Handlingsplanen er godkjent av Hovedutvalget for kultur og oppvekt i Åmot, som er det ansvarlige styringsorganet for SFO.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Handlingsplanen er godkjent av Hovedutvalget for kultur og oppvekt i Åmot, som er det ansvarlige styringsorganet for SFO."

Transkript

1 KJÆRE FORELDRE/FORESATTE Velkommen til SFO-året 2013/2014 Det er utarbeidet Handlingsplan for Bikuben som sier noe om partene tilknyttet SFO, barn, medarbeidere og foreldre/foresatte, samt å avklare forventninger til hverandre og noe praktisk informasjon. Handlingsplanen er godkjent av Hovedutvalget for kultur og oppvekt i Åmot, som er det ansvarlige styringsorganet for SFO. For kommende SFO-år er det innmeldt 120 barn, så her blir et myldrende og yrende liv, men dette er SFOs egenart. Det er 15 ansatte som arbeider på ulike dager og tider gjennom uken. Bikuben skal være et godt og trygt sted å være, med aktiviteter barna føler de mestrer. Barna skal ha det hyggelig sammen, og skal føle lek, glede og humor på kroppen. Leken er et sentralt begrep hos oss og viktig for barns videre læring. På morgener og etter endt skoledag vil barna treffe vennene sine og velge aktiviteter de ønsker å holde på med. I Bikuben får man anledning til å leke med barn på tvers av alder og klassetrinn. Dette ser vi gjenspeiler seg i skolegården hvor små og store får gode sosiale relasjoner til hverandre. SFO skal være en god læringsarena nr to etter skolen, gi barna et mangfold og bidra til allsidig utvikling hos barnet. Med dette ønsker vi et godt SFO-år! Hilsen Siv, Åse, Erling, Roger, Grethe, Kari, Wenche, Liv, Stein Ole, Mette, Roger, May Britt, Erik, Marit, Tanya, Eskil, Aina Handlingsplan 2013/2014 1

2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1.0 BIKUBEN SFO 1.1 Bikuben SFO - visjon og målsetting 1.2 Barn, medarbeidere og foreldre/foresatte 2.0 BARNS LEK OG SOSIAL LÆRING 3.0 MEDARBEIDERE 3.1 Samarbeid med skolen 3.2 Samarbeid med barnevern og PPT 3.3 Samarbeid med foreldre/foresatte 3.4 Faglig utvikling 4.0 FORELDRE/FORESATTE 4.1 Samarbeid 4.2 Foreldre/foresatte ansvar 4.3 Avtaler foreldre/foresatte 4.4 Oppfølging 5.0 SIKKERHET 5.1 Innsjekking/utsjekking 5.2 Branninstruks 5.3 Rutiner ved skader/ulykker 6.0 HVERDAGEN 6.1 Mat og måltider 6.2 Samlinger 7.0 ANSVARSROLLER 7.1 Barn 7.2 Medarbeidere 7.3 Foreldre/foresatte 8.0 PRAKTISK INFORMASJON 8.1 Åpningstider 8.2 Opptak 8.3 Personalet i SFO 8.4 Ressursgruppa 8.5 Oppsigelse/endring i oppholdstid 8.6 Kontakt oss Handlingsplan 2013/2014 2

3 1.0 BIKUBEN SFO HVA ER SKOLEFRITIDSORDNING/SFO Hovedmålet for SFO står skrevet i Opplæringsloven 13 som sier: SFO er et fritidstilbud. Det skal være et frivillig omsorgs- og fritidstilbud til barn, utenom det obligatoriske skoletilbudet for elever i klasse, samt elever med spesielle behov i klasse. SFO skal legge tilrette lek, kultur-, fritidsaktiviteter og sosial læring med utgangspunkt i funksjonsnivå og interesser hos barna. Bli sett som den jeg er, der hvor jeg er! Vi arbeider for at barna i vår SFO skal utvikle seg til den beste utgaven av seg selv! Det enkelte barn skal bli sett for den det er. Barnet skal oppleve tydelige og trygge voksne som ledere og tar ansvar for kvaliteten i all samhandling. Sikkerheten skal være at de voksne er der når barnet trenger dem, og at man har gode regler og rutiner for enhver situasjon. SFO skal være en arena hvor man kan skape, utforske og leke ut i fra egne evner og forutsetninger, samt å skape gode sosiale relasjoner. Alle barna skal oppleve respekt, tillitt og likeverdighet. 1.1 BIKUBEN SFO - VISJON OG MÅLSETTING VISJON: VÆRE PÅ VEI Med dette ønsker BIKUBEN å øke barns glede ved å være i læringsprosessen og bidra til at barn forsterkes og utvikles. I SFO ønsker vi hele tiden mest mulig oppmerksomhet mot alle handlinger som viser at barn er på rett vei. Vi ønsker å rose og gi bekreftelse på personlige og konkrete handlinger, og sørge for at foreldre/foresatte får vite om lysglimtene. Dette ser vi på som viktig, SFO skal være en integrert del av skolen så langt det er mulig, og skal delta i nødvendig samarbeide. Målene har vi formulert på følgende måte: BARN ANSATTE FORELDRE S Sikkerhet Samhold Samarbeid F Frilek (lek) Fagkunnskap Foreldreansvar O Omsorg Omtanke Oppfølging Handlingsplan 2013/2014 3

4 1.2 BARN, MEDARBEIDERE OG FORELDRE/FORESATTE BARN Sikkerhet er å vite at de voksne er der når barnet trenger dem, og at man har gode regler og rutiner for enhver situasjon. Frilek er å kunne leke, skape, utforske ut i fra egen kultur, evner og forutsetning, samt og skape sosiale relasjoner. Omsorg er å bli sett, hørt og forstått av de voksne. Omsorg er også noe barn skal gi hverandre ved å respektere og inkludere, være en venn. MEDARBEIDERE Samhold er å støtte og hjelpe hverandre, dele erfaringer og oppmuntre hverandre. Samhold er å være lojal ovenfor hverandre og respektere at vi kan være ulike. Vi skal holde oss faglig oppdatert og være villig til å utvikle oss i takt med nye utfordringer i vårt arbeid. Vi skal dele kunnskap og kompetanse med hverandre. Omtanke er å være en venn, og se at noen trenger deg, enten det er ett barn, kollega eller foreldre. Omtanke er også å vise gjennom ord og handlinger at du bryr deg. FORELDRE/FORESATTE Samarbeide er når foreldre/foresatte og SFO-medarbeidere sammen gjør det de kan for at barnet trives og har det bra i Bikuben. Foreldre/foresatte-ansvar er å vise interesse og forståelse for hva SFO står for. Oppfølging er når foreldre/foresatte møter våre forventninger i forhold til informasjon vi gir dem. 2.0 BARNS LEK OG SOSIAL LÆRING I Bikuben SFO settes betydningen av den frieleken svært høyt. Den er viktig å kunne ta vare på og videreutvikle gjennom barns kultur og sosial kompetanse. HVA ER LEK? Lek er en typisk aktivitet for barn, den er lystbetont og frivillig Lek er liksom, og er dermed ufarlig samtidig som den kan være en forberedelse på den virkelige verden Handlingsplan 2013/2014 4

5 Lek er med på å skape en viss orden for barn, samtidlig som den byr på spenning og utfordringer Lek er lokalisert til et bestemt sted til en bestemt tid, i gruppe eller alene, med leker/utstyr eller uten LEKENS BETYDNING FOR BARNS UTVIKLING Lek er med på å utvikle barnas konsentrasjon, hukommelse, fantasi, kreativitet og tankeevne Lek utvikler barnets bevegelsesmønster og koordinasjonsevne Lek lærer barnet nye begreper og trener opp formidlingsevnen I lek må barnet handle i overensstemmelse med rollens krav, samt innordne seg i en gruppe I lek kan barnet bearbeide opplevelse på godt og ondt DE VOKSNES ROLLE I BARNS LEK Ha respekt for barns lek Aktivt observere leken Gi barna impulser til å utvikle leken videre Delta i lek sammen med barna Sørge for at forutsetningen for lek er tilstede Gi barna erfaring som gjør det mulig å leke nye leker SOSIAL LÆRING Lære å tilpasse seg sosiale normer og forventninger Lære å gå i samspill med andre mennesker Lære å kontrollere egen vilje, egne og andres behov Lære og takle motstand Lære hva slags type oppførsel som er akseptert/ikke akseptert Handlingsplan 2013/2014 5

