Orstad Utsyn BB4. LEVERANSEBESKRIVELSE BOLIGBLOKK PÅ Orstad

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Orstad Utsyn BB4. LEVERANSEBESKRIVELSE BOLIGBLOKK PÅ Orstad"

Transkript

1 Orstad Utsyn BB4 LEVERANSEBESKRIVELSE BOLIGBLOKK PÅ Orstad ORIENTERING Blokken skal ligge på Orstad i Klepp kommune. Prosjektet planlegges med oppstart i løpet av høst 2015/vår 2016 under forutsetning av at det selges tilstrekkelig innen den tid. Eierformen vil være selveierleiligheter i et eierseksjonssameie. Det blir etablert parkeringskjeller under bebyggelsen. Gjesteparkering vil bli utvendig. Utearealer er fellesareal. Sameiet har felles ansvar for drift og vedlikehold av fellesarealene. Bygget prosjekteres og utføres i henhold til TEK 10 KONSTRUKSJONER OG FASADER Bygningen er fundamentert på stedlige masser. Hovedbærekonstruksjoner i bygget er i betong. Yttervegger bygges opp i isolert bindingsverk. Fasadekledningen består av trekledning 1 strøk grunning med 1 topplag, samt fasadeplater. Yttertakene er flate, isoleres og tekkes i henhold til teknisk forskrifts krav. Isolasjon og tekking festes i henhold til gjeldende forskrifter. Beslag og avdekninger i tilsvarende platematerialer som for fasadene. Vinduer og dører i yttervegger leveres i tre. Vinduer har fabrikkmalte karmer og foringer. Vindusglass leveres med U-verdi samt eventuelle lyd- og brannkrav i henhold tekniske forskrifter. Utvendig avdekkes vindu med pulverlakkert aluminium. BALKONGER Balkonger utføres av betongplater med fall til avløp. Det vil bli lagt terrassebord på alle balkonger. Rekkverk i glass med stender og håndløper i pulverlakkert stål, alt i henhold til forskrifter. Høyden på rekkverket kan variere, men vil ha minimumshøyde etter byggeforskriftenes krav. Stålrekkverk på gangveier. TERRASSER For leiligheter på 1. etasje nivåer er det terrasse/er som er lagt på parkeringskjelleren. Belegg utføres i betongheller eller impregnert terrassebord. Deler av terrassen skjermes mot naboleilighet. Terrasser i resterende etg med overflate i betong/tre. Rekkverk på terrasser i 1. etg etter tegning. INNREDNING Overflater i trapperom består av betong / gipsplater. Gipsplater sparkles og males. Betong sparkles og males. Gulv i trapperom / trapper er med flis Der det er behov vil det bli montert absorbenter i trapperommet for å redusere etterklangstiden. Dørene i trapperom er forutsatt levert i nødvendig brannklasse. Rekkverk i trapperom leveres med håndløper på vegger og håndløper med vertikale spiler langs indre trappevange, alt i henhold til forskrifter. Lakkerte stålspiler. Innervegger utføres i hovedsak med stendere og gipsplater. Gipsplater sparkles og overflatebehandles i henhold til romskjema. Vegger mellom leiligheter og fellesrom skal tilfredsstille lyd og brannkrav. Dette gjelder også vegger rundt vertikale sjakter. Skillevegger mellom leilighetene er i betong som behandles etter romskjema. Himlinger utføres i gipsplater/betong som behandles i henhold til romskjema. Søyler og dragere kan være synlig i boligrom. Dvs. sprang i vegger og tak. Kasser, nedforinger av og påforing av vegger utføres hvor dette er nødvendig. Orstad Utsyn BB side 1

2 Boligen leveres uten taklister, så det tas forbehold om riss/oppsprekk mellom tak og vegg. Dette er ikke grunn for reklamasjon. Generelt må det påregnes innkassing av tekniske installasjoner, disse vil komme under. Innvendige dører med slette dørblad, ferdig malt karm og standard vrider i stål. Inngangsdører til leiligheter leveres med brann og lydklasse i henhold til forskriftene. Inngangsdør har FG-godkjent lås. Gulvoverflater i tørre rom leveres med parkett. I våtrom er det fliser. Ref. romskjema. Gulvvarme i henhold til romskjema. Vegger i våtrom leveres i henhold til forskrifter. Fliser i dusjnisje. henhold til romskjema. Det monteres fabrikkmalte lister rundt vinduer og dører. Gulvlister i lakkert eik der det er parkett hvis ikke annet er beskrevet. Som følge av den videre detaljprosjekteringen, kan det bli behov for at hele eller deler av rom bygges med er, innkassinger og påforinger for kanaler og rør som ikke er vist på leilighetsplanene. Dette gjelder også for vertikale sjakter som vil variere litt i størrelse. Det tas forbehold om mindre justeringer av BRA/P-rom areal samt parkeringsareal. Kjøkken og baderomsinnredning leveres av type fabrikat AUBO, se egen beskrivelse. Garderobeskap leveres med slagdører 1,0 meter pr. sengeplass hvis ikke annet er beskrevet. TEKNISKE INSTALLASJONER Vann- og avløpsledninger tilkoples kommunalt anlegg. Vann- og avløpsledninger føres frem til hver enkelt leilighet via vertikale sjakter. Sjakter utføres i henhold til gjeldende forskrifter og krav med hensyn til brann og lyd. Teknisk skap for vann og elektro plasseres hensiktsmessig i leiligheten i henhold til tegning. Det forutsettes at eventuell tørketrommel må være av typen kondenstørketrommel. For sanitærutstyr i baderom gjelder følgende, hvis ikke annet fremkommer i romskjema: - Gulvstående WC i hvit utførelse - Servant med ettgreps servantbatteri og hvit plast vannlås. - Dusjbatteri med glidestang og slange m/ dusjhåndtak, - Tilkopling for vann og avløp samt strømuttak for vaskemaskin og tørketrommel, For sanitærutstyr i kjøkken gjelder følgende: - Ett greps blandebatteri med høy tut - Opplegg for oppvaskemaskin, klar for kobling. - Vaskekum. - 1 stk. 6 kg pulver brannapparat pr. leilighet VENTILASJONSANLEGG Det leveres forskriftsmessig avtrekksventilasjon i parkeringskjeller og fellesarealer i kjeller / evt sportsbod Alle leiligheter har balansert ventilasjon. Plassering av aggregat og styring i henhold til tegning. Kjøkkenavtrekk tilkoblet det balanserte ventilasjonsanlegget. OPPVARMING AV LEILIGHETER Oppvarming av leilighetene prosjekteres av totalentreprenøren, men etter de krav som stilles i reguleringsplanen og TEK 10. Orstad Utsyn BB side 2

3 Alle baderom leveres med vannbåren gulvvarme i gulv. Energimerkingen skal dokumenteres. ELEKTRISK ANLEGG Sikringsskap i hver leilighet montert i henhold til tegning. Til fellesarealer innvendig, boder og parkeringskjeller leveres det lysarmaturer med bevegelsessensor/tilstedeværelse detektorer.. Øvrige installasjoner i leiligheter som beskrevet i romskjema. TV, Telefon/bredbånds-uttak til hver leilighet i henhold til romskjema. Det leveres porttelefon i hver leilighet. Garasjeport i parkeringsanlegget med en port åpner til hver leilighet. HEIS Alle leiligheter har tilkomst via heis fra inngang / parkeringsanlegg. Det leveres båreheis. SPORTSBOD Sportsbod til hver leilighet i bod rom er plasser i 2 etg. Felles for alle sportsboder. SYKKELPARKERING Sykkelparkering etableres i fellesareal. 2 etg. Samme rom som sportsbodene PARKERING Parkering i lukket garasje. Betongvegger og betong tak i parkeringsanlegget utføres i betong og støvbindes med lys farge. P-plasser er merket med malte striper mellom plassene. Det legges opp til 3 el uttak til felles bruk av støvsuger etc. AVFALLSHÅNDTERING Kommunal renovasjon. Nedgravet søppel anlegg. UTENDØRSANLEGGET Utendørsanlegget som ikke inngår i private soner eller felles grøntområdet opparbeider i henhold til plan utarbeidet av landskapsarkitekt. Offentlige arealer i bebyggelsesplanen blir opparbeidet etter plan godkjent av Klepp kommune. Øvrig felles uteareal vil få opparbeiding i hht detaljert og godkjent utendørsplan godkjent av Klepp kommune. FORBEHOLD Tiltakshaver tar forbehold om at utførelse og materialvalg kan justeres i byggefasen under forutsetning av at prosjektets totale kvaliteter ikke forringes. Det tas forbehold om at de foran beskrevne typer/leveranser kan bli endret under forutsetning av at den tiltenkte funksjon og kvalitet opprettholdes. Møbler, hvitevarer og stiplede installasjoner som vist på salgstegning inngår ikke i leveransen. Tegningene er ikke i målestokk og kan ikke benyttes som grunnlag for bestilling av innredning eller møbler. Selger tar forbehold om endringer grunnet offentlig pålegg som ikke er kjent på salgstidspunkt. Orstad Utsyn BB side 3

