Handlingsplanen er godkjent av Hovedutvalget for kultur og oppvekt i Åmot, som er det ansvarlige styringsorganet for SFO.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Handlingsplanen er godkjent av Hovedutvalget for kultur og oppvekt i Åmot, som er det ansvarlige styringsorganet for SFO."

Transkript

1 KJÆRE FORELDRE/FORESATTE Velkommen til SFO-året 2013/2014 Det er utarbeidet Handlingsplan for Bikuben som sier noe om partene tilknyttet SFO, barn, medarbeidere og foreldre/foresatte, samt å avklare forventninger til hverandre og noe praktisk informasjon. Handlingsplanen er godkjent av Hovedutvalget for kultur og oppvekt i Åmot, som er det ansvarlige styringsorganet for SFO. For kommende SFO-år er det innmeldt 120 barn, så her blir et myldrende og yrende liv, men dette er SFOs egenart. Det er 15 ansatte som arbeider på ulike dager og tider gjennom uken. Bikuben skal være et godt og trygt sted å være, med aktiviteter barna føler de mestrer. Barna skal ha det hyggelig sammen, og skal føle lek, glede og humor på kroppen. Leken er et sentralt begrep hos oss og viktig for barns videre læring. På morgener og etter endt skoledag vil barna treffe vennene sine og velge aktiviteter de ønsker å holde på med. I Bikuben får man anledning til å leke med barn på tvers av alder og klassetrinn. Dette ser vi gjenspeiler seg i skolegården hvor små og store får gode sosiale relasjoner til hverandre. SFO skal være en god læringsarena nr to etter skolen, gi barna et mangfold og bidra til allsidig utvikling hos barnet. Med dette ønsker vi et godt SFO-år! Hilsen Siv, Åse, Erling, Roger, Grethe, Kari, Wenche, Liv, Stein Ole, Mette, Roger, May Britt, Erik, Marit, Tanya, Eskil, Aina Handlingsplan 2013/2014 1

2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1.0 BIKUBEN SFO 1.1 Bikuben SFO - visjon og målsetting 1.2 Barn, medarbeidere og foreldre/foresatte 2.0 BARNS LEK OG SOSIAL LÆRING 3.0 MEDARBEIDERE 3.1 Samarbeid med skolen 3.2 Samarbeid med barnevern og PPT 3.3 Samarbeid med foreldre/foresatte 3.4 Faglig utvikling 4.0 FORELDRE/FORESATTE 4.1 Samarbeid 4.2 Foreldre/foresatte ansvar 4.3 Avtaler foreldre/foresatte 4.4 Oppfølging 5.0 SIKKERHET 5.1 Innsjekking/utsjekking 5.2 Branninstruks 5.3 Rutiner ved skader/ulykker 6.0 HVERDAGEN 6.1 Mat og måltider 6.2 Samlinger 7.0 ANSVARSROLLER 7.1 Barn 7.2 Medarbeidere 7.3 Foreldre/foresatte 8.0 PRAKTISK INFORMASJON 8.1 Åpningstider 8.2 Opptak 8.3 Personalet i SFO 8.4 Ressursgruppa 8.5 Oppsigelse/endring i oppholdstid 8.6 Kontakt oss Handlingsplan 2013/2014 2