6 3.0 MEDARBEIDERE 3.1 SAMARBEID MED SKOLEN Det er viktig med et nært samarbeid mellom SFO og skolen, slik at det utvikles felles normer og regler for Rena skole, samlet sett. Dette gjør hverdagen mer oversiktlig og god for barna. Spesielt er det viktig for arbeidet i forhold til barn med spesielle behov. Vi deltar i aktiviteter sammen med skolen. 3.2 SAMARBEID MED BARNEVERN OG PPT SFO vil i samarbeid med skolen melde fra til barnevernet dersom det er nødvendig. SFO bruker nevnte tjenester hovedsakelig til rådgivning. Mye av samarbeidet foregår i såkalte samarbeidsgrupper/ansvarsgrupper mellom foreldre, skolen, SFO, PPT og evt. barnevernet. 3.3 SAMARBEIDE MED FORELDRE/FORESATTE Vi innkaller ikke til foreldresamtaler, men foreldre/foresatte tar kontakt med SFO når de føler behov for det. Vi ønsker og drive en virksomhet med gjensidig tillitt og i et nært samarbeid med foreldre/foresatte. I år deltar SFO på skolens foreldremøter fra klasse. 3.4 FAGLIG UTVIKLING Vi har tro på at mer kunnskap og faglig utvikling bidrar til større forståelse, trygghet og stolthet over sitt arbeid. Kompetanseheving/utvikling hos de ansatte skal prioriteres i henhold til SFOs budsjettrammer. 4.0 FORELDRE/FORESATTE 4.1 SAMARBEID Bikuben SFO vet at det er foreldre/foresatte som kjenner sine barn best. Personalet ser også på foreldre/foresatte som en viktig kilde til nytenkning og gode ideer. Dette samarbeidet må bygge på gjensidig tillit, samt mot og vilje til å ta opp vanskelige saker, men også til å gi hverandre positive tilbakemeldinger. Vårt motto og budskap til foreldre/foresatte: SNAKK HELLER TIL OSS, ENN OM OSS!! Handlingsplan 2013/2014 6

7 4.2 FORELDRE/FORESATTE ANSVAR AVTALEENDRING Ved avtaleendring er det nødvendig for oss å få skriftlig evt. muntlig beskjed fra foreldre/foresatte hvis barnet skal gå hjem på andre tider enn vanlig avtale. Vi må til en hver tid vite hvem dere gir tillatelse til å hente barnet. Ingen barn blir utlevert til andre enn foreldre/foresatte uten at beskjed er gitt. Foreldre/foresatte må også gi beskjed ved fravær som sykdom, ferier eller lignende. Mange barn ønsker å bli med venner hjem fra SFO. Vennebesøk må avtales på utenom SFO-tiden. 4.3 AVTALER FORELDRE/FORESATTE SFO Hver høst sendes det et skjema hjem til foreldre/foresatte vedrørende opplysninger om ditt/deres barn det er viktig for SFO å vite noe om. Skjemaet må besvares og returneres. Opplysningene blir kategorisert og hele personalgruppen skal til en hver tid kjenne til denne viktige informasjonen vedrørende barnet ditt/deres. Det er viktig for et godt samarbeid mellom foreldre/foresatte og SFO at foreldre/foresatte holder seg informert om hva som skjer, og setter seg inn i hvilke forventninger SFO har til foreldre/foresatte. Dette gjør dere ved bl.a. å lese informasjon som SFO gir og følge med på våre nettsider. 4.4 OPPFØLGING I Bikuben har vi tro på at barn og voksne sammen er en viktig faktor for et godt SFOmiljø, et sted der alle skal trives og utvikles. Dette forutsetter at alle parter gjør det de kan for å oppnå dette. Foreldre/foresatte kan bidra på flere måter: Følge med på sekkepost hjem til foreldre/foresatte Levere påmeldingsskjemaer til ferier innen tidsfristen (høy viktighet) Følge med på aktivitetskalenderen (høy viktighet) Sørge for at det alltid er klesskift tilgjengelig (klær merkes) Sørge for at barnet har innesko eller tøfler på SFO Gi oss melding hvis det er noe personalet i SFO bør kjenne til Foreldre/foresatte har ansvar for å informere om spesielle forhold vedrørende barnets helse som kan ha betydning for barnets opphold i SFO Handlingsplan 2013/2014 7

8 5.0 SIKKERHET Bikuben SFO skal ivareta barnas sikkerhet og trivsel. Dette er viktig både for barn, foreldre/foresatte og ansatte skal føle seg trygge. Det er utarbeidet regler og rutiner for best mulig måte kunne skape trygghet og trivsel for alle parter. 5.1 INNSJEKKING/UTSJEKKING Det er personalets ansvar å kontrollere at alle barna er på plass i SFO til rett tid, det vil si innen rimelig tid etter at barnet er ferdig på skolen, og våre samlinger starter. Det er også personalets ansvar å sende barna hjem til avtalt tid. Det blir foretatt navneopprop og kontroll for å påse at alle barna er tilstede både to og tre ganger i løpet av en dag/ettermiddag. Dersom ikke barn møter til avtalt tid, vil personalet ta kontakt med foreldre/foresatte (om ikke annen beskjed er mottatt). Utsjekken er et krevende arbeid hver ettermiddag når 99,4 (gjennomsnitten pr ettermiddag) barn skal hjem etter endt dag. Dermed er det veldig viktig at ikke barna forlater SFO uten å ha sagt «ha-det» til utsjekkansvarlige. 5.2 BRANNINSTRUKS Vi har branninstrukskurs ved Rena skole, og deltar på alle skolens øvelser. 5.3 RUTINER VED SKADER/ULYKKER Ansatte i Bikuben skal ha oppdatert livrednings- og førstehjelpskurs hvert år. Dette blir gjennomført hver høst. Ved skader der det er behov for akutt hjelp vil vi ta kontakt med lege/tannlege, og sørge for at barnet får behandling, og så snart som mulig ta kontakt med foreldre/foresatte. Ved mindre skader tar vi kontakt med foreldre/foresatte først, slik at de kan vurdere om det er behov for lege/tannlege. Når det er behov for besøk hos lege/tannlege skal det fylles ut et skademeldingsskjema som fås ved henvendelse i resepsjonen (skolen). 6.0 HVERDAGEN Det er viktig at alle barna blir sett. En regel for de ansatte er at en skal hilse på barna hver dag, og si ordentlig ha-det ved dagens slutt. De ansatte i Bikuben skal være gode forbilder i ord og gjerninger og gi støtte og veiledning til hvordan man skal være mot hverandre. Handlingsplan 2013/2014 8

