Velkommen til påskens møter i Betania - program side 7

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Velkommen til påskens møter i Betania - program side 7"

Transkript

1 Nr 2 Trondheim, april årgang Prosjektet Styrking av barns rettigheter i Mongolia (Strengthening Children's Rights Project - SCR) har som hovedmål å fremme barns rettigheter og forbedre livssituasjonen til utsatte barn. Prosjektet omfatter nærmiljøutvikling, sosialarbeiderutdanning, offentlige skoleinternat og opplysningsarbeid. Silje Ødegård arbeider i prosjektet, som har NORAD-støtte. Det er en opplevelse å sitte på rekke og rad på en utedo i månelyset, side om side med barn fra internatet. Og å sove på senger som er av så dårlig kvalitet at noen av barna velger gulvet av frykt for at senga skal gå i stykker. Om det skjer, må de betale erstatning. Etter å ha bodd på internat med utedo, og en vask til å vaske hendene i om man er heldig, er det som bortskjemt nordmann godt å kjenne på gleden over å komme til et hotell med dusj og vannklosett. Alt dette og mye mer fikk jeg oppleve da jeg i februar var på tur sammen med Mugi (sosialarbeider), Enkhbayar (leder) og Tuvdee (sjåfør). Vi var på besøk på fire av de fem internatene som Strengthening Children s Rights Project (SCR) skal ha fokus på å jobbe med i Prosjektet gjennomføres i hovedstaden Ulaanbaatar og Khovd, et fylke helt vest i Mongolia. Prosjektet er inne i sitt tredje år, og skal fortsette ut Prosjektet jobber innen områdene nærmiljøutvikling, sosialarbeiderutdanning, nomadebarn som bor på statens skoleinternat og Fortsettelse side 4 Velkommen til påskens møter i Betania - program side 7

2 Johannes Selstø Forsamlingsleder Trondheim er en studentby en svært populær sådan. Studenttallet utgjør over 1/5 av byens befolkning. Majoriteten av studentene reiser fra byen etter endt studium. De årene de er i byen, er en viktig fase i deres liv. Vi ønsker å legge til rette for at Betania også skal være en god åndelig heim for studenter. Ungdomsforeningen har på en spesiell måte studenter som målgruppe. Samtidig skal ingen av oss fraskrive oss ansvaret for å ta i mot og legge til rette for at studenter og ungdommer skal kjenne seg heime i forsamlingen. Dette gjelder på de offentlige møtene så vel som i private samlingene. Vi har de siste to årene hatt barne- og ungdomsleder i full stilling. En av hovedoppgavene har vært arbeidet i Ungdomsforeningen. Tarjei Løvik har deltatt på styremøter, weekender, lørdagsmøter og andre samlinger med ungdommer/unge voksne som hovedmålgruppe. Forsamlingen har de to siste årene hatt en ekstrainnsamling for å finansiere stillingen kroner er samlet inn. Et fint resultat. En testamentarisk gave forsamlingen fikk for noen år tilbake har også blitt brukt for å finansiere stillingen. Stillingen har vært en tre-års prosjektstilling. Styret har i samtale med regionledelsen gitt uttrykk for at stillingen må videreføres. Vi har ment det er i samsvar med vedtak generalforsamlingen har fattet om å satse spesielt på forsamlingsarbeid og barne/ungdomsarbeid de kommende årene Vi gleder oss over at interimsstyret i Region Midt-Norge har gjort vedtak om at stillingen til Tarjei forlenges til 31. juli Regionstyret vil i tilknytning til behandling av budsjett for 2012 vurdere en videre ansettelse etter juli prosent av stillingen vil det kommende året knyttes til Betania. 50 prosent til regionen. Forsamlingen vil bidra økonomisk med midler fra den testamentariske gaven. Vi håper og ber om at den enkelte i forsamlingen blir med og bærer denne stillingen i bønn og økt givertjeneste. Vi tror at denne satsingen i ungdoms og studentarbeidet skal gi langsiktige frukter. Forsamlingstur til Hållandsgården, Sverige juni blir det forsamlingstur til Hållandsgården i Sverige. Vi planlegger å reise med tog fra Trondheim lørdag morgen og retur søndag ettermiddag. Hållandsgården ligger øst for Åre. Det er en trivelig gjestegård. Den har egen stavkirke og en modell av det gamle Jerusalem. Genesaretsjøen og omgivelsene rundt den er også modellert ute i det fri. Minigolfbane og badestamp er også noe av det Hållandsgården byr på. Det blir bibeltimer, tur langs pilgrimsleden, hyggekveld og mye mer. Vi legger opp til en familievennlig tur. Detaljert program vil komme med det aller første. Sett av disse to dagene. JS. BetaniaPosten 02/ side 2