3 1.0 BIKUBEN SFO HVA ER SKOLEFRITIDSORDNING/SFO Hovedmålet for SFO står skrevet i Opplæringsloven 13 som sier: SFO er et fritidstilbud. Det skal være et frivillig omsorgs- og fritidstilbud til barn, utenom det obligatoriske skoletilbudet for elever i klasse, samt elever med spesielle behov i klasse. SFO skal legge tilrette lek, kultur-, fritidsaktiviteter og sosial læring med utgangspunkt i funksjonsnivå og interesser hos barna. Bli sett som den jeg er, der hvor jeg er! Vi arbeider for at barna i vår SFO skal utvikle seg til den beste utgaven av seg selv! Det enkelte barn skal bli sett for den det er. Barnet skal oppleve tydelige og trygge voksne som ledere og tar ansvar for kvaliteten i all samhandling. Sikkerheten skal være at de voksne er der når barnet trenger dem, og at man har gode regler og rutiner for enhver situasjon. SFO skal være en arena hvor man kan skape, utforske og leke ut i fra egne evner og forutsetninger, samt å skape gode sosiale relasjoner. Alle barna skal oppleve respekt, tillitt og likeverdighet. 1.1 BIKUBEN SFO - VISJON OG MÅLSETTING VISJON: VÆRE PÅ VEI Med dette ønsker BIKUBEN å øke barns glede ved å være i læringsprosessen og bidra til at barn forsterkes og utvikles. I SFO ønsker vi hele tiden mest mulig oppmerksomhet mot alle handlinger som viser at barn er på rett vei. Vi ønsker å rose og gi bekreftelse på personlige og konkrete handlinger, og sørge for at foreldre/foresatte får vite om lysglimtene. Dette ser vi på som viktig, SFO skal være en integrert del av skolen så langt det er mulig, og skal delta i nødvendig samarbeide. Målene har vi formulert på følgende måte: BARN ANSATTE FORELDRE S Sikkerhet Samhold Samarbeid F Frilek (lek) Fagkunnskap Foreldreansvar O Omsorg Omtanke Oppfølging Handlingsplan 2013/2014 3

4 1.2 BARN, MEDARBEIDERE OG FORELDRE/FORESATTE BARN Sikkerhet er å vite at de voksne er der når barnet trenger dem, og at man har gode regler og rutiner for enhver situasjon. Frilek er å kunne leke, skape, utforske ut i fra egen kultur, evner og forutsetning, samt og skape sosiale relasjoner. Omsorg er å bli sett, hørt og forstått av de voksne. Omsorg er også noe barn skal gi hverandre ved å respektere og inkludere, være en venn. MEDARBEIDERE Samhold er å støtte og hjelpe hverandre, dele erfaringer og oppmuntre hverandre. Samhold er å være lojal ovenfor hverandre og respektere at vi kan være ulike. Vi skal holde oss faglig oppdatert og være villig til å utvikle oss i takt med nye utfordringer i vårt arbeid. Vi skal dele kunnskap og kompetanse med hverandre. Omtanke er å være en venn, og se at noen trenger deg, enten det er ett barn, kollega eller foreldre. Omtanke er også å vise gjennom ord og handlinger at du bryr deg. FORELDRE/FORESATTE Samarbeide er når foreldre/foresatte og SFO-medarbeidere sammen gjør det de kan for at barnet trives og har det bra i Bikuben. Foreldre/foresatte-ansvar er å vise interesse og forståelse for hva SFO står for. Oppfølging er når foreldre/foresatte møter våre forventninger i forhold til informasjon vi gir dem. 2.0 BARNS LEK OG SOSIAL LÆRING I Bikuben SFO settes betydningen av den frieleken svært høyt. Den er viktig å kunne ta vare på og videreutvikle gjennom barns kultur og sosial kompetanse. HVA ER LEK? Lek er en typisk aktivitet for barn, den er lystbetont og frivillig Lek er liksom, og er dermed ufarlig samtidig som den kan være en forberedelse på den virkelige verden Handlingsplan 2013/2014 4

5 Lek er med på å skape en viss orden for barn, samtidlig som den byr på spenning og utfordringer Lek er lokalisert til et bestemt sted til en bestemt tid, i gruppe eller alene, med leker/utstyr eller uten LEKENS BETYDNING FOR BARNS UTVIKLING Lek er med på å utvikle barnas konsentrasjon, hukommelse, fantasi, kreativitet og tankeevne Lek utvikler barnets bevegelsesmønster og koordinasjonsevne Lek lærer barnet nye begreper og trener opp formidlingsevnen I lek må barnet handle i overensstemmelse med rollens krav, samt innordne seg i en gruppe I lek kan barnet bearbeide opplevelse på godt og ondt DE VOKSNES ROLLE I BARNS LEK Ha respekt for barns lek Aktivt observere leken Gi barna impulser til å utvikle leken videre Delta i lek sammen med barna Sørge for at forutsetningen for lek er tilstede Gi barna erfaring som gjør det mulig å leke nye leker SOSIAL LÆRING Lære å tilpasse seg sosiale normer og forventninger Lære å gå i samspill med andre mennesker Lære å kontrollere egen vilje, egne og andres behov Lære og takle motstand Lære hva slags type oppførsel som er akseptert/ikke akseptert Handlingsplan 2013/2014 5