9 6.1 MAT OG MÅLTIDER De som ønsker å spise frokost i Bikuben har med mat selv. Drikke får de av oss. Vi har et måltid kl på ettermiddagene. På hele dager har vi måltider, kl og kl Personalet ønsker å sette fokus på barns kosthold. Vi ser tydelig hvordan for mye sukker påvirker barna. De blir urolige og ukonsentrerte og det er derfor viktig å påse at barn ikke får i seg tomme kalorier, men mat som gir overskudd. Måltidssituasjonen skal være preget av ro og hyggelig samtale mellom barn, og mellom barn og voksen. Det settes grenser på hva som er vanlig folkeskikk ved bespisning. 6.2 SAMLINGER Etter skoletid kommer barna til SFO-basen. Det første vi gjør er å ha samling, hvor det blir foretatt navneopprop og innkryssing. Her informeres barna om dagens aktiviteter og mat. Mange barn forteller fra skoledagen, og/eller opplevelser de ønsker å meddele andre. Vi er så heldige som kan organisere at barna har mulighet til å være sammen med barn på ulike klassetrinn enn akkurat den klassen og trinnet man tilhører. Dette ser vi skaper sosiale relasjoner, og de eldste viser til et omsorgsansvar for de yngste som det står respekt av. Men det er også viktig at barna får utfordringer ut i fra alder og nivå. 7.0 ANSVARSROLLER 7.1 BARN Alle har et medansvar for andre barns trivsel. Alle skal prøve å holde orden på sine ting, som sekk, klær, skotøy o.a. Videre skal barna hjelpe til å rydde etter seg etter endt aktivitet, så vel ute som inne. Barn som skal gå fra SFO alene, må selv ta ansvar og påse at de har med forventet saker, klær og utstyr med hjem. Ansatte har ikke kapasitet til å pakke og organisere med klær og sekker til barn som skal gå alene fra SFO på ettermiddagene. De voksne er ansvarlige for aktiviteter og skal være sammen med barna i SFO-basen. - Er barna store nok til å gå fra SFO alene, må de også være store nok til å pakke og ta ansvar for egne saker MEDARBEIDERE Personalets rolle er først og fremst å være tilgjengelig for barna og å være en trygghetsfaktor for dem. Personalet har ansvar for å tilrettelegge aktiviteter for og med barna, organisere, sette grenser, samt å hjelpe barna til å ta hensyn til hverandre og ta ansvar for egne og andres ting. Alle barn skal bli sett og verdsatt som individ. Handlingsplan 2013/2014 9

10 7.3 FORELDRE/FORESATTE Barna er tjent med at foreldre/foresatte kommer innom SFO i blant, selv om de er store nok til å gå hjem alene. Da vil man få bedre innsikt i hvordan barnet har det. Det forventes at foreldre/foresatte deltar aktivt i kontakten med SFO. 8.0 PRAKTISK INFORMASJON 8.1 ÅPNINGSTIDER Mandag: Tirsdag: Onsdag: Torsdag: Fredag: halvår: Bikuben er et tilbud som gis på skoledager, elevfrie dager i skolen, i skolens høst-, vinter- og sommerferie (sommerstengt 3 uker). SFO følger sentrale og Åmot kommunes vedtekter, med fem planleggingsdager pr. skoleår. 8.2 OPPTAK HUSK! For SFO-plass må man søke HVERT ÅR. Søknadsfristen er 01. mars. I hovedopptaket tildeles det SFO-plass fra (SFO-år: ) Handlingsplan 2013/

11 8.3 PERSONALGRUPPEN Personalgruppen består pr dags dato av 12 ansatte med ulik alder, erfaringsbakgrunn og kvaliteter. Aina Wilhelmson SFO-leder Tlf: / Siv Glomsvoll May Britt Brenden Grethe Øverby Kari Skårestuen Wenche F. Torp Mette L Moen Roger Gundersen Erling Ness Åse Mølstad Liv Enoksen Stein Ole Samuelsen Tanya Dølplass Lærling Eskil Brenna Lærling Vikarer: Erik Eriksson Marit Takvannsbukt 8.4 RESSURSGRUPPA Det skal være en Ressursgruppe tilknyttet SFO som består av virksomhetsleder, avdelingsleder og 2 foreldrerepresentanter. Ressursgruppa er bindeleddet mellom brukerne av SFO og kommunen. Ressursgruppa kan komme med forslag vedrørende driften av SFO eller andre forhold, men har ingen avgjørelsesmyndighet. 8.5 OPPSIGELSE OG ENDRING AV OPPHOLDSTID Oppsigelse eller endring av oppholdstid skal være skriftlig og datert. Oppsigelsen og endringer er gjeldende fra 1. eller 15. i måneden jf 9 i vedtektene for SFO. Hvis oppsigelse kommer etter 1. mai må det allikevel betales for resten av SFO-året. 8.6 KONTAKT OSS Tlf: Kontor SFO-basen Mobiltelefon SFO-leder Skola Mail: / Handlingsplan 2013/

Velkommen til Rena skole- innmeldingsskjema leveres bak i rommet

Velkommen til Rena skole- innmeldingsskjema leveres bak i rommet Velkommen til Rena skole- innmeldingsskjema leveres bak i rommet 1 Fadderordning 5.klassingene ved Rena skole er faddere for skolestarterne fra og med nå og til lenge etter de har begynt på skolen. Organisert

Detaljer

I tillegg har vi 1 lærekandidat i barne- og ungdomsarbeiderfaget, som skal være hos oss dette skoleåret:

I tillegg har vi 1 lærekandidat i barne- og ungdomsarbeiderfaget, som skal være hos oss dette skoleåret: 1 ÅRSPLAN 2011/2012. Presentasjon av personalet ved Kjøkkelvik skole. Gro Marie Bendixen Ann-Kristin Grimstad Anita Andersen Marny Askeland Ørjan Torsvik Sandy Fure Elin Haga Eva Mørner Anne Myksvoll Kristoffer

Detaljer

Velkommen! Årsplanen er retningsgivende for personalet på

Velkommen! Årsplanen er retningsgivende for personalet på Velkommen! Årsplanen er retningsgivende for personalet på SFO. Årsplanen skal gi informasjon om den daglige driften og satsningsområder. S FO har en del om morgenen fra 07.15 til 08.15. Tiden vil da være

Detaljer

Med gode opplevelse, lek og fantasi, vil barna få en SFO å bli glad i!

Med gode opplevelse, lek og fantasi, vil barna få en SFO å bli glad i! Med gode opplevelse, lek og fantasi, vil barna få en SFO å bli glad i! FORORD Denne årsplanen er en plan over drift, mål og satsningsområder for Lerstad SFO 2014-2015. Planen bygger på Ålesund kommunes

Detaljer

24.06.2014 SELBU KOMMUNE. Virksomhetsplan for Bell Skole SFO. 2014-2016 Bell skole

24.06.2014 SELBU KOMMUNE. Virksomhetsplan for Bell Skole SFO. 2014-2016 Bell skole 24.06.2014 SELBU KOMMUNE Virksomhetsplan for Bell Skole SFO 2014-2016 Bell skole Innhold Innhold Innledning... 2 Visjon... 2 Mål for Bell skole og Bell SFO er å:... 2 Sosial kompetanse gjennom lek... 3

Detaljer

SFO. Mogreina Skole SFO-NYTT SKOLEÅRET 2014/2015. HUSK! * klær til forskjellig vær * passende skotøy * skiftetøy MAT

SFO. Mogreina Skole SFO-NYTT SKOLEÅRET 2014/2015. HUSK! * klær til forskjellig vær * passende skotøy * skiftetøy MAT HUSK! * klær til forskjellig vær * passende skotøy * skiftetøy MAT SFO-NYTT SKOLEÅRET 2014/2015 Barn som ikke har spist frokost kan spise medbrakt på SFO før kl. 08:00. Alt tøy MÅ merkes med barnets navn!

Detaljer

Årsplan for skolefritidsordningen

Årsplan for skolefritidsordningen Berlevåg skole Årsplan for skolefritidsordningen SFO skal være et sted hvor barnet opplever å bli ivaretatt, og hvor det finner helhet og sammenheng i hverdagen. Virksomheten legger til rette for lek,

Detaljer

Skolens ordens- og oppførselsreglement gjelder også for SFO.

Skolens ordens- og oppførselsreglement gjelder også for SFO. VELKOMMEN TIL OSS! Velkommen til oss som foresatte på Tregården SFO. Vi gleder oss til å samarbeide med dere i året som kommer, og jobbe med å skape en god hverdag for elevene som har SFO plass. SFO er

Detaljer

Barnegruppen: Ved skoleårets start består barnegruppen av 24 barn; 15 jenter og 9 gutter.