3 Styret i Betania Misjonsforsamling etter konstituering, fra venstre: Arve Nordtug, Kåre Sekkesæter (formann), Oddrun Tulluan, Jon Arne Habostad, Ildrid Ljøkjell Kiplesund, Anders Solem, Johannes Selstø (sekretær, forsamlingsleder). Nestformann var ikke valgt da BetaniaPosten gikk i trykken. Om lag 50 medlemmer var samlet til årsmøte i Betania Misjonsforsamling torsdag 3. mars. Jon Arne Habostad holdt andakt med utgangspunkt i 1 Mos 17,1. Årsmøtet ble ledet av Svein Hyldmo. Årsmøtet ble orientert om pålegg om tiltak etter branntilsyn. Trapperom ved inngang og rømmingsvei er oppgradert slik at de tilfredsstiller brannkrav for rømmingsveier. Det innebærer blant annet gipsplater på vegger og himlinger og nye dører. Skade som etter vannlekkasje gjennom taket over vindfanget er også utbedret. Mye av arbeidet er utført på dugnad. Erlend Laberget, Ole Snildalsli og Reidar Karlsen ble spesielt takket for innsats i denne sammenheng. Forsamlingsleder Johannes Selstø innledet til samtale med å si at dette ligger meg på hjertet: Glede og takk for å tilhøre Jesus og fellesskapet i Betania Alphakurs og smågrupper som viktige verktøy for å nå nye med evangeliet Glede over økt oppslutning om søndagsmøtene, og at én har tatt i mot Jesus. Vi ønsker å styrke det flerkulturelle fellesskapet Vi ønsker å støtte foreldre i å bygge tro på hjemmebane Sang og musikk betyr mye for oss. Vi trenger flere forsangere og musikere. Under samtalen ga flere uttrykk for takknemlighet for engasjementet av de unge i forsamlingen. Erlend Andreas Gjære uttrykte ønske om å utvikle fellesskapet i Betania, særlig mellom generasjonene. Det handler blant annet om å gi de som vokser ut av BUF grunn til å bli i byene og i Betania. Arthur Haugen og Mette Grønnesby var opptatt av å bedre forholdene for hørselshemmede i Betania. Martin Stige oppfordret de som opplever at høreapparatet ikke gir god lyd om å si fra til teknikere. På grunn av sykdom i NLM Økonomiservice Regnskapet forelå ikke regnskapet til behandling. Av samme BetaniaPosten 02/ side 3 grunn ble heller ikke styrets budsjett for 2011 framlagt. Regnskap og budsjett vil bli lagt fram på medlemsmøtet 26. mai. Til nye medlemmer i styret ble disse valgt: Oddrun Tulluan (gjenvalg), Arve Nordtug (ny), Ildrid Ljøkjell Kiplesund (1. vara, møter fast for Sven Sæther, som har flyttet), Anders Solem (2. vara, møter fast), Edit Hodne (3. vara). Til nye medlemmer i valgkomitéen ble disse valgt: Solrun Karlsen, Frøydis Vestbøstad og Mari Roen Hansen. Vararepresentanter: Sigurd Veie og Harald Husby. Kjell Ivar Ødegård