6 3.0 MEDARBEIDERE 3.1 SAMARBEID MED SKOLEN Det er viktig med et nært samarbeid mellom SFO og skolen, slik at det utvikles felles normer og regler for Rena skole, samlet sett. Dette gjør hverdagen mer oversiktlig og god for barna. Spesielt er det viktig for arbeidet i forhold til barn med spesielle behov. Vi deltar i aktiviteter sammen med skolen. 3.2 SAMARBEID MED BARNEVERN OG PPT SFO vil i samarbeid med skolen melde fra til barnevernet dersom det er nødvendig. SFO bruker nevnte tjenester hovedsakelig til rådgivning. Mye av samarbeidet foregår i såkalte samarbeidsgrupper/ansvarsgrupper mellom foreldre, skolen, SFO, PPT og evt. barnevernet. 3.3 SAMARBEIDE MED FORELDRE/FORESATTE Vi innkaller ikke til foreldresamtaler, men foreldre/foresatte tar kontakt med SFO når de føler behov for det. Vi ønsker og drive en virksomhet med gjensidig tillitt og i et nært samarbeid med foreldre/foresatte. I år deltar SFO på skolens foreldremøter fra klasse. 3.4 FAGLIG UTVIKLING Vi har tro på at mer kunnskap og faglig utvikling bidrar til større forståelse, trygghet og stolthet over sitt arbeid. Kompetanseheving/utvikling hos de ansatte skal prioriteres i henhold til SFOs budsjettrammer. 4.0 FORELDRE/FORESATTE 4.1 SAMARBEID Bikuben SFO vet at det er foreldre/foresatte som kjenner sine barn best. Personalet ser også på foreldre/foresatte som en viktig kilde til nytenkning og gode ideer. Dette samarbeidet må bygge på gjensidig tillit, samt mot og vilje til å ta opp vanskelige saker, men også til å gi hverandre positive tilbakemeldinger. Vårt motto og budskap til foreldre/foresatte: SNAKK HELLER TIL OSS, ENN OM OSS!! Handlingsplan 2013/2014 6

7 4.2 FORELDRE/FORESATTE ANSVAR AVTALEENDRING Ved avtaleendring er det nødvendig for oss å få skriftlig evt. muntlig beskjed fra foreldre/foresatte hvis barnet skal gå hjem på andre tider enn vanlig avtale. Vi må til en hver tid vite hvem dere gir tillatelse til å hente barnet. Ingen barn blir utlevert til andre enn foreldre/foresatte uten at beskjed er gitt. Foreldre/foresatte må også gi beskjed ved fravær som sykdom, ferier eller lignende. Mange barn ønsker å bli med venner hjem fra SFO. Vennebesøk må avtales på utenom SFO-tiden. 4.3 AVTALER FORELDRE/FORESATTE SFO Hver høst sendes det et skjema hjem til foreldre/foresatte vedrørende opplysninger om ditt/deres barn det er viktig for SFO å vite noe om. Skjemaet må besvares og returneres. Opplysningene blir kategorisert og hele personalgruppen skal til en hver tid kjenne til denne viktige informasjonen vedrørende barnet ditt/deres. Det er viktig for et godt samarbeid mellom foreldre/foresatte og SFO at foreldre/foresatte holder seg informert om hva som skjer, og setter seg inn i hvilke forventninger SFO har til foreldre/foresatte. Dette gjør dere ved bl.a. å lese informasjon som SFO gir og følge med på våre nettsider. 4.4 OPPFØLGING I Bikuben har vi tro på at barn og voksne sammen er en viktig faktor for et godt SFOmiljø, et sted der alle skal trives og utvikles. Dette forutsetter at alle parter gjør det de kan for å oppnå dette. Foreldre/foresatte kan bidra på flere måter: Følge med på sekkepost hjem til foreldre/foresatte Levere påmeldingsskjemaer til ferier innen tidsfristen (høy viktighet) Følge med på aktivitetskalenderen (høy viktighet) Sørge for at det alltid er klesskift tilgjengelig (klær merkes) Sørge for at barnet har innesko eller tøfler på SFO Gi oss melding hvis det er noe personalet i SFO bør kjenne til Foreldre/foresatte har ansvar for å informere om spesielle forhold vedrørende barnets helse som kan ha betydning for barnets opphold i SFO Handlingsplan 2013/2014 7