Barnegruppen: Ved skoleårets start består barnegruppen av 24 barn; 15 jenter og 9 gutter. 1 Innhold: 1.0 Personalet og barnegruppen på SFO... 3 Barnegruppen:... 3 Personalet:... 3 2.0 SFO: Formål 2 i vedtektene.... 3 3.0 Pedagogisk grunnsyn og visjon for Tenor SFO:... 4 4.0 Satsningsområder

Detaljer

INFORMASJON TIL BARN OG FORELDRE

INFORMASJON TIL BARN OG FORELDRE INFORMASJON TIL BARN OG FORELDRE Velkommen til Stavsberg skolefritidsordning. Dere har nå fått utdelt virksomhetsplanen for Stavsberg skolefritidsordning. Virksomhetsplanen er en orientering om skolefritidsordningen

Detaljer

Årsplan Hjelteryggen sfo

Årsplan Hjelteryggen sfo Årsplan Hjelteryggen sfo 2016-2017 Årsplanen er ment å være et arbeidsverktøy for personalet ved skolefritidsordningen og en plan som skal sikre kvalitet ved ordningen for barn og foresatte. SFO er et

Detaljer

VELKOMMEN TIL SKJOLD SKOLE SFO

VELKOMMEN TIL SKJOLD SKOLE SFO VELKOMMEN TIL SKJOLD SKOLE SFO skoleåret 2012/13 SFO er et fritidstilbud før og etter skoletid for barn på 1.- 4.trinn, samt barn med spesielle behov på 5-7.trinn. Åpningstiden vår er fra 07.15-16.30.

Detaljer

ÅRSPLAN FOR SFO DAVANGER SKOLE 2013/2014

ÅRSPLAN FOR SFO DAVANGER SKOLE 2013/2014 ÅRSPLAN FOR SFO DAVANGER SKOLE 2013/2014 Askøy kommune 1 Velkommen til SFO! Skolefritidsordningen ved Davanger skole drives etter vedtekter fastsatt i Askøy kommune, gjeldende fra 1.8.2007. Rektor har

Detaljer

VELKOMMEN TIL SFO INFORMASJON 2008/2009

VELKOMMEN TIL SFO INFORMASJON 2008/2009 Austmarka barne- og ungdoms skole 2224 A u s tm arka VELKOMMEN TIL SFO INFORMASJON 2008/2009 INNHOLDSFORTEGNELSE Velkommen til SFO side 3 Praktiske opplysninger side 4 Vedtekter side 6 Dagsrytmen side

Detaljer

VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNING TYSFJORD KOMMUNE

VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNING TYSFJORD KOMMUNE VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNING I TYSFJORD KOMMUNE Vedtatt i Tysfjord Kommunestyre 11.01.2010 Gjeldende fra 01.02.2010 VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNING I TYSFJORD KOMMUNE. 1. EIER Skolefritidsordningene

Detaljer

Velkommen. Vi ønsker barn og foreldre velkommen til et nytt år ved Olsborg SFO.

Velkommen. Vi ønsker barn og foreldre velkommen til et nytt år ved Olsborg SFO. Velkommen. Vi ønsker barn og foreldre velkommen til et nytt år ved Olsborg SFO. Dere som foreldre er våre viktigste samarbeidspartnere. Et godt samarbeid og god dialog mellom skole og hjem er viktig og

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN 2011/2012 STANGE SKOLE SFO

VIRKSOMHETSPLAN 2011/2012 STANGE SKOLE SFO VIRKSOMHETSPLAN 2011/2012 STANGE SKOLE SFO ÅRSPLAN FOR STANGE SKOLE SFO 2011/2012 Vi ønsker barn og voksne velkommen til vår SFO! Vår visjon er SFO skal være et godt og trygt sted å være for både små og

Detaljer

Hei og velkommen til et nytt SFO år!

Hei og velkommen til et nytt SFO år! Neverdal SFO 2015-2016 Hei og velkommen til et nytt SFO år! På Neverdal SFO har vi fra høsten barn fra 1-4 trinn. Vi er i år 5 ansatte i varierte stillingsstørrelser, som på sin måte bidrar til god oversikt,

Detaljer

Kvalitetsplan for SFO 2016-2019 NANNESTAD KOMMUNE

Kvalitetsplan for SFO 2016-2019 NANNESTAD KOMMUNE Kvalitetsplan for SFO 2016-2019 NANNESTAD KOMMUNE Forord Bakgrunn for planen. I 2013 ble «Strategiplan for mer og bedre læring 2013-2017»utarbeidet og iverksatt ved skolene i Nannestad. Høsten 2014 ble

Detaljer

Årsplanen er retningsgivende for personalet på SFO. Årsplanen skal gi informasjon om den daglige driften og satsningsområder.

Årsplanen er retningsgivende for personalet på SFO. Årsplanen skal gi informasjon om den daglige driften og satsningsområder. 1 Årsplanen er retningsgivende for personalet på SFO. Årsplanen skal gi informasjon om den daglige driften og satsningsområder. tilsyn. Etter skolen åpner vi igjen, og har åpent fram til klokken 16.30.

Detaljer

Velkommen til SFO foreldremøte. Skoleåret 2015/16 17. September 2015

Velkommen til SFO foreldremøte. Skoleåret 2015/16 17. September 2015 Velkommen til SFO foreldremøte Skoleåret 2015/16 17. September 2015 Agenda SFO info Dagsplan Mål Aktiviteter Forventninger Plasstyper Praktisk info Garderoben Stille rom 18.09.2015 2 SFO INFO 92 flotte

Detaljer

MOSBY SKOLEFRITIDSORDNING

MOSBY SKOLEFRITIDSORDNING ÅRSPLAN 2014 / 2015 MOSBY SKOLEFRITIDSORDNING HVA ER EN SKOLEFRITIDSORDNING? En skolefritidsordning er et pedagogisk frivillig omsorgs og fritidstilbud for barn fra 1. - 4.klasse. Det er ingen forlengelse

Detaljer

Velkommen til SFO på Aurvoll skole 2015-2016

Velkommen til SFO på Aurvoll skole 2015-2016 Velkommen til SFO på Aurvoll skole 2015-2016 1 Mål for SFO Skolefritidsordningen er et frivillig omsorgs- og fritidstilbud utenom den ordinære skoledagen. SFO skal ivareta barnas behov for fritidsaktiviteter,

Detaljer

ÅRSPLAN SFO 2014-2015

ÅRSPLAN SFO 2014-2015 ÅRSPLAN SFO 2014-2015 INNLEDNING Årlivoll skole har omtrent 200 elever. Som en del av skolens virksomhet har vi SFO, et frivillig omsorgs og fritidstilbud. Vi holder til i de samme rommene som 1. klasse,

Detaljer

A R E N D A L K O M M U N E ROM FOR ALLE

A R E N D A L K O M M U N E ROM FOR ALLE A R E N D A L K O M M U N E PLAN FOR UTVIKLING AV KVALITET I ARENDAL S FO ROM FOR ALLE Forord Dette arbeidet ble satt i gang som en del av arbeidet med Kommunedelplan Oppvekst. Arbeidsgruppen har bestått

Detaljer

Årsplan for SFO ved Strusshamn skole 2015-2016

Årsplan for SFO ved Strusshamn skole 2015-2016 Årsplan for SFO ved Strusshamn skole 2015-2016 Årsplanen er et arbeidsredskap for personalet ved skolefritidsordningen (SFO) på Strusshamn skole. Den gir foresatte og andre informasjon om innhold og organisering

Detaljer

ÅRSPLAN FOR REIPÅ SKOLE/SFO

ÅRSPLAN FOR REIPÅ SKOLE/SFO ÅRSPLAN FOR REIPÅ SKOLE/SFO 2015 2016 1 Innholdsfortegnelse Innledning s.3 Praktiske opplysninger s.4-5 Priser på ulike SFO-satser og matpenge-satser s.6 Grønt flagg s.7 Læringsmål for sosial kompetanse

Detaljer

Skarpnes SFO Henning 7711 Steinkjer. Åpningstider:

Skarpnes SFO Henning 7711 Steinkjer. Åpningstider: Skarpnes SFO Henning 7711 Steinkjer Åpningstider: Mandag, tirsdag, onsdag, torsdag og fredag: 07.30-09.00 Mandag, tirsdag og fredag 13.30-16.30 Torsdag 14.30-16.30 Onsdag 12.40-16.30 Telefon: SFO/skole:

Detaljer

«Glød og go fot Hele dagen!»

