Bruk av lokalanestesi i dental praksis - enkle råd og tips

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Bruk av lokalanestesi i dental praksis - enkle råd og tips"

Transkript

1 Bruk av lokalanestesi i dental praksis - enkle råd og tips Septocaine Septocaine Forte Scandonest Plain Denamed - en del av Plandent

2 Septodont Septodont ble etablert i 1932 og er siden da blitt verdensleder innen dental lokalanestesi med introduksjon av deres egne produkter med virkestoffene mepivakain og lidokain i 1960-årene og lanseringen av virkestoffet artikain i Artikain er siden blitt det ledende dentale lokalanestesimiddelet i nesten alle land som det er blitt lansert, inkludert Norge. Dental lokalanestesi på det norske markedet som inneholder artikain, er Septocaine og Septocaine Forte. Virkestoffet artikain Artikain har en farmakokinetisk profil som skiller seg markant fra f.eks. lidokain som også brukes mye innen dental lokalanestesi. Dette betyr at et legemiddel med artikain og et annet legemiddel med lidokain ikke kan administreres på eksakt samme måte da det er forskjeller med hensyn til hvor potent virkestoffet er, dose, innsettende effekt, halveringstid og proteinbinding. Disse faktorene må det tas hensyn til slik at man sikrer korrekt bruk og reduserer faren for uønskede effekter. Artikain-molekylets oppbygning forteller mye om legemiddelets egenskaper. Egenskaper Effekt Fordeler 1 S O 3 OCH 3 1. Thiophenring Økt fettløselighet Økt diffusjon over membran gir mer potent virkestoff Mindre volum nødvendig ved injeksjon 2 NH 4 2. Amid pka ligger nærmere fysiologisk ph Rask innsettende effekt Virker raskere O NH 3. Ester Økt nedbrytning i plasma via esteraser Kort halveringstid Mindre fare for overdosering 4. 3D-struktur Økt proteinbinding 95 % bundet til protein Lang virketid selv med lave mengder adrenalin 2

3 Artikain vs lidocaine I 2007 ble det foretatt en studie der man så på effekten av artikain vs lidocaine ved bukkal infiltrasjonsanestesi av mandibulære posteriore tenner 1. Metode: Dobbelt blind, cross-over, randomisert komparativ studie, sammenligning av lidokain/adrenalin (20mg/ml + 10 μg/ml) med artikain/adrenalin (40 mg/ml + 10 μg/ml) N=60 pasienter som mottok 2 injeksjoner (1 av hvert produkt) ved to ulike oppmøter med minst 1 ukes mellomrom. Evaluering: Klinisk effekt ved å teste null-reaksjon ved sensitiv pulpa-test (=anestetisk effekt) Evaluering av innsettende effekt Klinisk effekt: Formuleringen med artikain hadde signifikant bedre effekt sammenlignet med lidokain ved oppnåelse av pulpaanestesi for hver av de 4 tennene. 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 85% Septocaine 4% 1 : 100,000 57% lidocaine 2% 1 : 100,000 Pulp test readings of 80 (%) articaine + epinephrine lidocaine + epinephrine Time (minutes) Innsettende effekt: Formuleringen med artikain hadde en signifikant raskere innsettende effekt sammenlignet med lidokain for hver av de 4 tennene. Second molar (29) Septocaine lidocaine Septocaine 4% 1 : 100,000 lidocaine 2% 1 : 100, ± ± 9.5 p= First molar (33) Septocaine lidocaine 4.2 ± ± 4.3 p= Second premolar (41) Septocaine lidocaine 4.3 ± ± 6.6 p= First premolar (35) Septocaine lidocaine 4.7 ± ± 3.1 p= Robertson et al. The anaesthetic efficacy of articaine in buccal infiltration of mandibular posterior teeth. J Am Dent Assoc 2007;138;

4 Septocaine/Septocaine Forte Egenskaper ved virkemiddelet artikain gir Septocaine og Septocaine Forte fordeler sammenlignet med andre typer dental lokalanestesi på markedet: Mer potent mindre volum er nødvendig for å oppnå ønsket effekt Rask innsettende effekt Kort halveringstid i plasma reduserer fare for overdosering Høy proteinbinding gir langvarig anestetisk effekt selv med lave mengder vasokonstriktor Anbefalt dosering 2 : Innhold: 1 sylindrette Septocaine: 40 mg/ml + 5 μg/ml (1,7 ml) = 68 mg artikainhydroklorid + 8,5 μg adrenalin 1 sylindrette Septocaine Forte: 40 mg/ml + 10 μg/ml (1,7 ml) = 68 mg artikainhydroklorid + 17 μg adrenalin Generelt: Viktig! Septocaine og Septocaine Forte inneholder høyere konsentrasjoner av aktivt virkestoff enn andre typer dentale lokalanestesimidler. I tillegg er artikain mer potent. Generelt skal man derfor bruke mindre volum Septocaine/Septocaine Forte sammenlignet med andre typer dentale lokalanestesimidler. Det anbefales på det sterkeste at man bruker begrensede volumer tilpasset den type anestesi man setter (blokade, infiltrasjon, intraseptal, intraossøs og intraligamentær). Voksne: 1 sylindrette er tilstrekkelig ved normale inngrep/prosedyrer. Injiseringen skal gjøres langsomt - ca. 1 ml/minutt. Overskrid ikke maks. dose 7 mg artikainhydroklorid pr. kg. kroppsvekt, dvs. ca. 7 sylindretter for en person på 70 kg. Barn: Skal ikke gis til barn under 4 år pga. manglende erfaring. Maks. dose for barn er 7 mg/kg. Enkle inngrep: 0,04 ml/kg. For barn med kroppsvekt 20 kg tilsvarer dette en ½ sylindrette og med kroppsvekt 40 kg 1 sylindrette. Kompliserte inngrep: 0,07 ml/kg. For barn med kroppsvekt 20 kg tilsvarer dette en ¾ sylindrett og med kroppsvekt 40 kg 1,5 sylindretter. Karakteristikker: ph: 4,0 til 5,5 Innsettende effekt: 1-3 minutter 3 Durasjon: Septocaine (1:20000 Epi) 3 : pulpa: min Bløtvev: min Septocaine Forte (1: Epi) 3 : Pulpa: min Bløtvev: min Halveringstid i plasma: min 4,5,6 Septocaine og Septocaine Forte i enkel blisterpakning Fra 2013 vil sylindrettene med Septocaine og Septocaine Forte være pakket i blisterpakningen enkeltvis. Det er viktig at man bøyer perforeringen mellom sylindrettene og tuppen på hver blisterpakning inntil man hører et klikk. Da vil man lett kunne rive av en blisterpakning og åpne den uten å perforere hansken. 4 2 SPC og Felleskatalogen 3 Malamed s Handbook of local anaesthesia. 5th Edition. Mosby 4 Borchard U, Drouin H: Cartikain: action of local anaesthetics on myelinated nerve fibers. Eur J Pharm 1980;62(1): Ortel R, Rahn R, Kirch W. Clinical pharmacokinetics of artikain. Clin Pharmacokin. 1997;33(6): Becker D. Drug therapy in dentistry. 2nd Ed. Hayden-McNeil