8 5.0 SIKKERHET Bikuben SFO skal ivareta barnas sikkerhet og trivsel. Dette er viktig både for barn, foreldre/foresatte og ansatte skal føle seg trygge. Det er utarbeidet regler og rutiner for best mulig måte kunne skape trygghet og trivsel for alle parter. 5.1 INNSJEKKING/UTSJEKKING Det er personalets ansvar å kontrollere at alle barna er på plass i SFO til rett tid, det vil si innen rimelig tid etter at barnet er ferdig på skolen, og våre samlinger starter. Det er også personalets ansvar å sende barna hjem til avtalt tid. Det blir foretatt navneopprop og kontroll for å påse at alle barna er tilstede både to og tre ganger i løpet av en dag/ettermiddag. Dersom ikke barn møter til avtalt tid, vil personalet ta kontakt med foreldre/foresatte (om ikke annen beskjed er mottatt). Utsjekken er et krevende arbeid hver ettermiddag når 99,4 (gjennomsnitten pr ettermiddag) barn skal hjem etter endt dag. Dermed er det veldig viktig at ikke barna forlater SFO uten å ha sagt «ha-det» til utsjekkansvarlige. 5.2 BRANNINSTRUKS Vi har branninstrukskurs ved Rena skole, og deltar på alle skolens øvelser. 5.3 RUTINER VED SKADER/ULYKKER Ansatte i Bikuben skal ha oppdatert livrednings- og førstehjelpskurs hvert år. Dette blir gjennomført hver høst. Ved skader der det er behov for akutt hjelp vil vi ta kontakt med lege/tannlege, og sørge for at barnet får behandling, og så snart som mulig ta kontakt med foreldre/foresatte. Ved mindre skader tar vi kontakt med foreldre/foresatte først, slik at de kan vurdere om det er behov for lege/tannlege. Når det er behov for besøk hos lege/tannlege skal det fylles ut et skademeldingsskjema som fås ved henvendelse i resepsjonen (skolen). 6.0 HVERDAGEN Det er viktig at alle barna blir sett. En regel for de ansatte er at en skal hilse på barna hver dag, og si ordentlig ha-det ved dagens slutt. De ansatte i Bikuben skal være gode forbilder i ord og gjerninger og gi støtte og veiledning til hvordan man skal være mot hverandre. Handlingsplan 2013/2014 8

9 6.1 MAT OG MÅLTIDER De som ønsker å spise frokost i Bikuben har med mat selv. Drikke får de av oss. Vi har et måltid kl på ettermiddagene. På hele dager har vi måltider, kl og kl Personalet ønsker å sette fokus på barns kosthold. Vi ser tydelig hvordan for mye sukker påvirker barna. De blir urolige og ukonsentrerte og det er derfor viktig å påse at barn ikke får i seg tomme kalorier, men mat som gir overskudd. Måltidssituasjonen skal være preget av ro og hyggelig samtale mellom barn, og mellom barn og voksen. Det settes grenser på hva som er vanlig folkeskikk ved bespisning. 6.2 SAMLINGER Etter skoletid kommer barna til SFO-basen. Det første vi gjør er å ha samling, hvor det blir foretatt navneopprop og innkryssing. Her informeres barna om dagens aktiviteter og mat. Mange barn forteller fra skoledagen, og/eller opplevelser de ønsker å meddele andre. Vi er så heldige som kan organisere at barna har mulighet til å være sammen med barn på ulike klassetrinn enn akkurat den klassen og trinnet man tilhører. Dette ser vi skaper sosiale relasjoner, og de eldste viser til et omsorgsansvar for de yngste som det står respekt av. Men det er også viktig at barna får utfordringer ut i fra alder og nivå. 7.0 ANSVARSROLLER 7.1 BARN Alle har et medansvar for andre barns trivsel. Alle skal prøve å holde orden på sine ting, som sekk, klær, skotøy o.a. Videre skal barna hjelpe til å rydde etter seg etter endt aktivitet, så vel ute som inne. Barn som skal gå fra SFO alene, må selv ta ansvar og påse at de har med forventet saker, klær og utstyr med hjem. Ansatte har ikke kapasitet til å pakke og organisere med klær og sekker til barn som skal gå alene fra SFO på ettermiddagene. De voksne er ansvarlige for aktiviteter og skal være sammen med barna i SFO-basen. - Er barna store nok til å gå fra SFO alene, må de også være store nok til å pakke og ta ansvar for egne saker MEDARBEIDERE Personalets rolle er først og fremst å være tilgjengelig for barna og å være en trygghetsfaktor for dem. Personalet har ansvar for å tilrettelegge aktiviteter for og med barna, organisere, sette grenser, samt å hjelpe barna til å ta hensyn til hverandre og ta ansvar for egne og andres ting. Alle barn skal bli sett og verdsatt som individ. Handlingsplan 2013/2014 9