4 Prosjekt: ØsterHus, Orstad BB4 Skrevet ut: Side 1 (2) Optimera AS - Monter Stormarked Forus Kunde: ØsterHus, Orstad BB4 Deres ref: Tlf: Mobil: Leveringsadresse: Tlf: Mobil: ØsterHus, Orstad BB4 ØsterHus, Orstad BB4 BESTILLING Ordre nr : Akseptert : Lovet levert : Vår ref: Thime, Petter Tlf: , Mobil: Tilbudsnr. :54327/1/4 Miljø 1 :Kjøkken Alternativ 4 :Ende volum 7 stk Kontraktnr. : Kundenr. M3 : Innkjøpsnr. 1: Innkjøpsnr. 2: AUBO NO Kjøkken Forkant på skrog Integrerte sider Sokler Foringer Frisider Stålvask Benkeplater Laminat : Ancona Hvit - Samlet : Hvit standard : Ikke definert : Hvit Perle Dekor : Hvit Perle Dekor : Hvit Perle Dekor : Stålvask : Prosjekt benkeplate : DU-6216 TC Pos Kode Beskrivelse F H Antall Enhet 1 UT Kolonialskap m/1 tandemboxsk./2 tandem-kol.sk. 100 cm 1,00 stk L BESTTAN100 Bestikkinnsats t/tandemboks 100 cm 1,00 stk 2 UOVN27060 Ovnsskap m/hevet bunn og blendstykke nedenfor 60cm 1,00 stk 3 UHJL H Hjørneskap, rett m/hylle, 100 cm, hvit avd. & pas L10 H 1,00 stk P Offset = 230, Retning = Høyre, Foring, tykkelse = 55, Foring, dybde = U Underskap, tomt, Modell 0, 60 cm - L10 V 1,00 stk 5 AFD6070D UAFD til dyvling med SOKD5317 1,00 stk 5.1 SOKE5317D Sokkelende til dyvling m/foring (inkl. pris for dyvling) 1,00 stk 6 O70100 Overskap m/2 hyller, 100cm 1,00 stk 7 O5760 Overskap m/1 hylle, HØ: 57,6-60cm V 1,00 stk 8 O7060 Overskap m/2 hyller, 60cm H 1,00 stk 9 O7060 Overskap m/2 hyller, 60cm H 1,00 stk 10 PAS670O Tilpasning 6,1 x 70,4 1,00 stk Bredde = 30, Høyde = 704, Dybde = VASKOL0304N Nedfelt vask OL 0304 incl. vandlås - MIN. 60 cm skap Bredde = 650, Dybde = 470, Retning = Høyre, Avstand fra benkeplate front = 50 1,00 stk

5 Prosjekt: ØsterHus, Orstad BB4 Skrevet ut: Side 2 (2) Pos Kode Beskrivelse F H Antall Enhet 450 GREB Salina 128 mm 10,00 stk 500 PROLAMDUROP Prosjektlaminat benkeplate forkant 2*R5 29 mm mm 2,22 m AL610 Lengde = 2220, Dybde = EMBALLAGETILL Emballasjetillegg eksport 1,00 stk ÆG PROSAMLING-1L Samling 1, 90' vinkelsamling 1,00 STK Bredde = PROABSENDE61 ABS endekant t/prosjektlaminat benkeplate 610 mm 1,00 stk Kutting av "2.2: Komfyrtopp " er utført på monteringsstedet 501 PROLAMDUROP Prosjektlaminat benkeplate forkant 2*R5 29 mm mm 1,86 m AL610 Lengde = 1860, Dybde = PROABSENDE61 ABS endekant t/prosjektlaminat benkeplate 610 mm 1,00 stk Kutting av VASKOL0304N er utført på monteringsstedet 502 SOKBENPL2 Sokkelbein sort plast 2 stk. 10,00 SÆT 503 SOKE5317 Endesokkel, 53 x 16,5 cm 2,00 stk 504 SOKF25017 Frontsokkel 250x16,5 cm 2,00 stk

6 Perspektivtegning: 54327/1/4 Kjøkken - Ende volum 7 stk Skrevet ut: Prosjekt: ØsterHus, Orstad BB4 MERK: Tegningen er bare retningsgivende. Vår ref: Thime, Petter Side:1 (1)

7 Perspektivtegning: 54327/1/4 Kjøkken - Ende volum 7 stk Skrevet ut: Prosjekt: ØsterHus, Orstad BB4 MERK: Tegningen er bare retningsgivende. Vår ref: Thime, Petter Side:1 (1)

8 Plantegning: 54327/1/4 Kjøkken - Ende volum 7 stk Skrevet ut: Prosjekt: ØsterHus, Orstad BB4 AUBO NO Kjøkken Ancona Hvit - Samlet stk speilvendt i forhold til denne tegning. Skala: Tilpasset ramme MERK: Tegningen er bare retningsgivende. Dybdemål er ekskl. skapdører. NB: Kontrollmål må foretas Side:1 (1)

9 Prosjekt: ØsterHus, Orstad BB4 Skrevet ut: Side 1 (2) Optimera AS - Monter Stormarked Forus Kunde: ØsterHus, Orstad BB4 Deres ref: Tlf: Mobil: Leveringsadresse: Tlf: Mobil: ØsterHus, Orstad BB4 ØsterHus, Orstad BB4 BESTILLING Ordre nr : Akseptert : Lovet levert : Vår ref: Thime, Petter Tlf: , Mobil: Tilbudsnr. :54327/1/5 Miljø 1 :Kjøkken Alternativ 5 :Midt volum 17 stk Kontraktnr. : Kundenr. M3 : Innkjøpsnr. 1: Innkjøpsnr. 2: AUBO NO Kjøkken Forkant på skrog Integrerte sider Sokler Frisider Stålvask Benkeplater Laminat : Ancona Hvit - Samlet : Hvit standard : Ikke definert : Hvit Perle Dekor : Hvit Perle Dekor : Stålvask : Prosjekt benkeplate : DU-6216 TC Pos Kode Beskrivelse F H Antall Enhet 1 PUT Kolonialskap m/3 tandemboxsk./1 tandem-kol.sk. 60 cm 1,00 stk L BESTTAN60 Bestikkinnsats t/tandemboks 60 cm 1,00 stk 2 UOVN27060 Ovnsskap m/hevet bunn og blendstykke nedenfor 60cm 1,00 stk 3 UHJV Underhj.skap m/1 hylle/1 knekkdør 90x90cm L10 H 1,00 stk 4 U Underskap, tomt, Modell 0, 60 cm - L10 V 1,00 stk 5 AFD6070D UAFD til dyvling med SOKD5317 1,00 stk 5.1 SOKE5317D Sokkelende til dyvling m/foring (inkl. pris for dyvling) 1,00 stk 6 O7060 Overskap m/2 hyller, 60cm V 1,00 stk 7 O5760 Overskap m/1 hylle, HØ: 57,6-60cm H 1,00 stk 8 O7030 Overskap m/2 hyller, 30 cm H 1,00 stk 9 OHJD Overskap hjørne diagonalt m/2 hyller, 60 x 60 cm V 1,00 stk 10 O70100 Overskap m/2 hyller, 100cm 1,00 stk 11 O7050 Overskap m/2 hyller, 50cm H 1,00 stk 12 VASKOL0304N Nedfelt vask OL 0304 incl. vandlås - MIN. 60 cm skap 1,00 stk Bredde = 650, Dybde = 470, Retning = Høyre, Avstand fra benkeplate front = GREB Salina 128 mm 13,00 stk 500 PROLAMDUROP Prosjektlaminat benkeplate forkant 2*R5 29 mm mm 1,50 m AL610 Lengde = 1500, Dybde = 610

10 Prosjekt: ØsterHus, Orstad BB4 Skrevet ut: Side 2 (2) Pos Kode Beskrivelse F H Antall Enhet EMBALLAGETILL Emballasjetillegg eksport 1,00 stk ÆG PROSAMLING-1L Samling 1, 90' vinkelsamling 1,00 STK Bredde = PROABSENDE61 ABS endekant t/prosjektlaminat benkeplate 610 mm 1,00 stk Kutting av "2.2: Komfyrtopp " er utført på monteringsstedet 501 PROLAMDUROP Prosjektlaminat benkeplate forkant 2*R5 29 mm mm 2,12 m AL610 Lengde = 2116, Dybde = PROABSENDE61 ABS endekant t/prosjektlaminat benkeplate 610 mm 1,00 stk Kutting av VASKOL0304N er utført på monteringsstedet 502 SOKBENPL2 Sokkelbein sort plast 2 stk. 10,00 SÆT 503 SOKE5317 Endesokkel, 53 x 16,5 cm 2,00 stk 504 SOKF25017 Frontsokkel 250x16,5 cm 2,00 stk

11 Perspektivtegning: 54327/1/5 Kjøkken - Midt volum 17 stk Skrevet ut: Prosjekt: ØsterHus, Orstad BB4 MERK: Tegningen er bare retningsgivende. Vår ref: Thime, Petter Side:1 (1)

12 Perspektivtegning: 54327/1/5 Kjøkken - Midt volum 17 stk Skrevet ut: Prosjekt: ØsterHus, Orstad BB4 MERK: Tegningen er bare retningsgivende. Vår ref: Thime, Petter Side:1 (1)

13 Plantegning: 54327/1/5 Kjøkken - Midt volum 17 stk Skrevet ut: Prosjekt: ØsterHus, Orstad BB4 AUBO NO Kjøkken Ancona Hvit - Samlet 3 OBS! Om mulig juster lengde på vegg slik at avstand fra kjøleskap til vegg blir min. 50mm Skala: Tilpasset ramme MERK: Tegningen er bare retningsgivende. Dybdemål er ekskl. skapdører. NB: Kontrollmål må foretas Side:1 (1)

14

15

16

17

18

19

20

21 Utvendig og innvendig leveranse Gjelder foran prosjektbeskrivelse Prosjekt: Orstad Utsyn BB4 Opprettet dato: 22. januar 2015 Prosjektnr.: Revisjon nr: 6 Dato: 19. oktober 2015 Taktekking Type tekking Produsent Farge Kommentar Hovedtak Papptekking Sort Trappetårn Papptekking Sort Takrenner Type Dimensjon Farge Aluminium 120 Rå Beslag Type Produsent Farge Kommentar Aluminium Rå Yttervegg Type Dimensjon Materiale Overflate Kommentar Liggende kledning Dobbelfalset Grunnet 19x148mm Gran Ny type fra fabrikk Fargematrise Fasadeplater Fasadeplater Flere farger se fasade Belistning Enkel Beslag Hvit vannbord Vindsperre GU plate 9 mm Ekstra vindsperre Tyvek Garasje Type Dimensjon Materiale Overflate Kommentar Utvendig fasade Betong Innvendig vegger/søyler Betong støvbundet hvit Fasadeplater Belistning Vindsperre Ekstra vindsperre Takutstikk Type Dimensjon Materiale Overflate Kommentar Underkledning Plater Balkong/terrasse Golv Rekkverk Materiale Overflate rekke Kommentar Svalgang 3-5 etg Betong spiler Svalgang 2 etg Betongheller Betongheller spiler 300x300 mm legges på tilfarere Balkong 3-5 etg Terrasse 28x120 Stål/Glass RAL type grå Terrasse. 2 etg Betongheller Betongheller Stål/Glass 300x300 mm legges på tilfarere