5 Klikk Bøy perforeringen mellom hver blisterpakning inntil det høres et knekk. Klikk Riv forsiktig av blisterpakningen. Ta tak i tuppen på blisterpakningen og bøy den bakover til det høres et knekk. Hold i den avknekte tuppen og riv forsiktig av filmen. Lateksallergi hva velger jeg? Enkelte pasienter kan ha lateksallergi og det må man ta hensyn til ved valg av anestesimiddel. Septocaine, Septocaine Forte og Scandonest er alle garantert lateksfrie fra produsenten Septodont. Citanest Octaopressin er også garantert lateksfrie ifølge Dentsply. Xylocain Adrenalin og Carbocain Dental er ikke garantert lateksfrie ifølge RELIS. Betydningen av latekskomponenter i sylindretter er ikke ferdig utredet, men RELIS anbefaler et føre var prinsipp dvs. å benytte garantert lateksfrie produkter til personer med kjent overfølsomhet mot lateks7. Oppbevaring/lagring Dental lokalanestetika fra Septodont skal lagres ved temperaturer lavere enn 25 C. Du kan godt oppbevare sylindrettene i kjøleskap. Pass på at legemiddelet ikke utsettes for frost. Sylindretter som har vært utsatt for frost, må kastes. Lokalanestesimidler med adrenalin (Septocaine/Septocaine Forte) skal beskyttes mot lys da dette fører til raskere nedbrytning av adrenalinet. Sylindrettene bør oppbevares mørkt og ved kontrollert temperatur. Et godt tips er å legge et max/min-termometer sammen med sylindrettene. Da vet du forholdene produktet har vært utsatt for. Legg ut forbruk for en dag eller to av gangen og bruk opp alt før du legger ut mer. Ikke legg anestesimiddelet i skap med varmekilder (f.eks. med belysning under). Tenk også på hva som ligger i skuffen når du reiser fra kontoret i varme perioder. Hvis man ønsker å forvarme sylindretten, bør dette gjøres kort tid før bruk. Hvis den varmes for lenge kan en utfellingsreaksjon forekomme i væsken dersom smørevoksen på innsiden av glasset smelter. Sylindretter med slik utfelling tyder på at de har vært utsatt for temperaturer som er for høye og må kastes. Før bruk Kanylen skal monteres kort tid før bruk. Monteres kanylen lenge før bruk, vil den i sylinderenden ligge ubeskyttet og ikke bevare sin sterilitet. 7 Sylindrette og kanyle må ikke settes sammen lenge før bruk. Alle lokalanestesimidler reagerer med metallet i kanylen slik at det frigis metallioner til væsken. Over kortere tid har dette ingen betydning. Men ved lengre tids lagring og spesielt under varmere forhold, kan konsentrasjonen av frigitte metallioner bli så høy at alvorlig lokal irritasjon/nekrose kan oppstå hvis de injiseres. Kanyle og sylindrette bør derfor settes sammen kort tid før bruk og ikke lagres ferdig montert. RELIS database 2007; spm.nr. 4499, RELIS Vest, 5

6 Ved evt. behov for desinfeksjon av sylindrettene anbefales 70 % alkohol. Pass på at overflaten holdes fuktig i minst 1 minutt. Det anbefales ikke å legge sylindretter i desinfeksjonsvæske pga. muligheten for at desinfeksjonsmiddelet kan komme i kontakt med anestesioppløsningen. Kontroller at anestesivæsken er klar (uten utfellinger) og at det ikke er store luftbobler tilstede. Ved mistanke om misfarget væske bør du ta av klistrelappen og lime den på et hvitt ark. Legg sylinderen ved siden av slik at du sikkert kan bedømme hvor fargen kommer fra. (Klistremerket på glasset kan gulne av desinfeksjon eller av søl fra f.eks. en annen knust sylinder i pakningen.) Kontroller holdbarhetsdato. Selve injeksjonen Lokalanestesimidler er blant de aller sikreste og mest brukte/gjennomprøvde legemidler vi har. Riktig teknikk kan i tillegg sikre at ønsket effekt oppnås raskt og at uønskede effekter unngås. Plasser nålen varsomt og rolig. Injiser et lite volum etter innstikk. Injiser langsomt underveis og plasser hovedvolum med langsom injeksjon på korrekt sted. Monitorer pasientens reaksjoner og ta dem alvorlig. Ved oppfattelse av mer intenst ubehag, bør nålen trekkes rolig tilbake og reposisjoneres. Legg vekt på god teknikk. Å reinjisere i samme område er alltid mer risikabelt da vi ikke får tegn fra pasienten om vi nærmer oss sårbare strukturer. Aspirer nøye, men ikke stol 100 % på negativ aspirasjon. Selv ved negativ aspirasjon, vil absorbsjonen fra injeksjonsstedet noen ganger være like rask som om man injiserer intravenøst. Dette skyldes den rike vaskulariseringen vi finner i kjeveområdet. Å injisere langsomt er det aller viktigste. Det vil redusere faren for at høye konsentrasjoner (bolus) av legemiddelet sendes ut i blodbanen. Videre vil langsom injeksjon gi bedre og hyppigere anslag. Rask injeksjon kan føre til at væsken dissekerer seg vei i vevet og ofte vekk fra de strukturer du forsøker å treffe. Langsom injeksjon gir vevet tid til å strekke seg/absorbere anestesivæsken, man får bedre kontroll på plassering og større mulighet til å treffe den nervestrukturen man ønsker. Intraligamentær injeksjon Ved bruk av intraligamentær injeksjon anbefales det å bruke anestesimiddel med lav mengde adrenalin (Septocaine) eller anestesimiddel uten vasokonstriktor (Scandonest Plain). Husk at manuelle systemer for intraligamentinjeksjoner genererer høyt trykk. Se på vevet under injeksjonen. Ikke skap ekstrem, trykkindusert blodtomhet. Dette kan gi sårdannelse og nekrose uavhengig av type lokalanestesimiddel du bruker. Bruk en liten (30G), kort kanyle. Denne er smal og stiv nok til å kunne føres ned langs tannroten. Setter du kanylen ned med bevel vendt ut fra tannoverflaten, så er det lettere å komme litt ned. Sylindrettene inneholder ikke konserveringsmidler og må ikke brukes på mer enn én pasient. 6