10 7.3 FORELDRE/FORESATTE Barna er tjent med at foreldre/foresatte kommer innom SFO i blant, selv om de er store nok til å gå hjem alene. Da vil man få bedre innsikt i hvordan barnet har det. Det forventes at foreldre/foresatte deltar aktivt i kontakten med SFO. 8.0 PRAKTISK INFORMASJON 8.1 ÅPNINGSTIDER Mandag: Tirsdag: Onsdag: Torsdag: Fredag: halvår: Bikuben er et tilbud som gis på skoledager, elevfrie dager i skolen, i skolens høst-, vinter- og sommerferie (sommerstengt 3 uker). SFO følger sentrale og Åmot kommunes vedtekter, med fem planleggingsdager pr. skoleår. 8.2 OPPTAK HUSK! For SFO-plass må man søke HVERT ÅR. Søknadsfristen er 01. mars. I hovedopptaket tildeles det SFO-plass fra (SFO-år: ) Handlingsplan 2013/

11 8.3 PERSONALGRUPPEN Personalgruppen består pr dags dato av 12 ansatte med ulik alder, erfaringsbakgrunn og kvaliteter. Aina Wilhelmson SFO-leder Tlf: / Siv Glomsvoll May Britt Brenden Grethe Øverby Kari Skårestuen Wenche F. Torp Mette L Moen Roger Gundersen Erling Ness Åse Mølstad Liv Enoksen Stein Ole Samuelsen Tanya Dølplass Lærling Eskil Brenna Lærling Vikarer: Erik Eriksson Marit Takvannsbukt 8.4 RESSURSGRUPPA Det skal være en Ressursgruppe tilknyttet SFO som består av virksomhetsleder, avdelingsleder og 2 foreldrerepresentanter. Ressursgruppa er bindeleddet mellom brukerne av SFO og kommunen. Ressursgruppa kan komme med forslag vedrørende driften av SFO eller andre forhold, men har ingen avgjørelsesmyndighet. 8.5 OPPSIGELSE OG ENDRING AV OPPHOLDSTID Oppsigelse eller endring av oppholdstid skal være skriftlig og datert. Oppsigelsen og endringer er gjeldende fra 1. eller 15. i måneden jf 9 i vedtektene for SFO. Hvis oppsigelse kommer etter 1. mai må det allikevel betales for resten av SFO-året. 8.6 KONTAKT OSS Tlf: Kontor SFO-basen Mobiltelefon SFO-leder Skola Mail: / Handlingsplan 2013/

ÅRSPLAN 2014/2015 SFO SETSKOG

ÅRSPLAN 2014/2015 SFO SETSKOG ÅRSPLAN 2014/2015 SFO SETSKOG INNLEDNING Vi ønsker alle barn og deres foresatte hjertelig velkommen til Setskog SFO og et nytt innholdsrikt skoleår. Vi gleder oss litt ekstra til å bli kjent med dere som

Detaljer

Informasjonshefte & årsplan

Informasjonshefte & årsplan Informasjonshefte & årsplan Straume SFO 2014 2015 Informasjonsheftet og årsplanen er et arbeidsverktøy for personalet ved skolefritidsordningen (SFO) på Straume skole og et oppslagsverk for foreldre/foresatte.