22 Utvendige søyler Type søyle Dimensjon Tresort Overflate Kommentar Søyler etg Stål Golv Rekkverk Matriale overflate rekke Kommentar Trappetårn Fliser spiler stål grå farge Vinduer Type Overflater Sprosser Kommentar Underetasje Glidehengslet/ Fabrikkmalt Gjennomgående 1-5 etg alu beslått utv. fast hvit Ytterdør/port Type Produsent Utførelse Kommentar Hoveddør trapperom Alu/glass Brannkrav Sluse u etg Ståldør/ branndør Brannkrav Dør til bod rom/teknisk Tett Gilje Hvit Leilighet Tett Gilje Hvit Balkongdør Furu m/glass Gilje Hvit Trapperomsdører tett Brannkrav Dør til V.P Tett Gilje Hvit Garasjeport Tett Gapo Hvit RAL 9010 Garasjedør Innv. dører Type Produsent Overflate Karm Kommentar Fabrikkmalt Fabrikkmalt Innerdør i leiligheter Slett Hvit Dooria hvit hvit Kjøkken/garderobe Type Produsent Pristilbud Kommentar Leilighet Aubo

23 Trapp Tresort Spiler/konge Håndlist Overflate Kommentar Sentralstøvsuger Type Produsent Rørtype Kommentar Leilighet Ventilasjonsaggregat Type Produsent Rørtype Kommentar Leilighet VTR 200 Elektriker Pristilbud Rørlegger Pristilbud Pipe/ildsted Type pipe Type ildsted Produsent Vekt Kommentar Leilighet Murer Se eget pristilbud Maler Se eget pristilbud Grunnmur Se eget pristilbud Graving Se eget pristilbud Godkjenning av leveranser i romskjema: Dato:

24 Romskjema Gjelder foran byggebeskrivelse Øster Hus AS Prosjekt: Orstad Utsyn BB4 Opprettet dato: 22. januar 2015 Prosjektnr.: Revidert dato: Etasje: 1-5 etg 24 leiligheter 82 m2 Rom V.F Sov 1 Gulv Betongdekke Trinnlydplate 2 lag 0,2 mm plastfolie Påstøp Avretting Diffusjonstett parkettunderlag 15mm 3-stavs lamell eikeparkett Betongdekke Trinnlydplate 2 lag 0,2 mm plastfolie Påstøp Avretting Diffusjonstett parkettunderlag 15mm 3-stavs lamell eikeparkett Horisontal Betong sparklet og Betong sparklet og Skrå Vegg Listverk Diverse Tak: Dør-vindu: 10x58mm furu fabrikkmalt Gulv: 12x50mm eikelist lakkert Monteres etter malerarbeid Tak: Dør-vindu: 10x58mm furu fabrikkmalt Gulv: 12x50mm eikelist lakkert Monteres etter malerarbeid Side 4 av 13

25 Romskjema Gjelder foran byggebeskrivelse Øster Hus AS Prosjekt: Orstad Utsyn BB4 Opprettet dato: 22. januar 2015 Prosjektnr.: Revidert dato: Etasje: 1-5 etg 24 leiligheter 82 m2 Rom Sov 2 Gang Gulv Betongdekke Trinnlydplate 2 lag 0,2 mm plastfolie Påstøp Avretting Diffusjonstett parkettunderlag 15mm 3-stavs lamell eikeparkett Betongdekke Trinnlydplate 2 lag 0,2 mm plastfolie Påstøp Avretting Diffusjonstett parkettunderlag 15mm 3-stavs lamell eikeparkett Horisontal Skrå Vegg Listverk Diverse Tak: Dør-vindu: 10x58mm furu fabrikkmalt Gulv: 12x50mm eikelist lakkert Monteres etter malerarbeid Tak: Dør-vindu: 10x58mm furu fabrikkmalt Gulv: 12x50mm eikelist lakkert Monteres etter malerarbeid Side 5 av 13

26 Romskjema Gjelder foran byggebeskrivelse Øster Hus AS Prosjekt: Orstad Utsyn BB4 Opprettet dato: 22. januar 2015 Prosjektnr.: Revidert dato: Etasje: 1-5 etg 24 leiligheter 82 m2 Rom Stue/Kjøkken Bod Bad/vask Gulv Betongdekke Trinnlydplate 2 lag 0,2 mm plastfolie Påstøp Avretting Diffusjonstett parkettunderlag 15mm 3-stavs lamell eikeparkett Betongdekke Trinnlydplate 2 lag 0,2 mm plastfolie Påstøp Avretting Diffusjonstett parkettunderlag 15mm 3-stavs lamell eikeparkett Betongdekke Trinnlydplate 2 lag 0,2 mm plastfolie Gulvvarme Påstøp Membran Fliser Horisontal Betong sparklet og Skrå Forsterkning for fliser Gips Jotun våtromsystem. Dusjnisje: Membran og fliser Vegg Listverk Diverse Tak: Dør-vindu: 10x58mm furu fabrikkmalt Gulv: 12x50mm eikelist lakkert Monteres etter malerarbeid Tak: Dør-vindu: 10x58mm furu fabrikkmalt Gulv: 12x50mm eikelist lakkert Monteres etter malerarbeid Tak: Dør-vindu: 10x58mm furu fabrikkmalt Gulv: Sokkelflis Side 6 av 13

27 Romskjema Gjelder foran byggebeskrivelse Øster Hus AS Prosjekt: Orstad Utsyn BB4 Opprettet dato: 22. januar 2015 Prosjektnr.: Revidert dato: Etasje: 1-5 etg 24 leiligheter 82 m2 Horisontal Skrå Rom Gulv Vegg Listverk Diverse * Vegger i våtrom må alltid ha 2-sidig gipsplatekledning. Godkjenning av leveranser i romskjema: Dato: Side 7 av 13

28 Romskjema Gjelder foran byggebeskrivelse Øster Hus AS Prosjekt: Orstad Utsyn BB4 Opprettet dato: 22. januar 2015 Prosjektnr.: Revidert dato: Etasje: 1-5 etg 24 leiligheter 72 m2 Rom V.F Sov 1 Gulv Betongdekke Trinnlydplate 2 lag 0,2 mm plastfolie Påstøp Avretting Diffusjonstett parkettunderlag 15mm 3-stavs lamell eikeparkett Betongdekke Trinnlydplate 2 lag 0,2 mm plastfolie Påstøp Avretting Diffusjonstett parkettunderlag 15mm 3-stavs lamell eikeparkett Horisontal Betong sparklet og Betong sparklet og Skrå Vegg Listverk Diverse Tak: Dør-vindu: 10x58mm furu fabrikkmalt Gulv: 12x50mm eikelist lakkert Monteres etter malerarbeid Tak: Dør-vindu: 10x58mm furu fabrikkmalt Gulv: 12x50mm eikelist lakkert Monteres etter malerarbeid Side 8 av 13

29 Romskjema Gjelder foran byggebeskrivelse Øster Hus AS Prosjekt: Orstad Utsyn BB4 Opprettet dato: 22. januar 2015 Prosjektnr.: Revidert dato: Etasje: 1-5 etg 24 leiligheter 72 m2 Rom Sov 2 Gang Gulv Betongdekke Trinnlydplate 2 lag 0,2 mm plastfolie Påstøp Avretting Diffusjonstett parkettunderlag 15mm 3-stavs lamell eikeparkett Betongdekke Trinnlydplate 2 lag 0,2 mm plastfolie Påstøp Avretting Diffusjonstett parkettunderlag 15mm 3-stavs lamell eikeparkett Horisontal Betong sparklet og Skrå Vegg Listverk Diverse Tak: Dør-vindu: 10x58mm furu fabrikkmalt Gulv: 12x50mm eikelist lakkert Monteres etter malerarbeid Tak: Dør-vindu: 10x58mm furu fabrikkmalt Gulv: 12x50mm eikelist lakkert Monteres etter malerarbeid Side 9 av 13

30 Romskjema Gjelder foran byggebeskrivelse Øster Hus AS Prosjekt: Orstad Utsyn BB4 Opprettet dato: 22. januar 2015 Prosjektnr.: Revidert dato: Etasje: 1-5 etg 24 leiligheter 72 m2 Rom Stue/Kjøkken Bod Bad/vask Gulv Betongdekke Trinnlydplate 2 lag 0,2 mm plastfolie Påstøp Avretting Diffusjonstett parkettunderlag 15mm 3-stavs lamell eikeparkett Betongdekke Trinnlydplate 2 lag 0,2 mm plastfolie Påstøp Avretting Diffusjonstett parkettunderlag 15mm 3-stavs lamell eikeparkett Betongdekke Trinnlydplate 2 lag 0,2 mm plastfolie Gulvvarme Påstøp Membran Fliser Horisontal Betong/Gipsplater sparklet og Skrå Forsterkning for fliser Gips Jotun våtromsystem. Dusjnisje: Membran og fliser Vegg Listverk Diverse Tak: Dør-vindu: 10x58mm furu fabrikkmalt Gulv: 12x50mm eikelist lakkert Monteres etter malerarbeid Tak: Dør-vindu: 10x58mm furu fabrikkmalt Gulv: 12x50mm eikelist lakkert Monteres etter malerarbeid Tak: Dør-vindu: 10x58mm furu fabrikkmalt Gulv: Sokkelflis Side 10 av 13