4 Fortsatt fra side 1 opplysningsarbeid. Jeg jobber som konsulent i dette prosjektet. Målet for dette besøket var å introdusere prosjektet og å møte alle involverte for å avklare status og hva de ønsker å jobbe med. På hvert sted hadde vi møte med myndighetene i kommunen, så de ansatte på internatet, deretter lærerne på skolen, før vi møtte internatlærerne og internatbarna. Vi møtte barna i to grupper, år og år, og vi hadde også møte med internatbarnas elevråd. Vi ble godt tatt i mot. Kokkene og internatlærerne har deltatt på kurs gjennom SCR. De kjenner prosjektet, og uttrykte takknemlighet for kursene de hadde fått delta på. Situasjonen var forskjellig fra sted til sted, men vi så at det alle steder var tydelige behov for arbeidet. På to av internatene hadde de relativt fine aktivitetsrom, lekene var fortsatt i innpakningen og elevene kunne fortelle at rommene for det meste var låst. Andre steder hadde de ikke fine rom, men brukte internatlærerne sine rom til aktivitetsrom. På disse stedene arrangerte lærere og elevråd aktiviteter for elevene, og ungene fikk også bruke rommene når lærerne ikke var der. Det som uansett var gjenganger alle stedene var at internatbarna hadde dårligere karakterer enn de andre barna på skolen. Det var bare én voksen person på internatet på kvelds- BetaniaPosten 02/ side 4 og nattestid. Alle hadde utedo, og det var ikke er nok senger, stoler og bord. Forholdsvis mange av barna svarte at de våkner om natta fordi de er redde. Internatene hadde mellom 60 og 150 barn, i alderen fra 6 til 18 år. På noen av stedene ga barna uttrykk for at de hadde godt forhold til lærere og ansatte. Barna på andre steder ga uttrykk for at lærerne ikke arrangerte aktiviteter, og at vaktene iblant var fulle på jobb. Ved vårt neste besøk på internatene skal det være kurs for de ansatte om barns rettigheter og kommunikasjon, etablering av nye elevråd med valg og kurs om hvordan elevråd skal fungere. Da skal også en tannlege være med. Barna skal få undervisning om barns rettigheter og tannhygiene, og de skal få tannbehandling. Det finnes ingen tannlege i kommunene, så for mange blir nok dette første gangen de møter en tannlege. Og det er nok dessverre ganske mange tenner som kommer til å bli trukket! Målet vårt er at internatene kan bli bedre steder å vokse opp på, at ingen barn skal behøve å våkne opp på natta fordi de er redde, at alle skal få en plass hvor de har mulighet til å gjøre lekser og at de skal få mulighet til å vokse opp til trygge mennesker. Silje Ødegård, Ulaanbaatar

5 Det nye styret i Betania Ungdomsforening, fra venstre Kristoffer Stige (kasserer), Jakob Hauge (sekretær), Erlend Espeland (misjonsprosjektansvarlig), Sigrid Marie Melsæter (nestleder), Christian Frøystad (2. vara), Tarjei Løvik (BU-leder), Ann Helen Stenberg (1. vara) og Erlend Andreas Gjære (leder). Jorunn Hjørdis har frasagt seg oppgaven av helsemessige årsaker. På møtet i Betania søndag 3. april takket formann Kåre Sekkesæter Jorunn Hjørdis for hennes tid som kasserer i Betania Misjonsforsamling. Samtidig kunne formannen presenterte den nye kassereren i Betania Misjonsforsamling. Kari Sirianna Sæter har gode kvalifikasjoner for oppgaven. Hun er utdannet revisor og arbeider som controller i TOBB. Kari Sirianna er romsdaling, fra Aukra. Kari Sirianna Sæter er ny kasserer i Betania Misjonsforsamling. Lørdag 12. mars var det vårbasar i Betania. Betania Ungdomsforening (BUF) og Betania Misjonsforsamling (BMF) samarbeidet om basaren. I komitéen var Hallgrim Barlaup og Ann Helen Stenberg (BUF), Solrun Hyldmo og Oddrun Tulluan (BMF). Halvparten av inntekten fra basaren går til Ungdomsforeningens misjonsprosjekter i Japan og Mali, som har innsamlingsmål på kr Solrun Hyldmo (til venstre) og Oddrun Tulluan selger lodd på aftenutlodning med mange fine gevinster. Foto: Erlend Andreas Gjære BetaniaPosten 02/ side 5