Detaljer

Velkommen! Årsplanen er retningsgivende for personalet på

Velkommen! Årsplanen er retningsgivende for personalet på Velkommen! Årsplanen er retningsgivende for personalet på SFO. Årsplanen skal gi informasjon om den daglige driften og satsningsområder. S FO har en del om morgenen fra 07.15 til 08.15. Tiden vil da være

Detaljer

ÅRSPLAN 2015 EKEBERG BARNEHAGE

ÅRSPLAN 2015 EKEBERG BARNEHAGE ÅRSPLAN 2015 EKEBERG BARNEHAGE «EN GOD START VARER HELE LIVET» Tlf barnehage: 63862380 Lena Fåberg 99577701 mail: lena@ekebergbarnehage.no FORORD Årsplanen er et arbeidsdokument for personalet i Ekeberg

Detaljer

VELKOMMEN TIL INFORMASJONSHEFTE

VELKOMMEN TIL INFORMASJONSHEFTE VELKOMMEN TIL INFORMASJONSHEFTE Adresse; Postboks 1515 7658 VERDAL Besøksadresse; Åkerveien 6 Epost adresse; vinne.barnehage@verdal.kommune.no Telefon; Vinne barnehage (kontor) 74065370 / 90939894 (daglig

Detaljer

VÅR BARNEHAGE ØNSKER Å GI BARNA: TRYGGHET LEK OMSORG SOSIAL KOMPETANSE HUMOR OG GLEDE!

VÅR BARNEHAGE ØNSKER Å GI BARNA: TRYGGHET LEK OMSORG SOSIAL KOMPETANSE HUMOR OG GLEDE! VÅR BARNEHAGE ØNSKER Å GI BARNA: TRYGGHET LEK OMSORG SOSIAL KOMPETANSE HUMOR OG GLEDE! Revidert mai 2014 HISTORIKK: Trosvik barnehage startet i august 1973 som en privat barnehage drevet av Trosvik I.F.

Detaljer

Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015

Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 ÅRSPLAN Avdeling Fagerstrandveien Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 Revidert 10.11.14 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 HVA ER EN FAMILIEBARNEHAGE?... 4 EN FANTASTISK

Detaljer

ÅRSPLAN FOR ÅPEN BARNEHAGE FAMILIENS HUS 2013

ÅRSPLAN FOR ÅPEN BARNEHAGE FAMILIENS HUS 2013 ÅRSPLAN FOR ÅPEN BARNEHAGE FAMILIENS HUS 2013 INNHOLDSFORTEGNELSE INNLEDNING side - Årsplanen i åpen barnehage 3 - Lov om barnehager 3 - Rammeplan for barnehager 3-4 DEN PEDAGOGISKE PLATTFORMEN - Målsetting

Detaljer

Årsplan for Solvang barnehage Årsplan for foreldre

Årsplan for Solvang barnehage Årsplan for foreldre Årsplan for Solvang barnehage Årsplan for foreldre Barnehageåret 2014 / 2015 Skrevet og redigert av pedagoger, assistenter og styrere i barnehagen 07.10.2014 2 Innhold Noen ord og tips om lesing av denne

Detaljer

ÅPEN BARNEHAGE ÅRSPLAN. Du deltar i aktiviteter og lek med barnet ditt. Du rydder sammen med barnet ditt før du går.

ÅPEN BARNEHAGE ÅRSPLAN. Du deltar i aktiviteter og lek med barnet ditt. Du rydder sammen med barnet ditt før du går. ÅPEN BARNEHAGE ÅRSPLAN 2014 2015 Regler som gjelder for alle på Knøttetreff: Si Hei til hverandre og hilse på nye som kommer. Skrive deg inn når du kommer. Vi oppfordrer til bruk av innesko/tøfler. Alle

Detaljer

Avd. Festningsveien Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015

Avd. Festningsveien Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 ÅRSPLAN Avd. Festningsveien Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 Revidert 14.11.14 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 HVA ER EN FAMILIEBARNEHAGE?... 4 EN FANTASTISK

Detaljer

FRA BARNEHAGEBARN TIL SKOLEELEV

FRA BARNEHAGEBARN TIL SKOLEELEV Stor-Elvdal kommune! FRA BARNEHAGEBARN TIL SKOLEELEV Handlingsplan for hva barnehagebarn i Stor-Elvdal skal ha med seg av grunnleggende kompetanse for best mulig å kunne tilegne seg kunnskap, ferdigheter

Detaljer

Å RSPLAN 2012/2013 K V E N N E H A U G E N. «Omsorg, lek og læring» BARNEHAGEN: Harald Aanesland, Daglig leder. Kontakt: 91 78 35 30