31 Romskjema Gjelder foran byggebeskrivelse Øster Hus AS Prosjekt: Orstad Utsyn BB4 Opprettet dato: 22. januar 2015 Prosjektnr.: Revidert dato: Etasje: 1-5 etg 24 leiligheter 72 m2 Horisontal Skrå Rom Gulv Vegg Listverk Diverse * Vegger i våtrom må alltid ha 2-sidig gipsplatekledning. Godkjenning av leveranser i romskjema: Dato: Side 11 av 13

32 Romskjema Gjelder foran byggebeskrivelse Øster Hus AS Prosjekt: Orstad Utsyn BB4 Opprettet dato: 22. januar 2015 Prosjektnr.: Revidert dato: Etasje: Garasje + fellesområde Rom Garasje Trappetårn Drensasfalt Flis Gulv Horisontal Betong Malt hvit Betong Sparklet Betong og Skrå og Betong Malt hvit Sparklet Betong og Vegg Listverk Diverse Sparklet Sokkelflis Sportsboder Betong støvbundet Betong Malt hvit Gipsplater/eller gitter boder Dør: 10x58mm furu fabrikkmalt - utvendig/ eller gitter dører uten listverk Vegger består av betong, gipsplater. 1 til 2 sider inni boder kan være synlig stenderverk/ eller gitter boder Tekniskrom Betong støvbundet Betong Malt hvit Gipsplater Dør: 10x58mm furu fabrikkmalt - utvendig Sluk Heis Heis grube sparkles og støvbindes Betong Malt hvit Betong Malt hvit Fuging rundt heisdør varmeovn for heis. Se beskrivelse fra heis leverandør * Vegger i våtrom må alltid ha 2-sidig gipsplatekledning. Godkjenning av leveranser i romskjema: Dato: Side 12 av 13

33 Romskjema Gjelder foran byggebeskrivelse Øster Hus AS Prosjekt: Orstad Utsyn BB4 Opprettet dato: 22. januar 2015 Prosjektnr.: Revidert dato: Etasje: Garasje + fellesområde Rom Gulv Horisontal Skrå Vegg Listverk Diverse Side 13 av 13

Utvendig og innvendig leveranse Gjelder foran prosjektbeskrivelse

Utvendig og innvendig leveranse Gjelder foran prosjektbeskrivelse Utvendig og innvendig leveranse Gjelder foran prosjektbeskrivelse Prosjektnr.: Revisjon nr: 6 Dato: 19. oktober 2015 Taktekking Type tekking Produsent Farge Kommentar Hovedtak Papptekking Sort Trappetårn

Detaljer

PROSJEKTBESKRIVELSE Øster Hus AS

PROSJEKTBESKRIVELSE Øster Hus AS 19.09.2015 PROSJEKTBESKRIVELSE Øster Hus AS BESKRIVELSE AV UTENDØRSANLEGG OG BOLIGER PÅ : Prosjekt; Orstad Utsyn BKS 7 Prosjektnr. 2015027-034 Godkjent i møte: Opparbeidelse av utendørsanlegg og boliger

Detaljer

Utvendig og innvendig leveranse

Utvendig og innvendig leveranse Utvendig og innvendig leveranse Prosjektnr.: 0000000-000 Revisjon nr: 2 Dato: 19.12.2013 Taktekking Type tekking Produsent Farge Kommentar Hovedtak Papp Sort Garasje/carport Papp Sort Takrenner Type Dimensjon

Detaljer

Utvendig og innvendig leveranse Gjelder foran prosjektbeskrivelse

Utvendig og innvendig leveranse Gjelder foran prosjektbeskrivelse Revisjon nr: Dato: 1 20.11.2015 Taktekking Type tekking Produsent Farge Kommentar Hovedtak Papptekking Sort Takrenner Type Dimensjon Farge Aluminium 120 Rå Beslag Type Produsent Farge Kommentar Aluminium

Detaljer

Prosjekt: Jærbygg, Raunåkerveien Skrevet ut: 02.10.2014 Side 1 (2) : Modena Hvit - Samlet. : Hvit Perle Dekor. Pos Kode Beskrivelse F H Antall Enhet

Prosjekt: Jærbygg, Raunåkerveien Skrevet ut: 02.10.2014 Side 1 (2) : Modena Hvit - Samlet. : Hvit Perle Dekor. Pos Kode Beskrivelse F H Antall Enhet Skrevet ut: 02.10.2014 Side 1 (2) Optimera AS Avd. Monter Stormarked Forus Maskinveien 7 / 4033 STAVANGER Tlf: 47603300 / E-Mail: kjokken.forus@monter.no Organisasjonsnr.: Kunde: Jærbygg, Raunåkerveien

Detaljer

Utvendig og innvendig leveranse

Utvendig og innvendig leveranse Utvendig og innvendig leveranse Revisjon nr: 5 Dato: 03.09.2014 Taktekking Type tekking Produsent Farge Kommentar Hovedtak Dubbelkrum Skarpnes Rød uten belegg Garasje papp sort Takrenner Type Dimensjon

Detaljer

Prosjekt: Jærbygg, Raunåkerveien Skrevet ut: 02.10.2014 Side 1 (2) : Modena Hvit - Samlet. : Hvit Perle Dekor. Pos Kode Beskrivelse F H Antall Enhet

Prosjekt: Jærbygg, Raunåkerveien Skrevet ut: 02.10.2014 Side 1 (2) : Modena Hvit - Samlet. : Hvit Perle Dekor. Pos Kode Beskrivelse F H Antall Enhet Skrevet ut: 02.10.2014 Side 1 (2) Optimera AS Avd. Monter Stormarked Forus Maskinveien 7 / 4033 STAVANGER Tlf: 47603300 / E-Mail: kjokken.forus@monter.no Organisasjonsnr.: Kunde: Jærbygg, Raunåkerveien

Detaljer

Utvendig og innvendig leveranse Gjelder foran prosjektbeskrivelse

Utvendig og innvendig leveranse Gjelder foran prosjektbeskrivelse Utvendig og innvendig leveranse Gjelder foran prosjektbeskrivelse Taktekking Type tekking Produsent Farge Kommentar Hovedtak Papptekking Sort Takoverbygg Carport Integrert i bolig Glasstak over terrassedør

Detaljer

Prosjekt: JÆRBYGG,Harestadvika BKS1 og BKS2 Skrevet ut: 08.12.2014 Side 1 (2) : Hvit Perle Dekor. : Venezia Hvit - Samlet

Prosjekt: JÆRBYGG,Harestadvika BKS1 og BKS2 Skrevet ut: 08.12.2014 Side 1 (2) : Hvit Perle Dekor. : Venezia Hvit - Samlet Skrevet ut: 08.12.2014 Side 1 (2) Optimera AS Avd. Monter Stormarked Forus Maskinveien 7 / 4033 STAVANGER Tlf: 47603300 / E-Mail: kjokken.forus@monter.no Organisasjonsnr.: Kunde: JÆRBYGG HARESTADVIKA BKS1

Detaljer

PROSJEKTBESKRIVELSE Øster Hus AS

PROSJEKTBESKRIVELSE Øster Hus AS PROSJEKTBESKRIVELSE Øster Hus AS BESKRIVELSE AV UTENDØRSANLEGG OG BOLIGER PÅ : Prosjekt; Stokkavannet Platå B2 Bolig 5 Prosjektnr. 2013055 Godkjent i møte: Opparbeidelse av utendørsanlegg og boliger er

Detaljer

PROSJEKTBESKRIVELSE Øster Hus AS

PROSJEKTBESKRIVELSE Øster Hus AS PROSJEKTBESKRIVELSE Øster Hus AS BESKRIVELSE AV UTENDØRSANLEGG OG BOLIGER PÅ : Prosjekt; Stokkavannet Platå B2 Bolig Prosjektnr. 2013053 Godkjent i møte: Opparbeidelse av utendørsanlegg og boliger er basert

Detaljer

Utvendig og innvendig leveranse

Utvendig og innvendig leveranse Utvendig og innvendig leveranse Prosjekt: Hovemarka D B5 Prosjektnr.: Revisjon nr: 5 Dato: 03.02.2015 Taktekking Type tekking Produsent Farge Kommentar Hovedtak Papp Sort Takoverbygg Papp Sort Garasje/carport

Detaljer

Utvendig og innvendig leveranse

Utvendig og innvendig leveranse Utvendig og innvendig leveranse Revisjon nr: Dato: Taktekking Type tekking Produsent Farge Kommentar Hovedtak Papp Icopal Sort Garasje/carport Papp Icopal Sort Takrenner Type Dimensjon Farge Aluminium

Detaljer

Utvendig og innvendig leveranse Gjelder foran prosjektbeskrivelse

Utvendig og innvendig leveranse Gjelder foran prosjektbeskrivelse Utvendig og innvendig leveranse Gjelder foran prosjektbeskrivelse Revisjon nr: Dato: Taktekking Type tekking Produsent Farge Kommentar Hovedtak Papptekking Sort Garasje/carport Papptekking Sort Glasstak

Detaljer

Utvendig og innvendig leveranse Gjelder foran prosjektbeskrivelse

Utvendig og innvendig leveranse Gjelder foran prosjektbeskrivelse Utvendig og innvendig leveranse Gjelder foran prosjektbeskrivelse rev. 20.04.2015 Taktekking Type tekking Produsent Farge Kommentar Hovedtak Papptekking Icopal Sort Carport Papptekking Herdet/ Glasstak

Detaljer

Utvendig og innvendig leveranse Gjelder foran prosjektbeskrivelse

Utvendig og innvendig leveranse Gjelder foran prosjektbeskrivelse Utvendig og innvendig leveranse Gjelder foran prosjektbeskrivelse Taktekking Type tekking Produsent Farge Kommentar Hovedtak Papp Icopal Sort Carport/bod Papp Icopal Sort Glasstak/Inngang 300 x 80cm Herdet/

Detaljer

Utvendig og innvendig leveranse

Utvendig og innvendig leveranse Utvendig og innvendig leveranse Prosjekt: SørbøHagane B04/BK2 -firemannsbolig 2stk opprettet 23.04.2013 Revisjon nr: rev. 12.08.2013 Taktekking Type tekking Produsent Farge Kommentar Hovedtak Papp Isola