7 LEKKASJER Lekkasje fra kanylespiss? Våre sylindretter har silikoniserte stempler. Dette gjør at de glir lettere slik at man kan utføre en mer jevn/behagelig injeksjon. For de som er vant til tregere stempler vil dette være uvant og føre til at det lett drypper fra kanylen. Husk at du kan bytte til mindre kanyle. Slik får du mer motstand under injeksjonen. En kanyle med mindre dimensjon vil samtidig gi bedret komfort for pasienten. Lekkasje fra aluminiumskapsel? Ved montering av sylinder og kanyle er det viktig å påse at kanylen perforerer membranen mest mulig vinkelrett. Ved undersøkelse av innsendte sylindre der tannlegen opplever at det lekker fra aluminiumshetten, registreres det som oftest en flenge i membranen. Husk at kanylen har en bevel. Den fungerer nærmest som en ski når den treffer overflaten og kan entre sylinderen i en skrå vinkel. Når en sylinder legges i sprøyten anbefales det at man fører den ned over kanylen med fingrene. Ikke press sylinderen på plass ved hjelp av stempelstangen. Eventuelt kan man vurdere å montere kanylen etter at sylinderen er på plass. Lekkasje fra stempelet? Det oppstår som regel lekkasjer rundt stempelet dersom det benyttes feil sprøyte eller at sprøyten er utslitt og ikke lenger treffer stempelet sentralt. Etter bruk Etter bruk skal avfall kastes i beholder for risikoavfall. Journalføring Korrekt journalføring av anestesi bør inneholde produkt, mengde og teknikk. Bruk gjerne materialregisteret i Opus, så kan du enkelt angi mengde du har anvendt. Spørsmål Kontakt oss gjerne dersom du har spørsmål angående lokalanestesi fra Septodont. Kontaktinformasjon: Denamed AS Østensjøveien Oslo 7

8 Produktoversikt Septocaine Artikain 40 mg/ml + adrenalin 5 μg/ml Innsettende effekt blokkade/infiltrasjon: 1-3 min God durasjon i pulpa: 45 min Durasjon bløtvev: 2-5 timer Fargekodet grønn etikett Silikonbehandlet «easy-glide»-stempel gir uanstrengt injeksjon. Måleskala på sylindretten viser restvolum. Pakninger: 2 x 50 eller 4 x 50 sylindretter Septocaine anbefales som standardvalg ved mer ordinær behandling som endo, enklere ekstraksjoner, prepareringer, mindre inngrep, periodontalbehandling. Da kan Septocaine brukes slik at forekomsten av lokale og systemiske effekter av adrenalin reduseres. Septocaine Forte Artikain 40 mg/ml + adrenalin 10 μg/ml Innsettende effekt blokkade/infiltrasjon: 1-3 min God durasjon i pulpa: 75 min Durasjon bløtvev: 3-6 timer Fargekodet blå etikett Silikonbehandlet «easy-glide»-stempel gir uanstrengt injeksjon. Måleskala på sylindretten viser restvolum. Pakninger: 2 x 50 eller 4 x 50 sylindretter Septocaine Forte har lengre durasjon og er beregnet på mer omfattende behandlinger som kirurgi, ekstraksjoner, prepareringer eller der ischemi er ønskelig. 8

9 Scandonest Plain Mepivacaine 30 mg/ml Innsettende effekt blokkade/infiltrasjon: 2-5 min God durasjon i pulpa: 20 min Durasjon bløtvev: 2 timer Fargekodet grønn etikett Silikonbehandlet «easy-glide»-stempel gir uanstrengt injeksjon. Måleskala på sylindretten viser restvolum. Pakninger: 2 x 50 sylindretter Lokalanestesimiddel uten vasokonstriktor. Brukes under behandlinger der vasokonstriktor er kontraindisert eller der kort durasjon er ønskelig. Septocaine, Septocaine Forte og Scandonest Plain dekker alle indikasjoner i den dentale praksis. 9