Å RSPLAN 2012/2013 K V E N N E H A U G E N. «Omsorg, lek og læring» BARNEHAGEN: Harald Aanesland, Daglig leder. Kontakt: 91 78 35 30 K V E N N E H A U G E N F A M I L I E B A R N E H A G E «Omsorg, lek og læring» Å RSPLAN 2012/2013 BARNEHAGEN: Harald Aanesland, Daglig leder Kontakt: 91 78 35 30 Kvennehaugen, 4760 BIRKELAND telefon:

Detaljer

Årsplan for Solvang barnehage

Årsplan for Solvang barnehage Årsplan for Solvang barnehage Årsplan for foreldre / foresatte Barnehageåret 2013 / 2014 Skrevet og redigert av personalet i Solvang barnehage. Drøftet og godkjent av barnehagens samarbeidsutvalg 2 Innhold

Detaljer

Velkommen til Det Norske Veritas Barnehage

Velkommen til Det Norske Veritas Barnehage Velkommen til Det Norske Veritas Barnehage Velkommen til Det Norske Veritas Barnehage Vår visjon: Vi har det grønneste gresset Våre verdier: MOT KJÆRLIGHET BEGEISTRING Dere står foran en spennende tid,

Detaljer

ÅRSPLAN FOR EGGEDAL BARNEHAGE

ÅRSPLAN FOR EGGEDAL BARNEHAGE ÅRSPLAN FOR EGGEDAL BARNEHAGE 2013 2014 1 INNHOLD: Forord v/daglig leder s. 1 Åpningstider s. 2 Personalet s. 3 Eierstyret, samarbeidsutvalget s. 4 Presentasjon av avdelingene s. 5-6 Dagsrytmen/Rutiner

Detaljer

SKOLEÅRET 2014-15 PRESENTASJON AV SFO

SKOLEÅRET 2014-15 PRESENTASJON AV SFO SKOLEÅRET 2014-15 PRESENTASJON AV SFO Skolefritidsordningen ( SFO ) er et frivillig tilbud som dekker behovet for tilsyn, omsorg og en del kulturaktiviteter utenom den obligatoriske skoledagen for barn

Detaljer

ÅRSPLAN DEL 2 2014-2015

ÅRSPLAN DEL 2 2014-2015 HOS OSS SKAL ALLE FÅ VÆRE DEN BESTE UTGAVEN AV SEG SELV ÅRSPLAN DEL 2 2014-2015 INNHOLDSFORTEGNELSE: I STATLIGE FØRINGER 1.1 Lov om barnehagen...s. 3 Formål Barns rett til medvirkning Foreldreråd og samarbeidsutvalg

Detaljer

Forside 1. Innhold 2. Velkommen til Berg Familiebarnehage 3. Målsetting 4. Dette vektlegger vi i barnehagen 5

Forside 1. Innhold 2. Velkommen til Berg Familiebarnehage 3. Målsetting 4. Dette vektlegger vi i barnehagen 5 Årsplan 2010/ 2011 Innhold Forside 1 Innhold 2 Velkommen til Berg Familiebarnehage 3 Målsetting 4 Dette vektlegger vi i barnehagen 5 Rammeplanens fagområder/barns medvirkning 7 Månedens tema 8 Kosthold

Detaljer

E p l e h a g a n b a r n e h a g e

E p l e h a g a n b a r n e h a g e E p l e h a g a n b a r n e h a g e ÅRSPLAN 2007 DEL 1: INNHOLD OG ARBEIDSMÅTER AKTIVITETER uke Periodiske aktiviteter Foreldresamarbeid Dager barnehagen er STENGT 1 2. januar (planleggingsdag) 2 3 4 5

Detaljer

ÅRSPLAN RUGLANDVEIEN BARNEHAGE

ÅRSPLAN RUGLANDVEIEN BARNEHAGE ÅRSPLAN RUGLANDVEIEN BARNEHAGE HANDLINGSPLAN 2011-2013 RUGLANDVEIEN BARNEHAGE Ruglandveien barnehage ble åpnet november 1989, og tok da i bruk de nåværende lokalene som var nybygde. Høsten 2002 ble barnehagen