6 Mette Grønnesby, medlem i Betania Misjonsforsamling, vil gjerne hjelpe dem som bruker høreapparat. Hun skriver følgende: Jeg er det som kalles "Likemannsarbeider for høreapparatbrukere, utdannet igjennom HLF (Hørselhemmedes Landsforbund). Jeg kan gi råd og være til støtte for de som bruker høreapparater. Kanskje har du akkurat blitt høreapparatbruker og sliter med å komme i gang. Trenges det noen å snakke med? Medlemmer i HLF kan få kjøpe batterier av meg til medlemspris, det er halve prisen av hva man betaler hvis man kjøper den en annen plass. Jeg er ikke fagpersonell, jeg kan ikke gå inn i og reparere høreapparater. Men jeg kan se på det. Hva er det som er årsaken til at apparatet ikke fungerer, kanskje er det bare noe så enkelt som ørevoks. Jeg har telefonnummer til hørselskontaktene (de kan hjelpe til med videre søknader hvis det trenges bistand). Jeg kan hjelpe til med å skifte slange hvis det trenges. Jeg har selv slitt mye med ørebetennelse, jeg har slitt med å akseptere mitt eget hørseltap, jeg har vært igjennom en prosess for å komme dit jeg er i dag. Så jeg vet veldig mye om hva dette innebærer. Og derfor føler jeg at jeg har lyst til å være en støtte for en i samme situasjon. Når vi samles i Betania til møte er det ikke kjekt å få med seg bare halvparten av det som blir sagt, (kanskje enkle grep gjør at du kunne ha fått med alt). Ta gjerne kontakt med meg! Mette Grønnesby Serinelystvn. 42D 7020 TRONDHEIM TLF: Huskomiteen inviterer alle forsamlingens medlemmer til dugnad lørdag 30. april. Vi møtes kl 10. Det blir en enkel lunsj innimellom oppgavene. Som alle forstår, er det tid om annen behov for å ta et ekstra tak for å holde huset ved like. Det er lenge siden vi sist gjorde en slik innsats, så nå er det på høy tid. Det vil bli oppgaver som de aller fleste kan delta i, en liste vil bli hengt opp i Betania. Alle som har vært med på dugnad, vet at det er som et Kinder-egg: "Tre ting i en pakke"; Samarbeid, fellesskap og utføre nødvendige gjøremål. Håper at mange vil sette av noen timer og gjøre en innsats for felles nytte og glede. For huskomitéen Solveig K. Veie Velkommen til kafé og konsert med sanggruppa Sela i Betania onsdag 13. april kl 19.00! BetaniaPosten 02/ side 6

7 Misjonsland: Peru Mai Søndag 1. 11:00 Søndagsmøte med nattverd. Johannes Selstø. Søndagsskole/Juniorgruppe/Lillesøndag. Møteverter: Godt Håp. Lørdag 7. 19:30 Betania Ungdomsforening. Tema: Hva sier Bibelen om fortapelsen? Tarjei Løvik. Søndag 8. 11:00 Søndagsmøte. Johannes Selstø. Søndagsskole/Juniorgruppe/Lillesøndag. Møteverter: Selam. Torsdag :00 Torsdagakafé. Lørdag :30 Betania Ungdomsforening. Terje Bjerkholt. Søndag :00 Søndagsmøte. Johannes Selstø. Søndagsskole/Juniorgruppe/Lillesøndag. Møteverter: Sarepta. Tirsdag :00 Nasjonalfest. Johannes Selstø. Lørdag :30 Betania Ungdomsforening. Tema: Givertjenesten. Knut Ole Østertun. Nattverd. Søndag :00 Storfamiliemøte. Solrun Karlsen. Møteverter: Fremsyn. Torsdag :00 Medlemsmøte Betania Misjonsforsamling. Lørdag :30 Betania Ungdomsforening. Tema: Få og splittet? Tarjei Løvik. Søndag :00 Tirsdag :30 April Lørdag 9. 19:30 Betania Ungdomsforening. Tema: Den gode samtalen. Einar Strøm. Nattverd. Søndag :00 Storfamiliemøte. Ivar Sjaastad. Møteverter: Fremsyn. Onsdag :00 Kafé og konsert med Sela Søndag :00 Søndagsmøte. Johannes Selstø. Barnedåp. Møteverter: Håpet. Torsdag :30 Skjærtorsdagsmøte med nattverd. Johannes Selstø. Fredag :00 Langfredagsmøte. Johannes Selstø. Møteverter: Sennepskornet. Søndag :00 Påskedagsmøte. Tarjei Løvik. Møteverter: Gideon. Tirsdag :30 Formiddagstreff. Svein Hyldmo. Sang: Reidar og Svein. Lørdag :00 Dugnad i Betania Lørdag :30 Betania Ungdomsforening. Tema: Å stole på Gud. Johannes Selstø. Søndagsmøte. Søndagsskole/Juniorgruppe/Lillesøndag. Møteverter: Sennepskornet. Formiddagstreff. Ottar Kiplesund. Besøk av Spiren barnehage. Borghild og Kåre Lilleberg. Misjonsland: Tanzania Juni Lørdag 4. Krets og regionmøte på Inderøy Lørdag 4. 19:30 Betania Ungdomsforening: Minimøte Søndag 5. Krets og regionmøte på Inderøy. Lørdag :30 Betania Ungdomsforening. Sommeravslutning. Søndag :00 Høytidsmøte. Johannes Selstø. Møteverter: Håpet Forsamlingstur til Hållandsgården, Sverige. Søndag :00 Søndagsmøte. Møteverter: Gideon. Søndag :00 Søndagsmøte. Møteverter: Godt Håp. Misjonsland: Kenya Forbehold om endringer - se annonse i Adresseavisen hver lørdag. Se også BetaniaPosten 02/ side 7