10 SPC C Septocaine/Septocaine Forte - Septodont Lokalanestetikum med karkontraherende middel. ATC-nr.: N01B B58 INJEKSJONSVÆSKE, oppløsning 40 mg/ml + 5 μg/ml: Septocaine: 1 ml inneh.: Articain. hydrochlorid. 40 mg, adrenalin. 5 μg, natr. metabisulfis (E 223) 0,5 mg, natr. edet. 0,25 mg, natr. chlorid. 1,6 mg, natr. hydroxid., aqua ad iniect. ad 1 ml. INJEKSJONSVÆSKE, oppløsning 40 mg/ml + 10 μg/ml: Septocaine Forte: 1 ml inneh.: Articain. hydrochlorid. 40 mg, adrenalin. 10 μg, natr. metabisulfis (E 223) 0,5 mg, natr. edet. 0,25 mg, natr. chlorid. 1,6 mg, natr. hydroxid., aqua ad iniect. ad 1 ml. Indikasjoner: Septocaine: Lokalanestesi ved kortvarige, ukompliserte behandlinger i dental praksis. Pga. den lavere mengden vasokonstriktor, bør 5 μg/ml vasokonstriktor være standard ved ordinær behandling. Septocaine Forte: Lokalanestesi ved større, kompliserte behandlinger i dental praksis eller der iskemi er ønskelig. Dosering: 1 sylindrett Septocaine 40 mg/ml + 5 μg/ml (1,7 ml) = 68 mg artikainhydroklorid + 8,5 μg adrenalin. 1 sylindrett Septocaine Forte 40 mg/ml + 10 μg/ml (1,7 ml) = 68 mg artikainhydroklorid + 17 μg adrenalin. Voksne: 1 sylindrett er tilstrekkelig ved normale inngrep/prosedyrer. Injiseringen skal gjøres langsomt - ca. 1 ml/minutt. Overskrid ikke maks. dose 7 mg artikainhydroklorid pr. kg. kroppsvekt, dvs. ca. 7 sylindretter for en person på 70 kg. Barn: Skal ikke gis til barn under 4 år pga. manglende erfaring. Maks. dose for barn er 7 mg/kg. Enkle inngrep: 0,04 ml/kg. For barn med kroppsvekt 20 kg tilsvarer dette en ½ sylindrett og med kroppsvekt 40 kg 1 sylindrett. Kompliserte inngrep: 0,07 ml/kg. For barn med kroppsvekt 20 kg tilsvarer dette en ¾ sylindrett og med kroppsvekt 40 kg 1,5 sylindretter. For å unngå mekanisk forårsaket nerveskade og mulighet for parestesi, skal sprøytespissen settes forsiktig inn og pasientens reaksjoner overvåkes. Ved plutselig prikkende, brennende eller elektrisk følelse, skal nålen tas ut og settes på et annet sted før injisering. Intranevral injeksjon eller skade i det perinevrale vaskulære system kan forårsake lokal nerveskade. Unngå intravasal injeksjon ved alltid å aspirere nøye. Injiser sakte. Dentale injeksjonssystemer kan generere høyt trykk hvis de ikke brukes forsiktig. Dette kan føre til nerveskade eller lokal vevsnekrose. Kontraindikasjoner: Kjent overfølsomhet for lokalanestetika av amidtypen, hjelpestoffer og/eller adrenalin. Adrenalin anses kontraindisert ved tyreotoksikose, ved alvorlig hjertesykdom (spesielt takykardi), hos pasienter som bruker MAOhemmere eller trisykliske antidepressiver og til pasienter med bronkospastisk allergisk reaksjon på sulfitter. Forsiktighetsregler: Unngå intravasal injeksjon ved å aspirere nøye. Brukes med forsiktighet på diabetikere. Bør ikke injiseres direkte i inflammert eller infisert vev. Inneholder natriummetabisulfitt som stabilisator for adrenalinet. Natriummetabisulfitt kan forårsake eller forverre anafylaktiske reaksjoner og bør derfor ikke gis ved overfølsomhet for sulfitter. Gis med forsiktighet til pasienter med kardiovaskulær sykdom. Interaksjoner: Følgende kombinasjoner kan kreve dosereduksjon: Cimetidin, betablokkere, inhalasjonanestetika (inkl. kloroform), maprotilin og ikke-selektive MAO-hemmere. Graviditet/Amming: Overgang i placenta: Bør ikke brukes under graviditet da klinisk erfaring fra gravide er begrenset. Overgang i morsmelk: Går over, men det vurderes som lite sannsynlig at barn som ammes blir påvirket. Bivirkninger: Hyppige (>1/100): Hud: Ansiktsødem. Sirkulatoriske: Bradykardi, takykardi. Blodtrykksfall. Nevrologiske: Hodepine. Mindre hyppige: Gastrointestinale: Kvalme, oppkast, diaré. Hud: Pruritus. Nevrologiske: Parestesi, hypoestesi. Sirkulatoriske: Blodtrykksstigning. Sjeldne (<1/1000): Hud: Angioødem, vevsnekrose. Nevrologiske: Paralyse av ansiktsnerver, epilepsi, svimmelhet, opphisselse, forvirring, skjelving. Psykiske: Nervøsitet, uro. Sirkulatoriske: Myokardial depresjon og hjertestans. Syn: Diplopi, mydriasis, ptosis, miosis og enoftalmus. Øvrige: Allergiske reaksjoner og i alvorligere tilfeller anafylaktisk sjokk. Ev. sensoriske forstyrrelser går vanligvis over i løpet av 8 uker. Overdosering/Forgiftning: De fleste bivirkninger ved bruk av produktet skyldes overdosering. Ved odontologisk bruk skjer dette vanligvis ved aksidentell intravasal injeksjon. Symptomer: Relativ overdosering: CNS-effekter kan oppstå, selv ved små doser hvis oppløsningen injiseres intravasalt. Kramper kan forekomme. Absolutt overdosering: CNS-effekter og kardiovaskulære bivirkninger. Ved aksidentell intravasal injeksjon kan følgende CNS-bivirkninger forekomme: Diplopi, eksitasjon, hørselsforandringer, uro, trykkfølelse over bryst og panne, taleproblemer, muskelfascikulasjoner samt tap av følelse i tungen. Injeksjonen må avbrytes straks noen av disse symptomene merkes. Om CNS-påvirkningen ikke avtar, kan bevisstløshet, generelle kramper og tilslutt respirasjonsstans utvikles. Kardiovaskulære symptomer dukker oftest opp sent i forløpet ved overdosering. Dersom intravasal bolusinjeksjon gis, kan høy blodkonsentrasjon i koronarkar gi uttalt myokarddepresjon og ev. hjertestans. På denne måten kan sirkulasjonspåvirkning inntreffe som eneste bivirkning eller ev. før CNS-relaterte effekter. Behandling: Symptomatisk. Alvorlige bivirkninger behandles raskt med kunstig ventilasjon, hjertemassasje, barbiturater, diazepam eller muskelrelakserende midler. Se Giftinformasjonens anbefalinger for artikain: Amider N01B B og adrenalin C01C A24. Egenskaper: Klassifisering: Lokalanestetikum med adrenalin som karkontraherende middel. Virkningsmekanisme: Hurtig og reversibel hindring av nerveimpulsens transmisjon. Artikain har rask effekt, høy anestesifrekvens og lav toksisitet. Adrenalinet gir høy konsentrasjon av artikain over lengre tid på injeksjonsstedet og reduserer faren for systemisk påvirkning. Virkningstid: Septocaine: Ca. 45 minutter pulpaanestesi. Septocaine Forte: Ca. 75 minutter pulpaanestesi. Absorpsjon: Etter submukøs dental injeksjon av artikainoppløsning som inneholder 1: adrenalin, oppnås maks. konsentrasjon av artikain i blodet innen ca. 30 minutter etter injeksjon. Proteinbinding: Ca % av artikainhydroklorid bindes til humant serum albumin og γ-globuliner ved 37 C in vitro. Halveringstid: Ca. 44 minutter. Metabolisme: Artikain HCl metaboliseres raskt av karboksyesterase i plasma til sin primære metabolitt, artikainsyre. In vitro studier viser at P-450-isoenzymer lokalisert til humane levercellers mikrosomer metaboliserer ca % av tilgjengelig artikain, med nesten kvantitativ omdanning til artikainsyre. Utskillelse: Hovedsakelig i urin, med % av administrert dose eliminert i løpet av de første 24 timer etter submukøs administrering. Artikainsyre er den primære metabolitt i urin. En sekundær metabolitt, artikainsyreglukuronid, skilles også ut i urin. Artikain utgjør kun 2 % av den totale dosen som skilles ut i urin. Andre opplysninger: Lateksfrie sylindretter uten konserveringsmiddel. Kun beregnet til engangsbruk. Septocaine, INJEKSJONSVÆSKE, oppløsning: ,7 ml (sylindretter) kr 379,60, ,7 ml (sylindretter) kr 724,20. Septocaine Forte, INJEKSJONSVÆSKE, oppløsning: ,7 ml (sylindretter) kr 379,60, ,7 ml (sylindretter) kr 724,20 Sist endret:

11 C Scandonest Plain - Septodont Lokalanestetikum til odontologisk bruk. ATC-nr.: N01B B03 INJEKSJONSVÆSKE, oppløsning 40 mg/ml + 5 μg/ml: Septocaine: 1 ml inneh.: Articain. hydrochlorid. 40 mg, adrenalin. 5 μg, natr. metabisulfis (E 223) 0,5 mg, natr. edet. 0,25 mg, natr. chlorid. 1,6 mg, natr. hydroxid., aqua ad iniect. ad 1 ml. INJEKSJONSVÆSKE, oppløsning 40 mg/ml + 10 μg/ml: Septocaine Forte: 1 ml inneh.: Articain. hydrochlorid. 40 mg, adrenalin. 10 μg, natr. metabisulfis (E 223) 0,5 mg, natr. edet. 0,25 mg, natr. chlorid. 1,6 mg, natr. hydroxid., aqua ad iniect. ad 1 ml. Indikasjoner: Septocaine: Lokalanestesi ved kortvarige, ukompliserte behandlinger i dental praksis. Pga. den lavere mengden vasokonstriktor, bør 5 μg/ml vasokonstriktor være standard ved ordinær behandling. Septocaine Forte: Lokalanestesi ved større, kompliserte behandlinger i dental praksis eller der iskemi er ønskelig. Dosering: 1 sylindrett Septocaine 40 mg/ml + 5 μg/ml (1,7 ml) = 68 mg artikainhydroklorid + 8,5 μg adrenalin. 1 sylindrett Septocaine Forte 40 mg/ml + 10 μg/ml (1,7 ml) = 68 mg artikainhydroklorid + 17 μg adrenalin. Voksne: 1 sylindrett er tilstrekkelig ved normale inngrep/prosedyrer. Injiseringen skal gjøres langsomt - ca. 1 ml/minutt. Overskrid ikke maks. dose 7 mg artikainhydroklorid pr. kg. kroppsvekt, dvs. ca. 7 sylindretter for en person på 70 kg. Barn: Skal ikke gis til barn under 4 år pga. manglende erfaring. Maks. dose for barn er 7 mg/kg. Enkle inngrep: 0,04 ml/kg. For barn med kroppsvekt 20 kg tilsvarer dette en ½ sylindrett og med kroppsvekt 40 kg 1 sylindrett. Kompliserte inngrep: 0,07 ml/kg. For barn med kroppsvekt 20 kg tilsvarer dette en ¾ sylindrett og med kroppsvekt 40 kg 1,5 sylindretter. For å unngå mekanisk forårsaket nerveskade og mulighet for parestesi, skal sprøytespissen settes forsiktig inn og pasientens reaksjoner overvåkes. Ved plutselig prikkende, brennende eller elektrisk følelse, skal nålen tas ut og settes på et annet sted før injisering. Intranevral injeksjon eller skade i det perinevrale vaskulære system kan forårsake lokal nerveskade. Unngå intravasal injeksjon ved alltid å aspirere nøye. Injiser sakte. Dentale injeksjonssystemer kan generere høyt trykk hvis de ikke brukes forsiktig. Dette kan føre til nerveskade eller lokal vevsnekrose. Kontraindikasjoner: Kjent overfølsomhet for lokalanestetika av amidtypen, hjelpestoffer og/eller adrenalin. Adrenalin anses kontraindisert ved tyreotoksikose, ved alvorlig hjertesykdom (spesielt takykardi), hos pasienter som bruker MAOhemmere eller trisykliske antidepressiver og til pasienter med bronkospastisk allergisk reaksjon på sulfitter. Forsiktighetsregler: Unngå intravasal injeksjon ved å aspirere nøye. Brukes med forsiktighet på diabetikere. Bør ikke injiseres direkte i inflammert eller infisert vev. Inneholder natriummetabisulfitt som stabilisator for adrenalinet. Natriummetabisulfitt kan forårsake eller forverre anafylaktiske reaksjoner og bør derfor ikke gis ved overfølsomhet for sulfitter. Gis med forsiktighet til pasienter med kardiovaskulær sykdom. Interaksjoner: Følgende kombinasjoner kan kreve dosereduksjon: Cimetidin, betablokkere, inhalasjonanestetika (inkl. kloroform), maprotilin og ikke-selektive MAO-hemmere. Graviditet/Amming: Overgang i placenta: Bør ikke brukes under graviditet da klinisk erfaring fra gravide er begrenset. Overgang i morsmelk: Går over, men det vurderes som lite sannsynlig at barn som ammes blir påvirket. Bivirkninger: Hyppige (>1/100): Hud: Ansiktsødem. Sirkulatoriske: Bradykardi, takykardi. Blodtrykksfall. Nevrologiske: Hodepine. Mindre hyppige: Gastrointestinale: Kvalme, oppkast, diaré. Hud: Pruritus. Nevrologiske: Parestesi, hypoestesi. Sirkulatoriske: Blodtrykksstigning. Sjeldne (<1/1000): Hud: Angioødem, vevsnekrose. Nevrologiske: Paralyse av ansiktsnerver, epilepsi, svimmelhet, opphisselse, forvirring, skjelving. Psykiske: Nervøsitet, uro. Sirkulatoriske: Myokardial depresjon og hjertestans. Syn: Diplopi, mydriasis, ptosis, miosis og enoftalmus. Øvrige: Allergiske reaksjoner og i alvorligere tilfeller anafylaktisk sjokk. Ev. sensoriske forstyrrelser går vanligvis over i løpet av 8 uker. Overdosering/Forgiftning: De fleste bivirkninger ved bruk av produktet skyldes overdosering. Ved odontologisk bruk skjer dette vanligvis ved aksidentell intravasal injeksjon. Symptomer: Relativ overdosering: CNS-effekter kan oppstå, selv ved små doser hvis oppløsningen injiseres intravasalt. Kramper kan forekomme. Absolutt overdosering: CNS-effekter og kardiovaskulære bivirkninger. Ved aksidentell intravasal injeksjon kan følgende CNS-bivirkninger forekomme: Diplopi, eksitasjon, hørselsforandringer, uro, trykkfølelse over bryst og panne, taleproblemer, muskelfascikulasjoner samt tap av følelse i tungen. Injeksjonen må avbrytes straks noen av disse symptomene merkes. Om CNS-påvirkningen ikke avtar, kan bevisstløshet, generelle kramper og tilslutt respirasjonsstans utvikles. Kardiovaskulære symptomer dukker oftest opp sent i forløpet ved overdosering. Dersom intravasal bolusinjeksjon gis, kan høy blodkonsentrasjon i koronarkar gi uttalt myokarddepresjon og ev. hjertestans. På denne måten kan sirkulasjonspåvirkning inntreffe som eneste bivirkning eller ev. før CNS-relaterte effekter. Behandling: Symptomatisk. Alvorlige bivirkninger behandles raskt med kunstig ventilasjon, hjertemassasje, barbiturater, diazepam eller muskelrelakserende midler. Se Giftinformasjonens anbefalinger for artikain: Amider N01B B og adrenalin C01C A24. Egenskaper: Klassifisering: Lokalanestetikum med adrenalin som karkontraherende middel. Virkningsmekanisme: Hurtig og reversibel hindring av nerveimpulsens transmisjon. Artikain har rask effekt, høy anestesifrekvens og lav toksisitet. Adrenalinet gir høy konsentrasjon av artikain over lengre tid på injeksjonsstedet og reduserer faren for systemisk påvirkning. Virkningstid: Septocaine: Ca. 45 minutter pulpaanestesi. Septocaine Forte: Ca. 75 minutter pulpaanestesi. Absorpsjon: Etter submukøs dental injeksjon av artikainoppløsning som inneholder 1: adrenalin, oppnås maks. konsentrasjon av artikain i blodet innen ca. 30 minutter etter injeksjon. Proteinbinding: Ca % av artikainhydroklorid bindes til humant serum albumin og γ-globuliner ved 37 C in vitro. Halveringstid: Ca. 44 minutter. Metabolisme: Artikain HCl metaboliseres raskt av karboksyesterase i plasma til sin primære metabolitt, artikainsyre. In vitro studier viser at P-450-isoenzymer lokalisert til humane levercellers mikrosomer metaboliserer ca % av tilgjengelig artikain, med nesten kvantitativ omdanning til artikainsyre. Utskillelse: Hovedsakelig i urin, med % av administrert dose eliminert i løpet av de første 24 timer etter submukøs administrering. Artikainsyre er den primære metabolitt i urin. En sekundær metabolitt, artikainsyreglukuronid, skilles også ut i urin. Artikain utgjør kun 2 % av den totale dosen som skilles ut i urin. Andre opplysninger: Lateksfrie sylindretter uten konserveringsmiddel. Kun beregnet til engangsbruk. Septocaine, INJEKSJONSVÆSKE, oppløsning: ,7 ml (sylindretter) kr 379,60, ,7 ml (sylindretter) kr 724,20. Septocaine Forte, INJEKSJONSVÆSKE, oppløsning: ,7 ml (sylindretter) kr 379,60, ,7 ml (sylindretter) kr 724,20 Sist endret:

12 Septocaine Septocaine Forte Scandonest Plain Denamed - en del av Plandent

1. LEGEMIDLETS NAVN. 1 hetteglass inneholder 10 mg vekuroniumbromid som tilsvarer 2 mg vekuroniumbromid per ml.

1. LEGEMIDLETS NAVN. 1 hetteglass inneholder 10 mg vekuroniumbromid som tilsvarer 2 mg vekuroniumbromid per ml. PREPARATOMTALE 1 1. LEGEMIDLETS NAVN Norcuron 10 mg, pulver til injeksjonsvæske, oppløsning 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING 1 hetteglass inneholder 10 mg vekuroniumbromid som tilsvarer 2 mg

Detaljer

VEDLEGG I PREPARATOMTALE

VEDLEGG I PREPARATOMTALE VEDLEGG I PREPARATOMTALE 1 Dette legemidlet er underlagt særlig overvåking for å oppdage ny sikkerhetsinformasjon så raskt som mulig. Helsepersonell oppfordres til å melde enhver mistenkt bivirkning. Se

Detaljer

VEDLEGG I PREPARATOMTALE

VEDLEGG I PREPARATOMTALE VEDLEGG I PREPARATOMTALE 1 1. LEGEMIDLETS NAVN Angiox 250 mg pulver til konsentrat til injeksjons- eller infusjonsvæske, oppløsning 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Hvert hetteglass inneholder

Detaljer

VEDLEGG I PREPARATOMTALE

VEDLEGG I PREPARATOMTALE VEDLEGG I PREPARATOMTALE 1 1. LEGEMIDLETS NAVN Angiox 250 mg pulver til konsentrat til injeksjons- eller infusjonsvæske, oppløsning 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Hvert hetteglass inneholder

Detaljer

Sedasjon av barn under tannbehandling

Sedasjon av barn under tannbehandling Sedasjon av barn under tannbehandling Prosjektoppgave for 10. semester H-02 S. Solhaug, K. Stokstad, M.T. Østenstad Foto K.G.Kvakestad Veileder: Førsteamanuensis Anne Skaare UNIVERSITETET I OSLO 11.05.2007

Detaljer

Administreres intravenøst som langsomme enkeltdoser eller som infusjon.