Detaljer

Utvendig og innvendig leveranse Gjelder foran byggebeskrivelse

Utvendig og innvendig leveranse Gjelder foran byggebeskrivelse Utvendig og innvendig leveranse Prosjekt: Krabbavigå Jåsund BB2-206 Revisjon nr: 1 Dato: 19.11.13 Dato: 16.06.14/26.08.14 Taktekking Type tekking Produsent Farge Kommentar Hovedtak Papp Icopal Sort Listetekking

Detaljer

Utvendig og innvendig leveranse

Utvendig og innvendig leveranse Utvendig og innvendig leveranse Revisjon nr: Dato: 03.09.2015 Taktekking Type tekking Produsent Farge Kommentar Hovedtak Papp Icopal Sort Takrenner Type Dimensjon Farge Aluminium 120 Rå Beslag Type Produsent

Detaljer

Utvendig og innvendig leveranse

Utvendig og innvendig leveranse Utvendig og innvendig leveranse Revisjon nr: Dato: Taktekking Type tekking Produsent Farge Kommentar Hovedtak Papp Icopal Sort Takrenner Type Dimensjon Farge Aluminium 120 Rå Beslag Type Produsent Farge

Detaljer

Prosjekt: Jærbygg, Harestadvika BKS4 Skrevet ut: 08.12.2014 Side 1 (2) : Hvit Perle Dekor. : Laminat 0,8mm m/rettkant. : Venezia Hvit - Samlet

Prosjekt: Jærbygg, Harestadvika BKS4 Skrevet ut: 08.12.2014 Side 1 (2) : Hvit Perle Dekor. : Laminat 0,8mm m/rettkant. : Venezia Hvit - Samlet Skrevet ut: 08.12.2014 Side 1 (2) Optimera AS Avd. Monter Stormarked Forus Maskinveien 7 / 4033 STAVANGER Tlf: 47603300 / E-Mail: kjokken.forus@monter.no Organisasjonsnr.: Kunde: Jærbygg, Harestadvika

Detaljer

Utvendig og innvendig leveranse

Utvendig og innvendig leveranse Utvendig og innvendig leveranse Revisjon nr: Dato: 03.01.13 Taktekking Type tekking Produsent Farge Kommentar Hovedtak Papp Icopal Sort Takrenner Type Dimensjon Farge Aluminium 120 Rå Beslag Type Produsent

Detaljer

Utvendig og innvendig leveranse

Utvendig og innvendig leveranse SørbøHagane B04/BK6 7 rekkehus 22.01.2014 Taktekking Type tekking Produsent Farge Kommentar Hovedtak Papp Icopal Sort Carport m/terrasse oppå Papp Icopal Sort Takrenner Type Dimensjon Farge Kommentar Aluminium

Detaljer

Utvendig og innvendig leveranse

Utvendig og innvendig leveranse Utvendig og innvendig leveranse Opprettet dato: 25. mars 2013 Revisjon nr: Dato: Taktekking Type tekking Produsent Farge Kommentar Hovedtak Papp Icopal Sort Takrenner Type Dimensjon Farge Aluminium 120

Detaljer

Utvendig og innvendig leveranse Gjelder foran prosjektbeskrivelse

Utvendig og innvendig leveranse Gjelder foran prosjektbeskrivelse Utvendig og innvendig leveranse Gjelder foran prosjektbeskrivelse Revisjon nr: Dato: Taktekking Type tekking Produsent Farge Kommentar Hovedtak Papptekking Sort Garasje/carport Papptekking Sort Glasstak

Detaljer

Utvendig og innvendig leveranse

Utvendig og innvendig leveranse Utvendig og innvendig leveranse Gjennomgående 12097-12098-12099-12100- 12101-12102 Taktekking Type tekking Produsent Farge Kommentar Hovedtak Papp Icopal Sort Takrenner Type Dimensjon Farge Aluminium 120

Detaljer

Utvendig og innvendig leveranse Gjelder foran byggebeskrivelse

Utvendig og innvendig leveranse Gjelder foran byggebeskrivelse Utvendig og innvendig leveranse Taktekking Type tekking Produsent Farge Kommentar Hovedtak Papp Icopal Sort Garasje/carport Mellom boliger / terrasse oppå Takrenner Type Dimensjon Farge Aluminium 120 Rå

Detaljer

Optimera AS - Monter Stormarked Forus

Optimera AS - Monter Stormarked Forus Prosjekt: - Skrevet ut: 27.05.2015 Side 1 (1) Optimera AS - Monter Stormarked Forus Kunde: Deres ref: Leveringsadresse: BESTILLING Ordre nr : Akseptert : Lovet levert : Vår ref: Larsen, Renate renate.larsen@monter.no

Detaljer

PROSJEKTBESKRIVELSE Øster Hus AS

PROSJEKTBESKRIVELSE Øster Hus AS 30.09.2015 PROSJEKTBESKRIVELSE Øster Hus AS BESKRIVELSE AV UTENDØRSANLEGG OG BOLIGER PÅ : Prosjekt; Orstad Utsyn BKS 8 Prosjektnr. 2015035-043 Godkjent i møte: Opparbeidelse av utendørsanlegg og boliger

Detaljer

Utvendig og innvendig leveranse

Utvendig og innvendig leveranse Utvendig og innvendig leveranse Gjelder foran prosjektbeskrivelse Prosjekt: Klepp N12 B7 Bolig 1 Opprettet dato: 23. september 2014 Prosjektnr.: 2013077 Revisjon nr: 7 Dato: 16.04.2015 Taktekking Type

Detaljer

Utvendig og innvendig leveranse

Utvendig og innvendig leveranse Utvendig og innvendig leveranse Opprettet dato: 25. mars 2013 Revisjon nr: Dato: Taktekking Type tekking Produsent Farge Kommentar Hovedtak Papp Icopal Sort Takrenner Type Dimensjon Farge Aluminium 120

Detaljer

Utvendig og innvendig leveranse Gjelder foran prosjektbeskrivelse

Utvendig og innvendig leveranse Gjelder foran prosjektbeskrivelse Utvendig og innvendig leveranse Gjelder foran prosjektbeskrivelse Revisjon nr: Dato: 5 28.10.2015 Taktekking Type tekking Produsent Farge Kommentar Hovedtak Papptekking Sort Takoverbygg Papptekking Sort

Detaljer

Utvendig og innvendig leveranse

Utvendig og innvendig leveranse Utvendig og innvendig leveranse Prosjektnr.: 12104-12105 -12106-12107-12108-12109 22.01.2015 Taktekking Type tekking Produsent Farge Kommentar Hovedtak Papp Icopal Sort Takrenner Type Dimensjon Farge Aluminium

Detaljer

Oppriss: 48773/1/2 Kjøkken BK2 - Speilvendt -Siena BIanco Matt Skrevet ut: 09.10.2013 Prosjekt: KleppHus - Sørbøhagene B04; delfelt BK2

Oppriss: 48773/1/2 Kjøkken BK2 - Speilvendt -Siena BIanco Matt Skrevet ut: 09.10.2013 Prosjekt: KleppHus - Sørbøhagene B04; delfelt BK2 Oppriss: 48773/1/2 BK2 - Speilvendt -Siena BIanco Matt Skrevet ut: 09.10.2013 2900 168 1416 2120 643 400 57 AFD6070D O7060 O7060 VASKOL0340N UHKL501070100HMM UV1107060 U1107040 Skala: Tilpasset ramme O7040

Detaljer

Romskjema Gjelder foran byggebeskrivelse

Romskjema Gjelder foran byggebeskrivelse Jærbygg AS Prosjekt: Lyetoppen - Felt D. 2- mannsbolig 13019-13024 Revidert dato: 25-02- 13 Etasje: 1 Vindfang Stue/trapp/kjøkken/ allrom Dusj/WC Sponplater Avre7ng Parke;underlag lamell eikeparke; Sponplater

Detaljer

PAS670O VASKOL0340N UHKL501070100HMM UV1107060 U1107040

PAS670O VASKOL0340N UHKL501070100HMM UV1107060 U1107040 Oppriss: 48773/1/1 BK2 - Siena Bianco Matt Skrevet ut: 09.10.2013 2900 57 400 643 168 1416 2120 872 PAS2070O O7040 OHJD1706060 PAS670O O7060 VASKOL0340N UHKL501070100HMM UV1107060 U1107040 O7060 AFD6070D

Detaljer

Utvendig og innvendig leveranse

Utvendig og innvendig leveranse Prosjekt: Grødem Gård felt B2 Revisjon nr: Dato: Taktekking Type tekking Produsent Farge Kommentar Hovedtak Papp Icopal Sort Takrenner Type Dimensjon Farge Aluminium 120 Rå Beslag Type Produsent Farge

Detaljer

Utvendig og innvendig leveranse Gjelder foran prosjektbeskrivelse

Utvendig og innvendig leveranse Gjelder foran prosjektbeskrivelse Utvendig og innvendig leveranse Gjelder foran prosjektbeskrivelse Revisjon nr: Dato: Taktekking Type tekking Produsent Farge Kommentar Hovedtak Papptekking Sort Takoverbygg Papptekking Sort Carport/terrasse

Detaljer

: Siena Bianco Matt (Malt) - Samlet. : Hvit Perle Dekor. Pos Kode Beskrivelse Hengsl. Antall Enhet

: Siena Bianco Matt (Malt) - Samlet. : Hvit Perle Dekor. Pos Kode Beskrivelse Hengsl. Antall Enhet Elementliste: 53743/1/7 Skrevet ut : 14.04.2015 Side 1 (2) Prosjekt: ØsterHus, Eivindsholen BK12+BK13 Optimera AS - Monter Stormarked Forus Maskinveien 7,, 4033 STAVANGER Tlf: 47603300 Mobil: Fax: www.monter.no

Detaljer

Oppriss: 48313/1/3 Kjøkken -Venezia Hvit - Bolig 2, 4, og 6 Skrevet ut: 08.01.2013 Prosjekt: Jærbygg - Lyetoppen - delfelt D