8 Redaksjon Johannes Selstø (ansv.) Kjell Ivar Ødegård Grafisk formgiving Kjell Ivar Ødegård Ekspedisjon Solrun og Reidar Karlsen Ta kontakt med forsamlingslederen om bladet ønskes tilsendt. Frivillig kontingent betales til konto Eget trykk Betania Misjonsforsamling Norsk Luthersk Misjonssamband Kontor: Ole L Kolstads veg HEIMDAL Tlf Forsamlingsleder: Johannes Selstø Tlf Mob BU-leder: Tarjei Løvik Tlf Mob Formann: Kåre Sekkesæter Mobil Betania forsamlingslokale Griffenfelds gt 2, 7012 Trondheim Inngang fra Erling Skakkes gt vest for Kalvskinnsgata Vaktmester: Ewa og Kenth Björklund Telefon Betania Ungdomsforening Leder: Erlend Andreas Gjære - Mobil Betania Misjonsforsamling på web: - Hva er vitsen med Jesus? På storfamiliemøtet i Betania 13. mars fortalte Arnhild Sugustad at hun fikk dette spørsmålet av en elev i en time på KVT. Med dette som utgangspunkt forkynte Arnhild på en enkel og pedagogisk måte om kløfta som ble dannet mellom menneskene og Gud da de første BetaniaPosten 02/ side 8 mennesker var ulydige mot Gud.- Ingen klarer i egen kraft å hoppe over den kløfta. Hun demonstrerte det ved å utfordre barna i salen til å hoppe fra gulvet i Betania opp til kortrappa. Det var ikke mulig. - Hva er vitsen med Jesus? Han kom for at vi skulle slippe å hoppe til Gud. Korset, der Jesus døde, danner ei bru over kløfta mellom oss og Gud. Jesus kom for å lage en vei fra oss til Gud, var budskapet Arnhild Sugustad ga oss på storfamiliemøtet. Han utslettet skyldbrevet mot oss, som var skrevet med bud, det som gikk oss imot. Det tok han bort da han naglet det til korset. Koll 2.14 Kjell Ivar Ødegård

Husk regionårsmøtet i Fjellhallen på Stjørdal 9.-10. juni!

Husk regionårsmøtet i Fjellhallen på Stjørdal 9.-10. juni! Nr 2 Trondheim, april 2012 20. årgang Foto: Turid Agøy Onsdag 11. april var 40 50 personer samlet i kjellerstua i Betania til et felles måltid. Det var et fargerikt fellesskap med representanter fra flere

Detaljer

Vi begynner årsmøtet med sang og andakt ved Christian Frøystad. Deretter blir det måltidsfellesskap før vi går over på sakslisten.

Vi begynner årsmøtet med sang og andakt ved Christian Frøystad. Deretter blir det måltidsfellesskap før vi går over på sakslisten. INNKALLING TIL ÅRSMØTE I BETANIA MISJONSFORSAMLING TORSDAG 5. MARS KL 19.00 Styret i Betania Misjonsforsamling kaller herved inn til årsmøte torsdag 5. mars kl 19.00 i Betania. Stemmeberettiget på årsmøtet

Detaljer

Du kan bli gjeldfri Guds sønn har tatt straffen en gang for alle vi kan gå fri. Gjelden er betalt.

Du kan bli gjeldfri Guds sønn har tatt straffen en gang for alle vi kan gå fri. Gjelden er betalt. Region Midt-Norge 11. april 124. Årgang 07 2014 Men nå, i Kristus Jesus, er dere som var langt borte, kommet nær på grunn av Kristi blod. Ef 2,13 Du kan bli gjeldfri Guds sønn har tatt straffen en gang

Detaljer

satser på 10 12-åringer NLM Ung styrker arbeidet for aldersgruppen «tweens». Til høsten lanserer de et helt nytt opplegg, kalt «Spot on».

satser på 10 12-åringer NLM Ung styrker arbeidet for aldersgruppen «tweens». Til høsten lanserer de et helt nytt opplegg, kalt «Spot on». Region Nord 19. APRil 123. ÅRgAng 07 2013 Men de som venter på Herren, får ny kraft, de løfter vingene som ørnen, de løper og blir ikke slitne, de går og blir ikke trette. jes 40,31 satser på 10 12-åringer

Detaljer

Hva betyr ordene? er resultat av et samarbeidsprosjekt mellom HABU og HAVO ved Sykehuset Telemark HF.