«Glød og go fot Hele dagen!» «Glød og go fot Hele dagen!» KVALITETSPLAN FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN i Orkdal kommune FORMÅL FORMÅLET MED KVALITETSPLANEN: Styringsredskap for skoleeier, rektorer, skolefritidsleder og ansatte Sikre alle

Detaljer

Årsplan for Skolefritidsordningen

Årsplan for Skolefritidsordningen Årsplan for Skolefritidsordningen Myrene Skole Porsgrunn Kommune 2015-16 1 INNLEDNING: En årsplan er: et arbeidsredskap for personalet et informasjonsredskap som presenterer arbeidet vårt for foreldrene,

Detaljer

INFORMASJON OM ÅRUM SKOLEFRITIDSORDNING 2014/2015

INFORMASJON OM ÅRUM SKOLEFRITIDSORDNING 2014/2015 INFORMASJON OM ÅRUM SKOLEFRITIDSORDNING 2014/2015 Velkommen til Årum SFO Generelt Skolefritidsordningen (SFO) drives i skolens lokaler etter gjeldende lover, forskrifter og vedtekter. Skolefritidsordningen

Detaljer

VERDIGRUNNLAG OG PEDAGOGISK PLATTFORM FOR SYKEHUSBARNEHAGEN.

VERDIGRUNNLAG OG PEDAGOGISK PLATTFORM FOR SYKEHUSBARNEHAGEN. VERDIGRUNNLAG OG PEDAGOGISK PLATTFORM FOR SYKEHUSBARNEHAGEN. RETNINGSLINJER FOR ARBEIDET I SYKEHUSBARNEHAGEN. FORMÅL: Barnehagelovens formålsparagraf er slik: Barnehagen skal i samarbeid og forståelse

Detaljer

VELK0MMEN TIL SAKSHAUG SFO

VELK0MMEN TIL SAKSHAUG SFO VELK0MMEN TIL SAKSHAUG SFO TIL DEG SOM SKAL BEGYNNE PÅ SFO NÅR DU ER PÅ SFO: Skal du kunne leke nesten hele tiden. Du kan være ute eller inne, i store eller små rom, med få eller mange barn, med eller

Detaljer

ÅRSPLAN BØRSA SFO 2015/2016

ÅRSPLAN BØRSA SFO 2015/2016 ÅRSPLAN BØRSA SFO 2015/2016 INNLEDNING: Definisjon: Opplæringslovens 13.7 sier: Kommunen skal ha et tilbud om skolefritidsordning før og etter skoletid for 1.-til 4.-klassetrinn og for barn med særskilte

Detaljer

Velkommen til furumohaugen familiebarnehage.

Velkommen til furumohaugen familiebarnehage. Velkommen til furumohaugen familiebarnehage. Furumohaugen familiebarnehage ble åpnet i august 2002. barnehagen er godkjent for 8 barn under 3 år. Barnehagen ligger i et rolig boligområde med kort vei til

Detaljer

Velkommen til Holeskolen. Røyse skole Sundvollen oppvekstsenter Vik skole (Hole ungdomsskole)

Velkommen til Holeskolen. Røyse skole Sundvollen oppvekstsenter Vik skole (Hole ungdomsskole) Velkommen til Holeskolen Røyse skole Sundvollen oppvekstsenter Vik skole (Hole ungdomsskole) Barneskolene i Hole Det sies at det er to varige ting vi må gi våre barn - det ene er røtter - det andre er

Detaljer

Skolefritidsordningen ved Fevang skole. Solsikken SFO

Skolefritidsordningen ved Fevang skole. Solsikken SFO Skolefritidsordningen ved Fevang skole Solsikken SFO Skoleåret 2016-2017 SIDE 2 Målsetting Skolefritidsordningen SFO er et frivillig omsorgs- og tilsynstilbud før og etter skoletid for barn i 1. 4. klasse,

Detaljer

Handlingsplan for Skolefritidsordningen i Sande 2013-2017

Handlingsplan for Skolefritidsordningen i Sande 2013-2017 Handlingsplan for Skolefritidsordningen i Sande 2013-2017 Alle skal ha minst en opplevelse av mestring hver dag! SFO er et fritidstilbud til alle skoleelever i Sande kommune på 1.-4.trinn og barn med spesielle

Detaljer

Vedtekter kommunale skolefritidsordninger

Vedtekter kommunale skolefritidsordninger Vedtekter kommunale skolefritidsordninger Vedtatt av Stange kommunestyre 17.06.98. Endringer vedtatt av Hovedutvalg for Oppvekst- og opplæring 08.12.99 Endringer godkjent av Formannskapet 25.06.03. Endringer

Detaljer

ÅRSPLAN SFO NORDHUS SKOLE SKOLEÅRET 2016/2017

ÅRSPLAN SFO NORDHUS SKOLE SKOLEÅRET 2016/2017 ÅRSPLAN SFO NORDHUS SKOLE SKOLEÅRET 2016/2017 ROM FOR ALLE, BLIKK FOR DEN ENKELTE 1 SFO VED NORDHUS SKOLE Vi er 5 voksne i ulike prosentstillinger og ca 33 barn. De ukene skolen er i drift har vi 3 stk

Detaljer

Årsplan for Venn SFO

Årsplan for Venn SFO Årsplan for Venn SFO Skoleåret 2016-2017. Innholdsfortegnelse 1 Definisjon av SFO... 3 2 Vedtekter for SFO i Skaun kommune... 3 3 Kvalitetsplan SFO i Skaun kommune... 3 3.1 Fokusområdene hvordan skal vi

Detaljer

SKOLEÅRET 2012-13 PRESENTASJON AV SFO

SKOLEÅRET 2012-13 PRESENTASJON AV SFO SKOLEÅRET 2012-13 PRESENTASJON AV SFO Skolefritidsordningen ( SFO ) er et frivillig tilbud som dekker behovet for tilsyn, omsorg og en del kulturaktiviteter utenom den obligatoriske skoledagen for barn

Detaljer

SFO holder til på den gule basen. Der har vi egen SFO base pluss at vi kan benytte oss av fellesarealene for 1-3.trinn.

SFO holder til på den gule basen. Der har vi egen SFO base pluss at vi kan benytte oss av fellesarealene for 1-3.trinn. HVOR HOLDER SFO TIL? SFO holder til på den gule basen. Der har vi egen SFO base pluss at vi kan benytte oss av fellesarealene for 1-3.trinn. Vi har også tilgang til naturfagrommet, kunst og håndverksrommet,

Detaljer

TRØMBORG SFO ÅRSINFORMASJON 2014/2015

TRØMBORG SFO ÅRSINFORMASJON 2014/2015 TRØMBORG SFO ÅRSINFORMASJON 2014/2015 Årsinfo 2014 /2015 for foresatte ved Trømborg SFO ELEVSYN VED TRØMBORG SKOLE / SFO Alle elever er unike med sine evner og forutsetninger. Alle elever er likeverdige

Detaljer

SKOLEÅRET 2014-15 PRESENTASJON AV SFO

SKOLEÅRET 2014-15 PRESENTASJON AV SFO SKOLEÅRET 2014-15 PRESENTASJON AV SFO Skolefritidsordningen ( SFO ) er et frivillig tilbud som dekker behovet for tilsyn, omsorg og en del kulturaktiviteter utenom den obligatoriske skoledagen for barn

Detaljer

ALTEREN SFO ÅRSPLAN FOR ALTEREN SFO 2015 2016

ALTEREN SFO ÅRSPLAN FOR ALTEREN SFO 2015 2016 ÅRSPLAN FOR ALTEREN SFO 2015 2016 1 INNHOLD Innledning side 3. Info side 4. Foreldresamarbeid side 5. Pedagogikken i sfo side 6. Målsetting for aktivitetene side 7. Målsetting for sfo side 8. Oversikt

Detaljer

Årsplan for Furumohaugen familiebarnehage 1

Årsplan for Furumohaugen familiebarnehage 1 1 Velkommen til furumohaugen familiebarnehage. ble åpnet i august 2002. barnehagen er godkjent for 8 barn under 3 år. Barnehagen ligger i et rolig boligområde med kort vei til skog, vann, butikk og tog.