Oppriss: 48313/1/3 Kjøkken -Venezia Hvit - Bolig 2, 4, og 6 Skrevet ut: 08.01.2013 Prosjekt: Jærbygg - Lyetoppen - delfelt D Oppriss: 48313/1/3 -Venezia Hvit - Bolig 2, 4, og 6 Skrevet ut: 08.01.2013 3196 1200 300 168 1416 2120 1 696 20 325 2851 O7050 Spikerslag - overskap 2,120mm topp og ned (100mm) Benkeskap -872. topp og

Detaljer

KLEPP KOMMUNE Reguleringsbestemmelser i tilknytning til detaljregulering for N12, Kleppe. Plan 1580

KLEPP KOMMUNE Reguleringsbestemmelser i tilknytning til detaljregulering for N12, Kleppe. Plan 1580 KLEPP KOMMUNE Reguleringsbestemmelser i tilknytning til detaljregulering for N12, Kleppe. Plan 1580 Saksnr Arkivkode Avd/Sek/Saksh Dykkar ref 09/1152-68 L12 LU/LU/KS Datert 10.08.11 Justert: 15.02.12 Bestemmelsar

Detaljer

ROMSKJEMA VARDEN Trinn 1 2013.11.07 Side 1 av 5

ROMSKJEMA VARDEN Trinn 1 2013.11.07 Side 1 av 5 2013.11.07 Side 1 av 5 ROM GULV VEGG HIMLING ELEKTRO SANITÆR INNREDNING GANG Ringeklokke Hus A, leiligheter som ikke ligger på bakkeplan: 1 stk. porttelefon Kikkehull i ytterdør STUE/KJØKKEN Lokale nedforinger

Detaljer

Leveransebeskrivelse Bolig nr. 1-10

Leveransebeskrivelse Bolig nr. 1-10 1 Leveransebeskrivelse Bolig nr. 1-10 Basert på TEK10, og toleranseklasser ihht. Norsk Standard 3420 normalutførelse. Revidert 09/2010 Byggherre: Fjogstad-hus Eiendom A/S Byggeadresse: Litlaberget B-10

Detaljer

UTVENDIG OG INNVENDIG LEVERANSE Gjelder foran byggebeskrivelse

UTVENDIG OG INNVENDIG LEVERANSE Gjelder foran byggebeskrivelse UTVENDIG OG INNVENDIG LEVERANSE Prosjekt Stangelandsforen B2b tomt 19-24 Dato: TAKTEKKING Type Produsent Farge Hovedtak Mono Icopal Pansergrått Halvtak Mono Icopal Pansergrått Garasje/carport Mono Icopal

Detaljer

VASKBLVIVA6 UV1107080

VASKBLVIVA6 UV1107080 Oppriss: 48160/1/3 - - Venezia Hvit - med Øy Skrevet ut: 17.01.2013 Spikerslag - Høyskap - 2,312 topp og ned - 100mm Overskap - 2,312 - topp og ned 100mm benkeskap - 872 - topp og ned 400 800 400 4010

Detaljer

Y 311250 Y 311200 Y 311150 Y 311100 Y 311050 Y 311000 Y 310950 Y 310900 Y 310850 X 6526750 X 6526700 Saksnr.: 200302683 SANDNES KOMMUNE Plan nr.: 2003120 X 6526650 Detaljregulering for Sandsgårdveien,

Detaljer

SMEDENS GÅRD. For deg som ønsker å bo sentralt

SMEDENS GÅRD. For deg som ønsker å bo sentralt SMEDENS GÅRD For deg som ønsker å bo sentralt SMEDENS GÅRD LEVERINGSBESKRIVELSE VEDLEGG TIL KJØPEKONTRAKT. GENERELT: Dette er en generell beskrivelse som omfatter konstruksjoner, materialer

Detaljer

Dalemarka på Holsnøy

Dalemarka på Holsnøy Presenterer: Dalemarka på Holsnøy Vertikaldelte to mannsboliger Tlf. 55 19 96 00 1 PLANLØSNING 1. ETG PLANLØSNING 2. ETG 2 3 DALEMARKA I MELAND Beskrivelse av Boliger og beliggenhet. 4 stk. Vertikaldelte

Detaljer

RSV4 REKTOR SÆLANDSVEG 4 BRYNE

RSV4 REKTOR SÆLANDSVEG 4 BRYNE RSV4 REKTOR SÆLANDSVEG 4 BRYNE PREMIUM LEVERANSE 4. ETASJE (TOPP LEILIGHETER) Denne beskrivelsen er sammen med vedlagt romskjema utarbeidet for å orientere om leilighetenes bestanddeler og funksjoner.

Detaljer

DEKLARASJON FOR. 6mannsbustad -STRANDVIK-

DEKLARASJON FOR. 6mannsbustad -STRANDVIK- DEKLARASJON FOR 6mannsbustad -STRANDVIK- Utarbeidet 22.10.2015 REV.: 22.10.2015 Side 1 av 7 ORIENTERING OG FORUTSETNINGER Utbygger Arkitekt/ Prosjektering Generelt Tiltaksklasse/ Brannklasse Kvaliteter

Detaljer

LEVERANSEBESKRIVELSE Astro variant, Veldrebakken Larvik

LEVERANSEBESKRIVELSE Astro variant, Veldrebakken Larvik LEVERANSEBESKRIVELSE Astro variant, Veldrebakken Larvik BESKRIVELSEN VISER HVILKE MATERIALER DE FORSKJELLIGE KONSTRUKSJONER ER BYGD OPP AV OG HVA LEVERANSEN OMFATTER. ALLE BYGNINGSDELER OPPFYLLER GJELDENDE

Detaljer

GENERELT Denne beskrivelsen er utarbeidet for å orientere om bygningenes viktigste bestanddeler og funksjoner.

GENERELT Denne beskrivelsen er utarbeidet for å orientere om bygningenes viktigste bestanddeler og funksjoner. Leveransebeskrivelse Hjortefaret 24-62, Re kommune Gårdsnummer 142 Bruksnummer 64 Leveranse og utførelse iht. TEK10 GENERELT Denne beskrivelsen er utarbeidet for å orientere om bygningenes viktigste bestanddeler

Detaljer

LEVERANSEBESKRIVELSE BOLIGER HUS B

LEVERANSEBESKRIVELSE BOLIGER HUS B LEVERANSEBESKRIVELSE BOLIGER HUS B Gulv I alle oppholdsrom legges 3-stavs parkett i hvitlasert eik på gulvet med fotlist i eik. Bad med dusj får fliser type Koshi 30 x 30 CE/DG på gulv, Mk. Koshi CE/ DG

Detaljer

Design & Illustrasjon: Vibekehoie.no Foto: Istock. Stor familiehytte. med sentral beliggenhet

Design & Illustrasjon: Vibekehoie.no Foto: Istock. Stor familiehytte. med sentral beliggenhet Design & Illustrasjon: Vibekehoie.no Foto: Istock Stor familiehytte med sentral beliggenhet UTBYGGER: STOLTBOLIG ARKITEKTUR: STOLTBOLIG Ålsheia Sinnes ARENA Tjørhomfjellet Sinnes Leite Til Sandnes Svartevasskvæven

Detaljer

Presenterer: sollien. 5 leiligheter. Tlf. 55 19 96 00

Presenterer: sollien. 5 leiligheter. Tlf. 55 19 96 00 Presenterer: sollien 5 leiligheter Tlf. 55 19 96 00 1 PLANLØSNING. 1 etg. Leilighet 1, 2 og 3. 2 PLANLØSNING. 2 etg. Leilighet 4 og 5. 3 Beskrivelse av Bolig og beliggenhet. 3 stk. i 1 etasje 55,5 kvm.

Detaljer

Presenterer: tveit på askøy. 4 MANNSBOLIG for Salg. Tlf. 55 19 96 00

Presenterer: tveit på askøy. 4 MANNSBOLIG for Salg. Tlf. 55 19 96 00 Presenterer: tveit på askøy 4 MANNSBOLIG for Salg Tlf. 55 19 96 00 1 PLANLØSNING 1 ETG. 2 PLANLØSNING 2 ETG. 3 Beskrivelse av Bolig og beliggenhet. 4 stk. 53 kvm. leiligheter. 4 leiligheter, 2 stk 1 etg.

Detaljer

Øvre Myrland Borettslag Byggetrinn 2. Leveringsbeskrivelse:

Øvre Myrland Borettslag Byggetrinn 2. Leveringsbeskrivelse: Øvre Myrland Borettslag Byggetrinn 2 Leveringsbeskrivelse: ØVRE MYRLAND BORETTSLAG OMRÅDE / BELIGGENHET Beliggenhet: Øvre Myrland III, Elvebakken, Sortland Solrik beliggenhet, nært turterreng med lysløype,

Detaljer

Eneboliger Balahaugen - Sandeid

Eneboliger Balahaugen - Sandeid ROM GULV VEGG HIMLING ELEKTRO SANITÆR VENT. ANNET ENTRE Fliser ca 3 KVM, resterende Parkett Eik. Ferdigbehandla veggplater..varmekabler ca 3 kvm. BAD 1 ETG OG KJELLER Fliser m/sokkelflis Baderomspanel

Detaljer

STANDARD LEVERANSEBESKRIVELSE FOR T-DESIGN

STANDARD LEVERANSEBESKRIVELSE FOR T-DESIGN Denne beskrivelsen er tilpasset forskrifter i TEK 10 på leveranser. Arbeid utført og materialer utenfor vår leveranse tas ikke ansvar for. Denne beskrivelsen er utarbeidet for å kunne gi en enkel oversikt

Detaljer

Leveransebeskrivelse Bolig nr. Basert på TEK10, og toleranseklasser ihht. Norsk Standard 3420 normalutførelse.