Hva betyr ordene? er resultat av et samarbeidsprosjekt mellom HABU og HAVO ved Sykehuset Telemark HF. HVA BETYR ORDENE? 1 Hva betyr ordene? er resultat av et samarbeidsprosjekt mellom HABU og HAVO ved Sykehuset Telemark HF. Prosjektgruppa har bestått av Else Mønnesland, Rigmor Holm og Arja Melteig. Prosjektet

Detaljer

Region Sør. Nytt fra Region Sør. Jarle Waldemar Regionmøte med inspirasjon fra dag 1. Regionlederen slutter Ser takknemlig tilbake.

Region Sør. Nytt fra Region Sør. Jarle Waldemar Regionmøte med inspirasjon fra dag 1. Regionlederen slutter Ser takknemlig tilbake. Region Sør 10. februar 122. Årgang 03 2012 Salig er den som har Jakobs Gud til hjelper og setter sitt håp til Herren sin Gud. Salme 146,5 25 mill på tre uker Bare de tre siste ukene i desember kom det

Detaljer

Årsmøte. Søndag 22. mars Kl. 1600. Årsmøtesaker, andakt, bevertning og samtale om arbeidet. www.moldebedehus.no

Årsmøte. Søndag 22. mars Kl. 1600. Årsmøtesaker, andakt, bevertning og samtale om arbeidet. www.moldebedehus.no INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 1 2015 ÅRGANG 46 Årsmøte Søndag 22. mars Kl. 1600 Årsmøtesaker, andakt, bevertning og samtale om arbeidet. www.moldebedehus.no 1 Forsamlingslederen har ordet Stor

Detaljer

Flere misjonærer REGION SØRVEST 19. JUNI 125. ÅRGANG 11 2015 NYTT FRA REGION SØRVEST

Flere misjonærer REGION SØRVEST 19. JUNI 125. ÅRGANG 11 2015 NYTT FRA REGION SØRVEST REGION SØRVEST 19. JUNI 125. ÅRGANG 11 2015 En gang var dere selv mørke, men nå i Herren er dere lys. Lev da som lysets barn! Ef 5,8 Flere misjonærer Vi er glade for at misjonærantallet øker med omkring

Detaljer

Lindesneshallen, Vigeland 8. - 13. juli

Lindesneshallen, Vigeland 8. - 13. juli De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge Nr. 4 april 2008 Årgang 104 Lindesneshallen, Vigeland 8. - 13. juli Herre, la meg kjenne dine veier, lær meg dine stier! Salme 25, 4 Portrettet Dåpsvekkelse Skoletaper

Detaljer

Hver vår blir årstidsskiftet en viktig påminnelse om noe annet man ikke kan holde tilbake Guds rike. NORDLAND 2 NORD 8 Vil være i Guds ledelse

Hver vår blir årstidsskiftet en viktig påminnelse om noe annet man ikke kan holde tilbake Guds rike. NORDLAND 2 NORD 8 Vil være i Guds ledelse Nytt fra Nordland/Troms/Finnmark Juni/juli 2014 Nr. 3 14. årgang www.normisjon.no Hver vår blir årstidsskiftet en viktig påminnelse om noe annet man ikke kan holde tilbake Guds rike. Live Fossen Gundersen

Detaljer

God stemning på Landsmøtet i Ålesund

God stemning på Landsmøtet i Ålesund Tidende for Den indre Sjømannsmisjon nr. 8/2014 126. årgang God stemning på Landsmøtet i Ålesund Les frå Landsmøtet side 18 24 Les også: Intervju med generalsekretær André Sætre Frå lengst bak til matros

Detaljer

Vi forbinder gjerne noe positivt med vekst. Barn og barnebarn som vokser og utvikler seg er et kjært samtaleemne rundt mange kaffebord.

Vi forbinder gjerne noe positivt med vekst. Barn og barnebarn som vokser og utvikler seg er et kjært samtaleemne rundt mange kaffebord. Nytt fra Februar/ mars 2011 Nr. 1 11 årgang www.normisjon.no Telemark og Vestfold/Buskerud Vi forbinder gjerne noe positivt med vekst. Barn og barnebarn som vokser og utvikler seg er et kjært samtaleemne

Detaljer

Barn i kommunale boliger

Barn i kommunale boliger Barn i kommunale boliger Erfaringer fra Barneombudets ekspertgruppe Innhold Bakgrunn... 3 Hva er en kommunal bolig?... 4 Barneombudets målsetting og metode... 5 Møter... 5 Ekspertenes råd og erfaringer...

