AS. Foretaksnr. 991834559

Årsoppgjør 2010 for Visuray Holding AS. Foretaksnr. 991834559 Årsoppgjør 2010 for Visuray Holding AS Foretaksnr. 991834559 Årsberetning 2010 Beskrivelse av selskapets virksomhet VisuRay Holding AS investerer i andre selskaper. Virksomheten drives i Randaberg komune.

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening

Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening Foretaksnr. 976431618 Utarbeidet av: Optimal Regnskap AS Autorisert regnskapsførerselskap Orkdalsveien 67 7300 ORKANGER Regnskapsførernummer 986464492 Årsberetning

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Drammen Håndballklubb. Org. nummer: 970022562

Årsregnskap 2014 for Drammen Håndballklubb. Org. nummer: 970022562 Årsregnskap 2014 for Drammen Håndballklubb Org. nummer: 970022562 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 8 392 037 8 998 176 Annen driftsinntekt

Detaljer

Note 2014 2013 2012. Medlemsinntekter 1.054 1.088 1.128

Note 2014 2013 2012. Medlemsinntekter 1.054 1.088 1.128 Aktivitetsregnskap 2014 Resultatregnskap for perioden 01.01.-31.12. (NOK 1.000) Note 2014 2013 2012 Anskaffede midler Medlemsinntekter 1.054 1.088 1.128 Inntekter fra aktiviteter som oppfyller foreningens

Detaljer

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb Årsregnskap 2014 Tromsø ryttersportsklubb org nr 971 578 289 Utarbeidet av: Økonor Tromsø, Account-IT AS Pb 2034 9265 TROMSØ autorisert regnskapsførerselskap Resultatregnskap Tromsø Ryttersportsklubb Driftsinntekter

Detaljer

ÅRSREGNSKAP. Norsk senter for studier av problematferd og innovativ praksis AS

ÅRSREGNSKAP. Norsk senter for studier av problematferd og innovativ praksis AS ÅRSREGNSKAP Norsk senter for studier av problematferd og innovativ praksis AS 2007 Resultatregnskap Note 2007 2006 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Annen driftsinntekt 2 51 706 366 44

Detaljer

Noter til regnskapet for 2015 Fosen Folkehøgskole

Noter til regnskapet for 2015 Fosen Folkehøgskole Noter til regnskapet for 2015 Fosen Folkehøgskole Note 1 - Regnskapsprinsipper Generelt Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. Fram til 2004 har særbestemmelser

Detaljer

BAPTISTENES TEOLOGISKE SEMINAR 1368 STABEKK

BAPTISTENES TEOLOGISKE SEMINAR 1368 STABEKK Årsregnskap for 2013 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

Årsoppgjør 2008. for

Årsoppgjør 2008. for Årsoppgjør 2008 for Foretaksnr. 981005740 Utarbeidet av Resultatregnskap Note 2008 2007 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Inntekter 1 295 123 154 165 Tilskudd 2 2 415 819 1 282 000 Sum

Detaljer

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året Årsregnskap Arendal og Engseth vann og avløp SA Året 2014 Resultatregnskap Arendal Og Engseth Vann- Og Avløpslag SA Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salgsinntekt 163 962 182 900 Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap. CONSENSUM AS Org.nr. 990 663 114MVA

Årsregnskap. CONSENSUM AS Org.nr. 990 663 114MVA Årsregnskap 2012 CONSENSUM AS Org.nr. 990 663 114MVA Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2012 2011 Salgsinntekter 6 000 000 0 Annen driftsinntekt 5 757 274 1 728 611 Sum driftsinntekter

Detaljer

DATA DESIGN SYSTEM ASA NOTER TIL ÅRSREGNSKAPET 2006. Morselskap. Konsern. Immaterielle eiendeler. Annen innskutt. Annen. Aksjekapital.

DATA DESIGN SYSTEM ASA NOTER TIL ÅRSREGNSKAPET 2006. Morselskap. Konsern. Immaterielle eiendeler. Annen innskutt. Annen. Aksjekapital. DATA DESIGN SYSTEM ASA NOTER TIL ÅRSREGNSKAPET 2006 Note 1 Egenkapital et Aksjekapital Annen innskutt egenkapital Annen egenkapital Sum Egenkapital 31.12.2005 3 487 500 86 025 9 240 339 12 813 864 Avsatt

Detaljer

ÅRSREKNESKAP FOR VALEN VASKERI AS. Org.nr. 986 425 489 Mva

ÅRSREKNESKAP FOR VALEN VASKERI AS. Org.nr. 986 425 489 Mva ÅRSREKNESKAP FOR VALEN VASKERI AS Org.nr. 986 425 489 Mva Resultatregnskap VALEN VASKERI AS Driftsinntekter og driftskostnader Note 2005 2004 Salgsinntekter 18 358 702 17 368 682 Annen driftsinntekt 144

Detaljer

Finansinntekter og finanskostflader 27 299 11 688 Renteinntekt 356 739 Rentekostnader 26 943 10 949 Netto finansposter

Finansinntekter og finanskostflader 27 299 11 688 Renteinntekt 356 739 Rentekostnader 26 943 10 949 Netto finansposter G N S ~~STKomnetanSe AS if_i -~ -;- ResultatregflSkaP Note 2006 2005 Driftsinntekter 1 848 182, 839524 Sa~gsinntekt Driftskostflader 2 46 010 86 429 Lønnskostnad 1 578 100 861 952 Annen driftskostnad 624

Detaljer

Resultatregnskap 2014 for OSI

Resultatregnskap 2014 for OSI Resultatregnskap 2014 for OSI DRIFSTINNTEKTER Samarbeidsavtale SIO Medlemskontingenter og særavgifter Leieinntekter Andre inntekter Sum driftsinntekt Note Resultatregnskap 2 0 1 4 2 0 1 3 532 597 643 200

Detaljer

SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2

SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2 SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2 1 INNKALLING TIL ÅRSMØTE DEL 2 Medlemmene i Skjeberg Golfklubb innkalles herved til årsmøte del 2 Torsdag 29 mars 2012 kl. 19:00 på klubbhuset,

Detaljer

Årsrapport for 2009. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger. Revisjonsberetning

Årsrapport for 2009. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger. Revisjonsberetning Årsrapport for 2009 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2009 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 95 725 Driftskostnader Annen driftskostnad

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Hudson Bay Resources AS. Foretaksnr. 974499754

Årsregnskap 2014 for. Hudson Bay Resources AS. Foretaksnr. 974499754 Årsregnskap 2014 for Hudson Bay Resources AS Foretaksnr. 974499754 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 0 142 271 Sum driftsinntekter 0 142 271

Detaljer