Leveransebeskrivelse Bolig nr. Basert på TEK10, og toleranseklasser ihht. Norsk Standard 3420 normalutførelse. 1 Leveransebeskrivelse Bolig nr. Basert på TEK10, og toleranseklasser ihht. Norsk Standard 3420 normalutførelse. Revidert 08/2012 Byggherre: B.S. Eiendomsutvikling AS Byggeadresse: Myklabergtunet 4-8-10-12-14-16-18-20-22-24,4052

Detaljer

Leveransebeskrivelse Sviland, Skårlandsveien (B2 C) Basert på TEK, og toleranseklasser ihht. Norsk Standard 3420 normalutførelse.

Leveransebeskrivelse Sviland, Skårlandsveien (B2 C) Basert på TEK, og toleranseklasser ihht. Norsk Standard 3420 normalutførelse. 1 Leveransebeskrivelse Sviland, Skårlandsveien 21-25 (B2 C) Basert på TEK, og toleranseklasser ihht. Norsk Standard 342 normalutførelse. Byggherre: Fjogstad-hus Eiendom A/S Byggeadresse: Sviland, Skårlandsveien

Detaljer

Leveransebeskrivelse Byfjordparken Byggetrinn B1 og B2

Leveransebeskrivelse Byfjordparken Byggetrinn B1 og B2 Leveransebeskrivelse Byfjordparken Byggetrinn B1 og B2 Generelt Denne Leveransebeskrivelsen er utarbeidet for å orientere om bygningens viktigste bestanddeler og funksjoner. Det kan forekomme avvik mellom

Detaljer

Leveransebeskrivelse Sviland, Skårlandveien 9-20 (B2 B) Basert på TEK, og toleranseklasser ihht. Norsk Standard 3420 normalutførelse.

Leveransebeskrivelse Sviland, Skårlandveien 9-20 (B2 B) Basert på TEK, og toleranseklasser ihht. Norsk Standard 3420 normalutførelse. 1 Leveransebeskrivelse Sviland, Skårlandveien 9-2 (B2 B) Basert på TEK, og toleranseklasser ihht. Norsk Standard 342 normalutførelse. Byggherre: Fjogstad-hus Eiendom A/S Byggeadresse: Sviland, Skårlandveien

Detaljer

Design & Illustrasjon: Vibekehoie.no Foto: Istock. Stor familiehytte med sentral beliggenhet i Furuåsen

Design & Illustrasjon: Vibekehoie.no Foto: Istock. Stor familiehytte med sentral beliggenhet i Furuåsen Design & Illustrasjon: Vibekehoie.no Foto: Istock Stor familiehytte med sentral beliggenhet i Furuåsen UTBYGGER: STOLTBOLIG ARKITEKTUR: STOLTBOLIG Ålsheia Sinnes ARENA Tjørhomfjellet Sinnes Leite Til Sandnes

Detaljer

Utvendig og innvendig leveranse

Utvendig og innvendig leveranse Utvendig og innvendig leveranse Gjelder foran byggebeskrivelse Prosjekt: Vestre Goa 2 R7 type B Opprettet dato: 3. august 2011 Prosjektnr.: 2011132-138 Revisjon nr: 2 Dato: 12.03.13 Taktekking Type tekking

Detaljer

KVÆRNERBYEN FRANCIS BORETTSLAG Oslo, 12. oktober 2012 Rev 1 Leveransebeskrivelse Generelt Denne beskrivelsen er utarbeidet for å orientere om bygningenes viktigste bestanddeler og funksjoner. Beskrivelsen

Detaljer

STANDARD LEVERANSEBESKRIVELSE FOR T-DESIGN

STANDARD LEVERANSEBESKRIVELSE FOR T-DESIGN Denne beskrivelsen er tilpasset forskrifter i TEK 10 på leveranser. Arbeid utført og materialer utenfor vår leveranse tas ikke ansvar for. Denne beskrivelsen er utarbeidet for å kunne gi en enkel oversikt

Detaljer

VEDLEGG TIL KJØPSINFORMASJON. Hasseldalen Brygge

VEDLEGG TIL KJØPSINFORMASJON. Hasseldalen Brygge VEDLEGG TIL KJØPSINFORMASJON Hasseldalen Brygge 2 3 Leveransebeskrivelse Bygg og teknisk anlegg 1.HOVEDKONSTRUKSJON For arkitektur, arealer, etc, henvises til vedlagte tegninger. Gjeldende byggeforskrift

Detaljer

TAUMARKA 2 TOMANNSBOLIGER FLOTTE, PRAKTISKE FAMILIEBOLIGER I TAUMARKA BO NÆRT SKOLE, IDRETTSANLEGG OG FERJEKAI.

TAUMARKA 2 TOMANNSBOLIGER FLOTTE, PRAKTISKE FAMILIEBOLIGER I TAUMARKA BO NÆRT SKOLE, IDRETTSANLEGG OG FERJEKAI. TAUMARKA 2 TOMANNSBOLIGER FLOTTE, PRAKTISKE FAMILIEBOLIGER I TAUMARKA BO NÆRT SKOLE, IDRETTSANLEGG OG FERJEKAI. TAUMARKA 2 TOMANNSBOLIGER Taumarka Bo flott, bo godt, i familiens eget slott. De første 22

Detaljer

STANDARDBESKRIVELSE: 8150 KIRKEGATA 1 8150 KIRKEGATA 1 STANDARDBESKRIVELSE

STANDARDBESKRIVELSE: 8150 KIRKEGATA 1 8150 KIRKEGATA 1 STANDARDBESKRIVELSE STANDARDBESKRIVELSE INNHOLD: Beskrivelse av leilighetens generelle standard 1. Innredninger a) Kjøkken b) Garderobe c) Bad 2. Overflater a) Himlinger b) Gulv c) Vegger d) Listverk e) Innerdører f) Vinduer

Detaljer

2 boliger for salg. 2 nye boliger under oppføring ferdig vår/høst -14

2 boliger for salg. 2 nye boliger under oppføring ferdig vår/høst -14 2 boliger for salg 2 nye boliger under oppføring ferdig vår/høst -14 Høy standard Vannbåren gulvvarme Brutto innredet gulvflate 135m 2 Prisantydning 2 950 000 3 150 000 Kjøper kan påvirke interiørvalget

Detaljer

STANDARD LEVERANSEBESKRIVELSE FOR T-DESIGN

STANDARD LEVERANSEBESKRIVELSE FOR T-DESIGN Denne beskrivelsen er tilpasset forskrifter i TEK 10 på leveranser. Arbeid utført og materialer utenfor vår leveranse tas ikke ansvar for. Denne beskrivelsen er utarbeidet for å kunne gi en enkel oversikt

Detaljer

Leveransebeskrivelse Nøtteskjellveien 3 Basert på TEK, og toleranseklasser ihht. Norsk Standard 3420 normalutførelse.

Leveransebeskrivelse Nøtteskjellveien 3 Basert på TEK, og toleranseklasser ihht. Norsk Standard 3420 normalutførelse. 1 Leveransebeskrivelse Nøtteskjellveien 3 Basert på TEK, og toleranseklasser ihht. Norsk Standard 342 normalutførelse. Byggherre: Fjogstad-hus Eiendom A/S Tegning dato: 3/9 214 rev. 16/9 214 Sted: SANDNES

Detaljer

GENERELL LEVERANSEBESKRIVELSE EGENINNSATSMODELL 1 LILAND RORBUER

GENERELL LEVERANSEBESKRIVELSE EGENINNSATSMODELL 1 LILAND RORBUER GENERELL LEVERANSEBESKRIVELSE EGENINNSATSMODELL 1 LILAND RORBUER À jour pr. april 2009 Orientering Byggherre: Eiendommen: Bebyggelse: Tidsplan: Fellesarealer: Liland Rorbuer er et fritidsboligprosjekt

Detaljer

Midgard delfelt 11 hustype A

Midgard delfelt 11 hustype A Midgard delfelt 11 hustype A 1. Prosjektet a. Identifikasjon Prosjektet ligger i Vikevåg i Rennesøy kommune og inngår i en utbygging i regi av Midgard 1 as b. Grunneier Midgard 1 as c. Utbygger Fakta Bygg

Detaljer

Utvendig og innvendig leveranse

Utvendig og innvendig leveranse Utvendig og innvendig leveranse Gjelder foran byggebeskrivelse Prosjekt: Klepp N12 B8 Variant B Opprettet dato: 7. november 2013 Prosjektnr.: 2013080-085 Revisjon nr: 7 Dato: 03.09.2014 Taktekking Type

Detaljer

BESKRIVELSE FORUTSETNINGER UTFØRELSE SNEKKERARBEIDER - ENEBOLIG I EIDSBAKKANE

BESKRIVELSE FORUTSETNINGER UTFØRELSE SNEKKERARBEIDER - ENEBOLIG I EIDSBAKKANE John C. Mæland 24. februar 2014 BESKRIVELSE FORUTSETNINGER UTFØRELSE SNEKKERARBEIDER - ENEBOLIG I EIDSBAKKANE Tømrerleveranse og oppføring av bolig leveres for kr 2 390 000,- inkl mva. Dette er inkl. parkett

Detaljer

Leveranse beskrivelse for byggesett hytte i Bjørkelia. Bjørkelia type3

Leveranse beskrivelse for byggesett hytte i Bjørkelia. Bjørkelia type3 Leveranse beskrivelse for byggesett hytte i Bjørkelia. Bjørkelia type3 Betong arbeider: Ringmur blir bygget i isoporsystemer. gulv i 1etg består av grovstøp m. fundament, 250mm isolasjon (isopor S80),

Detaljer

STANDARD LEVERANSEBESKRIVELSE SUNNMØRSHYTTA

STANDARD LEVERANSEBESKRIVELSE SUNNMØRSHYTTA Alle våre hytter har oppvarmet BRA på under 70 m2 Denne beskrivelsen er tilpasset forskrifter i TEK 10 på leveranser. Arbeid utført og materialer utenfor vår leveranse tas ikke ansvar for. Denne beskrivelsen

Detaljer

Leveranse - tomannsbolig Andersgarden - Langevåg

Leveranse - tomannsbolig Andersgarden - Langevåg Leveranse - tomannsbolig Andersgarden - Langevåg Velger du oss, får du en leverandør som bruker kun lokale leverandører og entreprenører. Alt fra grunnen til pipa er levert eller utført av lokale firma

Detaljer

Leveransebeskrivelse Nøkkelferdig tomannsbolig Andersgarden - Langevåg

Leveransebeskrivelse Nøkkelferdig tomannsbolig Andersgarden - Langevåg Leveransebeskrivelse Nøkkelferdig tomannsbolig Andersgarden - Langevåg Velger du oss, får du en leverandør som bruker kun lokale leverandører og entreprenører. Alt fra grunnen til pipa er levert eller

Detaljer

En perfekt bolig for deg som vil bo. både fint og rimelig på Jørpeland

En perfekt bolig for deg som vil bo. både fint og rimelig på Jørpeland En perfekt bolig for deg som vil bo både fint og rimelig på Jørpeland Jørpelands rimeligste bolig? I egen bolig kan du gjøre hva du vil, så mye du vil Nå kan du/dere snart flytte inn i egen bolig på Øvre

Detaljer

Innvendige trapper med malte vanger, massive lakkerte eiketrinn og tette opptrinn. Hvitmalte trebalustrer og meglere.