Detaljer

Region Midt-Norge. Nytt fra Region Midt-Norge. Regionårsmøte Generalsekretær Øyvind Åsland er taler på regionårsmøtet 9. og 10. juni.

Region Midt-Norge. Nytt fra Region Midt-Norge. Regionårsmøte Generalsekretær Øyvind Åsland er taler på regionårsmøtet 9. og 10. juni. Region Midt-Norge 27. APRIL 122. Årgang 07 2012 Den som har ører, hør hva Ånden sier til menighetene! Den som seirer, vil jeg la spise av livets tre, som er i Guds paradis. Åp 2,1-7 Vil tilbake til Mali

Detaljer

Kirkenytt Metodistkirken Halden

Kirkenytt Metodistkirken Halden Kirkenytt Metodistkirken Halden Nr. 1 Mars Mai 2014 Årgang 63 Alfred Glomsrød Fladeby ble døpt 09. februar. Her sees dåpsbarnet sammen med foreldrene Oda og Anders Fladeby, prest og faddere. Vi gratulerer

Detaljer

ROGALAND 2 AGDER 8 Stor dag på Bibelskolen. Friluftsvukku. 24 28 juni for 9 til 15 år

ROGALAND 2 AGDER 8 Stor dag på Bibelskolen. Friluftsvukku. 24 28 juni for 9 til 15 år Nytt fra Rogaland/Agder Februar/mars 2015 Nr. 1 15. årgang www.normisjon.no Kjærligheten er Guds innerste vesen. Inge Flaat 11 ROGALAND 2 AGDER 8 Stor dag på Bibelskolen 16. desember ble en merkedag på

Detaljer

Team Albania. Desember 2012. Nyhetsbrev fra

Team Albania. Desember 2012. Nyhetsbrev fra Ønsker du å støtte oss økonomisk? Team Albanias konto nr: 2655 60 65453 - Merk gjerne med det du vil pengene skal gå til. Nyhetsbrev fra Team Albania Desember 2012 Nesrina og Seat Gjoka med familie har

Detaljer

Vekkelsesrapport D E S 2 0 1 4. N o r d i c H a r v e s t. Hjertet. i vår jul er. Jesus B Ø N N M I S J O N V E K K E L S E

Vekkelsesrapport D E S 2 0 1 4. N o r d i c H a r v e s t. Hjertet. i vår jul er. Jesus B Ø N N M I S J O N V E K K E L S E Vekkelsesrapport N o r d i c H a r v e s t M i s s i o n D E S 2 0 1 4 Hjertet i vår jul er Jesus B Ø N N M I S J O N V E K K E L S E Velkommen Vekkelsesrapport DES 2014 N O R D I C h a r v e s t M I S

Detaljer

Velkommen til årsmøte i Tveit Frikirke torsdag 5.mars kl. 19.00

Velkommen til årsmøte i Tveit Frikirke torsdag 5.mars kl. 19.00 1 Velkommen til årsmøte i Tveit Frikirke torsdag 5.mars kl. 19.00 -Innkalling, saksliste og årsmeldinger «Med livets Herre der livet leves» www.tveit.frikirken.no 2 Innkalling til menighetens årsmøte torsdag

Detaljer

Fellesforbundets 6. Ordinære landsmøte 07. 12. Oktober 2011 Oslo Kongressenter, Folkets Hus.

Fellesforbundets 6. Ordinære landsmøte 07. 12. Oktober 2011 Oslo Kongressenter, Folkets Hus. 1 Fellesforbundets 6. Ordinære landsmøte 07. 12. Oktober 2011 Oslo Kongressenter, Folkets Hus. Dag 2, lørdag 08. oktober 2011 - Formiddagsmøtet Dirigent: Da er klokka 09:00, så vi må finne plassene og

Detaljer

vestfold/buskerud 2 telemark 8 Uten frivillighet stopper alt

vestfold/buskerud 2 telemark 8 Uten frivillighet stopper alt Nytt fra Vestfold/Buskerud/Telemark Desember 2014/ januar 2015 Nr 6 14 årgang www.normisjon.no Profetiene gjekk i oppfylling då Jesus vart født. Gunnvor Kreken 11 vestfold/buskerud 2 telemark 8 Uten frivillighet

Detaljer

FOLK. tidsskrift med undervisning til vekkelse - fornyelse - misjon. Følg kallet

FOLK. tidsskrift med undervisning til vekkelse - fornyelse - misjon. Følg kallet Nr. 4-2008 23. årgang FOLK tidsskrift med undervisning til vekkelse - fornyelse - misjon Følg kallet LEDER Følg kallet 2 Jesu kall til hver og en av oss er utfordrende og kan ikke ha en halvhjertet respons.