Detaljer

SOFUS AULI SKOLEFRITIDSORDNING 2014-2015.

SOFUS AULI SKOLEFRITIDSORDNING 2014-2015. SOFUS AULI SKOLEFRITIDSORDNING 2014-2015. ADMIMISTRASJON Auli skolefritidsordning er en kommunal skolefritidsordning. Øverste administrative leder er Reidun Høsøien Midtlien, Kommunalsjef. Rektor ved skolen,

Detaljer

VEDTEKTER FOR SFO I FRØYA KOMMUNE

VEDTEKTER FOR SFO I FRØYA KOMMUNE VEDTEKTER FOR SFO I FRØYA KOMMUNE Fastsatt av kommunestyret i Frøya den.23.02.2012. med hjemmel i Opplæringsloven, og revidert av Hovedutvalg for drift 10.06.2014. VEDTEKTER FOR KOMMUNALE SKOLEFRITIDSORDNINGER

Detaljer

LOPPA KOMMUNE VEDTEKTER FOR SFO GJELDER FRA 1.8.15

LOPPA KOMMUNE VEDTEKTER FOR SFO GJELDER FRA 1.8.15 1 LOPPA KOMMUNE VEDTEKTER FOR SFO GJELDER FRA 1.8.15 VEDTATT I KOMMUNESTYRET 1.10.91, MED ENDRINGER VEDTATT I SAK 5/93, 3/94, 78/97, 60/99, 26/02, 19/03, 44/06,13/10, 94/12 og 12/15. 1 2 Vedtektene for

Detaljer

Avtaleerklæring Barnehage foreldre. Sørreisa kommune

Avtaleerklæring Barnehage foreldre. Sørreisa kommune Avtaleerklæring Barnehage foreldre Sørreisa kommune Kommunens visjon, verdier og hovedmål ble vedtatt av Kommunestyret 26. oktober 2006 Barnehagene Vi er kjent for å være: Serviceinnstilt Kvalitetsbevisst

Detaljer

Informasjon om SKOLEFRITIDSORDNINGEN (SFO) ved Os skole.

Informasjon om SKOLEFRITIDSORDNINGEN (SFO) ved Os skole. Informasjon om SKOLEFRITIDSORDNINGEN (SFO) ved Os skole. Ordningen gjelder for elever i 1. t.o.m. 4. trinn. Det finnes igjen sentrale forskrifter om hvordan det skal være, men organiseres etter lokale

Detaljer

Frydenlund sfo SFO- året 2015-2016

Frydenlund sfo SFO- året 2015-2016 Frydenlund sfo SFO- året 2015-2016 Kjære foreldre/foresatte! Juli 2015 Ditt barn går eller skal begynne ved Frydenlund-SFO, for første gang. Dette er særlig en overgang for de som kommer fra barnehagen,

Detaljer

PRAKTISK INFORMASJON OM AURSMOEN SKOLEFRITIDSORDNING 2014/2015

PRAKTISK INFORMASJON OM AURSMOEN SKOLEFRITIDSORDNING 2014/2015 PRAKTISK INFORMASJON OM AURSMOEN SKOLEFRITIDSORDNING 2014/2015 Vi ønsker alle barn og deres foresatte velkommen til Aursmoen SFO. I dette heftet vil dere finne praktiske opplysninger som har betydning

Detaljer

Velkommen til Skolefritidsordningen i Lillesand

Velkommen til Skolefritidsordningen i Lillesand Velkommen til Skolefritidsordningen i Lillesand Innledning På Kunnskapsdepartementets nettside kan man lese: SFO skal være en trygg oppholdsplass for barna utover skoletiden, gi barna omsorg og tilsyn,

Detaljer

Info-hefte SFO Saksvik skole 2014-2015 Magnus Barfots vei 16 C 7562 Saksvik Telefon: 73 97 32 50 Åpningstid: 07.00-16.45

Info-hefte SFO Saksvik skole 2014-2015 Magnus Barfots vei 16 C 7562 Saksvik Telefon: 73 97 32 50 Åpningstid: 07.00-16.45 Info-hefte SFO Saksvik skole 2014-2015 Magnus Barfots vei 16 C 7562 Saksvik Telefon: 73 97 32 50 Åpningstid: 07.00-16.45 Velkommen Kjære foreldre og foresatte til barn ved Saksvik skole Vi ønsker dere

Detaljer

VELKOMMEN TIL FORELDREMØTE SFO

VELKOMMEN TIL FORELDREMØTE SFO VELKOMMEN TIL FORELDREMØTE SFO 05.06.2015 «SFO i Bergen skal være kjennetegnet av livsutfoldelse, kreativitet, fellesskap og mangfold» MÅL FOR SFO Overordnede felles mål for skolefritidsordningene i Bergen

Detaljer

KVALITETSPLAN FOR SFO DANVIK SKOLE

KVALITETSPLAN FOR SFO DANVIK SKOLE KVALITETSPLAN FOR SFO DANVIK SKOLE 1. Bakgrunn for planen Denne planen tar utgangspunkt i kvalitetsplanen for Drammen kommune - SFO. Visjon Drammensskolen, Norges beste skole. En skole der hver enkelt

Detaljer

- positiv fritid. Breidablikk SFO skal være: - en SFO for alle - en SFO med lek og læring

- positiv fritid. Breidablikk SFO skal være: - en SFO for alle - en SFO med lek og læring - positiv fritid Breidablikk SFO skal være: - en SFO for alle - en SFO med lek og læring Informasjonshefte for Breidablikk SFO 2 VELKOMMEN TIL OSS! Dette er Breidablikk SFO sitt informasjonshefte. Her

Detaljer

Kreativt, sosialt og nært- vi bruker det vi har lært

Kreativt, sosialt og nært- vi bruker det vi har lært Kreativt, sosialt og nært- vi bruker det vi har lært Formål: 1 Oppdal kommune eier og driver SFO ved alle de kommunale barneskolene. 2 SFO er et åpent tilbud for alle skolebarn fra 1. til 4.trinn. Innhold

Detaljer

INFORMASJONSHEFTE SFO VANGSKOLE 2016/17

INFORMASJONSHEFTE SFO VANGSKOLE 2016/17 INFORMASJONSHEFTE SFO VANGSKOLE 2016/17 VI ØNSKER DERE VELKOMMEN TIL SFO VANG SKOLE. Ditt barn har nå fått plass ved SFO, og her er litt informasjon om hvordan vi har det her hos oss. Vi håper at du finner

Detaljer

INFORMASJONSHEFTE FOR JØNSRUD SKOLEFRITIDS- ORDNING

INFORMASJONSHEFTE FOR JØNSRUD SKOLEFRITIDS- ORDNING INFORMASJONSHEFTE FOR JØNSRUD SKOLEFRITIDS- ORDNING Skoleåret 2016/2017 Velkommen til oss! Velkommen som foresatte på Jønsrud SFO. Vi gleder oss til å samarbeide med dere i året som kommer, og til å jobbe

Detaljer

SEPTEMBER / OKTOBER 2013

SEPTEMBER / OKTOBER 2013 SEPTEMBER / OKTOBER 2013 VI ØNSKER NYE OG GAMLE ELEVER VED ÅSVEIEN SFO VELKOMMEN TIL NYTT SKOLEÅR. - Ca. annenhver mnd. kommer det ut et informasjonsskriv fra SFO som det er viktig at alle leser. Her står

Detaljer

VELKOMMEN TIL RØMSKOG SKOLEFRITIDSORDNING

VELKOMMEN TIL RØMSKOG SKOLEFRITIDSORDNING VELKOMMEN TIL RØMSKOG SKOLEFRITIDSORDNING Vi vil ønske barn og foreldre velkommen til oss i Rømskog skolefritidsordning (SFO). I dette heftet vil dere finne praktiske opplysninger som har betydning for

Detaljer

Informasjon om skolefritidsordningen (SFO) ved Folldal skole

Informasjon om skolefritidsordningen (SFO) ved Folldal skole Informasjon om skolefritidsordningen (SFO) ved Folldal skole 2013/2014 1.0. Innledning Jamfør 13-7 i Lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (Opplæringslova) skal kommunen ha et tilbud om skolefritidsordning