Administreres intravenøst som langsomme enkeltdoser eller som infusjon. 1. LEGEMIDLETS NAVN Anexate 0,1 mg/ml injeksjonsvæske, oppløsning 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Flumazenil 0,1 mg/ml For fullstendig liste over hjelpestoffer, se pkt. 6.1 3. LEGEMIDDELFORM

Detaljer

Dersom full intravenøs dose (15 mg) ikke tolereres, innledes den perorale behandling med en lavere dose, f.eks. 25 mg hver 6. time i 48 timer.

Dersom full intravenøs dose (15 mg) ikke tolereres, innledes den perorale behandling med en lavere dose, f.eks. 25 mg hver 6. time i 48 timer. 1. LEGEMIDLETS NAVN Seloken injeksjonsvæske, oppløsning 1 mg/ml. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING 1 ml injeksjonsvæske, oppløsning inneholder: 1 mg metoprololtartrat For fullstendig liste over

Detaljer

Klinisk ernæring. Hurtigguide. Klinisk ernæring. Klinisk ernæring

Klinisk ernæring. Hurtigguide. Klinisk ernæring. Klinisk ernæring Hurtigguide B. Braun Medical AS 3142 Vestskogen Telefon: 33 35 18 00 Telefax: 33 35 18 90 Officemail.bbmn@bbraun.com www.bbraun.no Innledning Underernæring er hyppig forekommende hos hospitaliserte pasienter.

Detaljer

Barnevakten Anne Lindboe er ikke skyggeredd når hun skal passe på landets minste. 96. 4 21. mars 2013 101. årgang

Barnevakten Anne Lindboe er ikke skyggeredd når hun skal passe på landets minste. 96. 4 21. mars 2013 101. årgang 4 2013 21. mars 2013 101. årgang Når huden blir syk 24 Uvitenhet på legevakt 46 Full hjerteklaff 56 Barnevakten Anne Lindboe er ikke skyggeredd når hun skal passe på landets minste. 96 Sykepleien 4 2013

Detaljer

En flaske rekonstituert suspensjon (200 ml) inneholder 500 mg losartankalium.

En flaske rekonstituert suspensjon (200 ml) inneholder 500 mg losartankalium. 1. LEGEMIDLETS NAVN Cozaar 2,5 mg/ml pulver og væske til mikstur, suspensjon 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Hver dosepose med pulver til mikstur, suspensjon inneholder 500 mg losartankalium.

Detaljer

Retningslinjer for BRUK AV INJEKSJONER innen manuellterapi. Versjon: Juni 2014

Retningslinjer for BRUK AV INJEKSJONER innen manuellterapi. Versjon: Juni 2014 Retningslinjer for BRUK AV INJEKSJONER innen manuellterapi Versjon: Juni 2014 Innholdsfortegnelse 1 INTRODUKSJON... 4 1.1 FORMÅL MED RETNINGSLINJER... 4 1.2 FAGLIGE RETNINGSLINJERS RETTSLIGE STATUS...

Detaljer

VEDLEGG I PREPARATOMTALE

VEDLEGG I PREPARATOMTALE VEDLEGG I PREPARATOMTALE 1 1. LEGEMIDLETS NAVN Nplate 250 mikrogram pulver til injeksjonsvæske, oppløsning 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Hvert hetteglass inneholder 250 µg romiplostim. Etter

Detaljer

Norsk Rheumabulletin. Norsk Revmatologisk Forening Nummer 1 2015. Norsk Medlemsblad revmatologisk forening

Norsk Rheumabulletin. Norsk Revmatologisk Forening Nummer 1 2015. Norsk Medlemsblad revmatologisk forening Norsk Rheumabulletin Norsk Medlemsblad revmatologisk forening Norsk Revmatologisk Forening Nummer 1 2015 NRFs Julekurs i Lillestrøm Smerter ved revmatiske sykdommer Seminar om fremtidens spesialistutdanning

Detaljer

Individuell dosering. Plasteret kan benyttes alene eller i kombinasjon med enten Nicorette 2 mg tyggegummi eller Nicorette 10 mg inhalator.

Individuell dosering. Plasteret kan benyttes alene eller i kombinasjon med enten Nicorette 2 mg tyggegummi eller Nicorette 10 mg inhalator. 1. LEGEMIDLETS NAVN Nicorette 10 mg/16 timer depotplaster, gjennomsiktig Nicorette 15 mg/16 timer depotplaster, gjennomsiktig Nicorette 25 mg/16 timer depotplaster, gjennomsiktig 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV

Detaljer

Foto: Tom Wang/shutterstock.com. Høstmøteboken. Vitenskapelig program og abstrakter 2014

Foto: Tom Wang/shutterstock.com. Høstmøteboken. Vitenskapelig program og abstrakter 2014 Foto: Tom Wang/shutterstock.com Høstmøteboken Vitenskapelig program og abstrakter 2014 Et smart alternativ Vasking og sterilisering av instrumentsett koster både tid og penger D-RAD SMART PACK Single-Use

Detaljer

Tidsskrift for Yngre legers forening 5 2008 LIKESTILLING. Hovedstadsprosessen graviditet - forskning

Tidsskrift for Yngre legers forening 5 2008 LIKESTILLING. Hovedstadsprosessen graviditet - forskning FORUM Tidsskrift for Yngre legers forening 5 2008 LIKESTILLING Hovedstadsprosessen graviditet - forskning Et lett valg En lavdosert p-pille 1 med høy preventiv sikkerhet 2 1 Gestagenet drospirenon: 3 4

Detaljer

Indremedisineren. Ullevål Sykehus 125 år. s. 50 Vi gratulerer! Tema: Nyere antitrombotisk behandling s. 8

Indremedisineren. Ullevål Sykehus 125 år. s. 50 Vi gratulerer! Tema: Nyere antitrombotisk behandling s. 8 Indremedisineren Fagtidsskrift for Norsk Indremedisinsk Forening 3 2012 Ullevål Sykehus 125 år s. 50 Vi gratulerer! Tema: Nyere antitrombotisk behandling s. 8 Mekanismen for trombocytthemmende medikamenter

Detaljer

Hypertensjon. Angina pectoris, fortrinnsvis som tilskudd til betablokkerbehandling. Forsøksvis ved variantangina (Prinzmetals angina).