Innvendige trapper med malte vanger, massive lakkerte eiketrinn og tette opptrinn. Hvitmalte trebalustrer og meglere. leveransebeskrivelse Skippergata 19 Hovedhus AREALER YTTERVEGGER ETASJESKILLERE VEGGER TAKVERK VINDUER DØRER GULV TRAPP LISTVERK Se plantegninger for spesifisering/måling av arealer. Sportsbod/balkonger/platt/utearealer

Detaljer

TILBOD SULETINDHYTTA. Suletind 72A Levert av Lokreim Bygg og Betong AS

TILBOD SULETINDHYTTA. Suletind 72A Levert av Lokreim Bygg og Betong AS TILBOD SULETINDHYTTA Suletind 72A Levert av Lokreim Bygg og Betong AS Pris inkl tomt: 2 970 000,- inkl mva Tilbodet gjeld for oppføring av Suletind 72A på tomt J-1-1 eller J-1-2 (Pris for tomtane er: J-1-1

Detaljer

KALABERGET PANORAMA. Moderne rekkehus med garasje og panoramautsikt over Ålgård. Illustrasjonsfoto

KALABERGET PANORAMA. Moderne rekkehus med garasje og panoramautsikt over Ålgård. Illustrasjonsfoto KALABERGET PANORAMA Illustrasjonsfoto Moderne rekkehus med garasje og panoramautsikt over Ålgård. OMområdet Panoramautsikt over Ålgård Rekkehusene ligger svært flott til i et meget attraktivt og nyetablert

Detaljer

P P P P P P P P P P P P P P P Y 311250 Y 311200 Y 311150 Y 311100 Y 311050 Y 311000 Y 310950 Y 310900 Y 310850 X 6526750 X 6526700 Saksnr.: 200302683 SANDNES KOMMUNE Plan nr.: 2003120 X 6526650 Detaljregulering

Detaljer

Jåsund enebolig. Himmel og hav så fint familien kan bo på Tananger

Jåsund enebolig. Himmel og hav så fint familien kan bo på Tananger Himmel og hav så fint familien kan bo på Tananger Bildet er en illustrasjon og avviker noe i forhold til virkelig terreng/omgivelser. Stiplet linje indikerer fremtidig planlagt bebyggelse. Fredelig. Sentralt.

Detaljer

STANDARD LEVERANSEBESKRIVELSE FOR T-DESIGN

STANDARD LEVERANSEBESKRIVELSE FOR T-DESIGN Denne beskrivelsen er tilpasset forskrifter i TEK 10 på leveranser. Arbeid utført og materialer utenfor vår leveranse tas ikke ansvar for. Denne beskrivelsen er utarbeidet for å kunne gi en enkel oversikt

Detaljer

Midgard delfelt - 7 Hustype B

Midgard delfelt - 7 Hustype B Midgard delfelt - 7 Hustype B 1. Prosjektet a. Identifikasjon Prosjektet ligger i Vikevåg i Rennesøy kommune og inngår i en utbygging i regi av Midgard 1 as b. Grunneier Midgard 1 as c. Utbygger Fakta

Detaljer

Dobbel hytte for salg på Ljosland. Prosjektert hytte på fjellet Prisantydning pr del kr 1 650 000,-

Dobbel hytte for salg på Ljosland. Prosjektert hytte på fjellet Prisantydning pr del kr 1 650 000,- Dobbel hytte for salg på Ljosland Prosjektert hytte på fjellet Prisantydning pr del kr 1 650 000,- Eksteriør, fasade og beliggenhet Hytta blir satt opp i tre. Store vindusflater sørger for mye godt lys

Detaljer

Materialbeskrivelse. Gjeldende fra 01.04.2012

Materialbeskrivelse. Gjeldende fra 01.04.2012 Materialbeskrivelse Gjeldende fra 01.04.2012 www.solhytten.no Vi er stolte over vår høye standard Krysslufting av takkonstruksjon Takrenner inkludert Underkledning av takutstikk Ytterdører og vinduer malt

Detaljer

PROSJEKTBESKRIVELSE Øster Hus AS

PROSJEKTBESKRIVELSE Øster Hus AS PROSJEKTBESKRIVELSE Øster Hus AS BESKRIVELSE AV UTENDØRSANLEGG OG BOLIGER PÅ : Prosjekt; Skorpefjell 2 B4a og B4d Prosjektnr. Godkjent i møte: 13/6-13 Opparbeidelse av utendørsanlegg og boliger er basert

Detaljer

Prospekt del III. Omprosjektert/ endringer til: Leilighetsbygg II - 6 Leiligheter. Rekkehus 1-3 rekkehusenheter. Rekkehus 2-3 rekkehusenheter

Prospekt del III. Omprosjektert/ endringer til: Leilighetsbygg II - 6 Leiligheter. Rekkehus 1-3 rekkehusenheter. Rekkehus 2-3 rekkehusenheter Prospekt del III Omprosjektert/ endringer til: Leilighetsbygg II - 6 Leiligheter Rekkehus 1-3 rekkehusenheter Rekkehus 2-3 rekkehusenheter > Første byggetrinn av Hjellemarka II består av feltet B5 som

Detaljer

SKARBEKKEN UTSIKT PÅ JØRPELAND 5 REKKEHUS DEN PLASSEN. DEN PRISEN. DEN UTSIKTEN. PÅ EN GOD DAG SER DU TIL STAVANGER.

SKARBEKKEN UTSIKT PÅ JØRPELAND 5 REKKEHUS DEN PLASSEN. DEN PRISEN. DEN UTSIKTEN. PÅ EN GOD DAG SER DU TIL STAVANGER. DEN PLASSEN. DEN PRISEN. DEN UTSIKTEN. PÅ EN GOD DAG SER DU TIL STAVANGER. Bildet er en illustrasjon 5 rimelige rekkehus Velkommen hjem! Velkommen til trivelige og godt etablerte Skarbekken. Herfra er

Detaljer

KALABERGET PANORAMA. Moderne rekkehus med garasje og panoramautsikt over Ålgård. Illustrasjonsfoto

KALABERGET PANORAMA. Moderne rekkehus med garasje og panoramautsikt over Ålgård. Illustrasjonsfoto KALABERGET PANORAMA Illustrasjonsfoto Moderne rekkehus med garasje og panoramautsikt over Ålgård. OMområdet Panoramautsikt over Ålgård Rekkehusene ligger svært flott til i et meget attraktivt og nyetablert

Detaljer

Leveringsbeskrivelse 2015 OPPFØRING AV FRITIDSBOLIG I TØMMER

Leveringsbeskrivelse 2015 OPPFØRING AV FRITIDSBOLIG I TØMMER Leveringsbeskrivelse 2015 OPPFØRING AV FRITIDSBOLIG I TØMMER Mørelaft har siden etableringen i 1995 laftet 6 og 8 hytter, hus og aneks, og har i like mange år fokusert på produktutvikling og kvalitet.

Detaljer

PROSJEKTBESKRIVELSE Øster Hus AS

PROSJEKTBESKRIVELSE Øster Hus AS PROSJEKTBESKRIVELSE Øster Hus AS BESKRIVELSE AV UTENDØRSANLEGG OG BOLIGER PÅ VESTRE GOA 2 FELT R1, R4 OG R7 : Prosjekt; Vestre Goa 2 Prosjektnr. Gjennomgått 10.1.13 Opparbeidelse av utendørsanlegg og boliger

Detaljer

STANDARD LEVERANSEBESKRIVELSE SUNNMØRSHYTTA

STANDARD LEVERANSEBESKRIVELSE SUNNMØRSHYTTA le våre hytter har oppvarmet BRA på under 70 m2 Denne beskrivelsen er tilpasset forskrifter i TEK 10 på leveranser. Arbeid utført og materialer utenfor vår leveranse tas ikke ansvar for. Denne beskrivelsen

Detaljer

Utvendig og innvendig leveranse

Utvendig og innvendig leveranse Utvendig og innvendig leveranse Gjelder foran byggebeskrivelse Prosjekt: Vestre Goa 2 R1 Opprettet dato: 3. august 2011 Prosjektnr.: 2011132 138 Revisjon nr: 2 Dato: 12.03.13 Taktekking Type tekking Produsent

Detaljer

Hytte til salg på Lohnestrand. Prosjektert hytte båtplass. Prisantydning fra kr 1 650 000,-

Hytte til salg på Lohnestrand. Prosjektert hytte båtplass. Prisantydning fra kr 1 650 000,- Hytte til salg på Lohnestrand Prosjektert hytte båtplass. Prisantydning fra kr 1 650 000,- Eksteriør, fasade Hytta blir satt opp i tre. Store vindusflater sørger for mye godt lys inn i hytta og skaper

Detaljer