Detaljer

ÅRSPLAN Jørstadmoen SFO

ÅRSPLAN Jørstadmoen SFO ÅRSPLAN 2014-2015 Jørstadmoen SFO Årsplan 1. Innledning 2. Mål 3. Voksenrollen 4. Dagsrytme 5. Åpningstider 6. Måltider 7. Ledelse og bemanning 8. Skolefridager 9. Foreldresamarbeid 10. Endringer, plasstype/

Detaljer

ÅRSPLAN SANDVOLLAN SKOLEFRITIDSORDNING 2009 / 2010. Trygghet Omsorg Trivsel Fysisk aktivitet

ÅRSPLAN SANDVOLLAN SKOLEFRITIDSORDNING 2009 / 2010. Trygghet Omsorg Trivsel Fysisk aktivitet ÅRSPLAN SANDVOLLAN SKOLEFRITIDSORDNING 2009 / 2010 Trygghet Omsorg Trivsel Fysisk aktivitet Forord Sandvollan skolefritidsordning er et kommunalt tilbud for barn fra 1.-4. Klasse. Tilbudet ble først startet

Detaljer

Felles pedagogisk plattform for Damsgård skole i Lynghaugparken avlastningsskole 1

Felles pedagogisk plattform for Damsgård skole i Lynghaugparken avlastningsskole 1 Felles pedagogisk plattform for Damsgård skole i Lynghaugparken avlastningsskole 1 Bakgrunn Damsgård skole flytter høsten 2016 inn i Lynghaugparken avlastningsskole 1. Skolen har skoleåret 2016/17 ca.

Detaljer

Gausel skole SKOLEFRITIDSORDNING (SFO)

Gausel skole SKOLEFRITIDSORDNING (SFO) Gausel skole SKOLEFRITIDSORDNING (SFO) 2016-2017 Informasjon til elever og foresatte Skolens hjemmeside http://www.linksidene.no/gausel E-post til skolen gausel.skole@stavanger.kommune.no Tlf SFO-leder

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR DEN KOMMUNALE SKOLEFRITIDSORDNINGEN

RETNINGSLINJER FOR DEN KOMMUNALE SKOLEFRITIDSORDNINGEN RETNINGSLINJER FOR DEN KOMMUNALE SKOLEFRITIDSORDNINGEN Gjeldendee fra 01.08.12 Vedtatt av kommunestyret i Gran 29.. mars 2012 sak 31/12 Versjon 1.0 1. MÅL OG INNHOLD Kommunen skal ha eit tilbod om skolefritidsordning

Detaljer

VELKOMMEN TIL SFO VED VÅRTUN KRISTNE OPPVEKSTSENTER!

VELKOMMEN TIL SFO VED VÅRTUN KRISTNE OPPVEKSTSENTER! VELKOMMEN TIL SFO VED VÅRTUN KRISTNE OPPVEKSTSENTER! Vårtun Kristne Oppvekstsenter SFO er en skolefritidsordning med masse trivsel! Her starter vi ettermiddagen med å spise matpakke og frukt. Etter maten

Detaljer

SOFUS AULI SKOLEFRITIDSORDNING 2015-2016.

SOFUS AULI SKOLEFRITIDSORDNING 2015-2016. SOFUS AULI SKOLEFRITIDSORDNING 2015-2016. ADMIMISTRASJON Auli skolefritidsordning er en kommunal skolefritidsordning. Øverste administrative leder er Ingar Dølen, Kommunalsjef. Rektor ved skolen, Øivind

Detaljer

Informasjon om SKOLEFRITIDSORDNINGEN (SFO) ved Os skole.

Informasjon om SKOLEFRITIDSORDNINGEN (SFO) ved Os skole. Informasjon om SKOLEFRITIDSORDNINGEN (SFO) ved Os skole. Ordningen gjelder for elever i 1. t.o.m. 4. trinn. Det finnes igjen sentrale forskrifter om hvordan det skal være, men organiseres etter lokale

Detaljer

VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN (SFO) I ÅMOT KOMMUNE

VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN (SFO) I ÅMOT KOMMUNE Åmot kommune Vedtekter for SFO Vedtektene gjelder fra 01.08.2013 VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN (SFO) I ÅMOT KOMMUNE 1 VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN (SFO) I ÅMOT KOMMUNE. Utformet etter Lov

Detaljer

VEDTEKTER FOR SFO I FRØYA KOMMUNE

VEDTEKTER FOR SFO I FRØYA KOMMUNE VEDTEKTER FOR SFO I FRØYA KOMMUNE Fastsatt av kommunestyret i Frøya den 23.02.2012, med hjemmel i Opplæringsloven VEDTEKTER FOR KOMMUNALE SKOLEFRITIDSORDNINGER I FRØYA 1 Retningslinjer 2 Definisjon og

Detaljer

INFORMASJON OM SKOLEFRITIDSORDNINGEN SFO 2014-2015

INFORMASJON OM SKOLEFRITIDSORDNINGEN SFO 2014-2015 INFORMASJON OM SKOLEFRITIDSORDNINGEN SFO 2014-2015 SFO er et frivillig tilbud om opphold utenom skolens ordinære undervisning for barn på 1. til 4. trinn og for funksjonshemmede barn fra 1. til 7. trinn.

Detaljer

Vi kan beskrive vår SFO slik: SFO = sosialisering frihet omsorg. Per i dag består barnegruppen av 23 barn, fordelt slik: 1.

Vi kan beskrive vår SFO slik: SFO = sosialisering frihet omsorg. Per i dag består barnegruppen av 23 barn, fordelt slik: 1. Solbakken barneskole har ca. 112 elever. Solbakken SFO er et frivillig omsorgs- og fritidstilbud og er en del av skolens virksomhet. Skolen og SFO har et tett samarbeid og bidrar til et heldags tilbud

Detaljer

Furumohaugen Familie Barnehage.

Furumohaugen Familie Barnehage. Furumohaugen Familie Barnehage. "Vi vil sette spor, og skape gode barndomsminner" 1 HVA ER EN FAMILIEBARNEHAGE?: En familiebarnehage er en barnehage der driften foregår i private hjem. Den skal ikke etterligne

Detaljer

Informasjon og Årsplan for Reipå skole SFO 2013/2014

Informasjon og Årsplan for Reipå skole SFO 2013/2014 Informasjon og Årsplan for Reipå skole SFO 2013/2014 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse s.2 Innledning s.3 Praktiske opplysninger s.4 Priser på ulike SFO-satser og matpenge-satser s.5 Dagsrytmen i

Detaljer

Informasjonshefte for Lund SFO

Informasjonshefte for Lund SFO Informasjonshefte for Lund SFO 2016-2017 PRAKTISKE OPPLYSNINGER SFO er åpen fra 07.15 08.15, og fra skoleslutt til 16.30 hver dag i skoleåret I skolens ferier er SFO åpen hele dagen, med kjernetid fra

Detaljer

Høringsutkast. Sarpsborg kommune - Grunnskolen Vedtekter for skolefritidsordningen (SFO)

Høringsutkast. Sarpsborg kommune - Grunnskolen Vedtekter for skolefritidsordningen (SFO) Høringsutkast. Sarpsborg kommune - Grunnskolen Vedtekter for skolefritidsordningen (SFO) Vedtatt av bystyret 1 Retningslinjer Skolefritidsordningene (SFO) i Sarpsborg kommune er hjemlet i Opplæringsloven

Detaljer

Informasjon om skolefritidsordningen (SFO) ved Folldal skole

Informasjon om skolefritidsordningen (SFO) ved Folldal skole Informasjon om skolefritidsordningen (SFO) ved Folldal skole Skoleåret 2015/2016 1.0. Innledning Jamfør 13-7 i Lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (Opplæringslova) skal kommunen ha et tilbud