Hypertensjon. Angina pectoris, fortrinnsvis som tilskudd til betablokkerbehandling. Forsøksvis ved variantangina (Prinzmetals angina). 1. LEGEMIDLETS NAVN Adalat Oros 20 mg depottabletter Adalat Oros 30 mg depottabletter Adalat Oros 60 mg depottabletter 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING 1 depottablett inneholder 20 mg, 30 mg

Detaljer

Nasjonale blandekort for legemidler til barn, til injeksjon og infusjon.

Nasjonale blandekort for legemidler til barn, til injeksjon og infusjon. Nasjonale blandekort for legemidler til barn, til injeksjon og infusjon. Forord De nye blandekortene erstatter blandetabellene i Norsk Barnelegeforening (NBF) sin Legemiddelveileder. Endringen av format

Detaljer

væskeerstatning (f.eks etter brannskader, hodeskader, brudd, infeksjoner og peritoneal irritasjon)

væskeerstatning (f.eks etter brannskader, hodeskader, brudd, infeksjoner og peritoneal irritasjon) 1. LEGEMIDLETS NAVN Plasmalyte infusjonsvæske, oppløsning 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Natriumklorid... Kaliumklorid... Magnesiumkloridheksahydrat... Natriumacetattrihydrat... Natriumglukonat...

Detaljer

Vi hjelper deg å mestre din diabetes. - vi gir deg bedre helse

Vi hjelper deg å mestre din diabetes. - vi gir deg bedre helse Ditt Apotek En informasjonsbrosjyre fra Vi hjelper deg å mestre din diabetes - vi gir deg bedre helse Innhold Innledning 5 Type 1-diabetes 7 Årsaker og sykdomsutvikling 7 Symptomer og diagnose 8 Behandling

Detaljer

Paraplyen. Tidsskrift for Hordaland og Sogn og Fjordane legeforeninger Nr.5 Årg.18 2008. Krise rundt matfatet Hva nå, kjære kommuneoverlege?

Paraplyen. Tidsskrift for Hordaland og Sogn og Fjordane legeforeninger Nr.5 Årg.18 2008. Krise rundt matfatet Hva nå, kjære kommuneoverlege? Paraplyen Tidsskrift for Hordaland og Sogn og Fjordane legeforeninger Nr.5 Årg.18 2008 Krise rundt matfatet Hva nå, kjære kommuneoverlege? Ny og enklere CHAMPIX startpakning Kliniske studier med Champix

Detaljer

PREPARATOMTALE. Irbesartan Sandoz er indisert til behandling av essensiell hypertensjon hos voksne.

PREPARATOMTALE. Irbesartan Sandoz er indisert til behandling av essensiell hypertensjon hos voksne. PREPARATOMTALE 1. LEGEMIDLETS NAVN Irbesartan Sandoz 150 mg filmdrasjerte tabletter Irbesartan Sandoz 300 mg filmdrasjerte tabletter 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Irbesartan Sandoz 150 mg

Detaljer

Korttidsbehandling av postoperative smerter. Akutte ureterstensmerter.

Korttidsbehandling av postoperative smerter. Akutte ureterstensmerter. 1. LEGEMIDLETS NAVN Toradol 30 mg/ml injeksjonsvæske, oppløsning 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Ketorolac 30 mg/ml For fullstendig liste over hjelpestoffer, se pkt. 6.1. 3. LEGEMIDDELFORM Injeksjonsvæske,

Detaljer

Det må tas hensyn til offisielle retningslinjer for passende bruk av antibakterielle midler.

Det må tas hensyn til offisielle retningslinjer for passende bruk av antibakterielle midler. 1. LEGEMIDLETS NAVN Doksycyklin Hexal 100 mg tabletter. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Doksysyklinmonohydrat tilsvarende doksysyklin 100 mg. For fullstendig liste over hjelpestoffer, se pkt.

Detaljer

o o Deltidsfloken 2 9. februar 2012 100. årgang

o o Deltidsfloken 2 9. februar 2012 100. årgang 2 2012 9. februar 2012 100. årgang o o Deltidsfloken Alle er enige om at sykepleiere som jobber uønsket deltid, skal få jobbe mer. Men hvorfor er det da så vanskelig å få det til? Jobber over grensen 38

Detaljer

Levofolinsyre medac 50 mg/ml injeksjonsvæske/infusjonsvæske, oppløsning

Levofolinsyre medac 50 mg/ml injeksjonsvæske/infusjonsvæske, oppløsning 1. LEGEMIDLETS NAVN Levofolinsyre medac 50 mg/ml injeksjonsvæske/infusjonsvæske, oppløsning 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING 1 ml oppløsning inneholder 54,65 mg dinatriumlevofolinat tilsvarende

Detaljer

Tablett. Hvit til "off-white", bikonveks og oval formet med et hjerte trykt på den ene siden og tallet 2772 trykt på den andre siden.

Tablett. Hvit til off-white, bikonveks og oval formet med et hjerte trykt på den ene siden og tallet 2772 trykt på den andre siden. 1. LEGEMIDLETS NAVN Aprovel 150 mg tabletter. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Hver tablett inneholder 150 mg irbesartan. Hjelpestoff: 30,75 mg laktosemonohydrat per tablett. For fullstendig

Detaljer

Hver tablett inneholder loperamidhydroklorid 2 mg og simetikon tilsvarende 125 mg dimetikon.

Hver tablett inneholder loperamidhydroklorid 2 mg og simetikon tilsvarende 125 mg dimetikon. 1. LEGEMIDLETS NAVN Imodium Comp tabletter 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Hver tablett inneholder loperamidhydroklorid 2 mg og simetikon tilsvarende 125 mg dimetikon. For fullstendig liste

Detaljer