Detaljer

Innhold: Lund & Heskestad Menighetsblad. Lund Prestegjeld. Prestens penn

Innhold: Lund & Heskestad Menighetsblad. Lund Prestegjeld. Prestens penn Lund & Heskestad Menighetsblad www.dalane.kirken.no Besøksadresse: Moivn. 7, 4460 Moi Postadresse: Moivn. 9, 4460 Moi E-post adresser: soknepresten@lund.kommune.no kateketen@lund.kommune.no kirkevergen@lund.kommune.no

Detaljer

PINSEMENIGHETEN BETANIA LARVIK INNHOLD

PINSEMENIGHETEN BETANIA LARVIK INNHOLD ÅRSMELDING "Søk Herren mens han er og finne, kall på han den stund han er nær! " Jes. 55:6 2011 PINSEMENIGHETEN BETANIA LARVIK INNHOLD 1. Årsrapport 2. Regnskap / budsjett a. Hovedkasse b. Årsmelding c.

Detaljer

Misjonsblad Tema: India MAGASINET. Utdanning. Utvikling. Utrustning

Misjonsblad Tema: India MAGASINET. Utdanning. Utvikling. Utrustning MAGASINET Misjonsblad Tema: India Utdanning Utvikling Utrustning LEDER 2 MAGASINET Innhold: Leder: 15 år i India... 2-5 Den lille familien... 6-7 Jesus vår modell... 8-11 I jungelens riket... 12 Medarbeider

Detaljer

Tsei Toon (bildet) og hans kone Naw Ehsae fant først friheten i det de møtte Jesus Kristus.

Tsei Toon (bildet) og hans kone Naw Ehsae fant først friheten i det de møtte Jesus Kristus. De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge Nr. 1 januar 2010 Årgang 106 Tor André Bergmann er ny ungdomspastor på Saron Åkrehamn. SE MER SIDE 12-13 Reidar Gamst setter i lederskolen fokus på lederskap og

Detaljer

To nye NLM-skoler? I Groruddalen i Oslo og på Tau i Ryfylke, er det sterke ønsker om å starte kristne grunnskoler.

To nye NLM-skoler? I Groruddalen i Oslo og på Tau i Ryfylke, er det sterke ønsker om å starte kristne grunnskoler. Region Nord 07. desember 122. Årgang 22 2012 For ennå er det bare en kort stund, så kommer han som skal komme, og han skal ikke drøye. Heb 10,37 To nye NLM-skoler? I Groruddalen i Oslo og på Tau i Ryfylke,

Detaljer

Midthordland Indremisjon sin 52.årsmelding

Midthordland Indremisjon sin 52.årsmelding 50 nr. 2-2015 årgang Midthordland Indremisjon sin 52.årsmelding Årsmøtehelg Midthordland Indremisjon Fredag 5. juni Tweenskveld Alle 5.-7.klassinger er velkommen til en kjekk kveld med møte og aktiviteter

Detaljer

De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge. Apgj 22, 16. Nr. 11 desember 2009 Årgang 105

De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge. Apgj 22, 16. Nr. 11 desember 2009 Årgang 105 De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge Nr. 11 desember 2009 Årgang 105 Elin Tømmerbakk opplever misjonskall og skal til Swaziland i Afrika. LES MER SIDE 8-11 Misjonshuset i Moss var arrangør for en vellykket

Detaljer

PRO- GRAM BLAD LIVET I KIRKEN. Sannhet Misjon Adorasjon Relasjon Tjeneste INFO TRO VELKOMMEN TIL METODISTKIRKEN! Metodistkirken i Larvik

PRO- GRAM BLAD LIVET I KIRKEN. Sannhet Misjon Adorasjon Relasjon Tjeneste INFO TRO VELKOMMEN TIL METODISTKIRKEN! Metodistkirken i Larvik NR. 1 2015, ÅRGANG 82 SMART- Metodistkirken i Larvik PRO- GRAM BLAD LIVET I KIRKEN Sannhet Misjon Adorasjon Relasjon Tjeneste V E R D I E R INFO TRO VELKOMMEN TIL METODISTKIRKEN! 1 EN LOVSYNGENDE MENIGHET

Detaljer