Detaljer

VELKOMMEN TIL TORDENSKJOLDSGATE SFO

VELKOMMEN TIL TORDENSKJOLDSGATE SFO VELKOMMEN TIL TORDENSKJOLDSGATE SFO SKOLEÅRET 2014 / 2015 Telefon 38 00 60 54 www.minskole.no/todda TORDENSKJOLDSGATE SKOLEFRITIDSORDNING (SFO) Tordenskjoldsgate skolefritidsordning er et frivillig omsorgs-

Detaljer

GALLEBERG SKOLE VELKOMMEN TIL GALLEBERG SKOLE. Trygghet Mestring Kunnskap

GALLEBERG SKOLE VELKOMMEN TIL GALLEBERG SKOLE. Trygghet Mestring Kunnskap VELKOMMEN TIL Trygghet Mestring Kunnskap HVEM ER VI Rektor: Inspektør: Kontaktlærer: SFO-leder: Helsesøster: Barnevern: FAU-leder: Terje Larsen Anne-Liv Myhre Elisabeth Samnøy Marit Hole Anne Mari Skjørdal

Detaljer

VELKOMMEN TIL SFO VED AURVOLL SKOLE 2013-2014

VELKOMMEN TIL SFO VED AURVOLL SKOLE 2013-2014 VELKOMMEN TIL SFO VED AURVOLL SKOLE 2013-2014 1 Mål for SFO Skolefritidsordningen er et frivillig omsorgs- og fritidstilbud utenom den ordinære skoledagen. SFO skal ivareta barnas behov for fritidsaktiviteter,

Detaljer

Skjold skole SFO 2015-2016

Skjold skole SFO 2015-2016 Skjold skole SFO 2015-2016 -VELKOMMEN TIL SKJOLD SKOLE SFO- SFO er et tilbud for elever fra 1-4. klasse og for barn med særskilte behov ut 7. klasse. Antall barn på Skjold skole SFO i august 2014 er 125.

Detaljer

ÅRSPLAN FOR VOLSDALEN BARNESKOLE SFO 2014/2015

ÅRSPLAN FOR VOLSDALEN BARNESKOLE SFO 2014/2015 ÅRSPLAN FOR VOLSDALEN BARNESKOLE SFO 2014/2015 INNLEDNING : Skolefridsordningene i Ålesund kommune skal utarbeide årsplaner. God planlegging kan bidra til en gjennomtenkt og hensiktsmessig bruk av skolefritidsordningens

Detaljer

LURA SFO Informasjonshefte 2016/2017

LURA SFO Informasjonshefte 2016/2017 LURA SFO Informasjonshefte 2016/2017 Telefonnummer 1. og 2. trinn: 51 33 75 13 / 97 51 05 81 3. og 4. trinn: 94 15 11 30 Velkommen til Lura SFO 2016/2017 Vi ønsker dere velkommen som foresatte til barn

Detaljer

KULTURBARNEHAGEN ÅLEN BARNEHAGE

KULTURBARNEHAGEN ÅLEN BARNEHAGE KULTURBARNEHAGEN ÅLEN BARNEHAGE HALVÅRSPLAN HØSTEN 2013 Holtålen Kommune 1 INNHOLDSFORTEGNELSE Halvårsplan høsten 2012 side 3 Praktiske opplysninger side 3 Planleggingsdager side 3 Frammøte side 3 Bursdagsfeiring

Detaljer

Årsplan for Trollebo 2016

Årsplan for Trollebo 2016 Årsplan for Trollebo 2016 Sasningsområdene for Sørholtet barnehage er relasjoner og mobbing vi ønsker derfor å videreføre det arbeidet vi har gjort i høst. Gode relasjoner og mobbing handler først og fremst

Detaljer

Årsplan Hjelteryggen sfo

Årsplan Hjelteryggen sfo Årsplan Hjelteryggen sfo 2014-2015 Årsplanen er ment å være et arbeidsverktøy for personalet ved skolefritidsordningen og en plan som skal sikre kvalitet ved ordningen for barn og foresatte. SFO er et

Detaljer

Slettebakken skolefritidsordning

Slettebakken skolefritidsordning Slettebakken skolefritidsordning Innhold 2015/2016 Hva er en skolefritidsordning (SFO) Skolefritidsordninger er hjemlet i Opplæringsloven 13-7 Skolefritidsordningen Kommunen skal ha et tilbud om skolefritidsordning

Detaljer

VELKOMMEN TIL SKATVAL SFO INFORMASJONSAVIS FOR SKOLEÅRET 2012 / 2013

VELKOMMEN TIL SKATVAL SFO INFORMASJONSAVIS FOR SKOLEÅRET 2012 / 2013 VELKOMMEN TIL SKATVAL SFO INFORMASJONSAVIS FOR SKOLEÅRET 2012 / 2013 VI ØNSKER VELKOMMEN Vi vil med dette ønske alle barn og foreldre velkommen til Skatval SFO. Denne informasjonsavisa vil gi dere en del

Detaljer

En unik og mangfoldig barnehage! Humor Engasjement Trygghet

En unik og mangfoldig barnehage! Humor Engasjement Trygghet En unik og mangfoldig barnehage! Humor Engasjement Trygghet Gravdal barnehage ligger i naturskjønne omgivelser. Vi har en flott bygning og et godt opparbeidet uteområde i skogen med to store gapahuker.

Detaljer

HVA VIL VI AT ÅRSPLANEN SKAL VÆRE FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN? FOKUSET FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN: Presentasjon av personalet ved SFO på Vadmyra skole:

HVA VIL VI AT ÅRSPLANEN SKAL VÆRE FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN? FOKUSET FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN: Presentasjon av personalet ved SFO på Vadmyra skole: Presentasjon av personalet ved SFO på Vadmyra skole: Merethe Bragstad - avdelingsleder SFO Eli Saksvik - assistent May Britt Østrem - assistent Rigmor Tonning - assistent Henny Heggernæs - assistent Birthe

Detaljer

Velkommen til Skolefritidsordningen i Lillesand

Velkommen til Skolefritidsordningen i Lillesand Velkommen til Skolefritidsordningen i Lillesand Innledning På Kunnskapsdepartementets nettside kan man lese: SFO skal være en trygg oppholdsplass for barna utover skoletiden, gi barna omsorg og tilsyn,

Detaljer

ÅRSPLAN ELLINGSØY BARNE- OG UNGDOMSSKOLE SKOLEÅRET 2008/2009

ÅRSPLAN ELLINGSØY BARNE- OG UNGDOMSSKOLE SKOLEÅRET 2008/2009 ÅRSPLAN SFO ELLINGSØY BARNE- OG UNGDOMSSKOLE SKOLEÅRET 2008/2009 Innholdsliste 1. INNLEDNING......2 2. FORMÅL...3 2.1. SENTRALE FORMÅL......3 2.2. FORMÅL ÅLESUND KOMMUNE......3 2.3. MÅL ELLINGSØY BARNE-

Detaljer

Totalt for Kanvas-barnehagene Antall innkomne svar: 2407 TNS Gallup 2013

Totalt for Kanvas-barnehagene Antall innkomne svar: 2407 TNS Gallup 2013 Trivsel Barnet mitt trives godt i barnehagen 78 20 98 98 Barnehagen er et trygt og godt sted for barnet mitt 76 22 98 97 Kommunikasjon Personalet holder meg oppdatert om hvordan barnet mitt har det i barnehagen

Detaljer

ÅRSPLAN FOR HAUKEREDET OG SKINSTØ SFO

ÅRSPLAN FOR HAUKEREDET OG SKINSTØ SFO ÅRSPLAN FOR HAUKEREDET OG SKINSTØ SFO 2014-2015 HVA ER SFO: "SFO er et frivillig aktivitets-, omsorgs- og fritidstilbud til barn i 1.- 4.klasse, og inntil 7.klasse for barn med særskilte behov." Vi har

Detaljer

Velkommen til barnehagen barnehageåret 2006/2007

Velkommen til barnehagen barnehageåret 2006/2007 Torsken kommune Velkommen til barnehagen barnehageåret 2006/2007 Gryllefjord oppvekstsenter Medby oppvekstsenter Torsken oppvekstsenter Innledning Denne orienteringen inneholder en del praktiske opplysninger

Detaljer