Detaljer

Årsplan. Grasmyr naturbarnehage 2014-2015

Årsplan. Grasmyr naturbarnehage 2014-2015 Årsplan Grasmyr naturbarnehage 2014-2015 Innholdsfortegnelse 1. Innledning 2. Visjon 3. Verdier 4. Barnehagens profil og satsingsområder 4.1 Barnehagens prosjekt 5. Strategidokument for skole og barnehage

Detaljer

ÅRSPLAN FOR STABEKK BARNEHAGE

ÅRSPLAN FOR STABEKK BARNEHAGE ÅRSPLAN FOR STABEKK BARNEHAGE 1 Velkommen til Stabekk barnehage! Stabekk barnehage er en heldagsbarnehage. Den eies og drives av Bærum kommune og består av to hus med ulike adresser. Nedre Stabekk er en

Detaljer

2014/2015 ØSTERØY NATURBARNEHAGE

2014/2015 ØSTERØY NATURBARNEHAGE ÅRSPLAN 2014/2015 ØSTERØY NATURBARNEHAGE Side 1 av 63 Velkommen til Østerøy Naturbarnehage! Østerøy Naturbarnehage er organisert som et samvirkeforetak med foreldre som eiere og initiativtager til barnehagen

Detaljer

ÅRSPLAN FOR HASSELKROKEN KANVAS-BARNEHAGE 2010-2013

ÅRSPLAN FOR HASSELKROKEN KANVAS-BARNEHAGE 2010-2013 ÅRSPLAN FOR HASSELKROKEN KANVAS-BARNEHAGE 2010-2013 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Kort beskrivelse av Hasselkroken Kanvas-barnehage s. 3 2. Driften s. 3 Barnehageloven Rammeplanen Vedtekter Visjon Kanvas' pedagogiske

Detaljer

Fritid på skolen. Kvalitetsplan for SFO 2011 2015

Fritid på skolen. Kvalitetsplan for SFO 2011 2015 Fritid på skolen Kvalitetsplan for SFO 2011 2015 Fritid på skolen Kvalitetsplan for SFO 2011 2015 Innhold Forord...7 Innledning...8 Fokusområder i kvalitetsplanen... 10 Sosial kompetanse gjennom lek...11

Detaljer

Hvert barn er unikt! K V A L I T E T S U T V I K L I N G S P L A N F O R B A R N E H A G E N E I F A R S U N D 2 0 0 9 2 0 1 1

Hvert barn er unikt! K V A L I T E T S U T V I K L I N G S P L A N F O R B A R N E H A G E N E I F A R S U N D 2 0 0 9 2 0 1 1 Hvert barn er unikt! K V A L I T E T S U T V I K L I N G S P L A N F O R B A R N E H A G E N E I F A R S U N D 2 0 0 9 2 0 1 1 Innholdsfortegnelse 1. Innledning 2. Rammeplan for barnehager 3. Visjon og

Detaljer

INFORMASJONSHEFTE FOR SIGGERUD GÅRD BARNEHAGE

INFORMASJONSHEFTE FOR SIGGERUD GÅRD BARNEHAGE INFORMASJONSHEFTE FOR SIGGERUD GÅRD BARNEHAGE Siggerud Gård Barnehage Bekkefaret 10, 1404 Siggerud Tlf: 64 85 70 30 / mobil styrer: 907 67 325 e-post: marie.jonsson@ski.kommune.no Innhold 1. VELKOMMEN

Detaljer

ÅRSPLAN FOR RÅDHUSMARKA BARNEHAGE

ÅRSPLAN FOR RÅDHUSMARKA BARNEHAGE ÅRSPLAN FOR RÅDHUSMARKA BARNEHAGE 2014 2015 Innhold PRESENTASJON AV BARNEHAGEN... 4 RÅDHUSMARKA BARNEHAGE SITT SATSINGSOMRÅDE... 4 SAMARBEID MED VITENFABRIKKEN... 4 SOSIAL KOMPETANSE... 4 BARNEHAGENS LEDELSE...

Detaljer

Friluftsbarnehagene A/S Pedagogisk plan

Friluftsbarnehagene A/S Pedagogisk plan Friluftsbarnehagene A/S Pedagogisk plan Kap. 1 Presentasjon av Kampen Kunstbarnehage Barnehagens historikk og nærmiljø Kampen Kunstbarnehage drives av Friluftsbarnehagene A/S som er et driftsselskap som

Detaljer